OMRÅDESPLAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "OMRÅDESPLAN"

Transkript

1 Rev OMRÅDESPLAN Förvaltningsområde FO3 Hägersten Liljeholmen Södermalm Energiförbrukning FO3 164 kwh/kvm Okt-15 till sept-16 jmf med SISAB:s genomsnitt 180 kwh/kvm Hägersten Liljeholmen skolor & förskolor FO3 Skolor Kvm Förskolor Kvm Hägersten / Liljeholmen Aspuddens skola Blommensbergsskolan Ekensbergsskolan Fruängsskolan Hägerstenshamnen Hägerstensåsen Gröndalsv.151 (skola) Gröndalsskolan Mälarhöjdens skola Mälarhöjdsvägen 1-3 (FTH) Nybohovsskolan Västertorpsskolan Årstadalsskolan Aromen Pav (tf Sjövikssk.) Blommensbergsvägen 116 (pav) Ellen Fries gata 10 Ellen Keys gata 83 Elsa Brändströms g.60 Erik Segersälls väg 24 Gröndalsvägen 173 Hanna Ryds gata 5 Hattmakarbacken 11 Hojgränd 3 Kata Dahlströms g.23 Klensmedsvägen 10 Kransbindarvägen 120 Lotterivägen 17 Lövholmsvägen 85 Maskinistgatan 6 Nybohovsbacken 55 Persmässgränd 16 Personnevägen 78 Personnevägen 91 (pav) Schlytersvägen 55 Selmedalsvägen 88 (pav) SISAB, Skolfastigheter i Stockholm AB Postadress Besöksadress Tel: e-post: Box Förmansvägen 11 Fax: webbadress: Stockholm Årstadal, Stockholm Org.nr: Styrelsens säte: Stockholm

2 Selmedalsv (p) Slättgårdsvägen 72 Snöbollsgränd 3 S:t Mickelsgatan 122 Trettondagsv.3-9 Vasaloppsvägen Områdesbeskrivning Hägersten-Liljeholmen skolor Fastighetsbeståndet i Hägersten-Liljeholmen är huvudsakligen från talet. Endast ett par skolor är byggda från 1995 och senare. Det är ett akut och mycket stort behov av nyproduktion av skolor i Hägersten-Liljeholmen som just nu exploateras kraftigt. Totalt ska nya bostäder byggas fram till I Swecos senaste befolkningsprognos ökar antalet skolbarn i Hägersten- Liljeholmen med mer än 65 % till 2030 och 90 % till 2040 och i antal över 4000 fler skolbarn 2030 och 6000 fler skolbarn Årstadal och Liljeholmen är det område där flest bostäder planeras i stadsdelen. Runt Midsommarkransens gymnasium planeras bostäder på bollplanen. Planering och produktion av nya skolor pågår i Midsommarkransen och i Årstaberg. Några skolor har paviljonger med tillfälliga bygglov som går ut under perioden och behöver avvecklas. Fram till 2040 behöver merparten av skolorna byggas ut där så är möjligt. Kundperspektivet skolor Liljeholmen, Årstadal Stort behov av skollokaler under planeringsperioden. Bygget av Sjöviksskolan har påbörjats och förväntas bli klar En paviljong är uppställd på fastigheten Aromen som är den tillfälliga Sjöviksskolan fr om ht-14. Paviljongen har under sommaren 2016 byggts ut i en andra etapp till ht-16. Paviljongerna på Blommensbergsskolan fick endast stå till , en avvecklingsplan behöver tas fram. Liljeholmen, Trekanten/Lövholmen/Marievik Stort behov av skollokaler under planeringsperioden. Trekantens skola har planerats sedan 2013 och förväntades bli klar Detaljplanen antogs i januari 2015, men upphävdes och överklagades till Högsta Domstolen. Nu är stadens överklagan till Högsta Domstolen avslagen, vilket innebär att det inte blir någon skola vid Trekanten. En ersättningstomt måste hittas. Även i Marievik kommer det att byggas ca kvm bostäder vilket också ökar trycket på behov av ytterligare en skola i Lövholmen. Diskussioner pågår med Exploateringskontoret och Stadsbyggnadskontoret om skola i Beckershuset. Hägersten, Aspudden-Midsommarkransen Stort behov av skollokaler under planeringsperioden. Ett nytt områdesprogram för Aspudden-Midsommarkransen togs fram , där det planeras en ny skola i gamla brandstationen, fastigheten Brandstegen 1 där projektet nu pågår. SISAB OMRÅDESPLAN Sida 2 av 11

3 Hägersten, Axelsberg Produktion pågår av den nya Hägerstenshamnens skola som kommer att stå klar till ht Långtidsplanerat underhåll (LPU) skolor Några skolor har behov av köksrenoveringar. Köket på Aspuddens skola kommer att ytskiktsrenoveras samt anpassas 2017 och måste evakueras. Förvaltningsområdet fokuserar i övrigt mycket på fönsterrenoveringar, ventilationsåtgärder, belysning samt invändiga ytskikt. Ventilation skolor Utredning är påbörjad gällande Gröndalsskolans (hus A, C), Ekensbergsskolans samt Blommensbergsskolans ventilation. Alla tre projekten förutsätter etappvis evakuering. Områdesbeskrivning Hägersten-Liljeholmen förskolor Förskolorna består mestadels av byggnader från och 80-talet. I området är det ett stort behov av nya förskoleplatser, dock har barnantalet tillfälligt gått ner under en period. Produktion av en ny förskola påbörjades under senhösten 2016 samt ytterligare ca 6 förskolor planeras att byggas under de närmaste åren. I Mellanbergsstråket mellan Hägerstensåsen och Västertorp planeras för en stor bostadsexploatering, diskussion pågår om var nya förskolor ska placeras. Kundperspektivet förskolor Vikten ligger framförallt vid att planera för nya förskolor i stadsdelen. Stor svårighet i hela stadsdelen att vid behov hitta evakueringslokaler för förskolorna, t ex vid ombyggnader. Volymstudier för nybyggnad av 3 befintliga förskolor i Fruängen är gjorda. Ersättning för 3 förskolor på Selmedalsvägen där tomterna ska exploateras, diskuteras med Stadsbyggnads- och Exploateringskontoret. Förskolepaviljongen på Blommensbergsskolan fick endast stå till (förlängningsansökning är dock inskickad), Ellen Fries gata 10 t o m , Selmedalsv.88 t o m samt Personnev.91 t o m Långtidsplanerat underhåll (LPU) förskolor Förskolan på Maskinistgatan 6 har evakuerats och arbetet med att verksamhetsanpassa och renovera förskolan har påbörjats. I övrigt fortsätter förvaltningsområdet arbetet med löpande underhåll av förskolorna. Ventilation förskolor Ventilationsåtgärder görs löpande vid behov samt byggs om i samband med större ombyggnader, SISAB strävar efter att samtliga förskolor skall ha godkänd OVK. SISAB OMRÅDESPLAN Sida 3 av 11

4 Hägersten Liljeholmen skolor & förskolor projekt Planerade och pågående projekt av strategisk betydelse eller där hyresgästen påverkas till stor del genom t.ex. evakueringskrav eller att SISAB påverkas investeringsmässigt vid t ex nybyggnad. Nedan beskrivna projekt återfinns även i Bilaga 1 till denna områdesplan Mälarhöjdens skola, ny idrottshall, 51 MNKR SISAB erhöll en beställning på volymstudie för en ny idrottshall intill Mälarhöjdens skola, mellan matsalsbyggnaden och konstgräsplanen. Detaljplaneändring samt markanvisning krävs. Studien levererades till Utbildningsförvaltningen i december En fullstor idrottshall får inte plats, men en tvådelad idrottssal. Tanken är att på sikt bygga om de båda integrerade idrottssalarna i skolan till klassrum och förlägga idrottsundervisningen i en ny byggnad. Beställning på markanvisning och detaljplaneändring erhölls från Utbildningsförvaltningen Markanvisningsansökan skickades in Diskussion pågår nu om alternativ plats då markanvisningen inte godkändes. Hägerstenshamnens skola, 163 MNKR, 205 nya elevplatser Beslut togs i UtbN att Hägerstenshamnens skola inkl. paviljonger skulle rivas och byggas ny för att inrymma 380 elever. Genomförandebeställning erhållen från Utbildningsförvaltningen Produktionen påbörjades i augusti 2015 och inflyttning kan ske ht SISAB bekostar rivning, marksanering, energiåtgärder samt restvärde. Tillfällig lösning för skolan under rivning och byggnation hanteras av Utbildningsförvaltningen. Offerten togs i SISABs styrelse Beslut taget i KS-EkU Sjöviksskolan, 439 MNKR, 1200 nya elevplatser En ny skola planeras i Årstaberg, Liljeholmen. Markanvisningsavtal undertecknades Skolan ligger delvis i kvarteret Packrummet i söder, för att hantera riskavståndet till järnvägen. Byggnaden beräknas för 1200 elever. Planen antogs i SBN , men överklagades till Länsstyrelsen. Den vann dock laga kraft i maj Produktionen startar i november Skolan beräknas vara klar för inflyttning ht Genomförandebeslut togs i SISABs styrelse , på sammanträde i Stockholms Stadshus AB , UtbN samt i Ks-EkU Ny skola Brandstegen 1, 405 MNKR, 1000 nya elevplatser Stadsbyggnadskontoret har tagit fram ett program för Aspudden-Midsommarkransen i oktober 2012 där en ny skola föreslås i gamla brandstationen. Skolan ska vara F-6, med möjlighet att bygga om till F-9 för ca 1000 elever. Planarbetet startades och planen beräknas vinna laga kraft efter beslut i KF Förslagshandlingsbeställning erhållen Inriktningsbeslut togs i UtbN , i SISABs styrelse samt i KS-EkU i oktober SISAB OMRÅDESPLAN Sida 4 av 11

