VilstaGruppen fyller 25 år

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VilstaGruppen fyller 25 år"

Transkript

1 »För att nå framgång krävs alltid eldsjälar som håller ihop det hela. Det har VilstaGruppen och det fungerer alldeles utmärkt.«anders Billing, VilstaGruppens förste ordförande VilstaGruppen fyller 25 år VILSTAGRUPPENS ORDFÖRANDE GÖRAN PETTERSSON OCH MARKNADSKONSULENT ANNA-LENA BACKMAN-ERIKSSON

2 VilstaGruppen fyller 25 år En aktningsvärd ålder för ett nätverk och kluster av den här digniteten, som också tydligt visar på hur förutseende, lyhörda och öppna för nytänkande som initiativtagarna var redan i skarven mellan och 80- talet. I dag är VilstaGruppen ett väl fungerande nätverk och ett starkt varumärke med 94 samverkande företag och över anställda. Jubileumstårtan från VilstaGruppens jubileumsbankett 11 februari Vardagen och verkligheten har förändrats, men inriktningen är fortfarande densamma, nämligen att gemensamt kunna teckna förmånliga inköpsavtal. Avtal som omfattar allt från blyertspennor till elavtal, snöröjning, transportavtal, bensinförmåner, industriförnödenheter, hotell- och konferensavtal och en mängd andra möjligheter för företagen att utnyttja. Men givetvis måste vi följa utvecklingen, göra justeringar i vår verksamhet, vara lite av visionärer för att se framtidens krav och konkurrens. Just nu arbetar vi enligt en treårsplan. Men för att gå vidare och blicka framåt vrider vi klockan tillbaka ett par snäpp för att se var vi står i nuläget. Vi konstaterar att under 2003 och 2004 låg fokus på medlemstillväxt. Den målsättningen infriades med en klar och riktad relationsmarknadsföring. Medlemsantalet har under de här åren växt med 40 stycken. Vi har enligt en ny affärs- och marknadsidé agerat målfokuserat med såväl extern som intern marknadsföring och profilmaterial. Allt för att väcka intresse och visa vad VilstaGruppen står för. Den tidning du just nu håller i din hand är ett utmärkt exempel på den medvetna satsningen. Under det senaste året har vi faktiskt hunnit med att producera två tidningar, vilket tyder på kraft, målmedvetenhet och positivt samarbete inom gruppen. VilstaGruppen har under det gångna året i två omgångar sökt och erhållit Växtkraft Mål3-bidrag för kompetensutvecklingsanalyser, sammanlagt 2,2 miljoner kronor. Bidrag som gynnar 17 av våra medlemsföretag och dess anställda, drygt 700 personer. Nu blickar vi framåt, visionerar. Vad kommer att hända? Vi står på en stabil plattform och nu ska vi stärka de riktade åtgärderna internt inom VilstaGruppen. Medlemsnyttan med andra ord. Ambitionen är att inrikta oss mot konkreta, jobbrelaterade faktorer, som jobbrotation, praktik- och lärlingsplatser, mångfald, jämlikhet, friskvård och hälsa för att nu bara nämna några områden. Vi ska försöka ta fram en modell för hur medlemsföretagen ska kunna låna personal av varandra beroende på produktionsbeläggning och så vidare. Plana ut toppar och svackor och därmed se»vi ska vara lite av visionärer för att se framtidens krav och konkurrens.«till att ha folk i arbete. Inom VilstaGruppen finns många likartade branscher så vi tror att det finns goda förutsättningar för att lyckas. Det är också angeläget i dagens hårt utsatta konkurrenssituation där i första hand tillverkningsindustrin flyttar ut sin verksamhet till låglöneländer. Information är viktig att den kommer till rätt person ännu viktigare! Just nu har VilstaGruppen engagerat konsulten Fia Tufvesson, från företaget Troggs, för att ta fram en person per medlemsföretag - det behöver inte vara någon i ansvarsställning - som ska fungera som VilstaGruppens ombud eller informatör. All information från oss går direkt till dem. Alla vet med andra ord vad som är på gång, det stärker gemenskapen. Vi har också inlett två spännande samarbetsprojekt med Mälardalens högskola. (Läs artikel på sid 15). Att samarbeta med högskolan känns rätt. Vi ger kompetenta studenter möjlighet att känna på arbetslivet konkret. Vill det sig väl kan det ju faktiskt innebära att de i förlängningen får ett fast jobb inom VilstaGruppen. Även vi ska vässa vår kompetens genom ett antal utbildningspaket. Närmast handlar det om Ledarskapsutbildning, som genomförs under hösten. Avslutningsvis vill vi puffa för VilstaDagen som arrangeras lördagen den 13 maj. (Se annons sista sidan) Nu ser vi fram emot ytterligare 25 framgångsrika år med VilstaGruppen! Göran Pettersson Ordförande VilstaGruppen Anna-Lena Backman-Eriksson Marknadskonsulent VilstaGruppen VilstaGruppens styrelse 2006 ORDFÖRANDE: Göran Pettersson Vilsta Sporthotell & konferens AB LEDAMÖTER: Anders Tuvesson Offi ce Ewert Johansson GG Widlund/X-ponent Stålinredn. Bertil Andersson Tuna Kontor VICE ORDFÖRANDE: Peter Wall Mälarplast AB Tomas Öström Inneväder AB Marie Pettersson MälarChark AB Mikael Joki Eskilstuna Elektronikpartner AB 2

3 VilstaGruppens förste ordförande Anders Billing Den 9 februari 1981 bildades Vilsta Företagsgrupp Ekonomisk Förening, nuvarande VilstaGruppen. Det skedde i samband med ett konstituerande sammanträde och därpå efterföljande protokollfört styrelsemöte i FAS Låsfabriks matsal. Till föreningens första ordförande valdes Anders Billing, delägare i Billing Metal Trading AB. Jag höll i ordförandeklubban under de två första åren. Det var en spännande och rolig tid, vi var entusiastiska och starkt engagerade i Företagsgruppen, berättar Anders Billing, som numera pensionerat sig och sedan några år tillbaka bor i Grekland. Anders Billing betonar att idén till Vilsta Företagsgrupp i ett första skede faktiskt kom från kommunens administrative direktör Gunnar Högvall och näringslivsdirektör Carl-Ingvar Persson. Så var det. Äras de som äras bör. De hade varit i kontakt med en motsvarande gruppering i Malmö och tänt på idén. De tyckte att man med fördel skulle kunna applicera samma verksamhet i Vilstas industriområde, som geografiskt låg lite avgränsat ungefär som en företagsoas. Vi tyckte det lät positivt och träffade en representant från Malmö som informerade oss om fördelarna med ett samarbete över företagsgränserna. Därmed var bollen i rullning och med facit i hand kan konstateras att det var ett viktigt och riktigt beslut att starta Vilsta Företagsgrupp. Utvecklingen har varit gynnsam. Men för att nå framgång krävs alltid eldsjälar som håller ihop det hela. Det har dagens Vilstagrupp och vad jag förstår och sett fungerar den alldeles utmärkt, säger Anders Billing. Grundtanken med VilstaGruppen stavas då som nu - samverkan. På den tiden skötte var och en oftast sitt. Kontakten mellan företagen var sparsam. Vi träffades visserligen då och då, men det var inte alls i samma omfattning och former som nu. Det enda gemensamma forum som fanns var Eskilstuna Fabriksförening och Verkstadsföreningen, men den var ju till endast för företag inom den specifika branschen. Därför var bildandet av Vilsta Företagsgrupp angeläget och alla tillfrågade var mycket positiva. Vi startade lunchmöten, som inte alltid behövde resultera i affärsuppgörelsen, men som ändå fyllde sin funktion och var viktiga för att hålla kontakten och vara uppdaterad om vad som var på gång. Från starten bestod gruppen av ungefär femton företag. En siffra som sedan ökade snabbt. Man måste alltid börja i mindre skala, för att hitta vettiga arbetsmetoder och en hållbar strategi och struktur och sedan successivt bredda medlemstalet. Fördelarna med Vilsta Företagsgrupp? Målet var inte i första hand att tjäna pengar, utan att nå sameffekter och därmed skära kostnader. I takt med att vi lärde känna varandra kunde vi också utnyttja varandras kunnande, resurser och tjänster och förmedla uppdrag. Det fanns vinster att göra på alla plan och områden. Det kunde handla om så enkla saker som gemensam snöröjning, transporter till posten, oljeinköp och så vidare. Att Anders Billings intresse för Vilsta Företagsgrupp väcktes berodde på att han flyttade sitt företag Billing Metal Trading AB och vars affärsidé var att ta hand om och förädla sekunda materiel från tillverkare som Avesta och Nyby Uddeholm, till SKF:s gamla lokaler i Vilsta. Jag fanns ju på plats, mitt i området. Så självklart låg det i mitt intresse att bygga upp och utveckla en samarbetande organisation. Så småningom sålde Anders Billing företaget till Avesta, men blev kvar som anställd VD. I samband 90-talets omfattande stålfusioner flyttade Anders till Sheffield i England för att introducera samma affärsidé inom Avesta Sheffield-gruppen. Efter tre år där var det dags för samma sak i Tyskland, Europas största marknad för rostfritt, där han stannade tre år med placering i Düsseldorf varefter han slutligen startade ett liknande företag inom Avesta Sheffield i Milano, Italien. Som 59-åring valde han att därefter att dra sig tillbaka till Grekland. Hemma i Sverige är han ungefär ett par-tre månader per år. Då bor vi hos sonen i Torshälla. Jag vill gärna uppleva den svenska sommaren och att segla. Billing Metal Trading AB, som Anders startade 1978, heter i dag Outokumpu och ligger i Silverdalen, Folkesta. VilstaGruppens första styrelse Vilsta Företagsgrupp Ekonomisk Förenings första styrelse hade följande utseende: Anders Billing, ordförande Lars Ytterberg, Torshälla Konfektyr AB Per Petrén, AB FAS Låsfabrik Sonny Wikström, Nike Hydraulics Jan Eivinsson, Låsfabriks AB Suppleanter: Bengt Fall, AB C I Fall och Sven-Åke Ewert, TunaTryck AB. Tidningen om VilstaGruppen distribueras medi Eskilstuna-Kuriren, Katrineholms-Kuriren, Bergslagsbladet samt till företag i Västerås. Upplaga: ca ex Produktion: Reklamateljén, Eskilstuna-Kuriren Foto: Joakim Serrander Tryck: Eskilstuna-Kurirens Tryckeri AB 2006 VilstaGruppens kontakt: Anna-Lena Backman-Eriksson Tel , 3

4 Andra förutsättningar Göran konsulent två dagar i veckan Det går inte att jämföra min tjänst med den som nuvarande marknadskonsulent Anna-Lena Backman-Eriksson har. Så säger Göran Larsson, som var VilstaGruppens konsulent mellan på deltid. Det stämmer. Jag var lärare på Rekarnegymnasiet när jag fi ck en förfrågan om jag kunde tänka mig att ställa upp som konsulent på deltid, 40 procent. Jag tyckte det lät intressant, ville testa något annorlunda och nytt, så jag tog tjänstledigt från skolan två dagar i veckan, berättar Göran Larsson vidare. Hans inriktning omfattade i första hand tre områden: föreningens ekonomi, inköpsavtal och information/marknadsföring. Den mesta största tiden ägnade jag mig åt att skapa fl er inköpsavtal, som i sin tur gav bonusintäkter så att VilstaGruppen kunde driva sin verksamhet vidare. När jag startade var vi ungefär 50 medlemsföretag, en siffra som utökades till cirka 70 när jag lämnade uppgiften som konsult och gick tillbaka till Rekarnegymnasiet som lärare i ekonomi. VilstaGruppen Den 17 september 1980 ordnades ett informationsmöte i Eskilstuna, dit företagare från i första hand Vilsta industriområde inbjöds. På mötet diskuterades frågan om bildandet av en företagsgrupp för bland annat inköpssamverkan. De omkring 30 företag som deltog på mötet ställde sig positiva. På mötet beslutade man därför att utse en interimsstyrelse som skulle förbereda bildandet en företagsgrupp i Vilsta industriområde. Interimsstyrelsen möttes redan veckan därpå, den 23 september. Styrelsen inledde med att summera intrycken från det föregående informationsmötet. Man framhöll att förutsättningar fanns för att bilda en företagsgrupp. Det betonades också att det gällde att agera snabbt för att tillvarata det intresse som informationsmötet fört med sig. Andra frågor som diskuterades var målgruppen för samverkan. Styrelsen menade att Vilsta industriområde borde vara den huvudsakliga geografiska avgränsningen, men att man ändå kunde hålla dörren på glänt för företag utanför Vilsta. En annan fråga som togs upp rörde vilken typ av inköpssamverkan som gruppen borde ägna sig åt. Några förslag på områden för samverkan var olja, bevakning och städning. DEN 9 FEBRUARI 1981 hölls konstituerande möte för att bilda en samverkansförening i Vilsta industriområde. Till mötet i FAS Låsfabriks matsal kom ett knappt trettiotal personer från olika företag i Vilsta, från kommunen m m. Vid mötet bildades Vilsta Företagsgrupp Ekonomisk Förening av de församlade företagen. Ändamålet med föreningen var att tillhandahålla servicetjänster, teckna inköps- och tjänsteavtal att utnyttja av medlemmarna, företräda medlemmarnas intressen gentemot myndigheter och organisationer samt att verka för utbyte av informationer, erfarenheter och kunnande medlemmarna emellan. Till styrelseledamöter hade det konstituerande mötet utsett Lars Ytterberg (Torshälla Konfektyr AB), Per Petrén (AB FAS Låsfabrik), Jan Eivinsson (Låsfabriks AB), Sonny Wikström (Nike Hydraulics), Bengt Fall (AB C I Fall) och Sven-Åke Ewert (TunaTryck AB). Ordförande blev Anders Billing (Billing Metal Trading AB). Under de kommande månaderna började sedan verksamheten allt mer att ta form. Medlemsfrågor och avtalsförhandling var de två stora uppgifterna för föreningen. Styrelsen inledde genast detta arbete. Nya medlemmar tillkom undan för undan samtidigt som avtal om fjärrvärme, postdistribution och bevakning m m förhandlades fram. För att effektivisera arbetet behövdes dock en verkställande tjänsteman. En deltidstjänst som konsulent inrättades med hjälp av bidrag från Trygghetsrådet och länsstyrelsen. Gunnar Bergström anställdes. DEN NYA KONSULENTEN ARBETADE MYCKET UTÅT mot medlemsföretagen, bl a genom personliga besök. För att främja kontakten mellan medlemmarna i föreningen anordnades också lunchmöten och andra slags kontaktskapande aktiviteter. En medlemsenkät rörande avtalsområden föreningen borde prioritera visade att olja, transport, bevakning, snöröjning och städning var de fem områden som rankades högst av företagen. Dessa enkätsvar blev också utgångspunkten för det fortsatta arbetet, där konsulenten hade en viktig roll att spela VAR MEDLEMSANTALET ÖVER 40, en siffra som fortsatte växa med ett tiotal företag under de kommande åren anställdes Göran Larsson, som delade sin arbetstid mellan föreningen (40%) och arbete på Rekarneskolan, där han undervisade i ekonomi. UNDER ÅREN I MITTEN AV 1980-TALET var arbetet med en ny presentationsbroschyr i full gång. Broschyren möttes av positiva omdömen då den blev färdig i slutet av 1985 och blev ett viktigt marknadsföringsinstrument för föreningen. Under dessa år märktes större satsningar på personalen vid medlemsföretagen. Föreningen bjöd t ex på resa till Tekniska mässan ett par år i följd, liksom också till andra arrangemang på Stockholmsmässan. I december 1987 kunde föreningen räkna in 55 medlemsföretag, varav 50 i själva Vilsta industriområde STARTADES EN TRUCKFÖRARUTBILDNING efter önskemål från medlemsföretagen. Denna kurs kom att bli välbesökt och gavs under flera år framöver. Samtidigt gjordes nya satsningar på personalen vid medlemsföretagen. Både 1990 och 1991 ordnade t ex föreningen med rabatterade biljetter till Eskilstunas nyårsrevy. Ett rabattkort för privata inköp infördes också, så att de anställda 4

