Design med Omtankes Hållbara idéer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Design med Omtankes Hållbara idéer"

Transkript

1 Design med Omtankes Hållbara idéer 1

2 5E I arbetet med hållbar utveckling finns det många faktorer att ta hänsyn till. Den optimala lösningen ur alla aspekter finns sällan eller är ofta mycket svår att uppnå direkt, i det fall man har lyckats definiera den. Design med Omtanke använder fem nycklar till hållbar utveckling: Estetik, Ekologi, Etik, Ekonomi och Engagemang. Detta idédokument har syftet att ge projektgruppen inspirerande tuvor att hoppa på, mot en mer hållbar miljö Vi har därför riktat in oss på val av material och produkter som är relaterade till en fysisk miljö Utöver detta finns naturligtvis en massa andra bra hållbara saker som ni kan göra i er verksamhet! De flesta idéerna är praktiskt testade och en del är även vetenskapligt belagt. Engagemang 3

3 Skapa ett kreativt klimat med högt i tak Projektets gemensamma grund, delaktighet och visioner ger en bra grund för vidare arbete inom verksamheten. Medbestämmande, delaktighet och delegering av ansvar inom verksamheten är viktiga nycklar för att skapa nöjda medarbetare och kunder. Mångfald i arbetsgrupper, vad gäller exempelvis kön, ålder, bakgrund och funktion/yrke ger många infallsvinklar på samma fråga. Att tillåta att man misslyckas är viktigt, liksom att tillåta olika lösningar på samma fråga. Detta gäller även miljön. En miljö som tillåter många sätt att tillgodose samma behov och inte pekar ut»misslyckanden«stimulerar brukarens kreativa förmåga. Sök kunskap och inspiration utanför den egna världen Fokusera på aktivitet, funktion och upplevelse istället för den traditionella lösningen när ni ska vara nyskapande. Ofta finns lösningen på ert problem/ behov i en helt annan bransch som har likartade aktiviteter eller liknande värderingar.»think outside the box«, använd visioner för att vidga vyerna, arbeta gärna med analogier och stimulans från helt andra områden. Ta in kreativa personer från helt andra områden för att vända på perspektivet, och låt dem bidra med de kunskaper de har. Leta upp den senaste forskningen och lär av andra. Vad händer på universiteten/högskolorna inom ert område, kan ni be dem komma tiller och berätta? Kan ni åka på studiebesök på andra arbetsplatser, kanske inte bara inom ert eget arbetsområde utan annat som kan ge inspiration? Möjliggör bred delaktighet Stimulera den sociala ekonomin, samarbeten och ideella initiativ. Bjud in personer från exempelvis Handikapprörelsen, Naturskyddsföreningen, Svensk form m fl som kan ge er goda råd. Möjliggör förvaltarskap, ägarskap, fadderskap. Enskilda eldsjälar kan få möjligheter att ta ett ansvar för gemensamma ytor/platser/om de vill det. Ett exempel är fadderskap för konst i offentlig miljö som har startat i Borås. Kommunen har kölistor med människor som vill vara fadder för flera offentliga konstverk. Skadegörelse rapporteras och kan åtgärdas direkt. Unika och spännande lösningar skapar mervärden. Blanda konstnärliga värden med funktion i offentlig miljö. 4 5

4 Estetik 7

5 Uttryck verksamhetens identitet i miljön Koppling till verksamhetsidé och kärnvärden att bygga in»själen«eller varumärket i miljön. Om verksamhetsidén är otydlig bör den först förtydligas Estetisk helhet uttryckt i ett»gestaltningsprogram«eller en»designmanual«där prioriterade färg-, form-, material- och produktval framgår. Även ljus- och ljudsättning kan ingå. Nyttja alla sinnen, tänk inte bara visuellt utan även lukt, hörsel, smak, känsel och syn. Luktminnen lämnar de starkaste spåren i minnet, och hörseln kan vi aldrig slå av utan yttre hjälpmedel. Produkter med starkt eget uttryck, som relaterar till verksamhetens identitet, kan bidra till att stärka verksamhetens estetiska helhet. Möjligheter finns också att använda unika konstnärliga inslag som en mer integrerad del av miljön, där de även kan ha en»praktisk«eller strukturell funktion. Skapa miljöer som står sig över en längre tid Färgsättning, material- och produktval som inte är allt för tidsdaterade, eller med enkla medel är förändringsbara över tid. En tidsstämpel skapas automatiskt genom de val ni gör, men det är viktigt att förhålla sig till trender och säsongsval så att tidsstämpeln inte överskuggar verksamhetens identitet. Material som åldras vackert utan att kräva högfrekvent underhåll. Hur bra är kvalitén på lång sikt? Behövs ytbehandling eller inte? Vilket material finns under ytbehandlingen? Vad händer när ytan repas och mattas? Flexibilitet i användandet och i uttrycket. Möjligheter att enkelt ställa om för olika människor, olika stämningar och olika aktiviteter. Underhåll av miljön och produkterna planeras redan vid konceptval och utformning. Variation i produkt- och materialval inom en stor miljö kan ge möjlighet att enkelt ändra uttrycket genom att»flytta om«de lösa delarna, utan att köpa nytt. Det kan också ge mindre känslighet för»felplacerade«produkter om varje del av miljön inte är för homogent utformad. Växlingar i årstid, väder och tid på dygnet är viktiga faktorer vid val av lösningar utomhus. Även inomhus när ljusförhållanden utifrån är viktigt i miljön. Förnya befintliga lösningar Återanvändning, renovering och förnyelse. Att klä om, måla om och utföra service på exempelvis en stol kan ge ett mycket gott resultat till låg kostnad. Man kan även skapa enhetliga lösningar med i grunden relativt olika produkter på detta sätt, genom att ge dem enhetlig färgsättning, detaljer och klädsel. Användning i annan del av verksamheten eller miljön där det passar in bättre. Kanske i kombination med renovering och förnyelse. Inbyte till andra återanvända produkter som passar den nya identiteten bättre. 8 9

6 Ekologi 11

7 Minska användningen av ämnen från jordskorpan som olja (och plaster), uran och metaller Byt till Bra miljöval elleveranser så stimulerar ni utvecklingen av energi från sol, vind och vatten. Fråga fastighetsägaren vad ni har för elavtal i dag. Uppvärmning av lokaler kanske också kan bytas till förnyelsebara resurser. Bättre belysning kan spara in 1,8miljoner ton koldioxid! En år gammal belysnings-anläggning drar ofta tre gånger så mycket energi som en ny kan göra. Om alla företag skulle byta till moderna armaturer, ljuskällor och styr system skulle vi spara 4,2 TWh. Det minskar koldioxidutsläppen med 1,8 miljoner ton. Lika mycket som flygresor tur och retur mellan Stockholm och New York. Välj effektiva armaturer och rätt ljuskälla och anpassa belysningen till behovet. Placera armaturerna så att de ger mer ljus på arbetsytor och mindre på avlastningsytor. Ännu mindre i förvaringsutrymmen. Tänk på att kombinera det på ett bra sätt för synsvaga personer. I dag finns många ljuskällor som kombinerar bra ljus med högt ljusutbyte och lång livslängd. Skapa energi utan elkontakt med hjälp av ny teknik. Nu finns produkter som du kan använda utan elförsörjning. Använd produkter med solceller som t ex lampor, miniräknare eller laddare till mobiler och datorer. Eller vad sägs om en klocka som drivs med vatten? Tag vara på dagsljuset, planera fönster och ljusinsläpp efter väderstrecken. Släck lamporna eller installera detektorer som styr belysningen efter ljuset. Vill ni få solljus i mörka utrymmen, så finns det nu belysning där du med hjälp av solfångare och fiberoptik kan leda in solljus i lokalerna. Undvik apparater i stand-by läge och spara energi. Många lämnar TV, datorer och annan elektronik på stand-by läge under nätterna. Undvik det eftersom dem gör åt mycket energi. Skaffa grenuttag med strömbrytare så det går lätt att stänga av. Programvara finns nu som bevakar och stänger av overksamma datorer över natten, även i stora nätverk. Välj naturmaterial före olja och metaller Välj gärna material och produkter som är förnyelsebara, dvs som naturen producerar som växer upp igen som ex trä. Om du vill använda metaller, se till att de är återvunna till stor del och välj hellre pulverlackerade stativ än kromade. Syntetgardiner inget måste i alla offentliga miljöer. Räddningsverket har gjort följande säkerhetsbedömning:»kontor är exempel på miljöer där det inte finns några brandkrav på den lösa inredningen. Kontorsbränder uppkommer vanligen i maskin- och el-utrustning«. Det innebär att man inte behöver ha särskilda brandkrav för kontorsmiljöer och därmed kan välja bort textilier som är gjorda av olja (med tillsatser för att inte brinna så lätt) till förmån för naturfibrer som exempelvis gardiner i ekologisk bomull eller lin. Pappmuggar till vatten och kaffe. Om ni vill ge besökare möjlighet att dricka och inte kan ha porslin så byt gärna ut era plastmuggar till pappersmuggar

