Viktigt se vad försäkringen täcker

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Viktigt se vad försäkringen täcker"

Transkript

1 Täcker försäkringen tandskada till följd av bordsbett? Svenska barn är bra försäkrade. Förutom det grundskydd samhället erbjuder har procent av barnen en individuell barnförsäkring. Vår genomgång visar att det finns många undantag i villkoren och att det skiljer mycket pengar mellan den billigaste och dyraste barnförsäkringen. Text: Jessika Eriksson Foto: Getty Images Vi Föräldrar Viktigt se vad försäkringen täcker

2 JDe offentliga försäkringarna ger alla barn ett gott grundskydd om någon allvarlig olycka eller sjukdom skulle inträffa. Så här ser grundskyddet ut: Y Från försäkringskassan får man handikappersättning, assistanshjälp i hemmet och på fritiden. Man får också inkomstersättning om man måste gå ned i arbetstid helt eller delvis för att ta hand om sitt sjuka barn. Utöver det finns vårdbidrag om man som förälder behöver vara hemma länge för att vårda ett allvarligt sjukt barn. Skulle barnet få ett så allvarligt handikapp att det inte kan förvärvsarbeta i vuxen ålder finns aktivitets- och sjukersättning. Y Om barnet får ett funktionshinder som gör att bostaden behöver handikapanpassas betalar kommunen det. Y Utöver detta omfattas alla barn Så här bedömer försäkringsbolagen Invaliditetsgrad är ett engångsbelopp som betalas ut om barnet får ett handikapp. Det är den största delen i försäkringen. Hur stor ersättningen är beror på invaliditetsgraden, och vilken invaliditetsgrad ett visst sjukdomstillstånd ger är reglerat. Alla bolag följer samma gradering. Här är några exempel. Sjukdom/skada Procent Glutenintolerans (celiaki) 2 Matallergi mot flera ämnen 5 Astma (lindrig-måttlig) 0 10 Astma (svår) 20 Svåra kontakteksem 10 Diabetes 15 Total dövhet 60 Total blindhet 68 Total ryggmärgsskada 97 De flesta utbetalningar för invaliditet handlar om små invaliditetsgrader, upp till 15 procent. Källa: Konsumenternas Försäkringsbyrå i förskola och skola av en kommunal gruppförsäkring som ger ett gott skydd vid olycksfall. Många av de kommunala försäkringarna gäller dygnet runt och ger både höga engångsbelopp vid invaliditet, kostnads- och reseersättningar. Även resekostnader till och från sjukhus kan ingå. Y Om barnet idrottar är det troligt att idrottsföreningen har tecknat en olycksfallsförsäkring som gäller när barnet tränar och tävlar. Y Många föräldrar medförsäkrar dessutom sina barn i en gruppförsäkring för sjukdomar och olyckor via arbetsgivaren eller fackföreningen. Bra grundskydd Med andra ord har vi ett gott grundskydd i Sverige utan lägga ut en enda krona på en individuell barnförsäkring. Försäkringbolagen hävdar ofta det motsatta, att det finns stora brister i barns försäkringsskydd. Det är överdrivet, men det finns delar som blir bättre om man kompletterar med en individuell barnförsäkring. Framförallt kan man få fler kostnader täckta vid långvariga och svåra skador samt möjlighet att få ett högre engångsbelopp vid bestående handikapp till följd av svåra skador eller sjukdomar. Christina Meder, som är barnförsäkringsspecialist på Konsumenternas Försäkringsbyrå, menar att en individuell barnförsäkring är ett bra komplement till allmänna försäkringar om barnet skulle råka ut för en allvarlig sjukdom eller olycka som ger bestående men. För mindre skador och olyckor ger en barnförsäkring däremot inte så mycket. Om man bör teckna en barnförsäkring eller inte beror på hur känslig familjens ekonomi är. Försäkringen ger ersättning för sådant som transport till och från sjukhus och ersättning vid vistelse på sjukhus. Vissa bolag Tips om barnförsäkringar 1) Ditt barn är redan försäkrat Börja med att kolla upp vilka försäkringar ditt barn redan omfattas av för att se om det finns luckor i försäkringsskyddet. Vad gäller på dagis, på skolan och i idrottsföreningen? Har din kommun en barnförsäkring som barnen automatiskt omfattas av? Är barnet medförsäkrat i någon gruppförsäkring via arbetsgivare eller fackförening? Kanske behövs det ingen ytterligare försäkring. 2) Vad är viktigt för er? Bestäm dig för vilka delar av barnförsäkringen som är viktig för din familj. Är det att få extra ersättning om du tvingas arbeta mindre? Eller är det ersättning vid sjukhusvistelse eller att engångsbeloppet vid medicinsk invaliditet är så stort som möjligt? 3) Glöm inte sjukdomarna Sjukdomsdelen i försäkringen är viktig. Barn drabbas oftare av svåra handikapp på grund av sjukdom än på grund av olyckor. Lusläs villkoren. Finns det sjukdomar och åkommor som du är speciellt orolig för att barnen ska drabbas av? Kolla att de sjukdomarna verkligen omfattas av försäkringen. 4) Håll koll på undantagen Alla försäkringar har begränsningar, tillfällen då försäkringen inte gäller. Om det finns alkohol eller andra berusningsmedel i samband med ett olycksfall är det vanligt att försäkringen inte gäller. Andra undantag kan vara viss idrott eller äventyrlig verksamhet enligt försäkringsbolagets definition, exempelvis off-piståkning, dykning, träningskörning med motorfordon och bergsklättring. Kanske inte så viktigt när barnen är små men väl för aktiva och sportiga tonåringar. 5) Utomlands, då? Tänker ni resa utomlands? Kolla hur försäkringen gäller utanför Sverige. 6) Anmäl direkt De flesta försäkringar har preskriptionsregler för hur länge efter skadetillfället man kan anmäla skadan för att få ersättning. Det är viktigt att anmäla direkt efter att skadan har inträffat. 