/10. I detta nummer. 3. Ledaren Svenska kommitténs roll för de svenskspråkiga invånarna i Vanda.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "9.12.2010 06/10. I detta nummer. 3. Ledaren Svenska kommitténs roll för de svenskspråkiga invånarna i Vanda."

Transkript

1 /10 I detta nummer 3. Ledaren Svenska kommitténs roll för de svenskspråkiga invånarna i Vanda. Vääriskoski 4. Maj-Brit Årets Vandalax Mattson 5. Ken Vanda stads nya talterapeut på svenska. skoldag på svenska 5. En Ett projekt i samarbete med Vaskivuoren lukio där finskspråkiga elever deltar i lektionerna i en svensk skola. lantmannagille 8. Helsinge Föreningen Helsinge Lantmannagille rf är en svensk ideell förening med hemort i Vanda. Läs mer om föreningens historik sammanställs av Gustav Härmälä. 9. Svenska dagen 2010

2 index VANDA NYTT Vanda lucia 2010 ADRESS / PRENUMERATION Telefon: Adress: Stationsvägen 6 A, VANDA E-post: REDAKTIONEN Ansvarig utgivare: Svenska Kommittén 3 Ledaren 4 Redaktionen: Stefan Åstrand Solveig Halonen Tuula Kinos Hans Markelin Säde Pitkänen Årets Vandalax presenteras Layout & ombrytning: Jag känner mig så rörd! säger årets Vandalax Maj-Britt Vääriskoski då hon tagit emot utmärkelsen Vandalax 2010 på Björkhem under Svenska dagenfesten Jag är oerhört tagen av denna ära och heder som tillfallit mig idag på själva Svenska dagen. Jan Grönqvist Pärmbild: Jan Grönqvist Tryckeri: Vanda stads tryckeri 5 En skoldag på svenska INFO Finskspråkiga elever lär sig svenska i svenskspråkig miljö genom att delta i Vanda nytt utkommer 6 ggr per år. undervisningen en svensk skoldag. Nästa nummer utkommer: 5 Ken Mattson Vanda stads nya talterapeut presenteras (deadline ) Material skickas till tidningen i följande format: JPEG PDF MS Word (font: Myriad Pro 10 pts) Lucia 2009, Petra Pohjola FOLKHÄLSANHUSET I VANDA KL VANDA LUCIA SPRIDER VÄRME OCH LJUS Lucia med följe startar kl från Folkhälsanhuset i Vanda och besöker bland annat Dickursby bibliotek kl , Myrbackahuset kl. 17 och Jumbo kl Kom och njut av luciatåget och alla de vackra sångerna! Arrangörer: Musikinstitutet Kungsvägen i Vanda och Vanda stads kulturservice. 8 Helsinge lantmannagille Gustav Härmälä berättar om den snart 130 -åriga föreningen. 9 Svenska dagen 2010 Så firades svenska dagen i år. 2. SVENSKA KOMMITTÉN Allaktivitetscentret Arkki Eldstadstorget 1 A, 3 vån VANDA Områdeskoordinator: Säde Pitkänen tfn december

3 Ledarskribent Stefan Åstrand ledarsidan SvenskINFO Hej Detta nummer av Vanda Nytt har skickats ut till alla svenskspråkiga hushåll i Vanda. Tidningen har som uppgift att informera om aktuella saker som händer i Vanda. Ansvarig utgivare för Vanda Nytt är Svenska kommittén. Svenska kommitténs huvuduppgift är att utveckla och bevaka tjänsterna för den svenskspråkiga befolkningen i staden. Den fungerar som en direkt länk mellan invånarna och staden. De svenskspråkiga föreningarna i Vanda är viktiga samarbetspartner. Kontakterna mellan föreningarna, invånarna och Svenska kommittén är ytterst viktiga i arbetet att förbättra den svenskspråkiga servicen och samhörigheten i Vanda. Svenska kommittén delar också ut områdespengar som kan ges för att stöda bl.a. föreningar som ordnar olika evenemang, som är öppna för alla. Områdespeng beviljas på basis av inlämnad och godkänd ansökan. För att du skall få tidningen Vanda Nytt också i fortsättningen, skicka din e-post- eller hemadress till prenumerationsadressen som du hittar senare i tidningen. Hoppas du tar chansen och beställer den, så hålls du med i vad som händer i Vanda på svenska. Om du är prenumerant från förut, behöver du inte göra något. Svenska kommitténs verksamhetsplan för nästa år är under bearbetning, och vi återkommer till evenemangen i början av nästa år. På agendan finns bl.a. Svenska veckan, föreningsmässan och en filmfestival. Ett är säkert, vi behöver igen er alla med i dessa evenemang! På så sätt kan vi fortsätta att öka gemenskapen bland oss Vandasvenskar. Jag vill också tacka företagen, som med sin annonsering gjort det möjligt för Svenska kommittén att skicka denna tidning till alla svenskspråkiga hushåll. Slutligen önskar jag er alla en fridfull jul och ett gott nytt år! Stefan Åstrand Ordförande för Svenska kommittén Du som just har flyttat till Vanda och undrar varifrån du får information om vad som händer i Vanda på svenska är SvenskINFO den rätta adressen. Du kan ringa eller skicka e-post till SvenskINFO då du vill veta mer om evenemang, aktiviteter och händelser i Vanda. Du kan beställa Vandaguiden, häftet som innehåller uppgifter om svensk service och förensingsverksamhet i Vanda samt kontaktuppgifter om alla svensktalande förtroendevalda och tjänstemän i Vanda. Beställ Vandaguiden antingen per post eller e-post! Beställ kulturkarusellen, den svenskspråkiga broschyren som innehåller händelser och aktiviteter i Vanda! Kulturproducent Anders Lindholm-Ahlefelt, tfn Vänligen kontakta oss om Du behöver hjälp, vi gör vårt yttersta för att besvara Dina frågor. SvenskINFO Vanda Nytt 4/10 SvenskINFO Tuula Kinos Vanda stad Evenemangs- och stadskulturservice Stationsvägen 10 A, 2 vån Vanda Tfn Samservicen är ett lokalt informationsställe som erbjuder kommunal och statlig service vid en enda disk. Öppettider: Mån-tor 8-18, fre 8-13 Myrbacka, Gillerstråket Dickursby, Banvägen Mån-tor 10-17, fre 8-13 Korso, Gråsiskvägen

