#1, 08. Bra miljöval. Mölndal Energi är på väg att uppfylla kriterierna. Gunnebo. Nästa steg är Rävekärr och Östra Mölndal. En ekologisk tummelplats

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "#1, 08. Bra miljöval. Mölndal Energi är på väg att uppfylla kriterierna. Gunnebo. Nästa steg är Rävekärr och Östra Mölndal. En ekologisk tummelplats"

Transkript

1 #1, 08 MÖLNDAL ENERGI DIT T LOKALA ENERGIFÖRETAG Bra miljöval Mölndal Energi är på väg att uppfylla kriterierna fjärrvärmenätet växer Nästa steg är Rävekärr och Östra Mölndal Gunnebo En ekologisk tummelplats

2 »Värme och el från skogen«

3 LEDARE Vi vill verka för en bättre miljö Vet du varifrån din el kommer? Inte det? Du är inte ensam. De flesta svenskar brukar inte fundera så mycket över varifrån energin kommer. Vi är vana vid att sätta på strömbrytaren och nästan alltid undantagsvis möjligen efter en storm fungerar det felfritt. Varken företag eller privatpersoner skulle klara sig utan ström. Vårt klimat skulle vara obarmhärtigt om inte våra hus värmdes upp. I Sverige utvinns el huvudsakligen från kärnkraft och vattenkraft. Denna el säljs och köps via Nord Pool, den gemensamma elmarknaden för hela Norden. I dag har Mölndal Energi ingen egen elproduktion, utan vi gör som de flesta elbolag; vi köper från Nord Pool och säljer vidare till våra kunder. Men detta är något som kommer att förändras när vårt nya kraftvärmeverk står klart En satsning med tre starka skäl; miljösmart elproduktion som sänker de globala utsläppen av växthusgaser, all el och fjärrvärme som går härifrån är lokalt producerad. Vi investerar långsiktigt för att kunna konkurrera om kunderna med bra prisnivåer. All energiutvinning tär mer eller mindre på jordens resurser och stör djurliv och ekosystem. Det gäller att begränsa påverkan så mycket som möjligt. Det största hotet mot vårt klimat är givetvis den ökade förbränningen av fossila bränslen som leder till en skadligt hög koldioxidhalt i atmosfären och klimatstörningar. Men även en ren energiform som vattenkraft belastar ekosystemen. Därför får endast 5 procent av vattenkraftsverken i dag Naturskyddsföreningens miljömärkning Bra Miljöval. I dag förser vi tusentals hushåll i Mölndal med inomhusvärme via vårt fjärrvärmenät. Fjärrvärmen är ett mycket bra sätt att distribuera värme då det är en energiform som leds direkt från vår panna till din bostad. Energiförlusten är minimal i processen. Fjärrvärme innebär att vatten värms upp centralt i ett värmeverk och pumpas ut i ett rörsystem och leds till en fjärrvärmecentral i varje fastighet. I den finns värmeväxlare som utnyttjar det heta vattnet för att värma upp dels husets element och dels varmvattnet som kommer i kranarna. Att välja fjärrvärme är att välja en enkel, trygg och bekväm värmekälla som i stort sett sköter sig självt. Det är också en miljösmart värmekälla som är mycket prisvärd. Mölndal Energis fjärrvärmenät är redan väl utbyggt men expanderar successivt. Vi finns i tätorter och industriområden inom Mölndal, Kållered och Lindome. Fjärrvärmen i Mölndal är en lokal energilösning som till största delen produceras vid Riskullaverket. Inom kort kommer många nya Mölndalsbor i Rävekärr och Östra Mölndal att få möjlighet att ansluta sig till vårt fjärrvärmenät och välja miljömässig värme. Där nätet inte sträcker sig finns det andra bra alternativ i dag. Att elda med pellets har blivit en växande värmeindustri som Energimyndigheten beskriver som den näst mest miljömässigt hållbara efter fjärrvärmen. Även värmepumparna blir allt fler. Samtidigt måste man komma ihåg att värmepumparna kräver el för att fungera. Att omvandla el till värme innebär ett extra steg i energiutvinningsprocessen som medför förluster även om pumparna är klart överlägsna oljepannorna eller direktverkande eluppvärmning. Att göra val för miljön är inte alltid enkelt. Men vi gör vårt bästa och vill ta ett ansvar för miljön och vår framtid. Hjälp oss gärna att bli ännu bättre och fortsätt lämna synpunkter på vår verksamhet. Har du frågor finns alltid vår kundtjänst tillgänglig. Det är för din skull vi finns. Christian Schwartz, Mölndalsbo och VD Mölndal Energi KONTAKTEN Kontakten utges av Mölndal Energi AB Box 34, Mölndal Besöksadress: Aminogatan 21 Tel Fax Ansvarig utgivare: Inger Atterskog Produktion: Widén&Co AB 3

