-enkelhet framför allt. Luleåenergi ELin

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "-enkelhet framför allt. Luleåenergi ELin"

Transkript

1 ELin -enkelhet framför allt Lika självklart som du tycker att det är med en specificerad telefonräkning, lika självklart ska det vara att få en specificerad elräkning. Med den enkla ELin loggar du enkelt in på ditt elbolags hemsida, antingen via dator eller mobil, där du får en snabb överblick av ditt energianvändande. gratistjänsten Luleåenergi ELin -enkelhet framför allt Start Mina uppgifter Jämför Spartips Kontakt Logga ut kwh Kronor oberoende CO ELin är en tjänst som knyts samman med elbolagen, vilket gör att ingen installation krävs av dig som kund. Systemet utnyttjar dessutom och uppdateras timvis. befintlig teknik Få en överblick över ditt energianvändande. Välj vilka faktorer du vill ha presenterat i diagrammet. ELin hjälper dig att sänka din energiförbrukning genom ökad och kunskap och ger dig även möjlighet att jämföra med dig själv och andra. För elbolagen innebär detta en möjlighet till att profilera sig som samtidigt som kunderna erbjuds en mycket bättre översikt över sitt användande. medvetenhet Månad Vecka Dag Timme Mål Temperatur miljömedvetna Luleå Energi AB, Skeppsbrogatan. Box Luleå. Telefon Fax Exempel på ELins startsida knutet till Luleå energi Luleå Tekniska Univeristet 00 Civilingenjör, Teknisk Design Erik Karlsson, Lisa Helme, Sverker Högbom, Christoffer Schack, Pontus Brorsson-Pierre, Linnea Halatchev

2 Inledning Årets tävlingsuppgift i designtävlingen Design Open 00 som arrangeras av SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign är: Välj ett rum i bostaden och skapa en ny tjänst, produkt eller ett koncept som får oss att använda så lite energi som möjligt i vår vardag. Denna rapport är tävlingsbidraget från grupp LTU till Design Open 00. Grupp LTU består av sex studenter som alla läser sitt fjärde år på masterutbildningen Teknisk Design vid Luleå Tekniska Universitet. Tack Vi vill härmed tacka våran coach Jon Håkansson på F-USE och handledare Bengt Holmqvist på Ltu för all hjälp vi fått under projektets gång. / Erik Karlsson, Lisa Helme, Sverker Högbom, Christoffer Schack, Pontus Brorsson-Pierre, Linnea Halatchev

3 versikt Luleåenergi ELin -enkelhet framför allt Start Mina uppgifter Jämför Spartips Kontakt Logga ut kwh Kronor CO Få en överblick över ditt energianvändande. Välj vilka faktorer du vill ha presenterat i diagrammet. Månad Vecka Dag Mål Timme Temperatur Luleå Energi AB, Skeppsbrogatan. Box Luleå. Telefon Fax Idégenerering - Moodboard - Brainstorming - Fokusgrupp Uppdragsstart september 00 Marknadsundersökning och benchmarking Användarstudier - Enkät - Avgränsningar Coachmöte - Preliminär tidplan - Problemformulering - Förstudie Konceptutvärdering och val - Kravspecifikation - Viktning Varför gör du inte mer för att sänka energiförbrukningen? Svara gärna med flera alternativ Vidareutveckling av valt koncept - Brainstorming - Reviderad kravspecifikation 5 Krav nskemål Specifikation (K) () Möjliggöra sänkt energiförbr. K K Vikt Koncept Elmätare Knapp Detektor Fjärrkontroll Infokampanj - Betyg - 5. Jag är omedveten om vad sänkt energiförbrukning innebär för miljön Total poäng. Jag är omedveten om vad sänkt energiförbrukning innebär för min ekonomin Total viktad poäng Ge feedback (återkoppling) Billig (<000 kr) Lättanvänd Enkel installation Lättillgänglig Bred målgrupp (5-50 år) Anpassningsbar 9 Enkel att uppdatera Miljövänlig tillverkning Långsiktig lösning Liten (under 0x0x0 cm) Utseende Tyst (vid inaktivitet) Motiverande (sänka energiförbr.) Barnsäker. Jag gör redan allt jag kan. Jag är medveten men bryr mig inte 5. Jag är inte intresserad. Annat Resultat - Utvärdering - Framtidbeskrivning - Diskussion Inlämning av tävlingsbidrag 7 december 00

4 Användarstudier För att förstå problematiken kring energiförbrukning i hemmet och bli mer insatt i ämnet skapades en webbenkät. Anledningen till att inleda arbetet med en enkät var att förhindra egna antaganden och istället kunna basera antaganden på ett faktiskt underlag. För att skapa enkäten valdes ett webbaserat enkätverktyg ut för att förenkla själva sammanställningen och nå ut till så många som möjligt samt underlätta för den som svarar på enkäten. Enkäten spreds ut via social media som t.ex. Facebook, och även via e-post. De frågor som enkäten innehöll sattes samman efter diskussion inom gruppen och en testenkät skickades ut till testpersoner för att få feedback och möjlighet att omformulera ev. oklarheter innan den slutgiltiga versionen skickades ut. Enkäten bestod av totalt frågor där de sex första frågorna endast syftade till att få information om den tillfrågade, t.ex. kön, ålder, boendeform och hushållsuppvärmning. De andra frågorna presenteras nedan: Resultatet från enkäten visade på att de tillfrågade generellt är omedvetna om vad sänkt energiförbrukning kan göra för plånboken och miljön. Detta beror till stor del på okunskap. Till exempel så struntar över 50 % i att jämföra energiförbrukningen vid inköp av ny hemelektronik. Resultatet visade även på stor efterfrågan av återkoppling och möjlighet till jämförelse. På frågan om återkoppling skulle ändra deras vanor svarade över 5 % ja, och över 75 % av de tillfrågade skulle bli mer motiverade av att kunna jämföra sin energiförbrukning med andra. Avgränsning För att kunna fokusera på ett område inom energibesparing avgränsades arbetet till att främst omfatta hemelektronik och på något sätt ge återkoppling till användaren. Hemelektronik är ett område där det inte fokuseras tillräckligt mycket på energibesparing och där det är relativt enkelt att nå en stor målgrupp. Vitvaror, värme- och vattensystem är områden där det redan bedrivs forskning och utveckling med att få fram energisnåla lösningar. För värmeoch vattensystem krävs det oftast dyra och omfattande ändringar för användaren, samtidigt som att målgruppen krymper, då alla inte har möjlighet att göra några förändringar. Vet du hur mycket energi ditt hushåll förbrukar under ett år? Hur mycket av det du förbrukar källsorterar du? Om du inte källsorterar, varför gör du inte det? Vad gör du för att minska energiförbrukningen i hemmet? Varför gör du inte mer för att sänka energiförbrukningen? När du köper hemelektronik (tv, dator, lampor osv) jämför du då energiförbrukningen mellan de olika produkterna? Inom vilket område tror du att man kan sänka energiförbrukningen mest? Tror du att du skulle förändra dina vanor ifall du fick feedback (återkoppling) på dina produkters energiförbrukning? T.ex. en mätare som visar hur mycket energi din dator/tv/diskmaskin/värmesystem har förbrukat under dagen/veckan? Skulle du bli motiverad att spara energi om du hade någon att jämföra energiförbrukningen med? Vilket tycker du är det viktigaste skälet till att spara energi i hemmet? Datorn är en stor bov i hemmet och står för 50 % av energiförbrukningen inom hemelektronik. Stänger du av datorn när du inte använder den? Vi behöver din hjälp! Ge oss ditt bästa energispartips!

5 Idegenerering Efter att projektets avgränsningar fastställts inleddes det kreativa arbetet med en brainstormingsession och för att få lite extra inspiration användes en moodboard och en memory map från en tidigare brainstormingövning. sedan delades kopior på moodboarden och memory mappen ut. Precis som under brainstormingen fick fokusgruppen enskilt komma på idéer för respektive scenario, men istället för att pappers-lapparna med idéer sattes upp på den betygsatta tejpremsan på väggen läste gruppledaren upp de insamlade idéerna. Varje person i fokusgruppen fick då gå och ställa sig vid det betyg han eller hon tyckte passade idén bäst och fick sedan kommentera och argumentera varför. Memory map för inspiration Tre olika scenarion sattes upp: Hur sänker vi vår energiförbrukning när vi är hemma? Hur sänker vi vår energiförbrukning när vi är borta? På vilka sätt kan vi få feedback på vår energiförbrukning? Direktiven för brainstormingen var att varje gruppmedlem på egen hand skulle skissa och/ eller förklara med ord sina idéer på tomma papper. Alla uppmanades att vara tysta under själva sessionen för att inte påverkas av varandra, bortse från detaljer och funktioner samt försöka tänka utanför lådan. Målet var att få fram så många olika idéer som möjligt. Efter att alla gruppmedlemmar arbetat tills idéerna tagit slut för varje scenario fick varje gruppmedlem presentera sina idéer för resten av gruppen, och resultatet sammanställdes av gruppledaren. Under presentationen var det inte tillåtet att ge negativ kritik, utan bara se möjligheterna i varje förslag. På väggen i grupprummet monterades dubbelhäftande tejp där post-it-lappar med betyg från ett till tio sattes upp. Därefter graderade gruppen alla bidrag tillsammans genom diskussion och bidragen sattes upp vid motsvarande betyg. För att få ytterligare input sattes en fokusgrupp samman bestående av åtta personer med olika bakgrund och ingen tidigare inblandning i projektet. I början av mötet presenterade gruppledaren tävlingsuppgiften på samma sätt som projektgruppen fått uppgiften presenterad, och Moodboard Resultaten från brainstormingen och fokusgruppen jämfördes och sammanställdes till olika koncept. Elmätare Schemaanpassning (timers) Avstängningsknapp Fjärrkontroll Mobilstyrning Elransonering Egentillverkad energi Infokampanjer Detektorer (rörelse, igenkänning osv) Tävling Gemensam tv-stereo-datorlösning. Bildmute Kablar/grendosor som ändrar färg efter energiflöde.