4 vanda nytt presenterar Maj-Brit Vääriskoski - Vandalax 2010 DET ÄR JÄTTEHEJSAN ATT VARA VANDALAX! Jag känner mig så rörd! säger årets Vandalax Maj-Britt Vääriskoski då hon tagit emot utmärkelsen Vandalax 2010 på Björkhem under Svenska dagen-festen Jag är oerhört tagen av denna ära och heder som tillfallit mig idag på själva Svenska dagen. Jag har svårt att hitta ord som kan uttrycka min tacksamhet och glädje över att ni valt mig till mottagare av årets Vandalax. Tusen tack! I en intervju några dagar senare berättar Maj-Britt Vääriskoski att ensam har hon inte åstadkommit så mycket. Alla behöver vi hjälp av varandra, säger hon. Med det här påståendet syftar hon på det faktum att hon jobbat en lång period som förtroendevald i Vanda. Under åren var hon fullmäktigemedlem medan hon åren var medlem av stadsstyrelsen. Hon har också haft många och olika nämnde och sektionsuppdrag, främst har hon verkat inom utbildningssektorn. Hon har varit ordförande i utbildningsnämndens svenska sektion åren samt suttit som stadsstyrelsens representant i Svenska Kommittén under början av 2000-talet. Det var också via de svenska skolorna i Vanda som Maj-Britt inledde sin karriär som förtroendevald. Hon och hennes man Matti flyttade från norra Helsingfors till Vanda på 1970-talet och hon var med och grundade föreningen Hem och skola vid Mårtensdals skola där deras två döttrar gick. Sedan fortsatte hon i kommunalpolitiken: hon har varit med och arbetat för ett väl och klokt uppbyggt nätverk med fungerande svenska skolor och daghem i Vanda. Hon har länge sett som sin främsta uppgift att bevaka de svenska ärendena inom staden och byggt upp gott samarbete med såväl stadens tjänstemän som med olika nyckelpersoner över språk- och partigränserna. Själv upplever hon att de mest lysande exemplen på vad hon tillsammans med andra likasinnade lyckats åstadkomma är: nya svenska alternativa barndagformer och den nya gymnasiebyggnaden för Helsinge gymnasium. Vandalaxen Maj-Britt Vääriskoski bor i Mårtensdal och jobbar som privatföretagare. Hennes favoritsysselsättningar förutom organisationsverksamhet är: litteratur, friluftsliv och renovering av 40-talshuset i Sjundeå, som är hennes födelseort. Eftersom hon har bott på olika orter i Nyland har hon haft en bra utkikspost inom regionen och hon följer noggrant med vad som är på gång. Hon är eller har varit aktiv inom organisationer och företag som fortfarande är viktiga för den svenskoch tvåspråkiga Vandabon: Svenska Finlands Folkting, Musikinstitutet Kungsvägen, Heureka och Aktia. Maj-Britt har en stark tilltro till framtiden. Det finns Vandasvenskar också om 20 år och vi skall fortsätta jobba för fungerande svensk service i vår stad, säger hon. Odla era sociala nätverk, lobba för ett samarbete över kommungränserna låt Vanda förbli en självständig kommun! Det finns massor att ta i för att göra vardagen fungerande för stadens såväl svensk som tvåspråkiga invånare! Hon önskar att vi tillsammans skall värna om speciellt barn och ungdomar, utveckla våra svenska rum, våra föreningar och vårt seniorboende på svenska. På en sista lekfull fråga om hon uppfattar sig själv som katt- eller hundmänniska svarar Maj-Britt: Jag är kattmänniska så klart! Nu blir det jättehejsan att se vad allt hon gör när hon också är Vandalax. Foto Mats Kangas Text: Solveig Halonen 4. december

