Eskilstuna valdes till Årets Återvinningskommun med motiveringen Årets återvinningskommun har effektiviserat förutsättningarna för att återvinna

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Eskilstuna valdes till Årets Återvinningskommun med motiveringen Årets återvinningskommun har effektiviserat förutsättningarna för att återvinna"

Transkript

1 Eskilstuna Energi & Miljö Årsredovisning 2011

2 2 Eskilstuna valdes till Årets Återvinningskommun med motiveringen Årets återvinningskommun har effektiviserat förutsättningarna för att återvinna avfall i allmänhet och producentansvarsmaterial i synnerhet. Årets vinnare har verkat genom pragmatiska lösningar och i samförståndstankar. Kommunen har på ett unikt och innovativt sätt tagit hand om invånarnas avfall, och satsat på viktiga återkopplingar som information och statistik. Årets återvinningskommun har satt sorteringen i fokus och därigenom bidragit till att öka materialåtervinningen och samtidigt kunnat hålla en god materialkvalité.

3 Innehållsförteckning Året som gått... 4 Fjärrvärme... 6 Biogas... 8 Återvinning Vatten och Avlopp Fjärrkyla Energitjänster Stadsnät El Årsberättelse

4 Året som gått Vi lägger ytterligare ett spännande och framgångsrikt år till handlingarna. Här på Eskilstuna Energi och Miljö utvecklas verksamheten hela tiden. När vi utvecklas och skapar nya produkter och tjänster gör vi det för att möta upp mot förändrade behov och krav från våra kunder, samt för att hantera ökad konkurrens och förändringar i omvärlden. Vi strävar också efter att flytta fram Eskilstunas position inom miljöområdet. Våra anläggningar har under året haft en hög tillgänglighet vilket lett till hög leveranstrygghet av samtliga produkter. Ekonomiskt gjorde den ovanligt kalla våren och varma hösten att vi sålde mindre värme än förväntat. Det tillsammans med låga elpriser, låga elcertifikatpriser och ändrade redovisningsregler inom Vatten- och Avloppsverksamheten gjorde att resultatet för koncernen som helhet blev lägre än budgeterat. En ovälkommen bakterie i vårt vattennät gjorde att vi under hösten tvingades att införa en tillfällig kokningsrekommendation av dricksvattnet i de norra delarna av kommunen. Tack vare att bakterien upptäcktes snabbt, och att vår egen personal med hjälp av vårt laboratorium snabbt kunde spåra källan och spola rent nätet, kunde vi häva kokningsrekommendationen efter endast fem veckor utan att någon blivit sjuk. Händelsen aktualiserar frågan om utökat vattenskydd, framtagandet av reservvattentäkt och ett större fokus på regelverk och hantering av dricksvattenfrågor i framtiden. Under det gångna året har vi uppdaterat vår externa profil för hur vi ser ut och hur vi låter. Det har vi bland annat gjort för att skapa en tydligare bild av vilka vi är och göra det lättare för våra kunder att känna igen oss. Den nya webbplats vi lanserade i december är ett bra exempel på hur det ser ut. För att ytterligare underlätta för våra kunder att komma i kontakt med oss har vi nu bara ett telefonnummer, , där vårt kundcenter tar emot alla typer av frågor och ärenden. Under 2011 deltog vi i vatten- och biogasprojekt i bland annat Indien och Indonesien. När vi deltar i internationella uppdrag gör vi det med stöd från t.ex. SIDA. Vi har värdefull kompetens att dela med oss av, och kan på så vis göra skillnad för miljön på global nivå. Det gör oss dessutom till en mer attraktiv arbetsgivare och det stärker och sprider vårt och kommunens varumärken på den internationella och nationella arenan. Ett av våra mål under året var att vi skulle utveckla och utöka vår energiproduktion från förnyelsebara energikällor. Ett stort steg i den riktningen togs när vi gick in som delägare i vindkraftbolaget Samkraft. Under 2011 togs vår anläggning för optisk sortering (färgsortering) av hushållsavfall i drift. Anläggningen har skapat stor positiv uppmärksamhet för bolaget och bidrar på bästa sätt till arbetet att skapa en hållbar kommun. Tack vare detta sorterar idag nästan alla Eskilstunabor sitt hushållsavfall på ett förträffligt sätt, något som bidrog till att Eskilstuna utsågs till Årets Återvinningskommun

5 5

6 fjärrvärme Värmande vardagslyx Ute ligger ett tjockt täcke av snö och temperaturen har krupit ner till långt under noll. Men det är inget som du märker av där du sitter med barnen i köket. Värmen bara finns där, och platsen framför det varma elementet under fönstret har blivit barnens favoritställe. Fjärrvärmen ger dig den värme du behöver - bekvämt, miljövänligt och bekymmersfritt. Och du slipper strul med pellets eller otäck oljelukt från pannrummet i källaren. Det är en också en prisvärd lyx. Fjärrvärme placerar sig i topp bland de billigaste uppvärmningssätten. Efterfrågan på fjärrvärme har ökat i Eskilstuna, och under 2011 har vi byggt ut och förtätat fjärrvärmenätet till kunderna i bland annat bostadsområdena Helgestahill och Lindhaga. Våra kunder uppskattar den bekvämlighet och tillförlitlighet som fjärrvärmen ger. Som fjärrvärmekund har du ingen anledning att oroa dig över att något ska gå sönder eller att du ska behöva frysa när vintern är som kallast. Att vår fjärrvärme i Eskilstuna är miljövänlig är ytterligare en fördel. Över 95 % av allt bränsle som användes i värmeproduktionen under 2011 utgjordes av träflis. Vi har en nollvision som innebär att vi vill uppnå en värmeproduktion som är helt fri från utsläpp av koldioxid från fossila bränslen. Under 2011 har vi byggt ut fjärrvärmenätet i området längs Västerleden, vilket har gett oss ett flertal stora företag som nya fjärrvärmekunder. 6

