nr ENERGI I KÖKET INTENSIVT ARBETE FÖR TRYGGA LJUSMILJÖER LADDA DIN ELBIL HOS OSS! ALINGSÅS ENERGIS FÖRSTA LADDSTOLPE ÄR PÅ PLATS

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "nr 3 2012 ENERGI I KÖKET INTENSIVT ARBETE FÖR TRYGGA LJUSMILJÖER LADDA DIN ELBIL HOS OSS! ALINGSÅS ENERGIS FÖRSTA LADDSTOLPE ÄR PÅ PLATS"

Transkript

1 nr ENERGI I KÖKET LADDA DIN ELBIL HOS OSS! ALINGSÅS ENERGIS FÖRSTA LADDSTOLPE ÄR PÅ PLATS INTENSIVT ARBETE FÖR TRYGGA LJUSMILJÖER

2 ENERGIFLÖDET är en tidning från Alingsås Energi som ges ut fyra gånger per år. POSTADRESS Alingsås Energi Alingsås TELEFON VÄXEL FAX TELEFON MARKNAD TELEFONTID lunchstängt E-POST HEMSIDA ANSVARIG UTGIVARE Jan Olofzon REDAKTÖR Inga-Lena Ström, LAYOUT & PRODUKTION BonBon Reklambyrå AB SKRIBENT Sara Bergqvist TRYCK Lindgren & Söner AB FOTO Andreas Molin och Shutterstock.com ENERGIFLÖDET Vi laddar Alingsås FÖR FRAMTIDEN El ger oss en ljusare, enklare och tryggare vardag vare sig vi befinner oss hemma, på jobbet eller utomhus. För de flesta av oss är tillgång till el en självklarhet. Men hur går det egentligen till när elen kommer till ditt uttag? I det här numret av EnergiFlödet berättar vi om elens väg från de stora vattenkraftverken i norr, vidare till Alingsås och slutligen hem till dig. FLERA AV ELENS VIKTIGASTE användningsområden i hemmet finns i köket. I det här numrets Energiskola vill vi därför passa på att tipsa om hur du kan välja och använda elprodukterna där på ett smart och energieffektivt sätt. Ett exempel på hur elen också ger oss en ljusare och tryggare vardag utanför hemmet är genom bra gatubelysning. Sedan tre år tillbaka äger Alingsås Energi gatubelysningen i Alingsås. Här kan du läsa mer om de projekt som pågår för att skapa energieffektiva, trygga, trafiksäkra och trivsamma ljusmiljöer utomhus, bland annat vid Brogårdspassagen. Första etappen invigs lagom till Lights in Alingsås och innehåller flera nytänkande ljuslösningar. FÖR ÖVRIGT BLIR vårt eget huvudkontor föremål för en av ljusinstallationerna under årets Lights in Alingsås. I samband med det håller vi också öppet hus under fyra kvällar. Besök oss gärna då spännande överraskningar väntar. EN ANNAN NYHET är att vi nu satt upp en laddstolpe för elbilar utanför vårt huvudkontor. Tanken är att inom ett par år kunna erbjuda uppladdning av elbilar på flera håll i Alingsås. Vi tror att el blir ett allt viktigare energislag i framtiden, också som drivmedel för fordon. Fördelarna med el är många. Förutom att el som bygger på förnybar energi är klimatneutral är den också prisvärd. För samma pris som en Magnumglass kan du till exempel ladda din mobil en vecka, använda din laptop 25 timmar, köra fem tvättmaskiner, ha en adventsljusstake tänd i en vecka och titta på tv i 30 timmar. Välkommen till Alingsås Energi i höst. Jan Olofzon, VD

