Manual för Trafikverkets webbtjänster. Manual för Trafikverkets webbtjänster 1

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Manual för Trafikverkets webbtjänster. Manual för Trafikverkets webbtjänster 1"

Transkript

1 Manual för Trafikverkets webbtjänster Manual för Trafikverkets webbtjänster 1

2 Titel: Manual för Trafikverkets webbtjänster Utgivningsdatum: Utgivare: Trafikverket Den senaste versionen av Manual för Trafikverkets webbtjänster finns på Trafikverkets webbplats, tillsammans med logotyp, dekorelement och profiltexter. Manual för Trafikverkets webbtjänster 2

3 Innehåll Om manualen och riktlinjerna Gemensam identitet... 4 Användare och ansvar... 4 Lagar och regler... 4 Utseende och struktur Logotyp...6 Typografi...7 Färger...8 Ikoner...9 Innehåll Bilder...11 Kartor...12 Webbanpassat språk Tjänster och tillämpningar Olika typer av tjänster Flödestjänst Tjänst med egen funktion Tjänst med inloggning Event, invigningar och seminarier Webbannonser Tjänster på intranätet Tjänst i mobil...33 Utbildningar...34 Stöd i arbetet Styrande dokument Kontakt...37 Orientering Menyer Länkar...16 Webbadresser och domäner Sökbarhet...18 Användning Tillgänglighet Användbarhetstester Formulär Medier Manual för Trafikverkets webbtjänster 3

4 Om manualen och riktlinjerna Gemensam identitet Vi är många medarbetare i Trafikverket, och det vi säger och gör påverkar omgivningens bild av oss. För att underlätta arbetet med att sprida Trafikverkets budskap har vi en gemensam grafisk profil. Den hjälper oss att kommunicera på ett enhetligt, uthålligt och konsekvent sätt och har som mål att omvärlden snabbt ska känna igen kommunikation från Trafikverket. För att skapa en stark identitet krävs att Trafikverket är konsekvent i sin kommunikation, även i digitala medier. För att uppnå detta har denna webbmanual tagits fram. Manualen är en del av Trafikverkets grafiska profil och består av regler och riktlinjer för Trafikverkets webbaserade tjänster. Manualen syftar till att göra Trafikverkets tjänster enhetliga, lätta att känna igen men också för att skapa en jämn och hög kvalitet, oavsett typ av produktion. Lagar och regler Flera olika lagar och förordningar reglerar och påverkar IT-användning. Bland dessa finns personuppgiftslagen (PUL), tryckfrihetsförordningen, förvaltningslagen, lagen om upphovsrätt, sekretesslagen och lagen om elektroniska anslagstavlor. Dessutom gäller offentlighetsprincipen och regler för tillgänglighet och användbarhet. Alla som arbetar med Trafikverkets olika digitala tjänster ansvarar för att aktuell lagstiftning följs. Användare och ansvar Manualen riktar sig till alla som arbetar med digitala tjänster inom Trafikverket, oavsett vilket format eller vilken plattform som tjänsten utvecklas för. Du har som förvaltare (ansvarig för tjänsten) ansvaret att anpassa din tjänst så att den följer riktlinjerna och att den klarar kraven på användbarhet och tillgänglighet. Innan nya externa webbprojekt påbörjas ska dessa rapporteras via Anskaffa IT-lösning. Informera även kanalansvarig för Intranät eller Trafikverket.se för kännedom och för rekommendation om vilken typ av tjänst som ska byggas. Under utvecklingen ska det genomföras minst ett användartest på berörd målgrupp för att säkerställa att tjänsten håller god kvalitet och att målet med tjänsten uppfylls. Manual för Trafikverkets webbtjänster 4

5 Utseende och struktur

6 Logotyp Trafikverkets logotyp är det tydligaste kännetecknet för vår verksamhet. Tillsammans med våra typsnitt, färger, grafiska element, bilder och sätt att gestalta vår kommunikation förstärker den bilden av Trafikverket. Därför är det viktigt att vi är konsekventa och följer riktlinjerna för vår grafiska profil. Logotypen kan gestaltas på olika sätt men i våra digitala medier använder vi i första hand huvudlogotypen med röd krona och svart ordbild. Huvudlogotyp Frizon Trafikverket har ett dekorelement för att skapa ytterligare en igenkänningsfaktor i Trafikverkets grafiska profil. Dekorelementet håller samman vår kommunikation samtidigt som dess uppgift är att förstärka logotypen. Logotypen i webbtjänster Det ska tydlig framgå vem som är ansvarig avsändare av informationen och tjänsten, Trafikverkets logotyp ska alltid finnas med. På tjänster som ägs av resultatenheterna ska deras logotyper användas. Dekorelement Hur logotypen ska placeras finns beskrivet under rubriken, Tjänster och tillämpningar. Vid samarbeten tillämpar vi samarbetsprincipen som finns beskriven i Trafikverkets grafiska manual. I webbtjänster ska andras logotyper placeras till höger om Trafikverkets logotyp. Mer information om logotyp och dekorelement hittar du i den grafiska manualen. Logotypen kan du ladda ner från adressen Manual för Trafikverkets webbtjänster 6

