GOTLANDS KOMMUN Bilaga 5 Barn och utbildningsförvaltningen Planerings och försörjningsavdelningen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "GOTLANDS KOMMUN Bilaga 5 Barn och utbildningsförvaltningen Planerings och försörjningsavdelningen"

Transkript

1 1 GOTLANDS KOMMUN Bilaga 5 Barn och utbildningsförvaltningen Planerings och försörjningsavdelningen Skolfastigheter Redovisning av driftkostnader och ev. behov av verksamhetsanpassning, periodiskt underhåll och ventilationsåtgärder Underlaget har arbetats fram i samarbete med Tekniska Förvaltningen Fårö skola F-år 3 Hyreskostnad kr/år Lokalyta: kr/år kr/år Summa driftkostnad kr/år Lokalerna: Lokalerna har relativt god status., behov av visst utbyte av lekutrustning avseende F-år 3 avseende F-år 3. Vid ev. åtgärd en kostnad med ca 2-2,5 milj. Beslut om skolans framtid behövs då det får betydelse för var förskolans verksamhet skall bedrivas. Alternativt i skolan om skolan skall drivas vidare eller i anpassade lokaler i gamla lärarbostaden. Fårösundskolan F-år 9 Hyreskostnad kr/år Lokalyta: kr/år kr/år Summa driftkostnad kr/år Lokalerna: Lokalerna är i relativt gott skick. Vissa PU-åtgärder behöver sättas in. Solavskärmning behövs på skolans södra vägg. Skolgården behöver verksamhetsanpassas samt periodiskt underhåll Utökning av diskrum och anpassning i matsal, samt handikappanpassning av expeditionslokalerna. Behov av förstudie/förprojektering

2 2 Behov föreligger i det äldre lokalbeståndet. Två förskoleavdelningar i skolans närhet. Ev. behov av utökning av antalet platser vid förskolan samt inhyrd tid i idrottshall/simhall Integrerad Folk- och skolbibliotek Lärbro skola F-år 6 Hyreskostnad kr/år Lokalyta: kr/år kr/år Summa driftkostnad kr/år Lokalerna: Skolan har behov av PU, en allmän uppsnyggning Utemiljön: Behov av PU och verksamhetsanpassning Behov av åtgärder för förskoleklassens behov Tre förskoleavdelningar i och intill skolan. En fjärde i provisoriska lokaler intill skolan. Anpassning av förskola i skolan bör undersökas alternativt projektering för ytterligare en förskoleavdelning i stället för nuvarande provisorium. I Hellvi finns enskilda förskolan Hellvi skola som betjänar upptagningsområdet för Lärbro och Fårösund området. Integrerat Folk och skolbibliotek Lännaskolan F-år 9 Hyreskostnad kr/år Lokalyta: Solklintshallen kr/år er, skolan kr/år er, idrottshall kr/år kr/år Summa driftkostnad kr/år Lokalerna genomgår för närvarande en omfattande ombyggnad som beräknas vara genomförd Utemiljön genomgår en ombyggnad som beräknas vara genomförd 2009

3 3 Fem till sex förskoleavdelningar flyttar till skolan för integrering i skolans lokaler. Flyttningen har redan påbörjats med förskolan Kilen. Idrottshall, tennishall och ishall intill skolan. Fritidsgård integrerad i skolan. Möjlighet till integrerat Folk- och skobibliotek. Tingstäde skola F-år 3 (delad F-år 6 skola med Stenkyrka skola) Hyreskostnad kr/år Lokalyta: kr/år kr/år Summa driftkostnad kr/år Behov av PU invändigt och utvändigt(uppsnyggning) Skolgården är i behov av PU och viss verksamhetsanpassning : 1,5-2 förskoleavdelningar i gamla lärarbostaden intill skolan Stenkyrka skola år 4-6 (delad F-år 6 skola med Tingstäde skola) Hyreskostnad kr/år Lokalyta: kr/år (inkl. för.sk.) kr/år Summa driftkostnad kr/år Den äldre skolbyggnaden är i behov av PU in- och utvändigt samt viss verksamhetsanpassning avseende grupprum och förbättrad handikappanpassning. Den nyare delen av skolan och gymnastiksalen har god status.

4 4 Två förskoleavdelningar integrerade i den nya skolan. Fole skola F-år 6 Hyreskostnad kr/år Lokalyta: er kr/år kr/år Summa driftkostnad kr/år PU, OVK och verksamhetsanpassning genomförs 2007/08. Skolan är i grunden i ett gott skick. Förskoleavdelning sammanbyggd/integrerad med förskolan. Lokalen är förberedd för ev. utbyggnad av ytterligare en avdelning. I Lokrume finns enskilda förskolan Loket, en avdelning. Gothem skola F-år 6 Hyreskostnad kr/år Lokalyta: kr/år kr/år Summa driftkostnad kr/år status : Inget behov Inget behov Inget behov En förskoleavdelning intill skolan i f.d. lärarbostaden. Gymnastikrum

5 5 Romaskolan år 4-9 Hyreskostnad kr/år Lokalyta: kr/år kr/år Summa driftkostnad kr/år Omfattande behov av PU, ventilationsåtgärder och verksamhetsanpassning. Behov av PU och verksamhetsanpassning i första hand för år 4-6. Behov av förstudie/förprojektering Behov av förstudie/förprojektering Behov av omedelbara åtgärder efter förprojektering Tre förskoleavdelningar i samhället och en integrerad i skolan., badhus, idrottsplats och isbana i anslutning till skolan Roma Kyrkskola F-år 3 Hyreskostnad kr/år Lokalyta: kr/år kr/år Summa driftkostnad kr/år Relativt god status. Planlösningen mindre god för elever F-år 3. Behov av ventilationsförbättrande åtgärder, kostnad 2-2,5 milj. Tre förskoleavdelningar i samhället och en avdelning integrerad vid Romaskolan. vid Romaskolan och timmar förhyrda vid Lövsta. Endre skola F-år 6 Hyreskostnad kr/år Lokalyta: kr/år kr/år Summa driftkostnad kr/år Om- och tillbyggda 2006

6 6 Två nybyggda förskoleavdelningar intill skolan Dalhem skola F-år 6 Hyreskostnad kr/år Lokalyta: kr/år kr/år Summa driftkostnad kr/år status, lokalerna ombyggda senare hälften av 90 talet Två förskoleavdelningar intill skolan. Ev. behov att ytterligare en avdelning ev. integrerad i skolans lokaler (de äldre förskolebarnen). Hörsne skola F-år 6 Hyreskostnad kr/år Lokalyta: 566 er kr/år kr/år Summa driftkostnad kr/år Mycket hårt slitna lokaler i stort behov av PU, verksamhetsanpassning och ventilationsförbättrande åtgärder. Åtgärderna är 2005 kostnadsberäknade till ca milj. kronor. Åtgärderna innefattar även en varu- och person hiss. Relativt god, vissa behov av verksamhetsanpassning och PU

7 7 Ingen förskola i området. Gymnastik i Dalhem skola Vänge skola F-år 6 Hyreskostnad kr/år Lokalhyra: er kr/år kr/år Summa driftkostnad kr/år Stort behov av verksamhetsanpassning och PU. Bland annat behöver det anordnas grupprum och lärararbetsplatser. Källaren behöver åtgärdas mot fukt och det luktar illa i stora delar av skolan. Det finns även behov av förbättrad handikappanpassning. Behov av förstudie/förprojektering. Vissa åtgärder genomförda 2003/ förskoleavdelningar integrerad med delar av skolan. Kräklingbo skola F-år 6 Hyreskostnad (Kräklingbo och Östergarn skolor) kr/år Lokalyta: er K och Ö kr/år kr/år Summa driftkostnad kr/år Om- och tillbyggnad pågår. Skolan driftklar ht.2007 Gåd, åtgärder pågår OK: Två avdelningar enskild förskola i skolans närhet. i Östergarn, senare ev. annan lösning.

