VITBOK FORUM. för en fungerande gemensam nordisk elmarknad FÖR GEMENSAM NORDISK ELMARKNAD

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VITBOK FORUM. för en fungerande gemensam nordisk elmarknad FÖR GEMENSAM NORDISK ELMARKNAD"

Transkript

1 65 svenska elnäts- och elhandelsföretag har bildat Forum för gemensam nordisk elmarknad. Gemensamt för dessa små eller medelstora företag är att deras viktiga och samhällsnyttiga roll hotas. Beslut ska tas om nya modeller för fakturering och kundgränssnitt på en framtida gemensam nordisk elmarknad. Men det är stora skillnader på elmarknaden och de roller som elbolagen spelar i storstäder respektive landsbygd, vilket vi vill visa med denna skrift. Ett av de företag som finns nära kunderna på en lokal marknad är lilla Kvänum Energi i Västergötland. VITBOK för en fungerande gemensam nordisk elmarknad FORUM FÖR GEMENSAM NORDISK ELMARKNAD

2 Så vill vi se en fungerande gemen sam nordisk elmarknad ISEPTEMBER ÄR DET tänkt att de ansvariga energiministrarna i de nordiska län- påverka deras position och därigenom som finns i beslutsunderlaget kommer att derna ska fatta beslut om inriktningen också konsumenternas negativt till förmån för jättarna på marknaden. för den nordiska elmarknaden. Men det är en komplex fråga. Beslutet kommer att få en avgörande betydelse för FÖRETAGEN I NÄTVERKET ser också hur både konsumenter och flertalet av elmarknadens aktörer. att växa med tiden. utmaningarna inom energiområdet kommer avsevärt från flertalet andra inom EU. Detta Om planerna kring fakturering och kundgränssnitt går igenom som de är formulelan att skapa tillväxt och att göra av med I framtiden blir det en balansakt mel- framför allt demografiskt och geografiskt, men också kommersiellt med många små rade i beslutsunderlaget innebär det: mindre energi. och medelstora aktörer inom elnätsdistribution och elhandel. Trots det kan mark- EU:s övergripande mål är att Europa ska Att ytterligare fördyrande och krångliga ha lagt sitt fossilberoende bakom sig till år administrationsled skapas. naden upplevas som ett oligopol med en 2050 samtidigt som växthusgaserna ska ha handfull dominerande aktörer. Att kundservicen ska gå genom elhandlarens kundtjänst. avseende avveckling av kärnkraften kom- reducerats rejält. Nytagna beslut i Tyskland mer också att driva på utvecklingen. Dessutom riskerar små och medelstora elnäts- och elhandelsföretag att slås ut när det sker en konkurrenshämmande koncentration inom en redan allmänt kritiserad samhällssektor. FÖR ATT BELYSA energifrågornas komplexitet i ett samhälle vars politiska mål är att vara klimatsmart och resurssnålt har 65 små och medelstora svenska elnäts- och elhandelsföretag bildat nätverket Forum för gemensam nordisk elmarknad. Företagen är oroade över att de förslag I DETTA SAMMANHANG har de små och medelstora elföretagen, som i regel har en stark lokal förankring och närhet till kunderna, ett stort ansvar att axla som utvecklare, producent, distributör och kommunikatör. Den samhällsnytta och möjlighet till tillväxt som de står för är ovärderlig just tack vare deras lokala förankring och förmåga att driva egna utvecklingsprojekt inom energiområdet. De nordiska elmarknaderna skiljer sig Små och medelstora elnäts- och elhandelsföretag riskerar att slås ut när det sker en konkurrens- hämmande koncentration inom en redan allmänt kritiserad samhällssektor NÄTVERKET FORUM FÖR gemensam nordisk elmarknad säger ja till en gemensam nordisk elmarknad, men förordar en modell där följande punkter uppfylls: 1) Elnätsföretagen ska inte tvingas att lämna ifrån sig sin fakturering. 2) Det ska inte finnas någon tvingande marknadsmodell typ SCM (Suppliers Centric Model) där all kundkontakt ska ske genom elhandelsföretagen. 3) Kundkontakterna ska inte tvingas till elhandelsföretagen. 4) Innan några beslut tas måste en grundlig konsekvensanalys genomföras för att synliggöra både kort- och långsiktiga effekter för så väl kunder som elnätsföretag där särskild hänsyn tas till Sveriges geo- och demografi. MED DENNA VITBOK vill vi lyfta fram vårt synsätt på marknad, energi, kunder och framtiden. Den visar på ett jordnära synsätt i de viktiga frågorna samt vikten av lokal närvaro och närkontakt med kunderna. Som exempel har vi utgått från ett av de företag som slutit upp bakom Forum för gemensam nordisk elmarknad, Kvänum Energi i Västergötland. Det är en genomsnittlig representant för gruppen små och medelstora företag inom elnät och elhandel. Det lilla energibolaget är inte bara en distributör, utan även en del av den landsbygdsutveckling som sker med målet att hela Sverige ska leva.

