4'.'#5'&1-7/'06. )GOKPK & 6GTTäPI 'PVTGRTGPöT 8GTUiQP

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "4'.'#5'&1-7/'06. )GOKPK & 6GTTäPI 'PVTGRTGPöT 8GTUiQP"

Transkript

1 4'.'#5'&1-7/'06 )GOKPK & 6GTTäPI 'PVTGRTGPöT 8GTUiQP

2

3 Innehåll INLEDNING... 3 SYSTEMKRAV... 4 TA BORT PROGRAM... 5 INSTALLATION... 6 MAPPSTRUKTUR... 7 Alternativ mappstruktur... 8 Användning av nätverksenheter... 8 SPRÅK... 9 Marknad... 9 Användargränssnitt... 9 TYST INSTALLATION TYST INSTALLATION - STANDARD TYST INSTALLATION - STYRPARAMETRAR TYST INSTALLATION - VAL AV SÖKVÄG Om en äldre version av programmet redan är installerad Ny installation efter avinstallation Installation första gången AVINSTALLATION LICENS LICENSTYPER Enskild användare USB Nätverk VAD INNEHÅLLER LICENSEN? AKTIVERING AV LICENSER Enanvändarlicens Nätverkslicens USB-licens Aktivering av licenser Gemensamt KONTROLL AV GILTIG LICENS VANLIGA FRÅGOR OM LICENSSYSTEMET... 26

4 Releasedokument Har inte fått någon aktiveringskod Uppdatering av 8.0 eller ny huvudrelease av programmet Felmeddelande «Den angivna aktiveringskoden är inte giltig» Växla mellan aktiva licenser Fått ny PC/USB-minne/sökväg till filplacering i nätverk Uppdatering av licens Licensen gäller inte längre Har flyttat licensfilen och programmet fungerar inte längre VPN Enanvändarlicenser och terminalserver Hur man använder en USB-licens Kontaktinformation för licensfrågor PROBLEMBESKRIVNINGAR PROBLEM MED MUSEN PROBLEM MED EXCEL-MALLAR Office Office Excel KOMMA IGÅNG STARTA GEMINI TERRÄNG & ENTREPRENÖR DEMO-PROJEKT HJÄLPTEXTER Side 2 Gemini Terreng & Entreprenør 8.0, november 13

5 Inledning Du har nu mottagit programvaran Gemini Terräng & Entreprenör version 8.0. Ta dig tid till att läsa detta dokumentet innan installation. Dokumentet beskriver hur du installerar programmet och hur du kommer i gång med användandet av detsamma. Om något är oklart i detta dokumentet eller det är något övrigt som du funderar på, ta gärna kontakt med oss: Geocon AB Tel.: E-post:

6 Releasedokument Systemkrav Gemini Terräng & Entreprenör använder standardhårdvara. Listan nedan visar minimikrav samt våra rekommendationer. Operativsystem RAM CPU Minimikrav: Windows XP SP3 och Vista SP2 Rekommendation: 64-bitars Windows 7/8 64 bit Minimikrav: 2GB (minimikrav Win7) Rekommendation: Mesta möjliga Minimikrav: 1 GHz Rekommendation: Intel Core i5 / i7. Om man har flera kärnor borde man ha mesta möjliga GHz. Detta för att programmet skall kunna köras endast på en kärna, och inte inkräkta på utrymmet med andra program som körs samtidig Hårddisk Minimikrav: 2 GB ledig diskplats Rekommendation: SSD eller annan höghastighets HDD Grafikkort Skärm Mus Rekommendation: OpenGL-stöd från Nvidia eller ATI. Bärbar dator bör inte ha integrerad grafik med delat grafikminne Minimikrav: Skärmupplösning 1024x768 Rekommendation: Skärmupplösning 1920x knappars mus med scrollhjul (3 knappar) Annan programvara Microsoft Excel 2007/2010/2013 Internet Explorer 5.0 eller nyare Internet Vid aktivering, uppdatering och inaktivering av licenser, måste man vara internetuppkopplad Varför behövs Microsoft Excel? Gemini Terräng & Entreprenör 8.0 använder Microsoft Excel för att presentera rapporter. Med hjälp av makron framställs olika rapportfunktioner i programmet Excel. Side 4 Gemini Terreng & Entreprenør 8.0, november 13

7 Ta bort program Gemini-programvaran kan avinstalleras med den inbyggda Lägg till eller ta bort program i Windows XP, Program och funktioner i Windows Vista eller Avinstallera program i Windows 7. Valet tar bort allt som installationsprogrammet har lagt in på datorn. Projektfiler och användarinställningar som skapats i efterhand förblir orörda. Observera att en del mappar därför ligger kvar och eventuellt behöver tas bort manuellt. 5

