/10. I detta nummer. 3. Ledaren Svenska kommitténs roll för de svenskspråkiga invånarna i Vanda.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "9.12.2010 06/10. I detta nummer. 3. Ledaren Svenska kommitténs roll för de svenskspråkiga invånarna i Vanda."

Transkript

1 /10 I detta nummer 3. Ledaren Svenska kommitténs roll för de svenskspråkiga invånarna i Vanda. Vääriskoski 4. Maj-Brit Årets Vandalax Mattson 5. Ken Vanda stads nya talterapeut på svenska. skoldag på svenska 5. En Ett projekt i samarbete med Vaskivuoren lukio där finskspråkiga elever deltar i lektionerna i en svensk skola. lantmannagille 8. Helsinge Föreningen Helsinge Lantmannagille rf är en svensk ideell förening med hemort i Vanda. Läs mer om föreningens historik sammanställs av Gustav Härmälä. 9. Svenska dagen 2010

2 index VANDA NYTT Vanda lucia 2010 ADRESS / PRENUMERATION Telefon: Adress: Stationsvägen 6 A, VANDA E-post: REDAKTIONEN Ansvarig utgivare: Svenska Kommittén 3 Ledaren 4 Redaktionen: Stefan Åstrand Solveig Halonen Tuula Kinos Hans Markelin Säde Pitkänen Årets Vandalax presenteras Layout & ombrytning: Jag känner mig så rörd! säger årets Vandalax Maj-Britt Vääriskoski då hon tagit emot utmärkelsen Vandalax 2010 på Björkhem under Svenska dagenfesten Jag är oerhört tagen av denna ära och heder som tillfallit mig idag på själva Svenska dagen. Jan Grönqvist Pärmbild: Jan Grönqvist Tryckeri: Vanda stads tryckeri 5 En skoldag på svenska INFO Finskspråkiga elever lär sig svenska i svenskspråkig miljö genom att delta i Vanda nytt utkommer 6 ggr per år. undervisningen en svensk skoldag. Nästa nummer utkommer: 5 Ken Mattson Vanda stads nya talterapeut presenteras (deadline ) Material skickas till tidningen i följande format: JPEG PDF MS Word (font: Myriad Pro 10 pts) Lucia 2009, Petra Pohjola FOLKHÄLSANHUSET I VANDA KL VANDA LUCIA SPRIDER VÄRME OCH LJUS Lucia med följe startar kl från Folkhälsanhuset i Vanda och besöker bland annat Dickursby bibliotek kl , Myrbackahuset kl. 17 och Jumbo kl Kom och njut av luciatåget och alla de vackra sångerna! Arrangörer: Musikinstitutet Kungsvägen i Vanda och Vanda stads kulturservice. 8 Helsinge lantmannagille Gustav Härmälä berättar om den snart 130 -åriga föreningen. 9 Svenska dagen 2010 Så firades svenska dagen i år. 2. SVENSKA KOMMITTÉN Allaktivitetscentret Arkki Eldstadstorget 1 A, 3 vån VANDA Områdeskoordinator: Säde Pitkänen tfn december

3 Ledarskribent Stefan Åstrand ledarsidan SvenskINFO Hej Detta nummer av Vanda Nytt har skickats ut till alla svenskspråkiga hushåll i Vanda. Tidningen har som uppgift att informera om aktuella saker som händer i Vanda. Ansvarig utgivare för Vanda Nytt är Svenska kommittén. Svenska kommitténs huvuduppgift är att utveckla och bevaka tjänsterna för den svenskspråkiga befolkningen i staden. Den fungerar som en direkt länk mellan invånarna och staden. De svenskspråkiga föreningarna i Vanda är viktiga samarbetspartner. Kontakterna mellan föreningarna, invånarna och Svenska kommittén är ytterst viktiga i arbetet att förbättra den svenskspråkiga servicen och samhörigheten i Vanda. Svenska kommittén delar också ut områdespengar som kan ges för att stöda bl.a. föreningar som ordnar olika evenemang, som är öppna för alla. Områdespeng beviljas på basis av inlämnad och godkänd ansökan. För att du skall få tidningen Vanda Nytt också i fortsättningen, skicka din e-post- eller hemadress till prenumerationsadressen som du hittar senare i tidningen. Hoppas du tar chansen och beställer den, så hålls du med i vad som händer i Vanda på svenska. Om du är prenumerant från förut, behöver du inte göra något. Svenska kommitténs verksamhetsplan för nästa år är under bearbetning, och vi återkommer till evenemangen i början av nästa år. På agendan finns bl.a. Svenska veckan, föreningsmässan och en filmfestival. Ett är säkert, vi behöver igen er alla med i dessa evenemang! På så sätt kan vi fortsätta att öka gemenskapen bland oss Vandasvenskar. Jag vill också tacka företagen, som med sin annonsering gjort det möjligt för Svenska kommittén att skicka denna tidning till alla svenskspråkiga hushåll. Slutligen önskar jag er alla en fridfull jul och ett gott nytt år! Stefan Åstrand Ordförande för Svenska kommittén Du som just har flyttat till Vanda och undrar varifrån du får information om vad som händer i Vanda på svenska är SvenskINFO den rätta adressen. Du kan ringa eller skicka e-post till SvenskINFO då du vill veta mer om evenemang, aktiviteter och händelser i Vanda. Du kan beställa Vandaguiden, häftet som innehåller uppgifter om svensk service och förensingsverksamhet i Vanda samt kontaktuppgifter om alla svensktalande förtroendevalda och tjänstemän i Vanda. Beställ Vandaguiden antingen per post eller e-post! Beställ kulturkarusellen, den svenskspråkiga broschyren som innehåller händelser och aktiviteter i Vanda! Kulturproducent Anders Lindholm-Ahlefelt, tfn Vänligen kontakta oss om Du behöver hjälp, vi gör vårt yttersta för att besvara Dina frågor. SvenskINFO Vanda Nytt 4/10 SvenskINFO Tuula Kinos Vanda stad Evenemangs- och stadskulturservice Stationsvägen 10 A, 2 vån Vanda Tfn Samservicen är ett lokalt informationsställe som erbjuder kommunal och statlig service vid en enda disk. Öppettider: Mån-tor 8-18, fre 8-13 Myrbacka, Gillerstråket Dickursby, Banvägen Mån-tor 10-17, fre 8-13 Korso, Gråsiskvägen

4 vanda nytt presenterar Maj-Brit Vääriskoski - Vandalax 2010 DET ÄR JÄTTEHEJSAN ATT VARA VANDALAX! Jag känner mig så rörd! säger årets Vandalax Maj-Britt Vääriskoski då hon tagit emot utmärkelsen Vandalax 2010 på Björkhem under Svenska dagen-festen Jag är oerhört tagen av denna ära och heder som tillfallit mig idag på själva Svenska dagen. Jag har svårt att hitta ord som kan uttrycka min tacksamhet och glädje över att ni valt mig till mottagare av årets Vandalax. Tusen tack! I en intervju några dagar senare berättar Maj-Britt Vääriskoski att ensam har hon inte åstadkommit så mycket. Alla behöver vi hjälp av varandra, säger hon. Med det här påståendet syftar hon på det faktum att hon jobbat en lång period som förtroendevald i Vanda. Under åren var hon fullmäktigemedlem medan hon åren var medlem av stadsstyrelsen. Hon har också haft många och olika nämnde och sektionsuppdrag, främst har hon verkat inom utbildningssektorn. Hon har varit ordförande i utbildningsnämndens svenska sektion åren samt suttit som stadsstyrelsens representant i Svenska Kommittén under början av 2000-talet. Det var också via de svenska skolorna i Vanda som Maj-Britt inledde sin karriär som förtroendevald. Hon och hennes man Matti flyttade från norra Helsingfors till Vanda på 1970-talet och hon var med och grundade föreningen Hem och skola vid Mårtensdals skola där deras två döttrar gick. Sedan fortsatte hon i kommunalpolitiken: hon har varit med och arbetat för ett väl och klokt uppbyggt nätverk med fungerande svenska skolor och daghem i Vanda. Hon har länge sett som sin främsta uppgift att bevaka de svenska ärendena inom staden och byggt upp gott samarbete med såväl stadens tjänstemän som med olika nyckelpersoner över språk- och partigränserna. Själv upplever hon att de mest lysande exemplen på vad hon tillsammans med andra likasinnade lyckats åstadkomma är: nya svenska alternativa barndagformer och den nya gymnasiebyggnaden för Helsinge gymnasium. Vandalaxen Maj-Britt Vääriskoski bor i Mårtensdal och jobbar som privatföretagare. Hennes favoritsysselsättningar förutom organisationsverksamhet är: litteratur, friluftsliv och renovering av 40-talshuset i Sjundeå, som är hennes födelseort. Eftersom hon har bott på olika orter i Nyland har hon haft en bra utkikspost inom regionen och hon följer noggrant med vad som är på gång. Hon är eller har varit aktiv inom organisationer och företag som fortfarande är viktiga för den svenskoch tvåspråkiga Vandabon: Svenska Finlands Folkting, Musikinstitutet Kungsvägen, Heureka och Aktia. Maj-Britt har en stark tilltro till framtiden. Det finns Vandasvenskar också om 20 år och vi skall fortsätta jobba för fungerande svensk service i vår stad, säger hon. Odla era sociala nätverk, lobba för ett samarbete över kommungränserna låt Vanda förbli en självständig kommun! Det finns massor att ta i för att göra vardagen fungerande för stadens såväl svensk som tvåspråkiga invånare! Hon önskar att vi tillsammans skall värna om speciellt barn och ungdomar, utveckla våra svenska rum, våra föreningar och vårt seniorboende på svenska. På en sista lekfull fråga om hon uppfattar sig själv som katt- eller hundmänniska svarar Maj-Britt: Jag är kattmänniska så klart! Nu blir det jättehejsan att se vad allt hon gör när hon också är Vandalax. Foto Mats Kangas Text: Solveig Halonen 4. december