7 Typografi Arial är det typsnitt som ska användas på Trafikverkets samtliga digitala kanaler i rubriker och brödtext. Arial är ett standardtypsnitt som är ritat för att fungera optimalt för både bildskärm och tryckt text. Mer information om Trafikverkets typografi hittar du i den grafiska manualen. Arial: Aa regular abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö italic abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö bold abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö bold italic abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö Manual för Trafikverkets webbtjänster 7

8 Färgpalett Vår primärfärg är PMS 485 (röd). Den ska alltid vara ett tydligt inslag i våra webbtjänster. Det går bra att kombinera rött med sekundärfärger från vår färgpalett. Komplementfärger används främst till detaljer. Primärfärg Sekundärfärger Solnedgång Himmel/vatten Landsbygd Skog Stad I anslutning till dekorelementet går det bra att tona färgerna enligt anvisningarna i grafiska manualen. Diagram och faktarutor som behöver god kontrast till andra färgfält eller text går att tona procentuellt. Färger tonas procentuellt i 20-tal, 80%, 60% osv. Det går även att tona en färg till en annan, till exempel 485 till 187. I övriga fall ska färgerna användas i sin fulla mättnadsgrad (100 %). RGB: HEX: D52B1E Komplementfärger RGB: HEX: 0073B0 RGB: HEX: FECB00 RGB: HEX: A8B400 RGB: HEX: 928B81 Färgkodsförklaringar Pantone (PMS): Internationell färgstandard för hela färger. Används vid tryck av visitkort och liknande, eller som extrafärg på trycksaker RGB: (röd-grön-blå). Färgblandningssystem för video och skärm. HEX: HTML-färger eller webbfärger avses färger som blandas additivt av grundfärgerna RGB. I HTML-koden sätter man ut nummertecken (#) före färgdefinitionen för att deklarera att det är just en specifik färg som avses. RGB: HEX: E98300 RGB: HEX: A71930 RGB: HEX: 8FCAE7 RGB: HEX: RGB: HEX: B19401 RGB: HEX: 5B491F RGB: HEX: CED64B RGB: HEX: 55601C RGB: HEX: CBC7BF RGB: HEX: Färgkombinationer att vara försiktig med Komplementfärg webb För personer med nedsatt synförmåga är det svårt att uppfatta rött och grönt tillsammans, därför undviker vi den färgkombinationen. RGB: HEX: 6B7B00 Trafikverkets färger är inspirerade av resan och de olika situationer som möter resenären eller transportören Manual för Trafikverkets webbtjänster 8

9 Ikoner Det finns ikoner som används för att förtydliga och förstärka information. Till höger visas en förteckning av dessa återkommande symboler som ska användas i webbtjänster. Ikonerna kan du ladda ner från adressen Engelska Other languages Länkpil Stäng PDF Word Järnväg Väg Facebook Google Talande webb Kontakt Excel Färja Knappar för interaktion Lättläst Skriv ut Powerpoint Twitter Alla knappar för exempelvis Nästa, Föregående, Gå vidare, Skicka, Logga in, Avbryt, Spara, Anmäl, Ansök, Beställ, Sök ska ha ett standardutseende. Formen på knappen ska vara enligt exempelbilden till vänster. Teckenspråk Visa meny Telefon Mobiltelefon RSS Ikon för nedladdning Ikonen används för att visuellt visa att nedladdning pågår. Dölj meny Ta bort Manual för Trafikverkets webbtjänster 9

10 Innehåll

11 Bilder Bilder i webbtjänster ska i första hand ge ett mervärde som tydliggör och förenklar informationen och användningen av tjänsten. En bild får inte vara ensam informationsbärare i tjänsten utan ska förtydliga textens innehåll. Det innebär till exempel att vi kan förstärka textens innehåll med en förklarande bild. Bilder ska användas sparsamt, undvik att använda bilder som dekoration eftersom många tunga bilder kan påverka tjänstens prestanda. Bilder som eventuellt ska användas ska ha ett tydligt syfte och tillföra tjänsten något. Om bilder ska användas ska Trafikverkets bildspråk tillämpas. Det finns beskrivet i Trafikverkets grafiska profil. Animerade bilder Animationer ska tillföra någon form av värde till innehållet och lyfta fram viktig information. I annat fall ska animerade bilder inte användas. Detta kan vara i utbildningssyfte, för att presentera en process eller för att förklara en händelse. De ska inte användas enbart i dekorativt syfte. Rörliga, blinkande, rullande eller självuppdaterande objekt och sidor måste kunna avbrytas. För att uppfylla tillgänglighetskraven måste samma information även finnas i text så att människor med funktionsnedsättningar kan ta del av informationen. Tillgänglighetsanpassning Läs mer om vilka krav som ställs på bilder för att de ska vara tillgängliga på sidan 20. Manual för Trafikverkets webbtjänster 11

