ene rgi S OM S YNS Hur kan elkonsumtion i hemmet synliggöras på ett begripligt och

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ene rgi S OM S YNS Hur kan elkonsumtion i hemmet synliggöras på ett begripligt och"

Transkript

1 119 ene rgi S OM S YNS SARA ILSTEDT HJELM Hur kan elkonsumtion i hemmet synliggöras på ett begripligt och engagerande sätt? Kan design användas för att skapa medvetenhet och förändra beteende? Det var några av utgångspunkterna för Static! ett projekt på Interactive Institute som är finansierat av Energimyndigheten (stem) och som handlar om att skapa medvetenhet kring energiförbrukning i hemmet med hjälp av design. I Static! undersökte vi energi som designmaterial och utvecklade en palett av designexempel för att bidra till kunskap och eftertanke. Projektet är ett exempel på forskning genom design, där design används för att skapa exempel på en önskad framtid. Koncepten konkretiseras i fullskaleprototyper som har förmåga att kommunicera på ett meningsfullt sätt med flera parter. De kan ses som en sorts gränsobjekt riktade åt flera håll: energiforskning, konsumentmarknad och kultur. Bakgrund. Flera studier har visat hur svårt människor har att relatera elräkningen till faktisk konsumtion och att förstå vilket beteende som ger resultat i energiförbrukningen. Människor vet inte vad el är, hur mycket energi olika föremål förbrukar och vilket slags sparbeteende som ger resultat. El betraktas som något abstrakt och svårbegripligt, bokstavligen är osynliggjort i hemmen, gömt i väggar och kontakter. Den enda återkoppling till denna konsumtion är elräkningen som vi får var tredje månad och som svårligen låter sig förstås i termer av vardagliga aktiviteter som tvätt, städning och matlagning. Vår användning av elektricitet är en så självklar del av vårt vardagliga liv att vi tar den för given och reagerar först om det blir strömavbrott eller en säkring går. Å andra sidan blir energifrågor lätt abstrakta och komplexa när vi på samhällsnivå diskuterar hur sårbart vårt energiberoende är eller fördelar och nackdelar med kärnkraft. Här kan vardagsprodukter bli ett viktigt gränssnitt mellan å ena sidan vardagliga handlingar och användande och å andra sidan komplexa energifrågor som vi har svårt att relatera till. Vi är enormt beroende av el i vår vardag, men har lite kontroll och inflytande över vår egen elkonsumtion och hänvisade till några få aktörer. Idag kontrolleras 90 procent av elmarknaden i Sverige av tre stora elbolag som i princip styr både nät och eldistribution. Elektricitet, både i produktion och konsumtion, är så till den grad naturaliserad och osynliggjord att vi som konsumenter står maktlösa inför den. Att ge användare verktyg att förstå, kontrollera och till och med producera el, skulle ändra den här maktbalansen. Det är ytterst en fråga om demokrati. Här finns en hel rad utmaningar där design och kanske framförallt produkt- 1 Backlund et al The Aesthetics of energy in everyday objects.

2 energi som syns sara ilstedt hjelm Dahlbom, 2003, samt kapitel Från formgivning till samhällsbyggnad i denna bok. design spelar en avgörande roll. Det kan i det här fallet handla om att göra begripliga elräkningar, att visualisera elförbrukning på olika sätt eller att informera människor om energifrågor kopplade till konsumtionsmönster. Men hur mycket har industridesign hittills ägnat sig åt att synliggöra produkters elförbrukning? Design och hållbar utveckling har hittills mest handlat om miljövänliga material eller återanvändning, men design har mer att tillföra än så. Om design ses som ett verktyg för förändring och att skapa en önskad framtid så behövs ett designtänkande inom alla plan av strategiska miljöområden 2. stem, Statens Energimyndighet har en forskningsbudget på över 800 miljoner om året varav det mesta går till olika typer av teknisk grundforskning kring energieffektivisering. Under 1990-talet började man uppmärksamma att hushållens elförbrukning ökade oroväckande, trots energisnålare vitvaror. Stem fick i uppgift av staten att stödja forskning om hushållens energieffektivisering. Stem har tidigare använt sig av informationskampanjer och ekonomiska styrmedel men hade nu fått upp ögonen för att design av produkter faktiskt kan påverka vår användning av dessa. Historiskt sett har design också spelat en avgörande roll i elkonsumtionens utveckling. För hundra år sedan användes el främst till belysning. Efterfrågan på el var som högst på morgonen och kvällen, men för att klara dessa toppar var man tvungen att ha en hög kapacitet dygnet runt. Det tyska elbolaget AEG anlitade i förra seklets början arkitekten Peter Behrens till att designa produkter som kunde öka elanvändningen i hemmet. På kort tid utvecklades i stort sett alla de hushållsapparater som vi idag fyller våra hem med; elspis, kylskåp, brödrost, hushållsassisten, fläkt, luftfuktare med mera. AEG gick från råvaruproducent till produktproducent och Peter Behrens blev en ikon för den framväxande industridesignen. Att övergången skedde så snabbt berodde också på samhällsutvecklingen med industrialisering, brist på tjänstefolk och rationalisering av hushållsarbetet. Design, en grundläggande drivkraft i marknadssamhället, behövs nu som verktyg att vända utvecklingen. Om Peter Behrens en gång designade hushållens elanvändning behöver vi idag använda all vår kreativitet till att hejda den. Och vi gör precis som Peter Behrens gjorde. Vi använder design som angreppssätt för att skapa exempel på hur framtiden borde se ut. Kritisk design. Dagens produktutveckling sker i en värld präglad av ekonomiska och tidsmässiga begränsningar, där det finns det små möjligheter att utforska alternativ eller kritiska förslag. Det är den verklighet de flesta designkonsulter lever i, liksom de designavdelningar som finns internt på företag. Utveckling inom den offentliga sektorn sker (eller borde ske) i en mer demokratisk process där fler intressenter kan vara med och påverka utvecklingen. Konsumentprodukter däremot, präglas av en sorts påstådd naturlig utslagningsprocess, en djungelns lag, där bara de mest livskraftiga produkterna lever vidare på marknaden. Men vardagens föremål är alltför viktiga för att helt lämnas över till kommersiella aktörer. Här finns ett behov av att synliggöra alternativa scenarier, att kritiskt eller explorativt utforska produkters mening och användning. En sådan kritiskt eller konceptuell design har sina rötter i 1960-och 1970-talets radikala designrörelser som Superstudio och Memphisgruppen. På 1980-talet skapades Polemic products på Cranbrook Academy of Art. De var tänkta som debattinlägg i form av designprototyper som skapade diskussion kring aktuella teman, frågor om arbetets innehåll, natur/kultur eller semiotik. All design behöver inte vara inriktad på att på marknadsanpassning, effektivisering eller användarvänlighet, menar Anthony Dunne och Fiona Raby. Vi har mainstreamprodukter som kan liknas vid Hollywoodfilmer med ett lyckligt slut men behöver även Design noir. Produkter i en berättelse med många bottnar, som problematiserar, svärtar ner och skapar frågor. I gränslandet mellan konst, design och narrativitet verkar även de svenska designgrupperna Front och Uglycute. Uglycute undersöker det fula och föraktade materialen och formerna, den slappa kurvans estetik utformad direkt i bandsågen. Front skapar poetiska och experimentella berättelser och iscensätter experiment där djur, explosioner eller teknik får agera meddesigner till deras produkter. En sådan utgångspunkt handlar främst om att stimulera till reflektion, eftertanke eller känslomässig anknytning. I Static! har ambitionen därför inte främst varit att göra energieffektiva hushållsmaskiner utan att skapa medvetenhet om energikonsumtion och stimulera till ett ändrat beteende. Energins estetik. Ett av designerns främsta verktyg är kunskapen om olika material som till exempel trä, textil eller metall. Hur man arbetar med dessa material, sammanfogar dem och gestaltar med hjälp av dem, är något som byggs upp under lång praktisk erfarenhet. Det handlar om en praktisk estetisk kunskap som bottnar i en djup förtrogenhet med materialens uttryck och egenskaper. Denna praktisk-estetiska kunskap är en central del i den starka verklighetsformade kraft som finns i design och som vi har sett i exemplet med Peter Behrens och hushållsmaskinerna. Som Adrian Forty påpekar: Unlike the more or less ephemeral media, design has the capacity to cast myths into solid, enduring forms so that they seem reality itself. 3 M Mc Coy, A Dunne & F Raby, Forty 1986.

