1 / 26. Informationsgruppens mötesanteckningar. Göta Studentkår

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1 / 26. Informationsgruppens mötesanteckningar. Göta Studentkår"

Transkript

1 1 / 26 Informationsgruppens mötesanteckningar Göta Studentkår

2 INFORMATIONSGRUPPENS MÖTEN Informationsgruppen är en av de två arbetsgrupperna som inrättats i arbetet med sammanslagningen. Informationsgruppens kärna består av Niklas Aronsson (SLUG), Maria Eriksson (Haga) och Stefan Carlsson (FFS). Informationsgruppen ska driva en informationssatsning under VT10. Informationsgruppen har mandat att använda de medel kårerna beslutar att lägga på informationssatsning. Informationsgruppen ska upprätta en budget och planering för sin verksamhet. Informationsgruppen ska kontinuerligt återkoppla och ha kontakt med styrgruppen. Informationsgruppen ska tänka långsiktigt och strategiskt kring information och informationsspridning i de nuvarande kårerna och Göta Studentkår. Kortsiktigt: - Informera om den nya kåren Göta Studentkår - Informera om de första valen - Kampanj varför ska man vara med i kåren, vad gör kåren? - Skapa en hemsida för Göta och kontinuerligt uppdatera denna - Ta fram en grafisk profil - Skaffa en maildomän som kan börja användas i sommar t.ex. - Arrangera en logga-tävling Långsiktigt: - Undersöka vilka informationskanaler kårerna använder idag. Vilka ska Göta använda? - Undersöka om det finns några informationskanaler som kårerna inte använder idag, som kan utvecklas. - Utreda vilket informationsarbete som ska göras på sektionsnivå/centralnivå inom Göta Studentkår. MÖTE 1 DEN 13 JANUARI 2010 Närvarande: Sofia Johansson, Niklas Aronsson, Maria Eriksson och Stefan Carlsson LOGGA Infosatsningsgruppen beslutar att loggan skall väljas av en grupp bestående av 1 representant från varje kår och 2 externa parter. Respektive kårstyrelse ges i uppdrag att utse sin representant och kommer få beslutsunderlag skickat till sig. Externa parter som diskuterats är Jesper Tullback, konstnärskårernas samordnade, och en annan vars kontaktuppgifter ännu inte nåtts. Syftet är att garantera en kunskapsnivå inom gruppen. Tävlingen pågår februari ut, därefter vill vi att denna grupp sammanträder senast 5:e mars för att välja vilken logga som skall få representera Göta studentkår. Innan dess skall kontakt ha tagits med professionell designer för att snabbt kunna skapa en bra grafisk profil utifrån loggan med mål att ha denna grafiska profil klar senast vecka 12. Direktiv till juryn behöver ges men kommer antagligen inte vara mer omfattande än att det inte skall bryta mot nuvarande kårers åsiktsdokument, d.v.s. politisk och religiöst obundet, ingen alkohol eller hasardspel m.m.

3 UPPSLAG I SPIONEN I första numret vill vi ha ett uppslag i Spionen, kortfattat om samarbetet med Göta studentkår. Så här kan du delta Hemsidan Logotype-tävlingen Deadline 29:e januari med förhoppningen att Sofia skall ha ett första förslag klart redan fredag 22:e januari som övriga gruppen skall kunna ge feedback på. HEMSIDA Blankett är påskriven och inskickad och nu väntar vi bara på att Mikael Stoltz skall tilldela oss domänen, därefter är målet att få upp en tillfällig infoglue-baserad hemsida som skall sprida Information om de arbetsgrupper som finns och hur man kan delta Information om processen som leder mot Göta studentkår(beslutsunderlag m.m.) Därefter kommer arbetet inledas med att designa den hemsida som förhoppningsvis skall lanseras senast 1:e juli för Göta studentkår. Det som kan sägas hittills om den är Troligen inte infoglue baserad Ev. extern it-hantering för att göra det så lätt som möjligt att uppdatera sidan Förhoppningsvis även ger en informationsplattform för sektionsstyrelser också så de lättare får ut sin information KAMPANJ Planen är att genomföra en intensiv kampanj med information om varför man skall vara med i sin studentkår. Troligen v , alt MÖTE 2 DEN 25 JANUARI 2010 Närvarande: Sofia Johansson, Niklas Aronsson, Maria Eriksson och Stefan Carlsson Det finns inga anteckningar från detta mötet. MÖTE 3 DEN 10 FEBRUARI 2010 Närvarande: Sofia Johansson, Niklas Aronsson, Maria Eriksson och Stefan Carlsson

