CONNODE 4 FRAMTIDEN ÄR HÄR

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "CONNODE 4 FRAMTIDEN ÄR HÄR"

Transkript

1 CONNODE 4 FRAMTIDEN ÄR HÄR

2 FRAMTIDEN ÄR HÄR Med nya riktlinjer och regleringar för energieffektivitet kommer nya krav, men också nya möjligheter. Det är inte lätt att hitta rätt nätverksteknik för att möta framtiden. Med en investeringscykel på år ställs höga krav på allt från skalbarhet och kapacitet till att det system du väljer ska vara framtidssäkert och uppfylla nya direktiv. Connodes system för smarta mätare, med en stor installationsbas och väl beprövad teknik, står nu i sin fjärde generation redo att möta morgondagens utmaningar. Allt löper samman. Kommunikationen från maskin till maskin är till stor del en verklighet vi redan befinner oss i och den trådlösa utvecklingen går framåt med stormsteg. 4G-nätet är ett utmärkt exempel på hur kapaciteten skapat en utveckling där mobiltelefoner och datorer i allt högre utsträckning närmat sig varandra och bildar en enhet. Det är en utveckling som berör fler områden. En gemensam nämnare i detta sammanhang är trådlösheten. Kostnadseffektivare lösning Punkt till punkt-lösningar framstår inte längre som så kostnadseffektiva när man upptäcker att ett hushåll innehåller fyra olika mätare som var och en har ett SIM-kort i sig. PLC-lös ningar är hårt knutna till nätbolagen och oftast stämmer nätbolagens nät inte överens med de andra nyttigheternas. Däremot är Mesh-lösningar lämpade för olika typer av mätare i ett hus man är inte bunden till någon viss infrastruktur. Om man gör den IP-baserad med kontrollerad interaktion med tredje part så tror jag att man har en väldigt bra lösning, säger Kjell Hansson, Solution Architect på Capgemini. Smarta nätverk Det finns två starka tendenser om man tittar framåt. Det ena är möjligheten för slut-

3 Trådlöst & Smart kunden att överblicka sin elkonsumtion och därmed kunna påverka den i realtid. Det andra är att smarta mätare ska vara delar av smarta nätverk. Radioteknik gör det möjligt att man kan skapa små kluster av mätare som agerar oberoende runt en gateway. Med en installationsbas bestående av kunder som Fortum, E-On och Helsinki Energy står Connode alltså för både väl beprövad och framtidssäker teknik. Trenden går mot öppna system Anders Hjort, VD på HMP Support talar om vilka utmaningar elbranschen står inför: För nätbolagen tror jag att det kommer mer krav på tillgänglighet, det innebär att man måste se elnäten mer som ett processystem med mer övervakning och styrning med hjälp av kommunikation, givare, sensorer och brytare. Anders Hjort fortsätter: Jag tror att man kommer gå ifrån proprietära lösningar mot öppna system där man har en utbytbarhet och en interoperabilitet mellan olika tillverkare. Trenden går mot IP-baserad kommunikation, och det kommer bli en blandning av tekniker där man väljer den teknik som passar bäst för respektive område. man kommer gå ifrån proprietära lösningar mot öppna system där man har en utbytbarhet Anders Hjort, VD på HMP Support

4 SJÄLVLÄKANDE OCH INTELLIGENT En kedja är aldrig starkare än sin svagaste länk. Så varför använda en kedja? Connodes meshteknik är dynamisk och motståndskraftig mot såväl störningar som avbrott. Det handlar om smarta routingalgoritmer. Varje enhet i Connodes mesh är intelligent. Signalen tar den väg som för tillfället är snabbast och säkrast. Alla delar i nätverket strävar efter att optimera informationsflödet. Ett avbrott på ett ställe innebär således inte ett kommunikationsstopp, bara att signalen väljer en annan väg, vilket innebär låga underhållskostnader. Installationen är plug and play och helt automatisk. Nätet konfigurerar sig självt. Framtidssäkert Vare sig det rör sig om hundratalet mätare eller miljontals, så är principen skalbar för ändamålet. Det är också mycket enkelt att utvidga nätverket, vilket gör teknologin framtidssäker. Connodes mesh är dessutom välbeprövad och med goda referenser, installerad i många projekt och med en påvisad och uppskattad kvalitet sedan flera år. I Finland finns Connodes teknologi hos ett 20-tal elbolag. IP hela vägen Hösten 2012 lanserades Connode 4 där IP implementerades som kommunikationsprotokoll fullt ut. Till följd av detta är man väl förberedd för morgondagens högre säkerhetskrav och öppna standarder, samt en helt ny nivå av modularitet, med möjligheten att bygga applikationer på toppen.