5 Genomförandebeslut togs i SbN , skall tas i UtbN , SISABs styrelse i november 2016 samt Ks-EkU Skolan beräknas vara klar för inflyttning ht Västertorpsskolan, tillbyggnad, 98 MNKR, 360 nya elevplatser En beställning på volymstudie för tillbyggnad av Västertorpsskolan erhölls Studien syftade till att undersöka möjligheten till att anpassa skolan till 4 paralleller i F tillkommande elevplatser. Förskolan i skolan ska vara kvar. Arbetet med volymstudien avslutades i november SISAB erhöll två utredningsbeställningar, en för utbyggnad av kök och matsal samt en för en ny byggnad inom fastigheten. Utredningen pågår och blev klar i oktober Offert för inriktningsbeslut lämnas till UtbF v.44, beslut togs UtbN Byggstart beräknas till 2019 samt inflyttning ht Aspuddens skola, renovering av kök, 24 MNKR Köket i Aspuddens skola är i stort behov av ytskiktsrenovering. Utredning för köksrenovering pågår. Beräknad produktionsstart var till sommaren 2015, men har skjutits fram i tid. Endast mindre akuta åtgärder utfördes under sommaren Projektet kräver att skolan kan evakuera köket i juni 2017, då byggnationen beräknas ta längre tid än sommarlovet. Beställning på utredning av verksamhetsanpassning av köket har erhållits Offert för inriktningsbeslut ska skickas v.43. Budgetoffert för genomförande ska skickas under senhösten Aspuddens skola, utökning av wc-kapacitet, 8 MNKR SISAB erhöll en utredningsbeställning på att tillse att wc-kapaciteten är tillräcklig för skolans ca 1200 elever. Ca 37 nya wc behövs. Byggproduktion beräknas starta juni Gröndalsskolan, tillbyggnad, 450 MNKR, 720 nya elevplatser Beställning på volymstudie för att undersöka möjligheten att utöka skolans kapacitet till en 3-parallellig F-9-skola med 900 elever erhölls i december Det är en mycket stor kapacitetsökning från dagens ca 260 elever. Studien utgår från befintlig detaljplan och blev klar under våren Utredningsbeställning erhölls , utredning pågår. Gröndalsskolan, ventilation hus A-C, 11 MNKR Ventilationen är av äldre modell och behöver moderniseras. Byggnaden har idag godkänd ovk, men bristfälliga flöden, ingen återvinning och uppfyller ej heller kraven för dagens elevantal. Aggregaten är olämpligt placerade. Utredning pågår och blev klar våren 2016, förslagshandling beräknas vara februari 2017, projektering sommaren 17. Åtgärd påbörjas 2018 under förutsättning att vi kan utföra arbetet i 2 etapper 2018 och Skolan behöver evakueras. Även stammarna är inventerade 2016 och bör kompletteras till projektet. Ovanstående förutsätter att hus A-C inte ska rivas i tillbyggnaden ovan. SISAB OMRÅDESPLAN Sida 5 av 11

6 Nybohovsskolan, tillbyggnad, 387 MNKR, 700 nya elevplatser Beställning på volymstudie för att undersöka möjligheten att utöka skolans kapacitet till en 3-parallellig F-9-skola erhölls i december Det är en mycket stor kapacitetsökning från dagens ca 200 elever. Studien levererades under våren SISAB erhöll beställning på markanvisning och detaljplaneändring Markanvisningsansökan skickades in Markanvisning ej erhållen ännu, då trafikutredning krävts för fortsatt arbete. Preliminär tidplan är att skolan ska stå klar Blommensbergsskolan, stambyte och ventilation hus A, 60 MNKR SISAB utreder ett stambyte i hus A. Förslagshandling blev klar i februari Ett stambyte kommer att kräva en evakuering av skolan i etapper. Samtidigt är ventilationskapaciteten otillräcklig för dagens elevantal och ses över. SISAB har erhållit utredningsbeställning avseende ventilationen , inklusive verksamhetsanpassningar i Kojan, Blommensbergsskolan 4. Planerad byggstart till januari 2018, beräknat klart till ht Ekensbergsskolan, ventilation hus A, 6 MNKR Ventilationen är av äldre modell och uppfyller inte arbetsmiljökraven. Byggnaden har idag godkänd ovk, men bristfälliga flöden, ingen återvinning och uppfyller ej heller kraven för dagens elevantal. Utredning och förslagshandling pågår och blir klara februari 2017, projektering våren Åtgärd påbörjas 2018 under förutsättning att vi kan utföra arbetet i 2 etapper 2018 och Skolan behöver delvis evakueras. Ekensbergsskolan/Gräsanden, 56 MNKR Gräsanden, Gröndalsv.171 tillhör Ekensbergsskolan. Stora problem med innemiljön har konstaterats. Det är inte ekonomiskt försvarbart att renovera samt verksamhetsanpassa byggnaden, SISAB önskar riva byggnaden. Utredning är påbörjad med planering för ny byggnad på fastigheten. Beställning är erhållen från UtbF Maja Myra, ny förskola 8 avd, 54 MNKR, 144 nya elevplatser En ny förskola med 8 avd. skall uppföras. Offert inför genomförandebeslut levererades Exploateringsavtalet underskrivet Detaljplanen antogs av SBN i augusti 2015, men överklagades till Mark- och miljödomstolen. Detaljplanen vann dock laga kraft Genomförandebeslut togs i SdN i , SISABs styrelse , samt i KS-EkU Genomförandebeställning erhölls , kompletterad Inflyttning är beräknad till juni Fastlagsvägen 68, ny förskola 8 avd., 53 MNKR, 144 nya elevplatser En volymstudie har utförts för nybyggnad av förskola. På tomten står idag en paviljong som stadsdelsförvaltningen hyr direkt av paviljongleverantör. Tomten utsågs i områdesprogrammet för Aspudden-Midsommarkransen i april Beställning på utredning har erhållits av Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning SISAB OMRÅDESPLAN Sida 6 av 11

7 Start-PM togs upp i SBN Detaljplanen vann laga kraft Förslagshandlingsskedet påbörjades februari 2016 och blev klart i september Offert för genomförandebeslut levererades v.43. Beräknad byggstart efter sommaren 2017, beräknad inflyttning december Ivar Vidfamnes g./stenkilsg, ny förskola 8 avd., 57 MNKR, 144 nya elevplatser En volymstudie har utförts för nybyggnad av förskola. Tomten utsågs i områdesprogrammet för Aspudden-Midsommarkransen i april Projektet startades upp i mars Start-PM togs upp i SBN Detaljplanen beslutades i SBN , men upphävdes av Länsstyrelsen i maj Ny granskningsprocess blev klar i oktober Markanvisningsavtal undertecknat Förslagshandlingsskedet blev klart i maj Genomförandebeslut togs i SdN och Ks-EkU under hösten 2016 samt i SISABs styrelse i november Beräknad inflyttning augusti Maskinistg.6, ombyggnad av förskola, 37 MNKR, 36 nya elevplatser Verksamhetsanpassning som innebär ombyggnad av köket, ny inlastning till förskolan, samt att förskolan utökas med en avdelning i bottenplan. I samband med detta ska ett ventilerat golv läggas in. Förskolan evakuerades i september 2016, produktion fr.o.m. oktober 2016 t o m november Genomförandebeställning är erhållen från Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning Ärendet togs upp i KS-EkU samt i SISABs styrelse Hanna Rydhs gata 5, nybyggnad förskola 8 avd., 50 MNKR, 144 nya elevplatser Hägersten-Liljeholmens sdf beställde en volymstudie för en ny förskola på tomten där denna förskola ligger. Volymstudien är klar. Förskolan har idag 3 avdelningar. Den befintliga förskolan ska rivas och en ny förskola i 8 avdelningar ska uppföras. Projektet kräver detaljplaneändring. Ansökan om detaljplaneändring är inskickad i juli 2016, planbesked har ej inkommit ännu. Preliminär tidplan är att den nya förskolan ska stå klar Personnev.78, Framtidens förskola 16 avd., 90 MNKR, 160 nya elevplatser En volymstudie har genomförts för nybyggnad av förskola. Förslaget är att bygga 2 konceptförskolor på tomten, där det idag står två uttjänta förskolebyggnader som beräknas rivas. Planarbete pågår i kvarteret i samband med bostadsexploatering och befintlig fastighet beräknas därigenom kunna utökas. Ingen beställning erhållen från Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning. Diskussioner pågår med SBK samt Exploateringskontoret om hela Mellanbergsstråket och placering av ett flertal förskolor. SISAB OMRÅDESPLAN Sida 7 av 11

