Medierelationer. Ingår som en del i Handbok i kriskommunikation

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Medierelationer. Ingår som en del i Handbok i kriskommunikation"

Transkript

1 Medierelationer Ingår som en del i Handbok i kriskommunikation p

2 Medierelationer Innehåll: Medierelationer 3 Intervju 9 Pressmeddelande 1 Presskonferens 13 Svåra frågor 16 Omslagsbild: Konstantin Titov möter pressen sedan ett upphävande av hans guvernörskap ogiltigförklarats av Högsta domstolen. Utgiven av Krisberedskapsmyndigheten Form och produktion: Jupiter Reklam Tryck: NRS Tryckeri

3 Medierelationer Nyhetsmedierna är den viktigaste och framförallt snabbaste vägen för att nå berörda med krisinformation. Det är också ofta det snabbaste sättet att nå medarbetarna. Service till medierna är därför en viktig del, som tar upp en stor del av kommunikationsarbetet. En av de svagaste länkarna i krishantering visar sig ofta efteråt vara de första timmarna. Att ha felaktig information, uppfattning eller inställning i inledningsskedet kan vara avgörande för krishanteringens fortsatta utveckling. Förmågan att starta snabbt är därför oerhört viktig, att kunna definiera allvaret i situationen och omfattningen av krisen rätt. Det är naturligtvis mycket svårt eftersom informationen i inledningen är så bristfällig. Uppstarten är dock något som man kan förbättra i förväg, genom att ha klara larmrutiner, larmvägar och kontakter uppbyggda. Har man i organisationen någon form av medie- eller informationsjour, är det inte ovanligt att det är där som den första indikationen kommer in att något har hänt. Det kan också vara så att en vakthavande ledningsfunktion beslutar om att dra igång mediefunktionen först, för att se hur läget utvecklar sig. I detta kapitel kommer vi därför att berätta om förutsättningarna för mediefunktionen under en kris. 3

4 Ett nytt medielandskap Mediesamhället i dag är helt annorlunda än för bara tio år sedan. Medietillgången är rikligare och vi har ett annat sätt att ta del av medier och nyheter. Vi kan läsa kvällstidningarna på nätet och se TV-nyheter på morgonen. Vi kan få en gratistidning i handen och kanske läser vi morgontidningarna på jobbet. TT-nyheter kan komma direkt i mobilen. Men ett ökat informationsutbud med nättidningar, gratistidningar och många olika TV-kanaler innebär också en ökad konkurrens och tidspress. Frågan är om det med ökad snabbhet, mångfald och tidspress också har blivit sämre? Det är naturligtvis en bedömningsfråga, men det är inte säkert att det har det. Samtidigt som tidspressen ger ökad risk för misstag i medierna, ökad risk för felaktigheter och olämpliga publiceringar, så har allmänhetens möjlighet att snabbt ta del av viktig information väsentligt förbättrats. Tommy Suhartos försvarsadvokat jagas av fotografer sedan hans klient uteblivit från ett möte med åklagarna efter en fängelsedom. Den oktober 000 i Jakarta. Foto: Edward Wray.

5 Snabba besked till medier Pressen på myndigheter och makthavare har ökat, liksom kravet att snabbt och kortfattat kunna ge besked om vad som har hänt. Tidsutrymmet för myndigheterna att få ut fakta och bemöta kritik i medierna har minskat. Möjligheterna för myndighetspersoner att fuska, begå oegentligheter och komma undan med det har minskat. Vid en kris kommer mediernas arbete i inledningen att koncentreras på att ta reda på vad som har hänt. Det finns ett begränsat tidsutrymme att leta reda på rätt personer och de eller den som har något att berätta kommer att få stort utrymme. Medier i dag söker också aktivt efter personer som är ögonvittnen; man har särskilda telefonnummer för tips liksom mejladresser dit läsare/tittare/lyssnare kan ringa, mejla och skicka bilder och filmer direkt från platsen. Detta innebär att medier i dag har tillgång till en enorm mängd gratisreportrar ifrån varje plats där något inträffar. Det duger alltså inte för en myndighet att vänta med att ge information tills man har hela bilden klar för sig. Hela bilden kommer man inte att få förrän långt senare och dessförinnan har många andra gett sin bild av krisen. Det är bättre att från myndighetens sida gå ut och berätta det lilla man med säkerhet vet, berätta vad man gör och hur man arbetar, samt bestämma en tid och plats där ytterligare information kommer att ges. Nästa fas kommer att inriktas på att ta fram mer fördjupad information. Journalister tar fram bakgrundsmaterial, fakta, och arbetar med grafik, statistik, bilder och går igenom tidigare, liknande händelser. Den sista fasen är den som myndigheter ofta tenderar att komma ihåg längst, den granskande fasen. Då börjar arbetet med att ta reda på vad som verkligen hände, varför det hände och framför allt, vems fel det var att det hände. Detta är ett helt naturligt led i alla kriser och en viktig del i mediernas uppdrag. Det är också något som oftast intresserar människor, både 5

6 de som är drabbade och andra. Den fasen kommer de ansvariga inte undan, men den kommer att se olika ut beroende på hur man från myndighetens sida har hanterat informationen vid de två tidigare faserna. Har man visat en god öppenhet och vilja att kommunicera krishanteringen, även de mindre lyckade delarna, kommer den granskande fasen att bli lindrigare; behovet av syndabockar kommer inte att vara lika stort. Identifiera informationsplatser Det är viktigt i relationen med medierna att känna till hur de arbetar. Vid en kris bör man ställa sig frågan vilka platser som kan bli aktuella för journalisterna att bege sig till och om organisationen därför behöver skicka ut informatörer på fältet. Är det en olycksplats kan det ju vara ganska självklart, men det kan också finnas andra ställen. Detta ska man ha i åtanke, och helst då innan det blir till ett informationsproblem. Ett exempel på sådana platser kan vara terminaler, vänthallar, uppsamlingsplatser, ansvariga myndigheters huvudkontor eller andra platser dit t.ex. anhöriga eller drabbade kan tänkas bege sig. Man måste då ha en beredskap för vad man kan komma att möta som myndighetsrepresentant och vilken information människor vill ha och behöver. Där journalisterna finns bör det också finnas en myndighetsrepresentant som kan ta sig an deras frågor. Den representanten måste ha direktkontakt med krisledningen, för att snabbt kunna ställa kontrollfrågor till denna och kunna få senaste nytt som snabbt behöver komma ut. Utrikesminister Frank-Walter Steinmeier i ett samtal med pressen efter Tysklands beslut att bidra med trupper i Libanon som ett bidrag till FN:s fredsuppdrag. Berlin 18 augusti 006. Foto: Gero Breloer. 6

