Energiguide ger enkla tips

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Energiguide ger enkla tips"

Transkript

1 Elpriset stiger varför? Fortum Den laddbara hybridbilen kan tankas från ett vanligt eluttag Energiguide ger enkla tips

2 Energipartner för sina kunder Fortum vill vara den mest efterfrågade energileverantören för de nordiska elanvändarna. Vårt mål är att fördjupa vår kundrelation till partnerskap, vilket gagnar både våra kunder och oss. Att fördjupa relationen med kunder innebär att vi som har kontakt med våra kunder måste lära oss nya saker. Även nya verktyg måste användas och vi måste vara mera lyhörda för kundens behov. Hur klimatförändringar påverkar oss är något som medierna rapporterar om varje dag. Även de kraftiga höjningarna av energipriset skapar stora rubriker dagligen. På grund av dessa faktorer blir våra kunder alltmer intresserade av att effektivisera sin energianvändning. Många kontaktar oss och vill ha råd om hur det går att spara energi både hemma och i sommarstugan. Som energipartner vill Fortum hjälpa sina kunder att spara på både energi och miljö. Bättre energieffektivitet minskar användningen av energi, vilket i sin tur innebär lägre kostnader för kunden. Det ligger varken i kundens eller i energibolagets intressen att slösa energi. Fortum har utbildat närmare hundra energihjälpare i Sverige och i Finland. Dessa frivilliga energihjälpare finns med på ställen där våra kunder rör sig och är ett stort expertstöd för vår kundservice. Våra energihjälpare har sedan två år hjälpt våra kunder i Sverige med stor framgång. Verksamheten har kommit igång väl även i Finland och har fått beröm från våra kunder. Våra kunder får praktiska råd och goda exempel på kloka metoder att använda energi även från andra av Fortums kundtjänstkanaler. Våra försäljare hjälper gärna våra kunder att använda energi på ett förnuftigt sätt. På våra nya webbplatser, som kommer att lanseras senare under hösten, finns mycket information om hur man kan effektivisera sin elanvänd ning. Där finns också verktyg som kunden kan använda virtuellt för att testa hur lönsamma olika energisparinvesteringar och effektiviseringsåtgärder är i förhållanden som kunden har hemma. På webbplatser kan man också följa sin energianvändning och fakturering. ENERGIBRANSCHEN I SIFFROR Fortum är en trovärdig partner när du vill ha kontroll över din energianvändning och vill vara delaktig i arbetet att minska klimatpåverkan. Jukka Toivonen Försäljningsdirektör Telefonsamtal E-post Antalet telefonsamtal och e-post som kom till Fortums kundservice i Sverige och i Finland under en dag (onsdagen den 25 juni). 2 FORTE 3/2008

3 I DETTA NUMMER Aktuellt... 4 Energihjälpare tipsar hur man kan använda energi smart Electrolux miljöstrategi Hej, hur kan jag hjälpa till? I symbios med kunden Flera faktorer påverkar elpriset Kalla vindar över Atlanten Kunden frågar, Fortum svarar Full tank för sju kronor Energispelet Fortum är ett ledande energibolag som fokuserar på Norden, Ryssland och området runt Östersjön. Vår affärsverksamhet omfattar produktion, försäljning och distribution av el och värme samt drift och underhåll av kraftverk. Vi erbjuder tjänster som leder till en hållbar utveckling nu och i framtiden. Under 2007 uppgick Fortums nettoomsättning till 4,5 miljarder euro och rörelseresultatet uppgick till 1,8 miljarder euro. Koncernen har cirka anställda. Fortum Abp:s aktie är noterad på Nasdaq OMX Helsinki. Ytterligare information: 3/2008 Forte är Fortums kundtidning. Chefredaktör: Maria Romantschuk Redaktionschef: Kirsi Nurmi Redaktion: Compositor Oy Layout: Neutron Design Utgivare: Fortum Abp, tel , fax PB 1, FORTUM, Tryck: Libris Oy Omslagsbild: Topi Saari Adresskälla: Tidningens prenumerantregister Adressändringar: Tel , fax ISSN Produkt- eller företagsnamn som nämns i artiklar är varumärken eller registrerade varumärken för respektive företag. Lämna gärna feedback på adressen FORTE 3/2008 3

4 AKTUELLT Svenska kommuner i samarbete för bättre miljö Totalt 62 kommuner finns med i Energimyndighetens program Uthållig kommun, som utgår från de medverkande kommunernas ambitioner att göra det lokala samhället mer uthålligt. Energimyndigheten bidrar med kunskap, information och nätverk som underlättar och effektiviserar kommunernas arbete. Enligt Energimyndigheten spar kommuner som investerar i långsiktigt hållbara lösningar både pengar och miljö, vilket i sin tur gör kommunen attraktivare att bo i. Tillsammans skapar parterna förutsättningar för klimatförbättringar, bättre miljö och effektivare energianvändning. Vindkraftsparker i Bottenviken Fortum och det statliga finska affärsverket Forsstyrelsen har slutit ett avtal om att havsområdena Pitkämatala och Maakrunni, som tillhör kommunerna Kemi, Simo och Ijo, ska reserveras för anläggningar av två vindkraftsparker. Utvecklingsarbetet börjar med upprättandet av en miljökonsekvensbedömning (YVA). Dessutom görs noggrannare undersökningar om vindförhållandena i de aktuella områdena. Om det visar sig att förutsättningarna stämmer kan vindkraftsparkerna tas i drift någon gång under Den sammanlagda effekten blir megawatt vilket motsvarar elförbrukningen för cirka eluppvärmda villor om 120 kvadratmeter. Avskiljning och lagring av koldioxid måste stödjas av EU Fortum och andra europeiska aktörer vädjar i ett öppet brev till EU-ländernas miljö- och energiministrar att demonstrationsprojektet för avskiljning och lagring av koldioxid (CCS) ska skötas på EU-nivå. Aktörerna anser att CCS är ett effektivt sätt att bekämpa klimatförändringar och därför bör inte enbart medlemsländerna ha ansvaret över finansieringen. Dessutom bör ett gemensamt europeiskt finansieringssystem skapas för att kunna genomföra utvecklingsprojekt även i de mindre medlemsländerna. 4 FORTE 3/2008

5 BILD: TOPI SAARI Gemensam europeisk elmarknad på väg Stamnätbolag från 31 länder ska bilda en förening (ENTSO-E, The European Network of Transmission System Operators for Electricity) för att förstärka sitt samarbete på den europeiska elmarknaden. Målet är att försäkra en säker eldistribution i området och att uppmärksamma hållbar utveckling. Fortum stöder forskning på lång sikt Fortum har beslutat att investera i så kallade cleantech-fonder för att främja forskning kring miljövänlig energiteknik. Cleantech-fonder investerar i företag som fokuserar på förnybar teknik och utvecklar ny teknik för bättre energieffektivitet, prestanda och produktivitet. Det centrala målet är att tekniken ska leda till mindre energianvändning, avfallsmängd och utsläpp. Den första investeringen på cirka 6,3 miljoner euro avser kanadensiska Chrysalix Clean Energy Fund. Sverige har högst andel förnybar energi i EU Sverige har högst andel förnybar energi i hela EU, 43,3 % (målet på 49 % för Sverige år 2020 i EG-kommissionens direktivförslag). Elproduktionen och industrin bidrar mest till Sveriges andel förnybar energi, följt av fjärrvärmeproduktionen och bostadssektorn. Transportssektorn står för endast 1 procentenhet av andelen, visar Energimyndighetens årliga uppföljning av de energipolitiska målen i rapporten Energiindikatorer Trädbränsle inklusive lutar är den förnybara energi som används mest i Sverige, följt av vattenkraft, upptagen värme i värmepumpar, organiskt avfall, biodrivmedel och vindkraft. Den förnybara andelen av hushållens energianvändning, exklusive el och fjärrvärme, har ökat från 32 % år 1990 till 75 % år Fortum investerar i nytt kraftverk i Estland Fortum bygger en ny kraftvärmeanläggning i Pärnu i Estland. Värdet av investeringen uppgår till cirka 80 miljoner euro. Man beräknar att ta kraftverket i drift i slutet av Det nya kraftverket drivs med biomassa och torv. Jämfört med separat drift kommer bytet till kombinerad värme- och kraftproduktion att öka energieffektiviteten betydligt. Koldioxidutsläppen från produktionen minskar med mer än 60 procent. FORTE 3/2008 5

6 AKTUELLT BILD: plugi Spillvärme blir fjärrvärme Spillvärme är en viktig energiresurs som Sverige är världsledande på att ta tillvara. Stora volymer spillvärme från industrier runt om i Sverige kommer till nytta i svenska fjärrvärmesystem. Svenska företag tar hand om mer än fem gånger så mycket spillvärme som Tyskland, som är tvåa, och dessutom har Sverige Europas största fjärrvärmesystem. Enligt rapport av Svensk Fjärrvärme kyls fortfarande cirka 5 TWh energi bort hos de svenska industrierna. En studie av Svensk Fjärrvärme och Jernkontoret visar att samarbeten på lokal nivå är viktigt för att effektiva energilösningar ska bli verklighet. Export väntas kommande år Sverige kommer att nettoexportera el de kommande tre åren då produktionen ökar från kraftvärme, vindkraft och kärnkraft. Det säger Energimyndigheten i en kortsiktsprognos över energiförsörjningen i Sveirge, som överlämnats till regeringen. År 2010, det sista året i prognosen, beräknas nettoexporten vara nästan 7 TWh, vilket motsvarar cirka 4,5 procent av den totala elproduktionen Fortum donerar energiprofessur Fortum donerar en femårig professur i miljö- och energirätt till den juridiska fakulteten vid universitetet i Helsingfors. Fortum beslutade redan i våras att vara med i en femårig professur i rysk energipolitik och bolaget har som mål att öka sitt stöd till akademisk forskning. 6 FORTE 3/2008

7 Fortum lanserar nya webbplatser När Fortums nya webbplatser byggs ligger fokus på besökarnas behov. Det ska vara enkelt att hitta information, göra affärer och ta kontakt med oss. Lansering av våra nya webbplatser kommer att ske under hösten. Målet har varit att förenkla webbplatserna genom att skapa en tydligare struktur och design. Det ska bli lättare för både privat- och företagskunder att hitta rätt information och tjänster. Även andra besökare, som till exempel bostadsrättsföreningar och fastighetsägare, kommer att få hjälp att hitta rätt snabbt redan på startsidan. Vi har renodlat Fortum.com för analytiker, investerare och internationell media. All information där kommer att finnas på engelska, finska och svenska. En rysk språkversion kommer i framtiden. De landsspecifika webbplatserna fortum.fi, fortum.se och fortum.no vänder sig i första hand till våra kunder och andra besökare från respektive land. Produkter och tjänster presenteras tydligare Den nya strukturen följer produktkategorier som våra kunder känner igen. Det innebär att informationen samlas under gemensamma rubriker som till exempel "El" och "Värme", vilket gör att besökaren inte behöver veta hur elmarknaden är organiserad för att hitta rätt. Alla sidor innehåller en länk eller kontakt till vår kundservice och lyfter även upp frågor och svar som är relaterade till det övriga innehållet på just den sida där besökaren befinner sig. Det är enklare att hitta de mest besökta tjänsterna såsom kontakta oss, lämna mätarställning, anmäl flytt och få information om aktuella strömavbrott. Utöver struktur och innehåll har vi även förnyat designen. Den ska vara enkel och avskalad för att inte konkurrera med innehållet. Webbplatserna ska uppfattas som mycket överskådliga. Detta gäller också de inloggade delarna, som precis som tidigare innehåller många onlinetjänster. Här kan våra kunder bland annat följa sin privata eller företagets elförbrukning, se fakturor och betalningshistorik samt lämna mätarställning. Med hjälp av undersökningar och användartester sker kontinuerlig uppföljning som sedan ligger till grund för de förändringar som redan skett och som kommer i framtiden. Naturligtvis fortsätter förbättringsarbetet med webbplatserna även efter lanseringen. En webbplats är aldrig färdig Om du har frågor angående de nya webbplatserna kontakta gärna Viveka Leksell, Vice President New Media, mobilnummer FORTE 3/2008 7

