TÄVLINGSBESTÄMMELSER Dala-Gävleborgs HF ( ) Komplement till SHF:s tävlingsbestämmelser. Gällande serier administrerade av DGHF.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TÄVLINGSBESTÄMMELSER Dala-Gävleborgs HF (2014-2015) Komplement till SHF:s tävlingsbestämmelser. Gällande serier administrerade av DGHF."

Transkript

1 TÄVLINGSBESTÄMMELSER Dala-Gävleborgs HF ( ) Komplement till SHF:s tävlingsbestämmelser. Gällande serier administrerade av DGHF. KALLELSE AV MOTSTÅNDARE Det av DGHF fastställda spelprogrammet gäller som inbjudan/kallelse för gästande lag. Det spelprogram som ligger på internet är det officiella spelprogrammet. Matchflytt är att betrakta som klar när matchen uppdaterats på nätet. MATCHÄNDRING SENIORMATCHER Det är okej att flytta matcher (göra matchändring) men inte att göra W.O. Vi uppmanar till god planering och det är därför gratis att flytta seniormatcher mer än 10 dagar innan speldatum eller nytt speldatum. Antal dagar räknas alltid från tidigast liggande datum. Matchändringsmeddelande (inmailad blankett enl. särskild rutin) bör vara DGHF-TK tillhanda senast 10 dagar före ordinarie matchdatum, eller fastställt nytt datum. Ev. avgifter för ändring av match faktureras av DGHF efter beslut i DGHF-TK. Match skall flyttas till tidpunkt som ligger före nästa matchtillfälle för något av lagen. Om matchen är i seriens sista omgång får matchen endast flyttas vid extremt extraordinära skäl, och ovillkorligen inte flyttas framåt, utan enbart bakåt. Om ett lag drabbas av kostnader för hallhyror, domare, funktionärer, resor och/eller annat, p.g.a. sent meddelande om uteblivande, (mindre än 5 dagar innan), kan detta lag kräva ersättning av det lag som uteblivet. De faktiska kostnaderna måste kunna verifieras. Dessa förehavanden mellan föreningar, hanteras av föreningarna själva. MATCHÄNDRING UNGDOMSMATCHER Det är okej att flytta matcher (göra matchändring) men inte att göra W.O. Det är gratis att flytta matcher om matchändring inkommit senast planerat matchdatum, eller att ett meddelade om EJ spelad match, inkommit till DGHF-TK senast samma dag som matchen skulle ha spelats. Matchflytt ska då sedan inkomma till DGHF-TK inom 10 dagar från ordinarie matchtillfälle. Görs inte detta, faktureras en avgift om 200 kr per påbörjad vecka, räknat från ordinarie speldag, för båda inblandade lagen. Görs matchflytt mindre än 10 dagar före, har hemmalag/arrangör ansvaret för att domare och andra direkt berörda blir informerade. OBS! Lag som inte kan komma på sammandrag, ska meddela detta till övriga lag i sammandraget, och sedan åka runt och på bortaplan möta de lag de inte mötte på sammandraget. Laget som inte kom till sammandraget mailar in sina nya matchdagar och tider. Matchflytt ska ha inkommit till DGHF-TK inom 10 dagar från sammandragstillfället. Görs inte detta faktureras en avgift om 200 kr per påbörjad vecka, räknat från ordinarie speldag, och match för båda inblandade lagen. Nytt matchdatum, tid, hall samt mailadresser + telefonnummer till hemmalagets och bortalagets kontaktpersoner måste alltid framgå i ansökan. Se separat rutin ang. matchändringar. OBSERVERA: Om ett lag drabbas av kostnader för hallhyror, domare, funktionärer, resor och/eller annat, p.g.a. sent meddelande om uteblivande, (mindre än 5 dagar innan), kan detta lag kräva ersättning av det lag som uteblivet. De faktiska kostnaderna måste kunna verifieras. Dessa förehavanden mellan föreningar, hanteras av föreningarna själva. MATCHFLYTTNINGSKOSTNADER Matchtyper: Matchflyttningsavgift >9 dagar innan Matchflyttningsavgift 9-5 dagar innan Matchflyttningsavgift <5 dagar innan, samt efter ordinarie matchdatum. Seniormatch 0 kr 0 kr 500 kr Ungdomsmatch 0 kr 0 kr 0 kr EJ GODKÄNDA/EJ INSKICKADE MATCHÄNDRINGAR Lag som flyttar match utan att meddela DGHF-TK betalar matchändringsavgift på kr. Faktureras av DGHF.

2 INRAPPORTERING AV RESULTAT VIA SMS till ELLER TA Direkt efter avslutad match skall resultatet rapporteras via SMS till eller TA. För seniormatch ska resultatet rapporteras senast 1 timme efter matchens slut. För ungdomsmatch ska resultatet rapporteras senast samma dag som matchen spelats. Match vars resultat inte rapporteras enl. ovan betraktas som ospelad, och hemmalag eller vid sammandrag arrangerande förening måste meddela att match ej spelats samt orsak därtill, via mail till DGHF-TK, senast samma dag. Uteblir detta meddelande, uttas en avgift om 500 kr/ej meddelad match. Denna avgift faktureras hemmalaget eller vid sammandrag arrangerande förening. Matchändring skall sedan göras, och vara inmailad, enl. ordinarie rutin, till DGHF-TK senast 10 dagar efter ordinarie matchdag. Avgift för matchändring enl. vanlig rutin. Görs inte detta faktureras en avgift om 200 kr per påbörjad vecka, räknat från ordinarie speldatum, för båda inblandade lagen. Vid sammandrag gäller att för ospelad match, som beror på att lag uteblivet, ligger ansvaret för matchändring på det lag som uteblivet. MATCHPROTOKOLL Matchprotokoll och arbetsprotokoll ska senast nästkommande dag skickas till DGHFs kansli. För matchprotokoll som 5 dagar efter matchens speldatum inte inkommit till DGHFs kansli, debiteras en avgift på 250 kr per ej inkommet protokoll. Förenklat arbetsprotokoll kan användas för nivå U-3 och lägre. SHF Matchprotokoll ska alltid användas. WALK OVER Lag, som inte infinner sig enligt kallelse (dvs. den på hemsidan presenterade dagen och tiden), förlorar matchen med 10-0 och utesluts ur serien om inte godtagbara skäl föreligger. Det är alltid DGHF-TK som beslutar om W.O. ska dömas. Föreningarna uppmanas därför till god planering och att göra matchändring i god tid. En skriftlig redogörelse skall alltid lämnas till DGHF- TK, av båda berörda föreningarna, om match inte spelas enl. gällande spelprogram. Se vidare under Matchändring och Inrapportering av resultat via telefon. Vad som är godtagbart skäl bedöms från fall till fall, men det krävs någon form av Force Majeure för att W.O. ska kunna fastställas utan att lag utesluts ur serien. Generellt gäller att lag som inte spelar samtliga sina matcher i serien utesluts ur seriespel. Föreningen som döms till W.O. kan faktureras av drabbad förening för hallhyra, ev domarkostnader, samt 75 kr/milen för resan enkel väg. Föreningen betalar dessutom W.O. -avgift till DGHF. Notera: Lag kan dömas till att ha förlorat matchen på W.O. (t.ex. vid användande av ej deltagarberättigad spelare). Även hemmalag kan förlora på W.O. Ett sådant tillfälle kan vara om hemmalag inte bokat hall till hemmamatch på seniornivå. Lag som lämnar W.O. i någon av de två sista omgångarna betalar dubbel W.O. -avgift till DGHF. W.O. -avgifter säsongen Seniorserier div 2 dam/div 4 herr och högre Lokala seniorserier Ungdomsserier Sätts av administrerande förbund kr kr ANMÄLNING TILL SERIESPEL DGHF verksamhetskonferens är planerad till Senast ska laganmälan vara gjord i TA. ANMÄLNINGSAVGIFTER Nivå/Div. Anmälningsavgift till aktuell serie Inbetalas av föreningarna Förseningsavgift (utöver anmälningsavgift) Faktureras av DGHF Seniorserier kr (senast ) kr Ungdom kr (senast ) kr När betalning gjorts anses laget vara anmält till seriespel. Anmälning och betalning som inkommer efter ovanstående datum kan innebära att deltagande inte garanteras, och totala anmälningsavgiften blir då kr.

