#1, 08. Bra miljöval. Mölndal Energi är på väg att uppfylla kriterierna. Gunnebo. Nästa steg är Rävekärr och Östra Mölndal. En ekologisk tummelplats

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "#1, 08. Bra miljöval. Mölndal Energi är på väg att uppfylla kriterierna. Gunnebo. Nästa steg är Rävekärr och Östra Mölndal. En ekologisk tummelplats"

Transkript

1 #1, 08 MÖLNDAL ENERGI DIT T LOKALA ENERGIFÖRETAG Bra miljöval Mölndal Energi är på väg att uppfylla kriterierna fjärrvärmenätet växer Nästa steg är Rävekärr och Östra Mölndal Gunnebo En ekologisk tummelplats

2 »Värme och el från skogen«

3 LEDARE Vi vill verka för en bättre miljö Vet du varifrån din el kommer? Inte det? Du är inte ensam. De flesta svenskar brukar inte fundera så mycket över varifrån energin kommer. Vi är vana vid att sätta på strömbrytaren och nästan alltid undantagsvis möjligen efter en storm fungerar det felfritt. Varken företag eller privatpersoner skulle klara sig utan ström. Vårt klimat skulle vara obarmhärtigt om inte våra hus värmdes upp. I Sverige utvinns el huvudsakligen från kärnkraft och vattenkraft. Denna el säljs och köps via Nord Pool, den gemensamma elmarknaden för hela Norden. I dag har Mölndal Energi ingen egen elproduktion, utan vi gör som de flesta elbolag; vi köper från Nord Pool och säljer vidare till våra kunder. Men detta är något som kommer att förändras när vårt nya kraftvärmeverk står klart En satsning med tre starka skäl; miljösmart elproduktion som sänker de globala utsläppen av växthusgaser, all el och fjärrvärme som går härifrån är lokalt producerad. Vi investerar långsiktigt för att kunna konkurrera om kunderna med bra prisnivåer. All energiutvinning tär mer eller mindre på jordens resurser och stör djurliv och ekosystem. Det gäller att begränsa påverkan så mycket som möjligt. Det största hotet mot vårt klimat är givetvis den ökade förbränningen av fossila bränslen som leder till en skadligt hög koldioxidhalt i atmosfären och klimatstörningar. Men även en ren energiform som vattenkraft belastar ekosystemen. Därför får endast 5 procent av vattenkraftsverken i dag Naturskyddsföreningens miljömärkning Bra Miljöval. I dag förser vi tusentals hushåll i Mölndal med inomhusvärme via vårt fjärrvärmenät. Fjärrvärmen är ett mycket bra sätt att distribuera värme då det är en energiform som leds direkt från vår panna till din bostad. Energiförlusten är minimal i processen. Fjärrvärme innebär att vatten värms upp centralt i ett värmeverk och pumpas ut i ett rörsystem och leds till en fjärrvärmecentral i varje fastighet. I den finns värmeväxlare som utnyttjar det heta vattnet för att värma upp dels husets element och dels varmvattnet som kommer i kranarna. Att välja fjärrvärme är att välja en enkel, trygg och bekväm värmekälla som i stort sett sköter sig självt. Det är också en miljösmart värmekälla som är mycket prisvärd. Mölndal Energis fjärrvärmenät är redan väl utbyggt men expanderar successivt. Vi finns i tätorter och industriområden inom Mölndal, Kållered och Lindome. Fjärrvärmen i Mölndal är en lokal energilösning som till största delen produceras vid Riskullaverket. Inom kort kommer många nya Mölndalsbor i Rävekärr och Östra Mölndal att få möjlighet att ansluta sig till vårt fjärrvärmenät och välja miljömässig värme. Där nätet inte sträcker sig finns det andra bra alternativ i dag. Att elda med pellets har blivit en växande värmeindustri som Energimyndigheten beskriver som den näst mest miljömässigt hållbara efter fjärrvärmen. Även värmepumparna blir allt fler. Samtidigt måste man komma ihåg att värmepumparna kräver el för att fungera. Att omvandla el till värme innebär ett extra steg i energiutvinningsprocessen som medför förluster även om pumparna är klart överlägsna oljepannorna eller direktverkande eluppvärmning. Att göra val för miljön är inte alltid enkelt. Men vi gör vårt bästa och vill ta ett ansvar för miljön och vår framtid. Hjälp oss gärna att bli ännu bättre och fortsätt lämna synpunkter på vår verksamhet. Har du frågor finns alltid vår kundtjänst tillgänglig. Det är för din skull vi finns. Christian Schwartz, Mölndalsbo och VD Mölndal Energi KONTAKTEN Kontakten utges av Mölndal Energi AB Box 34, Mölndal Besöksadress: Aminogatan 21 Tel Fax Ansvarig utgivare: Inger Atterskog Produktion: Widén&Co AB 3

4 Miljömärkt el Nu märks både el och värme med Naturskyddsföreningens miljömärke Bra Miljöval. Mölndal Energi strävar efter att uppfylla samtliga kriterier som krävs när Riskulla kraftvärmeverk står klart Nyckeln ligger i biobränslen som tas från lokala skogar. Fakta Bra Miljöval Det började i slutet på åttiotalet då arbetet inriktades på att få bort klorblekt papper från handeln. Arbetet var lyckosamt, snart försvann nästan all klorblekning från pappersindustrin. Producenterna belönades genom att få sina produkter på en lista över bra miljöval. Därefter följde batterier, under ett halvår försvann nästan alla kvicksilverbatterier från marknaden. Till slut blev listan över miljömässiga produkter för lång och märkningen med pilgrimsfalken infördes Det är produkten som får märkningen, inte företaget. I dag märks följande produkter: Värmeenergi Elenergi Textil Kemiska produkter Godstransporter Persontransporter Livsmedelsbutiker Papper I dag uppnår bara en fjärrvärmeleverantör Naturskyddsföreningens miljömärkning Bra Miljöval. Reglerna för att få märka sin el med symbolen är hårda, det räcker inte att elda med biobränslen. Naturskyddsföreningen kräver att biobränslena kommer från rätt skogar och att de inte transporteras för långa sträckor. Om man har ett kraftverk i södra Sverige och transporterar bioskog från Norrland med lastbil så är ju inte miljövinsten särskilt stor. Men om man transporterar med tåg är det enormt mycket bättre, säger Johan Kling, doktor i naturgeografi vid Naturskyddsföreningen. Naturskyddsföreningen ska även veta varifrån bränslet kommer för att energibolaget ska få märka sin produktion med Bra Miljöval. Det finns kraftverk som köper biobränslen från Ryssland och Baltikum och vi har inga som helst garantier för att inte bränslena består av urskog från den sibiriska tundran. De kanske transporteras hit med båt, och det är acceptabelt. Samtidigt har vi ingen som helst aning om hur långa sträckor de körts i Ryssland med lastbil. Det händer att fjärrvärmeanläggningar eldar med oljor från tropiska odlingar vilket kan innebära att regnskog huggs ner. Därför är närhetsprincipen viktig. Men det finns fler krav för att få märka sin el eller värme med Naturskyddsföreningens symbol. Askan ska användas Man får högst utnyttja tio procent icke förnyelsebar energi. De flesta biobränsleeldade kraftverk eldar med restprodukter från skogsavverkning, så kallad grot, grenar och toppar. När det gäller kraft- och fjärrvärmeverk som eldas med biobränslen så är tanken att vi kommer att ha två» 4 Bra miljövalsmärkt kraft- och fjärrvärme Det får högst gå åt tio procent icke förnyelsebar energi från skog till kund Askan ska tas om hand, helst återföras till skogen Leverantören förbinder sig att producera motsvarande mängd värme som du förbrukar Produktionen av bränslet får inte ske på bekostnad av biologisk mångfald eller social, kulturell och ekonomisk välfärd Varje år kontrolleras energibolaget av Naturskyddsföreningen Annan energi märkt med Bra Miljöval Solkraft Solens strålar producerar enorma mängder helt ren energi. Stor utvecklingspotential, dock otillräcklig under vinterhalvåret och en kostsam investering. Vindkraft Vindgeneratorernas placering relevant, får ej störa fågelliv och ekosystem. Vattenkraft 140 av 2700 vattenkraftverk (cirka 5 procent) är godkända av Naturskyddsföreningen. Ingen produktion från nybyggda vattenkraftverk kommer att märkas, och endast vattendomar före 1996 är giltiga. Kravet är att det naturligt lägsta vattenflödet släpps ut från dammarna så att inte vattendraget torrläggs och ekosystemen förstörs. El och värme som inte får märkas Anläggningar som drivs med kol, olja och kärnkraft