12 Kartor Kartor på Trafikverket Inom Trafikverket används kartor i en mängd sammanhang. De behövs från planering genom projektering till uppföljning. Kartor finns tillgängliga både som trycksaker och för visning på bildskärm. Varje karta har ett budskap som ska förmedlas, och för att lyckas med det krävs kartografisk kompetens. Viktiga moment i kartframställningen är val av färger, symboler och textsättning. Det krävs erfarenhet och i viss mån även ett konstnärligt sinne för ett bra resultat. Kartprofilen En gemensam profil på kartor bidrar till enhetliga kartor som används både internt och externt. På så sätt får vi en jämnare kvalitet på kartmaterialet för hela Trafikverket. Kartprofilen är riktlinjer för färger, texter och symboler samt för vilken informationsmängd som bör användas för olika skalor. Upphovsrätt, nyttjanderätt och PUL behandlas också i riktlinjerna. Verktyg som används vid framställning av kartor En stor del av den information som används i kartor är georefererad (har koordinater), lagras och ajourhålls i geografiska databaser. Det är en fördel om produktionen åtminstone initialt sker så nära datakällan som möjligt. Med hjälp av ett GIS-verktyg genereras raster eller vektorbaserade bildfiler som kan bearbetas vidare i andra program avsedda för till exempel bildbehandling. Kartor i tjänster En karta kan vara antingen en kartbild eller en karttjänst: En kartbild är en statisk förgenererad bildfil som kan infogas i en webbsida, som till exempel Sverigekartan. Via karttjänster genereras en dynamisk karta som användaren själv efterfrågar via en webbapplikation. Det finns flera olika kartlösningar inom Trafikverket som kan nyttjas. Ta hjälp at din IT-samordnare för att välja rätt kartfunktion för din tjänst. Rastplatsvägnät Region Mitt Manual för Trafikverkets webbtjänster 12

13 Webbanpassat språk Språket har stor betydelse för hur lätt användarna tar till sig informationen i webbtjänsten, och det kan vara avgörande för hur tjänsten uppfattas. Det är också viktigt att texten är välstrukturerad och lättöverskådlig, så att besökarna kan uppfatta innehållet snabbt. Generellt ska språket vara vårdat och enkelt. Texten ska alltid anpassas så att den är begriplig för målgruppen. Undvik alltför långa texter; dela hellre upp på flera sidor. Stavning och böjning av ord ska följa Svenska Akademiens ordlista. Du ska också följa Trafikverkets skrivregler, se referenslista sidan 38, samt Myndigheternas skrivregler. Använd gärna Lathund för webbskribenter som hjälp för att webbanpassa språket. Den är utgiven av Justitiedepartementet och Klarspråksgruppen och innehåller bland annat följande skrivråd: Relevant innehåll Gör klart för dig vad du vill uppnå med texten. Fundera över vad användarna behöver veta för att använda och förstå tjänsten på bästa sätt. Sovra i materialet: Vad är viktigt? Vad bör lyftas fram? Vad kan tas bort? Klart och enkelt språk Var konkret: skriv kort och kärnfullt. Inbjud till läsning: använd en positiv ton och direkt tilltal. Undvik svårbegripliga ord och svengelska. Använd aktiva verbformer: tala om vem som gör vad (till exempel ledamöterna föreslog). Visa hur innehållet hänger ihop med hjälp av bindeord (till exempel därför, men). Förklara svåra men nödvändiga termer och skriv ut förkortningar. Korrekturläs texten. Språkgranskning När du tar fram en ny tjänst eller gör en större omarbetning av en tjänst ska alla texter språkgranskas. Skicka din beställning till Information på olika språk Målgruppen kan avgöra om tjänsten behöver information på andra språk eller inte. Riktlinje TDOK 2011:134, Information på andra språk och lätt svenska. Logisk disposition Skriv hierarkiskt: det viktigaste först. Låt huvudrubriken tala om vad sidan handlar om. Låt mellanrubriker sammanfatta styckenas innehåll och locka till läsning. Ta upp det viktigaste i styckets första mening. Behandla en tankegång per stycke. Manual för Trafikverkets webbtjänster 13

14 Orientering

15 Menyer Menyer ska alltid ha en uttänkt sorteringsordning, det vill säga i vilken ordning menyalternativ visas. Detta bestäms från fall till fall men ska utgå från användarnas behov. Exempel på menyer i webbtjänst Huvudprinciper att följa kan vara: bokstavsordning det viktigaste först ämnesordning, det vill säga grupperat efter ämne tidsordning. Manual för Trafikverkets webbtjänster 15

16 Länkar Det finns flera sätt att länka användaren vidare inom Trafikverket och externt ut mot andra tjänster och webbplatser. Det är ansvarig förvaltare som ansvarar för att länkar är korrekta och att alla länkar går till relevanta och tillförlitliga platser som inte på något sätt påverkar Trafikverket negativt. Länkning från Trafikverkets tjänster Vid länkning från Trafikverkets tjänster till externa webbplatser ska följande principer gälla: Att använda en logotyp som klickbar länk kan innebära intrång i varumärkesrätten. Undantag kan göras för Trafikverkets samarbetspartner. Tekniken att länka inom ramar får inte användas. Integrerade länkar får inte användas utan upphovsrättshavarens tillstånd. Det innebär att man inte får länka så att information automatiskt hämtas från externa webbplatser till Trafikverkets tjänst. Externa webbplatser ska inte öppnas i ett nytt fönster. Kontrollera därför att tillbakaknappen i webbläsaren fungerar. Länka inte ljud- eller videofiler utan upphovsrättsinnehavarens tillstånd. Detta kan innebära intrång i upphovsmannens framföranderätt. Länkning till externa webbplatser ska ske med försiktighet för att inte påverka Trafikverket negativt. Läs mer om utformning av länkar under avsnitt Tillgänglighet. Manual för Trafikverkets webbtjänster 16