5 även på sin fritid kunde utnyttja de förmånliga avtal föreningen förhandlat fram. Den stora begivenheten 1991 var naturligtvis föreningens tioårsjubileum, som firades den 14 september det året. En stor familjefest med en rad aktiviteter och uppträdanden gjorde dagen minnesvärd. I slutet av året var föreningen uppe i 65 medlemmar, varav 53 av dem i Vilsta industriområde. UNDER 1992 SATSADE MAN PÅ ÖKAD KONTAKT mellan föreningen och dess medlemmar, i första hand genom besök genomfördes också i samarbete med Korpen den första Hvilstastafetten med marknad. Detta arrangemang blev så populärt att det återupprepades flera år därefter. Året därpå hölls också en företagsmässa där föreningens avtalsleverantörer fick visa upp sig för medlemmarna. I MITTEN AV 1990-TALET var begrepp som kvalitet och miljö frågor i tiden. Det märktes också i föreningens verksamhet, t ex i fråga om teman för lunchträffarna. Friskvård var också något som man satsade allt mer på från föreningens sida, bl a genom avtal med flera idrottsföreningar. Medlemsantalet gick dock nedåt. År 1995 var det nere i 60, men de följande åren var anslutningen bättre. Det var också i mitten av decenniet som fenomen såsom IT och Internet allt mer började uppmärksammas. Föreningen var inget undantag. Flera föredragshållare inbjöds för att tala om fördelarna med elektronisk handel och om möjligheterna med den nya tekniken. I november 1998 var hemsidan, med information om föreningen och dess medlemsföretag, klar för publicering. NYA TYPER AV AKTIVITETER för de anställda introducerades av föreningen i slutet av 1990-talet. En stor succé blev Vilstagolfen för anställda och avtalsleverantörer. Föreningen hjälpte även till som sponsor till Ung Företagsamhets årliga mässa. Ett byte av konsulent skedde 1998, då Göran Larsson efter ca 13 år som deltidsanställd i föreningen, lämnade sin post. Ny konsulent, Tommy Andersson, anställdes på deltid I BÖRJAN AV 2000-TALET var det bland annat kompetensutveckling som föreningen satsade på. Ledarskapsutbildning anordnades, så också säljutbildning. Åren var dock tuffa för föreningen, vilket syntes i sjunkande medlemstal och allt svalare intresse för föreningens aktiviteter. Under 2002 gjordes därför en stor verksamhetsöversyn, med fokus på att göra föreningen synligare och mer aktiv. En nystart tycks det också ha blivit. Nu anställdes en ny marknadskonsulent på heltid, Anna-Lena Backman-Eriksson. En ny logotyp presenterades samt en hemsida. Dessutom togs nya informationsmappar fram. För att reformera styrelsearbetet beslutades också att tillsätta en vice ordförande, Roger Andersson, liksom att bilda tre arbetsutskott som skulle arbeta med ekonomi, avtal och marknad. Nysatsningarna med en mer offensiv marknadsföring av föreningen och fler utåtriktade aktiviteter, så som till exempel VilstaDagen i Parken Zoo, visade sig lyckosamma. Medlemsantalet ökade från 51 till 70 ett år senare. Den nya VilstaGruppen hade fått en flygande start! VILSTAGRUPPENS EXTERNA MARKNADSFÖRING prioriterades under verksamhetsåret Året inleddes med ett deltagande på arrangemanget Årets Marknadsprofil i Parken Zoo den 8 februari, arrangör Marknadsföreningen. Marknadskonsulent Anna-Lena Backman-Eriksson representerade VilstaGruppen på Eskilsgalan och knöt en del nya kontakter samt vårdade redan etablerade kontakter. Föreningen fanns också representerad på ELMIA-mässan och även som utställare på Eskilstunabåten. Båda dessa aktiviteter gav ett positivt resultat. ÅRETS MARKNADSFÖRINGSINSATS var att producera en egen tidning som presenterade och visade vad VilstaGruppen står för och som distribuerades i exemplar. I ÖVRIGT NOTERAS att det första samlingsprojektet inom Växtkraft Mål 3 för VilstaGruppens medlemsföretag startades den 15 augusti med tio deltagande företag och 293 anställda. VilstaGruppen stod som projektägare, projektledare samt Anna-Lena även som deltagare. Anna-Lena har tagit hand om all administration gällande offerter, rekvisitioner, kontakt med ESF Eskilstuna, all kontakt med AMS-revision som utbetalar projektpengarna, fakturor, deltagarrapporter m m. Ett internat ordnades i september med en ledningsperson ifrån varje deltagande företag, internatet var från lunch till lunch med en övernattning och en ordentlig genomgång av projektets innehåll och tidsplan. VilstaGruppen valde att samarbeta med Kunskapscompaniet som har tagit hand om all utbildning och hjälpt företagen med analysfasen, och detta har, framförallt, Susanne Karlsson gjort med stor skicklighet och gedigen kunskap. Projektdeltagarna fick sedan vara med om en stor avslutningskonferens den 2-3 december på Silja Festival som Anna-Lena anordnade tillsammans med Silja Line. Mycket uppskattad avslutningsaktivitet med konfererande och en hel del trevligt och mycket nya kontakter togs mellan flertalet av alla deltagarna. DEN 15 JANUARI 2006 startade projekt nummer 2 för Växtkraft Mål 3. Sju företag och drygt 400 anställda deltar. Projekttiden löper fram till den 15 juli. VilstaGruppen firade sitt officiella 25-årsjubileum med en bankett i Vilstahallen den 11 februari för speciellt inbjuda gäster. Senare samma månad nominerades VilstaGruppen till Årets Marknadsförare, som arrangerades av Marknadsföreningen i Eskilstuna. ORDFÖRANDE VilstaGruppens ordförande genom tiderna Anders Billing Billing Metal Trading AB Mats Billing Hasselfors Preciform AB Carl-Axel Engström Lundkvist & Karlsson Svets AB Torsten Johansson Möbellås/Mobella AB Hans Eriksson Eskilstuna Galvan AB Nils-Göran Blomgren Inter Innovation Svetsprod. AB Gunnar Malmgren Eskilstuna Galvan AB Christer Eriksson AMU-gruppen Bo Westberg Skanlog Lagerpartners AB Jan Kågebäck Samhall AB Ewert Johansson GG Widlund/X-ponent Stålinredn. AB Göran Pettersson Vilsta Sporthotell & Konferens AB 5

6 PLAST möjligheternas material! FÖRETAGARNAS VARUHUS GAP (vinylester) PP PVC PVDF Ditt val när god syrabeständighet önskas. JS Plastmontage AB Skjulstag 13, Eskilstuna Tel Fax Exempel på produkter tillverkade efter kundens behov. VI KÖR UT VAROR. Nu även till Strängnäs, Kungsör, Malmköping och Flen. Datatillbehör Kontorsmaterial Kontorsmaskiner Profilartiklar Emballage Servering Mjukpapper Kem & städ Engångsartiklar Konferensmaterial Storkök mm Mått Johanssons väg 20, Eskilstuna Tel Fax Öppet: Mån-Fre 8-18 Lörd Aluminium i gipsform Prototyptillverkning Hög precision Fin yta - Din samarbetspartner vid produktutveckling Skjulstagatan 3, Eskilstuna Tel Fax E-post: Fröslundavägen 5 SE Eskilstuna Sweden Tel Fax Uppsägningar på gång? Gör det smidigt, för alla. Uppsägningar är aldrig lätta, för någon. Därför finns det en försäkring som syftar till att underlätta omställningsproblemen för medarbetare och företag. Den kallas omställningsförsäkringen. Omställningsförsäkringens mål är enkelt. Den uppsagde ska snabbt hitta ett nytt jobb. Inga onödiga väntetider, inga omvägar, inget krångel. Alla får en coach och ett individuellt omställningsprogram, bekostat av omställningsförsäkringen. Nu har du chansen att lära dig mer. Vi bjuder in dig som är företagsledare, HR-ansvarig eller arbetar fackligt, till en halv dags utbildning kring TSL och omställningsstöd. Vi är i dag den största leverantören av omställningsinsatser för kollektivanställda. Tid: Fredagen den 2 juni, kl Vi bjuder på lunch. Plats: Fortet, Kungsgatan 43, Eskilstuna. Anmäl dig till Carola Williamsson-Persson senast den 23 maj, telefon: Välkommen! 6

7 Fakta: Elmia Subcontractor Den november 2006 är det åter dags för Elmia Subcontractor, norra Europas största och viktigaste renodlade underleverantörsmässa. Här möts kunder och leverantörer, här fattas beslut och här knyts kontakter. I takt med att det personliga mötet blivit allt viktigare för affärerna har mässan utvecklats till den självklara marknadsplatsen för hela branschen. Under Elmia Subcontractor går startskottet för många nya lönsamma samarbeten. Mässan initierar varje år affärer för fl era miljarder kronor. Elmia Subcontractor arrangeras årligen och vänder sig till alla som på något sätt är verksamma i underleverantörsbranschen. På plats fi nns över utställare från fl er än 25 länder och mässan besöks av cirka besökare. Ser fram emot Elmiamässan gör från vänster Bengt Olsson, Fabriksföreningen, Håkan Israelsson, EMI, Peter Wall, Mälarplast, Hans Rainer, Fordonskomponentgruppen, Bo Persson, ALMI Västmanland, Mikael Jonsson, Eskilstuna Kommun Utv. & näringsliv och Anna-Lena Backman-Eriksson, VilstaGruppen. Gnosjöanda i VilstaGruppen Brett samarbete på Elmiamässan Kan Gnosjö så kan vi! Så säger Peter Wall, vd Mälarplast, om den gemensamma satsning som VilstaGruppen, Eskilstuna kommun och Fabriksföreningen gör på Elmiamässan Subcontractor, norra Europas största och viktigaste renodlade underleverantörsmässa, den november. Det finns så mycket entreprenadanda och samlad kompetens i nätverk här i Eskilstuna, som vi kan och ska vara stolta över. Då känns det självklart att vi gemensamt tar tillfället i akt och visar upp våra företagskluster på en branschmässa av det här slaget. Det här är första gången någonting liknande görs i Eskilstuna. Tidigare har företag enskilt funnits med på mässan, bland annat Mälarplast. Det har även genmomförts gemensamma satsningar, bland annat har Eskilstuna Marknadsföring AB ställt ut tillsammans med ALMI, men aldrig med en så här bred bas av nätverksföreningar. Men det här ger betydligt positivare effekter att visa upp sig i en Eskilstunamonter. Nu kommer vi som en enad, stark aktör och visar upp oss. Det vinner alla parter på, säger Peter Wall och pekar på tre av många fördelar: 1) Mässan är en perfekt tillfälle för Eskilstuna kommun att marknadsföra orten och dess starka industriföretagarbas. 2) Eskilstunas nätverksgrupperingar får liksom VilstaGruppen och Fabriksföreningen möjlighet att visa upp sig. Peter Wall anser för övrigt att den utökade externa marknadsföring som skett inom VilstaGruppen de senaste åren, bland annat genom den här tidningen, är mycket bra och borde kunna utvecklas ytterligare. Vi behöver inte vara blyga. Vi är duktiga, fastslår han. 3) Samarbete skapar gynnsamma konsekvenser för de deltagande företagen, inte minst ekonomiska, och även praktiska. Vi hjälper företag att få uppmärksamhet och exponering. Du får större yta till en mindre slant, så är det bara. Resor till Jönköping kan samordnas. Kanske genom att hyra en buss. Det finns många små, enkla möjligheter och lösningar som tillsammans kan betyda väldigt mycket. Från början var det meningen att Eskilstuna skulle ha en egen monter. Men eftersom flera företag från sta n tidigare år samarbetat med ALMI Västmanland, som har en väl inarbetad organisation för den här typen av aktiviteter, beslutade Peter Wall, Bengt Olsson på Fabriksföreningen och Mikael Jonsson på Utvecklings och näringsliv att fortsätta på den inslagna linjen. Det innebär att Västra Mälardalsregionen ställer upp med en stor monter där Eskilstuna har hela 400 kvadratmeter till sitt förfogande och VilstaGruppen, Fabriksföreningen och kommunen omkring 70 kvadrat. Vi tre återfinns i en så kallad displaymonter, som en gemensam caféyta ungefär, där vi i utställningsform med skyltar, hyllplatser och så vidare, visar upp våra fördelar. Det är praktiskt. Dels därför att du, som i en traditionell monter, inte hela tiden behöver ha representanter från varje deltagare på plats. Besökaren kan i lugn och ro ta till sig information. Intresset för att delta är stort. Exakt hur många Eskilstunaföretag som följer med är inte klart. Vi befinner oss ju fortfarande på planeringsstadiet, men vi räknar med omkring ett 30-tal. Det är smart att samverka och ta den här chansen, säger Peter Wall, som för övrigt sitter som vice ordförande i VilstaGruppen. 7