4 Miljömärkt el Nu märks både el och värme med Naturskyddsföreningens miljömärke Bra Miljöval. Mölndal Energi strävar efter att uppfylla samtliga kriterier som krävs när Riskulla kraftvärmeverk står klart Nyckeln ligger i biobränslen som tas från lokala skogar. Fakta Bra Miljöval Det började i slutet på åttiotalet då arbetet inriktades på att få bort klorblekt papper från handeln. Arbetet var lyckosamt, snart försvann nästan all klorblekning från pappersindustrin. Producenterna belönades genom att få sina produkter på en lista över bra miljöval. Därefter följde batterier, under ett halvår försvann nästan alla kvicksilverbatterier från marknaden. Till slut blev listan över miljömässiga produkter för lång och märkningen med pilgrimsfalken infördes Det är produkten som får märkningen, inte företaget. I dag märks följande produkter: Värmeenergi Elenergi Textil Kemiska produkter Godstransporter Persontransporter Livsmedelsbutiker Papper I dag uppnår bara en fjärrvärmeleverantör Naturskyddsföreningens miljömärkning Bra Miljöval. Reglerna för att få märka sin el med symbolen är hårda, det räcker inte att elda med biobränslen. Naturskyddsföreningen kräver att biobränslena kommer från rätt skogar och att de inte transporteras för långa sträckor. Om man har ett kraftverk i södra Sverige och transporterar bioskog från Norrland med lastbil så är ju inte miljövinsten särskilt stor. Men om man transporterar med tåg är det enormt mycket bättre, säger Johan Kling, doktor i naturgeografi vid Naturskyddsföreningen. Naturskyddsföreningen ska även veta varifrån bränslet kommer för att energibolaget ska få märka sin produktion med Bra Miljöval. Det finns kraftverk som köper biobränslen från Ryssland och Baltikum och vi har inga som helst garantier för att inte bränslena består av urskog från den sibiriska tundran. De kanske transporteras hit med båt, och det är acceptabelt. Samtidigt har vi ingen som helst aning om hur långa sträckor de körts i Ryssland med lastbil. Det händer att fjärrvärmeanläggningar eldar med oljor från tropiska odlingar vilket kan innebära att regnskog huggs ner. Därför är närhetsprincipen viktig. Men det finns fler krav för att få märka sin el eller värme med Naturskyddsföreningens symbol. Askan ska användas Man får högst utnyttja tio procent icke förnyelsebar energi. De flesta biobränsleeldade kraftverk eldar med restprodukter från skogsavverkning, så kallad grot, grenar och toppar. När det gäller kraft- och fjärrvärmeverk som eldas med biobränslen så är tanken att vi kommer att ha två» 4 Bra miljövalsmärkt kraft- och fjärrvärme Det får högst gå åt tio procent icke förnyelsebar energi från skog till kund Askan ska tas om hand, helst återföras till skogen Leverantören förbinder sig att producera motsvarande mängd värme som du förbrukar Produktionen av bränslet får inte ske på bekostnad av biologisk mångfald eller social, kulturell och ekonomisk välfärd Varje år kontrolleras energibolaget av Naturskyddsföreningen Annan energi märkt med Bra Miljöval Solkraft Solens strålar producerar enorma mängder helt ren energi. Stor utvecklingspotential, dock otillräcklig under vinterhalvåret och en kostsam investering. Vindkraft Vindgeneratorernas placering relevant, får ej störa fågelliv och ekosystem. Vattenkraft 140 av 2700 vattenkraftverk (cirka 5 procent) är godkända av Naturskyddsföreningen. Ingen produktion från nybyggda vattenkraftverk kommer att märkas, och endast vattendomar före 1996 är giltiga. Kravet är att det naturligt lägsta vattenflödet släpps ut från dammarna så att inte vattendraget torrläggs och ekosystemen förstörs. El och värme som inte får märkas Anläggningar som drivs med kol, olja och kärnkraft