5 CONNODE Pilotinstallationer av Connode 4 hos kund MeshNET/Connode-enheter i drift hos över 50 elbolag. Uppgradering av Connodes system till att vara 100% IP-baserade Connode 4. Produktdelen av Tritech byter namn till Connode AB. MeshNET produkten byter namn till Connode. Kontrakt för att leverera MeshNET enheter till Helsingfors Energi tillsammans med Landis+Gyr. Inleder samarbete med Landis+Gyr för Smart Mätarkommunikation. Lansering av MeshNET 3.0 Levererar kommunikationslösning för Helsingfors Energi Smart Metering tillsammans med Aidon. Samarbete med Aidon för finska marknaden. Sluter avtal med Telenor Cinclus leverans av MeshNET- produkter till Fortum och EON i Sverige. Lansering av MeshNET Europas första avancerade trådlösa system för smart energimätning.

6 HUR FUNGERAR DET? CONNODE 4 Wireless Mesh CONNODE Wireless Mesh 6LoWPAN RPL IP Mesh Radio Network (SubGHz) - EN / g Connode Master Gateway Terminal terminal Connode Standard Mesh terminal Terminal Broadband Network 2G/3G/CDMA/Ethernet 6LoWPAN RPL IP Mesh Radio Network (SubGHz) - EN / g

7 Security (DTLS) CoAP/EXI IEC-61989/Webservices Management Service Communication Service Meter Service Security Service IP (v4/v6) Network Connode Control server (Head-end) SNMP CoAP/EXI Security (DTLS) Database MySQL Oracle MS-SQL

8 Välbeprövad med många referenser: CONNODE I VERKLIGHETEN Med över mätare i drift är Connode marknadsledande i Europa på RF Mesh-kommunikation. Redan idag har Connode en övertygande marknadsandel ute på fältet, med många nöjda kunder och partners. Faktum är att Connode är den leverantör som finns i flest radiokommunicerande smarta elmätare i Europa. Vi bedömde helt enkelt att Connode hade den bästa tekniska lösningen. Framför allt var det sättet man hanterade trafiken och skapade redundans på som lockade oss, berättar Nils Rex, säljare på Aidon. Connodes lösning är ett stabilt och självkonfigurerande system. Tappar man en väg kan man ändå få hem all data. Framtidsperspektivet inkluderar nyckelbegrepp som smart grid och miljövänlig mikroproduktion, fortsätter han. Vi kommer att se ett behov av kortare avräkningsperioder, ner på sekundnivå. De här systemen ska fungera i kanske 20 års tid, och utvecklingstakten kommer definitivt inte att avta om vi blickar framåt.

9 Bättre än vi trodde... Mikko Keto är Senior Manager på Telia Sonera i Finland, som sköter driften av mätarkommunikationen åt ett 20-tal finska elbolag. Nästan alla våra kunder har Connodes teknologi installerad. Många av de som inte har den säger att det beror på att tekniken helt enkelt inte fanns när man gjorde sitt uppköp, berättar han. Man valde Connode eftersom systemet var det enda i sitt slag med en känd referensbas. Det har fungerat över förväntan i samtliga fall. Lättinstallerat och väldigt lite konfigurationsjobb. Hög driftsäkerhet. Låg felfrekvens. Mikko Keto tror på en stark tillväxt för radiobaserad kommunikation. Det är bevisat kostandseffektivt och väl fungerande och kommer att bli en naturligt ökande del av produktportföljen hos leverantörer av kommunikationslösningar. RF-kommunikation är oberoende av elnätet Claes Jakobsson, Mätaringenjör på Skara Energi, byter ut mätare som kommunicerar dåligt mot nya med Connodes radiobaserade kommunikation. - Lösningen är väldigt smidig, man behöver inte tänka på kommunikationen och vilka vägar den tar utan ju fler mätare man sätter upp desto bättre går det. Det är bara att sätta upp mätare så börjar de leverera mätarvärden, avslutar Claes Jakobsson. Det har fungerat över förväntan. Lättinstallerat och väldigt lite konfigurationsjobb. Mikko Keto, Senior Manager, Telia Sonera