8 Elektrisk vattenkokare är det snabbaste och energisnålaste sättet att koka upp vatten. Om alla skulle koka sitt vatten så motsvarar besparingen hushålls el under ett år för villor. Stimulera utvecklingen av miljöanpassade produkter för att minska användningen av skadliga ämnen. Hållbar inredning hittar du i Gröna Listan, katalogen över möbler och textilier som uppfyller kraven för Svanen, EU-blomman, Bra Miljöval eller TCO Office Furniture inom Västra Götalandsregionens upphandling. Du hittar Gröna Listan på Textilier på schysst sätt. En ökad efterfrågan har satt fart på textilbranschen och nu finns äntligen mer miljöanpassade textilier. Så nu kan ni förena nytta med nöje! Kanske kan ni också fixa ekologiska arbetskläder? Idag är vi mycket friskare, det är det bästa med att odla ekologisk bomull, säger Manuel Espinosa i Peru. Förr hade vi ofta problem med magen och det var dyrt att gå till läkaren. Nu slipper vi att köpa dyra kemikalier och handelsgödsel. Nu tar vi istället död på insekter med doftämnen och använder naturlig gödsel. Vägg- och takfärger: När det gäller färg finns det två olika läger som båda har sina poänger. Vissa vill ha färg med få, naturliga råvaror som linoljefärg, emulsionsfärg, kaseinfärger eller äggoljetempera. Andra förespråkar vattenbaserade färger som det bästa miljövalet, där andra kemikalier tillsätts istället, här finns färger som är miljömärkta med Svanen och Eu-blomman. Slitstarka golv. Ett Svanenmärkt golv är testat för slitstyrka, funktion, kvalitet, miljö och hälsa. Märkningen gäller hela livscykeln och omfattar alltså sådant som energianvändning vid tillverkningen och när det till slut ska kasseras. Bra val är naturmaterial som trä, linoleum, keramiska plattor eller miljömärkta golv. Var försiktig med användning av PVC-golv. Din arbetsplats får många fördelar med en miljömärkt dator. De har svagare magnetiska och elektriska fält och färre eller inga bromerade flamskyddsmedel. Dessutom innehåller de färre tungmetaller. Miljömärkta kontorsmaskiner är energisnåla och innehåller mindre skadliga ämnen. TV på jobbet? I en TV märkt med EU-Blomman är också användningen av miljö- och hälsofarliga kemikalier minimerad, till exempel är vissa hormonstörande flamskyddsmedel förbjudna. De viktigaste kraven handlar om att skärmarna ska dra så lite energi som möjligt. Hålla rent i miljön Vissa komponenter i städ- och rengöringsmedel orsakar problem i naturen genom att vara svårnedbrytbara. De kan också vara giftiga för vattenlevande organismer, orsaka förändringar på arvsmassa eller störa de kemiska och biologiska processerna i avloppsreningsverken. Välj därför 14 15

9 miljömärkta rengöringsmedel, diskmedel, tvättmedel, schampo och tvål. Värmebehandlat virke för utomhusbruk istället för impregnerat finns numera Svanenmärkt att få tag på och det gör att du undviker många otrevliga kemikalier. Lekredskap och soffor för utemiljöer finns några miljömärkta produkter som innehåller mindre skadliga kemiska ämnen. Det borde finnas fler, fråga tillverkare! Köp i första hand FSC-märkt som inte har tropiskt ursprung. I blomsterlandet: Använd kompostjord så slipper du tillsätta gödsel. Välj KRAV-märkt eller naturligt gödsel om du gödslar. Använd inte bekämpningsmedel. Odla gärna gamla kulturväxter så bidrar du till den odlade mångfalden. Elgräsklippare eller handgräsklippare är bästa miljövalet för skötsel av grönytor. Behöver ni motorgräsklippare, välj en 4-taktsmaskin med katalysator och använd alkylatbensin. Spara på resurserna och gynna den biologiska mångfalden så naturen får goda förutsättningar för framtiden Livslängd och kvalitet. Satsa på en kvalitetsnivå som tål såväl ögats som handens slitage under en längre tid och material som åldras vackert. Blanda gärna gammalt och nytt men gör det på ett medvetet sätt. Tänk på att inte välja allt för trendiga lösningar och färgsättningar som är väldigt tidstypiska, då känns det lätt omodernt efter en tid. Återanvänd produkter och fräscha upp. Se över vad ni har på plats när ni ska göra om, vad kan ni använda igen som det är idag och vad skulle ni kunna använda om ni snyggar till det? Behöver ni köpa till så välj gärna second-hand. Med en skicklig arkitekt kan ni blanda gammalt och nytt på ett bra sätt. Håll er till ett mindre urval och skapa flexibilitet genom att inte blanda allt för många olika produkter på arbetsplatsen utan hålla er till några noga utvalda produkter som ofta återkommer i t ex kontorsrum. Då blir det lättare att passa ihop när ni flyttar om i organisationen. Dela på utrymme och utrustning. Ju fler ni är som delar på samma utrymme och utrustning på kontoret ju mer resurser spar ni, både pengar och miljö. Vad kan ni dela med andra arbetsplatser, i synnerhet det som inte används så ofta? Klassiker på jobbet. Det mest hållbara är kanske en möbel som aldrig bli omodern? En klassiker står sig oavsett vilka trender som gäller i samhället. Den är oftast av god kvalitet och kan kläs om många gånger, medan nyare möbler kastas på tippen. Det kan man kalla hållbar design! Satsa på flerfunktionslösningar. Kan en produkt ha flera olika funktioner? Ett bra exempel på en flerfunktionslösning är en skrivare där du kan kombi

10 nera exempelvis skrivare, fax och scanner. Kan ni också skapa flerfunktionsrum för att på så sätt minska ytan? Spara på vattnet med ett snålspolande duschhandtag. Du kan halvera vattenmängden och kostnaden. Vatten drar mycket energi när det renas, pumpas och värms. Duscha inte längre än nödvändigt. En tio minuters dusch om dagen kostar cirka 2000 kronor per år. Använd inte engångsmaterial om det inte är nödvändigt. Är ni lite bekväma och väljer engångsmaterial för att det är lättare? Se över era rutiner för att se om det går att byta till flergångs. Roligare kan man ha för sina pengar och resursslöseriet minskar. Sortera i många fraktioner. Se till att ert avfall kan bli nya råvaror genom en sortering i många fraktioner. Avfallshanteringen måste också planeras, både ute och inne. Skapa en fjärilsrestaurang i ett soligt och vindskyddat hörn av trädgården. Plantera några av fjärilarnas favoritväxter i klungor. Några bra nektarväxter är kungsmynta, lavendel och rödblommiga tistlar. Buddlejan är fjärilsblomman nummer ett. Bygg ett bibatteri Kapa 25 cm långa stänglar av hallon, fläder eller ta bambupinnar och knyt ihop till ett»bibatteri«. Placera på solsidan under fönsterbrädan eller på någon annan plats som är regnskyddad. Kommer snabbt att koloniseras av solitära bin dvs vilda bin som inte bildar samhällen. Bygg ett bo. Fåglar, fladdermöss och igelkottar har idag svårt att hitta lämpliga boplatser. Orsaken är bland annat bristen på hålträd och en alltför städad omgivning. Med enkla medel kan du hjälpa djuren med boplatser. Ritningar finns på Allt liv behöver vatten. I vårt moderna samhälle har vattnet dränerats, förts in i kulvertar och mer eller mindre försvunnit. Försvinner vattnet ur landskapet minskar livsutrymmet för många växter och djur. Varje liten ny damm eller nytt fågelbad i trädgårdar och parker berikar därför miljön där vi bor. Helst ska trädgårdsdammen ligga soligt i en naturlig sänka utan för mycket skugga och planteras lämpliga vattenväxter och kantväxter så djuren trivs. Välj nyttoväxter för människor och fåglar när ni gör nya planteringar. Gynna humlor och bin genom att plantera en sälg, så en klöveräng, eller gör ett sandtag i en slänt