5 »Om man har ett kraftverk i södra Sverige och transporterar bioskog från Norrland med lastbil så är ju inte miljövinsten särskilt stor«nivåer på märkningen. För att få den högsta märkningen krävs att askan från biobränslet återförs till skogen efter förbränningen, säger Johan Kling. Det beror på att askan tillför skogen näring. När man hämtar ut stora mängder biobränsle under en lång tid så försvinner det organiska kolet från skogen och det leder till försurning. Därför är askan så viktig, den är kraftigt basisk och har en fin koncentration av näringsämnen. För att återställa näringsbalansen i skogen är det även möjligt att kalka eller använda konstgödsel. Konstgödsel rinner ofta ut i bäckar och det leder till övergödning. Men det stora problemet är att det går åt så stora mängder fossila bränslen för att tillverka och transportera konstgödsel. Sedan måste man ju ändå köra askan någonstans och någon måste ta hand om den, så de flesta tjänar på den miljömässigt bästa lösningen. Men det finns också möjlighet att använda askan på annat sätt. Man kan blanda den och använda den till tätnings- och byggnadsmaterial. Då uppnår energibolaget det lägre Bra Miljövalskriteriet. Så gör Mölndal Energi i dag. Vi blandar askan med grönlut och det blir en lerliknande konsistens som används för att täcka över avfallet på Kikåstippen, säger Christian Schwartz, vd Mölndal Energi. Täckningen medför att inte regnvatten sipprar igenom soporna och frigör gifter som senare leder ut i grundvattnet. Men Christian Schwartz spår att på sikt kommer Mölndal Energi se till att askan återförs till skogarna i Västergötland och Småland där biobränslena till nya Riskulla kraftvärmeverk kommer att hämtas. Då kan Mölndal Energi få den mest prestigefyllda märkningen av Naturskyddsföreningen. Ja, de håller sig ju inom transportgränsen för sina bränslen så det är mycket troligt, bekräftar Johan Kling. Ikea satsar stort på miljön På Ikea tas krafttag för miljön. Samtliga varuhus går över till förnyelsebar energi och personalen utbildas i miljöfrågor. Miljöansvarig Malin Tall vid Ikea Kållered berättar att arbetet är såväl lokalt som globalt. Ikea har haft en miljöstrategi sedan 1991 och vi har jobbat med den här frågan i snart 20 år. Hela Ikeas affärsidé bygger på att det ska vara resurssnålt. Vi har t ex platta paket för att minska transportvolymerna. Vi ställer också krav på att våra produkter ska tillverkas under acceptabla arbetsförhållanden av leverantörer som tar ansvar för miljön. Alla led ska vara miljömässigt hållbara, säger Malin Tall. Målet är att sänka energianvändningen med 10 procent under året vid Ikea Kållered. Ett led att lyckas med det är att byta ut samtliga spotlights som lyser upp varuhuset till lågenergilampor. År 2011 ska vi ha sänkt den totala elförbrukningen med 25 procent. All energianvändning ses över och enbart förnyelsebar energi kommer att tillåtas på Ikeas varuhus. Samtliga våra varuhus i Sverige har redan i dag grön el. 70 procent kommer från vattenkraft och 30 procent från vindkraft. I dag får Ikea Kållered värme av 5 Mölndal Energi. Malin Tall ser positivt på att Mölndal kommer att gå över till förnyelsebara biobränslen när Riskulla kraftvärmeverk är i drift Men det är inte bara energin till varuhusen som vi ser över, vi arbetar till exempel också med avfallssortering. En annan viktig fråga är också våra medarbetares och kunders resor till IKEA. I dag tar 40 procent av våra medarbetare ett alternativ till bilen till arbetet och vi skulle gärna se en ökning, säger Malin Tall.

6 Här väcks lusten På Gunnebo Slott och Trädgårdar väntas en intensiv och spännande sommarsäsong. Det blir teateruppsättningar, vår- och sommarkonserter och lustspel. Samtidigt pågår arbetet med att miljöcertifiera hela Gunnebo och göra verksamheten ekologiskt hållbar och KRAV-märkt. Vd Lena Vikström har bråda dagar. Förberedelserna har börjat inför sommarsäsongen. Det vi fokuserar på mest är köksträdgårdarna som ingår som en del i trädgårdsutställningen Göteborgs Lustgårdar som startar den 28 juni och håller på i tre månader. Just nu arbetar tre trädgårdsmästare med planerna för de olika trädgårdarna. Göteborgs Lustgårdar kommer att presenteras i fyra sköna parker; Liseberg, Trädgårdsföreningen, Botaniska Trädgården och Gunnebo Slott. Under tre månader, från juli till september kan besökarna botanisera i trädgårdar som andas såväl 1700-tal som nutid på Gunnebo. Stilträdgården ska kompletteras med urnor och växter enligt arkitekt Carlbergs originalritningar. Miljömässig verksamhet Den ekologiska och miljömedvetna inriktningen genomsyrar hela Gunnebos arbete. Inga bensindrivna bilar används på anläggningen, utan personalen Tre KRAV-märkta trädgårdar På Gunnebo finns tre typer av trädgårdar; stilträdgården, landskapsparken och nyttoträdgårdarna. Alla dessa ritades av Gunnebos arkitekt Carl Wilhelm Carlberg och har i omgångar återskapats under det senaste decenniet. använder elbilar som sköter alla transporter inom slottsområdet. Leverantörer som är miljöcertifierade ska prioriteras och utbudet i restaurangen är relaterat till vad som kan odlas för säsongen i regionen. Gunnebo får sin el levererad av Mölndal Energi och man ser fram mot den lokalt producerade och miljömärkta elen som blir tillgänglig hösten 2009, när det nya kraftvärmeverket står klart. Målet under 2008 är att KRAV-certifiera hela anläggningen vilket är i linje med Mölndals stads miljöpolicy, säger Lena Vikström. Litet djurbestånd Gunnebo hyser in ett litet djurbestånd av gamla svenska djurraser. Vi har 20 svenska skogsfår och 9 kor av rasen Rödkulla, åtta av dem kommer att kalva till våren. Djuren är också en del av vårt kretslopp och köttet tas tillvara i restaurangen efter slakt, säger Lena Vikström. Det finns mycket att uppleva på Gunnebo Slott under sommaren. Men den som vill botanisera i Gunnebos trädgårdar och besöka slottet, behöver inte vänta. Redan nu är det guidade rundturer vid flera tillfällen varje helg. Några av sommarens händelser på Gunnebo Slott Göteborgs Lustgårdar 28 juni - 28 september Internationell trädgårdsutställning. Arrangeras tillsammans med Liseberg, Botaniska Trädgården och Trädgårdsföreningen. Gunnebo Slottsspel juli En helg i 1700-talets tecken med historisk mat, musik, dans, uppträdanden, visningar samt krut och kanoner! Sommarteater 16 juli - 17 augusti För sjunde året i rad spelas utomhusteater på Gunnebo Slott. Debutant som regissör för Gunnebo sommarteater blir Peter Harryson som sätter upp en klassisk komedi i Värdshusvärdinnan. I huvudrollerna Ulf Dohlsten, Johan Gry och Caisa-Stina Forssberg. Ljussatta festkvällar i Gunnebos Lustgårdar 22 augusti - 28 september (fre-sön) Gunnebos trädgårdar och byggnader i suggestiv, spännande och spektakulär ljussättning. Upplevs kvällstid med artistinslag. Jordens mat 5-7 september En ekologisk marknad i skördetid. Arrangeras i samarbete med KRAV. Provsmaka och handla ekologisk mat. 6

