Fiery Print Controller MX-PEX1/MX-PEX2. Konfigurering och inställning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fiery Print Controller MX-PEX1/MX-PEX2. Konfigurering och inställning"

Transkript

1 Fiery Print Controller MX-PEX1/MX-PEX2 Konfigurering och inställning

2 2006 Electronics for Imaging, Inc. Informationen i denna publikation omfattas av Juridiska meddelanden för denna produkt november 2006

3 INNEHÅLL 3 INNEHÅLL INLEDNING 7 Terminologi och konventioner 7 Om detta dokument 8 ANSLUTA TILL NÄTVERKET 9 Fiery X3eTY2 i nätverket 9 Installationssteg i nätverket 10 Sammanfattning av Fiery X3eTY2-nätverksinstallation 11 Inställningskrav för nätverksservern 12 Windows-nätverk 12 NetWare-nätverk 12 AppleTalk-nätverk 13 UNIX-nätverk 13 FÖRBEREDA INSTÄLLNINGAR AV FIERY X3ETY2 14 Nivåer för behörighet och kontroll 14 Användare och grupper 14 Fiery X3eTY2-utskriftsanslutningar 16 WebTools 17 Ytterligare säkerhetsfunktioner 17 Kontrollera e-poståtkomst till Fiery X3eTY2 18 Begränsa IP-adresser och portar 18 Säker utskrift 18 LDAP-autentisering 18

4 INNEHÅLL 4 Ansluta nätverkskabel till Fiery X3eTY2 19 Baksidan av Fiery X3eTY2 19 Ethernet-anslutning 19 USB-anslutning 19 Om installationen 20 Inställning från MFP-pekskärmen 20 Inställning från en nätverksdator 20 STÄLLA IN FIERY X3ETY2 FRÅN MFP-PEKSKÄRMEN 21 Fiery X3eTY2-inställning från MFP-pekskärmen 21 Fiery X3eTY2:s MFP-pekskärm 22 Funktionsmeny 23 Gå till inställningsalternativen 24 Om gränssnittets inställning på MFP-pekskärmen 25 Typer av inställningsskärmar 26 Alternativ för serverinställning 27 Alternativ för nätverksinställning 29 Alternativ för portinställning 30 Alternativ för protokollinställning 30 Alternativ för tjänstinställning 38 Alternativ för skrivarinställning 57 Alternativ för PostScript/PCL/Färginställning 58 Administratörsfunktioner i menyn Inställning 58 STÄLLA IN FIERY X3ETY2 FRÅN EN NÄTVERKSDATOR 59 Gå till Configure från en nätverksdator 59 Använda Configure 60 REFERENS FÖR INSTÄLLNINGSALTERNATIV 61 Inställningsalternativ 61

5 INNEHÅLL 5 KONFIGURERA WEBTOOLS 66 Konfigurera Fiery X3eTY2 och klienter för WebTools 66 ADMINISTRERA FIERY X3ETY2 68 Administratörsfunktioner 68 Ställa in lösenord 69 Lösenord från MFP-pekskärmen 69 Lösenord från en nätverksdator 70 Uppdatera systemprogram 70 Konfigurera utskriftsloggen från MFP-pekskärmen 70 Rensa Fiery X3eTY2 72 Återställa Fiery X3eTY2-inställningar 73 Återställa Fiery X3eTY2 till standardinställningar 73 Spara och återställa konfigurering av Fiery X3eTY2 73 USB-utskrift 74 Hantera e-postadressböcker 75 Skriva ut konfigureringssidan 78 Upprätta optimal systemprestanda för Fiery X3eTY2 78 Stänga av, initiera om och starta om Fiery X3eTY2 79 Stänga av Fiery X3eTY2 79 Initiera om eller starta om Fiery X3eTY2 80 FELSÖKNING 81 Felsöka Fiery X3eTY2 81 Felmeddelanden under drift 81 Bekräfta anslutningen av MFP till Fiery X3eTY2 82 Kan inte ansluta till Fiery X3eTY2 med hjälpprogram 83 Kan inte ansluta till Fiery X3eTY2 med Command WorkStation 83 SAKREGISTER 85

6

7 INLEDNING 7 INLEDNING Detta dokument beskriver hur du ställer in nätverksservrar och användardatorer för att använda Fiery Print Controller MX-PEX1/MX-PEX2 så att användare kan använda den som en högpresterande nätverksskrivare. Allmän information om hur du använder MFP, datorn, programvaran eller nätverket hittar du i dokumentationen för respektive produkt. Att ställa in en nätverksmiljö på rätt sätt kräver en nätverksadministratörs närvaro och hjälp. Detaljerade instruktioner för hur man konfigurerar nätverk ligger utanför detta dokuments omfång. För information, se din nätverksdokumentation. Mer information om operativsystem som stöds och om andra systemkrav finns i Välkommen. Terminologi och konventioner I detta dokument används följande terminologi och konventioner. Term eller konvention Aero Fiery X3eTY2 Mac OS MFP (kringutrustning med flera funktioner) Rubriker i kursiv stil Syftar på Fiery X3eTY2 (i illustrationer och exempel) Fiery Print Controller MX-PEX1/MX-PEX2 Apple Mac OS X MX-3500/4500- och MX-7000/6200/5500-serierna Andra dokument i denna dokumentuppsättning Windows Microsoft Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003 Ämnen där ytterligare information finns tillgänglig genom att starta hjälpavsnittet i programmet Tips och information Viktig information Viktig information om problem som kan medföra fysisk skada på dig eller andra

8 INLEDNING 8 Om detta dokument Detta dokument behandlar följande ämnen: Nätverksanslutningar i Fiery X3eTY2 Information som är specifik för Fiery X3eTY2 om att ställa in nätverksservrar OBS: Mer information om nätverksservrar finns i din nätverksdokumentation. Systemsäkerhet via behörighetsnivåer och lösenord Inställningar av Fiery X3eTY2 från Fiery X3eTY2:s MFP-pekskärm i Fiery X3eTY2 Inställningar av Fiery X3eTY2 från en nätverksdator Inställningar av Fiery X3eTY2 för att användare ska kunna använda WebTools Administration av Fiery X3eTY2 Felsökning Administrativa funktioner som beskrivs i annan dokumentation sammanfattas på sidan 68.