3 3 Stefan Börjesjö, projektör på Alingsås Energi Nät AB berättar hur elen kommer till ditt uttag. Så kommer ELEN till ditt uttag Varje dag använder vi el till en mängd olika apparater i hemmet. Men hur går det egentligen till när elen kommer till Alingsås och i slutändan till ditt eget uttag? En stor del av Sveriges elproduktion kommer från våra vattenkraftverk i norr, medan största delen av förbrukningen sker i söder. Det innebär att elen måste transporteras långa sträckor från norr till söder, först via ett kraftigt stamnät och sedan vidare i ett finmaskigt nät över hela landet. På vägen omvandlas spänningen i flera steg via transformatorstationer. Första omvandlingen sker direkt efter kraftverket. Då transformeras elen om så att strömmen minskar (i ampere) och spänningen (i volt) ökar. Anledningen är att energiförlusterna minskar om man höjer spänningen. Dessutom vill man undvika för hög ström som gör luftledningarna varma och får dem att hänga. Vid den här första omvandlingen får man mycket hög spänning volt. Ledningarna som sedan tar elen vidare kan liknas vid elnätets supereffektiva motorvägar. Dessa förgrenar sig i ett stamnät som sträcker sig mil genom Sverige. Därefter transformeras elen om igen, nu till volt och regionnäten tar vid eller vad som skulle kunna kallas elnätets landsvägar. Hos oss sker omvandlingen vid en transformatorstation några mil utanför Göteborg. I utkanten av centrala Alingsås finns nästa transformatorstation som omvandlar elen till volt. Därefter går elen vidare till ytterligare fyra SPÄNNING OCH STRÖM VISSTE DU ATT... Det svenska elnätet är ungefär mil. Det motsvarar 13,6 varv runt jorden mil är jordkabel och mil luftledningar. Det kan jämföras med vårt svenska vägnät som är mil om man räknar bort enskilda, privatfinansierade vägar. Källa: Svensk Energi och Trafikverket stora transformatorstationer i Alingsås. Vid dessa stationer omvandlas elen igen, nu till volt, som går vidare i ledningar ut till våra olika stadsdelar. Om vi fortsätter liknelsen med vägnätet skulle man kunna säga att vi nu är inne på lokalvägar. Ute i stadsdelarna och kvarteren finns sedan mindre stationer som skickar elen vidare direkt till husen. Spänningen har nu omvandlats till 400 volt, vilket också är den spänning som går ut till alla hus. Att elen i ditt uttag är 230 volt och inte 400 volt beror på att vi använder oss av ett trefassystem. I detta är spänningen mellan två faser 400 volt. Men vägguttaget är bara kopplat till en fas och en neutralledare och då blir spänningen 230 volt. Elektrisk ström är elektriskt laddade partiklar som rör på sig, till exempel elektroner. En elektrisk ström uppstår när det finns en elektrisk spänning mellan två punkter och man ansluter en ledare däremellan. Elektroner (eller annan typ av elektriskt laddade partiklar) kommer då att röra sig från den ena punkten till den andra för att jämna ut skillnaden mellan båda punkterna så att de får samma laddning. Spänning mäts i volt och förkortas V. Ström mäts i ampere och förkortas A. - en ljusare vardag. El har väldigt liten klimatpåverkan jämfört med andra energislag el som kommer från vatten, vind och sol har ingen negativ klimatpåverkan alls. Denna el kallas för förnybar energi eller grön el. All el från Alingsås Energi är grön el.

