Manual för Trafikverkets webbtjänster. Manual för Trafikverkets webbtjänster 1

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Manual för Trafikverkets webbtjänster. Manual för Trafikverkets webbtjänster 1"

Transkript

1 Manual för Trafikverkets webbtjänster Manual för Trafikverkets webbtjänster 1

2 Titel: Manual för Trafikverkets webbtjänster Utgivningsdatum: Utgivare: Trafikverket Den senaste versionen av Manual för Trafikverkets webbtjänster finns på Trafikverkets webbplats, tillsammans med logotyp, dekorelement och profiltexter. Manual för Trafikverkets webbtjänster 2

3 Innehåll Om manualen och riktlinjerna Gemensam identitet... 4 Användare och ansvar... 4 Lagar och regler... 4 Utseende och struktur Logotyp...6 Typografi...7 Färger...8 Ikoner...9 Innehåll Bilder...11 Kartor...12 Webbanpassat språk Tjänster och tillämpningar Olika typer av tjänster Flödestjänst Tjänst med egen funktion Tjänst med inloggning Event, invigningar och seminarier Webbannonser Tjänster på intranätet Tjänst i mobil...33 Utbildningar...34 Stöd i arbetet Styrande dokument Kontakt...37 Orientering Menyer Länkar...16 Webbadresser och domäner Sökbarhet...18 Användning Tillgänglighet Användbarhetstester Formulär Medier Manual för Trafikverkets webbtjänster 3

4 Om manualen och riktlinjerna Gemensam identitet Vi är många medarbetare i Trafikverket, och det vi säger och gör påverkar omgivningens bild av oss. För att underlätta arbetet med att sprida Trafikverkets budskap har vi en gemensam grafisk profil. Den hjälper oss att kommunicera på ett enhetligt, uthålligt och konsekvent sätt och har som mål att omvärlden snabbt ska känna igen kommunikation från Trafikverket. För att skapa en stark identitet krävs att Trafikverket är konsekvent i sin kommunikation, även i digitala medier. För att uppnå detta har denna webbmanual tagits fram. Manualen är en del av Trafikverkets grafiska profil och består av regler och riktlinjer för Trafikverkets webbaserade tjänster. Manualen syftar till att göra Trafikverkets tjänster enhetliga, lätta att känna igen men också för att skapa en jämn och hög kvalitet, oavsett typ av produktion. Lagar och regler Flera olika lagar och förordningar reglerar och påverkar IT-användning. Bland dessa finns personuppgiftslagen (PUL), tryckfrihetsförordningen, förvaltningslagen, lagen om upphovsrätt, sekretesslagen och lagen om elektroniska anslagstavlor. Dessutom gäller offentlighetsprincipen och regler för tillgänglighet och användbarhet. Alla som arbetar med Trafikverkets olika digitala tjänster ansvarar för att aktuell lagstiftning följs. Användare och ansvar Manualen riktar sig till alla som arbetar med digitala tjänster inom Trafikverket, oavsett vilket format eller vilken plattform som tjänsten utvecklas för. Du har som förvaltare (ansvarig för tjänsten) ansvaret att anpassa din tjänst så att den följer riktlinjerna och att den klarar kraven på användbarhet och tillgänglighet. Innan nya externa webbprojekt påbörjas ska dessa rapporteras via Anskaffa IT-lösning. Informera även kanalansvarig för Intranät eller Trafikverket.se för kännedom och för rekommendation om vilken typ av tjänst som ska byggas. Under utvecklingen ska det genomföras minst ett användartest på berörd målgrupp för att säkerställa att tjänsten håller god kvalitet och att målet med tjänsten uppfylls. Manual för Trafikverkets webbtjänster 4

5 Utseende och struktur

6 Logotyp Trafikverkets logotyp är det tydligaste kännetecknet för vår verksamhet. Tillsammans med våra typsnitt, färger, grafiska element, bilder och sätt att gestalta vår kommunikation förstärker den bilden av Trafikverket. Därför är det viktigt att vi är konsekventa och följer riktlinjerna för vår grafiska profil. Logotypen kan gestaltas på olika sätt men i våra digitala medier använder vi i första hand huvudlogotypen med röd krona och svart ordbild. Huvudlogotyp Frizon Trafikverket har ett dekorelement för att skapa ytterligare en igenkänningsfaktor i Trafikverkets grafiska profil. Dekorelementet håller samman vår kommunikation samtidigt som dess uppgift är att förstärka logotypen. Logotypen i webbtjänster Det ska tydlig framgå vem som är ansvarig avsändare av informationen och tjänsten, Trafikverkets logotyp ska alltid finnas med. På tjänster som ägs av resultatenheterna ska deras logotyper användas. Dekorelement Hur logotypen ska placeras finns beskrivet under rubriken, Tjänster och tillämpningar. Vid samarbeten tillämpar vi samarbetsprincipen som finns beskriven i Trafikverkets grafiska manual. I webbtjänster ska andras logotyper placeras till höger om Trafikverkets logotyp. Mer information om logotyp och dekorelement hittar du i den grafiska manualen. Logotypen kan du ladda ner från adressen Manual för Trafikverkets webbtjänster 6

7 Typografi Arial är det typsnitt som ska användas på Trafikverkets samtliga digitala kanaler i rubriker och brödtext. Arial är ett standardtypsnitt som är ritat för att fungera optimalt för både bildskärm och tryckt text. Mer information om Trafikverkets typografi hittar du i den grafiska manualen. Arial: Aa regular abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö italic abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö bold abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö bold italic abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö Manual för Trafikverkets webbtjänster 7

8 Färgpalett Vår primärfärg är PMS 485 (röd). Den ska alltid vara ett tydligt inslag i våra webbtjänster. Det går bra att kombinera rött med sekundärfärger från vår färgpalett. Komplementfärger används främst till detaljer. Primärfärg Sekundärfärger Solnedgång Himmel/vatten Landsbygd Skog Stad I anslutning till dekorelementet går det bra att tona färgerna enligt anvisningarna i grafiska manualen. Diagram och faktarutor som behöver god kontrast till andra färgfält eller text går att tona procentuellt. Färger tonas procentuellt i 20-tal, 80%, 60% osv. Det går även att tona en färg till en annan, till exempel 485 till 187. I övriga fall ska färgerna användas i sin fulla mättnadsgrad (100 %). RGB: HEX: D52B1E Komplementfärger RGB: HEX: 0073B0 RGB: HEX: FECB00 RGB: HEX: A8B400 RGB: HEX: 928B81 Färgkodsförklaringar Pantone (PMS): Internationell färgstandard för hela färger. Används vid tryck av visitkort och liknande, eller som extrafärg på trycksaker RGB: (röd-grön-blå). Färgblandningssystem för video och skärm. HEX: HTML-färger eller webbfärger avses färger som blandas additivt av grundfärgerna RGB. I HTML-koden sätter man ut nummertecken (#) före färgdefinitionen för att deklarera att det är just en specifik färg som avses. RGB: HEX: E98300 RGB: HEX: A71930 RGB: HEX: 8FCAE7 RGB: HEX: RGB: HEX: B19401 RGB: HEX: 5B491F RGB: HEX: CED64B RGB: HEX: 55601C RGB: HEX: CBC7BF RGB: HEX: Färgkombinationer att vara försiktig med Komplementfärg webb För personer med nedsatt synförmåga är det svårt att uppfatta rött och grönt tillsammans, därför undviker vi den färgkombinationen. RGB: HEX: 6B7B00 Trafikverkets färger är inspirerade av resan och de olika situationer som möter resenären eller transportören Manual för Trafikverkets webbtjänster 8

9 Ikoner Det finns ikoner som används för att förtydliga och förstärka information. Till höger visas en förteckning av dessa återkommande symboler som ska användas i webbtjänster. Ikonerna kan du ladda ner från adressen Engelska Other languages Länkpil Stäng PDF Word Järnväg Väg Facebook Google Talande webb Kontakt Excel Färja Knappar för interaktion Lättläst Skriv ut Powerpoint Twitter Alla knappar för exempelvis Nästa, Föregående, Gå vidare, Skicka, Logga in, Avbryt, Spara, Anmäl, Ansök, Beställ, Sök ska ha ett standardutseende. Formen på knappen ska vara enligt exempelbilden till vänster. Teckenspråk Visa meny Telefon Mobiltelefon RSS Ikon för nedladdning Ikonen används för att visuellt visa att nedladdning pågår. Dölj meny Ta bort Manual för Trafikverkets webbtjänster 9

10 Innehåll

11 Bilder Bilder i webbtjänster ska i första hand ge ett mervärde som tydliggör och förenklar informationen och användningen av tjänsten. En bild får inte vara ensam informationsbärare i tjänsten utan ska förtydliga textens innehåll. Det innebär till exempel att vi kan förstärka textens innehåll med en förklarande bild. Bilder ska användas sparsamt, undvik att använda bilder som dekoration eftersom många tunga bilder kan påverka tjänstens prestanda. Bilder som eventuellt ska användas ska ha ett tydligt syfte och tillföra tjänsten något. Om bilder ska användas ska Trafikverkets bildspråk tillämpas. Det finns beskrivet i Trafikverkets grafiska profil. Animerade bilder Animationer ska tillföra någon form av värde till innehållet och lyfta fram viktig information. I annat fall ska animerade bilder inte användas. Detta kan vara i utbildningssyfte, för att presentera en process eller för att förklara en händelse. De ska inte användas enbart i dekorativt syfte. Rörliga, blinkande, rullande eller självuppdaterande objekt och sidor måste kunna avbrytas. För att uppfylla tillgänglighetskraven måste samma information även finnas i text så att människor med funktionsnedsättningar kan ta del av informationen. Tillgänglighetsanpassning Läs mer om vilka krav som ställs på bilder för att de ska vara tillgängliga på sidan 20. Manual för Trafikverkets webbtjänster 11

