ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS PATENT & VARUMÄRKEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS PATENT & VARUMÄRKEN"

Transkript

1 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Nr 10 NOVEMBER 2013 PATENT & VARUMÄRKEN Missa inte VARUMÄRKES- KOMMUNIKATION Vikten av att välja rätt namn VÄRDESÄTT DITT PATENT Ta del av en växande marknad IA MODIN Advokat Se till att patenten skyddar din affärsmodell! Immaterialrättens betydelse för affärsframgång FOTO: EMELIE PALMCRANTZ LÄS MER PÅ WEBBEN! Experterna: Ett område som oftast glöms bort, men som blir allt viktigare. FRAMGÅNG ÄR INGEN SLUMP ta hand om dina tillgångar och öka din lönsamhet. prv.se

2 2 NOVEMBER 2013 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET UTMANINGAR Innovativa tillväxtföretag. Två högaktuella och frekvent förekommande ord i svenska affärstidningar. Det finns en direkt koppling mellan affärsframgångar och immaterialrätt. VI REKOMMENDERAR Med denna tidning hoppas jag att ni får en tydlig och klarläggande bild av immaterialrättens viktiga roll för företagens utveckling och affärsnytta. Trevlig läsning! Fabian Lindgren Projektledare, Patent och varumärken. Medvetenhet om varumärken och patent ger affärsfördelar Läs mer på webben! Susanne Ås Sivborg Generaldirektör på Patentoch registreringsverket (PRV). FOTO: PRV I Sverige behöver vi bli bättre på att se till att immaterialrätten finns med som en medveten och naturlig del i innovationsprocessen. Företagare, entreprenör och innovatörer behöver inte bara erbjuda god service - de behöver också vara unika och sticka ut för att nå affärsframgångar; exempelvis ett varumärke som särskiljer sig från ett annat. Ofta är konkurrensen enorm och det är svårt att vinna mark när liknande tjänster, produkter och budskap återfinns hos flera aktörer inom samma bransch. Värdera tillgångarna Med en medvetenhet om de immateriella rättigheterna som varumärken, patent, design, upphovsrätt, licensavtal och exempelvis affärshemligheter uppkommer nya, fräscha konkurrensfaktorer. Konkret handlar det om att värdera och hantera dessa tillgångar på samma sätt som företagaren gör med andra värden i företaget. Det gäller att koppla ihop de immateriella tillgångarna och immaterialrätten med affären - då skapas affärsnytta och det finns goda förutsättningar för att bygga strategiskt hållbara affärsframgångar. I oktober presenterade de europeiska patent- och varumärkesmyndigheterna (EPO och OHIM) rapporten Intellectual property rights intensive industries: contribution to economic performance and employment in the European Union där det bland annat konstaterades att 40 procent av Europas totala ekonomi och att 33 procent av all sysselsättning i EU genereras genom immaterialrättsintensiva branscher. Svart på vitt syns kopplingen mellan tillväxt och immaterialrätt. Bättre förutsättningar I Sverige behöver vi bli bättre på att se till att immaterialrätten finns med som en medveten och naturlig del i innovationsprocessen. Den måste vara en självklar del i svenska små och medelstora företags affärsstrategier, då kunskap om immaterialrätt är avgörande för såväl ekonomi och sysselsättning som förmågan att driva framgångsrika innovationsprocesser. Vi vet att kunskapsinnehållet i produkter och tjänster som levereras av svenska företag blir allt viktigare. En allt större del av värdet ligger i företagens kunskapstillgångar deras immateriella tillgångar. Vi ser att svenska företag behöver få bättre förutsättningar att hantera sina immateriella tillgångar affärsstrategiskt. Svenska företag behöver få bättre förutsättningar att hantera sina immateriella tillgångar affärsstrategiskt. Från idé till innovation För att Sverige ska stå sig i konkurrensen måste svenska företag dra bättre nytta av immaterialrätten. Det är en fråga som är både branschöverskridande och viktig under hela innovationsprocessen, från idé till innovation. Smarta företagare och innovatörer i framkant når framgång genom en genomtänkt immaterialrättslig strategi. Patent och varumärken gör skillnad för svensk tillväxt. Vi får våra läsare att lyckas! PATENT & VARUMÄRKEN NR 10, NOVEMBER 2013 Ansvarig för denna utgåva: Projektledare: Fabian Lindgren Tel: E-post: Verkställande direktör: Joanna Rydbeck Redaktionschef: Martin Björinge Affärsutvecklare: Raha Rostampor Layout: Daniel Di Meo Distribution: Dagens Industri, November 2013 Tryckeri: BOLD/DNEX Tryckeri AB, Akalla, V-TAB, Landvetter, Daily Print, Umeå Repro: Bert Lindevall Mediaplanet kontaktinformation: Tel: Fax: E-post: Vid förfrågningar kontakta: Raha Rostampor Citera oss gärna, men ange källan. Mediaplanets affärsidé är att leverera nya kunder till våra annonsörer. Genom intressanta artiklar med hög kvalitet motiverar vi våra läsare att agera..fenixlegal INTERNATIONAL PATENT AND LAW FIRM Där andra ser problem, hittar vi möjligheter Ett starkt immaterialrättsligt skydd kan vara företagets viktigaste affärsmässiga grund, och skillnaden mellan att misslyckas och att växa snabbt och säkert. Frågan bör vara en naturlig del av ledningsgruppens långsiktiga planering. Fenix Legal har haft förmånen att medverka till många välkända svenska och internationella företags globala skydd och utveckling av patent, varumärken, design, domännamn, upphovsrätt och marknadsföring i sociala medier. Vi är en fullservice IP-byrå, med jurister, patentexperter, branding- och affärskonsulter. Patent, Varumärken, Design Upphovsrätt & Affärsavtal Internetjuridik Sociala medier Domäntvister IP & affärsjuridik i Ryssland Stureplan 4C, 4 tr, Stockholm Tel: Fax:

3 hela denna tematidning är en annons från mediaplanet november Gardera med immaterialrättsligt skydd Svenska företag som är verksamma eller har underleverantörer i Kina bör skydda sina intressen med hjälp av ett genomtänkt immaterialrättsligt skydd, som ofta innefattar patent, varumärkesskydd och ibland även designskydd. Jonas Rogberg Advokat med lång erfarenhet av immaterialrättsliga frågor i Asien. foto: stefan tell immaterialrätt Ett tips är att registrera sitt Âvarumärke på mandarin utöver i sin ursprungliga form. Stora ickekinesiska företag har exempelvis valt att registrera sitt varumärkesnamn på såväl engelska som mandarin. Om man enbart skyddar sitt varumärke med latinska bokstäveâr finns det en risk att en konkurrent väljer att användaâsamma Âlogotype, typsnitt och namn skrivet med kinesiska bokstäver, säger Jonas Rogberg, advokat med lång erfarenhet av immaterialrättsliga frågor i Asien. På den kinesiska marknaden är det viktigt att inte avslöja Ânågot om sin affärsidé eller produkt innanâman lämnat in sin patentansökan. Ett bra komplement Även om ett patentskydd är en trygghet så är det sällan Âtillräckligt för att ge ett fullvärdigt immaterialrättsligt skydd. Ett Âvarumärkesskydd utgör ofta ett bra komplement. Ett utmärkt tips är att hämta information från EUkommissionens helpdesk i Kina: Fördela tillverkningen Många svenska företag har valt att outsourca hela eller delar av sin tillverkning till underleverantörer i Kina. Jonas Rogberg rekommenderar företag att sprida riskernaâ genom att outsourca olika delar av tillverkningsprocessen på olika Âleverantörer. Undvik att förlita dig på en tillverkare. Ett företag som marknadsför tekniska produkter kan exempelvis låta flera underleverantörer tillverka olika komponenter som inte ger dem någon möjlighet att få insyn i hur slutprodukten är konstruerad. Affärer bygger på relationer Det har förekommit att underleverantörer som exempelvis tillverkar designkläder har en parallell fabrik där de tillverkar enligt Âsamma design, fast i egen regi, Âsäger Jonas Rogberg. Respekten för immaterialrättigheter och skriftligaâavtal är överlag lägre i ÂKina än i Sverige. I Kina bygger affärer i stor utsträckning på relationer. Det handlar om att bygga upp en Ârelation där man kan lita på sina affärspartners. När man precis håller på att etablera eller fördjupa en relation kan det kännas svårt att hitta rätt tidpunkt för att diskutera immaterialrättsliga frågor, men tveka inte att ta upp dem redan på ett tidigt stadium, säger Jonas Rogberg. annika wihlborg experter Rätt namn stärker affärerna Katarina Nilsson Namnstrateg på Eqvarium. foto: bengt alm Finns det några generella riktlinjer för vad som är ett bra namn? Det gör det absolut, och jag brukar poängtera att det inte huvudsakligen handlar om hur namnet låter. Några viktiga kriterier är exempelvis att namnet ska kommunicera vad varumärket står för, skapa rätt associationer och att det ska vara enkelt att komma ihåg och uttala. Namnet ska stärka affärerna, och enligt Brand Orientation Index är företag som arbetar strategiskt med varumärkesfrågor är mer lönsamma än andra. Kan du ge några exempel på hur ett illa valt namn kan påverka verksamheten negativt? Namnet kan komma att begränsa verksamheten om företaget växer ur det. Här såg jag senast häromdagen att Audio Video Âannonserar att de också har vitvaror i Âbutiken. Det skapar en otydlighet i kommunikationen med kunderna. -Internationella koncerner kan stöta på patrull när de ska lansera sina varumärken på nya marknader. Om det sent i processen uppdagas att namnet betyder något opassande på ett annat språk, eller att det inte går att skydda juridiskt kan det bli dyrt Vilka råd brukar du ge företag som står inför en lansering av en ny tjänst eller produkt? En nyckel till framgångsrika namnprojekt är att gå strukturerat till väga. Det är viktigt att ta avstamp i en tydligt definierad brief som är förankrad uppåt innan den kreativa processen tar vid. Om rätt kompetens saknas internt är det bra att ta hjälp av en namnkonsult som kan driva projektet. Adam Johansson Verkställande chef Nordisk Media Utveckling. foto: privat Hur förhåller sig varumärken och domännamn till varandra? Ett registrerat domännamn ger dig en ensamrätt att använda just det domännamnet för adressering på internet, förutsatt att det inte gör intrång i någon annans rättighet, såsom ett varumärke. Det är därför viktigt att kontrollera andras rättigheter vid val av domännamn. Av det följer att ett varumärke är viktigt som grund för att skydda sina namn mot intrång från andra Vad skall man tänka på i hanteringenâ av varumärken och Âdomännamn? Det finns fördelar med att arbeta med en översikt av både varumärken och domännamn. Optimalt är om frågorna löpande hanteras tillsammans när de överlappar varandra. Ett stort antal nya toppdomäner är på väg att introduceras på internet. Vad bör jag som varumärkesinnehavare tänka på? Vår rekommendation är i stort densamma såväl före som efter den stora lanseringen av nya toppdomäner: Arbeta med en tydligt avgränsad domännamnsportfölj och Âbevaka hur dina varumärken används av andra på internet för att upptäcka intrång i ett tidigt skede. En av nyheterna med de nya toppdomänerna är det som kallas Trademark Clearinghouse (TMCH). Det är en central Âdatabas där varumärkesinnehavare kan Âregistrera sina varumärken. TMCH har fâl era funktioner, men underlättar framförallt vid ansökningar i respektive toppdomäns förtursfas för varumärkesinnehavare. När nya toppdomäner tidigare har introducerats, har varumärkesinnehavare varit tvungna att lämna in varumärkesinformation till respektive toppdomänleverantör för ansökan i förtursfasen, men nu är det alltså en databas som används av alla nya toppdomäner. WE WORK WITHIN IP NOT WITHIN BORDERS. Welcome to your Nordic intellectual property partner.