11 Etik 21

12 Globalt ansvar Välj fair-trade för rättvisa villkor. Idag finns det ett brett utbud av Rättvisemärkt att välja ur, t ex kaffe, te, kakao, drickchoklad, chokladkakor, bananer och annan färskt frukt, juice, ris, quinoa, glass, socker, kryddor, nötter, müsli, snacks/godis och honung. Dessutom går det att köpa Rättvisemärkt vin, rosor, sportbollar, och produkter som innehåller Rättvisemärkt bomull. Fråga om uppförandekod. Misstänker ni att de produkter ni tänker köpa in inte är producerade på ett schysst sätt? Fråga om företaget har en uppförandekod och hur de följer upp den! Det är ett väldigt bra sätt att påverka. En uppförandekod är vanligen riktlinjer för hur ett företag eller en organisation ska bedriva sin verksamhet på ett etiskt, socialt och/eller miljömässigt riktigt sätt. Uppförandekoden innefattar vanligtvis krav och riktlinjer för arbetsmiljö, förbud mot barnarbete, brandsäkerhet, arbetstider, löner och fackföreningsfrihet. Tillgänglighet för alla Är alla välkomna på lika villkor? Mångfald är allt det som gör oss unika. Oberoende av vilken kultur vi kommer ifrån, stor eller liten, behov av rollator eller barnvagn, sexuell läggning. Om vi redan från början ser mångfald som något positivt och att det är självklart att det vi ska skapa är för alla kan vi skapa väldigt goda förutsättningar i vårt förändringsarbete. De val du gör har stor betydelse för hur du kan hjälpa till. Ska du däremot»fixa till det«på slutet är risken större att det både blir sämre och dyrare. Möblering, hur gör vi? Variera möbleringen så man kan välja om man vill sitta mot eller ifrån varandra i ex väntrum. Många från andra kulturer kan har stort behov av att kunna sitta tillsammans och samtala. Se upp med symboler! Var försiktig med att använda religiösa symboler vid t ex utsmyckningar, det kan uppfattas som starkt negativt. Även färger kan ha mycket olika betydelse. Testa tillgängligheten hos er, det kan ni göra med hjälp av Här kan ni också ser hur det står till med tillgängligheten i andra offentliga miljöer. Tillgängliga och användbara miljöer. Västra Götalandsregionen har utarbetat riktlinjer och standard för tillgänglighet för personer som har svårt att röra sig, svårt att höra, svårt att se, svårt att bearbeta och tolka information samt svårt att tåla vissa ämnen. Vi presenterar här endast ett urval av informationen, när det blir aktuellt att göra förändringarna så finns all information du behöver i Tillgängliga och användbara miljöer, riktlijner, på handikappkommitten Variation av sittplatser är nödvändigt så det finns möbler för som passar för människor med olika behov. Sittplatser med ryggstöd och armstöd som går förbi sittytans framkant kan behövas som balansstöd och avlastning. Sitthöjden kan vara avgörande för om vissa ska kunna sätta sig och resa sig, välj några stolar som är 0,5 m höga

13 Bord utan sarg underlättar för många. Personer som använder rullstol behöver utrymme för sina ben och behöver därför fri höjd på minst 0.68 m höjd under bordet. Receptionsdisk i olika höjder. Person som har svårt att höra eller se kommunicerar lättare om det kan ske i ögonhöjd och det inte finns en barriär av t ex glas mellan honom/henne och receptionisten. Därför bör receptionsdisken vara i två höjder eller höj- och sänkbar. Det ska vara god belysning utan reflektioner. Det underlättar för många om det finns möjlighet att sitta ner framför receptionisten. Kösystem till receptionen anger turnummer både akustiskt och visuellt. Kapphyllor och utskjutande lampor är lätt att skada sig på för personer som har svårt att se. De skyddas om kapphyllor med utskjutande delar byggs in och är kontrastmarkerade. Utskjutande lalmpor från vägg bör inte sitta i huvudhöjd. Person med teknikkäpp kan känna av föremål på fri höjd ca 0,1 m över golv. Välj rätt växter och undvik sorter som många är allergiska mot vid entrén/ informationsplatsen. En lista på lämpliga växter inomhus finns på www. astmaochallergiforbundet.se/astma_allergi/. Sök under länken inomhusmiljö och allergi. För växtlighet utomhus använd sökmotorn på sidan. Kontraster vid dörrar underlättar orienteringen. Om man har svårt att orientera sig kan det vara mycket besvärligt at finna dörröppningen dit man ska ta vägen. Om man gör 0,4 i kontrast hjälper man synsvaga väldigt mycket. Lösa föremål är en säkerhetsrisk för personer som har svårt att se om de är placerade i gångytan utan att vara markerade. Orienterings- och hänvisningsskyltar ska vara utformade med både text och pictogram/bildsymbol. Heltäckande textilmattor finns inte i allmänna utrymmen

14 Ekonomi 27

15 Eftertanke och delaktighet ger lönsamhet De tidiga planeringsskedena är viktiga för att undvika dyra misstag och ohållbara lösningar. Det är också här merparten av besluten kring förändringen tas. Det är anledningen till att Design med Omtankes metod har fokus på tidiga skeden och långsiktig hållbarhet. Det är här riktlinjer och huvudsakliga vägval för slutliga lösningar bestäms. Om ni är överens och vet vad ni vill kommer den fortsatta processen gå snabbare och därmed bli billigare. Svensk Byggtjänst har räknat ut att bättre kommunikation i byggprocessen skulle spara lika mycket pengar som hela den svenska möbelindustrins omsättning/år, 22 miljarder kronor! Motivera långsiktig hållbarhet Fokus på totalkostnad, både i investering, drift och omställning. Driften är den stora kostnaden, och i jämförelse är arkitektkostnad och utvecklingskostnader generellt väldigt små. Omställningskostnader vid förändringar i verksamhet eller förutsättningar glöms ofta bort i planeringsarbetet men blir en allt viktigare faktor då omställningstakten har ökat markant de senaste decennierna. Skapa underlag för en Cost-Benefit-analys: Då visar man vad olika saker kostar, men också de mervärden som är svåra att direkt definiera i kronor. Lyft fram nyttor och fördelar med valda lösningar som visar kostnadsfördelning, minskade driftkostnader eller större intäkter. Det kan handla om flerfunktionalitet som ger färre inköpta produkter, förbättrade flöden som förkortar arbetstider eller släpper in fler besökare, varumärkesstärkning som skapar ökad kundtillströmning, minskning av uppenbara miljörisker som kan bli kostsamma, kvalitetsinköp som ger längre livslängd m.m. Skapa utveckling utan att äventyra miljön och mänskliga resurser Tänk effektivt, spara resurser, återanvänd smart. Många av idéerna under de övriga punkterna spar även pengar! Nyttja resurser som finns i verksamheten på nya, kreativa sätt. Det kan gälla både människor, energi och material. Stimulera företagen till hållbar utveckling genom tydligt formulerade och höga krav i inköp och utvecklingssamarbeten. Fråga leverantörer om hållbara lösningar ur alla aspekter även om de inte kan erbjuda dem idag. Kundefterfrågan är största drivkraften till en marknad där miljö, etiska faktorer, kvalitet, estetik och underhåll blir tydliga säljargument. Gröna Listan är ett tydligt exempel på det. Marknadsför verksamhetens hållbarhetsarbete mot besökare och kunder. Använd tillförlitliga certifieringar och märkningar för att tydligt visa ställningstaganden och skapa efterfrågan. För en öppen dialog kring de val verksamheten gör

16 Tillgodose brukarnas önskemål på ett ekonomiskt hållbart sätt Stimulera delaktighet, den sociala ekonomin, samarbeten och ideella initiativ så att alla som vill får en möjlighet att bidra. Samarbeten med enskilda frivilliga och organisationer skapar en välkomnande, mindre stängd verksamhet och miljö. Prioritera det som ger»kundnytta«eller tänk»lean«. Ofta finns arv i arbetssätt, organisationsformer, miljöns utformning eller bemötande som inte passar dagens och morgondagens möte med besökare och brukare. Miljöfakta material 30

17 Golv Krav för miljömärkta golv Golv med Svanenmärkning är tillverkade på ett sätt som belastar miljön så lite som möjligt. Materialen är till största delen växtbaserade och uthålligt förnybara i naturen. Golven ska bestå av minst 50 % förnybar råvara, därför kan golv som består av ex enbart syntetiska textil inte miljömärkas. Förnybar råvara innebär att det är en råvara som består av biologiskt material som kontinuerligt nyproduceras i naturen. Ett viktigt krav är att säkerställa att inget virke från skövlade skogar används. I golv kan det ibland användas tropiskt virke som ofta härstammar från hotade skogsmiljöer. Det ställs också krav på innehållet av kemiska ämnen som lim, ytbehandling som lack och bets, så att de inte innehåller skadliga ämnen. Det ställs även krav på energiförbrukningen vid produktionen. Ett Svanenmärkt golv är också testat för slitstyrka, funktion, kvalitet, miljö och hälsa. Märkningen gäller hela livscykeln och omfattar alltså sådant som energianvändning vid tillverkningen och när det till slut ska kasseras. Vilka golv kan miljömärkas? Svanenmärkningen för golv baseras på att golvet ska vara avsett för inomhusbruk och ska kunna läggas på t. ex. ett underlag av betong eller träbjälklag. Exempel på golv som kan Svanenmärkas är massiva trägolv, parkettgolv, laminatgolv, linoleumgolv och textilgolv Sten och klinker finns ingen Svanenmärkning för, men de kan miljömärkas enligt den Europeiska miljömärkningen Blomman. PVC-golv kan inte Svanenmärkas. Det beror på att användningen av olja och energi är stor vilket belastar miljö och klimat. PVC-golven ger också problem vid sopförbränning då klorinnehållet kan ge upphov till skadliga ämnen. Lösa mattor kan miljömärkas med Svanens eller Blommans kriterier för textiler. Mer info om vilka miljömärkta golv som finns och vilka kriterier som ställs hittar du på Miljöfakta om olika sorters golv Trägolv Trägolv består av massivt trä, mer eller mindre tjockt och kan fås i många olika träslag. Fråga gärna efter träslag som finns i vår närhet. Miljöpåverkan från trägolv består främst av varifrån trävirket kommer och hur dessa skogar sköts. I ett Svanenmärkt golv ska tillverkaren alltid säkra att träråvaror inte stammar från skogsmiljöer med höga biologiska och/eller sociala skyddsvärden. För golv som består av minst 10 viktprocent träråvara ska minst 30 % av ingående trävirke komma från certifierat hållbart skogsbruk. Miljön påverkas även av de ytskikt som används