9 ANSLUTA TILL NÄTVERKET 9 ANSLUTA TILL NÄTVERKET Detta kapitel sammanfattar stegen för att ställa in Fiery X3eTY2. Fiery X3eTY2 i nätverket När Fiery X3eTY2 är ansluten till ett nätverk fungerar den som en nätverksskrivare. Fiery X3eTY2 hanterar följande nätverksprotokoll (regler för att datorer i ett nätverk ska kunna kommunicera med varandra): AppleTalk TCP/IP, som också innefattar protokollen BOOTP, DHCP, FTP, HTTP, IMAP, IPP, IPv4, IPv6, LDAP, LPD, NBT, POP3, Port 9100, SMB, SMTP, SNMP, SNTP och SSL/TLS IPX/SPX (Novell) Dessa protokoll kan köras samtidigt på samma kabel. Datorer som använder andra protokoll kan skriva ut via en server som använder något av de protokoll som stöds. Fiery X3eTY2 har en automatisk avkänning och hanterar alla anslutningar samtidigt.

10 ANSLUTA TILL NÄTVERKET 10 Installationssteg i nätverket Installationen kan utföras av en nätverks- eller skrivaradministratör. Följ stegen nedan: 1 Konfigurera nätverksmiljön Konfigurera nätverksservrar för att ge användare åtkomst till Fiery X3eTY2 som en nätverksskrivare. Mer information om att konfigurera nätverksservrar i Windows och UNIXnätverksmiljöer som gäller specifikt för Fiery X3eTY2 finns på sidan 12. Mer information om hur du använder ditt nätverk finns i din nätverksdokumentation. 2 Anslut Fiery X3eTY2 fysiskt till ett fungerande nätverk Förbered en nätverksnod för Fiery X3eTY2. Skaffa kabel, dra den till den plats där Fiery X3eTY2 ska installeras (nära MFP) och anslut kabeln till nätverksuttaget i Fiery X3eTY2. Mer detaljerad information finns på sidan Ställ in Fiery X3eTY2 Konfigurera Fiery X3eTY2 så att den passar din utskrifts- och nätverksmiljö (se Ställa in Fiery X3eTY2 från MFP-pekskärmen). 4 Förbered användardatorer för utskrift Installera de filer som behövs för utskrift, installera användarprogram och anslut användardatorerna till nätverket. Programinstallationen beskrivs i Skriva ut från Windows och Skriva ut från Mac OS. 5 Administrera Fiery X3eTY2 Övervaka och upprätthåll systemprestanda och felsök om du får problem (se Administrera Fiery X3eTY2).

11 ANSLUTA TILL NÄTVERKET 11 Sammanfattning av Fiery X3eTY2-nätverksinstallation Konfiguration av nätverksserver Konfigurera nätverksserverarna för att ange Fiery X3eTY2- skrivarköer och Fiery X3eTY2-användare. Nätverksserver Anslutning Förbered en nätverksnod. Anslut Fiery X3eTY2 till nätverket. Fiery X3eTY2 Inställning av Fiery X3eTY2 Konfigurera i första hand Serverinställning, Nätverksinställning och Skrivarinställning på Fiery X3eTY2:s MFP-pekskärm. Senare kan du konfigurera kvarvarande inställningsmenyer. Inställning av klientdator I datorer där användare skriver ut till Fiery X3eTY2: Installera rätt skrivarfiler och anslut till en eller flera utskriftsanslutningar. Installera hjälpprogram och en webbläsare på de datorer där användarna kommer att använda dem. Bekräfta Fiery X3eTY2 i skrivarlistan. Fiery X3eTY2 tillgänglig i nätverket

12 ANSLUTA TILL NÄTVERKET 12 Inställningskrav för nätverksservern I detta avsnitt finns grundläggande information om att konfigurera Fiery X3eTY2 och använda den i nätverket. Det förklarar inte nätverksfunktioner för utskrift i allmänhet. Endast information som är specifik för Fiery X3eTY2 visas. Att ställa in en nätverksmiljö på rätt sätt kräver en nätverksadministratörs närvaro och hjälp. Detaljerade instruktioner för hur man konfigurerar nätverk ligger utanför detta dokuments omfång. För information, se din nätverksdokumentation. Konfigurera nätverk och servrar och se till att det finns en aktiv nätverksanslutning innan du konfigurerar nätverksinställningarna för Fiery X3eTY2 i Inställning. Detta innebär att Fiery X3eTY2 kan fråga nätverket efter zoner, servrar och serverbaserade köer. När du ändrar konfigurationen för Fiery X3eTY2, MFP, eller nätverket på din arbetsplats, måste du ändra inställningarna så att de stämmer överens med den ändrade miljön. Ändrar du nätverks- eller portinställningar kan du också behöva ändra andra alternativ i inställningarna. Windows-nätverk Fiery X3eTY2 måste ha en giltig IP-adress, en delnätsmask och en gateway-adress. Du kan skriva in adresserna manuellt eller använda protokollen DHCP eller BOOTP för att tilldela dem dynamiskt. Kontrollera att namnet och adressen för Fiery X3eTY2 visas i en DNS (domännamnserver) eller den databas med värdnamn som används i systemet. Har du publicerat mer än en utskriftsanslutning för Fiery X3eTY2 (t.ex. om både skrivarkön och väntkön har publicerats), kan du skapa en skrivare för varje utskriftsanslutning, så att du och andra användare kan skriva ut direkt till varje anslutning. Du måste konfigurera Fiery X3eTY2 med rätt domännamn för Windows. Detta är särskilt viktigt vid Windows-utskrift, som också kallas SMB-utskrift. För att kunna använda Microsoft Active Directory måste du tilldela Fiery X3eTY2 till en domän. Om du tilldelar Fiery X3eTY2 till en arbetsgrupp kan du inte använda Active Directory. NetWare-nätverk Du måste ha administratörsbehörigheter för nätverket för att kunna skapa nya NDS- eller Bindery-objekt. För information, se dokumentationen för din nätverksserver. Du kan konfigurera en enda mappstruktur och upp till åtta Bindery-servrar samtidigt. Fiery X3eTY2 söker efter utskriftsjobb på en NetWare-skrivarserver per Bindery-server. NetWare-filservrar kan skapa skrivarköer, som egentligen är lagringsområden för utskriftsjobb. När ett utskriftsjobb skickas från en klient på en fjärrdator dirigeras jobbet till en skrivarkö på NetWare-filservern och buffras på NetWare-serverns hårddisk vilket frigör utrymme på klientdatorn.

