Nu säljer vi Miljö-el

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nu säljer vi Miljö-el"

Transkript

1 Lyngby Gård och m3 biogödsel KUNDTIDNING FRÅN C4 ENERGI NR 1 MAJ 2015 Nu säljer vi Miljö-el Fjärrvärme & Fjärrkyla växer

2 INNEHÅLL Öppet måndag fredag C4 Energi Kundservice Vi strävar efter att vara tillgängliga och snabba, säger Jessica som är ansvarig för Kundservice. Våra kunder är välkomna hit och träffa oss personligen eller att ringa på Det går också bra att maila oss på eller kontakta oss via formuläret som finns på vår hemsida. Alla frågor är välkomna stort som smått. Ringer du efter telefontid ger en telefonsvarare instruktioner vart du kan vända dig vid akuta ärenden. C4 ENERGI AB C4 Energikoncernen erbjuder El, Fjärrvärme, Fjärrkyla, Fibernät, Biogas, certifierad biogödsel och vi sköter eldistributionen i Åhus och Kristianstad. Vi producerar också grön el på Allöverket. Våra ledord är trygghet, miljö, hög servicenivå och konkurrenskraftiga priser vilket är viktiga delar i en utveckling av ett attraktivt och uthålligt samhälle Kundservice & Innehåll Det händer mycket på C4 Energi Fjärrvärme & Fjärrkyla växer Fjärrvärme ger trygghet Så minskar KLF koldioxidutsläppen Lyngby Gård och m 3 biogödsel Finns du inte på kartan? Ambassadören i Degeberga Provkörning av Solbil C4 Spegeln Utgivare: C4 Energi AB Layout & Produktion: QUID Reklambyrå Tryck: Bohlins Grafiska Upplaga: exemplar

3 Sesam Arkitektkontor AB i Kristianstad var bland de första att teckna elavtal med C4 Energi. Just nu byter vi lokaler och då provar vi att gå över till en trygg lokal elleverantör, säger Mats Svenson på Sesam. Vi ser en fördel dels i närheten dels i att få så många tjänster som möjligt samlade hos en leverantör. Göran Thessén VD på C4 Energi önskar här lycka till i de nya lokalerna vid Lilla Torg och passar samtidigt på att överlämna en veckas fri test av Solbilspoolen. VD har ordet Nu säljer vi el Som du kanske vet beslöt kommunfullmäktige den 17/3 att tillstyrka C4 Energis styrelse och lednings önskemål om att få börja sälja el igen. Från och med april 2015 erbjuder C4 Energi således marknaden konkurrenskraftiga elavtal där alla avtal inkluderar förnyelsebar el. Vi kan till och med erbjuda lokalt producerad förnyelsebar och ursprungsgaranterad el från Allöverket som till 100 % produceras med förnyelsebara bränslen som köps in i vårt närområde. Självklart tar vi successivt nu också över elleveranser till C4 Energikoncernens egna behov inom alla våra verksamhetsområden, totalt ca 20 miljoner kwh/år. Därmed behåller vi vinstmarginalen på köpt el inom C4 Energi istället för som tidigare då den hamnade hos våra dåvarande externa elleverantörer. Glädjande kan jag idag konstatera, trots att vi ännu inte mer aktivt börjat marknadsföra vår elförsäljning, att vi redan efter en månad har ca 200 aktiva externa kunder som köper el från C4 Energi. Vårt fokus just nu är att kvalitetssäkra våra interna rutiner kring elhandeln. Efter semestrarna kommer vi mer påtagligt att börja marknadsföra våra elavtal inom Kristianstads kommun, men vi säger givetvis inte nej till kunder utanför kommunen heller. C4 Energi kommer fortsatt att ha miljön och kundens intresse i fokus. Bl.a. kommer kunder som av något skäl inte gör ett aktivt val av elleverantör och avtalsform, som normalt då hamnar i så kallade anvisningsavtal, hos C4 Energi få ett av marknadens absolut lägsta anvisningspris. Vi skrotar skyhöga marginalpåslag och sätter endast ett lågt påslag på börsens rörliga spotpriser. Jag anar att vår omfattande storsatsning Finns du på kartan inte gått obemärkt förbi. En mycket viktig framtidssatsning för kommunens utveckling. Vi kommer att öka anslutningstakten under 2015 till minst 3000 nyanslutningar för att åren ansluta ca kunder/år. Med denna satsning hoppas vi nå målet att minst 95 % av fastigheterna i kommunen skall kunna erbjudas fiberanslutning. Kristianstads kommun har samtidigt tagit beslut om en digital agenda för att maximalt utnyttja fiberinfrastrukturens möjligheter, för att öka servicenivån till medborgare, företag och andra verksamheter. Exempelvis bedöms många nya utvecklingsmöjligheter finnas på sikt i skola och omsorg. C4 Energikoncernens olika verksamheter är alla viktiga för att skapa ett miljömässigt uthålligt samhälle. I biogasverksamheten hade vi 2014 all time high i vår biogasproduktion i Karpalund. Vi producerade 57 miljoner kwh, motsvarande ca 5,7 miljoner liter bensin eller diesel, där merparten går till fordonsbränsle. Samtidigt producerades ca ton biogödsel. Alla lokalbussar och en hel del regionala bussar går på biogas och bidrar därmed till ett omfattande kretsloppsarbete. I vår elnätverksamhet bidrar vi just nu till att KLF kan göra ytterligare en stor miljöinsats som du kan läsa mer om i detta nummer. Vi fortsätter att utveckla fjärrvärme och fjärrkyla som förutom att erbjuda en bekväm och konkurrenskraftig värme och kyla lösning till våra kunder också blir en viktig del i kommunens klimatarbete. Du som är kund hos C4 Energi är därmed i hög grad bidragande till att skapa mer miljönytta som också skapar nya arbetstillfällen i Kristianstads kommun. Jag önskar dig god läsning! Göran Thessén, VD C4 ENERGI - NR 2 - SIDA 3

4 C4 Energi AB välkomnar nya styrelsemedlemmar Vid sammanträdet i kommunfullmäktige den 13/1 valdes en ny styrelse för C4 Energi och dess dotterbolag. Styrelsen består från årsstämman den 23/4 av omvalda Bertil Troberg, Rune Simonsson och Veronica Löfquist samt nyvalda Östen Warnhag, Torbjörn Rosén, Niclas Nilsson och Benny Jönsson. Personalföreträdare: Fredrik Kroon och Jessica Persson, Ledarna Daniel Larsson och Lars Pettersson samt SEKO Ola Ovesson, Transport. Kommunfullmäktige har också valt Rune Simonsson som styrelsens ordförande och Torbjörn Rosén som vice ordförande för perioden. C4 Energi fortsätter att utvecklas Som ordförande är jag glad att ha fått fortsatt förtroende och jag vill speciellt välkomna de nya ledamöterna i styrelsearbetet, säger Rune Simonsson. C4 Energikoncernen står inför många utmaningar och styrelsen har en viktig roll i det fortsatta utvecklingsarbetet. Sedan april säljer C4 Energi också el, vilket vi bedömer som en viktig strategisk satsning som kommer att stärka C4 Energis utveckling och leda till en ännu bättre service till våra kunder. Under 2014 och 2015 har vi också startat upp en kraftfull utbyggnad av fiber i kommunen. Vi fortsätter också utvecklingen av Biogasverksamheten kommande år för att producera mer biogas som fordonsbränsle, ett viktigt steg i kommunens miljöarbete. Fortsatt utveckling av elnätet, fjärrvärme och fjärrkyla är andra viktiga delar i vår utveckling och kommunens miljöarbete. Rune Simonsson, styrelseordförande i C4 Energi AB Ny hemsida ger bättre service Under våren har C4 Energi publicerat en ny modern hemsida som gör det enklare att ta del av företagets olika erbjudanden. Här kan du enkelt hitta all information om våra sju olika produktområden. Logga in på dina egna sidor på ett enkelt sätt Här kan du se statistik över din el- och fjärrvärmeförbrukning. Användarnamn är ditt kundnummer och lösenord väljer du när du loggar in första gången. Du måste ha en registrerad e-post adress hos oss för att kunna logga in. Om du inte kan logga in är du välkommen att kontakta vår kundservice på c4energi.se för att registrera e-postadress eller ringa på om du har andra problem eller frågor. Har du kvar ditt gamla lösenord (finns på äldre fakturor gällande elnätet) kan du använda detta för att logga in men måste byta detta när du loggar in första gången. Du måste nu även registrera en e-postadress. C4 ENERGI - NR 2 - SIDA 4

5 Det är enkelt att köpa miljö-el från C4 Energi Gå in på vår hemsida och klicka på fliken El och fyll i formuläret du hittar där. Du kan också kontakta vår kundservice på eller maila för mer information. Nu kan du köpa prisvärd miljö-el av C4 Energi Sedan april erbjuder C4 Energi också elavtal. Alla våra avtalsformer inkluderar utan extra kostnad miljö-el. Vi erbjuder även ursprungsmärkt lokalt producerad el från Allöverket som till 100 % produceras med förnyelsebara bränslen, i huvudsak flis från lokala skogsavverkningsrestprodukter. Som elkund till C4 Energi har du möjlighet att bidra än mer till miljö- och klimatarbetet samtidigt som det skapar lokal sysselsättning. med förhållandevis liten organisation kommer vi att ha låga kostnader för t.ex. marknadsföring och administration jämfört med de marknadsaktörer som aktivt säljer el i hela landet. Vår lokala närvaro gör det dessutom lättare att ha en nära kontakt med våra kunder. För kunder inom C4 Energis elnätsområde innebär det också att vi samfakturerar så långt möjligt el, elnät och i förekommande fall fjärrvärme. C4 Energi är ett lokalt verkande energiföretag och dessutom ägd av Kristianstads kommun och lägger därför extra stor vikt på att bygga förtroendet gentemot våra kunder. Vi vill upplevas som det seriösa, kompetenta lokala alternativet. Elmarknaden upplevs ofta som svårförståelig, uppdelad i elnätsdistribution som är en monopolverksamhet och elhandel som är konkurrensutsatt och där kunden själv väljer elhandlare. C4 Energi vill värna våra kunders intressen och över tid hålla våra marginalpåslag på elbörspriserna så låga vi bara kan. C4 Energi riktar sig primärt till kunder i Kristianstads kommun, men vi säljer givetvis el till kunder som vill köpa av oss också utanför kommunen. Genom att vara en lokalt närvarande aktör Vi erbjuder inledningsvis tre avtalstyper: Helt rörligt elpris (som bl.a. används för kunder som inte gör aktivt val av elleverantör). Där kunden kan byta till annan leverantör inom 14 dagar. Rörligt elpris, med bindningstid 1, 2 eller 3 år. Vi hoppas därmed att överskådligheten för kundens energiförbrukning skall upplevas bättre och att vi minskar antalet fakturor som både sänker kostnaden och bidrar till miljönytta. C4 Energi kommer också att värna om de kunder som av olika skäl inte aktivt väljer elhandelsbolag, där de så kallade anvisnings- eller tillsvidareprisen istället hos C4 Energi är ett rent rörligt spotpris med lågt påslag och kommer därmed att vara bland Sveriges lägsta för denna kundgrupp. Ur C4 Energis perspektiv får vi samordningsvinster med våra övriga befintliga verksamheter, och skapar nya arbetstillfällen i kommunen, säger Göran Thessén. Den vinst som skapas i bolaget stannar också i kommunen. En version av ett fastprisavtal men smartare, under arbetsnamnet SmartEl, med bindningstid 1, 2, 3 år (Introduceras i höst 2015). För alla avtalsformer kan vi dessutom erbjuda kunderna öronmärkt lokalt producerad grön Allöverksel som då ytterligare stimulerar lokala miljöinitiativ. C4 ENERGI - NR 2 - SIDA 5

