Kommunal Norrtäljes Verksamhetsberättelse 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunal Norrtäljes Verksamhetsberättelse 2012"

Transkript

1 Kommunal Norrtäljes Verksamhetsberättelse 2012 Styrelsen har hållit 11 protokollförda sammanträde där suppleanterna har blivit kallade till samtliga. Styrelsen Kommunal Norrtälje Lotta Svenander Vuokko Nyrjä Christer Hallingström Sofia Wartenberg Åza Alpmark Kristina Mattsson Sara Magnusson Inger Skogsfjord Evy Jansson Irene Holmström Gun-Britt Viktorsson tom juni 2012 Ledamot, ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Suppleant Suppleant Suppleant adjungerad Uppdrag i sektionen Ordförande Vice ordföreande arbetsmiljösamordning försäkringsansvar kulturansvar Fackligpolitiskt ansvar arbetsplatsombudsansvar Regionalt skyddsombud Regionalt fackligt ombud arbetsmarknadsansvar Studieorganisatör

2 Kommunal har under året präglats av en stor omorganisation av Kommunal, där sektionsstrukturerna har förändrats. Från att ha varit över trettio sektioner skapas 17 nya. Kommunal organiseras om i nya sektioner för att du, som medlem ska garanteras likvärdig service oavsett arbetsgivare och var du jobbar From 1 mars 2013 kommer vi att vara sektion 15. Vårt namn kommer att vara Kommunal Norrtälje var det 100 år sedan det första skyddsombudet utsågs i Sverige. Detta belyste Kommunal genom olika aktiviteter där skyddsombudsuppdraget uppmärksammades. En av aktiviteterna bestod av att skyddsombud inom utvalda bransch- och yrkesområden genomförde skyddsronder inom sitt respektive skyddsområde. Detta skedde månadsvis och med start från och med april månad Det skedde många skyddsronder, där fel åtgärdades. Ombudsman Elisabeth Haug har varit sektionens ombudsman Medlemsantalet Vid årets slut var vi 2155 medlemmar i sektionen varav 1913 kvinnor och 242 män. De största medlemsgrupperna är: vårdbiträden, undersköterskor, omsorgsassistenter, personliga assistenter, barnskötare och skötare. Övriga medlemmar är fördelade i många olika yrkesgrupper såsom dagbarnvårdare, fritidsledare, lokalvårdare, driftstekniker, kockar, kokerskor, ekonomi/kökspersonal, skolmåltidsbiträden, vaktmästare, bad och idrottshallsarbetare med flera. Medlemmar finns hos: Tio hundra AB, Norrtälje kommun Vallby HBV, Edebohemmet KB, Vård med proffs Mosebackehemmet, Elmstahemmet AB, Husinge vård AB, Björntorp HVB, Innovativ omsorg i Norden Ab Gökans gård, Karbyhemmet, Team Andi, Silverhemmen vård och omsorg AB, Av egen Kraft AB, Katarina Ödlund vård och omsorg AB, Fancy Care AB, Lappvärket AB, Textes HVB hem AB familjevård Roslagsmuseet, Pythagoras Industrimuseum, Veolia Vatten, Service och samverkan i Roslagen ekonomisk förening, Stiftelsen Väddö och Södertörns folkhögskolor, Sportcentrum AB Montessoriförskolan Grind, Montessoriförskolan Bambino, Montessoriförskolan Grossgärdet, Montessoriförskolan Amorinen, Mimer Akademien Ek. för., Montessoriskolan i Norrtälje AB, Freinetskolan Hugin Ek. före., Norrtälje Naturbarnstuga, Norrtäljepedagogerna, Smörblomman Ek. för., Vintergatans förskola, Personal Coop Kråkbrinken ek för., Vildnissarnas förskola AB, Kooperativet Småfolket Estuna ek. för., Förskolan och 2.

3 Gottröra förskola ek. för., Balders Hus AB, Norrtäljes förskolor AB, Trio förskolor AB, Rövarborgens förskolas ek. för., Ekebyholmskolan AB, Viktoriagården förskola Ek. För, Ogenholts friskola AB, förskola ek. för. Ekens förskola o fritidshem ek förening. Häverö Edebo Singö pastorat, Norrtälje Malsta pastorat, Väddö Björkö Arholma pastorat, Blidö- Länna-Riala pastorat, Roslagsbro-Vätö, Rimbo pastorat, Söderbykarl pastorat, Frötuna-Rådmansö pastorat. Arbetsplatsbesök Under 2012 har vi försökt att öka antalet arbetsplatsbesök på ett strukturerat sätt. Detta för att skapa en tydligare delaktighet och närhet till facket. Men också för att höja antalet medlemmar. Ett försök att skapa förståelse för sammanhanget att många medlemmar ger bättre avtal. Vi har under året gjort många arbetsplatsbesök, både på våra mindre och våra större arbetsplatser. Vi har värvat nya medlemmar och nya arbetsplatsombud. Vi har också börjat med att mer regelbundet besöka våra större arbetsplatser mer regelbundet, t.ex. ROS, Eneberg, Grind, Sjukhuset och Silverhemmet ab: Solbacka Vi vill gärna uppmana alla att höra av sig för att boka ett arbetsplatsbesök. Varningslistan Här kan en medlem hamna som inte har betalt sin avgift av olika anledningar. Den arbetar vi med löpande varje månad. Vi har på detta vis kunnat rädda kvar många medlemmar som vill vara med men som har missat att göra inbetalningar. Utebliven inbetalning kan gälla vid t.ex. sjukskrivningar, arbetslöshet mm. Åtgärdslistan Här hittar vi medlemmar som vi inte har fått in förändringar i arbetsplats, bostadsadresser osv. Den arbetar vi också med löpande under året. Här kan vi hitta medlemmar som ibland betalat för mycket och då hjälper vi till så de får pengar återbetalat. Kultur Vi valde att inte ha något kulturarrangemang detta år på budget och nomineringsmötet för att kunna lägga lite mer på vårt årsmöte. Fackliga tiden 2012 Fackliga tiden under år 2012 har varit:

4 Gun-Britt Viktorsson heltid tom 28 juni Åza Alpmark deltid Vuokko Nyrjä heltid Lotta Svenander heltid from 1 mars Christer Hallingström deltid Sara Magnusson deltid Irene Holmström deltid Fackliga uppdrag: Ledamöter Kommunal Stockholms läns representantskap: Christer Hallingström Vuokko Nyrjä Lotta Svenander Åza Alpmark Sofia Wartenberg Suppleanter Kommunal Stockholms läns representantskap: Kristina Mattson Sara Magnusson Evy Jansson Ledamöter LO-fackens representantskap: Vuokko Nyrjä Sofia Wartenberg tom juni -12 Suppleanter LO-fackens representantskap:

5 Ingen representant Ledamöter ABF:s representantskap Vuokko Nyrjä Lotta Svenander Åza Alpmark Suppleanter ABF:s representantskap Ingen representant Ledamot Norrtälje Folketshusförenings årsmöte: Sara Magnusson Suppleant Norrtälje Folketshusförenings årsmöte: Ingen representant Ledamot Fonus årsmöte Sara Magnusson Suppleant Fonus årsmöte Ingen representant Fanbärare Anders Dahlgren Suppleant fanbärare: Evy Jansson

