Brf Almens första 50 år april 1944 april 1994

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Brf Almens första 50 år april 1944 april 1994"

Transkript

1 Brf Almens historia Brf Almens första 50 år april 1944 april 1994 Text skriven av föreningens förste ordförande Göte Wendt. Styrelser har valts under dessa år och fullföljt sina uppdrag under olika tidsperioder och haft stor hjälp av moderföreningen HSB:s erfarenheter. Medlemmar har under åren helt naturligt utbytts, några har flyttat och några avlidit. För att beskriva förändringen som följd av utvecklingen, skall jag börja med fastigheten. Vi börjar i pannrummet som från början var rustat med två stycken kokspannor vilka, som framgår av namnet, var avsedda att eldas med koks. Men p.g.a. bränslebrist orsakad av andra världskriget, licenser för inhandling och fördelning av detta bränsle, måste vedeldning tillgripas. Staplar med ved utanför pannrummets nedkast. Bra ved och dålig ved om vartannat. Massaved och stubbved. Ek och björk hörde till det bättre. Kokspannans verkningsgrad tror jag, om det var rätt inställning på draget var ca 80 %. Denna verkningsgrad var svår att uppnå med ved. Stubbveden hade stor tjärbildning och därmed risk för skorstenseld. En kunnig eldare som även var gårdskarl kunde spara pengar till fastigheten. År 1946 installerades Stockermaskiner som anslöts till kokspannorna. Bränsle var kolstybb. Maskinernas behållare fylldes med bränsle som klarade av några timmars eldning genom automatisk reglering. Nästa steg i utvecklingen 1955 blev oljeeldning. En stor oljetank grävdes ner en bit utanför pannrummet. Automatisk reglering av eldningen. Varmvattnet, som under bränslekrisen var ransonerat till två dagar var fjortonde dag, behövde vi ej fundera över längre och skönt var det för alla medlemmarna. Ju mer tekniskt det blev i pannrummet, ju mer kontroll fordrades. Konsultfirman Ångpanneföreningen anlitades för två kontroller årligen. Ytterligare ett steg i utvecklingen var när vi blev anslutna till fjärrvärmen. Ekonomiskt? Ja, men även miljömässigt. Nu rök det inte ur skorstenarna längre. Allt nersläpp av sot från alla skorstenarna försvann. Sedan har pannrummet vid senaste renoveringen av fastigheten fått sin del. Tvättstugan har också genomgått förändringar. Den gamla gaseldade varmvattenmaskinen har försvunnit och med den de stora sköljkaren. När det var vackert väder torkades tvätten ute. Annars var det torkrummen på vinden som stod till buds. Numera finns elektriskt uppvärmda maskiner, centrifug, torktumlare och vid sista stora renoveringen, torkrum som suger ut fukten. Tvättstugantalet har dessutom fördubblats. Gasspisarna har utbytts till elektriska spisar (finns väl dock två gasspisar kvar). De första kylskåpen monterades I dag finns de i alla lägenheter plus frys. Hiss har installerats under den senaste stora renoveringen, som underlättar boendet för de som skall upp till sina lägenheter eller till källarplanet. Vindarna har också isolerats. Fasaden var en putsad vägg som trots reparation ej höll. Beslutades 1972 att sätta eternitplattor. Diskussion uppstod om isolering skulle läggas mellan vägg och plattor och skulle kräva större kostnader. Experters mening var att med den billiga oljan var det ej lönsamt att göra. Och så blev det. En viss värmeeffekt blev det utan fyllning. Vid fyllningar kan risk uppstå för fukt på inner- 1

2 väggarna om det inte finns en viss luftspalt. Den stora förändringen skedde i samband med senaste renoveringen. Inglasning som gjort att balkongerna bättre utnyttjas. Vid reparationer och förändringar är det alltid styrelsen som har det stora ansvaret att alla arbeten utförs korrekt. Till förfogande finns kontrollanter att tillgå för viss kostnad. Jag har redan nämnt Ångpanneföreningen och HSB rekommenderade också en kontrollant vid beläggningen av plattor på fasaden. Vid inflyttningen anmärkte styrelsen på drag mellan fönsterkarmen och vägg p.g.a. dåligt drevat eller inte drevat alls. Byggföretaget fick gå över alla fönster. Väggarna blev ej tapetserade, hade ej torkat. Dålig värme under byggtidens slutskede. Efter ett år blev det klart. Vid sista renoveringen har Jan Thörnblom och Agne Thornberg nedlagt ett stort arbete och sparat pengar åt föreningen. Agne Thornberg, snickare till yrket och med erfarenhet från byggfacket har utan tvekan varit till stor hjälp. De har bevistat byggmöten och deltagit vid besiktningar tillsammans med byggkontrollanten. April 1994 Göte Wendt Brf Almen år för år Text skriven av föreningens eldsjäl Jan Thörnblom, ordförande Uppstarten Den 15 augusti 1943 fick Hyresgästerna i Malmös bostadsrättsförening Almen sitt tomträttsavtal på Kiviksgatan 5, kvarter 72 Tapperheten, stadsdelen Sofielund, Västra Skrävlinge församling i Malmö. Detta tecknades att gälla fram till den 31 december 2018, vilket måste ha förefallit vara en i det närmaste oöverskådlig tidsperiod för de unga entusiaster som då stod i begrepp att starta en förening. Nu verkar det ju faktiskt inte så avlägset längre. Dessförinnan hade det hållits ett möte den 30 april samma år, då ett antal herrar och en dam vid namn fröken M. Hansson beslutade att bilda ovan nämnda förening. Till första styrelsen valdes herrarna Arnold Sönnerdahl, Hilding Carlberg, Hugo Åberg och Arvid Bengtsson. Vid möte den 21 juni 1943 beslöt denna styrelse att ge i uppdrag åt HSB att komma med förslag till ritningar och beskrivning för den tilltänkta fastigheten. En månad senare fick HSB i uppdrag att uppföra fastigheten enligt framlagda ritningar. Preliminärkostnaden var på kr, vilket finansierades med ett inteckningslån på tomträtten på kr, samt ett tilläggslån från Statens Bostadslånebyrå på kr Den 19 mars hölls den första ordinarie föreningsstämman för de "riktiga" medlemmarna. Det var 22 stycken som deltog, däribland naturligtvis den man som nog betytt mest för Almen och som under massor 2

3 Brf Almens historia av år, i obruten följd, innehade någon typ av förtroendepost i föreningen. Att det är Göte Wendt det rör sig om är inte svårt att gissa för vi som är äldre medlemmar i huset. Wendt blev förstås vald till ordförande och vicevärd, vem annars? Som kassör utsågs enligt protokollet en Waldemar Sjöberg (som väl bör ha varit Folke Sjöberg i lägenhet 21 vid den tiden). Sekreterare blev Olof Ohlsson. Övriga ledamöter: Harald Friman och Algot Nilsson. Inflyttning meddelades kunna ske fr.o.m. den 31 mars. På sitt första möte beslutade styrelsen bl.a. att anställa eldare och gårdskarl med grannföreningen Torekov. Kassören, en ledamot som för övrigt inte existerar längre i föreningen, hade öppet för uppbörd av avgiften första fredag eller lördag i varje månad. Då kasserade han in de fantastiska 83,25 kr som det kostade att bo på sommaren. På vintern blev det 111,25 i månaden. Den 5 november står det att läsa i protokollet att Bertil Franklinsson beviljades inträde och det gjorde man ju rätt i för han fanns ju länge kvar i föreningen. På samma möte bordlades ett förslag att sätta in element i klädkammarna och så vitt jag kan se är det fortfarande bordlagt. På ett möte något senare i månaden tog man beslut på att inköpa mörkläggningspapper till hela huset. Dessbättre blev det ju inget långvarigt bruk av detta var det nog lite si och så med värmen för på ett möte i januari beslutades att sätta in dubbla tätningslister i samtliga fönster. Det kan ju inte ha varit så behagligt i styrelserummet heller, eftersom man tog beslut att flytta dit ett värmeelement från cykelkällaren samt att lägga brädgolv. Den 18 mars samma år beviljades Holger Paulsson inträde, som var revisor under flera år och blev föreningen trogen fram till sin död 50 år senare. Ett hus uppfört under krigets bristår utfördes en ganska omfattande ommålning av fönster, dörrar, räck och rör i tvättstugan samt balkonger med räck, vilket ju är ganska anmärkningsvärt, eftersom huset då bara var tre år. Tydligen kunde man det där med fuskbygge även på den tiden. År 1949 var det dags att måla om trappuppgångarna också flyttade Frälsningsarméns Dövstumexpedition in i lägenhet 18, där de fram till för bara en tid sedan, ännu huserade. Samma år inköptes nya tvättmaskiner var det tid att måla om huset utvändigt igen. Det höll tydligen inte så många år. Jobbet gick löst på kr, vilket styrelsen tog beslut om. Däremot sammankallades en extra stämma för att besluta om en höjning av trappstädningen med 1 kr i månaden till 3,50 kr hoppade Göte Wendt av som ordförande till förmån för Oskar Bengtsson och blev själv vice sekreterare. Detta år företogs en grundlig besiktning av lägenheterna varvid nästan hälften fick anmärkningar. Mest var det fråga om bristande målning av fönster, men en medlem fick anmärkning på att WC-sitsen var trasig! avgick Göte Wendt från styrelsen. Oskar Sneckander blev sekreterare. Hans änka bodde förresten kvar i fastigheten till sin död Man beslutade att sätta upp en torkställning utomhus. Undrar hur mycket tvätt man hade haft kvar i dag med en sådan anordning? Vidare var det en medlem som framförde klagomål på att hans tvättställ 3

