5 Ungdomar om tro 6 Inför konferens, team och läger 21 Aron på historiskt möte EFS I VÄSTERBOTTEN ÅRGÅNG 86 #

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "5 Ungdomar om tro 6 Inför konferens, team och läger 21 Aron på historiskt möte EFS I VÄSTERBOTTEN ÅRGÅNG 86 # 2 2013"

Transkript

1 vårt budskap EFS I VÄSTERBOTTEN ÅRGÅNG 86 # Ungdomar om tro 6 Inför konferens, team och läger 21 Aron på historiskt möte 2 KRISTENDOMSUNDERVISNING 8 SOMMARLÄGER 9 ÅRSMÖTESHANDLINGAR

2 LEDARE Kunskapssamhället behöver oss Kanske kunde undervisning om kristen tro bli en prioriterad uppgift för EFS Västerbotten, för att råda bot på den kunskapsbrist som råder i Sverige i fråga om kristen tro. Är inte det att vara en missionsröresle inom Svenska kyrkan? VI LEVER I ett kunskapssamhälle (en term som funnits med sedan 70-talet) och i ett mediesamhälle; det är konstateranden som de flesta är beredda att hålla med om. Även om vi har mycket kunskap handlar det ibland om en avsmalnad kunskap, specialisering, och en kunskap som på många områden är ganska snuttifierad och medialiserad (påverkad av media och hur saker och ting framställs där). I värsta fall övergår den till att bli endast åsikter och fördomar, baserade på bristfällig kunskap. Det sistnämnda kan ofta sägas vara fallet beträffande kunskapen om kristen tro (se artikeln s. 5). Sedan kristendomsundervisningen omvandlades till religionskunskap i skolan har kunskapen om kristen tro minskat. Kyrkan har inte lyckats fylla sin uppgift i fråga om undervisning. En låg procent deltar regelbundet i gudstjänster och andelen konfirmander ligger ungefär mellan 30 och 50 procent av kyrkotillhöriga 15-åringar. De senaste 40 åren har medlemssiffrorna för Svenska kyrkan minskat från ungefär 95 % till cirka 68 % av befolkningen. Parallellt med detta finns ett uppvaknande intresse för andliga frågor och en öppenhet för religion, något som bland annat kan märkas i det Alpha-arbete som bedrivs på många håll. EFS EN MISSIONSRÖRELSE i Svenska kyrkan, så definierar vi oss officiellt. EFS har både en internationell och en nationell missionssekreterare, plus missionsföreståndaren. Men ordet mission har inte varit riktigt rumsrent på senare år i kyrkliga sammanhang. Helst ska man tala om internationellt arbete, och beträffande kyrkans och EFS lokala arbete, vilka benämner det som missionsarbete? Inte så många, fast ibland säger man att allt vi gör är mission, vilket kan sätta punkt för vidare samtal kring detta. EFS internationella mission befinner sig nu på lägsta nivå historiskt sett i fråga om anställda, men för en del av systerkyrkorna i de länder där EFS har/har haft utlandsmission går utvecklingen starkt framåt och medlemsantalet ökar, även om resurserna är knappa. Riktigt så positivt är inte EFS arbete på hemmaplan, även om det finns ljuspunkter här också. I BETRAKTELSEN på nästa sida kan vi läsa om parollen Kristi rikes tillväxt som funnits med från det EFS grundades. De ledorden borde kunna gälla än idag, utan att onödig tid och arbete sattes på att försöka formulera vad det är vi ska hålla på med. Snarare är det konkreta målsättningar som borde diskuteras; vad vill vi uppnå och hur ska vi gå tillväga? Ett tydligare fokus på vad vi vill åstadkomma skulle kunna mobilisera fler resurser. Otydlighet och att flyta omkring och pyssla med något småtrevligt som vi alltid gjort, eller i någon ny form, engagerar inte dem med störst drivkraft. De driftiga behöver oftast tydliga mål men också stor frihet. MED TANKE PÅ den bristfälliga kunskap som svenskarna har om kristen tro skulle undervisningen kunna vara prio ett för EFS. (Även bland aktiva kristna ungdomar inom EFS/Salt är kunskapstörsten beträffande kristen tro stor, något som märktes när Saltstyrelsen i Västerbotten hade ett utbildningspass om trosfrågor.) Och då handlar det inte om att de inom EFS som redan besitter en hel del kunskap ska matas med den igen, utan då måste vi nå ut till dem som verkligen behöver den. Det handlar inte heller om att vi ska omvända människor, eller att tvinga dem till kyrkan, utan det handlar om att ge dem kunskap för att de själva ska kunna avgöra om de vill tillhöra Kristus eller inte. Detta är mission, och för att utöva mission behöver vi inte nödvändigtvis åka utrikes. Vi behöver inte ens inrikta oss på invandrarna, för det finns gott om svenskar som inte känner till vad kristen tro innebär utan bär på vrångbilder och fördomar. Sverige är ju ett av världens mest sekulariserade länder! TÄNK OM EFS kunde vara en rörelse som får vara med om att vända trenden i fråga om medlemskap och tillhörighet i kyrkan. Kanske borde vi ta efter det man gör i EFS missionsländer och satsa på någon form av TEE (teologisk distansundervisning). Vi har i alla fall den moderna teknologin på vår sida. Kom med på årsmötet den 27 april i Robertsfors, där finns möjlighet att påverka vad EFS Västerbotten ska göra framöver och hur distriktsorganisationen ska vara en hjälp för de lokala föreningarna i deras arbete. Där får vi tillsammans försöka ge svar på hur vi ska kunna vara en missionsrörelse i Svenska kyrkan idag? KOMMUNIKATIONSRÅDET FRAMSIDA: Lisa Rosander, Aron Nygren och Johanna Bohman. vårt budskap ORGAN FÖR EFS VÄSTERBOTTEN ÅRGÅNG 86 # 2 APRIL 2013 REDAKTION: tfn 090/ fax 090/ , e-post TRYCK: Tryckeri City, Umeå REDAKTÖR : Lotten Markström, tfn 090/ ANSVARIG UTGIVARE: Kristoffer Hedman, tfn 090/ KOMMUNIKATIONSRÅD: Ulrika Bengtsson 070/ , Lena Björkman 070/ , Katarina Eriksson 070/ , Stefan Eriksson 070/ , Stefan Gelfgren ordf. 073/ , Anita Lundqvist 072/ och Peter Lundström 070/ PRENUMERATION: 180 kr ANNONSERING: 7,00 kr/mm, stående annons 6,00 kr/mm 2

3 EFS VÄSTERBOTTEN Distriktskansli i Umeå Vasagatan 17, Umeå tel. 090/ , fax: 090/ E-post: Kansliet i Skellefteå Stationsgatan 18, Skellefteå Tel. 0910/535 46, fax 0910/ Bankgiro , (Plusgiro ) Hemsida: LEDNINGSGRUPP: DISTRIKTSFÖRESTÅNDARE Kristoffer Hedman 090/ PERSONALCHEF Monica Andersson 090/ EKONOMICHEF Eva S Bäckström 090/ ÖVRIGA: BARN- & KONFIRMANDKONSULENT Magdalena Sandberg 090/ MUSIK-/SCOUTKONSULENT Birgitta Bergner 090/ UNGDOMSKONSULENT Johanna Björkman 090/ DISTRIKTS- OCH UTVECKLINGS- KONSULENT (Skellefteå) Anna-Maria Niemann Björk 0910/ UTVECKLINGSKONSULENT (Skellefteå) Henrik Näslund ADMINISTRATÖRER Lena Jonsson 090/ Margita Sundell 090/ INFORMATÖR Lotten Markström 090/ IT-SAMORDNARE Göran Berglund 070/ DISTRIKTSSTYRELSEN Ordf. Astrid Sjöström 070/ V ordf. Marianne Berglund 090/98421 BETRAKTELSE NYTTJA FLEXIBILITETEN FÖR ATT FOKUSERA KRISTI RIKES TILLVÄXT har varit EFS paroll och ledord ända sen starten för 157 år sedan. Det är en tydlig, kraftfull och ganska ovanlig slogan. Begreppet Kristi rike återfinns endast på två ställen i Bibeln nämligen i Ef. 5:5 samt 2 Pet. 1:11 där det talas om hur vi skall få fritt och öppet tillträde till vår herre och frälsare Jesu Kristi eviga rike. Detta var det ledord som EFS valde i begynnelsen och det säger mycket om EFS mål och inriktning. Att Kristi rike ska växa till, att människor skall förena sig med Honom, i Hans kropp, så att de tar sig Hans namn och kallar sig själv kristna i bemärkelsen en som hör Kristus till. Vår uppgift är större än någonsin... DETTA ÄR VÅR LÄNGTAN och därför har vi i alla tider samlats i missionsföreningar för att sträva mot detta mål att Kristi rike ska växa genom att människor lär känna och kommer till tro på Jesus Kristus. Men EFS har tappat många medlemmar, fått minskad ekonomi och antalet anställda har minskat. Vad innebär detta? Att EFS har spelat ut sin roll? Nej! Vår uppgift är större än någonsin, vi lever i ett Sverige som inte känner Jesus och uppdraget står fast, att Kristi rike skall växa till i vårt land, i vår värld och i människors hjärtan. Hur skall detta gå till? Svaret hittar vi återigen i våra stadgar: Denna uppgift vill EFS utföra som en självständig organisation inom Svenska kyrkan och med frihet för anslutna föreningar och grupper att utforma arbetet efter lokala förhållanden. VI HAR EN flexibilitet i att vara en missionsorganisation inom Svenska kyrkan, vi tillhör en kyrka som tar ansvar för helheten av kyrklig verksamhet så att vi istället kan fokusera på Kristi rikes tillväxt. I denna uppgift är vi kallade att använda vår fantasi och den inspiration och ledning som den Helige Ande ger. Låt mig ge två utmanande exempel. En EFS förening skulle kunna vara en innebandyförening med låt säga 5000 medlemmar/supportrar som har ett gäng anställda, alltså spelarna på planen, och en lokal, det vill säga en sporthall med namnet Jesushallen. Tänk vilket kraftfullt missionsredskap denna förening kunde få vara när den sen vinner högsta serien och tar hem SM-guldet! Eller den förening som vågar satsa på de äldre och strunta i ungdomarna, tänk på hur framgångsrika och stora våra pensionärsorganisationer är. De lever och frodas och växer utan att fokusera på ungdomarna. Detta är ett stort missionsfält, med obegränsad tillväxtpotential för det kommer hela tiden nya pensionärer. FUNDERA PÅ HUR ni i er förening på bästa sätt verkar för Kristi rikes tillväxt utifrån era lokala förhållanden och våga tänka i nya banor för ni har full frihet att tänka nytt för Kristi rikes tillväxt! HENRIK NÄSLUND vik. pastor i Skellefteåområdet 3

4 Ps. VISSA PSALMER tar lång tid på sig att bli kända och populära. Andra slår direkt, fast de är nyskrivna. En av de nya i 1986 års psalmbok som snabbt blev mycket omtyckt är Se, jag vill bära ditt budskap, Herre (Psalm 89). Med sin inriktning på mission, sändning och överlåtelse är den trefaldigt användbar för oss. Se, jag vill bära har vi fått från Kongo-Brazzaville. Både text och musik skrevs 1970 av prästen och läraren Hilarie Nkounkou, som var rektor vid ett teologiskt seminarium i huvudstaden. Den fina översättningen till svenska gjorde missionären Olle Berglund från Svenska missionsförbundet. Han hade själv varit missionär i Kongo i 25 år och kände förmodligen Nkounkou sedan den tiden. ÄRLIGT TALAT har vi inte så många bra missionspsalmer; en del känns gammalmodiga i sitt språk, andra har lite väl vemodiga melodier. Men här är en som både lyfter, utmanar och sporrar! Melodin är medryckande och kan sjungas både med och utan instrument en bra försångare räcker. Min vän Anna-Lena i Ursviken säger: Det här är verkligen Afrika! Och orden i psalmen går så bra ihop med rytmen, det är därför den är så härlig att sjunga. Texten är också jättebra. Den börjar som en bekännelse: Vi vill vara med och bära ut Guds budskap, och inte blygas för Ordet eller för Herren Jesus. Som många andra bra psalmer är den dock inte enbart bekännelse utan också en bön. Vi behöver ju Herrens hjälp för att kunna vara hans tjänare! Och för att vår glöd inte ska slocka under livets gång behöver vi Andens ledning och kraft. Därför får vi be: Gud, låt oss känna din Andes ledning, så att vi vet att din väg vi går. Låt elden brinna i våra hjärtan, till dess vi målet når. Gud, låt ditt ord i mitt liv få råda, att andra där din kärlek kan se. Ja, låt ditt ord i mitt liv få råda, då kan din vilja ske. (Psalm 89:3) TORBJÖRN ARVIDSSON Workshop om att visa sångtexter ETT TJUGOTAL PERSONER från EFS och Svenska kyrkan har deltagit i någon av de två fullbokade workshops om presentationsprogrammet OpenLP som EFS Västerbotten anordnade i februari. Vid workshop-tillfällena fick deltagarna lära sig installera och använda programmet med sånger och presentationer samt information om de copywriteregler som gäller. Det kan bli fler utbildningstillfällen ifall intresse finns. Den som är intresserad av att gå en sådan utbildning kan meddela intresse till EFS Västerbotten. Ett annat alternativ är att kontakta någon av de föreningar eller personer som deltagit i workshopen. Kontakta i så fall Birgitta Bergner, tel EFS VÄSTERBOTTEN har använt sig av programmet OpenLP ett antal år. Genom utbildning och framtagning av sångdatabas vill vi underlätta för lokala sammanhang att enklare arbeta med projektion av texter och annat på på ett lagligt sätt, säger FOTNOT: Göran Berglund som höll i kursen tillsammans med Birgitta Bergner. MÅNGA SOM IDAG använder sig av programmet PowerPoint för presentationer skriver in texterna för varje gudstjänst. Med OpenLP kan nästan allt finnas klart att använda från början. För att en EFSförening ska få använda projektor och visa andra sångtexten än de som finns i psalmboken krävs också tillstånd. EFS VÄSTERBOTTEN har en bearbetad psalm- och sångdatabas som är anpassad just för OpenLP och som förutom alla psalmer i psalmboken även innehåller några hundra andra ofta använda sånger. För att få använda den krävs att man har ett avtal med CCLI och rapporterar användning av sångtexterna till CCLI. Databasen innehåller även de vanligaste unisona bönerna samt lästa avsnitt som används vid gudstjänster. OpenLP (Open Source Lyrics Projection) är en fri mjukvara gjord för att visa sångtexter, bibeltexter, videor, bilder och även presentationer i gudstjänster med hjälp av dator och projektor. Läs mer på: CCLI (Christian Copyright Licensing International) är en licensorganisation vars licenser har funnits tillgängliga i Sverige sedan Läs mer på: 4

