Brf Almens första 50 år april 1944 april 1994

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Brf Almens första 50 år april 1944 april 1994"

Transkript

1 Brf Almens historia Brf Almens första 50 år april 1944 april 1994 Text skriven av föreningens förste ordförande Göte Wendt. Styrelser har valts under dessa år och fullföljt sina uppdrag under olika tidsperioder och haft stor hjälp av moderföreningen HSB:s erfarenheter. Medlemmar har under åren helt naturligt utbytts, några har flyttat och några avlidit. För att beskriva förändringen som följd av utvecklingen, skall jag börja med fastigheten. Vi börjar i pannrummet som från början var rustat med två stycken kokspannor vilka, som framgår av namnet, var avsedda att eldas med koks. Men p.g.a. bränslebrist orsakad av andra världskriget, licenser för inhandling och fördelning av detta bränsle, måste vedeldning tillgripas. Staplar med ved utanför pannrummets nedkast. Bra ved och dålig ved om vartannat. Massaved och stubbved. Ek och björk hörde till det bättre. Kokspannans verkningsgrad tror jag, om det var rätt inställning på draget var ca 80 %. Denna verkningsgrad var svår att uppnå med ved. Stubbveden hade stor tjärbildning och därmed risk för skorstenseld. En kunnig eldare som även var gårdskarl kunde spara pengar till fastigheten. År 1946 installerades Stockermaskiner som anslöts till kokspannorna. Bränsle var kolstybb. Maskinernas behållare fylldes med bränsle som klarade av några timmars eldning genom automatisk reglering. Nästa steg i utvecklingen 1955 blev oljeeldning. En stor oljetank grävdes ner en bit utanför pannrummet. Automatisk reglering av eldningen. Varmvattnet, som under bränslekrisen var ransonerat till två dagar var fjortonde dag, behövde vi ej fundera över längre och skönt var det för alla medlemmarna. Ju mer tekniskt det blev i pannrummet, ju mer kontroll fordrades. Konsultfirman Ångpanneföreningen anlitades för två kontroller årligen. Ytterligare ett steg i utvecklingen var när vi blev anslutna till fjärrvärmen. Ekonomiskt? Ja, men även miljömässigt. Nu rök det inte ur skorstenarna längre. Allt nersläpp av sot från alla skorstenarna försvann. Sedan har pannrummet vid senaste renoveringen av fastigheten fått sin del. Tvättstugan har också genomgått förändringar. Den gamla gaseldade varmvattenmaskinen har försvunnit och med den de stora sköljkaren. När det var vackert väder torkades tvätten ute. Annars var det torkrummen på vinden som stod till buds. Numera finns elektriskt uppvärmda maskiner, centrifug, torktumlare och vid sista stora renoveringen, torkrum som suger ut fukten. Tvättstugantalet har dessutom fördubblats. Gasspisarna har utbytts till elektriska spisar (finns väl dock två gasspisar kvar). De första kylskåpen monterades I dag finns de i alla lägenheter plus frys. Hiss har installerats under den senaste stora renoveringen, som underlättar boendet för de som skall upp till sina lägenheter eller till källarplanet. Vindarna har också isolerats. Fasaden var en putsad vägg som trots reparation ej höll. Beslutades 1972 att sätta eternitplattor. Diskussion uppstod om isolering skulle läggas mellan vägg och plattor och skulle kräva större kostnader. Experters mening var att med den billiga oljan var det ej lönsamt att göra. Och så blev det. En viss värmeeffekt blev det utan fyllning. Vid fyllningar kan risk uppstå för fukt på inner- 1

2 väggarna om det inte finns en viss luftspalt. Den stora förändringen skedde i samband med senaste renoveringen. Inglasning som gjort att balkongerna bättre utnyttjas. Vid reparationer och förändringar är det alltid styrelsen som har det stora ansvaret att alla arbeten utförs korrekt. Till förfogande finns kontrollanter att tillgå för viss kostnad. Jag har redan nämnt Ångpanneföreningen och HSB rekommenderade också en kontrollant vid beläggningen av plattor på fasaden. Vid inflyttningen anmärkte styrelsen på drag mellan fönsterkarmen och vägg p.g.a. dåligt drevat eller inte drevat alls. Byggföretaget fick gå över alla fönster. Väggarna blev ej tapetserade, hade ej torkat. Dålig värme under byggtidens slutskede. Efter ett år blev det klart. Vid sista renoveringen har Jan Thörnblom och Agne Thornberg nedlagt ett stort arbete och sparat pengar åt föreningen. Agne Thornberg, snickare till yrket och med erfarenhet från byggfacket har utan tvekan varit till stor hjälp. De har bevistat byggmöten och deltagit vid besiktningar tillsammans med byggkontrollanten. April 1994 Göte Wendt Brf Almen år för år Text skriven av föreningens eldsjäl Jan Thörnblom, ordförande Uppstarten Den 15 augusti 1943 fick Hyresgästerna i Malmös bostadsrättsförening Almen sitt tomträttsavtal på Kiviksgatan 5, kvarter 72 Tapperheten, stadsdelen Sofielund, Västra Skrävlinge församling i Malmö. Detta tecknades att gälla fram till den 31 december 2018, vilket måste ha förefallit vara en i det närmaste oöverskådlig tidsperiod för de unga entusiaster som då stod i begrepp att starta en förening. Nu verkar det ju faktiskt inte så avlägset längre. Dessförinnan hade det hållits ett möte den 30 april samma år, då ett antal herrar och en dam vid namn fröken M. Hansson beslutade att bilda ovan nämnda förening. Till första styrelsen valdes herrarna Arnold Sönnerdahl, Hilding Carlberg, Hugo Åberg och Arvid Bengtsson. Vid möte den 21 juni 1943 beslöt denna styrelse att ge i uppdrag åt HSB att komma med förslag till ritningar och beskrivning för den tilltänkta fastigheten. En månad senare fick HSB i uppdrag att uppföra fastigheten enligt framlagda ritningar. Preliminärkostnaden var på kr, vilket finansierades med ett inteckningslån på tomträtten på kr, samt ett tilläggslån från Statens Bostadslånebyrå på kr Den 19 mars hölls den första ordinarie föreningsstämman för de "riktiga" medlemmarna. Det var 22 stycken som deltog, däribland naturligtvis den man som nog betytt mest för Almen och som under massor 2

