Smartare handel Smartare mat Smartare sjukvård. En smartare planet. Smartare städer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Smartare handel Smartare mat Smartare sjukvård. En smartare planet. Smartare städer"

Transkript

1 En smartare planet

2 Smartare handel Smartare mat Smartare sjukvård Sid 6 Sid 8 Sid 10 Smartare transporter Sid 12 En smartare planet Smartare energi Sid 14 Smartare bank Sid 16 Smartare städer Sid 18 Smartare förvaltning Sid 20 2

3 En smartare planet En värld med framtid Vi lever i en ineffektiv värld. Världens sammantagna ineffektivitet uppgår idag till drygt miljarder kronor. Anledningen är en avsaknad av övergripande samordning vilket gör att enheter i vårt samhälle som familjer, jordbruk, kraftverk, företag och städer får försöka effektivisera efter bästa förmåga var och en för sig. Genom att knyta samman människor, verksamheter, myndigheter och regioner kan mer samordning bli möjlig. Det här gör att våra gemensamma resurser kan utnyttjas effektivare och att vi får mer för mindre. Nej, världen är inte effektiv. Men den kan och måste bli det. Med en värld av globala erfarenheter och utvecklingen inom IT finns det stora möjligheter att hitta smartare sätt att hantera problem och på så sätt skapa en hållbar värld framöver. Visionen om en smartare planet Vem vill inte göra världen till en bättre plats? 2008 antog IBM den utmaningen, och skapade en ny och djärv vision en smartare planet. Kärnan i visionen är att med hjälp av IT bistå och förbättra några av de mest problemfyllda områdena i världen, som matförsörjning, brist på sjukvårdsresurser och trafikinfarkter i storstäder. Ryggraden i visionen en smartare planet är de tre I:na: Instrumenterad, Ihopkopplad och Intelligent. Ihopkopplad Att koppla samman information och data som samlas ger en bättre överblick och gör att vitt skilda områden kan förbindas, att information kan delas och att intelligenta beslut kan fattas utifrån en helhet. Genom att elbolaget till exempel kopplar samman information från samtliga elmätare i systemet, kan förbrukningen analyseras över tid. Det gör att hanteringen kan styras och att produktionen kan regleras. Intelligent Med avancerat analys- och beslutsstöd skapas förståelse och intelligens utifrån tillgänglig data. Denna intelligens möjliggör styrning, beslut och förutsägelser om framtiden. Genom att elbolaget till exempel samlar ihop elförbrukningsdata och kanske kopplar det till väderprognoser eller analyser av aktuella priser på elmarknaden, kan inköp och förbrukning planeras och förutses på ett bättre sätt. Det kan minska spill och resurser och ge elkunderna bättre service. Genom att applicera ett smartare arbetssätt kan vi förena minskat resursslöseri med att hitta sätt som världen kan fungera bättre på från smartare transporter, handel och mat till smartare förvaltning sjukvård och energi. Att arbeta för en smartare planet handlar inte bara om att göra framtiden lite ljusare det gör det möjligt att ge mer tillbaka till människor idag, våra barn och framtida generationer. Instrumenterad Via sensorer, kameror, datorer och andra enheter kan mängder av information registreras och samlas in. Ett exempel är elmätare, som registrerar elförbrukningen. Att kunna samla in stora mängder information öppnar helt nya möjligheter till intelligent styrning. 3

4 4 IBM vill vara med och bidra till att göra världen smartare.

5 Lite smartare för varje dag I dagens samhälle råder det ingen brist på information. Triljoner digitala enheter är idag anslutna till internet. Genom att föra samman dessa enheter och bearbeta data, är det möjligt att förvandla information till kunskap. Med den här kunskapen kan vi dra ned på kostnader, minska mängden avfall och förbättra produktivitet och kvalitet i allt från potatisodling till energihushållning i miljonstäder. Det här kan leda till att patienter kanske inte behöver besöka sjukhuset för att ta sitt blodtryck eller att företag kanske inte behöver lägga upp onödiga lager på grund av bristande kontroll över sina leveranser. Och kanske måste inte varje kommun lägga resurser på en egen IT-avdelning utan få en chans att kunna utnyttja stordriftsfördelarna i en enda stor samordnad digital myndighet. I en smartare värld kan företag i en region samordna sina transporter, så att såväl kostnader som energiförbrukning och miljöpåverkan minskar. I en smartare värld kan en nyinflyttad stadsbo, på ett effektivt sätt, få en förfrågan om barnen behöver dagisplats, skola och fritids, om bilen behöver boendeparkering och posten en adressändring allt i ett meddelande från en enda instans. I en smartare värld kan en matburen smitta lokaliseras och stoppas omedelbart, med effekten att färre smittas och att konsumenterna kan få mer information om den mat de köper och äter. Åtta av de områden som IBM kan göra smartare i Sverige beskrivs här. Du kan också läsa mer på bloggen ensmartareplanet.se 5

6 Med smartare detaljhandel får du som konsument mer makt. Och mindre kontanter. Kunden i centrum Butiker och köpcentrum växer upp som svampar ur jorden. Men trots detaljhandelns explosiva expansion går utvecklingen av butikssystem långsamt. Man dras fortfarande med långa ledtider, stora lager och tröga distributionssätt. Detta samtidigt som konsumenterna har ändrat sina köpvanor och förväntningar radikalt. Idag vill konsumenterna fritt kunna välja mellan att handla på nätet och i en butik. De vill ha tillgång till information om varor och tjänster i alla tänkbara kanaler och dessutom få ett personligt bemötande och personliga erbjudanden. Det här innebär att de är konsumenterna som sätter villkoren för detaljhandelns utveckling. För de handlare och butiker som kan möta de nya kraven väntar belöningen i form av mer lojala kunder. Kontanter ett onödigt ont Ett annat område som är en stor utmaning för handeln är betalningsformerna. Trots att hanteringen av kontanter är både kostsam och riskabel på grund av rånrisken, går utvecklingen mot alternativa betalningsmetoder trögt. I en smartare handel har konsumenten mer makt. Och mindre kontanter. En smartare handel engagerar sig i sina kunder En tredjedel av de nordiska konsumenterna uppger att de kan tänka sig att följa sin butik eller handlare på nätet. Då måste handlarna ha system och metoder för att kunna kommunicera med sina kunder. En majoritet av konsumenterna, oavsett om de använder sociala medier eller inte, vill också gärna samarbeta med handlarna och komma med egna idéer och synpunkter på nya produkter och tjänster. Det här är givetvis en jättemöjlighet för handlare. Med mer värdefull information från sina kunder kan de skapa ökad kundlojalitet. Varor och betalning på nya sätt Med goda kunskaper om konsumenterna och deras inköpsvanor och preferenser kan handeln snabbt och enkelt förse sina kunder med information om vilka varor som finns tillgängliga när och var. På det viset kan man förse dem med riktade erbjudanden, genom att koppla sina kundkunskaper till sina logistik- och lagersystem. En smartare handel kan också anamma alternativa betalningsmetoder. En digital plånbok är ingen utopi. Med ny teknik, mobiltelefoner och smarta system kan betalningar göras både enklare, säkrare och dessutom till lägre kostnader för både användare och samhälle. En smartare handel gör kunden till kung En detaljhandel som kan möta konsumenternas önskemål och behov framöver är en smartare handel. Dagens konsumenter läser på. De jämför priser, utvärderar erbjudanden samt granskar kvalitet och innehåll för att avgöra vad och var de ska handla. Det innebär att handeln måste förstå sina kunders beteenden och anpassa sig efter de nu så informationstörstande kunderna för att få fler kunder i framtiden. Bloggen för en smartare planet Scanna koden och deltag i dialogen på vår blogg. Besök ensmartareplanet.se 6

7 ICA Inte sedan handlarna släppte in kunderna att själva plocka sina varor istället för att erbjuda dem över disk, har detaljhandeln förändrats så drastiskt som med introduktionen av självscanning. IBM har ett långt engagemang inom detaljhandel och är faktiskt det företag som ligger bakom uppfinnandet av streckkoden! För ICA har IBM bland annat tagit fram och anpassat självscanningslösningen för kedjans butiker runtom i landet. Självscanningslösningen skulle främst adressera problemet med långa köer i stormarknaderna, effektivisera genomströmningen av kunder i butiken och förbättra situationen för både kunder och personal. De kunder som väljer att scanna sina varor är överlag mycket nöjda med funktionen. Köerna har minskat väsentligt. Kunder som självscannar tenderar också att vara mer lojala med sin butik, de spenderar längre tid i butiken och därmed också mer pengar. För personalen innebär det färre timmar i kassan och fler ute bland kunderna i butiken. Kortbetalning Ingen teknisk plattform har förändrat våra liv som mobiltelefonen. Redan idag finns system där ett SMS innehåller en begäran om betalning till ett visst kortnummer och där betalningen hamnar på användarens mobilräkning eller bankkonto. Via ett MMS kan också exempelvis streckkoder levereras som sedan bekräftas för betalning av antingen en köpman eller som en elektronisk biljett för en transport eller för inträde till ett evenemang. Pengar kan också enkelt flyttas från ett konto till ett annat enbart med hjälp av ett SMS. Den stora möjliggöraren för mobiltelefonen som universal plånbok är en teknik som kallas för NFC, Near Field Communication. Den här tekniken är en vidareutveckling av RFIDtekniken, som i det närmaste kan liknas med en radiostreckkod. I Asien finns redan sedan några år tillbaka mobiltelefoner försedda med NFC-kretsar. Med NFC-tekniken räcker det att lägga mobiltelefonen över en läsare för att en transaktion ska kunna genomföras. Betalningen kan sedan dras från ett förbetalt konto, debiteras på mobilräkningen eller direkt belasta ett förvalt bankkonto. 7

