1 / 26. Informationsgruppens mötesanteckningar. Göta Studentkår

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1 / 26. Informationsgruppens mötesanteckningar. Göta Studentkår"

Transkript

1 1 / 26 Informationsgruppens mötesanteckningar Göta Studentkår

2 INFORMATIONSGRUPPENS MÖTEN Informationsgruppen är en av de två arbetsgrupperna som inrättats i arbetet med sammanslagningen. Informationsgruppens kärna består av Niklas Aronsson (SLUG), Maria Eriksson (Haga) och Stefan Carlsson (FFS). Informationsgruppen ska driva en informationssatsning under VT10. Informationsgruppen har mandat att använda de medel kårerna beslutar att lägga på informationssatsning. Informationsgruppen ska upprätta en budget och planering för sin verksamhet. Informationsgruppen ska kontinuerligt återkoppla och ha kontakt med styrgruppen. Informationsgruppen ska tänka långsiktigt och strategiskt kring information och informationsspridning i de nuvarande kårerna och Göta Studentkår. Kortsiktigt: - Informera om den nya kåren Göta Studentkår - Informera om de första valen - Kampanj varför ska man vara med i kåren, vad gör kåren? - Skapa en hemsida för Göta och kontinuerligt uppdatera denna - Ta fram en grafisk profil - Skaffa en maildomän som kan börja användas i sommar t.ex. - Arrangera en logga-tävling Långsiktigt: - Undersöka vilka informationskanaler kårerna använder idag. Vilka ska Göta använda? - Undersöka om det finns några informationskanaler som kårerna inte använder idag, som kan utvecklas. - Utreda vilket informationsarbete som ska göras på sektionsnivå/centralnivå inom Göta Studentkår. MÖTE 1 DEN 13 JANUARI 2010 Närvarande: Sofia Johansson, Niklas Aronsson, Maria Eriksson och Stefan Carlsson LOGGA Infosatsningsgruppen beslutar att loggan skall väljas av en grupp bestående av 1 representant från varje kår och 2 externa parter. Respektive kårstyrelse ges i uppdrag att utse sin representant och kommer få beslutsunderlag skickat till sig. Externa parter som diskuterats är Jesper Tullback, konstnärskårernas samordnade, och en annan vars kontaktuppgifter ännu inte nåtts. Syftet är att garantera en kunskapsnivå inom gruppen. Tävlingen pågår februari ut, därefter vill vi att denna grupp sammanträder senast 5:e mars för att välja vilken logga som skall få representera Göta studentkår. Innan dess skall kontakt ha tagits med professionell designer för att snabbt kunna skapa en bra grafisk profil utifrån loggan med mål att ha denna grafiska profil klar senast vecka 12. Direktiv till juryn behöver ges men kommer antagligen inte vara mer omfattande än att det inte skall bryta mot nuvarande kårers åsiktsdokument, d.v.s. politisk och religiöst obundet, ingen alkohol eller hasardspel m.m.

3 UPPSLAG I SPIONEN I första numret vill vi ha ett uppslag i Spionen, kortfattat om samarbetet med Göta studentkår. Så här kan du delta Hemsidan Logotype-tävlingen Deadline 29:e januari med förhoppningen att Sofia skall ha ett första förslag klart redan fredag 22:e januari som övriga gruppen skall kunna ge feedback på. HEMSIDA Blankett är påskriven och inskickad och nu väntar vi bara på att Mikael Stoltz skall tilldela oss domänen, därefter är målet att få upp en tillfällig infoglue-baserad hemsida som skall sprida Information om de arbetsgrupper som finns och hur man kan delta Information om processen som leder mot Göta studentkår(beslutsunderlag m.m.) Därefter kommer arbetet inledas med att designa den hemsida som förhoppningsvis skall lanseras senast 1:e juli för Göta studentkår. Det som kan sägas hittills om den är Troligen inte infoglue baserad Ev. extern it-hantering för att göra det så lätt som möjligt att uppdatera sidan Förhoppningsvis även ger en informationsplattform för sektionsstyrelser också så de lättare får ut sin information KAMPANJ Planen är att genomföra en intensiv kampanj med information om varför man skall vara med i sin studentkår. Troligen v , alt MÖTE 2 DEN 25 JANUARI 2010 Närvarande: Sofia Johansson, Niklas Aronsson, Maria Eriksson och Stefan Carlsson Det finns inga anteckningar från detta mötet. MÖTE 3 DEN 10 FEBRUARI 2010 Närvarande: Sofia Johansson, Niklas Aronsson, Maria Eriksson och Stefan Carlsson

4 UPPDRAGSBESKRIVNING Gruppen håller med uppdragsbeskrivningen och den är i linje med vad vi tänkt. Dock anser gruppen att styrgruppen borde fundera mer över rekryteringsdelen i nya studentkåren. Åligger det dessutom Infosatsningsgruppen att planera för hur framtida rekrytering skall gå till? Vi ser ett behov av att det finns en grupp som underlättar rekrytering(autogiro/anmälan via sms o.s.v.). BUDGET Första budget för infogruppens arbete fastslås, se specifikt fil. KAMPANJ Vi behöver ett budskap och ett mål. Mål: Lansera namnet Göta studentkår, för att underlätta framtida värvning Budskap: Det finns en ny kår Vad gör kåren? Varför man skall vara medlem Nyttan av kvalitetssäkring av utbildning(din utbildning=din framtid) via studentinflytande För att bestämma vilka budskap som skall användas skall vi utgå från Hagas och SLUGs kårundersökningar. 7 platser, 2 veckor, 2 personer varje ställe. V 16 måste material vara klart och beställt. Rekrytering till kampanjgrupp i mars! Nästa möte skall vi fastslå rekryteringsdirektiv till kampanjgruppen. LOGGA/PROFIL Sofia har eftersökt offertar på flera olika grafiska byråer och fått cirka 10 svar, varierar mellan 5-35tkr och väldigt varierande tidsperspektiv(vissa någon vecka, någon fram till sommaren). Sofia har kontaktat Sofia Lodmark-Wallner på HDK och bestämt möte torsdag 11:e för att diskutera med henne om hon kan ansvara för grafisk profil och deltaga i jury gruppen. Frågor för Niklas och Sofia att ta med till Lodmark-Wallner: Kan hon delta i juryarbetet, i början av mars. Kan hon vara sammankallande? Kan hon göra grafisk profil, vilket tidsperspektiv? Problem ifall övriga kårer också vill ha grafisk profil måhända, kontakta Martin Vad kan vi få i grafisk profil(utgå från Chalmers) HEMSIDA ETC Vill få bort SK från SK GOTA. Mer transparans behövs! Mer fullmäktige-handlingar! MÖTE 4 DEN 15 FEBRUARI 2010

5 Närvarande: Sofia Johansson, Niklas Aronsson, Maria Eriksson, Stefan Carlsson och Åsa Palholmen EFTERSPEL FRÅN STOR-FUMM Protokoll skall justeras under veckan, därefter har vi NY STADGA ATT PRESENTERA!!! Spionen deadline 12:e mars Valet Sida i Spionen om hur valet fungerar, vart man hittar valinfo och kandidater. Valämnden kommer behöva hjälp med framställande av material. Vi uppdrar åt valnämnden: Deadline 5:e mars för all information vi behöver sprida. Vi behöver: Studenterna behöver veta hur man kandiderar till fullmäktige! Är det tillräckligt långt fram vill vi ha med detta i Spionen uppslaget, men vi måste gå ut ytterligare med info om detta. 26:e senast vill vi veta hur student kandiderar till Fum, detta för att göra material. Så fungerar kåren Niklas skall kolla med Johannes Drypin om ev. Så fungerar kåren film; intresse, möjligheter och idéer! Finns chans redan kring valen eller är det något inför kampanjen? Logga Borde vara klart i början av mars, hur skall vi lansera? Spionen gör en artikel? Allmänt Maria sammanfattar lördagens beslut i text till Sofia. Kort text på respektive startsidas nyhetsdel, vidareslussning till gota.gu.se INFORMATIONSKANALER Haga o SLUG har skriftligt, Stefan står för muntlig dragning av FFS informationskanaler. Diskussion uppstår angående uppdrag. Vilken info skall ske vart? Vad kan vi ordna åt sektionerna? Remitterar till styrgruppen om det är okej att starta en Facebook.[Maria] Filar mejl för att remittera frågan om informationskanaler till sektioner[niklas] INFORMATIONSKANALER Tisdag 13:15-15:15 på Haga. Fokus på kampanj. Läs igenom Stefans tidigare utskickade frågor! Mål: Uppnå grym rekryteringstext till kampanj! MÖTE 5 DEN 23 FEBRUARI 2010 Närvarande: Sofia Johansson, Niklas Aronsson, Maria Eriksson, Stefan Carlsson och Åsa Palholmen VALNÄMNDINFO

6 Valnämnden har sammanträtt och har ett hittils ojusterat protokoll ur vilket följande framgår: Kandidatstopp 18:e mars 12:00 22:e mars måste kandidatinfo presenteras, blir underflik på gota.gu.se med presentationstext och vidarelänk till mecenats valsida april är valet Valnämnden köper sida i nästa spionen, Sofia skickar in material. Valnämnden skall senast 26:e sammanställa en text om hur man kandiderar. Vi skall undersöka möjligheterna att ha Göta rollups i tid till valveckan. HEMSIDA Niklas har inlett kontakt med Penseo som även gjort Stuffs hemsida och det verkar lovande. Mer info kommer. Sofia har pratat med Lars Prydz angående maildomän. Han kollar upp detta. GRAFISK PROFIL Sofia och Niklas har haft möte med Emma Hässel, som jobbar under Sofia Lodmark-Wallner(ansvarig för GU:s grafiska profil). Gett offert på 16000:- inkl. moms. Gruppen är positiv och ger Niklas i uppdrag att kontrakt blir påskrivet så att Emma kan sammankalla juryn. Juryns kontaktuppgifter skall skickas till Sofia Johansson. Vad gäller rollups tänker sig gruppen åtminstone en per sektion. Visst beroende på loggan men troligen att vi kör samma färg oavsett sektion för att alla skall känna att de tillhör samma kår. 12 loggor har hittils skickats in till Niklas. Sofia informerar de som lämnat offertar tidigare att uppdraget gått till annan. KAMPANJ Stefan har kollat igenom studentbarometern för att få ett grepp om målgrupp. Heterogen grupp. Rekryeringstext för kampanjarbetare Platser SamSek förrummet Campus Linné, Cafeterian campus Haga HumSek Humanisten