8 Energihjälpare tipsar SÅ KAN DU använda energi smart Fortums energihjälpare har blivit en stor succé i Sverige. Det har varit en otrolig genomslagskraft på alla ställen där vi har varit, säger Anna Norlander, gruppchef på Fortums Customer Services. Nu ska även Finland börja med konceptet och energihjälpare ska redan under hösten ut bland kunder. Energihjälpare ska bli en viktig del av Fortums kundservice, både i Finland och i Sverige. Vi vill vara nära våra kunder och hjälpa dem att använda energi smart och miljövänligt. Som ledande energibolag vill Fortum ta sitt ansvar och tillsammans med våra kunder spara våra gemensamma naturresurser, säger varumärkesdirektör Susanna Serlachius, som är ansvarig för projektet energihjälpare. I Sverige började konceptet år Samtliga personer av de cirka sextio energihjälparna är Fortumanställda som arbetar som energihjälpare vid sidan om sina ordinarie jobb. Energirådgivarna har tagits väl emot av våra kunder. Att använda energi smart är bra både för klimatet och för plånboken. Resultatet är slående. Ofta kan en privatperson spara runt 20 procent i en lägenhet och betydligt mer i en villa, säger Fredrik Sköld, projektledare för Energihjälpen i Sverige. Under sommaren har energihjälparna bland annat varit med på olika sportevenemang som DN-galan i Stockholm och Götagalan i Karlstad. Satsningen på energihjälpare är mycket framgångsrik och vi har fått mycket bra respons från kunderna, berättar Fredrik Sköld. Anna Norlander, som själv ofta har varit ute bland kunderna, håller med och säger att intresset har varit väldigt stort. 8 FORTE 3/2008

9 TEXT: WESA LEHTO FOTO: TOPI SAARI, BOSSE Kinnås, Stefan Sjödin, JORMA VALKONEN Alla sextio energihjälpare är anställda hos Fortum och arbetar som energihjälpare vid sidan av sina ordinarie arbeten. Folk har åkt flera mil för att träffa oss. Det är alla möjliga typer av frågor som ställs till energihjälparna. Och alla blir väldigt förvånade när de hör att man med enkla knep kan spara mycket energi, säger Anna Norlander. Om det ställs lite knepigare frågor slussas kunderna vidare till Fortums energirådgivare som är utbildade och legitimerade experter. Energihjälparna är det absolut bästa sättet att ha kontakt med kunder. De upplever det som mycket positivt att få träffa representanter från Fortum och att vi på det här sättet konkret vill hjälpa dem att spara energi. Detta ökar Fortums trovärdig SPARTIPS Byt vanliga glödlampor till lågenergi lampor het som energileverantör som verkligen bryr sig om sina kunder, säger Anna Norlander. På webbadressen finns flera konkreta tips på hur man kan använda energi smart. Släck lampor i rum där du inte är Stäng av alla elapparater, låt dem inte stå i standby Koka vatten i en vattenkokare istället för på en elspis FORTE 3/2008 9

10 Det går att spara el även i nya hus Jens Frigell bor med sin fru och deras barn i ett nytt hus i Täby, strax utanför Stockholm. Han kontaktade Fortum för att få råd om hur det går att sänka elanvändningen i ett nytt hus. I ett nytt hus kan det bli lite väl mycket av ny teknik som drar mycket el. Vi har till exempel två varmvattenberedare, men behöver egentligen bara en. Vi håller nu på och undersöker om den andra varmvattenberedaren kan stängas av. Av Fortum har vi dessutom fått en hel del tips om hur vi kan spara el för övrigt. Jag tycker att Fortums energihjälpare är en toppengrej. Det hade förstås varit ännu bättre om någon från Fortum hade kommit hem till oss för att gå igenom alla elsystem, men jag förstår att det är svårt att ordna eftersom så många vill ha hjälp. Vi har fått goda råd som sparar el och är nu mycket mer aktiva när det gäller att hitta nya knep att spara el, säger Jens Frigell. TEKSTI: SAMI LAAKSO, COMPOSITOR OY KUVA: TOPI SAARI Jens Frigell (överst) och Sven-Gunnar Andersson har fått många praktiska råd av Fortums energihjälpare. Dramatisk stor besparing Sven-Gunnar Andersson bor ensam i ett stort hus strax utanför Göteborg. Han använder endast husets mellersta våningsplan på 128 kvadratmeter som bostad. I början av året upptäckte jag att min elanvändning hade ökat kraftigt och jag kontaktade Fortum för att få goda råd. Det kom fram att elpannan drar mycket el. Istället använder jag nu främst luftvärmepumpen och en brasinsats i en öppen spis till uppvärmning. Dessutom värmer jag enbart upp den delen av huset där jag bor. Jag har blivit riktigt snål och har lyckats spara el dramatisk mycket. På fakturan i juli låg min elanvändning på låga 135 kwh till skillnad från sommaren 2007 då den i genomsnitt låg på 1500 kwh! Jag blev verkligen imponerad av Fortums energihjälpare. Vi har haft ett väldigt fint samarbete och de har gett mig professionella råd som har minskat min elanvändning mer än vad jag i min vildaste fantasi kunnat ana, säger en nöjd Sven- Gunnar Andersson. FINLAND NÄSTA Finland ska börja med Energihjälpen under hösten och de första tjugo energihjälparna har redan fått sin utbildning, berättar varumärkesdirektör Susanna Serlachius. Målet är att i första hand utbilda en grupp på energihjälpare som ska vara med på både interna och externa evenemang. De ska vara Fortums ambassadörer som sprider information om hur man kan spara el. Vi har även som mål att alla Fortummedarbetare i Finland ska bli energihjälpare. Det ska ske genom vår nya webbtjänst där man bland annat kan simulera elanvändningen hemma och se hur mycket el olika elapparater förbrukar, säger Susanna Serlachius. 10 FORTE 3/2008

11 KUNDEN TYCKER TILL Electrolux sätter LIKHETSTECKEN mellan energibesparing samt minskning av miljöbelastning och kostnader. Miljöfrågor är inga tomma ord hos Electrolux, utan miljöaspekten har i hög grad styrt hushållsmaskinstillverkarens affärsverksamhet sedan början av 1990-talet. Genom att använda miljövänliga produktionsprocesser och genom att producera klimatsmarta produkter vill företaget vara en föregångare inom branschen och öka konsumenternas medvetenhet och efterfrågan på energieffektiva produkter. Eftersom 85 procent av hushållsmaskinernas miljöpåverkan uppstår när maskinerna används har Electrolux koncentrerat sig på att göra maskinerna mer energieffektiva och på det sättet minimera deras miljöpåverkan. På tio år har maskinernas energianvändning mer en halverats. Till exempel den mest energieffektiva dammsugaren sparar under sin livstid lika mycket el som en 60 watts lampa som står tänt dygnet runt i 253 dagar. Under en tioårsperiod minskar koldioxidutsläppen med 320 kilo och man sparar cirka 700 kronor, en tredjedel av dammsugarens pris. Med förnuftigt miljötänkande går det att minska miljöpåverkan och koldioxidutsläpp betydligt, säger direktör Tomas Dahlman, ansvarig för Electrolux energifrågor på koncernbasis. Alla vinner på ett förnuftigt miljötänkande - våra kunder i form av lägre elräkning, miljön i form av lägre utsläpp och Electrolux i form av lägre kostnader. Även energibolag stöder den här typen av utveckling. Det är möjligt att slippa investeringar i ny kapacitet genom att hushållsmaskiner använder mindre energi, vilket minskar elanvändningen totalt. Hela företaget ska spara femton procent energi Hela koncernen Electrolux använder cirka 2 terawattimmar energi om året, vilket kostar cirka 800 miljoner kronor. Enligt bolagets miljöstrategi ska energianvändningen, och därmed kostnaderna, minska rejält. Till slutet av 2009 ska hela koncernen minska sin egen energianvändning med femton procent i fabriker, lager och kontor. Koldioxidutsläppen kommer då att minska med ton och företaget sparar cirka 100 miljoner kronor om året. Företaget har samlat information om sin totala energianvändning sedan början av 80-talet och nu vill TEXT: MAIJA PIIROINEN, COMPOSITOR OY FOTO: BOSSE Kinnås, ELECTROLUX FORTE 3/

