Sid SID 22. Nytt miljövänligt avlopp! Medlemstidning för Egnahemsägarnas Riksförbund - vår tidning i Ditt intresse - DREVNING FÖR FÖNSTER SID 4

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sid. 16-18 SID 22. Nytt miljövänligt avlopp! Medlemstidning för Egnahemsägarnas Riksförbund - vår tidning i Ditt intresse - DREVNING FÖR FÖNSTER SID 4"

Transkript

1 Nummer Pris 25 kr Medlemstidning för Egnahemsägarnas Riksförbund - vår tidning i Ditt intresse - DREVNING FÖR FÖNSTER SID 4 HÅLL TAKET TÄTT SID 6-9 ROSENGRENS SKAFFERI SID 12 ATT ANLITA HANTVERKARE SID KOCKEN SID NOTISER Nytt miljövänligt avlopp! Sid SID 22 Nummer egnahemsägaren 1

2 A D V O K A T F I R M A N A H L S T R Ö M Kostnadsfri rådgivning Enligt avtal med Egnahemsägarna erbjuder advokatfirman kostnadsfri rådgivning till medlemmar med upp till 30 minuter per hushåll och kvartal i angelägenheter som berör fastighetsrätt. Rådgivningen sker via telefon, e-post eller fax. För närmare detaljer om villkoren för den avgiftsfria rådgivningen kontakta Egnahemsägarnas kansli eller advokatfirman. Advokatfirman Ahlström AB Besöksadress: Köpmangatan Västerås Postadress Mailbox Västerås Telefonnr: Faxnr: E-post: - Fastighetsrätt, hyresrätt, affärsjuridik, varumärkesrätt, entreprenadjuridik, skadeståndsrätt, brottmål och familjerätt - EGNAHEMSÄGARNAS RIKSFÖRBUND ÄR DIN? OM INTE, BE HONOM KONTAKTA KANSLIET ELLER GÅ IN PÅ HEMSIDAN OCH ANMÄLA SIG. TEL HEMSIDA: 2 egnahemsägaren Nummer Nummer

3 Inledare Dåliga ersättningar i rättsskyddet. Har du erfarenhet av hur rättsskyddet fungerat för dig? Maila eller kontakta kansliet och ge oss dina synpunkter. Dessa är värdefulla i det fortsatta arbetet för att skapa opinion och påverka försäkringen som bolagen erbjuder. Rättsskydd ingår automatiskt i alla hemförsäkringar och har till ändamål att hjälpa till med att finansiera rättsliga tvister som rör ditt privatliv. Den högsta ersättning som betalas ur försäkringen varierar mellan kr beroende på försäkringsbolag. Självrisken är vanligen 20 % av advokat- och rättegångskostnaderna. Egnahemsägarna anser att detta skydd som våra vanliga hemförsäkringar erbjuder är alldeles för dåligt. Därför har förbundet beslutat ge denna fråga extra uppmärksamhet under Vi kommer att uppvakta försäkringsbolagen och advokatsamfundet för att få till ett bättre rättsskydd i våra hemförsäkringar. Nu har det vänt! Våren är på väg! Bengt För att rättsskyddet i din försäkring ska träda in måste tvisten ha uppstått med en annan part. Du ska ha tecknat försäkringen före det att tvisten uppstod och en del försäkringar har som regel att du ska ha haft din försäkring i minst två år för att kunna utnyttja rättsskyddet. Om du har en tvist med någon som du har varit gift eller sambo med, gäller vanligtvis inte rättsskyddet om tvisten uppstår inom två år efter det att äktenskapet eller samboförhållandet upphörde. Handlar tvisten om att överklaga ett myndighetsbeslut gäller inte rättsskyddet. Villkoren för rättsskydd kan variera mellan försäkringsbolagen så det är viktigt att du kontrollerar villkoren för din försäkring. Du hittar information och uppgifter om ditt rättsskydd i dina försäkringsbrev och försäkringsvillkor eller på försäkringsbolagens hemsidor. Här hittar du även information om självrisken som du ska betala. Denna text och mer därtill går att hitta på Rättshjälpsmyndigheten: Redaktörens inlägg EGNAHEMSÄGARNA BYTER TILL BANKGIRO HÖSTEN 2011 NUMMER egnahemsägaren är en medlemstidning för Egnahemsägarnas Riksförbund ISSN Ansvarig utgivare: Bengt Rasmusson, Redaktör: Anders Lampinen, , Kansli: Anders Lampinen, Idé och layout: Egnahemsägarna Tryck: AB Kontorsrutin, Örebro OBSERVERA beträfffande det medföljande inbetalningskortet för 2012 så sker inbetalning av medlemsavgiften till vårt bankgiro. Skriv till experterna Våra experter hjälper dig att få svar på frågor om ditt boende. Du kan skriva, maila eller ringa in din fråga, så hjälper vi på kansliet dig vidare. Du har som medlem i Egnahemsägarna tillgång till både teknisk och juridisk support, med frågor som rör ditt boende. Behöver du hjälp med att hitta seriösa hantverkare? Du hittar dem här: Egnahemsägarnas Riksförbund Box Örebro Besök: Mosåsvägen 18, Örebro Tel: E-post: PlusGiro: Nummer egnahemsägaren 3

4 Snabb och enkel drevning CC-Fönsterdrev består av finporig, impregnerad skumplast som är 30 mm tjock och som pressas samman till en tjocklek av 2 mm. Skumplast listen klipps i lagom längd och förs in i spalten mellan karm och sidostycke. Vid normal rumstemperatur expanderar remsan till sin fulla tjocklek på 1-3 timmar. Skumplasten är helt miljöanpassat och innehåller inte isocyanat* Vilket innebär att montören inte behöver använda skyddskläder eller göra kontinuerliga läkarundersökningar. Andra fördelar är att remsan förblir elastisk och fönstret kan därmed efterjusteras utan problem. Totalt sett får man en betydande tidsvinst jämfört med konventionella drev. *Isocyanat klassificeras som gift enligt AFS 1996:4 och föreskrifterna för att använda produkten är stränga. Det finns bl a i tätningsmaterial, lacker, lim och stoppningsmaterial. Källa: Bild: Här nedan ser vi en bit fönsterdrev som har fått ligga framme 1 timme i rumstemperatur och har då svällt tillbaka till de ursprungliga 30 mm. LED Belysning I konventionella ljuskällor uppstår det synliga ljuset som biprodukt vid uppvärmning av en metallspiral, vid gasurladdning eller genom omvandling av den ultravioletta strålningen som alstras vid en gasurladdning. I LEDtekniken alstras ljuset i en halvledare, som på elektrisk väg stimuleras till att lysa (elektroluminiscens). På de största tillgängliga lysdioderna är dimensionen cirka 1 mm. Därmed hör LED till de minsta ljuskällorna som finns, nästan punktformiga. För att skydda från yttre påfrestningar och ansluta elektriskt placeras halvledaren i ett hölje som är så uppbyggt att ljuset får en utstrålningsvinkel på nästan 180 grader. Därmed är ljusstyrningen enklare än för glöd- eller urladdningslampor, som i regel strålar ut ljuset i alla riktningar. Det finns olika varianter för LED med olika effekter. Alla dessa LED konstruktioner ger en mycket bra mekanisk stabilitet. Enskilda lysdioder är inte användbara innan de har monterats på kretskort som möjliggör en enkel elektrisk kontakt och avleder värmen, d v s som LED-modul. Halvledaren kan även monteras direkt på kretskort och skyddas med ett transparent material. Locka fjärilar till trädgården Om du önskar dig fjärilar i din trädgård, plantera då nektar rika växter i ett soligt och vindskyddat läge. Nedan finns förslag till sådana växter och till fjärillarvens värdväxter. En grund vattensamling i närheten av växterna uppskattas även av fjärilar heta sommardagar. Växter i Fjärilsrestaurangen Alpaster, borstnejlika, buddleja davidii, fackel- blomster, glansrudbeckia, höstaster, höstflox, kan.gullris, kantnepeta, kaprifol, kauk.fetblad, kinesisk kärleksört, mossflox, pipört, prakt- röllika, rosenflockel, rosenstav, röd rudbeckia, strålöga, svärdkrissla, syrén, temynta I Sverige finns drygt 2700 arter. De indelas i 30 överfamiljer, bl.a. dagfjärilar, svärmare, nattflyn, spinnare, malfjärilar, glasvingefjärilar med flera. Fullvuxna fjärilars livslängd varierar från några dygn till nästan 1 år. På nedanstående adress finns det mer om växter och fjärilar Källa: wb114455/locka_fjarilar/fjarilar.htm 4 egnahemsägaren Nummer nummer

