ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS PATENT & VARUMÄRKEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS PATENT & VARUMÄRKEN"

Transkript

1 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Nr 10 NOVEMBER 2013 PATENT & VARUMÄRKEN Missa inte VARUMÄRKES- KOMMUNIKATION Vikten av att välja rätt namn VÄRDESÄTT DITT PATENT Ta del av en växande marknad IA MODIN Advokat Se till att patenten skyddar din affärsmodell! Immaterialrättens betydelse för affärsframgång FOTO: EMELIE PALMCRANTZ LÄS MER PÅ WEBBEN! Experterna: Ett område som oftast glöms bort, men som blir allt viktigare. FRAMGÅNG ÄR INGEN SLUMP ta hand om dina tillgångar och öka din lönsamhet. prv.se

2 2 NOVEMBER 2013 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET UTMANINGAR Innovativa tillväxtföretag. Två högaktuella och frekvent förekommande ord i svenska affärstidningar. Det finns en direkt koppling mellan affärsframgångar och immaterialrätt. VI REKOMMENDERAR Med denna tidning hoppas jag att ni får en tydlig och klarläggande bild av immaterialrättens viktiga roll för företagens utveckling och affärsnytta. Trevlig läsning! Fabian Lindgren Projektledare, Patent och varumärken. Medvetenhet om varumärken och patent ger affärsfördelar Läs mer på webben! Susanne Ås Sivborg Generaldirektör på Patentoch registreringsverket (PRV). FOTO: PRV I Sverige behöver vi bli bättre på att se till att immaterialrätten finns med som en medveten och naturlig del i innovationsprocessen. Företagare, entreprenör och innovatörer behöver inte bara erbjuda god service - de behöver också vara unika och sticka ut för att nå affärsframgångar; exempelvis ett varumärke som särskiljer sig från ett annat. Ofta är konkurrensen enorm och det är svårt att vinna mark när liknande tjänster, produkter och budskap återfinns hos flera aktörer inom samma bransch. Värdera tillgångarna Med en medvetenhet om de immateriella rättigheterna som varumärken, patent, design, upphovsrätt, licensavtal och exempelvis affärshemligheter uppkommer nya, fräscha konkurrensfaktorer. Konkret handlar det om att värdera och hantera dessa tillgångar på samma sätt som företagaren gör med andra värden i företaget. Det gäller att koppla ihop de immateriella tillgångarna och immaterialrätten med affären - då skapas affärsnytta och det finns goda förutsättningar för att bygga strategiskt hållbara affärsframgångar. I oktober presenterade de europeiska patent- och varumärkesmyndigheterna (EPO och OHIM) rapporten Intellectual property rights intensive industries: contribution to economic performance and employment in the European Union där det bland annat konstaterades att 40 procent av Europas totala ekonomi och att 33 procent av all sysselsättning i EU genereras genom immaterialrättsintensiva branscher. Svart på vitt syns kopplingen mellan tillväxt och immaterialrätt. Bättre förutsättningar I Sverige behöver vi bli bättre på att se till att immaterialrätten finns med som en medveten och naturlig del i innovationsprocessen. Den måste vara en självklar del i svenska små och medelstora företags affärsstrategier, då kunskap om immaterialrätt är avgörande för såväl ekonomi och sysselsättning som förmågan att driva framgångsrika innovationsprocesser. Vi vet att kunskapsinnehållet i produkter och tjänster som levereras av svenska företag blir allt viktigare. En allt större del av värdet ligger i företagens kunskapstillgångar deras immateriella tillgångar. Vi ser att svenska företag behöver få bättre förutsättningar att hantera sina immateriella tillgångar affärsstrategiskt. Svenska företag behöver få bättre förutsättningar att hantera sina immateriella tillgångar affärsstrategiskt. Från idé till innovation För att Sverige ska stå sig i konkurrensen måste svenska företag dra bättre nytta av immaterialrätten. Det är en fråga som är både branschöverskridande och viktig under hela innovationsprocessen, från idé till innovation. Smarta företagare och innovatörer i framkant når framgång genom en genomtänkt immaterialrättslig strategi. Patent och varumärken gör skillnad för svensk tillväxt. Vi får våra läsare att lyckas! PATENT & VARUMÄRKEN NR 10, NOVEMBER 2013 Ansvarig för denna utgåva: Projektledare: Fabian Lindgren Tel: E-post: Verkställande direktör: Joanna Rydbeck Redaktionschef: Martin Björinge Affärsutvecklare: Raha Rostampor Layout: Daniel Di Meo Distribution: Dagens Industri, November 2013 Tryckeri: BOLD/DNEX Tryckeri AB, Akalla, V-TAB, Landvetter, Daily Print, Umeå Repro: Bert Lindevall Mediaplanet kontaktinformation: Tel: Fax: E-post: Vid förfrågningar kontakta: Raha Rostampor Citera oss gärna, men ange källan. Mediaplanets affärsidé är att leverera nya kunder till våra annonsörer. Genom intressanta artiklar med hög kvalitet motiverar vi våra läsare att agera..fenixlegal INTERNATIONAL PATENT AND LAW FIRM Där andra ser problem, hittar vi möjligheter Ett starkt immaterialrättsligt skydd kan vara företagets viktigaste affärsmässiga grund, och skillnaden mellan att misslyckas och att växa snabbt och säkert. Frågan bör vara en naturlig del av ledningsgruppens långsiktiga planering. Fenix Legal har haft förmånen att medverka till många välkända svenska och internationella företags globala skydd och utveckling av patent, varumärken, design, domännamn, upphovsrätt och marknadsföring i sociala medier. Vi är en fullservice IP-byrå, med jurister, patentexperter, branding- och affärskonsulter. Patent, Varumärken, Design Upphovsrätt & Affärsavtal Internetjuridik Sociala medier Domäntvister IP & affärsjuridik i Ryssland Stureplan 4C, 4 tr, Stockholm Tel: Fax:

3 hela denna tematidning är en annons från mediaplanet november Gardera med immaterialrättsligt skydd Svenska företag som är verksamma eller har underleverantörer i Kina bör skydda sina intressen med hjälp av ett genomtänkt immaterialrättsligt skydd, som ofta innefattar patent, varumärkesskydd och ibland även designskydd. Jonas Rogberg Advokat med lång erfarenhet av immaterialrättsliga frågor i Asien. foto: stefan tell immaterialrätt Ett tips är att registrera sitt Âvarumärke på mandarin utöver i sin ursprungliga form. Stora ickekinesiska företag har exempelvis valt att registrera sitt varumärkesnamn på såväl engelska som mandarin. Om man enbart skyddar sitt varumärke med latinska bokstäveâr finns det en risk att en konkurrent väljer att användaâsamma Âlogotype, typsnitt och namn skrivet med kinesiska bokstäver, säger Jonas Rogberg, advokat med lång erfarenhet av immaterialrättsliga frågor i Asien. På den kinesiska marknaden är det viktigt att inte avslöja Ânågot om sin affärsidé eller produkt innanâman lämnat in sin patentansökan. Ett bra komplement Även om ett patentskydd är en trygghet så är det sällan Âtillräckligt för att ge ett fullvärdigt immaterialrättsligt skydd. Ett Âvarumärkesskydd utgör ofta ett bra komplement. Ett utmärkt tips är att hämta information från EUkommissionens helpdesk i Kina: Fördela tillverkningen Många svenska företag har valt att outsourca hela eller delar av sin tillverkning till underleverantörer i Kina. Jonas Rogberg rekommenderar företag att sprida riskernaâ genom att outsourca olika delar av tillverkningsprocessen på olika Âleverantörer. Undvik att förlita dig på en tillverkare. Ett företag som marknadsför tekniska produkter kan exempelvis låta flera underleverantörer tillverka olika komponenter som inte ger dem någon möjlighet att få insyn i hur slutprodukten är konstruerad. Affärer bygger på relationer Det har förekommit att underleverantörer som exempelvis tillverkar designkläder har en parallell fabrik där de tillverkar enligt Âsamma design, fast i egen regi, Âsäger Jonas Rogberg. Respekten för immaterialrättigheter och skriftligaâavtal är överlag lägre i ÂKina än i Sverige. I Kina bygger affärer i stor utsträckning på relationer. Det handlar om att bygga upp en Ârelation där man kan lita på sina affärspartners. När man precis håller på att etablera eller fördjupa en relation kan det kännas svårt att hitta rätt tidpunkt för att diskutera immaterialrättsliga frågor, men tveka inte att ta upp dem redan på ett tidigt stadium, säger Jonas Rogberg. annika wihlborg experter Rätt namn stärker affärerna Katarina Nilsson Namnstrateg på Eqvarium. foto: bengt alm Finns det några generella riktlinjer för vad som är ett bra namn? Det gör det absolut, och jag brukar poängtera att det inte huvudsakligen handlar om hur namnet låter. Några viktiga kriterier är exempelvis att namnet ska kommunicera vad varumärket står för, skapa rätt associationer och att det ska vara enkelt att komma ihåg och uttala. Namnet ska stärka affärerna, och enligt Brand Orientation Index är företag som arbetar strategiskt med varumärkesfrågor är mer lönsamma än andra. Kan du ge några exempel på hur ett illa valt namn kan påverka verksamheten negativt? Namnet kan komma att begränsa verksamheten om företaget växer ur det. Här såg jag senast häromdagen att Audio Video Âannonserar att de också har vitvaror i Âbutiken. Det skapar en otydlighet i kommunikationen med kunderna. -Internationella koncerner kan stöta på patrull när de ska lansera sina varumärken på nya marknader. Om det sent i processen uppdagas att namnet betyder något opassande på ett annat språk, eller att det inte går att skydda juridiskt kan det bli dyrt Vilka råd brukar du ge företag som står inför en lansering av en ny tjänst eller produkt? En nyckel till framgångsrika namnprojekt är att gå strukturerat till väga. Det är viktigt att ta avstamp i en tydligt definierad brief som är förankrad uppåt innan den kreativa processen tar vid. Om rätt kompetens saknas internt är det bra att ta hjälp av en namnkonsult som kan driva projektet. Adam Johansson Verkställande chef Nordisk Media Utveckling. foto: privat Hur förhåller sig varumärken och domännamn till varandra? Ett registrerat domännamn ger dig en ensamrätt att använda just det domännamnet för adressering på internet, förutsatt att det inte gör intrång i någon annans rättighet, såsom ett varumärke. Det är därför viktigt att kontrollera andras rättigheter vid val av domännamn. Av det följer att ett varumärke är viktigt som grund för att skydda sina namn mot intrång från andra Vad skall man tänka på i hanteringenâ av varumärken och Âdomännamn? Det finns fördelar med att arbeta med en översikt av både varumärken och domännamn. Optimalt är om frågorna löpande hanteras tillsammans när de överlappar varandra. Ett stort antal nya toppdomäner är på väg att introduceras på internet. Vad bör jag som varumärkesinnehavare tänka på? Vår rekommendation är i stort densamma såväl före som efter den stora lanseringen av nya toppdomäner: Arbeta med en tydligt avgränsad domännamnsportfölj och Âbevaka hur dina varumärken används av andra på internet för att upptäcka intrång i ett tidigt skede. En av nyheterna med de nya toppdomänerna är det som kallas Trademark Clearinghouse (TMCH). Det är en central Âdatabas där varumärkesinnehavare kan Âregistrera sina varumärken. TMCH har fâl era funktioner, men underlättar framförallt vid ansökningar i respektive toppdomäns förtursfas för varumärkesinnehavare. När nya toppdomäner tidigare har introducerats, har varumärkesinnehavare varit tvungna att lämna in varumärkesinformation till respektive toppdomänleverantör för ansökan i förtursfasen, men nu är det alltså en databas som används av alla nya toppdomäner. WE WORK WITHIN IP NOT WITHIN BORDERS. Welcome to your Nordic intellectual property partner.