4 UPPDRAGSBESKRIVNING Gruppen håller med uppdragsbeskrivningen och den är i linje med vad vi tänkt. Dock anser gruppen att styrgruppen borde fundera mer över rekryteringsdelen i nya studentkåren. Åligger det dessutom Infosatsningsgruppen att planera för hur framtida rekrytering skall gå till? Vi ser ett behov av att det finns en grupp som underlättar rekrytering(autogiro/anmälan via sms o.s.v.). BUDGET Första budget för infogruppens arbete fastslås, se specifikt fil. KAMPANJ Vi behöver ett budskap och ett mål. Mål: Lansera namnet Göta studentkår, för att underlätta framtida värvning Budskap: Det finns en ny kår Vad gör kåren? Varför man skall vara medlem Nyttan av kvalitetssäkring av utbildning(din utbildning=din framtid) via studentinflytande För att bestämma vilka budskap som skall användas skall vi utgå från Hagas och SLUGs kårundersökningar. 7 platser, 2 veckor, 2 personer varje ställe. V 16 måste material vara klart och beställt. Rekrytering till kampanjgrupp i mars! Nästa möte skall vi fastslå rekryteringsdirektiv till kampanjgruppen. LOGGA/PROFIL Sofia har eftersökt offertar på flera olika grafiska byråer och fått cirka 10 svar, varierar mellan 5-35tkr och väldigt varierande tidsperspektiv(vissa någon vecka, någon fram till sommaren). Sofia har kontaktat Sofia Lodmark-Wallner på HDK och bestämt möte torsdag 11:e för att diskutera med henne om hon kan ansvara för grafisk profil och deltaga i jury gruppen. Frågor för Niklas och Sofia att ta med till Lodmark-Wallner: Kan hon delta i juryarbetet, i början av mars. Kan hon vara sammankallande? Kan hon göra grafisk profil, vilket tidsperspektiv? Problem ifall övriga kårer också vill ha grafisk profil måhända, kontakta Martin Vad kan vi få i grafisk profil(utgå från Chalmers) HEMSIDA ETC Vill få bort SK från SK GOTA. Mer transparans behövs! Mer fullmäktige-handlingar! MÖTE 4 DEN 15 FEBRUARI 2010

5 Närvarande: Sofia Johansson, Niklas Aronsson, Maria Eriksson, Stefan Carlsson och Åsa Palholmen EFTERSPEL FRÅN STOR-FUMM Protokoll skall justeras under veckan, därefter har vi NY STADGA ATT PRESENTERA!!! Spionen deadline 12:e mars Valet Sida i Spionen om hur valet fungerar, vart man hittar valinfo och kandidater. Valämnden kommer behöva hjälp med framställande av material. Vi uppdrar åt valnämnden: Deadline 5:e mars för all information vi behöver sprida. Vi behöver: Studenterna behöver veta hur man kandiderar till fullmäktige! Är det tillräckligt långt fram vill vi ha med detta i Spionen uppslaget, men vi måste gå ut ytterligare med info om detta. 26:e senast vill vi veta hur student kandiderar till Fum, detta för att göra material. Så fungerar kåren Niklas skall kolla med Johannes Drypin om ev. Så fungerar kåren film; intresse, möjligheter och idéer! Finns chans redan kring valen eller är det något inför kampanjen? Logga Borde vara klart i början av mars, hur skall vi lansera? Spionen gör en artikel? Allmänt Maria sammanfattar lördagens beslut i text till Sofia. Kort text på respektive startsidas nyhetsdel, vidareslussning till gota.gu.se INFORMATIONSKANALER Haga o SLUG har skriftligt, Stefan står för muntlig dragning av FFS informationskanaler. Diskussion uppstår angående uppdrag. Vilken info skall ske vart? Vad kan vi ordna åt sektionerna? Remitterar till styrgruppen om det är okej att starta en Facebook.[Maria] Filar mejl för att remittera frågan om informationskanaler till sektioner[niklas] INFORMATIONSKANALER Tisdag 13:15-15:15 på Haga. Fokus på kampanj. Läs igenom Stefans tidigare utskickade frågor! Mål: Uppnå grym rekryteringstext till kampanj! MÖTE 5 DEN 23 FEBRUARI 2010 Närvarande: Sofia Johansson, Niklas Aronsson, Maria Eriksson, Stefan Carlsson och Åsa Palholmen VALNÄMNDINFO

6 Valnämnden har sammanträtt och har ett hittils ojusterat protokoll ur vilket följande framgår: Kandidatstopp 18:e mars 12:00 22:e mars måste kandidatinfo presenteras, blir underflik på gota.gu.se med presentationstext och vidarelänk till mecenats valsida april är valet Valnämnden köper sida i nästa spionen, Sofia skickar in material. Valnämnden skall senast 26:e sammanställa en text om hur man kandiderar. Vi skall undersöka möjligheterna att ha Göta rollups i tid till valveckan. HEMSIDA Niklas har inlett kontakt med Penseo som även gjort Stuffs hemsida och det verkar lovande. Mer info kommer. Sofia har pratat med Lars Prydz angående maildomän. Han kollar upp detta. GRAFISK PROFIL Sofia och Niklas har haft möte med Emma Hässel, som jobbar under Sofia Lodmark-Wallner(ansvarig för GU:s grafiska profil). Gett offert på 16000:- inkl. moms. Gruppen är positiv och ger Niklas i uppdrag att kontrakt blir påskrivet så att Emma kan sammankalla juryn. Juryns kontaktuppgifter skall skickas till Sofia Johansson. Vad gäller rollups tänker sig gruppen åtminstone en per sektion. Visst beroende på loggan men troligen att vi kör samma färg oavsett sektion för att alla skall känna att de tillhör samma kår. 12 loggor har hittils skickats in till Niklas. Sofia informerar de som lämnat offertar tidigare att uppdraget gått till annan. KAMPANJ Stefan har kollat igenom studentbarometern för att få ett grepp om målgrupp. Heterogen grupp. Rekryeringstext för kampanjarbetare Platser SamSek förrummet Campus Linné, Cafeterian campus Haga HumSek Humanisten