7 Fjärrvärmen ger dig den värme du behöver - bekvämt, miljövänligt och bekymmersfritt. 7

8 8

9 BIOGAS Resa med mat i tanken Du har precis köpt din SMS-biljett med mobiltelefonen och i väntan på bussen funderar du över kvällens middag. Pizza vore gott. Å andra sidan är det nyttigare med en sallad. Nyttig mat får en ny betydelse i miljösammanhang, och som matavfall gör maten en helt annan nytta. Vi i Eskilstuna har blivit riktigt bra på att sortera ut matavfallet, bland annat tack vare färgsorteringen. Det gör det möjligt för oss att göra en växande andel av matavfallet till biogas, som kan användas som bränsle i bilar och bussar. Idag är det inte längre lika ovanligt med biogas och fordonsgas i Sverige. Eskilstuna storsatsar på kollektivtrafiken och en renare stadsmiljö och därför drivs nu alla 50 stadsbussar med fordonsgas. Det har aldrig varit mer klimatsmart att ta bussen dit du vill åka. Allt fler gör en insats för miljön genom att välja en gasdriven bil, både som privat- och tjänstefordon. Den positiva trenden har gjort att andelen gasfordon ökar i högre takt än utbyggnaden av tankställen. Därför påbörjade vi under år 2011 en utbyggnad av vår biogasmack, och utökar antalet tankplatser från två till fyra. Vi bygger ut vår biogasmack med början under

10 ÅTERVINNING Barnsligt enkel färgsortering När året började kunde vi erbjuda färgsortering till alla villahushåll i Eskilstuna. Färgsorteringen har tagits emot med entusiasm av många, och ingenstans är det tydligare än bland barnen på Hattmakarens förskola i Skogsängen. De har valt att färgsortera sina sopor, fastän de egentligen inte omfattas av färgsorteringen. För barnen är det självklart att återvinna så mycket de bara kan och matskräpet blir pruttgas som bussarna kan köra med. Barnen ser genast på en buss om den går på biogas för då har den en bula på taket. 10 Numera behöver villaägare i Eskilstuna inte längre köra sitt sorterade avfall i bilen och lämna vid återvinngsstationen. Sorteringen kan ske hemma i soptunnan i färgade påsar för de som väljer färgsorteringen!

11 Vårt mål är att återvinna så mycket som möjligt, och att kunna göra det till konkurrenskraftiga priser. Vi gör det genom att erbjuda kompletta återvinningslösningar för avfall, inklusive transporter, för både företag och hushåll. Att den här sortens miljötjänster är efterfrågade märktes på att det var fler företagskunder som gav oss förtroendet att hantera sitt verksamhetsavfall under året. Vi kan nu räknas till ett av de största åkerierna i Eskilstuna och under 2011 har vi bland annat arbetat med att ersätta gamla fordon och lastbilar med miljövänligare alternativ. Färgsorteringen, tillsammans med den fastighetsnära insamlingen av sopor från flerbostadshus, gör att i stort sett alla hushåll i Eskilstuna har erbjudits möjligheten att sortera ut matavfall till biogasframställning och att 84 % av Eskilstunas hushåll nu har möjlighet att få sina förpackningar och sitt returpapper hämtat från sitt soprum/sopkärl. 11

12 12

13 vatten och avlopp Vikten av vatten Det svala vattnet bär dig, och du är inne på näst sista längden. Du börjar känna dig behagligt trött i kroppen. Det blir gott med en klunk vatten när du är klar. Vi tar ofta vattnet för givet och det känns som den naturligaste saken i världen att vi har i stort sett obegränsad tillgång till rent friskt vatten närhelst vi önskar. Vi tar ofta vattnet för givet och det känns som den naturligaste saken i världen att vi har i stort sett obegränsad tillgång till rent friskt vatten närhelst vi önskar. Under fem veckor i oktober och november fick ungefär en fjärdedel av alla hushåll i Eskilstuna känna på hur livet fungerar när vattnet inte är så rent som vi har blivit vana vid hushåll fick koka vattnet pga. att det blivit förorenat av coliforma bakterier, med största sannolikhet i samband med en större vattenläcka. Efter fem veckor med mycket spolning och även extra klorering på ledningsnätet var vattnet återigen bra. Det var mycket tack vare att vi har ett eget ackrediterat laboratorium som föroreningen upptäcktes tidigt och att vi på ett snabbt och bra sätt kunde ringa in problemområden, och se hur väl våra åtgärder fick resultat. Ett omfattande arbete under året har varit att slutföra vårt uppdrag att skapa ett skyddsområde kring, och föreskrifter för Hyndevads vattentäkt som påverkas av det som sker uppströms i Eskilstunaån. Kraftiga regn gjorde att vatten trängde upp ur ledningsnätet på ett antal platser, vilket tyvärr även ledde till källaröversvämningar i en del fastigheter. För att minska risken för att det ska hända igen, tar vi fram saneringsplaner för de delarna av ledningsnätet. Efter att särtaxan som använts på Mälarstranden ogiltigförklarats av domstol har de fastighetsägare som betalat särtaxan fått mellanskillnaden mellan särtaxan och normaltaxa återbetald, det berörde totalt ca 600 fastigheter. Vi arbetar hela tiden för att förbättra och förebygga, för att problem inte ska uppstå. Hällbergaborna är nu anslutna till vårt kommunala VA-nät och Ekeby reningsverk. Det ger positiva miljöeffekter genom att deras avloppsvatten bli bättre renat och att fler fastigheter kan ansluta sig på vägen, och därmed tas sämre avloppslösningar bort. 13

