4'.'#5'&1-7/'06. )GOKPK & 6GTTäPI 'PVTGRTGPöT 8GTUiQP

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "4'.'#5'&1-7/'06. )GOKPK & 6GTTäPI 'PVTGRTGPöT 8GTUiQP"

Transkript

1 4'.'#5'&1-7/'06 )GOKPK & 6GTTäPI 'PVTGRTGPöT 8GTUiQP

2

3 Innehåll INLEDNING... 3 SYSTEMKRAV... 4 TA BORT PROGRAM... 5 INSTALLATION... 6 MAPPSTRUKTUR... 7 Alternativ mappstruktur... 8 Användning av nätverksenheter... 8 SPRÅK... 9 Marknad... 9 Användargränssnitt... 9 TYST INSTALLATION TYST INSTALLATION - STANDARD TYST INSTALLATION - STYRPARAMETRAR TYST INSTALLATION - VAL AV SÖKVÄG Om en äldre version av programmet redan är installerad Ny installation efter avinstallation Installation första gången AVINSTALLATION LICENS LICENSTYPER Enskild användare USB Nätverk VAD INNEHÅLLER LICENSEN? AKTIVERING AV LICENSER Enanvändarlicens Nätverkslicens USB-licens Aktivering av licenser Gemensamt KONTROLL AV GILTIG LICENS VANLIGA FRÅGOR OM LICENSSYSTEMET... 26

4 Releasedokument Har inte fått någon aktiveringskod Uppdatering av 8.0 eller ny huvudrelease av programmet Felmeddelande «Den angivna aktiveringskoden är inte giltig» Växla mellan aktiva licenser Fått ny PC/USB-minne/sökväg till filplacering i nätverk Uppdatering av licens Licensen gäller inte längre Har flyttat licensfilen och programmet fungerar inte längre VPN Enanvändarlicenser och terminalserver Hur man använder en USB-licens Kontaktinformation för licensfrågor PROBLEMBESKRIVNINGAR PROBLEM MED MUSEN PROBLEM MED EXCEL-MALLAR Office Office Excel KOMMA IGÅNG STARTA GEMINI TERRÄNG & ENTREPRENÖR DEMO-PROJEKT HJÄLPTEXTER Side 2 Gemini Terreng & Entreprenør 8.0, november 13

5 Inledning Du har nu mottagit programvaran Gemini Terräng & Entreprenör version 8.0. Ta dig tid till att läsa detta dokumentet innan installation. Dokumentet beskriver hur du installerar programmet och hur du kommer i gång med användandet av detsamma. Om något är oklart i detta dokumentet eller det är något övrigt som du funderar på, ta gärna kontakt med oss: Geocon AB Tel.: E-post:

6 Releasedokument Systemkrav Gemini Terräng & Entreprenör använder standardhårdvara. Listan nedan visar minimikrav samt våra rekommendationer. Operativsystem RAM CPU Minimikrav: Windows XP SP3 och Vista SP2 Rekommendation: 64-bitars Windows 7/8 64 bit Minimikrav: 2GB (minimikrav Win7) Rekommendation: Mesta möjliga Minimikrav: 1 GHz Rekommendation: Intel Core i5 / i7. Om man har flera kärnor borde man ha mesta möjliga GHz. Detta för att programmet skall kunna köras endast på en kärna, och inte inkräkta på utrymmet med andra program som körs samtidig Hårddisk Minimikrav: 2 GB ledig diskplats Rekommendation: SSD eller annan höghastighets HDD Grafikkort Skärm Mus Rekommendation: OpenGL-stöd från Nvidia eller ATI. Bärbar dator bör inte ha integrerad grafik med delat grafikminne Minimikrav: Skärmupplösning 1024x768 Rekommendation: Skärmupplösning 1920x knappars mus med scrollhjul (3 knappar) Annan programvara Microsoft Excel 2007/2010/2013 Internet Explorer 5.0 eller nyare Internet Vid aktivering, uppdatering och inaktivering av licenser, måste man vara internetuppkopplad Varför behövs Microsoft Excel? Gemini Terräng & Entreprenör 8.0 använder Microsoft Excel för att presentera rapporter. Med hjälp av makron framställs olika rapportfunktioner i programmet Excel. Side 4 Gemini Terreng & Entreprenør 8.0, november 13

7 Ta bort program Gemini-programvaran kan avinstalleras med den inbyggda Lägg till eller ta bort program i Windows XP, Program och funktioner i Windows Vista eller Avinstallera program i Windows 7. Valet tar bort allt som installationsprogrammet har lagt in på datorn. Projektfiler och användarinställningar som skapats i efterhand förblir orörda. Observera att en del mappar därför ligger kvar och eventuellt behöver tas bort manuellt. 5

8 Releasedokument Installation Det sker en kontinuerlig utveckling av Gemini-programvaran. Uppdateringar släpps regelbundet. När det gäller installationer skiljer vi mellan huvudrelease och uppdatering. En uppdatering har samma versionsnummer som huvudrelease, men har ett nyare datum. Observera: En uppdatering fungerar som en full installation om man inte tidigare har haft programmet installerat. Installationsprogrammet för Gemini Terräng & Entreprenör 8.0 startar automatiskt efter att CD-n sätts i CD-stationen. Om detta misslyckas kan du starta installationen manuellt genom att dubbelklicka på MSI-filen i Windows Utforskaren. Efter att installationen har startat följer man guiden steg for steg. Vid installation för första gången måste du ta ställning till följande: Licensavtal Mappstruktur Språk och marknad Vid installation av uppdatering, behöver man inte ta ställning till dessa val. Uppdateringen lägger sig under samma mappstruktur som tidigare. Bocka i rutan I accept the terms in the License Agreement när du har läst och godkänt avtalet. Tryck sedan Next för att fortsätta installationen. Side 6 Gemini Terreng & Entreprenør 8.0, november 13

9 Mappstruktur När man kör en uppdatering får man upp befintlig mappstruktur. Acceptera denna och starta uppdateringen. Observera: MSI-installationen har Major Upgrade -funktionalitet. Det betyder att man inte behöver avinstallera innan man ska installera en ny uppdatering. Vid en fullständig installation måste man ange målmapparna för programmet. Man blir ombedd att ange målmappen för: Exe-mapp (programfiler) Sys-mapp (systemfiler) Images-mapp Texture-mapp Ini-mapp User-mapp (användarinställningar) Data-mapp (aktuell projektmapp) Första gången man installerar Gemini Terräng & Entreprenör 8.0 på datorn föreslår programmet mål-mappar. För Windows 7 skall det se ut som nedan. Dessa mappstrukturer följer Windows rekommendationer. Rekommendationerna säger att programmet ska läggas under Programfiler och projekten under Mina dokument. C:\Program (x86)\gemini\ter80\exe C:\Program (x86)\gemini\ter80\sys C:\Program (x86)\gemini\ter80\texture C:\Program (x86)\gemini\ter80\images C:\Program (x86)\gemini\ter80\ini (gemensam Ini-mapp) C:\Användare\<användare>\Dokument\Gemini\Ter80\Data C:\Användare\<användare>\Dokument\Gemini\Ter80\User Programmet har en funktion som gör det möjligt att installera programmet på en Citrixserver med flera samtidiga användare. Observera att tillvägagångssättet är det samma vid installation på Citrix-server som vid installation på datorer med en användare. När en ny användare startar programmet läggs en lokal Ini-mapp upp för användaren på C:\Användare\<användare>\AppData\Local\Gemini\Ter80. Innehållet kopieras från gemensam Ini-mapp. Om den lokala Ini-mappen redan finns vid uppstart av programmet, så görs ingenting. 7

