Affektiva faktorer, attityder, kön och social bakgrund i högskolans matematikundervisning. Översikt. Matematik väcker känslor

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Affektiva faktorer, attityder, kön och social bakgrund i högskolans matematikundervisning. Översikt. Matematik väcker känslor"

Transkript

1 Affektiva faktorer, attityder, kön och social bakgrund i högskolans matematikundervisning Föreläsning i kursen Matematikdidaktik för högskolan Matematikcentrum, Lunds universitet Gerd Brandell Översikt Matematik väcker starka känslor Matematikängslan Att lyckas och misslyckas - förklaringsmodeller Självtillitens roll för matematiklärandet Attityder till matematik och matematiklärande Att stötta självtilliten Hur påverkas prestationer i matematik och deltagande i matematikutbildning av andra faktorer? Jämställdhet i matematikutbildningen Flickor, pojkar och lärare i klassrummet Jämställdhetsprojekt Matematiken - en manlig domän Matematik väcker känslor Matematik är ett ämne som många - både vuxna och barn - har uttalat positiva eller negativa känslor till I tidiga skolår är matematik ett populärt skolämne som de flesta barn tycker om I 10-årsåldern och framåt utvecklas mer blandade känslor och matematik börjar uppfattas som tråkigt av många I tonåren finns också en annan utveckling - att elever börjar finna matematik mer intressant och roligt Bland elever på gymnasiet och bland grundskolans äldsta elever kommer alltfler elever också att uppfattar matematik som svårt Många behåller sin inställning till matematik när de blir vuxna och matematiken kan väcka starka känslor även hos vuxna Det finns intressanta exempel på personer som kommit över sina negativa känslor i vuxen ålder (ex Kristin Dahl) 1

2 Matematikängslan Begreppet matematikängslan (math anxiety) introducerades på 80-talet som en förklaring till elevers blockeringar och misslyckanden (Sheila Tobias) Matematikängslan innebär starka känslor av osäkerhet och otillräcklighet som uppkommer i situationer när man ställs inför en matematisk uppgift, när man kommer in i ett matematikklassrum, när man sätts i provsituationer Matematikängslan eller starkt negativa känslor inför matematik kan förekomma i vissa situationer även bland matematikstudenter på högskolan Att lyckas eller misslyckas i matematik Olika förhållningssätt till framgång och misslyckande i matematik Jag klarar mig bra för att jag är smart (alltså behöver jag inte plugga) Jag misslyckas för att jag har otur, det är fel på uppgifterna (eller något annat som jag inte är ansvarig för) Jag hade tur som fick så bra resultat Det gick så bra för att jag har pluggat mycket Jag missade för att jag inte hade pluggat tillräckligt Jag misslyckas för att jag inte är tillräckligt begåvad Ond cirkel - självtilliten minskar (a) Eleven arbetar enligt egen uppfattning ganska/mycket bra (b) Eleven misslyckas i ett prov (c) Eleven förlägger orsaken till misslyckandet till sin oförmåga/obegåvning (d) Elevens tro på ansträngningens kraft att övervinna svårigheter minskar (e) (c) och/eller (d) leder till inget eller ineffektivt arbete i nästa fas (f) Eleven misslyckas igen 2

3 Attityder till matematik Det finns många attityder till matematik som troligen påverkar lärandet och som är hinder vid högskolestudier (och i skolan) i matematik. Exempel: Man måste ha en särskild sorts begåvning för att förstå matematik Det är OK att medge att man inte förstår matematik Det är OK att medge att man är dålig i matematik Matematikförmåga ses som ett mått på intelligens Antingen klarar man ett matematiskt problem snabbt eller inte alls (en plötslig insikt ska komma som från ingenstans) Alla matematiska uppgifter har en enda riktig lösning - man måste komma på det enda rätta sättet att tänka Alla uppgifter ska gå att lösa på ett par rader Att stötta självtilliten Uppmuntran av goda försök Realism: peka på svagheter, men samtidigt på sätt att arbeta med svagheterna (vad öva mer på, hur jobba ) Realism: sikta på godkänt, dra ner ambitionen att förstå allt Förmedla på olika sätt att Olika personer har visserligen olika lätt för matematik, men det betyder bara att vissa måste lägga ner mer tid De grundläggande kurserna hos oss är inga intelligenstest - alla normalbegåvade och motiverade personer som är beredda att jobba och ta ansvar kan klara dem Diskutera olika attityder till matematik och framgång i matematikstudier Prestationer och deltagande Man mäter resultat i matematikutbildning i två dimensioner: Prestationer (achievment): betyg och resultat på prov Deltagande: (participation) val av att läsa matematikkurser och utbildningar med matematikinnehåll Det visar sig att Prestationer i matematik påverkas av affektiva faktorer och attityder Val av att fortsätta studier (deltagande, participation) i matematik påverkas av attityder och affektiva faktorer 3

