Nu säljer vi Miljö-el

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nu säljer vi Miljö-el"

Transkript

1 Lyngby Gård och m3 biogödsel KUNDTIDNING FRÅN C4 ENERGI NR 1 MAJ 2015 Nu säljer vi Miljö-el Fjärrvärme & Fjärrkyla växer

2 INNEHÅLL Öppet måndag fredag C4 Energi Kundservice Vi strävar efter att vara tillgängliga och snabba, säger Jessica som är ansvarig för Kundservice. Våra kunder är välkomna hit och träffa oss personligen eller att ringa på Det går också bra att maila oss på eller kontakta oss via formuläret som finns på vår hemsida. Alla frågor är välkomna stort som smått. Ringer du efter telefontid ger en telefonsvarare instruktioner vart du kan vända dig vid akuta ärenden. C4 ENERGI AB C4 Energikoncernen erbjuder El, Fjärrvärme, Fjärrkyla, Fibernät, Biogas, certifierad biogödsel och vi sköter eldistributionen i Åhus och Kristianstad. Vi producerar också grön el på Allöverket. Våra ledord är trygghet, miljö, hög servicenivå och konkurrenskraftiga priser vilket är viktiga delar i en utveckling av ett attraktivt och uthålligt samhälle Kundservice & Innehåll Det händer mycket på C4 Energi Fjärrvärme & Fjärrkyla växer Fjärrvärme ger trygghet Så minskar KLF koldioxidutsläppen Lyngby Gård och m 3 biogödsel Finns du inte på kartan? Ambassadören i Degeberga Provkörning av Solbil C4 Spegeln Utgivare: C4 Energi AB Layout & Produktion: QUID Reklambyrå Tryck: Bohlins Grafiska Upplaga: exemplar

3 Sesam Arkitektkontor AB i Kristianstad var bland de första att teckna elavtal med C4 Energi. Just nu byter vi lokaler och då provar vi att gå över till en trygg lokal elleverantör, säger Mats Svenson på Sesam. Vi ser en fördel dels i närheten dels i att få så många tjänster som möjligt samlade hos en leverantör. Göran Thessén VD på C4 Energi önskar här lycka till i de nya lokalerna vid Lilla Torg och passar samtidigt på att överlämna en veckas fri test av Solbilspoolen. VD har ordet Nu säljer vi el Som du kanske vet beslöt kommunfullmäktige den 17/3 att tillstyrka C4 Energis styrelse och lednings önskemål om att få börja sälja el igen. Från och med april 2015 erbjuder C4 Energi således marknaden konkurrenskraftiga elavtal där alla avtal inkluderar förnyelsebar el. Vi kan till och med erbjuda lokalt producerad förnyelsebar och ursprungsgaranterad el från Allöverket som till 100 % produceras med förnyelsebara bränslen som köps in i vårt närområde. Självklart tar vi successivt nu också över elleveranser till C4 Energikoncernens egna behov inom alla våra verksamhetsområden, totalt ca 20 miljoner kwh/år. Därmed behåller vi vinstmarginalen på köpt el inom C4 Energi istället för som tidigare då den hamnade hos våra dåvarande externa elleverantörer. Glädjande kan jag idag konstatera, trots att vi ännu inte mer aktivt börjat marknadsföra vår elförsäljning, att vi redan efter en månad har ca 200 aktiva externa kunder som köper el från C4 Energi. Vårt fokus just nu är att kvalitetssäkra våra interna rutiner kring elhandeln. Efter semestrarna kommer vi mer påtagligt att börja marknadsföra våra elavtal inom Kristianstads kommun, men vi säger givetvis inte nej till kunder utanför kommunen heller. C4 Energi kommer fortsatt att ha miljön och kundens intresse i fokus. Bl.a. kommer kunder som av något skäl inte gör ett aktivt val av elleverantör och avtalsform, som normalt då hamnar i så kallade anvisningsavtal, hos C4 Energi få ett av marknadens absolut lägsta anvisningspris. Vi skrotar skyhöga marginalpåslag och sätter endast ett lågt påslag på börsens rörliga spotpriser. Jag anar att vår omfattande storsatsning Finns du på kartan inte gått obemärkt förbi. En mycket viktig framtidssatsning för kommunens utveckling. Vi kommer att öka anslutningstakten under 2015 till minst 3000 nyanslutningar för att åren ansluta ca kunder/år. Med denna satsning hoppas vi nå målet att minst 95 % av fastigheterna i kommunen skall kunna erbjudas fiberanslutning. Kristianstads kommun har samtidigt tagit beslut om en digital agenda för att maximalt utnyttja fiberinfrastrukturens möjligheter, för att öka servicenivån till medborgare, företag och andra verksamheter. Exempelvis bedöms många nya utvecklingsmöjligheter finnas på sikt i skola och omsorg. C4 Energikoncernens olika verksamheter är alla viktiga för att skapa ett miljömässigt uthålligt samhälle. I biogasverksamheten hade vi 2014 all time high i vår biogasproduktion i Karpalund. Vi producerade 57 miljoner kwh, motsvarande ca 5,7 miljoner liter bensin eller diesel, där merparten går till fordonsbränsle. Samtidigt producerades ca ton biogödsel. Alla lokalbussar och en hel del regionala bussar går på biogas och bidrar därmed till ett omfattande kretsloppsarbete. I vår elnätverksamhet bidrar vi just nu till att KLF kan göra ytterligare en stor miljöinsats som du kan läsa mer om i detta nummer. Vi fortsätter att utveckla fjärrvärme och fjärrkyla som förutom att erbjuda en bekväm och konkurrenskraftig värme och kyla lösning till våra kunder också blir en viktig del i kommunens klimatarbete. Du som är kund hos C4 Energi är därmed i hög grad bidragande till att skapa mer miljönytta som också skapar nya arbetstillfällen i Kristianstads kommun. Jag önskar dig god läsning! Göran Thessén, VD C4 ENERGI - NR 2 - SIDA 3

4 C4 Energi AB välkomnar nya styrelsemedlemmar Vid sammanträdet i kommunfullmäktige den 13/1 valdes en ny styrelse för C4 Energi och dess dotterbolag. Styrelsen består från årsstämman den 23/4 av omvalda Bertil Troberg, Rune Simonsson och Veronica Löfquist samt nyvalda Östen Warnhag, Torbjörn Rosén, Niclas Nilsson och Benny Jönsson. Personalföreträdare: Fredrik Kroon och Jessica Persson, Ledarna Daniel Larsson och Lars Pettersson samt SEKO Ola Ovesson, Transport. Kommunfullmäktige har också valt Rune Simonsson som styrelsens ordförande och Torbjörn Rosén som vice ordförande för perioden. C4 Energi fortsätter att utvecklas Som ordförande är jag glad att ha fått fortsatt förtroende och jag vill speciellt välkomna de nya ledamöterna i styrelsearbetet, säger Rune Simonsson. C4 Energikoncernen står inför många utmaningar och styrelsen har en viktig roll i det fortsatta utvecklingsarbetet. Sedan april säljer C4 Energi också el, vilket vi bedömer som en viktig strategisk satsning som kommer att stärka C4 Energis utveckling och leda till en ännu bättre service till våra kunder. Under 2014 och 2015 har vi också startat upp en kraftfull utbyggnad av fiber i kommunen. Vi fortsätter också utvecklingen av Biogasverksamheten kommande år för att producera mer biogas som fordonsbränsle, ett viktigt steg i kommunens miljöarbete. Fortsatt utveckling av elnätet, fjärrvärme och fjärrkyla är andra viktiga delar i vår utveckling och kommunens miljöarbete. Rune Simonsson, styrelseordförande i C4 Energi AB Ny hemsida ger bättre service Under våren har C4 Energi publicerat en ny modern hemsida som gör det enklare att ta del av företagets olika erbjudanden. Här kan du enkelt hitta all information om våra sju olika produktområden. Logga in på dina egna sidor på ett enkelt sätt Här kan du se statistik över din el- och fjärrvärmeförbrukning. Användarnamn är ditt kundnummer och lösenord väljer du när du loggar in första gången. Du måste ha en registrerad e-post adress hos oss för att kunna logga in. Om du inte kan logga in är du välkommen att kontakta vår kundservice på c4energi.se för att registrera e-postadress eller ringa på om du har andra problem eller frågor. Har du kvar ditt gamla lösenord (finns på äldre fakturor gällande elnätet) kan du använda detta för att logga in men måste byta detta när du loggar in första gången. Du måste nu även registrera en e-postadress. C4 ENERGI - NR 2 - SIDA 4