4 4 NOVEMBER 2013 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET NYHETER Thomas Randes Vd på IPQ. FOTO: FILIP ERLIND Anders Tangen. Vd för patent- och juridikbyrån Brann. FOTO: KRISTOFER SAMUELSSON Vad är ditt patent värt? Fråga: : Varför ska företag göra en ekonomisk värdering av sina patent och patentportföljer? Svar: Patenten kan utgöra den större delen av värdet i ett tekniktungt företag och det kan vara viktigt att visa detta värde i vissa situationer. VÄRDE Det är vanligt att företag inte värderar sina patent, men det kan finnas tillfällen då dessa är den största tillgången, innan man har en försäljning att luta sig mot, och de kan vara intressanta för företag i tidig fas som behöver attrahera mer kapital. Det säger Anders Tangen, som arbetat med patentvärderingar i flera år. Viktigt att kunna motivera Det kan finnas många olika skäl till att man vill veta värdet på sina patent. Det kan vara att man vill ha in värdet i balansräkningen, att man vill visa tillgången för investerare, att man vill flytta patentportföljen mellan moderbolag och dotterbolag och behöver ha en värdering som Skattemyndigheten godkänner, eller att man ska sälja patent. Generellt säger Anders Tangen att det är viktigt att kunna motivera hur man kommit fram till värdet och att det kan vara bra att ha såväl revisor som skatteexperter med sig i värderingen. Få företagare har dock tillräcklig kunskap för att på egen hand se vad företagets immateriella rättigheter är värda. Det finns flera olika metoder för att beräkna värdet. Kostnadsbaserad värdering används av vissa. Man ser helt enkelt på hur mycket man lagt ner Värdering av patent eller patentportföljer är ingen exakt vetenskap. Man får pröva olika metoder mot olika scenarier och triangulera fram ett värde. Anders Tangen på att få patenten. Men metoden har svag koppling till marknaden. En andra metod är marknadsbaserad, bygger på vad man fått betalt för liknande rättigheter. Det är en grov metod och det kan vara svårt att få fram relevanta data. En inkomstbaserad värdering bygger på vad man får för licenser. Anders Tangen ser detta som en akademisk metod, det finns sällan tillräcklig information. Kombinera olika metoder Värdering av patent eller patentportföljer är ingen exakt vetenskap. Man får pröva olika metoder mot olika scenarier och triangulera fram ett värde. Det kan vara svårt att skilja vad som sitter i själva patentet och vad som sitter i människor och kompetens på företaget. När det gäller att få intäkter på sina patent nämner Anders Tangen möjligheten att det kan finnas delar i patenten som man faktiskt inte utnyttjar och som kan licensieras ut. Det representerar också ett värde. Värderingen av patent är en växande marknad och intresset ökar. Sverige är en av de industrinationerna med flest patent per capita. Men vi är inte alltid bäst på att ta vara på värdet, kommersialisera det, säger Anders Tangen. GÖSTA LÖFSTRÖM FRÅGOR & SVAR Ledare, lär dig IP! Immaterialrätt, IP, som strategiskt verktyg stärker dina affärer och ger konkurrensfördelar. Det menar Thomas Randes, vd IPQ. Vad skapar värde i ett företag? Utmärkt ledarskap, finansiell styrning, genomtänkt marknadsföring och innovativ produktutveckling är några vanliga svar. Grundläggande funktioner i vilket företag som helst. Jag vill lägga fördjupad kunskap i immaterialrätt, IP, till den listan, säger Thomas Randes, vd IPQ. Det är synd. Rätt använt är IP ett strategiskt verktyg som i allra högsta grad påverkar ett företags värde. Ett självklart komplement Med hjälp av IP kan du identifiera, skydda och öka värdet ditt företags tillgångar. Men det gäller att veta hur, det är inte ens lätt att köpa IP-tjänster. Många känner inte till vidden av möjligheter en IP-rådgivare kan bistå med. För att öka kompetensen borde IP vara en essentiell del i utbildningen för framtidens ledare. I dag finns för lite eller för grund utbildning inom IP på tekniska högskolor. Det går att läsa immaterialrätt på juristutbildningen, men där finns som bekant få tekniker. Ett tvärfackligt förhållningssätt skulle öka vår användning av ett bra konkurrensmedel och därmed våra företags konkurrenskraft, avslutar Thomas. THOMAS RANDES Svensk och internationell affärsjuridik Som medlem i ILN International Lawyers Network ett av världens största affärsjuridiska nätverk, har vi starka band till ledande advokatbyråer över hela världen.

5 Gasell IGEN! IPQ vinner DI:s Gasellpris för andra året i rad. Sedan förra året har vi ökat vår omsättning med 40 procent och anställt åtta rådgivare. IPQ är därmed den snabbast växande immaterialrättsbyrån i Sverige. Med tydlig metodik och en ständig utveckling av våra processer erbjuder vi våra kunder engagemang och proaktivitet. Anlita oss för rådgivning och tjänster i områden där teknik möter juridik. IPQ identifierar och skyddar dina konkurrensfördelar, som varumärke, patent och design. Your IP portfolio only has a value if you are able to defend it. IP rights constitute a growing proportion of the wealth of businesses, as industry moves increasingly towards a knowledge-based economy. Defending an alleged infringement of an IP right might not only prove very costly but could even have an impact on your company s future. On these occasions risk transfer through insurance can be a life-saver. AssuransSelector has more than 15 years of experience of placing IP risks at the London market. For further information, contact our IP insurance team, or IPQ anställer erfarna patentingenjörer. TILLSAMMANS 3 FÖRÄNDRAR IPQ IP Specialists AB Vasagatan 11 Stockholm 1 2 TÄNKER NYTT Drottninggatan Helsingborg Tel: DI Patent & Varumärken x176 c.pdf :17:27 Sandart&Partners Immaterialrättspecialister sedan 1953 Lönsamma namn är ingen slump Vad betyder ert företagsnamn på mandarin? Behöver produkten ett nytt namn? Har produktfamiljen blivit en snårskog? C M Y CM MY CY CMY K Experter på avtal och rättegångar avseende: ~ Patent ~ Varumärken ~ Upphovsrätt ~ Designskydd ~ Marknadsrätt Eqvarium levererar strategiska och kreativa namntjänster som stärker varumärkets konkurrenskraft på de marknader som är viktiga för era affärer. Sandart & Partners Advokatbyrå KB Box Stockholm Tel: E-post: Besök: Norrlandsgatan 20