7) Gruppförsäkring kan vara smart Gruppförsäkring kan vara ett alternativ till en individuell barnförsäkring. Via fackförbund eller arbetsgivare kan det finnas möjlighet att teckna gruppförsäkring för barnen. Det är oftast billigare men med lägre ersättningsnivåer. Premien är densamma oavsett om du har ett eller flera barn. En annan fördel är att ett bolag i stort sett aldrig kan neka någon en gruppförsäkring. 8) Bäst-före-datum Slutålder för att omfattas av en barnförsäkring är hos de flesta bolag omkring 25 år. Efter denna tidpunkt finns ofta någon form av vidareförsäkring att teckna utan ny hälsodeklaration. 9) Var noggrann och ärlig Var ärlig och noga när du fyller i hälsodeklarationen. Notera alla tidigare läkarbesök. Risken är annars att bolaget hävdar att du inte gjort en sanningsenlig ansökan och då kan försäkringen vara ogiltig. kompletterar försäkringskassans ersättning om man inte kan arbeta fullt för att ta ta hand om ett svårt sjukt barn, säger hon. Klarar familjens ekonomi den typen av kostnader behövs kanske ingen extra barnförsäkring. Christina Meder påpekar att om man tecknar en barnförsäkring är det speciellt viktigt att den även gäller vid sjukdom eftersom fler barn får bestående handikapp av sjukdom än av olyckor. De kommunala gruppförsäkringarna täcker oftast bara olycksfall. Innan man bestämmer sig för om man vill ta en extra barnförsäkring, och i så fall vilken, bör man först ta reda på vilka luckor som finns i barnens försäkringsskydd och kontrollera att barnförsäkringen verkligen omfattar det man vill att den ska försäkra. Det finns nämligen många begränsningar. Upplägget på barnförsäkringarna är väldigt lika, men exakt vad som ingår skiftar från bolag till bolag. Den största delen i försäkringen är invaliditetsersättning. Det är ett engångsbelopp som betalas ut om barnet får ett svårt handikapp. Hur stor ersättning beror på invaliditetsgraden Om man tecknar en barnförsäkring är det viktigare att den gäller vid sjukdomar än vid olyckor och vilken invaliditetsgrad ett visst sjukdomstillstånd ger är reglerat. Alla bolag följer samma gradering. Total blindhet räknas till exempel som 68-procentig invaliditet och ger då 68 procent av den maximala invaliditetsersättningen. Bolagen skyltar gärna med höga ersättningsbelopp vid invaliditet. Lyckligtvis är det ytterst få barn som blir så hårt drabbade att det kan bli aktuellt med de stora beloppen. Under 2002 var det knappt två barn per som råkade ut för en ersättningsbar sjukdom eller skada med mer än 50 procents invaliditetsgrad som följd. Många av de svåraste handikappen förorsakas av medfödda sjukdomar och är därmed undantagna ersättning i barnförsäkringarna. Det är med andra ord mycket sällsynt med utbetalningar i miljonklassen. Årspremierna ligger på mellan 600 kronor och en bit över kronor per barn. Premiens storlek baseras på vilket försäkringsbelopp man väljer. Ett högt försäkringsbelopp (exempelvis 50 prisbasbelopp, som är detsamma som kronor) ger en hög ersättning vid invaliditet, men också en hög premie. Samhällets grundskydd Om man inte tecknar en individuell barnförsäkring får man förlita sig på samhällets försäkringsskydd. Det omfattar alla barn i Sverige. Så här ser de viktigaste stöden och ersättningarna ut. Kommunen Personlig assistent: assistansersättning. Avlösarservice i hemmet: subventionerad kostnad. Extra familj Anhörigstöd vid omsorg av funktionshindrad. Rehabilitering Bostadsanpassning Boende för barn med speciellt stöd. Korttidstillsyn, fritidsverksamhet före och efter skolan. Försäkringskassan Till vårdnadshavare: Tillfällig föräldrapenning vid vård av sjukt barn, 80 procent av inkomsten, max kronor per månad en begränsad tid. Vårdbidrag, max kronor per månad plus bidrag för merkostnader, max kronor per månad. Bilstöd, grundbidrag kronor, inkomstprövat anskaffningsbidrag kronor. Anpassningsbidrag för ombyggnad av fordon, ca kronor. Till barnet: Sjukersättning kronor per månad. Aktivitetsersättning kronor per månad. Kommunal gruppförsäkring Alla svenska skol- och förskolebarn är försäkrade genom sin kommun. Försäkringen ska minst gälla under tiden barnet är i förskolan eller skolan. I många kommuner gäller försäkringen dygnet runt och omfattar även fritidsaktiviteter. Vill du klaga? Det är försäkringsbolaget som avgör om en ansökan ska beviljas. Den som vill klaga på ett beslut har ett antal instanser att vända sig till: Y Kundombudsmannen. Många bolag har en egen kundombudsman eller nämnd där du kan överklaga. Y Konsumenternas försäkringsbyrå ger bra tips kostnadsfritt. Y Allmänna reklamationsnämnden Y Domstol Här hittar du mer information Konsumenternas Försäkringsbyrå: är en självständig rådgivningsbyrå med Konsumentverket, Finansinspektionen och Sveriges Försäkringsförbund som huvudmän. Här kan du få hjälp att tolka försäkringsvillkor, jämföra försäkringar och råd om var du kan vända dig om du vill överklaga ett beslut. konsumenternasforsakringsbyra.se Kommunen: om du vill ta reda på hur den kollektiva olycksfallsförsäkringen ser ut i din kommun. Även konsumentvägledningen i kommunen bör kunna svara på en del frågor. Försäkringskassan: kan ge information om hur samhällets försäkringsskydd ser ut och aktuella ersättningsbelopp. fk.se Försäkringsbolagen: Mycket information finns utlagd på försäkringsbolagens hemsidor. Försäkringsförbundet: Här finns bland annat den kompletta tabellen som visar hur invaliditetsgraderna bedöms. forsakringsforbundet.com Jämför priser! vänd YYY 66 Vi Föräldrar 1/2008 1/2008 Vi Föräldrar 67