5 aktuellt i Vanda Projektet en skoldag på svenska Vaskivuoren lukio i Myrbacka har ca elever. Av dem går 300 elever på tvåan i gymnasiet. Dessa elever får lära sig svenska när de deltar i undervisningen i Mårtensdals skola, Helsinge skola samt Helsinge gymnasium. Projektet startade när lärarna i svenska vid Vaskivuoren lukio, Mae Cedercreutz-Pesonen, funderade på hur man kunde göra svenskundervisningen mer attraktiv. Ända sedan svenska blev frivillig i studentexamen har antalet elever som skriver studentsvenskan minskat drastiskt. Med detta projekt hoppas koordinatorn för projektet Mae Cedercreutz-Pesonen och hennes kolleger att ge eleverna en aha-upplevelse och motivation så att de väljer studentsvenskan på våren Över 200 studerande från Vaskivuoren lukio deltar i projektet. Grupper om 10 elever per gång besöker en svensk skola i Vanda för att delta i undervisningen en hel dag. Dessutom besöker eleverna också pensionärsföreningen Seniorkafe i Mårtensdal samt Folkhälsans eftermiddagsklubb Fritids Det att gymnasieeleverna deltar i lågstadieundervisningen har visat sig vara lyckat. De vågar då på ett helt annat sätt prata svenska med de yngre lågstadieeleverna. För de elever som inte vill eller vågar besöka ett svensk rum ordnas det guidade rundturer på svenska. Platser som bl.a. Helsinge kyrkoby, Helsinge kyrka St. Lars besöks. Busstransporterna finansieras av Aktiastiftelsen i Vanda. Cedercreutz-Pesonen berättar också att en stor del av de finskspråkiga eleverna inte har en aning om att det finns svenska Bilden: Alice Eklund och Veli-Walter Lampinen, Mårtensdals skola Milla Tikkanen Sari Vanhakylä, Vaskivuoren lukio. skolor i Vanda. Rektor Monika Weckström vid Mårtensdals skola är nöjd med projektet. Många finskspråkiga elever vet inte om att vi finns, de har aldrig besökt en svensk miljö, och tack vare detta projekt ser de att vi lever helt på svenska. Mårtensdals skolas lågstadieelever är ivrigt med i projektet. Projektet pågår tills vidare en termin men rektor Weckström hoppas på en fortsättning nästa år. Text & Foto Jan Grönqvist Ken ger talterapi på svenska När Ken Mattsson var en liten gosse, ville han i ett skede bli flygkapten, lite senare sjökapten och sen flygkapten igen. Det var inte så lätt att bestämma sig, menar Ken. Idag har han fullt upp med att ge talterapi för barn och vuxna, och han är den nya svenska talterapeuten i vår stad. Ken jobbar vid social- och hälsovårdsverket, i enheten för rehabiliteringsverksamhet. Byrån där han tar emot kunder finns vid Konvaljvägen 20 C. Talterapi handlar om att undersöka, vid behov uppfölja och stöda tal- och språkutvecklingen samt undersöka och erbjuda talterapi/ diskutera hjälpmedel vid röstrubbningar. En del talterapeuter är även specialiserade på dysfagi, dvs. problem med att svälja. Hos vuxna kan det även t.ex. vara frågan om afasi, apraxi eller just dysfagi, ibland röstproblem. Interventionen eller stödåtgärderna kan vara direkta eller indirekta. Talterapi är inte språkundervisning i sig, barnen lär sig i första hand sina modersmål i sin näromgivning. Före jag kom till Vanda stad jobbade jag ett flertal år som utbildad speciallärare och talterapeut i svenskbygden. Då min studiekamrat gav mig tipset om den lediga platsen i Vanda, nappade jag på, eftersom jag var redo att pröva något nytt, berättar Ken. Jobbet som talterapeut Ken ger talterapi åt alla ålderskategorier, huvudsakligen dock åt barn. En stor del av hans kunder är tvåspråkiga, det ena modersmålet ska vara svenska. Vanda stad hade tidigare för några år sedan ett par talterapeut för några månader som jobbade med svensk talterapi. Ken stortrivs på sitt nya jobb, i synnerhet skryter han på sina arbetskamrater. De är härliga och dessutom lär man sig en hel del Vanda Nytt 4/10 nytt. Jag har alltid gillat att arbeta med människor, därför är jobbet i Vanda pricken på i:et för mig, säger Ken. Fritid Vid frågan om vilka fritidshobbyn Ken har, svarar han allt mellan himmel och jord, t.ex. dans. Ken är hemma från Sibbo, men har bott en längre tid i Borgå. Han pendlar till jobbet mellan Vanda och Borgå. På en lång och härlig semester önskar Ken en vacker dag få resa till Australien, Kina och Japan, det finns ju så mycket att se. På resorna behöver Ken inte ta med sig egen vägkost, eftersom han är allätare, och tycker dessutom om att kocka själv. Ken hinner sällan läsa skönlitteratur nuförtiden, han läser mest facklitteratur eller håller på med annat pyssel om kvällarna. Den bok som han vill nämna att han senast läste för en tid sedan var Paulo Coelhos, Alkemisten och Pamuks Snö. Text: Merete Ikäheimo 5.

6 Ungdomsverkstaden SVEPS Ungdomsverkstaden Sveps riktar sig till åringar som saknar studie- och arbetsplats. Sveps målsättning är att förbättra svensktalande ungas möjligheter till studier och arbete, motarbeta skoloch studietrötthet samt förbättra ungdomarnas välmående. Sveps samarbetar aktivt med huvudstadsregionens kommuner, arbets- och näringsbyråer, utbildnings- och ungdomssektorn, socialsektorn, arbetsgivare samt andra aktuella samarbetspartners. Det sektorövergripande samarbetet förebygger utanförskap och utslagning för ungdomar. LANDETS POPULÄRASTE KÖK Kom och bekanta dig med Petra köken. De är högklassiga med tilltänkta detaljer. Välkommen till K-rauta Vandaportens kökutställnig och boka tid med våra yrkeskunniga kökexpediter som hjälper dig planera ett fullständigt kök. För mera information ring eller gå till vår hemsida. Silvastasvägen 2, Vanda p Vi betjänar må-fre 7-21, lö 9-18, sö Vinföreningen Munskänkarna i Vanda önskar alla sina medlemmar en God Jul och Gott Nytt År! Vinmedvetandet har spritt sig snabbt. Vi lär ut hur man lagar vin i en vingård, hur druvsort, klimat, lagring osv. påverkar vinkvaliteten. Vi samlas en gång i månaden på Bygård i Tavastby och provsmakar olika viner. Nästa år planerar vi en vinresa. Nya medlemmar är hjärtligt välkomna att komma med och bekanta sig med verksamheten och uppleva vår kärlek till vin i trevligt sällskap! Kontakt: Maj-Britt Husberg, webtoimisto gronqvist Expert på MS Office Färdiga word, excel, och powerpoint mallar (templates). Skolning i effektiv användning av word, excel, powerpoint. Excel och word makron samt nyttiga formler och tips. Grafisk planering och design för Internet och MS Office. Bredbergsbrinken 5 D Vanda 6. tfn: december

7 Vanda Nytt infobladet ges ut av Svenska kommittén i Vanda. Tidningen utkommer sex gånger per år och innehåller information om kommande händelser, aktiviteter och nyheter i Vanda. en individuell lösning för var och en banktjänster försäkringstjänster Aktia i Vanda Dickursby, Stationsvägen 2, tfn Flamingo, Balansvägen 8, tfn Myrbacka, Gillerstråket 6, tfn fastighetsförmedling förmögenhetsförvaltning Vanda nytt finns även som digitaltidning. Du hittar tidningen på Vanda stads internetsida Där kan ni även bekanta er med Svenska kommitténs verksamhet, protokoll och föredragningslistor. Prenumerera på gratisbladet Vanda Nytt genom att antingen skicka din e-post eller din vanliga adress till: vanda.nytt(at)vantaa.fi eller kontakta Jan Grönqvist: Stationsvägen 6 A Vanda tfn Vanda Nytt 2011 *från fast linje 0,08 /samtal + 0,06 /min., från mobiltelefon 0,08 /samtal + 0,17 /min. Ser en människa i varje kund. Nr (deadline ) Vem berättar nyheterna för dig? Nr (deadline ) Nr (deadline ) Beställ Hbl nu! Kolla våra hösterbjudanden på Eller ring kundservice tel Vanda Nytt 4/10 7.