7 Nu bygger vi ut nätet Allt fler Mölndalsbor får fjärrvärme Mölndal Energi satsar stort och bygger ut fjärrvärmenätet i Mölndal. Nästa steg är att förse Rävekärr och Östra Mölndal med fjärrvärme. Nätet till Rävekärr byggs ut under hösten/vintern För just nu pågår ett intensivt arbete i Mölndal med att byta ut samtliga gamla elmätare till nya som har automatisk fjärravläsning. Då ser vi exakt hur mycket el du har förbrukat under en period och kan fakturera verklig kostnad. Eventuella besparingsåtgärder kommer därför att märkas direkt i plånboken. Det nuvarande systemet bygger på en beräknad förbrukning som avstäms en gång per år och faktureras mer jämnt under året. I framtiden kommer du att märka att du konsumerar betydligt mer el under de kalla och mörka vintermånaderna än under sommaren. Vinterfakturorna kan tyvärr därför komma att bli högre med det nya Från Möbelgatan är det tänkt att ledningen ska grenas åt två håll: Söderut mot Rävekärrsskolan och norrut mot befintligt nät vid Kvarnbyskolan. Redan nu kan du på bilden se hur vi tänker oss att dra ledningarna men före alla tillstånd, bygglov och andra praktiska, tekniska och administrativa aktiviteter är klara, är det bara en preliminär ledningsdragning vi visar. Allt eftersom detaljprojekteringen fortskrider kommer vi att uppdatera kartan på vår hemsida. De första installationerna kommer att sättas i drift i höst och under 2009 kommer de första villorna att kunna ansluta sig till nätet. Sträckningen och förgreningen på det nya fjärrvärmenätet kommer att avgöras av antalet intresserade kunder. Vad gäller villakunder behövs en viss minsta anslutningsgrad på respektive gata för att vi ska kunna installera fjärrvärme. Så för att öka möjligheten för fjärrvärme på respektive gata ser vi gärna att berörda fastighetsägare pratar sig samman kring hur de ser på fjärrvärmen. Investeringen beräknas initialt till cirka 20 miljoner. Det är mycket pengar men när vi ser framåt med det nya biobränsleeldade kraftvärmeverket i drift hösten 2009 får vi betydligt större mängd miljövänlig och prisvärd fjärrvärme att sälja. Ju fler vi blir desto lägre pris och desto bättre miljö. Välj fjärrvärmen, du också! Snart blir våra fakturor enklare Tillhör du dem som anser att energifakturor är rena kinesiskan? Lugn, snart blir det enklare. systemet och räkningarna för sommaren lägre. men du får stå ut ett litet tag till! Det är ett drygt år kvar tills samtliga mätare är utbytta och i drift. Tills dess kan vi tyvärr inte göra din faktura så mycket enklare men vi försöker. Lagar och förordningar kräver att vi redovisar samtliga avgifter och taxor, såväl beräknade som avstämda. Men vi hjälper dig gärna att tolka din faktura. På vår hemsida finner du information som gör det enklare för dig som kund att förstå din faktura, men givetvis är du också välkommen att ringa vår kundtjänst. Det rödmarkerade på kartan över Östra Mölndal och Rävekärr illustrerar hur fjärrvärmenätet kan komma att dras. Stora prishöjningar uteblev Energimarknadsinspektionen utfärdade i december i fjol en varning för att elpriserna skulle stiga kraftigt efter den första januari Detta på grund av att elbolagen vid årsskiftet inte längre skulle tilldelas utsläppsrätter för sin elproduktion, vilket skulle leda till högre priser. Prisvarningarna medförde att många aktörer på marknaden rekommenderade sina kunder att binda sina avtal. Men de höga priserna uteblev. Den varma våren och den kraftiga nederbörden tros ha varit en orsak till att elpriserna på den gemensamma elhandelsbörsen Nord Pool inte steg som väntat efter nyår. Detta då vattenkraftverken på grund av nederbörden inte samlat vatten i sina magasin utan haft ett jämnt utflöde. Vi på Mölndal Energi glädjs åt att vi rekommenderade våra kunder att ha rörligt elpriser. 7

8 ? Fråga Marie på nätet På vår hemsida molndalenergi.se kan du snabbt och enkelt få svar av Marie som är kundserviceansvarig på Mölndal Energi. Maila henne gärna om du har frågor om oss och vår verksamhet. Har du klagomål hjälper hon dig också. Dina erfarenheter hjälper oss att ge dig och andra kunder bättre service i framtiden. GLADA OCH PERSONLIGA. Mölndal Energis kundtjänst är glada över kundernas goda betyg. Uppifrån från vänster: Mona, Anita, Linda, Gun-Britt, Ann-Charlotte, Camilla och Marie. Högt betyg för Mölndal Energis kundtjänst I en nyligen gjord undersökning fick kundtjänsten vid Mölndal Energi 4,7 i betyg av 5 möjliga. Resultatet visar att de flesta är mycket tillfreds med den personliga servicen och att slippa knappa in flervalsalternativ på telefonen. kundtjänst TEL Marie Nylund, ansvarig för kundtjänsten vid Mölndal Energi är glad över kundernas besked. Det är jätteroligt och vi är väldigt stolta. Vi har fantastiska kunder i Mölndal, säger Marie Nylund. Det som kunderna är mest nöjda med är tillgängligheten och den personliga servicen. Många blir verkligen förvånade över att det sitter någon här och svarar i telefonen. Kunderna är vana vid att de måste knappa in flervalsalternativ när de ringer till energibolag. Här får man en personlig kontakt direkt oavsett vilket ärende det gäller, säger Marie Nylund och fortsätter: Det är viktigt att de ska kunna prata med oss och många av våra kunder är ju äldre. För dem är ofta flervalsalternativet lite besvärligt. Totalt arbetar nio personer vid kundtjänsten varav minst fem av dem svarar i telefonen. Men ibland kan ändå kötiden vara lite lång. Det är framför allt i samband med att fakturor nyligen har skickats ut efter en avstämningsperiod. Det är klart att om fakturor går ut samtidigt så kanske det tar lite tid om många har frågor. Mitt råd till kunderna är att kanske vänta ett par dagar innan man ringer, då går det mycket fortare. Undersökningen visar att de som är nöjdast är nya kunder till Mölndal Energi med erfarenheter från andra elbolags kundtjänster. Om de inte kommer fram i telefonen till sitt elbolag eller det andra nätbolaget ringer de ofta till oss istället och frågar. Jag kan dock inte ge råd om deras fakturor från andra bolag för det har jag inte rätt till. Marie Nylund berättar att det fortfarande finns de som besöker bolaget personligen när de betalar sina fakturor. Det är klart att det är inget vi uppmuntrar för det är en dyr hantering. Men vi ger ännu möjligheten och vill visa att vi är ett litet lokalt energibolag som vill arbeta nära våra kunder. Marie tipsar om hur du kan spara el och pengar Den vanligaste frågan som kundtjänsten får är hur elräkningen kunnat bli så hög. Här är några av Maries tips hur du enkelt kan sänka kostnaderna: Stäng av alla elektriska apparater, som tv-apparater och datorer från Standby-läge. Låt inte telefonladdare ligga kvar i kontakten om inte telefonen är på laddning. Alla elektriska apparater drar lite el när de är inkopplade. Dra gärna ur kontakterna. Släck ljuset i de rum där du inte befinner dig. Stäng av eldrivna handduksvärmare när de inte behövs. Månadspris april 2008: 36,80 öre/kwh Mer information hittar du på

Företagspresentation. Mölndal Energi

Företagspresentation. Mölndal Energi Företagspresentation Mölndal Energi Mölndal energis verksamhetsområden Produktion Fjärrvärme Elhandel Nära och enkelt med passion för miljön El och värme är något vi tar för givet. Det ska bara fungera.