18 Linoleum Linoleum är uppbyggt av förnyelsebara råvaror som linolja, kork och trämjöl. Dessutom ingår harts, naturliga färgpigment och juteväv. Linoleum är ofta ett bra miljöval i många offentliga miljöer. Svanenmärkningen ställer krav på att minst 50 % av golvet ska utgöras av förnybara råvaror. Laminatgolv Laminatgolv är en imitation, en dekoration, som består av tre skikt som sammanfogas under värme och högt tryck. Laminatgolv har ett ytskikt som är tillverkat av ett specialbehandlat papper och består av dels ett slitskikt som skyddar underliggande imitation och dekoration. Baksidan av ett laminatgolv har ett impregnerat skikt som skyddar mot fukt. Miljöpåverkan består främst av de kemiska ämnen som används samt stor energiförbrukning. Textila golv Textila golv består av växt- eller syntetfibrer. Svanenmärkningen ställer krav på att minst 50 % av golvet ska utgöras av förnybara råvaror. För växtmaterial som sisal, lin hampa, kokos ställer man krav på hur fibrerna rötas (för att stjälken ska luckras upp för att komma åt fibrerna) så att inte för mycket växtmaterial kommer ut i vatten och förbrukar syre vid nedbrytning. Markrötning är bättre än vattenrötning. För ull finns krav på mycket låga nivåer av en lång rad bekämpningsmedel och att låga halter av ullfett släpps ut i vatten. Om det textila golvet består delvis av syntetfiber eller skumgummi finns även miljökrav för andel återvunnet material och kemiska ämnen. Klinker Klinker och klinkergolv går att få i många olika material. Skillnaden mellan kakel och klinker är tätheten i godset. Kakel är tillverkat av lösare bränd lera som oftast glaseras, det lämpar sig bäst som väggbeklädnad. Klinker pressas hårdare och bränns i en högre temperatur, den blir därmed tyngre och får en högre slitstyrka än kakel. Klinker kan vara antingen glaserad eller oglaserad och lämpar sig bra till golv. På varje klinkertyp står ett PEI-värde angivet. PEI-värdet har graderingen 1 5 (I V), där 4 5 är för offentlig miljö. Stengolv Stengolv består av någon bergart som skiffer, marmor mm som bryts i stenbrott. Detta kan ge stora sår i naturen och bör användas sparsamt men golven har en mycket lång livslängd. Det finns miljömärkning med EU-blomman för stengolv där man tar hänsyn till naturvården, hur mycket spill det blir, kontakt med vatten vid brytning mm. Mer info på: environment/ecolabel/product/pg_hardfloor_en.htm 34 35

19 Färg Vad består färg av? En färg består av: Bindemedel, som håller ihop färgen Pigment, som ger färgen dess kulör Lösningsmedel, som reglerar färgens konsistens Tillsatser, som till exempel hindrar att färgen ruttnar Vattenbaserat eller linoljebaserat? Vissa hävdar att vattenbaserad plastfärg, sk latexfärger, är det bästa för miljön. De har inga organiska lösningsmedel, som t ex lacknafta med aromatiska lösningsmedel, utan späds med vatten och färgbranschen har minskat innehållet av skadliga kemiska ämnen i färgen. En viktig vinst med de vattenbaserade färgerna var att få bort organiska lösningsmedel. Men för att ersätta dem krävs andra kemikalier. Tidigare fanns andra miljöfarliga ämnen som tensider nonylfenoletoxylat, filmbildare som glykoletrar med allvarlig hälsorisk men de har nu fasats ut. Svanen och EU-blomman har valt denna linje och menar att det är det bästa miljövalet eftersom de inte innehåller aromatiska lösningsmedel, som lacknafta, samt giftiga pigment från tungmetaller. Andra menar att plastfärgerna knappast kan kallas miljövänliga eftersom bindemedlet i den framställs ur råolja eller naturgas, som inte är förnyelsebara råvaror och som inte ingår i det naturliga kretsloppet. Dessutom har latexfärgerna en lång innehållsförteckning av kemiska ämnen som vi idag inte vet konsekvenserna av, eftersom det krävs en mängd kemikalier för att ersätta de organiska lösningsmedlen. Det kan då vara bättre att använda färger med ingredienser som är kända och består av mer naturliga råvaror som har använts sen lång tid tillbaks som linoljefärger eller andra vegetabiliska oljor/hartser. I denna grupp finns färger som inte innehåller organiska lösningsmedel överhuvudtaget. Lösningsmedel och pigment Organiska lösningsmedel och tungmetaller i pigment har varit de största hälso- och miljöproblemen när det gäller färg. Höga halter av aromatiska lösningsmedel är hälsofarliga och ger utsläpp av flyktiga organiska ämnen som kan ge skador på växande grödor. Från 2010 kommer ett EU-förbud mot produkter med högt innehåll av flyktiga organiska ämnen (VOC). Idag framställs merparten av pigmenten på syntetisk väg men i vissa färger ingår naturliga pigment. De kan bestå av jordpigment olika järnhaltiga jordarter, mest gul-bruna färger som genom upphettning får en rödaktig karaktär. Det finns även oxidpigment som framställs genom kemiska reaktioner med olika metalloxider och mineraler. De ger mer intensiva färgtyper än de som förekommer rent i naturen, ex. blått och violett. Först på 50-talet försvann bly från de flesta färgerna, även om det 36 37

Brandkrav på lös inredning

Brandkrav på lös inredning Brandkrav på lös inredning Årligen omkommer ungefär 100 personer i sina hem till följd av brand. Branden startar ofta i den lösa inredningen. Dagens moderna hem innehåller en stor mängd elektriska apparater

Läs mer

Svanenmärkning av Tryckerier. Utbildningspaket till kriterieversion 4

Svanenmärkning av Tryckerier. Utbildningspaket till kriterieversion 4 Svanenmärkning av Tryckerier Utbildningspaket till kriterieversion 4 Varför finns Miljömärkningen Svanen? Samhället är inte hållbart Vår vision är ett hållbart samhälle Vårt syfte är att bidra till arbetet

Läs mer

Giftfria inköp En vägledning för att minska miljögifterna i våra verksamheter

Giftfria inköp En vägledning för att minska miljögifterna i våra verksamheter Giftfria inköp En vägledning för att minska miljögifterna i våra verksamheter Idag omges vi av fler kemikalier och kemiska ämnen än någonsin. Kemikalierna finns i vardagssaker runt omkring oss i hemmet,

Läs mer

Måla medvetet. Om miljö och målning utomhus och inomhus

Måla medvetet. Om miljö och målning utomhus och inomhus Måla medvetet Om miljö och målning utomhus och inomhus Vår vision är att alla våra färger ska bli vattenburna All färg innehåller någon form av lösningsmedel vars uppgift är att göra färgen målningsbar

Läs mer

VÅGA UPPHANDLA HÅLLBART. Handdukar av trä och lakan av PET-flaskor.

VÅGA UPPHANDLA HÅLLBART. Handdukar av trä och lakan av PET-flaskor. VÅGA UPPHANDLA HÅLLBART Handdukar av trä och lakan av PET-flaskor. Stockholms läns landsting Stockholms läns landsting Landstingets miljöarbete är banbrytande, stimulerar miljöteknisk utveckling och inspirerar

Läs mer

Handlingsplan för en giftfri förskola

Handlingsplan för en giftfri förskola Handlingsplan för en giftfri förskola Handlingsplan för en giftfri förskola Barn är både mer känsliga och mer utsatta för kemikalier än vi vuxna. Små barn utforskar världen genom att smaka och tugga på

Läs mer

Ytbehandling. Du ska här få kännedom om tre typer av ytbehandlingar.

Ytbehandling. Du ska här få kännedom om tre typer av ytbehandlingar. Ytbehandling. Du ska här få kännedom om tre typer av ytbehandlingar. Med ytbehandling menas att man behandlar en trä eller metallyta med något ämne så att den blir vacker, hållbar och lättskött. De tre

Läs mer

Sammanfattning Hygienbubblan. Om hur lagstiftningen smörjer in dig i falsk trygghet

Sammanfattning Hygienbubblan. Om hur lagstiftningen smörjer in dig i falsk trygghet Sammanfattning Hygienbubblan Om hur lagstiftningen smörjer in dig i falsk trygghet Inledning Vi omger oss dagligen av en massa olika produkter som kan innehålla farliga kemikalier. Allt ifrån elektronik,

Läs mer

Om våra massiva och sköna trägolv.