5 Det är enkelt att köpa miljö-el från C4 Energi Gå in på vår hemsida och klicka på fliken El och fyll i formuläret du hittar där. Du kan också kontakta vår kundservice på eller maila för mer information. Nu kan du köpa prisvärd miljö-el av C4 Energi Sedan april erbjuder C4 Energi också elavtal. Alla våra avtalsformer inkluderar utan extra kostnad miljö-el. Vi erbjuder även ursprungsmärkt lokalt producerad el från Allöverket som till 100 % produceras med förnyelsebara bränslen, i huvudsak flis från lokala skogsavverkningsrestprodukter. Som elkund till C4 Energi har du möjlighet att bidra än mer till miljö- och klimatarbetet samtidigt som det skapar lokal sysselsättning. med förhållandevis liten organisation kommer vi att ha låga kostnader för t.ex. marknadsföring och administration jämfört med de marknadsaktörer som aktivt säljer el i hela landet. Vår lokala närvaro gör det dessutom lättare att ha en nära kontakt med våra kunder. För kunder inom C4 Energis elnätsområde innebär det också att vi samfakturerar så långt möjligt el, elnät och i förekommande fall fjärrvärme. C4 Energi är ett lokalt verkande energiföretag och dessutom ägd av Kristianstads kommun och lägger därför extra stor vikt på att bygga förtroendet gentemot våra kunder. Vi vill upplevas som det seriösa, kompetenta lokala alternativet. Elmarknaden upplevs ofta som svårförståelig, uppdelad i elnätsdistribution som är en monopolverksamhet och elhandel som är konkurrensutsatt och där kunden själv väljer elhandlare. C4 Energi vill värna våra kunders intressen och över tid hålla våra marginalpåslag på elbörspriserna så låga vi bara kan. C4 Energi riktar sig primärt till kunder i Kristianstads kommun, men vi säljer givetvis el till kunder som vill köpa av oss också utanför kommunen. Genom att vara en lokalt närvarande aktör Vi erbjuder inledningsvis tre avtalstyper: Helt rörligt elpris (som bl.a. används för kunder som inte gör aktivt val av elleverantör). Där kunden kan byta till annan leverantör inom 14 dagar. Rörligt elpris, med bindningstid 1, 2 eller 3 år. Vi hoppas därmed att överskådligheten för kundens energiförbrukning skall upplevas bättre och att vi minskar antalet fakturor som både sänker kostnaden och bidrar till miljönytta. C4 Energi kommer också att värna om de kunder som av olika skäl inte aktivt väljer elhandelsbolag, där de så kallade anvisnings- eller tillsvidareprisen istället hos C4 Energi är ett rent rörligt spotpris med lågt påslag och kommer därmed att vara bland Sveriges lägsta för denna kundgrupp. Ur C4 Energis perspektiv får vi samordningsvinster med våra övriga befintliga verksamheter, och skapar nya arbetstillfällen i kommunen, säger Göran Thessén. Den vinst som skapas i bolaget stannar också i kommunen. En version av ett fastprisavtal men smartare, under arbetsnamnet SmartEl, med bindningstid 1, 2, 3 år (Introduceras i höst 2015). För alla avtalsformer kan vi dessutom erbjuda kunderna öronmärkt lokalt producerad grön Allöverksel som då ytterligare stimulerar lokala miljöinitiativ. C4 ENERGI - NR 2 - SIDA 5

6 Fjärrvärme och fjärrkyla Christina Hallgren på C4 Energi Värme är projektledare för fjärrkylaprojektet En riktig win-win-situation baserad på vanligt kallvatten Ekonomiskt för kunderna, bra för miljön och utnyttjande av befintliga gratis resurser fjärrkyla är ett verkligt win-win-projekt för alla. Historien börjar med att de djupborrade brunnarna i centrala Kristianstad inte längre skulle användas för att ta dricksvatten från. Trots det måste det kontinuerligt pumpas upp vatten från borrhålen för att inte grundvattennivåni staden ska bli för hög. Ur detta kom idén att använda det kalla brunnsvattnet vid produktion av fjärrkyla. Fjärrkyla som kan ersätta kylaggregat som både drar ström, innehåller kylmedia och ger ljud ifrån sig en enkel och genialisk idé. Vi har nu levererat kyla till både Rådhus Skåne och Galleria Boulevard sedan vintern 2013 och nu arbetar vi vidare med att få in fler kunder, berättar Christina Hallgren på C4 Energi Värme som är projektledare för fjärrkylaprojektet. Just nu för vi diskussioner med flera av de större fastighetsägarna i centrala Kristianstad. Det är fantastiskt kul att vi kan genomföra detta projekt som har så mycket möjligheter och som ger så mycket vinster för alla. För närvarande har vi kapacitet att producera 3 MW kyla med befintlig utrustning och vi har gott om plats för att installera ytterligare produktionsutrustning när vi behöver mer kapacitet. Fördelar med fjärrkyla Fördelarna med fjärrkyla är i mångt och mycket samma som för fjärrvärme. Det är trygga driftsäkra system baserade på väl beprövad teknik. När väl investeringen i att lägga ledningar är gjord kommer systemet att fungera över mycket lång tid utan behov av större service eller reparationskostnader. Alternativet till fjärrkyla är traditionella kylmaskiner placerade inomhus och ofta med tillhörande kylmedelskylare placerade utomhus. Maskiner som förfular stadsbilden, som låter och som dessutom innehåller kylmedia som måste hanteras av fackmän för att inte komma ut i atmosfären. Det kalla vattnet från fjärrkylan växlas i en kundcentral mot fastighetens egna interna kylsystem som då ger kyla på sommaren. Tyst, säkert och komfortabelt. Hjärtat i systemet är en stor växlare I huset som ligger strax intill vattentornet finns all teknik. Hit kommer det kalla vattnet från brunnarna som i ett första steg kyler fjärrkylavattnet. I steg två används vattnet från borrorna till att kyla anläggningens två kylmaskiner. Hela 2000 m 3 vatten från grundvattenborrorna cirkulerar genom systemet per dygn. I andra sidan av växlaren cirkulerar vattnet som går ut till fjärrkylakunderna i staden. Successiv utbyggnad i kommunen Just nu fokuserar vi mest på centrala Kristianstad, berättar Christina men vi har också pågående projekt för andra områden. I centrala Kristianstad finns många butiker och kontor och det finns ett intresse av att ersätta äldre kylmaskiner mot den modernare fjärrkylan. Fördelar med vattenburen fjärrkyla Energieffektivt och resurssnålt Miljövänligt Inget buller från kompressorer eller värmepumpar Behaglig, tyst vattenburen kyla Ingen risk för utsläpp av köldmedel Bekymmersfritt och lång livslängd C4 ENERGI - NR 2 - SIDA 6