5 aktuellt i Vanda Projektet en skoldag på svenska Vaskivuoren lukio i Myrbacka har ca elever. Av dem går 300 elever på tvåan i gymnasiet. Dessa elever får lära sig svenska när de deltar i undervisningen i Mårtensdals skola, Helsinge skola samt Helsinge gymnasium. Projektet startade när lärarna i svenska vid Vaskivuoren lukio, Mae Cedercreutz-Pesonen, funderade på hur man kunde göra svenskundervisningen mer attraktiv. Ända sedan svenska blev frivillig i studentexamen har antalet elever som skriver studentsvenskan minskat drastiskt. Med detta projekt hoppas koordinatorn för projektet Mae Cedercreutz-Pesonen och hennes kolleger att ge eleverna en aha-upplevelse och motivation så att de väljer studentsvenskan på våren Över 200 studerande från Vaskivuoren lukio deltar i projektet. Grupper om 10 elever per gång besöker en svensk skola i Vanda för att delta i undervisningen en hel dag. Dessutom besöker eleverna också pensionärsföreningen Seniorkafe i Mårtensdal samt Folkhälsans eftermiddagsklubb Fritids Det att gymnasieeleverna deltar i lågstadieundervisningen har visat sig vara lyckat. De vågar då på ett helt annat sätt prata svenska med de yngre lågstadieeleverna. För de elever som inte vill eller vågar besöka ett svensk rum ordnas det guidade rundturer på svenska. Platser som bl.a. Helsinge kyrkoby, Helsinge kyrka St. Lars besöks. Busstransporterna finansieras av Aktiastiftelsen i Vanda. Cedercreutz-Pesonen berättar också att en stor del av de finskspråkiga eleverna inte har en aning om att det finns svenska Bilden: Alice Eklund och Veli-Walter Lampinen, Mårtensdals skola Milla Tikkanen Sari Vanhakylä, Vaskivuoren lukio. skolor i Vanda. Rektor Monika Weckström vid Mårtensdals skola är nöjd med projektet. Många finskspråkiga elever vet inte om att vi finns, de har aldrig besökt en svensk miljö, och tack vare detta projekt ser de att vi lever helt på svenska. Mårtensdals skolas lågstadieelever är ivrigt med i projektet. Projektet pågår tills vidare en termin men rektor Weckström hoppas på en fortsättning nästa år. Text & Foto Jan Grönqvist Ken ger talterapi på svenska När Ken Mattsson var en liten gosse, ville han i ett skede bli flygkapten, lite senare sjökapten och sen flygkapten igen. Det var inte så lätt att bestämma sig, menar Ken. Idag har han fullt upp med att ge talterapi för barn och vuxna, och han är den nya svenska talterapeuten i vår stad. Ken jobbar vid social- och hälsovårdsverket, i enheten för rehabiliteringsverksamhet. Byrån där han tar emot kunder finns vid Konvaljvägen 20 C. Talterapi handlar om att undersöka, vid behov uppfölja och stöda tal- och språkutvecklingen samt undersöka och erbjuda talterapi/ diskutera hjälpmedel vid röstrubbningar. En del talterapeuter är även specialiserade på dysfagi, dvs. problem med att svälja. Hos vuxna kan det även t.ex. vara frågan om afasi, apraxi eller just dysfagi, ibland röstproblem. Interventionen eller stödåtgärderna kan vara direkta eller indirekta. Talterapi är inte språkundervisning i sig, barnen lär sig i första hand sina modersmål i sin näromgivning. Före jag kom till Vanda stad jobbade jag ett flertal år som utbildad speciallärare och talterapeut i svenskbygden. Då min studiekamrat gav mig tipset om den lediga platsen i Vanda, nappade jag på, eftersom jag var redo att pröva något nytt, berättar Ken. Jobbet som talterapeut Ken ger talterapi åt alla ålderskategorier, huvudsakligen dock åt barn. En stor del av hans kunder är tvåspråkiga, det ena modersmålet ska vara svenska. Vanda stad hade tidigare för några år sedan ett par talterapeut för några månader som jobbade med svensk talterapi. Ken stortrivs på sitt nya jobb, i synnerhet skryter han på sina arbetskamrater. De är härliga och dessutom lär man sig en hel del Vanda Nytt 4/10 nytt. Jag har alltid gillat att arbeta med människor, därför är jobbet i Vanda pricken på i:et för mig, säger Ken. Fritid Vid frågan om vilka fritidshobbyn Ken har, svarar han allt mellan himmel och jord, t.ex. dans. Ken är hemma från Sibbo, men har bott en längre tid i Borgå. Han pendlar till jobbet mellan Vanda och Borgå. På en lång och härlig semester önskar Ken en vacker dag få resa till Australien, Kina och Japan, det finns ju så mycket att se. På resorna behöver Ken inte ta med sig egen vägkost, eftersom han är allätare, och tycker dessutom om att kocka själv. Ken hinner sällan läsa skönlitteratur nuförtiden, han läser mest facklitteratur eller håller på med annat pyssel om kvällarna. Den bok som han vill nämna att han senast läste för en tid sedan var Paulo Coelhos, Alkemisten och Pamuks Snö. Text: Merete Ikäheimo 5.

6 Ungdomsverkstaden SVEPS Ungdomsverkstaden Sveps riktar sig till åringar som saknar studie- och arbetsplats. Sveps målsättning är att förbättra svensktalande ungas möjligheter till studier och arbete, motarbeta skoloch studietrötthet samt förbättra ungdomarnas välmående. Sveps samarbetar aktivt med huvudstadsregionens kommuner, arbets- och näringsbyråer, utbildnings- och ungdomssektorn, socialsektorn, arbetsgivare samt andra aktuella samarbetspartners. Det sektorövergripande samarbetet förebygger utanförskap och utslagning för ungdomar. LANDETS POPULÄRASTE KÖK Kom och bekanta dig med Petra köken. De är högklassiga med tilltänkta detaljer. Välkommen till K-rauta Vandaportens kökutställnig och boka tid med våra yrkeskunniga kökexpediter som hjälper dig planera ett fullständigt kök. För mera information ring eller gå till vår hemsida. Silvastasvägen 2, Vanda p Vi betjänar må-fre 7-21, lö 9-18, sö Vinföreningen Munskänkarna i Vanda önskar alla sina medlemmar en God Jul och Gott Nytt År! Vinmedvetandet har spritt sig snabbt. Vi lär ut hur man lagar vin i en vingård, hur druvsort, klimat, lagring osv. påverkar vinkvaliteten. Vi samlas en gång i månaden på Bygård i Tavastby och provsmakar olika viner. Nästa år planerar vi en vinresa. Nya medlemmar är hjärtligt välkomna att komma med och bekanta sig med verksamheten och uppleva vår kärlek till vin i trevligt sällskap! Kontakt: Maj-Britt Husberg, webtoimisto gronqvist Expert på MS Office Färdiga word, excel, och powerpoint mallar (templates). Skolning i effektiv användning av word, excel, powerpoint. Excel och word makron samt nyttiga formler och tips. Grafisk planering och design för Internet och MS Office. Bredbergsbrinken 5 D Vanda 6. tfn: december

