Fiery Print Controller MX-PEX1/MX-PEX2. Konfigurering och inställning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fiery Print Controller MX-PEX1/MX-PEX2. Konfigurering och inställning"

Transkript

1 Fiery Print Controller MX-PEX1/MX-PEX2 Konfigurering och inställning

2 2006 Electronics for Imaging, Inc. Informationen i denna publikation omfattas av Juridiska meddelanden för denna produkt november 2006

3 INNEHÅLL 3 INNEHÅLL INLEDNING 7 Terminologi och konventioner 7 Om detta dokument 8 ANSLUTA TILL NÄTVERKET 9 Fiery X3eTY2 i nätverket 9 Installationssteg i nätverket 10 Sammanfattning av Fiery X3eTY2-nätverksinstallation 11 Inställningskrav för nätverksservern 12 Windows-nätverk 12 NetWare-nätverk 12 AppleTalk-nätverk 13 UNIX-nätverk 13 FÖRBEREDA INSTÄLLNINGAR AV FIERY X3ETY2 14 Nivåer för behörighet och kontroll 14 Användare och grupper 14 Fiery X3eTY2-utskriftsanslutningar 16 WebTools 17 Ytterligare säkerhetsfunktioner 17 Kontrollera e-poståtkomst till Fiery X3eTY2 18 Begränsa IP-adresser och portar 18 Säker utskrift 18 LDAP-autentisering 18

4 INNEHÅLL 4 Ansluta nätverkskabel till Fiery X3eTY2 19 Baksidan av Fiery X3eTY2 19 Ethernet-anslutning 19 USB-anslutning 19 Om installationen 20 Inställning från MFP-pekskärmen 20 Inställning från en nätverksdator 20 STÄLLA IN FIERY X3ETY2 FRÅN MFP-PEKSKÄRMEN 21 Fiery X3eTY2-inställning från MFP-pekskärmen 21 Fiery X3eTY2:s MFP-pekskärm 22 Funktionsmeny 23 Gå till inställningsalternativen 24 Om gränssnittets inställning på MFP-pekskärmen 25 Typer av inställningsskärmar 26 Alternativ för serverinställning 27 Alternativ för nätverksinställning 29 Alternativ för portinställning 30 Alternativ för protokollinställning 30 Alternativ för tjänstinställning 38 Alternativ för skrivarinställning 57 Alternativ för PostScript/PCL/Färginställning 58 Administratörsfunktioner i menyn Inställning 58 STÄLLA IN FIERY X3ETY2 FRÅN EN NÄTVERKSDATOR 59 Gå till Configure från en nätverksdator 59 Använda Configure 60 REFERENS FÖR INSTÄLLNINGSALTERNATIV 61 Inställningsalternativ 61

5 INNEHÅLL 5 KONFIGURERA WEBTOOLS 66 Konfigurera Fiery X3eTY2 och klienter för WebTools 66 ADMINISTRERA FIERY X3ETY2 68 Administratörsfunktioner 68 Ställa in lösenord 69 Lösenord från MFP-pekskärmen 69 Lösenord från en nätverksdator 70 Uppdatera systemprogram 70 Konfigurera utskriftsloggen från MFP-pekskärmen 70 Rensa Fiery X3eTY2 72 Återställa Fiery X3eTY2-inställningar 73 Återställa Fiery X3eTY2 till standardinställningar 73 Spara och återställa konfigurering av Fiery X3eTY2 73 USB-utskrift 74 Hantera e-postadressböcker 75 Skriva ut konfigureringssidan 78 Upprätta optimal systemprestanda för Fiery X3eTY2 78 Stänga av, initiera om och starta om Fiery X3eTY2 79 Stänga av Fiery X3eTY2 79 Initiera om eller starta om Fiery X3eTY2 80 FELSÖKNING 81 Felsöka Fiery X3eTY2 81 Felmeddelanden under drift 81 Bekräfta anslutningen av MFP till Fiery X3eTY2 82 Kan inte ansluta till Fiery X3eTY2 med hjälpprogram 83 Kan inte ansluta till Fiery X3eTY2 med Command WorkStation 83 SAKREGISTER 85

6

7 INLEDNING 7 INLEDNING Detta dokument beskriver hur du ställer in nätverksservrar och användardatorer för att använda Fiery Print Controller MX-PEX1/MX-PEX2 så att användare kan använda den som en högpresterande nätverksskrivare. Allmän information om hur du använder MFP, datorn, programvaran eller nätverket hittar du i dokumentationen för respektive produkt. Att ställa in en nätverksmiljö på rätt sätt kräver en nätverksadministratörs närvaro och hjälp. Detaljerade instruktioner för hur man konfigurerar nätverk ligger utanför detta dokuments omfång. För information, se din nätverksdokumentation. Mer information om operativsystem som stöds och om andra systemkrav finns i Välkommen. Terminologi och konventioner I detta dokument används följande terminologi och konventioner. Term eller konvention Aero Fiery X3eTY2 Mac OS MFP (kringutrustning med flera funktioner) Rubriker i kursiv stil Syftar på Fiery X3eTY2 (i illustrationer och exempel) Fiery Print Controller MX-PEX1/MX-PEX2 Apple Mac OS X MX-3500/4500- och MX-7000/6200/5500-serierna Andra dokument i denna dokumentuppsättning Windows Microsoft Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003 Ämnen där ytterligare information finns tillgänglig genom att starta hjälpavsnittet i programmet Tips och information Viktig information Viktig information om problem som kan medföra fysisk skada på dig eller andra

8 INLEDNING 8 Om detta dokument Detta dokument behandlar följande ämnen: Nätverksanslutningar i Fiery X3eTY2 Information som är specifik för Fiery X3eTY2 om att ställa in nätverksservrar OBS: Mer information om nätverksservrar finns i din nätverksdokumentation. Systemsäkerhet via behörighetsnivåer och lösenord Inställningar av Fiery X3eTY2 från Fiery X3eTY2:s MFP-pekskärm i Fiery X3eTY2 Inställningar av Fiery X3eTY2 från en nätverksdator Inställningar av Fiery X3eTY2 för att användare ska kunna använda WebTools Administration av Fiery X3eTY2 Felsökning Administrativa funktioner som beskrivs i annan dokumentation sammanfattas på sidan 68.

9 ANSLUTA TILL NÄTVERKET 9 ANSLUTA TILL NÄTVERKET Detta kapitel sammanfattar stegen för att ställa in Fiery X3eTY2. Fiery X3eTY2 i nätverket När Fiery X3eTY2 är ansluten till ett nätverk fungerar den som en nätverksskrivare. Fiery X3eTY2 hanterar följande nätverksprotokoll (regler för att datorer i ett nätverk ska kunna kommunicera med varandra): AppleTalk TCP/IP, som också innefattar protokollen BOOTP, DHCP, FTP, HTTP, IMAP, IPP, IPv4, IPv6, LDAP, LPD, NBT, POP3, Port 9100, SMB, SMTP, SNMP, SNTP och SSL/TLS IPX/SPX (Novell) Dessa protokoll kan köras samtidigt på samma kabel. Datorer som använder andra protokoll kan skriva ut via en server som använder något av de protokoll som stöds. Fiery X3eTY2 har en automatisk avkänning och hanterar alla anslutningar samtidigt.

10 ANSLUTA TILL NÄTVERKET 10 Installationssteg i nätverket Installationen kan utföras av en nätverks- eller skrivaradministratör. Följ stegen nedan: 1 Konfigurera nätverksmiljön Konfigurera nätverksservrar för att ge användare åtkomst till Fiery X3eTY2 som en nätverksskrivare. Mer information om att konfigurera nätverksservrar i Windows och UNIXnätverksmiljöer som gäller specifikt för Fiery X3eTY2 finns på sidan 12. Mer information om hur du använder ditt nätverk finns i din nätverksdokumentation. 2 Anslut Fiery X3eTY2 fysiskt till ett fungerande nätverk Förbered en nätverksnod för Fiery X3eTY2. Skaffa kabel, dra den till den plats där Fiery X3eTY2 ska installeras (nära MFP) och anslut kabeln till nätverksuttaget i Fiery X3eTY2. Mer detaljerad information finns på sidan Ställ in Fiery X3eTY2 Konfigurera Fiery X3eTY2 så att den passar din utskrifts- och nätverksmiljö (se Ställa in Fiery X3eTY2 från MFP-pekskärmen). 4 Förbered användardatorer för utskrift Installera de filer som behövs för utskrift, installera användarprogram och anslut användardatorerna till nätverket. Programinstallationen beskrivs i Skriva ut från Windows och Skriva ut från Mac OS. 5 Administrera Fiery X3eTY2 Övervaka och upprätthåll systemprestanda och felsök om du får problem (se Administrera Fiery X3eTY2).