7 Så fungerar fjärrvärme Fjärrvärmen produceras till största del med biobränsle, flis från grenar och toppar som blir över vid skogsavverkning. Genom eldningen värms vatten upp, vattnet leds sedan i ett rörsystem från Allöverket fram till din värmeväxlare. Växlaren överför värmen till vattnet i dina element och ger varmvatten till dina kranar. Det avkylda vattnet som värmt ditt hus går sedan tillbaka till oss för att värmas upp på nytt. Så fungerar fjärrkyla Fjärrkyla bygger på samma smarta idé som fjärrvärmen. Att det är bättre att ha en stor kylanläggning istället för många små. Dessutom är det vårt grundvatten som används här i Kristianstad, vatten som ändå måste pumpas upp för att vi inte ska få översvämning i centrala delarna av staden. Idag kyler vi både Galleria Boulevard och Rådhuset med fjärrkyla. Absolut Company sparar 25 % energi med fjärrvärme The Absolut Company i Åhus som är ett av kommunens största företag har gått från uppvärmning med fossilt bränsle till fjärrvärme och därmed minskat sin energiförbrukning från cirka fyra till cirka tre miljoner kilowattimmar. The Absolut Company har i Åhus tre stora anläggningar, fabriken i centrala Åhus, hamnlagret och Satelliten. Sammanlagt är det cirka kvadratmeter som ska värmas. I hela företaget har vi starkt fokus på energibesparingar och miljöhänsyn, säger Mats Hermansson som är fastighetsansvarig i Åhus. Vi producerar drygt 100 miljoner liter vodka per år som sedan skeppas ut över världen. Innan gick det åt 0,04 kwh/liter producerad vodka för uppvärmning av lokaler och för varmvatten. Nu har vi fått ner det till cirka 0,03 kwh per liter vodka. Det är naturligtvis viktigt med den stora besparingen men för oss som ansvarar för fastigheter och värmesystem är det otroligt skönt med den stora trygghet som ligger i fjärrväme, säger Kjell-Åke Sponn som tillsammans med Fredrik Bohman och Mats Hermansson är ansvariga för fastigheter och fastighetssystem. Innan var det inte ovanligt att vi fick rycka ut på julhelger och kalla nätter. Pannor och värmepumpar lägger ju alltid av när det är som kallast. Sedan vi införde fjärrvärme har det inte varit några problem. Värme som ger kyla I Satelliten finns också ett speciellt sätt att använda fjärrvärmen där den utnyttjas för att skapa kyla på sommaren. Det kan låta lite konstigt, säger Fredrik men det fungerar på samma sätt som i ett kylskåp där man tillför energi i form av el eller värme för att få kyla. Det blir billigare än att installera kylaggregat och vi slipper miljöfarliga köldmedia och allt ljud från fläktar. Dessutom blir det ett mycket tryggare och stabilare system som knappt kräver underhåll. Ett väl fungerande samarbete Inkoppling och anslutningar har vi löst på ett smidigt sätt tillsammans med C4 Energis personal, berättar Mats. Hjärtat i anläggningen är två värmeväxlare som står i panncentralen. Var och en inte mycket större än en tvättmaskin så vår befintliga panncentral räckte gott till. Principerna är precis desamma som i en vanlig villa det är bara lite grövre rör och större värmeväxlare här, avslutar Mats The Absolut Company i Åhus har valt fjärrvärme C4 ENERGI - NR 2 - SIDA 7

8 Fjärrvärme och Fjärrkyla Vi har jour dygnet runt och året runt för att ge kunderna bästa service Trygghet & service inom en timme Det har blivit mycket uppskattat av våra villakunder att kunna få trygghetsavtal till en mycket låg månadskostnad, berättar Lars Welander. Det är ju inte ofta det händer något med fjärrvärmeanläggningarna men självklart kan det bli fel även på de säkraste system. Det som kan krångla är cirkulationspump, elektronik och givare. Mer delar som kan gå sönder finns inte. Vi är några personer på Affärsområde Värme som turas om att ha jour dygnet runt, året runt. Normalt är vi på plats efter 30 till 60 minuter och kan åtgärda problemet innan huset hunnit bli kallt. Saltfiltret ingår inte i trygghetsavtalet eller problem orsakade av att saltfiltret inte fylls på med salt. Är du intresserad av trygghetsavtal ring: Carola Mattisson Gratis SMS-tjänst ger information om driftstörningar Allt fler fjärrvärmekunder ansluter sig till SMS-tjänsten, som informerar om eventuella driftstörningar och planerat underhållsarbete som påverkar fjärrvärmeleveranserna. Det är ett suveränt sätt att snabbt nå ut med viktig information till våra kunder. Därför är vi angelägna om att så många som möjligt ansluter sig, säger Ola Sandberg. Varje hushåll kan ansluta ett mobilnummer. Vi har delat in vårt fjärrvärmenät i tio geografiska områden. På så vis når vi ut med aktuell information enbart till de berörda kunderna. Är du intresserad av SMS-tjänsten finns mer information på under fliken fjärrvärme eller ring till oss på tel Trygghet för fastighetsägare Äger du en flerbostadsfastighet eller lokal som är ansluten till fjärrvärme kan vi erbjuda ett prisvärt serviceavtal som ger bekvämlighet och trygghet. Du kan välja mellan tre olika paket: 1. Kontroll och driftoptimering vid ett tillfälle under tiden 1/4 30/9 och vid tre tillfällen under tiden 1/10 31/3. 2. Inspektion och driftoptimering en gång varannan vecka samt kontroll och påfyllning av avhärdningsfilter. Jour dygnet runt alla dagar. 3. Inspektion och driftoptimering en gång varje vecka samt kontroll och påfyllning av avhärdningsfilter. Jour dygnet runt alla dagar. Avtalen kan kompletteras med en trygghetsgaranti då ingår att vi byter ut rörliga delar som ventiler, pumpar och reglerutrustning utan extra kostnad. Både arbete och material ingår i trygghetsgarantin. Är du intresserad av serviceavtal och trygghetsgaranti ring: Claes Göransson C4 ENERGI - NR 2 - SIDA 8