13 ANSLUTA TILL NÄTVERKET 13 I slutet av Netware-könamnen ska du lägga till ett av följande suffix som motsvarar utskriftsanslutningen i Fiery X3eTY2: _print _hold _direct OBS: Tilläggsnamnen måste skrivas med små bokstäver och vara på engelska. Du behöver inte utföra någon inställning när du lägger till eller tar bort en NetWare-kö. Men du bör alltid starta om Fiery X3eTY2 efter att du har skapat eller tagit bort en kö som är ansluten till skrivarservern som används av Fiery X3eTY2. När Fiery X3eTY2 har konfigurerats för att ansluta till en NetWare-server avfrågar den NetWare-servern efter jobb i alla dess köer. Eventuella jobb överförs automatiskt över nätverket till motsvarande anslutning på Fiery X3eTY2. Jobb från NetWare-kön med suffixet _print skickas t.ex. till skrivarkön för Fiery X3eTY2 och så vidare. Du kan ansluta upp till åtta Bindery-servrar till Fiery X3eTY2. OBS: Den NetWare Bindery-server som du väljer får inte finnas i samma träd som den du valde i NDS-inställningen, om både NDS och Bindery används av Fiery X3eTY2. AppleTalk-nätverk AppleShare-servrar kräver inte någon särskild konfiguration. UNIX-nätverk När en UNIX-arbetsstation konfigureras med lpr-protokollet och har anslutits till Fiery X3eTY2 via ett TCP/IP-nätverk kan den skriva ut direkt till Fiery X3eTY2. För att få ställa in UNIX-arbetsstationer krävs administratörsrättigheter med rotbehörighet. Redan efter den första konfigureringen kan UNIX-användare skicka utskriftsjobb till en namngiven skrivare. Fiery X3eTY2 är en skrivarstyrenhet som kan läsa lpr-protokoll. Fiery X3eTY2 har ett fjärrskrivarnamn som du måste använda för att kunna kommunicera med den på rätt sätt. Oavsett vilket UNIX-system som du använder, måste namnet du använder för fjärrskrivaren (eller rp i filen /etc/printcap) när du konfigurerar nätverket för Fiery X3eTY2 vara ett av följande: print hold direct Arbetsstationer i ett TCP/IP-nätverk kan skriva ut direkt till Fiery X3eTY2 som fjärrskrivare, eller skriva ut till en Windows 2000/Server 2003-server eller UNIX-arbetsstation som fungerar som skrivarserver.

14 FÖRBEREDA INSTÄLLNINGAR AV FIERY X3ETY2 14 FÖRBEREDA INSTÄLLNINGAR AV FIERY X3ETY2 När du ska förbereda för utskrift på din arbetsplats måste du genomföra en del inledande konfigurering av Fiery X3eTY2 (eller Inställning ) för att ange nätverksmiljön samt vilka typer av utskrifter du gör. Innan du utför Inställning ska du bestämma vilka behörighetsnivåer som ska finnas, till exempel lösenord och andra säkerhetsfunktioner som Fiery X3eTY2 erbjuder. Eftersom många av dessa säkerhetsfunktioner hänger ihop, bör du gå igenom informationen i detta kapitel så att du kan planera för ett effektivt säkerhetssystem och sedan utföra inställningen enligt detta. Nivåer för behörighet och kontroll När du konfigurerar Fiery X3eTY2 under inställningen inför du (som systemadministratör) en specifik kontrollnivå genom att konfigurera följande: Användare och grupper Utskriftsanslutningar Åtkomst till WebTools Användare och grupper Med Configure WebTool skapar du användare, tilldelar lösenord, skapar grupper med särskild behörighet och tilldelar användare till grupperna. Flera grupper finns som standard och du kan även skapa nya grupper. Alla användare i en grupp har samma behörighet. Förutom att tilldela användare som du har skapat till en grupp kan du också lägga till användare från ditt företags globala adresslista om du aktiverar LDAP-tjänster i Fiery X3eTY2. Mer information finns i hjälpavsnittet för WebTools Configure. Lösenord När du skapar nya användare tilldelar du dem lösenord. Du kan dessutom ställa in lösenord för dessa områden: Standardadministratörsanvändare i gruppen Administratörer Standardoperatörsanvändare i gruppen Operatörer Som standard är standardadministratörslösenordet angivet i Fiery X3eTY2. Ändra administratörslösenordet ofta för att skydda Fiery X3eTY2 från slumpvisa eller oavsiktliga ändringar i inställningen. Mer information finns i Ställa in lösenord på sidan 69. OBS: Mer information om standardlösenord kan du få av din auktoriserade installations-/ servicerepresentant.