8 historik Helsinge Lantmannagille rf. grundad 1882 Föreningen Helsinge Lantmannagille rf är en svensk ideell förening med hemort i Vanda, förut Helsinge socken. Den grundades år 1882 och torde vara en av Vanda stads äldsta föreningar som under så lång tid bedrivit en aktiv verksamhet. Föreningen är en underavdelning till NSL Nylands svenska Lantbrukssällskap. Motiv till föreningens grundande kan ha varit flera och av dem borde åtminstone två kunna nämnas. Hungeråren i medlet av 1800-talet hade satt sina spår och så den snabbt växande industrialiseringen. Det gällde att producera mera mat i kombination med intensifierad upplysning för utnyttjande av forskningens och den expanderande industrins möjligheter till förbättrade levnadsvillkor för befolkningen. Citat ur föreningens första årsberättelse utgiven år 1884, skriven av magister J.G. Bergbom,sekreterare i Lantmannagillet: Jordbrukets stora framsteg under senaste tider med införda nya metoder, inrättningar och nya maskiner, ställa numera på lantmannen helt andra och större fordringar än förut. Vetenskapens oavbrutna arbete i jordbrukets tjänst tvingar den praktiska jordbrukaren till ett uppmärksamt iaktgivande på de gjorda framstegen. Facklitteraturen är för honom nödvändig, men icke tillfyllest. Utom egen, ofta dyrköpt, erfarenhet har idéutbytet blivit honom till verkligt behov. Detta behov har utgjort grunderna till Helsinge Lantmannagilles uppkomst. Såsom mål för sig har gillet ställt lantbrukets och husflitens höjande i denna kommun. Agronom Johannes Jernström från Malmgård tjänstgjorde som föreningens första ordförande i 19 år fram till år 1903 då han efterträddes av lantbruksrådet A. Sixtus Lindholm. Till föreningens första sekreterare valdes fil.mag. J.G. Bergbom, en post som han innehade till år 1891 då han efterträddes av godsägare Carl Ehrnroth. En del av gillets arkivmaterial har tyvärr under årens lopp gått förlorat men av det som finns bevarat kan man ändå få en tillförlitlig information om den gångna verksamheten. Olika tävlingsformer mellan gårdar och medlemmar har haft stor betydelse för utvecklingen. Det bildades klubbar och grupper där man tävlade om bästa resultat och vinnarna belönades med hedersomnämnande och pris. Kurser anordnades, undervisningsmaterial anskaffades och sakkunniga konsulenter anlitades. Av befintliga verksamhetsberättelser framgår att redan år 1884 anordnade gillet en plöjningstävling på Myras gård i Dickursby. Plöjningstävlingar återkom därefter nästan årligen ända fram till början av 1980-talet. Tävlingsformerna var många, det kunde röra sig om dikning med spade, skoning av hästar, välskött gödselstad mm. T.ex. år 1901 fick A.Sixtus Lindholm gödselstadspriset för stora gårdar. Priset var ett stort horn, uppburet av en mansfigur och det finns ännu bevarat i stadshuset i Dickursby. Man fäste även stor vikt vid den kulturella sidan av verksamheten, något som kommer till synes när man läser om firandet av 8. Lantmannagillets tjugoårsjubileum, år 1902 uti parken vid socknens kommunalgård (i Malm). Publiken uppgick till hela 900 personer. Programmet upptog utom sång, musik, kostym- och folkdanser, deklamation, bygdemålshistorier, också en anslående kortege av ett sjuttiotal personer och tjugo hästar, föreställande det äldsta och nyaste jordbruket. År 1909 inbjöd Helsinge Lantmannagille gillena i Esbo, Kyrkslätt, Sibbo, Sjundeå Borgå lk att delta i anordnandet av en lantbruksutställning i Malm. Av årsberättelsen framgår att det blev en stor utställning där husdjuren var i medelpunkten. Man kan även läsa följande i årsberättelsen: Särskild uppmärksamhet väckte på utställningen besättningarna från Stubbacka och Nybonads vilka vardera fick första pris. Det förekommer även en fortgående årlig tävling mellan Lantmannagillena i Nyland som bedöms av Lantbrukssällskapet. En vandringspokal med hedersomnämnande tilldelas på sällskapets höstmöte det Lantmannagille i Nyland som under det gångna året bedöms ha varit aktivast och uppvisar bästa resultat av verksamheten. Det vinnande gillet får sedan hålla pokalen i sin ägo för ett år framåt. Så här skriver Kyrkslätt lantmannagille i sin redogörelse för år 1910 : Vårt gille placerade sig oroväckande nära Helsinge Lantmannagille, men till följd av den senares lättare tillgång till billigt gödsel samt tack vare ett par välgörande regnskurar i rätt tid som vi gick miste om reste den länge omtvistade pokalen till helsiki!. Lantmannagillets verksamhet och strävanden till självförsörjning och bättre levnadsvillkor för befolkningen började småningom bära frukt och i Helsinge fanns det år såningsmaskiner, 261 slåttermaskiner, 248 hästräfsor, 176 tröskverk och 50 andra jordbruksmaskiner. Med hjälp av denna maskinpark skedde en radikal förändring i jordbrukets arbetsmetoder. De här relaterade händelser med berättelser vill ge en bild av Lantmannagillets första 40 år då Finland ännu tillhörde Ryssland. Trots krigsåren, då verksamheten till stor del låg nere, har verksamhetsformerna bibehållits. Av saker och händelser som inte nämns här är spannmålslånemagasinen, gillets bokföringsbyrå samt resor och exkursioner, ibland till främmande länder. Tiden efter de senaste krigsåren har medfört stora förändringar i Vanda vilket även påverkat Lantmannagillet. I dagens verksamhet har museiarbetet fått en viktig roll. Som december

9 aktuellt en följd av den snabba urbaniseringen i Vanda beslöt gillets styrelse i januari 1986 att påbörja arbetet med förverkligandet av ett Vanda Lantbruksmuseum. Anledningen var att i mån av möjlighet rädda en del av den gamla Helsingebygdens historia för eftervärlden. Efter ett tjugofemårigt arbete med tusentals talkotimmar och finansiellt stöd från fonder och stiftelser kan vi i dag se resultatet, de två museibyggnaderna vid Nybackagränden 2 i Vandadalen. Kvar återstår ännu en del av den tidigare verksamheten som t ex rådgivning och information om nya forsknings- och försöksresultat inom växtodlingen, kunskapstävlingar, EU-frågor, temadagar, höstmarknad och för bibehållen kondition stavgång. Medlemsantalet i föreningen Helsinge Lantmannagille rf uppskattas till c:a 200 personer varav senaste år 155 betalade medlemsavgift. Vem kan bli medlem? Citat ur stadgarna: Till ordinarie medlem i föreningen kan antas fysiska personer som förbinder sig att eftersträva föreningens syfte. Föreningens ordinarie medlemmar godkänns av styrelsen på ansökan. Text Gustav Härmälä (Källor: Lantmannagillets historiker) Svenska veckan firades med både nya och traditionella inslag Svenska veckan firades den och i år var programmet riktat främst till barn och ungdomar. Svenska Finlands folkting är huvudkoordinator för Svenska veckan på nationell nivå, medan Svenska kommittén ansvarar för ordnandet av evenemanget i Vanda. I Vanda tjuvstartade man firandet med en bokbytardag med gästföreläsare den vid Helsinge skola. Under den egentliga Svenska veckan ordnades bl.a. dramaworkshops för skolklasser under ledning av Nena Stenius, sagostunder och berättarverkstäder med Camilla Cedercreutz vid olika bibliotek, samt ett uppträdande av Arne Alligator på Fernissan. Mårtensdals skola fick besök av trollkarlen Mano D Oro och clownkonstnären Dan Söderholm uppträdde för eleverna i Västersundom skola. Musikinstitutet Kungsvägen i Vanda ordnade även i år en höstkonsert, denna gång på Lantbruksmuseét i Maiju-salen. Den programfyllda veckan avslutades med den traditionella Svenska dagen-festen som i år hölls på Björkhem i Vandadalen. Svenska kommitténs ordförande Stefan Åstrand överräckte där priset till årets Vanda Lax, Maj-Britt Vääriskoski. Det gjordes även försök till att öka kännedomen om Svenska veckan bland andra språkgrupper. Helsinge skola hade bjudit in elever från Vaskivuoren lukio till teaterföreställningar på skolan av pjäsen aldrig Mozart. En ny idé för i år var Bada på svenska, som gav simhallsbesökare chansen att träna sina språkfärdigheter Elever från åk. 5 i Mårtensdals skola uppträdde på Jumbojippot med sång, ackompanjerade av Hanna Mannerström. genom att lappar med enkla ord på svenska klistrats upp i flere simhallar. Därtill ordnades ett sk. Pakkopulla-jippo i köpcentret Jumbo. Utöver information om Svenska veckan och svenskspråkighet i Vanda, utdelades där saft och pakkopulla -bulle till besökarna av köpcentret. Text Säde Pitkänen Foto Alexandra Furuhjelm Dickursby skola arrangerade en temavecka Att växa som människa. Temaveckan arrangerades den och varje dag hade ett nytt tema, där målet var att lära sig visa hänsyn och respekt. Alla årskurser deltog och programmet var mångsidigt. Temaveckan inleddes på tisdagen och temat för dagen var samarbetsövningar. Eleverna var indelade i 12 grupper och lekte olika lekar. Temat för onsdagen var teater. Här togs bl.a upp att det är viktigt att alla får delta och att ingen blir utfryst, dessutom tog man upp ett viktigt och aktuellt tema, nämligen att man bör se upp på internet så att man inte blir lurad. Onsdagens tema tog upp mobbning i form av ett teaterstycke. På torsdagen handlade det om projektet En kiva skola som också tar upp ämnet mobbning. Fredagens tema handlade om FN dagen. Som avslutning på temaveckan sammanställde alla elever i åk 5 resultatet i en tidning, Dickursby bladet, som eleverna själv designade. Vanda Nytt 4/10 9.

