1 / 26. Informationsgruppens mötesanteckningar. Göta Studentkår

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1 / 26. Informationsgruppens mötesanteckningar. Göta Studentkår"

Transkript

1 1 / 26 Informationsgruppens mötesanteckningar Göta Studentkår

2 INFORMATIONSGRUPPENS MÖTEN Informationsgruppen är en av de två arbetsgrupperna som inrättats i arbetet med sammanslagningen. Informationsgruppens kärna består av Niklas Aronsson (SLUG), Maria Eriksson (Haga) och Stefan Carlsson (FFS). Informationsgruppen ska driva en informationssatsning under VT10. Informationsgruppen har mandat att använda de medel kårerna beslutar att lägga på informationssatsning. Informationsgruppen ska upprätta en budget och planering för sin verksamhet. Informationsgruppen ska kontinuerligt återkoppla och ha kontakt med styrgruppen. Informationsgruppen ska tänka långsiktigt och strategiskt kring information och informationsspridning i de nuvarande kårerna och Göta Studentkår. Kortsiktigt: - Informera om den nya kåren Göta Studentkår - Informera om de första valen - Kampanj varför ska man vara med i kåren, vad gör kåren? - Skapa en hemsida för Göta och kontinuerligt uppdatera denna - Ta fram en grafisk profil - Skaffa en maildomän som kan börja användas i sommar t.ex. - Arrangera en logga-tävling Långsiktigt: - Undersöka vilka informationskanaler kårerna använder idag. Vilka ska Göta använda? - Undersöka om det finns några informationskanaler som kårerna inte använder idag, som kan utvecklas. - Utreda vilket informationsarbete som ska göras på sektionsnivå/centralnivå inom Göta Studentkår. MÖTE 1 DEN 13 JANUARI 2010 Närvarande: Sofia Johansson, Niklas Aronsson, Maria Eriksson och Stefan Carlsson LOGGA Infosatsningsgruppen beslutar att loggan skall väljas av en grupp bestående av 1 representant från varje kår och 2 externa parter. Respektive kårstyrelse ges i uppdrag att utse sin representant och kommer få beslutsunderlag skickat till sig. Externa parter som diskuterats är Jesper Tullback, konstnärskårernas samordnade, och en annan vars kontaktuppgifter ännu inte nåtts. Syftet är att garantera en kunskapsnivå inom gruppen. Tävlingen pågår februari ut, därefter vill vi att denna grupp sammanträder senast 5:e mars för att välja vilken logga som skall få representera Göta studentkår. Innan dess skall kontakt ha tagits med professionell designer för att snabbt kunna skapa en bra grafisk profil utifrån loggan med mål att ha denna grafiska profil klar senast vecka 12. Direktiv till juryn behöver ges men kommer antagligen inte vara mer omfattande än att det inte skall bryta mot nuvarande kårers åsiktsdokument, d.v.s. politisk och religiöst obundet, ingen alkohol eller hasardspel m.m.

3 UPPSLAG I SPIONEN I första numret vill vi ha ett uppslag i Spionen, kortfattat om samarbetet med Göta studentkår. Så här kan du delta Hemsidan Logotype-tävlingen Deadline 29:e januari med förhoppningen att Sofia skall ha ett första förslag klart redan fredag 22:e januari som övriga gruppen skall kunna ge feedback på. HEMSIDA Blankett är påskriven och inskickad och nu väntar vi bara på att Mikael Stoltz skall tilldela oss domänen, därefter är målet att få upp en tillfällig infoglue-baserad hemsida som skall sprida Information om de arbetsgrupper som finns och hur man kan delta Information om processen som leder mot Göta studentkår(beslutsunderlag m.m.) Därefter kommer arbetet inledas med att designa den hemsida som förhoppningsvis skall lanseras senast 1:e juli för Göta studentkår. Det som kan sägas hittills om den är Troligen inte infoglue baserad Ev. extern it-hantering för att göra det så lätt som möjligt att uppdatera sidan Förhoppningsvis även ger en informationsplattform för sektionsstyrelser också så de lättare får ut sin information KAMPANJ Planen är att genomföra en intensiv kampanj med information om varför man skall vara med i sin studentkår. Troligen v , alt MÖTE 2 DEN 25 JANUARI 2010 Närvarande: Sofia Johansson, Niklas Aronsson, Maria Eriksson och Stefan Carlsson Det finns inga anteckningar från detta mötet. MÖTE 3 DEN 10 FEBRUARI 2010 Närvarande: Sofia Johansson, Niklas Aronsson, Maria Eriksson och Stefan Carlsson

4 UPPDRAGSBESKRIVNING Gruppen håller med uppdragsbeskrivningen och den är i linje med vad vi tänkt. Dock anser gruppen att styrgruppen borde fundera mer över rekryteringsdelen i nya studentkåren. Åligger det dessutom Infosatsningsgruppen att planera för hur framtida rekrytering skall gå till? Vi ser ett behov av att det finns en grupp som underlättar rekrytering(autogiro/anmälan via sms o.s.v.). BUDGET Första budget för infogruppens arbete fastslås, se specifikt fil. KAMPANJ Vi behöver ett budskap och ett mål. Mål: Lansera namnet Göta studentkår, för att underlätta framtida värvning Budskap: Det finns en ny kår Vad gör kåren? Varför man skall vara medlem Nyttan av kvalitetssäkring av utbildning(din utbildning=din framtid) via studentinflytande För att bestämma vilka budskap som skall användas skall vi utgå från Hagas och SLUGs kårundersökningar. 7 platser, 2 veckor, 2 personer varje ställe. V 16 måste material vara klart och beställt. Rekrytering till kampanjgrupp i mars! Nästa möte skall vi fastslå rekryteringsdirektiv till kampanjgruppen. LOGGA/PROFIL Sofia har eftersökt offertar på flera olika grafiska byråer och fått cirka 10 svar, varierar mellan 5-35tkr och väldigt varierande tidsperspektiv(vissa någon vecka, någon fram till sommaren). Sofia har kontaktat Sofia Lodmark-Wallner på HDK och bestämt möte torsdag 11:e för att diskutera med henne om hon kan ansvara för grafisk profil och deltaga i jury gruppen. Frågor för Niklas och Sofia att ta med till Lodmark-Wallner: Kan hon delta i juryarbetet, i början av mars. Kan hon vara sammankallande? Kan hon göra grafisk profil, vilket tidsperspektiv? Problem ifall övriga kårer också vill ha grafisk profil måhända, kontakta Martin Vad kan vi få i grafisk profil(utgå från Chalmers) HEMSIDA ETC Vill få bort SK från SK GOTA. Mer transparans behövs! Mer fullmäktige-handlingar! MÖTE 4 DEN 15 FEBRUARI 2010

5 Närvarande: Sofia Johansson, Niklas Aronsson, Maria Eriksson, Stefan Carlsson och Åsa Palholmen EFTERSPEL FRÅN STOR-FUMM Protokoll skall justeras under veckan, därefter har vi NY STADGA ATT PRESENTERA!!! Spionen deadline 12:e mars Valet Sida i Spionen om hur valet fungerar, vart man hittar valinfo och kandidater. Valämnden kommer behöva hjälp med framställande av material. Vi uppdrar åt valnämnden: Deadline 5:e mars för all information vi behöver sprida. Vi behöver: Studenterna behöver veta hur man kandiderar till fullmäktige! Är det tillräckligt långt fram vill vi ha med detta i Spionen uppslaget, men vi måste gå ut ytterligare med info om detta. 26:e senast vill vi veta hur student kandiderar till Fum, detta för att göra material. Så fungerar kåren Niklas skall kolla med Johannes Drypin om ev. Så fungerar kåren film; intresse, möjligheter och idéer! Finns chans redan kring valen eller är det något inför kampanjen? Logga Borde vara klart i början av mars, hur skall vi lansera? Spionen gör en artikel? Allmänt Maria sammanfattar lördagens beslut i text till Sofia. Kort text på respektive startsidas nyhetsdel, vidareslussning till gota.gu.se INFORMATIONSKANALER Haga o SLUG har skriftligt, Stefan står för muntlig dragning av FFS informationskanaler. Diskussion uppstår angående uppdrag. Vilken info skall ske vart? Vad kan vi ordna åt sektionerna? Remitterar till styrgruppen om det är okej att starta en Facebook.[Maria] Filar mejl för att remittera frågan om informationskanaler till sektioner[niklas] INFORMATIONSKANALER Tisdag 13:15-15:15 på Haga. Fokus på kampanj. Läs igenom Stefans tidigare utskickade frågor! Mål: Uppnå grym rekryteringstext till kampanj! MÖTE 5 DEN 23 FEBRUARI 2010 Närvarande: Sofia Johansson, Niklas Aronsson, Maria Eriksson, Stefan Carlsson och Åsa Palholmen VALNÄMNDINFO