4 spruckit p.g.a. överhettning av varmvattenpannan. Ingen dålig överhettning! Från ved till olja blev eldaren arbetslös. Då övergick man till oljeeldning. Föreningen fick också en ny ordförande vid namn Karl Boman. Man hade tydligen också tröttnat på stadens sopgubbar och sade upp sophämtningsavtalet till förmån för åkeriägare Knut Månsson gick det tydligen inte längre utan Göte Wendt, som på nytt trädde in som suppleant. Samma år uppmanades föreningen av Malmö Stads Fastighetskontor att utföra vissa reparationer. Med anledning av Suezkrisen fattar styrelsen i december beslut om att tills vidare stänga av varmvattnet blev det riktig kris i föreningen. Vid ordinarie föreningsstämma lyckades man inte få ihop en styrelse. Man fick faktiskt utlysa en extra stämma. Vid denna fick f.d. ordföranden Folke Sjöberg offra sig och ta hand om klubban igen. Kassör och vicevärd blev Gösta Svensson. Hugo Sneckander lät sig tydligen bli övertalad att stanna kvar som sekreterare. Det var dags att måla om fönster och balkonger igen. Malmö Gas- och Elverk kom med en första trevare angående föreningens intresse för anslutning till framtida fjärrvärme beslutades att installera centralantenn vid en extra stämma. Tydligen hade man tröttnat på att ha för många antenner på taket. Kalaset kostade kr blev Yngve Persson ordförande och vicevärd. Man överlät till HSB att ta hand om avgiftsuppbörden via postgiro. Sneckander blev både sekreterare och kassör. Parkeringen blir till beslutades att anlägga en parkeringsplats för bilar på baksidan av huset. Anläggningskostnaden var kr och hyran för en parkeringsplats 7,50 i månaden. Man passade också på att byta ut alla låsen i fastigheten var det kris igen. Ingen ville sitta i styrelsen. Ny stämma fick utlysas, vid vilken man fick en ny ordförande och vicevärd vid namn Reinhold Nissheden. Ny sekreterare blev Lars Persson avgick Nissheden med omedelbar verkan sedan ett par damer, mitt under ett styrelsemöte hade störtat in och, som det hette, framfört kritik mot honom. Det hade tydligen varit lite bråk tidigare, eftersom han inte tyckte om att barnen lekte på gräsmattan. HSB-representanten Åke Nordin, som då var helt ny i styrelsen, misslyckades med sitt försök till medling. Posten hade tidigare under många år innehafts av Gunnar Nilsson valdes Folke Sjöberg åter till ordförande och efter några års vila blev Göte Wendt suppleant igen. Fasaden målades om för kr och övriga måleriarbeten kostade föreningen kr. Länsstyrelsen tvingade också föreningen att iordningställa skyddsrummet med luftreningsaggregat och diverse annan utrustning för kr. En värmepanna gick sönder, vilket gick löst på omkring kr. Det var alltså ett jobbigt år ekonomiskt fick föreningen ett erbjudande från Gatukontoret att belägga gångbanan utmed Kiviksgatan med tegelplattor. Föreningen skulle betala dessa med kr och Gatukontoret skulle stå för jobbet. Styrelsen nappade på detta erbjudande. 4

5 Brf Almens historia gick man tillbaka till Renhållningsverket. Dessa hade dock krav på att källartrappan skulle planas ut om de skulle hämta soporna. Så skedde också. Någon illvillig person bröt upp gaspollettautomaten i tvättstugan och stal 483 polletter. Det utbröt också en ganska våldsam brand i en källarskrubb, så att brandkåren fick rycka ut. Vid senare förhör med lägenhetsinnehavaren erkände han att han hade glömt ett brinnande stearinljus och erbjöd sig också att bekosta reparationen. Föreningen investerade i en ny helautomatisk tvättmaskin av märket Vascomat Junior. Denna utföll tydligen till belåtenhet, för nästa år beslutade man att köpa in ytterligare en. Föreningens städerska sedan 20 år, Rut Appelgren, slutade sin anställning och fick ett presentkort på 100 kr samt en blombukett har vi åter Göte Wendt på ordförandeposten. Reinhold Nissheden har tydligen slickat såren och kommer tillbaka som sekreterare. Nu dyker en annan mycket viktig person i Almens historia upp: Agne Thornberg. Han går in som styrelsesuppleant genomfördes en större reparation fick Folke Sjöberg rycka in i styrelsen igen. Den här gången som sekreterare efter Reinhold Nissheden som avgått p.g.a. sjukdom. Gemensam fastighetsskötsel hölls möte tillsammans med föreningarna Torekov, Gertrud och Dådet, eftersom den gemensamme vaktmästaren Elvir Nilsson uppnått pensionsåldern. Man beslutade att anställa Kjell Eve Faström. hade tydligen inte varit helt till belåtenhet. Tom Persson valdes till sekreterare, Agne Thornberg och Algot Persson till suppleanter. Eva Olsson, den första kvinnan sedan fröken Hanson, valdes in i styrelsen. Den mångårige ordföranden Sjöberg flyttar från huset. Fönstren på sydsidan målades om. Affärslokalen övergår i föreningens ägo flyttar Eva Olsson och Agne Thornberg får hennes plats som styrelseledamot. Han utses vid det konstituerande till ordförande. Affärslokalen och lägenhet hade man bekymmer med affärslokalen, som var svår att hyra ut. Ett principbeslut fattades om att slå samman lokalen med lägenhet 1, som man också disponerade. Denna åtgärd skulle dock inte bli utförd förrän vid den stora renoveringen ett antal år senare. Soprumsfrågan var ett annat dilemma. Åke Svensson blir vald till styrelseledamot. Undertecknad har den stora glädjen att flytta in i huset efter John Andersson som bott i huset sedan det var nytt hade man hunnit bli duktigt missnöjda på Samordnad fastighetsskötsel och diskuterade ett ev. utträde vid föreningsstämman. Det var åter dags att måla om fönstren. Av offerten kan vi läsa ut att fastigheten då hade 182 fönster eller balkongdörrar samt 68 mindre fönster. För att laga kittning och måla dessa ville firman ha kr, d.v.s. 40 kr per fönster inkl. moms. Även med dåvarande penningvärde kan det inte ha varit särskilt mycket, men jag har för mig att färgen flagnade ganska omgående. Undertecknad valdes in som styrelsesuppleant anslöt sig föreningen till Samordnad Fastighetsskötsel. Den nye vaktmästaren 5

6 Krafttag från styrelsen tog styrelsen ett krafttag och målade själva om hela källaren. Man söker dispens från att bygga om soprummen. Ärendet var ganska delikat, eftersom det rörde sig om några centimeter bara. Dessutom var det svårt att få någon klarhet i hur det skulle se ut övergav Tom Persson huset och styrelsesuppleanten Katarina Hallberg hoppade in som sekreterare i hans ställe. Vid den här tiden hade man börjat inse förträffligheten av att även kalla suppleanterna till styrelsemötena. Nils Sköld som tillsammans med Holger Paulsson varit revisor under lång tid avgick och lämnade över till Göte Wendt var mötesaktiviteten mycket låg. Endast ett styrelsemöte är protokollfört valdes Åke Svensson till sekreterare vid en föga välbesökt årsstämma. Endast 6 medlemmar och HSB-representanten behagade infinna sig. Mötesaktiviteten var även detta år låg. Man hade dock ett, vid vilket Kent Brink från HSB lade fram förslag till underhållsplan. Som tidigare antytts blev senaste fönstermålningen inte precis någon succé, varför man började tala om lite mera kraftfulla insatser för att slippa det ideliga målandet. Ny HSB-representant, konsultfirma anlitas inför storrenovering fick vi ny HSB-representant, Gunnar Håkansson. Han drog ganska omgående igång en kampanj för att få styrelsen att ansöka om ROT-lån för att råda bot för alla de brister som med åren uppkommit i fastigheten. Man bestämde sig för att byta fönster dock inte med nya fönsterbågar, måla trapphusen, foga skorstenarna, byta värmeväxlare och fixa till de förhatliga soprummen. Detta ansåg tydligen inte Håkansson var tillräckligt utan han engagerade den mycket driftige Bertil Ljung att ta fram lönsammare lösningar. Ljung gjorde en besiktning av fastigheten och fann att reparationsbehovet var större än man anat. En extrastämma sammankallades varvid han redogjorde för sina åsikter och de lånemöjligheter som förelåg. Stämman enades om att anlita en konsultfirma för att sammanställa de olika arbeten som behövde utföras. Lite i skymundan för de stora händelserna passade Holger Paulsson på att hoppa av som revisor, efter en mycket lång och trogen tjänst. Undertecknad, som då varit styrelsesuppleant under några år, tog över posten. Ombyggnadsförslag klubbas igenom hade Ljung en mera detaljerad lista på vad som skulle göras. Nu hade det tillkommit nya balkonger, hissar, utbyte av alla maskiner i tvättstugan, en ny veckotvättstuga, nya entrédörrar, lägenhetsdörrar, porttelefon, byte av elledningar och strömbrytare i lägenheterna, nya vattenstammar, rensning av avlopp och ny piskställning. Senare kom man på att det var lika bra att asfaltera parkeringsplatsen också. En tidsplan spikades. Nu kallade HSB för säkerhet skull även in Jan-Inge Landberg för att se till att lilla Almen inte fick stora skälvan och hoppade av från projektet. Han ledde en extra föreningsstämma på Folkets Hus den 18 december, där de närvarande röstade för den föreslagna ombyggnaden. Inglasning av balkonger inleddes med att styrelsen antog ett anbud från BPA. Nu hade dock den gode Ljung kommit på att det skulle sitta fint med inglasade balkonger. Dessa skulle kosta kr extra vilket ansågs vara rimligt. I mars fick föreningen sin nuvarande HSB- 6