12 man ha mer detaljerad fakta för att kunna spara energi ännu mer. På alla anläggningar, särskilt på bolagets femtio fabriker, som förbrukar 95 procent av företagets totala energianvändning, pågår omfattande energisparprogram. Fabrikernas energianvändning följs noggrant kvartalsvis och den kartläggs på processbasis under olika faser. Forum pilotprojekt åt andra kontor Även kontors- och lagerlokalerna på ett företag använder mycket energi. Electrolux huvudkontor i Stockholm heter Forum och var tidigare en del av St. Görans sjukhus. För ungefär tio år sedan helrenoverades byggnaden och blev bolagets huvudkontor. Den kvadratmeter stora byggnaden använder 10 gigawattimmar energi om året. Cirka hälften går till uppvärmning, och därefter kommer ventilation och varmvatten. Behovet av kyla är stor då det finns mängder av elapparater i huset och även lokaler för produktutveckling. Dessa lokaler måste hålla en exakt temperatur och luftfuktighet. Även på Forum letar man möjligheter att spara energi. Målet är att kunna minska energianvändningen med femton procent om året, vilket skulle innebära en besparing på cirka en miljon kronor. - Fortum levererar energi till Forum. Bolaget levererar fjärrvärme, fjärrkyla och el till oss. Därför kontaktade vi Fortum när vi letade efter en partner som skulle hjälpa oss att hitta möjliga energisparmål och sedan genomföra de åtgärder som behövs, berättar Tomas Dahlman. Fortums enhet Energy Efficiency Solutions, som började sin verksamhet i våras, blev samarbetspartnern. Enheten kartlägger och skapar en helhetsbild av kundens energisituation och föreslår sedan hur man kan effektivisera energianvändningen med följd att kunden kan spara energi, kostnader och minska sina utsläpp. Electrolux NYA energiastrategi Electrolux är världens ledande tillverkare av hushållsmaskiner. Det breda sortimentet täcker produkter för matlagning, matförvaring, tvätt, disk och golvrengöring, både för hushåll och för proffsanvändare. Electrolux nya energistrategi innebär mål med långsiktigt miljöansvar som ska nås med hjälp av tre verktyg: Lansera nya mer energieffektiva produkter. Produktsortimentet med fler energieffektiva produkter ökar ständigt. Öka konsumenternas medvetenhet om hur mycket energi hushållsmaskiner använder. Konsumenter ska stimuleras att byta sina gamla maskiner innan det är absolut nödvändigt. Eftersom nya maskiner använder betydligt mindre el blir investeringen i nya maskiner snabbt lönsam. Bolagets egen energianvändning ska minskas med femton procent fram till slutet av Om alla hushåll i Europa skulle använda mer energieffektiva hushållsmaskiner så skulle koldioxidutsläppen minska med 20 miljoner ton, vilket motsvarar utsläppen från sex miljoner bilar. Samarbetet mellan ett energibolag och en kund På Forum gjordes först en förstudie som byggde på en övergripande analys av fastigheten. Resultatet av förstudien utmynnade i en prioriteringslista som låg till grund för en mer noggrann genomgång av fastigheten. Därefter startade inventeringsfasen, vilken innebär en mycket noggrann genomgång av fastighetens samtliga tekniska installationerna och klimatskal. Utöver genomgången utförs mätningar på enskilda energiförbrukare och på inomhusklimatet. Noteringar från genomgången sammanställs med beräkningar gjorda mätningarna. Sammanställningen utmynnar i en detaljerad rapport innehållande energibesparande åtgärder med investeringar och kostnadskalkyler. Vi är dock inte intresserade av att enbart få en konsultrapport som visar hur det ligger till, utan vi förväntar oss att få konkreta förslag om åtgärder som gör det möjligt att vi kan uppnå målen enligt vår plan, understryker Tomas Dahlman. Efter kartläggningen bestäms hur det fortsatta samarbetet ser ut. Fortum kan då både bli en leverantör och en aktör som tar på sig ett mer omfattande resultatansvar. Enligt planerna ska Forum bli ett gott exempel för Electrolux övriga lokaler världen runt. Allt fler använder energisparkonsulter i Europa och i USA. Det är både energibolag och speciella konsultföretag som erbjuder dessa tjänster. Jag tror att de blir vanligare också här i Norden när allt fler företag upptäcker att energieffektivitet betyder också något konkret och inte enbart är en marknadsslogan, fortsätter Tomas Dahlman. Han ser ingen konflikt i det att samma energibolag som har till uppgift att sälja så mycket energi som möjligt också samtidigt ger råd om hur man kan spara energi. Jag tror att man genom samarbete mellan ett energibolag och en kund kan uppnå goda resultat när man samarbetar långsiktigt. Båda parter kommer att vinna på samarbetet. Människor viktigare än tekniska lösningar Även om det går att minska energianvändningen med hjälp av teknik så blir det inga besparingar om inte människorna är aktivt delaktiga. 12 FORTE 3/2008

13 På Electrolux har man sett till att de anställda är medvetna om energibesparing. Information sprids på möten och varje enhet ska regelbundet redovisa hur bra man har lyckats hålla sin energibudget. Vidare kan alla medarbetare komma med idéer om hur man kan bli bättre och på vilket sätt det går att spara ännu mer energi. Den mänskliga faktorn är alltid det viktigaste. Det är ju alltid en människa som använder och finjusterar tekniken, säger Tomas Dahlman som erkänner att han är en ivrig energisparare även privat. Vi har lyckats minska energianvändningen med 40 procent i vårt hus. Det är lätt att spara energi när man är medveten om energifrågor. Genom att till exempel sänka temperaturen inomhus, slå av produkter när de inte används, rätt temperatur i kyl/frys, fylla tvätt- och diskmaskinen, undvika handdisk, byta till lågenergilampor samt genom att släcka lampor efter sig, går det att spara energi förvånansvärt mycket. Samma metoder fungerar även på en arbetsplats. nya mål för sitt energisparande, mål som sträcker sig fram till år Det är en betydligt större utmaning att uppnå nya sparmål eftersom vi redan har genomfört alla enklare sparåtgärder. I fortsättningen behövs investeringar för att öka energieffektiviteten, tror Tomas Dahlman. Uppföljningen av energieffektiviteten ska bli ännu noggrannare och ett utökat erfarenhetsutbyte med andra företag när det gäller energikrav, metodik samt best practise. Jag tror starkt på samarbete samt på informations- och erfarenhetsutbyte, både inom vår egen koncern och med externa intressenter, som till exempel med andra svenska storbolag. Investeringar behövs i framtiden Upp till en viss gräns är det enkelt att spara energi, säger Tomas Dahlman. Det går att minska energiräkningen rejält bara man har sparglasögonen på sig. Vet man vad som drar energi går det också att uppnå besparingar. Det handlar om att ha rätt attityd, förmågan att se och tänka på ett nytt sätt. Nästa steg tas under 2008 när Electrolux ska sätta VAD ÄR EES? Fortums nya enhet Energy Efficiency Solutions är ett konkret exempel på hur hållbar utveckling kan skapa affärsmöjligheter. EES erbjuder Fortums kunder och i framtiden även kunder i andra elbolag tjänster som leder till minskad energianvändning, MIKÄ EES? vilket i sin tur leder till minskade kostnader. Med hjälp av EES kan kunderna hitta nya helhetslösningar som bland annat minskar utsläppen. Hur kan jag påverka energianvändningen? På Electrolux EcoSavings webbsidor finns en räknare som räknar fram hur mycket en familj, en stad eller ett land kan minska sina utsläpp samt spara pengar, vatten och energi genom att investera i energieffektiva hushållsmaskiner. Med förnuftigt miljötänkande går det att minska miljöpåverkan och koldioxidutsläppen betydligt, säger Tomas Dahlman. FORTE 3/

14 TEXT: JULIA KRISTENSEN, COMPOSITOR OY FOTO: JOHANNA VILJAKAINEN Anne Österholm-Nieminen (överst), Lea Kaarnola (till höger) och Tuomas Oksanen arbetar på Fortums kundservice och svarar på frågor per telefon och e-post. 14 FORTE 3/2008

15 På Fortums kundservice lyssnar man, ger råd och svarar på frågor som handlar om allt från elavtal till flyttanmälan. Ibland får man också oväntade erbjudanden. Hej, hur kan jag hjälpa till? När man kommer ut ur hissen och tittar bakom glasväggarna på trettonde våningen på Fortums högkvarter i Kägelviken, i Esbo, Finland möts man av Fortums kundservice som tar hela våningsplan i anspråk. Kundservice håller öppet från klockan åtta på morgonen till sex på kvällen. I varje arbetsmodul sitter fyra personer, men ljudnivån i det öppna kontorslandskapet är förvånansvärt lågt, även när alla är på plats samtidigt. Verksamheten är bra organiserad och har över kundkontakter om året. Positiva kundströmmar Det är tidig eftermiddag på kundtjänst och, Anne Österholm-Nieminen har redan hunnit prata med cirka fyrtio kunder. Nytt för kundservice är tjänsten, Call Back. Istället för att stå i kö kan kunden lämna sitt telefonnummer och sedan vänta på att bli uppringd. Kunden förlorar inte sin plats i kön utan vi ringer upp när kunden står i tur, säger Anne Österholm-Nieminen. Antal samtal och frågor varierar under dagen och även under månaden. Vid månadsskiftet är det fler som ringer och många av dem som ringer vill ofta göra en flyttanmälan. I mitten av månaden ställer många frågor om fakturan. Vi ser det som mycket positivt när det är många som ringer till oss. Vi kallar dessa perioder för positiva kundströmmar, säger Team Manager Lea Kaarnola och skrattar. Majoriteten av samtalen handlar om flyttanmälan och fakturafrågor, men många har också frågor om elavtal och mätarläsning, säger Team Coordinator Tuomas Oksanen. Champagne och jordgubbar Att kunna uppfylla kunders förväntningar ser Anna Österholm-Nieminen som mest utmanande i sitt arbete. I dag är kunderna vana med att leta efter information själva, vilket ställer större krav på oss. Allt fler kunder vill spara energi och har frågor om det. För att kunna ge goda råd har jag varit tvungen att lära mig mer om energisparande. Lea Kaarnola och Tuomas Oksanen bekräftar trenden. Det kommer allt fler frågor om hur det går att spara energi. Därför måste våra medarbetare ha omfattande kunskaper om energifrågor och det räcker inte att vi enbart kan svara på frågor om Fortums produkter. För att kunna ge goda råd måste medarbetarna på kundservice därför ha omfattande kunskaper som ständigt uppdateras. Därför får de regelbunden utbildning och uppdatering om priser och produkter. Dessutom informeras alla om aktuella frågor strax innan arbetsdagen börjar. Den positiva feedbacken från kunderna är det bästa med arbetet. Till exempel igår hade jag en kund som berättade att han strax innan hade ringt till en konkurrent och hade stått i telefonkö i en timme utan att komma fram. Därför var han positivt överraskad att vi svarade så fort. Till sist frågade jag även om jag kan hjälpa honom med något annat? Ja, svarade kunden, jag vill gärna bjuda dig på champagne och jordgubbar, berättar Anna Österholm-Nieminen och skrattar. Goda resultat Effektivitet, kvalitet och nöjda kunder står högt i kurs hos kundservice. Med hjälp av regelbundna mätningar går det att se hur nöjda kunderna är. Hur snabbt en kund får hjälp är en viktig indikator. Kunden får själv välja en lämplig kanal vid kontakt med oss. När det gäller frågor som skickas till oss med e-post är vårt mål att besvara inom högst ett dygn, säger Lea Kaarnola. Det är dock inte alltid så att kunden önskar ett lika snabbt svar, utan det händer fortfarande att Vi kallar det för positiva kundströmmar när det är mycket att göra. vi faktiskt får ett vanligt brev från kunden. För att kundservicen ska fungera så effektivt som möjligt är det viktigt att kunna förutse när många kunder väntas kontakta kundservice. Detta eftersom det då behövs mer personal. Vi har ett nytt system som gör prognoser på upp till en kvarts precision, om när trycket på kundtjänsten väntas öka. Vid sidan av nöjda kunder är det också viktigt att medarbetarna mår bra. Lokalerna hos kundservice är ljusa och trevliga. Havsutsikten från trettonde våningen är hänförande, när man sitter i fikarummet och det är klart väder kan man se ända till Tallinn. FORTE 3/