8 Gjuteriet som håller formen SAND- och KOKILLGJUTNING BEARBETNING i aluminiumlegeringar Hejargatan 3 A Eskilstuna Tel: Fax: E-post: Vi är ett personligt bemanningsföretag. Vår styrka är vår förmåga att finna lösningar som passar alla inblandade - oavsett om Du är vår kund eller anställd. Vi är med i VilstaGruppen för att den erbjuder mångfald av branscher och gott erfarenhetsutbyte. Kontakta oss gärna på telefon för att boka ett personligt möte. Din ElektronikPartner! Kundanpassad elektronik från idé till färdig produkt. Fordonselektronik Industrielektronik Medicinteknik Konstruktion CAD Produktion i egen fabrik Affärshotellet med familjekänsla Atmosfär Kakelugnar Stora rymliga rum Konferenslokaler Egen parkering Humana priser Gustafsvägen 20, Box 93, Eskilstuna Tel Fax Järnvägsplan - Drottninggat 15 - Eskilstuna Tel Fax

9 MEDLEMSFÖRETAG Coor gör allt! Christer Öhmark och herrgården. Det är ett ganska kaxigt påstående. Företaget Coor Service Management är en helhetsleverantör av servicetjänster till kontor, produktionsanläggningar, fastigheter och offentlig verksamhet. Fastighetsoch produktionsnära service inom industrin, truckar, transporter och arrangemang är exempel på tjänster som Coor erbjuder. Vi erbjuder skräddarsydda servicetjänster så att våra kunder kan koncentrera sig på sin kärnverksamhet, säger Christer Öhmark, marknadsansvarig affärsutvecklare på Coor i Eskilstuna. Celero Support hette vi tidigare och var ett dotterbolag i Volvokoncernen. I december 2005 köpte Coor Service Management Celero och i maj byter vi namn till Coor Service Management. Idag är bolaget nordens ledande aktör inom service management. För vår del innebär ägarbytet att vi står ännu starkare än tidigare. Vårt erbjudande blir mer konkurrenskraftigt och vi kan utveckla vår relation till våra kunder, säger Göran Albertsson, chef för Coors verksamhet i Eskilstuna. Som en del i Coor-koncernen kan bolaget på ett mer offensivt sätt än tidigare erbjuda sina tjänster till fler företag. Han menar samtidigt att Coors uppgift är att se kundnyttan och inte bara till den egna affären. Där vi ser en affär där volymerna är tillräckligt stora och det finns utrymme för en win-win-situation går vi gärna in i nya affärer. I den policyn passar medlemskapet i VilstaGruppen in som hand i handsken. Den är mycket tilltalande för oss. Gruppen har många medlemmar med likartad struktur i sin verksamhet som våra nuvarande kunder och vi ser gärna ett framtida samarbete med flera av dess medlemmar. Vi kan bistå med servicetjänster ur vårt breda utbud och ta hand om arbeten så att företagen ges möjlighet att fullt ut fokusera på sina produktionsfrågor, säger Christer Öhmark. Listan på Coors tjänster kan göras hur lång som helst. Från gräsklippning till underhåll av maskiner och fastigheter, städning och yteffektivisering av lokaler i samband med om-, till- och nybyggnationer, fastighetsförvaltning, projektledning, kontorsservicetjänster men även tjänster inom offentliga sektorn så som exempelvis patienttransporter på sjukhus. Vi har marknadens bredaste erbjudande och spetskompetens inom de allra flesta områden inom service och underhåll. Om man enkelt vill beskriva vårt tjänsteutbud brukade jag tidigare säga att vi stog på tre ben. Huset, fabriken och trucken. Idag så har vi via Coors förvärv av oss fått ytterligare ben under vår plattform och står därmed ändå stadigare och bättre rustade för att möta en växande marknad för servicetjänster, säger Christer Öhmark. Trucken, eller Truckar Fleet Management, hoppas vi är lockande för VilstaGruppen. Coor har tillgång till ca egna truckar. Totalt sköter vi ca truckar i hela landet åt olika industrikunder och vi är inte märkesberoende. Vi är auktoriserad leverantör av service för fler olika truckfabrikat. För företag inom VilstaGruppen är vi övertygade om att vi skulle kunna hitta synergier och därför kunna skapa lägre kostnaderna för service, reparationer, underhåll av truckar. Vi har i vårt truckkoncept även truckförarförarutbildning. Vidare så genomför vi analyser och optimering av truckparken i syfte att minska kostnaderna för företagen. Vad Coor gör är ju faktiskt lite tillspetsat att omvandla utgifter till besparingar Vi samordnar och tar ett helhetsansvar för våra kunders olika servicetjänster. Vår utmaning är att leda, utveckla och effektivisera dessa så att kvaliteten blir bra samtidigt som kostnaderna sjunker. Vi följer också upp leveransen på ett strukturerat och regelbundet sätt, vilket gör att kostnader som tidigare varit svårgripbara för kunden blir tydliga och lättare att följa. Eftersom service är Coors kärnverksamhet har bolaget möjlighet att driva kundernas servicefunktioner bättre och billigare än kunden själv. Anledningen till det är främst stordriftsfördelar, investeringar i serviceanpassade system, processer men också att all utveckling och arbetssätt är helt anpassade till serviceleveransen. Vi satsar mycket på att våra servicemedarbetare ska utvecklas inom sitt område. Genom att servicepersonalen får möjlighet att arbeta och utvecklas i en miljö där de utgör kärnkompetensen i verksamheten växer de och gör ett bättre jobb. Service management handlar därför i hög grad om ett serviceanpassat och bra ledarskap, vilket är viktigt. Framtiden? Vi ser en fortsatt tendens att företagen renodlar sin verksamhet och blir ändå mer kostnadsmedvetna. Där kommer vi ofta in i bilden som en ny leverantör som förväntas bidra med besparingar. Allt fler blir medvetna om vilken kompetens vi har och inser fördelarna, inte minst då de ekonomiska, avslutar Christer Öhmark. Företagsfakta: Coor Service Management grundades 1998 som en del av byggkoncernen Skanska och hette då Skanska Facilities Management (Skanska FM). Bolaget såldes hösten 2004 till det internationella riskkapitalbolaget 3i och bytte namn till Coor Service Management. Bolaget har ca anställda. I december 2005 slutfördes förvärvet av Celero från Volvo. Bolaget omsätter ca 4 Mdr SEK och har verksamhet i Sverige, Danmark, Norge, Finland och Belgien. Exempel på kunder är Ericsson, Saab, Nokia, Skanska, DHL, Scania Philips, Pfi zer, E.ON (f.d Sydkraft), EDB Business Partner, Arcus, Det Norske Veritas, Esbo Stad, Landstinget i Östergötland, Volvo Car Corporation, AB Volvo. Coor i Eskilstuna har ungefär 70 anställda och jobbar bland annat med följande tjänster: Fastighetsservice (drift, underhåll, energi & media, miljö, brand och säkerhet, projektstyrning & konsulter). Produktionsnära service (kalibrering, instrumentservice, processoch maskinunderhåll, maskininstallation, teknisk service). Truckar & logistik (analys och optimering av truckpark, fi nansiering, uthyrning, service, underhåll, uthyrning med förare). Kontorsservice (planering, support, telefonistservice, receptionistservvice, foto/video, grafi sk produktion, distribution, postservice). Arrangemang & konferenser (besöksservice, guidning, konferenslogistik). Konsultation, projektering & utbildning Profilering & identifikation 9

10 MEDLEMSFÖRETAG Stark expansion satsning i Estland tryggar framtiden EBÖ är i dag landets näst största aluminiumgjuteri för kokillgods. I Eskilstuna finns två produktionsenheter, ett pressgjuteri i Gredby och ett kokillgjuteri i Vilsta. Företaget har sammanlagt 240 anställda, inräknat fabriken i Estland. Utvecklingen har varit kraftigt stigande, framför allt de senaste åren omsatte EBÖ 18 miljoner kronor, 2005 var siffran 220. Så det går onekligen åt rätt håll. Vad gör då EBÖ? Vi gör alla möjliga grejer åt i första hand den tunga fordonsindustrin, säger Folke Sandvik och förklarar närmare: Enkelt uttryckt arbetar vi med gjutgods från första förslag till färdig produkt. Vi vill ha en nära relation med kunderna, det ger bästa resultatet. Ofta finns vi med redan i idéstadiet och kan då påverka utformningen. Vi eftersträvar med andra ord långsiktighet, något som vi för övrigt har gemensamt med våra uppdragsgivare. Det är oftast effektivare och mer ekonomiskt att samarbeta kund - leverantör. Från prototyp till serietillverkning och i vissa fall även montering samt slutligen leverans med andra ord. Det stämmer. Av den anledningen har vi också införskaffat en lackeringsverkstad för att kunna leverera en komplett produkt, säger Folke Sandvik. En rundvandring i EBÖ:s nästan kvadratmeter stora produktionsanläggning i Vilsta visar med önskvärd tydlighet att gjuterier inte är skitiga och bullrande, som folk i allmänhet tror. Nej, det handlar om high-tech, spetskompetens. Vi har en hög förädlingsgrad genom bearbetning, ytbehandling och montering. För att ytterligare utveckla och förbättra tekniken kring gjutning använder vi datoriserade system för simulering av processen. Som hjälpmedel vid konstruktion av verktyg, fixturer och övrig utrustning använder vi olika CAD-system, berättar Folke Sandvik. Och så säger han någonting som känns väldigt Vi måste träffas! MEN VAR? Det är inte alltid så lätt att hitta det man söker. Bara i Mälardalen finns hundratals konferensanläggningar att välja bland. NÄR DU BEHÖVER lite nya vyer. Börja med att träffa oss på TravelTeam vi vet var de bästa mötesplatserna finns, både på hemmaplan och bortaplan. En Kick-Off utöver det vanliga AB C.I. Fall, Hejargatan 2, Eskilstuna E-post: Vasagatan Västerås Telefon: Telefax:

11 Företagsfakta: Det stavas expansion! Utvecklingen för gjuteriet och legotillverkaren EBÖ AB i Eskilstuna är just nu mycket gynnsam. Orderblocken är fulla och produktionen går för högtryck i tvåskift. Vår satsning på ett dotterbolag i estländska Tartu 2002 gjordes vid exakt rätt tidpunkt. Det ger oss samma möjligheter och villkor att slåss på den internationella marknaden som våra konkurrenter från lågprisländer, säger vd Folke Sandvik. icke-svenskt och just därför så uppfriskande: Smarta företag, som våra kunder, vill helst samarbeta med kunskapsleverantörer. Vi är en sådan. För vi är skickliga! Vi är ett kvalificerat gjuteri, inom vissa områden är vi till och med unika. Vi pratar om detaljer med oerhört små toleranser och extrema hållfasthetskrav. Men kompetens och teknik är lättflyktigt. Den kan appliceras även i andra länder, som Estland. Lönerna där är endast en femtedel av de svenska. Det säger sig självt att fler och fler aktörer föredrar att lägga viss tillverkning, kanske speciellt då den tunga, utomlands medan den automatiserade blir kvar här hemma. Om vi tittar framåt? Vi måste bli mer rationella. Kundens krav är prissänkning. Så är det bara. Varför betala dyrt för en svensktillverkad detalj när du får nästan samma produkt för halva priset i Kina. Därför måste vi se till att ge kunden de rätta villkoren. Konkurrensen kommer inte enbart från Sverige, Norden eller ens Europa utan den är global. Och det gäller alla branscher. Det här är någonting som vi måste försöka bemästra och vara förberedda på. Vi har lyckats riktigt bra så här långt. EBÖ är medlemsföretag i VilstaGruppen sedan ett år tillbaka. Någonting som Folke Sandvik enbart har positiva kommentarer till. Vi har samarbete med ett antal företag inom gruppen, bland anat Calix. VilstaGruppen har förändrats. Nu är den aktiv, marknadsför sig och sina fördelar och samverkan är alltid bra. Ett konkret exempel är fas 1 i Växtkraft Mål 3- projektet som för EBÖ:s del inneburit att samtliga anställda på plats fått genomgå individuell kompetensutveckling. Förmodligen har vi inte kunnat genomföra den utbildningen utan VilstaGruppens och Kunskapskompaniets medverkan, säger Folke Sandvik avslutningsvis. EBÖ (Eldin, Boqvist och Östlund) Företaget startade 1922 och namnet kommer från grundarna Eldin, Bokvist och Östlund. Verksamhet: Gjuteri samt legotillverkning. Underleverantör åt Volvo, Scania och Atlas Copco. Andra större kunder är Bosch Rexroth, Parker Hannifi n, Haldex, Metso, samt olika ABB-företag. ESKILSTUNA: Pressgjuteri Gredby. Kokillgjuteri Vilsta. Antal anställda: 200 personer. Omsättning 2005: 220 miljoner kronor (210 MSEK) TARTU: Antal anställda: 37 personer. Omsättning 2005: 21 miljoner kronor (12 MSEK) Folke Sandvik började som revisor i EBÖ 1994, då företaget köptes från Hasselfors. Den nya ägarkonstellationen var Håkan Högvall, Kurt Andersson och Per Larsson. Den 17 april 2003 lämnade Kurt Andersson, med ålderns rätt företaget, som köptes av Folke Sandvik, sonen Anders samt Per Larssons söner Mats och Thomas Larsson. Foto: Alexander Crispin Utveckling, tillverkning och försäljning av industrivågar. Vågsystem med marknadens bästa förarterminaler. Marknadsledande i Sverige på fordonsvågar. Rikstäckande service- och försäljningsorganisation. Allt på samma ställe Möbler, mattor, gardiner och belysning från ledande varumärken för kontor, skola och omsorg. I ett och samma inredningshus. Hejargatan ESKILSTUNA Tel Kinnarps Interior Lysgränd 3, Västerås Tel , Fax Gap Sundins väg 2, Eskilstuna Tel , Fax