10 Nästa generations kommunikationsprotokoll: IP - ÖPPNARE OCH SÄKRARE Att gå från en proprietär lösning till ett Internetprotokoll låter kanske bakvänt ur säkerhetsmässig synvinkel. Men faktum är att IP snarare leder till ökad säkerhet. I ett samhälle där e-brott och hackerangrepp blir allt vanligare är förstås säkerhetsfrågan väldigt aktuell. När ett system av något slag ska flyttas ut från en strikt proprietär kommunikationsplattform och ut på Internet kan det bli en aning kontroversiellt, eftersom det på sätt och vis innebär att man gör systemet mer tillgängligt för personer med potentiellt onda avsikter. När det gäller elnät blir frågan än mer känslig, till följd av att funktionen är så samhällskritisk. Är det verkligen så klokt att använda standardprotokoll i detta sammanhang? Svaret är som ofta när det handlar om teknologi lika komplext som teknologin i sig. Men på det stora hela överväger fördelarna riskerna. IP är enda vägen Kjell Hansson är Solution Architect på Capgemini, en av nordens ledande totalentreprenörer inom energi.

11 Ett säkrare system Proprietära lösningar blir inaktuella, har man en IP-lösning så är man framtidssäkrad. Kjell Hansson, Solution Architect, Capgemini Jag anser att IP är enda vägen fram, det öppnar upp för tredjepartslösningar och förbättringar. Nu handlar det inte bara om tjänster och möjligheter på konsumentnivå, som realtidsavläsning av mätdata i hemmet, utan även om krav och direktiv från myndigheter. I Europa kommer man i framtiden till exempel att införa ett krav på möjligheten till fjärråtkomst för tredje part. Det ska vara möjligt att slå av kraftförsörjningen till ett samhälle eller stad utan att fysiskt befinna sig där. En sådan funktionalitet kräver förstås ett stort säkerhetsmedvetande. Vi har redan idag IP-kommunikation till alla våra banktjänster osv, det är inte en osäker lösning i sig bara för att den är öppen, utsattheten beror på att det är så vanligt förekommande med IP. Proprietära lösningar blir inaktuella. Har man en IP-lösning så är man framtidssäkrad, det finns inga andra val. Stöter man på ett problem så löser man det, fortsätter Kjell Hansson. Dessutom öppnar IP en värld av expertis och kunskap på området, vilket gör frågan till ett argument för snarare än emot standardprotokoll. Av den anledningen har Connode redan på ett tidigt stadium börjat erbjuda sin IP-baserade lösning Connode 4.

12 Klimatfrågan och demand response: SMART ENERGIBRANSCH Klimatfrågan står i politiskt fokus och driver teknikutvecklingen framåt. Alla förändringar vi står inför i energibranschen grundar sig i klimatfrågan som t.ex. det politiska beslutet om timavläsning. Alla måste bli mer medvetna om sin energiförbrukning och med det kunna analysera sitt beteendemönster. Genom en snabb återkoppling mellan förbrukning och kostnad kan en ökad förståelse uppnås, säger Nils Rex, Säljare på Aidon. Enligt Marcus Törnqvist, Manager of new solutions på Tieto, kommer timavläsning göra det möjligt att skapa nya tjänster på marknaden: Elbolagen kommer vilja ta fram tjänster för att få konsumenterna att konsumera grön el just när vinden blåser och solen skiner dvs. att konsumenterna ska kunna anpassa sig efter tillgången på grön el. Då är en öppen infrastruktur en viktig del i att få den här värdekedjan att fungera. En annan energiprodukt som driver utvecklingen är att elbolagen skulle kunna dela sin volymrisk med slutkonsumenterna, och slippa stå ensam med dyra spotpriser samtidigt som slutkonsumenten tar mer ansvar för sin förbrukning, säger Marcus Törnqvist. Alla verkar vara rörande överens om att ett teknikskifte måste ske för att kunna anta framtidens utmaningar. Nils Rex fortsätter: För att möta kraven behövs en tillförlitlig infrastruktur. Kommunikationslösningen måste ha en hög prestanda.