5 »Om man har ett kraftverk i södra Sverige och transporterar bioskog från Norrland med lastbil så är ju inte miljövinsten särskilt stor«nivåer på märkningen. För att få den högsta märkningen krävs att askan från biobränslet återförs till skogen efter förbränningen, säger Johan Kling. Det beror på att askan tillför skogen näring. När man hämtar ut stora mängder biobränsle under en lång tid så försvinner det organiska kolet från skogen och det leder till försurning. Därför är askan så viktig, den är kraftigt basisk och har en fin koncentration av näringsämnen. För att återställa näringsbalansen i skogen är det även möjligt att kalka eller använda konstgödsel. Konstgödsel rinner ofta ut i bäckar och det leder till övergödning. Men det stora problemet är att det går åt så stora mängder fossila bränslen för att tillverka och transportera konstgödsel. Sedan måste man ju ändå köra askan någonstans och någon måste ta hand om den, så de flesta tjänar på den miljömässigt bästa lösningen. Men det finns också möjlighet att använda askan på annat sätt. Man kan blanda den och använda den till tätnings- och byggnadsmaterial. Då uppnår energibolaget det lägre Bra Miljövalskriteriet. Så gör Mölndal Energi i dag. Vi blandar askan med grönlut och det blir en lerliknande konsistens som används för att täcka över avfallet på Kikåstippen, säger Christian Schwartz, vd Mölndal Energi. Täckningen medför att inte regnvatten sipprar igenom soporna och frigör gifter som senare leder ut i grundvattnet. Men Christian Schwartz spår att på sikt kommer Mölndal Energi se till att askan återförs till skogarna i Västergötland och Småland där biobränslena till nya Riskulla kraftvärmeverk kommer att hämtas. Då kan Mölndal Energi få den mest prestigefyllda märkningen av Naturskyddsföreningen. Ja, de håller sig ju inom transportgränsen för sina bränslen så det är mycket troligt, bekräftar Johan Kling. Ikea satsar stort på miljön På Ikea tas krafttag för miljön. Samtliga varuhus går över till förnyelsebar energi och personalen utbildas i miljöfrågor. Miljöansvarig Malin Tall vid Ikea Kållered berättar att arbetet är såväl lokalt som globalt. Ikea har haft en miljöstrategi sedan 1991 och vi har jobbat med den här frågan i snart 20 år. Hela Ikeas affärsidé bygger på att det ska vara resurssnålt. Vi har t ex platta paket för att minska transportvolymerna. Vi ställer också krav på att våra produkter ska tillverkas under acceptabla arbetsförhållanden av leverantörer som tar ansvar för miljön. Alla led ska vara miljömässigt hållbara, säger Malin Tall. Målet är att sänka energianvändningen med 10 procent under året vid Ikea Kållered. Ett led att lyckas med det är att byta ut samtliga spotlights som lyser upp varuhuset till lågenergilampor. År 2011 ska vi ha sänkt den totala elförbrukningen med 25 procent. All energianvändning ses över och enbart förnyelsebar energi kommer att tillåtas på Ikeas varuhus. Samtliga våra varuhus i Sverige har redan i dag grön el. 70 procent kommer från vattenkraft och 30 procent från vindkraft. I dag får Ikea Kållered värme av 5 Mölndal Energi. Malin Tall ser positivt på att Mölndal kommer att gå över till förnyelsebara biobränslen när Riskulla kraftvärmeverk är i drift Men det är inte bara energin till varuhusen som vi ser över, vi arbetar till exempel också med avfallssortering. En annan viktig fråga är också våra medarbetares och kunders resor till IKEA. I dag tar 40 procent av våra medarbetare ett alternativ till bilen till arbetet och vi skulle gärna se en ökning, säger Malin Tall.