12 ENKÄT: Hur har du märkt av medlemsnyttan Håkan Nordwall, EXMA: Främst hjälper ju Vilsta- Gruppen till att tala om att vi fi nns! Marknadsföringsmässigt är det en enorm tillgång, i synnerhet när man är ett rätt så nystartat företag. Sedan är det ju också en stor nytta med de färdiga avtalen, där man slipper ödsla tid på att själv leta upp de bästa priserna. Lena Eriksson, Modellteknik AB: Det är en bra chans för företagen att knyta kontakter och kunna utbyta erfarenheter tillsammans. Exempelvis kan man träffas fl era ekonomiansvariga och diskutera olika upplägg eller program. Sen är det också väldigt populärt att delta i Vilstagolfen och andra sammankomster. Lasse Eriksson, OJOP: Vi har varit medlem sedan starten för 25 år sedan. Anna-Lena är en otroligt drivande tjej. Förr köpte vi oljan mycket billigare via VilstaGruppen, och nu handlar vi en del kontorsmaterial. Vi går också på en del seminarier som ordnas, och personalen har möjlighet att köpa årskort till Parken Zoo. Johnny Forsman, Flintab: Vi har alltid haft en stor möjlighet att knyta kontakter företagen emellan och sen Anna-Lena kom in i bilden har det blivit ännu fl er såna träffar. Från att ha fört en tynande tillvaro har numera VilstaGruppen blivit mycket aktiv utåt. Vi har fått en betydligt starkare profi lering utåt, vi syns i press, på hemsidor och exempelvis på Eskilstunabåten. Klaus Joki, Noralu AB: Främst märks det i de samordnade delarna av inköpen och i det stora EU-projektet Växtkraft Mål 3. Sedan är det också bra för vår profi lering utåt. Man kan knyta kontakter i grupper och samarbeta, hjälpas åt. För personalen ordnas det trevliga möjligheter såsom årskort till Parken Zoo, Vilstagolfen och biljetter till konserter och liknande. Kerstin Carlsson, MM Tech Cast: Vi har haft väldigt mycket nytta av vårt medlemskap i VilstaGruppen. Vi deltog i den första omgången av Växtkraft Mål 3 och har nu kommit så långt att vi kört i gång alla utbildningar och till och med avslutat en del. Här fi ck vi hela tiden goda råd, stöd och hjälp under processen. Sen har vi kunnat byta en del leverantörer till billigare, samt lärt känna andra företag och byta erfarenheter. Vårt hjärta klappar för Eskilstuna Vi är en ovanligt lokal bank som har ett ovanligt stort engagemang för Eskilstuna. Att bry sig om vår hemvist är både en del i vår affärsidé och en del av våra historiska grundtankar. Banken tar en aktiv del i samhället, både på egen hand, i samverkan med Sparbanksstiftelsen Rekarne och tillsammans med andra aktörer som verkar i Eskilstuna. Tillsammans med Sparbanksstiftelsen Rekarne är vi Eskilstunas största sponsor och bidragsgivare. Vi vill att vårt engagemang ska leda till nytta för Eskilstuna och för alla som lever och verkar här. 12

13 i VilstaGruppen? Anita Eriksson, Skanlog: Det bästa är ju den samordning som fi nns mellan företagen och möjligheten att hålla kontakten mellan varandra. Vi har också en del bra rabatter som vi utnyttjar, såsom årskort till Parken Zoo och inköp företagen sinsemellan, även för enskild personal. En del av avtalen har blivit riktigt bra, eftersom det är så många medlemmar. Per-Anders Bergström, Bording (f.d. Multitryck): Det är jättebra med de samarbetsavtal som fi nns, det är ju en hel mängd olika. Tyvärr har vi nog varit lite dåliga på att utnyttja alla förmåner, många gånger på grund av att tiden inte räcker till. Själva grundtanken är suverän och har lett till bra samarbeten företagen emellan. Årskorten till Parken Zoo är också mycket uppskattade. Josefin Pettersson, Eskilstuna Elektronikpartner: Tillsammans har vi ju stora möjligheter att pressa priserna på både tjänster och produkter. Till och med utbildning blir billigare om man går samman. Ju fl er vi är desto större chans har vi att nå fram. Nätverket är också väldigt bra, här kan vi utnyttja varandras styrkor och dela erfarenheter. Exempelvis hjälpas åt med personal, när det kanske behövs omplacering, eller om företaget har toppar eller dalar. Ulla Jyrkäs, Nike Hydraulics: Vi deltog i det första av EU-projekten för kompetenshöjning, Växtkraft Mål 3, och det var mycket uppskattat. Som företag tror jag samordningen och kontaktnätet är viktigast. För oss i personalen fi nns det möjlighet att få en hel del bra priser och rabatter. Nästa vecka ska jag exempelvis till Synoptik och utnyttja min rabatt på nya glasögon. Ett annat populärt exempel är rabatten på Gense. Alfa Laval Tumba AB, Manufacturing Eskilstuna Har anor sedan 1893 i Eskilstuna och har sedan starten tillverkat diverse detaljer av plåtmaterial. Idag tillverkas i huvudsak kundanpassade, kompletta industriseparatorer för hela världsmarknaden. Alfa Laval Tumba AB, Manufacturing Eskilstuna Box 9011, Eskilstuna Tfn: , Fax: Besöksadress: Gustaf de Lavals väg

14 AVTALSLEVERANTÖR 25 år med OK/Q8 och Sten-Åke Dubbeljubileum! Det är inte bara VilstaGruppen som firar 25 år. För ganska exakt ett kvartssekel sedan tog Sten-Åke Söderholm över som platschef för OK Västergatan i Eskilstuna. Vi lyfter på vårkepsen och säger förstås grattis. Företagsfakta: OK/Q8 Västergatan Eskilstuna Omsättning: 60 miljoner kronor. Personal: 14 fast anställda, 10 extra. Bränsle (bensin, diesel och etanol) är omsättningsmässigt störst med sålda liter per år. Etanol ökar kraftigt, ungefär procent i månaden. Försäljning butiksvaror: 15 miljoner. Försäljning släpkärror: 3,5 miljoner. Noterbart: OK/Q8 säljer ungefär 60 cyklar per år. Miljöförändring De senaste åren har utvecklingen accelererat enormt när det gäller omtanken om vår miljö. I dag renas allt vatten från automattvättarna innan det släpps ut från anläggningen. Nyligen har OK/Q8 på Västergatan lagt ner brunnar runt pumparna så att allt spill och läckage samlas upp utan att rinna ut och skada marken. Dessutom är kunden mer medveten och antalet etanoldrivna bila ökar kraftigt. Bröllop År 2000 blev två en. Det ståndade bröllop mellan tvenne tidigare rivaler OK och Q8. 14 Alltid med ett leende på läpparna och med inställningen att det här ordnar vi, allting går att lösa. Det är så känner vi känner Sten-Åke Söderholm. Och även om utvecklingen inom branschen varit, som han själv uttrycker det otrolig finns ändå samma kärnvärden kvar nu som när han lämnade verkstadsjobbet på GM och Arne Gustafsson för att ta över som bas för OK. Nämligen omtanken om kunden. Självklart är det så. Vi vill ge dem och speciellt våra trogna OK-medlemmar och affärspartners ett långsiktigt mervärde. De ska ha fördelar för att de ställer upp för oss och litar på oss, säger Sten-Åke Söderholm, som medvetet inriktat sig mot industri- och handelskunder, däribland som avtalsleverantör till VilstaGruppen. Det är en stor och betydande kund för oss om vi ser till antalet medlemsföretag, berättar Sten-Åke. Vad exakt erbjuder då OK/Q8 VilstaGruppen? Allt från rabatter på bränsle, hyrbilar, släpkärror. Ja, egentligen hela vårt sortiment. En förmån som de kan utnyttja på varje OK/Q8-mack i hela Sverige. Men det rör sig inte bara om varor. Sten-Åke vill ha kontinuitet i avtalen och menar att det i grunden handlar om att bygga upp ett förtroende. Därför måste vi visa engagemang, att vi bryr oss. Exempel på det är att ställa upp med priser vid olika aktiviteter som golf och så vidare. Att finnas med, på plats, i sammanhang som gynnar gruppen. Det är ju inte enbart frågan om sälj, sälj och sälj. Det finns även en annan sida av partnerskap. Sten-Åke Söderholm har haft en ganska fri roll som platschef. Jag har medvetet tagit för mig och skapat kontaktnät på det lokala planet. Men det har jag gjort med OK:s goda minne. De har visat mig förtroende och jag har levererat resultat. Alltså är vi nöjda båda två. I dag styrs dock alltmer från centralt håll. Något som Sten-Åke ser både positiva och negativa effekter av. Självklart förstår jag att det är enklare om avtal med hyrbilsföretag sköts centralt. Det är lättare för dem att hantera fem leverantörer än 1 000, en för varje station runt om i landet. Det är effektivare och skär kostnader. Förr var en bensinmack just en bensinmack. I dag är den så mycket mer. Sortimentet har breddats enormt och OK/Q8 på Västergatan har få motsvarande konkurrenter här i landet. Vi har ju egentligen allting. Vi säljer bensin, vi har gör-det-själv-hallar, tvättautomater, reservdelar, uppställningsplatser för husvagnar, däck och verktyg, cyklar och vi fungerar som en närbutik även om utbudet av livsmedel förändras undan för undan och går mot alltmer snabbmat och takeaway. Vi säljer faktiskt korv med bröd i kassan för kronor i månaden. Så mycket når vi inte upp till när det gäller traditionella mackprodukter som tändstift och glödlampor. Noterbart är att vinsten på en liter bensin endast är cirka 20 öre... Sten-Åke betonar gärna vikten att ge service, kunden valuta för pengarna. Vi kan inte ställa upp lika mycket nu som förr. Det beror inte på att vi inte vill utan på att den moderna bilen är så komplicerad och därför kräver specialkompetens. Att byta glödlampa kan ta flera timmar på vissa modeller. Då säger det sig självt att vi inte kan hjälpa till med det. Däremot vill jag att vi återgår till enklare former att behjälplighet. Som att montera torkarblad och så vidare. Små, vänliga insatser som ger så mycket tillbaka. Ni som besökt Sten-Åkes bensinmack vet att glädjen ofta står högt i tak och att har från och till»min butik ska vara som en cirkusmanege där det hela tiden händer nya saker.«arrangerar uppskattade jippon av alla de slag. Vi ska ha kul, det är min filosofi. Jag har aldrig fått så många klappar i baken som när hela personalen en helg var klädda som skottar i kjolar, säger Sten-Åke och skrattar åt minnet. Min butik ska vara som en cirkusmanege där det hela tiden händer nya saker. Jag vill att vi sticker ut med försäljningsdriver och fantastiska priser, det gillar jag. Och det är precis som vi känner Sten-Åke. Man behöver inte skämmas för att man är duktig. Visa på vad du kan i stället och dela med dig av den kunskapen. 25 år har gått fort. Och jobbet är fortfarande kul. Men nu planerar Sten-Åke att dra sig tillbaka, leva livet som en glad pensionär i stället. Hoppas kunna lämna över redan i år. Det känns bra att sluta när företaget är solitt och fungerar.