7 Vanda Nytt infobladet ges ut av Svenska kommittén i Vanda. Tidningen utkommer sex gånger per år och innehåller information om kommande händelser, aktiviteter och nyheter i Vanda. en individuell lösning för var och en banktjänster försäkringstjänster Aktia i Vanda Dickursby, Stationsvägen 2, tfn Flamingo, Balansvägen 8, tfn Myrbacka, Gillerstråket 6, tfn fastighetsförmedling förmögenhetsförvaltning Vanda nytt finns även som digitaltidning. Du hittar tidningen på Vanda stads internetsida Där kan ni även bekanta er med Svenska kommitténs verksamhet, protokoll och föredragningslistor. Prenumerera på gratisbladet Vanda Nytt genom att antingen skicka din e-post eller din vanliga adress till: vanda.nytt(at)vantaa.fi eller kontakta Jan Grönqvist: Stationsvägen 6 A Vanda tfn Vanda Nytt 2011 *från fast linje 0,08 /samtal + 0,06 /min., från mobiltelefon 0,08 /samtal + 0,17 /min. Ser en människa i varje kund. Nr (deadline ) Vem berättar nyheterna för dig? Nr (deadline ) Nr (deadline ) Beställ Hbl nu! Kolla våra hösterbjudanden på Eller ring kundservice tel Vanda Nytt 4/10 7.

8 historik Helsinge Lantmannagille rf. grundad 1882 Föreningen Helsinge Lantmannagille rf är en svensk ideell förening med hemort i Vanda, förut Helsinge socken. Den grundades år 1882 och torde vara en av Vanda stads äldsta föreningar som under så lång tid bedrivit en aktiv verksamhet. Föreningen är en underavdelning till NSL Nylands svenska Lantbrukssällskap. Motiv till föreningens grundande kan ha varit flera och av dem borde åtminstone två kunna nämnas. Hungeråren i medlet av 1800-talet hade satt sina spår och så den snabbt växande industrialiseringen. Det gällde att producera mera mat i kombination med intensifierad upplysning för utnyttjande av forskningens och den expanderande industrins möjligheter till förbättrade levnadsvillkor för befolkningen. Citat ur föreningens första årsberättelse utgiven år 1884, skriven av magister J.G. Bergbom,sekreterare i Lantmannagillet: Jordbrukets stora framsteg under senaste tider med införda nya metoder, inrättningar och nya maskiner, ställa numera på lantmannen helt andra och större fordringar än förut. Vetenskapens oavbrutna arbete i jordbrukets tjänst tvingar den praktiska jordbrukaren till ett uppmärksamt iaktgivande på de gjorda framstegen. Facklitteraturen är för honom nödvändig, men icke tillfyllest. Utom egen, ofta dyrköpt, erfarenhet har idéutbytet blivit honom till verkligt behov. Detta behov har utgjort grunderna till Helsinge Lantmannagilles uppkomst. Såsom mål för sig har gillet ställt lantbrukets och husflitens höjande i denna kommun. Agronom Johannes Jernström från Malmgård tjänstgjorde som föreningens första ordförande i 19 år fram till år 1903 då han efterträddes av lantbruksrådet A. Sixtus Lindholm. Till föreningens första sekreterare valdes fil.mag. J.G. Bergbom, en post som han innehade till år 1891 då han efterträddes av godsägare Carl Ehrnroth. En del av gillets arkivmaterial har tyvärr under årens lopp gått förlorat men av det som finns bevarat kan man ändå få en tillförlitlig information om den gångna verksamheten. Olika tävlingsformer mellan gårdar och medlemmar har haft stor betydelse för utvecklingen. Det bildades klubbar och grupper där man tävlade om bästa resultat och vinnarna belönades med hedersomnämnande och pris. Kurser anordnades, undervisningsmaterial anskaffades och sakkunniga konsulenter anlitades. Av befintliga verksamhetsberättelser framgår att redan år 1884 anordnade gillet en plöjningstävling på Myras gård i Dickursby. Plöjningstävlingar återkom därefter nästan årligen ända fram till början av 1980-talet. Tävlingsformerna var många, det kunde röra sig om dikning med spade, skoning av hästar, välskött gödselstad mm. T.ex. år 1901 fick A.Sixtus Lindholm gödselstadspriset för stora gårdar. Priset var ett stort horn, uppburet av en mansfigur och det finns ännu bevarat i stadshuset i Dickursby. Man fäste även stor vikt vid den kulturella sidan av verksamheten, något som kommer till synes när man läser om firandet av 8. Lantmannagillets tjugoårsjubileum, år 1902 uti parken vid socknens kommunalgård (i Malm). Publiken uppgick till hela 900 personer. Programmet upptog utom sång, musik, kostym- och folkdanser, deklamation, bygdemålshistorier, också en anslående kortege av ett sjuttiotal personer och tjugo hästar, föreställande det äldsta och nyaste jordbruket. År 1909 inbjöd Helsinge Lantmannagille gillena i Esbo, Kyrkslätt, Sibbo, Sjundeå Borgå lk att delta i anordnandet av en lantbruksutställning i Malm. Av årsberättelsen framgår att det blev en stor utställning där husdjuren var i medelpunkten. Man kan även läsa följande i årsberättelsen: Särskild uppmärksamhet väckte på utställningen besättningarna från Stubbacka och Nybonads vilka vardera fick första pris. Det förekommer även en fortgående årlig tävling mellan Lantmannagillena i Nyland som bedöms av Lantbrukssällskapet. En vandringspokal med hedersomnämnande tilldelas på sällskapets höstmöte det Lantmannagille i Nyland som under det gångna året bedöms ha varit aktivast och uppvisar bästa resultat av verksamheten. Det vinnande gillet får sedan hålla pokalen i sin ägo för ett år framåt. Så här skriver Kyrkslätt lantmannagille i sin redogörelse för år 1910 : Vårt gille placerade sig oroväckande nära Helsinge Lantmannagille, men till följd av den senares lättare tillgång till billigt gödsel samt tack vare ett par välgörande regnskurar i rätt tid som vi gick miste om reste den länge omtvistade pokalen till helsiki!. Lantmannagillets verksamhet och strävanden till självförsörjning och bättre levnadsvillkor för befolkningen började småningom bära frukt och i Helsinge fanns det år såningsmaskiner, 261 slåttermaskiner, 248 hästräfsor, 176 tröskverk och 50 andra jordbruksmaskiner. Med hjälp av denna maskinpark skedde en radikal förändring i jordbrukets arbetsmetoder. De här relaterade händelser med berättelser vill ge en bild av Lantmannagillets första 40 år då Finland ännu tillhörde Ryssland. Trots krigsåren, då verksamheten till stor del låg nere, har verksamhetsformerna bibehållits. Av saker och händelser som inte nämns här är spannmålslånemagasinen, gillets bokföringsbyrå samt resor och exkursioner, ibland till främmande länder. Tiden efter de senaste krigsåren har medfört stora förändringar i Vanda vilket även påverkat Lantmannagillet. I dagens verksamhet har museiarbetet fått en viktig roll. Som december