8 2018 Ellen Fries gata 10, Framtidens förskola 8 avd., 50 MNKR, 144 nya elevplatser Hägersten-Liljeholmens sdf beställde en volymstudie för en ny förskola på tomten där denna förskola ligger. Volymstudien är klar. Förskolan har idag 7 avdelningar. Diskussion pågår nu om att inom befintlig detaljplan riva den befintliga förskolan samt paviljongen och uppföra en ny konceptförskola i 8 avdelningar. Det finns i dagsläget ingen tidplan och ingen beställning är erhållen Se Bilaga 1 SISAB OMRÅDESPLAN Sida 8 av 11

9 Södermalm skolor och förskolor FO3 Skolor Kvm Förskolor Kvm Södermalm Björngårdsskolan Eriksdalsskolan Godsfinkan Högalidsskolan Katarina Norra skola Katarina Södra skola Maria Gamla skola Mariaskolan Sickla Udde skola (D) Sjöstadsskolan Sofiaskolan Storkyrkoskolan Södermalmsskolan Tullgårdsskolan Bastugatan 52 Fatbursgatan 36 Katarina Va Kyrkogata 12 Skomakargatan Skånegatan 116 Skånegatan 118 Timmermansgatan (D) Tullgårdsgatan 13 Yttersta Tvärgränd 8 Östgötagatan 97 Textilgatan 42 (pav) Henriksdalsallén 21(pav) Områdesbeskrivning Södermalm skolor Fastighetsbeståndet har en mycket blandad åldersstruktur, med de äldsta skolorna på Södermalm från sent 1800-tal till nyproducerat i Hammarby Sjöstad. Många av skolorna på Södermalm har genomgått större renoveringar under 1990-talet. Fram till 2024 beräknas antalet elever F-9 öka med ca Underskottet på elevplatser är stort fr.o.m om man ser till hela Södermalm. Totalt bedöms ett behov om 2-3 nya skolor med kapacitet för 900 elever per skola. Kundperspektivet skolor Behovet av nya skolplatser är allra störst i Hammarby Sjöstad. Ytterligare minst en ny skola behövs i området. SISAB har förhyrt kontorsfastigheten Godsfinkan 1 i Hammarby Sjöstad sedan oktober 2015 och har byggt om till skola till ht Bygglovsansökan har skickats in för en tillfällig uppställning av paviljonger på Lagunen 1. Hus D på Högalidsskolan är tomställt och skall också rivas, tidplanen är osäker. Utbyggnad av Tullgårdsskolan är under utredning, där förväntas en kapacitetsökning för ca 800 elever. Långtidsplanerat underhåll (LPU) skolor Förvaltningsområdet fokuserar mycket på fönsterrenoveringar, invändigt underhåll, samt markarbeten. Ventilation skolor Områdesbeskrivning Södermalm förskolor Södermalm har i sin helhet gott om förskolekapacitet. SISAB OMRÅDESPLAN Sida 9 av 11

10 Kundperspektivet förskolor Förskolan på Fatbursgatan 36 ska rivas samt byggas upp en ny förskola i 7 avdelningar. Långtidsplanerat underhåll (LPU) förskolor Verksamhetsanpassning samt renovering av Östgötag.97 är under diskussion och ligger några år framåt i tiden. Södermalm skolor & förskolor projekt Planerade och pågående projekt av strategisk betydelse eller där hyresgästen påverkas till stor del genom t.ex. evakueringskrav eller att SISAB påverkas investeringsmässigt vid t.ex. nybyggnad. Nedan beskrivna projekt återfinns även i Bilaga 1 till denna områdesplan Högalidsskolan, rivning och nybyggnad hus D, 30 MNKR SISAB erhöll en beställning på volymstudie för en ny byggnad där hus D idag står. Hus D är tomställt och ska rivas. Den nya byggnaden ska innehålla CSIverksamhet för ca 30 elever i åk F-6. Arbetet med volymstudie pågår fortfarande. Beställningen gäller även anpassning av den närliggande utemiljön. GR-3052, beställning utredning ny byggnad för CSI. Tullgårdsskolan, tillbyggnad, 446 MNKR, 830 nya elevplatser SISAB har erhållit en volymstudiebeställning för att utreda den maximala byggrätten inom befintlig detaljplan. Volymstudien levererades till Utbildningsförvaltningen i november Utredningsbeställning erhölls i oktober SISAB har påbörjat utredningsarbetet i dialog med Utbildningsförvaltningen, reviderad volymstudie/utredning levererades i maj Offert för inriktningsbeslut ska levereras i början av Till- och ombyggnad av skolan kan som tidigast vara klar till ht Offert inför inriktningsbeslut skickad till Utbf Lagunen 1, ny paviljongskola, 25 MNKR, 480 nya elevplatser SISAB erhöll en utredningsbeställning för paviljonguppställning i kvarteret Lagunen. Bygglovsansökan skickades in i juli Om bygglov erhålls ska den vara uppställd till ht Kompletterande bygglovshandlingar inskickade och är på remissrunda till Skönhetsrådet, Stadsdelsförvaltningen, Exploateringskontoret, Stockholm Vatten och avfall samt till Trafikkontoret. En offert till Utbf beräknas vara klar 21/4 inför Utbildningsnämnden 18/5. SISAB OMRÅDESPLAN Sida 10 av 11

11 Storkyrkoskolan, ventilation och stambyte, 67 MNKR Större delen av VS-installationerna är installerade 1968 och har nått sin tekniska livslängd och bör bytas ut inom 1-5 år. SISAB har gjort en inventering under Skolan kommer att behöva evakueras i etapper alternativt total evakueras. Exakt tidplan är inte satt, men projektet bör gå Utredning pågår om ventilationen, då skolan har ett föreläggande från Arbetsmiljöverket. Beställning utredning , anpassning av Storkyrkoskolans ventilationsanläggning till normalstora klasser i helgrupp. Maria Gamla skola, ventilation, 3 MNKR Skolan upplever sedan flera år obehag av drag från tilluftsdon i 8 klassrum i hus A samt 6 st klassrum i hus B. Tilluftsdonen som finns idag är placerade i inredningar/bänkskåp. Det krävs håltagningar i väggar från ventilationsschakt för att nya kanaler skall kunna dras. Utredning är påbörjad under hösten 2016 och arbetet beräknas utföras Fatbursgatan 36, rivning & nybyggnad av förskola 6 avd., 55 MNKR, 58 nya elevplatser SISAB har tillsammans med Södermalms Sdf utrett en renovering samt verksamhetsanpassning. Ändrade förutsättningar har gjort att Sdf nu önskar riva den befintliga förskolan samt bygga en ny. Beställning på detaljplaneändring erhölls , men arbetet förutsätter nu att nybyggnaden förhåller sig till befintlig detaljplan. Förslagshandlingsbeställning erhölls Genomförandeoffert skickades hösten Genomförandebeslut togs i Södermalms SdN hösten Så snart bygglov och rivningslov erhålls ska den befintliga förskolan rivas. Verksamheten flyttade ut i juli Östgötag.97, ombyggnad av förskola, 15 MNKR En volymstudie utfördes 2012 för verksamhetsanpassning av förskolan. Ingen förslagshandlingsbeställning är ännu erhållen av Södermalms stadsdelsförvaltning. Tidplanen för projektet är osäker Se Bilaga 1 SISAB OMRÅDESPLAN Sida 11 av 11

Västertorpsskolan Informationsmöte

Västertorpsskolan Informationsmöte Västertorpsskolan Informationsmöte 2017-04-03 Välkommen Program för kvällen: Bakgrund, planering/behov av skolplatser i staden och i Västertorp (Utbildningsförvaltningen) SISAB:s uppdrag och processer

Läs mer

Vakansrapport Vakanta och uppsagda lokaler.

Vakansrapport Vakanta och uppsagda lokaler. Vakansrapport Vakanta och uppsagda lokaler. - SISAB, Skolfastigheter i Stockholm AB Postadress Besöksadress Tel: - e-post: diarie@sisab.se Box Förmansvägen Fax: - webbadress: www.sisab.se Stockholm Årstadal,

Läs mer

OMRÅDESPLAN

OMRÅDESPLAN 2017-01-16 Rev. 2017-03-13 OMRÅDESPLAN 2017 2022 Förvaltningsområde FO7 Gymnasium samt privata skolor och förskolor Energiförbrukning FO7 154 kwh/kvm kwh/kvm jmf med SISAB:s genomsnitt 180 kwh/kvm Gymnasium

Läs mer

SISAB:s nybyggnation av skola i Årstaberg Sjöviksskolan Inriktningsbeslut

SISAB:s nybyggnation av skola i Årstaberg Sjöviksskolan Inriktningsbeslut Utlåtande 2014:62 RI+RIV (Dnr 308-294/2014) SISAB:s nybyggnation av skola i Årstaberg Sjöviksskolan Inriktningsbeslut Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande. Inriktningen för

Läs mer

Inriktningsbeslut om kapacitetsökning i kök och matsal samt ventilationsåtgärder på Hökarängsskolan.