6 Fjärrvärme och fjärrkyla Christina Hallgren på C4 Energi Värme är projektledare för fjärrkylaprojektet En riktig win-win-situation baserad på vanligt kallvatten Ekonomiskt för kunderna, bra för miljön och utnyttjande av befintliga gratis resurser fjärrkyla är ett verkligt win-win-projekt för alla. Historien börjar med att de djupborrade brunnarna i centrala Kristianstad inte längre skulle användas för att ta dricksvatten från. Trots det måste det kontinuerligt pumpas upp vatten från borrhålen för att inte grundvattennivåni staden ska bli för hög. Ur detta kom idén att använda det kalla brunnsvattnet vid produktion av fjärrkyla. Fjärrkyla som kan ersätta kylaggregat som både drar ström, innehåller kylmedia och ger ljud ifrån sig en enkel och genialisk idé. Vi har nu levererat kyla till både Rådhus Skåne och Galleria Boulevard sedan vintern 2013 och nu arbetar vi vidare med att få in fler kunder, berättar Christina Hallgren på C4 Energi Värme som är projektledare för fjärrkylaprojektet. Just nu för vi diskussioner med flera av de större fastighetsägarna i centrala Kristianstad. Det är fantastiskt kul att vi kan genomföra detta projekt som har så mycket möjligheter och som ger så mycket vinster för alla. För närvarande har vi kapacitet att producera 3 MW kyla med befintlig utrustning och vi har gott om plats för att installera ytterligare produktionsutrustning när vi behöver mer kapacitet. Fördelar med fjärrkyla Fördelarna med fjärrkyla är i mångt och mycket samma som för fjärrvärme. Det är trygga driftsäkra system baserade på väl beprövad teknik. När väl investeringen i att lägga ledningar är gjord kommer systemet att fungera över mycket lång tid utan behov av större service eller reparationskostnader. Alternativet till fjärrkyla är traditionella kylmaskiner placerade inomhus och ofta med tillhörande kylmedelskylare placerade utomhus. Maskiner som förfular stadsbilden, som låter och som dessutom innehåller kylmedia som måste hanteras av fackmän för att inte komma ut i atmosfären. Det kalla vattnet från fjärrkylan växlas i en kundcentral mot fastighetens egna interna kylsystem som då ger kyla på sommaren. Tyst, säkert och komfortabelt. Hjärtat i systemet är en stor växlare I huset som ligger strax intill vattentornet finns all teknik. Hit kommer det kalla vattnet från brunnarna som i ett första steg kyler fjärrkylavattnet. I steg två används vattnet från borrorna till att kyla anläggningens två kylmaskiner. Hela 2000 m 3 vatten från grundvattenborrorna cirkulerar genom systemet per dygn. I andra sidan av växlaren cirkulerar vattnet som går ut till fjärrkylakunderna i staden. Successiv utbyggnad i kommunen Just nu fokuserar vi mest på centrala Kristianstad, berättar Christina men vi har också pågående projekt för andra områden. I centrala Kristianstad finns många butiker och kontor och det finns ett intresse av att ersätta äldre kylmaskiner mot den modernare fjärrkylan. Fördelar med vattenburen fjärrkyla Energieffektivt och resurssnålt Miljövänligt Inget buller från kompressorer eller värmepumpar Behaglig, tyst vattenburen kyla Ingen risk för utsläpp av köldmedel Bekymmersfritt och lång livslängd C4 ENERGI - NR 2 - SIDA 6

7 Så fungerar fjärrvärme Fjärrvärmen produceras till största del med biobränsle, flis från grenar och toppar som blir över vid skogsavverkning. Genom eldningen värms vatten upp, vattnet leds sedan i ett rörsystem från Allöverket fram till din värmeväxlare. Växlaren överför värmen till vattnet i dina element och ger varmvatten till dina kranar. Det avkylda vattnet som värmt ditt hus går sedan tillbaka till oss för att värmas upp på nytt. Så fungerar fjärrkyla Fjärrkyla bygger på samma smarta idé som fjärrvärmen. Att det är bättre att ha en stor kylanläggning istället för många små. Dessutom är det vårt grundvatten som används här i Kristianstad, vatten som ändå måste pumpas upp för att vi inte ska få översvämning i centrala delarna av staden. Idag kyler vi både Galleria Boulevard och Rådhuset med fjärrkyla. Absolut Company sparar 25 % energi med fjärrvärme The Absolut Company i Åhus som är ett av kommunens största företag har gått från uppvärmning med fossilt bränsle till fjärrvärme och därmed minskat sin energiförbrukning från cirka fyra till cirka tre miljoner kilowattimmar. The Absolut Company har i Åhus tre stora anläggningar, fabriken i centrala Åhus, hamnlagret och Satelliten. Sammanlagt är det cirka kvadratmeter som ska värmas. I hela företaget har vi starkt fokus på energibesparingar och miljöhänsyn, säger Mats Hermansson som är fastighetsansvarig i Åhus. Vi producerar drygt 100 miljoner liter vodka per år som sedan skeppas ut över världen. Innan gick det åt 0,04 kwh/liter producerad vodka för uppvärmning av lokaler och för varmvatten. Nu har vi fått ner det till cirka 0,03 kwh per liter vodka. Det är naturligtvis viktigt med den stora besparingen men för oss som ansvarar för fastigheter och värmesystem är det otroligt skönt med den stora trygghet som ligger i fjärrväme, säger Kjell-Åke Sponn som tillsammans med Fredrik Bohman och Mats Hermansson är ansvariga för fastigheter och fastighetssystem. Innan var det inte ovanligt att vi fick rycka ut på julhelger och kalla nätter. Pannor och värmepumpar lägger ju alltid av när det är som kallast. Sedan vi införde fjärrvärme har det inte varit några problem. Värme som ger kyla I Satelliten finns också ett speciellt sätt att använda fjärrvärmen där den utnyttjas för att skapa kyla på sommaren. Det kan låta lite konstigt, säger Fredrik men det fungerar på samma sätt som i ett kylskåp där man tillför energi i form av el eller värme för att få kyla. Det blir billigare än att installera kylaggregat och vi slipper miljöfarliga köldmedia och allt ljud från fläktar. Dessutom blir det ett mycket tryggare och stabilare system som knappt kräver underhåll. Ett väl fungerande samarbete Inkoppling och anslutningar har vi löst på ett smidigt sätt tillsammans med C4 Energis personal, berättar Mats. Hjärtat i anläggningen är två värmeväxlare som står i panncentralen. Var och en inte mycket större än en tvättmaskin så vår befintliga panncentral räckte gott till. Principerna är precis desamma som i en vanlig villa det är bara lite grövre rör och större värmeväxlare här, avslutar Mats The Absolut Company i Åhus har valt fjärrvärme C4 ENERGI - NR 2 - SIDA 7

8 Fjärrvärme och Fjärrkyla Vi har jour dygnet runt och året runt för att ge kunderna bästa service Trygghet & service inom en timme Det har blivit mycket uppskattat av våra villakunder att kunna få trygghetsavtal till en mycket låg månadskostnad, berättar Lars Welander. Det är ju inte ofta det händer något med fjärrvärmeanläggningarna men självklart kan det bli fel även på de säkraste system. Det som kan krångla är cirkulationspump, elektronik och givare. Mer delar som kan gå sönder finns inte. Vi är några personer på Affärsområde Värme som turas om att ha jour dygnet runt, året runt. Normalt är vi på plats efter 30 till 60 minuter och kan åtgärda problemet innan huset hunnit bli kallt. Saltfiltret ingår inte i trygghetsavtalet eller problem orsakade av att saltfiltret inte fylls på med salt. Är du intresserad av trygghetsavtal ring: Carola Mattisson Gratis SMS-tjänst ger information om driftstörningar Allt fler fjärrvärmekunder ansluter sig till SMS-tjänsten, som informerar om eventuella driftstörningar och planerat underhållsarbete som påverkar fjärrvärmeleveranserna. Det är ett suveränt sätt att snabbt nå ut med viktig information till våra kunder. Därför är vi angelägna om att så många som möjligt ansluter sig, säger Ola Sandberg. Varje hushåll kan ansluta ett mobilnummer. Vi har delat in vårt fjärrvärmenät i tio geografiska områden. På så vis når vi ut med aktuell information enbart till de berörda kunderna. Är du intresserad av SMS-tjänsten finns mer information på under fliken fjärrvärme eller ring till oss på tel Trygghet för fastighetsägare Äger du en flerbostadsfastighet eller lokal som är ansluten till fjärrvärme kan vi erbjuda ett prisvärt serviceavtal som ger bekvämlighet och trygghet. Du kan välja mellan tre olika paket: 1. Kontroll och driftoptimering vid ett tillfälle under tiden 1/4 30/9 och vid tre tillfällen under tiden 1/10 31/3. 2. Inspektion och driftoptimering en gång varannan vecka samt kontroll och påfyllning av avhärdningsfilter. Jour dygnet runt alla dagar. 3. Inspektion och driftoptimering en gång varje vecka samt kontroll och påfyllning av avhärdningsfilter. Jour dygnet runt alla dagar. Avtalen kan kompletteras med en trygghetsgaranti då ingår att vi byter ut rörliga delar som ventiler, pumpar och reglerutrustning utan extra kostnad. Både arbete och material ingår i trygghetsgarantin. Är du intresserad av serviceavtal och trygghetsgaranti ring: Claes Göransson C4 ENERGI - NR 2 - SIDA 8

