Danne har parkerat traktorn

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Danne har parkerat traktorn"

Transkript

1 REPORTAGETIDNING FÖR SKEBOS HYRESGÄSTER NR :E ÅRGÅNG efter 28 År I tjänst: Danne har parkerat traktorn skebo klimatsatsar spara pengar med elavtal kom in 1 läsning utan kostnad för DIg som är hyresgäst hos skebo

2 ledare bostadsekonomi en tuff men nödvändig utmaning Nu har den kommit, årets Nils Holgersson rapport den fjortonde i ordningen. Rapporten redovisar en sammanställning av värme, vatten, eloch avfallskostnader för samtliga kommuner i Sverige. Den visar, som den gjort nästan alla tidigare år, att taxebundna kostnaderna ökat mer än konsumentprisindex. Årets rapport redovisar en fortsatt hög prisutveckling för samtliga avgifter. Den sammantagna kostnadsökningen i årets rapport är 5,1 procent, där KPI under samma period legat på 0,2 procent. Aktörer på fastighetsmarknaden i Sverige har de senaste åren försökt påverka regeringen att förbättra kundinflytandet i frågorna, dock utan framgång. Skelleftebostäders taxebundna kostnader har också ökat kraftigt de sen aste åren. Vi har en prognos för årets kostnader på 121 mkr, motsvarande kostnad för år 2003 var 80 mkr. En ökad uthyrning medför naturligtvis ökade kostnader, men det speglar ändå den kostnadsutveckling vi haft de senaste åren. Nils Holgersson rapporten visar också att de flesta bostadsföre tag haft en liknande kostnadsutveckling. Vår ambition är att så långt som möjligt hålla låga driftkostnader för att ge utrymme för underhåll och ombyggnad. Den nuvarande konjunkturen med lägre räntekostnader har tillfälligt motverkat effekten av prisstegringar för taxebundna kostnader. Men vi vet med säkerhet att finansieringskostnaderna kommer att stiga i takt med att konjunkturen för världsekonomin förbättras. Lokomotivet i världsekonomi är fortfarande de amerikanska hushållen som står för 18 procent av världens BNP. Hushållen i Amerika har inga stora överskott samtidigt som det är svårt att låna i banker. I Kina är det bättre ställt men de står bara för cirka 6 procent av global BNP. Något förenklat talar det för en måttlig återhämtning av konjunkturen och måttliga räntehöjning framöver. Men i ett längre perspektiv kommer vårt arbete med att minska kostnaderna för energianvändningen och minska vår miljöpåverkan vara av största vikt för att kunna behålla ett bra utrymme för underhåll av våra fastigheter. Energi och miljö kommer att vara ett prioriterat område de kommande åren. Vår målsättning är att minska energianvändningen med 20 procent till år En gemensam ansträngning som för övrigt görs av ett flertal andra allmännyttiga bostadsföretag i landet. Därför är det extra glädjande att vi i dagarna har utökat vår avdelning Energi & Miljö med ytterligare två medarbetare till totalt fyra. Vår långsiktiga målsättning handlar om minskad miljöpåverkan genom en fortsatt minskning av energianvändningen. Vi tror att ni hyresgäster har förväntningar på att vi gör allt vi kan och tar ett ansvar för miljön. Vi vill också aktivt hjälpa er hyresgäster att minska miljöpåverkan och göra er delaktiga i vårt miljöarbete. Vår förhoppning är att ni hyresgäster kommer att känna er delaktiga i vår målsättning, för bolagets och er hyresgästers bästa! jerker eriksson VD Skelleftebostäder hur mycket betalar du för din el? för mycket svarar du kanske. Du kan ha mer rätt än du tror speciellt om du saknar avtal. en enkel namnunderskrift sparar tusenlappar. även du som hyr din bostad bör teckna ett elavtal, säger jenny sundkvist, energirådgivare på skellefteå kommun. spara pengar med ett enkelt Val Det har gått 13 år sedan den svenska elmarknaden avreglerades. Det var en förändring som gjorde det möjligt för oss alla att fritt välja vem vi vill köpa vår el av. Många, men långt ifrån alla, har sedan dess åtminstone någon gång testat att byta elbolag. Också som hyresgäst är det viktigt att vara aktiv i detta val, även om man inte förbrukar så mycket el. Det finns många valalternativ och pengar att spara. För den som tycker valet är svårt finns webbtjänster på nätet som erbjuder hjälp att jämföra de olika leverantörerna och deras avtal, säger Jenny. Exempel på sådana tjänster är och Med tanke på att det finns omkring 200 leverantörer att välja bland så kan en hjälp att jämföra verkligen vara värdefull. Det är klokt att göra ett aktivt val av elleverantör. Även hyresgäster med liten förbrukning sparar pengar på att teckna ett avtal jämfört med så kallat tillsvidarepris, säger Jenny Sundkvist, energirådgivare på Skellefteå kommun. Besparingens storlek beror på vilket abonnemang och vilken leverantör man väljer. VIktIgt att teckna avtal Men vilket val man gör är inte alls lika viktigt som det är att teckna avtal. Det skiljer inte så mycket mellan olika leverantörer, däremot skiljer det mycket på ett tecknat avtal mot att vara avtalslös. Historiskt sett är tillsvidarepriset som du får om du inte tecknat avtal ett sämre alternativ. Så är det även idag. Jämför man kostnaden vid en förbrukning på 7000 kwh så skiljer det nästan 2000 kronor om året inklusive skatt och moms jämfört med att ha ett avtal. Att bedöma vilket avtal som är bäst är inte alltid så lätt. Just nu är det 1 åriga avtal som är mest fördelaktiga. Men det förändras på sikt av konjunkturen och tillgången och efterfrågan på el. Väljer man att teckna ett långt avtal bör man se till att det står i avtalet att man har rätt att teckna om avtalet en eller helst flera gånger under perioden. NR UTGIVARE: Skelleftebostäder AB. PRODUKTION: K2 i Skellefteå. ANSVARIG UTGIVARE: Jerker Eriksson. REDAKTION: Steve Sandström (text), Michael Jacobsson (foto) och Roger Fransson (projektledare). Redaktionen svarar för allt osignerat material. REPORTAGETIDNING FÖR SKEBOS HYRESGÄSTER REDAKTIONSRÅD: Rolf Almström, Catarina Holmér, Helén Olofsson, Bo Ramstedt, Lars Wallin och Kenth Wiklund. LAYOUT: Lisbeth Burman. TRYCK: Tryckpoolen, Luleå. OMSLAGSBILD: Danne Fahlesson går i pension efter 28 år på Skebo. SÅ KONTAKTAR DU SKEBO: Ring oss på telefon Vill du hellre besöka oss eller skriva är adressen: Skeppargatan 8, Skellefteå eller e-post Besök oss även på webben: VÄLKOMM! Det kan tillkomma en kostnad om man gör det, men det kan också hindra att man drabbas av höga elpriser vid en rask uppgång. Det är alltså värt att poängtera att det är skillnad på det pris man har om man inget alls gör. Då får man tillsvidarepris. Det är i och för sig rörligt, med en viss fördröjning, men på en högre nivå än om man tecknar ett avtal om rörligt pris. Just nu ligger det rörliga priset hos Skellefteå Kraft som ett exempel på 44,7 öre/kwh ( ) medan tillsvidarepriset är 66 öre/ kwh. Det skiljer alltså 21,3 öre per kwh. Samtidigt låg 1 årsavtalet på 43,5 öre/kwh, 2 årsavtalet på 45,8 öre och 5 årsavtalet på 51,0 öre/kwh. Vilket avtal man väljer bör man naturligtvis fundera över. Och det finns som sagt hjälp att få på Internet eller från oss kommunala energirådgivare. Men det absolut viktigaste är att göra ett aktivt val. Det sparar tusenlappar, säger Jenny Sundkvist. Slutligen vill hon även slå ett slag för att spara energi. Lägre elpris är bra. Men både för ekonomins och miljöns skull är det viktigt att också minska energiförbrukningen. Där finns det mycket att göra. Hon tipsar om att välja energisnålt när vi köper ny TV och elektronisk utrustning, använda lågenergilampor och släcka lyset i rum där ingen vistas. Men också om att koka upp vatten som behövs till matlagningen i vattenkokare först eftersom den är mer energieffektiv än spisen, hålla rent baksidan av kyl och frys så att dessa kan jobba effektivt, koka mat med lock och mycket mer. Det finns minst lika mycket att spara på att minska förbrukningen som på att skriva avtal och därmed sänka priset. Vinst i bägge ändar alltså, avslutar Jenny. 2 kom in kom in 3