7 UtSek Pedagogen B-huset, ev. A-huset också NatSek GVC, ev. resande show till Chalmers och biologistället Tider 2 veckor, dagar varje dag(11:30-13:30 effektiv kampanjtid) Vecka 19-20, 10-21:e maj Tidsplan Kampanjledare Schemat färdigt vecka 17. Ersättning Diskussion om arvode eller ej. Överens om: Kampanjledare med ansvar för schemaläggning och service av kampanjställen. Ca 4000:- Icke riktigt överens om: Kampanjarbetare Tröja, t-shirt, eller penningarvode? En tanke: Schysst hoodie och prylar. En annan tanke: 200:- per arbetad kampanjdag, ca 5 ställen 2 på varje 10 tillfällen = :- + avgifter. Maria kollar hur stor apparat som krävs för arvode för kampanjarbete. Niklas jobbar på tydligare budget. Stefan ger oss hemläsa i att läsa SFS kampanjhandbok! NÄSTA MÖTE 1:e mars, 13:30-15:30 på studenternas hus. Mer kampanj

8 MÖTE 6 DEN 1 MARS 2010 Närvarande: Sofia Johansson, Niklas Aronsson, Maria Eriksson, Stefan Carlsson och Åsa Palholmen RAPPORT Grafisk profil/logga Juryn sammanträder på torsdag och valet av ny logga blir förhoppningsvis gjort då. I samma veva skriver SLUG avtal med Emma Hässel angående framtagande av grafisk profil. Förhoppningen är att valet av logga kan bli en artikel i Spionen. Hemsida Niklas har fått svar från Penseo och det verkar lovande. Efter tips från Lina på Chs skall Niklas även kontakta Chalmers teknologkonsulter. Kårval Information är fastslagen och framtagen. Text finns till spionen, skall layoutas. Allt löser sig. *Sofia layoutar kårvalstext till Spionen. VISION Styrgruppen m.fl. sammanträdde föregående vecka med mål att få alla att jobba åt samma håll. Målet är att få en vision för Göta studentkår Infosatsningsgruppen har tilldelats området externa kommunikationer och har till uppdrag att sammanfatta en vision som skall skrivas till på måndag. Första utkast skapas och skall revideras via Google docs under veckan. KAMPANJ Maria har presterat grymma kampanjledare- och kampanjarbetaraffischer. Dessa diskuteras och revideras så smått. *Sofia och Stefan mailar respektive logga till Maria Angående ersättning: Ytterligare meningsskiljaktigheter angående ersättning till kampanjarbetare. Behöver bolla ersättningsfrågan till våra styrelser.

9 Idéer: Stå 1 dag, få 2 biobiljetter. 2 dagar, 2 bio biljetter+ 200:- på ad libris o.s.v. Gruppen får ansvar att bolla med sina styrelser. Maria lyfter en idé: Låta samarbetspartners(tria, Academic work, Karriärcentrum m.m.) också stå på plats. Jippotankar: Avtackningsarrangemang(bankett/sittning) Intro till kampanjen, (avtäckning av logga el. liknande) KAMPANJ I DETALJ PLANERING Mål Kortsiktiga Dela ut informationsmaterial(folder/broschyr) till x% av våra studenter. Åtminstone 100 närvarande vid lämpligt jippo Nå ut i oförutsedda medier(p4, GU Journalen, Metro student?) Förstasidespuffen i Spionen Långsiktiga 40% medlemskap 2015 Återkommande kampanj Ökat intresse för studentengagemang Målgrupp Se studentbarometern BUDGET Budget är reviderad med lite mer detaljer, gruppen är positiv. NÄSTA MÖTE 4:e mars, 9:00-11:00 på SLUG. Därefter:

10 9:e 14-16:00, på FFS 18:e 9-11, på Haga MÖTE 7 DEN 4 MARS 2010 Närvarande: Sofia Johansson, Niklas Aronsson, Maria Eriksson, Stefan Carlsson och Åsa Palholmen LOGGA/GRAFISK PROFIL Cirka 25 inkomna logor, gruppen sammanträder idag. Spionen behöver veta kvickt som attans efter valet är gjort. Vinnaren betalas via FFS. Kontraktet med Emma Hässel är påskrivet. Sofia kontaktar Lina på Spionen när valet är gjort. Niklas ser över möjlighet att tacka icke-vinnarna HEMSIDA Möte med CTK är att vänta, Niklas har ännu inte börjat på krav.spec. Mötet blir antagligen 17:e mars. Stefan har ännu inte sammanställt sektionernas mailsvar angående info, men ger en kort dragning. VAL Info finns nu på hemsidan, e-postbombning inleds inom FFS o förhoppningsvis även övriga kårer. Kvittensblanketter skall kunna lämnas in på Haga o SLUGs expeditioner. Affischer skall inom kort sättas upp. Info skall komma i Skitviktigt och Dasspapper. Dessutom kommer en sida i spionen. Sofia: Tar fram affischer! KAMPANJ SAKS Jesper från HVS har ringt Niklas för inspiration, han ansvarar för liknande informationssatsning. På medicinareberget kommer de satsa hårt på att informera i klasser.

11 Kampanjarbetare ersättning Ersättning sker i prylar och enligt en trappa. Grundersättning blir profilkläder och lunchmacka, ju fler tillfällen desto fler pryttlar får man. Oberoende av antal dagar: 1 lunchmacka per dag Dag 1: Profilkläder(munktröja + t-shirt) 2: 2 biobiljetter 3: Adlibris presentkort 200:- 4: Nordstan presentkort 200:- 5: Lisebergs årskort (värde 195:-) Jobbar du alla 10 dagar får du välja mellan de här 3 grejerna: x, y, z t.ex. säsongsabbonemang på kulturevents, extern hårddisk. Månadskort, Lisebergs guldpass m.m. Du får självklart ersättning även om du jobbar fler dagar än 5, coolare pryl ju längre tid! Mål Kortsiktiga Dela ut informationsmaterial(folder/broschyr) till x% av våra studenter. Åtminstone 100 närvarande vid lämpligt jippo Nå ut i oförutsedda medier(p4, GU Journalen, Metro student?) Förstasidespuffen i Spionen Långsiktiga 40% medlemskap 2015 Återkommande kampanj Ökat intresse för studentengagemang Var finns målgruppen? I föreläsningssal går att prata inför studenterna för direktkontakt På väg till föreläsningssal stå i stråket På väg ut ur föreläsningssal stå i stråket

12 Bibliotek ev. lämna flyers eller stå i stråket. Anslagstavlor Uppehållsytor synas med aktivitet och info, varje dag! Hemma dörrknackning? Ringa upp? Utskick På nätet facebook event, statusuppdateringar, massmail, hemsida Sekundär målgrupp Universitetspersonal ny sidfot i mail Föreläsare Be föreläsare informera om kampanj, länkar i GUL och kursportalen Målgruppens förkunskap Antagligen inte stor. Viss uppfattning om studentkårer men troligen inget om Göta studentkår. Exempel: Studentkåren gör säkert nått bra fast inte just nu för mig. Budskap Det här är studentkåren och därför behöver du vara medlem! Skrytlista: Skapa Google doc för att sammanställa historisk skrytlista med inriktning på tydliga saker (både kårens och samarbetsorgan) - Niklas Aktiviteter Niklas: Skapa Google doc för kampanjaktivitets-brainstorming. Snygg tidslinje med fotspår och grejor. Studiemedelsmonopol Tipspromenad rättning på dator? TILL NÄSTA MÖTE Alla: Bidra till skrytlista och brainstorm google doc! MÖTE 8 DEN 9 MARS 2010 Närvarande: Sofia Johansson, Niklas Aronsson, Stefan Carlsson och Åsa Palholmen HEMSIDA

13 Niklas har gjort första utkast till hemsides-specifikationer. Gruppen läser igenom och begrundar, därefter skall styrgruppen även få en chans att säga sitt och ev. andra remissinstanser. När det väl är gjort skall Niklas presentera kravspecifikationen till både Penseo och CTK för att försöka utröna vilken aktör som är bäst lämpad. Gruppens feedback: Kan man göra hemsidan tillgänglig för funktionsnedsatta? Frågeformulär: Fråga kåren! Forum är antagligen inte intressant i ett så stort sammanhang. Medlemsregistrering? Eller står Membit för det? FACEBOOK Vi behöver starta någon form av närvaro på facebook. Grupp/fanpage/fejk användare beroende på vad som är bäst lämpat. Detta är brådskande för att få ut allmän information om kårvalen bl.a. Niklas mailar styrgruppen för att få klartecken att skapa närvaron. LOGGA Loggan är vald, skall dock modifieras. Emma försöker få tag på vinnaren men annars kan hon gå vidare själv med att modifiera/återskapa loggan efter juryns önskemål. Avtal med Emma om framtagande av grafisk profil är ordnat. Niklas har ännu inte klurat ut hur man skall tacka de som deltog i tävlingen men inte vann. Vinnaren har ännu inte fått den ekonomiska ersättningen, innan den delas ut behövs underlag t.ex. ett avtal som säger att vi får rättigheterna att använda loggor i all möjlig utsträckning och på alla sätt och ställen. KÅRVAL Blir mycket upp till sektionerna att informera om valen och kandidaturprocessen. T.ex. borde SLUG leta storföreläsningar, ev. även Haga. Niklas kollar upp fika med studentkåren och interaktion med storföreläsningar KAMPANJ Kampanjledaraffisch Sista feedbacken på affischen så vi kan börja sprida den överallt:

14 Ytterligare tydlighet att det rör sig om ett förtroendeuppdrag, inte en anställning! När detta är ordnat skall lapparna upp överallt! NÄSTA MÖTE Torsdag 18:e 9-11:00 på Haga. Kampanj Praktiskt prat om vad vi behöver ta fram. Vilket material behöver tryckas och när? Vilka kampanjaktiviteter skall vi ha, kan vi brainstorma fram fler inför motet? MÖTE 9 DEN 18 MARS 2010 Närvarande: Sofia Johansson, Niklas Aronsson, Stefan Carlsson och Maria Eriksson LOGGA GRAFISK PROFIL Inget nytt har framkommit. Niklas ska mejla tävlingsvinnaren och kolla läget om hur arbetet löper på. HEMSIDA Niklas träffade CTK igår. Vår grundläggande krav.spec. verkar genomförbar. Deras skattning av arbetstid och kostnad landade på :-. Niklas ska göra en mer detaljspec att sända till CTK så att de kan lämna en mer exakt beräkning. Även Penseo ska få detaljspecen. Även om det är intressant att ha en hemsidebyggare i staden, är vår budget : -. Visserligen har andra budgetposter blivit betydligt billigare än beräknat, men vi vill inte lägga mer än :- på en hemsida. TEXT PÅ KÅRAVGIFTSAVIER Göta finns ju inte än, men Membit vill ha svar på avitext i nästa vecka. Det finns många frågor som behöver ha svar t.ex. Hur ska vi göra med Hagas system med kopplingen till medlemsavgift.com? Ska avitexten vara utformad så att det står att man frivilligt kan gå med i Göta? Hur tänker Membit? Ser de oss som tre kårer eller en? Martin Thulin bör konsulteras i ärendet. Infogruppen anser, efter diskussion att medlemshanteringssystemet är en fråga för styrgruppen. SLUG vill göra utskick till sina gamla medlemmar och göra det tydligt om frivilligheten och övergången till Göta på avin. INFOFOLDER Om vi ska ta fram en informationsfolder om Göra studentkår, hur ska den se ut? Infogruppen föredrar en till omfånget liten folder med kort information om: kontaktuppgifter till förtroendevalda, hemsida, presentation av studentkåren, varför man ska vara med, referens till regelsamlingen. De delar vi kan ha klara till kampanjen, vill vi ha klara till kampanjen. Deadline till mitten av april. Vi bör jämföra våra tryckerikontakter för att få ett bästa pris.

15 MANUS/FAQ Personal och förtroendevalda har efterfrågat någon form av manus av FAQ-typ om vad de ska säga till studenterna när studenterna undrar över hur saker ska bli i höst. Vi frågar våra expeditioner om vilka frågor de brukar få, och tar fram svar på dessa. När vi har svaren, ställer vi ihop dem i A6-format för vidare distribuering ut i organisationerna. KAMPANJ Materialet från Chalmers kampanj Niklas har mejlat ut kampanjmaterialet från ChS. Vad lär vi oss av det? En tävling där man kunde vinna en frukost med vicerektor föll inte väl ut, dels för att det var fel tid, dels för att vicerektor upplevdes som fjärran studenternas vardag. Vi kan ha en tävling vinn en lunch med kårledningen. Teknologsektionernas studienämnder efterfrågade varierade typer av event i utvärderingsmaterialet, helst olika saker varje dag. Kommunikationen med sektionernas studienämnder hade inte funkat, vi behöver alltså ha goda sambandslinjer med våra kampanjarbetare. Ur marknadsföringshänseende kan klisterlappar på kaffemuggar vara en effektiv väg för att nå ut med kampanjens budskap, i sådana fall behöver caféerna runtom våra campusområden konsulteras. Schemaaspekter Hagas SU planerar en hejdå Haga-sittning sista kampanjfredagen. Vi bör tänka på det så att något kampanjavslutningsevent inte läggs samtidigt. Loggaavtäckningen bör ske på eftermiddagen sent första kampanjmåndagen, så att kampanjarbetare hinner sprida info om detta. Vi bjussar på kaffe och tårta. Nästa gång gör vi en tidslinje över arbetet fram till och med kampanjen. Ersättning till kampanjarbetare Den lista som gjorts upp tidigare gås igenom, och gruppen är enig om att på listan upptagna ersättningar är det som ska ge till kampanjarbetarna, med undantag för fredagens Lisebergsårskort som byts ut mot någon form av presentkort på mat. De mer kostsamma saker som ska ges till kampanjmedarbetare som deltar längre tid fastslås till extern hårddisk, årskort Liseberg, MP3-spelare, nåt kulturevenemang. Kampanjledare Vi behöver pusha mer för kampanjledarrekrytering. Extra skitviktigt, dasspapper och bordstalare, info till sektionerna, nyttja kontakter med föreningarna toksista datum för när vi vill ha ledaren 15/4, men ambitionen är att vi ska ha folk utsedda före sista mars. Skrytlistan Maria ska tala med GFS om bra grejer GFS gjort som vi kan ta åt oss äran för, Stefan ska prata med SFS om bra grejer SFS gjort som vi kan ta åt oss äran för. Detta enligt logiken, vi har varit medlemmar, alltså har vi medverkat till att saker har blivit av.

16 TILL NÄSTA MÖTE På nästa möte slår vi fast vilka tryck- och profilmaterial vi ska använda, en idé är att kontakta SAFE-gruppen och höra om vi kan få kondomer. KOMMANDE MÖTESDATUM 26/3 klockan hos SLUG 7/4 klockan hos SLUG MÖTE 10 DEN 26 MARS 2010 Närvarande: Niklas Aronsson, Sofia Johansson, Maria Eriksson, Stefan Carlsson och Åsa Palholmen PERSONALVETARE 4 st personalvetare har genomfört en utredning angående personalsituationen inför Göta studentkår. Den skall presenteras på onsdag och FFS ser till att ha med projektor.* Gruppen skall klura på ev. present som tack för insatsen. LOGGA Emma har gjort färdigt loggan. Tanken är att avtacka båda, när avtackning kommer på tal. Arbetet med loggan innebär att Emma gjort mer än vad hennes avtal stipulerar och gruppen ställer sig positiva till att det merarbetet också skall arvoderas, för att övriga uppgifter inte skall bli lidande. Niklas uppdras att ordna avtal med vinnaren Jonathan Persson och även se med honom hans åsikter om förändringarna och processen. MEDLEMSUNDERSÖKNINGEN-RAPPORT Lärdomar: Haga: SLUG: 20% tycker information från kåren är ointressant, 7% vill inte veta något De tar åt sig av skitviktigt och muntlig info vid inskrivning, vill ha info via mail. Bra att ni ordnar sociala aktiviteter, men jag bryr mig inte, Utbildning, medlemsservice lyfts fram m.m.

17 12,1% vet hur beslut fattas Få har träffat kåren det senaste Sammanfattande: Förmåner(medlemsservice), trygghet(både nu och på lång sikt, din utbildning skall hålla hög kvalitet över tid), aktiviteter(utvecklande och skoj) är viktigt. MANUAL TILL GÖTA ÅT KANSLISTER Har inte hänt mycket än, delvis sjukdom delvis osäkerhet i omfattning. Målet är 1 st a6 folder frågor och svar. Stefan ordnar fram från FFS, Maria ifrån Haga och SLUG via SLUG- Maria och Marie. Sofia sammanställer, målet blir att få klart innan 7:e, d.v.s. nästa möte. INFO I STORT Målsättning att i början av maj ha ett utkast till dokument för hur information handhas i Göta studentkår. Skitviktigt, hemsida, fika med studentkår, muntliga presentationer, massmail m.m. Sofia tar löpande ansvaret för sådant arbete. Sektionsgruppen informeras att vi vill se en informationsansvarig i varje sektion. VALET Central info har efterfrågats. Infogruppen skall ta fram: Affisch övergripande om vart man loggar in och hur för att rösta, provocerande text Flygblad Om valet, ev. samma som affisch A6 folder om fullmäktige Samma som flygblad plus info om vad fullmäktige gör. Niklas försöker fixa. -Stefan söker personal till ambulerande vallokal, betalning utgår. Kontakta Stefan. Vilka dagar står på hemsidan. MEMBIT UTSKICK Brinner inte i knutarna, finns tid fortfarande. KAMPANJ Har kommit in 3 intressenter, ytterligare åtminstone 1 på g, vi tar beslut nästnästa möte. PROFILKLÄDER/MATERIAL Niklas lägger tid nästa vecka för att efterfråga offertar på 200 st hoods + t-shirts i varierande storlekar.