6 Här väcks lusten På Gunnebo Slott och Trädgårdar väntas en intensiv och spännande sommarsäsong. Det blir teateruppsättningar, vår- och sommarkonserter och lustspel. Samtidigt pågår arbetet med att miljöcertifiera hela Gunnebo och göra verksamheten ekologiskt hållbar och KRAV-märkt. Vd Lena Vikström har bråda dagar. Förberedelserna har börjat inför sommarsäsongen. Det vi fokuserar på mest är köksträdgårdarna som ingår som en del i trädgårdsutställningen Göteborgs Lustgårdar som startar den 28 juni och håller på i tre månader. Just nu arbetar tre trädgårdsmästare med planerna för de olika trädgårdarna. Göteborgs Lustgårdar kommer att presenteras i fyra sköna parker; Liseberg, Trädgårdsföreningen, Botaniska Trädgården och Gunnebo Slott. Under tre månader, från juli till september kan besökarna botanisera i trädgårdar som andas såväl 1700-tal som nutid på Gunnebo. Stilträdgården ska kompletteras med urnor och växter enligt arkitekt Carlbergs originalritningar. Miljömässig verksamhet Den ekologiska och miljömedvetna inriktningen genomsyrar hela Gunnebos arbete. Inga bensindrivna bilar används på anläggningen, utan personalen Tre KRAV-märkta trädgårdar På Gunnebo finns tre typer av trädgårdar; stilträdgården, landskapsparken och nyttoträdgårdarna. Alla dessa ritades av Gunnebos arkitekt Carl Wilhelm Carlberg och har i omgångar återskapats under det senaste decenniet. använder elbilar som sköter alla transporter inom slottsområdet. Leverantörer som är miljöcertifierade ska prioriteras och utbudet i restaurangen är relaterat till vad som kan odlas för säsongen i regionen. Gunnebo får sin el levererad av Mölndal Energi och man ser fram mot den lokalt producerade och miljömärkta elen som blir tillgänglig hösten 2009, när det nya kraftvärmeverket står klart. Målet under 2008 är att KRAV-certifiera hela anläggningen vilket är i linje med Mölndals stads miljöpolicy, säger Lena Vikström. Litet djurbestånd Gunnebo hyser in ett litet djurbestånd av gamla svenska djurraser. Vi har 20 svenska skogsfår och 9 kor av rasen Rödkulla, åtta av dem kommer att kalva till våren. Djuren är också en del av vårt kretslopp och köttet tas tillvara i restaurangen efter slakt, säger Lena Vikström. Det finns mycket att uppleva på Gunnebo Slott under sommaren. Men den som vill botanisera i Gunnebos trädgårdar och besöka slottet, behöver inte vänta. Redan nu är det guidade rundturer vid flera tillfällen varje helg. Några av sommarens händelser på Gunnebo Slott Göteborgs Lustgårdar 28 juni - 28 september Internationell trädgårdsutställning. Arrangeras tillsammans med Liseberg, Botaniska Trädgården och Trädgårdsföreningen. Gunnebo Slottsspel juli En helg i 1700-talets tecken med historisk mat, musik, dans, uppträdanden, visningar samt krut och kanoner! Sommarteater 16 juli - 17 augusti För sjunde året i rad spelas utomhusteater på Gunnebo Slott. Debutant som regissör för Gunnebo sommarteater blir Peter Harryson som sätter upp en klassisk komedi i Värdshusvärdinnan. I huvudrollerna Ulf Dohlsten, Johan Gry och Caisa-Stina Forssberg. Ljussatta festkvällar i Gunnebos Lustgårdar 22 augusti - 28 september (fre-sön) Gunnebos trädgårdar och byggnader i suggestiv, spännande och spektakulär ljussättning. Upplevs kvällstid med artistinslag. Jordens mat 5-7 september En ekologisk marknad i skördetid. Arrangeras i samarbete med KRAV. Provsmaka och handla ekologisk mat. 6

7 Nu bygger vi ut nätet Allt fler Mölndalsbor får fjärrvärme Mölndal Energi satsar stort och bygger ut fjärrvärmenätet i Mölndal. Nästa steg är att förse Rävekärr och Östra Mölndal med fjärrvärme. Nätet till Rävekärr byggs ut under hösten/vintern För just nu pågår ett intensivt arbete i Mölndal med att byta ut samtliga gamla elmätare till nya som har automatisk fjärravläsning. Då ser vi exakt hur mycket el du har förbrukat under en period och kan fakturera verklig kostnad. Eventuella besparingsåtgärder kommer därför att märkas direkt i plånboken. Det nuvarande systemet bygger på en beräknad förbrukning som avstäms en gång per år och faktureras mer jämnt under året. I framtiden kommer du att märka att du konsumerar betydligt mer el under de kalla och mörka vintermånaderna än under sommaren. Vinterfakturorna kan tyvärr därför komma att bli högre med det nya Från Möbelgatan är det tänkt att ledningen ska grenas åt två håll: Söderut mot Rävekärrsskolan och norrut mot befintligt nät vid Kvarnbyskolan. Redan nu kan du på bilden se hur vi tänker oss att dra ledningarna men före alla tillstånd, bygglov och andra praktiska, tekniska och administrativa aktiviteter är klara, är det bara en preliminär ledningsdragning vi visar. Allt eftersom detaljprojekteringen fortskrider kommer vi att uppdatera kartan på vår hemsida. De första installationerna kommer att sättas i drift i höst och under 2009 kommer de första villorna att kunna ansluta sig till nätet. Sträckningen och förgreningen på det nya fjärrvärmenätet kommer att avgöras av antalet intresserade kunder. Vad gäller villakunder behövs en viss minsta anslutningsgrad på respektive gata för att vi ska kunna installera fjärrvärme. Så för att öka möjligheten för fjärrvärme på respektive gata ser vi gärna att berörda fastighetsägare pratar sig samman kring hur de ser på fjärrvärmen. Investeringen beräknas initialt till cirka 20 miljoner. Det är mycket pengar men när vi ser framåt med det nya biobränsleeldade kraftvärmeverket i drift hösten 2009 får vi betydligt större mängd miljövänlig och prisvärd fjärrvärme att sälja. Ju fler vi blir desto lägre pris och desto bättre miljö. Välj fjärrvärmen, du också! Snart blir våra fakturor enklare Tillhör du dem som anser att energifakturor är rena kinesiskan? Lugn, snart blir det enklare. systemet och räkningarna för sommaren lägre. men du får stå ut ett litet tag till! Det är ett drygt år kvar tills samtliga mätare är utbytta och i drift. Tills dess kan vi tyvärr inte göra din faktura så mycket enklare men vi försöker. Lagar och förordningar kräver att vi redovisar samtliga avgifter och taxor, såväl beräknade som avstämda. Men vi hjälper dig gärna att tolka din faktura. På vår hemsida finner du information som gör det enklare för dig som kund att förstå din faktura, men givetvis är du också välkommen att ringa vår kundtjänst. Det rödmarkerade på kartan över Östra Mölndal och Rävekärr illustrerar hur fjärrvärmenätet kan komma att dras. Stora prishöjningar uteblev Energimarknadsinspektionen utfärdade i december i fjol en varning för att elpriserna skulle stiga kraftigt efter den första januari Detta på grund av att elbolagen vid årsskiftet inte längre skulle tilldelas utsläppsrätter för sin elproduktion, vilket skulle leda till högre priser. Prisvarningarna medförde att många aktörer på marknaden rekommenderade sina kunder att binda sina avtal. Men de höga priserna uteblev. Den varma våren och den kraftiga nederbörden tros ha varit en orsak till att elpriserna på den gemensamma elhandelsbörsen Nord Pool inte steg som väntat efter nyår. Detta då vattenkraftverken på grund av nederbörden inte samlat vatten i sina magasin utan haft ett jämnt utflöde. Vi på Mölndal Energi glädjs åt att vi rekommenderade våra kunder att ha rörligt elpriser. 7

