Nya Kiruna. »Svenskar vill satsa mer på solkraft« Solsatsande bröder producerar egen el. Rekordprojekt när elen dras om

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nya Kiruna. »Svenskar vill satsa mer på solkraft« Solsatsande bröder producerar egen el. Rekordprojekt när elen dras om"

Transkript

1 utbildning Eleverna på Åsbro kursgård lär sig om el under realistiska förhållanden. sidan 8 shopping»svenskar vill satsa mer på solkraft«drygt besökare om dagen hjälper till att värma varuhuset Gekås Ullared. sidan 10 sidan 16 Tidningen El En tidning från ditt lokala elföretag. Nummer 2:2013 Årgång 67 Nya Kiruna Rekordprojekt när elen dras om Ny ljusdesign Dalamotiv på laddstolpar Första hamnen med landström Solsatsande bröder producerar egen el

2 Energieffektiv skyskrapa Empire State Building på Manhattan i New York ska bli energieffektiv. Bland annat sätt trippelglas in i alla fönstren. Den 1 maj 1931 invigdes Empire State Building av president J Edgar Hoover. Med sina 102 våningar och en höjd på 449 meter inklusive tornspiran och radiomasten har byggnaden sedan dess varit den mest utmärkande silhuetten i New York skyline. Nu genomförs en genomgripande energieffektivisering av den klassiska skyskrapan, där cirka 40 procent av energianvändningen ska skäras bort. Genom att bland annat byta till energieffektiva fönster ska man minska sina energikostnader med mer än dollar per år. Andra åtgärder är att återanvända hissarnas bromsenergi, närvarostyrd belysning och trådlösa sensorer som ska läsa av och styra temperaturen i byggnaden. Ny symbol för elbilsladdning En internationell symbol som visar uttag för elbilsladdning har nu tagits fram. Symbolen (en profil i svart av bil sedd framifrån och i denna en slingrande elledning i vitt) är tänkt för vanliga vägguttag eller industriuttag som uppfyller kraven för att användas för laddning enligt internationell och svensk elstandard. Ett viktigt krav är att uttaget skyddas av jordfelsbrytare. hela Estlands yta täcks av laddstolpar Genom en jättesatsning är nu Estland första nationen i världen med laddstolpar som täcker hela landets yta. Tvärs över Östersjön i vårt grannland Estland är det aldrig längre än 60 kilometer mellan laddstolparna för elbilar. Laddstolparna är främst placerade vid publika platser som parkeringsplatser, bensinstationer och köpcentrum. Förnybar energi i svenska växthus De svenska växthusen värms allt oftare med förnybar energi. Det visar en analys från Jordbruksverket som tittat på energianvändningen i svensk växthusodling. För elva år sedan var det växthus ovanligt att de svenska växthusen värmdes med förnybar energi, men 2011 hade nästan 40 procent av växthusen förnybart som främsta energikälla. Samtidigt utnyttjar de energin effektivare. Det går åt allt mindre energi per odlad yta, och man får ut mer gurka och tomat per kwh nu än tidigare. Det här är en glädjande utveckling, säger Katarina Johansson på Jordbruksverket. Båda trenderna går åt helt rätt håll, i riktning mot en mer miljövänlig produktion. En viktig anledning till att förändringarna går snabbt är att energipriserna ökar, särskilt priset på olja. Det finns också ekonomiska stöd för odlare som vill ställa Energistark hårdrock Sweden Rock bjuder på mullrande gitarrmattor och spektakulära ljusfyrverkerier. På fyra dagar drar festivalen lika mycket energi som tio villor gör på ett år. Enkla Elbolaget, rockfestival som är festivalens elleverantör, har summerat elåtgången på förra årets festivalområde på Sweden Rock. Allra mest el användes på fredagskvällen den 8 juni. Bara mellan klockan elva och tolv använde festivalen lika mycket el som en lägenhet gör av med på ett år. Motörhead var huvudnummer just då. Men även festivalbesökarna använde en hel del el inne på området. Enkla Elbolaget erbjöd gratis laddning av mobiltelefoner och förvånades över hur stor efterfrågan var. Vi laddade över telefoner, säger om till förnybar energi eller spara energi i växthusen. Dessa stöd kan ha bidragit till den positiva utvecklingen, men det verkar samtidigt som om även de odlare som inte kan söka den mest generösa stöd formen ändå har gjort investeringar i samma utsträckning som övriga odlare. De svenska växthusen blir allt bättre, när det gäller energianvändning. Kiss är ett av de största dragplåstren på årets Sweden Rock. Anneth Hermansson, affärsutvecklare hos Enkla Elbolaget. Årets Sweden Rock hålls onsdag lördag den 5 8 juni. Kiss, Rush och Europe är festivalens största namn. Foto: istockphoto Foton: brian lowe 2 nummer 2:2013

3 Energilexikon 1 kwh (kilowattimme, 1000 Wh) kostar ungefär 1:50 kr och räcker för att driva en TV i 10 timmar eller en brödrost i 1 timme. 1 MWh (megawattimme) Motsvarar den energi som en familj på fyra personer använder för matlagning under ett år. 1 MWh = kwh. 1 GWh (gigawattimme) Motsvarar ungefär elanvändningen för 40 elvärmda normal villor under ett år. 1 GWh = kwh. 1 TWh (terawattimme) Motsvarar ungefär den energimängd som Sverige använder under ett dygn. 1 TWh = kwh. Ampere Enhet för strömstyrka. Har beteckningen A. Energi Energi kan varken produceras eller konsumeras utan endast övergå från en form till en annan. I vårt elsystem är vattnet i våra vattenkraftmagasin exempel på lagrad energi. Effekt Den mängd arbete som kan utföras tillfälligt, till exempel under en sekund. Effekt brukar definieras som arbete per tidsenhet. Stad i omvandling Frugan och jag firade nyår på Mommas krog i Kiruna för ett par år sedan. Det är den mest kända krogen i Kiruna, bland annat omskriven i Ted Ströms låt Vintersaga, besjungen av Monica Törnell och Jerry Williams. På mammas sida har frugan släkt från Kiruna. Den sista kvarvarande släktingen dog förra året. Han hade en fastighet i närheten av centrum. Den kåken»kirunaborna tar det med ro att delar av staden måste rivas. Utan gruvdrift ingen stad.«ska nu rivas för att ge plats åt utökad gruvdrift. Hade han varit i livet hade han säkert i alla fall inte brytt sig särskilt mycket. Kirunaborna tar det med ro att delar av staden måste rivas: utan gruvdrift ingen stad. Läs om den stora omvandlingen av Kiruna i detta nummer och om rekordprojektet när de drar om elförsörjningen. Bröderna Sol, Göran och Crister, är bra exempel på den gräsrotsrörelse av småhusägare som satsar på att bli egna energiproducenter. Om tvillingbrödernas efarenheter av sina satsningar och mycket annat kan du läsa om i detta nummer av Tidningen El. I övrigt får jag tillönska en strålande sommar! Lars Abelin Chefredaktör W (Watt) Enhet för effekt. Den inter nationella standar denheten är uppkallad efter James Watt ( ), brittisk instrument makare och uppfinnare. Wh (Wattimme) Den energi som används då effekten 1 watt utvecklas under 1 timme. Foto: white arkitekter omslagsfoto Kiruna. Tidningen El produceras av Svensk Energi, bransch- och intresse organisation för landets elförsörjningsföretag. chefredaktör Lars Abelin, , ansvarig utgivare Eva Elfgren, Form The Factory of Design, projektledare Marie Wiklund, administratör Jenny Åkerberg, tryck Sörmlands Grafiska, Katrineholm, 2013 Upplaga ca ex. Tryckt på miljövänligt papper. Distribueras till dig via ditt lokala elföretag. nummer 2:2013 3