17 Webbadresser och domäner För att Trafikverket ska framstå som en helhet ska endast domänen trafikverket.se marknadsföras. Domäner utöver denna adress ska peka på trafikverket.se. När tjänster behöver marknadsföras ska vi använda enkla adresser i stället för att köpa in nya domäner, till exempel Namn på tjänst Namnsätt e-tjänster utifrån vad de gör för användaren. Fokusera på det besökaren vill uppnå när du namnsätter en e-tjänst. Det underlättar för användaren att förstå vad tjänsten innehåller och att hitta till rätt tjänst. Trafikverkets tjänster ska i största möjligaste mån använda läsbara webbadresser. Med detta menas att adressen är begriplig för användare och sökmotorer. Adressen till systemet bestäms i beställningen av driftsättningen. Webbadressen ska även beskriva sidan adressen leder till. Om system kräver inloggning rekommenderas: https://applikation.trafikverket.se/nanmnpatjanst Om det behövs en egen domänadress av tekniska skäl används adressen: https://namnpatjanst.trafikverket.se Om system inte kräver inloggning används adressen: https://publik.trafikverket.se/namnpatjanst Adress till tjänstens startsida på trafikverket.se Alla externa tjänster ska ha en startsida på trafikverket.se med en enkel adress, och det är den adressen som ska användas vid marknadsföring. Exempel: En enkel adress är en genväg till en sida längre ner i strukturen. Syftet med sådana adresser är att underlätta marknadsföring av webbsidor och informationssökning. Manual för Trafikverkets webbtjänster 17

18 Sökbarhet För att sökmotorerna ska hitta våra tjänster är det viktigt att vi skapar en presentationssida för tjänsten i Episerver. Då får vi automatiskt med de metadata som sökmotorerna behöver för att indexera rätt. Sökmotorerna indexerar inte sidor som ligger innanför en inloggning. I texten kan man ange eventuella synonymer och andra sökbegrepp som kan vara till hjälp för att hitta tjänsten. Tänk noga igenom vilka ord besökare kan tänkas använda då de söker. Titel Alla webbsidor ska ha en unik titel som hjälper besökare att förstå vad sidan handlar om. Sökmotorerna lägger stor vikt vid ord i titeln då de prioriterar träffar i träfflistan. Beskrivning Skriv en kort ingress om vad tjänsten syftar till. Det är titel och ingress som visas för besökare i träfflistan. Gör dem därför så informativa som möjligt. Manual för Trafikverkets webbtjänster 18

19 Användning

20 Tillgänglighet Tillgänglighet handlar om att göra webbtjänster tillgängliga för så många som möjligt. Det innebär att vi ska ta hänsyn till användare med funktionsnedsättning som gör att de har svårt att tillgodogöra sig information, till exempel syn- och hörselskador eller läs- och koncentrationssvårigheter. Även äldre personer och människor med annat modersmål än svenska är viktiga att ta hänsyn till när vi utvecklar våra webbtjänster. Allt arbete med vår webbplats och webbaserade system ska därför utgå från standarden WCAG 2.0 nivå AA. Tillgänglighetsriktlinjerna innebär bland annat detta: Informationen är tillgänglig för människor med funktionsnedsättningar. Det finns information på lätt svenska, andra språk och teckenspråk. Det är lätt att söka och hitta information. Språket är anpassat efter målgruppen. Kontaktvägarna är tydliga och lätta att hitta. Navigering kan ske via snabbtangenter. Bifogade filer (PDF-filer, publikationer) är tillgängliga för olika hjälpmedel, till exempel skärmläsare. Tjänster och tillämpningar är användbara för våra besökare. Tjänster och tillämpningar utvecklas enligt standard. All information som genereras via script ska även göras tillgänglig på annat sätt för de användare som har avaktiverat script i sin webbläsare. Tjänsten kan vid behov erbjuda Talande webb. Talande webb Talande webb är en funktion som gör det möjligt för användaren att få informationen uppläst och som även fungerar i olika format. Det är ett stöd för till exempel personer med läs- och skrivsvårigheter och personer som har annat modersmål än svenska. Kontakta webbstöd för mer information. Bilder Bilder som används i en tjänst eller tillämpning ska i möjligaste mån följa de tillgänglighetsregler som finns för bilder på webbplatsen trafikverket.se: Alla bilder ska ha en alt-text som beskriver bildens motiv. Bilder ska kompletteras med text för att undvika att bilden är den enda informationskällan. Alla bilder ska ha en bildtext som beskriver bilden och anger fotografens namn. Upplösningen för bilder ska vara 72 dpi. Länkade bilder I en länkad bild blir alt-texten länktexten. Därför ska en länkad bilds alt-text först och främst redogöra för länkens mål och funktion, därefter bildens motiv. Flera länkade ytor i en bild ska förutom en tydlig länktext, alt-text, också ha vanliga länkar i anslutning till bilden, till exempel i en rullist med en ok-knapp. Dokument Filnamnet och länknamnet ska vara detsamma som dokumentens rubrik. Enheten för filens storlek skrivs kb respektive MB. Skriv storleken i kb upp till 1 MB, till exempel 900 kb. Därefter anges storleken i MB, till exempel 1,9 MB. Bifogade filer får inte vara större än att de enkelt kan laddas hem via modem. Vi rekommenderar en maxstorlek på 10 MB. Filnamnet skrivs med gemener. Filnamnet ska vara logiskt och specifikt. Byt ut å, ä, ö mot a respektive o. Byt ut mellanslag mot _ (understreck). Använd högst 150 tecken. Tabeller En tillgänglig tabell ska ha tabellrubrik, en sammanfattning av innehållet och märkta kolumnrubriker. Tabeller ska inte användas för layout, och tabeller måste vara tillgängliga. Framhäv rader och kolumnrubriker grafiskt. Varannan rad kan till exempel ha bakgrundsfärg ljusgrå. Länkar Länkar placeras på egen rad direkt nedanför tillhörande stycke eller som länklista. Länkar ska inte ligga i löpande text. En länk ska vara så tydlig att besökaren kan förstå vart den leder även om den är lyft ur sitt sammanhang. En länk som leder till html-format, även externa webbplatser, ska INTE öppnas i nytt fönster. En länk som leder till andra format än html ska öppnas i nytt fönster. Länkar som leder bort från tjänsten får aldrig ligga i menyer. Länkar ska alltid vara understrukna och innehålla länksymbolen länkpil, se avsnitt Ikoner. Manual för Trafikverkets webbtjänster 20

