Fiery Print Controller MX-PEX1/MX-PEX2. Konfigurering och inställning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fiery Print Controller MX-PEX1/MX-PEX2. Konfigurering och inställning"

Transkript

1 Fiery Print Controller MX-PEX1/MX-PEX2 Konfigurering och inställning

2 2006 Electronics for Imaging, Inc. Informationen i denna publikation omfattas av Juridiska meddelanden för denna produkt november 2006

3 INNEHÅLL 3 INNEHÅLL INLEDNING 7 Terminologi och konventioner 7 Om detta dokument 8 ANSLUTA TILL NÄTVERKET 9 Fiery X3eTY2 i nätverket 9 Installationssteg i nätverket 10 Sammanfattning av Fiery X3eTY2-nätverksinstallation 11 Inställningskrav för nätverksservern 12 Windows-nätverk 12 NetWare-nätverk 12 AppleTalk-nätverk 13 UNIX-nätverk 13 FÖRBEREDA INSTÄLLNINGAR AV FIERY X3ETY2 14 Nivåer för behörighet och kontroll 14 Användare och grupper 14 Fiery X3eTY2-utskriftsanslutningar 16 WebTools 17 Ytterligare säkerhetsfunktioner 17 Kontrollera e-poståtkomst till Fiery X3eTY2 18 Begränsa IP-adresser och portar 18 Säker utskrift 18 LDAP-autentisering 18

4 INNEHÅLL 4 Ansluta nätverkskabel till Fiery X3eTY2 19 Baksidan av Fiery X3eTY2 19 Ethernet-anslutning 19 USB-anslutning 19 Om installationen 20 Inställning från MFP-pekskärmen 20 Inställning från en nätverksdator 20 STÄLLA IN FIERY X3ETY2 FRÅN MFP-PEKSKÄRMEN 21 Fiery X3eTY2-inställning från MFP-pekskärmen 21 Fiery X3eTY2:s MFP-pekskärm 22 Funktionsmeny 23 Gå till inställningsalternativen 24 Om gränssnittets inställning på MFP-pekskärmen 25 Typer av inställningsskärmar 26 Alternativ för serverinställning 27 Alternativ för nätverksinställning 29 Alternativ för portinställning 30 Alternativ för protokollinställning 30 Alternativ för tjänstinställning 38 Alternativ för skrivarinställning 57 Alternativ för PostScript/PCL/Färginställning 58 Administratörsfunktioner i menyn Inställning 58 STÄLLA IN FIERY X3ETY2 FRÅN EN NÄTVERKSDATOR 59 Gå till Configure från en nätverksdator 59 Använda Configure 60 REFERENS FÖR INSTÄLLNINGSALTERNATIV 61 Inställningsalternativ 61

5 INNEHÅLL 5 KONFIGURERA WEBTOOLS 66 Konfigurera Fiery X3eTY2 och klienter för WebTools 66 ADMINISTRERA FIERY X3ETY2 68 Administratörsfunktioner 68 Ställa in lösenord 69 Lösenord från MFP-pekskärmen 69 Lösenord från en nätverksdator 70 Uppdatera systemprogram 70 Konfigurera utskriftsloggen från MFP-pekskärmen 70 Rensa Fiery X3eTY2 72 Återställa Fiery X3eTY2-inställningar 73 Återställa Fiery X3eTY2 till standardinställningar 73 Spara och återställa konfigurering av Fiery X3eTY2 73 USB-utskrift 74 Hantera e-postadressböcker 75 Skriva ut konfigureringssidan 78 Upprätta optimal systemprestanda för Fiery X3eTY2 78 Stänga av, initiera om och starta om Fiery X3eTY2 79 Stänga av Fiery X3eTY2 79 Initiera om eller starta om Fiery X3eTY2 80 FELSÖKNING 81 Felsöka Fiery X3eTY2 81 Felmeddelanden under drift 81 Bekräfta anslutningen av MFP till Fiery X3eTY2 82 Kan inte ansluta till Fiery X3eTY2 med hjälpprogram 83 Kan inte ansluta till Fiery X3eTY2 med Command WorkStation 83 SAKREGISTER 85

6

7 INLEDNING 7 INLEDNING Detta dokument beskriver hur du ställer in nätverksservrar och användardatorer för att använda Fiery Print Controller MX-PEX1/MX-PEX2 så att användare kan använda den som en högpresterande nätverksskrivare. Allmän information om hur du använder MFP, datorn, programvaran eller nätverket hittar du i dokumentationen för respektive produkt. Att ställa in en nätverksmiljö på rätt sätt kräver en nätverksadministratörs närvaro och hjälp. Detaljerade instruktioner för hur man konfigurerar nätverk ligger utanför detta dokuments omfång. För information, se din nätverksdokumentation. Mer information om operativsystem som stöds och om andra systemkrav finns i Välkommen. Terminologi och konventioner I detta dokument används följande terminologi och konventioner. Term eller konvention Aero Fiery X3eTY2 Mac OS MFP (kringutrustning med flera funktioner) Rubriker i kursiv stil Syftar på Fiery X3eTY2 (i illustrationer och exempel) Fiery Print Controller MX-PEX1/MX-PEX2 Apple Mac OS X MX-3500/4500- och MX-7000/6200/5500-serierna Andra dokument i denna dokumentuppsättning Windows Microsoft Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003 Ämnen där ytterligare information finns tillgänglig genom att starta hjälpavsnittet i programmet Tips och information Viktig information Viktig information om problem som kan medföra fysisk skada på dig eller andra

8 INLEDNING 8 Om detta dokument Detta dokument behandlar följande ämnen: Nätverksanslutningar i Fiery X3eTY2 Information som är specifik för Fiery X3eTY2 om att ställa in nätverksservrar OBS: Mer information om nätverksservrar finns i din nätverksdokumentation. Systemsäkerhet via behörighetsnivåer och lösenord Inställningar av Fiery X3eTY2 från Fiery X3eTY2:s MFP-pekskärm i Fiery X3eTY2 Inställningar av Fiery X3eTY2 från en nätverksdator Inställningar av Fiery X3eTY2 för att användare ska kunna använda WebTools Administration av Fiery X3eTY2 Felsökning Administrativa funktioner som beskrivs i annan dokumentation sammanfattas på sidan 68.

9 ANSLUTA TILL NÄTVERKET 9 ANSLUTA TILL NÄTVERKET Detta kapitel sammanfattar stegen för att ställa in Fiery X3eTY2. Fiery X3eTY2 i nätverket När Fiery X3eTY2 är ansluten till ett nätverk fungerar den som en nätverksskrivare. Fiery X3eTY2 hanterar följande nätverksprotokoll (regler för att datorer i ett nätverk ska kunna kommunicera med varandra): AppleTalk TCP/IP, som också innefattar protokollen BOOTP, DHCP, FTP, HTTP, IMAP, IPP, IPv4, IPv6, LDAP, LPD, NBT, POP3, Port 9100, SMB, SMTP, SNMP, SNTP och SSL/TLS IPX/SPX (Novell) Dessa protokoll kan köras samtidigt på samma kabel. Datorer som använder andra protokoll kan skriva ut via en server som använder något av de protokoll som stöds. Fiery X3eTY2 har en automatisk avkänning och hanterar alla anslutningar samtidigt.

10 ANSLUTA TILL NÄTVERKET 10 Installationssteg i nätverket Installationen kan utföras av en nätverks- eller skrivaradministratör. Följ stegen nedan: 1 Konfigurera nätverksmiljön Konfigurera nätverksservrar för att ge användare åtkomst till Fiery X3eTY2 som en nätverksskrivare. Mer information om att konfigurera nätverksservrar i Windows och UNIXnätverksmiljöer som gäller specifikt för Fiery X3eTY2 finns på sidan 12. Mer information om hur du använder ditt nätverk finns i din nätverksdokumentation. 2 Anslut Fiery X3eTY2 fysiskt till ett fungerande nätverk Förbered en nätverksnod för Fiery X3eTY2. Skaffa kabel, dra den till den plats där Fiery X3eTY2 ska installeras (nära MFP) och anslut kabeln till nätverksuttaget i Fiery X3eTY2. Mer detaljerad information finns på sidan Ställ in Fiery X3eTY2 Konfigurera Fiery X3eTY2 så att den passar din utskrifts- och nätverksmiljö (se Ställa in Fiery X3eTY2 från MFP-pekskärmen). 4 Förbered användardatorer för utskrift Installera de filer som behövs för utskrift, installera användarprogram och anslut användardatorerna till nätverket. Programinstallationen beskrivs i Skriva ut från Windows och Skriva ut från Mac OS. 5 Administrera Fiery X3eTY2 Övervaka och upprätthåll systemprestanda och felsök om du får problem (se Administrera Fiery X3eTY2).

