Design med Omtankes Hållbara idéer

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Design med Omtankes Hållbara idéer"

Transkript

1 Design med Omtankes Hållbara idéer 1

2 5E I arbetet med hållbar utveckling finns det många faktorer att ta hänsyn till. Den optimala lösningen ur alla aspekter finns sällan eller är ofta mycket svår att uppnå direkt, i det fall man har lyckats definiera den. Design med Omtanke använder fem nycklar till hållbar utveckling: Estetik, Ekologi, Etik, Ekonomi och Engagemang. Detta idédokument har syftet att ge projektgruppen inspirerande tuvor att hoppa på, mot en mer hållbar miljö Vi har därför riktat in oss på val av material och produkter som är relaterade till en fysisk miljö Utöver detta finns naturligtvis en massa andra bra hållbara saker som ni kan göra i er verksamhet! De flesta idéerna är praktiskt testade och en del är även vetenskapligt belagt. Engagemang 3

3 Skapa ett kreativt klimat med högt i tak Projektets gemensamma grund, delaktighet och visioner ger en bra grund för vidare arbete inom verksamheten. Medbestämmande, delaktighet och delegering av ansvar inom verksamheten är viktiga nycklar för att skapa nöjda medarbetare och kunder. Mångfald i arbetsgrupper, vad gäller exempelvis kön, ålder, bakgrund och funktion/yrke ger många infallsvinklar på samma fråga. Att tillåta att man misslyckas är viktigt, liksom att tillåta olika lösningar på samma fråga. Detta gäller även miljön. En miljö som tillåter många sätt att tillgodose samma behov och inte pekar ut»misslyckanden«stimulerar brukarens kreativa förmåga. Sök kunskap och inspiration utanför den egna världen Fokusera på aktivitet, funktion och upplevelse istället för den traditionella lösningen när ni ska vara nyskapande. Ofta finns lösningen på ert problem/ behov i en helt annan bransch som har likartade aktiviteter eller liknande värderingar.»think outside the box«, använd visioner för att vidga vyerna, arbeta gärna med analogier och stimulans från helt andra områden. Ta in kreativa personer från helt andra områden för att vända på perspektivet, och låt dem bidra med de kunskaper de har. Leta upp den senaste forskningen och lär av andra. Vad händer på universiteten/högskolorna inom ert område, kan ni be dem komma tiller och berätta? Kan ni åka på studiebesök på andra arbetsplatser, kanske inte bara inom ert eget arbetsområde utan annat som kan ge inspiration? Möjliggör bred delaktighet Stimulera den sociala ekonomin, samarbeten och ideella initiativ. Bjud in personer från exempelvis Handikapprörelsen, Naturskyddsföreningen, Svensk form m fl som kan ge er goda råd. Möjliggör förvaltarskap, ägarskap, fadderskap. Enskilda eldsjälar kan få möjligheter att ta ett ansvar för gemensamma ytor/platser/om de vill det. Ett exempel är fadderskap för konst i offentlig miljö som har startat i Borås. Kommunen har kölistor med människor som vill vara fadder för flera offentliga konstverk. Skadegörelse rapporteras och kan åtgärdas direkt. Unika och spännande lösningar skapar mervärden. Blanda konstnärliga värden med funktion i offentlig miljö. 4 5

4 Estetik 7

5 Uttryck verksamhetens identitet i miljön Koppling till verksamhetsidé och kärnvärden att bygga in»själen«eller varumärket i miljön. Om verksamhetsidén är otydlig bör den först förtydligas Estetisk helhet uttryckt i ett»gestaltningsprogram«eller en»designmanual«där prioriterade färg-, form-, material- och produktval framgår. Även ljus- och ljudsättning kan ingå. Nyttja alla sinnen, tänk inte bara visuellt utan även lukt, hörsel, smak, känsel och syn. Luktminnen lämnar de starkaste spåren i minnet, och hörseln kan vi aldrig slå av utan yttre hjälpmedel. Produkter med starkt eget uttryck, som relaterar till verksamhetens identitet, kan bidra till att stärka verksamhetens estetiska helhet. Möjligheter finns också att använda unika konstnärliga inslag som en mer integrerad del av miljön, där de även kan ha en»praktisk«eller strukturell funktion. Skapa miljöer som står sig över en längre tid Färgsättning, material- och produktval som inte är allt för tidsdaterade, eller med enkla medel är förändringsbara över tid. En tidsstämpel skapas automatiskt genom de val ni gör, men det är viktigt att förhålla sig till trender och säsongsval så att tidsstämpeln inte överskuggar verksamhetens identitet. Material som åldras vackert utan att kräva högfrekvent underhåll. Hur bra är kvalitén på lång sikt? Behövs ytbehandling eller inte? Vilket material finns under ytbehandlingen? Vad händer när ytan repas och mattas? Flexibilitet i användandet och i uttrycket. Möjligheter att enkelt ställa om för olika människor, olika stämningar och olika aktiviteter. Underhåll av miljön och produkterna planeras redan vid konceptval och utformning. Variation i produkt- och materialval inom en stor miljö kan ge möjlighet att enkelt ändra uttrycket genom att»flytta om«de lösa delarna, utan att köpa nytt. Det kan också ge mindre känslighet för»felplacerade«produkter om varje del av miljön inte är för homogent utformad. Växlingar i årstid, väder och tid på dygnet är viktiga faktorer vid val av lösningar utomhus. Även inomhus när ljusförhållanden utifrån är viktigt i miljön. Förnya befintliga lösningar Återanvändning, renovering och förnyelse. Att klä om, måla om och utföra service på exempelvis en stol kan ge ett mycket gott resultat till låg kostnad. Man kan även skapa enhetliga lösningar med i grunden relativt olika produkter på detta sätt, genom att ge dem enhetlig färgsättning, detaljer och klädsel. Användning i annan del av verksamheten eller miljön där det passar in bättre. Kanske i kombination med renovering och förnyelse. Inbyte till andra återanvända produkter som passar den nya identiteten bättre. 8 9