18 MÖTE 11 DEN 8 APRIL 2010 Närvarande: Niklas Aronsson, Sofia Johansson, Maria Eriksson, Stefan Carlsson och Åsa Palholmen LOGGAN Grafisk manual och loggan är färdig, originaldesignern är med på tåget. Vi köper en sida i spionen för att presentera Göta studentkårs logga, ev. även kampanj. Ang. grafisk manual: Vi önskar lite kompletteringar, mailfot, visitkort, för lite kontaktinfo och för lite om vilka vi är på mallar, dasspappret/skitviktigt layout, spionen layout, utskicksmall på längden, tygmärken. Ev. lite mer liv i PowerPoint och rollup. Korrektur: Korrekt färgkod på svart? Tycks vara grönt. Gement s och inte u. Be om kommentar ang. gement s. Niklas har kontaktat Emma ang. eventuell presentation av grafiska manualen. FAQ Ett första utkast på FAQ har gått ut till gruppens medlemmar. Synpunkter har lyfts och kommer leda till revidering. Sofia och Niklas kopierar upp foldern och postar med internpost. TRÖJOR Niklas har begärt in offertar på t-shirts och hoodies, dock inte hunnit sammanställa. Niklas sammanställer senare under dagen för att maila ut förslag på inköp så man kan gå vidare. Diskussion om huruvida SFS Fum delegationerna skall ha tröjor här ifrån. Därför beställer vi 250 st istället för 200 och ber om pengar från respektive kårstyrelse. Niklas ber om pengar från KSar (då vår pott handlar mest om medlemsvärvning och detta fyller annat syfte). KAMPANJ Nästa möte väljs kampanjledare, mötet blir fredag 16:e. Nu gäller det att sammanställa allt vi bestämt om kampanjen.

19 I överlämningsmaterialet: Mål(smarta kortsiktiga och långsiktiga) Budskap Vad förvantas av kampanjledaren Schema(tider, datum, tankar om intro och avslut) Aktiviteter färdigplanerade eller ej? Material (Utvecklad FAQ folder, en Vad är Göta? -folder, flygblad med argument) Platser VAD FÖRVÄNTAS AV KAMPANJLEDAREN Samordna kampanjmedarbetare(leda och fördela arbetet) Ansvara för praktiska kring kampanjmedarbetare under kampanjen(lunchmackor, ordna att kampanjmaterial finns på plats) Hålla logg över vilka som arbetat vilka dagar Ha kontaktuppgifter över medarbetare Vara tillgänglig för medarbetare Ansvara för att medarbetare utbildas, planera utbildning tillsammans med info grupp Ser till att det sker aktiviteter under kampanjen på respektive kampanjställe, att det är levande. Jobba för att göra kampanjen så lyckad som bara är möjligt! HJÄLP FRÅN INFOGRUPPEN Kampanjmaterial(profilmaterial + infofolders) Kårkunskap Support Roddar introfest Raggar kampanjmedarbetare INTROFEST Kaffe + tårta för alla vid avtäckning av logga, plus sittning för att fira kampanjstart och Göta studentkår! Inbj: Kampanjmedarbetare, designers, fullmäktigen m.m. MÖTE 12 DEN 19 APRIL 2010 Närvarande: Niklas Aronsson, Sofia Johansson, Maria Eriksson KAMPANJLEDARE Vi väljer Emma Olsson som kampanjledare. Detta utifrån att hon hade den bästa kombination av relevant erfarenhet och kunskap om kåren. Styrgruppen ombeds fatta det formella beslutet 21 april.

20 Emma får en ÖVERLÄMNINGSDOKUMENT TILL KAMPANJLEDARE Vi slår fast procentsats till 10% och andra detaljer i kampanjdokumentet. Diverse revideringar görs av Maria Eriksson varefter det är klart för överlämning till kampanjledare. FOLDRAR Sofia har tagit fram förslag på 2 foldrar. Vad f*n gör kåren och FAQ. Gruppen föreslår förändringar och är nöjda. Sofia nyttjar samma som tidigare. KAMPANJ/PROFILMATERIAL Maria har fått offert på frigolit G från företag i mölndal och går vidare. Offerten ligger på 1700:-. Kring 4000:- avsätts i budget Niklas uppdras att beställa 200 st hoodies + t-shirt. Grå hoodie med färglogga ifall tryckeriet tror loggan går att läsa där, svart annars med vit tryck. T-shirts skall ha logga på framsida, 30 där det står trygghet, 30 där det står gemenskap, 30 där det står försprång. 110 st utan tryck på ryggen. Ytterligare 40 hoodies till SFS Fum. Tänk på små storlekar pennor beställs av varje föreslagen sort. Nyckelband inskaffas, cirka 200 st. Tygpåsar(längre handtag än föreslagen modell) 200 st. Smörknivar 200 St. Goodiebag 500 st. Billiga koppar 100 st. Något godis mängder. Skall även försöka hitta klistermärken Och stämplar. DASSPAPPER/SKITVIKTIGT Niklas är i Dasspapper-hörnan, Maria satsar på skitviktigt. T6 kastas tre gånger vardera, högsta summan vinner. Niklas: 5, 3, 5 = 13 Maria: 3, 6, 6 = 15 Skitviktigt vann. LOGGAN Nu är köpekontrakt påskrivet så pengar dyker upp till vår logotävlingsvinnare inom kort. MÖTE 13 DEN 27 APRIL 2010 Närvarande: Niklas Aronsson, Sofia Johansson, Maria Eriksson, Stefan Carlsson och Emma Olsson

21 KAMPANJLEDAREN INFORMERAS OM LÄGET UTBILDNING AV KAMPANJMEDARBETARE Preliminärt 5:e maj på kvällen, ev. 4:e. LOGGA AVTÄCKNING Likt tidigare 10 maj, 16:00, KH-salen minuter presentation av kår och logga följt av kaffe och tårta. Schema: Inledningstal av någon i styrgruppen, varför sammanslagning och vad blev det av det PROFILMATERIAL Saker är beställda för cirka 115tkr. Gruppen kikar på storleksfördelning på kläder och är nöjd med förslaget. Niklas får tummen upp för inkommen tygkasse-offert. Goodiebag var lite väl dyrt, Niklas skall begära in offert på 1-färg 1 sida och ifall det kommer under :- beställa. HEMSIDAN Skall uppdateras. NÄSTA MÖTE 3 maj hos SLUG. MÖTE 14 DEN 27 APRIL 2010 Närvarande: Niklas Aronsson, Sofia Johansson, Maria Eriksson, Stefan Carlsson KICK OFFEN 3 MAJ Niklas och Sofia går på jakt efter tårtor under dagen. Kaffé bokas via caféterian. Konferencier är Niklas Aronsson. Program: 5 min Niklas hälsar välkomna presenterar dagens program, kanske några ord om kampanjen

Styrelsemötesprotokoll

Styrelsemötesprotokoll Sida 1/7 Styrelsemöte 6 verksamhetsåret 2010/11 Datum: 2010-11-01 Tid: Kl. 17.10-19.47 Plats: Centrummet, Studenternas hus Kallade: Göta studentkårs styrelse Närvarande: Emelie Arnesson* Marie Norman*

Läs mer

Mötesanteckningar PULS Styrelsemöte

Mötesanteckningar PULS Styrelsemöte Mötesanteckningar PULS Styrelsemöte Tid: 16.15 18.00, torsdag, 2014-12- 11 Plats: DG35 Närvarande: Emma Rydén, Linnea Fällström, Martina Kraff, Sandra Sjölander, Petra Landestål. Sofia Lindblad samt gästande

Läs mer

Styrelsemöte no X 2013/2014, Medicinska Föreningen

Styrelsemöte no X 2013/2014, Medicinska Föreningen Styrelsemöte no X 2013/2014, 26 augusti 2013, kl. 17.10 Basgruppsrummet Kotten Närvarande: Märta, Liisa, Anna J, Jonas Lundgren, Anna HE, Fredrik, Albin, Julia FE och Emmy 1. Mötets öppnande Ordförande

Läs mer

Ellinor Lager Maria Persson Theresa Kampmeier. HDK (design ba) Jonas Sandstedt Karin Johansson Hanna Jacobssen

Ellinor Lager Maria Persson Theresa Kampmeier. HDK (design ba) Jonas Sandstedt Karin Johansson Hanna Jacobssen 1 DAGORDNING KONSTKÅREN FULLMÄKTIGE #1 SAL 305, HDK TORS 25/10-2012 16.30-18.30 NÄRVARANDE Presidium* Styrelsen* Röstberättigade ledamöter* Kalle Stenbäcken Anna Brumark Anna Bergquist (design ba) AKADEMIN

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte 2011/12:7

Protokoll Styrelsemöte 2011/12:7 Protokoll Styrelsemöte 2011/12:7 Fört vid sammanträde med styrelsen Tid:, kl 18.00 Plats: SAKS expedition på Odontologen Närvarande ledamöter Stina Fredriksson, ordförande Mikael Benserud, vice ordförande

Läs mer

Protokoll Kårmöte Teaterhögskolan i Malmö 2014-11-12

Protokoll Kårmöte Teaterhögskolan i Malmö 2014-11-12 Protokoll Kårmöte Teaterhögskolan i Malmö 2014-11-12 1. Mötet öppnas 2. Val av justerare Magdi väljs 3. Godkännande av dagordning 4. Vad gör alla? TTPA: Har börjat två nya kurser, Teaterkritik och Skådespelare

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2010-05-28, kl. 14.00 Plats: IKDC Ordförande: Olle Eliasson, TM11 Sekreterare: Emelie Gustafsson, TM11 Övriga närvarande:

Läs mer

1 Mötet öppnade Lina öppnar mötet! 2 Val av mötesordförande Mötet väljer Olivia till mötesordförande.

1 Mötet öppnade Lina öppnar mötet! 2 Val av mötesordförande Mötet väljer Olivia till mötesordförande. OUCI +! Datum: 17/11-09 Tid: 08.34 Plats: Linas kök Närvarande: Madeleine Lindberg, Olivia Ekman och Lina Nilsson 1 Mötet öppnade Lina öppnar mötet! 2 Val av mötesordförande Mötet väljer Olivia till mötesordförande.