15 FÖRBEREDA INSTÄLLNINGAR AV FIERY X3ETY2 15 Användare i grupperna Administratör och Operatör har behörigheter utöver de som du angav när du skapade grupperna. Exempel på dessa behörighet ges nedan. Administratörsbehörighet Användare i gruppen Administratörer har den högsta kontrollnivån. En person med administratörsbehörighet har rätt att: Konfigurera Fiery X3eTY2 från Configure WebTool eller från Fiery X3eTY2:s MFPpekskärm Lägga till och ta bort grupper Lägga till och ta bort användare Ange och ändra lösenord för användare Visa, skriva ut, exportera och ta bort utskriftsloggen Ta bort, visa och ändra användares utskriftsjobb Rensa Fiery X3eTY2 från all jobbinformation Skriva ut i svartvitt eller färg Publicera utskriftsanslutningar Ta bort teckensnitt Kontrollera utskriftsjobb från jobbhanteringsverktygen Åsidosätta jobbinställningar Ange standardinställningar för utskriftsalternativ Kalibrera Fiery X3eTY2 Operatörsbehörighet Användare i operatörsgruppen kontrollerar utskriftsjobb från jobbhanteringsverktygen, inklusive följande: Visa utskriftslogg Ta bort, visa och ändra andra användares utskriftsjobb Skriva ut i svartvitt eller färg Gästbehörighet (inget lösenord) Inget lösenord krävs för att en användare ska kunna logga in som gäst från jobbhanteringsverktygen. En gäst kan granska status för aktiva jobb, men kan inte ändra jobben eller status för Fiery X3eTY2.

16 FÖRBEREDA INSTÄLLNINGAR AV FIERY X3ETY2 16 Fiery X3eTY2-utskriftsanslutningar Fiery X3eTY2 hanterar tre utskriftsanslutningar: Väntkö, Skrivarkö och Direkt anslutning. Du aktiverar, eller publicerar, dessa utskriftsanslutningar för användare på nätverket när du konfigurerar Skrivarinställning. Alla anslutningar kontrolleras hela tiden för att se efter om där finns jobb. Skrivarkön och direktanslutningen ger fjärranvändare en mer direkt tillgång till Fiery X3eTY2 än väntkön. Därför är det inte lämpligt att använda skrivarkö och direkt anslutning i miljöer där det behövs mer omfattande kontroll. Dessutom kan du aktivera utskriftskön, som är ett lagringsområde för de senaste jobben från skrivarkön. I utskriftskön kan du skriva ut dessa jobb på nytt. Vid installationen kan du aktivera utskriftskön och ange det maximala antalet jobb som sparas i kön. Vill du skriva ut ett jobb i utskriftskön på nytt använder du jobbhanteringsverktygen. OBS: För att kunna använda hjälpprogrammen och WebTools måste du aktivera minst en av utskriftsanslutningarna. Väntkö Jobb som skickas till väntkön buffras på Fiery X3eTY2:s hårddisk för att skrivas ut senare eller flera gånger. Eftersom väntkön är en lagringsplats, kan inte jobb som skickas till denna kö fortsätta genom utskriftsprocessen förrän operatören använder jobbhanteringsverktygen. Skrivarkö Skrivarkön är standardkön för Fiery X3eTY2. Jobb som skickas till skrivarkön bearbetas och skrivs ut i den ordning de kommer. Jobb som har prioriterats av en operatör från jobbhanteringsverktygen samt de jobb som skickas via direktanslutningen får företräde framför jobb som har skickats till skrivarkön. Direkt anslutning Med direkt anslutning skickas jobben direkt till Fiery X3eTY2, men bara när Fiery X3eTY2 är i viloläge. Om Fiery X3eTY2 är upptagen ligger jobbet kvar på användarens dator tills Fiery X3eTY2 är redo. Jobbet bearbetas sedan så snart som föregående jobb är färdigt och innan nästa jobb i kön bearbetas. Jobb som skickas till den direkta anslutningen lagras inte på Fiery X3eTY2:s hårddisk och de kan inte skrivas ut på nytt, flyttas eller tas bort. Därför ger direkt anslutning en god säkerhet för känsliga filer. Jobb som skickas till den direkta anslutningen visas i utskriftsloggen för att underlätta bokföring. OBS: Vill du hämta teckensnitt till Fiery X3eTY2 måste du aktivera den direkta anslutningen.

17 FÖRBEREDA INSTÄLLNINGAR AV FIERY X3ETY2 17 WebTools Fiery X3eTY2 hanterar Internet- eller intranätsåtkomst via WebTools i datorer med Windows eller Mac OS. Läs mer om att aktivera användning av WebTools i Konfigurera WebTools på sidan 66. Home I Home får du aktuell information om de jobb som bearbetas och skrivs ut på Fiery X3eTY2. Du behöver inget lösenord för att använda detta WebTool. Mer information finns i Hjälpprogram. Downloads Med Downloads kan användare ladda hem installationsprogram för skrivardrivrutiner och andra programvaror direkt från Fiery X3eTY2. Du behöver inget lösenord för att använda detta WebTool. Mer information finns i Skriva ut från Windows, Skriva ut från Mac OS och Hjälpprogram. Docs Med Docs kan användare få åtkomst till, hantera och ändra jobb i sin e-post i Fiery X3eTY2 samt skicka jobb till Fiery X3eTY2. Mer information finns i hjälpavsnittet för WebTools Docs. Configure Med Configure kan du visa och ändra alternativ i Fiery X3eTY2 från en nätverksdator. Denna funktion kräver ett administratörslösenord. Mer information finns på sidan 59. Ytterligare säkerhetsfunktioner Förutom vanliga säkerhetsfunktioner, som exempelvis lösenord, kan du använda dessa funktioner för att bevara säkerheten i Fiery X3eTY2: E-poståtkomst IP-adresser och portar Säker utskrift (endast MX-PEX2) LDAP-autentisering