Om våra massiva och sköna trägolv. Om våra massiva och sköna trägolv. rum att leva med Trä är världens naturligaste byggmaterial. Den här broschyren sammanfattar det viktigaste du behöver veta om trägolven från Norrlands trä som grundades

Läs mer

TÄNK LÄNGRE MILJÖMÄRKT VEDUMINREDNING

TÄNK LÄNGRE MILJÖMÄRKT VEDUMINREDNING TÄNK LÄNGRE MILJÖMÄRKT VEDUMINREDNING Vi på Vedum Kök & Bad har bestämt oss för att medverka till att skapa ett hållbart samhälle. Som ett led i vårt långsiktiga miljö- och kvalitetsarbete har vi därför

Läs mer

Svanenmärkning av Hotell, Restauranger och Konferenser (HRK) Fördjupningsmaterial

Svanenmärkning av Hotell, Restauranger och Konferenser (HRK) Fördjupningsmaterial Svanenmärkning av Hotell, Restauranger och Konferenser (HRK) Fördjupningsmaterial PPT slide 5: fördjupad info HRK Varför Svanen? Fem enkla skäl: Svanen är ett kostnadseffektivt verktyg i miljöarbetet.

Läs mer

Kronobergs Miljö. - Din framtid!

Kronobergs Miljö. - Din framtid! Kronobergs Miljö - Din framtid! Vi ska lösa de stora miljöproblemen! Vi skall lämna över en frisk miljö till nästa generation. Om vi hjälps åt kan vi minska klimathotet, läka ozonlagret och få renare luft

Läs mer

Vill du trycka miljöanpassat? Ett märke täcker allt.

Vill du trycka miljöanpassat? Ett märke täcker allt. Vill du trycka miljöanpassat? Ett märke täcker allt. Det finns flera olika märke Å andra sidan räcker det Med den här trycksaken vill vi reda ut det här med alla olika märken. Vilka förekommer i den grafiska

Läs mer

Svanen Broschyr-Tryck_ORIGINAL3(pag):Layout 1 08-10-01 13.14 Sida 1. Vill du trycka miljöanpassat? Ett märke täcker allt.

Svanen Broschyr-Tryck_ORIGINAL3(pag):Layout 1 08-10-01 13.14 Sida 1. Vill du trycka miljöanpassat? Ett märke täcker allt. Svanen Broschyr-Tryck_ORIGINAL3(pag):Layout 1 08-10-01 13.14 Sida 1 Vill du trycka miljöanpassat? Ett märke täcker allt. Svanen Broschyr-Tryck_ORIGINAL3(pag):Layout 1 08-10-01 13.14 Sida 2 Det finns flera

Läs mer

Tips och råd för en GIFTFRI LEKMILJÖ

Tips och råd för en GIFTFRI LEKMILJÖ Tips och råd för en GIFTFRI LEKMILJÖ Barn är särskilt känsliga för kemikalier. Eftersom de rör sig nära golvet och stoppar saker i munnen så är de även mer utsatta för de kemikalier som finns i damm och

Läs mer

GLOBAL STYRKA, LOKAL NÄRVARO OCH EN SVÅRSLAGEN KUNSKAP OM GOLV

GLOBAL STYRKA, LOKAL NÄRVARO OCH EN SVÅRSLAGEN KUNSKAP OM GOLV GLOBAL STYRKA, LOKAL NÄRVARO OCH EN SVÅRSLAGEN KUNSKAP OM GOLV EN GLOKAL LEDARE INOM GOLV Tarkett är idag ett av världens största golvföretag med verksamhet i över 100 länder. När vi arbetar med hållbarhetsfrågor,

Läs mer

100% RECYCLABLE HANGING THE FUTURE SUSTAINABLE SOLUTION ECOLOGICAL HANGERS

100% RECYCLABLE HANGING THE FUTURE SUSTAINABLE SOLUTION ECOLOGICAL HANGERS W E 100% YCLING W EL REC O OV WE L E RECYC G L LIN G VE LO IN W RECYCL ING OVE EL VE YC RECYCLABLE ECOLOGICAL HANGERS HANGING THE FUTURE Den nya generationen ekoligenta galgar; intelligent form och ekologisk

Läs mer

FÖRORENINGAR I VATTENDRAG

FÖRORENINGAR I VATTENDRAG FÖRORENINGAR I VATTENDRAG 1 Föroreningar i vattendrag Mål och krav FN, EU och Sverige Miljökvalitet Viskan Föroreningar Källor Spridning Åtgärder 2 Ramdirektivet för vatten Vi ska uppnå en långsiktigt

Läs mer

Visst kan du måla Information och råd till gravida och småbarnsföräldrar

Visst kan du måla Information och råd till gravida och småbarnsföräldrar Visst kan du måla Information och råd till gravida och småbarnsföräldrar Gudrun Abascal, chefsbarnmorska BB Stockholm När man väntar tillökning eller nyligen har blivit förälder vill många göra i ordning

Läs mer

Ett mer hållbart val.

Ett mer hållbart val. Ett mer hållbart val. Ett mer hållbart val. Att ta sitt miljöansvar är för många företag viktigare än någonsin. För oss, som verkar i en bransch som tar naturens resurser i anspråk, är engagemanget för

Läs mer

MILJÖSORTERING KITE. Formgivning: Annica Doms NYHET. Kite lockinsats i lackerad MDF, NCS S 0500-N, vit.

MILJÖSORTERING KITE. Formgivning: Annica Doms NYHET. Kite lockinsats i lackerad MDF, NCS S 0500-N, vit. Produktblad - Kite MILJÖSORTERING KITE MILJÖSORTERING KITE Kite en genialt designad möbel för källsortering tilldelades 2012 Red Dot Design Award för sin innovativa form. Moduluppbyggnaden och möjligheten

Läs mer

Välj Svanen-märkta kuvert, helst utan fönster. Dessa har vattenlösligt lim och kan sorteras som papper. Välj adressetiketter med vattenlösligt lim.

Välj Svanen-märkta kuvert, helst utan fönster. Dessa har vattenlösligt lim och kan sorteras som papper. Välj adressetiketter med vattenlösligt lim. Upprättat av Carmen Sosa Caroline Orback Ingrid Nordmark Fastställt av Mats Linde Ansvarig för uppdatering Miljösamordnare Fastställt datum 2013-09-30 1 (7) Version 1 Allmänt om inköp Vid inköp ska lagen

Läs mer

Så här gör du för att ge ditt barn en giftfri start

Så här gör du för att ge ditt barn en giftfri start För dig som är gravid eller ammar: 1.Undvik parfymerade produkter - bebisen tycker om doften av dig. 2.Vänta med att färga håret. 3.Ta det lugnt med smink, krämer och lotioner. 4.Använd inte produkter

Läs mer

InItIatIvet för. miljö ansvar

InItIatIvet för. miljö ansvar InItIatIvet för miljö ansvar Initiativet för miljöansvar Initiativet för Miljöansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna fungera

Läs mer

Märkvärdigt En guide i märkningsdjungeln

Märkvärdigt En guide i märkningsdjungeln Märkvärdigt En guide i märkningsdjungeln EU-ekologiskt Baseras på EU:s förordning för ekologiskt jordbruk. Ekologisk odling betyder att inte kemiska bekämpningsmedel eller konstgödsel används. Märkningen

Läs mer

Utsortering av leksaker. Rutiner och fakta kring farliga kemikalier

Utsortering av leksaker. Rutiner och fakta kring farliga kemikalier Utsortering av leksaker Rutiner och fakta kring farliga kemikalier Om Retoy Retoy erbjuder aktiviteter där barn får leka sig till en bättre värld genom att byta, låna, skapa och ge. Med leksaken som verktyg

Läs mer

Kemikalier i barns vardag

Kemikalier i barns vardag Kemikalier i barns vardag Christina Larsson Kemikalieinspektionen Barn är särskilt känsliga Inte färdigutvecklade Utforskar sin omvärld, biter och suger på saker Nära golvet damm Små kroppar, hög ämnesomsättning

Läs mer

Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm

Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm Ur vår miljöpolicy: "Miljöfrågorna är en självklar och viktig del av evenemanget och för våra samarbetspartners". Vårt miljöarbete tar sin utgångspunkt i

Läs mer

Produktblad - Miljödisk

Produktblad - Miljödisk Produktblad - Miljödisk MILJÖDISK TreCes miljöstationer är designade för att täcka hela kontorets avfallshantering och återvinning. Vi erbjuder allt från en mindre miljöstation med små kärl placerade i

Läs mer

DET FINNS ENKLARE SÄTT ATT BIDRA TILL EN BÄTTRE MILJÖ. Välj ett Svanenmärkt tryckeri

DET FINNS ENKLARE SÄTT ATT BIDRA TILL EN BÄTTRE MILJÖ. Välj ett Svanenmärkt tryckeri DET FINNS ENKLARE SÄTT ATT BIDRA TILL EN BÄTTRE MILJÖ Välj ett Svanenmärkt tryckeri Det finns flera olika märken. Å andra sidan räcker det gott med ett. Med den här trycksaken vill vi reda ut det här med

Läs mer

Grupp : Arvid och gänget. Av: Hedda, Dante, Julia G, William L och Arvid

Grupp : Arvid och gänget. Av: Hedda, Dante, Julia G, William L och Arvid Grupp : Arvid och gänget Av: Hedda, Dante, Julia G, William L och Arvid Växthuseffekten Atmosfären Växthuseffekten kallas den uppvärmning som sker vid jordens yta och som beror på atmosfären. Atmosfären

Läs mer

www.mise.ax GUIDE TILL FARLIGT AVFALL

www.mise.ax GUIDE TILL FARLIGT AVFALL www.mise.ax GUIDE TILL FARLIGT AVFALL Farligt avfall är sådant som kan vara skadligt för hälsa eller miljö om det inte tas omhand på rätt sätt. Farliga ämnen finns i små mängder i varje hushåll, men sammanlagt

