Instruktionshäfte. Digitalkamera

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Instruktionshäfte. Digitalkamera"

Transkript

1 Digitalkamera Sw Instruktionshäfte Tack för att du köpt en produkt från CASIO. Läs noga igenom försiktighetsåtgärderna i detta instruktionshäfte, innan produkten tas i bruk. Spara instruktionshäftet på ett säkert ställe för framtida behov. För allra senaste information angående produkten hänvisar vi till EXILIM:s officiella webbsajt på

2 Uppackning Kontrollera vid uppackning av kameran att samtliga artiklar nedan medföljer. Kontakta din återförsäljare, om något skulle saknas. Digitalkamera USB-nätadapter (AD-C53U) Hur remmen fästs i kameran * Formen på nätkabelns kontakt kan variera beroende på land eller geografiskt område. Nätkabel 1 2 Rem Fäst remmen här. USB-kabel CD-ROM-skiva Grundreferens 2

3 Läs detta först! Innehållet i denna bruksanvisning är föremål för ändringar utan föregående meddelande. Innehållet i denna bruksanvisning har kontrollerats under varje steg i tillverkningsprocessen. Kontakta oss gärna, om du upptäcker någonting som verkar tvivelaktigt, felaktigt etc. All kopiering av innehållet i detta instruktionshäfte, delvis eller i sin helhet, är förbjuden. Utöver för personligt bruk är allt annat bruk av innehållet i denna bruksanvisning utan tillstånd från CASIO COMPUTER CO., LTD. förbjudet i enlighet med gällande upphovsrättslagar. CASIO COMPUTER CO., LTD. påtar sig inget ansvar för några skador eller uteblivna vinster som drabbat dig eller tredje part på grund av bruk av eller fel på produkten. CASIO COMPUTER CO., LTD. påtar sig inget ansvar för några skador, uteblivna inkomster eller krav från tredje part som uppstått till följd av bruk av Photo Transport, Virtual Painter 5 LE for CASIO eller CASIO Connection powered by Eye-Fi. CASIO COMPUTER CO., LTD. påtar sig inget ansvar för några skador eller uteblivna inkomster orsakade av förlust av minnesinnehållet på grund av fel, reparation eller annat. Notera att de skärmexempel och produktillustrationer som visas i detta instruktionshäfte kan skilja sig en aning från skärmarna och utformningen på själva kameran. LCD-skärm Bildskärmen med flytande kristaller använder sig av en ytterst avancerad teknik som sörjer för över 99,99 % effektiva bildpunkter. Detta innebär att ett obetydligt antal bildpunkter inte tänds eller förblir tända hela tiden. Det beror på egenskaperna hos flytande kristallskärmar och tyder inte på fel. Provfotografera Ta en provbild för att kontrollera att kameran fungerar som den ska, innan faktisk bildinspelning påbörjas. 3

4 Innehåll Uppackning Läs detta först! Delar och reglage Visning på skärmen Grundinstruktioner för snabbstart 11 Möjligheter med CASIO-kameran Ändring av kamerans utseende enligt inspelningsförhållanden Öppning och stängning av ramen Vridning av skärmen Val av kamerautseende Användning av pekpanelen Börja med att ladda upp batteriet före användning Konfigurering av grundinställningar efter att kameran slagits på första gången Förberedning av ett minneskort Användbara minneskort Isättning av ett minneskort Formatering (initiering) av ett nytt minneskort På- och avslagning av strömmen Inspelning av en stillbild Val av automatiskt inspelningsläge Inspelning av en stillbild Visning av stillbilder Radering av stillbilder och filmer Radering av en enstaka fil Radering av samtliga filer Försiktighetsåtgärder vid inspelning av stillbilder Begränsningar för autofokus Bildinspelning 35 Val av inspelningsläge Inspelning av stillbilder digitalt behandlade för konstnärlig effekt (HDR-konst) Inspelning av panoramabild (panoramasvep) Användning av vinkutlösare för start av självutlösning..... (Vinkutlösare) Inspelning med zoom Inspelning av självporträtt Inspelning av en film Innehåll

5 Användning av BEST SHOT 47 Inspelning av skarpare stillbilder (Multi-SU-zoom).. 48 Digital korrigering av över- och underexponering (HDR).. 49 Inspelning med höghastighet för nattscen...(höghastighet för nattscen).. 50 Inspelning med snabb skakdämpning (Snabb skakdämpning).. 51 Inspelning med prioritering av ansikten (snabbt bästa val).. 52 Avancerade inställningar för inspelning 53 Användning av inspelningsmenyn Användning av pekavtryckare (Pekavtryckare) Användning av självutlösaren (Självutlösare) Användning av LED-lampan (LED) Ändring av bildstorlek (Bildstorlek) Inställning av bildkvalitet för film (filmkvalitet) Korrigering av bildens ljusstyrka (ev-skifte) Justering av vitbalans (Vitbalans) Specificering av ISO-känslighet (ISO) Val av ett fokusläge (fokus) Inkoppling av bildgranskning (Granska) Visning av stillbilder och filmer 63 Visning av stillbilder Visning av en film Redigering av en film på kameran (filmredig.) Visning av panoramabild Uppspelning av ett bildspel på kameran (Bildspel).. 67 Visning av bildmeny Zoomning av en bild på skärmen Visning av stillbilder och filmer på en teveskärm Övriga uppspelningsfunktioner (uppspelning) 71 Användning av uppspelningsmenyn Skyddande av en fil mot radering (Bildskydd) Rotering av en bild (Rotation) Utskrift 74 Med en dator Innehåll

6 Användning av kameran med en dator 76 Hur en dator kan användas Användning av kameran med en dator som kör Windows Visning och lagring av bilder i en dator Uppspelning av filmer Överföring av bilder från datorn till kamerans minne Omvandling av stillbilder till konstnärliga bilder Uppladdning av bilddata till en internettjänst Visning av användardokumentation (PDF-filer) Användarregistrering Användning av kameran med en Macintosh Anslutning av kameran till datorn och lagring av filer Automatisk överföring av bilder och hantering av dem på din Macintosh Uppspelning av film Visning av användardokumentation (pdf-filer) Användarregistrering Användning av ett Eye-Fi Wireless SD-minneskort till överföring av bilder (Eye-Fi).. 93 Filer och mappar Minneskortdata Övriga inställningar (Inställning) 97 Justering av skärmens ljusstyrka (Skärm).. 97 Urkoppling av kommunikation med Eye-Fi-kort (Eye-Fi).. 97 Konfigurering av ljudinställningar på kameran (ljud).. 98 Tidsstämpling av stillbilder (Tidsstämpel).. 98 Konfigurering av världstidsinställningar (Världstid).. 99 Val av en resedestination Val av tidsvisning Inställning av kamerans klocka (Justera). 100 Specificering av datumformat (datumformat). 101 Specificering av skärmspråk (Language). 101 Kalibrering av pekpanelen (Kalibr. pekp.). 102 Val av utmatningsmetod för HDMI-anslutning (HDMI). 102 Formatering av det inbyggda minnet eller ett minneskort.... (Formatera). 103 Återställning av kamerans inställningar till grundinställningarna (Nollställ). 103 Konfigurering av skärminställningar 104 Ändring av skärmriktning Val av informationsvisning (DISP) Innehåll

7 Övrigt 105 Försiktighetsåtgärder vid användning Strömförsörjning Laddning Försiktighetsåtgärder gällande batteriet Byte av batteri Användning av kameran utomlands Kassering av kameran Användning av ett minneskort Byte av minneskort Datorsystemkrav för medföljande programvara (gäller Windows) Återställning av ursprungliga grundinställningar När problem uppstår Felsökning Skärmmeddelanden Antal stillbilder/filminspelningstid Tekniska data Innehåll

8 Delar och reglage Sidnumren inom parentes hänvisar till de sidor där respektive detalj förklaras närmare. Framsida Baksida bl bm bn 4 bk9 bo bp bq br 1Ram (s. 13). 2LED-lampa (s. 55) 3Objektiv 4Mikrofon (s. 15, 46) 5Högtalare 6Skärm (s. 9, 104) 7Bakre lampa (s. 19, 22, 28, 30) 8Avtryckare (s. 30) 9Remhål (s. 2) bkströmbrytare [p] (s. 28) blminneskortsfack (s. 26, 114) bmåterställningsknapp (s. 118) bnlucka till minneskortfack (s. 26) bohdmi-utgång [HDMI OUT] (mikrojack) (s. 69) bphdmi-anslutningslucka (s. 69) bqusb-anslutningslucka (s. 18, 20, 78, 89) brusb-port ([USB]) (s. 19, 21, 79, 85, 90) 8

9 Visning på skärmen Skärmen använder sig av olika indikatorer, ikoner och värden för att upplysa dig om kamerans tillstånd. Skärmexemplen i detta avsnitt är avsedda att visa var på skärmen olika indikatorer och siffror kan uppträda i olika lägen. De representerar inte visningar som faktiskt uppträder på skärmen.. Vid inspelning av stillbilder br bq bp bo bn bmblbk 8 9 1Flik (s. 28) 2Fokusläge (s. 61) 3Självutlösarläge (s. 54) 4Digital zoom (s. 41) 5Bildstorlek för stillbild (s. 55) 6Bildkvalitet för film (s. 44, 57) 7LED-lampa (s. 55) 8Zoomstapel (s. 30, 41) 9Startknapp för filminspelning b (s. 31, 44) bkbatterinivåindikator (s. 23) blfilmkapacitet (inspelningstid) (s. 30) bmstillbildskapacitet (antal bilder) (s. 30) bnikon för uppspelningsläge (s. 28) boikon för informationsvisning (s. 104) bpikon för skärmriktning (s. 104) bqikon för inspelningsläge (s. 36) brikon för menyvisning (s. 53) ANM. bl Filmkapacitet och bm stillbildskapacitet visas inte i följande fall, även om Information på är valt som inställning för informationsvisning (s. 104). Porträttinriktad visning När skärmen och objektivet är riktade åt samma håll. Vid inspelning av film Bildkvalitet för film (s. 44, 57) 2Ikon för inspelningstidsändring (s. 45) 3Ikon för återstående filminspelningstid (s. 45) 4Återstående minneskapacitet för film/ filminspelningstid (s. 45, 124) 5Zoomstapel (s. 30, 41) 6Stoppknapp för filminspelning c (s. 31, 44) B 9

10 . Vid visning av stillbilder bo bn bm bl bk Vid uppspelning av film bl bk Flik (s. 28) 2Skyddsindikator (s. 72) 3Mappnamn/filnamn (s. 95) 4Bildstorlek för stillbild (s. 55) 5Ikon för bildmeny (s. 67) 6Ikon för bilduppladdning (s. 86) 7Ikoner för bildbläddring (s. 32, 63) 8Batterinivåindikator (s. 23) 9Datum/tid (s. 24, 100) bkikon för inspelningsläge (s. 28) blikon för informationsvisning (s. 104) bmraderingsikon (s. 33) bnbildspelsikon (s. 67) boikon för menyvisning (s. 71) 1Flik (s. 28) 2Skyddsindikator (s. 72) 3Mappnamn/filnamn (s. 95) 4Bildkvalitet för film (s. 44, 57) 5Ikon för bildmeny (s. 67) 6Ikon för bilduppladdning (s. 86) 7Filminspelningstid (s. 63) 8Ikoner för bildbläddring (s. 32, 63) 9Batterinivåindikator (s. 23) bkdatum/tid (s. 24, 100) blikon för filmuppspelning 6 (s. 63) B 10

11 Grundinstruktioner för snabbstart Möjligheter med CASIO-kameran CASIO-kameran erbjuder en rad användbara funktioner för att underlätta inspelning av digitala bilder, inklusive följande fem huvudfunktioner. Olika kamerautseenden Ramen kan öppnas och LCD-skärmen vridas till lägen som gör långvarig inspelning bekvämare och självinspelning enklare. Se sidan 13 för närmare detaljer. Enkel pekpanelsmanövrering Skärmen är en pekpanel som kan användas för olika manövreringar. Se sidan 16 för närmare detaljer. Enkel självinspelning Skärmen kan vridas runt så att den är vänd åt samma håll som kamerans objektiv, vilket gör det betydligt lättare att spela in sig själv. Se sidan 43 för närmare detaljer. 11 Grundinstruktioner för snabbstart

12 Snabb och enkel bilduppladdning Kameran inkluderar inbyggd mjukvara (CASIO Connection powered by Eye-Fi) som kan installeras i en dator för enklare uppladdning av bilder till en internettjänst. Se sidan 85 för närmare detaljer. HDR-konst Med funktionen HDR-konst kombineras olika delar av en bildskur inspelad med olika exponeringar till en slutlig bild, varpå bildanalys med hög precision utförs för framställning av bilder som blir till riktiga konstverk. Se sidan 37 för närmare detaljer. 12 Grundinstruktioner för snabbstart

13 Ändring av kamerans utseende enligt inspelningsförhållanden Ramen kan öppnas eller stängas och skärmpanelen vridas runt för att anpassa kamerans utseende till aktuella inspelningsförhållanden. VIKTIGT! Utsätt inte skärmen för kraftigt tryck, eftersom det kan göra att den skadas. Vidrör aldrig objektivet med fingrarna. Fingeravtryck, smuts eller annan främmande materia på objektivet kan leda till att kameran inte fungerar som den ska. Använd en blåsborste eller dylikt till att hålla objektiv- och blixtglaset fritt från smuts och damm och torka rent med en mjuk, torr trasa. Öppning och stängning av ramen Ramen på kameran kan vridas runt 360 grader. 1. Håll kameran med skärmen vänd mot dig och fatta tag i ramen. 2. Tryck ut skärmpanelen bakifrån. 3. Håll i kanterna på skärmpanelen och sväng runt ramen för att öppna den. VIKTIGT! Försök inte öppna eller stänga ramen medan skärmpanelen är vriden. Det kan medföra att ramen kommer i kontakt med skärmpanelen och orsakar funktionsfel. 13 Grundinstruktioner för snabbstart

14 Vridning av skärmen Följ anvisningarna nedan för att vrida runt skärmen. ANM. Medan skärmpanelen hålls enligt bilden nedan kan den vridas medurs 180 grader eller moturs 90 grader. Skärmpanelen kan även roteras medan ramen är stängd. 1. Håll kameran såsom bilden visar. 2. Håll fast ramen ordentligt och vrid försiktigt skärmpanelen i önskad riktning. 180 grader medurs 90 grader moturs 14 Grundinstruktioner för snabbstart

15 Val av kamerautseende Det är möjligt att öppna ramen och/eller vrida runt skärmen för att skapa lämpligt kamerautseende. Normal inspelning Spela in med skärmen vänd i motsatt riktning mot objektivet. Vid inspelning av film Öppna ramen 90 grader och håll i ramen. Det går även att spela in med kameran upp och ner, om så önskas. Stående inspelning / Självinspelning Rikta skärmen och objektivet åt samma håll och fäll ut ramen i cirka 30 graders vinkel, så att kameran kan ställas på ett bord e.dyl. Hängande inspelning Vrid runt skärmen 180 grader och öppna sedan ramen 180 grader, så att den kan hängas på en vägg e.dyl. ANM. Håll kameran still vid inspelning. Tryck försiktigt in avtryckaren och se till att undvika rörelser under den tid det tar för bilden att spelas in. Se till att inte något finger eller remmen blockerar LED-lampa något av de områden som anges på illustrationen. För att undvika att tappa kameran bör du fästa remmen runt fingrarna eller handleden när du håller i kameran. Svinga inte kameran medan den hålls i remmen. Den medföljande remmen är endast avsedd för Mikrofon användning till denna kamera. Använd den aldrig för andra syften. Objektiv 15 Grundinstruktioner för snabbstart

16 VIKTIGT! Se till att inte fingrarna blockerar eller är för nära LEDlampan. Fingrar som är i vägen kan orsaka oönskade skuggor vid inspelning. Användning av pekpanelen Kamerans skärm är en pekpanel. Genom att röra vid skärmen med fingrarna är det möjligt att utföra olika manövreringar enligt nedan. Peka Berör skärmen kortvarigt med ett finger. Peka på skärmen för att välja en ikon eller en menypost eller för att ändra inställningar. Håll pekande Håll ett finger tryckt mot skärmen. Håll pekande på skärmen för att bläddra fram bilder i snabbare takt eller för att utföra fortgående bild-förbild-uppspelning av en film. Dra Håll ett finger mot skärmen och dra fingret uppåt, neråt, åt vänster eller åt höger. Använd dra till att flytta en skärmbild till ett annat ställe eller till att bläddra mellan bilder. För isär Håll tummen och pekfingret mot skärmen och för isär dem. Använd för isär till att förstora en skärmbild. 16 Grundinstruktioner för snabbstart

17 För ihop Håll tummen och pekfingret mot skärmen och för ihop dem. Använd för ihop till att förminska en skärmbild. VIKTIGT! Använd aldrig ett spetsigt eller hårt föremål till skärmmanövrering. Det kan göra att skärmen skadas. Pekpanelen är tryckkänslig. Se till att trycka tillräckligt hårt på panelen när den används för manövrering. ANM. Applicering av separat inköpt LCD-skyddsfilm medför att skärmens manövreringskänslighet reduceras. Om val av poster på pekpanelen inte fungerar såsom förväntas, så kalibrera pekpanelen (s. 102). 17 Grundinstruktioner för snabbstart

18 Börja med att ladda upp batteriet före användning. Det laddningsbara litiumjonbatteri som är inbyggt i kameran är inte laddat när kameran är ny. Följ anvisningarna nedan för att ladda batteriet, innan kameran tas i bruk. Batteriet kan laddas genom att använda någon av följande två metoder. USB-nätadapter Via USB-anslutning till en dator. Laddning via USB-nätadapter 1. Slå av kameran. Kontrollera att ingenting visas på kamerans skärm. Tryck annars på [p] (strömbrytare) för att slå av kameran. [p] (strömbrytare) 2. Anslut först den medföljande USBkabeln till USBnätadaptern och anslut sedan adaptern till ett nätuttag. USB-kabel (medföljer kameran) USB USB-port Nätkabel USB-nätadapter 3. Tryck på baksidan av skärmpanelen, så att panelen rör sig mot dig, och öppna ramen (s. 13). 4. För in en nagel i fördjupningen på USBanslutningsluckan och dra luckan i pilens riktning för att öppna den såsom bilden visar. USB-anslutningslucka 18 Grundinstruktioner för snabbstart

19 5. Anslut USB-kabeln till kameran. Den bakre lampan börjar lysa röd för att ange att laddning startas. Den bakre lampan slocknar när laddningen är klar. Fulladdning av ett helt urladdat batteri tar cirka 130 minuter. När batteriet inte har använts på länge eller vid extrema omgivningstemperaturer kan det hända att laddning tar längre tid än normalt. Om laddning tar längre tid USB-port Liten kontakt USB-nätadapter USB-kabel (medföljer kameran) Se till att märket 8 på USB-kabelns kontakt är vänt mot den motsatta sidan av skärmen på kameran och anslut USB-kabeln till kameran. än cirka sex timmar, så avbryts laddningen automatiskt av en timer även om batteriet inte är fulladdat. Det anges då av att den bakre lampan blinkar röd. Om batteriet inte har använts på mycket länge, så kan det hända att laddning avbryts automatiskt och att den bakre lampan börjar blinka röd redan efter cirka 45 minuter. Koppla i dessa båda fall loss USB-kabeln från kameran och anslut den sedan på nytt för att återuppta laddning. Notera att metalldelen på kontakten förblir synlig, såsom visas på bilden, även efter att kontakten har skjutits in ordentligt. Arbetslägen för bakre lampa Lampans tillstånd Lyser röd Blinkar röd Av Beskrivning Laddning pågår Onormal omgivningstemperatur, problem med USB-nätadapter, batteriproblem (s. 111) eller laddning avbruten av timer Laddning avslutad Bakre lampa 6. Koppla loss USB-kabeln från kameran och koppla därefter loss adaptern från nätuttaget efter avslutad laddning. 19 Grundinstruktioner för snabbstart

20 . Laddning via USB-anslutning till en dator Batteriet i kameran laddas alltid medan kameran är ansluten direkt till en dator via medföljande USB-kabel. Beroende på datorns inställningar kan det hända att batteriet inte går att ladda via en USB-anslutning. I så fall rekommenderas att USB-nätadaptern som medföljer kameran används istället. VIKTIGT! Första gången kameran ansluts till en dator via en USB-kabel kan det hända att ett felmeddelande visas på datorn. Koppla i så fall loss USB-kabeln och anslut den sedan på nytt. 1. Tryck på [p] (strömbrytare) för att slå av kameran. 2. Tryck på baksidan av skärmpanelen, så att panelen rör sig mot dig, och öppna ramen (s. 13). 3. För in en nagel i fördjupningen på USBanslutningsluckan och dra luckan i pilens riktning för att öppna den såsom bilden visar. USB-anslutningslucka B 20 Grundinstruktioner för snabbstart

