Danne har parkerat traktorn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Danne har parkerat traktorn"

Transkript

1 REPORTAGETIDNING FÖR SKEBOS HYRESGÄSTER NR :E ÅRGÅNG efter 28 År I tjänst: Danne har parkerat traktorn skebo klimatsatsar spara pengar med elavtal kom in 1 läsning utan kostnad för DIg som är hyresgäst hos skebo

2 ledare bostadsekonomi en tuff men nödvändig utmaning Nu har den kommit, årets Nils Holgersson rapport den fjortonde i ordningen. Rapporten redovisar en sammanställning av värme, vatten, eloch avfallskostnader för samtliga kommuner i Sverige. Den visar, som den gjort nästan alla tidigare år, att taxebundna kostnaderna ökat mer än konsumentprisindex. Årets rapport redovisar en fortsatt hög prisutveckling för samtliga avgifter. Den sammantagna kostnadsökningen i årets rapport är 5,1 procent, där KPI under samma period legat på 0,2 procent. Aktörer på fastighetsmarknaden i Sverige har de senaste åren försökt påverka regeringen att förbättra kundinflytandet i frågorna, dock utan framgång. Skelleftebostäders taxebundna kostnader har också ökat kraftigt de sen aste åren. Vi har en prognos för årets kostnader på 121 mkr, motsvarande kostnad för år 2003 var 80 mkr. En ökad uthyrning medför naturligtvis ökade kostnader, men det speglar ändå den kostnadsutveckling vi haft de senaste åren. Nils Holgersson rapporten visar också att de flesta bostadsföre tag haft en liknande kostnadsutveckling. Vår ambition är att så långt som möjligt hålla låga driftkostnader för att ge utrymme för underhåll och ombyggnad. Den nuvarande konjunkturen med lägre räntekostnader har tillfälligt motverkat effekten av prisstegringar för taxebundna kostnader. Men vi vet med säkerhet att finansieringskostnaderna kommer att stiga i takt med att konjunkturen för världsekonomin förbättras. Lokomotivet i världsekonomi är fortfarande de amerikanska hushållen som står för 18 procent av världens BNP. Hushållen i Amerika har inga stora överskott samtidigt som det är svårt att låna i banker. I Kina är det bättre ställt men de står bara för cirka 6 procent av global BNP. Något förenklat talar det för en måttlig återhämtning av konjunkturen och måttliga räntehöjning framöver. Men i ett längre perspektiv kommer vårt arbete med att minska kostnaderna för energianvändningen och minska vår miljöpåverkan vara av största vikt för att kunna behålla ett bra utrymme för underhåll av våra fastigheter. Energi och miljö kommer att vara ett prioriterat område de kommande åren. Vår målsättning är att minska energianvändningen med 20 procent till år En gemensam ansträngning som för övrigt görs av ett flertal andra allmännyttiga bostadsföretag i landet. Därför är det extra glädjande att vi i dagarna har utökat vår avdelning Energi & Miljö med ytterligare två medarbetare till totalt fyra. Vår långsiktiga målsättning handlar om minskad miljöpåverkan genom en fortsatt minskning av energianvändningen. Vi tror att ni hyresgäster har förväntningar på att vi gör allt vi kan och tar ett ansvar för miljön. Vi vill också aktivt hjälpa er hyresgäster att minska miljöpåverkan och göra er delaktiga i vårt miljöarbete. Vår förhoppning är att ni hyresgäster kommer att känna er delaktiga i vår målsättning, för bolagets och er hyresgästers bästa! jerker eriksson VD Skelleftebostäder hur mycket betalar du för din el? för mycket svarar du kanske. Du kan ha mer rätt än du tror speciellt om du saknar avtal. en enkel namnunderskrift sparar tusenlappar. även du som hyr din bostad bör teckna ett elavtal, säger jenny sundkvist, energirådgivare på skellefteå kommun. spara pengar med ett enkelt Val Det har gått 13 år sedan den svenska elmarknaden avreglerades. Det var en förändring som gjorde det möjligt för oss alla att fritt välja vem vi vill köpa vår el av. Många, men långt ifrån alla, har sedan dess åtminstone någon gång testat att byta elbolag. Också som hyresgäst är det viktigt att vara aktiv i detta val, även om man inte förbrukar så mycket el. Det finns många valalternativ och pengar att spara. För den som tycker valet är svårt finns webbtjänster på nätet som erbjuder hjälp att jämföra de olika leverantörerna och deras avtal, säger Jenny. Exempel på sådana tjänster är och Med tanke på att det finns omkring 200 leverantörer att välja bland så kan en hjälp att jämföra verkligen vara värdefull. Det är klokt att göra ett aktivt val av elleverantör. Även hyresgäster med liten förbrukning sparar pengar på att teckna ett avtal jämfört med så kallat tillsvidarepris, säger Jenny Sundkvist, energirådgivare på Skellefteå kommun. Besparingens storlek beror på vilket abonnemang och vilken leverantör man väljer. VIktIgt att teckna avtal Men vilket val man gör är inte alls lika viktigt som det är att teckna avtal. Det skiljer inte så mycket mellan olika leverantörer, däremot skiljer det mycket på ett tecknat avtal mot att vara avtalslös. Historiskt sett är tillsvidarepriset som du får om du inte tecknat avtal ett sämre alternativ. Så är det även idag. Jämför man kostnaden vid en förbrukning på 7000 kwh så skiljer det nästan 2000 kronor om året inklusive skatt och moms jämfört med att ha ett avtal. Att bedöma vilket avtal som är bäst är inte alltid så lätt. Just nu är det 1 åriga avtal som är mest fördelaktiga. Men det förändras på sikt av konjunkturen och tillgången och efterfrågan på el. Väljer man att teckna ett långt avtal bör man se till att det står i avtalet att man har rätt att teckna om avtalet en eller helst flera gånger under perioden. NR UTGIVARE: Skelleftebostäder AB. PRODUKTION: K2 i Skellefteå. ANSVARIG UTGIVARE: Jerker Eriksson. REDAKTION: Steve Sandström (text), Michael Jacobsson (foto) och Roger Fransson (projektledare). Redaktionen svarar för allt osignerat material. REPORTAGETIDNING FÖR SKEBOS HYRESGÄSTER REDAKTIONSRÅD: Rolf Almström, Catarina Holmér, Helén Olofsson, Bo Ramstedt, Lars Wallin och Kenth Wiklund. LAYOUT: Lisbeth Burman. TRYCK: Tryckpoolen, Luleå. OMSLAGSBILD: Danne Fahlesson går i pension efter 28 år på Skebo. SÅ KONTAKTAR DU SKEBO: Ring oss på telefon Vill du hellre besöka oss eller skriva är adressen: Skeppargatan 8, Skellefteå eller e-post Besök oss även på webben: VÄLKOMM! Det kan tillkomma en kostnad om man gör det, men det kan också hindra att man drabbas av höga elpriser vid en rask uppgång. Det är alltså värt att poängtera att det är skillnad på det pris man har om man inget alls gör. Då får man tillsvidarepris. Det är i och för sig rörligt, med en viss fördröjning, men på en högre nivå än om man tecknar ett avtal om rörligt pris. Just nu ligger det rörliga priset hos Skellefteå Kraft som ett exempel på 44,7 öre/kwh ( ) medan tillsvidarepriset är 66 öre/ kwh. Det skiljer alltså 21,3 öre per kwh. Samtidigt låg 1 årsavtalet på 43,5 öre/kwh, 2 årsavtalet på 45,8 öre och 5 årsavtalet på 51,0 öre/kwh. Vilket avtal man väljer bör man naturligtvis fundera över. Och det finns som sagt hjälp att få på Internet eller från oss kommunala energirådgivare. Men det absolut viktigaste är att göra ett aktivt val. Det sparar tusenlappar, säger Jenny Sundkvist. Slutligen vill hon även slå ett slag för att spara energi. Lägre elpris är bra. Men både för ekonomins och miljöns skull är det viktigt att också minska energiförbrukningen. Där finns det mycket att göra. Hon tipsar om att välja energisnålt när vi köper ny TV och elektronisk utrustning, använda lågenergilampor och släcka lyset i rum där ingen vistas. Men också om att koka upp vatten som behövs till matlagningen i vattenkokare först eftersom den är mer energieffektiv än spisen, hålla rent baksidan av kyl och frys så att dessa kan jobba effektivt, koka mat med lock och mycket mer. Det finns minst lika mycket att spara på att minska förbrukningen som på att skriva avtal och därmed sänka priset. Vinst i bägge ändar alltså, avslutar Jenny. 2 kom in kom in 3