9 Fjärrvärme det tryggaste och miljövänligaste sättet att värma ditt hus Miljövänligt Bekvämt Ekonomiskt Långsiktigt Obegränsat med varmvatten Tryggt Tyst Med fjärrvärme behöver du inte oroa dig för köldknäppar, elprisvariationer eller trasiga värmepumpar. Dessutom kan du glädja dig åt att din värme och ditt varmvatten produceras på det mest miljövänliga sätt - vi använder mer än 99,5 % biobränsle. I ditt pannrum sätter vi upp en liten diskret och ljudlös värmeväxlare på väggen. Kontakta oss för ett pris vi erbjuder färdiga paket. Du kanske bor intill en varm källa I flera områden finns fjärrvärme redan nergrävt i gatorna. Det innebär att om du bor du i ett sådant område har du möjlighet att ansluta dig och få tillgång till trygg och tyst värme till ett bra pris. Börja med att ringa oss Carola Mattisson Per-Göran Andersson Vi svarar på dina frågor och vi kommer hem till dig för att på plats diskutera förutsättningarna hur vi enklast och smidigast kan göra en anslutning samt var värmeväxlaren kan placeras. Det finns tre olika paket att välja Hyra Du betalar en fast månadsavgift och ett pris per kilowattimme. Ingen egen investering behövs allt ingår i månadsavgiften. Köp Du köper anläggningen och betalar en lägre månadskostnad plus en avgift per kilowattimme. Merköp Du gör en större investering, får den lägre månadsavgiften och dessutom ett lägre pris per kilowattimme. På hittar du aktuella priser för anslutning Oberoende av vilket paket du väljer ingår: Anslutningsavgift Grävning samt fjärrvärmerör från tomtgräns in i ditt pannrum. Håltagning Fjärrvärmeväxlare inklusive installation Avhärdningsfilter Återfyllning och återställning av mark 9

10 Elnät El är miljövänlig energi Så minskar KLF koldioxidutsläppen med 500 ton KLF som står för Kristianstadsortens Lagerhusförening är ett av kommunens större företag med en omsättning på cirka 650 miljoner. KLF ägs av 650 medlemmar, i huvudsak lantbrukare i Skåne och Blekinge. Till KLF levererade ägarna och andra lantbrukare det senaste året in ca ton spannmål för torkning, lagring och förädling i företagets tre anläggningar. Dessa finns i Karpalund, Rödaled och i Åhus hamn. KLF tar emot spannmål som torkas, lagras och förädlas i de tre anläggningarna. I Karpalund är det framför allt vete till Absolut samt foderspannmål som tas emot. I Rödaled är det mest brödspannmål som tas emot och säljs vidare till kvarnar samt dessutom lagring och försäljning av handelsgödsel, utsäde och växtskyddsprodukter. I Åhus är det mycket maltkorn samt vete och råg, som via hamnen skeppas ut till mälterier för användning till ölproduktion eller till kvarnar i Sverige och Europa. Torkning kräver mycket energi Augusti och september är en intensiv period då huvudparten av årets skörd levereras till KLF. När spannmålet kommer in måste det omgående torkas för att kunna lagras. Tidigare har det i både Rödaled och i Åhus använts oljepannor för att ge värme till torkanläggningen. Under 2013 konverterades Rödaled till elpannor och under våren 2015 får Åhusanläggningen ett motsvarande system med elpannor. Det finns flera anledningar till att vi valde elpannor, berättar Jörgen Lindell som är platschef i Åhus. Vi vände och vred på alla tänkbara lösningar för att slutligen landa på el. Driftsäkerhet är ett mycket viktigt krav för oss. Men också miljöaspekter och kostnader naturligtvis. KLF köper sedan cirka 10 år tillbaka endast 100 % förnybar el-energi. Det kan låta lite konstigt att gå över till elpannor i tider då många vanliga villor går från el och olja till Fjärrvärme, berättar Hans Jönsson från C4 Energi Elnät. Men den el som kommer att användas för Jörgen Lindell och Hans Jönsson framför KLFs silo i Åhus torkning under den intensiva skördeperioden sammanfaller med att elförbrukningen i landet är låg och likaså priset. Det innebär också att det är el som är tillverkad på ett ur koldioxidsynpunkt bra sätt bland annat med vattenkraft, kärnkraft och vindkraft som inte ger någon koldioxidbelastning alls. Ett alternativ vi tittade på var pellets eller flis men det föll bland annat på att det hade inneburit mycket transporter genom Åhus. Dessutom under den tiden som vi redan har mycket lastbilar som levererar spannmål, berättar Jörgen. Fjärrvärme är inte ett alternativ när så stora effekter krävs under en kortare period. Väl fungerande samarbeten Projektet har involverat flera företag i kommunen. C4 Energi har förlagt en högspänningskabel från ställverket vid Sånnaskolan och ner längs Järnvägsgatan hela vägen ut till KLFs anläggning i hamnen. Själva pannorna kommer från Värmebaronen i Österslöv och installationen har gjorts av Rörtjänst i Fjälkinge samt elinstallationer av Everöds Elbyrå. C4 ENERGI - NR 2 - SIDA 10

11 Vi strävar efter att i görligaste mån använda lokala leverantörer, säger Jörgen. Det underlättar kontakterna, minskar transporterna och är på så sätt bra både för oss, kommunen och för miljön. Vi på C4 Energi är glada för att KLF valde detta alternativet, säger Hans. Det visar att el är ett rent, tillförlitligt, effektivt och tryggt energislag. Teknik och siffror för Åhusanläggningen Tillförd el: Från ställverket i Åhus kommer el med volt in till KLF. Där finns tre transformatorer som tar ner spänningen till 690 volt innan den går in till elpannorna. Ledningen som grävs ner genom Åhus är 1500 meter lång. Kapacitet: Beräknat behov är 7 MW men redan nu är det förberett för större behov då en panncentral till kommer att konverteras inom några år. 7 MW motsvarar cirka 700 eluppvärmda normalvillors årsbehov av el. Ersätter: De tidigare oljepannorna krävde under ett normalår ungefär 250 m 3 olja vilket nu minskas med ca 170 m 3 i steg ett och ytterligare mer när nästa steg tas. Totalt nio elpannor installeras i torkningsanläggningen. Miljöeffekter Projektet har många för miljön positiva effekter. Dels minskas koldioxidutsläppen från företagets verksamhet med över 1000 ton, om bägge anläggningarna räknas in, och dels försvinner biltransporterna av olja helt. Projektet i Rödaled 2013 uppmärksammades och ledde till att KLF fick Kristianstads kommuns Miljöpris 2013 Ska du göra markarbeten kolla innan du gräver Post- och telestyrelsen (PTS) driver satsningen Ledningskollen.se. Syftet med den kostnadsfria webbtjänsten är att minska antalet grävskador och förenkla samordning, planering och utförande av bygg- och anläggningsprojekt. Tjänsten finansieras med offentliga medel. Det är gratis att såväl ställa frågor som att registrera sig som ledningsägare på Ledningskollen.se. Det finns mycket ledningar och kablar under marken. Så fort du själv, eller via en entreprenör du anlitar, gräver i marken finns risken att skada ett rör eller en kabel. Något som kan orsaka stora skador och stora kostnader. Med den kostnadsfria tjänsten Ledningskollen är det enkelt att undvika problem med skadade ledningar. Självfallet finns alla C4 Energis kablar och rör för el, fjärrvärme, fjärrkyla och fiber med i Ledningskollen. Många användningsområden Ledningskollen kan hjälpa till med flera saker. Det vanligaste är att någon ska utföra eller låta utföra ett arbete i mark och vill ha ledningsanvisning från berörda ledningsägare. Men tjänsten kan också användas för samordning av markarbeten eller informationsutbyte vid planering av framtida projekt. Risk för skadestånd Att gräva på en plats utan att först göra en förfrågan via Ledningskollen till eventuella ledningsägare innebär en stor risk. Den som gräver av en ledning kan bli skadeståndsskyldig. Enkelt att få besked om ledningar Att ställa en fråga är enkelt. Först registrerar du dig som användare i Ledningskollen, du loggar sedan in och skapar en fråga genom att mata in nödvändig information. Informationen skickas till ledningsägare anslutna till Ledningskollen med infrastruktur i närheten av området frågan gäller. Sedan svarar de om de har ledningar på platsen där du ska gräva Hans Jönsson visar kabeln som löper genom centrala Åhus. C4 ENERGI - NR 2 - SIDA 11

12 Biogödsel får grödorna att växa Ingvar och Maria utanför det nyrenoverade bränneriet Lyngby Gård ett snabbt växande företag Nyfikenhet, entreprenörsanda och förmåga att se möjligheter har gjort att Ingvar och Maria på Lyngby Gård utanför Everöd på 15 år utvecklat gården från 20 till 500 hektar. Tillsammans med sonen som har granngården är de samlade arealerna nu 700 hektar. Lyngby Gård består av flera vackra byggnader samlade runt en stor gårdsplan. Kärnverksamheten är traditionell växtodling av grödor som spannmål, potatis för chips och för stärkelse samt morötter. Utöver odlingarna finns det ett grisstall som är utarrenderat och det senaste bland verksamheterna är ett vackert helrenoverat bränneri där det erbjuds utrymme för konferenser, fester och bröllop. Vårt företag har alltid varit i tillväxt, berättar Ingvar. Vi är bägge roade av att utveckla saker och av att ta vara på möjligheter. De pengar som skapats har vi alltid fört tillbaka till företaget och, så att säga grävt ner, i olika projekt. Ett exempel är just att vi såg möjligheten att leverera gödsel från grisstallet för att få tillbaka fin biogödsel. Vi har investerat 100 miljoner kronor på Lyngby Gård de senaste tio åren och är egentligen ett riktigt diversebolag. Vi odlar grödor, har byggt ett vindkraftverk, äger och hyr ut fastigheter i Sälen och Skåne och nu har vi just byggt om bränneriet på gården till konferensanläggning. Biogödsel ger ökade skördar Redan för cirka tio år sedan började biogödsel användas på gården. Nu används cirka m 3 biogödsel per år. Vi har lätta jordar och driver en intensiv odling, berättar Maria som är lantmästare. Då behövs det vatten och gödning för att det ska bli bra skördar. Biogödsel är en mycket bra form av gödsel som har många fördelar men den har också en nackdel alla vill ha den samtidigt. I Sverige finns det en lag som säger att först den 1:a mars är det tillåtet att gödsla, fyller Ingvar i. Och det sammanfaller i regel med att växtperioden infaller varför alla vill ha stora mängder gödsel samtidigt. Självfallet kan inte C4 Energi Biogas lagra hur stora volymer som helst så lösningen för oss blev att bygga tre stora brunnar mitt ute på åkrarna. Här kan biogödseln lagras upp under hela året för att när det blir dags spridas på åkrarna runt omkring. C4 ENERGI - NR 2 - SIDA 12