6 6 november 2013 hela denna tematidning är en annons från mediaplanet rundabordsamtal Hur betydelsefull är immaterialrätten för affärsframgång? En handfull specialister samlades för att diskutera immaterialrättens roll och framtid. En sak var de rörande eniga om: Det är ett område som blir allt viktigare men ofta glöms bort eller skjuts åt sidan. Runda bordet med F öretagen måste tidigt förstå immaterialrättens betydelse för under diskussionen, handlade om ning finns inte det skydd för affä- Vi måste ut och träffa dem och En inledande fråga, som återkom Âutvecklingen tar en annan rikt- Lars: Utbildningar lockar Âinte. Âaffärsframgång. Men det krävs när immaterialrätten ska in i företagsutvecklingenper in i just deras verksamhet. Då rerna man tror. förklaraâ hur immaterialrätten gri- mycket arbete och ansvaret ligger på oss som är aktiva på området. Så kan de fem specialis- Ia: Gärna redan i innovationspro- Lars: Tyvärr har de flesta småfö- Behovet av kompetens Âinser de betydelsen. ternas Âinledande beskrivningar cessen. Parallellt med utvecklingsprocessen arbetar man fram sin af- över huvud taget. branschen, i dag finns informatioretag inte med immaterialrätten Maria: Internet har förändrat sammanfattas när moderatorn, ÂMagnus ÂLundin, gav dem ett par färsmodell och i den ska immateriella rättigheterna finnas. ÂPatent på något som uppfattas som dyrt skydda sig innan de går ut och gör Tid och resurser saknas att lägga nen där men få förstår att de måste minuter att beskriva nuläge och var man bedömer att utmaningen har inget eget syfte utan ska stärka och krångligt. I en allt mer kunskapsbaserad ekonomiâär det förö- sina första presentationer. ligger. Två timmar diskussion som och skydda affären. sedan följde visade på den bredd dande. Ia: Att höja förståelsen för immaterialrätt Text: ola hanson foto: Emelie palmcrantz av områden där immaterialrätten har stor betydelse. Här inkluderades allt från små företag till hur Sveriges konkurrenskraft kan stärkas. Magnus: Absolut i tidigt skede men glöm inte att ha med den löpande i utvecklingen. Många glömmer att utveckla immaterialrätten i takt med företaget. När Moderatorns följdfråga var naturligtvis om företagen är medvetna om behovet av kompetens inom immaterialrätten? är viktigt, men förvandlaâ inte briljanta forskareâtill Ârisiga Âjurister. Förringa inte den juridiskaâ spetskompetensen hos oss advokater. Fördelar med att ha med dina immateriella tillgångar i affärsstrategin: Genom att skydda din idérikedom visar du både seriositet och strategiskt tänkande. Du får ett skydd för dina egna investeringar. Du blockerar konkurrenter som försöker dra nytta av din idérikedom. Du får lättare att locka finansiärer och samarbetspartners. Rättigheterna kan säljas Âeller licensieras. Bevisbördan vid ett eventuellt intrång ligger på intrångsmakaren. Det finns ett par saker som du bör känna till och Âförhålla dig till: En uppfinning måste offentliggöras. Det är din motprestation för att få ett patent. Kan du räkna hem de Âkostnader som skyddet Âinnebär? Blir skyddet tillräckligt bra så att du har nytta av det? Mäktar du med att försvaraâ rättigheten om det skulle uppstå en eventuell Âintrångssituation? IPQ IP Specialists AB Vasagatan 11 Stockholm

7 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET NOVEMBER MODERATOR. Magnus Lundin Vd för SISP och moderator med stark kompetens inom strategi och utveckling. Paula Lembke. Marknadschef, PRV Maria Zamkova. Vd, Fenix Legal. Lars Björklund Vd, IPEA. Magnus Hallin. Vd, Awapatent Ia Modin. Advokat och Delägare, Gärde Wesslau Advokatbyrå PATENTSVERIGE Paula: I Sverige har vi legat efter, Moderator: Vi ser fler varit fokuserade på själva skyddet f öretag, verksamheter och och missat att trycka på hur immaterialrätt i stort är viktigt när man open innovation. Hur ska branscher som jobbar med utvecklar affärer och verksamheter. Immaterialrättsstrategin där? immaterial rätten vara med måste vara kopplad till affärsidén. Immaterialrätten skapar möjligheter... Magnus Hallin Paula: Vi på PRV har ett ansvar att informera om att kompetensen behövs. Glädjande kan vi se ett ökat antal unika besökare på vår utvecklade hemsida. Vi når ut med vår information och därmed borde kunskapen öka. Lars: Stöd och kompetens bör inte centraliseras för mycket. Många blir skrämda av stora organisationer och myndigheter. Mångfald är bra, då kan även små aktörer hitta den hjälp som passar. Moderator: Hur ser då en bra immaterialrättsstrategi ut? Maria: Viktigt att planera tidigt. Titta på teknikutvecklingen; vart är vi på väg? Se till att ha kompetens i ledningen som ser framåt. Ia: Ta in juridisk expertkunskap tidigt. Formulera en strategi som går att gå tillbaka till för att se att skyddet är up-to-date, så att inte forskning och utveckling gått vidare och patenten inte längre skyddar rätt teknik. Magnus: Immaterialrätten skapar möjligheter. Särskilt när man söker samarbeten eller ska sälja verksamheten. Bra skydd är en säkerhet för en partner eller köpare. Ia: Ja, bra immateriellt skydd är ofta inträdesbiljett till samarbeten och lönsamma affärer. En arena som öppnar kontaktytor. Många tror det bara handlar om egna patent och teknikutveckling men samarbeten är en nyckel till framgång för alla företag. Hur vi stärker Sverige En fråga som naturligen kom upp när enskilda företags nytta diskuterades var hur immaterialrätten kan stärka Sverige? Maria: Det behövs ett större stöd från staten. Ta Kina som ett exempel. Där subventionerar staten varje registrering och patentskydd. Vi behöver något liknande i Sverige. Ia: Kan man inte ifrågasätta kvalitén i detta regn av patent? Maria: Till del men i dag går svenska innovatörer direkt till Kina eftersom de får ekonomiskt stöd. Det är inte bra för vår utveckling. Lars: För små aktörer som vill arbeta med större är open innovation helt nödvändigt, de har ingen chans annars. Då är immaterialrätten viktig. Magnus: Open innovation innebär inte att allt är fritt. Ofta bjuds små företag in och då måste de stora klart reglera hur immateriella rättigheter och skyldigheter fördelas. Paula: När det uppstår ett värde så är det problem om alla inte är överens om vem som äger vad. Maria: I det sammanhanget är det väsentligt att inte glömma varumärket. Magnus: Ett större företag, intresserade av att köpa eller liera sig med ett mindre företag, vill se vilka värden, förutom ägare och anställda, det finns. Då förenklar immaterialrätten processen radikalt. Moderator: Varför är immaterialrätten viktig för Sverige? Maria: Sverige är ett starkt varumärke i sig tack vare andra starka varumärken som HM, ABBA, Ericsson med flera. Så starka och säkrade varumärken är otroligt viktiga. Magnus: Immaterialrätt är ofta svårt att värdera. En rapport visar att den industri som är intensiv på området också står för procentuellt högre andel av intäkterna. Paula: Immaterialrätten ger möjligheter att bygga värden i varje företag. Vi har ett ansvar som myndighet och kunskapsnivån måste upp! Vi bidrar med stöd och hjälp så alla blir bättre på att Dags att boka vårens styrelsekurs Professionellt styrelsearbete kursstart 13 februari Ordförandekurs kursstart 27 mars Vi hjälper även till med styrelseutvärdering.

8 8 november 2013 hela denna tematidning är en annons från mediaplanet rundabordsamtal om deltagarna PRV PRV arbetar med nya idéer i teknikens framkant varje dag. PRV ger skydd och ensamrätt till tekniska idéer, varumärken och design.prv ger dig möjlighet att byta ditt personnamn och skaffa utgivningsbevis för tidskrifter. Erbjuder även uppdragstjänster och kurser inom alla våra områden. Fenix Legal Fenix Legal är en fullservice patent och juristbyrå. De hjälper sina klienter med immateriella rättigheter och affärsjuridiska frågor. Skydd, utveckling och kommersialisering. Awapatent Awapatent är ett av Sveriges och Europas ledande konsultföretag inom immaterialrätt. De hjälper sina kunder att skapa affärer av sina idéer och innovationer. Gärde Wesslau Advokatbyrå är specialiseradâ på svensk och internationell affärsjuridik. Med anor från 1950-talet var advokatbyrån länge Stockholmsbaserad men har i dag växt till en medelstor advokatbyrå med kontor i Stockholm, Göteborg, Borås, Jönköping, Helsingborg och Malmö. IPEA IPeas ambition är att på ett kostnadseffektivt sätt erbjuda sin kompetensâ till småföretag. Därigenom får dessa en möjlighet att med rimliga kostnader bygga upp en grundläggande immaterialrättslig kompetens om de Âfrågor som är viktiga för fâöretaget. om moderator Magnus Lundin, Vd SISP Swedish Incubators & Science Parks - SISP - är den medlemsbaserade branschföreningen för Sveriges inkubatorer och science parks. SISPs 65 medlemmar driver närmare 80 innovationsmiljöer över hela Sverige som tillsammans har över 5000 företag med cirka sysselsatta. Magnus Lundin är en erfaren företrädare som har förmågan att verka som talesman för branschen i nationella och internationella sammanhang. Vd för SISP med stark kompetens inom strategi och utveckling. Vi behöver inte uppfinna hjulen självaâ, vi kan samarbeta för framgång. Ia Modin användaâbefintlig information, som att exempelvis dra nytta av tidigare forskning och patent. Finansiärer kan också använda kunskapen så pengarna används på rätt sätt. Magnus: Sverige ligger bra till innovationsmässigt men vi är Âpå hur innovationerna kommer till användning. Europa måste också se upp! Det sker en kraftig utveckling i övriga världen. Jag skulleâ Âvilja se att det skapas en plan för utvecklingen av immaterialrätten för Sverige. Paula: Det finns en innovationsstrategi och i den finns immaterialrätten angiven som en del i ramverket för innovation. Vi kanske skulle behöva tänka om så vi får tydligare fokus på immaterialrättens betydelse för svensk tillväxt. Inte bara som en del i ett ramverk. Ia: En tydligare internationell utblick behövs också. Hur ser best practice ut i resten av världen? Vi behöver inte uppfinna hjulen självaâ, vi kan samarbeta för framgång. Goda förutsättningar Maria: Jag återkommer till Kina. Titta på hur de gör och vilka delar vi kan lära av. Lars: Patentsystemet är för komplext och globaliseringen Âförvärrar saken! Det gör att kompetensgapet växer mellan stora och små aktörer. Paulas kommentar om immaterialrätten som ramverk i innovationsstrategin visar att kunskapen om detta måste bli större hos våra politiker. Paula: Dialogen med departementen har blivit utmärkt de Âsenaste tre till fem åren. Det finns goda förutsättningar för framtiden som jag ser det. Även vi på PRV behöver bli ännu bättre och det kommer vi bli. Två timmars diskussion avslutades men därmed inte frågan om immaterialrättens betydelse. Snarare har vi bara sett början på en utveckling där denna del av juridiken blir allt mer framträdande: I allt från innovationsprocess till utvecklade företag, företagsaffärer och affärsutveckling kommer immaterialrätten spela allt större roll för den som vill nå reell framgång.