3 miljö Skebos avdelning Energi & Miljö växte 1 oktober från två till fyra medarbetare. Det ger en tydlig bild av avdelningens betydelse. Avdelningens två nya medarbetare, Per Stenmark och Jonny Nilsson, har jobbat som bovärdar inom Skebo i flera år och är därför väl förtrogna med företag ets verksamhet. Klimatfrågan är viktig för alla människor, och självklart inser vi på Skebo vår betydelse i sammanhanget. Bostäder står för en stor andel av mänsklighetens koldioxidutsläpp och vi är fast beslutna att göra våra så små som det över huvud taget är möjligt, säger Patrik Sundberg som är chef på avdelning Energi & Miljö. Men det är en grannlaga uppgift. Skebo har ungefär 7000 lägenheter i hus byggda från mitten av sextiotalet fram till nu. Många är byggda i en tid när energi var billigt och därför inte helt perfekta ur energisynpunkt. Det finns många olika sätt att spara energi, och vårt arbete är att identifiera dessa och genomföra åtgärderna. Ett exempel på var det går att spara är tvättstugor med gamla torkrum med elektriska värme fläktar. De drar mycket energi och ger få torkpass per dag. Med bättre torkutrustning blir det fler pass, lägre förbrukning och samtidigt höjs standarden så att hyresgästerna upplever en förbättring. Det är viktigt att poängtera att vi gör energibesparing med modern teknik och lösningar som nästan alltid också innebär att hyresgästerna upplever en förbättring. Lars Wallin som sedan tidigare arbetar på avdelningen ansvarar för att värme och ventilaskebo satsar på klimatet Erfarna bovärdarna Per Stenmark och Jonny Nilsson är nya medarbetare i Skebos nya avdelning Energi & Miljö. all energianvändning innebär en miljöbelastning. Dessutom är energi dyrt. Det innebär att skebo på samma gång kan minska verksamhetens klimatpåverkan och få pengar över för att ytterligare skynda på arbetet. tionsanläggningar är rätt intrimmade och därför inte förbrukar energi i onödan. Jonny Nilsson jobbar med byggrelaterade frågor, egenkontrollprogram för brandskydd och ansvarar också för våra miljöstugor där det är viktigt att antalet kärl för olika sorters avfall anpassas när våra sorteringsvanor förändras. Där finns en betydande besparingspotential. Per Stenmark kommer att arbeta med belysning utomhus och i gemensamma utrymmen, exempelvis källare. Även motorvärmare ligger inom hans område och han kommer att arbeta med att införa en ny typ av smarta motorvärmarstolpar som berättas om i artikeln här bredvid. InDIVIDuell mätning Det kommer ökade lagkrav på att man ska kunna mäta de individuella hushållens förbrukning. Orsaken är att det är viktigt med denna återkoppling för att man ska kunna se effekt av sina egna sparåtgärder. Energi får helt enkelt inte vara en osynlig kostnad. Ett område där tyvärr energikostnaden är osynlig för hyresgästerna är de lägenheter som har sin hushållsel inbakad i hyran. Det är ett system från den tid när energi var billigt, men det är den ju inte längre. Och under sökningar visar att två tredjedelar av alla på ett sådant område förbrukar mer än genomsnittet, och att systemet därför leder till onödigt hör energiförbrukning. Det pågår därför en översyn av detta system. Jag räknar med att det kommer att ske en förändring. Då får den som är sparsam möjlighet att sänka sina kostnader medan den som förbrukar mer också får betala för det. När det syns på elräkningen så leder det till ändrat beteende, minskad förbrukning och därmed också mindre klimatpåverkan. Sammantaget saknas det alltså inte arbetsuppgifter för den unga avdelningen på Skebo. Vi har ett positivt arbete som leder till minsk ad miljöpåverkan. Det är naturligtvis en extra belöning att vi vet att väldigt många hyresgäster uppskattar att vi gör så att deras boende steg för steg blir en allt mindre miljöbelastning. Och det samtidigt som komforten förbättras. ring till DIn motorvärmare! snart kan hyresgästerna på morö Backe programmera sin motorvärmare med tankeöverföring. eller i vart fall näst intill. framtidens smarta motorvärmarstolpe är här! Med telefonen kommer du att kunna schemalägga, starta och stoppa motorvärmaren. Och till och med kolla om sladden sitter i. Motorvärmarstolparna på Morö Backe behövde bytas. Därför blir området nu först ut med den nya typ av motorvärmarstolpar som på sikt kommer att införas på de flesta av Skebos bostadsområden. De nya stolparna ger många och stora fördelar. Först och främst för den enskilde hyresgästen som med all säkerhet kommer att uppleva dem som en betydande standardhöjning, säger Patrik Sundberg, chef på avdelning Energi & Miljö. De nya motorvärmaruttagen kan programmeras direkt i stolpen, via ett Internet eller via en vanlig telefon. Man behöver alltså inte ens vara hemma, och man behöver inte gå ut till bilen för att programmera om uttaget, det är förstås bekvämt att slippa när det är kallt och mörkt. Faktum är att hyresgästen till och med kan kontrollera att sladden är ansluten utan att ens gå ut med hjälp av datorn. I samband med införandet av de nya stolparna kommer elförbrukningen i varje stolpe att kunna avläsas individuellt. Då är det tryggt att veta att strömmen till stolpen är avstängd när den inte används. Ingen kan stjäla ström när man är borta. framtidssäkert system En annan poäng är att med dessa stolpar kommer 10A säkring att användas, och man väljer då själv hur hög effekt man vill ha på kupévärmaren. Man kan alltså ha precis så hög komfort man själv vill ha och vill betala för. En annan fördel är att systemet blir framtidssäkert. Under stolparnas livslängd lär vi få se elbilar och tanken är att dessa då ska kunna anslutas direkt. På sikt kommer de nya motorvärmarna att införas mer eller mindre överallt. Det ger stora besparingar både i ekonomiskt och miljömässigt hänseende. Att det sedan är standardhöjande med många fördelar är en extra bonus, avslutar Patrik Sundberg. 4 kom in kom in 5

4 succé för DrIVe In fotbollen skebos och skellefteå ff:s fotbollsskola på anderstorp, morö Backe, i kåge och Boliden blev en bejublad succé. Vi hade aldrig trott att uppslutningen skulle bli så stor, berättar andré Calisir som höll i skolan tillsammans med jonas hellgren, båda inhyrda Djurgårdsförstärkningar i skellefteå ff. Fotboll är utan konkurrens världens största idrott. Den spelas med samma entusiasm av barn och vuxna i hela världen. Och Skebos och Skellefteå FF:s fotbollsskola blev mycket riktigt också en uppskattad tillställning med minst 150 deltagande barn. Det var verkligen jätteroligt. De riktigt små barnen har fantastiskt mycket energi även om koncentrationen inte räcker så lång stund. Men med de lite större barnen kunde vi ha mer avancerade övningar, säger André. Han berättar att antalet barn ökade för varje gång. Ryktet spred sig, och vi vet att flera av barnen har bestämt sig för att börja spela fotboll även om målsättningen med aktiviteten inte alls varaatt hitta nya fotbollstalanger. Dessutom har många föräldrar uttryckt sin uppskattning, så vi är väldigt glada över att resultatet blev så bra. André Calisir och kollegan Jonas Hellgren har kontrakt till nästa år, men hur det blir sedan vet han inte. Han trivs bra i Skellefteå och hoppas få möjlighet att genomföra fler fotbollsskolor. Vi har verkligen blivit väl mottagna här, både på och utanför planen. Alla har varit jättetrevliga, och det skulle absolut vara roligt att få möjlighet att komma tillbaka med fotbollsskola även nästa sommar. Skebos Kenth Wiklund konstaterar att aktiviteten har varit mycket uppskattad. Och han utesluter inte att det blir en fortsättning. Vi tycker det är viktigt att på olika sätt bidra till att unga i Skellefteå har ett rikt utbud av aktiviteter, rör på sig och mår bra. Av den anledningen genomför vi varje år en rad aktiviteter, där det här var nytt för i år. I höst kommer vi att utvärdera försöket och ta beslut om en eventuell fortsättning nästa år. Från vänster: Edvin, Jonas, Jonas, Johan, John, Tim och Gabriel. Omar (med ryggen mot kameran). floorball open kommer! Skebo Floorball Open är den årliga innebandyturneringen för barn i årskurserna 4 6 som arrangeras av Skebo i samarbete med Skellefteå IBK. Nästa års turnering kommer att äga rum under senare halvan av februari, och Kom in! återkommer naturligtvis med mer information i nästa nummer då lokal och datum är spikade. Dags att börja peppa kompisarna redan nu! CafÉ nyfiket har öppnat! När vissa utrymmen på Anderstorg behövde byggas om för Äldreomsorgen togs den gamla kvarterslokalen i anspråk. För att hyresgästerna inte skulle bli utan kvarterslokal plockades en ny lämplig lokal fram. Den är nu ställd i ordning och både hyresgästerna och vi är riktigt nöjda. Den blev klart bättre än den förra lokalen, berättar Kenth Wiklund, uthyrningsansvarig. Det har varit invigning i lokalen, och nu träffas mellan 20 och 30 personer varje vardag i utrymmena för att dricka kaffe och ha trevligt tillsammans. Det är helt ideellt arbete som sköts dels av borådet och dels av en aktiv hobbyförening som bildades för 10 år sedan. De är fantastiskt aktiva och duktiga och förtjänar en eloge för sitt engagemang, säger Kenth. Lokalen är även tillgänglig kvällstid för uthyrning till hyresgästerna. 6 kom in kom in 7