5 Förhindra vattenskador En betydlig del av vattenskadorna i hemmen beror på lösa skarvstycken på hushållsmaskinernas tilloppsslangar. Ett obemärkt läckage från en kylanläggning, en tvättmaskin eller en diskmaskin upptäcks kanske först när konstruktionerna redan har skadats. Det är dyrt och tidskrävande att reparera vattenskador. Även i de vanligaste fallen måste konstruktioner rivas upp och torkas. Fuktsäkert under kyl och frys Detta är nog ställen som inte är så högt prioriterade, när det gäller att säkerställa ett fukt och vatten säkert hus. En enkel och billig lösning är att installera ett underlägg både under kylen och frysen. Underlägget är utformat på ett sådant sätt att eventuellt läckage blir synligt på framsidan av skåpen och kan då lättare åtgärdas innan det hinner bli ett större och besvärligare problem. Bristfälligt utförda vatteninstallationer orsakar fler skador än elektricitet och bränder tillsammans. Nya energiklasser underlättar för dig EU-direktivet om byggnaders energiprestanda - konsekvenser och behov av förändringar i det svenska regelverket En redovisning av Boverkets regeringsuppdrag N2010/1474/E Syftet med EU-direktivet är att främja en förbättrad energiprestanda i byggnader och samtidigt ta hänsyn till kraven på inomhusklimat och kostnadseffektivitet. I Sverige har direktivet genomförts bland annat genom införandet av systemet med energideklarationer för byggnader samt genom förändringar i det svenska byggregelverket. Direktivet har nyligen arbetats om. Därför har Boverket på regeringens uppdrag utrett och lämnat förslag på vilka ytterligare förändringar som behöver göras i de svenska reglerna. Delar av rapporten har tagits fram tillsammans med Statens energimyndighet och Swedac. Dokumentet finns som en 120 sidors pdf-fil. Källa: Sverige delas in i fyra elområden Den 1 november 2011 kommer Sverige att delas in i fyra elområden. I de södra delarna av landet där efterfrågan på el är stor och produktionen liten kan elpriset höjas medan de norra delarna av landet kan få lägre elpriser. Det är därför viktigt att du som konsument är aktiv i ditt val av elhandelsavtal. Eftersom produktion och efterfrågan på el varierar i landet leder det till en obalans då överföringskapaciteten i elnäten är begränsad. Begränsningarna innebär att det inte går att föra över så mycket el som efterfrågas i en del av landet när produktionen sker i en annan. I dag hanteras begränsningarna i överföringskapaciteten genom att bland annat begränsa handeln med andra länder vilket vi på sikt inte kan fortsätta med på grund av vårt EU-medlemskap. Av denna anledning har Svenska Kraftnät beslutat att dela in Sverige i fyra elområden. Varje elområde har då egna förutsättningar att balansera tillgång och efterfrågan på el inom området vilket kan stimulera marknaden till att investera i elproduktion i de områden där den bäst behövs. Hur påverkar det mig som konsument? I de södra delarna av landet där efterfrågan på el är stor och produktionen liten kan elpriset höjas medan de norra delarna av landet kan få lägre elpriser. Det är därför viktigt att du som konsument är aktiv i ditt val av elhandelsavtal. Du kan fortfarande handla el från elhandlare över hela Sverige. För att jämföra elhandlarnas priser kan du gå in på Elpriskollen (www.ei.se) Där kan du jämföra både fasta och rörliga avtal från alla elhandlare. Nya varianter av elavtal Fram till att indelningen sker den 1 november 2011 väljer en del elhandlare att inte erbjuda fasta elavtal längre än ett år till konsumenter i södra Sverige (elområde 4). Det beror på att det inte är riktigt klart hur prisförändringarna kommer att se ut. Vissa elhandlare väljer också att erbjuda avtal med en så kallad prisjusteringsklausul, vilket innebär att elhandlarna har rätt att höja eller sänka priset till följd av elområdesindelningen. För att konsumenter tydligt ska kunna skilja dessa avtal från andra avtal om fast eller rörligt pris har Konsumentverket och branschorganisationen Svensk Energi träffat en överenskommelse om hur avtal med prisjusteringsklausul får marknadsföras. Bland annat måste det tydligt framgå av avtalets namn och av villkoren att priset kan förändras. Information om klausulen ska också finnas invid varje prisuppgift i marknadsföringen på till exempel företagens webbplatser. Viktigt att tänka på är dock att denna typ av avtal inte finns med på Elpriskollen. Källa: nummer Nummer egnahemsägaren 5

6 Håll taket tätt! Skrivet av Kersti Lilja Foto: Kersti Lilja Ur Byggnadskultur nr 3/2009 Det är lätt att glömma det enkla och viktigaste, särskilt om man behöver hämta stegen för att kunna se det. Och taket är ju tätt ända tills det börjar läcka. Men det finns mycket besvär att spara in för den som ser efter sitt tak. Kersti Lilja ger här goda råd om både plåt och tegel. Det är viktigt att med jämna mellanrum se över taket. En sprucken takpanna eller en sönderrostad plåtfals kan leda till stora skador i en byggnad. Innan takkonstruktionens dåliga partier byts ut måste orsaken till skadan åtgärdas. Är det ett plåttak behöver fuktskadan inte komma utifrån, det kan vara invändig kondens. Många taktäckningsmaterial blir efter ett antal år bevuxna, först med grönalger, sedan med mossor och slutligen med lavar. Takfall mot norr, skuggade takfall samt takfall under stora träd är särskilt utsatta. Problemet är större i jordbruksbygder där näringen från åkrarna göder det som växer på taken. Mossa och lav samlar fukt och medför att det tar lång tid för taktäckningen att torka upp efter nederbörd och bör därför borstas bort. Borsta med en mjuk borste där borsten är av rostfritt stål. Kraftigare borste kan repa ytan på pannorna och andra borstmaterial avsätter metall som sedan rostar. Det finns ingen anledning att ta bort tunna lavar från tegel, utan det är framförallt lite tjockare lavar och mossor som bör borstas bort. Om det finns stora träd i husets omedelbara närhet bör de grenar tas bort som hänger över taket. Viktigare än att tvätta och byta taktegel är att kontinuerligt rensa ränndalar och hängrännor från löv och annat skräp samt att se över nockbrädorna. Tegeltak Ett tegeltak som underhålls kan hålla mycket länge. Tegeltaket bör därför Bild: Det utsatta läget gör det extra viktigt att besiktiga taket med jämna mellanrum ses över regelbundet. Innan vintern kommer är det bra att besiktiga sitt tak. Tegelpannor som har hamnat snett rättas till och spruckna pannor ersätts med nya. Ytliga frostskador behöver inte innebära att tegelpannan måste kasseras. Takpannor som man är tveksam till kan läggas längst ner, närmast takfoten, där de lätt kan bytas ut. Vittring uppstår oftare på undersidan av pannorna, lyft därför också på några pannor och se hur de ser ut under. Vanligen behöver ett par tegelpannor eller nockpannor bytas ut per säsong, så det är klokt att ha några extra pannor av varje sort i reserv. Se också över taket efter kraftiga oväder, tegelpannor kan hamna ur läge och behöva rättas till. Om fuktskadan är där Om man upptäcker fuktskador i undertaket ska man först undersöka hur omfattande skadorna är. Kanske räcker det att laga och ersätta skadade delar av taktäckning och underlag, eller så måste hela taket plockas ned och repareras. Om så är fallet beror det ofta på att underlagspappen är gammal, sprucken och dags att byta ut. Återanvänd livstiden är lång Lertegel blir bara vackrare av tidens patina. Det finns ingen anledning att byta ut allt taktegel bara för att några av tegelpannorna är trasiga. Äkta lertegel går utmärkt att återanvända och livslängden är praktiskt taget obegränsad. Vid renovering är det bättre att komplettera med begagnade eller nya takpannor istället för att lägga om helt. Kompletterar man med nytt tegel ska man tänka på att färgen från början skiljer kraftigt mellan nya och äldre takpannor, varför de nya pannorna kan läggas på ett mindre synligt ställe. Idag sker tillverkning av taktegel endast vid Vittinge Tegel, norr om Uppsala. Man kan också köpa importerat taktegel från Danmark eller Tyskland. I Danmark tillverkas fortfarande handslaget tegel. Ett bra alternativ är att försöka hitta begagnat taktegel av samma sort. I dag finns det flera firmor som säljer begagnat lertegel. Ofta kan de befintliga pannorna ha tegelbrukets märke ingjutet på undersidan eller i klacken som hål- 6 egnahemsägaren Nummer Nummer

7 ler pannan på plats. Hus i grannskapet är ofta vara lagda med pannor från samma bruk. Det kan vara värt att fråga grannarna och annonsera efter tegel av samma sort. Under andra hälften av 1900-talet ersatte många husägare lerteglet med mörka betongpannor för att det var något billigare i inköp. Betongpannor är både tyngre och tjockare än lertegel. Tyngden kan äventyra takkonstruktionen och ändrad tjocklek, kulör m m gör att en äldre byggnad förvanskas. Generellt får man också mer påväxt på ett tak med betongpannor. Panel, papp och läkt På hus byggda efter 1900 ligger teglet ofta på spontad panel med underlagspapp och läkt. Det är nästan alltid papp och läkt som är i behov av utbyte, sällan teglet. Rötskadad läkt och gammal papp rivs bort. Träpanelens skadade partier repareras och ny papp läggs. Pappen läggs med horisontellt lagda våder i takfallets riktning och spikas i överkant. Överlappande skarvar klistras enligt fabrikantens anvisning. Ofta vill man vid omläggningar använda sig av kraftigare läktning än tidigare. Detta påverkar anslutningar vid takfot, nock och vindskivor och förändrar takets proportioner. Det är bättre att hålla samma dimensioner som tidigare men satsa på virke av riktigt god kvalitet, det är också bättre än tryckimpregnerat. Undertak utförda av lockpanel i takfallets riktning förekommer. Lockpanelen ligger då utan papptäckning och klarar sig, men då det inte finns ströläkt finns en viss risk för röta i locken. Byter man bärläkt så kan de lyftas med låga distanser, men man bör inte lägga ströläkt. Plåt På de flesta byggnader finns plåtarbeten i någon form, taktäckning, fönsterbleck och skorstensbeslag. Än idag utförs de till större delen med traditionella hantverksmetoder. Förutom järn- eller stålplåt förekommer även koppar-, bly- och zinkplåt. Plåt är ett smidigt material som erbjuder stora möjligheter. Plåten ger lätta konstruktioner och är lätt att forma både till täckning och till ståndrännor, stuprör med mera. Renovering och omläggning av plåttak Om några plåtar är dåliga och sönderrostade betyder det oftast inte att hela taket måste bytas ut. Äldre plåt har ofta högre kvalitet än dagens, bland annat eftersom plåten var tjockare förr. Det finns dock spröda och svårarbetade plåttak, t ex från 1970-talet, som inte tål att falsöppnas och falsas om. Det innebär att hela taket måste läggas om, även om bara enstaka plåtar är dåliga. Oftast kan mindre sprickor tätas med specialspackel men om skadorna är större bör en plåtslagare anlitas. Att lägga om ett falsat plåttak är inget för hemmafixaren. Ett äldre plåttak är värdefullt och vackert. Om taket måste läggas om bör det nya taket ges samma utformning. Bild: Säteritak med tvåkupigt lertegel. Här har eftersatt underhåll lett till stora skador på takkonstruktion, stomme och interiör. Byggnaden kommer troligen att rivas. forts. på nästa sida Nummer Nummer egnahemsägaren 7