8 Releasedokument Installation Det sker en kontinuerlig utveckling av Gemini-programvaran. Uppdateringar släpps regelbundet. När det gäller installationer skiljer vi mellan huvudrelease och uppdatering. En uppdatering har samma versionsnummer som huvudrelease, men har ett nyare datum. Observera: En uppdatering fungerar som en full installation om man inte tidigare har haft programmet installerat. Installationsprogrammet för Gemini Terräng & Entreprenör 8.0 startar automatiskt efter att CD-n sätts i CD-stationen. Om detta misslyckas kan du starta installationen manuellt genom att dubbelklicka på MSI-filen i Windows Utforskaren. Efter att installationen har startat följer man guiden steg for steg. Vid installation för första gången måste du ta ställning till följande: Licensavtal Mappstruktur Språk och marknad Vid installation av uppdatering, behöver man inte ta ställning till dessa val. Uppdateringen lägger sig under samma mappstruktur som tidigare. Bocka i rutan I accept the terms in the License Agreement när du har läst och godkänt avtalet. Tryck sedan Next för att fortsätta installationen. Side 6 Gemini Terreng & Entreprenør 8.0, november 13

9 Mappstruktur När man kör en uppdatering får man upp befintlig mappstruktur. Acceptera denna och starta uppdateringen. Observera: MSI-installationen har Major Upgrade -funktionalitet. Det betyder att man inte behöver avinstallera innan man ska installera en ny uppdatering. Vid en fullständig installation måste man ange målmapparna för programmet. Man blir ombedd att ange målmappen för: Exe-mapp (programfiler) Sys-mapp (systemfiler) Images-mapp Texture-mapp Ini-mapp User-mapp (användarinställningar) Data-mapp (aktuell projektmapp) Första gången man installerar Gemini Terräng & Entreprenör 8.0 på datorn föreslår programmet mål-mappar. För Windows 7 skall det se ut som nedan. Dessa mappstrukturer följer Windows rekommendationer. Rekommendationerna säger att programmet ska läggas under Programfiler och projekten under Mina dokument. C:\Program (x86)\gemini\ter80\exe C:\Program (x86)\gemini\ter80\sys C:\Program (x86)\gemini\ter80\texture C:\Program (x86)\gemini\ter80\images C:\Program (x86)\gemini\ter80\ini (gemensam Ini-mapp) C:\Användare\<användare>\Dokument\Gemini\Ter80\Data C:\Användare\<användare>\Dokument\Gemini\Ter80\User Programmet har en funktion som gör det möjligt att installera programmet på en Citrixserver med flera samtidiga användare. Observera att tillvägagångssättet är det samma vid installation på Citrix-server som vid installation på datorer med en användare. När en ny användare startar programmet läggs en lokal Ini-mapp upp för användaren på C:\Användare\<användare>\AppData\Local\Gemini\Ter80. Innehållet kopieras från gemensam Ini-mapp. Om den lokala Ini-mappen redan finns vid uppstart av programmet, så görs ingenting. 7

10 Releasedokument Observera: Om systemadministratör avinstallerar programmet och installerar på nytt så att EXE/SYS/USER etc. hamnar på ett annat ställe, uppstår det problem eftersom en mängd lokala Ini-mappar kan hamna i fel EXE/SYS-kataloger etc. Då får användaren vid uppstart besked om att programmet inte kan köras. För att rätta till detta måste varje användare manuellt ta bort den lokala Ini-mappen för att komma vidare. Efter installation kan man kontrollera mappstrukturen under Hjälp Installationsinformation Mappar. Alternativ mappstruktur Programmet kan också installeras direkt i samma rotkatalog (exempelvis C:\ter80). Då byter man bara ut de sökvägar som programmet föreslår under inställningar i installationen. Mappstrukturen blir då exempelvis: C:\Ter80\Exe C:\Ter80\Sys C:\Ter80\Texture C:\Ter80\Images C:\Ter80\Ini C:\Ter80\Data C:\Ter80\User Användning av nätverksenheter Som nämnts kan man åsidosätta målmappen under installationen. User-mapp User-mappen är användarens egen mapp. I denna mapp kan användaren exempelvis upprätta mallar som skall vara tillgängliga för alla. Den innehåller t.ex. företagets ritningshuvud och vanliga symboler. Side 8 Gemini Terreng & Entreprenør 8.0, november 13