11 ANSLUTA TILL NÄTVERKET 11 Sammanfattning av Fiery X3eTY2-nätverksinstallation Konfiguration av nätverksserver Konfigurera nätverksserverarna för att ange Fiery X3eTY2- skrivarköer och Fiery X3eTY2-användare. Nätverksserver Anslutning Förbered en nätverksnod. Anslut Fiery X3eTY2 till nätverket. Fiery X3eTY2 Inställning av Fiery X3eTY2 Konfigurera i första hand Serverinställning, Nätverksinställning och Skrivarinställning på Fiery X3eTY2:s MFP-pekskärm. Senare kan du konfigurera kvarvarande inställningsmenyer. Inställning av klientdator I datorer där användare skriver ut till Fiery X3eTY2: Installera rätt skrivarfiler och anslut till en eller flera utskriftsanslutningar. Installera hjälpprogram och en webbläsare på de datorer där användarna kommer att använda dem. Bekräfta Fiery X3eTY2 i skrivarlistan. Fiery X3eTY2 tillgänglig i nätverket

12 ANSLUTA TILL NÄTVERKET 12 Inställningskrav för nätverksservern I detta avsnitt finns grundläggande information om att konfigurera Fiery X3eTY2 och använda den i nätverket. Det förklarar inte nätverksfunktioner för utskrift i allmänhet. Endast information som är specifik för Fiery X3eTY2 visas. Att ställa in en nätverksmiljö på rätt sätt kräver en nätverksadministratörs närvaro och hjälp. Detaljerade instruktioner för hur man konfigurerar nätverk ligger utanför detta dokuments omfång. För information, se din nätverksdokumentation. Konfigurera nätverk och servrar och se till att det finns en aktiv nätverksanslutning innan du konfigurerar nätverksinställningarna för Fiery X3eTY2 i Inställning. Detta innebär att Fiery X3eTY2 kan fråga nätverket efter zoner, servrar och serverbaserade köer. När du ändrar konfigurationen för Fiery X3eTY2, MFP, eller nätverket på din arbetsplats, måste du ändra inställningarna så att de stämmer överens med den ändrade miljön. Ändrar du nätverks- eller portinställningar kan du också behöva ändra andra alternativ i inställningarna. Windows-nätverk Fiery X3eTY2 måste ha en giltig IP-adress, en delnätsmask och en gateway-adress. Du kan skriva in adresserna manuellt eller använda protokollen DHCP eller BOOTP för att tilldela dem dynamiskt. Kontrollera att namnet och adressen för Fiery X3eTY2 visas i en DNS (domännamnserver) eller den databas med värdnamn som används i systemet. Har du publicerat mer än en utskriftsanslutning för Fiery X3eTY2 (t.ex. om både skrivarkön och väntkön har publicerats), kan du skapa en skrivare för varje utskriftsanslutning, så att du och andra användare kan skriva ut direkt till varje anslutning. Du måste konfigurera Fiery X3eTY2 med rätt domännamn för Windows. Detta är särskilt viktigt vid Windows-utskrift, som också kallas SMB-utskrift. För att kunna använda Microsoft Active Directory måste du tilldela Fiery X3eTY2 till en domän. Om du tilldelar Fiery X3eTY2 till en arbetsgrupp kan du inte använda Active Directory. NetWare-nätverk Du måste ha administratörsbehörigheter för nätverket för att kunna skapa nya NDS- eller Bindery-objekt. För information, se dokumentationen för din nätverksserver. Du kan konfigurera en enda mappstruktur och upp till åtta Bindery-servrar samtidigt. Fiery X3eTY2 söker efter utskriftsjobb på en NetWare-skrivarserver per Bindery-server. NetWare-filservrar kan skapa skrivarköer, som egentligen är lagringsområden för utskriftsjobb. När ett utskriftsjobb skickas från en klient på en fjärrdator dirigeras jobbet till en skrivarkö på NetWare-filservern och buffras på NetWare-serverns hårddisk vilket frigör utrymme på klientdatorn.

13 ANSLUTA TILL NÄTVERKET 13 I slutet av Netware-könamnen ska du lägga till ett av följande suffix som motsvarar utskriftsanslutningen i Fiery X3eTY2: _print _hold _direct OBS: Tilläggsnamnen måste skrivas med små bokstäver och vara på engelska. Du behöver inte utföra någon inställning när du lägger till eller tar bort en NetWare-kö. Men du bör alltid starta om Fiery X3eTY2 efter att du har skapat eller tagit bort en kö som är ansluten till skrivarservern som används av Fiery X3eTY2. När Fiery X3eTY2 har konfigurerats för att ansluta till en NetWare-server avfrågar den NetWare-servern efter jobb i alla dess köer. Eventuella jobb överförs automatiskt över nätverket till motsvarande anslutning på Fiery X3eTY2. Jobb från NetWare-kön med suffixet _print skickas t.ex. till skrivarkön för Fiery X3eTY2 och så vidare. Du kan ansluta upp till åtta Bindery-servrar till Fiery X3eTY2. OBS: Den NetWare Bindery-server som du väljer får inte finnas i samma träd som den du valde i NDS-inställningen, om både NDS och Bindery används av Fiery X3eTY2. AppleTalk-nätverk AppleShare-servrar kräver inte någon särskild konfiguration. UNIX-nätverk När en UNIX-arbetsstation konfigureras med lpr-protokollet och har anslutits till Fiery X3eTY2 via ett TCP/IP-nätverk kan den skriva ut direkt till Fiery X3eTY2. För att få ställa in UNIX-arbetsstationer krävs administratörsrättigheter med rotbehörighet. Redan efter den första konfigureringen kan UNIX-användare skicka utskriftsjobb till en namngiven skrivare. Fiery X3eTY2 är en skrivarstyrenhet som kan läsa lpr-protokoll. Fiery X3eTY2 har ett fjärrskrivarnamn som du måste använda för att kunna kommunicera med den på rätt sätt. Oavsett vilket UNIX-system som du använder, måste namnet du använder för fjärrskrivaren (eller rp i filen /etc/printcap) när du konfigurerar nätverket för Fiery X3eTY2 vara ett av följande: print hold direct Arbetsstationer i ett TCP/IP-nätverk kan skriva ut direkt till Fiery X3eTY2 som fjärrskrivare, eller skriva ut till en Windows 2000/Server 2003-server eller UNIX-arbetsstation som fungerar som skrivarserver.

14 FÖRBEREDA INSTÄLLNINGAR AV FIERY X3ETY2 14 FÖRBEREDA INSTÄLLNINGAR AV FIERY X3ETY2 När du ska förbereda för utskrift på din arbetsplats måste du genomföra en del inledande konfigurering av Fiery X3eTY2 (eller Inställning ) för att ange nätverksmiljön samt vilka typer av utskrifter du gör. Innan du utför Inställning ska du bestämma vilka behörighetsnivåer som ska finnas, till exempel lösenord och andra säkerhetsfunktioner som Fiery X3eTY2 erbjuder. Eftersom många av dessa säkerhetsfunktioner hänger ihop, bör du gå igenom informationen i detta kapitel så att du kan planera för ett effektivt säkerhetssystem och sedan utföra inställningen enligt detta. Nivåer för behörighet och kontroll När du konfigurerar Fiery X3eTY2 under inställningen inför du (som systemadministratör) en specifik kontrollnivå genom att konfigurera följande: Användare och grupper Utskriftsanslutningar Åtkomst till WebTools Användare och grupper Med Configure WebTool skapar du användare, tilldelar lösenord, skapar grupper med särskild behörighet och tilldelar användare till grupperna. Flera grupper finns som standard och du kan även skapa nya grupper. Alla användare i en grupp har samma behörighet. Förutom att tilldela användare som du har skapat till en grupp kan du också lägga till användare från ditt företags globala adresslista om du aktiverar LDAP-tjänster i Fiery X3eTY2. Mer information finns i hjälpavsnittet för WebTools Configure. Lösenord När du skapar nya användare tilldelar du dem lösenord. Du kan dessutom ställa in lösenord för dessa områden: Standardadministratörsanvändare i gruppen Administratörer Standardoperatörsanvändare i gruppen Operatörer Som standard är standardadministratörslösenordet angivet i Fiery X3eTY2. Ändra administratörslösenordet ofta för att skydda Fiery X3eTY2 från slumpvisa eller oavsiktliga ändringar i inställningen. Mer information finns i Ställa in lösenord på sidan 69. OBS: Mer information om standardlösenord kan du få av din auktoriserade installations-/ servicerepresentant.

15 FÖRBEREDA INSTÄLLNINGAR AV FIERY X3ETY2 15 Användare i grupperna Administratör och Operatör har behörigheter utöver de som du angav när du skapade grupperna. Exempel på dessa behörighet ges nedan. Administratörsbehörighet Användare i gruppen Administratörer har den högsta kontrollnivån. En person med administratörsbehörighet har rätt att: Konfigurera Fiery X3eTY2 från Configure WebTool eller från Fiery X3eTY2:s MFPpekskärm Lägga till och ta bort grupper Lägga till och ta bort användare Ange och ändra lösenord för användare Visa, skriva ut, exportera och ta bort utskriftsloggen Ta bort, visa och ändra användares utskriftsjobb Rensa Fiery X3eTY2 från all jobbinformation Skriva ut i svartvitt eller färg Publicera utskriftsanslutningar Ta bort teckensnitt Kontrollera utskriftsjobb från jobbhanteringsverktygen Åsidosätta jobbinställningar Ange standardinställningar för utskriftsalternativ Kalibrera Fiery X3eTY2 Operatörsbehörighet Användare i operatörsgruppen kontrollerar utskriftsjobb från jobbhanteringsverktygen, inklusive följande: Visa utskriftslogg Ta bort, visa och ändra andra användares utskriftsjobb Skriva ut i svartvitt eller färg Gästbehörighet (inget lösenord) Inget lösenord krävs för att en användare ska kunna logga in som gäst från jobbhanteringsverktygen. En gäst kan granska status för aktiva jobb, men kan inte ändra jobben eller status för Fiery X3eTY2.