8 Bild: Plåttak som står inför renovering. Ersätt inte ett skivtäckt plåttak med ett bandtäckt eller med korrugerad eller tegelmönstrad plåt. Äldre typer av pann- eller sinuskorrugerad plåt är också bevarandevärda, behöver de bytas så finns nytillverkade med samma profilering. Underhåll Ståndrännor, ränndalar och stuprör bör rensas och spolas rena varje år. Täta ommålningar av plåttak lönar sig på sikt. Om man målar taket vart fjärde eller femte år räcker det oftast (men beroende på färgtyp) med ett lager färg efter det att taket borstats och tvättats. Minst vart tionde år bör man dock måla om taket. Rostskydd av plåttak På ett tidigare målat plåttak är det viktigt att skrapa bort eventuellt löst sittande färg och stålborsta bort rost. Rostiga partier grundas därefter med rostskyddsfärg. Därefter behandlas hela ytan med en rostskyddsfärg, en s k primer. Tidigare användes blymönja. För några år sedan blev det förbjudet för yrkesbutiker att sälja blymönja till annat än yrkesmän eftersom det är giftigt. Många yrkesmän vill heller inte arbeta med blymönja. Inom kulturmiljövården anses blymönja fortfarande vara den bästa rostskyddsfärgen och den används fortfarande till speciellt värdefulla objekt. Andra primers som används inom kulturmiljövården är järnmönja, styrenakrylatbaserad färg eller zinkfosfatfärg. Målning av plåttak Det är svårt att måla plåttak eftersom det alltid sker under bar himmel. Det är viktigt att det inte tillkommer smuts eller fukt mellan målningsomgångarna. Minst två lager linoljefärg behövs och extra viktigt är att falsarna stryks ordentligt. Vid en beställning bör man ange färgskiktets tjocklek och kontrollera det efter utfört arbete. Ett nytt förzinkat tak kan inte målas förrän efter 2 5 år eftersom färgen inte fäster i ytan. Före målning kan taket försiktigt svepblästras för att erhålla en ren och "uppruggad" yta som färgen verkligen kan fästa i. Problemet är i grunden kemiskt, zinken måste passiviseras och det kan den också göras genom att den betas med fluorvätesyra. Enklast är att beta plåtarna innan de skall de används för att täcka taket. Traditionellt målas plåt med s k linoljefernissa (= kokt linolja, inte den hartsprodukt vi idag brukar kalla "fernissa") och pigmentet kimrök. Färgen finns fortfarande att köpa och är oöverträffad för målning på gamla plåttak. Vid ommålning av tak är det viktigt att ta hänsyn till tidigare takkulör. Både för byggnadens karaktär men också i vissa fall för hela stadsbilden. Det är viktigt att värna om och inte sudda ut kulörvariationer i städernas taklandskap. Fabrikslackerad plåt På 1960-talet introducerades den fabrikslackerade, plastbelagda plåten på marknaden. Plåten som finns i flera standardkulörer är fortfarande mycket vanlig. Problemet med fabrikslackerad 8 egnahemsägaren Nummer Nummer

9 plåt uppstår när färgen börjar flaga. Färdiglackerad plåt är nämligen mycket svår att underhållsmåla. Plåtbeslagningar och hängrännor Plåtbeslagningar ska kontrolleras återkommande. Plåtbeslagningar kan finnas runt skorstenar och i anslutning till takfönster. Andra svaga punkter utgör möten mellan takfall, ränndalar, speciellt vanligt förekommande på 1800-talets panel- och schweizervillor men även på villor från början av talet. På dessa ställen ligger plåtinskott vilka bör ses över och hållas rena från ansamlingar av löv mm samt rost. Vindskivor och vattbrädor Se över vindskivor och vattbrädor då och då. De är speciellt utsatta för väder och vind och här bör man välja virke av toppkvalitet och underhållsmåla med samma målningsintervall som för fönster. Inredd vind Det är viktigt att luftväxlingen är god under yttertaket. Om du planerar att inreda vinden måste du först veta hur husets klimat fungerar. Inredning och isolering av vindar kan leda till fuktskador inifrån. Fuktig varm luft tränger upp genom taket och kondenserar i isoleringen eller mot takpanelen. Bild: Taktäckning av enkupigt lertegel. Byggnaden kommer att rivas delvis på grund av eftersatt underhåll av taket. Kersti Lilja är byggnadsantikvarie och arbetar på Länsstyrelsen i Stockholms län, kulturmiljöenheten. Därför är det viktigt att ha en rejäl luftspalt på den kalla sidan om isoleringen. Luftintag vid takfoten och luftutsläpp vid nocken är bra eftersom luftens naturliga stigkraft då utnyttjas. Ibland görs luftspalten för liten för att ge större boyta. Det är viktigt att det inte blir för tätt. Anlita en erfaren fackman och håll dig gärna till traditionella och beprövade material. Alla genomgångar såsom skorsten, ventilationsrör, takfönster med mera ska beslås och omkragas med plåt. Utgå alltid från tidigare eller traditionella detaljutföranden och mått. Vid inredning av vindar i äldre hus tillkommer ofta takfönster. Äldre takfallsfönster och kupor är bra förebilder för nya fönster. De är både tekniskt men framförallt estetiskt överlägsna. Nummer egnahemsägaren 9

10 Säker Vatteninstallation En Säker Vatteninstallation är: utförd enligt gällande installationsregler utförd av en Auktoriserad VVS-installatör utförd av VVS-montörer med branschlegitimation monterad med material som följer branschreglerna och enligt monteringsanvisning kontrollerad enligt reglerna, och intyg om Säker Vatteninstallation har överlämnats till beställaren Installationer utförda enligt branschregler Säker Vatteninstallation betraktas i dag som fackmässigt utförande och är en förutsättning för att försäkringen ska täcka en eventuell skada fullt ut. Installationsregler Installationsreglerna är minimikrav för hur installationerna ska utföras. De omfattar i huvudsak regler för tappvatteninstallationer. Reglerna omfattar även installation av golvbrunnar, genomföringar av rör samt infästningar. De är indelade i fyra områden: skydd mot vattenskador skydd mot legionellatillväxt skydd mot brännskador och skydd mot förgiftning Dessutom finns krav på att särskilda kontroller ska utföras. Installationsreglerna är en tolkning av Boverkets byggregler. Auktoriserad VVS-installatör En Auktoriserad VVS-installatör: har avgett en skriftlig avsiktsförklaring att följa branschregler Säker Vatteninstallation och ansvarar för att de VVS-montörer som utför installationerna har branschlegitimation har personal med dokumenterad kunskap om lagstiftning, byggregler och normer för VVS-installationer har ansvarsförsäkring för arbetet har VVS-montörer och arbetsledare med branschlegitimation Branschlegitimation för Säker Vatteninstallation VVS-montörer med yrkesutbildning kan efter utbildning i Säker Vatteninstallation med godkänt prov få en branschlegitimation. På branschlegitimationen finns personuppgifter, bild på innehavaren och uppgift om företaget där personen är anställd. Legitimationen är alltid knuten till ett Auktoriserat VVS-företag. Vattenskador är de besvärligaste och mest kostsamma skador man kan råka ut för. Uppbrutna golv och långa torktider blir ofta konsekvensen av en vattenskada. En stor del av försäkringspremien för till exempel en villa går till att täcka kostnader för vattenskador. Många vattenskador kan förhindras eller begränsas med olika skadeförebyggande åtgärder och genom att du är observant på läckagerisker. Att tänka på i badrummet I badrummet finns det både golvbrunn och massa rör. Om man inte ser efter kan det uppstå vattenskador. Vid golvbrunnen uppstår många skador. Rensa golvbrunnen regelbundet och se till att mattans anslutning till brunnen är fri. Rörfogar och rörgenomföringar i väggar är svaga punkter. I en duschplats finns flera risker för läckage. Se till att skarvar i vägg- och golvbeklädnader är täta. Likaså infästning av blandare, rör med mera. Att tänka på i köket I köket finns det många ställen där det kan uppstå vattenskador. Där finns diskbänk, diskmaskin, kyl och frys. Under diskbänken finns flera läckagerisker. Sätt in en diskbänksinsats och stosar på vatten- och avloppsledningar så minimerar du risken för dyrbara vattenskador i ditt kök. Diskmaskinen är är en vanlig källa till läckage. Underlaget för maskinen ska vara vattentätt och uppvikt i bakkanten. Det är bra att sätta in ett särskilt diskmaskinsunderlägg. Det samlar upp och leder fram vattenläckage så att det upptäcks i tid. Även kyl och frys kan orsaka vatten och mögelskador genom att kondensvatten läcker ut under skåpet. Sätt in underlägg för kyl och frys. Varubeskrivning Stosar Tätar vid rör och ger tidigt en indikering på läckage då läckvattnet blir en pöl på golvet. Skyddar även mot småkryp och markradon. 10 egnahemsägaren Nummer Nummer