8 Med smartare mat möter du bondgården direkt i butikshyllan. Matproducerade problem Närmare hälften av den mat vi äter i Sverige idag har producerats och förädlats här. Men vår matimport ökar också kontinuerligt, vilket gör att andelen svenskproducerad mat minskar. Bara omkring en tredjedel av den frukt och de grönsaker vi äter produceras numera i Sverige. Av det pris vi betalar för vår mat utgör kostnaden för råvaran ungefär en tiondel. En stor del av de övriga kostnaderna går till förädling, lagring, transport och tillagning. Ungefär en femtedel av samhällets totala energiförbrukning går till livsmedelskedjan. Idag innebär mat och livsmedel en stor mängd problem. Livsmedelspriserna skjuter i höjden och matbrist utlöser oroligheter världen över. Siffror från FN visar att så mycket som en sjättedel av världens befolkning lever i svält samtidigt som närmare en tredjedel av den mat som tillverkas världen över slängs. Trots stora delar industriell produktion av livsmedel är det förvånansvärt vanligt att livsmedel kallas tillbaka från butikerna, på grund av smitta eller ohälsosamt innehåll. Smartare mat mättar Genom forskning går det att få fram livsmedel med större och mer näringsrik avkastning. På så sätt kan vi få mat som räcker till fler. Den mat som produceras måste också kunna kontrolleras och följas genom hela livsmedelskedjan. Kan vi med säkerhet säga varifrån råvaror, exempelvis till en konserverad soppa eller ett tråg köttfärs kommer, har vi också möjlighet att förhindra osäkerhet kring huruvida en produkt är dålig eller en eventuell smittspridning. Dessutom kan vi som konsumenter få detaljerad information om ursprung, innehåll, hantering och behandling, något som efterfrågas i allt större utsträckning. Genom att koppla efterfrågan i butik närmare produktionen kan vi också se till att den mat som vi vill köpa finns på hyllorna i butiken när vi vill ha den samtidigt som behovet av stora lager minskar. Det gör också att vi kan försöka minska svinnet i livsmedelskedjan genom att vi faktiskt äter upp den mat som produceras innan den måste slängas. Bloggen för en smartare planet Scanna koden och deltag i dialogen på vår blogg. Besök ensmartareplanet.se 8

9 Mat och spårbarhet 2006 fick Norge ett utbrott av E. coli. Ett barn dog och nio personer fick läggas in på sjukhus. För ett land känt för sin matkvalitet var det en omtumlande händelse som skapade mycket oro och rädsla. Efter ett antal veckor kunde det fastställas att smittan kom från en rökt korv. Efter ytterligare några månader kunde smittan spåras till ett specifikt slakteri. Händelsen gav upphov till ett initiativ för att öka matvarors spårbarhet. Med IBMs hjälp utvecklades ett spårbarhetssystem för att kunna se ursprung, leveransdatum, transportsätt och slutdestination för varje köttpaket i produktionen. Systemet gör det möjligt att isolera en smitta omedelbart samt att erbjuda konsumenterna mer information om den mat som de köper och äter. Arla Foods Arla Foods producerar tusentals miljoner liter mjölk varje år. Företaget är beroende av mängden mjölk som samlas in och hur mycket av den som kan säljas. IBM har bistått Arla Foods i implementeringen av ett system som gör det möjligt att följa mjölken från insamlingen på mjölkgården hela vägen till mjölkkylen på stormarknaden. Dessutom kan analysen av mjölken som görs vid insamlingen, registreras i den modul av systemet som reglerar priset för lantbrukaren och då kan även eventuella sjukdomar upptäckas. 9

10 Med smartare hälsooch sjukvård kan du behandla dig själv hemma. Mer att vårda Svensk sjukvård står inför stora utmaningar framöver. En åldrande befolkning kräver allt mer vård och fler personer som drabbas av kroniska sjukdomar sätter hård press på vårdgivarna i landet. En femtedel av patienterna i svensk primärvård uppger också att de tycker väntetiderna är för långa. Vårdkostnaderna i Sverige uppgår idag till ungefär 9,4 procent av landets BNP. Kostnaderna har stigit sedan sjuttiotalet då de uppgick till cirka 6 procent. Vården är nu under stark press att sänka sina kostnader och samtidigt upprätthålla och öka servicen till medborgare och patienter. Svensk sjukvård har givetvis mycket att vara stolt över, men trots nationella mål att öka patientsäkerheten drabbas närmare svenskar av vårdskador varje år. Smartare vård är mer vård för fler För att möta utmaningarna inom sjukvården krävs flera omfattande förändringar. Genom att göra patienterna mer delaktiga i vården kan den förbättras, effektiviseras och bli mer individanpassad. En smartare sjukvård handlar om att kroniskt sjuka kan få sköta sin provtagning hemma, med uppkoppling till gemensamma sjukvårdssystem, något som resulterar i bättre underlag för behandling. Patienten kan själv se hur kost, motion och medicinering påverkar de egna värdena och behandlande läkare får på ett enkelt sätt överblick över patientens hälsa i större detalj. I en smartare sjukvård är medicinsk data sammankopplad, vilket gör att vården snabbt kan se epidemier som blommar upp, trots att dessa kanske inte alltid aktiveras på en och samma plats. Det går också snabbare att få fram data om hur olika behandlingar har fungerat på olika typer av patienter, något som kan hjälpa till att göra vården mer individanpassad. Ordination diagnos Idag är det mänskligt omöjligt att ta till sig och hänga med i all forskning och alla olika behandlingsformer. Mängden biomedicinsk litteratur fördubblas vart sjunde år och har så gjort under ett antal år. I en smartare sjukvård kan en läkare få datorbaserat stöd i diagnosarbetet, genom att bearbeta stora mängder provsvar och ordinationer. Ett datorbaserat stöd kan också ställa relevanta frågor för att bistå läkaren med att utesluta olika sjukdomar och verifiera att behandlingen som läkaren har valt är korrekt. Bloggen för en smartare planet Scanna koden och deltag i dialogen på vår blogg. Besök ensmartareplanet.se 10

11 Mina Vårdkontakter I mars 2001 beslutade landstingsstyrelsen i Stockholm att man skulle etablera en enhetlig kontaktyta mellan vården och invånarna, med namnet Vårdguiden. Vårdguiden på telefon introducerades i oktober 2001 och internetportalen lanserades i december samma år. Vårdguidens e-tjänst Mina Vårdkontakter började implementeras på ett tiotal pilotenheter från oktober Idag är den IBM-baserade lösningen en prisbelönt IT-satsning och på god väg att bli ett rikstäckande hjälpmedel för alla Sveriges invånare som vill ha en smart kontaktyta med vården. IBM utvecklar 3D-modell för intelligent patientdata IBM har utvecklat ett system för intelligent elektronisk patientdata. Genom att använda en 3D-modell av människokroppen kan medicinsk personal få en uppdaterad översikt över en patients status och genom ett klick få fram bland annat detaljerad data och mätvärden. Systemet har testats på det danska sjukhuset Thy-Mors Hospital och visat sig vara både praktiskt och värdefullt. Med 3D-modellen av patienten slipper sjukvårdspersonalen gå igenom mängder av data i det gamla patientsystemet för att hitta relevanta uppgifter och kan snabbt navigera och zooma för att se detaljer. Mjukvaran som ligger till grund för systemet har tagits fram av forskare vid IBMs forskningslaboratorium i Zurich, i samarbete med experter från IBM Danmark. IBM och partner får utmärkelse för AIDS-behandlingsprogrammet EuResist EuResist är det första och det enda fritt tillgängliga verktyget för att hitta en framgångsrik behandling som tar kombinationer av läkemedel med i beräkningen. Delaktiga i utvecklingen av verktyget är bland andra IBM, EuResist Network, Karolinska Institutet och Max Planck-institutet. EuResist är ett kraftfullt online-system som hjälper läkare att välja den AIDS-behandling som har störst möjlighet att stoppa virusets utveckling och kan förhindra att viruset blir resistent, utifrån varje genetisk variant av HIV. IBMs forskningscenter i Haifa har bidragit med ny teknik och matematiska modeller för att läkare ska kunna välja och kombinera mediciner optimalt. Det här är mycket viktigt för att kunna behandla patienter på ett effektivt sätt under så lång tid som möjligt. 11