18 FÖRBEREDA INSTÄLLNINGAR AV FIERY X3ETY2 18 Kontrollera e-poståtkomst till Fiery X3eTY2 Eftersom du kan tillåta användare att skriva ut filbilagor som skickats till Fiery X3eTY2 via e-post accepterar Fiery X3eTY2 endast giltiga filbilagor (t.ex. PostScript- eller PDF-filer). Vanligtvis aktiveras virus som skickas via e-post först när mottagaren öppnar filen. Bilagor som inte är giltiga filer avvisas av Fiery X3eTY2. Eftersom filtyper som t.ex..bat,.vbs och.exe kan medföra skadliga virus behandlar inte Fiery X3eTY2 dessa filtyper. Fiery X3eTY2 ignorerar också e-post i formaten RTF (Rich Text Format) och HTML (Hypertext MarkupLanguage) samt e-post som innehåller JavaScript-kod. Du kan definiera en lista över godkända e-postadresser i Fiery X3eTY2. Alla e-postmeddelanden som Fiery X3eTY2 mottar från en e-postadress som inte är godkänd i listan tas bort. Mer information finns på sidan 75. Begränsa IP-adresser och portar För att begränsa obehöriga anslutningar till Fiery X3eTY2, kan du tillåta endast användare vars IP-adresser finns inom ett definierat intervall. Du kan också stänga onödiga portar för att neka åtkomst från nätverket. Kommandon eller jobb som skickas från en obehörig IP-adress eller port ignoreras av Fiery X3eTY2. Säker utskrift Detta alternativ gör det möjligt att skriva ut mycket känsliga eller sekretessbelagda filer. En användare som skriver ut en fil med skrivardrivrutinen tilldelar jobbet ett lösenord. Användaren måste sedan ange lösenordet via MFP för att skriva ut jobbet. För mer information, se Utskriftsalternativ. LDAP-autentisering När du aktiverar LDAP-kommunikation för att hämta namn och annan information för personer inom ditt företag kan du välja typen av autentisering. Mer information finns på sidan 53.

19 FÖRBEREDA INSTÄLLNINGAR AV FIERY X3ETY2 19 Ansluta nätverkskabel till Fiery X3eTY2 Detta avsnitt innehåller en illustration av baksidan på Fiery X3eTY2 och information om anslutning av Fiery X3eTY2 till nätverket. Baksidan av Fiery X3eTY2 1 USB-kontakter (Typ A) 2 Nätverkskontakt 3 Ethernet-kontakt till MFP 4 MFP-kontakt Ethernet-anslutning Vid Ethernet-anslutningar stöder Fiery X3eTY2 anslutning med UTP (Unshielded Twisted Pair) för dessa nätverkshastigheter: 10BaseT: Kategori 3 eller högre 100BaseTX: Kategori 5 eller högre (4-pars/8-kabels, kort längd) 1000BaseT: Kategori 5e eller högre (4-pars/8-kabels, kort längd) SÅ HÄR ANSLUTER DU TILL NÄTVERKET Anslut kabeln från nätverket till nätverksuttaget (RJ-45) på baksidan av Fiery X3eTY2. USB-anslutning Om du använder en USB-kabel för USB-utskrift måste det vara en skärmad partvinnad USB-kabel som är kortare än 3 meter. Mer information om USB-utskrift finns på sidan 74.

20 FÖRBEREDA INSTÄLLNINGAR AV FIERY X3ETY2 20 Om installationen Inställning konfigurerar Fiery X3eTY2 så att den kan kommunicera med andra enheter och hantera utskriftsjobb. Du måste utföra inställningarna första gången du sätter på Fiery X3eTY2, efter det att ny systemprogramvara hämtats, eller varje gång serverns programvara ominstallerats. När nätverket eller användarnas utskriftsmiljö ändras ändrar du alternativen följaktligen. OBS: Du har ingen åtkomst till inställningsfunktionerna från Command WorkStation, Macintosh Edition. Inställning från MFP-pekskärmen När du utför inställningen för första gången måste det ske via MFP-pekskärmen. Utför inställningar för åtminstone Serverinställning, Nätverksinställning och Skrivarinställning i tur och ordning. Efter den inledande inställningen kan du ändra inställningsalternativen via MFP-pekskärmen (sidan 22) eller en nätverksdator (sidan 59). De flesta inställningar kan anges på något av följande sätt. Om du inte utför inställningarna i de återstående inställningsmenyerna tillämpar Fiery X3eTY2 standardinställningarna. Du måste välja inställningar som är lämpliga för utskriftsmiljön på din arbetsplats. Mer information om hur du använder MFP-pekskärmen finns i användarhandboken till MFP. Inställning från en nätverksdator För att ställa in Fiery X3eTY2 från en nätverksdator använder du ett program som heter Configure. Du kan öppna Configure antingen från WebTools eller Command WorkStation, Windows Edition.