21 I länknamnet till dokument ska det även stå dokumentets filtyp, storlek och att det öppnas i nytt fönster. Om det är en länklista med fler länkar räcker det att skriva att Alla dokument öppnas i nytt fönster ovanför listan. Exempel på hur de vanligaste filtyperna ska anges i länkar: Rapport x (pdf, 7 MB, öppnas i nytt fönster) Rapport x (jpeg, 78 kb, öppnas i nytt fönster) Rapport x (Word, 78 kb, öppnas i nytt fönster) Rapport x (Excel, 78 kb, öppnas i nytt fönster) Rapport x (Powerpoint, 78 kb, öppnas i nytt fönster) Manual för Trafikverkets webbtjänster 21

22 Användbarhetstester Vid nyutveckling eller större förändring behöver vi göra användbarhetstester för att säkerställa att vi verkligen utvecklar på bästa sätt för målgruppen. Krav på expertutlåtande eller minst en användbarhetstest på berörd målgrupp gäller vid all nyutveckling av tilllämpningar och tjänster. Testerna ska genomföras av personer med kompetens och erfarenhet av användbarhetstester, se avsnittet Kontakt. Minst tre tester bör genomföras vid olika tidpunkter under utvecklingen: skiss på papper innan utvecklingen startar vid nyutveckling eller större förändring klickbar prototyp under utvecklingen slutliga produkten. Betaversioner Under utvecklingen kan du lansera din webbtjänst i betaversion och få in värdefulla synpunkter och förbättringsförslag från den tänkta målgruppen. Kontakta webbstöd för mer information. Manual för Trafikverkets webbtjänster 22

23 Formulär För att hämta in uppgifter om användare används ofta formulär. Trafikverket skiljer på enkelt formulär och guide. Ett enkelt formulär används när det är ett fåtal uppgifter som ska lämnas av användaren och det räcker med ett formulär på en sida. En guide används när mer omfattande information ska lämnas. Då använder vi oss av flera formulärsidor där användaren fyller på information steg för steg. Förklara vad uppgifterna används till och var tydlig med vad uppgifterna inte används till för att skydda användarens integritet. Minimera antal fält och obligatoriska fält i formulär. Håll det enkelt och fråga inte efter information du redan har eller information som är överflödig. Detta kan leda till att användaren undviker formuläret. Håll dig till få alternativ och börja med de mest relevanta. Ordna fält och val på ett begripligt sätt. Använd bokstavsordning, populära val först och exempelvis personuppgifter i rätt ordning. Använd konsekvent placering av ledtexter. Var tydlig med vad som är obligatoriska uppgifter. Navigering Knappar används för att utföra eller avbryta en funktion, till exempel Skicka, och för att navigera till föregående eller nästa steg i en guide. Knappar för att bekräfta eller gå vidare ska vara placerade längst ned till höger, medan knappar för att gå tillbaka ett steg ska vara placerade längst ned till vänster. Tabbordningen ska följa fältens placering. Använd tabbindex om den logiska ordningen i koden inte stämmer överens med vad användaren ser. Sammanställning En sammanställning bör visas innan användaren skickar iväg informationen. Vanligast är att denna visas när användaren fyllt i all information. Finns utrymme kan man gärna visa hur informationsmängden byggs på i sammanställningen parallellt med att informationen fylls på. Bekräftelse Användaren ska alltid få bekräftelse på att informationen sänts, vart den sänts och vad som händer härnäst. Där det är relevant ska det finnas ett tack till användaren, till exempel Tack för din ansökan. Utskriftsmöjlighet Användaren ska ha möjlighet att skriva ut den information som han eller hon lämnat till Trafikverket. Felmeddelande Vid fel i formulär är det viktigt att användaren tydligt meddelas och att det även beskrivs hur användaren tar sig vidare. (se bild) Fel ska beskrivas på samma sida som felet uppstått. Fel beskrivs överst på sidan för att ge en samlad bild av det totala antalet fel och markeras även där felen finns. Om möjligt ska ifyllda uppgifter finnas kvar även när något blivit fel. Enkelt formulär En tjänst med endast en formulärsida bör innehålla: beskrivning av tjänsten formulär sammanställning bekräftelse. Beskrivningen och formuläret ska vara på samma sida. När informationen skickats visar tjänsten en sammanställning och bekräftelse. Guide En guide bör bestå av: beskrivning av tjänsten ett antal steg där informationen fylls på sammanställning bekräftelse utskriftsmöjlighet. Guiden ska vara utformad så att det tydligt framgår hur mycket som är gjort och hur mycket som återstår. Beskriv också vilken hantering det enskilda steget innehåller, till exempel Steg 1 av 7 Välj blankett. Manual för Trafikverkets webbtjänster 23