13 Vad säger forsknin- IP-teknologi - Ett klokt val gen? Joakim Eriksson är forskare på SICS i Stockholm och har medverkat vid utvecklingen av en IP-stack för små sensornätverk IP ÄR ETT KLOKT VAL Vad säger forskningen om IP-teknologin? Varför är IP framtiden? Allt går mot IP. I framtiden kommer man att vilja ha sensornoder som kan göra flera saker. Man vill kunna skicka olika data till olika IP-adresser. Det kan handla om vitvaror som kommunicerar med tillverkarens avdelning för systemunderhåll, tjänster för att beställa matvaror eller information till elmätaren. Fördelen är att man får samma teknik överallt och integrationen mellan befintliga system förenklas betydligt, eftersom de bygger på samma grundprincip. Vad är det i IPv6 som möjliggjort utvecklingen? Resurssnålheten. För att köra på små enheter krävs lite minne och liten processor samt låg energiförbrukning. Med 6loWPAN definierar vi hur man kör IPv6 på små enheter och liten energiåtgång, och då blev industrin intresserad. Därmed har allt fler börjat titta på IP, även en del med proprietära lösningar. Det är förstås lockande att kunna skapa appar enligt en gemensam standard. Att välja IP är mycket klokt. Integrationen mellan befintliga system förenklas betydligt, eftersom de bygger på samma princip. Joakim Eriksson, forskare, SICS, Stockholm

14 HUR SER FRAMTIDEN UT? I gränssnittet mellan konsumenternas ökade medvetande, ny tillgänglig teknik och reglering av marknaden uppstår nya möjligheter och utmaningar för energibranschen. Connode har tagit fram ett kostnadseffektivt sätt att uppfylla kravet med timavläsning och framtidssäkra kommunikationen till din elmätare. Vad vinner man på en uppgradering? Ökad effektivitet genom minskade drift- och underhållskostnader Connodes Meshnät sköter sig själv efter installation. Genom fjärrstyrning kan man se var eventuella fel uppstår, dessa upptäcks oftast av systemet självt och avhjälps också för det mesta automatiskt. Vid eventuella elavbrott kan systemet direkt tala om var felsökning bör påbörjas genom så kallad last gasp / sista sucken funktion. Ökad tillgänglighet Connodes Meshnät ger genom sin självläkande och redundanta funktion en pålitlig tillgänglighet på 99,5% eller mer. Framtidssäkra nya investeringar Connodes Meshnät klarar nuvarande och framtida krav på avläsningsintervall såväl som kommande krav på säkerhet och interoperabilitet med öppna IP protokoll som kommunikationsplattform. Timmätning ger i förlängningen möjligheter till nya, användardrivna intäktsområden genom möjligheter att erbjuda värdeökande tjänster som kan förbättra människors vardag.

15 RETROFIT AV SMARTA MÄTARE Sedan oktober 2012 finns en ny lag där elkonsumenter kostnadsfritt skall ges möjlighet att begära timmätning av sin elförbrukning. I Sverige finns idag ett befintligt bestånd av elmätare från flera olika leverantörer med stora aktörer som till exempel Landis+Gyr, Aidon och Itron/Actaris. Connode samarbetar med dessa och kan erbjuda färdiga lösningar för uppgradering av kommunikationsteknologin. I de fall mätarpopulationen består av mätare från Landis+Gyr, E350 (ZMF120/ZCF120), så kan man enkelt ersätta den gamla kommunikationsmodulen med en ny Connode-terminal, utan att behöva byta själva mätaren eller ens bryta huvudströmmen. Detta gör bytet mycket tids- och kostnadseffektivt. Man kan förlänga livscykeln på en befintlig investering men ändå få en modern och effektiv kommunikation av hög kvalitet. Bygg ut nätet med successiv uppgradering Där behov först uppstår kan man enkelt droppa in en mätare med en Connode-gateway. Vidare kan man sedan gradvis bygga ut Connode-Meshnet varefter nya kunder tillkommer, mätare behöver bytas ut eller efterfrågan på timmätning ökar. På det sättet finns möjlighet att sprida ut investeringskostnaden över tiden. Läs mer på