3 URDRAGNING/UTESLUTNING Vid urdragning eller uteslutning av lag, betalar man straffavgift enligt nedanstående tabell. Som urdragning av lag menas även de fall då lag inte färdigspelar påbörjad serie, så att en eller flera matcher saknas i sluttabellen. Uteslutning kan föreligga då lag uteblivet från match utan godtagbara skäl. Laget plockas då bort ur tabellen och man får avgift (utöver WO-avgift) enligt nedan: Notera att nedanstående avgifter på seniornivå gäller i serier administrerade av DGHF. Andra distrikt har andra anmälningsavgifter och därmed andra urdragningskostnader. Seniorserier kr Ungdom kr kr kr kr kr PROTEST Protest, som ej avser icke spelberättigad spelare, skall av lagansvarig senast 60 min. efter avslutad match anmälas till domare (-na) eller per SMS till DGHF-Kansli, f.v.b. till handläggande instans. Protestanledningen uppges. Domaren (-na) är skyldig (a) att notera detta på matchprotokollet. Protest skall sedan skriftligt insändas till handläggande instans senast 5:e dagen efter aktuell händelse och innehålla de skäl protesten grundar sig på. Protesten skall åtföljas av kronor 300 :- i protestavgift i serier adm. av DGHF. Protestavgiften insättes på DGHF:s bankgiro Protest gällande ej deltagarberättigad spelare, skall inkomma senast 14 dagar efter matchdatumet! Vi förutsätter att ungdomsmatcher i möjligaste mån undantas från ovanstående och i möjligaste mån löses på plats med samtal - annars gäller samma bestämmelser för ungdomsmatcher. NIVÅINDELNING : Nivå. U-1. (elitklass), -97 och yngre, riktålder -98 Inga dispenser beviljas, -97 är generell dispens. Nivå. U-2. (högre klass), -98 och yngre, riktålder -99 Dispensregler enl. DGHF Tävlingsbest. Nivå. U-3. (god klass), -98 och yngre, riktålder -00 Inga dispenser för -97:or Nivå. U-4. (standardklass), -00 och yngre, riktålder -01 Nivå. U-5. (mellanklass), -01 och yngre, riktålder -02 Dispensregler enl. DGHF Tävlingsbest. Nivå. U-6. (nybörjarklass), -01 och yngre, riktålder -03 Inga dispenser för 00:or Spelas med sänkt målribba DGHF:s UNGDOMSSERIER OCH SPELTID U1 2 x 25 min U2 2 x 25 min U3 2 x 25 min U4 2 x 20 min U5 2 x 20 min U6 2 x 20 min Vid sammandrag bör lag erbjudas 15 minuters vila mellan matcherna. Arrangerande förening spelar i sammandragets första och sista match. Inbördes spelordning i sammandraget kan ändras under förutsättning att samtliga lag godkänner detta. Denna förändring i sammandraget behöver inte anmälas till DGHF-TK.

4 MATCHBOLLAR P-U1 Storlek 2 (G:a 4) cm gr Vax (Klister*) P-U2 Storlek 2 (G:a 4) cm gr Vax (Klister*) P-U3 Storlek 1,5 (G:a 3) cm gr P-U4 Storlek 1,5 (G:a 3) cm gr P-U5 Storlek 1 (G:a 2) cm gr P-U6 Storlek 1 (G:a 2) cm gr F-U1 Storlek 1,5 (G:a 3) cm gr Vax (Klister*) F-U2 Storlek 1,5 (G:a 3) cm gr Vax (Klister*) F-U3 Storlek 1 (G:a 2) cm gr F-U4 Storlek 1 (G:a 2) cm gr F-U5 Mjukluftboll cm gr Studsbar mjuk boll med pumpbar blåsa. F-U6 Mjukluftboll cm gr Pumpas lätt med luft vilket medför att den fortfarande är mjuk men studsar. (Klister*) OK om lagen är överens om detta, och det tillåts i hallen. ANTAL SPELARE I våra ungdomsserier är det fritt antal spelare (gäller INTE JSM + USM). REPRESENTATIONSBESTÄMMELSER FÖR UNGDOMSSPELARE I DGHF-SERIERNA Ungdomsspelare äger rätt att delta i föreningens olika lag i samma division s.k. "fri representation". Syftet är att lag som ligger på gränsen mellan att våga anmäla flera lag skall kunna beredas möjligheten till det med denna regel. Regeln finns även för att lag i problematiskt läge (flera sjuka spelare vid matchdagen e likn.) skall kunna spela matcher vid rätt tillfälle. Missbruk, d.v.s. systematisk toppning av lag, kan efter beslut av TK - innebära att föreningen mister sin rätt till fri representation för samtliga lag. LAGSAMARBETE FÖR UNGDOMSLAG Möjlighet för 2 föreningar att anmäla gemensamma lag i serien. Namnet skall visa lagsamarbetet, t ex Hedemora/Horndal, Falun/Sandviken. Varje spelare får representera sin egen förening i andra lag, men inte i samarbetsföreningen. Spelarna skall vara namngivna med persondata, vilken serie samarbetet gäller och vilken förening som är spelarens moderförening. Dessa uppgifter skall vara anmälda till DGHF-TK före seriespel för aktuell spelare. Föreningarna skall sinsemellan upprätta ett avtal angående ekonomiska frågor och andra mellanhavanden föreningarna emellan. Lagsamarbete innebär att varje förening är suverän och driver övrig verksamhet helt i egen regi. PUNKTMARKERING (2:12) För A-ungdom och yngre (våra ungdomsserier U1-U6) är det ej tillåtet att punktmarkera motspelare d v s ensidigt följa en (1) eller två (2) icke bollförande spelare utanför frikastlinjen. Vidare får spelarbyten i ungdomshandbollen bara ske när det egna laget innehar bollen.

5 ÅLDERSDISPENSER Säsongen Åldersdispens kan beviljas om särskilda skäl före ligger. Notera särskilt att dispens ges till en enskild spelare som behöver dispens för att kunna idrotta - inte till lag eller föreningar. Följande skäl kan ge dispens att spela i en lägre åldersgrupp: Sjukdom eller handikapp som gör att spelaren ej kan deltaga i högre åldersgrupp ger dispensmöjlighet Sociala skäl kan ge dispens (Sociala skäl som kan påvisas är t.ex. att spelaren går i en lägre åldersgrupp i skolan eller att spelaren bor så till att samåkning, med yngre kamrat med närliggande bostad, till träningar och matcher är nödvändigt för idrottsutövandet) - "Lagbrist" är ett dispensskäl. Lagbrist inträffar då det endast finns 4 spelare eller färre i en åldersgrupp. Då kan dessa 4 få dispens att spela med yngre lag. Har man 5 spelare eller flera är möjligheten större att komplettera upp dessa med några yngre spelare för att skapa ett lag att deltaga i för dessa spelare och då föreligger inte lagbrist. Riktlinjer: Spelare som är ett år överårig och har lagbrist kan få dispens neråt. Spelare som är 2 år överårig hänvisas i första hand uppåt. Finns inget högre lag åldersmässigt kan dispens bli aktuell. Dispenser kan sökas under hela spelåret - dock måste dispensen finnas angiven på DGHFs hemsida innan dispensen gäller. Vi uppmanar till god planering från föreningsledarnas sida. SAMARBETSDISPENSER Lokala dispenser för spel i lokala serier Spelare, som gjort övergång till annan förening för att spela JSM/USM tillåts spela som senior eller i lokala ungdomsmatcher i sin moderförening utan ny övergång under förutsättning att moderföreningen deltar i någon av våra lokala serier. Spelaren tillåts inte delta med sin moderförening i ev. kval till D2/H3 och inte heller i serier som administreras av annat distrikt. Spelaren tillåts inte representera SM-föreningen i andra matcher än JSM/USM. Dock representerar spelaren sin SM-förening vid deltagande i DGHF:s distriktslag.* Ansökan om lokal dispens måste göras till DGHF:s TK. OBS att det är moderföreningen och inte SM-föreningen, som måste söka dispens! Det går bra att använda samma blankett, som för ungdomsdispenser (se hemsidan/föreningsservice/blanketter) *Spelaren representerar SM-föreningen i distriktslaget eftersom hon/han är registrerad i den föreningen hela året. Lägeravgifter m.fl. kostnader för distriktslagsverksamheten faktureras spelarens SM-förening. DOMARE OCH MATCHFUNKTIONÄRER Följande krav på domare och matchfunktionärer ställs vid tillsättning: H1 Förbundsdomare DAS, och H2: Regiondomare, Elit- eller Förbundsfunktionär D2-D4 + H3-H4: Distriktsdomare, Distriktsfunktionärer U1-U2: Distriktsdomare, Distriktsfunktionärer U3: 1 Distrikts- (*) + 1 Föreningsdomare, Föreningsfunktionärer U4-U6: Föreningsdomare, Föreningsfunktionärer (*) Rekommendationer i mån av tillgång på Distriktsdomare. Annars 2 st Föreningsdomare. I Seniormatcher samt U1-U2 tillsätts domare av DGHF-domarkommitté. I U3 och lägre ungdomsklasser tillsätts domare av föreningens domaransvarige. Matchfunktionärer i Alla serier utom H1och DAS tillsätts av föreningens Funktionärs- eller domaransvarige. OBS!! Alla domare och matchfunktionärer måste vara utbildade. Utbildningen gäller enbart för innevarande säsong. Om obehöriga domare eller matchfunktionärer används har DGHF rätt att ta ut en avgift lika stor som domar- resp. funktionärsarvodet. Vid upprepning kan W.O. utdömas med risk för uteslutning. PRISER i DGHF: s SERIER Guld-, Silver- och Bronsmedaljer delas ut enligt följande: Serien med upp till 4 lag: enbart Guldmedaljer Serier med 5 lag: Guld- och Silvermedaljer Serier med 6 eller flera lag: Guld- Silver- och Bronsmedaljer delas ut I ungdomsserierna får varje lag 17 medaljer. I seniorserierna får varje lag 21 medaljer. Extra medaljer kan beställas genom DGHF på föreningens egen bekostnad. Överblivna medaljer skall returneras till DGHF för återanvändning.