5 Hand i hand med Jesus eller Iphonen? Smartphone, Facebook och onåbara skönhetsideal är vardagsmat för ungdomar i dagens samhälle. Finns religionen kvar under alla dessa ideal, prylar, måsten och vad har den för betydelse? Vad säger Sofia, Aron och Lisa, tre ungdomar från Umeå, om vad som är viktigt för dagens tonåringar och hur ser de på den kristna tron? TEXT OCH BILD: EMMY LINDGREN TILLSAMMANS MED koppar med te och kaffe slår vi oss ned på Kafé Station i Umeås centrum och vad jag förväntat mig skulle bli en liten intervju på kanske en timma, blev ett väldigt intressant samtal på mer än dubbla den tiden. Tron är som en relation, svarar Sofia Bohman på frågan om man kan vara mer eller mindre kristen, vi har olika relationer med varandra och så är det nog med Gud också. Det spelar ingen roll om man sitter ensam hemma och ber eller är ute och talar inför stora folkmassor, man kan ändå kalla sig kristen eftersom vi kristna har samma värderingar, fortsätter Aron Nygren. Den tredje i gruppen Lisa Rosander säger: Tron betyder olika mycket för olika personer, och visst är det så. Vi kan knappast undgå att lägga märke till de stora artister som uttalar sig i media, till exempel på årets upplaga av melodifestivalen och Carola som var där som gästartist. Med allvar i rösten tackade hon Gud för att hon fick komma till Globen och sjunga, medan festivalvinnaren Robin Stjärnberg hade ett helt annat herregud på sina läppar. RELIGION ÄR en helt annan värld i dagens samhälle, den är inte lika aktuell längre. Det finns så mycket annat man ska göra och så mycket stress, med skola och sociala medier, som nästan blivit som en Gud i dagens samhälle. Det är på de sociala medierna man hänger och det är där man vågar vara sig själv, säger Aron. Även om Sverige visserligen är ett Namn: Lisa Rosander Ålder: 18 år Favoritställe i bibeln: Andra Mosebok Om 5 år: Är jag radiopratare i England. väldigt sekulariserat land, så sprider sig den kristna tron som aldrig förr över andra delar av världen. Hur kan det komma sig? Det finns vissa moraliska regler inom kristendomen som är aktuella än idag, säger Lisa och fortsätter: Älska din nästa såsom dig själv, allt som du vill att andra ska göra för dig, ska du göra för dem och tro, hopp och kärlek, är verkligen något man kämpar för i vår värld full av oro, stridigheter och fördomar. Och nog vill man gärna tro att det finns en Gud som kan styra upp i allt detta elände. Om det inte finns en Gud så är det ju otroligt att den kristna tron funnits så länge, säger Sofia, och Aron fyller i: Och fortsätter växa än idag, det måste ju betyda att det är något bra!. AV ORO, STRIDIGHETER och fördomar är det nog fördomar vi i Sverige främst kan relatera till. Vi får erkänna att vi alla har fördomar mot andra sociala grupper i samhället, samtidigt som det finns en hel del fördomar mot oss kristna. Många tror att kristna är väldigt strikta och konservativa, säger Aron och Lisa. Sofia har erfarenheten av att man i klassen får rollen som den snälla, den Namn: Aron Nygren Ålder: 18 år Favoritställe i bibeln: Hesekiels bok. Om 5 år: Pluggar jag. Namn: Sofia Bohman Ålder: 18 år Favoritställe i bibeln: Andra Mosebok Om 5 år: Jobbar jag inom restaurangbranschen. som aldrig dricker eller svär, vilket också kan vara sant. Att vi kristna ses som snälla är positivt, men det kan också ha sina nackdelar. Man förväntas hela tiden göra bra saker, vilket blir väldigt jobbigt då man gör fel, förklarar Aron. För alla är vi ju inte mer än människor och vi gör fel, även vi kristna. Men vi har nåden och förlåtelsen att lita på. NÄR SAMTALET sedan går mot vetenskap och tro, kommer ordet fördomar upp igen. Man lär sig så lite om religion i skolan, både om kristendomen men också om andra religioner. Det gör att det man hör låter lite konstigt och utan grund, så då får vi själva fördomar mot andra religioner. Hur ska man börja tro om man inte får någon kunskap, undrar Sofia. Lisa håller med och menar att man bara lär sig det ytliga men inte grunden. Många har aldrig fått veta hur intressant det är, avslutar Sofia. TEET HAR hunnit bli kallt och kaffet är uppdrucket. En avslutande fråga vilar på mina läppar: Vad är då viktigt för unga människor idag, förutom sociala medier och materiella ting? Att ha någonstans där man passar in, säger Sofia. Att vara nöjd med sig själv, inflikar Lisa. Att bli sedd, få stöd från någon och att känna sig älskad, avslutar Aron. 5

6 KONFERENSEN FÖRBEREDS EFS OCH SALT Västerbotten ordnar årligen en konferens under sensommaren/början av hösten. De senaste åren har den gått under namnet Nära Jesus. Tidigare har konferensen hållits i samband med årsmötet, men det hålls numera separat under våren. PÅ KONFERENSEN i Skellefteå 30 augusti-1 september 2013 kommer bland andra Staffan Stadell, Christer Wallström och några till från Kummelby kyrka i Sollentuna församling, att medverka. Kummelby kyrka har tidigare varit bas för Alpha-arbetet i Sverige och man har jobbat länge med delaktighet och idealitet i församlingsarbetet. ÄVEN I ÅR kommer konferensen att utgå ifrån EFS Västerbottens ledord Varma hjärtan, Kraft till förändring, I tjänst för varandra och Nå vidare och djupare. De får prägla möten i form av temamässa, förbönsgudstjänst och gudstjänster anpassade för olika åldrar. Under lördagen ordnas parallella samlingar med bland annat Skatten, ekonomiskt rådslag, Internationella rådet, om marginaliserade grupper, Salts årsmöte, bibelstudium, fyra olika seminarier med de medverkande från Kummelby, Middagspaus osv. Under konferensen, som hålls i EFS-kyrkan, pingstkyrkan och i Sankt Olovs kyrka, kommer det att bli många olika moment och inriktningar. Det kommer att finnas något för alla, säger Anna- Maria Niemann-Björk, som håller i planeringen. Det ordnas speciella program för barn och tonåringar, och även ungdomarna har vissa egna programpunkter. I år är det anmälan för barn- och tonårssamlingarna, för att kunna planera dem på bästa sätt. Tanken är att det ska bli en form av återträff för sommarlägerdeltagare för de läger där ledare från lägret kommer att vara på konferensen. Mer information kommer bland annat till årsmötet. Team på Åsele marknad Lunch i Åsele församlingshem tillsammans med teammedlemmarna. EFS VÄSTERBOTTEN har sedan 2006 varit huvudman för ett team med unga kristna (mestadels från Västerbottens inland men även koreanska deltagare) som medverkat på Åsele marknad. Teamet har ordnat volleybollturnering, café, pannkakskyrka, konserter, breakdanceuppvisning, bönetält och gudstjänstmedverkan. Arbetet är väl etablerat och uppskattat av såväl marknadsbesökare som åselebor, polis, socialtjänst och de lokala församlingarna. Visionen med teamet på Åsele marknad är att dela Jesus med folk under marknaden, som har cirka besökare på tre dagar en smältdegel av människor i alla åldrar och från många olika nationer och kulturer. Den som vill vara med i teamet bör vara minst 17 år, ha lust att växa i sin relation till Gud och i fråga om sina gåvor, samt arbeta nära andra under tre intensiva dygn. Kreativa inslag är alltid uppskattade! Det är gratis att vara med om man är med hela tiden, vilket i år betyder torsdag kväll 18/7 till söndag lunch 21/7. Logi ordnas i församlingshemmet på madrasser och mat lagas gemensamt, och ingår. Max 30 personer i teamet först till kvarn gäller! Om du är intresserad kontakta: Johan Färnkvist eller Gustaf Gustafsson och Lisbeth Tettli. Lägernyheter till sommaren För det mesta dyker det upp något nytt läger varje år. Till sommaren kommer tre nya läger att ordnas av EFS är ett läger med musik, sport, skapande och film den augusti på Strömbäcks folkhögskola. Det ersätter de tidigare lägren Hörnefors open och Musiklägret i Ersmark och är något av en nysatsning för barn i mellanstadieåldern. I NORRA VÄSTERBOTTEN kommer ett läger att ordnas i Rismyrliden, och det har en inriktning på livet på landet. Lägret blir den augusti. Rismyrliden har husdjur på gården och mjölkhantering som på självhushållets tid. På gården finns kor, hästar, får, grisar och kattungar. Gården uppförd 1825 är länets enda bevarade nybygge med ett komplett byggnadsbestånd. YTTERLIGARE ETT nytt läger är Familjeläger på Storstrand utanför Piteå. Det görs i samarbete med EFS Norrbotten. Lägret hålls den juni och alla familjer är välkomna, oberoende hur de ser ut. För många familjer är vardagen fylld av jobb, skola, dagis och olika aktiviteter. De tillfällen då familjen är samlad på samma plats kan vara få. Därför vill vi erbjuda ett familjeläger, säger Magdalena Sandberg, barn- och konfirmandkonsulent och en av dem som planerar lägret. För mer information hänvisas till nästa sida och vår webbplats lägersida och till kalendern. 6

7 SOMMARLÄGER EFS och Salts SOMMARLÄGER i Västerbotten 2013 BRA ATT VETA OM VÅRA LÄGER ANMÄLAN sker via EFS Västerbottens webbplats Har du inte möjlighet att anmäla via hemsidan kan du ringa lägerchefen för respektive läger. Scoutlägren anmäls via scoutledarna och har andra anmälningsdatum. ANMÄLAN ÄR ÖPPEN FR O M 6 MAJ 9.00 TILL 26 MAJ. Anmäl dig i tid! Deltagarantalet är begränsat på de flesta lägren. Anmälan är bindande. Vid sjukdom krävs avanmälan för att få tillbaka lägeravgiften, minus 100 kr i administrationsavgift. Meddela alltid återbud för att ge plats till dem som eventuellt finns på väntelista. Detaljerad information om lägret och betalning skickas till dig när anmälningstiden gått ut. Betalningen sker till Bg nr , EFS Västerbotten. FÖRSÄKRING: För alla läger som arrangeras av EFS/Salt Västerbotten gäller olycksfallsförsäkring under lägren samt till och från lägren. SÄRSKILDA BEHOV: För ditt barns bästa. Kom ihåg att vid anmälan meddela om ditt barn har några särskilda behov, diagnoser eller allergier av något slag. SOVA HEMMA: En del barn kan ha behov av att sova hemma och det ska inte vara något hinder för att delta i ett läger. MEDLEMSKAP I SALT: I lägeravgiften ingår en medlemsavgift på 20 kr i Salt Västerbotten. Medlemskapet innebär att vi kan hålla låga priser på våra läger. LÄGERBIDRAG: Om du vill åka på läger men inte har ekonomisk möjlighet till det ska du kontakta Magdalena Sandberg eller Anna-Maria Niemann-Björk Du kan även söka bidrag hos din lokala församling eller förening. Salt Riks har också en särskild lägerfond YTTERLIGARE INFORMATION Mer information om Salt och EFS Västerbottens läger hittar du på eller genom att ringa EFS Västerbottens distriktsexpedition Lägerarrangörer: EFS och Salt Västerbotten Sommar och sol, bara softa, resa, umgås, leka, bada och kanske också åka på läger. På EFS/Salts läger kan man få nya kompisar, få hålla på med sånt man tycker är kul, komma hemifrån ett tag eller få tid tillsammans med familjen. Och som en röd tråd i lägren finns Guds kärlek, omsorg, lekfullhet och skaparglädje. Årets nya läger Rismyrliden och Familjeläger (läs mer på nästa sida). Välkommen du också! 7

8 NYHET! NYHET! NYHET! SOMMARLÄGER Född -09 och äldre med vuxen JAG & MITT BARNBARN 6-7 augusti Tavelsjö lägergård Pris: 340 kr/vuxen, 150 kr/barn Lägerchef: Monica Andersson, Född BARNLÄGER: VATTEN & SLÖJD juni Norrmjölegården, Norrmjöle/Umeå Lägerchef: Anneli Almqvist, Pris: 460 kr BARNLÄGER: SÅNG & SKAPANDE juni Carlskyrkan, Umeå Pris: 460 kr Lägerchef: Evelina Miderfjäll, BARNLÄGER: SÅNG & SKAPANDE juni Byske församlingshem Pris: 280 kr Lägerchef: Kristina Nilsson, Född MINIBARNKÖRLÄGER dagläger utan övernattning juni Mobacken, Skellefteå Pris: 150 kr Lägerchef: Indra Lindkvist, Född PENGSJÖLÄGRET augusti Pengsjögården Pris: 280 kr Lägerchef: Maria Granqvist, Född MUSIK, SPORT, SKAPANDE & FILM augusti på Strömbäcks folkhögskola Pris: 560 kr Lägerchef: Magdalena Sandberg, RISMYRLIDEN LIVET PÅ LANDET augusti i Rismyrliden Pris: 460 kr Lägerchef: Lena Andersson, MUSIKLÄGER: BLÅS juni på EFS i Boliden Pris: 560 kr Du måste ha spelat ditt instrument i minst 4 terminer. Lägerchef: Karin Widman, Barn i alla åldrar med familj/vuxen FAMILJELÄGER juni Storstrand, Piteå Pris: se lägerfoldern (webben). Samverkan med EFS Norrbotten och Hortlax församling Lägerchef: Sara Sandström, Född MUSIKLÄGER: KÖR, KOMP, STRÅK & DANS juni i Kåge församlingshem Pris: 560 kr Väljer du stråk ska du kunna noter och ha spelat i fyra terminer. Lägerchef: Astrid Olofsson, Scoutläger Född -03 eller äldre, Även tonårs- och familjeby 4-7 juli i Björnkälen Pris: 650 kr Lägerchef: Birgitta Bergner, Upptäckarscout och tonår anmäls via scoutgruppen, familjebyn via mejl till född -04 och äldre juni i Stortjärn, anmälan via scoutgruppen, Pris: 470 kr Lägerchef: Nils Knekta, Barnens konferens Född augusti-2 september, i EFS-kyrkan i Skellefteå I samband med konferensen Nära Jesus Gratis! Lägerchef: Karin Widman, Anmälan! Läger i Klippen FIXARLÄGER augusti Klippengården En möjlighet att kombinera praktiskt arbete för att rusta Klippengården med god gemenskap, kortare vandringar och utflykter. Du kan delta de dagar som passar dig. Gratis kost och logi. Frågor: Eric Bergström Anmälan via mejl till FRISKVÅRDSLÄGER 6-10 september Klippengården Ledare: Sven-Olof Robertsson, Kenneth Ruuth, Kerstin Lidman och Eva Lundeborg-Karlsson. Pris: 1450kr Frågor: Sven Olof Robertsson eller Anmälan via mejl till ANMÄLAN från 6 maj via webben Om du inte kan anmäla dig via webben ring respektive lägerchef. E-postadresser hittar du på webben i Kalendern under respektive läger. 8