7 UtSek Pedagogen B-huset, ev. A-huset också NatSek GVC, ev. resande show till Chalmers och biologistället Tider 2 veckor, dagar varje dag(11:30-13:30 effektiv kampanjtid) Vecka 19-20, 10-21:e maj Tidsplan Kampanjledare Schemat färdigt vecka 17. Ersättning Diskussion om arvode eller ej. Överens om: Kampanjledare med ansvar för schemaläggning och service av kampanjställen. Ca 4000:- Icke riktigt överens om: Kampanjarbetare Tröja, t-shirt, eller penningarvode? En tanke: Schysst hoodie och prylar. En annan tanke: 200:- per arbetad kampanjdag, ca 5 ställen 2 på varje 10 tillfällen = :- + avgifter. Maria kollar hur stor apparat som krävs för arvode för kampanjarbete. Niklas jobbar på tydligare budget. Stefan ger oss hemläsa i att läsa SFS kampanjhandbok! NÄSTA MÖTE 1:e mars, 13:30-15:30 på studenternas hus. Mer kampanj

8 MÖTE 6 DEN 1 MARS 2010 Närvarande: Sofia Johansson, Niklas Aronsson, Maria Eriksson, Stefan Carlsson och Åsa Palholmen RAPPORT Grafisk profil/logga Juryn sammanträder på torsdag och valet av ny logga blir förhoppningsvis gjort då. I samma veva skriver SLUG avtal med Emma Hässel angående framtagande av grafisk profil. Förhoppningen är att valet av logga kan bli en artikel i Spionen. Hemsida Niklas har fått svar från Penseo och det verkar lovande. Efter tips från Lina på Chs skall Niklas även kontakta Chalmers teknologkonsulter. Kårval Information är fastslagen och framtagen. Text finns till spionen, skall layoutas. Allt löser sig. *Sofia layoutar kårvalstext till Spionen. VISION Styrgruppen m.fl. sammanträdde föregående vecka med mål att få alla att jobba åt samma håll. Målet är att få en vision för Göta studentkår Infosatsningsgruppen har tilldelats området externa kommunikationer och har till uppdrag att sammanfatta en vision som skall skrivas till på måndag. Första utkast skapas och skall revideras via Google docs under veckan. KAMPANJ Maria har presterat grymma kampanjledare- och kampanjarbetaraffischer. Dessa diskuteras och revideras så smått. *Sofia och Stefan mailar respektive logga till Maria Angående ersättning: Ytterligare meningsskiljaktigheter angående ersättning till kampanjarbetare. Behöver bolla ersättningsfrågan till våra styrelser.

9 Idéer: Stå 1 dag, få 2 biobiljetter. 2 dagar, 2 bio biljetter+ 200:- på ad libris o.s.v. Gruppen får ansvar att bolla med sina styrelser. Maria lyfter en idé: Låta samarbetspartners(tria, Academic work, Karriärcentrum m.m.) också stå på plats. Jippotankar: Avtackningsarrangemang(bankett/sittning) Intro till kampanjen, (avtäckning av logga el. liknande) KAMPANJ I DETALJ PLANERING Mål Kortsiktiga Dela ut informationsmaterial(folder/broschyr) till x% av våra studenter. Åtminstone 100 närvarande vid lämpligt jippo Nå ut i oförutsedda medier(p4, GU Journalen, Metro student?) Förstasidespuffen i Spionen Långsiktiga 40% medlemskap 2015 Återkommande kampanj Ökat intresse för studentengagemang Målgrupp Se studentbarometern BUDGET Budget är reviderad med lite mer detaljer, gruppen är positiv. NÄSTA MÖTE 4:e mars, 9:00-11:00 på SLUG. Därefter:

10 9:e 14-16:00, på FFS 18:e 9-11, på Haga MÖTE 7 DEN 4 MARS 2010 Närvarande: Sofia Johansson, Niklas Aronsson, Maria Eriksson, Stefan Carlsson och Åsa Palholmen LOGGA/GRAFISK PROFIL Cirka 25 inkomna logor, gruppen sammanträder idag. Spionen behöver veta kvickt som attans efter valet är gjort. Vinnaren betalas via FFS. Kontraktet med Emma Hässel är påskrivet. Sofia kontaktar Lina på Spionen när valet är gjort. Niklas ser över möjlighet att tacka icke-vinnarna HEMSIDA Möte med CTK är att vänta, Niklas har ännu inte börjat på krav.spec. Mötet blir antagligen 17:e mars. Stefan har ännu inte sammanställt sektionernas mailsvar angående info, men ger en kort dragning. VAL Info finns nu på hemsidan, e-postbombning inleds inom FFS o förhoppningsvis även övriga kårer. Kvittensblanketter skall kunna lämnas in på Haga o SLUGs expeditioner. Affischer skall inom kort sättas upp. Info skall komma i Skitviktigt och Dasspapper. Dessutom kommer en sida i spionen. Sofia: Tar fram affischer! KAMPANJ SAKS Jesper från HVS har ringt Niklas för inspiration, han ansvarar för liknande informationssatsning. På medicinareberget kommer de satsa hårt på att informera i klasser.