7 Brf Almens historia representant Agne Olsson som började sin gärning med att rekommendera styrelsen att se över sin sammansättning, då han tyckte sig märka att den inte fungerade tillfredsställande. Så skedde också på årsmötet, då Åke Svensson på egen begäran avgick som sekreterare och gick in som revisor i stället. Ny sekreterare blev Jan Thörnblom och Jan Persson gick in som ledamot. På stämman beslutade man också, med 14 röster mot en, att ansluta fastigheten till Televerkets kabel- TV-nät. Vid en senare extrastämma antogs nya grundavgifter. Ombyggnaden kom igång. En mängd byggmöten och massor av strul och förseningar från BPA:s sida. Renoveringen får trassligt avslut i februari var det dags för slutbesiktning. Det skulle visa sig bli flera då det var mycket svårt att komma tillrätta med BPA. Mycket god hjälp hade föreningen av byggkontrollanten Lars-Erik Johnsson som tillsynes outtröttlig jagade på entreprenören för att få alla brister tillrättade. En som också lade ner ett ofantligt jobb under denna tid var Agne Thornberg som, ibland med snudd på risk för sitt eget liv, for runt på bygget för att se till att det inte fuskades alltför mycket. Det behövdes verkligen och man kan väl utan överdrift påstå att det blivit massor av fel om inte hans vaksamma och yrkesskickliga öga vakat över det hela. Det förekom en hel del stölder och inbrott under byggtiden. Bland annat försvann i stort sett alla föreningens verktyg, varpå nya fick anskaffas. Carla Pettersson valdes in som styrelsesuppleant efter Oskar Berglund som avsagt sig omval. Algot Persson som suttit med i styrelsen och i övrigt lagt ner en massa frivilligt arbete i föreningen går bort. Den 8 oktober ordnas en mycket välbesökt husfest vid vilken Erhard Schönebeck visade två fantastiska bildspel. Miljöengagemang påbörjas börjar vi bli miljömedvetna och går ut och uppmanar medlemmarna att inte slänga glas och papper i sopnedkasten. En trädgårdskommitté bestående av Carla Pettersson, Anneli Cornelius och Anne Orlander bildas. Dessa drar med liv och lust igång med att snygga upp trädgården. Föreningen lyckas med konststycket att få gatukontoret att belägga Kiviksgången med cementplattor var fortfarande inte ombyggnaden fullt godkänd. Man fick hota med att upphandla resterande arbeten av annan entreprenör på BPA:s bekostnad. Inte heller detta hjälpte helt, varför vissa jobb såsom justering av balkongfönster blev kvar till kommande vår. Luciafest arrangeras vid vilken Charlotta Szilvasan gjorde en mycket uppskattad insats genom att sjunga Luciasånger valdes Anneli Cornelius till revisor efter ett par år som styrelsesuppleant. Carla Pettersson gick in som styrelseledamot efter Jan Persson, som tillfälligt flyttar till Singapore. Pergolan byggs om för att släppa in mer sol. Göte Wendt ställer upp frivilligt och utför en stor del av jobbet. Erhard Schönebeck upprepar succén genom att visa ett bildspel om Venedig vid en av årets husfester. Föreningen bjöd också in HSB:s miljökonsulent Karin Persson att hålla föredrag vid ett av styrelsemötena avgår Agne Thornberg från styrelsen efter många års förtjänstfullt arbete. Styrelsen får följande sammansättning: Jan Thörnblom som ordförande, Carla Pettersson som sekreterare och Anders Nilsson som ledamot. Till styrelsesuppleanter utsågs Bodil Carlsson och Mickael Kroon. Ombyggnaden kan äntligen anses vara avslutad, men det 7

8 blev till sist nödvändigt att anlita advokat för att få BPA att fullgöra sina plikter. Vaktmästaren upptäcker att en råtta tagit sig in i ett av soprummen och de tar åtskilliga veckor och stor ansträngning från Termimator innan det i protokollet går att läsa den lakoniska meningen: "Råttan är död". Även duvorna ställer till en del besvär genom att bygga bo i ventiltrummorna på taket, vilka måste förses med galler. Kompostering av trädgårdsavfall beslutar styrelsen att börja kompostera både trädgårds- och köksavfall. Tillstånd söks och beviljas och en kompostbehållare av tombolatyp inköps av grannföreningen Jämlikheten. Diverse kurser och studiebesök rörande denna verksamhet avverkas flyttar Anneli Cornelius och Bodil Carlsson, vilka därmed avgår som revisor respektive styrelsesuppleant. Barbro Nissen väljs in som styrelsesuppleant och Marie Persson väljs som revisor. Anne Orlander övertar Maries plats som revisorsuppleant. Styrelsen beslutar att det skall vara rökfritt i föreningens allmänna utrymmen. Föreningen firar sitt 50-årsjubileum. En liten historik över de gångna 50 åren sätts ihop av Jan Thörnblom. Ett par komposter för trädgårdsavfall iordningställs av pallkragar. Försöket med kompostering av köksavfall har slagit väl ut, varför man söker och får tillstånd för hela huset. Diskussioner om vad man skall göra med den ständigt ogräsbevuxna grusplanen upptas. Fram emot hösten beslutas att göra om den till gräsmatta kommer frågan om skyddsrumsutrustning upp och blir föremål för utredning genom Carla Petterssons försorg. Hon får dock mycket knapphändiga och otydliga besked från berörda myndigheter, varför frågan så småningom läggs på is. Regeringen har börjat trappa ner räntebidragen i snabbare takt än som var lovat. Detta blir naturligtvis en källa till oro för styrelsen. Ett par extra komposttombolor inköps av brf Gullvik för att kunna utöka komposteringen av köksavfall. PO Olsson väljs in som revisor istället för Marie Person som arbetar i Saudiarabien. Peter Svensson väljs till revisorsuppleant. JD Trädgårdsservice anlitas att anlägga en gräsmatta på grusplanen. Både ett bra och dåligt beslut skulle det visa sig. Firman gick i konkurs strax innan arbetet var helt slutfört och vi fick själva utföra viss mindre plattsättning. I gengäld behövde vi bara betala materialet. Arbetskostnaden blev aldrig fakturerad. Tyvärr går Carla Pettersson bort under sommaren. Det är en jätteförlust eftersom hon bland annat varit den drivande kraften i vårt miljöarbete. Komposteringsprojektet stannar också av. Inbrottsökning i grannskapet blir Mikael Kroon ordinarie ledamot och Bengt Dahlgren suppleant. Styrelsen uppmärksammas om att det förekommer mycket källar- och vindsinbrott i området. Skyltar sätts upp för att få medlemmarna att bli bättre på att stänga dörrarna. Detta till trots börjar även vår förening att drabbas av inbrott. Beslut togs om att ta personupplysningar på dem som köper lägenhet i föreningen. Nya hyreskontrakt för parkeringsplatserna upprättas för att matcha rådande lagstiftning. Elisabeth Nilsson flyttar in efter Marie Persson som hittat den stora kärleken under sin utlandsvistelse och beslutat flytta med honom till USA. Elisabeth börjar omgående visa intresse för trädgården varför hon värvas till den halvt avsomnade trädgårdskommittén. Denna blir betydligt aktivare med vitamininjektionen. Ännu en stor förlust drabbar föreningen genom att Göthe Wendt går bort. 8

9 Brf Almens historia Avloppsrensning är det dags att rensa avloppsstammarna och för ändamålet anlitas Power Clean. Ingrid Uller väljs in i styrelsen som suppleant och Tom Eksell väljs in som revisorsuppleanter. Inga Svensson, föreningens städerska sedan många år, avlider och Elisabeth Nilsson efterträder henne. Anders Nilsson flyttar från huset, vilket är en stor förlust då han är yrkesrevisor och därmed duktig på ekonomi. Parkeringsmarkeringar målas om blir Ingrid Uller styrelseledamot efter Anders Nilsson och Margareta Wendel tar över suppleantplatsen efter Mikael Kroon. Barbro Nissen tar över som sekreterare. Elisabeth Nilsson blir revisorsuppleant. Markeringarna på parkeringsplatsen målas om. Vi börjar diskutera certifiering av vår förening. Räntebidraget försvinner helt vilket gör att styrelsen oroar sig för stora avgiftshöjningar. Råttor i avloppssystemet väljs Maria Bielke in som styrelsesuppleant. Komposteringsprojektet har legat nere sedan Carla Petterssons bortgång och tas upp till förnyad prövning. Styrelsen är enig om att det knappast kommer att fungera med de enkla kompostkärl som finns och tar därför in anbud på en helautomatisk anläggning. En sådan skulle gå löst på kr exkl. moms och dessutom fordra vissa ombyggnader av trädgårdsförrådet, varpå frågan skjuts på framtiden. Vi får besvär med råttor i avloppssystemet som lyckas klättra ända upp på fjärde våningen. Nytt torkskåp installeras i stora tvättstugan för dem som p.g.a. mögellukt inte vill använda torkrummet. Bredbandsinstallation installerar vi bredband i fastigheten och ansluter oss till HSB Bolina. Bengt Dahlgren blir ordinarie revisor. Torktumlaren i veckotvättstugan byts ut eftersom den har ett olagligt avfuktningsaggregat med freon. Vi drar igång källsortering av sopor. Cykelstället tas i anspråk som sopstation och nya cykelställ sätts upp utmed långsidan av fastigheten. Avtal upprättas med RagnSells. Trädgårdskommittén fungerar bra och en del förändringar av utemiljön görs. Nya ordningsregler antas och delas ut. Hissteknik AB anlitas för hisservicen. Ny grind och nytt torkskåp sätts en grind upp mot Kiviksgången. En flismaskin för grenar och dylikt trädgårdsavfall inköps. Beslut tas om att certifiera föreningen och som ett första steg påbörjar hela styrelsen samt revisorerna en kurs. Nytt torkskåp till veckotvättstugan köps in. Fredrik Onsmar väljs till revisorsuppleant. Sent på året avlider Agne Thornberg, som ju varit en mycket viktig person för Almen både i sin egenskap som ordförande under flera år och som hustomte och alltiallo efter att han avgått ur styrelsen. Almen HSB-certifieras ombildas Samordnad Fastighetsskötsel från en gemensamhet till en ekonomisk förening under namnet Folketshus Fastighets partner. Avtal för fastighetsskötseln träffas med dessa. Ellinor Jönsson väljs till revisorsuppleant. Ett förslag om att bygga balkonger till lägenheterna på första våningen utreds men visar sig för dyrt, ca kr. Styrelse och revisorer avslutar kursen Kvallitetskolan och vår förening blir en certifierad förening. Som en följd av detta hålls ett extra medlemsmöte under hösten, tyvärr inte så speciellt välbesökt. Vi byter 9