15 MEDLEMSFÖRETAG I verkstadsdelen kan man skärma av 2000 kvadratmeter som lämpar sig för företag inom exempelvis svets, härdning eller ytbehandling. På en sådan bred front kan man sedan gemensamt utmana kunden med en helhetslösning. Att finnas kvar och satsa i Vilsta är en del av K-G Lindblads tanke på samverkan och synergi. Inom VilstaGruppen finns en stor potential att utvecklas i samarbete med olika företag. VilstaGruppen har en mycket bra spridning och kan vidareutvecklas på en mängd olika fronter. I dag finns ju möjligheten att ta del av ytterst förmånliga avtal och spara in pengar på större gemensamma inköp. Här finns också möjligheter att besöka varandra och diskutera fram lösningar som kan gynna alla inblandande. På sikt kan man hjälpas åt med tillfälliga personallösningar inom områden där ett företag har en nedgång, medan ett annat har en högproduktiv period. Vi har mycket vi kan lära av varandra, menar K-G Lindblad. Stens Verkstad utökar i Vilsta industriområde I dagarna kommer De La Rues gamla lokaler att få en ny ägare i Stens Verkstad som köpt huset från den första maj. Själva flytten kan dock inte genomföras förrän under semestern eftersom man har för mycket att göra just nu för att stanna av i produktionen. Stens Verkstads nuvarande lokal är på ungefär 1700 kvadratmeter, medan De La Rues är på hela 6500 kvadratmeter totalt. Tanken med fastighetsköpet är att kunna erbjuda övrig lokalyta till företag som kan ingå i ett nätverk tillsammans och på så skapa en synergieffekt. K-G Lindblad som sedan år 2000 äger Stens Verkstad berättar om visionen bakom flytten: I dag är det oerhört viktigt för mindre företag att vara en del av ett nätverk för att få chansen att marknadsföra sig tydligare. Kunden idag vill ha en helhetslösning för sin produkt och genom samarbete kan vi hjälpa till hela vägen. Stens Verkstad är ett underleverantörsföretag som erbjuder bearbetning med CNC-styrda fleroperationsmaskiner och svarvar. Den ultimata lösningen vore därför att finna en eller flera hyresgäster som kan samarbeta inom CAD-CAM och konstruktion. Vi har en kontorsdel på ungefär 300 kvadrat som passar utmärkt för ett konsultföretag inom branschen. SENASTE NYTT Studenter undersöker medlemsnytta och historik Tre studenter vid Mälardalens högskola har valt att göra sina examensarbeten genom att titta närmare på VilstaGruppens nätverk. Det ena arbetet görs av Sanna Westman som läser informationsdesign med inriktning på textdesign. Syftet med mitt arbete är att producera ett informationsmaterial om VilstaGruppen och dess verksamhet genom åren. Jag kommer att skriva en kort historik och verksamhetsberättelse som ska sammanställas i form av en trycksak. För att kunna göra ett bra informationsmaterial vill Sanna skapa sig en tydlig bild av verksamheten inom VilstaGruppen och dess medlemsföretag. I inledningsskedet håller Sanna som bäst på att undersöka historiken kring föreningen genom att gå igenom allt arkivmaterial som fi nns hos VilstaGruppen, Företagsarkivet, Stadsarkivet och Plankontoret. Under arbetets gång kommer jag även att utprova informationsmaterialet på såväl nuvarande som eventuella framtida medlemmar av VilstaGruppen. Målet är att framställa ett material som ska vara både till nytta och glädje för VilstaGruppen, berättar Sanna Westman. Det andra arbetet utförs av två studenter på ekonomihögskolan, Martin Kallmin och Sara Karlsson. De skriver sitt examensarbete i marknadskommunikation och har bland annat för avsikt att undersöka hur medlemmar utnyttjar nätverket och hur väl de känner till de fördelar som ett medlemskap innebär. Vi har gjort ett urval av åtta företag för intervjuer. Urvalet är baserat på en uppdelning av tjänsteproducerande och tillverkande företag, samt dess storlek och om företaget är nytt eller gammalt. Vi är medvetna om att det inte kan bli en fullständig undersökning, med tanke på hur lite tid vi har, men syftet är ändå att göra en någorlunda klar bild av hur företagen ser på sitt medlemskap i Vilsta- Gruppen. Vad vill man som företag ha ut av sitt medlemskap? Varför är de med och hur ser de på framtiden? är några av de frågor vi kommer att ställa, berättar Martin Kallmin. Båda arbetena är C-uppsatser och examensarbete som sträcker sig över tio veckor och ska vara avslutade i juni, då VilstaGruppen kommer att få ta del av slutresultatet. Anna-Lena ser fram emot båda resultaten och menar att de kommer att vara till mycket stor hjälp i hennes framtida marknadsföring. 15

16 Fia Tufvesson lättar bördan för Anna-Lena När Anna-Lena tog över ruljansen i Vilsta- Gruppen hade hon många och höga planer för framtiden. Och Anna-Lena är en kvinna som genomför sina målbilder. Att dygnet sedan bara har 24 timmar även för henne, visade sig bli ett problem. Jag har länge känt att jag behöver avlastning på den administrativa sidan, för att mer helhjärtat kunna ägna mig åt marknadsföringen, berättar Anna-Lena. Fakta Fia Tufvesson: Namn: Fia Tufvesson Bor: På Söder Familj: Man och två döttrar, 11 och 14 år. Hunden Morris 3 år, en Lagotto (italiensk tryffelhund). Äter helst: Anders lasagne Dricker helst: Rött vin, vatten Läser gärna: Deckare Ser på TV: Nyheter och sport Blir glad av: Familjen. Generösa människor. Blir arg av: När barn far illa Positiva egenskaper: Inget är omöjligt. Tycker om livet. Negativa egenskaper: Otålig. Motto: Skjut inte upp saker du vill göra. Lev livet nu! Sagt och gjort. Anna-Lena kontaktade Fia Tufvesson, administrativ frilansare i företaget Troggs och det visade sig att det var precis vad Anna- Lena behövde. Fia och Anna-Lena arbetar väldigt lika och är båda vänner av ordning och reda, helst på så kort tid som möjligt. Eftersom jag arbetar hemifrån och har tillgång till allt som behövs på mitt kontor, såsom dator, skrivare, fax och liknande, kan jag rycka in och hjälpa till när det blir toppar med sysslor som behöver göras. När Anna- Lena och VilstaGruppen anlitar mig så följer så att säga allting med. I princip kan man säga att man hyr paketet Fia Tufvesson per timme, när det som bäst behövs, berättar Fia och skrattar. För precis som Anna-Lena så skrattar Fia mycket, gärna och ofta. Hon berättar själv att hon gillar att leva, att träffa människor och att hon älskar sitt jobb. Och med det tempo som Fia håller så är det nog en förutsättning för att orka. Jag tar hand om alla tidskrävande saker, sånt som måste göras och som tar en väldig massa tid i anspråk, men som ända knappt märks. Det kan handla om allt från att skriva små namnlappar och klistra kuvert åt alla som ska åka med Växtkraftbåten, till att hoppa in och svara i telefonen, fylla i rapporter och klistra frimärken. Allt som är tidskrävande, helt enkelt. Ett stort projekt som är på gång för Fia just nu, är att utöka och uppdatera VilstaGruppens medlemsregister, så att rätt personer nås av rätt information, något Anna-Lena har velat göra länge, men inte hunnit. Även Vilstadagen som är på gång, kräver en massa förberedelser. Anna-Lena är perfektionist och det är jag också, så vi funkar väldigt bra ihop. När det var 25-årsbankett i vintras, ville Anna-Lena att alla skulle få kuverten handskrivna med silverpenna. Mer än hundra stycken blev det. Det tog sin tid, men det blev fint och det är ju huvudsaken, avslutar Fia och skrattar igen.»jag tar hand om alla tidskrävande saker, sånt som måste göras och som tar en väldigt massa tid i anspråk, men som ändå knappt märks.«16

17 PLÅT & VENTILATION Medlemar i Plåtslagarnas Riksförbund Alla förekommande plåtslageriarbeten med specialité på: Takläggningar i koppar, rostfritt, och fabrikslackad plåt. Vi hjälper dig med: Plåtslageri Luftbehandling Takanläggningar Service & underhåll mm Serviceavtal/ takmålning BLECK & PLÅTSLAGERIET Jäderholm & Andersson AB Gert Klevefelt Tel Fax Mob Håkan Bolander Tel , Mob Fax naturligt klimat inomhus Robust Vi byter inte ägare eller affärsidé varannat år. Vi hittar inte på nya spelregler eller nya löften varannan månad. Vi lägger inte ner vår kundservice och omlokaliserar oss. Vi är det du förväntar dig att vi ska vara. Trygga, pålitliga och robusta, idag och i framtiden. Det innebär inte att vi står still och stampar. Vi arbetar med framtidens infrastrukturer för det moderna livet och för framtidens miljö. Varje dag. En komplett klimatentreprenör Från idé till färdig anläggning Nyproduktion eller ombyggnad Kunnig behörig personal med garanterade installationer Serviceavtal och funktionskontroller Välj din luft själv! Kundcenter E-post: Sundbyvägen Eskilstuna Tel Fax E-post 17

18 Växtkraft Mål 3 gynnar samarbetet Känsla Finess Garanti Tel Mobil Medlem i Målaremästarna... från första förslag till färdig produkt Komponenter i aluminium EBÖ AB Hejargatan 1a Eskilstuna, Sweden Tel. vxl Fax MM Tech Cast plastgjuteri är ett av de företag som ingick i Växtkraft Mål 3:s första grupp. I dag har man genomfört en del av utbildningarna och de har skett i samarbete med flera andra företag inom VilstaGruppen. Bland annat har man gått en utbildning i Första Hjälpen på Röda Korset tillsammans med FB-kedjor och en truckförarutbildning med Hultafors och flera andra företag. Slutkonferens i projekt två Samarbetet mellan företagen i VilstaGruppen visar sig på väldigt många sätt. Vi är mycket glada att Anna-Lena har tagit hand om det enorma arbetet bakom att söka de här pengarna som vi har kunnat genomföra projektet med. Andra samarbetsformer som vi har haft glädje av, är att vi har kunnat låna lokaler av varandra som bättre har lämpat sig för den utbildning vi genomför, förklarar Kerstin Carlsson som är kontorsoch ekonomiansvarig på MM Tech Cast. Den analys som man gjorde under Växtkraft Mål 3, visade att företaget hade ett stort behov av att lära sig Första Hjälpen, både för eget bruk och för att känna sig tryggare i händelse av en olycka på arbetsplatsen. Den del som handlade om Hjärt- och lungräddning gick man tillsammans med personal från FB-kedjor. På så vis kunde man fylla en hel grupp, utan att behöva ta alla från samma företag och därmed bli tvungen att stänga produktionen för en dag, något som också sparar mycket pengar. Vi på MM Tech gick också en kurs i sår- och brännskador, eftersom vi jobbar mycket med varma metaller. Jag själv ska gå en utbildning i redovisning och beskattning, som är skräddarsydd av Kunskapscompaniet. Kerstin berättar att analysen också har bidragit till att stärka vi-känslan inom företaget, eftersom många anställda har fått en inblick i företagets verksamhet som man inte tidigare har haft. Hon tycker också att samarbetet företagen emellan har inneburit att man lärt känna varandra utanför det egna företaget. Anneli Ljungkvist på FB-kedjor håller med om nyttan med samarbetet: Vi har både kunnat dra ner på kostnader och hjälpt varandra på många sätt i och med samarbetet inom VilstaGruppen. Själva grundtanken är ju att vi ska kunna spara pengar på samarbetet, men även spara tid på att slippa ringa runt och ordna med allt själva. Samarbetet har också inneburit att vi har kunnat hyra ut våra lokaler till truckförarutbildning, eftersom vi har stora lokaler och har haft kurser i lager och logistik tidigare, avslutar Anneli Ljungkvist på FB-kedjor. När det visade sig att fler företag skulle få chansen att utbilda sig inom ramen för Växtkraft Mål 3, anmälde sig ytterligare sju företag och den här helgen reser alla sju på en slutkonferens för att utvärdera kompetensutvecklingsbehoven i deras respektive företag. Ett av de deltagande företagen är EBÖ i Eskilstuna. Christina Wiberg, personalansvarig på företaget berättar: Resultaten från analysen och gruppdiskussionerna avgör och utbudet är stort. Men om man får fundera lite kring framtiden tänker jag mig en kurs i språk. Jag skulle vilja bli duktigare på engelsk konversation. Det skulle underlätta mycket när man svarar utländska kunder i telefonen, menar hon och väntar med spänning på resultatet. Hultafors är ett annat företag som har valt att delta i projekt 2. Inom en nära framtid kommer företaget att avvecklas och produktion flyttas till Kina, därför ser platschef Urban Johansson Växtkraft Mål 3 som en chans för personalen att dels analysera och dels förbättra sin kompetens inför nya framtida utmaningar. Ännu är vi inte helt klara på om vi får gå med hela vägen, eftersom situationen ser ut som den gör, men vi har bestämt oss för att söka i alla fall. Om inte annat så har analysdelen gett personalen möjligheter att träffas och prata om sin situation. Behovet har varit stort. Urban hoppas att detta ska öka chanserna för de anställda att hitta andra jobb. Man bryr sig mycket om sin personal men är ändå medvetna att det inte finns några tröstemiljoner att dela ut. Förhoppningsvis ska det leda till något positivt i slutänden. Hittills har många nyttiga synpunkter framkommit och vi tycker det har varit väl använd tid. Vi har varit öppna med att situationen ser ut som den gör och nu hoppas vi att det ska räcka hela vägen fram, säger Urban Johansson. 18

19 AVTALSLEVERANTÖR MEDLEMSFÖRETAG Kunskapscompaniet samordnar utbildningarna Nöjda samarbetspartners är Roger Karlsson, MM Tech Cast, Susann Karlsson, Kunskapscompaniet och Lennart Eldin, AGE-Metall. En av VilstaGruppens absoluta styrkor ligger i samarbetet företagen emellan. I och med Anna-Lenas idoga arbete att genomföra Växtkraft Mål 3-projektet har samverkan mellan företagen stärkts om möjligt ännu mer. Susann Karlsson på Kunskapscompaniet har fungerat som spindeln i nätet för genomförandet av företagens utbildning inom ramarna för Växtkraft Mål 3. Susann berättar hur samarbetet fungerar: Den första omgången av Växtkraft Mål 3 har kommit väldigt långt. Här är man färdig med analysdelen där företagens behov av kompetensutveckling har tagits fram och inom många av de deltagande företagen är utbildningen i full gång, i vissa fall till och med redan klar. Många företag har samarbetat med sin utbildning och har på så vis kunnat pressa priserna på sin utbildning och även samarbetat på andra plan. Ett exempel på detta samarbete är just Kunskapscompaniet, som också är medlem i VilstaGruppen. Här är man vana att skräddarsy utbildningar för företagen och Susann och hennes kollegor har en god kännedom kring vilka utbildningar de olika företagen behöver och kan därför hjälpa till att föra dem samman. Många av utbildningarna sker i Kunskapscompaniets regi och ibland används företagets lokaler för det praktiska genomförandet. Under analysperioden håller man gruppdiskussioner kring företagets och personalens behov och dessa har varit mycket givande. Ofta vill företagen ha hjälp av en samordnare utifrån som leder diskussionen och där hjälper jag och mina kollegor gärna till. Utifrån dessa diskussioner i kombination med företagens behov och personalens vilja, hittar vi gemensamt en form för utbildningen som passar alla. Här har Kunskapscompaniet ett brett spektra av möjligheter. Kunskapscompaniet hjälper sedan till med många av de administrativa uppgifter som företagen inte hinner med, såsom att ta fram offerter på utbildningar eller att skriva en kravspecifikation när så behövs. Det har verkligen varit jättekul att hjälpa till att samordna utbildningarna för företagen. Att sitta med vid gruppdiskussionerna har lett till att många företag har kunnat sätta ord på vad man har för behov och vad man önskar lära sig mer om. Det kan handla om allt från att analysera företagets ITkompetens till att utveckla jämställdhetskunskapen i företaget. Eller från en Excelutbildning till en truckförarkurs. Det finns ett stort engagemang och en stark vilja att genomföra detta och det märks på alla inblandade, berättar Susanne Vi gratulerar VilstaGruppen, 25 år! Bemanningsföretag Rekrytering Personaluthyrning Personalentreprenad Personalrekrytering Personalrabatt! Vi erbjuder rabatt till medlemsföretag, endast personal. Ring Rinmansgatan 18, Eskilstuna Tel Robert Karlsson Rinmansgatan 18, Eskilstuna Tel , fax Strängnäs E-post: 19