6 EKONOMISKA BESTÄMMELSER Föreningar inom distriktet som deltar i nationella eller DGHF:s seriespel SKALL vara skuldfria gentemot DGHF. Följande åtgärder kommer att kunna vidtas vid obetalda skulder till DGHF. 1. Skuld 5000 kr eller > 3 månader: Straffavgift 10 % dock minst 500 kr 2. Skuld kr eller > 6 månader: Föreningens sanktionsansökningar behandlas inte. Föreningens ungdomslag får inte sanktion att delta i centrala ungdomstävlingar, som JSM/USM 3. Skuld > kr eller > 1 år: Föreningens A-lag får inte spela seriespel utan får starta om nästa år på lägsta nivå. Då föreningen har flera seniorlag avses högst placerade lag divisionsmässigt. Då föreningen saknar seniorlag avses det ungdomslag, som är högst placerat nivåmässigt 4. Betydande skuld (uppåt kr): Avbetalningsplan måste upprättas, och om denna inte följs får föreningen inte delta i DGHF:s eller SHF:s tävlingsverksamhet.,

Spelare som fyller 16 år det kalenderår som tävlingsåret börjar äger rätt att deltaga i seniorspel, gällande Elitserien, Allsvenskan och division 1.

Spelare som fyller 16 år det kalenderår som tävlingsåret börjar äger rätt att deltaga i seniorspel, gällande Elitserien, Allsvenskan och division 1. 1(6) Mellansvenska Handbollförbundets Tävlingsbestämmelser Svenska Handbollförbundets tävlingsbestämmelser gäller i ALLA delar med undantag och förtydligande enligt nedanstående text. Seriematch Seriematch

Läs mer

Ungdomshandboll DGHF

Ungdomshandboll DGHF Inbjudan och anmälan Ungdomshandboll DGHF 2017-2018 Kort information om anmälningsförfarande mm. Bilaga 1: Nivåindelning 2017-2018 Bilaga 2: Laganmälan i TA 2017-2018 Vi bjuder härmed in till nästa säsongs

Läs mer

Lokala seriedirektiv Dalarnas IBF säsongen 17/18

Lokala seriedirektiv Dalarnas IBF säsongen 17/18 Lokala seriedirektiv Dalarnas IBF säsongen 17/18 1. ANMÄLAN 1.1.1 Så går anmälan till Det är endast föreningens Föreningsadministratör (FA) som kan anmäla lag till seriespelet. Detta görs via mail till

Läs mer

Seriebestämmelser,

Seriebestämmelser, Seriebestämmelser, 2015-2016 1 Matchtider Serie Matchtid Speldagar U16 Örebro/ 3 x 20 min. Lördagar seriespel U15 Örebro/ 3 x 20 min. Söndagar seriespel U14 Örebro/ 3 x 15 min. Lördagar seriespel U13 Örebro/

Läs mer

Föreskrifter för DM UNGDOM år 2017

Föreskrifter för DM UNGDOM år 2017 Föreskrifter för DM UNGDOM år 2017 KAPITEL I ADMINISTRATION 1. T ä v l i n g s s t y r e l s e Smålands Fotbollförbund (SmFF) administrerar turneringen. SmFF:s Tävlingskommitté (TK) är tävlingsstyrelse.

Läs mer

Adress: Mellansvenska Handbollförbundet MunktellArenan Eskilstuna. Besöksadress: Verkstadsgatan 5. Hemsida:

Adress: Mellansvenska Handbollförbundet MunktellArenan Eskilstuna. Besöksadress: Verkstadsgatan 5. Hemsida: Mellansvenska Handbollförbundets Tävlingsbestämmelser 2016-2017 1 Kontaktuppgifter MSHF Kansli Patrick Ericsson Tel: 010-4764290 Telefontider: Mån - tors kl:09.30-11.30 & kl:13.30-15.00 fre 09.00-12.00

Läs mer

Adress: Mellansvenska Handbollförbundet MunktellArenan Eskilstuna. Besöksadress: Verkstadsgatan 5. Hemsida:

Adress: Mellansvenska Handbollförbundet MunktellArenan Eskilstuna. Besöksadress: Verkstadsgatan 5. Hemsida: Mellansvenska Handbollförbundets Tävlingsbestämmelser 2016-2017 Kontaktuppgifter MSHF Kansli Patrick Ericsson Tel: 010-4764290 Telefontider: Mån - tors kl:09.30-11.30 & kl:13.30-15.00 fre 09.00-12.00 E-postadress:

Läs mer

Västmanlands Innebandyförbund Lokala förutsättningar

Västmanlands Innebandyförbund Lokala förutsättningar Västmanlands Innebandyförbund Lokala förutsättningar 1:a utgåvan Gäller från 1 juli 2014 Kapitel 1 Förening 4 a) Anmälningsavgifter Administrerings avgiften uppkommer till 3000:- per förening och säsong.

Läs mer

Information med tillhörande

Information med tillhörande Information med tillhörande kommentarer gällande Ändringar/Justeringar i Tävlingsbestämmelserna m.m. inför säsongen 2015/2016 Följande Ändringar/Justeringar/Förtydligande är inskrivet i den kommande upplagan

Läs mer

Seriekrav Juniorallsvenskan HJ18

Seriekrav Juniorallsvenskan HJ18 Seriekrav Juniorallsvenskan HJ18 Säsongen 2014-2015 Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 1 1.1. Åldersklass... 1 1.2. Representation... 1 1.3. Anmälan... 1 1.4. Särskilda avgifter... 1 1.5. Tolkningsordning...

Läs mer

TÄVLINGSBESTÄMMELSER FÖR DISTRIKTSSERIERNA.