16 FÖRBEREDA INSTÄLLNINGAR AV FIERY X3ETY2 16 Fiery X3eTY2-utskriftsanslutningar Fiery X3eTY2 hanterar tre utskriftsanslutningar: Väntkö, Skrivarkö och Direkt anslutning. Du aktiverar, eller publicerar, dessa utskriftsanslutningar för användare på nätverket när du konfigurerar Skrivarinställning. Alla anslutningar kontrolleras hela tiden för att se efter om där finns jobb. Skrivarkön och direktanslutningen ger fjärranvändare en mer direkt tillgång till Fiery X3eTY2 än väntkön. Därför är det inte lämpligt att använda skrivarkö och direkt anslutning i miljöer där det behövs mer omfattande kontroll. Dessutom kan du aktivera utskriftskön, som är ett lagringsområde för de senaste jobben från skrivarkön. I utskriftskön kan du skriva ut dessa jobb på nytt. Vid installationen kan du aktivera utskriftskön och ange det maximala antalet jobb som sparas i kön. Vill du skriva ut ett jobb i utskriftskön på nytt använder du jobbhanteringsverktygen. OBS: För att kunna använda hjälpprogrammen och WebTools måste du aktivera minst en av utskriftsanslutningarna. Väntkö Jobb som skickas till väntkön buffras på Fiery X3eTY2:s hårddisk för att skrivas ut senare eller flera gånger. Eftersom väntkön är en lagringsplats, kan inte jobb som skickas till denna kö fortsätta genom utskriftsprocessen förrän operatören använder jobbhanteringsverktygen. Skrivarkö Skrivarkön är standardkön för Fiery X3eTY2. Jobb som skickas till skrivarkön bearbetas och skrivs ut i den ordning de kommer. Jobb som har prioriterats av en operatör från jobbhanteringsverktygen samt de jobb som skickas via direktanslutningen får företräde framför jobb som har skickats till skrivarkön. Direkt anslutning Med direkt anslutning skickas jobben direkt till Fiery X3eTY2, men bara när Fiery X3eTY2 är i viloläge. Om Fiery X3eTY2 är upptagen ligger jobbet kvar på användarens dator tills Fiery X3eTY2 är redo. Jobbet bearbetas sedan så snart som föregående jobb är färdigt och innan nästa jobb i kön bearbetas. Jobb som skickas till den direkta anslutningen lagras inte på Fiery X3eTY2:s hårddisk och de kan inte skrivas ut på nytt, flyttas eller tas bort. Därför ger direkt anslutning en god säkerhet för känsliga filer. Jobb som skickas till den direkta anslutningen visas i utskriftsloggen för att underlätta bokföring. OBS: Vill du hämta teckensnitt till Fiery X3eTY2 måste du aktivera den direkta anslutningen.

17 FÖRBEREDA INSTÄLLNINGAR AV FIERY X3ETY2 17 WebTools Fiery X3eTY2 hanterar Internet- eller intranätsåtkomst via WebTools i datorer med Windows eller Mac OS. Läs mer om att aktivera användning av WebTools i Konfigurera WebTools på sidan 66. Home I Home får du aktuell information om de jobb som bearbetas och skrivs ut på Fiery X3eTY2. Du behöver inget lösenord för att använda detta WebTool. Mer information finns i Hjälpprogram. Downloads Med Downloads kan användare ladda hem installationsprogram för skrivardrivrutiner och andra programvaror direkt från Fiery X3eTY2. Du behöver inget lösenord för att använda detta WebTool. Mer information finns i Skriva ut från Windows, Skriva ut från Mac OS och Hjälpprogram. Docs Med Docs kan användare få åtkomst till, hantera och ändra jobb i sin e-post i Fiery X3eTY2 samt skicka jobb till Fiery X3eTY2. Mer information finns i hjälpavsnittet för WebTools Docs. Configure Med Configure kan du visa och ändra alternativ i Fiery X3eTY2 från en nätverksdator. Denna funktion kräver ett administratörslösenord. Mer information finns på sidan 59. Ytterligare säkerhetsfunktioner Förutom vanliga säkerhetsfunktioner, som exempelvis lösenord, kan du använda dessa funktioner för att bevara säkerheten i Fiery X3eTY2: E-poståtkomst IP-adresser och portar Säker utskrift (endast MX-PEX2) LDAP-autentisering

18 FÖRBEREDA INSTÄLLNINGAR AV FIERY X3ETY2 18 Kontrollera e-poståtkomst till Fiery X3eTY2 Eftersom du kan tillåta användare att skriva ut filbilagor som skickats till Fiery X3eTY2 via e-post accepterar Fiery X3eTY2 endast giltiga filbilagor (t.ex. PostScript- eller PDF-filer). Vanligtvis aktiveras virus som skickas via e-post först när mottagaren öppnar filen. Bilagor som inte är giltiga filer avvisas av Fiery X3eTY2. Eftersom filtyper som t.ex..bat,.vbs och.exe kan medföra skadliga virus behandlar inte Fiery X3eTY2 dessa filtyper. Fiery X3eTY2 ignorerar också e-post i formaten RTF (Rich Text Format) och HTML (Hypertext MarkupLanguage) samt e-post som innehåller JavaScript-kod. Du kan definiera en lista över godkända e-postadresser i Fiery X3eTY2. Alla e-postmeddelanden som Fiery X3eTY2 mottar från en e-postadress som inte är godkänd i listan tas bort. Mer information finns på sidan 75. Begränsa IP-adresser och portar För att begränsa obehöriga anslutningar till Fiery X3eTY2, kan du tillåta endast användare vars IP-adresser finns inom ett definierat intervall. Du kan också stänga onödiga portar för att neka åtkomst från nätverket. Kommandon eller jobb som skickas från en obehörig IP-adress eller port ignoreras av Fiery X3eTY2. Säker utskrift Detta alternativ gör det möjligt att skriva ut mycket känsliga eller sekretessbelagda filer. En användare som skriver ut en fil med skrivardrivrutinen tilldelar jobbet ett lösenord. Användaren måste sedan ange lösenordet via MFP för att skriva ut jobbet. För mer information, se Utskriftsalternativ. LDAP-autentisering När du aktiverar LDAP-kommunikation för att hämta namn och annan information för personer inom ditt företag kan du välja typen av autentisering. Mer information finns på sidan 53.

19 FÖRBEREDA INSTÄLLNINGAR AV FIERY X3ETY2 19 Ansluta nätverkskabel till Fiery X3eTY2 Detta avsnitt innehåller en illustration av baksidan på Fiery X3eTY2 och information om anslutning av Fiery X3eTY2 till nätverket. Baksidan av Fiery X3eTY2 1 USB-kontakter (Typ A) 2 Nätverkskontakt 3 Ethernet-kontakt till MFP 4 MFP-kontakt Ethernet-anslutning Vid Ethernet-anslutningar stöder Fiery X3eTY2 anslutning med UTP (Unshielded Twisted Pair) för dessa nätverkshastigheter: 10BaseT: Kategori 3 eller högre 100BaseTX: Kategori 5 eller högre (4-pars/8-kabels, kort längd) 1000BaseT: Kategori 5e eller högre (4-pars/8-kabels, kort längd) SÅ HÄR ANSLUTER DU TILL NÄTVERKET Anslut kabeln från nätverket till nätverksuttaget (RJ-45) på baksidan av Fiery X3eTY2. USB-anslutning Om du använder en USB-kabel för USB-utskrift måste det vara en skärmad partvinnad USB-kabel som är kortare än 3 meter. Mer information om USB-utskrift finns på sidan 74.

20 FÖRBEREDA INSTÄLLNINGAR AV FIERY X3ETY2 20 Om installationen Inställning konfigurerar Fiery X3eTY2 så att den kan kommunicera med andra enheter och hantera utskriftsjobb. Du måste utföra inställningarna första gången du sätter på Fiery X3eTY2, efter det att ny systemprogramvara hämtats, eller varje gång serverns programvara ominstallerats. När nätverket eller användarnas utskriftsmiljö ändras ändrar du alternativen följaktligen. OBS: Du har ingen åtkomst till inställningsfunktionerna från Command WorkStation, Macintosh Edition. Inställning från MFP-pekskärmen När du utför inställningen för första gången måste det ske via MFP-pekskärmen. Utför inställningar för åtminstone Serverinställning, Nätverksinställning och Skrivarinställning i tur och ordning. Efter den inledande inställningen kan du ändra inställningsalternativen via MFP-pekskärmen (sidan 22) eller en nätverksdator (sidan 59). De flesta inställningar kan anges på något av följande sätt. Om du inte utför inställningarna i de återstående inställningsmenyerna tillämpar Fiery X3eTY2 standardinställningarna. Du måste välja inställningar som är lämpliga för utskriftsmiljön på din arbetsplats. Mer information om hur du använder MFP-pekskärmen finns i användarhandboken till MFP. Inställning från en nätverksdator För att ställa in Fiery X3eTY2 från en nätverksdator använder du ett program som heter Configure. Du kan öppna Configure antingen från WebTools eller Command WorkStation, Windows Edition.