20 VilstaGruppens avtalsleverantörer Adecco personaluthyrning Personaluthyrning Advokatgruppen Advokat- & juristhjälp Ahlsell Industriförnödenheter, kyl, värme, vvs m.m. Arbetslivsresurs Sjukvarohantering, arbetsrehabilitering m.m. Arkitektkopia Ritningskopiering, scanning m.m. Atea Datakonsult m.m. Axel Barkman Smörjmedel, gasol, syror, torkpapper m.m. Bilgård Plåt & Lack Verkstadstjänster gällande bl.a. plåt, lack,däck Café Bar Kaffeautomater och tillbehör City Hotell Logi och konferenslokaler Dialect Blomgrens Telecom Mobiltelefoner, handdatorer, växlar m.m. Eskilstuna Energi & Miljö Elförsörjning Avfall, brännbart, farligt avfall m.m. Eskilstuna Rekarne Sparbank Konsultation, fi nansiering, försäkringar Färghuset i Eskilstuna Färg, tapeter, golv m.m. Gense Fabriksbod Presentartiklar, bestick, silver m.m. Inredningshuset Kinnarp Kontorsmöbler, inredning Itrim Eskilstuna Motions- & viktminskningsprogram J & R Industritvätt Tvätt och uthyrning arbetskläder m.m. John H Snabbgross Tillbehör till bl.a. kontor, städ, kök m.m. Kunskapscompaniet Utbildning Lyreco Kontorsmaterial (postorder) Magnus Larsson Snöröjning, sandning OK/Q8 Drivmedel, tillbehör, automattvätt Bil-, släp- och lätt lastbilsuthyrning Olssons Maskinservice Service och underhåll av industrimaskiner Plaza Hotel Best Western Logi och konferenslokaler Proffi ce Sverige Personaluthyrning Eskilstunas Screen Tryckeri TRYCKNING & REPRO GRAVYR, ELOXERING & ETSNING DIGITALPRINT & STANSNING VÄLKOMNA! Vi är ett företag som varit med sedan 1955! EtthalvtsekelavscreentrycktillReklamoch Industri-företag, gör oss inte bara till ett av dom äldsta i branschen, utan också ett av dom mest erfarna. Nystrandsgatan 28, Eskilstuna. Telefon: Fax: PELLETS Fritt levererat i Södermanland och Västmanland (minst 2 pallar) Bäst i test Din lokala leverantör av ELDNINGSOLJA - DIESEL INDUSTRIFÖRNÖDENHETER Kemikalier - Smörjmedel - Gasol/gas - Tork/uppsugning Rengöring - Emballage - Handskar - mm mm Inte bara olja Tel Fax Kungsgatan 87 - ESKILSTUNA IT butiken som alltid har öppet! alltid det senaste, ESKILSTUNA Tel: KATRINEHOLM Tel: produkter alltid till bra priser! 20

Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning

Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning Kreativitet Personlighet Mässor Konferens Event Uthyrning Lust Nyskapande När människor och idéer möts. Det är då det händer. Tankar utbyts, erfarenheter

Läs mer

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass!

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass! Vad är Automation Region? Nya initiativ Automation Region är ett företagskluster som arbetar för att synliggöra och stärka Sveriges automationsindustri. Automationsbranschen har stor strategisk betydelse

Läs mer

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass!

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass! Vad är Automation Region? Nya initiativ Automation Region är ett företagskluster som arbetar för att synliggöra och stärka Sveriges automationsindustri. Automationsbranschen har stor strategisk betydelse

Läs mer

Nyheter från din kommun

Nyheter från din kommun Nyheter från din kommun Det här är Mariestads kommuns nyhetsbrev för näringslivet, här kan du läsa om vad som händer i kommunen och näringslivet. Har du nyheter som du vill lyfta i det här forumet tar

Läs mer

Ägare & företagsledning

Ägare & företagsledning Med rötterna i Småland En erfaren yngling! Fameco Group är ett ungt företag, trots det har vi gjort en lång resa. Från ursprunget som små familjeföretag, startade på 1940-talet, till en företagsgrupp med

Läs mer

Specialisten på skärande bearbetning

Specialisten på skärande bearbetning Specialisten på skärande bearbetning Företaget Ekets Ekets är ett av Sveriges 10 största företag när det gäller skärande bearbetning. Vi har en kapacitet på 500.000 timmar i mer än 100 CNC-styrda maskiner.

Läs mer

UHPOI samarbete med. Möt din inköpscoach. Inköp på dina villkor. Allt fler av Privattandläkarnas medlemmar ansluter sig

UHPOI samarbete med. Möt din inköpscoach. Inköp på dina villkor. Allt fler av Privattandläkarnas medlemmar ansluter sig UHPOI samarbete med Privattandläkarna Inköp på dina villkor Möt din inköpscoach Tomas hjälper dig att handla rätt Allt fler av Privattandläkarnas medlemmar ansluter sig Magnus Isberg på Privattandläkarna

Läs mer

ENGAGEMANG KUNNANDE SERVICE ANDERS PETTERSSON VD INTERCUT SVERIGE AB A ANDERS Det är med oerhörd stolthet och glädje jag ser att Intercut de senaste åren, tillsammans med vårt systerföretag Areg, har

Läs mer

Pressmeddelande. För mer information kontakta. Håkan Östlund VD & ägare Göthes AB. Tidigare VD & delägare Industribeslag Sjögren AB

Pressmeddelande. För mer information kontakta. Håkan Östlund VD & ägare Göthes AB. Tidigare VD & delägare Industribeslag Sjögren AB Pressmeddelande Måndag 6 oktober 2014 Den 2 oktober 2014 blev Industribeslag Sjögren AB en del av Göthes koncernen, ett förvärv som stärker och breddar Göthes position på OEM-marknaden inom lås, beslag

Läs mer

Från fotbollsplan till affärsplan

Från fotbollsplan till affärsplan Från fotbollsplan till affärsplan Berättelsen om Newbody PRODUKTION Newbody AB, Göteborg 2011 Telefon 031-709 56 50 TEXT Dahn Renholm ILLUSTRATIONER och GRAFISK FORM Ulf Swerin Tryckt på miljövänligt papper

Läs mer

Vill du också synas bättre?

Vill du också synas bättre? Vill du också synas bättre? Det rör på sig... Det händer saker i blomsterbranschen. Den ökande konkurrensen från fler aktörer och ett starkare allmänt reklambrus har gjort det svårare att göra sig hörd.

Läs mer

Vår verkstad. Utvecklar människor och affärer.

Vår verkstad. Utvecklar människor och affärer. Vår verkstad Utvecklar människor och affärer. Västerås Science Park är en inspirerande och innovativ miljö och mötesplats för företag i tillväxt där människor, idéer, kunskap och kapital kan mötas och

Läs mer

Smarta servicelösningar som skapar mervärde

Smarta servicelösningar som skapar mervärde Smarta servicelösningar som skapar mervärde Ja, service kan vara smart! SMARTA LÖSNINGAR SOM GER AFFÄRSNYTTA Som Nordens ledande serviceleverantör levererar vi professionella lösningar som frigör tid och

Läs mer

INSTRUMENT- FABRIKEN

INSTRUMENT- FABRIKEN KONTOR LAGER Projekt INSTRUMENT- FABRIKEN 12-4000m 2 NORRA ULVSUNDA I BROMMA erbjuder ett fantastiskt läge i ett expansivt och centralt område med goda kommunikationer - till mycket konkurrenskraftiga

Läs mer

Uppdragsbeskrivning. för rollen som

Uppdragsbeskrivning. för rollen som Uppdragsbeskrivning för rollen som VD Välkommen till FDT 04/09 2015 EEL-koncernen, i vilken bland annat kedjorna ELON, Elkedjan samt Euronics Norge verkar, satsar stort i Luleå. Under det senaste året

Läs mer

Hjälp till nytt jobb - via Trygghetsfonden TSL omställningsförsäkring

Hjälp till nytt jobb - via Trygghetsfonden TSL omställningsförsäkring Hjälp till nytt jobb - via Trygghetsfonden TSL omställningsförsäkring Vi har bara ett mål - att hjälpa dig fram till ett nytt arbete! Vi vet att för de allra flesta är det är oerhört tungt att bli uppsagd

Läs mer

REvolution i e-handeln!

REvolution i e-handeln! REvolution i e-handeln! NU ÖPPNAR VI PLORIO nätshopping i verkligheten Du får en fysisk butik för dina varor Du och dina kollegor drar kunder till varandra Dina kunder kan känna på och prova varorna Du

Läs mer

21-23 mars 2014 på Kistamässan i Stockholm

21-23 mars 2014 på Kistamässan i Stockholm För Älvräddarna har det i många år varit en självklarhet att träffa nya och gamla medlemmar i vår monter på Sportfiskemässan. 2014 års Sportfiskemässa utgör inget undantag, vi känner oss säkra på att den

Läs mer

PÅ VÄG FÖR VÄRMLANDS ÅKARE

PÅ VÄG FÖR VÄRMLANDS ÅKARE PÅ VÄG FÖR VÄRMLANDS ÅKARE Affärer på värmländska Inget annat landskap är som Värmland. Och vi värmlänningar är inte som andra. Därför behövs Värmlandsåkarna en egen förening som hjälper åkerier i Värmland

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

Personlig hjälp till nytt arbete - för tjänstemän!

Personlig hjälp till nytt arbete - för tjänstemän! Personlig hjälp till nytt arbete - för tjänstemän! Vi har bara ett mål - att hjälpa dig fram till ett nytt arbete! Vi vet att för de allra flesta är det är oerhört tungt att bli uppsagd - därför är det

Läs mer

Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB

Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB www.smab.se Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB Innehåll: Tankar från bryggan Efterfrågan på Säljutbildningar ökar Läkemedelsföretag använder Profilkursen Säljarna

Läs mer

MECHANUM FRAMTIDENS BILVERKSTAD

MECHANUM FRAMTIDENS BILVERKSTAD MECHANUM FRAMTIDENS BILVERKSTAD Mechanum är ett bilserviceföretag som vill förändra synen på verkstadsbranschen genom att erbjuda allt kunden behöver för sin bil till en kvalitets- och servicenivå som

Läs mer

En snabbare och starkare affärspartner

En snabbare och starkare affärspartner En snabbare och starkare affärspartner Varför blir vissa företag mer framgångsrika än andra? Beror det på kortare time to market, innovationstakten eller produktionskostnaden? Svaret är ovillkorligen ja

Läs mer

SILJA LINE MÄSSOR& EVENEMANG. Flexibla lösningar till havs. www.silja.se/konferens/evenemang

SILJA LINE MÄSSOR& EVENEMANG. Flexibla lösningar till havs. www.silja.se/konferens/evenemang SILJA LINE MÄSSOR& EVENEMANG Flexibla lösningar till havs. www.sil.se/konferens/evenemang 2 Mässor&Evenemang våra ytor bara för er Har ni något riktigt stort på gång? Branschmässa? Releasefest? Jubileum?

Läs mer

Vår Verklighet. Vi har en vision. Grönsakshallen Sorunda. ska med glädje och passion skapa växtrikedom för våra kunder och oss själva.

Vår Verklighet. Vi har en vision. Grönsakshallen Sorunda. ska med glädje och passion skapa växtrikedom för våra kunder och oss själva. Vår Verklighet Vår Verklighet Gunnar Netz, vd Grönsakshallen Sorunda Vi har en vision Grönsakshallen Sorunda ska med glädje och passion skapa växtrikedom för våra kunder och oss själva. Det var en gång..

Läs mer

Coop Franchise en spännande och lönsam företagarform!