3 energi som syns sara ilstedt hjelm 123 Inom it-design har man sedan någon tid talat om att man kan se datorteknik som ett material med specifika egenskaper som trä eller textil. 6 Datorn är inte bara ett redskap att skapa form, till exempel grafisk design eller 3d-ritningar, utan också ett material i sig själv. Att utforska dess egenskaper på ett designmässigt sätt är en del i att göra it produkter till en del av vårt vardagliga liv och hem, till att ge dem en självklar rumslighet. En grundläggande tanke i Static! var att man skulle kunna se på energi på samma sätt som ett material med särskilda egenskaper. En sådan utgångspunkt skulle synliggöra tingens elförbrukning och skapa en medvetenhet hos användarna. Här handlar det inte om en ytlig styling, utan en användning av estetisk kunskap som ett verktyg att föra samman teknik och material med värderingar och innehåll. Borgmann beskriver hur estetik och teknik behövs för att skapa engagerande och provocerande lösningar: Aesthetic design becomes shallow, not because it is aesthetic, but because it has become superficial. It has been divorced from the powerful shaping of the material culture. Engineering has taken over the latter task. But it in turn conceals the power of its shapes under discreet and pleasant surfaces. If we are concerned to revive engagement, we must try to recover the depth of design, that is, the kind of design that once more fuses engineering and aesthetics and provides a material setting that provokes and rewards engagement. 8 Vanligtvis går ny teknik genom olika stadier av estetisk mognad, från en arkaisk teknikanhopning till en form som blir mer och mer anpassad till sin kontext. 9 Elmätaren är nu hundra år gammal men har fortfarande en estetisk omogen form. Det är tydligt att den är gjord för att sitta i källaren och användas av tekniker, inte av människor i sitt vardagsliv. Här finns stora utmaningar både i gränssnitt, tjänster kopplade till elmätaren och i övergripande design. ett designprojekt. Utifrån ett antal hypoteser utvecklas fullskalemodeller som på olika sätt kan testas och utvärderas av intressenter. För de inblandade materialiserar prototypen de abstrakta idéer som projektet vill lyfta fram och tydliggöra. På så sätt kan man få feedback om den tänkta verkligheten och korrigera det som inte var bra. Det kan liknas vid det experiment som görs i traditionell naturvetenskaplig forskning, men processen har samtidigt intuitiva och estetiska kvaliteter som liknar konstnärligt arbete. Håkan Edeholt har beskrivit hur olika tankefigurer präglas de olika fälten design, teknik och konst. 10 I ett forskningsprojekt som Static! finns både mer av kritiskt konstnärligt tänkande och av naturvetenskaplig analys än i konventionella designarbeten. Designforskningen kan därför ha en gränsöverskridande roll och prototyperna kan ses som ett slags gränsobjekt riktat mot flera fält: energiforskning, konsumentmarknad och kultur. Projektgruppen i Static! är multidisciplinär med både designer, tekniker, interaktionsdesigner och teoretiker. Vi har också samarbetat med designgruppen Front och gardinföretaget Ludvig Svensson ab. Arbetet inleddes med studier av befintlig forskning samt bakgrundsfakta av olika slag. Detta kompletterades med intervjuer, kulturella prober 11 och deltagande observation av användare i deras hem. Detta material användes både som grund för analys och som inspiration för designfasen. Efter det startade det kreativa arbetet med idégenerering samt estetiska och tekniska experiment som utvecklades till ett antal Designexempel. Dessa visualiserades på olika sätt och några utvecklades till fungerande fullskaleprototyper. Prototyperna användes för att få feedback från användare, energiforskare och andra relevanta grupper. De visades på utställningar, föreläsningar och i media. I vissa fall gjördes längre studier där prototyperna placerades hemma hos människor för en mer djupgående utvärdering. 6 Löwgren, Stolterman, Redström, Borgmann, Forty, ibid. Forskning genom design. Utgångspunkterna för Static! var alltså att utforska energi som designmaterial och att utforma kritiska och reflekterande designprototyper. Målsättningen var att gentemot designer utveckla metod och teori för att se den estetiska potentialen i energi, samt gentemot användarna att utveckla designexempel som kan medvetandegöra, skapa begriplighet och erbjuda kontroll över energi i vardagslivet. Vårt angreppssätt är ett exempel på forskning genom design, där designprocessen används för att skapa exempel på och synliggöra en önskad framtid. Metoden bygger i stort sett på en designprocess med ökat fokus på grundläggande analys och spridning av resultatet. Att visualisera idéer genom prototyper är centralt i Designexempel poetiska tolkningar av vardagens energi. Designexemplen är en sorts poetiska versioner av vardagliga föremål som lampor, sladdar, tapeter, element eller radioapparater, tolkade utifrån projektets utgångspunkter. Koncepten utforskar olika aspekter av energi som designmaterial i vardagsföremål. Tillsammans formar de en designrymd, ett nytt landskap av möjliga artefakter, som gör framtida valmöjligheter större och rikare. Här följer en kort presentation av designexemplen: Visualisera energi. Ett genomgående tema i projektet har varit att visualisera energi, och främst elektricitet. The Power Aware Cord är en vanlig fördelardosa 10 Edeholt, Design och innovation i denna bok 11 Gaver,W and Dunne A, 1999

4 energi som syns sara ilstedt hjelm 125 The Power Aware Cord är en vanlig fördelardosa som genom ljusslingor i sladden synliggör den energi som flödar igenom. Den gör det enkelt att se hur mycket något drar, inte i watt per timme, utan i ljus som rinner genom sladden i olika hastighet. som genom ljusslingor i sladden visualiserar den el som flödar igenom. 12 De flesta människor vill sänka sin energiförbrukning men har svårt att se sambandet mellan beteende och konsumtion. Sladden gör det enkelt att se hur mycket el något drar, inte i watt per timme, utan i form av varierande starkt ljus som rinner genom sladden i skiftande hastighet. Den kan användas som ett verktyg för att utforska elförbrukning i hemmet likaväl som en ambient display (bakgrundsinformation) som med ett ögonkast avslöjar om något är påslaget eller inte. Genom att ansluta olika produkter kan man jämföra elförbrukningen varje givet ögonblick, till exempel hur högre volym på stereon ger utslag i elförbrukningen, eller upptäcka hur produkter i standbyläge i tysthet stjäl energi. relse och intensitet är styrda att visualisera en strömstyrka från 0 till 2000 watt. Målsättningen är att användaren skall uppleva ljuset som elektricitet som flödar genom sladden. Metaforen stämmer överens med många människors intuitiva uppfattning om elektricitet som något som rinner olika fort (strömstyrka) med olika höga tryck (spänning). Även om man kanske inte tror att det är elektriciteten som syns, överensstämmer interaktionen med elektricitetens egenskaper som variationer i flöde och intensitet, och ger en ögonblicklig och direkt återkoppling. Elementet är ett exempel på ett helt annat sätt att visualisera olika energiformer. En glödlampa omvandlar elektricitet till 70 procent värme och 30 procent Ljus och värme är två energiformer som är ständigt förbundna och som i Elementet får ett nytt estetiskt uttryck. Det består av 35 glödlampor som avger lika mycket värme som ett 2000 watts element, men påminner snarare om en öppen brasa än om en elradiator. 12 Gyllenswärd och Gustavsson The Power Aware Cord består av en vanlig skarvsladd och fördelardosa med en liten amperemätare. Sladden från fördelardosan till elurtaget består av koppartråd virad med elektroluminicerande ljustråd, täckt av ett lager fosfor som lyser med olika färger och intensitet när strömmen leds genom den. Ljusets rö- ljus. Detta tas till vara i Elementet, som består av 35 glödlampor styrda av en termostat. Inspirationen till Elementet kom ursprungligen från användarstudier. Flera informanter nämnde att de brukade lämna lampor på även om de inte var hemma. Det kändes trevligt och bidrog till uppvärmningen av huset. Som en