16 OM OSS Connode AB är Europas ledande leverantör av trådlösa kommunikationsprodukter för Smart Metering, och agerar som OEM och teknikleverantör till stora systemleverantörer på den snabbväxande Smart Grid-marknaden. Connode är resultatet av 10 års utveckling och leverans av storskaliga trådlösa mesh-nätverk. Det finns idag över smarta mätare med Connode-teknologi i drift hos elbolag i Sverige, Finland, Norge, Storbritannien och Nederländerna. Connode AB är baserat i Stockholm och huvudägare är CapMan, ett av Nordens ledande investmentbolag med ca. 3,5 miljarder Euro i förvaltat kapital. För mer information, vänligen besök Connode AB Järnvägsgatan 10. Box Sundbyberg Telefon

Framtida modell för informationsutbyte och behov av centraliserad mätvärdeshantering. En rapport till Energimarknadsinspektionen 2012-10-02

Framtida modell för informationsutbyte och behov av centraliserad mätvärdeshantering. En rapport till Energimarknadsinspektionen 2012-10-02 Framtida modell för informationsutbyte och behov av centraliserad mätvärdeshantering En rapport till Energimarknadsinspektionen 2012-10-02 Disclaimer Även om Sweco Energuide AB ("Sweco") anser att den

Läs mer

Elmarknaden i Norden 2011. Vattenfalls syn på utvecklingen

Elmarknaden i Norden 2011. Vattenfalls syn på utvecklingen Elmarknaden i Norden 2011 Vattenfalls syn på utvecklingen Introduktion Vattenfall fick under 2010 ett nytt uppdrag. Vi ska generera en marknadsmässig avkastning och vara ett av de bolag som leder utvecklingen

Läs mer

ERICSSON ÅRSREDOVISNING 2005

ERICSSON ÅRSREDOVISNING 2005 ERICSSON ÅRSREDOVISNING 2005 INNEHÅLL MILSTOLPAR 2005 ÅRSREDOVISNING 2005 1 VERKSAMHETSÖVERSIKT 25 AKTIEINFORMATION 30 TVÅÅRSÖVERSIKT DE STÖRSTA KONTRAKTEN I VÅR 129-ÅRIGA HISTORIA Ericsson skriver flerårsavtal

Läs mer

Genomlysning av projekt Mätning 2009, Göteborg Energi AB. Slutgiltig version, 2011-10-19. Anders Söderberg, Disa Hammarskjöld, Hanna Tengelin

Genomlysning av projekt Mätning 2009, Göteborg Energi AB. Slutgiltig version, 2011-10-19. Anders Söderberg, Disa Hammarskjöld, Hanna Tengelin Genomlysning av projekt Mätning 2009, Göteborg Energi AB Slutgiltig version, 2011-10-19 Anders Söderberg, Disa Hammarskjöld, Hanna Tengelin Innehåll 1 Sammanfattning... 2 2 Inledning... 4 2.1 Uppdragets

Läs mer

Vad är Internet och vem bryr sig? Katarina Lycken Rüter på uppdrag av Webbstjärnan

Vad är Internet och vem bryr sig? Katarina Lycken Rüter på uppdrag av Webbstjärnan Vad är Internet och vem bryr sig? Katarina Lycken Rüter på uppdrag av Webbstjärnan Om.SE och Webbstjärnan Om.SE (www.iis.se).se (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) är en oberoende allmännyttig organisation

Läs mer

Hur undviker man att bli lurad? Metoder att motverka "Moral hazard" vid upphandling inom byggsektorn

Hur undviker man att bli lurad? Metoder att motverka Moral hazard vid upphandling inom byggsektorn Hur undviker man att bli lurad? Metoder att motverka "Moral hazard" vid upphandling inom byggsektorn Per Erik Eriksson Hans Lind April 2015 1 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Begreppet Moral hazard...