9 ÅRSMÖTESHANDLINGAR FÖR EFS VÄSTERBOTTEN 2013 DEN 27 APRIL, när vårblommorna tittar fram vid husväggen, är du välkommen till EFS Västerbottens årsmöte i Robertsfors kyrka. Där får vi samlas till gemenskap med andra från vårt stora distrikt, få information, bli inspirerade och få vara delaktiga på olika sätt. Många har uppskattat ett årsmöte skilt från konferensen (tredje året nu), men ändå har föreningarna varit sämre representerade än tidigare år. Av totalt 385 möjliga ombud var endast 124 närvarade på årsmötet EKONOMI och budget är stående punkter på ett årsmöte och i år föreslår styrelsen en minskad gåvomedelsbudget för 2014 utifrån det resultat vi ser för Vad får det för konsekvenser; hur använder vi våra resurser på bästa sätt? Vi hoppas att du och din förening känner det angeläget att vara med i samtalet kring denna och andra frågor. Det är viktigt att många är med när demokratiska beslut ska fattas. Det är du och din missionsförening som ger EFS Västerbotten mandat att jobba vidare. Kom med och påverka! ÅRSMÖTET börjar med en enkel gudstjänst och sedan tar årsmötesförhandlingarna vid. Det blir ett avbrott i förhandlingarna med möjlighet att välja samtalsforum: 1) Vad sker i andra missionsföreningar? Berättelser och delgivning av vad som sker lokalt (önskemål att många vill dela med sig). 2) EFS internationella mission information och möjlighet till frågor om vad som sker i EFS missionsarbete, samt 3) Ett EFS visionssamtal om hur vi ska forma EFS för framtiden, om uppdraget och vilka strukturer som bäst främjar det. PROGRAM OCH TIDER: Fullmaktsgranskning och fika Årsmöte som inleds med enklare gudstjänst. Barnaktiviteter (anmälan) Lunch (anmälan i förväg) Fika avslutar dagen ANMÄLAN om man vill äta lunch (Pris 100 kr för mat och fika) sker genom att mejla till eller ringa EFS Västerbottens kansli Barnaktiviteter ordnas parallellt. Anmälan också angående det till kansliet. HANDLINGAR till årsmötet finns på sidorna framöver och på och skickas också ut tillsmamans med fullmakter till föreningarnas årsmötesombud. I samband med årsmötet finns möjlighet att ge en gåva till EFS Västerbottens arbete. Man kan också sända in en gåva till distriktets bankgiro och märka inbetalningen med årsmötesgåva. Salt Västerbotten håller sitt årsmöte den 31 augusti i Skellefteå i samband med konferensen Nära Jesus. Välkommen på årsmöte! ASTRID SJÖSTRÖM Distriktsstyrelsens ordförande Styrelsekandidater valberedningens förslag Här presenteras styrelsen, vilka som är i tur att avgå och vilka som ställer upp som kandidater inför årets val. STYRELSEN HAR under 2012 haft följande sammansättning: Astrid Sjöström ordförande (Bureå), Marianne Berglund vice ordförande (Sävar), Johan Andersson (Skellefteå), Ulf Andersson (Boviken) Cathrine Eiderhäll (Skellefteå), Håkan Holmlund (Umeå), Åke Hägglund (Svarttjärn), Roger Lidman (Ostvik), Anita Lundqvist (Boliden), Karin Paulsson (Bjurholm), Gunilla Stenberg (Åkullsjön) samt Roland Wiklund (Holmsund). I tur att avgå ur styrelsen är Johan Andersson, Håkan Holmlund, Astrid Sjöström och Roland Viklund. Ulf Andersson avsäger sig sitt uppdrag med ett år kvar på sitt styrelsemandat. Av de avgående ledamöterna är det endast Astrid Sjöström som ställer upp för omval. De övriga som ställer upp för val till styrelsen är Rune Hedman, Hans Jakobsson och Eva Lundeborg Karlsson. Trots mycket idogt arbete har valberedningen gått bet på att få tillräckligt med förslag på kandidater till styrelsevalet. Därför är fyllnadsvalet på ett år vakant vid pressläggning. RUNE HEDMAN är 66 år och pensionerad skolledare från Bureå. Han har lång erfarenhet av styrelsearbete, bland annat i EFS lokalt. Rune vill arbeta med att utveckla organisations- och ekonomifrågor. Han är också en visionär. HANS JAKOBSSON är 59-årig lantbrukare från Ersmark (Skellefteå) med lång erfarenhet av styrelsearbete inom lantbruksorganisation och EFS lokalt. Som egenföretagare, ligger ekonomifrågorna honom varmt om hjärtat. EVA LUNDEBORG-KARLSSON 53-årig sjuksköterska från Strömbäck. Född i Tanzania, ordförande i EFS i Stöcke/Strömbäck. Intresseområden är mission både i Sverige och utomlands, lägerverksamhet och EFS Västerbottens framtid. ASTRID SJÖSTRÖM 54-årig lärare från Bureå med lång erfarenhet av styrelsearbete i EFS Västerbotten, varav tre år som ordförande. Astrid tycker att det är ett positivt arbetsklimat i styrelsen. Hon vill arbeta med framtidsfrågor och en effektiv organisation. ÅRSMÖTESBILAGA 9

10 ÅRSMÖTESBILAGA VERKSAMHETSBERÄTTELSE Verksamhetsberättelse för EFS Västerbotten 2012 Inledning VARMA HJÄRTAN, I tjänst för varandra, Kraft till förändring samt Nå vidare och djupare är ledorden i den nya programförklaringen (tidigare verksamhetsplan) som antogs av årsmötet Med ledorden som utgångspunkt får vi minnas vad som varit under året och vad som gjorts i smått och stort. Gud, som håller tillvaron i sin hand, bär både det år som gått och de som kommer i sin kärlek. Han är också den som skapar nytt; och ledorden utmanar oss att välja nya vägar och att sätta upp nya mål för vårt arbete. EFS Västerbotten får finnas med i Guds plan med de gåvor och förutsättningar vi har. Ge inte upp er frimodighet, den skall rikligen belönas. Uthållighet är vad ni behöver för att kunna göra Guds vilja och få vad han har lovat. Heb.10: De orden ger oss kraft och uppmuntrar oss till nya utmaningar i arbetet. Med de orden och förvissningen om att Gud kallar och leder oss i sitt arbete vill styrelsen lämna följande verksamhetsberättelse. Salt Västerbotten, som är en del av EFS Västerbotten, ansvarar för distriktets barn- och ungdomsverksamhet. Även den verksamheten redovisas nedan, då den är av gemensamt intresse för de båda organisationerna. Som alltid är verksamhetsberättelsen skriven ur distriktsstyrelsens perspektiv och kan inte belysa allt det arbete alla EFS-missionsföreningar utfört under året, och som sammantaget utgör merparten av EFS arbete i Västerbotten. Styrelse och föreningsstatistik STYRELSEN HAR under 2012 haft följande sammansättning: Astrid Sjöström ordförande (Bureå), Marianne Berglund vice ordförande (Sävar), Johan Andersson (Skellefteå), Ulf Andersson (Boviken) Cathrine Eiderhäll (Skellefteå), Håkan Holmlund (Umeå), Åke Hägglund (Svarttjärn), Roger Lidman (Ostvik), Anita Lundqvist (Boliden), Karin Paulsson (Bjurholm), Gunilla Stenberg (Åkullsjön) samt Roland Wiklund (Holmsund). Den har under året haft sex sammanträden. Förutom det direkta styrelsearbetet har ledamötena deltagit i olika utskott och råd samt representerat EFS Västerbotten vid möten på lokal, regional och nationell nivå. STYRELSEN HAR, med hjälp av EFS Västerbottens kansli, arbetat med att konkretisera och implementera den nya programförklaringen bland annat genom Storsamlingarna och i den reviderade handlingsplanen. Efterarbetet med organisationsgenomlysningen har fortsatt under Utifrån vad som kom fram i slutrapporten valde styrelsen att i ett första steg prioritera följande tre punkter: Definiera begreppet distriktet. Se över om organisationen behöver förändras och samtidigt titta på ledningsoch styrningsprocesserna. Tydliggöra hur resurserna används idag. Tre arbetsgrupper har jobbat med frågeställningarna samt lagt förslag som styrelsen har börjat arbeta efter och ytterligare ska besluta om under Med några föreningar har en form av utvecklingssamtal hållits och dessa samtal har skett i kombination med ett gudstjänstbesök eller med föreningarnas styrelser. ÅRSMÖTET hölls i Robertsfors kyrka den 12 maj. Antalet röstberättigade ombud på årsmötet var 124 (jfr 118 för 2011) från 49 föreningar(jfr 46 för 2011). Salt Västerbottens årsmöte hölls den 5 maj i Stortjärn med 100 deltagare, varav 26 var röstberättigade. INOM DISTRIKTET fanns vid årets slut 104 missionsföreningar och 4 EFS grupper samt 4 övriga föreningar, totalt 112 (jfr 117 för 2011). Medlemsantalet uppgick till 3831 personer (jfr 4011 för 2011), om man räknar antalet medlemmar i aktivitet var siffran (jfr för 2011). Inom distriktet fanns under året 42 Saltföreningar med sammanlagt 2463 medlemmar (jfr 2659 för 2011). Programförklaringens fem uppdragspunkter: 1. EFS VÄSTERBOTTEN SKA: BEDRI- VA UTVECKLINGS-, INSPIRATIONS- OCH FÖRÄNDRINGSARBETE EFS VÄSTERBOTTENS styrelse, utskott och råd bedriver tillsammans med tjänstemännen på kansliet ett pågående arbete med dessa frågor. Under 2012 har fortsatta mötesplatser genom Storsamlingar hållits som ett viktigt led i utvecklingsarbetet. (Storsamlingar = missionsföreningar i ett geografiskt område som träffas tillsammans med representanter för distriktsstyrelsen och några tjänstemän från EFS Västerbottens kansli). Under året har sju olika grupper mötts en till två gånger i varje grupp. Ledorden Varma hjärtan utgjorde utgångspunkten för samtalen under vårterminen och Kraft till förändring under höstterminen. Styrelsen och utskotten har tillsammans tagit fram en ny handlingsplan som bygger på ledorden. Handlingsplanen är en hjälp i prioriteringsarbetet med alla de uppgifter som vi ser som möjliga i EFS Västerbottens uppdrag. DISTRIKTETS KONFERENS Nära Jesus arrangerades (tillsammans med Salt Västerbotten) som både en inspirations- och en fortbildningshelg i Tegs kyrka, Umeå, med bibelstudier, gudstjänster och många olika parallella samlingar. EFS Västerbottens nya ledord utgjorde tema för de olika samlingarna. Under konferensen medverkade bland annat Magnus och Lotta Lennartsson från EFS-kyrkan i Ängelholm samt deras dansgrupp Angels. Genom sin medverkan ville EFS-kyrkan i Ängelholm ge något tillbaka till EFS Västerbotten som tack för det lån den fått härifrån. EN VÅGA VÄXA-DAG anordnades i Vasakyrkan i januari i samband med en söndagsgudstjänst. Utvecklingskonsulent Ingrid Lundstöm från EFS riks medverkade tillsammans med Senitha Olsson och Kristoffer Hedman. Samtal har förts med några personer om möjligheten att starta upp en ny EFSgrupp i södra Västerbotten, dessa samtal och arbeten har påbörjats i liten skala. 10

11 VERKSAMHETSBERÄTTELSE Angels från Ängelholm medverkade på konferensen i Tegs kyrka. VUR-N (Verksamhets- och utvecklingsrådet, norra distriktet). De frågor somvurn samtalat kring under året är: visioner, vad gör vi för barn år, smågruppsarbete, läger, nyetablering, frivillighet, barnoch ungdomsverksamhet i norra distriktet och mitt i livet-åldern. VUR-n anordnade en uppföljning av smågruppsträffen som man hade under Det blev en välbesökt och uppskattad kväll där man bland annat fick många goda exempel och metodtips på hur man kan utforma en smågruppsträff. Utifrån samtalen denna kväll arbetar VUR-n vidare med tankarna på en ledarutbildning för smågruppsledare. VUR-S (Verksamhets- och utvecklingsrådet, södra distriktet) har samtalat vidare kring den glömda åldersgruppen år och hur man skulle kunna jobba på nya sätt för att bli bättre på att fånga upp den. Några sätt skulle kunna vara att prova nya lägerinriktningar samt lansera konferensen Nära Jesus ännu mer som ett återträffstillfälle. Förutom det har man även samtalat en del kring hur organisationsförändringen kan komma att se ut i EFS Västerbotten och vilka konsekvenser det skulle ge för verksamheten. VUR-s har även under året börjat samtala om genusperspektivet i vår verksamhet. INTERNATIONELLA RÅDETS uppdrag att skapa ett levande missionsengagemang med internationella perspektiv har fortsatt under året. Varje termin har två internationella träffar ordnats, i södra respektive i norra delen av länet. Vid dessa träffar har de internationella ombudens uppgifter och häftet En god ekonomi behandlats. Frågan om hur våra nya grannar de nya svenskarna integreras i våra sammanhang har varit en av de stora frågorna under året. En enkätundersökning gjordes för att se hur föreningarna arbetar med dessa frågor, och svaren visade att några gör väldigt mycket och andra nästan ingenting, ibland därför att de inte har personer från andra länder i sin omgivning. De goda exemplen vill vi lära mer av. Kontakten med våra systerkyrkor stärktes av en gäst från Etiopien, Yenenesh Galata, Doctor of Ministry, som vid en av träffarna berättade om att fattigdomen faktiskt kan avskaffas om kyrkorna går in och motiverar folk att arbeta hårt. Kontakten med våra partners kan också stärkas genom vänförsamlingar. Kersti Karlsson har varit EFS Västerbottens representant i EFS och Svenska kyrkans referensgrupp i det nationella vänförsamlingsprojektet. FJÄLLGÅRDEN I KLIPPEN har även detta år fortsatt vara en uppskattad mötesplats för läger, föreningsresor och andra grupper. Antalet gästnätter uppgick till 2917, en minskning med cirka 200 från föregående år. Förutom löpande fastighetsunderhåll har klippenstyrelsen arbetat vidare med frågan om renovering eller nybyggnation av en ersättningsbyggnad till lillstugan. Framtidsfrågor kring engagemang, medlemsrekrytering och mervärdet av att vara klipppenkamrat har aktualiserats och funnits med i de flesta av klippenstyrelsens tankar. Klippenkamraternas årsmöte förlades detta år till Lövånger, där cirka 35 medlemmar slöt upp. GENOM OFFENSIVA FONDEN har fem olika projekt har drivits under året. Flera av projekten har anställd personal och löper under några år. Den kompletterande prästtjänsten med inriktning mot ungdom, som beviljades 2011 till Skellefteå EFS, har fortsatt under hela Satsningen i Mellanbygden fortsätter, med en viss justering som möjliggör stöd till lägerchefsuppdraget inför Patrullriks 2014 i Gärdsmark. Projektet Kraft till förändring, som bidrar med extra medel till tjänsten för kretsarna i Hörnefors, Teg och Umeå lands, pågår till våren Utöver detta har medel även använts till arbetet med Bibelfjäll. 16 elever avslutade sin utbildning under vårterminen och 12 nya började till hösten. Bibelfjäll har nu blivit ett viktigt inslag i Hemavan/ Tärnaby och bygger förtroende mellan kyrka och samhälle på ett bra sätt. Under året har Bibelfjälls samarbetspartner för folkhögskolekursen, Lidingö folkhögskola, meddelat att den på grund av ekonomiska faktorer tvingas lämna samarbetet efter läsåret 2012/2013. Styrgruppen har arbetat intensivt under året för att finna en bra lösning kring samverkan med någon annan folkhögskola. Goda samtal har förts med flera folkhögskolor, däribland Strömbäcks och Solviks folkhögskolor. Solviks folkhögskola har beviljat medel och samverkan för att bidra till möjliggörandet av en fortsättning av Bibelfjäll. Bibelfjälls styrgrupp arbetar vidare med hur samverkan ska se ut. EFS missionsförening i Grisbackakyrkan har fått ett anslag för att kunna genomföra en förstudie till ett projekt under namnet Synliggöra ett diakonalt projekt som vill stärka kunskapen om och stödet till anhöriga och närstående till människor som lever i missbruk av alkohol, droger, spel med mera. Under 2012 har flera ansökningar till fonden fått avslag på grund av att budgeterade medel inte har räckt till. DIN BOK har under året haft cirka 40 författarmöten. Författarna var bland annat Olle Carlsson, Patricia Tudor Sandahl och Margot Wallström. Margot samlade 1000 personer på två tillfällen. Under året har det blivit klart att Umeå kyrkliga samfällighet blir delägare i Din Bok Umeå AB med 40 % av aktierna. En breddning av ägandet har skett för att skapa ett än större engagemang hos församlingarna att köpa sitt material via Din Bok. Bokhandelssituationen i Sverige är fortsatt svår och två av Din Boks kollegor har tvingats stänga under året. INFORMATION OCH KOMMUNI- KATION: En ny webbplats sjösattes i början av året och har därefter utvecklats mot att alltmer bli navet för EFS Västerbottens information. Minst ett nyhetsinlägg i veckan har gjorts och på webbplatsen kan man hitta information om arrangemang, ÅRSMÖTESBILAGA 11