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll

Styrelsemötesprotokoll Sida 1/10 Styrelsemöte 10 verksamhetsåret 2010/11 Datum: 2011-02-09 Tid: Kl. 16.39-21.08 Plats: Centrummet, Studenternas Hus, Kallade: Göta studentkårs styrelse Närvarande: Emelie Arnesson* Marie Norman*

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2010-05-12, kl. 10.00 Plats: IKDC Ordförande: Olle Eliasson, TM11 Sekreterare: Emelie Gustafsson, TM11 Övriga närvarande:

Läs mer

6 fakuliteter varje fakulitet har en sektion. Men samhällssektionen har två delar. Dels eko-sek och sam-sek.

6 fakuliteter varje fakulitet har en sektion. Men samhällssektionen har två delar. Dels eko-sek och sam-sek. Dagordning Måndag 5:e november 2012 kl 17:00 Eng 4 / K1007 Inofficiell öppning av mötet: Våra studiebevakare (Linda och Alexandra) presenterade sig. De är tillsatta av kåren för att komma närmare studenterna.

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll

Styrelsemötesprotokoll Sida 1/6 Styrelsemöte 9 verksamhetsåret 2015/16 Datum: 2016-05-10 Tid: Kl. 14:00 17:00 Plats: Studenternas hus/på distans Kallade: Göta studentkårs styrelse, verksamhetsrevisorerna samt kallelse@gota.gu.se

Läs mer

Protokoll från KarlEkons Styrelsemöte 2013-01-08

Protokoll från KarlEkons Styrelsemöte 2013-01-08 Protokoll från KarlEkons Styrelsemöte 2013-01-08 Plats: Kårens styrelserum Närvarande: Simon Strid, Marcus Ljungdahl, Gustav Johansson, Helena Engström, Elin Karlsson, Karwan Nisstany, Patrik Sjöstedt,

Läs mer

Dagordning Årsmöte 2010

Dagordning Årsmöte 2010 DAGORDNING Kårhuset Lund, 12 november 2010 Christian Nilsson, ordförande Dagordning Årsmöte 2010 Tid: Torsdag 2 december 2010 klockan 18.00 Plats: Fakultetsklubben, Kårhuset Ärende Åtgärd Kom Bilaga 1

Läs mer

SVENSKA SKYTTESPORTFÖRBUNDET PISTOLSEKTIONEN

SVENSKA SKYTTESPORTFÖRBUNDET PISTOLSEKTIONEN Kommunikationsplan för Svenska Skyttesportförbundet Pistolsektionen Fastställd 2015-04-11 Bakgrund och syfte Det finns ett behov att utveckla sektionens kommunikation med målgrupperna, det visar de synpunkter

Läs mer

Riksmöte 2010. 19-21 november - Nässjö

Riksmöte 2010. 19-21 november - Nässjö Riksmöte 2010 19-21 november - Nässjö Varför du borde delta: - Du får makt på årets största och viktigaste möte inom spelhobbyn. - Du får lära känna massor av intressanta människor som har samma intressen

Läs mer

Arbetsbeskrivning för Konstkårens Presidium FÖRSLAG

Arbetsbeskrivning för Konstkårens Presidium FÖRSLAG Antagen av Fullmäktige 2014-10-22 Huvudområden Presidiet har följande fem huvudsakliga områden med arbetsuppgifter: 1. Utföra Fullmäktiges och Styrelsens beslut 2. Sköta utbildningsbevakning a. på fakultetsnivå

Läs mer

Styrelsemöte 2013/2014, Medicinska Föreningen

Styrelsemöte 2013/2014, Medicinska Föreningen Styrelsemöte 2013/2014, 25 november 2013, kl. 17.15 Örat Närvarande: Märta Kron, Liisa Andersson, Anna Hansson Engbom, Anna Jadelind, Erik Levander, Jonas Lundgren, Boris Keselman, Fredrik Rabén, Albin

Läs mer

Innehåll. Material Valberedningsguide Uppdaterad: 2015-01- 27 Sida 2 av 7

Innehåll. Material Valberedningsguide Uppdaterad: 2015-01- 27 Sida 2 av 7 Sida 2 av 7 Innehåll Information till valberedningen... 3 Inför årsmötet... 4 Att sätta ihop kravprofiler... 4 Saker att ta ställning till... 5 Att hålla informationsmöte... 5 Att förbereda en intervju...

Läs mer

Ordförande: Isa Welander Sekreterare: Julia Wistrand Justerare: Amanda Jönsson

Ordförande: Isa Welander Sekreterare: Julia Wistrand Justerare: Amanda Jönsson Styrelsemöte Tid: 2016-08-30 kl. 17:15-19:00 Plats: DG42 Närvarande: Isa Welander, Johanna Lenhammar, Johanna Nyrén, Julia Wistrand, Felicia Hedström, Hanna Falk och Amanda Jönsson. Dagordning 1. Mötet

Läs mer

! Delegationsordning Rädda Barnens Ungdomsförbunds förbundsstyrelse Uppdaterad 2015-10-04

! Delegationsordning Rädda Barnens Ungdomsförbunds förbundsstyrelse Uppdaterad 2015-10-04 Delegationsordning Rädda Barnens Ungdomsförbunds förbundsstyrelse Uppdaterad 2015-10-04 1 1. Inledning 1.1 Varför finns delegationsordningen och hur används den? Delegationsordningen är några av organisationens

Läs mer

Maskinsektionen inom TLTH

Maskinsektionen inom TLTH Maskinsektionen inom TLTH Styrelsemöte Tid och datum: Klockan 12.05 (..), ons 22 januari 2014 Plats: Styrelserummet M-huset Närvarande styrelseledamöter: Henrik Håkansson (ordf.), Robin Hjerén (cafémästare),

Läs mer

Protokoll från distriktsstyrelsens möte 2014-06-14-15, #695

Protokoll från distriktsstyrelsens möte 2014-06-14-15, #695 Protokoll från distriktsstyrelsens möte 2014-06-14-15, #695 Närvarande Anna Gottfridsson Karolina Natt och Dag Magnus Bernhardson Jenny Irwert Jan Månsson Pernilla Niemi Micael Andreasson Mathilda Wihlborg

Läs mer

Tävling är öppen fram till den 29 november

Tävling är öppen fram till den 29 november Kårträff 25/9 Nya hemsidan- en rundtur Webbutbildning för kårer Nytt distriktsmärke Ny distriktstruktur Extra lägerbidrag Årsmötet/Stämman- viktigaste frågorna Regionala utbildningar Västra kansliet Gruppdiskussion

Läs mer

Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Styrelsemöte 2015-05-19

Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Styrelsemöte 2015-05-19 Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Styrelsemöte 2015-05-19 Adress: Sal E51 Styrelsemöte nr 16, VÅ 2014/2015 Datum: 2015-05- 19 Tid: 17.35-19.46 Närvarande: Emma Hedman (Mottagningsansvarig),

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte

Protokoll Styrelsemöte Protokoll Styrelsemöte 4 2014-11-26 Protokoll Styrelsemöte Styrelsemöte för Uppsala Peace and Development Student's Association den 26:e november 2014, klockan 16.15. Styrelserummet, Department of Peace

Läs mer

1 Mötets öppnande Hanna Kowalska Elleberg (styrit) hälsar alla välkomna och öppnar motet klockan 18:05.

1 Mötets öppnande Hanna Kowalska Elleberg (styrit) hälsar alla välkomna och öppnar motet klockan 18:05. 1 Mötets öppnande Hanna Kowalska Elleberg (styrit) hälsar alla välkomna och öppnar motet klockan 18:05. 2 Val av mötets ordförande Daniel Ström (IT09) väljs som mötesordförande. 3 Val av mötets sekreterare

Läs mer

Äventyrskväll hos Scouterna är skoj, ska vi gå tillsammans?

Äventyrskväll hos Scouterna är skoj, ska vi gå tillsammans? Äventyrskväll hos Scouterna är skoj, ska vi gå tillsammans? Det finns många spännande aktiviteter som scouterna kan bjuda in sina kompisar till. Att följas till scoutmötet känns kul och tryggt. Att ha

Läs mer

Verksamhetsplan F1 röj, Lund 2011 Ansvariga: Malin Sohlmér Alexander Fredh-Ojala 1 Verksamhetsplan: F1 röj 25 m 2 minröj F1 röj är en stor studentsammankomst som är planerad att inträffa under ett veckoslut

Läs mer

Arbetsplatsbesök med syfte att rekrytera förtroendevalda

Arbetsplatsbesök med syfte att rekrytera förtroendevalda Arbetsplatsbesök med syfte att rekrytera förtroendevalda På arbetsplatser där det finns förtroendevalda har Vårdförbundet fler medlemmar. Genom att utse förtroendevalda på arbetsplatsen skapar vi bättre

Läs mer

NALEKONOMI OCH STATSVETENS

NALEKONOMI OCH STATSVETENS NATIONALEKONOMI OCH UNIVERSITETET I STATSVETENSKAP LINKÖPING Protokoll från styrelsemöte FLiNS Föreningen Linköpings Nationalekonomer och Statsvetare Datum: 2009-10- 22 Tid: 13:00-16:00 Plats: Wallenbergrummet,

Läs mer

Protokoll D-Chip styrelsemöte 2014-03-26

Protokoll D-Chip styrelsemöte 2014-03-26 Protokoll D-Chip styrelsemöte Närvaro: Sofia Siljeholm Lia Karida Amelia Andersson Elise Eborn Sandra Olsson Sara Lindgren Per Ahlbom Lisa Claesson Ella Eriksson Ordförande Sekreterare Vice Ordförande

Läs mer

Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk Teknik Sektionsmöte Torsdagen den 16/5 å Tolvan, Stockholm

Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk Teknik Sektionsmöte Torsdagen den 16/5 å Tolvan, Stockholm Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk Teknik Sektionsmöte Torsdagen den 16/5 å Tolvan, Stockholm 1 Formalia 1.1 Mötets öppande Sektionens ordförande Sander Riedberg öppnar mötet klockan 16.38. 1.2