13 Lyngby Gård Ägare: Ingvar och Maria Svensson Areal: Cirka 500 hektar Verksamheter: odling, fastigheter, vindkraft, utarrenderad slaktgrisproduktion och konferensverksamhet Ingvar visar de tre brunnarna som tillsammans rymmer m 3 biogödsel Mellan C4 Energi Biogas och Lyngby gård gjordes ett avtal som innebär att C4 Energi hyr brunnarna som tillsammans rymmer 7700 m 3 biogödsel. De fylls på succesivt under hela vintern allt eftersom C4 Energi Biogas producerar biogödsel. Lyngby Gård betalar sedan för biogödseln till C4 Energi när den används. Det fungerar mycket bra, säger Ingvar. Vi sparar in mycket körningar då brunnnarna är strategiskt placerade mitt på våra marker. Det är en lösning som är bra för alla parter. Nu funderar vi på om vi ska bygga en brunn till. Miljövänlig gödsel Växter behöver gödsel och vatten men samtidigt är det viktigt att inte sprida gödsel som lakas ut i vattendrag och diken. Dels är det inte bra för miljön och dels är det inte ekonomiskt. Biogödseln är bra på flera sätt, berättar Ingvar. Vi räknar mycket noga med doseringen så att exakt rätt mängd gödsel sprids på exakt rätt tid. Med biogödsel är det enklare att styra så att växtnäringen går precis dit den ska till växterna och ingen annanstans. Den luktar dessutom nästan ingenting vilket både vi själva och våra grannar uppskattar. Det är bra kvalitet på gödseln vi får och kontakterna med C4 Energi Biogas fungerar smidigt. Jag uppskattar speciellt att vår kontaktman, Bengt Stuhre, själv har en bakgrund inom lantbruk och förstår hur vår verklighet ser ut. Öppen gård Ingvar och Maria har alltid välkomnat besökare till gården. Nu arbetar de allt mer med begreppet Öppen gård. Det är bland annat i det sammanhanget det gamla bränneriet med anor från tidiga 1800-talet kommer in i bilden. Här ser de fram emot att arrangera utbildningar, bröllop, konferenser och fester som ger liv och glädje på gården. Det ligger i vår historia att Lyngby är en öppen och välkomnande gård. Vi vill att skolbarn och alla som är intresserade ska få möjlighet att besöka och lära sig hur det fungerar på en gård. I konceptet med konferensverksamheten kommer vi att erbjuda olika lantbruksaktiviteter på ett underhållande sätt. Det verkar ligga rätt i tiden nu då vartenda TV-program handlar om bönder och lantbruk, avslutar Maria C4 ENERGI - NR 2 - SIDA 13

14 Fiber2020 BORGSVÄGEN Finns du inte på kartan alla vill vara med Finns du inte på kartan kampanjen som överträffar alla förväntningar. Intresset hos Kristianstads medborgare för att få Fiber är stort. Strax innan jul drogs kampanjen för Fiber2020 under temat Finns du inte på kartan igång med bussreklam och hållplatsskyltar. Bakgrunden är att det i kommunen finns ett långsiktigt mål att år 2020 ska 95 % av alla kommuninvånare ha möjlighet att få fiberanslutning. Det innebär att cirka 3000 nya anslutningar ska göras fram till Intresset var större än vi vågat hoppas på säger Jan Larsson som är ansvarig för Affärsområde Fibernät på C4 Energi. Vi fick direkt efter det kampanjen dragits igång in intresseanmälningar per dag. Det är uppenbart att det finns en stor efterfrågan på fiber. Alla vill vara först. Vi bygger först där intresset är störst Det är viktigt att få in intresseanmälningar för att vi ska kunna utnyttja resurserna optimalt. Om många i ett område beställer fiberanslutning samtidigt så kan vi snabbare få lönsamhet i utbyggnaden och den kan komma igång tidigare i det området. Engagemanget ute i villaområden och i bostadsrättsföreningar är stort, berättar Jonas Dahlqvist försäljningsansvarig. Vi har fått flera, vad vi kallar ambassadörer, som tagit på sig uppdraget att informera och inspirera sina grannar till att gå in på Fiberkartan och anmäla intresse. Vi har också hört talas om flera egna initiativ där boende i ett område samlats för att diskutera hur man ska göra för att få alla grannar att anmäla intresse. Lika stort som när vi fick vatten och el Fibernätets utbredning kan liknas vid när el och vatten blev en självklarhet under 1900-talets början och mitt. I båda fallen handlar det om stora infrastruktursatsningar som kräver stora investeringar. Långsiktigheten är också jämförbar. Fiber ger möjlighet till dataöverföringar med ljusets hastighet så det är ingen risk att någon annan teknik kan göra fibernätet gammaldags. Fiber, el, vatten och avlopp behöver alla idag och i framtiden. SÖLVESBORGSVÄGEN C4 ENERGI - NR 2 - SIDA 14 Den stora utbyggnaden har börjat Nu har tjänsten C4 Energi Fiberkarta publicerats. Via den kan du se exakt antal intressenter, antal anslutna och antal beställningar i ditt bostadsområde. Samverka med dina grannar för att skapa intresse i ditt område - tillsammans har ni möjlighet att påverka prioriteringarna i utbyggnaden. Läs mer på:

15 Fabian, Magnus och Hanna Andersson vill ha fiber och jobbar för att få det Ambassadören som vill ha fiber Det började strax efter nyår, berättar Magnus. Min svåger drog i gång en Facebook-grupp med namnet Vi som vill ha fiber till Degeberga. Samtidigt såg jag kampanjen om Fiberkartan där alla som vill ha fiber uppmanas att anmäla sitt intresse. Jag tog då kontakt med Bobby Bengtsson på C4 Energi och frågade vad de kunde göra för oss i Degeberga. Det slutade med att han frågade om jag ville bli kontaktperson Ambassadör för C4 Energi Fiber i Degeberga. Och jag tackade ja till det när jag förstod att vi måste hjälpas åt för att komma framåt i fiberfrågan. Familjen som bor i Saxamöllan i Degeberga består av Magnus, hustru Hanna och sonen Fabian. Den nuvarande internetlösningen är ADSL som går lite knackigt. ENGELSKA V. Behovet ökar verkligen snabbt, säger Hanna. Utan att man riktigt märker det kommer det till nya tjänster och produkter som kräver snabbt och stabilt nät. Vår son Fabian, som är 11 år, har till exempel startat en egen YouTube-kanal där han NILS JENSENS VÄG SÖLVESBORGSVÄGEN lägger upp filmer som han producerar. Då krävs det bra lina upp inte bara ner. Och snart kommer både utbildning och sjukvård till stor del att ske via nätet då blir det helt nödvändigt med fiber. Magnus har tillsammans med C4 Energi kallat till två informationsmöten, spridit information via den lokala webbplatsen degeberga.nu och via lokalbladet Degeberga Byablad. Det är roligt att lägga lite tid på att engagera andra i byn, säger Magnus. Intresset är stort och alla uppskattar att det finns någon här i byn som engagerar sig och som kan föra vår talan. På de bägge informationsmötena i församlingshemmet kom det 90 personer första gången och 80 andra gången. Det var fullsatt i församlingshemmet. Efter de mötena har intresseanmälningarna ökat markant. Just nu tror jag vi ligger på 40 % intresse och 12 % beställningar. Vårt mål är att grävningarna ska komma igång i höst. NEJLIKEV. OTTO LINDOWS VÄG Samarbetet med Bobby och andra på C4 Energi fungerar bra, berättar Magnus, och vi känner att vi får den information och det stöd vi behöver. Vi har också fått förståelse för att processen kräver att vi hjälps åt. Bobby har hjälpt oss både med att arrangera informationsmöten och med blanketter och formalia. Vi i byn som vill ha fiber har framför allt arbetat med att sprida kunskap och med att få folk att anmäla sig på Fiberkartan, avslutar Magnus. BACKNEJLIKEG. Vi söker fler Ambassadörer över hela kommunen. Bobby Bengtsson som ansvarar för landsortsutveckling är tacksam för det lokala arbete som läggs ner på många håll i kommunen. Han ser gärna att fler blir Ambassadörer och hjälper till att informera grannar och kringboende. Kontakta Bobby via C4 Energis kundtjänst ÅKERNEJLIKEG. SÖLVESBORGSVÄGEN PRAKTNEJLIKEGATAN BORSTNEJLIKEGATAN ANSLUTEN INTRESSE CARLS CARLS VÄG VÄG MIL ENGELSKA V. HUGOS VÄG OTTO LINDOWS VÄG BORSTNEJLIKEG. PRAKTNEJLIKEGATAN BESTÄLLNING PRAKTNEJLIKEG. 15 ARSLUNDSV

16 KUNDTIDNING FRÅN C4 ENERGI AVSÄNDARE & RETURADRESS: BOHLINS GRAFISKA, BOX 616, KRISTIANSTAD Jörgen Brådenmark från Miljö- och Hälsoskyddskontoret provkör en Solbil. Läs om solbilspoolen på moveabout.se Snabbladda din elbil vid Solbilspoolen Med snabbladdaren kan du ladda din elbil på minuter från helt tomt batteri. C4 Energi bjuder tills vidare på strömmen för de som väljer att ladda sin elbil här. Miljö- och Hälsoskyddskontoret har tecknat avtal med Solbilspoolen för att bidra till en bättre miljö i Kristianstad. Som den förvaltning vi är med ansvar för miljö och hälsa känns det naturligt att vi gör allt vi kan för att leva som vi lär, säger Jörgen Brådenmark som är en av drygt 20 medarbetare på förvaltningen. Kristianstads kommun har högt ställda miljöambitioner och använder mest biogasbilar som körs på gas från biogasanläggningen i Karpalund. Dessa har sedan flera år använts av de kommunala förvaltningarna. Nu finns dessutom möjligheten att köra på ren solenergi. Bägge alternativen är bra för miljön och det ligger i vårt uppdrag att vara insatta i de möjligheter som finns, säger Jörgen. Erfarenheterna hittills är mycket goda och alla de som testat bilarna är imponerade av hur tysta, kvicka och bekväma de är. Räckvidden som är cirka 20 mil är tillräcklig för nästan alla våra behov. Väcker uppmärksamhet hos allmänheten Det är roligt att komma ut till privatpersoner eller företag med en Solbil, berättar Jörgen. Det väcker alltid uppmärksamhet och folk kommer fram och vill veta mer och titta på bilen. Det gör att vi blir ambassadörer för ett miljövänligt alternativ vilket känns bra och definitivt är något som ingår i förvaltningens uppdrag. En härlig bil att köra Alla som provkör en Solbil blir överraskad av bilens egenskaper. Kommentarer som vad rymlig den är, vad snabb den är, vad tyst och skönt den går är vanliga. Jag kan bara instämma, säger Jörgen. Det var fantastiskt trevligt att köra bilen som ljudlöst sticker iväg utan att släppa ut ett enda gram koldioxid.