11 Kampanjarbetare ersättning Ersättning sker i prylar och enligt en trappa. Grundersättning blir profilkläder och lunchmacka, ju fler tillfällen desto fler pryttlar får man. Oberoende av antal dagar: 1 lunchmacka per dag Dag 1: Profilkläder(munktröja + t-shirt) 2: 2 biobiljetter 3: Adlibris presentkort 200:- 4: Nordstan presentkort 200:- 5: Lisebergs årskort (värde 195:-) Jobbar du alla 10 dagar får du välja mellan de här 3 grejerna: x, y, z t.ex. säsongsabbonemang på kulturevents, extern hårddisk. Månadskort, Lisebergs guldpass m.m. Du får självklart ersättning även om du jobbar fler dagar än 5, coolare pryl ju längre tid! Mål Kortsiktiga Dela ut informationsmaterial(folder/broschyr) till x% av våra studenter. Åtminstone 100 närvarande vid lämpligt jippo Nå ut i oförutsedda medier(p4, GU Journalen, Metro student?) Förstasidespuffen i Spionen Långsiktiga 40% medlemskap 2015 Återkommande kampanj Ökat intresse för studentengagemang Var finns målgruppen? I föreläsningssal går att prata inför studenterna för direktkontakt På väg till föreläsningssal stå i stråket På väg ut ur föreläsningssal stå i stråket

12 Bibliotek ev. lämna flyers eller stå i stråket. Anslagstavlor Uppehållsytor synas med aktivitet och info, varje dag! Hemma dörrknackning? Ringa upp? Utskick På nätet facebook event, statusuppdateringar, massmail, hemsida Sekundär målgrupp Universitetspersonal ny sidfot i mail Föreläsare Be föreläsare informera om kampanj, länkar i GUL och kursportalen Målgruppens förkunskap Antagligen inte stor. Viss uppfattning om studentkårer men troligen inget om Göta studentkår. Exempel: Studentkåren gör säkert nått bra fast inte just nu för mig. Budskap Det här är studentkåren och därför behöver du vara medlem! Skrytlista: Skapa Google doc för att sammanställa historisk skrytlista med inriktning på tydliga saker (både kårens och samarbetsorgan) - Niklas Aktiviteter Niklas: Skapa Google doc för kampanjaktivitets-brainstorming. Snygg tidslinje med fotspår och grejor. Studiemedelsmonopol Tipspromenad rättning på dator? TILL NÄSTA MÖTE Alla: Bidra till skrytlista och brainstorm google doc! MÖTE 8 DEN 9 MARS 2010 Närvarande: Sofia Johansson, Niklas Aronsson, Stefan Carlsson och Åsa Palholmen HEMSIDA

13 Niklas har gjort första utkast till hemsides-specifikationer. Gruppen läser igenom och begrundar, därefter skall styrgruppen även få en chans att säga sitt och ev. andra remissinstanser. När det väl är gjort skall Niklas presentera kravspecifikationen till både Penseo och CTK för att försöka utröna vilken aktör som är bäst lämpad. Gruppens feedback: Kan man göra hemsidan tillgänglig för funktionsnedsatta? Frågeformulär: Fråga kåren! Forum är antagligen inte intressant i ett så stort sammanhang. Medlemsregistrering? Eller står Membit för det? FACEBOOK Vi behöver starta någon form av närvaro på facebook. Grupp/fanpage/fejk användare beroende på vad som är bäst lämpat. Detta är brådskande för att få ut allmän information om kårvalen bl.a. Niklas mailar styrgruppen för att få klartecken att skapa närvaron. LOGGA Loggan är vald, skall dock modifieras. Emma försöker få tag på vinnaren men annars kan hon gå vidare själv med att modifiera/återskapa loggan efter juryns önskemål. Avtal med Emma om framtagande av grafisk profil är ordnat. Niklas har ännu inte klurat ut hur man skall tacka de som deltog i tävlingen men inte vann. Vinnaren har ännu inte fått den ekonomiska ersättningen, innan den delas ut behövs underlag t.ex. ett avtal som säger att vi får rättigheterna att använda loggor i all möjlig utsträckning och på alla sätt och ställen. KÅRVAL Blir mycket upp till sektionerna att informera om valen och kandidaturprocessen. T.ex. borde SLUG leta storföreläsningar, ev. även Haga. Niklas kollar upp fika med studentkåren och interaktion med storföreläsningar KAMPANJ Kampanjledaraffisch Sista feedbacken på affischen så vi kan börja sprida den överallt:

14 Ytterligare tydlighet att det rör sig om ett förtroendeuppdrag, inte en anställning! När detta är ordnat skall lapparna upp överallt! NÄSTA MÖTE Torsdag 18:e 9-11:00 på Haga. Kampanj Praktiskt prat om vad vi behöver ta fram. Vilket material behöver tryckas och när? Vilka kampanjaktiviteter skall vi ha, kan vi brainstorma fram fler inför motet? MÖTE 9 DEN 18 MARS 2010 Närvarande: Sofia Johansson, Niklas Aronsson, Stefan Carlsson och Maria Eriksson LOGGA GRAFISK PROFIL Inget nytt har framkommit. Niklas ska mejla tävlingsvinnaren och kolla läget om hur arbetet löper på. HEMSIDA Niklas träffade CTK igår. Vår grundläggande krav.spec. verkar genomförbar. Deras skattning av arbetstid och kostnad landade på :-. Niklas ska göra en mer detaljspec att sända till CTK så att de kan lämna en mer exakt beräkning. Även Penseo ska få detaljspecen. Även om det är intressant att ha en hemsidebyggare i staden, är vår budget : -. Visserligen har andra budgetposter blivit betydligt billigare än beräknat, men vi vill inte lägga mer än :- på en hemsida. TEXT PÅ KÅRAVGIFTSAVIER Göta finns ju inte än, men Membit vill ha svar på avitext i nästa vecka. Det finns många frågor som behöver ha svar t.ex. Hur ska vi göra med Hagas system med kopplingen till medlemsavgift.com? Ska avitexten vara utformad så att det står att man frivilligt kan gå med i Göta? Hur tänker Membit? Ser de oss som tre kårer eller en? Martin Thulin bör konsulteras i ärendet. Infogruppen anser, efter diskussion att medlemshanteringssystemet är en fråga för styrgruppen. SLUG vill göra utskick till sina gamla medlemmar och göra det tydligt om frivilligheten och övergången till Göta på avin. INFOFOLDER Om vi ska ta fram en informationsfolder om Göra studentkår, hur ska den se ut? Infogruppen föredrar en till omfånget liten folder med kort information om: kontaktuppgifter till förtroendevalda, hemsida, presentation av studentkåren, varför man ska vara med, referens till regelsamlingen. De delar vi kan ha klara till kampanjen, vill vi ha klara till kampanjen. Deadline till mitten av april. Vi bör jämföra våra tryckerikontakter för att få ett bästa pris.