21 4. Anslut kameran till datorn medan datorn är påslagen. Den bakre lampan på kameran börjar lysa röd. Efter en liten stund slås kameran på automatiskt samtidigt som den bakre lampan börjar lysa bärnstensgul för att ange att laddning har startat. Den bakre lampan lyser grön när laddningen är klar. Notera emellertid att vissa datormodeller eller anslutningsförhållanden kan innebära låg strömkapacitet. Om strömkapaciteten är låg, så startar laddning utan att USB-port Stor kontakt USB-kabel (medföljer kameran) USB-port Liten kontakt Se till att märket 8 på USB-kabelns kontakt är vänt mot den motsatta sidan av skärmen på kameran och anslut USB-kabeln till kameran. kameran slås på. Detta anges av att den bakre lampan lyser röd. Den bakre lampan slocknar i detta fall efter att laddningen är klar. Fulladdning av ett helt urladdat batteri tar cirka 260 minuter. När batteriet inte har använts på länge eller vid extrema omgivningstemperaturer kan det hända att laddning tar längre tid än normalt. Om laddning tar längre tid än cirka sex timmar, så avbryts laddningen automatiskt av en timer även om batteriet inte är fulladdat. Det anges då av att den bakre lampan blinkar röd. Om batteriet inte har använts på mycket länge, såkan det hända att laddning avbryts automatiskt och att den bakre lampan börjar blinka röd eller slocknar redan efter cirka 30 till 45 minuter. I båda dessa fall rekommenderas att USB-nätadaptern som medföljer kameran används istället. Notera att metalldelen på kontakten förblir synlig, såsom visas på bilden, även efter att kontakten har skjutits in ordentligt. 21 Grundinstruktioner för snabbstart

22 Arbetslägen för bakre lampa Lampans tillstånd Lyser bärnstensfärgad Lyser röd Blinkar röd Lyser grön Beskrivning Laddning pågår Laddning pågår (Dataöverföring med dator stöds ej.) Onormal omgivningstemperatur, batteriproblem (s. 111) eller laddning avbruten av timer Laddning avslutad eller avbruten Bakre lampa 5. Koppla loss USB-kabeln från kameran och därefter från datorn efter avslutad laddning. ANM. Även om kameran slås av fortsätter laddning av batteriet så länge kameran är USB-ansluten till en dator. I detta tillstånd arbetar den bakre lampan enligt beskrivningen under Arbetslägen för bakre lampa (s. 19). VIKTIGT! Ingen laddning sker medan den anslutna datorn befinner sig i viloläge. Ett laddningsfel kan uppstå omedelbart efter laddningsstart eller en stund efter att laddning har startat. Ett laddningsfel anges av att den bakre lampan blinkar röd. Om aktuell datormodell eller aktuella anslutningsförhållanden medför låg strömkapacitet, så startar laddning utan att kameran slås på. Om kameran slås på i detta läge, så avbryts laddningen samtidigt som USB-datakommunikation mellan kameran och datorn aktiveras. Den bakre lampan på kameran lyser i detta fall grön. Övriga försiktighetsåtgärder gällande laddning Ett batteri som ännu är varmt till följd av normal användning kan kanske inte fulladdas. Lämna i så fall kameran avslagen och vänta ett tag så att batteriet hinner svalna innan det laddas. Ett batteri urladdas alltid en liten aning. Därför är det rekommendabelt att ladda batteriet strax innan det behöver användas. Laddning av batteriet kan orsaka störningar på teve- och radiomottagning. Anslut i så fall USB-nätadaptern till ett nätuttag som är placerat längre bort från teven eller radion. Den faktiska laddningstiden beror på aktuell batterinivå och laddningsförhållanden. Använd inte USB-nätadaptern till någon annan utrustning. 22 Grundinstruktioner för snabbstart

23 Kontroll av aktuell batterinivå Allteftersom batterispänningen försvagas anger en batteriindikator på skärmen den aktuella nivån enligt nedan. Nivå Hög Låg Batteriindikator * * * Indikatorfärg Cyanblå * Gul * Röd * Röd anger att batteriet är svagt. Ladda batteriet så snart som möjligt. Inspelning kan inte utföras medan visas. Ladda batteriet omedelbart. Den kapacitet som batteriindikatorn anger ändras ibland vid omkoppling mellan inspelningsläge och uppspelningsläge. Om kameran lämnas utan någon strömtillförsel med ett urladdat batteri i cirka 30 dagar, så raderas inställningarna för datum och tid. Ett meddelande som uppmanar dig att ställa in datum och tid visas därefter nästa gång kameran slås på efter att strömmen har återställts. Ställ då in datum och tid (s. 100). Vi hänvisar till sidan 127 angående batterilivslängd och antal bilder. 23 Grundinstruktioner för snabbstart

24 Konfigurering av grundinställningar efter att kameran slagits på första gången Första gången kameran slås på visas en meny för inställning av skärmspråk, datum och tid på skärmen. Om datum och tid inte ställs in korrekt kommer felaktiga datumoch tidsdata att spelas in med bilderna. VIKTIGT! Om din kamera är avsedd för den japanska marknaden, så visas ingen språkvalsmeny i steg 2 nedan. Utför i så fall åtgärderna under Specificering av skärmspråk (Language) (s. 101) för att ändra skärmspråk till något annat än japanska. Observera dock att en version av detta instruktionshäfte på det valda språket kanske inte följer med en kamera avsedd för den japanska marknaden. Det kan hända att kameramodeller som säljs i vissa geografiska områden inte stöder val av skärmspråk. 1. Tryck på [p] (strömbrytare) för att slå på kameran. 2. Dra (s. 16) uppåt eller neråt tills önskat språk påträffas och peka sedan på önskat språk. 3. Peka på önskat visningsformat för datum. Exempel: 10 juli 2012 ÅÅ/MM/DD * 12/7/10 DD/MM/ÅÅ * 10/7/12 MM/DD/ÅÅ * 7/10/12 [p] (strömbrytare) 4. Peka på ett värde som behöver ändras (år, månad, dag, timme, minut). 5. Peka på 8 eller 2 för att ändra valt värde. Håll pekande på 8 eller 2 för att ändra inställningen i snabbare takt. Peka på ikonen för 12/24-timmarsvisning för att växla mellan 12-timmars och 24-timmars tidsformat. Ikon för 12/24-timmarsvisning 6. Kontrollera att korrekt datum och tid har ställts in och peka på OK. 7. Peka på Auto eller Auto Premium för att förvälja önskat automatiskt inspelningsläge. 8. Peka på Tillämpa. Denna inställning kan vid behov ändras senare. Se sidan 29 för närmare detaljer. 24 Grundinstruktioner för snabbstart

25 Vi hänvisar till följande sidor angående ändring av inställningarna, om ett misstag råkar göras vid inställning av skärmspråk, datum eller tid enligt åtgärderna ovan. Skärmspråk: sidan 101 Datum och tid: sidan 100 ANM. Varje land bestämmer självt vilken lokal tid som ska gälla och om sommartid ska tillämpas, vilket betyder att dessa tider är föremål för ändringar. Förberedning av ett minneskort Kameran har visserligen ett inbyggt minne för lagring av bilder och filmer, men för att erhålla större inspelningskapacitet rekommenderas inköp av ett separat minneskort. Kameran levereras utan minneskort. Bilder som spelas in medan ett minneskort är isatt sparas i minneskortet. När inget minneskort är isatt sparas bilderna i det inbyggda minnet. Vi hänvisar till sidan 123 angående kapaciteter hos minneskort. Användbara minneskort SD-minneskort SDHC-minneskort SDXC-minneskort Använd någon av ovanstående typer av minneskort. Använd endast SD-kort som är i överensstämmelse med SD Card Associationspecifikationen. Kameran stöder användning av Eye-Fi-kort. 25 Grundinstruktioner för snabbstart

26 Isättning av ett minneskort 1. Tryck på [p] (strömbrytare) för att slå av kameran och öppna sedan ramen (s. 13). Minneskortslucka 2. För in en nagel i fördjupningen på minneskortsluckan och dra luckan i pilens riktning för att öppna den såsom bilden visar. 3. Sätt i ett minneskort. Håll minneskortet med baksidan vänd uppåt (mot kamerans skärmsida) och skjut in det i minneskortfacket så långt det går tills det låses på plats med ett klickljud. Baksida Framsida Baksida 4. Stäng minneskortsluckan och för sedan tillbaks ramen till ursprungligt läge. Vi hänvisar till sidan 114 angående byte av minneskort. VIKTIGT! Sätt aldrig i någonting annat än ett användbart minneskort (s. 25) i minneskortfacket. Om vatten eller något främmande föremål skulle råka tränga in i minneskortfacket, så slå omedelbart av kameran och kontakta återförsäljaren eller en av CASIO auktoriserad serviceverkstad. 26 Grundinstruktioner för snabbstart

27 Formatering (initiering) av ett nytt minneskort Ett nytt minneskort behöver formateras innan det används första gången. 1. Sätt i ett minneskort (s. 26). 2. Slå på kameran och peka på MENU. Om MENU inte visas på skärmen, så peka på fliken för att ta fram det (s. 35). 3. Dra uppåt eller neråt tills Inställningar syns och peka sedan på detta alternativ. 4. Peka på Formatera. 5. Peka på Formatera och peka sedan på Ja. Formatering av isatt minneskort startar. VIKTIGT! Formatering av ett minneskort som redan innehåller stillbilder eller andra filer gör att dess innehåll raderas. Vanligtvis behöver ett minneskort bara formateras en gång. Kortet bör dock formateras på nytt, om det reagerar trögt eller uppvisar några andra onormala företeelser. Använd alltid kameran till att formatera ett minneskort. Användning av ett minneskort som formaterats på en dator kan göra att databehandlingen på kameran blir långsammare. Formatering av ett SD-, SDHC- eller SDXC-minneskort på en dator kan resultera i oöverensstämmelse med SD-formatet och orsaka problem med kompatibilitet, drift o.s.v. Kopiera installationsfilerna för Eye-Fi Manager till datorn, innan ett nytt Eye-Fi-kort formateras för att börja användas första gången. Se till att utföra denna åtgärd innan kortet formateras. 27 Grundinstruktioner för snabbstart

28 På- och avslagning av strömmen. För att slå på kameran Tryck på [p] (strömbrytare). Kameran slås på, vilket anges av att den bakre lampan börjar lysa grön, och inspelningsläget aktiveras. Aktivering av inspelningsläge och uppspelningsläge För att aktivera uppspelningsläget. För att aktivera inspelningsläget. Peka på p (uppspelning) eller peka på fliken och sedan på p (uppspelning) medan kameran är i inspelningsläge. Peka på fliken på skärmen medan kameran är i uppspelningsläge. Peka på r (inspelning) på den skärmbild som visas. Flik Bakre lampa [p] (strömbrytare). För att slå av kameran Tryck på [p] (strömbrytare). p (uppspelning) / r (inspelning) ANM. En funktion för automatiskt strömavslag (Autoströmav.) gör att strömmen slås av automatiskt efter cirka fem minuter, om ingen åtgärd utförs, för att spara batteriström. B 28 Grundinstruktioner för snabbstart

29 Inspelning av en stillbild Kameran erbjuder ett antal olika inspelningslägen anpassade för olika inspelningsförhållanden och motiv (s. 36). I detta kapitel beskrivs allmänt tillvägagångssätt för inspelning i automatiskt inspelningsläge. Val av automatiskt inspelningsläge Välj ett av två automatiska inspelningslägen (Auto eller Auto Premium) i enlighet med aktuella behov för digital fotografering. Auto Ÿ Auto Premium Detta är det normala läget för automatisk inspelning. I läget Auto Premium avgör kameran automatiskt en del speciella villkor, t.ex. huruvida det är ett motiv eller ett landskap som fotograferas. Inspelning i läget Auto Premium ger bättre bildkvalitet än vid normal automatisk inspelning. Detta läge förbrukar mer ström (och laddar ur batteriet fortare) än läget Auto. 1. Tryck på [p] (strömbrytare) för att slå på kameran. 2. Peka på den andra ikonen uppifrån (andra ikonen från höger vid landskapsinriktad visning) (inspelningsläge). Om ikonen inte visas på skärmen, så peka på fliken för att ta fram den. 3. Peka på Auto eller Auto Premium för att välja önskat automatiskt inspelningsläge. Ikon för inspelningsläge B 29 Grundinstruktioner för snabbstart

30 Inspelning av en stillbild 1. Rikta kameran mot motivet. Om inspelningsläget Auto Premium används, så visas en text längst ner till höger på skärmen som beskriver den typ av bild som kameran har registrerat. Peka på tecknet + eller ovanför zoomstapeln för att ändra zoomfaktor (s. 41). Filmkapacitet (inspelningstid) Stillbildskapacitet (antal bilder) Vidvinkel + Telefoto Typ av bild Zoomstapel 2. Tryck in avtryckaren halvvägs för att fokusera bilden. När fokusering är klart avger kameran ett pipljud samtidigt som den bakre lampan tänds i grönt och fokusramen blir grön. Bakre lampa Fokusram Avtryckare Halvtryck Tryck lätt in knappen tills det tar stopp. Pip, pip! (Bilden är fokuserad.) Ett halvtryck på avtryckaren gör att kameran automatiskt ställer in exponering och fokuserar motivet som den nu är riktad mot. För att få bra bilder är det viktigt att kunna avgöra hur hårt tryck som behövs för ett halvtryck respektive ett fullt tryck på avtryckaren. 3. Fortsätt hålla kameran stilla och tryck in avtryckaren helt och hållet. En stillbild spelas in. Fullt tryck Klick! (Bilden spelas in.) B 30 Grundinstruktioner för snabbstart

31 Inspelning av en film Peka på b (film) för att starta filminspelning. Peka på c (filmstopp) för att stoppa inspelning. Se sidan 44 för närmare detaljer. b (film)/ c (filmstopp) ANM. Det är också möjligt att spela in en stillbild genom att peka på en punkt på skärmen (s. 54). Det är möjligt att ange önskad bildstorlek för stilllbilder. Se sidan 55 för närmare detaljer.. Om bilden inte fokuseras... Om fokusramen förblir röd och den bakre lampan blinkar grön innebär det att bilden inte är fokuserad (eftersom motivet är för nära e.dyl.). Rikta i så fall om kameran mot motivet och försök fokusera på nytt.. Inspelning i läget Auto Fokuslås (s. 62) kallas en teknik som kan användas vid inspelning av en bild där det motiv som ska fokuseras på inte befinner sig inom fokusramen mitt på skärmen.. Inspelning i läget Auto Premium Utöver inställning av slutartid och ISO-känslighet utförs i läget Auto Premium automatisk inställning av följande funktioner efter behov. Automatisk fokusering utförs normalt tills avtryckaren trycks in halvvägs. Kameran fastställer automatiskt fokuspunkten på skärmen och fokuserar där. Vid fotografering av människor identifierar funktionen för ansiktsidentifiering ansiktena på upp till tio personer och ställer in lämplig fokus och ljusstyrka därefter. Vid inspelning i läget Auto Premium kan det hända att meddelandet Auto Premium behandlas. V.g. vänta... visas på skärmen. Om du tycker att behandlingen av bilddata tar för lång tid, så prova att spela in i normalläget Auto istället. I vissa fall kan det hända att inspelningsmiljön inte kan tolkas korrekt i läget Auto Premium. Spela i så fall in i normalläget Auto. B 31 Grundinstruktioner för snabbstart

32 Visning av stillbilder Gör på följande sätt för att titta på stillbilder på kamerans skärm. Vi hänvisar till sidan 63 angående uppspelning av filmer. 1. Peka på p (uppspelning) för att aktivera uppspelningsläget. En stillbild som finns lagrad i minnet visas på skärmen. Information gällande aktuell stillbild visas också (s. 10). Det är även möjligt att dölja informationen för att enbart se stillbilden (s. 104). Skärmbilden kan zoomas genom att peka på skärmen (s. 68). Vid inspelning av en viktig stillbild kan zoomningen användas till att kontrollera detaljerna i bilden efter att bilden har spelats in. p (uppspelning) 2. Peka på ú eller õ eller dra åt vänster eller höger över skärmbilden för att bläddra igenom stillbilder. Håll pekande på ú eller õ för att bläddra i snabbare takt. õ õ ú ú ANM. Vid tryckning på avtryckaren i uppspelningsläget eller medan en meny visas på skärmen kopplas inspelningsläget in direkt. B 32 Grundinstruktioner för snabbstart

33 Radering av stillbilder och filmer Om minnet blir fullt kan stillbilder och filmer som inte längre behövs raderas för att frigöra lagringsutrymme och spela in fler bilder. VIKTIGT! Tänk på att en raderad fil (bild) inte kan återkallas. Radering av en enstaka fil 1. Aktivera uppspelningsläget och peka på ú eller õ för att ta fram den fil som ska raderas. 2. Peka på t. Om t inte visas på skärmen, så peka på fliken för att ta fram det. 3. Peka på 1 fil. Den valda bilden raderas. Radering av samtliga filer 1. Aktivera uppspelningsläget. 2. Peka på t. Om t inte visas på skärmen, så peka på fliken för att ta fram det. 3. Peka på Alla filer. 4. Peka på Radera. Detta gör att meddelandet Det finns inga filer. visas på skärmen. B 33 Grundinstruktioner för snabbstart

34 Försiktighetsåtgärder vid inspelning av stillbilder Operation Om ett oönskat ljus skiner direkt på objektivet, så skugga objektivet med handen. Skärmen vid inspelning av stillbilder Beroende på motivets ljusförhållanden kan det hända att skärmen reagerar långsammare än normalt och att digitala störningar uppstår på skärmbilden. Den bild som visas på skärmen är avsedd för komponering av bilden. Den faktiska bilden spelas in i enlighet med det inspelningsläge som är valt för tillfället (s. 36). Inspelning inomhus under lysrörsbelysning Det obetydliga flimrandet hos lysrörslampor kan påverka ljusstyrkan eller färgerna på en bild. Övriga försiktighetsåtgärder Ju längre slutartiden är, desto större är risken för att märkbara störningar uppträder på bilden. Kameran utför därför automatiskt brusreducering vid inspelning med lång slutartid. Brusreduceringsbehandlingen gör att det tar längre tid att spela in en bild med lång slutartid. De slutartider för vilka brusreducering utförs beror på aktuella kamerainställningar och inspelningsförhållanden. En brusreduceringsprocess utförs när ett högt värde är inställt för ISO-känslighet. Detta medför att det kan ta relativt lång tid för kameran att bli klar för nästa inspelning efter att avtryckaren har tryckts in. Utför ingen manövrering medan en bild håller på att spelas in. På grund av egenskaper hos kamerans bildbehandlingselement kan det hända att väldigt snabbrörliga objekt i en bild verkar snedvridna. Begränsningar för autofokus Följande förhållanden kan medföra att fokusering misslyckas. En enfärgad vägg eller annat motiv med mycket låg kontrast Motiv i kraftigt motljus Ett väldigt blänkande motiv Persienner eller andra föremål med ett horisontellt mönster Flera motiv på olika avstånd från kameran Ett motiv på ett mörkt ställe Kamerarörelser vid inspelning Ett snabbrörligt motiv Ett motiv som är utanför kamerans fokusomfång Om fokusering misslyckas, så prova att använda fokuslåset (s. 62). 34 Grundinstruktioner för snabbstart

35 Bildinspelning Vid pekning på skärmen i inspelningsläget visas poster för ändring av inspelningsinställningar på skärmen.. För att ändra inspelningsinställningar 1. Tryck på [p] (strömbrytare) för att slå på kameran och aktivera inspelningsläget. Om kameran står i uppspelningsläget, så peka på r (inspelning) för att aktivera inspelningsläget. [p] (strömbrytare) r (inspelning) 2. Peka på en post vars inställning ska ändras. Om inga ikoner visas längs vänstra kanten på skärmen, så peka på fliken för att ta fram dem. 1Flik (s. 28) 2Meny (s. 53)* 3Inspelningsläge (s. 36) 4Skärmriktning (s. 104) 5Information (s. 104) 6Uppspelningsläge (s. 28) 7Zoom (s. 41) 8Film (s. 44) * Beroende på inspelningsläge kan det hända att vissa poster på menyn som visas inte kan användas. B 35 Bildinspelning