Coop Franchise en spännande och lönsam företagarform! Coop Franchise en spännande och lönsam företagarform! Har du drömt om att vara din egen men inte vågat ta steget? Som franchisetagare av en Coop Konsum- eller Coop Nära-butik får du det fulla ansvaret

Läs mer

FÖRETAGSCENTRUM I OSKARSHAMN VERKSAMHETSPLAN 2008. Fastställd av styrelsen 2007-12-13

FÖRETAGSCENTRUM I OSKARSHAMN VERKSAMHETSPLAN 2008. Fastställd av styrelsen 2007-12-13 FÖRETAGSCENTRUM I OSKARSHAMN VERKSAMHETSPLAN 2008 2008 Fastställd av styrelsen 2007-12-13 INNEHÅLL 1 Mötesplatser 3 1.1 Bron till kommunen 3 1.2 Företagsbesök 3 1.3 Frukostträffar och seminarier 3 1.4

Läs mer

ELEKTRIKERFÖRETAGETS AFFÄRSIDÉ ÄR NÄMLIGEN

ELEKTRIKERFÖRETAGETS AFFÄRSIDÉ ÄR NÄMLIGEN PLATS 03 TILLVÄXTPROCENT 98,94 % ApQ El följer en blå tråd Det var inte ApQ El som uppfann hjulet, men det är nästan så att man kan tro det. VD Anders Qvarfort HUVUDKONTOR Malmö STARTÅR 1997 TILLVÄXT 6

Läs mer

Både bredd och spets vem tror på det idag? VI GÖR DET

Både bredd och spets vem tror på det idag? VI GÖR DET V Ä L K O M M E N T I L L A X I P T O I N N O V A T I V F Ö R Ä D L I N G Både bredd och spets vem tror på det idag? VI GÖR DET Vi tar ett steg tillbaka och går framåt. Axipto AB är ett ungt och nytänkande

Läs mer

På vägarna sedan 1929 Familjeföretaget inne på fjärde generationen

På vägarna sedan 1929 Familjeföretaget inne på fjärde generationen E t t m o d e r n t t r a n s p o r t - o c h l o g i s t i k f ö r e ta g OLSSONS åkeri Under alla år har Volvo varit, och är alltjämt, den största uppdragsgivaren. Vår huvudsysselsättning är fjärrtrafik

Läs mer

FULLT FOKUS PÅ PERSONLIGT SKYDD! Mötesplatsen för kunskap, kontakter och affärer!

FULLT FOKUS PÅ PERSONLIGT SKYDD! Mötesplatsen för kunskap, kontakter och affärer! Boka nu! Utställarinbjudan FULLT FOKUS PÅ PERSONLIGT SKYDD! Mötesplatsen för kunskap, kontakter och affärer! 25 27 oktober 2016 nordicsafetyexpo.se Arrangörer: Stockholmsmässan i samarbete med Branschföreningen

Läs mer

DIN MEST KOMPLETTA LEVERANTÖR.

DIN MEST KOMPLETTA LEVERANTÖR. DIN MEST KOMPLETTA LEVERANTÖR. VÄLKOMMEN TILL VÅR VÄRLD Att delta på mässor är en investering, och som med alla investeringar ska den naturligtvis ge resultat. Vi på L-Konsult Exhibition är specialister

Läs mer

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Din vilja, ditt engagemang och din kompetens är en viktig del av Martin & Serveras framgång. Våra värderingar Den här skriften beskriver Martin

Läs mer

BostadsrättsMässan. Den samlade kunskapsmässan för styrelser och boenden. Kistamässan, 20-21 november 2015. www.bostadsrattsmassan.

BostadsrättsMässan. Den samlade kunskapsmässan för styrelser och boenden. Kistamässan, 20-21 november 2015. www.bostadsrattsmassan. Kistamässan, 20-21 november 2015 2015 BostadsrättsMässan Den samlade kunskapsmässan för styrelser och boenden I Stockholm med omnejd hittar du Sveriges mest expansiva bostadsmarknad. Här finns plats för

Läs mer

P&P AB Företagspresentation. ...ger dig konkurrenskraft

P&P AB Företagspresentation. ...ger dig konkurrenskraft P&P AB Företagspresentation...ger dig konkurrenskraft P & P A B P&P AB är ett tillverkande företag inom pappersbranschen. Produktionen sker idag i en modern maskinpark där vi producerar rullprodukter och

Läs mer

Slutrapport. Marknadsföring av rese- och turistarrangemang i samband med. Hallsta Sprint-SM i Triathlon 2009

Slutrapport. Marknadsföring av rese- och turistarrangemang i samband med. Hallsta Sprint-SM i Triathlon 2009 Slutrapport LNM 2008-10 Marknadsföring av rese- och turistarrangemang i samband med Hallsta Sprint-SM i Triathlon 2009 Författare Sida 1(8) 2009-10-21 Bilder från Hallsta Triathlon 2008 Författare Sida

Läs mer

Vi hjälper dig att hoppa över lågkonjunkturen!

Vi hjälper dig att hoppa över lågkonjunkturen! Vi hjälper dig att hoppa över lågkonjunkturen! Hur gör dem som lyckas stärka sina positioner under lågkonjunkturen? Vad och hur gör de för att ta marknadsandelar, stärka varumärket, öka försäljningen?

Läs mer

Nails - Affärsidé. Kundgrupp: Vi fokuserar mest på ungdomar eftersom de är mer intresserade av något nytt och varierande.

Nails - Affärsidé. Kundgrupp: Vi fokuserar mest på ungdomar eftersom de är mer intresserade av något nytt och varierande. Nails - Affärsidé Affärsidé Ge färg och glans till dina naglar! Vi erbjuder en mängd trendiga nyanser som skapar en skönhetskänsla. Vi säljer ett stort utbud av märket Catrine Arley med ett rimligt pris

Läs mer

Instrumentfabriken [ 200-4 000 m²]

Instrumentfabriken [ 200-4 000 m²] KONTOR OCH SHOWROOM PROJEKT Instrumentfabriken [ 200-4 000 m²] NORRA ULVSUNDA I BROMMA erbjuder ett fantastiskt läge i ett mycket expansivt och centralt område med goda kommunikationer. Under 1940-, 50-

Läs mer

PROJEKTRAPPORT 28/2-2/3 VÄSTERÅS

PROJEKTRAPPORT 28/2-2/3 VÄSTERÅS PROJEKTRAPPORT 28/2-2/3 VÄSTERÅS FAKTA OM KONVENTET VIKTIGA DATUM Prolog 2014 hölls den 28:e februari till 2:a mars på Culturen i Västerås. Konventet hade föranmälan för deltagare samt möjlighet för allmänheten

Läs mer

Vi välkomnar dig som partner 2014

Vi välkomnar dig som partner 2014 Vi välkomnar dig som partner 2014 Ett partnerskap som bygger på hjärta och hjärna. Som partner till IFK Göteborg erbjuder vi dig och ditt företag en fantastisk möjlighet att stärka ert nätverk, både i

Läs mer

www.jonsonsbygg.se 1

www.jonsonsbygg.se 1 www.jonsonsbygg.se 1 Din lokala byggare med Vätter bygden som bas. Kompetens från allt inom byggservice till totalentreprenad. Jonsons Byggnads ab har en över femtioårig tradition av att vara en lokal

Läs mer

2001-01-08. Farshid Heyati och Helen Nordqvist

2001-01-08. Farshid Heyati och Helen Nordqvist 2001-01-08 Farshid Heyati och Helen Nordqvist Innehållsförteckning Innehåll Sid Sammanfattning 1 Syfte..1 Genomförande...1 Historia..2 Affärsidé och mål..3 Marknader.4 Miljö och kvalitet..5 Gott & Blandat..6

Läs mer

Reminder UF Affärsplan Perioden:2005-10-05-2005-12-01. Affärsplan. Håbo kommun, Uppsala län. Styrelse Fredrik Marteleur Tommy Nordström Christian Lund

Reminder UF Affärsplan Perioden:2005-10-05-2005-12-01. Affärsplan. Håbo kommun, Uppsala län. Styrelse Fredrik Marteleur Tommy Nordström Christian Lund Reminder UF Affärsplan Perioden:2005-10-05-2005-12-01 Affärsplan Håbo kommun, Uppsala län Styrelse Fredrik Marteleur Tommy Nordström Christian Lund Innehållsförteckning Innehållsförteckning...1 Företaget...2

Läs mer

Vi kan hjälpa till med att importera, administrera och uppdatera distributionsregister.

Vi kan hjälpa till med att importera, administrera och uppdatera distributionsregister. Behöver du hjälp med något annat? Tveka inte att höra av dig, vi ordnar det mesta! Vi kan hjälpa till med att importera, administrera och uppdatera distributionsregister. Är du hungrig? Vi kan leverera

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006 Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare verksamhetsåret 2006 Styrelsen för YSS har under verksamhetsåret varit: fredag den 24 augusti 2007 Ordföranden fram till årsmötet i Skövde

Läs mer

Pärlan vid Asundens strand

Pärlan vid Asundens strand Pärlan vid Asundens strand KO N F E R E N S L Å T D I G I N S P I R E R A S AV G O D M AT O C H VA C K R A V Y E R Där Östergötland är som skönast, vid sjön Åsunden, ligger Rimforsa Strand den perfekta

Läs mer

AQ ska vara världsledande inom kostnadseffektivitet, kvalitet, leveranssäkerhet, alerthet och service. Kort sagt reliable.

AQ ska vara världsledande inom kostnadseffektivitet, kvalitet, leveranssäkerhet, alerthet och service. Kort sagt reliable. våra värderingar we are reliable Vi kan produktion, vi agerar långsiktigt och vi satsar helhjärtat för att leva upp till kundernas förväntningar i fråga om kvalitet, leveransprecision och service. AQs

Läs mer

Vi är den kreativa mötesplatsen för idéer och innovativa företag som vill växa.

Vi är den kreativa mötesplatsen för idéer och innovativa företag som vill växa. Kapital Vi har direkta kontakter till olika finansiärer. Med våra samarbetspartners, exempelvis ALMI Företagspartner och Regionförbundet, kan du diskutera bidrag till din tjänst eller produkt. Kontor I

Läs mer

FRÅN ETT JOBB TILL ETT ANNAT

FRÅN ETT JOBB TILL ETT ANNAT FRÅN ETT JOBB TILL ETT ANNAT VÄRNA OM DINA MEDLEMMAR GENOM OMSTÄLLNINGSSTÖD VI HAR HJÄLPT MÄNNISKOR SEDAN 1912 AVSTÄLLNING ELLER OMSTÄLLNING? ABF Jobb ägs av Arbetarnas Bildningsförbund. Vi har en lång

Läs mer

ETT MODERNT TRANSPORT- OCH LOGISTIKFÖRETAG

ETT MODERNT TRANSPORT- OCH LOGISTIKFÖRETAG ETT MODERNT TRANSPORT- OCH LOGISTIKFÖRETAG OLSSONS ÅKERI Under alla år har Volvo varit och är alltjämt den största uppdragsgivaren. På senare tid har även SCA kommit in som en stor kund. Vår huvudsysselsättning

Läs mer

Utdrag från kapitel 1

Utdrag från kapitel 1 Utdrag från kapitel 1 1.1 Varför en bok om produktionsutveckling? Finns det inte böcker om produktion så att det räcker och blir över redan? Svaret på den frågan är både ja och nej! Det finns många bra

Läs mer

Visita en del av en växande framtidsbransch

Visita en del av en växande framtidsbransch Bli medlem Visita en del av en växande framtidsbransch FÖR DIG SOM VERKAR INOM BESÖKSNÄRINGEN HAR Visita jobbat i över hundra år. Vi har sedan starten arbetat för branschens utveckling och för att våra

Läs mer

Medlemsblad. Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar!

Medlemsblad. Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar! Medlemsblad Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar! Till vår förenings 21:a årsmöte, den 12:e mars, hade 75 medlemmar infunnit sig. Efter årsmötesförhandlingarna höll vår inbjudne föreläsare, Gunnar Henningsson,

Läs mer

EN HJÄLP TILL NYTT JOBB

EN HJÄLP TILL NYTT JOBB EN HJÄLP TILL NYTT JOBB EN HJÄLP TILL NYTT JOBB ALLA VERKSAMHETER FÖRÄNDRAS. FÖR- ÄNDRING ÄR EN FÖRUTSÄTTNING FÖR ETT DYNAMISKT NÄRINGSLIV. VISSA FÖRETAG UTVECKLAS OCH VÄXER, ANDRA KRYMPER OCH EN DEL AVVECKLAS.

Läs mer

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef NYEMISSIONEN VISAR TYDLIGA RESULTAT VI SKAPAR STORT INTRESSE OCH FÖRTROENDE Nyemissionen tillförde cirka MSEK 1 996 Starkt stöd från aktieägare

Läs mer

EN RIKTIGT GOD JUL MED GÅVOKORT 15% RABATT. på din julklappsorder t.o.m. 30/11

EN RIKTIGT GOD JUL MED GÅVOKORT 15% RABATT. på din julklappsorder t.o.m. 30/11 EN RIKTIGT GOD JUL MED GÅVOKORT 15% RABATT på din julklappsorder t.o.m. 30/11 VAD ÄR OLSSON&CO GÅVOKORT? En genialt enkel lösning där mottagaren själv väljer sin gåva. MED STARKA VARUMÄRKEN & NÅGOT FÖR

Läs mer

Slutrapport Trappan, Folkuniversitetet Varberg

Slutrapport Trappan, Folkuniversitetet Varberg Slutrapport Trappan, Folkuniversitetet Varberg Trappan, datastugor med Ipad. För Nyfikna seniorer i Varbergs kommun. Under juni månad 2012 tillsattes en styrgrupp för projektet som bestod utav. Emma Rosengren,

Läs mer

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN UTBILDNINGSKATALOG F Ö R E L Ä S N I N G W O R K S H O P A F F Ä R S U T V E C K L I N G För utveckling av besöksnäringen ALUN VIKTEN AV ATT UTVECKLAS! I framtiden gäller det inte bara att ha rätt kunskaper

Läs mer

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010.