6 Utvärdering och val Från de idéer som uppkom av brainstormingen och fokusgruppen valdes de fem bästa förslagen ut för vidare utvärdering. Elmätare En mätare som kopplas till hemmets elskåp och läser av hur stor energiförbrukningen är momentant. Den skickar i sin tur signaler till en display, hemdator eller liknande, där energiförbrukningen för hemmet kan avläsas i realtid. Avstängningsknapp En strömbrytare som styr flera olika produkter, till exempel samtlig belysning i hemmet plus stereo och TV. Knappen placeras med fördel i anslutning till ytterdörren för att på ett enkelt sätt möjliggöra nedsläckning av hela huset när det lämnas. Om knappen kopplas till en dator skulle även feedback kunna ges på hur mycket energi som sparades genom att trycka på knappen. Detektor En anordning i ett rum syftar till att stänga av lampor och/eller produkter vid frånvaro av någon i rummet. Anordningen ska även fungera åt andra hållet d.v.s. att produkter sätts på när någon kommer in i rummet. Förslag på olika sätt att känna av detta är; rörelse-, värme- eller tryckdetektorer. Fjärrkontroll En fjärrkontroll som är kopplad till flera olika produkter och även belysning. Den skulle möjliggöra att användaren inte skulle behöva resa sig ur soffan för att t ex stänga av lampan i sovrummet. En mobiltelefon skulle kunna fungera som kontroll och skulle då göra så användaren kan styra sitt hem utan att själv vara hemma. Infokampanj Ett sätt att informera människor som mål att göra dem mer medvetna. Detta genom Tv-reklam, utskick i brevlådan, reklamplats på busskurer, bak på mjölkpaket etc. Dessa förslag viktades mot de krav som bestämdes utifrån enkäten och mot önskemål som uppkom vid brainstormingprocessen. Detta sammanställdes i en viktningsmatris. Krav nskemål Vikt Koncept Elmätare Knapp Detektor Fjärrkontroll Infokampanj Specifikation (K) () - Betyg - Möjliggöra sänkt energiförbr. K Ge feedback (återkoppling) K Billig (<000 kr) Lättanvänd Enkel installation Lättillgänglig Bred målgrupp (5-50 år) Anpassningsbar Enkel att uppdatera Miljövänlig tillverkning Långsiktig lösning 5 Liten (under 0x0x0 cm) Utseende Tyst (vid inaktivitet) Motiverande (sänka energiförbr.) Barnsäker Viktningsmatris Total poäng Total viktad poäng Det alternativ som fick flest poäng var elmätaren. Det berodde på stor del av att det var det förslag som ger bäst feedback, vilket i sin tur resulterar i en långsiktig lösning som ökar 9 9 människors medvetenhet. Infokampanjen fick förvisso många 9 toppbetyg men väldigt låga poäng på de egenskaper som ansågs viktigast. På andra plats kom avstängningsknappen, som har sin enkelhet och lättillgänglighet som sina starka sidor. På tredjeplats kom fjärrkontrollen som har många likheter med avstängningsknappen men som helt saknar möjlighet till feedback. Styrning med hjälp av mobilen ansågs som en intressant aspekt men faller på dess komplexitet och det faktum att relativt stora installationer måste göras i hemmet. 9 Med dessa resultat i åtanke valdes elmätaren ut för ytterligare utvärdering och vidareutveckling

7 Marknadsundersökning och benchmarking För att få en överblick av vad marknaden har att erbjuda i form av feedback på privat elförbrukning och hur den når konsumenten gjordes en grundligare marknadsundersökning. En rad elbolag tillfrågades om det går att få en specificerad elräkning. Respektive elbolags hemsidor besöktes för att se vilka tjänster inom området de har att erbjuda i dagsläget. Det visade sig finnas en hel del tjänster men med ett par gemensamma problem, dyra tilläggsprodukter eller att elmätaren endast avläses i bästa fall varje dygn. Vattenfall, EnergyWatch Fortum, Eftersom elbolagen inte tillhandahåller tillräckligt med feedback har det kommit ut en uppsjö mätare, oftast optiska som man själv kopplar in på sin befintliga elmätare i hemmet. Den samlar sedan in information om förbrukningen och på ett eller annat sätt presenterar informationen på en extern skärm, i datorn eller mobilen. De produkterna innebär en investering på kr för konsumenten. Hems, Panasonic Lifinity Home Energy Management System5 Minsolo Exibea, Eliq För att få elkonsumenten mer uppmärksam på sin elförbrukning bör elbolagen tillhadahålla timvis avläsning som är ett första steg i rätt riktning, vilket verkar vara på gång enligt näringsminister Maud Olofsson. Näringsminister Maud Olofsson (C) säger till Ekot i Sveriges Radio att timvis avläsning kan göra konsumenter mer medvetna om när elen är dyrast och billigast. Omkring 90 procent av de elmätare som i dag används bland hushållen klarar av timvis mätning, enligt en undersökning gjord av Elmarknadsinspektionen i fjol. Eco-eye Onzo7 DN hämtad 00 Minsolo hämtad 00 Eliq hämtad 00 Energywatch hämtad 00 5 Hems hämtad 00 Eco-eye hämtad 00 7 Onzo hämtad 00 Appar hämtad 00

8 Vidareutveckling av valt koncept Efter att ha studerat resultaten från marknadsanalysen noggrant började arbetet med att utforma en mer specifik kravspecifikation. På samma sätt som tidigare inleddes en kortare brainstorming där för- och nackdelar samt målgrupper kopplade till de olika produkterna från marknadsanalysen diskuterades och jämfördes. Brainstormingen resulterade i nya krav och önskemål för det valda konceptet. Krav Gratis för användaren Ingen installation Tillgänglig via internet Enkelt gränssnitt Jämförelsemöjligheter nskemål Realtidsavläsning Bonus-system Tävlingar Anpassning till nyare system Användning av befintlig teknik Den största nackdelen med dagens energispararsystem är att de oftast är relativt dyra för användaren och därför sattes kravet att produkten ska vara gratis. Detta gör att en bredare målgrupp kan nås samtidigt som produkten blir mer lättillgänglig. Produkten ska heller inte kräva någon installation, utan endast kräva en dator eller mobiltelefon med tillgång till internet. Ett enkelt gränssnitt var också en viktig aspekt för att även nå ut till äldre människor. Något som saknades på de flesta av marknadens produkter, och som även efterfrågades starkt i enkäten, var möjligheten till jämförelse med andra. Dagens teknik tillåter inte realtidsavläsning utan installation av t.ex. en optisk avläsare monterad på elskåpet. Men 90 % av dagens mätare klarar av timavläsning, vilket räcker långt i de flesta fall. Realtidsavläsning utan extra installation är säkerligen möjlig inom en snar framtid. För att få en långsiktig lösning på problemet bör produkten kunna anpassas till framtida mätsystem. En enkel och ganska självklar lösning på kraven var att använda sig av elbolagens redan befintliga mätdata och göra den tillgänglig för kunden. För en telefonanvändare är det en självklarhet att kunna få en specificerad telefonräkning. Detta bör vara lika självklart för en elräkning. Det enklaste och mest miljövänliga sättet att publicera denna information är att använda sig av respektive elbolags hemsida, där de flesta elbolag redan har en personlig sida där kunden får tillgång till sina fakturor och information om det mesta gällande sitt elavtal. Hemsidan bör anpassas så att det snabbt går att få en tydlig översikt över energiförbrukningen samtidigt som att det ska finnas möjlighet till jämförelse både mot tidigare förbrukning, mot andra människor och olika uppsatta mål. Resultatet från enkäten som skickades ut i inledningen av projektet visade på att över 5 % av de tillfrågade skulle motiveras att sänka sin energiförbrukning om de kunde få återkoppling på sitt användande. Även efterfrågan på möjlighet till jämförelse var stor. En ytterligare anledning till att återge informationen på internet är att den blir tillgänglig för en väldigt stor målgrupp då det enda som krävs är tillgång till internet, antingen via dator eller telefon. Detta medför även att det inte krävs någon extern display eller installation vilket gör att informationen blir gratis för användaren. För elbolaget blir det en engångsavgift att utveckla en plattform som skickar informationen från deras avläsningar till hemsidan. Elbolaget får å andra sidan fler av sina kunder att surfa in på deras hemsida och elbolaget kan tack vare tjänsten profilera sig som miljömedvetna. Att låta andra företag använda hemsidan som reklamplats för till exempel energisparande/ miljövänliga produkter ökar intäkterna samtidigt som det ökar medvetenheten hos elbolagets egna kunder. För att öka motivationen och kunskapen hos användaren och mervärdet hos produkten bör det finnas möjlighet till tävlingar, spartips, kampanjer och olika bonussystem.