3 forts Hos de flesta bolag är det bara invaliditetsersättningen som varierar. De andra delarna i försäkringen påverkas inte av hur hög premie du betalar. Vissa bolag har en inkomstersättning till förälder vid vård av barn som beviljats vårdbidrag från försäkringskassan (alltså ett långvarigt sjukt barn). Vårdbidraget från Försäkringskassan är på kronor i månaden och barnförsäkringarna kompletterar med ungefär kronor i månaden. En nyhet är att många bolag (men inte alla) har infört en engångsersättning vid diagnos av vissa svåra sjukdomar. Ett slags ekonomisk första hjälp där engångsbeloppen ligger mellan och kronor. Det är en positiv nyhet eftersom man annars får vänta ut sjukdomsförloppet eller behandlingen innan några pengar betalas ut. Men kolla upp vilka sjukdomar som omfattas, det är långt ifrån alla. I övrigt innehåller de flesta försäkringar ersättning vid sjukhusvistelse med några hundralappar per dygn, viss kostnadsersättning och hjälpmedelsersättning. Här bör man vara vaksam. Ofta är villkoret att kostnaderna eller hjälpmedlen inte ersätts från Exempel så räknar man Mamma Sofia och pappa Mats har ett barn som är 2 månader och fullt friskt. De tecknar en barnförsäkring för kronor och en tilläggsförsäkring för medfödda sjukdomar för 438 kronor, totalt kronor per år. Vid fyra års ålder drabbas deras barn av Aspergers syndrom. Invaliditetsgraden för Aspergers syndrom bedöms till 10 procents invaliditet. Försäkringsbolaget betalar då ut 10 procent av engångsbeloppet på , vilket blir kronor. Någon ersättning för inkomstbortfall, sjukvårdskostnader och terapi får familjen inte eftersom det handlar om en medfödd sjukdom. (Exemplet är påhittat men premierna och ersättningarna är tagna ur aktuella försäkringsvillkor.) 68 Vi Föräldrar 1/2008 annat håll (exempelvis sjukvården, försäkringskassan eller kommunen) för att ersättningen från försäkringsbolaget ska betalas ut. Medfödd sjukdom Vi Föräldrars jämförelse mellan åtta olika bolag visar att villkoren och ersättningarna är väldigt lika på många punkter. Ersättningen vid sjukhusvistelse skiljer till exempel bara 225 kronor per dygn mellan den billigaste och den dyraste försäkringen. Det vanliga är att försäkringarna kan nytecknas fram till dess att barnet fyller 18 år och att försäkringen gäller till års ålder (förutsatt att ni förnyar den). En barnförsäkring kan också ses som en extra trygghet om barnet skulle få ett handikapp som ger nedsatt arbetsförmåga i vuxen ålder. Alla barnförsäkringar som vi har tittat närmare på innehåller någon form av ersättning vid ekonomisk invaliditet (kallas även förvärvsinvaliditet). Ersättningen kompletterar försäkringskassans skydd om barnet i vuxen ålder inte kan arbeta fullt ut på grund av ett svårt handikapp. Barnförsäkringar har många begränsningar. Exempelvis ges aldrig ersättning för en sjukdom om det fanns symptom när man tecknade försäkringen och vissa sjukdomar är helt undantagna. Alla försäkringar i guiden har undantag för medfödda sjukdomar och för vissa andra uppräknade sjukdomar. När det gäller medfödda sjukdomar erbjuder de flesta bolag en tilläggsförsäkring. Med en sådan kan man få ett engångsbelopp, men inte någon övrig ersättning. Tilläggsförsäkringen måste tecknas tidigt, hos vissa bolag redan innan barnet har fyllt 6 månader, hos andra före ett års ålder. Men även om man tecknat en tilläggsförsäkring kan det finnas sjukdomar som försäkringen inte Jämför priser Det lönar sig att jämföra priser från olika bolag på barnförsäkringar. Även inom bolagen kan premierna skifta väldigt mellan olika nivåer på försäkringarna. Vi Föräldrars jämförelse visar att det skiljer mer än kronor i pris mellan den billigaste och den dyraste barnförsäkringen. Däremot är villkoren ganska lika mellan de olika försäkringsbolagen. Billigaste försäkringen hittade vi hos Salus Ansvar där premien låg på knappt 600 kronor om året. Den