8 8 Klinteskolan F-år 9 Hyreskostnad kr/år Lokalyta: kr/år kr/år Summa driftkostnad kr/år Lokalerna för F-år 6 är i behov av viss verksamhetsanpassning, PU och ventilationsåtgärder. Lokalerna för år 7-9 har god status efter ombyggnaden senare delen av 90-talet. Behov av PU och verksamhetsanpassning för F-år 6. Fem förskoleavdelningar i samhället, idrottsplats och idrottshall i anslutning till skolan. Hogrän skola F-år 6 Hyreskostnad kr/år Lokalyta: kr/år kr/år Summa driftkostnad kr/år Gamla skolan är i behov av verksamhetsanpassning, PU och ventilationsåtgärder. Skolan lider återkommande med stora problem med otjänligt vatten. 1,5-2 förskoleavdelningar i anslutning till skolan Eskelhem skola F-år 6 Hyreskostnad kr/år Lokalyta: kr/år kr/år Summa driftkostnad kr/år

9 9 Gamla skolan är i god ordning. Behov finns av verksamhetsanpassning och PU samt ev. ventilationsåtgärder på de paviljongslösningar som finns vid skolan. Behov av förstudie/förprojektering Behov av förstudie/förprojektering Upptagningsområdet har behov av ytterligare en förskoleavdelning utöver förskoleavdelningarna vid Hogrän skola och enskilda förskolan i Tofta. Sanda skola F-år 6 Hyreskostnad kr/år Lokalyta: kr/år kr/år Summa driftkostnad kr/år Lokalerna har verksamhetsanpassats och fått PU under Vissa verksamhetsanpassningar och PU-åtgärder kvarståt. Bland annat toaletter intill matsalen mm. Ventilationsåtgärder skall genomföras Åtgärder 2007 Åtgärder 2007 Åtgärder 2007 Tre förskoleavdelningar i anslutning till skolan. Behov föreligger av ytterligare en avdelning ev. integrerad för de äldre förskolebarnen i skolan eller annan lämplig lokal. Eksta skola F-år 6 Hyreskostnad kr/år Lokalyta: kr/år kr/år Summa driftkostnad kr/år Behov av verksamhetsanpassning, PU och ventilationsåtgärder

10 10 Förskoleavdelning intill skolan Högbyskolan F-år 9 Hyreskostnad kr/år Lokalyta: Hyra Hemsehallen kr/år skolan och Hemsehallen kr/år kr/år Summa driftkostnad kr/år Förprojektering för PU och verksamhetsanpassning pågår avseende lokalerna för F-år 6. Byggstart beräknas ske vid årsskiftet 2007/08. Förstudie/förprojektering av övriga delar av skolan (år 7-9) kommer att behövas snarast möjligt. Förprojektering pågår avseende gården för F-år 6 samt översyn av parkeringssituationen. Åtgärder planeras påbörjas under Genomfört Åtta förskoleavdelningar i samhället. Närhet till idrottshall, simhall och ishall. Garda skola F-år 6 Hyreskostnad kr/år Lokalyta: kr/år kr/år Summa driftkostnad kr/år Lokalerna har god status. Behov av vissa smärre verksamhetsanpassnings- och PU-åtgärder.

11 11 Ev. kommer det att finnas behov av en förskoleavdelning intill eller integrerad i skolan. Gymnastikhall intill skolan Stånga skola F-år 6 Hyreskostnad kr/år Lokalyta: kr/år kr/år Summa driftkostnad kr/år Renoverad i slutet av 90 talet och är i gott skick. Enskild förskola i Burs När skola F-år 6 Hyreskostnad kr/år Lokalyta: kr/år kr/år Summa driftkostnad kr/år Behov av invändig och utvändig verksamhetsanpassning och PU, möjligen även ventilationsåtgärder. Förstudie/förprojektering av lokalerna bör genomföras., se ovan Enskild förskola i Burs och Lau

12 12 Rone skola F-år 6 Hyreskostnad kr/år Lokalyta: kr/år (inkl. försk.) kr/år Summa driftkostnader kr/år Gamla skolan är i behov av åtgärder för verksamhetsanpassning, PU och förbättrad ventilation. Behov av förstudie/förprojektering. Nya skolan har god status. Förskoleavdelning integrerad med skolan (nya delen). Havdhem skola F-år 6 Hyreskostnad kr/år Lokalyta: kr/år kr/år Summa driftkostnad kr/år Lokalerna renoverades Smärre behov av verksamhetsanpassning och PU återstår. Förskoleavdelning intill skolan. Gymnastikhall intill skolan. Fardhem skola F-år 6 Hyreskostnad Lokalyta: 920 (gamla skolan) kr/år (gamla lärarbostaden) kr/år (Via-Nova skolan) kr/år (kontraktet upphör vt 08) kr/år kr/år Summa driftkostnad kr/år

13 13 Gamla skolan är hårt sliten och i omfattande behov av åtgärder för verksamhetsanpassning, PU och ventilationsåtgärder samt förbättrad handikappanpassning. Åtgärderna är kostnadsberäknade 2004 till ca 20 miljoner kronor. Förvaltningen hyr en skolpaviljong av Via-Nova fastigheter. Hyreskontraktet går ut Om förhyrningen skall upphöra måste det anmälas senast ett år innan annars förlängs förhyrningen med två år innefattande en hyreshöjning. Gamla skolan är i behov av förstudie/förprojektering för beräkning av investeringskostnaderna inför eventuella åtgärder. Ingen förskola i upptagningsområdet Öja skola F-år 6 Hyreskostnad kr/år Lokalyta: kr/år kr/år Summa driftkostnad kr/år Lokalerna har relativt god status. Förskoleavdelning intill skolan.. Anmärkning: Skolan kommer efterhand att få lediga lokaler som ev. kan hyras ut för annan användning. Solbergaskolan år 4-9 Hyreskostnad kr/år Lokalyta: kr/år kr/år Summa driftkostnad kr/år

14 14 Delar av skolan är i stort behov av verksamhetsanpassning, PU och ventilationsförbättringar. Behov av förstudie/förprojektering Behov av verksamhetsanpassning och PU Vissa åtgärder genomförda Ytterligare åtgärder behövs. ar, närhet till badhus Tjelvarskolan F-år 3 Hyreskostnad kr/år Lokalyta: kr/år Måltidskostnad kr/år Summa driftkostnad kr/år Lokalerna är om- och tillbyggda. Den senaste delen återinvigdes 2006 Förskoleavdelningar i upptagningsområdet Skolbibliotek med möjlighet till utlåning i området Norrbackaskolan F-år 6 Hyreskostnad kr/år Lokalhyra: kr/år kr/år Summa driftkostnad kr/år Lokalerna har en hyggligt god status. Viss verksamhetsanpassning planeras för PU och ventilationsåtgärder har förprojekterats för planerad åtgärd 2007.