10 låssystem i ytterdörrarna för att förhindra den stora inbrottsvåg som drabbat våra källar- och vindsutrymmen på senaste tiden. Den nyuppsatta grinden kompletteras med ett staket utmed Kiviksgången. Trädgårdsförrådet målas om av undertecknad. Nya vindskivor monteras. Elin Borgelin, en av våra äldsta medlemmar går bort. Råttstoppar installeras installerar vi råttstoppar på våra avloppsstammar för att slippa problemen med råttor som tar sig upp i badrummen. Ny centrifug till stora tvättstugan inköps då den gamla rostat sönder fullständigt. Vi byter reglercentral för värme och varmvatten till en digital modell som går lätt att koppla upp mot datorsystem. I början av hösten högtryckstvättar och oljar vaktmästarna pergolan. Margareta Wendel flyttar och Jonna Lantz väljs in som styrelsesuppleant. Även Ellinor Jönson överger föreningen och i hennes ställe blir Hans Abrahamsson revisorsuppleant. Det råder stor turbulens på HSB Malmö som har satt igång en omorganisering som innebär att man överlåter en hel del personal till Manpower och sedan hyr in dessa. Vår styrelse tror inte att det kommer att bli till det bättre. Elisabeth Nilsson flyttar och styrelsen beslutar att inte anställa någon ny lokalvårdare utan köpa in jobbet från en städfirma. Elisabeths flyttning medför också att styrelsen beslutar att på sikt försöka göra trädgården mera lättskött. De senaste åren har nämligen Elisabeth skött trädgården på eget initiativ och med ett utomordentligt resultat, men det fordrar en enorm insats som knappast vaktmästarna eller någon annan vill ta på sig. HSB Turning Torsoskandal domineras av HSB Malmös Turning Torsoskandal. För att försöka reda ut begreppen hölls ett medlemsmöte där vi konstaterade att vi inte berörs så mycket direkt ekonomiskt. Dock kan vi drabbas indirekt av att HSB Malmö måste göra sig av med en massa fastigheter som annars kunde ha genererat pengar till medlemsverksamheten. Parisa Karimi-Palm tar över efter Elisabeth Nilsson som revisor och Alexander Lindén blir revisorsuppleant efter Hans Abrahamsson. Eliassons Städservice anlitas att sköta städningen efter Elisabeth. På så sätt slipper vi direkt arbetsgivaransvar. Nya trädgårdsmöbler Nya trädgårdsmöbler köps in eftersom de gamla börjat ruttna upp. Likaså har tvättmaskinen i veckotvättstugan sett sina bästa dagar och byts ut. Före detta soprummet till trappa C görs om till elektronikavfallsrum. Vi påbörjar arbetet med att anta nya stadgar som blivit nödvändigt i och med att bostadsrättslagen ändrats. Vårt skyddsrum har spelat ut sin roll, får vi meddelande om från Länsstyrelsen. Avveckling skall ske och skyltar plockas bort för att inte vilseleda de boende. Styrelsen bjuder in till grillfester under sommaren för att fira föreningens 60- årsdag. Tyvärr var intresset mycket svagt. Nya stadgar och taggar skickar myndigheterna över ansvaret för det förebyggande brandskyddsarbetet på fastighetsägarna vilket gör att vi får upprätta rutiner för och utföra besiktningar på egen hand. Nya stadgar antas som en följd av ändringar i lagen. Vi passar också på att ändra våra ordningsregler och när vi ändå är igång, samlar vi det hela i en lägenhetspärm. Vi har tröttnat på vårt låssystem som många anser för känsligt och klumpigt med batterier och elektronik i varje nyckel. En överens- 10

11 Brf Almens historia kommelse görs med leverantören som byter ut systemet mot ett nyckellöst med taggar. Vår mångåriga fastighetsekonom Eva Nordbeck får andra sysslor på HSB Malmö och vi tilldelas istället Adelaide Yamoha. I anknytning till detta passar man på att säga upp vårt förvaltningsavtal för omförhandling. Detta gör att vi kommer underfund med att vi kan få tjänsten billigare hos andra aktörer. Hårda förhandlingar tar vid och det är ytterst nära att vi väljer en annan förvaltare. Så småningom prutar vi oss dock fram till ett acceptabelt avtal med HSB. Spolning av avloppsrör Vid spolning av avloppsrören kommer vi underfund med att ett par stammar saknar råttstoppar och det visar sig också omöjligt att montera sådana på dessa. Därför tas beslut om att montera en nyutvecklad råttstopp som fungerar för hela fastigheten. Vi passar också på att montera inspektionsluckor på de inmurade badkaren samt nya avloppsrör från dessa, där detta låter sig göras. Rebecka Eriksson - Russell väljs till styrelsesuppleant efter Jonna Lantz som flyttar från föreningen. Nya inbrott och brandvarnare börjar dessvärre med en del inbrott i källarförråden. Det visar sig att det är ganska enkelt att ta sig in genom entrédörrarna varför dessa kompletteras med nya effektivare brytskydd. Vi sätter upp nya brandvarnare i alla lägenheter samt även i de gemensamma utrymmena. Sopsorteringen får en rörelsevaktstyrd belysning och vi skriver ett nytt avtal med Com Hem som innebär att de kostnadsfritt uppgraderar vårt tv-system för att även klara av bredband och tv on demand-tjänster. Gasverket bygger om för en ny och säkrare typ av hushållsgas vilket också berör oss även om inte många av våra medlemmar använder denna energiform. Alla har dock möjlighet. Vi målar om och piffar upp styrelserummet och passar på att införskaffa nytt porslin, glas och bestick. Folketshus Fastighetspartner skakas av en konflikt inom styrelsen bland annat föranledd av att de anställda anmält en av ledamöterna till facket för kränkande behandling. Detta resulterar till att hela styrelsen avgår väljs Rebecka Eriksson - Russell in som sekreterare. Conny Wennerberg och Peter Ohlsson blir suppleanter. Suppleanten Cecilia Fredholm har flyttat från föreningen. Både Barbro Nissen och undertecknade Jan Thörnblom hade avsagt sig omval, vilket visade sig ställa till elände för valberedningen som inte lyckats rekrytera några villiga kandidater. Efter mycket parlamenterande lyckades man övertala undertecknad att stanna en period till. Barbro Nissen står dock på sig och avgår efter flera års hårt och förtjänstfullt arbete. Bengt Dahlgren stannar kvar som ensam revisor, då man inte lyckades ersätta Parisa Karimi-Palm som flyttat från föreningen. Folketshus Fastighetspartner går tyvärr i graven och vi får se oss om efter ny fastighetsskötare. Valet faller på BP Fastighetsservice vilka Agne Ohlsson har god erfarenhet och som dessutom lämnade det ekonomiskt bästa anbudet. Kollektiv bostadsrättstillägsförsäkring Föreningen tecknar en kollektiv bostadsrättstilläggsförsäkring hos Länsförsäkringar. Vi bryter vår gamla tradition med gemensam julgran och överlåter istället förtroendet till vårt numera ganska högresta paradisäppleträd att agera julträd. Nytt hissdirektiv börjar gälla som föreskriver en hel del kompletteringar av säkerheten, såsom separata dörrar i hisskorgarna och telefon. Förändringarna måste dock inte göras förrän man vidtar en större ombyggnad eller 11

12 reparation av hissarna. Tillsvidare räcker de varningsskyltar för klämrisken som satts upp. Mystiska inbrott på vinden skickar myndigheterna på oss ännu en pålaga i form av energideklarationen. Vi får komplettera vårt trädgårdsmöblemang med ett antal stolar som ersättning för de som stals föregående sensommar. Vi utsätts också för en del mystiska inbrott i vindsförråden som inte går att förklara med att någon brutit sig in i fastigheten. Diskussioner förs om att sätta upp övervakningskameror på vinden, men eftersom stöldaktiviteten verkar upphöra efter en tid bordläggs planerna. Någon tuttar också eld i ett av tidningskärlen. Turligt nog upptäcks detta av en medlem och elden kan snabbt släckas. Det har också förekommit att någon roat sig med att elda pappersbitar i ett av trapphusen. Förstärkt brandskydd Brandskyddet förstärks med brandsläckare i trapphusen och utanför tvättstugorna. Elena Kling väljs in som styrelseledamot istället för Ingrid Uller som på egen begäran avgår efter många års förtjänstfullt arbete. Barbro Nissen kommer tillbaka bland de förtroendevalda, denna gång som revisor. Gamla och nya medlemmar Vi har den stora glädjen att gratulera vår äldsta medlem Anna Maria Wendt på hennes 90-årsdag. Fru Wendt är den sista som är kvar av de som startade brf Almen. Eftersom vi börjat få en hel del barn i föreningen börjar vi på att kolla över växtbeståndet och rensa bort de mest giftiga arterna. Inte bara barnen ökar utan även cyklarna varför vi sätter upp ett extra cykelställ. Vi sätter också galler över skorstenarna för att slippa få in småfåglar genom ventilationen. För att i möjligaste mån förhindra gående och cyklande snett över gräsmattan anläggs en förlängning av rosenrabatten på kortsidan vid A-trappan. Då det framkommit klagomål om att bilar parkeras framför infarten till vår parkeringsplats tar vi kontakt med Gatukontoret som ställer upp med att, i värsta fall, hämta sådana fordon. Alla som har parkeringsplats får ett kort med jourtelefonnummer till berörda avdelning vid Gatukontoret. Nytt lägenhetsregister/barnfamiljer års myndighetspålaga är ett nytt lägenhetsregister. Vi lyckas klara jobbet utan att anlita HSB som vill ha en massa betalt för hjälpen. HSB Malmö vill också ha betalt för att vi skall få vara med på deras upphandling av elavtal. Vi surnar till och förhandlar fram ett eget avtal vilket visar sig vara minst lika fördelaktigt. Elena Kling går in som sekreterare istället för Rebecka Eriksson som fått tvillingar och av förklarliga skäl inte hinner engagera sig i föreningslivet. Conny Wennerberg går upp som styrelseledamot och ersätts av Peter Berglund. Vi börjar sortera köksavfall vilket fungerar bra redan från starten. Nya tvättmaskiner sätts in i stora tvättstugan och nya torktumlare i båda tvättstugorna. En sandlåda sätts upp för de minsta telningarna. Staketet på södra gaveln flyttars till hörnet in mot kvarteret för att bättre kunna utnyttja den lilla gräsmattan på gaveln. Ny barnvagnsparkering ordnas i B- trappans f.d. soprum. Tyvärr uppkommer en rätt infekterad situation mellan styrelsen och ett antal barnfamiljer om barnvagnsparkering i trapphusen, öppna entrédörrar, spring i rabatter, utströdda leksaker etc. Problemen togs upp på ett välbesökt medlemsmöte, som sorgligt nog inte ledde fram till någon konkret lösning. Oktober 2010 Jan Thörnblom 12

Styrelsens konstituering

Styrelsens konstituering Styrelsens konstituering Efter val på föreningsstämman och konstituering har styrelsen följande utseende och ledamöterna följande ansvarsområden: Ordförande Vice ordförande Sekreterare Styrelseledamot

Läs mer

VÄLKOMMEN till vårt hus!