36 Val av inspelningsläge Kameran erbjuder ett antal olika inspelningslägen. 1. Aktivera inspelningsläget och peka på ikonen för inspelningsläge (s. 29). Om ikonen inte visas på skärmen, så peka på fliken för att ta fram den. 2. Peka på ikonen för det inspelningsläge som ska användas. Valt inspelningsläge aktiveras. Ikon för inspelningsläge Auto Ÿ Auto Premium b BEST SHOT A HDR-konst s Panoramasvep l Vinkutlösare Normalt automatiskt inspelningsläge. Detta är det normala läget för inspelning (s. 29). I läget Auto Premium avgör kameran automatiskt en del speciella villkor, t.ex. huruvida det är ett motiv eller ett landskap som fotograferas. Inspelning i läget Auto Premium ger bättre bildkvalitet än i normalt automatiskt inspelningsläge (s. 29). Med BEST SHOT väljer du helt enkelt ett scenexempel som liknar den typ av bild du vill ta, varpå kameran automatiskt väljer optimala inställningar för motivet ifråga och rådande inspelningsförhållanden (s. 47). I detta läge utförs digital databehandling för omvandling av inspelade bilder till rena konstverk (s. 37). Förflytta helt enkelt kameran samtidigt som du fotograferar. En serie bilder spelas då in och kombineras sedan automatiskt till en svepande panoramabild. I detta läge startar en nerräkning för självutlösning när kameran känner av en motivrörelse (s. 40). B 36 Bildinspelning

37 Inspelning av stillbilder digitalt behandlade för konstnärlig effekt (HDR-konst) Denna funktion använder sig av HDR-behandling för fotografering med ett högt dynamiskt omfång (s. 49), som omvandlar stillbilder till konstverk och erbjuder större uttrycksfullhet än konventionell fotografering. Normal bild HDR-konstbild 1. Aktivera inspelningsläget och peka på ikonen för inspelningsläge (s. 29). 2. Peka på A (HDR-konst). 3. Tryck på avtryckaren för att starta bildinspelning. Efter att avtryckaren tryckts in visas meddelandet Upptagen... V.g. vänta... på skärmen för att ange att inspelning pågår. Håll kameran still medan meddelandet visas. När meddelandet visas tar det en stund innan inspelningen blivit klar. Bildinspelning kan inte utföras så länge meddelandet visas. ANM. Denna funktion fungerar bäst när kameran är stillastående genom placering på en plan yta etc. I inspelningsläget kopplas LED-lampan automatiskt ur. Vid inspelning med detta inspelningsläge blir tagningsavståndet kortare än normalt. Det kan hända att önskad HDR-konsteffekt inte uppnås, om kameran eller motivet rör sig under inspelning. Beroende på aktuella inspelningsförhållanden och bildsammanställning kan det hända att detta inspelningsläge inte kan ge önskat resultat. B 37 Bildinspelning

38 . Ändring av konsteffektnivå Tre nivåer finns att välja mellan för tillämpning av konsteffekt. 1. Välj HDR-konst som inspelningsläge. 2. Peka på ART Peka på önskad nivå. 0 (av) - +3 (stark) 4. Peka på OK. Inspelning av panoramabild (Panoramasvep) Använd panoramasvep till att flytta kameran för att komponera flera bilder som sedan kombineras till en panoramabild. Denna funktion gör det möjligt att ta en betydligt vidare panoramabild än vad objektivets fysiska kapacitet medger. Den slutliga panoramabilden får någon av följande två storlekar. Vid horisontell svepning åt höger eller vänster: Maximalt 11520x1080 bildpunkter Vid vertikal svepning uppåt eller neråt: Maximalt 1920x7296 bildpunkter Zoomning kan inte användas vid inspelning med panoramasvepning. Zoomning är då fast inställt på full vidvinkel. En panoramabild på upp till cirka 360 grader horisontellt eller cirka 180 grader vertikalt kan spelas in. 1. Aktivera inspelningsläget och peka på ikonen för inspelningsläge (s. 29). 2. Peka på s (Panoramasvep). 3. Peka på ikonen för önskad svepriktning (det håll kameran ska flyttas åt vid inspelning). Välj en av fyra olika svepriktningar: (höger), (vänster), (upp) eller (ner). 4. Rikta kameran åt det håll där panoramasvepet ska inledas och tryck in avtryckaren halvvägs, så att kameran ställer in skärkpan automatiskt. B 38 Bildinspelning

39 5. Tryck in avtryckaren helt, så att en svepmarkör visas på skärmen. Flytta kameran sakta åt det håll som pilen på skärmen anger tills svepmarkören når andra änden av aktuellt rörelseomfång (d.v.s. ända till höger ände när kameran flyttas åt höger). När svepmarkören har nått andra änden av rörelseomfånget börjar kameran att automatiskt Svepmarkör komponera en färdig panoramabild. Bildkomponering startar också automatiskt efter att kameran har slutat flyttas under panoramainspelning. När kameran har slutat flyttas visas meddelandet Upptagen... V.g. vänta... medan kameran behandlar bilden. Vänta tills meddelandet har slocknat innan kameran används igen. Bildinspelning kan inte utföras så länge meddelandet visas. ANM. Inspelning med panoramasvepning fungerar inte för följande slags motiv. Motiv vars ljusstyrka avviker mycker från omgivningen på grund av konstgjord belysning, solljus etc. Vattendrag, vågor, vattenfall eller andra motiv med ständigt växlande mönster Himmel, sandstrand eller annat motiv med kontinuerligt mönster Motiv där kameran är för nära huvudmotivet Motiv som rör sig Följande förhållanden kan göra att en påbörjad panoramasvepning avbryts. Avvikande motiv- eller kamerarörelse För snabb eller för långsam kamerarörelse Vid inspelning av en panoramabild med hjälp av panoramasvepning efter att avtryckaren har tryckts in halvvägs för autofokusering kan det hända att önskat resultat inte uppnås, om avsevärda skillnader i ljusstyrka, färg och/eller fokus förekommer mellan de enskilda bilderna. Prova i så fall att ändra fokusposition genom att fokusera på ett annat motiv etc. Eftersom panoramasvepning innebär att en panoramabild skapas genom hopskarvning av flera bilder kan det hända att vissa ojämnheter förekommer i skarven mellan två bilder. Inspelning under en flimrande ljuskälla (t.ex. en lysrörslampa) kan resultera i ojämn ljusstyrka och/eller färgning i den slutliga panoramabilden. Inspelning på en mörk plats kan resultera i en suddig bild eller innebära att inspelning med panoramasvepning inte kan utföras. Flytta kameran sakta och med jämn hastighet åt det håll som pilen som visas på skärmen pekar. Försök att hålla pilen på skärmen så rak som möjligt medan kameran flyttas. Vid bildinspelning med panoramasvepning är exponering och vitbalans fast inställt på de nivåer som uppmätts vid halvvägs intryckning av avtryckaren i inspelningens inledning. Ett felmeddelande visas om kameran inte klarar av att spela in en serie bilder korrekt. 39 Bildinspelning

40 Vid inspelning av ett rörligt motiv kan det hända att kameran inte lyckas komponera panoramabilden ordentligt. I inspelningsläget kopplas LED-lampan automatiskt ur. Användning av vinkutlösare för start av självutlösning (Vinkutlösare) Med hjälp av en rörelsesensor kallad vinkutlösare startar kameran automatiskt en nerräkning för självutlösning så fort den känner av en motivrörelse inom ett inramat område angivet på skärmen. Detta gör det möjligt att aktivera självutlösaren på håll genom att vinka med en hand, så att fotografen själv kan vara med på den bild som spelas in. 1. Aktivera inspelningsläget och peka på ikonen för inspelningsläge (s. 29). 2. Peka på l (Vinkutlösare). 3. Dra till den plats på bilden där du vill att rörelse ska upptäckas. 4. Tryck in avtryckaren helt när allt är klart. Vinkutlösaren ställs i beredskap i väntan på motivrörelse för utlösning. 5. Vinka med en hand eller utför någon annan rörelse framför kameran i det område där ikonen placerades i steg 3. När kameran känner av en motivrörelse innanför det inramade området startar nerräkning för självutlösning automatiskt. När nerräkningen når noll spelas en bild in på kameran, varefter vinkutlösaren åter ställs i beredskap i väntan på nästa motivrörelse. ANM. Utlösningstiden för vinkutlösarens självutlösning är fast inställd på två sekunder. Vinkutlösarens beredskapsläge kopplas automatiskt ur efter att sex bilder har spelats in. Tryck på avtryckaren för att när som helst koppla ur vinkutlösarens beredskapsläge. Det kan hända att vinkutlösaren inte fungerar ordentligt, om skillnaden mellan färgen på motivet och färgen på bakgrunden innanför ramen är mycket liten eller om motivet befinner sig så långt från kameran att det blir för litet. B 40 Bildinspelning

41 Inspelning med zoom Kameran är utrustad med olika typer av zoomar: HD-zoom, SU-zoom och digital zoom. Den maximala zoomfaktorn beror på vilken bildstorlek som är inställd. HD-zoom SU-zoom Digital zoom En större zoomkapacitet medges genom att en del av den ursprungliga bilden klipps ut och förstoras. Superupplösningsteknik används för att undertrycka bildförsämring. Mitten av bilden behandlas digitalt för att förstora bilden. 1. Aktivera inspelningsläget och peka på tecknet + eller ovanför zoomstapeln för att zooma. + (telefoto): Förstorar motivet och gör omfånget snävare. (vidvinkel): Förminskar motivet och gör omfånget vidare. Zoomstapel + 2. Tryck på avtryckaren för att spela in bilden. ANM. Telefotobilder kan lätt bli suddiga till följd av kamerarörelse när avtryckaren trycks in. Därför rekommenderas att kameran stabiliseras genom att placera den på en plan yta etc. Zoomning kan inte utföras under pågående inspelning av höghastighetsfilm. Utför zoomning innan b (film) pekas på för att starta inspelning. Zoomning kan inte användas vid inspelning med panoramasvepning. Zoomning är då fast inställt på full vidvinkel. Ù visas på skärmen medan digital zoom används. 41 Bildinspelning

42 . Zoomfaktor Punkten för bildförsämring avgörs av aktuell bildstorlek (s. 55) och valt inspelningsläge (s. 36). Ju mindre bildstorlek, desto högre zoomfaktor kan användas innan punkten för bildförsämring nås. Auto, Auto Premium, Vinkutlösare Bildstorlek Oförsämrad zoomgräns Maximal zoomfaktor 12 M 1,5X 4,0X 3:2 1,5X 4,0X 5 M 2,3X 6,2X VGA 9,4X 15,9X BEST SHOT (Multi-SU-zoom) Bildstorlek Oförsämrad zoomgräns Maximal zoomfaktor 10 M 2,0X 4,0X 5 M 2,9X 5,7X VGA 11,4X 15,9X HDR-konst, BEST SHOT (utom Multi-SU-zoom) Bildstorlek Oförsämrad zoomgräns Maximal zoomfaktor 10 M 1,0X 4,0X 5 M 1,4X 5,7X VGA 5,7X 15,9X 42 Bildinspelning

43 Inspelning av självporträtt Kameran kan modifieras så att skärmen och objektivet är riktat åt samma håll. Det gör att bilden kan komponeras på skärmen vid inspelning av ett självporträtt med hjälp av självutlösaren. Välj inspelningsläget Auto eller Auto Premium vid användning av självutlösaren till att ta ett självporträtt. 1. Vrid runt skärmpanelen, så att skärmen är riktad åt samma håll som objektivet (s. 13). 2. Välj Auto eller Auto Premium som inspelningsläge (s. 29). 3. Dra r (självutlösare) neråt för att välja önskad nerräkningstid för självutlösaren. När nerräkningen når noll spelas en bild in på kameran. Självutlösarens nerräkningstid kan ställas in inom omfånget två till tio sekunder. Ju längre ner ikonen dras desto längre blir nerräkningstiden. Avbryt en pågående nerräkning genom att peka var som helst på skärmen utom där ikonen för självutlösning visas. Tryck på avtryckaren under pågående nerräkning för att avbryta nerräkningen och spela in en bild direkt. r (Självutlösare) B 43 Bildinspelning

44 Inspelning av en film Följande anvisningar beskriver tillvägagångssätt för att spela in en film. En film kan spelas in medan något av följande inspelningslägen är valt. Auto Auto Premium BEST SHOT (Höghastighet för nattscen) MENU 1. Aktivera inspelningsläget och peka på MENU. Om MENU inte visas på skärmen, så peka på fliken för att ta fram det. 2. Dra uppåt eller neråt tills Filmkvalitet syns och peka sedan på det för att välja det. 3. Peka på en post vars inställning ska ändras. Filmkvalitet Bildrutshastighet Bildstorlek (bildpunkter) Full HD 30 fps 1920x1080 HD 30 fps 1280x720 HS fps 432x320 Beskrivning Välj denna inställning för att spela in filmer med full högupplösning (Full HD). Filmer som spelas in med denna inställning får formatet (bredd/ höjdförhållandet) 16:9. Välj denna inställning för att spela in högupplösta filmer (HD). Filmer som spelas in med denna inställning får formatet (bredd/höjdförhållandet) 16:9. Välj denna inställning för att spela in höghastighetsfilmer med en hastighet på 240 fps. Ljud spelas inte in. 4. Peka på MENY eller tryck på avtryckaren för att stänga menyn. B 44 Bildinspelning

45 5. Peka på b (film). Inspelningstid/ Inspelning startar. återstående inspelningstid Enkanaligt ljud spelas också in vid filminspelning medan Full HD eller HD är valt som inställning för filmkvalitet. Efter pekning på o under pågående inspelning visas återstående inspelningstid och R. Peka då en gång till på o för att återgå till visning av förlöpt inspelningstid. Medan Full HD eller HD är valt som filmkvalitet b (film)/ är det möjligt att zooma under pågående c (filmstopp) inspelning genom att peka på tecknet + eller ovanför zoomstapeln. Medan Närbild är valt som fokusläge för film (s. 61) kan avtryckaren tryckas in halvvägs för att fokusera före inspelningsstart. 6. Peka på c (filmstopp) för att stoppa inspelning. Varje film kan vara upp till 29 minuter lång. Filminspelning stoppas automatiskt efter 29 minuter. Filminspelning stoppas också automatiskt om minnet blir fullt innan inspelningen avbryts. Minimering av effekterna av kamerarörelser vid filminspelning Kameran kan ställas in så att effekterna av kamerarörelser under pågående full-hdeller HD-filminspelning minimeras (s. 81). Observera dock att detta inte förhindrar bildsudd orsakat av motivrörelse. Försiktighetsåtgärder vid inspelning av höghastighetsfilm Se till att inspelningsplatsen är väl upplyst vid inspelning av en höghastighetsfilm. Vid inspelning av en höghastighetsfilm kan en flimrande ljuskälla ge upphov till att horisontella band uppträder på bilden. Detta tyder inte på något fel på kameran. 45 Bildinspelning

46 VIKTIGT! Vid långvarig filminspelning blir kamerans hölje en aning varmt. Detta är helt normalt och tyder inte på något fel. Ljud spelas också in på kameran tillsammans med full-hd och HD-filmer. Observera därför följande punkter vid filminspelning. Se till att inte blockera mikrofonen med fingrarna e.dyl. Inspelning av ett motiv på alltför långt avstånd från kameran resulterar i bristfällig ljudinspelning. Mikrofon Långvarig filminspelning på en relativt varm plats kan leda till att digitalt brus (ljuspunkter) uppstår på filmbilden. Om kamerans inre temperatur blir för hög kan det dessutom hända att filminspelning avbryts automatiskt. Avsluta i så fall inspelningen och låt kameran svalna, vilket bör få den att fungera normalt igen. Inspelning av en film med hjälp av kamerans inbyggda minne medför att bildrutor i filmen hoppas över. Använd alltid ett minneskort av höghastighetstyp (ej inbyggt minne) vid filminspelning. Användning av vissa typer av minneskort medför långsammare dataöverföring och gör att filmdata tar längre tid att spela in, vilket kan resultera i att bildrutor i filmen hoppas över. Filmikonen blir gul för att ange att bildrutor hoppas över. För att undvika dylika problem rekommenderas användning av ett SD-minneskort av Ultra High Speed-typ. Notera dock att CASIO inte lämnar några garantier angående bruket av något SD-minneskort av Ultra High Speed-typ tillsammans med denna kamera. ANM. Med undantag för höghastighetsfilm kan zoomning användas vid filminspelning (s. 41). Zoom kan inte användas under pågående inspelning av höghastighetsfilm. Om zoom ska användas, så zooma innan du pekar på b (film) för att starta inspelning. SU-zoom (s. 41) kan inte användas vid filminspelning. Effekterna av kamerarörelser blir mer uttalade på bilderna vid inspelning av närbilder eller användning av en hög zoomfaktor. Därför rekommenderas att kameran stabiliseras genom att placera den på en plan yta etc. Under pågående inspelning av höghastighetsfilm är fokus fast inställt i samma läge som när inspelningen startade. Fokusera en bild genom att trycka in avtryckaren halvvägs för autofokus, innan b (film) pekas på för att starta inspelning. 46 Bildinspelning

47 Användning av BEST SHOT BEST SHOT är en samling förinställda scenexempel, som kan användas för olika typer av inspelningsförhållanden. Om inställningen av kameran behöver ändras, så välj helt enkelt det scenexempel som bäst överensstämmer med rådande förhållanden. Kameran ställs då automatiskt in därefter. På så sätt kan risken för misslyckade bilder på grund av felaktiga inställningar av exponering och slutartid undvikas.. Inspelning av bilder med BEST SHOT 1. Aktivera inspelningsläget och peka på ikonen för inspelningsläge (s. 29). Om ikonen inte visas på skärmen, så peka på fliken för att ta fram den. 2. Peka på b (BEST SHOT). En meny över BEST SHOT-scener visas. 3. Peka på önskad scen. Peka på längst upp till höger på skärmen och peka sedan på en BEST SHOT-scen för att ta fram detaljerad information om scenen ifråga. 4. Tryck på avtryckaren (för inspelning av en stillbild) eller peka på b (film) (för filminspelning).. Anmärkningar gällande BEST SHOT Bilderna i BEST SHOT-scenerna är inte inspelade med denna kamera. En bild som spelas in med hjälp av en BEST SHOT-scen ger kanske inte väntat resultat på grund av aktuella inspelningsförhållanden m.m. Det går att modifiera inställningarna på kameran efter att en BEST SHOT-scen har valts. Observera dock att BEST SHOT-inställningarna återgår till respektive grundinställningar när en annan BEST SHOT-scen väljs eller kameran slås av. Filminspelning stöds endast medan Höghastighet för nattscen är valt. Val av HS240 som inställning för filmkvalitet medan BEST SHOT-scenen Höghastighet för nattscen är vald medför att filmer spelas in i automatiskt inspelningsläge. 12 M och 3:2 kan inte väljas som bildstorlek medan en BEST SHOT-scen är vald. Val av en BEST SHOT-scen medan 12 M eller 3:2 är valt medför att inställningen av bildstorlek ändras till 10 M. B 47 Användning av BEST SHOT

48 Inspelning av skarpare stillbilder (Multi-SU-zoom) Multi-SU-zoom använder sig av superupplösningsteknik och flera seriebilder för att kunna erbjuda bilder med övergripande högre kvalitet och större skärpa. Vi hänvisar till sidan 42 angående detaljer kring zoomfaktor. Vid inspelning med multi-su-zoom kan kameran behöva extra mycket tid till behandling av bilddata mellan inspelningar. 1. Aktivera inspelningsläget och peka på b (BEST SHOT). 2. Peka på scenen Multi-SU-zoom. 3. Tryck på avtryckaren för att starta bildinspelning. Efter att avtryckaren tryckts in visas meddelandet Upptagen... V.g. vänta... på skärmen för att ange att inspelning pågår. Håll kameran still medan meddelandet visas. När meddelandet visas tar det en stund innan inspelningen blivit klar. Bildinspelning kan inte utföras så länge meddelandet visas. ANM. Multi-SU-zoom är effektivt för infångning av fina strukturer. Vid val av denna BEST SHOT-scen kopplas LED-lampan automatiskt ur. Vid inspelning med denna BEST SHOT-scen blir tagningsavståndet kortare än normalt. Det kan hända att önskad multi-su-zoomeffekt inte uppnås, om kameran eller motivet rör sig under inspelning. Beroende på aktuella inspelningsförhållanden och bildsammanställning kan det hända att denna BEST SHOT-scen inte kan ge önskat resultat. 48 Användning av BEST SHOT

49 Digital korrigering av över- och underexponering (HDR) Med funktionen HDR (högt dynamiskt omfång) spelas en uppsättning seriebilder med olika exponeringsinställningar in och kombineras till en slutlig bild med korrigerad över- eller underexponering av motiv med olika ljusstyrkenivåer. 1. Aktivera inspelningsläget och peka på b (BEST SHOT). 2. Peka på scenen HDR. 3. Tryck på avtryckaren för att starta bildinspelning. Efter att avtryckaren tryckts in visas meddelandet Upptagen... V.g. vänta... på skärmen för att ange att inspelning pågår. Håll kameran still medan meddelandet visas. När meddelandet visas tar det en stund innan inspelningen blivit klar. Bildinspelning kan inte utföras så länge meddelandet visas. ANM. Denna funktion fungerar bäst när kameran är stillastående genom placering på en plan yta etc. Vid val av denna BEST SHOT-scen kopplas LED-lampan automatiskt ur. Vid inspelning med denna BEST SHOT-scen blir tagningsavståndet kortare än normalt. Det kan hända att önskad HDR-effekt inte uppnås, om kameran eller motivet rör sig under inspelning. Beroende på aktuella inspelningsförhållanden och bildsammanställning kan det hända att denna BEST SHOT-scen inte kan ge önskat resultat. 49 Användning av BEST SHOT