15 MANUS/FAQ Personal och förtroendevalda har efterfrågat någon form av manus av FAQ-typ om vad de ska säga till studenterna när studenterna undrar över hur saker ska bli i höst. Vi frågar våra expeditioner om vilka frågor de brukar få, och tar fram svar på dessa. När vi har svaren, ställer vi ihop dem i A6-format för vidare distribuering ut i organisationerna. KAMPANJ Materialet från Chalmers kampanj Niklas har mejlat ut kampanjmaterialet från ChS. Vad lär vi oss av det? En tävling där man kunde vinna en frukost med vicerektor föll inte väl ut, dels för att det var fel tid, dels för att vicerektor upplevdes som fjärran studenternas vardag. Vi kan ha en tävling vinn en lunch med kårledningen. Teknologsektionernas studienämnder efterfrågade varierade typer av event i utvärderingsmaterialet, helst olika saker varje dag. Kommunikationen med sektionernas studienämnder hade inte funkat, vi behöver alltså ha goda sambandslinjer med våra kampanjarbetare. Ur marknadsföringshänseende kan klisterlappar på kaffemuggar vara en effektiv väg för att nå ut med kampanjens budskap, i sådana fall behöver caféerna runtom våra campusområden konsulteras. Schemaaspekter Hagas SU planerar en hejdå Haga-sittning sista kampanjfredagen. Vi bör tänka på det så att något kampanjavslutningsevent inte läggs samtidigt. Loggaavtäckningen bör ske på eftermiddagen sent första kampanjmåndagen, så att kampanjarbetare hinner sprida info om detta. Vi bjussar på kaffe och tårta. Nästa gång gör vi en tidslinje över arbetet fram till och med kampanjen. Ersättning till kampanjarbetare Den lista som gjorts upp tidigare gås igenom, och gruppen är enig om att på listan upptagna ersättningar är det som ska ge till kampanjarbetarna, med undantag för fredagens Lisebergsårskort som byts ut mot någon form av presentkort på mat. De mer kostsamma saker som ska ges till kampanjmedarbetare som deltar längre tid fastslås till extern hårddisk, årskort Liseberg, MP3-spelare, nåt kulturevenemang. Kampanjledare Vi behöver pusha mer för kampanjledarrekrytering. Extra skitviktigt, dasspapper och bordstalare, info till sektionerna, nyttja kontakter med föreningarna toksista datum för när vi vill ha ledaren 15/4, men ambitionen är att vi ska ha folk utsedda före sista mars. Skrytlistan Maria ska tala med GFS om bra grejer GFS gjort som vi kan ta åt oss äran för, Stefan ska prata med SFS om bra grejer SFS gjort som vi kan ta åt oss äran för. Detta enligt logiken, vi har varit medlemmar, alltså har vi medverkat till att saker har blivit av.

16 TILL NÄSTA MÖTE På nästa möte slår vi fast vilka tryck- och profilmaterial vi ska använda, en idé är att kontakta SAFE-gruppen och höra om vi kan få kondomer. KOMMANDE MÖTESDATUM 26/3 klockan hos SLUG 7/4 klockan hos SLUG MÖTE 10 DEN 26 MARS 2010 Närvarande: Niklas Aronsson, Sofia Johansson, Maria Eriksson, Stefan Carlsson och Åsa Palholmen PERSONALVETARE 4 st personalvetare har genomfört en utredning angående personalsituationen inför Göta studentkår. Den skall presenteras på onsdag och FFS ser till att ha med projektor.* Gruppen skall klura på ev. present som tack för insatsen. LOGGA Emma har gjort färdigt loggan. Tanken är att avtacka båda, när avtackning kommer på tal. Arbetet med loggan innebär att Emma gjort mer än vad hennes avtal stipulerar och gruppen ställer sig positiva till att det merarbetet också skall arvoderas, för att övriga uppgifter inte skall bli lidande. Niklas uppdras att ordna avtal med vinnaren Jonathan Persson och även se med honom hans åsikter om förändringarna och processen. MEDLEMSUNDERSÖKNINGEN-RAPPORT Lärdomar: Haga: SLUG: 20% tycker information från kåren är ointressant, 7% vill inte veta något De tar åt sig av skitviktigt och muntlig info vid inskrivning, vill ha info via mail. Bra att ni ordnar sociala aktiviteter, men jag bryr mig inte, Utbildning, medlemsservice lyfts fram m.m.