16 FORTUMS ANSIKTEN i s y m b i o s m e d var TEXT: JULIA KRISTENSEN, COMPOSITOR OY FOTO: TOMI PARKKONEN, JYRKI VESA, JAKKE NIKKARINEN OCH STEFAN SJÖDIN Anläggningsmontör Kari Kuusela (till vänster på bilden) och hans kollega har ansvaret över drift och underhåll på femton pannanläggningar i södra Finland. Han började på Fortum år 2001 i samband med att Altia outsourcade sin energiaffärsverksamhet. Vi ser till att produktionen på anläggningarna fungerar utan störningar. Jag beställer bland annat bränsle, kemikalier och reservdelar, ser till att anläggningarna fungerar optimalt, att service görs regelbundet och jag bedömer delvis hur mycket arbetskraft det behövs vid driftstopp, berättar Kari Kuusela. Anläggningarna ligger oftast i samma områden som kundens produktionsanläggningar och därför är vi också delaktiga i hur kunden organiserar sin trafik- och avfallshantering på fabriksområdet. Vi har huvudsakligen samma kontaktpersoner, vilket underlättar arbetet. Den personliga kontakten med kunden är speciellt viktigt när man måste begränsa energitillgången på grund av oförutsedda skäl. Med hjälp av ett flexibelt samarbete kan skador på produktionen minimeras. Enligt Kari Kuusela skapas ett ömsesidigt förtroende i en kundrelation när båda parter är öppna mot varandra. Avgörande är att kunden litar på att vi vill och kan producera energi utan störningar. På bilden också installatör Heino Laukkanen. 16 FORTE 3/2008

17 andra Fyra Fortummedarbetare berättar om hur de möter sina kunder och hur båda parter kan dra nytta av dessa möten. Fortum håller på att införa automatisk mätaravläsning i Norden. Projektet började först i Sverige eftersom lagen kräver att alla eldistributörer ska kunna läsa av sina kunders elmätare minst en gång i månaden från och med den 1 juni För att bytet av de elmätarna ska löpa utan problem måste kunderna få kontinuerlig information om projektet. Det är informationschef Anna Lidberg som har ansvaret över informationen. Vi arrangerar öppna möten där vi berättar för våra kunder om hur det går till när vi byter ut elmätarna och vilka fördelar de nya mätarna har. Kunderna kontaktar mig även direkt, antingen för att ge feedback eller för att ställa frågor om mätarbytet, säger Anna Lidberg. Hon anser att feedback från kunder är mycket viktigt. Med hjälp av den kan man utvärdera hur bra man lyckats med arbetet. Med hjälp av feedback kan jag se hur kunderna upplever vår information och vilka behov de har. På det sättet kan vi förbättra vår information. Feedback från kunderna registreras noga. Utöver feedback som hon själv har fått samlar hon också den feedback som hennes kollegor har mottagit och även den information som olika kundundersökningar ger. Hennes recept för god kundservice är enkel. Behandla andra så som du själv vill bli behandlad. Efter fyra års arbetsrotation är Tuula Ruokonen tillbaka på Service. På den nya Sales-enheten har hon ansvaret för försäljning och marknadsföring i Norden. Hos kunder träffar hon oftast VD:n och produktionschefen samt kraftverkschefen och ansvariga för drift och underhåll. För kunden betyder drift och underhåll kostnader. Vi söker efter lösningar som ökar anläggningens prestanda och energieffektivitet samt minskar drift- och underhållskostnader. För att lyckas med detta måste man förstå kundens affärsverksamhet. Vår utmaning är att utgå från kundens egen affärsverksamhet. Vi måste kunna se både kundens aktuella och kommande behov. Syftet med tjänstekoncepten är att skapa långvariga kundrelationer och det förutsätter att vi lyckas bygga upp en stark och förtroendefull relation med kunden. Ett drift- och underhållsavtal är en stor investering för kunden. I början av samarbetet erbjuder vi vanligtvis kunden vissa experttjänster och sedan ökar och fördjupas samarbetet med tiden. Vi måste kunna tjäna kundens förtroende varje dag, understryker Tuula Ruokonen. Gustaf Sandström började som kundombudsman i början av 2005 då Fortum bestämde sig för att starta verksamheten för att ytterligare förbättra sin kundservice. Gustafs uppgift är att bevaka kundintressen och hantera reklamationer från kunder. Kunderna kontaktar honom antingen direkt eller genom kundservice. Det förekommer alla möjliga typer av ärenden, men de vanligaste handlar om kvaliteten på el, eldistribution och branschens svårbegripliga fakturering. I förhållande till antalet kunder görs det dock väldigt få reklamationer, säger Gustaf Sandström. När en kund kontaktar Gustaf är läget redan känsligt eftersom kunden är missnöjd. Gustaf säger att i det läget är hans viktigaste uppgift att lyssna på kunden. Han försöker reda ut ärendet redan till nästa dag, eller senast inom en vecka, beroende på hur komplicerat ärendet är. I de flesta fall hittar man en lösning som båda parter är nöjda med. Mitt syfte är dock inte att ändra rådande praxis eller rekommendationer i branschen utan att se till att Fortum följer dem. I första hand handlar mitt arbete om att ta hand om reklamationer, men lika viktigt är att utvärdera olika processer hos kundservice för att kunna eliminera eventuella fel. Målet är att ständigt förbättra servicen. FORTE 3/

18 Flera faktorer påverkar elpriset TEXT: TIIA SOININEN, COMPOSITOR OY FOTO: CRESTOCK Det är främst tre faktorer som påverkar elpriset i Norden: efterfrågan på el, hur fyllda vattenmagasinen är och priset på utsläppsrätter. Enligt marknadsmekanismerna produceras elen först på de anläggningar som har lägst driftkostnader. Anläggningar med dyrare driftkostnader används sedan efter behov. Den dyraste produktionsmetoden anger prisnivån som producenterna vill ha för att sälja el till den nordiska elmarknaden via elbörsen Nordpool. Vatten- och vindkraft är de billigaste sätten att producera el. Därefter kommer kärnkraft, kombinerad el- och värmeproduktion och de dyraste produktionsmetoderna är kol-, olje- och gaskraftverk. Det är dock inte möjligt att bygga hur många nya vattenkraftverk som helst och byggandet av nya vindkraftverk kräver stora investeringar. Om det regnar lite under sommaren måste även kolkraft användas eller så måste mer el importeras. Priset på kolkraft beror mycket på kolpriset. Dessutom har elpriset ökat på grund av utsläppshandeln som började år Varför ökar elpriset just nu? 18 FORTE 3/2008

19 Utsläppshandel 1. År 2007 var det sista övergångsåret för utsläppshandeln inom EU. Övergångsperioden har även kallats för övningsperiod och under den här perioden fanns det ett överskott på utsläppsrätter, vilket ledde till att priset på utsläppsrätter sjönk till nära noll euro per koldioxidton. Bränslen 2. Priset på bränsle som används i elproduktionen har en direkt påverkan på produktionskostnaderna och utsläppsrätterna påverkar elpriset indirekt. I början av 2007 kostade ett fat olja cirka 50 dollar. Då var det inte många som trodde att priset skulle överstiga 70 dollar under en överskådlig tid. På samma sätt I slutet av förra året började elpriset att stiga, mycket beroende på utsläppsrätter. Kyoto-avtalet trädde i kraft den 1 januari 2008 och innebär att antalet utsläppsrätter fram till år 2012 blir betydligt färre. EU-kommissionen minskade antalet utsläppsrätter med cirka tio procent för varje medlemsland. Detta förväntas leda till brist på utsläppsrätter längre fram. Bristen på utsläppsrätter innebär i sin var det inte många som trodde att priset under 2008 skulle öka från 90 dollar till över 140 dollar per fat. Även om priset under hösten, på grund av starkare dollar och en viss stabilisering av världsekonomin, har sjunkit till cirka 100 dollar per fat är priset ändå mer än dubbelt så högt som det var i början av Även priset på kol har stigit kraftigt och kostar nu dubbelt så mycket som i början av tur att priserna kommer att öka. Hittills i år har priserna redan pendlat upp och ner. Det genomsnittliga priset har legat på 20 euro per koldioxidton. Även om vi i Norden har mer vattenkraft än i Central- och Sydeuropa går elmarknaderna ständigt mot att bli mer europeiska. På en gemensam marknad är det den dyraste produktionsmetoden, ofta kolkraft, som används och som bestämmer elpriset. Kolkraft kräver många utsläppsrätter. Även om priset under hösten har sjunkit till cirka 100 dollar per fat är priset ändå dubbelt så högt som i början av förra året. utvecklingen av grossistpriserna på el EUR/MWh Spotpriser Futurpriser Holland Tysklad 60 Nordiska länder Ryssland Elräkningens två sidor Utöver elen betalar elkonsumenten även för eldistribution. Elbolaget som distribuerar elen kan vara något annat bolag än det man köper elen av. Detta beror på vilket bolag som ansvarar för distributionen i det område där man bor. Distributionsbolag har en lagstadgad skyldighet att sköta affärsverksamheten på sina områden och verksamheten regleras bland annat med hjälp av ett övre tak för tillåten vinst på verksamheten. Cirka 40 procent av elräkningen berör själva elanvändningen. Den här delen kan konsumenten konkurrensutsätta genom att välja elbolag. Resten av elräkningen består av distribution och skatter. Efter den regniga sommaren har vi som bor i Norden svårt tro att det 3.Vattenmagasinen skulle råda någon brist på vatten, tvärtom tror vi att vattenmagasinen är välfyllda. I själva verket har det under 2008 regnat helt normalt. Både i norra Sverige samt i Sydoch Nordnorge, vilket är de områden där de största vattenmagasinen ligger, har det regnat normalt. År 2008 har vattenmässigt varit ett helt vanligt år. FORTE 3/