21 STÄLLA IN FIERY X3ETY2 FRÅN MFP-PEKSKÄRMEN 21 STÄLLA IN FIERY X3ETY2 FRÅN MFP-PEKSKÄRMEN Du måste använda Inställning första gången Fiery X3eTY2 startas efter det att du har installerat ny systemprogramvara. Vid denna första inställning väljer du (eller serviceteknikern som installerar programvaran) det språk som ska användas i menyer och meddelanden i Fiery X3eTY2 och på MFP-pekskärmen. För de alternativ du inte konfigurerar i Inställning används standardinställningarna i Fiery X3eTY2. Se till att inställningarna är lämpliga för din utskriftsmiljö. Fiery X3eTY2-inställning från MFP-pekskärmen De inställningar som du gör från MFP-pekskärmen konfigurerar Fiery X3eTY2 för kommunikation med andra enheter och hantering av utskriftsjobb. Inställning tillhandahåller följande grupper med alternativ: Serverinställning för att ange systemalternativ Nätverksinställning för att ange alla aktiva nätverkssystem som överför utskriftsjobb till Fiery X3eTY2 Skrivarinställning för att ange hur utskriftsjobb och köer ska hanteras PS-inställning för att ange PostScript-inställningar PCL-inställning för att ange PCL-inställningar Färginställning för att ange färginställningar Inställning av en utskriftslogg för att ange hur loggen över utskrivna jobb ska hanteras i Fiery X3eTY2 Med alternativet Ändra lösenord i menyn Inställning kan du skapa och ändra ett administratörslösenord i Fiery X3eTY2.

22 STÄLLA IN FIERY X3ETY2 FRÅN MFP-PEKSKÄRMEN 22 Fiery X3eTY2:s MFP-pekskärm Med hjälp av MFP-pekskärmen på MFP kan du se statusinformation om jobb som skrivs ut till Fiery X3eTY2, skriva ut systemsidor och ställa in utskriftsalternativ. Den består av följande delar: Sak Display Radvalsknappar Upp- och nedknappar Beskrivning Visar statusinformation och alternativ för inställning av Fiery X3eTY2 Väljer en inställning och går vidare till nästa alternativ Bläddrar i menyer, alternativ och inställningar OBS: Följande bild visar MFP-pekskärmen för MX-4500/3500-serien. 1 Uppknappen 2 Menyknappen 3 Nedknappen 4 Display 5 Radvalsknappar Fiery-inställningar Servernamn Idle 4 ##### MB x.x Info 5

23 STÄLLA IN FIERY X3ETY2 FRÅN MFP-PEKSKÄRMEN 23 Funktionsmeny I funktionsmenyn finns flera av alternativen från Command WorkStation. Välj följande kommandon från denna meny: Skriv ut sidor Skriv ut systemsidor från Fiery X3eTY2. Du kan skriva ut följande sidor från undermenyn som visas: PS testsida/pcl testsida: En Testsida gör det möjligt för dig att bekräfta att Fiery X3eTY2 är korrekt ansluten till MFP och tillhandahåller färg- och gråskaleprov för felsökning vid problem med MFP eller Fiery X3eTY2. Inställningarna på testsidan kan innefatta: servernamn, skrivarmodell, färginställningar och datum och tid som testsidan skrevs ut. Konfigurering: Skriver ut konfigureringssidan som anger aktuell konfigurering för server och enhet. På den här sidan finns allmän information om maskin- och programvarukonfigurationen i Fiery X3eTY2, aktuella inställningar för alla inställningsalternativ, information om den aktuella kalibreringen och IP-adressen till Fiery X3eTY2. Utskriftslogg: Skriver ut en logg över de 55 senaste jobben. Kontrollpanelkarta: Skriver ut Kontrollpanelkartan, som är en översikt över de skärmar du når från MFP-pekskärmen. Färgkartor: Skriver ut exempel på RGB-, CMY- och PANTONE-färger som finns i Fiery X3eTY2. PS Teckensnittslista/PCL Teckensnittslista: Skriver ut en lista över alla teckensnitt som finns på hårddisken till Fiery X3eTY2. E-postlogg: Skriver ut en logg med de senaste e-postaktiviteterna. Denna e-postlogg är användbar för nätverksadministratören. FTP-logg: Skriver ut en FTP-logg med de senaste FTP-aktiviteterna. Denna FTP-logg är användbar för nätverksadministratören. OBS: Om du vill skriva ut en e-post- eller FTP-logg måste du först aktivera tillämplig tjänst. För e-posttjänster, se sidan 49. För FTP-utskrift, se sidan 51). USB-mediaserver Uppehåll i utskrift Fortsätt utskrift Skriv ut en fil från en USB-enhet till en av de publicerade utskriftsanslutningarna eller till en virtuell skrivare. Gör uppehåll i kommunikationen mellan Fiery X3eTY2 och MFP. Använd detta kommando för att avbryta aktuellt Fiery X3eTY2-jobb och använda MFP för att göra kopior eller skriva ut ett annat jobb först. Jobben fortsätter att behandlas på Fiery X3eTY2. Efter att du har gjort kopior via kopiatorn eller slutfört underhåll väljer du Fortsätt utskrift för att fortsätta med utskriftsjobb från Fiery X3eTY2. Återuppta kommunikationen mellan MFP och Fiery X3eTY2 efter att du har valt Uppehåll i utskrift.

24 STÄLLA IN FIERY X3ETY2 FRÅN MFP-PEKSKÄRMEN 24 Stäng av Stänger av all aktivitet från Fiery X3eTY2 på rätt sätt och startar sedan om. Följande alternativ är tillgängliga i den undermeny som visas: Starta om servern: Startar om serverprogrammet, men startar inte om hela systemet. Nätverksåtkomsten till Fiery X3eTY2 avbryts tillfälligt och alla utskriftsjobb som befinner sig under bearbetning annulleras och kan komma att försvinna. Stäng av systemet: Stänger av all aktivitet i Fiery X3eTY2 på rätt sätt. Starta om systemet: Stänger av och startar sedan om Fiery X3eTY2. Kör inställning Kör diagnostik Fackjustering Kalibrering Öppnar menyn Inställning och ändrar inställningsalternativen. Denna funktion är endast till för servicerepresentanter. Kontakta din servicetekniker eller en försäljare för mer information om kördiagnostik. Justera placeringen av text och bilder på en sida så att de hamnar rätt på pappersarket och så att båda sidorna av ett dubbelsidigt ark har exakt samma justering. Mer information om denna funktion finns i Hjälpprogram. Kalibrera med ColorCal i Fiery X3eTY2. Mer information finns i Färgutskrift. Om ett administratörslösenord har angivits måste du uppge det för att få åtkomst till Kalibrering. Gå till inställningsalternativen När du går in i inställningsalternativen måste du kontrollera att ingen annan är på väg att skriva ut till Fiery X3eTY2. SÅ HÄR GÅR DU TILL INSTÄLLNING NÄR FIERY X3ETY2 ÄR SATT I VILOLÄGE 1 Tryck på knappen Systeminställningar på MFP. 2 Tryck på Administratörslösenord på MFP-pekskärmen. 3 Använd tangentbordet på MFP-pekskärmen och ange administratörslösenordet till MFP. OBS: Detta lösenord är inte likadant som det till Fiery X3eTY2. 4 Tryck på OK. 5 Bläddra på skärmen Systeminställningar med nedåtknappen och välj Skrivarinställningar. 6 Tryck på Fiery-inställningar. 7 Se till att det står Vilar i informationsfönstret på MFP-pekskärmen. Om meddelandet Skriver ut eller RIP visas betyder det att Fiery X3eTY2 bearbetar ett jobb. Vänta tills systemet är klart och visar statusen Vilar. 8 Tryck på knappen Meny. 9 Tryck på nedåtpilknappen för att bläddra och välj Kör inställning.