6 Valberedning: Anette Stjernfelt Monica Österman Katarina Söderlund Birgitta Wedin Ann Berg Mötesverksamhet Det har genomförts tre protokollförda medlemsmöten, budgetmöte, nomineringsmöte och årsmöte. Årsmöte hölls den 14 februari i Norrtälje Folkets hus, mötet hade 60 tal medlemmar församlade. Elisabeth Haug var mötesordförande och Vuokko Nyrjä var sekreterare. Stadgeenliga val genomfördes, arbetsplatsombud som slutat under året tackades av. Efter mötet bjöds underhållning och förtäring. Budgetmöte hade vi på kommunhuset den 25 september. Ca 20 medlemmar var samlade. Budget och verksamhetsplan och studieplan för 2012 godkändes. Nomineringsmöte var den 8november i kommunhuset. Det var 20 tal medlemmar närvarande. Nomineringar till fackliga uppdrag beslutades. Bland annat har vi också haft: Vi har haft tre informella yrkesgruppsträffar där alla som arbetar i våra verksamheter har haft möjlighet att komma och diskutera arbetsmiljö och arbetsrätt. D.v.s. både medlemmar och de som inte är medlemmar. Ett möte förlagt till Rimbo, ett möte i Norrtälje och ett möte i Hallstavik. Vi har också haft yrkesgruppsmöten för personlig assistans. Två Öppet hus, ett på våren och ett möte på hösten för medlemmar som är arbetslösa och för de som är sjukskrivna. Vi har kontinuerligt under året bjudit in nya medlemmar med personlig inbjudan för en liten träff för att träffa styrelsen och få vetskap om vad vi kan hjälpa till med. Under vårterminen anordnade Kommunal tillsammans med ABF grundutbildning i data.

7 Samverkansorganisation Norrtälje Kommun Central samverkansgrupp CESAM: t.o.m. juni 2012 Gun-Britt Viktorsson ordinarie ledamot Åza Alpmark ersättare Fr.o.m. augusti 2012 Åza Alpmark ordinarie ledamot Ersättare vakant Central skyddskommitté CSK: Åza Alpmark ordinarie ledamot Gun-Britt Viktorsson ersättare t.o.m. juni2012 Vakant ersättare fr.o.m. augusti 2012 Barn & skolnämndens lokala samverkan: Åza Alpmark ordinarie ledamot Irene Holmström ordinarie ledamot Fr.o.m. oktober 2012 Irene Holmström ordinarie ledamot Monica Hagström ordinarie ledamot Barn & utbildningsnämnden lokala samverkan: Åza Alpmark ordinarie ledamot Irene Holmström ersättare Fr.o.m. oktober 2012 Irene Holmström ordinarie ledamot Monica Hagström ersättare

8 Kultur & fritidsförvaltningens lokala samverkan: Vakant Erika Bergfeldt Fr.o.m. oktober 2012 Socialförvaltningens lokala samverkan: Vakant Åza Alpmark Fr.o.m. december 2012 Samverkans organisation i Tio hundra Ab: Central samverkan: Christer Hallingström: ordinarie ledamot Lotta Svenander: ordinarie ledamot Vuokko Nyrjä: ersättare Tio hundra Ab:s samverkansgrupp som också är bolagets skyddskommitté, har haft 9 protokollförda möten. Kommunal finns representerade i de flesta enheters samverkansgrupper, lokal samverkan, i Tio hundra Ab Protokoll för dessa (CESAM OCH LOSAM) finns att läsa på Tio hundra AB:s hemsida, och för de som vill på sektionen. Tio hundra ab: bolagsstyrelse Arbetstagarrepresentant för Kommunal: Christer Hallingström ordinarie ledamot Planeringsdagar för styrelse Planering inför 2013 genomfördes en dag på Marholmen och en dag på sektionen. Där fastställdes aktiviteter och verksamhetsplan för 2013.

9 Förhandlingsverksamhet Hos de två största arbetsgivarna inom vår sektion d.v.s. Tio hundra AB samt Norrtälje kommun, har vi arbetat efter våra samverkansavtal. Men det blir ändå en hel del förhandlingar och överläggningar. Bl.a. chefstillsättningar, omorganisationer, enskilda ärenden, övertalighet m.m. Denna sortens förhandling gäller även inom de privata arbetsgivarna, som vi har inom sektionen. Vi har också förhandlat löner för samtliga av våra medlemmar inom alla våra avtalsområden. Tio hundra Ab Många överläggningar och MBL förhandlingar har gjorts. Vi har också varit behjälpliga i många enskilda ärenden, där vi har hjälpt medlemmen gentemot arbetsgivaren. En större tvist där Kommunal lyckades till medlemmens fördel. Löneförhandlingarna i Tio hundra Ab, var frustrerande, då vi påtalade för arbetsgivaren redan i januari om vikten att snart påbörja lönesamtal men arbetsgivaren valde att dra ut i det längsta och löneutbetalning skedde inte förens med oktober lönen. Vid en del lönesättningar var vi i direkt kollision med arbetsgivare och chefer. När det gäller lönesamtal och lönekriterier har vi yrkat på att arbetsgivaren ska ta sitt ansvar och genomföra samtal som uppfattas som korrekta. Det samma gäller kriterierna som dock har blivit något bättre. Kommunen Övertalighet, Kommunal har tillsammans med arbetsgivarpart hanterat en befarad övertalighet om ca 12 personer i yrkena: kock/kokerska, barnskötare, resursassistent, ekonomibiträde, vaktmästare, lokalvårdare, skolvärdinna. Alla personer har idag sysselsättning. Några är kvar på sin arbetsplats andra har blivit omplacerade i yrket eller till annan sysselsättning. Ingen har blivit uppsagd. Regional verksamhet RSO: Regionalt skyddsombud har under året verkat hos Kommunens privata arbetsgivare och i samverkan med sektionens RFO och arbetsmiljösamordnare. Flera nya arbetsgivare har tillkommit inom bl. a förskola och hemtjänst. Vid arbetsplatsbesöken har skyddsronder gjorts samt kontroller av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Uppföljning har skett där brister i det systematiska arbetsmiljöarbetet påvisats och där har förbättringar skett. Arbetsmiljöverket har vid två tillfällen tillkallats, där stora brister i arbetsmiljön upptäckts. Arbetsgivaren åtgärdade då bristerna omgående. Nya medlemmar samt nya skyddsombud har rekryterats.

10 RSO har varje månad deltagit i gemensamma RSO-träffar där avdelningen kallat. RSO har deltagit i medlemsmöten/öppet hus där sektionen bjudit in medlemmar/icke medlemmar anställda av privata arbetsgivare. RSO agerar utifrån av avdelningen utdelad fullmakt. RFO: Regionalt fackligt ombud har av avdelning kallats till och deltagit i heldagskonferenser där även RSO deltagit delar av dagen, detta för att förbättra samarbetet RFO/RSO i sektionerna. RFO har under året agerat i överläggningar i medlemsärenden, överläggningar där arbetsgivaren velat förändra verksamheten, lönerevisioner, medlemsärenden samt rehab ärenden hos privata arbetsgivare. Allt utifrån fullmakt utdelad av ombudsman. Vi kar haft flera medlemmar som behövt hjälp med att få sina löner och andra ersättningar korrekt utbetalade. Lönerna är förhandlade för alla utom ett företag. Studier Studier har bedrivits enligt medlemmars behov i sektionen. Nya arbetsplatsombud utbildas kontinuerligt av Kommunal samt fortbildning sker av redan etablerade ombud. Grundutbildningen gjordes om under hösten Nu är grundutbildningen totalt sex dagar. Två dagar med några veckors uppehåll samt en uppgift att utföra, sedan två dagar till med några veckors uppehåll samt en uppgift att utföra, sedan två avslutande dagar. Sektionens studieorganisatör har deltagit i 2 heldagars studiekonferenser. Frågor som avhandlades var bl.a. att hela studiebudgeten flyttades till avdelningen och sektionerna fick anmäla in sitt tänkta utbildningsbehov till kommande år. All utbildning har kvalitetssäkrats av förbundet vilket betyder att kurserna heter lika och innehållet är lika över hela landet. Gemensam styrelseutbildning har genomförts med hela styrelsen, 9 personer, där varje ledamot in kommit med önskemål om innehållet på utbildningen. Avgående styrelseledamot deltog inte. Runö utbildning& utvecklingscentrum bistod med utbildningsledare samt utbildningsplan.