10 10. aktuellt Verksamhet januari maj 2011 Folkhälsan 90 år, 2011 Under jubileumsåret arrangeras olika evenemang runt om i Nyland. Följ med på våran hemsida eller bli medlem så får du informationen hem i din postlåda. Simskolor i Dickursby simhall Simlärare Cecilia Koso och hjälpledarna Julia Randell och Sara Karlsson. Anmälan/förfrågan om lediga platser till simombud: Patrik Karlsson / , Vårens simskolor startar lö 22 januari Anmälan till vårens simskola tas emot per e-post. Finns ströplatser kvar. Pojkgrupp för pojkar i åk 7 uppåt på Helsinggård Konungsvägen 2, Vanda Tema musik. Ledare Jan Sege Lindqvist. Onsdagar kl Pojkgruppen ordnas i samarbete med Dickursby Ungdomsförening. Linedance för alla åldrar (ej under 7 år) på Fagerlund/ Sottungsby Ledare Kristina Fagerholm. Söndagar, datumen kommer i början av januari på Folkhälsans nätsida. Man dansar på rad så ingen behöver partner med sig. Kom med och dansa och ha roligt. Kursen arrangeras i samarbete med Sottungsby Ungdomsförening. Familjecafé i Folkhälsans Vandahus/Dickursby Tisdagar kl Kontaktperson Amanda Peltola ( ) Ungdomskväll på Helsinggård, adress: Konungsvägen 2, Vanda Ledare bl.a. Jan Sege Lindqvist. Fredagar kl Här kan du spela spel, singstar, guitar hero, pyssla, baka eller umgås och ha det roligt med kompisar. Ungdomskvällen ordnas i samarbete med Vanda stads Ungdomsservice, Vanda svenska församling, Dickursby Ungdomsförening och Norr om Stan r.f. Styrelsen för Folkhälsan i Östra Helsinge r.f. OBS! Anmälan till de olika grupperna och ytterligare information fås av ordförande per e-post eller telefon. Patrik Karlsson, / Datakurser i Myrbacka bibliotekets dataverkstad. Kostnadsfria kurser av användning av datorer och Internet ons. kl Grunderna i användningen av PowerPoint skapa en presentation med bilder skriva och ändra text ons kl Grunderna i användningen av Excel vad använder man Excel till? bekanta dig med ett s.k. kalkylprogram med hjälp av programmet kan man göra olika matematiska beräkningar ons. kl Bekanta dig med Google Picasa bilder från din digitalkamera - vad ska man göra? det enkla sättet att hitta och redigera dina foton ons. kl Informationssökning på webben (Google och HelMet) att söka informationen och bilder, för att hitta all den information som finns på internet behöver man hjälpmedel bekanta dig med HelMet, internetbaserad biblioteksdatabas Anmälningar: Förfrågningar: kursledare Eija Koroleff tfn (09) kursledare Yrsa Holmström tfn (09) Adress: Myrbacka bibliotek, Påltorget 3, 2. våningen, Dataverkstad Julbasar i Sottungsby lördagen den kl på Sottungsby Ungdomsföreningslokal Fagerlund, Sottungsbyvägen 25, Vanda (Helsingforsregionens telefonkatalog Eniro s. 83/DV-86) * På basaren kan man göra fynd till julpaketen eller köpa delikatesser till julbordet. * i buffén finns julgröt och kaffe eller te med dopp. * Lotteri Välkommen Arr. Sottungsby Ungdomdförening r.f. december

11 jul Vanda svenska pensionärer önskar dig en God Jul och ett Gott Nytt År Vanda Nytt önskar alla läsare en God Jul och ett Gott Nytt År God Jul Dickursby Ungdomsförening önskar alla sina medlemmar en fridfull Jul! Vi vill också tacka alla som vistats på Helsinggård, speciellt ungdomarna, för det gångna året. JULKONSERT Helsingebygdens kör Åsa Gustavsson, flöjt, Anne Rosenlund, piano Håkan Wikman, dirigent Lördag kl. 18:00 Helsinge kyrka S:t Lars B i l j e t t e r v i d f ö r k ö p 1 0 e u r o, v i d d ö r r e n 1 5 e u r o w w w. h b k. f i Kyrkovägen 45, Helsinge kyrkoby Vi tackar publik och bidragsgivare för det gångna året samt önskar Er alla en God Jul & Ett Gott Nytt År! SÖKES! Skönsjungande tenorer, basar och sopraner i åldern år för körresa till Budapest i april 2011! Er söker Vivandi, glad blandad kör i Vanda. Vi övar tisdag kvällar på Bygård i Tavastby. Ring genast till Hillevi , så stämmer vi upp till träff! Övningarna börjar i januari 2011 Vivandi -kören dirigent:maria Sjöroos kontaktperson: Mary-Ann Alanne På webben: Vi övar på Bygård i Tavastby, Ainogränd 9 tisdagkvällar 18:30-21:00 Vanda Nytt 4/10 11.

Psykosociala föreningen Sympati rf MEDLEMSBLAD 4/2015 SEPTEMBER-OKTBER

Psykosociala föreningen Sympati rf MEDLEMSBLAD 4/2015 SEPTEMBER-OKTBER MEDLEMSBLAD 4/2015 SEPTEMBER-OKTBER Eriksgatan 8 IV våningen Verksamhetsledare Miivi Selin-Patel; 050 446 2974 00100 Helsingfors Ordförande Riitta Aarrevuo; 050 4634 4746 Telefon till kansliet; 045 863

Läs mer

5.9.2013 03. I detta nummer. Infosidan. Ordförandes spalt Av Solveig Halonen. Att studera byggnadsteknik på svenska - inte alltid så lyx

5.9.2013 03. I detta nummer. Infosidan. Ordförandes spalt Av Solveig Halonen. Att studera byggnadsteknik på svenska - inte alltid så lyx 5.9.2013 03 I detta nummer 2 Infosidan 3 4 Ordförandes spalt Av Solveig Halonen Att studera byggnadsteknik på svenska - inte alltid så lyx 4 Helsinge hembygdsmuseum 6 Föreningarna informerar 7 Aktuellt

Läs mer

Vad händer i Färgelanda? December

Vad händer i Färgelanda? December Vad händer i Färgelanda? December Fr.o.m. 28/11 kommer vad händer i Färgelanda att medfölja Dalslänningens totalutdelningar till ALLA hushåll i Färgelanda, Dals-Ed och Bengtsfors kommuner samt Hedekas

Läs mer

LAGSTADS SKOLAS FRITIDSVERKSAMHET FÖR LÅG- och HÖGKLASSERNA LÄSÅRET 2013 2014

LAGSTADS SKOLAS FRITIDSVERKSAMHET FÖR LÅG- och HÖGKLASSERNA LÄSÅRET 2013 2014 LAGSTADS SKOLAS FRITIDSVERKSAMHET FÖR LÅG- och HÖGKLASSERNA LÄSÅRET 2013 2014 Bästa elever och föräldrar, På din fritid har Du som elev möjlighet att delta i olika aktiviteter och mångsidig verksamhet

Läs mer

Genom premiärvisningen onsdagen den 4.6.2014 kl. 18.00-21.00 är tomterna på Öra strand nu till salu!

Genom premiärvisningen onsdagen den 4.6.2014 kl. 18.00-21.00 är tomterna på Öra strand nu till salu! Samhällsinformation till alla hushåll i Hammarland Genom premiärvisningen onsdagen den 4.6.2014 kl. 18.00-21.00 är tomterna på Öra strand nu till salu! Prospekt kan hämtas från kommunkansliet. Det kan

Läs mer

Varför är det viktigt att ditt barn läser?

Varför är det viktigt att ditt barn läser? LUST ATT LÄSA Många av oss föräldrar drar en lättnadens suck när barnen lärt sig läsa och vill börja läsa själva. Och visst är det en milstolpe att fira, men även efter detta har du möjlighet att uppleva

Läs mer

Mitt bibliotek Hösten 2014

Mitt bibliotek Hösten 2014 Mitt bibliotek Hösten 2014 För dig som är runt 1 till 13 år Tillhör:... BIBLIOTEKEN I MÖLNDAL Skaffa lånekort! Har du hittat till vår fina bokbuss? Kom och hälsa på! Det här är jag: Jag heter... Jag gillar...

Läs mer

Kom ihåg ombyteskläder.

Kom ihåg ombyteskläder. Hej v48 Nu har vi börjat med massage, med tända ljus och skön musik masserade barnen varandra medan jag visade i luften vilka rörelser de skulle göra. Först var det lite fnissigt och de hade lite svårt

Läs mer

Samvaro NYHETER FÖR SÖRLIDEN-VALLA SAMVERKANSFÖRENING NUMMER 3 2015. Bilder från sommarens utflykter Allt om höstens aktiviteter

Samvaro NYHETER FÖR SÖRLIDEN-VALLA SAMVERKANSFÖRENING NUMMER 3 2015. Bilder från sommarens utflykter Allt om höstens aktiviteter Samvaro NYHETER FÖR SÖRLIDEN-VALLA SAMVERKANSFÖRENING NUMMER 3 2015 Bilder från sommarens utflykter Allt om höstens aktiviteter VALHALLAVÄGEN 38s 10 SÖRBYVÄGEN ÖPPETTIDER FÖR VÅRA LOKALER VALHALLAVÄGEN

Läs mer

Hej alla elever på K u l t u r s k o l a n!

Hej alla elever på K u l t u r s k o l a n! Hej alla elever på K u l t u r s k o l a n! Som ni vet har musikskolan utvecklats och blivit en kulturskola. För att vi ska få kalla oss kulturskola måsta vi ha minst tre olika konstformer på skolan. Tidigare

Läs mer

Mangateckning, 9-12 år

Mangateckning, 9-12 år Utbud våren 2015 Hej Folkbildningens kulturskola fortsätter med nya spännande studiecirklar i vår. Studieförbunden har gemensamt arbetat fram utbudet så att DU ska hitta något som passar just dig. Bläddra

Läs mer

FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012

FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012 FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012 Styrelsen hälsar medlemmarna välkomna till årets verksamhet i Piteå. Kallelse till årsmöte. Tisdagen den 14 februari 2012 Plats: Vardagsrummet, Gamla Bryggeriet samma

Läs mer

Månadens eftis oktober 2006: Lahtis eftis Text och foto: Monica Martens-Seppelin Besök 6.10.2006

Månadens eftis oktober 2006: Lahtis eftis Text och foto: Monica Martens-Seppelin Besök 6.10.2006 Månadens eftis oktober 2006: Lahtis eftis Text och foto: Monica Martens-Seppelin Besök 6.10.2006 Lahtis svenska skola och eftis ligger ett stenkast från järnvägsstationen som jag anländer till efter endast

Läs mer

SPORTLOVET 2014. Kom ihåg att avboka dig vid förhinder! *Lovisabor är försäkrade i de av staden ordnade evenemangen.