8 ? Fråga Marie på nätet På vår hemsida molndalenergi.se kan du snabbt och enkelt få svar av Marie som är kundserviceansvarig på Mölndal Energi. Maila henne gärna om du har frågor om oss och vår verksamhet. Har du klagomål hjälper hon dig också. Dina erfarenheter hjälper oss att ge dig och andra kunder bättre service i framtiden. GLADA OCH PERSONLIGA. Mölndal Energis kundtjänst är glada över kundernas goda betyg. Uppifrån från vänster: Mona, Anita, Linda, Gun-Britt, Ann-Charlotte, Camilla och Marie. Högt betyg för Mölndal Energis kundtjänst I en nyligen gjord undersökning fick kundtjänsten vid Mölndal Energi 4,7 i betyg av 5 möjliga. Resultatet visar att de flesta är mycket tillfreds med den personliga servicen och att slippa knappa in flervalsalternativ på telefonen. kundtjänst TEL Marie Nylund, ansvarig för kundtjänsten vid Mölndal Energi är glad över kundernas besked. Det är jätteroligt och vi är väldigt stolta. Vi har fantastiska kunder i Mölndal, säger Marie Nylund. Det som kunderna är mest nöjda med är tillgängligheten och den personliga servicen. Många blir verkligen förvånade över att det sitter någon här och svarar i telefonen. Kunderna är vana vid att de måste knappa in flervalsalternativ när de ringer till energibolag. Här får man en personlig kontakt direkt oavsett vilket ärende det gäller, säger Marie Nylund och fortsätter: Det är viktigt att de ska kunna prata med oss och många av våra kunder är ju äldre. För dem är ofta flervalsalternativet lite besvärligt. Totalt arbetar nio personer vid kundtjänsten varav minst fem av dem svarar i telefonen. Men ibland kan ändå kötiden vara lite lång. Det är framför allt i samband med att fakturor nyligen har skickats ut efter en avstämningsperiod. Det är klart att om fakturor går ut samtidigt så kanske det tar lite tid om många har frågor. Mitt råd till kunderna är att kanske vänta ett par dagar innan man ringer, då går det mycket fortare. Undersökningen visar att de som är nöjdast är nya kunder till Mölndal Energi med erfarenheter från andra elbolags kundtjänster. Om de inte kommer fram i telefonen till sitt elbolag eller det andra nätbolaget ringer de ofta till oss istället och frågar. Jag kan dock inte ge råd om deras fakturor från andra bolag för det har jag inte rätt till. Marie Nylund berättar att det fortfarande finns de som besöker bolaget personligen när de betalar sina fakturor. Det är klart att det är inget vi uppmuntrar för det är en dyr hantering. Men vi ger ännu möjligheten och vill visa att vi är ett litet lokalt energibolag som vill arbeta nära våra kunder. Marie tipsar om hur du kan spara el och pengar Den vanligaste frågan som kundtjänsten får är hur elräkningen kunnat bli så hög. Här är några av Maries tips hur du enkelt kan sänka kostnaderna: Stäng av alla elektriska apparater, som tv-apparater och datorer från Standby-läge. Låt inte telefonladdare ligga kvar i kontakten om inte telefonen är på laddning. Alla elektriska apparater drar lite el när de är inkopplade. Dra gärna ur kontakterna. Släck ljuset i de rum där du inte befinner dig. Stäng av eldrivna handduksvärmare när de inte behövs. Månadspris april 2008: 36,80 öre/kwh Mer information hittar du på