14 14

15 När det är svalt och skönt i butiken, trivs både kunder och de som jobbar där. fjärrkyla Svalt och avkopplande Sommarlovet har precis börjat och det börjar bli riktigt varmt ute. När du kommer in i affärshuset reagerar du direkt på hur svalt det är, jämfört med den tryckande värmen utomhus. Här inne är det samma behagliga temperatur på sommaren som på vintern. Du vänjer dig snabbt vid det sköna inomhusklimatet och slår dig ner i caféet för en avkopplande fika med kompisarna. Fjärrkyla är en smidig och hållbar lösning på fastigheters behov av kyla - både ur ett ekonomiskt och ett miljömässigt perspektiv. Precis som med fjärrvärmen är tillgängligheten mycket hög och underhållsbehovet lågt. Under året har vi genomfört en marknadsanalys och tagit fram en strategi för framtida utbyggnad av fjärrkylan i Eskilstuna. Vi har fört samtal med alla våra fjärrkylakunder och informerat dem om våra utvecklingsplaner för fjärrkylan. I samband med det passade vi även på att se över avtalen tillsammans med kunderna. 15

16 Fiskarna i saltvattenakvariet är beroende av att deras livsmiljö håller rätt och jämn temperatur för sitt välbefinnande. energitjänster Behagligt arbetsklimat En av höjdpunkterna på arbetsdagen är när vi tar rast och samlas för en gemensam fika. Atmosfären är alltid avslappnad och vi pratar om annat än jobbet för en stund. Det nybryggda kaffet och de ljusa, fräscha lokalerna ger oss nya krafter inför resten av dagen. 16 Om du är bekväm och trivs på din arbetsplats beror naturligtvis på många faktorer, som till exempel arbetskamraterna. Men det krävs också att det är ett behagligt klimat i lokalerna - luften ska vara ren och frisk, det får inte vara för varmt eller för kallt. Allt ska fungera, och när det gör det är det egentligen inget du tänker på. Som fastighetsägare eller förvaltare är det förstås viktigt att hyresgästerna och deras besökare trivs i lokalerna, och samtidigt ska kostnaderna vara hanterbara. De energitjänster vi erbjuder hjälper våra kunder att få rätt klimat i lokalerna, plus att de ger minskade kostnader. Under året har vi hjälpt fler kunder än någonsin tidigare att effektivisera sina fastigheter och att reducera onödigt slöseri med energi och pengar. Det har i sin tur gett positiva miljöeffekter som vi alla får glädje av.

17 17

18 18 Stadsnätet är inte bara en internetuppkoppling. Du har även tillgång till tv och teletjänster och mycket mer.

19 stadsnät Gränslöst samspel Tekniken ger oss helt nya förutsättningar för hur vi kan umgås med varandra. Idag kan du ladda ner spel, streama film, surfa på webben och delta obegränsat i sociala medier. Du har tillgång till mängder av underhållning och information via din TV, dator, surfplatta eller smartphone. Du kan ha videosamtal med familj och vänner som befinner sig i andra delar av världen utan att tekniken hackar och släpar. Det är nästan som att träffas i verkligheten. Med den höga hastigheten i Stadsnätet blir möjligheterna nästan oändliga. Stadsnätet erbjuder marknadens mest prisvärda tjänster, speciellt för Internetanslutning med hög kapacitet. Antalet tjänsteleverantörer och tjänster på Stadsnätet ökade under året. Totalt finns det mer än 230 tjänster att välja mellan. Under 2011 har vi byggt ett ortsammanbindande nät till Alberga/Stora Sundby och Näshulta, som ett led i Eskilstuna kommuns bredbandsstrategi. Under 2012 kommer även Västermo att anslutas till detta nät. Vi har också anslutit ett flertal nya master som ett led i utbyggnaden av fjärde generationens mobiltelefoni. 19

20 EL Förnyelsebar trivsel Det är skönt att komma hem. Huset ser välkomnande ut med belysningen i fönstren. Där inne väntar resten av familjen, samlad efter dagens olika aktiviteter. Troligtvis är de fullt upptagna med att laga kvällens middag. Hur hade det varit att komma hem till ett hus utan el? Nästan allt som lyser, låter eller rör sig i hemmet drivs med el på ett eller annat vis. Även företagen och industrierna är beroende av el. Vad händer med processerna i industrin om elen plötsligt försvinner? Allt fler bryr sig om sin elförbrukning och var elen kommer ifrån. Den el vi producerar kommer nästan uteslutande från förnyelsebara energikällor som träflis eller vindkraft. Vinden är en oändlig resurs som vi tar tillvara för elproduktion, men ibland kan den ställa till det för oss. I december slog stormarna Dagmar och Emil till. Dessa båda stormar orsakade skador och några längre elavbrott i Näshultaområdet. Ungefär 400 kunder blev drabbade och av dessa hade 125 kunder avbrott mellan timmar. Vi lyckades ge kunderna elen tillbaka inom ett dygn, vilket är ett lagkrav från och med 1 januari Det blir allt vanligare att driva sin bil med alternativa bränslen. Under året kunde vi glädja Eskilstunas alla elbilsägare genom att bygga en andra elladdplats, vid kvarteret Värjans parkering i centrala Eskilstuna. Under 2011 ökade försäljningen av Eskilstuna Bioel, som är producerad i vårt kraftvärmeverk med enbart träflis som bränsle. Vi har lyckats hålla nere elpriserna under året, vilket bland annat visade sig i årets Nils Holgersson-undersökning. Där placerade vi oss på femte plats bland de företag som har lägsta elnätstaxorna för lägenheter i hela Sverige. I Villaägarnas undersökning av elpriser placerade vi oss på en niondeplats bland Sveriges flera hundra elbolag. Den 1 november 2011 delades Sverige in i fyra elområden. Som en konsekvens av det kommer elen att bli dyrare i den södra delen av landet, prisområde fyra. Där är det underskott på el. I norr där det är överskott på el, blir elen generellt billigare. En förstärkning av ledningsnätet i Näshulta- Svalboviken påbörjades under året och avslutas under Ett av våra mål under året var att vi skulle utveckla och utöka vår energiproduktion från förnyelsebara energikällor. Ett stort steg i den riktningen togs när vi gick in som delägare i vindkraftbolaget Samkraft.