12 Med smartare transporter blir köerna färre och vägvalen fler. Tärande trafik Idag finns närmare 5 miljoner personbilar och lastbilar registrerade i Sverige. Trots att det bara blir 11 bilar per kvadratkilometer är köer ett transportproblem i Sverige. Trängselproblemet finns också på järnvägen, där infrastrukturen inte räcker till i vissa områden. Infrastrukturutbyggnad tar tid och kräver enorma investeringar investeringar som kanske inte heller ger önskad effekt. Trafik och transporter har också viktiga miljöaspekter. Stora mängder biltrafik ger upphov till stora utsläpp av avgaser och växthusgaser. Miljöproblematiken drabbar också flygtrafiken. Arlanda har till exempel stränga krav på sig att begränsa flygplatsens koldioxidutsläpp. Smartare transporter ger digital skjuts Smartare transporter handlar om att samla in och analysera information från trafikanter, trafikaktörer, fordon och vägar för att kunna förutse transportbehov och skapa styrsystem som hjälper trafikanter och trafikaktörer att göra intelligenta val. Med rätt information kan vi utnyttja infrastrukturen på ett effektivare sätt, optimera transportsystemets resurser, underhålla infrastrukturen bättre för att undvika driftstopp samt minska trängsel och miljöpåverkan, utan att behöva göra kostsamma infrastrukturinvesteringar som inte löser våra problem. Genom att samla in information om trafikläget på olika vägar, situationen inom kollektivtrafiken och eventuella olyckor och förseningar är det möjligt att, direkt till vår mobiltelefon, föreslå vilken väg och vilket transportsätt vi ska ta för att på snabbaste sätt ta oss från punkt A till punkt B. Smartare styrning är mer än att hålla i ratten Genom att analysera trafikmönster kan kollektivtrafiken och yrkestransporter styra sin verksamhet med hjälp av prissättning. Med ett intelligent system kan kostnaden för kollektivtrafik, taxi eller bud avgöras av det rådande trafikläget. Detta kan i sin tur bidra till att trafiken minskar i rusningstid. Med smarta transportsystem kan kapaciteten ökas i den befintliga infrastrukturen och utnyttjandet effektiviseras. Det kan hjälpa städer att få en bättre miljö, en bättre tillgänglighet och få bukt med köer och trafikinfarkter, något som också påverkar attraktiviteten i staden för såväl invånare som företag. Bloggen för en smartare planet Scanna koden och deltag i dialogen på vår blogg. Besök ensmartareplanet.se 12

13 KTH IBM samarbetar med Kungliga Tekniska Högskolan, KTH, i Stockholm. I samarbetet använder forskarna på KTH IBMs strömmade analysteknik, för att samla in trafikinformation bland annat från GPS:er i 1500 taxibilar, från lastbilar, trängselskattesystemet, utsläpp och väder. Informationen bearbetas sedan och kan ge staden och dess invånare realtidsinformation om trafikflöden, restider och de bästa resvägarna. Målet med samarbetet är att erbjuda Stockholm smartare sätt att hantera och utnyttja trafik och transporter i staden. Transportstyrelsen IBM har varit helhetsansvariga för Stockholms trängselskattesystem och huvudansvariga för design, utveckling och drift av systemet sedan försöket Stockholms trängselskattesystem har inneburit ett stort antal förbättringar för staden. Kötiderna på de inre infarterna har nästan halverats och koldioxidutsläppen i innerstaden har minskat med uppskattningsvis mellan 14 och 18 procent. Dessutom har andelen trängselskattebefriade miljöbilar nästan tredubblats och antalet kollektivtrafikresenärer ökat med cirka 7 procent, motsvarande passagerare per dag. Trängselskatterna i Stockholm beräknas ge 600 miljoner kronor årligen i nettointäkt från och med 2010, pengar öronmärkta för väginvesteringar. 13

14 Med smartare energi får sol, vind och vatten större betydelse. Energigapet Under förra seklet var våra elnät en symbol för industrialisering och framsteg och de byggdes ut efter den tidens rådande förutsättningar: att elen var billig, att den naturliga miljön inte var prioriterad och att konsumenterna inte ens var en del av ekvationen. Idag är förutsättningarna väldigt annorlunda och vi måste hitta sätt att hushålla med energi, sätta miljön i fokus och effektivisera energianvändningen. I Sverige spås exempelvis energianvändningen i industrin öka med 16 procent mellan år 2009 och 2012 och den totala energianvändningen i Sverige beräknas öka med drygt 7 procent mellan 2009 och Alternativa energikällor ökar, mellan 2009 och 2012 beräknas elproduktionen av vindkraft fördubblas, och då uppgå till närmare 1,5 procent av landets totala energianvändning. Genom att förse konsumenter med smartare elmätare blir det lättare för dem att hushålla med elen och själva identifiera och minimera onödig energiförbrukning. Genom att bygga upp ett energinät som i sin struktur liknar internet kan energiproduktion och förbrukning följas upp, analyseras och styras på ett sätt som gör att bara så mycket energi som behövs produceras. Det gör det möjligt att tillvarata alternativa energikällor när sol, vind eller vågor ger störst effekt. På så sätt kan man minimera energiförluster via lagring och styra viss energiförbrukning till tider på dygnet då priset är lågt. För att hushålla med resurserna kan ett smartare energiperspektiv appliceras på allt från effektiviteten i solceller, till hur vindkraft tas tillvara när det blåser och hur energiförbrukningen styrs och anpassas efter behoven inte bara i en stad eller ett land utan i hela världen. Hög spänning med smartare energi Det finns mycket att göra när det gäller smartare energi. Enbart i USA skulle förbättringar i elnäten med en effektivitetsökning på 5 procent kunna eliminera en bränsleåtgång och utsläpp av växthusgaser som motsvarar emissionerna från 53 miljoner bilar. Bloggen för en smartare planet Scanna koden och deltag i dialogen på vår blogg. Besök ensmartareplanet.se 14

15 EDISON IBM är delaktiga i ett testprojektet EDISON (Electrical Vehicles in a Distributed and Integrated Market using Sustainable Energy and Open Networks) på ön Bornholm. Projektet har som målsättning att möjliggöra storskalig användning av förnybar energi och elbilar. På Bornholm genereras så mycket som 50 procent av energin av vindkraft, så det är av stor betydelse att kunna dra nytta av all energi som alstras. Tillgången på vindkraft varierar dock kraftigt beroende på vindstyrkan. För att möjliggöra storskalig användning av energi från vind och sol behövs nya mätsystem, analysmetoder och kontrollprocesser i energisystemet. I EDISON-projektet arbetar IBM-forskare med att utveckla en teknik där laddning av elbilar kan synkroniseras med tillgången på vindkraft vid ett visst tillfälle. Därmed kan exempelvis elbilens förare få besked om när det är särskilt lämpligt att ladda bilen. Elbilarna kan genom projektet också användas som lagringsenheter för vindenergi, så att energi kan lagras när vindkraftverken går för fullt. Elbilar har börjat användas i allt större skala på Bornholm. Idag kör bland annat öns borgmästare en elbil! IBM har skapat den mest effektiva solcellen baserad på vanliga grundämnen Idag nås jorden av mer energi från solen på en timme än vad som konsumeras på hela planeten under ett år. Solceller står dock enbart för mindre än 0,1 procent av all elproduktion, främst på grund av de höga kostnaderna med tekniken. IBM har tagit fram världens mest effektiva solcell baserad på koppar, tenn, zink och svavel, material som finns i rikliga mängder på jorden. Solcellen har en effektivitet på 9,6 procent, vilket är 40 procent högre än vad som tidigare uppvisats med samma beståndsdelar. Andra kommersiella solcellstekniker som uppnått effektivitetsnivåer på mellan 9 och 11 procent har antingen varit för dyra att producera eller innehållit material som begränsat produktionskapaciteten. IBMs genombrott inom solcellsforskning kan innebära att mer energi kan produceras till en lägre kostnad. 15

16 Med smartare bankoch försäkring kan var och en få sin egen ränta. Banker i blåsväder Den globala finanskrisen slog hårt mot ekonomier, företag och verksamheter över hela världen. Inte minst var bankerna i hetluften. Även om svenska banker klarade sig förhållandevis bra påverkades det allmänna förtroendet för det finansiella systemet. Utmaningen för bankerna ligger nu i att återskapa förtroendet för verksamheten och lyfta fram de värden som de kan ge sina kunder. I sviterna av finanskrisen har också en rad olika direktiv och regleringar lagts på bankerna. Att anpassa sina system och följa direktiven är kostsamt för bankerna som har mycket komplicerade och omfattande IT-system. De nödvändiga kostnaderna för anpassningar av IT-systemen gör också att bankerna får mindre utvecklingsbudget kvar till att utveckla nya. Det ger ytterligare utmaningar för bankerna som har stora behov av att fokusera sin verksamhet mot ökad kundorientering. Många unga bankkunder har exempelvis aldrig varit inne på ett bankkontor. De surfar runt på nätet efter den bästa bolåneräntan och de mest lönsamma bankkontona. För att bankerna ska kunna få och behålla kunder framöver måste de utveckla sina system för att hantera en ökad kundsegmentering och bibehållen kundlojalitet baserad på ett helt nytt användarmönster. Smartare banker ger vind i seglen Banker har stora och komplexa IT-system ofta anpassade efter en föråldrad silostruktur. För att kunna arbeta på ett smartare sätt måste bankerna komma ifrån de ofta höga fasta kostnaderna för sin infrastruktur och hitta sätt att optimera densamma. Genom att skapa mer flexibilitet i IT-systemet kan bankerna vinna mycket. Detta är också en förutsättning för att man ska kunna utnyttja den information man besitter. Med ett smartare IT-stöd kan bankerna också bygga nya tjänster, individualisera produkter och service och förändra och förbättra sina kunderbjudanden. Hos en smartare bank får kunderna svar på individuella frågor kring sina räntor eller sparformer och förslag på placeringar, fonder eller andra skräddarsydda erbjudanden. En bank med insikt i omvärlden En smartare bank har också en bättre inblick i vad som händer i omvärlden och hur detta påverkar verksamheten och bankens kunder, inte minst ur ett riskhanteringsperspektiv. Med smartare analys- och optimeringsverktyg får bankerna bättre verktyg för att fatta rätt beslut för sig själva och för sina kunder. En smartare bank har också ett processanpassat IT-stöd som gör det enklare, snabbare och billigare att implementera ändringar för att följa nya regler och direktiv. En smartare bank får också ut mer av sina investeringar och har en närmare koppling mellan IT och affären. Bloggen för en smartare planet Scanna koden och deltag i dialogen på vår blogg. Besök ensmartareplanet.se 16