12 Kartor Kartor på Trafikverket Inom Trafikverket används kartor i en mängd sammanhang. De behövs från planering genom projektering till uppföljning. Kartor finns tillgängliga både som trycksaker och för visning på bildskärm. Varje karta har ett budskap som ska förmedlas, och för att lyckas med det krävs kartografisk kompetens. Viktiga moment i kartframställningen är val av färger, symboler och textsättning. Det krävs erfarenhet och i viss mån även ett konstnärligt sinne för ett bra resultat. Kartprofilen En gemensam profil på kartor bidrar till enhetliga kartor som används både internt och externt. På så sätt får vi en jämnare kvalitet på kartmaterialet för hela Trafikverket. Kartprofilen är riktlinjer för färger, texter och symboler samt för vilken informationsmängd som bör användas för olika skalor. Upphovsrätt, nyttjanderätt och PUL behandlas också i riktlinjerna. Verktyg som används vid framställning av kartor En stor del av den information som används i kartor är georefererad (har koordinater), lagras och ajourhålls i geografiska databaser. Det är en fördel om produktionen åtminstone initialt sker så nära datakällan som möjligt. Med hjälp av ett GIS-verktyg genereras raster eller vektorbaserade bildfiler som kan bearbetas vidare i andra program avsedda för till exempel bildbehandling. Kartor i tjänster En karta kan vara antingen en kartbild eller en karttjänst: En kartbild är en statisk förgenererad bildfil som kan infogas i en webbsida, som till exempel Sverigekartan. Via karttjänster genereras en dynamisk karta som användaren själv efterfrågar via en webbapplikation. Det finns flera olika kartlösningar inom Trafikverket som kan nyttjas. Ta hjälp at din IT-samordnare för att välja rätt kartfunktion för din tjänst. Rastplatsvägnät Region Mitt Manual för Trafikverkets webbtjänster 12

13 Webbanpassat språk Språket har stor betydelse för hur lätt användarna tar till sig informationen i webbtjänsten, och det kan vara avgörande för hur tjänsten uppfattas. Det är också viktigt att texten är välstrukturerad och lättöverskådlig, så att besökarna kan uppfatta innehållet snabbt. Generellt ska språket vara vårdat och enkelt. Texten ska alltid anpassas så att den är begriplig för målgruppen. Undvik alltför långa texter; dela hellre upp på flera sidor. Stavning och böjning av ord ska följa Svenska Akademiens ordlista. Du ska också följa Trafikverkets skrivregler, se referenslista sidan 38, samt Myndigheternas skrivregler. Använd gärna Lathund för webbskribenter som hjälp för att webbanpassa språket. Den är utgiven av Justitiedepartementet och Klarspråksgruppen och innehåller bland annat följande skrivråd: Relevant innehåll Gör klart för dig vad du vill uppnå med texten. Fundera över vad användarna behöver veta för att använda och förstå tjänsten på bästa sätt. Sovra i materialet: Vad är viktigt? Vad bör lyftas fram? Vad kan tas bort? Klart och enkelt språk Var konkret: skriv kort och kärnfullt. Inbjud till läsning: använd en positiv ton och direkt tilltal. Undvik svårbegripliga ord och svengelska. Använd aktiva verbformer: tala om vem som gör vad (till exempel ledamöterna föreslog). Visa hur innehållet hänger ihop med hjälp av bindeord (till exempel därför, men). Förklara svåra men nödvändiga termer och skriv ut förkortningar. Korrekturläs texten. Språkgranskning När du tar fram en ny tjänst eller gör en större omarbetning av en tjänst ska alla texter språkgranskas. Skicka din beställning till Information på olika språk Målgruppen kan avgöra om tjänsten behöver information på andra språk eller inte. Riktlinje TDOK 2011:134, Information på andra språk och lätt svenska. Logisk disposition Skriv hierarkiskt: det viktigaste först. Låt huvudrubriken tala om vad sidan handlar om. Låt mellanrubriker sammanfatta styckenas innehåll och locka till läsning. Ta upp det viktigaste i styckets första mening. Behandla en tankegång per stycke. Manual för Trafikverkets webbtjänster 13

14 Orientering

15 Menyer Menyer ska alltid ha en uttänkt sorteringsordning, det vill säga i vilken ordning menyalternativ visas. Detta bestäms från fall till fall men ska utgå från användarnas behov. Exempel på menyer i webbtjänst Huvudprinciper att följa kan vara: bokstavsordning det viktigaste först ämnesordning, det vill säga grupperat efter ämne tidsordning. Manual för Trafikverkets webbtjänster 15

16 Länkar Det finns flera sätt att länka användaren vidare inom Trafikverket och externt ut mot andra tjänster och webbplatser. Det är ansvarig förvaltare som ansvarar för att länkar är korrekta och att alla länkar går till relevanta och tillförlitliga platser som inte på något sätt påverkar Trafikverket negativt. Länkning från Trafikverkets tjänster Vid länkning från Trafikverkets tjänster till externa webbplatser ska följande principer gälla: Att använda en logotyp som klickbar länk kan innebära intrång i varumärkesrätten. Undantag kan göras för Trafikverkets samarbetspartner. Tekniken att länka inom ramar får inte användas. Integrerade länkar får inte användas utan upphovsrättshavarens tillstånd. Det innebär att man inte får länka så att information automatiskt hämtas från externa webbplatser till Trafikverkets tjänst. Externa webbplatser ska inte öppnas i ett nytt fönster. Kontrollera därför att tillbakaknappen i webbläsaren fungerar. Länka inte ljud- eller videofiler utan upphovsrättsinnehavarens tillstånd. Detta kan innebära intrång i upphovsmannens framföranderätt. Länkning till externa webbplatser ska ske med försiktighet för att inte påverka Trafikverket negativt. Läs mer om utformning av länkar under avsnitt Tillgänglighet. Manual för Trafikverkets webbtjänster 16

17 Webbadresser och domäner För att Trafikverket ska framstå som en helhet ska endast domänen trafikverket.se marknadsföras. Domäner utöver denna adress ska peka på trafikverket.se. När tjänster behöver marknadsföras ska vi använda enkla adresser i stället för att köpa in nya domäner, till exempel Namn på tjänst Namnsätt e-tjänster utifrån vad de gör för användaren. Fokusera på det besökaren vill uppnå när du namnsätter en e-tjänst. Det underlättar för användaren att förstå vad tjänsten innehåller och att hitta till rätt tjänst. Trafikverkets tjänster ska i största möjligaste mån använda läsbara webbadresser. Med detta menas att adressen är begriplig för användare och sökmotorer. Adressen till systemet bestäms i beställningen av driftsättningen. Webbadressen ska även beskriva sidan adressen leder till. Om system kräver inloggning rekommenderas: https://applikation.trafikverket.se/nanmnpatjanst Om det behövs en egen domänadress av tekniska skäl används adressen: https://namnpatjanst.trafikverket.se Om system inte kräver inloggning används adressen: https://publik.trafikverket.se/namnpatjanst Adress till tjänstens startsida på trafikverket.se Alla externa tjänster ska ha en startsida på trafikverket.se med en enkel adress, och det är den adressen som ska användas vid marknadsföring. Exempel: En enkel adress är en genväg till en sida längre ner i strukturen. Syftet med sådana adresser är att underlätta marknadsföring av webbsidor och informationssökning. Manual för Trafikverkets webbtjänster 17

18 Sökbarhet För att sökmotorerna ska hitta våra tjänster är det viktigt att vi skapar en presentationssida för tjänsten i Episerver. Då får vi automatiskt med de metadata som sökmotorerna behöver för att indexera rätt. Sökmotorerna indexerar inte sidor som ligger innanför en inloggning. I texten kan man ange eventuella synonymer och andra sökbegrepp som kan vara till hjälp för att hitta tjänsten. Tänk noga igenom vilka ord besökare kan tänkas använda då de söker. Titel Alla webbsidor ska ha en unik titel som hjälper besökare att förstå vad sidan handlar om. Sökmotorerna lägger stor vikt vid ord i titeln då de prioriterar träffar i träfflistan. Beskrivning Skriv en kort ingress om vad tjänsten syftar till. Det är titel och ingress som visas för besökare i träfflistan. Gör dem därför så informativa som möjligt. Manual för Trafikverkets webbtjänster 18

