Energiguide ger enkla tips

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Energiguide ger enkla tips"

Transkript

1 Elpriset stiger varför? Fortum Den laddbara hybridbilen kan tankas från ett vanligt eluttag Energiguide ger enkla tips

2 Energipartner för sina kunder Fortum vill vara den mest efterfrågade energileverantören för de nordiska elanvändarna. Vårt mål är att fördjupa vår kundrelation till partnerskap, vilket gagnar både våra kunder och oss. Att fördjupa relationen med kunder innebär att vi som har kontakt med våra kunder måste lära oss nya saker. Även nya verktyg måste användas och vi måste vara mera lyhörda för kundens behov. Hur klimatförändringar påverkar oss är något som medierna rapporterar om varje dag. Även de kraftiga höjningarna av energipriset skapar stora rubriker dagligen. På grund av dessa faktorer blir våra kunder alltmer intresserade av att effektivisera sin energianvändning. Många kontaktar oss och vill ha råd om hur det går att spara energi både hemma och i sommarstugan. Som energipartner vill Fortum hjälpa sina kunder att spara på både energi och miljö. Bättre energieffektivitet minskar användningen av energi, vilket i sin tur innebär lägre kostnader för kunden. Det ligger varken i kundens eller i energibolagets intressen att slösa energi. Fortum har utbildat närmare hundra energihjälpare i Sverige och i Finland. Dessa frivilliga energihjälpare finns med på ställen där våra kunder rör sig och är ett stort expertstöd för vår kundservice. Våra energihjälpare har sedan två år hjälpt våra kunder i Sverige med stor framgång. Verksamheten har kommit igång väl även i Finland och har fått beröm från våra kunder. Våra kunder får praktiska råd och goda exempel på kloka metoder att använda energi även från andra av Fortums kundtjänstkanaler. Våra försäljare hjälper gärna våra kunder att använda energi på ett förnuftigt sätt. På våra nya webbplatser, som kommer att lanseras senare under hösten, finns mycket information om hur man kan effektivisera sin elanvänd ning. Där finns också verktyg som kunden kan använda virtuellt för att testa hur lönsamma olika energisparinvesteringar och effektiviseringsåtgärder är i förhållanden som kunden har hemma. På webbplatser kan man också följa sin energianvändning och fakturering. ENERGIBRANSCHEN I SIFFROR Fortum är en trovärdig partner när du vill ha kontroll över din energianvändning och vill vara delaktig i arbetet att minska klimatpåverkan. Jukka Toivonen Försäljningsdirektör Telefonsamtal E-post Antalet telefonsamtal och e-post som kom till Fortums kundservice i Sverige och i Finland under en dag (onsdagen den 25 juni). 2 FORTE 3/2008

3 I DETTA NUMMER Aktuellt... 4 Energihjälpare tipsar hur man kan använda energi smart Electrolux miljöstrategi Hej, hur kan jag hjälpa till? I symbios med kunden Flera faktorer påverkar elpriset Kalla vindar över Atlanten Kunden frågar, Fortum svarar Full tank för sju kronor Energispelet Fortum är ett ledande energibolag som fokuserar på Norden, Ryssland och området runt Östersjön. Vår affärsverksamhet omfattar produktion, försäljning och distribution av el och värme samt drift och underhåll av kraftverk. Vi erbjuder tjänster som leder till en hållbar utveckling nu och i framtiden. Under 2007 uppgick Fortums nettoomsättning till 4,5 miljarder euro och rörelseresultatet uppgick till 1,8 miljarder euro. Koncernen har cirka anställda. Fortum Abp:s aktie är noterad på Nasdaq OMX Helsinki. Ytterligare information: 3/2008 Forte är Fortums kundtidning. Chefredaktör: Maria Romantschuk Redaktionschef: Kirsi Nurmi Redaktion: Compositor Oy Layout: Neutron Design Utgivare: Fortum Abp, tel , fax PB 1, FORTUM, Tryck: Libris Oy Omslagsbild: Topi Saari Adresskälla: Tidningens prenumerantregister Adressändringar: Tel , fax ISSN Produkt- eller företagsnamn som nämns i artiklar är varumärken eller registrerade varumärken för respektive företag. Lämna gärna feedback på adressen FORTE 3/2008 3

4 AKTUELLT Svenska kommuner i samarbete för bättre miljö Totalt 62 kommuner finns med i Energimyndighetens program Uthållig kommun, som utgår från de medverkande kommunernas ambitioner att göra det lokala samhället mer uthålligt. Energimyndigheten bidrar med kunskap, information och nätverk som underlättar och effektiviserar kommunernas arbete. Enligt Energimyndigheten spar kommuner som investerar i långsiktigt hållbara lösningar både pengar och miljö, vilket i sin tur gör kommunen attraktivare att bo i. Tillsammans skapar parterna förutsättningar för klimatförbättringar, bättre miljö och effektivare energianvändning. Vindkraftsparker i Bottenviken Fortum och det statliga finska affärsverket Forsstyrelsen har slutit ett avtal om att havsområdena Pitkämatala och Maakrunni, som tillhör kommunerna Kemi, Simo och Ijo, ska reserveras för anläggningar av två vindkraftsparker. Utvecklingsarbetet börjar med upprättandet av en miljökonsekvensbedömning (YVA). Dessutom görs noggrannare undersökningar om vindförhållandena i de aktuella områdena. Om det visar sig att förutsättningarna stämmer kan vindkraftsparkerna tas i drift någon gång under Den sammanlagda effekten blir megawatt vilket motsvarar elförbrukningen för cirka eluppvärmda villor om 120 kvadratmeter. Avskiljning och lagring av koldioxid måste stödjas av EU Fortum och andra europeiska aktörer vädjar i ett öppet brev till EU-ländernas miljö- och energiministrar att demonstrationsprojektet för avskiljning och lagring av koldioxid (CCS) ska skötas på EU-nivå. Aktörerna anser att CCS är ett effektivt sätt att bekämpa klimatförändringar och därför bör inte enbart medlemsländerna ha ansvaret över finansieringen. Dessutom bör ett gemensamt europeiskt finansieringssystem skapas för att kunna genomföra utvecklingsprojekt även i de mindre medlemsländerna. 4 FORTE 3/2008

5 BILD: TOPI SAARI Gemensam europeisk elmarknad på väg Stamnätbolag från 31 länder ska bilda en förening (ENTSO-E, The European Network of Transmission System Operators for Electricity) för att förstärka sitt samarbete på den europeiska elmarknaden. Målet är att försäkra en säker eldistribution i området och att uppmärksamma hållbar utveckling. Fortum stöder forskning på lång sikt Fortum har beslutat att investera i så kallade cleantech-fonder för att främja forskning kring miljövänlig energiteknik. Cleantech-fonder investerar i företag som fokuserar på förnybar teknik och utvecklar ny teknik för bättre energieffektivitet, prestanda och produktivitet. Det centrala målet är att tekniken ska leda till mindre energianvändning, avfallsmängd och utsläpp. Den första investeringen på cirka 6,3 miljoner euro avser kanadensiska Chrysalix Clean Energy Fund. Sverige har högst andel förnybar energi i EU Sverige har högst andel förnybar energi i hela EU, 43,3 % (målet på 49 % för Sverige år 2020 i EG-kommissionens direktivförslag). Elproduktionen och industrin bidrar mest till Sveriges andel förnybar energi, följt av fjärrvärmeproduktionen och bostadssektorn. Transportssektorn står för endast 1 procentenhet av andelen, visar Energimyndighetens årliga uppföljning av de energipolitiska målen i rapporten Energiindikatorer Trädbränsle inklusive lutar är den förnybara energi som används mest i Sverige, följt av vattenkraft, upptagen värme i värmepumpar, organiskt avfall, biodrivmedel och vindkraft. Den förnybara andelen av hushållens energianvändning, exklusive el och fjärrvärme, har ökat från 32 % år 1990 till 75 % år Fortum investerar i nytt kraftverk i Estland Fortum bygger en ny kraftvärmeanläggning i Pärnu i Estland. Värdet av investeringen uppgår till cirka 80 miljoner euro. Man beräknar att ta kraftverket i drift i slutet av Det nya kraftverket drivs med biomassa och torv. Jämfört med separat drift kommer bytet till kombinerad värme- och kraftproduktion att öka energieffektiviteten betydligt. Koldioxidutsläppen från produktionen minskar med mer än 60 procent. FORTE 3/2008 5