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

Ubiquitous Computing - en vision som kan bli verklighet

Ubiquitous Computing - en vision som kan bli verklighet Ubiquitous Computing - en vision som kan bli verklighet - osynliga datorer, överallt, i alla ting, alltid i arbete, samverkar på internet Sammanställd av BG Wennersten, april 2007 bg@wennersten.se Innehåll

Läs mer

Dags att fylla digitaliseringen med innehåll. En miljardsatsning som snabbt kan lyfta skolan

Dags att fylla digitaliseringen med innehåll. En miljardsatsning som snabbt kan lyfta skolan Dags att fylla digitaliseringen med innehåll En miljardsatsning som snabbt kan lyfta skolan 1 Skolan måste digitaliseras Ingen har kunnat undgå att skolan har problem. Ingen har kunnat missa att den svenska

Läs mer

Bra kundvård utgår från kunden och ger möjligheter att mäta och förbättra verksamheten

Bra kundvård utgår från kunden och ger möjligheter att mäta och förbättra verksamheten KUNDVÅRD ETT KOMPENDIUM FRÅN CS Bra kundvård utgår från kunden och ger möjligheter att mäta och förbättra verksamheten 1 SÄTT 2 MÄT KUNDEN I CENTRUM Hur vill dina kunder att du ska kommunicera med dem?

Läs mer

Från byråkrati till innovation. Från byråkrati till innovation - en introduktion till att arbeta med öppna data

Från byråkrati till innovation. Från byråkrati till innovation - en introduktion till att arbeta med öppna data Från byråkrati till innovation En-i till-att-a ntroduktion- rbeta-med-öp pna-data Från byråkrati till innovation - en introduktion till att arbeta med öppna data 1 Projektgruppen: Projektledare: Christer

Läs mer

Nu börjar racet! Vilka blir fordonsindustrins framtida partners? Green, safe and connected kraven på framtidens bilar är större än någonsin

Nu börjar racet! Vilka blir fordonsindustrins framtida partners? Green, safe and connected kraven på framtidens bilar är större än någonsin Nr 1 juni 2014 Ett magasin från Combitech AB Nu börjar racet! Vilka blir fordonsindustrins framtida partners? Green, safe and connected kraven på framtidens bilar är större än någonsin Nr 1 juni 2014 REDAKTIONEN

Läs mer

Kunskap och engagemang ingår alltid. CG Drives & Automations serviceerbjudande

Kunskap och engagemang ingår alltid. CG Drives & Automations serviceerbjudande Kunskap och engagemang ingår alltid CG Drives & Automations serviceerbjudande Vi lägger all vår energi på att spara din! Att spara energi handlar inte bara om din elräkning. Det handlar om att kunna lita

Läs mer

Att förändra skolan med teknik: BORTOM EN DATOR PER ELEV. Åke Grönlund

Att förändra skolan med teknik: BORTOM EN DATOR PER ELEV. Åke Grönlund Att förändra skolan med teknik: BORTOM EN DATOR PER ELEV Åke Grönlund Att förändra skolan med teknik: BORTOM EN DATOR PER ELEV utgivare: Örebro universitet copyright: Creative Commons Attribution produktion:

Läs mer

Varför installera bredband?

Varför installera bredband? Varför installera bredband? så här ser det ut i framtidens kommunikationsnät Släpp inte in vem som helst! Som fastighetsägare sitter du på en tillgång som är mycket åtråvärd för bredbandsoperatörer de

Läs mer

En motiverande bok om att beställa användbarhet

En motiverande bok om att beställa användbarhet En motiverande bok om att beställa användbarhet Henrik Artman, Ulrika Dovhammar, Stefan Holmlid, Ann Lantz, Sinna Lindquist, Erik Markensten och Anna Swartling 1 2 ATT BESTÄLLA NÅGOT ANVÄNDBART ÄR INTE

Läs mer

Slutrapport Laddat för kunskap

Slutrapport Laddat för kunskap Slutrapport Laddat för kunskap Slutrapport för projektet Laddat för kunskap, 381111, mars 2015 Om Power Circle. Power Circle är en medlemsorganisation, med syfte att stärka, stödja och främja svensk el

Läs mer

Vad är värdet av intern kontroll?

Vad är värdet av intern kontroll? www.pwc.se Vad är värdet av intern kontroll? Gey Widengren och Jonas Wendt PwC 2014 Vad är värdet av intern kontroll? Intern kontroll är ett av själva grundämnena för en stabil och tillförlitlig verksamhet.

Läs mer

Nya tag i vår sponsring. Lignin. ska ersätta kol. Fortum 4 2008. ryska. energimarknaden

Nya tag i vår sponsring. Lignin. ska ersätta kol. Fortum 4 2008. ryska. energimarknaden Nya tag i vår sponsring Lignin ska ersätta kol Fortum 4 2008 EN FÖRÄNDRINGSRESA PÅ DEN ryska energimarknaden Framgångssteg i Ryssland Elmarknaden i Ryssland befinner sig i ett skede av omvälvande förändringar.