10 Releasedokument Observera: Om systemadministratör avinstallerar programmet och installerar på nytt så att EXE/SYS/USER etc. hamnar på ett annat ställe, uppstår det problem eftersom en mängd lokala Ini-mappar kan hamna i fel EXE/SYS-kataloger etc. Då får användaren vid uppstart besked om att programmet inte kan köras. För att rätta till detta måste varje användare manuellt ta bort den lokala Ini-mappen för att komma vidare. Efter installation kan man kontrollera mappstrukturen under Hjälp Installationsinformation Mappar. Alternativ mappstruktur Programmet kan också installeras direkt i samma rotkatalog (exempelvis C:\ter80). Då byter man bara ut de sökvägar som programmet föreslår under inställningar i installationen. Mappstrukturen blir då exempelvis: C:\Ter80\Exe C:\Ter80\Sys C:\Ter80\Texture C:\Ter80\Images C:\Ter80\Ini C:\Ter80\Data C:\Ter80\User Användning av nätverksenheter Som nämnts kan man åsidosätta målmappen under installationen. User-mapp User-mappen är användarens egen mapp. I denna mapp kan användaren exempelvis upprätta mallar som skall vara tillgängliga för alla. Den innehåller t.ex. företagets ritningshuvud och vanliga symboler. Side 8 Gemini Terreng & Entreprenør 8.0, november 13

11 Data-mapp Vi föreslår att datamappen också anges under installationen. Valet här blir aktuell projektmapp i ddsmain.ini [ProjectDir]. Alla projekt under aktuell projektmapp listas i projektmenyn. Ofta vill man lägga projekten på en nätverksdisk så att man kan dela projekten med andra, samt använda sig av interna rutiner för säkerhetskopiering. Då ändrar man bara förslaget under installationen. Man är, emellertid, helt fri att skapa projektmappar var som helst oberoende av aktuell projektmapp. Många organisationer har också en projektmappsstruktur som inte är förenlig med användning av aktuell projektmapp. Exempel Språk Vid fullständig installation måste man ange språk för marknad och användargränssnitt. Efter installationen kan man kontrollera och ändra språkinställningar under Hjälp Installationsinformation Språk. Kör man en uppdatering får man upp existerande språkinställning. Acceptera denna och starta uppdateringen. Marknad Programmet innehåller mallar och inställningar anpassade till olika marknader: Norge Sverige Användargränssnitt Programfunktioner och hjälptexter kan väljas att visas på följande språk: Engelska (under utveckling) Norska Svenska 9

12 Releasedokument Tyst installation Vi stöder nu tyst installation. Det vill säga installation från kommandolinje utan användning av grafiskt gränssnitt. Val av sökvägar etc. sker med hjälp av parametrar. Tyst installation - standard msiexec /quiet /package Terrain80.msi /l*v <logfilnavn> Tyst installation - styrparametrar Exempel: msiexec /quiet /package Terrain80.msi /l*v Terrain80_log.txt P_DATADIR=C:\Users\mun\Documents\Gemini\Ter80\Data\ P_USERDIR=C:\Users\mun\My Documents\ P_MARKET=Swe P_LANGUAGE=Eng P_DATADIR: Project datamapp P_USERDIR: Användare datamapp P_MARKET: Marknad: Nor eller Swe P_LANGUAGE: Språk: Eng, Nor eller Swe Tyst installation - val av sökväg Om en äldre version av programmet redan är installerad Prioriteringsordning för val av sökväg: 1. Gammal version kommer att avinstalleras och den nya installeras med samma inställningar som den gamla hade. Ny installation efter avinstallation Prioriteringsordning för val av sökvägar: 1. Kommandolinjeparametrar. 2. Parametrar från förra installationen. 3. Standardinställningar. Installation första gången Prioriteringsordning för val av sökvägar: 1. Kommandolinjeparametrar 2. Standardinställningar Avinstallation Exempel: msiexec /uninstall Terrain80.msi /quiet /l*v Terrain80_log.txt Side 10 Gemini Terreng & Entreprenør 8.0, november 13

13 Licens Licenser med tillgängliga moduler aktiveras via en aktiveringskod som skickas ut via e-post. Alla existerande kunder har fått sig tillsänt aktiveringskod motsvarande existerande licenser via e-post till företagets kontaktperson för Gemini Terräng & Entreprenör. Alla licenser är nu registrerade i en central licensdatabas. Man måste därför vara uppkopplad mot internet när licenser aktiveras, uppdateras och inaktiveras. Licenstyper I Gemini Terräng & Entreprenör har vi nu tre olika licenstyper: Enskild användare För individuella användare eller för små till mellanstora företag, som önskar ett bestämt antal användare. Licensen är som dagens enanvändarlicens och kan installeras på en maskin. Den är inte beroende av nätverksuppkoppling för att fungera. Nytt i licenssystemet är att licensnumret låses mot den dator det har blivit installerat på, och att det snabbt kan uppdateras med nytt innehåll och ny funktionalitet. USB För alla typer av användare som önskar en mer flexibel licensanvändning än en lokal enanvändarinstallation. Den bygger på samma princip som enanvändarlicensen, men den installeras på ett USB-minne som fysiskt kan flyttas mellan olika datorer och användare. Nätverk För mellanstora till stora företag med många användare som önskar ett flexibelt och flytande licenssystem. Licenstypen skall skydda varierande användning och placering för bolagets anställda. Lösningen är baserad på ett givet antal samtidiga användare. Programvara och licens kan installeras på ett obegränsat antal datorer, där användningen är reglerad av antal inloggade användare. Det står därför företaget fritt att välja den modell som passar bäst för deras användning. Den kan snabbt uppdateras med flera samtidiga användare om behovet förändras. Licenstypen kräver tillgängligt nätverk för uppkoppling mot licens. 11

14 Releasedokument Vad innehåller licensen? Licensen innehåller information om tillgängliga moduler och kundförhållanden. Vilka moduler som är aktiva och tillgängliga hittas under Hjälp Installationsinformation Licens och Hjälp Installationsinformation Licens - Licensdetaljer. Figuren ovan är ett exempel på en licens med en användare. Installationskoder Interna koder motsvarande modulerna. Moduler Visar vilka moduler som är tillgängliga, och hur många användare som använder programmet samtidigt. System Där licensfilen ligger lagrad och ytterligare systeminformation knuten till denna. Konfiguration Information om huruvida man har underhållsavtal (kod 1) eller inte (kod 0), typ av licens och själva licensnumret. Side 12 Gemini Terreng & Entreprenør 8.0, november 13

15 Aktivering av licenser Alla licenser aktiveras via den erhållna aktiveringskoden. När man startar programmet utan att ha aktiverat en licens tidigare, öppnas dialogrutan för att aktivera licensen. Förfarandet är något annorlunda beroende på om det är en enanvändar-, USB- eller nätverkslicens. Detta är beskrivet var för sig nedan. Dessutom följer en gemensam del som är likadan för alla licenstyper. 13

16 Releasedokument Enanvändarlicens 1. Bocka i Skapa och aktivera licensfil, ange aktiveringskoden och tryck OK. 2. Tryck OK i meddelandet som kommer upp: Side 14 Gemini Terreng & Entreprenør 8.0, november 13

17 3. Dialogrutan för aktivering av licensen startar. Tryck Nästa. Ytterligare beskrivning finns i kapitlet Aktivering av licenser - Gemensamt. 15

18 Releasedokument Nätverkslicens 1. Bocka i Skapa och aktivera licensfil, ange aktiveringskoden och tryck OK. 2. Tryck OK i meddelandet som kommer upp: Side 16 Gemini Terreng & Entreprenør 8.0, november 13

19 3. Välj plats i nätverket där licensen skall lagras och tryck Spara: Observera att filnamnet inte ska ändras. Om du vill installera flera licenser som användare skall kunna växla emellan, måste du skapa en egen underkatalog för varje licens: Observera att licensfiler inte får flyttas efter att licensen är aktiverad! 17