21 21

22 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Förvaltningsberättelse Koncernresultaträkning Koncernbalansräkning Kassaflödesanalys för koncernen s resultaträkning s balansräkning Kassaflödesanalys för moderföretaget Noter, gemensamma för moderföretag och koncern Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i tusental kronor. Uppgifter inom parentes avser föregående år. 22

23 Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Eskilstuna Energi och Miljö AB säljer fjärrvärme, fjärrkyla, energitjänster, el, fordonsgas, vattenoch avloppstjänster, avfallstjänster och transporttjänster samt datakommunikationstjänster huvudsakligen på den lokala marknaden. Eskilstuna Energi och Miljö AB är moderföretag i en koncern som består av dotterföretagen Eskilstuna Energi och Miljö Försäljning AB, vilket säljer el, Eskilstuna Energi och Miljö Elnät AB, som svarar för elnät och eldistribution och Elinstallation i Eskilstuna AB. Elinstallation i Eskilstuna AB är ett vilande bolag. Den verksamhet, elinstallationsverksamhet, som tidigare bedrevs i bolaget överfördes till moderföretaget, Eskilstuna Energi och Miljö AB den 1 januari Eskilstuna Energi och Miljö AB svarar, förutom för de egna produkterna och tjänsterna, för faktureringen av produkter och tjänster i Eskilstuna Energi och Miljö Försäljning AB och i Eskilstuna Energi och Miljö Elnät AB. Ägarförhållanden Eskilstuna Energi och Miljö AB är ett helägt dotterföretag till Eskilstuna Kommunföretag AB. Koncernstruktur Eskilstuna Energi och Miljö AB har tre helägda dotterföretag: Eskilstuna Energi och Miljö Försäljning AB, Eskilstuna Energi och Miljö Elnät AB och Elinstallation i Eskilstuna AB. Väsentliga händelser under räkenskapsåret Värme Affärsområdet Värme levererade 669 GWh värme under 2011 vilket var lägre än planerat. För 2010 uppgick motsvarande leveranser till 820 GWh. Det var den varma hösten och förvintern som bidrog till den låga nivån. Elpriset ökade under början av året till ca 584 kr/mwh. Anledningen var den kalla starten på året. Därefter har priset sjunkit stadigt. I december sjönk priset ytterligare till ca 304 kr/mwh. Medelpriset för helåret blev 466 kr/mwh vilket kan jämföras med föregående års medelpris som blev 601 kr/mwh. Priset på elcertifikat sjönk under året från 230 kr/mwh till 146 kr/mwh. Medelpriset på kontrakterade elcertifikat blev 179 kr/mwh. Vatten och Avlopp Efter att särtaxan som använts på Mälarstranden ogiltigförklarats av Miljööverdomstolen har de fastighetsägare som berörts fått mellanskillnaden återbetald. En av de största händelserna både ur kundperspektiv och för VA-verksamheten var då dricksvattnet förorenades med coliforma bakterier. Orsaken var med stor sannolikhet tillförsel av jordblandat vatten i samband med en större läcka. Anläggningsavgifterna periodiseras fr.o.m I och med denna förändring får verksamheten bättre matchning mellan intäkter och kostnader vid utbyggnad av ledningsnät. 23

24 VA:s uppdrag, att ta fram förslag till skyddsområde med tillhörande skyddsföreskrifter för Hyndevads råvattentäkt, slutfördes under året och överlämnades till Eskilstuna kommun för vidare hantering. Återvinning En anläggning för optisk sortering togs i drift under året. Utvecklingen mot ökad matavfalls- och förpackningsinsamling från hushåll har fortsatt under Efter införandet av optisk sortering har alla hushåll i Eskilstuna möjlighet att sortera ut matavfall och förpackningar. Under året övertog Återvinning ansvaret för biogasverksamheten från Vatten och avlopp. Eskilstuna kommun och Eskilstuna Energi och Miljö AB mottog priset Årets Återvinningskommun Stadsnät Som ett led i Eskilstuna kommuns bredbandsstrategi har ett ortssammanbindande nät till Alberga/ Stora Sundby och Näshulta byggts. Ett ramavtal med en av de stora aktörerna för utbyggnad av 4G har inneburit anslutning av ca 20 mobiltelefonimaster. Eskilstuna Energi och Miljö Elnät AB Elnätspriset höjdes med 7,5 % under I den landsomfattande prisundersökningen Nils Holgersson blev vår placering 5:e plats bland de företag som har lägsta taxorna för lägenheter i Sverige. Den 31 mars 2011 lämnades ansökan om intäktsram för åren in till Energimarknadsinspektionen. I ansökan begärdes en intäktsram på 802 mkr som kan jämföras med utfallet i schablonmetoden som blev 950 mkr. Beslut erhölls från Energimarknadsinspektionen den 1 november Intäkterna för får enligt beslutet uppgå till högst 720 mkr exklusive inflation. Bolaget har tillsammans med cirka 80 andra elnätsföretag överklagat beslutet. Orsaken är främst att den gäller under en väldigt lång period som kommer att innebära stora omställningar av elmarknaden där de ökade kostnaderna för elnätsföretag är omöjliga att förutse. Den 1 januari 2011 trädde lagkravet i kraft om max 24 timmars avbrott för kunderna. Eskilstuna Energi och Miljö Försäljning AB Inom Eskilstuna Energi och Miljö Försäljning har verksamheten påverkats av införande av prisområden i Sverige och en trend på marknaden mot mer differentierade produkter. Den extremt hårda prispressen från tidigare år har minskat något. Antalet kunder har under året ökat marginellt vilket är ett trendbrott. En utredning om samgående av elhandelsverksamheten med Mälarenergi AB pågår. Försäljning Koncernen Försäljningen har under räkenskapsåret uppgått till tkr ( ), vilket är en minskning med 9,8 % jämfört med föregående år. Försäljningen har under räkenskapsåret uppgått till tkr ( ), vilket är en minskning med 13,9 % jämfört med föregående år. Investeringar Koncernen Koncernens totala investeringar i immateriella och materiella anläggningstillgångar har uppgått till tkr ( ) huvudsakligen omfattande elnätsverksamheten tkr, fjärrvärmeverksamheten tkr och VA-verksamheten tkr. 24