11 Arbetsplatsombudsverksamhet Arbetsplatsombudsamordnaren har deltagit i avdelningens konferenser för arbetsplatsombudsamordnare. En större samverkan med studieorganisatörerna diskuterades och påbörjades. Vid årets slut fanns 106 Arbetsplatsombud registrerade. Fördelade på: 67 ombud i Tio hundra AB, 31ombud i Norrtälje kommun, 8 ombud. i den privata delen av vård, omsorg, barn och skola och kyrka. Vilket är en minskning från 2012? Många av våra kollegor har fått se sin verksamhet övergå i privat regi och vi kan konstatera att det tycks svårare agera som arbetsplatsombud/ om du arbetar i viss privat verksamhet. Kommunal försöker motverka detta genom närvaro på arbetsplats och förklara fördelar med samverkan. Även detta år har präglats av många omorganisationer och förändringar i våra verksamheter. Detta har inneburit att våra kollegor och medlemmar har haft ett riktigt tufft år. I de flesta verksamheter dras svångremmen åt hål för hål. Det gäller då att ännu mer bevaka vår arbetsmiljö. Därför behövs också gemensamt arbete tillsammans med arbetsplatsombud/skyddsombud på våra enheter som kan påverka och motverka dålig arbetsmiljö och verka för förbättrade avtal. Kommunal arbetar för att stärka arbetsplatsombuden i dess roll. Vi hoppas att kunna rekrytera fler arbetsplatsombud under Skyddsombudsmöten under vår och hösttermin: Vi har haft 8 skyddsombudsmöten för ombuden i Tiohundra ab, och 8 skyddsombudsmöten för ombuden i Norrtälje kommun I och med att vi nu, mycket glädjande, börjar få fler ombud för den privata delen har vi också haft 2 ombudsmöten för dessa arbetsplatsombud. Under hösten 2011 har Kommunal påbörjat arbetet med att få igång en samorganisation med Silverhemmen ab. Där arbetsplatsombuden skall ha en mycket större roll gentemot arbetsgivaren. Tanken är att arbetsplatsombuden skall ansvara för all förhandlingsverksamhet. Hösten 2012 startades Silverhemmens samverkansavtal att gälla fullt ut. Nya ombud på Silverhemmen har rekryterats. Facklig-politisk verksamhet Ett flertal träffar på Kommunal Stockholms läns avdelning, för de med fackligt politiskt uppdrag har skett under året. B.la, med mycket diskussioner om hur kommunal skall vara med och påverka politiken för att inte förstöra välfärdssamhället. Kommunal för också diskussioner om behovet av att kommunalare engagerar sig politiskt för att kunna vara med och påverka ur ett kommunalare perspektiv, eftersom det oftast är kommunalare som står för välfärdens utförande.

12 Året innebar mycket arbete som ligger i anslutning till det fackligt politiska uppdraget. Att hela tiden arbeta för att kommunals medlemmar skall ha ett så bra liv som möjligt hela livet. Ett sätt är att, arbeta fackligt politiskt och skapa opinion men också påverka beslutsfattarna genom att påvisa konsekvenser av politiska beslut. Aktiviteter2012 Kommunal deltog som tidigare år i 1:a maj demonstration i Hallstavik och Norrtälje. Kommunal har haft ett Intensivt år med stort tvärfackligt arbete inom Norrtälje Kommun med möten och manifestationer i Hallstavik, arbetet har även spridit sig med samarbete av LO-anslutna förbund i Östhammars kommun. Frukostmöten med socialdemokraterna under våren och även ett möte där alla partier blev inbjudna där vi från kommunal ställde frågor om skolfrågor och vad de olika partierna vill med AB, ett mycket uppskattat möte. Arbetsmarknadsansvar och arbetsmarknadsverksamhet Ett möte har hållits på avdelningen för arbetsmarknadsansvariga Kontakt skapad med arbetsförmedlingen under hösten för att träffas under våren 2013 genom kontinuerligas personliga träffar. Där vi genom dialog, tydligare kan påverka och eller ha synpunkter på ex. utplacering av lönebidragsanställningar så att våra medlemmar inte hamnar hos mindre seriösa företag. Kommunal Norrtälje arbetar även sedan tidigare mot arbetsförmedlingen genom att ta del och samråda och ge yttrande om arbetsgivare och kring arbetsförmedlingens placeringar av personer som befinner sig i någon form av arbetsmarknadsåtgärd som kan vara tex: arbetspraktik, instegsjobb, utvecklingsanställning, trygghetsanställning och lönebidragsanställning. Arbetsmiljösamordning Kommunal för diskussioner under styrelsemötena och de planeringstider då alla på sektionens expedition är involverade och diskuterar/rapporterar aktiviteter fortlöpande. Arbetsplatsombudsträffar där det informeras om aktuella aktiviteter och nyheter inom arbetsmiljöfrågor. Kommunal har ett starkt Samarbete med övriga fackförbund i gemensamma frågor. Slutord Det här är en kort beskrivning av den fackliga verksamheten, som vi har haft i sektionen under Sammanfattningsvis kan vi säga att:

13 Vi gör allt vad vi kan för att bevaka våra medlemmars intressen, på ett så bra och professionellt sätt som möjligt! I och med dessa ord vill vi tacka våra förtroendevalda, vår avdelning och vårt förbund för gott samarbete under det gångna året. Framför allt vill vi tacka våra medlemmar, för att vi har haft förtroendet att leda sektionen under Styrelsen för Kommunal Norrtälje: Ann-Charlotte Svenander ordförande Vuokko Nyrjä och Åza Alpmark Christer Hallingström Kristina Mattsson Sara Magnusson Sofia Wartenberg

VERKSAMHETSBERÄTTELSE SEKTION STOCKHOLM MITT

VERKSAMHETSBERÄTTELSE SEKTION STOCKHOLM MITT VERKSAMHETSBERÄTTELSE SEKTION STOCKHOLM MITT 2015 Organisation Sektionen omfattar stadsdelarna Östermalm, Norrmalm, Kungsholmen, Bromma, Hässelby-Vällingby, Spånga-Tensta, Rinkeby-Kista, Temabo, privat

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2013

Verksamhetsberättelse för 2013 1 Verksamhetsberättelse för 2013 Styrelsen för Kommunal Södertälje, avlämnar härmed sin verksamhetsberättelse för år 2013. Sektionen hade den 31 december 2013 3.892 medlemmar, det är en ökning med 141

Läs mer

Vision Stockholms stads avdelningsstyrelse är motpart till arbetsgivaren på kommunövergripande

Vision Stockholms stads avdelningsstyrelse är motpart till arbetsgivaren på kommunövergripande / Sektion 01/ Rinkeby-Kista Verksamhetsberättelse 2016 Vision Rinkeby-Kista Avdelning 300 sektion 01 Vision är en vertikal fackförening som i första hand organiserar tjänstemän på alla nivåer i stadens

Läs mer

OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19

OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19 OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19 Telefontider: måndag, onsdag, fredag 8.30 12.00 och tisdag, torsdag kl. 13.00 16.00 Vad jobbar vi med just nu: Mycket händer i TioHundra ab. Hela bolagsstyrelsen

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2015 Alingsåsavdelningen

Verksamhetsberättelse 2015 Alingsåsavdelningen Verksamhetsberättelse 2015 Alingsåsavdelningen Vision 2015 Avdelning 094 Avdelningens förtroendevalda arbetade under året med att förnya och förbättra det lokala fackliga arbetet. Styrelsen har tagit fram

Läs mer

Verksamhetsberättelse sektion 06 2013

Verksamhetsberättelse sektion 06 2013 Region Skåne Verksamhetsberättelse sektion 06 2013 Region Skåne Sektionen har att ansvara för medlemmarna inom förvaltningarna Skånes Universitetssjukhus, lasarettet i Landskrona och lasarettet i Trelleborg.