BYT UTTAG! Klart huset ska ha fiber INFORMATION OM UTBYGGNADEN AV FIBERNÄTET I DITT OMRÅDE

BYT UTTAG! Klart huset ska ha fiber INFORMATION OM UTBYGGNADEN AV FIBERNÄTET I DITT OMRÅDE BYT UTTAG! Klart huset ska ha fiber INFORMATION OM UTBYGGNADEN AV FIBERNÄTET I DITT OMRÅDE Äntligen fiber tv, internet och telefoni med ljusets hastighet Botkyrka Stadsnät är snabbt med närmast obegränsad

Läs mer

Värm ditt hus effektivt, bekvämt och bekymmersfritt!

Värm ditt hus effektivt, bekvämt och bekymmersfritt! Värm ditt hus effektivt, bekvämt och bekymmersfritt! På vår webbplats goteborgenergi.se kan du läsa mer om hur fjärrvärme fungerar! Göteborg Energi AB Box 53 401 20 Göteborg Telefon 020-62 62 62 www.goteborgenergi.se

Läs mer

Enkel webbtjänst ger bättre ledningskoll

Enkel webbtjänst ger bättre ledningskoll Enkel webbtjänst ger bättre ledningskoll Enklare, snabbare, säkrare Att gräva av en ledning är ofta både kostsamt och tidskrävande. Men det finns ett bra sätt att undvika skador och onödigt arbete. Ledningskollen.se

Läs mer

VÄLKOMMEN IN I VÄRMEN HENSTAD 2013

VÄLKOMMEN IN I VÄRMEN HENSTAD 2013 VÄLKOMMEN IN I VÄRMEN HENSTAD 2013 Fjärrvärmekampanj 2013 Nytt erbjudande på grund av nya förutsättningar Tidigare intresse på området var över 30% Vi har sedan 2009 installerat fjärrvärme och konverterat

Läs mer

Bra att veta! Välkommen till Eskilstuna Energi och Miljö. Nyttig information för dig som är nyfiken på våra tjänster.

Bra att veta! Välkommen till Eskilstuna Energi och Miljö. Nyttig information för dig som är nyfiken på våra tjänster. Bra att veta! Välkommen till Eskilstuna Energi och Miljö Nyttig information för dig som är nyfiken på våra tjänster. Vatten Vatten och avlopp - ett kretslopp Vatten är en av livets absolut viktigaste nödvändigheter.

Läs mer

Fjärrvärme från Feab. bekväm och miljövänlig uppvärmning

Fjärrvärme från Feab. bekväm och miljövänlig uppvärmning Fjärrvärme från Feab bekväm och miljövänlig uppvärmning En trygg, bekväm och miljövänlig värmekälla När du väljer fjärrvärme som värmekälla gör du ett val för bekvämlighet, trygghet och för miljön. Det

Läs mer

Värme Samarbete Service

Värme Samarbete Service Värme Samarbete Service Lokalt och miljövänligt, alltid med hög service Nossebro Energiverk äger ett av Sveriges minsta elnät men är också ett av Sveriges mest miljövänliga elhandelsbolag, uppmärksammat

Läs mer

Fjärrvärme och Fjärrkyla

Fjärrvärme och Fjärrkyla Fjärrvärme och Fjärrkyla hej jag heter Linus Nilsson och jag går första året på el och energiprogrammet på Kaplanskolan. I den har boken kommer jag förklara hur fjärrvärme och fjärrkyla fungerar. Innehålsförteckning:

Läs mer

Omtanke varje dag vi gör din vardag bekväm och enkel

Omtanke varje dag vi gör din vardag bekväm och enkel Omtanke varje dag vi gör din vardag bekväm och enkel Pålitlighet, effektivitet och uthållighet, tre för oss viktiga kärnvärden som visar vad vi står för. Vår viktigaste uppgift är att driva utvecklingen

Läs mer

FJÄRRVÄRME EFFEKTIVT BEKVÄMT MILJÖKLOKT

FJÄRRVÄRME EFFEKTIVT BEKVÄMT MILJÖKLOKT FJÄRRVÄRME EFFEKTIVT BEKVÄMT MILJÖKLOKT VAD ÄR FJÄRRVÄRME? Ett av de smartaste sätten att få en behaglig inomhustemperatur tycker vi. Idén med fjärrvärme är enkel: man delar på en värmekälla istället för

Läs mer

Luleå Energi är ett genuint Luleåföretag. En viktig drivkraft för privatpersoner, företag och samhälle.

Luleå Energi är ett genuint Luleåföretag. En viktig drivkraft för privatpersoner, företag och samhälle. 1 Luleå Energi är ett genuint Luleåföretag. En viktig drivkraft för privatpersoner, företag och samhälle. 2 Vi säljer energi. Men det våra kunder köper är något helt annat. 3 Luleåborna köper ljus och

Läs mer

SUPERKRAFT VIA FIBER nu även på landsbygden

SUPERKRAFT VIA FIBER nu även på landsbygden SUPERKRAFT VIA FIBER nu även på landsbygden Framtidens fibernät Alingsås Energi var tidigt ute med att erbjuda internet och TV via fiber. Idag är ca 4 500 hushåll och företag anslutna till fibernätet.

Läs mer

Välkommen Till STORMÖTE. Angående Vatten och Avlopp i Nunnestad Estenberga samt bildandestämma Amnehärad fiber ek. förening

Välkommen Till STORMÖTE. Angående Vatten och Avlopp i Nunnestad Estenberga samt bildandestämma Amnehärad fiber ek. förening Välkommen Till STORMÖTE Angående Vatten och Avlopp i Nunnestad Estenberga samt bildandestämma Amnehärad fiber ek. förening Var och När? Församlingshemmet i Amnehärad Måndag 18 februari 2013 kl. 18.30 Vi

Läs mer

Brabil. Smartbil. Miljöbil. ELBIL! Ambitionen är att Dalarna ska bli en föregångare för elfordon. elbildalarna.se

Brabil. Smartbil. Miljöbil. ELBIL! Ambitionen är att Dalarna ska bli en föregångare för elfordon. elbildalarna.se Brabil. Smartbil. Miljöbil. ELBIL! Ambitionen är att Dalarna ska bli en föregångare för elfordon. elbildalarna.se Vi tror att el kommer att vara ett självklart drivmedel för bilar i framtiden Elbil Dalarna

Läs mer

SUPERKRAFT VIA FIBER

SUPERKRAFT VIA FIBER SUPERKRAFT VIA FIBER Framtidens fibernät Alingsås Energi var tidigt ute med att erbjuda internet och TV via fiber i stadsnätet. Idag är ca 4 500 hushåll och företag anslutna till stadsnätet. Förutom att

Läs mer

Se om dina grannar anmält intresse

Se om dina grannar anmält intresse I SAMARBETE MED BACKNEJLIKEGATAN ANSLUTEN ENGELSKA VÄGEN INTRESSE Se om dina grannar anmält intresse Just nu bygger vi ut fibernätet över kommunen så fort det bara går! För att på bästa sätt använda de

Läs mer

Nu höjer vi hastigheten på din gata till 1000 Mbit/sek! Information till dig som funderar på att skaffa fiber.

Nu höjer vi hastigheten på din gata till 1000 Mbit/sek! Information till dig som funderar på att skaffa fiber. Nu höjer vi hastigheten på din gata till 1000 Mbit/sek! Information till dig som funderar på att skaffa fiber. Hastighetsjämförelser Så lång tid tar det att ladda ner en dvd-film på 4,7 gb eller 1gb filer.

Läs mer

DITT TILLFÄLLE BILLIGARE OCH ENKLARE VÄRME NU KOMMER FJÄRRVÄRMEN TILL DIG

DITT TILLFÄLLE BILLIGARE OCH ENKLARE VÄRME NU KOMMER FJÄRRVÄRMEN TILL DIG DITT TILLFÄLLE BILLIGARE OCH ENKLARE VÄRME NU KOMMER FJÄRRVÄRMEN TILL DIG Vad skulle fjärrvärme innebära för dig? När du bestämmer dig för att ansluta dig till fjärrvärme får du flera trevliga fördelar.

Läs mer

Föreningen som varje år sparar. 1,3 miljoner kr. med gratis luft! Erfarenheter av en högeffektiv luft/vattenvärmepump i Oskarshamn

Föreningen som varje år sparar. 1,3 miljoner kr. med gratis luft! Erfarenheter av en högeffektiv luft/vattenvärmepump i Oskarshamn Föreningen som varje år sparar 1,3 miljoner kr med gratis luft! Erfarenheter av en högeffektiv luft/vattenvärmepump i Oskarshamn En värmepump, 15 hus och 207 lägenheter Luften omkring oss bjuder på gratis

Läs mer

Bredband via fiber - steg för steg

Bredband via fiber - steg för steg Bredband via fiber - steg för steg Steg vid installationen Installationen indelas i följande delar: Vi gör en markering med en käpp vid din tomtgräns, eller enligt bifogad karta, som visar varifrån du

Läs mer

DITT TILLFÄLLE BILLIGARE OCH ENKLARE VÄRME NU KOMMER FJÄRRVÄRMEN TILL DIG

DITT TILLFÄLLE BILLIGARE OCH ENKLARE VÄRME NU KOMMER FJÄRRVÄRMEN TILL DIG DITT TILLFÄLLE BILLIGARE OCH ENKLARE VÄRME NU KOMMER FJÄRRVÄRMEN TILL DIG Vad skulle fjärrvärme innebära för dig? När du bestämmer dig för att ansluta dig till fjärrvärme får du flera trevliga fördelar.

Läs mer

Fjärrvärme. Enkel, bekväm och miljöklok uppvärmning. FV-broschyr 2011_ALE&GE_svartplåtbyte.indd 1 2011-05-02 16.06

Fjärrvärme. Enkel, bekväm och miljöklok uppvärmning. FV-broschyr 2011_ALE&GE_svartplåtbyte.indd 1 2011-05-02 16.06 Fjärrvärme Enkel, bekväm och miljöklok uppvärmning FV-broschyr 211_ALE&GE_svartplåtbyte.indd 1 211-5-2 16.6 Nu kan du sänka dina energikostnader! Det finns en rad olika faktorer som påverkar den totala

Läs mer

Klart huset ska ha fiber

Klart huset ska ha fiber Klart huset ska ha fiber INFORMATION OM UTBYGGNADEN AV FIBERNÄTET TILL DIN FASTIGHET Äntligen fiber tv, internet och telefoni med ljusets hastighet Botkyrka Stadsnät är snabbt med närmast obegränsad kapacitet.