7

8 8

9 Intervju Det vanligaste sättet att komma i kontakt med medierna är via telefon. Antingen genom att man själv får ställa upp på intervjuer, lämna information eller vidareförmedla förfrågningar om intervjuer av andra i organisationen. Den som har hand om mediekontakterna måste veta vilken uppgift han eller hon har om det är att vara talesperson eller pressekreterare. Oavsett vilket, så bör man vid varje förfrågning om intervju ställa sig frågorna: Varför? Vilket är syftet med att ställa upp på intervjun? Vem? Vad? Vilka? Bör det vara en talesman eller någon chef i ansvarig ställning som uttalar sig? Vad ska vi säga, vilket är budskapet i detta läge? Vilka vill vi nå med detta? Vilka når vi? Är det tidning? Radio? TV? Sänds det direkt eller bandas det? Ska andra personer delta i intervjusituationen, t.ex. drabbade eller anhöriga? Vid en kris är det naturligtvis ofta mer bråttom än annars, men du bör ändå kunna be om att få återkomma efter t.ex. en kvart. På den tiden hinner du fundera över ovanstående frågor och, om du är den som ska ställa upp på intervjun, formulera det viktigaste att få fram. Angela Merkel underen hastig presskonferens sedan hon med stor majoritet återvalts som partiledare. Den 0 septenber 005 i Berlin. Foto: Wolfgang Kumm. 9

10 Alltid vid mediekontakter Ta god tid på dig Tänk efter innan du svarar Håll dig inom ditt eget område Säg om du inte vet, kan eller får svara på frågan Håll dig till fakta Antag att allt är on the record Var bestämd, rättvis och ärlig Det är också viktigt att fundera på om detta är ditt eller din organisations område att svara inom. Dessutom kanske budskapet bör samordnas med andra krishanterare (se vidare under samverkan ).

11 Aldrig vid mediekontakter Ljuga, gissa eller ha egna teorier Bli upprörd eller förbannad Låta situationen eller reportern stressa dig Använda fikonspråk/fackspråk Diskutera hemligstämplad information Använda uttrycket ingen kommentar Tala om sådant som är utanför ditt yrkesområde Se varje intervjutillfälle i verkligheten som en möjlighet att bli ännu bättre, mindre nervös, tydligare eller vad man nu behöver träna på. Att ställa upp på intervju i olika sammanhang innebär också en chans att lära känna de journalister som arbetar med din organisations frågor. 11

12 Pressmeddelande Samma frågor kan egentligen användas när man ska överväga att skicka ett pressmeddelande. 1. Varför är det bra att kommunicera detta genom just ett pressmeddelande? Är det en intresseväckare som ska leda till inslag eller ska vi sprida viktig information? Vem ska stå som avsändare? Bör vi skicka detta tillsammans med någon eller några av våra samverkanspartner och därmed formulera ett budskap ifrån oss alla? 2. Vad ska vi säga? Vill vi åstadkomma någon form av reaktion eller åtgärd och i så fall från vilka? Hur ska tonen vara, hur pass allvarligt är detta? 3. Vilka ska vi skicka till? Fundera över medier; lokala, nationella, internationella. Det kanske även kan vara aktuellt med fackmedier, specialtidningar och särskilda, namngivna reportrar. Ett pressmeddelande bör aldrig vara mer än en A-sida utskrivet. En förberedd sändlista till aktuella redaktioner ska finnas i organisationen, på fax eller e-post. Texten ska naturligtvis läggas ut på organisationens webb tillsammans med namn och telefonnummer till någon som kan svara på frågor kring innehållet i pressmeddelandet. Personen bör finnas tillgänglig på mobilen åtminstone timmar efter det att meddelandet sänts. 1

13 Presskonferens Presskonferens är både en möjlighet och en risk, den har sin egen dramaturgi som ofta skapas av medierna själva, vilket kan utgöra ett särskilt kapitel. Därför är det viktigt att du, din organisation och de ni eventuellt samverkar med inför presskonferensen är klara över vilket intryck ni vill ge. Är syftet med presskonferensen att snabbt enbart sprida viss viktig information, eller vill ni ge ett speciellt budskap och skapa ett intryck, exempelvis genom att lugna eller att varna? Ni bör ha klart för er vem som ska medverka och varför, samt vilka ytterligare samverkanspartner som ska delta. Presskonferensen bör styras av en informatör eller pressekreterare som hälsar deltagarna välkomna, presenterar dem, håller i dagordningen och för- SL:s ordförande Anna Berger Kettner under ett extra styrelsemöte med anledning av vd Gunnar Schöns avgång (efter uppmärksammad tjänsteresa med hustrun). Den 9 maj 003 i Stockholm. Foto: Jan E Carlsson 13

14 delar ordet. Dessutom bör ni ha klart för er vem som är ledaren av dem som deltar, och som vid tveksamheter kan bestämma vem av deltagarna på podiet som ska svara på en viss fråga. Självklart bör ni ha klart för er vad ni ska säga, vilket budskap ni har. Ofta är det informatören eller motsvarande som måste se till att de medverkande träffas och pratar ihop sig innan. Denne bör också snabbt kunna föredra vilka svåra frågor som kommer att ställas och även ge förslag på hur dessa ska besvaras och av vem. Vilka medier ska bjudas in? Du bör ha en förberedd lista med de redaktioner som kan vara aktuella. Dels de som du och din organisation oftast kommer i kontakt med, det kan vara både lokala och nationella. Dels bör du fundera på om det finns specialmedier som bör bjudas in eller om det finns intresse för internationella medier. Formulera ett artigt pressmeddelande där medierna bjuds in (inte kallas!) till presskonferens. I ett hastigt uppkommet läge fungerar naturligtvis fax eller e-post snabbast. Vid yttersta tidspress, se till att informationen når TT, ring dem om det behövs, så ser de till att informationen vidareförmedlas. Medveten klädsel De medverkande bör också ta sig en funderare på sin klädsel inför presskonferensen. Rutigt och smalrandigt bör alltid undvikas eftersom det blir flimrigt i TV, men klädseln signalerar också ett budskap, vilket man bör vara medveten om. Arbetar de deltagande i någon form av uniform och bör de ha på sig den även vid presskonferensen? Det har att göra med vilket intryck man vill ge. Vill man ge ett strikt eller ett avslappnat intryck? Vill man ge ett professionellt eller ett mer gemytligt intryck? Vill man visa på allvaret i situationen eller vill man lugna? Är detta operativt arbetande personer eller är det den strategiska nivån som ska medverka? Man kan också bjuda in flera olika deltagare. 1

15 Är man olika organisationer som samverkar och man vill visa det tydligt, kan det vara en poäng i att t.ex. polisen och sjukvården uppträder i sina respektive arbetskläder. Glöm inte det praktiska Många (fler än du tror!) praktiska frågor kommer att uppkomma. Säkrast är om du har funderat över allt i förväg och vet vad som gäller vid en kris. Vilken lokal använder vi? Den bör vara lättillgänglig och exempelvis ligga i närheten av er reception eller liknande. Där bör finnas närliggande utrymme för enskilda intervjuer efter presskonferensen. Den bör alltid vara utrustad med bra belysning, mikrofoner, presentationsutrustning, god strömförsörjning, bredband (för direktsändning etc.). När ni väl beslutat om presskonferens, är det bra om det finns en enkel checklista som du kan sätta i händerna på vem som helst av medarbetarna, som sedan självständigt kan kontrollera och pricka av. Tips checklista Kopiera upp pressmaterial i pappersform (beskrivning av deltagarna och andra kontaktpersoner med rättstavat namn och korrekt titel, ev. också med telefonnummer) Namnskyltar till deltagarna Hur ser bakgrunden ut Vatten, plastmuggar Anteckningsblock, pennor på podiet. 15