Läs mer

Delegationsordning och uppdragsbeskrivningar

Delegationsordning och uppdragsbeskrivningar 2016-04-27 Avdelning 229 Delegationsordning och uppdragsbeskrivningar Delegationsordning (Sidorna 41-54 i STs stadgar) Sektionsstyrelsen (Sidorna 55-65 i STs stadgar) Vid eventuella oklarheter ska avdelningsstyrelsen

Läs mer

Samverkansavtal för Landstinget i Östergötland

Samverkansavtal för Landstinget i Östergötland 1(6) Samverkansavtal för Landstinget i Östergötland Medbestämmandeavtal 2002 har här, av parterna gemensamt, utvecklats utifrån FAS 05. 1. Utgångspunkter för samverkan Medbestämmandelagen (MBL), arbetsmiljölagen

Läs mer

Riktlinjer fastställda av avdelningsstyrelsen 2008-01-23.

Riktlinjer fastställda av avdelningsstyrelsen 2008-01-23. ST inom migrationsområdet Avdelningsstyrelsen Skyddsombud inom ST Riktlinjer fastställda av avdelningsstyrelsen 2008-01-23. Uppdraget som skyddsombud är ett fackligt uppdrag och ett skyddsombud har förtroendemans

Läs mer

Verksamhetsplan Vision Farsta-Skarpnäck Farsta Skarpnäck Sektion 15 INLEDNING

Verksamhetsplan Vision Farsta-Skarpnäck Farsta Skarpnäck Sektion 15 INLEDNING Verksamhetsplan 2013 Vision Farsta-Skarpnäck INLEDNING Vision är det ledande fackförbundet för offentligt anställda i Sverige och Vision Stockholms Stad är avdelningen för alla som arbetar med välfärdstjänster

Läs mer

Kommunal Norrbotten Sektion 12 12: an

Kommunal Norrbotten Sektion 12 12: an Kommunal Norrbotten Sektion 12 12: an 2009-04-28 Ordförande Hej alla Kommunalare! Sedan senaste infobladet har vi haft årsmöte den nya styrelsen konstituerat sig och det innebär en del förändringar. Jan

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Vision Bromma sdf INLEDNING Den 2 september 2011 bytte SKTF namn till Vision och sektionen i Bromma bytte därmed även namn till Vision Bromma sdf vid ett medlemsmöte den 9 november 2011. Under 2011 har

Läs mer

Kommunal Norrbotten Sektion 12 12: an

Kommunal Norrbotten Sektion 12 12: an Kommunal Norrbotten Sektion 12 12: an 2009-06-12 Hej alla medlemmar! Nu närmar sig sommaren med snabba steg och som vanligt pågår diskussioner om sparåtgärder inom Bodens kommun. den strategiska planen

Läs mer

Medlemsbrev från Kommunal Vallentuna Juni 2012

Medlemsbrev från Kommunal Vallentuna Juni 2012 Medlemsbrev från Kommunal Vallentuna Juni 2012 Omorganisation av Vallentuna Kommun Kommunstyrelsen har beslutata att dra tillbaka den tänkta omorganisationen angående att inte tillsätta någon kommundirektör.

Läs mer

Fakta om ditt uppdrag som skyddsombud i Handels. Välkommen som skyddsombud

Fakta om ditt uppdrag som skyddsombud i Handels. Välkommen som skyddsombud Fakta om ditt uppdrag som skyddsombud i Handels Välkommen som skyddsombud Skyddsombuden har verkat i över 100 år med att förbättra arbetsmiljön i Sverige. En bra arbetsmiljö kräver både samverkan och

Läs mer

Årsberättelse 2014. Antal medlemmar Lokalavdelningen har under året haft 158 medlemmar samt 44 pensionärsmedlemmar.

Årsberättelse 2014. Antal medlemmar Lokalavdelningen har under året haft 158 medlemmar samt 44 pensionärsmedlemmar. Årsberättelse 2014 ORGANISATION Antal medlemmar Lokalavdelningen har under året haft 158 medlemmar samt 44 pensionärsmedlemmar. Styrelsen: Liisa Karlsson Siv Arnström Yvonne Töyrylä Ordförande. Förhandlare.

Läs mer

Kollektivavtal om samverkan för Valdemarsviks kommun

Kollektivavtal om samverkan för Valdemarsviks kommun Bilaga 3 Kollektivavtal om samverkan för Valdemarsviks kommun Inledning Parterna sluter detta avtal med stöd av FAS 05 (Förnyelse-Arbetsmiljö-Samverkan i kommuner, landsting och regioner). Parternas syfte

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE för verksamhetsåret 2013

VERKSAMHETSBERÄTTELSE för verksamhetsåret 2013 002 Lundaavdelningen 1(5) VERKSAMHETSBERÄTTELSE för verksamhetsåret 2013 Till grund för Lundaavdelningens verksamhetsplanering finns förbundsmötets beslut och avdelningsstyrelsens tolkning av dessa. På

Läs mer

Verksamhetsplan 2016

Verksamhetsplan 2016 Verksamhetsplan 2016 Medlemsmöte 4 november 2015 på SF Visions framtidsidé är ett arbetsliv där alla får plats och behövs, som ger möjlighet till gemenskap och utveckling! Vision kommunavdelningen i Jönköping

Läs mer

Årsberättelse för Göteborgs stiftskrets av KYRKANS AKADEMIKERFÖRBUND för verksamhetsåret 1 januari 31 december 2011.

Årsberättelse för Göteborgs stiftskrets av KYRKANS AKADEMIKERFÖRBUND för verksamhetsåret 1 januari 31 december 2011. Årsberättelse 2011 Kyrkans Akademikerförbund (KyrkA) är ett Sacoförbund som ägnar all sin verksamhet åt Svenska Kyrkan och dess akademiker. Årsberättelse för Göteborgs stiftskrets av KYRKANS AKADEMIKERFÖRBUND

Läs mer

Verksamhetsberättelse 140101-141231 Styrelsen år 2014

Verksamhetsberättelse 140101-141231 Styrelsen år 2014 Vellinge Verksamhetsberättelse 140101-141231 Styrelsen år 2014 Ordinarie ledamöter: Ordförande Vice ordförande Åsa Anvåg Jenny Sten Sekreterare Berith Lindberg Kassör Annika Lindström Biträdande kassör

Läs mer

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Annelie Nordström, förbundsordförande Kommunal: Tanken med det här samarbetsavtalet är att vi tillsammans kan nå bättre resultat för våra medlemmar

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 ST inom Migrationsverket Sektion Väst VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Verksamhetsberättelse för ST inom Migrationsverket, Sektion Väst, för tiden 2014-03-01 2014-12-31. Årsmötet ägde rum den 28 februari 2014

Läs mer

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010.