5 porträttet Ingen mer snöjour för Danne Sällan har ordet trotjänare varit mer på sin plats. Och sällan har någon varit så saknad av både hyresgäster och arbetskamrater som bovärden Dan Fahlesson nu när han lämnat Skebo för att utforska livet som pensionär. Säger man Dan Fahlesson får många tänka efter vem man menar. Säger man bara Danne vet däremot alla på Skebo och många hyresgäster direkt vem man talar om. Och det är väl vad man kan förvänta sig. När Danne gick i pension i somras så var det snudd på 28 år sedan han anställdes i företaget. Jag började i Skebo som fastighetsskötare på Norrböleområdet redan den första september Och som fastighetsskötare, senare bovärd, har han också stannat. Jag har trivts så fantastiskt bra med jobbet. Både med alla hyresgäster och med kollegorna. Hyresgästerna förtjänar verkligen en eloge, de har alltid visat förståelse för att jag inte kan vara överallt samtidigt och inte kan komma direkt. Däremot har jag alltid haft som mål att komma så fort som möjligt till alla, och helst inom samma dag som de ringt. Men det har nog inte alltid varit så lätt. Speciellt inte vintertid. Danne har nämligen haft en mycket speciell roll inom Skebo. Han har varit den enda inom företaget som kört traktor och skött snöskottning, sandning med mera. Det började när Skebo 1982 köpte en Lundbergare. Då skötte jag själv snöskottningen i cen trala stan och Bergsbyn. Det blev tolv timmar om dagen i traktor då det hade snöat Det var ständig snöjour, och så har det förblivit även om området han ansvarat för förändrats något genom åren. Det är tur jag har haft en förstående hustru, säger han och skrattar. Kanske speciellt eftersom Danne aldrig haft bilkörkort och bor i Hjoggböle. Men nu som pensionär lär han få möjlighet att återgälda hustrun Margaretha. Det är klart att ett och annat blivit eftersatt här hemma. Men det blir mer tid till sådant nu. I vintras drabbades vi av en vattenskada i huset som jag nu fixat till och dessutom har jag hunnit byta luckor i köket. Och det är väl förmodligen bara början. Danne och Margaretha bor i ett stort hus. Det finns gott om plats, och det passar bra eftersom ett av hans stora intressen är att snickra. Under det sista året på jobbet har jag faktiskt sett fram emot att bli pensionär, det finns så mycket man vill hinna göra. Så har han till exempel fixat till två veterantraktorer. Den ena har han skänkt till sitt barnbarn, den andra använder han själv bland annat till att dra fram skjutna älgar ur skogen när det är dags för den årliga älgjakten. I samband med avtackningen fick Danne en fin gåva av sina kollegor. En oljemålning med honom själv och hans traktor målad efter en bild som tagits av bovärdskollegan Asmir Hajdarpasic. Jag uppskattade verkligen sättet jag blev avtackad på. Det är roligt att veta att kollegor och hyresgäster varit nöjda med mitt jobb. Det är den största uppskattning man kan få! Han har varit uppskattad av både hyresgäster och kollegor. Men åren har flugit iväg och Danne Fahlesson har blivit pensionär. Sista året har jag längtat, medger han men erkänner också att han känner saknad. Något problem att fylla tiden, det har han däremot inte. Bli Skebomästare i pepparkakshus Pepparkaksdeg, florsocker och en påse NonStop. Där har du vad som behövs för att sätta igång förberedelserna för att bli Skebomästare i pepparkakshus. En liten charmig stuga? Eller ett höghus med tvåhundrafemtio lägenheter? Du avgör själv vilket slags hus just du vill bygga. Vår jury som förhoppningsvis kommer att få många hus att bedöma kommer att värdera kreativitet, design, skaparglädje och omsorg. Ta en bild på ditt pepparkakshus och maila in den till tillsammans med ditt namn, adress och telefonnummer. Eller printa bilden och märk den på baksidan med namn, adress och telefonnummer och skicka den i ett kuvert märkt Pepparkakshus till: Skebo, Skeppargatan 8, Skellefteå. Tävlingen är öppen för alla men vi behöver ditt bidrag senast 30 november 2009 för att hinna med bedömningen innan nästa tidnings pressläggning. Av inskickade bidrag utser vi vinnaren som får vara beredd att få besök av reportageteamet från Kom in! Den lyckliga vinnaren får ett presentkort på hela kronor som gäller på Nordanågårdens värdshus. En utmärkt möjlighet att bjuda familjen på julbord! Vinnaren kontaktas personligen under vecka 49 och presenteras i nästa nummer av Kom in! som passande nog också är ett julnummer. 8 kom in kom in 9

6 på tapeten större ValfrIhet I BreDBanDet Den 2 september var det lilla julafton för alla supportrar av snabbt bredband till bra pris. Då öppnades nämligen skekraft.net flera olika leverantören av bredbandstjänster i skellefteå krafts nät. förändringen ger både snabbare och billigare bredband för skebos anslutna hyresgäster. nytt redaktionsråd! Tidningen Kom in! har fått ett nytt redaktionsråd. Nya medlemmar är Rolf Almström, Teknikavdelningen, Catarina Holmér, BoButiken, Helén Olofsson, IT/ekonomiavdelningen, Bo Ramstedt, bovärd och Lars Wallin, avdelningen Energi & Miljö. Kvar sedan tidigare är Kenth Wiklund, uthyrningsansvarig. Redaktionen tackar de tidigare medlemmarna för ett gott arbete och önskar den nya gruppen välkommen. De flesta som bor i Skebo och har tillgång till bredband är anslutna via Skellefteå Krafts bredbandsnät. Är du en av dessa kan du nu välja bland flera olika aktörer, och den ökade konkurrensen medförde också omedelbart en sänkning av prisnivån. Samtidigt finns nu också möjlighet att välja tjänster med högre kapacitet än tidigare. Nätet har uppgraderats och klarar anslutningar på 100 Mbit/s. Tack vare Skellefteå Krafts tjänsteportal som du hittar på net kan du enkelt beställa och byta abonnemang. Men det är några saker du måste vara uppmärksam på. Först och främst att det förstås bara går att beställa tjänster under förutsättning att du bor i ett anslutet hus. Men också att du själv måste se till att du inte är bunden med ett tidigare avtal. Om du beställer ett nytt abonnemang av annan leverantör börjar detta fungera genast, men du är ändå skyldig att betala din tidigare leverantör enligt avtal för hela avtalstiden. Kontrollera därför vilka uppsägningstider som gäller, det framgår tydligt på tjänsteportalen. Tänk också på att det inte bara är pris och hastighet som skiljer sig åt. De olika leverantörerna kryddar också sina erbjudanden med olika extratjänster. Det kan handla om skillnader i e postfunktioner, support eller som i ett fall att leverantören lockar med att man får se Skellefteå AIK:s bortamatcher utan extra kostnad. Innan du beställer ett uppgraderat bredband måste du också ta reda på om din dators nätverkskort klarar den högre hastigheten 100 Mbit. Det gör de allra flesta moderna datorer, men i vissa fall måste inställningar ändras för att det ska fungera. Använder du trådlös router kan det också hända att denna inte klarar att överföra data i samma hastighet, då blir den en flaskhals i ditt system. Mer information om hur du byter leverantör, vilka erbjudanden som finns och vilka priser som gäller hittar du på Skellefteå Krafts tjänsteportal. Förutom via Skekraft.nets bredbandsportal har hyresgästerna i 3500 lägenhet er i centrala Skellefteå, Morö Backe, Sjungande Dalen, Sörböle och Anderstorp möjlighet att köpa bredbandsuppkoppling via ComHem, Tre hål i väggen, ett BreV kommer postat Posten Brev genomför en kampanj i hela landet där de vänder sig till fastighetsägare där brevbärarna upplever olika arbetsmiljöproblem i samband med brevutdelningen. Det kan handla om att brevinkasten är för smala, för låga, har vassa kanter eller allt för starka fjädrar, säger Skebos Hans Widmark. Även vissa av Skebos hus har pekats ut av Posten Brev. Vi har lämnat in en lista på åtgärder, och vissa hus har redan åtgärdats. Posten Brev kräver också att det ska vara minst fyra lägenheter på varje adress för att de ska gå upp i ett trapphus eller loftgång för att dela nya armaturer skingrar mörkret Skebo genomför tillsammans med de boende och bovärdarna så kallade trygghetsvandringar på sin bostadsområden. Ofta leder dessa till små och stora insatser på området för att öka trivsel och trygghet. Just nu monterar exempelvis Håkan Wikström nya ljusarmaturer. ut brev där. Bakgrunden är krav från Posten Brev baserade på arbetsmiljölagen. På några ställen har vi därför flyttat ner brevlådorna. Men i hus där sådana förändringar görs är vi alltid tydliga med att informera om vad som ska göras. Om man bor på ett sådant ställe kan man ändå få posten uppburen till sin dörr precis som tidigare under vissa förutsättningar. Till exempel att man är minst 80 år, eller att man har ett funktionshinder. Då vänder man sig till Posten Brev. Ålder behöver inte intygas, men funktionshinder kan behöva styrkas med intyg. mer BreDBanD till studenterna Skebos studentbostäder har redan idag allesammans internetanslutning. Nu uppgraderas nätet och i samarbete med leverantören AllTele sker en ökning av tillgänglig bandbredd för studenterna från 10 Mbit till 100 Mbit. Ett väl fungerande bredband är idag en förutsättning för många student er som både ska använda dator och nät till att hämta och skicka information för sina skolarbeten. Men också andra tillämpningar, exempelvis att kommunicera med familj på annan ort, kräver allt mer. Vi vill att studenterna ska trivas och vilja bo kvar, säger Kenth Wiklund, uthyrningsansvarig på Skebo. lågenergilampor en ljus IDÉ! På Skebos bostadsområde på Skråmträsk och Bogårdsvägen har lågenergilampor installerats i utearmaturerna som en av många åtgärder för att minska energiförbrukning och klimat påverkan. Samtidigt medförde insatsen också en minskad driftkostnad. En del av de pengarna kunde användas för att samtid igt tillföra fler belysningspunkter på området. Ett sätt att spara både miljö och pengar samtidigt som trivsel och trygghet på området ökar. hus får nya nummer Samhället använder uppgifter om var vi bor i olika syften. Däremot har de registeruppgifter som funnits om oss inte kunnat peka ut exakt i vilken lägenhet eller ibland exakt vilket hus vi bor i. För att underlätta för samhället att automatiskt inhämta och producera statistik och för att automatisera exempelvis folkräkningen så införs ett nytt lägenhetsregister och det nuvarande adressregistret till bostäder uppdateras. Detta får till följd att vissa hus eller ibland vissa trappuppgångar i hus kan få ny adress. Skebo följer de regler och påbud som kommer från myndigheterna, och berörda hyresgäster informeras separat. Om du hör till dessa glöm inte att informera dem som skickar post till dig och vänner och bekanta som kanske vill komma och hälsa på! 10 kom in kom in 11