4 Rekordsats I över hundra år pågick järnmalmsbrytningen i berget Kiirunavaara utan att nämnvärt påverka staden. Sedan 1960-talet bryts malmen under jord och i dag har brytningen nått cirka 800 meter under markytan. De närmaste 20 åren kommer brytningen att nå ytterligare 300 meter längre ned. Problemet är att malmkroppen ligger infälld som en snedställd skiva i berget, i 60 graders lutning sluttar den nedåt och in mot Kiruna. Det var 2004 som gruvföretaget lkab presenterade sin första prognos för hur malmbrytningen kommer att påverka staden. Då stod det klart att delar av staden inklusive centrumkärnan måste flyttas till en ny plats de kommande två tre decennierna. Järnvägen genom staden låg så nära gruvan att den måste vara flyttad redan 2012, men ännu närmare Kiirunavaara låg ställverket pt 92 (Porjus transformatornär Kiruna får ny elförs Det är järnmalmsgruvan som föder Kiruna. Men nu äter den sig också in i staden. De närmaste 20 åren måste stora delar av staden, bland annat centrumkärnan, flyttas. Redan nu har ett helt nytt energiförsörjningssystem byggts, en investering på totalt cirka en miljard kronor. Det är det största nätinvesteringsprojekt som över huvud taget genomförts i Sverige, säger Roger Lindmark, informationsansvarig på Vattenfall. text och foto kjell Törmä illustration white arkitekter Nya Kiruna. Kommunen har låtit en arkitekttävling vara vägledande för hur den nya centrumkärnan ska se ut. Det vinnande förslaget kom från ett team med White Arkitekter AB i spetsen. Här en skiss från deras vision som nu är tänkt att förverkligas. 4 nummer 2:2013

5 ning örjning station 92), som försåg hela Kiruna och delar av lkab med el. Utan detta ställverk skulle stora delar av Kiruna bli mörklagt. Därför var det mycket bråttom att flytta ställverket till säker mark. Detsamma gällde Banverkets intilliggande omformarstation, som försörjde tågtrafiken med el. På gruvberget Kirunavaara står en rad kraftledningsstolpar i italiensk design. Den största når 35 meters höjd, en av norra Europas högsta kraftledningsstolpar. För att hålla den på plats är den förankrad i 155 kubikmeter betong. Men även om dessa stolpar är stora, så är de bara en mycket liten del i det projekt som Vattenfall genomfört när man byggde en ny elförsörjning för Kiruna. Det är det största nätinvesteringsprojekt som genomförts i Sverige. Det har aldrig byggts så mycket nät samtidigt, och det byggdes på rekordtid. Det vi klarade av på tre år skulle i normala fall ha tagit åtta, säger Roger Lindmark, informationsansvarig på Vattenfall i Norrbotten. Det handlade nämligen inte bara om att snabbt bygga nya ställverk och en ny omformarstation. Flyttningen tvingade också Vattenfall att bygga om hela elförsörjningen för Kiruna, vilket gjorde det hela till ett jättelikt projekt. Det var komplicerat på många sätt. I de flesta projekt vet vi i förväg var våra anläggningar behövs. Denna gång var det vi som gick först och tvingades hitta lösningar som var flexibla beroende på åt vilket håll staden skulle röra sig. Och det gjorde vi genom att bygga ledningar i en ring runt Kiruna omvandlas 2004 presenterade gruvföretaget LKAB:s första prognos om hur markdeformationer som gruvbrytningen orsakar kommer att närma sig bebyggelsen. Delar av staden måste helt enkelt rivas och byggas upp på en annan plats. Man började använda begreppet stadsomvandling. Det första som påverkas när marken börjar röra sig är infrastrukturen på och i marken. Därför har hittills elförsörjningen byggts om, en ny huvudavloppsledning har byggts och den 31 augusti 2012 invigdes en ny järnvägssträckning förbi Kiruna kommer också huvudvägen E10 att ha en ny sträckning på säker mark börjar de första bostäderna rivas i Kiruna och de kommande 20 åren kommer cirka bostäder att behöva rivas. Under samma period försvinner också cirka kvadratmeter lokaler. Det gäller bland annat stadens sjukhus, butiker och kontor i nuvarande centrum samt cirka 750 bäddar i hotell och vandrarhem. Den första större byggnad som försvinner från nuvarande centrum är Stadshuset. En arkitekttävling är nyligen inledd och ett nytt stadshus ska stå inflyttningsklart i oktober Det beräknas kosta totalt cirka 500 miljoner och betalas av LKAB. LKAB har cirka anställda och gruvor på tre orter, i byn Svappavaara, i Malmberget och så den största i Kiruna. Företaget har dessutom två hamnar, en i Luleå och en i norska Narvik. LKAB omsatte förra året 27 miljarder kronor. Vinsten före skatt var 11 miljarder. Enligt företaget har de fram till och med 2011 avsatt sammanlagt drygt 7 miljarder kronor till de samhällsomvandlingar som pågår i Kiruna och Malmberget. Den största enskilda posten är en 18 kilometer lång ny järnväg förbi Kiruna för 2,5 miljarder. Under 2012 använde LKAB 4,4 TWh, varav knappt hälften utgjordes av el. Gruvföretaget står därmed för cirka 1,5 procent av den totala elanvändningen i Sverige.» nummer 2:2013 5

6 » staden, säger Roger Lindmark och tillägger att det gamla ställverket pt 92 ersattes av två nya ställverk, ett söder om staden och ett i den nordvästra delen. Och att bygga i en ring runt Kiruna skulle visa sig vara ett klokt beslut. När Vattenfall startade projektet var den styrande majoriteten i Kiruna kommun eniga om att bygga en ny stadskärna nordväst om den nuvarande staden togs ett nytt beslut om att staden i stället skulle utvecklas österut. Det innebär att vi måste göra en del justeringar, men det hade vi räknat med och grundstrukturen i det vi byggde fungerar väldigt bra, konstaterar Roger Lindmark. Så sent som förra året stod ännu en transformatorstation klar uppe på Kiirunavaara, den så kallade huvudleveranspunkten för lkab:s anläggningar i Kiruna. Under våren väntar arbeten med den 130 kv ledning som går till Svappavaara, 4,5 mil utanför Kiruna. lkab har nämligen startat brytning i två nya gruvor där Vattenfalls ledningar ligger för nära. Vid den ena måste dessutom en transformatorstation flyttas. Hittills har Vattenfall investerat cirka 500 miljoner i Kiruna och övriga Malmfälten sedan 2006 och fram till och med 2016 är projekt för ytterligare 300 miljoner planevisste du att... ett nytt stadshus ska stå klart i Kiruna samtidigt som den nya stadskärnan öster om den nuvarande staden ska vara byggd? rade att genomföras. Så är också gruvorna i Kiruna, Malmberget och koppargruvan Aitik utanför Gällivare några av Vattenfalls enskilt största kunder. Och investeringarna i norr kommer att fortsätta. I mars avgjordes den arkitekttävling som Kiruna kommun arrangerat Kiruna skyline sedd söderifrån, en vy som kommer att försvinna. Inom cirka tio år kommer de flesta byggnader på bilden att vara rivna. för att få in förslag om hur en ny framtida stadskärna ska se ut och nu börjar arbetet med att förverkliga det vinnande förslaget. I oktober 2016 ska ett nytt stadshus stå klart och om tio år ska en ny stadskärna öster om den nuvarande staden vara byggd. I tidsperspektivet 20 år så behöver det byggas cirka bostäder och cirka kvadratmeter lokaler för handel, kontor och service. Det innebär arbete på två fronter för oss. Dels måste vi bygga till lokalnätet i takt med att den nya stadskärnan byggs, dels måste vi ta upp all gammal kabel som inte längre behövs när staden flyttas. Så länge Kiruna förändras så kommer också vi att behöva vara med, konstaterar Roger Lindmark. Det markerade området på bilden är den del av Kiruna som ligger närmast gruvan. Fram till och med 2018 kommer de flesta husen att vara rivna. Det är det största nätinvesterings projekt som gjorts i Sverige, säger Vattenfalls Roger Lindmark om projektet i Kiruna. 6 nummer 2:2013

7 Dalamotiv på laddstolpar Kurbitsmålade ellbilladdstolpar över hela Dalarna? Ja, det är en av ambitionerna för det elbilsprojekt som Dala Energi, Malungs Elnät och Bilkompaniet i Mora nu driver tillsammans. text lars abelin foto owe eriksson Egentligen är det förstås självklart. Om nu Dalarna vill ligga i framkant vad gäller utvecklingen på elbilsfronten så måste förstås dalahästen finnas med symbolen för det kanske mest turistiska landskap som Sverige kan uppbringa och dessutom den största svenska turistsymbolen talet kopplas samman med 2000-talet, dalahästen med elbilar. Och var ska då laddstolparna till elbilarna målas, om inte hos Nils Olsson hemslöjd i Nusnäs strax öster om Mora ett av de mest klassiska företagen där varje dalahäst handmålas? Historien bakom Elbil Dalarna började 2011 då de lokala energiföretagen började diskutera en gemensam, seriös miljöutmaning. De köpte tillsammans in sex elbilar av märket Volvo c30 Electric en elbil som går 15 mil på en laddning till en kostnad av cirka 27 kronor, alltså knappa 2 kronor milen. Ambitionen är att inom Elbil Dalarna testa teknik, handhavande, körning och en uppbyggnad av infrastruktur med laddning för elfordon. Standardstolparna levereras i silvergrått från leverantören, men detta tyckte inte de inblandade i Elbil Dalarna var så roligt. Framförallt syns de inte så bra. Nej, vi ville ha något jättefint som uppmärksammas av turisterna, och vad passar då bättre än kurbitsmålningar, säger Maria Michels-Staffas, informatör på Dala Energi. Hos Nils Olsson hemslöjd tycker man kurbitsmålningarna av laddstolparna är ett välkommet avbrott i den traditionella målningen av dalahästar: Ja, det här är verkligen ett specialuppdrag, säger Gun Olsson. Ibland gör vi lite udda saker, jag har bland annat gjort kurbitsmålningar på en motorcykelhjälm och en gammal bil. Åtta stolpar är nu utplacerade runt om i Dalarna. Ytterligare åtta är planerade för tillfället. Mer info: nummer 2:2013 7