VÄLKOMMEN till vårt hus! VÄLKOMMEN till vårt hus! Vi är alla glada för vårt fina hus och vi hoppas att Du också ska finna dig väl till rätta här och känna att du faktiskt är delägare i huset. Detta gör nämligen att man är rädd

Läs mer

ÅRSREDOVISNING I BRF MURAREN 1

ÅRSREDOVISNING I BRF MURAREN 1 ÅRSREDOVISNING I BRF MURAREN 1 715200-1090 (org nummer) RÄKENSKAPSÅRET 2014-01-01- - 2014-12-31 Styrelsen för bostadsrättföreningen Muraren nr 1 (org nummer 715200-1090) får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Ordförande har ordet

Ordförande har ordet Ordförande har ordet Just nu arbetar styrelsen med två saker, en förstudie om bergvärme samt eventuellt byte av fastighetsskötare. Du kan läsa mer om bergvärme längre fram i detta informationsblad. När

Läs mer

Bostadsföreningen Norrbacka u.p.a. Organisationsnummer: 702001,5439

Bostadsföreningen Norrbacka u.p.a. Organisationsnummer: 702001,5439 2009,10,06 Bostadsföreningen Norrbacka u.p.a. Organisationsnummer: 702001,5439 Postadress: Tomtebogatan 26 A, 113 38 STOCKHOLM Om fastigheten Fastighetsbeteckning: Smältan 12, med tre trappuppgångar: Tomtebogatan

Läs mer

ORDNINGSREGLER. Ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Guldfisken 27.

ORDNINGSREGLER. Ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Guldfisken 27. ORDNINGSREGLER Ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Guldfisken 27. För vem gäller ordningsreglerna Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Som medlem i föreningen har du inte bara rätten

Läs mer

Brf Reveljen 1 & 11. Hedinsgatan 11, Kallskärsgatan 3, Kallskärsgatan 5-115 33 Stockholm Hemsida: www.brfreveljen.se E-mail: brfreveljen@gmail.

Brf Reveljen 1 & 11. Hedinsgatan 11, Kallskärsgatan 3, Kallskärsgatan 5-115 33 Stockholm Hemsida: www.brfreveljen.se E-mail: brfreveljen@gmail. Brf Reveljen 1 & 11 Hedinsgatan 11, Kallskärsgatan 3, Kallskärsgatan 5-115 33 Stockholm Hemsida: www.brfreveljen.se E-mail: brfreveljen@gmail.com Mäklarinformation version 150110 På föreningens hemsida

Läs mer

Mäklarinformation för BRF Söderhus

Mäklarinformation för BRF Söderhus Mäklarinformation för BRF Fönster 1985 Balkonger 1991 Byte av varmvattenstammar i badrum 1995 Ny el och jordfelsbrytare 1997 Byte kallvattenstammar i badrum 2001 Badrumsrenovering och byte av golvbrunn

Läs mer

Medlemsinformation. Innehåll. Trastsångsvägen 2 132 Byggnadsår: 1983 Antal lägenheter: 65. Historik. Vad säger lagen och HSB:s stadgar?

Medlemsinformation. Innehåll. Trastsångsvägen 2 132 Byggnadsår: 1983 Antal lägenheter: 65. Historik. Vad säger lagen och HSB:s stadgar? Medlemsinformation Innehåll Historik Vad säger lagen och HSB:s stadgar? Så fungerar vår bostadsrättsförening Bra att veta Gemensamma insatser Hemförsäkring Trastsångsvägen 2 132 Byggnadsår: 1983 Antal

Läs mer

Den nya styrelsen som valdes vid föreningsstämman i april är följande:

Den nya styrelsen som valdes vid föreningsstämman i april är följande: Det har nu gått ca ett halvt år sedan den nya styrelsen tillträdde vid föreningsstämman. En hel del har skett under denna tid och styrelsen har också planer för framtiden, bl.a. en extra föreningsstämma.

Läs mer

Så här har vi det i vår förening

Så här har vi det i vår förening 1 Så här har vi det i vår förening Bostadsrättsföreningen Stenhällen började byggas 1988 och i oktober samma år flyttade de första medlemmarna in. I dag består föreningen av 146 bostadsrättslägenheter

Läs mer

SVENSKA FOLKBYGGENS BRF NR 3 I STOCKHOLM STARTPAKET TILL:

SVENSKA FOLKBYGGENS BRF NR 3 I STOCKHOLM STARTPAKET TILL: SVENSKA FOLKBYGGENS BRF NR 3 I STOCKHOLM STARTPAKET TILL: ---------------------- Välkommen som ny medlem i Svenska Folkbyggens Bostadsrättsförening nr 3 i Stockholm. För att samla information som kan vara

Läs mer

BRF Kolveden i Käppala 2007

BRF Kolveden i Käppala 2007 BRF Kolveden i Käppala 2007 ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER Ett förtydligande av stadgarna Ansvar för ordningen. Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa

Läs mer

Information om föreningsformenf och styrelsearbetet

Information om föreningsformenf och styrelsearbetet Information om föreningsformenf och styrelsearbetet Föreningsformen En bostadsrättsförening är en speciell form av ekonomisk förening som omfattas av: Bostadsrättslagen (1991:614) Lagen om ekonomiska föreningar

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL HSB BRA ATT VETA FÖR DIG SOM ÄR NYINFLYTTAD

VÄLKOMMEN TILL HSB BRA ATT VETA FÖR DIG SOM ÄR NYINFLYTTAD VÄLKOMMEN TILL HSB BRA ATT VETA FÖR DIG SOM ÄR NYINFLYTTAD TILLSAMMANS är vi över en halv miljon medlemmar. Du som bor i HSB är i gott sällskap. Cirka 345 000 av medlemmarna bor i HSBs bostadsrättsföreningar,

Läs mer

TRE DAMER Nr 70 December 2010

TRE DAMER Nr 70 December 2010 TRE DAMER Nr 70 December 2010 Eva Bonnier Hanna Pauli MEDLEMSBLAD FÖR BOENDE I RIKSBYGGENS BOSTADSRÄTTSFÖRENING TRE DAMER Kata Dalström Styrelsens kommande möten Styrelsen träffas nästa gång den 20 december,

Läs mer

Brf Svalan 32-38 STÄMMOHANDLINGAR TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA DEN 14 JUNI 2012

Brf Svalan 32-38 STÄMMOHANDLINGAR TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA DEN 14 JUNI 2012 Brf Svalan 32-38 38 STÄMMOHANDLINGAR TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA DEN 14 JUNI 2012 1 Brf Svalan 32-38 Kallelse till ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Lidingö SK Hansbolls lokal Svalvägen 32, ingång på baksidan

Läs mer

Välkommen till HSB Bra att veta för dig som är nyinflyttad

Välkommen till HSB Bra att veta för dig som är nyinflyttad Välkommen till HSB Bra att veta för dig som är nyinflyttad Några av fördelarna du får som HSB-medlem Centrala avtal som sänker kostnader Tack vare att vi är så många i HSB kan vi teckna förmånliga avtal

Läs mer

Trivselregler för. HSB:s Bostadsrättsförening SKOGOME

Trivselregler för. HSB:s Bostadsrättsförening SKOGOME 1 Trivselregler för HSB:s Bostadsrättsförening SKOGOME Att bo med bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap av människor i samma situation. Tillsammans äger och förvaltar vi husen där vi bor och

Läs mer

Informationsblad 1-2015 till medlemmar och hyresgäster

Informationsblad 1-2015 till medlemmar och hyresgäster 2015-07-03 Informationsblad 1-2015 till medlemmar och hyresgäster Foto: Håkan Hedqvist Hej! Lite sent på året kommer det första Informationsbladet för 2015. Sommaren i år är även den sen men nu äntligen

Läs mer

[INFORMATION BRF ERIKSBERG DALEN 7]

[INFORMATION BRF ERIKSBERG DALEN 7] 2009-2010 Information för boende Brf Eriksberg Dalen 7 [INFORMATION BRF ERIKSBERG DALEN 7] Eliegatan 4, 17273, Sundbyberg - Org nr. 715200-0373 Innehåll Innehåll... 2 Att bo i bostadsrätt... 3 Vårat hus...

Läs mer

Antenner / paraboler Antenner och paraboler får inte sättas upp inom bostadsområdet om skriftligt godkännande ej erhållits från styrelsen.

Antenner / paraboler Antenner och paraboler får inte sättas upp inom bostadsområdet om skriftligt godkännande ej erhållits från styrelsen. Från A till Ö i vår förening Andrahandsupplåtelse Om du vill hyra ut din lägenhet (så kallad andrahandsupplåtelse) måste du ha tillstånd av styrelsen. Lämna in din ansökan i god tid. Otillåten andrahandsuthyrning

Läs mer

Uppgifter för mäklare etc angående Brf Ekeby i Ekerö

Uppgifter för mäklare etc angående Brf Ekeby i Ekerö Uppgifter för mäklare etc angående Brf Ekeby i Ekerö Kontaktperson: Sven-Olof Nilsson, ordf Organisationsnummer: 716418-0635 1. Hus Allmänt 1.1 Byggår 1985/1986 1.2 Föreningens adress: Brf Ekeby i Ekerö,

Läs mer

Att bo på Brittsommargränd

Att bo på Brittsommargränd 1(5) Att bo på Brittsommargränd Allmänt Brittsommars Samfällighetsförening är en anläggningssamfällighet bestående av 24 enskilt ägda hus (12 parhus) med tillhörande tomter. Tillsammans disponerar dessa

Läs mer

Förslag till val av stämmoordförande. Valberedningen föreslår stämman att välja Ann-Christin Appelgren till mötesordförande för årsstämma

Förslag till val av stämmoordförande. Valberedningen föreslår stämman att välja Ann-Christin Appelgren till mötesordförande för årsstämma Punkt 3: val av stämmoordförande Förslag till val av stämmoordförande Varje föreningsstämma kräver en ordförande, denna kan väljas internt eller externt. Förslag: val av stämmoordförande Ann-Christin Appelgren

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Svenstorp 3 Malmö. Årsredovisning Årsredovisning

Bostadsrättsföreningen Svenstorp 3 Malmö. Årsredovisning Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Svenstorp 3 Malmö Årsredovisning 2005 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Svenstorp 3 Malmö Styrelsen får härmed avge redovisning för tiden 2005-01-01 till 2005-12-31 Förvaltningsberättelse

Läs mer

HSB Bostadsrättsförening Blåkråkan i Stockholm

HSB Bostadsrättsförening Blåkråkan i Stockholm Information till mäklare Mars 2017 HSB Bostadsrättsförening Blåkråkan i Stockholm Org.nr 702000-2064 Till mäklare I den här skriften, mäklarlathund, har vi samlat information som vanligtvis efterfrågas

Läs mer

Stadgar för Brf Korpkulla 1 Antagna den 8 maj 2007, ändrade och

Stadgar för Brf Korpkulla 1 Antagna den 8 maj 2007, ändrade och Stadgar för Brf Korpkulla 1 Antagna den 8 maj 2007, ändrade 2010-12-14 och 2011-04-20 1 Föreningsnamn Föreningens firma (föreningsnamn) är Bostadsrättsföreningen Korpkulla 1. 2 Ändamål och verksamhet.