25 Bolagets totala investeringar i immateriella och materiella anläggningstillgångar har uppgått till tkr ( ). Miljöpåverkan Bolaget bedriver fyra anläggningar som är till 100 % tillståndspliktiga enligt miljöbalken. Tillstånden gäller för A- och B-anläggningar och nio anmälningspliktiga anläggningar. Eskilstuna Energi och Miljö AB inklusive dotterföretag blev i sin helhet miljöcertifierat enligt ISO i december Certifikatet omprövades under hösten Ett nytt certifikat utfärdades som gäller i tre år. Värme Tre tillståndspliktiga och tre anmälningspliktiga anläggningar avser värme- samt kraftvärmeverk. Denna verksamhet påverkar miljön främst genom utsläpp till luft. Målet i kommunens Energiplan är att utsläpp av CO2 från oljeanvändningen ska minska med 50 % jämfört med år 1997, då utsläppen var ton. CO2 (fossila) utsläpp totalt för hela affärsområdet värmes verksamhet år 2011 uppgick till ton. Målet är därmed uppfyllt Med nuvarande anläggningar ska målet uppfyllas ett normalår. Vatten och Avlopp En tillståndspliktig och fem anmälningspliktiga anläggningar avser behandling av avloppsvatten från hushåll och företag. Denna verksamhet påverkar miljön främst genom utsläpp till vatten. Samtliga avloppsanläggningar klarar kravet på Total-P och BOD7, fosfor och kväve med god marginal. Hela den uppkomna rötslammängden nyttiggöres som sluttäckningsingrediens på Eskilstunas avfallsdeponi. Biogas från slambehandlingen förädlas till fordonsbränsle som bidrar till renare luft i kommunen. Biogasen har använts som drivmedel till stadsbussar, sopbilar och privata fordon som kan tanka i en publik mack. Återvinning Ett tillstånd avser deponering av avfall. Denna verksamhet påverkar miljön främst genom utsläpp till mark, luft och vatten. Ett uppsamlingssystem för deponigas finns. Försöket med sluttäckning som påbörjades 2006 har nu som metod godkänts av Miljö- och räddningstjänstförvaltningen m 2 av deponin har under året sluttäckts. Totalt har därmed 8,6 hektar sluttäckts. I konstruktionen används bland annat aska från kraftvärmeverket och rötslam från Ekeby reningsverk. Riskhantering Risk i beroendet av lagstiftning och nationella beslut Koncernens verksamhet är i hög grad beroende av lagstiftning och annan nationell reglering. Inom flera verksamhetsområden finns risk för förändrade förutsättningar vilka kan komma att påverka bolagets ekonomiska situation framöver. Kreditrisk Kundkreditrisken regleras genom av styrelsen beslutad kreditpolicy. Policyn säkerställer rutiner för att uppnå en hög grad av kontroll och därmed en minimerad risk för koncernen i kundkredithanteringen. Ytterst syftar policyn till att begränsa kundförlusternas storlek. Finansiell risk och likviditetsrisk Verksamhetens kapitalbehov tillgodoses i första hand genom Eskilstuna kommuns internbank. Av vid årsskiftet utestående räntebärande lån mkr utgjordes 94 % av internbankslån. Kraftvärmeverket är finansierat dels genom 25