20 Gemensamma 4. marknader och överföringsförbindelser Det byggs allt fler överföringsförbindelser med el från Norden till Europa. Från Sverige finns en förbindelse till Danmark och en direktförbindelse till Tyskland. Från Finland finns en förbindelse till Sverige, Norge, Ryssland och Baltikum. I maj öppnades även en undervattenskabel mellan Norge och Holland. Lite tillspetsat kan man säga att den billiga elen som vattenkraftverken producerar i Norge exporteras till Holland där elen kostar betydligt mer än i Norden. I Norden har spottpriset på el legat på cirka 40 euro per MWh medan det i Tyskland och Holland har legat på cirka 60 euro per MWh. Prisskillnaden märks även på terminspriserna, i Norden har terminspriserna legat på 70 euro per MWh och i Centraleuropa på 90 euro per MWh. Hur överföringsförbindelserna fungerar påverkar elpriset inom Norden. Under sommaren var det många kabelfel på förbindelserna mellan Sverige och Norge, vilket gjorde att endast hälften av överföringskapaciteten gick att använda. Detta ledde till att elpriserna sjönk i Norge medan priset har legat på en högre nivå i Sverige och i Finland. Å andra sidan har elen kostat ännu mer i Danmark och i Centraleuropa. Det har varit många kabelfel på elförbindelserna mellan Sverige och Norge, vilket ledde till att endast hälften av överföringskapaciteten gick att använda. Vad är poängen med den europeiska elmarknaden? Eftersom det är den dyraste produktionsmetoden som bestämmer börspriset på elen innebär de gemensamma elmarknaderna att produktionsformen allt oftare är kolkraft. Vi måste dock komma ihåg att den billiga nordiska elen inte enbart har varit Sveriges eller Finlands egendom, utan har skapats tack vare den norska vattenkraftproduktionen. Vi har kunnat dra nytta av den under de senaste tio till femton åren då den nordiska elmarknaden har varit verksam. I fortsättningen är det fler parter som kan dra nytta av fördelarna. Under år med låga vattenmagasin har elpriset i Norden stigit till samma nivå som i Centraleuropa. Den här typen av variationer kommer att bli färre med gemensamma marknader och tillgången på el blir säkerställd. Lotta Forssell, kommunikationschef, enheten Fortum Portofolio Trading Management I slutet av augusti rapporterades det om att elanvändningen i Finland hade minskat i början av året. På 5.Investeringar längre sikt vet man dock att elanvändningen kommer att öka. Samtidigt blir många kraftverk gamla, vilket innebär att nya kraftverk måste byggas. Enligt de senaste beräkningarna går det inte att bygga ett nytt kärnkraftverk till lägre pris än 50 euro per producerad MWh och även priset på vindkraft närmar sig hundra euro per MWh. Elanvändningen minskar enbart om industriproduktionen går ner avsevärt eller om produktionen flyttar utomlands. I Finland kommer till exempel användningen av el att minska om fler pappersbruk stängs av. Å andra sidan är många pappers bruk självförsörjande på el eftersom de har egna kraftverk som producerar el som en biprodukt från produktionen. Med andra ord kommer behovet av att investera i nya kraftverk att bestå. Fjärrvärme är lokalt även prismässigt Fjärrvärme är en välbekant uppvärmningsform, särkilt för dem som bor i en lägenhet. Anledningen är att fjärrvärme är en miljövänlig, trygg och pålitlig uppvärmningsform. Jämfört med andra uppvärmningsformer är fjärrvärme också prismässigt konkurrenskraftig. Priset består av: Energiavgift: Kunder som är anslutna till fjärrvärmenätet betalar en energiavgift på använd fjärrvärme. Energiavgiften täcker produktionen och distributionen av värme, till exempel bränslekostnaderna för att producera värmen. Grundavgift: Kunder som är anslutna till fjärrvärmenätet betalar en grundavgift på den effekt som man har beställt. Med grundavgiften finansieras fasta kostnader för fjärrvärmenätet, som till exempel reparations-, sanerings-, personaloch kapitalkostnader uppbyggnaden av stamnätet. Moms Många kraftverk blir gamla vilket innebär att nya kraftverk måste byggas. Eftersom fjärrvärme produceras lokalt med olika bränslen och produktionsmetoder påverkas priset på bränslet och utvecklingen av andra kostnader av hur mycket fjärrvärme kostar. Därför varierar priset och prissättningen sker lokalt. 20 FORTE 3/2008

Fjärrvärme. Enkel, bekväm och miljöklok uppvärmning. FV-broschyr 2011_ALE&GE_svartplåtbyte.indd 1 2011-05-02 16.06

Fjärrvärme. Enkel, bekväm och miljöklok uppvärmning. FV-broschyr 2011_ALE&GE_svartplåtbyte.indd 1 2011-05-02 16.06 Fjärrvärme Enkel, bekväm och miljöklok uppvärmning FV-broschyr 211_ALE&GE_svartplåtbyte.indd 1 211-5-2 16.6 Nu kan du sänka dina energikostnader! Det finns en rad olika faktorer som påverkar den totala

Läs mer

Konsekvenser av höjda kvotnivåer i elcertfikatsystemet på elmarknaden

Konsekvenser av höjda kvotnivåer i elcertfikatsystemet på elmarknaden Konsekvenser av höjda kvotnivåer i elcertfikatsystemet på elmarknaden Harald Klomp Riksdagsseminarium om förnybar el och elmarknaden 14-05-07 14-05-08 1 Mikael Lundin, vd Nordpool, 3 februari 14: - Om

Läs mer

Energiförbrukning. Totalförbrukningen av energi sjönk med 4 procent år 2008. Andelen förnybar energi steg till nästan 28 procent

Energiförbrukning. Totalförbrukningen av energi sjönk med 4 procent år 2008. Andelen förnybar energi steg till nästan 28 procent Energi 2009 Energiförbrukning 2008 Totalförbrukningen av energi sjönk med 4 procent år 2008 År 2008 var totalförbrukningen av energi i Finland 1,42 miljoner terajoule (TJ), vilket var 4,2 procent mindre

Läs mer

Fingrid. Kraft med ansvar.

Fingrid. Kraft med ansvar. Fingrid. Kraft med ansvar. Fingrid i korthet Fingrid Oyj:s kraftöverföringsnät 1.1.2015 400 kv stamnät 220 kv stamnät 110 kv stamnät likströmsförbindelse andras nät Elektricitet är en oskiljaktig del av

Läs mer

El- och värmeproduktion 2010

El- och värmeproduktion 2010 Energi 2011 El- och värmeproduktion 2010 El- och värmeproduktionen ökade år 2010 Den inhemska elproduktionen gick upp med 12 procent, fjärrvärmeproduktionen med 9 procent och produktionen av industrivärme

Läs mer

Nedan visas den senaste veckans medelvärden och utvecklingen från veckan innan. Systempris 2176,5 GWh 15,8 EUR/MWh Temperatur

Nedan visas den senaste veckans medelvärden och utvecklingen från veckan innan. Systempris 2176,5 GWh 15,8 EUR/MWh Temperatur 1 (12) Läget på elmarknaden Vecka 32 Ansvarig: Kaj Forsberg kaj.forsberg@ei.se Veckan i korthet En ökande elanvändning bidrog till att spotpriserna i Sverige och övriga Norden steg märkbart under den gångna

Läs mer

Dala Energi Elnät. Nyheter från. Gott Nytt År! Smart och hållbart JANUARI 2013. Dala Energi www.dalaenergi.se Tel 0247-738 20

Dala Energi Elnät. Nyheter från. Gott Nytt År! Smart och hållbart JANUARI 2013. Dala Energi www.dalaenergi.se Tel 0247-738 20 För oss är saken klar. Vi vill vara med och bygga det hållbara samhället. Att skapa en trygg energi- försörjning som minskar utsläppen av koldioxid. Om vi tillsammans blir smartare i hur vi använder energin

Läs mer

Energiförbrukning 2010

Energiförbrukning 2010 Energi 2011 Energiförbrukning 2010 Totalförbrukningen av energi ökade med 10 procent år 2010 Enligt Statistikcentralen var totalförbrukningen av energi i Finland 1,46 miljoner terajoule (TJ) år 2010, vilket

Läs mer

Handledning för pedagoger. Fem program om energi och hållbar utveckling á 10 minuter för skolår 4 6.

Handledning för pedagoger. Fem program om energi och hållbar utveckling á 10 minuter för skolår 4 6. Handledning för pedagoger Fem program om energi och hållbar utveckling á 10 minuter för skolår 4 6. Jorden mår ju pyton! Det konstaterar den tecknade programledaren Alice i inledningen till UR:s serie.

Läs mer

Energiskaffning och -förbrukning 2012

Energiskaffning och -förbrukning 2012 Energi 2013 Energiskaffning och -förbrukning 2012 Träbränslen var den största energikällan år 2012 Enligt Statistikcentralen var totalförbrukningen av energi i Finland 1,37 miljoner terajoule (TJ) år 2012,

Läs mer

Varifrån kommer elen?

Varifrån kommer elen? Varifrån kommer elen? Information om ursprungsmärkning och miljöpåverkan. Dina val påverkar vår produktion och miljön. Från och med 1 juli 2013 är det ett lagkrav att alla elhandelsbolag ska informera

Läs mer

Spara el. Enkla och konkreta tips på hur du kan banta din elräkning!

Spara el. Enkla och konkreta tips på hur du kan banta din elräkning! Spara el Enkla och konkreta tips på hur du kan banta din elräkning! 1 Det går åt mindre energi om du kokar upp en liter vatten i vattenkokaren än på spisen. Ha lock på kastrullen så ofta du kan och se

Läs mer

Basindustrin finns i hela landet

Basindustrin finns i hela landet Basindustrin finns i hela landet Viktig på orter med svag arbetsmarknad Efterfrågan på produkterna ökar varje år 375 000 direkt och indirekt sysselsatta 27 procent av varuexporten 1/3 del av industrins

Läs mer

Trots ökad tillgänglighet i den svenska kärnkraften steg de nordiska elpriserna med 18 procent under veckan som gick.

Trots ökad tillgänglighet i den svenska kärnkraften steg de nordiska elpriserna med 18 procent under veckan som gick. 1 (12) Läget på elmarknaden Vecka 14 Ansvarig: Håkan Östberg hakan.ostberg@ei.se Veckan i korthet Trots ökad tillgänglighet i den svenska kärnkraften steg de nordiska elpriserna med 18 procent under veckan

Läs mer

Energi för Europa Europeiska unionen står inför stora utmaningar inom energipolitiken. Samtidigt är EU en föregångare i kampen mot

Energi för Europa Europeiska unionen står inför stora utmaningar inom energipolitiken. Samtidigt är EU en föregångare i kampen mot Energi för Europa Europeiska unionen står inför stora utmaningar inom energipolitiken. Samtidigt är EU en föregångare i kampen mot klimatförändringen. Målet med denna broschyr är att sprida information

Läs mer

Sverige kan drabbas av elbrist i vinter. En skrift från E.ON som beskriver vad som händer vid en eventuell situation med elbrist

Sverige kan drabbas av elbrist i vinter. En skrift från E.ON som beskriver vad som händer vid en eventuell situation med elbrist Elbrist i vinter? Foto: Bo Nystrand Sverige kan drabbas av elbrist i vinter En skrift från E.ON som beskriver vad som händer vid en eventuell situation med elbrist Foto: Bo Nystrand När det blir riktigt

Läs mer

Ren energi för framtida generationer

Ren energi för framtida generationer Ren energi för framtida generationer Ren energi för framtida generationer Fortums mål är att skapa energi som gör livet bättre för nuvarande och framtida generationer. För att uppnå detta investerar vi

Läs mer

Pressinformation. 11 april 2007

Pressinformation. 11 april 2007 Pressinformation 11 april 2007 Elmarknadsrapport Av Anna Eriksmo, E.ON Energihandel Nordic E.ON Sverige AB (Publ) 205 09 Malmö www.eon.se Johan Aspegren Tel 040-25 58 75 Fax 040-97 05 91 Johan.aspegren@eon.se

Läs mer

Elprisutveckling samt pris på terminskontrakt

Elprisutveckling samt pris på terminskontrakt Pressinformation E.ON Sverige AB (Publ) 205 09 Malmö www.eon.se 2007-05-15 Elmarknadsrapport Av Anna Eriksmo, E.ON Energihandel Nordic Johan Aspegren Tel 040-25 58 75 Fax 040-97 05 91 Johan.aspegren@eon.se

Läs mer

Stoppa onödan! Många bäckar små... Låt inte pengarna rinna iväg. Vad kan du göra åt dyra elräkningar? Här får du råd. om kallt och varmt vatten

Stoppa onödan! Många bäckar små... Låt inte pengarna rinna iväg. Vad kan du göra åt dyra elräkningar? Här får du råd. om kallt och varmt vatten Stoppa onödan! Många bäckar små... Låt inte pengarna rinna iväg. Vad kan du göra åt dyra elräkningar? Här får du råd. om kallt och varmt vatten Hur mycket energi som går åt i ditt hushåll beror på många

Läs mer

Department of Technology and Built Environment. Energiflödesanalys av Ljusdals kommun. Thomas Fredlund, Salahaldin Shoshtari

Department of Technology and Built Environment. Energiflödesanalys av Ljusdals kommun. Thomas Fredlund, Salahaldin Shoshtari Department of Technology and Built Environment Energiflödesanalys av Ljusdals kommun Thomas Fredlund, Salahaldin Shoshtari Examensarbete 30 hp, D-nivå Energisystem 1 Bakgrund Beställare av denna analys

Läs mer

Frågor och svar om el

Frågor och svar om el Frågor och svar om el Fråga: Varför ser fakturan annorlunda ut nu? Istället för en räkning från Söderhamn NÄRA så har jag fått två? Du som har Källmärkt el från Söderhamn NÄRA elhandel undrar kanske varför

Läs mer

Lönsamhetsberäkning för småskalig biodiesel CHP

Lönsamhetsberäkning för småskalig biodiesel CHP Inledning Lönsamhetsberäkning för småskalig biodiesel CHP I förstudie kommer lönsamhetsberäkningar att göras för ett biodieselaggregat som har möjlighet att producera både el och värme hädanefter CHP.