16 Svåra frågor Det är viktigt att inse att information via medier kan lindra obefogad oro hos människor och kan bidra till att sprida trygghet. Men i särskilt svåra fall, då information kan vara känslig, hemlig eller av andra anledningar inte bör komma ut, ställs saker ofta på sin spets. Journalister kan använda alla sina metoder för att få dig och dina medarbetare att avslöja detaljer eller försäga er. Det är lätt att falla i artighetsfällan. Är man serviceinriktad, vilket myndighetsrepresentanter alltid ska vara, så vill man gärna ge svar på alla frågor. Kom ihåg att du inte behöver svara! Känn dig inte dum för att du bestämt måste säga; den frågan svarar vi inte på i nuläget eller liknande. Men glöm inte att tydligt motivera varför ni inte svarar eller kan svara. Observera också den journalistiska metoden att tjata fram svar genom att ställa samma fråga flera gånger men på olika sätt. Det finns då en risk att man för att vara tillmötesgående säger lite för mycket eller lite mer för varje gång. Var inte rädd för att låta lika tjatig tillbaka och svara samma sak, dvs. det du bestämt dig för innan. Viktigt att komma ihåg när det gäller ärenden där medietrycket är högt, är att myndigheterna ska ge information inte enbart på mediernas villkor, utan även sina egna. Det är lätt när pressen är hård, liksom arbetsbördan, att ge efter för dem som kräver mest och vill få ut information på ett visst sätt, exempelvis genom att kräva presskonferenser. Kom överens i arbetsgruppen om en strategi, i samarbete med er informatör, om hur informationen ska gå till och håll er till den! Läckor och olämpliga uttalanden kan med all säkerhet undvikas om chefen visar att han eller hon har en plan för hur informationen ska hanteras. Många gånger beror det man kallar läckor i själva verket på ovana att tala med medierna, eller brist på planering, rutiner eller vägledning. Det kan man 16

17 många gånger undvika genom att diskutera kommunikationen särskilt inom de områden som man förväntar sig ett medieintresse kring, och tydliggöra för medarbetarna vikten av goda medierelationer. De medarbetare som är först på plats och möter journalister bör se dem som en tillgång, som en möjlighet att via en bred kanal snabbt nå ut med information till människor. I det värsta scenariot, när det handlar om så grundläggande värden som att rädda liv, kan journalister också vara en resurs i hjälparbetet på en katastrofplats. Det finns naturligtvis alltid en risk att journalister rusar iväg och intervjuar personer i chock. Om du och dina medarbetare känner er nödgade att skydda dessa, försök att föra en dialog med journalisterna, och förklara varför ni anser att vissa personer inte bör ställas framför t.ex. en TV-kamera. 1

18 Tips Bygg upp långsiktig kunskap om din verksamhet hos journalisterna; bjud in till pressträffar, föreläsningar, seminarier Skapa goda medierelationer i vardagen både med informationsansvariga och chefer Upprätthåll daglig omvärldsanalys Vilket är vårt rykte just nu? Vid en kris: Utse pressansvarig och bestäm mandat för denne, sprid namn och nummer i organisationen! Ledningen bör besluta om en info-policy och hålla löpande kontakt med pressansvarig Bestäm tider för informationsträffar för medierna och håll tiderna Anlita oberoende observatör/omvärldsbevakare Ledningspersoner måste också själva vara tillgängliga för medierna, åtminstone vid ett tillfälle om dagen. 18

19 19

20

Kommunikation är samarbete

Kommunikation är samarbete Kommunikation är samarbete Ingår som en del i Handbok i kriskommunikation Kommunikation är samarbete Innehåll Samverkan Innehåll i kommunikation Organisation Informationsansvarig Kanalansvariga Drabbade/anhörigcenter

Läs mer

Tillämpning. Hudiksvalls kommun och. medier

Tillämpning. Hudiksvalls kommun och. medier Tillämpning Hudiksvalls kommun och medier www.hudiksvall.se kunskap personligt möte meddelarfrihet klarspråk hint.hudiksvall.se medier Medierelationer Det ska gå snabbt och enkelt att få information från

Läs mer

Kriskommunikationsplan Bräcke kommun

Kriskommunikationsplan Bräcke kommun Kriskommunikationsplan Bräcke kommun 1 Rev 2010-04-20 Rev 2010-06-07 Rev 2012-08-29 Bilaga 8 till Ledningsplan 22/2008 Kriskommunikationsplan - kommunikation i händelse av kris 1. Inledning och syfte Kriskommunikation

Läs mer

Goda råd kring kriskommunikation och informationssamverkan

Goda råd kring kriskommunikation och informationssamverkan 1(6) Goda råd kring kriskommunikation och informationssamverkan 80 procent av en kris är information och kommunikation 1. Hur väl en organisation lyckas hantera sin kommunikation är en av de viktigaste

Läs mer

Framgångsfaktorer vid kontakt med media* * Bra att ha i alla lägen. Skriv ut och spara!

Framgångsfaktorer vid kontakt med media* * Bra att ha i alla lägen. Skriv ut och spara! Framgångsfaktorer vid kontakt med media* * Bra att ha i alla lägen. Skriv ut och spara! 9 Framgångsfaktorer vid kontakt med media Det finns många faktorer som avgör om du lyckas i en intervjusituation.

Läs mer

Introduktion. Ingår som en del i Handbok i kriskommunikation

Introduktion. Ingår som en del i Handbok i kriskommunikation Introduktion Ingår som en del i Handbok i kriskommunikation Handbok i Kriskommunikation Introduktion Innehåll Förord Vad är en kris? Vad innebär kriskommunikation? Sanningen finns hos mottagaren Medierna

Läs mer

1(6) Riktlinjer för kontakter med massmedia. Styrdokument

1(6) Riktlinjer för kontakter med massmedia. Styrdokument 1(6) Styrdokument 2(6) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunfullmäktige 2016-11-30 133 Dokumentansvarig Kommunchefen Reviderad av 3(6) Innehållsförteckning Inledning...4 Mål...4 Syfte...4

Läs mer

Vårdförbundets mediehandbok Konsten att påverka

Vårdförbundets mediehandbok Konsten att påverka Vårdförbundets mediehandbok Konsten att påverka Varför ska vi ha kontakt med medier? Genom att medverka i medier kan Vårdförbundet sprida kunskap och påverka opinionen. Press, radio, tv och sociala medier

Läs mer

Hur skriver jag ett pressmeddelande? Vad bör jag tänka på för att få media att intresseras sig för vad jag har att säga?