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010. VERKSAMHETSBERÄTTELSE DISTRIKT NORRBOTTENS Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret. Årets som gick 2 Distriktsverksamheten 3 Distriktstyrelsens

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2016

VERKSAMHETSPLAN 2016 VERKSAMHETSPLAN 2016 INRIKTNING AV VISIONS VERKSAMHET fastställd av förbundsmötet 2014 Vision driver rätten till kollektivavtal som medel för ett starkt inflytande över villkoren för våra medlemmar. Vision

Läs mer

Skövde. Verksamhetsberättelse

Skövde. Verksamhetsberättelse Skövde Verksamhetsberättelse 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Antalet medlemmar var vid årets början 1470 och vid årets slut 1394. Större delen av medlemmarna är anställda av Skövde kommun, varav 37 är

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 Verksamhetsberättelse 2013 SEKTIONENS ORGANISATION Ordförande - Saime Civas (huvudskyddsombud Farsta, huvudförhandlare) Ledamot - Beatrice Kantén (studieorganisatör, informatör, webbredaktör, sekreterare,

Läs mer

Inlämningsuppgift. Hoppas att du anmält dig till steg 2 och 3, om inte så är det dags för det nu.

Inlämningsuppgift. Hoppas att du anmält dig till steg 2 och 3, om inte så är det dags för det nu. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej igen Daniel! Nu är din inlämningsuppgift rättad och godkänd! Du svarade mycket bra på de frågor som du kompletterade och du har överlag bra koll på det fackliga

Läs mer

Tvärfackliga studier Jönköpings län 2016

Tvärfackliga studier Jönköpings län 2016 2016 Tvärfackliga studier Jönköpings län 2016 1 Information. Ledigt för fackliga studier: Ansökan ska göras till arbetsgivaren senast 14 dagar före utbildningens start. Vi rekommenderar att du anmäler

Läs mer

Verksamhetsberättelse Migrationsverket ST sektion Stockholm Perioden

Verksamhetsberättelse Migrationsverket ST sektion Stockholm Perioden Verksamhetsberättelse Migrationsverket ST sektion Stockholm Perioden 2016-01-01-2016-12-31 SAMMANFATTNING Året 2016 har präglats av efterdyningarna av hösten 2015 med den då extremt höga inströmningen

Läs mer

STRATEGI DOKUMENT FÖR MÅLUPPFYLLELSE (VERKSAMHETSPLAN)

STRATEGI DOKUMENT FÖR MÅLUPPFYLLELSE (VERKSAMHETSPLAN) STRATEGI DOKUMENT FÖR MÅLUPPFYLLELSE (VERKSAMHETSPLAN) KOMMUNAL SEKTION ÖST 2015 Förslag till arbetsmetoder/aktiviteter för måluppfyllelse för 2015 Sida 1 av 9 Verksamhetsplan för sektion Öst Vision Viktiga

Läs mer

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg.

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Emilie! Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Hoppas att du har anmält dig till steg 2 och 3, om inte så är det

Läs mer

Inlämningsuppgift. Fråga 1

Inlämningsuppgift. Fråga 1 Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Andreas! g heter Lena Danås och rättar dina uppgifter! På fråga 5a vill jag att du tar reda på lite mer om SACO-förneingar på din arbetsplats. Frågorna 7 a) och

Läs mer

Inlämningsuppgift. Lycka till! Hälsningar Lena Danås Jättebra Dennis, nu kan du gå vidare till Steg 2! Lycka till! Hälsn Lena.

Inlämningsuppgift. Lycka till! Hälsningar Lena Danås Jättebra Dennis, nu kan du gå vidare till Steg 2! Lycka till! Hälsn Lena. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Dennis! Nu har jag rättat dina svar och önskar kompletteringar på några frågor. Det är 1a), 5 a) och b) samt lite beskrivning av värvning och synlighet på sista

Läs mer

Förhandlingsordning Vårdförbundet Avdelning Uppsala

Förhandlingsordning Vårdförbundet Avdelning Uppsala Förhandlingsordning Vårdförbundet Avdelning Uppsala Antagen av styrelsen 2017-01-19 Inledning Förhandlingsordningen är utformad utifrån gällande arbetsrättsliga lagar och kollektivavtal. Vårdförbundets

Läs mer

Utposten. Nr 1 /2012. Sektion Gullmarsplan Skolklubben (26:02) Årgång 2, utgåva 1. jan 2012. Särskilt intressanta artiklar: I det här numret:

Utposten. Nr 1 /2012. Sektion Gullmarsplan Skolklubben (26:02) Årgång 2, utgåva 1. jan 2012. Särskilt intressanta artiklar: I det här numret: Sektion Gullmarsplan Skolklubben (26:02) För dig som arbetar i grundskolorna i Enskede-Årsta-Vantör, Skarpnäck, Farsta Norrmalm, Skärholmen, Hägersten-Liljeholmen, Älvsjö, Södermalm och Östermalm. Nr 1

Läs mer

Funktionsbeskrivningar

Funktionsbeskrivningar Funktionsbeskrivningar Sektionsstyrelsen Ordinarie ledamot; Som ordinarie ledamot i sektionsstyrelsen tillhör du sektionens demokratiska del. -Du prioriterar ditt uppdrag och är aktiv i sektionsverksamheten.

Läs mer

Stadgar Vision avd 200 Örebro läns landsting

Stadgar Vision avd 200 Örebro läns landsting Stadgar Vision avd 200 Örebro läns landsting STADGAR Vision landstingsavd 200 Bilaga A ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Mom 1. Örebro läns landstingsavdelning är en lokal förening för tjänstemän anställda hos Örebro

Läs mer

Anvisningar för klubbar

Anvisningar för klubbar Göteborg den 3 december 2012 Till Klubbar inom Region Väst Anvisningar för klubbar Här kommer ett dokument som ska vara till hjälp i klubbarbetet under 2013 och framöver. Dessa anvisningar för klubbar

Läs mer

FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN 2015/16

FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN 2015/16 FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN 2015/16 SACO-S lokalförening vid KTH Kommunikation, delaktighet och kunskapsutbyte Kommunikationen med potentiella medlemmar och medlemmar måste förbättras och formerna förnyas.

Läs mer

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening Årsberättelse 2014 Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Godkännande av dagordning 3. Val av 2 st justeringsmän tillika rösträknare 4. Val av ordförande till

Läs mer

Delta i valet av förtroendevald En självklar rättighet!