11 ANSLUTA TILL NÄTVERKET 11 Sammanfattning av Fiery X3eTY2-nätverksinstallation Konfiguration av nätverksserver Konfigurera nätverksserverarna för att ange Fiery X3eTY2- skrivarköer och Fiery X3eTY2-användare. Nätverksserver Anslutning Förbered en nätverksnod. Anslut Fiery X3eTY2 till nätverket. Fiery X3eTY2 Inställning av Fiery X3eTY2 Konfigurera i första hand Serverinställning, Nätverksinställning och Skrivarinställning på Fiery X3eTY2:s MFP-pekskärm. Senare kan du konfigurera kvarvarande inställningsmenyer. Inställning av klientdator I datorer där användare skriver ut till Fiery X3eTY2: Installera rätt skrivarfiler och anslut till en eller flera utskriftsanslutningar. Installera hjälpprogram och en webbläsare på de datorer där användarna kommer att använda dem. Bekräfta Fiery X3eTY2 i skrivarlistan. Fiery X3eTY2 tillgänglig i nätverket

12 ANSLUTA TILL NÄTVERKET 12 Inställningskrav för nätverksservern I detta avsnitt finns grundläggande information om att konfigurera Fiery X3eTY2 och använda den i nätverket. Det förklarar inte nätverksfunktioner för utskrift i allmänhet. Endast information som är specifik för Fiery X3eTY2 visas. Att ställa in en nätverksmiljö på rätt sätt kräver en nätverksadministratörs närvaro och hjälp. Detaljerade instruktioner för hur man konfigurerar nätverk ligger utanför detta dokuments omfång. För information, se din nätverksdokumentation. Konfigurera nätverk och servrar och se till att det finns en aktiv nätverksanslutning innan du konfigurerar nätverksinställningarna för Fiery X3eTY2 i Inställning. Detta innebär att Fiery X3eTY2 kan fråga nätverket efter zoner, servrar och serverbaserade köer. När du ändrar konfigurationen för Fiery X3eTY2, MFP, eller nätverket på din arbetsplats, måste du ändra inställningarna så att de stämmer överens med den ändrade miljön. Ändrar du nätverks- eller portinställningar kan du också behöva ändra andra alternativ i inställningarna. Windows-nätverk Fiery X3eTY2 måste ha en giltig IP-adress, en delnätsmask och en gateway-adress. Du kan skriva in adresserna manuellt eller använda protokollen DHCP eller BOOTP för att tilldela dem dynamiskt. Kontrollera att namnet och adressen för Fiery X3eTY2 visas i en DNS (domännamnserver) eller den databas med värdnamn som används i systemet. Har du publicerat mer än en utskriftsanslutning för Fiery X3eTY2 (t.ex. om både skrivarkön och väntkön har publicerats), kan du skapa en skrivare för varje utskriftsanslutning, så att du och andra användare kan skriva ut direkt till varje anslutning. Du måste konfigurera Fiery X3eTY2 med rätt domännamn för Windows. Detta är särskilt viktigt vid Windows-utskrift, som också kallas SMB-utskrift. För att kunna använda Microsoft Active Directory måste du tilldela Fiery X3eTY2 till en domän. Om du tilldelar Fiery X3eTY2 till en arbetsgrupp kan du inte använda Active Directory. NetWare-nätverk Du måste ha administratörsbehörigheter för nätverket för att kunna skapa nya NDS- eller Bindery-objekt. För information, se dokumentationen för din nätverksserver. Du kan konfigurera en enda mappstruktur och upp till åtta Bindery-servrar samtidigt. Fiery X3eTY2 söker efter utskriftsjobb på en NetWare-skrivarserver per Bindery-server. NetWare-filservrar kan skapa skrivarköer, som egentligen är lagringsområden för utskriftsjobb. När ett utskriftsjobb skickas från en klient på en fjärrdator dirigeras jobbet till en skrivarkö på NetWare-filservern och buffras på NetWare-serverns hårddisk vilket frigör utrymme på klientdatorn.

13 ANSLUTA TILL NÄTVERKET 13 I slutet av Netware-könamnen ska du lägga till ett av följande suffix som motsvarar utskriftsanslutningen i Fiery X3eTY2: _print _hold _direct OBS: Tilläggsnamnen måste skrivas med små bokstäver och vara på engelska. Du behöver inte utföra någon inställning när du lägger till eller tar bort en NetWare-kö. Men du bör alltid starta om Fiery X3eTY2 efter att du har skapat eller tagit bort en kö som är ansluten till skrivarservern som används av Fiery X3eTY2. När Fiery X3eTY2 har konfigurerats för att ansluta till en NetWare-server avfrågar den NetWare-servern efter jobb i alla dess köer. Eventuella jobb överförs automatiskt över nätverket till motsvarande anslutning på Fiery X3eTY2. Jobb från NetWare-kön med suffixet _print skickas t.ex. till skrivarkön för Fiery X3eTY2 och så vidare. Du kan ansluta upp till åtta Bindery-servrar till Fiery X3eTY2. OBS: Den NetWare Bindery-server som du väljer får inte finnas i samma träd som den du valde i NDS-inställningen, om både NDS och Bindery används av Fiery X3eTY2. AppleTalk-nätverk AppleShare-servrar kräver inte någon särskild konfiguration. UNIX-nätverk När en UNIX-arbetsstation konfigureras med lpr-protokollet och har anslutits till Fiery X3eTY2 via ett TCP/IP-nätverk kan den skriva ut direkt till Fiery X3eTY2. För att få ställa in UNIX-arbetsstationer krävs administratörsrättigheter med rotbehörighet. Redan efter den första konfigureringen kan UNIX-användare skicka utskriftsjobb till en namngiven skrivare. Fiery X3eTY2 är en skrivarstyrenhet som kan läsa lpr-protokoll. Fiery X3eTY2 har ett fjärrskrivarnamn som du måste använda för att kunna kommunicera med den på rätt sätt. Oavsett vilket UNIX-system som du använder, måste namnet du använder för fjärrskrivaren (eller rp i filen /etc/printcap) när du konfigurerar nätverket för Fiery X3eTY2 vara ett av följande: print hold direct Arbetsstationer i ett TCP/IP-nätverk kan skriva ut direkt till Fiery X3eTY2 som fjärrskrivare, eller skriva ut till en Windows 2000/Server 2003-server eller UNIX-arbetsstation som fungerar som skrivarserver.

14 FÖRBEREDA INSTÄLLNINGAR AV FIERY X3ETY2 14 FÖRBEREDA INSTÄLLNINGAR AV FIERY X3ETY2 När du ska förbereda för utskrift på din arbetsplats måste du genomföra en del inledande konfigurering av Fiery X3eTY2 (eller Inställning ) för att ange nätverksmiljön samt vilka typer av utskrifter du gör. Innan du utför Inställning ska du bestämma vilka behörighetsnivåer som ska finnas, till exempel lösenord och andra säkerhetsfunktioner som Fiery X3eTY2 erbjuder. Eftersom många av dessa säkerhetsfunktioner hänger ihop, bör du gå igenom informationen i detta kapitel så att du kan planera för ett effektivt säkerhetssystem och sedan utföra inställningen enligt detta. Nivåer för behörighet och kontroll När du konfigurerar Fiery X3eTY2 under inställningen inför du (som systemadministratör) en specifik kontrollnivå genom att konfigurera följande: Användare och grupper Utskriftsanslutningar Åtkomst till WebTools Användare och grupper Med Configure WebTool skapar du användare, tilldelar lösenord, skapar grupper med särskild behörighet och tilldelar användare till grupperna. Flera grupper finns som standard och du kan även skapa nya grupper. Alla användare i en grupp har samma behörighet. Förutom att tilldela användare som du har skapat till en grupp kan du också lägga till användare från ditt företags globala adresslista om du aktiverar LDAP-tjänster i Fiery X3eTY2. Mer information finns i hjälpavsnittet för WebTools Configure. Lösenord När du skapar nya användare tilldelar du dem lösenord. Du kan dessutom ställa in lösenord för dessa områden: Standardadministratörsanvändare i gruppen Administratörer Standardoperatörsanvändare i gruppen Operatörer Som standard är standardadministratörslösenordet angivet i Fiery X3eTY2. Ändra administratörslösenordet ofta för att skydda Fiery X3eTY2 från slumpvisa eller oavsiktliga ändringar i inställningen. Mer information finns i Ställa in lösenord på sidan 69. OBS: Mer information om standardlösenord kan du få av din auktoriserade installations-/ servicerepresentant.

15 FÖRBEREDA INSTÄLLNINGAR AV FIERY X3ETY2 15 Användare i grupperna Administratör och Operatör har behörigheter utöver de som du angav när du skapade grupperna. Exempel på dessa behörighet ges nedan. Administratörsbehörighet Användare i gruppen Administratörer har den högsta kontrollnivån. En person med administratörsbehörighet har rätt att: Konfigurera Fiery X3eTY2 från Configure WebTool eller från Fiery X3eTY2:s MFPpekskärm Lägga till och ta bort grupper Lägga till och ta bort användare Ange och ändra lösenord för användare Visa, skriva ut, exportera och ta bort utskriftsloggen Ta bort, visa och ändra användares utskriftsjobb Rensa Fiery X3eTY2 från all jobbinformation Skriva ut i svartvitt eller färg Publicera utskriftsanslutningar Ta bort teckensnitt Kontrollera utskriftsjobb från jobbhanteringsverktygen Åsidosätta jobbinställningar Ange standardinställningar för utskriftsalternativ Kalibrera Fiery X3eTY2 Operatörsbehörighet Användare i operatörsgruppen kontrollerar utskriftsjobb från jobbhanteringsverktygen, inklusive följande: Visa utskriftslogg Ta bort, visa och ändra andra användares utskriftsjobb Skriva ut i svartvitt eller färg Gästbehörighet (inget lösenord) Inget lösenord krävs för att en användare ska kunna logga in som gäst från jobbhanteringsverktygen. En gäst kan granska status för aktiva jobb, men kan inte ändra jobben eller status för Fiery X3eTY2.