9 aktuellt en följd av den snabba urbaniseringen i Vanda beslöt gillets styrelse i januari 1986 att påbörja arbetet med förverkligandet av ett Vanda Lantbruksmuseum. Anledningen var att i mån av möjlighet rädda en del av den gamla Helsingebygdens historia för eftervärlden. Efter ett tjugofemårigt arbete med tusentals talkotimmar och finansiellt stöd från fonder och stiftelser kan vi i dag se resultatet, de två museibyggnaderna vid Nybackagränden 2 i Vandadalen. Kvar återstår ännu en del av den tidigare verksamheten som t ex rådgivning och information om nya forsknings- och försöksresultat inom växtodlingen, kunskapstävlingar, EU-frågor, temadagar, höstmarknad och för bibehållen kondition stavgång. Medlemsantalet i föreningen Helsinge Lantmannagille rf uppskattas till c:a 200 personer varav senaste år 155 betalade medlemsavgift. Vem kan bli medlem? Citat ur stadgarna: Till ordinarie medlem i föreningen kan antas fysiska personer som förbinder sig att eftersträva föreningens syfte. Föreningens ordinarie medlemmar godkänns av styrelsen på ansökan. Text Gustav Härmälä (Källor: Lantmannagillets historiker) Svenska veckan firades med både nya och traditionella inslag Svenska veckan firades den och i år var programmet riktat främst till barn och ungdomar. Svenska Finlands folkting är huvudkoordinator för Svenska veckan på nationell nivå, medan Svenska kommittén ansvarar för ordnandet av evenemanget i Vanda. I Vanda tjuvstartade man firandet med en bokbytardag med gästföreläsare den vid Helsinge skola. Under den egentliga Svenska veckan ordnades bl.a. dramaworkshops för skolklasser under ledning av Nena Stenius, sagostunder och berättarverkstäder med Camilla Cedercreutz vid olika bibliotek, samt ett uppträdande av Arne Alligator på Fernissan. Mårtensdals skola fick besök av trollkarlen Mano D Oro och clownkonstnären Dan Söderholm uppträdde för eleverna i Västersundom skola. Musikinstitutet Kungsvägen i Vanda ordnade även i år en höstkonsert, denna gång på Lantbruksmuseét i Maiju-salen. Den programfyllda veckan avslutades med den traditionella Svenska dagen-festen som i år hölls på Björkhem i Vandadalen. Svenska kommitténs ordförande Stefan Åstrand överräckte där priset till årets Vanda Lax, Maj-Britt Vääriskoski. Det gjordes även försök till att öka kännedomen om Svenska veckan bland andra språkgrupper. Helsinge skola hade bjudit in elever från Vaskivuoren lukio till teaterföreställningar på skolan av pjäsen aldrig Mozart. En ny idé för i år var Bada på svenska, som gav simhallsbesökare chansen att träna sina språkfärdigheter Elever från åk. 5 i Mårtensdals skola uppträdde på Jumbojippot med sång, ackompanjerade av Hanna Mannerström. genom att lappar med enkla ord på svenska klistrats upp i flere simhallar. Därtill ordnades ett sk. Pakkopulla-jippo i köpcentret Jumbo. Utöver information om Svenska veckan och svenskspråkighet i Vanda, utdelades där saft och pakkopulla -bulle till besökarna av köpcentret. Text Säde Pitkänen Foto Alexandra Furuhjelm Dickursby skola arrangerade en temavecka Att växa som människa. Temaveckan arrangerades den och varje dag hade ett nytt tema, där målet var att lära sig visa hänsyn och respekt. Alla årskurser deltog och programmet var mångsidigt. Temaveckan inleddes på tisdagen och temat för dagen var samarbetsövningar. Eleverna var indelade i 12 grupper och lekte olika lekar. Temat för onsdagen var teater. Här togs bl.a upp att det är viktigt att alla får delta och att ingen blir utfryst, dessutom tog man upp ett viktigt och aktuellt tema, nämligen att man bör se upp på internet så att man inte blir lurad. Onsdagens tema tog upp mobbning i form av ett teaterstycke. På torsdagen handlade det om projektet En kiva skola som också tar upp ämnet mobbning. Fredagens tema handlade om FN dagen. Som avslutning på temaveckan sammanställde alla elever i åk 5 resultatet i en tidning, Dickursby bladet, som eleverna själv designade. Vanda Nytt 4/10 9.