Läs mer

Protokoll fört vid föreningsstämman för bostadsrättsföreningen Gruvan 2014-04-22

Protokoll fört vid föreningsstämman för bostadsrättsföreningen Gruvan 2014-04-22 Sid 1 (7) Protokoll fört vid föreningsstämman för bostadsrättsföreningen Gruvan 2014-04-22 1 Stämmans öppnande Lennart Hellberg öppnade stämman som i år hölls i styrelserummet i föreningens fastighet och

Läs mer

Brf Reveljen 1 & 11. Hedinsgatan 11, Kallskärsgatan 3, Kallskärsgatan 5-115 33 Stockholm Hemsida: www.brfreveljen.se E-mail: brfreveljen@gmail.

Brf Reveljen 1 & 11. Hedinsgatan 11, Kallskärsgatan 3, Kallskärsgatan 5-115 33 Stockholm Hemsida: www.brfreveljen.se E-mail: brfreveljen@gmail. Brf Reveljen 1 & 11 Hedinsgatan 11, Kallskärsgatan 3, Kallskärsgatan 5-115 33 Stockholm Hemsida: www.brfreveljen.se E-mail: brfreveljen@gmail.com Mäklarinformation version 150701 På föreningens hemsida

Läs mer

Löpande underhållsplan för Brf Postsäcken 11 utkast 2005-08-24

Löpande underhållsplan för Brf Postsäcken 11 utkast 2005-08-24 Löpande underhållsplan för Brf Postsäcken 11 Version 1.1-2006-03-01 1 Inledning... 1 1.1 Underhåll av planen... 2 2 Kortsiktig teknisk plan plan för innevarande år... 3 3 Långsiktig teknisk plan... 4 3.1

Läs mer

Protokoll fört vid föreningsstämman för bostadsrättsföreningen Gruvan 2015-04-22

Protokoll fört vid föreningsstämman för bostadsrättsföreningen Gruvan 2015-04-22 Sid 1 (7) Protokoll fört vid föreningsstämman för bostadsrättsföreningen Gruvan 2015-04-22 1 Stämmans öppnande Bo Arne Nilsson öppnade stämman som i år hölls i styrelserummet i föreningens fastighet och

Läs mer

Generellt om föreningen

Generellt om föreningen Generellt om föreningen När köpte föreningen huset? Brf Bornholm byggdes 1953 54 och har varit en bostadsrättförening från start. Vem var byggherren? HSB Fastighetsbeteckning Bornholm 8 Adresser Köpenhamnsvägen

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö - antagna den 19 januari 2010.

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö - antagna den 19 januari 2010. Stadgar för Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö - antagna den 19 januari 2010. 1 Föreningens firma och säte Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö. Organisationsnummer är

Läs mer

Län Skåne Gatuadress Torekovsgatan 22 C Kommun Malmö Storlek 1 rum / 39 m² Område Nobeltorget Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Län Skåne Gatuadress Torekovsgatan 22 C Kommun Malmö Storlek 1 rum / 39 m² Område Nobeltorget Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Skåne Gatuadress Kommun Malmö Storlek 1 rum / 39 m² Område Nobeltorget Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Perfekt läge med nära till city och bra kommunikationer. Flera butiker inom gångavstånd.

Läs mer

STÄMMOPROTOKOLL nr 1 ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA. Hemerycksalen, Louis De Geer, Norrköping Tid: Tisdagen den 18 februari år 2014 kl. 18.

STÄMMOPROTOKOLL nr 1 ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA. Hemerycksalen, Louis De Geer, Norrköping Tid: Tisdagen den 18 februari år 2014 kl. 18. Bostadsrättsförening Vilbergen i Norrköping Sidan 1 av 6 STÄMMOPROTOKOLL nr 1 ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Plats: Hemerycksalen, Louis De Geer, Norrköping Tid: Tisdagen den 18 februari år 2014 kl. 18.30 1

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Ateljéhuset 2010

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Ateljéhuset 2010 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Ateljéhuset 2010 (org.nr. 769619-1803) Antagna den 7 mars 2011, reviderade den 28 november 2012, den 2 september 2013 och den 17 juni 2015. 1 Föreningens namn och firmateckning

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Stavgränd

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Stavgränd Stadgar för Bostadsrättsföreningen Stavgränd Antagna den 2014-05-26 1 Föreningens namn Föreningens namn är Bostadsrättsföreningen Stavgränd med organisationsnummer 769622-5551. 2 Ändamål och verksamhet

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Malmö Värnhem 13

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Malmö Värnhem 13 1 av 5 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Malmö Värnhem 13 Antagna 2011-05-17 Ändrade 2015-05-24 1 Föreningen namn Föreningens namn (firma) är Bostadsrättsföreningen Malmö Värnhem 13 2 Ändamål och verksamhet

Läs mer

Tvättstugans golv städas och tvättmaskinernas ovansida torkas av i samband med veckans entré städning.

Tvättstugans golv städas och tvättmaskinernas ovansida torkas av i samband med veckans entré städning. Städavtal MOTIONSSVAR 1 AV 5 TILL BRF LOKES FÖRENINGSSTÄMMA 2013 J M Städservice AB städar trapphus och entréer enligt avtal varje vecka efter ett uppgjort städschema. På anslagstavlan med kontaktuppgifter

Läs mer

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Flygsläpet i Stockholm

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Flygsläpet i Stockholm Org Nr: 769608-6458 Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Flygsläpet i Stockholm Org Nr: 769608-6458 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Läs mer

ÅRSREDOVISNING för HSB Bostadsrättsförening Almvik i Malmö

ÅRSREDOVISNING för HSB Bostadsrättsförening Almvik i Malmö ÅRSREDOVISNING för HSB Bostadsrättsförening Almvik i Malmö Organisationsnummer Styrelsen får härmed lämna redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2012-09-01 2013-08-31. Föreningens

Läs mer

HSB Brf Stanstorp i Staffanstorp 2015-04-01. VÄLKOMMEN TILL HSB Brf STANSTORP

HSB Brf Stanstorp i Staffanstorp 2015-04-01. VÄLKOMMEN TILL HSB Brf STANSTORP HSB Brf Stanstorp i Staffanstorp 2015-04-01 VÄLKOMMEN TILL HSB Brf STANSTORP Nu har du blivit medlem i en kooperativ bostadsrättsförening. Det är något alldeles speciellt med en bostadsrätt i HSB. Tillsammans

Läs mer

Stadgar för BRF Ateljéhuset 2010

Stadgar för BRF Ateljéhuset 2010 Stadgar för BRF Ateljéhuset 2010 Organisationsnummer 769619-1803. Antagna den 7 mars 2011, reviderade 28 november 2012. 1 FÖRENINGENS NAMN Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Ateljéhuset 2010.

Läs mer

Andrahandsuthyrning Andrahandsuthyrning får endast ske med föreningens godkännande.

Andrahandsuthyrning Andrahandsuthyrning får endast ske med föreningens godkännande. Vi som bor i Bostadsrättsföreningen (Brf) Sillgrisslan är delägare och äger tillsammans föreningen. Föreningens kostnader blir dina kostnader. Allt vi kan påverka för att öka trivseln i föreningen leder

Läs mer

Stadgar för bostadsrättsföreningen Floragården Antagna den 22 april 2002 1 Föreningens namn Föreningens namn (firma) är Bostadsrättsföreningen Floragården 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål

Läs mer

Brf Ingenjören 6 Blekingegatan 12, 12A, 12B Stockholm

Brf Ingenjören 6 Blekingegatan 12, 12A, 12B Stockholm Funderar du på att renovera din lägenhet? Som bostadsrättshavare har du många rättigheter, men även en del skyldigheter. Att äga en bostadsrätt innebär inte att du äger lägenheten. Det innebär medlemskap

Läs mer

Frågor och svar om renovering och evakuering

Frågor och svar om renovering och evakuering April 2014 Till dig som bor på Tranbärsvägen 2 och 4 Frågor och svar om renovering och evakuering I början av april bjöd vi in till ett möte inför renoveringarna på Tranbärsvägen där entreprenören och

Läs mer

BRÅBACKA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 1 (6)

BRÅBACKA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 1 (6) BRÅBACKA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 1 (6) 1 Stämmans öppnande Ordförande Lennart Eriksson hälsade välkomna och förklarade stämman öppnad. 2 Röstlängd Röstlängd upprättades. Närvarande var 30 fastigheter. Se

Läs mer

HSB Bostadsrättsförening Blåkråkan i Stockholm

HSB Bostadsrättsförening Blåkråkan i Stockholm Information till mäklare April 2016 HSB Bostadsrättsförening Blåkråkan i Stockholm Org.nr 702000-2064 Till mäklare I den här skriften, mäklarlathund, har vi samlat information som vanligtvis efterfrågas

Läs mer

Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2012 i Brf. Humlegården. Mötesordning för ordinarie föreningsstämma 2012

Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2012 i Brf. Humlegården. Mötesordning för ordinarie föreningsstämma 2012 Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2012 i Brf. Humlegården Medlemmarna i Bostadsrättsföreningen Humlegården kallas härmed till ordinarie årsstämma i föreningen enligt följande: Datum: Onsdagen den

Läs mer

Brf Geväret. www.brfgeväret.se. Västeråshus nr. 6. Tel: 073-787 72 00 info@brfgevaret.se

Brf Geväret. www.brfgeväret.se. Västeråshus nr. 6. Tel: 073-787 72 00 info@brfgevaret.se Brf Geväret Västeråshus nr. 6 www.brfgeväret.se Tel: 073-787 72 00 info@brfgevaret.se Lägenhetspärm Brf Geväret, Västeråshus nr 6 Att tänka på... 3 Vad innebär bostadsrätt... 3 Nyttjanderätten kan förverkas...

