Herråkra Byggnadsförening informerar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Herråkra Byggnadsförening informerar"

Transkript

1 Herråkra Byggnadsförening informerar Nr 2 April Kalendarium för sommaren Lör 10/5 kl. 8 Vårstädning Hobbylokalen (Vi bjuder på fika) Sön 18/5 kl. 14 Torprunda (samling vid Hobbylokalen. Medtag fika) Fre 13/6 kl. 18 Grillkväll (medtag egen mat att grilla) Fre 15/8 kl. 18 Grillkväll (medtag egen mat att grilla) Lör 6/9 kl. 10 (starttid) Mopedrally Hobbylokalen Fler aktiviteter kommer under hösten. Eventuella ändringar och tillägg ges på webben på Styrelsen består av: Britt-Louise Johansson, ordförande Rune Körnefors, kassör Karin Stenberg, sekreterare Patrik Jarlgrim Dan Johansson Erik Johansson Peter Johansson Emil Svensson Paulina Szczepanik Suppleanter: Tore Nilsson Peter Robrandt Vi hade årsmöte den 22 februari. C:a 30 personer deltog. I detta nummer av infobladet hittar ni protokoll från årsmötet, verksamhetsberättelse för 2013 och en ekonomisk redovisning (inkl. bokslut för 2013 och budget för 2014). Våren börjar nu göra sig påmind (även om det i skrivande stund mer låter som en höststorm utanför fönstret). Men när det blir vår vill man ju städa upp och göra det fint. Så kom och hjälp till med vårstädningen av Hobbylokalen den 10 maj. Vill ni också göra det fint hemma och bli av med lite järnskrot, kan ni lämna det till vår skrotinsamling. Se längre ner på denna sida. Verksamhetsplan Den nya styrelsen hade sitt första möte den 3/4 och gick då igenom förslagen på aktiviteter som diskuterades på årsmötet. Styrelsen kom fram till följane verksamhetsplan. Vårstädning (10/5 kl. 8) Torprunda (18/5 kl.14) Grillkväll Juni (13/6 kl. 18) Grillkväll Augusti (15/8 kl. 18) Mopedrally (6/9 kl. 10) Rockabillyfest (20/9) Pub Quiz (25/10) Lucia (december) Nyårsfest (31/12) Utöver ovanstående har vi också Stickcafé och Herrbast under vinterhalvåret. Kontakta styrelsen ifall ni vill vara med och arrangera något av ovanstående eller ifall ni har förslag på fler aktiviteter. Torprunda På söndag den 18 maj är det dags för en ny torprunda. Vi åker runt till några gamla torpställen eller andra historiska platser i Herråkratrakten. Samling vid Hobbylokalen kl. 14 Ta med fikakorg. Skrotinsamling Under våren gör vi en ny insamling av järnskrot. Det kommer att ställas upp en container, men plats och tid är ännu inte bestämt, så det meddelas senare. Redan nu kan ni som behöver hjälp med stora eller tunga objekt kontakta Dan J. ( ), Erik J. ( ) eller Peter J. ( ).