3 VD THOMAS KVIST, Kvänum Energi Vi spelar en viktig roll för en levande landsbygd och den lokala tillväxten NÄRKONTAKT PÅ VARASLÄTTEN. I Kvänum är det nära till allt till och med den energi, el, som distribueras i nätet runtom på Varaslätten. Kvänum Energi är ett av 100 små och medelstora bolag inom elnätsdistribution och elhandel i Sverige. Bolaget är ett mönsterexempel på landsbygdsutveckling och regional tillväxt genom ett nära leverantörssamarbete med lokala företag. Samtidigt svarar det för så väl samhällsnytta som utveckling av nya energikällor som vindkraft och värme baserad på biobränsle. Det är enkelt för kunden att komma i kontakt med oss, poängterar Thomas Kvist, VD för Kvänum Energi. Från kontorsfönstret kan han blicka ut över silon som producerar värme. Lite längre bort snurrar vindkraftverken. Allt i bolagets regi. Vi spelar en viktig roll för en levande landsbygd och den lokala tillväxten. Det finns inte bara stora välkända företag på bygden, utan många små och medelstora företag som hela tiden utvecklas. Nya arbetstillfällen skapas samtidigt som skatteunderlaget hålls stabilt eller ökar, säger Thomas Kvist. Vi svarar även för annan samhällsnytta som bredband. Andra kollegor fakturerar även VA och sophantering, säger Thomas Kvist och tillägger att direktkontakten med kunden är avgörande för framtiden. Vi står inför många utmaningar, framför allt inom energi. Inom EU pratar man redan om en lågemissionsekonomi, att vi ska göra mer (tillväxt) genom mindre (energi) samtidigt som vi tillsammans måste minska vårt fossilberoende. I det arbetet spelar vi en viktig roll genom vår lokala förankring och närhet till kunden. Vi får ofta förfrågningar kring energi från våra kunder. Många ringer eller kommer in på vårt kontor medan andra tar direktkontakt med våra anställda ute på fältet. Det känns som allt fler är införstådda med de gemensamma utmaningar som vi står inför globalt. Kunderna vill bidra på lokal nivå genom energieffektivisering eller att gå från fossil- till biobränsle, säger Thomas Kvist. Avslutningsvis nämner han två talande exempel på vad ett litet energibolag kan prestera. Dels satsningen på vindkraft, dels installationen av en ny värmeanläggning hos en av bygdens allra största arbetsplatser. Det handlar om regional utveckling med inriktning på ett minskat energiberoende, säger Thomas Kvist.