15 15 Eventuell utökning för särskolans behov i skolans lokaler. S:t Hans skolan F-år 6 Hyreskostnad kr/år Lokalyta: kr/år kr/år Summa driftkostnad kr/år Lokalerna är i relativt god ordning. Kanske inte fullt ut lämpliga för F-år 6. Behov av in- och utvändig PU, ventilationsförbättrande åtgärder och viss verksamhetsanpassning invändigt. Gården får anses vara för liten för åldersgruppen. Ev. vissa PU-åtgärder.. Om andra åtgärder skall genomföras bör även en omfattande översyn av ventilationsanläggningen genomföras. Förskolor i upptagningsområdet. Alléskolan år 3-6 Hyreskostnader kr/år Lokalyta: er kr/år kr/år Summa driftkostnad kr/år Behov av verksamhetsanpassning (nytt trapphus, ljuddämpande åtgärder toaletter mm) samt inre och yttre PU-åtgärder. Behov av förstudie/förprojektering. Åtgärder pågår

16 16 i området Humlegårdsskolan F-år 2 Hyreskostnader kr/år Lokalyta: kr/år kr/år Summa driftkostnad kr/år Lokalerna har god status. Förskolor i upptagningsområdet. Skolan kan vid behov verksamhetsanpassas till förskola. Gymnasikrum Väskinde skola F-år 6 Hyreskostnad kr/år Lokalyta: kr/år kr/år Summa driftkostnad kr/år Delar av lokalerna är hårt slitna och i stort behov av PU, verksamhetsanpassning och ventilationsåtgärder. och omklädningsrum är i ett mycket stort behov av omedelbara åtgärder. Förstudie/förprojektering behöver genomföras snarast möjligt. Delar av gården har behov av PU och verksamhetsanpassning. Tre förskoleavdelningar integrerade med skolan. Skolbibliotek för utlåning även i området

17 17 Södervärnskolan år 7-9 Hyreskostnad kr/år Lokalyta: Södervärnshallen kr/år kr/år kr/år Summa driftkostnad kr/år Behov av in- och utvändig verksamhetsanpassning, PU och vissa ventilationsåtgärder. Behov av förstudie/förprojektering Behov av verksamhetsanpassning och PU. Idrottshall intill skolan Lyckåkerskolan F-år 6 Hyreskostnad kr/år Lokalyta: kr/år kr/år Summa driftkostnad kr/år Lokalerna har god status. Förskoleavdelningar i området. Gråboskolan F-år 6 Hyreskostnad kr/år Lokalyta: kr/år kr/år Summa driftkostnad kr/år Lokalerna om och tillbyggda och har god status.

18 18 Behov av viss verksamhetsanpassning och PU. Under 2007 uppförs en spontanidrottsplats. Förskoleavdelningar i upptagningsområdet. Integrerat Folk och skolbibliotek Terra-Nova skolan F-år 6 Hyreskostnad kr/år Lokalyta: kr/år kr/år Summa driftkostnader kr/år status Förskoleavdelningar i upptagningsområdet. Västerhejde skola F-år 6 Hyreskostnad kr/år Lokalyta: kr/år kr/år Summa driftkostnader kr/år Lokalerna är överlag hårt slitna och i stort behov av verksamhetsanpassning, PU och ventilationsförbättringsåtgärder. Behov av förstudie/förprojektering. Behov av vissa verksamhetsanpassnings- och PU åtgärder.

19 19 Förskoleavdelningar i upptagningsområdet. Freddy Sirland Planerings och försörjningschef

Tjelvarskolan Följande alternativ utreds a. Skolan utökas till att omfatta en två-parallellig F-6 skola. Bilagor:

Tjelvarskolan Följande alternativ utreds a. Skolan utökas till att omfatta en två-parallellig F-6 skola. Bilagor: Resultat efter dialoger och sammanfattning av de olika alternativen till förändrad grundskoleorganisation i Visby med kringområden samt kostnadsberäkning: Bilagor: 1. Nulägesbeskrivning av respektive skola

Läs mer

Motivskrivning inför beslut Alléskolan/Humlegårdsskolan

Motivskrivning inför beslut Alléskolan/Humlegårdsskolan Handläggare Bisse Carlsson FoG Telefon +46 (0)498 26 33 96 E-post bisse.carlsson@gotland.se Datum 2011-10-29 Tjänsteskrivning Expediering till:bun Motivskrivning inför beslut Alléskolan/Humlegårdsskolan

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen

Barn- och utbildningsförvaltningen Vårt budskap -Vi vill utveckla och säkra kvaliteten i den gotländska skolan för att ge Gotlands barn och ungdomar: En skola som bygger på hälsofrämjande arbetssätt. En skola som utvecklar och ger förutsättningar

Läs mer

Tjänsteskrivelse Framtiden för Alléskolan/Humlegårdsskolan

Tjänsteskrivelse Framtiden för Alléskolan/Humlegårdsskolan Handläggare Bisse Carlsson FoG Telefon +46 (0)498 26 33 96 E-post bisse.carlsson@gotland.se Datum 2011-11-15 Tjänsteskrivelse Framtiden för Alléskolan/Humlegårdsskolan Förslag till beslut BUN Au behandlade

Läs mer

Rapport. Förskoleplatser lång- och kortsiktigt arbete med planering av förskolans verksamhet

Rapport. Förskoleplatser lång- och kortsiktigt arbete med planering av förskolans verksamhet Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2014-10-01 Protokoll Au 82 Rapport. Förskoleplatser lång- och kortsiktigt arbete med planering av förskolans verksamhet BUN 2014/127 -(Barn- och utbildningsnämndens

Läs mer

Måttbandet nr 229 september 2013

Måttbandet nr 229 september 2013 1 (16) Måttbandet nr 229 september 2013 Resultatredovisning årskurs 3, 6, 7, 8 och 9 I detta måttband redovisas elevernas uppnående av kunskapskraven för godtagbara kunskaper inom respektive årskurs och

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen

Barn- och utbildningsförvaltningen Vad är Skola Gotland 2008 En översyn av BUFs verksamhet med särskilt fokus på för-, grund- och gymnasieskolan, förvaltningens ledningsorganisation, samt dess stabs-/stödresurser, i syfte att kontinuerligt

Läs mer

Måttbandet nr 246 hösten 2015

Måttbandet nr 246 hösten 2015 1 (17) Måttbandet nr 246 hösten 2015 Resultatredovisning årskurs 3, 6, 7, 8 och 9 I detta måttband redovisas elevernas uppnående av kunskapskraven för godtagbara kunskaper inom respektive årskurs och ämne

Läs mer

Projektrapport Tillsyn av Skolor 2014

Projektrapport Tillsyn av Skolor 2014 Handlingstyp: Rapport Ärendenr: MHN 2015/204 Datum: 2015-01-22 Projektrapport Tillsyn av Skolor 2014 Tillsyn utförd av enhet miljö- och hälsoskydd 2014 Besöksadress Visborgsallén 19, Visby Postadress SE

Läs mer

Lokalförsörjningsplan

Lokalförsörjningsplan Barn- och utbildningsförvaltningen Handläggare Anne Gardelius Telefon +46 ()498 26 942 E-post anne.gardelius@gotland.se Diarienr BUN Datum 213-1-8 Lokalförsörjningsplan 215-219 Expediering till: BUN Bilaga:

Läs mer

Barn- och elevhälsans teamlista ht-15 med kontaktuppgifter

Barn- och elevhälsans teamlista ht-15 med kontaktuppgifter Barn- och elevhälsans teamlista ht-15 med kontaktuppgifter 2015-10-28 Södervärnslinjen Skolsköterska Södervärns Södervärnskolan 7-9 Jenny Ellebring Joanna Pestalozzi Marie Hagberg Rektor: Per-Olof Sahlberg

Läs mer

Policydokument till IT-strategi för Barn- och utbildningsförvaltningen, Gotlands kommun

Policydokument till IT-strategi för Barn- och utbildningsförvaltningen, Gotlands kommun Policydokument till IT-strategi för Barn- och utbildningsförvaltningen, Gotlands kommun 2001-2003 Policy 5 Teknikplattform för Gotlands utbildningsnät, BU 2 11 2000-12-13 Policy 5 Teknikplattform för Gotlands