50 Inspelning med höghastighet för nattscen (Höghastighet för nattscen) Vid inspelning med höghastighet för nattscen känner kameran automatiskt av aktuella inspelningsförhållanden. När avtryckaren trycks in spelar kameran in en skur av bilder och slår ihop dessa på ett sätt som minimerar bildsudd orsakat av för svagt ljus. 1. Aktivera inspelningsläget och peka på b (BEST SHOT). 2. Peka på scenen Höghastighet för nattscen. 3. Tryck in avtryckaren för att spela in bilden. Efter att avtryckaren tryckts in visas meddelandet Upptagen... V.g. vänta... på skärmen för att ange att inspelning pågår. Håll kameran still medan meddelandet visas. När meddelandet visas tar det en stund innan inspelningen blivit klar. Bildinspelning kan inte utföras så länge meddelandet visas. ANM. Vid val av denna BEST SHOT-scen kopplas LED-lampan automatiskt ur. Om kameran hålls i handen vid inspelning med denna BEST SHOT-scen, så se till att motivet förblir så stilla som möjligt medan en serie bilder spelas in på kameran. Vid inspelning med denna BEST SHOT-scen blir tagningsavståndet kortare än normalt. Om kameran rubbas medan den är placerad på en yta kan felaktig bedömning att den hålls i handen uppstå. Om omgivningen är extremt mörk vid inspelning med Höghastighet för nattscen kan otillräcklig exponering medföra att inspelning inte kan ske med korrekt ljusstyrka. Vid inspelning med denna BEST SHOT-scen är ISO-känslighet fast inställt på AUTO. 50 Användning av BEST SHOT

51 Inspelning med snabb skakdämpning (Snabb skakdämpning) En enkel tryckning på avtryckaren medför att kameran automatiskt spelar in flera bilder och kombinerar dessa, så att bildsudd på grund av kamerarörelser reduceras. 1. Aktivera inspelningsläget och peka på b (BEST SHOT). 2. Peka på scenen Höghastighet för skakdämpning. 3. Tryck in avtryckaren för att spela in bilden. Efter att avtryckaren tryckts in visas meddelandet Upptagen... V.g. vänta... på skärmen för att ange att inspelning pågår. Håll kameran still medan meddelandet visas. När meddelandet visas tar det en stund innan inspelningen blivit klar. Bildinspelning kan inte utföras så länge meddelandet visas. ANM. Vid val av denna BEST SHOT-scen kopplas LED-lampan automatiskt ur. Vid inspelning med denna BEST SHOT-scen blir tagningsavståndet kortare än normalt. Om kameran rubbas mer än inom tillåtet omfång eller om motivet rör sig under inspelning kan det hända att snabb skakdämpning inte fungerar ordentligt och att suddiga bilder uppstår. Vid inspelning med denna BEST SHOT-scen är ISO-känslighet fast inställt på AUTO. B 51 Användning av BEST SHOT

52 Inspelning med prioritering av ansikten (Snabbt bästa val) Vid användning av snabbt bästa val spelas en serie bilder in automatiskt, varpå kameran automatiskt väljer ut den bästa bilden baserat på ansikten med bildsudd och ansiktsuttryck (huruvida motivet ler eller blinkar). 1. Aktivera inspelningsläget och peka på b (BEST SHOT). 2. Peka på scenen Höghastighet för bästa val. 3. Tryck på avtryckaren för att starta bildinspelning. Meddelandet Upptagen... V.g. vänta... visas på skärmen. Håll kameran still medan detta meddelande visas. När meddelandet visas tar det en stund innan inspelningen blivit klar. ANM. Vid val av denna BEST SHOT-scen kopplas LED-lampan automatiskt ur. Vid inspelning med denna BEST SHOT-scen blir tagningsavståndet kortare än normalt. Om ett eller flera ansikten är suddiga på alla bilder som tagits, så blir de suddiga även på den slutliga bilden. Följande förhållanden kan göra det omöjligt för kameran att fastställa om motivet blinkar eller ler. Detta kan resultera i en slutlig bild där motivet blinkar eller inte ler. Ansikten som är delvis eller helt förmörkade av skuggor etc. Hår som skymmer eller är nära ögonen Glasögon Små ansikten Ansikten som inte är riktade rakt mot kameran Vid fotografering av en stor grupp människor tar bildbehandlingen efter inspelning längre tid. 52 Användning av BEST SHOT

53 Avancerade inställningar för inspelning Följande menyoperationer kan användas för att utföra olika inställningar av kameran. Användning av inspelningsmenyn. Exempel på menyanvändning 1. Aktivera inspelningsläget och peka på MENU. En meny visas på skärmen. Om MENU inte visas på skärmen, så peka på fliken för att ta fram det. Menyinnehållet skiljer sig åt mellan inspelningsläget och uppspelningsläget. 2. Dra uppåt eller neråt tills den post vars inställning ska ändras påträffas. 3. Peka på posten ifråga. 4. Ändra den valda postens inställning i enlighet med aktuellt skärminnehåll. Peka på MENY eller tryck på avtryckaren för att avbryta och lämna menyn. ANM. Beroende på vilket inspelningsläge som används kan det hända att vissa menyposter inte är tillgängliga.. Menyoperationer i detta instruktionshäfte Menyoperationer anges enligt nedan i detta instruktionshäfte. Peka på de ikoner och poster som anges och utför operationer såsom anges, från vänster till höger. Atgärder Aktivera Läget REC * MENU * Pekavtryckare B 53 Avancerade inställningar för inspelning

54 Användning av pekavtryckare (Pekavtryckare) Atgärder Aktivera Läget REC * MENU * Pekavtryckare En stillbild kan spelas in enligt nedanstående anvisningar. 1. Peka på På. 2. Rikta kameran mot motivet. 3. Peka på skärmen för att starta bildinspelning. Skärpan ställs in automatiskt och en bild spelas in på kameran. Det är fortfarande möjligt att använda avtryckaren till att starta inspelning medan På är valt för pekavtryckare. ANM. Medan Auto är valt som inspelningsläge fokuserar kameran automatiskt på den punkt som pekats på. Medan Auto Premium är valt som inspelningsläge fastställer kameran automatiskt optimal fokuspunkt (optimala fokuspunkter) och fokuserar sedan automatiskt. Användning av självutlösaren (Självutlösare) Atgärder Aktivera Läget REC * MENU * Självutlösare Vid användning av självutlösaren startar en nerräkningstimer när avtryckaren trycks in. En bild spelas sedan in efter en viss bestämd tid. 10 sek 10-sekunders självutlösare 2 sek Av 2-sekunders självutlösare Vid inspelning under förhållanden som gör slutartiden längre kan denna inställning användas för att förhindra suddiga bilder till följd av kamerarörelser. Självutlösaren är urkopplad. Det går att avbryta en pågående nerräkning av självutlösaren genom att trycka på avtryckaren. ANM. Självutlösaren konfigurerad med menyn ovan kan inte användas i följande situationer. Panoramasvep (s. 38) Vinkutlösare (s. 40) När skärmen och objektivet är riktade åt samma håll B 54 Avancerade inställningar för inspelning

55 Användning av LED-lampan (LED) Atgärder Aktivera Läget REC * MENU * LED Använd LED-lampan vid inspelning på platser med svag belysning. LED-lampans verkan blir sämre ju längre avståndet till motivet är. Auto På Av LED-lampan tänds automatiskt vid mörka inspelningsförhållanden. LED-lampan lyser alltid. LED-lampan tänds aldrig. VIKTIGT! Tänd inte LED-lampan i närheten av en persons ögon och se till att ingen tittar direkt in i lampan. En bild bör komponeras så att huvudmotivet befinner sig i mitten av bilden vid användning av LED-lampan. Eftersom kameran är försedd med ett vidvinkelobjektiv tenderar mitten att bli ljusare medan ytterkanterna tenderar att bli mörkare. Ändring av bildstorlek (Bildstorlek) Atgärder Aktivera Läget REC * MENU * Bildstorlek Denna inställning kan användas till att ändra bildstorlek för stillbilder. Bildstorlek (bildpunkter) Lämplig utskriftsstorlek/ tillämpning Beskrivning 12 M (4000x3000) 3:2 (4000x2656) Affischutskrift Affischutskrift Bra detaljrikedom för större tydlighet även för bilder klippta från ett original i en dator etc. 10 M (3648x2736) Affischutskrift 5 M (2560x1920) Format A4 Bra detaljrikedom VGA (640x480) E-post Ger mindre bildfiler, vilket är att föredra för bilder som ska bifogas i e-post. Bilderna blir emellertid något grövre. Den ursprungliga grundinställningen för bildstorlek är 12 M (12 miljoner bildpunkter). Vid val av 3:2 spelas bilder in med formatet (bredd/höjdförhållandet) 3:2, vilket matchar standardformat på utskriftspapper. De format på utskriftpapper som anges här bör endast ses som riktlinjer (utskriftsupplösning 200 dpi). B 55 Avancerade inställningar för inspelning

56 Tillgängliga bildstorlekar begränsas för vissa funktioner enligt nedan. 12 M, 3:2 10 M Denna bildstorlek kan inte väljas efter att inspelningsläget HDR-konst eller en BEST SHOT-scen (förutom Höghastighet för bästa val) har valts. Val av någon av dessa inställningar efter att 12 M har valts i ett annat läge medför att inställningen av bildstorlek automatiskt ändras till 10 M. Denna bildstorlek kan väljas efter att inspelningsläget HDR-konst eller en BEST SHOT-scen (förutom Höghastighet för bästa val) har valts. Val av ett annat läge medför att bildstorleken automatiskt ändras till 12 M.. Bildpunkter Bilden på en digitalkamera består av en samling små punkter, kallade bildpunkter eller pixlar. Ju fler bildpunkter en bild innehåller, desto detaljrikare blir bilden. I allmänhet räcker det emellertid med ett mindre antal bildpunkter för utskrift av en bild (L-format) genom en fotobutik e.dyl., bifogning av en bild i e-post, visning av bilden på en datorskärm o.s.v. Bildpunkt. Angående bildstorlekar Storleken på en bild anger hur många bildpunkter den innehåller och uttrycks som horisontella bildpunkterxvertikala bildpunkter. Bildstorlek 12 M (4000x3000) = cirka 12 miljoner bildpunkter 4000* 3000* Bildstorlek VGA (640x480) = cirka bildpunkter 640* 480* * Enhet: bildpunkter 56 Avancerade inställningar för inspelning

57 Tips vid val av bildstorlek Tänk på att större bilder innehåller fler bildpunkter, vilket betyder att de tar upp större minnesutrymme. Stort antal bildpunkter Detaljrikare, men upptar mer minne. Bäst vid avsikt att skriva ut bilder i stort format (t.ex. affischformat). Litet antal bildpunkter Mindre detaljrikt, men upptar mindre minne. Bäst för bilder som ska skickas med e-post etc. Vi hänvisar till sidan 123 angående detaljer kring bildstorlek och antal bilder som kan lagras. Inställning av bildkvalitet för film (Filmkvalitet) Atgärder Aktivera Läget REC * MENU * Filmkvalitet Denna inställning kan användas till att konfigurera inställningar för filmbildskvalitet och till att välja antingen normal filminspelning eller inspelning av höghastighetsfilm. Vi hänvisar till sidan 44 angående detaljer kring inställningar för filmbildskvalitet. 57 Avancerade inställningar för inspelning

58 Korrigering av bildens ljusstyrka (EV-skifte) Atgärder Aktivera Läget REC * MENU * EV-skifte Det går att manuellt justera bildens exponeringsvärde (EV-värde) före inspelning. Omfång för exponeringskompensation: 2,0 EV till +2,0 EV Enhet: 1/3 EV 1. Peka på önskad nivå. Ändra EV-värdet till 0,0 för att koppla ur exponeringskompensation. Sänker EV-värdet. Ett lägre EV-värde är bäst för motiv med mörka färger och för inspelning utomhus en solig dag. 2,0 +2,0 Höjer EV-värdet. Ett högre EV-värde är bäst för motiv med ljusa färger och motiv belysta bakifrån. 2. Peka på OK. Valt värde för exponeringskompensation tillämpas. Det inställda värdet för exponeringskompensation gäller tills det ändras eller kameran slås av (vilket får det att återgå till 0,0 ). ANM. Vid inspelning på väldigt mörka eller väldigt ljusa ställen går det kanske inte att uppnå önskat resultat även om exponeringskompensation används. 58 Avancerade inställningar för inspelning

59 Justering av vitbalans (Vitbalans) Atgärder Aktivera Läget REC * MENU * Vitbalans Genom att justera vitbalansen i enlighet med rådande ljusförhållanden är det möjligt att undvika de blåktiga bilder som uppstår vid inspelning i mulet väder utomhus eller de grönaktiga bilder som uppstår vid inspelning under lysrörsbelysning. 1. Peka på önskad typ av vitbalans. Effekten av vald vitbalansinställning kan kontrolleras på skärmen. Auto Kameran ställs in så att vitbalansen justeras automatiskt. vitbalans Dagsljus För inspelning utomhus en solig dag ' Mulet Skugga D.vit lysrör D.ljus lysrör «Volfram Man. vitbal. Efter val av Auto vitbalans för vitbalansinställning fastställer kameran automatiskt vitpunkten för motivet. Motiv av vissa färger och vissa typer av belysning kan orsaka problem när kameran försöker fastställa vitpunkten, vilket omöjliggör korrekt justering av vitbalansen. Välj i så fall lämplig vitbalansinställning enligt rådande inspelningsförhållanden (Dagsljus, Mulet etc.). 2. Peka på OK. För inspelning utomhus en mulen eller regnig dag, i skugga e.dyl. För inspelning en solig dag i skuggan av träd eller byggnader För inspelning under vit eller dagsvit lysrörsbelysning För inspelning under dagsljus lysrörsbelysning För inspelning under glödlampsbelysning För manuell inställning av kameran i enlighet med en viss ljuskälla 1Peka på Man. vitbal.. Blankt vitt papper 2Rikta kameran mot ett blankt vitt pappersark som fyller hela skärmen, på den plats där inspelning ska ske. 3Peka på en plats på skärmen där ingen ikon förekommer. Vitbalansinställningen bevaras även efter att kameran har slagits av. 59 Avancerade inställningar för inspelning

60 Specificering av ISO-känslighet (ISO) Atgärder Aktivera Läget REC * MENU * ISO ISO-känslighet är ett mätvärde för ljuskänslighet. AUTO ISO 100 ISO 200 ISO 400 ISO 800 ISO 1600 ISO 3200 Känsligheten ställs in automatiskt i enlighet med rådande förhållanden. Lägre känslighet Högre känslighet Lång slutartid Kort slutartid (För inspelning i svagt upplysta områden.) Mindre brus Viss kornighet (ökat digitalt brus) Högre värden för ISO-känslighet tenderar att resultera i bilder med digitalt brus. Eftersom högre värden för ISO-känslighet tenderar att resultera i bilder med digitalt brus utför kameran en automatisk brusfiltrering. Därför kan det hända att det tar relativt lång tid för kameran att avsluta inspelning av en bild som har tagits. Ingen manövrering av kameran är möjlig medan bildinspelning pågår. 60 Avancerade inställningar för inspelning

61 Val av ett fokusläge (Fokus) Atgärder Aktivera Läget REC * MENU * Fokus Genom val av optimalt fokusläge är det möjligt att uppnå bättre skärpa. Inställningar Autofokus Typ av bildinspelning Allmän inspelning *1 Fokusomfånget motsvarar avståndet från objektivytan. *2 Avståndet beror på inspelningsförhållanden. Ungefärligt Fokusläge fokusomfång* 1 Stillbilder Filmer Stillbilder Filmer Automatisk Närbild Närbilder Automatisk Fastfokus Oändlighet Inspelning med ett relativt brett fokusomfång Landskap och andra avlägsna motiv Fast brännpunkt Fast Fast brännpunkt Cirka 8 cm till 9 (oändlighet) Cirka 8 cm till 50 cm Fast brännpunkt* 2 Cirka 46 cm till 9 (oändlighet) Cirka 17 cm till 27 cm Cirka 46 cm till 9 (oändlighet) Oändlighet (vidvinkel) 61 Avancerade inställningar för inspelning

62 Användning av fokuslås Fokuslås är en teknik som kan användas till att komponera en bild där det motiv som ska fokuseras på inte befinner sig inom fokusramen i mitten av skärmen. Motiv för fokusering 1. Anpassa fokusramen på skärmen till det motiv som ska fokuseras på och tryck sedan in avtryckaren halvvägs. Fokusram 2. Fortsätt att hålla avtryckaren halvvägs intryckt (så att fokusinställningen inte ändras) och flytta samtidigt kameran för att komponera bilden såsom önskas. 3. Tryck in avtryckaren helt och hållet för att spela in den färdigkomponerade bilden. ANM. Fokuslåset låser även exponeringen (AE). Fokusramen visas inte på skärmen medan pekavtryckaren är aktiverad (På). Inkoppling av bildgranskning (Granska) Atgärder Aktivera Läget REC * MENU * Granska Medan bildgranskning är inkopplat visar kameran en bild i cirka en sekund direkt efter att avtryckaren tryckts in för att spela in bilden. Vid fel autoexponering (AE) visas värdena för bländare, slutartid och ISOkänslighet i bärnstensgult. 62 Avancerade inställningar för inspelning

63 Visning av stillbilder och filmer Visning av stillbilder Vi hänvisar till sidan 32 angående tillvägagångssätt för visning av stillbilder. Visning av en film 1. Peka på p (uppspelning) för att aktivera uppspelningsläget. Uppspelningsläget kan även aktiveras genom att peka på fliken och sedan på ikonen p (uppspelning) som visas. 2. Peka på ú eller õ eller dra åt vänster eller höger över skärmbilden för att bläddra igenom filmer tills önskad film visas. Håll pekande på ú eller õ för att bläddra i snabbare takt. Bildkvalitet Filmikon: 6 Filminspelningstid 3. Peka på 6 (film) för att starta uppspelning. Pågående uppspelning Pausad uppspelning Peka på. Peka på 6. Förloppsmätare B 63 Visning av stillbilder och filmer

64 Manövrering av filmuppspelning Paus/start Snabbspelning framåt/bakåt Peka på (paus) eller 6 (start). Peka under pågående uppspelning på { (snabbspelning bakåt) eller } (snabbspelning framåt). Vid varje pekning på endera knapp höjs hastigheten för snabbspelning framåt eller bakåt. Peka på 6 för att återgå till normal uppspelningshastighet. Uppspelningsstopp Peka under pågående uppspelning på.. Volymreglering 1 bildruta framåt/ bakåt Informationsvisning på/av Filmredigering Peka under pågående uppspelning på n och dra sedan volymreglaget till önskad nivå. Volymen kan justeras enbart under pågående filmuppspelning. Pausa uppspelning och peka på z eller y. Håll pekande på endera ikon för att växla bildruta kontinuerligt. Peka på skärmen. Pausa filmuppspelning vid en punkt där klippning ska utföras och peka sedan på ~ (s. 65). Det går kanske inte att spela upp filmer som inte har spelats in med denna kamera. 64 Visning av stillbilder och filmer

65 Redigering av en film på kameran (Filmredig.) Funktionen för filmredigering kan användas till att klippa ut en bestämd del av en film. 1. Aktivera uppspelningsläget och starta sedan uppspelning av den film som ska redigeras. 2. Peka på för att pausa uppspelningen vid den punkt där klippning ska ske. 3. Peka på ~. 4. Peka på det alternativ som anger vad som ska klippas bort. Föreg. klipp Nästa klipp Allt från början av filmen till nuvarande position klipps ut. Allt från nuvarande position till slutet av filmen klipps ut. 5. Peka på Klipp. Den valda klippningen tar ganska lång tid att slutföra. Försök inte utföra någon manövrering på kameran förrän meddelandet Upptagen... V.g. vänta... försvinner från skärmen. Observera att en klippning kan ta väldigt lång tid om filmen som redigeras är lång. VIKTIGT! Vid redigering av en film lagras enbart resultatet. Den ursprungliga filmen bevaras inte. En utförd redigering kan inte återkallas. ANM. Det går inte att redigera en film som är kortare än fem sekunder. Redigering av filmer som spelats in med en annan typ av kamera medges inte. Det går inte att redigera en film om den återstående minneskapaciteten understiger storleken på filmfilen som ska redigeras. Radera i så fall filer som inte längre behövs för att utöka utrymmet i minnet. Uppdelning av en film i två filmer eller hopskarvning av två olika filmer till en enda film medges inte. 65 Visning av stillbilder och filmer