17 ECB Handeln med värdepapper i Europa är inte optimal. Olika tekniska system och skatteregler samt nationell lagstiftning bidrar till att handel med värdepapper mellan de europeiska länderna försvåras. Trots att transaktionsvolymerna generellt sett är stora i regionen är det förhållandevis lite handel som sker över gränserna. I en handelstransaktion är också en mängd olika aktörer inblandade, vilket medför att transaktionspriserna är betydligt högre än i exempelvis USA, totalt sett upp till sex gånger högre. Det dyra förfaringssättet och de komplicerade strukturerna gör det svårt för internationella investerare att agera på den europeiska marknaden. Detta har uppmärksammats av den europeiska centralbanken, ECB, som startat projektet T2S, Target2 Securities. T2S har som målsättning att göra den europeiska värdepappershandeln mer effektiv och attraktiv för utländska investerare genom att skapa en enhetlig IT-plattform för handeln. IBM ingår i ECB:s projektgrupp för T2S och deltar därmed aktivt i utformningen och planerna för att få T2S på plats. T2S är ett stort steg mot en enhetligt europeisk värdepappersmarknad. 17

18 I smartare städer kommer du fortare fram. Både i trafiken och till myndigheterna. Stadsservice Städer består av en hel serie av olika system: trafik, polis, tull, sjukvård, myndigheter, skola, vattenförsörjning och stadsplanering, för att bara nämna några. När det gäller etablering är en stad inte bättre än summan av sina system. En stad med en omöjlig trafiksituation får svårare att attrahera företagsetableringar. När arbetsplatserna uteblir sjunker också inflyttningen av medborgare, och med dem skatteintäkterna. En stad med lägre intäkter har inte heller samma förmåga att erbjuda sina invånare en bra service. Hållbarhet i centrum För svenska städer ligger utmaningarna främst i att skapa en hållbar tillväxt. Städerna vill kunna erbjuda nya och befintliga invånare plats och utrymme utan att tära för hårt på resurserna. I Stockholm byggs exempelvis Norra Djurgårdsstaden med uttalat hållbarhetsfokus i allt från energiförbrukning till byggnader, parkering och trafik. I Göteborg planeras en helt ny stadsdel, Centrala Älvstaden, och även där ska ett modernt tänkande appliceras. För att kunna erbjuda sina medborgare en bättre service måste också de offentliga tjänsterna effektiviseras. Många svenskar upplever fortfarande att det är krångligt att ha att göra med myndigheter, kommuner och landsting. Smartare städer samordnar År 2050 kommer 70 procent av världens befolkning att bo i städer. För att kunna hantera den belastning och utveckling som detta innebär krävs att vi skapar smartare städer. I en smartare stad fungerar de olika systemen som staden består av tillsammans. I en smartare stad kan de olika funktionerna för allmän säkerhet kopplas samman. Genom att samordna resurser från polis, brandkår, motorvägsövervakning, nödtelefoner och ambulans, i en enda central enhet, går det snabbare att undsätta nödställda. På så sätt utnyttjas resurserna mer effektivt och medborgarna kan erbjudas en bättre service, samtidigt som kostnaderna sänks. I en smartare stad kopplas information från kollektivtrafikens alla trafikslag samman med information från taxibilar, trafikövervakning och väderinformation. Den insamlade informationen analyseras och kan ge trafikanterna information om exakt när de måste åka från punkt A för att komma fram i tid till punkt B och dessutom på vilket sätt det är mest fördelaktigt att resa. I en smartare stad räcker det att du sjukanmäler ditt barn med ett SMS från din mobiltelefon för att såväl skola som försäkringskassa ska få rätt information. Om ditt barn är allvarligt sjukt kan SMS:et också initiera en tidsbokning hos din vårdcentral. I en smartare stad är helheten mer än summan av de ingående systemen. Bloggen för en smartare planet Scanna koden och deltag i dialogen på vår blogg. Besök ensmartareplanet.se 18

19 Landstinget Dalarna Att rätt utrustning finns på rätt plats vid rätt tid och i rätt skick är verksamhetskritiskt för vården. Landstinget Dalarna har en länsövergripande verksamhet med ett stort antal anställda, fyra sjukhus, flera vårdcentraler och en stor mängd medicinteknisk utrustning. Allt detta är spritt över en stor geografisk yta, vilket gör det svårt för Landstinget Dalarna att upprätthålla en bra kontroll över sina tillgångar. Med ett koncernövergripande system baserat på en lösning från IBM kan Landstinget Dalarna samla in information om all medicinteknisk utrustning från ett antal olika system och få bättre kontroll över sin utrustning, tack vare automatisk informationsinsamling och en sammanhållen och kontrollerad ärendeprocess. Med IBMs lösning uppdateras Landstingets Dalarnas register kontinuerligt och automatiskt med information från hela länet om utrustningens exakta plats, vilket skick den är i, servicehistoria, vilka avtal som gäller med mera. Verksamhetsnyttan är stor Landstinget Dalarna har kunnat spara både tid och pengar med den nya lösningen. Kommunbesparingar 7 miljarder är det tillskott som regeringen sköt till i budgeten för kommunerna Det är också den summa som kommunerna kan spara varje år med hjälp av relativt enkla åtgärder. Det finns stora besparingar att göra inom det offentliga både ekonomiskt och miljömässigt: Att skicka e-post till politikerna inför sammanträden istället för fysiska kallelser, kan spara 90 miljoner kronor bara i portokostnader Genom bättre reseplanering kan kommunerna spara 250 miljoner i resekostnader Med dessa enkla åtgärder kan kommunerna spara 700 miljoner bara det första året utan nyinvesteringar. Den största besparingspotentialen finns i kommunernas kärnverksamheter. Totalt handlar det om 4 miljarder kronor per år som kommunerna kan spara genom att integrera IT mer i olika verksamhetsprocesser. Ett annat exempel på effektivitetsvinster är PRIOSprojektet, med deltagare från åtta kommuner som alla använder sig av webbmöten med en klient och en webbkamera på varje projektdeltagares dator. Totalt innebär det att tekniken används fullt ut på rätt sätt, och minskar koldioxidutsläppen med över 5 ton och cirka 900 arbetstimmar i restid. I de flesta fall kan effektiviseringen också leda till förbättrad service till medborgarna. Exempelvis kan anhörigstöd över internet både spara pengar och förbättra stöd och motverka isolering för de personer som vårdar anhöriga i hemmet. 19

20 Med smartare förvaltning blir det mindre administration och mer vård, skola och omsorg. Sverige har över 400 myndigheter, 21 landsting och regioner samt 290 kommuner. Trots den mycket omfattande verksamheten agerar dessa organisationer ofta utan samverkan med varandra. Det gör bland annat att det blir upp till den enskilda medborgaren att hålla reda på vilken myndighet eller kommun som hanterar en viss fråga istället för att ärenden hanteras ur medborgarnas perspektiv. Inom varje organisation i den offentliga världen finns ofta hundratals olika IT-system. Det gör det inte lättare för varken den offentliga verksamheten eller den enskilda medborgaren. Det är svårt för en medborgare att veta vilka frågor som hanteras av till exempel exploateringsenheten och vilka som hanterar detaljplanekontoret i kommunen när det gäller frågor om bygglov. Den snåriga IT-infrastrukturen står ofta i vägen för effektivisering inom den offentliga sektorn. Den står också ofta i vägen för skapandet av medborgarvänliga tjänster som skulle kunna öka servicen till medborgarna och ytterligare effektivisera förvaltningen så att resurser flyttas från administration till exempelvis vård, skola och omsorg. Vad är smartare förvaltning? En smartare förvaltning utgår från medborgaren. En flytt från en kommun till en annan, till exempel, kräver mycket administration. Skola och dagisplatser måste ordnas, bilen kräver boendeparkering och bostadsbidraget ska läggas om. Med en smartare förvaltning kan en ändring av mantalsskrivningsort trigga igång allt det som du som medborgare behöver och kanske inte ens vet att du måste ha. Systemet ser att du har barn i skol- och dagisålder och föreslår då också platser i lämpliga verksamheter. Det kan också, genom att hämta uppgifter från bilregistret, se att du behöver boendeparkering på din nya gata och skicka hem andra nödvändiga blanketter och formulär som du enkelt kan fylla i på nätet. Genom att automatisera och effektivisera förvaltningen kan medborgarna få en bättre service, och mindre resurser går åt till administration. För att detta ska fungera krävs att IT-systemen samordnas och att tjänster görs tillgängliga för medborgarna på nätet för service dygnets alla timmar. Bloggen för en smartare planet Scanna koden och deltag i dialogen på vår blogg. Besök ensmartareplanet.se 20