Läs mer

Svanenmärkning av Dagligvaruhandeln. Fördjupningsmaterial

Svanenmärkning av Dagligvaruhandeln. Fördjupningsmaterial Svanenmärkning av Dagligvaruhandeln Fördjupningsmaterial PPT slide 5: fördjupad info Dagligvaruhandeln Varför Svanen? Fem enkla skäl: Svanen är ett kostnadseffektivt verktyg i miljöarbetet. Det spar inte

Läs mer

Värde: 45 kr DEMIDEKK FÄRGKARTA UTOMHUS TERRASSLASYR BLI EN DEMIDEKKARE DU OCKSÅ

Värde: 45 kr DEMIDEKK FÄRGKARTA UTOMHUS TERRASSLASYR BLI EN DEMIDEKKARE DU OCKSÅ Värde: 45 kr DEMIDEKK FÄRGKARTA UTOMHUS TERRASSLASYR BLI EN DEMIDEKKARE DU OCKSÅ TERRASSLIV Livet på terrassen njuter du bäst av när du kan göra just det alltså njuta utan att behöva tänka på underhåll

Läs mer

Underhållsfria byggsystem

Underhållsfria byggsystem Underhållsfria byggsystem 1 Gör miljön och ekonomin en tjänst genom att bygga underhållsfritt Trä är ett fantastiskt material på många sätt. Men det ruttnar. Plast ruttnar inte, men ärligt talat, är det

Läs mer

Kemikaliebanta för en giftfri förskola. UPPDRAG Sunda byggmaterial och möbelval

Kemikaliebanta för en giftfri förskola. UPPDRAG Sunda byggmaterial och möbelval Kemikaliebanta för en giftfri förskola UPPDRAG Sunda byggmaterial och möbelval Sunda byggmaterial och möbelval Uppdraget tar upp: möbel textil byggmaterial Möbler är en ganska stor investering som ska

Läs mer

Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram

Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram Stockholms stad behöver hjälp De senaste 20 åren har Stockholms luft och vatten blivit mycket renare. Ändå är miljöfrågorna viktigare än någonsin. Alla

Läs mer

Nyfiken på ekologisk mat?

Nyfiken på ekologisk mat? Nyfiken på ekologisk mat? Västra Götalandsregionen äter för miljön Det finns ett nationellt, och även regionalt, konsumtionsmål på 25 procent ekologiska livsmedel i offentlig sektor år 2010. Under 2008

Läs mer

Viveca Reimers. Hå lbar upphandling och inköp

Viveca Reimers. Hå lbar upphandling och inköp Västra Götalandsregionen Viveca Reimers Hå lbar upphandling och inköp 8 septcsr Västsverige Två stora ansvarsområden 90% 90% Hälso- och och Sjukvård 17 17 sjukhus 140 140 vårdcentraler 170 170 folktandvårdskliniker

Läs mer

.hyl. Handlingsplan för en giftfri miljö i Piteå Kommuns förskolor. Piteå Kommun

.hyl. Handlingsplan för en giftfri miljö i Piteå Kommuns förskolor. Piteå Kommun .hyl Handlingsplan för en giftfri miljö i Piteå Kommuns förskolor Piteå Kommun 1 Varför ska Piteås förskolor vara giftfira? Utbildningsförvaltningen har av fullmäktige fått i uppdrag att ta fram en åtgärdsplan

Läs mer

Stadens utveckling och Grön IT

Stadens utveckling och Grön IT Vi lever, arbetar, reser, transporterar saker, handlar och kommunicerar. För utvecklingen av den hållbara staden fyller smarta IT-lösningar en viktig funktion. Stadens utveckling och Grön IT Malmö en Green

Läs mer

Avfallsplan 2015-2020. Vägen mot det hållbara samhället

Avfallsplan 2015-2020. Vägen mot det hållbara samhället Avfallsplan 2015-2020 Vägen mot det hållbara samhället 1 En strävan efter att vara hållbar Övergripande mål Alla kommer i kontakt med avfall dagligen vare sig det är blöjor, nagellacksflaskor, potatisskal

Läs mer

Tre träskikt och sju lager lack

Tre träskikt och sju lager lack Lita Parkettgolv Tre träskikt och sju lager lack Lita Parkettgolv är ett treskiktsgolv som limmas ihop med en miljövänlig limning. Ytskiktet på 3,5 mm är tillräckligt tjockt för att tåla flera omslipningar

Läs mer

Setra Trägolv. Upplev skillnaden med ett massivt trägolv. Tidlöst. Unikt. Äkta.

Setra Trägolv. Upplev skillnaden med ett massivt trägolv. Tidlöst. Unikt. Äkta. Setra Trägolv Upplev skillnaden med ett massivt trägolv. Tidlöst. Unikt. Äkta. 1 Noga utvalt Det är något speciellt med massiva trägolv. De är genuina och rejäla, samtidigt som de har tidlös design och

Läs mer

Skötselråd & Återvinning

Skötselråd & Återvinning Skötselråd & Återvinning Vi har tagit väl hand om möbeln tills att den lämnar vår fabrik. Nu är det din tur att ta över och se till så att den får ett långt och hållbart liv. Här följer olika tips för

Läs mer

Fakta om S venska L inoljeprodukter

Fakta om S venska L inoljeprodukter Fakta om S venska L inoljeprodukter Villafärg Reback 08-30 03 29 www.linolja.org villafarg.reback@bredband.net 1 E n liten guide till vad som är Rå kallpressad linolja jungfruolja Linfrö innehåller ca

Läs mer

DEN HÅLLBARA FÄRGEN LACKA/OLJA TRÄGOLV ARBETSRÅD INOMHUS

DEN HÅLLBARA FÄRGEN LACKA/OLJA TRÄGOLV ARBETSRÅD INOMHUS DEN HÅLLBARA FÄRGEN LACKA/OLJA TRÄGOLV ARBETSRÅD INOMHUS LACKA/OLJA GOLV INOMHUS Finns det något vackrare än ett nyslipat och nylackat trägolv? Träets ådring bildar ett naturligt och oregelbundet mönster.

Läs mer

Stadens utveckling och Grön IT

Stadens utveckling och Grön IT Vi lever, arbetar, reser, transporterar saker, handlar och kommunicerar. För utvecklingen av den hållbara staden fyller smarta IT-lösningar en viktig funktion. Stadens utveckling och Grön IT Malmö en Green

Läs mer

Fakta om S venska L inoljeprodukter

Fakta om S venska L inoljeprodukter Fakta om S venska L inoljeprodukter Villafärg Reback Box 6062 102 31 Stockholm Odengatan 74 Villafärg Reback 08-30 03 29 www.linolja.org villafarg.reback@bredband.net 1 E n liten guide till vad som är

Läs mer

Scottesortimentet. Sexton framgångsrika recept av målare för målare.

Scottesortimentet. Sexton framgångsrika recept av målare för målare. Scottesortimentet. Sexton framgångsrika recept av målare för målare. Det finns ett recept för varje målningstillfälle inomhus. SID 2 SCOTTE PATENTFÄRG SCOTTE BINDER SID 3 SCOTTE ISOLERFÄRG SCOTTE LIM &

Läs mer

Experterna på Mattservice. www.initial.se

Experterna på Mattservice. www.initial.se Experterna på Mattservice www.initial.se Varför ska du ha entrémattor? 80 % av all smuts kommer utifrån 5 % via luften 15 % bildas av människorna inne i byggnaden En matta är som en papperskorg Den fylls

Läs mer

Måla medvetet. Om miljö och målning utomhus och inomhus

Måla medvetet. Om miljö och målning utomhus och inomhus Måla medvetet Om miljö och målning utomhus och inomhus Vår vision är att alla våra färger ska bli vattenburna All färg innehåller någon form av lösningsmedel vars uppgift är att göra färgen målningsbar

Läs mer

Nyhet! Ekologiska och miljövänliga kläder av bambu

Nyhet! Ekologiska och miljövänliga kläder av bambu Nyhet! Ekologiska och miljövänliga kläder av bambu Får bara säljas av skolklasser och idrottslag Läs mer om hur ni kan tjäna pengar till laget/klassen och samtidigt bidra till en lite bättre värld. bamboo

Läs mer

BEHANDLINGSSYSTEM FÖR BYGGKERAMIK

BEHANDLINGSSYSTEM FÖR BYGGKERAMIK BEHANDLINGSSYSTEM FÖR BYGGKERAMIK Guiden nedan är endast förslag på användningsområden för respektive material. Valet av filaprodukt kan av vika beroende på önskat resultat. EFTER PLATTSÄTTNING Byggkeramik

Läs mer

ABF Västra Götaland - SÅ ÄR VI MED OCH PÅVERKAR!