16 FÖRBEREDA INSTÄLLNINGAR AV FIERY X3ETY2 16 Fiery X3eTY2-utskriftsanslutningar Fiery X3eTY2 hanterar tre utskriftsanslutningar: Väntkö, Skrivarkö och Direkt anslutning. Du aktiverar, eller publicerar, dessa utskriftsanslutningar för användare på nätverket när du konfigurerar Skrivarinställning. Alla anslutningar kontrolleras hela tiden för att se efter om där finns jobb. Skrivarkön och direktanslutningen ger fjärranvändare en mer direkt tillgång till Fiery X3eTY2 än väntkön. Därför är det inte lämpligt att använda skrivarkö och direkt anslutning i miljöer där det behövs mer omfattande kontroll. Dessutom kan du aktivera utskriftskön, som är ett lagringsområde för de senaste jobben från skrivarkön. I utskriftskön kan du skriva ut dessa jobb på nytt. Vid installationen kan du aktivera utskriftskön och ange det maximala antalet jobb som sparas i kön. Vill du skriva ut ett jobb i utskriftskön på nytt använder du jobbhanteringsverktygen. OBS: För att kunna använda hjälpprogrammen och WebTools måste du aktivera minst en av utskriftsanslutningarna. Väntkö Jobb som skickas till väntkön buffras på Fiery X3eTY2:s hårddisk för att skrivas ut senare eller flera gånger. Eftersom väntkön är en lagringsplats, kan inte jobb som skickas till denna kö fortsätta genom utskriftsprocessen förrän operatören använder jobbhanteringsverktygen. Skrivarkö Skrivarkön är standardkön för Fiery X3eTY2. Jobb som skickas till skrivarkön bearbetas och skrivs ut i den ordning de kommer. Jobb som har prioriterats av en operatör från jobbhanteringsverktygen samt de jobb som skickas via direktanslutningen får företräde framför jobb som har skickats till skrivarkön. Direkt anslutning Med direkt anslutning skickas jobben direkt till Fiery X3eTY2, men bara när Fiery X3eTY2 är i viloläge. Om Fiery X3eTY2 är upptagen ligger jobbet kvar på användarens dator tills Fiery X3eTY2 är redo. Jobbet bearbetas sedan så snart som föregående jobb är färdigt och innan nästa jobb i kön bearbetas. Jobb som skickas till den direkta anslutningen lagras inte på Fiery X3eTY2:s hårddisk och de kan inte skrivas ut på nytt, flyttas eller tas bort. Därför ger direkt anslutning en god säkerhet för känsliga filer. Jobb som skickas till den direkta anslutningen visas i utskriftsloggen för att underlätta bokföring. OBS: Vill du hämta teckensnitt till Fiery X3eTY2 måste du aktivera den direkta anslutningen.

17 FÖRBEREDA INSTÄLLNINGAR AV FIERY X3ETY2 17 WebTools Fiery X3eTY2 hanterar Internet- eller intranätsåtkomst via WebTools i datorer med Windows eller Mac OS. Läs mer om att aktivera användning av WebTools i Konfigurera WebTools på sidan 66. Home I Home får du aktuell information om de jobb som bearbetas och skrivs ut på Fiery X3eTY2. Du behöver inget lösenord för att använda detta WebTool. Mer information finns i Hjälpprogram. Downloads Med Downloads kan användare ladda hem installationsprogram för skrivardrivrutiner och andra programvaror direkt från Fiery X3eTY2. Du behöver inget lösenord för att använda detta WebTool. Mer information finns i Skriva ut från Windows, Skriva ut från Mac OS och Hjälpprogram. Docs Med Docs kan användare få åtkomst till, hantera och ändra jobb i sin e-post i Fiery X3eTY2 samt skicka jobb till Fiery X3eTY2. Mer information finns i hjälpavsnittet för WebTools Docs. Configure Med Configure kan du visa och ändra alternativ i Fiery X3eTY2 från en nätverksdator. Denna funktion kräver ett administratörslösenord. Mer information finns på sidan 59. Ytterligare säkerhetsfunktioner Förutom vanliga säkerhetsfunktioner, som exempelvis lösenord, kan du använda dessa funktioner för att bevara säkerheten i Fiery X3eTY2: E-poståtkomst IP-adresser och portar Säker utskrift (endast MX-PEX2) LDAP-autentisering

18 FÖRBEREDA INSTÄLLNINGAR AV FIERY X3ETY2 18 Kontrollera e-poståtkomst till Fiery X3eTY2 Eftersom du kan tillåta användare att skriva ut filbilagor som skickats till Fiery X3eTY2 via e-post accepterar Fiery X3eTY2 endast giltiga filbilagor (t.ex. PostScript- eller PDF-filer). Vanligtvis aktiveras virus som skickas via e-post först när mottagaren öppnar filen. Bilagor som inte är giltiga filer avvisas av Fiery X3eTY2. Eftersom filtyper som t.ex..bat,.vbs och.exe kan medföra skadliga virus behandlar inte Fiery X3eTY2 dessa filtyper. Fiery X3eTY2 ignorerar också e-post i formaten RTF (Rich Text Format) och HTML (Hypertext MarkupLanguage) samt e-post som innehåller JavaScript-kod. Du kan definiera en lista över godkända e-postadresser i Fiery X3eTY2. Alla e-postmeddelanden som Fiery X3eTY2 mottar från en e-postadress som inte är godkänd i listan tas bort. Mer information finns på sidan 75. Begränsa IP-adresser och portar För att begränsa obehöriga anslutningar till Fiery X3eTY2, kan du tillåta endast användare vars IP-adresser finns inom ett definierat intervall. Du kan också stänga onödiga portar för att neka åtkomst från nätverket. Kommandon eller jobb som skickas från en obehörig IP-adress eller port ignoreras av Fiery X3eTY2. Säker utskrift Detta alternativ gör det möjligt att skriva ut mycket känsliga eller sekretessbelagda filer. En användare som skriver ut en fil med skrivardrivrutinen tilldelar jobbet ett lösenord. Användaren måste sedan ange lösenordet via MFP för att skriva ut jobbet. För mer information, se Utskriftsalternativ. LDAP-autentisering När du aktiverar LDAP-kommunikation för att hämta namn och annan information för personer inom ditt företag kan du välja typen av autentisering. Mer information finns på sidan 53.

19 FÖRBEREDA INSTÄLLNINGAR AV FIERY X3ETY2 19 Ansluta nätverkskabel till Fiery X3eTY2 Detta avsnitt innehåller en illustration av baksidan på Fiery X3eTY2 och information om anslutning av Fiery X3eTY2 till nätverket. Baksidan av Fiery X3eTY2 1 USB-kontakter (Typ A) 2 Nätverkskontakt 3 Ethernet-kontakt till MFP 4 MFP-kontakt Ethernet-anslutning Vid Ethernet-anslutningar stöder Fiery X3eTY2 anslutning med UTP (Unshielded Twisted Pair) för dessa nätverkshastigheter: 10BaseT: Kategori 3 eller högre 100BaseTX: Kategori 5 eller högre (4-pars/8-kabels, kort längd) 1000BaseT: Kategori 5e eller högre (4-pars/8-kabels, kort längd) SÅ HÄR ANSLUTER DU TILL NÄTVERKET Anslut kabeln från nätverket till nätverksuttaget (RJ-45) på baksidan av Fiery X3eTY2. USB-anslutning Om du använder en USB-kabel för USB-utskrift måste det vara en skärmad partvinnad USB-kabel som är kortare än 3 meter. Mer information om USB-utskrift finns på sidan 74.

20 FÖRBEREDA INSTÄLLNINGAR AV FIERY X3ETY2 20 Om installationen Inställning konfigurerar Fiery X3eTY2 så att den kan kommunicera med andra enheter och hantera utskriftsjobb. Du måste utföra inställningarna första gången du sätter på Fiery X3eTY2, efter det att ny systemprogramvara hämtats, eller varje gång serverns programvara ominstallerats. När nätverket eller användarnas utskriftsmiljö ändras ändrar du alternativen följaktligen. OBS: Du har ingen åtkomst till inställningsfunktionerna från Command WorkStation, Macintosh Edition. Inställning från MFP-pekskärmen När du utför inställningen för första gången måste det ske via MFP-pekskärmen. Utför inställningar för åtminstone Serverinställning, Nätverksinställning och Skrivarinställning i tur och ordning. Efter den inledande inställningen kan du ändra inställningsalternativen via MFP-pekskärmen (sidan 22) eller en nätverksdator (sidan 59). De flesta inställningar kan anges på något av följande sätt. Om du inte utför inställningarna i de återstående inställningsmenyerna tillämpar Fiery X3eTY2 standardinställningarna. Du måste välja inställningar som är lämpliga för utskriftsmiljön på din arbetsplats. Mer information om hur du använder MFP-pekskärmen finns i användarhandboken till MFP. Inställning från en nätverksdator För att ställa in Fiery X3eTY2 från en nätverksdator använder du ett program som heter Configure. Du kan öppna Configure antingen från WebTools eller Command WorkStation, Windows Edition.