Delta i valet av förtroendevald En självklar rättighet! Delta i valet av förtroendevald En självklar rättighet! Möten mellan medlemmar är en viktig del av Vårdförbundets organisation. Som medlem med stort inflytande medverkar du i en demokratisk process som

Läs mer

Lokalt kollektivavtal om ledighet för fackliga förtroendemän

Lokalt kollektivavtal om ledighet för fackliga förtroendemän AVTAL 1 (8) Arbetsgivarsidan Arbetstagarsidan Kriminalvården SEKO-vård OFR-S Saco-S Lokalt kollektivavtal om ledighet för fackliga förtroendemän 1 I enlighet med 2 avtal om fackliga förtroendemän (1975-03-20),

Läs mer

FACKLIGA STUDIER. Hösten 2011

FACKLIGA STUDIER. Hösten 2011 FACKLIGA STUDIER Hösten 2011 ABF ÖREBRO LÄN Drottninggatan 38 702 22 Örebro Tel: 019-601 54 13 Fax: 019-601 54 09 E-POST: tomas.hjort@abf.se thomas.andersson@abf.se LO-distriktet Örebro-Värmland Kungsvägen

Läs mer

Kalendarium Fackliga studier. Hösten 2015

Kalendarium Fackliga studier. Hösten 2015 Kalendarium Fackliga studier Hösten 2015 Lite om våra kurser under våren 2011 2015-02-02 Medlem i facket / Medlemsutbildning Målgrupp: För medlemmar utan förtroendeuppdrag. Kursinnehåll: Är du nöjd eller

Läs mer

arbetslivet. Vi är övertygade om att ju fler vi är, desto starkare är

arbetslivet. Vi är övertygade om att ju fler vi är, desto starkare är Vi är Unionen! Vem är du? Du vet bäst vad som är viktigt i ditt arbetsliv. Men det är tillsammans vi ser till att din tid på jobbet blir som du vill ha den. Vi är våra medlemmar och därför är våra viktigaste

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2015

Verksamhetsberättelse 2015 Verksamhetsberättelse 2015 Ett attraktivt yrke i utveckling Lärares och skoledares löner ökar mer andras Under året har vi fortsatt med att jobba för höjda lärarlöner. I alla sammahang har vi påtalat att

Läs mer

Förhandlingsordning. Dina befogenheter som förtroendevald på arbetsplatsen. - inom Privat och Statlig verksamhet samt Kyrka

Förhandlingsordning. Dina befogenheter som förtroendevald på arbetsplatsen. - inom Privat och Statlig verksamhet samt Kyrka Förhandlingsordning Dina befogenheter som förtroendevald på arbetsplatsen - inom Privat och Statlig verksamhet samt Kyrka VÅRDFÖRBUNDET AVDELNING NORRBOTTEN 2013-05 1 Inledning Vårdförbundet, avdelning

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015 FÖR VISION GÖTEBORG

VERKSAMHETSPLAN 2015 FÖR VISION GÖTEBORG VERKSAMHETSPLAN 2015 FÖR VISION GÖTEBORG INLEDNING Vår verksamhetsplan för 2015 grundar sig i rapporten Vi bygger Vision nu tar vi nästa steg! och de hjärtefrågor som förbundsmötet 2014 beslutade om. Vi

Läs mer

Plats och tid: Parlatoriet kl Beslutande:

Plats och tid: Parlatoriet kl Beslutande: [Skriv text] Vision avd 052 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1(6) Plats och tid: Parlatoriet 2012-03-14 kl. 14.00-16.45 Beslutande: Anmält förhinder: Anne-Sofie Koivisto Jan Viinikainen Susanne Hägglund Berith

Läs mer

Skapat den Senast ändrad den Avdelning Version Författare Gävleborg 1 Anna Bergström

Skapat den Senast ändrad den Avdelning Version Författare Gävleborg 1 Anna Bergström Årsrapport Skapat den Senast ändrad den Avdelning Version Författare 2016-01-04 2016-04-07 Gävleborg 1 Anna Bergström Årsrapport Innehåll 1. Sammanfattning... 1 2. Måluppföljning... 3 3. Effekt... 5 4.

Läs mer

Instruktioner för förtroendevalda inom Saco-S föreningen vid Högskolan Dalarna 1

Instruktioner för förtroendevalda inom Saco-S föreningen vid Högskolan Dalarna 1 Högskolan Dalarna Instruktioner för förtroendevalda inom Saco-S föreningen vid Högskolan Dalarna 1 Saco-S föreningen vid Högskolan Dalarna ska i sin verksamhet driva Saco-S fackliga politik och fullgöra

Läs mer

Inlämningsuppgift. Allmän kommentar: Hej Ksenija,

Inlämningsuppgift. Allmän kommentar: Hej Ksenija, Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Ksenija, Genomgående mycket bra svar. Väl genomtänkta resonemang kring fackliga grundtankar såväl som bra koll på regelverket. Du hade bara ett par smärre missar

Läs mer

FAS-avtal för Hässleholms kommun Tillämpningsföreskrifter

FAS-avtal för Hässleholms kommun Tillämpningsföreskrifter 1(5) 2011-06-15 FAS-avtal för Hässleholms kommun Tillämpningsföreskrifter Dessa tillämpningsföreskrifter har tillkommit för att förtydliga vad som framgår av FAS-avtalet. Till tillämpningsföreskrifterna

Läs mer

Årsberättelse för Göteborgs stiftskrets av KYRKANS AKADEMIKERFÖRBUND för verksamhetsåret 1 januari 31 december 2014.

Årsberättelse för Göteborgs stiftskrets av KYRKANS AKADEMIKERFÖRBUND för verksamhetsåret 1 januari 31 december 2014. Årsberättelse 2014 Kyrkans Akademikerförbund (KyrkA) är ett Sacoförbund som ägnar all sin verksamhet åt Svenska Kyrkan och dess akademiker. Årsberättelse för Göteborgs stiftskrets av KYRKANS AKADEMIKERFÖRBUND

Läs mer

Lärarförbundet. Arboga U10. Verksamhetsberättelse

Lärarförbundet. Arboga U10. Verksamhetsberättelse Lärarförbundet Arboga U10 Verksamhetsberättelse 2015 Verksamhetsberättelse för år 2015 Styrelsen för 2015 och andra funktioner Ordförande Helena Kindberg 2015 V. ordförande Susanne Skyllkvist 2015-2016

Läs mer

FÖRHANDLINGSORDNING För förtroendevalda inom Privat/Statlig verksamhet samt Kyrkans avtalsområde

FÖRHANDLINGSORDNING För förtroendevalda inom Privat/Statlig verksamhet samt Kyrkans avtalsområde FÖRHANDLINGSORDNING För förtroendevalda inom Privat/Statlig verksamhet samt Kyrkans avtalsområde Vårdförbundet avdelning Halland Antagen av styrelsen Sida 1 av 5 Inledning Vårdförbundet avdelning Halland

Läs mer

Verksamhetsberättelse Kommunal Sektion Skärholmen 2015

Verksamhetsberättelse Kommunal Sektion Skärholmen 2015 Verksamhetsberättelse Kommunal Sektion Skärholmen 2015 1 Inledning Kommunal sektion Skärholmen verkar inom stadsdelarna Södermalm, Älvsjö, Hägersten- Liljeholmen och Skärholmen samt inom social -/arbetsmarknads-/äldre-

Läs mer

Bromma sdf Verksamhetsplan 2014

Bromma sdf Verksamhetsplan 2014 Vision Bromma sdf INLEDNING Vision är det ledande fackförbundet för offentligt anställda i Sverige och Vision Stockholms Stad är avdelningen för alla som arbetar med välfärdstjänster eller till stöd för

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Inledning sid 1 Ersättningsregler sid 2 Kurser sid 3-8 Arbetsmiljöutbildningar sid 9 ABF sid 10 LO - Ung sid 11 Albins Folkhögskola sid 12 Medlemsutbildningar sid 13 LO kurser sid

Läs mer

Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet

Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet Förslag till stadgar antogs av SULF/LiU vid årsmöte 2014-01-14 och fastställdes av SULF:s förbundsstyrelse 2014-02-07. Innehåll Allmänna bestämmelser

Läs mer

STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet

STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet 2012-03-27 1 Namn Föreningens namn är ULI Geoforum. 2 Ändamål ULI Geoforum är en ideell förening med syfte att sprida och effektivisera