Läs mer

Projektrapport. Miljö- och hälsoskyddnämndens inspektion av skolornas inre miljö

Projektrapport. Miljö- och hälsoskyddnämndens inspektion av skolornas inre miljö Barn- och utbildningsförvaltningen Anne Gardelius Ärendenr BUN 2015/630 Handlingstyp Tjänsteskrivelse 1 (2) Datum 22 oktober 2015 Barn- och utbildningsnämnden Projektrapport. Miljö- och hälsoskyddnämndens

Läs mer

Plustrafik Gotland. Spara broschyren! TURLISTA OCH INFORMATION FRÅN GOTLANDS KOMMUN

Plustrafik Gotland. Spara broschyren! TURLISTA OCH INFORMATION FRÅN GOTLANDS KOMMUN TURLISTA OCH INFORMATION GOTLANDS KOMMUN Plustrafik Gotland TAXI ELLER BUSS OCH 90 SOCKNAR PÅ GOTLAND. GÄLLER 2002-08-19 S VIDARE Spara broschyren! VÄLKOMMEN PLUSTRAFIKEN Plustrafiken, det som tidigare

Läs mer

Förvaltningen föreslår nämnden besluta Förändring av skolorganisationen på Gotland enligt förvaltningens förslag

Förvaltningen föreslår nämnden besluta Förändring av skolorganisationen på Gotland enligt förvaltningens förslag Arbetsmaterial Tjänsteskrivelse Expediering till: BUN Bilaga: - Förvaltningens förslag till beslut med bilaga a - Barnkonsekvensanalys - Synpunkter från Ledningskontoret/ Regionala utvecklingsenheten -

Läs mer

Information Ombyggnation av Tillbergaskolan

Information Ombyggnation av Tillbergaskolan Roland Axelsson - KNRA01 E-post: roland.axelsson@vasteras.se Kopia till TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) 2013-09-17 Dnr: 2013/2540-BaUN- 285 Barn- och ungdomsnämnden Information Ombyggnation av Tillbergaskolan Förslag

Läs mer

Skollokalutredning. Ekonomiska lokalberäkningar 2012-08-30

Skollokalutredning. Ekonomiska lokalberäkningar 2012-08-30 Skollokalutredning Ekonomiska lokalberäkningar 2012-08-30 Inledning Våren 2012 presenterade Barn- och utbildningsförvaltningen utredningen Skollokalorganisation Ovanåkers kommun 2012. Utredningen beskriver

Läs mer

Välkommen till dialogmöte om Sanda skola & Klinteskolans

Välkommen till dialogmöte om Sanda skola & Klinteskolans Välkommen till dialogmöte om Sanda skola & Klinteskolans framtid! Förslag till agenda Kort presentation av medverkande Föräldragruppen presenterar sin syn, analys och åsikt avseende verksamheterna vid

Läs mer

Alterdalens skola f-6 Version rev 10 dat

Alterdalens skola f-6 Version rev 10 dat Alterdalens skola f-6 Version rev 10 dat 2012-11-05 Kortfakta Verksamhetsyta per elev Totalkosnad per elev 10,1 m²/elev 92 527 kr/elev Beskrivning nuvarande verksamhet Skolan består av tre ordinära klassrum

Läs mer

Strategisk plan och budget

Strategisk plan och budget Barn- och utbildningsförvaltningen 1 (1) Strategisk plan och budget sbudget Diskussionsunderlag Besöksadress Visborgsallén 19 Postadress SE 621 81 Visby Telefon +46 (0) 498 26 34 06 E-post regiongotland@gotland.se

Läs mer

Pitholmsskolan, åk (6)7-9 Version rev 10 dat 2012-11-05

Pitholmsskolan, åk (6)7-9 Version rev 10 dat 2012-11-05 Pitholmsskolan, åk (6)7-9 Version rev 10 dat 2012-11-05 Kortfakta Verksamhetsyta per elev Totalkostnad per elev 0,0 m²/elev 0 kr/elev Beskrivning nuvarande verksamhet Pitholmsskolan har nyligen genomgått

Läs mer

Register till barn- och utbildningsnämndens protokoll vid sammanträde den 22 februari 2012

Register till barn- och utbildningsnämndens protokoll vid sammanträde den 22 februari 2012 REGION GOTLAND Barn- och utbildningsnämnden Register till barn- och utbildningsnämndens protokoll vid sammanträde den 22 februari 2012 Ärenden: BUN 1 Förändrad grundskoleorganisation och besparing - Medborgarförslag

Läs mer

Värt att notera är att intresset i och för Visby till stor del har väckts tack vare socknarnas fibersatsningar.

Värt att notera är att intresset i och för Visby till stor del har väckts tack vare socknarnas fibersatsningar. Bredband Gotland 2012-02-12 2012 är grävandets år Fiberutbyggnaden bland Gotlands socknar tar fart. Efter ett drygt år med pilotprojekt och många möten i bygdegårdar runt om på ön står socknarna redo att

Läs mer

Dags att välja grundskola

Dags att välja grundskola Dags att välja grundskola Välkommen att välja skola! Det år ditt barn fyller sex år har barnet rätt att börja i förskoleklass. Det är en frivillig, avgiftsfri övergång mellan förskola och skola. Du behöver

Läs mer

Hortlaxskolan åk 7-9 Version rev 10 dat 2012-11-05

Hortlaxskolan åk 7-9 Version rev 10 dat 2012-11-05 Hortlaxskolan åk 7-9 Version rev 10 dat 2012-11-05 Kortfakta Verksamhetsyta per elev Totalkostnad per elev 16,4 m²/elev 74 184 kr/elev Beskrivning nuvarande verksamhet I huvudbyggnaden finns verksamhet

Läs mer

Återredovisning av implementering efter beslut om fastställande av utbudspunkter av vårdcentraler i egen regi

Återredovisning av implementering efter beslut om fastställande av utbudspunkter av vårdcentraler i egen regi Maria Ahlmark, verksamhetschef primärvården Ärendenr HSN 2013/444 1 (7) Handlingstyp Tjänsteskrivelse nr 2 Datum 25 november 2014 Hälso- och sjukvårdsnämnden Återredovisning av implementering efter beslut

Läs mer

Dags att välja grundskola

Dags att välja grundskola en tidning från UTBILDNINGS- OCH ARBETSLIVSFÖRVALTNINGEN Dags att välja grundskola VIKTIG INFORMATION från Region Gotland till vårdnadshavare som har rätt att välja förskoleklass höstterminen 2016 DAGS

Läs mer

Uppdraget. Strategi för ett långsiktigt hållbart serviceutbud på Gotland

Uppdraget. Strategi för ett långsiktigt hållbart serviceutbud på Gotland Uppdraget Strategi för ett långsiktigt hållbart serviceutbud på Gotland Bakomliggande motiv Balansera och optimera följande faktorer: Tillgänglighet Kvalitet Kostnad Medel att tillgå Digitalisering Effektivisering

Läs mer

Innehåll E IV c: Gotlands län (Visby län) (I) 1832/33

Innehåll E IV c: Gotlands län (Visby län) (I) 1832/33 Innehåll E IV c: Gotlands län (Visby län) (I) 1832/33 I1. Gottlands Län, tillskrivet i efterhand med bläck 1843, innehåller Sammandrag öfver Upgifter angående Sockne Magazin inom Gottlands Län, 10 dubbelvikta

Läs mer

Spridda anteckningar från Bredbandsforum på Lövsta den 4 februari, 09.30-16.00, arrangerat av nybildade Fibernät Gotland, ekonomisk förening.