dyraste försäkringen kostade kronor per barn och år. Tabellen täcker inte in allt i försäkringarna utan är en förenklad jämförelse av de viktigaste delarna. Siffrorna och villkoren för bolagen gäller november täcker. Vilka sjukdomar det gäller skiljer sig mellan bolagen, men några som förekommer på många bolags undantagslista är psykiska sjukdomar, psykomotorisk försening/utvecklingsstörning, blödarsjuka, missbildningar och kromosomavvikelser (till exempel Downs syndrom), sjukdomar i ögon eller öron och infektionssjukdomar. Hos vissa bolag är till och med sjukdomar som har samband med fetma undantagna. Det är viktigt att ta reda på vilka sjukdomar som är undantagna för att slippa obehagliga överraskningar om ens barn skulle drabbas. Enligt försäkringskassans statistik är den vanligaste orsaken till invaliditet hos barn psykiska sjukdomar (exempelvis damp och adhd), och det är alltså sjukdomar som är undantagna eller ger mycket begränsad ersättning i de barnförsäkringar vi har granskat. Om barnet redan utvecklat symptom på en sjukdom kan det vara svårt att få teckna en försäkring. Christina Meder på Konsumenternas Försäkringsbyrå råder därför föräldrar att teckna försäkringen så tidigt som möjligt innan några symptom visat sig. Försäkringsbolagen använder sig av begreppet symptomdatum. Om man sökt för huvudvärk ett år innan man tecknar försäkringen och det visar sig tre år senare att det är så illa som en hjärntumör, då täcker inte försäkringen den sjukdomen, förklarar hon. Ta reda på vilka luckor som finns och att barnförsäkringen verkligen omfattar det man vill att den ska försäkra Ta med allt! Eftersom en barnförsäkring är en individuell försäkring gör försäkringsbolaget en individuell riskbedömning av ditt barn. Först fyller du i en hälsodeklaration med barnets medicinska historik. För att kunna bedöma riskerna hämtar försäkringsbolaget sedan in information från flera håll, till exempel från bvc och mödravården. Det innebär att när du undertecknar ansökan godtar du samtidigt att försäkringsbolaget får hämta in medicinska uppgifter om barnet. Det är viktigt att ta upp allt, stort som smått, i hälsodeklarationen. Då kan inte bolaget komma i efterhand och säga att det där kände vi inte till, säger Christina Meder. Har man varit helt uppriktig riskerar man heller inte att få betala premier för något som försäkringen ändå inte omfattar. Mellan 10 och 20 procent av alla som ansöker får avslag eller förbehåll. Hudeksem och astma är exempel på sådant som kan ge förbehåll i försäkringen. Låg födelsevikt och svåra hjärtproblem ger ofta, men inte alltid, avslag. Har man fått avslag hos ett försäkringsbolag kan det vara värt att prova hos ett annat. Bolagen gör olika bedömningar. För den som fått avslag från flera bolag kan gruppföräkring via fackförening eller arbetsgivare vara ett alternativ. De kräver som regel inte någon hälsodeklaration. Konsumenternas Försäkringsbyrå får ibland frågor om man bör låta bli att fråga på bvc om små skavanker som eksem och liknande, för att undvika att ens barn får sämre försäkringsvillkor. Men det är inget som Christina Meder vill råda någon till. Enligt lag ska försäkringsbolagen bara ta ut information som är relevant. Om man söker för ett skadat knä får försäkringsbolaget inte hämta uppgifter från psykiatrin. Fast vid teckningstillfället kollas förstås allt, säger hon. För adoptivbarn gäller speciella regler hos de flesta bolag. Många kräver att barnet ska ha uppnått viss ålder (18 månader är vanligt) och att det har vistats i Sverige en viss tid. När det gäller försäkringar i allmänhet brukar det löna sig att byta bolag ofta för att få låg premie. Med barnförsäkringar är det bättre att vara en trögrörlig kund. Om man har ett barn som redan har börjat visa symptom bör man vara försiktig med att byta eftersom det nya bolaget kan neka försäkring, säger Christina Meder. Har man ett friskt