7 korsordet VÄL- BÄR- GAD KUND HAR JU STOR SÅDAN FÄRD- AS SLÖS- AT BORT SJÄLS- LIV STAD- GAR HJULET TRÄD VID TRÄD FLICK- VÄN KUVAR KOPPAR- SLAG- ARE VÄLJA SÄGS JUL- FLICKA LED- NING KALIUM FÖR KEMIST VILL DÅD- KRAFT- IG USA-STAT MED CAROLINA STAKA SIG I TALET SYRE I KEMIN VINDIL TVEK- SAMT SVAR ı RAGGIG TYP RÖRA ÄR FEG FÅR DET SKÖRA FÖRBUD HÖRS KOR LUMP- DANS- AR I FOLK- TRON PAROD- ISKT LUST- SPEL GAM- MAL SOM GATAN SYNLIG GAS DESPOT HARM LÅNAR KUND I BUTIK SVÄR- SON JEANS- MÄRKE ONOR- MAL MINNER OM FEJD VASA- SON KVÄVE I KEMIN LJUS- NANDE TID KOM- MER SOM BLIXT LEVER PÅ AS BAK- SAK π APA KILL I SOLARIET TVEKAMP SES SIMMA I DAMM SES PÅ SAVAN- N SÄGS SUGA BLOD EJDER STÅR FÖR MOT PLAN- BOLAG BÄLTE BORT- KOM- M KEL RÄTT HJÄLP PÅ BÅT SKÄR STAD I JAPAN ÄR SÄLLAN DAMM- FRI KAN GE RUS- NING RÅTT OM KAMP- MAMMA ] ] HÖRS FÖR- KYLT BARN BOXERBABY FAST GRUND ÄR SNÅR- SKOG STATER BRUKAR GE STICK SPÅ- MEDEL BE- DARRA LIKNAR INTE VARA STOLT FATTAS ELAK SKRIFT BRUK- ADES I SKÖRD- KAN DR IVA UR TYGBIT KONT- RA- BAS OSÄK- ERT SKOL- UPP- SATSER FÖRR HAR KORTA B RED- SKAP SOM BRUKAS VID UT- GRÄV- NING MOT- STRÖM AB RIGNELL-ZANDER Var med och tävla! Skicka din lösning till Skebo, Skeppargatan 8, Skellefteå. Märk kuvertet Korsordet. Lösningen ska vara oss tillhanda senast den 13 november De fem först öppnade rätta lösningarna belönas. 1:a pris: presentkort på 100 kr, 2-5 pris: presentkort på 50 kr. Vinnare i förra numret blev Gun Törnqvist som vann ett presentkort på 100 kr. Erik Lidström, Karin Bergström, Margaretha Ekström och Siw Frank vann var sitt presentkort på 50 kr. Grattis! namn adress postnummer & ort kom in 13

DIN KONTAKT MED ELFÖRETAGEN

DIN KONTAKT MED ELFÖRETAGEN DIN KONTAKT MED ELFÖRETAGEN Sid 3 sid 2 Dina valmöjligheter när det gäller el Sid sid 54 Din elförbrukning (fakta om mätaravläsning) Sid 7 sid 6 Du ska flytta in (så gör du med dina elavtal) Sid 9 sid

Läs mer

VANLIGA FRÅGOR FRÅN BOENDE OM HSB BOLINA

VANLIGA FRÅGOR FRÅN BOENDE OM HSB BOLINA 2015-03-27 VANLIGA FRÅGOR FRÅN BOENDE OM HSB BOLINA Hur kommer jag igång med HSB Bolina? Svar: Koppla in datorn i bredbandsuttaget i väggen och gå till www.bredbandswebben.se. Väl där så kan du se alla

Läs mer

Din kontakt med elföretagen

Din kontakt med elföretagen Din kontakt med elföretagen sid 2 Dina valmöjligheter när det gäller el sid 4 Din elförbrukning (fakta om mätaravläsning) sid 6 Du ska flytta in (så gör du med dina elavtal) sid 8 Du ska flytta ut (så

Läs mer

Del 1 Frågor om vad höghastighetsnät är:

Del 1 Frågor om vad höghastighetsnät är: Frågor och svar om installation av höghastighetsnät i BRF STÄMJÄRNET Vi i styrelsen hoppas att du genom att läsa nedan frågor och svar, ska få den information du behöver om höghastighetsinstallationen

Läs mer

Utredning om KabelTV och bredband

Utredning om KabelTV och bredband Utredning om KabelTV och bredband Bakgrund Vår nuvarande leverantör av kabeltv, ComHem AB, har sagt upp sitt avtal med oss till 2004-11-15. Man har gjort det mot två bakgrunder: 1. Vårt nät är gammalt

Läs mer

Stoppa onödan! Många bäckar små... Låt inte pengarna rinna iväg. Vad kan du göra åt dyra elräkningar? Här får du råd. om hemelektronik och vitvaror

Stoppa onödan! Många bäckar små... Låt inte pengarna rinna iväg. Vad kan du göra åt dyra elräkningar? Här får du råd. om hemelektronik och vitvaror Stoppa onödan! Många bäckar små... Låt inte pengarna rinna iväg. Vad kan du göra åt dyra elräkningar? Här får du råd. om hemelektronik och vitvaror Hur mycket energi som går åt i ditt hushåll beror på

Läs mer

PERSPEKTIV. Vår fiber ger ett bättre läge. Vårt engagemang gör skillnad

PERSPEKTIV. Vår fiber ger ett bättre läge. Vårt engagemang gör skillnad Vår fiber ger ett bättre läge Vårt engagemang gör skillnad FIBERNÄT FRÅN SVENSKA STADSNÄT PERSPEKTIV Svenska Stadsnät Perspektiv erbjuder fiberanslutning till dig som vill ha ett snabbt, framtidssäkert

Läs mer

Stoppa onödan! Många bäckar små... Låt inte pengarna rinna iväg. Vad kan du göra åt dyra elräkningar? Här får du råd. om hemelektronik och vitvaror

Stoppa onödan! Många bäckar små... Låt inte pengarna rinna iväg. Vad kan du göra åt dyra elräkningar? Här får du råd. om hemelektronik och vitvaror Stoppa onödan! Många bäckar små... Låt inte pengarna rinna iväg. Vad kan du göra åt dyra elräkningar? Här får du råd. om hemelektronik och vitvaror Hur mycket energi som går åt i ditt hushåll beror på

Läs mer

Eskilstuna stadsnät Kampanj i tre steg

Eskilstuna stadsnät Kampanj i tre steg Eskilstuna stadsnät Kampanj i tre steg Steg 1: Teaser (vykort, 2 sidor) Steg 2: Inbjudan (blomma, 4 sidor) Steg 3: Broschyr med argument (överlämningsmaterial, 8 sidor) Skrolla ner FIKA, HEMBAKAT OCH

Läs mer

DIN KONTAKT MED ELFÖRETAGEN

DIN KONTAKT MED ELFÖRETAGEN DIN KONTAKT MED ELFÖRETAGEN sid 2 Dina valmöjligheter när det gäller el sid 4 Din elanvändning (fakta om mätaravläsning) sid 6 Du ska flytta in (så gör du med dina elavtal) sid 8 Du ska flytta ut (så gör

Läs mer

Elbytarguide Företag. Så ser du över företagets elavtal och sparar pengar

Elbytarguide Företag. Så ser du över företagets elavtal och sparar pengar Elbytarguide Företag Så ser du över företagets elavtal och sparar pengar Dags att se över ditt elavtal och spara pengar till firman 1996 avreglerades den svenska elmarknaden. Sedan dess är det fritt fram

Läs mer

framtidens bredband! Stadsnät från Borlänge Energi

framtidens bredband! Stadsnät från Borlänge Energi framtidens bredband! Stadsnät från Borlänge Energi Fritt stadsnät i Sedan 95:-/mån Vi bjuder också på anslutningsavgiften Runt år 1800 kom telegrafen, 50 år senare telefonen. Två apparater som gjorde det

Läs mer

Användar guide för Stadsnät

Användar guide för Stadsnät Användar guide för 1 2 Innehåll Beställa och komma igång 4 Starta bredbandet idag 5 Ansluta 6 Bredband 7 Bredband Telefon 8 Bredband Telefon Tv 9 Bra att veta 10 Ordlista 11 Om är ett öppet nät byggt med

Läs mer

E-Control. Energy Control, den smarta vägen till ett energisnålt hem.