4 Linjemontör FREDRIK NORDH, Kvänum Energi Kundtjänst bioenergi/el Agnetha Jonsson, Kvänum Energi VILL MAN BO utanför storstadsregionerna är det jätteviktigt med lokala arbetsgivare som Kvänum Energi, säger linjemontören Fredrik Nordh och fortsätter: Själv har jag arbetat och trivts här i 27 år nu. Därmed har jag också lärt känna många av elkunderna och markägarna. Och alla verkar uppskatta den personliga kontakten som uppstår. Dessutom är jag väl bevandrad i trakterna och då går det snabbt att komma på plats för att åtgärda fel när man har jouren. Jag vet att folk tycker att vi kommer fort när de ringer Kvänum Energi. Den lokala förankringen gör att det inte tar timmar och det upplevs som mycket positivt. Vill man bo utanför storstadsregionerna är det jätteviktigt med lokala arbetsgivare som Kvänum Energi På ett mindre energiföretag har vi bra koll på allt vi gör och behöver oftast inte koppla kunden vidare Kunderna som ringer kundtjänst uppskattar vår lokala förankring, säger Agnetha Jonsson, som arbetar i kundtjänst. Hon fortsätter: Det finns ingen risk för kulturkrockar, som det kanske funnits om vi hade utlokaliserat kundtjänsten till en annan del av Sverige, eller placerat den utomlands. I många fall känner jag till och med personen privat och det underlättar förstås kommunikationen. Det är lätt att få tag i oss. Vi svarar snabbt och ger effektiv hjälp. Det har nog spridit sig för ibland ringer kunder till större energibolag oss på Kvänum Energi för att de hamnat i långa telefonköer. Men vi kan tyvärr inte hjälpa dem då vi inte får klampa in på andra företags områden. När man jobbar på ett mindre energiföretag får man bra koll på allt vi gör och behöver oftast inte koppla kunden vidare. Vi kan alltså svara på det mesta direkt, exempelvis på frågor rörande strömavbrott, elhandel, vårt distributionsnät, fakturor, betalningar, och om kabelmarkeringar när grävjobb ska genomföras. Det är bara när det är väldigt tekniska frågor som vi får lotsa kunderna vidare.

5 El-samordnare INGEMAR ARVIDSSON, Benders AB Försök få någon av de stora drakarna att lösa det lika smidigt... Bryts den oumbärliga eltillförseln står produktionen stilla hos Benders. Men då matar Kvänum Energi direkt från en annan ledning. Försök få någon av de stora drakarna att lösa det lika smidigt, säger Ingemar Arvidsson, elsamordnare, Benders AB. Den stora flexibiliteten hos lokalt förankrade Kvänum Energi är helt enkelt guld värd för Benders AB i Edsvära ett svenskt storföretag med flera fabriker för tillverkning av tak- och markprodukter till byggbranschen. Vid huvudkontoret i Edsvära ligger en av fabrikerna, som främst producerar takpannor av betong. Det går åt mycket el för produktionen och det är jätteviktigt med tillförlitliga leveranser. Om det ändå blir problem kan Kvänum Energi koppla om till en annan ledning på nolltid, säger Ingemar Arvidsson. Han understryker på nytt betydelsen av närhet. Kontakterna blir verkligen personliga och de sker smidigt. Ingemar Arvidsson ger även två andra exempel på att effektiviteten hos mindre energibolag ofta är hög. När vi skulle bygga ut enheterna i Götene och Floda fick vi nödvändigt underlag av två andra lokala energibolag på en kvart! På ett tidigare jobb i Varatrakten var Ingemar Arvidsson med om en brand, som slog ut fabrikens huvudcentral för el. Vi ringde Kvänum Energi och knappt tre timmar senare var produktionen igång igen. Helt osannolikt!, säger han.