ABF Västra Götaland - SÅ ÄR VI MED OCH PÅVERKAR! ABF Västra Götaland - SÅ ÄR VI MED OCH PÅVERKAR! Hållbart ABF ABF är en idéburen rörelse med ett idéprogram fastlagt för hela organisationen. Idéprogrammet är vägledande för vårt sätt att arbeta för en

Läs mer

- för hela ditt hem. Hållbar Naturlig Skonsam Stark Med Fulldeklaration & Helt ekologisk

- för hela ditt hem. Hållbar Naturlig Skonsam Stark Med Fulldeklaration & Helt ekologisk - för hela ditt hem. Hållbar Naturlig Skonsam Stark Med Fulldeklaration & Helt ekologisk Innehåll Inomhus sida Förarbete trä 3 Lut 3 Grundoljor 4 Slutbehandling 4 Oljelasyr 5 Oljefärg 5 Vård 5 Förarbete

Läs mer

Handlingsplan för giftfria Förskolor

Handlingsplan för giftfria Förskolor Handlingsplan för giftfria Förskolor Billinge/Stehag Förskolor Innehåll Varför ska Billinge/Stehags förskolor bli giftfria? Sid 3 Varför är barn extra känsliga? Sid 4 Vem ska utföra åtgärderna? Sid 5 När

Läs mer

Hållbar utveckling tema Energi och Miljö. Petra Norman

Hållbar utveckling tema Energi och Miljö. Petra Norman Hållbar utveckling tema Energi och Miljö Petra Norman Energi och Miljö Eftersom vi är många här på jorden och resurserna är begränsade och vissa håller redan på att ta slut idag så måste vi ta vara på

Läs mer

Kungsträdgården 1-6 juni 2011

Kungsträdgården 1-6 juni 2011 20 år! Kungsträdgården 1-6 juni 2011 Miljöutbildning 3 maj, 2011 Presentation 11-05-05 1 20 år med smakprover! År 1991 startades Restaurangernas Dag som ett evenemang för att inspirera stockholmarna att

Läs mer

hållbara Fem möjligheter

hållbara Fem möjligheter hållbara Fem möjligheter blir Hållbarheten din fördel Att tänka hållbarhet och långsiktighet är ett måste på dagens marknad, oavsett bransch. Det innebär att kraven som ställs på dig blir fler. För dina

Läs mer

Vad är ekologisk bomull? När man odlar vanlig bomull används mycket bekämpningsmedel och konstgödningsmedel vilket inte är bra för miljön.

Vad är ekologisk bomull? När man odlar vanlig bomull används mycket bekämpningsmedel och konstgödningsmedel vilket inte är bra för miljön. Vad är ekologisk bomull? När man odlar vanlig bomull används mycket bekämpningsmedel och konstgödningsmedel vilket inte är bra för miljön. Istället kan man köpa kläder av ekologisk bomull och då kan man

Läs mer

MÄRKNINGAR SOM GÖR DET LÄTTARE ATT VÄLJA RÄTT

MÄRKNINGAR SOM GÖR DET LÄTTARE ATT VÄLJA RÄTT MÄRKNINGAR SOM GÖR DET LÄTTARE ATT VÄLJA RÄTT För dig som bryr dig om schysst produktion Axfood bedriver handel med dagligvaror inom detalj- och partihandeln i Sverige. Anders Strålman, vd Axfood AB Vår

Läs mer

Svanenmärkning av Tryckerier. Fördjupningsmaterial

Svanenmärkning av Tryckerier. Fördjupningsmaterial Svanenmärkning av Tryckerier Fördjupningsmaterial PPT slide 5: fördjupad info Tryckerier Varför Svanen? Fem enkla skäl Svanen är ett kostnadseffektivt verktyg i miljöarbetet. Det spar inte bara tid och

Läs mer

Schemalägg ditt underhåll Storstädning Fönsterputsning Golvvård

Schemalägg ditt underhåll Storstädning Fönsterputsning Golvvård Extratjänster Schemalägg ditt underhåll Storstädning Fönsterputsning Golvvård Storstädning Den vanliga städningen behöver kompletteras med storstädning någon gång om året. Storstädning kan omfatta ytor

Läs mer

Welins Gammeldags produkter

Welins Gammeldags produkter slutbehandlas. Till slutbehandling rekommenderas Timberex Heavy Duty UV eller annan opigmenterad/pigmenterad produkt ur Timberex sortiment, Gammeldags Träsåpa eller Gammeldags Träsåpa Vit. När yta som

Läs mer

Produktblad - Arbetsö

Produktblad - Arbetsö Produktblad - Arbetsö ARBETSÖ 80x4 ARBETSÖ Arbetsön för dig som värdesätter flexibilitet och valmöjlighet. Betjäning från båda håll, välj mellan dörrar och lådor. Lådor tål upp till 50 kilos belastning

Läs mer

Idé om miljöanpassat café i Vänersborgs kommun. Sofia Breedh Siri Boekhout

Idé om miljöanpassat café i Vänersborgs kommun. Sofia Breedh Siri Boekhout Idé om miljöanpassat café i Vänersborgs kommun Sofia Breedh Siri Boekhout Innehållsförteckning Miljöanpassat café: -Vilken målgrupp? -Intresse -Vad blir speciellt med caféet? -Ger arbetsmöjligheter KRAV:

Läs mer

Giftfri förskola inköpstips

Giftfri förskola inköpstips Giftfri förskola inköpstips Välj produkter som är tillverkade inom EU, Norden eller Sverige EU:s kemikalielagstiftning reglerar vilka ämnen som får finnas inom unionen. Det medför att produkter tillverkade

Läs mer

Sortera på olika sätt

Sortera på olika sätt Material Sortera material Att sortera material innebär att vi delar i materialen i grupper utifrån deras egenskaper. Egenskaper berättar hur någonting är, t.ex. färg, form, storlek, naturligt eller konstgjort.

Läs mer

Ekologiskt sortiment 2014

Ekologiskt sortiment 2014 Ekologiskt sortiment 2014 t-shirts av bambu 1 bambu-strumpor 1 bambu-frotté Bra för dig. Bra för miljön. Bra för klassen (eller laget). Tack! Ditt köp förstärker vår klass-/lagkassa. Hälsningar Förening

Läs mer

INNEHÅLLS DEKLARATION

INNEHÅLLS DEKLARATION INNEHÅLLS DEKLARATION INNEHÅLLSDEKLARATION MÖBLER Tillverkningsland Sverige TRÄRÅVARA Virke Vi använder virke från företag som är medvetna om sitt ekologiska ansvar och följer befintliga regler och normer.

Läs mer

Båtliv och miljö - En liten guide till ett miljövänligare båtliv

Båtliv och miljö - En liten guide till ett miljövänligare båtliv Båtliv och miljö - En liten guide till ett miljövänligare båtliv Du som är ute med din båt, du kan göra massor för miljön! Kristianstad kommun har med hjälp av information från Håll Sverige Rent och Sweboat

Läs mer

Med Fokus på miljön.

Med Fokus på miljön. Med Fokus på miljön. Vårt miljöarbete Produktsortiment: - Material - Kvalitet - Miljöinformation - Miljömärkning - Transporter - Returhantering Personal: - Kunskap - Delaktighet - Rutiner - Service Vår

Läs mer

Karolinska Institutets miljö- och hållbarhetsarbete. istockphoto

Karolinska Institutets miljö- och hållbarhetsarbete. istockphoto Karolinska Institutets miljö- och hållbarhetsarbete Universiteten har en nyckelroll KI har tillsammans med andra universitet och lärosäten världen över en nyckelroll i arbetet att nå en hållbar utveckling.

Läs mer

marmoleum LÄGGNINGSANVISNING

marmoleum LÄGGNINGSANVISNING marmoleum LÄGGNINGSANVISNING creating better environments LÄGGNINGSANVISNING Läggningsanvisning för Marmoleum click Allmän information Marmoleum Click har en ytbeläggning av linoleum som i huvudsak är

Läs mer

Primärvårdens värdskap Ett vänligt och professionellt bemötande i en harmonisk miljö. Forsythiadokumentet. Primärvården Göteborg

Primärvårdens värdskap Ett vänligt och professionellt bemötande i en harmonisk miljö. Forsythiadokumentet. Primärvården Göteborg Primärvårdens värdskap Ett vänligt och professionellt bemötande i en harmonisk miljö. Forsythiadokumentet Syftet med Forsythiaprojektet har beslutat sig för att tydliggöra sin roll som primär vårdgivare

Läs mer

Hållbarhetskrav på IT-produkter TCO Certified

Hållbarhetskrav på IT-produkter TCO Certified Hållbarhetskrav på IT-produkter TCO Certified Stockholm, 11 februari 2015 emma.nolte@tcodevelopment.com Agenda Kort om TCO Development IT produkter har stor miljö och social påverkan Kraven i TCO Certified

Läs mer

ATT BYGGA MILJÖANPASSAT

ATT BYGGA MILJÖANPASSAT ATT BYGGA MILJÖANPASSAT En handbok för dig som tänker på framtiden Svanen Svanen är det officiella nordiska miljömärket som instiftats av Nordiska Ministerrådet. Svanens vision är ett hållbart samhälle

Läs mer

hållbar affärsmodell för framtiden

hållbar affärsmodell för framtiden hållbar affärsmodell för framtiden Vår affärsmodell bygger på det vi tror är rätt i ett långsiktigt perspektiv. Långsiktigheten följer den tradition som Södras medlemmar i generationer har arbetat efter

Läs mer

Dörrar och fönster som tar hänsyn till miljön.