17 12,1% vet hur beslut fattas Få har träffat kåren det senaste Sammanfattande: Förmåner(medlemsservice), trygghet(både nu och på lång sikt, din utbildning skall hålla hög kvalitet över tid), aktiviteter(utvecklande och skoj) är viktigt. MANUAL TILL GÖTA ÅT KANSLISTER Har inte hänt mycket än, delvis sjukdom delvis osäkerhet i omfattning. Målet är 1 st a6 folder frågor och svar. Stefan ordnar fram från FFS, Maria ifrån Haga och SLUG via SLUG- Maria och Marie. Sofia sammanställer, målet blir att få klart innan 7:e, d.v.s. nästa möte. INFO I STORT Målsättning att i början av maj ha ett utkast till dokument för hur information handhas i Göta studentkår. Skitviktigt, hemsida, fika med studentkår, muntliga presentationer, massmail m.m. Sofia tar löpande ansvaret för sådant arbete. Sektionsgruppen informeras att vi vill se en informationsansvarig i varje sektion. VALET Central info har efterfrågats. Infogruppen skall ta fram: Affisch övergripande om vart man loggar in och hur för att rösta, provocerande text Flygblad Om valet, ev. samma som affisch A6 folder om fullmäktige Samma som flygblad plus info om vad fullmäktige gör. Niklas försöker fixa. -Stefan söker personal till ambulerande vallokal, betalning utgår. Kontakta Stefan. Vilka dagar står på hemsidan. MEMBIT UTSKICK Brinner inte i knutarna, finns tid fortfarande. KAMPANJ Har kommit in 3 intressenter, ytterligare åtminstone 1 på g, vi tar beslut nästnästa möte. PROFILKLÄDER/MATERIAL Niklas lägger tid nästa vecka för att efterfråga offertar på 200 st hoods + t-shirts i varierande storlekar.

18 MÖTE 11 DEN 8 APRIL 2010 Närvarande: Niklas Aronsson, Sofia Johansson, Maria Eriksson, Stefan Carlsson och Åsa Palholmen LOGGAN Grafisk manual och loggan är färdig, originaldesignern är med på tåget. Vi köper en sida i spionen för att presentera Göta studentkårs logga, ev. även kampanj. Ang. grafisk manual: Vi önskar lite kompletteringar, mailfot, visitkort, för lite kontaktinfo och för lite om vilka vi är på mallar, dasspappret/skitviktigt layout, spionen layout, utskicksmall på längden, tygmärken. Ev. lite mer liv i PowerPoint och rollup. Korrektur: Korrekt färgkod på svart? Tycks vara grönt. Gement s och inte u. Be om kommentar ang. gement s. Niklas har kontaktat Emma ang. eventuell presentation av grafiska manualen. FAQ Ett första utkast på FAQ har gått ut till gruppens medlemmar. Synpunkter har lyfts och kommer leda till revidering. Sofia och Niklas kopierar upp foldern och postar med internpost. TRÖJOR Niklas har begärt in offertar på t-shirts och hoodies, dock inte hunnit sammanställa. Niklas sammanställer senare under dagen för att maila ut förslag på inköp så man kan gå vidare. Diskussion om huruvida SFS Fum delegationerna skall ha tröjor här ifrån. Därför beställer vi 250 st istället för 200 och ber om pengar från respektive kårstyrelse. Niklas ber om pengar från KSar (då vår pott handlar mest om medlemsvärvning och detta fyller annat syfte). KAMPANJ Nästa möte väljs kampanjledare, mötet blir fredag 16:e. Nu gäller det att sammanställa allt vi bestämt om kampanjen.

19 I överlämningsmaterialet: Mål(smarta kortsiktiga och långsiktiga) Budskap Vad förvantas av kampanjledaren Schema(tider, datum, tankar om intro och avslut) Aktiviteter färdigplanerade eller ej? Material (Utvecklad FAQ folder, en Vad är Göta? -folder, flygblad med argument) Platser VAD FÖRVÄNTAS AV KAMPANJLEDAREN Samordna kampanjmedarbetare(leda och fördela arbetet) Ansvara för praktiska kring kampanjmedarbetare under kampanjen(lunchmackor, ordna att kampanjmaterial finns på plats) Hålla logg över vilka som arbetat vilka dagar Ha kontaktuppgifter över medarbetare Vara tillgänglig för medarbetare Ansvara för att medarbetare utbildas, planera utbildning tillsammans med info grupp Ser till att det sker aktiviteter under kampanjen på respektive kampanjställe, att det är levande. Jobba för att göra kampanjen så lyckad som bara är möjligt! HJÄLP FRÅN INFOGRUPPEN Kampanjmaterial(profilmaterial + infofolders) Kårkunskap Support Roddar introfest Raggar kampanjmedarbetare INTROFEST Kaffe + tårta för alla vid avtäckning av logga, plus sittning för att fira kampanjstart och Göta studentkår! Inbj: Kampanjmedarbetare, designers, fullmäktigen m.m. MÖTE 12 DEN 19 APRIL 2010 Närvarande: Niklas Aronsson, Sofia Johansson, Maria Eriksson KAMPANJLEDARE Vi väljer Emma Olsson som kampanjledare. Detta utifrån att hon hade den bästa kombination av relevant erfarenhet och kunskap om kåren. Styrgruppen ombeds fatta det formella beslutet 21 april.