6 Miljöansvarig Jens Lauridsen, Volvo Penta Händer något är deras medarbetare snabbt på plats eftersom de finns nästgårds Volvo Penta ville ha koldioxidneutral värme. Valet av leverantör föll på Kvänum Energi. Vi tilltalades av en helhetslösning från ett erfaret, lokalt företag som dessutom skapar arbetstillfällen i närområdet, säger Jens Lauridsen, Environmental Coordinator. Volvo Pentas fabrik i Vara är Sveriges enda med volymtillverkning av marina dieselmotorer med högprestanda. Volvos mål är att driften av fabrikerna ska vara koldioxidneutral. Pellets, och bioolja i form av kallpressad rapsolja vid toppar, var bästa lösningen för oss. Kvänum Energi har lång erfarenhet av tekniken, säger Jens Lauridsen. Kraven på hög tillförlitlighet respektive snabb service bidrog också till att lokalt förankrade Kvänum Energi fick ansvar för helhetslösningen. Händer något är deras medarbetare snabbt på plats eftersom de finns nästgårds. Volvo Penta köper färdig värme, MWh per år, på ett bekvämt sätt. Kvänum Energi sköter driften av anläggningen på vårt område. Det är smidigare, energieffektivare och miljövänligare än oljepannan vi hade, säger Jens Lauridsen. Han gillar också att allt har tillverkats och byggts av entreprenörer i trakten, som därmed har fått fler arbetstillfällen. Pelletscisternerna på vardera 100 kubikmeter gjordes av Ranaverken i Tråvad. Matningsskruvarna för pellets producerades av Rotage i Kvänum. Och allt monterades ihop av Kvänum Energi. Värmeanläggningen är nydanande och har rönt stort intresse hos andra industrier, branschtidningar och TV.

7 Företagaren BERNT-OVE STENSSON, GP Farm Närheten till Kvänum Energi och företagets lokala förankring är a och o 600 suggor och deras smågrisar som föds varje år är helt beroende av tillförlitlig elförsörjning för att överleva. Vi har automatisk utfodring 18 timmar om dygnet, säger Bernt-Ove Stensson, ägare av GP Farm AB. Närheten till Kvänum Energi och företagets lokala förankring är a och o för att Bernt-Ove Stensson ska våga lita på att strömmen inte bryts någon längre tid när ett eventuellt fel uppstår hos Longs Smågris, som ägs av GP Farm. i trakten, säger Bernt-Ove Stensson. Han och 16 andra jordbrukare äger dessutom tre vindkraftverk, som producerar kwh per år. Överskottet distribueras och säljs via Kvänum Energis nät till större elföretag. Samarbetet med dem är gott. Speciellt när vi byggde vindkraftverken visade Kvänum Energi prov på sitt stora intresse för lokala kunder. Både VD:n och driftsansvariga fanns på plats en lördag för att starten av våra kraftverk skulle säkerställas. Bernt-Ove Stensson uppskattar också den raka och enkla kommunikationen som det blir västgötar emellan. Med åren har vi fått väldigt goda personliga kontakter med Kvänum Energis medarbetare. Kvänum Energi har jour och kommer på stubinen. Det tar inte lång tid för dem att fixa ett elavbrott. Sedan 1970 har jag aldrig varit med om att vara utan ström längre än cirka två timmar där jag bott eller haft verksamhet

8 Villakunden SVANTE JONSSON, Norra Vånga Svante Jonsson i Norra Vånga uppskattar högt att han får tag i medarbetarna på Kvänums energi om han ringer dit. Jag vill ha närhet till människor och organisation, säger han. Svante Jonson tycker att det nu för tiden är svårare att få tag i rätt person när man söker någon, oavsett om det gäller folk hos myndigheter, affärer eller företag. Men så är det inte med Kvänum Energi, där når jag snabbt och enkelt medarbetarna! Svante Jonson är en ganska typisk elkund hos Kvänum Energi. Varje år köper han cirka kwh hushållsel, alltså inte för uppvärmning, till sin villa via det lokala elbolagets distributionsnät. Jag har inget behov av att byta för allt funkar perfekt. När ett träd föll ner på elledningarna utanför vårt hus var jourkillen här på mindre än en halvtimme. Att stötta sin hembygd är också en självklarhet för Svante Jonson. Han vill inte se att närområdet blir utan viktig service och infrastruktur. Genom att köpa min el från Kvänum Energi bidrar jag till att skapa arbetstillfällen i mina hemtrakter. Om jag i stället valt ett stort nationellt eller internationellt energibolag hade det inte känts rätt, säger han. Genom att köpa min el från Kvänum Energi bidrar jag till att skapa arbetstillfällen i mina hemtrakter