24 Medier Flash Dekorativ Flash ska helst undvikas eftersom det sällan tillför någon nytta för besökaren. Flashtillämpningar kan användas för ifyllningsbara blanketter, bildspel, spel, instruktionsfilmer och webbannonser. Undvik tjänster byggda helt i flash, eftersom det gör det svårt att nå kraven på tillgänglighet. Många mobila operativstystem har inte stöd för flashformat. Men om man ändå väljer att göra det ska de vara byggda enligt Adobes tillgänglighetsriktlinjer. Tillgänglighetsriktlinjerna innebär bland annat att: tillgänglighetsfunktionerna ska vara påslagna navigering kan ske via snabbtangenter viktiga objekt och funktioner ska förklaras med textbeskrivningar animationer inte får upplevas störande för användaren. Text på film Filmer som Trafikverket skapar ska ha tydlig avsändare. Trafikverkets logotyp visas centrerat i färg mot vit bakgrund. Alternativt kan logotypen vara vit mot mörk bakgrund, exempelvis vår röda färg, beroende på filmens utformning. Använd i första hand logotypen i färg. Är produktionen ett samarbete mellan flera aktörer ska detta framgå i löpande text. Mer information om text på film finns på adressen Lagring av filmer Filmer som ska vara nåbara externt lagras på Trafikverkets officiella Youtubekanal och interna filmer som ska vara nåbara internt lagras på vår streamingserver. Filmer kan antingen bäddas in på en sida eller länkas direkt till Youtube. I anslutning till filmlänken ska det finnas en sammanfattning av filmens innehåll och speltid. Rekommenderad upplösning är 1280 x 720 pixlar för film i formatet 16:9. Manual för Trafikverkets webbtjänster 24

25 Tjänster och tillämpningar

26 Olika typer av tjänster Trafikverket har en mängd webbtjänster för olika målgrupper och användningsområden. För att kunna hantera kraven för dessa finns olika mallar. Uppdelningen ska tydliggöra vilka regler och riktlinjer som gäller för de olika tjänsterna och vad som skiljer dem från trafikverket.se eller intranätet (för interna applikationer och tjänster). Vid framtagning av en tjänst som riktar sig både till interna och externa målgrupper är det externa mallar och regler som gäller. Följsam webbdesign Fler och fler använder sin mobil eller surfplatta när de surfar, även på företag och i andra jobbsammanhang. Du kan redan från början utveckla webbtjänsten med en följsam webbdesign för den tänkta målgruppen. Det innebär att webbtjänstens innehåll automatiskt anpassas efter den skärmstorlek som mobilen, surfplattan eller datorn har. Generella krav på tjänster Tjänsten ska: ha en tydlig webbadress och ett tydligt namn följa regler för tillgänglighet och användbarhet vara byggd enligt standard WCAG 2.0, se avsnittet Tillgänglighet ha validera kod enligt vald standard för att fungera på så många klienter som möjligt om tjänsten är anspassad enligt vad som står på sidan Om webbplatsen/så funkar det bäst, kan man länka till den sidan från Hjälpknappen om tjänsten är anpassad på ett annat sätt än vad som beskrivs på sidan Om webbplatsen/så funkar det bäst, måste det tydligt framgå under Hjälpknappen i tjänsten innehålla obligatoriska länkar enligt mallar om tjänsten hanterar personuppgifter, ska det finnas information om det under länken hjälp om den är extern, ha en startsida på trafikverket.se om den är intern med inloggning, ha en startsida på intranätet målgruppsanpassas och språkgranskas av språkvårdare innehålla information på andra språk om det finns behov av det hos målgruppen synliggöra att en interaktion pågår. Sidan laddas Tjänster som innehåller nedladdning eller annan interaktion ska alltid synliggöra det så att användaren får en bekräftelse på att det händer. Till exempel när: någon form av media laddas en applikation startas/användare loggar in data sparas/skickas/hämtas i applikationen en fil laddas upp. Obligatoriska länkar för tjänsten Logotypen ska länkas till Trafikverkets startsida Exempel på länkar med ikoner Kontakt Tjänstens startsida på trafikverket.se» Mer om tjänsten Läget i trafiken Hjälpinformation och info Så funkar det bäst Ikon med frågetecken och texten, Hjälp. (se bild exempel) Kontakt- och felanmälan ska ha ikonen samt texten Kontakt. (se bild exempel) Mallar De olika mallarna nedan kan användas om funktionen kräver annan lösning än de mallar som Trafikverket tagit fram för webbplatsen. Flödestjänst Tjänst med egen funktion Utbildning Tjänst på intranätet Inloggning Event och invigningar Tjänst i mobil Manual för Trafikverkets webbtjänster 26