4 4 NOVEMBER 2013 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET NYHETER Thomas Randes Vd på IPQ. FOTO: FILIP ERLIND Anders Tangen. Vd för patent- och juridikbyrån Brann. FOTO: KRISTOFER SAMUELSSON Vad är ditt patent värt? Fråga: : Varför ska företag göra en ekonomisk värdering av sina patent och patentportföljer? Svar: Patenten kan utgöra den större delen av värdet i ett tekniktungt företag och det kan vara viktigt att visa detta värde i vissa situationer. VÄRDE Det är vanligt att företag inte värderar sina patent, men det kan finnas tillfällen då dessa är den största tillgången, innan man har en försäljning att luta sig mot, och de kan vara intressanta för företag i tidig fas som behöver attrahera mer kapital. Det säger Anders Tangen, som arbetat med patentvärderingar i flera år. Viktigt att kunna motivera Det kan finnas många olika skäl till att man vill veta värdet på sina patent. Det kan vara att man vill ha in värdet i balansräkningen, att man vill visa tillgången för investerare, att man vill flytta patentportföljen mellan moderbolag och dotterbolag och behöver ha en värdering som Skattemyndigheten godkänner, eller att man ska sälja patent. Generellt säger Anders Tangen att det är viktigt att kunna motivera hur man kommit fram till värdet och att det kan vara bra att ha såväl revisor som skatteexperter med sig i värderingen. Få företagare har dock tillräcklig kunskap för att på egen hand se vad företagets immateriella rättigheter är värda. Det finns flera olika metoder för att beräkna värdet. Kostnadsbaserad värdering används av vissa. Man ser helt enkelt på hur mycket man lagt ner Värdering av patent eller patentportföljer är ingen exakt vetenskap. Man får pröva olika metoder mot olika scenarier och triangulera fram ett värde. Anders Tangen på att få patenten. Men metoden har svag koppling till marknaden. En andra metod är marknadsbaserad, bygger på vad man fått betalt för liknande rättigheter. Det är en grov metod och det kan vara svårt att få fram relevanta data. En inkomstbaserad värdering bygger på vad man får för licenser. Anders Tangen ser detta som en akademisk metod, det finns sällan tillräcklig information. Kombinera olika metoder Värdering av patent eller patentportföljer är ingen exakt vetenskap. Man får pröva olika metoder mot olika scenarier och triangulera fram ett värde. Det kan vara svårt att skilja vad som sitter i själva patentet och vad som sitter i människor och kompetens på företaget. När det gäller att få intäkter på sina patent nämner Anders Tangen möjligheten att det kan finnas delar i patenten som man faktiskt inte utnyttjar och som kan licensieras ut. Det representerar också ett värde. Värderingen av patent är en växande marknad och intresset ökar. Sverige är en av de industrinationerna med flest patent per capita. Men vi är inte alltid bäst på att ta vara på värdet, kommersialisera det, säger Anders Tangen. GÖSTA LÖFSTRÖM FRÅGOR & SVAR Ledare, lär dig IP! Immaterialrätt, IP, som strategiskt verktyg stärker dina affärer och ger konkurrensfördelar. Det menar Thomas Randes, vd IPQ. Vad skapar värde i ett företag? Utmärkt ledarskap, finansiell styrning, genomtänkt marknadsföring och innovativ produktutveckling är några vanliga svar. Grundläggande funktioner i vilket företag som helst. Jag vill lägga fördjupad kunskap i immaterialrätt, IP, till den listan, säger Thomas Randes, vd IPQ. Det är synd. Rätt använt är IP ett strategiskt verktyg som i allra högsta grad påverkar ett företags värde. Ett självklart komplement Med hjälp av IP kan du identifiera, skydda och öka värdet ditt företags tillgångar. Men det gäller att veta hur, det är inte ens lätt att köpa IP-tjänster. Många känner inte till vidden av möjligheter en IP-rådgivare kan bistå med. För att öka kompetensen borde IP vara en essentiell del i utbildningen för framtidens ledare. I dag finns för lite eller för grund utbildning inom IP på tekniska högskolor. Det går att läsa immaterialrätt på juristutbildningen, men där finns som bekant få tekniker. Ett tvärfackligt förhållningssätt skulle öka vår användning av ett bra konkurrensmedel och därmed våra företags konkurrenskraft, avslutar Thomas. THOMAS RANDES Svensk och internationell affärsjuridik Som medlem i ILN International Lawyers Network ett av världens största affärsjuridiska nätverk, har vi starka band till ledande advokatbyråer över hela världen.

5 Gasell IGEN! IPQ vinner DI:s Gasellpris för andra året i rad. Sedan förra året har vi ökat vår omsättning med 40 procent och anställt åtta rådgivare. IPQ är därmed den snabbast växande immaterialrättsbyrån i Sverige. Med tydlig metodik och en ständig utveckling av våra processer erbjuder vi våra kunder engagemang och proaktivitet. Anlita oss för rådgivning och tjänster i områden där teknik möter juridik. IPQ identifierar och skyddar dina konkurrensfördelar, som varumärke, patent och design. Your IP portfolio only has a value if you are able to defend it. IP rights constitute a growing proportion of the wealth of businesses, as industry moves increasingly towards a knowledge-based economy. Defending an alleged infringement of an IP right might not only prove very costly but could even have an impact on your company s future. On these occasions risk transfer through insurance can be a life-saver. AssuransSelector has more than 15 years of experience of placing IP risks at the London market. For further information, contact our IP insurance team, or IPQ anställer erfarna patentingenjörer. TILLSAMMANS 3 FÖRÄNDRAR IPQ IP Specialists AB Vasagatan 11 Stockholm 1 2 TÄNKER NYTT Drottninggatan Helsingborg Tel: DI Patent & Varumärken x176 c.pdf :17:27 Sandart&Partners Immaterialrättspecialister sedan 1953 Lönsamma namn är ingen slump Vad betyder ert företagsnamn på mandarin? Behöver produkten ett nytt namn? Har produktfamiljen blivit en snårskog? C M Y CM MY CY CMY K Experter på avtal och rättegångar avseende: ~ Patent ~ Varumärken ~ Upphovsrätt ~ Designskydd ~ Marknadsrätt Eqvarium levererar strategiska och kreativa namntjänster som stärker varumärkets konkurrenskraft på de marknader som är viktiga för era affärer. Sandart & Partners Advokatbyrå KB Box Stockholm Tel: E-post: Besök: Norrlandsgatan 20