5 energi som syns sara ilstedt hjelm 127 Ett tema handlade om att utforska energi som material. Den här lampskärmen är gjord av värmekänsligt papper som bubblar upp första gången lampan slås på. husägare uttryckte det lampor ger också värme, så det är inte alls slöseri. Det är tydligt att lampor i Sverige har en viktig funktion och att människor trivs med att ha värmande ljuskällor i sitt hem. Istället för att förmå människor att släcka alla lampor, använder Elementet el för att skapa ljus och värme på en plats där värmen gör nytta. Elementet består av 35 glödlampor på 60 watt, monterade på en stålram mellan två skivor av isolerande glas. Tillsammans ger de en värmestrålning motsvarande ett 2000 watts element. Sensorer kopplade till en termostat styr en dimmer som reglerar ljuset på lamporna. När Elementet slås på börjar lamporna sakta att glöda tills de når den inställda temperaturen. Därefter skiftar ljuset och värmen beroende på värmen i rummet och plötsliga temperaturförändringar. Elementet stod en vinter i ett dragigt kontor och de som satt i närheten upplevde det som att sitta bredvid en värmande brasa. När det blev varmare i rummet tonades ljuset långsamt ner, för att plötsligt flamma upp när det kom en kall vindpust. Ljus och värme är två former av energi i ständigt förbund med varandra, som i Elementet blev fick ett nytt estetiskt uttryck. Energi som designmaterial. Några experiment var mer direkt fokuserade på att utforska energi som designmaterial, ett tema som också riktade sig mer till praktiserande designer. Energi är dock inte så handfast som traditionella material och manifesterar sig på ett otal varierande sätt. Arbetet resulterade i en rad experimentella prototyper som undersökte energins olika estetiska möjligheter. The Heat Sensitive Lamp, den värmekänsliga lampan, utforskar energin som designmaterial på ett oerhört explicit och direkt sätt. Här är det värmen från glödlampan som formar lampskärmen första gången man slår på den. Lampskärmen är gjort av värmekänsligt papper, som vanligtvis används i relieftapeter. När lampan slås på för första gången gör värmen från glödlampan att skärmen börjar ändra form. Beroende på glödlampans form och värme sväller pappret i olika former. Användaren kan själv utforma skärmen genom att dra glödlampan som en pensel efter pappret och därigenom skapa olika former. Om den värmekänsliga lampan är ett exempel på ett snabbt och direkt sätt att skapa form med värme, bygger andra experiment på långsamma förändringar under längre tid. Energi är kopplat till solens och årstiderna långsamma rytm, dag och natt, sommar och vinter. Solljus bleker textilier och andra uv-känsliga material, vilket vanligtvis ses som ett problem. I Appearing Pattern Wallpaper har detta istället gjorts till en positiv egenskap. Tapeten ser ut som en helt vanlig enfärgad tapet, men den bär på en hemlighet. Delar av den är skyddade med uv-beständigt lack som långsamt framträder mot den allt ljusare bakgrunden. Det kan ta år innan mönstret framträder, starkare på de ställen i rummet där solen lyst mest, svagare där tapeten har varit i skugga eller skyddad av möbler. Tapeten är ett poetiskt exempel på hur vardagsföremål kan förändras i relation till energins påverkan över tid. The Energy curtain är en gardin som samlar solens energi under dagen och sedan använder energin för att lysa när det blivit mörkt. Vill man att gardinen I ett samhälle med begränsad tillgång till energi måste man göra val, något som the Energy curtain gör tydligt. Det är en rullgardin som samlar solljus under dagen och lyser när det blir mörkt, om den har varit nerrullad.

6 energi som syns sara ilstedt hjelm 129 Det här är en tapet som bär på en hemlighet. När solen bleker tapeten framträder så småningom ett mönster. 13 Ernevi et.al 2004 ska lysa under kvällen måste manha gardinen nere under dagen. På så sätt måste användaren göra ett val mellan ljus på dagen eller på kvällen. Flera versioner av The energy curtain har tillverkats men alla bygger på samma princip. Insydd i textilien sitter små solceller som omvandlar solens energi till elektricitet. Detta lagras i batterier och används sedan till led-lampor och optiska fibrer. All teknik är integrerad i den fysiska formen, i vissa fall invävd i textilien och bidrar till att skapa ett enhetligt estetiskt uttryck. När ljuset försvinner på kvällen skapas ett dynamiskt ljusspel av led-lampor och optisk fiber som manipulerats att sprida ljus på olika ställen. Den statiska och familjära gardinen under dagen blir när mörkret faller på en levande, magisk ljuskälla. The Energy Curtain är ett helt självförsörjande system där teknik och estetik är nära integrerade och ömsesidigt beroende av varandra. Här blir energi ett material i både de tekniska och de estetiska lösningarna. 13 I projektet bidrog en hel rad parter med olika typer av kompetens, alltifrån textiltillverkare till ett microelektronisk institut och avancerade belysningsföretag. The Energi Curtain illustrerar därför både som föremål och samarbetsprojekt hur teknik och estetik kan integreras i en designprocess. Påverka beteenden. De ovan beskrivna experimenten har huvudsakligen handlat om att göra användaren medveten om energi och energiförbrukning, och att uppmana till kritisk eftertanke eller kontemplation. Följande designexempel handlar dock mer uttalat om att få människor att aktivt ändra sitt beteende till ett mer hållbart konsumtionsmönster. Idag får vi huvudsakligen information om vår elförbrukning via elräkningen eller elmätaren i källaren. En relativt ny produkt är elmätaren som visar ditt totala effekturtag och som varnar eller stänger av vissa produkter om de går över en viss nivå. De flesta av de här mätarna håller dock en låg estetisk nivå och visar informationen där vi inte ser den (i källaren) eller på sätt vi inte förstår (watt/ timme). The Flower Lamp bygger på tankar om vilken typ av återkoppling till elförbrukningen vi vill ha. Hur kan informationen visas på ett lättillgängligt sätt? Ska vi bli straffade när vi konsumerar för mycket eller belönade när vi är sparsamma? The Flower lamp är en rörlig lampa, formad som en blomma som sakta öppnar sig. Den är kopplad till din elmätare och visar på förändringar under en viss tid. Om du under en period har minskat din elkonsumtion belönar blomlampan dig genom att slå ut sina blomblad. Om du å andra sidan har ökat din konsumtion sluter sig blomman bedrövad igen. Lampan är alltså ett interaktivt gränssnitt som visar information på ett stilla sätt i bakgrunden, en ambient display. Om du inte vill ha information behöver du inte bry dig men ett snabbt ögonkast på lampan kan också göra dig uppmärksam på förändringar i konsumtionen. The Flower Lamp speglar på ett subtilt och poetiskt sätt cykler i konsumtionen. Det kan vara värt att offra lite värme för att få den att slå ut. The Flower Lamp är en blomformad lampa som läser av din elkonsumtion. Om du över tid har minskad din elförbrukning belönar lampan dig genom att slå ut sin blomblad.

7 energi som syns sara ilstedt hjelm 131 I duschen försvinner mycket värme bokstavligen ut genom avloppet. När de här kakelplattorna blir uppvärmda av varmvattnet försvinner mönstret, som en stilla påminnelse om att det är dags att sluta duscha. Flower Power skrev the Times Magazine som i november 2006 nominerade lampan till the coolest invention of the year. Energi som ständigt läcker från lampor eller produkter i standbyläge, skulle kunna synliggöras om produkterna i högre grad kommunicerade temperaturer eller läckor. Varmvattenförbrukning är en annan läcka där energin bokstavligen försvinner ut i avloppet utan att vi tänker på det. Disappearing pattern tiles är kakelplattor i duschen med ett mönster i en termocromisk färg. När kaklet blir uppvärmt av varmvatten försvinner mönstret på plattorna som en tyst påminnelse om att det är dags att dra ner på värmen. Ju längre och varmare dusch desto tommare kakelplattor! I många länder är varmvatten en dyr och ändlig resurs. Disappearing pattern tiles påminner oss om detta på ett subtilt sätt. Ett sätt att påverka beteendet hos användare skulle kunna vara hushållsprodukter som på olika sätt börjar bete sig konstigt eller missköta sig om elkonsumtionen överstiger en viss nivå. Tanken med dessa produkter är att de skulle innehålla ett samvete som skulle ge sig tillkänna när vi överkonsumerar energi. Det ta skulle ske som en omedelbar feedback på handlingar och tvinga användaren att ändra beteende. En radio erbjuder användaren att lyssna på en viss frekvens. Utöver det vanliga registret av radiofrekvenser så är The Erratic Radio känslig för frekvenser runt 50 herz, det vill säga frekvenser som utgår från elektriska apparater. The Erratic Radio är alltså en radio som känner av närvaron av elektriska fält i omgivningen. Om man har på för många elapparater samtidigt så störs radions mottagning. För att kunna lyssna på radio samtidigt som man lagar mat måste man alltså balansera antalet hushållsapparater så att de inte stör radiomottagningen. Hur går man vidare? Static! avslutades som projekt 2005 men är i högsta grad levande. Designexemplen sprids genom utställningar, webbplatsen, (www.tii. se/static) föreläsningar och konferenser. The Power Aware Cord har fått patent och det pågår förhandlingar med företag om kommersialisering av flera produkter. Att se konkreta resultat av forskningsprojekt tar dock ofta lång tid. Spridning av resultaten pågår i åratal efter att projektet har avslutats och implementering får ses i ett långtsiktigt perspektiv. stem har satsat större forskningsresurser på energieffektivisering i vardagen och har finansierat en uppföljare till Static! kallad Aware. Om Static! handlade om den enskilda produktens estetik och reflektiva användning så är utgångspunkten i Aware att sätta produkten i ett sammanhang, både vad det gäller användarens livsstil och företagens affärsstrategi. Den feedback vi har fått har ofta handlat om att människor upplever designexemplen som innovativa och designmässigt starka. Det är befriande att se exempel på hållbar design som inte bara handlar om att designa ett miljövänligt föremål, utan som utforskar designverktyg som estetik, användning och koncept utifrån ett hållbart perspektiv. Här fungerar prototyperna som materialiseringar av abstrakta resonemang och får mening i olika kontexter som exempel på innovation, miljötänkande, forskning och estetik. Framförallt ser vi att den kritiska ansatsen kombinerad med den analytiska, ger dem legitimitet både inom det kulturella och det naturvetenskapliga området. Dessutom finns i några fall en marknadsmässig potential. Med det vill jag peka på den stora potential i designforskning för att skapa en fungerande helhet, en designprototyp, av många motstridiga krav och intressen, som har förmåga att kommunicera på ett meningsfullt sätt med flera parter. The Erratic radio är en radio som är känslig för elektriska fält i omgivningen. Om för många apparater är på samtidigt börjar den uppträda underligt och tappa frekvensen.