Läs mer

Fjärrkyla från Norrenergi. Trygg, bekväm och prisvärd märkt med Bra Miljöval

Fjärrkyla från Norrenergi. Trygg, bekväm och prisvärd märkt med Bra Miljöval Fjärrkyla från Norrenergi Trygg, bekväm och prisvärd märkt med Bra Miljöval Fjärrkyla är behagligt för människor, maskiner När välisolerade fastigheter fylls av människor, värmealstrande datorer och annan

Läs mer

Nu behöver du inte vänta längre.

Nu behöver du inte vänta längre. 1 Vägra vänta! Smarta hem, Smart-TV, läsplatta, laptop, stationär dator Våra sätt att surfa blir bara fler och innehållet allt tyngre. Även om du kan surfa snabbt idag, är det inte säkert att det går lika

Läs mer

Vi levererar el och värme till människor och företag. - Vi värmer människor och lyser upp deras hem...

Vi levererar el och värme till människor och företag. - Vi värmer människor och lyser upp deras hem... Vi levererar el och värme till människor och företag - Vi värmer människor och lyser upp deras hem... 100% förnybar Du får enbart förnybar energi hos oss (sol, vind, vatten, biobränsle). Lokala Drygt100

Läs mer

Välkomna till Falkenberg Energis. Reko fjärrvärmeträff 2014

Välkomna till Falkenberg Energis. Reko fjärrvärmeträff 2014 Välkomna till Falkenberg Energis Reko fjärrvärmeträff 2014 Kvällens agenda: 18.00 Välkommen Bo Anders Antonsson, Administrativ Chef 18.20 Presentation av fjärrvärme och prisändring Eva Hammar Orava, Driftingenjör

Läs mer

VI FIRAR. 5000 kr. Nu bygger vi fibernät! BREDBAND TILL ALLA. Du kan vara med och påverka vilka områden vi bygger ut först... + Månadsavgift på 150 kr

VI FIRAR. 5000 kr. Nu bygger vi fibernät! BREDBAND TILL ALLA. Du kan vara med och påverka vilka områden vi bygger ut först... + Månadsavgift på 150 kr VI FIRAR BREDBAND TILL ALLA 5000 kr + Månadsavgift på 150 kr Nu bygger vi fibernät! Du kan vara med och påverka vilka områden vi bygger ut först... Ronneby Miljö & Teknik och Karlshamn Energi har tecknat

Läs mer

Värm ditt hus med fjärrvärme Här kan du läsa om hur anslutningen går till

Värm ditt hus med fjärrvärme Här kan du läsa om hur anslutningen går till Värm ditt hus med fjärrvärme Här kan du läsa om hur anslutningen går till Positiv energi fjärrvärme från Tekniska verken Med fjärrvärme får du behaglig värme när det behövs och varmvatten året runt, till

Läs mer

Värm din fastighet med fjärrvärme. Så här går det till

Värm din fastighet med fjärrvärme. Så här går det till Värm din fastighet med fjärrvärme Så här går det till Vad är fjärrvärme? Att installera fjärrvärme är enkelt Fjärrvärme bygger på en enkel men genial idé. Det är enkelt att ansluta sig till vårt fjärrvärmenät.

Läs mer

Välkomna till Falkenberg Energis. Reko fjärrvärmeträff 2014

Välkomna till Falkenberg Energis. Reko fjärrvärmeträff 2014 Välkomna till Falkenberg Energis Reko fjärrvärmeträff 2014 Dagens agenda: 15.00 Välkommen Bo Anders Antonsson, Administrativ Chef 15.20 Presentation av fjärrvärme och prisändring Eva Hammar Orava, Driftingenjör

Läs mer

VI FIRAR. 5000 kr. Nu bygger vi fibernät! BREDBAND TILL ALLA FRÅN FÖRSTA KONTAKT TILL ANSLUTNING

VI FIRAR. 5000 kr. Nu bygger vi fibernät! BREDBAND TILL ALLA FRÅN FÖRSTA KONTAKT TILL ANSLUTNING FRÅN FÖRSTA KONTAKT TILL ANSLUTNING VI FIRAR BREDBAND TILL ALLA 5000 kr + Månadsavgift på 150 kr 1. Intresseanmälan Villaägaren anmäler intresse via formulär på bredbandnu.se 2. Område & prisbild Villaägaren

Läs mer

Fjärrvärme Enkelt och pålitligt i din vardag

Fjärrvärme Enkelt och pålitligt i din vardag Fjärrvärme Enkelt och pålitligt i din vardag Vad är fjärrvärme? Fjärrvärme är en effektiv och hållbar energilösning som ger dig en enkel och pålitlig vardag. Det är den vanligaste uppvärmningsformen i

Läs mer

Att installera bredband via fiber

Att installera bredband via fiber Att installera bredband via fiber 1 Så här går det till Säsongen för att dra in fiber startar då marken är tjälfri och som tidigast i början av maj. I denna folder beskriver vi steg för steg hur det går

Läs mer

Nu är det klart, det blir fiber!

Nu är det klart, det blir fiber! Nu är det klart, det blir fiber! Förutom e tt snabbt i nternet, TV o ch telefoni till en bra m ånadsavgift, k ommer du ä ven a tt öka attraktionsvärdet på ditt hus. Till boende i villaområdet Kulladal

Läs mer

Att installera bredband via fiber

Att installera bredband via fiber Att installera bredband via fiber 1 Så här går installationen till Det är viktigt att du har koll på de olika stegen och vad som förväntas. Läs igenom allt material och om du känner dig osäker över något

Läs mer

Mer än bara värme. Energieffektiv fjärrvärme för ett hållbart Göteborg

Mer än bara värme. Energieffektiv fjärrvärme för ett hållbart Göteborg 1 Mer än bara värme Energieffektiv fjärrvärme för ett hållbart Göteborg 2 Tillsammans kan vi bidra till en hållbar stad. Och sänka dina energikostnader. I 150 år har vi jobbat nära dig. För du vet väl

Läs mer

Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi.

Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi. Pub nr 2008:44 Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi. Vi hushållar med energin och använder den effektivt.

Läs mer

BILD. Välj fjärrvärme! - Bra för dig och miljön

BILD. Välj fjärrvärme! - Bra för dig och miljön BILD Välj fjärrvärme! - Bra för dig och miljön En värdefull investering Det råder inte längre något tvivel om att ditt val av uppvärmning påverkar klimatet. Våra hem behöver värme under en stor del av

Läs mer

ÖPPET. fibernät. Telefoni. Ethernet. Öppet Stadsnät. STADSNÄT Snabbaste vägen in i framtiden. noder. Serverhall. bandbredd DETTA ÄR KRAFTRINGEN

ÖPPET. fibernät. Telefoni. Ethernet. Öppet Stadsnät. STADSNÄT Snabbaste vägen in i framtiden. noder. Serverhall. bandbredd DETTA ÄR KRAFTRINGEN DETTA ÄR KRAFTRINGEN Detta är Kraftringen Kraftringen är en kompetent, heltäckande partner inom energi och miljöområdet och besitter spetskompetens inom värme, kyla, värmepumpar, bredband/fiber, kraft,

Läs mer

Fjärrvärme #Enkelt #Hållbart #Pålitligt

Fjärrvärme #Enkelt #Hållbart #Pålitligt Fjärrvärme #Enkelt #Hållbart #Pålitligt Vad är fjärrvärme? Fjärrvärme går som ett blodomlopp under stadens gator och förser hem, företag och lokaler med energi i form av hetvatten. Fjärrvärmen distribueras

Läs mer

VillaFiber Västervik

VillaFiber Västervik VillaFiber Västervik Till dig som ska välja bredband via fiber! SNABBT INTERNET. BÄTTRE TV. OCH BILLIGARE TELEFONI. ANVÄND BIFOGAT AVTAL FÖR ATT ENKELT OCH SMIDIGT GÖRA DIN BESTÄLLNING Hyr din VillaFiber

Läs mer

Att installera bredband via fiber

Att installera bredband via fiber Att installera bredband via fiber 1 Så här går det till Vi drar in fiber under den tjälfria säsongen och kontaktar dig i god tid före installationen. För ordinarie pris är leveranstiden 10 veckor. Du ansvarar

Läs mer

framtidens bredband! Stadsnät från Borlänge Energi

framtidens bredband! Stadsnät från Borlänge Energi framtidens bredband! Stadsnät från Borlänge Energi Fritt stadsnät i Sedan 95:-/mån Vi bjuder också på anslutningsavgiften Runt år 1800 kom telegrafen, 50 år senare telefonen. Två apparater som gjorde det

Läs mer

Snabbaste vägen till fiber för Sveriges landsbygd

Snabbaste vägen till fiber för Sveriges landsbygd Snabbaste vägen till fiber för Sveriges landsbygd Varför är det så viktigt med fiber? Det blir roligare med internet när det fungerar med full fart. Och så fort informationsöverföringen sker via fiber,

Läs mer

Anslut ett fibernät till ert område EKERÖ STADSNÄT

Anslut ett fibernät till ert område EKERÖ STADSNÄT Anslut ett fibernät till ert område 1 Fiber till ditt hushåll Nu har du möjligheten att ansluta dig till det senaste inom nöje och kommunikation. Genom en fiberanslutning via oss uppgraderar du ditt hem

Läs mer

Där klimatsmarta idéer blir verklighet

Där klimatsmarta idéer blir verklighet Där klimatsmarta idéer blir verklighet Klimp 2008 2012 Naturvårdsverket och Linköpingskommun arbetar tillsammans för att minska utsläppen av växthusgaser. Tillsammans för klimatet Vi är mycket stolta över

Läs mer

Nu behöver du inte vänta längre.

Nu behöver du inte vänta längre. 1 Vägra vänta! Smarta hem, Smart-TV, läsplatta, laptop, stationär dator Våra sätt att surfa blir bara fler och innehållet allt tyngre. Även om du kan surfa snabbt idag, är det inte säkert att det går lika

Läs mer

VB Energi i samarbete för ett hållbart samhälle!

VB Energi i samarbete för ett hållbart samhälle! t VB Energi i samarbete för ett hållbart samhälle! VB Energi stödjer Ludvika/Fagersta i omställningen till en hållbar energianvändning Miljoner kronor VB Energigruppen - Investeringar 180,0 160,0 140,0

Läs mer

Åtta goda skäl. att välja Stadsnät.