6 6 november 2013 hela denna tematidning är en annons från mediaplanet rundabordsamtal Hur betydelsefull är immaterialrätten för affärsframgång? En handfull specialister samlades för att diskutera immaterialrättens roll och framtid. En sak var de rörande eniga om: Det är ett område som blir allt viktigare men ofta glöms bort eller skjuts åt sidan. Runda bordet med F öretagen måste tidigt förstå immaterialrättens betydelse för under diskussionen, handlade om ning finns inte det skydd för affä- Vi måste ut och träffa dem och En inledande fråga, som återkom Âutvecklingen tar en annan rikt- Lars: Utbildningar lockar Âinte. Âaffärsframgång. Men det krävs när immaterialrätten ska in i företagsutvecklingenper in i just deras verksamhet. Då rerna man tror. förklaraâ hur immaterialrätten gri- mycket arbete och ansvaret ligger på oss som är aktiva på området. Så kan de fem specialis- Ia: Gärna redan i innovationspro- Lars: Tyvärr har de flesta småfö- Behovet av kompetens Âinser de betydelsen. ternas Âinledande beskrivningar cessen. Parallellt med utvecklingsprocessen arbetar man fram sin af- över huvud taget. branschen, i dag finns informatioretag inte med immaterialrätten Maria: Internet har förändrat sammanfattas när moderatorn, ÂMagnus ÂLundin, gav dem ett par färsmodell och i den ska immateriella rättigheterna finnas. ÂPatent på något som uppfattas som dyrt skydda sig innan de går ut och gör Tid och resurser saknas att lägga nen där men få förstår att de måste minuter att beskriva nuläge och var man bedömer att utmaningen har inget eget syfte utan ska stärka och krångligt. I en allt mer kunskapsbaserad ekonomiâär det förö- sina första presentationer. ligger. Två timmar diskussion som och skydda affären. sedan följde visade på den bredd dande. Ia: Att höja förståelsen för immaterialrätt Text: ola hanson foto: Emelie palmcrantz av områden där immaterialrätten har stor betydelse. Här inkluderades allt från små företag till hur Sveriges konkurrenskraft kan stärkas. Magnus: Absolut i tidigt skede men glöm inte att ha med den löpande i utvecklingen. Många glömmer att utveckla immaterialrätten i takt med företaget. När Moderatorns följdfråga var naturligtvis om företagen är medvetna om behovet av kompetens inom immaterialrätten? är viktigt, men förvandlaâ inte briljanta forskareâtill Ârisiga Âjurister. Förringa inte den juridiskaâ spetskompetensen hos oss advokater. Fördelar med att ha med dina immateriella tillgångar i affärsstrategin: Genom att skydda din idérikedom visar du både seriositet och strategiskt tänkande. Du får ett skydd för dina egna investeringar. Du blockerar konkurrenter som försöker dra nytta av din idérikedom. Du får lättare att locka finansiärer och samarbetspartners. Rättigheterna kan säljas Âeller licensieras. Bevisbördan vid ett eventuellt intrång ligger på intrångsmakaren. Det finns ett par saker som du bör känna till och Âförhålla dig till: En uppfinning måste offentliggöras. Det är din motprestation för att få ett patent. Kan du räkna hem de Âkostnader som skyddet Âinnebär? Blir skyddet tillräckligt bra så att du har nytta av det? Mäktar du med att försvaraâ rättigheten om det skulle uppstå en eventuell Âintrångssituation? IPQ IP Specialists AB Vasagatan 11 Stockholm

7 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET NOVEMBER MODERATOR. Magnus Lundin Vd för SISP och moderator med stark kompetens inom strategi och utveckling. Paula Lembke. Marknadschef, PRV Maria Zamkova. Vd, Fenix Legal. Lars Björklund Vd, IPEA. Magnus Hallin. Vd, Awapatent Ia Modin. Advokat och Delägare, Gärde Wesslau Advokatbyrå PATENTSVERIGE Paula: I Sverige har vi legat efter, Moderator: Vi ser fler varit fokuserade på själva skyddet f öretag, verksamheter och och missat att trycka på hur immaterialrätt i stort är viktigt när man open innovation. Hur ska branscher som jobbar med utvecklar affärer och verksamheter. Immaterialrättsstrategin där? immaterial rätten vara med måste vara kopplad till affärsidén. Immaterialrätten skapar möjligheter... Magnus Hallin Paula: Vi på PRV har ett ansvar att informera om att kompetensen behövs. Glädjande kan vi se ett ökat antal unika besökare på vår utvecklade hemsida. Vi når ut med vår information och därmed borde kunskapen öka. Lars: Stöd och kompetens bör inte centraliseras för mycket. Många blir skrämda av stora organisationer och myndigheter. Mångfald är bra, då kan även små aktörer hitta den hjälp som passar. Moderator: Hur ser då en bra immaterialrättsstrategi ut? Maria: Viktigt att planera tidigt. Titta på teknikutvecklingen; vart är vi på väg? Se till att ha kompetens i ledningen som ser framåt. Ia: Ta in juridisk expertkunskap tidigt. Formulera en strategi som går att gå tillbaka till för att se att skyddet är up-to-date, så att inte forskning och utveckling gått vidare och patenten inte längre skyddar rätt teknik. Magnus: Immaterialrätten skapar möjligheter. Särskilt när man söker samarbeten eller ska sälja verksamheten. Bra skydd är en säkerhet för en partner eller köpare. Ia: Ja, bra immateriellt skydd är ofta inträdesbiljett till samarbeten och lönsamma affärer. En arena som öppnar kontaktytor. Många tror det bara handlar om egna patent och teknikutveckling men samarbeten är en nyckel till framgång för alla företag. Hur vi stärker Sverige En fråga som naturligen kom upp när enskilda företags nytta diskuterades var hur immaterialrätten kan stärka Sverige? Maria: Det behövs ett större stöd från staten. Ta Kina som ett exempel. Där subventionerar staten varje registrering och patentskydd. Vi behöver något liknande i Sverige. Ia: Kan man inte ifrågasätta kvalitén i detta regn av patent? Maria: Till del men i dag går svenska innovatörer direkt till Kina eftersom de får ekonomiskt stöd. Det är inte bra för vår utveckling. Lars: För små aktörer som vill arbeta med större är open innovation helt nödvändigt, de har ingen chans annars. Då är immaterialrätten viktig. Magnus: Open innovation innebär inte att allt är fritt. Ofta bjuds små företag in och då måste de stora klart reglera hur immateriella rättigheter och skyldigheter fördelas. Paula: När det uppstår ett värde så är det problem om alla inte är överens om vem som äger vad. Maria: I det sammanhanget är det väsentligt att inte glömma varumärket. Magnus: Ett större företag, intresserade av att köpa eller liera sig med ett mindre företag, vill se vilka värden, förutom ägare och anställda, det finns. Då förenklar immaterialrätten processen radikalt. Moderator: Varför är immaterialrätten viktig för Sverige? Maria: Sverige är ett starkt varumärke i sig tack vare andra starka varumärken som HM, ABBA, Ericsson med flera. Så starka och säkrade varumärken är otroligt viktiga. Magnus: Immaterialrätt är ofta svårt att värdera. En rapport visar att den industri som är intensiv på området också står för procentuellt högre andel av intäkterna. Paula: Immaterialrätten ger möjligheter att bygga värden i varje företag. Vi har ett ansvar som myndighet och kunskapsnivån måste upp! Vi bidrar med stöd och hjälp så alla blir bättre på att Dags att boka vårens styrelsekurs Professionellt styrelsearbete kursstart 13 februari Ordförandekurs kursstart 27 mars Vi hjälper även till med styrelseutvärdering.