66 Visning av panoramabild 1. Peka på p (uppspelning) för att aktivera uppspelningsläget. 2. Peka på ú eller õ eller dra uppåt eller neråt för att ta fram önskad panoramabild. Håll pekande på ú eller õ för att bläddra i snabbare takt. 3. Peka på 6 för att spela upp panoramat. Panoramabilden rullas fram åt vänster, åt höger, uppåt eller neråt. Manövrering vid uppspelning Paus/start Peka på (paus) eller 6 (start). Uppspelningsstopp Peka under pågående uppspelning på.. Rullning av panoramabilden Informationsvisning på/av Pausa uppspelning och dra på skärmen. Peka på skärmen. Följande funktioner kan inte användas till en panoramabild. Filmredigering, rotation B 66 Visning av stillbilder och filmer

67 Uppspelning av ett bildspel på kameran (Bildspel) Bildspelsläget kan användas för automatisk genombläddring av samtliga bilder i kamerans minne. 1. Aktivera uppspelningsläget och peka på q för att välja bildspelsläget. Bildspelet startar. Om q inte visas på skärmen, så peka på fliken för att ta fram det. ANM. Ingen manövrering är möjlig medan bildspelet övergår från en bild till en annan. Det kan hända att den tid som krävs för övergång från en bild till en annan är längre för en bild som inte har spelats in med denna kamera. Peka på skärmen för att återgå till normal visning (en bild). Visning av bildmeny På bildmenyn visas flera bilder samtidigt på skärmen. 1. Aktivera uppspelningsläget och peka på ]. Bildmenyn visas på skärmen. Peka på û eller ü eller dra uppåt eller neråt för att bläddra till nästa sida med bilder. Peka på önskad bild eller på ë för att övergå till normalt visningsläge (visning av en bild). För en film visas den första bildrutan i filmen. B 67 Visning av stillbilder och filmer

68 Zoomning av en bild på skärmen Stillbilder kan zoomas på skärmen upp till förstoringsgraden 8X. Faktiskt tillgängliga zoomfaktorer beror på storleken på den ursprungliga bilden. 1. Aktivera uppspelningsläget och peka på ú eller õ eller dra åt vänster eller höger för att ta fram önskad bild. 2. För isär tumme och pekfinger (s. 16) på bilden som visas för att förstora den. Dra på en förstorad bild för att välja vilken del av bilden som ska visas. För ihop tumme och pekfinger (s. 17) på bilden som visas för att förminska den. Om innehåll på skärmen är inkopplat, så anger en grafisk illustration i skärmens nedre högra hörn vilken del av den zoomade bilden som just visas. Peka på ú eller õ medan en förstorad bild visas för att bläddra till nästa (efterföljande) bild samtidigt som aktuell zoomfaktor bibehålls. Peka på ë för att återgå till normal visning (en bild). Zoomfaktor Bildyta Nuvarande visningsområde 68 Visning av stillbilder och filmer

69 Visning av stillbilder och filmer på en teveskärm Anslut kameran till teven med hjälp av en separat inköpt HDMI-kabel. Använd en separat inköpt HDMI-kabel märkt med logotypen till höger. 1. Öppna ramen (s. 13). HDMI-anslutningslucka 2. För in en nagel i fördjupningen på HDMIanslutningsluckan och dra luckan i pilens riktning för att öppna den såsom bilden visar. 3. Slå av kameran och anslut kameran till en teve med hjälp av en separat inköpt HDMI-kabel. HDMI-kontakt HDMI-ingång HDMI-kabel (säljs separat) HDMI-utgång (mikrojack) HDMImikrokontakt Kontrollera att kameran är avslagen, innan kabeln ansluts eller kopplas loss. Anlita den användardokumentation som följer med teven angående information om aktuella krav, innan anslutning till eller losskoppling från en teve utförs. 4. Slå på teven och välj korrekt videoingång. Om teven har fler än en videoingång, så se till att välja den som kameran är ansluten till. 69 Visning av stillbilder och filmer

70 5. Slå på kameran. En fjärrmanövreringspanel visas på kamerans skärm. På teveskärmen visas en inspelad bild. Innehållet på fjärrmanövreringspanelen beror på vilken typ av bild som visas på teveskärmen. 6. Peka på kamerans skärm för att utföra manövreringar. ANM. Använd en HDMI-kabel med en kontakt kompatibel med HDMI-utgången (mikrojack) på kameran i ena änden och en kontakt kompatibel med HDMIingången på teven i andra änden. Med vissa enheter kan hända att korrekt bild- och/eller ljudutmatning och andra funktioner misslyckas. Anslutning av kameran till en HDMI-koppling på någon annan utrustning kan orsaka skador på både kameran och den andra utrustningen. Anslut aldrig två HDMI-utgångar till varandra. Efter anslutning av kablar till både USB-porten och HDMI-utgången har anslutningen till HDMI-utgången prioritet. Koppla loss HDMI-kabeln, när HDMI-utgången inte ska användas. Det kan hända att skärmen på kameran inte fungerar normalt medan en HDMI-kabel är ansluten. Ljudet är enkanaligt. Ljud matas ursprungligen ut av kameran på maximal volym. Innan bildvisning startas bör tevens volymreglage ställas på en relativt låg nivå för att sedan justeras efter behov. Vi hänvisar till sidan 102 angående val av digitalt signalformat. 70 Visning av stillbilder och filmer

71 Övriga uppspelningsfunktioner (uppspelning) Följande menyoperationer kan användas för att utföra olika inställningar av kameran. Användning av uppspelningsmenyn. Exempel på menyanvändning 1. Aktivera uppspelningsläget och peka på MENU. En meny visas på skärmen. Om MENU inte visas på skärmen, så peka på fliken för att ta fram det. Menyinnehållet skiljer sig åt mellan inspelningsläget och uppspelningsläget. 2. Peka på en post vars inställning ska ändras. 3. Ändra den valda postens inställning i enlighet med aktuellt skärminnehåll. Peka på MENY eller tryck på avtryckaren för att avbryta och lämna menyn.. Menyoperationer i detta instruktionshäfte Menyoperationer anges enligt nedan i detta instruktionshäfte. Peka på de ikoner och poster som anges och utför operationer såsom anges, från vänster till höger. Atgärder Aktivera uppspelningsläget * MENU * Bildskydd 71 Övriga uppspelningsfunktioner (uppspelning)

72 Skyddande av en fil mot radering (Bildskydd) Atgärder Aktivera uppspelningsläget * MENU * Bildskydd Bilder kan skyddas för att förhindra oavsiktlig radering. En skyddad bild är märkt med indikeringen. Alla filer På Alla filer Av Välj Alla filer skyddas. Skyddet hävs för alla filer. Valda filer skyddas eller skyddet hävs för valda filer. 1Peka på û eller ü eller dra uppåt eller neråt för att ta fram en bild som ska skyddas. 2Peka på en bild som ska skyddas, så att visas på bilden. Steg 1 och 2 kan upprepas tills alla bilder som ska skyddas är markerade. 3Peka på OK. Häv ett bildskydd genom att peka på aktuell bild i steg 2 ovan, så att bildens slocknar. VIKTIGT! Observera att även en skyddad fil raderas vid formatering av minneskortet (s. 103). B 72 Övriga uppspelningsfunktioner (uppspelning)

73 Rotering av en bild (Rotation) Atgärder Aktivera uppspelningsläget * MENU * Rotation 1. Peka på ú eller õ eller dra uppåt eller neråt för att ta fram en bild som ska roteras. 2. Peka på Rotera. Bilden roteras 90 grader åt vänster (moturs). 3. Peka på, när bilden är inriktad på önskat sätt. ANM. Rotation kan inte användas för panoramabilder. Notera att själva bilddatat inte ändras vid denna åtgärd. Det är bara hur bilden visas på kamerans skärm som ändras. En bild som har skyddats eller zoomats kan inte roteras. 73 Övriga uppspelningsfunktioner (uppspelning)

74 Utskrift I en fotobutik e.dyl Ett minneskort innehållande bilder som ska skrivas ut kan tas till en fotobutik e.dyl. för utskrift. Med en skrivare En skrivare försedd med ett kompatibelt minneskortfack kan användas till att skriva ut bilder direkt från ett minneskort. Vi hänvisar till användardokumentationen som medföljer skrivaren angående detaljer. Med en dator Överför bilderna till en dator och använd sedan en separat inköpt programvara för utskrift. Med en dator Bilder lagrade i en dator kan skrivas ut på många olika sätt. Nedan beskrivs hur en bild normalt kan skrivas ut.. Utskrift med en Windows-dator 1. Följ anvisningarna under Visning och lagring av bilder i en dator (s. 78) för att lagra den bild som ska skrivas ut och ta sedan fram bilden på datorskärmen. 2. Användare av Windows XP: Klicka på Fil och sedan på Skriv ut. Användare av Windows 7 eller Windows Vista: Klicka på Skriv ut och sedan på Skriv ut. 3. Konfigurera utskriftsinställningarna efter behov och skriv ut bilden. Användare av Windows XP: Följ anvisningarna i den utskriftsguide som visas för att konfigurera inställningar och starta utskrift. Användare av Windows 7 eller Windows Vista: Konfigurera utskriftsinställningar och klicka på Skriv ut. 74 Utskrift

75 . Utskrift med en Macintosh-dator 1. Följ anvisningarna under Anslutning av kameran till datorn och lagring av filer (s. 89) för att lagra den bild som ska skrivas ut och ta sedan fram bilden på datorskärmen. 2. Klicka på Fil och sedan på Skriv ut. 3. Konfigurera utskriftsinställningar och klicka på Skriv ut. Den valda bilden skrivs ut. 75 Utskrift

76 Användning av kameran med en dator Hur en dator kan användas... Följande operationer kan utföras medan kameran är ansluten till en dator. Spara bilder på en dator och visa dem på datorskärmen Överföra bilder lagrade i datorn till kamerans minne Spela upp och redigera filmer Spara bilder och ta fram dem manuellt (USB-anslutning) (s. 78, 89). Valda bilder kan laddas upp till en internettjänst (CASIO Connection powered by Eye-Fi*) (s. 82). Överför bilder till en dator automatiskt via en trådlös LAN-anslutning för visning (Eye-Fi) (s. 93). Förutom bilder är det även möjligt att överföra skärmbilder från datorn till kameran (Photo Transport*) (s. 82). Filmer kan spelas upp (s. 81, 92). Använd lämplig separat inköpt programvara till att redigera filmer. Omvandla stillbilder till konstnärliga bilder Omvandla vanliga stillbilder till bilder som ser ut som målade bilder (Virtual Painter 5 LE for CASIO*) (s. 83). * Endast Windows De åtgärder som behöver utföras vid användning av kameran med en dator och vid användning av den medföljande programvaran är olika för Windows respektive Macintosh. Användare av Windows hänvisas till Användning av kameran med en dator som kör Windows på sidan 77. Användare av Macintosh hänvisas till Användning av kameran med en Macintosh på sidan Användning av kameran med en dator

77 Användning av kameran med en dator som kör Windows Installera lämplig programvara i enlighet med den version av Windows som används och vad som önskas göras. För att göra detta: Operativsystemversion Spara bilder på en dator och där ta fram dem manuellt Spela upp filmer Redigera filmer Överföra bilder till kameran Omvandla stillbilder till konstnärliga bilder Ladda upp bilder till en internettjänst Läsa instruktionshäftet Windows 7, Windows Vista, Windows XP (SP3) Windows 7, Windows Vista, Windows XP (SP3) Windows 7, Windows Vista, Windows XP (SP3) Windows 7, Windows Vista, Windows XP (SP3) Windows 7, Windows Vista, Windows XP (SP3) Windows 7, Windows Vista, Windows XP (SP3) Windows 7, Windows Vista, Windows XP (SP2, SP3) Windows 2000 (SP4) Installera denna programvara: Se sidan: Ingen installation krävs. 78 Filmer kan spelas upp med hjälp av QuickTime 7. QuickTime 7 behöver laddas ner från nätet för att kunna användas. Använd separat inköpt programvara. 81 Photo Transport 1.0* 82 Virtual Painter 5 LE for CASIO* CASIO Connection powered by Eye-Fi Adobe Reader (Behövs inte om den redan installerats.) * Photo Transport och Virtual Painter 5 LE for CASIO kan inte köras med 64-bitsversioner av Windows operativsystem. 77 Användning av kameran med en dator

78 . Datorsystemkrav för medföljande programvara Datorsystemkraven skiljer sig för olika programvaror. Vi hänvisar till filen Viktigt, som ingår i varje program, angående detaljer. Information om datorsystemkrav återfinns även under rubriken Datorsystemkrav för medföljande programvara (gäller Windows) på sidan 116 i denna bruksanvisning.. Att observera för användare av Windows Med undantag för Adobe Reader kräver medföljande programvara administratörsbehörighet för att köras. Drift på en hembyggd dator stöds ej. I vissa datormiljöer kan det hända att drift inte är möjlig. Visning och lagring av bilder i en dator Kameran kan anslutas till en dator för att där visa och lagra bilder (stillbilds- och filmfiler). ANM. Det är också möjligt att använda lämplig kortöppning på datorn (om sådan finns) eller en separat inköpt kortläsare för att komma åt bildfiler direkt från kamerans minneskort. Se användardokumentationen som medföljer datorn angående detaljer.. För att ansluta kameran till datorn och spara filer 1. Tryck på [p] (strömbrytare) för att slå av kameran. 2. Öppna ramen (s. 13), för in en nagel i fördjupningen på USB-anslutningsluckan och dra sedan luckan i pilens riktning för att öppna den enligt bilden. USB-anslutningslucka 78 Användning av kameran med en dator

79 3. Använd den medföljande USB-kabeln till att ansluta kameran till en dator. Kameran slås på automatiskt och batteriladdning startar (s. 20). Med vissa datormodeller eller anslutningsförhållanden kan det hända att kameran inte slås på automatiskt. Tryck i så fall på [p] (strömbrytare) för att slå på kameran. Se till att skjuta in kontakten i USB-porten tills ett klickljud anger att den anslutits ordentligt. En slarvigt ansluten kontakt kan resultera i bristfällig kommunikation eller felfunktion. Notera att metalldelen på kontakten förblir synlig, såsom visas på bilden, även efter att kontakten har skjutits in ordentligt. Se noga till att kontakten sätts i korrekt väg vid anslutning av USB-kabeln till en USB-port. Vid anslutning via ett USB-nav kan det hända att datorn inte kan identifiera kameran. Anslut alltid direkt till en USB-port på datorn. Första gången kameran ansluts till en dator via en USB-kabel kan det hända att ett felmeddelande visas på datorn. Koppla i så fall loss USB-kabeln och anslut den sedan på nytt. 4. Användare av Windows 7 eller Windows Vista: Klicka på Start och sedan på Dator. Användare av Windows XP: Klicka på Start och sedan på Den här datorn. 5. Dubbelklicka på Flyttbar disk. Datorn identifierar minneskortet isatt i kameran (eller det inbyggda minnet om inget minneskort är isatt) som en flyttbar disk. 6. Högerklicka på mappen DCIM. USB-port Stor kontakt 7. Klicka i genvägsmenyn som visas på Kopiera. USB-kabel (medföljer) USB-port Liten kontakt Se till att märket 8 på USB-kabelns kontakt är vänt mot den motsatta sidan av skärmen på kameran och anslut USB-kabeln till kameran. 79 Användning av kameran med en dator

80 8. Användare av Windows 7 eller Windows Vista: Klicka på Start och sedan på Dokument. Användare av Windows XP: Klicka på Start och sedan på Mina dokument. Om det redan finns en mapp benämnd DCIM i Dokument (Windows 7, Windows Vista) eller Mina dokument (Windows XP), så kommer nästa steg att överskriva denna. Om du vill bevara den existerande mappen DCIM, så måste du ändra dess namn eller flytta den till ett annat ställe innan du utför nästa steg. 9. Användare av Windows 7: Ta fram menyn Ordna i Dokument och välj Klistra in. Användare av Windows Vista: Ta fram menyn Redigera i Dokument och välj Klistra in. Användare av Windows XP: Ta fram menyn Redigera i Mina dokument och välj Klistra in. Detta gör att mappen DCIM (och alla bildfiler den innehåller) klistras in i mappen Dokument (Windows 7, Windows Vista) eller Mina dokument (Windows XP). Du har nu en kopia av filerna som förekommer i kamerans minne i din dator. 10. Koppla loss kameran från datorn efter avslutad kopiering av bilder.. För att titta på bilder kopierade till datorn 1. Dubbelklicka på den kopierade mappen DCIM för att öppna den. 2. Dubbelklicka på mappen med önskade bilder att visa. 3. Dubbelklicka på den bildfil vars innehåll ska visas. Vi hänvisar till Minnesmappstruktur på sidan 96 angående information om filnamn. Använd aldrig datorn till att modifiera, radera, flytta eller ändra namn på bildfiler som förekommer i kamerans inbyggda minne eller på ett minneskort i kameran. Det kan orsaka problem med de data som kameran använder för bildhantering, vilket kan göra att bilder i kameran inte kan spelas upp eller att den återstående minneskapaciteten ändras drastiskt. Om en bild ska modifieras, raderas, flyttas eller döpas om, så se alltid till att bilden är lagrad i datorn. VIKTIGT! Koppla aldrig loss USB-kabeln och manövrera aldrig kameran under pågående visning eller lagring av bilder. Det kan leda till att data förvanskas. 80 Användning av kameran med en dator

81 Uppspelning av filmer Spela upp en film genom att först kopiera den till datorn och sedan dubbelklicka på filmfilen. Det kan hända att filmuppspelning inte är möjligt med vissa operativsystem. I så fall behöver separat tillgänglig programvara installeras. Om det inte går att spela upp filmer, så gå till följande URL-adress för att ladda ner och installera QuickTime 7 på datorn. Minimala datorsystemkrav för filmuppspelning De minimala systemkrav som anges nedan är nödvändiga för att kunna spela upp filmer inspelade med denna kamera på en dator. Operativsystem : Windows 7, Windows Vista, Windows XP (SP3) Processor : Bildkvaliteten Full HD, HD : Core 2 Duo 3,0 GHz eller högre Bildkvaliteten HS240 : Pentium 4 2,0 GHz eller högre Nödvändig programvara : QuickTime 7 Ovanstående systemmiljöer är vad som rekommenderas. Vid konfigurering av någon av dessa miljöer kan felfri drift inte garanteras. Vissa inställningar och andra installerade program kan påverka korrekt uppspelning av filmer.. Försiktighetsåtgärder vid filmuppspelning Se till att flytta över filmdata till hårddisken på datorn, innan ett försök att spela upp filmen görs. Det kan hända att filmuppspelning inte kan utföras korrekt, om dess data har erhållits via ett nätverk, från ett minneskort e.dyl. Det kan hända att filmuppspelning inte kan utföras korrekt på vissa datorer. Prova följande åtgärder, om problem uppstår. Avsluta alla övriga program som körs och stoppa interna program. 81 Användning av kameran med en dator

82 Överföring av bilder från datorn till kamerans minne För att kunna överföra bilder från datorn till kameran behöver programmet Photo Transport från CD-ROM-skivan som medföljer kameran installeras i datorn.. För att installera Photo Transport 1. Ta fram CD-ROM-menyn och välj Photo Transport. 2. Läs igenom informationen om installationsvillkor och systemkrav för installation i filen Viktigt och installera sedan Photo Transport.. För att överföra bilder till kameran 1. Anslut kameran till datorn (s. 78). 2. Klicka på följande poster på datorn: Start * Alla program * CASIO * Photo Transport. Detta startar upp Photo Transport. 3. Dra filer som ska överföras till knappen [Överför]. 4. Följ anvisningarna på skärmen för att slutföra överföringen. Detaljer kring anvisningarna som visas på skärmen och de överförda bilderna beror på inställningen av Photo Transport. Klicka på knappen [Inställningar] eller [Hjälp] och kontrollera inställningarna för närmare detaljer. Överföringsdata Endast stillbildsfiler med följande filtillägg kan överföras till kameran: jpg, jpeg, jpe och bmp (bmp-bilder omvandlas automatiskt till jpeg-bilder vid överföring). Det kan hända att vissa typer av bilder inte kan överföras. Filmer kan inte överföras till kameran. 82 Användning av kameran med en dator