9 För mer information: Jonny Blomqvist Talesman för Forum för gemensam nordisk elmarknad, VD Skara Energi AB Produktion: Newsroom, 2011 Direkt: +46 (0) Växel: +46 (0) Fax: +46 (0) Mobil: +46 (0) Adress: S:A Norlings Gata Skara E-post: FORUM FÖR GEMENSAM NORDISK ELMARKNAD

Elmarknaden i Norden 2011. Vattenfalls syn på utvecklingen

Elmarknaden i Norden 2011. Vattenfalls syn på utvecklingen Elmarknaden i Norden 2011 Vattenfalls syn på utvecklingen Introduktion Vattenfall fick under 2010 ett nytt uppdrag. Vi ska generera en marknadsmässig avkastning och vara ett av de bolag som leder utvecklingen

Läs mer

Företagen måste anpassa sin verksamhet till de ständigt skiftande förutsättningarna

Företagen måste anpassa sin verksamhet till de ständigt skiftande förutsättningarna Företagen måste anpassa sin verksamhet till de ständigt skiftande förutsättningarna genom att kontinuerligt omorganisera eller införa nya organisationsformer. För att nå framgång blir det nödvändigt att

Läs mer

Arbeta i en globaliserad värld

Arbeta i en globaliserad värld Fakulteten för samhälls-och livsvetenskaper Christian Andersson Arbeta i en globaliserad värld Bo och arbeta i ett annat land i ett EU-perspektiv Working in a globalized world Live and work in another

Läs mer

En by som alla andra. Spel: Del 1 Historiebruk och nationalism. Sammanfattning. Översikt. Tips till handledaren

En by som alla andra. Spel: Del 1 Historiebruk och nationalism. Sammanfattning. Översikt. Tips till handledaren Spel: Del 1 Historiebruk och nationalism En by som alla andra Sammanfattning En by som alla andra är ett spel som i första hand handlar om historiebruk och nationalism. Det använder en vanlig svensk by

Läs mer

Allt du inte visste om Kronofogden

Allt du inte visste om Kronofogden Allt du inte visste om Kronofogden Vi vill hjälpa, inte stjälpa Många känner rädsla eller obehag när de hör talas om Kronofogden. Ändå vet de flesta inte särskilt mycket om oss. Vi arbetar för att göra

Läs mer

Företagens roll i samhället

Företagens roll i samhället 1 Företagens roll i samhället Mars 2004, reviderad februari 2006 Frågor och svar om företagens roll i samhället 1 Förord Företag är den viktigaste välståndsbyggaren i samhället. Företagen skapar de resurser

Läs mer

> Här bor var femte göteborgare > En fjärdedel av Göteborgs yta > Framtidens Göteborg växer i nordost

> Här bor var femte göteborgare > En fjärdedel av Göteborgs yta > Framtidens Göteborg växer i nordost OM sveriges största eu-projekt inom stadsutveckling > Här bor var femte göteborgare > En fjärdedel av Göteborgs yta > Framtidens Göteborg växer i nordost Utveckling Nordost satsar på nya jobb, fler mötesplatser

Läs mer

Svensk vindkraft och lokal tillväxt en praktisk handbok baserad på erfarenheter från Havsnäs vindkraftspark

Svensk vindkraft och lokal tillväxt en praktisk handbok baserad på erfarenheter från Havsnäs vindkraftspark Svensk vindkraft och lokal tillväxt en praktisk handbok baserad på erfarenheter från Havsnäs vindkraftspark 1 Tidslinje Havsnäs vindkraftspark 2001 arbetstillfällen Hundratals företags involvering, åtagande