6 AKTUELLT BILD: plugi Spillvärme blir fjärrvärme Spillvärme är en viktig energiresurs som Sverige är världsledande på att ta tillvara. Stora volymer spillvärme från industrier runt om i Sverige kommer till nytta i svenska fjärrvärmesystem. Svenska företag tar hand om mer än fem gånger så mycket spillvärme som Tyskland, som är tvåa, och dessutom har Sverige Europas största fjärrvärmesystem. Enligt rapport av Svensk Fjärrvärme kyls fortfarande cirka 5 TWh energi bort hos de svenska industrierna. En studie av Svensk Fjärrvärme och Jernkontoret visar att samarbeten på lokal nivå är viktigt för att effektiva energilösningar ska bli verklighet. Export väntas kommande år Sverige kommer att nettoexportera el de kommande tre åren då produktionen ökar från kraftvärme, vindkraft och kärnkraft. Det säger Energimyndigheten i en kortsiktsprognos över energiförsörjningen i Sveirge, som överlämnats till regeringen. År 2010, det sista året i prognosen, beräknas nettoexporten vara nästan 7 TWh, vilket motsvarar cirka 4,5 procent av den totala elproduktionen Fortum donerar energiprofessur Fortum donerar en femårig professur i miljö- och energirätt till den juridiska fakulteten vid universitetet i Helsingfors. Fortum beslutade redan i våras att vara med i en femårig professur i rysk energipolitik och bolaget har som mål att öka sitt stöd till akademisk forskning. 6 FORTE 3/2008

7 Fortum lanserar nya webbplatser När Fortums nya webbplatser byggs ligger fokus på besökarnas behov. Det ska vara enkelt att hitta information, göra affärer och ta kontakt med oss. Lansering av våra nya webbplatser kommer att ske under hösten. Målet har varit att förenkla webbplatserna genom att skapa en tydligare struktur och design. Det ska bli lättare för både privat- och företagskunder att hitta rätt information och tjänster. Även andra besökare, som till exempel bostadsrättsföreningar och fastighetsägare, kommer att få hjälp att hitta rätt snabbt redan på startsidan. Vi har renodlat Fortum.com för analytiker, investerare och internationell media. All information där kommer att finnas på engelska, finska och svenska. En rysk språkversion kommer i framtiden. De landsspecifika webbplatserna fortum.fi, fortum.se och fortum.no vänder sig i första hand till våra kunder och andra besökare från respektive land. Produkter och tjänster presenteras tydligare Den nya strukturen följer produktkategorier som våra kunder känner igen. Det innebär att informationen samlas under gemensamma rubriker som till exempel "El" och "Värme", vilket gör att besökaren inte behöver veta hur elmarknaden är organiserad för att hitta rätt. Alla sidor innehåller en länk eller kontakt till vår kundservice och lyfter även upp frågor och svar som är relaterade till det övriga innehållet på just den sida där besökaren befinner sig. Det är enklare att hitta de mest besökta tjänsterna såsom kontakta oss, lämna mätarställning, anmäl flytt och få information om aktuella strömavbrott. Utöver struktur och innehåll har vi även förnyat designen. Den ska vara enkel och avskalad för att inte konkurrera med innehållet. Webbplatserna ska uppfattas som mycket överskådliga. Detta gäller också de inloggade delarna, som precis som tidigare innehåller många onlinetjänster. Här kan våra kunder bland annat följa sin privata eller företagets elförbrukning, se fakturor och betalningshistorik samt lämna mätarställning. Med hjälp av undersökningar och användartester sker kontinuerlig uppföljning som sedan ligger till grund för de förändringar som redan skett och som kommer i framtiden. Naturligtvis fortsätter förbättringsarbetet med webbplatserna även efter lanseringen. En webbplats är aldrig färdig Om du har frågor angående de nya webbplatserna kontakta gärna Viveka Leksell, Vice President New Media, mobilnummer FORTE 3/2008 7

8 Energihjälpare tipsar SÅ KAN DU använda energi smart Fortums energihjälpare har blivit en stor succé i Sverige. Det har varit en otrolig genomslagskraft på alla ställen där vi har varit, säger Anna Norlander, gruppchef på Fortums Customer Services. Nu ska även Finland börja med konceptet och energihjälpare ska redan under hösten ut bland kunder. Energihjälpare ska bli en viktig del av Fortums kundservice, både i Finland och i Sverige. Vi vill vara nära våra kunder och hjälpa dem att använda energi smart och miljövänligt. Som ledande energibolag vill Fortum ta sitt ansvar och tillsammans med våra kunder spara våra gemensamma naturresurser, säger varumärkesdirektör Susanna Serlachius, som är ansvarig för projektet energihjälpare. I Sverige började konceptet år Samtliga personer av de cirka sextio energihjälparna är Fortumanställda som arbetar som energihjälpare vid sidan om sina ordinarie jobb. Energirådgivarna har tagits väl emot av våra kunder. Att använda energi smart är bra både för klimatet och för plånboken. Resultatet är slående. Ofta kan en privatperson spara runt 20 procent i en lägenhet och betydligt mer i en villa, säger Fredrik Sköld, projektledare för Energihjälpen i Sverige. Under sommaren har energihjälparna bland annat varit med på olika sportevenemang som DN-galan i Stockholm och Götagalan i Karlstad. Satsningen på energihjälpare är mycket framgångsrik och vi har fått mycket bra respons från kunderna, berättar Fredrik Sköld. Anna Norlander, som själv ofta har varit ute bland kunderna, håller med och säger att intresset har varit väldigt stort. 8 FORTE 3/2008

9 TEXT: WESA LEHTO FOTO: TOPI SAARI, BOSSE Kinnås, Stefan Sjödin, JORMA VALKONEN Alla sextio energihjälpare är anställda hos Fortum och arbetar som energihjälpare vid sidan av sina ordinarie arbeten. Folk har åkt flera mil för att träffa oss. Det är alla möjliga typer av frågor som ställs till energihjälparna. Och alla blir väldigt förvånade när de hör att man med enkla knep kan spara mycket energi, säger Anna Norlander. Om det ställs lite knepigare frågor slussas kunderna vidare till Fortums energirådgivare som är utbildade och legitimerade experter. Energihjälparna är det absolut bästa sättet att ha kontakt med kunder. De upplever det som mycket positivt att få träffa representanter från Fortum och att vi på det här sättet konkret vill hjälpa dem att spara energi. Detta ökar Fortums trovärdig SPARTIPS Byt vanliga glödlampor till lågenergi lampor het som energileverantör som verkligen bryr sig om sina kunder, säger Anna Norlander. På webbadressen finns flera konkreta tips på hur man kan använda energi smart. Släck lampor i rum där du inte är Stäng av alla elapparater, låt dem inte stå i standby Koka vatten i en vattenkokare istället för på en elspis FORTE 3/2008 9