19 Användning

20 Tillgänglighet Tillgänglighet handlar om att göra webbtjänster tillgängliga för så många som möjligt. Det innebär att vi ska ta hänsyn till användare med funktionsnedsättning som gör att de har svårt att tillgodogöra sig information, till exempel syn- och hörselskador eller läs- och koncentrationssvårigheter. Även äldre personer och människor med annat modersmål än svenska är viktiga att ta hänsyn till när vi utvecklar våra webbtjänster. Allt arbete med vår webbplats och webbaserade system ska därför utgå från standarden WCAG 2.0 nivå AA. Tillgänglighetsriktlinjerna innebär bland annat detta: Informationen är tillgänglig för människor med funktionsnedsättningar. Det finns information på lätt svenska, andra språk och teckenspråk. Det är lätt att söka och hitta information. Språket är anpassat efter målgruppen. Kontaktvägarna är tydliga och lätta att hitta. Navigering kan ske via snabbtangenter. Bifogade filer (PDF-filer, publikationer) är tillgängliga för olika hjälpmedel, till exempel skärmläsare. Tjänster och tillämpningar är användbara för våra besökare. Tjänster och tillämpningar utvecklas enligt standard. All information som genereras via script ska även göras tillgänglig på annat sätt för de användare som har avaktiverat script i sin webbläsare. Tjänsten kan vid behov erbjuda Talande webb. Talande webb Talande webb är en funktion som gör det möjligt för användaren att få informationen uppläst och som även fungerar i olika format. Det är ett stöd för till exempel personer med läs- och skrivsvårigheter och personer som har annat modersmål än svenska. Kontakta webbstöd för mer information. Bilder Bilder som används i en tjänst eller tillämpning ska i möjligaste mån följa de tillgänglighetsregler som finns för bilder på webbplatsen trafikverket.se: Alla bilder ska ha en alt-text som beskriver bildens motiv. Bilder ska kompletteras med text för att undvika att bilden är den enda informationskällan. Alla bilder ska ha en bildtext som beskriver bilden och anger fotografens namn. Upplösningen för bilder ska vara 72 dpi. Länkade bilder I en länkad bild blir alt-texten länktexten. Därför ska en länkad bilds alt-text först och främst redogöra för länkens mål och funktion, därefter bildens motiv. Flera länkade ytor i en bild ska förutom en tydlig länktext, alt-text, också ha vanliga länkar i anslutning till bilden, till exempel i en rullist med en ok-knapp. Dokument Filnamnet och länknamnet ska vara detsamma som dokumentens rubrik. Enheten för filens storlek skrivs kb respektive MB. Skriv storleken i kb upp till 1 MB, till exempel 900 kb. Därefter anges storleken i MB, till exempel 1,9 MB. Bifogade filer får inte vara större än att de enkelt kan laddas hem via modem. Vi rekommenderar en maxstorlek på 10 MB. Filnamnet skrivs med gemener. Filnamnet ska vara logiskt och specifikt. Byt ut å, ä, ö mot a respektive o. Byt ut mellanslag mot _ (understreck). Använd högst 150 tecken. Tabeller En tillgänglig tabell ska ha tabellrubrik, en sammanfattning av innehållet och märkta kolumnrubriker. Tabeller ska inte användas för layout, och tabeller måste vara tillgängliga. Framhäv rader och kolumnrubriker grafiskt. Varannan rad kan till exempel ha bakgrundsfärg ljusgrå. Länkar Länkar placeras på egen rad direkt nedanför tillhörande stycke eller som länklista. Länkar ska inte ligga i löpande text. En länk ska vara så tydlig att besökaren kan förstå vart den leder även om den är lyft ur sitt sammanhang. En länk som leder till html-format, även externa webbplatser, ska INTE öppnas i nytt fönster. En länk som leder till andra format än html ska öppnas i nytt fönster. Länkar som leder bort från tjänsten får aldrig ligga i menyer. Länkar ska alltid vara understrukna och innehålla länksymbolen länkpil, se avsnitt Ikoner. Manual för Trafikverkets webbtjänster 20

21 I länknamnet till dokument ska det även stå dokumentets filtyp, storlek och att det öppnas i nytt fönster. Om det är en länklista med fler länkar räcker det att skriva att Alla dokument öppnas i nytt fönster ovanför listan. Exempel på hur de vanligaste filtyperna ska anges i länkar: Rapport x (pdf, 7 MB, öppnas i nytt fönster) Rapport x (jpeg, 78 kb, öppnas i nytt fönster) Rapport x (Word, 78 kb, öppnas i nytt fönster) Rapport x (Excel, 78 kb, öppnas i nytt fönster) Rapport x (Powerpoint, 78 kb, öppnas i nytt fönster) Manual för Trafikverkets webbtjänster 21

22 Användbarhetstester Vid nyutveckling eller större förändring behöver vi göra användbarhetstester för att säkerställa att vi verkligen utvecklar på bästa sätt för målgruppen. Krav på expertutlåtande eller minst en användbarhetstest på berörd målgrupp gäller vid all nyutveckling av tilllämpningar och tjänster. Testerna ska genomföras av personer med kompetens och erfarenhet av användbarhetstester, se avsnittet Kontakt. Minst tre tester bör genomföras vid olika tidpunkter under utvecklingen: skiss på papper innan utvecklingen startar vid nyutveckling eller större förändring klickbar prototyp under utvecklingen slutliga produkten. Betaversioner Under utvecklingen kan du lansera din webbtjänst i betaversion och få in värdefulla synpunkter och förbättringsförslag från den tänkta målgruppen. Kontakta webbstöd för mer information. Manual för Trafikverkets webbtjänster 22

23 Formulär För att hämta in uppgifter om användare används ofta formulär. Trafikverket skiljer på enkelt formulär och guide. Ett enkelt formulär används när det är ett fåtal uppgifter som ska lämnas av användaren och det räcker med ett formulär på en sida. En guide används när mer omfattande information ska lämnas. Då använder vi oss av flera formulärsidor där användaren fyller på information steg för steg. Förklara vad uppgifterna används till och var tydlig med vad uppgifterna inte används till för att skydda användarens integritet. Minimera antal fält och obligatoriska fält i formulär. Håll det enkelt och fråga inte efter information du redan har eller information som är överflödig. Detta kan leda till att användaren undviker formuläret. Håll dig till få alternativ och börja med de mest relevanta. Ordna fält och val på ett begripligt sätt. Använd bokstavsordning, populära val först och exempelvis personuppgifter i rätt ordning. Använd konsekvent placering av ledtexter. Var tydlig med vad som är obligatoriska uppgifter. Navigering Knappar används för att utföra eller avbryta en funktion, till exempel Skicka, och för att navigera till föregående eller nästa steg i en guide. Knappar för att bekräfta eller gå vidare ska vara placerade längst ned till höger, medan knappar för att gå tillbaka ett steg ska vara placerade längst ned till vänster. Tabbordningen ska följa fältens placering. Använd tabbindex om den logiska ordningen i koden inte stämmer överens med vad användaren ser. Sammanställning En sammanställning bör visas innan användaren skickar iväg informationen. Vanligast är att denna visas när användaren fyllt i all information. Finns utrymme kan man gärna visa hur informationsmängden byggs på i sammanställningen parallellt med att informationen fylls på. Bekräftelse Användaren ska alltid få bekräftelse på att informationen sänts, vart den sänts och vad som händer härnäst. Där det är relevant ska det finnas ett tack till användaren, till exempel Tack för din ansökan. Utskriftsmöjlighet Användaren ska ha möjlighet att skriva ut den information som han eller hon lämnat till Trafikverket. Felmeddelande Vid fel i formulär är det viktigt att användaren tydligt meddelas och att det även beskrivs hur användaren tar sig vidare. (se bild) Fel ska beskrivas på samma sida som felet uppstått. Fel beskrivs överst på sidan för att ge en samlad bild av det totala antalet fel och markeras även där felen finns. Om möjligt ska ifyllda uppgifter finnas kvar även när något blivit fel. Enkelt formulär En tjänst med endast en formulärsida bör innehålla: beskrivning av tjänsten formulär sammanställning bekräftelse. Beskrivningen och formuläret ska vara på samma sida. När informationen skickats visar tjänsten en sammanställning och bekräftelse. Guide En guide bör bestå av: beskrivning av tjänsten ett antal steg där informationen fylls på sammanställning bekräftelse utskriftsmöjlighet. Guiden ska vara utformad så att det tydligt framgår hur mycket som är gjort och hur mycket som återstår. Beskriv också vilken hantering det enskilda steget innehåller, till exempel Steg 1 av 7 Välj blankett. Manual för Trafikverkets webbtjänster 23

24 Medier Flash Dekorativ Flash ska helst undvikas eftersom det sällan tillför någon nytta för besökaren. Flashtillämpningar kan användas för ifyllningsbara blanketter, bildspel, spel, instruktionsfilmer och webbannonser. Undvik tjänster byggda helt i flash, eftersom det gör det svårt att nå kraven på tillgänglighet. Många mobila operativstystem har inte stöd för flashformat. Men om man ändå väljer att göra det ska de vara byggda enligt Adobes tillgänglighetsriktlinjer. Tillgänglighetsriktlinjerna innebär bland annat att: tillgänglighetsfunktionerna ska vara påslagna navigering kan ske via snabbtangenter viktiga objekt och funktioner ska förklaras med textbeskrivningar animationer inte får upplevas störande för användaren. Text på film Filmer som Trafikverket skapar ska ha tydlig avsändare. Trafikverkets logotyp visas centrerat i färg mot vit bakgrund. Alternativt kan logotypen vara vit mot mörk bakgrund, exempelvis vår röda färg, beroende på filmens utformning. Använd i första hand logotypen i färg. Är produktionen ett samarbete mellan flera aktörer ska detta framgå i löpande text. Mer information om text på film finns på adressen Lagring av filmer Filmer som ska vara nåbara externt lagras på Trafikverkets officiella Youtubekanal och interna filmer som ska vara nåbara internt lagras på vår streamingserver. Filmer kan antingen bäddas in på en sida eller länkas direkt till Youtube. I anslutning till filmlänken ska det finnas en sammanfattning av filmens innehåll och speltid. Rekommenderad upplösning är 1280 x 720 pixlar för film i formatet 16:9. Manual för Trafikverkets webbtjänster 24