3 miljö Skebos avdelning Energi & Miljö växte 1 oktober från två till fyra medarbetare. Det ger en tydlig bild av avdelningens betydelse. Avdelningens två nya medarbetare, Per Stenmark och Jonny Nilsson, har jobbat som bovärdar inom Skebo i flera år och är därför väl förtrogna med företag ets verksamhet. Klimatfrågan är viktig för alla människor, och självklart inser vi på Skebo vår betydelse i sammanhanget. Bostäder står för en stor andel av mänsklighetens koldioxidutsläpp och vi är fast beslutna att göra våra så små som det över huvud taget är möjligt, säger Patrik Sundberg som är chef på avdelning Energi & Miljö. Men det är en grannlaga uppgift. Skebo har ungefär 7000 lägenheter i hus byggda från mitten av sextiotalet fram till nu. Många är byggda i en tid när energi var billigt och därför inte helt perfekta ur energisynpunkt. Det finns många olika sätt att spara energi, och vårt arbete är att identifiera dessa och genomföra åtgärderna. Ett exempel på var det går att spara är tvättstugor med gamla torkrum med elektriska värme fläktar. De drar mycket energi och ger få torkpass per dag. Med bättre torkutrustning blir det fler pass, lägre förbrukning och samtidigt höjs standarden så att hyresgästerna upplever en förbättring. Det är viktigt att poängtera att vi gör energibesparing med modern teknik och lösningar som nästan alltid också innebär att hyresgästerna upplever en förbättring. Lars Wallin som sedan tidigare arbetar på avdelningen ansvarar för att värme och ventilaskebo satsar på klimatet Erfarna bovärdarna Per Stenmark och Jonny Nilsson är nya medarbetare i Skebos nya avdelning Energi & Miljö. all energianvändning innebär en miljöbelastning. Dessutom är energi dyrt. Det innebär att skebo på samma gång kan minska verksamhetens klimatpåverkan och få pengar över för att ytterligare skynda på arbetet. tionsanläggningar är rätt intrimmade och därför inte förbrukar energi i onödan. Jonny Nilsson jobbar med byggrelaterade frågor, egenkontrollprogram för brandskydd och ansvarar också för våra miljöstugor där det är viktigt att antalet kärl för olika sorters avfall anpassas när våra sorteringsvanor förändras. Där finns en betydande besparingspotential. Per Stenmark kommer att arbeta med belysning utomhus och i gemensamma utrymmen, exempelvis källare. Även motorvärmare ligger inom hans område och han kommer att arbeta med att införa en ny typ av smarta motorvärmarstolpar som berättas om i artikeln här bredvid. InDIVIDuell mätning Det kommer ökade lagkrav på att man ska kunna mäta de individuella hushållens förbrukning. Orsaken är att det är viktigt med denna återkoppling för att man ska kunna se effekt av sina egna sparåtgärder. Energi får helt enkelt inte vara en osynlig kostnad. Ett område där tyvärr energikostnaden är osynlig för hyresgästerna är de lägenheter som har sin hushållsel inbakad i hyran. Det är ett system från den tid när energi var billigt, men det är den ju inte längre. Och under sökningar visar att två tredjedelar av alla på ett sådant område förbrukar mer än genomsnittet, och att systemet därför leder till onödigt hör energiförbrukning. Det pågår därför en översyn av detta system. Jag räknar med att det kommer att ske en förändring. Då får den som är sparsam möjlighet att sänka sina kostnader medan den som förbrukar mer också får betala för det. När det syns på elräkningen så leder det till ändrat beteende, minskad förbrukning och därmed också mindre klimatpåverkan. Sammantaget saknas det alltså inte arbetsuppgifter för den unga avdelningen på Skebo. Vi har ett positivt arbete som leder till minsk ad miljöpåverkan. Det är naturligtvis en extra belöning att vi vet att väldigt många hyresgäster uppskattar att vi gör så att deras boende steg för steg blir en allt mindre miljöbelastning. Och det samtidigt som komforten förbättras. ring till DIn motorvärmare! snart kan hyresgästerna på morö Backe programmera sin motorvärmare med tankeöverföring. eller i vart fall näst intill. framtidens smarta motorvärmarstolpe är här! Med telefonen kommer du att kunna schemalägga, starta och stoppa motorvärmaren. Och till och med kolla om sladden sitter i. Motorvärmarstolparna på Morö Backe behövde bytas. Därför blir området nu först ut med den nya typ av motorvärmarstolpar som på sikt kommer att införas på de flesta av Skebos bostadsområden. De nya stolparna ger många och stora fördelar. Först och främst för den enskilde hyresgästen som med all säkerhet kommer att uppleva dem som en betydande standardhöjning, säger Patrik Sundberg, chef på avdelning Energi & Miljö. De nya motorvärmaruttagen kan programmeras direkt i stolpen, via ett Internet eller via en vanlig telefon. Man behöver alltså inte ens vara hemma, och man behöver inte gå ut till bilen för att programmera om uttaget, det är förstås bekvämt att slippa när det är kallt och mörkt. Faktum är att hyresgästen till och med kan kontrollera att sladden är ansluten utan att ens gå ut med hjälp av datorn. I samband med införandet av de nya stolparna kommer elförbrukningen i varje stolpe att kunna avläsas individuellt. Då är det tryggt att veta att strömmen till stolpen är avstängd när den inte används. Ingen kan stjäla ström när man är borta. framtidssäkert system En annan poäng är att med dessa stolpar kommer 10A säkring att användas, och man väljer då själv hur hög effekt man vill ha på kupévärmaren. Man kan alltså ha precis så hög komfort man själv vill ha och vill betala för. En annan fördel är att systemet blir framtidssäkert. Under stolparnas livslängd lär vi få se elbilar och tanken är att dessa då ska kunna anslutas direkt. På sikt kommer de nya motorvärmarna att införas mer eller mindre överallt. Det ger stora besparingar både i ekonomiskt och miljömässigt hänseende. Att det sedan är standardhöjande med många fördelar är en extra bonus, avslutar Patrik Sundberg. 4 kom in kom in 5