E-Control. Energy Control, den smarta vägen till ett energisnålt hem. E-Control Energy Control, den smarta vägen till ett energisnålt hem. Vår produkt E-Control ska hjälpa människor som känner att de vill minska energiförbrukningen i hemmet. Vi har tänkt att den ska sitta

Läs mer

Nu behöver du inte vänta längre.

Nu behöver du inte vänta längre. 1 Vägra vänta! Smarta hem, Smart-TV, läsplatta, laptop, stationär dator Våra sätt att surfa blir bara fler och innehållet allt tyngre. Även om du kan surfa snabbt idag, är det inte säkert att det går lika

Läs mer

Mitt Jobb svenska som andraspråk

Mitt Jobb svenska som andraspråk Sara elektriker AV-nummer 41511tv 2 Programvinjett /Sara är i en lägenhet, hon spikar, borrar och monterar./ SARA elektriker. Jag är utbildad starkströmselektriker. Jag har ju alltid gillat mycket tekniska

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas.

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. En bättre värd? Allt fler kommuner planerar att sälja ut sina hyresrätter. Det väcker en hel del frågor och kanske du känner en

Läs mer

Energismart, javisst! Tips för en energieffektivare vardag.

Energismart, javisst! Tips för en energieffektivare vardag. Energismart, javisst! Tips för en energieffektivare vardag. Det är lätt att vara energismart, bara man vet hur. Vi vet att många idag vill leva lite energismartare både för den egna hushållskassans och

Läs mer

Här kan du ta del mer information om vad fibernät, bredbandsanslutning med hög kapacitet, innebär.

Här kan du ta del mer information om vad fibernät, bredbandsanslutning med hög kapacitet, innebär. Fiber är en bredbandslösning som erbjuder bäst prestanda idag och i framtiden. Fiber är driftsäkert, okänsligt för elektroniska störningar såsom åska och har näst intill obegränsad kapacitet. Här kan du

Läs mer

Internet Telefoni TV

Internet Telefoni TV Internet Telefoni TV I öppna Stadsnätet är konkurrensen fri Vi erbjuder valfrihet Valfrihet ger dig låga priser Ett öppet nät med full konkurrens på lika villkor. Ett nät som inte ägs av en tjänsteleverantör

Läs mer

VI FIRAR. 5000 kr. Nu bygger vi fibernät! BREDBAND TILL ALLA. Du kan vara med och påverka vilka områden vi bygger ut först... + Månadsavgift på 150 kr

VI FIRAR. 5000 kr. Nu bygger vi fibernät! BREDBAND TILL ALLA. Du kan vara med och påverka vilka områden vi bygger ut först... + Månadsavgift på 150 kr VI FIRAR BREDBAND TILL ALLA 5000 kr + Månadsavgift på 150 kr Nu bygger vi fibernät! Du kan vara med och påverka vilka områden vi bygger ut först... Ronneby Miljö & Teknik och Karlshamn Energi har tecknat

Läs mer

Vår fiber ger ett bättre läge. Vårt engagemang gör skillnad

Vår fiber ger ett bättre läge. Vårt engagemang gör skillnad Vår fiber ger ett bättre läge Vårt engagemang gör skillnad Svenska stadsnät - Fibernät Svenska Stadsnät erbjuder fiberanslutning till dig som vill ha ett snabbt, framtidssäkert och öppet nät. Vi växer

Läs mer

Bergslagens digitala agenda!

Bergslagens digitala agenda! FIBERNÄT I BULLERBYN M A N B Y G G E R U T M Ö J L I G H E T E N T I L L A T T F Å T I L L G Å N G T I L L B R E D B A N D / F I B E R P Å L A N D S B Y G D E N I L I N D E S B E R G S K O M M U N, S K

Läs mer

Valfrihet! Möjligheter på väg till dig

Valfrihet! Möjligheter på väg till dig närmar det Nu sig Möjligheter på väg till dig Valfrihet! Nätbyggnationen löper fram genom områdena och EHB har snart ett nytt och kvalitativt områdes- och fastighetsnät som kommunikationsoperatören Open

Läs mer

OBS!! För att kunna få chans på priset måste du ha skapat ditt konto, fyllt i dina referenser och gjort inläsningar av mätardata för hela februari.

OBS!! För att kunna få chans på priset måste du ha skapat ditt konto, fyllt i dina referenser och gjort inläsningar av mätardata för hela februari. På www.toptensverige.se och energimyndigheten hittar du bra produkter. * värsta = används många timmar (h) per dag och använder mycket energi (kwh) OBS!! För att kunna få chans på priset måste du ha skapat

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas.

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. En bättre värd? Allt fler kommuner planerar att sälja ut sina hyresrätter. Det väcker en hel del frågor och kanske du känner en

Läs mer

VIKTIGT! Du kommer snart att få nytt passersystem och fiberinstallation i huset där du bor

VIKTIGT! Du kommer snart att få nytt passersystem och fiberinstallation i huset där du bor Viktig information Östlyckan, Hedvigsberg VIKTIGT! Du kommer snart att få nytt passersystem och fiberinstallation i huset där du bor De närmaste månaderna kommer Alingsåshem att installera ett fibernät

Läs mer

Innehåll. Om Stadsnät

Innehåll. Om Stadsnät 2 Innehåll Beställa och komma igång 4 Starta bredbandet idag 5 Ansluta 6 Bredband 7 Bredband Telefon 8 Bredband Telefon Tv 9 Bra att veta 10 Ordlista 11 Om Stadsnät Stadsnät är ett öppet nät byggt med

Läs mer

SB Bredband snabbast i huset!

SB Bredband snabbast i huset! Söderort maj 2010 Söderort SB Bredband snabbast i huset! AB Svenska Bostäder, Vällingbyplan 2 Box 95, 162 12 Vällingby Du vet väl att du redan har ett av Sveriges kraftfullaste bredbandsnät i din lägenhet?

Läs mer

Energismarta tips. Tänkvärt! Bra för både miljön och plånboken. Tillsammans kan vi spara energi och sänka kostnaderna i bostadsrättsföreningen!

Energismarta tips. Tänkvärt! Bra för både miljön och plånboken. Tillsammans kan vi spara energi och sänka kostnaderna i bostadsrättsföreningen! Tänkvärt! Tillsammans kan vi spara energi och sänka kostnaderna i bostadsrättsföreningen! Energismarta tips Bra för både miljön och plånboken Smarta energitips som både sparar pengar och är bra för miljön.

Läs mer

SB Bredband snabbast i huset!

SB Bredband snabbast i huset! hässelby, blackeberg, bromma, järva 31/5 2010 hässelby, järva, blackeberg, bromma SB Bredband snabbast i huset! AB Svenska Bostäder, Vällingbyplan 2 Box 95, 162 12 Vällingby Du vet väl att du redan har

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas En bättre värd? Antalet ombildningar av hyresrätt till bostadsrätt har ökat markant de senaste åren. Det väcker en hel del frågor

Läs mer

Säg ja till framtiden - rusta ditt hus med fiber!

Säg ja till framtiden - rusta ditt hus med fiber! Säg ja till framtiden - rusta ditt hus med fiber! 12 steg om hur du kan få fiberanslutning till din fastighet Vi har gjort det möjligt - nu är det upp till dig! Under hösten 2012 har Ljungby kommun och

Läs mer

Inred med Svenska Bostäders stilval och tillval

Inred med Svenska Bostäders stilval och tillval Personligare hem Inred med Svenska Bostäders stilval och tillval Nu gör vi det enklare för dig att sätta din personliga prägel på din lägenhet. Genom Svenska Bostäders stilval och tillval kan du inreda

Läs mer

Välkommen till SplitVision Borås Stadsnät!