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010. VERKSAMHETSBERÄTTELSE DISTRIKT NORRBOTTENS Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret. Årets som gick 2 Distriktsverksamheten 3 Distriktstyrelsens

Läs mer

Faurecia Foster Electric Mobitec AB. Alstom Power AB Elajo AB Leoni GmbH. Mitsubishi Electric Automotive Europe B.V

Faurecia Foster Electric Mobitec AB. Alstom Power AB Elajo AB Leoni GmbH. Mitsubishi Electric Automotive Europe B.V CONMORE KUNSKAP, TRYGGHET OCH TEAM SPIRIT CONMORE ÄR DEN TRYGGA INGENJÖRSBYRÅN INOM PRODUKT- UTVECKLING MED MER ÄN 20 ÅRS ERFARENHET AV PROJEKTLEDNING, KONSTRUKTION, PROVNING OCH KVALITET. I SAMVERKAN

Läs mer

DIN LÖNSAMHET ÄR VÅR DYGD

DIN LÖNSAMHET ÄR VÅR DYGD DIN LÖNSAMHET ÄR VÅR DYGD Trots vår ödmjukhet kan vi stolt konstatera att vi ställer en av Skandinaviens modernaste och mest automatiserade produktionsanläggningar i branschen till ditt förfogande. För

Läs mer

FRÅN ETT JOBB TILL ETT ANNAT

FRÅN ETT JOBB TILL ETT ANNAT FRÅN ETT JOBB TILL ETT ANNAT VÄRNA OM DINA MEDLEMMAR GENOM OMSTÄLLNINGSSTÖD Står dina medlemmar inför en uppsägningssituation och är anslutna till TSL-systemet? Då kan arbetsgivaren tillsammans med den

Läs mer

De är ambitiösa och motiverade. Vill du träffa dem? SVENSKA MÄSSAN GÖTEBORG 10 12 NOV. www.kunskapframtid.se

De är ambitiösa och motiverade. Vill du träffa dem? SVENSKA MÄSSAN GÖTEBORG 10 12 NOV. www.kunskapframtid.se De är ambitiösa och motiverade. Vill du träffa dem? SVENSKA MÄSSAN GÖTEBORG 10 12 NOV www.kunskapframtid.se Den självklara mötesplatsen för utbildning och jobb. Kunskap & Framtids primära besökare är 17-20

Läs mer

Praktikrapport. Ingenjörsinriktad yrkesträning. Olof Rydman. Allbygg i Höganäs AB. Annika Mårtensson

Praktikrapport. Ingenjörsinriktad yrkesträning. Olof Rydman. Allbygg i Höganäs AB. Annika Mårtensson Praktikrapport Kurs: Ingenjörsinriktad yrkesträning Namn: Olof Rydman Företag: Allbygg i Höganäs AB Handledare: Annika Mårtensson Presentation av företaget Allbygg i Höganäs AB är ett byggföretag som huvudsakligen

Läs mer

RESE GOLF FRILUFTS MÄSSA UPPSALA

RESE GOLF FRILUFTS MÄSSA UPPSALA RESE GOLF FRILUFTS MÄSSA UPPSALA Fyrishov 19-20 oktober 2013 Tre spännande mässor på samma plats vid samma tidpunkt! Resemässa - Golfmässa - Friluftsmässa Vill du möta tusentals människor som är intresserade

Läs mer

S T Ö D Å T F Ö R E T A G I T I L L V Ä X T O C H F Ö R Ä N D R I N G

S T Ö D Å T F Ö R E T A G I T I L L V Ä X T O C H F Ö R Ä N D R I N G S T Ö D Å T F Ö R E T A G I T I L L V Ä X T O C H F Ö R Ä N D R I N G Vi har världens roligaste uppdrag! När våra kunder är framgångsrika har vi lyckats. Vårt arbete går ut på att hjälpa ambitiösa organisationer

Läs mer

150 år av erfarenhet och nytänkande

150 år av erfarenhet och nytänkande 150 år av erfarenhet och nytänkande 1 Lyhörda och proaktiva Vi har valt Beijer Industri som huvudleverantör eftersom de är lyhörda och proaktiva. De har det tekniska kunnandet som krävs för att hålla vår

Läs mer

FKG Kortfattat maj 2013

FKG Kortfattat maj 2013 FKG Kortfattat maj 2013 Fakta & personligt Gjuteriföreingens Årsmöte 2013-05-07 1 1 Läget nu framtiden vad behöver vi göra = Branschens genomsnitt (n = 1000) 2 Kort om fordonsleverantörerna Över 80 procent

Läs mer

STORA BESÖKSDAGEN. Suzan Östman Bäckman Vingåkers Kommun 2012-06-08

STORA BESÖKSDAGEN. Suzan Östman Bäckman Vingåkers Kommun 2012-06-08 2012 STORA BESÖKSDAGEN Suzan Östman Bäckman Vingåkers Kommun 2012-06-08 Stora besöksdagen 2012 Syfte Syftet med besöken är att förbättra näringslivsklimatet, vårda befintligt näringsliv, ta del av företagarnas

Läs mer

Ett projekt med. tydlig affärsnytta. - Delutvärdering. Foto: Johan Bävman

Ett projekt med. tydlig affärsnytta. - Delutvärdering. Foto: Johan Bävman Ett projekt med tydlig affärsnytta - Delutvärdering VAD VI VILL Ett övergripande mål för Företagsakademin 3.0 är att hitta sätt som gör CSR till en integrerad del av de deltagande småföretagens verksamhetsplanering

Läs mer

ALWAYS ON SITE FASTIGHETSFÖRVALTNING LOKALUTHYRNING FASTIGHETSUTVECKLING TRANSAKTIONER

ALWAYS ON SITE FASTIGHETSFÖRVALTNING LOKALUTHYRNING FASTIGHETSUTVECKLING TRANSAKTIONER ALWAYS ON SITE FASTIGHETSFÖRVALTNING LOKALUTHYRNING FASTIGHETSUTVECKLING TRANSAKTIONER Vi förvaltar och utvecklar fastigheter som om de vore våra egna Joakim Orthén, VD, Nordic PM OM Nordic PM NORDIC

Läs mer

Studentmingel på EdmoLift

Studentmingel på EdmoLift Studentmingel på EdmoLift EdmoLift firar 50 år som företag 2014 och grundades av Torbjörn Edmo som i dag är företagets styrelseordförande. Företaget arbetar främst med olika typer av lyftbord och har anställda

Läs mer

I mitten av 30-talet köpte man fastigheten Hasselbacken och här i den f d ladugården inrymdes

I mitten av 30-talet köpte man fastigheten Hasselbacken och här i den f d ladugården inrymdes www.satilabygg.se Arvet efter Albert i Högelid I början av 1900-talet började den företagsamme Albert Andersson tillverka olika typer av möbler. Då var efterfrågan på möbler stor i det expansiva Göteborg

Läs mer

Så handlar vi på nätet 2011. Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad

Så handlar vi på nätet 2011. Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad Så handlar vi på nätet 2011 Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad Innehållsförteckning Sammanfattning och slutsatser... 3 1. Inledning... 5 2. E-handelsföretag på en global marknad... 6

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

Stolta men inte nöjda

Stolta men inte nöjda stainless steel solutions Stolta men inte nöjda resultat av Damstahls kundundersökning KUNDUNDERSÖKNING 1 Fakta De 836 kunder som svarat på vår undersökning utgör 60 % av vår omsättning. 67 % av de som

Läs mer

Bufab Lann är specialister inom skärande bearbetning med tillverkning av svarvade komponenter sedan 40-talet.

Bufab Lann är specialister inom skärande bearbetning med tillverkning av svarvade komponenter sedan 40-talet. Bufab Lann är specialister inom skärande bearbetning med tillverkning av svarvade komponenter sedan 40-talet. Small components. Big business. På 40-talet var Bufab Lann en liten men gedigen svarvarverkstad.

Läs mer

Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk

Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk PROJEKTBESKRIVNING DcV kommer i denna ansökan för projektutveckling från Västra Götalandsregionen (VGR),, att fokusera på marknaden för dansutövarna, nämligen

Läs mer

teamarver Låt oss göra kontrollen av din digitala färdskrivare Sid 6 TÄVLING! Spara tusenlappar...

teamarver Låt oss göra kontrollen av din digitala färdskrivare Sid 6 TÄVLING! Spara tusenlappar... teamarver Höst 2009 Spara tusenlappar... Låt oss göra kontrollen av din digitala färdskrivare Sid 6 TÄVLING! Var med och vinn en exklusiv skinnjacka från Arver Lastbilar! Läs mer på sid 4 Höst 2009 Ansvarig

Läs mer

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 2015-01-25 Sidan 1 av 5 Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 Sammanfattning av verksamhetsåret Under året har vi genomfört ett antal evenemang och aktiviteter där vi mött cirka

Läs mer

Sammanställning av utvärdering av projekt Utsikten, mars 2009 - juni 2011

Sammanställning av utvärdering av projekt Utsikten, mars 2009 - juni 2011 Sammanställning av utvärdering av projekt Utsikten, mars 2009 - juni 2011 Inledning Projekt Utsikten har följts av Leif Drambo, utvärderare från ISIS Kvalitetsinstitut AB, från augusti 2009 till januari

Läs mer

79 av cirka 100 besökare besvarade enkäten. 54 kommenterade den sista skriftliga frågan.

79 av cirka 100 besökare besvarade enkäten. 54 kommenterade den sista skriftliga frågan. 79 av cirka 100 besökare besvarade enkäten. 54 kommenterade den sista skriftliga frågan. KOMMENTARER: vad var särskilt positivt under dagen och vad kan förbättras? Tänk på innehållet under dagen, förtäring,

Läs mer

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B Detta whitepaper hjälper dig att identifiera vilka faktorer som påverkar kundlojalitet och hur du kan stärka lojaliteten

Läs mer

Informationskampanj till Konsumenter

Informationskampanj till Konsumenter Jordbruksverket Landsbygdsavdelningen 551 82 Jönköping Informationskampanj till Konsumenter - Klimatsmart mat och ursprungsmärkt verktyg för den medvetna konsumenten Sammanfattning... 2 Positiva effekter:...

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Tid och plats: 1 september 2012 i Malmö Föreningens ordförande Aviva Suskin-Holmqvist öppnade årsmötet och hälsade alla välkomna. 1 Val av mötesordförande Som ordförande

Läs mer

for Finish and Function

for Finish and Function for Finish and Function Precisionsgjutning i gips är ypperligt för prototyper, 1 10 exemplar via Rapid Casting korta serier, 10-1000 exemplar komplicerad design med exempelvis inre hålrum tunt gods, ned

Läs mer

Livförsäkringsverksamheten i SEB. en presentation

Livförsäkringsverksamheten i SEB. en presentation Livförsäkringsverksamheten i SEB en presentation Livförsäkringsverksamheten i SEB en presentation Trygghet genom hela livet SEB erbjuder pensionsförsäkringar och trygghet under livets olika skeden för

Läs mer

Förvaltningsberättelse för år 2011

Förvaltningsberättelse för år 2011 Förvaltningsberättelse för år 2011 Träpatronernas styrelse får härmed avge sin förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 201 inkluderande resultat- och balansräkning. Träpatronerna fyller nio år i mars

Läs mer

idealguiden.se ForetagsCity.se En community Sveriges företag En med community fokus på

idealguiden.se ForetagsCity.se En community Sveriges företag En med community fokus på ForetagsCity.se idealguiden.se En community En med community fokus på skönhet med fokus och hälsa! på Sveriges företag Byt erfarenhet med andra företagare Välkommen till ForetagCity.se! Foretagscity.se

Läs mer

Together forever OEM

Together forever OEM Together forever OEM Vision En grundläggande vision i ESSVE s satsning på industrifästelement till OEM-kunder är att erbjuda kunden en komplett lösning från idé, via tekniska, produktionsmässiga och kommersiella

Läs mer

Hur svårt kan det vara? NOLATO PLASTTEKNIK UTVECKLING OCH TILLVERKNING AV KVALIFICERADE PLASTKOMPONENTER SEDAN 1955

Hur svårt kan det vara? NOLATO PLASTTEKNIK UTVECKLING OCH TILLVERKNING AV KVALIFICERADE PLASTKOMPONENTER SEDAN 1955 Hur svårt kan det vara? NOLATO PLASTTEKNIK UTVECKLING OCH TILLVERKNING AV KVALIFICERADE PLASTKOMPONENTER SEDAN 1955 INTE SÅ ENKELT. Att formspruta plast kan vara svårt. Åtminstone om man som vi på Nolato

Läs mer

det stensäkra alternativet Husgrunder Maskinell stenläggning Maskinuthyrning

det stensäkra alternativet Husgrunder Maskinell stenläggning Maskinuthyrning det stensäkra alternativet Husgrunder Maskinell stenläggning Maskinuthyrning Niklas Pettersson är VD och andra generationen i ledningen för företaget. Vi tummar inte på kvaliteten: Välkommen till 40 års

Läs mer

Vi satsade på bilismen

Vi satsade på bilismen Vi satsade på bilismen historiskt perspektiv är 50 år inte någon lång tid, men sett ur bilistens synvinkel har mycket förändrats under denna tids period. Bilparken här i landet har svällt ut från något

Läs mer

INDEX-TRAUB Nordic AB firar 50 år

INDEX-TRAUB Nordic AB firar 50 år INDEX-TRAUB Nordic AB firar 50 år Öppet Hus 15 17 maj 2013 1963 grundades Svenska Traub AB som ett helägt dotterbolag till TRAUB AG. Över 4500 kurvstyrda och långt mer än 1000 CNC-styrda verktygsmaskiner

Läs mer

Årsstämma 2012 i Empire AB Per Björkman, VD

Årsstämma 2012 i Empire AB Per Björkman, VD Årsstämma 2012 i Empire AB Per Björkman, VD I. Utvecklingen 2011 II. Renodlingen III. Marknad och strategi IV. Framtidsutsikter Utvecklingen under året Försäljningen uppgick till 375,6 MSEK (386,8) Rörelseresultatet

Läs mer

Bättre styrning av materialflödet påverkar lönsamheten

Bättre styrning av materialflödet påverkar lönsamheten Odette Sweden & Fordons Komponent Gruppen inbjuder till ett nytt seminarium om Bättre styrning av materialflödet påverkar lönsamheten Seminarium om hur bättre samarbete med IT-stöd i förädlingskedjan kan

Läs mer

Eskilstunabarometern 2009

Eskilstunabarometern 2009 Resultat från Eskilstunabarometern 2009 Lokal företagsenkät genomförd i augusti 2009, målgrupp små och medelstora företag i Eskilstuna med 2-49 sysselsatta Enkäten har genomförts i samverkan mellan Eskilstuna

Läs mer