11 Data-mapp Vi föreslår att datamappen också anges under installationen. Valet här blir aktuell projektmapp i ddsmain.ini [ProjectDir]. Alla projekt under aktuell projektmapp listas i projektmenyn. Ofta vill man lägga projekten på en nätverksdisk så att man kan dela projekten med andra, samt använda sig av interna rutiner för säkerhetskopiering. Då ändrar man bara förslaget under installationen. Man är, emellertid, helt fri att skapa projektmappar var som helst oberoende av aktuell projektmapp. Många organisationer har också en projektmappsstruktur som inte är förenlig med användning av aktuell projektmapp. Exempel Språk Vid fullständig installation måste man ange språk för marknad och användargränssnitt. Efter installationen kan man kontrollera och ändra språkinställningar under Hjälp Installationsinformation Språk. Kör man en uppdatering får man upp existerande språkinställning. Acceptera denna och starta uppdateringen. Marknad Programmet innehåller mallar och inställningar anpassade till olika marknader: Norge Sverige Användargränssnitt Programfunktioner och hjälptexter kan väljas att visas på följande språk: Engelska (under utveckling) Norska Svenska 9

12 Releasedokument Tyst installation Vi stöder nu tyst installation. Det vill säga installation från kommandolinje utan användning av grafiskt gränssnitt. Val av sökvägar etc. sker med hjälp av parametrar. Tyst installation - standard msiexec /quiet /package Terrain80.msi /l*v <logfilnavn> Tyst installation - styrparametrar Exempel: msiexec /quiet /package Terrain80.msi /l*v Terrain80_log.txt P_DATADIR=C:\Users\mun\Documents\Gemini\Ter80\Data\ P_USERDIR=C:\Users\mun\My Documents\ P_MARKET=Swe P_LANGUAGE=Eng P_DATADIR: Project datamapp P_USERDIR: Användare datamapp P_MARKET: Marknad: Nor eller Swe P_LANGUAGE: Språk: Eng, Nor eller Swe Tyst installation - val av sökväg Om en äldre version av programmet redan är installerad Prioriteringsordning för val av sökväg: 1. Gammal version kommer att avinstalleras och den nya installeras med samma inställningar som den gamla hade. Ny installation efter avinstallation Prioriteringsordning för val av sökvägar: 1. Kommandolinjeparametrar. 2. Parametrar från förra installationen. 3. Standardinställningar. Installation första gången Prioriteringsordning för val av sökvägar: 1. Kommandolinjeparametrar 2. Standardinställningar Avinstallation Exempel: msiexec /uninstall Terrain80.msi /quiet /l*v Terrain80_log.txt Side 10 Gemini Terreng & Entreprenør 8.0, november 13

13 Licens Licenser med tillgängliga moduler aktiveras via en aktiveringskod som skickas ut via e-post. Alla existerande kunder har fått sig tillsänt aktiveringskod motsvarande existerande licenser via e-post till företagets kontaktperson för Gemini Terräng & Entreprenör. Alla licenser är nu registrerade i en central licensdatabas. Man måste därför vara uppkopplad mot internet när licenser aktiveras, uppdateras och inaktiveras. Licenstyper I Gemini Terräng & Entreprenör har vi nu tre olika licenstyper: Enskild användare För individuella användare eller för små till mellanstora företag, som önskar ett bestämt antal användare. Licensen är som dagens enanvändarlicens och kan installeras på en maskin. Den är inte beroende av nätverksuppkoppling för att fungera. Nytt i licenssystemet är att licensnumret låses mot den dator det har blivit installerat på, och att det snabbt kan uppdateras med nytt innehåll och ny funktionalitet. USB För alla typer av användare som önskar en mer flexibel licensanvändning än en lokal enanvändarinstallation. Den bygger på samma princip som enanvändarlicensen, men den installeras på ett USB-minne som fysiskt kan flyttas mellan olika datorer och användare. Nätverk För mellanstora till stora företag med många användare som önskar ett flexibelt och flytande licenssystem. Licenstypen skall skydda varierande användning och placering för bolagets anställda. Lösningen är baserad på ett givet antal samtidiga användare. Programvara och licens kan installeras på ett obegränsat antal datorer, där användningen är reglerad av antal inloggade användare. Det står därför företaget fritt att välja den modell som passar bäst för deras användning. Den kan snabbt uppdateras med flera samtidiga användare om behovet förändras. Licenstypen kräver tillgängligt nätverk för uppkoppling mot licens. 11

14 Releasedokument Vad innehåller licensen? Licensen innehåller information om tillgängliga moduler och kundförhållanden. Vilka moduler som är aktiva och tillgängliga hittas under Hjälp Installationsinformation Licens och Hjälp Installationsinformation Licens - Licensdetaljer. Figuren ovan är ett exempel på en licens med en användare. Installationskoder Interna koder motsvarande modulerna. Moduler Visar vilka moduler som är tillgängliga, och hur många användare som använder programmet samtidigt. System Där licensfilen ligger lagrad och ytterligare systeminformation knuten till denna. Konfiguration Information om huruvida man har underhållsavtal (kod 1) eller inte (kod 0), typ av licens och själva licensnumret. Side 12 Gemini Terreng & Entreprenør 8.0, november 13