25 Tjänster och tillämpningar

26 Olika typer av tjänster Trafikverket har en mängd webbtjänster för olika målgrupper och användningsområden. För att kunna hantera kraven för dessa finns olika mallar. Uppdelningen ska tydliggöra vilka regler och riktlinjer som gäller för de olika tjänsterna och vad som skiljer dem från trafikverket.se eller intranätet (för interna applikationer och tjänster). Vid framtagning av en tjänst som riktar sig både till interna och externa målgrupper är det externa mallar och regler som gäller. Följsam webbdesign Fler och fler använder sin mobil eller surfplatta när de surfar, även på företag och i andra jobbsammanhang. Du kan redan från början utveckla webbtjänsten med en följsam webbdesign för den tänkta målgruppen. Det innebär att webbtjänstens innehåll automatiskt anpassas efter den skärmstorlek som mobilen, surfplattan eller datorn har. Generella krav på tjänster Tjänsten ska: ha en tydlig webbadress och ett tydligt namn följa regler för tillgänglighet och användbarhet vara byggd enligt standard WCAG 2.0, se avsnittet Tillgänglighet ha validera kod enligt vald standard för att fungera på så många klienter som möjligt om tjänsten är anspassad enligt vad som står på sidan Om webbplatsen/så funkar det bäst, kan man länka till den sidan från Hjälpknappen om tjänsten är anpassad på ett annat sätt än vad som beskrivs på sidan Om webbplatsen/så funkar det bäst, måste det tydligt framgå under Hjälpknappen i tjänsten innehålla obligatoriska länkar enligt mallar om tjänsten hanterar personuppgifter, ska det finnas information om det under länken hjälp om den är extern, ha en startsida på trafikverket.se om den är intern med inloggning, ha en startsida på intranätet målgruppsanpassas och språkgranskas av språkvårdare innehålla information på andra språk om det finns behov av det hos målgruppen synliggöra att en interaktion pågår. Sidan laddas Tjänster som innehåller nedladdning eller annan interaktion ska alltid synliggöra det så att användaren får en bekräftelse på att det händer. Till exempel när: någon form av media laddas en applikation startas/användare loggar in data sparas/skickas/hämtas i applikationen en fil laddas upp. Obligatoriska länkar för tjänsten Logotypen ska länkas till Trafikverkets startsida Exempel på länkar med ikoner Kontakt Tjänstens startsida på trafikverket.se» Mer om tjänsten Läget i trafiken Hjälpinformation och info Så funkar det bäst Ikon med frågetecken och texten, Hjälp. (se bild exempel) Kontakt- och felanmälan ska ha ikonen samt texten Kontakt. (se bild exempel) Mallar De olika mallarna nedan kan användas om funktionen kräver annan lösning än de mallar som Trafikverket tagit fram för webbplatsen. Flödestjänst Tjänst med egen funktion Utbildning Tjänst på intranätet Inloggning Event och invigningar Tjänst i mobil Manual för Trafikverkets webbtjänster 26

Manual för Trafikverkets webbtjänster 1 mars 2011 Version 1.0. Manual för Trafikverkets webbtjänster 1

Manual för Trafikverkets webbtjänster 1 mars 2011 Version 1.0. Manual för Trafikverkets webbtjänster 1 Manual för Trafikverkets webbtjänster 1 mars 2011 Version 1.0 Manual för Trafikverkets webbtjänster 1 Titel: Manual för Trafikverkets webbtjänster Utgivningsdatum: 2011-03 Utgivare: Trafikverket Den senaste

Läs mer

aloq.se Loxysoft AB Post: Box 153, 840 60 Bräcke Besök: Öneslingan 11, Frösön Tel: 063-18 34 40 Fax: 063-12 40 35 info@loxysoft.se www.loxysoft.

aloq.se Loxysoft AB Post: Box 153, 840 60 Bräcke Besök: Öneslingan 11, Frösön Tel: 063-18 34 40 Fax: 063-12 40 35 info@loxysoft.se www.loxysoft. aloq.se Loxysoft AB Post: Box 53, 840 60 Bräcke Besök: Öneslingan, Frösön Tel: 063-8 34 40 Fax: 063-40 35 info@loxysoft.se www.loxysoft.se Grafisk manual Loxysoft AB Text och design: aloq AB, Östersund

Läs mer

Tillgänglighetskrav på interaktion och design Dessa krav baseras på WCAG 2.0,

Tillgänglighetskrav på interaktion och design Dessa krav baseras på WCAG 2.0, Tillgänglighetskrav på interaktion och design Dessa krav baseras på WCAG 2.0, http://www.w3.org/tr/wcag20/ UPPDRAGSGIVARE: Malmö stad VÅR REFERENS: Andreas Cederbom 08-555 770 64 andreas.cederbom@funkanu.se

Läs mer

DIGITAL MANUAL BILAGA 1 TILL GRAFISK PROFIL KK 13/167

DIGITAL MANUAL BILAGA 1 TILL GRAFISK PROFIL KK 13/167 BILAGA 1 TILL GRAFISK PROFIL KK 13/167 Innehåll Logotyp för webb 2 Användning av logotypen 2 Färger 3 Primärfärger 3 Komplementfärger 3 Att använda färgerna 4 Kontraster 4 Typsnitt 5 Bilder 6 Storlekar

Läs mer

Grafisk manual GAVLEFASTIGHETERS VARUMÄRKE FÖR EN HÅLLBAR TILLVÄXT

Grafisk manual GAVLEFASTIGHETERS VARUMÄRKE FÖR EN HÅLLBAR TILLVÄXT Grafisk manual GAVLEFASTIGHETERS VARUMÄRKE FÖR EN HÅLLBAR TILLVÄXT Gavlefastigheter äger och förvaltar fastigheter för både näringsliv och för kommunala verksamheter. Bolaget ägs av Gävle kommun och är

Läs mer

SAMORDNINGSFÖRBUNDEN I ÖSTERGÖTLAND. Grafisk manual. och handledning för Samordningsförbunden i Östergötlands hemsida

SAMORDNINGSFÖRBUNDEN I ÖSTERGÖTLAND. Grafisk manual. och handledning för Samordningsförbunden i Östergötlands hemsida SAMORDNINGSFÖRBUNDEN I ÖSTERGÖTLAND Grafisk manual och handledning för Samordningsförbunden i Östergötlands hemsida Uppdaterad nov 2015 Vikten av en grafisk manual Den grafiska profilen är ett snabbt och

Läs mer

LÄRARHANDLEDNING TILLGÄNGLIGA WEBBSIDOR

LÄRARHANDLEDNING TILLGÄNGLIGA WEBBSIDOR UPPDRAGSGIVARE: IT-CENTER VÅR REFERENS: STEFAN JOHANSSON TEL.: 0708-23 10 64 E-POST: stefan.johansson@funkanu.se INNEHÅLL: LÄRARHANDLEDNING TILLGÄNGLIGA WEBBSIDOR _ Funka Nu AB Finnbodavägen 2, 131 31

Läs mer

12 Webb och kurshemsidor

12 Webb och kurshemsidor 12 Webb och kurshemsidor Många lärare använder sig av kurswebbsidor eller egna personliga webbsidor som ett ställe att samla information och dokumentation kring sitt arbete. Om du ska skapa en webbsida,

Läs mer

GRAFISK MANUAL. Samverkan för ett Jönköpings län fritt från alkohol- och drogrelaterade skador

GRAFISK MANUAL. Samverkan för ett Jönköpings län fritt från alkohol- och drogrelaterade skador GRAFISK MANUAL Samverkan för ett Jönköpings län fritt från alkohol- och drogrelaterade skador Vikten av att ha grafiska riktlinjer I Insikt/Utsikt ryms en mängd olika aktörer såsom myndigheter och frivilligorganisationer.

Läs mer

GRAFISK PROFIL TIDAHOLMS KOMMUN

GRAFISK PROFIL TIDAHOLMS KOMMUN GRAFISK PROFIL TIDAHOLMS KOMMUN INNEHÅLL 2 3 4 5 6 7 8 8 8 Varför grafisk profil? Övergripande riktlinjer Logotyper Kommunvapen Tidaholmslogotyp Verksamhetsspecifika symboler Skyltar Mallar Audiell profil

Läs mer

Förord. Innehåll. Logotyp 3 Typsnitt 4 Färger 5 Profilelement 6 Profilmallar 7-9

Förord. Innehåll. Logotyp 3 Typsnitt 4 Färger 5 Profilelement 6 Profilmallar 7-9 Grafisk Guide 1.0 Förord Den grafiska guiden ska fungera som en vägledning för allt profilmaterial; både för tryck och webb och såväl för extern som intern kommunikation. Rocklunda Restaurang & Konferens

Läs mer

Webbsida i Wordpress. Existens på webben och bli sökbar

Webbsida i Wordpress. Existens på webben och bli sökbar Webbsida i Wordpress Existens på webben och bli sökbar Om Susann Rickan Susann Rickan bor i Nora Byggt webbsidor i 16 år Eget företag sedan 2009. Hjälper företag med webb och foto. Tycker om att bygga

Läs mer

Handbok för webbredaktörer

Handbok för webbredaktörer Handbok för webbredaktörer 2016-10-19 Kommunstyrelseförvaltningen Ellen Åhlander 2016-08-29 Innehåll 1 Bestäm målgrupper och syfte för webbtexten 5 2 Klarspråk och språkregler 6 2.1 Skriv det viktigaste

Läs mer

RKM REGIONALA KOLLEKTIVTRAFIKMYNDIGHETEN NORRBOTTEN. Grafisk profilmanual

RKM REGIONALA KOLLEKTIVTRAFIKMYNDIGHETEN NORRBOTTEN. Grafisk profilmanual Grafisk profilmanual YNDIGHETEN Om den grafiska profilen En grafisk profil används för att göra avsändaren tydlig och för att ge ett enhetligt och proffsigt intryck. Människor inom och utanför ska enkelt

Läs mer

APA för nybörjare. Innan du börjar. Översikt

APA för nybörjare. Innan du börjar. Översikt APA för nybörjare Den här texten är tänkt som en snabb introduktion hur du kan använda publiceringssystemet APA (Advanced Publication Application) för att redigera webbplatser. Texten kräver inga förkunskaper

Läs mer

Grundläggande funktioner i CMS ifrån Argonova Systems, 2011.