21 STÄLLA IN FIERY X3ETY2 FRÅN MFP-PEKSKÄRMEN 21 STÄLLA IN FIERY X3ETY2 FRÅN MFP-PEKSKÄRMEN Du måste använda Inställning första gången Fiery X3eTY2 startas efter det att du har installerat ny systemprogramvara. Vid denna första inställning väljer du (eller serviceteknikern som installerar programvaran) det språk som ska användas i menyer och meddelanden i Fiery X3eTY2 och på MFP-pekskärmen. För de alternativ du inte konfigurerar i Inställning används standardinställningarna i Fiery X3eTY2. Se till att inställningarna är lämpliga för din utskriftsmiljö. Fiery X3eTY2-inställning från MFP-pekskärmen De inställningar som du gör från MFP-pekskärmen konfigurerar Fiery X3eTY2 för kommunikation med andra enheter och hantering av utskriftsjobb. Inställning tillhandahåller följande grupper med alternativ: Serverinställning för att ange systemalternativ Nätverksinställning för att ange alla aktiva nätverkssystem som överför utskriftsjobb till Fiery X3eTY2 Skrivarinställning för att ange hur utskriftsjobb och köer ska hanteras PS-inställning för att ange PostScript-inställningar PCL-inställning för att ange PCL-inställningar Färginställning för att ange färginställningar Inställning av en utskriftslogg för att ange hur loggen över utskrivna jobb ska hanteras i Fiery X3eTY2 Med alternativet Ändra lösenord i menyn Inställning kan du skapa och ändra ett administratörslösenord i Fiery X3eTY2.

22 STÄLLA IN FIERY X3ETY2 FRÅN MFP-PEKSKÄRMEN 22 Fiery X3eTY2:s MFP-pekskärm Med hjälp av MFP-pekskärmen på MFP kan du se statusinformation om jobb som skrivs ut till Fiery X3eTY2, skriva ut systemsidor och ställa in utskriftsalternativ. Den består av följande delar: Sak Display Radvalsknappar Upp- och nedknappar Beskrivning Visar statusinformation och alternativ för inställning av Fiery X3eTY2 Väljer en inställning och går vidare till nästa alternativ Bläddrar i menyer, alternativ och inställningar OBS: Följande bild visar MFP-pekskärmen för MX-4500/3500-serien. 1 Uppknappen 2 Menyknappen 3 Nedknappen 4 Display 5 Radvalsknappar Fiery-inställningar Servernamn Idle 4 ##### MB x.x Info 5

23 STÄLLA IN FIERY X3ETY2 FRÅN MFP-PEKSKÄRMEN 23 Funktionsmeny I funktionsmenyn finns flera av alternativen från Command WorkStation. Välj följande kommandon från denna meny: Skriv ut sidor Skriv ut systemsidor från Fiery X3eTY2. Du kan skriva ut följande sidor från undermenyn som visas: PS testsida/pcl testsida: En Testsida gör det möjligt för dig att bekräfta att Fiery X3eTY2 är korrekt ansluten till MFP och tillhandahåller färg- och gråskaleprov för felsökning vid problem med MFP eller Fiery X3eTY2. Inställningarna på testsidan kan innefatta: servernamn, skrivarmodell, färginställningar och datum och tid som testsidan skrevs ut. Konfigurering: Skriver ut konfigureringssidan som anger aktuell konfigurering för server och enhet. På den här sidan finns allmän information om maskin- och programvarukonfigurationen i Fiery X3eTY2, aktuella inställningar för alla inställningsalternativ, information om den aktuella kalibreringen och IP-adressen till Fiery X3eTY2. Utskriftslogg: Skriver ut en logg över de 55 senaste jobben. Kontrollpanelkarta: Skriver ut Kontrollpanelkartan, som är en översikt över de skärmar du når från MFP-pekskärmen. Färgkartor: Skriver ut exempel på RGB-, CMY- och PANTONE-färger som finns i Fiery X3eTY2. PS Teckensnittslista/PCL Teckensnittslista: Skriver ut en lista över alla teckensnitt som finns på hårddisken till Fiery X3eTY2. E-postlogg: Skriver ut en logg med de senaste e-postaktiviteterna. Denna e-postlogg är användbar för nätverksadministratören. FTP-logg: Skriver ut en FTP-logg med de senaste FTP-aktiviteterna. Denna FTP-logg är användbar för nätverksadministratören. OBS: Om du vill skriva ut en e-post- eller FTP-logg måste du först aktivera tillämplig tjänst. För e-posttjänster, se sidan 49. För FTP-utskrift, se sidan 51). USB-mediaserver Uppehåll i utskrift Fortsätt utskrift Skriv ut en fil från en USB-enhet till en av de publicerade utskriftsanslutningarna eller till en virtuell skrivare. Gör uppehåll i kommunikationen mellan Fiery X3eTY2 och MFP. Använd detta kommando för att avbryta aktuellt Fiery X3eTY2-jobb och använda MFP för att göra kopior eller skriva ut ett annat jobb först. Jobben fortsätter att behandlas på Fiery X3eTY2. Efter att du har gjort kopior via kopiatorn eller slutfört underhåll väljer du Fortsätt utskrift för att fortsätta med utskriftsjobb från Fiery X3eTY2. Återuppta kommunikationen mellan MFP och Fiery X3eTY2 efter att du har valt Uppehåll i utskrift.