21 STÄLLA IN FIERY X3ETY2 FRÅN MFP-PEKSKÄRMEN 21 STÄLLA IN FIERY X3ETY2 FRÅN MFP-PEKSKÄRMEN Du måste använda Inställning första gången Fiery X3eTY2 startas efter det att du har installerat ny systemprogramvara. Vid denna första inställning väljer du (eller serviceteknikern som installerar programvaran) det språk som ska användas i menyer och meddelanden i Fiery X3eTY2 och på MFP-pekskärmen. För de alternativ du inte konfigurerar i Inställning används standardinställningarna i Fiery X3eTY2. Se till att inställningarna är lämpliga för din utskriftsmiljö. Fiery X3eTY2-inställning från MFP-pekskärmen De inställningar som du gör från MFP-pekskärmen konfigurerar Fiery X3eTY2 för kommunikation med andra enheter och hantering av utskriftsjobb. Inställning tillhandahåller följande grupper med alternativ: Serverinställning för att ange systemalternativ Nätverksinställning för att ange alla aktiva nätverkssystem som överför utskriftsjobb till Fiery X3eTY2 Skrivarinställning för att ange hur utskriftsjobb och köer ska hanteras PS-inställning för att ange PostScript-inställningar PCL-inställning för att ange PCL-inställningar Färginställning för att ange färginställningar Inställning av en utskriftslogg för att ange hur loggen över utskrivna jobb ska hanteras i Fiery X3eTY2 Med alternativet Ändra lösenord i menyn Inställning kan du skapa och ändra ett administratörslösenord i Fiery X3eTY2.

22 STÄLLA IN FIERY X3ETY2 FRÅN MFP-PEKSKÄRMEN 22 Fiery X3eTY2:s MFP-pekskärm Med hjälp av MFP-pekskärmen på MFP kan du se statusinformation om jobb som skrivs ut till Fiery X3eTY2, skriva ut systemsidor och ställa in utskriftsalternativ. Den består av följande delar: Sak Display Radvalsknappar Upp- och nedknappar Beskrivning Visar statusinformation och alternativ för inställning av Fiery X3eTY2 Väljer en inställning och går vidare till nästa alternativ Bläddrar i menyer, alternativ och inställningar OBS: Följande bild visar MFP-pekskärmen för MX-4500/3500-serien. 1 Uppknappen 2 Menyknappen 3 Nedknappen 4 Display 5 Radvalsknappar Fiery-inställningar Servernamn Idle 4 ##### MB x.x Info 5

23 STÄLLA IN FIERY X3ETY2 FRÅN MFP-PEKSKÄRMEN 23 Funktionsmeny I funktionsmenyn finns flera av alternativen från Command WorkStation. Välj följande kommandon från denna meny: Skriv ut sidor Skriv ut systemsidor från Fiery X3eTY2. Du kan skriva ut följande sidor från undermenyn som visas: PS testsida/pcl testsida: En Testsida gör det möjligt för dig att bekräfta att Fiery X3eTY2 är korrekt ansluten till MFP och tillhandahåller färg- och gråskaleprov för felsökning vid problem med MFP eller Fiery X3eTY2. Inställningarna på testsidan kan innefatta: servernamn, skrivarmodell, färginställningar och datum och tid som testsidan skrevs ut. Konfigurering: Skriver ut konfigureringssidan som anger aktuell konfigurering för server och enhet. På den här sidan finns allmän information om maskin- och programvarukonfigurationen i Fiery X3eTY2, aktuella inställningar för alla inställningsalternativ, information om den aktuella kalibreringen och IP-adressen till Fiery X3eTY2. Utskriftslogg: Skriver ut en logg över de 55 senaste jobben. Kontrollpanelkarta: Skriver ut Kontrollpanelkartan, som är en översikt över de skärmar du når från MFP-pekskärmen. Färgkartor: Skriver ut exempel på RGB-, CMY- och PANTONE-färger som finns i Fiery X3eTY2. PS Teckensnittslista/PCL Teckensnittslista: Skriver ut en lista över alla teckensnitt som finns på hårddisken till Fiery X3eTY2. E-postlogg: Skriver ut en logg med de senaste e-postaktiviteterna. Denna e-postlogg är användbar för nätverksadministratören. FTP-logg: Skriver ut en FTP-logg med de senaste FTP-aktiviteterna. Denna FTP-logg är användbar för nätverksadministratören. OBS: Om du vill skriva ut en e-post- eller FTP-logg måste du först aktivera tillämplig tjänst. För e-posttjänster, se sidan 49. För FTP-utskrift, se sidan 51). USB-mediaserver Uppehåll i utskrift Fortsätt utskrift Skriv ut en fil från en USB-enhet till en av de publicerade utskriftsanslutningarna eller till en virtuell skrivare. Gör uppehåll i kommunikationen mellan Fiery X3eTY2 och MFP. Använd detta kommando för att avbryta aktuellt Fiery X3eTY2-jobb och använda MFP för att göra kopior eller skriva ut ett annat jobb först. Jobben fortsätter att behandlas på Fiery X3eTY2. Efter att du har gjort kopior via kopiatorn eller slutfört underhåll väljer du Fortsätt utskrift för att fortsätta med utskriftsjobb från Fiery X3eTY2. Återuppta kommunikationen mellan MFP och Fiery X3eTY2 efter att du har valt Uppehåll i utskrift.

24 STÄLLA IN FIERY X3ETY2 FRÅN MFP-PEKSKÄRMEN 24 Stäng av Stänger av all aktivitet från Fiery X3eTY2 på rätt sätt och startar sedan om. Följande alternativ är tillgängliga i den undermeny som visas: Starta om servern: Startar om serverprogrammet, men startar inte om hela systemet. Nätverksåtkomsten till Fiery X3eTY2 avbryts tillfälligt och alla utskriftsjobb som befinner sig under bearbetning annulleras och kan komma att försvinna. Stäng av systemet: Stänger av all aktivitet i Fiery X3eTY2 på rätt sätt. Starta om systemet: Stänger av och startar sedan om Fiery X3eTY2. Kör inställning Kör diagnostik Fackjustering Kalibrering Öppnar menyn Inställning och ändrar inställningsalternativen. Denna funktion är endast till för servicerepresentanter. Kontakta din servicetekniker eller en försäljare för mer information om kördiagnostik. Justera placeringen av text och bilder på en sida så att de hamnar rätt på pappersarket och så att båda sidorna av ett dubbelsidigt ark har exakt samma justering. Mer information om denna funktion finns i Hjälpprogram. Kalibrera med ColorCal i Fiery X3eTY2. Mer information finns i Färgutskrift. Om ett administratörslösenord har angivits måste du uppge det för att få åtkomst till Kalibrering. Gå till inställningsalternativen När du går in i inställningsalternativen måste du kontrollera att ingen annan är på väg att skriva ut till Fiery X3eTY2. SÅ HÄR GÅR DU TILL INSTÄLLNING NÄR FIERY X3ETY2 ÄR SATT I VILOLÄGE 1 Tryck på knappen Systeminställningar på MFP. 2 Tryck på Administratörslösenord på MFP-pekskärmen. 3 Använd tangentbordet på MFP-pekskärmen och ange administratörslösenordet till MFP. OBS: Detta lösenord är inte likadant som det till Fiery X3eTY2. 4 Tryck på OK. 5 Bläddra på skärmen Systeminställningar med nedåtknappen och välj Skrivarinställningar. 6 Tryck på Fiery-inställningar. 7 Se till att det står Vilar i informationsfönstret på MFP-pekskärmen. Om meddelandet Skriver ut eller RIP visas betyder det att Fiery X3eTY2 bearbetar ett jobb. Vänta tills systemet är klart och visar statusen Vilar. 8 Tryck på knappen Meny. 9 Tryck på nedåtpilknappen för att bläddra och välj Kör inställning.

Fiery Print Controller MX-PEX3. Konfigurering och inställning

Fiery Print Controller MX-PEX3. Konfigurering och inställning Fiery Print Controller MX-PEX3 Konfigurering och inställning 2008 Electronics for Imaging, Inc. Informationen i denna publikation omfattas av Juridiska meddelanden för denna produkt. 45066519 08 januari

Läs mer

Fiery Print Controller MX-PEX1. Välkommen

Fiery Print Controller MX-PEX1. Välkommen Fiery Print Controller MX-PEX1 Välkommen 2006 Electronics for Imaging, Inc. Informationen i denna publikation omfattas av Juridiska meddelanden för denna produkt. 45055620 14 juli 2006 VÄLKOMMEN 3 VÄLKOMMEN

Läs mer

Fiery Print Controller MX-PEX1/MX-PEX2. Välkommen

Fiery Print Controller MX-PEX1/MX-PEX2. Välkommen Fiery Print Controller MX-PEX1/MX-PEX2 Välkommen 2006 Electronics for Imaging, Inc. Informationen i denna publikation omfattas av Juridiska meddelanden för denna produkt. 45058821 15 november 2006 VÄLKOMMEN

Läs mer

Fiery Print Controller MX-PEX1. Konfigurering och inställning

Fiery Print Controller MX-PEX1. Konfigurering och inställning Fiery Print Controller MX-PEX1 Konfigurering och inställning 2006 Electronics for Imaging, Inc. Informationen i denna publikation omfattas av Juridiska meddelanden för denna produkt. 45055626 14 juli 2006

Läs mer

Fiery Print Controller MX-PEX3. Välkommen

Fiery Print Controller MX-PEX3. Välkommen Fiery Print Controller MX-PEX3 Välkommen 2008 Electronics for Imaging, Inc. Informationen i denna publikation omfattas av Juridiska meddelanden för denna produkt. 45066513 08 januari 2008 VÄLKOMMEN 3 VÄLKOMMEN