Smartare handel Smartare mat Smartare sjukvård. En smartare planet. Smartare städer

Smartare handel Smartare mat Smartare sjukvård. En smartare planet. Smartare städer En smartare planet Smartare handel Smartare mat Smartare sjukvård Sid 6 Sid 8 Sid 10 Smartare transporter Sid 12 En smartare planet Smartare energi Sid 14 Smartare bank Sid 16 Smartare städer Sid 18 Smartare

Läs mer

En smartare planet. Smartare byggnader Smartare handel Smartare sjukvård Sid 6 Sid 8 Sid 10. Smartare transporter Sid 12. En smartare planet

En smartare planet. Smartare byggnader Smartare handel Smartare sjukvård Sid 6 Sid 8 Sid 10. Smartare transporter Sid 12. En smartare planet En smartare planet En smartare planet Smartare byggnader Smartare handel Smartare sjukvård Sid 6 Sid 8 Sid 10 Smartare transporter Sid 12 En smartare planet Smartare energi Sid 14 En värld med framtid

Läs mer

Stadens utveckling och Grön IT

Stadens utveckling och Grön IT Vi lever, arbetar, reser, transporterar saker, handlar och kommunicerar. För utvecklingen av den hållbara staden fyller smarta IT-lösningar en viktig funktion. Stadens utveckling och Grön IT Malmö en Green

Läs mer

Stadens utveckling och Grön IT

Stadens utveckling och Grön IT Vi lever, arbetar, reser, transporterar saker, handlar och kommunicerar. För utvecklingen av den hållbara staden fyller smarta IT-lösningar en viktig funktion. Stadens utveckling och Grön IT Malmö en Green

Läs mer

Professor och forskningschef bodahlbom.se

Professor och forskningschef bodahlbom.se Bo Dahlbom Professor och forskningschef bodahlbom.se aktivering.se sust.se Staying Alive Sverige år 1900 Bo Dahlbom Sverige år 2000 Bo Dahlbom Olja Samhället som maskin Funktionalism och systemtänkande

Läs mer

Den smarta staden, innovation för framtiden.

Den smarta staden, innovation för framtiden. Den smarta staden, innovation för framtiden. Vart är automation på väg och varför är det viktigt för oss att vara med? Var förbrukas energin? Industri & infrastruktur Datahallar & nätverk Fastigheter Hushåll

Läs mer

Den intelligenta hanteringen av Managed Print Services

Den intelligenta hanteringen av Managed Print Services Sharp Optimised Services kontroll l effektivitet I produktivitet Den intelligenta hanteringen av Managed Print Services Möjligheterna med Managed Print Services Fakta: upp till 5 % av ett företags avkastning

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

emålbild för Kungsbacka 2020 Vårt utvecklingsarbete för att bli en del av e-samhället

emålbild för Kungsbacka 2020 Vårt utvecklingsarbete för att bli en del av e-samhället emålbild för Kungsbacka 2020 Vårt utvecklingsarbete för att bli en del av e-samhället Förord Vi behöver jobba smartare, effektivare och på nytt sätt för att möta förändrade förutsättningar. Genom att ta

Läs mer

Bortom Mobility Management Omvälvningar framför oss 2030 2050

Bortom Mobility Management Omvälvningar framför oss 2030 2050 Bortom Mobility Management Omvälvningar framför oss 2030 2050 Anders Gullberg CESC/KTH Anders.Gullberg@urbancity.se Till regionplanerande tjänstemän och politiker på tröskeln till en ny epok Unikt läge

Läs mer

Tjänster för elektronisk identifiering och signering

Tjänster för elektronisk identifiering och signering Bg eid Gateway och Bg PKI Services Tjänster för elektronisk identifiering och signering En elektronisk ID-handling är förutsättningen för säker och effektiv nätkommunikation. I takt med att tjänster blir

Läs mer

SVERIGEDEMOKRATISKT INRIKTNINGSPROGRAM FÖR ENERGIPOLITIK

SVERIGEDEMOKRATISKT INRIKTNINGSPROGRAM FÖR ENERGIPOLITIK SVERIGEDEMOKRATISKT INRIKTNINGSPROGRAM FÖR ENERGIPOLITIK Antogs av Landsdagarna 2011. Tryckversion 2.0-2014-03-04 VISION För att Sverige ska kunna upprätthålla en hög internationell konkurrenskraft och

Läs mer

Motion 62 - Digitaliserad vård en möjlighet för alla

Motion 62 - Digitaliserad vård en möjlighet för alla MOTIONSSVAR Vårt dnr: 15/4296 2015-10-23 Avdelningen för digitalisering Patrik Sundström Motion 62 - Digitaliserad vård en möjlighet för alla Beslut Styrelsen föreslår kongressen besluta att motion 62

Läs mer

Skrivelse från Helene Öberg (MP) om Stockholms läns landstings uppföljning av effektiviseringar i sjukvårdsverksamheten

Skrivelse från Helene Öberg (MP) om Stockholms läns landstings uppföljning av effektiviseringar i sjukvårdsverksamheten Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2013-11-20 LS 1310-1253 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstingsstyrelsen 1 3 '12" 0 I 0 0 0 1 0' Skrivelse från Helene Öberg (MP) om Stockholms

Läs mer

Riktlinjer för IT i Halmstads kommun

Riktlinjer för IT i Halmstads kommun Riktlinjer för IT i Halmstads kommun VER 1.0 Innehåll Bakgrund...3 Syfte...3 Drivkrafter för IT i Halmstads kommun...3 Övergripande inriktning...4 Inriktning för kommunens IT-engagemang...5 Service...5

Läs mer

TMALL 0141 Presentation v 1.0. Inriktningsunderlag för

TMALL 0141 Presentation v 1.0. Inriktningsunderlag för TMALL 0141 Presentation v 1.0 Inriktningsunderlag för 2018-2029 Inriktningsunderlaget ska omfatta analyser av tre inriktningar - hur inriktningen för transportinfrastrukturen bör se ut om trafiken utvecklas

Läs mer

Inledning. Information till dig som arbetar på sjukhus: Avsnitt A: Allmän information. Avsnitt B: Typer av innovationer. A.1. Vilken position har du?

Inledning. Information till dig som arbetar på sjukhus: Avsnitt A: Allmän information. Avsnitt B: Typer av innovationer. A.1. Vilken position har du? Sida 1 av 8 Delar av blanketten skall inte besvaras av alla. Vilka frågor som skall besvaras bestäms t.ex. av svaren på andra frågor. I webbblanketten visas bara de frågor som är aktuella för dig, här

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 FÖRFATTNINGSSAMLING 1 IT-STRATEGI FÖR SOLLENTUNA KOMMUN Antagen av fullmäktige 2003-09-15, 109 Inledning Informationstekniken har utvecklats till en världsomspännande teknik som omfattar datorer, telefoni,

Läs mer

Innovation på vårdcentral

Innovation på vårdcentral Sida 1 av 8 Delar av blanketten skall inte besvaras av alla. Vilka frågor som skall besvaras bestäms t.ex. av svaren på andra frågor. I webbblanketten visas bara de frågor som är aktuella för dig, här

Läs mer

Hållbara städer med informationsteknologi

Hållbara städer med informationsteknologi Hållbara städer med informationsteknologi www.teknikforetagen.se Hållbara städer med informationsteknologi Utmaningen är uppenbar. Storstäderna växer i Sverige och i hela världen, och allt fler flyttar

Läs mer

Välkommen att växa med oss!

Välkommen att växa med oss! Välkommen att växa med oss! Vi växer i Flemingsberg One giant leap for Här skapar vi en miljö där idéer kan växa till innovativa företag. health technology Den närmaste femårsperioden investeras cirka

Läs mer

SA TER Vision Center. SAUTER Vision Center. håller dig uppdaterad.

SA TER Vision Center. SAUTER Vision Center. håller dig uppdaterad. SA TER Vision Center SAUTER Vision Center håller dig uppdaterad. Modern fastighetsautomation blir alltmer komplex men, tack vare SAUTER Vision Center, så är konsten att övervaka systemet ganska enkel.

Läs mer

Hogia Transport Systems

Hogia Transport Systems Hogia Transport Systems Lösningar för miljöanpassade transporter hjälper företag utvecklas Hogia Transport Systems och miljön Vi lever idag i en värld med ett ständigt ökat behov av transporter för både

Läs mer

På jakt efter en smartare välfärd. Patrik Sundström, programansvarig för ehälsa Sveriges Kommuner och Landsting

På jakt efter en smartare välfärd. Patrik Sundström, programansvarig för ehälsa Sveriges Kommuner och Landsting På jakt efter en smartare välfärd Patrik Sundström, programansvarig för ehälsa Sveriges Kommuner och Landsting 530 000 nya medarbetare behövs i kommuner och landsting fram till 2025 om inga förändringar

Läs mer

Vi skall försöka reda ut vad e-hälsa är för något?