Hur skriver jag ett pressmeddelande? Vad bör jag tänka på för att få media att intresseras sig för vad jag har att säga? Hur skriver jag ett pressmeddelande? Vad bör jag tänka på för att få media att intresseras sig för vad jag har att säga? 1. Vem, vad, när, hur, var och varför? Besvara de vanliga journalistiska frågorna

Läs mer

Vid alla typer av kriser ska kommunens information vara:

Vid alla typer av kriser ska kommunens information vara: 1 (7) RIKTLINJE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING RIKTLINJE Riktlinje för information vid kris Sala kommuns information i samband med en olycka eller extraordinär händelse syftar till att ge drabbade, allmänhet,

Läs mer

KRISKOMMUNIKATIONSPLAN. Dnr KS/2012:200-168

KRISKOMMUNIKATIONSPLAN. Dnr KS/2012:200-168 KRISKOMMUNIKATIONSPLAN Dnr KS/2012:200-168 Innehåll 1 Kriskommunikationsplanens syfte... 3 2 Användning av kriskommunikationsplanen... 3 2.1 När ska kriskommunikationsplanen användas?... 3 3 Syfte och

Läs mer

Medieriktlinjer. Luleå kommun

Medieriktlinjer. Luleå kommun Medieriktlinjer Luleå kommun 1 Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd Giltighetstid Riktlinje Medieriktlinjer 2012-09-24 Löpande Dokumentansvarig Senast reviderad Beslutsinstans Dokument gäller för Kommunikationschef

Läs mer

Informationsplan för Valdemarsviks kommun gällande särskild händelse. Beslutad Uppdaterad

Informationsplan för Valdemarsviks kommun gällande särskild händelse. Beslutad Uppdaterad Informationsplan för Valdemarsviks kommun gällande särskild händelse Beslutad 2009-11-27 Uppdaterad 2016-05-26. 1 INNEHÅLL 1. Allmänt..3 2. Mål och riktlinjer...3 3. Ledning och ansvarsfördelning....3-4

Läs mer

Informationsenheten. Betrakta mig som spindeln i nätet, bollplank eller idébank, det är valfritt.

Informationsenheten. Betrakta mig som spindeln i nätet, bollplank eller idébank, det är valfritt. Informationsenheten Betrakta mig som spindeln i nätet, bollplank eller idébank, det är valfritt. Välkommen till informationsenheten! Att vi lever i ett informationssamhälle är år 2009 ingen nyhet, det

Läs mer

Hässleholms kommuns riktlinjer för kontakter med massmedia

Hässleholms kommuns riktlinjer för kontakter med massmedia G 16 KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR HÄSSLEHOLMS KOMMUN Hässleholms kommuns riktlinjer för kontakter med massmedia Fastställda av kommunstyrelsen 2003-01-08, 1 Dnr 2002.568 105 Innehåll Sida 1. Inledning

Läs mer

Så möter vi medierna. Din guide för kontakter med press, radio och TV. Arbetsförmedlingens kontaker med media_2015_06.indd :20:30

Så möter vi medierna. Din guide för kontakter med press, radio och TV. Arbetsförmedlingens kontaker med media_2015_06.indd :20:30 Så möter vi medierna Din guide för kontakter med press, radio och TV 1 Arbetsförmedlingens kontaker med media_2015_06.indd 1 2015-09-01 13:20:30 arbetsförmedlingens pressenhet pressjouren är bemannad dygnet

Läs mer

Mediearbetets grunder Välkomna!

Mediearbetets grunder Välkomna! Mediearbetets grunder Välkomna! Klara Ahlqvist-Gustafsson Obstinator AB Tel: 070-740 72 09 Mail: Lördag 4 juni Hålltider: 10.00-11.30 Medias grundläggande funktionssätt Så funkar media! Vad som utgör en

Läs mer

Handledning för presskommunikation

Handledning för presskommunikation Handledning för presskommunikation INLEDNING Du har säkert hört den gamla klyschan syns du inte så finns du inte. Det är givetvis ett lite tillspetsat budskap, men faktum är att det ligger ganska mycket

Läs mer

Generell informationsplan vid förhöjd epidemiberedskap i Landstinget Västmanland

Generell informationsplan vid förhöjd epidemiberedskap i Landstinget Västmanland 1 (7) Generell informationsplan vid förhöjd epidemiberedskap i Landstinget Västmanland 2 (7) Innehåll 1 Utgångspunkter och förutsättningar...3 2 Syfte...3 3 Mål...3 4 Samordning och ansvar...4 5 Åtgärdskalender

Läs mer

Utbildning i marknadsföring Biografcentralen 2015. www.ljk.se

Utbildning i marknadsföring Biografcentralen 2015. www.ljk.se Utbildning i marknadsföring Biografcentralen 2015 www.ljk.se Logga in Uppgift till denna gång Läs kapitel 11 och kapitel 12 om strategier, marknadsplan och varumärken Skicka en skiss på ert projekt till

Läs mer

En kris är en oväntad händelse som riskerar att skada vår verksamhet och vårt varumärke.

En kris är en oväntad händelse som riskerar att skada vår verksamhet och vårt varumärke. En kris är en oväntad händelse som riskerar att skada vår verksamhet och vårt varumärke. En kris och ett problem är inte samma sak. Denna plan är till för kriser. Problem bör självklart alltid hanteras,

Läs mer

POLICY Dokumentansvarig Krisinformationsplan

POLICY Dokumentansvarig Krisinformationsplan Dokumentansvarig Annica Ohlsson, 0485-470 18 annica.ohlsson@morbylanga.se POLICY Beslutande Kommunchefen 2016-11-03 1(7) Beteckning Handbok Giltighetstid 2020 Aktualitetsprövning/revidering senast Årligen

Läs mer

KRISINFORMATIONSPLAN PLAN FÖR EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER ELLER SVÅR PÅFRESTNING I EMMABODA KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2010-09-27, 69

KRISINFORMATIONSPLAN PLAN FÖR EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER ELLER SVÅR PÅFRESTNING I EMMABODA KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2010-09-27, 69 KRISINFORMATIONSPLAN PLAN FÖR EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER ELLER SVÅR PÅFRESTNING I EMMABODA KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2010-09-27, 69 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Ansvar... 3 Informationsstabens uppgifter...