9 Fjärrvärme det tryggaste och miljövänligaste sättet att värma ditt hus Miljövänligt Bekvämt Ekonomiskt Långsiktigt Obegränsat med varmvatten Tryggt Tyst Med fjärrvärme behöver du inte oroa dig för köldknäppar, elprisvariationer eller trasiga värmepumpar. Dessutom kan du glädja dig åt att din värme och ditt varmvatten produceras på det mest miljövänliga sätt - vi använder mer än 99,5 % biobränsle. I ditt pannrum sätter vi upp en liten diskret och ljudlös värmeväxlare på väggen. Kontakta oss för ett pris vi erbjuder färdiga paket. Du kanske bor intill en varm källa I flera områden finns fjärrvärme redan nergrävt i gatorna. Det innebär att om du bor du i ett sådant område har du möjlighet att ansluta dig och få tillgång till trygg och tyst värme till ett bra pris. Börja med att ringa oss Carola Mattisson Per-Göran Andersson Vi svarar på dina frågor och vi kommer hem till dig för att på plats diskutera förutsättningarna hur vi enklast och smidigast kan göra en anslutning samt var värmeväxlaren kan placeras. Det finns tre olika paket att välja Hyra Du betalar en fast månadsavgift och ett pris per kilowattimme. Ingen egen investering behövs allt ingår i månadsavgiften. Köp Du köper anläggningen och betalar en lägre månadskostnad plus en avgift per kilowattimme. Merköp Du gör en större investering, får den lägre månadsavgiften och dessutom ett lägre pris per kilowattimme. På hittar du aktuella priser för anslutning Oberoende av vilket paket du väljer ingår: Anslutningsavgift Grävning samt fjärrvärmerör från tomtgräns in i ditt pannrum. Håltagning Fjärrvärmeväxlare inklusive installation Avhärdningsfilter Återfyllning och återställning av mark 9

10 Elnät El är miljövänlig energi Så minskar KLF koldioxidutsläppen med 500 ton KLF som står för Kristianstadsortens Lagerhusförening är ett av kommunens större företag med en omsättning på cirka 650 miljoner. KLF ägs av 650 medlemmar, i huvudsak lantbrukare i Skåne och Blekinge. Till KLF levererade ägarna och andra lantbrukare det senaste året in ca ton spannmål för torkning, lagring och förädling i företagets tre anläggningar. Dessa finns i Karpalund, Rödaled och i Åhus hamn. KLF tar emot spannmål som torkas, lagras och förädlas i de tre anläggningarna. I Karpalund är det framför allt vete till Absolut samt foderspannmål som tas emot. I Rödaled är det mest brödspannmål som tas emot och säljs vidare till kvarnar samt dessutom lagring och försäljning av handelsgödsel, utsäde och växtskyddsprodukter. I Åhus är det mycket maltkorn samt vete och råg, som via hamnen skeppas ut till mälterier för användning till ölproduktion eller till kvarnar i Sverige och Europa. Torkning kräver mycket energi Augusti och september är en intensiv period då huvudparten av årets skörd levereras till KLF. När spannmålet kommer in måste det omgående torkas för att kunna lagras. Tidigare har det i både Rödaled och i Åhus använts oljepannor för att ge värme till torkanläggningen. Under 2013 konverterades Rödaled till elpannor och under våren 2015 får Åhusanläggningen ett motsvarande system med elpannor. Det finns flera anledningar till att vi valde elpannor, berättar Jörgen Lindell som är platschef i Åhus. Vi vände och vred på alla tänkbara lösningar för att slutligen landa på el. Driftsäkerhet är ett mycket viktigt krav för oss. Men också miljöaspekter och kostnader naturligtvis. KLF köper sedan cirka 10 år tillbaka endast 100 % förnybar el-energi. Det kan låta lite konstigt att gå över till elpannor i tider då många vanliga villor går från el och olja till Fjärrvärme, berättar Hans Jönsson från C4 Energi Elnät. Men den el som kommer att användas för Jörgen Lindell och Hans Jönsson framför KLFs silo i Åhus torkning under den intensiva skördeperioden sammanfaller med att elförbrukningen i landet är låg och likaså priset. Det innebär också att det är el som är tillverkad på ett ur koldioxidsynpunkt bra sätt bland annat med vattenkraft, kärnkraft och vindkraft som inte ger någon koldioxidbelastning alls. Ett alternativ vi tittade på var pellets eller flis men det föll bland annat på att det hade inneburit mycket transporter genom Åhus. Dessutom under den tiden som vi redan har mycket lastbilar som levererar spannmål, berättar Jörgen. Fjärrvärme är inte ett alternativ när så stora effekter krävs under en kortare period. Väl fungerande samarbeten Projektet har involverat flera företag i kommunen. C4 Energi har förlagt en högspänningskabel från ställverket vid Sånnaskolan och ner längs Järnvägsgatan hela vägen ut till KLFs anläggning i hamnen. Själva pannorna kommer från Värmebaronen i Österslöv och installationen har gjorts av Rörtjänst i Fjälkinge samt elinstallationer av Everöds Elbyrå. C4 ENERGI - NR 2 - SIDA 10

11 Vi strävar efter att i görligaste mån använda lokala leverantörer, säger Jörgen. Det underlättar kontakterna, minskar transporterna och är på så sätt bra både för oss, kommunen och för miljön. Vi på C4 Energi är glada för att KLF valde detta alternativet, säger Hans. Det visar att el är ett rent, tillförlitligt, effektivt och tryggt energislag. Teknik och siffror för Åhusanläggningen Tillförd el: Från ställverket i Åhus kommer el med volt in till KLF. Där finns tre transformatorer som tar ner spänningen till 690 volt innan den går in till elpannorna. Ledningen som grävs ner genom Åhus är 1500 meter lång. Kapacitet: Beräknat behov är 7 MW men redan nu är det förberett för större behov då en panncentral till kommer att konverteras inom några år. 7 MW motsvarar cirka 700 eluppvärmda normalvillors årsbehov av el. Ersätter: De tidigare oljepannorna krävde under ett normalår ungefär 250 m 3 olja vilket nu minskas med ca 170 m 3 i steg ett och ytterligare mer när nästa steg tas. Totalt nio elpannor installeras i torkningsanläggningen. Miljöeffekter Projektet har många för miljön positiva effekter. Dels minskas koldioxidutsläppen från företagets verksamhet med över 1000 ton, om bägge anläggningarna räknas in, och dels försvinner biltransporterna av olja helt. Projektet i Rödaled 2013 uppmärksammades och ledde till att KLF fick Kristianstads kommuns Miljöpris 2013 Ska du göra markarbeten kolla innan du gräver Post- och telestyrelsen (PTS) driver satsningen Ledningskollen.se. Syftet med den kostnadsfria webbtjänsten är att minska antalet grävskador och förenkla samordning, planering och utförande av bygg- och anläggningsprojekt. Tjänsten finansieras med offentliga medel. Det är gratis att såväl ställa frågor som att registrera sig som ledningsägare på Ledningskollen.se. Det finns mycket ledningar och kablar under marken. Så fort du själv, eller via en entreprenör du anlitar, gräver i marken finns risken att skada ett rör eller en kabel. Något som kan orsaka stora skador och stora kostnader. Med den kostnadsfria tjänsten Ledningskollen är det enkelt att undvika problem med skadade ledningar. Självfallet finns alla C4 Energis kablar och rör för el, fjärrvärme, fjärrkyla och fiber med i Ledningskollen. Många användningsområden Ledningskollen kan hjälpa till med flera saker. Det vanligaste är att någon ska utföra eller låta utföra ett arbete i mark och vill ha ledningsanvisning från berörda ledningsägare. Men tjänsten kan också användas för samordning av markarbeten eller informationsutbyte vid planering av framtida projekt. Risk för skadestånd Att gräva på en plats utan att först göra en förfrågan via Ledningskollen till eventuella ledningsägare innebär en stor risk. Den som gräver av en ledning kan bli skadeståndsskyldig. Enkelt att få besked om ledningar Att ställa en fråga är enkelt. Först registrerar du dig som användare i Ledningskollen, du loggar sedan in och skapar en fråga genom att mata in nödvändig information. Informationen skickas till ledningsägare anslutna till Ledningskollen med infrastruktur i närheten av området frågan gäller. Sedan svarar de om de har ledningar på platsen där du ska gräva Hans Jönsson visar kabeln som löper genom centrala Åhus. C4 ENERGI - NR 2 - SIDA 11