24 STÄLLA IN FIERY X3ETY2 FRÅN MFP-PEKSKÄRMEN 24 Stäng av Stänger av all aktivitet från Fiery X3eTY2 på rätt sätt och startar sedan om. Följande alternativ är tillgängliga i den undermeny som visas: Starta om servern: Startar om serverprogrammet, men startar inte om hela systemet. Nätverksåtkomsten till Fiery X3eTY2 avbryts tillfälligt och alla utskriftsjobb som befinner sig under bearbetning annulleras och kan komma att försvinna. Stäng av systemet: Stänger av all aktivitet i Fiery X3eTY2 på rätt sätt. Starta om systemet: Stänger av och startar sedan om Fiery X3eTY2. Kör inställning Kör diagnostik Fackjustering Kalibrering Öppnar menyn Inställning och ändrar inställningsalternativen. Denna funktion är endast till för servicerepresentanter. Kontakta din servicetekniker eller en försäljare för mer information om kördiagnostik. Justera placeringen av text och bilder på en sida så att de hamnar rätt på pappersarket och så att båda sidorna av ett dubbelsidigt ark har exakt samma justering. Mer information om denna funktion finns i Hjälpprogram. Kalibrera med ColorCal i Fiery X3eTY2. Mer information finns i Färgutskrift. Om ett administratörslösenord har angivits måste du uppge det för att få åtkomst till Kalibrering. Gå till inställningsalternativen När du går in i inställningsalternativen måste du kontrollera att ingen annan är på väg att skriva ut till Fiery X3eTY2. SÅ HÄR GÅR DU TILL INSTÄLLNING NÄR FIERY X3ETY2 ÄR SATT I VILOLÄGE 1 Tryck på knappen Systeminställningar på MFP. 2 Tryck på Administratörslösenord på MFP-pekskärmen. 3 Använd tangentbordet på MFP-pekskärmen och ange administratörslösenordet till MFP. OBS: Detta lösenord är inte likadant som det till Fiery X3eTY2. 4 Tryck på OK. 5 Bläddra på skärmen Systeminställningar med nedåtknappen och välj Skrivarinställningar. 6 Tryck på Fiery-inställningar. 7 Se till att det står Vilar i informationsfönstret på MFP-pekskärmen. Om meddelandet Skriver ut eller RIP visas betyder det att Fiery X3eTY2 bearbetar ett jobb. Vänta tills systemet är klart och visar statusen Vilar. 8 Tryck på knappen Meny. 9 Tryck på nedåtpilknappen för att bläddra och välj Kör inställning.

Miljöer där våra servrar kan användas

Miljöer där våra servrar kan användas Med hjälp av en skrivarserver kan skrivare anslutas till ett nätverk. På så sätt kan ett flertal användare få tillgång till skrivarna från sina arbetsstationer. Det är ett mycket effektivt sätt att utnyttja

Läs mer

FileMaker Server 13. Startbok

FileMaker Server 13. Startbok FileMaker Server 13 Startbok 2007-2013 FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och Bento är varumärken som tillhör FileMaker,

Läs mer

LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175. Användarhandbok

LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175. Användarhandbok LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175 Användarhandbok LaserJet Pro 100 färg MFP M175 Användarhandbok Copyright och licensavtal 2012 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Det är förbjudet att reproducera,

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖR NÄTVERKSANVÄNDARE

BRUKSANVISNING FÖR NÄTVERKSANVÄNDARE Intern Ethernet-skrivarserver för flera protokoll och trådlös Ethernet-skrivarserver BRUKSANVISNING FÖR NÄTVERKSANVÄNDARE Den här bruksanvisningen för nätverksanvändare innehåller värdefull information

Läs mer

Apple AirPort-nätverk

Apple AirPort-nätverk Apple AirPort-nätverk 1 Innehåll Kapitel 1 3 Komma igång 5 Ställa in en trådlös Apple-enhet för Internetanslutning med AirPort-verktyg 6 Öka räckvidden på AirPort-nätverket 6 Dela en USB-hårddisk som är

Läs mer

FileMaker 13. WebDirect Handbok

FileMaker 13. WebDirect Handbok FileMaker 13 WebDirect Handbok 2014 FileMaker Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och Bento är varumärken som tillhör FileMaker, Inc.

Läs mer

FileMaker 14. Guide för WebDirect

FileMaker 14. Guide för WebDirect FileMaker 14 Guide för WebDirect 2015 FileMaker Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och FileMaker Go är varumärken som tillhör FileMaker,

Läs mer

FileMaker Server 14. FileMaker Server - Hjälp

FileMaker Server 14. FileMaker Server - Hjälp FileMaker Server 14 FileMaker Server - Hjälp 2007-2015 FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och FileMaker Go är varumärken

Läs mer

FileMaker Server 13. FileMaker Server - Hjälp

FileMaker Server 13. FileMaker Server - Hjälp FileMaker Server 13 FileMaker Server - Hjälp 2010 2013 FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och Bento är varumärken som

Läs mer

Användarhandbok för självbetjänat innehåll i Cisco StadiumVision Director

Användarhandbok för självbetjänat innehåll i Cisco StadiumVision Director Användarhandbok för självbetjänat innehåll i Cisco StadiumVision Director Första publicering: 29 maj 2012 Granskad: 16 augusti 2012 Denna guide är avsedd för användare som väljer självbetjäning av innehåll

Läs mer

Trådlöst LAN-handbok. Svenska. w-1

Trådlöst LAN-handbok. Svenska. w-1 Trådlöst LAN-handbok Den här handboken beskriver hur du använder kameran för att skicka och ta emot bilder trådlöst. Anvisningar om hur du använder kameran, samt säkerhetsföreskrifter, hittar du i Användarhandbok

Läs mer

CA Clarity PPM. Grundläggande funktioner - Användarhandbok. Utgåva 14.1.00

CA Clarity PPM. Grundläggande funktioner - Användarhandbok. Utgåva 14.1.00 CA Clarity PPM Grundläggande funktioner - Användarhandbok Utgåva 14.1.00 Denna dokumentation, som inkluderar ett inbäddat hjälpsystem samt elektroniskt publicerat material, (kallas härefter för Dokumentationen

Läs mer

DATA TANK GATEWAY WLAN

DATA TANK GATEWAY WLAN HANDBOK DATA TANK GATEWAY WLAN EXTERNAL DUAL DISK NETWORK HARD DRIVE / 3.5" / (W)LAN WIN & MAC & LINUX Rev. 711 Freecom Data Tank Gateway Grattis! Vi gratulerar dig till köpet av Data Tank Gateway. Data

Läs mer

Använda Hjälp. Använda direkthjälpen

Använda Hjälp. Använda direkthjälpen Använda Hjälp Använda Hjälp Innehåll Index Bakåt 1 Använda Hjälp Använda direkthjälpen Programvaran Adobe Acrobat Reader 5.1 innehåller fullständig dokumentation i ett lättillgängligt PDF-baserat hjälpsystem.