4 4 BoDagar! SEPTEMBER ÄR NI VÄLKOMNA ATT BESÖKA VÅR MONTER PÅ ÅRETS BODAGAR. TEMAT FÖR MÄSSAN ÄR FRAMTIDENS BOENDE. Sture Bergdin, nätchef. Sedan Alingsås Energi tog över gatubelysningen 2009 har mer än kvicksilverarmaturer bytts ut mot de mer miljövänliga alternativen halogen, högtrycksnatrium och LED. Varje ny lampa drar minst 50 W mindre än sina föregångare och totalt innebär det en energieffektivisering motsvarande 15 eluppvärmda villor. Några trafikarmaturer har dessutom ersatts med högeffektiva LED-lampor som har 30 gånger längre brinntid än vanliga lampor. Kommunen har gett oss i uppdrag att göra en energieffektivisering med 20 procent under en femårsperiod, vilket vi också kommer att klara, säger Sture Bergdin, nätchef för Alingsås Energi. OVANLIG ÄGARE Att ett elbolag tar över gatubelysningen från kommunen på det här viset är än så länge ganska ovanligt men kanske något vi får se mer av i framtiden. Jag tror att både vi och kommunen upplever att det blir mer rationellt när vi kan ta ett helhetsansvar för belysningen, säger Sture Bergdin. Tryggare & ljusare ALINGSÅS För tre år sedan tog Alingsås Energi över gatubelysningen från Alingsås kommun. Nu pågår ett intensivt arbete för att energieffektivisera och samtidigt skapa vackra, trygga ljusmiljöer för Alingsåsborna. Ett nytt spännande projekt på gång är Brogårdspassagen. Men det är inte bara energieffektiviseringar som står i fokus. Lika viktigt är att skapa trygga, säkra och vackra ljusmiljöer för Alingsåsborna. Bland annat diskuteras hur man ska kunna öka tryggheten vid busskurer och andra platser som upplevs mörka genom att också belysa bakgrundsmiljöerna och inte bara platsen där man står eller går. Ett projekt där man tagit fasta på detta är ljussättningen av Brogårdspassagen, som invigs lagom till Lights in Alingsås i höst. Syftet är att knyta ihop Brogården med centrum på ett naturligt sätt med hjälp av ljus och att öka tryggheten och trafiksäkerheten, skapa vackrare utomhusmiljöer och göra det lättare att hitta. ANNORLUNDA GATUBELYSNING Bland annat kommer gångstråket mellan centrum och Brogården att få nya armaturer med metallhalogen och plastskärmar i fem olika färger och gångbron över Säveån en vacker ljussättning som ger liv åt både bro och vatten. Ett annat stråk får en annorlunda ljussättning med hjälp av hängkabelbelysning som fästs mellan trästolparna. Men det slutar inte med det. Därefter kommer vi bland annat att jobba vidare med ljussättning av träddungar, fasader och föremål längs med gångstråken, säger Stefan Börjesjö, projektör på Alingsås Energi. OM PROJEKT BROGÅRDSPASSAGEN GENOMFÖRANDE: Påbörjades i juli, första etappen slutförd i september 2012 SAMARBETSPARTER: Alingsås Energi, Alingsås kommun, Alingsåshem, Fabs och Alingsås Rådhus, tillsammans med intressenterna Holmalunds IF och HSB

5 5 Nu kan du ladda ELBILEN Nu är Alingsås Energis första laddstolpe för elbilar på plats. Laddstolpen finns utanför Alingsås Energis kontor och är tillgänglig för alla det enda man behöver göra är att hämta en nyckel i kundtjänst. Under sommaren har Alingsås Energi installerat en laddstolpe som ger möjlighet för två bilar att ladda samtidigt. Med helt tomt batteri tar en laddning cirka åtta timmar. Inom ett par år kommer vi att kunna erbjuda snabbladdning på en timme. Den laddstolpe vi har valt kan enkelt byggas om för snabbladdning så fort biltillverkarna har enats om en gemensam standard, säger Mathias Ek, projektör och driftledare på Alingsås Energi. När standarden för snabbladdning är bestämd kommer fler laddstolpar att placeras ut i Alingsås. SNABBLADDNING INOM TVÅ ÅR Det är först när det finns någonstans att ladda som intresset för elbilar kan ta fart på allvar. Därför är det viktigt att vi nu börjar bygga ut infrastrukturen för detta, säger Mathias. I dagsläget använder man en vanlig stickpropp för att ladda Mathias Ek, projektör och driftledare laddar upp inför dagen. bilen. Det innebär att man också kan använda motorvärmaruttaget för uppladdningen. Men snabbladdningen kommer att kräva en annan typ av anslutning. För att systemet ska vara smidigt att använda kommer man troligtvis att kunna starta laddningen med hjälp av sms eller en app i sin smartphone, berättar Mathias. En laddstolpe kostar ungefär kronor eller kronor per laddplats. Många som har parkeringsplatser är intresserade av laddstolpar men tycker kanske att det är för dyrt eller vill inte ha hand om tekniken. Då kan vi sätta upp laddstolparna och ansvara för dem istället. Troligtvis kan det bli flera sådana samarbeten i framtiden, säger Mathias. Parallellt med satsningen på laddstolpar har Alingsås Energi också investerat i en egen elbil av märket Renault Kango ZE. Bilen, som fick utmärkelsen Årets van 2012, drivs med litiumjonbatterier och har en räckvidd på 17 mil innan den behöver laddas igen. - en ljusare vardag. El förenklar vår tillvaro, gör det möjligt att använda maskiner som sparar vår tid och ersätter hårt fysiskt arbete, ger oss ljusa och trygga miljöer, underlättar vårt arbete och förgyller vår fritid.