Fiery Print Controller MX-PEX3. Konfigurering och inställning

Fiery Print Controller MX-PEX3. Konfigurering och inställning Fiery Print Controller MX-PEX3 Konfigurering och inställning 2008 Electronics for Imaging, Inc. Informationen i denna publikation omfattas av Juridiska meddelanden för denna produkt. 45066519 08 januari

Läs mer

Fiery Print Controller MX-PEX3. Välkommen

Fiery Print Controller MX-PEX3. Välkommen Fiery Print Controller MX-PEX3 Välkommen 2008 Electronics for Imaging, Inc. Informationen i denna publikation omfattas av Juridiska meddelanden för denna produkt. 45066513 08 januari 2008 VÄLKOMMEN 3 VÄLKOMMEN

Läs mer

Instruktioner för Fiery-installation av WorkCentre 7300-serien

Instruktioner för Fiery-installation av WorkCentre 7300-serien Instruktioner för Fiery-installation av WorkCentre 7300-serien I det här dokumentet beskrivs hur du installerar och konfigurerar Fiery Network Controller för WorkCentre 7300- serien. VIKTIGT! Den fullständiga

Läs mer

Fiery Print Controller MX-PEX1. Skriva ut från Windows

Fiery Print Controller MX-PEX1. Skriva ut från Windows Fiery Print Controller MX-PEX1 Skriva ut från Windows 2006 Electronics for Imaging, Inc. Informationen i denna publikation omfattas av Juridiska meddelanden för denna produkt. 45055632 14 juli 2006 INNEHÅLL

Läs mer

Fiery E 100 70-60C-KM Color Server. Utskrift

Fiery E 100 70-60C-KM Color Server. Utskrift Fiery E 100 70-60C-KM Color Server Utskrift 2012 Electronics For Imaging. Informationen i denna publikation omfattas av Juridiska meddelanden för denna produkt. 45111578 27 augusti 2012 INNEHÅLL 3 INNEHÅLL

Läs mer

Fiery Print Controller MX-PEX3. Skriva ut från Windows

Fiery Print Controller MX-PEX3. Skriva ut från Windows Fiery Print Controller MX-PEX3 Skriva ut från Windows 2008 Electronics for Imaging, Inc. Informationen i denna publikation omfattas av Juridiska meddelanden för denna produkt. 45066534 08 januari 2008

Läs mer

Handbok för installation av programvara

Handbok för installation av programvara Handbok för installation av programvara Denna handbok beskriver hur du installerar programvaran via en USB- eller nätverksanslutning. Nätverksanslutning är inte tillgängligt för modellerna SP 200/200S/203S/203SF/204SF

Läs mer

Fiery E 100 70-60C-KM Color Server. Välkommen

Fiery E 100 70-60C-KM Color Server. Välkommen Fiery E 100 70-60C-KM Color Server Välkommen 2012 Electronics For Imaging. Informationen i denna publikation omfattas av Juridiska meddelanden för denna produkt. 45111558 27 augusti 2012 VÄLKOMMEN 3 VÄLKOMMEN

Läs mer

Startanvisning för Bornets Internet

Startanvisning för Bornets Internet Startanvisning för Bornets Internet Denna guide kommer att hjälpa dig igång med Bornets Internet. Sidan 1 av 41 Innehållsförteckning Titel Sidan Kapitel 1. Introduktion... 3 Kapitel 2. TCP/IP-inställningar

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖR NÄTVERKSANVÄNDARE

BRUKSANVISNING FÖR NÄTVERKSANVÄNDARE BRUKSANVISNING FÖR NÄTVERKSANVÄNDARE Lagra utskriftsloggen i nätverket Version 0 SWE Beskrivning av anmärkningar Följande symboler används i den här bruksanvisningen: I anmärkningar med rubriken Obs får

Läs mer

Lexmark C750. Versionsinformation. augusti 2001. www.lexmark.se

Lexmark C750. Versionsinformation. augusti 2001. www.lexmark.se Lexmark C750 Versionsinformation augusti 2001 www.lexmark.se 1 Rikta in bildöverföringsenheten För bästa utskriftskvalitet, se till att du riktar in bildöverföringsenheten när du har bytt ut den eller

Läs mer

1. Inkoppling till bredbandsnätet

1. Inkoppling till bredbandsnätet Sid 1 (19) Innehåll 1. Inkoppling till bredbandsnätet a) Aktiv utrustning CTS 2. Nätverksinställningar för datorer med Windows XP eller 2000 3. Nätverksinställningar för datorer med Windows 95, 98, ME

Läs mer

Se till att alltid starta om nätverket i den här ordningen:

Se till att alltid starta om nätverket i den här ordningen: Kapitel 2 Felsökning I det här kapitlet får du information om felsökning av routern. Snabbtips Här följer några tips om hur du rättar till enklare problem. Se till att alltid starta om nätverket i den

Läs mer

Guide för konfigurering av Office 365 konton

Guide för konfigurering av Office 365 konton Guide för konfigurering av Office 365 konton Office 365 Kiosk konto Sid 1, Konfigurera Kiosk konto i Outlook 2007 Sid 2, Konfigurera Kiosk konto i Outlook 2010 Sid 3, Konfigurera kiosk/pop konto på Mac

Läs mer

Fiery Print Controller AR-PE3 SERVER & CONTROLLER SOLUTIONS. Konfigurationshandbok

Fiery Print Controller AR-PE3 SERVER & CONTROLLER SOLUTIONS. Konfigurationshandbok Fiery Print Controller AR-PE3 SERVER & CONTROLLER SOLUTIONS Konfigurationshandbok Om dokumentationen Den här handboken är en del av Fiery Print Controller AR-PE3-dokumentationen där följande handböcker

Läs mer

NSL Manager. Handbok för nätverksadministratörer

NSL Manager. Handbok för nätverksadministratörer apple NSL Manager Handbok för nätverksadministratörer Den här handboken innehåller information om NSL Manager (Network Services Location Manager) och om hur man konfigurerar ett nätverk för användning

Läs mer

Bruksanvisning Handbok för programvara

Bruksanvisning Handbok för programvara Bruksanvisning Handbok för programvara Läs detta först Handböcker för skrivaren...8 Förbereda för utskrift Snabbinstallation...9 Bekräfta anslutningsmetoden...11 Nätverksanslutning...11 Lokal anslutning...14

Läs mer

Version 1.0 09/10. Xerox ColorQube 9301/9302/9303 Internettjänster

Version 1.0 09/10. Xerox ColorQube 9301/9302/9303 Internettjänster Version 1.0 09/10 Xerox 2010 Xerox Corporation. Med ensamrätt. Opublicerade rättigheter förbehålls enligt upphovsrättslagstiftningen i USA. Innehållet i denna publikation får inte reproduceras i någon

Läs mer

Anvisningar för installation och borttagning av skrivardrivrutinerna Windows PostScript och PCL utgåva 8

Anvisningar för installation och borttagning av skrivardrivrutinerna Windows PostScript och PCL utgåva 8 Anvisningar för installation och borttagning av skrivardrivrutinerna Windows PostScript och PCL utgåva 8 I den här Viktigt-filen får du anvisningar om hur du installerar drivrutinerna för egen PostScript

Läs mer

SkeKraft Bredband Installationsguide

SkeKraft Bredband Installationsguide SkeKraft Bredband Installationsguide SkeKraft Bredband Installationsguide Innan du startar installationen av SkeKraft Bredband bör du kontrollera om din dator har ett nätverkskort installerat. OBS! Har

Läs mer

Handbok för allmänna inställningar

Handbok för allmänna inställningar Bruksanvisning Handbok för allmänna inställningar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ansluta maskinen Systeminställningar Kassettpappersinställningar Kopiatorns/ dokumentserverns funktioner Skrivarinställningar Skannerinställningar

Läs mer

SMC Barricade Routers

SMC Barricade Routers SMC Barricade Routers Användarhandbok SMC7004BR V1.0 Gratulerar till din nya SMC Barricade TM. SMC Barricade är en bredbandsrouter som är till för delad Internettillgång, ökad säkerhet och för att nätverksansluta

Läs mer

Fiery Driver för Mac OS

Fiery Driver för Mac OS 2015 Electronics For Imaging. Informationen i denna publikation omfattas av Juridiska meddelanden för denna produkt. 12 januari 2015 Innehållsförteckning 3 Innehållsförteckning...5 Använda Fiery Driver

Läs mer

Versionsinformation Fiery Print Controller AR-PE3, version 1.0 för AR-C330

Versionsinformation Fiery Print Controller AR-PE3, version 1.0 för AR-C330 Versionsinformation Fiery Print Controller AR-PE3, version 1.0 för AR-C330 Det här dokumentet innehåller information om Fiery Print Controller AR-PE3 version 1.0. Innan du använder Fiery Print Controller

Läs mer

Installera Windows Custom PostScript- eller PCL-skrivardrivrutin

Installera Windows Custom PostScript- eller PCL-skrivardrivrutin Installera Windows Custom PostScript- eller PCL-skrivardrivrutin I den här Viktigt-filen får du anvisningar om hur du installerar den Custom PostScript- eller PCLskrivardrivrutinen i Windows-system. Med

Läs mer

Bordermail instruktionsmanual

Bordermail instruktionsmanual Bordermail instruktionsmanual Du kan själv skapa upp till 4 nya e-postadresser via självadministrationssidorna Du kan läsa och skicka e-post på 2 sätt För att komma till självadministrationssidorna öppna

Läs mer

Riktlinjer: avveckling av AppleTalk-routing i LUNET

Riktlinjer: avveckling av AppleTalk-routing i LUNET LDC Roland Månsson 2001-02-20 Riktlinjer: avveckling av AppleTalk-routing i LUNET Bakgrund Ett beslut om att avveckla bl a AppleTalk-routingen inom LUNET är fattat och kommer att verkställas 15 januari

Läs mer

Installationsguide / Användarmanual

Installationsguide / Användarmanual (Ver. 2.6.0) Installationsguide / Användarmanual Innehåll 1. Välkommen Sid 1 Välkommen som Internet kund hos Seth s Bredband Kontrollera att din Internetlåda innehåller: 2. Anslutningsguide Sid 2 Koppla

Läs mer

Mac OS X 10.5 Leopard Installationshandbok

Mac OS X 10.5 Leopard Installationshandbok Mac OS X 10.5 Leopard Installationshandbok Om du redan har Mac OS X 10.3 eller senare installerat på datorn: Du behöver bara uppgradera till Leopard. Se Uppgradera Mac OS X på sidan 1. Om du vill installera

Läs mer

Skanna. WorkCentre C2424-kopiator/skrivare

Skanna. WorkCentre C2424-kopiator/skrivare Skanna Det här kapitlet innehåller: "Vanlig skanning" på sida 4-2 "Installera skannerdrivrutinen" på sida 4-4 "Justera skanningsalternativ" på sida 4-5 "Hämta bilder" på sida 4-11 "Hantera filer och styra

Läs mer

Guide för uppdatering av firmware

Guide för uppdatering av firmware Modellnr. Guide för uppdatering av firmware Denna bruksanvisning beskriver hur man uppdaterar maskinens controller-firmware och PDL-firmware. Du kan ladda ned dessa uppdateringar från vår webbplats. Om

Läs mer

USB-meny. Jobb-buffring. PCL SmartSwitch. PS SmartSwitch. MAC Binary PS. NPA-läge. USB-buffert. Skriva ut. Använda färg. Pappershantering.