barn går det naturligtvis bra att byta bolag Premie Årspremie för bolagens högsta och lägsta nivå i försäkringen och en nivå som ligger mittemellan. Hos vissa bolag höjs premien vid stigande ålder på barnet. Medicinsk invaliditet Beloppet i tabellen visar dels ersättningen vid 15 procents invaliditet, dels maxbeloppet vid 100 procents invaliditet. Procentsatsen som gäller för olika typer av handikapp är densamma för alla bolag. Ekonomisk invaliditet En ersättning som betalas ut om barnet inte kan arbeta fullt ut i vuxen ålder. Börjar gälla vid 18 års ålder om inget annat anges. Ersättning till förälder vid vårdbidrag Den här ersättningen är kopplad till vårdbidrag hos försäkringskassan. Den som beviljas helt vårdbidrag får (försäkringarna tecknas via ettårsavtal) men man bör vara noggrann när man fyller i ansökan. Glömmer man att fylla i att barnet haft en åkomma finns risk att försäkringen inte täcker den typen av sjukdomar. Om man byter bolag är det viktigt att inte säga upp den gamla förrän den nya blivit beviljad. Ett problem som Konsumenternas Försäkringsbyrå nyligen har uppmärksammat är att flera av ersättningarna (exempelvis för ekonomisk invaliditet) kopplas ihop med Föräkringskassans vårdbidrag. Försäkringskassan gör en omfattande utredning innan man beviljar vårdbidrag och försäkringsbolagen använder det beslutet som grund för utbetalning. Problemet är att idag har många föräldrar som vårdar långvarigt sjuka barn ersättning genom tillfällig föräldrapenning som ger högre ersättning. Vårdbidraget är så lågt att det knappast går att leva på, och det går inte att kombinera med tillfällig föräldrapenning. Många söker därför inte vårdbidrag och då utfaller heller ingen ersättning från försäkringsbolaget. $$$ Faktakällor: Konsumenternas Försäkringsbyrå, försäkringskassan och Sveriges Kommuner och Landsting. Så läser du tabellen på nästa uppslag normalt maximal ersättning från försäkringsbolaget. Det spelar ingen roll om föräldern går ner i arbetstid eller ej för att få ersättningen. Däremot är det sannolikt att föräldrarna inte kan arbeta fullt om barnet är så sjukt att det beviljats helt vårdbidrag. Sjukhusvistelse Försäkringen kan ge ersättning vid längre sjukhusvistelse och i vissa fall även efter hemkomst från sjukhus. Ekonomisk första hjälp En kontant ersättning som betalas ut vid svåra sjukdomar. Pengarna betalas ut redan när diagnosen ställts. En betydelsefull del i försäkringen eftersom barn har bra prognoser vid många svåra sjukdomar, exempelvis cancer. Saknas den här ersättningen får man vänta ut sjukdomsförloppet innan någon ersättning betalas ut. Exempel: Det här kan den kommunala försäkringen täcka Försäkringen gäller vid olycksfall hela dygnet. Samtliga barn och ungdomar mellan 0-18 år som är skrivna i kommunen omfattas. Medicinsk invaliditet: Max kronor Ekonomisk invaliditet: Max kronor Resor till och från sjukhus och resor till och från behandling: skäliga kostnader Dödsfall: kronor Läkarvård, läkemedel, hjälpmedel: Nödvändiga och skäliga kostnader Personliga tillhörigheter som skadas: Max kronor. Exemplet gäller Sundsvalls kommun guide barnförsäkringar Dödsfall Engångsbelopp Ja, nu ska vi prata barnförsäkringsvillkor! Jämför villkoren hos 8 försäkringsbolag! vänd Helt undantagna sjukdomar Om barnet drabbas av någon av dessa åkommor får man ingen ersättning. I försäkringsvillkoren är sjukdomarna angivna med ICD-koder. Vad ICD-koderna betyder finns beskrivet på Socialstyrelsens hemsida. Medfödda sjukdomar Hos alla bolag utom IF kan man teckna en tilläggsförsäkring för medfödda sjukdomar, förutsatt att man har en barnförsäkring hos bolaget. Här anges premie för tilläggsförsäkring och ersättningsbelopp. Adoptivbarn Vissa bolag har speciella regler för att teckna försäkring för ett adoptivbarn. Premierna och ersättningarna är däremot desamma som för alla andra barn. YYY 1/2008 Vi Föräldrar 69