Välkommen till SplitVision Borås Stadsnät! Välkommen till SplitVision Borås Stadsnät! Detta är SplitVision! STÖRRE UTBUD, FLER LEVERANTÖRER Din bostad är ansluten till SplitVision, Borås öppna stadsnät. Det innebär att du får tillgång till marknadens

Läs mer

Stoppa onödan! Många bäckar små... Låt inte pengarna rinna iväg. Vad kan du göra åt dyra elräkningar? Här får du råd. om kallt och varmt vatten

Stoppa onödan! Många bäckar små... Låt inte pengarna rinna iväg. Vad kan du göra åt dyra elräkningar? Här får du råd. om kallt och varmt vatten Stoppa onödan! Många bäckar små... Låt inte pengarna rinna iväg. Vad kan du göra åt dyra elräkningar? Här får du råd. om kallt och varmt vatten Hur mycket energi som går åt i ditt hushåll beror på många

Läs mer

ENERGIJAKTEN. Stora EnergiJakten

ENERGIJAKTEN. Stora EnergiJakten ENERGIJAKTEN Välj ut ett rum i bostaden... Bjud in familjen till en trevlig kväll och spela Lilla EnergiJakten Tillsammans lär ni er hur ni bäst sparar energi i er bostad Nyttja er kunskap och vinn presentkort

Läs mer

Välkommen till Stadsholmens fibernät

Välkommen till Stadsholmens fibernät Visste du att... Fiber är idag den överlägset bästa och mest framtidssäkra tekniken för fasta bredbandsuppkopplingar. I fibern sänds data med optisk ljus, dvs med ljusets hastighet. Det gör att man kan

Läs mer

BREDBANDSANSLUTNING VIA FIBER TILL BRF STOCKHOLMSHUS 11

BREDBANDSANSLUTNING VIA FIBER TILL BRF STOCKHOLMSHUS 11 BREDBANDSANSLUTNING VIA FIBER TILL BRF STOCKHOLMSHUS 11 Detaljerad information Bakgrund En av bostadsrättsföreningens viktigaste uppgifter är att tillgodose medlemmarnas ekonomiska intressen. De boende

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Bra att tänka på vid ombildning Antalet ombildningar av hyresrätt till bostadsrätt har ökat markant de senaste åren. Det väcker

Läs mer

INRED MED SVENSKA BOSTÄDERS STILVAL OCH TILLVAL

INRED MED SVENSKA BOSTÄDERS STILVAL OCH TILLVAL INRED MED SVENSKA BOSTÄDERS STILVAL OCH TILLVAL PERSONLIGARE HEM Vi gör det enkelt för dig att sätta din personliga prägel på din lägenhet. Genom Svenska Bostäders stilval och tillval kan du inreda lägenheten

Läs mer

SUPERKRAFT VIA FIBER nu även på landsbygden

SUPERKRAFT VIA FIBER nu även på landsbygden SUPERKRAFT VIA FIBER nu även på landsbygden Framtidens fibernät Alingsås Energi var tidigt ute med att erbjuda internet och TV via fiber. Idag är ca 4 500 hushåll och företag anslutna till fibernätet.

Läs mer

Energiklok bostadsrättsförening

Energiklok bostadsrättsförening Energiklok bostadsrättsförening Kristina Landfors 15 maj 2014 Effektivare användning av el 2014-05-12 Var tar elen vägen? Fastighetsel Uppvärmning Drift av fläktar och pumpar Belysning i trapphus, tvättstugor

Läs mer

bovärden marika siktar mot svart bälte skebo har fortsatt nöjda hyresgäster tävling: Vinn månadshyra i energisparjakten!

bovärden marika siktar mot svart bälte skebo har fortsatt nöjda hyresgäster tävling: Vinn månadshyra i energisparjakten! REPORTAGETIDNING FÖR SKEBOS HYRESGÄSTER NR 1 2011 16:E ÅRGÅNGEN bovärden marika siktar mot svart bälte skebo har fortsatt nöjda hyresgäster tävling: Vinn månadshyra i energisparjakten! kom in 1 läsning

Läs mer

SUPERKRAFT VIA FIBER

SUPERKRAFT VIA FIBER SUPERKRAFT VIA FIBER Framtidens fibernät Alingsås Energi var tidigt ute med att erbjuda internet och TV via fiber i stadsnätet. Idag är ca 4 500 hushåll och företag anslutna till stadsnätet. Förutom att

Läs mer

Kompletterande information angående fiberanslutning OBE Networks

Kompletterande information angående fiberanslutning OBE Networks 2017-06-12 Kompletterande information angående fiberanslutning OBE Networks Vi förstår att det finns en del osäkerhet kring om och varför man skulle vilja ha en fiberanslutning. Därför har vi försökt att

Läs mer

Information om Axets bredband och telefoni

Information om Axets bredband och telefoni Information om Axets bredband och telefoni 2011 beslöts att samtliga lägenheter i Axet skulle gruppanslutas till en och samma leverantör av bredbandstjänster via vårt fibernät. Efter upphandling valdes

Läs mer

BUDGET OCH PROGNOS 2014-2018

BUDGET OCH PROGNOS 2014-2018 BUDGET OCH PROGNOS 2014-2018 Konjunkturinstitutet och andra officiella bedömare anser att konjunkturen kommer att stiga men har en skakig väg framför sig. Med konjunktur stiger även inflation, räntor och

Läs mer

Vi levererar el och värme till människor och företag. - Vi värmer människor och lyser upp deras hem...

Vi levererar el och värme till människor och företag. - Vi värmer människor och lyser upp deras hem... Vi levererar el och värme till människor och företag - Vi värmer människor och lyser upp deras hem... 100% förnybar Du får enbart förnybar energi hos oss (sol, vind, vatten, biobränsle). Lokala Drygt100

Läs mer

Huset på gränsen. Roller. Linda Hanna Petra. Dinkanish. Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra

Huset på gränsen. Roller. Linda Hanna Petra. Dinkanish. Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra Huset på gränsen Roller Linda Hanna Petra Dinkanish Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra Scen 1 Linda, Hanna och Petra kommer in och plockar svamp som dom lägger i sina korgar - Kolla! Minst

Läs mer

Varför bredband på landsbygden?

Varför bredband på landsbygden? BREDBAND I RAMSBERG M A N B Y G G E R U T M Ö J L I G H E T E N T I L L A T T F Å T I L L G Å N G T I L L B R E D B A N D / F I B E R P Å L A N D S B Y G D E N I L I N D E S B E R G S K O M M U N, S K

Läs mer

ETT ERBJUDANDE FRÅN BYGDENS EGEN FIBER

ETT ERBJUDANDE FRÅN BYGDENS EGEN FIBER ETT ERBJUDANDE FRÅN BYGDENS EGEN FIBER Framtidssäkra din bostad Nu bygger vi ut fibernätet ännu mer i Norrtälje kommun Fiber i vårt stadsnät ger dig den trygghet och säkerhet som en fast förbindelse har.

Läs mer

Bonusboende För ett enklare liv

Bonusboende För ett enklare liv Bonusboende För ett enklare liv Kom hem till lite extra trygghet och gemenskap Oavsett var i livet du befinner dig vill vi att du ska känna hemlängtan. Våra bonusboenden erbjuder både det och den där extra

Läs mer

FEBRUARI 2012. JVM-Distans. den 22 februari 2012

FEBRUARI 2012. JVM-Distans. den 22 februari 2012 FEBRUARI 2012 JVM-Distans den 22 februari 2012 Då var första tävlingen avklarad för oss äldre igår, resultatet från min egen sida var inte alls suveränt, faktiskt inte ens i närheten.. Men med tanke på

Läs mer

BYT UTTAG! Klart huset ska ha fiber INFORMATION OM UTBYGGNADEN AV FIBERNÄTET I DITT OMRÅDE

BYT UTTAG! Klart huset ska ha fiber INFORMATION OM UTBYGGNADEN AV FIBERNÄTET I DITT OMRÅDE BYT UTTAG! Klart huset ska ha fiber INFORMATION OM UTBYGGNADEN AV FIBERNÄTET I DITT OMRÅDE Äntligen fiber tv, internet och telefoni med ljusets hastighet Botkyrka Stadsnät är snabbt med närmast obegränsad

Läs mer

Klart huset ska ha fiber

Klart huset ska ha fiber Klart huset ska ha fiber INFORMATION OM UTBYGGNADEN AV FIBERNÄTET TILL DIN FASTIGHET Äntligen fiber tv, internet och telefoni med ljusets hastighet Botkyrka Stadsnät är snabbt med närmast obegränsad kapacitet.