3 Brf Almens historia av år, i obruten följd, innehade någon typ av förtroendepost i föreningen. Att det är Göte Wendt det rör sig om är inte svårt att gissa för vi som är äldre medlemmar i huset. Wendt blev förstås vald till ordförande och vicevärd, vem annars? Som kassör utsågs enligt protokollet en Waldemar Sjöberg (som väl bör ha varit Folke Sjöberg i lägenhet 21 vid den tiden). Sekreterare blev Olof Ohlsson. Övriga ledamöter: Harald Friman och Algot Nilsson. Inflyttning meddelades kunna ske fr.o.m. den 31 mars. På sitt första möte beslutade styrelsen bl.a. att anställa eldare och gårdskarl med grannföreningen Torekov. Kassören, en ledamot som för övrigt inte existerar längre i föreningen, hade öppet för uppbörd av avgiften första fredag eller lördag i varje månad. Då kasserade han in de fantastiska 83,25 kr som det kostade att bo på sommaren. På vintern blev det 111,25 i månaden. Den 5 november står det att läsa i protokollet att Bertil Franklinsson beviljades inträde och det gjorde man ju rätt i för han fanns ju länge kvar i föreningen. På samma möte bordlades ett förslag att sätta in element i klädkammarna och så vitt jag kan se är det fortfarande bordlagt. På ett möte något senare i månaden tog man beslut på att inköpa mörkläggningspapper till hela huset. Dessbättre blev det ju inget långvarigt bruk av detta var det nog lite si och så med värmen för på ett möte i januari beslutades att sätta in dubbla tätningslister i samtliga fönster. Det kan ju inte ha varit så behagligt i styrelserummet heller, eftersom man tog beslut att flytta dit ett värmeelement från cykelkällaren samt att lägga brädgolv. Den 18 mars samma år beviljades Holger Paulsson inträde, som var revisor under flera år och blev föreningen trogen fram till sin död 50 år senare. Ett hus uppfört under krigets bristår utfördes en ganska omfattande ommålning av fönster, dörrar, räck och rör i tvättstugan samt balkonger med räck, vilket ju är ganska anmärkningsvärt, eftersom huset då bara var tre år. Tydligen kunde man det där med fuskbygge även på den tiden. År 1949 var det dags att måla om trappuppgångarna också flyttade Frälsningsarméns Dövstumexpedition in i lägenhet 18, där de fram till för bara en tid sedan, ännu huserade. Samma år inköptes nya tvättmaskiner var det tid att måla om huset utvändigt igen. Det höll tydligen inte så många år. Jobbet gick löst på kr, vilket styrelsen tog beslut om. Däremot sammankallades en extra stämma för att besluta om en höjning av trappstädningen med 1 kr i månaden till 3,50 kr hoppade Göte Wendt av som ordförande till förmån för Oskar Bengtsson och blev själv vice sekreterare. Detta år företogs en grundlig besiktning av lägenheterna varvid nästan hälften fick anmärkningar. Mest var det fråga om bristande målning av fönster, men en medlem fick anmärkning på att WC-sitsen var trasig! avgick Göte Wendt från styrelsen. Oskar Sneckander blev sekreterare. Hans änka bodde förresten kvar i fastigheten till sin död Man beslutade att sätta upp en torkställning utomhus. Undrar hur mycket tvätt man hade haft kvar i dag med en sådan anordning? Vidare var det en medlem som framförde klagomål på att hans tvättställ 3

4 spruckit p.g.a. överhettning av varmvattenpannan. Ingen dålig överhettning! Från ved till olja blev eldaren arbetslös. Då övergick man till oljeeldning. Föreningen fick också en ny ordförande vid namn Karl Boman. Man hade tydligen också tröttnat på stadens sopgubbar och sade upp sophämtningsavtalet till förmån för åkeriägare Knut Månsson gick det tydligen inte längre utan Göte Wendt, som på nytt trädde in som suppleant. Samma år uppmanades föreningen av Malmö Stads Fastighetskontor att utföra vissa reparationer. Med anledning av Suezkrisen fattar styrelsen i december beslut om att tills vidare stänga av varmvattnet blev det riktig kris i föreningen. Vid ordinarie föreningsstämma lyckades man inte få ihop en styrelse. Man fick faktiskt utlysa en extra stämma. Vid denna fick f.d. ordföranden Folke Sjöberg offra sig och ta hand om klubban igen. Kassör och vicevärd blev Gösta Svensson. Hugo Sneckander lät sig tydligen bli övertalad att stanna kvar som sekreterare. Det var dags att måla om fönster och balkonger igen. Malmö Gas- och Elverk kom med en första trevare angående föreningens intresse för anslutning till framtida fjärrvärme beslutades att installera centralantenn vid en extra stämma. Tydligen hade man tröttnat på att ha för många antenner på taket. Kalaset kostade kr blev Yngve Persson ordförande och vicevärd. Man överlät till HSB att ta hand om avgiftsuppbörden via postgiro. Sneckander blev både sekreterare och kassör. Parkeringen blir till beslutades att anlägga en parkeringsplats för bilar på baksidan av huset. Anläggningskostnaden var kr och hyran för en parkeringsplats 7,50 i månaden. Man passade också på att byta ut alla låsen i fastigheten var det kris igen. Ingen ville sitta i styrelsen. Ny stämma fick utlysas, vid vilken man fick en ny ordförande och vicevärd vid namn Reinhold Nissheden. Ny sekreterare blev Lars Persson avgick Nissheden med omedelbar verkan sedan ett par damer, mitt under ett styrelsemöte hade störtat in och, som det hette, framfört kritik mot honom. Det hade tydligen varit lite bråk tidigare, eftersom han inte tyckte om att barnen lekte på gräsmattan. HSB-representanten Åke Nordin, som då var helt ny i styrelsen, misslyckades med sitt försök till medling. Posten hade tidigare under många år innehafts av Gunnar Nilsson valdes Folke Sjöberg åter till ordförande och efter några års vila blev Göte Wendt suppleant igen. Fasaden målades om för kr och övriga måleriarbeten kostade föreningen kr. Länsstyrelsen tvingade också föreningen att iordningställa skyddsrummet med luftreningsaggregat och diverse annan utrustning för kr. En värmepanna gick sönder, vilket gick löst på omkring kr. Det var alltså ett jobbigt år ekonomiskt fick föreningen ett erbjudande från Gatukontoret att belägga gångbanan utmed Kiviksgatan med tegelplattor. Föreningen skulle betala dessa med kr och Gatukontoret skulle stå för jobbet. Styrelsen nappade på detta erbjudande. 4