TÄVLINGSBESTÄMMELSER FÖR DISTRIKTSSERIERNA. TÄVLINGSBESTÄMMELSER FÖR DISTRIKTSSERIERNA. UNGDOMSSERIERNA A1 födda 1999-00 eller senare A2 födda 1999-00 eller senare B1 födda 2001-02 eller senare B2 födda 2001-02 eller senare C1 födda 2003-04 eller

Läs mer

INBJUDAN TILL SERIESPEL SÄSONGEN 2016/2017

INBJUDAN TILL SERIESPEL SÄSONGEN 2016/2017 INBJUDAN TILL SERIESPEL SÄSONGEN 2016/2017 Anmälan Alla seniorlag är föreslagna i de serier som de kvalificerat sig till. Dessa anmäls genom att föreningens FA accepterar platsen i aktuell serie. Juniorlag

Läs mer

TÄVLINGSBESTÄMMELSER FÖR DISTRIKTSSERIERNA.

TÄVLINGSBESTÄMMELSER FÖR DISTRIKTSSERIERNA. TÄVLINGSBESTÄMMELSER FÖR DISTRIKTSSERIERNA. UNGDOMSSERIERNA A1 födda 2001-02 eller senare A2 födda 2001-02 eller senare B1 födda 2003-04 eller senare B2 födda 2003-04 eller senare C1 födda 2005-06 eller

Läs mer

SÄSONGEN 2010/2011 SERIEINFORMATION

SÄSONGEN 2010/2011 SERIEINFORMATION SÄSONGEN 2010/2011 SERIEINFORMATION DALARNAS INNEBANDYFÖRBUND REGIONALA SERIER Genom att samarbetet omfattar flera distrikt och blir en region ökas valmöjligheterna samtidigt som stärker utvecklingsförutsättningarna.

Läs mer

BOHUSLÄN/DALS ISHOCKEYFÖRBUNDS SERIEBESTÄMMELSER SÄSONGEN 13-14

BOHUSLÄN/DALS ISHOCKEYFÖRBUNDS SERIEBESTÄMMELSER SÄSONGEN 13-14 Tävlingsverksamheten i distriktet. BOHUSLÄN/DALS ISHOCKEYFÖRBUNDS Nedanstående seriebestämmelser (SB 2013/2014) som fastställts av Bohuslän/Dals Ishockeyförbunds styrelse den 29 maj 2013, och träder i

Läs mer

Reglemente för NHF:s tävlingar 2015-2016

Reglemente för NHF:s tävlingar 2015-2016 Reglemente för NHF:s tävlingar 2015-2016 ... 1 Tävlingskalender 2015-2016... 5 Adminstration... 5 Seniorer... 5 Ungdom... 5 Serieindelningar... 5 Ungdom... 5 Avgifter... 6 Seniorer... 6 Seriespel... 6

Läs mer

INBJUDAN TILL SERIESPEL/DM SÄSONGEN 2013/2014

INBJUDAN TILL SERIESPEL/DM SÄSONGEN 2013/2014 INBJUDAN TILL SERIESPEL/DM SÄSONGEN 2013/2014 Viktiga datum 13 04 23 Anmälningsfönster öppnas i IDA för seriespel och DM GS. 13 05 13 Anmälningsfönster stängs. Då ska serie/dm/gs anmälningarna vara inlagda

Läs mer

BOHUSLÄN/DALS ISHOCKEYFÖRBUNDS SERIEBESTÄMMELSER SÄSONGEN 15-16

BOHUSLÄN/DALS ISHOCKEYFÖRBUNDS SERIEBESTÄMMELSER SÄSONGEN 15-16 Tävlingsverksamheten i distriktet.. Nedanstående seriebestämmelser (SB 2013/2014) som fastställts av Bohuslän/Dals Ishockeyförbunds styrelse i juni 2015, och träder i kraft den 1 juli 2015 och gäller spelåret

Läs mer

Gotlands Innebandyförbund Lokala förutsättningar

Gotlands Innebandyförbund Lokala förutsättningar Gotlands Innebandyförbund Lokala förutsättningar 1:a utgåvan Gäller från 1 juli 2014 Kapitel 1 Förening 4 a) Anmälningsavgifter Serieavgifter fastställs av Gotlands Innebandyförbunds styrelse efter förslag

Läs mer

SÄSONGEN INFORMATION OM ANMÄLAN TILL SERIERNA

SÄSONGEN INFORMATION OM ANMÄLAN TILL SERIERNA SÄSONGEN 2011-2012 INFORMATION OM ANMÄLAN TILL SERIERNA Dags att anmäla lag till seriespel säsongen 11/12 Anmälningsavgifterna betalas i samband med anmälan senast den 13/5 2010 De föreningar som inte

Läs mer

Adress: Mellansvenska Handbollförbundet MunktellArenan Eskilstuna. Besöksadress: Verkstadsgatan 5

Adress: Mellansvenska Handbollförbundet MunktellArenan Eskilstuna. Besöksadress: Verkstadsgatan 5 Mellansvenska Handbollförbundets Tävlingsbestämmelser 2015-2016 2(11) Kontaktuppgifter MSHF Kansli Patrick Ericsson Tel: 010-476 42 90 Telefontider: Mån - tors kl:09.30-11.30 & kl:13.30-15.00 fre 09.00-12.00

Läs mer

Södermanlands Innebandyförbund Lokala förutsättningar

Södermanlands Innebandyförbund Lokala förutsättningar Södermanlands Innebandyförbund Lokala förutsättningar 2015 års utgåva Gäller från 1 juli 2015 Kapitel 1 Förening 4 a) Anmälningsavgifter SöIBF förbehåller sig rättan att kunna justera serieavgifterna med

Läs mer

Tävlingsbestämmelser år kap. Tävlingens genomförande. Bilaga 3. Representantskapet

Tävlingsbestämmelser år kap. Tävlingens genomförande. Bilaga 3. Representantskapet Bilaga 3. Representantskapet 2017-12-08 Till: Samtliga föreningar ---------------------------------- Struken text = Förslag till borttagen text Röd text = Förslag till ny text Blå text = ÖLFF:s bestämmelser

Läs mer

Seriekrav Juniorallsvenskan HJ18/DJ16-17

Seriekrav Juniorallsvenskan HJ18/DJ16-17 Seriekrav Juniorallsvenskan HJ18/DJ16-17 Säsongen 2015-2016 Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 1 1.1. Åldersklass... 1 1.2. Anmälan... 1 1.3. Tolkningsordning... 1 1.4. SM-spel... 1 1.5. Tävlingsstyrelse...

Läs mer

Tävlingsbestämmelser 2016/17

Tävlingsbestämmelser 2016/17 Uppdaterat 2016-09-26 Tävlingsbestämmelser 2016/17 Gemensamma för Mellansvenska BDF och Östsvenska BDF Nedanstående tävlingsbestämmelser bygger på, och följer Svenska Basketbollförbundets tävlingsbestämmelser.

Läs mer

Tävlingsbestämmelser 2016/17 Norra Svealands BDF

Tävlingsbestämmelser 2016/17 Norra Svealands BDF Tävlingsbestämmelser 2016/17 Norra Svealands BDF Norra Svealands basketbolldistriktsförbund (BDF). Nedanstående tävlingsbestämmelser bygger på, och följer Svenska Basketbollförbundets tävlingsbestämmelser.