6 6 Lasse Högman och Peter Bergqvist ger tips och råd om vitvaror. Så sparar du pengar och energi i KÖKET De flesta moderna vitvaror idag är mycket energieffektiva men det gäller att använda dem på rätt sätt. Lasse Högman och Peter Bergqvist som äger Hemmabutiken i Alingsås tipsar om vad som kan vara bra att tänka på när man använder sina vitvaror eller köper nya. Dagens vitvaror är betydligt mer energisnåla än de var för år sedan. Tittar man på frysar, som är de elprodukter i köket som drar allra mest lönar det sig snabbt att köpa en ny om den gamla börjar bli år. Det har hänt mycket på området de senaste åren och en ny drar många gånger mindre energi, säger Lasse och Peter. Oavsett vilka vitvaror det handlar om menar båda att det verkligen lönar sig att satsa på kvalitet. En riktigt bra frys kanske kostar kronor mer men håller betydligt längre än en billigare. Fråga oss eller en annan erkänt duktig fackhandlare så kan vi hjälpa till med vad som håller i längden. Det finns många produkter idag som är väldigt bra, men en del som är väldigt dåliga också, säger Lasse. - en ljusare vardag. El är prisvärt för samma pris som en Magnumglass kan du göra allt detta: Ladda din mobil en vecka + använda din laptop 25 timmar + köra 5 tvättmaskiner + ha en adventsljusstake tänd en vecka + titta på tv i 30 timmar.

7 ENERGISKOLAN 5 LEKTION TEMA KÖKET: Frysen, kylen, spisen, ugnen och diskmaskinen 7 BÄSTA TIPSEN FÖR DE FEM VIKTIGASTE ELPRODUKTERNA I KÖKET KYLEN OCH FRYSEN LASSES OCH PETERS TIPS: Har man en äldre modell får man snabbt tillbaka investeringskostnaden när man köper nytt i form av minskad energiförbrukning. Välj standardmått om det går det blir billigare. Glöm inte att jämföra inredningar idag finns både mer traditionella varianter och moderna med praktiska fack och finesser som ismaskiner. MILJÖTIPS: Sänk temperaturen i kylen till +4 grader. Det motsvarar bara någon enstaka kwh om året i förbrukning, men ökar hållbarheten med flera dagar. Detta sparar både hushållskassan och miljön en av hushållens värsta miljöbovar är bortslängd mat. ENERGIFÖRBRUKNING PER ÅR: Frysen ca kwh (en gammal flerfaldigt många gånger mer), kylen ca kwh ENERGIMÄRKNING: A+++ till G, där A+++ är effektivast SPISEN LASSES OCH PETERS TIPS: Köp induktionshäll! Den drar ungefär procent mindre än en glaskeramikhäll. Jämfört med traditionella spisar med keramikhäll blir besparingen ännu större. Andra fördelar med induktionshällen är att man inte kan få brännskador, att matrester inte bränner fast och att den därför är lätt att hålla ren. Väljer man fasettslipad kant istället för metallist blir det ännu enklare. ENERGIFÖRBRUKNING PER TIMME: Stor platta ca 3,5 kwh, liten platta ca 2 kwh ENERGIMÄRKNING: Energimärks ej UGNEN LASSES OCH PETERS TIPS: Använd varmluftsugnen som är otroligt energibesparande! Istället för att grädda en plåt med bullar i ugnen kan man grädda fyra samtidigt. Oavsett fyllnadsnivå i varmluftsugnen är energiförbrukningen ungefär 10 procent lägre än i den vanliga ugnen. Något annat som kan vara bra att veta är att ugnens grillfunktion är en riktig energislukare. ENERGIFÖRBRUKNING PER TIMME: Vanlig ugn ca 1 kwh, varmluftsugn ca 0,9 kwh ENERGIMÄRKNING: Har den gamla typen av märkning, A-G, där A är effektivast. Talar om hur mycket el ugnen drar i förhållande till volymen. DISKMASKINEN LASSES OCH PETERS TIPS: Idag går det att få väldigt tysta diskmaskiner en nivå på db är bra. Välj hellre en spolarm i metall än i plast med plast försämras diskresultatet med åren. Titta också på inredning och korgar, som bör vara stabila och gärna täta i många diskmaskiner kan man till exempel inte ställa glas i den nedre korgen eftersom de då trillar igenom. MILJÖTIPS: Det är mer energisparande att diska i maskin än för hand (förutsatt att man skrapar bort matrester istället för att skölja bort dem med varmvatten). ENERGIFÖRBRUKNING PER ÅR: Ca kwh (beräknat på 280 diskar per år) ENERGIMÄRKNING: A+++ till G, där A+++ är effektivast - en ljusare vardag. El har tvärtemot alla föreställningar blivit billigare med åren behövde man arbeta 3 timmar för att ha råd med 1kWh el, 1940 i 10 minuter och 2012 i en halv minut.