4 succé för DrIVe In fotbollen skebos och skellefteå ff:s fotbollsskola på anderstorp, morö Backe, i kåge och Boliden blev en bejublad succé. Vi hade aldrig trott att uppslutningen skulle bli så stor, berättar andré Calisir som höll i skolan tillsammans med jonas hellgren, båda inhyrda Djurgårdsförstärkningar i skellefteå ff. Fotboll är utan konkurrens världens största idrott. Den spelas med samma entusiasm av barn och vuxna i hela världen. Och Skebos och Skellefteå FF:s fotbollsskola blev mycket riktigt också en uppskattad tillställning med minst 150 deltagande barn. Det var verkligen jätteroligt. De riktigt små barnen har fantastiskt mycket energi även om koncentrationen inte räcker så lång stund. Men med de lite större barnen kunde vi ha mer avancerade övningar, säger André. Han berättar att antalet barn ökade för varje gång. Ryktet spred sig, och vi vet att flera av barnen har bestämt sig för att börja spela fotboll även om målsättningen med aktiviteten inte alls varaatt hitta nya fotbollstalanger. Dessutom har många föräldrar uttryckt sin uppskattning, så vi är väldigt glada över att resultatet blev så bra. André Calisir och kollegan Jonas Hellgren har kontrakt till nästa år, men hur det blir sedan vet han inte. Han trivs bra i Skellefteå och hoppas få möjlighet att genomföra fler fotbollsskolor. Vi har verkligen blivit väl mottagna här, både på och utanför planen. Alla har varit jättetrevliga, och det skulle absolut vara roligt att få möjlighet att komma tillbaka med fotbollsskola även nästa sommar. Skebos Kenth Wiklund konstaterar att aktiviteten har varit mycket uppskattad. Och han utesluter inte att det blir en fortsättning. Vi tycker det är viktigt att på olika sätt bidra till att unga i Skellefteå har ett rikt utbud av aktiviteter, rör på sig och mår bra. Av den anledningen genomför vi varje år en rad aktiviteter, där det här var nytt för i år. I höst kommer vi att utvärdera försöket och ta beslut om en eventuell fortsättning nästa år. Från vänster: Edvin, Jonas, Jonas, Johan, John, Tim och Gabriel. Omar (med ryggen mot kameran). floorball open kommer! Skebo Floorball Open är den årliga innebandyturneringen för barn i årskurserna 4 6 som arrangeras av Skebo i samarbete med Skellefteå IBK. Nästa års turnering kommer att äga rum under senare halvan av februari, och Kom in! återkommer naturligtvis med mer information i nästa nummer då lokal och datum är spikade. Dags att börja peppa kompisarna redan nu! CafÉ nyfiket har öppnat! När vissa utrymmen på Anderstorg behövde byggas om för Äldreomsorgen togs den gamla kvarterslokalen i anspråk. För att hyresgästerna inte skulle bli utan kvarterslokal plockades en ny lämplig lokal fram. Den är nu ställd i ordning och både hyresgästerna och vi är riktigt nöjda. Den blev klart bättre än den förra lokalen, berättar Kenth Wiklund, uthyrningsansvarig. Det har varit invigning i lokalen, och nu träffas mellan 20 och 30 personer varje vardag i utrymmena för att dricka kaffe och ha trevligt tillsammans. Det är helt ideellt arbete som sköts dels av borådet och dels av en aktiv hobbyförening som bildades för 10 år sedan. De är fantastiskt aktiva och duktiga och förtjänar en eloge för sitt engagemang, säger Kenth. Lokalen är även tillgänglig kvällstid för uthyrning till hyresgästerna. 6 kom in kom in 7