2 Protokoll vid årsmöte 22 februari 2012 Herråkra byggnadsförening 1. Mötets öppnande 2. Val ordf. för mötet B-L Johansson 3. Sekreterare för mötet Peter Robrandt 4. 2st justerare för mötet Dan Pettersson & Anders Abel Johansson i Hult 5. Kallelsen godkänd JA 6. Verksamhetsberättelsen upplästes och godkänndes av mötet. JA 7. Ekonomisk redogörelse från Kassören JA 8. Revisorernas berättelse lästes upp! Klar Anders Abel Johansson och Godkändes 9. Fastställande av budget och balansräkning JA 10. Ansvarsfrihet för styrelsen JA! 11. Val av orf Britt-Louise Johansson 12. Val av Kassör 2014 Rune Körnefors 13. Val av övriga ledamöter: Peter Johansson, Patrik Jarlgrim, Dan Johansson, Paulina Szczepanik, Erik Johansson och Emil Svensson 14. Sekreterare: Styrelsen utser denna 15. Suppl: Tore Nilsson, Peter Robrandt, Karin Stenberg. 16. Val av revisorer 2014 Sofie Johansson, Anders Abel Johansson 17. Val av Uthyrningsgrupp 2014 Ewa Wranå och Bengt Karlsson 18. Valberedning för2014 Omval enligt mötet Jonas E sammankallande 19. Medlemsavgift föreslås höjas 2014 Med 50SEK till 250:-/Familj 150:-/Enskild medlem. 20. Budget 2014 Godkändes av mötet 21. Verksamhetsplanen godkändes av mötet. 22. Anders Abel Johansson hade förslag om Rockabilly kväll med musik bilar och dans. Under sommaren/försommaren. Detta ville mötet 23. Grupp för aktivitet som ovan Jonas Elmgren och Erik Johansson De kontaktar Daniel Nero i Hult för att undersöka och se vad som krävs och att försöka genomföra. 24. Nyårsfest kom på förslag från Styrelsen och BL föredrog denna där man betalar och allt skall vara klart med mat etc. Mötets mening är att styrelsen jobbar vidare med denna! 25. Räkfest Skall styrelsen med jobba att komma med ett förslag, mötets mening är styrelsen jobbar med denna och kommer med förslag senare. 26. Tore W talade om någon typ av tältfest etc. (tas med till styrelsen som en punkt att fundera på) 27. Dan Johansson tog upp punkten för att kampare med husvagn kan få ställa sig på planen. För ca 150:- /natt Mötets mening är att styrelsen får ta med sig denna och fortsätta jobba vidare. 28. Herråkara IF införlivas i HBF och kommer vara en egen sektion. Mötets mening är att Styrelsen kontaktar Herråkra IF och löser det praktiska. 29. Övrigt: Bidrag Fick 5000SEK från Syföreningen. syföreningen vill att HBF ordnar med det praktiska för deras auktion så delar vi lika på auktionen. Detta godkändes av mötet att vi hjälper dem med detta. 30. Energiavtal Rune föredrog detta med Nordic Green Energy och avtal om billigare EL. Mötets mening är att vi skall titta på detta och övriga medlemmar får nyttja detta. 31. Anders Abel Johansson i hult undrade och frågade lite om att byta från Pellets till Jordvärme tog exempel Norrhult. De hade fått bidrag och det var ej så dyrt för dem. Detta då Pannan vi har är Gammal och måste bytas. Då måste vi kontakta dem i Norrhult samt jobba fram så vi inte har 25grader i lilla salen. Mötets mening är att en grupp kollar detta och sköter det Anders Abel Johansson, Dan Johansson, Tore Nilsson samt Emil Svensson. Sammankallande Dan Johansson. 32. Matlagningskurs kom som förslag från Sofie Styrelsen kolla med de nyinflyttade som är kokar dessa skall tillfrågas om intresse finns för detta. 33. Torpvandringen vill ha en runda till: 34. Mötets mening är att Börje Pettersson, Anders Abel Johansson, Rune Johansson & Tore Wranå hand har detta och de lovar att arbeta fram och genomföra detta under våren Maj den 18/ kl14.00 Hobbylokalen med tag fika! 35. Mötet avslutat med samkväm varmkorv och dryck! Vid protokollet Peter Robrandt