6 Ekologi 11

7 Minska användningen av ämnen från jordskorpan som olja (och plaster), uran och metaller Byt till Bra miljöval elleveranser så stimulerar ni utvecklingen av energi från sol, vind och vatten. Fråga fastighetsägaren vad ni har för elavtal i dag. Uppvärmning av lokaler kanske också kan bytas till förnyelsebara resurser. Bättre belysning kan spara in 1,8miljoner ton koldioxid! En år gammal belysnings-anläggning drar ofta tre gånger så mycket energi som en ny kan göra. Om alla företag skulle byta till moderna armaturer, ljuskällor och styr system skulle vi spara 4,2 TWh. Det minskar koldioxidutsläppen med 1,8 miljoner ton. Lika mycket som flygresor tur och retur mellan Stockholm och New York. Välj effektiva armaturer och rätt ljuskälla och anpassa belysningen till behovet. Placera armaturerna så att de ger mer ljus på arbetsytor och mindre på avlastningsytor. Ännu mindre i förvaringsutrymmen. Tänk på att kombinera det på ett bra sätt för synsvaga personer. I dag finns många ljuskällor som kombinerar bra ljus med högt ljusutbyte och lång livslängd. Skapa energi utan elkontakt med hjälp av ny teknik. Nu finns produkter som du kan använda utan elförsörjning. Använd produkter med solceller som t ex lampor, miniräknare eller laddare till mobiler och datorer. Eller vad sägs om en klocka som drivs med vatten? Tag vara på dagsljuset, planera fönster och ljusinsläpp efter väderstrecken. Släck lamporna eller installera detektorer som styr belysningen efter ljuset. Vill ni få solljus i mörka utrymmen, så finns det nu belysning där du med hjälp av solfångare och fiberoptik kan leda in solljus i lokalerna. Undvik apparater i stand-by läge och spara energi. Många lämnar TV, datorer och annan elektronik på stand-by läge under nätterna. Undvik det eftersom dem gör åt mycket energi. Skaffa grenuttag med strömbrytare så det går lätt att stänga av. Programvara finns nu som bevakar och stänger av overksamma datorer över natten, även i stora nätverk. Välj naturmaterial före olja och metaller Välj gärna material och produkter som är förnyelsebara, dvs som naturen producerar som växer upp igen som ex trä. Om du vill använda metaller, se till att de är återvunna till stor del och välj hellre pulverlackerade stativ än kromade. Syntetgardiner inget måste i alla offentliga miljöer. Räddningsverket har gjort följande säkerhetsbedömning:»kontor är exempel på miljöer där det inte finns några brandkrav på den lösa inredningen. Kontorsbränder uppkommer vanligen i maskin- och el-utrustning«. Det innebär att man inte behöver ha särskilda brandkrav för kontorsmiljöer och därmed kan välja bort textilier som är gjorda av olja (med tillsatser för att inte brinna så lätt) till förmån för naturfibrer som exempelvis gardiner i ekologisk bomull eller lin. Pappmuggar till vatten och kaffe. Om ni vill ge besökare möjlighet att dricka och inte kan ha porslin så byt gärna ut era plastmuggar till pappersmuggar

8 Elektrisk vattenkokare är det snabbaste och energisnålaste sättet att koka upp vatten. Om alla skulle koka sitt vatten så motsvarar besparingen hushålls el under ett år för villor. Stimulera utvecklingen av miljöanpassade produkter för att minska användningen av skadliga ämnen. Hållbar inredning hittar du i Gröna Listan, katalogen över möbler och textilier som uppfyller kraven för Svanen, EU-blomman, Bra Miljöval eller TCO Office Furniture inom Västra Götalandsregionens upphandling. Du hittar Gröna Listan på Textilier på schysst sätt. En ökad efterfrågan har satt fart på textilbranschen och nu finns äntligen mer miljöanpassade textilier. Så nu kan ni förena nytta med nöje! Kanske kan ni också fixa ekologiska arbetskläder? Idag är vi mycket friskare, det är det bästa med att odla ekologisk bomull, säger Manuel Espinosa i Peru. Förr hade vi ofta problem med magen och det var dyrt att gå till läkaren. Nu slipper vi att köpa dyra kemikalier och handelsgödsel. Nu tar vi istället död på insekter med doftämnen och använder naturlig gödsel. Vägg- och takfärger: När det gäller färg finns det två olika läger som båda har sina poänger. Vissa vill ha färg med få, naturliga råvaror som linoljefärg, emulsionsfärg, kaseinfärger eller äggoljetempera. Andra förespråkar vattenbaserade färger som det bästa miljövalet, där andra kemikalier tillsätts istället, här finns färger som är miljömärkta med Svanen och Eu-blomman. Slitstarka golv. Ett Svanenmärkt golv är testat för slitstyrka, funktion, kvalitet, miljö och hälsa. Märkningen gäller hela livscykeln och omfattar alltså sådant som energianvändning vid tillverkningen och när det till slut ska kasseras. Bra val är naturmaterial som trä, linoleum, keramiska plattor eller miljömärkta golv. Var försiktig med användning av PVC-golv. Din arbetsplats får många fördelar med en miljömärkt dator. De har svagare magnetiska och elektriska fält och färre eller inga bromerade flamskyddsmedel. Dessutom innehåller de färre tungmetaller. Miljömärkta kontorsmaskiner är energisnåla och innehåller mindre skadliga ämnen. TV på jobbet? I en TV märkt med EU-Blomman är också användningen av miljö- och hälsofarliga kemikalier minimerad, till exempel är vissa hormonstörande flamskyddsmedel förbjudna. De viktigaste kraven handlar om att skärmarna ska dra så lite energi som möjligt. Hålla rent i miljön Vissa komponenter i städ- och rengöringsmedel orsakar problem i naturen genom att vara svårnedbrytbara. De kan också vara giftiga för vattenlevande organismer, orsaka förändringar på arvsmassa eller störa de kemiska och biologiska processerna i avloppsreningsverken. Välj därför 14 15