11 Teknik & Juridik Örebro Här är det problem med rök från en granne som har installerat bras/pellets kamin. En delegation från kommunen har varit på plats. Mätare för avläsning av rök och lukt är installerade. Ärendet fortsätter. Arboga Medlem som har fått problem med mögel efter en tilläggsisolering på vind. Familjen rekommenderas ta kontakt med ett saneringsföretag. Norrköping Kommunen vill dra järnvägsspår över medlems och några familjers tomter. Då flera berörs bör en samlad kontakt tas med miljökontoret och även försäkringsbolag för eventuellt stöd. Konsumentverket underkänner husföretag Pressmeddelande Konsumentverket (del av) Samtliga 15 småhustillverkare som Konsumentverket granskat använder sig av oskäliga avtalsvillkor. I de flesta fall strider villkoren mot tvingande lagstiftning. Nu förutsätter verket att det sker en självsanering inom branschen annars väntar rättsliga åtgärder. Men vid Konsumentverkets granskning av avtalsvillkoren hos de 15 största småhusföretagen visade det sig att inte något av företagen lever upp till detta. Konsumentverket har valt att presentera nio kategorier av avtalsvillkor som bedöms som oskäliga. Kännetecknande för samtliga dessa avtalsvillkor är att de på olika sätt begränsar konsumentens rätt i förhållande till husföretaget. Så gott som alla strider dessutom mot tvingande lagstiftning. Ett av de vanligast förekommande villkoren är att det är byggfelsförsäkringsgivaren som ska utse besiktningsman. I det fallet finns en dom från Marknadsdomstolen som förbjuder detta. Västerås Problem med dåligt utförd reparation efter vattenskada. Egnahemsägarna har tittat på utförandet och håller med om att reparationen är bristfälligt utförd. Betalningen för arbetet hålls inne tills vidare. Surahammar Medlem önskar råd om lämpligheten att ta upp extra ventilation genom ett valmat tak. Han har fått rådet att det var onödigt. Huset har fungerat utan problem med den luftspalt som finns i takfoten. Den som hade föreslagit extra ventilation skulle också utföra arbetet. Mörbylånga Medlem har köpt hus via mäklare. Anticimex har varit och besiktigat huset. Vid påbörjad renovering visar det sig att det är mycket mögel. Det finns inget protokoll på besiktningen. Dolt fel? Angående Konsumentverkets granskning av småhustillverkare och artikel i SvD. SvD hade tagit för givet att det var Villaägarna som satt i gång Konsumentverkets granskning av småhustillverkarna. Vi vill gärna informera om att det inte var Villaägarna eller Konsumentverket utan Egnahemsägarnas Riksförbund som stod bakom den första anmälan till Marknadsdomstolen. KOV tillfrågades vid det tillfället men ville inte driva ärendet i Marknadsdomstolen. Egnahemsägarna uppdrog då åt Charlotte Lagersten, C Lagersten Juridik AB att driva ärendet. Våra medlemmar är ju även nyblivna husägare tidigare beställare av hus från dessa företag - och de usla besiktningarna dolde fel som medlemmarna sedan fick lida av. Egnahemsägarna tyckte att det var på tiden att företagens villkor fick uppmärksamhet och ett sätt är ju då att driva en fråga rättsligt. Man kan ju säga att Egnahemsägarna lyckades rejält eftersom vi dels fick rätt i Marknadsdomstolen och dels fick Konsumentverket att göra en uppföljande utredning. Rolf Olsson Ordförande Egnahemsägarnas Riksförbund Nummer Nummer egnahemsägaren 11

12 Rosengrens Skafferi I väntan på våren 2011 Snön yr kring knutarna även denna vinter, precis som förra året är det bara att hoppas och se om växtligheten klarar sig under snötäcket. Snön kom tidigt redan i november, med spänning väntar jag på att få se om mitt, till sist, planterade persikoträd kommer att klara sig. Vi planterade det till slut en bit från huset, ganska nära och på en av de mest vindskyddade och soliga platserna i trädgården. Ni kommer kanske ihåg att min man och jag inte riktigt hade samma uppfattning om var trädet bäst skulle stå. Jag ville ha det intill en husvägg så trädet kunde få nytta av husets värme, men min man ville absolut inte ha ett träd invid husgrunden, det är inte riktigt bra för huset, ni vet allt det där... Vi har täckt det med säckväv och granris, nu håller vi tummarna att det skall klara vintern. En annan rolig trädgårdsbuske som är mycket härdig och vacker och mer lättodlad än persikor är Aroniabusken, med användbara bär. Vi har tidigare mest använt den enbart som buske ofta i häckplanteringar, men de senaste åren har man upptäckt de ganska goda och nyttiga bären. Jag planterade en buske för ett par år sedan och i somras fick vi massor av mörka nästan svarta bär som jag har använt både till att äta direkt men också till saft, vinäger och sylt. Bild: Aroniabusken som häck. Bären har en lite speciell smak, sträv och lite fadd men mycket saftig, efter ett tag så vänjer man sig. De är goda men sträva. De blir lite bättre när de fått en frostknäpp och är mycket nyttiga med både massor av c-vitamin och antioxidanter. Använda i saft och sylt, marmelader, likörer, vinäger och gelé smakar de toppen. Gelén blir extra god tycker jag den är mycket mörk och fyllig och passar jättefint till nöt och viltkött. Aronia tillhör familjen rossläktet och härstammar från Nordamerika, det lär finnas en röd sort också som skall vara godare än den svarta. Den enda jag träffat på här i Sverige är den svarta. Busken är mycket härdig och en väldigt fin på hösten med vackra rödskiftande löv. Det finns buskar att köpa i välsorterade plantskolor. Något som jag också vill slå ett slag för är den härliga kryddväxten kyndel. Det finns sommar kyndel som är ettårig och vinterkyndel vilken är perenn. Jag har börjat uppskatta kyndel mer och mer. Skillnaden mellan sommar och vinterkyndel är, förutom att du behöver så vinterkyndel varje år, att den är starkare i smaken. Smaken påminner om en blandning av timjan och isop, men starkare, jag använder den med fördel till böngrytor, lins & bönbiffar. Enligt folkmedicin skall man göra just detta då kyndeln hjälper magen att bearbeta de hårdsmälta bönorna så att man inte blir så uppsvälld, ni vet. Att det dessutom passar bra och är gott i dessa rätter är ett plus. När jag var i Provence för ett par år sedan upptäckte jag verkligen kyndel, där kallades kyndel för Provence Viagra, man använde den till alla sallader, pajer, grillat kött med mera. Du kan hitta plantor av vinterkyndel på trädgårdsdagar eller plantbytartorg. Sommarkyndel frön kan du köpa.hos Runåbergs fröer. Ett ytterligare plus är att kyndel enligt folktron drar kärleken till huset, vilket inte låter så dumt eller hur. Bild: kryddväxten kyndel Vill ni veta vad vi håller på med just nu på Rosengrens Skafferi går ni in på vår hemsida Aroniamarmelad 1,5 l Aroniabär 3 dl vatten 6 dl strösocker 3 tsk vaniljsocker 2 st kanelstänger Saften av 1 citron 1 Hetta upp bär och vatten och låt koka på svag värme tills bären går sönder, ca 20 minuter 2 Blanda ner socker och vaniljsocker i grytan, tillsätt kanelstängerna och citronsaft. Låt allt koka tills det blir lite simmigt ca 30 minuter. 3 Häll upp i rena burkar. Låt marmeladen stå minst en vecka innan du äter den. Te x t: Ma r g a r e t a Ro s e n g r e n 12 egnahemsägaren Nummer Nummer

13 Skorstensfria eldstäder Vauni Globes klotform markerar en ny syn på eldstadsdesign. Den är en fristående och skorstensfri eldstad på fot som kan snurras 360 grader för optimal betraktningsvinkel och flexibilitet. Globe är utrustad med en avancerad etanolbrännare och har justerbar reglering av värmeeffekt och lågstorlek. Eldstäderna drivs av ren, flytande denaturerad etanol. Till skillnad från traditionella eldstadskonstruktioner behövs ingen skorsten, eftersom förbränningen endast avger små mängder koldioxid och vattenånga. Lågorna blir harmoniska och gula som vid vedeldning, men upplevs mer dynamiska än gasdrivna eldstadsinstallationer. Kaminerna kräver ej fast installation och är fullt mobila. Produkterna medger eldning med modern teknologi. Energin som tillförs går oavkortat ut i rummet i form av värme, Bilder: exempel på design från Vauni Nummer istället för att förloras genom skorstenen. Med andra ord är effektiviteten hög och användaren gör inte av med mer energi än nödvändigt. Denaturerad etanol är biologiskt nedbrytbart och en förnybar energikälla. Allmän information om bränsle för Vaunis produkter Vaunis produkter drivs av ren flytande etanol, vilket säljs under olika handelsnamn på bensinstationer, byggvaruhus, mataffärer och internet. Använd ej: Etanol i geléform Etanolbränsle avsett för bilar såsom E85 Källa: Problem med mögel Ljudlös fotokatalytisk luftrenare AirSteril Silent Det går att helt ljudlöst förebygga astma och allergi samt få bort lättare oönskad lukt i huset. Luftreningen sker med hjälp av fotokatalys och naturlig termik som gör att luften i rummet strömmar igenom luftrenaren. Bland annat avges negativa joner som är viktiga för vårt välmående. Luftrenaren kan placeras i sovrum eller vardagsrum. Andra applikationer kan vara i sommarstugan där luften under vissa årstider står still och det blir en instängd luft. Renaren kan användas för förebyggande mögelsanering då den ser till att neutralisera luftburna mögelsporer och även skadligt mögelgift. Ytterligare områden är för neutralisering av virus och bakterier, t.ex. på sjukhus, vårdinrättningar, dagis, skolor, på arbetsplatsen och i hemmet. I luftrenaren används varken fläkt, filter eller kemikalier. Här verkar istället en speciell UVC-lampa och katalysator som tillsammans bildar naturlig fotokatalys, vilket är mycket effektivt mot luftburna och mot ytor fästa föroreningar. Föroreningar som neutraliseras av Silent: * Mögel, sporer, gaser och mögelgift * Pollen * Olika virus och bakterier * Flyktiga gaser från byggnadsmaterial * Cigarettrök och avgaser * Damm och dammkvalster Genom naturlig termik dras luft genom aggregatet då lampan och ballasten till denna alstar värme. Därför behövs ingen fläkt och man störs inte även om luftrenaren används i sovrum, vardagsrum eller arbetsrum. Här får du mer information och teknisk beskrivning. Källa: Katastrofsiffor: V ä r m e p u m p a r som inte håller. Kraftig ökning av felanmälningar under 2009! Under 2009 ökade antalet anmälningar av trasiga värmepumpar till svenska försäkringsbolag med 66 procent jämfört med Informationen kommer från Folksam som för statistik över skadebilden. Skadebilden för 2009 är exceptionellt dålig, skriver försäkringsbolaget i en kommentar till siffrorna. Totalt har pumpar felanmälts under året. 20 procent av svenska småhus har värmepump och under perioden 1999 till 2009 uppskattar Folksam kostnaderna för självrisk och avskrivningar för ägarna till mellan 250 och 300 miljoner kronor. För försäkringsbolagen uppgår kostnaderna för perioden till 630 miljoner kronor. Källa: egnahemsägaren 13