12 VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅRSMÖTESBILAGA kontaktuppgifter, protokoll, foldrar med mera. Webbplatsen har kompletterats med Facebookanvändning, Twitter och totalt elva nyhetsbrev via e-post till olika målgrupper, som i sin tur delvis kan ses som komplement till Vårt Budskap (fem nummer 2012). Ett tiotal foldrar/affischer har producerats samt ett pressmeddelande. Annonsering via tidningspress har förekommit endast i samband med konferensen och något enstaka tillfälle angående ledig tjänst. 2. EFS VÄSTERBOTTEN SKA: KOM- PLETTERA FÖRENINGARNAS VERK- SAMHET MED DISTRIKTSGEMEN- SAMMA ARRANGEMANG DISTRIKTSGEMENSAMMA arrangemang som läger, ledarskola och ledarinspiration har bedrivits i ungefär samma omfattning som tidigare. Ledarskolan har under året haft tre träffar (två helger och en dag) i Umeåtrakten med 23 deltagare. Parallellt med ledarskolan har en matlagningskurs hållits. Kursen med tre deltagare har letts av husmödrar och haft som mål att skola in ungdomar i att laga mat på läger. DE LUFF-GUDSTJÄNSTER (lovsång, undervisning, förbön och fika) som hållits i Vasakyrkan cirka tio gånger under året är viktiga för ungdomsverksamheten. De två första gångerna under hösten arrangerades LUFF i samband med konfirmandlägrens återträffar. LUFF-gudstjänster har främst både medverkande och deltagare i högstadie- och gymnasieåldern, och antalet besökare brukar ligga på besökare varje gång. Planeringsgruppen har under året bestått av ungdomar och anställda från EFS i södra Västerbotten och Umeå stadsförsamling. Ungdoms- och konfirmandgrupper från andra kyrkor i Umeå med omnejd har regelbundet besökt LUFF. Under 2012 har man även provkört På väg vid två tillfället istället för ett vanligt LUFF, ett koncept som bygger på ungefär en timme spex, en timme fika och en timme lovsångsgudstjänst. Det har båda gångerna resulterat i en besöksiffra på cirka 150, varav en del aldrig tidigare besökt kyrkan. En gång i månaden firas undomsgudstjänsten The Life i Skellefteå.The Life är en del av distriktets konfirmanduppföljning och har under året haft ett genomsnitt på 75 besökare. EFS Skellefteås kör för ungdomar, U-nited, smågrupper och annan ungdomsverksamhet fyller också en viktig funktion som samlingsplats för ungdomar i norra länsdelen. LÄGERVERKSAMHET: Även detta år har många barn, ungdomar och vuxna haft glädjen att få möta varandra och Gud på olika läger inom distriktet. För barn 7-10 år ordnades Vatten & slöjd (29 deltagare) Pengsjölägret (19 deltagare) och Barnlägret i Byske (9 deltagare). För barn år fanns Hörnefors Open (26 deltagare). Jag och mitt barnbarn-lägret (40 deltagare) i Tavelsjö samlade barn tillsammans med mor-/farföräldrar eller annan närstående vuxen. FÖLJANDE MUSIKLÄGER ordnades: Barnkörläger i Carlskyrkan (17 deltagare och 10 ledare), dagläger i Mobackenkyrkan (13 deltagare och 6 ledare), blåsläger i Boliden (19 deltagare och 14 ledare), kör, stråk och komp i Bureå (40 deltagare och 18 ledare) och kör och instrument i Ersmarkskyrkan, Umeå (24 deltagare och 13 ledare). Lägren har de senaste åren utvecklat många unga ledare genom att före detta deltagare beretts ledaruppgifter, framförallt på musiklägren. Ett flertal av dessa ungdomar har gått distriktets ledarskolor och musikkurser. I år anordnades musiklägret i Bureå i samverkan med Bureå församling och musiklägret i Ersmark i samverkan med Umeå stads församling. SCOUTHAJK OCH -LÄGER: Vid Salthelgen i Stortjärn i maj kom även i år flera scoutkårer på hajk och under lördag hade norra scoutrådet ordnat en scoutinspirerade tipsrunda med praktiska kontroller. Nybörjarscoutläger hölls en sommarhelg i Stortjärn och samlade 37 deltagare och ledare. De flesta ledarna är patrulledare som följer med sin patrull och får på så sätt en ledarutveckling. Roligt att helt nya grupper/scoutkårer kom till lägret för att få prova på scouting. Scoutlägret GLÖD i Björnkälen hölls i år som samarrangemang med Equmenia scout i övre Norrland och Scoutregionen. Lägret var indelat i tre delar: Upptäckarscout, Äventyrscout (tonår) samt Familjeby och samlade 200 deltagare och ledare. Familjebyn har vuxit och i år deltog 16 familjer. Samverkan med Equmenia scout har skapat många goda kontakter och samtal, särskilt inom scoututbildning och nya scoutorganisationen. Nytt upplåtelseavtal för Björnkälen har skrivits med ägarna Holmen skog AB. KONFIRMANDLÄGER har bedrivits i samma omfattning som tidigare med två läger på Strömbäck, varav ett med början i Klippen, och ett på Solvik med sammanlagt 106 deltagare (jfr 125 för 2011). LIVSVÄG NORR arrangerades i år för tredje gången i Vasakyrkan, Umeå, med temat Ljuset på vägen. Det var första året utan anmälan men trots det var skillnaden i deltagarantal knappt märkbar från tidigare år, den var snarare fördelad lite annorlunda med fler besökare på kvällsgudstjänsterna och färre deltagare på dagarna. Under helgen deltog personer från flera olika lokala samfund och sammanhang i bibelstudierna och gudstjänsterna, något som var väldigt uppskattat. Hela arrangemanget fick gott betyg och blev en mötesplats för människor i målgruppen år. LIVSKRAFT NORR, på Strömbäcks folkhögskola, gick av stapeln under nyårshelgen och avslutade distriktets lägerår, med totalt 220 ungdomar och ledare. Nyårslägret är det största lägerarrangemanget distriktet har och involverar många människor under hela året. Årets tema var Lärjunge.kom där man både i bibelstudier och gudstjänster utgick från lärjungen Petrus och hans resa som Jesus lärjunge. Snöfall överraskade på Salthelgen, men grilla hamburgare går alltid. SALTSTYRELSEN i Västerbotten anordnade för andra gången en Salthelg i början av maj. Den inleddes under fredagen på två håll, med en ungdomsgudstjänst i EFS-kyrkan i Skellefteå och i Stortjärn med en scothajk. Under lördagen anslöt ungdomarna från Skellefteå till Stortjärn där det under förmiddagen anordnades olika aktiviteter innan det gemensamma årsmötet. 12

13 VERKSAMHETSBERÄTTELSE UNDER ÅRETS högsäsonger vårvinter och sensommar/höst anordnades ett flertal läger på Klippengården: Student Ski, Sportlovsläger, Tillsammansläger, Fixarläger och Friskvårdsdagar. MUSIK: Första helgen i februari deltog flera ungdomar från Bolidens blåsorkester i Blåsarweekend på Storstrand i Piteå, ett arrangemang i samverkan med EFS Norrbotten. Det finns många unga musiker som vill vara ledare på läger och spela vid olika ungdomsarrangemang. Det är mycket stimulerande och en bra grund för EFS framtida verksamhet. Musikledarutbildning med åtta deltagare har getts i samverkan med Solviks folkhögskola. Den innehöll tre kursdagar under våren där ledarna kunde välja inriktning: brukspiano, sång, dirigering eller notskrivning. En barnkörledardag med Karin Runow hölls under våren i Skellefteå, i samarrangemang med Sensus. Ett 60-tal barnkörledare från Norrbotten och Västerbotten deltog, och de fick med sig många bra idéer till yngre respektive äldre barnkörer. Ung musik i kyrkan är ett projekt i samverkan med Luleå stift, Sensus Norra Norrland, EFS Västerbotten och EFS Norrbotten. Projektet har som syfte att ge stöd till föreningar och församlingar att kunna starta upp replokaler och ge stöd till olika typer av musikgrupper för ungdomar. Genom samverkan har projektet gjort flera insatser som organisationerna själva inte hade kunnat genomföra. EFS i Västerbotten har fått stöd i Vasakyrkan, Boliden, Strömbäck och med musikledarutbildningen på Solvik. Distriktets läger samlade totalt cirka 1200 deltagare barn, unga och vuxna (jfr 1000 för 2011). 3. EFS VÄSTERBOTTEN SKA: SVARA FÖR ANSTÄLLNINGAR OCH PER- SONALFRÅGOR I BEMANNINGSPLANEN för 2012 hade distriktet omräknat till heltid cirka 45 tjänster, varav 22 fanns i samarbetskyrkorna och 15 var präst-/pastors- och konsulenttjänster knutna till kretsarna. För distriktsgemensam musik-, barnoch ungdomsverksamhet var cirka 3,25 tjänster avsatta och för informationsarbete där redaktörskapet för Vårt Budskap ingår 0,75 tjänst. På EFS Västerbottens kansli i Umeå tjänstgjorde dessutom distriktsföreståndaren (anställd och till 60 % avlönad Livsväg Norr är ett tillfälle för unga vuxna att träffas och fundera kring aktuella frågor. av EFS riksorganisation), en personalchef och en ekonomichef. Utvecklingskonsulentresursen (0,5 tjänst) var vakant under delar av Två administratörer delade på en tjänst. De två heltidstjänsterna ekonomichef och administratör motsvarar 1,3 tjänster i kostnader då resterande 0,7 tjänster täcks av verksamhetsbidrag. Till många av våra tjänster (där samverkan med Svenska kyrkan finns) får EFS Västerbotten ekonomiska bidrag i olika former. Den tjänstevolym vi själva finansierar motsvarar cirka 20 heltidstjänster. I samarbetskyrkorna finns dessutom tio prästtjänster tillsatta och helt finansierade av församlingarna. Inom EFS Västerbotten är två tredjedelar av de anställda kvinnor, endast i kategorin präster/pastorer är könsfördelningen någorlunda jämn. Tillsvidareanställningar fick under året Marie Brunnegård, konsulent i Ersmarks kyrka Skellefteå, Hans Eriksson, vaktmästare i Sörböle kyrka Skellefteå, Kristina Eriksson, pastor i Bjurholmskretsen, Lovisa Fahlgren, konsulent i Ersmarkskyrkan Umeå, Ragnhild Pelo, diakon i Grisbackakyrkan Umeå, Magdalena Sandberg, konsulent EFS Västerbottens kansli, Emma Sjöberg, musiker i Carlskyrkan Umeå och Catharina Stenlund, diakoniassistent i Sörböle kyrka Skellefteå. Torbjörn Arvidsson, Anders Holmbom och Senitha Olsson har under året bytt tjänster. Torbjörn började som präst i kretsar runt Umeå, Anders som ungdomspräst i Skellefteå EFS och Senitha som präst i Vasakyrkan Umeå. Ett flertal personer har också anställts på vikariat och andra tidsbegränsade tjänster. Fem ordinarie medarbetare har lämnat sin anställning i EFS Västerbotten, nämligen Bernth Alexandersson, kretspräst, Anna Forslund, musiker i Carlskyrkan Umeå, Johan Holmgren, präst i Bjurholmskretsen, Gustav Jakobson, musik/ ungdomskonsulent i Skellefteå EFS och Sara Pettersson, diakoniassistent i Sörböle kyrka Skellefteå. Elisabeth Lindgren, musiker i Sörböle kyrka, avled i juli. DISTRIKTETS FORTBILDNINGS- DAGAR i januari genomfördes 2012 tillsammans med medarbetarna på Solviks folkhögskola. Temat för dagarna var I tjänst för varandra, ett av ledorden i EFS Västerbottens programförklaring. Medverkade gjorde bland andra Stina Backlund, som arbetar med diakoni i Betaniakyrkan i Malmö. Under fortbildningsdagarna fanns en del olika valmöjligheter och ett av alternativen var Komplett sångteknik med Astrid Domino en mycket bra metod i sång och röstvård. De anställda hade i mars en halv arbets- /fortbildningsdag med utgångspunkt från en bok, Den mindre församlingen, av Klas Lundström, lärare på Johannelunds teologiska högskola, och i november ytterliggare en halvdag då Olof Edsinger, generalsekreterare i Salt, höll ett bibelstudium och ledde efterföljande samtal. Under hösten deltog EFS-anställda också i en fortbildningsdag i Lövånger med Tin Mörk, nationell missionssekreterare i EFS, med utgångspunkt från ledordet Kraft till förändring. En musikreko dag (REKO = regional konsulentfortbildning) ordnades i augusti i Ursviken, där anställda musiker från EFS Västerbotten deltog tillsammans med sina kollegor från EFS Norrbotten. ÅRSMÖTESBILAGA 13

14 VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅRSMÖTESBILAGA BITRÄDANDE MEDARBETARE. De biträdande medarbetarna bjöds in till distriktets fortbildningsdagar i januari samt till en träff vid Nära Jesus-konferensen. Antalet biträdande har varit oförändrat under året, men när EFS-föreningarna på landsbygden blir färre, följs det av en minskad efterfrågan på biträdande medarbetares tjänster. Det är ändå mycket angeläget att fortsätta rekrytera nya biträdande medarbetare för uppgifter såväl i tätorter som i byarna. Det är viktigt för att bevara och förstärka EFS idé som lekmannarörelse. 4. EFS VÄSTERBOTTEN SKA: FÖRVALTA GEMENSAMMA TILL- GÅNGAR UTFALLET PÅ GÅVOMEDEL från föreningar och enskilda blev under året kr (jfr budget kr). Till insamlade medel har i år även lagts ett statsbidrag på kr samt ett efterskänkt lån på kr. Gåvomedelsinsamingens resultat redovisas därmed till kr. Med en nedåtgående trend på det traditionella gåvogivandet blir försiktigheten större när det gäller kostnadssidan. Detta syns både i verksamhetskostnader, fastighets- och försvaltningskostnader då utfallet överlag är lägre än budgeterat. En god utveckling på finansiella intäkter och ett större återtag av reserverade medel gör att resultatet blir betydligt bättre än beräknat och uttaget ur den så kallade kassakistan därmed betydligt lägre än budgeterat. Den ekonomiska förvaltningen i detalj finns beskriven i årsmöteshandlingarna med bokslutskommentarer samt balansoch resultaträkning för EFS VÄSTERBOTTEN SKA: VARA EN LÄNK MELLAN EFS CENTRALA OCH LOKALA ORGANISATION, SAMT FÖRETRÄDA EFS-RÖRELSEN I VÄSTERBOTTEN I SAMARBETSRELA- TIONER OCH ANDRA KONTAKTER EFS HAR UNDER ÅRET startat ett treårigt utvecklingsprojket. Alla distrikt och de flesta av EFS folkhögskolor bedriver genom Johannelunds teologiska högskola och dess enhet Centrum för utveckling (CFU) detta gemensamma projekt. Genom detta projekt söker vi ta tillvara den kompetens som finns i rörelsen kring olika utvecklingsfrågor. Samverkan med våra folkhögskolor och utvecklingsprojekt som kan ge stöd till missionsföreningars utveckling ligger högst bland de projekt som kommer att genomföras. I mars månad var Strömbäcks folkhögskola värd för EFS folkhögskoledagar, då representanter för alla EFS åtta folkhögskolor var närvarande. EFS Västerbottens distriktsföreståndare hade uppgiften att inleda dagarna med att delge EFS Västerbottens vision med att vara huvudman för folkhögskolor. Relationerna till folkhögskolorna har fortsatt att vara goda under året och har resulterat i flera samverkansarrangemang som omnämns i denna verksamhetsberättelse. Solviks folkhögskola har under hösten rekryterat ny rektor, Dan Lundsten, som tillträdde vid årsskiftet, efter Staffan Berglund som gick i pension. FLERA AV FÖRSAMLINGARNA i Svenska kyrkan har under året fört många samtal utifrån kyrkans strukturutredning kallad Närhet och samverkan, vilket resulterat i att en del av församlingarna i Västerbotten kommer att samverka i nya pastorat. EFS har vid några tillfällen bjudits in för att samtala om EFS framtida roll i dessa pastorat. Många frågor kvarstår hur det kommer att bli, men relationen finns kvar och önskan att hitta fortsatt goda former för samverkan. Luleå stifts samarbetsråd samt det nationella samarbetsrådet har betonat vikten av att dessa indelningsförändringar inte per automatik kräver några förändrade avtalsskrivningar. Störst förändring för EFS del räknar man med i Skellefteå, Mellanbygden och Bjurholm/Vännäs. Under året har man också samtalat om reviderade avtalsskrivningar mellan föreningar och församlingar i Vindeln, Holmsund, Boliden och Nordmaling/Nyåker. Den tjänstesamverkan som EFS har haft med Tavelsjö församling har under året upphört till förmån för en kretsprästtjänst. DET REGIONALA EKUMENISKA rådet där EFS Västerbottens distriktsföreståndare deltar har mötts en gång under Den stora ekumeniska mötesplatsen där EFS Västerbotten finns med är arbetet med Bibelfjäll. Det är en mötesplats vars betydelse och förtroende utvidgas för varje år. Relationen till Luleå stift fortgår med deltagande i prostmöte, samarbetsråd, formella och informella möten med stiftsledning samt distriktskonsulenternas årliga möte med Luleå stifts barn- och familjeteam. Distriktsföreståndaren är med i EFS riks ledningsgrupp och dess regelbundna träffar samt andra nationella mötesplatser. För ledningsgruppens räkning har distriktsföreståndaren varit pådrivande för en ny mötesplats, där ungdomar i EFS och Salt ska få möta EFS ledning. Arrangemanget Byggplats EFS gick av stapeln i november, och där representerades EFS Västerbotten även av fyra ungdomar och en ungdomskonsulent. Ideellt forums idédagar hölls i Västra Frölunda i oktober. Efter dessa idédagar har samtal förts med Luleå stift och EFS Norrbotten om att anordna en regional idédag i Luleå stift under 2013 eller EFS Västerbottens kansli har gett olika former av stöd till ett stort antal av missionsföreningarna genom den kompetens inom ekonomi och personalvård som kansliet besitter. Styrelsens ledamöter har ringt till de flesta missionsföreningarna för att få ett samtal om hur arbetet löper och vilka önskemål man har. MED TACKSAMHET över vad EFS Västerbotten får ta emot av det Herren gör blickar vi tillbaka på år 2012 och ber med Hebréerbrevets ord att vi inte ska ge upp vår frimodighet, då den rikligen skall belönas. Uthållighet är vad vi behöver för att kunna göra Guds vilja och få vad han har lovat (Heb.10:35-36). STYRELSEN Umeå