Vi skall försöka reda ut vad e-hälsa är för något? Vi skall försöka reda ut vad e-hälsa är för något? Anders Magnusson Owe Eriksson 2016-12-02 Begreppet e-hälsa Begreppet innefattar användningen av informations- och kommunikations-teknologin med utgångspunkt

Läs mer

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla

Läs mer

Professor och forskningschef bodahlbom.se

Professor och forskningschef bodahlbom.se Bo Dahlbom Professor och forskningschef bodahlbom.se aktivering.se sust.se Staying Alive 1 Förändring Sverige år 1900 Bo Dahlbom Sverige år 2000 Bo Dahlbom Olja Data 2 Innovation B i g D a t

Läs mer

Välkommen till Det digitala Malmö

Välkommen till Det digitala Malmö Välkommen till Det digitala Malmö Världen blir mer och mer digital för varje dag. Samma sak händer i Malmö. I Malmö stad vill vi använda digitaliseringen på ett positiv sätt och därigenom förbättra servicen

Läs mer

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 IT-Policy för Tanums kommun ver 1.0 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 1 Inledning Tanums kommuns övergripande styrdokument inom IT-området är IT-Policy för Tanums kommun. Policyn anger kommunens

Läs mer

Forskningen måste inriktas på individanpassad medicin

Forskningen måste inriktas på individanpassad medicin En utskrift från Dagens Nyheter, 2016 03 24 21:32 Artikelns ursprungsadress: http://www.dn.se/debatt/forskningen maste inriktas pa individanpassad medicin/ DN Debatt Forskningen måste inriktas på individanpassad

Läs mer

Billogram för EFFEKTIVARE KUND- KOMMUNIKATION

Billogram för EFFEKTIVARE KUND- KOMMUNIKATION Billogram för EFFEKTIVARE KUND- KOMMUNIKATION Egentligen låter det ju ologiskt, en faktureringstjänst som pratar om kundkommunikation och kundrelationer. Men vi ska förklara i den här guiden. Därefter

Läs mer

Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt.

Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt. Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt. VILKEN OMVÄLVANDE TID OCH VILKEN FANTASTISK VÄRLD! Filmer, böcker och rapporter om klimatförändringarna är våra ständiga

Läs mer

Smarta elnät För ett hållbart samhälle

Smarta elnät För ett hållbart samhälle Smarta elnät För ett hållbart samhälle Smarta elnät För ett hållbart samhälle Dagens kraftnät baserar sig på att elen produceras i stora kraftanläggningar och att flödet i transmissionsoch distributionsnäten

Läs mer

Sverigedemokraterna 2011

Sverigedemokraterna 2011 Energipolitiskt program S 2011 Vision För att Sverige ska kunna upprätthålla en hög internationell konkurrenskraft och levnadsstandard vill S föra en energipolitik som säkerställer en prisvärd och tillförlitligenergiförsörjning,

Läs mer

Förvaltningspolitiken BP2015 Välkommen till ESV

Förvaltningspolitiken BP2015 Välkommen till ESV Förvaltningspolitiken BP2015 Välkommen till ESV 08.35 09.00 Förvaltningspolitiken Torkel Nyman 09.00 09.25 e-förvaltning Anders Nyström 09.25 09.30 Utvecklingen av Charlotta Eriksson resultatstyrningen

Läs mer

Policy och riktlinjer för E-förvaltning och IT-användning inom Falköpings kommun 2012 2014

Policy och riktlinjer för E-förvaltning och IT-användning inom Falköpings kommun 2012 2014 Policy och riktlinjer för E-förvaltning och IT-användning inom Falköpings kommun 2012 2014 Ledning och styrning av IT i kommunen Kommunen har sedan många år en central IT-avdelning med ansvar för drift

Läs mer

1800-talets Stockholm

1800-talets Stockholm Stockholm 1800-2200 1800-talets Stockholm Befolkning Omkring år 1850 hade Stockholm ca 93 000 invånare vilket är väldigt lite om man jämför med med de ca 900 000 människor som idag räknas tillhöra Stockholms

Läs mer

Smartare välfärd INBJUDAN TILL UTMÄRKELSEN SVERIGES IT-KOMMUN 2015. Svenska utmaningar

Smartare välfärd INBJUDAN TILL UTMÄRKELSEN SVERIGES IT-KOMMUN 2015. Svenska utmaningar Smartare välfärd INBJUDAN TILL UTMÄRKELSEN SVERIGES IT-KOMMUN 2015 KVALITETSMÄSSAN DEN 3 5 NOVEMBER 2015 SVENSKA MÄSSAN I GÖTEBORG EUROPAS STÖRSTA KONFERENS OCH FACKMÄSSA OM VERKSAMHETS- OCH SAMHÄLLSUTVECKLING

Läs mer

Därför. skapas Nya Karolinska Solna

Därför. skapas Nya Karolinska Solna Därför skapas Nya Karolinska Solna Nya Karolinska Solna är ett av Stockholms läns landstings mest omfattande projekt genom tiderna. Ett nytt universitetssjukhus ska byggas med beräknad invigning 2015/2016.

Läs mer

Den smarta stadsdelen Hyllie Lösningar för smarta nät och en hållbar stad. Siemens AG 2012. All rights reserved. Sector Infrastructures & Cities

Den smarta stadsdelen Hyllie Lösningar för smarta nät och en hållbar stad. Siemens AG 2012. All rights reserved. Sector Infrastructures & Cities Den smarta stadsdelen Hyllie Lösningar för smarta nät och en hållbar stad Page 1 Smarta nät möjliggör integreringen av förnybara energikällor Vindkraftens utveckling i Sverige, 1982-2011 Lillgrund, Öresund

Läs mer

Vässa ekonomin i vinter

Vässa ekonomin i vinter Du öppnar väl ditt orange kuvert? Upptäck Aktiehandel på nätet. Smart Safety: enklare för dig svårare för tjuven. Vässa ekonomin i vinter Januari 2009 Nytt år nya möjligheter Det år som vi nu lämnat bakom

Läs mer

Skellefteå - en framsynt tillväxtkommun, attraktiv att bo och verka i. 72 000 invånare, hälften i tätorten 7 217 km 2 (=Skåne)

Skellefteå - en framsynt tillväxtkommun, attraktiv att bo och verka i. 72 000 invånare, hälften i tätorten 7 217 km 2 (=Skåne) Skellefteå - en framsynt tillväxtkommun, attraktiv att bo och verka i 72 000 invånare, hälften i tätorten 7 217 km 2 (=Skåne) Nyckeltal IT Antal arbetsställen med bredband: 400 Antal användare: 6 500 Antal

Läs mer

Oscar Eklund oscar@makesyoulocal.com mobil +45 2574 3315 Max Riis Christensen max@makesyoulocal.com mobil 3017 3950

Oscar Eklund oscar@makesyoulocal.com mobil +45 2574 3315 Max Riis Christensen max@makesyoulocal.com mobil 3017 3950 Oscar Eklund oscar@makesyoulocal.com mobil +45 2574 3315 Max Riis Christensen max@makesyoulocal.com mobil 3017 3950 Oscar Eklund oscar@makesyoulocal.com mobil +45 2574 3315 Max Riis Christensen max@makesyoulocal.com

Läs mer

ITS Arlanda 2011-03-29. Catherine Kotake

ITS Arlanda 2011-03-29. Catherine Kotake ITS Arlanda 2011-03-29 Catherine Kotake Vision Alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt 2 2011-03-30 Smidigt för alla Välinformerande trafikanter och transportörer Samordnad information mellan trafikslagen

Läs mer

En politisk vilja är ett måste för en teknisk utveckling

En politisk vilja är ett måste för en teknisk utveckling En politisk vilja är ett måste för en teknisk utveckling Bra miljö är en mänsklig rättighet Milan Obradovic Ordförande Miljönämnden Malmö FAH dagarna 18-19 april 2013 Flyget Flygindustrin står för ca 2%

Läs mer

Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland

Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland 1 (5) Landstingsstyrelsen Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland Bakgrund Innovationer har fått ett allt större politiskt utrymme under de senaste åren. Utgångspunkten är EUs vision om Innovationsunionen

Läs mer

Mer trafik Bygga nytt inte alltid bäst IT effektiviserar

Mer trafik Bygga nytt inte alltid bäst IT effektiviserar IT i trafiken Mer trafik Tillgången till effektiva transporter är en viktig fråga för att vårt samhälle ska kunna utvecklas. Och antalet resor och transporter ökar. Trafikökningen innebär tyvärr också

Läs mer

Program för ehälsa och Digitalisering i Region Skåne

Program för ehälsa och Digitalisering i Region Skåne Program för ehälsa och Digitalisering i Region Skåne Med uppföljning och kommunikationsplan Utgångspunkt Om mindre än tio år, 2025, ska Sverige vara bäst i världen på ehälsa. Region Skånes ambition är

Läs mer

Telia Healthcare. - effektivare sjukvård på patienternas villkor

Telia Healthcare. - effektivare sjukvård på patienternas villkor Telia Healthcare - effektivare sjukvård på patienternas villkor Telia Healthcare Telia Healthcare - effektivare sjukvård på patienternas villkor Sjukvården är inne i ett skede av stora förändringar. Den

Läs mer

Position paper FN:s globala hållbarhetsmål

Position paper FN:s globala hållbarhetsmål Position paper FN:s globala hållbarhetsmål Stockholm juni 2017 Swedisols vision, prioriteringar och åtgärdsprogram för de hållbara utvecklingsmålen, agenda 2030. Swedisol driver frågor av branschgemensam

Läs mer

Göteborgs Stads program för IT

Göteborgs Stads program för IT Göteborgs Stads program för IT Detta dokument gäller för Anställda och förtroendevalda i Göteborgs Stads förvaltningar, bolag och anknutna stiftelser Fastställd 2012-xx-xx Beslutande Kommunfullmäktige