Effektivisera din elkonsumtion

Effektivisera din elkonsumtion Effektivisera din elkonsumtion L nsamma tips Ett projektarbete Av Tim Vesterberg & Martin Persson Introduktion av folder I denna folder presenteras ekonomiskt lönsamma energieffektiviseringstips. Syftet

Läs mer

E-Control. Energy Control, den smarta vägen till ett energisnålt hem.

E-Control. Energy Control, den smarta vägen till ett energisnålt hem. E-Control Energy Control, den smarta vägen till ett energisnålt hem. Vår produkt E-Control ska hjälpa människor som känner att de vill minska energiförbrukningen i hemmet. Vi har tänkt att den ska sitta

Läs mer

Kretsar kring el årskurs 4-6

Kretsar kring el årskurs 4-6 Pedagogisk planering för tema Kretsar kring el årskurs 46 Syfte Kretsar kring el är ett tema som handlar om elektricitet. Både om hur den framställs och kommer till oss genom två hål i väggen, och om hur

Läs mer

Lokal pedagogisk plan

Lokal pedagogisk plan Syfte med arbetsområdet: Undervisningen ska ge eleverna möjligheter att använda och utveckla kunskaper och redskap för att formulera egna och granska andras argument i sammanhang där kunskaper i fysik

Läs mer

undersökning vart tar min energi vägen- tar vägen! Är ditt hushåll Expert eller Nybörjare på att spara energi?

undersökning vart tar min energi vägen- tar vägen! Är ditt hushåll Expert eller Nybörjare på att spara energi? vart tar min energi vägen- undersökning Är ditt hushåll Expert eller Nybörjare på att spara energi? Svara på några enkla frågor och se vart energin tar vägen! www.energismartagrannar.se Med denna vart

Läs mer

ESN lokala kursplan Lgr11 Ämne: Fysik

ESN lokala kursplan Lgr11 Ämne: Fysik ESN lokala kursplan Lgr11 Ämne: Fysik Övergripande Mål: Genom undervisningen i ämnet fysik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att använda kunskaper i fysik för

Läs mer

VÄRMEGARDIN. Det är dags att förnya synen vi har på våra fönster idag. Här finns en hel värld av energi att ta vara på!

VÄRMEGARDIN. Det är dags att förnya synen vi har på våra fönster idag. Här finns en hel värld av energi att ta vara på! VÄRMEGARDIN Det är dags att förnya synen vi har på våra fönster idag. Här finns en hel värld av energi att ta vara på! Genom att lyssna på vad konsumenten kan tänka sig att göra för att spara energi har

Läs mer

Energismart, javisst! Tips för en energieffektivare vardag.

Energismart, javisst! Tips för en energieffektivare vardag. Energismart, javisst! Tips för en energieffektivare vardag. Det är lätt att vara energismart, bara man vet hur. Vi vet att många idag vill leva lite energismartare både för den egna hushållskassans och

Läs mer

Allmänna energispartips för hushåll

Allmänna energispartips för hushåll Allmänna energispartips för hushåll I ett hushåll fördelas energiförbrukningen ungefär enligt bilden nedan. Nedan följer ett antal tips på hur man kan spara på den energin. I de flesta fall har det att

Läs mer

Spara el. Enkla och konkreta tips på hur du kan banta din elräkning!

Spara el. Enkla och konkreta tips på hur du kan banta din elräkning! Spara el Enkla och konkreta tips på hur du kan banta din elräkning! 1 Det går åt mindre energi om du kokar upp en liter vatten i vattenkokaren än på spisen. Ha lock på kastrullen så ofta du kan och se

Läs mer

DESIGNPROCESSEN 1. Utgångspunkter 1. Förstudier 1. Inriktning 2. Första brainstormingen 3. Möte med Tord Berggren 3.

DESIGNPROCESSEN 1. Utgångspunkter 1. Förstudier 1. Inriktning 2. Första brainstormingen 3. Möte med Tord Berggren 3. Innehållsförteckning DESIGNPROCESSEN 1 Utgångspunkter 1 Förstudier 1 Inriktning 2 Första brainstormingen 3 Möte med Tord Berggren 3 Marknadsstudie 4 Andra brainstormingen 5 Möte med Jens Blixt om VVS 6

Läs mer

LJUSETS VÄKTARE. Övningens mål

LJUSETS VÄKTARE. Övningens mål LJUSETS VÄKTARE Övningens mål De övergripande målen med övningen är att eleverna ska förstå sambandet mellan belysningen i klassrummet och energiförbrukningen att eleverna ska lära sig minska energiförbrukningen

Läs mer

Energismarta tips. Tänkvärt! Bra för både miljön och plånboken. Tillsammans kan vi spara energi och sänka kostnaderna i bostadsrättsföreningen!

Energismarta tips. Tänkvärt! Bra för både miljön och plånboken. Tillsammans kan vi spara energi och sänka kostnaderna i bostadsrättsföreningen! Tänkvärt! Tillsammans kan vi spara energi och sänka kostnaderna i bostadsrättsföreningen! Energismarta tips Bra för både miljön och plånboken Smarta energitips som både sparar pengar och är bra för miljön.

Läs mer

Anta utmaningen och bli ELvis!

Anta utmaningen och bli ELvis! Bli Anta utmaningen och bli ELvis! Tänk dig att du får en elranson i ditt hem som tvingar dig att ändra dina elvanor. Om du använder för mycket el så blir det kostsamt men lyckas du hålla dig till din

Läs mer

Bästa/Värsta. Visste du att

Bästa/Värsta. Visste du att Låt maten tina i kylen. Mikrovågsugnen är 3-4 gånger så effektiv som spisen när det gäller uppvärmning av mindre portioner mat. Det går åt mindre energi om du kokar upp en liter vatten i vattenkokaren

Läs mer

Redigeringsteknik och postproduktion

Redigeringsteknik och postproduktion Interaktionsdesign- Process Olika förhållningssätt till designprocessen: Utgångspunkter- perspektiv på design Övergripande processen Detaljerat förfarande- iterativ och konceptuell design Introducera en

Läs mer

Kartläggningsguide för energitemat

Kartläggningsguide för energitemat Kartläggningsguide för energitemat Syftet med det här häftet är att erbjuda er färdiga modeller och metoder för kartläggningar inom energitemat. Häftet innehåller kartläggningsverktyg för både miljöbelastning

Läs mer

Förnyelsebar energi Exempel på hur ENaT:s programpunkter är kopplade till Lgr-11

Förnyelsebar energi Exempel på hur ENaT:s programpunkter är kopplade till Lgr-11 Förnyelsebar energi Exempel på hur ENaT:s programpunkter är kopplade till Lgr-11 Allt arbete med ENaTs teman har många kreativa inslag som styrker elevernas växande och stödjer därmed delar av läroplanens