4 Jämför själv vad du får för pengarna hos åtta försäkringsbolag guide barnförsäkringar Försäkringsbolag Premie i kr Medicinsk invaliditet 15% Medicinsk invaliditet 100% Ekonomisk invaliditet 100% Både medicinsk och ekonomisk Ersättning förälder heltid per månad (vid helt vårdbidrag från FK) Sjukhusvistelse, ersättning per dag Dödsfall, ersättn i kr Ekonomisk första hjälp: Engångsbelopp som betalas ut vid diagnos av vissa sjukdomar Adoptivbarn Speciella villkor och rabatter Trygg-Hansa Cancer (maligna tumörer), godartade hjärntumörer, MS, allvarlig hjärnskada, barnreumatism minst tre leder, psykisk sjukdom (som ger minst 50% vårdbidrag från FK). Under 18 månader samma villkor som svenskfödda barn. Över 18 mån måste ha varit i Sverige minst 1 år. Högre premie från 13 års ålder högsta ersättning i kr Ja mellannivå i kr Ja lägsta ersättning i kr Ja kr kr kr IF Medicinsk invaliditet en förutsättning Cancer (malign tumör, hjärntumör, diabetes typ 1, MS, allvarliga hjärnskador, brännskador min15% av andra graden. Efter att barnet gått igenom adoptivbarnskontrollen på vårdcentral eller sjukhus och har svenskt personnummer. 100 kronor i rabatt på första årets premie om man köper på www. if.se högsta ersättning i kr Ja mellannivå i kr Ja lägsta ersättning i kr Ja kr fr o m dag 3, 200 fr o m dag 3, 200 fr o m dag 3, Skandia Cancer, barnreumatism, MS, allvarlig hjärnskada orsakad av olycksfall, svår ryggmärgsskada (ryggmärgsskada som ger förlamning eller svårigheter att tömma urinblåsan). Speciella regler för barn födda utanför Sverige. Barn under 4 år ska ha bott i Sverige minst ett år. Särskilt läkarutlåtande krävs och adoptionsbarnskontroll om barnet är adopterat. Försäkring kaj ej tecknas för barn yngre än 18 månader. Barn äldre än 4 år måste ha varit bosatta i Sverige i minst 2 år. Halva priset på första årets premie. högsta ersättning i kr /månad Ja kr, kr mellannivå i kr /månad Ja kr, kr lägsta ersättning i kr /månad Ja kr, kr Länsförsäkringar Cancer, MS, hjärntumör, barnreumatism högsta ersättning i kr Ja kr, % av invaliditetsers. utfaller vid diagnostillfället mellannivå i kr Ja kr, % av invaliditetsers. utfaller vid diagnostillfället lägsta ersättning i kr Ja kr, % av invaliditetsers. utfaller vid diagnostillfället Dina Nej, ersättn. för medicinsk dras av från ekonomisk. högsta ersättning i kr Nej ,50 kr, max 60 dagar Nej mellannivå i kr Nej ,50 kr, max 60 dagar Nej lägsta ersättning i kr Nej ,50 kr, max 60 dagar Nej SalusAnsvar Från barnet är 19 år högsta ersättning i kr /månad Ja ,25 kr, mellannivå i kr /månad Ja ,25 kr, lägsta ersättning i kr /månad Ja ,25 kr, Folksam Begränsad ersättning vid cancer, MS, hjärnskador och vid organtransplantation Utgår i max 6 år Vid följande diagnoser: Elakartad cancer, brännskada minst 15 procent, allvarliga hjärnskador vid olycksfall, godartad hjärntumör som kräver operation Cancer, MS, hjärnskador (tex hjärntumör, hjärnhinneinflammation), livshotande sjukdom med behov av hjärt- levereller njurtransplantation högsta ersättning i kr Ja kr, % av valt försäkringsbelopp mellannivå i kr Ja kr, % av valt försäkringsbelopp lägsta ersättning i kr Ja kr, % av valt försäkringsbelopp LRF Försäkring Från barnet är 16 år Nej, ersättn. för medicinsk dras av från ekonomisk. högsta ersättning i kr /månad Med avdrag kr, max 250 dagar Nej mellannivå i kr /månad Med avdrag kr, max 250 dagar Nej lägsta ersättning i kr /månad Med avdrag kr, max 250 dagar Nej Barnet ska vara folkbokfört i Sverige. I övrigt inga speciella villkor. Adoptivbarn måste ha fyllt 18 månader och ha vistats i Sverige i minst ett år. För adoptivbarne över 4 år gäller inga speciella regler. Om barnet är yngre än 18 månader ska adoptivbarnskontrollen vara utförd. Barn äldre än 18 månader måste vistas i Sverige minst ett år innan försäkring kan tecknas. Inga särskilda regler. Från 18 månaders ålder om barnet har vistats mer än 1 år i Sverige. Villkoren kan skifta lite mellan olika länsbolag. Nej Nej Medlemmar i fackföreningar kan teckna gruppförsäkring för både olycksfall och sjukdom. Lägre premie (med ca 100kr /år) till medlemmar i LRF. 70 Vi Föräldrar 1/2008 1/2008 Vi Föräldrar 71