9 Resultat Med den enkla gratistjänsten ELin loggar du enkelt in på ditt elbolags hemsida, antingen via dator eller mobil, där du får en snabb överblick av ditt energianvändande. ELin är en oberoende tjänst som knyts samman med elbolagen, vilket gör att ingen installation krävs av dig som kund. Systemet utnyttjar dessutom befintlig teknik och uppdateras timvis. ELin hjälper dig att sänka din energiförbrukning genom ökad medvetenhet och kunskap och ger dig även möjlighet att jämföra med dig själv och andra. För elbolagen innebär detta en möjlighet till att profilera sig som miljömedvetna samtidigt som kunderna erbjuds en mycket bättre översikt över sitt användande. ELin skiljer sig från sina konkurenter eftersom tjänsten är gratis, kräver ingen installation och det går enkelt att jämföra energiförbrukningen med andra. Luleåenergi ELin -enkelhet framför allt Menyflikar Start Aktuell förbrukning Elbolagets logotype Mina uppgifter Jämför Spartips Kontakt Logga ut Graf över energiförbrukningen timme för timme kwh Kronor CO Få en överblick över ditt energianvändande. Välj vilka faktorer du vill ha presenterat i diagrammet. Månad Vecka Dag Mål Timme Annonsplats Temperatur Glad eller ledsen smiley 009 Valbara parametrar 00 Luleå Energi AB, Skeppsbrogatan. Box Luleå. Telefon Fax

10 Resultat Mina uppgifter visar en översikt över: - Vilket elbolag som bostaden är knuten till och hur lång bindningstid som är kvar. - Det aktuella elpriset som bostaden har. - Bostadens areal, kylen och frysens förbrukning samt antal lampor i bostaden för att kunna veta hur mycket bostaden drar vid maximal användning. Fakturan visas här och det finns även möjlighet att få den i ett mer specificerat format. Där elförbrukningen kan visas veckovis, dagsvis eller timvis. Fakturan kan även betalas på ett enkelt sätt via internetbanken. Luleåenergi Här visas den aktuella förbrukningen under dagen och en jämförelse med dagen innan. Det går även att se det aktuella elpriset, månadskostnaden och månadsförbrukningen. Förbrukningen visas i grönt eller rött beroende på om den är över eller under målet för snittförbrukning. I det här fallet ligger värdet hittills idag för högt i förhållande till uppsatt mål för hela dagen. Visar hur du ligger till mot ditt uppsatta mål. I detta exempel är målet att sänka elförbrukningen 0 % jämfört med föregående år. Just nu är elförbrukningen sänkt med % jämfört med föregående år, vilket ger en glad smiley. Om minskningen varit under 0% hade smileyn varit ledsen. ELin -enkelhet framför allt Start Mina uppgifter Jämför Spartips Kontakt kwh Kronor CO Få en överblick över ditt energianvändande. Välj vilka faktorer du vill ha presenterat i diagrammet. Månad Vecka Dag Mål Timme Temperatur Enkel och överskådlig graf över energiförbrukningen där kunden själv får välja vilka parametrar som ska presenteras. Informationen kan visas i t.ex. kronor/ månad eller CO/år. Kurvor för uppsatta mål och temperatur kan enkelt läggas till. Luleå Energi AB, Skeppsbrogatan. Box Luleå. Telefon Fax Logga ut Detta är en snabbknapp för att få direktkontakt med elbolaget. Här går det att direkt fylla i ett formulär med frågor som man har problem med eller med en enkel knapptryckning ringa sitt elbolag via Skype. En chat ska också finnas för att så fort som möjligt få svar på det frågor som behövs. Under denna flik får man på ett enkelt och snabbt sätt en rad olika spartips som hjälper dig att hålla ner energiförbrukningen i vardagen. Här kan även användaren skriva in sina egna smarta spartips och dela med sig till andra ELinanvändare.

11 Resultat ELin ger kunden möjligheten att jämföra sig själv mot ett antal förinställda val, rikssnitt, kompisar med mera. Detta ger total medvetenhet och kunskap om omvärlden. Kunden väljer själv vilken information som ska delas med andra. Luleåenergi Detta ger en möjligheten att jämföra sitt eget hushåll med övriga länder i världen. Hur står sig egentligen kunden mot hushåll i till exempel Frankrike? I detta val kan du se jämförelser i energiförbrukning i så väl år som i månader, veckor och dagar. Kunden har även möjlighet att åskådliggöra skillnaden på kostnader mellan länder. ELin -enkelhet framför allt Start Mina uppgifter Jämför Jämför dig själv med övriga världen Detta ger en möjlighet att koppla upp ELin mot Facebook och på så sätt importera dina vänner, släkt och familj för att sedan kunna jämföra elförbrukning med varandra. Här finns även möjligheten att vara med i en tävling där elinformation sparas och jämförs. Detta plockar fram tävlingsmänniskan och sporrar denne att minska sin elförbrukning. Se hur du står dig mot hushållen i världen. Se också hur världen skulle sett ut om alla gjorde precis som dig. Spartips Kontakt Jämför dig själv mellan olika hushåll Se hur du står dig mot grannen eller den sura tanten som bodde bredvid dig för flera år sen. Jämför dig själv med kompisar på facebook Importera dina facebook kontakter och tävla mot dom. Luleå Energi AB, Skeppsbrogatan. Box Luleå. Telefon Fax Logga ut Detta val ger möjligheten att kunna välja ett specifikt hushåll eller lägenhet som man vill jämföra sig med. Här jämförs elförbrukning i tidsperioder från dag till dag, upptill år till år. Kostnad mellan hushållen går också att jämföras.

12 Framtidsbeskrivning Eftersom en hemsida är mycket enkel att ändra så finns det stora anpassningsmöjligheter beroende på vad elbolaget och dess kunder vill ha. Då den har en enkel struktur är det lätt att lägga till nya funktioner och utveckla den för vad som kan komma att bli aktuellt i framtiden. Under den befintliga jämförelsefunktionen kan det läggas till en funktion där boyta och antal boende i hushållet kan matas in för att beräkna genomsnittlig månadsförbrukning. Men hjälp av detta kan den då räkna ut en rekommenderad förbrukning. Genom att jämföra med sig själv finns det då stora möjligheter till att sänka sin energiförbrukning till en rekommenderad nivå. Hemsidan kan utvecklas till en mobilapplikation för smartphones vilket skulle göra informationen tillgänglig trots att det inte finns tillgång till en dator. Applikationen ska vara en förenklad version av hemsidan där bara det mest väsentliga finns med. På detta sätt kan kunderna snabbt och enkelt se sin personliga sida vart de än befinner sig. ELin PRO För att kunna få total kontroll över sin energiförbrukning går det enkelt att få realtidsavläsning med hjälp av t.ex. en optisk avläsare som monteras på elskåpet och läser av pulserna från den blinkande dioden som sitter där. Det går även att mäta motståndet i olika ledningar för att på så sätt kunna identifiera olika energikrävande källor så som värmepump och varmvattenberedare, och med en liten insats av kunden går det att identifiera alla energikrävande produkter i hemmet. Denna information kan då skickas trådlöst från elmätaren och visas antingen på datorn eller direkt i mobiltelefonen. Detta gör det möjligt för mottagaren att i princip gå runt i sitt hus med mobiltelefonen i handen och för hand tända/släcka lampor eller sätta igång/stänga av produkter och direkt få se hur mycket energiförbrukningen minskar och hur många kronor som sparas. Denna teknik finns redan idag men till en för hög kostnad. Många av produkterna har en extern färgdisplay vilket gör att priset skjuter i höjden. Genom att använda skärmen på mobiltelefonen går det lätt att få ner kostnaden till några hundra kronor, eftersom displayen är den största kostnaden. För att följa temat i projektet med att övervakning ska vara gratis kan elbolagen förslagsvis erbjuda sina kunder att få denna tjänst utan kostnad när de väljer att binda upp sig under en viss tid. För att ytterligare utveckla möjligheten till kontroll bör det i framtiden vara möjligt att styra elektroniken i sitt hem med hjälp av t.ex. mobiltelefonen, och denna funktion kan lätt implementeras i antingen datorn eller mobiltelefonens applikation. Genom att kunna erbjuda denna tjänst görs det möjligt för kunden att vid t.ex. långresor eller besök i sommarstuga/vinterstuga kunna reglera temperaturen i huset, dubbelkolla att spisen är avstängd och att de lampor som ska vara tända/släckta är det.