SPORTLOVET 2014. Kom ihåg att avboka dig vid förhinder! *Lovisabor är försäkrade i de av staden ordnade evenemangen. SPORTLOVET 2014 Kom ihåg att avboka dig vid förhinder! *Lovisabor är försäkrade i de av staden ordnade evenemangen. Tilläggsinformation för evenemangen i broschyren fås från: Bildningscentralen Karlskronabulevarden

Läs mer

Plan för småbarnsfostran

Plan för småbarnsfostran Plan för småbarnsfostran Hembacka daghem 1 Hembacka daghem är ett daghem i Liljendal, Lovisa. Daghemmet har två avdelningar, lilla sidan med 12 platser för 1-3 åringar och stora sidan med 20 platser för

Läs mer

MEDLEMSBLAD 3/2015 JUNI-AUGUSTI

MEDLEMSBLAD 3/2015 JUNI-AUGUSTI MEDLEMSBLAD 3/2015 JUNI-AUGUSTI Eriksgatan 8 IV våningen Verksamhetsledare Miivi Selin-Patel; 050 446 2974 00100 Helsingfors Ordförande Riitta Aarrevuo; 050 4634 4746 Telefon till kansliet; 045 863 7800

Läs mer

Hej. Känner Du att de är något som du vill göra men som inte finns med i foldern, kontakta Kristine

Hej. Känner Du att de är något som du vill göra men som inte finns med i foldern, kontakta Kristine Utbud hösten 2014 Hej Folkbildningens kulturskola fortsätter med nya spännande studiecirklar i höst. Studieförbunden har gemensamt arbetat fram utbudet så att DU ska hitta något som passar just dig. Bläddra

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

Familjemiddag i Catharinagården Söndag den 23 mars

Familjemiddag i Catharinagården Söndag den 23 mars Samhällsinformation till alla hushåll i Hammarland Hammarlands hälso o sjukvårdsmottagning och hemsjukvård informerar; fr.o.m januari 2014: tel.tider: vardagar kl. 8.30-9.00 tel nr. 0457-5267341. Övriga

Läs mer

Samvaro NYHETER FÖR SÖRLIDEN-VALLA SAMVERKANSFÖRENING NUMMER 2 2015. Sörliden/Valla samverkansförenings nya lokal

Samvaro NYHETER FÖR SÖRLIDEN-VALLA SAMVERKANSFÖRENING NUMMER 2 2015. Sörliden/Valla samverkansförenings nya lokal Samvaro NYHETER FÖR SÖRLIDEN-VALLA SAMVERKANSFÖRENING NUMMER 2 2015 Sörliden/Valla samverkansförenings nya lokal HÖSTENS och VINTERNS 2 AKTIVITETER 2014-2015 Lär dig cykla! Sörliden Valla ordnar i samarbete

Läs mer

RÄDDA BARNENS LOKALFÖRENING I LUND

RÄDDA BARNENS LOKALFÖRENING I LUND Oj, vad tiden går fort! April är snart slut och sommaren närmar sig med stormsteg. Men innan sommaren kommer har vi ytterliggare en fartfylld månad att se fram emot! Vårinsamling, mångfaldsrunda, nätverksträff,

Läs mer

Tips om fritids- och kulturverksamhet för dig som behöver extra stöd 2015/ 2016

Tips om fritids- och kulturverksamhet för dig som behöver extra stöd 2015/ 2016 Tips om fritids- och kulturverksamhet för dig som behöver extra stöd 2015/ 2016 www.mjolby.se I det här häftet finns information om saker att göra på fritiden för barn och unga med funktionsnedsättning

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN ÅR 2015

VERKSAMHETSPLAN ÅR 2015 VERKSAMHETSPLAN 2015 bilaga nr 1 VERKSAMHETSPLAN ÅR 2015 omsorg Miljöhänsyn hållbar livsstil kvinnokraft inspiration Hushåll vardag ekonomi handling värderingar nätverk Historia gemenskap 1 Helsingfors

Läs mer

Välkommen till kvalitetsskolan som bäst förbereder eleverna inför nästa viktiga steg.

Välkommen till kvalitetsskolan som bäst förbereder eleverna inför nästa viktiga steg. INFÖR Läsåret 2013-2014 Förskoleklass - Åk 6 Varje elev till nästa nivå. Välkommen till kvalitetsskolan som bäst förbereder eleverna inför nästa viktiga steg. 1 Välkommen till JENSEN - skolan som tränar

Läs mer

loddekopinge.bibliotek@kavlinge.se

loddekopinge.bibliotek@kavlinge.se HÖSTENS PROGRAM 201 3 Kävlinge bibliotek Kvarngatan 17 244 31 Kävlinge 046-73 94 72 kavlinge.bibliotek@kavlinge.se Löddeköpinge bibliotek Barsebäcksvägen 60 246 30 Löddeköpinge 046-73 95 30 loddekopinge.bibliotek@kavlinge.se

Läs mer

NYA TOMTER TILL SALU PÅ KATTBY BOSTADSOMRÅDE

NYA TOMTER TILL SALU PÅ KATTBY BOSTADSOMRÅDE Samhällsinformation till alla hushåll i Hammarland GRUSNINGSBIDRAG till i Hammarland fast bosatta, eller deras företrädare som underhåller utfartsvägar, där de fast bosattas andel överstiger 200 meter

Läs mer

GRANNSTUGAN. Läroplan av småbarnsfostran

GRANNSTUGAN. Läroplan av småbarnsfostran GRANNSTUGAN Läroplan av småbarnsfostran 1. VEM ÄR VI? 1.1 Målsättning 2. SMÅBARNSFOSTRAN 2.1 Värdegrund 3. GENOMFÖRANDET AV SMÅBARNSFOSTRAN 3.1 Vård, fostran och undervisning som helhet 3.2 Inlärningsmiljön

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF 1 Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till höstens arbetsgrupper i världens bästa förening! Filmgruppen FUF-bladet Studentpanelen Biståndsdebatten.se NY! Projektgruppen NY! Vem kan söka

Läs mer

Studiecirklar på din fritid våren 2009

Studiecirklar på din fritid våren 2009 Studiecirklar på din fritid våren 2009 Studiecirklar och kultur för personer med intellektuell funktionsnedsättning SV Stockholm Sektionen för personer med funktionsnedsättningar SV Stockholm har studiecirklar

Läs mer

KOLLEKTMATERIAL TEMA: BARN HAR RÄTT! FN:S BARNKONVENTION FYLLER 20 ÅR 1989-2009!

KOLLEKTMATERIAL TEMA: BARN HAR RÄTT! FN:S BARNKONVENTION FYLLER 20 ÅR 1989-2009! KOLLEKTMATERIAL TEMA: BARN HAR RÄTT! FN:S BARNKONVENTION FYLLER 20 ÅR 1989-2009! RIKSKOLLEKT SVENSKA KYRKANS UNGA JUNGFRU MARIE BEBÅDELSEDAG 22 MARS 2009 KOLLEKTMATERIAL 2009 JUNGFRU MARIE BEBÅDELSEDAG

Läs mer

Slutrapport och utvärdering av Folkuniversitetets projekt Digital delaktighet för personer i digitalt utanförskap i Uppsala

Slutrapport och utvärdering av Folkuniversitetets projekt Digital delaktighet för personer i digitalt utanförskap i Uppsala Slutrapport och utvärdering av Folkuniversitetets projekt Digital delaktighet för personer i digitalt utanförskap i Uppsala 1. Inledning Som en del av vår integrationssatsning samarbetar Folkuniversitetet

Läs mer

SPF:s IT enkät hösten 2010

SPF:s IT enkät hösten 2010 SPF:s IT enkät hösten 2010 Denna enkät strävar till att kartlägga kunskaperna, intresset och behovet av IT-skolning och resurser inom Svenska pensionärsförbundets (http://www.spfpension.fi) medlemmar och

Läs mer

TISDAG 19 NOVEMBER, KL 18-20 MUSIK LIVE & ONLINE TORSDAG 21 NOVEMBER, KL 18-20

TISDAG 19 NOVEMBER, KL 18-20 MUSIK LIVE & ONLINE TORSDAG 21 NOVEMBER, KL 18-20 MAKRAMÉ & VIRKNING MUSIK LIVE & ONLINE ON/OFF I LJUSDAL BRÄDSPEL & KINECT LÄSA PÅ OLIKA SÄTT TISDAG 12 NOVEMBER, KL 18-20 MAKRAMÉ & VIRKNING För alla som vill prova på handarbete. Du som redan kan, kom

Läs mer

ALLAKTIVITETSHUSET ÄLVKULLEN TEL. 0413-28152

ALLAKTIVITETSHUSET ÄLVKULLEN TEL. 0413-28152 ALLAKTIVITETSHUSET ÄLVKULLEN TEL. 0413-28152 1 ÄLVKULLEN TISDAG 17/2 kl. 19.00 åk.7-9 Kom och spela FIFA 09 på storbild i stora salen! ONSDAG 18/2 kl. 15.00 åk.4-6 Kom och testa WII Fit på storbild i stora

Läs mer

???????????????????????? Vad händer i Endre (Datum och tider att skriva in i almanackan

???????????????????????? Vad händer i Endre (Datum och tider att skriva in i almanackan Nr.1 2015 ???????????????????????? Vad händer i Endre (Datum och tider att skriva in i almanackan * 30 jan. 4H start se program i bladet! * 18 febr. Årsmöte med Hejdeby och Endre Röda Kors kl.19.00 i Hejdeby

Läs mer

Arbetsordning för Åländska Studentlaget vid Åbo Akademi. Den 5.11.2012

Arbetsordning för Åländska Studentlaget vid Åbo Akademi. Den 5.11.2012 Arbetsordning för Åländska Studentlaget vid Åbo Akademi Den 5.11.2012 1 Kapitel I: Allmänna bestämmelser 1 Åländska studentlaget vid Åbo Akademi ( Studentlaget ) är reglerad genom lagen om föreningar,

Läs mer

Styrelsen Frösåker GK, Christer Ral, Matz, Håkan, Krogen WWW.FGCC.SE. Sida 1 av 6

Styrelsen Frösåker GK, Christer Ral, Matz, Håkan, Krogen WWW.FGCC.SE. Sida 1 av 6 Nyhetsbrev #2 2015 Sida 1 av 6 Hej Vänner, Säsongen är i full gång även om värmen ännu uteblivit. Verksamheten är också i full gång och ni har väl inte missat alla träningar, tävlingar och andra roliga

Läs mer

Amanda: Jaha? Kan man ha svenska som modersmål i Finland? Det visste jag inte!