Grundläggande funktioner i CMS ifrån Argonova Systems, 2011. Grundläggande funktioner i CMS ifrån Argonova Systems, 2011. Syfte Detta dokument tar upp grundläggande funktioner i Argonova Systems CMS i syfte att förbereda och stödja användaren, vid sidan av och inför

Läs mer

Webbpolicy Övertorneå kommun

Webbpolicy Övertorneå kommun 1 Webbpolicy Kanslienheten september 2006 2 Inledning Den officiella kommunala hemsidan är en viktig informationskälla och informations- och marknadsföringskanal som ökar i betydelse. En hemsida är under

Läs mer

Nya sundbyberg.se. Webbkoncept. v1.0, Sundbyberg där staden är som bäst

Nya sundbyberg.se. Webbkoncept. v1.0, Sundbyberg där staden är som bäst Nya sundbyberg.se Webbkoncept v1.0, 2012-04-04 Innehåll 1. Introduktion 2. Webbstrategi 3. Prioriteringar 4. Innehåll startsida 5. Tonalitet 6. Form 7. Interaktivitet och dialog 8. Sociala medier 9. Sökfunktion

Läs mer

LO-TCO Biståndsnämnds grafiska profil. LO-TCO Biståndsnämnds grafiska profil ska utstråla kompetens, engagemang och seriositet.

LO-TCO Biståndsnämnds grafiska profil. LO-TCO Biståndsnämnds grafiska profil ska utstråla kompetens, engagemang och seriositet. LO-TCO Biståndsnämnds grafiska profil LO-TCO Biståndsnämnds grafiska profil ska utstråla kompetens, engagemang och seriositet. Identitet Logotypen LO-TCO BISTÅNDSNÄMND bildar tillsammans med kartbilden

Läs mer

Designmanual. Lunds Kommuns Fastighets AB

Designmanual. Lunds Kommuns Fastighets AB Designmanual Lunds Kommuns Fastighets AB 2010 Lunds Kommuns Fastighets AB (publ) Grafisk designmanual Version 1.0 2010 Innehållsförteckning En enhetlig grafisk profil stärker vår identitet Logotypen Färgerna

Läs mer

Innehåll. 3 Grafisk profil. 4 Logotyp Färgversion av logotyp Konturversion av logotyp Inga förändringar tillåtna Frizon Placering Storlek

Innehåll. 3 Grafisk profil. 4 Logotyp Färgversion av logotyp Konturversion av logotyp Inga förändringar tillåtna Frizon Placering Storlek Grafisk profil Innehåll 3 Grafisk profil 4 Logotyp Färgversion av logotyp Konturversion av logotyp Inga förändringar tillåtna Frizon Placering Storlek 6 Teckensnitt 7 Färger Profilfärger och kompletterande

Läs mer

TILLGÄNGLIGHET PÅ WEBBEN KOMMUNIKATIONSENHETEN

TILLGÄNGLIGHET PÅ WEBBEN KOMMUNIKATIONSENHETEN TILLGÄNGLIGHET PÅ WEBBEN KOMMUNIKATIONSENHETEN 2016-04-08 Vad är tillgänglighet? Tillgänglighet på webben handlar i grunden om att alla ska kunna tillgodogöra sig innehållet på en webbplats. En tillgänglig

Läs mer

Handbok för webbpublicister. Medicinska fakulteten

Handbok för webbpublicister. Medicinska fakulteten Handbok för webbpublicister Medicinska fakulteten Innehåll 1. Inledning 1.1 Mål 1.2 Fakultetens ansvar 1.3 Publicistens ansvar 1.4 Webben som kommunikationsmedel 2. Så skapar du en bra webbplats 2.2 Skriva

Läs mer

Grafi sk profi l 1 Eslövs kommun 2011

Grafi sk profi l 1 Eslövs kommun 2011 Grafisk profil Eslövs kommun 2011 1 Innehåll Syftet med en grafisk profil... 3 Vårt stadsvapen... 4 Vår logotyp... 5 Designelement... 6 Våra profilfärger... 7 Logotypen i färg, i svart och i vitt... 8

Läs mer

Bilaga Digital profilmanual

Bilaga Digital profilmanual Bilaga Digital profilmanual Version 3 December 2011 SID 2 Innehåll Inledning... 3 Logotyp... 4 Placering... 4 Alternativ placering... 5 Färger... 6 Färgpalett... 6 Färganvändning... 7 Färghierarki... 8

Läs mer

Grafisk profil 2015 Uppdaterad senast 2015-01-13

Grafisk profil 2015 Uppdaterad senast 2015-01-13 Grafisk profil 2015 Uppdaterad senast 2015-01-13 Innehåll Vad är en grafisk profil?... 3 Färger... 4 Profilfärg...4 Komplementfärger...4 Gråtoner...4 Tilläggsfärger...4 Färgkoder...5 SciLifeLabs logotyp...

Läs mer

Grafisk Profil VERSION 1.5 Vägen ut! kooperativen

Grafisk Profil VERSION 1.5 Vägen ut! kooperativen Grafisk Profil VERSION 1.5 Vägen ut! kooperativen OM VÅR GRAFISKA PROFIL Grafisk Profil för Vägen ut! kooperativen En gemensam grafisk profil för Vägen ut! kooperativen är viktig för att ge ett enhetligt

Läs mer

Grafisk profil & kommunikation Vänersborgs kommun. Version 1.5 - maj 2013

Grafisk profil & kommunikation Vänersborgs kommun. Version 1.5 - maj 2013 Grafisk profil & kommunikation Vänersborgs kommun Version 1.5 - maj 2013 Innehåll Grafisk profil & kommunikation Vänersborgs kommun 2 Om denna manual 3 Logotypen 4 Logotypen - 3 olika varianter 5 Logotyp

Läs mer

TILLÄMPNING. Hudiksvalls kommun. Grafisk profil

TILLÄMPNING. Hudiksvalls kommun. Grafisk profil TILLÄMPNING Hudiksvalls kommun Grafisk profil Förord Hudiksvalls kommunvapen har gamla anor. De tre bockarna, som troligen härstammar från landskapsvapnet hälsingebocken, har använts sedan 1582. Vapnet

Läs mer

Den grafiska profilieringen för roar

Den grafiska profilieringen för roar Den grafiska profilieringen för roar 2013 edition INNEHÅLL LOGOTYP 04 LOGOTYPENS FRIZON 05 TYPOGRAFI 06 FÄRGER 07 KONTORSMATERIAL 08 ANNONS & BILDER 10 BROSCHYR 12 GRAFISKA ELEMENT/BYXMÄRKE 14 WEBBSIDA

Läs mer

Hemsida. Lathund för medlemsföreningar. Funktioner för medlemsföreningar på hemsidan. Syfte med medlemsföreningens sidor

Hemsida. Lathund för medlemsföreningar. Funktioner för medlemsföreningar på hemsidan. Syfte med medlemsföreningens sidor Hemsida Lathund för medlemsföreningar 2015 10 13 Funktioner för medlemsföreningar på hemsidan Varje medlemsförening har en egen sektion på scuf.se Styrelsen kan redigera sin medlemsförenings sidor, skriva

Läs mer

Det ska synas att det är vi. Vår gra ska pro l

Det ska synas att det är vi. Vår gra ska pro l Det ska synas att det är vi Vår gra ska pro l Vår gra ska pro l Inledning Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar (RBU) arbetar för barn och ungdomar med rörelsehinder och deras familjer. RBU

Läs mer

Grafisk profilmanual FÖR REGION JÖNKÖPINGS LÄN

Grafisk profilmanual FÖR REGION JÖNKÖPINGS LÄN Grafisk profilmanual FÖR REGION JÖNKÖPINGS LÄN INLEDNING En region, ett varumärke, många möjligheter Den grafiska manualen beskriver Region Jönköpings läns visuella identitet, det vill säga hur vi presenterar

Läs mer

Webbpolicy för Internet och intranät. Allmänt

Webbpolicy för Internet och intranät. Allmänt Webbpolicy för Internet och intranät Allmänt Det är självklart och nödvändigt för Rättviks kommun att kunskap och spridning av information sker både inåt och utåt i den kommunala koncernen via Internet