5 porträttet Ingen mer snöjour för Danne Sällan har ordet trotjänare varit mer på sin plats. Och sällan har någon varit så saknad av både hyresgäster och arbetskamrater som bovärden Dan Fahlesson nu när han lämnat Skebo för att utforska livet som pensionär. Säger man Dan Fahlesson får många tänka efter vem man menar. Säger man bara Danne vet däremot alla på Skebo och många hyresgäster direkt vem man talar om. Och det är väl vad man kan förvänta sig. När Danne gick i pension i somras så var det snudd på 28 år sedan han anställdes i företaget. Jag började i Skebo som fastighetsskötare på Norrböleområdet redan den första september Och som fastighetsskötare, senare bovärd, har han också stannat. Jag har trivts så fantastiskt bra med jobbet. Både med alla hyresgäster och med kollegorna. Hyresgästerna förtjänar verkligen en eloge, de har alltid visat förståelse för att jag inte kan vara överallt samtidigt och inte kan komma direkt. Däremot har jag alltid haft som mål att komma så fort som möjligt till alla, och helst inom samma dag som de ringt. Men det har nog inte alltid varit så lätt. Speciellt inte vintertid. Danne har nämligen haft en mycket speciell roll inom Skebo. Han har varit den enda inom företaget som kört traktor och skött snöskottning, sandning med mera. Det började när Skebo 1982 köpte en Lundbergare. Då skötte jag själv snöskottningen i cen trala stan och Bergsbyn. Det blev tolv timmar om dagen i traktor då det hade snöat Det var ständig snöjour, och så har det förblivit även om området han ansvarat för förändrats något genom åren. Det är tur jag har haft en förstående hustru, säger han och skrattar. Kanske speciellt eftersom Danne aldrig haft bilkörkort och bor i Hjoggböle. Men nu som pensionär lär han få möjlighet att återgälda hustrun Margaretha. Det är klart att ett och annat blivit eftersatt här hemma. Men det blir mer tid till sådant nu. I vintras drabbades vi av en vattenskada i huset som jag nu fixat till och dessutom har jag hunnit byta luckor i köket. Och det är väl förmodligen bara början. Danne och Margaretha bor i ett stort hus. Det finns gott om plats, och det passar bra eftersom ett av hans stora intressen är att snickra. Under det sista året på jobbet har jag faktiskt sett fram emot att bli pensionär, det finns så mycket man vill hinna göra. Så har han till exempel fixat till två veterantraktorer. Den ena har han skänkt till sitt barnbarn, den andra använder han själv bland annat till att dra fram skjutna älgar ur skogen när det är dags för den årliga älgjakten. I samband med avtackningen fick Danne en fin gåva av sina kollegor. En oljemålning med honom själv och hans traktor målad efter en bild som tagits av bovärdskollegan Asmir Hajdarpasic. Jag uppskattade verkligen sättet jag blev avtackad på. Det är roligt att veta att kollegor och hyresgäster varit nöjda med mitt jobb. Det är den största uppskattning man kan få! Han har varit uppskattad av både hyresgäster och kollegor. Men åren har flugit iväg och Danne Fahlesson har blivit pensionär. Sista året har jag längtat, medger han men erkänner också att han känner saknad. Något problem att fylla tiden, det har han däremot inte. Bli Skebomästare i pepparkakshus Pepparkaksdeg, florsocker och en påse NonStop. Där har du vad som behövs för att sätta igång förberedelserna för att bli Skebomästare i pepparkakshus. En liten charmig stuga? Eller ett höghus med tvåhundrafemtio lägenheter? Du avgör själv vilket slags hus just du vill bygga. Vår jury som förhoppningsvis kommer att få många hus att bedöma kommer att värdera kreativitet, design, skaparglädje och omsorg. Ta en bild på ditt pepparkakshus och maila in den till tillsammans med ditt namn, adress och telefonnummer. Eller printa bilden och märk den på baksidan med namn, adress och telefonnummer och skicka den i ett kuvert märkt Pepparkakshus till: Skebo, Skeppargatan 8, Skellefteå. Tävlingen är öppen för alla men vi behöver ditt bidrag senast 30 november 2009 för att hinna med bedömningen innan nästa tidnings pressläggning. Av inskickade bidrag utser vi vinnaren som får vara beredd att få besök av reportageteamet från Kom in! Den lyckliga vinnaren får ett presentkort på hela kronor som gäller på Nordanågårdens värdshus. En utmärkt möjlighet att bjuda familjen på julbord! Vinnaren kontaktas personligen under vecka 49 och presenteras i nästa nummer av Kom in! som passande nog också är ett julnummer. 8 kom in kom in 9