5 forts Dessa sjukdomar är undantagna eller ger begränsad ersättning Försäkringsbolag Helt undantagna sjukdomar eller begränsad ersättning Medfödda sjukdomar Trygg-Hansa Psykiska sjukdomar (tex anorexi, depression, psykos) ger bara ekonomisk första hjälp. Blödarsjuka, cystisk fibros, neuropsykiatrisk störning, t ex adhd och autism (måste tecknas före 6 månader), sjukdom inom centrala nerv- och muskelsystemet, epilepsi, sensorieneural hörselnedsättning, missbildning och kromosomavvikelse ersätts med vid tilläggsförsäkring, aldrig invaliditetsersättning. Följande sjukdomar kan tilläggsförsäkras: blödarsjuka, cystisk fibros, sjukdom inom centrala nerv- och muskelsystemet, epilepsi, sensorieneural hörselnedsättning, missbildning och kromosomavvikelse. Neuropsykiatrisk störning, tex ADHD, DAMP och autism om tilläggsförsäkringen tecknas före 6 månader. IF Skandia Länsförsäkringar Dina SalusAnsvar Högsta ersättning Mellannivå Generell utvecklingsstörning, psykomotorisk utvecklingsförsening, dyslexi, akalkuli, adhd/add/damp/mbd, utbrändhet, depressiva tillstånd. adhd, damp, add, mbd och liknande tillstånd, dyslexi och andra inlärningshinder, autism, Aspergers syndrom, Tourettes syndrom och liknande, psykomotorisk utvecklingsförsening eller utvecklingsstörning. Undantagna om de visar symptom före 6 års ålder: Hemangiom och lymfangiom, adrenogenitala rubbningar, medfödda ämnesomsättningssjukdomar, medfödda sjukdomar inom nerv- och muskelsystem, medfödda öron och ögonsjukdomar, medfödda virussjukdomar, medfödda infektions- och parasitsjukdomar, medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser. Blödarsjuka, hemangiom, lymfangiom, adrenogenitala rubbningar, medfödda ämnesomsättningssjukdomar, cystisk fibros, neuropsykiatrisk störning (tex adhd, autism, Aspergers syndrom, utvecklingsförsening), sjukdom inom centrala nerv- och muskelsystemet, sensorieneural hörselnedsättning, medfödda virus- infektions- och parasitsjukdomar, missbildning och kromosomavvikelse (t ex Downs syndrom). Sjukdom, kroppsskada eller utvecklingsstörning som har sitt ursprung i sjukdom som uppstått första levnadsmånaden eller om anlag till åkomman fanns vid födseln. Psykomotorisk utvecklingförsening/utvecklingsstörning, mbd, damp, adhd, Aspergers syndrom, autism och autismliknande sjukdomar, Tourettes syndrom. Blödarsjuka, endokrina- och ämnesomsättningssjukdomar, missbildning och kromosomavvikelse, neuropsykiatriska störningar / psykiska sjukdomar (ex ADHD, autism, psykisk utvecklingsförsening), sjukdomar i ögon och öron, sjukdomar inom centrala nerv- och muskelsystemet, infektionssjukdomar 389 kronor (0 12år), 256 kronor (13 17år)/ kronor Försäkringen gäller ej medfödda sjukdomar och kroppsfel. Alla i övrigt undantagna sjukdomar kan tilläggsförsäkras. Måste tecknas före 6 månader. 499 kronor/ kronor Alla i övrigt undantagna sjukdomar kan tilläggsförsäkras. Måste tecknas före 6 månader. 539 kronor/ kronor Ersätts ej. Inte heller åkommor som sannolikt har sitt ursprung i sjukdom eller olycksfall som inträffat under första levnadsmånaden. Sjukdomar där anlag funnits vid födseln ersätts inte heller. Om symptom visar sig efter 6 års ålder får man ersättning. Tilläggsförsäkring för följande sjukdomar kan täcknas upp till barnets 1-årsdag: damp, adhd, add, Aspergers syndrom, autism, sensorieneural hörselnedsättning, Dushennes muskelatrofi, psykos, schizofreni, anorexi, bulimi. 438 kronor/ kronor 292 kronor/ kronor Lägsta ersättning Folksam LRF Försäkring Psykiska sjukdomar (ex Aspergers syndrom, autism), blödarsjuka, cystisk fibros, epilepsi, sjukdomar inom centrala nerv- och muskelsystemet, sensorieneural hörselnedsättning, missbildning och kromosomavvikelse, fetma (obesitas). Max 10 procents invaliditetsersättning. Ej ekonomisk invaliditet, ej ersättning vid vårdbidrag. Psykomotorisk utvecklingförsening/utvecklingsstörning, mbd, damp, adhd, Aspergers syndrom, autism, dyslexi (och andra inlärningshinder), Tourettes syndrom, brytningsfel och skelning, 146 kronor/ kronor Begränsad ersättning. Inom 6 månader får man ingen ersättning. Om barnet har fyllt 6 år är neuropsykiatrisk störning / utvecklingsförsening helt undantagen och man måste vara försäkrad i ett år för att få ersättning. Utan tilläggsförsäkring är medfödda sjukdomar är undantagna till dess att barnet har fyllt sex år. Alla undantagna sjukdomar kan tilläggsförsäkras. Måste tecknas innan barnet fyller 6 månader. 545 kronor/ kronor 72 Vi Föräldrar 1/2008