8 8 november 2013 hela denna tematidning är en annons från mediaplanet rundabordsamtal om deltagarna PRV PRV arbetar med nya idéer i teknikens framkant varje dag. PRV ger skydd och ensamrätt till tekniska idéer, varumärken och design.prv ger dig möjlighet att byta ditt personnamn och skaffa utgivningsbevis för tidskrifter. Erbjuder även uppdragstjänster och kurser inom alla våra områden. Fenix Legal Fenix Legal är en fullservice patent och juristbyrå. De hjälper sina klienter med immateriella rättigheter och affärsjuridiska frågor. Skydd, utveckling och kommersialisering. Awapatent Awapatent är ett av Sveriges och Europas ledande konsultföretag inom immaterialrätt. De hjälper sina kunder att skapa affärer av sina idéer och innovationer. Gärde Wesslau Advokatbyrå är specialiseradâ på svensk och internationell affärsjuridik. Med anor från 1950-talet var advokatbyrån länge Stockholmsbaserad men har i dag växt till en medelstor advokatbyrå med kontor i Stockholm, Göteborg, Borås, Jönköping, Helsingborg och Malmö. IPEA IPeas ambition är att på ett kostnadseffektivt sätt erbjuda sin kompetensâ till småföretag. Därigenom får dessa en möjlighet att med rimliga kostnader bygga upp en grundläggande immaterialrättslig kompetens om de Âfrågor som är viktiga för fâöretaget. om moderator Magnus Lundin, Vd SISP Swedish Incubators & Science Parks - SISP - är den medlemsbaserade branschföreningen för Sveriges inkubatorer och science parks. SISPs 65 medlemmar driver närmare 80 innovationsmiljöer över hela Sverige som tillsammans har över 5000 företag med cirka sysselsatta. Magnus Lundin är en erfaren företrädare som har förmågan att verka som talesman för branschen i nationella och internationella sammanhang. Vd för SISP med stark kompetens inom strategi och utveckling. Vi behöver inte uppfinna hjulen självaâ, vi kan samarbeta för framgång. Ia Modin användaâbefintlig information, som att exempelvis dra nytta av tidigare forskning och patent. Finansiärer kan också använda kunskapen så pengarna används på rätt sätt. Magnus: Sverige ligger bra till innovationsmässigt men vi är Âpå hur innovationerna kommer till användning. Europa måste också se upp! Det sker en kraftig utveckling i övriga världen. Jag skulleâ Âvilja se att det skapas en plan för utvecklingen av immaterialrätten för Sverige. Paula: Det finns en innovationsstrategi och i den finns immaterialrätten angiven som en del i ramverket för innovation. Vi kanske skulle behöva tänka om så vi får tydligare fokus på immaterialrättens betydelse för svensk tillväxt. Inte bara som en del i ett ramverk. Ia: En tydligare internationell utblick behövs också. Hur ser best practice ut i resten av världen? Vi behöver inte uppfinna hjulen självaâ, vi kan samarbeta för framgång. Goda förutsättningar Maria: Jag återkommer till Kina. Titta på hur de gör och vilka delar vi kan lära av. Lars: Patentsystemet är för komplext och globaliseringen Âförvärrar saken! Det gör att kompetensgapet växer mellan stora och små aktörer. Paulas kommentar om immaterialrätten som ramverk i innovationsstrategin visar att kunskapen om detta måste bli större hos våra politiker. Paula: Dialogen med departementen har blivit utmärkt de Âsenaste tre till fem åren. Det finns goda förutsättningar för framtiden som jag ser det. Även vi på PRV behöver bli ännu bättre och det kommer vi bli. Två timmars diskussion avslutades men därmed inte frågan om immaterialrättens betydelse. Snarare har vi bara sett början på en utveckling där denna del av juridiken blir allt mer framträdande: I allt från innovationsprocess till utvecklade företag, företagsaffärer och affärsutveckling kommer immaterialrätten spela allt större roll för den som vill nå reell framgång.

9 Method and Tools for Virtual Product Realization Wingquist Laboratory is an internationally competitive competence center for multidisciplinary research within the field of efficient product realization. Within its defined research areas, we apply deep knowledge on new research challenges, based on industrial needs. By using our methods and tools throughout the whole process, from concept to full production, we contribute to new business opportunities in new and existing industries. Our research is based on four research groups: Systems Engineering & PLM (SE) Geometry Assurance & Robust Design (GA) Geometry and Motion Planning (GMP) Automation (A) We work in three cross-disciplinary themes: Platform-based Development Smart Assembly Perceived Quality Follow us on Twitter (WingquistLab) and