Läs mer

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Solståndet i Göteborg

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Solståndet i Göteborg Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Solståndet i Göteborg Org. nr: 716409-4943 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2014.07.01-2015.06.30 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Kallelse till årsmöte 2015

Kallelse till årsmöte 2015 Bostadsföreningen Hemfrid UPA 746000-1584 Personligt meddelande till alla medlemmar i Bostadsföreningen Hemfrid u.p.a. Kallelse till årsmöte 2015 Datum: Torsdagen den 21 maj 2015 kl. 18.00-20.00 Plats:

Läs mer

Välkommen till Gurkbladet nr 5 vecka 25 2009

Välkommen till Gurkbladet nr 5 vecka 25 2009 Gurkbladet Välkommen till Gurkbladet nr 5 vecka 25 2009 Nu när vi har valt en ny styrelse och en ny ordförande är det dags för ett nytt Gurkblad. Namnen på styrelsen och dess suppleanter finns anslaget

Läs mer

PRAKTISKA FRÅGOR INTRÄDE I OCH UTTRÄDE UR FÖRENINGEN OM NÅGOT HÄNDER ELLER GÅR SÖNDER

PRAKTISKA FRÅGOR INTRÄDE I OCH UTTRÄDE UR FÖRENINGEN OM NÅGOT HÄNDER ELLER GÅR SÖNDER PRAKTISKA FRÅGOR PRAKTISKA FRÅGOR Att bo i bostadsrätt fungerar ungefär som att bo i hus åtminstone vad gäller ansvar för sitt boende. Skillnaden är att vi medlemmar i föreningen tar hjälp med vissa arbeten

Läs mer

Boskola 2 (3) Bo hos Vimarhem

Boskola 2 (3) Bo hos Vimarhem VIMARHEM AB Boskola 2 (3) Bo hos Vimarhem Besittningsskydd Du har rätt att bo kvar i Din lägenhet så länge Du följer de regler och föreskrifter som finns och betalar Din hyra i tid. Du kommer att bli uppsagd

Läs mer

Föreningsinformation Brf. Bollstanäs September 2010 www.brf-bollstanas.se

Föreningsinformation Brf. Bollstanäs September 2010 www.brf-bollstanas.se Föreningsinformation Brf. Bollstanäs September 2010 www.brf-bollstanas.se Nya styrelsen 2010-2011 På föreningsstämman (årsmötet) som avhölls i föreningslokalen Gläntan i maj valdes föreningens styrelse

Läs mer

Informationsblad. BRF Johannesfred 4

Informationsblad. BRF Johannesfred 4 1 (6) Informationsblad BRF Johannesfred 4 2 (6) Historik Initiativet till bildandet av bostadsrättsföreningen togs 1982, föreningen konstituerades 1982 och i december 1983 förvärvades huset av dåvarande

Läs mer

Stadgar för bostadsrättsföreningen JASMINEN 3 1 Föreningens namn antagna den 10 januari 2006 Föreningens namn (firma) är Bostadsrättsföreningen Jasminen 3 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Bögatan 43 Organisationsnummer 769615-1880. Stadgar för Brf. Bögatan 43 Antagna 2006-08-22

Bostadsrättsföreningen Bögatan 43 Organisationsnummer 769615-1880. Stadgar för Brf. Bögatan 43 Antagna 2006-08-22 Stadgar för Brf. Bögatan 43 Antagna 2006-08-22 1 Föreningsnamn Föreningens firma (föreningsnamn) är Bostadsrättsföreningen Bögatan 43. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

Bostadsrättsförening Linero i Lund

Bostadsrättsförening Linero i Lund Bostadsrättsförening Linero i Lund Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2015-05-27 1-20 med bilagor Plats: Fritidslokalen, Kämpagränden 21 E, Lund. Antal röstberättigade 37 st. varav en med fullmakt.

Läs mer

Välkommen till vår förening! Information till boende och nyinflyttade! Information till boende och nyinflyttade!

Välkommen till vår förening! Information till boende och nyinflyttade! Information till boende och nyinflyttade! Välkommen till vår förening! Information till boende och nyinflyttade! Information till boende och nyinflyttade! Vi hälsar dig välkommen och hoppas att du skall trivas i din lägenhet och med vår bostadsrättsförening.

Läs mer

Information. till alla som bor i Bostadsrättsföreningen Ingemar13

Information. till alla som bor i Bostadsrättsföreningen Ingemar13 Information till alla som bor i Bostadsrättsföreningen Ingemar13 För vår gemensamma trivsel har vi skrivit ned några riktlinjer för att vi alla skall trivas tillsammans i vår förening. Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Handbok. Tips, regler och bestämmelser. April 2008. Bostadsrättsföreningen Lillsjönäs 22-28. Fastighetshuset/Bostadsrättsbildning

Handbok. Tips, regler och bestämmelser. April 2008. Bostadsrättsföreningen Lillsjönäs 22-28. Fastighetshuset/Bostadsrättsbildning Handbok Tips, regler och bestämmelser April 2008 Bostadsrättsföreningen Lillsjönäs 22-28 Innehåll 1. En handbok för föreningsmedlemmar 2. Om föreningen och huset 3. Allmänna ordningsregler 4. Förvaltning

Läs mer

Stadgar Brf Stapelbädden 7 (2015-05-21)

Stadgar Brf Stapelbädden 7 (2015-05-21) 1 Stadgar Brf Stapelbädden 7 (2015-05-21) Innehåll 1 Föreningsnamn... 4 2 Ändamål och verksamhet... 4 3 Föreningens säte... 4 4 Inträde i föreningen... 4 5 Antagande av medlem... 4 6 Vägrat medlemskap...

Läs mer

Nu bygger vi om i Akalla

Nu bygger vi om i Akalla Nu bygger vi om i Akalla Nu startar vi ombyggnaden av våra hus och lägenheter på Järva. Vi bygger om för dig som bor i Svenska Bostäder Så här planerar vi att bygga om i Akalla Hus för hus Det tar omkring

Läs mer

Välkommen till Brf Olver.

Välkommen till Brf Olver. Välkommen till Brf Olver. Att tänka på när man flyttar in. Inför inflyttningen är det en hel del tips vi tror du kan ha nytta av. Vi vill också gärna tala om vilken service vi kan erbjuda och vilka rättigheter

Läs mer

2014-04-17 Valberedningens förslag till styrelsearvode och ny styrelse och övriga förtroendeposter till stämman 21 maj 2014 Valberedningen föreslår att styrelsens arvode är 2,83 prisbasbelopp (oförändrat).

Läs mer

FULLMÄKTIGE PROTOKOLL 1(5)

FULLMÄKTIGE PROTOKOLL 1(5) FULLMÄKTIGE PROTOKOLL 1(5) Årsmöte Datum: 24 februari 2015 Tid: 19.00 20.30 Plats: Brf Vårvindens festlokal, Vårvädersvägen 6 B Närvarande: 16 områden, 23 röstberättigade 1 Mötets öppnande Ordföranden

Läs mer

Välkommen till Bostadsrättsföreningen Viktoriagatan 15 A med adress Viktoriagatan 15 C och D. Viktoriagatan 15 C D

Välkommen till Bostadsrättsföreningen Viktoriagatan 15 A med adress Viktoriagatan 15 C och D. Viktoriagatan 15 C D Välkommen till Bostadsrättsföreningen Viktoriagatan 15 A med adress Viktoriagatan 15 C och D Viktoriagatan 15 C D C Innehåll 1 Välkomna! 1 Styrelsen 1 Stämman D 2 Stadgar 2 Fastigheten 3 Fastighetstekniska

Läs mer

BRF Målarprinsen. Föreningsstämma. Strandskolans Matsal. Den 25 april 2007

BRF Målarprinsen. Föreningsstämma. Strandskolans Matsal. Den 25 april 2007 BRF Målarprinsen Föreningsstämma Strandskolans Matsal Den 25 april 2007 Stämmoprotokoll 1. Stämmans öppnande Styrelsens ordförande Jonas Carvbo hälsade alla närvarande varmt välkoma och förklarade mötet

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Klarälvsparken i Karlstad

Bostadsrättsföreningen Klarälvsparken i Karlstad Bostadsrättsföreningen Klarälvsparken i Karlstad 1 juli 2012 Till Medlemmar i föreningen Informationsbrev #3 2012 Har du kontinuerligt tagit del av den information som :inns på föreningens hemsida är det

Läs mer

Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16

Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16 Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16 Att bo i bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap. Vår målsättning är att alla skall ha det så trivsamt som möjligt och att boendet ska kosta

Läs mer

HSB Bostadsrättsförening Blåkråkan i Stockholm

HSB Bostadsrättsförening Blåkråkan i Stockholm Information till nyinflyttade Augusti 2016 HSB Bostadsrättsförening Blåkråkan i Stockholm Till föreningens medlemmar I den här skriften har vi samlat information och regler för att du som bor i föreningen

Läs mer

UPPGIFTER OM Brf PONTONJÄREN 3. Kontakt Joakim Ohrbeck, ordförande , ,

UPPGIFTER OM Brf PONTONJÄREN 3. Kontakt Joakim Ohrbeck, ordförande , , 1 6 april 2015 Adress Baltzar von Platens Gata 6 112 42 STOCKHOLM Organisationsnummer: 716420-0599 UPPGIFTER OM Brf PONTONJÄREN 3 Kontakt Joakim Ohrbeck, ordförande 08-26 70 28, 0707 73 66 74, joakimohrbeck@hotmail.com

Läs mer

Bybladet. Juni 2015. Bybladet innehåller:

Bybladet. Juni 2015. Bybladet innehåller: Bybladet Juni 2015 Bybladet innehåller: Ordförande har ordet Nya styrelsen och ansvarsområden Städdagen den 9/5 Fasadprojektet Takprojektet Bollspel förbjudet på innergårdarna Nya trafikskyltar i området

Läs mer

Bostadsrättsföreningen. Gillesgården. Gemensamma lokaler och resurser samt ordningsregler

Bostadsrättsföreningen. Gillesgården. Gemensamma lokaler och resurser samt ordningsregler Bostadsrättsföreningen Gillesgården Gemensamma lokaler och resurser samt ordningsregler Bra att bo i bostadsrätt bra att bo i Gillesgården Huvudprinciperna för vår bostadsrättsförening finns i våra stadgar.