3 Verksamhetsberättelse för 2013 I styrelsen för Herråkra Byggnadsförening har under året 2013 följande personer ingått: Ordförande Britt-Louise Johansson, Kassör Rune Körnefors, Sekreterare Peter Robrandt. Ordinarie Ledamöter. Erik Johansson, Peter Johansson, Patrik Jarlgrim, Dan Johansson och Emil Svensson. Suppleanter. Karin Stenberg, Mats Karlsson samt Tore Nilsson Revisorer har varit Sofie Johansson och Anders Abel Johansson. Valberedning har varit Jonas Elmgren, Harald Stenberg, Owe Svensson Föreningen har under året haft åtta styrelsemöten. Föreningens medlemsantal har under 2013 varit 51 medlemmar fördelat på 35 hushåll och 16 enskilda fördelat runt Herråkra församling och Kronbergs län men även med spridning i Sverige och Europa. Under året har föreningen anordnat Pub Quiz, Mopedrally, Två Grillkvällar, Stickcafé, Lucia- & grötfest, Bastubad, Kura Skymning med grillning och samkväm, Torpvandring Historieresan genom byn som var mycket uppskattad aktivitet där vi fått många kommentarer på hemsidan där det även finns bilder från vandringen. Under december månad skapade Rune Könefors en Adventkalender på webbsidan där han lagt ned stor möda och tanke för allas trevnad som besökt vår hemsida på internet. Under året har vi även anordnat arbetsdagar för att städa och underhålla lokalen. Medlemmarna har ansvarat för skötseln och uppvärmningen av lokalen enligt gällande vaktlista samt gräsklippning. Lite statistik för Hemsidan på internet också Under det gångna året har det varit 3831 besök på webben och 660 unika besökare, (en del av dessa är troligen samma, fast med olika datorer, t.ex. vanlig dator och mobiltelefon, men 83% av besöken är med vanlig dator och resten med surfplatta eller mobil). Det är i snitt c:a 11 besök per dag. De flesta från Sverige, men det har också varit en hel del besök från Danmark, Norge och Tyskland samt några besök från Polen, Ryssland, Ukraina, England, Österrike, Spanien, USA, Brasilien, Thailand och Australien. Till sist vill vi tacka alla som på något sätt hjälpt oss i vår verksamhet under det gångna året. Herråkra, den 22Feb Styrelsen

4 Ekonomisk redovisning vid årsmötet 2014 Behållning Bokslut 2013 Budget 2014 Kassa Plusgiro Sparkonto Summa Futura-fond (50.000) Summa Intäkter Bokslut 2013 Budget 2014 Hyra Hobbylokalen Medlemsavgifter Bastu Bidrag Ränteintäkter Föreningsaktiviteter Övrigt 0 0 Summa Utgifter Bokslut 2013 Budget 2014 El Värme Underhåll/repartioner Försäkring Sotning, sophämtn, etc Bankkostnader Föreningsaktiviteter Övrigt Summa Resultat Bokslut 2013 Budget 2014 Resultat totalt Resultat (ej inkl. Futura) Elförbrukning (Årsförbrukning: 5793 kwh, föregående år: 6546 kwh)

5 Specifikation av en del intäkter och utgifter 2013 I kolumnen Bokslut 2013 på föregående sida är intäkter och utgifter grupperade och summerade i olika rader. En del av dessa specificeras ytterligare här nedan. Antal medlemmar 51 (35 familj, 16 enskilda) Intäkter Uthyrningar Antal Hyra Privat (medlem) kr Privat (ej medlem) 0 0 kr Förening kr Företag kr kr Bidrag 2013 Kommunen Kyrkans syförening Hults syförening Herråkra hembygdsvänner Vraneke vattenförening 0 kr kr kr kr kr (Ej med i bokföringen) kr Föreningsaktivitet Intäkt Utgift Bastu kr Stickcafé kr 301 kr Mopedrally kr 320 kr PubQuiz kr 140 kr Julfest kr kr Övrigt 0 kr 874 kr kr kr El Nätavgift till e-on Förbrukning (Nordic Green Energy) kr kr kr Underhåll/reparationer Nycklar, toalettpapper, säckar, bensin, batterier, gångmatta, råttgift, varmvattenberedare, elarbete kr Övrigt Blommor herrakra.net Medl.avg. Kronob. bygdeg. Porto Övrigt 417 kr 324 kr 500 kr 540 kr 391 kr kr