4 Studieval beror på kön och social bakgrund Exempel: civilingenjörsutbildningen Cirka 30% är kvinnor Cirka 40% har förälder/drar som är högre tjänsteman (jfr 20% i befolkningen) Cirka 15% har föräldrar som är arbetare (jfr 33% i befolkningen) Den sociala bakgrunden (föräldrars jobb, utbildningsnivå och ekonomi) slår igenom mer och mer ju högre upp man kommer i utbildningssystemet Det finns en grupp elever med god matematikförmåga i år 6 och arbetarbakgrund som förloras i systemet, dvs inte går raka vägen vidare till naturvetenskap och teknik (Reuterberg och Svensson) Studieresultat beror på kön Flickor har bättre betyg i grundskolan och på gymnasiet än pojkar i alla ämnen utom fysik och idrott Kvinnor skaffar mer poäng (högre prestationsgrad) på högskolestudier Elevens uppfattning om Självtillit Föräldrarnas förväntningar Lärarens inställning Minnen av pos/neg känslor förknippade m matematik Förväntningar på framgång Uppfattn om vikten av ma Orsaker till framgång/ misslyckanden Val av fortsatta mastudier 4

5 Tre betydelser av jämställdhet inom utbildning Equal opportunities - samma formella och reella möjligheter att delta i utbildning Equal treatment - samma bemötande och behandling i undervisningssituationen Equal educational outcome - samma resultat i lärande/kunnande (Syftar på jämställdhet mellan könen men samma begrepp kan översättas till social tillhörighet och etnicitet Fennema (1993) Två kriterier: Deltagande (participation) Resultat (achievment) Samhällets mål för jämställdhet inom utbildning Målsättning - samma deltagande av kvinnor och män på alla nivåer av (matematik)utbildningen Kan motiveras utifrån samhällets behov av välutbildad arbetskraft eller utifrån rättviseskäl Läroplaner, kursplaner, undervisning och utvärdering ( curriculum ) ses som väsentliga instrument för att uppnå jämställdhet Fyra perspektiv på utveckling av curriculum för ökad jämställdhet enligt Willis (1996) Fyra perspektiv (Willis) Underskottsperspektiv: Brist/underskott söks hos kvinnorna - som behöver ges stöttning (deficit/remedial perspective) Get the girls right! Icke-diskriminerande perspektiv: Undervisningen passar flickor/pojkar sämre/bättre. Ändra undervisningen. Get the teacher and the book right! Inkluderande perspektiv: Ge alla elever ett innehåll som passar för deras intressen, erfarenheter och som inte enbart avspeglar den dominerande gruppens (den manliga) kultur. Get the mathematics right! Socialt kritiskt perspektiv: Skolmatematiken bidrar till att konstruera och återskapa under- och överordning - synen på matematiken och på vem som är den goda matematikeleven behöver ändras (Walkerdine). Get the mathematics more right 5