15 Aktivering av licenser Alla licenser aktiveras via den erhållna aktiveringskoden. När man startar programmet utan att ha aktiverat en licens tidigare, öppnas dialogrutan för att aktivera licensen. Förfarandet är något annorlunda beroende på om det är en enanvändar-, USB- eller nätverkslicens. Detta är beskrivet var för sig nedan. Dessutom följer en gemensam del som är likadan för alla licenstyper. 13

16 Releasedokument Enanvändarlicens 1. Bocka i Skapa och aktivera licensfil, ange aktiveringskoden och tryck OK. 2. Tryck OK i meddelandet som kommer upp: Side 14 Gemini Terreng & Entreprenør 8.0, november 13

17 3. Dialogrutan för aktivering av licensen startar. Tryck Nästa. Ytterligare beskrivning finns i kapitlet Aktivering av licenser - Gemensamt. 15

18 Releasedokument Nätverkslicens 1. Bocka i Skapa och aktivera licensfil, ange aktiveringskoden och tryck OK. 2. Tryck OK i meddelandet som kommer upp: Side 16 Gemini Terreng & Entreprenør 8.0, november 13

19 3. Välj plats i nätverket där licensen skall lagras och tryck Spara: Observera att filnamnet inte ska ändras. Om du vill installera flera licenser som användare skall kunna växla emellan, måste du skapa en egen underkatalog för varje licens: Observera att licensfiler inte får flyttas efter att licensen är aktiverad! 17

20 Releasedokument 4. Dialogrutan för aktivering av licensen startar. Tryck Nästa. Ytterligare beskrivning finns i kapitlet Aktivering av licenser - Gemensamt. Side 18 Gemini Terreng & Entreprenør 8.0, november 13

21 USB-licens 1. Anslut valfritt USB-minne till datorn. 2. Bocka i Skapa och aktivera licensfil, ange aktiveringskoden och tryck OK. 3. Tryck OK i meddelandet som kommer upp. 19

22 Releasedokument 4. Välj USB-minne och eventuell mapp där licensen skall lagras och tryck Spara: Observera att filnamnet inte ska ändras. Side 20 Gemini Terreng & Entreprenør 8.0, november 13

23 5. Dialogrutan för aktivering av licensen startar. Tryck Nästa. Ytterligare beskrivning finns i kapitlet Aktivering av licenser - Gemensamt. 21

24 Releasedokument Aktivering av licenser Gemensamt 1. Efter att ha tryckt Nästa i välkomstdialogrutan för aktivering av licenser, måste man fylla i aktiveringsdata. 2. Skriv in namn, företag och e-postadress. Aktiveringskoden överensstämmer med det man lagt in tidigare. Tryck Nästa. Side 22 Gemini Terreng & Entreprenør 8.0, november 13

25 3. Tryck Nästa i dialogrutan som kommer upp. Licensen aktiveras nu på nätet i enlighet med licensdatabasen för Gemini Terräng & Entreprenör. En kopia av licensfilen hämtas från databasen och lagras på angiven plats på USBminne, nätverk eller lokalt på datorn. För enanvändarlicenser är standardplatsen C:\Users\<användare>\AppData\Local\Powel\Terrain. 23

26 Releasedokument 4. Licensen är aktiverad. Tryck Nästa. 5. Tryck Stäng i den sista meddelanderutan som kommer upp: Aktiveringen är klar och har lyckats. Programmet kan börja användas. Side 24 Gemini Terreng & Entreprenør 8.0, november 13

27 Kontroll av giltig licens Programmet kontrollerar automatiskt var trettionde dag om licensen fortfarande är giltig genom nätverksuppkoppling mot licensdatabasen. Om man inte är uppkopplad mot Internet, får man ett meddelande om att licensen måste verifieras inom sju dagar. Användaren har då sju dagar på sig att koppla upp datorn mot Internet och få licensen verifierad. Detta kommer att ske automatiskt vid uppkoppling och start av programmet. 25