Läs mer

1. SERIEBESTÄMMELSER GÄLLANDE SERIER ARRANGERADE AV Göteborgs Bordtennisförbund

1. SERIEBESTÄMMELSER GÄLLANDE SERIER ARRANGERADE AV Göteborgs Bordtennisförbund GBTFs serieregler uppdaterade september 2014 1. SERIEBESTÄMMELSER GÄLLANDE SERIER ARRANGERADE AV Göteborgs Bordtennisförbund 1.1. SPELKATEGORIER Serierna är indelade i följande olika kategorier: Herrar

Läs mer

ÅLDERSINDELNINGEN FÖR RÖD NIVÅ

ÅLDERSINDELNINGEN FÖR RÖD NIVÅ ÅLDERSINDELNINGEN FÖR RÖD NIVÅ Pojkar Röd Tidigast född Flickor Röd Tidigast född Klass A 1997 Klass A 1997 Klass B 1997 Klass B 1998 Klass C 1998 Klass C 1999 Klass D 1998 Klass E 1999 Klass F 1999 Klass

Läs mer

TÄVLINGSBESTÄMMELSER LUNDS MOTIONS BADMINTON

TÄVLINGSBESTÄMMELSER LUNDS MOTIONS BADMINTON TÄVLINGSBESTÄMMELSER LUNDS MOTIONS BADMINTON 1 Regler Varje set spelas till 21. Varje lagmatch spelas med enbart dubblar. Om lag som anmält intresse för att spela 1 dubbel + 2 singlar möter ett annat lag

Läs mer

Serieinbjudan 2017/2018

Serieinbjudan 2017/2018 Serieinbjudan 2017/2018 VIKTIGA DATUM 19 maj: Serieanmälan/DM arrangör ska vara ÖIBF tillhanda 30 maj: Preliminär serieindelning presenteras 8 juni: Serieindelningsträff för ungdom Röd & Blå nivå 12 juni:

Läs mer

Stockholms Innebandyförbund Seriedirektiv för Blå nivå 9-12 år års utgåva Gäller från 1 juli 2016

Stockholms Innebandyförbund Seriedirektiv för Blå nivå 9-12 år års utgåva Gäller från 1 juli 2016 Stockholms Innebandyförbund Seriedirektiv för Blå nivå 9-12 år 2016 års utgåva Gäller från 1 juli 2016 1. Allmänt 1.1 Klasser/indelning Dessa matcher spelas enligt Svensk Innebandys Utvecklingsmodell Blå

Läs mer

Barn- och Ungdomsfotboll. i Gästrikland

Barn- och Ungdomsfotboll. i Gästrikland Barn- och Ungdomsfotboll i Gästrikland Kompletterande regler och information 2016 Version 1-1 - Innehållsförteckning SIDA 1 ÅLDERSKLASSER SPELFORMER 3 2 DIVISIONSINDELADE SERIER MED UTÖKAD ÅLDERSINDELNING

Läs mer

Upplands Fotbollförbund

Upplands Fotbollförbund Uppsala 2009-04-08 Till föreningarna i Uppland och på Åland. Inför seriestarten 2009 Vi vill börja med att erinra om att det är föreningens, ledarens, spelarens och funktionärens skyldighet att förvissa

Läs mer

REGLEMENTE FÖR HFV:s TÄVLINGAR

REGLEMENTE FÖR HFV:s TÄVLINGAR REGLEMENTE FÖR HFV:s TÄVLINGAR Utfärdade av Handbollförbundet Väst styrelse. Tävlingskommittén (TK) äger rätt att utfärda kompletterande föreskrifter och anvisningar. BENÄMNINGAR Svenska Handbollförbundet

Läs mer

BARN- OCH UNGDOMSFOTBOLL 1. SPELTIDER OCH BESTÄMMELSER FÖR BARN- OCH UNGDOMSFOTBOLL

BARN- OCH UNGDOMSFOTBOLL 1. SPELTIDER OCH BESTÄMMELSER FÖR BARN- OCH UNGDOMSFOTBOLL BARN- OCH UNGDOMSFOTBOLL A. SPELREGLER 1. SPELTIDER OCH BESTÄMMELSER FÖR BARN- OCH UNGDOMSFOTBOLL 11-MANNALAG Boll- Antal Övriga Lag Speltid Storlek Spelare/Avbytare Regler Div 1 pojkar 2x40 5 11-Obegränsat

Läs mer

Upplands Fotbollförbunds kompletterande tävlingsföreskrifter gällande serier för Ungdom 13 till 17 år 2014

Upplands Fotbollförbunds kompletterande tävlingsföreskrifter gällande serier för Ungdom 13 till 17 år 2014 Upplands Fotbollförbunds kompletterande tävlingsföreskrifter gällande serier för Ungdom 13 till 17 år 2014 1. Tävlingsstyrelse Upplands Fotbollförbund administrerar tävlingen. Upplands Fotbollförbunds

Läs mer

Göteborgs Innebandyförbund Lokala förutsättningar

Göteborgs Innebandyförbund Lokala förutsättningar Göteborgs Innebandyförbund Lokala förutsättningar 2:a utgåvan Gäller från 1 juli 2015 Göteborgs Innebandyförbund, Engelbrektsgatan 26, 411 37 GÖTEBORG Telefon: 0768-950050 E-post: innebandy@gibf.se web:

Läs mer

Södermanlands Innebandyförbund Lokala förutsättningar

Södermanlands Innebandyförbund Lokala förutsättningar Södermanlands Innebandyförbund Lokala förutsättningar 1:a utgåvan Gäller från 1 juli 2013 Kapitel 1 Förening 4 a) Anmälningsavgifter SöIBF förbehåller sig rättan att kunna justera serieavgifterna med 20

Läs mer

INBJUDAN TILL SERIESPEL/DM SÄSONGEN 2015/2016

INBJUDAN TILL SERIESPEL/DM SÄSONGEN 2015/2016 INBJUDAN TILL SERIESPEL/DM SÄSONGEN 2015/2016 Viktiga datum 150506 Inbjudan till seriespel skickas ut. Alla anmälningar görs i IBIS av föreningsadministratör. 150522 Sista anmälningsdag. Då skall samtliga

Läs mer

Jämtland/Härjedalens Innebandyförbund Lokala förutsättningar

Jämtland/Härjedalens Innebandyförbund Lokala förutsättningar Jämtland/Härjedalens Innebandyförbund Lokala förutsättningar 1:a utgåvan Gäller från 1 juli 2014 Kapitel 3 12 a) Distriktstävlingar Före match Förening äger rätt att delta med lag i seriespel, distriktsmästerskap

Läs mer

Information med tillhörande

Information med tillhörande Information med tillhörande kommentarer gällande Ändringar/Justeringar i Tävlingsbestämmelserna m.m. inför säsongen 2014/2015 2014-06-17 Följande Ändringar/Justeringar/Förtydligande är inskrivet i den

Läs mer

Upplands Fotbollförbund

Upplands Fotbollförbund Uppsala 2008-04-14 Till föreningarna i Uppland och på Åland. Inför seriestarten 2008 Vi vill börja med att erinra om att det är föreningens, ledarens, spelarens och funktionärens skyldighet att förvissa

Läs mer

Östergötlands Ishockeyförbund

Östergötlands Ishockeyförbund A1 födda 1999-2000 eller senare A2 födda 1999-2000 eller senare B1 födda 2001-2002 eller senare B2 födda 2001-2002 eller senare C1 födda 2003-2004 eller senare C2 födda 2003-2004 eller senare (ej resultaträkning)

Läs mer

Svenska Ringetteförbundet

Svenska Ringetteförbundet Svenska Ringetteförbundet Seriespelsbestämmelser och sanktioner Svensk Ringette 2012-07- 10 1 Anmälan till seriespel Anmälan av lag till seriespel sker i juli månad exakt datum informeras från förbundet.

Läs mer

Välkommen till Blå nivå. -organiserat seriespel

Välkommen till Blå nivå. -organiserat seriespel Välkommen till Blå nivå -organiserat seriespel Framtaget av Stockholms Innebandyförbund för ledare, föreningar, spelare och föräldrar, Stockholm 2017 Foto: Stockholms Innebandyförbund och Per Wiklund Tack!

Läs mer

Ungdomsfotboll i Gästrikland

Ungdomsfotboll i Gästrikland Ungdomsfotboll i Gästrikland Kompletterande regler och information 2013-1 - Innehållsförteckning SIDA 1 ÅLDERSKLASSER SPELFORMER 3 2 DIVISIONSINDELADE SERIER MED UTÖKAD ÅLDERSINDELNING 4 3 DM-TÄVLINGAR

Läs mer

Stockholms Innebandyförbund Seriedirektiv för Röd nivå år års utgåva Gäller från 1 juli 2016

Stockholms Innebandyförbund Seriedirektiv för Röd nivå år års utgåva Gäller från 1 juli 2016 Stockholms Innebandyförbund Seriedirektiv för Röd nivå 12-16 år 2016 års utgåva Gäller från 1 juli 2016 1 Allmänt 1.1. Klasser/indelning Dessa matcher spelas enligt Svensk Innebandys Utvecklingsmodell

Läs mer

Göteborgs Innebandyförbund Lokala förutsättningar

Göteborgs Innebandyförbund Lokala förutsättningar Förslag till ordförandekonferensen (2015-03-26) Göteborgs Innebandyförbund Lokala förutsättningar 2:a utgåvan Gäller från 1 juli 2015 Göteborgs Innebandyförbund, Engelbrektsgatan 26, 411 37 GÖTEBORG Telefon:

Läs mer

SERIEBESTÄMMELSER Nordvästra Götalands BTF

SERIEBESTÄMMELSER Nordvästra Götalands BTF 1. INLEDNING SERIEBESTÄMMELSER Nordvästra Götalands BTF GÄLLANDE SPELÅRET 2016-2017 Upprättad 2016-09-06 Nordvästra Götalands Bordtennisförbund (NvgBTF) anordnar seriespel för seniorer division 4-6, ungdomar

Läs mer

Preliminära Tävlingsföreskrifter Ligacupen 2016/2017 Ligacupen U19, U17 och U16.