15 EKONOMI BOKSLUT Kommentar till balans- och resultaträkning 2012 samt styrelsens förslag till disposition av årets resultat. Balansräkning Balansomslutningen redovisas till 19,6 miljoner. Tillgångarna består av bankmedel och kortfristiga placeringar samt lånefordringar och aktier. Under året har avsättningar och förändringar bland kortfristiga placeringar gjorts enligt distriktets placeringspolicy. Fler placeringar gör att våra bankmedel, och underlag till ränteintäkter, minskar samtidigt som det under 2012 varit en god avkastning på våra likvida medel. De reserverade medlen har under året minskat i takt med gjorda avbetalningar på utlånade medel. Korta skulder har till största delen reglerats under årets första månader. Långa skulder består av inlånade medel från föreningar och privatpersoner samt interna fonder och eget kapital. Resultaträkning INTÄKTER Distriktets summa intäkter uppgick till totalt 22,6 miljoner. Cirka 7,4 miljoner avser gåvor från föreningar och enskilda + efterskänkt lån på kr + statligt bidrag motsvarande cirka kr ger ett totalt gåvoutfall på 8,3 miljoner. Ett testamente på kr har inkommit under slutet av året. Gåvointäkten från föreningar och enskilda minskade med kr mot föregående år. Personalbidragen har uppgått till 11,8 miljoner kr och arrangemang och försäljning har inbringat 2,2 miljoner kr. KOSTNADER Anslag till föreningar, arrangemangs-, fastighets- och förvaltningskostnader uppgår till 3,2 miljoner kr. Årets personalkostnader blev cirka 20 miljoner. Personalkostnaden netto det vill säga personalkostnader minus bidrag blev 8,3 miljoner. Totala kostnader redovisas till 23,2 miljoner kr och rörelseresultatet redovisas till kr vilket innebär att vi tar ut mindre ur kassakistan än beräknat för år Att rörelseutfallet blev så mycket bättre beror på efterskänkt lån och testamentsmedel samt allmän återhållsamhet på kostnadssidan. Det finansiella tillskottet blev kr där 3-månaders placeringskonto och utdelning i vår fondportfölj gett ett gott resultat för året. Finansiella kostnader redovisas till kr. Resultatet redovisas därmed till kr före bokslutsdispositioner. Fonden har under året använts till fem beviljade projekt och vid årets slut föreslås en förstärkning av fondkaptalet. Efter föreslagna bokslutsdispositioner på tillsammans kr, redovisas årets resultat till kr. BALANSRÄKNING EFS VÄSTERBOTTEN (1000-tal kronor) TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Lämnade lån Andelar koncernföretag Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kortfristiga placeringar Likvida medel SUMMA TILLGÅNGAR SKULDER OCH EGET KAPITAL Eget kapital Balanserat resultat Årets resultat 30 0 Fonder Testamentsfonden Fond för offensiva satsningar Övriga fonder Långfristiga skulder Erhållna lån Kortfristiga skulder Skulder SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL Resultatet före bokslutsdispositionerna blev kr bättre än budgeterat och styrelsen konstaterar att detta beror på: en extra gåvor i form av bidrag och efterskänkt lån ett inkommet testamente allmän återhållsamhet på kostnadssidan en god utdelning på finansiella intäkter STYRELSEN BESLUTAR FÖRESLÅ ÅRSMÖTET att ur Offensiva fonden uttas kr att till Testamentsfonden avsätts kr att till Offensiva fonden avsätts kr att återtag av reservering görs med kr att årets resultat redovisas till kr ÅRSMÖTESBILAGA 15

16 EKONOMI ÅRSMÖTESBILAGA BUDGET 2014 Kommentar till styrelsens förslag på budget för Budgetförslag 2014 En inriktning för budget 2014 har varit att gåvomedelsmålet ska grundas på de senaste årens gåvomedelsutfall och minskande antal medlemmar samt att ur överlikviditeten får tas ut maximalt 1 miljon kr under Det är styrelsens långsiktiga plan att våra gåvomedel ska täcka en grundbemanning medan övriga projekt och särskilda satsningar ska tas ur vår kassakista, för att på så sätt hantera hur vår verksamhet ska leva och bedrivas i ett längre perspektiv. Styrelsen föreslår en gåvomedelsbudget på 7,7 miljoner kr. Personal- och verksamhetsbidrag samt verksamhetsintäkter beräknas till knappt 12 miljoner kr under förutsättning att nuvarande samarbete och samverkan med Svenska kyrkan med flera, fortsätter i samma omfattning som idag. Den totala omsättningen beräknas till 22,3 miljoner kronor. Styrelsen vill fortsätta att arbeta med en fond för offensiva satsningar, och tillsammans med arrangemangs-, fastighets- och förvaltningskostnader uppgår dessa kostnader till 3,4 miljoner kr. För personalkostnader har en beräkning gjorts utifrån nuvarande bemanning men med en minskning på kansliet med 100 % tjänst. Totala personalkostnader inklusive sociala avgifter, fortbildning och övriga personalkostnader beräknas därmed till 20,4 miljoner kr. Totala rörelsekostnader beräknas till 23,8 miljoner kr. Ett finansiellt nettotillskott beräknat till kr ger ett resultat före bokslutsdispositioner på -1 miljon kr. Styrelsen föreslår ett uttag ur Offensiva fonden på kr, ett uttag ur Testamentsfonden med kr samt att kr av reserverade medel återförs. Med ett uttag ur kassakistan motsvarande 1 miljon kronor genom dessa bokslutsdispositioner nås en balanserad budget för STYRELSEN FÖRESLÅR ÅRSMÖTET att fastställa föreslagen budget för RESULTATRÄKNING 2012 BUDGET 2014 FÖR EFS VÄSTERBOTTEN (1000-tal kronor) INTÄKTER Gåvor: föreningar och enskilda bidrag och efterskänkt lån Utfall 2012 Budget 2013 Budget Testamenten Bidrag Verksamhet SUMMA INTÄKTER KOSTNADER Anslag Verksamhet Lokal- och fastighet Förvaltning Personal SUMMA KOSTNADER RÖRELSERESULTAT Finansiella poster RESULTAT FÖRE BOKSLUTS- DISPOTION Uttag/avsättning Offensiva fonden Uttag/avsättning Testamentsfonden Återtag reservering RESULTAT Klippengården Utfall 2012 Budget 2013 Budget 2014 INTÄKTER Medlems- och deltagaravgifter Försäljning och uthyrning SUMMA INTÄKTER KOSTNADER Verksamhetskostnader Fastighetskostnader Övriga kostnader SUMMA KOSTNADER RESULTAT

17 PATRULLRIKS BÅDE NYTT OCH HISTORISKT Lägerkommittén vid första samlingen i höstas. Från vänster: Marie Edfast, Haparanda, Nanne Näslund, Ö-vik, Jörgen Lundmark, Gärdsmark, Stig Lindkvist, Skellefteå, Karin Lundmark, Gärdsmark, Göran Berglund, Sävar, Thomas Holmström, Bureå, Bigitta Bergner, Bodbyn, Andreas Lundholm, Umeå, Marie Brunnegård, Ursviken och Markus Strömqvist, Bureå. De infogade bilderna visar Katarina Glas och Arne Andersson från Umeå, som kommit med senare. Patrullriks ordnas i Västerbotten nästa år. Vad blir nytt då, och hur började det egentligen? NÄR PATRULLRIKS slår ner tältpinnarna i Gärdsmark 2014 är det 50 år sedan det första Patrullrikslägret Då var det ett mindre antal vinnande flick- och pojkgruppspatruller som genom ett tävlingsförfarande fick vara med. Lägret återkom och ganska snart växte det till ett stort läger på scoutmaner även om FG/PG inte var anslutna till scoutrörelsen. Sedan ett Starka tjejer från Stortjärn på Patrullriks i Mjösjöliden Nästa år kommer lägret till deras hemmplan, Gärdsmark. antal år hade FG/PG börjat arbeta under scoutliknande former och Patrullriks blev drivande i den utvecklingen blev EFS Scout en sektion i KFUK-KFUMs scoutförbund. PATRULLRIKS INNEBAR friluftsliv och verksamhet i patruller. Patrullriks har haft stor betydelse för att introducera nya programformer i den lokala barnoch ungdomsverksamheten. Liksom allt annat arbete i EFS och Salt vill lägret ge kunskap i Bibeln och en positiv upplevelse av kristen tro. Patrullriks har återkommit vart tredje år och även på 2014 års läger är utmaningen att skapa något nytt, en programverksamhet som utgår ifrån och berör den verklighet som barn och ungdomar lever i här och nu. Patrullriks i Gärdsmark 2014 vill stärka deltagarnas självkänsla och förmågan att samarbeta i grupp, kring frågor som är aktuella idag som miljö- och energifrågor. Organisatoriskt är målet att utveckla scoutarbetet i tonårsåldrarna. TONÅRS-SOCKEN BLIR ÄVENTYRS- SOCKEN. Scoutrörelsen har infört nya åldersgrupper och Patrullriks 2014 sänker därför nedre åldern så att det överensstämmer med denna. Samtidigt blir det en satsning på att stimulera scoutverksamhet för tonåringar inom EFS Scout. LÄGRET GÅR AV STAPELN den 2-9 augusti Patrullriks arrangeras därmed samma vecka som ett hundratal andra scoutläger i Sverige. Det handlar i praktiken om lokalt arrangerade läger med deltagare vardera under ett gemensamt paraply. Patrullriks som riksläger ingår inte formellt i detta men vi kommer ändå att ingå i den stora skara scouter som samlas till läger denna vecka. FACEBOOKSIDA OCH PATRULL- RIKSWEBB. Patrullriks Gärdsmark 2014 har förstås en egen Facebooksida, nu även med Instagramflöde. Passa på att gå in där och bidra gärna med bilder och inlägg. Patrullrikswebben med aktuell och löpande info hoppas vi kommer igång i april. EFS Norrbotten söker Text och bild: GÖRAN BERGLUND till Sörbyakyrkan Musiker 75 %, tillsvidare till Hortlaxkretsen Präst %, vikariat För mer information se 17

18 DISTRIKTSINFORMATION APRIL MAJ JUNI KALENDER Storsamling, Solviks folkhögskola, Skellefteå 12 På väg-gudstjänst, Vasakyrkan, Umeå 15 Storsamling, Vännfors bönhus, Vännäs 16 Internationell träff, Solbackakyrkan, Holmsund 17 Internationell träff, Sörbölekyrkan, Skellefteå 19 The Life, EFS-kyrkan, Skellefteå 20 Scouttåget, Umeå (arr.: Scouterna) 20 Regional samverkansdag, Solviks folkhögskola, Skellefteå 27 EFS Västerbottens årsmöte, Robertsfors kyrka 28 Bönedag för EFS i Västerbotten 9-12 EFS årskonferens och Avtryck, Örnsköldsvik 17 The LUFF-gudstjänst, Vasakyrkan, Umeå 20 Jesusmanifestation, Umeå 25 Jesusmanifestation, Skellefteå 31 The Life, EFS-kyrkan, Skellefteå 1 Patrulldag/våravslutning, Bodan, Skellefteå LEDIGA TJÄNSTER I EFS VÄSTERBOTTEN MUSIKER i Bergsbykyrkan, Skellefteå vik %. MUSIKER i Sörböle kyrka, Skellefteå, vik. 60 %. PEDAGOG/KONSULENT i Ersmarkskyrkan, Umeå visstid 50 %. PRÄST/PASTOR i Vasakyrkan, Umeå, vik %. Sista ansökningsdag 30 april och tillträde 15/8. För mer information och kontaktuppgifter hänvisas till webben GÅVOMEDELSRAPPORT Extraordinär föreningsgåva Insamlade gåvomedel jan-feb 2013: Budgeterade gåvomedel jan-feb 2013: kr kr UNDER FEBRUARI månad har du varit med och samlat in kr till distriktets arbete i Västerbotten. En förening i södra länsdelen, på väg att upphöra har gett en extra gåva till det distriktsgemensamma arbetet, vilket avspeglar sig i resultatet för februari. EFS i Västerbotten och Klippenkamraterna anordnar flera läger under sportoch påskloven där ungdomar och vuxna träffas i backar och på lägergården i Klippen. Jag hoppas att du vill vara med och bidra till att EFS i Västerbotten kan anordna läger till en deltagaravgift som ungdomar och barnfamiljer har råd med! Tack för din gåva! Eva S Bäckström BANKGIRO NR , BANKKONTO SEB (gäller även Salt) SALTS ÅRSMÖTE Salt Västerbottens årsmöte blir den 31/8 i Skellefteå, under konferensen Nära Jesus. Regional samverkansdag Regional samverkansdag 20 april 2013 på Solviks folkhögskola. Luleå stift samt EFS Västerbotten och EFS Norrbotten inbjuder alla församlingar och föreningar som har samarbets- eller samverkansavtal. Samtal om att vara kyrka, resurser, nya normalavtal, konsekvenser av pastoratsindelnig och egna frågeställningar. Anmäl deltagare per mejl till alternativt ring Ange behov av specialkost. BIBELSKOLAN FÖR DIG SOM VILL KOMBINERA BRA BIBELUNDERVISNING MED HÄRLIGA FJÄLLUPP- LEVELSER OCH UTMANANDE MÖTEN Bibelfjäll är en ettårig folkhögskolekurs på helfart, med placering på SMU Fjällgård Hemavan. W W W. B I B E L F J A L L. S E 18