Läs mer

ELMÄTAREN. Så fungerar den

ELMÄTAREN. Så fungerar den ELMÄTAREN Så fungerar den Vi installerar snart en ny elmätare med ny modern teknik hos dig. Alla LEVA i Lysekils elmätare är fjärravlästa, vilket innebär att värden skickas automatiskt till vår databas

Läs mer

Kartläggningsguide för energitemat

Kartläggningsguide för energitemat Kartläggningsguide för energitemat Syftet med det här häftet är att erbjuda er färdiga mallar och metoder för kartläggningar inom energitemat. Häftet innehåller kartläggningsverktyg för både miljöbelastningen

Läs mer

Berättelsen i lärandet och lärandet i berättandet

Berättelsen i lärandet och lärandet i berättandet Berättelsen i lärandet och lärandet i berättandet Estetiska lärprocesser och digitala verktyg i SO-undervisningen Estetiska lärprocesser och digitala verktyg i SO-undervisningen Bakgrunden Vision från

Läs mer

Energismarta tips. Bra för både miljön och plånboken

Energismarta tips. Bra för både miljön och plånboken Energismarta tips Bra för både miljön och plånboken Smarta energitips som både sparar pengar och är bra för miljön. Vet du att du gör en insats för miljön, bara genom att leva ditt vanliga vardagsliv?

Läs mer

Planering Energi 9C. Syfte: Vecka Onsdag Torsdag Fredag 34 Dela ut böcker. 35 Forts.

Planering Energi 9C. Syfte: Vecka Onsdag Torsdag Fredag 34 Dela ut böcker. 35 Forts. Planering Energi 9C Syfte: Använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi Genomföra systematiska undersökningar i fysik Använda fysikens begrepp,

Läs mer

TellHus bo bort koldioxid. Lättare att både städa och möblera. Inga kalla fötter! Bara gosig klimatvänlig. Ett smartare sätt att bo!

TellHus bo bort koldioxid. Lättare att både städa och möblera. Inga kalla fötter! Bara gosig klimatvänlig. Ett smartare sätt att bo! Ett smartare sätt att bo! Lättare att både städa och möblera Inga kalla fötter! Bara gosig klimatvänlig värme från fjärrvärme Mindre el mindre koldioxid En knapp stänger allt Påverka klimatet från soffan

Läs mer

2. Vad menas med begreppen? Vad är det för olikheter mellan spänning och potentialskillnad?

2. Vad menas med begreppen? Vad är det för olikheter mellan spänning och potentialskillnad? Dessa laborationer syftar till att förstå grunderna i Ellära. Laborationerna utförs på byggsatts Modern Elmiljö för Elektromekanik / Mekatronik. När du börjar med dessa laborationer så bör du ha läst några

Läs mer

ENERGIJAKTEN. Stora EnergiJakten

ENERGIJAKTEN. Stora EnergiJakten ENERGIJAKTEN Välj ut ett rum i bostaden... Bjud in familjen till en trevlig kväll och spela Lilla EnergiJakten Tillsammans lär ni er hur ni bäst sparar energi i er bostad Nyttja er kunskap och vinn presentkort

Läs mer

Bilaga 1. Kopplingar till kursplanen. Avsnitt 1. Vad är det här för prylar? När det gäller Teknik får eleverna:

Bilaga 1. Kopplingar till kursplanen. Avsnitt 1. Vad är det här för prylar? När det gäller Teknik får eleverna: Bilaga 1. Kopplingar till kursplanen Aktiviteterna under respektive moment möjliggör för eleverna att få uppleva och utföra sådant som kan relateras till teknikens och fysikens kursplaner, både vad gäller

Läs mer

3.10 Fysik. Syfte. Grundskolans läroplan Kursplan i ämnet fysik

3.10 Fysik. Syfte. Grundskolans läroplan Kursplan i ämnet fysik 3.10 Fysik Naturvetenskapen har sitt ursprung i människans nyfikenhet och behov av att veta mer om sig själv och sin omvärld. Kunskaper i fysik har stor betydelse för samhällsutvecklingen inom så skilda

Läs mer

Smart Light Energi i vardagen

Smart Light Energi i vardagen Smart Light Energi i vardagen Skulle du vilja bli mer miljömedveten utan att behöva ändra ditt beteende? Glömmer du att stänga av lampan när du lämnar rummet? Låta du lampan vara på när det är ljust? Vårt

Läs mer

Koppling till kursplaner

Koppling till kursplaner Koppling till kursplaner Övnings- och tävlingsmomenten i The Battery Challenge faller inom ramen för undervisning om hållbar utveckling och du kan välja att arbeta ämnesintegrerat eller kopplat specifikt

Läs mer

ENERGI DEKLARATION. 23930 Skanör RCC Consulting AB - - - - - - - - - - - - - UTKAST VERSION - - - - - - - - - - - - -

ENERGI DEKLARATION. 23930 Skanör RCC Consulting AB - - - - - - - - - - - - - UTKAST VERSION - - - - - - - - - - - - - ENERGI DEKLARATION Skanör 40:11 2013-juli Mellangatan 38B Utfört av ENERGIDIREKT 23930 Skanör RCC Consulting AB Dekl.id:553045 Ref: 1159 Besiktningsobjekt och beställning Dekl id: 553045 Ref: 1159 Besiktningsobjekt

Läs mer

Enkätundersökning. Villaägarnas Riksförbund 2010-04-20

Enkätundersökning. Villaägarnas Riksförbund 2010-04-20 Enkätundersökning Villaägarnas Riksförbund 2010-04-20 Pronto Communication AB Kammakargatan 48 111 60 Stockholm T +46 8 23 01 00 F +46 8 23 01 05 info@prontocommunication.se Bakgrund Pronto har på uppdrag

Läs mer

Projektet Eddies hemliga vän

Projektet Eddies hemliga vän Projektet Eddies hemliga vän Eddies hemliga vän Vårt bidrag är en pop upbok som handlar om att minska vår energiförbrukning. Det är en barnbok som ska få barn att bli medvetna om att energiförbrukningen

Läs mer

FÖRSLAG TILL KURSPLAN INOM SÄRSKILD UTBILDNING FÖR VUXNA GRUNDLÄGGANDE NIVÅ

FÖRSLAG TILL KURSPLAN INOM SÄRSKILD UTBILDNING FÖR VUXNA GRUNDLÄGGANDE NIVÅ Fysik Naturvetenskapen har sitt ursprung i människans nyfikenhet och behov av att veta mer om sig själv och sin omvärld. Kunskaper i fysik har stor betydelse för samhällsutvecklingen inom så skilda områden

Läs mer

Designrollen. Annakarin Nyberg

Designrollen. Annakarin Nyberg Designrollen Annakarin Nyberg Disposition Peter Lundholm presenterar sig och sina inslag på momentet! Designern Designförmåga och designintelligens Att utveckla sin designförmåga Diskussionsuppgift Avslutning

Läs mer

3 Förskoleklassen. Förskoleklassens syfte och centrala innehåll

3 Förskoleklassen. Förskoleklassens syfte och centrala innehåll 3 Förskoleklassen Förskoleklassens syfte och centrala innehåll Undervisningen i förskoleklass som anordnas vid en skolenhet med sameskola ska utgå från den värdegrund och det uppdrag samt de övergripande

Läs mer

Vi jobbar med framsidan ;D

Vi jobbar med framsidan ;D Vi jobbar med framsidan ;D Utgångspunkt Energiförbrukningen är ett problem i hela världen och nu gör man allt för att förminska den. Vår uppgift i Design Open 2010 är att fundera på om det finns ett sätt

Läs mer

KUNSKAPSKRAV I ÄMNET FYSIK. Kunskapskrav för godtagbara kunskaper i slutet av årskurs 3

KUNSKAPSKRAV I ÄMNET FYSIK. Kunskapskrav för godtagbara kunskaper i slutet av årskurs 3 KUNSKAPSKRAV I ÄMNET FYSIK Kunskapskrav för godtagbara kunskaper i slutet av årskurs 3 Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön. I

Läs mer

Fysiken i naturen och samhället

Fysiken i naturen och samhället Fysik åk 4-6 - Centralt innehåll Engergins oförstörbarhet och flöde Energikällor och energianvändning Väder och väderfenomen Fysiken i naturen och samhället Fysiken och Fysik åk 4-6 - Centralt innehåll

Läs mer

Participatory Design III

Participatory Design III Participatory Design III Participatory Design & Språkmönster Vecka 3 Summering av förra veckan Participatory Design Utgår från artikelseminariet Framtidsverkstad Språkmönster Binda ihop SUMMERING AV VECKA

Läs mer

MIN ENERGI HÖSTEN Värm upp hösten. Nyheter och erbjudanden till dig som är kund hos Vattenfall. Har du rätt uppvärmning?