10 10 november 2013 hela denna tematidning är en annons från mediaplanet expertpanel Olle Bäcklund Vd, Direct Validation, Expert på europeiska patent. Foto: privat Maria Zamkova Vd, Fenix Legal. Foto: privat Ulf Elman Patentkonsult, Elman Patent. Foto: privat Udo Hinz Patentkonsult, Hinz Patent AB Foto: sandra skerdén Nytt patentsystem företag Âovilliga. I 40 år har det diskuterats runt ett enhetligt patent för hela Europa och nu verkar det närma sig men många företag tvekar. Hur är läget idag? I dag är alla patent nationella. Det Europeisk Patentverkets (EPO) utvärdering accepteras av upp till 40 europeiska länder. Efter godkännande från EPO omvandlar man patentet till nationella patent, det kallas att validera. Ett nytt system skulle direkt ge ett enda patent i 25 av EU:s 28 länder, tyvärr inte i Spanien eller Italien. I resten av länderna behöver man validera som tidigare. Andra skillnader? En helt ny, europeisk domstol ska skapas. Varför vill man införa det nya Âsystemet? Att få patent i hela Europa är dyrare än att få patent i t.ex. hela USA. Många skyller det på valideringarna men det är inte helt sant. Många mellanhänder under valideringsfasen fördubblar lätt kostnaden, helt i onödan. Man kan själv sköta valideringarna i de flesta länder, eller låta specialistföretag som vårt sköta det utan mellanhänder. Det brukar spara procent. Vad gör företagen osäkra? Jag tror att det framför allt är tre saker: Hur den nya, europeiska patentdomstolen kommer att fungera. Idag är alla tvister nationella, De oklara kostnaderna för årsavgifterna och vid godkännandet (en avgift oavsett om man vill ha skydd i 1 eller 25 länder), Och framför allt den större risken att förlora patentskyddet i hela Europa vid en tvist, i det nuvarande systemet kan man bara förlora patentskyddet i det land där man tvistar. Internationellt patent: Hur ska man tänka? Lägg upp en strategi för ditt patentskydd. Viktiga är länder: a) Där du kommer att göra affärer baserade på ditt patentskydd, direkt eller via lokala tillverkare, återförsäljare, licenstagare b) Där det finns risk att det begås intrång, t.ex. ett land där själva varan/tekniken ska produceras c) Som är viktiga för dina konkurrenter ha skydd på plats som hinder för dem och som öppning för din framtida marknad. Vad bör man tänka på? Håll uppfinningen hemlig tills du lämnat in patentansökan; upprätta sekretessavtal för de som behöver få teknisk information om ditt patent inför framtida samarbete; ha en budget för att söka i länder av intresse. Välj rätt startmyndighet för din patentansökan: Svenska patentverket (PRV) ger lägre startkostnader; en god och snabb inledande patentbarhetsgranskning. För patentskydd i flera länder finns patentsystem där dessa länder ingår, till exempel PCT granskningssystem (148 länder); EPO - Europeisk patentansökan (38 europeiska länder samt 2 tilläggsländer ). I bägge systemen kan du skjuta besluten om patentskydd i andra länder framför dig med minst 2 år. Vanliga fällor? Du själv kan skapa ett nyhetshinder, genom att t ex i förtid skriva en artikel om din uppfinning i media; visa tekniken på en utställning; tala allt för öppet med investerare innan ansökan är inlämnad till patentverk. Anlita en erfaren patentavtalsjurist innan licens-, samarbets- eller produktionsavtal undertecknas. I internationella av- Blir det inte alltid billigare? Nej. idag är det gratis att validera i flera stora länder som UK, Frankrike, Tyskland osv. rättigheter på grund av en rättsligt gällantal kan man upptäcka att man förlorar alla När rekommenderar det nya patentsystemet? hjälp hjälp ga med: fördelar: med: lättare att locka finansiärer och IPEA IPEA de ger finskrivning dig ger kostnadseffektiv dig i kontraket. Affärsmässi- För stora företag som vill patentera i samarbetspartners; patentet kan säljas eller Patent, licensieras. varumärke, Du blockerar design design konkurrenter många länder och inte tror de kan bli attackerade. Utbildning som Utbildning försöker tjäna på din idérikedom. Pa- Patent, När kan det starta? Rådgivning tentskydd ger ett skydd för dina egna investeringar, ökar värdet och blir en viktig del Kanske 2016, många frågor återstår och Skottland ska t.o.m. rösta om förslaget. i den totala marknadsföringen av ditt företag, ger en kvalitetsstämpel som sprids Kommer det igång startar en övergångsperiod på 6-12 år. IPEA IPEA Intellectual Property, Education & Advice Intellectual även Property, på annan Education service, & Advice etc som du erbjuder. Med 10 års expertis inom patenträtt åtar vi oss patenterbarhetsbedömningar, utformning av patentansökningar och besvarande av förelägganden inom såväl avancerade som enklare teknikområden för det mindre företagets räkning. För rådgivning, kontakta Tekn. Dr. Ulf Elman: Elman Patent Strandbergsgatan Stockholm Tfn. : FASTA PRISER Patentexpertis med: 20 års erfarenhet inom programvarurelaterad patentering, affärsidéer (USA), telekom, media, elektronik, medicinsk teknik samt stor erfarenhet av domstolsprocesser som tekniskt biträde. Spånga Kyrkväg SPÅNGA Många företag uppfattar det som relativt kostsamt med patentering, varför är det så? När man anlitar större patentbyråer, Âanlitar man egentligen två olika personer, en Âpatentkonsult och konsultens assistent. Det är förstås kostsammare att anlita två personer än bara en. Vad fyller assistenten för roll? Patentassistenten sköter formaliahantering, som hantering av tidsfrister, ansvar för betalning av avgifter och ifyllnad av blanketter. Finns det något sätt att reducera kostnaderna för patentering? I ett initialt skede, som sträcker sig över en ungefärligen tre år lång period, kan man som sökande själv åta sig att hantera de åtgärder som normalt en patentassistent sköter och bara ta hjälp med de juridiska frågornaâav en patentkonsult. Detta tidiga skede är förstås samtidigt med den period då utvecklingskostnader för produkten är Âhöga och det finns en osäkerhet om huruvida produkten kommer att vara kommersiellt Âbärkraftig. Så skulle jag alltså kunna vända mig till någon patentbyrå och begära att bara anlita konsulten, men själv sköta formaliahanteringen? Nej, patentbyråer säljer sina tjänster som ett paket, med såväl konsult- som assistentjänsterna som en enhet. Elman Patent Âdäremot har inga assistenter, utan säljer Âbara rena konsulttjänster och kan på så sätt hålla en förmånligare arvodesnivå. Hur erhålls snabbt ett starkt IPskydd i Tyskland? Genom att lämna in en bruksmönsteransökan Gebrauchsmuster. Mönstret har visat sig väldigt starkt i domstol, det vill Âsäga nästan i klass med patent. Skyddet gäller i tio år och kallas orättvist även för ÂPetty Patent. DettaÂskydd används sällan av svenskaâ Âföretag. Vad för slags patentkrav får ett bruksmönster innehålla. Endast anordnings- såväl som systemkrav. Det får inte innefatta förfarande- Â(metod-) eller processkrav. Är det tillåtet för ett företag att vara sökande inför USPTO? Ja, sedan den 16 september 2012 för företag som har sökt via Patent Cooperation Treaty (PCT), dvs en internationell patentansökan. Går det att hos PRV, såsom i USA hos USPTO, lämna in en provisorisk patentansökan för ett snabbt prioritetsdatum? Inte officiellt, men i princip ja. Det går att lämna in vilken teknisk skrift som helst och erhålla ett prioritetsdatum. Dock helst något bearbetat av ett patentombud. ÂPatentombudet kommer dock inte att lämnaâin ansökan. Det får ni själva Âgöra. Bra om uppfinningar snabbt ska presenteras och då det inte finns tid att skriva en Âregelmässig patentansökan samt vid tillfälligt tom kassa. Bra för startuppföretag med Âbegränsad ekonomi. Mänsklig Mänsklig skaparkraft och och uppfinningsrikedom hand hand i hand i hand med med IP IP omger omger oss oss alla. alla. Vad Vad betyder betyder det? det? Mänsklig skaparkraft och uppfinningsrikedom hand i hand med IP omger oss alla. Vad betyder det? Lars Björklund Lars Björklund Lars Björklund IPEA ger dig kostnadseffektiv IPEA ger dig kostnadseffektiv hjälp med: hjälp med: Patent, varumärke, design Patent, varumärke, design Utbildning Utbildning Rådgivning Rådgivning IPEA IPEA M Mänsklig skaparkraft uo uppfinningsrikedom i i hand med IP omge a alla. Vad betyder det? Ewa Hyppel Björklund Intellectual IPEA Property, ger dig Education kostnadseffektiv & Advice Ewa Hyppel Ewa Hyppel Björklund Björklund Intellectual Property, Education & Advice hjälp med: Lars Björklund Ewa Hyppel Bj Patent, varumärke, design Utbildning Rådgivning DIRECT VALIDATION.COM IPEA Intellectual Property, Education & Advice Direktvalidera Europapatent utfört av proffs utan mellanhänder Vare sig du är patentägare eller patentombud kan du direktvalidera Europapatent utan mellanhänder. KVALITET: Patentets styrka beror av översättningens kvalité. PRIS : Att validera och översätta är inte dyrt, mellanhänderna är dyra. TIDSBESPARING: Direct Validation betyder one-stop-shopping. Prova själv: kostnadsfria prisuppskattningar på DV Annons indd