28 Releasedokument Vanliga frågor om licenssystemet Har inte fått någon aktiveringskod Om inte företagets kontaktperson har fått de nya aktiveringskoderna, tveka inte att ta kontakt med oss. Kontaktinformation finns längst ner i detta kapitel. Uppdatering av 8.0 eller ny huvudrelease av programmet Vid uppdatering eller ny version av programmet behöver man inte ändra eller flytta licensen. Felmeddelande «Den angivna aktiveringskoden är inte giltig» En icke giltig aktiveringskod har angivits. Försök igen (aktiveringskoden kan också kopieras och klistras in) och ta kontakt med oss om problemet kvarstår. Observera att aktiveringskod och licensnummer inte är samma sak. Formatet på aktiveringskoden är exempelvis , medan licensnumret har formatet Växla mellan aktiva licenser Beroende på om man har tillgång till flera licenser inom företaget, kan man som användare ha flera aktiverade licenser på en dator. Dessa kan man växla mellan genom att bocka i valet Använd en licensfil som redan är aktiverad. Tillvägagångssätt: 1. Gå till Hjälp Installationsinformation Licens Installera eller nyttja annan licens. Dialogen startar automatiskt om senaste använda licensen inte är tillgänglig/aktiv, exempelvis att USB-minne med en USB-licens är frånkopplat. 2. Bocka i Använd en licensfil som redan är aktiverad och tryck OK. 3. Bläddra till den plats där licensfilen ligger, vilket kan vara både lokalt, i nätverk eller på ett USB-minne. 4. Markera licensfilen (*.lic) och tryck Öppna. 5. Programmet läser in den valda licensfilen och tillgängliga moduler i programmet ändras i enlighet med den valda licensen. Fått ny PC/USB-minne/sökväg till filplacering i nätverk Licenser kan överföras från gammal till ny PC, från ett USB-minne till ett annat eller till en ny nätverksplats (beroende på licenstyp), genom att deaktivera licensen på nuvarande enhet och därefter aktivera den på den nya enheten. För att inaktivera gå till Hjälp Installationsinformation Licens Licensdetaljer Överför licens - Avaktivera nu. För att aktivera följs det normala tillvägagångssättet för att aktivera enanvändarlicenser/usb-licenser/nätverkslicenser. Side 26 Gemini Terreng & Entreprenør 8.0, november 13

29 Uppdatering av licens Ta kontakt med oss om det finns önskemål om att uppdatera sin licens med t.ex. flera moduler. Existerande licens uppdateras då i vår licensdatabas. För att få tillgång till ändringen, uppdateras licensen enkelt genom att välja Uppdatera licens i dialogen Hjälp Installationsinformation Licens. Licensen gäller inte längre Ta kontakt med oss om det oväntat kommer ett meddelande om att licensen inte gäller längre. Utvärderingslicenser är giltiga till ett visst datum efter upprättandet. Ordinarie licenser blir ogiltiga när kontraktstiden går ut. Har flyttat licensfilen och programmet fungerar inte längre Aktiverade licensfiler får inte flyttas eller ändras (skrivas över, ändra namn, ), de kommer då att sluta fungera. Endast enanvändarlicenser kan, om det är nödvändigt, flyttas efter inaktivering. Fleranvändar- och USB-licenser ska inte flyttas/ändras när de är aktiverade eller inaktiverade. Om man skriver över en existerande licensfil med en annan, försvinner åtkomsten till den första licensen. Den kan då inte återskapas. Supporten måste kontaktas för att skapa en ny licens. VPN Licenserna ska fungera via VPN-uppkoppling Enanvändarlicenser och terminalserver Endast användaren av licensen är aktiverad för att ha tillgång till licensen. Hur man använder en USB-licens 1. Aktivera en USB-licens på ett USB-minne (metoden beskrivs ovan). 2. Avsluta programmet och koppla ifrån USB-minnet. 3. Ta med USB-minnet till en ny dator och anslut USB-minnet. 4. Starta programmet 5. Bocka i Använd en licensfil som redan är aktiverad och tryck OK. 6. Bläddra till licensfilen på USB-minnet, markera filen och tryck Öppna. 7. Programmet är klart att använda. 8. När arbetet avslutas, stäng programmet innan USB-minnet kopplas från datorn. Kontaktinformation för licensfrågor Frågor kring aktivering av licenser hänvisas till vår supporttelefon eller e-postadress Tel.: E-post: 27