Åtta goda skäl. att välja Stadsnät. Åtta goda skäl att välja Stadsnät. Snabbt & prisvärt Mycket mer än bara bredband. Stadsnätet är ett fiberoptiskt kommunikationsnät i Västerås och Hallstahammar. Via en och samma anslutning kan du välja

Läs mer

Välkommen till ett informationsmöte om Fjärrvärme i Oxelösund 2012-11-28

Välkommen till ett informationsmöte om Fjärrvärme i Oxelösund 2012-11-28 Välkommen till ett informationsmöte om Fjärrvärme i Oxelösund 2012-11-28 Oxelö Energi är ett kommunalägt energibolag som ansvarar för Elnät Vatten och avlopp Renhållning Stadsnät Fjärrvärme Tommy Englund

Läs mer

Stadsnätet. Anslut ditt hus till. Beställ idag!

Stadsnätet. Anslut ditt hus till. Beställ idag! Anslut ditt hus till Stadsnätet Flera fastighetsägare har bett oss bygga ut fibernätet i området. Därför har vi bestämt oss att starta projekt Vålarö. Innan vi sätter igång med utbyggnaden krävs anmälningar

Läs mer

Egenproducerad energi - så funkar det

Egenproducerad energi - så funkar det Page 1 of 6 Egenproducerad energi - så funkar det Taggar på denna artikel Byta solfångare, Köpa solfångare, solceller, solcellspanel Att producera egen energi till villan blir inte alltid en ekonomisk

Läs mer

VillaFiber Västervik

VillaFiber Västervik VillaFiber Västervik Till dig som ska välja bredband via fiber! SNABBT INTERNET. BÄTTRE TV. OCH BILLIGARE TELEFONI. Hyr din VillaFiber och få lägre anslutningsavgift En lokal fiberanslutning från VillaFiber

Läs mer

10 % rabatt på solceller

10 % rabatt på solceller NYHETER OCH ERBJUDANDEN TILL DIG SOM ÄR KUND HOS VATTENFALL VÅR 2014 Solenergi framtidens energikälla Erbjudande på solceller 10 % rabatt på solceller Tävla med oss! Vinn en luftvärmepump, värd upp till

Läs mer

SUPERKRAFT VIA FIBER

SUPERKRAFT VIA FIBER SUPERKRAFT VIA FIBER Framtidens stadsnät Alingsås Energi var tidigt ute med att erbjuda internet och TV via fiber i stadsnätet. Idag är ca 3000 hushåll och företag anslutna till stadsnätet. Förutom att

Läs mer

Nu kommer fibernätet till: Laholm

Nu kommer fibernätet till: Laholm Nu kommer fibernätet till: Laholm En utbyggnad som förändrar Sverige Sveriges tredje största stadsnät 100% fokus på stadsnät och telekom Erfarenhet och kompetens Öppenhet, Helhetsgrepp, Närhet och Flexibilitet

Läs mer

Nu sänker vi. temperaturen. i göteborg. Och gör fjärrvärmepriset mera påverkbart.

Nu sänker vi. temperaturen. i göteborg. Och gör fjärrvärmepriset mera påverkbart. Nu sänker vi temperaturen i göteborg Och gör fjärrvärmepriset mera påverkbart. 1 Allt för Göteborg Vi på Göteborg Energi har bara en uppgift och det är att ge kraft åt Göteborg. För att uttrycka det lite

Läs mer

Fjärrvärme Prislista småhus. Gäller 2012-01-01 2012-12-31 Linköping

Fjärrvärme Prislista småhus. Gäller 2012-01-01 2012-12-31 Linköping Fjärrvärme Prislista småhus Gäller 2012-01-01 2012-12-31 Linköping Fjärrvärme positiv energi Fjärrvärme är positiv energi. Med fjärrvärme kan du lämna bekymren bakom dig. Den ger en säker och bekväm uppvärmning.

Läs mer

ÖPPET. STADSNÄT Snabbaste vägen in i framtiden

ÖPPET. STADSNÄT Snabbaste vägen in i framtiden ÖPPET STADSNÄT Snabbaste vägen in i framtiden SPELA ONLINE med Öppet Stadsnät En sak kan vi vara helt säkra på det kommer aldrig att gå långsammare! Nä, snabbare och snabbare det är tidens melodi. Idag

Läs mer

Välkommen till Stadsholmens fibernät

Välkommen till Stadsholmens fibernät Visste du att... Fiber är idag den överlägset bästa och mest framtidssäkra tekniken för fasta bredbandsuppkopplingar. I fibern sänds data med optisk ljus, dvs med ljusets hastighet. Det gör att man kan

Läs mer

El kan köpas på många sätt. Ett av dem är bäst för företaget.

El kan köpas på många sätt. Ett av dem är bäst för företaget. www.eon.se 020 22 99 00 Ny energi Inom E.ON tar vi hand om 35 miljoner kunder, vilket gör oss till Europas största privatägda energiföretag. I Sverige levererar vi el, gas och värme och tack vare vår långa

Läs mer

Vi satsar på Öppet Stadsnät i Segmon!

Vi satsar på Öppet Stadsnät i Segmon! Vi satsar på Öppet Stadsnät i Segmon! Vilka är vi? En grupp människor som sedan ett par år tillbaka arbetat för en levande landsbygd i Segmon. En landsbygd som klarar framtidens krav Består av 4 olika

Läs mer

OEM Spannmålstork ELVÄRME ANVÄNDNINGSOMRÅDE. Spannmålstork.

OEM Spannmålstork ELVÄRME ANVÄNDNINGSOMRÅDE. Spannmålstork. OEM Spannmålstork www.varmebaronen.se ELVÄRME ANVÄNDNINGSOMRÅDE Spannmålstork KLF Spannmålstorken i Rödaled KLF Kristianstadortens Lagerhusförening Sex stycken EP 750/690V totaleffekt 4,5 MW Genom övergång

Läs mer

Fjärrvärme positiv energi

Fjärrvärme positiv energi FJÄRRVÄRME Anslutningsinformation och priser 2012 Fjärrvärme positiv energi Fjärrvärme är positiv energi. Med fjärrvärme kan du lämna bekymren bakom dig. Den ger en säker och bekväm uppvärmning. Med de

Läs mer

VillaFiber. Till dig som ska välja bredband via fiber! Hyr din VillaFiber. och få lägre anslutningsavgift

VillaFiber. Till dig som ska välja bredband via fiber! Hyr din VillaFiber. och få lägre anslutningsavgift VillaFiber Till dig som ska välja bredband via fiber! SNABBT INTERNET. BÄTTRE TV. OCH BILLIGARE TELEFONI. Hyr din VillaFiber och få lägre anslutningsavgift En lokal fiberanslutning från VillaFiber Är Västervik

Läs mer

Fjärrvärme Prislista småhus Mini - för hus med låg energiförbrukning. Gäller 2012-01-01 2012-12-31

Fjärrvärme Prislista småhus Mini - för hus med låg energiförbrukning. Gäller 2012-01-01 2012-12-31 Fjärrvärme Prislista småhus Mini - för hus med låg energiförbrukning Gäller 2012-01-01 2012-12-31 Fjärrvärme positiv energi Fjärrvärme är positiv energi. Med fjärrvärme kan du lämna bekymren bakom dig.

Läs mer

Internet Telefoni TV

Internet Telefoni TV Internet Telefoni TV I öppna Stadsnätet är konkurrensen fri Vi erbjuder valfrihet Valfrihet ger dig låga priser Ett öppet nät med full konkurrens på lika villkor. Ett nät som inte ägs av en tjänsteleverantör

Läs mer

ÖPPET. STADSNÄT Snabbaste vägen in i framtiden

ÖPPET. STADSNÄT Snabbaste vägen in i framtiden ÖPPET STADSNÄT Snabbaste vägen in i framtiden En sak kan vi vara helt säkra på det kommer aldrig att gå långsammare! Nä, snabbare och snabbare det är tidens melodi. Idag är du glad för 100 Mbit/s men snart

Läs mer

Kraftvärme i Katrineholm. En satsning för framtiden

Kraftvärme i Katrineholm. En satsning för framtiden Kraftvärme i Katrineholm En satsning för framtiden Hållbar utveckling Katrineholm Energi tror på framtiden Vi bedömer att Katrineholm som ort står inför en fortsatt positiv utveckling. Energi- och miljöfrågor

Läs mer

Kalla fakta om fjärrkyla

Kalla fakta om fjärrkyla Kalla fakta om fjärrkyla Fjärrkyla lika genialt som det låter. Fjärrkyla är enkelt och rent. Med fjärrkyla blir ditt inomhusklimat svalt och effektivt, utan det obehag som bullrande, utrymmeskrävande och

Läs mer

Säbytown. Skala:1:500

Säbytown. Skala:1:500 Säbytown Skala:1:500 I vår stad använder vi oss bara av förnybar energi från sol, vind och vatten. Vi ska utnyttja denna energi effektivare genom att bygga ut nätverket. Med ett nytt slags elnät blir det

Läs mer

Fjärrvärme och fjärrkyla

Fjärrvärme och fjärrkyla Fjärrvärme och fjärrkyla Hej jag heter Simon Fjellström och jag går i årskurs 1 på el och energi i klassen EE1b på kaplanskolan i Skellefteå. I den här boken så kommer ni att hitta fakta om fjärrvärme

Läs mer

DIN KONTAKT MED ELFÖRETAGEN

DIN KONTAKT MED ELFÖRETAGEN DIN KONTAKT MED ELFÖRETAGEN Sid 3 sid 2 Dina valmöjligheter när det gäller el Sid sid 54 Din elförbrukning (fakta om mätaravläsning) Sid 7 sid 6 Du ska flytta in (så gör du med dina elavtal) Sid 9 sid

Läs mer

Säg ja till framtiden - rusta ditt hus med fiber!

Säg ja till framtiden - rusta ditt hus med fiber! Säg ja till framtiden - rusta ditt hus med fiber! 12 steg om hur du kan få fiberanslutning till din fastighet Vi har gjort det möjligt - nu är det upp till dig! Under hösten 2012 har Ljungby kommun och

Läs mer

BERGVÄRME FÖR EN BÄTTRE EKONOMI BRF STAREN 1

BERGVÄRME FÖR EN BÄTTRE EKONOMI BRF STAREN 1 BERGVÄRME FÖR EN BÄTTRE EKONOMI BRF STAREN 1 INFORMATION OM MÖJLIGHETEN ATT BYTA FRÅN FJÄRRVÄRME TILL BERGVÄRME UTSKICK TILL MEDLEMMARNA ǀ APRIL 2015 UNDERLAGET ÄR FRAMTAGET AV ENEO SOLUTIONS AB I SAMMARBETE

Läs mer

Klart du ska välja fiber!