6 Elavtal med Nordic Green Energy Bygdegårdarnas riksförbund har förhandlat fram ett elavtal med Nordic Green Energy. Vi har anslutit oss till det för Hobbylokalen. Erbjudandet gäller också privatpersoner som är medlemmar. Priset är fördelaktigt jämfört med andra elbolag. Mer info Läs mer om avtalet på Pris Beräkning av pris och möjlighet att teckna avtal finns på Det finns olika avtalstider och energialternativ, men ett exempel är 1 år fast pris och vattenkraft. Priset just nu är 80,25 öre per kwh. Jämför olika elbolag Jämförelse av elpriser kan man gör på t.ex. eller

BILDA FÖRENING. Det här behöver ni veta

BILDA FÖRENING. Det här behöver ni veta BILDA FÖRENING Det här behöver ni veta Innehållsförteckning Vad innebär det att bilda en förening?...3 Fördelar...3 Föreningsregister...3 Förberedelser...4 Bildandemötet...4 Stadgar...5 Årsmöte...6 Dagordning

Läs mer

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll fört vid årsmöte för Sydskanes Emse på Ring Knutstorp den 27 oktober 2012. Ordföranden Thomas Christiansson hälsar samtliga mötesdeltagare välkomna till

Läs mer

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på Att bilda förening En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på I den här broschyren får du veta hur det går till att starta en förening och vad man bör känna till och

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

nummer 1»2013«årgång 34

nummer 1»2013«årgång 34 nummer 1»2013«årgång 34 =====================Ledare======================== God fortsättning på det nya året! Jag hoppas att ni alla har haft en skön ledighet under helgerna som varit. Årets första ON

Läs mer

Lätt och roligt att bilda en förening

Lätt och roligt att bilda en förening Lätt och roligt att bilda en förening Instruktioner till dig som vill starta en förening Vid frågor kontakta på 0155-24 89 01, eller e-post 2 Uppstart av en förening Bjud in de som är intresserade Besluta

Läs mer

BILDA FÖRENING en handledning

BILDA FÖRENING en handledning BILDA FÖRENING en handledning Att bilda en förening 1. Ta fram förslag till: namn på föreningen personer som kan sitta i styrelsen stadgar (förslag till stadgar finns på sidan 3) revisorer kanske också

Läs mer

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter.

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Tillsammans är vi starka och kan göra förändringar STYRELSENS ANSVAR OCH UPPGIFTER: Styrelsen i en förening är mycket viktig. Den är motorn och den drivande kraften

Läs mer

Protokoll fört vid möte för Föreningen Åh stiftsgårds vänner 2015-03-10

Protokoll fört vid möte för Föreningen Åh stiftsgårds vänner 2015-03-10 Tid: 2015-03- 10 kl 18.45-20.15 Plats: K2R, Kungsgatan 45, Göteborg 17-27 Närvarande: Linnea Wulfsberg, ordförande Maria Henoch, vice ordförande ordinarie Andreas Lindhé, ordinarie Emma Boije, ordinarie

Läs mer

Ordning och reda i ekonomin

Ordning och reda i ekonomin Ordning och reda i ekonomin handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm 1 juni 2010 Innehållsförteckning Hyresgästföreningens organisation 4 Lokala

Läs mer

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON FÖRENINGAR - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON Får kopieras om källan anges. Marita Isaksson 2009 INNEHÅLL FÖRENING VAD ÄR EN FÖRENING? s. 1 Ideell förening Ekonomisk förening

Läs mer

ATT BILDA EN LOKALFÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening (uppdaterad 2014-03-12)

ATT BILDA EN LOKALFÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening (uppdaterad 2014-03-12) ATT BILDA EN LOKALFÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening (uppdaterad 2014-03-12) Vad är en ideell förening? En förening kan bildas av ett antal personer med ett gemensamt intresse.