Amanda: Jaha? Kan man ha svenska som modersmål i Finland? Det visste jag inte! Kapitel 21 Språkförhållanden Aktivering 21.1. Vi förstår varandra! Vi lär oss om likheter och olikheter mellan svenska språket i Sverige och Finland. Gruppen läser texten till övning 21.1. och lyssnar

Läs mer

Medelpunkten. en social mötesplats för seniorer och frivilliga. Foto Taina Ahola

Medelpunkten. en social mötesplats för seniorer och frivilliga. Foto Taina Ahola Medelpunkten en social mötesplats för seniorer och frivilliga Foto Taina Ahola Augusti 2015 ANSLAGSTAVLAN Seniorveckan 13-18 september Seniorveckans program finns att hämta på Medelpunkten, Rådhuset och

Läs mer

Barn och medier. En lättläst broschyr

Barn och medier. En lättläst broschyr Barn och medier En lättläst broschyr Innehåll Inledning 3 Åldersgränser 4 Internet 8 Spel 14 Använder ditt barn medier för mycket? 15 Läsning 16 Alla kan vara medieproducenter 18 2 Inledning Alla barn

Läs mer

Program för enheternas öppna dörrar 22 25 januari, 2013

Program för enheternas öppna dörrar 22 25 januari, 2013 2012-12-17 Dnr Program för enheternas öppna dörrar 22 25 januari, 2013 Jung och Kvänums förskolor Välkomnar tisdag 22 januari och torsdag 24 januari 09.00 11. 30 och 14.00 16.30. Guider finns som tar hand

Läs mer

Tranbärets månadsbrev november

Tranbärets månadsbrev november 2013-12-04 Tranbärets månadsbrev november Snart kommer han med skägget! Det ligger längtan och förväntan i luften. Vi myser, pysslar och firar jul här på förskolan. Julen är också en tid att rå om varandra

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF 1 Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till höstens arbetsgrupper i världens bästa förening! FUF-bladet Seminariegruppen Biståndsdebatten.se Projektgruppen FUF-nätverket Vem kan söka till

Läs mer

VAD HÄNDER PÅ SPORTLOVET V.8?

VAD HÄNDER PÅ SPORTLOVET V.8? VAD HÄNDER PÅ SPORTLOVET V.8? HÖRBY KARATE KLUBB Kom och testa karate med oss på Älvdalsskolan! Tisdag 19/2 och Torsdag 21/2 18.00-19.00, Lördag 23/2 10.00-11.30 Medtag gympakläder! SATSERUPS IDROTTS/BYAFÖRENING

Läs mer

VandaNytt 1 2015 START FÖR ÖPPET DAGHEM I ROSENDAL OCH DICKURSBY I DETTA NUMMER DELTA I VÅRENS STADSFESTIVAL 14 17 MAJ

VandaNytt 1 2015 START FÖR ÖPPET DAGHEM I ROSENDAL OCH DICKURSBY I DETTA NUMMER DELTA I VÅRENS STADSFESTIVAL 14 17 MAJ VandaNytt 1 2015 START FÖR ÖPPET DAGHEM I ROSENDAL OCH DICKURSBY I DETTA NUMMER 3 Ledaren 4 Ny chef på Vanda musikinstitut 5 Engagerad musikpionjär blev årets Vandalax 6 Vanda stadsfestival Earth Hour

Läs mer

Kultur & Aktiviteter. för seniorer i Västra Göteborg

Kultur & Aktiviteter. för seniorer i Västra Göteborg Kultur & Aktiviteter för seniorer i Västra Göteborg Juli - Augusti 2014 Åkerhus Åkerhus Träffpunkt, Juteskärsgatan 2 Flexlinjens mötesplats 2435 Telefon 031-366 44 15 Öppettider: Måndag till fredag kl.

Läs mer

Barnteater. Bokfrukost

Barnteater. Bokfrukost Karlskoga biblioteks vårprogram 2013 Barnteater Foto: Martin Skoog Hemma hos med Teater TR3 Söndag 27 januari kl 11.00 och kl 13.00 Ålder 3-6 år. Cirka 35 minuter. En liten man i ett litet hus. En alldeles

Läs mer

8:30-9:30 4a 10-11 3a 11-12 Stängt 12-13 Öppet

8:30-9:30 4a 10-11 3a 11-12 Stängt 12-13 Öppet VECKOBLAD v. 11 2013 Till elever Veckans ordspråk: Om du kan gå, så kan du dansa. Om du kan prata, så kan du sjunga. Ordspråk från Zimbabwe Hej! Vi önskar våra 8:or en trevlig tillvaro ute i arbetslivet

Läs mer

Höstlov i Motala. 1-5 november. motala.se/ung. Se programmet och läs om att som sker under året på:

Höstlov i Motala. 1-5 november. motala.se/ung. Se programmet och läs om att som sker under året på: Höstlov i Motala 1-5 november Se programmet och läs om att som sker under året på: motala.se/ung Bowling Motala Bowlinghall Öppettider Måndag 31/10 13.00-16.00 Tisdag 1/11 13.00-16.00 Onsdag 2/11 13.00-16.00

Läs mer

JULENS AKTIVITETER 2014

JULENS AKTIVITETER 2014 JULENS AKTIVITETER 2014 BLANDAT PONNY HÄST PRIVATLEKTION Välkommen till stallet VARJE DAG!! On 24 Juliga dagar i stallet! To 25 Fr 26 Lö 27 2 5 2 5 Barnkurs de små Julkurs för de små!! Ridning och pyssel

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll för Tu Lajv 3/12-09 Närvarande: Andreas ( 48-67) Jenny ( 48-67) Karin ( 48-67) Linnéa ( 48-67) Zolie ( 48-67)

Styrelsemötesprotokoll för Tu Lajv 3/12-09 Närvarande: Andreas ( 48-67) Jenny ( 48-67) Karin ( 48-67) Linnéa ( 48-67) Zolie ( 48-67) Styrelsemötesprotokoll för Tu Lajv 3/12-09 Närvarande: Andreas ( 48-67) Jenny ( 48-67) Karin ( 48-67) Linnéa ( 48-67) Zolie ( 48-67) 68 Öppnande av möte Ordförande öppnar mötet. 69 Diskussion om Tu Lajvs

Läs mer

Burlövs kommun. Bild: Jimmy Wallin. Februarilovet. Burlövs kommun

Burlövs kommun. Bild: Jimmy Wallin. Februarilovet. Burlövs kommun Burlövs kommun Bild: Jimmy Wallin Februarilovet Burlövs kommun 2014 MÅNDAG 17 FEBRUARI Snusk och annat förbjudet med Dan Höjer Det är nog svårt att tänka sig en mer passande än författaren Dan Höjer när

Läs mer

Bakgrund och frågeställning

Bakgrund och frågeställning Bakgrund och frågeställning Jag har i flera åkt besökt Berlin. Den internationella och mångkulturella atmosfären gör att så fort jag sätter min fot i staden känner jag mig välkommen. Så när det var dags

Läs mer

PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN 2013

PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN 2013 PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN 2013 DAGHEMMET LILLBONDEN PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ENHETENS VERKSAMHETSIDE 2. BESKRIVNING AV ENHETENS INLÄRNINGSMILJÖ 3. FOSTRINGSGEMENSKAPEN 4. BARNETS

Läs mer

Hej arbetsterapeuter!

Hej arbetsterapeuter! Hej arbetsterapeuter! Årets första månader har flugit förbi och våren är här. Styrelsen har genomfört årsmötet som hölls den 7 mars där Anette Hjälmefjord bjöds in för att prata om sina erfarenheter kring

Läs mer

Fikamästarens handbok. Fikamästarens handbok. Fairtrade Challenge 2013. Fairtrade Challenge 27 oktober 2010 DELTA I ÅRETS STORA FAIRTRADE-FIKA!