20 Emma får en ÖVERLÄMNINGSDOKUMENT TILL KAMPANJLEDARE Vi slår fast procentsats till 10% och andra detaljer i kampanjdokumentet. Diverse revideringar görs av Maria Eriksson varefter det är klart för överlämning till kampanjledare. FOLDRAR Sofia har tagit fram förslag på 2 foldrar. Vad f*n gör kåren och FAQ. Gruppen föreslår förändringar och är nöjda. Sofia nyttjar samma som tidigare. KAMPANJ/PROFILMATERIAL Maria har fått offert på frigolit G från företag i mölndal och går vidare. Offerten ligger på 1700:-. Kring 4000:- avsätts i budget Niklas uppdras att beställa 200 st hoodies + t-shirt. Grå hoodie med färglogga ifall tryckeriet tror loggan går att läsa där, svart annars med vit tryck. T-shirts skall ha logga på framsida, 30 där det står trygghet, 30 där det står gemenskap, 30 där det står försprång. 110 st utan tryck på ryggen. Ytterligare 40 hoodies till SFS Fum. Tänk på små storlekar pennor beställs av varje föreslagen sort. Nyckelband inskaffas, cirka 200 st. Tygpåsar(längre handtag än föreslagen modell) 200 st. Smörknivar 200 St. Goodiebag 500 st. Billiga koppar 100 st. Något godis mängder. Skall även försöka hitta klistermärken Och stämplar. DASSPAPPER/SKITVIKTIGT Niklas är i Dasspapper-hörnan, Maria satsar på skitviktigt. T6 kastas tre gånger vardera, högsta summan vinner. Niklas: 5, 3, 5 = 13 Maria: 3, 6, 6 = 15 Skitviktigt vann. LOGGAN Nu är köpekontrakt påskrivet så pengar dyker upp till vår logotävlingsvinnare inom kort. MÖTE 13 DEN 27 APRIL 2010 Närvarande: Niklas Aronsson, Sofia Johansson, Maria Eriksson, Stefan Carlsson och Emma Olsson

21 KAMPANJLEDAREN INFORMERAS OM LÄGET UTBILDNING AV KAMPANJMEDARBETARE Preliminärt 5:e maj på kvällen, ev. 4:e. LOGGA AVTÄCKNING Likt tidigare 10 maj, 16:00, KH-salen minuter presentation av kår och logga följt av kaffe och tårta. Schema: Inledningstal av någon i styrgruppen, varför sammanslagning och vad blev det av det PROFILMATERIAL Saker är beställda för cirka 115tkr. Gruppen kikar på storleksfördelning på kläder och är nöjd med förslaget. Niklas får tummen upp för inkommen tygkasse-offert. Goodiebag var lite väl dyrt, Niklas skall begära in offert på 1-färg 1 sida och ifall det kommer under :- beställa. HEMSIDAN Skall uppdateras. NÄSTA MÖTE 3 maj hos SLUG. MÖTE 14 DEN 27 APRIL 2010 Närvarande: Niklas Aronsson, Sofia Johansson, Maria Eriksson, Stefan Carlsson KICK OFFEN 3 MAJ Niklas och Sofia går på jakt efter tårtor under dagen. Kaffé bokas via caféterian. Konferencier är Niklas Aronsson. Program: 5 min Niklas hälsar välkomna presenterar dagens program, kanske några ord om kampanjen

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet?

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Den här handboken är ett PEPP-PAKET som inspirerar och guidar dig från början till slut! PEPP-PAKETET innehåller Introduktion... 3

Läs mer

Bygg ett konvent som inte kraschar

Bygg ett konvent som inte kraschar Bygg ett konvent som inte kraschar En trevlig manual i att arrangera konvent skriven av arrangörerna till lajvkonventet Prolog 2009 Innehåll Introduktion 3 Börja här 4 Praktiskt 5 Program 7 Ekonomi 9 Marknadsföring

Läs mer

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé En praktisk handbok Entreprenörskap handlar om att utveckla nya er och att omsätta dessa er till något värdeskapande. Värdet kan skapas i företag, i offentlig verksamhet och i föreningslivet. REGERINGEN

Läs mer

SAY IT! - en handbok i kommunikation

SAY IT! - en handbok i kommunikation SAY IT! - en handbok i kommunikation SAY IT! - en handbok i kommunikation TEXT, ILLUSTRATIONER, LAYOUT och METODUTVECKLING: Jonas Nilsson / Organisationsutvecklare / jonas.nilsson@viunga.se MED FEEDBACK,

Läs mer

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell Det här är Kungsbacka kommuns styrmodell innehåll Kapitel 1 Visionen pekar ut riktningen 4 Så här styrs Kungsbacka 6 Kapitel 2 Politikerna i KF styr på olika sätt 8 Kapitel 3 Så styr politikerna i nämnderna

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling

Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling Framgångsrik rekrytering Vårdförbundet är en idéburen organisation vi samlas runt idén om bättre arbetsvillkor, utvecklingen av våra yrken och utveckling

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON FÖRENINGAR - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON Får kopieras om källan anges. Marita Isaksson 2009 INNEHÅLL FÖRENING VAD ÄR EN FÖRENING? s. 1 Ideell förening Ekonomisk förening

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

Hur gör jag? en utmanande 7 stegskur för medvetet bemötande på bibliotek

Hur gör jag? en utmanande 7 stegskur för medvetet bemötande på bibliotek KAROLINSKA INSTITUTETS UNIVERSITETSBIBLIOTEK, STADSBIBLIOTEKET I STOCKHOLM, STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK Hur gör jag? en utmanande 7 stegskur för medvetet bemötande på bibliotek Rapport till Kungliga