6 Valnämnden har sammanträtt och har ett hittils ojusterat protokoll ur vilket följande framgår: Kandidatstopp 18:e mars 12:00 22:e mars måste kandidatinfo presenteras, blir underflik på gota.gu.se med presentationstext och vidarelänk till mecenats valsida april är valet Valnämnden köper sida i nästa spionen, Sofia skickar in material. Valnämnden skall senast 26:e sammanställa en text om hur man kandiderar. Vi skall undersöka möjligheterna att ha Göta rollups i tid till valveckan. HEMSIDA Niklas har inlett kontakt med Penseo som även gjort Stuffs hemsida och det verkar lovande. Mer info kommer. Sofia har pratat med Lars Prydz angående maildomän. Han kollar upp detta. GRAFISK PROFIL Sofia och Niklas har haft möte med Emma Hässel, som jobbar under Sofia Lodmark-Wallner(ansvarig för GU:s grafiska profil). Gett offert på 16000:- inkl. moms. Gruppen är positiv och ger Niklas i uppdrag att kontrakt blir påskrivet så att Emma kan sammankalla juryn. Juryns kontaktuppgifter skall skickas till Sofia Johansson. Vad gäller rollups tänker sig gruppen åtminstone en per sektion. Visst beroende på loggan men troligen att vi kör samma färg oavsett sektion för att alla skall känna att de tillhör samma kår. 12 loggor har hittils skickats in till Niklas. Sofia informerar de som lämnat offertar tidigare att uppdraget gått till annan. KAMPANJ Stefan har kollat igenom studentbarometern för att få ett grepp om målgrupp. Heterogen grupp. Rekryeringstext för kampanjarbetare Platser SamSek förrummet Campus Linné, Cafeterian campus Haga HumSek Humanisten

7 UtSek Pedagogen B-huset, ev. A-huset också NatSek GVC, ev. resande show till Chalmers och biologistället Tider 2 veckor, dagar varje dag(11:30-13:30 effektiv kampanjtid) Vecka 19-20, 10-21:e maj Tidsplan Kampanjledare Schemat färdigt vecka 17. Ersättning Diskussion om arvode eller ej. Överens om: Kampanjledare med ansvar för schemaläggning och service av kampanjställen. Ca 4000:- Icke riktigt överens om: Kampanjarbetare Tröja, t-shirt, eller penningarvode? En tanke: Schysst hoodie och prylar. En annan tanke: 200:- per arbetad kampanjdag, ca 5 ställen 2 på varje 10 tillfällen = :- + avgifter. Maria kollar hur stor apparat som krävs för arvode för kampanjarbete. Niklas jobbar på tydligare budget. Stefan ger oss hemläsa i att läsa SFS kampanjhandbok! NÄSTA MÖTE 1:e mars, 13:30-15:30 på studenternas hus. Mer kampanj

8 MÖTE 6 DEN 1 MARS 2010 Närvarande: Sofia Johansson, Niklas Aronsson, Maria Eriksson, Stefan Carlsson och Åsa Palholmen RAPPORT Grafisk profil/logga Juryn sammanträder på torsdag och valet av ny logga blir förhoppningsvis gjort då. I samma veva skriver SLUG avtal med Emma Hässel angående framtagande av grafisk profil. Förhoppningen är att valet av logga kan bli en artikel i Spionen. Hemsida Niklas har fått svar från Penseo och det verkar lovande. Efter tips från Lina på Chs skall Niklas även kontakta Chalmers teknologkonsulter. Kårval Information är fastslagen och framtagen. Text finns till spionen, skall layoutas. Allt löser sig. *Sofia layoutar kårvalstext till Spionen. VISION Styrgruppen m.fl. sammanträdde föregående vecka med mål att få alla att jobba åt samma håll. Målet är att få en vision för Göta studentkår Infosatsningsgruppen har tilldelats området externa kommunikationer och har till uppdrag att sammanfatta en vision som skall skrivas till på måndag. Första utkast skapas och skall revideras via Google docs under veckan. KAMPANJ Maria har presterat grymma kampanjledare- och kampanjarbetaraffischer. Dessa diskuteras och revideras så smått. *Sofia och Stefan mailar respektive logga till Maria Angående ersättning: Ytterligare meningsskiljaktigheter angående ersättning till kampanjarbetare. Behöver bolla ersättningsfrågan till våra styrelser.

9 Idéer: Stå 1 dag, få 2 biobiljetter. 2 dagar, 2 bio biljetter+ 200:- på ad libris o.s.v. Gruppen får ansvar att bolla med sina styrelser. Maria lyfter en idé: Låta samarbetspartners(tria, Academic work, Karriärcentrum m.m.) också stå på plats. Jippotankar: Avtackningsarrangemang(bankett/sittning) Intro till kampanjen, (avtäckning av logga el. liknande) KAMPANJ I DETALJ PLANERING Mål Kortsiktiga Dela ut informationsmaterial(folder/broschyr) till x% av våra studenter. Åtminstone 100 närvarande vid lämpligt jippo Nå ut i oförutsedda medier(p4, GU Journalen, Metro student?) Förstasidespuffen i Spionen Långsiktiga 40% medlemskap 2015 Återkommande kampanj Ökat intresse för studentengagemang Målgrupp Se studentbarometern BUDGET Budget är reviderad med lite mer detaljer, gruppen är positiv. NÄSTA MÖTE 4:e mars, 9:00-11:00 på SLUG. Därefter:

10 9:e 14-16:00, på FFS 18:e 9-11, på Haga MÖTE 7 DEN 4 MARS 2010 Närvarande: Sofia Johansson, Niklas Aronsson, Maria Eriksson, Stefan Carlsson och Åsa Palholmen LOGGA/GRAFISK PROFIL Cirka 25 inkomna logor, gruppen sammanträder idag. Spionen behöver veta kvickt som attans efter valet är gjort. Vinnaren betalas via FFS. Kontraktet med Emma Hässel är påskrivet. Sofia kontaktar Lina på Spionen när valet är gjort. Niklas ser över möjlighet att tacka icke-vinnarna HEMSIDA Möte med CTK är att vänta, Niklas har ännu inte börjat på krav.spec. Mötet blir antagligen 17:e mars. Stefan har ännu inte sammanställt sektionernas mailsvar angående info, men ger en kort dragning. VAL Info finns nu på hemsidan, e-postbombning inleds inom FFS o förhoppningsvis även övriga kårer. Kvittensblanketter skall kunna lämnas in på Haga o SLUGs expeditioner. Affischer skall inom kort sättas upp. Info skall komma i Skitviktigt och Dasspapper. Dessutom kommer en sida i spionen. Sofia: Tar fram affischer! KAMPANJ SAKS Jesper från HVS har ringt Niklas för inspiration, han ansvarar för liknande informationssatsning. På medicinareberget kommer de satsa hårt på att informera i klasser.

11 Kampanjarbetare ersättning Ersättning sker i prylar och enligt en trappa. Grundersättning blir profilkläder och lunchmacka, ju fler tillfällen desto fler pryttlar får man. Oberoende av antal dagar: 1 lunchmacka per dag Dag 1: Profilkläder(munktröja + t-shirt) 2: 2 biobiljetter 3: Adlibris presentkort 200:- 4: Nordstan presentkort 200:- 5: Lisebergs årskort (värde 195:-) Jobbar du alla 10 dagar får du välja mellan de här 3 grejerna: x, y, z t.ex. säsongsabbonemang på kulturevents, extern hårddisk. Månadskort, Lisebergs guldpass m.m. Du får självklart ersättning även om du jobbar fler dagar än 5, coolare pryl ju längre tid! Mål Kortsiktiga Dela ut informationsmaterial(folder/broschyr) till x% av våra studenter. Åtminstone 100 närvarande vid lämpligt jippo Nå ut i oförutsedda medier(p4, GU Journalen, Metro student?) Förstasidespuffen i Spionen Långsiktiga 40% medlemskap 2015 Återkommande kampanj Ökat intresse för studentengagemang Var finns målgruppen? I föreläsningssal går att prata inför studenterna för direktkontakt På väg till föreläsningssal stå i stråket På väg ut ur föreläsningssal stå i stråket

12 Bibliotek ev. lämna flyers eller stå i stråket. Anslagstavlor Uppehållsytor synas med aktivitet och info, varje dag! Hemma dörrknackning? Ringa upp? Utskick På nätet facebook event, statusuppdateringar, massmail, hemsida Sekundär målgrupp Universitetspersonal ny sidfot i mail Föreläsare Be föreläsare informera om kampanj, länkar i GUL och kursportalen Målgruppens förkunskap Antagligen inte stor. Viss uppfattning om studentkårer men troligen inget om Göta studentkår. Exempel: Studentkåren gör säkert nått bra fast inte just nu för mig. Budskap Det här är studentkåren och därför behöver du vara medlem! Skrytlista: Skapa Google doc för att sammanställa historisk skrytlista med inriktning på tydliga saker (både kårens och samarbetsorgan) - Niklas Aktiviteter Niklas: Skapa Google doc för kampanjaktivitets-brainstorming. Snygg tidslinje med fotspår och grejor. Studiemedelsmonopol Tipspromenad rättning på dator? TILL NÄSTA MÖTE Alla: Bidra till skrytlista och brainstorm google doc! MÖTE 8 DEN 9 MARS 2010 Närvarande: Sofia Johansson, Niklas Aronsson, Stefan Carlsson och Åsa Palholmen HEMSIDA

13 Niklas har gjort första utkast till hemsides-specifikationer. Gruppen läser igenom och begrundar, därefter skall styrgruppen även få en chans att säga sitt och ev. andra remissinstanser. När det väl är gjort skall Niklas presentera kravspecifikationen till både Penseo och CTK för att försöka utröna vilken aktör som är bäst lämpad. Gruppens feedback: Kan man göra hemsidan tillgänglig för funktionsnedsatta? Frågeformulär: Fråga kåren! Forum är antagligen inte intressant i ett så stort sammanhang. Medlemsregistrering? Eller står Membit för det? FACEBOOK Vi behöver starta någon form av närvaro på facebook. Grupp/fanpage/fejk användare beroende på vad som är bäst lämpat. Detta är brådskande för att få ut allmän information om kårvalen bl.a. Niklas mailar styrgruppen för att få klartecken att skapa närvaron. LOGGA Loggan är vald, skall dock modifieras. Emma försöker få tag på vinnaren men annars kan hon gå vidare själv med att modifiera/återskapa loggan efter juryns önskemål. Avtal med Emma om framtagande av grafisk profil är ordnat. Niklas har ännu inte klurat ut hur man skall tacka de som deltog i tävlingen men inte vann. Vinnaren har ännu inte fått den ekonomiska ersättningen, innan den delas ut behövs underlag t.ex. ett avtal som säger att vi får rättigheterna att använda loggor i all möjlig utsträckning och på alla sätt och ställen. KÅRVAL Blir mycket upp till sektionerna att informera om valen och kandidaturprocessen. T.ex. borde SLUG leta storföreläsningar, ev. även Haga. Niklas kollar upp fika med studentkåren och interaktion med storföreläsningar KAMPANJ Kampanjledaraffisch Sista feedbacken på affischen så vi kan börja sprida den överallt:

14 Ytterligare tydlighet att det rör sig om ett förtroendeuppdrag, inte en anställning! När detta är ordnat skall lapparna upp överallt! NÄSTA MÖTE Torsdag 18:e 9-11:00 på Haga. Kampanj Praktiskt prat om vad vi behöver ta fram. Vilket material behöver tryckas och när? Vilka kampanjaktiviteter skall vi ha, kan vi brainstorma fram fler inför motet? MÖTE 9 DEN 18 MARS 2010 Närvarande: Sofia Johansson, Niklas Aronsson, Stefan Carlsson och Maria Eriksson LOGGA GRAFISK PROFIL Inget nytt har framkommit. Niklas ska mejla tävlingsvinnaren och kolla läget om hur arbetet löper på. HEMSIDA Niklas träffade CTK igår. Vår grundläggande krav.spec. verkar genomförbar. Deras skattning av arbetstid och kostnad landade på :-. Niklas ska göra en mer detaljspec att sända till CTK så att de kan lämna en mer exakt beräkning. Även Penseo ska få detaljspecen. Även om det är intressant att ha en hemsidebyggare i staden, är vår budget : -. Visserligen har andra budgetposter blivit betydligt billigare än beräknat, men vi vill inte lägga mer än :- på en hemsida. TEXT PÅ KÅRAVGIFTSAVIER Göta finns ju inte än, men Membit vill ha svar på avitext i nästa vecka. Det finns många frågor som behöver ha svar t.ex. Hur ska vi göra med Hagas system med kopplingen till medlemsavgift.com? Ska avitexten vara utformad så att det står att man frivilligt kan gå med i Göta? Hur tänker Membit? Ser de oss som tre kårer eller en? Martin Thulin bör konsulteras i ärendet. Infogruppen anser, efter diskussion att medlemshanteringssystemet är en fråga för styrgruppen. SLUG vill göra utskick till sina gamla medlemmar och göra det tydligt om frivilligheten och övergången till Göta på avin. INFOFOLDER Om vi ska ta fram en informationsfolder om Göra studentkår, hur ska den se ut? Infogruppen föredrar en till omfånget liten folder med kort information om: kontaktuppgifter till förtroendevalda, hemsida, presentation av studentkåren, varför man ska vara med, referens till regelsamlingen. De delar vi kan ha klara till kampanjen, vill vi ha klara till kampanjen. Deadline till mitten av april. Vi bör jämföra våra tryckerikontakter för att få ett bästa pris.

15 MANUS/FAQ Personal och förtroendevalda har efterfrågat någon form av manus av FAQ-typ om vad de ska säga till studenterna när studenterna undrar över hur saker ska bli i höst. Vi frågar våra expeditioner om vilka frågor de brukar få, och tar fram svar på dessa. När vi har svaren, ställer vi ihop dem i A6-format för vidare distribuering ut i organisationerna. KAMPANJ Materialet från Chalmers kampanj Niklas har mejlat ut kampanjmaterialet från ChS. Vad lär vi oss av det? En tävling där man kunde vinna en frukost med vicerektor föll inte väl ut, dels för att det var fel tid, dels för att vicerektor upplevdes som fjärran studenternas vardag. Vi kan ha en tävling vinn en lunch med kårledningen. Teknologsektionernas studienämnder efterfrågade varierade typer av event i utvärderingsmaterialet, helst olika saker varje dag. Kommunikationen med sektionernas studienämnder hade inte funkat, vi behöver alltså ha goda sambandslinjer med våra kampanjarbetare. Ur marknadsföringshänseende kan klisterlappar på kaffemuggar vara en effektiv väg för att nå ut med kampanjens budskap, i sådana fall behöver caféerna runtom våra campusområden konsulteras. Schemaaspekter Hagas SU planerar en hejdå Haga-sittning sista kampanjfredagen. Vi bör tänka på det så att något kampanjavslutningsevent inte läggs samtidigt. Loggaavtäckningen bör ske på eftermiddagen sent första kampanjmåndagen, så att kampanjarbetare hinner sprida info om detta. Vi bjussar på kaffe och tårta. Nästa gång gör vi en tidslinje över arbetet fram till och med kampanjen. Ersättning till kampanjarbetare Den lista som gjorts upp tidigare gås igenom, och gruppen är enig om att på listan upptagna ersättningar är det som ska ge till kampanjarbetarna, med undantag för fredagens Lisebergsårskort som byts ut mot någon form av presentkort på mat. De mer kostsamma saker som ska ges till kampanjmedarbetare som deltar längre tid fastslås till extern hårddisk, årskort Liseberg, MP3-spelare, nåt kulturevenemang. Kampanjledare Vi behöver pusha mer för kampanjledarrekrytering. Extra skitviktigt, dasspapper och bordstalare, info till sektionerna, nyttja kontakter med föreningarna toksista datum för när vi vill ha ledaren 15/4, men ambitionen är att vi ska ha folk utsedda före sista mars. Skrytlistan Maria ska tala med GFS om bra grejer GFS gjort som vi kan ta åt oss äran för, Stefan ska prata med SFS om bra grejer SFS gjort som vi kan ta åt oss äran för. Detta enligt logiken, vi har varit medlemmar, alltså har vi medverkat till att saker har blivit av.

16 TILL NÄSTA MÖTE På nästa möte slår vi fast vilka tryck- och profilmaterial vi ska använda, en idé är att kontakta SAFE-gruppen och höra om vi kan få kondomer. KOMMANDE MÖTESDATUM 26/3 klockan hos SLUG 7/4 klockan hos SLUG MÖTE 10 DEN 26 MARS 2010 Närvarande: Niklas Aronsson, Sofia Johansson, Maria Eriksson, Stefan Carlsson och Åsa Palholmen PERSONALVETARE 4 st personalvetare har genomfört en utredning angående personalsituationen inför Göta studentkår. Den skall presenteras på onsdag och FFS ser till att ha med projektor.* Gruppen skall klura på ev. present som tack för insatsen. LOGGA Emma har gjort färdigt loggan. Tanken är att avtacka båda, när avtackning kommer på tal. Arbetet med loggan innebär att Emma gjort mer än vad hennes avtal stipulerar och gruppen ställer sig positiva till att det merarbetet också skall arvoderas, för att övriga uppgifter inte skall bli lidande. Niklas uppdras att ordna avtal med vinnaren Jonathan Persson och även se med honom hans åsikter om förändringarna och processen. MEDLEMSUNDERSÖKNINGEN-RAPPORT Lärdomar: Haga: SLUG: 20% tycker information från kåren är ointressant, 7% vill inte veta något De tar åt sig av skitviktigt och muntlig info vid inskrivning, vill ha info via mail. Bra att ni ordnar sociala aktiviteter, men jag bryr mig inte, Utbildning, medlemsservice lyfts fram m.m.

17 12,1% vet hur beslut fattas Få har träffat kåren det senaste Sammanfattande: Förmåner(medlemsservice), trygghet(både nu och på lång sikt, din utbildning skall hålla hög kvalitet över tid), aktiviteter(utvecklande och skoj) är viktigt. MANUAL TILL GÖTA ÅT KANSLISTER Har inte hänt mycket än, delvis sjukdom delvis osäkerhet i omfattning. Målet är 1 st a6 folder frågor och svar. Stefan ordnar fram från FFS, Maria ifrån Haga och SLUG via SLUG- Maria och Marie. Sofia sammanställer, målet blir att få klart innan 7:e, d.v.s. nästa möte. INFO I STORT Målsättning att i början av maj ha ett utkast till dokument för hur information handhas i Göta studentkår. Skitviktigt, hemsida, fika med studentkår, muntliga presentationer, massmail m.m. Sofia tar löpande ansvaret för sådant arbete. Sektionsgruppen informeras att vi vill se en informationsansvarig i varje sektion. VALET Central info har efterfrågats. Infogruppen skall ta fram: Affisch övergripande om vart man loggar in och hur för att rösta, provocerande text Flygblad Om valet, ev. samma som affisch A6 folder om fullmäktige Samma som flygblad plus info om vad fullmäktige gör. Niklas försöker fixa. -Stefan söker personal till ambulerande vallokal, betalning utgår. Kontakta Stefan. Vilka dagar står på hemsidan. MEMBIT UTSKICK Brinner inte i knutarna, finns tid fortfarande. KAMPANJ Har kommit in 3 intressenter, ytterligare åtminstone 1 på g, vi tar beslut nästnästa möte. PROFILKLÄDER/MATERIAL Niklas lägger tid nästa vecka för att efterfråga offertar på 200 st hoods + t-shirts i varierande storlekar.