MIN ENERGI HÖSTEN Värm upp hösten. Nyheter och erbjudanden till dig som är kund hos Vattenfall. Har du rätt uppvärmning? MIN ENERGI Nyheter och erbjudanden till dig som är kund hos Vattenfall Värm upp hösten HÖSTEN 2017 Har du rätt uppvärmning? Experten tipsar Framtidens energi på Vattenfall Hackaton 6 tips så blir du energismart

Läs mer

Automatisering av invändiga solskydd. Skapar rörelse och komfort i ditt hem

Automatisering av invändiga solskydd. Skapar rörelse och komfort i ditt hem Automatisering av invändiga solskydd Skapar rörelse och komfort i ditt hem Funktioner som är enkla att installera och ger komfort året runt. Låt automatiken sköta jobbet! automatik Sunis WireFree RTS Helt

Läs mer

SÄTT DIG NER, 1. KOLLA PLANERINGEN 2. TITTA I DITT SKRIVHÄFTE.

SÄTT DIG NER, 1. KOLLA PLANERINGEN 2. TITTA I DITT SKRIVHÄFTE. SÄTT DIG NER, 1. KOLLA PLANERINGEN 2. TITTA I DITT SKRIVHÄFTE. Vad gjorde vi förra gången? Har du några frågor från föregående lektion? 3. titta i ditt läromedel (boken) Vad ska vi göra idag? Optik och

Läs mer

Från gurkprickar till ljus och skugga! En pedagogistaberättelse

Från gurkprickar till ljus och skugga! En pedagogistaberättelse Från gurkprickar till ljus och skugga! En pedagogistaberättelse Vilka tankar hade pedagogerna i början? Vilka frågor kan man ställa i insamlandet för att få syn på barns nyfikenhet och intresse? Vad ser

Läs mer

Varför förbruka mer ljus än vad du behöver?

Varför förbruka mer ljus än vad du behöver? Varför förbruka mer ljus än vad du behöver? I ett vanligt hem förbrukar du i genomsnitt 5,0 MWh per år*. Vi i CareLight tror att man kan utnyttja dagsljuset bättre för att minimera energiförbrukningen

Läs mer

B. Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen

B. Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen KONSTFACK Institutionen för Design, Konsthantverk och Konst KURSPLAN Industridesigns grunder Industrial designs basis 26,5 högskolepoäng / 26,5 ECTS credits Kurskod: IDK112, termin 2 Kursens indelning

Läs mer

Egen el direkt till uttaget. Dala Elfond. Dala Solel. Använd solsidan - gör din egen el

Egen el direkt till uttaget. Dala Elfond. Dala Solel. Använd solsidan - gör din egen el Egen el direkt till uttaget Dala Elfond Ett avtal som passar alla Tillsammans är vi stora Dala Solel Använd solsidan - gör din egen el Visste du att... Melbourne i Australien har 2100 soltimmar per år.

Läs mer

Hem- och konsumentkunskap inrättad 2000-07

Hem- och konsumentkunskap inrättad 2000-07 Hem- och konsumentkunskap inrättad 2000-07 HEM SKRIV UT Ämnets syfte och roll i utbildningen Utbildningen i hem- och konsumentkunskap ger kunskaper för livet i hem och familj samt förståelse för det värde

Läs mer

ELEKTRICITET. http://www.youtube.com/watch?v=fg0ftkaqz5g

ELEKTRICITET. http://www.youtube.com/watch?v=fg0ftkaqz5g ELEKTRICITET ELEKTRICITET http://www.youtube.com/watch?v=fg0ftkaqz5g ELEKTRICITET Är något vi använder dagligen.! Med elektricitet kan man flytta energi från en plats till en annan. (Energi produceras

Läs mer

Intellego Touch the Future! Innehåll:

Intellego Touch the Future! Innehåll: Innehåll: Analys: Hur började det? Redan i Göteborg tog vi och tänkte på lite idéer, bland annat kom vi fram till en display som gör att man kan ha en översikt över huset och dess energiförbrukning. När

Läs mer

Centralt innehåll. Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker. Slöjdens arbetsprocesser. Slöjdens estetiska och kulturella uttrycksformer

Centralt innehåll. Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker. Slöjdens arbetsprocesser. Slöjdens estetiska och kulturella uttrycksformer SLÖJD Att tillverka föremål och bearbeta material med hjälp av redskap är ett sätt för människan att tänka och uttrycka sig. Slöjdande är en form av skapande som innebär att finna konkreta lösningar inom

Läs mer

Målet med undervisningen är att eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

Målet med undervisningen är att eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att: Teknik Målet med undervisningen är att eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att: identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion, identifiera problem

Läs mer

Handledning för pedagoger. Fem program om energi och hållbar utveckling á 10 minuter för skolår 4 6.

Handledning för pedagoger. Fem program om energi och hållbar utveckling á 10 minuter för skolår 4 6. Handledning för pedagoger Fem program om energi och hållbar utveckling á 10 minuter för skolår 4 6. Jorden mår ju pyton! Det konstaterar den tecknade programledaren Alice i inledningen till UR:s serie.

Läs mer

Lokal arbetsplan för förskolan

Lokal arbetsplan för förskolan Lokal arbetsplan för förskolan Förskola Graniten Ort Boliden Ansvarig förskolechef Isabella Ahlenius Kontaktinformation Kundtjänst 0910 73 50 00 Kundtjanst@skelleftea.se 1 1. Vår grundverksamhet Granitens

Läs mer

!!! Solcellsanläggning! Miljövänligt, självförsörjande och kostnadsbesparande!

!!! Solcellsanläggning! Miljövänligt, självförsörjande och kostnadsbesparande! Solcellsanläggning Miljövänligt, självförsörjande och kostnadsbesparande Det finns många anledningar att utnyttja energin från solen, men hur går man tillväga? Vad krävs för att skapa sin egen solcellsanläggning?

Läs mer

Fysik. Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det fjärde skolåret

Fysik. Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det fjärde skolåret Fysik Balderskolan, Uppsala musikklasser 2009 Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det fjärde skolåret känna till några vanliga energikällor och deras påverkan på miljön kunna redogöra för vattnets

Läs mer

Spar energi och värna om vår miljö

Spar energi och värna om vår miljö Spar energi och värna om vår miljö Innehåll Inledning 2 Bli ett ljushuvud 3 Medicinsk utrustning 4 Tänk på temperaturen 6 Använd apparater smart 8 Köket en energifälla 10 Inledning Över 40 000 personer

Läs mer

TropicBox INNEHÅLLSFÖRTECKNING. 1. Sammanfattning. 2. Innehållsförteckning. 3. Utgångspunkter. 4. Användarstudie. 5. Koncept och visualisering

TropicBox INNEHÅLLSFÖRTECKNING. 1. Sammanfattning. 2. Innehållsförteckning. 3. Utgångspunkter. 4. Användarstudie. 5. Koncept och visualisering är en applikation som gör det möjligt för dig att enkelt reglera värmen i huset. Därefter ska man kunna följa statistiken över sin elförbrukning och dess kostnader. Möjligheten att ställa värmen inom en

Läs mer

Kursbeskrivning utbud grundläggande kurser hösten Engelska

Kursbeskrivning utbud grundläggande kurser hösten Engelska Kursbeskrivning utbud grundläggande kurser hösten 2016 E Engelska Undervisningen i kursen engelska inom kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå syftar till att eleven utvecklar kunskaper i engelska,

Läs mer

GEOGRAFI HISTORIA RELIGION och SAMHÄLLS- KUNSKAP

GEOGRAFI HISTORIA RELIGION och SAMHÄLLS- KUNSKAP FRÅN TÄBY UT I VÄRLDEN FÖRR I TIDEN GEOGRAFI HISTORIA RELIGION och SAMHÄLLS- KUNSKAP LIVSFRÅGOR I SAMHÄLLET Kursplan för de samhällsorienterande ämnena År 1-5 Rösjöskolan TÄBY KOMMUN Kursplan i geografi

Läs mer

FORMULÄR FOR ELEKTRISKE APPARATER. En del av verktyget: www.seeeffect.se

FORMULÄR FOR ELEKTRISKE APPARATER. En del av verktyget: www.seeeffect.se FORMULÄR FOR ELEKTRISKE APPARATER En del av verktyget: www.seeeffect.se SeeEffect har utvecklats i samarbete mellan Interactive Institute - Swedish ICT och Håll Sverige Rent. Projektet finansieras av Energimyndigheten.