Spridda anteckningar från Bredbandsforum på Lövsta den 4 februari, 09.30-16.00, arrangerat av nybildade Fibernät Gotland, ekonomisk förening. 1 Spridda anteckningar från Bredbandsforum på Lövsta den 4 februari, 09.30-16.00, arrangerat av nybildade Fibernät Gotland, ekonomisk förening. Anna Almgren och Perolof Kallings deltog. Dagen var mycket

Läs mer

VASA REAL. Informationsmöte

VASA REAL. Informationsmöte VASA REAL Informationsmöte 2017-04-18 Välkommen Program för kvällen: Bakgrund, planering/behov av skolplatser i staden och i Norrmalm (Utbildningsförvaltningen) SISAB:s uppdrag och processer generellt

Läs mer

BUN 24. GOTLANDS KOMMUN Barn- och utbildningsnämnden Budget 2009 och flerårsplan

BUN 24. GOTLANDS KOMMUN Barn- och utbildningsnämnden Budget 2009 och flerårsplan Skoldirektör Peter Molin och ekonomichefen Elisabeth Österdahl hade tillsammans med övriga avdelningschefer inom BUF utarbetat ett underlag för BUNs behandling av Budget 2009 och flerårsplan 2009-2013.

Läs mer

Inriktningsbeslut om kapacitetsökning i kök och matsal samt ventilationsåtgärder på Hökarängsskolan.

Inriktningsbeslut om kapacitetsökning i kök och matsal samt ventilationsåtgärder på Hökarängsskolan. Utbildningsförvaltningen Avdelningen för ekonomi och styrning Tjänsteutlåtande Sida 1 (9) 2016-04-15 Handläggare Michael Vogtmann Telefon: 08-508 33 650 Till Utbildningsnämnden 2016-05-19 Inriktningsbeslut

Läs mer

Bilagor Utredning av skollokaler på Vallby

Bilagor Utredning av skollokaler på Vallby Roland Axelsson - KNRA01 E-post: roland.axelsson@vasteras.se Kopia till TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 2016-03-03 Dnr: 2015/2347-GSN-291 Grundskolenämnden Översyn av skollokaler på Vallbyområdet Förslag till beslut

Läs mer

Uppföljning av lokalbehovsplan 2014

Uppföljning av lokalbehovsplan 2014 Sidan 1 av 7 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2014-11-11 Er referens: Vår referens: Direkttel: Direktfax: E-postadress: Diarienr: BUN 2014:106.214 Barn- och utbildningsnämnden Uppföljning av lokalbehovsplan

Läs mer

INCLUDEPICTURE "http://www.abellis.com/v2/pressbilder/ Gubbensparven.jpg" \* MERGEFORMATINET

INCLUDEPICTURE http://www.abellis.com/v2/pressbilder/ Gubbensparven.jpg \* MERGEFORMATINET UTVÄRDERING AV TEATERBESÖK I GOTLÄNDSKA LANDSBYGDSSKOLOR Vecka 48, 23 28 november 2009 INCLUDEPICTURE "http://www.abellis.com/v2/pressbilder/ Gubbensparven.jpg" \* MERGEFORMATINET Den förtrollade sparven.

Läs mer

Handslaget. Slutrapport. Idrott och skola Anita Gandå

Handslaget. Slutrapport. Idrott och skola Anita Gandå Anita Gandå 2007-10-31 Slutrapport Handslaget Idrott och skola 2004-01-01--2007-06-30 Barn från Lärbro skola tar emot bollar som skolan vann under Rörelsefesten. Barn- och utbildningsförvaltningen Regeringen

Läs mer

Påbyggnad av Högåsskolan med ytterligare en våning UN-2013/341

Påbyggnad av Högåsskolan med ytterligare en våning UN-2013/341 Utbildningsnämnden Ordförandeförslag Diarienummer Göran Nilsson (M) 2014-02-08 UN-2013/341 Utbildningsnämnden Påbyggnad av Högåsskolan med ytterligare en våning UN-2013/341 Förslag till beslut Utbildningsnämnden

Läs mer

INVESTERINGSBILAGA, Bilaga 1

INVESTERINGSBILAGA, Bilaga 1 2015-04-23 1(7) INVESTERINGSBILAGA, Bilaga 1 Till tjänsteutlåtande avseende Projekt: Nya Hallsta förskola Om- och tillbyggnad av fastighet på Magistervägen i Hallstavik till en förskola med 6 avdelningar.

Läs mer

Uppdrag. Elevers upplevelse om skolskjutsverksamheten, nöjd elevundersökning

Uppdrag. Elevers upplevelse om skolskjutsverksamheten, nöjd elevundersökning Kvalitéts- och utvecklingsavdelningen Elionor Briling Ärendenr BUN 2014/306 Handlingstyp Tjänsteskrivelse Datum 12 maj 2014 1 (1) Barn- och utbildningsnämnden Uppdrag. Elevers upplevelse om skolskjutsverksamheten,

Läs mer

Beslut om investeringar kring för- och grundskolelokaler

Beslut om investeringar kring för- och grundskolelokaler Pressmeddelande från Umeå kommuns intranät 2012-11-08 Beslut om investeringar kring för- och grundskolelokaler De renoveringar och tillbyggnader på skollokaler som ska ske de närmaste tre åren är nu ade.

Läs mer

2013-05-20 Lokalutredning grundskola/grundsärskola i Hallstahammars tätort

2013-05-20 Lokalutredning grundskola/grundsärskola i Hallstahammars tätort 2013-05- 2013-05-20 Lokalutredning grundskola/grundsärskola i Hallstahammars tätort Tekniska förvaltningen har från Kommunstyrelsen fått i uppdrag att utreda vilka ytor som friställs i de olika alternativen,

Läs mer

Barn och utbildningsnämnden 13 nämnd Vice ordf + 4 ord 4 ersättare

Barn och utbildningsnämnden 13 nämnd Vice ordf + 4 ord 4 ersättare Barn och utbildningsnämnden 13 nämnd Vice ordf + 4 ord 4 ersättare Johnny Wiberg 78 Källunge Gruppledare Lena Eneqvist 52 Stånga Syd-Östra S, Västra S, Hoburgs S, 65 S Anders Gustafsson 82 Hemse Valberedningen

Läs mer

Björklundaskolan f-3 Version rev 10 dat 2012-11-05

Björklundaskolan f-3 Version rev 10 dat 2012-11-05 Björklundaskolan f-3 Version rev 10 dat 2012-11-05 Kortfakta Verksamhetsyta per elev Totalkostnad per elev 7,1 m²/elev 81 840 kr/elev Beskrivning lokaler och nuvarande verksamhet I skolan bedrivs idag

Läs mer

FOLKMÄNGD I KOMMUNER OCH FÖRSAMLINGAR (enligt den administrativa indelningen )

FOLKMÄNGD I KOMMUNER OCH FÖRSAMLINGAR (enligt den administrativa indelningen ) Fröken B. Norman 08/63 05 60/204 10.3.1965 B 1965:3 1(40) FOLKMÄNGD I KOMMUNER OCH FÖRSAMLINGAR 31.12.1964 (enligt den administrativa indelningen 1.1.1965) Population of communities and parishes 31.12.1964

Läs mer

Fullstor idrotthall vid Rödabergsskolan Inriktningsbeslut

Fullstor idrotthall vid Rödabergsskolan Inriktningsbeslut Idrottsförvaltningen Tjänsteutlåtande Dnr 08.01.01/547/2015 Sida 1 (6) 2015-05-28 IDN 2015-06-16 Handläggare Sophie Dahlberg Telefon: 08-508 27 639 Till Idrottsnämnden Fullstor idrotthall vid Rödabergsskolan