Läs mer

Finansiera ditt företag

Finansiera ditt företag 24-SIDIG HANDBOK Finansiera ditt företag Så hittar du kapital för att starta och växa Värde 79 kr I samarbete med: Idag hjälper vi ytterligare företag att växa! Varje dag får 100 svenska företag rådgivning,

Läs mer

Nu börjar resan mot att bli bäst i Sverige

Nu börjar resan mot att bli bäst i Sverige Skellefteå Kraft Årsredovisning 2013 INNEHÅLL Hans Kreisel, vd. Nu börjar resan mot att bli bäst i Sverige Vd har ordet 2 Det här är Skellefteå Kraft 4 Korta fakta 6 Vårt 2013 i backspegeln 8 Vårt kundansvar

Läs mer

Nya tag i vår sponsring. Lignin. ska ersätta kol. Fortum 4 2008. ryska. energimarknaden

Nya tag i vår sponsring. Lignin. ska ersätta kol. Fortum 4 2008. ryska. energimarknaden Nya tag i vår sponsring Lignin ska ersätta kol Fortum 4 2008 EN FÖRÄNDRINGSRESA PÅ DEN ryska energimarknaden Framgångssteg i Ryssland Elmarknaden i Ryssland befinner sig i ett skede av omvälvande förändringar.

Läs mer

MARKNADSRAPPORT 2012

MARKNADSRAPPORT 2012 SVENSKA STADSNÄTSFÖRENINGENS MARKNADSRAPPORT 2012 Svenska Stadsnätsföreningen The Swedish Urban Network Association Webb: www.ssnf.org Drottninggatan 71 c 111 36 Stockholm, Sweden Ansvarig utgivare: Mikael

Läs mer

Dags att fylla digitaliseringen med innehåll. En miljardsatsning som snabbt kan lyfta skolan

Dags att fylla digitaliseringen med innehåll. En miljardsatsning som snabbt kan lyfta skolan Dags att fylla digitaliseringen med innehåll En miljardsatsning som snabbt kan lyfta skolan 1 Skolan måste digitaliseras Ingen har kunnat undgå att skolan har problem. Ingen har kunnat missa att den svenska

Läs mer

Mönster som bryts. Fler kvinnor tar chefsjobb i mansdominerade branscher

Mönster som bryts. Fler kvinnor tar chefsjobb i mansdominerade branscher Mönster som bryts Fler kvinnor tar chefsjobb i mansdominerade branscher Författare: Anna Rennéus Guthrie Statistik: Krister B Andersson Svenskt Näringslivs vision är: Företagsamma människor och konkurrenskraftiga

Läs mer

Enklare, helt enkelt! Perspektiv på e-förvaltning

Enklare, helt enkelt! Perspektiv på e-förvaltning Enklare, helt enkelt! Perspektiv på e-förvaltning Perspektiv på e-förvaltning 1 Governo är ett managementkonsultföretag med fokus på offentlig sektor. Vår vision är att vara den naturliga samarbetspartnern

Läs mer

En skrift om vad som engagerar och motiverar oss. Drivkrafter. Att stimulera och stödja ideellt engagemang

En skrift om vad som engagerar och motiverar oss. Drivkrafter. Att stimulera och stödja ideellt engagemang En skrift om vad som engagerar och motiverar oss Drivkrafter 2 Inledning Vad driver volontärer att engagera sig ideellt? Och hur kan vi som volontärsamordnare skapa förutsättningar för volontären att upptäcka

Läs mer

Största utmaningarna för den svenska bygg- och anläggningsbranschen 2015

Största utmaningarna för den svenska bygg- och anläggningsbranschen 2015 Största utmaningarna för den svenska bygg- och anläggningsbranschen 2015 Maj 2015 PwC:s Entreprenadbarometer tar tempen på den svenska bygg- och anläggningsbranschen 21 % vill minska byråkratin kring anbudsförfarandet