Läs mer

SVENSKA. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

SVENSKA. Ämnets syfte. Kurser i ämnet SVENSKA Kärnan i ämnet svenska är språk och litteratur. Språket är människans främsta redskap för reflektion, kommunikation och kunskapsutveckling. Genom språket kan människan uttrycka sin personlighet,

Läs mer

3 Förskoleklassen. Förskoleklassens syfte och centrala innehåll

3 Förskoleklassen. Förskoleklassens syfte och centrala innehåll 3 Förskoleklassen Förskoleklassens syfte och centrala innehåll Undervisningen i en förskoleklass som anordnas vid en skolenhet med specialskola ska utgå från den värdegrund och det uppdrag samt de övergripande

Läs mer

Spara pengar och gör gott för miljön

Spara pengar och gör gott för miljön Spara pengar och gör gott för miljön Avgiften för vårt boende här i BRF Kanngjutaren står i direkt förhållande till den enskilda lägenhetens yta och de kostnader föreningen har. Den allra största delen

Läs mer

NATIONELLT ÄMNESPROV I FYSIK VÅREN 2009

NATIONELLT ÄMNESPROV I FYSIK VÅREN 2009 Prov som ska återanvändas omfattas av sekretess enligt 4 kap. 3 sekretesslagen. Avsikten är att detta prov ska kunna återanvändas t.o.m. 2009-06-30. Vid sekretessbedömning skall detta beaktas. NATIONELLT

Läs mer

2012-01-12 FÖRSLAG TILL KURSPLAN INOM SÄRSKILD UTBILDNING FÖR VUXNA GRUNDLÄGGANDE NIVÅ

2012-01-12 FÖRSLAG TILL KURSPLAN INOM SÄRSKILD UTBILDNING FÖR VUXNA GRUNDLÄGGANDE NIVÅ Hem- och Livet i hem och hushåll har en central betydelse för människan. Våra vanor påverkar såväl individens välbefinnande som samhället och naturen. Kunskaper om arbete i hem och hushåll ger människor

Läs mer

Allmänheten och växthuseffekten 2006

Allmänheten och växthuseffekten 2006 Allmänheten och växthuseffekten Allmänhetens kunskap om och inställning till växthuseffekten, med fokus på egna åtgärder, statliga styrmedel och företagens ansvar Frågorna om allmänhetens kunskaper om

Läs mer

Induktionsringen Indus är en revolutionerande teknik som utnyttjar framtidens induktionsspisar på det mest optimala sätt. Tekniken sparar tid, energi

Induktionsringen Indus är en revolutionerande teknik som utnyttjar framtidens induktionsspisar på det mest optimala sätt. Tekniken sparar tid, energi Induktionsringen Indus är en revolutionerande teknik som utnyttjar framtidens induktionsspisar på det mest optimala sätt. Tekniken sparar tid, energi och pengar. Indus är skonsam för miljön genom mindre

Läs mer

Elevens namn: Klass: Mål som eleverna ska ha uppnått i slutet av det nionde skolåret

Elevens namn: Klass: Mål som eleverna ska ha uppnått i slutet av det nionde skolåret ÅR 6-7 BILD 1 (2) Lärande Elevens namn: Klass: År 6-7 Bild Mål som eleverna ska ha uppnått i slutet av det nionde skolåret Eleven skall: - ha förmåga att se och framställa bilder och former med hjälp av

Läs mer

INTERAKTIONSDESIGN: VAD & HUR?

INTERAKTIONSDESIGN: VAD & HUR? INTERAKTIONSDESIGN: VAD & HUR? Interaktionsteknik & Design, HT-13 Evelina Fagertun evelinafagertun@gmail.com VAD? Vad är interaktionsdesign? HUR? Hur skapar vi bra design? INTERAKTION Wiki: Interaktion

Läs mer

KOPPLING TILL SKOLANS STYRDOKUMENT

KOPPLING TILL SKOLANS STYRDOKUMENT SIDA 1/5 FÖR LÄRARE UPPDRAG: DEMOKRATI vänder sig till lärare som undervisar om demokrati, tolerans och mänskliga rättigheter i åk nio och i gymnasieskolan. Här finns stöd och inspiration i form av ett

Läs mer

Frågor & Svar samt Spartips

Frågor & Svar samt Spartips Gårdstensbostäder presenterar Frågor & Svar samt Spartips om individuell mätning Juni 2010 Installation av individuell mätning finns nu snart i hela Gårdsten. Denna folder förklarar en del frågor som du

Läs mer

Energieffektivisera föreningslokalen

Energieffektivisera föreningslokalen Energieffektivisera föreningslokalen Sol, vind och vatten Ett samarbete mellan Idrott & förening, Miljöförvaltningen och Konsument Göteborg. Värme och el Börja med att se över avtal gällande el och värme

Läs mer

Målet med undervisningen är att eleverna ska ges förutsättningar att:

Målet med undervisningen är att eleverna ska ges förutsättningar att: Fysik Mål Målet med undervisningen är att eleverna ska ges förutsättningar att: - använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som energi, teknik, miljö

Läs mer

Lilla energisparboken

Lilla energisparboken Lilla energisparboken Det är lätt att spara el, bara man vet hur Det finns många sätt att minska sin energianvändning. Enkla åtgärder som ger stora besparingar både för miljön och hushållskassan. Med den

Läs mer

om hur du stoppar fukt & mögel i ditt hem METRO THERM

om hur du stoppar fukt & mögel i ditt hem METRO THERM om hur du stoppar fukt & mögel i ditt hem METRO THERM 1 Vatten är grunden för liv & mögel Vatten är grunden för allt liv. Därför söker vi människor efter dessa dyra droppar i öknar och på Mars. Men ibland

Läs mer

2015 i backspegeln. Trendrapport

2015 i backspegeln. Trendrapport 2015 i backspegeln Trendrapport Innehållsförteckning 2015 i backspegeln I väntan på... Kreativ prissättning Närbart Ditt digitala liv (i mobilen) Egen världsbild Onåbar Micro Remix Fortsätt trendspana

Läs mer

TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID

TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID EGRD Workshop, Oslo 2015-06-03 CECILIA KATZEFF, ADJ. PROFESSOR IN SUSTAINABLE INTERACTION DESIGN INTERACTIVE SWEDISH ICT AND CESC, KTH SOME FACTS Founded in1998.

Läs mer

Pedagogisk planering. NO och Teknik i grundsärskolan. Åk 1-6, 7-9. Arbetsområde: NTA- kretsar kring el. Annika Lundin Tierps Kommun

Pedagogisk planering. NO och Teknik i grundsärskolan. Åk 1-6, 7-9. Arbetsområde: NTA- kretsar kring el. Annika Lundin Tierps Kommun Pedagogisk planering NO och Teknik i grundsärskolan Åk 1-6, 7-9 Arbetsområde: NTA- kretsar kring el Annika Lundin Tierps Kommun 2015-01-07 Arbetsområ de: NTA kretsår kring el Arbetsområdets syfte och förmågor

Läs mer

Ämnesplan i Fysik Treälven

Ämnesplan i Fysik Treälven Ämnesplan i Fysik Treälven (2009-03-24) Utarbetad under läsåret 08/09 Fysik Mål att sträva mot (Lpo 94) Mål att uppnå för skolår 5 Mål för godkänt skolår 9 utvecklar kunskap om grundläggande fysikaliska

Läs mer

Fördjupningsuppgift 1 Den hållbara staden 2114. TEMA Hållbar utveckling, Framtid, Stadsplanering, Teknisk utveckling, Regler & Normer etc.