20 Releasedokument 4. Dialogrutan för aktivering av licensen startar. Tryck Nästa. Ytterligare beskrivning finns i kapitlet Aktivering av licenser - Gemensamt. Side 18 Gemini Terreng & Entreprenør 8.0, november 13

21 USB-licens 1. Anslut valfritt USB-minne till datorn. 2. Bocka i Skapa och aktivera licensfil, ange aktiveringskoden och tryck OK. 3. Tryck OK i meddelandet som kommer upp. 19

22 Releasedokument 4. Välj USB-minne och eventuell mapp där licensen skall lagras och tryck Spara: Observera att filnamnet inte ska ändras. Side 20 Gemini Terreng & Entreprenør 8.0, november 13

23 5. Dialogrutan för aktivering av licensen startar. Tryck Nästa. Ytterligare beskrivning finns i kapitlet Aktivering av licenser - Gemensamt. 21

24 Releasedokument Aktivering av licenser Gemensamt 1. Efter att ha tryckt Nästa i välkomstdialogrutan för aktivering av licenser, måste man fylla i aktiveringsdata. 2. Skriv in namn, företag och e-postadress. Aktiveringskoden överensstämmer med det man lagt in tidigare. Tryck Nästa. Side 22 Gemini Terreng & Entreprenør 8.0, november 13

25 3. Tryck Nästa i dialogrutan som kommer upp. Licensen aktiveras nu på nätet i enlighet med licensdatabasen för Gemini Terräng & Entreprenör. En kopia av licensfilen hämtas från databasen och lagras på angiven plats på USBminne, nätverk eller lokalt på datorn. För enanvändarlicenser är standardplatsen C:\Users\<användare>\AppData\Local\Powel\Terrain. 23

26 Releasedokument 4. Licensen är aktiverad. Tryck Nästa. 5. Tryck Stäng i den sista meddelanderutan som kommer upp: Aktiveringen är klar och har lyckats. Programmet kan börja användas. Side 24 Gemini Terreng & Entreprenør 8.0, november 13

27 Kontroll av giltig licens Programmet kontrollerar automatiskt var trettionde dag om licensen fortfarande är giltig genom nätverksuppkoppling mot licensdatabasen. Om man inte är uppkopplad mot Internet, får man ett meddelande om att licensen måste verifieras inom sju dagar. Användaren har då sju dagar på sig att koppla upp datorn mot Internet och få licensen verifierad. Detta kommer att ske automatiskt vid uppkoppling och start av programmet. 25

28 Releasedokument Vanliga frågor om licenssystemet Har inte fått någon aktiveringskod Om inte företagets kontaktperson har fått de nya aktiveringskoderna, tveka inte att ta kontakt med oss. Kontaktinformation finns längst ner i detta kapitel. Uppdatering av 8.0 eller ny huvudrelease av programmet Vid uppdatering eller ny version av programmet behöver man inte ändra eller flytta licensen. Felmeddelande «Den angivna aktiveringskoden är inte giltig» En icke giltig aktiveringskod har angivits. Försök igen (aktiveringskoden kan också kopieras och klistras in) och ta kontakt med oss om problemet kvarstår. Observera att aktiveringskod och licensnummer inte är samma sak. Formatet på aktiveringskoden är exempelvis , medan licensnumret har formatet Växla mellan aktiva licenser Beroende på om man har tillgång till flera licenser inom företaget, kan man som användare ha flera aktiverade licenser på en dator. Dessa kan man växla mellan genom att bocka i valet Använd en licensfil som redan är aktiverad. Tillvägagångssätt: 1. Gå till Hjälp Installationsinformation Licens Installera eller nyttja annan licens. Dialogen startar automatiskt om senaste använda licensen inte är tillgänglig/aktiv, exempelvis att USB-minne med en USB-licens är frånkopplat. 2. Bocka i Använd en licensfil som redan är aktiverad och tryck OK. 3. Bläddra till den plats där licensfilen ligger, vilket kan vara både lokalt, i nätverk eller på ett USB-minne. 4. Markera licensfilen (*.lic) och tryck Öppna. 5. Programmet läser in den valda licensfilen och tillgängliga moduler i programmet ändras i enlighet med den valda licensen. Fått ny PC/USB-minne/sökväg till filplacering i nätverk Licenser kan överföras från gammal till ny PC, från ett USB-minne till ett annat eller till en ny nätverksplats (beroende på licenstyp), genom att deaktivera licensen på nuvarande enhet och därefter aktivera den på den nya enheten. För att inaktivera gå till Hjälp Installationsinformation Licens Licensdetaljer Överför licens - Avaktivera nu. För att aktivera följs det normala tillvägagångssättet för att aktivera enanvändarlicenser/usb-licenser/nätverkslicenser. Side 26 Gemini Terreng & Entreprenør 8.0, november 13

29 Uppdatering av licens Ta kontakt med oss om det finns önskemål om att uppdatera sin licens med t.ex. flera moduler. Existerande licens uppdateras då i vår licensdatabas. För att få tillgång till ändringen, uppdateras licensen enkelt genom att välja Uppdatera licens i dialogen Hjälp Installationsinformation Licens. Licensen gäller inte längre Ta kontakt med oss om det oväntat kommer ett meddelande om att licensen inte gäller längre. Utvärderingslicenser är giltiga till ett visst datum efter upprättandet. Ordinarie licenser blir ogiltiga när kontraktstiden går ut. Har flyttat licensfilen och programmet fungerar inte längre Aktiverade licensfiler får inte flyttas eller ändras (skrivas över, ändra namn, ), de kommer då att sluta fungera. Endast enanvändarlicenser kan, om det är nödvändigt, flyttas efter inaktivering. Fleranvändar- och USB-licenser ska inte flyttas/ändras när de är aktiverade eller inaktiverade. Om man skriver över en existerande licensfil med en annan, försvinner åtkomsten till den första licensen. Den kan då inte återskapas. Supporten måste kontaktas för att skapa en ny licens. VPN Licenserna ska fungera via VPN-uppkoppling Enanvändarlicenser och terminalserver Endast användaren av licensen är aktiverad för att ha tillgång till licensen. Hur man använder en USB-licens 1. Aktivera en USB-licens på ett USB-minne (metoden beskrivs ovan). 2. Avsluta programmet och koppla ifrån USB-minnet. 3. Ta med USB-minnet till en ny dator och anslut USB-minnet. 4. Starta programmet 5. Bocka i Använd en licensfil som redan är aktiverad och tryck OK. 6. Bläddra till licensfilen på USB-minnet, markera filen och tryck Öppna. 7. Programmet är klart att använda. 8. När arbetet avslutas, stäng programmet innan USB-minnet kopplas från datorn. Kontaktinformation för licensfrågor Frågor kring aktivering av licenser hänvisas till vår supporttelefon eller e-postadress Tel.: E-post: 27

30 Releasedokument Problembeskrivningar Problem med musen I Gemini Terräng & Entreprenör 8.0 behövs en mus med två knappar samt scroll. Exempel: Wheel mouse från Logitech All zoomning i modellen sker med mellersta musknappen (scroll). För att detta ska fungera optimalt måste man ibland konfigurera drivrutinen. Eftersom det finns flera olika musmodeller på marknaden har vi inte någon generell beskrivning för detta. Problem med Excel-mallar Excel-mallarna innehåller makron som automatiskt fyller ut data i kalkylbladet. Excel kan, av säkerhetsmässiga orsaker, vara automatiskt inställt på att ta bort dessa makron när man öppnar mallen. Office 2010 Öppna Excel Välj Alternativ på menyn Fil I dialogen som då kommer upp, välj menyn Säkerhetscenter och välj Inställningar för Säkerhetscenter I Säkerhetscenter kan man gå in på Makroinställningar och tillåta att alla makron körs, eventuellt med meddelande/varning så att man bekräftar körningen varje gång. Office 2007 Öppna Excel Tryck på Office-knappen i övre vänstra hörnet och välj Alternativ för Excel längst ner. I dialogen som då kommer upp, välj menyn Säkerhetscenter och välj Inställningar för Säkerhetscenter I Säkerhetscenter kan man antingen gå in på Makro och tillåta att alla makron körs, eller gå in på betrodda platser och lägga in en sökväg till Gemini Terräng & Entreprenör och bocka av alla undermappar. Här måste man eventuellt lägga in en sökväg till projektkatalogen eftersom den ligger på server eller liknande. Side 28 Gemini Terreng & Entreprenør 8.0, november 13