18 MÖTE 11 DEN 8 APRIL 2010 Närvarande: Niklas Aronsson, Sofia Johansson, Maria Eriksson, Stefan Carlsson och Åsa Palholmen LOGGAN Grafisk manual och loggan är färdig, originaldesignern är med på tåget. Vi köper en sida i spionen för att presentera Göta studentkårs logga, ev. även kampanj. Ang. grafisk manual: Vi önskar lite kompletteringar, mailfot, visitkort, för lite kontaktinfo och för lite om vilka vi är på mallar, dasspappret/skitviktigt layout, spionen layout, utskicksmall på längden, tygmärken. Ev. lite mer liv i PowerPoint och rollup. Korrektur: Korrekt färgkod på svart? Tycks vara grönt. Gement s och inte u. Be om kommentar ang. gement s. Niklas har kontaktat Emma ang. eventuell presentation av grafiska manualen. FAQ Ett första utkast på FAQ har gått ut till gruppens medlemmar. Synpunkter har lyfts och kommer leda till revidering. Sofia och Niklas kopierar upp foldern och postar med internpost. TRÖJOR Niklas har begärt in offertar på t-shirts och hoodies, dock inte hunnit sammanställa. Niklas sammanställer senare under dagen för att maila ut förslag på inköp så man kan gå vidare. Diskussion om huruvida SFS Fum delegationerna skall ha tröjor här ifrån. Därför beställer vi 250 st istället för 200 och ber om pengar från respektive kårstyrelse. Niklas ber om pengar från KSar (då vår pott handlar mest om medlemsvärvning och detta fyller annat syfte). KAMPANJ Nästa möte väljs kampanjledare, mötet blir fredag 16:e. Nu gäller det att sammanställa allt vi bestämt om kampanjen.

19 I överlämningsmaterialet: Mål(smarta kortsiktiga och långsiktiga) Budskap Vad förvantas av kampanjledaren Schema(tider, datum, tankar om intro och avslut) Aktiviteter färdigplanerade eller ej? Material (Utvecklad FAQ folder, en Vad är Göta? -folder, flygblad med argument) Platser VAD FÖRVÄNTAS AV KAMPANJLEDAREN Samordna kampanjmedarbetare(leda och fördela arbetet) Ansvara för praktiska kring kampanjmedarbetare under kampanjen(lunchmackor, ordna att kampanjmaterial finns på plats) Hålla logg över vilka som arbetat vilka dagar Ha kontaktuppgifter över medarbetare Vara tillgänglig för medarbetare Ansvara för att medarbetare utbildas, planera utbildning tillsammans med info grupp Ser till att det sker aktiviteter under kampanjen på respektive kampanjställe, att det är levande. Jobba för att göra kampanjen så lyckad som bara är möjligt! HJÄLP FRÅN INFOGRUPPEN Kampanjmaterial(profilmaterial + infofolders) Kårkunskap Support Roddar introfest Raggar kampanjmedarbetare INTROFEST Kaffe + tårta för alla vid avtäckning av logga, plus sittning för att fira kampanjstart och Göta studentkår! Inbj: Kampanjmedarbetare, designers, fullmäktigen m.m. MÖTE 12 DEN 19 APRIL 2010 Närvarande: Niklas Aronsson, Sofia Johansson, Maria Eriksson KAMPANJLEDARE Vi väljer Emma Olsson som kampanjledare. Detta utifrån att hon hade den bästa kombination av relevant erfarenhet och kunskap om kåren. Styrgruppen ombeds fatta det formella beslutet 21 april.

20 Emma får en ÖVERLÄMNINGSDOKUMENT TILL KAMPANJLEDARE Vi slår fast procentsats till 10% och andra detaljer i kampanjdokumentet. Diverse revideringar görs av Maria Eriksson varefter det är klart för överlämning till kampanjledare. FOLDRAR Sofia har tagit fram förslag på 2 foldrar. Vad f*n gör kåren och FAQ. Gruppen föreslår förändringar och är nöjda. Sofia nyttjar samma som tidigare. KAMPANJ/PROFILMATERIAL Maria har fått offert på frigolit G från företag i mölndal och går vidare. Offerten ligger på 1700:-. Kring 4000:- avsätts i budget Niklas uppdras att beställa 200 st hoodies + t-shirt. Grå hoodie med färglogga ifall tryckeriet tror loggan går att läsa där, svart annars med vit tryck. T-shirts skall ha logga på framsida, 30 där det står trygghet, 30 där det står gemenskap, 30 där det står försprång. 110 st utan tryck på ryggen. Ytterligare 40 hoodies till SFS Fum. Tänk på små storlekar pennor beställs av varje föreslagen sort. Nyckelband inskaffas, cirka 200 st. Tygpåsar(längre handtag än föreslagen modell) 200 st. Smörknivar 200 St. Goodiebag 500 st. Billiga koppar 100 st. Något godis mängder. Skall även försöka hitta klistermärken Och stämplar. DASSPAPPER/SKITVIKTIGT Niklas är i Dasspapper-hörnan, Maria satsar på skitviktigt. T6 kastas tre gånger vardera, högsta summan vinner. Niklas: 5, 3, 5 = 13 Maria: 3, 6, 6 = 15 Skitviktigt vann. LOGGAN Nu är köpekontrakt påskrivet så pengar dyker upp till vår logotävlingsvinnare inom kort. MÖTE 13 DEN 27 APRIL 2010 Närvarande: Niklas Aronsson, Sofia Johansson, Maria Eriksson, Stefan Carlsson och Emma Olsson

21 KAMPANJLEDAREN INFORMERAS OM LÄGET UTBILDNING AV KAMPANJMEDARBETARE Preliminärt 5:e maj på kvällen, ev. 4:e. LOGGA AVTÄCKNING Likt tidigare 10 maj, 16:00, KH-salen minuter presentation av kår och logga följt av kaffe och tårta. Schema: Inledningstal av någon i styrgruppen, varför sammanslagning och vad blev det av det PROFILMATERIAL Saker är beställda för cirka 115tkr. Gruppen kikar på storleksfördelning på kläder och är nöjd med förslaget. Niklas får tummen upp för inkommen tygkasse-offert. Goodiebag var lite väl dyrt, Niklas skall begära in offert på 1-färg 1 sida och ifall det kommer under :- beställa. HEMSIDAN Skall uppdateras. NÄSTA MÖTE 3 maj hos SLUG. MÖTE 14 DEN 27 APRIL 2010 Närvarande: Niklas Aronsson, Sofia Johansson, Maria Eriksson, Stefan Carlsson KICK OFFEN 3 MAJ Niklas och Sofia går på jakt efter tårtor under dagen. Kaffé bokas via caféterian. Konferencier är Niklas Aronsson. Program: 5 min Niklas hälsar välkomna presenterar dagens program, kanske några ord om kampanjen

Arbetsbeskrivning för Konstkårens Presidium FÖRSLAG

Arbetsbeskrivning för Konstkårens Presidium FÖRSLAG Antagen av Fullmäktige 2014-10-22 Huvudområden Presidiet har följande fem huvudsakliga områden med arbetsuppgifter: 1. Utföra Fullmäktiges och Styrelsens beslut 2. Sköta utbildningsbevakning a. på fakultetsnivå

Läs mer

Mötesanteckningar PULS Styrelsemöte

Mötesanteckningar PULS Styrelsemöte Mötesanteckningar PULS Styrelsemöte Tid: 16.15 18.00, torsdag, 2014-12- 11 Plats: DG35 Närvarande: Emma Rydén, Linnea Fällström, Martina Kraff, Sandra Sjölander, Petra Landestål. Sofia Lindblad samt gästande

Läs mer

Ellinor Lager Maria Persson Theresa Kampmeier. HDK (design ba) Jonas Sandstedt Karin Johansson Hanna Jacobssen

Ellinor Lager Maria Persson Theresa Kampmeier. HDK (design ba) Jonas Sandstedt Karin Johansson Hanna Jacobssen 1 DAGORDNING KONSTKÅREN FULLMÄKTIGE #1 SAL 305, HDK TORS 25/10-2012 16.30-18.30 NÄRVARANDE Presidium* Styrelsen* Röstberättigade ledamöter* Kalle Stenbäcken Anna Brumark Anna Bergquist (design ba) AKADEMIN

Läs mer

Protokoll styrelsemöte 150302 Samhällsvetarsektionen

Protokoll styrelsemöte 150302 Samhällsvetarsektionen Närvaro Eva Vargas, ordförande Ebba Jacobsson, vice ordförande Anton Rundström, ledamot Jonathan Thor, ledamot Eric Insulahn, ledamot Karolina Mildgrim, ledamot. Anslöt 13.25 Joel Furvik, ledamot. Lämnade

Läs mer

Styrelsemöte no X 2013/2014, Medicinska Föreningen

Styrelsemöte no X 2013/2014, Medicinska Föreningen Styrelsemöte no X 2013/2014, 26 augusti 2013, kl. 17.10 Basgruppsrummet Kotten Närvarande: Märta, Liisa, Anna J, Jonas Lundgren, Anna HE, Fredrik, Albin, Julia FE och Emmy 1. Mötets öppnande Ordförande

Läs mer

Maskinsektionen inom TLTH

Maskinsektionen inom TLTH Maskinsektionen inom TLTH Styrelsemöte Tid och datum: Klockan 12.05 (..), ons 22 januari 2014 Plats: Styrelserummet M-huset Närvarande styrelseledamöter: Henrik Håkansson (ordf.), Robin Hjerén (cafémästare),

Läs mer

Pluggstugan har inte gått så bra, intresset finns helt enkelt inte hos ettorna. Diskussioner kring om vi ska fortsätta hålla den ska äga rum.