8 Utbildning som ger jobb Vad sägs om att köra fyrhjuling på förmiddagen och läsa matte, svenska och ellära på eftermiddagen? Det kan du göra om du väljer gymnasieprogrammet Eldistribution på Åsbro kursgård en utbildning som garanterat ger dig ett jobb! text Lars abelin foto åsbro kursgård

9 »Arbetsmarknaden är mycket ljus. Det finns ett stort behov av tekniker och montörer de närmaste åren.«det roligaste med den här utbildningen är just att man får testa på allt möjligt, säger Andreas Posth, som går tredje och sista året på Eldistribution. Jag har bland annat fått klättra upp i en Andreas Posth 63-metersstolpe. Andreas är 19 år och har varit intresserad av elektricitet ända sedan han var liten grabb. Han är uppvuxen på landet i Finnerödja, Laxå kommun, och upptäckte Åsbro kursgård på ett studiebesök när han gick allmän linje i gymnasiets första årskurs. När det blev dags att välja inriktning till årskurs två föll valet på Eldistribution på Åsbro kursgård, 10 km söder om järnvägsknuten Hallsberg. Jag gillar att schemat är så blandat med teori och praktik, säger Andreas. Lärarna är kunniga, har jobbat länge ute på fältet och kan ge svar på allt man frågar om. Utbildningen är också effektiv, här är det inte fråga om några inställda lektioner. Jag gillar hela miljön och människorna här. När Andreas nu tar examen i juni är han inte direkt oroad över att få arbete, även om det inte finns arbete just på hans hemort. Han är beredd att flytta dit arbetena finns men hoppas att det inte blir så långt hemifrån. Arbetsmarknaden för just energibranschen är mycket ljus. Det finns ett stort behov av tekniker och montörer de närmaste åren. Den senaste arbetsmarknadsanalysen visar på ett samlat anställningsbehov inom dessa yrkeskategorier på över personer till och med Att efterfrågan är så stor beror dels på stora investeringar, dels på att många som i dag är sysselsatta går i pension. Att utbilda sig till tekniker eller montör med inriktning på energibranschen är därför ett smart val för framtiden. Åsbro kursgård är en av landets utbildningsplatser för tekniker och montörer och har arrangerat utbildningar sedan 1940-talet. Här finns utbildning på både gymnasieoch högskolenivå. Det är en unik anlägg- ning med övningsfält som består av 130 hektar skogsmark med kraftledningar i de flesta spänningsnivåer. Här finns olika slags stolpledningar, nätstationer och terränghjulingsbana. Här ordnas också kurser i sprängning och motorsåg. Det finns inget liknande i Sverige, säger Anders Gustafsson, vd på Åsbro kursgård. Vi kan här göra fullskaliga, verklighetstrogna övningar med eleverna tack vare att branschen ställer upp med utrustning på övningsfälten. Gymnasieutbildningen till eldistributionselektriker ger yrkeskunskaper för ett stabilt kliv rakt ut i arbetslivet. Utbildningen varvar teori och praktik inom yrkesämnen för elprogrammet. Praktiken kan göras i Hallsbergsregionen eller på hemorten, eftersom Åsbro samarbetar med rikstäckande företag. Boende ordnas i samarbete med Alléskolan i Hallsberg, som är huvudman för utbildningen. Gillar du utmaningar, är praktiskt lagd och inte höjdrädd så passar du utmärkt för denna utbildning, oavsett kön, säger Anders Gustafsson. Åsbro kursgård erbjuder också en yh-utbildning som anläggningsmontör för storkraftnätet. Här får du lära dig att bygga och underhålla ledningar från 400 till volt. Du kommer också att arbeta med både trä- och stålstolpar, skarva linor och reparera skador på kraftledningar. Högskoleutbildningen ger 300 poäng och yrkeskompetens för att arbeta som montör med byggande och underhåll av kraftledningar och utomhusställverk för regionoch stamnät. Det är tacksamt att leda en skola som ger eleverna jobb efter slutförd utbildning, säger Anders Gustafsson. Dessutom blir de viktiga kuggar i den svenska elförsörjningen. På Åsbro kursgård finns även moderna föreläsningssalar, en lunchrestaurang och möjligheter till olika fritidsaktiviteter. För yh-eleverna finns också boende på området. Mer info: nummer 2:2013 9

10 En dag på varuhuset Som varuhusfenomen är Gekås Ullared störst och värst: 4,3 miljarder i omsättning, kunder om dagen när tillströmningen är som hetast, 100 miljoner bullformar och 1,7 miljoner sålda schampoflaskor per år Också den tillhörande och viktiga campingen räknar in rekordsiffror. I fjol gjorde elanvändande besökare gästnätter. text torsten blomquist foto torsten blomquist och gekås De flesta kunder/campare har kört drygt tjugo mil för att nå Sveriges största utflyktsmål. Flest svenska gäster. Av utländska besökare ökar antalet norska besökare mest. Dagsbesökarna dominerar. Många gör flera återbesök under året. Bland 4,5 miljoner besökare per år räknas nu även kung Carl Gustaf och drottning Silvia. Under kungens pågående 40 år på tronen-resa genom riket var givetvis 50-årsjubilerande Gekås i Ullared en av kungaparets höjdpunkter under besöket i Halland i början av april. Under en timme fick kungen och Silvia en guidning genom supervaruhuset. För oss var deras besök naturligtvis en ära, men så är ju Gekås också något av ett Folkets hus, säger vd:n Boris Lennerhov. Bland camparna finns de som stannar minst en vecka. Men långliggarna är i klart undantag. I snitt bor varje gäst bara 1,7 nätter. Här är det checka in, shoppa, shoppa, shoppa och checka ut som gäller. Självklart är Ullaredscampingen liksom alla campingplatser en naturlig plats för grillkalas, badtunnor och solstolsmys, men framför allt är den en upplivande depå för den näst intill ständigt pågående shoppingen. Varuhuset håller öppet 83 timmar i veckan under högsäsongen, från sommaren till jul. En skön sovplats nära shoppingen är bästa plats att ladda energi i jakten på nya fynd. Inte blir det så mycket tv-tittande, säger Jennie Andersson och Christoffer Anundsen från Staffanstorp utanför Lund som hyrt in sig i en av campingens egna 27 fullutrustade husvagnar. Vi har tagit en minisemester och shoppingen är viktigast, säger Jennie. På morgnar och kvällar släpas fullastade kundvagnar likt lämmeltåg längs gångvägarna mellan varuhuset och campingen. Sträckan är bara några hundra meter men innehåller ett par krävande krön. Om du själv inte varit där har du säkert sett bilderna i tv-succén om varuhuset som nu är inne på sin fjärde säsong. Med 10 nummer 2:2013