Läs mer

BLI VÄRLDENS BÄSTA SÄLJARE

BLI VÄRLDENS BÄSTA SÄLJARE BLI VÄRLDENS BÄSTA SÄLJARE KONSTEN ATT FÅ MÅNGA OCH NÖJDA KUNDER Jens Collskog Fortnox 2009 Text: Jens Collskog Illustrationer: www.illustrationsbolaget.se Tryck: Åtta.45 Tryckeri AB BLI VÄRLDENS BÄSTA

Läs mer

Framtidens datacenter

Framtidens datacenter nr 1 2013 STORAGE. EMC och NetApp om nästa generations infrastruktur Sidan 8 och 14 Framtidens datacenter I källaren, molnet eller både och? Per Sedihn: Nytt datacenter ny roll för IT Sidan 7 Möt Mats

Läs mer

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder En handbok om brukarrevision Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder Text: Anna Jakobsson Lund och David Rosenberg Layout och foto: Sofia Hänström Tryck: Hemströms Tryckeri

Läs mer

Minska företagets energikostnader nu!

Minska företagets energikostnader nu! Minska företagets energikostnader nu! energieffektivisering för smart företagande och bättre miljöarbete EMIL 3 Energi & Ekonomi, Miljö, Industri & Långsiktighet Förord Vi vill med denna skrift inspirera

Läs mer

Varför syns vi inte i statisken?

Varför syns vi inte i statisken? Varför syns vi inte i statisken? personer med funktionsnedsättningar blir osynliga i många undersökningar Vår referens Stefan Johansson stefan.johansson@funkanu.se 08 555 770 78 Datum 2014-03- 16 Funka

Läs mer

SVENSK CAMPING ÅR 2020. Martin Karlsson April 2011

SVENSK CAMPING ÅR 2020. Martin Karlsson April 2011 Martin Karlsson April 2011 Viktoriagatan 13, Box 5068, SE-402 22 Göteborg, Sweden, Tel +46 31 75 95 000, Fax +46 31 75 95 001, www.turismensutredningsinstitut.se Förord Att besöksnäringen är en framtidsbransch

Läs mer

LIVET I DET UPPKOPPLADE SAMHÄLLET ÅRSREDOVISNING 2013 138:E VERKSAMHETSÅRET ERICSSON ÅRSREDOVISNING 2013

LIVET I DET UPPKOPPLADE SAMHÄLLET ÅRSREDOVISNING 2013 138:E VERKSAMHETSÅRET ERICSSON ÅRSREDOVISNING 2013 LIVET I DET UPPKOPPLADE SAMHÄLLET Tryckt på UPM Sol Matt och Munken Lynx klorfritt papper som uppfyller internationella miljökrav SV/LZT 138 1292 R1A ISSN 1100-8954 Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2014

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

PÅ VÄG MOT DET UPPKOPPLADE SAMHÄLLET

PÅ VÄG MOT DET UPPKOPPLADE SAMHÄLLET PÅ VÄG MOT DET UPPKOPPLADE SAMHÄLLET Årsredovisning 2011 När allt blir uppkopplat förändras hela världen. 11 126 7 44 157 Det började med telefonsamtal, som knöt samman platser över hela världen. Människor

Läs mer

Upphandling och implementering av ett nytt affärssystem

Upphandling och implementering av ett nytt affärssystem Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Marina Ericsson Fredrik Wallin Upphandling och implementering av ett nytt affärssystem Vad måste man ta hänsyn till och tänka på? Företagsekonomi D-uppsats

Läs mer

v i n n o v a r a p p o r t v r 2 0 0 8 : 1 8 VÅRDA IDÉERNA!

v i n n o v a r a p p o r t v r 2 0 0 8 : 1 8 VÅRDA IDÉERNA! v i n n o v a r a p p o r t v r 2 0 0 8 : 1 8 VÅRDA IDÉERNA! Trots många framgångsrika projekt inom vård och omsorg skapas inte varaktiga effekter. Varför förvaltas och utnyttjas inte idéerna? JAN DAHLIN

Läs mer