12 Biogödsel får grödorna att växa Ingvar och Maria utanför det nyrenoverade bränneriet Lyngby Gård ett snabbt växande företag Nyfikenhet, entreprenörsanda och förmåga att se möjligheter har gjort att Ingvar och Maria på Lyngby Gård utanför Everöd på 15 år utvecklat gården från 20 till 500 hektar. Tillsammans med sonen som har granngården är de samlade arealerna nu 700 hektar. Lyngby Gård består av flera vackra byggnader samlade runt en stor gårdsplan. Kärnverksamheten är traditionell växtodling av grödor som spannmål, potatis för chips och för stärkelse samt morötter. Utöver odlingarna finns det ett grisstall som är utarrenderat och det senaste bland verksamheterna är ett vackert helrenoverat bränneri där det erbjuds utrymme för konferenser, fester och bröllop. Vårt företag har alltid varit i tillväxt, berättar Ingvar. Vi är bägge roade av att utveckla saker och av att ta vara på möjligheter. De pengar som skapats har vi alltid fört tillbaka till företaget och, så att säga grävt ner, i olika projekt. Ett exempel är just att vi såg möjligheten att leverera gödsel från grisstallet för att få tillbaka fin biogödsel. Vi har investerat 100 miljoner kronor på Lyngby Gård de senaste tio åren och är egentligen ett riktigt diversebolag. Vi odlar grödor, har byggt ett vindkraftverk, äger och hyr ut fastigheter i Sälen och Skåne och nu har vi just byggt om bränneriet på gården till konferensanläggning. Biogödsel ger ökade skördar Redan för cirka tio år sedan började biogödsel användas på gården. Nu används cirka m 3 biogödsel per år. Vi har lätta jordar och driver en intensiv odling, berättar Maria som är lantmästare. Då behövs det vatten och gödning för att det ska bli bra skördar. Biogödsel är en mycket bra form av gödsel som har många fördelar men den har också en nackdel alla vill ha den samtidigt. I Sverige finns det en lag som säger att först den 1:a mars är det tillåtet att gödsla, fyller Ingvar i. Och det sammanfaller i regel med att växtperioden infaller varför alla vill ha stora mängder gödsel samtidigt. Självfallet kan inte C4 Energi Biogas lagra hur stora volymer som helst så lösningen för oss blev att bygga tre stora brunnar mitt ute på åkrarna. Här kan biogödseln lagras upp under hela året för att när det blir dags spridas på åkrarna runt omkring. C4 ENERGI - NR 2 - SIDA 12

13 Lyngby Gård Ägare: Ingvar och Maria Svensson Areal: Cirka 500 hektar Verksamheter: odling, fastigheter, vindkraft, utarrenderad slaktgrisproduktion och konferensverksamhet Ingvar visar de tre brunnarna som tillsammans rymmer m 3 biogödsel Mellan C4 Energi Biogas och Lyngby gård gjordes ett avtal som innebär att C4 Energi hyr brunnarna som tillsammans rymmer 7700 m 3 biogödsel. De fylls på succesivt under hela vintern allt eftersom C4 Energi Biogas producerar biogödsel. Lyngby Gård betalar sedan för biogödseln till C4 Energi när den används. Det fungerar mycket bra, säger Ingvar. Vi sparar in mycket körningar då brunnnarna är strategiskt placerade mitt på våra marker. Det är en lösning som är bra för alla parter. Nu funderar vi på om vi ska bygga en brunn till. Miljövänlig gödsel Växter behöver gödsel och vatten men samtidigt är det viktigt att inte sprida gödsel som lakas ut i vattendrag och diken. Dels är det inte bra för miljön och dels är det inte ekonomiskt. Biogödseln är bra på flera sätt, berättar Ingvar. Vi räknar mycket noga med doseringen så att exakt rätt mängd gödsel sprids på exakt rätt tid. Med biogödsel är det enklare att styra så att växtnäringen går precis dit den ska till växterna och ingen annanstans. Den luktar dessutom nästan ingenting vilket både vi själva och våra grannar uppskattar. Det är bra kvalitet på gödseln vi får och kontakterna med C4 Energi Biogas fungerar smidigt. Jag uppskattar speciellt att vår kontaktman, Bengt Stuhre, själv har en bakgrund inom lantbruk och förstår hur vår verklighet ser ut. Öppen gård Ingvar och Maria har alltid välkomnat besökare till gården. Nu arbetar de allt mer med begreppet Öppen gård. Det är bland annat i det sammanhanget det gamla bränneriet med anor från tidiga 1800-talet kommer in i bilden. Här ser de fram emot att arrangera utbildningar, bröllop, konferenser och fester som ger liv och glädje på gården. Det ligger i vår historia att Lyngby är en öppen och välkomnande gård. Vi vill att skolbarn och alla som är intresserade ska få möjlighet att besöka och lära sig hur det fungerar på en gård. I konceptet med konferensverksamheten kommer vi att erbjuda olika lantbruksaktiviteter på ett underhållande sätt. Det verkar ligga rätt i tiden nu då vartenda TV-program handlar om bönder och lantbruk, avslutar Maria C4 ENERGI - NR 2 - SIDA 13

14 Fiber2020 BORGSVÄGEN Finns du inte på kartan alla vill vara med Finns du inte på kartan kampanjen som överträffar alla förväntningar. Intresset hos Kristianstads medborgare för att få Fiber är stort. Strax innan jul drogs kampanjen för Fiber2020 under temat Finns du inte på kartan igång med bussreklam och hållplatsskyltar. Bakgrunden är att det i kommunen finns ett långsiktigt mål att år 2020 ska 95 % av alla kommuninvånare ha möjlighet att få fiberanslutning. Det innebär att cirka 3000 nya anslutningar ska göras fram till Intresset var större än vi vågat hoppas på säger Jan Larsson som är ansvarig för Affärsområde Fibernät på C4 Energi. Vi fick direkt efter det kampanjen dragits igång in intresseanmälningar per dag. Det är uppenbart att det finns en stor efterfrågan på fiber. Alla vill vara först. Vi bygger först där intresset är störst Det är viktigt att få in intresseanmälningar för att vi ska kunna utnyttja resurserna optimalt. Om många i ett område beställer fiberanslutning samtidigt så kan vi snabbare få lönsamhet i utbyggnaden och den kan komma igång tidigare i det området. Engagemanget ute i villaområden och i bostadsrättsföreningar är stort, berättar Jonas Dahlqvist försäljningsansvarig. Vi har fått flera, vad vi kallar ambassadörer, som tagit på sig uppdraget att informera och inspirera sina grannar till att gå in på Fiberkartan och anmäla intresse. Vi har också hört talas om flera egna initiativ där boende i ett område samlats för att diskutera hur man ska göra för att få alla grannar att anmäla intresse. Lika stort som när vi fick vatten och el Fibernätets utbredning kan liknas vid när el och vatten blev en självklarhet under 1900-talets början och mitt. I båda fallen handlar det om stora infrastruktursatsningar som kräver stora investeringar. Långsiktigheten är också jämförbar. Fiber ger möjlighet till dataöverföringar med ljusets hastighet så det är ingen risk att någon annan teknik kan göra fibernätet gammaldags. Fiber, el, vatten och avlopp behöver alla idag och i framtiden. SÖLVESBORGSVÄGEN C4 ENERGI - NR 2 - SIDA 14 Den stora utbyggnaden har börjat Nu har tjänsten C4 Energi Fiberkarta publicerats. Via den kan du se exakt antal intressenter, antal anslutna och antal beställningar i ditt bostadsområde. Samverka med dina grannar för att skapa intresse i ditt område - tillsammans har ni möjlighet att påverka prioriteringarna i utbyggnaden. Läs mer på:

15 Fabian, Magnus och Hanna Andersson vill ha fiber och jobbar för att få det Ambassadören som vill ha fiber Det började strax efter nyår, berättar Magnus. Min svåger drog i gång en Facebook-grupp med namnet Vi som vill ha fiber till Degeberga. Samtidigt såg jag kampanjen om Fiberkartan där alla som vill ha fiber uppmanas att anmäla sitt intresse. Jag tog då kontakt med Bobby Bengtsson på C4 Energi och frågade vad de kunde göra för oss i Degeberga. Det slutade med att han frågade om jag ville bli kontaktperson Ambassadör för C4 Energi Fiber i Degeberga. Och jag tackade ja till det när jag förstod att vi måste hjälpas åt för att komma framåt i fiberfrågan. Familjen som bor i Saxamöllan i Degeberga består av Magnus, hustru Hanna och sonen Fabian. Den nuvarande internetlösningen är ADSL som går lite knackigt. ENGELSKA V. Behovet ökar verkligen snabbt, säger Hanna. Utan att man riktigt märker det kommer det till nya tjänster och produkter som kräver snabbt och stabilt nät. Vår son Fabian, som är 11 år, har till exempel startat en egen YouTube-kanal där han NILS JENSENS VÄG SÖLVESBORGSVÄGEN lägger upp filmer som han producerar. Då krävs det bra lina upp inte bara ner. Och snart kommer både utbildning och sjukvård till stor del att ske via nätet då blir det helt nödvändigt med fiber. Magnus har tillsammans med C4 Energi kallat till två informationsmöten, spridit information via den lokala webbplatsen degeberga.nu och via lokalbladet Degeberga Byablad. Det är roligt att lägga lite tid på att engagera andra i byn, säger Magnus. Intresset är stort och alla uppskattar att det finns någon här i byn som engagerar sig och som kan föra vår talan. På de bägge informationsmötena i församlingshemmet kom det 90 personer första gången och 80 andra gången. Det var fullsatt i församlingshemmet. Efter de mötena har intresseanmälningarna ökat markant. Just nu tror jag vi ligger på 40 % intresse och 12 % beställningar. Vårt mål är att grävningarna ska komma igång i höst. NEJLIKEV. OTTO LINDOWS VÄG Samarbetet med Bobby och andra på C4 Energi fungerar bra, berättar Magnus, och vi känner att vi får den information och det stöd vi behöver. Vi har också fått förståelse för att processen kräver att vi hjälps åt. Bobby har hjälpt oss både med att arrangera informationsmöten och med blanketter och formalia. Vi i byn som vill ha fiber har framför allt arbetat med att sprida kunskap och med att få folk att anmäla sig på Fiberkartan, avslutar Magnus. BACKNEJLIKEG. Vi söker fler Ambassadörer över hela kommunen. Bobby Bengtsson som ansvarar för landsortsutveckling är tacksam för det lokala arbete som läggs ner på många håll i kommunen. Han ser gärna att fler blir Ambassadörer och hjälper till att informera grannar och kringboende. Kontakta Bobby via C4 Energis kundtjänst ÅKERNEJLIKEG. SÖLVESBORGSVÄGEN PRAKTNEJLIKEGATAN BORSTNEJLIKEGATAN ANSLUTEN INTRESSE CARLS CARLS VÄG VÄG MIL ENGELSKA V. HUGOS VÄG OTTO LINDOWS VÄG BORSTNEJLIKEG. PRAKTNEJLIKEGATAN BESTÄLLNING PRAKTNEJLIKEG. 15 ARSLUNDSV

16 KUNDTIDNING FRÅN C4 ENERGI AVSÄNDARE & RETURADRESS: BOHLINS GRAFISKA, BOX 616, KRISTIANSTAD Jörgen Brådenmark från Miljö- och Hälsoskyddskontoret provkör en Solbil. Läs om solbilspoolen på moveabout.se Snabbladda din elbil vid Solbilspoolen Med snabbladdaren kan du ladda din elbil på minuter från helt tomt batteri. C4 Energi bjuder tills vidare på strömmen för de som väljer att ladda sin elbil här. Miljö- och Hälsoskyddskontoret har tecknat avtal med Solbilspoolen för att bidra till en bättre miljö i Kristianstad. Som den förvaltning vi är med ansvar för miljö och hälsa känns det naturligt att vi gör allt vi kan för att leva som vi lär, säger Jörgen Brådenmark som är en av drygt 20 medarbetare på förvaltningen. Kristianstads kommun har högt ställda miljöambitioner och använder mest biogasbilar som körs på gas från biogasanläggningen i Karpalund. Dessa har sedan flera år använts av de kommunala förvaltningarna. Nu finns dessutom möjligheten att köra på ren solenergi. Bägge alternativen är bra för miljön och det ligger i vårt uppdrag att vara insatta i de möjligheter som finns, säger Jörgen. Erfarenheterna hittills är mycket goda och alla de som testat bilarna är imponerade av hur tysta, kvicka och bekväma de är. Räckvidden som är cirka 20 mil är tillräcklig för nästan alla våra behov. Väcker uppmärksamhet hos allmänheten Det är roligt att komma ut till privatpersoner eller företag med en Solbil, berättar Jörgen. Det väcker alltid uppmärksamhet och folk kommer fram och vill veta mer och titta på bilen. Det gör att vi blir ambassadörer för ett miljövänligt alternativ vilket känns bra och definitivt är något som ingår i förvaltningens uppdrag. En härlig bil att köra Alla som provkör en Solbil blir överraskad av bilens egenskaper. Kommentarer som vad rymlig den är, vad snabb den är, vad tyst och skönt den går är vanliga. Jag kan bara instämma, säger Jörgen. Det var fantastiskt trevligt att köra bilen som ljudlöst sticker iväg utan att släppa ut ett enda gram koldioxid.