Läs mer

Fiery Print Controller MX-PEX1/MX-PEX2. Skriva ut från Mac OS

Fiery Print Controller MX-PEX1/MX-PEX2. Skriva ut från Mac OS Fiery Print Controller MX-PEX1/MX-PEX2 Skriva ut från Mac OS 2006 Electronics for Imaging, Inc. Informationen i denna publikation omfattas av Juridiska meddelanden för denna produkt. 45059354 15 november

Läs mer

Instruktioner för Fiery-installation av WorkCentre 7300-serien

Instruktioner för Fiery-installation av WorkCentre 7300-serien Instruktioner för Fiery-installation av WorkCentre 7300-serien I det här dokumentet beskrivs hur du installerar och konfigurerar Fiery Network Controller för WorkCentre 7300- serien. VIKTIGT! Den fullständiga

Läs mer

Windows 2000, Windows XP och Windows Server 2003

Windows 2000, Windows XP och Windows Server 2003 Windows 2000, Windows XP och Windows Server 2003 Det här avsnittet omfattar: "Förberedelser" på sidan 3-15 "Snabbinstallation från cd-skiva" på sidan 3-15 "Andra installationssätt" på sidan 3-16 "Felsökning

Läs mer

Konfigurationsprogram för NetWare nätverk

Konfigurationsprogram för NetWare nätverk Novell NetWare Det här avsnittet omfattar: "Konfigurationsprogram för NetWare nätverk" på sidan 3-41 "Snabbinstallation" på sidan 3-41 "Avancerad inställning" på sidan 3-41 "Utskriftsserverinställningar

Läs mer

Handbok för installation av programvara

Handbok för installation av programvara Handbok för installation av programvara Denna handbok beskriver hur du installerar programvaran via en USB- eller nätverksanslutning. Nätverksanslutning är inte tillgängligt för modellerna SP 200/200S/203S/203SF/204SF

Läs mer

Handbok för nätverk. För säker och korrekt användning, läs igenom säkerhetsinformationen i "Handbok för kopiator" innan du använder maskinen.

Handbok för nätverk. För säker och korrekt användning, läs igenom säkerhetsinformationen i Handbok för kopiator innan du använder maskinen. Handbok för nätverk För säker och korrekt användning, läs igenom säkerhetsinformationen i "Handbok för kopiator" innan du använder maskinen. Inledning Den här handboken innehåller instruktioner om maskinens

Läs mer

Fiery Print Controller MX-PEX1. Skriva ut från Windows

Fiery Print Controller MX-PEX1. Skriva ut från Windows Fiery Print Controller MX-PEX1 Skriva ut från Windows 2006 Electronics for Imaging, Inc. Informationen i denna publikation omfattas av Juridiska meddelanden för denna produkt. 45055632 14 juli 2006 INNEHÅLL

Läs mer

Windows 2000, Windows XP och Windows Server 2003

Windows 2000, Windows XP och Windows Server 2003 Windows 2000, Windows XP och Windows Server 2003 "Förberedelser" på sida 3-14 "Snabbinstallation från CD-skiva" på sida 3-14 "Övriga installationssätt" på sida 3-15 "Felsökning i Windows 2000, Windows

Läs mer

Fiery E 100 70-60C-KM Color Server. Utskrift

Fiery E 100 70-60C-KM Color Server. Utskrift Fiery E 100 70-60C-KM Color Server Utskrift 2012 Electronics For Imaging. Informationen i denna publikation omfattas av Juridiska meddelanden för denna produkt. 45111578 27 augusti 2012 INNEHÅLL 3 INNEHÅLL

Läs mer

Versionsinformation Fiery Print Controller MX-PEX1, version 1.0

Versionsinformation Fiery Print Controller MX-PEX1, version 1.0 Versionsinformation Fiery Print Controller MX-PEX1, version 1.0 Det här dokumentet innehåller information om programvaran Fiery Print Controller MX-PEX1, version 1.0. Innan du använder Fiery Print Controller

Läs mer

Fiery Print Controller MX-PEX3. Skriva ut från Windows

Fiery Print Controller MX-PEX3. Skriva ut från Windows Fiery Print Controller MX-PEX3 Skriva ut från Windows 2008 Electronics for Imaging, Inc. Informationen i denna publikation omfattas av Juridiska meddelanden för denna produkt. 45066534 08 januari 2008

Läs mer

Handbok för installation av programvara

Handbok för installation av programvara Handbok för installation av programvara Denna handbok beskriver hur du installerar programvaran via en USB- eller nätverksanslutning. Nätverksanslutning är inte tillgängligt för modellerna SP 200/200S/203S/203SF/204SF

Läs mer

Guide för installation av programvara NPD4758-00 SV

Guide för installation av programvara NPD4758-00 SV Guide för installation av programvara NPD4758-00 SV Installation av programvara Anmärkning för USB-anslutning: Anslut inte USB-kabeln förrän du instrueras att göra det. Om denna skärm visas, klicka på

Läs mer

Startanvisning för Bornets Internet

Startanvisning för Bornets Internet Startanvisning för Bornets Internet Denna guide kommer att hjälpa dig igång med Bornets Internet. Sidan 1 av 41 Innehållsförteckning Titel Sidan Kapitel 1. Introduktion... 3 Kapitel 2. TCP/IP-inställningar

Läs mer

Windows NT 4.x. Förberedelser. Snabbinstallation från cd-skiva. Phaser 6250 färglaserskrivare

Windows NT 4.x. Förberedelser. Snabbinstallation från cd-skiva. Phaser 6250 färglaserskrivare Windows NT 4.x Det här avsnittet omfattar: Förberedelser på sidan 3-21 Snabbinstallation från cd-skiva på sidan 3-21 Andra installationsmetoder på sidan 3-22 Felsökning i Windows NT 4.x (TCP/IP) på sidan

Läs mer

Anslutningar och Internet Protocol (TCP/IP)

Anslutningar och Internet Protocol (TCP/IP) Anslutningar och Internet Protocol (TCP/IP) "Översikt över nätverksanslutning och konfiguration" på sida 3-2 "Välja anslutningsmetod" på sida 3-3 "Ansluta via Ethernet (rekommenderas)" på sida 3-3 "Ansluta

Läs mer

Program för skrivarhantering

Program för skrivarhantering Program för skrivarhantering Det här avsnittet omfattar: "Använda programvaran CentreWare" på sidan 3-10 "Använda funktioner för skrivarhantering" på sidan 3-12 Använda programvaran CentreWare CentreWare

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖR NÄTVERKSANVÄNDARE

BRUKSANVISNING FÖR NÄTVERKSANVÄNDARE BRUKSANVISNING FÖR NÄTVERKSANVÄNDARE Lagra utskriftsloggen i nätverket Version 0 SWE Beskrivning av anmärkningar Följande symboler används i den här bruksanvisningen: I anmärkningar med rubriken Obs får

Läs mer

Fiery Print Controller MX-PEX1. Variabel datautskrift

Fiery Print Controller MX-PEX1. Variabel datautskrift Fiery Print Controller MX-PEX1 Variabel datautskrift 2006 Electronics for Imaging, Inc. Informationen i denna publikation omfattas av Juridiska meddelanden för denna produkt. 45055675 14 juli 2006 INNEHÅLL

Läs mer

Fiery E 100 70-60C-KM Color Server. Välkommen

Fiery E 100 70-60C-KM Color Server. Välkommen Fiery E 100 70-60C-KM Color Server Välkommen 2012 Electronics For Imaging. Informationen i denna publikation omfattas av Juridiska meddelanden för denna produkt. 45111558 27 augusti 2012 VÄLKOMMEN 3 VÄLKOMMEN

Läs mer

Instruktioner för Internetanslutning

Instruktioner för Internetanslutning Nov 2003 Instruktioner för Internetanslutning På dessa sidor finner du instruktioner för att få din bredbandsanslutning att fungera. Du behöver inte använda några inloggningsuppgifter utan är hela tiden

Läs mer

1. Inkoppling till bredbandsnätet

1. Inkoppling till bredbandsnätet Sid 1 (19) Innehåll 1. Inkoppling till bredbandsnätet a) Aktiv utrustning CTS 2. Nätverksinställningar för datorer med Windows XP eller 2000 3. Nätverksinställningar för datorer med Windows 95, 98, ME

Läs mer

Molnplattform. Version 1.0. Användarhandbok

Molnplattform. Version 1.0. Användarhandbok Molnplattform Version 1.0 Användarhandbok September 2017 www.lexmark.com Innehåll 2 Innehåll Ändringshistorik...3 Översikt... 4 Komma igång...5 Systemkrav... 5 Öppna molnplattformen...5 Öppna Print Management-webbportalen...