6 Interventionsprojekt Calle Jacobsson o Ylva Elwin-Nowak. Kvinnor i matematiken - ett trevligt inslag eller på lika villkor? 1994, Högskolans gr.utb.råd Inger Wistedt. Recruiting Female Students to Higher Education in Mathematics, Physics and Technology Högskoleverket Litteratur Brandell, G, Nyström P., Staberg E. (2004). Matematik på gymnasieskolan könsneutralt ämne eller inte? Atematikcentrum. Lunds universitet Bengt Gustafsson (2004). Mathematics and teaching some comments on joys and dangers. I Straesser, R., Brandell, G., Grevholm, B, Helenius, O (red). Educating for the future. KVA. Sid Elisabeth Öhrn (2002). Könsmönster i förändring? Forskningsöversikt, Skolverket Kvinnor och matematik, 5 rapportböcker från lika många konferenser 1990, 93, 96, 99, 2002, 05 Walkerdine, Valerie (1998). Counting girls out. Girls and Mathematics. New Edition. Falmer Press Fennema, Elizabeth (1993). Justice, equity and mathematics education in Fennema, Leder (1993). Mathematics and gender, Brisbane, University of Queensland Press Willis, Sue (1996). Gender Justice and the mathematics Curriculum: Four perspectives. In Parker, Rennie and Fraser (eds) (1996). Gender, Science and Mathematics. Kluwer 6

Algebra viktigt men svårt

Algebra viktigt men svårt CONSTANTA OLTEANU Algebra viktigt men svårt I artikeln diskuteras gymnasieelevers dåliga förståelse av algebra, tänkbara orsaker och kopplingen till aritmetik i grundskolan. Artikeln bygger på delresultat

Läs mer

Elevens och lärarens ansvar

Elevens och lärarens ansvar Elevens och lärarens ansvar Matematik är av tradition ett ämne där läraren ger uppgifter som eleverna skall lösa. Leder det till att läraren övertar elevens ansvar för att lära matematik? Funderar eleverna

Läs mer

Stöd och stimulans i klassrummet

Stöd och stimulans i klassrummet Rapport 2014:2 Stöd och stimulans i klassrummet Rätten att utvecklas så långt som möjligt Skolinspektionens rapport 2014:2 Diarienummer 2011:6494 Stockholm 2014 Foto: Monica Ryttmarker Förord Skolinspektionen

Läs mer

Hur möter grundskolan elever som lätt når skolans kunskapskrav eller har särskilda talanger?

Hur möter grundskolan elever som lätt når skolans kunskapskrav eller har särskilda talanger? Hur möter grundskolan elever som lätt når skolans kunskapskrav eller har särskilda talanger? Barn- och utbildningsförvaltningen i Luleå Kristina Wahlberg 2012-08-27 1. Inledning Många duktiga och talangfulla

Läs mer

Projekt utan effekt?

Projekt utan effekt? DIALOGEN FORSKARE ALLMÄNHET VA-rapport 2007:7 Projekt utan effekt? utvärderingar av N&T-initiativ under luppen Förord Kunskapssamhället är ett kännetecken för vår tid och en eftersträvad vision. Men kunskapssamhället

Läs mer

Forskning för klassrummet Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet i praktiken

Forskning för klassrummet Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet i praktiken Utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Men vad betyder det och hur kan man göra? I den här kunskapsöversikten har Skolverket samlat klassrumsnära rön som diskuterats flitigt

Läs mer

För- och nackdelar med en inkluderad verksamhet i skolan för elever med Aspergers Syndrom - En litteraturstudie

För- och nackdelar med en inkluderad verksamhet i skolan för elever med Aspergers Syndrom - En litteraturstudie Beteckning: Akademin för Utbildning och Ekonomi För- och nackdelar med en inkluderad verksamhet i skolan för elever med Aspergers Syndrom - En litteraturstudie Calle Dahlberg December 2010 Examensarbete

Läs mer

DE, DEM eller DOM? lärares attityder och elevers kunskaper. Sofia Selin

DE, DEM eller DOM? lärares attityder och elevers kunskaper. Sofia Selin GÖTEBORGS UNIVERSITET Institutionen för svenska språket DE, DEM eller DOM? lärares attityder och elevers kunskaper Sofia Selin Ämnesintegrerat examensarbete på lärarprogrammet, 15 poäng LSV410, Svenska

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:14. Rätten till kunskap. En granskning av hur skolan kan lyfta alla elever

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:14. Rätten till kunskap. En granskning av hur skolan kan lyfta alla elever Kvalitetsgranskning Rapport 2010:14 Rätten till kunskap En granskning av hur skolan kan lyfta alla elever Skolinspektionens rapport 2010:14 Diarienummer 40-2009:2037 Stockholm 2010 Foto: Ryno Quantz Kvalitetsgranskning