Läs mer

Fingrid i korthet. Fingrid Oyj:s kraftöverföringsnät 1.1.2011

Fingrid i korthet. Fingrid Oyj:s kraftöverföringsnät 1.1.2011 Det lyser i landet 2 Fingrid i korthet Elektricitet är en oskiljaktig del av varje finländares vardag. Finland fungerar med el. Fingrid är ett företag som ansvarar för att stamnätet dvs. elöverföringssystemet

Läs mer

Stoppa onödan! Många bäckar små... Låt inte pengarna rinna iväg. Vad kan du göra åt dyra elräkningar? Här får du råd. om kallt och varmt vatten

Stoppa onödan! Många bäckar små... Låt inte pengarna rinna iväg. Vad kan du göra åt dyra elräkningar? Här får du råd. om kallt och varmt vatten Stoppa onödan! Många bäckar små... Låt inte pengarna rinna iväg. Vad kan du göra åt dyra elräkningar? Här får du råd. om kallt och varmt vatten Hur mycket energi som går åt i ditt hushåll beror på många

Läs mer

El- och värmeproduktion 2012

El- och värmeproduktion 2012 Energi 2013 El- och värmeproduktion 2012 Andelen förnybara energikällor inom el- och värmeproduktionen ökade år 2012 År 2012 producerades 67,7 TWh el i Finland. Produktionen minskade med fyra procent från

Läs mer

hur bygger man energieffektiva hus? en studie av bygg- och energibranschen i samverkan

hur bygger man energieffektiva hus? en studie av bygg- och energibranschen i samverkan hur bygger man energieffektiva hus? en studie av bygg- och energibranschen i samverkan Miljöpåverkan berör oss alla Att minska energianvändning och utsläpp av växthusgaser är ett övergripande samhällsmål

Läs mer

Enkätundersökning. Villaägarnas Riksförbund 2010-04-20

Enkätundersökning. Villaägarnas Riksförbund 2010-04-20 Enkätundersökning Villaägarnas Riksförbund 2010-04-20 Pronto Communication AB Kammakargatan 48 111 60 Stockholm T +46 8 23 01 00 F +46 8 23 01 05 info@prontocommunication.se Bakgrund Pronto har på uppdrag

Läs mer

El- och värmeproduktion 2011

El- och värmeproduktion 2011 Energi 2012 El- och värmeproduktion 2011 Energiproduktionen och fossila bränslen nedåtgående år 2011 Komplettering 18.10.2012. Tillägg av översikten El- och värmeproduktionen samt bränslen 2011. Den inhemska

Läs mer

Energiskaffning och -förbrukning 2011

Energiskaffning och -förbrukning 2011 Energi 2012 Energiskaffning och -förbrukning 2011 Totalförbrukningen av energi minskade med 5 procent år 2011 Enligt Statistikcentralen var totalförbrukningen av energi i Finland 1,39 miljoner terajoule

Läs mer

Energismarta tips. Tänkvärt! Bra för både miljön och plånboken. Tillsammans kan vi spara energi och sänka kostnaderna i bostadsrättsföreningen!

Energismarta tips. Tänkvärt! Bra för både miljön och plånboken. Tillsammans kan vi spara energi och sänka kostnaderna i bostadsrättsföreningen! Tänkvärt! Tillsammans kan vi spara energi och sänka kostnaderna i bostadsrättsföreningen! Energismarta tips Bra för både miljön och plånboken Smarta energitips som både sparar pengar och är bra för miljön.

Läs mer

Energimarknadsrapport - elmarknaden

Energimarknadsrapport - elmarknaden 2014-02-14 Energimarknadsrapport - elmarknaden Läget på elmarknaden, vecka 7, år 2014 vecka 7, år 2014 2 (19) Sammanfattning Under veckan sjönk nivån i Sveriges vattenmagasin med 3,2 procentenheter och

Läs mer

Energimarknadsrapport - elmarknaden

Energimarknadsrapport - elmarknaden 2014-04-11 Energimarknadsrapport - elmarknaden Läget på elmarknaden, vecka 15, år 2014 vecka 15, år 2014 2 (18) Sammanfattning Under veckan sjönk nivån i Sveriges vattenmagasin med 3,1 procentenheter och

Läs mer

En rapport från Villaägarnas Riksförbund

En rapport från Villaägarnas Riksförbund VATTENFALLS VINST Q1 2009 En rapport från Villaägarnas Riksförbund 2009-04-29 Denna rapport är framtagen av Villaägarnas Riksförbund för att belysa de stora elbolagens vinster. Rapporten är framtagen med

Läs mer

VB Energi i samarbete för ett hållbart samhälle!

VB Energi i samarbete för ett hållbart samhälle! t VB Energi i samarbete för ett hållbart samhälle! VB Energi stödjer Ludvika/Fagersta i omställningen till en hållbar energianvändning Miljoner kronor VB Energigruppen - Investeringar 180,0 160,0 140,0

Läs mer

Allra lägst priser i det nordiska systemet noterades under veckan i västra Danmark (DK1). De högsta priserna fanns i östra Danmark (DK2).

Allra lägst priser i det nordiska systemet noterades under veckan i västra Danmark (DK1). De högsta priserna fanns i östra Danmark (DK2). 1 (11) Läget på elmarknaden Vecka 41 Ansvarig: Kaj Forsberg kaj.forsberg@ei.se Veckan i korthet Utvecklingen på elmarknaden under vecka 41 var blandad. Spotpriserna sjönk i förhållande till veckan innan.

Läs mer

BILAGA VERKSAMHETSGENOMLYSNING

BILAGA VERKSAMHETSGENOMLYSNING BILAGA VERKSAMHETSGENOMLYSNING Publicerad: Syftet med verksamhetsgenomlysningen är att den ska utgöra ett verktyg för att öka kundernas möjlighet till insyn i fjärrvärmeverksamheten och därigenom möjliggöra

Läs mer

Klarar ditt företag ett elpris på 2-3 kr/kwh? (d v s 2-3 gånger dagens elpris)

Klarar ditt företag ett elpris på 2-3 kr/kwh? (d v s 2-3 gånger dagens elpris) Klarar ditt företag ett elpris på 2-3 kr/kwh? (d v s 2-3 gånger dagens elpris) Priset räknas inte längre i ören De låga svenska energipriserna är ett minne blott. På en allt mer integrerad nordisk och

Läs mer

Läget på elmarknaden Vecka 43. Veckan i korthet. Ansvarig: Lovisa Elfman

Läget på elmarknaden Vecka 43. Veckan i korthet. Ansvarig: Lovisa Elfman 1 (11) Läget på elmarknaden Vecka 43 Ansvarig: Lovisa Elfman lovisa.elfman@ei.se Veckan i korthet Mildare väderlek och nederbörd ledde till fallande priser på den nordiska spotmarknaden. Även på den finansiella

Läs mer

Energiklok bostadsrättsförening

Energiklok bostadsrättsförening Energiklok bostadsrättsförening Kristina Landfors 15 maj 2014 Effektivare användning av el 2014-05-12 Var tar elen vägen? Fastighetsel Uppvärmning Drift av fläktar och pumpar Belysning i trapphus, tvättstugor

Läs mer

Energisituation idag. Produktion och användning

Energisituation idag. Produktion och användning Energisituation idag Produktion och användning Svensk energiproduktion 1942 Energislag Procent Allmänna kraftföretag, vattenkraft 57,6 % Elverk 6,9 % Industriella kraftanläggningar (ved mm) 35,5 % Kärnkraft

Läs mer

Allmänheten och växthuseffekten 2006

Allmänheten och växthuseffekten 2006 Allmänheten och växthuseffekten Allmänhetens kunskap om och inställning till växthuseffekten, med fokus på egna åtgärder, statliga styrmedel och företagens ansvar Frågorna om allmänhetens kunskaper om

Läs mer

Min energi TILL DIG SOM ÄR KUND HOS VATTENFALL VÅR 2013

Min energi TILL DIG SOM ÄR KUND HOS VATTENFALL VÅR 2013 Min energi TILL DIG SOM ÄR KUND HOS VATTENFALL VÅR 2013 Premiär för Mina Sidorappen Med Vattenfall i mobilen får du koll på elen Nyhet! Styr ditt hem med Smart Plug Få energi från solen FOTO: Henrik Trygg,

Läs mer

Vindkraft. Varför? Finns det behov? Finns det ekonomi i vindkraft? Samverkan ett recept till framgång!

Vindkraft. Varför? Finns det behov? Finns det ekonomi i vindkraft? Samverkan ett recept till framgång! Vindkraft Varför? Finns det behov? Finns det ekonomi i vindkraft? Samverkan ett recept till framgång! Klimatförändring är ett faktum V i t ä n k e r p å m o r g o n d a g e n s e n e r g i b e h o v -

Läs mer

Vindkraft. En investering i framtiden

Vindkraft. En investering i framtiden Vindkraft En investering i framtiden Att som företag eller privatperson investera i vindkraft är säkert och lönsamt. Företagspresentation GoldWind är en ekonomisk förening som investerar i förnyelsebar

Läs mer

Nedan visas den senaste veckans medelvärden och utvecklingen från veckan innan. Systempris 2206,8 GWh 27,9 EUR/MWh Temperatur

Nedan visas den senaste veckans medelvärden och utvecklingen från veckan innan. Systempris 2206,8 GWh 27,9 EUR/MWh Temperatur 1 (12) Läget på elmarknaden Vecka 33 Ansvarig: Sigrid Granström Sigrid.granstrom@ei.se Veckan i korthet En ökande elanvändning bidrog till att spotpriserna i Sverige och övriga Norden steg märkbart under

Läs mer

Lägesrapport Nordisk elmarknad

Lägesrapport Nordisk elmarknad 214-12-22 E.ON Sverige AB Veckorapport, v. 52 Lägesrapport Nordisk elmarknad Sammanfattning Förra veckans nordiska spotpris blev 3,6 EUR/MWh, vilket var som förväntat. Uppdaterade siffror visar att det

Läs mer

Mer än bara värme. Energieffektiv fjärrvärme för ett hållbart Göteborg

Mer än bara värme. Energieffektiv fjärrvärme för ett hållbart Göteborg 1 Mer än bara värme Energieffektiv fjärrvärme för ett hållbart Göteborg 2 Tillsammans kan vi bidra till en hållbar stad. Och sänka dina energikostnader. I 150 år har vi jobbat nära dig. För du vet väl

Läs mer

Miljöredovisning 2016 tillsammans för en hållbar framtid

Miljöredovisning 2016 tillsammans för en hållbar framtid Miljöredovisning 2016 tillsammans för en hållbar framtid Miljöfrågorna är viktiga för oss. För Sundsvall Energi står miljöfrågorna i fokus. Det är en del av vår vardag och vi jobbar aktivt för att ständigt

Läs mer

Fortsatt milt väder och gott om vatten i magasinen bidrog till att elpriserna under veckan som gick föll med 6 procent.