83 . För att överföra skärmklipp från datorn till kameran 1. Anslut kameran till datorn (s. 78). 2. Klicka på följande poster på datorn: Start * Alla program * CASIO * Photo Transport. Detta startar upp Photo Transport. 3. Ta fram den skärmbild varifrån ett skärmklipp ska överföras. 4. Klicka på knappen [Fånga in]. 5. Rama in det område som ska fångas in. Flytta muspekaren till det övre vänstra hörnet av området som ska fångas in och tryck sedan ner musknappen och håll den nertryckt. Fortsätt hålla musknappen nertryckt och dra muspekaren till det nedre högra hörnet av önskat område släpp därefter upp musknappen. 6. Följ anvisningarna på skärmen. En bild av det valda området skickas till kameran. Överföringen omvandlar skärmklipp till JPEG-format. Anvisningarna som visas på skärmen och detaljer kring de överförda bilderna beror på inställningen av Photo Transport. Klicka på knappen [Inställningar] eller [Hjälp] och kontrollera inställningarna för närmare detaljer.. Angående inställningar och hjälp Klicka på knappen [Inställningar] när inställningen av Photo Transport behöver ändras. Klicka på knappen [Hjälp] i Photo Transport för att få närmare information om tillvägagångssätt och felsökning. Omvandling av stillbilder till konstnärliga bilder På CD-ROM-skivan som medföljer kameran finns tillämpningsprogrammet Virtual Painter 5 LE for CASIO. Efter att detta program har installerats på en dator är det möjligt att omvandla digitala bilder till bilder som ser ut att vara tecknade eller målade för hand. Du kan välja mellan vattenfärg, olja, färgpenna eller pastell som effekt vid skapande av virtuella bilder som ser ut att ha skapats av en äkta konstnär. Medverkan: Umemura Taka Software Design, Inc. 83 Användning av kameran med en dator

84 . För att installera Virtual Painter 5 LE for CASIO 1. Välj Virtual Painter 5 LE for CASIO på CD-ROM-menyn. 2. Klicka först på Viktigt för att läsa aktuell information angående installation och datorsystemkrav och installera därefter programmet. Skriv in följande, när du under installationen uppmanas att ange ett serienummer deeNEe VIKTIGT! Observera följande punkter vid inmatning av serienumret. Använd endast enbytestecken vid inmatning. Serienumret är skiftlägeskänsligt, så var noga med att mata in stora och små bokstäver korrekt.. För att omvandla stillbilder till konstnärliga bilder 1. Klicka dig fram i följande ordning på datorn: Start * Alla program * Virtual Painter 5 LE for CASIO. Virtual Painter 5 LE for CASIO startas upp. 2. Klicka på [File] - [Open] i verktygsfältet och välj sedan en bildfil som ska omvandlas. Det är också möjligt att klicka på en mappikon och välja en bild i aktuell mapp. 3. Klicka på [Paint] eller målarduksikonen i verktygsfältet för att omvandla bilden. Klicka på hjälpknappen [Help] i Virtual Painter för detaljerad information om denna åtgärd. VIKTIGT! Virtual Painter 5 LE for CASIO stöder endast omvandling av JPEG-bilder inspelade med CASIO EXILIM digitalkameror. Omvandling av bilder inspelade med en digitalkamera av annat märke stöds inte. Se till att använda Spara som eller på annat sätt ändra till ett annat filnamn vid sparning av en stillbild som omvandlats till en konstnärlig bild. Vid användning av Spara skrivs den ursprungliga stillbilden över med den omvandlade bilden, så att originalet raderas. 84 Användning av kameran med en dator

85 Uppladdning av bilddata till en internettjänst Genom att installera programvaran CASIO Connection powered by Eye-Fi som medföljer kameran i en dator är det möjligt att ladda upp bilddata (foton och filmer) till en internettjänst.. För att installera CASIO Connection powered by Eye-Fi i en dator 1. Starta upp datorn och anslut den till internet. CASIO Connection powered by Eye-Fi kan inte installeras i en dator som inte är ansluten till internet. 2. Slå av kameran och ta sedan ut minneskortet ur kameran (s. 114). 3. Anslut USB-kabeln som medföljer kameran till kameran och till en USBport på datorn. Notera att metalldelen på kontakten förblir synlig, såsom visas på bilden, även efter att kontakten har skjutits in ordentligt. USB-port USB-kabel (medföljer) Stor kontakt USB-port Liten kontakt Se till att märket 8 på USB-kabelns kontakt är vänt mot den motsatta sidan av skärmen på kameran och anslut USB-kabeln till kameran. 4. Användare av Windows 7 eller Windows Vista: Klicka på Start och sedan på Dator. Användare av Windows XP: Klicka på Start och sedan på Den här datorn. 5. Öppna Flyttbar disk och dubbelklicka sedan på setup.exe. Installationsprogrammet för CASIO Connection powered by Eye-Fi startas upp. 6. Följ anvisningarna som visas på datorskärmen för att installera programvaran. 7. Följ anvisningarna på skärmen för att registrera dig som användare av CASIO Connection powered by Eye-Fi och logga in. 85 Användning av kameran med en dator

86 8. Konfigurera inställningar av internettjänst för de bilddata som ska laddas upp. Klicka på ikonen till höger om kameraikonen för EX-TR100 för att möjliggöra konfigurering av inställningar för uppladdning av bilddata till Picasa, Facebook, Flickr och andra populära internettjänster. Vi hänvisar till hjälpmenyn i CASIO Connection powered by Eye-Fi angående detaljer. 9. Koppla loss kameran från datorn efter avslutad konfigurering av inställningar. VIKTIGT! Formatering av kamerans minne medför att installationsprogrammet för CASIO Connection powered by Eye-Fi raderas från kameran. Om installationsprogrammet har raderats, så gå till CASIO:s officiella webbplats för digitalkameror på nedanstående URL-adress. Anteckna informationen om användarregistrering och förvara den på en säker plats där den inte kommer bort.. För att ladda upp bilddata från kameran till en konfigurerad internettjänst 1. Slå på kameran. Om kameran är ansluten till en dator, så koppla loss USB-kabeln från kameran. 2. Aktivera uppspelningsläget och peka på d. 3. Peka på û eller ü eller dra uppåt eller neråt för att ta fram en bild som ska laddas upp. 4. Peka på bilden, så att bildens kryssruta markeras. Upprepa åtgärderna i steg 3 och 4 för att ladda upp fler bilder. B 86 Användning av kameran med en dator

87 5. Peka på OK efter att alla bilder som ska laddas upp har valts. 6. Peka på Avsluta. 7. Slå av kameran och använd sedan USB-kabeln som medföljer kameran till att ansluta kameran till datorn. CASIO Connection powered by Eye-Fi startar upp automatiskt varefter valda bilddata (foton och filmer) laddas upp till den internettjänst som har konfigurerats. Den bakre lampan blinkar medan bilddata laddas upp. Vänta tills den bakre lampan har slutat blinka och koppla sedan loss USB-kabeln från kameran. VIKTIGT! Kamerans funktioner för automatiskt strömavslag kan inte användas medan uppladning av bilddata pågår. Uppladdning av ett stort antal bilder kan ta ganska lång tid att slutföra. Det är inte möjligt att välja bilder för uppladdning medan ett Eye-Fi-kort är isatt i kameran. Det är inte heller möjligt att starta upp CASIO Connection powered by Eye-Fi medan kameran är ansluten till en dator. Det kan hända att vissa tjänster plötsligt stängs utan förvarning. Beroende på anslutningsmiljö kan det hända att vissa tjänster inte går att ansluta till. Visning av användardokumentation (PDF-filer) 1. Starta datorn och placera den medföljande CD-ROM-skivan i datorns CD-ROM-enhet. I normala fall visas menyn automatiskt på bildskärmen. Om menyn inte visas automatiskt, så navigera till CD-ROM-skivan på datorn och dubbelklicka sedan på filen AutoMenu.exe. 2. Klicka på den nedåtpekande knappen Language på menyskärmen och välj sedan önskat språk. 3. Klicka på Manual för att välja det och klicka sedan på Digitalkamera. 87 Användning av kameran med en dator

88 VIKTIGT! Du måste ha Adobe Reader eller Adobe Acrobat Reader installerat i din dator för att kunna titta på innehållet i PDF-filer. Om du inte redan har Adobe Reader eller Adobe Acrobat Reader installerat ska du installera Adobe Reader från den medföljande CD-ROM-skivan. Användarregistrering Registrering kan utföras över internet. För detta behöver datorn naturligtvis kunna kopplas upp till internet. 1. Ta fram CD-ROM-menyn och klicka på knappen Register. Webbläsaren på datorn startas och webbplatsen för användarregistrering öppnas. Följ anvisningarna som visas på datorskärmen för att registrera dig. Användning av kameran med en Macintosh Installera lämplig programvara i enlighet med vilken version av Macintosh OS du använder och vad du vill göra. För att göra detta: Spara bilder på din Macintosh och där ta fram dem manuellt Automatiskt spara bilder på din Macintosh/Hantera bilder Spela upp filmer Operativsystemversion OS 9 OS X OS 9 OS X OS 9 OS X Installera denna programvara: Se sidan: Ingen installation krävs. 89 Använd separat inköpt programvara. Använd iphoto, som följer med vissa Macintosh-produkter. Uppspelning stöds ej. Uppspelning av filmfiler är möjligt med OS X eller högre, om QuickTime 7 eller högre är installerat Användning av kameran med en dator

89 Anslutning av kameran till datorn och lagring av filer VIKTIGT! Kameran stöder inte drift med operativsystemet Mac OS 8.6 eller tidigare eller Mac OS X Den medger endast användning tillsammans med Mac OS 9 eller Mac OS X (10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5 eller 10.6). Använd den standard-usb-drivrutin som följer med det medgivna operativsystemet. ANM. Det är också möjligt att använda lämplig kortöppning på datorn (om sådan finns) eller en separat inköpt kortläsare för att komma åt bildfiler direkt från kamerans minneskort. Se användardokumentationen som medföljer datorn angående detaljer.. För att ansluta kameran till datorn och spara filer 1. Tryck på [p] (strömbrytare) för att slå av kameran. 2. Öppna ramen, (s. 13), för in en nagel i fördjupningen på USB-anslutningsluckan och dra sedan luckan i pilens riktning för att öppna den enligt bilden. USB-anslutningslucka 89 Användning av kameran med en dator

90 3. Använd den medföljande USB-kabeln till att ansluta kameran till din Macintosh. Kameran slås på automatiskt och batteriladdning startar (s. 20). Med vissa datormodeller eller anslutningsförhållanden kan det hända att kameran inte slås på automatiskt. Tryck i så fall på [p] (strömbrytare) för att slå på kameran. Se till att skjuta in kontakten i USB-porten tills ett klickljud anger att den anslutits ordentligt. En slarvigt ansluten kontakt kan resultera i bristfällig kommunikation eller felfunktion. Notera att metalldelen på kontakten förblir synlig, såsom visas på bilden, även efter att kontakten har skjutits in ordentligt. Se noga till att kontakten sätts i korrekt väg vid anslutning av USB-kabeln till en USB-port. Vid anslutning via ett USB-nav kan det hända att datorn inte kan identifiera kameran. Anslut alltid direkt till en USB-port på datorn. Första gången kameran ansluts till en dator via en USB-kabel kan det hända att ett felmeddelande visas på datorn. Koppla i så fall loss USB-kabeln och anslut den sedan på nytt. 4. Dubbelklicka på kamerans enhetsikon. Den bakre lampan på kameran börjar lysa grön. Macintosh-datorn identifierar samtidigt minneskortet isatt i kameran (eller kamerans inbyggda minne, om inget minneskort är isatt) som en skivenhet. Enhetsikonens utseende beror på vilken Mac OS-version som används. 5. Dra mappen DCIM till den mapp som den ska kopieras till. 6. Dra enhetsikonen till soptunnan, när kopieringen är klar. 7. Koppla loss kameran från datorn. USB-port Stor kontakt USB-kabel (medföljer) USB-port Liten kontakt Se till att märket 8 på USB-kabelns kontakt är vänt mot den motsatta sidan av skärmen på kameran och anslut USB-kabeln till kameran. 90 Användning av kameran med en dator

91 . För att titta på kopierade bilder 1. Dubbelklicka på kamerans enhetsikon. 2. Dubbelklicka på mappen DCIM för att öppna den. 3. Dubbelklicka på mappen med önskade bilder att visa. 4. Dubbelklicka på den bildfil vars innehåll ska visas. Vi hänvisar till Minnesmappstruktur på sidan 96 angående information om filnamn. En bild som har roterats på kameran visas i ursprungligt (icke-roterat) tillstånd på Macintosh-skärmen. Använd aldrig datorn till att modifiera, radera, flytta eller ändra namn på bildfiler som förekommer i kamerans inbyggda minne eller på ett minneskort i kameran. Det kan orsaka problem med de data som kameran använder för bildhantering, vilket kan göra att bilder i kameran inte kan spelas upp eller att den återstående minneskapaciteten ändras drastiskt. Om en bild ska modifieras, raderas, flyttas eller döpas om, så se alltid till att bilden är lagrad i datorn. VIKTIGT! Koppla aldrig loss USB-kabeln och manövrera aldrig kameran under pågående visning eller lagring av bilder. Det kan leda till att data förvanskas. Automatisk överföring av bilder och hantering av dem på din Macintosh Om du använder Mac OS X kan du utföra bildbehandling med iphoto, som följer med vissa Macintosh-produkter. Vid användning av Mac OS 9 behöver separat inköpt programvara användas. 91 Användning av kameran med en dator

92 Uppspelning av film Filmer kan spelas upp på en Macintosh-dator med hjälp av QuickTime, som följer med operativsystemet. Spela upp en film genom att först kopiera den till din Macintosh och sedan dubbelklicka på filmfilen.. Minimala datorsystemkrav för filmuppspelning De minimala systemkrav som anges nedan är nödvändiga för att kunna spela upp filmer inspelade med denna kamera på en dator. Operativsystem : Bildkvaliteten Full HD : Mac OS X eller högre Bildkvaliteten HD eller HS240 : Mac OS X eller högre Nödvändig programvara : QuickTime 7 eller högre Ovanstående systemmiljöer är vad som rekommenderas. Vid konfigurering av någon av dessa miljöer kan felfri drift inte garanteras. Vissa inställningar och andra installerade program kan påverka korrekt uppspelning av filmer. Uppspelning av filmfiler stöds ej av OS 9.. Försiktighetsåtgärder vid filmuppspelning Det kan hända att filmuppspelning inte kan utföras korrekt på vissa Macintoshmodeller. Prova följande åtgärder, om problem uppstår. Uppgradera till den senaste versionen av QuickTime. Slå av eventuella andra program som är igång. VIKTIGT! Se till att flytta över filmdata till hårddisken på Macintosh-datorn, innan ett försök att spela upp filmen görs. Det kan hända att filmuppspelning inte kan utföras korrekt, om dess data har erhållits via ett nätverk, från ett minneskort e.dyl. 92 Användning av kameran med en dator

93 Visning av användardokumentation (PDF-filer) Du måste ha Adobe Reader eller Adobe Acrobat Reader installerat i din dator för att kunna titta på innehållet i PDF-filer. Gå i annat fall till webbplatsen för Adobe Systems Incorporated och installera Acrobat Reader. 1. Öppna mappen Manual på CD-ROM-skivan. 2. Öppna mappen Digital Camera och öppna sedan mappen för det språk vars instruktionshäfte du vill titta på. 3. Öppna filen benämnd camera_xx.pdf. xx utgör språkkoden (exempel: camera_e.pdf för engelska). Användarregistrering Registrering kan endast utföras över internet. Besök följande CASIO-webbplats för att registrera dig: Användning av ett Eye-Fi Wireless SD-minneskort till överföring av bilder (Eye-Fi) Vid inspelning med ett Eye-Fi Wireless SD-minneskort isatt i kameran kan bilddata automatiskt överföras till en dator via en trådlös LAN-anslutning. 1. Konfigurera LAN-åtkomstpunkt, överföringsdestination och andra inställningar för Eye-Fi-kortet i enlighet med de anvisningar som medföljer Eye-Fi-kortet. 2. Sätt i Eye-Fi-kortet i kameran efter att inställningarna har konfigurerats och börja sedan spela in. Bilder som spelas in sänds via trådlös LAN-anslutning till en dator etc. Anlita den användardokumentation som medföljer Eye-Fi-kortet för närmare detaljer. Kopiera installationsfilerna för Eye-Fi Manager till datorn, innan ett nytt Eye-Fikort formateras för att börja användas första gången. Se till att utföra denna åtgärd innan kortet formateras. 93 Användning av kameran med en dator

94 VIKTIGT! Inspelade bilder överförs via trådlös LAN-anslutning. Använd inte Eye-Fi-kortet eller koppla ur Eye-Fi-kortets kommunikation (s. 97) när du befinner dig i ett flygplan eller på någon annan plats där användning av trådlös kommunikation är begränsad eller förbjuden. Eye-Fi-ikonen visas på skärmen medan alla följande tre villkor uppfylls: Eye-Fi-kort isatt, Eye-Fi-inställning På och Tillstånd på (s. 104). Kamerans funktion för automatiskt strömavslag kan inte användas medan överföring av bilddata pågår. Ett bekräftelsemeddelande visas på skärmen vid ett försök att slå av kameran under pågående överföring av bilddata. Följ då anvisningarna i meddelandet (s. 122). Överföring av ett stort antal bilder kan ta ganska lång tid att slutföra. Beroende på vilken typ av Eye-Fi-kort som används och dess inställningar kan det hända att bilder på Eye-Fi-kortet raderas efter överföring av bilddata. Vid inspelning av en film på ett Eye-Fi-kort kan det hända att inspelning av data tar för lång tid, vilket kan resultera i bild- och/eller ljudavbrott. Aktuella kamerainställningar, batterinivå eller driftförhållanden kan medföra att felfri datakommunikation med Eye-Fi-kort inte är möjligt. B 94 Användning av kameran med en dator

95 Filer och mappar Kameran skapar en fil varje gång en stillbild tas, en film spelas in eller någon annan manövrering som innebär att data lagras utförs. Filer grupperas genom lagring i mappar. Varje fil och mapp har ett eget unikt namn. Vi hänvisar till Minnesmappstruktur (s. 96) angående detaljer kring hur mappar organiseras i minnet. Namn och maximalt tillåtet antal Fil Varje mapp rymmer upp till filer benämnda CIMG0001 t.o.m. CIMG9999. Filtillägget i filnamnet beror på aktuell filtyp. Mappar Mappar benämns från 100CASIO till 999CASIO. Upp till 900 mappar kan förekomma i minnet. Exempel 26:e filnamn: CIMG0026.JPG Filtillägg Serienummer (4 siffror) 100:e mappnamn: 100CASIO Serienummer (3 siffror) Mapp- och filnamn kan även ses på datorn. Vi hänvisar till sidan 10 angående detaljer kring hur filnamn visas på kamerans skärm. Det totala antalet tillåtna mappar och filer beror på inställning av bildstorlek och bildkvalitet samt kapaciteten hos det minneskort som används för lagring. Minneskortdata Kameran lagrar bilder som spelas in i enlighet med specifikationen Design Rule for Camera File System (DCF).. Angående DCF Följande åtgärder stöds för DCF-kompatibla bilder. Notera dock att CASIO inte lämnar några garantier gällande prestanda vid utförande av dessa åtgärder. Överföring av DCF-kompatibla bilder från denna kamera till en kamera av annat fabrikat och visning av bilderna Utskrivning av DCF-kompatibla bilder i denna kamera på en skrivare av annat fabrikat Överföring av DCF-kompatibla bilder från en annan kamera till denna kamera och visning av bilderna 95 Användning av kameran med en dator

96 . Minnesmappstruktur DCIM 100CASIO CIMG0001.JPG CIMG0002.MOV 101CASIO 102CASIO DCIM-mapp Inspelningsmapp Bildfil Filmfil Inspelningsmapp Inspelningsmapp. Stödda bildfiler Bildfiler inspelade med denna kamera DCF-kompatibla bildfiler Det kan hända att kameran inte kan visa en viss bild, även om den är DCFkompatibel. Vid visning av en bild som spelats in med en annan kamera kan det ta ganska lång tid innan bilden uppträder på denna kamerans skärm.. Anmärkningar gällande hantering av data i det inbyggda minnet och minneskortdata Vid kopiering av minnesinnehåll till en dator bör DCIM-mappen och hela dess innehåll kopieras. Ett bra sätt att hålla reda på flera DCIM-mappar är att ändra mapparnas namn till datum eller liknande efter varje kopiering till datorn. Om du emellertid senare beslutar dig för att flytta tillbaka en DCIM-mapp till kameran, så se till att ändra tillbaka dess namn till DCIM. Kameran är konstruerad för identifiering av enbart en rotfil med namnet DCIM. Notera att kameran inte heller kan identifiera mapparna inuti DCIM-mappen, om de inte har samma namn som de ursprungligen hade när de kopierades från kameran till datorn. Mappar och filer måste lagras i enlighet med Minnesmappstruktur på sidan 96 för att kameran ska kunna identifiera dem korrekt. Det är också möjligt att använda en PC-kortadapter eller en minneskortläsare/ skrivare till att komma åt kamerafiler direkt från kamerans minneskort. 96 Användning av kameran med en dator