Läs mer

Några tips om du man kan jobba med media och PR

Några tips om du man kan jobba med media och PR Några tips om du man kan jobba med media och PR 1. Höras och synas i media Idag är konkurrensen om medias utrymme stenhård. Den som vill synas och höras måste själv vara aktiv. Hur man lyckas beror mindre

Läs mer

tidningsveckan 2011 Samlade kopieringsunderlag

tidningsveckan 2011 Samlade kopieringsunderlag Samlade kopieringsunderlag tidningsveckan 2011 Här finner du de samlade kopieringsunderlagen till Lärarmaterial Tidningsveckan 2011 Tema nyheter. Alla kopieringsunderlag är fria att kopiera och sprida

Läs mer

Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2014-10-15 15 (18) HANTERING AV MASSMEDIA OCH AGERANDE PÅ SOCIALA MEDIER I

Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2014-10-15 15 (18) HANTERING AV MASSMEDIA OCH AGERANDE PÅ SOCIALA MEDIER I LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2014-10-15 15 (18) 135 HANTERING AV MASSMEDIA OCH AGERANDE PÅ SOCIALA MEDIER I LYSEKILS KOMMUN Dnr: LKS 2014-428 Bilden av och förtroendet

Läs mer

TIPS OCH IDÉER FÖR DIG SOM VILL INTERVJUA

TIPS OCH IDÉER FÖR DIG SOM VILL INTERVJUA TIPS OCH IDÉER FÖR DIG SOM VILL INTERVJUA Här kommer några intervjutips till dig som gör skoltidning eller vill pröva på att arbeta som reporter. Bra ord att känna till: Journalisten kan ha olika uppgifter:

Läs mer

Policy för kontakter med massmedier

Policy för kontakter med massmedier Policy för kontakter med massmedier INNEHÅLLSFÖRTECKNING Så arbetar journalister... 6 Riktlinjer vid mediekontakter.... 7 Rutiner vid journalistkontakter.... 9 Kriskommunikation... 12 Offentlighet och

Läs mer

Konkreta tips inför anställningsintervjun

Konkreta tips inför anställningsintervjun Konkreta tips inför anställningsintervjun Ofta är det intervjun som till slut avgör om du får jobbet och därför är det viktigt att du förbereder dig. Gör du ett gott intryck och lyckas presentera dig på

Läs mer

KRISKOMMUNIKATIONSPLAN FÖR GÖTEBORGS UNIVERSITET

KRISKOMMUNIKATIONSPLAN FÖR GÖTEBORGS UNIVERSITET 2015-09-18 Kommunikationsenheten KRISKOMMUNIKATIONSPLAN FÖR GÖTEBORGS UNIVERSITET Kommunikationsenheten 1 (8) Erik Dahlbergsgatan 11 B, plan 5, Box 100, 405 30 Göteborg 031 786 00 00 www.gu.se INNEHÅLL

Läs mer

KRISPLAN ALLMÄNNA RÅD OCH MALLAR

KRISPLAN ALLMÄNNA RÅD OCH MALLAR KRISPLAN ALLMÄNNA RÅD OCH MALLAR Dessa råd med tillhörande mall för krisplan och mall för dokumentation, som framtagits av Svenska Aikidoförbundet, kan användas av aikidoklubbar anslutna till förbundet.

Läs mer

Bra medierelationer gör skillnad!

Bra medierelationer gör skillnad! Bra medierelationer gör skillnad! 5 maj 2010 Fredrik Larsson Program GULLERS GRUPP Lite grunder om kommunikation Aktuella medietrender Sociala medier Vad är en nyhet? Budskap och konsten att leverera budskap

Läs mer

Kriskommunikationsplan för Region Norrbotten,

Kriskommunikationsplan för Region Norrbotten, Styrande regeldokument Policy Sida 1 (5) Kriskommunikationsplan för Region Norrbotten, 2017 2019 Kriskommunikationsplanen gås igenom årligen. Den uppdateras vid behov och skall då på nytt godkännas av

Läs mer

Tips och råd VID MEDIEKONTAKTER

Tips och råd VID MEDIEKONTAKTER Tips och råd VID MEDIEKONTAKTER Därför ska vi synas i medierna 4 Ta initiativ till mediakontakter 5 Vad är en nyhet? 6 När journalister besöker Uppsala universitet 8 Journalistens arbetsvillkor 9 Att tänka

Läs mer

på fredag Dessutom slipper ni tjatet om att hålla ordning och trivseln förbättras.

på fredag Dessutom slipper ni tjatet om att hålla ordning och trivseln förbättras. Ordning och reda på fredag nej, alltid Ordning och reda (OR) handlar om att skapa bättre ordning på arbetsplatsen, utan att tjata. Ordning och reda handlar också om att minska risken för olycksfall och

Läs mer

HANDBOK OM KONTAKTER MED MASSMEDIA

HANDBOK OM KONTAKTER MED MASSMEDIA HANDBOK OM KONTAKTER MED MASSMEDIA Augusti 2008 INNEHÅLL Innehåll sid 2 Förord sid 3 Massmedia sid 4 Arbetssätt sid 5 Nyhetsval sid 5 Kontakter, när, hur och vem sid 6 Några praktiska tips sid 7 2 Förord

Läs mer

Krishanteringsplan för Förbundet Vi Ungas riksorganisation

Krishanteringsplan för Förbundet Vi Ungas riksorganisation Krishanteringsplan för Förbundet Vi Ungas riksorganisation Antagen av förbundsstyrelsen 3 juni 2006 Reviderad av förbundsstyrelsen 18 maj 2013 1. Inledning Det här är en krishanteringsplan för Förbundet

Läs mer

Att marknadsföra bibliotekens tjänster

Att marknadsföra bibliotekens tjänster Att marknadsföra bibliotekens tjänster Innan ni påbörjar planeringen av olika marknadsföringsaktiviteter så bör ni fundera igenom några grundläggande saker: resurser som ni har att tillgå, era viktigaste

Läs mer

Kommunikationspolicy Polismyndigheten i Södermanlands län Reviderad 2008-02-15

Kommunikationspolicy Polismyndigheten i Södermanlands län Reviderad 2008-02-15 Kommunikationspolicy Polismyndigheten i Södermanlands län Reviderad 2008-02-15 INLEDNING...3 KOMMUNIKATION...3 INFORMATIONSANSVAR...3 INTERN KOMMUNIKATION...4 INTERNA KANALER...4 GroupWise och Intrapolis...4

Läs mer

En introduktion till pr och mediebearbetning V 1.2

En introduktion till pr och mediebearbetning V 1.2 En introduktion till pr och mediebearbetning V 1.2 En guide av Mats Wurnell www.matswurnell.net Om denna introduktion Se denna guide som en introduktion till pr och mediebearbetning. Den hjälper er att

Läs mer

Datum 2013-09-18 1 (6) Antaget av Kommunstyrelsen 2013-11-14 17

Datum 2013-09-18 1 (6) Antaget av Kommunstyrelsen 2013-11-14 17 2013-09-18 1 (6) Sociala medier ger möjligheter till ökad öppenhet och dialog. Genom att använda sociala medier kan vi nå fler människor och fler målgrupper. Vi kan möta medborgarna på nya sätt och på

Läs mer

KRISINFORMATIONSPLAN. för Lycksele kommun. Fastställd av kommunfullmäktige 2011-02-21 17

KRISINFORMATIONSPLAN. för Lycksele kommun. Fastställd av kommunfullmäktige 2011-02-21 17 KRISINFORMATIONSPLAN för Lycksele kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2011-02-21 17 Inledning Krisinformationsplanens giltighet och delar Planen gäller kommunledningens och förvaltningarnas/bolagens