31 Excel 2003 Excel 2003 är färdigkonfigurerat. När man öppnar en mall som innehåller makron kommer man att få upp ett fönster med fråga om man vill öppna med eller utan makron. När man öppnar mallen ska man alltid öppna med makron. 29

32 Releasedokument Komma igång Installationen lägger kortkommandot Gemini Terräng & Entreprenör 8.0 på Start-menyn under programgruppen Gemini Programvara Starta Gemini Terräng & Entreprenör Demoprojektet som följer med installationen öppnas första gången man startar programmet. Nästa gång startar programmet med det projekt som sist användes. Demo-projekt Med installationen följer det ett demoprojekt (norska data). Demoprojektet är en bra start för att se på kart- och mätdata, samt projekterade objekt som väg, VA och schakt. Hjälptexter Hjälptexten till Gemini Terräng & Entreprenör 8.0 finns under Hjälp Hjälp i Terräng. Den innehåller två huvuddelar: 1. Användardokumentation 2. Exempeldokumentation Kapitlet om Användardokumentation ger mer generell information om funktionaliteten i programmet. Exempeldokumentationen innehåller detaljerade lösningsförslag som leder dig igenom typiska arbetsuppgifter steg för steg. Exemplen går inte in på djupet av de ämnen som de berör. Det kan därför vara klokt att stanna upp, och läsa mer om de ämnen som man önskar förstå mer av i användardokumentationen. De flesta dialogerna innehåller också en Hjälp-knapp. Om man trycker på denna får man upp en beskrivning av dialogen man valt. Tips: Sökfunktionen i hjälpen för användardokumentation och exempeldokumentation söker också i dialoghjälpen. Side 30 Gemini Terreng & Entreprenør 8.0, november 13

33 Kontakt Återförsäljare: Geocon AB Tel: E-post: Kontakt Powel: Powel AS Tel: E-post:

Flytt av. Vitec Mäklarsystem

Flytt av. Vitec Mäklarsystem Flytt av Vitec Mäklarsystem Augusti 2014 Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 Förutsättningar... 2 Läs noga igenom manualen... 2 Systemkrav... 2 Kundservice/Teknisk support... 2 2. Skapa säkerhetskopia...

Läs mer

INSTALLATIONSHANDBOK

INSTALLATIONSHANDBOK , Talsyntes INSTALLATIONSHANDBOK Innehåll Systemkrav 2 Installation med programskivan 3 Installation efter nedladdning från internet 4 Installation tillval/tillägg 7 Installation av MSI-filer (skolor och

Läs mer

Nyinstallation Nätverksversion

Nyinstallation Nätverksversion Installationsanvisning för Capitex Säljstöd Nyinstallation Nätverksversion Senast uppdaterad 2007-10-25 Capitex Säljstöd installationsanvisning Välkommen! Denna guide är till för dig som just har köpt

Läs mer

Författare Version Datum. Visi System AB 2.0 2009 03 30

Författare Version Datum. Visi System AB 2.0 2009 03 30 1. Syfte Syftet med detta dokument är att beskriva hur man installerar Visi på din dator. Dokumentet är uppdelat i fyra delar: Installation Grundinställningar Kom igång med Visi Felsökning 1.1. Systemkrav

Läs mer

INSTALLATIONS ANVISNING

INSTALLATIONS ANVISNING INSTALLATIONS ANVISNING AMA BESKRIVNINGSVERKTYG V E R S I O N 1. 0 V E R K T YG F Ö R V E R K L I G H E T E N INNEHÅLL Tack för att du valt att använda AMA beskrivningsverktyg. Vi hoppas att AMA beskrivningsverktyg

Läs mer

Installationsanvisning för Capitex Säljstöd. Uppdaterad: våren 2011

Installationsanvisning för Capitex Säljstöd. Uppdaterad: våren 2011 för Uppdaterad: våren 2011 Capitex AB Kalmar (huvudkontor): Box 751 Svensknabbevägen 30 391 27 Kalmar Tel vxl 0480-44 74 00 Fax 0480-44 74 01 Stockholm: Gustavslundsvägen 30 167 51 Bromma Tel 08-720 36

Läs mer

Installationsmanual för OnCourse

Installationsmanual för OnCourse Installationsmanual för OnCourse Detta dokument beskriver de steg som ni behöver gå igenom för att installera OnCourse på er golfklubb. OnCourse är utvecklat och testat för Windows XP, Windows Vista och

Läs mer

Installationsguide ELCAD 7.10

Installationsguide ELCAD 7.10 Installationsguide ELCAD 7.10 Innehållsförteckning Inledning... 2 Installation av ELCAD 7.10... 2 Viktiga nyheter om installationen... 2 Före installationen... 2 Ladda hem internationell version... 2 Ladda

Läs mer

Qlik Sense Desktop. Qlik Sense 2.0.2 Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna.

Qlik Sense Desktop. Qlik Sense 2.0.2 Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna. Qlik Sense Desktop Qlik Sense 2.0.2 Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna. Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna. Qlik, QlikTech,

Läs mer

INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM

INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM Studentversion september 2013 Innehållsförteckning 1. Installera VITEC Mäklarsystem... 2 2. Läs noga igenom manualen... 2 3. Systemkrav... 2 4. Kundservice/Teknisk support...

Läs mer

Installationsanvisning för LUQSUS version 2.0

Installationsanvisning för LUQSUS version 2.0 Avd. för arbets-och miljömedicin & Inst. för psykologi, Lunds universitet Installationsanvisning för LUQSUS version 2.0 Systemkrav Innan du börjar installationen bör du kontrollera att operativsystem och

Läs mer

3.2 1H[W*HQHUDWLRQ6HFXULW\ Användarmanual

3.2 1H[W*HQHUDWLRQ6HFXULW\ Användarmanual 3.2 1H[W*HQHUDWLRQ6HFXULW\ Användarmanual ,QQHKnOOVI UWHFNQLQJ,QVWDOODWLRQDY931NOLHQW 'DWRUHUVRPLQJnULHQ)DVW7UDFNPLOM $QYlQGDUHPHGNRQWRL9+6RFKGDWRUPHG:LQGRZV;3 $QYlQGDUHPHGNRQWRLDQQDQGRPlQlQ9+6HOOHUGDWRUPHG:LQGRZV

Läs mer

Installationsguide för FAR Komplett Offline 2.1.2

Installationsguide för FAR Komplett Offline 2.1.2 Installationsguide för FAR Komplett Offline 2.1.2 Denna guide gäller för installation av FAR Komplett Offline 2.1.2 på Windows XP, Windows Vista respektive Windows 7. Dialogrutorna kan skilja sig åt beroende

Läs mer

Installationsanvisning. Hogia Ekonomisystem

Installationsanvisning. Hogia Ekonomisystem Installationsanvisning Hogia Ekonomisystem 1 Stenungsund april 2009 Välkommen som Hogia-kund. Vi hoppas att ekonomisystemet ska vara till er belåtenhet. Leveransen sker via nedladdning från Internet eller

Läs mer

OBS! FÖRSÖK INTE INSTALLERA PROGRAMVARAN INNAN DU HAR LÄST DET HÄR DOKUMENTET.