8 8 ÅRETS LJUSSLINGA 1. Stationstunneln 2. Viadukten 3. Ljuset 4. Kvarteret Klockan 5. Plantaget 6. Lillån DETTA FÅR DU INTE MISSA UNDER LIGHTS IN ALINGSÅS: Invigningen går av stapeln 28 september klockan på Lilla Torget. Som vanligt kommer det att hållas guidade ljusvandringar varje kväll kl och den 29 sep-14 okt. Därefter klockan 18.45, och Det finns också mycket annat spännande att göra under veckorna. Här på sidan presenterar vi några av alla aktiviteter. Du hittar också mer information på: ÖPPET HUS HOS OSS PÅ ALINGSÅS ENERGI! Fyra kvällar under Lights in Alingsås välkomnar vi er till vårt öppna hus. Håll utkik på vår hemsida samt i lokalpressen för datum och tider. KONST AKTIVITETER 28 sep-14 okt: Konstutställning på Stampens Kvarn med 15 konstnärer 12 okt-1 dec: Konstutställningen Only child av Nathalia Edenmont i Alingsås Konsthall 15 sep-6 okt: Konstutställningen Tillit av Eva Wilms i Alingsås Konsthall KURSER 2 okt: Kurs i belysningsteknik för hemmet under ledning av ljusdesigner Torbjörn Eliasson. Anmälan till Ljuskansliet och på 3 okt: Kurs i belysningsteknik för trädgård under ledning av ljusdesigner Torbjörn Eliasson. Anmälan till Ljuskansliet och på 4 okt: Gör ett glaskonstverk med inbyggd LED-belysning. 7 okt: Fotoworkshop där du lär dig ta bilder från årets installationer. Anmälan till Ljuskansliet och på 29 sep-4 nov: Spökdax på Rådhusgården varje tisdag och söndag kl Boka på okt: Running Lights - löpartävling med start på Stora Torget. Alingsås IF tel: okt: Stand up med Anna-Lena Brundin samt ljusvandring till stöd för Bröstcancerfondens Rosa Bandet-kampanj. Anmälan till Ljuskansliet och på 25 okt: Shoppingkväll 27 okt: Moonwalk. Guidad tur med spännande aktiviteter längs ljusslingan. Start vid Ljuspaviljongen kl OCH MYCKET MER! MUSIK 6 okt: Solid Gospel från Göteborg uppträder i Pingstkyrkan kl 20.00

SPARA ENERGI DINA OSYNLIGA VARDAGSHJÄLTAR. Var med och gör skillnad du också. Pyssla med Energiarbetarna. 28 ENKLA TIPS Så sparar du energi i alla rum

SPARA ENERGI DINA OSYNLIGA VARDAGSHJÄLTAR. Var med och gör skillnad du också. Pyssla med Energiarbetarna. 28 ENKLA TIPS Så sparar du energi i alla rum Hela denna bilaga är en annons från SABO SPARA ENERGI Var med och gör skillnad du också Pyssla med Energiarbetarna SIDAN 10 DINA OSYNLIGA VARDAGSHJÄLTAR Det är smutsigt, varmt och slitsamt. Följ med oss

Läs mer

Kan man leva på ett ton koldioxid?

Kan man leva på ett ton koldioxid? Kan man leva på ett ton koldioxid? Vägen till en klimatsmart livsstil. Vattenfall Försäljning Två graders temperaturökning. Det är vad vår jord mäktar med på lång sikt. Men jordens temperatur stiger snabbare

Läs mer

Varma bad i poolerna. »Satsa på energi, här kan du få jobb!« Varför inte satsa på en elcykel i sommar?