Inriktningsbeslut om kapacitetsökning i kök och matsal samt ventilationsåtgärder på Hökarängsskolan. Utbildningsförvaltningen Avdelningen för ekonomi och styrning Tjänsteutlåtande Sida 1 (9) 2016-04-15 Handläggare Michael Vogtmann Telefon: 08-508 33 650 Till Utbildningsnämnden 2016-05-19 Inriktningsbeslut

Läs mer

Vakansrapport Vakanta och uppsagda lokaler.

Vakansrapport Vakanta och uppsagda lokaler. Vakansrapport Vakanta och uppsagda lokaler. /- SISAB, Skolfastigheter i Stockholm AB Postadress Besöksadress Tel: - e-post: diarie@sisab.se Box Förmansvägen Fax: - webbadress: www.sisab.se Stockholm Årstadal,

Läs mer

VASA REAL. Informationsmöte

VASA REAL. Informationsmöte VASA REAL Informationsmöte 2017-04-18 Välkommen Program för kvällen: Bakgrund, planering/behov av skolplatser i staden och i Norrmalm (Utbildningsförvaltningen) SISAB:s uppdrag och processer generellt

Läs mer

Inför genomförandebeslut fastprisoffert-ombyggnad av Hägerstensåsens skolas storkök Hus C

Inför genomförandebeslut fastprisoffert-ombyggnad av Hägerstensåsens skolas storkök Hus C DNR: 987-2012 Stockholm, 2014-07-03 Vår referens: Mats Eklund Utbildningsförvaltningen Box 22049 104 22 STOCKHOLM Er referens: Tobias Arab SISAB:s proj. nr. 143001-9261 Inför genomförandebeslut fastprisoffert-ombyggnad

Läs mer

Tony Mufic Utbildningsdirektör

Tony Mufic Utbildningsdirektör Utbildningsförvaltningen Avdelningen för ekonomi och styrning Tjänsteutlåtande Sida 1 (6) 2016-10-27 Handläggare Åsa Härkegård Telefon: 08-508 33 333 Till Utbildningsnämnden 2016-11-24 Inriktningsförslag

Läs mer

Exploateringskontoret Avdelningen för Projektutveckling. Handläggare Karl Gylje Förslag till beslut. Krister Schultz Förvaltningschef

Exploateringskontoret Avdelningen för Projektutveckling. Handläggare Karl Gylje Förslag till beslut. Krister Schultz Förvaltningschef Dnr Sida 1 (7) 2014-06-11 Handläggare Karl Gylje 08-508 264 82 Till Exploateringsnämnden 2014-08-28 Markanvisning för skol- och idrottsändamål inom fastigheten Medaljongen 3, Långbro 13:1 och Solberga

Läs mer

Genomförandeförslag om tillbyggnad av Långbrodalsskolan

Genomförandeförslag om tillbyggnad av Långbrodalsskolan Utbildningsförvaltningen Administrativa avdelningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (6) 2014-05-09 Handläggare Leif G. Hellén Telefon: 08-508 33 757 Till Utbildningsnämnden 2014-06-12 Genomförandeförslag om tillbyggnad

Läs mer

Lokalförsörjningsplan

Lokalförsörjningsplan Sida 1 (8) 2016-03-15 Lokalförsörjningsplan 2016-2019 Nämnderna ska årligen ta fram en lokalförsörjningsplan för att ge en samlad bild av stadens lokalförsörjning. 1. Inledning Hägersten och Liljeholmen

Läs mer

Utökning av förskolan Årstaberg

Utökning av förskolan Årstaberg HÄGERSTEN-LILJEHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR SAMH ÄLLSPLANERING TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 264-2011-2.6 SID 1 (8) 2011-12-15 Handläggare: Helén Örtegren Telefon: 08-508 23 051 Till Hägersten-Liljeholmens

Läs mer

Nybyggnad av förskola kv. Temmelburken 2 i Mariehäll

Nybyggnad av förskola kv. Temmelburken 2 i Mariehäll BROMMA STADSDELSFÖRVALTNING VERKSAMHETSOMRÅDE FÖ RSKOLA DNR 84-11-2.6 SDN 2011-05-19 Handläggare: Åsa Algott Telefon: 08 50806168 Till Bromma stadsdelsnämnd Nybyggnad av förskola kv. Temmelburken 2 i Mariehäll

Läs mer

Hägersten-Liljeholmen kommunal regi

Hägersten-Liljeholmen kommunal regi Stockholms stad Förskoleundersökning 6 Hägersten-Liljeholmen kommunal regi 6-5- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Sammanfattning av resultaten

Läs mer

SISAB:s nybyggnation av skola i Norra Djurgårdsstaden Inriktningsbeslut

SISAB:s nybyggnation av skola i Norra Djurgårdsstaden Inriktningsbeslut Utlåtande 2014: RI+RIV (Dnr 308-296/2014) SISAB:s nybyggnation av skola i Norra Djurgårdsstaden Inriktningsbeslut Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande. Inriktningen för nybyggnation

Läs mer

2. Exploateringsnämnden ger kontoret i uppdrag att fortsätta utredningsarbetet (inriktningsbeslut).

2. Exploateringsnämnden ger kontoret i uppdrag att fortsätta utredningsarbetet (inriktningsbeslut). Andris Rozenbachs Avdelningen för Projektutveckling Telefon: 08-508 270 25 andris.rozenbachs@stockholm.se Till Exploateringsnämnden 2013-03-14 Markanvisning för bostäder vid kv Glidet till Åke Sundvall

Läs mer

Tjänsteskrivelse om ianspråktagande av investeringsmedel till en om- och tillbyggnad av Berghultsskolan Floda etapp 1

Tjänsteskrivelse om ianspråktagande av investeringsmedel till en om- och tillbyggnad av Berghultsskolan Floda etapp 1 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) Samhällsbyggnad Kommunens verksamhetslokaler Jill Linde Kommunstyrelsen Tjänsteskrivelse om ianspråktagande av investeringsmedel till en om- och tillbyggnad av Berghultsskolan Floda

Läs mer

Skola i Midsommarkransen del

Skola i Midsommarkransen del Skola i Midsommarkransen del 1 The Capital of Scandinavia Den här presentationen visades vid föräldramöte på Midsommarkransens skola den 16 oktober. Om något i den är oklart, vänligen kontakta mikael.lindberg@stockholm.se

Läs mer

Genomförandebeslut om ut- och ombyggnad på Herrängens skola

Genomförandebeslut om ut- och ombyggnad på Herrängens skola Utbildningsförvaltningen Administrativa avdelningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (8) 2013-12-03 Handläggare Johanna Slotteborn Telefon: 08-508 33 576 Till Utbildningsnämnden 2013-12-19 Genomförandebeslut om

Läs mer

Fullstor idrotthall vid Rödabergsskolan Inriktningsbeslut

Fullstor idrotthall vid Rödabergsskolan Inriktningsbeslut Idrottsförvaltningen Tjänsteutlåtande Dnr 08.01.01/547/2015 Sida 1 (6) 2015-05-28 IDN 2015-06-16 Handläggare Sophie Dahlberg Telefon: 08-508 27 639 Till Idrottsnämnden Fullstor idrotthall vid Rödabergsskolan

Läs mer

Midsommarkransen - elevprognos och skolalternativ

Midsommarkransen - elevprognos och skolalternativ Sida 1 (11) 2013-09-04 Midsommarkransen - elevprognos och skolalternativ Bakgrund Området Midsommarkransen/Telefonplan saknar idag kommunal grundskola. Den största lokala skolan är fristående Västbergaskolan

Läs mer

Förslag till genomförandebeslut om uppförande av kök, matsal och undervisningslokaler i Örbyskolan

Förslag till genomförandebeslut om uppförande av kök, matsal och undervisningslokaler i Örbyskolan Utbildningsförvaltningen Administrativa avdelningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (6) 2013-06-20 Handläggare Thomas Björk Telefon: 08-508 33 847 Till Utbildningsnämnden 2013-08-22 Förslag till beslut Utbildningsförvaltningen

Läs mer

Nybyggnad av förskola kv. Temmelburken 2 i Mariehäll

Nybyggnad av förskola kv. Temmelburken 2 i Mariehäll BROMMA STADSDELSFÖRVALTNING VERKSAMHETSOMRÅDE FÖ RSKOLA OCH TEKNIK DNR 84-11-2.6. SDN 2011-12-15 Handläggare: Åsa Algott Telefon: 08 50806168 Till Bromma stadsdelsnämnd Nybyggnad av förskola kv. Temmelburken

Läs mer

Inhyrningsmedgivande för paviljongetablering intill Värmdö gymnasium för Årstaskolan

Inhyrningsmedgivande för paviljongetablering intill Värmdö gymnasium för Årstaskolan Utbildningsförvaltningen Avdelningen för ekonomi och styrning Tjänsteutlåtande Sida 1 (6) 2016-11-02 Handläggare Josefin Ohlson Telefon: 08-508 33 874 Till Utbildningsnämnden 2016-11-24 Inhyrningsmedgivande