Läs mer

FAS. Samverkansgrupper. Mötesplatser

FAS. Samverkansgrupper. Mötesplatser FAS Samverkansgrupper Mötesplatser Förnyelse Arbetsmiljö Samverkan KÖSAM FÖSAM LOSAM APT Verksamhetsmöte Utvecklingssamtal 1 Samverkansavtalet FAS Samverkansavtalet FAS är ett kollektivavtal som undertecknats

Läs mer

Stadgar för Sveriges Fotterapeuter

Stadgar för Sveriges Fotterapeuter Stadgar för Sveriges Fotterapeuter 1 Förbundets namn Förbundets namn är Sveriges Fotterapeuter. Organisationsnummer 802407-9090 Kansliet har sitt säte i Stockholm. Förbundets ändamål Förbundet är en riksomfattande

Läs mer

Mall för stadgar för lokal organisation inom Sveriges universitetslärarförbund (SULF)

Mall för stadgar för lokal organisation inom Sveriges universitetslärarförbund (SULF) Mall för stadgar för lokal organisation inom Sveriges universitetslärarförbund (SULF) Ändamål och uppgifter 1 Sveriges Universitetslärarförbunds lokalförening SULF/X, är lokal organisation för SULFs medlemmar

Läs mer

Förteckning över sektionens reglementen, riktlinjer och lokal arbetsordning

Förteckning över sektionens reglementen, riktlinjer och lokal arbetsordning ST- Försäkringskassan Sektion 102-14 Västra Götaland/Halland Förteckning över sektionens reglementen, riktlinjer och lokal arbetsordning Uppdragsreglemente Riktlinjer för intern representation Riktlinjer

Läs mer

FÖRHANDLINGSORDNING För förtroendevalda inom SKL/Pactas avtalsområde

FÖRHANDLINGSORDNING För förtroendevalda inom SKL/Pactas avtalsområde FÖRHANDLINGSORDNING För förtroendevalda inom SKL/Pactas avtalsområde Vårdförbundet avdelning Halland Antagen av styrelsen Sida 1 av 5 Inledning Vårdförbundet avdelning Halland har ansvaret för den lokala

Läs mer

Lokalt kollektivavtal om förnyelse, arbetsmiljö och samverkan - ramavtal

Lokalt kollektivavtal om förnyelse, arbetsmiljö och samverkan - ramavtal 1 Lokalt kollektivavtal om förnyelse, arbetsmiljö och samverkan - ramavtal De centrala parterna har ett gemensamt synsätt om samverkan och kompetens inom hälso- och arbetsmiljöområdet i kommuner och landsting.

Läs mer

medlemsblad Öppettider: Må-fre: 8-16 Tis även: Lunchstängt: 12-13

medlemsblad Öppettider: Må-fre: 8-16 Tis även: Lunchstängt: 12-13 medlemsblad Välkommen till oss med dina frågor. Besöksadress: Backagårdsgatan 11 511 57 Kinna Telefon 0320-21 85 55 010-4428628 Epost: mark.vanervast@kommunal.se Titta även på Kommunal.se där det finns

Läs mer

Förhandlingsordning. Dina befogenheter som förtroendevald på arbetsplatsen. - landsting och kommun

Förhandlingsordning. Dina befogenheter som förtroendevald på arbetsplatsen. - landsting och kommun Förhandlingsordning Dina befogenheter som förtroendevald på arbetsplatsen - landsting och kommun Vårdförbundet avdelning Norrbotten Storgatan 30, 972 32 Luleå Telefon Vårdförbundet Direkt 0771-420420 info.norrbotten@vardforbundet.se

Läs mer

1 Mötets öppnande Tillförordnad ordförande, Susanne Rosander, öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

1 Mötets öppnande Tillförordnad ordförande, Susanne Rosander, öppnar mötet och hälsar alla välkomna. Protokoll representantskap 2014 1 Mötets öppnande Tillförordnad ordförande, Susanne Rosander, öppnar mötet och hälsar alla välkomna. 2 Fastställande av röstlängd Mötet beslutar att röstlängden fastställas

Läs mer

Välkommen till Seko!

Välkommen till Seko! Välkommen till Seko! Gemenskap ger styrka Varmt välkommen till Seko! Som medlem hos oss står du starkare på din arbetsplats. Starkare tack vare att vi är många. Det är det som gör att vi kan ställa krav

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2016 FÖR VISION GÖTEBORG

VERKSAMHETSPLAN 2016 FÖR VISION GÖTEBORG VERKSAMHETSPLAN 2016 FÖR VISION GÖTEBORG INLEDNING OCH ÖVERGRIPANDE MÅL Vår verksamhetsplan för 2016 grundar sig i rapporten Vi bygger Vision nu tar vi nästa steg! och de hjärtefrågor som förbundsmötet

Läs mer

Stadgar för Luleå stifts norra kyrkosångsförbund

Stadgar för Luleå stifts norra kyrkosångsförbund Stadgar för Luleå stifts norra kyrkosångsförbund Antagna av stämman 091024 1 NAMN Luleå stifts norra kyrkosångsförbund (LUNK) är en sammanslutning av kyrkokörer och andra körer samt instrumentalgrupper,

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Lärarförbundets lokalavdelning i Gnesta

Verksamhetsberättelse för Lärarförbundets lokalavdelning i Gnesta Gnesta lokalavdelning 2015-02-17 Verksamhetsberättelse 2015-01-01 2015-12-31 för Lärarförbundets lokalavdelning i Gnesta Styrelsen (ordförande) (studieorganisatör) Karin Gustavsson-Rydberg (sekreterare)

Läs mer

Verksamhetsplan 2014 Sektion Södra Mälardalen Östergötland

Verksamhetsplan 2014 Sektion Södra Mälardalen Östergötland Verksamhetsplan 2014 Sid 2(6) Verksamhetsplan 2014 Förslag till verksamhetsplan verksamhetsåret 2014 Verksamhetsplanen för sektion Södra Mälardalen Östergötland tar sin utgångspunkt i förbundets verksamhetsplan,

Läs mer

Kommentarer och riktlinjer för tillämpning av Håbo kommuns samverkansavtal

Kommentarer och riktlinjer för tillämpning av Håbo kommuns samverkansavtal Kommentarer och riktlinjer för tillämpning av Håbo kommuns samverkansavtal RIKTLINJER Ersätter alla tidigare kommentarer och riktlinjer Samverkansavtalets övergripande syfte Medbestämmandelagen (MBL),

Läs mer

Handels Handels avd 29 Umeå Anmälan handels.se/umea Kunskap ger styrka

Handels Handels avd 29 Umeå Anmälan handels.se/umea Kunskap ger styrka Handels 2017 Handels avd 29 Umeå handels.se/umea Kunskap ger styrka Januari 31 Peppdagen, Skellefteå 6 Februari 6-12 Uppsökeri vecka 6 21-23 Steg 4, Umeå 7 Mars 1-2 Valutbildning, Skellefteå 8 16 Avdelningens

Läs mer

Plats: Borlänge, Blå rummet Tid: 10.00-15.00 Lämnat återbud: Helena, Lennart, Herman, Joakim och Linda

Plats: Borlänge, Blå rummet Tid: 10.00-15.00 Lämnat återbud: Helena, Lennart, Herman, Joakim och Linda Protokoll styrelsemöte 2013-04-23 Plats: Borlänge, Blå rummet Tid: 10.00-15.00 Lämnat återbud: Helena, Lennart, Herman, Joakim och Linda 1) Mötets öppnande Mikke förklarar mötet öppnat 2) Närvarande Staffan,

Läs mer

Under presentationen kommer alla delarna i organisationsschemat att förklaras.