11 Jonas Kårdal, driftledare på campingen. Ola-Conny, Morgan och vd:n Boris Lennerhov i huvudrollerna. Ullared är störst på stugnätter i Sverige. Men antalet husbilar ökar, vilket också driver på elanvändningen. Lars och Inga-Lill Strängsby från Sandhem i Västergötland är vana husbilscampare. Och med deras bil följer en hel del utrustning, som behöver el. De är vana vid att campingplatser har olika system för att ta betalt för elkostnaden. Ibland en fast avgift, ibland efter kilowattanvändningen. På Ullared varierar avgifterna efter kategori. Tältplatserna erbjuder ingen el. I stugorna ingår elen i dygnsavgiften. Den som har egen husvagn köper en camel, alltså en campingplats med el. Campingen är kvadratmeter. Här finns plats för egna tält, husvagnar och husbilar. Här finns också Ullareds egna stugor och husvagnar liksom fyra servicehus med utrymmen för toaletter, duschar, kök, tvätt och disk. Servicebutik med catering och äventyrsgolf ingår också i utbudet. Under högsäsong svarar ett 30-tal medarbetare för campingen: drift, städ, in- och utpassering med mera. Jonas Kårdal är driftledare på campingen: Vi jobbar mycket med effektivisering och senaste teknik. Under det senaste året har vi installerat ett system med bergvärme vi har låtit borra 800 meter som bland annat betjänar ett nytt servicehus för personal, lager och kontor. Mycket effektivt och kostnadsbesparande med värmeåtervinning i ventilationen. Huset är tusen kvadratmeter stort men behöver nu mindre energi än två enplansvillor. Vi upplåter en del av servicehuset gratis till ortens slalomklubb, som därmed också får glädjen av värmen. Målhanget ligger mitt i stugbyn En kulvert med luft och vatten försörjer nu hela området inklusive de senast 40 byggda stugorna med värme och varmvat- ten. Två Veismann-pumpar trycker ut luft/ vatten. Ett både billigt och ekologiskt hållbart system. Och det fungerar fantastiskt, säger Jonas. Från varuhusets tak fångar stora paraboler tv-signalerna som med hjälp av fiberoptik skickas vidare ut till campingen. Trådlöst internet täcker hela stugbyn, campingen och motellet. El försörjer kokplattor, kaffebryggare och tandborstar. I så gott som varje bebyggd hörna finns ett eluttag för att ladda batterier, mobiltelefoner och paddor. Och för att provköra nyinköpta hårtorkar. Gekås satsar på egen förnybar energi och har långtgående planer på att investera i vindkraft. Det planerade verket kommer ge en effekt motsvarande MWh per år. Driftsättning beräknas i början av Vindkraftsinvesteringen ligger helt i linje med vår strategi att hela vår verksamhet skall drivas utan fossila bränslen. Det gäller såväl fastighetsdrift som fordon i verksamheten, säger vd Boris Lennerhov. Koncernens samlade energinota, inkluderande nätkostnader, ligger på 17 miljoner kronor. Total användning: kwh/ år, varav campingen kwh/år. Hur gör ni för att minimera kostnaderna samtidigt som ni möter gästernas krav på god elservice? Det är viktigt att använda elen smart. För att klara detta mål inom hela koncer- Lars och Inga-Lill Strängsby från Sandhem mellan Falköping och Jönköping är glada för tillgången på el. De har en välutrustad husbil med gott om värme även på vintern. nen arbetar vi väldigt aktivt med olika system för energibesparing. Det handlar till exempel om belysningsstyrning, värmepumpsystem, behovsanpassad ventilationsstyrning, konvertering av direktverkande el i ventilation till vattenburna system, effektstyrning som tar bort effekttoppar och onödiga kostnader, lågenergirör i belysning, värmeväxling från våra kunder» Jennie Andersson och Christoffer Anundsen från Staffanstorp utanför Lund har hyrt in sig i en av campingens husvagnar. nummer 2:

12 » Shoppingen i Ullared slår alla rekord. (700 kw) och när vi bygger nya hus strävar vi efter att bygga energisnåla hus. Värmeväxlingen är intressant. Vi tar tillvara en del av den värmeeffekt (cirka kunder x 100 W= 700 kw) som kunderna naturligt avger. Värmen tar vi in via frånluften i ventilationssystemet som via roterade värmeväxlare återanvänder cirka 75 procent av den tillförda värmen. Samma gäller för belysningen, cirka 400 kw. Från den återförs också 75 procent av värmen in i lokalerna. Totalt återför vi i hela byggnaden över kw värmeenergi, det vill säga energi som vi annars hade behövt av elbolaget. För oss är det en väldigt bra investering. Sammantaget gör detta att vi kan ta hand om våra kunder väl och ge dem önskad elservice, säger Tommy Johansson, bygg och fastighetsansvarig på Gekås. Vi bygger själva upp våra energisystem med egen kompetens samt med egna utvalda projektörer. Vår samarbetspartner på energi inköpen är Bixia. FAKTA OCH KURIOSA Campingen har 900 bäddar och 500 platser för husbilar, husvagnar och tält I anslutning till varuhuset tillkommer under våren 2013 ett hotell med 115 rum Längsta kön: 1,4 kilometer (den 30 oktober 2010) Snitt antal kunder/dag: Anställda: cirka under högsäsong Gekås fick sitt namn efter grundaren Göran Karlsson, numera avliden Gekås ägs av Tomas Karlsson och Torbjörn Bäck, båda aktiva i företaget Upplyst nationalarena Vad: Nya nationalarenan Friends Arena, som ersätter Solna fotbollsstadion. Invigdes: Den 27 oktober Plats: Ligger i Solnas nya område Arenastaden, en stadsdel med shopping och kontor som är uppbyggd kring arenan. Taket: Arenan har stängbart tak, vilket gör att man kan erbjuda konserter, idrott och shower året om, oavsett väder. Takplattorna kan öppnas eller stängas på två timmar. Plattorna mäter kvm vardera, vilket motsvarar sex normalstora villaträdgårdar. Mediakuben: Hänger i arenans innertak och har fyra bildskärmar på 65 kvadratmeter vardera. Hela bildytan motsvarar cirka tumsskärmar och kuben väger 64 ton. TV-skärmar: Cirka 700 LED-skärmar i arenan som förstärker den visuella upplevelsen. Mycket att spara på uteljus En fjärdedel av kommunernas kostnader för drift och underhåll läggs på utomhusbelysning. Elanvändning är flera gånger dyrare än inköpskostnaderna för ny belysning, säger Eva Dalenstam, projektledare på Miljöstyrningsrådet. belysning Med över två miljoner ljuspunkter har Nätverk: Genom arenans trådlösa nätverk kan besökare surfa och dela med sig av upplevelserna samtidigt som de äger rum. Fasaden: Kan lysas upp i 17 miljoner olika färgnyanser som kan bilda olika mönster på fasaden. Publikkapacitet: sittande åskådare. Med ståplats upp till Hemmaarena: Svenska herrlandslaget i fotboll och AIK har Friends Arena som sin hemmaplan. Namnet: Friends Arena fick namnet när Swedbank, namnsponsor för arenan, skänkte namnrätten till stiftelsen Friends. Stiftelsen arbetar med att stoppa mobbning på skolor och i idrottsföreningar. Sverige det per capita högsta antalet installerade utomhusarmaturer i världen. Fast det kommer inte helt gratis. Var fjärde krona av drift- och underhållsbudgeten i kommuner går åt till att lysa upp vägar. I skol-, vård-, kontors- och idrottslokaler står belysningen för omkring 25 procent av elanvändningen. Att byta ut belysningen är ett av de enklaste sätten för kommun, 12 nummer 2:2013