9 miljömärkta rengöringsmedel, diskmedel, tvättmedel, schampo och tvål. Värmebehandlat virke för utomhusbruk istället för impregnerat finns numera Svanenmärkt att få tag på och det gör att du undviker många otrevliga kemikalier. Lekredskap och soffor för utemiljöer finns några miljömärkta produkter som innehåller mindre skadliga kemiska ämnen. Det borde finnas fler, fråga tillverkare! Köp i första hand FSC-märkt som inte har tropiskt ursprung. I blomsterlandet: Använd kompostjord så slipper du tillsätta gödsel. Välj KRAV-märkt eller naturligt gödsel om du gödslar. Använd inte bekämpningsmedel. Odla gärna gamla kulturväxter så bidrar du till den odlade mångfalden. Elgräsklippare eller handgräsklippare är bästa miljövalet för skötsel av grönytor. Behöver ni motorgräsklippare, välj en 4-taktsmaskin med katalysator och använd alkylatbensin. Spara på resurserna och gynna den biologiska mångfalden så naturen får goda förutsättningar för framtiden Livslängd och kvalitet. Satsa på en kvalitetsnivå som tål såväl ögats som handens slitage under en längre tid och material som åldras vackert. Blanda gärna gammalt och nytt men gör det på ett medvetet sätt. Tänk på att inte välja allt för trendiga lösningar och färgsättningar som är väldigt tidstypiska, då känns det lätt omodernt efter en tid. Återanvänd produkter och fräscha upp. Se över vad ni har på plats när ni ska göra om, vad kan ni använda igen som det är idag och vad skulle ni kunna använda om ni snyggar till det? Behöver ni köpa till så välj gärna second-hand. Med en skicklig arkitekt kan ni blanda gammalt och nytt på ett bra sätt. Håll er till ett mindre urval och skapa flexibilitet genom att inte blanda allt för många olika produkter på arbetsplatsen utan hålla er till några noga utvalda produkter som ofta återkommer i t ex kontorsrum. Då blir det lättare att passa ihop när ni flyttar om i organisationen. Dela på utrymme och utrustning. Ju fler ni är som delar på samma utrymme och utrustning på kontoret ju mer resurser spar ni, både pengar och miljö. Vad kan ni dela med andra arbetsplatser, i synnerhet det som inte används så ofta? Klassiker på jobbet. Det mest hållbara är kanske en möbel som aldrig bli omodern? En klassiker står sig oavsett vilka trender som gäller i samhället. Den är oftast av god kvalitet och kan kläs om många gånger, medan nyare möbler kastas på tippen. Det kan man kalla hållbar design! Satsa på flerfunktionslösningar. Kan en produkt ha flera olika funktioner? Ett bra exempel på en flerfunktionslösning är en skrivare där du kan kombi

10 nera exempelvis skrivare, fax och scanner. Kan ni också skapa flerfunktionsrum för att på så sätt minska ytan? Spara på vattnet med ett snålspolande duschhandtag. Du kan halvera vattenmängden och kostnaden. Vatten drar mycket energi när det renas, pumpas och värms. Duscha inte längre än nödvändigt. En tio minuters dusch om dagen kostar cirka 2000 kronor per år. Använd inte engångsmaterial om det inte är nödvändigt. Är ni lite bekväma och väljer engångsmaterial för att det är lättare? Se över era rutiner för att se om det går att byta till flergångs. Roligare kan man ha för sina pengar och resursslöseriet minskar. Sortera i många fraktioner. Se till att ert avfall kan bli nya råvaror genom en sortering i många fraktioner. Avfallshanteringen måste också planeras, både ute och inne. Skapa en fjärilsrestaurang i ett soligt och vindskyddat hörn av trädgården. Plantera några av fjärilarnas favoritväxter i klungor. Några bra nektarväxter är kungsmynta, lavendel och rödblommiga tistlar. Buddlejan är fjärilsblomman nummer ett. Bygg ett bibatteri Kapa 25 cm långa stänglar av hallon, fläder eller ta bambupinnar och knyt ihop till ett»bibatteri«. Placera på solsidan under fönsterbrädan eller på någon annan plats som är regnskyddad. Kommer snabbt att koloniseras av solitära bin dvs vilda bin som inte bildar samhällen. Bygg ett bo. Fåglar, fladdermöss och igelkottar har idag svårt att hitta lämpliga boplatser. Orsaken är bland annat bristen på hålträd och en alltför städad omgivning. Med enkla medel kan du hjälpa djuren med boplatser. Ritningar finns på Allt liv behöver vatten. I vårt moderna samhälle har vattnet dränerats, förts in i kulvertar och mer eller mindre försvunnit. Försvinner vattnet ur landskapet minskar livsutrymmet för många växter och djur. Varje liten ny damm eller nytt fågelbad i trädgårdar och parker berikar därför miljön där vi bor. Helst ska trädgårdsdammen ligga soligt i en naturlig sänka utan för mycket skugga och planteras lämpliga vattenväxter och kantväxter så djuren trivs. Välj nyttoväxter för människor och fåglar när ni gör nya planteringar. Gynna humlor och bin genom att plantera en sälg, så en klöveräng, eller gör ett sandtag i en slänt