Under presentationen kommer alla delarna i organisationsschemat att förklaras. Mars 2010 Föreläsningsstöd: Presentation av Juseks organisation Bild #1 Juseks organisation Juseks viktigaste uppgift är att se till att medlemmarna har bra löne- och anställningsvillkor. Vi är ett utbildnings-

Läs mer

Tvärfackliga studier Jönköpings län 2015

Tvärfackliga studier Jönköpings län 2015 2014-12-15 Tvärfackliga studier Jönköpings län 2015 1 Information. Ledigt för fackliga studier: Ansökan ska göras till arbetsgivaren senast 14 dagar före utbildningens start. Vi rekommenderar att du anmäler

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Mjölby lokalavdelning för 2015

Verksamhetsberättelse för Mjölby lokalavdelning för 2015 Verksamhetsberättelse för Mjölby lokalavdelning för 2015 Inledning Under året har styrelsen utvecklat styrelsemötena och verksamhetsplanen har fått en central roll på dagordningen. Detta har gjort i att

Läs mer

HANDLEDNING FÖR AKADEMIKERFÖRENINGAR OCH KONTAKTPERSONER

HANDLEDNING FÖR AKADEMIKERFÖRENINGAR OCH KONTAKTPERSONER HANDLEDNING FÖR AKADEMIKERFÖRENINGAR OCH KONTAKTPERSONER Juseks uppfattning är att tyngdpunkten i det fackliga arbetet bör ligga lokalt. På detta sätt kan verksamheten anpassas till de förutsättningar

Läs mer

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2014 Verksamhetsberättelse för Nordmalings PRO-förening 1 januari 31 december 2014 Styrelse Ordförande Vice ordförande Studieorganisatör Sekreterare Kassör Övriga ledamöter Suppleanter:

Läs mer

Studieledighet ansökan - ersättning

Studieledighet ansökan - ersättning Studieledighet ansökan - ersättning Enligt studieledighetslagen har du rätt att vara ledig från jobbet för att delta i fackliga studier och vuxenutbildning. Lagen klargör också hur det ska gå till när

Läs mer

Malmö Stads Psykologförening

Malmö Stads Psykologförening Verksamhetsberättelse för Malmö Stads Psykologförening Styrelseledamöter och uppdrag Till styrelse för verksamhetsåret 2016 valdes Anna Tidman till ordförande, Daniela Musazzi till sekreterare, Dorina

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN. Sv. Transportarbetareförbundet avdelning 17

VERKSAMHETSPLAN. Sv. Transportarbetareförbundet avdelning 17 VERKSAMHETSPLAN 2014 Sv. Transportarbetareförbundet avdelning 17 Verksamhetsplan 2014 för Svenska Transportarbetareförbundet Avdelning 17 Skövde Borås I alla delar av sina liv påverkas Transports medlemmar

Läs mer

Lön är Ersättning KontaKta oss E-post: Webb: telefon: Utan fack och Utan avtal

Lön är Ersättning KontaKta oss E-post: Webb: telefon: Utan fack och Utan avtal Löneladda! Du har rätt att få en lön som motsvarar din prestation på jobbet. Gör du ett bra jobb ska det synas i lönekuvertet, helt enkelt. Det står i kollektivavtalet. Där står också att det är det lokala

Läs mer

Protokoll från förvaltningsgruppen

Protokoll från förvaltningsgruppen Protokoll Sida 1 (5) 2013-09-17 Protokoll från förvaltningsgruppen Närvarande: Förvaltningen Maria Mannerholm stadsdelsdirektör, Yvonne Goldberg avdelningschef förskola och äldreomsorg i egen regi, Gunnar

Läs mer

Facklig utbildning 2017

Facklig utbildning 2017 Facklig utbildning 2017 ABF J/H, ABF Västernorrland LO-distriktet i Mellersta Norrland SARA Observera att ABF även anordnar utbildningarna efter behov på andra tider och orter Reservation för ev. ändringar.

Läs mer

Det här är SEKOs medlemmar

Det här är SEKOs medlemmar Det här är SEKO 1 Det här är SEKOs medlemmar Tåg som kommer i tid, posten hemburen, varma hus, framkomliga vägar och fungerande telefoner. Och så förstås trygg färjetrafik, säkra fängelser och en trevlig

Läs mer

Handlingsplan för Västra Göteborg utifrån verksamhetsinriktning 2015-2018 för Lärarförbundets lokalavdelning i Göteborg

Handlingsplan för Västra Göteborg utifrån verksamhetsinriktning 2015-2018 för Lärarförbundets lokalavdelning i Göteborg Handlingsplan för Västra Göteborg utifrån verksamhetsinriktning 2015-2018 för Lärarförbundets lokalavdelning i Göteborg Ett attraktivt yrke i utveckling Lärarförbundet ska arbeta för: Göra/Förbättra Förutsättning

Läs mer

FACKLIGA STUDIER. and@lo.se

FACKLIGA STUDIER. and@lo.se FACKLIGA STUDIER 2013 ABF Örebro län Drottninggatan 38 702 22 Örebro Tel: 019-57 10 84 Fax: 019-601 54 09 www.abf.se/orebrolan E-POST: thomas.andersson@abf.se tomas.hjort@abf.se LO-distriktet Örebro-Värmland

Läs mer

2016 Verksamhetsberättelse Kommunal Stockholms län Sektion Skärholmen

2016 Verksamhetsberättelse Kommunal Stockholms län Sektion Skärholmen 2016 Verksamhetsberättelse Kommunal Stockholms län Sektion Skärholmen 1 Inledning Kommunal sektion Skärholmen verkar för de medlemmar inom branscherna social omsorg, personlig assistans, äldreomsorg, barn

Läs mer

Från socialbidrag till arbete

Från socialbidrag till arbete Från socialbidrag till arbete Lättläst Sammanfattning Betänkande av Utredningen från socialbidrag till arbete Stockholm 2007 SOU 2007:2 Människor med ekonomiskt bistånd ska kunna få arbete Det här är en

Läs mer

Stadgar Sveriges läkarförbund student Lund

Stadgar Sveriges läkarförbund student Lund Stadgar Sveriges läkarförbund student Lund Allmänna bestämmelser 1. 2. 3. Medlemskap 4. 5. 6. Sveriges läkarförbund student Lund är en lokalavdelning av Sveriges läkarförbund student inom Sveriges Läkarförbund

Läs mer

Kalendarium Fackliga studier. Våren 2017

Kalendarium Fackliga studier. Våren 2017 Kalendarium Fackliga studier Våren 2017 Lite om våra kurser under våren 2011 2016-11-17 Medlem i facket / Medlemsutbildning Målgrupp: För medlemmar utan förtroendeuppdrag. Kursinnehåll: Är du nöjd eller

Läs mer

Stadgar för Halmstads socialdemokratiska arbetarekommun

Stadgar för Halmstads socialdemokratiska arbetarekommun Stadgar för Halmstads socialdemokratiska arbetarekommun Fastställda av årsmöte 2 mars 2013 1 Arbetarekommunens uppgift Arbetarekommunen ansvarar för att på grundval av partiets program verka för de socialdemokratiska

Läs mer

Verksamhetsberättelse. Kommunal Bergslagen Köping Hälso-sjukvård

Verksamhetsberättelse. Kommunal Bergslagen Köping Hälso-sjukvård 1 Verksamhetsberättelse 2012 Kommunal Bergslagen Köping Hälso-sjukvård 2 Verksamhetsberättelse för Kommunal Bergslagen sektion Köping hälso-sjukvård år 2012 Styrelsen för Kommunal Bergslagen Köping hälso-sjukvård

Läs mer