Vägledningen 24-timmarswebben 2.0

Vägledningen 24-timmarswebben 2.0 04:01 Vägledningen 24-timmarswebben 2.0 Denna version av Vägledningen 24-timmarswebben gavs ut av E-nämnden 2004. E-nämndens arbete har tagits över av Verva, Verket för förvaltningsutveckling. För en aktuell

Läs mer

användarvänliga webbgränssnitt

användarvänliga webbgränssnitt Riktlinjer för användarvänliga webbgränssnitt Användarvänlig design skapas genom en ständig process där användarens behov och upplevelse är det centrala. Denna process skall ses ur ett helhetsperspektiv

Läs mer

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Detta dokument skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Dokumentet får spridas fritt i

Läs mer

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Denna handbok skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Handboken får spridas fritt, i

Läs mer

Myndigheternas skrivregler

Myndigheternas skrivregler Myndigheternas skrivregler Åttonde upplagan Språkrådet Adress till förlaget: Norstedts Juridik AB/Fritzes, 106 47 Stockholm Telefon 08-598 191 00, fax 08-598 191 91 Beställningar: www.fritzes.se E-post:

Läs mer

FRÅN POSTORDER TILL E-HANDEL

FRÅN POSTORDER TILL E-HANDEL FRÅN POSTORDER TILL E-HANDEL UTVECKLING AV E-HANDELSPLATS MED ASP.NET Tobias Henning Johan Kraner EXAMENSARBETE 2003 Information & Medieteknik FRÅN POSTORDER TILL E-HANDEL FROM MAIL ORDER TO E-COMMERCE

Läs mer

Hur ligger Sverige till i förhållande till WCAG 2.0 nivå AA

Hur ligger Sverige till i förhållande till WCAG 2.0 nivå AA Lägesanalys: Hur ligger Sverige till i förhållande till WCAG 2.0 nivå AA Funka Nu AB Döbelnsgatan 21, 111 40 Stockholm 08-555 770 60 kontakt@funkanu.se Fakta om rapporten Beställare: Utförd av: Vår referens:

Läs mer

Riktlinjer för tillgänglighet. Riv hindren

Riktlinjer för tillgänglighet. Riv hindren 2015 Riktlinjer för tillgänglighet Riv hindren En guide till delaktighet Riktlinjer för tillgänglighet är ett stöd och en inspiration för alla som strävar efter att göra sin verksamhet, sina lokaler och

Läs mer

Barnhack! Kom igång med programmering. Anders Thoresson Kom igång med Wordpress

Barnhack! Kom igång med programmering. Anders Thoresson Kom igång med Wordpress Anders Thoresson Kom igång med Wordpress förord 2 kapitel 1 att bygga en webbplats 3 Det här är Wordpress 3 Domännamn visar vägen på internet 4 kapitel 2 kom i gång med wordpress.com 6 Registrera ett konto

Läs mer

Att skriva och presentera rapporter

Att skriva och presentera rapporter Att skriva och presentera rapporter Förord Skriftlig och muntlig kommunikation har blivit allt mer viktiga inslag i universitetsutbildningarna. Arbetsgivare, inom näringslivet och den akademiska världen,

Läs mer

FileMaker 14. Guide för WebDirect

FileMaker 14. Guide för WebDirect FileMaker 14 Guide för WebDirect 2015 FileMaker Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och FileMaker Go är varumärken som tillhör FileMaker,

Läs mer

Redaktörsmanual för korpföreningar i IdrottOnline

Redaktörsmanual för korpföreningar i IdrottOnline Redaktörsmanual för korpföreningar i IdrottOnline 1 Innehåll: Inledning s.3 Logga in s.3 Design responsive, version 2.0 s.3 Layout s.6 Grundinställningar s.9 Boxinställningar s.10 Toppflikar s.11 Information

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

Designguide för e-post

Designguide för e-post Designguide för e-post Så anpassar du formen efter bildblockering, spamfilter och bråkiga e-postklienter Innehåll Vad ögat ser har betydelse för hur det smakar......räcker det då med bra innehåll eller

Läs mer

Ds 2006:10. Klarspråk lönar sig. Klarspråksarbete i kommuner, landsting och statliga myndigheter. Justitiedepartementet

Ds 2006:10. Klarspråk lönar sig. Klarspråksarbete i kommuner, landsting och statliga myndigheter. Justitiedepartementet Ds 2006:10 Klarspråk lönar sig Klarspråksarbete i kommuner, landsting och statliga myndigheter Justitiedepartementet Ds 2006:10 Klarspråk lönar sig Klarspråksarbete i kommuner, landsting och statliga

Läs mer

Att skapa en hemsida med fokus på målgrupp och uppdateringsmöjligheter

Att skapa en hemsida med fokus på målgrupp och uppdateringsmöjligheter Att skapa en hemsida med fokus på målgrupp och uppdateringsmöjligheter Malin Dahlberg 2014 Examensarbete, C-nivå, 15hp Datavetenskap Examensarbete i Datavetenskap Creative Computer Graphics 1 Handledare:

Läs mer

RIKTLINJER FÖR TILLGÄNGLIGHET RIV HINDREN

RIKTLINJER FÖR TILLGÄNGLIGHET RIV HINDREN RIKTLINJER FÖR TILLGÄNGLIGHET RIV HINDREN Enligt förordning 2001:526 om statliga myndigheters ansvar för genomförande av handikappolitiken. ' =VcY^hVb Handisam Myndigheten för handikappolitisk samordning

Läs mer

FileMaker 13. WebDirect Handbok

FileMaker 13. WebDirect Handbok FileMaker 13 WebDirect Handbok 2014 FileMaker Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och Bento är varumärken som tillhör FileMaker, Inc.