Fikamästarens handbok. Fikamästarens handbok. Fairtrade Challenge 2013. Fairtrade Challenge 27 oktober 2010 DELTA I ÅRETS STORA FAIRTRADE-FIKA! Fairtrade Challenge 2013 DELTA I ÅRETS STORA FAIRTRADE-FIKA! TORSDAGEN DEN 17:E OKTOBER Anmäl din kapaus på www.fairtrade.se Den 17:e oktober kan du återigen vara med i årets stora fikapaus! Målet är en

Läs mer

Finspång. Studieprogram hösten 2010

Finspång. Studieprogram hösten 2010 Finspång Studieprogram hösten 2010 Data Känner du dig som en slav under tekniken emellanåt? Bli herre över den istället! Oavsett om du är nybörjare som vill lära dig skicka e-post och betala dina räkningar

Läs mer

Historik. Markle Stiftelsen SeniorNet Sverige

Historik. Markle Stiftelsen SeniorNet Sverige Vår ambition, är att hjälpa medlemmar 55+ personer att få utbildning i hur man kan förenkla livet och få goda sociala kontakter genom att lära sig hantera datorn samt med Internets teknik få tillgång till

Läs mer

HAMMARLANDS KOMMUNKANSLI ÄR STÄNGT 18 JULI 2 AUGUSTI MIDSOMMAR PÅ HAMMARBO LÖVNING KL. 11.00 STÅNGRESNING KL. 15.00

HAMMARLANDS KOMMUNKANSLI ÄR STÄNGT 18 JULI 2 AUGUSTI MIDSOMMAR PÅ HAMMARBO LÖVNING KL. 11.00 STÅNGRESNING KL. 15.00 Samhällsinformation till alla hushåll i Hammarland HAMMARLANDS KOMMUNKANSLI ÄR STÄNGT 18 JULI 2 AUGUSTI UNDER FÖRUTSÄTTNING ATT STYRELSEN BEVILJAR STÄNGNINGEN BYGGNADSTEKNISKA KANSLI INFORMERAR! SEMESTER

Läs mer

INFORMATIONSBLAD! LERK. Lilla Edets Ridklubb är en klubb som håller till i Göta strax utanför

INFORMATIONSBLAD! LERK. Lilla Edets Ridklubb är en klubb som håller till i Göta strax utanför LERK Lilla Edets Ridklubb är en klubb som håller till i Göta strax utanför Lilla Edet. Vi har funnits sedan 1981 och har ridskoleverksamhet samt anordnar tävlingar från klubb nivå upp till nationell nivå.

Läs mer

Veckobrev för Opalen 1 v 6-8

Veckobrev för Opalen 1 v 6-8 Veckobrev för Opalen 1 v 6-8!!! 12 februari 2015 Hej alla barn och föräldrar!!!! Äntligen har det kommit snö och det är underbart att se vilken aktivitet det blir ute på än gång. Eleverna leker, bygger

Läs mer

Kursbeskrivning steg för steg

Kursbeskrivning steg för steg Musikdramatisk teaterutbildning Utbildningen är tvåårig och är en yrkesförberedande teaterutbildning som bygger på medverkande i teaterns alla praktiska processer. Musikdramatisk inriktning Det första

Läs mer

Höstlovsprogram För barn och ungdomar i Värnamo Kommun

Höstlovsprogram För barn och ungdomar i Värnamo Kommun Samarbetspartners Navets Fritidsgård Kulturförvaltningen Medborgarförvaltningen Visit Värnamo Gummifabriken Träffpunkt Vråen Tekniska Kontoret Sörsjö Ridskola Höstlovsprogram För barn och ungdomar i Värnamo

Läs mer

Att alla är så snälla och att man får vara med mycket i föreställningarna.

Att alla är så snälla och att man får vara med mycket i föreställningarna. Våga Visa kultur- och musikskolor Sida 1 (8) Värmdö Scenskola Vad är bäst? Alla andra elever. Allt. Allt, jag tycker jätte mycket om teater. Allting. Att alla bryr sig om mig. Att alla är med på en stor

Läs mer

F R I T I D S P R O G R A M 2 0 1 5

F R I T I D S P R O G R A M 2 0 1 5 F R I T I D S P R O G R A M 2 0 1 5 F Ö R B A R N O C H U N G D O M M E D S Ä R S K I L D A B E H O V 2015! Välkommen till ett aktivt år med OMS-fritid! Vad gör du på din fritid? Fritiden är viktig! Då

Läs mer

2014/2015. konfirmand

2014/2015. konfirmand 2014/2015 konfirmand 1 Nya kompisar, läger och gå på vatten Vi lever i en tid där vi möter många olika tankar värderingar och trosuppfattningar. Det kan vara positivt men också förvirrande. Vad är rätt

Läs mer

BIIF BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES INTRESSEFÖRENING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEMÖTE

BIIF BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES INTRESSEFÖRENING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEMÖTE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEMÖTE Datum 2013-02-05 Tid 12:00 Plats Beslutande Styret Ordf. Magnus Norberg Sekr. Nellie-Kim Millbourn Mattias Spelmans Ida Pettersson Sebastian Levin Stefan Karlsson Emma

Läs mer

Veckobrev årskurs 2 v. 43 2013

Veckobrev årskurs 2 v. 43 2013 Veckobrev årskurs 2 v. 43 2013 Hej på er! Näst sista veckan innan höstlovet, oj vad tiden har gått fort! Vi har fortsatt vårt arbete med vår storyline Bondgården och denna vecka så fick vi ett sms från

Läs mer

BIBLIOTEKARIEN BLOGGAR...

BIBLIOTEKARIEN BLOGGAR... Page 1 of 6 共 享 举 报 滥 用 情 况 下 一 个 博 客» 创 建 博 客 登 录 BIBLIOTEKARIEN BLOGGAR... EN BLOGG FRÅN OCH OM HTS BIBLIOTEK! DET HANDLAR OM DET SOM HAR HÄNT, HÄNDER OCH SKA HÄNDA. BLOGGEN GER OCKSÅ MÅNGA BOKTIPS PÅ

Läs mer

Medelpunkten. en social mötesplats för seniorer och frivilliga. Humlorna från Veberöd underhåller den 12 maj kl.14.00 Maj 2014

Medelpunkten. en social mötesplats för seniorer och frivilliga. Humlorna från Veberöd underhåller den 12 maj kl.14.00 Maj 2014 1 Medelpunkten en social mötesplats för seniorer och frivilliga Humlorna från Veberöd underhåller den 12 maj kl.14.00 Maj 2014 1 Foto Taina Ahola ANSLAGSTAVLAN Ört och Kryddcafé Kom på vårt första Ört

Läs mer

Verksamhetsplan för fritidshemmet på Ljuraskolans grundsärskola, inriktning Träningsskolan. Läsåret 2014/2015

Verksamhetsplan för fritidshemmet på Ljuraskolans grundsärskola, inriktning Träningsskolan. Läsåret 2014/2015 Verksamhetsplan för fritidshemmet på Ljuraskolans grundsärskola, inriktning Träningsskolan Läsåret 2014/2015 Fritidshemmet på Ljura grundsärskola inriktning fritidshem Fritidshemmet Stjärnan har fritidsverksamhet

Läs mer

VECKOBLAD v. 10 2011 Till elever

VECKOBLAD v. 10 2011 Till elever VECKOBLAD v. 10 2011 Till elever Veckans ordspråk: Ingen människa är fri som är herre över sitt eget sinne. Epictetus Hej! Välkomna tillbaka från sportlovet. Många har säkert haft en skön och vilsam period.

Läs mer

30.5.2013 02. I detta nummer. Svensk info. 2 Premiär för Ros och ris. kommittén. 5 Aktuellt. 6 Helsinge svenska samskola 50 år

30.5.2013 02. I detta nummer. Svensk info. 2 Premiär för Ros och ris. kommittén. 5 Aktuellt. 6 Helsinge svenska samskola 50 år 30.5.2013 02 I detta nummer 2 Premiär för Ros och ris spalt 3 Viceordförandes Av Hans Markelin av Svenska 4 Presentation kommittén 5 Aktuellt Dags att skicka in förslag till årets Vandalax! Vandalaxen

Läs mer

Berättarstunden. Termin 2: Fred & Frida show. - levande berättelser från Bibeln. Söndagsskolmaterial

Berättarstunden. Termin 2: Fred & Frida show. - levande berättelser från Bibeln. Söndagsskolmaterial Berättarstunden - levande berättelser från Bibeln Termin 2: Fred & Frida show Söndagsskolmaterial Innehåll Termin 2 Fred & Frida show s. Förord Beskrivning Lektion 1 Lektion 2 Lektion 3 Lektion 4 Lektion

Läs mer

VECKOBLAD v. 49 2008 Elever

VECKOBLAD v. 49 2008 Elever VECKOBLAD v. 49 2008 Elever Veckans ordspråk: Man ser direkt om någon är kär för då blir de alldeles röda i ögonen. Martin 9 år Hej! Vintern var här!! Snöbollarna med dem!!! Snöbollskastningen skötte ni

Läs mer

EFFK:s Kräftskiva/Knytkalas på Krumbo. EFFK Sammanfattning vårsäsongen

EFFK:s Kräftskiva/Knytkalas på Krumbo. EFFK Sammanfattning vårsäsongen Navet Nr 3 2013 FIF:s Drive-In-Bingo När detta skrivs har vi spelat bingo två söndagar. Första söndagen bjöd vi alla bingospelare och funktionärer på gulaschsoppa. Detta var väldigt uppskattat. Än så länge

Läs mer

Sportlovs- program 2012 utgivet av Emmaboda Fritidsgård Tel. 0471-249290. Gokart Alla dagar: Körningar skall förbokas! Bowling Ring för bokning!