Läs mer

Genomförandebeslut SISAB gällande om-, ny- och tillbyggnad av Fridhemsskolan på Kungsholmen

Genomförandebeslut SISAB gällande om-, ny- och tillbyggnad av Fridhemsskolan på Kungsholmen Stadsledningskontoret Stockholms Stadshus AB Tjänsteutlåtande Sida 1 (6) 2013-05-22 ÄRENDE 7 Handläggare SLK: Katharina Gratschew Telefon: 08-508 29 311 Stadshus AB: Susanna Höglund Telefon: 08-508 29

Läs mer

Bostads- och markförsörjningsprogram 2013-2026 för Lomma kommun

Bostads- och markförsörjningsprogram 2013-2026 för Lomma kommun Sidan 1 av 7 Södra kommundelen Vinstorp Utbyggnadsprogram/tidplan/kommmentar/förslag Vinstorpskolan kommer inte att behövas för skoländamål när Karstorpskolan är helt utbyggd, och kan därför komma att

Läs mer

Inriktningsärende avseende verksamhetsoch tillgänglighetsanpassning av lokaler i Högalidsskolan

Inriktningsärende avseende verksamhetsoch tillgänglighetsanpassning av lokaler i Högalidsskolan UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN EKONOMI- OCH LOKALAVDELNINGEN GRUNDSKOLEAVDELNINGE N TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (8) 2010-09-24 Handläggare: Thomas Björk Telefon: 08-508 33 847 Till Utbildningsnämnden Inriktningsärende

Läs mer

Nya förskolor i Blackeberg, Trädgårdsstaden och Annedal/Mariehäll

Nya förskolor i Blackeberg, Trädgårdsstaden och Annedal/Mariehäll Bromma stadsdelsförvaltning Administration, teknikenheten Tjänsteutlåtande Sida 1 (9) 2016-09-27 Handläggare Iris Birath Telefon: 08-50806401 Till Bromma stadsdelsnämnd Trädgårdsstaden och Annedal/Mariehäll

Läs mer

Detaljplan för kv Sandhamn vid Ågesta Broväg/Edagränd i Farsta. Remiss. Farsta sdf.

Detaljplan för kv Sandhamn vid Ågesta Broväg/Edagränd i Farsta. Remiss. Farsta sdf. Nils Tunving Ytterstad Telefon: 08-508 269 29 nils.tunving@expl.stockholm.se Till Exploateringsnämnden 2008-08-21 Detaljplan för kv Sandhamn vid Ågesta Broväg/Edagränd i Farsta. Remiss. Farsta sdf. Förslag

Läs mer

2. Gatu- och fastighetskontoret ges i uppdrag att träffa markanvisningsavtal med Svenska Bostäder i enlighet med detta tjänsteutlåtande.

2. Gatu- och fastighetskontoret ges i uppdrag att träffa markanvisningsavtal med Svenska Bostäder i enlighet med detta tjänsteutlåtande. GATU- OCH FASTIGHETSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE GFN 2001-12-11 Handläggare: Yussuf Hassen Region Innerstad Projekt Hammarby Sjöstad Tel: 508 262 87 yussuf.hassen@hammarbysjostad.stockholm.se 2001-11-21 Handläggare:

Läs mer

SKOLBYGGNATION FÖR ETT VÄXANDE STOCKHOLM LÄGESRAPPORT OCH INRIKTNINGSBESLUT

SKOLBYGGNATION FÖR ETT VÄXANDE STOCKHOLM LÄGESRAPPORT OCH INRIKTNINGSBESLUT UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN ADMINISTRATIVA AVDELNINGEN BILAGA 28 VP 2012 SID 1 (28) 2011-12-01 SKOLBYGGNATION FÖR ETT VÄXANDE STOCKHOLM LÄGESRAPPORT OCH INRIKTNINGSBESLUT Skolbyggnation för ett växande Stockholm

Läs mer

Komplettering av planen för Strategisk försörjning av pedagogiska lokaler

Komplettering av planen för Strategisk försörjning av pedagogiska lokaler KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Skoglund Jens Törnvall Per Datum 2015-01-08 Diarienummer KSN-2014-0698 Kommunstyrelsen Komplettering av planen för Strategisk försörjning av pedagogiska lokaler Förslag

Läs mer

Markanvisning för bostäder inom fastigheten Västberga 1:1 i Solberga till Wallenstam AB.

Markanvisning för bostäder inom fastigheten Västberga 1:1 i Solberga till Wallenstam AB. Karl Gylje Avdelningen för Projektutveckling Telefon: 08-508 264 82 karl.gylje@stockholm.se Till Exploateringsnämnden 2014-03-14 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Västberga 1:1 i Solberga till

Läs mer

Nybyggnation av förskolan Skogsgläntan, Enebyberg, Djursholm 2:371 - Slutredovisning

Nybyggnation av förskolan Skogsgläntan, Enebyberg, Djursholm 2:371 - Slutredovisning 1(5) Nybyggnation av förskolan Skogsgläntan, Enebyberg, Djursholm 2:371 - Slutredovisning Ärendet Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 13 juni 2011 73 (KS 2009/0115) tilldelade kommunfullmäktige fastighetsnämnden

Läs mer

Förslag till beslut. Sammanfattning. Bakgrund. TJÄNSTEUTLÅTANDE Dnr M Till Marknämnden

Förslag till beslut. Sammanfattning. Bakgrund. TJÄNSTEUTLÅTANDE Dnr M Till Marknämnden Kontaktperson Sara Wiberg Innerstad Telefon: 08-508 270 54 sara.wiberg@mk.stockholm.se Till Marknämnden 2005-12-15 Markanvisning för förskola invid kv Stammen inom fastigheten Södermalm 10:7 och del av

Läs mer

Markanvisning för kultur- och bostadsändamål inom del av fastigheten Sabbatsberg 16 i Vasastaden till Folkhem.

Markanvisning för kultur- och bostadsändamål inom del av fastigheten Sabbatsberg 16 i Vasastaden till Folkhem. ff TJÄNSTEUTLÅTANDE Kontaktperson Christina Winberg Innerstad Telefon: 08-508 26266 christina.winberg@mk.stockholm.se Till Marknämnden 2005-12-15 Markanvisning för kultur- och bostadsändamål inom del av

Läs mer

VD-kommentarer avseende prognos

VD-kommentarer avseende prognos Bilaga 1 VD-kommentarer avseende prognos 2 2015 Sammanfattning av genomförandet av kommunfullmäktiges inriktningsmål SISAB bidrar till genomförandet av kommunfullmäktiges inriktningsmål och når ett stort

Läs mer

Ny- och tillbyggnation av Sickla skola Startbesked

Ny- och tillbyggnation av Sickla skola Startbesked 2015-04-16 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2015/292-226 Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott Ny- och tillbyggnation av Sickla skola Startbesked Förslag till beslut Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott

Läs mer

Sturebyskolan. Riva Vitan och bygga nytt på kort tid och till låg kostnad.

Sturebyskolan. Riva Vitan och bygga nytt på kort tid och till låg kostnad. Sturebyskolan Riva Vitan och bygga nytt på kort tid och till låg kostnad. Ersätta befintlig tillfällig Paviljong Vitan med permanent byggnad. Att bygga nytt kostar pengar och tar tid det kan vi alla vara

Läs mer

Investeringsplan bildningsnämnden 2017-2021

Investeringsplan bildningsnämnden 2017-2021 Tjänsteskrivelse 1 (6) Datum Diarienummer 2015-09-23 BIN 2015/804 Administrativ chef Calle Karlsson 0410-73 39 35 calle.karlsson@trelleborg.se Investeringsplan bildningsnämnden 2017-2021 Bakgrund Den 22

Läs mer

Lämnad offert. Offererad kostnad. Status Kostnad/tid Sädesärlan 1, Valhallav. 76

Lämnad offert. Offererad kostnad. Status Kostnad/tid Sädesärlan 1, Valhallav. 76 Engelbrektsskolan Högalidsskolan Lugnets skola Mariehällsskolan Bullerbyn förskola Östermalm Skärholmen Mullegården, "i ur och skur" Älvsjö Gästsalen s förskola Ättebacken förskola Kransbindarvägen Framtidens

Läs mer

Tony Mufic Utbildningsdirektör

Tony Mufic Utbildningsdirektör Utbildningsförvaltningen Avdelningen för ekonomi och styrning Tjänsteutlåtande Sida 1 (7) 2016-01-11 Handläggare Linn Lundmark Telefon: 08-508 33 680 Till Utbildningsnämnden 2017-02-02 Inhyrningsmedgivande

Läs mer

Markanvisning för bostäder inom fastigheten Kållandsö 1 (f.d. Västbodaskolan) i Farsta till Svenska Bostäder.