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll för Tu Lajv 22/7-09 Närvarande: Andreas ( 35-47) Karin ( 35-47) Linnéa ( 35-47) Zolie ( 35-47)

Styrelsemötesprotokoll för Tu Lajv 22/7-09 Närvarande: Andreas ( 35-47) Karin ( 35-47) Linnéa ( 35-47) Zolie ( 35-47) Styrelsemötesprotokoll för Tu Lajv 22/7-09 Närvarande: Andreas ( 35-47) Karin ( 35-47) Linnéa ( 35-47) Zolie ( 35-47) 35 Öppnande av möte Ordförande öppnar mötet. 36 Planering inför hösten v. 36 Carpe

Läs mer

2. Rapporter Föredragande 2.1. Ledamot för Utbildningsfrågor Robin Palmberg

2. Rapporter Föredragande 2.1. Ledamot för Utbildningsfrågor Robin Palmberg Sektionen för Medieteknik Stockholm 20131022 Styrelsemöte den 23 oktober 2013 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Kl 17:31. 1.2. Mötets behöriga utlysande Mötet anses behörigt utlyst. 1.3. Närvarande Lukas,

Läs mer

Protokoll styrelsemöte 150420 Samhällsvetarsektionen

Protokoll styrelsemöte 150420 Samhällsvetarsektionen Närvaro Eva Vargas, ordförande Ebba Jacobsson, vice ordförande Anton Rundström, ledamot Joel Furvik, ledamot Karolina Mildgrim, ledamot. Martin Viberg, ledamot. Inkom 13.17. 1. Preliminä rer 1.1 Mötets

Läs mer

Examinerade språkkonsulter i svenska Protokoll för styrelsemöte 1 september 2015

Examinerade språkkonsulter i svenska Protokoll för styrelsemöte 1 september 2015 Examinerade språkkonsulter i svenska Protokoll för styrelsemöte 1 september 2015 Plats: Skype Tid: Tisdag 1 september, kl. 18.00. Närvarande: Anna Maria Resare, Emelie Eriksson, Sara Rösare, Frej Persson,

Läs mer

Föredragningslista för styrelsemöte nr 4 2014/2015 vid Stockholms universitets studentkår

Föredragningslista för styrelsemöte nr 4 2014/2015 vid Stockholms universitets studentkår Föredragningslista för styrelsemöte nr 4 2014/2015 vid Stockholms universitets studentkår 2014-09-04 klockan 18.00 i Rosa rummet, Studenthuset. 1. Mötesformalia 1.1. Mötets öppnande 1.2. Val av sekreterare

Läs mer

Medlemmar. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

Medlemmar. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se Medlemmar SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS MEDLEMMAR Varför är det viktigt för din klubb att ha många

Läs mer

SRS:s Interna kommunikationsplan;

SRS:s Interna kommunikationsplan; SRS:s Interna kommunikationsplan; 2014-2016 Innehåll Introduktion och bakgrund... 2 Syfte och mål... 2 Kommunikativa behov och ageranden... 3 Information om styrelsen beslut... 3 Information om styrelsens

Läs mer

1 Inledande formalia. Närvarande. 1.1 Mötet öppnas. 1.2 Mötets behörighet. 1.3 Val av mötesordförande. 1.4 Val av mötessekreterare

1 Inledande formalia. Närvarande. 1.1 Mötet öppnas. 1.2 Mötets behörighet. 1.3 Val av mötesordförande. 1.4 Val av mötessekreterare Närvarande Mattias Thorwid Dennis Forslund August Naij Jennifer Davidsson Thomas Sahleström Philip Sundström Johan Backlund Lisa Andersson Sara Kafi Alexander Lyckebo Ordförande Vice Ordförande Kassör

Läs mer

Styrelsemöte SMC Örebro län den 22/4-13 Tid: kl 18.00 Plats:, SMC s lokal på Återbruksvägen 6 (Bredvid Mellringe Golfklubb), Örebro.

Styrelsemöte SMC Örebro län den 22/4-13 Tid: kl 18.00 Plats:, SMC s lokal på Återbruksvägen 6 (Bredvid Mellringe Golfklubb), Örebro. Styrelsemöte SMC Örebro län den 22/4-13 Tid: kl 18.00 Plats:, SMC s lokal på Återbruksvägen 6 (Bredvid Mellringe Golfklubb), Örebro. 1 Den för dagen utsedde Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

Läs mer

Förberedelse: Planera, planera, planera

Förberedelse: Planera, planera, planera Förberedelse: Planera, planera, planera En av de viktigaste beståndsdelarna i en lyckad rekrytering är planering. Planera i god tid, gärna på våren så att det inte blir stressigt på hösten precis innan

Läs mer

Företagspaket. Umeå 27/1-30/1. Tema: mentorskap. Kontaktpersoner. Projektledare: Stina Ingvarsson 070-381 15 87 Annelie Dammander 070-241 42 95

Företagspaket. Umeå 27/1-30/1. Tema: mentorskap. Kontaktpersoner. Projektledare: Stina Ingvarsson 070-381 15 87 Annelie Dammander 070-241 42 95 Företagspaket datatjej 2005 Umeå 27/1-30/1 Tema: mentorskap Kontaktpersoner Projektledare: Stina Ingvarsson 070-381 15 87 Annelie Dammander 070-241 42 95 Hemsida: Mailadress: www.cs.umu.se/ datatjej datatjej@cs.umu.se

Läs mer

Protokoll styrelsemöte 150302 Samhällsvetarsektionen

Protokoll styrelsemöte 150302 Samhällsvetarsektionen Närvaro Eva Vargas, ordförande Ebba Jacobsson, vice ordförande Anton Rundström, ledamot Jonathan Thor, ledamot Eric Insulahn, ledamot Karolina Mildgrim, ledamot. Anslöt 13.25 Joel Furvik, ledamot. Lämnade

Läs mer

Bilaga 2 Sammanfattning av samtliga beslut som fram tills nu har tagits av KS 13/14

Bilaga 2 Sammanfattning av samtliga beslut som fram tills nu har tagits av KS 13/14 Bilaga 2 Sammanfattning av samtliga beslut som fram tills nu har tagits av KS 13/14 KS möte 10/7-2013 Fattade beslut Firmateckning Attesträtt Förste Kårstyrelseledamot Ansvarsområden Kårstyrelsen Tidsrapportering

Läs mer

Verksamhetsplan Näringslivsutskottet

Verksamhetsplan Näringslivsutskottet Verksamhetsplan Näringslivsutskottet Näringslivsutskottets övergripande mål är att stärka kontakten mellan utbildningarna som tillhör PULS och arbetslivet genom det arbete som utskottets arbetsgrupper

Läs mer

ORDFÖRANDE Elisabeth Lakatos Öl & bar, Y6 13/14

ORDFÖRANDE Elisabeth Lakatos Öl & bar, Y6 13/14 ORDFÖRANDE Elisabeth Lakatos Öl & bar, Y6 13/14 Vilken post har du och vad fick dig att söka? Som ordförande i FF kommer du tillsammans med fyra andra personer att leda FF-möten för alla s universitets

Läs mer

Pluggstugan har inte gått så bra, intresset finns helt enkelt inte hos ettorna. Diskussioner kring om vi ska fortsätta hålla den ska äga rum.

Pluggstugan har inte gått så bra, intresset finns helt enkelt inte hos ettorna. Diskussioner kring om vi ska fortsätta hålla den ska äga rum. Bilaga 1 Rapporter och meddelanden Ordförande, Jacob Fredriksson Efter höstmötet anordnade och höll jag i utvecklingssamtal med alla i styrelsen. Utvecklingssamtalen syftade till att få åsikter om styrelse

Läs mer

Styrelsemöte 2014, Medicinska Föreningen

Styrelsemöte 2014, Medicinska Föreningen Protokoll styrelsemöte 2014-03-04 Styrelsemöte 2014, 4 mars 2014, kl. 17.15 Örat Närvarande: Märta K, Ebba D, Hannah E, Fredrik Ra, Fredrik Ro, Boris K, Hanna N, Melinda P, Albin T, Julia FE, Julia M samt

Läs mer

En liten folder om Lanseringskampanjen

En liten folder om Lanseringskampanjen En liten folder om Lanseringskampanjen 2011 Lanseringskampanjen 2011 Den 5 september 2011 drar hela förbundet igång en historisk satsning där vi med 2012-målen och våra nio åtgärdspunkter i ryggen ska

Läs mer

Protokoll från Golden retrieverklubben Stockholm/Gotlands styrelsemöte 2009-04-23

Protokoll från Golden retrieverklubben Stockholm/Gotlands styrelsemöte 2009-04-23 Protokoll från Golden retrieverklubben Stockholm/Gotlands styrelsemöte Närvarande: Katarina Swahn (ordförande), Marie Fredlundh, Anna Carlfors Tingstedt, Lotta Vig, Annika Sahl-Kadar och Gun Eriksson.

Läs mer

The Gloryfires Lathund för spelningar

The Gloryfires Lathund för spelningar Styrelsen har tagit fram en Lathund vid spelningar som vi kan använda oss av. Vi hoppas att den ska kunna tydliggöra och förenkla arbetet för alla aktiviteter som sker inför, under och efter en spelning.

Läs mer

HANDLINGSPLAN. Här nedan förklaras de olika stegen i mallen:

HANDLINGSPLAN. Här nedan förklaras de olika stegen i mallen: HANDLINGSPLAN För att arbeta med strategierna behövs en handlingsplan med olika insatser. Svenska Kyrkans Unga har en del kampanjer som sker varje år och sedan en verksamhetsinriktning från Stora årsmötet.