STORA OCH SMÅ FRÅGOR OM ENERGI.

STORA OCH SMÅ FRÅGOR OM ENERGI. STORA OCH SMÅ FRÅGOR OM ENERGI. Vi på Vattenfall får många frågor från kunder som undrar hur det här med energi fungerar. Hur sätts elpriset? Varför är fakturorna så svåra att förstå? Varför köper vi kolkraftverk

Läs mer

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING INTRODUKTION: HÅLLBAR UTVECKLING Vad innebär hållbar utveckling? Begreppet hållbar utveckling blev känt i och med att FN startade den så kallade Brundtlandskommissionen

Läs mer

Kan man leva på ett ton koldioxid?

Kan man leva på ett ton koldioxid? Kan man leva på ett ton koldioxid? Vägen till en klimatsmart livsstil. Vattenfall Försäljning Två graders temperaturökning. Det är vad vår jord mäktar med på lång sikt. Men jordens temperatur stiger snabbare

Läs mer

Texthäftet innehåller

Texthäftet innehåller ENERGIKÄLLOR Från solen hämtar vi det mesta av den energi vi använder för att omvandla till ljus, kraft och värme. För att skapa ett framtida uthålligt energisystem krävs både utveckling av dagens energisystem

Läs mer

2. Att bo i Sverige. Innehåll

2. Att bo i Sverige. Innehåll Typiskt svenskt landskap Foto: Maria Nobel 2. Att bo i Sverige Innehåll Geografi, näringsliv och infrastruktur Befolkning Bostäder och boende Miljö, natur och ekologisk hållbarhet Så fungerar din kommun

Läs mer

GEMENSAM VÄRME. En handbok för småhusägare som vill ordna sin värmeförsörjning tillsammans med sina grannar. Sommaren 2002. Energi Stockholm AB

GEMENSAM VÄRME. En handbok för småhusägare som vill ordna sin värmeförsörjning tillsammans med sina grannar. Sommaren 2002. Energi Stockholm AB GEMENSAM VÄRME En handbok för småhusägare som vill ordna sin värmeförsörjning tillsammans med sina grannar Sommaren 2002 Energi Stockholm AB Lars-Olof Södergren Björn Calminder Kristina Landfors Rolf Westerlund

Läs mer

det är så mycket man kan göra med el.

det är så mycket man kan göra med el. det är så mycket man kan göra med el. Förr värmde man sig vid öppen eld. Sen med kaminer och kakelugnar. Och man slutade jobba när det blev mörkt. Förr i världen levde folk nära naturen på ett helt annat

Läs mer

Lektion 1 Hållbar utveckling

Lektion 1 Hållbar utveckling Lektion 1 Hållbar utveckling Plötsligt talar alla om miljöfrågor, och i synnerhet om klimatfrågan. Det beror på att forskarna idag är i stort sett överens om att människors sätt att leva bidrar till klimatförändringarna.

Läs mer

Nya tag i vår sponsring. Lignin. ska ersätta kol. Fortum 4 2008. ryska. energimarknaden

Nya tag i vår sponsring. Lignin. ska ersätta kol. Fortum 4 2008. ryska. energimarknaden Nya tag i vår sponsring Lignin ska ersätta kol Fortum 4 2008 EN FÖRÄNDRINGSRESA PÅ DEN ryska energimarknaden Framgångssteg i Ryssland Elmarknaden i Ryssland befinner sig i ett skede av omvälvande förändringar.

Läs mer

Lev mer miljövänligt!

Lev mer miljövänligt! Europeiska kommissionen Lev mer miljövänligt! Tips för en grönare värld Lev mer miljövänligt! 1 Inledning 3 Energi 8 Luft 12 Vatten 16 Mark Inledning Europe Direct är en tjänst som hjälper dig att få svar

Läs mer

Energiplan för Växjö kommun

Energiplan för Växjö kommun Energiplan för Växjö kommun Innehållsförteckning Sammanfattande åtgärdslista...4 Om energiplanen...8 Omfattning, avgränsningar och uppföljning...8 Struktur...9 Övergripande mål...9 Borgmästaravtalet...