Markanvisning för bostäder inom fastigheten Kållandsö 1 (f.d. Västbodaskolan) i Farsta till Svenska Bostäder. Maria Tingström Ytterstad Telefon: 08-508 265 74 maria.tingstrom@expl.stockholm.se Till Exploateringsnämnden 2008-02-14 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Kållandsö 1 (f.d. Västbodaskolan) i Farsta

Läs mer

FASTIGHETSKONTORET EXPLOATERINGSKONTORET

FASTIGHETSKONTORET EXPLOATERINGSKONTORET FASTIGHETSKONTORET EXPLOATERINGSKONTORET 2010-05-20 Kontaktperson fastighetskontoret Peter Dahlberg Utvecklingsavdelningen Telefon: 08-508 270 23 peter.dahlberg@fsk.stockholm.se Kontaktperson exploateringskontoret

Läs mer

Programarbete för Kista Äng samt markanvisning för studentbostäder inom del av

Programarbete för Kista Äng samt markanvisning för studentbostäder inom del av Lars Svensson Avdelningen för Projektutveckling Telefon: 08-508 287 36 lars.ls.svensson@stockholm.se Till Exploateringsnämnden 2013-02-07 Programarbete för Kista Äng samt markanvisning för studentbostäder

Läs mer

Markanvisning för bostäder inom kvarteren Krysantemum och Klöversyran m m i Hässelby Villastad till IKANO Bostaden AB.

Markanvisning för bostäder inom kvarteren Krysantemum och Klöversyran m m i Hässelby Villastad till IKANO Bostaden AB. Elisabeth Rosenberg Ytterstad Telefon: 08-508 287 24 elisabeth.rosenberg@expl.stockholm.se Till Exploateringsnämnden 2007-08-23 Markanvisning för bostäder inom kvarteren Krysantemum och Klöversyran m m

Läs mer

Förslag till inriktningsbeslut avseende ombyggnad av Kista vård- och omsorgsboende

Förslag till inriktningsbeslut avseende ombyggnad av Kista vård- och omsorgsboende Tjänsteutlåtande Styrelsen 2014-04-24 Ärende 14 Dnr 2014 0361 Sid. 1 (6) 2014-03-26 Handläggare: Gunnar Kempe Telefon: 08 508 360 00 Till Styrelsen för Micasa Fastigheter Förslag till inriktningsbeslut

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av Packrummet 9-12 och Årsta 1:1 i stadsdelen Liljeholmen

Startpromemoria för planläggning av Packrummet 9-12 och Årsta 1:1 i stadsdelen Liljeholmen STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN SID 1 (10) 2013-05-13 Handläggare: Ronnie Kristola Tfn 08-508 27 278 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av Packrummet 9-12

Läs mer

SKÄRHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING. Genomförandeärende: Rivning och uppbyggnad av nya förskolor i Bredäng, Skärholmen och Vårberg

SKÄRHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING. Genomförandeärende: Rivning och uppbyggnad av nya förskolor i Bredäng, Skärholmen och Vårberg SKÄRHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING SAMHÄLLSSERVICE TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (8) 2011-02-24 Handläggare: Rune Ney, 08-508 24 060 Sophie Dahlberg, 08-508 24 016 Till Skärholmens stadsdelsnämnd Genomförandeärende:

Läs mer

Datum Komplettering av planen för Strategisk försörjning av pedagogiska lokaler

Datum Komplettering av planen för Strategisk försörjning av pedagogiska lokaler KS 11 5 NOVEMBER KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Skoglund Jens Datum 2014-10-15 Diarienummer KSN-2014-0698 Kommunstyrelsen Komplettering av planen för Strategisk försörjning av pedagogiska lokaler Förslag

Läs mer

LOKALFÖRSÖRJNINGSPLAN FÖR GRUNDSKOLOR OCH FÖRSKOLOR. Bergsåker/Lidens skolområde 2012-03-27. SWECO Architects AB Sundsvall

LOKALFÖRSÖRJNINGSPLAN FÖR GRUNDSKOLOR OCH FÖRSKOLOR. Bergsåker/Lidens skolområde 2012-03-27. SWECO Architects AB Sundsvall LOKALFÖRSÖRJNINGSPLAN FÖR GRUNDSKOLOR OCH FÖRSKOLOR Bergsåker/Lidens skolområde 2012-03-27 SWECO Architects AB Sundsvall 6291026000 Inledning Arbetet med lokalförsörjningsplanen har baserats på en inventering

Läs mer

s UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN

s UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN EKONOMI- OCH LOKALAVDELNINGEN GRUNDSKOLEAVDELNINGEN SID 1 (6) 2009--04-14 Handläggare: Leif G. Hellén Telefon: 508 33 757 Till Utbildningsnämnden 2009-05-14 Genomförandeförslag

Läs mer

Markanvisning för bostäder, centrum, handel och kontor och inom fastigheten Trollhättan 30 m fl på Norrmalm till AMF Pensionsförsäkring AB

Markanvisning för bostäder, centrum, handel och kontor och inom fastigheten Trollhättan 30 m fl på Norrmalm till AMF Pensionsförsäkring AB Dnr Sida 1 (9) 2016-03-16 Handläggare Karin Lindgren Gardby 08-508 266 26 Till Exploateringsnämnden 2016-04-14 Markanvisning för bostäder, centrum, handel och kontor och inom fastigheten Trollhättan 30

Läs mer

Markanvisning för bostäder inom fastigheterna Oslo 1, Molde 3 och Molde 4 i Husby till AB Svenska Bostäder.

Markanvisning för bostäder inom fastigheterna Oslo 1, Molde 3 och Molde 4 i Husby till AB Svenska Bostäder. Dnr Sida 1 (6) 2016-10-07 Handläggare Joakim Norell 08-508 264 73 Till Exploateringsnämnden 2016-11-10 Markanvisning för bostäder inom fastigheterna Oslo 1, Molde 3 och Molde 4 i Husby till AB Svenska

Läs mer

Ombyggnad och upprustning av Abrahamsbergsskolans kök och Blackebergsskolans kök och matsal Genomförandebeslut

Ombyggnad och upprustning av Abrahamsbergsskolans kök och Blackebergsskolans kök och matsal Genomförandebeslut Avdelningen för utbildning och fritid Bromma stadsdelsförvaltning Handläggare: Bengt Hammarlund Tfn: 08 508 06 168 Bromma stadsdelsnämnd Tjänsteutlåtande sid 1 (5) 2006-08-21 Dnr 492-05-403 SDN 2006-08-31

Läs mer

Markanvisning för bostäder inom fastigheten Södermalm 8:1 på Södermalm till Erik Wallin Byggnads AB

Markanvisning för bostäder inom fastigheten Södermalm 8:1 på Södermalm till Erik Wallin Byggnads AB 2015-11-18 Exploateringskontoret Dnr Sida 1 (7) 2015-11-18 Handläggare Christina Winberg 08-508 262 66 Till Exploateringsnämnden 2015-12-10 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Södermalm 8:1 på

Läs mer

Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Grimsta 1:2 i Hässelby Strand till JM AB

Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Grimsta 1:2 i Hässelby Strand till JM AB Dnr Sida 1 (8) 2016-08-19 Handläggare Margaretha Larsson Almqvist 08-508 270 52 Till Exploateringsnämnden 2016-09-22 Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Grimsta 1:2 i Hässelby Strand till

Läs mer

Ersättning av paviljong; Solhemsskolan, hus E

Ersättning av paviljong; Solhemsskolan, hus E UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN KVALITETS- OCH EKONOMIAVDELNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2011-03-24 Handläggare: Gustav Widström Telefon: 08-508 33 575 Till Utbildningsnämnden 2011-04-14 Ersättning av paviljong;

Läs mer

Markanvisning för bostäder inom fastigheten Åkeshov 1:1 i Åkeslund till AB Stockholmshem.

Markanvisning för bostäder inom fastigheten Åkeshov 1:1 i Åkeslund till AB Stockholmshem. Dnr Sida 1 (7) 2016-05-10 Handläggare Sofia Iderheim 08-508 264 90 Till Exploateringsnämnden 2016-06-09 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Åkeshov 1:1 i Åkeslund till AB Stockholmshem. Förslag

Läs mer

Startpromemoria för program för Aspudden och Midsommarkransen

Startpromemoria för program för Aspudden och Midsommarkransen STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN SID 1 (7) 2011-12-13 Handläggare: Linda Palo Tfn 08-50827526 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för program för Aspudden och Midsommarkransen

Läs mer

Genomförandeförslag för ombyggnad av byggnaden Farsta gymnasium till grundskola - etapp 1

Genomförandeförslag för ombyggnad av byggnaden Farsta gymnasium till grundskola - etapp 1 Utbildningsförvaltningen Avdelningen för ekonomi och styrning Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2015-02-02 Handläggare Maria Holdo Telefon: 08-508 33 888 Till Utbildningsnämnden 2015-02-19 Genomförandeförslag

Läs mer

Markanvisning för förskola inom del av fastigheterna Bromsten 8:1, Bromsten 8:31 och Eskil 9 i Bromsten till SISAB.

Markanvisning för förskola inom del av fastigheterna Bromsten 8:1, Bromsten 8:31 och Eskil 9 i Bromsten till SISAB. Anna Savås Avdelningen för projektutveckling Telefon: 08-508 265 27 anna.savas@stockholm.se Till Exploateringsnämnden 2011-05-19 Markanvisning för förskola inom del av fastigheterna Bromsten 8:1, Bromsten

Läs mer

Exploateringsavtal med Bonava Södermalm AB avseende Tobaksmonopolet 3 på Södermalm.