OBS! FÖRSÖK INTE INSTALLERA PROGRAMVARAN INNAN DU HAR LÄST DET HÄR DOKUMENTET. INSITE INSTALLATIONSBULLETIN Sid 2: Installera INSITE Sid 7: Ta bort INSITE OBS! FÖRSÖK INTE INSTALLERA PROGRAMVARAN INNAN DU HAR LÄST DET HÄR DOKUMENTET. OM PROGRAMVARAN INSTALLERAS ELLER ANVÄNDS PÅ FELAKTIGT

Läs mer

Årsskiftesrutiner i HogiaLön Plus SQL

Årsskiftesrutiner i HogiaLön Plus SQL Årsskiftesrutiner i HogiaLön Plus SQL Installation av HogiaLön Plus version 14.0 samt anvisningar till IT-ansvarig eller IT-tekniker Installation på Terminal Server: En korrekt installation i Terminal

Läs mer

Installationsanvisningar VISI Klient

Installationsanvisningar VISI Klient Installationsanvisningar VISI Klient 1. Syfte Syftet med detta dokument är att beskriva hur man installerar Visi på din dator. Dokumentet är uppdelat i fyra delar: Installation Grundinställningar Kom igång

Läs mer

Installation av WinPig Slakt

Installation av WinPig Slakt Installation av WinPig Slakt Grundinstallation av WinPig Slakt ska göras med en cd skiva, den går inte att hämta från Internet. I samband med installationen installeras också vissa nödvändiga komponenter

Läs mer

Installation av Topocad

Installation av Topocad Installation av Topocad Hämta programmet Topocad 12.0 kan hämtas från adtollo.se/systems/mat-kart/ladda-ner-program/ Installation Programmet installeras från Installera Topocad Topocad 12.0. Installationsfilen

Läs mer

Manual licenserver. Installations och konfigurations-manual för Adtollo licenserver 2014-10-07

Manual licenserver. Installations och konfigurations-manual för Adtollo licenserver 2014-10-07 Installations och konfigurations-manual för Adtollo licenserver 2014-10-07 2014-10-07 Sida 2 av 8 Detta är en installationsanvisning för Adtollo licensserver. Applikationen kan användas till flera av Adtollos

Läs mer

Registrering av licens för en befintlig användare fr om version 2013.2

Registrering av licens för en befintlig användare fr om version 2013.2 Fr om version 2013.2 krävs det att du registrerar din programlicens oberoende om du är en helt ny användare eller en befintlig användare av löneprogrammet. Registrering av programlicens via Internet och

Läs mer

SharpdeskTM R3.2. Installationsguide Version 3.2.03

SharpdeskTM R3.2. Installationsguide Version 3.2.03 SharpdeskTM R3.2 Installationsguide Version 3.2.03 Upphovsrätt 2000-2005 av Sharp Corporation. Eftertryck förbjudet. Reproduktion, adaptation eller översättning utan föregående skriftligt tillstånd är

Läs mer

ENTRÉ DOKUMENTHANTERING...

ENTRÉ DOKUMENTHANTERING... Entré Innehåll ENTRÉ DOKUMENTHANTERING... - 2 - Starta Dokumenthantering... - 3 - Lägga till dokument via frågeguide... - 4 - Frågeguiden... - 5 - Lägga till dokument manuellt... - 7 - Lägg till fil...

Läs mer

Installera CET Designer och Extensions

Installera CET Designer och Extensions Installera CET Designer och Extensions Published by: Configura Sverige AB Box 306 581 02 LINKÖPING www.configura.com 2006 Configura Sverige AB. All rights reserved. Printed in Sweden. Configura Sverige

Läs mer

Installation av RIB Huvudprogram 1.3

Installation av RIB Huvudprogram 1.3 RIB Huvudprogram, version 1.3.0 Sidan 1 av 8 Installation av RIB Huvudprogram 1.3 Bakgrund RIB Huvudprogram är en informationskälla för alla som arbetar inom området samhällsskydd och beredskap, till exempel

Läs mer

Före installation... 3 Fungerar Backup It om det finns andra Internetbaserade säkerhetskopieringsprogram installerade på datorn?...

Före installation... 3 Fungerar Backup It om det finns andra Internetbaserade säkerhetskopieringsprogram installerade på datorn?... Backup It FAQ Före installation... 3 Fungerar Backup It om det finns andra Internetbaserade säkerhetskopieringsprogram installerade på datorn?... 3 Är två Internetbaserade säkerhetskopieringsprogram bättre

Läs mer

Windows 8 Steg för steguppgraderingsguide KONFIDENTIELLT 1/53

Windows 8 Steg för steguppgraderingsguide KONFIDENTIELLT 1/53 Windows 8 Steg för steguppgraderingsguide KONFIDENTIELLT 1/53 Innehåll 1. 1. Installationsprocess för Windows 8 2. Systemkrav 3. Förberedelser 2. 3. ESD 4. 5. 6. 1. Anpassa 2. Trådlös 3. Anpassa inställningar

Läs mer

Installationsanvisningar VisiMIX. Ansvarig: Visi System AB Version: 2.2 Datum: 2009-02-17 Mottagare: Visi MIX kund

Installationsanvisningar VisiMIX. Ansvarig: Visi System AB Version: 2.2 Datum: 2009-02-17 Mottagare: Visi MIX kund Sida: 1(5) Installationsanvisningar VisiMIX Ansvarig: Visi System AB Version: 2.2 Datum: 2009-02-17 Mottagare: Visi MIX kund Detta dokument Detta dokument beskriver hur man installerar Visi Mix på en server.

Läs mer

Installationsmanual ImageBank 2

Installationsmanual ImageBank 2 Document information ID: P001 Appendix D Rev: 3 Author: Ingvar Falconer Product nr: Title: Reviewed by: Approved by: P001 Installation Manual Product name: Tomas von Peltzer Date: 2014-10-22 Sign: Mattias

Läs mer

Grattis till ett bra köp!

Grattis till ett bra köp! Grattis till ett bra köp! Du har valt världens ledande programvara för skydd av din dator. ZoneAlarm har bara i Sverige 100.000-tals användare och programmet finns att köpa i de flesta välsorterade databutiker

Läs mer

Installationsmanual ImageBank 2

Installationsmanual ImageBank 2 Installationsmanual ImageBank 2 INNEHÅLL Konventioner i manualen... 3 Uppmärksamhetssymboler... 3 Miljö och grundkrav... 4 Installera ImageBank MS SQL databas... 4 ImageBank Databas Configuration Wizard...

Läs mer

Användarmanual LOCKBEE - Business. En produktion av Avtre AB

Användarmanual LOCKBEE - Business. En produktion av Avtre AB Användarmanual LOCKBEE - Business En produktion av Avtre AB Användarmanual för Lockbee - Business Användarmanualen är avsedd att ge en närmare introduktion av Lockbees funktioner och nyttjande. Vi rekommenderar

Läs mer

Du kan installera Widgitprodukter på ett nätverk. Följande program och tillägg hanteras (du kanske inte har licens att installera all dessa):

Du kan installera Widgitprodukter på ett nätverk. Följande program och tillägg hanteras (du kanske inte har licens att installera all dessa): Nätverksinstallation Installera Widgitprodukter Du kan installera Widgitprodukter på ett nätverk. Följande program och tillägg hanteras (du kanske inte har licens att installera all dessa): SymWriter 2

Läs mer

Schemalätt 6.0 Installationsanvisning

Schemalätt 6.0 Installationsanvisning Schemalätt 6.0 Installationsanvisning Inledning Här följer en kort instruktion över hur du som ny kund installerar och aktiverar Schemalätt 6.0. Observera att Schemalätt 6.0 är ett Windows program och