Läs mer

Minska företagets energikostnader nu!

Minska företagets energikostnader nu! Minska företagets energikostnader nu! energieffektivisering för smart företagande och bättre miljöarbete EMIL 3 Energi & Ekonomi, Miljö, Industri & Långsiktighet Förord Vi vill med denna skrift inspirera

Läs mer

Vad händer med klimatet? 10 frågor och svar om klimatförändringen

Vad händer med klimatet? 10 frågor och svar om klimatförändringen Vad händer med klimatet? 10 frågor och svar om klimatförändringen Vi människor släpper ut stora mängder växthusgaser. När halten av växthusgaser ökar i atmosfären stannar mer värme kvar vid jordytan. Jordens

Läs mer

Svensk vindkraft 215 miljarder senare

Svensk vindkraft 215 miljarder senare Svensk vindkraft 215 miljarder senare Per Nilsson OKTOBER 2011 TIMBRO Wind is not a bad technology. It s just a lot more limited than people thought in the past. Lars Christian Lilleholt, energipolitisk

Läs mer

Energianvändningen i två öländska byar

Energianvändningen i två öländska byar 10 Energianvändningen i två öländska byar Av Åsa Håkansson, Högskolan i Kalmar Insitutionen för teknik Högskolan i Kalmar Kalmar 2002-07-05 Examensarbete på c-nivå i energiteknik Företagsingenjörsprogrammet

Läs mer

Varma bad i poolerna. »Satsa på energi, här kan du få jobb!« Varför inte satsa på en elcykel i sommar?

Varma bad i poolerna. »Satsa på energi, här kan du få jobb!« Varför inte satsa på en elcykel i sommar? ELPRYLAR Kylskåpet är vår mest populära elpryl i hemmet, enligt en undersökning. sidan 14 klimatsmart»satsa på energi, här kan du få jobb!«så grillar du på ett klimartsmart sätt. Plus andra smarta tips

Läs mer

Vi antar utmaningen. Är du också med?

Vi antar utmaningen. Är du också med? Hela bilagan Hela bilagan är en är annons en annons från Volvo från Volvo Lastvagnar, Lastvagnar, Preem, Preem, Chalmers, Vägverket Vägverket och Schenker och Schenker Vi antar utmaningen. Är du också

Läs mer

Flytta hemifrån. - ett dilemmaspel om vardagsekonomi och konsumenträtt.

Flytta hemifrån. - ett dilemmaspel om vardagsekonomi och konsumenträtt. Flytta hemifrån - ett dilemmaspel om vardagsekonomi och konsumenträtt. Flytta hemifrån Göteborg Stad - Förvaltningen för Konsument och Medborgarservice 2 Innehåll: Sammanfattning, 3 Bakgrund, 3 Syfte,

Läs mer

Hållbar konsumtion. - Vad är det? Bli en stolt, medveten konsument!

Hållbar konsumtion. - Vad är det? Bli en stolt, medveten konsument! Hållbar konsumtion - Vad är det? Bli en stolt, medveten konsument! Hållbar konsumtion Vad är det? Hållbar utveckling Det pratas mycket om hållbarhet. Hållbar utveckling, hållbar konsumtion, hållbart samhälle.

Läs mer

Kort om miljön och vår konsumtion

Kort om miljön och vår konsumtion Kort om miljön och vår konsumtion för upphandlare och inköpare HÖRNAN Kort om miljön och vår konsumtion för upphandlare och inköpare NATURVÅRDSVERKET BESTÄLLNINGAR Ordertelefon: 08-505 933 40 Orderfax:

Läs mer

Elmarknaden i Norden 2011. Vattenfalls syn på utvecklingen

Elmarknaden i Norden 2011. Vattenfalls syn på utvecklingen Elmarknaden i Norden 2011 Vattenfalls syn på utvecklingen Introduktion Vattenfall fick under 2010 ett nytt uppdrag. Vi ska generera en marknadsmässig avkastning och vara ett av de bolag som leder utvecklingen

Läs mer

Framtidens Energi. Var kommer den komma ifrån?