9 Method and Tools for Virtual Product Realization Wingquist Laboratory is an internationally competitive competence center for multidisciplinary research within the field of efficient product realization. Within its defined research areas, we apply deep knowledge on new research challenges, based on industrial needs. By using our methods and tools throughout the whole process, from concept to full production, we contribute to new business opportunities in new and existing industries. Our research is based on four research groups: Systems Engineering & PLM (SE) Geometry Assurance & Robust Design (GA) Geometry and Motion Planning (GMP) Automation (A) We work in three cross-disciplinary themes: Platform-based Development Smart Assembly Perceived Quality Follow us on Twitter (WingquistLab) and

10 10 november 2013 hela denna tematidning är en annons från mediaplanet expertpanel Olle Bäcklund Vd, Direct Validation, Expert på europeiska patent. Foto: privat Maria Zamkova Vd, Fenix Legal. Foto: privat Ulf Elman Patentkonsult, Elman Patent. Foto: privat Udo Hinz Patentkonsult, Hinz Patent AB Foto: sandra skerdén Nytt patentsystem företag Âovilliga. I 40 år har det diskuterats runt ett enhetligt patent för hela Europa och nu verkar det närma sig men många företag tvekar. Hur är läget idag? I dag är alla patent nationella. Det Europeisk Patentverkets (EPO) utvärdering accepteras av upp till 40 europeiska länder. Efter godkännande från EPO omvandlar man patentet till nationella patent, det kallas att validera. Ett nytt system skulle direkt ge ett enda patent i 25 av EU:s 28 länder, tyvärr inte i Spanien eller Italien. I resten av länderna behöver man validera som tidigare. Andra skillnader? En helt ny, europeisk domstol ska skapas. Varför vill man införa det nya Âsystemet? Att få patent i hela Europa är dyrare än att få patent i t.ex. hela USA. Många skyller det på valideringarna men det är inte helt sant. Många mellanhänder under valideringsfasen fördubblar lätt kostnaden, helt i onödan. Man kan själv sköta valideringarna i de flesta länder, eller låta specialistföretag som vårt sköta det utan mellanhänder. Det brukar spara procent. Vad gör företagen osäkra? Jag tror att det framför allt är tre saker: Hur den nya, europeiska patentdomstolen kommer att fungera. Idag är alla tvister nationella, De oklara kostnaderna för årsavgifterna och vid godkännandet (en avgift oavsett om man vill ha skydd i 1 eller 25 länder), Och framför allt den större risken att förlora patentskyddet i hela Europa vid en tvist, i det nuvarande systemet kan man bara förlora patentskyddet i det land där man tvistar. Internationellt patent: Hur ska man tänka? Lägg upp en strategi för ditt patentskydd. Viktiga är länder: a) Där du kommer att göra affärer baserade på ditt patentskydd, direkt eller via lokala tillverkare, återförsäljare, licenstagare b) Där det finns risk att det begås intrång, t.ex. ett land där själva varan/tekniken ska produceras c) Som är viktiga för dina konkurrenter ha skydd på plats som hinder för dem och som öppning för din framtida marknad. Vad bör man tänka på? Håll uppfinningen hemlig tills du lämnat in patentansökan; upprätta sekretessavtal för de som behöver få teknisk information om ditt patent inför framtida samarbete; ha en budget för att söka i länder av intresse. Välj rätt startmyndighet för din patentansökan: Svenska patentverket (PRV) ger lägre startkostnader; en god och snabb inledande patentbarhetsgranskning. För patentskydd i flera länder finns patentsystem där dessa länder ingår, till exempel PCT granskningssystem (148 länder); EPO - Europeisk patentansökan (38 europeiska länder samt 2 tilläggsländer ). I bägge systemen kan du skjuta besluten om patentskydd i andra länder framför dig med minst 2 år. Vanliga fällor? Du själv kan skapa ett nyhetshinder, genom att t ex i förtid skriva en artikel om din uppfinning i media; visa tekniken på en utställning; tala allt för öppet med investerare innan ansökan är inlämnad till patentverk. Anlita en erfaren patentavtalsjurist innan licens-, samarbets- eller produktionsavtal undertecknas. I internationella av- Blir det inte alltid billigare? Nej. idag är det gratis att validera i flera stora länder som UK, Frankrike, Tyskland osv. rättigheter på grund av en rättsligt gällantal kan man upptäcka att man förlorar alla När rekommenderar det nya patentsystemet? hjälp hjälp ga med: fördelar: med: lättare att locka finansiärer och IPEA IPEA de ger finskrivning dig ger kostnadseffektiv dig i kontraket. Affärsmässi- För stora företag som vill patentera i samarbetspartners; patentet kan säljas eller Patent, licensieras. varumärke, Du blockerar design design konkurrenter många länder och inte tror de kan bli attackerade. Utbildning som Utbildning försöker tjäna på din idérikedom. Pa- Patent, När kan det starta? Rådgivning tentskydd ger ett skydd för dina egna investeringar, ökar värdet och blir en viktig del Kanske 2016, många frågor återstår och Skottland ska t.o.m. rösta om förslaget. i den totala marknadsföringen av ditt företag, ger en kvalitetsstämpel som sprids Kommer det igång startar en övergångsperiod på 6-12 år. IPEA IPEA Intellectual Property, Education & Advice Intellectual även Property, på annan Education service, & Advice etc som du erbjuder. Med 10 års expertis inom patenträtt åtar vi oss patenterbarhetsbedömningar, utformning av patentansökningar och besvarande av förelägganden inom såväl avancerade som enklare teknikområden för det mindre företagets räkning. För rådgivning, kontakta Tekn. Dr. Ulf Elman: Elman Patent Strandbergsgatan Stockholm Tfn. : FASTA PRISER Patentexpertis med: 20 års erfarenhet inom programvarurelaterad patentering, affärsidéer (USA), telekom, media, elektronik, medicinsk teknik samt stor erfarenhet av domstolsprocesser som tekniskt biträde. Spånga Kyrkväg SPÅNGA Många företag uppfattar det som relativt kostsamt med patentering, varför är det så? När man anlitar större patentbyråer, Âanlitar man egentligen två olika personer, en Âpatentkonsult och konsultens assistent. Det är förstås kostsammare att anlita två personer än bara en. Vad fyller assistenten för roll? Patentassistenten sköter formaliahantering, som hantering av tidsfrister, ansvar för betalning av avgifter och ifyllnad av blanketter. Finns det något sätt att reducera kostnaderna för patentering? I ett initialt skede, som sträcker sig över en ungefärligen tre år lång period, kan man som sökande själv åta sig att hantera de åtgärder som normalt en patentassistent sköter och bara ta hjälp med de juridiska frågornaâav en patentkonsult. Detta tidiga skede är förstås samtidigt med den period då utvecklingskostnader för produkten är Âhöga och det finns en osäkerhet om huruvida produkten kommer att vara kommersiellt Âbärkraftig. Så skulle jag alltså kunna vända mig till någon patentbyrå och begära att bara anlita konsulten, men själv sköta formaliahanteringen? Nej, patentbyråer säljer sina tjänster som ett paket, med såväl konsult- som assistentjänsterna som en enhet. Elman Patent Âdäremot har inga assistenter, utan säljer Âbara rena konsulttjänster och kan på så sätt hålla en förmånligare arvodesnivå. Hur erhålls snabbt ett starkt IPskydd i Tyskland? Genom att lämna in en bruksmönsteransökan Gebrauchsmuster. Mönstret har visat sig väldigt starkt i domstol, det vill Âsäga nästan i klass med patent. Skyddet gäller i tio år och kallas orättvist även för ÂPetty Patent. DettaÂskydd används sällan av svenskaâ Âföretag. Vad för slags patentkrav får ett bruksmönster innehålla. Endast anordnings- såväl som systemkrav. Det får inte innefatta förfarande- Â(metod-) eller processkrav. Är det tillåtet för ett företag att vara sökande inför USPTO? Ja, sedan den 16 september 2012 för företag som har sökt via Patent Cooperation Treaty (PCT), dvs en internationell patentansökan. Går det att hos PRV, såsom i USA hos USPTO, lämna in en provisorisk patentansökan för ett snabbt prioritetsdatum? Inte officiellt, men i princip ja. Det går att lämna in vilken teknisk skrift som helst och erhålla ett prioritetsdatum. Dock helst något bearbetat av ett patentombud. ÂPatentombudet kommer dock inte att lämnaâin ansökan. Det får ni själva Âgöra. Bra om uppfinningar snabbt ska presenteras och då det inte finns tid att skriva en Âregelmässig patentansökan samt vid tillfälligt tom kassa. Bra för startuppföretag med Âbegränsad ekonomi. Mänsklig Mänsklig skaparkraft och och uppfinningsrikedom hand hand i hand i hand med med IP IP omger omger oss oss alla. alla. Vad Vad betyder betyder det? det? Mänsklig skaparkraft och uppfinningsrikedom hand i hand med IP omger oss alla. Vad betyder det? Lars Björklund Lars Björklund Lars Björklund IPEA ger dig kostnadseffektiv IPEA ger dig kostnadseffektiv hjälp med: hjälp med: Patent, varumärke, design Patent, varumärke, design Utbildning Utbildning Rådgivning Rådgivning IPEA IPEA M Mänsklig skaparkraft uo uppfinningsrikedom i i hand med IP omge a alla. Vad betyder det? Ewa Hyppel Björklund Intellectual IPEA Property, ger dig Education kostnadseffektiv & Advice Ewa Hyppel Ewa Hyppel Björklund Björklund Intellectual Property, Education & Advice hjälp med: Lars Björklund Ewa Hyppel Bj Patent, varumärke, design Utbildning Rådgivning DIRECT VALIDATION.COM IPEA Intellectual Property, Education & Advice Direktvalidera Europapatent utfört av proffs utan mellanhänder Vare sig du är patentägare eller patentombud kan du direktvalidera Europapatent utan mellanhänder. KVALITET: Patentets styrka beror av översättningens kvalité. PRIS : Att validera och översätta är inte dyrt, mellanhänderna är dyra. TIDSBESPARING: Direct Validation betyder one-stop-shopping. Prova själv: kostnadsfria prisuppskattningar på DV Annons indd