Läs mer

Det är skillnad på. värme och värme. Välj värme märkt Bra Miljöval

Det är skillnad på. värme och värme. Välj värme märkt Bra Miljöval Det är skillnad på värme och värme Välj värme märkt Bra Miljöval Varför du ska välja värme märkt Bra Miljöval Du som väljer värme märkt Bra Miljöval... Genom att miljömärka värmeenergi med Bra Miljöval

Läs mer

Grönt är bara en färg

Grönt är bara en färg El är aldrig grön Grönt är bara en färg Välj el märkt Bra Miljöval Varför du ska välja el märkt Bra Miljöval Du som väljer el märkt Bra Miljöval... All elproduktion har en miljöpåverkan, det är oundvikligt.

Läs mer

Värm din fastighet med fjärrvärme. Så här går det till

Värm din fastighet med fjärrvärme. Så här går det till Värm din fastighet med fjärrvärme Så här går det till Vad är fjärrvärme? Att installera fjärrvärme är enkelt Fjärrvärme bygger på en enkel men genial idé. Det är enkelt att ansluta sig till vårt fjärrvärmenät.

Läs mer

Förnybara energikällor:

Förnybara energikällor: Förnybara energikällor: Vattenkraft Vattenkraft är egentligen solenergi. Solens värme får vatten från sjöar, älvar och hav att dunsta och bilda moln, som sedan ger regn eller snö. Nederbörden kan samlas

Läs mer

Vi levererar el och värme till människor och företag. - Vi värmer människor och lyser upp deras hem...

Vi levererar el och värme till människor och företag. - Vi värmer människor och lyser upp deras hem... Vi levererar el och värme till människor och företag - Vi värmer människor och lyser upp deras hem... 100% förnybar Du får enbart förnybar energi hos oss (sol, vind, vatten, biobränsle). Lokala Drygt100

Läs mer

Kraftvärme i Katrineholm. En satsning för framtiden

Kraftvärme i Katrineholm. En satsning för framtiden Kraftvärme i Katrineholm En satsning för framtiden Hållbar utveckling Katrineholm Energi tror på framtiden Vi bedömer att Katrineholm som ort står inför en fortsatt positiv utveckling. Energi- och miljöfrågor

Läs mer

Miljöredovisning 2014

Miljöredovisning 2014 Miljöredovisning 2014 Vi är stolta över vår fjärrvärmeproduktion som nu består av nära 100 % återvunnen energi. Hans-Erik Olsson Kvalitetsstrateg vid Sundsvall Energi Miljöfrågorna är viktiga för oss.

Läs mer

Ett hållbart alternativ. JÄMTLANDS VÄRME AB Jìemhten baahkedimmie

Ett hållbart alternativ. JÄMTLANDS VÄRME AB Jìemhten baahkedimmie Ett hållbart alternativ JÄMTLANDS VÄRME AB Jìemhten baahkedimmie Välkommen till personliga Jämtlandsvärme Jämtlandsvärme är ett helägt kommunalt bolag som sedan 1982 värmt upp Strömsund. Vi arbetar för

Läs mer

Ny kraftvärmeanläggning i Järfälla kommun underlag för samråd myndigheter enligt Miljöbalken 6 kap. 1 Administrativa uppgifter. 2 Bakgrund BILAGA A9.

Ny kraftvärmeanläggning i Järfälla kommun underlag för samråd myndigheter enligt Miljöbalken 6 kap. 1 Administrativa uppgifter. 2 Bakgrund BILAGA A9. Ny kraftvärmeanläggning i Järfälla kommun underlag för samråd myndigheter enligt Miljöbalken 6 kap. E.ON Värme Sverige AB April 2007 1 Administrativa uppgifter Sökandes namn: E.ON Värme Sverige AB Anläggning:

Läs mer

Värm ditt hus effektivt, bekvämt och bekymmersfritt!

Värm ditt hus effektivt, bekvämt och bekymmersfritt! Värm ditt hus effektivt, bekvämt och bekymmersfritt! På vår webbplats goteborgenergi.se kan du läsa mer om hur fjärrvärme fungerar! Göteborg Energi AB Box 53 401 20 Göteborg Telefon 020-62 62 62 www.goteborgenergi.se

Läs mer

Fjärrvärmeåret 2010. Information och statistik från Mölndal Energi. Bild från bränslehallen i samband med invigningen av Riskulla KVV i mars 2010.

Fjärrvärmeåret 2010. Information och statistik från Mölndal Energi. Bild från bränslehallen i samband med invigningen av Riskulla KVV i mars 2010. Fjärrvärmeåret 2010 Information och statistik från Mölndal Energi Bild från bränslehallen i samband med invigningen av Riskulla KVV i mars 2010. ~ 1 ~ Mölndal Energi erbjuder el och fjärrvärme Mölndal

Läs mer

Fjärrvärme från Feab. bekväm och miljövänlig uppvärmning

Fjärrvärme från Feab. bekväm och miljövänlig uppvärmning Fjärrvärme från Feab bekväm och miljövänlig uppvärmning En trygg, bekväm och miljövänlig värmekälla När du väljer fjärrvärme som värmekälla gör du ett val för bekvämlighet, trygghet och för miljön. Det

Läs mer

Fjärrvärme och Fjärrkyla

Fjärrvärme och Fjärrkyla Fjärrvärme och Fjärrkyla hej jag heter Linus Nilsson och jag går första året på el och energiprogrammet på Kaplanskolan. I den har boken kommer jag förklara hur fjärrvärme och fjärrkyla fungerar. Innehålsförteckning:

Läs mer

Energikällor Underlag till debatt

Energikällor Underlag till debatt Energikällor Underlag till debatt Vindkraft Vindkraft är den förnybara energikälla som ökar mest i världen. År 2014 producerade vindkraften i Sverige 11,5 TWh el vilket är cirka 8 procent av vår elanvändning.

Läs mer

2-1: Energiproduktion och energidistribution Inledning

2-1: Energiproduktion och energidistribution Inledning 2-1: Energiproduktion och energidistribution Inledning Energi och energiproduktion är av mycket stor betydelse för välfärden i ett högteknologiskt land som Sverige. Utan tillgång på energi får vi problem

Läs mer

Miljöredovisning 2016 tillsammans för en hållbar framtid

Miljöredovisning 2016 tillsammans för en hållbar framtid Miljöredovisning 2016 tillsammans för en hållbar framtid Miljöfrågorna är viktiga för oss. För Sundsvall Energi står miljöfrågorna i fokus. Det är en del av vår vardag och vi jobbar aktivt för att ständigt

Läs mer

Handledning för pedagoger. Fem program om energi och hållbar utveckling á 10 minuter för skolår 4 6.

Handledning för pedagoger. Fem program om energi och hållbar utveckling á 10 minuter för skolår 4 6. Handledning för pedagoger Fem program om energi och hållbar utveckling á 10 minuter för skolår 4 6. Jorden mår ju pyton! Det konstaterar den tecknade programledaren Alice i inledningen till UR:s serie.