5 Brf Almens historia gick man tillbaka till Renhållningsverket. Dessa hade dock krav på att källartrappan skulle planas ut om de skulle hämta soporna. Så skedde också. Någon illvillig person bröt upp gaspollettautomaten i tvättstugan och stal 483 polletter. Det utbröt också en ganska våldsam brand i en källarskrubb, så att brandkåren fick rycka ut. Vid senare förhör med lägenhetsinnehavaren erkände han att han hade glömt ett brinnande stearinljus och erbjöd sig också att bekosta reparationen. Föreningen investerade i en ny helautomatisk tvättmaskin av märket Vascomat Junior. Denna utföll tydligen till belåtenhet, för nästa år beslutade man att köpa in ytterligare en. Föreningens städerska sedan 20 år, Rut Appelgren, slutade sin anställning och fick ett presentkort på 100 kr samt en blombukett har vi åter Göte Wendt på ordförandeposten. Reinhold Nissheden har tydligen slickat såren och kommer tillbaka som sekreterare. Nu dyker en annan mycket viktig person i Almens historia upp: Agne Thornberg. Han går in som styrelsesuppleant genomfördes en större reparation fick Folke Sjöberg rycka in i styrelsen igen. Den här gången som sekreterare efter Reinhold Nissheden som avgått p.g.a. sjukdom. Gemensam fastighetsskötsel hölls möte tillsammans med föreningarna Torekov, Gertrud och Dådet, eftersom den gemensamme vaktmästaren Elvir Nilsson uppnått pensionsåldern. Man beslutade att anställa Kjell Eve Faström. hade tydligen inte varit helt till belåtenhet. Tom Persson valdes till sekreterare, Agne Thornberg och Algot Persson till suppleanter. Eva Olsson, den första kvinnan sedan fröken Hanson, valdes in i styrelsen. Den mångårige ordföranden Sjöberg flyttar från huset. Fönstren på sydsidan målades om. Affärslokalen övergår i föreningens ägo flyttar Eva Olsson och Agne Thornberg får hennes plats som styrelseledamot. Han utses vid det konstituerande till ordförande. Affärslokalen och lägenhet hade man bekymmer med affärslokalen, som var svår att hyra ut. Ett principbeslut fattades om att slå samman lokalen med lägenhet 1, som man också disponerade. Denna åtgärd skulle dock inte bli utförd förrän vid den stora renoveringen ett antal år senare. Soprumsfrågan var ett annat dilemma. Åke Svensson blir vald till styrelseledamot. Undertecknad har den stora glädjen att flytta in i huset efter John Andersson som bott i huset sedan det var nytt hade man hunnit bli duktigt missnöjda på Samordnad fastighetsskötsel och diskuterade ett ev. utträde vid föreningsstämman. Det var åter dags att måla om fönstren. Av offerten kan vi läsa ut att fastigheten då hade 182 fönster eller balkongdörrar samt 68 mindre fönster. För att laga kittning och måla dessa ville firman ha kr, d.v.s. 40 kr per fönster inkl. moms. Även med dåvarande penningvärde kan det inte ha varit särskilt mycket, men jag har för mig att färgen flagnade ganska omgående. Undertecknad valdes in som styrelsesuppleant anslöt sig föreningen till Samordnad Fastighetsskötsel. Den nye vaktmästaren 5

6 Krafttag från styrelsen tog styrelsen ett krafttag och målade själva om hela källaren. Man söker dispens från att bygga om soprummen. Ärendet var ganska delikat, eftersom det rörde sig om några centimeter bara. Dessutom var det svårt att få någon klarhet i hur det skulle se ut övergav Tom Persson huset och styrelsesuppleanten Katarina Hallberg hoppade in som sekreterare i hans ställe. Vid den här tiden hade man börjat inse förträffligheten av att även kalla suppleanterna till styrelsemötena. Nils Sköld som tillsammans med Holger Paulsson varit revisor under lång tid avgick och lämnade över till Göte Wendt var mötesaktiviteten mycket låg. Endast ett styrelsemöte är protokollfört valdes Åke Svensson till sekreterare vid en föga välbesökt årsstämma. Endast 6 medlemmar och HSB-representanten behagade infinna sig. Mötesaktiviteten var även detta år låg. Man hade dock ett, vid vilket Kent Brink från HSB lade fram förslag till underhållsplan. Som tidigare antytts blev senaste fönstermålningen inte precis någon succé, varför man började tala om lite mera kraftfulla insatser för att slippa det ideliga målandet. Ny HSB-representant, konsultfirma anlitas inför storrenovering fick vi ny HSB-representant, Gunnar Håkansson. Han drog ganska omgående igång en kampanj för att få styrelsen att ansöka om ROT-lån för att råda bot för alla de brister som med åren uppkommit i fastigheten. Man bestämde sig för att byta fönster dock inte med nya fönsterbågar, måla trapphusen, foga skorstenarna, byta värmeväxlare och fixa till de förhatliga soprummen. Detta ansåg tydligen inte Håkansson var tillräckligt utan han engagerade den mycket driftige Bertil Ljung att ta fram lönsammare lösningar. Ljung gjorde en besiktning av fastigheten och fann att reparationsbehovet var större än man anat. En extrastämma sammankallades varvid han redogjorde för sina åsikter och de lånemöjligheter som förelåg. Stämman enades om att anlita en konsultfirma för att sammanställa de olika arbeten som behövde utföras. Lite i skymundan för de stora händelserna passade Holger Paulsson på att hoppa av som revisor, efter en mycket lång och trogen tjänst. Undertecknad, som då varit styrelsesuppleant under några år, tog över posten. Ombyggnadsförslag klubbas igenom hade Ljung en mera detaljerad lista på vad som skulle göras. Nu hade det tillkommit nya balkonger, hissar, utbyte av alla maskiner i tvättstugan, en ny veckotvättstuga, nya entrédörrar, lägenhetsdörrar, porttelefon, byte av elledningar och strömbrytare i lägenheterna, nya vattenstammar, rensning av avlopp och ny piskställning. Senare kom man på att det var lika bra att asfaltera parkeringsplatsen också. En tidsplan spikades. Nu kallade HSB för säkerhet skull även in Jan-Inge Landberg för att se till att lilla Almen inte fick stora skälvan och hoppade av från projektet. Han ledde en extra föreningsstämma på Folkets Hus den 18 december, där de närvarande röstade för den föreslagna ombyggnaden. Inglasning av balkonger inleddes med att styrelsen antog ett anbud från BPA. Nu hade dock den gode Ljung kommit på att det skulle sitta fint med inglasade balkonger. Dessa skulle kosta kr extra vilket ansågs vara rimligt. I mars fick föreningen sin nuvarande HSB- 6