Läs mer

Svenskt Sigill Grafiska riktlinjer

Svenskt Sigill Grafiska riktlinjer Svenskt Sigill Grafiska riktlinjer Inledning 2 Logotyp Grundversion 3 Logotyp Frizon 4 Logotyp 3D 5 Logotyp Webbanpassad 6 Logotyp Byline 7 Logotyp Tilläggsinformation 8 Tillämpning 10 Typografi 11 Kontakt

Läs mer

Logotyp. Logotyp med förvaltningsnamn. Frizon. Typsnitt. Färger. Futura Book ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö

Logotyp. Logotyp med förvaltningsnamn. Frizon. Typsnitt. Färger. Futura Book ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö GRAFISK MANUAL Logotyp Landstinget Dalarnas logotyp består av två enheter, symbol och namn. Landstingets symbol är en kombination av bokstäverna L och D. De bildar en symbol som är enkel att använda och

Läs mer

Regler för publicering på www.vimmerby.se

Regler för publicering på www.vimmerby.se Regler för publicering på www.vimmerby.se Antagen av kommunstyrelsen 2006-04-04 100 VIMMERBY KOMMUN 1. Kommunledningskontoret Kanslienheten LHR Regler för publicering på www.vimmerby.se 1. Inledning Internet

Läs mer

Grafisk manual. För Falu Tank

Grafisk manual. För Falu Tank Grafisk manual För Falu Tank Grafisk profil Vad är en grafisk profil? En grafisk profil är en samling riktlinjer för hur tryckt och elektronisk information ska se ut. Den grafiska profilen består av tre

Läs mer

Användarmanual för Content tool version 7.5

Användarmanual för Content tool version 7.5 Användarmanual för Content tool version 7.5 TM WEB Express AB Manual Content tool 7.5 Sid 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 OM PUBLICERINGSVERKTYGET... 3 1.1 ALLMÄNT... 3 2 ÖVERSIKT... 3 3 ALLMÄNT OM WEBBSIDAN

Läs mer

Grafisk profil R AB. Ransäters Invest AB

Grafisk profil R AB. Ransäters Invest AB Grafisk profil R AB Ransäters Invest AB Innehåll 3 Grafisk profil 4 Logotyp Färgversion av logotyp Konturversion av logotyp Inga förändringar tillåtna Frizon Placering Storlek 6 Teckensnitt 7 Färger och

Läs mer

En enhetlig profil är viktig för alla organisationer

En enhetlig profil är viktig för alla organisationer En enhetlig profil är viktig för alla organisationer och ännu viktigare för en stor grupp av frivilliga. Då öppnas möjligheten för att alla känner samhörighet och vet åt vilket håll gruppen går. Det gör

Läs mer

Användarmanual. Visma TendSign Basic. Uppdaterad 2014-05-21. VISMA COMMERCE AB +46 13 47 47 500 tendsignsupport@visma.com www.tendsign.

Användarmanual. Visma TendSign Basic. Uppdaterad 2014-05-21. VISMA COMMERCE AB +46 13 47 47 500 tendsignsupport@visma.com www.tendsign. Användarmanual Visma TendSign Basic Uppdaterad 2014-05-21 VISMA COMMERCE AB +46 13 47 47 500 tendsignsupport@visma.com www.tendsign.com Innehållsförteckning Visma TendSign Basic 1. Navigering... 2 1.1

Läs mer

Manual - Introduktionskurs SiteVision

Manual - Introduktionskurs SiteVision Manual Introduktionskurs SiteVision sidan 1 Manual Introduktionskurs SiteVision den 3 september 2014 09:00 Innehållsförteckning Logga in 2 Redigera text 3 Om bilder på ale.se 6 Lägga till en bild 7 Lägga

Läs mer

Bilaga Digital profilmanual

Bilaga Digital profilmanual Bilaga Digital profilmanual Version 1 Januari 2011 SID 2 Innehåll Inledning... 3 Logotyp... 4 Placering... 4 Alternativ placering... 5 Färger... 6 Färgpalett... 6 Färganvändning... 7 Färghierarki... 8

Läs mer

Grafiska riktlinjer för e-tjänster. Enligt stadens nya grafiska profil - 2013

Grafiska riktlinjer för e-tjänster. Enligt stadens nya grafiska profil - 2013 Grafiska riktlinjer för e-tjänster Enligt stadens nya grafiska profil - 2013 Form Typsni!, färger och layout skapar igenkänning mellan stockholm.se och e-tjänster. Typsni! och färg Typsni! Stockholm

Läs mer

Gränsöverskridande samverkan

Gränsöverskridande samverkan 1 Grafisk Profil Denna grafiska manual är en hjälp för dig som jobbar i eller med Vårdsamverkan Fyrbodal för att skapa en tydlig, enhetlig och konsekvent kommunikation med omvärlden. Vår logga, våra färger

Läs mer

Användarhandbok för administratörer av tjänsten för Mobil och surfplatta

Användarhandbok för administratörer av tjänsten för Mobil och surfplatta Användarhandbok för administratörer av tjänsten för Mobil och surfplatta Ideon Science Park Scheelevägen 17 223 70 Lund, Sweden Innehåll Inledning... 3 Om Handboken... 3 Målgrupp... 3 Översikt av Applikationen...

Läs mer

för att göra informationen tillgänglig Den här checklistan är ett verktyg då du och dina kollegor ska se över er kommunikation och information.

för att göra informationen tillgänglig Den här checklistan är ett verktyg då du och dina kollegor ska se över er kommunikation och information. Checklista för att göra informationen tillgänglig När du kommunicerar och tar fram information finns det mycket du kan göra för att alla ska kunna ta del av dina budskap. För att informationen ska vara

Läs mer

Att utveckla läromedel i digital form

Att utveckla läromedel i digital form Att utveckla läromedel i digital form för elever med funktionsnedsättning Att utveckla läromedel i digital form för elever med funktionsnedsättning Det digitala läromedlet Ett digitalt läromedel kan finnas

Läs mer

INTRODUKTION TILL LOGOTYPEN

INTRODUKTION TILL LOGOTYPEN INTRODUKTION TILL LOGOTYPEN Greppa Näringen logotypen är den officiella avsändaren och vårt viktigaste verktyg. Logotypen har en klar och tydlig form som syns mycket bra i alla sammanhang. För att skydda

Läs mer

GRAFISK MANUAL PARTNERSKAP BERGSLAGSBANAN PARTNERSKAP BERGSLAGSBANAN

GRAFISK MANUAL PARTNERSKAP BERGSLAGSBANAN PARTNERSKAP BERGSLAGSBANAN GRAFISK MANUAL PARTNERSKAP PARTNERSKAP grafisk manual Innehållsförteckning Inledning 3 Partnerskap Bergslagsbanan 4 Vår logotyp 5 Typografi 7 Färger 9 Gestaltning 11 Material 13 Om du läser denna grafiska

Läs mer

Bilaga 2. Layoutstöd för examensarbeten och uppsatser

Bilaga 2. Layoutstöd för examensarbeten och uppsatser Bilaga 2 Layoutstöd för examensarbeten och uppsatser Lärstöd Karlstads universitetsbibliotek ht 2007 Layoutstöd examensarbeten och uppsatser ht -07 Innehåll 1. Inledning...1 1.1 Dispositon...2 2. Om omslag...3

Läs mer

Markbyggarna. Markbyggarna. Markbyggarna. Markbyggarna LOGOTYP VARIANTER

Markbyggarna. Markbyggarna. Markbyggarna. Markbyggarna LOGOTYP VARIANTER Grafisk manual Markbyggarna AB, 2013 LOGOTYP Markbyggarnas logotyp föreställer två träd. Logotypen kommunicerar Markbyggarnas uppdrag inom park- och markarbete genom den bruna jordfärgen i texten och de

Läs mer

Hur tillgänglig är du? Hur tillgänglig är du? Seminariedag om digitalt tillgängliggörande Västmanlands läns museum 2014-02-19

Hur tillgänglig är du? Hur tillgänglig är du? Seminariedag om digitalt tillgängliggörande Västmanlands läns museum 2014-02-19 Hur tillgänglig är du? Om hur du tänker tillgängligt på webben Hur tillgänglig är du? Seminariedag om digitalt tillgängliggörande Västmanlands läns museum 2014-02-19 Pär Lannerö Projektledare webbriktlinjer.se

Läs mer

Wordpress och Sociala medier av Sanna Ohlander 110319. Guide till hur du skapar och förändrar inlägg och sidor på staffanstorp.se

Wordpress och Sociala medier av Sanna Ohlander 110319. Guide till hur du skapar och förändrar inlägg och sidor på staffanstorp.se Guide till hur du skapar och förändrar inlägg och sidor på staffanstorp.se 1 Innehållsförteckning Tänk på! Sid 3 Logga in sid 4 Panel sid 5 Sidor och inlägg 1. Skapa eller redigera en sida eller inlägg

Läs mer

Grafisk manual. Arvsfondsdelegationen. Riktlinjer för dig som driver ett Arvsfondsprojekt. INNEHÅLL

Grafisk manual. Arvsfondsdelegationen. Riktlinjer för dig som driver ett Arvsfondsprojekt. INNEHÅLL INNEHÅLL Arvsfondsdelegationen Grafisk manual Riktlinjer för dig som driver ett Arvsfondsprojekt. ARVSFONDENS GRAFISKA MANUAL - FÖR DIG SOM DRIVER ARVSFONDSPROJEKT: 2011 1 INNEHÅLL INNEHÅLL 2 LÄTT ATT

Läs mer

MANUAL 2.0 SKOLWEBBAR. Nacka kommuns. 2012-09-14 Uppdaterad och redigerad av. Skolutvecklarna, Nacka kommunala skolor

MANUAL 2.0 SKOLWEBBAR. Nacka kommuns. 2012-09-14 Uppdaterad och redigerad av. Skolutvecklarna, Nacka kommunala skolor MANUAL 2.0 Nacka kommuns SKOLWEBBAR 2012-09-14 Uppdaterad och redigerad av Skolutvecklarna, Nacka kommunala skolor Innehållsförteckning 1. Logga in... 4 2. Nyheter... 4 2.1 Skapa nyhetssida = skapa nyhet...