Fortsatt milt väder och gott om vatten i magasinen bidrog till att elpriserna under veckan som gick föll med 6 procent. 1 (12) Läget på elmarknaden Vecka 11 Ansvarig: Sigrid Granström sigrid.granstrom@ei.se Veckan i korthet Fortsatt milt väder och gott om vatten i magasinen bidrog till att elpriserna under veckan som gick

Läs mer

Världens första koldioxidfria fordonsfabrik.

Världens första koldioxidfria fordonsfabrik. Världens första koldioxidfria fordonsfabrik. Ett samarbete för framtiden. Volvo Lastvagnars fabrik i Tuve utanför Göteborg byggdes 1982 och är 87 000 kvadratmeter stor. Där produceras varje år över 20

Läs mer

El- och värmeproduktion 2009

El- och värmeproduktion 2009 Energi 2010 El och värmeproduktion 2009 Produktionen av el och industrivärme minskade år 2009 Enligt Statistikcentralens statistik över el och värmeproduktionen minskade elproduktionen och totalförbrukningen

Läs mer

Energismart, javisst! Tips för en energieffektivare vardag.

Energismart, javisst! Tips för en energieffektivare vardag. Energismart, javisst! Tips för en energieffektivare vardag. Det är lätt att vara energismart, bara man vet hur. Vi vet att många idag vill leva lite energismartare både för den egna hushållskassans och

Läs mer

myter om energi och flyttbara lokaler

myter om energi och flyttbara lokaler 5 myter om energi och flyttbara lokaler myt nr: 1 Fakta: Värmebehovet är detsamma oavsett vilket uppvärmningssätt man väljer. Det går åt lika mycket energi att värma upp en lokal vare sig det sker med

Läs mer

Vart tredje företag minskar sina kostnader trots högkonjunkturen

Vart tredje företag minskar sina kostnader trots högkonjunkturen Swedbank Analys Nr 28 5 december 2006 Vart tredje företag minskar sina kostnader trots högkonjunkturen Andelen småföretag som planerar att skära sina kostnader har minskat till 36 % från 45 % våren 2005.

Läs mer

Sveriges villaägare om energi, uppvärmning och miljö. Rapport oktober 2008

Sveriges villaägare om energi, uppvärmning och miljö. Rapport oktober 2008 Sveriges villaägare om energi, uppvärmning och miljö Rapport oktober 2008 Välkommen till villapanelen Villapanelen är den första oberoende och opolitiska panelen som speglar villaägarnas åsikter inom olika

Läs mer

Låg elanvändning och en stark hydrologisk balans bidrog till fortsatt låga svenska spotpriser för årstiden under veckan som gick.

Låg elanvändning och en stark hydrologisk balans bidrog till fortsatt låga svenska spotpriser för årstiden under veckan som gick. 1 (12) Läget på elmarknaden Vecka 31 Ansvarig: Håkan Östberg hakan.ostberg@ei.se Veckan i korthet Låg elanvändning och en stark hydrologisk balans bidrog till fortsatt låga svenska spotpriser för årstiden

Läs mer

Biobränslemarknaden En biobränsleleverantörs perspektiv

Biobränslemarknaden En biobränsleleverantörs perspektiv Biobränslemarknaden En biobränsleleverantörs perspektiv Roger Johansson Biobränslekoordinator, Sveaskog Panndagarna 9 10 feb 2011 Innehåll Kort om Sveaskog Marknadssituation biobränsle Sverige Utblick

Läs mer

Energimarknadsrapport - elmarknaden

Energimarknadsrapport - elmarknaden 2014-03-07 Energimarknadsrapport - elmarknaden Läget på elmarknaden, vecka 10, år 2014 vecka 10, år 2014 2 (18) Sammanfattning Under veckan sjönk nivån i Sveriges vattenmagasin med 3,0 procentenheter och

Läs mer

Nu sänker vi. temperaturen. i göteborg. Och gör fjärrvärmepriset mera påverkbart.

Nu sänker vi. temperaturen. i göteborg. Och gör fjärrvärmepriset mera påverkbart. Nu sänker vi temperaturen i göteborg Och gör fjärrvärmepriset mera påverkbart. 1 Allt för Göteborg Vi på Göteborg Energi har bara en uppgift och det är att ge kraft åt Göteborg. För att uttrycka det lite

Läs mer

Energieffektivisering i BRF. Kristina Landfors, K-Konsult Energi Örebro 30 september 2009

Energieffektivisering i BRF. Kristina Landfors, K-Konsult Energi Örebro 30 september 2009 Energieffektivisering i BRF Kristina Landfors, K-Konsult Energi Örebro 30 september 2009 Dagens presentation Är det intressant att spara energi? Ett exempel Tre steg mot effektivare energianvändning Energideklarationen

Läs mer

Fjärrvärme Prislista småhus. Gäller 2012-01-01 2012-12-31 Linköping

Fjärrvärme Prislista småhus. Gäller 2012-01-01 2012-12-31 Linköping Fjärrvärme Prislista småhus Gäller 2012-01-01 2012-12-31 Linköping Fjärrvärme positiv energi Fjärrvärme är positiv energi. Med fjärrvärme kan du lämna bekymren bakom dig. Den ger en säker och bekväm uppvärmning.

Läs mer

Fortsatt varmt väder och prognoser med fortsatt värme och ytterligare nederbörd fortsätter att pressa marknadens förväntningar på vinterns elpriser.

Fortsatt varmt väder och prognoser med fortsatt värme och ytterligare nederbörd fortsätter att pressa marknadens förväntningar på vinterns elpriser. 1 (1) Läget på elmarknaden Vecka 5 Ansvarig: Jens Lundgren Jens.lungren@ei.se Veckan i korthet Fortsatt varmt väder och prognoser med fortsatt värme och ytterligare nederbörd fortsätter att pressa marknadens

Läs mer

OBS!! För att kunna få chans på priset måste du ha skapat ditt konto, fyllt i dina referenser och gjort inläsningar av mätardata för hela februari.

OBS!! För att kunna få chans på priset måste du ha skapat ditt konto, fyllt i dina referenser och gjort inläsningar av mätardata för hela februari. På www.toptensverige.se och energimyndigheten hittar du bra produkter. * värsta = används många timmar (h) per dag och använder mycket energi (kwh) OBS!! För att kunna få chans på priset måste du ha skapat

Läs mer

Fjärrvärme Enkelt och pålitligt i din vardag

Fjärrvärme Enkelt och pålitligt i din vardag Fjärrvärme Enkelt och pålitligt i din vardag Vad är fjärrvärme? Fjärrvärme är en effektiv och hållbar energilösning som ger dig en enkel och pålitlig vardag. Det är den vanligaste uppvärmningsformen i

Läs mer

Samhällsekonomiska begrepp.

Samhällsekonomiska begrepp. Samhällsekonomiska begrepp. Det är väldigt viktigt att man kommer ihåg att nationalekonomi är en teoretisk vetenskap. Alltså, nationalekonomen försöker genom diverse teorier att förklara hur ekonomin fungerar

Läs mer

Fortsatt kyla och utebliven snösmältning medförde att onsdagens systempris blev det högsta på över två månader.

Fortsatt kyla och utebliven snösmältning medförde att onsdagens systempris blev det högsta på över två månader. 1 (12) Läget på elmarknaden Vecka 16 Ansvarig: Håkan Östberg hakan.ostberg@ei.se Veckan i korthet Fortsatt kyla och utebliven snösmältning medförde att onsdagens systempris blev det högsta på över två

Läs mer

Framtida prisskillnader mellan elområden 2012-06-12

Framtida prisskillnader mellan elområden 2012-06-12 Framtida prisskillnader mellan elområden 2012-06-12 Modity Energy Trading Energihandel som skapar kundvärden Modity ska vara en attraktiv och självklar motpart i alla former av bilateral och marknadsbaserad

Läs mer

EU:s klimat- och miljöstrategi hur agerar elbranschen? Värmeforsks jubiléumskonferens 24 januari 2008 Bo Källstrand, VD Svensk Energi

EU:s klimat- och miljöstrategi hur agerar elbranschen? Värmeforsks jubiléumskonferens 24 januari 2008 Bo Källstrand, VD Svensk Energi EU:s klimat- och miljöstrategi hur agerar elbranschen? Värmeforsks jubiléumskonferens 24 januari 2008 Bo Källstrand, VD Svensk Energi EU:s paket en enorm utmaning Klara klimatmålen Klara förnybarhetsmålen

Läs mer

LAGÄNDRINGAR 1 JANUARI 2007

LAGÄNDRINGAR 1 JANUARI 2007 Energimyndigheten informerar om elcertifikatsystemet Lagändringar OM ELCERTIFIKAT Elcertifikatsystemet är ett marknadsbaserat stödsystem som syftar till att öka den förnybara elproduktionen med 17 TWh

Läs mer

SVENSKT KVALITETSINDEX. Energi 2014. SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se

SVENSKT KVALITETSINDEX. Energi 2014. SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se SVENSKT KVALITETSINDEX Energi 2014 SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se 2 För ytterliga information besök vår hemsida (www.kvalitetsindex.se) eller kontakta; Maria Söder, telefon: 070 220 89

Läs mer

Miljöredovisning 2014

Miljöredovisning 2014 Miljöredovisning 2014 Vi är stolta över vår fjärrvärmeproduktion som nu består av nära 100 % återvunnen energi. Hans-Erik Olsson Kvalitetsstrateg vid Sundsvall Energi Miljöfrågorna är viktiga för oss.

Läs mer

Energismarta tips. Bra för både miljön och plånboken

Energismarta tips. Bra för både miljön och plånboken Energismarta tips Bra för både miljön och plånboken Smarta energitips som både sparar pengar och är bra för miljön. Vet du att du gör en insats för miljön, bara genom att leva ditt vanliga vardagsliv?