Attention! Nr 2 2013. Lika ren efter 20.000 mil. Välkommen in på www.atteviks.se. Och glöm inte gilla oss på Facebook. Läs mer på sid 18-19

Attention! Nr 2 2013. Lika ren efter 20.000 mil. Välkommen in på www.atteviks.se. Och glöm inte gilla oss på Facebook. Läs mer på sid 18-19 Attention! Nr 2 2013 Scaniakaravanen Euro 6 On Tour Läs mer på sid 16-17 Välkommen in på www.atteviks.se Där hittar du bl.a. bilder från våra kundaktiviteter och foto på din nya Scania. ett kvalitetsbegrepp

Läs mer

SPARA ENERGI DINA OSYNLIGA VARDAGSHJÄLTAR. Var med och gör skillnad du också. Pyssla med Energiarbetarna. 28 ENKLA TIPS Så sparar du energi i alla rum

SPARA ENERGI DINA OSYNLIGA VARDAGSHJÄLTAR. Var med och gör skillnad du också. Pyssla med Energiarbetarna. 28 ENKLA TIPS Så sparar du energi i alla rum Hela denna bilaga är en annons från SABO SPARA ENERGI Var med och gör skillnad du också Pyssla med Energiarbetarna SIDAN 10 DINA OSYNLIGA VARDAGSHJÄLTAR Det är smutsigt, varmt och slitsamt. Följ med oss

Läs mer

#1, 08. Bra miljöval. Mölndal Energi är på väg att uppfylla kriterierna. Gunnebo. Nästa steg är Rävekärr och Östra Mölndal. En ekologisk tummelplats

#1, 08. Bra miljöval. Mölndal Energi är på väg att uppfylla kriterierna. Gunnebo. Nästa steg är Rävekärr och Östra Mölndal. En ekologisk tummelplats #1, 08 MÖLNDAL ENERGI DIT T LOKALA ENERGIFÖRETAG Bra miljöval Mölndal Energi är på väg att uppfylla kriterierna fjärrvärmenätet växer Nästa steg är Rävekärr och Östra Mölndal Gunnebo En ekologisk tummelplats

Läs mer

roslagsvatten årsredovisning

roslagsvatten årsredovisning 2007 r o sl ag s vat t e n å r sr ed ov i sning Nina Johansson är 28 år. Hon är en av de nya unga VAprojektörerna på Roslagsvatten. Jag vill öka förståelsen för vattnets betydelse, säger Nina och blickar

Läs mer

Nya tag i vår sponsring. Lignin. ska ersätta kol. Fortum 4 2008. ryska. energimarknaden

Nya tag i vår sponsring. Lignin. ska ersätta kol. Fortum 4 2008. ryska. energimarknaden Nya tag i vår sponsring Lignin ska ersätta kol Fortum 4 2008 EN FÖRÄNDRINGSRESA PÅ DEN ryska energimarknaden Framgångssteg i Ryssland Elmarknaden i Ryssland befinner sig i ett skede av omvälvande förändringar.

Läs mer

ENERGIFÄLLA OLJEPRISETS EFFEKTER PÅ DEN FÖRNYBARA ENERGIN GODISFABRIKEN KAPADE HÄLFTEN AV SINA ENERGIKOSTNADER INTERVJUN

ENERGIFÄLLA OLJEPRISETS EFFEKTER PÅ DEN FÖRNYBARA ENERGIN GODISFABRIKEN KAPADE HÄLFTEN AV SINA ENERGIKOSTNADER INTERVJUN INFORMATION OCH NYHETER FRÅN ENERGIMYNDIGHETEN NUMMER 1 2015 INTERVJUN IBRAHIM BAYLAN Redo att lösa kärnkraftsfrågan SÅ MINSKAR SVERIGE DE GLOBALA UTSLÄPPEN OLJEPRISETS EFFEKTER PÅ DEN FÖRNYBARA ENERGIN

Läs mer

Kan man leva på ett ton koldioxid?

Kan man leva på ett ton koldioxid? Kan man leva på ett ton koldioxid? Vägen till en klimatsmart livsstil. Vattenfall Försäljning Två graders temperaturökning. Det är vad vår jord mäktar med på lång sikt. Men jordens temperatur stiger snabbare

Läs mer

Rapport: 2015:03 Finansierad av Avfall Sverige ISSN 1103-4092. Goda exempel på avfallsförebyggande

Rapport: 2015:03 Finansierad av Avfall Sverige ISSN 1103-4092. Goda exempel på avfallsförebyggande Rapport: 2015:03 Finansierad av Avfall Sverige ISSN 1103-4092 Goda exempel på avfallsförebyggande FÖRORD Det finns inget avfall Avfall Sveriges vision säger egentligen allt om var fokus ska ligga inom

Läs mer

Minska företagets energikostnader nu!

Minska företagets energikostnader nu! Minska företagets energikostnader nu! energieffektivisering för smart företagande och bättre miljöarbete EMIL 3 Energi & Ekonomi, Miljö, Industri & Långsiktighet Förord Vi vill med denna skrift inspirera

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

Ljusets hjälte efter stormen. »Nu kan du få elavtal med timvis mätning« Varför inte satsa på jobb i energibranschen?

Ljusets hjälte efter stormen. »Nu kan du få elavtal med timvis mätning« Varför inte satsa på jobb i energibranschen? helgmys Bubbel i egen badbalja skapar helgmys hemma hos familjen Sellfors. sidan 10 experiment»nu kan du få elavtal med timvis mätning«energi sparexperiment en framgång, säger Melina Frigyesi på E.ON.

Läs mer

GUIDE Minska kommunens miljöpåverkan genom miljöanpassad offentlig anskaffning

GUIDE Minska kommunens miljöpåverkan genom miljöanpassad offentlig anskaffning skånskt kompetenscentrum för miljöanpassad offentlig upphandling GUIDE Minska kommunens miljöpåverkan genom miljöanpassad offentlig anskaffning GUIDEN ÄR FRAMTAGEN INOM PROJEKTET MILOU Tryck: Wallin och

Läs mer

Nu börjar resan mot att bli bäst i Sverige

Nu börjar resan mot att bli bäst i Sverige Skellefteå Kraft Årsredovisning 2013 INNEHÅLL Hans Kreisel, vd. Nu börjar resan mot att bli bäst i Sverige Vd har ordet 2 Det här är Skellefteå Kraft 4 Korta fakta 6 Vårt 2013 i backspegeln 8 Vårt kundansvar

Läs mer

Nummer 10 SPÄNN BÅGEN. ta sikte på varför. Urtidskrafter skapade EXTRA UTMANING. Midroc är med och driver NORDENS största industriprojekt

Nummer 10 SPÄNN BÅGEN. ta sikte på varför. Urtidskrafter skapade EXTRA UTMANING. Midroc är med och driver NORDENS största industriprojekt Nummer 10 SPÄNN BÅGEN ta sikte på varför Urtidskrafter skapade EXTRA UTMANING Midroc är med och driver NORDENS största industriprojekt Ta sikte på varför Foto: Hans Berggren Ansvarig utgivare Anna Ullenvik

Läs mer

Med blicken mot resultatet. Vädermarknad världen över. Konsten att skapa ett känt varumärke HANS WALLEMYR, LEDAMOT I KONCERNSTYRELSEN:

Med blicken mot resultatet. Vädermarknad världen över. Konsten att skapa ett känt varumärke HANS WALLEMYR, LEDAMOT I KONCERNSTYRELSEN: LEDAREN Affär som väcker många frågor SIDAN 2 EN ÄGARTIDNING FRÅN LANTMÄNNEN LÄS MER PÅ WWW.LANTMANNEN.COM NR 5 2010 Konsten att skapa ett känt varumärke SIDAN 6 7 Vädermarknad världen över SIDAN 23 HANS

Läs mer

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar.