USB-meny. Jobb-buffring. PCL SmartSwitch. PS SmartSwitch. MAC Binary PS. NPA-läge. USB-buffert. Skriva ut. Använda färg. Pappershantering. I n (Universal Serial Bus) ändrar du inställningar för jobb som skickats till skrivaren via USB-porten (USB-alternativ

Läs mer

ALEPH ver. 16 Introduktion

ALEPH ver. 16 Introduktion Fujitsu, Westmansgatan 47, 582 16 Linköping INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SKRIVBORDET... 1 2. FLYTTA RUNT M.M.... 2 3. LOGGA IN... 3 4. VAL AV DATABAS... 4 5. STORLEK PÅ RUTORNA... 5 6. NAVIGATIONSRUTA NAVIGATIONSTRÄD...

Läs mer

KARLSBORGS ENERGI AB FIBER INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2009.01

KARLSBORGS ENERGI AB FIBER INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2009.01 KARLSBORGS ENERGI AB FIBER INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2009.01 Karlsborgs Energi AB 2 Innehåll 1. KONTROLLERA DIN ANSLUTNING... 4 2. SÅ HÄR ANSLUTER DU DIN DATOR... 4 3. KONFIGURERA DIN PC FÖR INTERNET...

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL OWNIT!

VÄLKOMMEN TILL OWNIT! INSTALLATIONSMANUAL Bästa VÄLKOMMEN bredbandskund! TILL OWNIT! VÄLKOMMEN TILL OWNIT! Du har nu mottagit dina uppgifter från Ownit som är är nödvändiga för för dig dig för för att att du du skall skall

Läs mer

Läs detta innan du sätter igång!

Läs detta innan du sätter igång! Läs detta innan du sätter igång! Om du bor i en fastighet som är ansluten till Örebros öppna stadsnät skall du ansluta din dator till bostadens LAN-uttag. Inkopplingen görs med en nätverkskabel från datorns

Läs mer

Versionsinformation Fiery Print Controller MX-PEX3 version 1.0

Versionsinformation Fiery Print Controller MX-PEX3 version 1.0 Versionsinformation Fiery Print Controller MX-PEX3 version 1.0 Det här dokumentet innehåller information om Fiery Print Controller MX-PEX3- programvaran version 1.0. Innan du använder Fiery Print Controller

Läs mer

DIGITALA FLERFUNKTIONELLA FÄRGSYSTEM / DIGITALA FLERFUNKTIONSSYSTEM. Användarmanual för AirPrint

DIGITALA FLERFUNKTIONELLA FÄRGSYSTEM / DIGITALA FLERFUNKTIONSSYSTEM. Användarmanual för AirPrint DIGITALA FLERFUNKTIONELLA FÄRGSYSTEM / DIGITALA FLERFUNKTIONSSYSTEM Användarmanual för AirPrint 2013 TOSHIBA TEC CORPORATION Alla rättigheter förbehålles Användarmanualen får inte reproduceras i någon

Läs mer

Handbok för allmänna inställningar

Handbok för allmänna inställningar Bruksanvisning Handbok för allmänna inställningar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ansluta maskinen Systeminställningar Kopiator/Dokumentserverinställningar Faxinställningar Skrivarinställningar Skannerinställningar

Läs mer

Win95/98 Nätverks Kompendium. av DRIFTGRUPPEN

Win95/98 Nätverks Kompendium. av DRIFTGRUPPEN Win95/98 Nätverks Kompendium av DRIFTGRUPPEN Sammanfattning Vad håller jag i handen? Detta är en lättförståelig guide till hur man lägger in och ställer in nätverket i Windows 95 och 98 Efter 6 (sex) enkla

Läs mer

Messenger. Novell 1.0 HITTA DOKUMENTATIONEN ÖVER NOVELL MESSENGER. www.novell.com SNABBSTART

Messenger. Novell 1.0 HITTA DOKUMENTATIONEN ÖVER NOVELL MESSENGER. www.novell.com SNABBSTART Novell 1.0 SNABBSTART www.novell.com Novell är en företagsanpassad, plattformsoberoende produkt för snabbmeddelanden baserad på Novell edirectory TM. Ditt -system kan installeras på NetWare, Linux* Windows*.

Läs mer

Snabbguide. 1. Systemkrav. 2. Installation och aktivering. Installation. Aktivering

Snabbguide. 1. Systemkrav. 2. Installation och aktivering. Installation. Aktivering Snabbguide Denna snabbguide hjälper dig att installera och komma igång med Readiris TM 15. För detaljerad information om Readiris TM alla funktioner, läs hjälpfilen som medföljer programvaran, eller de

Läs mer

Handbok för WiFi-inställningar

Handbok för WiFi-inställningar Handbok för WiFi-inställningar uu Inledning Det finns två lägen för trådlöst nätverk: infrastrukturläget för att ansluta via en åtkomstpunkt och adhoc-läget för att upprätta en direktanslutning till en

Läs mer

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Installationsanvisningar för programvaran Svenska LB9154001 INLEDNING Funktioner P-touch Editor Skrivardrivrutin P-touch Address Book (endast i Windows ) Gör det enkelt

Läs mer

Lathund för Novell Filr

Lathund för Novell Filr 1(57) Stadsledningsförvaltningen IT-avdelningen Lathund för Novell Filr 2(57) Innehåll 1. Introduktion... 4 2. Termer... 4 3. Icke tillåtna tecken i filnamn... 4 4. ipad... 5 4.1 Installation... 5 4.2

Läs mer

Wi-Fi Direct -guide. Version A SWE

Wi-Fi Direct -guide. Version A SWE Wi-Fi Direct -guide Version A SWE Gällande modeller Den här bruksanvisningen gäller följande modeller: HL-3140CW/3150CDW/3170CDW/3180CDW DCP-9015CDW/900CDW MFC-9130CW/9330CDW/9340CDW Beskrivning av anmärkningar

Läs mer

Handbok för allmänna inställningar

Handbok för allmänna inställningar Bruksanvisning Handbok för allmänna inställningar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ansluta maskinen Systeminställningar Kopiator-/dokumentserverfunktioner Faxinställningar Skrivarfunktioner Skannerfunktioner Registrering

Läs mer

Installationsanvisning För dig som har valt fast IP-Adress

Installationsanvisning För dig som har valt fast IP-Adress Installationsanvisning För dig som har valt fast IP-Adress Inomhusnod Comega FTTH-TVMC... 2 Inomhusnod Allied Telesyn img616... 4 Inomhusnod CTS HET-3109... 5 Nätverkskort... 6 Kontakter och kablar...

Läs mer

Bruksanvisning Handbok för programvara

Bruksanvisning Handbok för programvara Bruksanvisning Handbok för programvara Läs detta först Handböcker för skrivaren...11 Så här läser du handboken...12 Symboler...12 Beskrivning för den angivna modellen...13 Använda tangenter...14 Förbereda

Läs mer

TST8102 WEBCM BRUKSANVISNING

TST8102 WEBCM BRUKSANVISNING TST8102 WEBCM BRUKSANVISNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING TST8102 WEBCM - BRUKSANVISNING 1. Översikt... 3 2. Installation... 3 2.1 Nätverksinställningar... 4 3. Startsida... 5 4. Statussida... 6 5. Gruppsida...

Läs mer

Handbok för allmänna inställningar

Handbok för allmänna inställningar Handbok Handbok för allmänna inställningar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ansluta maskinen Systeminställningar Kopiatorfunktioner Faxfunktioner Skrivarfunktioner Skannerfunktioner Registrera adresser och användare

Läs mer

johannes.bergarp@gmail.com

johannes.bergarp@gmail.com 1 johannes.bergarp@gmail.com 2 Ställa in konton 3 Välj Apple-menyn > Systeminställningar och klicka sedan på E-post, kontakter, kalendrar. Inställningspanelen E-post, kontakter och kalendrar 4 Använd inställningspanelen

Läs mer

INKOPPLINGSBESKRIVNING KABEL-TV-MODEM

INKOPPLINGSBESKRIVNING KABEL-TV-MODEM Sid 1 (19) Innehåll 1. Inkoppling till kabel-tv-nätet a) Med kabel-tv-modem Motorola Surfboard b) Med kabel-tv-modem Scientific Atlanta 2. Nätverksinställningar för datorer med Windows XP eller 2000 3.