Läs mer

Utveckling och lärande

Utveckling och lärande Utveckling och lärande Ingår som en del i Handbok i kriskommunikation Utveckling och lärande Innehåll: Utveckling och lärande 3 Hur organiserar man utbildningar och övningar i kriskommunikation? 7 Forskning

Läs mer

Kriskommunikationsplan Delprogram till handlingsplan trygg och säker kommun Värnamo kommun Diarienr Beslutad av:

Kriskommunikationsplan Delprogram till handlingsplan trygg och säker kommun Värnamo kommun Diarienr Beslutad av: Kriskommunikationsplan Delprogram till handlingsplan trygg och säker kommun Värnamo kommun 2015-2018 Diarienr. 2016-353 Beslutad av: Kommunfullmäktige 2017-01-26 1 Dokumentansvarig: Kommunikatör Innehåll

Läs mer

Riktlinjer för verksamheter som kommunicerar via sociala medier, Landstinget i Jönköpings län

Riktlinjer för verksamheter som kommunicerar via sociala medier, Landstinget i Jönköpings län Riktlinjer för verksamheter som kommunicerar via sociala medier, Landstinget i Jönköpings län Landstinget har öppen och positiv inställning till att verksamheter använder sociala medier i sin kommunikation

Läs mer

Beslutat av kommunfullmäktige 2013-09-19

Beslutat av kommunfullmäktige 2013-09-19 Beslutat av kommunfullmäktige 2013-09-19 Kommunikationsprogram för Karlskrona kommuns samlade verksamhet... 1 Relaterade dokument Grafisk profil KS2011.204.103... 3 Kriskommunikationsplan Riktlinjer för

Läs mer

Kriskommunikationsplan Båstads kommun

Kriskommunikationsplan Båstads kommun Kriskommunikationsplan Båstads kommun Januari 2014 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Mål... 3 1.3 Syfte... 3 1.4 Målgrupper... 3 2. Uppdraget... 5 2.1 Krisinformationsorganisationen...

Läs mer

BESLUT redigerad Dnr 12/626

BESLUT redigerad Dnr 12/626 BESLUT redigerad 2013-11-06 Dnr 12/626 1(6) bkdkd Krisplan för KMH I händelse av akut nöd eller krissituation: Rädda, larma, släck! 1. Andas djupt och försök bevara ditt lugn 2. Säkra platsen försök släcka

Läs mer

Malmö stad Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (2)

Malmö stad Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (2) Malmö stad Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (2) Datum 2015-11-02 Vår referens Pia Oredsson Birgersson Informationschef Pia.Oredsson@malmo.se Tjänsteskrivelse Krisledningsplan

Läs mer

Att vara facklig representant vid uppsägningar

Att vara facklig representant vid uppsägningar Att vara facklig representant vid uppsägningar PASS När beskedet kommit Det är inte lätt att vara en av de få som vet att det är uppsägningar på gång. När kollegorna sedan får beskedet är det inte heller

Läs mer

Frösundas fototävling.

Frösundas fototävling. > VD har ordet: Ett viktigt steg mot ett kundfokuserat Frösunda > Välkommen Mjölby! > Från personlig assistent till verksamhetschef Det här fotot av Maria Wahlgren är en av tre vinnare i Frösundas fototävling.

Läs mer

Riktlinjer för Överförmyndarnämndens Eskilstuna Strängnäs information och kommunikation

Riktlinjer för Överförmyndarnämndens Eskilstuna Strängnäs information och kommunikation Överförmyndarnämnden 2016-04-08 Socialförvaltningen ÖFNES/2016:38 Carl-Fredrik Movitz, 016-710 54 25 Riktlinjer för Överförmyndarnämndens Eskilstuna Strängnäs information och kommunikation God kommunikation

Läs mer

Stormen Gudrun informationen till allmänheten

Stormen Gudrun informationen till allmänheten Stormen Gudrun informationen till allmänheten Ingår som en del i Handbok i kriskommunikation Förord KBM sammanfattade erfarenheter efter stormen Gudrun som härjade i Sydsverige under januari 2005. Dessa

Läs mer

Kommunens författningssamling

Kommunens författningssamling 2009-10-14 Rev 2009-11-24 Rev 2010-05-20 Rev 2010-06-02 Kommunens författningssamling Kommunikationspolicy för Österåkers kommun Fastställd av Kommunfullmäktige den 14 juni 2010, 12. (dnr KS 2009:109 105)

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING. Kriskommunikationsplan

FÖRFATTNINGSSAMLING. Kriskommunikationsplan FÖRFATTNINGSSAMLING Kriskommunikationsplan 1 Kriskommunikationsplan för Norrtälje kommun vid extraordinära händelser eller vid krissituation 2012-11-13 Innehåll Inledning Mål Tilltal och förhållningssätt

Läs mer

Datum Upprättad av Susanne Daregård Pressansvarig har ansvar för uppdateringar av informationen i denna skrift.

Datum Upprättad av Susanne Daregård Pressansvarig har ansvar för uppdateringar av informationen i denna skrift. Datum 2016 10 31 Upprättad av Susanne Daregård Pressansvarig har ansvar för uppdateringar av informationen i denna skrift. Mediestrategi Förord Tillväxtverket arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft.

Läs mer

Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning att förstå och ta sig förbi osynliga hinder

Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning att förstå och ta sig förbi osynliga hinder Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning att förstå och ta sig förbi osynliga hinder DIANA LORENZ K U R A T O R, N E U R O L O G K L I N I K E N K A R O L I N S K A U N I V E R S I T E T S S J U K H U S d

Läs mer

Skogsbranden i Västmanland

Skogsbranden i Västmanland Skogsbranden i Västmanland Torsdag 31 juli Foto: VLT Söndag 3 augusti U-sam har sitt första möte. 2 kommunikatörer på länsstyrelsen lägger ut uppdateringar på webb, Facebook och skickar via mejl till

Läs mer

Dnr: KRISKOMMUNIKATIONSPLAN

Dnr: KRISKOMMUNIKATIONSPLAN 2015 03 26 Dnr: 2014 000094 KRISKOMMUNIKATIONSPLAN Innehåll Inledning... 2 Syfte... 2 Ansvarsprincipen... 2 Bemanning och inkallning av informationsorganisationen... 2 Lokaler... 3 Kommunikationsarbete

Läs mer

4.7. Att kommunicera i kris. Målgrupper

4.7. Att kommunicera i kris. Målgrupper Att kommunicera i kris Information om en kris ska snabbt nå allmänheten, medarbetare inom Region Skåne och de samverkande organisationer som berörs. Vid en kris kan det behöva kallas in extra kommunikatörsresurser

Läs mer

Äventyrskväll hos Scouterna är skoj, ska vi gå tillsammans?

Äventyrskväll hos Scouterna är skoj, ska vi gå tillsammans? Äventyrskväll hos Scouterna är skoj, ska vi gå tillsammans? Det finns många spännande aktiviteter som scouterna kan bjuda in sina kompisar till. Att följas till scoutmötet känns kul och tryggt. Att ha

Läs mer

Karriärplanering Övning 08: Professionellt nätverkande

Karriärplanering Övning 08: Professionellt nätverkande Karriärplanering Övning 08: Professionellt nätverkande 1. Lär dig från dem som varit i samma situation Ett av de bästa sätten att få värdefulla kontakter är att nätverka med din högskolas alumner. De har

Läs mer

Kom igång med utbildningen säkervardag.nu!