10 Det går att spara el även i nya hus Jens Frigell bor med sin fru och deras barn i ett nytt hus i Täby, strax utanför Stockholm. Han kontaktade Fortum för att få råd om hur det går att sänka elanvändningen i ett nytt hus. I ett nytt hus kan det bli lite väl mycket av ny teknik som drar mycket el. Vi har till exempel två varmvattenberedare, men behöver egentligen bara en. Vi håller nu på och undersöker om den andra varmvattenberedaren kan stängas av. Av Fortum har vi dessutom fått en hel del tips om hur vi kan spara el för övrigt. Jag tycker att Fortums energihjälpare är en toppengrej. Det hade förstås varit ännu bättre om någon från Fortum hade kommit hem till oss för att gå igenom alla elsystem, men jag förstår att det är svårt att ordna eftersom så många vill ha hjälp. Vi har fått goda råd som sparar el och är nu mycket mer aktiva när det gäller att hitta nya knep att spara el, säger Jens Frigell. TEKSTI: SAMI LAAKSO, COMPOSITOR OY KUVA: TOPI SAARI Jens Frigell (överst) och Sven-Gunnar Andersson har fått många praktiska råd av Fortums energihjälpare. Dramatisk stor besparing Sven-Gunnar Andersson bor ensam i ett stort hus strax utanför Göteborg. Han använder endast husets mellersta våningsplan på 128 kvadratmeter som bostad. I början av året upptäckte jag att min elanvändning hade ökat kraftigt och jag kontaktade Fortum för att få goda råd. Det kom fram att elpannan drar mycket el. Istället använder jag nu främst luftvärmepumpen och en brasinsats i en öppen spis till uppvärmning. Dessutom värmer jag enbart upp den delen av huset där jag bor. Jag har blivit riktigt snål och har lyckats spara el dramatisk mycket. På fakturan i juli låg min elanvändning på låga 135 kwh till skillnad från sommaren 2007 då den i genomsnitt låg på 1500 kwh! Jag blev verkligen imponerad av Fortums energihjälpare. Vi har haft ett väldigt fint samarbete och de har gett mig professionella råd som har minskat min elanvändning mer än vad jag i min vildaste fantasi kunnat ana, säger en nöjd Sven- Gunnar Andersson. FINLAND NÄSTA Finland ska börja med Energihjälpen under hösten och de första tjugo energihjälparna har redan fått sin utbildning, berättar varumärkesdirektör Susanna Serlachius. Målet är att i första hand utbilda en grupp på energihjälpare som ska vara med på både interna och externa evenemang. De ska vara Fortums ambassadörer som sprider information om hur man kan spara el. Vi har även som mål att alla Fortummedarbetare i Finland ska bli energihjälpare. Det ska ske genom vår nya webbtjänst där man bland annat kan simulera elanvändningen hemma och se hur mycket el olika elapparater förbrukar, säger Susanna Serlachius. 10 FORTE 3/2008

11 KUNDEN TYCKER TILL Electrolux sätter LIKHETSTECKEN mellan energibesparing samt minskning av miljöbelastning och kostnader. Miljöfrågor är inga tomma ord hos Electrolux, utan miljöaspekten har i hög grad styrt hushållsmaskinstillverkarens affärsverksamhet sedan början av 1990-talet. Genom att använda miljövänliga produktionsprocesser och genom att producera klimatsmarta produkter vill företaget vara en föregångare inom branschen och öka konsumenternas medvetenhet och efterfrågan på energieffektiva produkter. Eftersom 85 procent av hushållsmaskinernas miljöpåverkan uppstår när maskinerna används har Electrolux koncentrerat sig på att göra maskinerna mer energieffektiva och på det sättet minimera deras miljöpåverkan. På tio år har maskinernas energianvändning mer en halverats. Till exempel den mest energieffektiva dammsugaren sparar under sin livstid lika mycket el som en 60 watts lampa som står tänt dygnet runt i 253 dagar. Under en tioårsperiod minskar koldioxidutsläppen med 320 kilo och man sparar cirka 700 kronor, en tredjedel av dammsugarens pris. Med förnuftigt miljötänkande går det att minska miljöpåverkan och koldioxidutsläpp betydligt, säger direktör Tomas Dahlman, ansvarig för Electrolux energifrågor på koncernbasis. Alla vinner på ett förnuftigt miljötänkande - våra kunder i form av lägre elräkning, miljön i form av lägre utsläpp och Electrolux i form av lägre kostnader. Även energibolag stöder den här typen av utveckling. Det är möjligt att slippa investeringar i ny kapacitet genom att hushållsmaskiner använder mindre energi, vilket minskar elanvändningen totalt. Hela företaget ska spara femton procent energi Hela koncernen Electrolux använder cirka 2 terawattimmar energi om året, vilket kostar cirka 800 miljoner kronor. Enligt bolagets miljöstrategi ska energianvändningen, och därmed kostnaderna, minska rejält. Till slutet av 2009 ska hela koncernen minska sin egen energianvändning med femton procent i fabriker, lager och kontor. Koldioxidutsläppen kommer då att minska med ton och företaget sparar cirka 100 miljoner kronor om året. Företaget har samlat information om sin totala energianvändning sedan början av 80-talet och nu vill TEXT: MAIJA PIIROINEN, COMPOSITOR OY FOTO: BOSSE Kinnås, ELECTROLUX FORTE 3/

12 man ha mer detaljerad fakta för att kunna spara energi ännu mer. På alla anläggningar, särskilt på bolagets femtio fabriker, som förbrukar 95 procent av företagets totala energianvändning, pågår omfattande energisparprogram. Fabrikernas energianvändning följs noggrant kvartalsvis och den kartläggs på processbasis under olika faser. Forum pilotprojekt åt andra kontor Även kontors- och lagerlokalerna på ett företag använder mycket energi. Electrolux huvudkontor i Stockholm heter Forum och var tidigare en del av St. Görans sjukhus. För ungefär tio år sedan helrenoverades byggnaden och blev bolagets huvudkontor. Den kvadratmeter stora byggnaden använder 10 gigawattimmar energi om året. Cirka hälften går till uppvärmning, och därefter kommer ventilation och varmvatten. Behovet av kyla är stor då det finns mängder av elapparater i huset och även lokaler för produktutveckling. Dessa lokaler måste hålla en exakt temperatur och luftfuktighet. Även på Forum letar man möjligheter att spara energi. Målet är att kunna minska energianvändningen med femton procent om året, vilket skulle innebära en besparing på cirka en miljon kronor. - Fortum levererar energi till Forum. Bolaget levererar fjärrvärme, fjärrkyla och el till oss. Därför kontaktade vi Fortum när vi letade efter en partner som skulle hjälpa oss att hitta möjliga energisparmål och sedan genomföra de åtgärder som behövs, berättar Tomas Dahlman. Fortums enhet Energy Efficiency Solutions, som började sin verksamhet i våras, blev samarbetspartnern. Enheten kartlägger och skapar en helhetsbild av kundens energisituation och föreslår sedan hur man kan effektivisera energianvändningen med följd att kunden kan spara energi, kostnader och minska sina utsläpp. Electrolux NYA energiastrategi Electrolux är världens ledande tillverkare av hushållsmaskiner. Det breda sortimentet täcker produkter för matlagning, matförvaring, tvätt, disk och golvrengöring, både för hushåll och för proffsanvändare. Electrolux nya energistrategi innebär mål med långsiktigt miljöansvar som ska nås med hjälp av tre verktyg: Lansera nya mer energieffektiva produkter. Produktsortimentet med fler energieffektiva produkter ökar ständigt. Öka konsumenternas medvetenhet om hur mycket energi hushållsmaskiner använder. Konsumenter ska stimuleras att byta sina gamla maskiner innan det är absolut nödvändigt. Eftersom nya maskiner använder betydligt mindre el blir investeringen i nya maskiner snabbt lönsam. Bolagets egen energianvändning ska minskas med femton procent fram till slutet av Om alla hushåll i Europa skulle använda mer energieffektiva hushållsmaskiner så skulle koldioxidutsläppen minska med 20 miljoner ton, vilket motsvarar utsläppen från sex miljoner bilar. Samarbetet mellan ett energibolag och en kund På Forum gjordes först en förstudie som byggde på en övergripande analys av fastigheten. Resultatet av förstudien utmynnade i en prioriteringslista som låg till grund för en mer noggrann genomgång av fastigheten. Därefter startade inventeringsfasen, vilken innebär en mycket noggrann genomgång av fastighetens samtliga tekniska installationerna och klimatskal. Utöver genomgången utförs mätningar på enskilda energiförbrukare och på inomhusklimatet. Noteringar från genomgången sammanställs med beräkningar gjorda mätningarna. Sammanställningen utmynnar i en detaljerad rapport innehållande energibesparande åtgärder med investeringar och kostnadskalkyler. Vi är dock inte intresserade av att enbart få en konsultrapport som visar hur det ligger till, utan vi förväntar oss att få konkreta förslag om åtgärder som gör det möjligt att vi kan uppnå målen enligt vår plan, understryker Tomas Dahlman. Efter kartläggningen bestäms hur det fortsatta samarbetet ser ut. Fortum kan då både bli en leverantör och en aktör som tar på sig ett mer omfattande resultatansvar. Enligt planerna ska Forum bli ett gott exempel för Electrolux övriga lokaler världen runt. Allt fler använder energisparkonsulter i Europa och i USA. Det är både energibolag och speciella konsultföretag som erbjuder dessa tjänster. Jag tror att de blir vanligare också här i Norden när allt fler företag upptäcker att energieffektivitet betyder också något konkret och inte enbart är en marknadsslogan, fortsätter Tomas Dahlman. Han ser ingen konflikt i det att samma energibolag som har till uppgift att sälja så mycket energi som möjligt också samtidigt ger råd om hur man kan spara energi. Jag tror att man genom samarbete mellan ett energibolag och en kund kan uppnå goda resultat när man samarbetar långsiktigt. Båda parter kommer att vinna på samarbetet. Människor viktigare än tekniska lösningar Även om det går att minska energianvändningen med hjälp av teknik så blir det inga besparingar om inte människorna är aktivt delaktiga. 12 FORTE 3/2008