Läs mer

Guide för Google Cloud Print

Guide för Google Cloud Print Guide för Google Cloud Print Version A SWE Beskrivning av anmärkningar Följande anmärkning används i den här bruksanvisningen: Information om hur du agerar i en viss situation eller hur du använder en

Läs mer

Kapitel 1 Felsökning. Basfunktioner

Kapitel 1 Felsökning. Basfunktioner Kapitel 1 Felsökning I det här kapitlet får du information om felsökning av router med ADSL-modem. Efter varje problembeskrivning finns det instruktioner som hjälper dig att lokalisera och lösa problemet.

Läs mer

Wi-Fi Direct -guide. Version 0 SWE

Wi-Fi Direct -guide. Version 0 SWE Wi-Fi Direct -guide Version 0 SWE Gällande modeller Denna bruksanvisning gäller följande modeller. HL-5470DW(T)/6180DW(T)/MFC-8710DW/8910DW/8950DW(T) Beskrivning av anmärkningar Följande ikoner används

Läs mer

1. Inkoppling till bredbandsnätet

1. Inkoppling till bredbandsnätet Sid 1 (23) Innehåll 1. Inkoppling till bredbandsnätet a) Aktiv utrustning CPS 500 b) Aktiv utrustning DRG 58x-serien c) Aktiv utrustning DRG 48x och DRG 46x-serien d) Aktiv utrustning DRG Ease e) Aktiv

Läs mer

Installationsanvisning För dig som har dynamisk IP-Adress

Installationsanvisning För dig som har dynamisk IP-Adress Installationsanvisning För dig som har dynamisk IP-Adress Inomhusnod Comega FTTH-TVMC... 2 Inomhusnod Allied Telesyn img616... 4 Inomhusnod CTS HET-3109... 5 Nätverkskort... 6 Kontakter och kablar... 6

Läs mer

Dubbelklicka på det erhållna programpaketets ikon för att starta installeraren. Du visas därefter följande:

Dubbelklicka på det erhållna programpaketets ikon för att starta installeraren. Du visas därefter följande: Öppna den hämtade diskavbildningsfilen (Cirrato.dmg) - i vilken du finner programpaketet för att nå nödvändiga installationsfiler. (se ikoner nedan för de olika hämtbara paket- versionerna) Dubbelklicka

Läs mer

InSite Prepress Portal

InSite Prepress Portal InSite Prepress Portal System Version 5.0 Kundens snabbhandledning Svenska Innehåll Vad är InSite Prepress Portal?...1 Vad har ändrats i version 5.0...1 Logga in till Prepress Portal...1 Få hjälp...2 Kontrollera

Läs mer

Handbok för allmänna inställningar

Handbok för allmänna inställningar Bruksanvisning Handbok för allmänna inställningar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ansluta maskinen Systeminställningar Kopiator/Dokumentserverinställningar Faxinställningar Skrivarinställningar Skannerinställningar

Läs mer

Fast internet. Installationshandbok 5 enkla steg för att komma igång

Fast internet. Installationshandbok 5 enkla steg för att komma igång Fast internet Installationshandbok 5 enkla steg för att komma igång 5 enkla steg för att komma igång med Telia Bredband Välkommen till ett snabbare och säkrare internet. Telia Bredband är en stabil anslutning

Läs mer

KARLSBORGS ENERGI AB INTERNET KABEL-TV INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2011.01

KARLSBORGS ENERGI AB INTERNET KABEL-TV INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2011.01 KARLSBORGS ENERGI AB INTERNET KABEL-TV INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2011.01 Karlsborgs Energi AB 2 Innehåll 1. ANSLUT KABELMODEMET... 4 2. ANSLUT OCH KONFIGURERA DIN UTRUSTNING... 5 OM DU VILL ANVÄNDA DIN

Läs mer

hp deskjet 900c series Handbok för nätverksskrivare Svenska

hp deskjet 900c series Handbok för nätverksskrivare Svenska hp deskjet 900c series Handbok för nätverksskrivare i Windows Tillkännagivanden Obs! Microsoft, MS, MS-DOS och Windows är registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation (amerikanskt patentnummer

Läs mer

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installationshandbok

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installationshandbok Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installationshandbok Läs det här dokumentet innan du installerar Mac OS X. Det innehåller viktig information om att installera Mac OS X. Systemkrav Om du ska uppgradera till

Läs mer

MarkVision skrivarhanteringsprogram

MarkVision skrivarhanteringsprogram Skrivarprogramvara och hjälpprogram 1 MarkVision skrivarhanteringsprogram MarkVision för Windows 95/98/2000, Windows NT 4.0 och Macintosh levereras med skrivaren på CD-skivan Drivrutiner, MarkVision och

Läs mer

Fiery Print Controller MX-PEX1. Exempel på arbetsflöden

Fiery Print Controller MX-PEX1. Exempel på arbetsflöden Fiery Print Controller MX-PEX1 Exempel på arbetsflöden 2006 Electronics for Imaging, Inc. Informationen i denna publikation omfattas av Juridiska meddelanden för denna produkt. 45055669 14 juli 2006 INNEHÅLL

Läs mer

Stiftelsen MHS-Bostäder Instruktioner och felsökningsguide för Internetanslutning

Stiftelsen MHS-Bostäder Instruktioner och felsökningsguide för Internetanslutning Stiftelsen MHS-Bostäder Instruktioner och felsökningsguide för Internetanslutning VANLIGA FRÅGOR 1 NÄTVERKSINSTÄLLNINGAR, WINDOWS 2000/XP 2 Hastighet/duplex-inställningar för nätverkskort 3 Inställningar

Läs mer

Startguide för Administratör Kom igång med Microsoft Office 365

Startguide för Administratör Kom igång med Microsoft Office 365 Startguide för Administratör Kom igång med Microsoft Office 365 Version 1.0 Introduktion Skapa ett MSPA-konto Aktivera Office 365 i Telia Business Apps Verifiera företagets domännamn Lägg till användare

Läs mer

Snabbstartguide för SystemTweaker

Snabbstartguide för SystemTweaker Snabbstartguide för SystemTweaker SystemTweaker är ett säkert och lättanvänt verktyg med vilket du kan skräddarsy Windows efter din egen smak. Den här snabbstartguiden hjälper dig att installera produkten

Läs mer

TIS-Web startguide 3.6. TIS-Web Startguide

TIS-Web startguide 3.6. TIS-Web Startguide TIS-Web Startguide Den här guiden hjälper dig komma igång med de vanligaste funktionerna i TIS-Web, ladda upp data och utvärdering av färdskrivardata. För mer detaljerad information se manualerna som finns

Läs mer

Handbok för nätverk. Använda skrivarserver Bevaka och konfigurera skrivare Specialanvändning i Windows Bilaga

Handbok för nätverk. Använda skrivarserver Bevaka och konfigurera skrivare Specialanvändning i Windows Bilaga Handbok för nätverk 1 3 4 Använda skrivarserver Bevaka och konfigurera skrivare Specialanvändning i Windows Bilaga Läs handboken noga innan du använder maskinen och se till att den finns till hands för

Läs mer

ÅTVID.NET Startinstruktioner

ÅTVID.NET Startinstruktioner ÅTVID.NET Startinstruktioner Dokumentet hjälper dig med nätverksinställningarna i PC:n Sida: 1(9) Innehållsförteckning Detta måste göras först sida 3 Konfiguration Windows 98 sida 3-5 Konfiguration Windows

Läs mer

Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Installationshandbok

Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Installationshandbok Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN Installationshandbok KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkterna DTN-10 och DTN-11 uppfyller

Läs mer

Bruksanvisning för nätverksanvändare till HL-2070N

Bruksanvisning för nätverksanvändare till HL-2070N f Intern skrivarserver för flera protokoll Bruksanvisning för nätverksanvändare till HL-2070N Läs igenom denna bruksanvisning noga innan du börjar använda skrivaren. Du kan skriva ut eller läsa bruksanvisningen

Läs mer

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Snabbstart Guide

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Snabbstart Guide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router Snabbstart Guide Billion BIPAC-711C2/710C2 ADSL Modem / Router För mer detaljerade instruktioner om konfiguration och användning av denna ADSL Modem/Router, hänvisar

Läs mer

Så här kopplar Du in din dator. Läs detta först

Så här kopplar Du in din dator. Läs detta först 1 Så här kopplar Du in din dator Läs detta först Vi rekommenderar att Du börjar med att läsa igenom denna sida så Du ser vilka moment som ingår och vilka förberedelser Du behöver göra. Följ dessa punkter

Läs mer

Installera nedladdningsterminal

Installera nedladdningsterminal Installera nedladdningsterminal Kontrollera leveransen. 1. Nedladdningsterminal 2. CD med drivrutiner och mjukvara för konfiguration av terminalen 3. Nätverkskabel 4. Nätadapter 5. Anslutningskabel till

Läs mer

FIBER INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.0. Felanmälan och support nås på 0502-60 65 90. Alla dagar 08:00-22:00

FIBER INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.0. Felanmälan och support nås på 0502-60 65 90. Alla dagar 08:00-22:00 FIBER INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.0 Felanmälan och support nås på 0502-60 65 90 Alla dagar 08:00-22:00 1. ANSLUT OCH KONFIGURERA DIN UTRUSTNING Er anslutning är klar först när den gröna lampan på Fiberkonverten