10 10. aktuellt Verksamhet januari maj 2011 Folkhälsan 90 år, 2011 Under jubileumsåret arrangeras olika evenemang runt om i Nyland. Följ med på våran hemsida eller bli medlem så får du informationen hem i din postlåda. Simskolor i Dickursby simhall Simlärare Cecilia Koso och hjälpledarna Julia Randell och Sara Karlsson. Anmälan/förfrågan om lediga platser till simombud: Patrik Karlsson / , Vårens simskolor startar lö 22 januari Anmälan till vårens simskola tas emot per e-post. Finns ströplatser kvar. Pojkgrupp för pojkar i åk 7 uppåt på Helsinggård Konungsvägen 2, Vanda Tema musik. Ledare Jan Sege Lindqvist. Onsdagar kl Pojkgruppen ordnas i samarbete med Dickursby Ungdomsförening. Linedance för alla åldrar (ej under 7 år) på Fagerlund/ Sottungsby Ledare Kristina Fagerholm. Söndagar, datumen kommer i början av januari på Folkhälsans nätsida. Man dansar på rad så ingen behöver partner med sig. Kom med och dansa och ha roligt. Kursen arrangeras i samarbete med Sottungsby Ungdomsförening. Familjecafé i Folkhälsans Vandahus/Dickursby Tisdagar kl Kontaktperson Amanda Peltola ( ) Ungdomskväll på Helsinggård, adress: Konungsvägen 2, Vanda Ledare bl.a. Jan Sege Lindqvist. Fredagar kl Här kan du spela spel, singstar, guitar hero, pyssla, baka eller umgås och ha det roligt med kompisar. Ungdomskvällen ordnas i samarbete med Vanda stads Ungdomsservice, Vanda svenska församling, Dickursby Ungdomsförening och Norr om Stan r.f. Styrelsen för Folkhälsan i Östra Helsinge r.f. OBS! Anmälan till de olika grupperna och ytterligare information fås av ordförande per e-post eller telefon. Patrik Karlsson, / Datakurser i Myrbacka bibliotekets dataverkstad. Kostnadsfria kurser av användning av datorer och Internet ons. kl Grunderna i användningen av PowerPoint skapa en presentation med bilder skriva och ändra text ons kl Grunderna i användningen av Excel vad använder man Excel till? bekanta dig med ett s.k. kalkylprogram med hjälp av programmet kan man göra olika matematiska beräkningar ons. kl Bekanta dig med Google Picasa bilder från din digitalkamera - vad ska man göra? det enkla sättet att hitta och redigera dina foton ons. kl Informationssökning på webben (Google och HelMet) att söka informationen och bilder, för att hitta all den information som finns på internet behöver man hjälpmedel bekanta dig med HelMet, internetbaserad biblioteksdatabas Anmälningar: Förfrågningar: kursledare Eija Koroleff tfn (09) kursledare Yrsa Holmström tfn (09) Adress: Myrbacka bibliotek, Påltorget 3, 2. våningen, Dataverkstad Julbasar i Sottungsby lördagen den kl på Sottungsby Ungdomsföreningslokal Fagerlund, Sottungsbyvägen 25, Vanda (Helsingforsregionens telefonkatalog Eniro s. 83/DV-86) * På basaren kan man göra fynd till julpaketen eller köpa delikatesser till julbordet. * i buffén finns julgröt och kaffe eller te med dopp. * Lotteri Välkommen Arr. Sottungsby Ungdomdförening r.f. december

11 jul Vanda svenska pensionärer önskar dig en God Jul och ett Gott Nytt År Vanda Nytt önskar alla läsare en God Jul och ett Gott Nytt År God Jul Dickursby Ungdomsförening önskar alla sina medlemmar en fridfull Jul! Vi vill också tacka alla som vistats på Helsinggård, speciellt ungdomarna, för det gångna året. JULKONSERT Helsingebygdens kör Åsa Gustavsson, flöjt, Anne Rosenlund, piano Håkan Wikman, dirigent Lördag kl. 18:00 Helsinge kyrka S:t Lars B i l j e t t e r v i d f ö r k ö p 1 0 e u r o, v i d d ö r r e n 1 5 e u r o w w w. h b k. f i Kyrkovägen 45, Helsinge kyrkoby Vi tackar publik och bidragsgivare för det gångna året samt önskar Er alla en God Jul & Ett Gott Nytt År! SÖKES! Skönsjungande tenorer, basar och sopraner i åldern år för körresa till Budapest i april 2011! Er söker Vivandi, glad blandad kör i Vanda. Vi övar tisdag kvällar på Bygård i Tavastby. Ring genast till Hillevi , så stämmer vi upp till träff! Övningarna börjar i januari 2011 Vivandi -kören dirigent:maria Sjöroos kontaktperson: Mary-Ann Alanne På webben: Vi övar på Bygård i Tavastby, Ainogränd 9 tisdagkvällar 18:30-21:00 Vanda Nytt 4/10 11.