13 På Electrolux har man sett till att de anställda är medvetna om energibesparing. Information sprids på möten och varje enhet ska regelbundet redovisa hur bra man har lyckats hålla sin energibudget. Vidare kan alla medarbetare komma med idéer om hur man kan bli bättre och på vilket sätt det går att spara ännu mer energi. Den mänskliga faktorn är alltid det viktigaste. Det är ju alltid en människa som använder och finjusterar tekniken, säger Tomas Dahlman som erkänner att han är en ivrig energisparare även privat. Vi har lyckats minska energianvändningen med 40 procent i vårt hus. Det är lätt att spara energi när man är medveten om energifrågor. Genom att till exempel sänka temperaturen inomhus, slå av produkter när de inte används, rätt temperatur i kyl/frys, fylla tvätt- och diskmaskinen, undvika handdisk, byta till lågenergilampor samt genom att släcka lampor efter sig, går det att spara energi förvånansvärt mycket. Samma metoder fungerar även på en arbetsplats. nya mål för sitt energisparande, mål som sträcker sig fram till år Det är en betydligt större utmaning att uppnå nya sparmål eftersom vi redan har genomfört alla enklare sparåtgärder. I fortsättningen behövs investeringar för att öka energieffektiviteten, tror Tomas Dahlman. Uppföljningen av energieffektiviteten ska bli ännu noggrannare och ett utökat erfarenhetsutbyte med andra företag när det gäller energikrav, metodik samt best practise. Jag tror starkt på samarbete samt på informations- och erfarenhetsutbyte, både inom vår egen koncern och med externa intressenter, som till exempel med andra svenska storbolag. Investeringar behövs i framtiden Upp till en viss gräns är det enkelt att spara energi, säger Tomas Dahlman. Det går att minska energiräkningen rejält bara man har sparglasögonen på sig. Vet man vad som drar energi går det också att uppnå besparingar. Det handlar om att ha rätt attityd, förmågan att se och tänka på ett nytt sätt. Nästa steg tas under 2008 när Electrolux ska sätta VAD ÄR EES? Fortums nya enhet Energy Efficiency Solutions är ett konkret exempel på hur hållbar utveckling kan skapa affärsmöjligheter. EES erbjuder Fortums kunder och i framtiden även kunder i andra elbolag tjänster som leder till minskad energianvändning, MIKÄ EES? vilket i sin tur leder till minskade kostnader. Med hjälp av EES kan kunderna hitta nya helhetslösningar som bland annat minskar utsläppen. Hur kan jag påverka energianvändningen? På Electrolux EcoSavings webbsidor finns en räknare som räknar fram hur mycket en familj, en stad eller ett land kan minska sina utsläpp samt spara pengar, vatten och energi genom att investera i energieffektiva hushållsmaskiner. Med förnuftigt miljötänkande går det att minska miljöpåverkan och koldioxidutsläppen betydligt, säger Tomas Dahlman. FORTE 3/

14 TEXT: JULIA KRISTENSEN, COMPOSITOR OY FOTO: JOHANNA VILJAKAINEN Anne Österholm-Nieminen (överst), Lea Kaarnola (till höger) och Tuomas Oksanen arbetar på Fortums kundservice och svarar på frågor per telefon och e-post. 14 FORTE 3/2008