7 Brf Almens historia representant Agne Olsson som började sin gärning med att rekommendera styrelsen att se över sin sammansättning, då han tyckte sig märka att den inte fungerade tillfredsställande. Så skedde också på årsmötet, då Åke Svensson på egen begäran avgick som sekreterare och gick in som revisor i stället. Ny sekreterare blev Jan Thörnblom och Jan Persson gick in som ledamot. På stämman beslutade man också, med 14 röster mot en, att ansluta fastigheten till Televerkets kabel- TV-nät. Vid en senare extrastämma antogs nya grundavgifter. Ombyggnaden kom igång. En mängd byggmöten och massor av strul och förseningar från BPA:s sida. Renoveringen får trassligt avslut i februari var det dags för slutbesiktning. Det skulle visa sig bli flera då det var mycket svårt att komma tillrätta med BPA. Mycket god hjälp hade föreningen av byggkontrollanten Lars-Erik Johnsson som tillsynes outtröttlig jagade på entreprenören för att få alla brister tillrättade. En som också lade ner ett ofantligt jobb under denna tid var Agne Thornberg som, ibland med snudd på risk för sitt eget liv, for runt på bygget för att se till att det inte fuskades alltför mycket. Det behövdes verkligen och man kan väl utan överdrift påstå att det blivit massor av fel om inte hans vaksamma och yrkesskickliga öga vakat över det hela. Det förekom en hel del stölder och inbrott under byggtiden. Bland annat försvann i stort sett alla föreningens verktyg, varpå nya fick anskaffas. Carla Pettersson valdes in som styrelsesuppleant efter Oskar Berglund som avsagt sig omval. Algot Persson som suttit med i styrelsen och i övrigt lagt ner en massa frivilligt arbete i föreningen går bort. Den 8 oktober ordnas en mycket välbesökt husfest vid vilken Erhard Schönebeck visade två fantastiska bildspel. Miljöengagemang påbörjas börjar vi bli miljömedvetna och går ut och uppmanar medlemmarna att inte slänga glas och papper i sopnedkasten. En trädgårdskommitté bestående av Carla Pettersson, Anneli Cornelius och Anne Orlander bildas. Dessa drar med liv och lust igång med att snygga upp trädgården. Föreningen lyckas med konststycket att få gatukontoret att belägga Kiviksgången med cementplattor var fortfarande inte ombyggnaden fullt godkänd. Man fick hota med att upphandla resterande arbeten av annan entreprenör på BPA:s bekostnad. Inte heller detta hjälpte helt, varför vissa jobb såsom justering av balkongfönster blev kvar till kommande vår. Luciafest arrangeras vid vilken Charlotta Szilvasan gjorde en mycket uppskattad insats genom att sjunga Luciasånger valdes Anneli Cornelius till revisor efter ett par år som styrelsesuppleant. Carla Pettersson gick in som styrelseledamot efter Jan Persson, som tillfälligt flyttar till Singapore. Pergolan byggs om för att släppa in mer sol. Göte Wendt ställer upp frivilligt och utför en stor del av jobbet. Erhard Schönebeck upprepar succén genom att visa ett bildspel om Venedig vid en av årets husfester. Föreningen bjöd också in HSB:s miljökonsulent Karin Persson att hålla föredrag vid ett av styrelsemötena avgår Agne Thornberg från styrelsen efter många års förtjänstfullt arbete. Styrelsen får följande sammansättning: Jan Thörnblom som ordförande, Carla Pettersson som sekreterare och Anders Nilsson som ledamot. Till styrelsesuppleanter utsågs Bodil Carlsson och Mickael Kroon. Ombyggnaden kan äntligen anses vara avslutad, men det 7

8 blev till sist nödvändigt att anlita advokat för att få BPA att fullgöra sina plikter. Vaktmästaren upptäcker att en råtta tagit sig in i ett av soprummen och de tar åtskilliga veckor och stor ansträngning från Termimator innan det i protokollet går att läsa den lakoniska meningen: "Råttan är död". Även duvorna ställer till en del besvär genom att bygga bo i ventiltrummorna på taket, vilka måste förses med galler. Kompostering av trädgårdsavfall beslutar styrelsen att börja kompostera både trädgårds- och köksavfall. Tillstånd söks och beviljas och en kompostbehållare av tombolatyp inköps av grannföreningen Jämlikheten. Diverse kurser och studiebesök rörande denna verksamhet avverkas flyttar Anneli Cornelius och Bodil Carlsson, vilka därmed avgår som revisor respektive styrelsesuppleant. Barbro Nissen väljs in som styrelsesuppleant och Marie Persson väljs som revisor. Anne Orlander övertar Maries plats som revisorsuppleant. Styrelsen beslutar att det skall vara rökfritt i föreningens allmänna utrymmen. Föreningen firar sitt 50-årsjubileum. En liten historik över de gångna 50 åren sätts ihop av Jan Thörnblom. Ett par komposter för trädgårdsavfall iordningställs av pallkragar. Försöket med kompostering av köksavfall har slagit väl ut, varför man söker och får tillstånd för hela huset. Diskussioner om vad man skall göra med den ständigt ogräsbevuxna grusplanen upptas. Fram emot hösten beslutas att göra om den till gräsmatta kommer frågan om skyddsrumsutrustning upp och blir föremål för utredning genom Carla Petterssons försorg. Hon får dock mycket knapphändiga och otydliga besked från berörda myndigheter, varför frågan så småningom läggs på is. Regeringen har börjat trappa ner räntebidragen i snabbare takt än som var lovat. Detta blir naturligtvis en källa till oro för styrelsen. Ett par extra komposttombolor inköps av brf Gullvik för att kunna utöka komposteringen av köksavfall. PO Olsson väljs in som revisor istället för Marie Person som arbetar i Saudiarabien. Peter Svensson väljs till revisorsuppleant. JD Trädgårdsservice anlitas att anlägga en gräsmatta på grusplanen. Både ett bra och dåligt beslut skulle det visa sig. Firman gick i konkurs strax innan arbetet var helt slutfört och vi fick själva utföra viss mindre plattsättning. I gengäld behövde vi bara betala materialet. Arbetskostnaden blev aldrig fakturerad. Tyvärr går Carla Pettersson bort under sommaren. Det är en jätteförlust eftersom hon bland annat varit den drivande kraften i vårt miljöarbete. Komposteringsprojektet stannar också av. Inbrottsökning i grannskapet blir Mikael Kroon ordinarie ledamot och Bengt Dahlgren suppleant. Styrelsen uppmärksammas om att det förekommer mycket källar- och vindsinbrott i området. Skyltar sätts upp för att få medlemmarna att bli bättre på att stänga dörrarna. Detta till trots börjar även vår förening att drabbas av inbrott. Beslut togs om att ta personupplysningar på dem som köper lägenhet i föreningen. Nya hyreskontrakt för parkeringsplatserna upprättas för att matcha rådande lagstiftning. Elisabeth Nilsson flyttar in efter Marie Persson som hittat den stora kärleken under sin utlandsvistelse och beslutat flytta med honom till USA. Elisabeth börjar omgående visa intresse för trädgården varför hon värvas till den halvt avsomnade trädgårdskommittén. Denna blir betydligt aktivare med vitamininjektionen. Ännu en stor förlust drabbar föreningen genom att Göthe Wendt går bort. 8