Läs mer

Tekniska högskolan Liu Campus Norrköping

Tekniska högskolan Liu Campus Norrköping Logistiksektionens styrelsemöte Tid: 17.15 18:44 Plats: Tp41 Närvarande: Andreas Wikström, ordförande Karin Ström, kassör Nina Alfredsson, studienämndsordförande FTL Eleonor Gärdshagen, studienämndsordförande

Läs mer

Styrelsemöte FSAstud 2012-06-04

Styrelsemöte FSAstud 2012-06-04 Styrelsemöte FSAstud 2012-06-04 Tid: måndag 4 juni Plats: FSAstuds nätbaserade rum på Adobe Connect PROTOKOLL Närvarande ledamöter: Sofie Ivarsson Helena Isacson Adina Cederblad Åsa Diös Ellemo Frida Bergman

Läs mer

STYRELSEMÖTESPROTOKOLL TEV Sida 1 (5)

STYRELSEMÖTESPROTOKOLL TEV Sida 1 (5) STYRELSEMÖTESPROTOKOLL TEV Sida 1 (5) Datum: 2013-06-14 Ort: Stockholm Protokoll nummer: 6 Ordförande: Sekreterare: Justerare: Övriga närvarande: Peter Franzén Madelene Lundin Peter Schulz Gunilla Brattström-Cronqvist,

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2012-12-13, kl. 17.15 Plats: IKDC Ordförande: Astrid Sjögren, TM13 Sekreterare: Sofie Tapper Jansson, TM14 Övriga närvarande:

Läs mer

Mötesanteckningar PULS Styrelsemöte

Mötesanteckningar PULS Styrelsemöte Mötesanteckningar PULS Styrelsemöte Tid: 08.15 10.00, tisdag, 2014-11- 11 Plats: RG3 Närvarande: Evelina Sönnerstedt, Linnéa Fällström, Sandra Sjölander, Sofia Lindblad, Emma Rydén, Martina Kraff och Jessica

Läs mer

German har börjat fakturera. German får lista från bokningen och fakturerar sen. Det har kommit in cirka 50 000 kr från fakturor under augusti.

German har börjat fakturera. German får lista från bokningen och fakturerar sen. Det har kommit in cirka 50 000 kr från fakturor under augusti. Styrelsen 2011.08.25 1 / 5 PROTOKOLL Styrelsen 2011.08.25 Tid 2011.08.25 kl 18.30-21.30 Plats Alviks Medborgarhus Närvarande Beslutande Johan Hörman, Lars-Göran Holmberg Övriga Karl Petré Ordförande Johan

Läs mer

BIIF BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES INTRESSEFÖRENING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEMÖTE

BIIF BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES INTRESSEFÖRENING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEMÖTE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEMÖTE Datum 2014-03-27 Tid 12:00 Plats Beslutande V-Styret Ordf. Martin Estlund Sekr. Anna Henriksson Linnea Hjelte Karolina Lundh Eleonora Grönlund Dea Ternström Pernilla

Läs mer

BIIF BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES INTRESSEFÖRENING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEMÖTE

BIIF BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES INTRESSEFÖRENING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEMÖTE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEMÖTE Datum 2015-02-05 Tid 12:00 Plats Beslutande V-Styret Ordf. Pernilla Lindau Sekr. Anton Håkansson Hampus Ragnar Andreas Stagnebo Julia Lennartsson Karl Borg Martin Sigvardsson

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte 2011/12:5

Protokoll Styrelsemöte 2011/12:5 Protokoll Styrelsemöte 2011/12:5 Fört vid sammanträde med styrelsen Tid:, kl 18.00 Plats: Puben, Villa Medici Närvarande ledamöter Stina Fredriksson, ordförande Mikael Benserud, vice ordförande Charoula

Läs mer

Att fråga är att våga Hur gör man när man värvar? Argument till din hjälp när du vill övertyga Material att använda när du värvar Vem är det du vill

Att fråga är att våga Hur gör man när man värvar? Argument till din hjälp när du vill övertyga Material att använda när du värvar Vem är det du vill Värvarmanual 2012 Att fråga är att våga Hur gör man när man värvar? Argument till din hjälp när du vill övertyga Material att använda när du värvar Vem är det du vill värva och vem möter du? Så här får

Läs mer

Protokoll : Styrelsemöte, Röda Korsets Ungdomsförbund Uppsala

Protokoll : Styrelsemöte, Röda Korsets Ungdomsförbund Uppsala Protokoll 20150216: Styrelsemöte, Röda Korsets Ungdomsförbund Uppsala Kallade: Malin Bohlers, Linus Hagander, Jaś Szulkin, Ida Reimegård, Lisa Erkander, Sofie Gelinder, Hannah Matkala Nylander. Närvarande:

Läs mer

Protokoll från styreslemöte 2015-03-26

Protokoll från styreslemöte 2015-03-26 Protokoll från styreslemöte 2015-03-26 1. Mötets öppnande Mötet öppnades av Love Silfwerplatz kl. 17:04 2. Formalia a. Val av mötessekreterare Matilda Karlsson valdes till mötessekreterare. b. Fråga om

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte

Protokoll Styrelsemöte Protokoll Styrelsemöte 1 2014-10-15 Protokoll Styrelsemöte Styrelsemöte för Uppsala Peace and Development Student's Association den 15:e oktober 2014, klockan 17.15. Department of Peace and Conflict Research,

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte 2012/13:05

Protokoll Styrelsemöte 2012/13:05 Protokoll Styrelsemöte 2012/13:05 Fört vid sammanträde med styrelsen Tid:, kl 18:00 Plats: Biblioteket, Villa Medici Närvarande ledamöter Simon Persson, ordförande Jim Collander, vice ordförande med ansvar

Läs mer

1. Mötet öppnas Alla Under mötet /Styrelsen

1. Mötet öppnas Alla Under mötet /Styrelsen Styrelsemötesprotokoll datum: 26 augusti 2015 Närvarande: Sofia Björk, Andreas Stedt, Sofie Gustafsson, Miranda Algotsson, Emmelie Rova, Punkter Information om fattade beslut och/eller information om vad

Läs mer

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015. Verksamhetsplan. Medicine Studerandes Förbund Stockholm

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015. Verksamhetsplan. Medicine Studerandes Förbund Stockholm Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015 Verksamhetsplan Medicine Studerandes Förbund Stockholm Inledning I enlighet med MSF Stockholms stadgar är verksamheten som bedrivs inriktad på att tillvarata

Läs mer

Arbetsplan. Förslag planering:

Arbetsplan. Förslag planering: Arbetsplan Vi använder följande referenslitteratur: Civilförsvarsförbundets egna skrifter samt, om cirkeldeltagarna vill, även boken Styrelsearbete i ideella föreningar författad av David Gustafsson. Sammankomst

Läs mer

Aktiv mot BRAND KAMPANJMANUAL 2014

Aktiv mot BRAND KAMPANJMANUAL 2014 Aktiv mot BRAND KAMPANJMANUAL 2014 KAMPANJMANUAL 2014 2 INNEHÅLL Sid 4-8 Sid 9 Sid 10-11 Sid 12 Sid 13 Sid 14 Aktiviteter Budskap Tryckt material Digitalt material Profilprodukter Kampanjhemsida KAMPANJMANUAL

Läs mer

Mötesanteckningar PULS Styrelsemöte

Mötesanteckningar PULS Styrelsemöte Mötesanteckningar PULS Styrelsemöte Tid: 17.15 19.00, torsdag, 20141120 Plats: D315 Närvarande: Sandra Sjölander, Jessica Andersson, Martina Kraff, Petra Landestål, Emma Rydén, Linnéa Fällström, Sofia

Läs mer

00000 Mötets öppnande Ordförande Tobias Edström förklarade mötet öppet klockan 17:15 i TP51.

00000 Mötets öppnande Ordförande Tobias Edström förklarade mötet öppet klockan 17:15 i TP51. Närvarande: Tobias Edström, Ordförande Johannes Nilsson, Sekreterare Jacob Samuelsson, Alumniansvarig Jonathan Ohlson, Rekryteringsansvarig Simon Kronmar, Kassör Andreas Lundqvist, SnOrdf Elias Olsson,

Läs mer

Styrelsemöte Ösmo kyrkokör 10 januari 2013 Församlingshemmet

Styrelsemöte Ösmo kyrkokör 10 januari 2013 Församlingshemmet Närvarande: Maria Flink (ordförande), Lena Lagborn (vice ordförande), Monica Risberg (kassör), Annica Kilegård Brissman (sekreterare), Katarina Rudérus (körledare) samt Peter Mourath (kyrkoherde) närvarande

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll

Styrelsemötesprotokoll Sida 1/8 Styrelsemöte 13 verksamhetsåret 2012/13 Datum: 2013-04-03 Tid: Kl. 16.29-21.11 Plats: Centrummet, Studenternas hus Kallade: Göta studentkårs styrelse Närvarande: Klas Kärngren* Emma Åberg* Sandra

Läs mer

BIIF BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES INTRESSEFÖRENING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEMÖTE

BIIF BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES INTRESSEFÖRENING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEMÖTE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEMÖTE Datum 2011-05-19 Tid 12:00 Plats Beslutande Styrelserummet John Ericssonsv 1 223 63 Lund Ordf. Erik Sävmark Sekr. Ove Hagelstedt Åsa Andersson Helena Sjöberg Axel Engstrand

Läs mer

Styrelsemöte Tid: kl. 16:15-18:00 Plats: S10 Närvarande: Johanna Nyrén, Julia Wistrand, Isa Welander, Johanna Lenhammar, Amanda Jönsson,

Styrelsemöte Tid: kl. 16:15-18:00 Plats: S10 Närvarande: Johanna Nyrén, Julia Wistrand, Isa Welander, Johanna Lenhammar, Amanda Jönsson, Styrelsemöte Tid: 2016-03-22 kl. 16:15-18:00 Plats: S10 Närvarande: Johanna Nyrén, Julia Wistrand, Isa Welander, Johanna Lenhammar, Amanda Jönsson, Felicia Hedström, Hanna Falk och Elin Schönqvist. Dagordning