Läs mer

Det går att lära sig mer. En utvärdering av tvåspråkig matematikundervisning

Det går att lära sig mer. En utvärdering av tvåspråkig matematikundervisning Det går att lära sig mer En utvärdering av tvåspråkig matematikundervisning Eva Norén, Vintern 2006 !örord!to$k&olms stad satsar på matematiken3 4 förskolor7 grundskolor o$& g:mnasieskolor pågår ett målmedvetet

Läs mer

EXAMENSARBETE. En god lärandemiljö

EXAMENSARBETE. En god lärandemiljö EXAMENSARBETE 2009:006 En god lärandemiljö - vad innebär det och hur skapas en sådan? Tove Åström Luleå tekniska universitet Lärarutbildning Allmänt utbildningsområde C-nivå Institutionen för Pedagogik

Läs mer

Bedömning av kunskap för lärande och undervisning i matematik

Bedömning av kunskap för lärande och undervisning i matematik Utveckla din bedömarkompetens Bedömning av kunskap för lärande och undervisning i matematik En teoretisk bakgrund av Astrid Pettersson, professor vid Stockholms universitet 1 Bedömning är en ständig följeslagare

Läs mer

HELA SKOLAN. - guide till hälsofrämjande skolutveckling. BoU-FÖRVALTNING ELEVER LÄRARE YRKESVÄGLEDARE RESTAURANG VAKTMÄSTARE FÖRÄLDRAR REKTOR

HELA SKOLAN. - guide till hälsofrämjande skolutveckling. BoU-FÖRVALTNING ELEVER LÄRARE YRKESVÄGLEDARE RESTAURANG VAKTMÄSTARE FÖRÄLDRAR REKTOR HELA SKOLAN ELEVER LÄRARE VAKTMÄSTARE BoU-FÖRVALTNING YRKESVÄGLEDARE RESTAURANG ELEVHÄLSA FÖRÄLDRAR REKTOR - guide till hälsofrämjande skolutveckling Ett material framtaget av Folkhälsocentrum Landstinget

Läs mer

Det behövs en synvända! Stödet till barn och elever som riskerar att inte nå målen

Det behövs en synvända! Stödet till barn och elever som riskerar att inte nå målen Det behövs en synvända! Stödet till barn och elever som riskerar att inte nå målen Författare: Martin Westin, Jonatan Block, Eva Andersson, 2006. Tryck: 08-Tryck Tryckt med vegetabiliska färger på Dito

Läs mer

Hur mår jag? självupplevt välbefinnande hos gymnasietjejer

Hur mår jag? självupplevt välbefinnande hos gymnasietjejer Mälardalens högskola Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling Hur mår jag? självupplevt välbefinnande hos gymnasietjejer Ida Ekman C-uppsats i psykologi, HT 2008 Handledare: Lena Almqvist Examinator:

Läs mer

Kunskapsöversikt särskilt stöd i form av enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp

Kunskapsöversikt särskilt stöd i form av enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp Särskilt stöd i form av enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp 2013-10-18 1 (16) Dnr 400-2013:3681 särskilt stöd i form av enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp Bakgrund Det

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06. Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06. Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06 Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp Skolinspektionens rapport 2014:06 Diarienummer 400-2013:3681 Stockholm 2014 Foto: Ryno Quantz Innehåll

Läs mer

Att följa lärande formativ bedömning i praktiken. av Dylan Wiliam en kort sammanfattning

Att följa lärande formativ bedömning i praktiken. av Dylan Wiliam en kort sammanfattning Att följa lärande formativ bedömning i praktiken av Dylan Wiliam en kort sammanfattning Bakgrund En del reformförsök i skolan har varit ineffektiva (oavsett nivå), eftersom det finns tre avgörande frågor

Läs mer

EFFEKTIVARE LÄSUTVECKLING MED HJÄLP AV GENSVAR?