Läs mer

Protokoll fört vid årsstämma i Brf Berglandet i Nacka, 2013-05-29

Protokoll fört vid årsstämma i Brf Berglandet i Nacka, 2013-05-29 Protokoll fört vid årsstämma i Brf Berglandet i Nacka, 2013-05-29 Styrelsens ordförande Nils-Erik Hedin hälsade alla välkomna och förklarade årsstämman öppnad. 1. Val av ordförande för stämman. Lars Edström,

Läs mer

VÄLKOMMEN till Brf SOLTORPET II

VÄLKOMMEN till Brf SOLTORPET II VÄLKOMMEN till Brf SOLTORPET II Telefon: 0725-425 339 Post till styrelsen i brevlåda 16D Hemsida: www.soltorpet2.se Detta informationsblad är avsett att tillhöra Din lägenhet. Det finns att ladda ner från

Läs mer

ORDNINGSRELGER för Bostadsrättsföreningen Raden

ORDNINGSRELGER för Bostadsrättsföreningen Raden ORDNINGSRELGER för Bostadsrättsföreningen Raden Ansvar Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Alla är skyldiga att rätta sig efter ordningsreglerna. Ordningsreglerna gäller såväl bostadsrättshavare

Läs mer

Den nya styrelsen som valdes vid föreningsstämman i april presenteras nedan

Den nya styrelsen som valdes vid föreningsstämman i april presenteras nedan Styrelsen Den nya styrelsen som valdes vid föreningsstämman i april presenteras nedan Björn Bylund Bengt Fagerström Daniel Jansson Ordförande Vice ordförande Ledamot Lars Lindfeldt Sekreterare Maria Åkerblom

Läs mer

Spånehusvägen 62 C. Län Skåne Gatuadress Spånehusvägen 62 C Kommun Malmö Storlek 2 rum (1 sovrum) / 51.5 m² Område Östra Sorgenfri - Nobeltorget

Spånehusvägen 62 C. Län Skåne Gatuadress Spånehusvägen 62 C Kommun Malmö Storlek 2 rum (1 sovrum) / 51.5 m² Område Östra Sorgenfri - Nobeltorget Län Skåne Gatuadress Spånehusvägen 62 C Kommun Malmö Storlek 2 rum (1 sovrum) / 51.5 m² Område Östra Sorgenfri - Nobeltorget Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 13 Välskött

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med medlemmarna i Bostadsrättsföreningen Stenhuggaren 16, Örebro den 3 maj 2011

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med medlemmarna i Bostadsrättsföreningen Stenhuggaren 16, Örebro den 3 maj 2011 1(6) Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med medlemmarna i Bostadsrättsföreningen Stenhuggaren 16, Örebro den 3 maj 2011 Plats: Södermalmshemmet, Örebro Närvarande: 71 medlemmar närvarande samt

Läs mer

Välkommen som sekreterare

Välkommen som sekreterare SID 1 (9) Välkommen som sekreterare Ordning på dokumenten Av din bostadsrättsförening har du blivit utsedd till sekreterare. Det är en viktig uppgift i föreningen! Från Fastighetsägarna vill här ge dig

Läs mer

3 AVGIFTER 4 3.1 VAD INGÅR I MÅNADSAVGIFTEN? 4 3.2 HUR OFTA BETALAS AVGIFTEN? 4 3.3 PANTSÄTTNINGSAVGIFT? 4 3.4 ÖVERLÅTELSEAVGIFT?

3 AVGIFTER 4 3.1 VAD INGÅR I MÅNADSAVGIFTEN? 4 3.2 HUR OFTA BETALAS AVGIFTEN? 4 3.3 PANTSÄTTNINGSAVGIFT? 4 3.4 ÖVERLÅTELSEAVGIFT? De vanligaste frågorna till BRF STÄMJÄRNET I det här dokumentet finner du de vanligaste frågorna som mäklare och de som vill flytta till vårt hus och förening ställer och de svar som vi då ger. Innehållsförteckning

Läs mer

Handbok för medlemmar. Brf. Skönstavik. Brf. Skönstavik. Styrelsen. Bostadsrättsföreningen och dess sätt att verka inom vårt område styrs av:

Handbok för medlemmar. Brf. Skönstavik. Brf. Skönstavik. Styrelsen. Bostadsrättsföreningen och dess sätt att verka inom vårt område styrs av: Brf. Skönstavik Styrelsen Handbok för medlemmar Brf. Skönstavik Bostadsrättsföreningen och dess sätt att verka inom vårt område styrs av: Lagar och förordningar - Bostadsrättslagen - Lagen om ekonomiska

Läs mer

Västra Gatuadress Fjällkroken 1 Götaland Kommun Borås Storlek 3 rum (1 sovrum) / 72 m² Område Tullen Tillträde tidigast

Västra Gatuadress Fjällkroken 1 Götaland Kommun Borås Storlek 3 rum (1 sovrum) / 72 m² Område Tullen Tillträde tidigast Län Västra Gatuadress Götaland Kommun Borås Storlek 3 rum (1 sovrum) / 72 m² Område Tullen Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " erbjuder ett underbart boende för den lilla familjen! -- Peter Nyman,

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Brf Pinnpojken. Onsdagen 29 maj 2013

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Brf Pinnpojken. Onsdagen 29 maj 2013 Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Brf Pinnpojken Onsdagen 29 maj 2013 1 Stämmans öppnande Styrelsens ordförande Tommy Ringart förklarade stämman öppnad. 2 Godkännande av dagordningen Styrelsens

Läs mer

Svar på de vanligaste frågorna från mäklare

Svar på de vanligaste frågorna från mäklare Svar på de vanligaste frågorna från mäklare Uppdaterat 2014-05 Föreningens namn: Bostadsrättsföreningen Norrbacken Är föreningen en äkta eller oäkta förening? Om den är oäkta, varför? Finns det några planer

Läs mer

Protokoll årsmöte

Protokoll årsmöte Protokoll fört vid Ireortens Biodlarförenings årsmöte 2013 Plats: Ire Naturskola Närvarande: Stig Boklund Bengt Eriksson Mogens Vedel Åke Månsson Lars Nilsson Nils-Erik Svensson Göran Åstrand Anna Erlandsson

Läs mer

INFORMATION TILL NYA HYRESGÄSTER. Välkommen till Balder

INFORMATION TILL NYA HYRESGÄSTER. Välkommen till Balder INFORMATION TILL NYA HYRESGÄSTER Välkommen till Balder Bra att veta om ditt boende Hyran - betala alltid i tid Hyran betalas i förskott varje månad, senast den sista dagen i månaden. Exempel: hyran för

Läs mer

Förvaltnings- och verksamhetsberättelse för BRF Vinteraspen

Förvaltnings- och verksamhetsberättelse för BRF Vinteraspen Förvaltnings- och verksamhetsberättelse för BRF Vinteraspen Styrelsen för bostadsrättsföreningen Vinteraspen får härmed avge berättelse för föreningens förvaltning och verksamhet året 27-1-1 till 27-12-31.

Läs mer

Kallelse till ordinarie föreningsstämma för Brf Skönstaholm

Kallelse till ordinarie föreningsstämma för Brf Skönstaholm Kallelse till ordinarie föreningsstämma för Brf Skönstaholm Tid: Tisdag 2 juni 2015, kl 18.30 Plats: Skönstaholmsskolans matsal Förslag till dagordning 1. Stämmans öppnande 2. Godkännande av dagordningen

Läs mer

B.F. Bulten u.p.a. Protokoll för föreningsstämma 2001-05-10

B.F. Bulten u.p.a. Protokoll för föreningsstämma 2001-05-10 B.F. Bulten u.p.a Protokoll för föreningsstämma 2001-05-10 1. Stämmans öppnande Föreningens ordförande Kelly Cross öppnade 2001-års föreningsstämma. 2. Fastställande av dagordning Den utdelade dagordningen

Läs mer

Län Skåne Gatuadress Idaborgsgatan 57 C Kommun Malmö Storlek 2 rum (1 sovrum) / 43.5 m² Område Ellstorp Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Län Skåne Gatuadress Idaborgsgatan 57 C Kommun Malmö Storlek 2 rum (1 sovrum) / 43.5 m² Område Ellstorp Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Skåne Gatuadress Kommun Malmö Storlek 2 rum (1 sovrum) / 43.5 m² Område Ellstorp Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Min favoritplats i lägenheten är balkongen, härifrån har man en härlig utsikt

Läs mer

Styrelsen. Björn Bylund Bengt Fagerström Bertil Nyman Ordförande Vice ordförande Sekreterare

Styrelsen. Björn Bylund Bengt Fagerström Bertil Nyman Ordförande Vice ordförande Sekreterare Styrelsen Den nya styrelsen som valdes vid föreningsstämman i april presenteras nedan. Den största enskilda frågan för styrelsens arbete under året blir att bereda föregående års föreningsstämmans uppdrag

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Porslinsbruket 23 Bråvallagatan 8 113 36 Stockholm Juni 2013

Bostadsrättsföreningen Porslinsbruket 23 Bråvallagatan 8 113 36 Stockholm Juni 2013 1 Bostadsrättsföreningen Porslinsbruket 23 Bråvallagatan 8 113 36 Stockholm Juni 2013 Medlem och bostadsrättshavare i Porslinsbruket 23 Välkommen som medlem och bostadsrättshavare i bostadsrättsföreningen

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2003. HSB:s BOSTADSRÄTTSFÖRENING 2160 AGATEN I NACKA Org.nr:714000-1970

ÅRSREDOVISNING 2003. HSB:s BOSTADSRÄTTSFÖRENING 2160 AGATEN I NACKA Org.nr:714000-1970 ÅRSREDOVISNING 2003 HSB:s BOSTADSRÄTTSFÖRENING 2160 AGATEN I NACKA Org.nr:714000-1970 Styrelsen för HSB:s Bostadsrättsförening Agaten i Nacka får härmed avgiva redovisning för föreningens verksamhet under

Läs mer

HSB Brf Stranden i Ekerö

HSB Brf Stranden i Ekerö HSB Brf S T R A N D E N Ekerö HSB Brf Stranden i Ekerö Organisationsnummer: 716418-6905 Årsredovisning För räkenskapsåret 2013 Org,nr: 716418-6905 Sid 2/5 Styrelsen för bostadsrättsföreningen Stranden

Läs mer