Läs mer

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD Om Hufvudstadens uppförandekod. Hufvudstaden har en hundraårig historia. Sedan 1915 har vi utvecklat företaget till att vara ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med ett

Läs mer

Vässa ekonomin i vinter

Vässa ekonomin i vinter Du öppnar väl ditt orange kuvert? Nu kan du göra bankärenden på nya sätt och på nya platser. Smart Safety: enklare för dig svårare för tjuven. Vässa ekonomin i vinter Januari 2009 Nytt år nya möjligheter

Läs mer

Temasession 1: Nationell handlingsplan för smarta elnät

Temasession 1: Nationell handlingsplan för smarta elnät Temasession 1: Nationell handlingsplan för smarta elnät Karin Widegren, kanslichef, Samordningsrådet för smarta elnät Power Circle Summit 2014, Göteborg 6 november 2014 Samordningsrådet NÄRINGSLIV ORGANISATIONER

Läs mer

Ekonomi Sveriges ekonomi

Ekonomi Sveriges ekonomi Ekonomi Sveriges ekonomi Ekonomi = Att hushålla med det vi har på bästa sätt Utdrag ur kursplanen för grundskolan Mål som eleverna ska ha uppnått i slutet av det nionde skolåret. Eleven skall Ha kännedom

Läs mer

Framtidens betalningslösningar

Framtidens betalningslösningar Niklas Arvidsson Framtidens betalningslösningar Niklas Arvidsson Docent INDEK / KTH Forskar om innovation och förnyelse i industriella system med fokus på banker och betalsystem MBT MBT Mobila betalningar

Läs mer

Framtidens hemsjukvård i Halland. Slutrapport till Kommunberedningen

Framtidens hemsjukvård i Halland. Slutrapport till Kommunberedningen Framtidens hemsjukvård i Halland Slutrapport till Kommunberedningen 130313 Syfte Skapa en enhetlig och för patienten optimal och sammanhållen hemsjukvård. Modellen ska skapa förutsättningar för en resurseffektiv

Läs mer

Vindpark Töftedalsfjället

Vindpark Töftedalsfjället Vindpark Töftedalsfjället En förnybar energikälla På Töftedalsfjället omvandlas vindenergi till el. Genom att utnyttja en av jordens förnybara energikällor kan vi ta ytterligare ett steg bort från användandet

Läs mer

Sammanfattning av rapport 2011/12:RFR5 Näringsutskottet. ehälsa nytta och näring

Sammanfattning av rapport 2011/12:RFR5 Näringsutskottet. ehälsa nytta och näring Sammanfattning av rapport 2011/12:RFR5 Näringsutskottet ehälsa nytta och näring ehälsa nytta och näring Förord I Sverige finns goda förutsättningar att förbättra vården och omsorgen med hjälp av moderna

Läs mer

Tillsammans skapar och bygger vi Nya Karolinska Solna

Tillsammans skapar och bygger vi Nya Karolinska Solna Tillsammans skapar och bygger vi Nya Karolinska Solna Vi bygger framtidens sjukhus Nya Karolinska Solna blir ett nytt och toppmodernt sjukhus som ska kunna leverera en sjukvård av världsklass till de svårast

Läs mer

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat.

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Våra råvaror måste användas igen. Den globala uppvärmningen är vår tids ödesfråga och vi måste alla bidra på det sätt vi kan. Hur vi på jorden använder och

Läs mer

1177 Vårdguiden i framtiden

1177 Vårdguiden i framtiden 1177 Vårdguiden i framtiden Maria Ekendahl, programledare, Inera Program Nya 1177 Vårdguiden 2017-09-11 Maria Ekendahl maria.ekendahl@inera.se Programmets vision 1177 Vårdguiden, som redan är ett mycket

Läs mer

Energiutmaningen bygger på sju specifika mål och forskningsområden:

Energiutmaningen bygger på sju specifika mål och forskningsområden: Säker, ren och effektiv energi Den samhälleliga utmaningen Säker, ren och effektiv energi för åren 2014-2015 är uppdelat i fem områden: 1. Energieffektivitet (Energy Efficiency EE) där 21 utlysningar ingår.

Läs mer

Några bilder med sikte på den närmaste framtiden för hälso och sjukvården i SLL med särskilt fokus på Nya Karolinska

Några bilder med sikte på den närmaste framtiden för hälso och sjukvården i SLL med särskilt fokus på Nya Karolinska Några bilder med sikte på den närmaste framtiden för hälso och sjukvården i SLL med särskilt fokus på Nya Karolinska med Stig Nyman 2012 09 06 Det här hade jag tänkt hinna med: Bakgrund och beslutet om

Läs mer

UTBILDNING: Förbättra och vidareutveckla ledningssystem

UTBILDNING: Förbättra och vidareutveckla ledningssystem UTBILDNING: Förbättra och vidareutveckla ledningssystem Introduktion Den här kursen går igenom de vanligaste metoderna och verktygen för att vidareutveckla ett befintligt ledningssystem. Oavsett om orsaken

Läs mer

Mobiltjänster. Vi kan smartphones. den nya mobiltelefonin. www.dustin.se. Telefon: 08-553 44 000 E-mail: info@dustin.se

Mobiltjänster. Vi kan smartphones. den nya mobiltelefonin. www.dustin.se. Telefon: 08-553 44 000 E-mail: info@dustin.se Mobiltjänster Vi kan smartphones Skaffa kontroll över den nya mobiltelefonin UTMANINGARNA Smartphone-revolutionen skapar nya utmaningar för IT-avdelningen De traditionella mobiltelefonerna är snart ett

Läs mer

Nytänkande effektivt samarbete

Nytänkande effektivt samarbete Nytänkande effektivt samarbete HELHETSLÖSNINGAR FÖR TEKNISKA INSTALLATIONER Behov av nya lösningar Bygg- och installationsbranschen utvecklas snabbt. Idag är fastigheter mer tekniskt krävande än tidigare.

Läs mer

TRENDER I TRANSPORTSYSTEMET TRAFIKVERKETS OMVÄRLDSANALYS Hösten 2014

TRENDER I TRANSPORTSYSTEMET TRAFIKVERKETS OMVÄRLDSANALYS Hösten 2014 TRENDER I TRANSPORTSYSTEMET TRAFIKVERKETS OMVÄRLDSANALYS 2014 Hösten 2014 TRENDER I TRANSPORTSYSTEMET Trafikverkets omvärldsanalys 2014 Fokus på två sorters trender: megatrender och transporttrender Bilaga

Läs mer

GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING. En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram

GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING. En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram BY: George Ruiz www.flickr.com/koadmunkee/6955111365 GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING Partiprogrammet i sin helhet kan du läsa på www.mp.se/

Läs mer

Bredband - resultat av samverkan

Bredband - resultat av samverkan Kulturriket i Bergslagen Bredband - resultat av samverkan Internetuppkoppling har blivit allt viktigare för medborgare och företagare Kraven Kraven på att kunna ta del av information, ha kontakt med myndigheter

Läs mer

Bekymmersfri IT-vardag

Bekymmersfri IT-vardag Bekymmersfri IT-vardag VD har ordet Långsiktighet, nytänkande och hög tillförlitlighet är kärnvärden för CoreIT Min och mina fantastiska medarbetares absoluta strävan är att CoreIT ska vara den bästa partnern

Läs mer

Så arbetar svenska koncerner med Business Intelligence

Så arbetar svenska koncerner med Business Intelligence Så arbetar svenska koncerner med Business Intelligence Affecto är enligt Dataföreningens 20 000 medlemmar det IT-företag som bäst förstår kundernas behov, som tillhandahåller rätt kompetens, till rätt

Läs mer

Politisk inriktning för Region Gävleborg

Politisk inriktning för Region Gävleborg Diarienr: RS 2016/293 Datum: 2016-04-27 Politisk inriktning för Region Gävleborg 2016-2019 Beslutad i regionfullmäktige Region Gävleborg 2016-04-27 diarienummer RS 2016/293 Politisk inriktning 2016-2019

Läs mer

Detta är Swedbank. 2 februari, 2017

Detta är Swedbank. 2 februari, 2017 Detta är Swedbank 2 februari, 2017 Sverige, Estland, Lettland och Litauen är våra hemmamarknader 16,2 miljoner invånare 7,3 miljoner privatkunder 650 000 företagskunder 389 bankkontor 13 700 medarbetare

Läs mer

Grön it-strategi. Grön it-strategi A

Grön it-strategi. Grön it-strategi A Grön it-strategi Grön it-strategi A Innehåll Växjö - Europas grönaste stad 3 Växjö kommuns miljöarbete 3 Grön it strategi 5 It som miljöteknik 6 Miljövänlig it 9 Ansvar och uppföljning 10 Produktion: Växjö

Läs mer

Smartare betalningar. En rapport om kontanter och hur teknik kan ge oss säkrare, effektivare och billigare betalningar. ensmartareplanet.