15 På Fortums kundservice lyssnar man, ger råd och svarar på frågor som handlar om allt från elavtal till flyttanmälan. Ibland får man också oväntade erbjudanden. Hej, hur kan jag hjälpa till? När man kommer ut ur hissen och tittar bakom glasväggarna på trettonde våningen på Fortums högkvarter i Kägelviken, i Esbo, Finland möts man av Fortums kundservice som tar hela våningsplan i anspråk. Kundservice håller öppet från klockan åtta på morgonen till sex på kvällen. I varje arbetsmodul sitter fyra personer, men ljudnivån i det öppna kontorslandskapet är förvånansvärt lågt, även när alla är på plats samtidigt. Verksamheten är bra organiserad och har över kundkontakter om året. Positiva kundströmmar Det är tidig eftermiddag på kundtjänst och, Anne Österholm-Nieminen har redan hunnit prata med cirka fyrtio kunder. Nytt för kundservice är tjänsten, Call Back. Istället för att stå i kö kan kunden lämna sitt telefonnummer och sedan vänta på att bli uppringd. Kunden förlorar inte sin plats i kön utan vi ringer upp när kunden står i tur, säger Anne Österholm-Nieminen. Antal samtal och frågor varierar under dagen och även under månaden. Vid månadsskiftet är det fler som ringer och många av dem som ringer vill ofta göra en flyttanmälan. I mitten av månaden ställer många frågor om fakturan. Vi ser det som mycket positivt när det är många som ringer till oss. Vi kallar dessa perioder för positiva kundströmmar, säger Team Manager Lea Kaarnola och skrattar. Majoriteten av samtalen handlar om flyttanmälan och fakturafrågor, men många har också frågor om elavtal och mätarläsning, säger Team Coordinator Tuomas Oksanen. Champagne och jordgubbar Att kunna uppfylla kunders förväntningar ser Anna Österholm-Nieminen som mest utmanande i sitt arbete. I dag är kunderna vana med att leta efter information själva, vilket ställer större krav på oss. Allt fler kunder vill spara energi och har frågor om det. För att kunna ge goda råd har jag varit tvungen att lära mig mer om energisparande. Lea Kaarnola och Tuomas Oksanen bekräftar trenden. Det kommer allt fler frågor om hur det går att spara energi. Därför måste våra medarbetare ha omfattande kunskaper om energifrågor och det räcker inte att vi enbart kan svara på frågor om Fortums produkter. För att kunna ge goda råd måste medarbetarna på kundservice därför ha omfattande kunskaper som ständigt uppdateras. Därför får de regelbunden utbildning och uppdatering om priser och produkter. Dessutom informeras alla om aktuella frågor strax innan arbetsdagen börjar. Den positiva feedbacken från kunderna är det bästa med arbetet. Till exempel igår hade jag en kund som berättade att han strax innan hade ringt till en konkurrent och hade stått i telefonkö i en timme utan att komma fram. Därför var han positivt överraskad att vi svarade så fort. Till sist frågade jag även om jag kan hjälpa honom med något annat? Ja, svarade kunden, jag vill gärna bjuda dig på champagne och jordgubbar, berättar Anna Österholm-Nieminen och skrattar. Goda resultat Effektivitet, kvalitet och nöjda kunder står högt i kurs hos kundservice. Med hjälp av regelbundna mätningar går det att se hur nöjda kunderna är. Hur snabbt en kund får hjälp är en viktig indikator. Kunden får själv välja en lämplig kanal vid kontakt med oss. När det gäller frågor som skickas till oss med e-post är vårt mål att besvara inom högst ett dygn, säger Lea Kaarnola. Det är dock inte alltid så att kunden önskar ett lika snabbt svar, utan det händer fortfarande att Vi kallar det för positiva kundströmmar när det är mycket att göra. vi faktiskt får ett vanligt brev från kunden. För att kundservicen ska fungera så effektivt som möjligt är det viktigt att kunna förutse när många kunder väntas kontakta kundservice. Detta eftersom det då behövs mer personal. Vi har ett nytt system som gör prognoser på upp till en kvarts precision, om när trycket på kundtjänsten väntas öka. Vid sidan av nöjda kunder är det också viktigt att medarbetarna mår bra. Lokalerna hos kundservice är ljusa och trevliga. Havsutsikten från trettonde våningen är hänförande, när man sitter i fikarummet och det är klart väder kan man se ända till Tallinn. FORTE 3/

16 FORTUMS ANSIKTEN i s y m b i o s m e d var TEXT: JULIA KRISTENSEN, COMPOSITOR OY FOTO: TOMI PARKKONEN, JYRKI VESA, JAKKE NIKKARINEN OCH STEFAN SJÖDIN Anläggningsmontör Kari Kuusela (till vänster på bilden) och hans kollega har ansvaret över drift och underhåll på femton pannanläggningar i södra Finland. Han började på Fortum år 2001 i samband med att Altia outsourcade sin energiaffärsverksamhet. Vi ser till att produktionen på anläggningarna fungerar utan störningar. Jag beställer bland annat bränsle, kemikalier och reservdelar, ser till att anläggningarna fungerar optimalt, att service görs regelbundet och jag bedömer delvis hur mycket arbetskraft det behövs vid driftstopp, berättar Kari Kuusela. Anläggningarna ligger oftast i samma områden som kundens produktionsanläggningar och därför är vi också delaktiga i hur kunden organiserar sin trafik- och avfallshantering på fabriksområdet. Vi har huvudsakligen samma kontaktpersoner, vilket underlättar arbetet. Den personliga kontakten med kunden är speciellt viktigt när man måste begränsa energitillgången på grund av oförutsedda skäl. Med hjälp av ett flexibelt samarbete kan skador på produktionen minimeras. Enligt Kari Kuusela skapas ett ömsesidigt förtroende i en kundrelation när båda parter är öppna mot varandra. Avgörande är att kunden litar på att vi vill och kan producera energi utan störningar. På bilden också installatör Heino Laukkanen. 16 FORTE 3/2008

17 andra Fyra Fortummedarbetare berättar om hur de möter sina kunder och hur båda parter kan dra nytta av dessa möten. Fortum håller på att införa automatisk mätaravläsning i Norden. Projektet började först i Sverige eftersom lagen kräver att alla eldistributörer ska kunna läsa av sina kunders elmätare minst en gång i månaden från och med den 1 juni För att bytet av de elmätarna ska löpa utan problem måste kunderna få kontinuerlig information om projektet. Det är informationschef Anna Lidberg som har ansvaret över informationen. Vi arrangerar öppna möten där vi berättar för våra kunder om hur det går till när vi byter ut elmätarna och vilka fördelar de nya mätarna har. Kunderna kontaktar mig även direkt, antingen för att ge feedback eller för att ställa frågor om mätarbytet, säger Anna Lidberg. Hon anser att feedback från kunder är mycket viktigt. Med hjälp av den kan man utvärdera hur bra man lyckats med arbetet. Med hjälp av feedback kan jag se hur kunderna upplever vår information och vilka behov de har. På det sättet kan vi förbättra vår information. Feedback från kunderna registreras noga. Utöver feedback som hon själv har fått samlar hon också den feedback som hennes kollegor har mottagit och även den information som olika kundundersökningar ger. Hennes recept för god kundservice är enkel. Behandla andra så som du själv vill bli behandlad. Efter fyra års arbetsrotation är Tuula Ruokonen tillbaka på Service. På den nya Sales-enheten har hon ansvaret för försäljning och marknadsföring i Norden. Hos kunder träffar hon oftast VD:n och produktionschefen samt kraftverkschefen och ansvariga för drift och underhåll. För kunden betyder drift och underhåll kostnader. Vi söker efter lösningar som ökar anläggningens prestanda och energieffektivitet samt minskar drift- och underhållskostnader. För att lyckas med detta måste man förstå kundens affärsverksamhet. Vår utmaning är att utgå från kundens egen affärsverksamhet. Vi måste kunna se både kundens aktuella och kommande behov. Syftet med tjänstekoncepten är att skapa långvariga kundrelationer och det förutsätter att vi lyckas bygga upp en stark och förtroendefull relation med kunden. Ett drift- och underhållsavtal är en stor investering för kunden. I början av samarbetet erbjuder vi vanligtvis kunden vissa experttjänster och sedan ökar och fördjupas samarbetet med tiden. Vi måste kunna tjäna kundens förtroende varje dag, understryker Tuula Ruokonen. Gustaf Sandström började som kundombudsman i början av 2005 då Fortum bestämde sig för att starta verksamheten för att ytterligare förbättra sin kundservice. Gustafs uppgift är att bevaka kundintressen och hantera reklamationer från kunder. Kunderna kontaktar honom antingen direkt eller genom kundservice. Det förekommer alla möjliga typer av ärenden, men de vanligaste handlar om kvaliteten på el, eldistribution och branschens svårbegripliga fakturering. I förhållande till antalet kunder görs det dock väldigt få reklamationer, säger Gustaf Sandström. När en kund kontaktar Gustaf är läget redan känsligt eftersom kunden är missnöjd. Gustaf säger att i det läget är hans viktigaste uppgift att lyssna på kunden. Han försöker reda ut ärendet redan till nästa dag, eller senast inom en vecka, beroende på hur komplicerat ärendet är. I de flesta fall hittar man en lösning som båda parter är nöjda med. Mitt syfte är dock inte att ändra rådande praxis eller rekommendationer i branschen utan att se till att Fortum följer dem. I första hand handlar mitt arbete om att ta hand om reklamationer, men lika viktigt är att utvärdera olika processer hos kundservice för att kunna eliminera eventuella fel. Målet är att ständigt förbättra servicen. FORTE 3/