Varma bad i poolerna. »Satsa på energi, här kan du få jobb!« Varför inte satsa på en elcykel i sommar? ELPRYLAR Kylskåpet är vår mest populära elpryl i hemmet, enligt en undersökning. sidan 14 klimatsmart»satsa på energi, här kan du få jobb!«så grillar du på ett klimartsmart sätt. Plus andra smarta tips

Läs mer

det är så mycket man kan göra med el.

det är så mycket man kan göra med el. det är så mycket man kan göra med el. Förr värmde man sig vid öppen eld. Sen med kaminer och kakelugnar. Och man slutade jobba när det blev mörkt. Förr i världen levde folk nära naturen på ett helt annat

Läs mer

Nyhet! Lägenhetsfond med valfrihet sid 2 Nyhet! Botid blir kötid sid 4 Nyhet! Ny hemsida sid 8 Ljuset kommer snart sid 7 Vi bjuder på cirkus!

Nyhet! Lägenhetsfond med valfrihet sid 2 Nyhet! Botid blir kötid sid 4 Nyhet! Ny hemsida sid 8 Ljuset kommer snart sid 7 Vi bjuder på cirkus! Augusti 2012 Nyhet! Lägenhetsfond med valfrihet sid 2 Nyhet! Botid blir kötid sid 4 Nyhet! Ny hemsida sid 8 Ljuset kommer snart sid 7 Vi bjuder på cirkus! sid 6 Inledning Nu inför Alingsåshem Om man äger

Läs mer

Vi är alla en del av någon annans värld

Vi är alla en del av någon annans värld Vinter 2013 Vi är alla en del av någon annans värld Sök pengar till ökad trivsel Vad händer just nu? Störande grannar De stora 3 PuL Inledning På Gotlandsfärjan så ser man överallt små skyltar med texten

Läs mer

Minska företagets energikostnader nu!

Minska företagets energikostnader nu! Minska företagets energikostnader nu! energieffektivisering för smart företagande och bättre miljöarbete EMIL 3 Energi & Ekonomi, Miljö, Industri & Långsiktighet Förord Vi vill med denna skrift inspirera

Läs mer

Miljöspecial. Fototävling Sortera mera! Alla kan göra något Enkla energispartips. Dett a nummer. Hållbar utveckling och boende

Miljöspecial. Fototävling Sortera mera! Alla kan göra något Enkla energispartips. Dett a nummer. Hållbar utveckling och boende INFORMATION FRÅN TUNABYGGEN NR 1 2015 Dett a nummer Miljöspecial Fototävling Sortera mera! Alla kan göra något Enkla energispartips HållbSSorteraHållbartHållbart boende Hållbar utveckling och boende Enligt

Läs mer

Slutrapport Laddat för kunskap

Slutrapport Laddat för kunskap Slutrapport Laddat för kunskap Slutrapport för projektet Laddat för kunskap, 381111, mars 2015 Om Power Circle. Power Circle är en medlemsorganisation, med syfte att stärka, stödja och främja svensk el

Läs mer

Äventyrsljus. »Energibranschen viktig för Sverige« Sveriges roligaste julbelysning finns i Dalarna. Upplevelse i Åre tog hem Ljuspriset 2013

Äventyrsljus. »Energibranschen viktig för Sverige« Sveriges roligaste julbelysning finns i Dalarna. Upplevelse i Åre tog hem Ljuspriset 2013 energismart Familjen Örtegren testar att leva i hållbart boende, där energikoll är i centrum. sidan 10 solenergi»energibranschen viktig för Sverige«Nordens största fasad av solceller ett av många projekt

Läs mer

STORA OCH SMÅ FRÅGOR OM ENERGI.