11 Vi är en patentbyrå som egentligen inte har några patentlösningar. För oss är varje projekt unikt, med specifika förutsättningar och önskemål. Vi vill vara bäst på att förstå våra kunders affärer och skapa rättigheter som effektivt stöttar dem. Därför är det ingen tillfällighet att över 90 % av våra patentkonsulter är auktoriserade Europapatentombud. Besök STOCKHOLM GÖTEBORG

12 Vi lever i en immateriell värld! Immateriella tillgångar blir allt viktigare för företag, men området är också omgärdat av allt större risker. Grant Thornton har en grupp specialister på corporate finance-avdelningen som stöttar företag med värderingsfrågor kring immateriella tillgångar avseende skadeberäkningar, varumärkesvärderingar samt redovisning. Vi har djup erfarenhet och kunskap om värderingar från framtagandet av den nya globala standarden ISO Monetary Brand Valuation. Våra konsulter hjälper dig att förstå värdet av varumärken och andra immateriella tillgångar i samband med förvärvsanalyser, vid tvister, internprissättning eller i samband med rekonstruktioner. Har du funderingar kring varumärkens eller andra immateriella tillgångars värde, eller behöver hjälp i en tvist, så kan vi ge dig råd. Välkommen att kontakta oss på tel eller grantthornton.se. Björn Gauffin Director corporate finance grantthornton.se Revision Ekonomiservice Skatt Rådgivning

så lyckas du i internationella affärer tips från world intellectual property day 2015 patent- och registreringsverket

så lyckas du i internationella affärer tips från world intellectual property day 2015 patent- och registreringsverket så lyckas du i internationella affärer tips från world intellectual property day 2015 patent- och registreringsverket Med immaterialrätt i bagaget så lyckas du i internationella affärer Vid World Intellectual

Läs mer

Affärsjuridik enligt Lindahl

Affärsjuridik enligt Lindahl Affärsjuridik enligt Lindahl Ett affärsråd ska vara glasklart. Inte gömmas i en hög av papper. Ett rakare arbetssätt Du vill ha raka svar och tydliga råd. Vårt mål är att alltid leverera relevant rådgivning

Läs mer

IMMATERIELLA TILLgångAR

IMMATERIELLA TILLgångAR IMMATERIELLA Tillgångar En stor del av ditt företags värde beror på de idéer du har utvecklat och skyddat. Om du skyddar ditt varumärke, din design eller uppfinning ökar chanserna att tjäna pengar på din

Läs mer

Form och design blir allt viktigare. Ofta räcker det inte med att ta fram en smart produkt. För att nå kommersiell framgång måste produkten dessutom

Form och design blir allt viktigare. Ofta räcker det inte med att ta fram en smart produkt. För att nå kommersiell framgång måste produkten dessutom DESIGN Design som inte är registrerad lever ofta en rättslös tillvaro, fri att kopiera och tillverka. Med den ensamrätt som en registrering innebär behåller du lättare kontrollen över din idé. Form och

Läs mer

Roschier i korthet. Förstklassiga juridiska tjänster i norra Europa

Roschier i korthet. Förstklassiga juridiska tjänster i norra Europa Roschier Press kit Roschier i korthet 2 (5) En av Nordens ledande advokatbyråer Rankas som en av de främsta byråerna i Norden av internationella rankingpublikationer Medverkar regelbundet i de mest betydande

Läs mer

Patent och (im)materialrätt (GEMA40)

Patent och (im)materialrätt (GEMA40) Patent och (im)materialrätt (GEMA40) Per Mercke LUIS (Lund University Innovation System) 15 februari 2011 LUIS Patent Forsknings resultat Exampel på stöd i en process Idea Project Packaging Company Development

Läs mer

varumärkesskydd Bygger du ditt varumärke för att få göra fler och bättre affärer? Då kan ett varumärkesskydd vara en klok investering.

varumärkesskydd Bygger du ditt varumärke för att få göra fler och bättre affärer? Då kan ett varumärkesskydd vara en klok investering. varumärkesskydd Bygger du ditt varumärke för att få göra fler och bättre affärer? Då kan ett varumärkesskydd vara en klok investering. VARUMÄRKESSKYDD när du har något som ingen annan har Varumärket är

Läs mer

Affärsplan Innovator Skåne AB

Affärsplan Innovator Skåne AB Fastställd av styrelsen, 2010-02-08 Affärsplan Innovator Skåne AB 1. Identitet Innovator Skåne AB (ISAB) Organisationsnummer: 556747-5164 Skånes universitetssjukhus 221 85 Lund www.innovatorskane.com 2.

Läs mer

SKYDDA DINA IDÉER. Besök gärna redas hemsida på www.prv.se. Patentskydd

SKYDDA DINA IDÉER. Besök gärna redas hemsida på www.prv.se. Patentskydd Patentskydd - Vad är patent? Patent innebär en ensamrätt att utnyttja en uppfinning, en teknisk problemlösning, och gäller generellt i 20 år. Innebörden av patent är att ingen annan får använda uppfinningen

Läs mer

Målsättning med föreläsningen. - Ni ska känna till de grundläggande begreppen inom immaterialrätten

Målsättning med föreläsningen. - Ni ska känna till de grundläggande begreppen inom immaterialrätten Målsättning med föreläsningen - Ni ska känna till de grundläggande begreppen inom immaterialrätten - Ni ska kunna avgöra om, varför och hur er affärsidé kan skyddas - Ni ska kunna motivera era slutsatser

Läs mer

AWAPATENTS INNOVATIONSBAROMETER 2007

AWAPATENTS INNOVATIONSBAROMETER 2007 AWAPATENTS INNOVATIONSBAROMETER 2007 www.awapatent.com INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Om rapporten 3 2. Sammanfattning av resultat 4 3. Resultatet i detaljerade siffror 5 3.1 Forsknings- och utvecklingschefer

Läs mer

Har du en idé? Vi hjälper dig vidare. Skydda dina idéer

Har du en idé? Vi hjälper dig vidare. Skydda dina idéer Har du en idé? Vi hjälper dig vidare Skydda dina idéer Välkommen till PRV:s bibliotek PRV:s bibliotek är ett expertbibliotek inom immaterialrätt och patentinformation. Det fungerar som en kanal där allmänheten

Läs mer

Att svara på ett tekniskt föreläggande

Att svara på ett tekniskt föreläggande Att svara på ett tekniskt föreläggande Skydda dina idéer Att svara på ett tekniskt föreläggande Din patentansökan har granskats av en patentingenjör. Ett tekniskt föreläggande innebär att PRV vid nyhetsgranskningen

Läs mer

Föreläsningsanteckningar IPR, juridik och kommersialiseringsstrategier

Föreläsningsanteckningar IPR, juridik och kommersialiseringsstrategier Föreläsningsanteckningar IPR, juridik och kommersialiseringsstrategier Innovation och entreprenörskap handlar om att realisera idéer. En idé ska inte stanna i ett potentiellt värde utan ska realiseras

Läs mer

Konkreta fördelar med immaterialla rättigheter

Konkreta fördelar med immaterialla rättigheter Konkreta fördelar med immaterialla rättigheter www.kolster.fi IPR-tjänster sedan 1874 Kolster Oy Ab är ett expertföretag med fokus på immaterialrättigheter (IPR, Intellectual Property Rights). Vår uppgift

Läs mer

FÖLJESLAGARE OCH RÅDGIVARE

FÖLJESLAGARE OCH RÅDGIVARE FÖLJESLAGARE OCH RÅDGIVARE Fylgia är namnet på den nordiska mytologins ständigt närvarande personliga skyddsande. Någon som alltid står vid din sida. Det är också så vi ser på oss själva, som en juridisk

Läs mer

BUSINESS START. Vill du utveckla din idé till en affärsidé? Vem kan vara med?

BUSINESS START. Vill du utveckla din idé till en affärsidé? Vem kan vara med? BUSINESS START Vill du utveckla din idé till en affärsidé? Inkubera Business Start ger dig möjlighet att tillsammans med oss förädla din idé och få mer kunskap om vad det innebär att starta ett eget företag.

Läs mer

Kolster. Våra tjänster. Våra kunder. Vår verksamhetsmodell

Kolster. Våra tjänster. Våra kunder. Vår verksamhetsmodell Kolster. Kolster är en ledande expert på immaterialrätter i Finland. Från oss får du alla tjänster du behöver för att skydda, försvara och utnyttja uppfinningar, formgivning och varumärken. Kolster är

Läs mer

SIPF Vårmöte 5 maj 2015

SIPF Vårmöte 5 maj 2015 SIPF Vårmöte 5 maj 2015 Folkets Hus i Lund Kiliansgatan 13-15, 22350 Lund Svenska Industriens Patentingenjörers Förening (SIPF) grundades år 1939. Föreningen bytte namn till Svenska Industrins IP Förening

Läs mer

STÄRKER SVERIGES INNOVATIONSKRAFT

STÄRKER SVERIGES INNOVATIONSKRAFT SVENSKA GENDER MANAGEMENT MODELLEN STÄRKER SVERIGES INNOVATIONSKRAFT VINNOVA Utmaningsdriven innovation Konkurrenskraftig produktion Gender & Company Ansökan till Projektform B Fiber Optic Valley är en

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB. AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder. Innehåll

VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB. AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder. Innehåll sid 1/9 VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder identifierar och tydliggör förbättringsbehov samt planerar, genomför och följer upp

Läs mer

Detta händer framöver Affärsplan Sverige Johan Carlstedt huvudprojektledare. Moderator: Camilla Koebe. Välkommen Lena Treschow Torell, IVAs preses

Detta händer framöver Affärsplan Sverige Johan Carlstedt huvudprojektledare. Moderator: Camilla Koebe. Välkommen Lena Treschow Torell, IVAs preses Moderator: Camilla Koebe Välkommen Lena Treschow Torell, IVAs preses Projektet Innovation för tillväxt Björn O. Nilsson, vd IVA Förslag från arbetsgrupperna Innovationsupphandling Arvid Söderhäll projektledare

Läs mer

Från idé till lönsamt företag. Från idé till lönsamt företag

Från idé till lönsamt företag. Från idé till lönsamt företag Från idé till lönsamt företag ALMI Företagspartner AB 40 kontor över hela landet. 450 medarbetare. Moderbolag ägs av staten. 17 regionala dotterbolag som ägs till 49% av regionala ägare. Riskapital genom

Läs mer

Rapport: Studier av IPR strategier 2008-11-30. Wanja Bellander Kjell Jegefors Torbjörn Larsson

Rapport: Studier av IPR strategier 2008-11-30. Wanja Bellander Kjell Jegefors Torbjörn Larsson 2008-11-30 Rapport: Studier av IPR strategier Wanja Bellander Kjell Jegefors Torbjörn Larsson SUF Tfn 08 545164 70 SANDELSGATAN 21 Bankgiro 714-9230 Fax 08 545164 71 11534 STOCKHOLM Plusgiro 57537-3 suf@uppfinnare.se

Läs mer

Vänta inte på nästa innovation. Stå för den!