Preliminära Tävlingsföreskrifter Ligacupen 2016/2017 Ligacupen U19, U17 och U16. Preliminära Tävlingsföreskrifter Ligacupen 2016/2017 Ligacupen U19, U17 och U16. 1 kap. - Allmänna bestämmelser I frågor som inte regleras i dessa föreskrifter gäller Svenska Fotbollförbundets (SvFF) tävlingsbestämmelser

Läs mer

Upplands Fotbollförbunds kompletterande tävlingsföreskrifter gällande serier för Ungdom 13 till 17 år 2015

Upplands Fotbollförbunds kompletterande tävlingsföreskrifter gällande serier för Ungdom 13 till 17 år 2015 Upplands Fotbollförbunds kompletterande tävlingsföreskrifter gällande serier för Ungdom 13 till 17 år 2015 1. Tävlingsstyrelse Upplands Fotbollförbund administrerar tävlingen. Upplands Fotbollförbunds

Läs mer

Inbjudan till Seriespel och DM 2015/16

Inbjudan till Seriespel och DM 2015/16 Inbjudan till Seriespel och DM 2015/16 Avgifter Föreningsavgift Div. 2 Utv. 2 000 kr Damer 11 000 kr 5 000 kr Herrar Div. 2 11 000 kr Div. 3 8 000 kr Utv. 5 000 kr 7 000 kr DM Avgift vid komplettering

Läs mer

För föreningar tillhörande Dalarnas FF gäller: Dalarnas FF lämnar ej tillstånd för deltagande i eller arrangerande (tillstyrkan)

För föreningar tillhörande Dalarnas FF gäller: Dalarnas FF lämnar ej tillstånd för deltagande i eller arrangerande (tillstyrkan) TB och RB 2012 Förslag till justeringar Förutom dessa förslag till förändringar kan SvFF:s Representantskap vid sitt möte den 2011-11-25 besluta om övergripande förändringar som påverkar DFF:s tävlingsverksamhet

Läs mer

Seriesystem junior och ungdom Värmlands Innebandyförbund

Seriesystem junior och ungdom Värmlands Innebandyförbund Seriesystem junior och ungdom Värmlands Innebandyförbund 1. Syfte Detta seriesystem är framtaget och fastställt för att utveckla den värmländska innebandyn i en positiv riktning. Seriesystemet är helt

Läs mer

Lokala Tävlingsbestämmelser Säsongen 2014/15

Lokala Tävlingsbestämmelser Säsongen 2014/15 Lokala Tävlingsbestämmelser Säsongen 2014/15 1 Innehållsförteckning 1. Fastställande av tävlingsbestämmelser 3 2. Spelregler 3 3. Sanktion 3 4. Anmälningsavgifter och laglicensavgifter 3 5. Avgiftsbelopp

Läs mer

Observera att denna sammanfattning ej ersätter tävlings-eller representationsbestämmelser utan ska ses som en hjälp.

Observera att denna sammanfattning ej ersätter tävlings-eller representationsbestämmelser utan ska ses som en hjälp. Lagledarhandbok Lagledarhandbok Detta häfte är tänkt som ett stöd för dig i din roll som lagledare eller coach för ett ungdomslag i basket. Texten är förenklade utdrag ur tävlingsbestämmelser, representationsbestämmelser

Läs mer

Tävlingsbestämmelser i distrikt Södermanland Ungdomsishockey

Tävlingsbestämmelser i distrikt Södermanland Ungdomsishockey Tävlingsbestämmelser 2016-2017 i distrikt Södermanland Ungdomsishockey Version 2016-10-11 Dessa tävlingsbestämmelser kompletteras av Svenska Ishockeyförbundets bestämmelser för ishockeymatch. Separata

Läs mer

SPELREGLER Matcherna i Skåneserierna och övriga tävlingar spelas enligt SHF:s spelregler, om ej annat föreskrives.

SPELREGLER Matcherna i Skåneserierna och övriga tävlingar spelas enligt SHF:s spelregler, om ej annat föreskrives. REGLEMENTE OCH TÄVLINGSBESTÄMMELSER Skånes Handbollförbund 2017-2018 Reviderad 2017-10-31 Utfärdade av Skånes Handbollförbunds Tävlingskommitté. Tävlingskommittén (TK) äger rätt att utfärda kompleterande

Läs mer

Tävlingsbestämmelser i distrikt Södermanland ungdomsishockey samt Div 4

Tävlingsbestämmelser i distrikt Södermanland ungdomsishockey samt Div 4 Tävlingsbestämmelser i distrikt Södermanland ungdomsishockey samt Div 4 Version 2014-10-13 D Tävlingsbestämmelser gällande säsongen 2014/2015. Allmänt Dessa Tävlingsbestämmelser äger, tillsammans med för

Läs mer

Stockholms Innebandyförbund Seriedirektiv för Seniorserier-, Utvecklingsserier- och Veteranserier års utgåva Gäller från 1 juli 2016

Stockholms Innebandyförbund Seriedirektiv för Seniorserier-, Utvecklingsserier- och Veteranserier års utgåva Gäller från 1 juli 2016 Stockholms Innebandyförbund Seriedirektiv för Seniorserier-, Utvecklingsserier- och Veteranserier 2016 års utgåva Gäller från 1 juli 2016 1. Allmänt I Damer division 1 samt Herrar division 2gäller följande:

Läs mer

Norrbottens Innebandyförbund

Norrbottens Innebandyförbund Sidan 1 (7) Till: Deltagande Föreningar Luleå 140720 Här kommer serieprogram för: Herrar Div 2, Herrar Div 3, Damer Div 2, Pojkar Röda serier 1 till 11 samt Flickor Röda serier 1 till 5 för säsongen 2014/2015.

Läs mer

I frågor som inte regleras i dessa föreskrifter gäller Svenska Fotbollförbundets (SvFF) tävlingsbestämmelser (TB) i tillämpliga delar.

I frågor som inte regleras i dessa föreskrifter gäller Svenska Fotbollförbundets (SvFF) tävlingsbestämmelser (TB) i tillämpliga delar. FÖRESKRIFTER SVENSKA SPEL F 19 2015 1 Kap. - Allmänna bestämmelser I frågor som inte regleras i dessa föreskrifter gäller Svenska Fotbollförbundets (SvFF) tävlingsbestämmelser (TB) i tillämpliga delar.