19 DISTRIKTSLEDNINGEN PÅ VÄG MED DISTRIKTSFÖRESTÅNDAREN BAGAMOYO, en liten kuststad vid Indiska Oceanen, var platsen för EFS missionärsretreat i mars, där jag fick medverka. Där fick jag även förmånen att lyssna på EFS-missionärers berättelser om vad de står i just nu. EFS har för tillfället bara sju missionärer, men förhoppningsvis ytterligare fyra inom ett år. BERÄTTELSERNA handlade bland annat om att som kirurg i Aira, Etiopien, vara med och rädda liv genom mängder av kejsarsnitt och andra operationer. Erik och Sennait Erichsen ger genom sitt arbete med bland annat diabetesvård, och med ständig jourtjänst, möjlighet för sjukvård även på landsbygden. (På webben www. inquire-magazine.com finns ett filminslag om det arbetet under african country doctor.) Ulf Ekängen berättade om sitt arbete med barns rättigheter i Dodoma, Tanzania, och gav perspektiv på de olika förutsättningar som finns i vår värld. Ulf gestaltar genom sin person att arbetet är integrerat med hans liv. Varje vecka erbjuds gatubarn att komma hem till honom och låna duschen, andra gånger går Ulf ut nattetid för att se hur gatubarnen har det och vid något tillfälle såg han till att ett gatubarn som dött en natt fick en värdig begravning; det kom över 200 barn till den begravningen. Deltagarna på missionärsretreaten i Bagamoyo, Tanzania. FOTO: ERIK JOHANSSON. ANN-KATRIN PERSSON berättade om sitt arbete med att utbilda prästfruar, och på sikt även prästmän, i det uppdrag som åläggs en prästfru i Tanzania. Det kan handla om hur man startar upp någon form av affärsverksamhet för att dryga ut lönen eller frågor kring hälsa och rådgivning. Själv får Ann-Katrin vara med i en grupp med prästfruar som träffas regelbundet för att dela liv. I den gruppen lär hon sig vad gästfrihet och kärleksfull omsorg betyder i en kristen gemenskap. EFS MISSION får vara med och bidra med små medel till att förändra människors liv här på jorden och med ett himmelskt perspektiv. Det finns anledning för oss att med tacksamhet be för våra missionärer. Jag känner också en stor glädje över vad vi alla får vara delaktiga i genom EFS mission. Berättelserna är fler än vad som ryms här, men detta blev en liten hälsning från EFS internationella missionsarbete. KRISTOFFER HEDMAN 19

20 EMMYS EMOTIONER Om att spara dagen i en gladburk NÄR JAG VAR YNGRE trodde jag att då jag gick ut skolan, skulle jag veta precis vad som skulle hända härnäst. Jag skulle ha ett jobb, en dröm, ett yrke att plugga till. Jag var så säker på att jag skulle ha alla dessa planer utstakade framför mig, att jag nästan glömde bort dem. På något sätt trodde min barnahjärna att framtiden redan fanns där planerad och allt jag behövde oroa mig för nu var nuet. Men sedan blev jag äldre och upptäckte att drömmen inte var så självklar, utbildningarna alltför många och att arbetsgivarna aldrig knackade på dörren. Jag vet inte vad jag vill bli då jag blir stor även om jag nu, med mina barnaögons mått mätta, är väldigt stor. Nu är jag i den åldern, där jag som liten trodde att allt spännande skulle hända och livet på riktigt skulle börja, men det är verkligen inte så lätt som jag trodde. Det finns alldeles för många val som ska göras, alldeles för mycket att se, göra och uppleva och jag är inte ens i närheten av att veta vad min dröm är. Framtiden känns väldigt osäker och ibland nästan skrämmande långt borta, men samtidigt så väldigt nära. MAN SÄGER ALLTID att man ska fånga dagen, men hur lätt är det egentligen? Att se solskenet då regnet vräker ned, att skymta vårlökarna under tjocka lager av snö? Att gå till skolan eller jobbet en dag då allt bara känns trist, det är ju inte direkt någon dag som man vill fånga; det är en dag man helst av allt bara vill glömma. Carpe Diem känns då väldigt långt borta, i alla fall för mig. Om man tänker uttrycket bokstavligen fånga dagen så skulle det för mig innebära att hitta dagen, stänga in den i en fin gladburk och spara den till ett tillfälle då man behöver den. På sätt och vis låter det ganska fint, som ett gammalt fotoalbum fullt med minnen och historier. Men å andra sidan, var skulle man förvara alla dessa burkar med fångade dagar i? Och hur ofta skulle man egentligen ha användning för dem? De fotoalbum vi har hemma ligger i en kartong på vinden, jag behöver kanske inte säga mer. SÅ VAR HAMNAR VI DÅ, om framtiden inte är greppbar och det förflutna omöjligt att återvända till? Vad har vi kvar? Jo, nuet. Som Albus Dumbledore säger till Harry Potter: Allt vi kan göra är att bestämma över den tid som givits till oss. Den tiden är nu. KANSKE TÄNKTE JAG inte så fel då jag var yngre. Jag lät framtiden vara en vacker horisont att blicka fram mot. Jag lät vågorna föra mig åt de håll de tyckte passade bäst för mig, bara för att upptäcka ännu en oändlighet då jag närmade mig den synliga delen av min horisont. Kanske är det inte vår uppgift att veta vad vår framtid innebär, kanske räcker det för oss människor att leva i nuet och lämna framtiden till någon ännu större som faktiskt vet vad vi behöver och inte bara vad vi vill. För jag tror att det finns någon som känner till allas vår framtid. Det finns någon som leder vågorna i rätt riktning även fast det då och då drar upp till storm på havet. Gårdagen är glömd. Framtiden ligger i Guds händer. Allt som återstår för oss att leva i är nuet. EMMY LINDGREN DIN BOK Skolgatan 58 C, Box 369, UMEÅ tfn 090/ , Bästa service och bredd 20

EFS Västerbottens styrelse 2012-06-11 Videosammanträde Umeå/Skellefteå/Stockholm

EFS Västerbottens styrelse 2012-06-11 Videosammanträde Umeå/Skellefteå/Stockholm 1 EFS Västerbottens styrelse Protokoll ST 2012-06-11 Videosammanträde Umeå/Skellefteå/Stockholm Närvarande: Astrid Sjöström, ordförande Johan Andersson Ulf Andersson Marianne Berglund Cathrine Eiderhäll

Läs mer

Styrelse 2013-05-28 Videosammanträde Umeå/Skellefteå

Styrelse 2013-05-28 Videosammanträde Umeå/Skellefteå EFS Västerbotten Protokoll ST Styrelse 2013-05-28 Videosammanträde Umeå/Skellefteå Närvarande: Astrid Sjöström, ordf Marianne Berglund Cathrine Eiderhäll Rune Hedman Åke Hägglund Hans Jakobsson Eva Lundeborg

Läs mer

Adjungerade: Monica Andersson, pch Kristoffer Hedman, df. 66 Df förklarar sammanträdet öppnat samt inleder med bön.

Adjungerade: Monica Andersson, pch Kristoffer Hedman, df. 66 Df förklarar sammanträdet öppnat samt inleder med bön. EFS Västerbotten Protokoll ST Styrelsens konstituerande 110512 sammanträde Robertsfors kyrka Närvarande: Ulf Andersson Marianne Berglund Cathrine Eiderhäll Håkan Holmlund till 66-76 Åke Hägglund Roger

Läs mer

Protokoll fört vid EFS Västerbottens 104:e årsmöte

Protokoll fört vid EFS Västerbottens 104:e årsmöte Protokoll fört vid EFS Västerbottens 104:e årsmöte i Robertsfors kyrka den 12 maj 2012 Närvarande: 124 röstberättigande ombud från 49 föreningar och ett fyrtiotal övriga. Årsmötets öppnande Val av presidium

Läs mer

Frånvarande: Håkan Holmlund Karin Paulsson. Adjungerade: Monica Andersson, pch Eva S Bäckström, ech Kristoffer Hedman, df

Frånvarande: Håkan Holmlund Karin Paulsson. Adjungerade: Monica Andersson, pch Eva S Bäckström, ech Kristoffer Hedman, df EFS Västerbotten Protokoll ST Distriktsstyrelse 2012-02-11 EFS Skellefteå Närvarande: Astrid Sjöström, ordf Johan Andersson Ulf Andersson Marianne Berglund Cathrine Eiderhäll Åke Hägglund Roger Lidman

Läs mer

Frånvarande: Jon Nilsson, Bergsbyn. Adjungerade: Eva S Bäckström, ek Kristoffer Hedman, df

Frånvarande: Jon Nilsson, Bergsbyn. Adjungerade: Eva S Bäckström, ek Kristoffer Hedman, df EFS Västerbotten Protokoll ST Konstituerande styrelse 2015-06-02 EFS Ånäset Närvarande: Marianne Berglund, Sävar Christina Bjerle-Johansson, Sävar Rune Hedman, Bureå Matts Hägglund, Flarken Hans Jakobsson,

Läs mer

Till EFS årsmöte 16 maj 2015: Verksamhetsplan för 2016

Till EFS årsmöte 16 maj 2015: Verksamhetsplan för 2016 Till EFS årsmöte 16 maj 2015: Verksamhetsplan för 2016 EFS stadgar föreskriver att årsmötet tillsammans med rambudget ska fastställa en verksamhetsplan för kommande år. Verksamhetsplanen ska ange inriktningar

Läs mer

Frånvarande: Zackarias Liljemark, Umeå. Adjungerade: Eva S Bäckström, ek Kristoffer Hedman, df

Frånvarande: Zackarias Liljemark, Umeå. Adjungerade: Eva S Bäckström, ek Kristoffer Hedman, df EFS Västerbotten Protokoll ST Konstituerande styrelse 2016-04-23 EFS Ånäset Närvarande: Marianne Berglund, Sävar Christina Bjerle-Johansson, Sävar Viktoria Holmström, Skellefteå Matts Hägglund, Flarken

Läs mer

2015-03-22 EFS Ånäset

2015-03-22 EFS Ånäset EFS Västerbotten Protokoll ST 2015-03-22 EFS Ånäset Närvarande: Marianne Berglund, Sävar Christina Bjerle-Johansson, Sävar Rune Hedman, ordförande, Bureå Matts Hägglund, Flarken Hans Jakobsson, Ersmark

Läs mer

Styrelse Församlingsgården, Robertsfors

Styrelse Församlingsgården, Robertsfors EFS Västerbotten Protokoll ST Styrelse 2013-01-26 Församlingsgården, Robertsfors Närvarande: Astrid Sjöström, ordf Johan Andersson 1-21 Ulf Andersson Marianne Berglund Cathrine Eiderhäll Åke Hägglund Roger

Läs mer

Carlskyrkan. kom som du är. program

Carlskyrkan. kom som du är. program Carlskyrkan kom som du är program februari & mars 2014 Om konsten att utvecklas i sin relation med Gud en bönekurs för dig som vill lära dig mer om bön tisdagar 4/2, 11/2 och 25/2 kl 18-20.30 En kurskväll:

Läs mer

Frånvarande: Eva Lundeborg-Karlsson, Strömbäck

Frånvarande: Eva Lundeborg-Karlsson, Strömbäck EFS Västerbotten Protokoll ST Styrelsen 2015-11-14 Bergsbyn Närvarande: Marianne Berglund, Sävar Christina Bjerle-Johansson, Sävar Rune Hedman, Bureå Matts Hägglund, Flarken Hans Jakobsson, Ersmark Skellefteå

Läs mer

Adjungerade: Monica Andersson, pch Eva S Bäckström, ech Kristoffer Hedman, df Lars Johansson, rektor på Strömbäck, 138

Adjungerade: Monica Andersson, pch Eva S Bäckström, ech Kristoffer Hedman, df Lars Johansson, rektor på Strömbäck, 138 EFS Västerbotten Protokoll ST Styrelse 2012-09-28/29 Strömbäcks folkhögskola Närvarande: Astrid Sjöström, ordf Ulf Andersson, 139 Marianne Berglund Håkan Holmlund Åke Hägglund Roger Lidman Anita Lundqvist

Läs mer

5 Pia blir scoutkonsulent 9-16 Årsmöteshandlingar 19 Organisationen är genomlyst EFS I VÄSTERBOTTEN ÅRGÅNG 85 # 2 2012

5 Pia blir scoutkonsulent 9-16 Årsmöteshandlingar 19 Organisationen är genomlyst EFS I VÄSTERBOTTEN ÅRGÅNG 85 # 2 2012 vårt budskap EFS I VÄSTERBOTTEN ÅRGÅNG 85 # 2 2012 Alla har vi något att bidra med på läger, i styrelser, till fikat osv. 5 Pia blir scoutkonsulent 9-16 Årsmöteshandlingar 19 Organisationen är genomlyst

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt Nu gör jag något nytt Linda Alexandersson fredag 15 maj Det började med att två tjejer i min församling i Arvika, åkte ner hit till Göteborgsområdet för att träffa en präst. De hade bekymmer på ett område

Läs mer

2014-06-03 Videosammanträde Umeå, Skellefteå

2014-06-03 Videosammanträde Umeå, Skellefteå EFS Västerbotten Protokoll ST 2014-06-03 Videosammanträde Umeå, Skellefteå Närvarande: Marianne Berglund, Sävar Christina Bjerle-Johansson, Sävar Rune Hedman, Bureå Matts Hägglund, Flarken Åke Hägglund,

Läs mer

EFS Västerbottens verksamhetsberättelse 2013

EFS Västerbottens verksamhetsberättelse 2013 EFS Västerbottens verksamhetsberättelse 2013 Inledning Tacka Herren, åkalla honom, berätta för folken om hans verk, förkunna hans upphöjda namn! Lovsjung Herren för hans väldiga gärningar, gör dem kända

Läs mer

Årets första nyhetsbrev februari 2014

Årets första nyhetsbrev februari 2014 Årets första nyhetsbrev februari 2014 Nu har olika aktiviteter startat upp igen efter julledighet och många har hunnit med årsmöten, där ni som lokal förening tagit beslut om färdplan för framtiden. Byten

Läs mer

VI SÖKER DIG SOM: o Har ett hjärta för barn och ungdomar och vill bli en del av deras vardag här i Vännäs.

VI SÖKER DIG SOM: o Har ett hjärta för barn och ungdomar och vill bli en del av deras vardag här i Vännäs. VI SÖKER DIG SOM: o Har ett hjärta för barn och ungdomar och vill bli en del av deras vardag här i Vännäs. o Är trygg i din egen tro och vill och kan dela den med andra. o Vill vara spindeln i nätet för

Läs mer

Om att bli mer lik Gud och sig själv.

Om att bli mer lik Gud och sig själv. Om att bli mer lik Gud och sig själv. 2 Helgjuten Om att bli lik Gud och sig själv 3 Jonas Lundkvist equmenia 2012 Grafisk form & Illustration: Rebecca Miana Olsson Första utgåvan equmenia Box 14038, 167

Läs mer

Styrelsekandidater en presentation

Styrelsekandidater en presentation Till 10 på dagordningen Styrelsekandidater en presentation NÅGRA BAKGRUNDSFAKTA Salts styrelse består av 12 personer. Under 2014-2015 satt följande personer i styrelsen: Charlotte Erdtman (ordf), Charlotta

Läs mer

2 Styrelsen beslutar Att välja Eva S Bäckström till dagens sekreterare.

2 Styrelsen beslutar Att välja Eva S Bäckström till dagens sekreterare. EFS Västerbotten Protokoll ST Styrelse 2014-02-15 Bureå Närvarande: Marianne Berglund, v ordf Rune Hedman Hans Jakobsson Eva Lundeborg-Karlsson Anita Lundqvist Peter Marksén Karin Paulsson Astrid Sjöström,

Läs mer

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer.