Läs mer

Vecka 49. Förklara vad energi är. Några olika energiformer. Hur energi kan omvandlas. Veta vad energiprincipen innebär

Vecka 49. Förklara vad energi är. Några olika energiformer. Hur energi kan omvandlas. Veta vad energiprincipen innebär Vecka 49 Denna veckan ska vi arbeta med olika begrepp inom avsnittet energi. Var med på genomgång och läs s. 253-272 i fysikboken. Se till att du kan följande till nästa vecka. Du kan göra Minns du? och

Läs mer

Med blicken riktad mot framtiden bolagiserar Landskrona från och med den 1 januari 2011 de kommunala verksamheterna elnät, fjärr-

Med blicken riktad mot framtiden bolagiserar Landskrona från och med den 1 januari 2011 de kommunala verksamheterna elnät, fjärr- Med blicken riktad mot framtiden bolagiserar Landskrona från och med den 1 januari 2011 de kommunala verksamheterna elnät, fjärrvärme och stadsnät i ett gemensamt bolag Landskrona Energi AB. Detta är Landskronabornas

Läs mer

Fjärrvärme och fjärrkyla

Fjärrvärme och fjärrkyla Fjärrvärme och fjärrkyla Hej jag heter Simon Fjellström och jag går i årskurs 1 på el och energi i klassen EE1b på kaplanskolan i Skellefteå. I den här boken så kommer ni att hitta fakta om fjärrvärme

Läs mer

Grupp : Arvid och gänget. Av: Hedda, Dante, Julia G, William L och Arvid

Grupp : Arvid och gänget. Av: Hedda, Dante, Julia G, William L och Arvid Grupp : Arvid och gänget Av: Hedda, Dante, Julia G, William L och Arvid Växthuseffekten Atmosfären Växthuseffekten kallas den uppvärmning som sker vid jordens yta och som beror på atmosfären. Atmosfären

Läs mer

Min bok om hållbar utveckling

Min bok om hållbar utveckling Min bok om hållbar utveckling När jag såg filmen tänkte jag på hur dåligt vi tar hand om vår jord och att vi måste göra något åt det. Energi är ström,bensin och vad vi släpper ut och det är viktigt att

Läs mer

FJÄRRVÄRME EFFEKTIVT BEKVÄMT MILJÖKLOKT

FJÄRRVÄRME EFFEKTIVT BEKVÄMT MILJÖKLOKT FJÄRRVÄRME EFFEKTIVT BEKVÄMT MILJÖKLOKT VAD ÄR FJÄRRVÄRME? Ett av de smartaste sätten att få en behaglig inomhustemperatur tycker vi. Idén med fjärrvärme är enkel: man delar på en värmekälla istället för

Läs mer

Fjärrvärme. Enkel, bekväm och miljöklok uppvärmning. FV-broschyr 2011_ALE&GE_svartplåtbyte.indd 1 2011-05-02 16.06

Fjärrvärme. Enkel, bekväm och miljöklok uppvärmning. FV-broschyr 2011_ALE&GE_svartplåtbyte.indd 1 2011-05-02 16.06 Fjärrvärme Enkel, bekväm och miljöklok uppvärmning FV-broschyr 211_ALE&GE_svartplåtbyte.indd 1 211-5-2 16.6 Nu kan du sänka dina energikostnader! Det finns en rad olika faktorer som påverkar den totala

Läs mer

Min bok om hållbar utveckling

Min bok om hållbar utveckling Min bok om hållbar utveckling av: Emilia Nordstrand från Jäderforsskola Energianvändning När jag såg filmen så tänkte jag på hur mycket energi vi egentligen använder. Energi är det som gör att te.x. lamporna

Läs mer

Fjärrvärme #Enkelt #Hållbart #Pålitligt

Fjärrvärme #Enkelt #Hållbart #Pålitligt Fjärrvärme #Enkelt #Hållbart #Pålitligt Vad är fjärrvärme? Fjärrvärme går som ett blodomlopp under stadens gator och förser hem, företag och lokaler med energi i form av hetvatten. Fjärrvärmen distribueras

Läs mer

Ett annorlunda uppdrag

Ett annorlunda uppdrag Vi har energi över. Ett annorlunda uppdrag Våra ägare är märkligt ointresserade av stora vinster. Erhard Borgren, init iativtagare till Öster sunds Elektriska Belysnin gsaktiebolag 1889. Jämtkraft är ett

Läs mer

Hållbar utveckling Vad betyder detta?

Hållbar utveckling Vad betyder detta? Hållbar utveckling Vad betyder detta? FN definition en ytveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generations möjlighet att tillfredsställa sina behov Mål Kunna olika typer

Läs mer

Fjärrvärme Enkelt och pålitligt i din vardag

Fjärrvärme Enkelt och pålitligt i din vardag Fjärrvärme Enkelt och pålitligt i din vardag Vad är fjärrvärme? Fjärrvärme är en effektiv och hållbar energilösning som ger dig en enkel och pålitlig vardag. Det är den vanligaste uppvärmningsformen i

Läs mer

Kontakten. nytt kraftvärmeverk. spara el på rätt sätt. Euroheat & Power. Miljövänlig el och fjärrvärme. Matnyttiga tips som sänker din förbrukning

Kontakten. nytt kraftvärmeverk. spara el på rätt sätt. Euroheat & Power. Miljövänlig el och fjärrvärme. Matnyttiga tips som sänker din förbrukning Kontakten #2, 09 mölndal energi ditt lokala energiföretag spara el på rätt sätt Matnyttiga tips som sänker din förbrukning nytt kraftvärmeverk Miljövänlig el och fjärrvärme Euroheat & Power Kämpar för

Läs mer

myter om energi och flyttbara lokaler

myter om energi och flyttbara lokaler 5 myter om energi och flyttbara lokaler myt nr: 1 Fakta: Värmebehovet är detsamma oavsett vilket uppvärmningssätt man väljer. Det går åt lika mycket energi att värma upp en lokal vare sig det sker med

Läs mer

Fjärrvärme från Norrenergi. Trygg, bekväm och prisvärd märkt med Bra Miljöval.

Fjärrvärme från Norrenergi. Trygg, bekväm och prisvärd märkt med Bra Miljöval. Fjärrvärme från Norrenergi Trygg, bekväm och prisvärd märkt med Bra Miljöval. Fjärrvärme bygger på en enkel men genial idé. Istället för att varje hus skaffar en egen värmekälla, samlas vi kring en gemensam

Läs mer

Vindkraft. Varför? Finns det behov? Finns det ekonomi i vindkraft? Samverkan ett recept till framgång!

Vindkraft. Varför? Finns det behov? Finns det ekonomi i vindkraft? Samverkan ett recept till framgång! Vindkraft Varför? Finns det behov? Finns det ekonomi i vindkraft? Samverkan ett recept till framgång! Klimatförändring är ett faktum V i t ä n k e r p å m o r g o n d a g e n s e n e r g i b e h o v -

Läs mer

Earth Hour krysset! Bilden: Natt över jorden - massor av lampor som är påslagna, är det en bra idé och ser det ut att vara lika mycket ljus överallt?

Earth Hour krysset! Bilden: Natt över jorden - massor av lampor som är påslagna, är det en bra idé och ser det ut att vara lika mycket ljus överallt? Earth Hour krysset! Energi är det i den mat vi äter, värmen i ett hus, bensinen som driver bilen framåt och elen vi måste ha för att våra mobiltelefoner och lampor ska fungera. Energi som vi kan använda

Läs mer

Bygg och bo energismart i Linköping

Bygg och bo energismart i Linköping Bygg och bo energismart i Linköping Snart kommer du att flytta in i ett nybyggt hus i Linköping. Gratulerar! Att få planera och bygga sitt drömhus hör till höjdpunkterna i livet. Det är samtidigt ett stort

Läs mer

FJÄRRVÄRME FRÅGOR OCH SVAR OM DIN. Vill du veta mer?

FJÄRRVÄRME FRÅGOR OCH SVAR OM DIN. Vill du veta mer? Vill du veta mer? Om du har frågor och funderingar är du alltid välkommen att titta in på goteborgenergi.se eller kontakta vår kundservice på 020-62 62 62. Välkommen! FRÅGOR OCH SVAR OM DIN FJÄRRVÄRME

Läs mer

MIN ENERGI HÖSTEN Värm upp hösten. Nyheter och erbjudanden till dig som är kund hos Vattenfall. Har du rätt uppvärmning?