9 Brf Almens historia Avloppsrensning är det dags att rensa avloppsstammarna och för ändamålet anlitas Power Clean. Ingrid Uller väljs in i styrelsen som suppleant och Tom Eksell väljs in som revisorsuppleanter. Inga Svensson, föreningens städerska sedan många år, avlider och Elisabeth Nilsson efterträder henne. Anders Nilsson flyttar från huset, vilket är en stor förlust då han är yrkesrevisor och därmed duktig på ekonomi. Parkeringsmarkeringar målas om blir Ingrid Uller styrelseledamot efter Anders Nilsson och Margareta Wendel tar över suppleantplatsen efter Mikael Kroon. Barbro Nissen tar över som sekreterare. Elisabeth Nilsson blir revisorsuppleant. Markeringarna på parkeringsplatsen målas om. Vi börjar diskutera certifiering av vår förening. Räntebidraget försvinner helt vilket gör att styrelsen oroar sig för stora avgiftshöjningar. Råttor i avloppssystemet väljs Maria Bielke in som styrelsesuppleant. Komposteringsprojektet har legat nere sedan Carla Petterssons bortgång och tas upp till förnyad prövning. Styrelsen är enig om att det knappast kommer att fungera med de enkla kompostkärl som finns och tar därför in anbud på en helautomatisk anläggning. En sådan skulle gå löst på kr exkl. moms och dessutom fordra vissa ombyggnader av trädgårdsförrådet, varpå frågan skjuts på framtiden. Vi får besvär med råttor i avloppssystemet som lyckas klättra ända upp på fjärde våningen. Nytt torkskåp installeras i stora tvättstugan för dem som p.g.a. mögellukt inte vill använda torkrummet. Bredbandsinstallation installerar vi bredband i fastigheten och ansluter oss till HSB Bolina. Bengt Dahlgren blir ordinarie revisor. Torktumlaren i veckotvättstugan byts ut eftersom den har ett olagligt avfuktningsaggregat med freon. Vi drar igång källsortering av sopor. Cykelstället tas i anspråk som sopstation och nya cykelställ sätts upp utmed långsidan av fastigheten. Avtal upprättas med RagnSells. Trädgårdskommittén fungerar bra och en del förändringar av utemiljön görs. Nya ordningsregler antas och delas ut. Hissteknik AB anlitas för hisservicen. Ny grind och nytt torkskåp sätts en grind upp mot Kiviksgången. En flismaskin för grenar och dylikt trädgårdsavfall inköps. Beslut tas om att certifiera föreningen och som ett första steg påbörjar hela styrelsen samt revisorerna en kurs. Nytt torkskåp till veckotvättstugan köps in. Fredrik Onsmar väljs till revisorsuppleant. Sent på året avlider Agne Thornberg, som ju varit en mycket viktig person för Almen både i sin egenskap som ordförande under flera år och som hustomte och alltiallo efter att han avgått ur styrelsen. Almen HSB-certifieras ombildas Samordnad Fastighetsskötsel från en gemensamhet till en ekonomisk förening under namnet Folketshus Fastighets partner. Avtal för fastighetsskötseln träffas med dessa. Ellinor Jönsson väljs till revisorsuppleant. Ett förslag om att bygga balkonger till lägenheterna på första våningen utreds men visar sig för dyrt, ca kr. Styrelse och revisorer avslutar kursen Kvallitetskolan och vår förening blir en certifierad förening. Som en följd av detta hålls ett extra medlemsmöte under hösten, tyvärr inte så speciellt välbesökt. Vi byter 9

10 låssystem i ytterdörrarna för att förhindra den stora inbrottsvåg som drabbat våra källar- och vindsutrymmen på senaste tiden. Den nyuppsatta grinden kompletteras med ett staket utmed Kiviksgången. Trädgårdsförrådet målas om av undertecknad. Nya vindskivor monteras. Elin Borgelin, en av våra äldsta medlemmar går bort. Råttstoppar installeras installerar vi råttstoppar på våra avloppsstammar för att slippa problemen med råttor som tar sig upp i badrummen. Ny centrifug till stora tvättstugan inköps då den gamla rostat sönder fullständigt. Vi byter reglercentral för värme och varmvatten till en digital modell som går lätt att koppla upp mot datorsystem. I början av hösten högtryckstvättar och oljar vaktmästarna pergolan. Margareta Wendel flyttar och Jonna Lantz väljs in som styrelsesuppleant. Även Ellinor Jönson överger föreningen och i hennes ställe blir Hans Abrahamsson revisorsuppleant. Det råder stor turbulens på HSB Malmö som har satt igång en omorganisering som innebär att man överlåter en hel del personal till Manpower och sedan hyr in dessa. Vår styrelse tror inte att det kommer att bli till det bättre. Elisabeth Nilsson flyttar och styrelsen beslutar att inte anställa någon ny lokalvårdare utan köpa in jobbet från en städfirma. Elisabeths flyttning medför också att styrelsen beslutar att på sikt försöka göra trädgården mera lättskött. De senaste åren har nämligen Elisabeth skött trädgården på eget initiativ och med ett utomordentligt resultat, men det fordrar en enorm insats som knappast vaktmästarna eller någon annan vill ta på sig. HSB Turning Torsoskandal domineras av HSB Malmös Turning Torsoskandal. För att försöka reda ut begreppen hölls ett medlemsmöte där vi konstaterade att vi inte berörs så mycket direkt ekonomiskt. Dock kan vi drabbas indirekt av att HSB Malmö måste göra sig av med en massa fastigheter som annars kunde ha genererat pengar till medlemsverksamheten. Parisa Karimi-Palm tar över efter Elisabeth Nilsson som revisor och Alexander Lindén blir revisorsuppleant efter Hans Abrahamsson. Eliassons Städservice anlitas att sköta städningen efter Elisabeth. På så sätt slipper vi direkt arbetsgivaransvar. Nya trädgårdsmöbler Nya trädgårdsmöbler köps in eftersom de gamla börjat ruttna upp. Likaså har tvättmaskinen i veckotvättstugan sett sina bästa dagar och byts ut. Före detta soprummet till trappa C görs om till elektronikavfallsrum. Vi påbörjar arbetet med att anta nya stadgar som blivit nödvändigt i och med att bostadsrättslagen ändrats. Vårt skyddsrum har spelat ut sin roll, får vi meddelande om från Länsstyrelsen. Avveckling skall ske och skyltar plockas bort för att inte vilseleda de boende. Styrelsen bjuder in till grillfester under sommaren för att fira föreningens 60- årsdag. Tyvärr var intresset mycket svagt. Nya stadgar och taggar skickar myndigheterna över ansvaret för det förebyggande brandskyddsarbetet på fastighetsägarna vilket gör att vi får upprätta rutiner för och utföra besiktningar på egen hand. Nya stadgar antas som en följd av ändringar i lagen. Vi passar också på att ändra våra ordningsregler och när vi ändå är igång, samlar vi det hela i en lägenhetspärm. Vi har tröttnat på vårt låssystem som många anser för känsligt och klumpigt med batterier och elektronik i varje nyckel. En överens- 10