Vänta inte på nästa innovation. Stå för den! Vänta inte på nästa innovation. Stå för den! Vi ger er råd att utveckla er framtid I en globaliserad och ständigt uppkopplad värld är konkurrensen knivskarp, överallt och hela tiden. En ny idé, en trend

Läs mer

Ett helt nytt affärsutvecklingsprogram för företag som: Vill utveckla Ledning och Styrning Vill sticka ut på marknaden Vågar Vilja Växa

Ett helt nytt affärsutvecklingsprogram för företag som: Vill utveckla Ledning och Styrning Vill sticka ut på marknaden Vågar Vilja Växa Ett helt nytt affärsutvecklingsprogram för företag som: Vill utveckla Ledning och Styrning Vill sticka ut på marknaden Vågar Vilja Växa Anmälan t o m 31 oktober 2013 - är uppföljaren till det mycket uppskattade

Läs mer

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Swerea SWECAST projektet Våga Växa Vinna. Projektet

Läs mer

EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige

EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige Rapport 2015:4 EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige Varje år tar EU-kommissionen fram en rapport som mäter EU-ländernas forsknings och innovationsförmåga (Innovation Union Scoreboard).

Läs mer

FRAMGÅNG ÄR INGEN SLUMP

FRAMGÅNG ÄR INGEN SLUMP ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Maj 2013 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus LÄS TIDNINGEN I DIN IPAD ELLER IPHONE. LADDA NER APPEN FRÅN QIOZK! LADDA

Läs mer

Syfte Erfarenhetsutbyte, Referens/Expertgrupp Deltagande IK IK Syd, IK Ett, UUI, KII, KTHI Erfarenheter:

Syfte Erfarenhetsutbyte, Referens/Expertgrupp Deltagande IK IK Syd, IK Ett, UUI, KII, KTHI Erfarenheter: Syfte Erfarenhetsutbyte, Referens/Expertgrupp Deltagande IK IK Syd, IK Ett, UUI, KII, KTHI Erfarenheter: ca: 10-20 års erfarenhet av IPR och kommersialisering - per person. -Erfarenhet från IPR inom: industrin,

Läs mer

När ska jag skydda mina immateriella rättigheter? Johanna Löttiger

När ska jag skydda mina immateriella rättigheter? Johanna Löttiger När ska jag skydda mina immateriella rättigheter? Johanna Löttiger Disposition Kort om PRV Grundläggande begrepp När ska man skydda sina rättigheter? Var får jag hjälp? Slutsats Kort om PRV Avgiftsfinansierad

Läs mer

Välkommen till I N T E R.

Välkommen till I N T E R. Välkommen till I N T E R. Juridikens kärna är att lösa tvister mellan parter, att vägleda mellan rätt och fel, mellan svart och vitt. Vi tog därför namnet INTER från den latinska prepositionen som betyder

Läs mer

Jesper Sellin. Varumärkesvärdering. enligt ny internationell standard

Jesper Sellin. Varumärkesvärdering. enligt ny internationell standard Jesper Sellin Alexander Todoran Varumärkesvärdering enligt ny internationell standard Varumärkesvärdering enligt ny internationell standard Svensk utgåva ISBN 978-91-637-4697-0 Första utgåvan Venti AB

Läs mer

SENASTE NYTT FRÅN MOVEXUM Gävleborgs företagsinkubator

SENASTE NYTT FRÅN MOVEXUM Gävleborgs företagsinkubator SENASTE NYTT FRÅN MOVEXUM Gävleborgs företagsinkubator BoostChamber 2013 är ett unikt tillfälle för dig som vill investera och komma i kontakt med spännande innovationer, utveckla affärsmöjligheter, och

Läs mer

Varmt välkommen till Bergh & Co Advokatbyrå.

Varmt välkommen till Bergh & Co Advokatbyrå. WE ARE SPECIALIZED AND STAND OUT IN WHAT WE DO Varmt välkommen till Bergh & Co Advokatbyrå. Ingen kan vara specialist på allt, vi har valt att fokusera på det vi kan bäst - M&A (företag, fastigheter, finansiering),

Läs mer

Din drivkraft, styrkor och hur du utnyttjar dem. Konsten att göra rätt saker, och saker rätt. E-bokföring effektiv koll på din lönsamhet

Din drivkraft, styrkor och hur du utnyttjar dem. Konsten att göra rätt saker, och saker rätt. E-bokföring effektiv koll på din lönsamhet Program vecka 17 Nyföretagarveckan Anmäl dig NU! till linkoping@nyforetagarcentrum.se eller via Facebook. 1 Mån 22 apr 17.30 19, essio ab, Näringslivets hus, Ågatan 9 Din drivkraft, styrkor och hur du

Läs mer

Innovationsindikatorer semaforer på vad?

Innovationsindikatorer semaforer på vad? Innovationsindikatorer semaforer på vad? Innovationsindikatorer och politiklärande Anförande på SCBs användarseminarium inom FOU-statistiken 24 maj 2011 Lars Bager-Sjögren Tillväxtanalys Indikatorerna

Läs mer

PATENT & VARUMÄRKEN STARKA VARUMÄRKEN. Micco Grönholm, varumärkesstrateg: Knepet är att skapa förväntningar som varumärket alltid kan leva upp till.

PATENT & VARUMÄRKEN STARKA VARUMÄRKEN. Micco Grönholm, varumärkesstrateg: Knepet är att skapa förväntningar som varumärket alltid kan leva upp till. ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS November 2012 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus LÄS TIDNINGEN I DIN IPAD ELLER IPHONE. LADDA NER APPEN FRÅN QIOZK!

Läs mer

Hur tjänar man pengar på sina uppfinningar?

Hur tjänar man pengar på sina uppfinningar? Ledarskap Affärsutveckling Affärsjuridik Hur tjänar man pengar på sina uppfinningar? Företagarförbundet 2007-05-21 Vilka är vi på B-Open Nordic? Vi hjälper företag inom ledarskap, affärsutveckling och

Läs mer

Där du kan välja vad och var. www.glimstedt.se www.facebook.com/advokatfirmanglimstedt

Där du kan välja vad och var. www.glimstedt.se www.facebook.com/advokatfirmanglimstedt Där du kan välja vad och var. www.glimstedt.se www.facebook.com/advokatfirmanglimstedt Var vill du jobba? Vi har 14 kontor i Sverige, tre i Baltikum och ett i Vitryssland. Vi är en av Sveriges största

Läs mer

EU-KOMMISSIONENS KONSULTATION OM FÖRETAGSHEMLIGHETER. Amelia Andersdotter, Europaparlamentariker

EU-KOMMISSIONENS KONSULTATION OM FÖRETAGSHEMLIGHETER. Amelia Andersdotter, Europaparlamentariker Februari 2013 SVARSGUIDE EU-KOMMISSIONENS KONSULTATION OM FÖRETAGSHEMLIGHETER Amelia Andersdotter, Europaparlamentariker EU-kommissionen har öppnat en en konsultation om företagshemligheter. Konsultationen

Läs mer

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN UTBILDNINGSKATALOG F Ö R E L Ä S N I N G W O R K S H O P A F F Ä R S U T V E C K L I N G För utveckling av besöksnäringen ALUN VIKTEN AV ATT UTVECKLAS! I framtiden gäller det inte bara att ha rätt kunskaper

Läs mer

tveckla standarder kort om hur det går till

tveckla standarder kort om hur det går till tveckla standarder kort om hur det går till Det här är SIS SIS är en organisation som arbetar med standarder, både att ta fram dem och att sprida kunskap om dem. Vårt arbete är långsiktigt och präglas

Läs mer

Avveckla patentsystemet - Går det?

Avveckla patentsystemet - Går det? Avveckla patentsystemet - Går det? IPC-forum 6 september 2009 Jacob Hallén jacob@openend.se Det finns vissa hinder TRIPS Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights EPC European Patent Convention

Läs mer

Värdering och skydd av immateriella tillgångar. 2012 06 08 Magnus Henrikson

Värdering och skydd av immateriella tillgångar. 2012 06 08 Magnus Henrikson Värdering och skydd av immateriella tillgångar 2012 06 08 Magnus Henrikson Om Inhouse Legal Services Flexibilitet regelbunden tillgång till jurist utan att anställa. Erfarenhet arbete som bolagsjurist

Läs mer

Finansieringsmöjligheter för små och medelstora företag. Trollhättan 10 nov 2015, Max Maupoix Swerea IVF

Finansieringsmöjligheter för små och medelstora företag. Trollhättan 10 nov 2015, Max Maupoix Swerea IVF Finansieringsmöjligheter för små och medelstora företag Trollhättan 10 nov 2015, Max Maupoix Swerea IVF EUSMESupport2020 Öka svensk medverkan från SMF i Horizon2020 och Eurostars Kostnadsfri rådgivning

Läs mer

VÄRLDENS MÖJLIGHETER

VÄRLDENS MÖJLIGHETER VÄRLDENS MÖJLIGHETER Hjälp till små och medelstora företag med att utveckla möjligheterna och överkomma hindren på krångliga marknader En presentation av Exportrådet Vi gör det enklare för svenska företag

Läs mer

Sveriges största aktör inom nyföretagarrådgivning!