11 Vi är en patentbyrå som egentligen inte har några patentlösningar. För oss är varje projekt unikt, med specifika förutsättningar och önskemål. Vi vill vara bäst på att förstå våra kunders affärer och skapa rättigheter som effektivt stöttar dem. Därför är det ingen tillfällighet att över 90 % av våra patentkonsulter är auktoriserade Europapatentombud. Besök STOCKHOLM GÖTEBORG

12 Vi lever i en immateriell värld! Immateriella tillgångar blir allt viktigare för företag, men området är också omgärdat av allt större risker. Grant Thornton har en grupp specialister på corporate finance-avdelningen som stöttar företag med värderingsfrågor kring immateriella tillgångar avseende skadeberäkningar, varumärkesvärderingar samt redovisning. Vi har djup erfarenhet och kunskap om värderingar från framtagandet av den nya globala standarden ISO Monetary Brand Valuation. Våra konsulter hjälper dig att förstå värdet av varumärken och andra immateriella tillgångar i samband med förvärvsanalyser, vid tvister, internprissättning eller i samband med rekonstruktioner. Har du funderingar kring varumärkens eller andra immateriella tillgångars värde, eller behöver hjälp i en tvist, så kan vi ge dig råd. Välkommen att kontakta oss på tel eller grantthornton.se. Björn Gauffin Director corporate finance grantthornton.se Revision Ekonomiservice Skatt Rådgivning

Ökat värdeskapande ur immateriella tillgångar

Ökat värdeskapande ur immateriella tillgångar Ökat värdeskapande ur immateriella tillgångar Betänkande av Utredningen om immaterialrättens roll i innovationssystemet Stockholm 2015 SOU 2015:16 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress:

Läs mer

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET DEN FRAMTIDA CIVILEKONOMEN

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET DEN FRAMTIDA CIVILEKONOMEN ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS September 2011 No. 3 / Febr. 08 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus Nr. 1 DEN FRAMTIDA CIVILEKONOMEN 3TIPS FOTO: (BARBRO

Läs mer

www.pwc.se Kvalitet service innovation

www.pwc.se Kvalitet service innovation www.pwc.se Kvalitet service innovation Vår vision Vår vision är att medverka till ett väl fungerande privat, offentligt och ideellt företagande som inger förtroende. PwC Sverige det här är vi Innehåll

Läs mer

Så söker du patent. så söker du patent

Så söker du patent. så söker du patent Så söker du patent Har du fått en idé och funderar på att söka patent? Här lotsar vi dig i patentdjungeln, reder ut krångliga begrepp och lägger grunden för en djupare förståelse av immaterialrätten. så

Läs mer

FAGERHULT BJUDER UPP TILL DANS Förvärv som tillväxtstrategi

FAGERHULT BJUDER UPP TILL DANS Förvärv som tillväxtstrategi En tidning om företagsöverlåtelser fr ån nr 8 juni 2011 FAGERHULT BJUDER UPP TILL DANS Förvärv som tillväxtstrategi OBH NORDICA strategiska val gjorde OBH Nordica till ledare ARCTOS FONDER AV ENTREPRENÖRER

Läs mer

Svensk äldrevård- framtidens exportvara

Svensk äldrevård- framtidens exportvara SWECARE FOUNDATION STOCKHOLM Svensk äldrevård- framtidens exportvara Identifiering av det svenska erbjudandet för framtida exportmöjligheter Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 2 2. BAKGRUND... 4 2.1

Läs mer

Att starta och driva tillväxtföretag. Några råd på vägen

Att starta och driva tillväxtföretag. Några råd på vägen Att starta och driva tillväxtföretag Några råd på vägen Att starta och driva tillväxtföretag Några råd på vägen 2 Utgivare: Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien och CONNECT Sverige, 1999 Box 5073, 102 42

Läs mer

49:- TEMA: Innovation

49:- TEMA: Innovation 1 2004 49:- TEMA: Innovation 1 2004 02............................................... LEDAREN 03................................................ ÅSIKTEN 04......... Aktiva styrelser kan skapa entreprenöriella

Läs mer

246845/Starta Eget A5 22 99-10-10 12.57 Sidan 1. Bli din egen chef

246845/Starta Eget A5 22 99-10-10 12.57 Sidan 1. Bli din egen chef 246845/Starta Eget A5 22 99-10-10 12.57 Sidan 1 1 246845/Starta Eget A5 22 99-10-10 12.57 Sidan 2 Starta eget Rexit levererar denna bok i föreliggande skick utan garantier i någon form. Vi förberhåller

Läs mer

Renata Chlumska. Landets snabbast växande. Nu väntar det ultimata äventyret rymden!

Renata Chlumska. Landets snabbast växande. Nu väntar det ultimata äventyret rymden! SMÅFÖRETAGARNAS RIKSFÖRBUND LITE MER RAKT PÅ #3 2011 Landets snabbast växande Krönikan: Alexandra Pascalidou om ditt varumärke. Störst, bäst och vackrast Juristen: Om konsten att skriva bra avtal 15 frågor:

Läs mer

INNOVATIONS- CYKELN Del 2. Teknik- och metodgenomförande Finansiering

INNOVATIONS- CYKELN Del 2. Teknik- och metodgenomförande Finansiering INNOVATIONS- CYKELN Del 2 Teknik- och metodgenomförande Finansiering Förord Denna handledning för fria uppfinnare har skapats av några medlemmar i Göteborgs Uppfinnareförening. Behovet upptäcktes när ALMI

Läs mer

Finansiera ditt företag

Finansiera ditt företag 24-SIDIG HANDBOK Finansiera ditt företag Så hittar du kapital för att starta och växa Värde 79 kr I samarbete med: Idag hjälper vi ytterligare företag att växa! Varje dag får 100 svenska företag rådgivning,

Läs mer

Finansiera ditt företag

Finansiera ditt företag Uppdaterad version 2015/2016 24-SIDIG HANDBOK Finansiera ditt företag Så hittar du kapital för att starta och växa VÄRDE 79 KR I samarbete med: + EXTRAMATERIAL 10 stöd att söka NÄR idéer SKA utvecklas

Läs mer

Hållbarhet göder tillväxten

Hållbarhet göder tillväxten ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Nr 8 MARS 2014 CERTIFIERING & KVALITETSSÄKRING Missa inte SIKTA PÅ HÅLLBARHET Trovärdigheten är viktigast för kunden EXPERT- PANELEN DET

Läs mer

Affärsplanering. En handbok för nya tillväxtföretag.