13 Har du frågor om el, fjärrvärme och gas? fråga oss om: elsäkerhet Ställ din fråga genom att ringa Energimarknadsbyrån, tel mån fre 9 12, eller skicka din fråga via hemsidan Konsumenternas energimarknadsbyrå är en självständig byrå som kostnadsfritt informerar och ger råd samt vägledning i frågor som rör el, fjärrvärme och gas. Vem har ägaransvaret för elsäkerheten i en ideell förening? frågor & svar om: Energi Med rådighet menas den som praktiskt handhar och har möjlighet att påverka elanläggningen. I en ideell förening är det styrelsens ordförande som normalt är ansvarig gentemot sina medlemmar, men detta måste man kontrollera i föreningens stadgar, från fall till fall. Det är den som har rådigheten över elanläggningen som ska anses vara anläggningsinnehavare enligt ellagen (1997:857) Har du frågor om elsäkerhet? Ställ din fråga till Elsäkerhetsverket genom att kontakta redaktionen på: Mail: Adress: Tidningen El, The Factory of Design, Tomtebogatan 44, Stockholm stat och landsting att spara pengar och samtidigt göra en insats för miljön, säger Eva Dalenstam. Det lönar sig att köpa energieffektiv belysning och på köpet får kommunen även bättre ljuskvalitet. Miljöstyrningsrådet är regeringens expertorgan inom miljöanpassad och annan hållbar upphandling. Varför betalar jag olika elnätsavgift för villan i Gävle och fritidshuset i Jämtland? Elnätsföretag har olika förutsättningar för att bedriva sin verksamhet. Elnätsavgifterna baseras på den kostnad som ditt lokala elnätsföretag har för drift och underhåll samt distribution. Andra faktorer är effektivitet och företagets avkastningskrav. Avgifterna skiljer sig därför åt mellan företagen. Även antalet kunder och ledningslängden påverkar elnätföretagens avgifter. Elnätsavgiften är därför ofta högre i ett glesbygdsområde än i ett tättbebyggt samhälle. Myndigheten Energimarknadsinspektionen granskar alla elnätsföretags intäkter för att se till att de är rimliga. Har min elhandlare rätt att förlänga mitt tidsbestämda avtal automatiskt och vad händer om jag byter elhandlare ändå? Många elhandelsföretag tillämpar så kallad automatisk förlängning av sina elhandelsavtal. En grundläggande förutsättning för att en kund ska kunna bli bunden automatiskt till en ny avtalsperiod är att detta framgår tydligt av villkoren för det avtal som kunden ursprungligen tecknat. Vidare gäller enligt ellagen att elhandlaren, tidigast 90 och senast 60 dagar innan avtalsperioden löper ut, ska sända information om vad som sker efter avtalsperiodens slut. Elhandlaren brukar då informera kunden om att elhandelsavtalet förlängs per automatik om kunden inte tecknar ett nytt avtal enligt företagets erbjudande eller avslutar sitt avtal. Den automatiska förlängningsperioden varierar mellan företagen, men är ofta ett år. Vad menas med anvisat elhandelsföretag? Om du tecknar ett elnätsabonnemang men inte väljer elhandelsföretag blir du automatiskt även kund hos den elhandlare som elnätsföretaget samarbetar med. Den anvisade elhandlaren ska omedelbart informera dig om pris och andra villkor. Oftast kan du få ett lägre elpris genom att teckna ett prisavtal. Du har möjlighet att göra det med den anvisade elhandlaren eller genom att byta till någon annan elhandlare. Du kan jämföra elhandlarnas avtalserbjudanden på Kan jag bryta mitt tidsbestämda avtal i förtid? Om du som kund bryter ett tidsbestämt avtal i förtid gäller, enligt allmänna avtalsvillkor som tillämpas i konsumentavtal, att elhandelsföretaget har rätt till ersättning för de förlorade intäkter och administrativa kostnader som företaget kan påvisa. Ersättningen/ skadeståndet brukar kallas lösenavgift. Ibland preciserar företaget i sina avtalsvillkor även hur lösenavgiften räknas fram. För att undvika att i onödan drabbas av krav på lösenavgift är det viktigt att läsa villkoren för sitt elprisavtal, särskilt gäller det avtals- och uppsägningstiden. Man måste även vara uppmärksam på att många företag erbjuder avtal som förlängs automatiskt, ofta i ett år, om de inte sägs upp viss tid innan avtalstiden slut. nummer 2:

14 »Vi vill visa att den här tekniken gagnar både ekonomin och miljön«brödernas visioner Småhusägare bör få bättre betalt för egenproducerad el som levereras till elhandelsföretag. Ta bort statliga bidrag som skapar osäkerhet i besluts processen. Kommunerna bör ge bygglov utan kostnad för husägare som investerar i förnybara energislag som solkraft, vindkraft och biobränsle. Utöka forskning inom högskolor och universitet inom energiområdet. Gynna tillverkning av vindkraft och solenergi inom Sverige. Bröderna sol Göran och Christer Edvardsson har goda skäl att le när solen skiner. Via ett avtal med sitt elnätsföretag kan de producera och sälja egen el från sina solcellsanläggningar. Våra energiinvesteringar är inte bara till gagn för oss själva, utan också miljön och jorden vi lever på, säger bröderna. text och foto lars bärtås Tvillingbröderna Edvardsson bestämde sig tidigt för att gå i bräschen för den gräsrotsrörelse av småhusägare som vill bli egna energiproducenter. Bröderna bor ett stenkast ifrån varandra i villaområdet Helenevik i Mölndal och har gjort sig lokalt kända för sina iögonfallande teknikinvesteringar och sitt starka miljöengagemang. Vi vill visa vad som är möjligt att göra med den energiteknik som finns idag och har inget emot att bjussa på våra kunskaper. Ju fler som vill göra en insats för miljön desto bättre, säger bröderna. Göran och Christer är båda pensionerade ingenjörer. De byggde redan på 1980-talet egna solfångare för uppvärmning av varmvatten. Det var i princip vanliga värmeelement, målade i svart, som monterades invid huset och blev brännheta så fort solen lyste. Sedan dess har tekniken uppgraderats och idag använder vi tredje generationens solfångare som är betydligt effektivare. 14 nummer 2:2013

15 Bröderna ägnar numera nästan all tid och energi åt att testa och utveckla sina idéer i hemmen. Vi samarbetar och har ett gemensamt mål, men vi är också lite grann som konkurrenter. Ingen vill vara sämre än den andre, säger de båda med ett samstämmigt leende. Göran och Christer har satsat på likartade energilösningar i sina hem, men installationerna skiljer sig något åt beroende på villornas läge och förutsättningar. Jag har täckt hela mitt tak med solcellspaneler, sammanlagt 84 kvadratmeter, och har installerat en vindturbin på bergskullen bakom huset, berättar Göran. Jag har i stället valt att placera solcellerna på taket och på ställningar invid mitt hus, 75 kvadratmeter. Jag har ingen vindsnurra men däremot en luftsolfångare till uterummet, vilket inte Göran har, säger Christer. Solcellerna och vindsnurran levererar el som via Mölndal Energi matas ut på elnätet. Bröderna har ett avtal med ett elhandelsföretag om försäljning av den egenproducerade elen. Elproduktionen mäts och registreras i hemdatorn med stapeldiagram så att bröderna får full överblick över resultatet, såväl dag för dag som under längre perioder. Våra solkraftanläggningar levererar vardera omkring kilowattimmar om året, något mer hos Göran eftersom han har lite större anläggning, men hans hushåll använder också lite mer el, säger Christer. Fjolåret var relativt solfattigt, konstaterar bröderna, men ändå blev det ett plusresultat jämfört med förbrukningen av hushållsel. Samtidigt lär det dröja många år innan anläggningarna som helhet går med vinst. Brödernas investeringar uppgår till närmare kronor sammanlagt, varav ungefär halva summan återbetalats i olika former av stöd. Det statliga bidraget för solceller underlättar visserligen investeringen så att utfallet kan bli lönsamt inom rimlig tid. Men principiellt är vi motståndare till den här typen av kortsiktiga stödåtgärder som gör marknaden osäker för tillverkare och leverantörer. Det vore bättre att ändra debiteringssystemet för elförsäljning och kanske även införa en miljöbonus med sänkt Självförsörjande på sol- och vindkraft. Göran har täckt hela sitt villatak med solpaneler och kompletterat med en vindsnurra på tomten bakom huset. Görans aktuella elproduktion visas på garageinfarten. Christers aktuella elproduktion visas på en display vid villaentrén. energifakta Görans villa El: Solceller, 84 kvm, installerat Beräknad besparing: ca 8000 kwh/år. Vindkraft, EnergyBall, V100. Beräknad besparing: ca 700 kwh/år. Värme: Solfångare, K2 system, 11 kvm, installerat Beräknad besparing: ca 6000 kwh/år. Pelletsanläggning, bestående av pelletsbrännare, styrenhet och pelletsförråd. Värmepump (luft/vatten) Beräknad energibesparing: procent. fastighetsskatt för husägare som investerar i förnybara energikällor. Många fler husägare skulle kunna dra nytta av solkraften och bli egna elproducenter. Men för att detta ska bli verklighet måste teknikutvecklingen inom området påskyndas, anser bröderna. Dagens solceller är utrymmeskrävande och har en ganska låg verkningsgrad i jämförelse med till exempel solfångare. Här behöver man jobba hårt med nya material och även utveckla tekniken med hybridsystem som både levererar el och värme till husen. Göran och Christer är dock optimister. De ser en framtid för solenergin och tror att såväl byggnader som fordon kommer att rymma teknik som alstrar energi från solen till fromma för miljön och klimatet. Vi har bara en jord och vi försöker ge vårt bidrag till att den förvaltas väl. Nu hoppas vi att nästkommande generation tar upp stafettpinnen efter oss. Christers villa El: Solceller, 75 kvm, installerat Beräknad besparing: ca 7000 kwh/år. Värme: Solfångare, K2 system, 11 kvm, installerat 2008 med två ackumulatortankar. Beräknad besparing: ca 6000 kwh/år. Pelletsanläggning, bestående av pelletsbrännare, styrenhet och pelletsförråd. Värmepump (luft/vatten) Beräknad energibesparing: procent. Luftsolfångare, Solarventi, SV14 för ventilation av uterum. Elproduktionen i Görans hus går att följa i realtid på hemsidan: nummer 2:

16 Svenskt rekord för solkraft 2012 installerades 8,1 MW solceller i Sverige. Det är nästan dubbelt så mycket som året innan. En bidragande orsak till det ökande intresset är prisutvecklingen för solcellssystemen. Priserna i Sverige fortsätter att sjunka och prisskillnaden mellan olika företag minskar. Prisskillnaden mellan den svenska och tyska marknaden har också minskat vilket, enligt Energimyndigheten, är ett tecken på att den svenska marknaden börjar mogna. Lägre priser är goda nyheter för alla som vill investera i en solcellsanläggning, säger Linus Palmblad på Energimyndigheten. Investeringen betalar sig snabbare eller så räcker pengarna till en större anläggning än vad som var tänkt från början. Ett normalstort villasystem på 3 kw, som kan ge cirka kwh på ett år, kostade under 2012 i genomsnitt kronor exklusive moms. Den svenska sammanlagda solcellseffekten ökade till 23,8 MW vid årsskiftet. Av dessa var 16,5 MW inkopplade till elnätet, medan resterande 7,3 MW var fristående installationer. Totalt uppskattas cirka 550 personer vara sysselsatta i solcellsbranschen i Sverige. Nya villkor för stöd till solceller 35 procent av investeringskostnaden och takstöd på max 1,2 miljoner kronor. Det innebär de nya villkoren för solceller från och med den 1 februari De 35 procenten man kan få i stöd för investering i solceller gäller både för solcellssystem och solel/solvärmehybridsystem. Taket för stöd per system är på 1,2 miljoner kronor. De stödberättigande kostnaderna får maximalt uppgå till kronor plus moms per installerad kilowatt elektrisk toppeffekt för solcellssystem. För solel/ solvärmehybridsystem kan stödberättigade kostnader uppgå till högst kronor plus moms per installerad kilowatt elektrisk toppeffekt. Frågor om stödet och hur du söker stöd, besvaras av din Länsstyrelse. Svenskar vill satsa på solkraft 1 av 4 svenskar tror att de ska minska sin elanvändning framöver. 3 av 4 tror att elen blir viktig för att ersätta miljöovänliga drivmedel. 88 procent vill satsa på solkraft. Det visar Elmätaren, energibranschens nya konsumentbarometer. Elmätaren ska presenteras fyra gånger om året solkraft och blir ett sätt för oss att lyfta fram värdet av el för individen och dess betydelse i samhället, säger Malin Thorsén, projektledare på Svensk Energi. Vi kommer att kunna avläsa trender i hur var och en använder el och vad de tror om elanvändningen i samhället. Med tiden kommer vi att bygga upp en mycket värdefull kunskapsbank om vad elkunderna tycker. Svensk Energi genomför den nya konsumentbarometern i samarbete med United Minds. Den första opinionsundersökningen publicerades i mars. Drygt personer ur ett riksgenomsnitt tillfrågades. Resultatet visar att elanvändningen är en aktuell fråga för många svenskar och drygt var fjärde tror att deras egen elanvändning kommer att minska framöver. Bland villaägare var andelen som tror på en minskning fler än bland lägenhetsboende, vilket kan förklaras av bland annat att värmesystemen blir allt effektivare. Samtidigt tror över hälften att elanvändningen i samhället i stort kommer att öka. En rimlig tolkning är att de svarande väger in vad de tror om andra samhällssektorers behov av el, exempelvis näringsliv och offentlig sektor, säger Malin Thorsén. 16 procent av villaägarna i undersök- Malin Thorsén ningen funderar på att investera i antingen solceller eller någon annan teknik under kommande år. Solkraft är generellt det energislag som flest vill satsa mer på, det tycker 8 av 10. När det gäller minskning av elproduktionen vill de flesta, 75 procent, dra ned på kolkraft. 45 procent vill minska på kärnkraft och 14 procent vill ha mindre eller ingen vindkraft. Bilden i människors medvetande verkar vara att vi har avsevärt mycket mer kolkraft än vad vi faktiskt har, säger Malin Thorsén. Det verkar som om många inte är medvetna om att vi knappt har någon kolkraft i landet och att 97 procent av elen är koldioxidfri. Ett annat intressant resultat gäller eldrift. 73 procent tror på el som miljövänligt drivmedel, på landsbygden är andelen hela 80 procent. Men om man frågar folk om de är beredda att köpa en elbil svarar bara 20 procent ja och på landsbygden endast 10 procent. 16 nummer 2:2013

17 Ny ljusdesign Nya ljus vid Slottet Sex specialritade räcken har monterats på Strömparterren i Stockholm. Med sin placering mellan Stockholms slott och Operan är det en av Stockholms vackraste och mest besökta platser. 3 4 HLS-puckar riktade rakt ned ingår i varje räcke. De är monterade i ledstångens mittdel som är fyrkantsrör. Monteringen är dold och vandalsäker. Belysningen levererades av Flux Design. Bryggor som LED-punkter En ny informationstavla från Vaxholmsbolaget är under uppförande på kajen utanför Grand hotell i Stockholm. På tavlan ska alla bryggor som Vaxholmsbolaget trafikerar i Stockholms skärgård få en egen liten LED-punkt som tänds när kunderna vill se färdvägen. Formgivare är Charlotte Hansson Design. Liten och dynamisk De dimbara taklamporna Calyx är tack vare de små dimensionerna ett bra val för mångsidig accentbelysning inomhus. Calyx har fått sitt namn från det latinska ord som botanikerna använder för att beskriva en skålformig, enfärgad blomkalk och det är inte svårt att förstå varför de rundade takarmaturerna fått heta just så. Calyx finns som pendel- och taklampa. LED-armaturerna ger ett behagligt varmvitt ljus med en färgtemperatur på K. Cirkapris för pendelarmatur: 1195 kronor. Kontakten som ansluts till fartyget väger 23 kilo. Ystad störst i världen med landström 35 miljoner har den nya anläggningen för landström till fyra kajplatser kostat. Första färjan kopplade in sig på elnätet i Ystad hamn i februari Hela anläggningen har kapacitet att lämna en effekt på 5 megawatt med en spänning på volt. Det motsvarar elbehovet för ett litet villasamhälle på cirka 500 hus. Anläggningen i Ystad hamn är därmed störst i världen när det gäller landström för HVSC (High Voltage Shore Connection). Det unika med vår anläggning, och som gör den störst i världen, är att vi kan leverera såväl 50 som 60 Hz till samtliga färjelägen, säger Björn Boström, VD, Ystad hamn logistik AB. Med detta behöver rederierna inte ha egna frekvensomriktare ombord på fartygen, vilket gör det långt billigare och därmed mer lockande att koppla upp sig. Fördelen med landström är att bullret och avgaserna minskar från de dieseldrivna kraftverk som hittills försörjt fartygen med ström under uppehållen i hamnen, liksom att stora mängder diesel kan sparas i och med att färjorna kan ligga i hamnen med frånkopplade dieselaggregat. Satsningen har kostat hamnen 35 miljoner och färjerederierna cirka 5 miljoner kronor per fartyg. Med cirka två miljoner färjepassagerare per år till Polen och Bornholm och vidare ut i Centraleuropa är Ystad den tredje största passagerarhamnen i landet efter Helsingborg och Stockholm hanterades över 3 miljoner ton gods och fordon. Anläggningen i Ystad hamn invigdes i september förra året. Nu i februari testkördes det första fartyget. Foto:Helene Ohlbeck/Ystad hamn och Ystad hamn logistik ab nummer 2:

18 Krysset 2:2013 nyttiga länkar Vill du veta mer om din el och om energi? Det finns flera myndigheter och organisationer du kan vända dig till. Här får du några användbara tips: Svensk Energi Energiportal med fakta om el och elmarknaden. Konsumentverket Fakta om alla slags uppvärmnings system och hur du med enkla åtgärder spar energi. korsord: Lasse Widlund foto: anneli tofte Lösningen sänds senast den 28/ till: Elkrysset nr 2-13, Tidningen EL, Stockholm eller e-posta orden i färgade rutorna till namn adress Priser: 1:a pris Grilltändare 2:a 10:e pris En lågenergilampa Pristagare & lösning Krysset 1:2013 1:a pris LED ficklampa Ragnar Fängvall, Vittangi 2:a 10:e pris En lågenergi lampa Ulla Ekh, Gunnarsbyn Anton Nordström, Strängnäs Marianne Eriksson Holmberg, Bispgården Christina Johansson, Ljung Christina Lindgren, Skövde Birgitta Kull, Hjo Berit Bergqvist, Säter Royne Hansson, Skövde Angelica Bergman, Varberg Konsumenternas energimarknadsbyrå Vägledning i frågor som rör el, fjärrvärme och gas. Kostnadsfri information och rådgivning. Elsäkerhetsverket Lär dig undvika elolyckor och elbränder. Tips och information. Energimyndigheten Tips om hur du kan påverka din energianvändning och sänka energi kostnaderna. Här finns också en lista som kommunvis presenterar din energirådgivare. Energilexikon En skattkista fylld med energirelaterade ord. Här kan du söka på ord och begrepp. Nord Pool Vill du få mer information om hur den nordiska elbörsen fungerar, så kan du läsa här. 18 nummer 2:2013

19 Foto: håkan larsson Foton: anneli tofte Linjesjuka bildbok om kraftledningsstolpar Hej Anneli Tofte, varför är du så intresserad av svenska kraftledningsstolpar? De är så grafiskt snygga. Mitt intresse började för cirka 20 år sedan när jag tog min första stolpbild. Jag är jättefascinerad över att de är 60 meter höga och så dominerande i landskapsbilden men att folk ändå inte ser dem, det verkar som om folk har något slags kraftledningsfilter. Dessutom är stolparna inte designade utan helt enkelt konstruerade som bruksföremål. Det är också något som fascinerar mig. Och så handlar det också om industrihistoria. Har du någon favorit bland de kraftledningsstolpar du fotograferat? Jag har ingen direkt favorit. Det som fascinerar mig är att stolparna kan vara så olika trots att de i grunden är lösningen på samma problem. Boken Linjesjuka är utgiven på Annelis egna förlag Bucker förlag och hon står för hela den grafiska produktionen själv. Till vardags arbetar Anneli som frilansare inom tv, radio och tryck samt fotografi och utbildning. Din bok Linjesjuka lanseras nu i slutet av maj. Du är väl själv drabbad av linjesjuka, antar jag. Ja, det är jag. När jag är ute och åker bil kan jag köra på en motorväg och se en kraftledningsstolpe och då har jag lust att bara stanna och betrakta den. Jag har andra i min bekantskapskrets som smittats. En lärare som jobbar med att utbilda linjemontörer berättade för mig om en kille som körde bil med husvagn på släp i Norge och fick syn på en intressant kraftledningsstolpe som fick all uppmärksamhet, varpå han körde i diket med både bil och husvagn. Jag har dessutom smittat andra i min omgivning med linjesjukan. El för en Magnum Hur mycket el får du egentligen motsvarande summan som det kostar att köpa en Magnum-glass, alltså 22 kronor? För 15 kwh kan du: Ladda din mobil en vecka Använda din laptop i 25 timmar Köra fem tvättmaskiner Titta på TV i 30 timmar Fotnot: I räkneexemplet ovan kostar 1 kwh 1:50 kronor, inklusive både el och elnät. Cirka 40 procent av priset utgörs av skatt och moms. profilen Min espressomaskin! Adde Malmberg, ståuppkomiker Hur är du en smart energianvändare? Jag har strömbrytare på alla sladdosor så att inga elektriska apparater står på standby-läge i onödan. Vad är din favorit-elpryl? Espressomaskinen. nummer 2:

20 foto: istockphoto EL gör livet roligare

Varma bad i poolerna. »Satsa på energi, här kan du få jobb!« Varför inte satsa på en elcykel i sommar?

Varma bad i poolerna. »Satsa på energi, här kan du få jobb!« Varför inte satsa på en elcykel i sommar? ELPRYLAR Kylskåpet är vår mest populära elpryl i hemmet, enligt en undersökning. sidan 14 klimatsmart»satsa på energi, här kan du få jobb!«så grillar du på ett klimartsmart sätt. Plus andra smarta tips

Läs mer

Äventyrsljus. »Energibranschen viktig för Sverige« Sveriges roligaste julbelysning finns i Dalarna. Upplevelse i Åre tog hem Ljuspriset 2013

Äventyrsljus. »Energibranschen viktig för Sverige« Sveriges roligaste julbelysning finns i Dalarna. Upplevelse i Åre tog hem Ljuspriset 2013 energismart Familjen Örtegren testar att leva i hållbart boende, där energikoll är i centrum. sidan 10 solenergi»energibranschen viktig för Sverige«Nordens största fasad av solceller ett av många projekt

Läs mer

STORA OCH SMÅ FRÅGOR OM ENERGI.

STORA OCH SMÅ FRÅGOR OM ENERGI. STORA OCH SMÅ FRÅGOR OM ENERGI. Vi på Vattenfall får många frågor från kunder som undrar hur det här med energi fungerar. Hur sätts elpriset? Varför är fakturorna så svåra att förstå? Varför köper vi kolkraftverk

Läs mer

egen solel solkarta Intresset för solel ökar! se örebros Läs om företag, föreningar & privatpersoner som satsar på solel

egen solel solkarta Intresset för solel ökar! se örebros Läs om företag, föreningar & privatpersoner som satsar på solel egen solel se örebros solkarta Intresset för solel ökar! en av sveriges största solcellsanläggningar finns i örebro Läs om företag, föreningar & privatpersoner som satsar på solel egen solel i örebroregionen

Läs mer

SPARA ENERGI DINA OSYNLIGA VARDAGSHJÄLTAR. Var med och gör skillnad du också. Pyssla med Energiarbetarna. 28 ENKLA TIPS Så sparar du energi i alla rum

SPARA ENERGI DINA OSYNLIGA VARDAGSHJÄLTAR. Var med och gör skillnad du också. Pyssla med Energiarbetarna. 28 ENKLA TIPS Så sparar du energi i alla rum Hela denna bilaga är en annons från SABO SPARA ENERGI Var med och gör skillnad du också Pyssla med Energiarbetarna SIDAN 10 DINA OSYNLIGA VARDAGSHJÄLTAR Det är smutsigt, varmt och slitsamt. Följ med oss

Läs mer

Kan man leva på ett ton koldioxid?

Kan man leva på ett ton koldioxid? Kan man leva på ett ton koldioxid? Vägen till en klimatsmart livsstil. Vattenfall Försäljning Två graders temperaturökning. Det är vad vår jord mäktar med på lång sikt. Men jordens temperatur stiger snabbare

Läs mer

El nära och långt borta

El nära och långt borta Tema Teknik och social förändring El nära och långt borta hur kan hushållen agera på elmarknaden? Mats Bladh Perspektiv På Tekniken nr 3 El nära och långt borta hur kan hushållen agera på elmarknaden?

Läs mer

samhällsbyggaren Anneli Hulthén FORSKninG FukuSHiMA Lagledaren som bygger Göteborgs framtid Konsten att eliminera alla slöserier Trafikverket rustar

samhällsbyggaren Anneli Hulthén FORSKninG FukuSHiMA Lagledaren som bygger Göteborgs framtid Konsten att eliminera alla slöserier Trafikverket rustar Hur lönsamt är det att flytta en stad? KTH gör den samhällsekonomiska kalkylen för Kirunas hela stadsflytt. Gemensam mötesplats med sextio föredrag lockade 500 samhällsbyggare. samhällsbyggaren Anneli

Läs mer

Minska företagets energikostnader nu!

Minska företagets energikostnader nu! Minska företagets energikostnader nu! energieffektivisering för smart företagande och bättre miljöarbete EMIL 3 Energi & Ekonomi, Miljö, Industri & Långsiktighet Förord Vi vill med denna skrift inspirera

Läs mer

Nu börjar resan mot att bli bäst i Sverige

Nu börjar resan mot att bli bäst i Sverige Skellefteå Kraft Årsredovisning 2013 INNEHÅLL Hans Kreisel, vd. Nu börjar resan mot att bli bäst i Sverige Vd har ordet 2 Det här är Skellefteå Kraft 4 Korta fakta 6 Vårt 2013 i backspegeln 8 Vårt kundansvar

Läs mer

Nya tag i vår sponsring. Lignin. ska ersätta kol. Fortum 4 2008. ryska. energimarknaden

Nya tag i vår sponsring. Lignin. ska ersätta kol. Fortum 4 2008. ryska. energimarknaden Nya tag i vår sponsring Lignin ska ersätta kol Fortum 4 2008 EN FÖRÄNDRINGSRESA PÅ DEN ryska energimarknaden Framgångssteg i Ryssland Elmarknaden i Ryssland befinner sig i ett skede av omvälvande förändringar.