Läs mer

Installations Guide Novapoint Virtual Map 6.0

Installations Guide Novapoint Virtual Map 6.0 2015/03/17 07:14 1/5 Installations Guide Novapoint Virtual Map 6.0 Installations Guide Novapoint Virtual Map 6.0 Introduktion till Novapoint Virtual Map Novapoint Virtual Map är ett snabbt och enkelt visualiseringsverktyg

Läs mer

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Installationsanvisningar för programvaran Svenska LB9154001 INLEDNING Funktioner P-touch Editor Skrivardrivrutin P-touch Address Book (endast i Windows ) Gör det enkelt

Läs mer

Din guide till. Klientinstallation MS Driftservice

Din guide till. Klientinstallation MS Driftservice Din guide till Klientinstallation MS Driftservice September 2012 Innehåll ALLMÄNT... 3 Gamla klienter... 3 Installation... 3 Vid problem... 5 inställningar för brandväggar... 6 Inställningar för Windows

Läs mer

QuarkXPress 8.5.1 Informationsfil

QuarkXPress 8.5.1 Informationsfil QuarkXPress 8.5.1 Informationsfil INNEHÅLL Innehåll QuarkXPress 8.5.1 Informationsfil...4 Systemkrav...5 Systemkrav: Mac OS...5 Systemkrav: Windows...5 Installation: Mac OS...6 Utföra en tyst installation...6

Läs mer

Design Collaboration Suite

Design Collaboration Suite Design Collaboration Suite 2012 IRONCAD IRONCAD DRAFT INOVATE NLM- Network License Manager LICENSAKTIVERINGSGUIDE Innehållsförteckning Viktig information innan installation 1 Installation av NLM- Network

Läs mer

Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Installationshandbok

Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Installationshandbok Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN Installationshandbok KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkterna DTN-10 och DTN-11 uppfyller

Läs mer

Handhavande manual problemhantering

Handhavande manual problemhantering av Handhavande manual problemhantering 1(9) av Flytta dina dokument från H: till OneDrive I och med att Norrtälje kommun går över till Office 365 för skolverksamheten så kommer den egna lagringsplatsen

Läs mer

Registrering av programlicens

Registrering av programlicens Registrering av programlicens Vid nyinstallation krävs att du registrerar din programlicens. När du startar programmet första gången visas följande registreringsbild: Du gör på följande sätt för att registrera

Läs mer

Installation av M7005 och till M7005 hörande serverprogram

Installation av M7005 och till M7005 hörande serverprogram 150607/150716/151005/SJn Installation av M7005 och till M7005 hörande serverprogram samt Anpassning av M7005:s utseende Installation och anpassning av M7005 sida 1 (18) Innehåll 1 M7005:s hemsida är M7005.Metem.se...

Läs mer

Installation, Novaschem 2005

Installation, Novaschem 2005 Installation...2 Hämta Novaschem...2 Att tänka på vid installation...2 Aktivering...2 Starta installationsprogrammet...2 Lokal installation...2 Licensavtal...3 Installationstyp...3 Databaskomponenter...3

Läs mer

Handbok. Pagero för Danske Bank

Handbok. Pagero för Danske Bank Handbok Pagero för Danske Bank INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA PROGRAMMET 3 Vad är Pagero för Danske Bank? 3 Hjälpsidor 3 Systemkrav 3 INSTALLATION OCH START 3 Installation 3 Efter installationen

Läs mer

Datum 2012-12-28. Den första bilden i installationsprogrammet visar vilken version det är. Klicka på Nästa eller tryck Enter för att fortsätta.

Datum 2012-12-28. Den första bilden i installationsprogrammet visar vilken version det är. Klicka på Nästa eller tryck Enter för att fortsätta. Installation av SDCs insändningsprogram Sender för filer från skördare, skotare eller drivare Installationen består av tre steg som automatiskt körs efter varandra. Steg 1: Programmet installeras och man

Läs mer

Sharpdesk V3.3. Push-installationsguide för systemadministratörer Version 3.3.04

Sharpdesk V3.3. Push-installationsguide för systemadministratörer Version 3.3.04 Sharpdesk V3.3 Push-installationsguide för systemadministratörer Version 3.3.04 Upphovsrätt 2000-2010 av SHARP CORPORATION. Eftertryck förbjudet. Reproduktion, adaptation eller översättning utan föregående

Läs mer

ICAP Karl Johansgatan 42 www.icap.nu. Individual Computer Applications AB 414 59 Göteborg 031-704 30 99 Sida 1

ICAP Karl Johansgatan 42 www.icap.nu. Individual Computer Applications AB 414 59 Göteborg 031-704 30 99 Sida 1 Snabbguide Duxbury Braille Translator Individual Computer Applications AB 414 59 Göteborg 031-704 30 99 Sida 1 Innehåll Installation... 3 Installera SWIFT mall för Word... 7 Anpassa DBT... 8 Registrera

Läs mer

Anvia Online Backup 1(8) Installationsguide

Anvia Online Backup 1(8) Installationsguide Anvia Online Backup 1(8) Anvia Online Backup Sådant som du bör beakta före installationen! Eftersom tjänsten omfattar sharing-egenskaper, ansvarar du som kund själv för hurdana filer som säkerhetskopieras

Läs mer

Användarhandledning för The Secure Channel

Användarhandledning för The Secure Channel Användarhandledning för The Secure Channel 1 Inledning Det här dokumentet beskriver hur programvaran ska användas. Dokumentet beskriver programversion 1.6.1 av The Secure Channel. Användarhandledningen

Läs mer

Instruktion till. PigWin PocketPigs. Del 1 - Installation 2008-07-10

Instruktion till. PigWin PocketPigs. Del 1 - Installation 2008-07-10 Instruktion till PigWin PocketPigs Del 1 - Installation 2008-07-10 INNEHÅLL Installation...3 Förberedelser - pocket...3 Förberedelser - PC...3 PocketPigs...4 Pocket PC nr. 2...5 Installation av AgroSync...6

Läs mer

Sätt igång med QuarkXPress 10.5

Sätt igång med QuarkXPress 10.5 Sätt igång med QuarkXPress 10.5 INNEHÅLL Innehåll Sammanhörande dokumentation...4 Systemkrav...5 Systemkrav: Mac OS X...5 Systemkrav: Windows...5 Installation: Mac OS...7 Lägga till filer efter installationen:

Läs mer

Installation av Microsoft Office 2012-09-12 Version 2.1

Installation av Microsoft Office 2012-09-12 Version 2.1 Installation av Microsoft Office 2012-09-12 Version 2.1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Installation av Microsoft Office... 2 Information INFÖR INSTALLATION... 2 Installation av Microsoft Office... 3 Komma igång...

Läs mer

JAWS Nätverksauktorisering

JAWS Nätverksauktorisering Nätverksauktorisering snabbstart Guide Freedom Scientific programvaror behöver riktig auktorisering för att fungera. Klient datorer som använder programvaran kommer att ansluta till en licens server vilken

Läs mer

Skapa ett eget programnu! NU! Komplett med programvara och konkreta exempel! Patrice Pelland. Swedish Language Edition published by Docendo Sverige AB

Skapa ett eget programnu! NU! Komplett med programvara och konkreta exempel! Patrice Pelland. Swedish Language Edition published by Docendo Sverige AB NU! Skapa ett eget programnu! Patrice Pelland Komplett med programvara och konkreta exempel! Swedish Language Edition published by Docendo Sverige AB Kapitel 2 Installera Visual Basic 2005 Express Edition

Läs mer

Innehållsförteckning Val av installation...3 Installationens olika delar...5

Innehållsförteckning Val av installation...3 Installationens olika delar...5 Innehållsförteckning Val av installation................................3 Installationens olika delar..........................5 Installation.......................................6 Installationstyper................................12

Läs mer

Installationsanvisningar HogiaLön Plus

Installationsanvisningar HogiaLön Plus Installationsanvisningar HogiaLön Plus Installation Med den här installationen kan du installera HogiaLön Plus på Windows XP, Vista och Windows 7. Om du vill installera en MSI-installation finns en separat

Läs mer

Lathund för BankID säkerhetsprogram

Lathund för BankID säkerhetsprogram Lathund för BankID säkerhetsprogram BankID säkerhetsprogram för Windows, version 4.10 Datum: 2009-11-23 Introduktion När du ska hämta ut och använda e-legitimationen BankID behöver du ha ett installerat

Läs mer

Kom igång med. Windows 8. www.datautb.se DATAUTB MORIN AB

Kom igång med. Windows 8. www.datautb.se DATAUTB MORIN AB Kom igång med Windows 8 www.datautb.se DATAUTB MORIN AB Innehållsförteckning Grunderna i Windows.... 1 Miljön i Windows 8... 2 Startskärmen... 2 Zooma... 2 Snabbknappar... 3 Sök... 4 Dela... 4 Start...