Läs mer

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR En skrift om framgångsrikt styrgruppsarbete Margareta Ivarsson, Gunilla Ivarsson, Andreas Sävenstrand, Anders Axelsson SPeL Strategisk påverkan & Lärande Från mötesproffs

Läs mer

NÄRINGSLIVSTRÄFF DEN 28 MAJ PÅ CAMPUS VÄST MED FINN JOHNSSON

NÄRINGSLIVSTRÄFF DEN 28 MAJ PÅ CAMPUS VÄST MED FINN JOHNSSON NÄRINGSLIVSTRÄFF DEN 28 MAJ PÅ CAMPUS VÄST MED FINN JOHNSSON Det var glädjande att se en stor uppslutning vid näringslivsträffen, ca 35 personer kom för att diskutera hur näringslivsutveckling skall åstadkommas

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

Samtal med 18 myndighetschefer. om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten

Samtal med 18 myndighetschefer. om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten Samtal med 18 myndighetschefer om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten Produktion & formgivning: Arbetsgivarverket Informationsenheten 2008 Innehåll Inledning 3 Bakgrund 3 Hur ser myndighetschefer

Läs mer

Valfrihetssystem. Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg

Valfrihetssystem. Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg Valfrihetssystem Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg 1. Vad är valfrihetssystem Lag om valfrihetssystem (LOV) ger kommuner och landsting möjlighet att

Läs mer

Roland månar om näringslivets. tillväxtklimat. Missa inte Företagardagen T E M A : M A R K N A D S F Ö R I N G & T R E N D E R

Roland månar om näringslivets. tillväxtklimat. Missa inte Företagardagen T E M A : M A R K N A D S F Ö R I N G & T R E N D E R N R 5 S E P T E M B E R 2 0 0 8 Magiskt fiske i miekaks Vilda vatten skoda lanserar En tjeck limousin Nils-Gunnar vågar konkurrera med elefanterna Erik söker det säljande budskapet bilaga: Näringsliv i

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Anställningsintervju. Lunds universitet Karriärinformation

Anställningsintervju. Lunds universitet Karriärinformation Anställningsintervju Lunds universitet Karriärinformation 2 karriärinformation karriärinformation 3 Välkommen på anställningsintervju! Vanligtvis väljs 5-10 sökanden ut till intervju. Oftast är det 2-3

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

FÖRSVARSMAKTENS GUIDE för. par

FÖRSVARSMAKTENS GUIDE för. par FÖRSVARSMAKTENS GUIDE för par där någon av er ska göra utlandstjänst 1 2 INNEHÅLL Allmän information 3 När man är ifrån varandra... 4 Tiden före insatsen 6 Vad är det som gör att vissa vill åka på insats?

Läs mer

PARAGRAF. Arbetsmarknaden förändras hela tiden. Ändå finns paragraf 22. Så drabbar LAS svenska företag.

PARAGRAF. Arbetsmarknaden förändras hela tiden. Ändå finns paragraf 22. Så drabbar LAS svenska företag. PARAGRAF 22 Arbetsmarknaden förändras hela tiden. Ändå finns paragraf 22. Så drabbar LAS svenska företag. Paragraf 22 Svenskt Näringsliv, 2009 2 Redaktörer: PARAGRAF Alice Teodorescu 22 och Henrik Svidén

Läs mer

Framtida modell för informationsutbyte och behov av centraliserad mätvärdeshantering. En rapport till Energimarknadsinspektionen 2012-10-02

Framtida modell för informationsutbyte och behov av centraliserad mätvärdeshantering. En rapport till Energimarknadsinspektionen 2012-10-02 Framtida modell för informationsutbyte och behov av centraliserad mätvärdeshantering En rapport till Energimarknadsinspektionen 2012-10-02 Disclaimer Även om Sweco Energuide AB ("Sweco") anser att den

Läs mer