Läs mer

Tävlingsbestämmelser säsongen 2014/2015

Tävlingsbestämmelser säsongen 2014/2015 Tävlingsbestämmelser säsongen 2014/2015 1.a Dispensbestämmelser Dispenser kan beviljas efter ansökan till Upplands Ishockeyförbund. Dispensreglerna och utfärdade dispenser gäller ej för SM och DM. Dispenser

Läs mer

Skånes Fotbollförbund Kvalreglemente 2015

Skånes Fotbollförbund Kvalreglemente 2015 Skånes Fotbollförbund Kvalreglemente 2015 Kapitel 1 ADMINISTRATION 1. Tävlingsstyrelse Skånes Fotbollförbund (Skånes FF) administrerar kvaltävlingarna och förbundets Tävlingskommitté (TK) är tävlingsstyrelse

Läs mer

KAPITEL 2. NATIONELLA MATCHER Reviderat 2015-06-11

KAPITEL 2. NATIONELLA MATCHER Reviderat 2015-06-11 KAPITEL 2 NATIONELLA MATCHER Reviderat 2015-06-11 Innehåll Serieansvar och administration 2:1 Lottning till SM-slutspel 2:2 Regler för upp- och nedflyttning 2:3 Vakanta platser 2:4 Reservlags inplacering

Läs mer

Västergötlands IBF Lokala förutsättningar

Västergötlands IBF Lokala förutsättningar Västergötlands IBF Lokala förutsättningar 1:a utgåvan Gäller från 1 juli 2013 Kapitel 1 Förening 4 a) Anmälningsavgifter Serieavgifter fastställs av DS efter förslag från TK och finns på Anmälan till seriespel

Läs mer

Stockholms Innebandyförbund Seriedirektiv för Seniorserier-, Utvecklingsserier- och Veteranserier års utgåva Gäller från 1 juli 2017

Stockholms Innebandyförbund Seriedirektiv för Seniorserier-, Utvecklingsserier- och Veteranserier års utgåva Gäller från 1 juli 2017 Stockholms Innebandyförbund Seriedirektiv för Seniorserier-, Utvecklingsserier- och Veteranserier 2017 års utgåva Gäller från 1 juli 2017 1. Allmänt I Damer division 1 samt Herrar division 2 gäller följande:

Läs mer

Inbjudan till utomhusspel i fotboll för barn- och ungdomslag 2015

Inbjudan till utomhusspel i fotboll för barn- och ungdomslag 2015 Västerås uppdaterat: 2015-03-12 Inbjudan till utomhusspel i fotboll för barn- och ungdomslag 2015 Nu är det äntligen dags att anmäla lag till utomhussäsongen 2015. Förändringar 2015 Västmanlands Fotbollförbund

Läs mer

REGLEMENTE OCH TÄVLINGSBESTÄMMELSER Skånes Handbollförbund

REGLEMENTE OCH TÄVLINGSBESTÄMMELSER Skånes Handbollförbund REGLEMENTE OCH TÄVLINGSBESTÄMMELSER Skånes Handbollförbund 2010-2011 Utfärdade av Skånes Handbollförbunds Tävlingskommitté. Tävlingskommittén (TK) äger rätt att utfärda kompleterande föreskrifter och anvisningar.

Läs mer

FUTSAL. Regler och matchprogram 2015/2016 LULEÅ

FUTSAL. Regler och matchprogram 2015/2016 LULEÅ FUTSAL Regler och matchprogram 2015/2016 LULEÅ Tävlingsbestämmelser Futsalserien 2015/2016 1 Deltagande lag i Korpen Luleå: För deltagande i Korpen Luleås futsalserie så måste startavgiften 3900:- vara

Läs mer

Förändrade bestämmelser. Förändrade Tävlingsbestämmelser. 4 Ersättare och avbytare 17 Förening som utgår ur tävling eller lämnar w.o.

Förändrade bestämmelser. Förändrade Tävlingsbestämmelser. 4 Ersättare och avbytare 17 Förening som utgår ur tävling eller lämnar w.o. Förändrade bestämmelser. Utöver nedan föreslagna förändringar föreslås styrelsen få rätt att justera text av redaktionell art, däribland ändringar av 2014 till 2015 samt byte av ordet licens till registrering

Läs mer

Bangolf 2014. Information. Tävlingsbestämmelser. Regler. Korpen Linköping

Bangolf 2014. Information. Tävlingsbestämmelser. Regler. Korpen Linköping 2014 Bangolf 2014 Information Tävlingsbestämmelser Regler Information Anmälan Görs via s hemsida; www.korpenlinkoping.se. Sista anmälan till seriespel är den 13/4-2014 Anmälan är fullständig först när

Läs mer

INBJUDAN OCH ANMÄLAN TILL 2017 ÅRS UNGDOMS- OCH DM-TÄVLINGAR

INBJUDAN OCH ANMÄLAN TILL 2017 ÅRS UNGDOMS- OCH DM-TÄVLINGAR INBJUDAN OCH ANMÄLAN TILL 2017 ÅRS UNGDOMS- OCH DM-TÄVLINGAR Här kommer inbjudan till Gestriklands Fotbollförbunds Tävlingskommittés fotbollsarrangemang fotbollsäsongen 2017. Följande inbjudningar och

Läs mer

Göteborgs Innebandyförbund Lokala förutsättningar

Göteborgs Innebandyförbund Lokala förutsättningar Göteborgs Innebandyförbund Lokala förutsättningar 1:a utgåvan Gäller från 1 juli 2014 Göteborgs Innebandyförbund, Engelbrektsgatan 26, 411 37 GÖTEBORG Telefon: 0768-950050 E-post: innebandy@gibf.se web:

Läs mer

Tävlingskrav Ungdomsturneringar

Tävlingskrav Ungdomsturneringar Tävlingskrav Ungdomsturneringar Säsongen 2016-2017 Innehåll INLEDNING... 3 1.1. SM-spel... 3 1.2. Tävlingsstyrelse... 3 1.3. Tävlingsjury... 3 1.4. Regler och tolkningsordning... 3 1.5. Arrangörer... 3

Läs mer

NORRBOTTENS ISHOCKEYFÖRBUND Tävlingskommittén Fastställd

NORRBOTTENS ISHOCKEYFÖRBUND Tävlingskommittén Fastställd Serie- och tävlingsbestämmelser för distriktsserier 2015/2016 Övergripande bestämmelser oavsett serie: Tävlingsnämnd för distriktsserier är Tävlingskommittén i Norrbottens ishockeyförbund. Om en förening

Läs mer

Kontaktuppgifter till ligans huvudtävlingsledare: Björn Sörling e-post: telefon: Ligan Hösten Lycka till!

Kontaktuppgifter till ligans huvudtävlingsledare: Björn Sörling e-post: telefon: Ligan Hösten Lycka till! Ligan Hösten 2015 Hej Lagkapten och spelare, Här kommer ett utskick för er som ska delta i Ligan under hösten 2015. Den innehåller lite allmännyttig information liksom regler och bestämmelser för innevarande

Läs mer

Seriebestämmelser Stockholm Hockey Cup Fastställda 2016-05-10

Seriebestämmelser Stockholm Hockey Cup Fastställda 2016-05-10 1 Stockholms Ishockeyförbund ansvarar för ishockeyns organisation och tävlingsregler i Stockholm. Huvudregeln är att alla matcher ska spelas enligt Svenska Ishockeyförbundets och Stockholms Ishockeyförbunds

Läs mer

Lokala Tävlingsbestämmelser Säsongen 2016/17

Lokala Tävlingsbestämmelser Säsongen 2016/17 Lokala Tävlingsbestämmelser Säsongen 2016/17 1 Innehållsförteckning 1. Fastställande av tävlingsbestämmelser 3 2. Spelregler 3 3. Sanktion 3 4. Anmälningsavgifter och laglicensavgifter 3 5. Avgiftsbelopp

Läs mer

Stockholms Innebandyförbund Lokala förutsättningar

Stockholms Innebandyförbund Lokala förutsättningar Stockholms Innebandyförbund Lokala förutsättningar 1:a utgåvan Gäller från 1 juli 2013 Kapitel 1 Förening 4 a) Anmälningsavgifter Kapitel 3 Före match 12 a) Distriktstävlingar 12 d) Distriktsmästerskap

Läs mer

Information med tillhörande kommentarer

Information med tillhörande kommentarer Information med tillhörande kommentarer gällande Ändringar / Justeringar i Tävlingsbestämmelserna m.m. inför säsongen 2013/2014 Följande Ändringar/Justeringar/Förtydligande är inskrivet i den kommande

Läs mer

Barn- och ungdomsfotboll i Västergötland Så spelar vi 11-mannafotboll

Barn- och ungdomsfotboll i Västergötland Så spelar vi 11-mannafotboll Barn- och ungdomsfotboll i Västergötland Så spelar vi 11-mannafotboll Västgötafotbollen fotboll för alla VFF 2015 utg. 1 Sida 1 Bättre och mer utvecklande spel Fortsatt utbildning Inriktning mot seniorfotboll

Läs mer

Ändringsblad till Tävlingsbestämmelser

Ändringsblad till Tävlingsbestämmelser Denna sammanställning syftar till att tydliggöra de större ändringar som är gjorda till säsongen 2015-2016 och ska ses som ett komplement till de aktuella Tävlingsbestämmelserna. Ändringar är markerade

Läs mer

Stockholms Innebandyförbund Lokala förutsättningar Utgåva 1

Stockholms Innebandyförbund Lokala förutsättningar Utgåva 1 Stockholms Innebandyförbund Lokala förutsättningar Utgåva 1 Gäller från 1 juli 2014 Kapitel 1 Förening 4 a) Anmälningsavgifter Kapitel 3 Före match 12 a) Distriktstävlingar 12 d) Distriktsmästerskap (DM)

Läs mer

Handbok för Lagledare. vers. 1.0,

Handbok för Lagledare. vers. 1.0, Handbok för Lagledare vers. 1.0, 2011-05-04 Innehåll: En lagledares uppgifter:... 3 Matcher... 4 Spelschema... 4 Inbjudningar... 4 Flytt av matcher... 4 Sarg... 5 Omklädningsrum... 5 Matchprotokoll...