Läs mer

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Detta dokument skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Dokumentet får spridas fritt i

Läs mer

Icarus 2.6. Manual är utskriven 2003-08-27 22:44. Copyright Keylogic AB 2003.

Icarus 2.6. Manual är utskriven 2003-08-27 22:44. Copyright Keylogic AB 2003. Icarus 2.6 Manual är utskriven 2003-08-27 22:44 Copyright Keylogic AB 2003. 1 Innehållsförteckning 1 ALLMÄNT...3 1.1 ANVÄNDNINGSOMRÅDEN...3 1.2 SYSTEMKRAV...3 1.3 HUR FUNGERAR ICARUS...4 1.4 STÖD FINNS

Läs mer

Cisco IP-telefon 7961G/7961G-GE och 7941G/7941G-GE för Cisco CallManager 4.1(3)

Cisco IP-telefon 7961G/7961G-GE och 7941G/7941G-GE för Cisco CallManager 4.1(3) Telefonhandbok Cisco IP-telefon 7961G/7961G-GE och 7941G/7941G-GE för Cisco CallManager 4.1(3) MED LICENS OCH GARANTI Huvudkontor Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose, CA 95134-1706 USA http://www.cisco.com

Läs mer

WD My Cloud Personlig molnlagring Användarhandbok

WD My Cloud Personlig molnlagring Användarhandbok WD My Cloud Personlig molnlagring Användarhandbok WD Service och support Om du stöter på några problem ber vi dig kontakta oss så att vi kan försöka åtgärda detta innan du skickar tillbaka produkten. De

Läs mer

HP ENVY 4500 e-all-in-one series

HP ENVY 4500 e-all-in-one series HP ENVY 4500 e-all-in-one series Innehåll 1 HP ENVY 4500 e-all-in-one series Hjälp... 1 2 Lär dig mer om HP ENVY 4500 series... 3 Skrivarens delar... 4 Kontrollpanel och statuslampor... 5 Inställningar

Läs mer

EPiServer 7.5 CMS. Användarhandbok för redaktörer

EPiServer 7.5 CMS. Användarhandbok för redaktörer EPiServer 7.5 CMS Användarhandbok för redaktörer Användarhandbok för redaktörer EPiServer 7.5 CMS Utgåva A, 2013 Innehållsförteckning 3 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 3 Introduktion 5 Om den

Läs mer

HP Photosmart C5100 All-in-One series. Grundläggande handbok

HP Photosmart C5100 All-in-One series. Grundläggande handbok HP Photosmart C5100 All-in-One series Grundläggande handbok HP Photosmart C5100 All-in-One series Grundläggande handbok 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Adobe och Acrobat-logotypen är varumärken

Läs mer

Användarhandbok. Läs detta först. Papper

Användarhandbok. Läs detta först. Papper Användarhandbok Läs detta först INNEHÅLL Om denna produkt...11 Inledning...11 Varumärken...11 Friskrivningsklausul... 12 Handböcker som hör till denna skrivare... 12 Handbokens användning... 13 Skärmnavigering...

Läs mer

Venturi - Fakturan 2 MANUAL. Venturi - Fakturan 2.0 Upplaga 1.0. Sidan 1 av 18

Venturi - Fakturan 2 MANUAL. Venturi - Fakturan 2.0 Upplaga 1.0. Sidan 1 av 18 MANUAL Venturi - Fakturan.0 Upplaga.0 Sidan av 8 CD Soft AB Storgatan 6 6 Växjö Tel: 070-7 http://www.cdsoft.se Support Supporten når du enklast per e-post eller via vår hemsida. E-post: support@cdsoft.se

Läs mer

Skanna till FTP-guide

Skanna till FTP-guide Skanna till FTP-guide För att hitta grundläggande information om nätverket och avancerade nätverksfunktioner för din Brother-maskin, se uu Bruksanvisning för nätverksanvändare. För att hitta grundläggande

Läs mer

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Denna handbok skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Handboken får spridas fritt, i

Läs mer

Skapa en webbplats med Joomla

Skapa en webbplats med Joomla Nils Eriksson, Jonathan Bourque Olivegren och Sven-Åke E klund Skapa en webbplats med Joomla En guide om hur du bygger en webbplats med publiceringsverktyget Joomla Skapa en webbplats med Joomla.SE:s Internetguide,

Läs mer

Manual för Vision 80/20 Informera Version 2.3

Manual för Vision 80/20 Informera Version 2.3 Manual för Vision 80/20 Informera Version 2.3 2 Innehåll 1. Välkommen till Vision 80/20 Informera 6 2. Introduktion 7 2.1 Innan du börjar 8 2.2 Inloggning 8 Begär nytt lösenord 8 Sök utan att logga in

Läs mer

EPiServer 7.5 CMS. Användarhandbok för administratörer

EPiServer 7.5 CMS. Användarhandbok för administratörer EPiServer 7.5 CMS Användarhandbok för administratörer Användarhandbok för administratörer EPiServer 7.5 CMS Utgåva A, 2013 Innehållsförteckning 3 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 3 Introduktion

Läs mer

EFT Jakt installations och användarinstruktion

EFT Jakt installations och användarinstruktion EFT Jakt installations och användarinstruktion EFT Jakt installations och användarinstruktion... 1 Inledning... 2 Systemkrav... 2 Installation... 3 Att starta programmet första gången... 6 Registrering

Läs mer

Din manual HP PSC 1510 ALL-IN-ONE http://sv.yourpdfguides.com/dref/917849

Din manual HP PSC 1510 ALL-IN-ONE http://sv.yourpdfguides.com/dref/917849 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP PSC 1510 ALL-IN-ONE. Du hittar svar på alla dina frågor i HP PSC 1510 ALL-IN-ONE

Läs mer