30 Releasedokument Problembeskrivningar Problem med musen I Gemini Terräng & Entreprenör 8.0 behövs en mus med två knappar samt scroll. Exempel: Wheel mouse från Logitech All zoomning i modellen sker med mellersta musknappen (scroll). För att detta ska fungera optimalt måste man ibland konfigurera drivrutinen. Eftersom det finns flera olika musmodeller på marknaden har vi inte någon generell beskrivning för detta. Problem med Excel-mallar Excel-mallarna innehåller makron som automatiskt fyller ut data i kalkylbladet. Excel kan, av säkerhetsmässiga orsaker, vara automatiskt inställt på att ta bort dessa makron när man öppnar mallen. Office 2010 Öppna Excel Välj Alternativ på menyn Fil I dialogen som då kommer upp, välj menyn Säkerhetscenter och välj Inställningar för Säkerhetscenter I Säkerhetscenter kan man gå in på Makroinställningar och tillåta att alla makron körs, eventuellt med meddelande/varning så att man bekräftar körningen varje gång. Office 2007 Öppna Excel Tryck på Office-knappen i övre vänstra hörnet och välj Alternativ för Excel längst ner. I dialogen som då kommer upp, välj menyn Säkerhetscenter och välj Inställningar för Säkerhetscenter I Säkerhetscenter kan man antingen gå in på Makro och tillåta att alla makron körs, eller gå in på betrodda platser och lägga in en sökväg till Gemini Terräng & Entreprenör och bocka av alla undermappar. Här måste man eventuellt lägga in en sökväg till projektkatalogen eftersom den ligger på server eller liknande. Side 28 Gemini Terreng & Entreprenør 8.0, november 13

31 Excel 2003 Excel 2003 är färdigkonfigurerat. När man öppnar en mall som innehåller makron kommer man att få upp ett fönster med fråga om man vill öppna med eller utan makron. När man öppnar mallen ska man alltid öppna med makron. 29

32 Releasedokument Komma igång Installationen lägger kortkommandot Gemini Terräng & Entreprenör 8.0 på Start-menyn under programgruppen Gemini Programvara Starta Gemini Terräng & Entreprenör Demoprojektet som följer med installationen öppnas första gången man startar programmet. Nästa gång startar programmet med det projekt som sist användes. Demo-projekt Med installationen följer det ett demoprojekt (norska data). Demoprojektet är en bra start för att se på kart- och mätdata, samt projekterade objekt som väg, VA och schakt. Hjälptexter Hjälptexten till Gemini Terräng & Entreprenör 8.0 finns under Hjälp Hjälp i Terräng. Den innehåller två huvuddelar: 1. Användardokumentation 2. Exempeldokumentation Kapitlet om Användardokumentation ger mer generell information om funktionaliteten i programmet. Exempeldokumentationen innehåller detaljerade lösningsförslag som leder dig igenom typiska arbetsuppgifter steg för steg. Exemplen går inte in på djupet av de ämnen som de berör. Det kan därför vara klokt att stanna upp, och läsa mer om de ämnen som man önskar förstå mer av i användardokumentationen. De flesta dialogerna innehåller också en Hjälp-knapp. Om man trycker på denna får man upp en beskrivning av dialogen man valt. Tips: Sökfunktionen i hjälpen för användardokumentation och exempeldokumentation söker också i dialoghjälpen. Side 30 Gemini Terreng & Entreprenør 8.0, november 13

33 Kontakt Återförsäljare: Geocon AB Tel: E-post: Kontakt Powel: Powel AS Tel: E-post:

I EIO FORM, ca 150 st olika dokumentmallar, ingår nedanstående ämnen:

I EIO FORM, ca 150 st olika dokumentmallar, ingår nedanstående ämnen: Sida 1 av 18 För att ladda ner hela innehållet på denna sida som PDF, Klicka här! 1. Allmänt om EIO FORM EIO har samlat alla sina ca 150 olika dokumentmallar i en enda produkt EIO FORM. För att använda

Läs mer

Icarus 2.6. Manual är utskriven 2003-08-27 22:44. Copyright Keylogic AB 2003.

Icarus 2.6. Manual är utskriven 2003-08-27 22:44. Copyright Keylogic AB 2003. Icarus 2.6 Manual är utskriven 2003-08-27 22:44 Copyright Keylogic AB 2003. 1 Innehållsförteckning 1 ALLMÄNT...3 1.1 ANVÄNDNINGSOMRÅDEN...3 1.2 SYSTEMKRAV...3 1.3 HUR FUNGERAR ICARUS...4 1.4 STÖD FINNS

Läs mer

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Detta dokument skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Dokumentet får spridas fritt i

Läs mer

Venturi - Fakturan 2 MANUAL. Venturi - Fakturan 2.0 Upplaga 1.0. Sidan 1 av 18

Venturi - Fakturan 2 MANUAL. Venturi - Fakturan 2.0 Upplaga 1.0. Sidan 1 av 18 MANUAL Venturi - Fakturan.0 Upplaga.0 Sidan av 8 CD Soft AB Storgatan 6 6 Växjö Tel: 070-7 http://www.cdsoft.se Support Supporten når du enklast per e-post eller via vår hemsida. E-post: support@cdsoft.se

Läs mer

EFT Jakt installations och användarinstruktion

EFT Jakt installations och användarinstruktion EFT Jakt installations och användarinstruktion EFT Jakt installations och användarinstruktion... 1 Inledning... 2 Systemkrav... 2 Installation... 3 Att starta programmet första gången... 6 Registrering