Läs mer

Göteborgs Innebandyförbund Lokala förutsättningar

Göteborgs Innebandyförbund Lokala förutsättningar Förslag till ordförandekonferensen med ändringar plus avgifter Göteborgs Innebandyförbund Lokala förutsättningar 2:a utgåvan Gäller från 1 juli 2015 Göteborgs Innebandyförbund, Engelbrektsgatan 26, 411

Läs mer

SC och SCD spelas mellan fyramannalag från i SkDF registrerade klubbar.

SC och SCD spelas mellan fyramannalag från i SkDF registrerade klubbar. TÄVLINGSBESTÄMMELSER FÖR SKÅNSKA CUPEN Omfattning Speltid Deltagande Listade spelare Föreliggande bestämmelser reglerar spel i Skånska Cupen (SC) och Skånska Cupen för Damer (SCD). SC och SCD spelas årligen

Läs mer

Upplands Fotbollförbunds kompletterande tävlingsföreskrifter gällande serier för Ungdom 13 till 17 år 2017

Upplands Fotbollförbunds kompletterande tävlingsföreskrifter gällande serier för Ungdom 13 till 17 år 2017 Upplands Fotbollförbunds kompletterande tävlingsföreskrifter gällande serier för Ungdom 13 till 17 år 2017 1. Tävlingsstyrelse och Beslutsorgan Upplands Fotbollförbund administrerar tävlingen. Upplands

Läs mer

NORRBOTTENS ISHOCKEYFÖRBUND Tävlingskommittén

NORRBOTTENS ISHOCKEYFÖRBUND Tävlingskommittén Serie- och tävlingsbestämmelser för distriktsserier 2014/2015 Övergripande bestämmelser oavsett serie: Tävlingsnämnd för distriktsserier är i Norrbottens ishockeyförbund. Om en förening lämnar WO eller

Läs mer

SVENSKA RUGBYFÖRBUNDETS EKONOMISKA BESTÄMMELSER 2015

SVENSKA RUGBYFÖRBUNDETS EKONOMISKA BESTÄMMELSER 2015 SVENSKA RUGBYFÖRBUNDETS EKONOMISKA BESTÄMMELSER 2015 Förening som inte erlagt av Förbundet fastställda avgifter, arvoden och ersättningar inom föreskriven tid kan stängas av från seriespel och vägras speltillstånd

Läs mer

Norrbottens Fotbollförbund

Norrbottens Fotbollförbund Norrbottens Fotbollförbund INBJUDAN TILL NORRBOTTENS FOTBOLLFÖRBUNDS 11-MANNA OCH 9-MANNA SERIER FÖR POJKAR & FLICKOR 2014 ANMÄLAN: Sker i FOGIS föreningsinloggningen samt på bifogad anmälningstalong som

Läs mer

Tävlingsbestämmelser för Hyundai Cup Dam 2016 Kval till Svenska Cupen 2017/18

Tävlingsbestämmelser för Hyundai Cup Dam 2016 Kval till Svenska Cupen 2017/18 Tävlingsbestämmelser för Hyundai Cup Dam 2016 Kval till Svenska Cupen 2017/18 KAPITEL I ADMINISTRATION 1. T ä v l i n g s s t y r e l s e Smålands Fotbollförbund (SmFF) administrerar turneringen. SmFF:s

Läs mer

Upplands Fotbollförbunds kompletterande tävlingsföreskrifter gällande DM 2017

Upplands Fotbollförbunds kompletterande tävlingsföreskrifter gällande DM 2017 Upplands Fotbollförbunds kompletterande tävlingsföreskrifter gällande DM 2017 1. Tävlingsstyrelse och Beslutsorgan Upplands Fotbollförbund administrerar tävlingen. Upplands Fotbollförbunds Tävlingskommitté

Läs mer

Rek. antal lag per serie

Rek. antal lag per serie Tävlingsbestämmelser för Barn- och ungdomsfotboll (TBU) inom Västergötlands Fotbollförbund 2014 (t.o.m. 19 år) Dessa bestämmelser (TBU) ingår i ordinarie Tävlingsbestämmelser (TB 2014), vilka till stor

Läs mer

Detta dokument innehåller handlingar till årets Tävlingskonferens.

Detta dokument innehåller handlingar till årets Tävlingskonferens. Jönköping 2013-01-31 Smålands Innebandyförbund Information om handlingar till SmIBF:s Tävlingskonferens 2013-02-23 Detta dokument innehåller handlingar till årets Tävlingskonferens. Postadress Box 485

Läs mer

Matchtider. 3 x 20 minuter effektiv tid + 5min sudden Herr div 2 och 3, Dam div 2. 3 x 20 minuter effektiv tid Herrutveckling och Juniorserierna

Matchtider. 3 x 20 minuter effektiv tid + 5min sudden Herr div 2 och 3, Dam div 2. 3 x 20 minuter effektiv tid Herrutveckling och Juniorserierna Matchtider 3 x 20 minuter effektiv tid + 5min sudden Herr div 2 och 3, Dam div 2 3 x 20 minuter effektiv tid Herrutveckling och Juniorserierna 3 x 15 minuter effektiv tid Pojkar A röd nivå samt Flickor

Läs mer

Serie- och tävlingsbestämmelser för distriktsserier

Serie- och tävlingsbestämmelser för distriktsserier Serie- och tävlingsbestämmelser för distriktsserier 2017/2018 NORRBOTTENS ISHOCKEYFÖRBUND Sida 2 (13) Serie- och tävlingsbestämmelser för distriktsserier 2017/2018 Övergripande bestämmelser oavsett serie

Läs mer

Stockholms Innebandyförbund Seriedirektiv för Svart klass (Juniorserier) 2016 års utgåva Gäller från 1 juli 2016

Stockholms Innebandyförbund Seriedirektiv för Svart klass (Juniorserier) 2016 års utgåva Gäller från 1 juli 2016 Stockholms Innebandyförbund Seriedirektiv för Svart klass (Juniorserier) 2016 års utgåva Gäller från 1 juli 2016 1. Allmänt 1.1. Åldersklass J19 födda 1997-1999. 1.2. Kombinerade lag I STIBFs juniorserier

Läs mer

HALLANDS INNEBANDYFÖRBUNDS TÄVLINGSFÖRESKRIFTER Gäller från 1 juli 2008

HALLANDS INNEBANDYFÖRBUNDS TÄVLINGSFÖRESKRIFTER Gäller från 1 juli 2008 HALLANDS INNEBANDYFÖRBUNDS TÄVLINGSFÖRESKRIFTER Gäller från 1 juli 2008 Förord Tävlingsverksamheten inom Svensk innebandy regleras av Tävlingsbestämmelser, Tävlingsföreskrifter, Tävlingshandbok, Tävlingsregler

Läs mer

Skånes FF:s tilläggsbestämmelser

Skånes FF:s tilläggsbestämmelser Skånes FF:s tilläggsbestämmelser 53 Juniorlag a/ Åldersgränser I juniorserierna för herrar får endast spelare födda 1994 och senare delta. b/ Upp- och nedflyttning För upp- och nedflyttning gäller att

Läs mer