26 långfristigt lån och dels genom leasingavtal med löptid till Vid utgången av 2011 uppgick räntebärande skulder inklusive leasingavtal till mkr. Styrelsens beslutade låneram uppgick 2011 till mkr. Finansiella risker regleras genom av styrelsen beslutad finansiell policy. Koncernen får enligt policyn bära en ränterisk där en räntehöjning om 1 % får ett genomslag i räntekostnaderna på 0,5 % på ett års sikt och 0,7 % på tre års sikt exklusive finansieringen av kraftvärmeverket. Ränterisken i finansieringen av kraftvärmeverket är delvis säkrad med finansiella instrument. Genom utnyttjandet av internbanken är likviditetsrisken i hög grad överflyttad till kommunen. Risker i elhandeln Inom elhandeln finns ett flertal risker. En stor del av elhandeln sker till slutkunder enligt fastprisavtal. För att möta dessa avtal köps el på terminer via Nord Pool. Handeln på Nord Pool sker via portföljförvaltare. Inom elhandeln tas en begränsad position i samråd med portföljförvaltaren. För att begränsa risken utifrån positionen har största möjliga förlust säkrats genom s.k. stoploss till 3 mkr. All elhandel sker i Euro. För att undvika valutaexponering säkras elhandeln i så stor utsträckning som möjligt genom valutaterminer. En riskpolicy avseende elhandeln beslutades av styrelsen i januari Elhandel via Nord Pool inleddes i juli För clearingen i Nord Pool har säkerheter ställts i form av kommunal borgen och bankgarantier. Utöver ovan redovisade risker finns en prognososäkerhet avseende slutkundernas elförbrukning såväl inom dygn som över period. Vidare finns inom elhandeln en betydande prisrisk på slutkundsmarknaden. Hård konkurrens tvingar bolaget att göra en löpande avvägning mellan priser som ger önskad intäkt och priser som försvarar bolagets marknadsandel. Varken prognosrisk eller prisrisken på slutkundsmarknaden kan undvikas. Prognoser görs löpande baserat på historik. Prissättningen strävar efter en acceptabel avvägning mellan intäkter och marknadsandel enligt aktuell budget och den strategi för elhandel som styrelsen beslutat om. För elförsäljningen krävs elcertifikat. Till största del genereras dessa internt genom kraftvärmeverkets elproduktion. Ur elförsäljningens perspektiv hanteras prisosäkerheten genom långa avtal. Den statliga regleringen med elcertifikat upphör 2035 men tilldelningen av elcertifikat till kraftvärmeverket upphör vid utgången av år Inom elhandelsverksamheten finns också en administrativ risk, få medarbetare hanterar komplicerade frågor runt köp, försäljning och administration. Denna risk säkras delvis genom en rutin för uppföljning och avrapportering av verksamheten. Övriga risker Inom koncernens affärsområden finns rutiner, risk- och sårbarhetsanalys för att överblicka och eliminera risker i koncernens leveransförmåga. 26

27 Flerårsjämförelse Bolagets ekonomiska utveckling i sammandrag Koncernen Nettoomsättning, tkr Resultat efter finansiella poster, tkr Balansomslutning, tkr Medelantalet anställda, st Soliditet, % 22,3 22,7 23,3 21,6 20,8 Avkastning på totalt kapital, % 4,7 6,7 7,9 9,8 9,2 Avkastning på justerat eget kapital, % 9,4 16,6 19,7 23,8 24,2 Nettoomsättning, tkr Resultat efter finansiella poster, tkr Balansomslutning, tkr Medelantalet anställda, st Soliditet, % 25,2 25,4 27,0 25,0 23,5 Medelantalet anställda beräknas enligt Bokföringsnämndens allmänna råd 2006:11 Gränsvärden punkt 8 och 9. Vid årets beräkning har normal årsarbetstid bestämts till timmar. Eftersom detta är en förändring jämfört med tidigare år, då en schablon om timmar använts, har jämförelsesiffror räknats om. Nyckeltalsdefinitioner framgår av not 1. Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång Inga väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång. Framtida utveckling I stort fortsätter koncernens verksamhet med likartad inriktning som tidigare. Värme Arbetet med en biobränsleterminal i Kjula fortsätter med förvärv av mark och uppbyggnad av en modern biobränsleterminal. Utredningar pågår om vilka investeringar som bör göras för att möta intäktsbortfallet när elcertifikaten för kraftvärmeverket upphör vid utgången av år Ny prismodell för fjärrvärme ska arbetas fram under Syftet med den nya prismodellen är att ge kunderna incitament till att sänka effekttopparna och därmed minska behovet av oljeproducerad fjärrvärme. Vatten och Avlopp För affärsområdet VA är huvuduppgiften att genomföra åtgärder för att uppfylla Eskilstuna kommuns vattenplan. Dessa åtgärder innefattar dagvattenrening, vattenreserv Näshultasjön, VAutbyggnad samt skyddsområde i Hyndevad. Andra väsentliga delar är att renovera och upprusta befintliga VA-anläggningar. Återvinning Återvinning ska utreda hur en kretsloppspark ska kunna etableras i Eskilstuna kommun. Dessutom ska återvinningscentralen på Lilla Nyby förbättras så att kapaciteten fördubblas. 27

ÅRSREDOVISNING 2008 - 3 - - 9 -

ÅRSREDOVISNING 2008 - 3 - - 9 - ÅRSREDOVISNING 2008-3 - - 9 - Innehållsförteckning Året i korthet 2 GodEl Ett annorlunda elbolag 3 Ordförande har ordet 4 Marknad 5 Välgörenhet 5 GodEls erbjudande 6 Sveriges mest lojala kunder 6 Hur du

Läs mer

GE Money Bank Årsredovisning 2013 2

GE Money Bank Årsredovisning 2013 2 GE Money Bank Årsredovisning 2013 Innehåll Kommentarer från VD 3 Förvaltningsberättelse 5 Förslag till vinstdisposition 7 ens resultaträkning 8 ets resultaträkning 8 ens balansräkning 9 ets balansräkning

Läs mer

Förvaltningsberättelse. Koncernen Resultaträkning Balansräkning Rapport över förändringar i eget kapital Kassaflödesanalys Noter

Förvaltningsberättelse. Koncernen Resultaträkning Balansräkning Rapport över förändringar i eget kapital Kassaflödesanalys Noter sid 2 Bufab Kort om BUFAB 2012 i sammandrag VD har ordet Egen produktion. Effektiv lagerverksamhet Vårt erbjudande Förvärv och nyetableringar Styrelse Bufabs historia 4 5 6 8 9 10 11 12 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Mindark PE AB VD kommenterar 2010 samt första kvartalet 2011