Kom igång med utbildningen säkervardag.nu! GUIDE Kom igång med utbildningen säkervardag.nu! Det här dokumentet riktar sig till dig som ansvarar för att personalen får utbildning på ett företag eller till dig som utbildar i arbetsmiljöfrågan hot

Läs mer

Regler för sociala medier i Kungsbacka kommun

Regler för sociala medier i Kungsbacka kommun Sida 1/5 Regler för sociala medier i Kungsbacka kommun Sociala medier och hur de används Sociala medier är kommunikationskanaler i form av nätverk, forum, chattar och bloggar med innehåll som användarna

Läs mer

BRA information till alla ledare/anställda i KSS

BRA information till alla ledare/anställda i KSS KSS handlingsplan för akuta situationer som kan uppkomma under våra aktiviteter: En akut situation kan innebära många olika saker. Det kan vara en kränkning som sker mellan unga under pågående aktivitet

Läs mer

Kommunikationspolicy för Hörby kommun

Kommunikationspolicy för Hörby kommun Kommunledningsförvaltningen Kommunikationspolicy för Hörby kommun Kommunen har en bred verksamhet med många uppdrag och med flera olika roller. Vi som arbetar på kommunen gör det på uppdrag av medborgarna.

Läs mer

Våra roller vid en kris

Våra roller vid en kris Våra roller vid en kris Ingår som en del i Handbok i kriskommunikation Krisberedskap bygger på samarbete Vi lever i ett sårbart samhälle, i en tid då hot och risker inte känner några nationsgränser. Allvarliga

Läs mer

INFORMATIONS- POLICY

INFORMATIONS- POLICY INFORMATIONS- POLICY 2011-07-21 Inledning Utgångspunkten för vårt informationsarbete är att vi alla vill, kan och förväntas utbyta relevant information med varandra inom kommunorganisationen, med kommuninvånare

Läs mer

NÄR DU ARBETAR FÖR OSS...

NÄR DU ARBETAR FÖR OSS... NÄR DU ARBETAR FÖR OSS... Information till dig som utför arbete på uppdrag av Helsingborgshem HEJ ENTREPRENÖR! Vi hoppas att du känner dig välinformerad och trygg med de riktlinjer och förhållningssätt

Läs mer

Övningsuppgift 1: Sätt rubriken

Övningsuppgift 1: Sätt rubriken Övningsuppgift 1: Sätt rubriken Läs nedanstående artiklar och sätt en lämplig rubrik till dem utifrån de olika förutsättningarna: Artikel 1 Ditt syfte är att få så många unga som möjligt att läsa artikeln:

Läs mer

Fakta om enkäten: Så här svarar de journalister som bevakar politik dagligen eller varje vecka.

Fakta om enkäten: Så här svarar de journalister som bevakar politik dagligen eller varje vecka. Fakta om enkäten: Webbenkäten gick ut till 13091 medlemmar i Journalistförbundet den 16 maj. 2169 svarade. Av dem har vi valt att redovisa svaren för de 896 journalister som bevakar politik dagligen (23%

Läs mer

Att arbeta med media

Att arbeta med media Att arbeta med media Arbeta med media Syns du inte finns du inte. Ett talesätt som i många fall äger sitt berättigande. Ett sätt att synas mer som förare, arrangör eller förening är att figurera i media.

Läs mer

Tjörn möjligheternas ö. Möjligheternas ö. Kommunikation Riktlinjer

Tjörn möjligheternas ö. Möjligheternas ö. Kommunikation Riktlinjer Tjörn möjligheternas ö Möjligheternas ö Kommunikation Riktlinjer 1 Kommunikation hjälper oss att utföra våra uppdrag Dessa riktlinjer för kommunikation uttrycker det som Tjörns kommuns verksamheters högsta

Läs mer

Ledarskap och förändringsarbete 10 p v 15-23

Ledarskap och förändringsarbete 10 p v 15-23 Ledarskap och förändringsarbete 10 p v 15-23 Två sanningar närmar sig varann. En kommer inifrån, en kommer utifrån och där de möts har man en chans att få se sig själv. Tomas Tranströmer Kursmål Du utvecklas

Läs mer

Hjälp andra att prata OM Er En minikurs i marknadsföring EKFA 2012

Hjälp andra att prata OM Er En minikurs i marknadsföring EKFA 2012 Hjälp andra att PRATA OM ER En minikurs i marknadsföring EKFA 2012 VAD VILL DU UPPNÅ MED DIN KOMMUNIKATION? PÅVERKANSTRAPPAN: Kunskap Intresse Beslut Handling ( Komma tillbaka) Vad vill du ska hända? Människor

Läs mer

NLL Att umgås med media

NLL Att umgås med media NLL-2013-05 Att umgås med media Öppenhet - en grundsten i vår demokrati Öppenhet är en av hörnstenarna i vårt demokratiska samhälle. Press, radio, TV och andra massmedier spelar en viktig roll för att

Läs mer

Krisplan för Bele Barkarby Innebandy. Innehåll

Krisplan för Bele Barkarby Innebandy. Innehåll Krisplan för Bele Barkarby Innebandy Innehåll Inledning...2 Krisplanen syfte...2 Krisen kommer...2 Svårare olycka eller dödsfall...2 Första insatsen...2 Efter olycka / dödsfall... 2 Insatser efter olycka

Läs mer

Lust att snacka LUST ATT SNACKA TIDNINGARNAS FÖRBUND. Bästa lärare

Lust att snacka LUST ATT SNACKA TIDNINGARNAS FÖRBUND. Bästa lärare LUST ATT SNACKA Bästa lärare Uppgifterna till finns nu i förnyad form för läraren! Materialet som ursprungligen planerades för FN:s familjeår, lämpar sig främst för undervisningen i årskurserna 7 9, men

Läs mer

Så syns orienteringen mer i media!

Så syns orienteringen mer i media! 2016 Så syns orienteringen mer i media! Olov Öström journalist och orienterare 2016 01 01 Innehåll Ett pressmeddelande/pressinfo... 2 Inte bara tävlingar... 2 Nyttja digitala teknik... 2 Så gör du med

Läs mer

Kommunikationspolicy. Syfte. Vi är proaktiva och planerade. Vi är tillgängliga och välvilliga. Vi är tydliga och relevanta 1(6)

Kommunikationspolicy. Syfte. Vi är proaktiva och planerade. Vi är tillgängliga och välvilliga. Vi är tydliga och relevanta 1(6) 1(6) Kommunikationspolicy Syfte Vårt kommunikationsarbete ska genomsyra all verksamhet och bidra till förverkligandet av Kumlas vision, övergripande mål, verksamhetsmål och beslut. Kommunikationspolicyn

Läs mer

Kriskommunikationsplan för Nora kommun

Kriskommunikationsplan för Nora kommun Dnr Ks 347/2014 Kriskommunikationsplan för Nora kommun Kriskommunikationsplan för organisation och ledning vid små som stora oönskade händelser Nerikes Brandkår Nora kommun Antagen av kommunfullmäktige

Läs mer

Alla kommunicerar! Alla är experter!?