Dörrar och fönster som tar hänsyn till miljön. Dörrar och fönster som tar hänsyn till miljön. Väljer du ett fönster eller en ytterdörr från EKSTRANDS så gör du också det bästa miljövalet. Ett miljövänligt alternativ som dessutom är det bästa. Vi är

Läs mer

Forbo Flooring AS Hagaløkkveien 7 1383 Asker Tlf.: 66 77 12 00 Fax: 66 77 12 40 E-Mail: info.norway@forbo.com www.forbo.no

Forbo Flooring AS Hagaløkkveien 7 1383 Asker Tlf.: 66 77 12 00 Fax: 66 77 12 40 E-Mail: info.norway@forbo.com www.forbo.no Forbo flooring Systems ingår i den schweiziska Forbo-koncernen, världledande inom golv-, bindemedles- och transportbandssystem, och erbjuder ett komplett sortiment av golvprodukter för såväl företag som

Läs mer

Augusti. Minska på kemikalierna. 1.Välj ekologisk mat. 2. Dra ned på snabbmat och halvfabrikat

Augusti. Minska på kemikalierna. 1.Välj ekologisk mat. 2. Dra ned på snabbmat och halvfabrikat Augusti Minska på kemikalierna Tänk igenom vad som är nödvändigt i kemikalieskåpet och undvik onödig närkontakt med skadliga ämnen och kemikalier. Vi möter många kemikalier varje dag, och tyvärr är det

Läs mer

Spar energi och värna om vår miljö

Spar energi och värna om vår miljö Spar energi och värna om vår miljö Innehåll Inledning 2 Bli ett ljushuvud 3 Medicinsk utrustning 4 Tänk på temperaturen 6 Använd apparater smart 8 Köket en energifälla 10 Inledning Över 40 000 personer

Läs mer

Vaddå ekologisk mat?

Vaddå ekologisk mat? Vaddå ekologisk mat? Klöver i hyllorna! Vår egen miljösignal, treklövern, är inte en officiell miljömärkning, utan en vägvisare i butiken som gör det lättare för dig att hitta de miljömärkta varorna.

Läs mer

Lektion nr 1 Häng med på upptäcksfärd! Copyright ICA AB 2011.

Lektion nr 1 Häng med på upptäcksfärd! Copyright ICA AB 2011. Lektion nr 1 Häng med på upptäcksfärd! Copyright ICA AB 2011. Hej! Häng med på upptäcktsfärd bland coola frukter och bli klimatschysst! Hej! Kul att du vill jobba med frukt och grönt och bli kompis med

Läs mer

Nyhet! Ekologiska kläder av bambu

Nyhet! Ekologiska kläder av bambu Nyhet! Ekologiska kläder av bambu Får bara säljas av skolklasser och idrottslag Läs mer om hur ni kan tjäna pengar till laget/klassen och samtidigt bidra till en lite bättre värld. bamboo ecowear Fyll

Läs mer

Greenchem. Speciality Chemicals from Renewable Resources. Hållbar produktion och bioteknik

Greenchem. Speciality Chemicals from Renewable Resources. Hållbar produktion och bioteknik Greenchem Speciality Chemicals from Renewable Resources Hållbar produktion och bioteknik Paradigmskifte för svensk kemiindustri? Det finns många skäl, såväl miljömässiga som ekonomiska, till att intresset

Läs mer

Skötsel och rengöringsanvisning

Skötsel och rengöringsanvisning Skötsel och rengöringsanvisning Innehållsförteckning Allmänt om skötsel av textila golv i offentlig miljö... 2 Förebyggande åtgärder... 2 Rekommenderade rengöringsmetoder... 3 Rengöringsmetoder... 3 Daglig

Läs mer

Måla möbler & snickerier. Arbetsråd för Servalac Aqua Täckfärg och Servalac Exklusiv Täckfärg.

Måla möbler & snickerier. Arbetsråd för Servalac Aqua Täckfärg och Servalac Exklusiv Täckfärg. Måla möbler & snickerier Arbetsråd för Servalac Aqua Täckfärg och Servalac Exklusiv Täckfärg. Sveriges populäraste lackfärg. Servalac Aqua Täckfärg trä & metall. Servalac Aqua är en vattenspädbar och miljöanpassad

Läs mer

Miljövänlig på jobbet och privat Senast uppdaterad

Miljövänlig på jobbet och privat Senast uppdaterad Miljövänlig på jobbet och privat 2010-09-14 Senast uppdaterad 2011-11-02 Vad du väljer att konsumera eller inte har stor betydelse för din egen, andra människor, djurs och planetens hälsa. Att återanvända

Läs mer

Vad är kosmetika? Exempel på produkter som täcks av Kosmetikaförordningen: Tvål, skrubb, duschtvål, ansiktsrengöring. Schampo, balsam, inpackningar

Vad är kosmetika? Exempel på produkter som täcks av Kosmetikaförordningen: Tvål, skrubb, duschtvål, ansiktsrengöring. Schampo, balsam, inpackningar Fräsch på riktigt Vad är kosmetika? Exempel på produkter som täcks av Kosmetikaförordningen: Tvål, skrubb, duschtvål, ansiktsrengöring Schampo, balsam, inpackningar Hårsprej, gel, vax och oljor Tandkräm

Läs mer

VÅR VÄRLD VÅRT ANSVAR

VÅR VÄRLD VÅRT ANSVAR VÅR VÄRLD VÅRT ANSVAR Hållbar utveckling i praktiken Hållbar utveckling handlar om hur dagens samhälle bör utvecklas för att inte äventyra framtiden på jorden. Det handlar om miljö, om hur jordens resurser

Läs mer

Energismarta tips. Tänkvärt! Bra för både miljön och plånboken. Tillsammans kan vi spara energi och sänka kostnaderna i bostadsrättsföreningen!

Energismarta tips. Tänkvärt! Bra för både miljön och plånboken. Tillsammans kan vi spara energi och sänka kostnaderna i bostadsrättsföreningen! Tänkvärt! Tillsammans kan vi spara energi och sänka kostnaderna i bostadsrättsföreningen! Energismarta tips Bra för både miljön och plånboken Smarta energitips som både sparar pengar och är bra för miljön.

Läs mer

Vad är orsakerna till att levnadsvillkoren på jorden är så olika?

Vad är orsakerna till att levnadsvillkoren på jorden är så olika? Globala resurser Vad är orsakerna till att levnadsvillkoren på jorden är så olika? Ojämnt fördelade naturresurser (t ex vatten). Orättvist utvinnande (vinstindrivande) av naturresurser (t ex olja). Pga.

Läs mer

DICA FORM. Med i leken hela vägen

DICA FORM. Med i leken hela vägen Med i leken hela vägen LEVERANS AV PROJEKT ETABLERING AV PROJEKT BEHOVS ANALYS SÄLJ CYKEL START AV PROJEKT OFFERT ACCEPT AV ORDER Innehåll LEVERANTÖR AV LEK, KUNSKAP OCH UPPLEVELSER Och en del av Danmarks

Läs mer

TENTAMEN I MILJÖSKYDD OCH KEMISKA HÄLSORISKER FÖR 6D2334 HÖGSKOLEINGENJÖRSUTBILDNINGEN, KI 1 OCH KI 2, 4 POÄNG, den 5 juni 2007, kl

TENTAMEN I MILJÖSKYDD OCH KEMISKA HÄLSORISKER FÖR 6D2334 HÖGSKOLEINGENJÖRSUTBILDNINGEN, KI 1 OCH KI 2, 4 POÄNG, den 5 juni 2007, kl KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN Skolan för Energi- och miljöteknik Industriell Ekologi TENTAMEN I MILJÖSKYDD OCH KEMISKA HÄLSORISKER FÖR 6D2334 HÖGSKOLEINGENJÖRSUTBILDNINGEN, KI 1 OCH KI 2, 4 POÄNG, den 5

Läs mer

Hjälp oss att få ett renare vatten! Tillsammans kan vi minska utsläppen av miljögifter

Hjälp oss att få ett renare vatten! Tillsammans kan vi minska utsläppen av miljögifter Tillsammans kan vi minska utsläppen av miljögifter Vet du att din tandkräm, dina jeans och din tvättmaskin kan innehålla miljögifter, det vill säga kemikalier som är farliga för hälsa och miljö? Vet du

Läs mer

Råd om farliga kemikalier i varor

Råd om farliga kemikalier i varor Råd om farliga kemikalier i varor Råd om farliga kemikalier i varor berör det ditt företag? Ja, alla företag är berörda, eftersom kemikalier finns i alla varor. Därför måste alla handelsföretag ha kontroll

Läs mer

DU KAN GÖRA VÄRLDEN RENARE. en informationsbroschyr om vatten och avfall

DU KAN GÖRA VÄRLDEN RENARE. en informationsbroschyr om vatten och avfall DU KAN GÖRA VÄRLDEN RENARE en informationsbroschyr om vatten och avfall I vattenverket gör vi vattnet rent. VATTENVERKET Svampen är vårt vatten torn som gör att vattnet kan tryckas ut i kranarna. I avloppsreningsverket

Läs mer