Läs mer

VALFRIHET FÖR VILLAÄGARE

VALFRIHET FÖR VILLAÄGARE VALFRIHET FÖR VILLAÄGARE Framtidssäker infrastruktur för snabba kommunikationer, Internet, tv, telefoni, data, spel, nytta och nöje. Välkommen till Dala Energi Stadsnät. DIGITAL-TV, INTERNET, JOBBET OCH

Läs mer

TropicBox INNEHÅLLSFÖRTECKNING. 1. Sammanfattning. 2. Innehållsförteckning. 3. Utgångspunkter. 4. Användarstudie. 5. Koncept och visualisering

TropicBox INNEHÅLLSFÖRTECKNING. 1. Sammanfattning. 2. Innehållsförteckning. 3. Utgångspunkter. 4. Användarstudie. 5. Koncept och visualisering är en applikation som gör det möjligt för dig att enkelt reglera värmen i huset. Därefter ska man kunna följa statistiken över sin elförbrukning och dess kostnader. Möjligheten att ställa värmen inom en

Läs mer

Nu bygger vi om i Akalla

Nu bygger vi om i Akalla Nu bygger vi om i Akalla Nu startar vi ombyggnaden av våra hus och lägenheter på Järva. Vi bygger om för dig som bor i Svenska Bostäder Så här planerar vi att bygga om i Akalla Hus för hus Det tar omkring

Läs mer

Klart du ska välja. bredband via fiber

Klart du ska välja. bredband via fiber Klart du ska välja bredband via fiber Gör dig redo för framtiden När du väljer bredband via Skellefteå Krafts fibernät blir ditt liv bra mycket enklare och roligare. Koppla upp hur många skärmar och apparater

Läs mer

VIKTIG INFO GÄLLANDE OMKOPPLINGEN TILL DET ÖPPNA NÄTET

VIKTIG INFO GÄLLANDE OMKOPPLINGEN TILL DET ÖPPNA NÄTET VIKTIG INFO GÄLLANDE OMKOPPLINGEN TILL DET ÖPPNA NÄTET Installation av hemmaswitch Vi har/kommer att installera en hemmaswitch hos dig, den ser ut som på bilden här intill. När omkopplingen till Open Universe

Läs mer

Anslut ett fibernät till ert område EKERÖ STADSNÄT

Anslut ett fibernät till ert område EKERÖ STADSNÄT Anslut ett fibernät till ert område 1 Fiber till ditt hushåll Nu har du möjligheten att ansluta dig till det senaste inom nöje och kommunikation. Genom en fiberanslutning via oss uppgraderar du ditt hem

Läs mer

Sveriges nya fibernät på väg hem till dig

Sveriges nya fibernät på väg hem till dig Sveriges nya fibernät på väg hem till dig supersnabbt Internet för dig i villa Fibernät för framtiden använd allt som Internet har att erbjuda Tänk dig att alltid surfa utan väntetider. Att allt du gör

Läs mer

FIBERNÄT STEGET TILL SNABBARE OCH STÖRRE FRIHET

FIBERNÄT STEGET TILL SNABBARE OCH STÖRRE FRIHET FIBERNÄT STEGET TILL SNABBARE OCH STÖRRE FRIHET C4 Energi Fibernät C4 Energi leverar fiberkabel till de som vill ha ett snabbt, framtidssäkrat och öppet nät. Nätet växer kontinuerligt och allt fler ges

Läs mer

Energismarta tips. Bra för både miljön och plånboken

Energismarta tips. Bra för både miljön och plånboken Energismarta tips Bra för både miljön och plånboken Smarta energitips som både sparar pengar och är bra för miljön. Vet du att du gör en insats för miljön, bara genom att leva ditt vanliga vardagsliv?

Läs mer

E-tjänster. Hanna-Karin Grensman

E-tjänster. Hanna-Karin Grensman E-tjänster Hanna-Karin Grensman INTRODUKTION DEL 3 ÖVRIGA TJÄNSTER 1. INTRODUKTION TILL E-TJÄNSTER...3 A. Internet och säkerhet... 3 B. E-legitimation... 4 C. Blanketter... 9 DEL 1 DITT PRIVATLIV 2. TA

Läs mer

Stoppa onödan! Många bäckar små... Låt inte pengarna rinna iväg. Vad kan du göra åt dyra elräkningar? Här får du råd. om kallt och varmt vatten

Stoppa onödan! Många bäckar små... Låt inte pengarna rinna iväg. Vad kan du göra åt dyra elräkningar? Här får du råd. om kallt och varmt vatten Stoppa onödan! Många bäckar små... Låt inte pengarna rinna iväg. Vad kan du göra åt dyra elräkningar? Här får du råd. om kallt och varmt vatten Hur mycket energi som går åt i ditt hushåll beror på många

Läs mer

Bredbandsna tet i Nora

Bredbandsna tet i Nora Kramfors Bredbandsna tet i Nora Det finns en grupp som uppenbarligen inte är nöjda med hur projektet för att förverkliga bredband i Nora fortskrider och jag beklagar den situation som nu råder. Det måste

Läs mer

ÖPPET. fibernät. Telefoni. Ethernet. Öppet Stadsnät. STADSNÄT Snabbaste vägen in i framtiden. noder. Serverhall. bandbredd DETTA ÄR KRAFTRINGEN

ÖPPET. fibernät. Telefoni. Ethernet. Öppet Stadsnät. STADSNÄT Snabbaste vägen in i framtiden. noder. Serverhall. bandbredd DETTA ÄR KRAFTRINGEN DETTA ÄR KRAFTRINGEN Detta är Kraftringen Kraftringen är en kompetent, heltäckande partner inom energi och miljöområdet och besitter spetskompetens inom värme, kyla, värmepumpar, bredband/fiber, kraft,

Läs mer

Surfa, ring och se på TV i ett av Sveriges bästa nät. Beställ idag, så är du snart igång.

Surfa, ring och se på TV i ett av Sveriges bästa nät. Beställ idag, så är du snart igång. Surfa, ring och se på TV i ett av Sveriges bästa nät. Beställ idag, så är du snart igång. Stora fördelar för dig som hyresgäst: Snabba hastigheter. Upp till 100/100 Mbit/s. Valfrihet till låga priser.

Läs mer

DIN KONTAKT MED ELFÖRETAGEN

DIN KONTAKT MED ELFÖRETAGEN DIN KONTAKT MED ELFÖRETAGEN Dina valmöjligheter när det gäller el DU HAR TVÅ AVTAL ELNÄT OCH ELHANDEL Som kund har du två olika avtal. Det ena är ett elnätsavtal, med det elnätsföretag som äger elnätet

Läs mer

Nu höjer vi hastigheten på din gata till 1000 Mbit/sek! Information till dig som funderar på att skaffa fiber.

Nu höjer vi hastigheten på din gata till 1000 Mbit/sek! Information till dig som funderar på att skaffa fiber. Nu höjer vi hastigheten på din gata till 1000 Mbit/sek! Information till dig som funderar på att skaffa fiber. Hastighetsjämförelser Så lång tid tar det att ladda ner en dvd-film på 4,7 gb eller 1gb filer.

Läs mer

Välkommen Till STORMÖTE. Angående Vatten och Avlopp i Nunnestad Estenberga samt bildandestämma Amnehärad fiber ek. förening

Välkommen Till STORMÖTE. Angående Vatten och Avlopp i Nunnestad Estenberga samt bildandestämma Amnehärad fiber ek. förening Välkommen Till STORMÖTE Angående Vatten och Avlopp i Nunnestad Estenberga samt bildandestämma Amnehärad fiber ek. förening Var och När? Församlingshemmet i Amnehärad Måndag 18 februari 2013 kl. 18.30 Vi

Läs mer

ORDLISTA Så talar vi med kunden

ORDLISTA Så talar vi med kunden ORDLISTA Så talar vi med kunden Huvudsäkring? Elberedskapsavgift? Anläggnings id? Inflyttningsavgift? Tariff? Abonnemang Allmänna Avtalsvillkoren Anläggning Anläggningsadress Anläggnings id, anl id Anvisat

Läs mer

Nu behöver du inte vänta längre.

Nu behöver du inte vänta längre. 1 Vägra vänta! Smarta hem, Smart-TV, läsplatta, laptop, stationär dator Våra sätt att surfa blir bara fler och innehållet allt tyngre. Även om du kan surfa snabbt idag, är det inte säkert att det går lika

Läs mer

Har du koll på energi kostnaderna hemma eller springer den bara iväg varje månad och du har absolut ingen koll på vart det går?

Har du koll på energi kostnaderna hemma eller springer den bara iväg varje månad och du har absolut ingen koll på vart det går? Har du koll på energi kostnaderna hemma eller springer den bara iväg varje månad och du har absolut ingen koll på vart det går? Vår ide är en E-pad som får dig att hålla koll på kostnaderna. Den räknar

Läs mer

Net at Once - Kommunikationsoperatör

Net at Once - Kommunikationsoperatör Net at Once - Kommunikationsoperatör Net at Once som kommunikationsoperatör med Öppen plattform och Öppen gruppanslutning innebär att de medlemmar i föreningen som vill välja fritt i ett öppet nät bland

Läs mer

Makarna Dahm har bott 62 år i samma lägenhet!