18 Flera faktorer påverkar elpriset TEXT: TIIA SOININEN, COMPOSITOR OY FOTO: CRESTOCK Det är främst tre faktorer som påverkar elpriset i Norden: efterfrågan på el, hur fyllda vattenmagasinen är och priset på utsläppsrätter. Enligt marknadsmekanismerna produceras elen först på de anläggningar som har lägst driftkostnader. Anläggningar med dyrare driftkostnader används sedan efter behov. Den dyraste produktionsmetoden anger prisnivån som producenterna vill ha för att sälja el till den nordiska elmarknaden via elbörsen Nordpool. Vatten- och vindkraft är de billigaste sätten att producera el. Därefter kommer kärnkraft, kombinerad el- och värmeproduktion och de dyraste produktionsmetoderna är kol-, olje- och gaskraftverk. Det är dock inte möjligt att bygga hur många nya vattenkraftverk som helst och byggandet av nya vindkraftverk kräver stora investeringar. Om det regnar lite under sommaren måste även kolkraft användas eller så måste mer el importeras. Priset på kolkraft beror mycket på kolpriset. Dessutom har elpriset ökat på grund av utsläppshandeln som började år Varför ökar elpriset just nu? 18 FORTE 3/2008

19 Utsläppshandel 1. År 2007 var det sista övergångsåret för utsläppshandeln inom EU. Övergångsperioden har även kallats för övningsperiod och under den här perioden fanns det ett överskott på utsläppsrätter, vilket ledde till att priset på utsläppsrätter sjönk till nära noll euro per koldioxidton. Bränslen 2. Priset på bränsle som används i elproduktionen har en direkt påverkan på produktionskostnaderna och utsläppsrätterna påverkar elpriset indirekt. I början av 2007 kostade ett fat olja cirka 50 dollar. Då var det inte många som trodde att priset skulle överstiga 70 dollar under en överskådlig tid. På samma sätt I slutet av förra året började elpriset att stiga, mycket beroende på utsläppsrätter. Kyoto-avtalet trädde i kraft den 1 januari 2008 och innebär att antalet utsläppsrätter fram till år 2012 blir betydligt färre. EU-kommissionen minskade antalet utsläppsrätter med cirka tio procent för varje medlemsland. Detta förväntas leda till brist på utsläppsrätter längre fram. Bristen på utsläppsrätter innebär i sin var det inte många som trodde att priset under 2008 skulle öka från 90 dollar till över 140 dollar per fat. Även om priset under hösten, på grund av starkare dollar och en viss stabilisering av världsekonomin, har sjunkit till cirka 100 dollar per fat är priset ändå mer än dubbelt så högt som det var i början av Även priset på kol har stigit kraftigt och kostar nu dubbelt så mycket som i början av tur att priserna kommer att öka. Hittills i år har priserna redan pendlat upp och ner. Det genomsnittliga priset har legat på 20 euro per koldioxidton. Även om vi i Norden har mer vattenkraft än i Central- och Sydeuropa går elmarknaderna ständigt mot att bli mer europeiska. På en gemensam marknad är det den dyraste produktionsmetoden, ofta kolkraft, som används och som bestämmer elpriset. Kolkraft kräver många utsläppsrätter. Även om priset under hösten har sjunkit till cirka 100 dollar per fat är priset ändå dubbelt så högt som i början av förra året. utvecklingen av grossistpriserna på el EUR/MWh Spotpriser Futurpriser Holland Tysklad 60 Nordiska länder Ryssland Elräkningens två sidor Utöver elen betalar elkonsumenten även för eldistribution. Elbolaget som distribuerar elen kan vara något annat bolag än det man köper elen av. Detta beror på vilket bolag som ansvarar för distributionen i det område där man bor. Distributionsbolag har en lagstadgad skyldighet att sköta affärsverksamheten på sina områden och verksamheten regleras bland annat med hjälp av ett övre tak för tillåten vinst på verksamheten. Cirka 40 procent av elräkningen berör själva elanvändningen. Den här delen kan konsumenten konkurrensutsätta genom att välja elbolag. Resten av elräkningen består av distribution och skatter. Efter den regniga sommaren har vi som bor i Norden svårt tro att det 3.Vattenmagasinen skulle råda någon brist på vatten, tvärtom tror vi att vattenmagasinen är välfyllda. I själva verket har det under 2008 regnat helt normalt. Både i norra Sverige samt i Sydoch Nordnorge, vilket är de områden där de största vattenmagasinen ligger, har det regnat normalt. År 2008 har vattenmässigt varit ett helt vanligt år. FORTE 3/

20 Gemensamma 4. marknader och överföringsförbindelser Det byggs allt fler överföringsförbindelser med el från Norden till Europa. Från Sverige finns en förbindelse till Danmark och en direktförbindelse till Tyskland. Från Finland finns en förbindelse till Sverige, Norge, Ryssland och Baltikum. I maj öppnades även en undervattenskabel mellan Norge och Holland. Lite tillspetsat kan man säga att den billiga elen som vattenkraftverken producerar i Norge exporteras till Holland där elen kostar betydligt mer än i Norden. I Norden har spottpriset på el legat på cirka 40 euro per MWh medan det i Tyskland och Holland har legat på cirka 60 euro per MWh. Prisskillnaden märks även på terminspriserna, i Norden har terminspriserna legat på 70 euro per MWh och i Centraleuropa på 90 euro per MWh. Hur överföringsförbindelserna fungerar påverkar elpriset inom Norden. Under sommaren var det många kabelfel på förbindelserna mellan Sverige och Norge, vilket gjorde att endast hälften av överföringskapaciteten gick att använda. Detta ledde till att elpriserna sjönk i Norge medan priset har legat på en högre nivå i Sverige och i Finland. Å andra sidan har elen kostat ännu mer i Danmark och i Centraleuropa. Det har varit många kabelfel på elförbindelserna mellan Sverige och Norge, vilket ledde till att endast hälften av överföringskapaciteten gick att använda. Vad är poängen med den europeiska elmarknaden? Eftersom det är den dyraste produktionsmetoden som bestämmer börspriset på elen innebär de gemensamma elmarknaderna att produktionsformen allt oftare är kolkraft. Vi måste dock komma ihåg att den billiga nordiska elen inte enbart har varit Sveriges eller Finlands egendom, utan har skapats tack vare den norska vattenkraftproduktionen. Vi har kunnat dra nytta av den under de senaste tio till femton åren då den nordiska elmarknaden har varit verksam. I fortsättningen är det fler parter som kan dra nytta av fördelarna. Under år med låga vattenmagasin har elpriset i Norden stigit till samma nivå som i Centraleuropa. Den här typen av variationer kommer att bli färre med gemensamma marknader och tillgången på el blir säkerställd. Lotta Forssell, kommunikationschef, enheten Fortum Portofolio Trading Management I slutet av augusti rapporterades det om att elanvändningen i Finland hade minskat i början av året. På 5.Investeringar längre sikt vet man dock att elanvändningen kommer att öka. Samtidigt blir många kraftverk gamla, vilket innebär att nya kraftverk måste byggas. Enligt de senaste beräkningarna går det inte att bygga ett nytt kärnkraftverk till lägre pris än 50 euro per producerad MWh och även priset på vindkraft närmar sig hundra euro per MWh. Elanvändningen minskar enbart om industriproduktionen går ner avsevärt eller om produktionen flyttar utomlands. I Finland kommer till exempel användningen av el att minska om fler pappersbruk stängs av. Å andra sidan är många pappers bruk självförsörjande på el eftersom de har egna kraftverk som producerar el som en biprodukt från produktionen. Med andra ord kommer behovet av att investera i nya kraftverk att bestå. Fjärrvärme är lokalt även prismässigt Fjärrvärme är en välbekant uppvärmningsform, särkilt för dem som bor i en lägenhet. Anledningen är att fjärrvärme är en miljövänlig, trygg och pålitlig uppvärmningsform. Jämfört med andra uppvärmningsformer är fjärrvärme också prismässigt konkurrenskraftig. Priset består av: Energiavgift: Kunder som är anslutna till fjärrvärmenätet betalar en energiavgift på använd fjärrvärme. Energiavgiften täcker produktionen och distributionen av värme, till exempel bränslekostnaderna för att producera värmen. Grundavgift: Kunder som är anslutna till fjärrvärmenätet betalar en grundavgift på den effekt som man har beställt. Med grundavgiften finansieras fasta kostnader för fjärrvärmenätet, som till exempel reparations-, sanerings-, personaloch kapitalkostnader uppbyggnaden av stamnätet. Moms Många kraftverk blir gamla vilket innebär att nya kraftverk måste byggas. Eftersom fjärrvärme produceras lokalt med olika bränslen och produktionsmetoder påverkas priset på bränslet och utvecklingen av andra kostnader av hur mycket fjärrvärme kostar. Därför varierar priset och prissättningen sker lokalt. 20 FORTE 3/2008