97 Övriga inställningar (Inställning) I detta avsnitt beskrivs menyposter som kan användas till att ändra olika inställningar och utföra andra operationer i både inspelningsläget och uppspelningsläget. Vi hänvisar till sidan 53 angående detaljer kring menyoperationer. Justering av skärmens ljusstyrka (Skärm) Atgärder MENU * Inställningar * Skärm Välj lämplig ljusstyrka på skärmen enligt följande beskrivning. Auto +2 Med denna inställning känner kameran av tillgängliga ljusnivåer och justerar automatiskt skärmens ljusstyrka därefter. Ljusstyrkan är högre än med inställningen +1, vilket gör innehållet på skärmen lättare att se. Denna inställning förbrukar dock mer ström. Denna inställning lämpar sig för utomhusbruk. Ljusstyrkan är högre än +1 med inställningen 0. 0 Denna inställning ger skärmen normal ljusstyrka för inomhusbruk. 1 Skärmens ljusstyrka anpassas för visning i mörk miljö utan att personer i omgivningen störs. Urkoppling av kommunikation med Eye-Fi-kort (Eye-Fi) Atgärder MENU * Inställningar * Eye-Fi Välj Av för att avaktivera kommunikation med Eye-Fi-kort (s. 93). 97 Övriga inställningar (Inställning)

98 Konfigurering av ljudinställningar på kameran (Ljud) Atgärder MENU * Inställningar * Ljud Startskärm Halvslutare Slutare Drift Drift Volym Uppspelning Manövreringsljud kopplas in eller ur. Anger ljudvolym. Denna volyminställning används även vid videoutmatning (via HDMI-porten) (s. 69). Anger volym för ljudutmatning från filmer. Denna volyminställning används även vid videoutmatning (via HDMI-porten) (s. 69). Inställning av volymnivån 0 dämpar utmatningen. Tidsstämpling av stillbilder (Tidsstämpel) Atgärder MENU * Inställningar * Tidsstämpel Det går att konfigurera kameran så att den stämplar enbart inspelningsdatum, eller datum och tid, i det nedre högra hörnet på varje stillbild. Datum- och tidsinformation som väl har stämplats på en stillbild går inte att ändra eller radera. Exempel: 10 juli 2012, kl. 13:25 Datum 2012/7/10 Datum&Tid Av 2012/7/10 1:25pm Ingen stämpling av datum och/eller tid Även om funktionen Tidsstämpel inte används till att stämpla datum och/eller tid, så kan detta göras senare med hjälp av lämpligt utskriftsprogram. Stämpling genomförs i enlighet med inställningarna för av datum och tid (s. 100) och visningsformat (s. 101). 98 Övriga inställningar (Inställning)

99 Konfigurering av världstidsinställningar (Världstid) Atgärder MENU * Inställningar * Världstid Val av en resedestination Världstidsmenyn kan användas till att kontrollera vilken tid som gäller i en annan tidszon än den egna, till exempel vid en utlandsresa. Världstiden visar aktuell tid i 162 städer i 32 tidszoner runtom i världen. 1. Peka på Destination. Välj Hem för att ändra geografiskt område och stad för tiden på den plats där kameran normalt används. 2. Peka på Stad. Om sommartid ska anges för destinationsorten, så välj Sommartid och välj sedan inställningen På (sommartid används i vissa geografiska områden för att flytta fram tiden med en timme under sommarmånaderna). 3. Dra uppåt eller neråt tills det område där destinationsorten ligger visas och peka sedan på OK. 4. Dra uppåt eller neråt tills önskad ort påträffas och peka sedan på orten för att välja den. VIKTIGT! Kontrollera före konfigurering av världstidsinställningar att lämplig hemstad är inställd enligt den plats där du bor eller normalt använder kameran. Om inte, så välj Hem på menyn i steg 1 och ändra sedan inställningarna för hemstad, datum och tid efter behov (s. 100). 99 Övriga inställningar (Inställning)

100 Val av tidsvisning Utför följande åtgärder för att ange den tid som visas på kameran för hemort respektive destination. 1. Peka på Tid. 2. Peka på Hem eller Destination. Tidsinställningen för den plats som pekades på i föregående steg konfigureras. Inställning av kamerans klocka (Justera) Atgärder MENU * Inställningar * Justera 1. Peka på ett värde som behöver ändras (år, månad, dag, timme, minut). 2. Peka på 8 eller 2 för att ändra valt värde. Ett datum från 2001 till 2049 kan anges. Se till att ställa in hemstad (s. 99) före inställning av tid och datum. Om tid och datum ställs in Ikon för medan fel stad är vald som hemstad, så blir tid 12/24-timmarsvisning och datum för alla världstidsstäder (s. 99) felaktiga. Peka på ikonen för 12/24-timmarsvisning för att växla mellan 12-timmars och 24-timmars tidsformat. Håll pekande på 8 eller 2 för att ändra inställningen i snabbare takt. 3. Peka på OK. 100 Övriga inställningar (Inställning)

101 Specificering av datumformat (Datumformat) Atgärder MENU * Inställningar * Datumformat Det går att välja bland tre olika format för datumvisning. Exempel: 10 juli 2012 ÅÅ/MM/DD 12/7/10 DD/MM/ÅÅ 10/7/12 MM/DD/ÅÅ 7/10/12 Specificering av skärmspråk (Language) Atgärder MENU * Inställningar * Language. Välj önskat skärmspråk. 1. Peka på Inställningar på menyn. 2. Peka på Language. 3. Dra uppåt eller neråt tills önskat språk påträffas och peka sedan på språket för att välja det. Det kan hända att kameramodeller som säljs i vissa geografiska områden inte stöder val av skärmspråk. 101 Övriga inställningar (Inställning)

Instruktionshäfte. Digitalkamera

Instruktionshäfte. Digitalkamera Digitalkamera Sw Instruktionshäfte Tack för att du köpt en produkt från CASIO. Läs noga igenom försiktighetsåtgärderna i detta instruktionshäfte, innan produkten tas i bruk. Spara instruktionshäftet på

Läs mer

Instruktionshäfte. Digitalkamera

Instruktionshäfte. Digitalkamera Sw Digitalkamera Instruktionshäfte Tack för att du köpt en produkt från CASIO. Läs noga igenom försiktighetsåtgärderna i detta instruktionshäfte, innan produkten tas i bruk. Spara instruktionshäftet på

Läs mer

Instruktionshäfte. Digitalkamera. Klicka här för att gå till Bästa sätt att använda Dynamic Photo!

Instruktionshäfte. Digitalkamera. Klicka här för att gå till Bästa sätt att använda Dynamic Photo! Digitalkamera Sw Instruktionshäfte Tack för att du köpt en produkt från CASIO. Läs noga igenom försiktighetsåtgärderna i detta instruktionshäfte, innan produkten tas i bruk. Spara instruktionshäftet på

Läs mer

Instruktionshäfte. Digitalkamera

Instruktionshäfte. Digitalkamera Digitalkamera Sw Instruktionshäfte Tack för att du köpt en produkt från CASIO. Läs noga igenom försiktighetsåtgärderna i detta instruktionshäfte, innan produkten tas i bruk. Spara instruktionshäftet på

Läs mer

Instruktionshäfte. Digitalkamera

Instruktionshäfte. Digitalkamera Digitalkamera Sw Instruktionshäfte Tack för att du köpt en produkt från CASIO. Läs noga igenom försiktighetsåtgärderna i detta instruktionshäfte, innan produkten tas i bruk. Spara instruktionshäftet på

Läs mer

Instruktionshäfte. Digitalkamera

Instruktionshäfte. Digitalkamera Digitalkamera Sw Instruktionshäfte Tack för att du köpt en produkt från CASIO. Läs noga igenom försiktighetsåtgärderna i detta instruktionshäfte, innan produkten tas i bruk. Spara instruktionshäftet på

Läs mer

Instruktionshäfte. Digitalkamera

Instruktionshäfte. Digitalkamera Digitalkamera SW Instruktionshäfte Tack för att du köpt en produkt från CASIO. Läs noga igenom försiktighetsåtgärderna i detta instruktionshäfte, innan produkten tas i bruk. Spara instruktionshäftet på

Läs mer

Instruktionshäfte. Digitalkamera

Instruktionshäfte. Digitalkamera Digitalkamera Sw Instruktionshäfte Tack för att du köpt en produkt från CASIO. Läs noga igenom försiktighetsåtgärderna i detta instruktionshäfte, innan produkten tas i bruk. Spara instruktionshäftet på

Läs mer

Instruktionshäfte. Digitalkamera

Instruktionshäfte. Digitalkamera Digitalkamera SW Instruktionshäfte Tack för att du köpt en produkt från CASIO. Läs noga igenom försiktighetsåtgärderna i detta instruktionshäfte, innan produkten tas i bruk. Spara instruktionshäftet på

Läs mer

Instruktionshäfte. Digitalkamera. Klicka här för att gå till Bästa sätt att använda Dynamic Photo!

Instruktionshäfte. Digitalkamera. Klicka här för att gå till Bästa sätt att använda Dynamic Photo! Digitalkamera Sw Instruktionshäfte Tack för att du köpt en produkt från CASIO. Läs noga igenom försiktighetsåtgärderna i detta instruktionshäfte, innan produkten tas i bruk. Spara instruktionshäftet på

Läs mer

Bruksanvisning. Digitalkamera K1124PCM2DMX

Bruksanvisning. Digitalkamera K1124PCM2DMX Digitalkamera SW Bruksanvisning K1124PCM2DMX Tack för att du köpt en produkt från CASIO. Läs noga igenom försiktighetsåtgärderna i denna bruksanvisning, innan produkten tas i bruk. Spara bruksanvisningen

Läs mer

Bruksanvisning. Digitalkamera. Klicka här för att gå till Bästa sätt att använda Dynamic Photo!

Bruksanvisning. Digitalkamera. Klicka här för att gå till Bästa sätt att använda Dynamic Photo! Digitalkamera SW Bruksanvisning Tack för att du köpt en produkt från CASIO. Läs noga igenom försiktighetsåtgärderna i denna bruksanvisning, innan produkten tas i bruk. Spara bruksanvisningen på ett säkert

Läs mer

Bruksanvisning. Digitalkamera K1136PCM1DMX

Bruksanvisning. Digitalkamera K1136PCM1DMX Digitalkamera SW Bruksanvisning K1136PCM1DMX Tack för att du köpt en produkt från CASIO. Läs noga igenom försiktighetsåtgärderna i denna bruksanvisning, innan produkten tas i bruk. Spara bruksanvisningen

Läs mer

Instruktionshäfte. Digitalkamera

Instruktionshäfte. Digitalkamera Digitalkamera Sw Instruktionshäfte Tack för att du köpt en produkt från CASIO. Läs noga igenom försiktighetsåtgärderna i detta instruktionshäfte, innan produkten tas i bruk. Spara instruktionshäftet på

Läs mer

Bruksanvisning. Digitalkamera K1190PCM2DMX

Bruksanvisning. Digitalkamera K1190PCM2DMX Digitalkamera SW Bruksanvisning K1190PCM2DMX Tack för att du köpt en produkt från CASIO. Läs noga igenom försiktighetsåtgärderna i denna bruksanvisning, innan produkten tas i bruk. Spara bruksanvisningen

Läs mer

Bruksanvisning. Digitalkamera. Klicka här för att gå till Bästa sätt att använda Dynamic Photo!

Bruksanvisning. Digitalkamera. Klicka här för att gå till Bästa sätt att använda Dynamic Photo! Digitalkamera SW Bruksanvisning Tack för att du köpt en produkt från CASIO. Läs noga igenom försiktighetsåtgärderna i denna bruksanvisning, innan produkten tas i bruk. Spara bruksanvisningen på ett säkert

Läs mer

Bruksanvisning. Digitalkamera K1134PCM1DMX

Bruksanvisning. Digitalkamera K1134PCM1DMX Digitalkamera SW Bruksanvisning K1134PCM1DMX Tack för att du köpt en produkt från CASIO. Läs noga igenom försiktighetsåtgärderna i denna bruksanvisning, innan produkten tas i bruk. Spara bruksanvisningen

Läs mer

Instruktionshäfte. Digitalkamera. Klicka här för att gå till Bästa sätt att använda Dynamic Photo!

Instruktionshäfte. Digitalkamera. Klicka här för att gå till Bästa sätt att använda Dynamic Photo! Digitalkamera SW Instruktionshäfte Tack för att du köpt en produkt från CASIO. Läs noga igenom försiktighetsåtgärderna i detta instruktionshäfte, innan produkten tas i bruk. Spara instruktionshäftet på

Läs mer

Bruksanvisning. Digitalkamera

Bruksanvisning. Digitalkamera Digitalkamera SW Bruksanvisning Tack för att du köpt en produkt från CASIO. Läs noga igenom försiktighetsåtgärderna i denna bruksanvisning, innan produkten tas i bruk. Spara bruksanvisningen på ett säkert

Läs mer

Digitalkamera Instruktionshäfte

Digitalkamera Instruktionshäfte SW Digitalkamera Instruktionshäfte Tack för att du köpt en produkt från CASIO. Läs noga igenom försiktighetsåtgärderna i detta instruktionshäfte, innan produkten tas i bruk. Spara instruktionshäftet på

Läs mer

Bruksanvisning. Digitalkamera. Klicka här för att gå till Bästa sätt att använda Dynamic Photo!

Bruksanvisning. Digitalkamera. Klicka här för att gå till Bästa sätt att använda Dynamic Photo! Digitalkamera SW Bruksanvisning Tack för att du köpt en produkt från CASIO. Läs noga igenom försiktighetsåtgärderna i denna bruksanvisning, innan produkten tas i bruk. Spara bruksanvisningen på ett säkert

Läs mer

Instruktionshäfte. Digitalkamera

Instruktionshäfte. Digitalkamera Digitalkamera Sw Instruktionshäfte Tack för att du köpt en produkt från CASIO. Läs noga igenom försiktighetsåtgärderna i detta instruktionshäfte, innan produkten tas i bruk. Spara instruktionshäftet på

Läs mer

Instruktionshäfte. Digitalkamera. Klicka här för att gå till Bästa sätt att använda Dynamic Photo!

Instruktionshäfte. Digitalkamera. Klicka här för att gå till Bästa sätt att använda Dynamic Photo! Digitalkamera Sw Instruktionshäfte Tack för att du köpt en produkt från CASIO. Läs noga igenom försiktighetsåtgärderna i detta instruktionshäfte, innan produkten tas i bruk. Spara instruktionshäftet på

Läs mer

Digital Video. Användarhandledning

Digital Video. Användarhandledning Digital Video Användarhandledning Sw 2 Innehållsförteckning Komma igång Lär känna din Digital Video... 3 Så här använder du panelen... 4 Strömförsörjning... 5 Lägen... 6 Lägesknappen... 9 Filmläge Filmning...

Läs mer

Starthandbok SVENSKA CEL-SV7EA2 5 0

Starthandbok SVENSKA CEL-SV7EA2 5 0 Starthandbok SVENSKA CEL-SV7EA2 5 0 Förpackningens innehåll Kontrollera att följande artiklar finns med i förpackningen. Kontakta återförsäljaren som du köpte kameran av om någonting saknas. Kamera Batteri

Läs mer

full HD vapen kamera Bruksanvisning

full HD vapen kamera Bruksanvisning full HD vapen kamera Bruksanvisning Varning! 1. Använd inte kameran i extremt varm, kallt eller dammiga förhållanden. 2. Kameran är byggd för att tåla rekyl. Men undvik hårda smällar eller att tappa den

Läs mer

Digital Video. Användarhandledning

Digital Video. Användarhandledning Digital Video Användarhandledning Sw 2 Innehållsförteckning Komma igång Lär känna din Digital Video... 3 Så här använder du panelen... 4 Strömförsörjning... 5 Lägen... 6 Lägesknappen... 7 Filmläge Filmning...

Läs mer

Aosta DS5124. Svensk Manual

Aosta DS5124. Svensk Manual 760047 Aosta DS5124 Svensk Manual Innehåll: Allmän information Snabbguide Felsökning Drivrutiner & installation av mjukvara Allmän information Specifikationer: * 5.1 megapixelskamera med upp till 12 megapixels

Läs mer

Svenska. Flerfunktionell Digitalkamera med zoom. Användarhandledning

Svenska. Flerfunktionell Digitalkamera med zoom. Användarhandledning Svenska Flerfunktionell Digitalkamera med zoom Användarhandledning INNEHÅLLSFÖRTECKNING Identifiera komponenternai... 1 Ikoner på LCD-displayen... 2 Förberedelser... 2 Sätta i batterier... 2 Sätta i SD/MMC-kortet...

Läs mer

NEX-3/NEX-5/NEX-5C A-DRH-100-92(1) 2010 Sony Corporation

NEX-3/NEX-5/NEX-5C A-DRH-100-92(1) 2010 Sony Corporation NEX-3/NEX-5/NEX-5C 3D-funktionerna som levereras med uppdateringen av den fasta programvaran beskrivs i den här broschyren. Se häftet Handledning och Bruksanvisning till α som finns på medföljande CD-ROM-skiva.

Läs mer

Flerfunktionell Digitalkamera

Flerfunktionell Digitalkamera Svenska Flerfunktionell Digitalkamera Användarhandledning ii Svenska Användarhandledning för digitalkamera INNEHÅLLSFÖRTECKNING IDENTIFIERA KOMPONENTERNA... 1 IKONER PÅ LCD-DISPLAY... 2 FÖRBEREDELSER...

Läs mer

Fjärrkontroll för direktvisning

Fjärrkontroll för direktvisning Fjärrkontroll för direktvisning RM-LVR1 Denna handbok är ett supplement till denna enhets Bruksanvisning. Den presenterar några tillagda eller ändrade funktioner och beskriver hur de används. Se även denna

Läs mer

CLOVER 7 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide. Rev B

CLOVER 7 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide. Rev B CLOVER 7 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide Rev B Innehåll Skötsel 1 Snabbstart 3 Översikt 3 Enhetens delar - förklaring 5 Tillbehör 8 Ladda batteriet 9 Stand inte definierat. Fel! Bokmärket är

Läs mer

Svenska. Flerfunktionell. Digitalkamera. Användarhandledning

Svenska. Flerfunktionell. Digitalkamera. Användarhandledning Svenska Flerfunktionell Digitalkamera Användarhandledning INNEHÅLLSFÖRTECKNING IDENTIFIERA KOMPONENTERNA... 1 IKONER PÅ LCD-DISPLAY... 2 FÖRBEREDELSER... 2 Sätta i batterier... 2 Sätta i SD/MMC-kortet...

Läs mer

Starthandbok SVENSKA CEL-SV2SA250

Starthandbok SVENSKA CEL-SV2SA250 Starthandbok SVENSKA CEL-SV2SA250 Förpackningens innehåll Kontrollera att följande artiklar fi nns med i förpackningen. Kontakta återförsäljaren som du köpte kameran av om någonting saknas. Kamera Batteri

Läs mer

Bruksanvisning. Digitalkamera K1145PCM1DMX

Bruksanvisning. Digitalkamera K1145PCM1DMX Digitalkamera SW Bruksanvisning K1145PCM1DMX Tack för att du köpt en produkt från CASIO. Läs noga igenom försiktighetsåtgärderna i denna bruksanvisning, innan produkten tas i bruk. Spara bruksanvisningen

Läs mer

Brica F51 SVENSK MANUAL

Brica F51 SVENSK MANUAL Brica F51 SVENSK MANUAL Innehåll Översikt 1. Batterinivå 9 Fotoläge 2. Programläge 10 ISO 3. Antiskak 11 Minneskort 4. Blixtläge 12. Skärpa 5. Självutlösare 13. Vitbalans 6. Röstinspelning 14. Kvalitet

Läs mer

Digital Video. Användarhandledning

Digital Video. Användarhandledning Digital Video Användarhandledning Sw 2 Innehållsförteckning Komma igång Lär känna din Digital Video... 3 Använda panelen... 5 Strömförsörjning... 6 Lägen... 7 DV-läge Filmning... 11 Videoutgång... 12 DSC-läge

Läs mer

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Bruksanvisning Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Svensk manual V.130328-1 V1.1 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja använda Zoomax Batteri

Läs mer

Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror

Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror Canon digitalkamera Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror Innehåll Inledning....................................... 1 Överföra bilder via en trådlös anslutning............. 2 Registrera kameranamnet....................................

Läs mer

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5 Förenklad användarmanual för DAISY-användning Olympus DM-5 Komma igång 1 Sätt i batteriet Börja med att sätta i medföljande batteri i spelaren. Gör detta genom att öppna luckan på baksidan. En skarv i

Läs mer

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom.