14 När du anlitar hantverkare Information och bilder från Konsumentverket Många konsumenter har problem när de anlitar hantverkare. Det visar statistik från landets konsumentvägledningar. Ofta handlar klagomålen om att arbetet blev dyrare eller inte utfört på det sätt som man trodde var överenskommet. Enligt Konsumentverket skulle många av problemen kunna undvikas om kommunikationen var rakare redan från början mellan konsumenter och hantverkare. För att det lättare ska bli rätt lanserar nu Konsumentverket broschyren Tips till dig som ska anlita hantverkare. Broschyren innehåller allt man behöver tänka på från det att man planerar arbetet tills att det är färdigt. Samtidigt ger Konsumentverket ut broschyren Tips till dig som är hantverkare som riktar sig direkt till hantverkare samt även till elever på byggutbildningar. Här finns flera goda råd om hur man får nöjda kunder. Syftet bakom informationssatsningen är att minska antalet konsumentklagomål när det gäller hantverkstjänster. För att ytterligare förbättra kunskapen hos både konsumenter och hantverkare fortsätter satsningen nästa år. Här finns en 24-sidig pdf att hämta Publikationer/?filter=98617&WT. ac=int/pressmeddelande/anlita%20 hantverkare/broschyrer Checklista Jag har undersökt om jag behöver bygganmälan eller bygglov Jag har tagit in och jämfört offerter Jag har kontrollerat vad som tillkommer Jag har kontrollerat att hantverkaren har F-skattsedel har behörighet har försäkringar inte har skulder och betalningsanmärkningar Jag och hantverkaren är överens om arbetets omfattning när arbetet ska påbörjas och avslutas pris inklusive moms hur vi hanterar ändringar och tilläggsarbeten vem som står för material, el, resor och städning när och hur betalning ska göras ROT-avdrag Tänk på att göra löpande avstämningar och bara betala för utfört arbete. Vi rekommenderar att du och hantverkaren tecknar ett skriftligt avtal. Hantverkarformuläret 09 finns på När du ska bygga om eller renovera Planera i god tid Börja med att planera projektet i tid och ha goda tidsmarginaler. Sätt dig ner i lugn och ro och fundera över vilka behov du har i ditt boende och vilka förändringar du vill göra. Lägg även upp en budget för projektet och se till att redan nu ha marginaler för oförutsedda utgifter som ändringar och tilläggsarbeten. Hämta tips från din omgivning Genom att prata med och ställa frågor till andra som nyligen har renoverat kan du få nyttig information. Har de tips på någon hantverkare? Vad gick bra? Vad gick mindre bra? Blev resultatet som förväntat? Vad skulle de ha gjort annorlunda? Gör bygganmälan När du ska renovera eller bygga om hemma kan du behöva bygglov från kommunen. Ibland räcker det med att du gör en så kallad bygganmälan. Kontakta kommunen och ta reda på vad som gäller i just ditt fall. Räkna med att handläggningen tar tid. Gör skisser och ritningar Du kommer förmodligen att bedöma resultatet av renoveringen mot dina förväntningar. Så ju tydligare du förklarar dessa förväntningar desto lättare är det för hantverkaren att göra dig nöjd. Gör gärna beskrivningar för varje rum och anteckna vilka material som ska användas, vilka väggar som ska rivas och vilka färger som ska användas. Lägg även med ritningar, skisser, tidningsurklipp, foton, materialprover eller annat som kan beskriva hur du ser slutresultatet. Vid större arbeten kan det vara en bra idé att anlita en arkitekt. fortsättning på nästa sida 14 egnahemsägaren Nummer Nummer

15 Ta hjälp av hantverkaren Prata med hantverkaren och våga lita på hans eller hennes yrkeskunskap. Diskutera olika lösningar för materialval och konstruktioner och fråga hur hantverkaren själv skulle ha gjort. Var detaljerad i din beställning Tänk igenom vad som är viktigt för dig och specificera det i din beställning. Det kan handla om att du vill ha en särskild färg på fogen eller att dörren ska öppnas inåt istället för utåt. Om ni inte har kommit överens om några detaljer så har hantverkaren rätt att använda det enklaste materialet och bygga enligt den enklaste standarden. Praktiska lösningar Att renovera eller bygga om kan ta lång tid. Fundera över praktiska lösningar som fungerar både för dig och hantverkaren. Vill du vara hemma eller ska du bo någon annanstans? Ska hantverkaren få en extranyckel? Tänk på att du, enligt standardavtalet, ska stå för el, vatten och utrymme för omklädning och matlagning. Hur löser ni det på smidigast sätt? Jämför offerter Det finns inga regler för hur en offert ska vara utformad. En del hantverkare lämnar pris för hela arbetet och kan vid en första anblick verka dyrare. Andra hantverkare tar inte med allt arbete som krävs för att jobbet ska bli färdigt och kan därför lämna en till synes billigare offert. När du jämför offerterna bör du kontrollera att de innehåller alla de delar du frågat efter och att det tydligt framgår vad som ingår. Fråga hantverkaren om det tillkommer något mer så att du inte får en otrevlig överraskning. Tänk på att kontrollera så att momsen är medräknad enligt lag ska momsen alltid ingå i prisuppgifter som hantverkaren lämnar till dig. Frivilligt att lämna garanti Enligt lag har du alltid reklamationsrätt i minst tre år. Garanti är däremot frivilligt för hantverkaren att lämna. När du jämför offerterna bör du därför undersöka om hantverkaren lämnar garanti på material och utförande. Har du tänkt att köpa allt eller delar av materialet själv? Nummer egnahemsägaren 15

16 Eget vatten och avlopp! I förra numret av Egnahemsägaren skrev vi om Eget vatten En värdefull tillgång! Vad som ofta hänger ihop med det är att man även har eget avlopp. Just nu och sedan en tid tillbaka pågår runt om i landet en inventering/kontroll av de egna avloppen, detta görs av de lokala Miljökontoren. Många utav dessa avlopp är från 1960 och 70-talet, kanske till och med ännu äldre och en del av dem är i dåligt skick eller ännu sämre, speciellt med hänsyn taget till miljön. Vi fick besök av det lokala miljökontoret hösten 2009, efter deras inspektion av vårt befintliga och egna avloppssystem konstaterades ganska snart att det skulle dömas ut. Vi fick helt enkelt krav på oss att åtgärda systemet och anpassa det till dagens och framtida krav på miljön. Många frågor började snurra i huvudet. Hur gör man? Vem skall man anlita? Kan man göra det själv? Hur mycket kostar det? Vad har kommunen för krav? Och så vidare.. Vilka regler är det som gäller? (Källa: Örebro Kommun) Små avloppsanläggningar (för 1-5 hushåll) regleras av Miljöbalken. I Miljöbalken står bl.a. att det är förbjudet att släppa ut avloppsvatten som endast behandlats med slamavskiljning (t.ex. i en trekammar-brunn) utan efterföljande rening. Även Miljöbalkens andra kapitel, de allmänna hänsynsreglerna, gäller för små avloppsanläggningar. I dessa regler kan man bl.a. läsa att det är fastighetsägarens skyldighet att skaffa sig den kunskap som behövs för att skydda människors hälsa och miljön, vidare att det även är fastighetsägarens skyldighet att bevisa att han/hon uppfyller de krav lagen ställer. I Naturvårdsverkets allmänna råd ställs krav på funktion och på att avloppsanläggningen skall anläggas av sakkunnig person (person som genom yrkeserfarenhet, utbildning eller på annat sätt fått tillräckliga kunskaper för att utföra den aktuella uppgiften). De allmänna råden förordar att anloppsanläggningar bör möjliggöra återvinning av näringsämnen. Detta är en kretsloppsanpassning för att långsiktigt säkerställa att näringsämnena i avloppsvattnet tas tillvara och återvinns. Det enklaste sättet att återföra näringsämnena till kretsloppet är att sortera ut dem redan vid källan genom att t.ex. använda en urinsorterande toalett. I vår kommun finns bland annat dessa funktionskrav på enskilda avloppsanläggningar: Minst 90 % reduktion av organiska ämnen (BOD7) Minst 70 % reduktion av fosfor (tot-p) Avloppsvattnet får inte förorena grund, dricks eller badvatten Hur går man till väga? Det är upp till fastighetsägaren att ta reda på vilka avloppslösningar som finns och vilken lösning som kan fungera med hänsyn till förhållandena på din fastighet. Du behöver t.ex. ta reda på avstånd till vattentäkter och till grundvattenytan, samt markens genomsläpplighet. Det finns en nationell kunskapsbank som kan vara till stor hjälp, Avloppsguiden. På deras hemsida se finns det information om olika typer av avloppslösningar Steg för steg 1. Du skickar in ansökan/anmälan till Miljökontoret tillsammans med en situationsplan och en sektionsritning 2. Miljökontoret gör besök på fastigheten oftast tillsammans med dig och din entreprenör för att bedöma det inlämnade förslaget. Eventuellt krävs kompletterande uppgifter. 3. Du får ett skriftligt beslut på din ansökan/anmälan. Tillståndet/beslutet om godtagande är förenat med ett antal villkor. 4. Efter att du fått beslutet kan anläggandet sätta igång. Se till att entreprenören får den kontrollrapport som bifogades med beslutet. Denna ska fyllas i under utförandet av anläggningen. Du som är fastighetsägare ansvarar för att anordningen utförs enligt det givna beslutet. Miljökontoret kräver även att anläggandet fotodokumenteras. 5. Kontrollrapporten med utförandeintyg ska tillsammans med foton skickas till Miljökontoret när avloppsanläggningen är färdigställd. När detta inkommit gör Miljökontoret en slutinspektion av anläggningen, därefter skickas ett inspektionsprotokoll med godkännande av anläggningen. 6. Därefter skall du kontakta Tekniska förvaltningens avfallsavdelning för inskrivning i slam-tömningsregistret. Det bör du kunna göra genom att ringa kommunens kundtjänst. Skyddsavstånd Grundvatten För avlopp med så kallad infiltration skall avståndet mellan infiltrationsytan och högsta grundvattennivån vara minst 1 meter för att uppnå en tillfredställande reningseffekt. Vad gäller avloppsanordningens placering i förhållande till vattentäkter är det bästa att placera avloppsanordningen nedströms i grund-vattenströmningen räknat från vattentäkt. En tumregel är att placera avloppsanordningen lägre i terrängen än vattentäkten. Skyddsavståndet skall vara minst 20 meter mellan slamavskiljare och vattentäkt, mellan efterföljande reningssteg och vattentäkt bör avståndet vara minst 50 meter. Avstånden varierar med markens genomsläpplighet, typ av vattentäkt och marklutning. 16 egnahemsägaren Nummer Nummer