11 Etik 21

12 Globalt ansvar Välj fair-trade för rättvisa villkor. Idag finns det ett brett utbud av Rättvisemärkt att välja ur, t ex kaffe, te, kakao, drickchoklad, chokladkakor, bananer och annan färskt frukt, juice, ris, quinoa, glass, socker, kryddor, nötter, müsli, snacks/godis och honung. Dessutom går det att köpa Rättvisemärkt vin, rosor, sportbollar, och produkter som innehåller Rättvisemärkt bomull. Fråga om uppförandekod. Misstänker ni att de produkter ni tänker köpa in inte är producerade på ett schysst sätt? Fråga om företaget har en uppförandekod och hur de följer upp den! Det är ett väldigt bra sätt att påverka. En uppförandekod är vanligen riktlinjer för hur ett företag eller en organisation ska bedriva sin verksamhet på ett etiskt, socialt och/eller miljömässigt riktigt sätt. Uppförandekoden innefattar vanligtvis krav och riktlinjer för arbetsmiljö, förbud mot barnarbete, brandsäkerhet, arbetstider, löner och fackföreningsfrihet. Tillgänglighet för alla Är alla välkomna på lika villkor? Mångfald är allt det som gör oss unika. Oberoende av vilken kultur vi kommer ifrån, stor eller liten, behov av rollator eller barnvagn, sexuell läggning. Om vi redan från början ser mångfald som något positivt och att det är självklart att det vi ska skapa är för alla kan vi skapa väldigt goda förutsättningar i vårt förändringsarbete. De val du gör har stor betydelse för hur du kan hjälpa till. Ska du däremot»fixa till det«på slutet är risken större att det både blir sämre och dyrare. Möblering, hur gör vi? Variera möbleringen så man kan välja om man vill sitta mot eller ifrån varandra i ex väntrum. Många från andra kulturer kan har stort behov av att kunna sitta tillsammans och samtala. Se upp med symboler! Var försiktig med att använda religiösa symboler vid t ex utsmyckningar, det kan uppfattas som starkt negativt. Även färger kan ha mycket olika betydelse. Testa tillgängligheten hos er, det kan ni göra med hjälp av Här kan ni också ser hur det står till med tillgängligheten i andra offentliga miljöer. Tillgängliga och användbara miljöer. Västra Götalandsregionen har utarbetat riktlinjer och standard för tillgänglighet för personer som har svårt att röra sig, svårt att höra, svårt att se, svårt att bearbeta och tolka information samt svårt att tåla vissa ämnen. Vi presenterar här endast ett urval av informationen, när det blir aktuellt att göra förändringarna så finns all information du behöver i Tillgängliga och användbara miljöer, riktlijner, på handikappkommitten Variation av sittplatser är nödvändigt så det finns möbler för som passar för människor med olika behov. Sittplatser med ryggstöd och armstöd som går förbi sittytans framkant kan behövas som balansstöd och avlastning. Sitthöjden kan vara avgörande för om vissa ska kunna sätta sig och resa sig, välj några stolar som är 0,5 m höga

13 Bord utan sarg underlättar för många. Personer som använder rullstol behöver utrymme för sina ben och behöver därför fri höjd på minst 0.68 m höjd under bordet. Receptionsdisk i olika höjder. Person som har svårt att höra eller se kommunicerar lättare om det kan ske i ögonhöjd och det inte finns en barriär av t ex glas mellan honom/henne och receptionisten. Därför bör receptionsdisken vara i två höjder eller höj- och sänkbar. Det ska vara god belysning utan reflektioner. Det underlättar för många om det finns möjlighet att sitta ner framför receptionisten. Kösystem till receptionen anger turnummer både akustiskt och visuellt. Kapphyllor och utskjutande lampor är lätt att skada sig på för personer som har svårt att se. De skyddas om kapphyllor med utskjutande delar byggs in och är kontrastmarkerade. Utskjutande lalmpor från vägg bör inte sitta i huvudhöjd. Person med teknikkäpp kan känna av föremål på fri höjd ca 0,1 m över golv. Välj rätt växter och undvik sorter som många är allergiska mot vid entrén/ informationsplatsen. En lista på lämpliga växter inomhus finns på www. astmaochallergiforbundet.se/astma_allergi/. Sök under länken inomhusmiljö och allergi. För växtlighet utomhus använd sökmotorn på sidan. Kontraster vid dörrar underlättar orienteringen. Om man har svårt att orientera sig kan det vara mycket besvärligt at finna dörröppningen dit man ska ta vägen. Om man gör 0,4 i kontrast hjälper man synsvaga väldigt mycket. Lösa föremål är en säkerhetsrisk för personer som har svårt att se om de är placerade i gångytan utan att vara markerade. Orienterings- och hänvisningsskyltar ska vara utformade med både text och pictogram/bildsymbol. Heltäckande textilmattor finns inte i allmänna utrymmen