13 Diskussion Tävlingsuppgiften i årets upplaga av Design Open har varit väldigt intressant och lärorik, samtidigt som den har varit svår och stundtals frustrerande. Det är ett väldigt brett ämne som redan ägnas stort fokus, vilket gör att det blir svårt att direkt komma med en innovativ lösning. Vi började vårt arbete med att skapa en enkät som vi spred via sociala medier på internet och detta gjorde vi för att få en bättre grund och förståelse för problemet. Resultaten från enkäten gjorde att vi fick en tydligare bild av människors inställning till energisparande. Generellt så var de tillfrågade egentligen ganska ointresserade av att minska sin energiförbrukning, både på grund av lathet och en känsla av att skillnaden för plånbok och miljö inte spelade någon roll. Detta har blivit mer och mer tydligt under arbetets gång då vi läst artiklar och andra undersökningar på nätet. Det är lätt att tro att andra är mer intresserade av att minska sin energiförbrukning än en själv, men så är oftast inte fallet. Av oss sex personer i projektgruppen var det ingen som var speciellt intresserad av att sänka sin energiförbrukning, varken på grund av miljöskäl eller ekonomiska skäl, även om vi är studenter. Detta kan bero på att vi alla bor i lägenheter där allt utom hushållselen ingår, vilket gör att vi är omedvetna om kostnaden för uppvärmning och varmvatten. Så i början av projektet arbetades det mot att skapa en produkt för andra, men vi började mer och mer inse att vi själva var en stor del av den tänkta målgruppen. På grund av detta ändrades vårt sätt att tänka och den avancerade elmätaren med realtidsavläsning, som kommit fram under konceptgenereringen och vann viktningen, bantades ner till en enkel hemsida, gratis för användaren. En annan anledning till att det blev just en gratistjänst som en enkel hemsida var att vi under marknadsundersökningen insåg att vårt koncept inte var unikt utan redan fanns i olika utföranden. Vi insåg då att problemet inte är att det inte finns möjlighet att få återkoppling, utan att de produkter som finns är alldeles för dyra och krångliga. Så fort sättet att få återkoppling innebär att kunden måste lägga pengar på dyr teknik och installation snävas målgruppen av extremt mycket. Det är i dagsläget inte det viktigaste att kunna erbjuda sina kunder realtidsavläsning på energiförbrukningen utan det viktigaste är att på ett enkelt och billigt sätt göra informationen tillgänglig, och eftersom 90 % av dagens elmätare kan erbjuda timavläsning är detta fullt tillräckligt. Genom att kunna nå ut till så många kunder som det är möjligt att göra med vår tjänst ökar vi medvetenheten och möjligheten till sänkt energiförbrukning hos allmänheten. Genom att kunden gör ett aktivt val och har möjligheten att kunna jämföra sig med sig själv och andra vill vi skapa en känsla av solidaritet, liknande den känsla som vi har för källsortering. Att vi ibland bara gör det för att vi tror att alla andra också gör det, och inte vill vara sämre än andra. Lika självklart som det är att alla har rätt till att få en överblick av sin energiförbrukning, lika självklart är det att en sådan här tjänst ska vara gratis. Vi är övertygade om att detta är en långsiktig lösning och ett stort steg i rätt riktning för att öka medvetenheten hos allmänheten, och inte bara ytterligare en produkt i mängden för de som redan jobbar hårt för att sänka sin energiförbrukning.

Vi jobbar med framsidan ;D

Vi jobbar med framsidan ;D Vi jobbar med framsidan ;D Utgångspunkt Energiförbrukningen är ett problem i hela världen och nu gör man allt för att förminska den. Vår uppgift i Design Open 2010 är att fundera på om det finns ett sätt

Läs mer

Med Reality Energy Log REL kan du hålla koll på dina elkostnader med hjälp av ett knapptryck.

Med Reality Energy Log REL kan du hålla koll på dina elkostnader med hjälp av ett knapptryck. Med Reality Energy Log REL kan du hålla koll på dina elkostnader med hjälp av ett knapptryck. Ett smart sätt att hålla koll på din el konsumtion och kostnad allt visas i realtid. Samtidigt som du bidrar

Läs mer

E-Control. Energy Control, den smarta vägen till ett energisnålt hem.

E-Control. Energy Control, den smarta vägen till ett energisnålt hem. E-Control Energy Control, den smarta vägen till ett energisnålt hem. Vår produkt E-Control ska hjälpa människor som känner att de vill minska energiförbrukningen i hemmet. Vi har tänkt att den ska sitta

Läs mer

TropicBox INNEHÅLLSFÖRTECKNING. 1. Sammanfattning. 2. Innehållsförteckning. 3. Utgångspunkter. 4. Användarstudie. 5. Koncept och visualisering

TropicBox INNEHÅLLSFÖRTECKNING. 1. Sammanfattning. 2. Innehållsförteckning. 3. Utgångspunkter. 4. Användarstudie. 5. Koncept och visualisering är en applikation som gör det möjligt för dig att enkelt reglera värmen i huset. Därefter ska man kunna följa statistiken över sin elförbrukning och dess kostnader. Möjligheten att ställa värmen inom en

Läs mer

Anta utmaningen och bli ELvis!

Anta utmaningen och bli ELvis! Bli Anta utmaningen och bli ELvis! Tänk dig att du får en elranson i ditt hem som tvingar dig att ändra dina elvanor. Om du använder för mycket el så blir det kostsamt men lyckas du hålla dig till din

Läs mer

Enoff minskar din energiförbrukning utan att förändra din vardag!

Enoff minskar din energiförbrukning utan att förändra din vardag! Enoff minskar din energiförbrukning utan att förändra din vardag! Enoff är ett system som informerar och styr din energiförbrukning i hemmet, vilket gör att du kan spara energi och pengar. Med den portabla

Läs mer

Min energi TILL DIG SOM ÄR KUND HOS VATTENFALL VÅR 2013

Min energi TILL DIG SOM ÄR KUND HOS VATTENFALL VÅR 2013 Min energi TILL DIG SOM ÄR KUND HOS VATTENFALL VÅR 2013 Premiär för Mina Sidorappen Med Vattenfall i mobilen får du koll på elen Nyhet! Styr ditt hem med Smart Plug Få energi från solen FOTO: Henrik Trygg,

Läs mer

Intellego Touch the Future! Innehåll:

Intellego Touch the Future! Innehåll: Innehåll: Analys: Hur började det? Redan i Göteborg tog vi och tänkte på lite idéer, bland annat kom vi fram till en display som gör att man kan ha en översikt över huset och dess energiförbrukning. När

Läs mer

Timmätning får svensken att ändra sina elvanor

Timmätning får svensken att ändra sina elvanor Attitydundersökning om elavläsning: Timmätning får svensken att ändra sina elvanor Från energikonsument till energimedborgare September 2011 Maingate BOX 244 371 24 KARLSKRONA Tel: 0455-36 37 00 www.maingate.se

Läs mer

Motionera med mera. Sammanfattning. Klass: Te2c, Polhemskolan i Lund Av: Viktor Joelsson Kristoffer Korén Harry Larsson

Motionera med mera. Sammanfattning. Klass: Te2c, Polhemskolan i Lund Av: Viktor Joelsson Kristoffer Korén Harry Larsson Klass: Te2c, Polhemskolan i Lund Av: Viktor Joelsson Kristoffer Korén Harry Larsson Motionera med mera Sammanfattning Vi har valt att skapa en tjänst. Tjänstens syften är att minimera energiförbrukningen

Läs mer

Innehållsförteckning Inledning... 3 Problemformulering... 3 Problemformulering... Fel! Bokmärket är inte definierat. Genomförande... 4 Ecodisk...

Innehållsförteckning Inledning... 3 Problemformulering... 3 Problemformulering... Fel! Bokmärket är inte definierat. Genomförande... 4 Ecodisk... 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Problemformulering... 3 Problemformulering... Fel! Bokmärket är inte definierat. Genomförande... 4 Ecodisk... 6 Beräkningar... 6 Produktion... 7 Marknadsföring...

Läs mer

Stoppa onödan! Många bäckar små... Låt inte pengarna rinna iväg. Vad kan du göra åt dyra elräkningar? Här får du råd. om hemelektronik och vitvaror

Stoppa onödan! Många bäckar små... Låt inte pengarna rinna iväg. Vad kan du göra åt dyra elräkningar? Här får du råd. om hemelektronik och vitvaror Stoppa onödan! Många bäckar små... Låt inte pengarna rinna iväg. Vad kan du göra åt dyra elräkningar? Här får du råd. om hemelektronik och vitvaror Hur mycket energi som går åt i ditt hushåll beror på

Läs mer

EN VÄRLDSNYHET VÄRLDEN VERKLIGEN BEHÖVER

EN VÄRLDSNYHET VÄRLDEN VERKLIGEN BEHÖVER Pressinformation EN VÄRLDSNYHET VÄRLDEN VERKLIGEN BEHÖVER För bildmaterial och ytterligare information besök http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/el-bjoern Så funkar e3 e3 är en teknologi för att kontrollera

Läs mer

Energismart, javisst! Tips för en energieffektivare vardag.