6 på tapeten större ValfrIhet I BreDBanDet Den 2 september var det lilla julafton för alla supportrar av snabbt bredband till bra pris. Då öppnades nämligen skekraft.net flera olika leverantören av bredbandstjänster i skellefteå krafts nät. förändringen ger både snabbare och billigare bredband för skebos anslutna hyresgäster. nytt redaktionsråd! Tidningen Kom in! har fått ett nytt redaktionsråd. Nya medlemmar är Rolf Almström, Teknikavdelningen, Catarina Holmér, BoButiken, Helén Olofsson, IT/ekonomiavdelningen, Bo Ramstedt, bovärd och Lars Wallin, avdelningen Energi & Miljö. Kvar sedan tidigare är Kenth Wiklund, uthyrningsansvarig. Redaktionen tackar de tidigare medlemmarna för ett gott arbete och önskar den nya gruppen välkommen. De flesta som bor i Skebo och har tillgång till bredband är anslutna via Skellefteå Krafts bredbandsnät. Är du en av dessa kan du nu välja bland flera olika aktörer, och den ökade konkurrensen medförde också omedelbart en sänkning av prisnivån. Samtidigt finns nu också möjlighet att välja tjänster med högre kapacitet än tidigare. Nätet har uppgraderats och klarar anslutningar på 100 Mbit/s. Tack vare Skellefteå Krafts tjänsteportal som du hittar på net kan du enkelt beställa och byta abonnemang. Men det är några saker du måste vara uppmärksam på. Först och främst att det förstås bara går att beställa tjänster under förutsättning att du bor i ett anslutet hus. Men också att du själv måste se till att du inte är bunden med ett tidigare avtal. Om du beställer ett nytt abonnemang av annan leverantör börjar detta fungera genast, men du är ändå skyldig att betala din tidigare leverantör enligt avtal för hela avtalstiden. Kontrollera därför vilka uppsägningstider som gäller, det framgår tydligt på tjänsteportalen. Tänk också på att det inte bara är pris och hastighet som skiljer sig åt. De olika leverantörerna kryddar också sina erbjudanden med olika extratjänster. Det kan handla om skillnader i e postfunktioner, support eller som i ett fall att leverantören lockar med att man får se Skellefteå AIK:s bortamatcher utan extra kostnad. Innan du beställer ett uppgraderat bredband måste du också ta reda på om din dators nätverkskort klarar den högre hastigheten 100 Mbit. Det gör de allra flesta moderna datorer, men i vissa fall måste inställningar ändras för att det ska fungera. Använder du trådlös router kan det också hända att denna inte klarar att överföra data i samma hastighet, då blir den en flaskhals i ditt system. Mer information om hur du byter leverantör, vilka erbjudanden som finns och vilka priser som gäller hittar du på Skellefteå Krafts tjänsteportal. Förutom via Skekraft.nets bredbandsportal har hyresgästerna i 3500 lägenhet er i centrala Skellefteå, Morö Backe, Sjungande Dalen, Sörböle och Anderstorp möjlighet att köpa bredbandsuppkoppling via ComHem, Tre hål i väggen, ett BreV kommer postat Posten Brev genomför en kampanj i hela landet där de vänder sig till fastighetsägare där brevbärarna upplever olika arbetsmiljöproblem i samband med brevutdelningen. Det kan handla om att brevinkasten är för smala, för låga, har vassa kanter eller allt för starka fjädrar, säger Skebos Hans Widmark. Även vissa av Skebos hus har pekats ut av Posten Brev. Vi har lämnat in en lista på åtgärder, och vissa hus har redan åtgärdats. Posten Brev kräver också att det ska vara minst fyra lägenheter på varje adress för att de ska gå upp i ett trapphus eller loftgång för att dela nya armaturer skingrar mörkret Skebo genomför tillsammans med de boende och bovärdarna så kallade trygghetsvandringar på sin bostadsområden. Ofta leder dessa till små och stora insatser på området för att öka trivsel och trygghet. Just nu monterar exempelvis Håkan Wikström nya ljusarmaturer. ut brev där. Bakgrunden är krav från Posten Brev baserade på arbetsmiljölagen. På några ställen har vi därför flyttat ner brevlådorna. Men i hus där sådana förändringar görs är vi alltid tydliga med att informera om vad som ska göras. Om man bor på ett sådant ställe kan man ändå få posten uppburen till sin dörr precis som tidigare under vissa förutsättningar. Till exempel att man är minst 80 år, eller att man har ett funktionshinder. Då vänder man sig till Posten Brev. Ålder behöver inte intygas, men funktionshinder kan behöva styrkas med intyg. mer BreDBanD till studenterna Skebos studentbostäder har redan idag allesammans internetanslutning. Nu uppgraderas nätet och i samarbete med leverantören AllTele sker en ökning av tillgänglig bandbredd för studenterna från 10 Mbit till 100 Mbit. Ett väl fungerande bredband är idag en förutsättning för många student er som både ska använda dator och nät till att hämta och skicka information för sina skolarbeten. Men också andra tillämpningar, exempelvis att kommunicera med familj på annan ort, kräver allt mer. Vi vill att studenterna ska trivas och vilja bo kvar, säger Kenth Wiklund, uthyrningsansvarig på Skebo. lågenergilampor en ljus IDÉ! På Skebos bostadsområde på Skråmträsk och Bogårdsvägen har lågenergilampor installerats i utearmaturerna som en av många åtgärder för att minska energiförbrukning och klimat påverkan. Samtidigt medförde insatsen också en minskad driftkostnad. En del av de pengarna kunde användas för att samtid igt tillföra fler belysningspunkter på området. Ett sätt att spara både miljö och pengar samtidigt som trivsel och trygghet på området ökar. hus får nya nummer Samhället använder uppgifter om var vi bor i olika syften. Däremot har de registeruppgifter som funnits om oss inte kunnat peka ut exakt i vilken lägenhet eller ibland exakt vilket hus vi bor i. För att underlätta för samhället att automatiskt inhämta och producera statistik och för att automatisera exempelvis folkräkningen så införs ett nytt lägenhetsregister och det nuvarande adressregistret till bostäder uppdateras. Detta får till följd att vissa hus eller ibland vissa trappuppgångar i hus kan få ny adress. Skebo följer de regler och påbud som kommer från myndigheterna, och berörda hyresgäster informeras separat. Om du hör till dessa glöm inte att informera dem som skickar post till dig och vänner och bekanta som kanske vill komma och hälsa på! 10 kom in kom in 11