Alla kommunicerar! Alla är experter!? Alla kommunicerar! Alla är experter!? Vårt grunduppdrag: Kommunicera ett budskap så att så många som möjligt förstår så mycket som möjligt - och kommer ihåg det! Resultatutjämningsreserver Reservering

Läs mer

UTVECKLINGSSAMTAL. Chefens förberedelser inför utvecklingssamtal

UTVECKLINGSSAMTAL. Chefens förberedelser inför utvecklingssamtal UTVECKLINGSSAMTAL Chefens förberedelser inför utvecklingssamtal Detta är ett stödmaterial för planering och förberedelser av utvecklingssamtal och innehåller tre delar: 1. Syfte med utvecklingssamtal 2.

Läs mer

Inledning. Några ord som kan vara bra att veta vad det är.

Inledning. Några ord som kan vara bra att veta vad det är. Sociala medier Inledning OBS! Hela föreläsningen ska hålla på i 45 minuter. Samla gruppen och sitt gärna i en ring så att alla hör och ser dig som föreläsare. Första gången du träffar gruppen: Föreläsaren

Läs mer

Informationspolicy för Svensk Elitfotboll samt anvisningar för informationsarbete

Informationspolicy för Svensk Elitfotboll samt anvisningar för informationsarbete Informationspolicy för Svensk Elitfotboll samt anvisningar för informationsarbete Innehållsförteckning Inledning... 3 Grundläggande principer... 3 Målgruppsanpassning... 3 Grafisk profil... 3 Planering

Läs mer

Kriskommunikationsplan. För Länsstyrelsen i Västra Götalands län

Kriskommunikationsplan. För Länsstyrelsen i Västra Götalands län Kriskommunikationsplan För Länsstyrelsen i Västra Götalands län Kriskommunikationsplanen är en bilaga till Länsstyrelsens Krisledningsplan med rapportnummer 2013:105 Beslutande: Annika Braide, informationsenheten

Läs mer

VÅRD & OMSORG OCH MEDIA

VÅRD & OMSORG OCH MEDIA VÅRD & OMSORG OCH MEDIA VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Ca 2 500 medarbetare Omsätter 1 miljard Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård och biståndskontor Stab Kommunen har arbetat med mediarelationer,

Läs mer

Massmedier. Inledning

Massmedier. Inledning Massmedier Inledning Ordet medium kommer från latin och betyder mitten, centrum eller förmedlare. I plural (när det är flera) säger man media eller medier. Medier är egentligen bara olika kanaler eller

Läs mer

Xxxx Kommunicera förändring

Xxxx Kommunicera förändring Kommunicera förändring Sida 1 Kommunicera förändring, syfte Skapa förståelse för förändringen och det bakomliggande behovet Skapa vilja till förändring T Ä N K P Å Om programarbetsformen används, så arbetar

Läs mer

Kommunikationsstrategi för teknikförvaltningen 2011 2013

Kommunikationsstrategi för teknikförvaltningen 2011 2013 Kommunikationsstrategi för teknikförvaltningen 2011 2013 Inledning Med kommunikation kan vi styra verksamheten mot de mål som Tekniska nämnden anger och kommunikationsaspekten ska finnas med i alla beslut

Läs mer

Det perfekta mötet med politiker och media finns det? 4 februari 2015

Det perfekta mötet med politiker och media finns det? 4 februari 2015 Det perfekta mötet med politiker och media finns det? 4 februari 2015 Före mötet Om jag hade 6 timmar på mig att fälla ett träd, skulle jag använda 4 av dem till att slipa yxan Vem vill ni träffa och varför?

Läs mer

Vältalaren PROVLEKTION: BLI EN BÄTTRE LYSSNARE

Vältalaren PROVLEKTION: BLI EN BÄTTRE LYSSNARE Vältalaren Vältalaren är en handbok i den retoriska arbetsprocessen: hur man finner övertygande stoff och argument, hur man ger struktur och språklig dräkt åt sitt budskap och hur man memorerar och framför

Läs mer

Kommunikationspolicy Beslut av rektor 2008-03-10, dnr 10-2008-458

Kommunikationspolicy Beslut av rektor 2008-03-10, dnr 10-2008-458 Kommunikationspolicy Beslut av rektor 2008-03-10, dnr 10-2008-458 Kommunikationspolicyn anger Högskolan i Halmstads förhållningssätt till intern och extern kommunikation. Policyn tydliggör dessutom ansvarsfördelning

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Policy för extern kommunikation, tillgänglighet och service för Sollentuna kommun Antagen av fullmäktige 2012-05-09, 39, Dnr KS 2010/477 KS 015 Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 2 Syfte... 2 3 Strategi...

Läs mer

Allt du behöver veta inför en anställningsintervju!

Allt du behöver veta inför en anställningsintervju! Allt du behöver veta inför en anställningsintervju! LNU Karriär Lite konkreta tips inför anställningsintervjun. Att förbereda sig inför intervjun är A och O. Ta reda på så mycket som möjligt om företaget

Läs mer

Vid akuta incidenter sekundär intervention

Vid akuta incidenter sekundär intervention Vid akuta incidenter sekundär intervention I detta avsnitt finns information om vad som är viktigt när en akut incident har inträffat. Avsnittet behandlar främst trakasserier, hot och våld eftersom det

Läs mer

Arbetsgivarverkets kommunikationspolicy

Arbetsgivarverkets kommunikationspolicy Version 1.0 2013-08-27 Dnr 1308-0342-33 Arbetsgivarverkets kommunikationspolicy Inledning... 2 Styrdokument för vår kommunikation... 2 Kommunikationens förhållningssätt... 2 Framgångsrik kommunikation...

Läs mer

Det goda boksamtalet- en ömsesidig dialog Våra gemensamma tankar för att boksamtalet ska bli bra, Sa 1a och Språkintroduktionen.

Det goda boksamtalet- en ömsesidig dialog Våra gemensamma tankar för att boksamtalet ska bli bra, Sa 1a och Språkintroduktionen. Våra gemensamma tankar för att boksamtalet ska bli bra, Sa 1a och Språkintroduktionen. I boksamtalet vill jag att de andra i gruppen ska- ha ett mordiskt intresse, brinnande blick, öronen på skaft och

Läs mer

Kontak t med media. Liten PR-handbok för fackliga förtroendemän

Kontak t med media. Liten PR-handbok för fackliga förtroendemän Kontak t med media Liten PR-handbok för fackliga förtroendemän Landsorganisationen i Sverige 2006 Författare: Paul Ronge Grafisk form: LO Original: MacGunnar Information & Media Tryck: LO-Tryckeriet, Stockholm

Läs mer