Exploateringsavtal med Bonava Södermalm AB avseende Tobaksmonopolet 3 på Södermalm. Dnr Sida 1 (5) 2016-10-14 Handläggare Maria Öberg 08-508 266 78 Till Exploateringsnämnden 2016-11-10 Exploateringsavtal med Bonava Södermalm AB avseende Tobaksmonopolet 3 på Södermalm. Förslag till beslut

Läs mer

Tjänsteskrivelse Framtiden för Alléskolan/Humlegårdsskolan

Tjänsteskrivelse Framtiden för Alléskolan/Humlegårdsskolan Handläggare Bisse Carlsson FoG Telefon +46 (0)498 26 33 96 E-post bisse.carlsson@gotland.se Datum 2011-11-15 Tjänsteskrivelse Framtiden för Alléskolan/Humlegårdsskolan Förslag till beslut BUN Au behandlade

Läs mer

Inbjudan till samråd om program för del av fastigheten Åkermyntan 9 och fastigheten Kärrliljan 4 i stadsdelen Hässelby Villastad, SDp

Inbjudan till samråd om program för del av fastigheten Åkermyntan 9 och fastigheten Kärrliljan 4 i stadsdelen Hässelby Villastad, SDp Stadsbyggnadskontoret Dnr 2012-14378 Planavdelningen 2015-03-04 Maria Pettersson Sida 1 (6) Telefon 08-508 26 662 Programsamråd Enligt sändlista Inbjudan till samråd om program för del av fastigheten Åkermyntan

Läs mer

Preliminär hyresoffert skogvaktartorpets förskola, om- och tillbyggnad

Preliminär hyresoffert skogvaktartorpets förskola, om- och tillbyggnad ~huge 2013-03-20 HF2013-125 l (2) Huddinge kommun Förskalenämnden 141 85 HUDDINGE Preliminär hyresoffert skogvaktartorpets förskola, om- och tillbyggnad Huge Fastigheter AB har efter beställning utfått

Läs mer

INVESTERINGSBILAGA, Bilaga 1

INVESTERINGSBILAGA, Bilaga 1 2015-04-23 1(7) INVESTERINGSBILAGA, Bilaga 1 Till tjänsteutlåtande avseende Projekt: Nya Hallsta förskola Om- och tillbyggnad av fastighet på Magistervägen i Hallstavik till en förskola med 6 avdelningar.

Läs mer

Hyra av paviljong för förskoleverksamhet vid Talldalsvägen/Vindvägen, Flemingsberg

Hyra av paviljong för förskoleverksamhet vid Talldalsvägen/Vindvägen, Flemingsberg KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-09-20 KS-2013/1173.253 1 (2) HANDLÄGGARE Söderquist, Mari 08-535 364 97 Mari.Soderquist@huddinge.se Kommunstyrelsen Hyra av paviljong

Läs mer

Paviljongetablering med anledning av prognos för asylsökande

Paviljongetablering med anledning av prognos för asylsökande Utbildningsförvaltningen Avdelningen för ekonomi och styrning, lokalenheten Tjänsteutlåtande Sida 1 (6) 2015-12-21 Handläggare Thomas Eriksson Telefon: 08-508 337 19 Till Utbildningsnämnden 2016-01-14

Läs mer

Verksamhetsanpassning av förskolan Gröndalsgården

Verksamhetsanpassning av förskolan Gröndalsgården Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning Avdelningen för samhällsplanering Tjänsteutlåtande Sida 1 (7) 2015-04-02 Handläggare Helén Örtegren Telefon: 08-508 23 051 Till Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd

Läs mer

Uppförande av förskolepaviljong på fastigheten Rödtoppan

Uppförande av förskolepaviljong på fastigheten Rödtoppan HÄSSELBY-VÄLLINGBY STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR STADSDELSMILJÖ OCH TEKNIK TJÄNSTEUTLÅTANDE 11 JANUARI 2007 SID 1 (5) Handläggare: Björn Larsson Telefon: 08-50804052 Dnr 313-025-2007 Sammanträde

Läs mer

Motivskrivning inför beslut Alléskolan/Humlegårdsskolan

Motivskrivning inför beslut Alléskolan/Humlegårdsskolan Handläggare Bisse Carlsson FoG Telefon +46 (0)498 26 33 96 E-post bisse.carlsson@gotland.se Datum 2011-10-29 Tjänsteskrivning Expediering till:bun Motivskrivning inför beslut Alléskolan/Humlegårdsskolan

Läs mer

Inriktningsbeslut gällande AB Familjebostäders nyproduktion av bostäder i kv. Oldmästaren/ Ordenskapitlet, Nockebyhov.

Inriktningsbeslut gällande AB Familjebostäders nyproduktion av bostäder i kv. Oldmästaren/ Ordenskapitlet, Nockebyhov. ÄRENDE NR 16 DATUM FÖR STYRELSEMÖTET 2015-12-01 DNR2015/1641-1.2.1 2015-11-16 HANDLÄGGARE Valentina Lind Projektledare Tfn 08-737 22 48 valentina.lind@familjebostader.com Inriktningsbeslut gällande AB

Läs mer

Genomförandebeslut för om- och tillbyggnad av Kämpetorpsskolan

Genomförandebeslut för om- och tillbyggnad av Kämpetorpsskolan Utbildningsförvaltningen Avdelningen för ekonomi och styrning Tjänsteutlåtande 12-324/7461 Sida 1 (11) 2015-07-10 Handläggare Erland Flygt Telefon: 08-508 33 950 Till Utbildningsnämnden 2015-08-20 Genomförandebeslut

Läs mer

Markanvisning för industri inom del av fastigheten Älvsjö 1:1 i Rågsved till Itex Rental AB

Markanvisning för industri inom del av fastigheten Älvsjö 1:1 i Rågsved till Itex Rental AB Christopher Pleym Avdelningen för Projektutveckling Telefon: 08-508 265 06 christopher.pleym@stockholm.se Till Exploateringsnämnden 2013-02-07 Markanvisning för industri inom del av fastigheten Älvsjö

Läs mer

Markanvisning för bostäder inom fastigheten Gladan 3 mm i Stadshagen till Balder Sankt Göran AB

Markanvisning för bostäder inom fastigheten Gladan 3 mm i Stadshagen till Balder Sankt Göran AB Sida 1 (7) 2015-08-28 Handläggare Monica Almquist 08-508 262 52 Till Exploateringsnämnden 2015-09-24 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Gladan 3 mm i Stadshagen till Balder Sankt Göran AB Förslag

Läs mer

Skolfastigheter i Stockholm AB:s (SISAB) om-, ny- och tillbyggnad av Fridhemsskolan på Kungsholmen Genomförandebeslut

Skolfastigheter i Stockholm AB:s (SISAB) om-, ny- och tillbyggnad av Fridhemsskolan på Kungsholmen Genomförandebeslut Bilaga 2 sekretess enligt 19 kap 1 och 3 OSL Utlåtande 2013: RI+IV (Dnr 308-822/2013) Skolfastigheter i Stockholm AB:s (SISAB) om-, ny- och tillbyggnad av Fridhemsskolan på Kungsholmen Genomförandebeslut

Läs mer

Nyproduktion av bostäder i Kv. Persikan, Södermalm.

Nyproduktion av bostäder i Kv. Persikan, Södermalm. Tjänsteutlåtande Stockholmshems styrelse 2016-11-03 Ärende nr 4 Sida 1 av 6 2016-10-25 Handläggare: Bertil Ekvall E-post: bertil.ekvall@stockholmshem.se Telefon: 08-50839298 Till Styrelsen för AB Stockholmshem

Läs mer

Förslag till beslut. Sammanfattning. Till Exploateringsnämnden

Förslag till beslut. Sammanfattning. Till Exploateringsnämnden Christopher Pleym Avdelningen för Projektutveckling Telefon: 08-508 265 06 christopher.pleym@stockholm.se Till Exploateringsnämnden 2013-02-07 Markanvisning för kyrka med tillhörande samlingslokaler inom

Läs mer

Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Farsta 2:1 i Farsta Strand till JM AB.

Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Farsta 2:1 i Farsta Strand till JM AB. Sida 1 (6) 2015-12-18 E2015-03810 Handläggare Kamilla Karlsson 08-508 266 34 Till Exploateringsnämnden 2016-02-04 Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Farsta 2:1 i Farsta Strand till JM AB.