Läs mer

FileMaker Server 13. Startbok

FileMaker Server 13. Startbok FileMaker Server 13 Startbok 2007-2013 FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och Bento är varumärken som tillhör FileMaker,

Läs mer

Del 1 Allmänt... 1. Del 2 Komma igång...3. Del 3 Systemspel med Jokersystemet... 17

Del 1 Allmänt... 1. Del 2 Komma igång...3. Del 3 Systemspel med Jokersystemet... 17 Användarhandbok Del 1 Allmänt... 1 Inledning... 1 Rättigheter... 1 Support... 1 Jokersystemet... 2 Om handboken... 2 Systemkrav... 2 Del 2 Komma igång...3 Köp Jokersystemet... 3 Installera Jokersystemet...

Läs mer

DISGEN I TVÅ DATORER med en eller två användare

DISGEN I TVÅ DATORER med en eller två användare Normalt ligger det mycket arbete bakom det material som man successivt skriver in i Disgen. I vissa fall kan ett ambitiöst och noggrant forskningsarbete betraktas som ett livsverk. När bärbara datorer

Läs mer

1 INLEDNING...3 2 INSTÄLLNINGAR, SNABBKOMMANDON OCH GENVÄGAR I REDOVISNING...4 3 KLIENTUPPFÖLJNING, TIDSRAPPORTERING OCH AKTIVITETSSTYRNING...

1 INLEDNING...3 2 INSTÄLLNINGAR, SNABBKOMMANDON OCH GENVÄGAR I REDOVISNING...4 3 KLIENTUPPFÖLJNING, TIDSRAPPORTERING OCH AKTIVITETSSTYRNING... INLEDNING INNEHÅLL Kom i gång med Mamut Byrå 1 INLEDNING...3 2 INSTÄLLNINGAR, SNABBKOMMANDON OCH GENVÄGAR I REDOVISNING...4 2.1 Effektiv redovisning/ verifikatsregistrering...4 2.1.1 Översikt över verifikatsregistreringsfönstret...4

Läs mer

Förord. 2009 WordFinder Software Förord 1

Förord. 2009 WordFinder Software Förord 1 Förord Internet har öppnat många av världens gränser. Allt från privatpersoner till multinationella företag utvidgar sina kontaktnät. Språket behöver inte längre vara ett hinder för internationella affärer

Läs mer

Manual för Vision 80/20 Informera Version 2.3

Manual för Vision 80/20 Informera Version 2.3 Manual för Vision 80/20 Informera Version 2.3 2 Innehåll 1. Välkommen till Vision 80/20 Informera 6 2. Introduktion 7 2.1 Innan du börjar 8 2.2 Inloggning 8 Begär nytt lösenord 8 Sök utan att logga in

Läs mer

WD My Cloud Personlig molnlagring Användarhandbok

WD My Cloud Personlig molnlagring Användarhandbok WD My Cloud Personlig molnlagring Användarhandbok WD Service och support Om du stöter på några problem ber vi dig kontakta oss så att vi kan försöka åtgärda detta innan du skickar tillbaka produkten. De

Läs mer

// Kom igång med. Mamut One. Nyttiga tips som hjälper dig att komma igång snabbt med systemet

// Kom igång med. Mamut One. Nyttiga tips som hjälper dig att komma igång snabbt med systemet // Kom igång med Mamut One Nyttiga tips som hjälper dig att komma igång snabbt med systemet Välkommen till Mamut One! Mamut One är en serie affärslösningar som hjälper dig att hantera arbetsuppgifterna

Läs mer

FileMaker Server 14. FileMaker Server - Hjälp

FileMaker Server 14. FileMaker Server - Hjälp FileMaker Server 14 FileMaker Server - Hjälp 2007-2015 FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och FileMaker Go är varumärken

Läs mer

HansaWorld LÄS MIG FÖRST HansaWorld Enterprise 5.3 HansaWorld Ltd. November 2007

HansaWorld LÄS MIG FÖRST HansaWorld Enterprise 5.3 HansaWorld Ltd. November 2007 HansaWorld LÄS MIG FÖRST HansaWorld Enterprise 5.3 HansaWorld Ltd. November 2007 INNEHÅLLSFÖRTECKNING: INNEHÅLLSFÖRTECKNING:...2 A VIKTIGA NYHETER...3 VIKTIGT... 4 B -SYSTEMKRAV...4 HANSAWORLD SERVER SOFTWARE...