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Komma igång: Stoppa in den medföljande CD-Rom skivan M-ANY

Läs mer

E-BOT del 2 20150120

E-BOT del 2 20150120 E-BOT del 2 20150120 2 Innehållsförteckning 7 Avancerade funktioner... 4 7.1 Inställningar för färglägen... 4 7.1.1 Ställa in färglägena... 4 8 Inställningar... 6 8.1 Använda hörlurar... 6 8.2 Återställning...

Läs mer

Lathund Olympus DM-5

Lathund Olympus DM-5 Iris Hjälpmedel Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Spelarens olika delar... 3 Inledning... 4 Batteri... 4 Ladda batteriet... 4 Sätta på och stänga av spelaren... 4 Sätta på... 4 Stänga av...

Läs mer

Introduktion vad gäller utseende och knappar

Introduktion vad gäller utseende och knappar Introduktion vad gäller utseende och knappar Lins Infraröd lampa med fjärrkontroll Upptaget-indikator Laddning/Upptagetindikator Display/Menyknapp 2 tums HD LCD Mikrofon SWE 1 Ström/Lägesknappen Slutare/OK-knappen

Läs mer

EF-S55-250mm f/4-5.6 IS STM

EF-S55-250mm f/4-5.6 IS STM EF-S55-250mm f/4-5.6 IS STM SWE Bruksanvisning Tack för att du köpt en Canon-produkt. Canons EF-S55-250mm f/4-5,6 IS STM är ett högpresterande telezoom-objektiv som gör inspelning av film till en angenäm

Läs mer

EX-P505 Instruktionshäfte

EX-P505 Instruktionshäfte SW Digital kamera EX-P505 Instruktionshäfte Vi tackar för inköpet av denna produkt från CASIO. Läs noga föreskrifterna i detta instruktionshäfte innan produkten tas i bruk. Förvara instruktionshäftet nära

Läs mer

Inbyggd programvara för DiMAGE X1, v 1.10

Inbyggd programvara för DiMAGE X1, v 1.10 www.konicaminolta.com www.konicaminoltasupport.com Inbyggd programvara för DiMAGE X1, v 1.10 I det här avsnittet beskrivs hur du installerar den inbyggda programvaran v 1.10 för DiMAGE X1; programvara

Läs mer

EX-Z500 Instruktionshäfte

EX-Z500 Instruktionshäfte SW Digital kamera EX-Z500 Instruktionshäfte Vi tackar för inköpet av denna produkt från CASIO. Läs noga föreskrifterna i detta instruktionshäfte innan produkten tas i bruk. Förvara instruktionshäftet nära

Läs mer

Produktbild och funktionsknappar

Produktbild och funktionsknappar Produktbild och funktionsknappar 1. USB kontakt 2. 5V Laddkontaktuttag 3. Minneskort 4. Högtalare 5. Monteringsfäste 6. Mikrofon 7. Batterilucka 8. Kameralins 9. IR lampor (för mörkerseende) 10. PÅ / AV

Läs mer

55201 Digitalkamera med video

55201 Digitalkamera med video 55201 Digitalkamera med video Användarhandbok Behåll dessa instruktioner för framtida bruk. Tuff-Cam 2 innehåller ett obytbart, uppladdningsbart batteri. Försök inte att ta loss batteriet. Om den råkar

Läs mer

Instruktionshäfte. Digitalkamera

Instruktionshäfte. Digitalkamera Digitalkamera Sw Instruktionshäfte Tack för att du köpt en produkt från CASIO. Läs noga igenom försiktighetsåtgärderna i detta instruktionshäfte, innan produkten tas i bruk. Spara instruktionshäftet på

Läs mer

Bruksanvisning till Cyber-shot

Bruksanvisning till Cyber-shot Bruksanvisning till Cyber-shot DSC-TX5 2010 Sony Corporation 4-174-214-92(1) SE Hur man använder denna bruksanvisning Klicka på en av knapparna längst upp till höger för att hoppa till motsvarande sida.

Läs mer

Lathund Milestone 112

Lathund Milestone 112 Iris Hjälpmedel AB Innehållsförteckning Knappbeskrivning 3 Bild och knappbeskrivning. 3 Ovansidan 3 Övre kortsidan 3 Nederkant 4 Allmänt 4 Ladda batteriet 4 Knapplås på/av 4 Väcka/Slå på fickminnet 4 Höj

Läs mer

Var vänlig och kontrollera att kameran funktionerar normalt innan användning.

Var vänlig och kontrollera att kameran funktionerar normalt innan användning. ACTION VIDEOKAMERA BRUKSANVISNING Tack för att du valde GoXtreme Race videokamera. Den här bruksanvisningen är skriven till den senaste informationen som vi hade när denna bruksanvisningen gjordes. Skärmen

Läs mer

EX-Z600 Instruktionshäfte

EX-Z600 Instruktionshäfte SW Digital kamera EX-Z600 Instruktionshäfte Vi tackar för inköpet av denna produkt från CASIO. Läs noga föreskrifterna i detta instruktionshäfte innan produkten tas i bruk. Förvara instruktionshäftet nära

Läs mer

Din manual CASIO EXILIM EX-Z70 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536695

Din manual CASIO EXILIM EX-Z70 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536695 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CASIO EXILIM EX-Z70. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Lathund Milestone 112 Ace Color

Lathund Milestone 112 Ace Color Iris Hjälpmedel AB Innehållsförteckning Lathund Milestone 112 Ace Color Knappbeskrivning 3 Ovansidan 3 Övre kortsidan 3 Nederkant under högtalaren 3 Allmänt 3 Ladda batteriet 3 Knapplås på/av 3 Väcka/Slå

Läs mer

CLOVER 5 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide. Rev D

CLOVER 5 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide. Rev D CLOVER 5 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide Rev D Skötsel Bokmärket är inte definierat. Innehåll Fel! Snabbstart 3 Översikt 3 Användarlägen 5 Tillbehör 8 Batteri och laddning 9 Skriv stativ 15

Läs mer

Tekniker - IXUS 210. Avancerat pekgränssnitt

Tekniker - IXUS 210. Avancerat pekgränssnitt Tekniker - IXUS 210 Avancerat pekgränssnitt IXUS 210 har det hittills mest avancerade IXUS-gränssnittet för pekskärmar, med tillgång till kamerans huvudmenysystem och med stora ikoner på skärmen som direkt

Läs mer

Användarmanual i-loview 7

Användarmanual i-loview 7 Användarmanual i-loview 7 Introduktion 2 3 Varning Var god läs igenom denna manual ordentligt för att försäkra dig om en säker och korrekt användning av produkten. Viktigt Vårdslös eller felaktig användning

Läs mer

EX-S770D Instruktionshäfte

EX-S770D Instruktionshäfte SW Digital kamera EX-S770D Instruktionshäfte Vi tackar för inköpet av denna produkt från CASIO. Läs noga föreskrifterna i detta instruktionshäfte innan produkten tas i bruk. Förvara instruktionshäftet

Läs mer

Bruksanvisning. Digitalkamera

Bruksanvisning. Digitalkamera Digitalkamera SW Bruksanvisning Tack för att du köpt en produkt från CASIO. Läs noga igenom försiktighetsåtgärderna i denna bruksanvisning, innan produkten tas i bruk. Spara bruksanvisningen på ett säkert

Läs mer

Tack för att du har köpt GoXtreme RACE actionkamera Läs denna bruksanvisning noggrant innan du

Tack för att du har köpt GoXtreme RACE actionkamera Läs denna bruksanvisning noggrant innan du Tack för att du har köpt GoXtreme RACE actionkamera Läs denna bruksanvisning noggrant innan du börjar använda produkten för att maximera dess prestanda och förlänga produktens livslängd. Översikt av produkten

Läs mer

EX-Z4 Instruktionshäfte

EX-Z4 Instruktionshäfte SW Digital kamera EX-Z4 Instruktionshäfte Vi tackar för inköpet av denna produkt från CASIO. Läs noga föreskrifterna i detta instruktionshäfte innan produkten tas i bruk. Förvara instruktionshäftet nära

Läs mer

Din manual CASIO EXILIM EX-Z1000 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2725699

Din manual CASIO EXILIM EX-Z1000 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2725699 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CASIO EXILIM EX-Z1000. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Snabbmanual till ZOOM H1

Snabbmanual till ZOOM H1 Snabbmanual till ZOOM H1 Förberedelse Slå på/av Starta enheten och Stänga av är enkelt. 1. För att sätta På(ON) enheten skjuter du POWER nedåt i ca 1 sekund. 2. För att stänga av enheten skjuter du POWER

Läs mer

Digitalkamera med utbytbart objektiv

Digitalkamera med utbytbart objektiv 4-189-192-94(1) Digitalkamera med utbytbart objektiv Bruksanvisning till α Meny-sökning Index 2010 Sony Corporation SE NEX-3/NEX-5/NEX-5C Anmärkningar om användningen av kameran Använda handboken Klicka

Läs mer

TOPAZ Förstoringskamera. Bruksanvisning Art Nr. 1-3208

TOPAZ Förstoringskamera. Bruksanvisning Art Nr. 1-3208 TOPAZ Förstoringskamera Bruksanvisning Art Nr. 1-3208 TOPAZ Förstorande Läskamera gör det enklare att se tryckt text, bilder, handskriven text eller små föremål. Placera dokumentet eller bilden på det

Läs mer

Brukanvisning Candy5 HD

Brukanvisning Candy5 HD Bruksanvisning Brukanvisning Candy5 HD 1. Vad är CANDY5 HD?... 5 2. Säkerhetsinformation... 6 3. Vad finns i förpackningen?... 7 4. Beskrivning... 8 5. Kom igång... 10 5-1. Ladda batteriet... 10 5-2. Ta

Läs mer

Bruksanvisning Milestone 311 Daisy

Bruksanvisning Milestone 311 Daisy Bruksanvisning Milestone 311 Daisy Juni 2006 Vi gratulerar dig till ditt val av Milestone 311 Daisy. Vi hoppas att denna bruksanvisning ska hjälpa dig att använda din daisyspelare på bästa sätt. Bones

Läs mer

Bruksanvisning till Cyber-shot

Bruksanvisning till Cyber-shot VKLICKA! Innehållsförteckning Grundmanövrer Hur man använder tagningsfunktionerna Digital stillbildskamera Bruksanvisning till Cyber-shot DSC-T500 Läs noggrant igenom den här bruksanvisningen tillsammans

Läs mer

INNEHÅLL. Användarhandbok >> 2 INLEDNING 2 Översikt 2 Paketinnehåll

INNEHÅLL. Användarhandbok >> 2 INLEDNING 2 Översikt 2 Paketinnehåll INNEHÅLL 2 INLEDNING 2 Översikt 2 Paketinnehåll 3 BEKANTA DIG MED KAMERAN 3 Framsidan 4 Baksidan 6 Statuslampa 7 Ikoner på LCD-monitorn 9 KOMMA IGÅNG 9 Insättning och borttagning av batteriet (tillvalstillbehör)

Läs mer

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045 Bruksanvisning Elektronisktförstoringsglas Snow 7 HD Artikelnummer: I-0045 Produkten tillverkas av: ZOOMAX Technology, Inc. Qianyun Road Qingpu Area 200120 Shanghai China E-post: sales@zoomax.com Produkten

Läs mer

Digital kamera EX-S1/EX-M1 Instruktionshäfte

Digital kamera EX-S1/EX-M1 Instruktionshäfte Digital kamera EX-S1/EX-M1 Instruktionshäfte Vi tackar för inköpet av denna produkt från CASIO. Läs noga anvisningarna i detta instruktionshäfte innan kameran tas i bruk, och förvara det sedan nära till

Läs mer

HP Photosmart E330 series Digitalkamera. Användarhandbok

HP Photosmart E330 series Digitalkamera. Användarhandbok HP Photosmart E330 series Digitalkamera Användarhandbok Juridiska meddelanden Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Denna information kan komma att bli inaktuell utan föregående avisering.

Läs mer

EX-S880 Instruktionshäfte

EX-S880 Instruktionshäfte SW Digital kamera EX-S880 Instruktionshäfte Vi tackar för inköpet av denna produkt från CASIO. Läs noga föreskrifterna i detta instruktionshäfte innan produkten tas i bruk. Förvara instruktionshäftet nära

Läs mer

CANDY4 HD II 20160419

CANDY4 HD II 20160419 CANDY4 HD II 20160419 2 Innehållsförteckning 1 Vad är CANDY4 HD II?... 6 2 Säkerhetsföreskrifter... 7 3 Vad finns i förpackningen?... 8 4 Fysisk beskrivning... 9 5 Kom igång... 11 5.1 Ladda batteriet...

Läs mer

EF-S18-55mm f/3.5-5.6 IS STM

EF-S18-55mm f/3.5-5.6 IS STM EF-S18-55mm f/3.5-5.6 IS STM SWE Bruksanvisning Tack för att du köpt en Canon-produkt. Canons objektiv EF-S18-55mm f/3,5-5,6 IS STM är ett standard zoomobjektiv med hög prestanda utrustat med en bildstabilisator,

Läs mer

Solo + Standard och HD. Nordic. SOLO manual version 20090811 4

Solo + Standard och HD. Nordic. SOLO manual version 20090811 4 Solo + Standard och HD Nordic SOLO manual version 20090811 4 1 SOLO från Nordiceye finns i 2 olika modeller. För att påverka miljön i varje form har vi valt att skriva denna manual i kombination av de

Läs mer

Lättlästa instruktioner för Samsung Galaxy Tab 3

Lättlästa instruktioner för Samsung Galaxy Tab 3 Lättlästa instruktioner för Samsung Galaxy Tab 3 I samarbete med: Med hjälp av de här lättlästa instruktionerna lär du dig att använda en Samsung Galaxy Tab 3 med operativsystemet Android 4.1.2. Ett operativsystem

Läs mer

Lathund Victor Reader Stream

Lathund Victor Reader Stream Lathund Victor Reader Stream Innehåll 2/13 Lathund Victor Reader Stream 1 1 Innehåll 2 Knappbeskrivning 3 Knappbeskrivning 3 Vänster sida 3 Höger sida 3 Övre kant 3 Framsida 3 Numeriska knappar 4 Under

Läs mer

TS-E17mm f/4l TS-E24mm f/3.5l II Bruksanvisning

TS-E17mm f/4l TS-E24mm f/3.5l II Bruksanvisning TS-E17mm f/4l TS-E24mm f/3.5l II SWE Bruksanvisning Tack för att du köpt en Canon-produkt. Canons TS-E-objektiv har lutnings- och perspektivkontroll och är avsedda för EOSkamerorna. TS-mekanismen ger lutnings-

Läs mer

EX-Z70 Instruktionshäfte

EX-Z70 Instruktionshäfte SW Digital kamera EX-Z70 Instruktionshäfte Vi tackar för inköpet av denna produkt från CASIO. Läs noga föreskrifterna i detta instruktionshäfte innan produkten tas i bruk. Förvara instruktionshäftet nära

Läs mer

QV-R40. Digital kamera. Instruktionshäfte B K864PCM1DKX

QV-R40. Digital kamera. Instruktionshäfte B K864PCM1DKX Digital kamera QV-R40 Instruktionshäfte SW Vi tackar för inköpet av denna produkt från CASIO. Läs noga föreskrifterna i detta instruktionshäfte innan produkten tas i bruk, och förvara instruktionshäftet

Läs mer

EX-Z110 Instruktionshäfte

EX-Z110 Instruktionshäfte Sw Digital kamera EX-Z110 Instruktionshäfte Vi tackar för inköpet av denna produkt från CASIO. Läs noga föreskrifterna i detta instruktionshäfte innan produkten tas i bruk. Förvara instruktionshäftet nära

Läs mer

LÄR KÄNNA DIN TELEFON

LÄR KÄNNA DIN TELEFON SNABBGUIDE LÄR KÄNNA DIN TELEFON Ström PÅ: tryck och håll inne strömknappen i 3 sekunder. Ström Av: tryck och håll inne strömknappen i 3 sekunder, och välj stäng av. ÖVERBLICK 1, Volymknappar 2, Strömknappen

Läs mer

EF28-300mm f/3.5-5.6l IS USM

EF28-300mm f/3.5-5.6l IS USM EF28-300mm f/3.5-5.6l IS USM SWE Bruksanvisning Tack för att du köpt en Canon-produkt. Canons objektiv EF28-300mm f/3,5-5,6l IS USM är ett kraftfullt zoomobjektiv med höga prestanda för EOS-kameror som

Läs mer

Din manual PANASONIC DMC-S1 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3634080

Din manual PANASONIC DMC-S1 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3634080 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

EX-S600 Instruktionshäfte

EX-S600 Instruktionshäfte SW Digital kamera EX-S600 Instruktionshäfte Vi tackar för inköpet av denna produkt från CASIO. Läs noga föreskrifterna i detta instruktionshäfte innan produkten tas i bruk. Förvara instruktionshäftet nära

Läs mer

Handhavande. Precisionsvåg KERN-440

Handhavande. Precisionsvåg KERN-440 Handhavande Precisionsvåg KERN-440 B&O vågar Box 30 523 21 Ulricehamn Tel 0321-401 70 www.vagar.com b.o.sweden@telia.com i Ulricehamn AB Uppackning Vid uppackning skall följande detaljer finnas i kartongen.

Läs mer

Inledning. Förpackningens innehåll. Svensk version. JB000160 Sweex 4.2 Megapixel Digitalkamera

Inledning. Förpackningens innehåll. Svensk version. JB000160 Sweex 4.2 Megapixel Digitalkamera JB000160 Sweex 4.2 Megapixel Digitalkamera Inledning Tack för att du har valt en Sweex 4.2 megapixel digitalkamera. För att få ut det bästa av din Sweex 4.2 megapixel digitalkamera rekommenderas att du

Läs mer

Hantering av Handi ipaq 2190

Hantering av Handi ipaq 2190 Hantering av Handi ipaq 2190 Gewa AB BOX 92, MALMVÄGEN 55, 191 22 SOLLENTUNA TEL: 08-594 694 00 TEXTTEL: 08-594 694 18 FAX: 08-594 694 19 E-MAIL: info@gewa.se WEB: www.gewa.se anpassar tekniken till människan

Läs mer

Objektiv. Skillnad i egenskaper mellan objektiv med olika brännvidder (småbild)

Objektiv. Skillnad i egenskaper mellan objektiv med olika brännvidder (småbild) Håll kameran rätt! För att minimera risken för skakningsoskärpa bör man alltid hålla kameran så stadigt som möjligt. Oftast håller man kameran som i mitten och till höger, med höger hand i kamerans grepp

Läs mer

Skärmförstoring... 26 Öka och minska förstoringen... 26 Kontrollera aktuell läsposition... 27 Färgläge... 28 Kontrastjustering...

Skärmförstoring... 26 Öka och minska förstoringen... 26 Kontrollera aktuell läsposition... 27 Färgläge... 28 Kontrastjustering... GoVision 20160513 Innehållsförteckning Introduktion... 4 Upphovsrätt... 5 Säkerhetsföreskrifter... 6 VARNING! För din säkerhet... 6 Säkerhetsanvisningar... 7 Produktinformation... 8 Förpackningens innehåll...

Läs mer

EX-S100 Instruktionshäfte

EX-S100 Instruktionshäfte SW Digital kamera EX-S100 Instruktionshäfte Vi tackar för inköpet av denna produkt från CASIO. Läs noga föreskrifterna i detta instruktionshäfte innan produkten tas i bruk. Förvara instruktionshäftet nära

Läs mer

Utsrkift av stillbilder på en PictBridge-skrivare

Utsrkift av stillbilder på en PictBridge-skrivare Utsrkift av stillbilder på en PictBridge-skrivare Det går lätt att skriva ut bilder du tagit med kameran på en skrivare som följer PictBridgestandarden utan att det behövs någon dator. På en PictBridge-kompatibel

Läs mer

NEX-3/NEX-5/NEX-5C A-DTR (1) 2010 Sony Corporation

NEX-3/NEX-5/NEX-5C A-DTR (1) 2010 Sony Corporation NEX-3/NEX-5/NEX-5C De nya funktionerna som erhålles med denna uppdatering av fast programvara och deras respektive användning beskrivs här. Se Handledning och Bruksanvisning till α som finns på medföljande

Läs mer

Startinstruktion för Swivl Robot den automatiska kameramannen. Version 1.1 2014-10-22

Startinstruktion för Swivl Robot den automatiska kameramannen. Version 1.1 2014-10-22 Startinstruktion för Swivl Robot den automatiska kameramannen Version 1.1 2014-10-22 Swivl Robot kan användas för att spela in en föreläsning eller lektion. Kameran som är placerad på Roboten följer automatiskt

Läs mer

Instruktionshäfte. Digitalkamera

Instruktionshäfte. Digitalkamera Digitalkamera Sw Instruktionshäfte Tack för att du köpt en produkt från CASIO. Läs noga igenom försiktighetsåtgärderna i detta instruktionshäfte, innan produkten tas i bruk. Spara instruktionshäftet på

Läs mer