STORA OCH SMÅ FRÅGOR OM ENERGI. STORA OCH SMÅ FRÅGOR OM ENERGI. Vi på Vattenfall får många frågor från kunder som undrar hur det här med energi fungerar. Hur sätts elpriset? Varför är fakturorna så svåra att förstå? Varför köper vi kolkraftverk

Läs mer

skebo Lär sig mer hyr en virtuell Lägenhet yngve har Lämnat skebo kom in 1 Läsning utan kostnad för dig som är hyresgäst hos skebo

skebo Lär sig mer hyr en virtuell Lägenhet yngve har Lämnat skebo kom in 1 Läsning utan kostnad för dig som är hyresgäst hos skebo REPORTAGETIDNING FÖR SKEBOS HYRESGÄSTER NR 2 2008 13:E ÅRGÅNGEN skebo Lär sig mer om diskriminering hyr en virtuell Lägenhet yngve har Lämnat skebo kom in 1 Läsning utan kostnad för dig som är hyresgäst

Läs mer

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING INTRODUKTION: HÅLLBAR UTVECKLING Vad innebär hållbar utveckling? Begreppet hållbar utveckling blev känt i och med att FN startade den så kallade Brundtlandskommissionen

Läs mer

Nya bostäder. på Folketshusparkeringen. Så här används dina hyrespengar. Vanja går i pension. Hur många lägenheter är lediga?

Nya bostäder. på Folketshusparkeringen. Så här används dina hyrespengar. Vanja går i pension. Hur många lägenheter är lediga? BoNytt INFORMATION TILL DIG SOM ÄR HYRESGÄST I LUDVIKAHEM NR 1 2015 www.ludvikahem.se Så här används dina hyrespengar sidan 4 Tävla om biljetter till CIRKUS BRAZIL JACK Personalnytt Vi välkomnar Tomas

Läs mer

KÖPMANGÅRDEN NYA HYROR KLARA SCHLAGERFIKA KUNDUNDERSÖKNING SKEBO FLOORBALL OPEN. 16 sidor! MARLENE EN AV DE FÖRETAGSAMMA TJEJERNA PÅ

KÖPMANGÅRDEN NYA HYROR KLARA SCHLAGERFIKA KUNDUNDERSÖKNING SKEBO FLOORBALL OPEN. 16 sidor! MARLENE EN AV DE FÖRETAGSAMMA TJEJERNA PÅ EN REPORTAGETIDNING FÖR SKEBOS HYRESGÄSTER NR 1 2005 10:E ÅRGÅNGEN MARLENE EN AV DE FÖRETAGSAMMA TJEJERNA PÅ KÖPMANGÅRDEN 16 sidor! NYA HYROR KLARA SCHLAGERFIKA KUNDUNDERSÖKNING SKEBO FLOORBALL OPEN LÄSNING

Läs mer

Trapphuset - ett utrymme på liv och död. Inledning

Trapphuset - ett utrymme på liv och död. Inledning December 2011 Inledning Egen härd är guld värd stod det på broderade bonader i gamla svenska kök. Nu för tiden är det nog få som betalar för sin lägenhet i guld faktum är att de flesta betalar sina hyresavier

Läs mer

Dags att fylla digitaliseringen med innehåll. En miljardsatsning som snabbt kan lyfta skolan

Dags att fylla digitaliseringen med innehåll. En miljardsatsning som snabbt kan lyfta skolan Dags att fylla digitaliseringen med innehåll En miljardsatsning som snabbt kan lyfta skolan 1 Skolan måste digitaliseras Ingen har kunnat undgå att skolan har problem. Ingen har kunnat missa att den svenska

Läs mer

El nära och långt borta

El nära och långt borta Tema Teknik och social förändring El nära och långt borta hur kan hushållen agera på elmarknaden? Mats Bladh Perspektiv På Tekniken nr 3 El nära och långt borta hur kan hushållen agera på elmarknaden?

Läs mer

egen solel solkarta Intresset för solel ökar! se örebros Läs om företag, föreningar & privatpersoner som satsar på solel

egen solel solkarta Intresset för solel ökar! se örebros Läs om företag, föreningar & privatpersoner som satsar på solel egen solel se örebros solkarta Intresset för solel ökar! en av sveriges största solcellsanläggningar finns i örebro Läs om företag, föreningar & privatpersoner som satsar på solel egen solel i örebroregionen

Läs mer

Spara Låna. Våga förändra för att nå din dröm.

Spara Låna. Våga förändra för att nå din dröm. Spara Låna & EN RIKTIG KUNDTIDNING FRÅN IKANO BANK Saras nummer! Våga förändra för att nå din dröm. Nytt liv. Renovera smart. Möt oss på Facebook. Sara har gjort det många drömmer om för att det gick!