Läs mer

Bostads- och markförsörjningsprogram 2013-2026 för Lomma kommun

Bostads- och markförsörjningsprogram 2013-2026 för Lomma kommun Sidan 1 av 7 Södra kommundelen Vinstorp Utbyggnadsprogram/tidplan/kommmentar/förslag Vinstorpskolan kommer inte att behövas för skoländamål när Karstorpskolan är helt utbyggd, och kan därför komma att

Läs mer

Verksamhetsanpassning av förskolan Gröndalsgården

Verksamhetsanpassning av förskolan Gröndalsgården Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning Avdelningen för samhällsplanering Tjänsteutlåtande Sida 1 (7) 2015-04-02 Handläggare Helén Örtegren Telefon: 08-508 23 051 Till Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd

Läs mer

Genomförandeförslag för ombyggnad av byggnaden Farsta gymnasium till grundskola - etapp 1

Genomförandeförslag för ombyggnad av byggnaden Farsta gymnasium till grundskola - etapp 1 Utbildningsförvaltningen Avdelningen för ekonomi och styrning Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2015-02-02 Handläggare Maria Holdo Telefon: 08-508 33 888 Till Utbildningsnämnden 2015-02-19 Genomförandeförslag

Läs mer

BMS Id Lokal Kommun 05001 Sundre Gotland 05002 Rivet Gotland 05003 Rivsviken Gotland 05004 bunkern, NNV Rivet Gotland 05005 gödselstacken, N

BMS Id Lokal Kommun 05001 Sundre Gotland 05002 Rivet Gotland 05003 Rivsviken Gotland 05004 bunkern, NNV Rivet Gotland 05005 gödselstacken, N BMS Id Lokal Kommun 05001 Sundre Gotland 05002 Rivet Gotland 05003 Rivsviken Gotland 05004 bunkern, NNV Rivet Gotland 05005 gödselstacken, N Rivsviken Gotland 05006 Hoburgsklippan Gotland 05007 2:a burg,

Läs mer

Nr 246 Resultatredovisning årskurs 3, 6, 7, 8 och 9. Förvaltningen föreslår nämnden besluta godkänna rapporten

Nr 246 Resultatredovisning årskurs 3, 6, 7, 8 och 9. Förvaltningen föreslår nämnden besluta godkänna rapporten Elisabeth Jonsson Höök Ärendenr BUN 2015/91 Handlingstyp Tjänsteskrivelse 1 (4) Datum 5 oktober 2015 Barn- och utbildningsnämnden Måttbandet 2015 Nr 246 Resultatredovisning årskurs 3, 6, 7, 8 och 9 Förslag

Läs mer

Ombyggnad och upprustning av kök i förskolan Drakengodkännande

Ombyggnad och upprustning av kök i förskolan Drakengodkännande BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-03-23 FSN-2014/483.253 1 (3) HANDLÄGGARE Janson, Elaine 08-535 360 25 Elaine.Janson@huddinge.se Förskolenämnden Ombyggnad och

Läs mer

Landsbygdstrafiken. Busstidtabell. Höst-VINTER-VÅR LANDSBYGDSTRAFIKEN GoTLAND

Landsbygdstrafiken. Busstidtabell. Höst-VINTER-VÅR LANDSBYGDSTRAFIKEN GoTLAND Landsbygdstrafiken Höst-VINTER-VÅR 2011-2012 Busstidtabell LANDSBYGDSTRAFIKEN GoTLAND Gäller 21 augusti 2011 15 juni 2012 Innehåll-/Linjeförteckning Sida 2 Linjeförteckning 3 Upplysningar om busstider/anslutningsturer

Läs mer

Om- och tillbyggnad av Edboskolans kök och lastkaj. Beställning av produktion.

Om- och tillbyggnad av Edboskolans kök och lastkaj. Beställning av produktion. KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-08-12 KS-2013/1567.252 1 (3) HANDLÄGGARE Söderquist, Mari 08-535 364 97 Mari.Soderquist@huddinge.se Kommunstyrelsen Om- och tillbyggnad

Läs mer

Badvatten provtagning sommaren 2007

Badvatten provtagning sommaren 2007 Badvatten provtagning sommaren 2007 Miljö och hälso skyddskontoret Bedömning av badvattenkvalitén på Gotland 2007 Resultatet från årets provtagning visar på god kvalité avseende bakteriehalt. 80 % av de

Läs mer

Lindboskolans ombyggnad. skisser och planer

Lindboskolans ombyggnad. skisser och planer Lindboskolans ombyggnad skisser och planer Barn- och utbildningsnämnden 2017 Ombyggnationen av Lindboskolan har kommit igång och är en bra bit på väg. I styrgruppen för planeringen av byggprojektet har

Läs mer

Offert verksamhetsanpassning av kök, förskolan Nyckelpigan

Offert verksamhetsanpassning av kök, förskolan Nyckelpigan 2013-02-19 HF 2013-74 Sid l (2) Huddinge kommun F örskalenämnden 141 85 HUDDINGE Offert verksamhetsanpassning av kök, förskolan Nyckelpigan Huge Fastigheter AB har på uppdrag av Huddinge kommun genomfört

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen

Barn- och utbildningsförvaltningen Barn- och utbildningsförvaltningen Handläggare Telefon +46 (0)498 26 3391 E-post per_olof.sahlberg@gotland.se Diarienr BUN 2011/45 Datum 2011-01-04 Tjänsteskrivelse Expediering till: BUN, Skolinspektionen

Läs mer

F-6 skola, centralorten 2015-05-19

F-6 skola, centralorten 2015-05-19 F-6 skola, centralorten 2015-05-19 Rösparksskolan Mossens fritidshem Nya skolan (förskoleklass och fritidshem) Rösparksskola (årskurs 1-6) Nolby (Tellus fritidshem) 2015-03-11 2 Rösparksskolan - nuläge

Läs mer

Rapport om hur sparbetingen verkställts samt konsekvenser av dessa

Rapport om hur sparbetingen verkställts samt konsekvenser av dessa Avdelning eller enhet Handläggare Elisabeth Österdahl Telefon +46 (0)498 26 9430 E-post elisabeth.osterdahl@gotland.se Diarienr xxxxxxxxx Datum 2010-04-21 1 (1) Tjänsteutlåtande Expediering till: Rapport

Läs mer

s UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN

s UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN EKONOMI- OCH LOKALAVDELNINGEN GRUNDSKOLEAVDELNINGEN SID 1 (6) 2009--04-14 Handläggare: Leif G. Hellén Telefon: 508 33 757 Till Utbildningsnämnden 2009-05-14 Genomförandeförslag

Läs mer

Gotlands läns författningssamling

Gotlands läns författningssamling Gotlands läns författningssamling Länsstyrelsen Länsstyrelsen i Gotlands läns sammanställning över vägar och vissa lokala trafikföreskrifter inom Gotlands län ISSN 0347-1500 09FS 2014:4 Utkom från trycket

Läs mer

Framtidens skola i Bollnäs

Framtidens skola i Bollnäs Framtidens skola i Bollnäs Presentation utredning 2012-04-24 Jörgen Hansson Malin Holmkvist 1 Sustainable engineering and design 2 Sustainable engineering and design Med vår samlade kunskap gör vi det

Läs mer

DELÅRSBOKSLUT PER AUGUSTI 2015

DELÅRSBOKSLUT PER AUGUSTI 2015 INNEHÅLL DELÅRSBOKSLUT PER AUGUSTI 2015 TEKNISKA NÄMNDEN Fastighet Dnr TEN 2015/518 ANSVARSOMRÅDE 2 KOMMENTAR TILL BUDGETUPPFÖLJNING PER AUGUSTI 2 PROGNOS DRIFTBUDGET 3 PROGNOS INVESTERINGSBUDGET 4 VIKTIGA

Läs mer

Tjänsteskrivelse om ianspråktagande av investeringsmedel till en om- och tillbyggnad av Berghultsskolan Floda etapp 1