Läs mer

Home Edition. Användarmanual LOCKBEE. En produktion av Avtre AB

Home Edition. Användarmanual LOCKBEE. En produktion av Avtre AB Home Edition Användarmanual LOCKBEE En produktion av Avtre AB Användarmanual för Lockbee Användarmanualen är avsedd att ge en närmare introduktion av Lockbees funktioner och nyttjande. Vi rekommenderar

Läs mer

DDS-CAD 9. DDS-CAD Arkitekt & Konstruktion Installationsvägledning

DDS-CAD 9. DDS-CAD Arkitekt & Konstruktion Installationsvägledning DDS-CAD 9 DDS-CAD Arkitekt & Konstruktion Installationsvägledning 3 1 LOKAL INSTALLATION INGEN ÄLDRE VERSION ÄR INSTALLERAD... 4 1.1 STARTA INSTALLATIONEN... 4 2 LOKAL INSTALLATION ÄLDRE VERSION ÄR INSTALLERAD...

Läs mer

Hej och välkommen till nya IT-miljön på

Hej och välkommen till nya IT-miljön på Hej och välkommen till nya IT-miljön på Inloggning Ditt användarnamn är detsamma som förut. Det är FirstClass lösenordet som du ska använda när du loggar in. Windows 7 nytt operativsystem! När du har loggat

Läs mer

Snabbguide Starter System 3.2

Snabbguide Starter System 3.2 3.2 Innehållsförteckning ii / 12 Innehållsförteckning 1 Ingår i leveransen... 3 2 Förutsättningar... 4 3 De första stegen... 5 4 Information och hjälp... 12 1 Ingår i leveransen 3 / 12 1 Ingår i leveransen

Läs mer

Installationsanvisning för Su Officemallar 2013 För PC

Installationsanvisning för Su Officemallar 2013 För PC 1 (9) INSTALLATIONSANVISNING MS Office 2013 - Windows 2013-11-26 Installationsanvisning för Su Officemallar 2013 För PC Word och PowerPoint Innehållsförteckning Var hittar jag Su Officemallar?... 2 Är

Läs mer

QuarkXPress 9.3 Informationsfil

QuarkXPress 9.3 Informationsfil QuarkXPress 9.3 Informationsfil INNEHÅLL Innehåll QuarkXPress 9.3 Informationsfil...4 Systemkrav...5 Systemkrav: Mac OS...5 Systemkrav: Windows...5 Installation: Mac OS...7 Utföra en tyst installation...7

Läs mer

Handledning för Installation av etikettskrivare

Handledning för Installation av etikettskrivare Handledning för Installation av etikettskrivare Windows 7 Expert Systems 2011 Expert Systems kundtjänst: Senast Uppdaterad: 15-02-23 Exder Etikettskrivare Windows 7 Sida 2 av 23 Innehållsförteckning 1.

Läs mer

TIS-Web startguide 3.6. TIS-Web Startguide

TIS-Web startguide 3.6. TIS-Web Startguide TIS-Web Startguide Den här guiden hjälper dig komma igång med de vanligaste funktionerna i TIS-Web, ladda upp data och utvärdering av färdskrivardata. För mer detaljerad information se manualerna som finns

Läs mer

Lathund för Novell Filr

Lathund för Novell Filr 1(57) Stadsledningsförvaltningen IT-avdelningen Lathund för Novell Filr 2(57) Innehåll 1. Introduktion... 4 2. Termer... 4 3. Icke tillåtna tecken i filnamn... 4 4. ipad... 5 4.1 Installation... 5 4.2

Läs mer

FLEX Personalsystem. Uppdateringsanvisning

FLEX Personalsystem. Uppdateringsanvisning FLEX Personalsystem Uppdateringsanvisning Innehållsförteckning UPPDATERING... 3 Allmänt... 3 Förberedelser... 3 Informera om uppdatering... 3 Ladda hem uppdateringsfiler... 4 Att observera vid uppdatering...

Läs mer

Kapitel 1 Komma i gång... 5

Kapitel 1 Komma i gång... 5 DDS-CAD Arkitekt 10 Komma i gång Kapitel 1 1 Kapitel Sida Kapitel 1 Komma i gång... 5 Är DDS-CAD Arkitekt installerat?... 5 Operativmiljö Windows... 6 Begrepp... 6 Starta DDS-CAD Arkitekt... 6 Starta ett

Läs mer

Installera Windows Custom PostScript- eller PCL-skrivardrivrutin

Installera Windows Custom PostScript- eller PCL-skrivardrivrutin Installera Windows Custom PostScript- eller PCL-skrivardrivrutin I den här Viktigt-filen får du anvisningar om hur du installerar den Custom PostScript- eller PCLskrivardrivrutinen i Windows-system. Med

Läs mer

Oövervakade, tysta och administrativa installationer av RIB Huvudprogram

Oövervakade, tysta och administrativa installationer av RIB Huvudprogram 2015-06-15 Oövervakade, tysta och administrativa installationer av RIB Huvudprogram 1. Bakgrund... 3 2. Avser följande... 3 3. Installera med exekverbar Setup-fil eller.msi-fil?... 4 4. Installera med

Läs mer

LICENSAKTIVERINGSGUIDE. Design Collaboration Suite

LICENSAKTIVERINGSGUIDE. Design Collaboration Suite LICENSAKTIVERINGSGUIDE Design Collaboration Suite 2014 Varje kapitel representerar en viss typ av licensmetod. På ditt licenscertifikat står det vilken licenstyp du har. Hitta din licenstyp i listan nedan

Läs mer

VERSION 3.2 KLIENTMANUAL NETALERT CS

VERSION 3.2 KLIENTMANUAL NETALERT CS KLIENTMANUAL NETALERT CS Om NetAlert Allmänt NetAlert är ett säkerhetssystem med en Serverprogramvara och en klientprogramvara. Serverprogramvaran installeras på en eller flera servrar. Klientprogramvaran

Läs mer

Installation av FEBDOK version 5.4 Singel

Installation av FEBDOK version 5.4 Singel FEBDOK 2014-01-07 Sida 1/10 Installation av FEBDOK version 5.4 Singel Denna handledning behandlar FEBDOK 5.4 lokal klientinstallation. Skärmklipp är hämtade från Windows 7 i norsk version. För andra operativsystem

Läs mer

Operativsystem - Windows 7

Operativsystem - Windows 7 Uppgift 5 B Operativsystem - Windows 7 Skapa mappar och undermappar Det finns olika sätt att skapa nya mappar på. Alternativ. Högerklicka på en tom yta. Håll muspekaren över Nytt. Klicka på Mapp Alternativ.