Läs mer

Windows 98 och Windows Me

Windows 98 och Windows Me Windows 98 och Windows Me "Förberedelser" på sida 3-25 "Snabbinstallation från CD-skiva" på sida 3-26 "Övriga installationssätt" på sida 3-26 "Felsökning i Windows 98 och Windows Me" på sida 3-28 "dokument

Läs mer

Lexmark C750. Versionsinformation. augusti 2001. www.lexmark.se

Lexmark C750. Versionsinformation. augusti 2001. www.lexmark.se Lexmark C750 Versionsinformation augusti 2001 www.lexmark.se 1 Rikta in bildöverföringsenheten För bästa utskriftskvalitet, se till att du riktar in bildöverföringsenheten när du har bytt ut den eller

Läs mer

Om installationsskärmen inte visas efter en minut startar du CD-skivan manuellt:

Om installationsskärmen inte visas efter en minut startar du CD-skivan manuellt: Sida 1 av 5 Anslutningsguide Installera en ansluten skrivare lokalt (Windows) Os! Om CD-skivan Software and Documentation inte stödjer operativsystemet måste du använda guiden Lägg till skrivare. Uppdateringar

Läs mer

Handbok för nätverk. Windows-konfiguration Använda en skrivarserver Övervaka och konfigurera skrivaren Bilaga

Handbok för nätverk. Windows-konfiguration Använda en skrivarserver Övervaka och konfigurera skrivaren Bilaga Handbok för nätverk 1 2 3 4 Windows-konfiguration Använda en skrivarserver Övervaka och konfigurera skrivaren Bilaga Läs denna handbok noggrant innan du använder maskinen och förvara den i närheten av

Läs mer

Ethernet-anslutning. För mer information om skrivarens Ethernet-funktion klickar du på avsnittet nedan: Ethernet-lampor. nätverkskonfigurationssida

Ethernet-anslutning. För mer information om skrivarens Ethernet-funktion klickar du på avsnittet nedan: Ethernet-lampor. nätverkskonfigurationssida Ethernet innehållsförteckning Ethernet-anslutning Med hjälp av skrivarens inbyggda Ethernet-funktion kan du ansluta skrivaren direkt till ett Ethernet-nätverk utan hjälp från en extern skrivarserver. För

Läs mer

Guide för konfigurering av Office 365 konton

Guide för konfigurering av Office 365 konton Guide för konfigurering av Office 365 konton Office 365 Kiosk konto Sid 1, Konfigurera Kiosk konto i Outlook 2007 Sid 2, Konfigurera Kiosk konto i Outlook 2010 Sid 3, Konfigurera kiosk/pop konto på Mac

Läs mer

Version 1.0 09/10. Xerox ColorQube 9301/9302/9303 Internettjänster

Version 1.0 09/10. Xerox ColorQube 9301/9302/9303 Internettjänster Version 1.0 09/10 Xerox 2010 Xerox Corporation. Med ensamrätt. Opublicerade rättigheter förbehålls enligt upphovsrättslagstiftningen i USA. Innehållet i denna publikation får inte reproduceras i någon

Läs mer

SkeKraft Bredband Installationsguide

SkeKraft Bredband Installationsguide SkeKraft Bredband Installationsguide SkeKraft Bredband Installationsguide Innan du startar installationen av SkeKraft Bredband bör du kontrollera om din dator har ett nätverkskort installerat. OBS! Har

Läs mer

Läs detta innan du sätter igång!

Läs detta innan du sätter igång! Läs detta innan du sätter igång! Om du bor i en fastighet som är ansluten till Örebros öppna stadsnät skall du ansluta din dator till bostadens LAN-uttag. Inkopplingen görs med en nätverkskabel från datorns

Läs mer

Installationsguide / Användarmanual

Installationsguide / Användarmanual (Ver. 2.6.0) Installationsguide / Användarmanual Innehåll 1. Välkommen Sid 1 Välkommen som Internet kund hos Seth s Bredband Kontrollera att din Internetlåda innehåller: 2. Anslutningsguide Sid 2 Koppla

Läs mer

KARLSBORGS ENERGI AB FIBER INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2009.01

KARLSBORGS ENERGI AB FIBER INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2009.01 KARLSBORGS ENERGI AB FIBER INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2009.01 Karlsborgs Energi AB 2 Innehåll 1. KONTROLLERA DIN ANSLUTNING... 4 2. SÅ HÄR ANSLUTER DU DIN DATOR... 4 3. KONFIGURERA DIN PC FÖR INTERNET...

Läs mer

Installera Windows Custom PostScript- eller PCL-skrivardrivrutin

Installera Windows Custom PostScript- eller PCL-skrivardrivrutin Installera Windows Custom PostScript- eller PCL-skrivardrivrutin I den här Viktigt-filen får du anvisningar om hur du installerar den Custom PostScript- eller PCLskrivardrivrutinen i Windows-system. Med

Läs mer

Anvisningar för installation och borttagning av skrivardrivrutinerna Windows PostScript och PCL utgåva 8

Anvisningar för installation och borttagning av skrivardrivrutinerna Windows PostScript och PCL utgåva 8 Anvisningar för installation och borttagning av skrivardrivrutinerna Windows PostScript och PCL utgåva 8 I den här Viktigt-filen får du anvisningar om hur du installerar drivrutinerna för egen PostScript

Läs mer

Obs! Mer information hittar du på där du kan läsa dokument nr 2562:

Obs! Mer information hittar du på  där du kan läsa dokument nr 2562: Macintosh Det här avsnittet omfattar: Krav på sidan 3-32 Aktivera och använda EtherTalk på sidan 3-32 Aktivera och använda TCP/IP på sidan 3-33 Snabbinstallation för Mac OS 9.x på sidan 3-33 Snabbinstallation

Läs mer

ALEPH ver. 16 Introduktion

ALEPH ver. 16 Introduktion Fujitsu, Westmansgatan 47, 582 16 Linköping INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SKRIVBORDET... 1 2. FLYTTA RUNT M.M.... 2 3. LOGGA IN... 3 4. VAL AV DATABAS... 4 5. STORLEK PÅ RUTORNA... 5 6. NAVIGATIONSRUTA NAVIGATIONSTRÄD...

Läs mer

Se till att alltid starta om nätverket i den här ordningen:

Se till att alltid starta om nätverket i den här ordningen: Kapitel 2 Felsökning I det här kapitlet får du information om felsökning av routern. Snabbtips Här följer några tips om hur du rättar till enklare problem. Se till att alltid starta om nätverket i den

Läs mer

USB-meny. Jobb-buffring. PCL SmartSwitch. PS SmartSwitch. MAC Binary PS. NPA-läge. USB-buffert. Skriva ut. Använda färg. Pappershantering.

USB-meny. Jobb-buffring. PCL SmartSwitch. PS SmartSwitch. MAC Binary PS. NPA-läge. USB-buffert. Skriva ut. Använda färg. Pappershantering. I n (Universal Serial Bus) ändrar du inställningar för jobb som skickats till skrivaren via USB-porten (USB-alternativ

Läs mer

FIERY-PRINTCONTROLLER

FIERY-PRINTCONTROLLER FIERY-PRINTCONTROLLER MX-PEX MX-PEX2 Den här handboken beskriver inställningarna på maskinens manöverpanel som påverkas när Fiery-printcontroller installeras. Information om hur du använder Fiery-printcontroller,

Läs mer

Macintosh EtherTalk-nätverk (MacOS 8.x/9.x/X, version 10.1)

Macintosh EtherTalk-nätverk (MacOS 8.x/9.x/X, version 10.1) Macintosh EtherTalk-nätverk (MacOS 8.x/9.x/X, version 10.1) Phaser 4400 laserskrivare Den här avdelningen innehåller stegvisa instruktioner för installation och felsökning för Macintosh (MacOS 8 till X,

Läs mer

SMC Barricade Routers

SMC Barricade Routers SMC Barricade Routers Användarhandbok SMC7004BR V1.0 Gratulerar till din nya SMC Barricade TM. SMC Barricade är en bredbandsrouter som är till för delad Internettillgång, ökad säkerhet och för att nätverksansluta

Läs mer

Bordermail instruktionsmanual

Bordermail instruktionsmanual Bordermail instruktionsmanual Du kan själv skapa upp till 4 nya e-postadresser via självadministrationssidorna Du kan läsa och skicka e-post på 2 sätt För att komma till självadministrationssidorna öppna

Läs mer

Två typer av måttenheter används i denna handbok. Se den metriska versionen för denna maskin.

Två typer av måttenheter används i denna handbok. Se den metriska versionen för denna maskin. Handbok för nätverk 1 2 3 4 5 6 7 Funktioner som finns tillgängliga i nätverket Ansluta nätverkskabeln till nätverket Installera maskinen i ett nätverk Windows-konfiguration Använda skrivarfunktionen Konfigurera

Läs mer

Inlämningsuppgift 11e Nätvärksskrivare

Inlämningsuppgift 11e Nätvärksskrivare DATORTEKNIK 1A Nätverksskrivare Inlämningsuppgift 11e Nätvärksskrivare Namn: Datum: Här ska du: Installera skrivare i nätverket. Du behöver ha tillgång till följande: Minst två datorer Switch TP-kablar

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL OWNIT!

VÄLKOMMEN TILL OWNIT! INSTALLATIONSMANUAL Bästa VÄLKOMMEN bredbandskund! TILL OWNIT! VÄLKOMMEN TILL OWNIT! Du har nu mottagit dina uppgifter från Ownit som är är nödvändiga för för dig dig för för att att du du skall skall

Läs mer

AR-M230/M270 Seriens Onlinemanual Lösning för nätverksutskrift

AR-M230/M270 Seriens Onlinemanual Lösning för nätverksutskrift AR-M230/M270 Seriens Onlinemanual Lösning för nätverksutskrift Start Administratörsguiden Klicka på "Start"-knappen. Copyright 2003 Sharp Corporation. Alla rättigheter förbehållna. Reproduktion, anpassning

Läs mer

GIVETVIS. SKA DU HA INTERNET I DIN LÄGENHET! En guide till hur du installerar internet i ditt nya hem.