Nya tag i vår sponsring. Lignin. ska ersätta kol. Fortum 4 2008. ryska. energimarknaden

Nya tag i vår sponsring. Lignin. ska ersätta kol. Fortum 4 2008. ryska. energimarknaden Nya tag i vår sponsring Lignin ska ersätta kol Fortum 4 2008 EN FÖRÄNDRINGSRESA PÅ DEN ryska energimarknaden Framgångssteg i Ryssland Elmarknaden i Ryssland befinner sig i ett skede av omvälvande förändringar.

Läs mer

ENERGIFÄLLA OLJEPRISETS EFFEKTER PÅ DEN FÖRNYBARA ENERGIN GODISFABRIKEN KAPADE HÄLFTEN AV SINA ENERGIKOSTNADER INTERVJUN

ENERGIFÄLLA OLJEPRISETS EFFEKTER PÅ DEN FÖRNYBARA ENERGIN GODISFABRIKEN KAPADE HÄLFTEN AV SINA ENERGIKOSTNADER INTERVJUN INFORMATION OCH NYHETER FRÅN ENERGIMYNDIGHETEN NUMMER 1 2015 INTERVJUN IBRAHIM BAYLAN Redo att lösa kärnkraftsfrågan SÅ MINSKAR SVERIGE DE GLOBALA UTSLÄPPEN OLJEPRISETS EFFEKTER PÅ DEN FÖRNYBARA ENERGIN

Läs mer

Elmarknaden i Norden 2011. Vattenfalls syn på utvecklingen

Elmarknaden i Norden 2011. Vattenfalls syn på utvecklingen Elmarknaden i Norden 2011 Vattenfalls syn på utvecklingen Introduktion Vattenfall fick under 2010 ett nytt uppdrag. Vi ska generera en marknadsmässig avkastning och vara ett av de bolag som leder utvecklingen

Läs mer

Elspararguiden. Fler guider på nätet. bästa valen. Testa bilenmed hos bilhandlaren. försäkring. Nya guider varje vecka: www.aftonbladet.

Elspararguiden. Fler guider på nätet. bästa valen. Testa bilenmed hos bilhandlaren. försäkring. Nya guider varje vecka: www.aftonbladet. Fler guider på nätet Vik här Vik Vik här här publicerad publicerad februari mars 2009 2009!! r a t p s p i l a l s n i e r s p u t v i a s n u ä l j ExTk bästa valen Köpa 25 begagnad bil Elspararguiden

Läs mer

Minska företagets energikostnader nu!

Minska företagets energikostnader nu! Minska företagets energikostnader nu! energieffektivisering för smart företagande och bättre miljöarbete EMIL 3 Energi & Ekonomi, Miljö, Industri & Långsiktighet Förord Vi vill med denna skrift inspirera

Läs mer

Nu börjar resan mot att bli bäst i Sverige

Nu börjar resan mot att bli bäst i Sverige Skellefteå Kraft Årsredovisning 2013 INNEHÅLL Hans Kreisel, vd. Nu börjar resan mot att bli bäst i Sverige Vd har ordet 2 Det här är Skellefteå Kraft 4 Korta fakta 6 Vårt 2013 i backspegeln 8 Vårt kundansvar

Läs mer

VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009

VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009 VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009 Innehåll INTRUM JUSTITIA PÅ EN MINUT Kort om 2009 1 VD-ord 2 Affärsidé, vision och strategier 4 Tre ambitioner för 2010 5

Läs mer

SPARA ENERGI DINA OSYNLIGA VARDAGSHJÄLTAR. Var med och gör skillnad du också. Pyssla med Energiarbetarna. 28 ENKLA TIPS Så sparar du energi i alla rum

SPARA ENERGI DINA OSYNLIGA VARDAGSHJÄLTAR. Var med och gör skillnad du också. Pyssla med Energiarbetarna. 28 ENKLA TIPS Så sparar du energi i alla rum Hela denna bilaga är en annons från SABO SPARA ENERGI Var med och gör skillnad du också Pyssla med Energiarbetarna SIDAN 10 DINA OSYNLIGA VARDAGSHJÄLTAR Det är smutsigt, varmt och slitsamt. Följ med oss

Läs mer

Kommitté 14 Förnybar energiförsörjning, hållbara städer, bostäder

Kommitté 14 Förnybar energiförsörjning, hållbara städer, bostäder 128 Centerpartiets partistämma 11 i Åre Kommitté - Förnybar energiförsörjning, hållbara städer, bostäder Kommitté Förnybar energiförsörjning, hållbara städer, bostäder Miljövänliga bilar, motion.1, :34

Läs mer

El nära och långt borta

El nära och långt borta Tema Teknik och social förändring El nära och långt borta hur kan hushållen agera på elmarknaden? Mats Bladh Perspektiv På Tekniken nr 3 El nära och långt borta hur kan hushållen agera på elmarknaden?

Läs mer

Ab svensk exportkredit Årsredovisning 2013 swedish export credit corporation

Ab svensk exportkredit Årsredovisning 2013 swedish export credit corporation Ab svensk exportkredit Årsredovisning 2013 swedish export credit corporation 6. SO har ordet 8. Vd har ordet 10. Finansiella nyckeltal 11. Viktiga händelser 12. Peter Yngwe 30 år på sek 16. Uppdrag och

Läs mer

Svensk vindkraft 215 miljarder senare

Svensk vindkraft 215 miljarder senare Svensk vindkraft 215 miljarder senare Per Nilsson OKTOBER 2011 TIMBRO Wind is not a bad technology. It s just a lot more limited than people thought in the past. Lars Christian Lilleholt, energipolitisk

Läs mer

ELFORSKPerspektiv. Elbilar i USA. För smartare elnät. Orsak till haveriet i Fukushima. Kärnkraft mer reglerbar än många tror

ELFORSKPerspektiv. Elbilar i USA. För smartare elnät. Orsak till haveriet i Fukushima. Kärnkraft mer reglerbar än många tror ELFORSKPerspektiv ETT NYHETSMAGASIN FRÅN ELFORSK NUMMER 1 2012 Elbilar i USA Drivmedelspriser inte miljön viktigast när amerikanerna väljer elbil Sid 8 DESIGNFEL Orsak till haveriet i Fukushima Sid 4 REGLERKRAFT

Läs mer

Ljusets hjälte efter stormen. »Nu kan du få elavtal med timvis mätning« Varför inte satsa på jobb i energibranschen?