7 korsordet VÄL- BÄR- GAD KUND HAR JU STOR SÅDAN FÄRD- AS SLÖS- AT BORT SJÄLS- LIV STAD- GAR HJULET TRÄD VID TRÄD FLICK- VÄN KUVAR KOPPAR- SLAG- ARE VÄLJA SÄGS JUL- FLICKA LED- NING KALIUM FÖR KEMIST VILL DÅD- KRAFT- IG USA-STAT MED CAROLINA STAKA SIG I TALET SYRE I KEMIN VINDIL TVEK- SAMT SVAR ı RAGGIG TYP RÖRA ÄR FEG FÅR DET SKÖRA FÖRBUD HÖRS KOR LUMP- DANS- AR I FOLK- TRON PAROD- ISKT LUST- SPEL GAM- MAL SOM GATAN SYNLIG GAS DESPOT HARM LÅNAR KUND I BUTIK SVÄR- SON JEANS- MÄRKE ONOR- MAL MINNER OM FEJD VASA- SON KVÄVE I KEMIN LJUS- NANDE TID KOM- MER SOM BLIXT LEVER PÅ AS BAK- SAK π APA KILL I SOLARIET TVEKAMP SES SIMMA I DAMM SES PÅ SAVAN- N SÄGS SUGA BLOD EJDER STÅR FÖR MOT PLAN- BOLAG BÄLTE BORT- KOM- M KEL RÄTT HJÄLP PÅ BÅT SKÄR STAD I JAPAN ÄR SÄLLAN DAMM- FRI KAN GE RUS- NING RÅTT OM KAMP- MAMMA ] ] HÖRS FÖR- KYLT BARN BOXERBABY FAST GRUND ÄR SNÅR- SKOG STATER BRUKAR GE STICK SPÅ- MEDEL BE- DARRA LIKNAR INTE VARA STOLT FATTAS ELAK SKRIFT BRUK- ADES I SKÖRD- KAN DR IVA UR TYGBIT KONT- RA- BAS OSÄK- ERT SKOL- UPP- SATSER FÖRR HAR KORTA B RED- SKAP SOM BRUKAS VID UT- GRÄV- NING MOT- STRÖM AB RIGNELL-ZANDER Var med och tävla! Skicka din lösning till Skebo, Skeppargatan 8, Skellefteå. Märk kuvertet Korsordet. Lösningen ska vara oss tillhanda senast den 13 november De fem först öppnade rätta lösningarna belönas. 1:a pris: presentkort på 100 kr, 2-5 pris: presentkort på 50 kr. Vinnare i förra numret blev Gun Törnqvist som vann ett presentkort på 100 kr. Erik Lidström, Karin Bergström, Margaretha Ekström och Siw Frank vann var sitt presentkort på 50 kr. Grattis! namn adress postnummer & ort kom in 13

skebo Lär sig mer hyr en virtuell Lägenhet yngve har Lämnat skebo kom in 1 Läsning utan kostnad för dig som är hyresgäst hos skebo

skebo Lär sig mer hyr en virtuell Lägenhet yngve har Lämnat skebo kom in 1 Läsning utan kostnad för dig som är hyresgäst hos skebo REPORTAGETIDNING FÖR SKEBOS HYRESGÄSTER NR 2 2008 13:E ÅRGÅNGEN skebo Lär sig mer om diskriminering hyr en virtuell Lägenhet yngve har Lämnat skebo kom in 1 Läsning utan kostnad för dig som är hyresgäst

Läs mer

SUNNANÅTJEJER SPARA PENGAR PÅ EL MÅLANDE UTBILDNING TRÄDGRÄND SIKTAR FRAMÅT LÄSNING UTAN KOSTNAD FÖR DIG SOM ÄR HYRESGÄST HOS SKEBO

SUNNANÅTJEJER SPARA PENGAR PÅ EL MÅLANDE UTBILDNING TRÄDGRÄND SIKTAR FRAMÅT LÄSNING UTAN KOSTNAD FÖR DIG SOM ÄR HYRESGÄST HOS SKEBO E N R E P O R T A G E T I D N I N G F Ö R S K E B O S H Y R E S G Ä S T E R N R 2 2 0 0 6 11 : E Å R G Å N G E N SUNNANÅTJEJER som bor hos skebo SPARA PENGAR PÅ EL MÅLANDE UTBILDNING TRÄDGRÄND SIKTAR FRAMÅT

Läs mer

KÖPMANGÅRDEN NYA HYROR KLARA SCHLAGERFIKA KUNDUNDERSÖKNING SKEBO FLOORBALL OPEN. 16 sidor! MARLENE EN AV DE FÖRETAGSAMMA TJEJERNA PÅ