Läs mer

hyresrätten Hemma hos Ut i världen Hyresrättens historia från mitten av 1700-talet till idag ett temamagasin från ernst rosén

hyresrätten Hemma hos Ut i världen Hyresrättens historia från mitten av 1700-talet till idag ett temamagasin från ernst rosén hyresrätten ett temamagasin från ernst rosén Hemma hos Vi besöker tre familjer i hyresrätt Hyresrättens historia från mitten av 1700-talet till idag Ut i världen hur hyr man en bostad i ett annat land?

Läs mer

Rapport av marknadsanalys och. Mats Larsson, IUC Skåne

Rapport av marknadsanalys och. Mats Larsson, IUC Skåne Rapport av marknadsanalys och affärsmodeller för elfordonssystem i Skåne och Danmark Mats Larsson, IUC Skåne Innehåll Bakgrund om rapporten...... 3 Huvudsakliga slutsatser... 3 Bakgrund om affärsmodeller

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

Utvecklat ledarskap ger framgång

Utvecklat ledarskap ger framgång EN TIDNING FÖR MALMFÄLTEN FRÅN LKAB VIKTOR MATTSSON: Jag är omöjligt vuxen GÄSTKRÖNIKÖR SID 13 60 MILJONER SATSAS I NY GRÅBERGSKROSS NYHETER SID 3 Nr 3 JUNI 2014 Utvecklat ledarskap ger framgång Efter

Läs mer

Elmarknaden i Norden 2011. Vattenfalls syn på utvecklingen

Elmarknaden i Norden 2011. Vattenfalls syn på utvecklingen Elmarknaden i Norden 2011 Vattenfalls syn på utvecklingen Introduktion Vattenfall fick under 2010 ett nytt uppdrag. Vi ska generera en marknadsmässig avkastning och vara ett av de bolag som leder utvecklingen

Läs mer

parks and resorts scandinavia årsredovisning 2010

parks and resorts scandinavia årsredovisning 2010 parks and resorts scandinavia årsredovisning 2010 parks and Resorts scandinavia 2010 koncernchefen har ordet En stark koncern i en stark bransch Året som gått har kännetecknats av ett allt större medvetande

Läs mer

kontakt Förbättrad intjäningsförmåga Hur påverkar strukturförändringar? Så skapar Agne viltfoder Generationsskifte skapar känslor Gallra i tid

kontakt Förbättrad intjäningsförmåga Hur påverkar strukturförändringar? Så skapar Agne viltfoder Generationsskifte skapar känslor Gallra i tid kontakt EN TIDSKRIFT T FRÅN SÖDRA NR 5 november 2013 Förbättrad intjäningsförmåga Hur påverkar strukturförändringar? Så skapar Agne viltfoder Generationsskifte skapar känslor Gallra i tid innehåll #5/13

Läs mer

CHEFREDAKTÖR Caroline Carlheim bilagan@listserver.lu.se

CHEFREDAKTÖR Caroline Carlheim bilagan@listserver.lu.se Skandinaviens ledande tillverkare av brandklassade trä- och ståldörrar. Från traditionella branddörrar till arkivdörrar med brandklass EI 120 Tryggt eller hur? Kalmar konstmuseum. Säkra dörrar www.daloc.se

Läs mer

Svensk vindkraft 215 miljarder senare

Svensk vindkraft 215 miljarder senare Svensk vindkraft 215 miljarder senare Per Nilsson OKTOBER 2011 TIMBRO Wind is not a bad technology. It s just a lot more limited than people thought in the past. Lars Christian Lilleholt, energipolitisk

Läs mer

Det grönskar i asfalten. Gemenskap utvecklar föreningen Ny i styrelsen Hur bor vi år 2090? Råd & Rön testar smörgåsgrillar #2 2015

Det grönskar i asfalten. Gemenskap utvecklar föreningen Ny i styrelsen Hur bor vi år 2090? Råd & Rön testar smörgåsgrillar #2 2015 EN TIDNING FRÅN RIKSBYGGEN #2 2015 Gemenskap utvecklar föreningen Ny i styrelsen Hur bor vi år 2090? Råd & Rön testar smörgåsgrillar Det grönskar i asfalten Öppet hus #2, 2015 rådgivning & PrOJEKtEring

Läs mer

Roland månar om näringslivets. tillväxtklimat. Missa inte Företagardagen T E M A : M A R K N A D S F Ö R I N G & T R E N D E R

Roland månar om näringslivets. tillväxtklimat. Missa inte Företagardagen T E M A : M A R K N A D S F Ö R I N G & T R E N D E R N R 5 S E P T E M B E R 2 0 0 8 Magiskt fiske i miekaks Vilda vatten skoda lanserar En tjeck limousin Nils-Gunnar vågar konkurrera med elefanterna Erik söker det säljande budskapet bilaga: Näringsliv i

Läs mer

INNEHÅLL Nr 4 12 september 2008

INNEHÅLL Nr 4 12 september 2008 2 FREDAG 12 SEPTEMBER 2008 Lars-Henrik Andersson KRÖNIKAN Lars-Henrik Andersson Näringslivsredaktör lars-henrik.andersson@ 0920-26 28 26 Nystart med starta eget Under sommaren har Norrbottens Affärer bytt

Läs mer

SPARBANKERNA SPARBANKERNA LEDER DEN DIGITALA UTVECKLINGEN

SPARBANKERNA SPARBANKERNA LEDER DEN DIGITALA UTVECKLINGEN SPARBANKERNA EN PUBLIKATION OM 60 SPARBANKER OCH DERAS VERKSAMHET 2014 SPARBANKERNA VAD GÖR OSS ANNORLUNDA? För den stora del av Sverige som ligger utanför storstadsregionerna är vi på sparbankerna stolta

Läs mer

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS FRAMTIDENS STAD

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS FRAMTIDENS STAD ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Juni 2012 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus Nr. 2 FRAMTIDENS STAD Västra Götalandsregionen Ann-Sofie Lodin: Med gemensamma

Läs mer

skebo Lär sig mer hyr en virtuell Lägenhet yngve har Lämnat skebo kom in 1 Läsning utan kostnad för dig som är hyresgäst hos skebo

skebo Lär sig mer hyr en virtuell Lägenhet yngve har Lämnat skebo kom in 1 Läsning utan kostnad för dig som är hyresgäst hos skebo REPORTAGETIDNING FÖR SKEBOS HYRESGÄSTER NR 2 2008 13:E ÅRGÅNGEN skebo Lär sig mer om diskriminering hyr en virtuell Lägenhet yngve har Lämnat skebo kom in 1 Läsning utan kostnad för dig som är hyresgäst

Läs mer

NR 5 SEPTEMBER 2009. & besöksnäring. Växande. Ann-Louise vet hur. gästerna aktiveras

NR 5 SEPTEMBER 2009. & besöksnäring. Växande. Ann-Louise vet hur. gästerna aktiveras NR 5 SEPTEMBER 2009 TEMA: upplevelser & besöksnäring delikatesser från norr i tantolunden Turistnäringen skapar intäkter kulturens huvudstad i europa 2014 akutmottagning för företag i kris Ann-Louise vet

Läs mer

Besök oss på webben www.nastakramfors.se ETT NYHETSMAGASIN OM KRAMFORS KOMMUN NR 2-08

Besök oss på webben www.nastakramfors.se ETT NYHETSMAGASIN OM KRAMFORS KOMMUN NR 2-08 Besök oss på webben www.nastakramfors.se ramfors ETT NYHETSMAGASIN OM KRAMFORS KOMMUN NR 2-08 Nästa Tåget får flygplatsen att lyfta Maria Högberg. Inflyttad som hjälper inflyttare Kramfors satsar på ansiktslyft

Läs mer

STAD OCH LAND HAND I HAND

STAD OCH LAND HAND I HAND STAD OCH LAND HAND I HAND PROJEKTRAPPORT INSPIRATION & GUIDE TILL VIDARE ARBETE OCH UTVECKLING Stad och land - hand i hand projektrapport 2015 Den Goda Jorden www.dengodajorden.se ISBN: 978-91-979839-3-8

Läs mer

Ullared Sveriges största resmål

Ullared Sveriges största resmål RESEREPORTAGET Elisabeth har gjort 17 bussresor i Europa MED KORT VARSEL Så löste vi skolskjuts åt 550 elever på Orust ALMÅSA KONFERENS Klimatkompenserar för en bättre global miljö Gränslöst Ett magasin

Läs mer