Sportlovs- program 2012 utgivet av Emmaboda Fritidsgård Tel. 0471-249290. Gokart Alla dagar: Körningar skall förbokas! Bowling Ring för bokning! Sportlovs- ******************************** program 2012 utgivet av Emmaboda Fritidsgård Tel. 0471-249290 Gokart Alla dagar: Körningar skall förbokas! Bowling Ring för bokning! Sumobrottning Paintball

Läs mer

Skolfredsnytt. Skolfred - samarbete för trygghet och hälsa i skolan. Folkhälsan på Åland r.f., Rädda Barnen på Åland r.f. och Ålands polismyndighet

Skolfredsnytt. Skolfred - samarbete för trygghet och hälsa i skolan. Folkhälsan på Åland r.f., Rädda Barnen på Åland r.f. och Ålands polismyndighet N Y H E T S B R E V 3 / 2 0 1 5 Skolfredsnytt Skolfred - samarbete för trygghet och hälsa i skolan Folkhälsan på Åland r.f., Rädda Barnen på Åland r.f. och Ålands polismyndighet Skolfredsutlysningen för

Läs mer

Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet. In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV

Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet. In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV Genom föreningar erbjuds nyanlända flyktingar och invandrare möjlighet till delaktighet i samhällslivet. Vi vinner

Läs mer

Avsändare: Almviks 4H-klubb Madrigalgatan 2 215 74 Malmö. HUVUD för kunskap. HJÄRTA för medkänsla. HAND för färdighet. HÄLSA för ett sunt levnadssätt

Avsändare: Almviks 4H-klubb Madrigalgatan 2 215 74 Malmö. HUVUD för kunskap. HJÄRTA för medkänsla. HAND för färdighet. HÄLSA för ett sunt levnadssätt Avsändare: Almviks 4H-klubb Madrigalgatan 2 215 74 Malmö HUVUD för kunskap HJÄRTA för medkänsla HAND för färdighet HÄLSA för ett sunt levnadssätt Almviks 4H-klubb Igelkott på besök sommaren 2013 Vårprogram

Läs mer

Länsstyrelsens nyhetsbrev för alla som äger eller sköter ängsmark i Värmland

Länsstyrelsens nyhetsbrev för alla som äger eller sköter ängsmark i Värmland Slåtterbladet nr 2/2013 Länsstyrelsens nyhetsbrev för alla som äger eller sköter ängsmark i Värmland Liefestival vid Långban 6 juli Jordläggning av lien Annonser för slåttergillen, kurser, mm Karin Bäck

Läs mer

KUL I LOV 2012 20-24 februari

KUL I LOV 2012 20-24 februari KUL I LOV 20-24 februari KUL I LOV KÖP KUL I LOV KORT 30 KRONOR För att deltaga i det här häftets aktiviteter måste du köpa ett KUL I LOVKORT för 30 kronor. Korten kommer att säljas på följande ställen

Läs mer

SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se a v ti k A SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 AKTIVA De aktiva är de som arrangerar aktiviteter i SSU-klubben och bär

Läs mer

för mer info. se www.skanesdjurpark.se

för mer info. se www.skanesdjurpark.se 1 Lär dig paddla kajak och ha kul i kanotskola! Åk. 3 - uppåt Tid: Mån 14 juni - tors 17 juni, kl.l10.00-15.00. Söndag 13 juni k.l15.00 har vi föräldraträff med information om kanotskolan. Kostnad: 500kr

Läs mer

STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA SVENSKA KYRKANS UNGA. 75170 Uppsala tfn: 018-640 640 fax: 018-640 655 www.svenskakyrkansunga.

STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA SVENSKA KYRKANS UNGA. 75170 Uppsala tfn: 018-640 640 fax: 018-640 655 www.svenskakyrkansunga. STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA SVENSKA KYRKANS UNGA 75170 Uppsala tfn: 018-640 640 fax: 018-640 655 www.svenskakyrkansunga.se STARTA LOKALAVDELNING HEJ! Spännande att ni vill starta lokalavdelning

Läs mer

Öppethållande. Vinterfoder åt kaninerna.

Öppethållande. Vinterfoder åt kaninerna. Öppethållande Måndagar Fredagar 8.00-17.00 Kvällsöppet Tisdagar-Torsdagar 17.00-20.00. Lördagar STÄNGT Söndagar 9.00-16.00 Vinterfoder åt kaninerna. Tfn: 040-19 00 00 Mail: almviks4h@gmail.com Hemsida:

Läs mer

2015-01-15. Information från TTKs styrelse januari 2015. Hej samtliga medlemmar och anställda i Tullinge TK

2015-01-15. Information från TTKs styrelse januari 2015. Hej samtliga medlemmar och anställda i Tullinge TK Information från TTKs styrelse januari 2015 Hej samtliga medlemmar och anställda i Tullinge TK Hoppas att alla hade en bra jul och nyårshelg. För Tullinge TK så kommer 2015 också att vara ett väldigt händelserikt

Läs mer

TV-SPELSTURNERING! BARNFILMKLUBB SPÖKVANDRING... PROVA PÅ TENNIS!

TV-SPELSTURNERING! BARNFILMKLUBB SPÖKVANDRING... PROVA PÅ TENNIS! TVSPELSTURNERING! BARNFILMKLUBB SPÖKVANDRING... PROVA PÅ TENNIS! HÖSTLOVSPROGRAM 2014! 1 Hej! I din hand håller du ett program med spännande aktiviteter som du kan ta del av under höstlovet. Om det inte

Läs mer

Hitta information (kurs C)

Hitta information (kurs C) Hitta information (kurs C) I dagstidningar finns det ofta annonser för olika typer av nöjen och aktiviteter. Svara på frågorna med hjälp av annonserna på nästa sida. A. Var kan man lyssna på musik gratis?

Läs mer

Digitala Minnen. Luleå kommun

Digitala Minnen. Luleå kommun Digitala Minnen Vi har valt att skriva vår redovisning som en berättelse, eftersom vårt projekt har handlat om just berättelser, historier och minnen. Här kan vi också visa på hur projektet har växt fram,

Läs mer

S P O R T L O V E T 2 0 1 0

S P O R T L O V E T 2 0 1 0 S P O R T L O V E T 2 0 1 0 Var så god här är vårt lovprogram för 2010 Som du ser så finns det en hel del av trevliga aktiviteter, som våra föreningar, företag och även vissa kommunala nämnder bjuder på

Läs mer

Intervjusvar Bilaga 2

Intervjusvar Bilaga 2 49 Intervjusvar Bilaga 2 Fråga nummer 1: Vad säger ordet motivation dig? Motiverade elever Omotiverade elever (gäller även de följande frågorna) (gäller även de följande frågorna) Att man ska vilja saker,

Läs mer

Gula Pressen. Lättläst. Ät bra orka mera sidan 2. Erik gick ner i vikt sidan 3. Lättläst bok om dikter sidan 4. Cirkus i Berlin sidan 6

Gula Pressen. Lättläst. Ät bra orka mera sidan 2. Erik gick ner i vikt sidan 3. Lättläst bok om dikter sidan 4. Cirkus i Berlin sidan 6 gp FDUV Lättläst Gula Pressen Förbundet De Utvecklingsstördas Väl r.f. Nummer 2 Maj 2011 Ät bra orka mera sidan 2 Erik gick ner i vikt sidan 3 Lättläst bok om dikter sidan 4 Cirkus i Berlin sidan 6 Lättläst

Läs mer

Hemligheterna med att kontakta kvinnor via nätet

Hemligheterna med att kontakta kvinnor via nätet Hemligheterna med att kontakta kvinnor via nätet Jonathan Jensen Dejtinghandboken.com Innehåll Inledning... 3 Tips 1: Varför?... 4 Tips 2: Våga fråga... 6 Tips 3: Visa inte allt (på en gång)... 7 Tips

Läs mer

Veckobrev för Opalen 1 v 18-20

Veckobrev för Opalen 1 v 18-20 Veckobrev för Opalen 1 v 18-20!!! Hej alla barn och föräldrar! 7 maj 2015 Tänk vad fort tiden går! Det gäller att stanna upp nu och njuta av det långa, ljusa och härliga dagarna. Vi startar inte upp så

Läs mer

Kunskap-Glädje-Trygghet-Självständigt tänkande. VECKOBLAD v. 11 2014 Till elever

Kunskap-Glädje-Trygghet-Självständigt tänkande. VECKOBLAD v. 11 2014 Till elever Kunskap-Glädje-Trygghet-Självständigt tänkande VECKOBLAD v. 11 2014 Till elever Veckans ordspråk: Man kan sätta sångfågeln i bur men aldrig sången. Harry Belafonte Hej! I veckan blev jag uppvaktad av elever

Läs mer

EN LITEN GUIDE. Hur ni når skolans mål för hållbar utveckling och blir delaktiga att motverka fattigdom. ANSLUT ER SKOLA OCH GÖR SKILLNAD!

EN LITEN GUIDE. Hur ni når skolans mål för hållbar utveckling och blir delaktiga att motverka fattigdom. ANSLUT ER SKOLA OCH GÖR SKILLNAD! EN LITEN GUIDE Hur ni når skolans mål för hållbar utveckling och blir delaktiga att motverka fattigdom. ANSLUT ER SKOLA OCH GÖR SKILLNAD! ER SKOLA KAN GÖRA SKILLNAD! Varmt välkomna till Fairtrade Sveriges

Läs mer

Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet Tal vid publik 28.5.2008 Rektor Henrik Hägglund

Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet Tal vid publik 28.5.2008 Rektor Henrik Hägglund Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet Tal vid publik 28.5.2008 Rektor Henrik Hägglund Kandidatexamen klar hur ser framtiden ut? Jag hörde häromdagen någon säga att framtiden

Läs mer

Norrköping - Då och Nu

Norrköping - Då och Nu Norrköping - Då och Nu Tema: Norrköping Då och Nu Period 5 vecka 9-15 Vårterminen 2011 Uppgift Du ska tillsammans med några kompisar (2-4 stycken) välja ut ett historiskt och ett eget (modernt) foto på

Läs mer

Februari - mars 2015. Skarpnäcks Kulturhus. Programblad

Februari - mars 2015. Skarpnäcks Kulturhus. Programblad Februari - mars 2015 Skarpnäcks Kulturhus Programblad Sportlov vecka 9 21 februari Konsert - Trumma kl. 13.00 (c:a 30 min) Mikael och Niclas förvandlar vattenkannor, krukor och rör till ett trumset och

Läs mer