Framtidens Energi. Var kommer den komma ifrån? Framtidens Energi Var kommer den komma ifrån? Innehåll Inledning:... 2 Energi... 3 Elektricitet... 4 Vindkraft... 5 Historik... 5 Funktion och delar:... 6 Byggnad, plats och kostnad:... 7 Hur bygger man

Läs mer

I N N E H Å L L Välkomsthälsning Pellets som idé Ekonomi Bekvämlighet Miljöperspektiv Teknik Samtal med pelletseldare familjen Olsson

I N N E H Å L L Välkomsthälsning Pellets som idé Ekonomi Bekvämlighet Miljöperspektiv Teknik Samtal med pelletseldare familjen Olsson INNEHÅLL Välkomsthälsning 2 Pellets som idé 4 Ekonomi 8 Bekvämlighet 10 Miljöperspektiv 12 Teknik 14 Samtal med pelletseldare familjen Olsson 16 En pelletsinstallation steg för steg 18 En pelletspanna,

Läs mer

SUNNANÅTJEJER SPARA PENGAR PÅ EL MÅLANDE UTBILDNING TRÄDGRÄND SIKTAR FRAMÅT LÄSNING UTAN KOSTNAD FÖR DIG SOM ÄR HYRESGÄST HOS SKEBO

SUNNANÅTJEJER SPARA PENGAR PÅ EL MÅLANDE UTBILDNING TRÄDGRÄND SIKTAR FRAMÅT LÄSNING UTAN KOSTNAD FÖR DIG SOM ÄR HYRESGÄST HOS SKEBO E N R E P O R T A G E T I D N I N G F Ö R S K E B O S H Y R E S G Ä S T E R N R 2 2 0 0 6 11 : E Å R G Å N G E N SUNNANÅTJEJER som bor hos skebo SPARA PENGAR PÅ EL MÅLANDE UTBILDNING TRÄDGRÄND SIKTAR FRAMÅT

Läs mer

Här rattas molnfabriken

Här rattas molnfabriken SYSAV 3.13 E.ON: Här rattas molnfabriken Väder och ekonomi styr Heleneholmsverket Säker kryssning med TT-Line tung batterivinst Boliden BERGSÖE återvinner BLY UR BATTERIER Tre gånger effektivare än att

Läs mer

Energi- och klimatprogram

Energi- och klimatprogram falun.se/ Energi- och klimatprogram för Falu kommun Förnybar energi för Falun Framåt mot ett energiintelligent 2050 Fastställt av kommunfullmäktige 2012-10-11 1 2 Innehåll Förnybar energi för Falun Framåt

Läs mer

Vad blir det av vårt avfall? MÅL, VÄRDERINGAR OCH STRATEGIER FÖR SYDSKÅNES AVFALLSHANTERING 2006-2010

Vad blir det av vårt avfall? MÅL, VÄRDERINGAR OCH STRATEGIER FÖR SYDSKÅNES AVFALLSHANTERING 2006-2010 Vad blir det av vårt avfall? MÅL, VÄRDERINGAR OCH STRATEGIER FÖR SYDSKÅNES AVFALLSHANTERING 2006-2010 MYT OCH SANNING Myter om vårt avfall Sopberget bara växer FAKTA: I Sysavregionen läggs mindre än 3

Läs mer

egen solel solkarta Intresset för solel ökar! se örebros Läs om företag, föreningar & privatpersoner som satsar på solel

egen solel solkarta Intresset för solel ökar! se örebros Läs om företag, föreningar & privatpersoner som satsar på solel egen solel se örebros solkarta Intresset för solel ökar! en av sveriges största solcellsanläggningar finns i örebro Läs om företag, föreningar & privatpersoner som satsar på solel egen solel i örebroregionen

Läs mer

SPARA ENERGI DINA OSYNLIGA VARDAGSHJÄLTAR. Var med och gör skillnad du också. Pyssla med Energiarbetarna. 28 ENKLA TIPS Så sparar du energi i alla rum

SPARA ENERGI DINA OSYNLIGA VARDAGSHJÄLTAR. Var med och gör skillnad du också. Pyssla med Energiarbetarna. 28 ENKLA TIPS Så sparar du energi i alla rum Hela denna bilaga är en annons från SABO SPARA ENERGI Var med och gör skillnad du också Pyssla med Energiarbetarna SIDAN 10 DINA OSYNLIGA VARDAGSHJÄLTAR Det är smutsigt, varmt och slitsamt. Följ med oss

Läs mer

Äventyrsljus. »Energibranschen viktig för Sverige« Sveriges roligaste julbelysning finns i Dalarna. Upplevelse i Åre tog hem Ljuspriset 2013

Äventyrsljus. »Energibranschen viktig för Sverige« Sveriges roligaste julbelysning finns i Dalarna. Upplevelse i Åre tog hem Ljuspriset 2013 energismart Familjen Örtegren testar att leva i hållbart boende, där energikoll är i centrum. sidan 10 solenergi»energibranschen viktig för Sverige«Nordens största fasad av solceller ett av många projekt

Läs mer