Läs mer

Söra Västra Samfällighetsförening

Söra Västra Samfällighetsförening Protokoll fört vid ordinarie samfällighetsstämma (årsmöte) 2006-09-19 1. Mötet öppnas Vice ordföranden i samfällighetsföreningens styrelse, Maria Mulmo, hälsade närvarande medlemmar välkomna och förklarade

Läs mer

Elevråd - så här gör man Studiehandledning

Elevråd - så här gör man Studiehandledning Elevråd - så här gör man Studiehandledning Vision: Ambitionen med Medix filmer är att fler elever ska uppfylla en större del av målen för årskursen. Alla elever har olika inlärningsstilar. Genom att tillhandahålla

Läs mer

Bygg ett konvent som inte kraschar

Bygg ett konvent som inte kraschar Bygg ett konvent som inte kraschar En trevlig manual i att arrangera konvent skriven av arrangörerna till lajvkonventet Prolog 2009 Innehåll Introduktion 3 Börja här 4 Praktiskt 5 Program 7 Ekonomi 9 Marknadsföring

Läs mer

Vad är en identitet? Adventsgudstjänst i Sikforsgården Folketshus rapport Fagerbodan ett nytt företag i byn Rallysprint m.m.

Vad är en identitet? Adventsgudstjänst i Sikforsgården Folketshus rapport Fagerbodan ett nytt företag i byn Rallysprint m.m. Årgång 14 Nr 9 December 2011 Vad är en identitet? Adventsgudstjänst i Sikforsgården Folketshus rapport Fagerbodan ett nytt företag i byn Rallysprint m.m. Sida 1 MANUSSTOPP DEN 20:E I VARJE MÅNAD MATERIAL

Läs mer

Protokoll nr 4, 2012-10-16 Medelpads Orienteringsförbund

Protokoll nr 4, 2012-10-16 Medelpads Orienteringsförbund Protokoll nr 4, 2012-10-16 Medelpads Orienteringsförbund Närvarande: Olof Frænell, Rune Fridlund, Peter Sjöbom, Thomas Engberg och Sara Timner. Plats och tid: Idrottens hus kl 18:00-21:30. 11 Mötets öppnande

Läs mer

Handbok för. En snabb slant. Tips för dig som vill söka eller redan har fått stipendiet

Handbok för. En snabb slant. Tips för dig som vill söka eller redan har fått stipendiet Handbok för En snabb slant Tips för dig som vill söka eller redan har fått stipendiet Innehållsförteckning Om en snabb slant 3 Vem kan söka en snabb slant? 3 Vad kan du söka för? 3 Hur du söker e-tjänsten

Läs mer

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se Förtroendevalda SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS FÖRTROENDEVALDA SSU-klubbens förtroendevalda är de som

Läs mer

REVISORSEXAMEN Del I. Maj 2004. Revisorsnämnden

REVISORSEXAMEN Del I. Maj 2004. Revisorsnämnden REVISORSEXAMEN Del I Maj 2004 Revisorsnämnden REVISORSEXAMEN Allmänt Datum: 24-25 maj 2004 Skrivtid: 2 x 4 timmar, varav 4 timmar för del I Hjälpmedel: Alla hjälpmedel är tillåtna förutom kontakt med andra

Läs mer

Stöd till interkulturella projekt

Stöd till interkulturella projekt Handbok för Stöd till interkulturella projekt En praktisk guide för dig som vill söka eller redan har fått stödet Innehållsförteckning sida Vad är stödet till interkulturella projekt? 3 Vem kan söka stödet

Läs mer

PROTOKOLL 2013-03-05. Adelöv Framtidsgrupp. Datum 2013-03-05. Tid 19.00. Adelövs skola. Närvarande

PROTOKOLL 2013-03-05. Adelöv Framtidsgrupp. Datum 2013-03-05. Tid 19.00. Adelövs skola. Närvarande PROTOKOLL 2013-03-05 Adelöv Framtidsgrupp Datum 2013-03-05 Tid 19.00 Plats Närvarande Adjungerad Adelövs skola Ingemar Karlsson Kjell Persson Uno Ljungberg Eva Engström Kristina Karlsson Gunilla Jansson