MIN ENERGI HÖSTEN Värm upp hösten. Nyheter och erbjudanden till dig som är kund hos Vattenfall. Har du rätt uppvärmning? MIN ENERGI Nyheter och erbjudanden till dig som är kund hos Vattenfall Värm upp hösten HÖSTEN 2017 Har du rätt uppvärmning? Experten tipsar Framtidens energi på Vattenfall Hackaton 6 tips så blir du energismart

Läs mer

Vattenfall Värme Uppsala

Vattenfall Värme Uppsala Vattenfall Värme Uppsala - dagsläget Johan Siilakka, chef anläggningsutveckling - utveckling Anna Karlsson, miljöspecialist - varför biobränslen? - tidplaner och delaktighet 2013-03-02 Foto: Hans Karlsson

Läs mer

El kan köpas på många sätt. Ett av dem är bäst för företaget.

El kan köpas på många sätt. Ett av dem är bäst för företaget. www.eon.se 020 22 99 00 Ny energi Inom E.ON tar vi hand om 35 miljoner kunder, vilket gör oss till Europas största privatägda energiföretag. I Sverige levererar vi el, gas och värme och tack vare vår långa

Läs mer

Stadens utveckling och Grön IT

Stadens utveckling och Grön IT Vi lever, arbetar, reser, transporterar saker, handlar och kommunicerar. För utvecklingen av den hållbara staden fyller smarta IT-lösningar en viktig funktion. Stadens utveckling och Grön IT Malmö en Green

Läs mer

Uppgift: 1 På spaning i hemmet.

Uppgift: 1 På spaning i hemmet. Julias Energibok Uppgift: 1 På spaning i hemmet. Min familj tänker redan ganska miljösmart, men det finns såklart saker vi kan förbättra. Vi har redan bytt ut alla vitvaror till mer energisnåla vitvaror.

Läs mer

Solelserbjudande från Södra. Egen solel

Solelserbjudande från Södra. Egen solel Solelserbjudande från Södra Egen solel Så här tillverkas solel Solelserbjudande från Södra För att producera din egen el från solens energi behöver du ett tak eller en markyta utan skuggor. Se över hur

Läs mer

Biobränsle. Biogas. Biomassa. Effekt. Elektricitet

Biobränsle. Biogas. Biomassa. Effekt. Elektricitet Biobränsle Bränslen som har organiskt ursprung och kommer från de växter som finns på vår jord just nu. Exempelvis ved, rapsolja, biogas, men även från organiskt avfall. Biogas Gas, huvudsakligen metan,

Läs mer

FÖR EN VÄNLIGARE OCH VARMARE VARDAG

FÖR EN VÄNLIGARE OCH VARMARE VARDAG FÖR EN VÄNLIGARE OCH VARMARE VARDAG Kallt vatten Varmt vatten FJÄRRVÄRME GEMENSAM ENERGI TANKEN MED FJÄRRVÄRME ÄR ENKEL: VI DELAR PÅ EN VÄRMEKÄLLA I STÄLLET FÖR ATT ALLA SKA HA SIN EGEN. Värmeverken i

Läs mer

Biobränsle. Biogas. Effekt. Elektricitet. Energi

Biobränsle. Biogas. Effekt. Elektricitet. Energi Biobränsle X är bränslen som har organiskt ursprung, biomassa, och kommer från de växter som lever på vår jord just nu. Exempel på X är ved, rapsolja, biogas och vissa typer av avfall. Biogas Gas som består

Läs mer

Biobränsle. Effekt. Elektricitet. Energi. Energianvändning

Biobränsle. Effekt. Elektricitet. Energi. Energianvändning Biobränsle X är bränslen som har organiskt ursprung, biomassa, och kommer från de växter som lever på vår jord just nu. Exempel på X är ved, rapsolja, biogas och vissa typer av avfall. Effekt Beskriver

Läs mer

Stadens utveckling och Grön IT

Stadens utveckling och Grön IT Vi lever, arbetar, reser, transporterar saker, handlar och kommunicerar. För utvecklingen av den hållbara staden fyller smarta IT-lösningar en viktig funktion. Stadens utveckling och Grön IT Malmö en Green

Läs mer

(Framsida Adlibris, redigerad i paint)

(Framsida Adlibris, redigerad i paint) (Framsida Adlibris, redigerad i paint) Innehållsförteckning Bokens innehåll Sida 1 Historik Sida 2-3 Idén med fjärrvärme Sida 4-5 Idén med Fjärrkyla Sida 6-7 Utvinning av fjärrvärme/kyla Sida 8-9 Energiomvandlingar

Läs mer

En utveckling av samhället som tillgodoser dagens behov, utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina.

En utveckling av samhället som tillgodoser dagens behov, utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina. Hållbar utveckling En utveckling av samhället som tillgodoser dagens behov, utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina. Hållbar utveckling-bakgrund Varför pratar vi idag mer

Läs mer

VB Energi i samarbete för ett hållbart samhälle!

VB Energi i samarbete för ett hållbart samhälle! t VB Energi i samarbete för ett hållbart samhälle! VB Energi stödjer Ludvika/Fagersta i omställningen till en hållbar energianvändning Miljoner kronor VB Energigruppen - Investeringar 180,0 160,0 140,0

Läs mer

Varifrån kommer elen?

Varifrån kommer elen? Varifrån kommer elen? Information om ursprungsmärkning och miljöpåverkan. Dina val påverkar vår produktion och miljön. Från och med 1 juli 2013 är det ett lagkrav att alla elhandelsbolag ska informera

Läs mer

El kan köpas på många sätt. Ett av dem är bäst för dig.

El kan köpas på många sätt. Ett av dem är bäst för dig. www.eon.se 020 22 24 24 Ny energi Inom E.ON tar vi hand om 35 miljoner kunder, vilket gör oss till Europas största privatägda energiföretag. I Sverige levererar vi el, gas och värme och tack vare vår långa

Läs mer

Fysik: Energikällor och kraftverk

Fysik: Energikällor och kraftverk Fysik: Energikällor och kraftverk Under en tid framöver kommer vi att arbeta med fysik och då området Energi. Jag kommer inleda med en presentation och sedan kommer ni att få arbeta i grupper med olika

Läs mer

BERGVÄRME FÖR EN BÄTTRE EKONOMI BRF STAREN 1

BERGVÄRME FÖR EN BÄTTRE EKONOMI BRF STAREN 1 BERGVÄRME FÖR EN BÄTTRE EKONOMI BRF STAREN 1 INFORMATION OM MÖJLIGHETEN ATT BYTA FRÅN FJÄRRVÄRME TILL BERGVÄRME UTSKICK TILL MEDLEMMARNA ǀ APRIL 2015 UNDERLAGET ÄR FRAMTAGET AV ENEO SOLUTIONS AB I SAMMARBETE

Läs mer

Facit. Rätt och fel på kunskapstesterna.

Facit. Rätt och fel på kunskapstesterna. Facit. Rätt och fel på kunskapstesterna. Kunskapstest: Energikällorna. Rätt svar står skrivet i orange. 1. Alla använder ordet energi, men inom naturvetenskapen används en definition, dvs. en tydlig förklaring.