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll

Styrelsemötesprotokoll Sida 1/6 Styrelsemöte 10 verksamhetsåret 2013/14 Datum: 2014-06-02 Tid: Kl. 17:00 Plats: Studenternas hus Kallade: Göta studentkårs styrelse Närvarande: Rebecka Vilhonen* Malin Roos* Henry Drefeldt* Amanda

Läs mer

4.4 Fastställande av konkretiserad verksamhetsplan 2013/14

4.4 Fastställande av konkretiserad verksamhetsplan 2013/14 Avsändare: Datum: Kårstyrelsen 2013-09-09 4.4 Fastställande av konkretiserad verksamhetsplan 2013/14 Kårstyrelsen föreslår fullmäktige: att anta den konkretiserade verksamhetsplanen för verksamhetsåret

Läs mer

Logistiksektionen styrelsemöte 2014-02-12. Tid 17:15-18:30, plats TP54

Logistiksektionen styrelsemöte 2014-02-12. Tid 17:15-18:30, plats TP54 Logistiksektionen styrelsemöte 2014-02-12. Tid 17:15-18:30, plats TP54 Närvarande: Lisa Roslund, ordförande Erik Andersson, sekreterare Maria Modin, kassör Nina Alfredsson, studienämndsordförande FTL Valerie

Läs mer

TISDAG, 2015-03-28, Sittande möte, Studiefrämjandeslokaler Linköping

TISDAG, 2015-03-28, Sittande möte, Studiefrämjandeslokaler Linköping PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE TISDAG, 2015-03-28, Sittande möte, Studiefrämjandeslokaler Linköping NÄRVARANDE: JOHAN NORGREN, SUZETTE ELESTEDT, DANIEL ANDERSSON, NICKLAS NULAND,YVONNE LUNDGREN, CAROLINE

Läs mer

Studentkåren. i Östersund!

Studentkåren. i Östersund! Välkommen till studentlivet i Östersund! Studentkåren i Östersund Av studenter för studenter Sedan 1971 www.studentostersund.se Besöksadress: Studentkåren i Östersund Studentplan 7 Mittuniversitetet 831

Läs mer

Kommunikationsplan Kårstyrelsen

Kommunikationsplan Kårstyrelsen Sida 1/9 Typ av styrdokument: Antagen av: Senast reviderad: Kommunikationsplan Kårstyrelsen 2011-06-15 Göta studentkårs kommunikationsplan 2011/2012 Kommunikationsplanen ska vara ett stöd för medarbetarna

Läs mer

MASKINTEKNOLOGSEKTIONEN Protokoll 2012-01-16

MASKINTEKNOLOGSEKTIONEN Protokoll 2012-01-16 s styrelsemöte 2012-01-16 Plats: Tid: Mk 1 Måndag den 16:e Jan 12.00 Närvarande: Josefin Bertilsson,,, &. 1 Mötets öppnande Vice Ordförande förklarar mötet öppnat kl 12.08. 2 Inga adjungeringar. Adjungeringar

Läs mer

Handbok. för politiker i Ängelholms politiska organisation

Handbok. för politiker i Ängelholms politiska organisation Handbok för politiker i Ängelholms politiska organisation Innehåll Inledning Organisation Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Välfärdsnämnden Myndighetsnämnden Överförmyndarnämnden Valnämnden Krisledningsnämnden

Läs mer

BIIF BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES INTRESSEFÖRENING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEMÖTE

BIIF BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES INTRESSEFÖRENING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEMÖTE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEMÖTE Datum 2014-04-03 Tid 12:00 Plats Beslutande V-Styret Ordf. Martin Estlund Sekr. Anna Henriksson Linnea Hjelte Karolina Lundh Eleonora Grönlund Dea Ternström Pernilla

Läs mer

Mötesanteckningar KU11

Mötesanteckningar KU11 Mötesanteckningar 11 Plats: Maskinhuset, Johanneberg Tid: 9 maj 2013 klockan 17:30 ca 20:00 Deltagare: David Ådvall, D-sektionen Jens Henriksson, Z-sektionen Michel Wester, I-sektionen Edvin Bergman, M-sektionen

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL Styrelsemöte: nr 19/år 2015 Datum: 20/8 Tid: 17:10(..) Plats: Styrelserummet, Kemicentrum, Lund

MÖTESPROTOKOLL Styrelsemöte: nr 19/år 2015 Datum: 20/8 Tid: 17:10(..) Plats: Styrelserummet, Kemicentrum, Lund Närvarande ledamöter: Ordförande Johanna Hallberg Informationschef Niklas Uhlin Cafémästare Trang Huynh Näringslivsansvarig Line Wänglund Forsberg Studierådsordförande Maria Lindahl AktU-ordförande Jenny

Läs mer

KAMPANJHELG 23-24 MAJ 2014

KAMPANJHELG 23-24 MAJ 2014 KAMPANJHELG 23-24 MAJ 2014 Snart är det dags för en spännande kampanjhelg mot knark på krogarna! Under lönehelgen i maj kommer 475 krogar i 50 kommuner runt om i landet att tydligt ta ställning mot droger

Läs mer

Styrelsemöte 2014, Medicinska Föreningen

Styrelsemöte 2014, Medicinska Föreningen Protokoll styrelsemöte 2014-05-14 Styrelsemöte 2014, 14 maj 2014, kl. 17.15 Örat Närvarande: Märta K, Boris K, Ebba D, Hanna Maria N, Hannah E, Fredrik Ro, Julia FE, Melinda P, Julia M, Albin T, Hanna

Läs mer

Future City 2016 2017. Så här kan ditt företag delta i Future City:

Future City 2016 2017. Så här kan ditt företag delta i Future City: Så här kan ditt företag delta i Future City: Future City 2016 2017 Guldarrangör, max sex 100 000 kr Silverarrangör, max sex 50 000 kr Bronsarrangör 25 000 kr Dela ut ett pris, max tre 15 000 kr Supporter

Läs mer

Maskinsektionen inom TLTH Styrelsemöte Tid och datum: ons 4 feb 2015, kl 1215 (..) Plats: Styrelserummet, M- huset

Maskinsektionen inom TLTH Styrelsemöte Tid och datum: ons 4 feb 2015, kl 1215 (..) Plats: Styrelserummet, M- huset Maskinsektionen inom TLTH Styrelsemöte Tid och datum: ons 4 feb 2015, kl 1215 (..) Plats: Styrelserummet, M- huset Närvarande styrelseledamöter: Rasmus Johnsson, Ordförande Marie Bye Løken, Vice Ordförande

Läs mer

Protokoll från styrelsemötet för W-sektionen

Protokoll från styrelsemötet för W-sektionen Sida 1 av 5 Plats: Hemma hos Nina Nilsson Datum: 18 februari 2013 Tid: Kl. 18.30-22.30 Närvarande:Elin Hellmér (Ordförande), Johannes BedoireFivel (PAS), Josefin Wiking (NLG), Linn Fröström (Mottagningsansvarig),

Läs mer

Styrelsen den

Styrelsen den Studentföreningen KALLELSE Härmed kallas styrelsen till möte: Den: 12/9-2016 klockan 18:00 Plats: Helsingborgen Ärende till mötet anmälas senast 11 september klockan 23:00. I tjänsten, dag som på ovan

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL Styrelsemöte: nr 18/år 2015 Datum: 2/6 Tid: 13:10(..) Plats: Styrelserummet, Kemicentrum, Lund

MÖTESPROTOKOLL Styrelsemöte: nr 18/år 2015 Datum: 2/6 Tid: 13:10(..) Plats: Styrelserummet, Kemicentrum, Lund Närvarande ledamöter: Ordförande Johanna Hallberg Informationschef Niklas Uhlin Cafémästare Trang Huynh Näringslivsansvarig Line Wänglund Forsberg Studierådsordförande Maria Lindahl AktU-ordförande Jenny

Läs mer

6. Fastställande av dagordningen 10, 11, 14 och 15 ändrade plats i dagordningen som sedan fastställdes i sin helhet.

6. Fastställande av dagordningen 10, 11, 14 och 15 ändrade plats i dagordningen som sedan fastställdes i sin helhet. Mötesprotokoll Datum: 2012-05-07 Tid: 17:15 Plats: S2 Närvarande: Alexandra Sterne, Albin Mannerfelt, Anna Allerth, Anna Olausson, Filip Jöndell, Linnéa Svanström, Malin Fredriksson, Sara Nilsson, Benjamin

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte 2011/12:10

Protokoll Styrelsemöte 2011/12:10 Protokoll Styrelsemöte 2011/12:10 Fört vid sammanträde med styrelsen Tid:, kl 18.00 Plats: Festalen, Villa Medici Närvarande ledamöter Stina Fredriksson, ordförande Simon Persson, vice ordförande Boris

Läs mer

Service och PR via sociala medier i Vellinge kommun

Service och PR via sociala medier i Vellinge kommun Service och PR via sociala medier i Vellinge kommun Magnus Mosén, Skånska Webbdagen den 10 september Från trevande start till given kanal att räkna med Facebook.com/Vellingekommun lanserades i januari

Läs mer

MÄSSHANDBOK ENTREPRENÖRSKAP PÅ RIKTIGT 2016 KRONOBERG

MÄSSHANDBOK ENTREPRENÖRSKAP PÅ RIKTIGT 2016 KRONOBERG MÄSSHANDBOK ENTREPRENÖRSKAP PÅ RIKTIGT 2016 KRONOBERG Om mässan: Plats: Affärshuset Tegnér, Växjö När: 22 april 2016 Hålltider: Kl. 08.00 Tävlingen Årets Säljare börjar. Kl. 10.00 11.45 Monterbygge. Kl.

Läs mer