Sveriges största aktör inom nyföretagarrådgivning! Sveriges största aktör inom nyföretagarrådgivning! STIFTELSEN Genomförde 9 343 rådgivningar under 2010 Medverkar till att 2 000 företag startar per år 11 000 klienter i vår databas 65 rådgivare 10 anställda

Läs mer

Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information

Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information GS1 Seminarium Lena Sparring 28 Maj 2013 Detta är ICA Det här är ICA-idén Enskilda handlare i samverkan, som framgångsrikt kombinerar mångfald och

Läs mer

GÖRA SKILLNAD. om vikten av hållbar produktion och om hur den kan skapas. Bengt Savén Södertälje Science Park, 2014-11-07

GÖRA SKILLNAD. om vikten av hållbar produktion och om hur den kan skapas. Bengt Savén Södertälje Science Park, 2014-11-07 GÖRA SKILLNAD om vikten av hållbar produktion och om hur den kan skapas Bengt Savén Södertälje Science Park, 2014-11-07 KORT OM MITT YRKESLIV ABB (trainee Melbourne, chef NC-programmering, produktionsteknisk

Läs mer

JURIDIK FÖR MODEOCH DESIGNFÖRETAG

JURIDIK FÖR MODEOCH DESIGNFÖRETAG JURIDIK FÖR MODEOCH DESIGNFÖRETAG Föreläsning för Mötesplats Mode &Design 22 mars 2007 Niclas Ihrsén Punkter för dagens presentation Immateriella Rättigheter upphovsrätt, varumärken, design/mönster, patent.

Läs mer

Bioteknik och patent. Skydda dina idéer

Bioteknik och patent. Skydda dina idéer Bioteknik och patent Skydda dina idéer Bioteknik och patent Med bioteknik menas tekniska tillämpningar av kunskap om biologiska processer, till exempel i mikroorganismer, växter eller djur. Bioteknik har

Läs mer

TNS Sifo Navigare Digital Channels

TNS Sifo Navigare Digital Channels Digital Channels 1 Bakgrund & Syfte med undersökningen De senaste åren har hälso- och läkemedelssektorns intresse för att investera i sociala och digitala medier ökat rejält. Från hälso- och läkemedelssektorns

Läs mer

Kalmar 2009-05-27. Invest in Sweden Agency (ISA) Lennart Witzell. www.isa.se

Kalmar 2009-05-27. Invest in Sweden Agency (ISA) Lennart Witzell. www.isa.se Kalmar 2009-05-27 Invest in Sweden Agency (ISA) Lennart Witzell www.isa.se UTLÄNDSKA DIREKTINVESTERINGAR Därför är utländska investeringar viktiga Utländska investeringar har en ökande betydelse för tillväxt

Läs mer

Entreprenörer som lyckats

Entreprenörer som lyckats Entreprenörer som lyckats ...har alla något gemensamt. Grant Thornton brinner för att hjälpa entreprenörer att utveckla sina bolag. Under årens lopp har vi samlat på oss en mängd erfarenheter om hur ett

Läs mer

Möjlighet och nödvändighet

Möjlighet och nödvändighet Möjlighet och nödvändighet Hans Leghammar Miljö- och affärskonsult Design Region Sweden - Initiativtagare & projektledare för tävlingen Miljöinnovation 1995-2010 Har granskat framgångsfaktorer för över

Läs mer

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass!

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass! Vad är Automation Region? Nya initiativ Automation Region är ett företagskluster som arbetar för att synliggöra och stärka Sveriges automationsindustri. Automationsbranschen har stor strategisk betydelse

Läs mer

H E L S I N G F O R S

H E L S I N G F O R S Företagsledning FörETagSLEDning Helhetsperspektiv på företaget och chefskapet. Är du redo att på allvar utmana dig själv, att ifrågasätta det du tar för givet, att se nya perspektiv, bygga ny kunskap och

Läs mer

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB Utveckla samarbete inom avdelningen Utveckla samarbetet mini workshop! i butikens ledningsgrupp Grid International AB Grid International AB Om ledarskap och samarbete som ger både ökat resultat och bättre

Läs mer

Vilja. Våga. Växa. Tillsammans med Inkubatorn i Borås. www.ink-boras.se

Vilja. Våga. Växa. Tillsammans med Inkubatorn i Borås. www.ink-boras.se Vilja. Våga. Växa. Tillsammans med Inkubatorn i Borås. www.ink-boras.se Ibland är det avgörande med rätt partner. Vi heter det vi är: Inkubatorn i Borås. En partner för dig som vill utveckla idéer och

Läs mer

Tips och råd för bättre ägarstyrning i ägarledda företag

Tips och råd för bättre ägarstyrning i ägarledda företag Tips och råd för bättre ägarstyrning i ägarledda företag 2 Aktivt ägarskap grunden för framgångsrika företag Det börjar hos ägaren Uthållig utveckling och tillväxt innebär många utmaningar att hantera

Läs mer

2013:13. Ändrade förutsättningar för PRV:s verksamhet och finansiering

2013:13. Ändrade förutsättningar för PRV:s verksamhet och finansiering 2013:13 Ändrade förutsättningar för PRV:s verksamhet och finansiering MISSIV DATUM DIARIENR 2013-06-26 2012/278-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2012-12-13 N2012/6308/FIN Regeringen Näringsdepartementet 103

Läs mer

Den nationella. och innovationsstrategin. Horisont 2020. de stärka varandra? 4 september 2013. Per Engström Lena Svendsen

Den nationella. och innovationsstrategin. Horisont 2020. de stärka varandra? 4 september 2013. Per Engström Lena Svendsen Den nationella innovationsstrategin Horisont 2020 och innovationsstrategin kan de stärka varandra? 4 september 2013 Per Engström Lena Svendsen Global Innovation Index 2013 Sverige i världen Global Competitiveness

Läs mer

Remiss av delrapporten Stödsystem för hantering av innovationer och immateriella tillgångar vid universitet och högskolor

Remiss av delrapporten Stödsystem för hantering av innovationer och immateriella tillgångar vid universitet och högskolor YTTRANDE 2012-06-19 AD 411-2012/1081 Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Remiss av delrapporten Stödsystem för hantering av innovationer och immateriella tillgångar vid universitet och högskolor

Läs mer

AQ ska vara världsledande inom kostnadseffektivitet, kvalitet, leveranssäkerhet, alerthet och service. Kort sagt reliable.

AQ ska vara världsledande inom kostnadseffektivitet, kvalitet, leveranssäkerhet, alerthet och service. Kort sagt reliable. våra värderingar we are reliable Vi kan produktion, vi agerar långsiktigt och vi satsar helhjärtat för att leva upp till kundernas förväntningar i fråga om kvalitet, leveransprecision och service. AQs

Läs mer

A t t b e r e d a v ä g e n

A t t b e r e d a v ä g e n A t t b e r e d a v ä g e n med hjälp av Människorna i företaget Att utveckla affärer framgångsrikt med hjälp av människor. Varför är vissa företag trots utmärkta affärsidéer och likartade marknadsvillkor

Läs mer

Quality & innovation

Quality & innovation Quality & innovation establ. 1956 Utbildningar SCM : -inköp - logistik - affärsförhandling Internationell certifiering (IFPSM & ELA) Kompetensinventering Lots & Navigatör Seminarier Medlemsorganisationen

Läs mer

Innovation in the health sector through public procurement and regulation

Innovation in the health sector through public procurement and regulation Innovation in the health sector through public procurement and regulation MONA TRUELSEN & ARVID LØKEN 1 14/11/2013 Copyright Nordic Innovation 2011. All rights reserved. Nordic Innovation An institution

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

Vem pantsätter sin immaterialrätt, och hur? SFIR, torsdagen den 5 mars 2015 Louise Jonshammar

Vem pantsätter sin immaterialrätt, och hur? SFIR, torsdagen den 5 mars 2015 Louise Jonshammar Vem pantsätter sin immaterialrätt, och hur? SFIR, torsdagen den 5 mars 2015 Louise Jonshammar Den rättsliga ramen för pantsättning av patent och varumärken i Sverige Panträtten uppstår genom registrering

Läs mer

Politiska förslag från Sveriges uppfinnare och entreprenörer

Politiska förslag från Sveriges uppfinnare och entreprenörer Politiska förslag från Sveriges uppfinnare och entreprenörer Svenska Uppfinnareföreningen samlar uppfinnare, utbyter erfarenheter och ger uppfinnarna en röst vad gör politiken? Lobby 2014 och framåt Beslutad

Läs mer

YTTRANDE 2011-05-12 AD 411-2011/1651. Justitiedepartementet Enheten för immaterialrätt och Transporträtt 103 33 Stockholm

YTTRANDE 2011-05-12 AD 411-2011/1651. Justitiedepartementet Enheten för immaterialrätt och Transporträtt 103 33 Stockholm YTTRANDE 2011-05-12 AD 411-2011/1651 Justitiedepartementet Enheten för immaterialrätt och Transporträtt 103 33 Stockholm Kommissionens förslag till genomförande av det fördjupade samarbetet avseende det

Läs mer

Exportmentorserbjudandet!