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Jag hoppas att boken ger dig nya perspektiv på hur du på bästa sätt kan ta vara

Läs mer

Varför installera bredband?

Varför installera bredband? Varför installera bredband? så här ser det ut i framtidens kommunikationsnät Släpp inte in vem som helst! Som fastighetsägare sitter du på en tillgång som är mycket åtråvärd för bredbandsoperatörer de

Läs mer

Vi antar utmaningen. Är du också med?

Vi antar utmaningen. Är du också med? Hela bilagan Hela bilagan är en är annons en annons från Volvo från Volvo Lastvagnar, Lastvagnar, Preem, Preem, Chalmers, Vägverket Vägverket och Schenker och Schenker Vi antar utmaningen. Är du också

Läs mer

Nya Kiruna. »Svenskar vill satsa mer på solkraft« Solsatsande bröder producerar egen el. Rekordprojekt när elen dras om

Nya Kiruna. »Svenskar vill satsa mer på solkraft« Solsatsande bröder producerar egen el. Rekordprojekt när elen dras om utbildning Eleverna på Åsbro kursgård lär sig om el under realistiska förhållanden. sidan 8 shopping»svenskar vill satsa mer på solkraft«drygt 25 000 besökare om dagen hjälper till att värma varuhuset

Läs mer

medlemmar och kunder samhälle och omvärld VD har ordet 4 Vision och mål 6

medlemmar och kunder samhälle och omvärld VD har ordet 4 Vision och mål 6 HSB Göteborg Årsredovisning 2008 verksamhetsbeskrivning VD har ordet 4 Vision och mål 6 medlemmar och kunder Kunddialog/service 8 Medlemsdialog 12 kommunikation 15 Parlamentarisk verksamhet 16 Koden för

Läs mer

egen solel solkarta Intresset för solel ökar! se örebros Läs om företag, föreningar & privatpersoner som satsar på solel

egen solel solkarta Intresset för solel ökar! se örebros Läs om företag, föreningar & privatpersoner som satsar på solel egen solel se örebros solkarta Intresset för solel ökar! en av sveriges största solcellsanläggningar finns i örebro Läs om företag, föreningar & privatpersoner som satsar på solel egen solel i örebroregionen

Läs mer

STORA OCH SMÅ FRÅGOR OM ENERGI.

STORA OCH SMÅ FRÅGOR OM ENERGI. STORA OCH SMÅ FRÅGOR OM ENERGI. Vi på Vattenfall får många frågor från kunder som undrar hur det här med energi fungerar. Hur sätts elpriset? Varför är fakturorna så svåra att förstå? Varför köper vi kolkraftverk

Läs mer

BLYGSAM LIVRÄDDARE FRÅN PEAB ASFALT

BLYGSAM LIVRÄDDARE FRÅN PEAB ASFALT TIDNING FÖR PEABS AKTIEÄGARE, ANSTÄLLDA OCH KUNDER NR 4 DECEMBER 2011 BLYGSAM LIVRÄDDARE FRÅN PEAB ASFALT Läs mer om Jonas Karlsson sidan 6 SAMHÄLLSINSATS FÖR OLJESANERING PÅ TJÖRN Under drygt en månad

Läs mer

Elspararguiden. Fler guider på nätet. bästa valen. Testa bilenmed hos bilhandlaren. försäkring. Nya guider varje vecka: www.aftonbladet.

Elspararguiden. Fler guider på nätet. bästa valen. Testa bilenmed hos bilhandlaren. försäkring. Nya guider varje vecka: www.aftonbladet. Fler guider på nätet Vik här Vik Vik här här publicerad publicerad februari mars 2009 2009!! r a t p s p i l a l s n i e r s p u t v i a s n u ä l j ExTk bästa valen Köpa 25 begagnad bil Elspararguiden

Läs mer

Svensk vindkraft och lokal tillväxt en praktisk handbok baserad på erfarenheter från Havsnäs vindkraftspark

Svensk vindkraft och lokal tillväxt en praktisk handbok baserad på erfarenheter från Havsnäs vindkraftspark Svensk vindkraft och lokal tillväxt en praktisk handbok baserad på erfarenheter från Havsnäs vindkraftspark 1 Tidslinje Havsnäs vindkraftspark 2001 arbetstillfällen Hundratals företags involvering, åtagande

Läs mer

kontakt Förbättrad intjäningsförmåga Hur påverkar strukturförändringar? Så skapar Agne viltfoder Generationsskifte skapar känslor Gallra i tid

kontakt Förbättrad intjäningsförmåga Hur påverkar strukturförändringar? Så skapar Agne viltfoder Generationsskifte skapar känslor Gallra i tid kontakt EN TIDSKRIFT T FRÅN SÖDRA NR 5 november 2013 Förbättrad intjäningsförmåga Hur påverkar strukturförändringar? Så skapar Agne viltfoder Generationsskifte skapar känslor Gallra i tid innehåll #5/13

Läs mer

NätSmart. E-handelskungen Ole Vinje är. Ögats väg genom en webbutik. Antikhandeln ute på nätet. Genombrottsår för multikanalerna

NätSmart. E-handelskungen Ole Vinje är. Ögats väg genom en webbutik. Antikhandeln ute på nätet. Genombrottsår för multikanalerna Ny artikelserie: Konsten att driva trafik DISTANSHANDELSDAGEN: Därför blir det Svensk Digital Handel ARne LISTAR: 3 lyckade mobilsajter NätSmart NUMMER 17 Mars April 2014 Undersökning Ögats väg genom en

Läs mer

Nya bostäder. på Folketshusparkeringen. Så här används dina hyrespengar. Vanja går i pension. Hur många lägenheter är lediga?

Nya bostäder. på Folketshusparkeringen. Så här används dina hyrespengar. Vanja går i pension. Hur många lägenheter är lediga? BoNytt INFORMATION TILL DIG SOM ÄR HYRESGÄST I LUDVIKAHEM NR 1 2015 www.ludvikahem.se Så här används dina hyrespengar sidan 4 Tävla om biljetter till CIRKUS BRAZIL JACK Personalnytt Vi välkomnar Tomas

Läs mer

Här rattas molnfabriken

Här rattas molnfabriken SYSAV 3.13 E.ON: Här rattas molnfabriken Väder och ekonomi styr Heleneholmsverket Säker kryssning med TT-Line tung batterivinst Boliden BERGSÖE återvinner BLY UR BATTERIER Tre gånger effektivare än att

Läs mer

Roland månar om näringslivets. tillväxtklimat. Missa inte Företagardagen T E M A : M A R K N A D S F Ö R I N G & T R E N D E R

Roland månar om näringslivets. tillväxtklimat. Missa inte Företagardagen T E M A : M A R K N A D S F Ö R I N G & T R E N D E R N R 5 S E P T E M B E R 2 0 0 8 Magiskt fiske i miekaks Vilda vatten skoda lanserar En tjeck limousin Nils-Gunnar vågar konkurrera med elefanterna Erik söker det säljande budskapet bilaga: Näringsliv i

Läs mer