GIVETVIS. SKA DU HA INTERNET I DIN LÄGENHET! En guide till hur du installerar internet i ditt nya hem. GIVETVIS SKA DU HA INTERNET I DIN LÄGENHET! En guide till hur du installerar internet i ditt nya hem. INTERNET EN SJÄLVKLARHET Internet är en standard i våra lägenheter, precis som vatten, el och värme.

Läs mer

Guide för uppdatering av firmware

Guide för uppdatering av firmware Modellnr. Guide för uppdatering av firmware Denna bruksanvisning beskriver hur man uppdaterar maskinens controller-firmware och PDL-firmware. Du kan ladda ned dessa uppdateringar från vår webbplats. Om

Läs mer

LAN Port: 4 X RJ45 10/100BASE-TX Fast Ethernet med Auto MDI/MDIX. Resetknapp: Återställer enheten till fabriks inställningar

LAN Port: 4 X RJ45 10/100BASE-TX Fast Ethernet med Auto MDI/MDIX. Resetknapp: Återställer enheten till fabriks inställningar Denna enhet kan konfigureras genom att använda ett webb program, ex. Internet Explorer 6, Netscape Navigator 6.23. DSL-504T ADSL Router Orientering Användande av annan ström adapter med annan volt/amper

Läs mer

3.2 1H[W*HQHUDWLRQ6HFXULW\ Användarmanual

3.2 1H[W*HQHUDWLRQ6HFXULW\ Användarmanual 3.2 1H[W*HQHUDWLRQ6HFXULW\ Användarmanual ,QQHKnOOVI UWHFNQLQJ,QVWDOODWLRQDY931NOLHQW 'DWRUHUVRPLQJnULHQ)DVW7UDFNPLOM $QYlQGDUHPHGNRQWRL9+6RFKGDWRUPHG:LQGRZV;3 $QYlQGDUHPHGNRQWRLDQQDQGRPlQlQ9+6HOOHUGDWRUPHG:LQGRZV

Läs mer

Infraröd meny. Infraröd buffert Infraröd port Jobb-buffring Max. baud NPA-läge. PCL SmartSwitch PS SmartSwitch Överföringsfördröjning Fönsterstorlek

Infraröd meny. Infraröd buffert Infraröd port Jobb-buffring Max. baud NPA-läge. PCL SmartSwitch PS SmartSwitch Överföringsfördröjning Fönsterstorlek I den Infraröda menyn kan du ändra skrivarinställningar för utskrifter som har skickats till skrivaren via en infraröd port. Klicka på ett menyalternativ för mer information: 1 Infraröd buffert Infraröd

Läs mer

FIBER INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.0. Felanmälan och support nås på 0502-60 65 90. Alla dagar 08:00-22:00

FIBER INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.0. Felanmälan och support nås på 0502-60 65 90. Alla dagar 08:00-22:00 FIBER INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.0 Felanmälan och support nås på 0502-60 65 90 Alla dagar 08:00-22:00 1. ANSLUT OCH KONFIGURERA DIN UTRUSTNING Er anslutning är klar först när den gröna lampan på Fiberkonverten

Läs mer

Ställa in en anslutning till skrivaren

Ställa in en anslutning till skrivaren Phaser 4400 laserskrivare Skrivarhantering Översikt Följ procedurerna nedan om du vill starta Xerox-installationen för ditt operativsystem. Följande avsnitt innhåller också nödvändig information: Hantera

Läs mer

Mac OS X 10.5 Leopard Installationshandbok

Mac OS X 10.5 Leopard Installationshandbok Mac OS X 10.5 Leopard Installationshandbok Om du redan har Mac OS X 10.3 eller senare installerat på datorn: Du behöver bara uppgradera till Leopard. Se Uppgradera Mac OS X på sidan 1. Om du vill installera

Läs mer

KARLSBORGS ENERGI AB INTERNET KABEL-TV INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2011.01

KARLSBORGS ENERGI AB INTERNET KABEL-TV INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2011.01 KARLSBORGS ENERGI AB INTERNET KABEL-TV INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2011.01 Karlsborgs Energi AB 2 Innehåll 1. ANSLUT KABELMODEMET... 4 2. ANSLUT OCH KONFIGURERA DIN UTRUSTNING... 5 OM DU VILL ANVÄNDA DIN

Läs mer

Riktlinjer: avveckling av AppleTalk-routing i LUNET

Riktlinjer: avveckling av AppleTalk-routing i LUNET LDC Roland Månsson 2001-02-20 Riktlinjer: avveckling av AppleTalk-routing i LUNET Bakgrund Ett beslut om att avveckla bl a AppleTalk-routingen inom LUNET är fattat och kommer att verkställas 15 januari

Läs mer

NSL Manager. Handbok för nätverksadministratörer

NSL Manager. Handbok för nätverksadministratörer apple NSL Manager Handbok för nätverksadministratörer Den här handboken innehåller information om NSL Manager (Network Services Location Manager) och om hur man konfigurerar ett nätverk för användning

Läs mer

Handbok för allmänna inställningar

Handbok för allmänna inställningar Bruksanvisning Handbok för allmänna inställningar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ansluta maskinen Systeminställningar Kassettpappersinställningar Kopiatorns/ dokumentserverns funktioner Skrivarinställningar Skannerinställningar

Läs mer

Din manual SHARP MX-C310 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3873823

Din manual SHARP MX-C310 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3873823 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SHARP MX- C310. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Handbok för Wi-Fi Direct

Handbok för Wi-Fi Direct Handbok för Wi-Fi Direct Enkel installation med Wi-Fi Direct Felsökning Innehåll Handbokens användning... 2 Symboler i handboken... 2 Friskrivningsklausul... 2 1. Enkel installation med Wi-Fi Direct Kontrollera

Läs mer

Handbok för WiFi-inställningar

Handbok för WiFi-inställningar Handbok för WiFi-inställningar uu Inledning Det finns två lägen för trådlöst nätverk: infrastrukturläget för att ansluta via en åtkomstpunkt och adhoc-läget för att upprätta en direktanslutning till en

Läs mer

Fiery Driver Configurator

Fiery Driver Configurator 2015 Electronics For Imaging, Inc. Informationen i denna publikation omfattas av Juridiska meddelanden för denna produkt. 16 november 2015 Innehållsförteckning 3 Innehållsförteckning Fiery Driver Configurator...5

Läs mer

Snabbguide. 1. Systemkrav. 2. Installation och aktivering. Installation. Aktivering

Snabbguide. 1. Systemkrav. 2. Installation och aktivering. Installation. Aktivering Snabbguide Denna snabbguide hjälper dig att installera och komma igång med Readiris TM 15. För detaljerad information om Readiris TM alla funktioner, läs hjälpfilen som medföljer programvaran, eller de

Läs mer

Guide för Wi-Fi-inställningar

Guide för Wi-Fi-inställningar Guide för Wi-Fi-inställningar Wi-Fi-anslutningar till skrivaren Ansluta med en dator via en Wi-Fi-router Ansluta med en dator direkt Ansluta med en smartenhet via en Wi-Firouter Ansluta med en smartenhet

Läs mer

Guide för Google Cloud Print

Guide för Google Cloud Print Guide för Google Cloud Print Version B SWE Beskrivning av anmärkningar Följande anmärkning används i den här bruksanvisningen: Information om hur du agerar i en viss situation eller hur du använder en

Läs mer

Aktivera och använda EtherTalk för Mac OS 9.x

Aktivera och använda EtherTalk för Mac OS 9.x Macintosh "Krav" på sida 3-30 "Snabbinstallation från CD-skiva" på sida 3-30 "Aktivera och använda EtherTalk för Mac OS 9.x" på sida 3-30 "Aktivera och använda TCP/IP för Mac OS 9.x" på sida 3-31 "Aktivera

Läs mer

Sharpdesk V3.5. Push - installationsguide: produktnyckelversion. Version 1.0

Sharpdesk V3.5. Push - installationsguide: produktnyckelversion. Version 1.0 Sharpdesk V3.5 Push - installationsguide: produktnyckelversion Version 1.0 Copyright Upphovsrätten för denna programvara tillhör Sharp Corporation. All reproduktion, bearbetning eller översättning utan

Läs mer

Fjärranslutning. Fjärranslutning med telefonmodem i W95 och W98:

Fjärranslutning. Fjärranslutning med telefonmodem i W95 och W98: Fjarranslutning_ipt.doc 2001-06-08 Sidan 1 av 1 Fjärranslutning Om man vill kommunicera med en IMSE WebMaster som är ansluten till ett telefonmodem eller GSM-modem så måste man etablera en fjärranslutning

Läs mer

Fiery Print Controller AR-PE3 SERVER & CONTROLLER SOLUTIONS. Konfigurationshandbok

Fiery Print Controller AR-PE3 SERVER & CONTROLLER SOLUTIONS. Konfigurationshandbok Fiery Print Controller AR-PE3 SERVER & CONTROLLER SOLUTIONS Konfigurationshandbok Om dokumentationen Den här handboken är en del av Fiery Print Controller AR-PE3-dokumentationen där följande handböcker

Läs mer

INKOPPLINGSBESKRIVNING KABEL-TV-MODEM

INKOPPLINGSBESKRIVNING KABEL-TV-MODEM Sid 1 (19) Innehåll 1. Inkoppling till kabel-tv-nätet a) Med kabel-tv-modem Motorola Surfboard b) Med kabel-tv-modem Scientific Atlanta 2. Nätverksinställningar för datorer med Windows XP eller 2000 3.