Läs mer

Vattenkraft. Av: Mireia och Ida

Vattenkraft. Av: Mireia och Ida Vattenkraft Av: Mireia och Ida Hur fångar man in energi från vattenkraft?vad är ursprungskällan till vattenkraft? Hur bildas energin? Vattenkraft är energi som man utvinner ur strömmande vatten. Här utnyttjar

Läs mer

Vad handlar miljö om? Miljökunskap

Vad handlar miljö om? Miljökunskap Vad handlar miljö om? Ekosystemtjänster Överkonsumtion Källsortering Miljöförstöring Miljöbil Miljökunskap Jorden Utfiskning Naturreservat Våra matvanor Ekologiska fotavtryck Miljöpåverkan Avfall Trängselavgift

Läs mer

1 (5) HDA 2013-10-18. Taxor och avgifter

1 (5) HDA 2013-10-18. Taxor och avgifter 1 (5) Handläggare Datum HDA 2013-10-18 Taxor och avgifter En stor del av bostadsföretagens driftkostnader är taxor och avgifter för uppvärmning, el, avfall och vatten och avlopp. I Nils Holgersson undersökningen

Läs mer

Det här är elcertifikatsystemet

Det här är elcertifikatsystemet MEDDELANDE 1 (7) Datum 2003-04-23 Dnr Det här är elcertifikatsystemet Den 1 maj år 2003 införs elcertifikatsystemet som ska ge en ökad elproduktion från sol, vind, vattenkraft och biobränslen. Systemet

Läs mer

Vill du bli ett energigeni? Lärarhandledning

Vill du bli ett energigeni? Lärarhandledning Vill du bli ett energigeni? Lärarhandledning Utbildningsmaterialet Vill du bli ett energigeni är tänkt som ett kompletterande material i samhällskunskaps- och fysikundervisning i årskurserna 4 9, för inspiration,

Läs mer

det är så mycket man kan göra med el.

det är så mycket man kan göra med el. det är så mycket man kan göra med el. Förr värmde man sig vid öppen eld. Sen med kaminer och kakelugnar. Och man slutade jobba när det blev mörkt. Förr i världen levde folk nära naturen på ett helt annat

Läs mer

Luleå Energi är ett genuint Luleåföretag. En viktig drivkraft för privatpersoner, företag och samhälle.

Luleå Energi är ett genuint Luleåföretag. En viktig drivkraft för privatpersoner, företag och samhälle. 1 Luleå Energi är ett genuint Luleåföretag. En viktig drivkraft för privatpersoner, företag och samhälle. 2 Vi säljer energi. Men det våra kunder köper är något helt annat. 3 Luleåborna köper ljus och

Läs mer

minska din förbrukning

minska din förbrukning #1, 09 MÖLNDAL ENERGI DITT LOKALA ENERGIFÖRETAG minska din förbrukning med energideklaration Mer fjärrvärme Professor kräver utbyggnad lågkonjunkturen sänker elpriset 1 Sverige når klimatmål med fjärrvärme

Läs mer

7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015

7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015 7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015 Energiplanen beskriver vad vi ska göra och den ska verka för ett hållbart samhälle. Viktiga områden är tillförsel och användning av energi i bostäder

Läs mer

Energismarta tips. Tänkvärt! Bra för både miljön och plånboken. Tillsammans kan vi spara energi och sänka kostnaderna i bostadsrättsföreningen!

Energismarta tips. Tänkvärt! Bra för både miljön och plånboken. Tillsammans kan vi spara energi och sänka kostnaderna i bostadsrättsföreningen! Tänkvärt! Tillsammans kan vi spara energi och sänka kostnaderna i bostadsrättsföreningen! Energismarta tips Bra för både miljön och plånboken Smarta energitips som både sparar pengar och är bra för miljön.

Läs mer

Va!enkra" Av: Mireia och Ida

Va!enkra Av: Mireia och Ida Va!enkra" Av: Mireia och Ida Hur fångar man in energi från vattenkraft?vad är ursprungskällan till vattenkraft? Hur bildas energin? Vattenkraft är energi som man utvinner ur strömmande vatten. Här utnyttjar

Läs mer

VÅR VÄRLD VÅRT ANSVAR

VÅR VÄRLD VÅRT ANSVAR VÅR VÄRLD VÅRT ANSVAR Hållbar utveckling i praktiken Hållbar utveckling handlar om hur dagens samhälle bör utvecklas för att inte äventyra framtiden på jorden. Det handlar om miljö, om hur jordens resurser

Läs mer

Växthuseffekten ger extremt väder i Göteborg Dina val gör skillnad

Växthuseffekten ger extremt väder i Göteborg Dina val gör skillnad Växthuseffekten ger extremt väder i Göteborg Dina val gör skillnad www.nyavagvanor.se Växthuseffekten ger extremt väder i Göteborg Om du ännu inte har börjat fundera på växthuseffekten kan det vara dags

Läs mer

BILD. Välj fjärrvärme! - Bra för dig och miljön

BILD. Välj fjärrvärme! - Bra för dig och miljön BILD Välj fjärrvärme! - Bra för dig och miljön En värdefull investering Det råder inte längre något tvivel om att ditt val av uppvärmning påverkar klimatet. Våra hem behöver värme under en stor del av

Läs mer

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat.

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Våra råvaror måste användas igen. Den globala uppvärmningen är vår tids ödesfråga och vi måste alla bidra på det sätt vi kan. Hur vi på jorden använder och

Läs mer

Välkommen till Vattenfall Värme Uppsala. Välkommen till Värme Uppsala

Välkommen till Vattenfall Värme Uppsala. Välkommen till Värme Uppsala Välkommen till Vattenfall Värme Uppsala Välkommen till Värme Uppsala Agenda: - Några ord om vår verksamhet - Ekonomi och prisutveckling - Vårt arbete mot ett uthålligare Uppsala Adrian Berg von Linde Några

Läs mer

Kraftvärmeverket För en bättre miljö

Kraftvärmeverket För en bättre miljö Kraftvärmeverket För en bättre miljö EFFEKTIV OCH MILJÖVÄNLIG ENERGIPRODUKTION Eskilstuna använder stora mängder el för att fungera. Under många år har vi i avsaknad av egen produktion köpt vår elenergi

Läs mer

Energihushållning. s 83-92 i handboken

Energihushållning. s 83-92 i handboken Energihushållning s 83-92 i handboken 13 mars 2013 Innehåll Vad är energi? Energikällor Miljöpåverkan Grön el Energieffektivisering Energitips Hur ser det ut i er verksamhet? Vad behövs energi till? bostäder

Läs mer

Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi.

Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi. Pub nr 2008:44 Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi. Vi hushållar med energin och använder den effektivt.

Läs mer

#1, 07. Riskulla: Ett rakt igenom miljövänligt kraftvärmeverk. En garant för ett reko pris. Framtidens värme är här. Lena Sommestad tror på fjärrvärme

#1, 07. Riskulla: Ett rakt igenom miljövänligt kraftvärmeverk. En garant för ett reko pris. Framtidens värme är här. Lena Sommestad tror på fjärrvärme #1, 07 MÖLNDAL ENERGI DIT T LOKALA ENERGIFÖRETAG Riskulla: Ett rakt igenom miljövänligt kraftvärmeverk reko: En garant för ett reko pris Framtidens värme är här Lena Sommestad tror på fjärrvärme »Framtiden

Läs mer

UR-val svenska som andraspråk

UR-val svenska som andraspråk AV-nr 101196tv 3 4 UR-val svenska som andraspråk Klimatet och växthuseffekten och Klimatet vad kan vi göra? Handledning till två program om klimat och växthuseffekten av Meta Lindberg Attlerud Förberedelse

Läs mer

1.1 STARTSIDA. Kenneth Mårtensson

1.1 STARTSIDA. Kenneth Mårtensson 1.1 STARTSIDA Kenneth Mårtensson ÄGARSTRUKTUR SHE-KONCERNEN Sala kommun 87,5% Heby kommun 12,5% Sala-Heby Energi AB 100% 100% Sala-Heby Energi Elnät AB HESAB SHEs AFFÄRSIDÉ Att vara en långsiktig modern

Läs mer

Frågor och svar om el

Frågor och svar om el Frågor och svar om el Fråga: Varför ser fakturan annorlunda ut nu? Istället för en räkning från Söderhamn NÄRA så har jag fått två? Du som har Källmärkt el från Söderhamn NÄRA elhandel undrar kanske varför

Läs mer

söndag den 11 maj 2014 Vindkraftverk

söndag den 11 maj 2014 Vindkraftverk Vindkraftverk Vad är ursprungskällan? Hur fångar man in energi från vindkraftverk? Ett vindkraftverk består utav ett högt torn, högst upp på tornet sitter en vindturbin. På den vindturbinen sitter det