Pluggstugan har inte gått så bra, intresset finns helt enkelt inte hos ettorna. Diskussioner kring om vi ska fortsätta hålla den ska äga rum. Bilaga 1 Rapporter och meddelanden Ordförande, Jacob Fredriksson Efter höstmötet anordnade och höll jag i utvecklingssamtal med alla i styrelsen. Utvecklingssamtalen syftade till att få åsikter om styrelse

Läs mer

Protokoll Kårmöte Teaterhögskolan i Malmö 2014-11-12

Protokoll Kårmöte Teaterhögskolan i Malmö 2014-11-12 Protokoll Kårmöte Teaterhögskolan i Malmö 2014-11-12 1. Mötet öppnas 2. Val av justerare Magdi väljs 3. Godkännande av dagordning 4. Vad gör alla? TTPA: Har börjat två nya kurser, Teaterkritik och Skådespelare

Läs mer

1 Mötets öppnande Hanna Kowalska Elleberg (styrit) hälsar alla välkomna och öppnar motet klockan 18:05.

1 Mötets öppnande Hanna Kowalska Elleberg (styrit) hälsar alla välkomna och öppnar motet klockan 18:05. 1 Mötets öppnande Hanna Kowalska Elleberg (styrit) hälsar alla välkomna och öppnar motet klockan 18:05. 2 Val av mötets ordförande Daniel Ström (IT09) väljs som mötesordförande. 3 Val av mötets sekreterare

Läs mer

Innehåll. Material Valberedningsguide Uppdaterad: 2015-01- 27 Sida 2 av 7

Innehåll. Material Valberedningsguide Uppdaterad: 2015-01- 27 Sida 2 av 7 Sida 2 av 7 Innehåll Information till valberedningen... 3 Inför årsmötet... 4 Att sätta ihop kravprofiler... 4 Saker att ta ställning till... 5 Att hålla informationsmöte... 5 Att förbereda en intervju...

Läs mer

NALEKONOMI OCH STATSVETENS

NALEKONOMI OCH STATSVETENS NATIONALEKONOMI OCH UNIVERSITETET I STATSVETENSKAP LINKÖPING Protokoll från styrelsemöte FLiNS Föreningen Linköpings Nationalekonomer och Statsvetare Datum: 2009-10- 22 Tid: 13:00-16:00 Plats: Wallenbergrummet,

Läs mer

Uppdragsbeskrivning för Konstkårens Presidium

Uppdragsbeskrivning för Konstkårens Presidium Uppdragsbeskrivning för Konstkårens Presidium Antagen av Fullmäktige 2014-10-22 Utkast, revideras av Styrelsen 2015-02-04 Denna uppdragsbeskrivning beskriver ansvarsområden och uppgifter för Konstkårens

Läs mer

Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Styrelsemöte 2015-05-19

Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Styrelsemöte 2015-05-19 Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Styrelsemöte 2015-05-19 Adress: Sal E51 Styrelsemöte nr 16, VÅ 2014/2015 Datum: 2015-05- 19 Tid: 17.35-19.46 Närvarande: Emma Hedman (Mottagningsansvarig),

Läs mer

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015. Verksamhetsplan. Medicine Studerandes Förbund Stockholm

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015. Verksamhetsplan. Medicine Studerandes Förbund Stockholm Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015 Verksamhetsplan Medicine Studerandes Förbund Stockholm Inledning I enlighet med MSF Stockholms stadgar är verksamheten som bedrivs inriktad på att tillvarata

Läs mer

! Delegationsordning Rädda Barnens Ungdomsförbunds förbundsstyrelse Uppdaterad 2015-10-04

! Delegationsordning Rädda Barnens Ungdomsförbunds förbundsstyrelse Uppdaterad 2015-10-04 Delegationsordning Rädda Barnens Ungdomsförbunds förbundsstyrelse Uppdaterad 2015-10-04 1 1. Inledning 1.1 Varför finns delegationsordningen och hur används den? Delegationsordningen är några av organisationens

Läs mer

Verksamhetsplan F1 röj, Lund 2011 Ansvariga: Malin Sohlmér Alexander Fredh-Ojala 1 Verksamhetsplan: F1 röj 25 m 2 minröj F1 röj är en stor studentsammankomst som är planerad att inträffa under ett veckoslut

Läs mer

Protokoll från KarlEkons Styrelsemöte 2013-01-08

Protokoll från KarlEkons Styrelsemöte 2013-01-08 Protokoll från KarlEkons Styrelsemöte 2013-01-08 Plats: Kårens styrelserum Närvarande: Simon Strid, Marcus Ljungdahl, Gustav Johansson, Helena Engström, Elin Karlsson, Karwan Nisstany, Patrik Sjöstedt,

Läs mer

Föredragningslista för styrelsemöte nr 4 2014/2015 vid Stockholms universitets studentkår

Föredragningslista för styrelsemöte nr 4 2014/2015 vid Stockholms universitets studentkår Föredragningslista för styrelsemöte nr 4 2014/2015 vid Stockholms universitets studentkår 2014-09-04 klockan 18.00 i Rosa rummet, Studenthuset. 1. Mötesformalia 1.1. Mötets öppnande 1.2. Val av sekreterare

Läs mer

Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala

Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala Uppsala den 18 februari 2014 Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala 1. Öppnande av möte Mötet öppnades, klockan 18.09 Närvarande: Linnea Wikström, Lovisa Hofmann, Fredrik Elisson,

Läs mer

Tekniska högskolan Liu Campus Norrköping

Tekniska högskolan Liu Campus Norrköping Logistiksektionens styrelsemöte Tid: 17.15 18:44 Plats: Tp41 Närvarande: Andreas Wikström, ordförande Karin Ström, kassör Nina Alfredsson, studienämndsordförande FTL Eleonor Gärdshagen, studienämndsordförande

Läs mer

Riksmöte 2010. 19-21 november - Nässjö

Riksmöte 2010. 19-21 november - Nässjö Riksmöte 2010 19-21 november - Nässjö Varför du borde delta: - Du får makt på årets största och viktigaste möte inom spelhobbyn. - Du får lära känna massor av intressanta människor som har samma intressen

Läs mer

Medlemmar. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

Medlemmar. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se Medlemmar SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS MEDLEMMAR Varför är det viktigt för din klubb att ha många

Läs mer

German har börjat fakturera. German får lista från bokningen och fakturerar sen. Det har kommit in cirka 50 000 kr från fakturor under augusti.

German har börjat fakturera. German får lista från bokningen och fakturerar sen. Det har kommit in cirka 50 000 kr från fakturor under augusti. Styrelsen 2011.08.25 1 / 5 PROTOKOLL Styrelsen 2011.08.25 Tid 2011.08.25 kl 18.30-21.30 Plats Alviks Medborgarhus Närvarande Beslutande Johan Hörman, Lars-Göran Holmberg Övriga Karl Petré Ordförande Johan

Läs mer

Tävling är öppen fram till den 29 november

Tävling är öppen fram till den 29 november Kårträff 25/9 Nya hemsidan- en rundtur Webbutbildning för kårer Nytt distriktsmärke Ny distriktstruktur Extra lägerbidrag Årsmötet/Stämman- viktigaste frågorna Regionala utbildningar Västra kansliet Gruppdiskussion

Läs mer

Verksamhetsplan Näringslivsutskottet

Verksamhetsplan Näringslivsutskottet Verksamhetsplan Näringslivsutskottet Näringslivsutskottets övergripande mål är att stärka kontakten mellan utbildningarna som tillhör PULS och arbetslivet genom det arbete som utskottets arbetsgrupper

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL Styrelsemöte: nr 19/år 2015 Datum: 20/8 Tid: 17:10(..) Plats: Styrelserummet, Kemicentrum, Lund

MÖTESPROTOKOLL Styrelsemöte: nr 19/år 2015 Datum: 20/8 Tid: 17:10(..) Plats: Styrelserummet, Kemicentrum, Lund Närvarande ledamöter: Ordförande Johanna Hallberg Informationschef Niklas Uhlin Cafémästare Trang Huynh Näringslivsansvarig Line Wänglund Forsberg Studierådsordförande Maria Lindahl AktU-ordförande Jenny

Läs mer

6 fakuliteter varje fakulitet har en sektion. Men samhällssektionen har två delar. Dels eko-sek och sam-sek.

6 fakuliteter varje fakulitet har en sektion. Men samhällssektionen har två delar. Dels eko-sek och sam-sek. Dagordning Måndag 5:e november 2012 kl 17:00 Eng 4 / K1007 Inofficiell öppning av mötet: Våra studiebevakare (Linda och Alexandra) presenterade sig. De är tillsatta av kåren för att komma närmare studenterna.

Läs mer

2. Rapporter Föredragande 2.1. Ledamot för Utbildningsfrågor Robin Palmberg

2. Rapporter Föredragande 2.1. Ledamot för Utbildningsfrågor Robin Palmberg Sektionen för Medieteknik Stockholm 20131022 Styrelsemöte den 23 oktober 2013 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Kl 17:31. 1.2. Mötets behöriga utlysande Mötet anses behörigt utlyst. 1.3. Närvarande Lukas,

Läs mer

Datateknologsektionen Chalmers studentkår Protokoll styrelsemöte 2012-08-31

Datateknologsektionen Chalmers studentkår Protokoll styrelsemöte 2012-08-31 Sidan 1 av 6 Kl: 12:00 Mötesnummer: 5-2012/2013 Plats: Styrelserummet Närvarande: Funktion Namn E-mail Ordförande Johan Sjöblom sjoblomj Vice Oscar Carlsson coscar Sekreterare Caroline Strandberg carstra

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte

Protokoll Styrelsemöte Protokoll Styrelsemöte 1 2014-10-15 Protokoll Styrelsemöte Styrelsemöte för Uppsala Peace and Development Student's Association den 15:e oktober 2014, klockan 17.15. Department of Peace and Conflict Research,

Läs mer

Protokoll Samhällsvetarsektionen

Protokoll Samhällsvetarsektionen Sida 1/5 Samhällsvetarvetarsektionen, styrelsemöte 5 verksamhetsåret 2014/2014 Datum: 2014-12-08 Tid: 13.00-16.00 Plats: [Kontoret, Sprängkullsgatan 19] Kallade: s styrelse Ärende 1 Preliminärer Föredragande

Läs mer

Studentkåren. i Östersund!