Läs mer

Stockholms stads intranät Riktlinjer för att skapa bra innehåll

Stockholms stads intranät Riktlinjer för att skapa bra innehåll Guide - intranät 2013 Sida 1 (18) 2013-08-01 Stockholms stads intranät Riktlinjer för att skapa bra innehåll Vårt intranät är ett gemensamt arbetsverktyg som används av samtliga förvaltningar. Alla medarbetare

Läs mer

Institutionen för datavetenskap Department of Computer and Information Science

Institutionen för datavetenskap Department of Computer and Information Science Institutionen för datavetenskap Department of Computer and Information Science Examensarbete Mobilen först Framställning av en design för Östgötatrafikens mobila hemsida med fokus på användarna av Anna

Läs mer

handbok Internet som ett verktyg i det sociala arbetet

handbok Internet som ett verktyg i det sociala arbetet handbok Internet som ett verktyg i det sociala arbetet formgivning: helena storm omslagsfoto: bildarkivet.se tryck: eo grafiska (2012) Handbok internet som ett verktyg i det sociala arbetet www.stockholm.se/sof

Läs mer

Skapa en webbplats med Joomla

Skapa en webbplats med Joomla Nils Eriksson, Jonathan Bourque Olivegren och Sven-Åke E klund Skapa en webbplats med Joomla En guide om hur du bygger en webbplats med publiceringsverktyget Joomla Skapa en webbplats med Joomla.SE:s Internetguide,

Läs mer

Gemensam plattform för digitala folkbibliotek

Gemensam plattform för digitala folkbibliotek Gemensam plattform för digitala folkbibliotek Utredningsrapport juni 2014 Mottagare: Svensk Biblioteksförening SAMMANFATTNING Rapporten beskriver resultatet av en utredning om förutsättningarna för att

Läs mer

Att skriva en teknisk rapport

Att skriva en teknisk rapport Att skriva en teknisk rapport Riktlinjer för tekniska rapporter på Ingenjörshögskolan vid Högskolan i Borås Victoria Johansson vix@ling.gu.se Ett kompendium avsett för rapporter på institutionen Ingenjörshögskolans

Läs mer

Examensarbete webbsida skapad i Wordpress

Examensarbete webbsida skapad i Wordpress Examensarbete webbsida skapad i Wordpress Thesis website created in Wordpress Per Rosendal ME1316 Sammanfattning Restaurang Balder var under en lång tid missnöjd med deras dåvarande hemsida vilket lade

Läs mer

SAY IT! - en handbok i kommunikation

SAY IT! - en handbok i kommunikation SAY IT! - en handbok i kommunikation SAY IT! - en handbok i kommunikation TEXT, ILLUSTRATIONER, LAYOUT och METODUTVECKLING: Jonas Nilsson / Organisationsutvecklare / jonas.nilsson@viunga.se MED FEEDBACK,

Läs mer

Survey&Report Produktblad

Survey&Report Produktblad Survey&Report Produktblad Survey&Report är ett webbaserat och flerspråkigt program som gör det enkelt att skapa professionella enkäter för undersökningar och utvärderingar. Du väljer frågor, utformar en

Läs mer

RIKTLINJER & REGLER KRING SOCIALA MEDIER FÖR GISLAVEDS KOMMUN

RIKTLINJER & REGLER KRING SOCIALA MEDIER FÖR GISLAVEDS KOMMUN RIKTLINJER & REGLER KRING SOCIALA MEDIER FÖR GISLAVEDS KOMMUN ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-25 Om sociala medier Det finns flera definitioner av vad begreppet sociala medier står för. I det digitala

Läs mer

Kartläggning av behov av kommunikationstjänster för personer med funktionsnedsättning. Post- och telestyrelsen

Kartläggning av behov av kommunikationstjänster för personer med funktionsnedsättning. Post- och telestyrelsen Kartläggning av behov av kommunikationstjänster för personer med funktionsnedsättning Post- och telestyrelsen Februari 2014 Sammanfattning Stelacon har på uppdrag av PTS genomfört en behovskartläggning

Läs mer

Johan Bjarne Salo EN WEBBSIDAS DESIGNPROCESS OCH ANVÄNDBARHET

Johan Bjarne Salo EN WEBBSIDAS DESIGNPROCESS OCH ANVÄNDBARHET Johan Bjarne Salo EN WEBBSIDAS DESIGNPROCESS OCH ANVÄNDBARHET Informationsbehandling 2010 2 FÖRORD Detta lärdomsprov har skrivits under hösten 2010 i syfte att erhålla tradenomexamen inom utbildningsprogrammet

Läs mer