Läs mer

Naturskyddsföreningen 2014-04-24

Naturskyddsföreningen 2014-04-24 Naturskyddsföreningen 2014-04-24 Agenda Profu - Överblick avfall och energi Bristaverket - Teknik och miljö Ragnsells - Restprodukter Vår idé om ett energisystem baserat på återvinning och förnybart Diskussion

Läs mer

Biobränsle. Biogas. Cirkulär ekonomi. Corporate Social Responsibility (CSR) Cradle to cradle (C2C)

Biobränsle. Biogas. Cirkulär ekonomi. Corporate Social Responsibility (CSR) Cradle to cradle (C2C) Biobränsle X är bränslen som har organiskt ursprung, biomassa, och kommer från de växter som lever på vår jord just nu. Exempel på X är ved, rapsolja, biogas och vissa typer av avfall. Biogas Gas som består

Läs mer

Vattenkraft, vågkraft och tidvattenkraft

Vattenkraft, vågkraft och tidvattenkraft Grupp 1 Vattenkraft, vågkraft och tidvattenkraft Vid vattenkraftverken har man byggt jättelika vattenmagasin. Varför? Grupp 2 Kärnkraft (fusion och fission) Fusionsprocessen pågår ständigt på solen och

Läs mer

Resultat från kontroll av Bra Miljöval Elenergi

Resultat från kontroll av Bra Miljöval Elenergi Resultat från kontroll av Bra Miljöval Elenergi Verksamhetsåret 2015 Naturskyddsföreningen är Sveriges största miljöorganisation. Bra Miljöval är Naturskyddsföreningens eget miljömärke och ett av föreningens

Läs mer

SOLENERGI. Solvärme, solel, solkraft

SOLENERGI. Solvärme, solel, solkraft SOLENERGI Solvärme, solel, solkraft Innehållsförteckning Historik/användning s. 2 Miljöpåverkan s. 6 Solvärme s. 7 Solel s. 10 Solkraft s. 16 Fördelar s. 18 Nackdelar s. 19 Framtid s. 20 Källförteckning

Läs mer

Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram

Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram Stockholms stad behöver hjälp De senaste 20 åren har Stockholms luft och vatten blivit mycket renare. Ändå är miljöfrågorna viktigare än någonsin. Alla

Läs mer

OBS!! För att kunna få chans på priset måste du ha skapat ditt konto, fyllt i dina referenser och gjort inläsningar av mätardata för hela februari.

OBS!! För att kunna få chans på priset måste du ha skapat ditt konto, fyllt i dina referenser och gjort inläsningar av mätardata för hela februari. På www.toptensverige.se och energimyndigheten hittar du bra produkter. * värsta = används många timmar (h) per dag och använder mycket energi (kwh) OBS!! För att kunna få chans på priset måste du ha skapat

Läs mer

Är Bra Miljöval-märkt el och statliga elcertifikaten samma sak?

Är Bra Miljöval-märkt el och statliga elcertifikaten samma sak? Är Bra Miljöval-märkt el och statliga elcertifikaten samma sak? Johan Kling, Svenska Naturskyddsföreningen, 2003-06-02 All elproduktion har negativ påverkan på miljön oavsett om den kommer från kärnkraftverk,

Läs mer

Fjärrkyla från Norrenergi. Trygg, bekväm och prisvärd märkt med Bra Miljöval

Fjärrkyla från Norrenergi. Trygg, bekväm och prisvärd märkt med Bra Miljöval Fjärrkyla från Norrenergi Trygg, bekväm och prisvärd märkt med Bra Miljöval Fjärrkyla är behagligt för människor, maskiner När välisolerade fastigheter fylls av människor, värmealstrande datorer och annan

Läs mer

Energismarta tips. Bra för både miljön och plånboken

Energismarta tips. Bra för både miljön och plånboken Energismarta tips Bra för både miljön och plånboken Smarta energitips som både sparar pengar och är bra för miljön. Vet du att du gör en insats för miljön, bara genom att leva ditt vanliga vardagsliv?

Läs mer

Mer än bara värme. Energieffektiv fjärrvärme för ett hållbart Göteborg

Mer än bara värme. Energieffektiv fjärrvärme för ett hållbart Göteborg 1 Mer än bara värme Energieffektiv fjärrvärme för ett hållbart Göteborg 2 Tillsammans kan vi bidra till en hållbar stad. Och sänka dina energikostnader. I 150 år har vi jobbat nära dig. För du vet väl

Läs mer

Säbytown. Skala:1:500

Säbytown. Skala:1:500 Säbytown Skala:1:500 I vår stad använder vi oss bara av förnybar energi från sol, vind och vatten. Vi ska utnyttja denna energi effektivare genom att bygga ut nätverket. Med ett nytt slags elnät blir det

Läs mer

The Sustainable City. 100 procent lokalt förnybar energi i Västra Hamnen

The Sustainable City. 100 procent lokalt förnybar energi i Västra Hamnen The Sustainable City 100 procent lokalt förnybar energi i Västra Hamnen E.ON möter de växande städernas miljöproblem med klimatsmarta och långsiktiga infrastrukturlösningar. Vi bygger morgondagens energisystem

Läs mer

C apensis Förlag AB. 4. Energi. Naturkunskap 1b. Energi. 1. Ett hållbart samhälle 2. Planeten Jorden 3. Ekosystem

C apensis Förlag AB. 4. Energi. Naturkunskap 1b. Energi. 1. Ett hållbart samhälle 2. Planeten Jorden 3. Ekosystem Senast uppdaterad 2012-12-09 41 Naturkunskap 1b Lärarhandledning gällande sidorna 6-27 Inledning: (länk) Energi C apensis Förlag AB Läromedlet har sju kapitel: 1. Ett hållbart samhälle 2. Planeten Jorden

Läs mer

Bioenergi. En hållbar kraftkälla.

Bioenergi. En hållbar kraftkälla. Bioenergi. En hållbar kraftkälla. Energins naturliga kretslopp Inom Skellefteå Kraft finns det en stark övertygelse om att bioenergi kommer att spela en viktig roll i den svenska energiproduktionen i framtiden.

Läs mer

Kunskaper i teknik för skolår 7. El i vardagen.

Kunskaper i teknik för skolår 7. El i vardagen. Olaus Petriskolan Örebro BOD/JÖN Kunskaper i teknik för skolår 7. El i vardagen. Vattenkraftverk och kärnkraftverk producerar huvuddelen av den el vi använder. Kraftverk som eldas med biobränsle (ved och

Läs mer

Seminarium om elsystemet

Seminarium om elsystemet 2014-06-04 1 (5) Seminarium om elsystemet Under seminariet om elsystemet ställdes följande frågor till grupperna: Vad krävs för att uppnå långsiktig hållbarhet (ekonomisk, ekologisk och social) i det svenska

Läs mer

Motion (2013:31) om nytt kommunalt energibolag för förnybar energi

Motion (2013:31) om nytt kommunalt energibolag för förnybar energi Remissvar Dnr 2013/3.2.2/92 Sid. 1 (6) 2013-06-10 Handläggare: Andreas Jaeger, 08-508 29 269 Till Finansroteln Motion (2013:31) om nytt kommunalt energibolag för förnybar energi Svar på remiss från Finansroteln

Läs mer

1. Förklara på vilket sätt energin från solen är nödvändig för alla levande djur och växter.

1. Förklara på vilket sätt energin från solen är nödvändig för alla levande djur och växter. FACIT Instuderingsfrågor 1 Energi sid. 144-149 1. Förklara på vilket sätt energin från solen är nödvändig för alla levande djur och växter. Utan solen skulle det bli flera hundra minusgrader kallt på jorden

Läs mer

Energibok kraftvärmeverk. Gjord av Elias Andersson

Energibok kraftvärmeverk. Gjord av Elias Andersson Energibok kraftvärmeverk Gjord av Elias Andersson Innehållsförteckning S 2-3 Historia om kraftvärmeverk S 4-5 hur utvinner man energi S 6-7 hur miljövänligt är det S 8-9 användning S 10-11 framtid för

Läs mer