Studentkåren. i Östersund! Välkommen till studentlivet i Östersund! Studentkåren i Östersund Av studenter för studenter Sedan 1971 www.studentostersund.se Besöksadress: Studentkåren i Östersund Studentplan 7 Mittuniversitetet 831

Läs mer

Inrättande av en Kåruppförande Kod för Kårens arvoderade och anställda

Inrättande av en Kåruppförande Kod för Kårens arvoderade och anställda 1 (5) Inrättande av en Kåruppförande Kod för Kårens arvoderade och anställda 1 Inledning Studentkåren Malmö har funnits som en sammanslutning av studerande vid Malmö Högskola sen 2001. Organisationen är

Läs mer

Protokoll från Golden retrieverklubben Stockholm/Gotlands styrelsemöte 2009-04-23

Protokoll från Golden retrieverklubben Stockholm/Gotlands styrelsemöte 2009-04-23 Protokoll från Golden retrieverklubben Stockholm/Gotlands styrelsemöte Närvarande: Katarina Swahn (ordförande), Marie Fredlundh, Anna Carlfors Tingstedt, Lotta Vig, Annika Sahl-Kadar och Gun Eriksson.

Läs mer

Bilaga 2 Sammanfattning av samtliga beslut som fram tills nu har tagits av KS 13/14

Bilaga 2 Sammanfattning av samtliga beslut som fram tills nu har tagits av KS 13/14 Bilaga 2 Sammanfattning av samtliga beslut som fram tills nu har tagits av KS 13/14 KS möte 10/7-2013 Fattade beslut Firmateckning Attesträtt Förste Kårstyrelseledamot Ansvarsområden Kårstyrelsen Tidsrapportering

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL Styrelsemöte: nr 18/år 2015 Datum: 2/6 Tid: 13:10(..) Plats: Styrelserummet, Kemicentrum, Lund

MÖTESPROTOKOLL Styrelsemöte: nr 18/år 2015 Datum: 2/6 Tid: 13:10(..) Plats: Styrelserummet, Kemicentrum, Lund Närvarande ledamöter: Ordförande Johanna Hallberg Informationschef Niklas Uhlin Cafémästare Trang Huynh Näringslivsansvarig Line Wänglund Forsberg Studierådsordförande Maria Lindahl AktU-ordförande Jenny

Läs mer

Protokoll, styrelsemöte Piratpartiet i Stockholms län

Protokoll, styrelsemöte Piratpartiet i Stockholms län 1 Protokoll, styrelsemöte Piratpartiet i Stockholms län Tisdagen 17:e September 2013 1. Mötet öppnas Erik öppnar mötet klockan 19:46 2. Närvaro/Frånvaro Vi vill gärna veta vilka som var med och röstade.

Läs mer

The Gloryfires Lathund för spelningar

The Gloryfires Lathund för spelningar Styrelsen har tagit fram en Lathund vid spelningar som vi kan använda oss av. Vi hoppas att den ska kunna tydliggöra och förenkla arbetet för alla aktiviteter som sker inför, under och efter en spelning.

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte 10 11/12

Protokoll Styrelsemöte 10 11/12 PROTOKOLL Kårstyrelsen Kårhuset Lund, 14 mars 2012 Linus Svensson, mötessektreterare Protokoll Styrelsemöte 10 11/12 Tid: Tisdag 12 mars klockan 18.15 Plats: Perstorprummet, Kårhuset Närvarande Styrelsen

Läs mer

Minnesanteckningar Volontärträff Farmacevter utan gränser

Minnesanteckningar Volontärträff Farmacevter utan gränser Minnesanteckningar Volontärträff Farmacevter utan gränser Datum 20 oktober 2015 Plats; UMC, Bredgränd 7, Uppsala Närvarande; Sten Olsson, Jenni Falgén, Malin Olsen, Johanna Degerman, Yasmine Biladama,

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2012-12-13, kl. 17.15 Plats: IKDC Ordförande: Astrid Sjögren, TM13 Sekreterare: Sofie Tapper Jansson, TM14 Övriga närvarande:

Läs mer

Protokoll fört vid möte för Föreningen Åh stiftsgårds vänner 2015-03-10

Protokoll fört vid möte för Föreningen Åh stiftsgårds vänner 2015-03-10 Tid: 2015-03- 10 kl 18.45-20.15 Plats: K2R, Kungsgatan 45, Göteborg 17-27 Närvarande: Linnea Wulfsberg, ordförande Maria Henoch, vice ordförande ordinarie Andreas Lindhé, ordinarie Emma Boije, ordinarie

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenterna Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenterna Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenterna Ideella Förening Datum: 2009-05-21, kl. 10.45 Plats: Studentlyckan, Christers lägenhet. Ordförande: Christer Gerdin, TM08 Sekreterare: Karin Andersson,

Läs mer

Medicinska Föreningens verksamhetsplan 15-16

Medicinska Föreningens verksamhetsplan 15-16 Verksamhetsplan 15-16 s verksamhetsplan 15-16 Denna verksamhetsplan beskriver en grundläggande målsättning för föreningens verksamhet. Den antas av fullmäktige och blir därmed en uppdragsbeskrivning från

Läs mer

MASKINTEKNOLOGSEKTIONEN Protokoll 2012-01-16

MASKINTEKNOLOGSEKTIONEN Protokoll 2012-01-16 s styrelsemöte 2012-01-16 Plats: Tid: Mk 1 Måndag den 16:e Jan 12.00 Närvarande: Josefin Bertilsson,,, &. 1 Mötets öppnande Vice Ordförande förklarar mötet öppnat kl 12.08. 2 Inga adjungeringar. Adjungeringar

Läs mer

Presidierapport jul-okt (140701 141017)

Presidierapport jul-okt (140701 141017) Presidierapprt jul-kt (140701 141017) Knstkåren 2014/15 Rapprten återger vad presidiet har arbetet med under periden. Möten framgår av tabellerna för varje vecka ch presidialerna beskriver arbetet under

Läs mer

Skvalpfonden Påminn om Stimulus skvalpfond i klasserna. Det är fritt fram att söka pengar till psykologstudentprojekt.

Skvalpfonden Påminn om Stimulus skvalpfond i klasserna. Det är fritt fram att söka pengar till psykologstudentprojekt. Stimulus utbildningsbevakning Protokoll från möte 2008-10-21 Dagordning: 1. Val av sekreterare 2. Förra mötet 3. Från möte med programansvarige Per-Olof 4. Från möte med StuFF 5. Från Stimulus styrelse

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenterna Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenterna Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenterna Ideella Förening Datum: 2009-04-28, kl. 15.45 Plats: Blå rummet, EC Ordförande: Christer Gerdin, TM08 Sekreterare: Karin Andersson, TM08 Övriga

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL 2004-09-06

MÖTESPROTOKOLL 2004-09-06 Närvarande: Andreas Nilsson Linda Högberg Sandra Pålsson Veronika D Este Ninve Younan Daniel Mallenberg Daniel Hermansson Jonas Bergström Jens Olsson Asim Dedic Jessica Boistrup 1. Mötet öppnades 2. Godkännande

Läs mer

BIIF BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES INTRESSEFÖRENING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEMÖTE

BIIF BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES INTRESSEFÖRENING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEMÖTE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEMÖTE Datum 2015-02-05 Tid 12:00 Plats Beslutande V-Styret Ordf. Pernilla Lindau Sekr. Anton Håkansson Hampus Ragnar Andreas Stagnebo Julia Lennartsson Karl Borg Martin Sigvardsson

Läs mer

00000 Mötets öppnande Ordförande Tobias Edström förklarade mötet öppet klockan 17:15 i TP51.

00000 Mötets öppnande Ordförande Tobias Edström förklarade mötet öppet klockan 17:15 i TP51. Närvarande: Tobias Edström, Ordförande Johannes Nilsson, Sekreterare Jacob Samuelsson, Alumniansvarig Jonathan Ohlson, Rekryteringsansvarig Simon Kronmar, Kassör Andreas Lundqvist, SnOrdf Elias Olsson,

Läs mer

6. Fastställande av dagordningen 10, 11, 14 och 15 ändrade plats i dagordningen som sedan fastställdes i sin helhet.

6. Fastställande av dagordningen 10, 11, 14 och 15 ändrade plats i dagordningen som sedan fastställdes i sin helhet. Mötesprotokoll Datum: 2012-05-07 Tid: 17:15 Plats: S2 Närvarande: Alexandra Sterne, Albin Mannerfelt, Anna Allerth, Anna Olausson, Filip Jöndell, Linnéa Svanström, Malin Fredriksson, Sara Nilsson, Benjamin

Läs mer

Göteborgs universitets Studentkårer

Göteborgs universitets Studentkårer Sida 1/5 20120229 Styrelsemöte 6 Verksamhetsåret 2011/12 Utskrift: 20120302 Tid: Plats: Kallade: Närvarande: Datum: 20120229 Starttid: 17:15 Sluttid: 20:25 Lingsalen, Studenternas hus GUS styrelse, GFS