14 Ekonomi 27

15 Eftertanke och delaktighet ger lönsamhet De tidiga planeringsskedena är viktiga för att undvika dyra misstag och ohållbara lösningar. Det är också här merparten av besluten kring förändringen tas. Det är anledningen till att Design med Omtankes metod har fokus på tidiga skeden och långsiktig hållbarhet. Det är här riktlinjer och huvudsakliga vägval för slutliga lösningar bestäms. Om ni är överens och vet vad ni vill kommer den fortsatta processen gå snabbare och därmed bli billigare. Svensk Byggtjänst har räknat ut att bättre kommunikation i byggprocessen skulle spara lika mycket pengar som hela den svenska möbelindustrins omsättning/år, 22 miljarder kronor! Motivera långsiktig hållbarhet Fokus på totalkostnad, både i investering, drift och omställning. Driften är den stora kostnaden, och i jämförelse är arkitektkostnad och utvecklingskostnader generellt väldigt små. Omställningskostnader vid förändringar i verksamhet eller förutsättningar glöms ofta bort i planeringsarbetet men blir en allt viktigare faktor då omställningstakten har ökat markant de senaste decennierna. Skapa underlag för en Cost-Benefit-analys: Då visar man vad olika saker kostar, men också de mervärden som är svåra att direkt definiera i kronor. Lyft fram nyttor och fördelar med valda lösningar som visar kostnadsfördelning, minskade driftkostnader eller större intäkter. Det kan handla om flerfunktionalitet som ger färre inköpta produkter, förbättrade flöden som förkortar arbetstider eller släpper in fler besökare, varumärkesstärkning som skapar ökad kundtillströmning, minskning av uppenbara miljörisker som kan bli kostsamma, kvalitetsinköp som ger längre livslängd m.m. Skapa utveckling utan att äventyra miljön och mänskliga resurser Tänk effektivt, spara resurser, återanvänd smart. Många av idéerna under de övriga punkterna spar även pengar! Nyttja resurser som finns i verksamheten på nya, kreativa sätt. Det kan gälla både människor, energi och material. Stimulera företagen till hållbar utveckling genom tydligt formulerade och höga krav i inköp och utvecklingssamarbeten. Fråga leverantörer om hållbara lösningar ur alla aspekter även om de inte kan erbjuda dem idag. Kundefterfrågan är största drivkraften till en marknad där miljö, etiska faktorer, kvalitet, estetik och underhåll blir tydliga säljargument. Gröna Listan är ett tydligt exempel på det. Marknadsför verksamhetens hållbarhetsarbete mot besökare och kunder. Använd tillförlitliga certifieringar och märkningar för att tydligt visa ställningstaganden och skapa efterfrågan. För en öppen dialog kring de val verksamheten gör

16 Tillgodose brukarnas önskemål på ett ekonomiskt hållbart sätt Stimulera delaktighet, den sociala ekonomin, samarbeten och ideella initiativ så att alla som vill får en möjlighet att bidra. Samarbeten med enskilda frivilliga och organisationer skapar en välkomnande, mindre stängd verksamhet och miljö. Prioritera det som ger»kundnytta«eller tänk»lean«. Ofta finns arv i arbetssätt, organisationsformer, miljöns utformning eller bemötande som inte passar dagens och morgondagens möte med besökare och brukare. Miljöfakta material 30

17 Golv Krav för miljömärkta golv Golv med Svanenmärkning är tillverkade på ett sätt som belastar miljön så lite som möjligt. Materialen är till största delen växtbaserade och uthålligt förnybara i naturen. Golven ska bestå av minst 50 % förnybar råvara, därför kan golv som består av ex enbart syntetiska textil inte miljömärkas. Förnybar råvara innebär att det är en råvara som består av biologiskt material som kontinuerligt nyproduceras i naturen. Ett viktigt krav är att säkerställa att inget virke från skövlade skogar används. I golv kan det ibland användas tropiskt virke som ofta härstammar från hotade skogsmiljöer. Det ställs också krav på innehållet av kemiska ämnen som lim, ytbehandling som lack och bets, så att de inte innehåller skadliga ämnen. Det ställs även krav på energiförbrukningen vid produktionen. Ett Svanenmärkt golv är också testat för slitstyrka, funktion, kvalitet, miljö och hälsa. Märkningen gäller hela livscykeln och omfattar alltså sådant som energianvändning vid tillverkningen och när det till slut ska kasseras. Vilka golv kan miljömärkas? Svanenmärkningen för golv baseras på att golvet ska vara avsett för inomhusbruk och ska kunna läggas på t. ex. ett underlag av betong eller träbjälklag. Exempel på golv som kan Svanenmärkas är massiva trägolv, parkettgolv, laminatgolv, linoleumgolv och textilgolv Sten och klinker finns ingen Svanenmärkning för, men de kan miljömärkas enligt den Europeiska miljömärkningen Blomman. PVC-golv kan inte Svanenmärkas. Det beror på att användningen av olja och energi är stor vilket belastar miljö och klimat. PVC-golven ger också problem vid sopförbränning då klorinnehållet kan ge upphov till skadliga ämnen. Lösa mattor kan miljömärkas med Svanens eller Blommans kriterier för textiler. Mer info om vilka miljömärkta golv som finns och vilka kriterier som ställs hittar du på Miljöfakta om olika sorters golv Trägolv Trägolv består av massivt trä, mer eller mindre tjockt och kan fås i många olika träslag. Fråga gärna efter träslag som finns i vår närhet. Miljöpåverkan från trägolv består främst av varifrån trävirket kommer och hur dessa skogar sköts. I ett Svanenmärkt golv ska tillverkaren alltid säkra att träråvaror inte stammar från skogsmiljöer med höga biologiska och/eller sociala skyddsvärden. För golv som består av minst 10 viktprocent träråvara ska minst 30 % av ingående trävirke komma från certifierat hållbart skogsbruk. Miljön påverkas även av de ytskikt som används