Kontakten. forshaga.se. Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag. Nr 1 mars 2010

Kontakten. forshaga.se. Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag. Nr 1 mars 2010 Kontakten Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag Nr 1 mars 2010 forshaga.se Forshaga Ju-jutsuklubb på plats i nyrenoverad dojo s. 4 Positivt resultat för Deje Simhall

Läs mer

Hurra! s. 14 SOS Aktuellt 10 år

Hurra! s. 14 SOS Aktuellt 10 år Samhälle och Socialt Utbud Tidningen som för den finlandssvenska handikappades talan och granskar det sociala utbudet ISSN 1795-410X Prenumerera för 12 3/2014 Maj Spökvandring på Svartå Slott är nyheten

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

Ska vi tala finska? En idéskrift för finskan i Sverige. Leena Huss

Ska vi tala finska? En idéskrift för finskan i Sverige. Leena Huss Ska vi tala finska? En idéskrift för finskan i Sverige Leena Huss Ska vi tala finska? En idéskrift för finskan i Sverige Leena Huss Leena Huss / Hugo Valentin-centrum Foto, omslag och layout: Kai Kangassalo

Läs mer

HÄR OCH NU. Åbolands distrikt. Informationsblad 2/2015 FÖRSTA HJÄLPEN- VÄSKANS UTSEENDE HAR ÄNDRATS. Första hjälpen-väska, universal.

HÄR OCH NU. Åbolands distrikt. Informationsblad 2/2015 FÖRSTA HJÄLPEN- VÄSKANS UTSEENDE HAR ÄNDRATS. Första hjälpen-väska, universal. HÄR OCH NU Åbolands distrikt Informationsblad 2/2015 Första hjälpen-väska, universal Fickförpackning Resenärens första hjälpen-förpackning Första hjälpen-väska för hemmet 1 FÖRSTA HJÄLPEN- VÄSKANS UTSEENDE

Läs mer

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser 14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser Ett stort TACK till alla er som varit med och delat med er av era erfarenheter från Ellen,

Läs mer

ATT VARA SOM EN BLÄCKFISK EN PROJEKTKOORDINATORS UPPLEVELSER AV ATT STARTA UPP OCH IMPLEMENTERA ÄLDREOMSORG PÅ DISTANS

ATT VARA SOM EN BLÄCKFISK EN PROJEKTKOORDINATORS UPPLEVELSER AV ATT STARTA UPP OCH IMPLEMENTERA ÄLDREOMSORG PÅ DISTANS ATT VARA SOM EN BLÄCKFISK EN PROJEKTKOORDINATORS UPPLEVELSER AV ATT STARTA UPP OCH IMPLEMENTERA ÄLDREOMSORG PÅ DISTANS Jenny Husell ABSTRAKT Att arbeta som projektassistent, innebär många möten med människor

Läs mer

Vi är inte bra på barn som Oscar hur kan vi bli det? Lena Pettersson

Vi är inte bra på barn som Oscar hur kan vi bli det? Lena Pettersson En berättelse om en skola som stod frågande inför en enskild elev och hur de idag arbetar i skolan så att både den enskilde eleven och hans kamraters behov av en bra undervisning tillgodoses. Vi är inte

Läs mer

Det var jobbigt, men jag är nöjd med hur det var

Det var jobbigt, men jag är nöjd med hur det var MITTUNIVERSITETET Institutionen för humaniora Svenska språket B Sommaren 2011 Helen Jonsson Det var jobbigt, men jag är nöjd med hur det var En redovisning av vad elever och lärare tycker om placering

Läs mer

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP innehåll 4 Stöd till klubbar och kommuner DEL 1 5 Organisera ert stöd 7 Nyckelpersoner DEL 2

Läs mer

EU vill få bukt med ojämlika webbsajter

EU vill få bukt med ojämlika webbsajter Förbundet Finlands Svenska Synskadades organisationstidning 2/15 4 Blinda hundar hjälper människan 8 EU vill få bukt med ojämlika webbsajter 22 Nekades studieplats på grund av funktionshinder Innehåll

Läs mer

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige RÄDDA BARNEN 2014 1 Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer

Läs mer

1/2012. I DETTA NUMMER: VIS Policy om hörselimplantat färdig Stora skillnader i landstingens rehabilitering och mycket mer...

1/2012. I DETTA NUMMER: VIS Policy om hörselimplantat färdig Stora skillnader i landstingens rehabilitering och mycket mer... VIStidningen Utgiven av vuxendöva i Sverige I DETTA NUMMER: VIS Policy om hörselimplantat färdig Stora skillnader i landstingens rehabilitering och mycket mer... 1/2012 besök oss gärna på internet: www.visriks.nu

Läs mer

Så blir Norrköping bättre för ungdomar!