KÖPMANGÅRDEN NYA HYROR KLARA SCHLAGERFIKA KUNDUNDERSÖKNING SKEBO FLOORBALL OPEN. 16 sidor! MARLENE EN AV DE FÖRETAGSAMMA TJEJERNA PÅ EN REPORTAGETIDNING FÖR SKEBOS HYRESGÄSTER NR 1 2005 10:E ÅRGÅNGEN MARLENE EN AV DE FÖRETAGSAMMA TJEJERNA PÅ KÖPMANGÅRDEN 16 sidor! NYA HYROR KLARA SCHLAGERFIKA KUNDUNDERSÖKNING SKEBO FLOORBALL OPEN LÄSNING

Läs mer

SPARA ENERGI DINA OSYNLIGA VARDAGSHJÄLTAR. Var med och gör skillnad du också. Pyssla med Energiarbetarna. 28 ENKLA TIPS Så sparar du energi i alla rum

SPARA ENERGI DINA OSYNLIGA VARDAGSHJÄLTAR. Var med och gör skillnad du också. Pyssla med Energiarbetarna. 28 ENKLA TIPS Så sparar du energi i alla rum Hela denna bilaga är en annons från SABO SPARA ENERGI Var med och gör skillnad du också Pyssla med Energiarbetarna SIDAN 10 DINA OSYNLIGA VARDAGSHJÄLTAR Det är smutsigt, varmt och slitsamt. Följ med oss

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

Nya bostäder. på Folketshusparkeringen. Så här används dina hyrespengar. Vanja går i pension. Hur många lägenheter är lediga?

Nya bostäder. på Folketshusparkeringen. Så här används dina hyrespengar. Vanja går i pension. Hur många lägenheter är lediga? BoNytt INFORMATION TILL DIG SOM ÄR HYRESGÄST I LUDVIKAHEM NR 1 2015 www.ludvikahem.se Så här används dina hyrespengar sidan 4 Tävla om biljetter till CIRKUS BRAZIL JACK Personalnytt Vi välkomnar Tomas

Läs mer

Flytta hemifrån. - ett dilemmaspel om vardagsekonomi och konsumenträtt.

Flytta hemifrån. - ett dilemmaspel om vardagsekonomi och konsumenträtt. Flytta hemifrån - ett dilemmaspel om vardagsekonomi och konsumenträtt. Flytta hemifrån Göteborg Stad - Förvaltningen för Konsument och Medborgarservice 2 Innehåll: Sammanfattning, 3 Bakgrund, 3 Syfte,

Läs mer

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige RÄDDA BARNEN 2014 1 Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer

Läs mer

Elspararguiden. Fler guider på nätet. bästa valen. Testa bilenmed hos bilhandlaren. försäkring. Nya guider varje vecka: www.aftonbladet.

Elspararguiden. Fler guider på nätet. bästa valen. Testa bilenmed hos bilhandlaren. försäkring. Nya guider varje vecka: www.aftonbladet. Fler guider på nätet Vik här Vik Vik här här publicerad publicerad februari mars 2009 2009!! r a t p s p i l a l s n i e r s p u t v i a s n u ä l j ExTk bästa valen Köpa 25 begagnad bil Elspararguiden

Läs mer

EN GUIDE FRÅN LIVSHANDBOKEN.SE

EN GUIDE FRÅN LIVSHANDBOKEN.SE EN GUIDE FRÅN LIVSHANDBOKEN.SE Stärk din motivation 34 coachande sidor: Väck drivkraften som tar dig i mål 2 Innehållsförteckning Om författaren...3 Inledning... 4 1. Välj en kristallklar målbild...5 2.

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Välkommen till Svea Ekonomis. skola. för privatekonomi

Välkommen till Svea Ekonomis. skola. för privatekonomi Välkommen till Svea Ekonomis skola för privatekonomi 1. Del 1. Ungdomsdel 4 Första inkomsten 8 Hemförsäkring 10 Ibland måste man låna 18 Skaffa en sparbuffert Del 2. Föräldradel. Sidan 25 2 välkommen Här

Läs mer

hyresrätten Hemma hos Ut i världen Hyresrättens historia från mitten av 1700-talet till idag ett temamagasin från ernst rosén

hyresrätten Hemma hos Ut i världen Hyresrättens historia från mitten av 1700-talet till idag ett temamagasin från ernst rosén hyresrätten ett temamagasin från ernst rosén Hemma hos Vi besöker tre familjer i hyresrätt Hyresrättens historia från mitten av 1700-talet till idag Ut i världen hur hyr man en bostad i ett annat land?

Läs mer

Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg. Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn

Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg. Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn Tillväxtverkets publikationer finns att beställa eller ladda ner som pdf på tillvaxtverket.se/publikationer.

Läs mer

I Mellankrigssverige såg det betydlig annorlunda ut jämfört med i dag. Livet i storstaden var fattigt, och man bodde trångt i undermåliga bostäder

I Mellankrigssverige såg det betydlig annorlunda ut jämfört med i dag. Livet i storstaden var fattigt, och man bodde trångt i undermåliga bostäder RU N DT U R f ö l j m ed på en resa i vå r vä rld fa m i l j eb o s tä d er 2010 2011 H i s to r i e n b ö r ja d e 1936 I Mellankrigssverige såg det betydlig annorlunda ut jämfört med i dag. Livet i storstaden

Läs mer

Vinn! miljö. Källsortera mera! ] Smarta miljöhus ] Källsorteringsguide. Nyhet! P-assistans ] Så används hyrespengarna ] Trädgårdsfest

Vinn! miljö. Källsortera mera! ] Smarta miljöhus ] Källsorteringsguide. Nyhet! P-assistans ] Så används hyrespengarna ] Trädgårdsfest NY MILJÖMÄRKT HYRESGÄSTTIDNING! HYRESGÄSTMAGASIN FRÅN BOSTADS AB POSEIDON ] APRIL 2008 Vinn! ] Lisebergsbiljetter ] Gångstavar miljö Källsortera mera! ] Smarta miljöhus ] Källsorteringsguide Nyhet! P-assistans

Läs mer

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé En praktisk handbok Entreprenörskap handlar om att utveckla nya er och att omsätta dessa er till något värdeskapande. Värdet kan skapas i företag, i offentlig verksamhet och i föreningslivet. REGERINGEN

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

MAN INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

MAN INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. MAN VI U INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. Länsstyrelsen Östergötland Handbok: Man vill ju finnas! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

Läs mer

Minska företagets energikostnader nu!