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. R I F T A M N IO N 0 O 2 K 5 1 0 2 6 1 SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. Så mycket mer än

Läs mer

Bön för vår kyrka och vår värld

Bön för vår kyrka och vår värld Bön för vår kyrka och vår värld Bönen Vår viktigaste uppgift som kristna är att söka Gud, att låta hans kärleks eld tändas och brinna i våra hjärtan. Bön är att befinna sig i den älskande Gudens ansiktes

Läs mer

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling Sida2 BAS ABC Några grunder för BAS grupper i Lidköpings församling En BAS grupp är en grupp i församlingen. Där man på ett nära sätt kan träffas

Läs mer

IMMANUELSKYRKAN. www.imkskovde.se. December 2014 - Februari 2015 SKÖVDE. Equmeniakyrkan

IMMANUELSKYRKAN. www.imkskovde.se. December 2014 - Februari 2015 SKÖVDE. Equmeniakyrkan IMMANUELSKYRKAN SKÖVDE December 2014 - Februari 2015 Equmeniakyrkan www.imkskovde.se Omslagsbilden: Välkommen in i värmen i Immanuelskyrkan! Skövde Missionsförsamling & Equmenia Skövde Kungsgatan 17, 541

Läs mer

SOFIA FÖRSAMLINGS TRE FÖRSTA ÅR PÅ FACEBOOK

SOFIA FÖRSAMLINGS TRE FÖRSTA ÅR PÅ FACEBOOK SOFIA FÖRSAMLINGS TRE FÖRSTA ÅR PÅ FACEBOOK Rapport av David Rutström om Svenska kyrkan Sofia församlings i Stockholm verksamhet på Facebook för perioden 4 februari 2010 till och med 31 januari 2013. Förord

Läs mer

Adjungerade: Eva S Bäckström, ek Kristoffer Hedman, df

Adjungerade: Eva S Bäckström, ek Kristoffer Hedman, df EFS Västerbotten Protokoll ST Styrelsen 2016-06-07 Videosammanträde Närvarande: Marianne Berglund, Sävar Christina Bjerle-Johansson, Sävar Viktoria Holmström, Skellefteå Matts Hägglund, Flarken Hans Jakobsson,

Läs mer

i Centrumkyrkan Tumba händer nr , 2 september 14 oktober

i Centrumkyrkan Tumba händer nr , 2 september 14 oktober i Centrumkyrkan Tumba händer nr 3 2012, 2 september 14 oktober DETTA PROGRAMBLAD är en hälsning till dig från Centrumkyrkan i Tumba. Du hittar den i centrum, Gröndalsvägen 10. Du är varmt välkommen till

Läs mer

Söndagsskolan och LoveNepal. sid12

Söndagsskolan och LoveNepal. sid12 Söndagsskolan och LoveNepal sid12 1 2 Den Helige Ande - Vår Hjälpare Nu går jag till honom som har sänt mig, och ingen av er frågar mig: Vart går du? Men eftersom jag har sagt er detta, är era hjärtan

Läs mer

2013/2014. www.bibelskolagoteborg.se

2013/2014. www.bibelskolagoteborg.se 2013/2014 www.bibelskolagoteborg.se Välkommen till Bibelskola Göteborg! Bibelskola Göteborg vill vara en bibelskola där du får växa i ditt personliga liv som kristen, där du får hjälp att leva och växa

Läs mer

Församlingsordning för Abrahamsbergskyrkans församling (förslag 3 okt)

Församlingsordning för Abrahamsbergskyrkans församling (förslag 3 okt) Församlingsordning för Abrahamsbergskyrkans församling (förslag 3 okt) Församlingsordning för Abrahamsbergskyrkans församling antagen vid årsmöte 2013-03- XX Abrahamsbergskyrkans församling har antagit

Läs mer

Rapport-kit för läger

Rapport-kit för läger Rapport-kit för läger dokument/dk/läger/lärapp07.doc Läger: Datum: Plats: Rapporteras av: Lägerrapportens innehåll: Kryssa i vad som redovisas nu och vad som redan har redovisats: Läger/kursrapport Bilagor

Läs mer

Februari Maj 2015 INTERVJU MED MARTA KARLSSON

Februari Maj 2015 INTERVJU MED MARTA KARLSSON Februari Maj 2015 INTERVJU MED MARTA KARLSSON Marta, du är anställd på Equmeniakyrkans Region Nord. När började du där och vad har du för arbetsuppgifter? - Jag började jobba i september, men tjuvstartade

Läs mer

Vision. Pingstkyrkan Alingsås Landskyrkoallén 4

Vision. Pingstkyrkan Alingsås Landskyrkoallén 4 Pingstkyrkans Vision Vi vill forma Alingsås framtid genom att vara en stor kyrka som har avgörande betydelse i stan. I vardagen vill vi lyssna, höras och vara en given tillgång. Söndagens gudstjänst och

Läs mer

Församlingsblad Juni - Augusti 2009 1

Församlingsblad Juni - Augusti 2009 1 Församlingsblad Juni - Augusti 2009 1 Ekbackskyrkans församling Ekbackskyrkan Parkvägen 17 643 30 Vingåker Bankgiro: 624-7027 Postgiro: 71 91 26-5 Org. nummer: 817606-0229 E-post: kontakt@ekbackskyrkan.se

Läs mer

2014/2015. konfirmand

2014/2015. konfirmand 2014/2015 konfirmand 1 Nya kompisar, läger och gå på vatten Vi lever i en tid där vi möter många olika tankar värderingar och trosuppfattningar. Det kan vara positivt men också förvirrande. Vad är rätt

Läs mer

Jag kallar er vänner. Joh 15:15 En vägledning till församlingar som söker vänner i andra länder

Jag kallar er vänner. Joh 15:15 En vägledning till församlingar som söker vänner i andra länder Jag kallar er vänner Joh 15:15 En vägledning till församlingar som söker vänner i andra länder 1 Biblisk grund Den missionssyn som vuxit fram i Svenska Missionskyrkan när det gäller relationen till kyrkor

Läs mer

Bygg och utveckla ett ledarteam för kreativ barnverksamhet

Bygg och utveckla ett ledarteam för kreativ barnverksamhet Bygg och utveckla ett ledarteam för kreativ barnverksamhet Detta arbetsmaterial är ursprungligen framtaget för en Promiseland-konferens i församlingen Willow Creek i USA. Det är skrivet av Lori Salomo,

Läs mer

Nya sätt att vara kyrka

Nya sätt att vara kyrka Nya sätt att vara kyrka för evangeliets skull Linköping, Ansgarskyrkan 4 söndag 6 april 2014 Ansgarskyrkan i Linköping, EFS Sverigeavdelning och EFS i Sydöst-Sverige inbjuder till en helgkonferens i samarbete

Läs mer

Bikt och bot Anvisningar

Bikt och bot Anvisningar Bikt och bot Anvisningar Som kyrka, församling och kristna har vi fått Guds uppdrag att leva i, och leva ut Guds vilja till frälsning för hela världen. Vår Skapare, Befriare och Livgivare återupprättar.

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL EFS-KYRKAN HELSINGBORG

VÄLKOMMEN TILL EFS-KYRKAN HELSINGBORG TA GÄRNA MED MIG HEM! VÄLKOMMEN TILL EFS-KYRKAN HELSINGBORG EN GUIDE TILL EFS-KYRKAN HELSINGBORG Fr.o.m. september 2016 Jesus talade åter till dem och sade: Jag är världens ljus. Den som följer mig skall

Läs mer

Barnvälsignelse Anvisningar Ordning

Barnvälsignelse Anvisningar Ordning Barnvälsignelse Anvisningar Den teologiska grunden för barnvälsignelsen grundar sig i att Jesus tog barnen i famnen och välsignade dem. Jesus visade att Guds rike hör barnen till. Det är en del av Guds

Läs mer

Frånvarande: Håkan Holmlund

Frånvarande: Håkan Holmlund EFS Västerbotten Protokoll ST Distriktsstyrelse 2011-09-23/25 Solviks folkhögskola Närvarande: Astrid Sjöström, ordf Johan Andersson Ulf Andersson Marianne Berglund Cathrine Eiderhäll Åke Hägglund Roger

Läs mer

Styrelsen avger följande årsredovisning.

Styrelsen avger följande årsredovisning. Styrelsen avger följande årsredovisning. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i tusental kronor. Uppgifter inom parentes avser föregående år. Salt - barn och unga i EFS, som bildades i januari

Läs mer

De tre fokusområdena blir synliga under våren

De tre fokusområdena blir synliga under våren De tre fokusområdena blir synliga under våren I början av det nya året kommer här en hälsning med ny information från de tre fokusområdena Bibel och Bön, Uppdraget och Trovärdighet. Den handlar om det

Läs mer

1 Syfte 3 2 Vision 3 3 Vår historia 3. 4 Vår gemensamma tro 3. 4.1 Bibeln 4 4.2 Undervisning 4 4.3 Bönen 5 4.4 Gudtjänst 5 4.

1 Syfte 3 2 Vision 3 3 Vår historia 3. 4 Vår gemensamma tro 3. 4.1 Bibeln 4 4.2 Undervisning 4 4.3 Bönen 5 4.4 Gudtjänst 5 4. Församlingsordning Innehållsförteckning 1 Syfte 3 2 Vision 3 3 Vår historia 3 4 Vår gemensamma tro 3 4.1 Bibeln 4 4.2 Undervisning 4 4.3 Bönen 5 4.4 Gudtjänst 5 4.5 Mission 5 5 Gemensamma handlingar 6

Läs mer

Carlskyrkan. program. december & januari 2012/13. kom som du är

Carlskyrkan. program. december & januari 2012/13. kom som du är Carlskyrkan kom som du är program december & januari 2012/13 FINNS GUD? JA NEJ KANSKE VI TÄNKTE UTFORSKA LIVETS MENING. TA CHANSEN. GRUNDKURS I KRISTEN TRO VÅREN 2013 tisdagar 18-20.30 start 5/2 Ge dig

Läs mer

längtan, relationer, bön, Ande, tro, Kyrka, Jesus, hopp, identitet, 2014-2015 längtan, relationer, bön, Ande, tro, Kyrka, Jesus, hopp, identitet,

längtan, relationer, bön, Ande, tro, Kyrka, Jesus, hopp, identitet, 2014-2015 längtan, relationer, bön, Ande, tro, Kyrka, Jesus, hopp, identitet, längtan, relationer, bön, Ande, tro, Kyrka, Jesus, hopp, identitet, livsviktigt, Gud, smärta,framtid.. längtan, relationer, bön, Ande, tro, Kyrka, Jesus, hopp, identitet, livsviktigt, Gud, smärta,framtid..

Läs mer

Avskiljning av missionär

Avskiljning av missionär Avskiljning av missionär Anvisningar I Kyrkokonferensens samlade gemenskap av församlingar avskiljs kvinnor och män till särskilda tjänster. Det kan gälla redan ordinerade medarbetare som diakoner och

Läs mer

Ta steget! Konfirmation 2015/16. Järfälla kyrka Kyrkvägen 8. Maria kyrka Vasavägen 25. S:t Lukas kyrka Svarvargränd 1. Viksjö kyrka Agrargränd 2

Ta steget! Konfirmation 2015/16. Järfälla kyrka Kyrkvägen 8. Maria kyrka Vasavägen 25. S:t Lukas kyrka Svarvargränd 1. Viksjö kyrka Agrargränd 2 Ta steget! Järfälla kyrka Kyrkvägen 8 Maria kyrka Vasavägen 25 S:t Lukas kyrka Svarvargränd 1 Viksjö kyrka Agrargränd 2 Konfirmation 2015/16 Varför konfirmation? Konfirmandtiden är ett fantastiskt tillfälle

Läs mer

Johanna Björkman, 22 år, bor i Umeå. Medlem i Salt i Vasakyrkan

Johanna Björkman, 22 år, bor i Umeå. Medlem i Salt i Vasakyrkan Johanna Björkman, 22 år, bor i Umeå. Medlem i Salt i Vasakyrkan Jag var med när det började, så sedan 2005 har jag varit medlem i Salt. Jag har varit med på lite olika sätt. Först var jag med via tonårsgruppen

Läs mer

Församlingen är en fri församling och medlem i Pingst fria församlingar i samverkan och i Trossamfundet

Församlingen är en fri församling och medlem i Pingst fria församlingar i samverkan och i Trossamfundet FÖRSAMLINGSORDNING Församlingens existens och grund vilar på Jesus Kristus. Från Bibeln, som vi tror är Guds ord, hämtar vi vår tro och vår lära. Vi är en del av den världs- vida kyrkan och bekänner en

Läs mer

Dopgudstjänst SAMLING

Dopgudstjänst SAMLING Dopgudstjänst Psalm SAMLING Inledningsord och tackbön I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Gud vill att vi skall leva i gemenskap med honom. Därför har han sänt sin Son, Jesus Kristus, för att

Läs mer

SVENSKA KYRKANS UNGAS MARKNADSFÖRINGSPLAN

SVENSKA KYRKANS UNGAS MARKNADSFÖRINGSPLAN SVENSKA KYRKANS UNGAS MARKNADSFÖRINGSPLAN INLEDNING Svenska Kyrkans Ungas förbundsstyrelse har fått i uppdrag från Stora årsmötet att formulera en marknadsföringsplan för organisationen som tillgodoser

Läs mer

Vi har alla olika frågor om livet. Duger jag? Måste jag vara som alla andra? Vad ska jag tro på?

Vi har alla olika frågor om livet. Duger jag? Måste jag vara som alla andra? Vad ska jag tro på? Konfirmation Vi har alla olika frågor om livet. Duger jag? Måste jag vara som alla andra? Vad ska jag tro på? Vilka är dina frågor? Hade det varit kul att prata mer om dem och samtidigt träffa gamla och

Läs mer

FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG

FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG FORMAD FÖR KRISTUS IDENTITET - RELATION - MÖJLIGHET Formad för Kristus Förberedd för tjänst Församlingsfakulteten vill att människor formas för Kristus Förberedelse är

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. TRELLEBORGS SCOUTKÅR Gemenskap och friluftsliv sedan 1911

Verksamhetsplan 2015. TRELLEBORGS SCOUTKÅR Gemenskap och friluftsliv sedan 1911 Verksamhetsplan 2015 TRELLEBORGS SCOUTKÅR Gemenskap och friluftsliv sedan 1911 Verksamhetsplan Vi erbjuder barn och unga unika möjligheter till utveckling, äventyr och gemenskap. Vi vill att alla ska få

Läs mer

FÖRSAMLINGS- BLADET. Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014. Klag 3:26

FÖRSAMLINGS- BLADET. Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014. Klag 3:26 FÖRSAMLINGS- BLADET KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014 Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. Klag 3:26 Hur läser man Bibeln? Under olika bibelsamtal uppstår då och då frågan om hur man läser

Läs mer

FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG

FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG FORMAD FÖR KRISTUS IDENTITET - RELATION - MÖJLIGHET Formad för Kristus Förberedd för tjänst Församlingsfakulteten vill att människor formas för Kristus Förberedelse är

Läs mer

Kalender. Juli/Augusti 2010 SALEMKYRKAN. Pastorn Hörna. ect. Programblad. Bli berörd. Gifta: Programblad. Kontaktinformation. Sommar konferensen

Kalender. Juli/Augusti 2010 SALEMKYRKAN. Pastorn Hörna. ect. Programblad. Bli berörd. Gifta: Programblad. Kontaktinformation. Sommar konferensen SALEMKYRKAN V ÄXA I HABO J E S U S KÄRLEK Programblad Kontaktinformation Pastorn Hörna Bli berörd församlingshelg Gifta: Josef och Linnea Sommar konferensen Kalender ect. 1 Programblad Juli/Augusti 2010

Läs mer

MARS - JUNI 2015 Foto: Stefan

MARS - JUNI 2015 Foto: Stefan MARS - JUNI 2015 Fo St Kroppen En kropp fungerar för att cellerna har olika uppgifter och för att de troget gör sitt jobb. Hjärtat pumpar blod, lungorna syresätter blodet och levern renar blodet från slaggprodukter

Läs mer

Adjungerade: Eva S Bäckström, ek Kristoffer Hedman, df Johan Holmgren, Klippenstyrelsen, via telefon del av 42

Adjungerade: Eva S Bäckström, ek Kristoffer Hedman, df Johan Holmgren, Klippenstyrelsen, via telefon del av 42 EFS Västerbotten Protokoll ST Styrelse 2014-03-22 Stöcke bönhus Närvarande: Marianne Berglund, v ordf Rune Hedman Åke Hägglund Hans Jakobsson Roger Lidman Eva Lundeborg-Karlsson Anita Lundqvist 29-36,

Läs mer

Lindome församlings Församlingsinstruktion KR 2006. Lindome församlings FörsamlingsInstruktioN F I N

Lindome församlings Församlingsinstruktion KR 2006. Lindome församlings FörsamlingsInstruktioN F I N Lindome församlings FörsamlingsInstruktioN F I N Lindome församling är ett enförsamlingspastorat som ej ingår i samfällighet. I församlingen finns fyra prästbefattningar: en kyrkoherde och tre komministrar.