Mindark PE AB VD kommenterar 2010 samt första kvartalet 2011 Mindark PE AB VD kommenterar 2010 samt första kvartalet 2011 Resultatutveckling Koncernens resultat före jämförelsestörande poster, avskrivningar och finansnetto för räkenskapsåret 2010 uppgår till 0,5

Läs mer

Årsredovisning 2014 2014

Årsredovisning 2014 2014 2014 Årsredovisning 2014 KVILLEBÄCKEN, GÖTEBORG Innehållsförteckning Året i korthet 3 VD har ordet 4 Hur är det att vara ny på Tuve Bygg? 6 Våra arbetschefer 8 Projekt i Tuve Bygg under året 9 Årets Betongentreprenör

Läs mer

årsredovisning Org nr. 556056-5151012 NASDAQ OMX Nordic Small Cap ICTA-B

årsredovisning Org nr. 556056-5151012 NASDAQ OMX Nordic Small Cap ICTA-B 2012 årsredovisning Org nr. 556056-5151012 NASDAQ OMX Nordic Small Cap ICTA-B Innehåll VD har ordet 1 Förvaltningsberättelse 3 FÖRSLAG TILL BEHANDLING AV BOLAGETS RESULTAT 8 KONCERNENS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT

Läs mer

Det mesta pekar uppåt för Sparbanken Eken

Det mesta pekar uppåt för Sparbanken Eken Årsredovisning 2014 Det mesta pekar uppåt för Sparbanken Eken Sparbanken Eken fortsatte att växa under sitt sjunde verksamhetsår. Banken redovisar ett resultat på knappt 32 miljoner kronor, varav 1,7 miljoner

Läs mer

Kavaj 399:- ÅRSREDOVISNING DEL 2 H&M i siffror 2011

Kavaj 399:- ÅRSREDOVISNING DEL 2 H&M i siffror 2011 Kavaj 399:- ÅRSREDOVISNING DEL 2 H&M i siffror 2011 versace for H&M Klänning 1299:- innehåll del 2 H&M i siffror 2011 Årsredovisning och koncernredovisning 5 Förvaltningsberättelse inklusive förslag till

Läs mer

Årsredovisning 2011. Ikano Bank SE Org nr 517100-0051

Årsredovisning 2011. Ikano Bank SE Org nr 517100-0051 Årsredovisning 2011 2011 Ikano Bank SE Org nr 517100-0051 Innehåll VD har ordet... 3 Förvaltningsberättelse... 4 5 år i sammandrag... 7 Resultaträkning... 9 Rapport över totalresultat... 9 Balansräkning...

Läs mer

Svenska Mässans årsredovisning

Svenska Mässans årsredovisning 2007 Svenska Mässans årsredovisning 2007 Styrelsen och verkställande direktören för Svenska Mässan Stiftelse får härmed avge årsredovisning för koncernen och moderstiftelsen för år 2007 Nordiska Skolledarkongressen

Läs mer

5 5 6 5 7 3-6 5 0 0 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 8

5 5 6 5 7 3-6 5 0 0 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 8 5 5 6 5 7 3-6 5 Å R S R E D O V I S N I N G 2 8 Innehåll Affärsidé och strategi...4 Marknaden...5 Affärsmodell och affärsområden...6 Erbjudanden och kunder...7 Geografisk närvaro...9 Branschorganisationen

Läs mer

Raising our game INTELLECTA 2014

Raising our game INTELLECTA 2014 Raising our game INTELLECTA 2014 Innehåll Förvaltningsberättelse 1 KONCERNENS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT 8 KONCERNENS RAPPORT ÖVER finansiell ställning 10 s rapport över förändringar i eget kapital 12

Läs mer

TRAFIKFÖRSÄKRINGSFÖRENINGEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007

TRAFIKFÖRSÄKRINGSFÖRENINGEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007 TRAFIKFÖRSÄKRINGSFÖRENINGEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE INNEHÅLL VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 Viktiga händelser 2 Vd har ordet: Tydliga mål ger resultat 4 En dynamisk serviceorganisation 7 Kund- och medlemsnytta

Läs mer

Vidare bedrivs numera även inkassoverksamhet i Östeuropa genom intressebolaget Creditexpress NV.

Vidare bedrivs numera även inkassoverksamhet i Östeuropa genom intressebolaget Creditexpress NV. SVEA EKONOMI AB ÅRSREDOVISNING 2013 Styrelsen och verkställande direktören för Svea Ekonomi AB, org nr 556489-2924 avger härmed årsredovisning och koncernredovisning för verksamhetsåret 2013. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Å r s r e d o v i s n i n g

Å r s r e d o v i s n i n g Års redo vis ning Årsredovisning för Helsingborgs Hamn AB 2012 Styrelsen och verkställande direktören för Helsingborgs Hamn AB, organisationsnummer 556024-0979, får härmed avge årsredovisning jämte koncernredovisning

Läs mer

ÅRS REDO VIS NING HSB SYDOST

ÅRS REDO VIS NING HSB SYDOST ÅRS REDO VIS NING HSB SYDOST 2014 INNEHÅLL Innehåll Vd har ordet 2 Det här är HSB Sydost 4 Föreningsstyrningsrapport 6 Förvaltningsberättelse 10 Koncernskiss 16 Koncernstyrelse och vd 17 Finansiella rapporter

Läs mer

2E Group fortsätter sitt effektiviseringsarbete och ser en positiv trend

2E Group fortsätter sitt effektiviseringsarbete och ser en positiv trend 2E Group fortsätter sitt effektiviseringsarbete och ser en positiv trend 2E Group Delårsrapport 1 januari 30 september 2014 (Samtliga belopp i msek om ej annat anges) Tredje kvartalet: 1 juli 30 september

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING. Årsredovisning och koncernredovisning

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING. Årsredovisning och koncernredovisning Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning och koncernredovisning Inledning... 8 Lagregler, allmänt råd (BFNAR 2012:1) och kommentarer... 10 Kapitel 1 Tillämpning... 10 Definitioner... 10 Vilka företag

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning och koncernredovisning Uppdaterad 2014-11-17 Inledning... 8 Lagregler, allmänt råd (BFNAR 2012:1) och kommentarer... 10 Kapitel 1 Tillämpning... 10 Definitioner...