Läs mer

FileMaker Server 13. FileMaker Server - Hjälp

FileMaker Server 13. FileMaker Server - Hjälp FileMaker Server 13 FileMaker Server - Hjälp 2010 2013 FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och Bento är varumärken som

Läs mer

Kapitel 1 Komma igång... 3

Kapitel 1 Komma igång... 3 2014.02.21 1 Kapitel Innehåll... Sida Kapitel 1 Komma igång... 3 Välkommen... 3 Är DDS-CAD Arkitekt installerat?... 5 Operativmiljön Windows... 5 Begrepp... 5 Starta DDS-CAD Arkitekt... 6 Starta ett nytt

Läs mer

IT ikapp. Handbok i dator- och internetanvändning. IT-ikapp är ett handledningsmaterial för utbildning av nybörjare inom dator och internet.

IT ikapp. Handbok i dator- och internetanvändning. IT-ikapp är ett handledningsmaterial för utbildning av nybörjare inom dator och internet. IT ikapp Handbok i dator- och internetanvändning IT-ikapp är ett handledningsmaterial för utbildning av nybörjare inom dator och internet. IT-ikapp Handbok i dator- och internetanvändning Version 1.0 2010

Läs mer

Kom igång med Kulturhusets Föreningsbokföring

Kom igång med Kulturhusets Föreningsbokföring Kom igång med Kulturhusets Föreningsbokföring Fortnox AB 2007-2013 Kulturhuset Ab och Svenska studiecentralen 7.2.2013 Version 1.7. Inledning Tack för att du har valt att använda Kulturhuset ab:s Bokföringsprogram

Läs mer

Hur man gör en poster i PowerPoint

Hur man gör en poster i PowerPoint Hur man gör en poster i PowerPoint Victoria Johansson Humanistlaboratoriet, Lunds universitet it-pedagog@sol.lu.se Senast uppdaterad av Susanne Schötz 080128 Innehåll 1 Inledning 2 1.1 Innehållet i denna

Läs mer

FileMaker 14. Guide för WebDirect

FileMaker 14. Guide för WebDirect FileMaker 14 Guide för WebDirect 2015 FileMaker Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och FileMaker Go är varumärken som tillhör FileMaker,

Läs mer

Digitalt källskydd en introduktion. Sus Andersson Lär dig kryptering

Digitalt källskydd en introduktion. Sus Andersson Lär dig kryptering Sus Andersson Lär dig kryptering lär dig kryptering 2 kryptering och nycklar vad är det? 3 kryptera meddelanden 3 pc: hämta hem och installera gnupg 4 skapa nycklar 6 testa nycklarna 9 ta emot en krypterad

Läs mer

Barnhack! Kom igång med programmering. Anders Thoresson Kom igång med Wordpress

Barnhack! Kom igång med programmering. Anders Thoresson Kom igång med Wordpress Anders Thoresson Kom igång med Wordpress förord 2 kapitel 1 att bygga en webbplats 3 Det här är Wordpress 3 Domännamn visar vägen på internet 4 kapitel 2 kom i gång med wordpress.com 6 Registrera ett konto

Läs mer

EPiServer 7.5 CMS. Användarhandbok för administratörer

EPiServer 7.5 CMS. Användarhandbok för administratörer EPiServer 7.5 CMS Användarhandbok för administratörer Användarhandbok för administratörer EPiServer 7.5 CMS Utgåva A, 2013 Innehållsförteckning 3 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 3 Introduktion

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖR NÄTVERKSANVÄNDARE

BRUKSANVISNING FÖR NÄTVERKSANVÄNDARE Intern Ethernet-skrivarserver för flera protokoll och trådlös Ethernet-skrivarserver BRUKSANVISNING FÖR NÄTVERKSANVÄNDARE Den här bruksanvisningen för nätverksanvändare innehåller värdefull information

Läs mer

FileMaker 13. WebDirect Handbok

FileMaker 13. WebDirect Handbok FileMaker 13 WebDirect Handbok 2014 FileMaker Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och Bento är varumärken som tillhör FileMaker, Inc.

Läs mer

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Denna handbok skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Handboken får spridas fritt, i

Läs mer

VAG-COM. Diagnostisk Programvara för VW/Audi/SEAT/Skoda Användarmanual för programversion 311.3

VAG-COM. Diagnostisk Programvara för VW/Audi/SEAT/Skoda Användarmanual för programversion 311.3 VAG-COM Diagnostisk Programvara för VW/Audi/SEAT/Skoda Användarmanual för programversion 311.3 Originalet till denna manual (på engelska) kan ses här online: http://www.ross-tech.com/vag-com/tour/ Copyright

Läs mer

Communicate: In Print

Communicate: In Print Svensk version av Hargdata AB Published by Widgit Software Widgit Symbols Widgit Software 1994-2009 Widgit pictures Widgit Software 2009 Acknowledgements In print 2 Widgit Software 2009 We would like to

Läs mer