Energismart, javisst! Tips för en energieffektivare vardag. Energismart, javisst! Tips för en energieffektivare vardag. Det är lätt att vara energismart, bara man vet hur. Vi vet att många idag vill leva lite energismartare både för den egna hushållskassans och

Läs mer

Green Envi. Nösnäsgymnasiet 08Tet. Kristian L. Larsson, Jesper Svensson, Martin Nilsson, Eric Wesström, Emil Dahlqvist, Kim Jegerås.

Green Envi. Nösnäsgymnasiet 08Tet. Kristian L. Larsson, Jesper Svensson, Martin Nilsson, Eric Wesström, Emil Dahlqvist, Kim Jegerås. Green Envi Nösnäsgymnasiet 08Tet. Kristian L. Larsson, Jesper Svensson, Martin Nilsson, Eric Wesström, Emil Dahlqvist, Kim Jegerås. Vi har utvecklat ett koncept för att få dig att duscha så energieffektivt

Läs mer

E.ON Smarta Hem Framtidens hem. Användar- och installationsmanual

E.ON Smarta Hem Framtidens hem. Användar- och installationsmanual E.ON Smarta Hem Framtidens hem Användar- och installationsmanual 1 Vårt mest avancerade Smarta Hemsystem Image for illustration purposes only. Photographer Lovisa Fredriksson www.lovisaeva.se Ditt Smarta

Läs mer

Värm upp hösten! Sänk uppvärmningskostnaden med upp till 55 %

Värm upp hösten! Sänk uppvärmningskostnaden med upp till 55 % NYHETER OCH ERBJUDANDEN TILL DIG SOM ÄR KUND HOS VATTENFALL HÖST 2013 Luftvärmepump till kampanjpris! Värm upp hösten! Sänk uppvärmningskostnaden med upp till 55 % Så minskar du enkelt varmvattenkostnaden

Läs mer

EcoFlake. Framtiden är ett steg närmare med EcoFlake!

EcoFlake. Framtiden är ett steg närmare med EcoFlake! EcoFlake Vårt enkla miljömedvetna och effektiva koncept kommer inte bara minska din elräkning utan också minska det tunga arbetet vid rengöring av kylskåpet. Vår målgrupp är alla som är i behov av ett

Läs mer

ELMÄTAREN. Så fungerar den

ELMÄTAREN. Så fungerar den ELMÄTAREN Så fungerar den Vi installerar snart en ny elmätare med ny modern teknik hos dig. Alla LEVA i Lysekils elmätare är fjärravlästa, vilket innebär att värden skickas automatiskt till vår databas

Läs mer

Stoppa onödan! Många bäckar små... Låt inte pengarna rinna iväg. Vad kan du göra åt dyra elräkningar? Här får du råd. om hemelektronik och vitvaror

Stoppa onödan! Många bäckar små... Låt inte pengarna rinna iväg. Vad kan du göra åt dyra elräkningar? Här får du råd. om hemelektronik och vitvaror Stoppa onödan! Många bäckar små... Låt inte pengarna rinna iväg. Vad kan du göra åt dyra elräkningar? Här får du råd. om hemelektronik och vitvaror Hur mycket energi som går åt i ditt hushåll beror på

Läs mer

Noel. Vi låta människan vara lat och glömsk. Rummet du tänker på. BA2 Designhögskolan Handledare: Johan Frössén

Noel. Vi låta människan vara lat och glömsk. Rummet du tänker på. BA2 Designhögskolan Handledare: Johan Frössén För strömbrytaren närmare dig Vi låta människan vara lat och glömsk Rummet du tänker på Hur lätt är det inte att glömma lamporna på i något rum när man åker hemifrån? Eller känna ångesten över att man

Läs mer

ANVÄNDAR- MANUAL V 01.02.01

ANVÄNDAR- MANUAL V 01.02.01 ANVÄNDAR- MANUAL V 01.02.01 info@exibea.se Exibea AB www.exibea.se Ekmansgatan 3, 411 32 Göteborg Tel. 031-762 07 01 Innehållsförteckning 1. Detta är ELIQ 1 2. Innehåll i kartongen 1 3. Installation 2

Läs mer

StayGreen är vår idé, inte vilken idé som helst utan en idé som kommer att förändra

StayGreen är vår idé, inte vilken idé som helst utan en idé som kommer att förändra är vår idé, inte vilken idé som helst utan en idé som kommer att förändra Med ditt -kort gör du din energistatus synlig i samhället. Med hjälp av så kan du enkelt hålla reda på din energiförbrukning. Du

Läs mer

Smart Kund Installationsmanual. Android

Smart Kund Installationsmanual. Android Smart Kund Installationsmanual Android Innehållsförteckning Före installation Om de olika produkterna 3 Steg 1 av 6 Innan du börjar installationen 4 Steg 2 av 6 Ladda ned appen 5 Steg 3 av 6 Starta appen

Läs mer

Energi jacktens koncept

Energi jacktens koncept Energi jacktens koncept Vi har utvecklat ett koncept som ska hjälpa personer sänka sin energiförbrukning och ge dom en lättförstådd överblick av sin förbrukningen. Konceptet bygger på en programvara som

Läs mer

Miljölotteriet Där alla är vinnare

Miljölotteriet Där alla är vinnare Miljölotteriet Där alla är vinnare Vår idé för att sänka förbrukningen i ett rum är att göra en tävling. Då vår målgrupp är ungdomar har vi valt att göra tävlingen online. Vi vill hjälpa ungdomar att sänka

Läs mer

Projektet Eddies hemliga vän

Projektet Eddies hemliga vän Projektet Eddies hemliga vän Eddies hemliga vän Vårt bidrag är en pop upbok som handlar om att minska vår energiförbrukning. Det är en barnbok som ska få barn att bli medvetna om att energiförbrukningen

Läs mer

Från Smart TV till Smartare upplevelse Av: Kim Huber och Connie Huanca

Från Smart TV till Smartare upplevelse Av: Kim Huber och Connie Huanca Från Smart TV till Smartare upplevelse Av: Kim Huber och Connie Huanca System vi undersökte Den system vi valde att undersöka var en av de senaste smart tv som finns i markanden och var nämnd till bästa

Läs mer

Effektivisera din elkonsumtion

Effektivisera din elkonsumtion Effektivisera din elkonsumtion L nsamma tips Ett projektarbete Av Tim Vesterberg & Martin Persson Introduktion av folder I denna folder presenteras ekonomiskt lönsamma energieffektiviseringstips. Syftet

Läs mer

Spara el. Enkla och konkreta tips på hur du kan banta din elräkning!

Spara el. Enkla och konkreta tips på hur du kan banta din elräkning! Spara el Enkla och konkreta tips på hur du kan banta din elräkning! 1 Det går åt mindre energi om du kokar upp en liter vatten i vattenkokaren än på spisen. Ha lock på kastrullen så ofta du kan och se

Läs mer

Frågor & Svar samt Spartips

Frågor & Svar samt Spartips Gårdstensbostäder presenterar Frågor & Svar samt Spartips om individuell mätning Juni 2010 Installation av individuell mätning finns nu snart i hela Gårdsten. Denna folder förklarar en del frågor som du

Läs mer

Process- och metodreflektion Grupp 5

Process- och metodreflektion Grupp 5 Process- och metodreflektion Grupp 5 IDM Grupp 5 Anders Fougstedt, Anders Green, Lay Truong, Anna Sjödin, Tobias Kask Val av metoder Det första steget i vår designprocess var att bestämma vilka metoder

Läs mer

Green shower days. Polhemsskolan Lund, TE2A Helene Branil, Sofia Hallström, Maria Franz och Reshad Amini

Green shower days. Polhemsskolan Lund, TE2A Helene Branil, Sofia Hallström, Maria Franz och Reshad Amini Green shower days Polhemsskolan Lund, TE2A Helene Branil, Sofia Hallström, Maria Franz och Reshad Amini Sammanfattning Vår produkt går ut på att man ska hålla koll på sin vattenförbrukning och försöka

Läs mer

VÄRMEGARDIN. Det är dags att förnya synen vi har på våra fönster idag. Här finns en hel värld av energi att ta vara på!

VÄRMEGARDIN. Det är dags att förnya synen vi har på våra fönster idag. Här finns en hel värld av energi att ta vara på! VÄRMEGARDIN Det är dags att förnya synen vi har på våra fönster idag. Här finns en hel värld av energi att ta vara på! Genom att lyssna på vad konsumenten kan tänka sig att göra för att spara energi har

Läs mer

OBS!! För att kunna få chans på priset måste du ha skapat ditt konto, fyllt i dina referenser och gjort inläsningar av mätardata för hela februari.