Läs mer

REDOVISNINGSPRINCIPER SAMT NOTER

REDOVISNINGSPRINCIPER SAMT NOTER REDOVISNINGSPRINCIPER SAMT NOTER Not 1 Allmän information Oscar Properties Holding AB (publ) med dess dotterföretag, nedan benämnt Oscar Properties eller koncernen, bedriver verksamhet inom fastighetsförvaltning

Läs mer

Förvaltningsberättelse... 1. Resultaträkning... 9. Balansräkning... 11. Rapport över förändring i eget kapital... 13. Kassaflödesanalys...

Förvaltningsberättelse... 1. Resultaträkning... 9. Balansräkning... 11. Rapport över förändring i eget kapital... 13. Kassaflödesanalys... Årsredovisning Fondförsäkrings AB SEB Trygg Liv 2013 Förvaltningsberättelse... 1 Resultaträkning... 9 Balansräkning... 11 Rapport över förändring i eget kapital... 13 Kassaflödesanalys... 14 Resultatanalys...

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014 Lund den 26 februari 2015

Bokslutskommuniké 2014 Lund den 26 februari 2015 Lund den 26 februari 2015 Året då en ny bank blev till Sparbanken Skåne vill finnas nära kunderna med engagerade medarbetare, bra service, hög tillgänglighet och smarta tjänster. Med denna tydliga målbilden

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning i mindre aktiebolag

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning i mindre aktiebolag Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning i mindre aktiebolag Uppdaterad 2011-02-14 Inledning... 10 A. Lagregler och allmänt råd (BFNAR 2008:1)... 11 Avsnitt I Tillämpning och principer... 11 Kapitel

Läs mer

Å R SREDO V ISNING 2 003 2ÅRS0 2REDO0VISN3 0ING

Å R SREDO V ISNING 2 003 2ÅRS0 2REDO0VISN3 0ING ÅRSREDOVISNING 2003 2003 Å R S R E D O V I S N I N G innehåll Micro Systemation 20 år...3 Ekonomi i balans...4 Verksamhet och marknad...5 En produkt som håller måttet...6 Forensic...7 Mobile Communication

Läs mer

Årsredovisning 2013/14

Årsredovisning 2013/14 Årsredovisning 2013/14 Innehåll Förvaltningsberättelse 2 Räkenskapstabeller 10 Noter 20 Revisionsberättelse 38 Styrelse och revisorer 39 Ledning 39 Flerårsöversikt 40 Aktien 42 Adresser 44 Förvaltningsberättelse

Läs mer

BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD

BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD ISSN 1404-5761 Utgivare: Gunvor Pautsch, Bokföringsnämnden, Box 7849, 103 99 STOCKHOLM BFNAR 2008:1 Bokföringsnämndens allmänna råd om årsredovisning i mindre aktiebolag

Läs mer

DITT LOKALA MILJÖFÖRETAG FÖR MILJÖCERTIFIERAD AVFALLSMINIMERING I MELLERSTA BOHUSLÄN ÅRS RE DO VIS NING RAMBO

DITT LOKALA MILJÖFÖRETAG FÖR MILJÖCERTIFIERAD AVFALLSMINIMERING I MELLERSTA BOHUSLÄN ÅRS RE DO VIS NING RAMBO DITT LOKALA MILJÖFÖRETAG FÖR MILJÖCERTIFIERAD AVFALLSMINIMERING I MELLERSTA BOHUSLÄN ÅRS RE DO VIS NING RAMBO INNEHÅLL VD har ordet 4 Förvaltningsberättelse 5 Om RAMBO 6 Kvalitet, miljö och miljöåtgärder

Läs mer

RR 9 INKOMSTSKATTER REDOVISNINGSRÅDET

RR 9 INKOMSTSKATTER REDOVISNINGSRÅDET RR 9 INKOMSTSKATTER REDOVISNINGSRÅDET JULI 1999 1 Innehållsförteckning INLEDNING 3 TILLÄMPNINGSOMRÅDE 4 DEFINITIONER 5 Skattemässigt värde 5 AKTUELLA SKATTESKULDER OCH AKTUELLA SKATTEFORDRINGAR 6 UPPSKJUTNA

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING. Materiella anläggningstillgångar

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING. Materiella anläggningstillgångar Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Materiella anläggningstillgångar i Inledning Innehåll Sid Introduktion Tillämpning och inriktning 1 Civilrätt och skatterätt 1 Annan svensk normgivning 2 Internationell normgivning

Läs mer

RR 17 NEDSKRIVNINGAR. REDOVISNINGSRÅDET AUGUSTI 2000 inkl. ändring

RR 17 NEDSKRIVNINGAR. REDOVISNINGSRÅDET AUGUSTI 2000 inkl. ändring RR 17 NEDSKRIVNINGAR REDOVISNINGSRÅDET AUGUSTI 2000 inkl. ändring SAMMANFATTNING 1. Denna rekommendation (RR 17) anger hur en nedskrivning av värdet på en tillgång skall beräknas och redovisas samt vilken

Läs mer