EFFEKTIVARE LÄSUTVECKLING MED HJÄLP AV GENSVAR? EN UTVECKLINGSARTIKEL PUBLICERAD FÖR PEDAGOG STOCKHOLM EFFEKTIVARE LÄSUTVECKLING MED HJÄLP AV GENSVAR? Författare: Ingeborg Hull E-post: ingeborg. hull@stockholm.se Skola: Mälarhöjdens skola Artikelnummer:

Läs mer

Havana Marcus. Det ska fungera både socialt och språkligt

Havana Marcus. Det ska fungera både socialt och språkligt Linköpings universitet Lärarprogrammet Havana Marcus Det ska fungera både socialt och språkligt - Några lärares syn om modersmålsundervisning och andraspråksinlärning Examensarbete 15 hp LIU-LÄR-L-A--12/95--SE

Läs mer

Dyskalkyli Matematiksvårigheter

Dyskalkyli Matematiksvårigheter Dyskalkyli Matematiksvårigheter Artikel från Lärartidning våren 2003 Neuropsykolog Björn Adler, 2003 Det finns nog inte något annat ämne i skolan som är så förknippat med begåvning som just matematik.

Läs mer

Inget slår en skicklig lärare

Inget slår en skicklig lärare Inget slår en skicklig lärare En dokumentation av sex konferenser 2010 tio föreläsares perspektiv Inget slår en skicklig lärare En dokumentation av sex konferenser 2010 tio föreläsares perspektiv Finns

Läs mer

Lära ut matematik med hjälp av laborativ problemlösning

Lära ut matematik med hjälp av laborativ problemlösning Lära ut matematik med hjälp av laborativ problemlösning En fallstudie av hur en lärare arbetar med mattegömmor i årskurs 3. Therese Fredriksson Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas

Läs mer

forskning Bedömning för lärande om undervisning och lärande en grund för ökat kunnande Utges av Stiftelsen SAF i samarbete med Lärarförbundet

forskning Bedömning för lärande om undervisning och lärande en grund för ökat kunnande Utges av Stiftelsen SAF i samarbete med Lärarförbundet forskning om undervisning och lärande 3 Januari 2010 Bedömning för lärande en grund för ökat kunnande Utges av Stiftelsen SAF i samarbete med Lärarförbundet Alli Klapp Lekholm/Jan-Olof Norell/Bengt Olsson/

Läs mer

Pedagogisk utredning för elevens skull? Educational assessment in the benefit of the child?

Pedagogisk utredning för elevens skull? Educational assessment in the benefit of the child? Pedagogisk utredning för elevens skull? Educational assessment in the benefit of the child? Annica Eriksson Lill Persson Examensarbete: 15 hp Sektion: Lärarutbildningen Program: Speciallärarprogrammet/

Läs mer

Det nödvändiga samtalet

Det nödvändiga samtalet UTBILDNING & DEMOKRATI 2003, VOL 12, NR 2, S 77 91 Det nödvändiga samtalet Gunilla Molloy For more than twenty-five years Swedish and international studies have been showing how girls are learning to lose

Läs mer

Matematikundervisning i Waldorfskola respektive kommunal skola

Matematikundervisning i Waldorfskola respektive kommunal skola Södertörns högskola Institutionen för livsvetenskaper Examensarbete avancerad nivå 15 hp/ Utbildningsvetenskap/ Höstterminen 2012 Interkulturell lärarutbildning mot förskola, förskoleklass och grundskolans

Läs mer

Synligt lärande. Presentation av en studie om vad som påverkar elevers studieresultat

Synligt lärande. Presentation av en studie om vad som påverkar elevers studieresultat Synligt lärande Presentation av en studie om vad som påverkar elevers studieresultat Synligt lärande Presentation av en studie om vad som påverkar elevers studieresultat Upplysningar om innehållet: Daniel

Läs mer

Bedömning för lärande?

Bedömning för lärande? Bedömning för lärande? En kvalitativ studie om lärares användning av formativ bedömning i ämnet idrott och hälsa. Emma Erks GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖGSKOLAN Självständigt arbete avancerad nivå 7:2014 Idrott,

Läs mer

Svårigheter som elever med annan kulturell bakgrund kan möta i den svenska skolan

Svårigheter som elever med annan kulturell bakgrund kan möta i den svenska skolan LÄRARPROGRAMMET Svårigheter som elever med annan kulturell bakgrund kan möta i den svenska skolan Emil Allisander, Martin Collin Systematisk litteraturstudie 15 hp Höstterminen 2011 Handledare: Gunilla

Läs mer