11 Brf Almens historia kommelse görs med leverantören som byter ut systemet mot ett nyckellöst med taggar. Vår mångåriga fastighetsekonom Eva Nordbeck får andra sysslor på HSB Malmö och vi tilldelas istället Adelaide Yamoha. I anknytning till detta passar man på att säga upp vårt förvaltningsavtal för omförhandling. Detta gör att vi kommer underfund med att vi kan få tjänsten billigare hos andra aktörer. Hårda förhandlingar tar vid och det är ytterst nära att vi väljer en annan förvaltare. Så småningom prutar vi oss dock fram till ett acceptabelt avtal med HSB. Spolning av avloppsrör Vid spolning av avloppsrören kommer vi underfund med att ett par stammar saknar råttstoppar och det visar sig också omöjligt att montera sådana på dessa. Därför tas beslut om att montera en nyutvecklad råttstopp som fungerar för hela fastigheten. Vi passar också på att montera inspektionsluckor på de inmurade badkaren samt nya avloppsrör från dessa, där detta låter sig göras. Rebecka Eriksson - Russell väljs till styrelsesuppleant efter Jonna Lantz som flyttar från föreningen. Nya inbrott och brandvarnare börjar dessvärre med en del inbrott i källarförråden. Det visar sig att det är ganska enkelt att ta sig in genom entrédörrarna varför dessa kompletteras med nya effektivare brytskydd. Vi sätter upp nya brandvarnare i alla lägenheter samt även i de gemensamma utrymmena. Sopsorteringen får en rörelsevaktstyrd belysning och vi skriver ett nytt avtal med Com Hem som innebär att de kostnadsfritt uppgraderar vårt tv-system för att även klara av bredband och tv on demand-tjänster. Gasverket bygger om för en ny och säkrare typ av hushållsgas vilket också berör oss även om inte många av våra medlemmar använder denna energiform. Alla har dock möjlighet. Vi målar om och piffar upp styrelserummet och passar på att införskaffa nytt porslin, glas och bestick. Folketshus Fastighetspartner skakas av en konflikt inom styrelsen bland annat föranledd av att de anställda anmält en av ledamöterna till facket för kränkande behandling. Detta resulterar till att hela styrelsen avgår väljs Rebecka Eriksson - Russell in som sekreterare. Conny Wennerberg och Peter Ohlsson blir suppleanter. Suppleanten Cecilia Fredholm har flyttat från föreningen. Både Barbro Nissen och undertecknade Jan Thörnblom hade avsagt sig omval, vilket visade sig ställa till elände för valberedningen som inte lyckats rekrytera några villiga kandidater. Efter mycket parlamenterande lyckades man övertala undertecknad att stanna en period till. Barbro Nissen står dock på sig och avgår efter flera års hårt och förtjänstfullt arbete. Bengt Dahlgren stannar kvar som ensam revisor, då man inte lyckades ersätta Parisa Karimi-Palm som flyttat från föreningen. Folketshus Fastighetspartner går tyvärr i graven och vi får se oss om efter ny fastighetsskötare. Valet faller på BP Fastighetsservice vilka Agne Ohlsson har god erfarenhet och som dessutom lämnade det ekonomiskt bästa anbudet. Kollektiv bostadsrättstillägsförsäkring Föreningen tecknar en kollektiv bostadsrättstilläggsförsäkring hos Länsförsäkringar. Vi bryter vår gamla tradition med gemensam julgran och överlåter istället förtroendet till vårt numera ganska högresta paradisäppleträd att agera julträd. Nytt hissdirektiv börjar gälla som föreskriver en hel del kompletteringar av säkerheten, såsom separata dörrar i hisskorgarna och telefon. Förändringarna måste dock inte göras förrän man vidtar en större ombyggnad eller 11

12 reparation av hissarna. Tillsvidare räcker de varningsskyltar för klämrisken som satts upp. Mystiska inbrott på vinden skickar myndigheterna på oss ännu en pålaga i form av energideklarationen. Vi får komplettera vårt trädgårdsmöblemang med ett antal stolar som ersättning för de som stals föregående sensommar. Vi utsätts också för en del mystiska inbrott i vindsförråden som inte går att förklara med att någon brutit sig in i fastigheten. Diskussioner förs om att sätta upp övervakningskameror på vinden, men eftersom stöldaktiviteten verkar upphöra efter en tid bordläggs planerna. Någon tuttar också eld i ett av tidningskärlen. Turligt nog upptäcks detta av en medlem och elden kan snabbt släckas. Det har också förekommit att någon roat sig med att elda pappersbitar i ett av trapphusen. Förstärkt brandskydd Brandskyddet förstärks med brandsläckare i trapphusen och utanför tvättstugorna. Elena Kling väljs in som styrelseledamot istället för Ingrid Uller som på egen begäran avgår efter många års förtjänstfullt arbete. Barbro Nissen kommer tillbaka bland de förtroendevalda, denna gång som revisor. Gamla och nya medlemmar Vi har den stora glädjen att gratulera vår äldsta medlem Anna Maria Wendt på hennes 90-årsdag. Fru Wendt är den sista som är kvar av de som startade brf Almen. Eftersom vi börjat få en hel del barn i föreningen börjar vi på att kolla över växtbeståndet och rensa bort de mest giftiga arterna. Inte bara barnen ökar utan även cyklarna varför vi sätter upp ett extra cykelställ. Vi sätter också galler över skorstenarna för att slippa få in småfåglar genom ventilationen. För att i möjligaste mån förhindra gående och cyklande snett över gräsmattan anläggs en förlängning av rosenrabatten på kortsidan vid A-trappan. Då det framkommit klagomål om att bilar parkeras framför infarten till vår parkeringsplats tar vi kontakt med Gatukontoret som ställer upp med att, i värsta fall, hämta sådana fordon. Alla som har parkeringsplats får ett kort med jourtelefonnummer till berörda avdelning vid Gatukontoret. Nytt lägenhetsregister/barnfamiljer års myndighetspålaga är ett nytt lägenhetsregister. Vi lyckas klara jobbet utan att anlita HSB som vill ha en massa betalt för hjälpen. HSB Malmö vill också ha betalt för att vi skall få vara med på deras upphandling av elavtal. Vi surnar till och förhandlar fram ett eget avtal vilket visar sig vara minst lika fördelaktigt. Elena Kling går in som sekreterare istället för Rebecka Eriksson som fått tvillingar och av förklarliga skäl inte hinner engagera sig i föreningslivet. Conny Wennerberg går upp som styrelseledamot och ersätts av Peter Berglund. Vi börjar sortera köksavfall vilket fungerar bra redan från starten. Nya tvättmaskiner sätts in i stora tvättstugan och nya torktumlare i båda tvättstugorna. En sandlåda sätts upp för de minsta telningarna. Staketet på södra gaveln flyttars till hörnet in mot kvarteret för att bättre kunna utnyttja den lilla gräsmattan på gaveln. Ny barnvagnsparkering ordnas i B- trappans f.d. soprum. Tyvärr uppkommer en rätt infekterad situation mellan styrelsen och ett antal barnfamiljer om barnvagnsparkering i trapphusen, öppna entrédörrar, spring i rabatter, utströdda leksaker etc. Problemen togs upp på ett välbesökt medlemsmöte, som sorgligt nog inte ledde fram till någon konkret lösning. Oktober 2010 Jan Thörnblom 12