Tjänsteskrivelse om ianspråktagande av investeringsmedel till en om- och tillbyggnad av Berghultsskolan Floda etapp 1 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) Samhällsbyggnad Kommunens verksamhetslokaler Jill Linde Kommunstyrelsen Tjänsteskrivelse om ianspråktagande av investeringsmedel till en om- och tillbyggnad av Berghultsskolan Floda

Läs mer

DANDERYDS KOMMUN Tekniska kontoret Johan Ejbe PM 0614 2009-05-28 TN 2007/0275

DANDERYDS KOMMUN Tekniska kontoret Johan Ejbe PM 0614 2009-05-28 TN 2007/0275 1(6) Tekniska nämnden Förstudie för renovering och tillbyggnad av Fribergaskolan, Mörbyberget 1 Bakgrund Tekniska nämnden har i sammanträde 2007-05-31 62 uppdragit åt Tekniska kontoret att genomföra en

Läs mer

Om- och tillbyggnad av Tensta sim- och idrottshall

Om- och tillbyggnad av Tensta sim- och idrottshall FASTIGHETSKONTORET IDROTTSFÖRVALTNINGEN SID 1 (6) 2011-11-02 Kontaktperson fastighetskontoret Ira Lagercrantz Fastighetsavdelningen Till Underhållsenheten fastighetsnämnden Telefon: 08-508 27 612 2011-11-22

Läs mer

I händelse av kris...

I händelse av kris... I händelse av kris... Behöver du hjälp med något akut? LRF Gotland kan hjälpa till med samtalshjälp, praktisk hjälp eller förmedla kontakt med rådgivare. Vi finns där när något händer. Hej Ove Andersson,

Läs mer

KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGENS AVGIFTSLISTA

KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGENS AVGIFTSLISTA KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGENS AVGIFTSLISTA Gäller fr o m 2008-09-01 rev. 090907 REGISTER 1 Allmän information, m m 2 Lotteritillstånd 3 Idrottshallar 4 Idrottsplatser, isbanor, ishallar 5 Simhallar

Läs mer

Landstingsstyrelsens beslut

Landstingsstyrelsens beslut Landstingsstyrelsen PROTOKOLL 2008-12-16 LS-LED08-707 161 Förslag till Överenskommelse angående framtida lokalutnyttjande och hyresavtal i Gnesta vårdcentral Landstingsstyrelsens beslut 1. Landstingsstyrelsen

Läs mer

Genomförandebeslut avseende o m- och tillbyggnad av Tensta sim- och idrottshall

Genomförandebeslut avseende o m- och tillbyggnad av Tensta sim- och idrottshall IDROTTSFÖRVALTNINGEN FASTIGHETSAVDELNINGE N Handläggare: Roger Svenson Telefon: 08-508 27 922 Stefan Båmstedt, tel 08 508 27 908 Till Idrottsnämnden 2009-06-09 Nr 12 TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (6) 2009-05-27

Läs mer

Violaceae Gotland, remissvar

Violaceae Gotland, remissvar Violaceae Gotland, remissvar Kommentar till förra listan med synpunkter: 5. Viola wittrockiana, pensé Manustext: -- Karta:

Läs mer

Grans Naturbruks gymnasium

Grans Naturbruks gymnasium Grans Naturbruks gymnasium Beskrivning av fastigheten Mark Idag nyttjas ca 250 ha mark i verksamheten varav ca 59 ha är arrenderad. NLL äger 173 ha mark uppdelat på fem fastigheter i huvudsak åkermark

Läs mer

Ersättning av paviljong; Solhemsskolan, hus E

Ersättning av paviljong; Solhemsskolan, hus E UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN KVALITETS- OCH EKONOMIAVDELNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2011-03-24 Handläggare: Gustav Widström Telefon: 08-508 33 575 Till Utbildningsnämnden 2011-04-14 Ersättning av paviljong;

Läs mer

Genomförandeförslag om tillbyggnad av Långbrodalsskolan

Genomförandeförslag om tillbyggnad av Långbrodalsskolan Utbildningsförvaltningen Administrativa avdelningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (6) 2014-05-09 Handläggare Leif G. Hellén Telefon: 08-508 33 757 Till Utbildningsnämnden 2014-06-12 Genomförandeförslag om tillbyggnad

Läs mer

Konsekvensutredning enligt förordning (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning

Konsekvensutredning enligt förordning (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning 2211 Länsstyrelsen GOTLANDS LÄN 2012-02-27 258-2784-11 1 (2) Trafikverket Gotlandskontoret Polismyndigheten Gotland Region Gotland, Samhällsbyggnadsförvaltningen Regelrådet i Stockholm Transportstyrelsen

Läs mer

Översyn av inskrivningsregler i förskola

Översyn av inskrivningsregler i förskola Handläggare Karin Sandberg Täpp Telefon +46 (0)498 26 94 63 E-post karin.sandberg-tapp@gotland.se Diarienr BUN Datum 2012-09-10 Tjänsteskrivelse Expediering till: BUN Bilaga: Totalt antal placerade i kommunal

Läs mer

Fördjupad uppföljning och konsekvensbeskrivning av organisationsöversynen

Fördjupad uppföljning och konsekvensbeskrivning av organisationsöversynen Tjänsteställe: Barn- och ungdomsförvaltningen Handläggare: Christer Nilsson Datum: 2009-05-12 Beteckning: BUN 2009-117 610-1 Er beteckning: Barn- och ungdomsnämnden Fördjupad uppföljning och konsekvensbeskrivning

Läs mer

Utökning av förskolan Årstaberg

Utökning av förskolan Årstaberg HÄGERSTEN-LILJEHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR SAMH ÄLLSPLANERING TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 264-2011-2.6 SID 1 (8) 2011-12-15 Handläggare: Helén Örtegren Telefon: 08-508 23 051 Till Hägersten-Liljeholmens

Läs mer

STATISTISKA MEDDELANDEN STATISTICAL REPORTS

STATISTISKA MEDDELANDEN STATISTICAL REPORTS STATISTISKA MEDDELANDEN STATISTICAL REPORTS Utgivare: Statistiska centralbyrån, Stockholm Publisher: National Central Bureau of Statistics, Stockholm Referent Datum Meddelande nr Fröken B. Norman 08/63

Läs mer

Inhyrning av idrottshall på Skansbrogatan 5B, Folksamhuset

Inhyrning av idrottshall på Skansbrogatan 5B, Folksamhuset Idrottsförvaltningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (6) 2014-09-04 IDN 2014-09-23 Handläggare Jan Sågström Telefon: 508 26 238 Till Idrottsnämnden Inhyrning av idrottshall på Skansbrogatan 5B, Folksamhuset Genomförandebeslut

Läs mer

Dagordning Hallmöte med Kommunen

Dagordning Hallmöte med Kommunen Dagordning Hallmöte med Kommunen IBF Borlänges verksamhet idag, träningstider, lokaler mm. IBF Borlänge i framtiden och de svårigheter föreningen står inför, trångbodda, lidande verksamhet pga av för få

Läs mer

Arkiv i Regionarkivet på Gotland

Arkiv i Regionarkivet på Gotland 1 Arkiv i Regionarkivet på Gotland I listan nedan hittar du de verksamheter vars arkiv helt eller delvis förvaras hos oss. Tidsangivelser avser handlingarna, inte verksamhetstiden. Nya leveranser tillkommer

Läs mer

Kultur och fritidsförvaltningens avgiftslista. Gäller från och med 2012-07-01 Reviderad 2012-11-01

Kultur och fritidsförvaltningens avgiftslista. Gäller från och med 2012-07-01 Reviderad 2012-11-01 Kultur och fritidsförvaltningens avgiftslista Gäller från och med 2012-07-01 Reviderad 2012-11-01 Allmän information 3 Idrottshallar 5 Idrottsplatser 6 Fotbollsplaner 6 Ishallar 6 Skollokaler 7 Samlingslokaler

Läs mer

Upprustning av simhallen i Åkeshovs sim- och idrottshall. Lägesrapport.