Smartare betalningar. En rapport om kontanter och hur teknik kan ge oss säkrare, effektivare och billigare betalningar. ensmartareplanet. Smartare betalningar En rapport om kontanter och hur teknik kan ge oss säkrare, effektivare och billigare betalningar. ensmartareplanet.se En digital plånbok är ingen utopi. Med ny teknik, mobiltelefoner

Läs mer

Riksbankens Företagsundersökning KONJUNKTUR I SIDLED SÄTTER FOKUS PÅ KOSTNADERNA

Riksbankens Företagsundersökning KONJUNKTUR I SIDLED SÄTTER FOKUS PÅ KOSTNADERNA Riksbankens Företagsundersökning KONJUNKTUR I SIDLED SÄTTER FOKUS PÅ KOSTNADERNA JANUARI 2015 Riksbankens företagsundersökning i januari 2015 Enligt Riksbankens företagsundersökning i januari 2015 är

Läs mer

TOYOTA I_SITE Mer än fleet management

TOYOTA I_SITE Mer än fleet management EMPOWERING YOUR BUSINESS TOYOTA I_SITE Mer än fleet management www.toyota-forklifts.se TOYOTA I_SITE Mer än fleet management Toyota I_Site är ett kontinuerligt partnerskap för effektiv materialhantering.

Läs mer

Av 500 genomförda medborgardialoger var 126 svar från den specifikt utvalda målgruppen, dvs. unga värmlänningar i åldersgruppen 18-29 år.

Av 500 genomförda medborgardialoger var 126 svar från den specifikt utvalda målgruppen, dvs. unga värmlänningar i åldersgruppen 18-29 år. Medborgardialog 2013 Putte i Parken Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Bakgrund... 3 2.1 Principer för medborgardialog... 4 2.2 Medborgardialogens aktiviteter under 2013... 4 3. Genomförande... 5 3.1 Medborgardialog

Läs mer

Miljövinster och miljonvinster går hand i hand!

Miljövinster och miljonvinster går hand i hand! Miljövinster och miljonvinster går hand i hand! Trafikverket är en statlig myndighet som ansvarar för långsiktig planering av transportsystemet för vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. Vi ansvarar

Läs mer

Nyhetsbrev december 2011

Nyhetsbrev december 2011 Nyhetsbrev december 2011 2011 - fokusering och tillväxt i en turbulent omvärld Då Tord Schultz skrev VD-ordet i vårt nyhetsbrev i december 2010 anade ingen att 2011 skulle bli ett år med den dramatiska

Läs mer

Data från medicintekniska utrustningar rakt in i journalen Möjligheter och hinder

Data från medicintekniska utrustningar rakt in i journalen Möjligheter och hinder Data från medicintekniska utrustningar rakt in i journalen Möjligheter och hinder Kjell Andersson Med Tekn Civ Ing Skaraborgs Sjukhus kjell.andersson@vgregion.se 8:e Nationella Konferensen om Patientsäkerhet

Läs mer

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla

Läs mer

VINNOVA. Sveriges innovationsmyndighet INFORMATION 1 VI 2014:07

VINNOVA. Sveriges innovationsmyndighet INFORMATION 1 VI 2014:07 VINNOVA Sveriges innovationsmyndighet INFORMATION 1 VI 2014:07 Kort om oss Så fördelas pengarna Vad vi erbjuder Vi investerar 2,7 MILJARDER KRONOR varje år i runt 2400 FORSKNINGS- OCH INNOVATIONSPROJEKT.

Läs mer

Kommer vårdens förändringar gynna glesbygden?

Kommer vårdens förändringar gynna glesbygden? Kommer vårdens förändringar gynna glesbygden? Svensk förening för Glesbygdsmedicin den 7 april 2016 Agneta Karlsson Statssekreterare Vården står inför stora utmaningar Allt fler äldre med kronisk sjukdom

Läs mer

Strategi för digitalisering GÄLLER FÖR STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING

Strategi för digitalisering GÄLLER FÖR STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Strategi för digitalisering GÄLLER FÖR STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Innehåll 1. Syfte... 3 2. Tillämpning... 3 3. Definition... 4 3.1 Beroenden till andra processer... 4 4. Nuläge... 4 5. Vision och mål...

Läs mer

En personorienterad svensk hälso- och sjukvård

En personorienterad svensk hälso- och sjukvård En personorienterad svensk hälso- och sjukvård Copyright Forum för Välfärd www.forumforvalfard.se Vi är Forum för Välfärd Forum för Välfärd (FfV) lanserades under Almedalsveckan 2013 som en gemensam plattform

Läs mer

Preems miljöarbete. Alternativa bränslen. Gröna korridorer. Datum 2011-12-01

Preems miljöarbete. Alternativa bränslen. Gröna korridorer. Datum 2011-12-01 Preems miljöarbete Alternativa bränslen och Gröna korridorer Datum 2011-12-01 Syfte Föredragshållare Gröna korridorer Anders Malm, Logistikchef Korta fakta om Preem - 2010 Omsättning 87 miljarder SEK Ett

Läs mer

Svar på skrivelse om att landstinget bör forska på effektiv energi, smarta klimatåtgärder och innovativa transporter

Svar på skrivelse om att landstinget bör forska på effektiv energi, smarta klimatåtgärder och innovativa transporter Stockholms läns landsting Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2014-09-24 LS 1405-0688 Landstingsstyrelsen Svar på skrivelse om att landstinget bör forska på effektiv energi, smarta klimatåtgärder och innovativa

Läs mer

utveckling, och ett utmärkt tillfälle för (Det talade ordet gäller) nätverkande och utbyte av idéer mellan Inledningsanförande Sten Nordin

utveckling, och ett utmärkt tillfälle för (Det talade ordet gäller) nätverkande och utbyte av idéer mellan Inledningsanförande Sten Nordin (Det talade ordet gäller) Inledningsanförande Sten Nordin Stockholmsmötet 2010, 100531 utveckling, och ett utmärkt tillfälle för nätverkande och utbyte av idéer mellan regionens näringsliv och politiska

Läs mer

Produkter, tjänster och samarbeten för bättre sjukvård

Produkter, tjänster och samarbeten för bättre sjukvård Produkter, tjänster och samarbeten för bättre sjukvård Baxter är ett globalt, mångsidigt medicinskt företag som utvecklar specialiserade behandlings metoder och läkemedel som räddar och förbättrar liv.

Läs mer

Smarter way to pay. Betala mindre. Tjäna mer.

Smarter way to pay. Betala mindre. Tjäna mer. Smarter way to pay. Betala mindre. Tjäna mer. Snabbare. Säkrare. Billigare. Varför har inget tänkt på det här tidigare? Lösningen är så enkel och så smidig att man undrar. Så här ligger det till. En del

Läs mer

Rätt märkning en del av din produkt och ditt varumärke. En guide till rätt märkning framtagen av:

Rätt märkning en del av din produkt och ditt varumärke. En guide till rätt märkning framtagen av: Rätt märkning en del av din produkt och ditt varumärke En guide till rätt märkning framtagen av: Inledning Rätt märkning är en förutsättning för att effektivt kunna köpa, lagra, sälja, administrera och

Läs mer

Yttrande över remiss från Sveriges kommuner och landsting om Förslag angående former och inriktning av nationellt samarbete inom ehälsa

Yttrande över remiss från Sveriges kommuner och landsting om Förslag angående former och inriktning av nationellt samarbete inom ehälsa HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2012-03-27 p 18 1 (5) Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2012-02-27 HSN 1202-0133 Handläggare: Ewa Printz Kim Nordlander Yttrande över remiss från Sveriges kommuner

Läs mer

UPPSALA RÖDAKORSKRETS VERKSAMHETSPLAN 2017

UPPSALA RÖDAKORSKRETS VERKSAMHETSPLAN 2017 VISION UPPDRAG PRIORITERAD MÅLGRUPP VERKTYG ÖVERGRIPANDE MÅL PRIORITERADE OMRÅDEN OCH MÅL INGEN SKALL LÄMNAS ENSAM I KRIS ELLER KATASTROF. VI GER HOPP OCH RÄDDAR LIV I UPPSALA OCH I VÄRLDEN. DE MEST UTSATTA

Läs mer

Accelererad tillväxt och nya framtidssatsningar

Accelererad tillväxt och nya framtidssatsningar Accelererad tillväxt och nya framtidssatsningar 2 Sven Uthorn VD och koncernchef Harriet Piscator CFO Highlights, första kvartalet 2017 Tillväxtsatsningar Marknaden och B3IT Finansiell utveckling, jan-mars

Läs mer

Dagens struktur inom Landstinget Dalarnas hälso- och sjukvård

Dagens struktur inom Landstinget Dalarnas hälso- och sjukvård Dagens struktur inom Landstinget Dalarnas hälso- och sjukvård Hälso- och sjukvården i Dalarnas län är uppbyggt kring länets primärvård och 26 vårdcentraler, öppenvårdsmottagningar, sjukhusen i Säter, Ludvika

Läs mer

Varför är vår uppförandekod viktig?

Varför är vår uppförandekod viktig? Vår uppförandekod Varför är vår uppförandekod viktig? Det finansiella systemet är beroende av att allmänheten har förtroende för oss som bank. Få saker påverkar kunden mer än det intryck du lämnar. Uppförandekoden

Läs mer

Energivärld i förändring skapar nya möjligheter. Lars Bierlein, Business Innovation 18 september 2013

Energivärld i förändring skapar nya möjligheter. Lars Bierlein, Business Innovation 18 september 2013 Energivärld i förändring skapar nya möjligheter Lars Bierlein, Business Innovation 18 september 2013 Översikt E.ON-koncernen Runtom i Europa, Ryssland och Nordamerika har vi nästan 79 000 medarbetare som

Läs mer