Affärsplanering. En handbok för nya tillväxtföretag. Affärsplanering. En handbok för nya tillväxtföretag. Text schweiziska utgåvan: Thomas Kubr, Daniel Ilar och Heinz Marchesi Svensk bearbetning: Jens Bengtsson, Per-Nicklas Höglund, Martin Sandgren Magnus

Läs mer

Från byråkrati till innovation. Från byråkrati till innovation - en introduktion till att arbeta med öppna data

Från byråkrati till innovation. Från byråkrati till innovation - en introduktion till att arbeta med öppna data Från byråkrati till innovation En-i till-att-a ntroduktion- rbeta-med-öp pna-data Från byråkrati till innovation - en introduktion till att arbeta med öppna data 1 Projektgruppen: Projektledare: Christer

Läs mer

Ab svensk exportkredit Årsredovisning 2013 swedish export credit corporation

Ab svensk exportkredit Årsredovisning 2013 swedish export credit corporation Ab svensk exportkredit Årsredovisning 2013 swedish export credit corporation 6. SO har ordet 8. Vd har ordet 10. Finansiella nyckeltal 11. Viktiga händelser 12. Peter Yngwe 30 år på sek 16. Uppdrag och

Läs mer

Tullverkets arbete med varumärkesintrång

Tullverkets arbete med varumärkesintrång Tullverkets arbete med varumärkesintrång Alltsedan Sveriges EU-inträde 1995 har Tullverket arbetat med att bekämpa intrång i immateriella rättigheter. Det är dock bara vid de intrång som anses vara av

Läs mer

Företagens roll i samhället

Företagens roll i samhället 1 Företagens roll i samhället Mars 2004, reviderad februari 2006 Frågor och svar om företagens roll i samhället 1 Förord Företag är den viktigaste välståndsbyggaren i samhället. Företagen skapar de resurser

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

Roland månar om näringslivets. tillväxtklimat. Missa inte Företagardagen T E M A : M A R K N A D S F Ö R I N G & T R E N D E R

Roland månar om näringslivets. tillväxtklimat. Missa inte Företagardagen T E M A : M A R K N A D S F Ö R I N G & T R E N D E R N R 5 S E P T E M B E R 2 0 0 8 Magiskt fiske i miekaks Vilda vatten skoda lanserar En tjeck limousin Nils-Gunnar vågar konkurrera med elefanterna Erik söker det säljande budskapet bilaga: Näringsliv i

Läs mer

CERTIFIERING & KVALITETSSÄKRING

CERTIFIERING & KVALITETSSÄKRING ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS LÄS MER PÅ WEBBEN! KVALITETSSÄKRING.NU Nr 9 SEPTEMBER 2014 CERTIFIERING & KVALITETSSÄKRING Missa inte FLER LYCKADE Featuring PROJEKT LOREM

Läs mer

Anders Nyman Stoppa domänskojarna! oseriösa metoder vid försäljning av domännamn och webbplatser

Anders Nyman Stoppa domänskojarna! oseriösa metoder vid försäljning av domännamn och webbplatser Anders Nyman Stoppa domänskojarna! oseriösa metoder vid försäljning av domännamn och webbplatser Anders Nyman Stoppa domänskojarna! oseriösa metoder vid försäljning av domännamn och webbplatser Stoppa

Läs mer

Att bygga tillväxtföretag genom människor. Några råd på vägen

Att bygga tillväxtföretag genom människor. Några råd på vägen Att bygga tillväxtföretag genom människor Några råd på vägen I CONNECT-serien ingår hittills: Så skriver Du en vinnande affärsplan En praktisk handledning. Sthlm 1999. 23 s. IVA-R 428. Att starta och driva

Läs mer

Kvalitetsutmaningar söker svar 2012

Kvalitetsutmaningar söker svar 2012 Kvalitetsutmaningar söker svar 2012 Ansvarig utgivare: SQMA/SIQ Projektledare: Michael Westher, SIQ SIQ Institutet för Kvalitetsutveckling Fabriksgatan 10, 412 50 Göteborg Telefon 031-723 17 00 Fax 031-723

Läs mer

Det nya företagandet. Drivkrafterna och människorna bakom företag startade på 2 000-talet

Det nya företagandet. Drivkrafterna och människorna bakom företag startade på 2 000-talet Det nya företagandet Drivkrafterna och människorna bakom företag startade på 2 000-talet Why join the navy if you can be a pirate? Steve Jobs, entreprenör och grundare av Apple och Pixar Sverige är ett

Läs mer

Så här kan DU också starta företag

Så här kan DU också starta företag Så här kan DU också starta företag there is no passion to be found playing small, in settling for a life that is less than the one you are capable of living. Så här kan du också starta företag Marlena

Läs mer

Sälja företaget. Råd och tips vid ägarväxling i företag

Sälja företaget. Råd och tips vid ägarväxling i företag Sälja företaget Råd och tips vid ägarväxling i företag 1 Förbered ägarskiftet För att lyckas med en ägarväxling krävs det oftast gott om tid. Tid till att ta reda på vad man vill, tid till att planera

Läs mer

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé En praktisk handbok Entreprenörskap handlar om att utveckla nya er och att omsätta dessa er till något värdeskapande. Värdet kan skapas i företag, i offentlig verksamhet och i föreningslivet. REGERINGEN

Läs mer

Ett konkurrenskraftigt ekosystem för Life Science

Ett konkurrenskraftigt ekosystem för Life Science Ett konkurrenskraftigt ekosystem för Life Science Innehåll 1. Sammanfattning 3 2. Uppdraget 5 3. Vad är Life Science-sektorn? 6 4. Om företagen 7 5. Demografisk utveckling 9 6. Hur har vi utfört uppdraget

Läs mer