Makarna Dahm har bott 62 år i samma lägenhet! B omagasinet 2/2012 Makarna Dahm har bott 62 år i samma lägenhet! Oktober 1950. Hyreshuset på Ekkällevägen 1 var precis nybyggt och familjen Dahm var bland de första hyresgästerna. 62 år senare bor makarna

Läs mer

DITT TILLFÄLLE BILLIGARE OCH ENKLARE VÄRME NU KOMMER FJÄRRVÄRMEN TILL DIG

DITT TILLFÄLLE BILLIGARE OCH ENKLARE VÄRME NU KOMMER FJÄRRVÄRMEN TILL DIG DITT TILLFÄLLE BILLIGARE OCH ENKLARE VÄRME NU KOMMER FJÄRRVÄRMEN TILL DIG Vad skulle fjärrvärme innebära för dig? När du bestämmer dig för att ansluta dig till fjärrvärme får du flera trevliga fördelar.

Läs mer

Vi satsar på Öppet Stadsnät i Segmon!

Vi satsar på Öppet Stadsnät i Segmon! Vi satsar på Öppet Stadsnät i Segmon! Vilka är vi? En grupp människor som sedan ett par år tillbaka arbetat för en levande landsbygd i Segmon. En landsbygd som klarar framtidens krav Består av 4 olika

Läs mer

Spara el. Enkla och konkreta tips på hur du kan banta din elräkning!

Spara el. Enkla och konkreta tips på hur du kan banta din elräkning! Spara el Enkla och konkreta tips på hur du kan banta din elräkning! 1 Det går åt mindre energi om du kokar upp en liter vatten i vattenkokaren än på spisen. Ha lock på kastrullen så ofta du kan och se

Läs mer

Inflyttningsdags VÄLKOMMEN HÄMTA DIN HEMNYCKEL VI FINNS HÄR FÖR DIG

Inflyttningsdags VÄLKOMMEN HÄMTA DIN HEMNYCKEL VI FINNS HÄR FÖR DIG Välkommen hem! Inflyttningsdags Trevligt att du flyttar in hos oss på Willhem, vi hoppas att du kommer att trivas! För att du snabbt ska finna dig tillrätta har vi tagit fram en Flytta-in-hjälp. Här kan

Läs mer

Spar energi och värna om vår miljö

Spar energi och värna om vår miljö Spar energi och värna om vår miljö Innehåll Inledning 2 Bli ett ljushuvud 3 Medicinsk utrustning 4 Tänk på temperaturen 6 Använd apparater smart 8 Köket en energifälla 10 Inledning Över 40 000 personer

Läs mer

Case: Kundservice. Vad är det som idag kan kallas service? Madeleine Lindqvist 2009-08-03

Case: Kundservice. Vad är det som idag kan kallas service? Madeleine Lindqvist 2009-08-03 1 Vad är det som idag kan kallas service? Madeleine Lindqvist 2009-08-03 I alla tider har människor varit krävande och förväntat sig bland det bästa, men aldrig förr, som i dag har service betytt så mycket.

Läs mer

Nu är det klart, det blir fiber!

Nu är det klart, det blir fiber! Nu är det klart, det blir fiber! Förutom e tt snabbt i nternet, TV o ch telefoni till en bra m ånadsavgift, k ommer du ä ven a tt öka attraktionsvärdet på ditt hus. Till boende i villaområdet Kulladal

Läs mer

Fjärrvärme positiv energi

Fjärrvärme positiv energi FJÄRRVÄRME Anslutningsinformation och priser 2012 Fjärrvärme positiv energi Fjärrvärme är positiv energi. Med fjärrvärme kan du lämna bekymren bakom dig. Den ger en säker och bekväm uppvärmning. Med de

Läs mer

Valfrihet är det bästa som finns

Valfrihet är det bästa som finns Valfrihet! ara svårt att förstå att så mycket information får plats att åka så fort i en hårstråtunn fiber... Valfrihet är det bästa som finns Ett snabbt fibernät öppet för alla Ett snabbt fibernät öppet

Läs mer

Frågor och svar. Sandviken Energi + Bixia = sant Ver. 1.3

Frågor och svar. Sandviken Energi + Bixia = sant Ver. 1.3 Frågor och svar Sandviken Energi + Bixia = sant Ver. 1.3 ÖVERGRIPANDE Fråga 1: Fråga 2: Fråga 3: Fråga 4: Fråga 5: Fråga 6: Varför blir Sandviken Energi nu Bixia? Vi går samman med Bixia för att bli starkare

Läs mer

VI FIRAR. 5000 kr. Nu bygger vi fibernät! BREDBAND TILL ALLA FRÅN FÖRSTA KONTAKT TILL ANSLUTNING

VI FIRAR. 5000 kr. Nu bygger vi fibernät! BREDBAND TILL ALLA FRÅN FÖRSTA KONTAKT TILL ANSLUTNING FRÅN FÖRSTA KONTAKT TILL ANSLUTNING VI FIRAR BREDBAND TILL ALLA 5000 kr + Månadsavgift på 150 kr 1. Intresseanmälan Villaägaren anmäler intresse via formulär på bredbandnu.se 2. Område & prisbild Villaägaren

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-03-05 Fastighetsbeteckning: Ekeberga 1:34 Adress/ort: Ekeberga 1475, Södra Sandby Besiktigad av (certnr): Caspar Skog (5449) Företag:

Läs mer

Stadsnätet. Anslut ditt hus till. Beställ idag!

Stadsnätet. Anslut ditt hus till. Beställ idag! Anslut ditt hus till Stadsnätet Flera fastighetsägare har bett oss bygga ut fibernätet i området. Därför har vi bestämt oss att starta projekt Vålarö. Innan vi sätter igång med utbyggnaden krävs anmälningar

Läs mer

Full fart med bredband!

Full fart med bredband! Full fart med bredband! Krokomsbostäder satsar på ett av Sveriges bästa fibernät för tv, bredband och telefoni! Framtiden är här! Och med den nya möjligheter. Vi kommunicerar med varandra som aldrig förr,

Läs mer

Nu bygger vi om i Husby

Nu bygger vi om i Husby Nu bygger vi om i Husby Nu startar vi ombyggnaden av våra hus och lägenheter på Järva. Vi bygger om för dig som bor i Svenska Bostäder Så här planerar vi att bygga om i Husby Hus för hus Det tar upp till

Läs mer

HELA VÄRLDEN, BARA ETT KLICK BORT.

HELA VÄRLDEN, BARA ETT KLICK BORT. HELA VÄRLDEN, BARA ETT KLICK BORT. BREDBAND, TV OCH TELEFONI KAMPANJKOD: (MÅSTE ANGES VID BESTÄLLNING) 1 TA EN TUR I DET ÖPPNA NÄTET. I det öppna fibernätet är valfriheten stor och det finns massor att

Läs mer

Får jag lov? LÄSFÖRSTÅELSE KIRSTEN AHLBURG ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN

Får jag lov? LÄSFÖRSTÅELSE KIRSTEN AHLBURG ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN LÄSFÖRSTÅELSE STORA SÄCKAR väckarklocka (sida 3, rad 1), alarm när man måste vakna brevbärare (sida 3, rad 9), den som delar ut post sorterar (sida 4, rad 7), lägger på rätt

Läs mer

Värm upp hösten! Sänk uppvärmningskostnaden med upp till 55 %

Värm upp hösten! Sänk uppvärmningskostnaden med upp till 55 % NYHETER OCH ERBJUDANDEN TILL DIG SOM ÄR KUND HOS VATTENFALL HÖST 2013 Luftvärmepump till kampanjpris! Värm upp hösten! Sänk uppvärmningskostnaden med upp till 55 % Så minskar du enkelt varmvattenkostnaden

Läs mer

Hur är er relation? stämmer stämmer stämmer stämmer stämmer inte alls dåligt lite ganska bra helt och hållet 0 1 2 3 4

Hur är er relation? stämmer stämmer stämmer stämmer stämmer inte alls dåligt lite ganska bra helt och hållet 0 1 2 3 4 Detta är ett utdrag ur boken Bra relation av Kenth Svartberg där du kan få hjälp att bedöma vilken relation du och din hund har. Utdraget är främst avsett som en hjälp för instruktörer som använder boken

Läs mer

El kan köpas på många sätt. Ett av dem är bäst för företaget.

El kan köpas på många sätt. Ett av dem är bäst för företaget. www.eon.se 020 22 99 00 Ny energi Inom E.ON tar vi hand om 35 miljoner kunder, vilket gör oss till Europas största privatägda energiföretag. I Sverige levererar vi el, gas och värme och tack vare vår långa

Läs mer

9nyheterna. gratisgratisgratis. 50-årsjubileet. Bredbandsavtalet. Radiatorer. Dessutom

9nyheterna. gratisgratisgratis. 50-årsjubileet. Bredbandsavtalet. Radiatorer. Dessutom 9nyheterna r r 50-årsjubileet Bredbandsavtalet Radiatorer Dessutom gratisgratisgratis 19NYHETERNA No 2-2012 Ordföranden har ordet En pigg 50-åring! av Kjell Sunnerud I det här numret av 19nyheterna finns

Läs mer

Fina fördelar hos oss

Fina fördelar hos oss Fina fördelar hos oss Välkommen till livet i hyresrätt! Det är lätt att förstå varför hyresrätten är så populär - det är en enkel och trygg boendeform som ger dig tid och pengar till annat än att äga och

Läs mer