Läs mer

Forum. Fullersta Fastighets. Jubiléumsnummer. Kallelse till årsmötet. FFF 90 år. www.fff-fullersta.com

Forum. Fullersta Fastighets. Jubiléumsnummer. Kallelse till årsmötet. FFF 90 år. www.fff-fullersta.com Forum Fullersta Fastighets Medlemsinformation från Fullersta Fastighetsägareförening Mars/April 20091 Jubiléumsnummer FFF 90 år. Kallelse till årsmötet. www.fff-fullersta.com Årsmöte i Folkets Hus torsdagen

Läs mer

MEDLEMSBLAD FÖR DRÖMGRUPPSFORUM Nr 1/2013

MEDLEMSBLAD FÖR DRÖMGRUPPSFORUM Nr 1/2013 MEDLEMSBLAD FÖR DRÖMGRUPPSFORUM Nr 1/2013 KALENDER Sommarveckan Drömgrupp och Drömgruppsledarträning Veckan efter midsommar 24-28 juni juni 2013 Billströmska folkhögskolan på Tjörn i Bohuslän 0304 67 65

Läs mer

- Framgång för Torsdagsaktionen - Äntligen är Facebook mer tillgängligt - Dags för ordförandemöte på Almåsa

- Framgång för Torsdagsaktionen - Äntligen är Facebook mer tillgängligt - Dags för ordförandemöte på Almåsa Förbundet Sveriges Dövblinda Årgång 37 Februari 2014 Nr 1 FSDB:s förbundsordförande Pontus Degsell i Torsdagsaktionen - Framgång för Torsdagsaktionen - Äntligen är Facebook mer tillgängligt - Dags för

Läs mer

FÖRDELAR- DOSAN. Lars-Olof Johansson vann Finlandsresan. läs reseberättelsen på sista sidan

FÖRDELAR- DOSAN. Lars-Olof Johansson vann Finlandsresan. läs reseberättelsen på sista sidan FÖRDELAR- DOSAN Nr 98 december 2012 - februari 2013 Pris icke medlem 25 kr Medlemstidning för Hallands Fordonsveteraner Lars-Olof Johansson vann Finlandsresan läs reseberättelsen på sista sidan FÖRDELAR-

Läs mer

ATT BILDA EN FÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening

ATT BILDA EN FÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening ATT BILDA EN FÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening Vad är en ideell förening? En förening kan bildas av ett antal personer med ett gemensamt intresse där de enskilda personerna

Läs mer

KFUK-KFUMs scoutförbund

KFUK-KFUMs scoutförbund Protokoll Sammanträde Antal sidor Scoutstyrelsen, 26-27 oktober 2013 9 Sammanträdesplats Antal bilagor Veberöd 11 Närvarande med rösträtt Hanna Nilsson Henric Axeheim Carin Stegen Sandra Dauksz Ulf Klingnäs

Läs mer

Kallelse till årsmöte 2014 för föreningen: Teater Thea Söndagen 16 mars klockan 18.00 i sal 6 (ingång N. Skolgatan 10 B) $! %!# &'''( #)*+,!

Kallelse till årsmöte 2014 för föreningen: Teater Thea Söndagen 16 mars klockan 18.00 i sal 6 (ingång N. Skolgatan 10 B) $! %!# &'''( #)*+,! Kallelse till årsmöte 2014 för föreningen: Teater Thea Söndagen 16 mars klockan 18.00 i sal 6 (ingång N. Skolgatan 10 B)!" ## $! %!# &'''( #)*+,!#)*+,# )*+,! #)*+$ #! Dagordning för årsmötet + & ##)*+$(

Läs mer

Dagordning FM2 / 2014

Dagordning FM2 / 2014 DAGORDNING FM2 / 2014 Lund, 5 mars 2014 Johan Förberg, Talman EXPEdition tel: 046 540 89 20 Fax: 046 14 03 14 Mail: expen@tlth.se Web: www.tlth.se Öppettider: Läsdagar 11.00 14.15 Besöksadress: John Ericssons

Läs mer