Klart du ska välja fiber! Klart du ska välja fiber! Vi får ofta frågor om varför det är så bra med bredband via fiber. Här berättar vi mer om hur det fungerar och vilka fördelar fiber har både ekonomiskt och tekniskt. Förhoppningsvis

Läs mer

Ett hållbart alternativ. JÄMTLANDS VÄRME AB Jìemhten baahkedimmie

Ett hållbart alternativ. JÄMTLANDS VÄRME AB Jìemhten baahkedimmie Ett hållbart alternativ JÄMTLANDS VÄRME AB Jìemhten baahkedimmie Välkommen till personliga Jämtlandsvärme Jämtlandsvärme är ett helägt kommunalt bolag som sedan 1982 värmt upp Strömsund. Vi arbetar för

Läs mer

Anslut ditt hus till. Stadsnätet

Anslut ditt hus till. Stadsnätet Anslut ditt hus till Stadsnätet Gästabudstaden har beslutat att inleda projekt Lästringe-Vedaån. Detta genom att erbjuda anslutning av fastigheter i Lästringe samhälle och Kvegerö-Granlund innan projektstöd

Läs mer

Vinn. Vi bjuder på fröer från Frökungen. en luftvärmepump Värde 21 375 kr. Nyhet i Vattenfalls Energibutik: Smarta köksprylar

Vinn. Vi bjuder på fröer från Frökungen. en luftvärmepump Värde 21 375 kr. Nyhet i Vattenfalls Energibutik: Smarta köksprylar NYHETER OCH ERBJUDANDEN TILL DIG SOM ÄR KUND HOS VATTENFALL VÅR 2015 Vi bjuder på fröer från Frökungen Nyhet i Vattenfalls Energibutik: Smarta köksprylar Vinn en luftvärmepump Värde 21 375 kr Så enkelt

Läs mer

Framtidens nät, öppet för alla. Information och inspiration för dig som vill framtidssäkra villan med Öppen Fiber

Framtidens nät, öppet för alla. Information och inspiration för dig som vill framtidssäkra villan med Öppen Fiber Framtidens nät, öppet för alla Information och inspiration för dig som vill framtidssäkra villan med Öppen Fiber Äntligen en Öppen Fiber-anslutning för villan! När du väljer att skaffa Öppen Fiber från

Läs mer

Varför skulle jag skaffa fiber?

Varför skulle jag skaffa fiber? Varför skulle jag skaffa fiber? Händige Ja varför skulle du skaffa fiber? Framförallt för att redan dagens tjänster på internet kräver allt mer bandbredd. För att inte tala om framtidens tjänster videosamtal,

Läs mer

Produktion av pellets, briketter och träpulver vid Brikett- Energis fabrik i Norberg

Produktion av pellets, briketter och träpulver vid Brikett- Energis fabrik i Norberg Produktion av pellets, briketter och träpulver vid Brikett- Energis fabrik i Norberg BrikettEnergi AB Norberg 2004 BrikettEnergis fabrik i Norberg startades 1983 med enbart framställning av briketter.

Läs mer

fiber! En liten broschyr för dig som vill ha snabbt, pålitligt och prisvärt internet.

fiber! En liten broschyr för dig som vill ha snabbt, pålitligt och prisvärt internet. Skaffa fiber! En liten broschyr för dig som vill ha snabbt, pålitligt och prisvärt internet. Hej! Just nu håller du i en broschyr om fiber. Fiber är den senaste tekniken - nedgrävda kablar som ger dig

Läs mer

uppcom. i samarbete med

uppcom. i samarbete med Välkomna Peter Eklund - Wexnet Anette Larsson - UppCom Åke Johansson - UppCom Bill Johansson ElTel - Entreprenör UppCom Redan 2002 påbörjades utbyggnaden av det öppna fibernätet i Uppvidinge kommun. UppCom

Läs mer

STADSNÄT. Frågor och svar. stadsnat.dalaenergi.se

STADSNÄT. Frågor och svar. stadsnat.dalaenergi.se STADSNÄT Frågor och svar stadsnat.dalaenergi.se Innehåll Vad är egentligen ett öppet nät?...3 Vad är ett fibernät?...3 Är nätet framtidssäkert?...3 Villaanslutning...4 Flerbostadshus...8 Företagsfastigheter...9

Läs mer

ÖPPET STADSNÄT. Snabbaste vägen in i framtiden

ÖPPET STADSNÄT. Snabbaste vägen in i framtiden ÖPPET STADSNÄT Snabbaste vägen in i framtiden LYSSNA PÅ MUSIK med Öppet Stadsnät En sak kan vi vara helt säkra på det kommer aldrig att gå långsammare! Nä, snabbare och snabbare det är tidens melodi. I

Läs mer

Department of Technology and Built Environment. Energiflödesanalys av Ljusdals kommun. Thomas Fredlund, Salahaldin Shoshtari

Department of Technology and Built Environment. Energiflödesanalys av Ljusdals kommun. Thomas Fredlund, Salahaldin Shoshtari Department of Technology and Built Environment Energiflödesanalys av Ljusdals kommun Thomas Fredlund, Salahaldin Shoshtari Examensarbete 30 hp, D-nivå Energisystem 1 Bakgrund Beställare av denna analys

Läs mer

Kort historia På ITV s hemsida berättar de om hur ITV var först i Sverige så började man att använda geotermisk energi i början av 70-talet i form av

Kort historia På ITV s hemsida berättar de om hur ITV var först i Sverige så började man att använda geotermisk energi i början av 70-talet i form av GEOTERMISK ENERGI Innehållsförteckning 2-3 Kort historia 4-5 Hur utvinns energin, bergvärme 6-7 Hur utvinns energin, jordvärme 8-9 Värmepumpen 10-11 Energiomvandlingarna 12-13 Miljövänlig? 14-15 Användning

Läs mer

Biogas till Dalarna. Torsten Gustafsson Spikgårdarnas Lantbruk

Biogas till Dalarna. Torsten Gustafsson Spikgårdarnas Lantbruk Biogas till Dalarna Torsten Gustafsson Spikgårdarnas Lantbruk Kort historia om Dala BioGas LRF tittar på förutsättningarna att göra en biogasanläggning i södra Dalarna. En förundersökning utförs av SBI

Läs mer

Mälarenergi. Elavtal för privatkund.

Mälarenergi. Elavtal för privatkund. Mälarenergi. Elavtal för privatkund. Mälarenergi och elmarknaden. Över 150 år av erfarenhet. Den 3:e april 1861 bildades Gaslysnings Aktiebolaget i Westerås. På den tiden hade företaget fullt upp med att

Läs mer

TIPS OCH RÅD OM LADDINFRASTRUKTUR. Tips och råd om laddinfrastruktur FÖR DIG SOM VILL INSTALLERA LADDSTATION I DIN BOSTADSRÄTTSFÖRENING

TIPS OCH RÅD OM LADDINFRASTRUKTUR. Tips och råd om laddinfrastruktur FÖR DIG SOM VILL INSTALLERA LADDSTATION I DIN BOSTADSRÄTTSFÖRENING Tips och råd om laddinfrastruktur FÖR DIG SOM VILL INSTALLERA LADDSTATION I DIN BOSTADSRÄTTSFÖRENING Tips och råd till dig som vill installera laddstation i din bostadsrättsförening Förberedelser För att

Läs mer

Biogas. Förnybar biogas. ett klimatsmart alternativ

Biogas. Förnybar biogas. ett klimatsmart alternativ Biogas Förnybar biogas ett klimatsmart alternativ Biogas Koldioxidneutral och lokalt producerad Utsläppen av koldioxid måste begränsas. För många är det här den viktigaste frågan just nu för att stoppa

Läs mer

Världens första koldioxidfria fordonsfabrik.

Världens första koldioxidfria fordonsfabrik. Världens första koldioxidfria fordonsfabrik. Ett samarbete för framtiden. Volvo Lastvagnars fabrik i Tuve utanför Göteborg byggdes 1982 och är 87 000 kvadratmeter stor. Där produceras varje år över 20

Läs mer

Fjärrvärme i Renovering

Fjärrvärme i Renovering Fjärrvärme i Renovering Exempel och möjligheter Magnus Stjerndahl, tekn lic Sammanfattning Värme- och elproduktion med låg miljöpåverkan Borås Energi med värme- och elproduktion baserad på biobränsle-

Läs mer

Tillsammans bygger vi en levande landsbygd. fiber för framtiden

Tillsammans bygger vi en levande landsbygd. fiber för framtiden Tillsammans bygger vi en levande landsbygd fiber för framtiden Den digitala infrastrukturen lika viktig som vägar, vatten och elnät Teknikskifte framtidens kommunikation En allt viktigare del av samhällets

Läs mer

Värm upp hösten! Sänk uppvärmningskostnaden med upp till 55 %

Värm upp hösten! Sänk uppvärmningskostnaden med upp till 55 % NYHETER OCH ERBJUDANDEN TILL DIG SOM ÄR KUND HOS VATTENFALL HÖST 2013 Luftvärmepump till kampanjpris! Värm upp hösten! Sänk uppvärmningskostnaden med upp till 55 % Så minskar du enkelt varmvattenkostnaden

Läs mer

Dala Energi Elnät. Nyheter från. Gott Nytt År! Smart och hållbart JANUARI 2013. Dala Energi www.dalaenergi.se Tel 0247-738 20

Dala Energi Elnät. Nyheter från. Gott Nytt År! Smart och hållbart JANUARI 2013. Dala Energi www.dalaenergi.se Tel 0247-738 20 För oss är saken klar. Vi vill vara med och bygga det hållbara samhället. Att skapa en trygg energi- försörjning som minskar utsläppen av koldioxid. Om vi tillsammans blir smartare i hur vi använder energin

Läs mer

Snabbt. Snabbare. Falu Stadsnät. fev.se/stadsnät

Snabbt. Snabbare. Falu Stadsnät. fev.se/stadsnät Snabbt. Snabbare. Falu Stadsnät. fev.se/stadsnät AND Vad får du? En anslutning till Falu Stadsnät ger dig pålitlig kommunikation med hög kvalitet. Det är en säker investering som gör din bostad mer attraktiv

Läs mer

SkeKraft Bredband Så funkar det - steg för steg

SkeKraft Bredband Så funkar det - steg för steg SkeKraft Bredband Så funkar det - steg för steg SkeKraft Bredband - Steg för steg 1. Etappvis utbyggnad När vi bygger fibernät gör vi det etappvis för att vara så effektiva som möjligt. Att bygga fibernät

Läs mer