17 Ytvatten Ytterkanten på en avloppsanläggning bör inte läggas närmare än 10 meter och helst inte mer än 30 meter från ytvatten eller dike. Kraftig marklutning eller andra markförhållanden samt typ av ytvatten, exempelvis badplats, kan medföra att större avstånd behövs Bostad och fastighetsgräns Slamavskiljare bör placeras minst 10 meter från bostadshus och minst 4,5 meter från fastighetsgräns. Mycket mer om avloppsanordningar/ teknik, infiltration, markbädd, kompaktfilter och minireningsverk finns att läsa på: Beslutet från kommunen När beslutet kom från kommunen gavs tillstånd för vår anläggning enligt beskrivningen i vår ansökan. Med beslutet medfölje några villkor för tillståndet, enligt följande: 1. Avloppsanläggningen skall utföras enligt insänd ansökan och ritningar om inte annat har angetts. Läggningsanvisningar från tillverkaren skall följas. 2. Täthetsprovade ledningar skall användas. Skarvar skall vara täta. 3. Ledningar och slamavskiljare skall skyddas mot frost. 4. Tak- och dräneringsvatten eller liknande får inte kopplas till avloppsanordningen, eftersom belastningen då blir större än vad anordningen dimensionerats för. 5. Slamavskiljaren skall tömmas minst en gång per år av kommunens entreprenör. Abonnemang för tömning skall beställas hos Tekniska förvaltningens avfallsavdelning. 6. Avloppsanläggningen skall kontrolleras regelbundet så att eventuella driftstörningar eller fel på anläggningen upptäcks och kan åtgärdas. 7. En framkomlig väg skall finnas för slamtömningsfordon (för specifika krav, kontakta Tekniska förvaltningen). 8. Under anläggningsarbetets olika skeden skall foton tas. Dessa Nummer fortsättning från föregående sida skickas till Miljökontoret så snart avloppsanordningen är färdig. 9. Bifogad Kontrollrapport skall fyllas i och skickas till Miljökontoret tillsammans med fotona. 10. Avloppsanordningen skall påbörjas inom 2 år och färdigställas inom 5 år, annars måste ny ansökan göras. Nu återstår för oss att skicka in foton (entreprenören) och Kontrollrapporten som fylls i utav entreprenören och skrivs under utav oss. Därefter skall en slutbesiktning göras av Miljökontoret och förhoppningsvis lämnas ett godkännande för den nya anläggningen. Här följer några bilder från anläggandet av vår nya avloppsanläggning. Bild: Markbädden börjar ta form Bild: Fotodokumentation pågår Bild: Markbädden är färdigställd Bild: Den gamla slutna tanken tas upp Bild: Den nya trekammarbrunnen Bild: Trekammarbrunnen är nergrävd Bild: Här kommer det renade vattnet ut fortsättning på nästa sida egnahemsägaren 17

18 Att tänka på när du köper en produkt för ditt avloppssystem Innan du köper produkten bör du ha tillstånd från miljönämnden i din kommun att installera den. Installerar du en produkt för avloppsrening utan tillstånd bryter du mot lagen och kan dessutom bli ålagd att byta ut din avloppsrening. Det är inte tillräckligt att teknikleverantören hävdar att produkten är godkänd i din kommun. Bild: Lampa för nivålarmet i brunnen EkoTreat Fällningsenhet EkoTreat Fällningsenhet doserar ett flockningsmedel som binder fosfor och partiklar i slamavskiljaren. Tillsammans med slamavskiljning och biologisk rening uppfylls de högst ställda kraven på rening enligt Naturvårdverkets allmänna råd. Anläggningen doserar flockningsmedlet i avloppsledningen i huset. Medlet spolas ut med vatten till slamavskiljaren. Vill du veta mer om skador på hus? Fällningsenheten programmeras efter familjens vanor, åker du bort stänger du av den. Flockningsmedlet och styrenheten syns på bilderna nedanför. Det Du bör fråga efter resultat från en oberoende utvärdering av produktens funktion. Detta gäller speciellt produkter där ett visst reningsresultat utlovas, t.ex. ett minireningsverk eller ett kompaktfilter. Tillverkaren/leverantören ska kunna garantera produktens funktion. Om kommunens funktionskrav inte uppfylls när produkten installerats ska du kunna kräva att tillverkaren/leverantören åtgärdar problemet. Tänk på att du är ansvarig inför kommunen för att funktionskraven uppfylls. De resultat som leverantören/tillverkaren utlovar ska vara anpassade till din specifika situation. Du kan ofta spara pengar på att installera komponenter själv. Tänk på att du därmed tar större risker eftersom tillverkare/leverantörer ofta inte lämnar samma garanti när du själv installerat produkten. Se till att funktionsgarantin regleras med tillverkaren/leverantören innan du installerar produkten. Instruktioner för drift och underhåll ska följa med produkten. Vissa produkter, t.ex. minireningsverk, godkänns i de flesta kommuner bara om serviceavtal ingår i köpet. Du bör fråga efter en beräkning av driftskostnaden för produkten. Tänk på att det är driftskostnaden som gör det dyrt i längden! Driftskostnaden ska inte vara generell utan beräknas för din specifika situation. Om du får problem kan du vända dig till Konsumentvägledaren i din kommun. Vid stora problem som innebär mycket pengar bör du vända dig till en advokat. ARTIKEL SAMMANSTÄLLD AV: ANDERS LAMPINEN Vattendirektivet Riksdagen har beslutat att dela in Sverige i fem vattendistrikt, där de fem Vattenmyndigheterna har det övergripande ansvaret att se till att EU:s ramdirektiv för vatten genomförs i Sverige (Vattenmyndigheterna, 2008). Bilder: EkoTreat Fällningsenhet finns en del litteratur i ämnet. I artikel- För tillfället pågår kartläggningen av vattnen och arbete med miljökvalitetsmål och normer. Med detta arbete som bakgrund utformas åtgärdsprogram för att vi skall kunna uppnå god status på alla vatten Vattnets väg är grunden för det vattenvårdande arbetet enligt den nya vattenförvaltningen och organisationen av arbetet utgår därför från avrinningsområden i olika storlekar. Avrinningsområdenas gränser skär ofta andra administrativa gränser som nations-, läns- och kommungränser och arbetet förutsätter därför ett samarbete över dessa gränser. Det övergripande syftet med vattenförvaltningsarbetet är att nå god kvalitet och tillräcklig kvantitet för alla vatten, både yt- och grundvatten. Ytvatten delas in i sjöar, rinnande vatten samt kustvattenområden. Källa: utdrag från en större testrapport framtagen av länsstyrelsen i Västra Götaland 18 egnahemsägaren Nummer Nummer