Upprustning av simhallen i Åkeshovs sim- och idrottshall. Lägesrapport. Fastighetskontoret Tjänsteutlåtande Dnr 4.2-256/2016 Sida 1 (5) 2017-01-04 Handläggare Jan Lind 08-508 269 51 Till Fastighetsnämnden 2017-01-31 Upprustning av simhallen i Åkeshovs sim- och idrottshall.

Läs mer

Felanmälningar som gjorts otaliga gånger som ej åtgärdats.

Felanmälningar som gjorts otaliga gånger som ej åtgärdats. Felanmälningar som gjorts otaliga gånger som ej åtgärdats. Uddens förskola: Gräsmatta som är felanlagd i samband med när förskolan byggdes. Den är stenhård, vattnet rinner ut på asfalten/plattorna istället

Läs mer

Driftbudget, driftkostnadsförändringar till följd av ambitions- och kvalitétsförbättringar (Fasta priser i tkr 2016-2018)

Driftbudget, driftkostnadsförändringar till följd av ambitions- och kvalitétsförbättringar (Fasta priser i tkr 2016-2018) Driftbudget, driftkostnadsförändringar till följd av ambitions- och kvalitétsförbättringar (Fasta priser i tkr -2018) Blankett DA Ambitions- och kvalitétsförbättringar (ange verksamhet och behov)* Personalkostnad

Läs mer

Välkommen till informationsmöte 27 januari Långsiktigt hållbar lokal- och resursplanering för Botsmark, Bullmark och Bodbyn

Välkommen till informationsmöte 27 januari Långsiktigt hållbar lokal- och resursplanering för Botsmark, Bullmark och Bodbyn Välkommen till informationsmöte 27 januari 2016 Långsiktigt hållbar lokal- och resursplanering för Botsmark, Bullmark och Bodbyn Uppdraget För- och grundskolenämnden har beslutat: Att ge i uppdrag till

Läs mer

Svar på återremiss - Antalet högstadieskolor i tätorten.

Svar på återremiss - Antalet högstadieskolor i tätorten. Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Anders Åström,0550-88421 anders.astrom@kristinehamn.se Datum 2014-02-07 Ks/2014:2 120 Fastighetsfrågor - allmänt Svar på återremiss - Antalet högstadieskolor

Läs mer

Stadieindelning i Tyresös skolor. Förslag till beslut. Tyresö kommun (13) Agnetha Hedenbergh. Diarienummer 2011/BUN127-41

Stadieindelning i Tyresös skolor. Förslag till beslut. Tyresö kommun (13) Agnetha Hedenbergh. Diarienummer 2011/BUN127-41 TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2011-10-10 1 (13) Agnetha Hedenbergh Diarienummer 2011/BUN127-41 Barn- och utbildningsnämnden Stadieindelning i Tyresös skolor Förslag till beslut Barn- och utbildningsförvaltningen

Läs mer

Statistik för riksintresseytor på Gotland i samband med riksintresserevidering 2010, 2013, 2015 och 2016.

Statistik för riksintresseytor på Gotland i samband med riksintresserevidering 2010, 2013, 2015 och 2016. Bilaga 1. Statistik för riksintresseytor på Gotland i samband med riksintresserevidering 2010, 2013, och 2016. Ett led i revideringen över Gotlands inkluderar nödvändig statistik för att följa utveckling

Läs mer

F-6 skola, centralorten

F-6 skola, centralorten F-6 skola, centralorten 2015-03-11 Rösparksskolan Mossens fritidshem Nya skolan (förskoleklass och fritidshem) Rösparksskola (årskurs 1-6) Nolby (Tellus fritidshem) 2015-03-11 2 Rösparksskolan - nuläge

Läs mer

Ansökan om godkännande att utöka befintlig förskoleverksamhet vid förskolan Sankta Maria, Visby domkyrkoförsamling.

Ansökan om godkännande att utöka befintlig förskoleverksamhet vid förskolan Sankta Maria, Visby domkyrkoförsamling. Utbildnings och arbetslivsförvaltningen Karin Sandberg Täpp Ärendenr BUN 2016/517 Handlingstyp Tjänsteskrivelse Datum 11 juli 2016 1 (1) Barn- och utbildningsnämnden Ansökan om godkännande att utöka befintlig

Läs mer

ÖVERSYN AV LOKALNYTTJANDE I FÖRSKOLOR OCH SKOLOR I ÖSTERSUNDS KOMMUN Dnr 729/2011 UPPDRAG

ÖVERSYN AV LOKALNYTTJANDE I FÖRSKOLOR OCH SKOLOR I ÖSTERSUNDS KOMMUN Dnr 729/2011 UPPDRAG 1 ÖVERSYN AV LOKALNYTTJANDE I FÖRSKOLOR OCH SKOLOR I ÖSTERSUNDS KOMMUN Dnr 729/2011 UPPDRAG Barn och Utbildningsnämnden fastställde 20110413 direktiv avseende översyn av lokalnyttjande i förskolor och

Läs mer

Priser för uthyrning av idrottsanläggningar

Priser för uthyrning av idrottsanläggningar Priser för uthyrning av idrottsanläggningar och samlingslokaler Gäller från 2016-04-01 För privatpersoner samt föreningar registrerade hos kultur- och fritidsnämnden www.karlskrona.se Taxor gällande för

Läs mer

Hur vill du att förskolan på GoTland skall vara?

Hur vill du att förskolan på GoTland skall vara? Hur vill du att förskolan på GoTland skall vara? Ett informations- och debattunderlag utgivet av Barn- och utbildningsförvaltningen Förskolan på Gotland en angelägenhet för alla Välkommen till en dialog

Läs mer

Utredning om ev förhyrning av John Bauers tidigare lokaler

Utredning om ev förhyrning av John Bauers tidigare lokaler ÄNGELHOLMS KOMMUN Utredning om ev förhyrning av John Bauers tidigare lokaler Deltagare i arbetsgruppen: Gabriel Löfqvist, fastighetsstrateg Jan Mårtensson, rektor Komvux Jonas Trulsson, rektor Nyhem Margreth

Läs mer

Projektrapport Tillsyn av Gotlands förskolor 2015

Projektrapport Tillsyn av Gotlands förskolor 2015 Handlingstyp: Rapport Ärendenr: MHN 2016/1381 Datum: 2016-04-05 Projektrapport Tillsyn av Gotlands förskolor 2015 Tillsyn utförd av enhet miljö- och hälsoskydd hösten 2015 Besöksadress Visborgsallén 19,

Läs mer

Framtida lokalbehov för skola och barnomsorg i Dals-Ed

Framtida lokalbehov för skola och barnomsorg i Dals-Ed SAMMANFATTNING 2012-11-21 Framtida lokalbehov för skola och barnomsorg i Dals-Ed - en studie över förutsättningar och alternativ för att anpassa och optimera skolans och barnomsorgens lokaler utifrån nuvarande

Läs mer

Taxa för Kultur och fritidsförvaltningen

Taxa för Kultur och fritidsförvaltningen Taxa för Kultur och fritidsförvaltningen Gäller från och med 2017-07-01 (reviderad 17-10-04) Kultur- och fritidsförvaltningen 621 81 Visby Besöksadress: Visborgsallén 19 Öppettider: 09:00-11:30, 13:00-15:00

Läs mer