Läs mer

Protokoll från distriktsstyrelsens möte 2014-06-14-15, #695

Protokoll från distriktsstyrelsens möte 2014-06-14-15, #695 Protokoll från distriktsstyrelsens möte 2014-06-14-15, #695 Närvarande Anna Gottfridsson Karolina Natt och Dag Magnus Bernhardson Jenny Irwert Jan Månsson Pernilla Niemi Micael Andreasson Mathilda Wihlborg

Läs mer

STUDinfo. vårterminen 2012

STUDinfo. vårterminen 2012 STUDinfo vårterminen 2012 Håll dig uppdaterad gilla FSAstud på Facebook! STUDinfo vårterminen 2012 Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter Layout: Sanna Feldell Foto: Colourbox Tryck: FSA, Box 760, 131 24

Läs mer

Teknologkåren vid Luleå tekniska universitet Arbetsmarknadsenheten EventPortfölj

Teknologkåren vid Luleå tekniska universitet Arbetsmarknadsenheten EventPortfölj Teknologkåren vid Luleå tekniska universitet Välkommen till Teknologkårens arbetsmarknadsenhet. Vi jobbar med mötet mellan studenter och företag genom dels vår arbetsmarknadsvecka, LARV, och dels olika

Läs mer

Att fråga är att våga Hur gör man när man värvar? Argument till din hjälp när du vill övertyga Material att använda när du värvar Vem är det du vill

Att fråga är att våga Hur gör man när man värvar? Argument till din hjälp när du vill övertyga Material att använda när du värvar Vem är det du vill Värvarmanual 2012 Att fråga är att våga Hur gör man när man värvar? Argument till din hjälp när du vill övertyga Material att använda när du värvar Vem är det du vill värva och vem möter du? Så här får

Läs mer

Affärsplan 2013/2014

Affärsplan 2013/2014 Affärsplan 2013/2014 Företagsmedlemmar Cherie Sjöblom, VD Sanne Zettergren, Ekonomiansvarig Tina Allersjö, Administratör Lisa Magnusson, Marknadsansvarig Handledare Ylva Ekbrand Rådgivare Jonathan Malm

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenterna Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenterna Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenterna Ideella Förening Datum: 2009-03-23, kl. 16.30 Plats: Blå rummet, EC Ordförande: Christer Gerdin, TM08 Sekreterare: Karin Andersson, TM08 Övriga

Läs mer

Mötesformalia. Rapporter (Bilaga 1) Medicinska Föreningen Lund Malmö Typ av sammanträde StyrMUR 1 PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2015-09-15

Mötesformalia. Rapporter (Bilaga 1) Medicinska Föreningen Lund Malmö Typ av sammanträde StyrMUR 1 PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2015-09-15 Medicinska Föreningen Lund Malmö Typ av sammanträde StyrMUR 1 Sammanträdesdatum 2015-09-15 Tid 18.00 21.00 PROTOKOLL Mötessekreterare Linnéa Sandström Justerare Jonathan Wallander Närvarande Johanna Henriksson,

Läs mer

CHECKLISTA TIPS. Saker som kan vara bra att tänka på inför arrangemanget:

CHECKLISTA TIPS. Saker som kan vara bra att tänka på inför arrangemanget: CHECKLISTA TIPS Saker som kan vara bra att tänka på inför arrangemanget: Finns det en ansvarig för varje sak? Hur ser vår organisation ut? Är alla med? Känns det bra? Vet alla vad de ska göra? Överhuvudtaget

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-04-08

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-04-08 Stockholm 2015-04-08 Styrelsemöte 8 april 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 17:15 1.2. Mötets behöriga utlysande Styrelsen beslutar att anse mötet

Läs mer

Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk Teknik Sektionsmöte Torsdagen den 16/5 å Tolvan, Stockholm

Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk Teknik Sektionsmöte Torsdagen den 16/5 å Tolvan, Stockholm Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk Teknik Sektionsmöte Torsdagen den 16/5 å Tolvan, Stockholm 1 Formalia 1.1 Mötets öppande Sektionens ordförande Sander Riedberg öppnar mötet klockan 16.38. 1.2

Läs mer

Lena Norrman, ordförande Osa Albinson, sekreterare Anna-Lena Konradsson, kassör Inger Gustafsson Josefin Ekberg, suppleant

Lena Norrman, ordförande Osa Albinson, sekreterare Anna-Lena Konradsson, kassör Inger Gustafsson Josefin Ekberg, suppleant Protokoll sammanträde med styrelsen för Freija Tid och plats Torsdagen den 29 mars kl. 18.30 Pensionat Granparken i Norrtälje. Närvarande: Frånvarande: Styrelseledamöter Lena Norrman, ordförande Osa Albinson,

Läs mer

Studentkåren i Östersund Av studenter för studenter Sedan 1971 www.studentostersund.se

Studentkåren i Östersund Av studenter för studenter Sedan 1971 www.studentostersund.se Välkommen till STUDENTLIVET i Östersund Studentkåren i Östersund Av studenter för studenter Sedan 1971 Medlemskap ger dig ett rikare studentliv! Billigare Studentliv! Studentkåren har avtal om Kårrabatt

Läs mer

Erika Holmér, Vice Ordförande, förklarar mötet öppnat.

Erika Holmér, Vice Ordförande, förklarar mötet öppnat. Sektionsmöte Dag: 1/3-11 Tid: 16.00 Plats: Konferensrummet, Örat Närvarande: Linda Hageström, Johanna Malmgren, Anna Lillieros, Emelie Allenius, Frida Johnson, Therese Björn Johansson, Peter Mähler, Minna

Läs mer

Kårfullmäktigesammanträde

Kårfullmäktigesammanträde Verksamhetsåret 2012/2013 Kårfullmäktigesammanträde den 17 december 2012 - Utskotts- och kommittéförslag a) förslag om ändring i Reglemente för Ekonomiska sektionen 2011-01-18 Reglemente för Ekonomiska

Läs mer

Protokoll styrelsemöte 150202 Samhällsvetarsektionen

Protokoll styrelsemöte 150202 Samhällsvetarsektionen Närvaro Eva Vargas, ordförande Ebba Jacobsson, vice ordförande Anton Rundström, ledamot Jonathan Thor, ledamot Martin Viberg, ledamot Karolina Mildgrim, ledamot 1. Preliminä rer 1.1 Mötets öppnande 1.2

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte Tid: 19:00-21:00 Datum: 2014-11-19 Plats: Slammertorp

Protokoll från styrelsemöte Tid: 19:00-21:00 Datum: 2014-11-19 Plats: Slammertorp Sida 1 av 5 Protokoll från styrelsemöte Tid: 19:00-21:00 Datum: 2014-11-19 Plats: Slammertorp Närvarande: Amanda Hedenberg (t.o.m. 7) Elisabeth Östlund Jakob Maleus Cederäng (fr.o.m. 2) Oskar Birkne Rikard

Läs mer

Antagna VT 1995 Senaste revidering 2010-05-14. Stadgar för SSK-L

Antagna VT 1995 Senaste revidering 2010-05-14. Stadgar för SSK-L Antagna VT 1995 Senaste revidering 2010-05-14 Stadgar för SSK-L 2 Innehållsförteckning 1 Ändamål 3 2 Medlemskap 3 3 Organisation 3 4 Stormöte 3 5 Valberedningen 4 6 Sjuksköterskesektionens styrelse 5 7

Läs mer

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR ALBIN 25 KLUBBEN (ORG.NR 874001-9727)

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR ALBIN 25 KLUBBEN (ORG.NR 874001-9727) PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR ALBIN 25 KLUBBEN (ORG.NR 87001-9727) Tid: 11 januari kl 19.5 Plats: Skype-konferens Närvarande: Ordförande Carl-Olov Filipsson () Kassör Börje Andersson () IT-ansvarig Morgan

Läs mer

Styrelsemöte 2014, Medicinska Föreningen

Styrelsemöte 2014, Medicinska Föreningen Protokoll styrelsemöte 2014-03-04 Styrelsemöte 2014, 4 mars 2014, kl. 17.15 Örat Närvarande: Märta K, Ebba D, Hannah E, Fredrik Ra, Fredrik Ro, Boris K, Hanna N, Melinda P, Albin T, Julia FE, Julia M samt

Läs mer

Biomedicinarnas Riks Organisation BRO

Biomedicinarnas Riks Organisation BRO Sida 1 av 5 Biomedicinarnas Riks Organisation BRO PROTOKOLL Typ av sammanträde Sammanträdesdatum BRO s årsmöte 2008-11-22 Sekreterare Justeringsperson Mia Ländin Rebecca Andersson Närvarande Linköping:

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte FLiNS Föreningen Linköpings Nationalekonomer och Statsvetare

Protokoll från styrelsemöte FLiNS Föreningen Linköpings Nationalekonomer och Statsvetare Protokoll från styrelsemöte FLiNS Föreningen Linköpings Nationalekonomer och Statsvetare Datum: 2012-11-12 Plats: Parken, Kårallen Närvarande: Thea Almgren, Erik Arvidsson, Jakob Fridell, Anders Güetller,

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenterna Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenterna Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenterna Ideella Förening Datum: 2009-02-24, kl. 12.15 Plats: Blå rummet, EC Ordförande: Christer Gerdin, TM08 Sekreterare: Karin Andersson, TM08 Övriga