Läs mer

Projektledarens uppdrag Projektmöten Projektet avslutas

Projektledarens uppdrag Projektmöten Projektet avslutas INLEDNING Målgrupp och användningsområde 1. SAMMANFATTNING AV ETT PROJEKTS OLIKA FASER Viktiga begrepp 2. IDÉ- OCH PROBLEMIDENTIFIERING 3. FÖRSTUDIE 4. UPPDRAGSFASEN Uppdragsgivare Bakgrund Syfte Mål Avgränsningar

Läs mer

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP innehåll 4 Stöd till klubbar och kommuner DEL 1 5 Organisera ert stöd 7 Nyckelpersoner DEL 2

Läs mer

Så här kan DU också starta företag

Så här kan DU också starta företag Så här kan DU också starta företag there is no passion to be found playing small, in settling for a life that is less than the one you are capable of living. Så här kan du också starta företag Marlena

Läs mer

SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN. Juni 2012

SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN. Juni 2012 SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN Juni 2012 1 Slutrapport Invånardialog i Kungsbacka kommun Innehåll Innehåll 1 1. Förord 3 2. Introduktion 4 2.1. Målbilder 5 2.2. Uppdragets olika faser 6

Läs mer

Brukarorienterad utvärdering av verksamhet inom Göteborgs Stad Brukarrevision

Brukarorienterad utvärdering av verksamhet inom Göteborgs Stad Brukarrevision konsten att lyssna utan motstånd Brukarorienterad utvärdering av verksamhet inom Göteborgs Stad Brukarrevision En utvärdering av ett pilotprojekt Christina Norman Mars 2007 Brukarorienterad utvärdering

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

Stämmer sällan i mitt fall

Stämmer sällan i mitt fall Dansa på deadline Mycket sällan eller stämmer inte alls i mitt fall Stämmer sällan i mitt fall Stämmer ibland i mitt fall Stämmer ofta i mitt fall Mycket ofta eller stämmer helt och hållet i mitt fall

Läs mer

Att ge syskon utrymme Manual för syskonprogrammet

Att ge syskon utrymme Manual för syskonprogrammet Att ge syskon utrymme Författare: Ingrid Nordgren, Tina Granat, Kerstin Andersson, Berit Persson, Eva Persson Barn- och vuxenhabiliteringen Manualen är ett resultat av projektet Att ge syskon utrymme som

Läs mer

Har vi blivit bättre på att bemöta brukarna?

Har vi blivit bättre på att bemöta brukarna? Har vi blivit bättre på att bemöta brukarna? Resultatet av den uppföljande intervjuundersökningen 2008 Diarienummer 1895-2008 Tryckt på AB Danagårds Grafiska, november 2008 Den här intervjun var väldigt

Läs mer

MAN INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

MAN INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. MAN VI U INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. Länsstyrelsen Östergötland Handbok: Man vill ju finnas! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

Läs mer

Syns du finns vi. Att vara ombud i Lärarförbundet

Syns du finns vi. Att vara ombud i Lärarförbundet Syns du finns vi Att vara ombud i Lärarförbundet Välkommen som ombud! Du som är ombud på arbetsplatsen är en viktig person i Lärarförbundet både för medlemmarna på din arbetsplats och för hela förbundet.

Läs mer

Träff 5 Att vara schysst mot sig själv.

Träff 5 Att vara schysst mot sig själv. Träff 5 Att vara schysst mot sig själv. Översikt De fem djuren...5 min Repetition av träff 4, 3, 2 och 1...10 min Genomgång av att öva mellan träffarna...10 min Dansa jobbig tanke...15 min Festinbjudan...15

Läs mer

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser 14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser Ett stort TACK till alla er som varit med och delat med er av era erfarenheter från Ellen,

Läs mer

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR En skrift om framgångsrikt styrgruppsarbete Margareta Ivarsson, Gunilla Ivarsson, Andreas Sävenstrand, Anders Axelsson SPeL Strategisk påverkan & Lärande Från mötesproffs

Läs mer

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se Förtroendevalda SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS FÖRTROENDEVALDA SSU-klubbens förtroendevalda är de som

Läs mer

Det nya. Landet. Ett rollspel om demokratins dilemman

Det nya. Landet. Ett rollspel om demokratins dilemman Det nya Landet Ett rollspel om demokratins dilemman UPPLEVELSEBASERAT LÄRANDE DET NYA LANDET / 22 Om materialet Detta material är baserat på ett tidigare material med samma namn som utvecklades på uppdrag

Läs mer

Hur kan barn påverka stödet vi ger dem?

Hur kan barn påverka stödet vi ger dem? Hur kan barn påverka stödet vi ger dem? Idéer från ett seminarum för föräldrar till barn och unga med funktionsnedsättning och för personal inom stödverksamheter En del av projektet Egen växtkraft Barns

Läs mer

Samverkan hur får man den att fungera? Fältgruppen och dess samverkanspartners upplevelser av att samverka.

Samverkan hur får man den att fungera? Fältgruppen och dess samverkanspartners upplevelser av att samverka. Umeå universitet Institutionen för socialt arbete C-uppsats Höstterminen 2008 Samverkan hur får man den att fungera? Fältgruppen och dess samverkanspartners upplevelser av att samverka. Författare: Emma

Läs mer