Läs mer

I Mellankrigssverige såg det betydlig annorlunda ut jämfört med i dag. Livet i storstaden var fattigt, och man bodde trångt i undermåliga bostäder

I Mellankrigssverige såg det betydlig annorlunda ut jämfört med i dag. Livet i storstaden var fattigt, och man bodde trångt i undermåliga bostäder RU N DT U R f ö l j m ed på en resa i vå r vä rld fa m i l j eb o s tä d er 2010 2011 H i s to r i e n b ö r ja d e 1936 I Mellankrigssverige såg det betydlig annorlunda ut jämfört med i dag. Livet i storstaden

Läs mer

Så blir ni en elbilskommun Det är dags att ladda för framtiden!

Så blir ni en elbilskommun Det är dags att ladda för framtiden! Så blir ni en elbilskommun Det är dags att ladda för framtiden! 2 Det är dags att gå över el till! Försäljningen av elfordon och laddhybrider har det senaste året tagit fart på riktigt. De senaste 12 månaderna

Läs mer

Vår tid är nu tio hoppfulla perspektiv på klimatkrisen

Vår tid är nu tio hoppfulla perspektiv på klimatkrisen Studieplan till Vår tid är nu tio hoppfulla perspektiv på klimatkrisen sid X Innehåll Inledning... sid 3-4 Träff 1 Jobbpolitiken... sid 5 Träff 2 Tekniken finns... sid 6 Träff 3 Dina värderingar... sid

Läs mer

ExxactMatch. nr:01. Allt ljus på Simon och Tomas. Vinn Exxactprodukter. 10 000 kr! Se sista sidan

ExxactMatch. nr:01. Allt ljus på Simon och Tomas. Vinn Exxactprodukter. 10 000 kr! Se sista sidan ExxactMatch Ett magasin från Schneider Electric. I detta nummer: Upptäck den nya apparatserien Exxact Läs ljusdesignerns bästa tips Modernisera din elstandard Simon och Tomas berättar om inredning och

Läs mer

Valet av bil har stor betydelse

Valet av bil har stor betydelse Ska du köpa bil? 1 Innehåll Valet av bil har stor betydelse 3 Flera alternativ till att äga en bil 4 Gå, cykla eller åka kollektivt 4 Bil utan att äga den 5 Dela bilen med andra hushåll 6 Hyrbil 7 Taxi

Läs mer

undersökning vart tar min energi vägen- tar vägen! Är ditt hushåll Expert eller Nybörjare på att spara energi?

undersökning vart tar min energi vägen- tar vägen! Är ditt hushåll Expert eller Nybörjare på att spara energi? vart tar min energi vägen- undersökning Är ditt hushåll Expert eller Nybörjare på att spara energi? Svara på några enkla frågor och se vart energin tar vägen! www.energismartagrannar.se Med denna vart

Läs mer

13 JUNI ÅRETS SVETTIGASTE FOLKFEST! KARLSTADSTADSLOPP.SE FACEBOOK.COM/KARLSTADSTADSLOPP

13 JUNI ÅRETS SVETTIGASTE FOLKFEST! KARLSTADSTADSLOPP.SE FACEBOOK.COM/KARLSTADSTADSLOPP 13 JUNI VÄLJ MELLAN 10 & 21 KM ÅRETS SVETTIGASTE FOLKFEST! KARLSTADSTADSLOPP.SE FACEBOOK.COM/KARLSTADSTADSLOPP Karlstad är upplevelser I Karlstad är det alltid något på gång. Musikfestivalen Putte i parken

Läs mer

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige RÄDDA BARNEN 2014 1 Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer

Läs mer

Finansiera ditt företag

Finansiera ditt företag 24-SIDIG HANDBOK Finansiera ditt företag Så hittar du kapital för att starta och växa Värde 79 kr I samarbete med: Idag hjälper vi ytterligare företag att växa! Varje dag får 100 svenska företag rådgivning,

Läs mer

Nu kommer den nya energimärkningen

Nu kommer den nya energimärkningen Nu kommer den nya energimärkningen Information för dig som arbetar i butik om ny märkning av tv och ändrad för vitvaror Nu införs obligatorisk energimärkning för tv-apparater samtidigt som märkningen för

Läs mer