OBS!! För att kunna få chans på priset måste du ha skapat ditt konto, fyllt i dina referenser och gjort inläsningar av mätardata för hela februari. På www.toptensverige.se och energimyndigheten hittar du bra produkter. * värsta = används många timmar (h) per dag och använder mycket energi (kwh) OBS!! För att kunna få chans på priset måste du ha skapat

Läs mer

Klimatsmart Mat. Juryns egna anteckningar. Tullâ ngsskolan. Not08Inde B. rebro. Fatta en platta! VälKommen till KöKet, husets hjärta

Klimatsmart Mat. Juryns egna anteckningar. Tullâ ngsskolan. Not08Inde B. rebro. Fatta en platta! VälKommen till KöKet, husets hjärta Klimatsmart mat Fatta en platta! Not08Inde B Tullâ ngsskolan rebro T änk dig: Ett rum i hemmet som är livsviktigt för ditt energiintag, dock slukar rummet mer energi än nödvändigt. Ett rum där du umgås

Läs mer

E N V Ä R L D S N Y H E T V Ä R L D E N V E R K L I G E N B E H Ö V E R. Sorry Vattenfall, Eon och Fortum, nu sänker vi byggbolagens

E N V Ä R L D S N Y H E T V Ä R L D E N V E R K L I G E N B E H Ö V E R. Sorry Vattenfall, Eon och Fortum, nu sänker vi byggbolagens E N V Ä R L D S N Y H E T V Ä R L D E N V E R K L I G E N B E H Ö V E R Sorry Vattenfall, Eon och Fortum, nu sänker vi byggbolagens elräkningar. Innehåll Vem styr elförbrukningen?...4-5 Ta kontrollen...6-7

Läs mer

Processen. Användarstudier Samtal, intervjuer och research.

Processen. Användarstudier Samtal, intervjuer och research. Vår kyl och frys består av åtta sektioner som man lätt kan sätta på och stänga av samt reglera temperaturen via en display, på så sätt sänks energiförbrukningen. Vi ser vår produkt som en kombinerad kyl

Läs mer

Induktionsringen Indus är en revolutionerande teknik som utnyttjar framtidens induktionsspisar på det mest optimala sätt. Tekniken sparar tid, energi

Induktionsringen Indus är en revolutionerande teknik som utnyttjar framtidens induktionsspisar på det mest optimala sätt. Tekniken sparar tid, energi Induktionsringen Indus är en revolutionerande teknik som utnyttjar framtidens induktionsspisar på det mest optimala sätt. Tekniken sparar tid, energi och pengar. Indus är skonsam för miljön genom mindre

Läs mer

ENERGIJAKTEN. Stora EnergiJakten

ENERGIJAKTEN. Stora EnergiJakten ENERGIJAKTEN Välj ut ett rum i bostaden... Bjud in familjen till en trevlig kväll och spela Lilla EnergiJakten Tillsammans lär ni er hur ni bäst sparar energi i er bostad Nyttja er kunskap och vinn presentkort

Läs mer

Energiförbrukningen är idag ett av samhällets största problem.

Energiförbrukningen är idag ett av samhällets största problem. Energiförbrukningen är idag ett av samhällets största problem. En anledning till att det blivit så är att teknologin har haft ett enormt uppsving sedan den industriella revolutionen, och rusat fram utan

Läs mer

Designprocessen. Vi gjorde upp en tidsplan över hur projektet skulle se ut och resultatet blev följande:

Designprocessen. Vi gjorde upp en tidsplan över hur projektet skulle se ut och resultatet blev följande: 1 SVID Design Open Designprocessen 1. Utgångspunkter Vi som deltar i denna tävlingen är vi som går teknikprogrammet med inriktning design här på Njudungsgymnasiet. Vår grupp består utav 17 st elever*,

Läs mer

IOD 3 Innovation och Design Institutionen för tillämpad maskinteknik KTH

IOD 3 Innovation och Design Institutionen för tillämpad maskinteknik KTH IOD 3 Innovation och Design Institutionen för tillämpad maskinteknik KTH DESIGNPROCESSEN Drygt 20 studenter i kursen Industridesign med färg och form II deltog i att skapa detta tävlingsbidrag för Design

Läs mer

Polhemsskolan Gävle TED2

Polhemsskolan Gävle TED2 Designprocessen Utgångspunkter: Vi började arbeta med tävlingsuppgiften som Design Open hade gett oss. Vi delade upp oss i sex basgrupper. Alla basgrupper skulle jobba med egna idéer som skulle kunna lösa

Läs mer

Är du trött på att behöva sträcka dig, huka dig, krypa eller anstränga dig för att komma åt strömbrytaren på grenkontakten?

Är du trött på att behöva sträcka dig, huka dig, krypa eller anstränga dig för att komma åt strömbrytaren på grenkontakten? Är du trött på att behöva sträcka dig, huka dig, krypa eller anstränga dig för att komma åt strömbrytaren på grenkontakten? Då har vi den perfekta produkten för dig som ogärna vill belasta rygg och knän.

Läs mer

Varför förbruka mer ljus än vad du behöver?

Varför förbruka mer ljus än vad du behöver? Varför förbruka mer ljus än vad du behöver? I ett vanligt hem förbrukar du i genomsnitt 5,0 MWh per år*. Vi i CareLight tror att man kan utnyttja dagsljuset bättre för att minimera energiförbrukningen

Läs mer

Har du koll på energi kostnaderna hemma eller springer den bara iväg varje månad och du har absolut ingen koll på vart det går?

Har du koll på energi kostnaderna hemma eller springer den bara iväg varje månad och du har absolut ingen koll på vart det går? Har du koll på energi kostnaderna hemma eller springer den bara iväg varje månad och du har absolut ingen koll på vart det går? Vår ide är en E-pad som får dig att hålla koll på kostnaderna. Den räknar

Läs mer

Bästa/Värsta. Visste du att

Bästa/Värsta. Visste du att Låt maten tina i kylen. Mikrovågsugnen är 3-4 gånger så effektiv som spisen när det gäller uppvärmning av mindre portioner mat. Det går åt mindre energi om du kokar upp en liter vatten i vattenkokaren

Läs mer

01. Vindkraftverk. Hållbar utveckling. Energiförbrukning 10-05-20. Handledare: Pernilla Vesterlund. Ronja 9B

01. Vindkraftverk. Hållbar utveckling. Energiförbrukning 10-05-20. Handledare: Pernilla Vesterlund. Ronja 9B Hållbar utveckling Energiförbrukning 1. Vindkraftverk 1-5- Handledare: Pernilla Vesterlund Ronja 9B Innehållsförteckning Bild 1... 1 Bild 2... 2 Inledning... 3 Bakgrund... 3 Bild 3... 3 Bild 4... 3 Bild

Läs mer

ENERGI. Scala 1:1. Aptus Logga_Negativ I cmyk 40% svart

ENERGI. Scala 1:1. Aptus Logga_Negativ I cmyk 40% svart ENERGI Scala : Aptus Logga_Negativ I cmyk 40% svart ENERGI. Individuell mätning sänker dina kostnader och skapar ett miljömedvetet boende. Oavsett om du vill få kontroll på din vatten-, el-, temperatur-

Läs mer

Energivisualisering. Energirelaterad feedback

Energivisualisering. Energirelaterad feedback Energivisualisering Energirelaterad feedback Jurek Pyrko Inst. för Energivetenskaper Lunds universitet - LTH E tot = 20,5 MWh/år P värme, max = 11 kw E tot MWh min max 20.5 15,3 42,1 P värme kw min max

Läs mer

! HÄNG PÅ! UPPSALA SOLENERGIPROJEKT. Energibesparing, smarta lösningar Information & utbildning Gemensamma inköp Gemensamma projekt

! HÄNG PÅ! UPPSALA SOLENERGIPROJEKT. Energibesparing, smarta lösningar Information & utbildning Gemensamma inköp Gemensamma projekt UPPSALA SOLENERGIPROJEKT! 2020 hus med solceller till år 2020!! HÄNG PÅ! Energibesparing, smarta lösningar Information & utbildning Gemensamma inköp Gemensamma projekt Kontakt: uppsalasol@gmail.com Skrindvägen

Läs mer

Kör på el i sommar. Sommaräventyr för hela familjen. Koppla upp och koppla av. 1 500 kr rabatt på elcykel. Fina rabatter till semestern

Kör på el i sommar. Sommaräventyr för hela familjen. Koppla upp och koppla av. 1 500 kr rabatt på elcykel. Fina rabatter till semestern NYHETER OCH ERBJUDANDEN TILL DIG SOM ÄR KUND HOS VATTENFALL SOMMAR 2014 1 500 kr rabatt på elcykel Kör på el i sommar Sommaräventyr för hela familjen Fina rabatter till semestern Koppla upp och koppla

Läs mer

TellHus bo bort koldioxid. Lättare att både städa och möblera. Inga kalla fötter! Bara gosig klimatvänlig. Ett smartare sätt att bo!

TellHus bo bort koldioxid. Lättare att både städa och möblera. Inga kalla fötter! Bara gosig klimatvänlig. Ett smartare sätt att bo! Ett smartare sätt att bo! Lättare att både städa och möblera Inga kalla fötter! Bara gosig klimatvänlig värme från fjärrvärme Mindre el mindre koldioxid En knapp stänger allt Påverka klimatet från soffan

Läs mer

Energismarta tips. Tänkvärt! Bra för både miljön och plånboken. Tillsammans kan vi spara energi och sänka kostnaderna i bostadsrättsföreningen!