19 Säkrare att köpa elektronik över nätet inom EU Information från Konsumentverket En gemensam granskning som genomförts av konsumentmyndigheter i 26 av EU:s medlemsstater, samt Norge och Island, har gjort det tryggare för konsumenter att handla elektronikprodukter över nätet inom EU. Granskningen, en så kallad sweep, som gjordes (2009) för att upptäcka problemföretag inom branschen. Fokus riktades på de fall där företag gav felaktig information om konsumentens rättigheter, där priser var felaktiga samt där kontaktinformation till företaget saknades. Av de 369 företagen som ursprungligen granskades visade sig endast 163 (44 procent) följa gällande lagstiftning på området. Men sedan dess har konsumentmyndigheter i respektive land arbetat för att få företagen att skärpa sig. Samtliga svenska företag som ingick i granskningen har rättat sig efter påpekanden från Konsumentverket. I andra länder har myndigheter tagit till sanktioner, som till exempel vitesutdömanden. Granskningen har gett resultat. Av de 369 företagen följer i dag 310 (84 procent) lagen. Arbetet med 2010 års sweep har genomförts och denna gång är fokus på online-försäljning av biljetter till konserter och sportevenemang. 414 webbplatser har granskats, varav 247 (60 procent) har flaggats för regelbrott. Konsumentmyndigheter i respektive land arbetar nu med att kontakta de företag som fastnat i sweepen. Elementfläkten Sprider värme tyst, enkelt och billigt Elementfläkten passar till alla element med vattenburen värme. Passar även till andra element, beroende på utformning. Se och läs mer på deras hemsida: Hur fungerar det? Enkelt. Kall luft sugs in från golvet och blåser bort den varma luften runt elementet. Den kalla luften värms upp av elementet och ny kall luft sugs in från golvet. På så sätt kan dubbelt så mycket energi komma ut från elementet. Testat och verifierat av KTH. Drar den mycket elström? Fläkten är den energisnålaste fläkt typ som finns och drar extremt lite energi. En 60W lampa drar lika mycket som 120st fläktar i normalläget (7,5V). Det räcker till 48 element som är 0,5m breda. Vem behöver Elementfläkten? Du som installerat berg-, mark-, luft-, eller vattenvärmepump kan sänka energiförbrukningen med upp till 40% för vissa pumpar. Behovet av spetsvärme minskar. Du som vill få lågtemperatur element utan att byta element. Du som vill få varmare och torrare i badrummet. Du som har en kall gillestuga, källare eller lägenhet. Du som skall ansluta huset till fjärrvärme med låg temperatur. Du som snabbt vill få upp temperaturen i huset, källaren eller garaget. Du som har stora fönster med mycket kallras. Är den dyr? Det finns ingen billigare lösning. Du kan enkelt installera Elementfläkten själv. Vi lämnar även 3 års garanti. Källa: Redaktörens inlägg: Har själv sedan en tid tillbaka elementfläkten installerad i vårt kök. Klart konstaterat är att fördelningen av värmen i köket är bättre, framför allt känns det behagligare på golvet. Fläktarna är otroligt tystgående. Nummer Nummer egnahemsägaren 19

20 Kocken Här kommer några recept från TV programmet "Halv åtta hos mig" som visats på TV4. Recepten hittas på följande adress: Jag har valt Jasnas recept, en del kanske kommer ihåg den unga kvinnan från Borås som hackade lök med solglasögonen på. Hennes 3-rätters fick det verkligen att vattnas i munnen och recepten kommer absolut att testas. Persika med chèvre och camembert Ugnsbakade persikohalvor under en bädd av chèvre, camembert och valnötter. Serveras med parmachips och en lätt sallad. Ingredienser för 4 pers. 4 st persikohalvor i sockerlag 100 g chèvreost 100 g camembert 0.75 dl valnötter Parmachips 4 skivor parmaskinka, inte för tunna Sallad Salladsblad, blanda gärna olika sorter 1 dl valnötter Flytande honung Gör så här 1. Parmachips Sätt ugnen på 220 grader. 2. Lägg bakplåtspapper i en ugnsform. 3. Lägg skinkan platt i formen. 4. Baka dem i ugnen tills de blivit krispiga. Tiden kan variera beroende på hur tjocka skivorna är. 5. När de är klara, tag ut dem och låt dem vila i ca 5-10 minuter innan servering. 6. Persikor Sänk ugnen till 200 grader. 7. Tag fram fyra små suffléformar. 8. Lägg persikohalvorna på hushållspapper så att vätskan rinner av. 9. Skiva chèvren i ca 0.5 cm tjocka skivor. Spara lite till salladen. 10. Lägg en skiva i botten av varje suffléform. 11. Lägg på persikan med den delade sidan uppåt. 12. Täck den med chèvreosten och camemberten. 13. Grovhacka valnötterna och strö över osten. Spara lite till salladen. 14. Låt stå i ugnen i cirka 7-10 minuter. När osten har smält är persikorna klara. 15. Ringla flytande honung över innan servering. Persikorna skall serveras omedelbart. 16. Sallad Skölj salladen i iskallt vatten, då behåller salladen sin krispighet längre. 17. Smula lite av getosten över salladen. 18. Strö grovhackade valnötter över salladen. 19. Ringla över lite flytande honung. Timjankryddad fläskkotlettrad Timjankryddad fläskkotlettrad med svål. Serveras med ugnsbakad potatis, karamelliserad surkål, rödvinssky och fräsch valnötssallad. Ingredienser för 4 pers. Kött 2.2 kg färsk fläskkotlettrad med svål 1 kruka timjan, färsk, helst ekologisk 7-8 st katrinplommon, torkade 7-8 st aprikoser, torkade 150 g margarin Flytande honung till glasering Potatis 6 st potatisar, stora 20 g margarin 3 tsk olivolja Salt, efter smak Grovsalt, efter smak Vegeta allkrydda, efter smak Surkål 5 dl surkål 3 st schalottenlökar 0.75 dl strösocker 0.5 dl vatten 2,5 msk flytande honung Rapsolja till stekning Rödvinssky 1 dl köttsky från kotlettraden 1.5 dl rödvin 1 krm svartpeppar 1 nypa salt, ca 0.5 krm 2-3 msk maizenaredning, brun Sallad 300 g ruccolasallad 15 st babyplommontomater 1 dl valnötter, grovhackade Olivolja 1 krm ättiksprit Salt, efter smak Gör så här 1. Kött Sätt ugnen på 220 grader. 2. Skåra svålen ända ner till köttet med ca 1 centimeters mellanrum. 3. Stick ner kniven genom skårorna och gör små fickor i köttet, ca 4-5 centimeter djupa. 4. Stick ner plommonen och aprikoserna i skårorna. 5. Krydda köttet med salt och Vegeta allkrydda, krydda även svålet på samma sätt som köttet kryddas. fortsättning på nästa sida 20 egnahemsägaren Nummer Nummer

T I L L k o n s u m e n t. anlita hantverkare

T I L L k o n s u m e n t. anlita hantverkare T I L L k o n s u m e n t tips till dig som ska anlita hantverkare Checklista Jag har undersökt om jag behöver bygganmälan eller bygglov Jag har tagit in och jämfört offerter Jag har kontrollerat vad som

Läs mer

TILL hantverkare. hantverkare

TILL hantverkare. hantverkare TILL hantverkare tips till dig som är hantverkare Checklista Jag har visat kunden att jag har F-skatt behörighet försäkringar Jag och kunden har kommit överens om arbetets omfattning när arbetet ska påbörjas

Läs mer

MILJARD- Skapa en ny gård Lyckad totalomvandling Tips och inspiration Prylar för gården. TEMA:Förvaltning pengar att spara

MILJARD- Skapa en ny gård Lyckad totalomvandling Tips och inspiration Prylar för gården. TEMA:Förvaltning pengar att spara b o s ta d s r ät t s t i d n i n g e n Pris 39:50 kronor NR 2 2008 det föreningen behöver veta MILJARD- Kostnad vattenskador största hotet mot föreningarna l Upptäck l Undvik l Åtgärda Dessutom: reglerna

Läs mer

Lagar och regler för dig med enskilt avlopp

Lagar och regler för dig med enskilt avlopp Lagar och regler för dig med enskilt avlopp 1 Innehåll Sid Går du i avloppstankar?... 3 Om enskilt avlopp... 3 Ansvar och roller... 4 Tillstånd och anmälan... 5 Vad ska ingå i en tillståndsansökan?...

Läs mer

Värmepump för klimatets skull. Allt hänger ihop

Värmepump för klimatets skull. Allt hänger ihop Välj rätt värmepump Innehåll Värmepump för klimatets skull 3 Allt hänger ihop 3 Så fungerar värmepumpen 4 Kolla värmefaktorn för hela året 6 Gör en ärlig kalkyl 7 Välj utifrån ditt hus 8 Värmen sprider

Läs mer

Att tilläggsisolera hus fakta, fördelar och fallgropar

Att tilläggsisolera hus fakta, fördelar och fallgropar Att tilläggsisolera hus fakta, fördelar och fallgropar Vi har fått det betydligt varmare i vårt hus under vinterhalvåret och svalare på sommaren. En nöjd tilläggsisolerare Deltagare projekt för tilläggsisolering

Läs mer

AVLOPP. på rätt sätt

AVLOPP. på rätt sätt AVLOPP på rätt sätt Denna broschyr har gemensamt tagits fram av: Miljöförvaltningarna i Vänersborgs kommun, Trollhättans stad och Lilla Edets kommun. Avlopp på rätt sätt Syftet med broschyren, lagkrav,

Läs mer

GEOTECARE DROG TILL FJÄLLS. Malmberg bygger på traditionen David Gee är född geolog # 2/2014

GEOTECARE DROG TILL FJÄLLS. Malmberg bygger på traditionen David Gee är född geolog # 2/2014 En tidning från Svenska Borrentreprenörers Branschorganisation om borrning, vatten, värme och kyla # 2/2014 www.geotec.se MEDLEMSMÖTET GEOTECARE DROG TILL FJÄLLS Malmberg bygger på traditionen David Gee

Läs mer

:mm o k]z ^g drkdz : mm o k]z ^ g d rkdz : :m mm o m o kk] ] Z ^ Z ^ g d g d r rkkd d Z Z : : m m m o m o k k ] ] Z ^ Z ^ g d g d r r k k d d Z Z