Läs mer

Påbyggnad av Högåsskolan med ytterligare en våning UN-2013/341

Påbyggnad av Högåsskolan med ytterligare en våning UN-2013/341 Utbildningsnämnden Ordförandeförslag Diarienummer Göran Nilsson (M) 2014-02-08 UN-2013/341 Utbildningsnämnden Påbyggnad av Högåsskolan med ytterligare en våning UN-2013/341 Förslag till beslut Utbildningsnämnden

Läs mer

Förslag till beslut. Sammanfattning. Till Exploateringsnämnden

Förslag till beslut. Sammanfattning. Till Exploateringsnämnden Margareta Catasús Avdelningen för projektutveckling Telefon: 08-508 260 62 margareta.catasus@stockholm.se Till Exploateringsnämnden 2011-05-19 Markanvisning för radhus inom fastigheten Baslinjen 1 i Skarpnäcks

Läs mer

Ändring av del av DP 271 för fastigheten Tollare 25:7, Korsuddsvägen 11, i Boo

Ändring av del av DP 271 för fastigheten Tollare 25:7, Korsuddsvägen 11, i Boo 2016-04-21 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE MSN 2016/17-214 Standardförfarande Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Ändring av del av DP 271 för fastigheten Tollare 25:7, Korsuddsvägen 11, i Boo Förslag till beslut Miljö-

Läs mer

Detaljplan för del av kvarteret Skeppsholmsviken m m på Djurgården. Remiss. Markanvisning för museum m m till AB Gröna Lund.

Detaljplan för del av kvarteret Skeppsholmsviken m m på Djurgården. Remiss. Markanvisning för museum m m till AB Gröna Lund. 009--7 Sara Lundén Avdelningen för projektutveckling Telefon: 08-508 70 54 sara.lunden@expl.stockholm.se Till Exploateringsnämnden 009--7 Detaljplan för del av kvarteret Skeppsholmsviken m m på Djurgården.

Läs mer

Markanvisning för studentbostäder inom fastigheten Hemholmen 1 i Vårberg till befintlig tomträttshavare Elsafemhundranio KB.

Markanvisning för studentbostäder inom fastigheten Hemholmen 1 i Vårberg till befintlig tomträttshavare Elsafemhundranio KB. Sida 1 (6) 2015-03-23 Handläggare Emma Nilsson 08-508 264 68 Till Exploateringsnämnden 2015-04-13 Markanvisning för studentbostäder inom fastigheten Hemholmen 1 i Vårberg till befintlig tomträttshavare

Läs mer

Nyproduktion av bostäder i Kv. Lugnet 3 Hammarby sjöstad

Nyproduktion av bostäder i Kv. Lugnet 3 Hammarby sjöstad Tjänsteutlåtande Stockholmshems styrelse 2016-04-21 Ärende nr 4 Sida 1 av 5 2016-04-12 Handläggare: Bertil Ekvall E-post: bertil.ekvall@stockholmshem.se Telefon: 08-50839298 Till Styrelsen för AB Stockholmshem

Läs mer

Ny förskola på Enskedevägen i Svedmyra

Ny förskola på Enskedevägen i Svedmyra Avdelningen för förskola och fritid Avdelningen för ekonomi, stadsmiljö och strategi Sida 1 (5) 2013-11-25 Handläggare: Iris Birath Telefon: 08 508 18 153 Till Farsta stadsdelsnämnd 2013-12-17 Ny förskola

Läs mer

Stockholm växer SKOLMILJÖ SISAB BYGGER FÖR BARNEN. Ännu nöjdare kunder BARNEN BYGGER FÖRSKOLA. Aktuellt från Skolfastigheter i Stockholm AB Nr.

Stockholm växer SKOLMILJÖ SISAB BYGGER FÖR BARNEN. Ännu nöjdare kunder BARNEN BYGGER FÖRSKOLA. Aktuellt från Skolfastigheter i Stockholm AB Nr. SKOLMILJÖ Aktuellt från Skolfastigheter i Stockholm AB Nr. 1 2012 Ännu nöjdare kunder BARNEN BYGGER FÖRSKOLA Stockholm växer SISAB BYGGER FÖR BARNEN Den självklara utbildningsvärden S:t Görans är sålt

Läs mer

Genomförandebeslut gällande AB Familjebostäders nyproduktion av bostäder i kv. Algoritmen, Hagastaden.

Genomförandebeslut gällande AB Familjebostäders nyproduktion av bostäder i kv. Algoritmen, Hagastaden. Styrelseärende 2016-11-28 ÄRENDE NR 16 DATUM FÖR STYRELSEMÖTET 2016-12-06 DNR 2016/1440-1.2.1 HANDLÄGGARE Ulla-Britt Cederlund Projektledare Tfn 08-737 20 45 Ulla-britt.cederlund@familjebostader.com Genomförandebeslut

Läs mer

Välkommen till informationsmöte 27 januari Långsiktigt hållbar lokal- och resursplanering för Botsmark, Bullmark och Bodbyn

Välkommen till informationsmöte 27 januari Långsiktigt hållbar lokal- och resursplanering för Botsmark, Bullmark och Bodbyn Välkommen till informationsmöte 27 januari 2016 Långsiktigt hållbar lokal- och resursplanering för Botsmark, Bullmark och Bodbyn Uppdraget För- och grundskolenämnden har beslutat: Att ge i uppdrag till

Läs mer

Exploateringskontoret Avdelningen för Projektutveckling. Handläggare Maria Jansson 08-508 265 16. Emma Nilsson 08-508 264 68. Förslag till beslut

Exploateringskontoret Avdelningen för Projektutveckling. Handläggare Maria Jansson 08-508 265 16. Emma Nilsson 08-508 264 68. Förslag till beslut Dnr Sida 1 (11) 2015-09-03 Handläggare Maria Jansson 08-508 265 16 Till Exploateringsnämnden 2015-09-24 Emma Nilsson 08-508 264 68 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Skärholmen 2:1 i Vårberg till

Läs mer

Markanvisning för bostäder inom fastigheten Åstorp 2 i Hammarbyhöjden till HSB Bostad AB

Markanvisning för bostäder inom fastigheten Åstorp 2 i Hammarbyhöjden till HSB Bostad AB Christopher Pleym Avdelningen för Projektutveckling Telefon: 08-508 265 06 christopher.pleym@stockholm.se Till Exploateringsnämnden 2013-02-07 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Åstorp 2 i Hammarbyhöjden

Läs mer

Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Farsta 2:1 i Hökarängen till Vindpropellern AB

Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Farsta 2:1 i Hökarängen till Vindpropellern AB DNR 2013-513-01600 Sida 1 (6) 2013-10-22 Handläggare Margareta Catasús 08-508 260 62 Till Exploateringsnämnden 2013-11-14 Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Farsta 2:1 i Hökarängen till

Läs mer

Markanvisning för förskola inom fastigheten Älvsjö 1:1 vid kv Svedjebruket i Hagsätra till SISAB.

Markanvisning för förskola inom fastigheten Älvsjö 1:1 vid kv Svedjebruket i Hagsätra till SISAB. 00-0- DNR E00--077 Britta Eliasson Avdelningen för projektutveckling Telefon: 08-08 64 6 britta.eliasson@expl.stockholm.se Till Exploateringsnämnden 00-- Markanvisning för förskola inom fastigheten Älvsjö

Läs mer

Nyproduktion av bostäder i Kv. Rebeckorna 1.

Nyproduktion av bostäder i Kv. Rebeckorna 1. Tjänsteutlåtande Stockholmshems styrelse 2015-12-03 Ärende nr 11 Sida 1 av 5 2015-11-26 Handläggare: Bertil Ekvall E-post: bertil.ekvall@stockholmshem.se Telefon: 08-50839298 Till Styrelsen för AB Stockholmshem

Läs mer

Exploateringskontoret Avdelningen för Stora projekt. Handläggare Anders Widerberg Förslag till beslut. Krister Schultz Förvaltningschef

Exploateringskontoret Avdelningen för Stora projekt. Handläggare Anders Widerberg Förslag till beslut. Krister Schultz Förvaltningschef Dnr Sida 1 (5) 2014-09-01 Handläggare Anders Widerberg 08-508 266 24 Till Exploateringsnämnden 2014-09-25 Markanvisning för bostäder och lokaler inom fastigheten Hjorthagen 1:3 i Norra Djurgårdsstaden,

Läs mer

Lomma investerar för framtiden

Lomma investerar för framtiden Utbyggnadsprogram för förskolor, skolor och vårdboenden m.m. i Lomma kommun Lomma investerar för framtiden Lomma kommun är den kommun i landet som har vuxit mest under de senaste fem åren. Inte minst har

Läs mer

Överenskommelse om exploatering för bostäder med överlåtelse av del av fastigheten Örby 4:1vid kv Tegelstenen i Bandhagen med Riksbyggen.

Överenskommelse om exploatering för bostäder med överlåtelse av del av fastigheten Örby 4:1vid kv Tegelstenen i Bandhagen med Riksbyggen. TJÄNSTEUTLÅTANDE Hanna Andersson Avdelningen för projektutveckling Telefon: 08-508 264 57 hanna.e.andersson@stockholm.se Till Exploateringsnämnden 2011-01-20 Överenskommelse om exploatering för bostäder

Läs mer

VD-kommentarer avseende årsprognos och tertialrapport

VD-kommentarer avseende årsprognos och tertialrapport Bilaga 1 VD-kommentarer avseende årsprognos och tertialrapport 2 2013 Sammanfattning av genomförandet av kommunfullmäktiges inriktningsmål SISAB bidrar till genomförandet av kommunfullmäktiges inriktningsmål

Läs mer