18 Linoleum Linoleum är uppbyggt av förnyelsebara råvaror som linolja, kork och trämjöl. Dessutom ingår harts, naturliga färgpigment och juteväv. Linoleum är ofta ett bra miljöval i många offentliga miljöer. Svanenmärkningen ställer krav på att minst 50 % av golvet ska utgöras av förnybara råvaror. Laminatgolv Laminatgolv är en imitation, en dekoration, som består av tre skikt som sammanfogas under värme och högt tryck. Laminatgolv har ett ytskikt som är tillverkat av ett specialbehandlat papper och består av dels ett slitskikt som skyddar underliggande imitation och dekoration. Baksidan av ett laminatgolv har ett impregnerat skikt som skyddar mot fukt. Miljöpåverkan består främst av de kemiska ämnen som används samt stor energiförbrukning. Textila golv Textila golv består av växt- eller syntetfibrer. Svanenmärkningen ställer krav på att minst 50 % av golvet ska utgöras av förnybara råvaror. För växtmaterial som sisal, lin hampa, kokos ställer man krav på hur fibrerna rötas (för att stjälken ska luckras upp för att komma åt fibrerna) så att inte för mycket växtmaterial kommer ut i vatten och förbrukar syre vid nedbrytning. Markrötning är bättre än vattenrötning. För ull finns krav på mycket låga nivåer av en lång rad bekämpningsmedel och att låga halter av ullfett släpps ut i vatten. Om det textila golvet består delvis av syntetfiber eller skumgummi finns även miljökrav för andel återvunnet material och kemiska ämnen. Klinker Klinker och klinkergolv går att få i många olika material. Skillnaden mellan kakel och klinker är tätheten i godset. Kakel är tillverkat av lösare bränd lera som oftast glaseras, det lämpar sig bäst som väggbeklädnad. Klinker pressas hårdare och bränns i en högre temperatur, den blir därmed tyngre och får en högre slitstyrka än kakel. Klinker kan vara antingen glaserad eller oglaserad och lämpar sig bra till golv. På varje klinkertyp står ett PEI-värde angivet. PEI-värdet har graderingen 1 5 (I V), där 4 5 är för offentlig miljö. Stengolv Stengolv består av någon bergart som skiffer, marmor mm som bryts i stenbrott. Detta kan ge stora sår i naturen och bör användas sparsamt men golven har en mycket lång livslängd. Det finns miljömärkning med EU-blomman för stengolv där man tar hänsyn till naturvården, hur mycket spill det blir, kontakt med vatten vid brytning mm. Mer info på: environment/ecolabel/product/pg_hardfloor_en.htm 34 35

19 Färg Vad består färg av? En färg består av: Bindemedel, som håller ihop färgen Pigment, som ger färgen dess kulör Lösningsmedel, som reglerar färgens konsistens Tillsatser, som till exempel hindrar att färgen ruttnar Vattenbaserat eller linoljebaserat? Vissa hävdar att vattenbaserad plastfärg, sk latexfärger, är det bästa för miljön. De har inga organiska lösningsmedel, som t ex lacknafta med aromatiska lösningsmedel, utan späds med vatten och färgbranschen har minskat innehållet av skadliga kemiska ämnen i färgen. En viktig vinst med de vattenbaserade färgerna var att få bort organiska lösningsmedel. Men för att ersätta dem krävs andra kemikalier. Tidigare fanns andra miljöfarliga ämnen som tensider nonylfenoletoxylat, filmbildare som glykoletrar med allvarlig hälsorisk men de har nu fasats ut. Svanen och EU-blomman har valt denna linje och menar att det är det bästa miljövalet eftersom de inte innehåller aromatiska lösningsmedel, som lacknafta, samt giftiga pigment från tungmetaller. Andra menar att plastfärgerna knappast kan kallas miljövänliga eftersom bindemedlet i den framställs ur råolja eller naturgas, som inte är förnyelsebara råvaror och som inte ingår i det naturliga kretsloppet. Dessutom har latexfärgerna en lång innehållsförteckning av kemiska ämnen som vi idag inte vet konsekvenserna av, eftersom det krävs en mängd kemikalier för att ersätta de organiska lösningsmedlen. Det kan då vara bättre att använda färger med ingredienser som är kända och består av mer naturliga råvaror som har använts sen lång tid tillbaks som linoljefärger eller andra vegetabiliska oljor/hartser. I denna grupp finns färger som inte innehåller organiska lösningsmedel överhuvudtaget. Lösningsmedel och pigment Organiska lösningsmedel och tungmetaller i pigment har varit de största hälso- och miljöproblemen när det gäller färg. Höga halter av aromatiska lösningsmedel är hälsofarliga och ger utsläpp av flyktiga organiska ämnen som kan ge skador på växande grödor. Från 2010 kommer ett EU-förbud mot produkter med högt innehåll av flyktiga organiska ämnen (VOC). Idag framställs merparten av pigmenten på syntetisk väg men i vissa färger ingår naturliga pigment. De kan bestå av jordpigment olika järnhaltiga jordarter, mest gul-bruna färger som genom upphettning får en rödaktig karaktär. Det finns även oxidpigment som framställs genom kemiska reaktioner med olika metalloxider och mineraler. De ger mer intensiva färgtyper än de som förekommer rent i naturen, ex. blått och violett. Först på 50-talet försvann bly från de flesta färgerna, även om det 36 37

Brandkrav på lös inredning

Brandkrav på lös inredning Brandkrav på lös inredning Årligen omkommer ungefär 100 personer i sina hem till följd av brand. Branden startar ofta i den lösa inredningen. Dagens moderna hem innehåller en stor mängd elektriska apparater

Läs mer

Juli. Hållbar utveckling

Juli. Hållbar utveckling Juli Hållbar utveckling KEMIKALENDERN Kemikalendern är ett samarbetsprojekt mellan Molecular Frontiers, Chalmers, Göteborgs universitet och Universeum, i samband med det Internationella Kemiåret 2011.