Läs mer

Minneshantering. Skriva ut Skrivarminne. Använda färg. Pappershantering. Underhåll. Felsökning. Administration. Index

Minneshantering. Skriva ut Skrivarminne. Använda färg. Pappershantering. Underhåll. Felsökning. Administration. Index Skrivarminne 1 Skrivaren levereras med minst 64 MB minne. Vill du ta reda på hur mycket minne som är installerat i skrivaren väljer du Skriv ut menyer i Verktygsmenyn. Den totala mängden installerat minne

Läs mer

Börja här. Viktig installationsinformation. Ta bort all tejp och lyft grafikfönstret. Leta rätt på komponenter

Börja här. Viktig installationsinformation. Ta bort all tejp och lyft grafikfönstret. Leta rätt på komponenter Börja här 1 Viktig installationsinformation Användare av trådlöst eller icke-trådlöst nätverk: följ anvisningarna i den här installationsguiden om du vill lägga till HP All-in-One i ditt nätverk. Användare

Läs mer

Prestige 660M. Snabbinstallation. Version 1.0

Prestige 660M. Snabbinstallation. Version 1.0 Prestige 660M Snabbinstallation Version 1.0 1 Det här dokumentet hjälper dig att installera och använda din Prestige 660M. Observera att denna installationsguide endast beskriver installation av modemet

Läs mer

Snabbstart för Novell Vibe Mobile

Snabbstart för Novell Vibe Mobile Snabbstart för Novell Vibe Mobile Mars 2015 Komma igång Mobil tillgång till Novell Vibe-webbplatsen kan inaktiveras av din Vibe-administratör. Om du inte kan använda Vibemobilgränssnittet enligt beskrivningen

Läs mer

3.2 1H[W*HQHUDWLRQ6HFXULW\ Användarmanual

3.2 1H[W*HQHUDWLRQ6HFXULW\ Användarmanual 3.2 1H[W*HQHUDWLRQ6HFXULW\ Användarmanual ,QQHKnOOVI UWHFNQLQJ,QVWDOODWLRQDY931NOLHQW 'DWRUHUVRPLQJnULHQ)DVW7UDFNPLOM $QYlQGDUHPHGNRQWRL9+6RFKGDWRUPHG:LQGRZV;3 $QYlQGDUHPHGNRQWRLDQQDQGRPlQlQ9+6HOOHUGDWRUPHG:LQGRZV

Läs mer

Systemkrav och tekniska förutsättningar

Systemkrav och tekniska förutsättningar Systemkrav och tekniska förutsättningar Hogia Webbrapporter Det här dokumentet går igenom systemkrav, frågor och hanterar teknik och säkerhet kring Hogia Webbrapporter, vilket bl a innefattar allt ifrån

Läs mer

Lathund. Inställningar för att läsa e-post. Webbmail, Windows Mail, MacMail, OutlookExpress, Microsoft Outlook och Mozilla Thunderbird

Lathund. Inställningar för att läsa e-post. Webbmail, Windows Mail, MacMail, OutlookExpress, Microsoft Outlook och Mozilla Thunderbird Lathund Inställningar för att läsa e-post Webbmail, Windows Mail, MacMail, OutlookExpress, Microsoft Outlook och Mozilla Thunderbird Stockholms Stadsnät Kundtjänst telefon 08-5012 20 10 e-post: support@stosn.se

Läs mer

INNAN DU INSTALLERAR PROGRAMVARAN KONFIGURERING I WINDOWS-MILJÖ KONFIGURERING I MACINTOSH-MILJÖ FELSÖKNING

INNAN DU INSTALLERAR PROGRAMVARAN KONFIGURERING I WINDOWS-MILJÖ KONFIGURERING I MACINTOSH-MILJÖ FELSÖKNING Installationshandbok INNAN DU INSTALLERAR PROGRAMVARAN KONFIGURERING I WINDOWS-MILJÖ KONFIGURERING I MACINTOSH-MILJÖ FELSÖKNING Tack för att du har valt den här produkten. Den här manualen förklarar hur

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK. Advance Online

ANVÄNDARHANDBOK. Advance Online ANVÄNDARHANDBOK Advance Online INNEHÅLL Innehåll... 2 Välkommen!... 3 Allmän information... 3 Idén bakom Advance Online... 3 Att logga in på en terminalstation... 4 Allmänt... 4 Citrix-klienten... 4 Inloggning...

Läs mer

tillägg till AnvändarmANUAL För LarmSystemet Lansen Home Installera, Använda och Administrera

tillägg till AnvändarmANUAL För LarmSystemet Lansen Home Installera, Använda och Administrera tillägg till AnvändarmANUAL För LarmSystemet Lansen Home Installera, Använda och Administrera Innehåll 1 Externa antenner 2 GSM/GPRS 3 MMS 4 Ethernet inställningar 5 Fjärrhjälp OBS! För grundläggande information

Läs mer

Capture Pro Software. Komma igång. A-61640_sv

Capture Pro Software. Komma igång. A-61640_sv Capture Pro Software Komma igång A-61640_sv Komma igång med Kodak Capture Pro Software och Capture Pro Limited Edition Installera programvaran: Kodak Capture Pro Software och Network Edition... 1 Installera

Läs mer

Handbok för programvara

Handbok för programvara Bruksanvisning Handbok för programvara 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Förbereda för utskrift Installera skrivardrivrutinen Övrig utskriftshantering Skrivarinställningar via kontrollpanelen Övervaka och konfigurera

Läs mer

Installera SoS2000. Kapitel 2 Installation Innehåll

Installera SoS2000. Kapitel 2 Installation Innehåll Kapitel 2 Installation Innehåll INSTALLATION MDAC och ODBC...2 Installera SoS2000 i arbetsplatsen...2 SoS2000 serverprogramvara...2 SoS2000 och övriga Office program...3 Avinstallera SoS2000...3 Brandväggar...3

Läs mer

KARLSBORGS ENERGI AB ADSL INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2010.05

KARLSBORGS ENERGI AB ADSL INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2010.05 KARLSBORGS ENERGI AB ADSL INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2010.05 Karlsborgs Energi AB 2 Innehåll 1. LOKALISERA FÖRSTA TELEFONJACKET... 4 2. ANSLUT DITT MODEM... 4 3. ANSLUT OCH KONFIGURERA DIN UTRUSTNING...

Läs mer

Passersystem VAKA 10

Passersystem VAKA 10 Driftsättning & Snabbstart Passersystem VAKA 10 20003-1 Vaka snabbstart axema Sida 1 Copyright Axema Access Control AB, Stockholm 2011. 20003-sv Vaka quick guide Axema Access Control AB är ett svenskt

Läs mer

Instruktion: Trådlöst nätverk för privata enheter

Instruktion: Trådlöst nätverk för privata enheter Instruktion: Trådlöst nätverk för privata enheter orebro-byod Sida 2 av 21 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Så ansluter du till nätverket orebro-byod... 4 2.1 Allmän information:... 4 2.2 Enkel

Läs mer

Snabbstartsguide. Innehåll: Skapa ett projekt Hantera och redigera ett projekt Visa ett projekt/utvärderingsresultat

Snabbstartsguide. Innehåll: Skapa ett projekt Hantera och redigera ett projekt Visa ett projekt/utvärderingsresultat Snabbstartsguide Innehåll: Skapa ett projekt Hantera och redigera ett projekt Visa ett projekt/utvärderingsresultat Det här dokumentet har tagits fram för att hjälpa dig att snabbt kunna administrera utvärderingar

Läs mer

Handbok Fjärranslutning till skrivbord. Brad Hards Urs Wolfer Översättare: Stefan Asserhäll

Handbok Fjärranslutning till skrivbord. Brad Hards Urs Wolfer Översättare: Stefan Asserhäll Handbok Fjärranslutning till skrivbord Brad Hards Urs Wolfer Översättare: Stefan Asserhäll 2 Innehåll 1 Inledning 5 2 Protokollet Remote Frame Buffer 6 3 Använda Fjärranslutning till skrivbord 7 3.1 Ansluta

Läs mer

Instruktion: Trådlöst utbildningsnät orebro-utbildning

Instruktion: Trådlöst utbildningsnät orebro-utbildning Instruktion: Trådlöst utbildningsnät orebro-utbildning Sida 2 av 19 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Så ansluter du till nätverket orebro-utbildning... 4 2.1 Allmän information:... 4 2.2 Enkel anslutning

Läs mer

Snabbstartsguide INSTALLATION OCH ANVÄNDNING AV CISCO TELEFONSTYRNING OCH PRESENCE 8.X MED IBM LOTUS SAMETIME

Snabbstartsguide INSTALLATION OCH ANVÄNDNING AV CISCO TELEFONSTYRNING OCH PRESENCE 8.X MED IBM LOTUS SAMETIME Snabbstartsguide INSTALLATION OCH ANVÄNDNING AV CISCO TELEFONSTYRNING OCH PRESENCE 8.X MED IBM LOTUS SAMETIME 1 Installation av insticksprogrammet Cisco Telefonstyrning och Presence 2 Konfigurera insticksprogrammet

Läs mer