Energismarta tips. Tänkvärt! Bra för både miljön och plånboken. Tillsammans kan vi spara energi och sänka kostnaderna i bostadsrättsföreningen! Tänkvärt! Tillsammans kan vi spara energi och sänka kostnaderna i bostadsrättsföreningen! Energismarta tips Bra för både miljön och plånboken Smarta energitips som både sparar pengar och är bra för miljön.

Läs mer

Energiklok bostadsrättsförening

Energiklok bostadsrättsförening Energiklok bostadsrättsförening Kristina Landfors 15 maj 2014 Effektivare användning av el 2014-05-12 Var tar elen vägen? Fastighetsel Uppvärmning Drift av fläktar och pumpar Belysning i trapphus, tvättstugor

Läs mer

undersökning vart tar min energi vägen- tar vägen! Är ditt hushåll Expert eller Nybörjare på att spara energi?

undersökning vart tar min energi vägen- tar vägen! Är ditt hushåll Expert eller Nybörjare på att spara energi? vart tar min energi vägen- undersökning Är ditt hushåll Expert eller Nybörjare på att spara energi? Svara på några enkla frågor och se vart energin tar vägen! www.energismartagrannar.se Med denna vart

Läs mer

within ANVÄNDARGUIDE

within ANVÄNDARGUIDE within ANVÄNDARGUIDE INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 System- och flödesbeskrivning... 3 1.1 Mobil avläsning... 3 1.2 Mätning av el och fysisk inkoppling av centraler... 3 1.3 OBS! Driftsättning efter leverans...

Läs mer

HSB Malmö Hitta i Momentum. En snabbguide

HSB Malmö Hitta i Momentum. En snabbguide HSB Malmö 2016-05-19 Hitta i Momentum En snabbguide Innehållsförteckning 1.0 Så hittar du Momentum 1.1 Inloggning 2.0 Översikt eller mätaravläsningar 3.0 Översikt 3.1 fastighetslista 3.2 Fliken översikt

Läs mer

Miljöbladet. en informationskampanj

Miljöbladet. en informationskampanj Miljöbladet en informationskampanj Miljöbladet ska vara en informationskampanj med målet att informera de flesta människor om trafikens inverkan på miljön och att påverka dem att resa och färdas miljövänligare.

Läs mer

Att främja miljövänligt beteende genom feedback: Energibesparingar i hushåll

Att främja miljövänligt beteende genom feedback: Energibesparingar i hushåll Att främja miljövänligt beteende genom feedback: Energibesparingar i hushåll Andreas Nilsson Göteborgs Universitet Psykologiska Institutionen Projektet Att främja miljövänligt beteende genom feedback:

Läs mer

EnergyWatch - Frågor & Svar

EnergyWatch - Frågor & Svar Frågor & Svar EnergyWatch - Frågor & Svar Innehållsförteckning Om Energy Watch. 2 Montering.... 4 Programinstallation.. 4 Start.. 5 Förbrukning... 5 Analys..... 6 Ständigt på...7 Inställningar... 7 Felsökning...

Läs mer

Elkundernas attityder till elpriset, kraftbolagen och miljön. En enkätundersökning av Villaägarnas Riksförbund

Elkundernas attityder till elpriset, kraftbolagen och miljön. En enkätundersökning av Villaägarnas Riksförbund Elkundernas attityder till elpriset, kraftbolagen och miljön En enkätundersökning av Villaägarnas Riksförbund Sammanfattning 19 av 20 är missnöjda med elpriset. Förtroendet för kraftbolagen är mycket lågt

Läs mer

Niclas Forsgren Jonas Lindeberg Gabriel Walz

Niclas Forsgren Jonas Lindeberg Gabriel Walz Med utgångspunkten att synliggöra och förminska människors energiförbrukning påbörjade vi vårt arbete. Våra användarstudier visade att apparater ofta är påslagna när man lämnar hemmet. Designprocessen

Läs mer

Energieffektivisering

Energieffektivisering Energieffektivisering Den enda miljövänliga energin är den som aldrig behöver produceras! All el- och värmeproduktion ger upphov till miljöpåverkan, mer eller mindre. Dessutom kostar all energi pengar

Läs mer

Smart Light Energi i vardagen

Smart Light Energi i vardagen Smart Light Energi i vardagen Skulle du vilja bli mer miljömedveten utan att behöva ändra ditt beteende? Glömmer du att stänga av lampan när du lämnar rummet? Låta du lampan vara på när det är ljust? Vårt

Läs mer

Användarmanual. HyresWebben

Användarmanual. HyresWebben Användarmanual HyresWebben Innehållsregister Innehållsregister... 2 Information HyresWebben... 3 Allmän information om Individuell mätning (IMD)... 3 Inloggning HyresWebben... 4 Startsida... 5 Mätarinformation...

Läs mer

RÄDDA VÄRLDEN SPARA DINA PENGAR!

RÄDDA VÄRLDEN SPARA DINA PENGAR! Joel Ström, Caroline Lindgren, Emilia Fagerberg, Dennis Berg, Julia Ärleskog, Daniel Holst, Josephine Jansson, Sebastian Moholm, Linus Blomqvist, Jonas Karlsson. Brinellgymnasiet nässjö klass Te08 RÄDDA

Läs mer

Bestäm vilket av, eller vilken kombination av övertygande tillvägagångssätt (känsla, logik, förtroende) som du avser att använda i din presentation.

Bestäm vilket av, eller vilken kombination av övertygande tillvägagångssätt (känsla, logik, förtroende) som du avser att använda i din presentation. Mål Få en enkel överblick över vad du behöver tänka på före och under din presentation. Fungera som praktiska verktyg. Fungera som en tydlig sammanfattning av de absolut viktigaste punkterna. Före presentationen

Läs mer

Energismarta tips. Bra för både miljön och plånboken

Energismarta tips. Bra för både miljön och plånboken Energismarta tips Bra för både miljön och plånboken Smarta energitips som både sparar pengar och är bra för miljön. Vet du att du gör en insats för miljön, bara genom att leva ditt vanliga vardagsliv?

Läs mer

SÄNKER din elförbrukning på belysning med upp till 35% SÄNKER din elförbrukning på blandade laster med 9-15%

SÄNKER din elförbrukning på belysning med upp till 35% SÄNKER din elförbrukning på blandade laster med 9-15% SÄNKER din elförbrukning på belysning med upp till 35% SÄNKER din elförbrukning på blandade laster med 9-15% SÄNKER dina CO 2 utsläpp med ett ½ kg per sparad kwh SÄNKER dina underhåll/servicekostnader

Läs mer

FjärEL. FjärEL - Sammanfattning

FjärEL. FjärEL - Sammanfattning - Sammanfattning Vår produkt är en klämma som fästs på sladden till dina elektriska produkter. Dess funktion är att visa elkonsumtionen hos den apparaten, och skicka informationen till din mobil eller

Läs mer

Marina 2009. Design Kvalité Miljö Säkerhet

Marina 2009. Design Kvalité Miljö Säkerhet Produktkatalog Marina 2009 Design Kvalité Miljö Säkerhet Marina 2009 Design Kvalité Miljö Säkerhet Om företaget Vi vill vara marknadsledande när det gäller design, kvalité, miljö och säkerhet. Vi ser framåt

Läs mer

D e s i g n p r o c e s s e n

D e s i g n p r o c e s s e n sense Anton Hellberg, Carl Jönsson, Max Hansson och Erik Johansson Teknik på Polhemskolan Te2A Lund Om reaqua sense reaqua sense s uppgift är att ta kontroll över cirkulationspumpen som finns i de flesta

Läs mer

Din kontakt med elföretagen

Din kontakt med elföretagen Din kontakt med elföretagen sid 2 Dina valmöjligheter när det gäller el sid 4 Din elförbrukning (fakta om mätaravläsning) sid 6 Du ska flytta in (så gör du med dina elavtal) sid 8 Du ska flytta ut (så

Läs mer

Energirapport. med Energitips. Fastighetsbeteckning: Gullestorp 5:4. Gullestorp Glaskulla 2 / Äspered. Besiktigad av (certnr): Gunnar Bauner (5528)

Energirapport. med Energitips. Fastighetsbeteckning: Gullestorp 5:4. Gullestorp Glaskulla 2 / Äspered. Besiktigad av (certnr): Gunnar Bauner (5528) Energirapport med Energitips Datum för besiktning: 2015-09-25 Fastighetsbeteckning: Gullestorp 5:4 Adress/ort: Gullestorp Glaskulla 2 / Äspered Besiktigad av (certnr): Gunnar Bauner (5528) Företag: Eklund

Läs mer

10 % rabatt på solceller

10 % rabatt på solceller NYHETER OCH ERBJUDANDEN TILL DIG SOM ÄR KUND HOS VATTENFALL VÅR 2014 Solenergi framtidens energikälla Erbjudande på solceller 10 % rabatt på solceller Tävla med oss! Vinn en luftvärmepump, värd upp till