Läs mer

Den blinda klädimporten

Den blinda klädimporten Rapport nr 21 Den blinda klädimporten Miljöeffekter från produktionen av kläder som importeras till Sverige SwedWatch SwedWatch Den blinda klädimporten 1 SwedWatch är en religiöst och partipolitiskt obunden

Läs mer

Textilier med ett smutsigt förflutet

Textilier med ett smutsigt förflutet Rapport nr 17 Textilier med ett smutsigt förflutet Miljöpåverkan vid tillverkningen av hemtextilier som importeras till Sverige SwedWatch SwedWatch Textilier med ett smutsigt förflutet SwedWatch är en

Läs mer

Kort om miljön och vår konsumtion

Kort om miljön och vår konsumtion Kort om miljön och vår konsumtion för upphandlare och inköpare HÖRNAN Kort om miljön och vår konsumtion för upphandlare och inköpare NATURVÅRDSVERKET BESTÄLLNINGAR Ordertelefon: 08-505 933 40 Orderfax:

Läs mer

GOLFEN & MILJÖN. Svenska Golfförbundet

GOLFEN & MILJÖN. Svenska Golfförbundet GOLFEN & MILJÖN Svenska Golfförbundet Texten i denna broschyr är framtagen av Ellika Hermansson Török, Fyren Miljökommunikation i samarbete med SGF:s banenhet och är baserad på rapporten Golfsportens miljöpåverkan

Läs mer

Minska företagets energikostnader nu!

Minska företagets energikostnader nu! Minska företagets energikostnader nu! energieffektivisering för smart företagande och bättre miljöarbete EMIL 3 Energi & Ekonomi, Miljö, Industri & Långsiktighet Förord Vi vill med denna skrift inspirera

Läs mer

Rapport Nr 4/07. Miljöledning och Giftfri miljö. kemikaliefrågorna i teori och praktik K E M I K A L I E I N S P E K T I O N E N

Rapport Nr 4/07. Miljöledning och Giftfri miljö. kemikaliefrågorna i teori och praktik K E M I K A L I E I N S P E K T I O N E N Rapport Nr 4/07 E n r a p p o r t f r å n K e m i k a l i e i n s p e k t i o n e n w w w. k e m i. s e Miljöledning och Giftfri miljö kemikaliefrågorna i teori och praktik Rapporten är framtagen i samarbete

Läs mer

MILJARD- Skapa en ny gård Lyckad totalomvandling Tips och inspiration Prylar för gården. TEMA:Förvaltning pengar att spara

MILJARD- Skapa en ny gård Lyckad totalomvandling Tips och inspiration Prylar för gården. TEMA:Förvaltning pengar att spara b o s ta d s r ät t s t i d n i n g e n Pris 39:50 kronor NR 2 2008 det föreningen behöver veta MILJARD- Kostnad vattenskador största hotet mot föreningarna l Upptäck l Undvik l Åtgärda Dessutom: reglerna

Läs mer

GUIDE Minska kommunens miljöpåverkan genom miljöanpassad offentlig anskaffning

GUIDE Minska kommunens miljöpåverkan genom miljöanpassad offentlig anskaffning skånskt kompetenscentrum för miljöanpassad offentlig upphandling GUIDE Minska kommunens miljöpåverkan genom miljöanpassad offentlig anskaffning GUIDEN ÄR FRAMTAGEN INOM PROJEKTET MILOU Tryck: Wallin och

Läs mer

tips 110 tips för en hållbar livstil

tips 110 tips för en hållbar livstil tips 110 tips för en hållbar livstil 1 Det är ingen stor sak, det är många små inledning innehåll Inledning...3 Bakgrund...4 Mat...9 Miljö...13 Ekonomi...21 Relationer...24 Må bra...26 Gör själv...30 Någonting

Läs mer

Bra att tänka på vid inköp av kläder, mat, förpackning, etc.

Bra att tänka på vid inköp av kläder, mat, förpackning, etc. Bra att tänka på vid inköp av kläder, mat, förpackning, etc. Genom att göra bra miljöval när vi handlar kan vi påverka produktionen av varor till att bli mer miljövänlig. Vi kan även påverka hur stort

Läs mer

Hållbar utveckling inom detaljhandeln En fallstudie av Beijer Byggmaterial AB och Åhléns AB

Hållbar utveckling inom detaljhandeln En fallstudie av Beijer Byggmaterial AB och Åhléns AB Examensarbete Hållbar utveckling inom detaljhandeln En fallstudie av Beijer Byggmaterial AB och Åhléns AB Författare: Linda Andreen och Linn Wahlberg Handledare: Joachim Timlon Examinator: Bertil Hultén

Läs mer

ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT

ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT - Handbok för miljöprövning av askor Så gör du en tillståndsansökan enligt miljöbalken för att få använda askor - tips, mallar och checklistor Sida 0 Askor en resurs rätt använd

Läs mer

10 verktyg för praktiskt hållbarhetsarbete

10 verktyg för praktiskt hållbarhetsarbete 10 verktyg för praktiskt hållbarhetsarbete VARSÅGOD DE BÄSTA TIPSEN - GRATIS! Här kommer tips och råd kring ditt hållbarhetsarbete Under detta år, 2015, firar MiljöRapporten 25-års jubileum. Från början

Läs mer

Handlingsplan för en giftfri vardag 2011 2014. Skydda barnen bättre. Kemikalieinspektionen

Handlingsplan för en giftfri vardag 2011 2014. Skydda barnen bättre. Kemikalieinspektionen Handlingsplan för en giftfri vardag 2011 2014 Skydda barnen bättre Kemikalieinspektionen Handlingsplan för en giftfri vardag 2011 2014 Skydda barnen bättre Best.nr. 511 003 Sundbyberg, mars 2011 Utgivare:

Läs mer

Rapport: 2015:03 Finansierad av Avfall Sverige ISSN 1103-4092. Goda exempel på avfallsförebyggande

Rapport: 2015:03 Finansierad av Avfall Sverige ISSN 1103-4092. Goda exempel på avfallsförebyggande Rapport: 2015:03 Finansierad av Avfall Sverige ISSN 1103-4092 Goda exempel på avfallsförebyggande FÖRORD Det finns inget avfall Avfall Sveriges vision säger egentligen allt om var fokus ska ligga inom

Läs mer

Det ansvarsfulla företaget 2014

Det ansvarsfulla företaget 2014 Det ansvarsfulla företaget 2014 Svensk Handels årliga undersökning om CSR- och hållbarhetsfrågor bland medlemsföretag och konsumenter. svenskhandel.se Rapporten är framtagen av Carin Blom HUI RESEARCH

Läs mer

Ställ om Sverige! Inspiration och handledning för omställningsgrupper

Ställ om Sverige! Inspiration och handledning för omställningsgrupper Ställ om Sverige! Inspiration och handledning för omställningsgrupper Innehåll Inledning 1. Ställ Om! - Lokala initiativ - Plattform Omställning Sverige 2. Omvärldsanalys - Vi behöver ställa om - Varför

Läs mer

Hållbart är det normala

Hållbart är det normala Hållbart är det normala Lika bra vi säger det nu: Hållbart är det normala. Vår planet har byggt upp sig i årtusenden genom att skapa hållbara processer, ekotjänster, som skapar välfärd. Det är helt normalt

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

Avfallshantering tillgänglig, säker och estetisk

Avfallshantering tillgänglig, säker och estetisk Avfallshantering tillgänglig, säker och estetisk Inspiration och vägledning vid planering och byggande av avfallsutrymmen, återvinningsstationer och återvinningscentraler Avfallshantering tillgänglig,

Läs mer

En antologi om återbruk

En antologi om återbruk ReUse! En antologi om återbruk Av Jessica Algehed, Johanna Berlin, Anna Hultman, Sverker Jagers, Petter Rönnborg, Cecilia Solér Irene Stewart Claesson, Patrik Söderholm 1 Om antologin Antologin du precis

Läs mer

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING INTRODUKTION: HÅLLBAR UTVECKLING Vad innebär hållbar utveckling? Begreppet hållbar utveckling blev känt i och med att FN startade den så kallade Brundtlandskommissionen

Läs mer

Det grönskar i asfalten. Gemenskap utvecklar föreningen Ny i styrelsen Hur bor vi år 2090? Råd & Rön testar smörgåsgrillar #2 2015

Det grönskar i asfalten. Gemenskap utvecklar föreningen Ny i styrelsen Hur bor vi år 2090? Råd & Rön testar smörgåsgrillar #2 2015 EN TIDNING FRÅN RIKSBYGGEN #2 2015 Gemenskap utvecklar föreningen Ny i styrelsen Hur bor vi år 2090? Råd & Rön testar smörgåsgrillar Det grönskar i asfalten Öppet hus #2, 2015 rådgivning & PrOJEKtEring

Läs mer

VÅR EKONOMI i korthet

VÅR EKONOMI i korthet 9 mm ekonomi berör oss alla. Alla påverkar vi också på ett eller annat sätt ekonomin i stort. Förhoppningen är att du, när du läst den, ska se mönster och sammanhang som du tidigare inte såg. Och att de

Läs mer

Stockholms miljöprogram 2008 2011

Stockholms miljöprogram 2008 2011 S TO C K H O L M Winner 2010 Stockholms miljöprogram 2008 2011 Övergripande mål och riktlinjer www.stockholm.se/miljoprogrammet Innehåll VÅR STAD ÄR VÅR MILJÖ...3 1 MILJÖEFFEKTIVA TRANSPORTER...5 2 GIFTFRIA

Läs mer

Grönare odling. Toaletter utan vatten. Sally Voltaire. Vi älskar eko. Lätta recept från

Grönare odling. Toaletter utan vatten. Sally Voltaire. Vi älskar eko. Lätta recept från Vi älskar eko Lätta recept från Sally Voltaire Grönare odling Bättre skördar med permakultur Stadsodling med höns Rolig odling för barn 3 EKOHEM Halvtid på landet Estetisk återvinning i lägenhet Snabbt

Läs mer

SPARA ENERGI DINA OSYNLIGA VARDAGSHJÄLTAR. Var med och gör skillnad du också. Pyssla med Energiarbetarna. 28 ENKLA TIPS Så sparar du energi i alla rum

SPARA ENERGI DINA OSYNLIGA VARDAGSHJÄLTAR. Var med och gör skillnad du också. Pyssla med Energiarbetarna. 28 ENKLA TIPS Så sparar du energi i alla rum Hela denna bilaga är en annons från SABO SPARA ENERGI Var med och gör skillnad du också Pyssla med Energiarbetarna SIDAN 10 DINA OSYNLIGA VARDAGSHJÄLTAR Det är smutsigt, varmt och slitsamt. Följ med oss

Läs mer

Bli xtpatrullens äventy r. Lek och lär om nedskräpning, allemansrätt och om skräpet som resurs.

Bli xtpatrullens äventy r. Lek och lär om nedskräpning, allemansrätt och om skräpet som resurs. Bli xtpatrullens äventy r Lek och lär om nedskräpning, allemansrätt och om skräpet som resurs. Stiftelsen Håll Sverige Rent Februari 2011 Författare: Lisa Adelsköld Illustrationer, pusselbitar: Gro Leksaker,

Läs mer