:mm o k]z ^g drkdz : mm o k]z ^ g d rkdz : :m mm o m o kk] ] Z ^ Z ^ g d g d r rkkd d Z Z : : m m m o m o k k ] ] Z ^ Z ^ g d g d r r k k d d Z Z Att vårda en kyrka Redaktör Elisabeth Svalin Denna bok är tryckt med bidrag från Kyrkofondens medel för kyrkoantikvarisk ersättning. Tredje tryckningen. 2004 Riksantikvarieämbetet, Svenska kyrkan och Verbum

Läs mer

Det grönskar i asfalten. Gemenskap utvecklar föreningen Ny i styrelsen Hur bor vi år 2090? Råd & Rön testar smörgåsgrillar #2 2015

Det grönskar i asfalten. Gemenskap utvecklar föreningen Ny i styrelsen Hur bor vi år 2090? Råd & Rön testar smörgåsgrillar #2 2015 EN TIDNING FRÅN RIKSBYGGEN #2 2015 Gemenskap utvecklar föreningen Ny i styrelsen Hur bor vi år 2090? Råd & Rön testar smörgåsgrillar Det grönskar i asfalten Öppet hus #2, 2015 rådgivning & PrOJEKtEring

Läs mer

Gemensamt avlopp så kan det gå till

Gemensamt avlopp så kan det gå till Gemensamt avlopp så kan det gå till Kort om denna folder Denna folder vänder sig till fastighetsägare som står i begrepp att åtgärda sitt avlopp och där det är aktuellt att göra det tillsammans med andra

Läs mer

UTGÅVA 6. Denna bok är framtagen av Dahl Sverige AB i samarbete med nedanstående leverantörer. www.uponor.se

UTGÅVA 6. Denna bok är framtagen av Dahl Sverige AB i samarbete med nedanstående leverantörer. www.uponor.se AVLOPPSBOKEN GUIDE I MILJÖHANTERING AV AVLOPP UTGÅVA 6 Denna bok är framtagen av Dahl Sverige AB i samarbete med nedanstående leverantörer. www.dahl.se www.baga.se www.bioptech.se www.fann.se www.flygt.se

Läs mer

110 000 badrumsbesiktningar visar. Ett av fyra badrum riskerar fuktskador

110 000 badrumsbesiktningar visar. Ett av fyra badrum riskerar fuktskador 110 000 badrumsbesiktningar visar Ett av fyra badrum riskerar fuktskador ANTICIMEX RAPPORT OM BADRUM I VILLOR JANUARI 2011 Ett av fyra villabadrum riskerar fuktskador Gamla plastmattor, otäta skruvhål,

Läs mer

MARKNADSÖVERSIKT. Produkter för enskilt avlopp

MARKNADSÖVERSIKT. Produkter för enskilt avlopp MARKNADSÖVERSIKT Produkter för enskilt avlopp 1 Denna skrift har tagits fram av Avloppsguiden och Kunskapscentrum Små Avlopp, med stöd av Naturvårdsverkets havsmiljöanslag, som används till insatser för

Läs mer

Bygg med känsla. SOTENÄS KOMMUN Miljö och Bygg. Råd och riktlinjer för nybyggnad och ombyggnad av småhus i Sotenäs kommun

Bygg med känsla. SOTENÄS KOMMUN Miljö och Bygg. Råd och riktlinjer för nybyggnad och ombyggnad av småhus i Sotenäs kommun Bygg med känsla SOTENÄS KOMMUN Miljö och Bygg Råd och riktlinjer för nybyggnad och ombyggnad av småhus i Sotenäs kommun Förord Den byggda miljön är en stor tillgång för Sotenäs kommun. Bebyggelsen skapar

Läs mer

Att bygga energieffektivt fakta och råd om energi för dig som går i nybyggnadstankar

Att bygga energieffektivt fakta och råd om energi för dig som går i nybyggnadstankar Att bygga energieffektivt fakta och råd om energi för dig som går i nybyggnadstankar Denna skrift är framtagen inom ramen för projektet Informationsmaterial om energieffektiv nybyggnation av småhus som

Läs mer

HBV NYTT. Renovering av kök och bad skapar nya möjligheter. Nyheter i LOU Åsa Sundqvist Olsson ny vd 57 år med HBV. HBV satsar på särskilda ROT-paket

HBV NYTT. Renovering av kök och bad skapar nya möjligheter. Nyheter i LOU Åsa Sundqvist Olsson ny vd 57 år med HBV. HBV satsar på särskilda ROT-paket magasinet HBV NYTT oktober 2009 Utges av HBV tel 08-556 765 00 fax 08-556 765 02 info@hbv.se www.hbv.se Nyheter i LOU Åsa Sundqvist Olsson ny vd 57 år med HBV Renovering av kök och bad skapar nya möjligheter

Läs mer

enskilda avlopp ett förslag till gemensamma bedömningsgrunder och handläggningsrutiner med blanketter och juridiska synpunkter

enskilda avlopp ett förslag till gemensamma bedömningsgrunder och handläggningsrutiner med blanketter och juridiska synpunkter enskilda avlopp ett förslag till gemensamma bedömningsgrunder och handläggningsrutiner med blanketter och juridiska synpunkter Det är angeläget att få en samsyn om vilka krav som kan och bör ställas på

Läs mer

Att bygga energieffektivt fakta och råd om energi för dig som går i nybyggnadstankar

Att bygga energieffektivt fakta och råd om energi för dig som går i nybyggnadstankar Att bygga energieffektivt fakta och råd om energi för dig som går i nybyggnadstankar Innehållsförteckning Bygg framtidens hus redan idag... 5 Energianvändning i småhus... 6 Goda exempel... 8 Denna skrift

Läs mer

246845/Starta Eget A5 22 99-10-10 12.57 Sidan 1. Bli din egen chef

246845/Starta Eget A5 22 99-10-10 12.57 Sidan 1. Bli din egen chef 246845/Starta Eget A5 22 99-10-10 12.57 Sidan 1 1 246845/Starta Eget A5 22 99-10-10 12.57 Sidan 2 Starta eget Rexit levererar denna bok i föreliggande skick utan garantier i någon form. Vi förberhåller

Läs mer

Sluten tank inom verksamhetsområde för hushållsspillvatten, eller?

Sluten tank inom verksamhetsområde för hushållsspillvatten, eller? Sluten tank inom verksamhetsområde för hushållsspillvatten, eller? En rapport om de rättsliga förutsättningarna enligt LAV för va-huvudmannen att välja tekniken med sluten tank, samt vissa rättsliga följdfrågor.

Läs mer

Varför installera bredband?

Varför installera bredband? Varför installera bredband? så här ser det ut i framtidens kommunikationsnät Släpp inte in vem som helst! Som fastighetsägare sitter du på en tillgång som är mycket åtråvärd för bredbandsoperatörer de

Läs mer

2. Att bo i Sverige. Innehåll

2. Att bo i Sverige. Innehåll Flerfamiljshus Foto: Colourbox 2. Att bo i Sverige Innehåll Geografi, näringsliv och infrastruktur Befolkning Bostäder och boende Miljö, natur och ekologisk hållbarhet Så fungerar din kommun Att hantera

Läs mer

ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT

ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT - Handbok för miljöprövning av askor Så gör du en tillståndsansökan enligt miljöbalken för att få använda askor - tips, mallar och checklistor Sida 0 Askor en resurs rätt använd

Läs mer

RENOVERING AV MILJONPROGRAMMET TILL PASSIVHUS

RENOVERING AV MILJONPROGRAMMET TILL PASSIVHUS RENOVERING AV MILJONPROGRAMMET TILL PASSIVHUS -Implementering av Tysk prefabteknik Andreas Pihl Institutionen för geovetenskaper, Byggteknik, Uppsala universitet Examensarbeten 2009 Denna rapport är tryckt

Läs mer

SOLEL. Seniorlån. Pyssla i TRÄDGÅRDEN 8. LYKTOR - får ditt hem att framstå i bättre dager 12-13-14 FÖRSÄLJNINGEN 6 VÄXER 4. Styla ditt hem inför

SOLEL. Seniorlån. Pyssla i TRÄDGÅRDEN 8. LYKTOR - får ditt hem att framstå i bättre dager 12-13-14 FÖRSÄLJNINGEN 6 VÄXER 4. Styla ditt hem inför Bygga, bo och trädgård Foto: In-lite & SPOTLIGHTS LYKTOR - får ditt hem att framstå i bättre dager 2-3-4 Styla ditt hem inför FÖRSÄLJNINGEN 6 Seniorlån - VÄXANDE MARKNAD 22 Pyssla i TRÄDGÅRDEN 8 INTRESSET

Läs mer

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar.

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Jag hoppas att boken ger dig nya perspektiv på hur du på bästa sätt kan ta vara

Läs mer

Varför isolera? Bevara din energi

Varför isolera? Bevara din energi Varför isolera? Bevara din energi Se över klimatskärmen! Varför isolera? Ibland glöms det bort vilka stora effekter en bra isolerad bostad kan innebära i sparade energikostnader, bättre inomhusmiljö, ökat

Läs mer

Bo-ekonomen Innehåll Förord...3 Kan samhällsekonomin påverka dina boendekostnader?...4 Inflation...4 Hög- och lågkonjunktur...4 Räntemarknaden...5 Vilka lån ska jag ta?... 7 Lånelöfte... 7 Kontantinsats...

Läs mer

Koll på pengarna. Råd och tips om din ekonomi FÖLJ FAMILJEN JOHANSSON HJÄLP MED DIN BUDGET

Koll på pengarna. Råd och tips om din ekonomi FÖLJ FAMILJEN JOHANSSON HJÄLP MED DIN BUDGET 2015 Koll på pengarna FÖLJ FAMILJEN JOHANSSON HJÄLP MED DIN BUDGET Råd och tips om din ekonomi Din ekonomi Du vill att pengarna ska räcka hela månaden, varje månad. Du har något du vill spara till men

Läs mer