Läs mer

E-tjänster. Hanna-Karin Grensman

E-tjänster. Hanna-Karin Grensman E-tjänster Hanna-Karin Grensman INTRODUKTION DEL 3 ÖVRIGA TJÄNSTER 1. INTRODUKTION TILL E-TJÄNSTER...3 A. Internet och säkerhet... 3 B. E-legitimation... 4 C. Blanketter... 9 DEL 1 DITT PRIVATLIV 2. TA

Läs mer

Projekt Solenergi Stockholm

Projekt Solenergi Stockholm Projekt Solenergi Stockholm Skriven av i samarbete med Solar Scandinavia 1 Innehållsförteckning Ursprunglig pitch... 3 Inledning... 4 Målgrupp... 4 Marknadsföring... 4 Målgrupp... 4 Marknadsföring... 4

Läs mer

Innehållsförteckning. info@exibea.se Exibea AB www.exibea.se Sockerbruket 9, 414 51 Göteborg

Innehållsförteckning. info@exibea.se Exibea AB www.exibea.se Sockerbruket 9, 414 51 Göteborg Användarmanual V 2014 Innehållsförteckning 1. Detta är ELIQ 1 2. Innehåll i kartongen 2 3. Installation 3 4. Användning 4 5. Exportera data 5 6. Felsökning 6 7. FAQ vanliga frågor 7 8. Teknisk specifikation

Läs mer

Enkel Digital Skyltning

Enkel Digital Skyltning Enkel Digital Skyltning på några minuter... färdiga, enkla och stabila system från Enkel Digital Skyltning 105mm i litet format... Det finns enkel digital skyltning, med enkla genomtänkta system... Paketen

Läs mer

10 % rabatt på solceller

10 % rabatt på solceller NYHETER OCH ERBJUDANDEN TILL DIG SOM ÄR KUND HOS VATTENFALL VÅR 2014 Solenergi framtidens energikälla Erbjudande på solceller 10 % rabatt på solceller Tävla med oss! Vinn en luftvärmepump, värd upp till

Läs mer

UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR CONTROL SYSTEM. Uponor gör det enkelt att välja rätt golvvärmesystem

UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR CONTROL SYSTEM. Uponor gör det enkelt att välja rätt golvvärmesystem UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR CONTROL SYSTEM Uponor gör det enkelt att välja rätt golvvärmesystem 09 2009 5005 När den senaste tekniken går hand i hand med det bästa värmesystemet Ett nytt hus, en utbyggnad

Läs mer

Smart Kund Installationsmanual. Android

Smart Kund Installationsmanual. Android Smart Kund Installationsmanual Android Innehållsförteckning Före installation Om de olika produkterna 3 Steg 1 av 6 Innan du börjar installationen 4 Steg 2 av 6 Ladda ned appen 5 Steg 3 av 6 Lägg till

Läs mer

Spara pengar och gör gott för miljön

Spara pengar och gör gott för miljön Spara pengar och gör gott för miljön Avgiften för vårt boende här i BRF Kanngjutaren står i direkt förhållande till den enskilda lägenhetens yta och de kostnader föreningen har. Den allra största delen

Läs mer

Om rapporten. Direkt effekt 2014 - PostNord

Om rapporten. Direkt effekt 2014 - PostNord Direkt effekt 0 - PostNord Om rapporten Rapporten DR-monitorn 0 bygger på resultaten från en undersökning av svenskarnas attityder till och vanor kring att ta emot reklam i olika kanaler, främst direktreklam

Läs mer

DIN ENERGIPROFIL. Grunduppgifter. Husuppgifter. Antal Personer 4 Boyta 150 m2. Kommun Huddinge Biyta 10 m2. Byggnadsår 1975 Ytterväggsarea 129 m2

DIN ENERGIPROFIL. Grunduppgifter. Husuppgifter. Antal Personer 4 Boyta 150 m2. Kommun Huddinge Biyta 10 m2. Byggnadsår 1975 Ytterväggsarea 129 m2 Grunduppgifter I rapporten redovisas uppgifterna som du matat in i Energiguiden. Du ser vilka åtgärder du utfört, det senaste årets energiförbrukning, uppgift om värmesystemet och en nulägesanalys för

Läs mer

Installationsmanual för Mitt smarta hem. Android

Installationsmanual för Mitt smarta hem. Android Installationsmanual för Mitt smarta hem Android Innehållsförteckning Före installationen Om de olika produkterna 3 Steg 1 av 7 Börja här! 4 Steg 2 av 7 Ladda ned appen 5 Steg 3 av 7 Skapa ett konto 6 Steg

Läs mer

Sveriges villaägare om energi, uppvärmning och miljö. Rapport oktober 2008

Sveriges villaägare om energi, uppvärmning och miljö. Rapport oktober 2008 Sveriges villaägare om energi, uppvärmning och miljö Rapport oktober 2008 Välkommen till villapanelen Villapanelen är den första oberoende och opolitiska panelen som speglar villaägarnas åsikter inom olika

Läs mer

within e3 produkter SNABBGUIDE

within e3 produkter SNABBGUIDE within e3 produkter SNABBGUIDE Fördelar e3: Visualisera: Elförbrukningen redovisad i grafer och diagram. Utmärkt underlag för planering och effektivisering. Styra: Minimera elförbrukningen genom att styra

Läs mer

En workshop om workshops

En workshop om workshops En workshop om workshops Idégenerering i grupp, Suniweb 2014 Processen i korthet Att vara i nuet Att ta fram hållbara kreativa idéer är en process och alla steg i processen är viktiga. Det är även viktigt

Läs mer

Enkätsvaren samlades in under februari månad. Magnus Lindoffsson, projektledare RELACS Energikontor Sydost AB

Enkätsvaren samlades in under februari månad. Magnus Lindoffsson, projektledare RELACS Energikontor Sydost AB Marknadsundersökningen inom ramen för RELACS har gjorts i samarbete mellan Energikontor Sydost AB och kommunikationspecialisten Herr H Kommunikation. Herr H har utifrån projektbeskrivning, projektets enkätmall

Läs mer

Enkelt och lönande att spara energi.

Enkelt och lönande att spara energi. Enkelt och lönande att spara energi. Tips och råd från Energirådgivarna. Bra för både plånbok och miljö. Att spara energi är enkelt. Med sunt förnuft och några enkla åtgärder kan du komma riktigt långt.

Läs mer

Aritco Villahissar. Inspiration för ditt hem.

Aritco Villahissar. Inspiration för ditt hem. Aritco Villahissar. Inspiration för ditt hem. Foto www.willanordic.se 2 Höj livskvalitén. En villahiss betyder så mycket mer än att transportera sig från en våning till en annan. Det handlar om att njuta

Läs mer

Fritid för alla - Fritidswebben. En förstudie av Markus Blomqvist & Anna Stam People and technology

Fritid för alla - Fritidswebben. En förstudie av Markus Blomqvist & Anna Stam People and technology Fritid för alla - Fritidswebben En förstudie av Markus Blomqvist & Anna Stam People and technology Metod Som metod har vi använt oss av djupintervjuer och en onlinebaserad enkätundersökning för att identifiera

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-04-21 Fastighetsbeteckning: Linde 7:75 Adress/ort: Lyckogången 66 / Tyresö Besiktigad av (certnr): Caroline Forsberg (3204) Företag:

Läs mer

Kommunikationsplan för fiber i Simrishamns kommun

Kommunikationsplan för fiber i Simrishamns kommun Kommunikationsplan för fiber i Simrishamns kommun Syftet med detta dokument är att stödja alla som jobbar aktivt med att få fler att vilja ha en fiberanslutning i Simrishamns kommun. Vid all kommunikation

Läs mer

Energidisplay. Användarmanual V 02.01.01-02.01.05. info@exibea.se Exibea AB www.exibea.se Ekmansgatan 3, 411 32 Göteborg

Energidisplay. Användarmanual V 02.01.01-02.01.05. info@exibea.se Exibea AB www.exibea.se Ekmansgatan 3, 411 32 Göteborg Energidisplay Användarmanual V 02.01.01-02.01.05 info@exibea.se Exibea AB www.exibea.se Ekmansgatan 3, 411 32 Göteborg Innehållsförteckning 1. Detta är ELIQ 1 2. Innehåll i kartongen 2 3. Installation

Läs mer

Design Open 2009 Campus Varberg Produktutveckling, Design & Marknadsföring Coach Kenneth Österlin

Design Open 2009 Campus Varberg Produktutveckling, Design & Marknadsföring Coach Kenneth Österlin Design Open 2009 Campus Varberg Produktutveckling, Design & Marknadsföring Coach Kenneth Österlin Sammanfattning Idag finns många miljövänliga transportval men det svåra är att få folk att ändra sina vanor.

Läs mer

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12 Praktikrapport Facetime Media är en byrå belägen i Lund som hjälper företag att marknadsföra sig via sociala medier. I nuläget är det främst Facebook som är aktuellt men tanken är att företaget i framtiden

Läs mer