Bostadsrättsföreningen Masthugget 1/04. Teatern trivs på terassen Följ MBK:s fotbollsflickor Rånet på Fjällgatan

Bostadsrättsföreningen Masthugget 1/04. Teatern trivs på terassen Följ MBK:s fotbollsflickor Rånet på Fjällgatan Bostadsrättsföreningen Masthugget 1/04 Teatern trivs på terassen Följ MBK:s fotbollsflickor Rånet på Fjällgatan Ledare styrelsens syn på saken Jag tar fram kopplet och ropar på Zabi vår hund. Jag tänker

Läs mer

Forum. Fullersta Fastighets. Jubiléumsnummer. Kallelse till årsmötet. FFF 90 år. www.fff-fullersta.com

Forum. Fullersta Fastighets. Jubiléumsnummer. Kallelse till årsmötet. FFF 90 år. www.fff-fullersta.com Forum Fullersta Fastighets Medlemsinformation från Fullersta Fastighetsägareförening Mars/April 20091 Jubiléumsnummer FFF 90 år. Kallelse till årsmötet. www.fff-fullersta.com Årsmöte i Folkets Hus torsdagen

Läs mer

Dikten 1 50 år. Berättelser om en fastighet i Solna av Peter Holstad och Göran Lager

Dikten 1 50 år. Berättelser om en fastighet i Solna av Peter Holstad och Göran Lager Dikten 1 50 år 1957 2007 Berättelser om en fastighet i Solna av Peter Holstad och Göran Lager Dikten 1 50 år 1957 2007 Jubileumsskrift utgiven av bostadsrättsföreningen Dikten 2, Solna redaktör och layout:

Läs mer

Bostadsrätt BALKONGEN. din ODLA PÅ. Skattechock höjer avgiften SÅ KAN DU PÅVERKA POLITIKERNA. Nu blommar asfalten BOSSE RAPPNE GÖR GÅRDEN GRÖN

Bostadsrätt BALKONGEN. din ODLA PÅ. Skattechock höjer avgiften SÅ KAN DU PÅVERKA POLITIKERNA. Nu blommar asfalten BOSSE RAPPNE GÖR GÅRDEN GRÖN din Bostadsrätt För dig som bor i en SBC-förening eller bosparar i SBC. Nummer 2 juni 2006 www.sbc.se Skattechock höjer avgiften SÅ KAN DU PÅVERKA POLITIKERNA Nu blommar asfalten BOSSE RAPPNE GÖR GÅRDEN

Läs mer

Reviderad 2013-02-21. Information om Brf. Muraren 1 Nybodagatan 7 171 42 Solna

Reviderad 2013-02-21. Information om Brf. Muraren 1 Nybodagatan 7 171 42 Solna Information om Brf. Muraren 1 Nybodagatan 7 171 42 Solna 1 Innehållsförteckning 1. Allmänt om BRF Muraren 1 3 1.1. Organisation 3 1.2. Förvaltning 3 1.3. Vad är en bostadsrätt 3 1.4. Vad är en bostadsrättsförening

Läs mer

Trapphuset - ett utrymme på liv och död. Inledning

Trapphuset - ett utrymme på liv och död. Inledning December 2011 Inledning Egen härd är guld värd stod det på broderade bonader i gamla svenska kök. Nu för tiden är det nog få som betalar för sin lägenhet i guld faktum är att de flesta betalar sina hyresavier

Läs mer

MILJARD- Skapa en ny gård Lyckad totalomvandling Tips och inspiration Prylar för gården. TEMA:Förvaltning pengar att spara

MILJARD- Skapa en ny gård Lyckad totalomvandling Tips och inspiration Prylar för gården. TEMA:Förvaltning pengar att spara b o s ta d s r ät t s t i d n i n g e n Pris 39:50 kronor NR 2 2008 det föreningen behöver veta MILJARD- Kostnad vattenskador största hotet mot föreningarna l Upptäck l Undvik l Åtgärda Dessutom: reglerna

Läs mer

Vi är alla en del av någon annans värld

Vi är alla en del av någon annans värld Vinter 2013 Vi är alla en del av någon annans värld Sök pengar till ökad trivsel Vad händer just nu? Störande grannar De stora 3 PuL Inledning På Gotlandsfärjan så ser man överallt små skyltar med texten

Läs mer

)O\WWQLQJDYIOHUIDPLOMVKXV

)O\WWQLQJDYIOHUIDPLOMVKXV 1998:165 CIV EXAMENSARBETE )O\WWQLQJDYIOHUIDPLOMVKXV %(1*75$*1$56621 Förord Förord Under min 7-månaderspraktik på Skanska i Umeå, hade jag förmånen att få medverka i ett husflyttningsprojekt där totalt

Läs mer

HJALP! OMBILDA. Natverket Radda hyresratten. Mina grannar vill. En handbok fran

HJALP! OMBILDA. Natverket Radda hyresratten. Mina grannar vill. En handbok fran HJALP! Mina grannar vill OMBILDA En handbok fran Natverket Radda hyresratten Hjälp! Mina grannar vill ombilda! Elva råd till dig som vill bo kvar som hyresgäst i ett allmännyttigt fastighetsbolag. 1 Informationsmöte

Läs mer

Två år efter SAAB-kraschen

Två år efter SAAB-kraschen ArbeTSmarknad Två år efter SAAB-kraschen En studie av hur deltagare och aktörer ser på omställningsstödet TSL Författare: Anna Danielsson Öberg Förord Denna rapport handlar om det avtalade omställningsstödet

Läs mer

domkretsen Två blir en Läs om Ann-Marie Sjöberg - ny rådman i Gävle - Vänersborg och Trollhättan

domkretsen Två blir en Läs om Ann-Marie Sjöberg - ny rådman i Gävle - Vänersborg och Trollhättan nr 2 2004 Domarbanans framtid Unga berättar Branden i Lycksele En trotsig tonåring domkretsen EN TIDSKRIFT FRÅN DOMSTOLSVÄSENDET Två blir en - Vänersborg och Trollhättan Läs om Ann-Marie Sjöberg - ny rådman

Läs mer

Ordning och reda i ekonomin

Ordning och reda i ekonomin Ordning och reda i ekonomin handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm 1 juni 2010 Innehållsförteckning Hyresgästföreningens organisation 4 Lokala

Läs mer

T I L L k o n s u m e n t. anlita hantverkare

T I L L k o n s u m e n t. anlita hantverkare T I L L k o n s u m e n t tips till dig som ska anlita hantverkare Checklista Jag har undersökt om jag behöver bygganmälan eller bygglov Jag har tagit in och jämfört offerter Jag har kontrollerat vad som

Läs mer

ATT ÄGA SIN BOSTAD Berättelser från Kaptensgatan på Råå. Institutet Skinfaxe Uppsala

ATT ÄGA SIN BOSTAD Berättelser från Kaptensgatan på Råå. Institutet Skinfaxe Uppsala ATT ÄGA SIN BOSTAD Berättelser från Kaptensgatan på Råå Patricia Ericsson Kent Ericsson Institutet Skinfaxe Uppsala FÖRORD Strax före årsskiftet 1993-1994 fick vi en förfrågan om at t göra en uppföljning

Läs mer

Rätten till en god man som man känner och kan kommunicera med!