Läs mer

Win95/98 Nätverks Kompendium. av DRIFTGRUPPEN

Win95/98 Nätverks Kompendium. av DRIFTGRUPPEN Win95/98 Nätverks Kompendium av DRIFTGRUPPEN Sammanfattning Vad håller jag i handen? Detta är en lättförståelig guide till hur man lägger in och ställer in nätverket i Windows 95 och 98 Efter 6 (sex) enkla

Läs mer

1. Inkoppling till bredbandsnätet

1. Inkoppling till bredbandsnätet Sid 1 (23) Innehåll 1. Inkoppling till bredbandsnätet a) Aktiv utrustning CPS 500 b) Aktiv utrustning DRG 58x-serien c) Aktiv utrustning DRG 48x och DRG 46x-serien d) Aktiv utrustning DRG Ease e) Aktiv

Läs mer

Bruksanvisning Handbok för programvara

Bruksanvisning Handbok för programvara Bruksanvisning Handbok för programvara Läs detta först Handböcker för skrivaren...8 Förbereda för utskrift Snabbinstallation...9 Bekräfta anslutningsmetoden...11 Nätverksanslutning...11 Lokal anslutning...14

Läs mer

REGION SKÅNE VDI KLIENTINSTALLATION

REGION SKÅNE VDI KLIENTINSTALLATION REGION SKÅNE VDI KLIENTINSTALLATION 2014-05-21 Installation av Viewklient för VDI Dokumentation för installation och anslutning till Region Skånes VDI miljö INSTRUKTION VMWARE VIEW... 2 Inledning... 2

Läs mer

LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP. Lathund M575

LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP. Lathund M575 LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP Lathund M575 Skriva ut en lagrad utskrift Skriv ut ett jobb som har lagrats i produktens minne på följande sätt. 1. Bläddra till och tryck på Hämta från enhetsminne på

Läs mer

Sharpdesk V3.3. Installationsguide Version 3.3.03

Sharpdesk V3.3. Installationsguide Version 3.3.03 Sharpdesk V3.3 Installationsguide Version 3.3.03 Upphovsrätt 2000-2009 av SHARP CORPORATION. Eftertryck förbjudet. Reproduktion, adaptation eller översättning utan föregående skriftligt tillstånd är förbjudet,

Läs mer

Installera SoS2000. Kapitel 2 Installation Innehåll

Installera SoS2000. Kapitel 2 Installation Innehåll Kapitel 2 Installation Innehåll INSTALLATION MDAC och ODBC...2 Installera SoS2000 i arbetsplatsen...2 SoS2000 serverprogramvara...2 SoS2000 och övriga Office program...3 Avinstallera SoS2000...3 Brandväggar...3

Läs mer

Messenger. Novell 1.0 HITTA DOKUMENTATIONEN ÖVER NOVELL MESSENGER. www.novell.com SNABBSTART

Messenger. Novell 1.0 HITTA DOKUMENTATIONEN ÖVER NOVELL MESSENGER. www.novell.com SNABBSTART Novell 1.0 SNABBSTART www.novell.com Novell är en företagsanpassad, plattformsoberoende produkt för snabbmeddelanden baserad på Novell edirectory TM. Ditt -system kan installeras på NetWare, Linux* Windows*.

Läs mer

TST8102 WEBCM BRUKSANVISNING

TST8102 WEBCM BRUKSANVISNING TST8102 WEBCM BRUKSANVISNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING TST8102 WEBCM - BRUKSANVISNING 1. Översikt... 3 2. Installation... 3 2.1 Nätverksinställningar... 4 3. Startsida... 5 4. Statussida... 6 5. Gruppsida...

Läs mer

INNAN DU INSTALLERAR PROGRAMVARAN KONFIGURERING I WINDOWS-MILJÖ KONFIGURERING I MACINTOSH-MILJÖ FELSÖKNING

INNAN DU INSTALLERAR PROGRAMVARAN KONFIGURERING I WINDOWS-MILJÖ KONFIGURERING I MACINTOSH-MILJÖ FELSÖKNING Installationshandbok INNAN DU INSTALLERAR PROGRAMVARAN KONFIGURERING I WINDOWS-MILJÖ KONFIGURERING I MACINTOSH-MILJÖ FELSÖKNING Tack för att du har valt den här produkten. Den här manualen förklarar hur

Läs mer

Installationsanvisningar fiberstream (LAN) Version 1.0

Installationsanvisningar fiberstream (LAN) Version 1.0 Installationsanvisningar fiberstream (LAN) Version 1.0 Kundservice LAN: 090-20 80 850 (vardagar 8-18) Felanmälan LAN: 090-20 80 850 (vardagar 8-20, lö & sö 10-16) www.bostream.com Innehålls förteckning

Läs mer

Lathund för Novell Filr

Lathund för Novell Filr 1(57) Stadsledningsförvaltningen IT-avdelningen Lathund för Novell Filr 2(57) Innehåll 1. Introduktion... 4 2. Termer... 4 3. Icke tillåtna tecken i filnamn... 4 4. ipad... 5 4.1 Installation... 5 4.2

Läs mer

Startguide för Administratör Kom igång med Microsoft Office 365

Startguide för Administratör Kom igång med Microsoft Office 365 Startguide för Administratör Kom igång med Microsoft Office 365 Version 1.0 Introduktion Skapa ett MSPA-konto Aktivera Office 365 i Telia Business Apps Verifiera företagets domännamn Lägg till användare

Läs mer

Program för skrivarhantering

Program för skrivarhantering Program för skrivarhantering "Via programvaran CentreWare" på sida 3-9 "Via funktioner för skrivarhantering" på sida 3-11 Via programvaran CentreWare CentreWare Internet Services (IS) (CentreWare Internet-tjänster)

Läs mer

Seriellmeny. PS SmartSwitch. Baud. Robust XON. Databitar. Svara på DSR RS-232/RS-422. Jobb-buffring. RS-422-polaritet. NPA-läge.

Seriellmeny. PS SmartSwitch. Baud. Robust XON. Databitar. Svara på DSR RS-232/RS-422. Jobb-buffring. RS-422-polaritet. NPA-läge. I n kan du ändra skrivarinställningar för jobb som skickas till skrivaren via en seriell port (Standardseriell eller Seriellt tillval

Läs mer

AR-NB2 EXPANSIONSSATS FÖR NÄTVERK. PROGRAMVARANS INSTALLATIONSGUIDE (för nätverksskrivare) MODEL

AR-NB2 EXPANSIONSSATS FÖR NÄTVERK. PROGRAMVARANS INSTALLATIONSGUIDE (för nätverksskrivare) MODEL MODEL AR-NB EXPANSIONSSATS FÖR NÄTVERK PROGRAMVARANS INSTALLATIONSGUIDE (för nätverksskrivare) INTRODUKTION INNAN INSTALLATION INSTÄLLNING I EN WINDOWSMILJÖ INSTÄLLNING I EN MACINTOSHMILJÖ Sida 9 INTRODUKTION

Läs mer

Xerox WorkCentre 3655 Flerfunktionsskrivare Kontrollpanel

Xerox WorkCentre 3655 Flerfunktionsskrivare Kontrollpanel Kontrollpanel De tillgängliga tjänsterna kan variera beroende på skrivarinstallationen. Mer information om tjänster och inställningar finns i Användarhandbok. 3 4 5 Pekskärm Menyer 6 6 Alfanumerisk knappsats

Läs mer

Installationsanvisning För dig som har dynamisk IP-Adress

Installationsanvisning För dig som har dynamisk IP-Adress Installationsanvisning För dig som har dynamisk IP-Adress Inomhusnod Comega FTTH-TVMC... 2 Inomhusnod Allied Telesyn img616... 4 Inomhusnod CTS HET-3109... 5 Nätverkskort... 6 Kontakter och kablar... 6

Läs mer

Skanna. WorkCentre C2424-kopiator/skrivare

Skanna. WorkCentre C2424-kopiator/skrivare Skanna Det här kapitlet innehåller: "Vanlig skanning" på sida 4-2 "Installera skannerdrivrutinen" på sida 4-4 "Justera skanningsalternativ" på sida 4-5 "Hämta bilder" på sida 4-11 "Hantera filer och styra

Läs mer

Installera nedladdningsterminal

Installera nedladdningsterminal Installera nedladdningsterminal Kontrollera leveransen. 1. Nedladdningsterminal 2. CD med drivrutiner och mjukvara för konfiguration av terminalen 3. Nätverkskabel 4. Nätadapter 5. Anslutningskabel till

Läs mer

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installationshandbok

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installationshandbok Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installationshandbok Läs det här dokumentet innan du installerar Mac OS X. Det innehåller viktig information om att installera Mac OS X. Systemkrav Om du ska uppgradera till

Läs mer

Fiery Driver för Mac OS

Fiery Driver för Mac OS 2015 Electronics For Imaging. Informationen i denna publikation omfattas av Juridiska meddelanden för denna produkt. 12 januari 2015 Innehållsförteckning 3 Innehållsförteckning...5 Använda Fiery Driver

Läs mer

Sharpdesk V3.5. Installationsguide: produktnyckelversion. Version 1.0

Sharpdesk V3.5. Installationsguide: produktnyckelversion. Version 1.0 Sharpdesk V3.5 Installationsguide: produktnyckelversion Version 1.0 Copyright Upphovsrätten för denna programvara tillhör Sharp Corporation. All reproduktion, bearbetning eller översättning utan skriftligt

Läs mer