Exportmentorserbjudandet! Exportmentor - din personliga Mentor i utlandet Handelskamrarnas erbjudande till små och medelstora företag som vill utöka sin export Exportmentorserbjudandet! Du som företagare som redan har erfarenhet

Läs mer

Bilageförteckning. Innehållsförteckning

Bilageförteckning. Innehållsförteckning Immaterialrätt CASE Halmstad 2009-12-02 Johan Höcks 870624-4632 Erik Nykvist 810613-7139 Andreas Johansson 860101-4676 Johan Ohlsson 880530-2711 Arvid Nilsson 871126-4658 Innehållsförteckning Sammanfattning...1

Läs mer

SBL Företagsledning. för bygg och fastighet

SBL Företagsledning. för bygg och fastighet SBL Företagsledning för bygg och fastighet SBL FörETagSLEdning FÖr bygg och fastighet Företagsledningsprogram med fokus på utmaningar inom bygg- och fastighetssektorn Vår utgångspunkt är att utveckla ditt

Läs mer

FÖRETAGSPRESENTATION. Octagon Development är ett. konsultbolag med fokus. arbeta med företagsledare,

FÖRETAGSPRESENTATION. Octagon Development är ett. konsultbolag med fokus. arbeta med företagsledare, Octagon Development är ett konsultbolag med fokus på att arbeta med företagsledare, styrelse eller ledningsgrupper. Vi kan under kort eller lång tid verka i företag som en resurs, antingen i en vakant

Läs mer

Vinnande anbud fyra förutsättningar för att lyckas! Upphandling 24 3 maj 2012. www.magnusjosephson.se 1

Vinnande anbud fyra förutsättningar för att lyckas! Upphandling 24 3 maj 2012. www.magnusjosephson.se 1 Vinnande anbud fyra förutsättningar för att lyckas! Upphandling 24 3 maj 2012 www.magnusjosephson.se 1 Sammanfattningsvis Den leverantör som vill bli duktig på anbudsarbete måste Jobba mer effektivt internt

Läs mer

AFFÄRSPROGRAM FÖR INDIVIDER OCH FÖRETAG

AFFÄRSPROGRAM FÖR INDIVIDER OCH FÖRETAG PROGRAMUTBUD AFFÄRSPROGRAM FÖR INDIVIDER OCH FÖRETAG BUSINESS IN PROGRESS IHM MANAGEMENT IS DOING THINGS RIGHT, LEADERSHIP IS DOING THE RIGHT THINGS. PETER DRUCKER IHM School in Progress IHM verkar mitt

Läs mer

Certifiering för framgång. Stärk ert varumärke - Marknadsför er certifiering

Certifiering för framgång. Stärk ert varumärke - Marknadsför er certifiering Certifiering för framgång Stärk ert varumärke - Marknadsför er certifiering Inledning När ert företag har visat att ledningssystem uppfyller internationella standarder vinner ett företag mycket på att

Läs mer

Avtal och immateriella tillgångar. 2011 10 25 Magnus Henrikson

Avtal och immateriella tillgångar. 2011 10 25 Magnus Henrikson Avtal och immateriella tillgångar 2011 10 25 Magnus Henrikson Om Inhouse Legal Services Flexibilitet regelbunden tillgång till jurist utan att anställa. Erfarenhet arbete som bolagsjurist ger en omfattande

Läs mer

Akademins bidrag till framtida innovationer. Annika Stensson Trigell Professor i Fordonsdynamik

Akademins bidrag till framtida innovationer. Annika Stensson Trigell Professor i Fordonsdynamik Akademins bidrag till framtida innovationer Annika Stensson Trigell Professor i Fordonsdynamik Vad är innovation? Innovation handlar om nya sätt att skapa värde för samhälle, företag och individer. Värdet

Läs mer

Kursplan för Kunskap, affärsidé, företag 5 poäng. From knowledge to business idea and company 5 credits. MAH, Drivhuset & Venture Cup Syd

Kursplan för Kunskap, affärsidé, företag 5 poäng. From knowledge to business idea and company 5 credits. MAH, Drivhuset & Venture Cup Syd Kursplan för Kunskap, affärsidé, företag 5 poäng From knowledge to business idea and company 5 credits MAH, Drivhuset & Venture Cup Syd Kurskod: KA0001 Utbildningsområde: Högskoleövergripande Nivå: A (1-20)

Läs mer

VÄRDERING AV VARUMÄRKEN

VÄRDERING AV VARUMÄRKEN VARUMÄRKEN VARUMÄRKESUTVECKLING REKLAMJURIDIK ÅRGÅNG 21 NUMMER 8 2010 VÄRDERING AV VARUMÄRKEN HÖGSTA DOMSTOLEN Uppfinnarens patent var skyddade vid konkursen. TVISTER JULBRASAN, inte beskrivande. REKLAMJURIDIK

Läs mer

EU-kommissionens grönbok om en möjlig utvidgning av EU:s skydd av geografiska ursprungsbeteckningar till andra produkter än jordbruksprodukter

EU-kommissionens grönbok om en möjlig utvidgning av EU:s skydd av geografiska ursprungsbeteckningar till andra produkter än jordbruksprodukter YTTRANDE 2014-09-29 AD-411/2014/1904 Justitiedepartementet 103 33 Stockholm josefin.park@regeringskansliet.se EU-kommissionens grönbok om en möjlig utvidgning av EU:s skydd av geografiska ursprungsbeteckningar

Läs mer

Affärsutvecklingsprogrammet för företag som vill skapa innovationer! Ansökningsperioden pågår 2 maj - 15 juli 2012.

Affärsutvecklingsprogrammet för företag som vill skapa innovationer! Ansökningsperioden pågår 2 maj - 15 juli 2012. Affärsutvecklingsprogrammet för företag som vill skapa innovationer! Är du ägare eller delägare i ett företag i Skåne med ca 10-50 anställda, och dessutom kvinna? I så fall är du en av de företagare som

Läs mer

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Johan Sander, partner Deloitte. jsander@deloitte.se 0733 97 12 34 Life Science Management Day, 14 mars 2013 Expertskatt historik De

Läs mer

All rådgivning på ett ställe. Vi gör det lättare att vara företagare. Lantbrukare

All rådgivning på ett ställe. Vi gör det lättare att vara företagare. Lantbrukare All rådgivning på ett ställe Vi gör det lättare att vara företagare Lantbrukare Vi hjälper dig att tjäna pengar på ditt lantbruk I snart 100 år har vi på LRF Konsult hjälpt lantbruksföretagare i hela

Läs mer

Biopetrolia integrerar utbildning, forskning och innovation

Biopetrolia integrerar utbildning, forskning och innovation Biopetrolia integrerar utbildning, forskning och innovation Anastasia Krivoruchko och Florian David, några av delägarna i Biopetrolia. Utvecklingsbolaget Biopetrolia använder jästceller för att utveckla

Läs mer

Befattningsbeskrivning

Befattningsbeskrivning Befattningsbeskrivning Produktionschef Zetterbergs 2010-06-10 Befattningsbeskrivning Befattning: Placering: Tillträde: Produktionschef Östervåla Snarast Vill du vara med och påverka framtiden för ett anrikt,

Läs mer

Välkommen till Hammarskiöld & Co

Välkommen till Hammarskiöld & Co Välkommen till Hammarskiöld & Co På 1700-talet låg näringslivets centrum inte på Stureplan utan i Gamla Stan. Till stor del ligger det fortfarande här, närmare bestämt hos Hammarskiöld & Co på Skeppsbron

Läs mer

A new Patents Act and Two New IP Courts an Overview of upcoming changes in the Swedish IP system

A new Patents Act and Two New IP Courts an Overview of upcoming changes in the Swedish IP system FICPI SWEDEN is the Swedish part of FICPI which is an international organization, with members from more than 80 countries. FICPI works for patent and trademark attorneys in the free profession, with issues

Läs mer

Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 4 december drar vi igång!

Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 4 december drar vi igång! Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 4 december drar vi igång! Nu startar vi Region Skånes fjärde affärsutvecklingsprogram för vård- och omsorgsföretag!

Läs mer

Vi på SmartLens UF erbjuder. Sverige tre olika kameralinser via web och direktförsäljning. Innehållsförteckning. 2 Affärsidé

Vi på SmartLens UF erbjuder. Sverige tre olika kameralinser via web och direktförsäljning. Innehållsförteckning. 2 Affärsidé Affärsplan 12/13 Innehållsförteckning 2 Affärsidé 3 Vara och Produktion Ledstjärnor 4 Kunder Marknadsföring 5 Marknad konkurrenter 6 Mission & Vision 7 Framtid 8 SWOT Vi på SmartLens UF erbjuder Smartphoneanvändaren

Läs mer

possibilities Create a world innovation mobility social yourself full of Employer branding nyckeln till att attrahera och behålla de bästa i Sandvik

possibilities Create a world innovation mobility social yourself full of Employer branding nyckeln till att attrahera och behålla de bästa i Sandvik Create yourself a world diversity full of innovation creativity fantastic possibilities social technology mobility Employer branding nyckeln till att attrahera och behålla de bästa i Sandvik 1 Employer

Läs mer

Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 6 november drar vi igång!

Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 6 november drar vi igång! Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 6 november drar vi igång! Nu startar vi Region Skånes fjärde affärsutvecklingsprogram för vård- och omsorgsföretag!

Läs mer

SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN

SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN sverigesingenjorer.se 2 SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN BAKGRUND Den globala konkurrensen hårdnar. Det blir allt tydligare att den enda vägen till framgång är genom utveckling

Läs mer

Nationella kluster konferensen

Nationella kluster konferensen Sammanställning från den Nationella kluster konferensen i Gävle den 23 24 februari Kluster som plattform för innovationer Kluster som plattform för innovationer. Det var temat på den nationella klusterkonferensen

Läs mer

All rights reserved A box of AB. CVplay - Skills in mo0on

All rights reserved A box of AB. CVplay - Skills in mo0on A box of AB CVplay - Skills in mo0on Affärsidé Problem: CV är e5 trubbigt verktyg a5 visa den samlade bilden av begåvning, personlighet och kunskap. Lösning: E5 ny5 virtuellt format som ny5jar senaste

Läs mer

Kreativitet som Konkurrensmedel

Kreativitet som Konkurrensmedel www.realize.se 1 Kreativitet som Konkurrensmedel Vi är på väg in i Idésamhället. Ord som kreativitet och innovation upprepas som ett mantra. Det är många som vill. Det är färre som kan. Realize AB är ett

Läs mer