Läs mer

Fjärrvärme och Fjärrkyla

Fjärrvärme och Fjärrkyla Fjärrvärme och Fjärrkyla hej jag heter Linus Nilsson och jag går första året på el och energiprogrammet på Kaplanskolan. I den har boken kommer jag förklara hur fjärrvärme och fjärrkyla fungerar. Innehålsförteckning:

Läs mer

Energianskaffning, -förbrukning och -priser

Energianskaffning, -förbrukning och -priser Energi 2011 Energianskaffning, förbrukning och priser 2010, 4:e kvartalet Totalförbrukningen av energi ökade med 9 procent år 2010 Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var totalförbrukningen

Läs mer

BERGVÄRME FÖR EN BÄTTRE EKONOMI BRF STAREN 1

BERGVÄRME FÖR EN BÄTTRE EKONOMI BRF STAREN 1 BERGVÄRME FÖR EN BÄTTRE EKONOMI BRF STAREN 1 INFORMATION OM MÖJLIGHETEN ATT BYTA FRÅN FJÄRRVÄRME TILL BERGVÄRME UTSKICK TILL MEDLEMMARNA ǀ APRIL 2015 UNDERLAGET ÄR FRAMTAGET AV ENEO SOLUTIONS AB I SAMMARBETE

Läs mer

Det här är elcertifikatsystemet

Det här är elcertifikatsystemet MEDDELANDE 1 (7) Datum 2003-04-23 Dnr Det här är elcertifikatsystemet Den 1 maj år 2003 införs elcertifikatsystemet som ska ge en ökad elproduktion från sol, vind, vattenkraft och biobränslen. Systemet

Läs mer

Lägesrapport Nordisk elmarknad

Lägesrapport Nordisk elmarknad 214-12-1 E.ON Sverige AB Veckorapport, v. 49 Lägesrapport Nordisk elmarknad Sammanfattning Förra veckans nordiska spotpris blev 32,3 EUR/MWh, vilket var något lägre än förväntat. Uppdaterade siffror visar

Läs mer

Effektivisera din elkonsumtion

Effektivisera din elkonsumtion Effektivisera din elkonsumtion L nsamma tips Ett projektarbete Av Tim Vesterberg & Martin Persson Introduktion av folder I denna folder presenteras ekonomiskt lönsamma energieffektiviseringstips. Syftet

Läs mer

Prisdiskussioner och Moditys senaste prognoser

Prisdiskussioner och Moditys senaste prognoser 2014-11-14 Prisdiskussioner och Moditys senaste prognoser Inledning I detta månadsbrev har vi delat upp prisdiskussionen i tre delar; kort sikt (Q1-15), medellång sikt (år 2015) samt lång sikt. För analysen

Läs mer

Elkundernas attityder till elpriset, kraftbolagen och miljön. En enkätundersökning av Villaägarnas Riksförbund

Elkundernas attityder till elpriset, kraftbolagen och miljön. En enkätundersökning av Villaägarnas Riksförbund Elkundernas attityder till elpriset, kraftbolagen och miljön En enkätundersökning av Villaägarnas Riksförbund Sammanfattning 19 av 20 är missnöjda med elpriset. Förtroendet för kraftbolagen är mycket lågt

Läs mer

Frågor och svar. Sandviken Energi + Bixia = sant Ver. 1.3

Frågor och svar. Sandviken Energi + Bixia = sant Ver. 1.3 Frågor och svar Sandviken Energi + Bixia = sant Ver. 1.3 ÖVERGRIPANDE Fråga 1: Fråga 2: Fråga 3: Fråga 4: Fråga 5: Fråga 6: Varför blir Sandviken Energi nu Bixia? Vi går samman med Bixia för att bli starkare

Läs mer

Milda och blöta långtidsprognoser fortsätter att pressa marknadens förväntningar om vinterns elpriser.

Milda och blöta långtidsprognoser fortsätter att pressa marknadens förväntningar om vinterns elpriser. 1 (11) Läget på elmarknaden Vecka 49 Ansvarig: Håkan Östberg hakan.ostberg@ei.se Veckan i korthet Milda och blöta långtidsprognoser fortsätter att pressa marknadens förväntningar om vinterns elpriser.

Läs mer

Fjärrvärme enklare, säkrare, renare

Fjärrvärme enklare, säkrare, renare Fjärrvärme enklare, säkrare, renare 1 Innehåll Så fungerar fjärrvärme Här finns Fortums fjärrvärme Kundnytta Ett långsiktigt klimatarbete Tjänstestrategi Energitjänster Vad vi gör nu och framåt Fjärrvärmen

Läs mer

Lägesrapport Nordisk elmarknad

Lägesrapport Nordisk elmarknad 214-1-6 E.ON Sverige AB Veckorapport, v. 41 Lägesrapport Nordisk elmarknad Sammanfattning Förra veckans nordiska spotpris blev 34, EUR/MWh, vilket var något lägre än förväntat. Uppdaterade siffror visar

Läs mer

Energimarknadsrapport - elmarknaden

Energimarknadsrapport - elmarknaden 2014-01-24 Energimarknadsrapport - elmarknaden Läget på elmarknaden, vecka 4, år 2014 vecka 4, år 2014 2 (17) Sammanfattning Fyllnadsgraden i Sveriges vattenmagasin är 60,1 procent i slutet av vecka 3

Läs mer

Energiframtiden med nollvision för klimatet!

Energiframtiden med nollvision för klimatet! Energiframtiden med nollvision för klimatet! Svensk energi- och klimatpolitik måste utformas efter det faktum att Sverige är en del av Europa. Dagens svenska politik utgår fortfarande från ett snävt nationellt

Läs mer

De svenska spotpriserna fortsätter att följa varandra inom elområdena även om priset var marginellt högre i SE4 jämfört med övriga tre elområden.

De svenska spotpriserna fortsätter att följa varandra inom elområdena även om priset var marginellt högre i SE4 jämfört med övriga tre elområden. 1 (11) Läget på elmarknaden Vecka 42 Ansvarig: Elin Söderlund elin.soderlund@ei.se Veckan i korthet I genomsnitt gick priserna ner med 3 procent under förra veckan. Nedgången kan delvis förklaras av att

Läs mer

Priserna i Norden gick upp både på råkraftmarknaden och den finansiella marknaden under vecka 45 som en reaktion på kallare och torrare väderlek.

Priserna i Norden gick upp både på råkraftmarknaden och den finansiella marknaden under vecka 45 som en reaktion på kallare och torrare väderlek. 1 (11) Läget på elmarknaden Vecka 45 Ansvarig: Lovisa Elfman lovisa.elfman@ei.se Veckan i korthet Priserna i Norden gick upp både på råkraftmarknaden och den finansiella marknaden under vecka 45 som en

Läs mer

Lägesrapport Nordisk elmarknad

Lägesrapport Nordisk elmarknad 215-3-3 E.ON Sverige AB Veckorapport, v. 14 Lägesrapport Nordisk elmarknad Sammanfattning Förra veckans nordiska spotpris blev 25,9 EUR/MWh, vilket var högre än förväntat. Uppdaterade siffror visar att

Läs mer

LATHUND olika begrepp som förekommer i branschen

LATHUND olika begrepp som förekommer i branschen LATHUND olika begrepp som förekommer i branschen Januari 2010 Siffror 1 TWh = 1 000 GWh = 1 000 000 MWh = 1 000 000 000 kwh Sveriges totala elproduktionseffekt år 2009 = cirka 34 000 MW Sveriges sammanlagda

Läs mer

Flertalet elbolag bryter mot ny konsumentlag

Flertalet elbolag bryter mot ny konsumentlag Pressmeddelande 2007-01-17 Flertalet elbolag bryter mot ny konsumentlag Åtskilliga elbolag bryter mot lagen. Den 1 januari 2007 trädde Förändringar i lagen om elcertifikat i kraft, vilket ska underlätta

Läs mer

Under veckan som gick närmade sig systempriset i Norden det svenska priset på el. I Sverige gick priserna ned medan systempriset i Norden ökade.

Under veckan som gick närmade sig systempriset i Norden det svenska priset på el. I Sverige gick priserna ned medan systempriset i Norden ökade. 1 (11) Läget på elmarknaden Ansvarig: Elin Söderlund elin.soderlund@ei.se Veckan i korthet Under veckan som gick närmade sig systempriset i Norden det svenska priset på el. I Sverige gick priserna ned

Läs mer

Vinden. En framtidskraft.

Vinden. En framtidskraft. Vinden. En framtidskraft. Skellefteå Kraft tar tillvara en oändlig naturresurs Skellefteå Kraft ser vindkraft som ett betydelsefullt energislag i företagets elproduktion. Vinden är en oändlig naturresurs

Läs mer

Fjärrvärme Prislista småhus Mini - för hus med låg energiförbrukning. Gäller 2012-01-01 2012-12-31

Fjärrvärme Prislista småhus Mini - för hus med låg energiförbrukning. Gäller 2012-01-01 2012-12-31 Fjärrvärme Prislista småhus Mini - för hus med låg energiförbrukning Gäller 2012-01-01 2012-12-31 Fjärrvärme positiv energi Fjärrvärme är positiv energi. Med fjärrvärme kan du lämna bekymren bakom dig.

Läs mer

Tillgängligheten i den svenska kärnkraften är i dagsläget 58 procent efter att Ringhals 1 och Forsmark 1 kommit åter i drift under veckan.

Tillgängligheten i den svenska kärnkraften är i dagsläget 58 procent efter att Ringhals 1 och Forsmark 1 kommit åter i drift under veckan. 1 (11) Läget på elmarknaden Vecka 33 Ansvarig: Elin Larsson elin.larsson@ei.se Veckan i korthet Ökad import höll nere elpriserna i Norden. Systempriset för Nord Pool Spot var i genomsnitt 34,1 EUR/MWh

Läs mer

Moditys pristro kort, medel och lång sikt

Moditys pristro kort, medel och lång sikt Juni 2015 Moditys pristro kort, medel och lång sikt Kraftläget inför sommaren och hösten Vi har en mycket hög kraftbalans inför sommaren. Det betyder att vi har mycket vatten i systemet och det är högst

Läs mer

Seminarium om elsystemet

Seminarium om elsystemet 2014-06-04 1 (5) Seminarium om elsystemet Under seminariet om elsystemet ställdes följande frågor till grupperna: Vad krävs för att uppnå långsiktig hållbarhet (ekonomisk, ekologisk och social) i det svenska

Läs mer

Uppföljning av Energiplan 2008 Nulägesbeskrivning

Uppföljning av Energiplan 2008 Nulägesbeskrivning Nulägesbeskrivning Lerum 2013-04-10 Innehåll Energiplan 2008 uppföljning 4 Sammanfattning 6 Uppföljning Mål 7 Minskade fossila koldioxidutsläpp... 7 Mål: År 2020 har de fossila koldioxidutsläppen minskat

Läs mer

Vill du bli ett energigeni? Lärarhandledning

Vill du bli ett energigeni? Lärarhandledning Vill du bli ett energigeni? Lärarhandledning Utbildningsmaterialet Vill du bli ett energigeni är tänkt som ett kompletterande material i samhällskunskaps- och fysikundervisning i årskurserna 4 9, för inspiration,

Läs mer