Läs mer

IDIOTIntresseförening

IDIOTIntresseförening Protokoll fört vid IDIOT Styrelsemöte nr 5/14 Tisdagen 8/4 2014 12:15-13:00 21A 344 Hus 21, Karlstads Universitet IDIOTIntresseförening en för Design, Innovation Och Teknik vid Karlstads Universitet 1

Läs mer

BIIF BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES INTRESSEFÖRENING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEMÖTE

BIIF BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES INTRESSEFÖRENING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEMÖTE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEMÖTE Datum 2013-02-05 Tid 12:00 Plats Beslutande Styret Ordf. Magnus Norberg Sekr. Nellie-Kim Millbourn Mattias Spelmans Ida Pettersson Sebastian Levin Stefan Karlsson Emma

Läs mer

Datateknologsektionen Chalmers studentkår Protokoll styrelsemöte 2012-09-12

Datateknologsektionen Chalmers studentkår Protokoll styrelsemöte 2012-09-12 Sidan 1 av 6 Kl: 12:00 Mötesnummer: 7-2012/2013 Plats: Styrelserummet Närvarande: Funktion Namn E-mail Ordförande Johan Sjöblom sjoblomj Sekreterare Caroline Strandberg carstra Kassör Sebastian Weddmark

Läs mer

Stadgar för Datateknologsektionen

Stadgar för Datateknologsektionen Sidan 1 av 23 för Chalmers, Göteborg Uppdaterad: 2013-03-19 Sidan 2 av 23 Innehåll 1 Allmänt 3 2 Medlemmar 4 3 Organisation 5 4 Sektionsmötet 6 5 Valberedning 9 6 Sektionsstyrelsen 10 7 Studienämnden 12

Läs mer

Piratpartiet årsmöte 2015-02-11

Piratpartiet årsmöte 2015-02-11 Piratpartiet årsmöte 2015-02-11 1. Mötet förklarat öppet. 2. Genomgång av röstlängd. Röstlängd enligt följande: Anton Nordenfur, Yuxuan Chen, Martin Åbom, Henrik Wallin, Tobias Jernér (tom punkt 11), Johannes

Läs mer

Styrelsemöte, Medicinska Föreningen

Styrelsemöte, Medicinska Föreningen Styrelsemötesprotokoll 2013-10-29 Styrelsemöte, Medicinska Föreningen Måndagen den 21 oktober, kl. 19:00 Kårhus Örat Vid förhinder skriv på premöten på forumet 1. Mötets öppnande a. 19.08 2. Val av justeringsperson

Läs mer

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 för Grafisk design och kommunikations sektion Tekniska högskolan vid Linköpings universitet Senast uppdaterade 2013-05-29 GDK-sektionen 2 (10) 2011-05-03 Innehållsförteckning

Läs mer

Elevråd - så här gör man Studiehandledning

Elevråd - så här gör man Studiehandledning Elevråd - så här gör man Studiehandledning Vision: Ambitionen med Medix filmer är att fler elever ska uppfylla en större del av målen för årskursen. Alla elever har olika inlärningsstilar. Genom att tillhandahålla

Läs mer

Information om bokningar och accesser

Information om bokningar och accesser Information om bokningar och accesser Innehåll Information om bokningar och accesser... 1 Generellt om passersystem... 3 Aptus... 4 Så funkar Aptus.chs.chalmers.se... 4 - Hur bokar jag?... 4 Felsökning...

Läs mer

Kallade ledamöter: Malin Bohlers, Linus Hagander, Jaś Szulkin, Ida Reimegard, Victor Dudas, Lisa Erkander, Sofie Gelinder, Hannah Matkala Nylander.

Kallade ledamöter: Malin Bohlers, Linus Hagander, Jaś Szulkin, Ida Reimegard, Victor Dudas, Lisa Erkander, Sofie Gelinder, Hannah Matkala Nylander. Dagordning 140325: Styrelsemöte, Röda Korsets Ungdomsförbund Uppsala Kallade ledamöter: Malin Bohlers, Linus Hagander, Jaś Szulkin, Ida Reimegard, Victor Dudas, Lisa Erkander, Sofie Gelinder, Hannah Matkala

Läs mer

Material Överlämningsguide Uppdaterad: 2015-02- 18 Sida 2 av 9

Material Överlämningsguide Uppdaterad: 2015-02- 18 Sida 2 av 9 Sida 2 av 9 Överlämning till den nya elevkårsstyrelsen och övriga förtroendevalda Årsmötet är över, en ny styrelse är vald och arbetet som styrelseledamot är över så fort årsmötesordföranden har slagit

Läs mer

1 Inledande formalia. Närvarande. 1.1 Mötet öppnas. 1.2 Mötets behörighet. 1.3 Val av mötesordförande. 1.4 Val av mötessekreterare

1 Inledande formalia. Närvarande. 1.1 Mötet öppnas. 1.2 Mötets behörighet. 1.3 Val av mötesordförande. 1.4 Val av mötessekreterare Närvarande Mattias Thorwid Dennis Forslund August Naij Jennifer Davidsson Thomas Sahleström Philip Sundström Johan Backlund Lisa Andersson Sara Kafi Alexander Lyckebo Ordförande Vice Ordförande Kassör

Läs mer

Protokoll fört vid sammanträde med SYLF:s styrelse 2011-05-27

Protokoll fört vid sammanträde med SYLF:s styrelse 2011-05-27 Protokoll fört vid sammanträde med SYLF:s styrelse 011-05-7 Deltagare: Lena Ekelius (ordf.) Martin Sandelin Emma Spak Johanna Sandlund Adina Welander Harald Strömberg Förhinder: Åsa Bratt Vid protokollet:

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte

Protokoll Styrelsemöte Protokoll Styrelsemöte 16 2013-04-09 Protokoll Styrelsemöte Styrelsemöte för föreningen Uppsala Peace and Development Students Association den 9 April 2013. Department of Peace and Conflict Research, Gamla

Läs mer

Protokoll, styrelsemöte Piratpartiet i Stockholms län

Protokoll, styrelsemöte Piratpartiet i Stockholms län 1 Protokoll, styrelsemöte Piratpartiet i Stockholms län Söndagen 14:e April 2013 1. Mötet öppnas Erik avslutar mötet 11:40 2. Närvaro/Frånvaro Vi vill gärna veta vilka som var med och röstade. På den här

Läs mer

Mötesprotokoll från Djarfurs styrelsemöte 080120

Mötesprotokoll från Djarfurs styrelsemöte 080120 Mötesprotokoll från Djarfurs styrelsemöte 080120 Närvarande: Ericson Karin Andersson Louise Rosengren Monica Åkesson Louice Sporrsäter Tina Bodin Giesela Edström Sofie Falkman Ej närvarande: Lena Hedlund

Läs mer

rekryteringslådan Inspiration och verktyg till dig som ska ut på en mötesplats

rekryteringslådan Inspiration och verktyg till dig som ska ut på en mötesplats rekryteringslådan Inspiration och verktyg till dig som ska ut på en mötesplats Vad är det här för låda? -Jo, det är meningen att du som skall i väg på en mötesplats ska hitta det du behöver för att kunna

Läs mer

Future City 2015 2016. Så här kan ditt företag delta i Future City:

Future City 2015 2016. Så här kan ditt företag delta i Future City: Så här kan ditt företag delta i Future City: Future City 2015 2016 Guldarrangör, max sex 100 000 kr Silverarrangör, max sex 50 000 kr Bronsarrangör 25 000 kr Partner Uppsats 25 000 kr Partner Minecraft

Läs mer

Sektionsmöte för teknologsektionen Informationsteknik

Sektionsmöte för teknologsektionen Informationsteknik Sektionsmöte för teknologsektionen Informationsteknik Den 27 september 2005 HB4; 08:00 10:00 Närvarande: 35 IT-teknologer inkl. styrit 1 Mötets öppnande Johan Liesén förklarar mötet öppnat. 2 Mötets behöriga

Läs mer

Genom sluten votering av styrelsen väljs Fredrik Hartman till projektledare för KEY-dagen 2013.

Genom sluten votering av styrelsen väljs Fredrik Hartman till projektledare för KEY-dagen 2013. Protokoll från KarlEkons Styrelsemöte 2013-02-05 Plats: 1D311 KAU Närvarande: Mathilda Nordlander, Marcus Ljungdahl, Elin Karlsson, Karwan Nisstany, Patrik Sjöstedt, Gustav Johansson, Helena Engström,

Läs mer

ORDFÖRANDE Elisabeth Lakatos Öl & bar, Y6 13/14

ORDFÖRANDE Elisabeth Lakatos Öl & bar, Y6 13/14 ORDFÖRANDE Elisabeth Lakatos Öl & bar, Y6 13/14 Vilken post har du och vad fick dig att söka? Som ordförande i FF kommer du tillsammans med fyra andra personer att leda FF-möten för alla s universitets

Läs mer

SöderS organisationsplan 14/15

SöderS organisationsplan 14/15 SöderS organisationsplan 14/15 Fastställd av fullmäktige 2014-05-27 SöderS är och ska vara en flexibel organisation. Därför finns det frihet att förändra organisationsplanen, även om andemeningen inte

Läs mer

Maskinsektionens styrelsemöte

Maskinsektionens styrelsemöte Maskinsektionens styrelsemöte Protokoll fört onsdagen den 7/5 i Styret Närvarande styrelseledamöter Johan Hansson, Vice Ordförande Henrik Håkansson, Ordförande Viktor Nilsson, Skattmästare Carl-Johan Fredman,

Läs mer

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se Förtroendevalda SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS FÖRTROENDEVALDA SSU-klubbens förtroendevalda är de som

Läs mer