Läs mer

Välkomnande av nya medlemmar

Välkomnande av nya medlemmar Välkomnande av nya medlemmar Anvisningar Församlingen välkomnar som medlem var och en som bekänner Jesus Kristus som Frälsare och Herre samt är döpt. Församlingen kan ge möjlighet till medlemskap i väntan

Läs mer

Verksamhetsberättelse för

Verksamhetsberättelse för Verksamhetsberättelse, förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning samt revisionsberättelse för verksamhetsåret 2013, Rädda Barnens lokalförening i Skellefteå Verksamhetsberättelse för Rädda Barnens

Läs mer

Lärjungaskap / Följ mig

Lärjungaskap / Följ mig Lärjungaskap / Följ mig Dela in gruppen i par och bind för ögonen på en av de två i paret. Låt den andra personen leda den med förbundna ögon runt i huset och utomhus, genom trädgården, till exempel, och

Läs mer

Bibelläsningsplan Kyrkan vid Brommaplan

Bibelläsningsplan Kyrkan vid Brommaplan Be Lyssna Handla Konstverk av Birgitta Kärnbo Bibelläsningsplan Kyrkan vid Brommaplan 5 september 2016 1 januari 2017 1 Be Lyssna Handla De tre orden är ledord för gudstjänster och bibelläsningsplanen

Läs mer

inbjudan till konfirmation i svenska kyrkan sollentuna läsåret 2013 2014 tro hop p& k ä rlek

inbjudan till konfirmation i svenska kyrkan sollentuna läsåret 2013 2014 tro hop p& k ä rlek inbjudan till konfirmation i svenska kyrkan sollentuna läsåret 2013 2014 tro hop p& k ä rlek 1 2 2 vad tror du på? våga prova gud och kyrkan! Vi förutsätter inte att du som anmäler dig till konfirmandundervisningen

Läs mer

Grunddokument för Kyrkan i Enebyberg

Grunddokument för Kyrkan i Enebyberg Kyrkan i Enebyberg I originaldokumentet användes det dåvarande samfundsnamnet Svenska Missionskyrkan, men i denna webbversion har detta ersatts med det nya namnet Equmeniakyrkan. På samma sätt användes

Läs mer

STADGAR för EFS Västerbotten

STADGAR för EFS Västerbotten STADGAR för EFS Västerbotten Stadgarna är antagna 1908 med ändring 1924, 1964, 1969, 1976, 1985, 1988, 1989 och 2010. 1 Grundval och uppgift 1.1 EFS Västerbotten har till mål att på Guds ords och den evangelisk-lutherska

Läs mer

A. Förbön för sjuka. Inledningsord Moment 2. Psaltarpsalm Moment 3.

A. Förbön för sjuka. Inledningsord Moment 2. Psaltarpsalm Moment 3. A. Förbön för sjuka Andakten leds av en präst, en församlingsanställd en församlingsmedlem. Materialet kan användas i tillämpliga delar. Det fullständiga formuläret för förbön för sjuka finns i Kyrkliga

Läs mer

SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD

SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD Här finns förslag till samtalsfrågor till boken Mer än ord trovärdig efterföljelse i en kyrka på väg. Frågorna passar bra att använda i diskussionsgrupper av olika slag. Komplettera

Läs mer

PULSGRUPPER HUR GÖR MAN OCH VARFÖR?

PULSGRUPPER HUR GÖR MAN OCH VARFÖR? PER PULSGRUP CH VARFÖR? HUR GÖR MAN O VARFÖR PULS? PULSGRUPP- VAD ÄR DET? Och varför ska vi ha det? Två relevanta och bra frågor som vi som jobbar med Puls-Tro och Idrott får ganska ofta. De frågorna försöker

Läs mer

Att vara internationellt ombud

Att vara internationellt ombud Att vara internationellt ombud Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn och lär dem att hålla

Läs mer

Välkommen till våra verksamheter för. Barn Ungdom & Familj 0-18 år Våren 2015

Välkommen till våra verksamheter för. Barn Ungdom & Familj 0-18 år Våren 2015 Välkommen till våra verksamheter för Barn Ungdom & Familj 0-18 år Våren 2015 Välkommen till vår hemsida Titta gärna på vår hemsida för telefonnummer, e-postadresser och aktuell information som t.ex. terminsstart

Läs mer

UNGA HÖRSELSKADADES VERKSAMHETSPLAN 2013. Beslutad av årsmötet 29 april 2012

UNGA HÖRSELSKADADES VERKSAMHETSPLAN 2013. Beslutad av årsmötet 29 april 2012 UNGA HÖRSELSKADADES VERKSAMHETSPLAN 2013 Beslutad av årsmötet 29 april 2012 Reviderad 6 december 2012 1 Verksamhetsplan 2013 Det här är vår verksamhetsplan för 2013. Den är en viktig riktlinje för de aktiva

Läs mer

bärkraft Snäckan Klintehamn Ida-Maria Brengesjö Peter Halldorf Klintehamn Terese Fredenwall Terese Fredenwall sång musik talare sång & musik GOTLAND

bärkraft Snäckan Klintehamn Ida-Maria Brengesjö Peter Halldorf Klintehamn Terese Fredenwall Terese Fredenwall sång musik talare sång & musik GOTLAND bärkraft 2014 2014 Ida-Maria Brengesjö Peter Halldorf talare 18-20 17-20 juli Snäckan Klintehamn Klintehamn sång & musik sång musik Hanna Hanna Lewin Lewin Samuel Samuel Hector Hector konsert konsert med:

Läs mer

Styrelsen Johannelunds teologiska högskola, Uppsala. Malin Henrysson Nils J Lundgren Charlotta Nordström Robert Strand Simon West

Styrelsen Johannelunds teologiska högskola, Uppsala. Malin Henrysson Nils J Lundgren Charlotta Nordström Robert Strand Simon West Salt barn och unga i EFS Sammanträde Styrelsen 141115-16 Plats Närvarande Frånvarande Adjungerade Johannelunds teologiska högskola, Uppsala Samuel Hellgren Malin Henrysson Nils J Lundgren Charlotta Nordström

Läs mer

Internationell grupp

Internationell grupp Hela världen i Uppsala stift Foto: Kristina Strand Larsson Internationell grupp Vem har ansvar för församlingens internationella arbete? En enda kropp liksom kroppen är en och har många delar och alla

Läs mer

DEL AV GEMENSKAPEN. Kyrkan är Guds famn och familj

DEL AV GEMENSKAPEN. Kyrkan är Guds famn och familj Medlemskap DEL AV GEMENSKAPEN Kyrkan är Guds famn och familj Varje år finns en majoritet av kyrkans nära sju miljoner medlemmar med i något av kyrkans sammanhang. Det kan vara i den lilla kören på landet,

Läs mer

STADGAR för EFS Västerbotten

STADGAR för EFS Västerbotten STADGAR för EFS Västerbotten antagna 1908 med ändring 1924, 1964, 1969, 1976, 1985, 1988, 1989, 2010 och 2015 1 Grundval och uppgift 1.1 EFS Västerbotten har till mål att på Guds ords och den evangelisk-lutherska

Läs mer

CENTRUMKYRKAN. i Skånes Fagerhult MARS-MAJ 2012 VÄLKOMMEN

CENTRUMKYRKAN. i Skånes Fagerhult MARS-MAJ 2012 VÄLKOMMEN CENTRUMKYRKAN i Skånes Fagerhult MARS-MAJ 2012 VÄLKOMMEN TÄNKVÄRT Har du förstått Min Gud, har jag funnit min Glädje Min Gud, han har gett oss av sin Fröjd Av nåden så måste jag medge, att har man Jesus

Läs mer

Stockholms scoutdistrikt kårens servicecenter. Information om varför vi har ett distrikt, och vad kansliet kan hjälpa dig med!

Stockholms scoutdistrikt kårens servicecenter. Information om varför vi har ett distrikt, och vad kansliet kan hjälpa dig med! Stockholms scoutdistrikt kårens servicecenter Information om varför vi har ett distrikt, och vad kansliet kan hjälpa dig med! Varför har vi ett distrikt? Distriktets syfte och uppgift är att stödja kårerna

Läs mer

Studiehandledning till

Studiehandledning till Studieguide Studiehandledning till Glöd scouting på kristen grund Studieguiden är framtagen av equmenia och Studieförbundet Bilda för att scoutledare ska få hjälp att samtala och arbeta med innehållet

Läs mer

HANDLEDNING. livet. Tillsammans för MISSION OCH EVANGELISATION I EN VÄRLD I FÖRÄNDRING

HANDLEDNING. livet. Tillsammans för MISSION OCH EVANGELISATION I EN VÄRLD I FÖRÄNDRING HANDLEDNING livet Tillsammans för MISSION OCH EVANGELISATION I EN VÄRLD I FÖRÄNDRING Kyrkan finns till genom mission liksom elden finns till genom att brinna. Om hon inte engagerar sig i mission upphör

Läs mer

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång Ordning vid dop av barn Denna ordning kan infogas som en del i en större gudstjänst eller vara fristående. Anvisningar, bibeltexter och böner är förslag som kan väljas och formuleras efter situationens

Läs mer

GUD ÄLSKAR DIG! Gud älskar Dig och har skapat Dig till att känna Honom personligen.

GUD ÄLSKAR DIG! Gud älskar Dig och har skapat Dig till att känna Honom personligen. Gud älskar Dig och har skapat Dig till att känna Honom personligen. Så älskade Gud världen att han gav den sin ende son, för att var och en som tror på honom inte skall gå under utan ha evigt liv. (Joh

Läs mer

På gång i Centrumkyrkan September 2015-Januari 2016

På gång i Centrumkyrkan September 2015-Januari 2016 - Vi vill hjälpa människor hitta fram - På gång i Centrumkyrkan September 2015-Januari 2016 Frukta inte, ty jag är med dig, se dig inte ängsligt om, ty jag är din Gud. Jag styrker dig, jag hjälper dig,

Läs mer

Grisbackakyrkan, Umeå

Grisbackakyrkan, Umeå EFS Västerbotten Protokoll ST 2015-02-14 Grisbackakyrkan, Umeå Närvarande: Marianne Berglund, Sävar Christina Bjerle-Johansson, Sävar Rune Hedman, ordförande, Bureå Hans Jakobsson, Ersmark Skellefteå Eva

Läs mer

Västmanlands Scoutdistrikt

Västmanlands Scoutdistrikt Västmanlands scoutdistrikts verksamhetsplan 2015 Verksamhetsplanen fastställdes av Distriktsstämman 2014-10-26 Västmanlands scoutdistrikts verksamhetsidé Att stödja Västmanlands scoutkårer så att de kan

Läs mer

AVSÄNDARE CREDO SVERIGE LUNTMAKARGATAN 84 113 51 STOCKHOLM

AVSÄNDARE CREDO SVERIGE LUNTMAKARGATAN 84 113 51 STOCKHOLM AVSÄNDARE CREDO SVERIGE LUNTMAKARGATAN 84 113 51 STOCKHOLM MED SKÖRDEN I SIKTE Psalm 126:5-6 De som sår under tårar skall skörda med jubel. Gråtande går de och sår sin säd. Jublande kommer de och bär sina

Läs mer

Svenska Kyrkans Unga Västerås Distrikt Antal deltagare: 220 Antal deltagare: 200

Svenska Kyrkans Unga Västerås Distrikt Antal deltagare: 220 Antal deltagare: 200 VERKSAMHETSPLAN 2016 Svenska Kyrkans Unga Västerås Distrikt Det övergripande syftet och målet med vår verksamhet uttrycks i syftesparagrafen som lyder: Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av

Läs mer

Styrelsekandidater en presentation

Styrelsekandidater en presentation n Till 10 på dagordninge Styrelsekandidater en presentation NÅGRA BAKGRUNDSFAKTA Salts styrelse består av 12 personer. Under 2013-2014 satt följande personer i styrelsen: Charlotte Erdtman (ordf), Nils

Läs mer

Nya sätt att vara kyrka

Nya sätt att vara kyrka Nya sätt att vara kyrka för evangeliets skull Ansgarskyrkan Linköping, 4 söndag 6 april 2014 Öppna möten och seminarier 19.00 Inledningsmöte med nattvardsfirande, predikan av Lars Häggberg, församlingsherde

Läs mer

Carlskyrkan. kom som du är. program

Carlskyrkan. kom som du är. program Carlskyrkan kom som du är program juni, juli & augusti 2016 Sommarbön torsdagar 30 juni - 4 augusti Torsdagskvällar kl 18.30 samlas vi i Carlskyrkan för sommarbön. En stund för möten med människor och

Läs mer

Vad är UV-scout??? Om du undrar över något hör av dig till oss. UV-scout Hans Swahn Mini-UV Katarina Hugosson Kyrkans exp:

Vad är UV-scout??? Om du undrar över något hör av dig till oss. UV-scout Hans Swahn Mini-UV Katarina Hugosson Kyrkans exp: Vad är UV-scout??? Vi vill gärna berätta lite om oss i UV-scout för att du som deltagare, förälder, syskon etc. ska få veta lite mer om vad vi är för några. För oss, liksom andra scoutorganisationer, är

Läs mer

Och det är bara några bra skäl till att bli konfirmand. Välkommen!

Och det är bara några bra skäl till att bli konfirmand. Välkommen! Du blir tagen på allvar för den du är. Det är roligt och kul. Du upplever gemenskap. Du träffar gamla och nya vänner. Du får åka på läger. Du får veta vad kristen tro handlar om. Och det är bara några

Läs mer

PROPOSITION 2013:1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012. Se bifogad handling.

PROPOSITION 2013:1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012. Se bifogad handling. PROPOSITION 2013:1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 Se bifogad handling. Distriktsstyrelsen föreslår Distriktsårsmötet att: fastställa verksamhetsberättelsen 2012 PROPOSITION 2013:2 Preliminär verksamhetsplan

Läs mer

Arbetsfö rslag till ny örganisatiön fö r EFS v

Arbetsfö rslag till ny örganisatiön fö r EFS v Arbetsfö rslag till ny örganisatiön fö r EFS v. 141029 OBS! Detta är inte ett färdigt beslutsförslag utan ett arbetsdokument för diskussion i distrikten och på rådslaget i januari. Område 1 Syfte och vision

Läs mer