Rätten till en god man som man känner och kan kommunicera med! Medlemstidning för föreningen JAG och Brukarkooperativet JAG. Nr 2/2014 JAG försvarar viktigaste rättvisefrågan: Rätten till en god man som man känner och kan kommunicera med! Självbestämmandet poängen

Läs mer

Det grönskar i asfalten. Gemenskap utvecklar föreningen Ny i styrelsen Hur bor vi år 2090? Råd & Rön testar smörgåsgrillar #2 2015

Det grönskar i asfalten. Gemenskap utvecklar föreningen Ny i styrelsen Hur bor vi år 2090? Råd & Rön testar smörgåsgrillar #2 2015 EN TIDNING FRÅN RIKSBYGGEN #2 2015 Gemenskap utvecklar föreningen Ny i styrelsen Hur bor vi år 2090? Råd & Rön testar smörgåsgrillar Det grönskar i asfalten Öppet hus #2, 2015 rådgivning & PrOJEKtEring

Läs mer

SUNNANÅTJEJER SPARA PENGAR PÅ EL MÅLANDE UTBILDNING TRÄDGRÄND SIKTAR FRAMÅT LÄSNING UTAN KOSTNAD FÖR DIG SOM ÄR HYRESGÄST HOS SKEBO

SUNNANÅTJEJER SPARA PENGAR PÅ EL MÅLANDE UTBILDNING TRÄDGRÄND SIKTAR FRAMÅT LÄSNING UTAN KOSTNAD FÖR DIG SOM ÄR HYRESGÄST HOS SKEBO E N R E P O R T A G E T I D N I N G F Ö R S K E B O S H Y R E S G Ä S T E R N R 2 2 0 0 6 11 : E Å R G Å N G E N SUNNANÅTJEJER som bor hos skebo SPARA PENGAR PÅ EL MÅLANDE UTBILDNING TRÄDGRÄND SIKTAR FRAMÅT

Läs mer

ETT OCH ANNAT OM VERKSAMHETEN I BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SOLHJULET UNDER ÅR 2014

ETT OCH ANNAT OM VERKSAMHETEN I BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SOLHJULET UNDER ÅR 2014 55 ar BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SOLHJULET BILDAD ÅR 1959 ETT OCH ANNAT OM VERKSAMHETEN I BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SOLHJULET UNDER ÅR 2014 3 Nästa uppslag där vi skriver om att vår årsredovisning för förra

Läs mer

PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING

PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING Ett studiematerial om att hantera svåra psykiska besvär Tommy Engman Studiematerialet är framtaget av Återhämtningsprojektet, som är ett samarbete mellan Riksförbundet för Social

Läs mer

Kvarboende vid renovering av flerbostadshus Hur får man nöjda hyresgäster? En studie av kv. Bergakungen i Västerås

Kvarboende vid renovering av flerbostadshus Hur får man nöjda hyresgäster? En studie av kv. Bergakungen i Västerås RAPPORT/EXAMENSARBETE 15P Institutionen för Samhällsteknik Kvarboende vid renovering av flerbostadshus Hur får man nöjda hyresgäster? En studie av kv. Bergakungen i Västerås Examensarbete vid Mälardalens

Läs mer

Information från A Ö. För oss som bor i. Brf. Gumshornet

Information från A Ö. För oss som bor i. Brf. Gumshornet Information från A Ö För oss som bor i Brf. Gumshornet Andrahandsuthyrning Anticimex Avgift Avlopp Balkonger Du måste ha styrelsens tillstånd för att hyra ut din lägenhet. Tillstånd till andrahandsuthyrning

Läs mer

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON FÖRENINGAR - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON Får kopieras om källan anges. Marita Isaksson 2009 INNEHÅLL FÖRENING VAD ÄR EN FÖRENING? s. 1 Ideell förening Ekonomisk förening

Läs mer

finansnyheterna Följ med på en resa genom Sveriges längsta tvättgata Servicehjälpen

finansnyheterna Följ med på en resa genom Sveriges längsta tvättgata Servicehjälpen Ny reklamfilm med Starrin. Läs mer om filmen och arbetet kring den. SIDAN 9 finansnyheterna OK Värmland ägs av 72 269 värmlänningar OK VÄRMLANDS ÅRSREDOVISNING 2011 Servicehjälpen Nu får du hjälp med att

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

KORPÖGAT. T o r s å k e r s S o c k e n t i d n i n g. Spara och Slösa

KORPÖGAT. T o r s å k e r s S o c k e n t i d n i n g. Spara och Slösa KORPÖGAT T o r s å k e r s S o c k e n t i d n i n g Årgång 8 Mars 2010 Pris 10:- Något i hästväg För 30 år sedan tog experterna till orda och klassade hästen som ett fornminne eftersom hästen ansågs ha

Läs mer

Tänk om han också fått chansen att komma hit

Tänk om han också fått chansen att komma hit Åtta män berättar om sig själva och mötet med Manscentrum i Haninge Tänk om han också fått chansen att komma hit En reflektion från en av de intervjuade männen vars kompis satt häktad för misshandel av

Läs mer

Västra Torsås SOCKENBLAD Nr 1 2015 Bild av Witold Kowol

Västra Torsås SOCKENBLAD Nr 1 2015 Bild av Witold Kowol Västra Torsås SOCKENBLAD Nr 1 2015 Bild av Witold Kowol Bild av Ingvar Andersson I detta nummer de lokala föreningarnas program för våren/ sommaren 2015. Fortsättning på följetången. Nu försäljning av

Läs mer

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter.

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Tillsammans är vi starka och kan göra förändringar STYRELSENS ANSVAR OCH UPPGIFTER: Styrelsen i en förening är mycket viktig. Den är motorn och den drivande kraften

Läs mer

FÖRSVARSMAKTENS GUIDE för. par

FÖRSVARSMAKTENS GUIDE för. par FÖRSVARSMAKTENS GUIDE för par där någon av er ska göra utlandstjänst 1 2 INNEHÅLL Allmän information 3 När man är ifrån varandra... 4 Tiden före insatsen 6 Vad är det som gör att vissa vill åka på insats?

Läs mer