Så blir Norrköping bättre för ungdomar! 2014-08-12 Så blir Norrköping bättre för ungdomar! - Förslag från Unga kommunutvecklare 2014 KS 2013/0967 EKONOMI- OCH STYRNINGSKONTORET Innehållsförteckning Inledning... 3 Metod... 3 Vilka är vi?... 4

Läs mer

Vi har alla något att lära i denna verksamhet SFI PÅ JAMTLI. Rapport över effekter

Vi har alla något att lära i denna verksamhet SFI PÅ JAMTLI. Rapport över effekter Vi har alla något att lära i denna verksamhet SFI PÅ JAMTLI Rapport över effekter Våren 2012 1 Projektet SFI på Jamtli har möjliggjorts med stöd från Östersunds kommun. Nordiskt centrum för kulturarvspedagogik

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till en visning av Tornet kl 17:30. Därefter gruppmöten från kl 18:00.

Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till en visning av Tornet kl 17:30. Därefter gruppmöten från kl 18:00. KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Vård- och omsorgsnämnden 2014-05-20 Tid 2014-05-20, Kl 19:00 Plats Vård- och omsorgsboendet Tornet, Tomtbergavägen 361, Norsborg Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till

Läs mer

För mer. rättvisa. ett metodmaterial för skolan om barnkonventionen

För mer. rättvisa. ett metodmaterial för skolan om barnkonventionen För mer rättvisa ett metodmaterial för skolan om barnkonventionen 1 För mer rättvisa Tryckår: 2011 Layout: ADD Text: Malin Gustavsson och Antonia Wulff Ansvarig utgivare: Folkhälsans förbund rf Andra upplagan

Läs mer

Copyright 2011 Enköpings kommun

Copyright 2011 Enköpings kommun Utgivare: Enköpings kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Formgivare: Kristina Gyld och Angelica Runqvist, Enköpings kommun Illustration omslag: Charlotta Carlqvist, Charlotta Illustration Foto: se respektive

Läs mer

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé En praktisk handbok Entreprenörskap handlar om att utveckla nya er och att omsätta dessa er till något värdeskapande. Värdet kan skapas i företag, i offentlig verksamhet och i föreningslivet. REGERINGEN

Läs mer

synapsen Hanne från Norge på inspirationsturné Nr 4 2011 Årgång 30 Epilepsiföreningens medlemstidning

synapsen Hanne från Norge på inspirationsturné Nr 4 2011 Årgång 30 Epilepsiföreningens medlemstidning synapsen Epilepsiföreningens medlemstidning Nr 4 2011 Årgång 30 Hanne från Norge på inspirationsturné Tänk om vi kunde ta vara på erfarenheter från öst och väst, säger Christina Doctare. Överförmyndarnämnd

Läs mer

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet?

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Den här handboken är ett PEPP-PAKET som inspirerar och guidar dig från början till slut! PEPP-PAKETET innehåller Introduktion... 3

Läs mer

Om man får vara med mer och bestämma över sig själv då skulle det bli roligt

Om man får vara med mer och bestämma över sig själv då skulle det bli roligt Om man får vara med mer och bestämma över sig själv då skulle det bli roligt Elevers medskapande i lärprocessen 7,5 p Höstterminen -07 Kursansvarig Inger Brännström Johansson Annika Ehn-Magnusson 1 Inledning

Läs mer

Den nya vägen in. ett migrantperpektiv. Veronica Nordlund och Lisa Pelling

Den nya vägen in. ett migrantperpektiv. Veronica Nordlund och Lisa Pelling Den nya vägen in ett migrantperpektiv Veronica Nordlund och Lisa Pelling 1 Innehållsförteckning Inledning... 4 Bakgrund och metod... 5 Urval... 5 Fördelningen arbetskraftsinvandrare/skyddssökande... 5

Läs mer

Jag är inte rasist men

Jag är inte rasist men Jag är inte rasist men Fem sätt som gör dig medveten om dina fördomar INTEGRATIONSVERKETS STENCILSERIE 2003:8 ISSN 1651-5676 Innehåll Förord 3 Film som visar vad respekt är Anti-rasistiska filmdagar 5

Läs mer

KLIPPET 13. Ett bättre Åtvidaberg. För alla. 25% rabatt på bågen när du köper ett par kompletta glasögon. NYHETERNA är på väg!

KLIPPET 13. Ett bättre Åtvidaberg. För alla. 25% rabatt på bågen när du köper ett par kompletta glasögon. NYHETERNA är på väg! 2014 KLIPPET 13 10 september Klippet i Åtvidaberg AB i samarbete med Åtvidabergs FF ETT GOMÉR & ANDERSSON-FÖRETAG Ska du sälja din bostad i Åtvidaberg? Ring Linda Johansson, 0120-150 00, 0763-98 00 76

Läs mer

- Framgång för Torsdagsaktionen - Äntligen är Facebook mer tillgängligt - Dags för ordförandemöte på Almåsa

- Framgång för Torsdagsaktionen - Äntligen är Facebook mer tillgängligt - Dags för ordförandemöte på Almåsa Förbundet Sveriges Dövblinda Årgång 37 Februari 2014 Nr 1 FSDB:s förbundsordförande Pontus Degsell i Torsdagsaktionen - Framgång för Torsdagsaktionen - Äntligen är Facebook mer tillgängligt - Dags för

Läs mer

MAN INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

MAN INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. MAN VI U INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. Länsstyrelsen Östergötland Handbok: Man vill ju finnas! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

Läs mer