Fördjupningsuppgift 1 Den hållbara staden 2114. TEMA Hållbar utveckling, Framtid, Stadsplanering, Teknisk utveckling, Regler & Normer etc. Efter visning Följande fördjupningsuppgifter syftar till att följa upp och fördjupa de tankar och idéer kring hållbar samhällsutveckling som lyftes vid visningen av utställningen Framtidsland. Fördjupningsuppgift

Läs mer

Egen El för hållbar utveckling Finansieras av ELAN-programmet och Göteborgs Energi

Egen El för hållbar utveckling Finansieras av ELAN-programmet och Göteborgs Energi Egen El för hållbar utveckling Finansieras av ELAN-programmet och Göteborgs Energi Jenny Palm & Per Gyberg Linköpings universitet Tema Teknik och social förändring Koncept att producera sin egna el: lanseras

Läs mer

Mönster Estetisk kommunikation vt 2012

Mönster Estetisk kommunikation vt 2012 Mönster Estetisk kommunikation vt 2012 Mål och Syfte Eleven ska: ha erfarenhet av eget bildskapande och formexperimenterande i olika material och tekniker ha grundläggande kunskaper i skissteknik, komposition

Läs mer

Stocksundsskolans Fyror!

Stocksundsskolans Fyror! Stocksundsskolans Fyror! På Stocksundsskolan i Danderyd har vi under några veckor arbetat med Energijakten. Vi har pratat om hur viktigt det är att försöka dra ner på vår energianvändning både hemma och

Läs mer

Energirapport. med Energitips. Fastighetsbeteckning: Gullestorp 5:4. Gullestorp Glaskulla 2 / Äspered. Besiktigad av (certnr): Gunnar Bauner (5528)

Energirapport. med Energitips. Fastighetsbeteckning: Gullestorp 5:4. Gullestorp Glaskulla 2 / Äspered. Besiktigad av (certnr): Gunnar Bauner (5528) Energirapport med Energitips Datum för besiktning: 2015-09-25 Fastighetsbeteckning: Gullestorp 5:4 Adress/ort: Gullestorp Glaskulla 2 / Äspered Besiktigad av (certnr): Gunnar Bauner (5528) Företag: Eklund

Läs mer

Denna bok uppfyller riktlinjerna i Lgr 11, kursplan i teknik i grundskolan. Den är avsedd för årskurserna 7 till och med 9.

Denna bok uppfyller riktlinjerna i Lgr 11, kursplan i teknik i grundskolan. Den är avsedd för årskurserna 7 till och med 9. NYA TEKNIKBOKEN Lärarhandledning I takt med att tekniken blivit allt mer komplicerad ställs högre krav på vårt tekniska kunnande i vardags- och arbetslivet. Många samhällsfrågor är också direkt knutna

Läs mer

Gränsen offentligt-privat: hur långt in i hemmen kan offentliga styrmedel nå?

Gränsen offentligt-privat: hur långt in i hemmen kan offentliga styrmedel nå? Gränsen offentligt-privat: hur långt in i hemmen kan offentliga styrmedel nå? Jenny Palm Tema Teknik och social förändring Linköpings universitet jenny.palm@liu.se Finansieras av Energimyndigheten SYFTE

Läs mer

Utbildningsplanen är fastställd av Nämnden för konstnärligt utvecklingsarbete (KUnämnden) 2013-02-13.

Utbildningsplanen är fastställd av Nämnden för konstnärligt utvecklingsarbete (KUnämnden) 2013-02-13. UTBILDNINGSPLAN Utbildningsplan för Kandidatprogrammet i Industridesign, 180 högskolepoäng (hp) Beslut Utbildningsplanen är fastställd av Nämnden för konstnärligt utvecklingsarbete (KUnämnden) 2013-02-13.

Läs mer

Elbro Vad gör vi nu?

Elbro Vad gör vi nu? Elavbrott Vad gör vi nu? Historiens längsta elavbrott sid 1 Håll värmen med några enkla råd sid 3 Håll värmen med en egen kamin sid 4 Ljus i mörker sid 6 Tappa upp vatten sid 7 Mat utan el sid 8 Mat som

Läs mer

Föreläsning 7 Mentala modeller, metaforer och emotionell interaktion. Kapitel 5 (3) i Rogers et al.

Föreläsning 7 Mentala modeller, metaforer och emotionell interaktion. Kapitel 5 (3) i Rogers et al. Föreläsning 7 Mentala modeller, metaforer och emotionell interaktion Kapitel 5 (3) i Rogers et al. Översikt Human Action Cycle Konceptuella modeller Metaforer ikoner Emotionell design Antropomorfism Agenter

Läs mer

LPP Energi och elektricitet År 7

LPP Energi och elektricitet År 7 LPP Energi elektricitet År 7 Namn: Klass: Syfte: Under det här området kommer du att få lära dig mer om varifrån vi får elektricitet dvs.olika energikällor, till vad vi behöver elektricitet, hur vi gjorde

Läs mer

världsnyhet första dimmer i världen som även dimrar vissa ej dimbara LED- och lågenergilampor BLI LJUSETS HERRE

världsnyhet första dimmer i världen som även dimrar vissa ej dimbara LED- och lågenergilampor BLI LJUSETS HERRE världsnyhet första dimmer i världen som även dimrar vissa ej dimbara LED- och lågenergilampor BLI LJUSETS HERRE DIMRING AV LÅGENERGILAMPOR ÄR DYRT - ELLER INTE MÖJLIGT. Vid tiden för traditionella lampor

Läs mer

EN SEPTEMBER-REPRIS SFI. Hur är det idag? Får jag låna ditt busskort? Vad vill du ha, kaffe eller te? Vad vill du ha, nötter eller godis?

EN SEPTEMBER-REPRIS SFI. Hur är det idag? Får jag låna ditt busskort? Vad vill du ha, kaffe eller te? Vad vill du ha, nötter eller godis? SFI EN SEPTEMBERREPRIS Hur är det idag? Får jag låna ditt busskort? Vad vill du ha, kaffe eller te? Vad vill du ha, nötter eller godis? Vill du ha lite mer? Kan du hjälpa mig? Oj, förlåt! Tack för lånet!

Läs mer

Kommunikationsplan för fiber i Simrishamns kommun

Kommunikationsplan för fiber i Simrishamns kommun Kommunikationsplan för fiber i Simrishamns kommun Syftet med detta dokument är att stödja alla som jobbar aktivt med att få fler att vilja ha en fiberanslutning i Simrishamns kommun. Vid all kommunikation

Läs mer

Kursplan för Naturorienterande ämnen

Kursplan för Naturorienterande ämnen Kursplan för Naturorienterande ämnen Inrättad 2000-07 SKOLFS: 2000:135 ÄMNEN: Biologi Fysik Kemi BIOLOGI, FYSIK, KEMI Den gemensamma kursplanetexten, utformad i ett naturorienterande perspektiv, utgör

Läs mer

hem- och konsumentkunskap

hem- och konsumentkunskap Hem- och konsumentkunskap Kurskod: SGRHEM7 Livet i hem och hushåll har en central betydelse för människan. Våra vanor påverkar såväl individens välbefinnande som samhället och naturen. Kunskaper om konsumentfrågor

Läs mer

Laborationer i miljöfysik. Solcellen

Laborationer i miljöfysik. Solcellen Laborationer i miljöfysik Solcellen Du skall undersöka elektrisk ström, spänning och effekt från en solcellsmodul under olika förhållanden, och ta reda på dess verkningsgrad under olika förutsättningar.

Läs mer

Framställning av berättande informativa och samhällsorienterande bilder om egna erfarenheter, åsikter och upplevelser.

Framställning av berättande informativa och samhällsorienterande bilder om egna erfarenheter, åsikter och upplevelser. Koppling mellan styrdokumentet HANDLINGSPLAN FÖR STUDIE- OCH YRKESORIENTERING I YSTAD KOMMUN och LGR11 årskurs 7-9 ämnesvis. Här visas exempel på hur du kan uppfylla målen för studie- och yrkesorientering,

Läs mer

Nationella Skräpplockardagar

Nationella Skräpplockardagar Carola Jarnung Nationella Skräpplockardagar En manifestation mot nedskräpning som är öppen för alla Hjälper kommuner att upprätta ett långsiktigt arbete mot nedskräpning Majoriteten av deltagarna är barn

Läs mer

Beslut Utbildningsplanen är fastställd av Nämnden för konstnärligt utvecklingsarbete (KUnämnden)

Beslut Utbildningsplanen är fastställd av Nämnden för konstnärligt utvecklingsarbete (KUnämnden) Utbildningsplan Kandidatprogrammet i Inredningsarkitektur och möbeldesign Beslut Utbildningsplanen är fastställd av Nämnden för konstnärligt utvecklingsarbete (KUnämnden) 2015-12-09 Gäller studenter antagna

Läs mer