Läs mer

Detta är inte en ny grafisk profilhandbok utan version 2.0 enklare, tydligare och med fokus på innehållet i kommunikationen, inte utseendet.

Detta är inte en ny grafisk profilhandbok utan version 2.0 enklare, tydligare och med fokus på innehållet i kommunikationen, inte utseendet. Grafisk profil 2.0 Vimmerby kommun tog fram en grafisk profil 2008 för att skapa en tydlighet i sin kommunikation. I samband med att en ny destinations-logotyp tagits fram har behovet att förenkla och

Läs mer

2009-08-20. Manual för Typo3 version 4.2

2009-08-20. Manual för Typo3 version 4.2 2009-08-20 Manual för Typo3 version 4.2 1 2 Innehåll: 1. Allmänt 4 2. Grunderna i Typo3 5 2.1 Knappar 5 2.2 Inloggning 5 2.3 Den inledande vyn 6 2.4 Sidträdet 7 3. Sidor 8 3.1 Skapa en ny sida 8 3.1.1

Läs mer

Wordpress och Sociala medier av Sanna Ohlander 110308. Guide till hur du skapar och förändrar inlägg och sidor på staffanstorp.se

Wordpress och Sociala medier av Sanna Ohlander 110308. Guide till hur du skapar och förändrar inlägg och sidor på staffanstorp.se Guide till hur du skapar och förändrar inlägg och sidor på staffanstorp.se 1 Innehållsförteckning Tänk på! Sid 3 Logga in sid 4 Panel sid 5 Sidor och inlägg 1. Skapa eller redigera en sida eller inlägg

Läs mer

Gör en modern släktbok för CD eller webben

Gör en modern släktbok för CD eller webben Gör en modern släktbok för CD eller webben 21 Den traditionella släktboken består av ett antal tabeller och i bästa fall en grafisk stam- eller antavla, och man kan med ett register eller hänvisningar

Läs mer

Kunskapscentrumcentrum för Äldres Säkerhet

Kunskapscentrumcentrum för Äldres Säkerhet Kunskapscentrumcentrum för Äldres Säkerhet Kravspecifikation Webbplatsen ska vara uppbyggd så att den följer riktlinjerna från World Web Consortium (W3W). Webbplatsen ska följa standarder för uppmärkningskod.

Läs mer

INLEDNING. Inledning Logotyp Färger Teckensnitt Tillämpningar

INLEDNING. Inledning Logotyp Färger Teckensnitt Tillämpningar GRAFISK MANUAL INLEDNING Den här manualen beskriver hur vi arbetar med vår grafiska profil. I den hittar du allt från användandet av logotypen och hanterandet av färger och typografi, till mallar för utformning

Läs mer

KULTURRÅDET - EN INSPIRERANDE MYNDIGHET

KULTURRÅDET - EN INSPIRERANDE MYNDIGHET 2008-01-28 09.32 KULTURRÅDET - EN INSPIRERANDE MYNDIGHET Kulturrådet har i uppdrag att förverkliga de kulturpolitiska beslut som riksdag och regering fattat. Det är ett viktigt uppdrag och ett inspirerande

Läs mer

small phones for big people Grafisk manual Innehåll Förutsättningar small phones for big people En enhetlig grafisk profil 1 Logotyp

small phones for big people Grafisk manual Innehåll Förutsättningar small phones for big people En enhetlig grafisk profil 1 Logotyp Grafisk manual Innehåll Förutsättningar En enhetlig grafisk profil 1 Logotyp Cellulite s logotyp 2 Mini logga 3 Frizon 4 Storlek 5 Placering 5 Färger 2 Cellulite s färger 6 Typografi Cellulite s typografi

Läs mer

GRAFISKA RIKTLINJER 1

GRAFISKA RIKTLINJER 1 GRAFISKA RIKTLINJER 1 ETT PARTITUR FÖR ÖGAT Det går kanske inte att jämföra grafiska riktlinjer med ett partitur. Men lite fritt tolkat kan man säga att en grafisk manual innehåller alla element som behövs

Läs mer

Inledning 4 6. Märke. Typsnitt 7 9. 10. Färger

Inledning 4 6. Märke. Typsnitt 7 9. 10. Färger GRAFISK PROFIL INNEHÅLL 3. Inledning 4 6. Märke Huvudmärke. Varianter. Tillämpning. 7 9. Typsnitt Huvudtypsnitt. Webbtypsnitt. 10. Färger Huvudfärger. Komplementfärger. Webbfärger INLEDNING Den grafiska

Läs mer

Skapa epublikationer för Webben & Mobila Enheter

Skapa epublikationer för Webben & Mobila Enheter emag PRODUKTION Skapa epublikationer för Webben & Mobila Enheter Med emag kan du omvandla statiska PDF-dokument till interaktiva on-linepublikationer för vanliga webbläsare och mobila enheter, och detta

Läs mer

Användarbeskrivning ARBETSGIVARINTYG. för Sveriges alla arbetsgivare. arbetsgivarintyg.nu. En ingång för alla användare. Innehåll. Version 1.

Användarbeskrivning ARBETSGIVARINTYG. för Sveriges alla arbetsgivare. arbetsgivarintyg.nu. En ingång för alla användare. Innehåll. Version 1. 2015 05 17 Arbetslöshetskassornas samorganisation SO Version 1.0 ARBETSGIVARINTYG för Sveriges alla arbetsgivare Användarbeskrivning arbetsgivarintyg.nu Med tjänsten arbetsgivarintyg.nu kan du som arbetsgivare

Läs mer

Sitevision för kontorsredaktörer www.arbetsformedlingen.se

Sitevision för kontorsredaktörer www.arbetsformedlingen.se Manual Version 4.5 Sida: 1 av 15 2009-05-15, rev 2015-03-19 Sitevision för kontorsredaktörer www.arbetsformedlingen.se Krista Sani Laine Arbetsförmedlingen Kommunikationsavdelningen Sida: 2 av 15 Innehåll

Läs mer

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR I följande dokument hittar ni information om hur ni administrerar er nya hemsida. Manualen går endast igenom grundläggande administration. För mer avancerad redigering

Läs mer

Grafisk manual för equmenia

Grafisk manual för equmenia Grafisk manual för equmenia - kommunicera för Guds skull omkänsla identitet medtanke Innehåll: Inledning...2 Syfte Grundregler Ansvar Logotyp...2 Alternativa logotyper Färgvarianter Frizon Placering Filformat

Läs mer

Manual till publiceringsverktyg

Manual till publiceringsverktyg Manual till publiceringsverktyg Allmänt När man har loggat in hamnar man direkt på översikten över hela webbplatsen. Överst hittar man en meny som alltid ligger med i verktyget. Denna meny innehåller översikten

Läs mer

Grafisk guide. adress Box 801, 961 17 Boden besök Parkgatan 34 Tel 0921-578 80 FAX 0921-789 03 E-POST info@bodenbo.se internet www.bodenbo.

Grafisk guide. adress Box 801, 961 17 Boden besök Parkgatan 34 Tel 0921-578 80 FAX 0921-789 03 E-POST info@bodenbo.se internet www.bodenbo. Grafisk guide adress Box 801, 961 17 Boden besök Parkgatan 34 Tel 0921-578 80 FAX 0921-789 03 E-POST info@bodenbo.se internet www.bodenbo.se Grafisk guide Grafisk profil handlar om en helhet där intrycket

Läs mer

Användarmanual för webbapplikationen Fejjan för alla. Manualens version:1.0. Datum: 5 februari 2014

Användarmanual för webbapplikationen Fejjan för alla. Manualens version:1.0. Datum: 5 februari 2014 Fejjan för alla 1.0 Användarmanual för webbapplikationen Fejjan för alla. Manualens version:1.0. Datum: 5 februari 2014 Fejjan för alla gör det lättare för personer med olika typer av funktionsnedsättningar

Läs mer

Kunskapscentrum för Äldres Säkerhet

Kunskapscentrum för Äldres Säkerhet Kunskapscentrum för Äldres Säkerhet Kravspecifikation för webbplats Webbplatsen ska vara uppbyggd så att den följer riktlinjerna från World Web Consortium (W3W). Webbplatsen ska följa standarder för uppmärkningskod.