Ljusets hjälte efter stormen. »Nu kan du få elavtal med timvis mätning« Varför inte satsa på jobb i energibranschen? helgmys Bubbel i egen badbalja skapar helgmys hemma hos familjen Sellfors. sidan 10 experiment»nu kan du få elavtal med timvis mätning«energi sparexperiment en framgång, säger Melina Frigyesi på E.ON.

Läs mer

Kan man leva på ett ton koldioxid?

Kan man leva på ett ton koldioxid? Kan man leva på ett ton koldioxid? Vägen till en klimatsmart livsstil. Vattenfall Försäljning Två graders temperaturökning. Det är vad vår jord mäktar med på lång sikt. Men jordens temperatur stiger snabbare

Läs mer

big 6bästa business magazine meyer kunden i fokus Europaprognos Så får du betalt i tid

big 6bästa business magazine meyer kunden i fokus Europaprognos Så får du betalt i tid Intrum Recepten som ger Telenor och Nordea både nöjda kunder och hög återbetalningsnivå kredithanteringsmagasinet från intrum justitia nr. 1 2011 magazine Europaprognos 2011 6bästa tipsen Så får du betalt

Läs mer

Vi antar utmaningen. Är du också med?

Vi antar utmaningen. Är du också med? Hela bilagan Hela bilagan är en är annons en annons från Volvo från Volvo Lastvagnar, Lastvagnar, Preem, Preem, Chalmers, Vägverket Vägverket och Schenker och Schenker Vi antar utmaningen. Är du också

Läs mer

ENERGIEFFEKTIVISERING AV SVERIGES FLERBOSTADSHUS Hinder och möjligheter att nå en halverad energi användning till 2050

ENERGIEFFEKTIVISERING AV SVERIGES FLERBOSTADSHUS Hinder och möjligheter att nå en halverad energi användning till 2050 ENERGIEFFEKTIVISERING AV SVERIGES FLERBOSTADSHUS Hinder och möjligheter att nå en halverad energi användning till 2050 Ett arbete inom IVAs projekt Ett energieffektivt samhälle KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN

Läs mer

Roland månar om näringslivets. tillväxtklimat. Missa inte Företagardagen T E M A : M A R K N A D S F Ö R I N G & T R E N D E R

Roland månar om näringslivets. tillväxtklimat. Missa inte Företagardagen T E M A : M A R K N A D S F Ö R I N G & T R E N D E R N R 5 S E P T E M B E R 2 0 0 8 Magiskt fiske i miekaks Vilda vatten skoda lanserar En tjeck limousin Nils-Gunnar vågar konkurrera med elefanterna Erik söker det säljande budskapet bilaga: Näringsliv i

Läs mer

Nummer 10 SPÄNN BÅGEN. ta sikte på varför. Urtidskrafter skapade EXTRA UTMANING. Midroc är med och driver NORDENS största industriprojekt

Nummer 10 SPÄNN BÅGEN. ta sikte på varför. Urtidskrafter skapade EXTRA UTMANING. Midroc är med och driver NORDENS största industriprojekt Nummer 10 SPÄNN BÅGEN ta sikte på varför Urtidskrafter skapade EXTRA UTMANING Midroc är med och driver NORDENS största industriprojekt Ta sikte på varför Foto: Hans Berggren Ansvarig utgivare Anna Ullenvik

Läs mer

GUIDE Minska kommunens miljöpåverkan genom miljöanpassad offentlig anskaffning

GUIDE Minska kommunens miljöpåverkan genom miljöanpassad offentlig anskaffning skånskt kompetenscentrum för miljöanpassad offentlig upphandling GUIDE Minska kommunens miljöpåverkan genom miljöanpassad offentlig anskaffning GUIDEN ÄR FRAMTAGEN INOM PROJEKTET MILOU Tryck: Wallin och

Läs mer

Rätt väg till lyckad e-handel

Rätt väg till lyckad e-handel Henrik Rådmark Rätt väg till lyckad e-handel En guide för både konsumenter och entreprenörer Rätt väg till lyckad e-handel.se:s Internetguide, nr 11 Version 1.0 2009 Henrik Rådmark 2009 Texten skyddas

Läs mer

STORA OCH SMÅ FRÅGOR OM ENERGI.

STORA OCH SMÅ FRÅGOR OM ENERGI. STORA OCH SMÅ FRÅGOR OM ENERGI. Vi på Vattenfall får många frågor från kunder som undrar hur det här med energi fungerar. Hur sätts elpriset? Varför är fakturorna så svåra att förstå? Varför köper vi kolkraftverk

Läs mer

XXXXXXXXXXXX 1 INTRUM JUSTITIA 2012

XXXXXXXXXXXX 1 INTRUM JUSTITIA 2012 XXXXXXXXXXXX 1 INTRUM JUSTITIA 2012 2 XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX 3 Innehåll Kort om 2012 4 VD-ord 6 Intrum Justitia i korthet 10 Affärsidé, mission, vision, kundnytta, strategier och mål 12 Våra tjänster

Läs mer

MILJÖ, ARBETE OCH KAPITAL

MILJÖ, ARBETE OCH KAPITAL MILJÖ, ARBETE OCH KAPITAL Skarpt la ge 2011.indd 1 10-12-29 11.14.07 Skarpt la ge 2011.indd 2 10-12-29 11.14.07 Konjunkturrådets rapport M i l j ö, a r b e t e och kapital d a g s f ö r n ya samhällskontrakt

Läs mer

Stora bilar behövs och är oftast miljövänligare än små bilar

Stora bilar behövs och är oftast miljövänligare än små bilar Centerpartiets partistämma 2011 i Åre 203 Nr: :1 Stora bilar behövs och är oftast miljövänligare än små bilar Industrin behöver fossila bränslen främst i form av dieselolja. När diesel framställs bildas

Läs mer

Rapport Miljöprogram för miljonprogrammet. - styrmedel för energieffektiv renovering av flerbostadshus

Rapport Miljöprogram för miljonprogrammet. - styrmedel för energieffektiv renovering av flerbostadshus Rapport Miljöprogram för miljonprogrammet - styrmedel för energieffektiv renovering av flerbostadshus Författare Karin Byman och Sara Jernelius, ÅF-Infrastructure AB Projektledare: David Kihlberg, Naturskyddsföreningen

Läs mer

Årsredovisning 2007 Hållbarhetsredovisning Bolagsstyrningsrapport. Ledande inom växande energi- och miljömarknader

Årsredovisning 2007 Hållbarhetsredovisning Bolagsstyrningsrapport. Ledande inom växande energi- och miljömarknader Årsredovisning 2007 Hållbarhetsredovisning Bolagsstyrningsrapport Ledande inom växande energi- och miljömarknader Innehåll Under fliken Alfa Laval på 2 minuter 1 Viktiga händelser 2007 2 Fjärde året i

Läs mer

kontakt Förbättrad intjäningsförmåga Hur påverkar strukturförändringar? Så skapar Agne viltfoder Generationsskifte skapar känslor Gallra i tid

kontakt Förbättrad intjäningsförmåga Hur påverkar strukturförändringar? Så skapar Agne viltfoder Generationsskifte skapar känslor Gallra i tid kontakt EN TIDSKRIFT T FRÅN SÖDRA NR 5 november 2013 Förbättrad intjäningsförmåga Hur påverkar strukturförändringar? Så skapar Agne viltfoder Generationsskifte skapar känslor Gallra i tid innehåll #5/13

Läs mer

VÅR EKONOMI i korthet

VÅR EKONOMI i korthet 9 mm ekonomi berör oss alla. Alla påverkar vi också på ett eller annat sätt ekonomin i stort. Förhoppningen är att du, när du läst den, ska se mönster och sammanhang som du tidigare inte såg. Och att de

Läs mer