Läs mer

I EIO FORM, ca 150 st olika dokumentmallar, ingår nedanstående ämnen:

I EIO FORM, ca 150 st olika dokumentmallar, ingår nedanstående ämnen: Sida 1 av 18 För att ladda ner hela innehållet på denna sida som PDF, Klicka här! 1. Allmänt om EIO FORM EIO har samlat alla sina ca 150 olika dokumentmallar i en enda produkt EIO FORM. För att använda

Läs mer

Snabbguide. 1. Systemkrav. 2. Installation och aktivering. Installation. Aktivering

Snabbguide. 1. Systemkrav. 2. Installation och aktivering. Installation. Aktivering Snabbguide Denna snabbguide hjälper dig att installera och komma igång med Readiris TM 15. För detaljerad information om Readiris TM alla funktioner, läs hjälpfilen som medföljer programvaran, eller de

Läs mer

Boot Camp Installationshandbok

Boot Camp Installationshandbok Boot Camp Installationshandbok Innehåll 3 Introduktion 4 Det här behöver du 5 Installationsöversikt 5 Steg 1: Leta efter uppdateringar 5 Steg 2: Förbered din Mac för Windows 5 Steg 3: Installera Windows

Läs mer

Antivirus: Identifierar och inaktiverar proaktivt mer känd och till och med okänd skadlig kod än många andra säkerhetsprodukter.

Antivirus: Identifierar och inaktiverar proaktivt mer känd och till och med okänd skadlig kod än många andra säkerhetsprodukter. Snabbstartsguide ESET Cybersecurity ger ett avancerat skydd för din dator mot skadlig kod. Baserat på ThreatSense genomsökningsmotor som först introducerades i det prisbelönta NOD32 antivirussystemet,

Läs mer

Stödet för Windows XP upphörde 8.4.2014

Stödet för Windows XP upphörde 8.4.2014 10.4.2014 Information om Windows 1 Stödet för Windows XP upphörde 8.4.2014 Vad betyder det? 10.4.2014 Information om Windows 2 När slutar systemen att säljas? Operativsystem Operativsystemet allmänt tillgängligt

Läs mer

Att installera raps programvara

Att installera raps programvara Att installera raps programvara Detta kapitel är en översiktlig steg-för-steg hjälp till installation av raps programvara. Första delen handlar om installation av prognosprogrammet och tillhörande databas.

Läs mer

Installation av StruSofts låne-licensserver (nätverkslicens)

Installation av StruSofts låne-licensserver (nätverkslicens) Installation av StruSofts låne-licensserver (nätverkslicens) Denna manual hjälper dig att installera StruSofts licensserver, hämta ner dina licenser via webupdate samt kontrollera att licenserna finns

Läs mer

Bewator OMNIS version 6.1 Produkt release information

Bewator OMNIS version 6.1 Produkt release information Bewator OMNIS version 6.1 Produkt release information Nyheter i version 6.1 Nya möjligheter vid bokningar I Omnis version 6.1 finns möjligheten att reservera mer än en behörighetsgrupp för bokningar. Nya

Läs mer

Uppdatering till Windows 8.1 steg för steg-guide

Uppdatering till Windows 8.1 steg för steg-guide Uppdatering till Windows 8.1 steg för steg-guide Installera och uppdatera Windows 8.1 Uppdatera BIOS, program, drivrutiner och kör Windows Update Välj en av installationstyperna Installera Windows 8.1

Läs mer

Installationsguide, Marvin Midi Server

Installationsguide, Marvin Midi Server Installationsguide, Marvin Midi Server Innehåll 1 ÄNDRINGSINFORMATION... 2 2 MARVIN MIDI SERVER... 3 2.1 Inledning... 3 2.2 Förutsättningar för en framgångsrik installation... 3 2.3 Kort om installationen...

Läs mer

Användarhandledning för The Secure Channel

Användarhandledning för The Secure Channel Användarhandledning för The Secure Channel 1 Inledning Det här dokumentet beskriver hur programvaran ska användas. Dokumentet beskriver programversion 1.6.3 av The Secure Channel. Användarhandledningen

Läs mer

Panda. Antivirus Pro 2013. Snabbstartguide

Panda. Antivirus Pro 2013. Snabbstartguide Panda Antivirus Pro 2013 Snabbstartguide Viktigt! På cd-fodralet hittar du Aktiveringskoden som du aktiverar produkten med. Förvara den på ett säkert ställe. Om du köpte produkten på Internet, så har du

Läs mer

Innehåll i detta dokument

Innehåll i detta dokument Läs igenom hela dokumentet innan du startar. Kopiera över allt på CD-skivan till din hårddisk. Din dator kommer behöva startas om en gång vid installationen av CodeSys. Du måste ha rättigheter att installera

Läs mer

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installationshandbok

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installationshandbok Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installationshandbok Läs det här dokumentet innan du installerar Mac OS X. Det innehåller viktig information om att installera Mac OS X. Systemkrav Om du ska uppgradera till

Läs mer

Systemkrav för Ecos. Bilagor denna Del. Postadress Tfn Fax Internet Org nr Säte Löfströms Allé 1

Systemkrav för Ecos. Bilagor denna Del. Postadress Tfn Fax Internet Org nr Säte Löfströms Allé 1 Datum Upprättad av 2015-01-20 Lars Holgersson Magnus Nilsson Affärsområde Handling / beteckning Tekis-R Systemkrav Ecos Dokumentbeteckning Systemkrav Ecos 1.99 Systemkrav för Ecos Upprättad / ändrad den

Läs mer

Handbok. Pagero Internet för SEB

Handbok. Pagero Internet för SEB Handbok Pagero Internet för SEB Med Pagero Internet skickar du enkelt och smidigt betalningar över Internet, direkt från ditt ekonomisystem till banken. 1 Innehåll Läsanvisning 3 Innan ni startar 5 Vad

Läs mer

Användarmanual Onepix MDX Installer 1.1 SVENSK

Användarmanual Onepix MDX Installer 1.1 SVENSK Användarmanual Onepix MDX Installer 1.1 SVENSK 2 Onepix1 1_IFU_MDX Installer 1 0_SE_003 Viktig information... 3 Systemkrav... 3 Om Onepix MDX Installer... 3 Installation av MDX-3 sensordrivrutin... 3 Installation

Läs mer

FireDTV. FireDTV-T Installationsguide. Boxers digitaltvutbud i Windows MCE. 051123 Boxer / MCE Sida 1 www.digital-everywhere.com

FireDTV. FireDTV-T Installationsguide. Boxers digitaltvutbud i Windows MCE. 051123 Boxer / MCE Sida 1 www.digital-everywhere.com FireDTV-T Installationsguide Boxers digitaltvutbud i Windows MCE 051123 Boxer / MCE Sida 1 www.digital-everywhere.com Sätt i Boxerkortet Sätt först i den s.k. CA-modulen enligt bilden. Skjut in den hela

Läs mer

Instruktion: Trådlöst utbildningsnät orebro-utbildning

Instruktion: Trådlöst utbildningsnät orebro-utbildning Instruktion: Trådlöst utbildningsnät orebro-utbildning Sida 2 av 19 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Så ansluter du till nätverket orebro-utbildning... 4 2.1 Allmän information:... 4 2.2 Enkel anslutning

Läs mer

Installationsanvisningar HogiaLön Plus

Installationsanvisningar HogiaLön Plus Installationsanvisningar HogiaLön Plus Installation Med den här installationen kan du installera HogiaLön Plus på Windows XP, Vista, Windows 7 och Windows 8. Om du vill installera en MSI-installation finns

Läs mer

Qlik Sense Desktop. Qlik Sense 1.1 Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna.

Qlik Sense Desktop. Qlik Sense 1.1 Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna. Qlik Sense Desktop Qlik Sense 1.1 Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna. Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna. Qlik, QlikTech,

Läs mer

AVCAD 4.0 för Windows

AVCAD 4.0 för Windows BILAGA A Installation och konfigurering av SQL-server. Applikationen kan antingen köras mot MS SQL-server eller MS Access. Koppling mot MS-ACCESS databas. MS Access installeras och konfigureras automatiskt

Läs mer