Läs mer

Webbsidekurs för nybörjare

Webbsidekurs för nybörjare Webbsidekurs för nybörjare Hörselskadades distrikt i Stockholms län (www.distriktet.info) Inledande faktaruta Alla HRF föreningar erbjuds möjligheten att kostnadsfritt publicera information på en egen

Läs mer

VERSION 2.0 SEPTEMBER 2010. grafısk manual

VERSION 2.0 SEPTEMBER 2010. grafısk manual VERSION 2.0 SEPTEMBER 2010 grafısk manual Om grafıska manualen Ett viktigt led i vårt informationsarbete är att ha ett gemensamt utseende. Att vara konsekvent med logotype, typsnitt och färger ger tydlighet

Läs mer

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR I följande dokument hittar ni information om hur ni administrerar er nya hemsida. Manualen går endast igenom grundläggande administration. För mer avancerad redigering

Läs mer

Webbpolicy för Klippans kommun

Webbpolicy för Klippans kommun Webbpolicy för Klippans kommun Framtagen av Kommunkansliet 2006-10-11 (ändring 2006-10-31) 1 Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. Bakgrund... 2 3. Syfte och målgrupper... 3 4. Riktlinjer... 3 5. Ansvar...

Läs mer

Guide till hur du skapar och förändrar inlägg och sidor på staffanstorp.se

Guide till hur du skapar och förändrar inlägg och sidor på staffanstorp.se Guide till hur du skapar och förändrar inlägg och sidor på staffanstorp.se 1 Innehållsförteckning Tänk på! Sid 3 Logga in sid 4 Panel sid 5 Sidor och inlägg 1. Skapa eller redigera en sida eller inlägg

Läs mer

Grafisk Manual. Version 1.0

Grafisk Manual. Version 1.0 Grafisk Manual Version 1.0 Innehåll Inledning...3 Logotyp...4-5 Symbol och ordbild...4 Lokalavdelningar...5 Logotypens säkerhetszon...5 Storlekar...5 Grafiskt mönster...6 Flagga... 7 Färger...8 Typografi...9

Läs mer

Grafisk manual. Studentkåren i Sundsvall 2013

Grafisk manual. Studentkåren i Sundsvall 2013 Grafisk manual Studentkåren i Sundsvall 2013 STUDENTKÅREN I SUNDSVALL GRAFISK MANUAL INLEDNING 2 Inledning Detta dokument reglerar Sundsvalls studentkårs grafiska profil med logotyper, typsnitt, färger

Läs mer

behövs för enhetlighet, tala samma språk, så att användaren kan lära sig och använda det vidare.

behövs för enhetlighet, tala samma språk, så att användaren kan lära sig och använda det vidare. 1 2 3 Grafisk profil reglerar grunddragen i utseendet (logga, färger, typsnitt) en helhet skapas Vi ska känna igen oss, vi ska förstå vad som avsändaren vill kommunicera. Kan vara svårt att direkt applicera

Läs mer

Manual - Introduktionskurs SiteVision

Manual - Introduktionskurs SiteVision Sidan 1 Manual Introduktionskurs SiteVision 20141125 Version 2 Innehållsförteckning Logga in 2 Redigera text 3 Om bilder på ale.se 6 Lägga till en bild 7 Lägga till en länk i text 9 Lägga till länkar under

Läs mer

Informations- och kommunikationspolicy för Hällefors kommun

Informations- och kommunikationspolicy för Hällefors kommun Informations- och kommunikationspolicy för Hällefors kommun 2(8) Innehåll 1 Syfte... 3 2 Målsättning... 3 3 Informations- och kommunikationsansvar... 4 3.1 Ledningsansvar... 4 3.2 Individens ansvar...

Läs mer

Grafisk manual 1.0 2009-10-07

Grafisk manual 1.0 2009-10-07 Grafisk manual 1.0 2009-10-07 Innehåll Logotyp... 3 Profilfärger... 4 Symbolen... 4 Typografi... 5 Svenska Vård i text... 6 Svenska Vård Grafisk manual 1.0 2 Logotyp Svenska Vårds logotyp finns i två versioner.

Läs mer

www.faltbiologerna.se

www.faltbiologerna.se Redigering av www.faltbiologerna.se sammanställt av Magnus Bjelkefelt, november 2011 reviderad oktober 2012 Innehållsförteckning 1. Logga in................................................... 2 1.1 Var

Läs mer

www.grade.com LUVIT LMS Quick Guide LUVIT Composer

www.grade.com LUVIT LMS Quick Guide LUVIT Composer www.grade.com LUVIT LMS Quick Guide LUVIT Composer LUVIT Composer LUVIT Composer är ett verktyg för att enkelt skapa snyggt innehåll direkt i LUVITs kurser. Verktyget innehåller designade mallar som du

Läs mer

Riktlinjer för skol- och barnomsorgsförvaltningens webbplatser

Riktlinjer för skol- och barnomsorgsförvaltningens webbplatser Riktlinjer för skol- och barnomsorgsförvaltningens webbplatser Syftet med webbplatserna är att marknadsföra de kommunala förskolorna och skolorna. Webbplatserna ska också fungera som en informationskanal

Läs mer

Manual HSB Webb brf 2004 03 23

Manual HSB Webb brf 2004 03 23 NYHETER Manual HSB Webb brf 2004 03 23 Nu kan man sätta en hemavdelning på ett arbetsflöde, så att det bara blir synligt från den avdelningen och nedåt i strukturen under en förening. Ett arbetsflöde blir

Läs mer

Grafisk manual. 1.0 Index. Om logotypen... 2 DOTTERBOLAG... 3 DOTTERBOLAG 2 RADER... 4 VARIATIONER... 6 EXEMPEL PÅ EJ TILLÅTEN ANVÄNDNING...

Grafisk manual. 1.0 Index. Om logotypen... 2 DOTTERBOLAG... 3 DOTTERBOLAG 2 RADER... 4 VARIATIONER... 6 EXEMPEL PÅ EJ TILLÅTEN ANVÄNDNING... Grafisk manual 1.0 Index Om logotypen... 2 DOTTERBOLAG... 3 DOTTERBOLAG 2 RADER... 4 Friyta och MinimIstorlek... 5 VARIATIONER... 6 EXEMPEL PÅ EJ TILLÅTEN ANVÄNDNING... 7 EXEMPEL PÅ EJ TILLÅTEN ANVÄNDNING...

Läs mer

Manual för visionutv.net Redigera

Manual för visionutv.net Redigera Manual för visionutv.net Redigera Version 2.0 Visionutveckling 2004 Innehåll: 1 Om Redigera 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Hur Redigera är uppbyggt 3 1.3 Vad är? 4 2 Inloggning 6 3 Nyheter i Redigera 2.0 7 3.1 Funktionsknappar

Läs mer

Grafisk manual för Sveriges miljömål

Grafisk manual för Sveriges miljömål Grafisk manual för Sveriges miljömål GRAFISK MANUAL MILJÖMÅLEN, VERSION 1, SID 1 Det ska vara lätt för alla att kommunicera Sveriges miljömål! Många företag och myndigheter kommunicerar Sveriges miljömål,

Läs mer

DynaPahlm är användbart på många olika typer av webbplatser. Denna handbok ger dig tips och vägledning till hur du bäst använder DynaPahlm

DynaPahlm är användbart på många olika typer av webbplatser. Denna handbok ger dig tips och vägledning till hur du bäst använder DynaPahlm Användarhandbok (testsite http://www.pahlm.com/dynapahlm/ Förord DynaPahlm är levererat tillsammans med din webbplats från KM-Företagsutveckling. DynaPahlm är ett Content Management System (CMS), fritt

Läs mer

Alla webbplatser och sociala mediekanaler där LTH står som avsändare räknas som en webbplats vid LTH och omfattas av dessa regler.

Alla webbplatser och sociala mediekanaler där LTH står som avsändare räknas som en webbplats vid LTH och omfattas av dessa regler. Riktlinjer för kommunikation och innehåll på LTH:s domän lth.se och i sociala medier syftar till att säkra en tydlig och enhetlig avsändare, att gällande lagstiftning följs samt att universitetets och

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 2014-09-18 104. Webbpolicy för

Antagen av kommunfullmäktige 2014-09-18 104. Webbpolicy för Antagen av kommunfullmäktige 2014-09-18 104 Webbpolicy för Innehåll Kommunens webbplatser...... 3 Syfte och mål...... 3 Strategi...... 3 Profilering...... 4 Domäner...... 4 Målgrupper...... 4 Ansvar och

Läs mer

VISUELL IDENTITET. för Svenska Dreverklubben. Förord. Version 1.1

VISUELL IDENTITET. för Svenska Dreverklubben. Förord. Version 1.1 VISUELL IDENTITET för Svenska Dreverklubben Förord Version 1.1 Januari 2017 INNEHÅLLSFÖRTECKNING LOGOTYP TYPSNITT FÄRGER BILDSPRÅK KONTORSTRYCK TRYCKSAKER WEBBPLATS DIGITALT SKYLTMATERIAL PROFILPRODUKTER

Läs mer

EN GUIDE FÖR GRAFISK PROFIL

EN GUIDE FÖR GRAFISK PROFIL EN GUIDE FÖR GRAFISK PROFIL 1 Innehåll Grafisk profil 2 Uppdrag och kärnvärde 3 Tilltal och tonläge 3 Bildspråk 4 Logotypen 5 Ortnamnsmontering 6 Verksamhetslogotyper 6 Vinjetter 7 Typsnitt 8 Färgpalett

Läs mer

Fältstudier. Torsdagen den 13 november K2. Ann Lantz Sinna Lindqvist

Fältstudier. Torsdagen den 13 november K2. Ann Lantz Sinna Lindqvist Fältstudier Torsdagen den 13 november 15-17 K2 Ann Lantz alz@nada.kth.se Sinna Lindqvist Sinna@nada.kth.se Fältstudier Fält Målgrupp Funktionshinder Design för alla 24-timmars myndigheten Web Accessibility

Läs mer