Minska företagets energikostnader nu! Minska företagets energikostnader nu! energieffektivisering för smart företagande och bättre miljöarbete EMIL 3 Energi & Ekonomi, Miljö, Industri & Långsiktighet Förord Vi vill med denna skrift inspirera

Läs mer

Rapport: 2015:03 Finansierad av Avfall Sverige ISSN 1103-4092. Goda exempel på avfallsförebyggande

Rapport: 2015:03 Finansierad av Avfall Sverige ISSN 1103-4092. Goda exempel på avfallsförebyggande Rapport: 2015:03 Finansierad av Avfall Sverige ISSN 1103-4092 Goda exempel på avfallsförebyggande FÖRORD Det finns inget avfall Avfall Sveriges vision säger egentligen allt om var fokus ska ligga inom

Läs mer

Roland månar om näringslivets. tillväxtklimat. Missa inte Företagardagen T E M A : M A R K N A D S F Ö R I N G & T R E N D E R

Roland månar om näringslivets. tillväxtklimat. Missa inte Företagardagen T E M A : M A R K N A D S F Ö R I N G & T R E N D E R N R 5 S E P T E M B E R 2 0 0 8 Magiskt fiske i miekaks Vilda vatten skoda lanserar En tjeck limousin Nils-Gunnar vågar konkurrera med elefanterna Erik söker det säljande budskapet bilaga: Näringsliv i

Läs mer

Koll på pengarna. Råd och tips om din ekonomi FÖLJ FAMILJEN JOHANSSON HJÄLP MED DIN BUDGET

Koll på pengarna. Råd och tips om din ekonomi FÖLJ FAMILJEN JOHANSSON HJÄLP MED DIN BUDGET 2015 Koll på pengarna FÖLJ FAMILJEN JOHANSSON HJÄLP MED DIN BUDGET Råd och tips om din ekonomi Din ekonomi Du vill att pengarna ska räcka hela månaden, varje månad. Du har något du vill spara till men

Läs mer

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS FÖR FÖRETAGARE HEMSIDA BREDBAND AFFÄRSSYSTEM TRÅDLÖST E-HANDEL SÄKERHET

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS FÖR FÖRETAGARE HEMSIDA BREDBAND AFFÄRSSYSTEM TRÅDLÖST E-HANDEL SÄKERHET INTERNET NR 1 JANUARI 2003 FÖR FÖRETAGARE HEMSIDA BREDBAND AFFÄRSSYSTEM TRÅDLÖST E-HANDEL SÄKERHET Vitsen med Internet - Det finns olika mognadsstadier för hur ett företag använder Internet. Vi kan se

Läs mer

Ljusets hjälte efter stormen. »Nu kan du få elavtal med timvis mätning« Varför inte satsa på jobb i energibranschen?

Ljusets hjälte efter stormen. »Nu kan du få elavtal med timvis mätning« Varför inte satsa på jobb i energibranschen? helgmys Bubbel i egen badbalja skapar helgmys hemma hos familjen Sellfors. sidan 10 experiment»nu kan du få elavtal med timvis mätning«energi sparexperiment en framgång, säger Melina Frigyesi på E.ON.

Läs mer

GUIDE Minska kommunens miljöpåverkan genom miljöanpassad offentlig anskaffning

GUIDE Minska kommunens miljöpåverkan genom miljöanpassad offentlig anskaffning skånskt kompetenscentrum för miljöanpassad offentlig upphandling GUIDE Minska kommunens miljöpåverkan genom miljöanpassad offentlig anskaffning GUIDEN ÄR FRAMTAGEN INOM PROJEKTET MILOU Tryck: Wallin och

Läs mer

Satsa på dig själv med fler i facket

Satsa på dig själv med fler i facket Satsa på dig själv med fler i facket Du är viktigast! Du har det viktigaste fackliga uppdraget av alla. Så sträck på dig och var stolt! Som medlemsvärvare är du med och ser till att vi tillsammans blir

Läs mer

På Dagordningen. Reportage om lokala insatser mot barnfattigdom

På Dagordningen. Reportage om lokala insatser mot barnfattigdom På Dagordningen Reportage om lokala insatser mot barnfattigdom Innehållsförteckning Förord......................................... 5 HANDLINGSPLAN Örebro tar ett helhetsgrepp på barnfattigdomen...6 KARTLÄGGNING

Läs mer

Linerbladet. En hel värld bakom skärmarna och tangentborden. sid 8-9. Vi är ett starkare företag idag. sid 5. Marknad

Linerbladet. En hel värld bakom skärmarna och tangentborden. sid 8-9. Vi är ett starkare företag idag. sid 5. Marknad Marknad Vi är ett starkare företag idag. sid 5 IT-avdelningen En hel värld bakom skärmarna och tangentborden. sid 8-9 Linerbladet Nr 1 2014 En tidning för alla medarbetare vid Smurfit Kappa Kraftliner

Läs mer

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell Det här är Kungsbacka kommuns styrmodell innehåll Kapitel 1 Visionen pekar ut riktningen 4 Så här styrs Kungsbacka 6 Kapitel 2 Politikerna i KF styr på olika sätt 8 Kapitel 3 Så styr politikerna i nämnderna

Läs mer