Medlemsbarn. Sjuk- och olycksfallsförsäkring för barn och ungdom 2010

Medlemsbarn. Sjuk- och olycksfallsförsäkring för barn och ungdom 2010 Medlemsbarn Sjuk- och olycksfallsförsäkring för barn och ungdom 2010 2 Många barn och unga är dåligt försäkrade Föräldrar tror ofta att samhället automatiskt rycker in med all ekonomisk hjälp om barn drabbas

Läs mer

Jämför barnförsäkring Här kan du jämföra barnförsäkringar. I jämförelsen kommer först tabeller med de viktigaste ersättningarna, därefter viktiga

Jämför barnförsäkring Här kan du jämföra barnförsäkringar. I jämförelsen kommer först tabeller med de viktigaste ersättningarna, därefter viktiga Jämför barnförsäkring Här kan du jämföra barnförsäkringar. I jämförelsen kommer först tabeller med de viktigaste ersättningarna, därefter viktiga undantag och begränsningar. Det belopp som redovisas här

Läs mer

Ska alla barn kunna få en bra barnförsäkring?

Ska alla barn kunna få en bra barnförsäkring? Ska alla barn kunna få en bra barnförsäkring? - Vad har vi lärt av Freja? 2011-09-01 Daniel Eriksson Produktdirektör Kunderna äger Folksam Vårt övergripande mål är att ha branschens mest nöjda kunder Vår

Läs mer

Omfattande skydd till bra pris

Omfattande skydd till bra pris Liv & Hälsa Du är säkert noga med att se över försäkringarna för dina fordon och ditt boende. Men hur är det med det personliga skyddet? De försäkringar som du och dina närstående har genom samhället har

Läs mer

Advokatfirman Wikner Box 1279 791 12 Falun Tel 023-70 54 40 Fax: 023-395 48 Hemsida www.advokatwikner.se

Advokatfirman Wikner Box 1279 791 12 Falun Tel 023-70 54 40 Fax: 023-395 48 Hemsida www.advokatwikner.se Andra försäkringar Helt vid sidan av ersättningsmöjligheterna från Läkemedelsförsäkringen, staten, GSK eller Patientförsäkringen kan barnen vara täckta av privata försäkringar som kan lämna ersättning

Läs mer

OMIFALL Gravid- och barnförsäkring Bra att veta!

OMIFALL Gravid- och barnförsäkring Bra att veta! OMIFALL Gravid- och barnförsäkring Bra att veta! Information till IKEA:s kunder i samarbete med IKEA Svenska Försäljnings AB Hej, Från och med 1 oktober 2014 kommer du att kunna köpa OMIFALL Gravid- och

Läs mer

Villkorssammanfattning Personförsäkring Liv och Hälsa

Villkorssammanfattning Personförsäkring Liv och Hälsa Villkorssammanfattning Personförsäkring Liv och Hälsa Du är säkert noga med att se över försäkringarna för dina fordon och ditt boende. Men hur är det med det personliga skyddet? De försäkringar som du

Läs mer

Liv & Hälsa FÖRSÄKRING

Liv & Hälsa FÖRSÄKRING FÖRSÄKRING Liv & Hälsa Du är säkert noga med att se över försäkringarna för dina fordon och ditt boende. Men hur är det med det personliga skyddet? De försäkringar som du och dina närstående har genom

Läs mer

Omfattande skydd till bra pris

Omfattande skydd till bra pris Liv & Hälsa Du är säkert noga med att se över försäkringarna för dina fordon och ditt boende. Men hur är det med det personliga skyddet? De försäkringar som du och dina närstående har genom samhället har

Läs mer

Barnförsäkrin för en try start i livet

Barnförsäkrin för en try start i livet Barnförsäkrin för en try start i livet 2 Extra try het för di och ditt barn Barn klättrar, springer, cyklar, leker. Resultatet blir förstås ett och annat skrubbsår, men ibland kan det hända allvarligare

Läs mer

LIV & HÄLSA. Våra populära Bas- och Pluspaket innehåller Liv-, Sjukoch Olycksfallsförsäkring som ger dig och din familj en

LIV & HÄLSA. Våra populära Bas- och Pluspaket innehåller Liv-, Sjukoch Olycksfallsförsäkring som ger dig och din familj en LIV & HÄLSA Du är säkert noga med att se över försäkringarna för dina fordon och ditt boende. Men hur är det med det personliga skyddet? De försäkringar som du och dina närstående har genom samhället har

Läs mer

Alla barn har rätt till en bra försäkring. Välkommen till Medlemsbarn Barnförsäkring för det värdefullaste du har

Alla barn har rätt till en bra försäkring. Välkommen till Medlemsbarn Barnförsäkring för det värdefullaste du har Alla barn har rätt till en bra försäkring Välkommen till Medlemsbarn Barnförsäkring för det värdefullaste du har Skydda det bästa du har från 80 kr /mån För den du vill skydda mest i världen Världen är

Läs mer

barnförsäkrin i Skandia för en try start i livet

barnförsäkrin i Skandia för en try start i livet TRYGGHET PENSIONER SPARA & PLACERA PRIVATVÅRD BANKTJÄNSTER FINANSIELLA TJÄNSTER barnförsäkrin i Skandia för en try start i livet 2 extra try het för di och ditt barn Barn klättrar, springer, cyklar, leker.

Läs mer

Mekonomen BilLivetförsäkring. Villkorssammanfattning Personförsäkring Liv och Hälsa

Mekonomen BilLivetförsäkring. Villkorssammanfattning Personförsäkring Liv och Hälsa Villkorssammanfattning Personförsäkring Liv och Hälsa Mekonomen BilLivetförsäkring Våra populära Bas- och innehåller Liv-, Sjuk- och Olycksfallsförsäkring som ger dig och din familj en ekonomisk trygghet.

Läs mer

Alla barn har rätt till en bra försäkring

Alla barn har rätt till en bra försäkring S 2849 12-02 Foto: Andreas Lind Alla barn har rätt till en bra försäkring Välkommen till Medlemsbarn Barnförsäkring för det värdefullaste du har S2849.indd 3 2012-02-02 14:19:20 Skydda det bästa du har

Läs mer

Liv och Hälsa. För dig och din familj

Liv och Hälsa. För dig och din familj Liv och Hälsa För dig och din familj Du är säkert noga med att se över försäkringarna för dina fordon och ditt boende. Men hur är det med det personliga skyddet? De försäkringar som du och dina närstående

Läs mer

Liv och Hälsa. För dig och din familj

Liv och Hälsa. För dig och din familj Liv och Hälsa För dig och din familj Du är säkert noga med att se över försäkringarna för dina fordon och ditt boende. Men hur är det med det personliga skyddet? De försäkringar som du och dina närstående

Läs mer

Omfattande skydd till bra pris

Omfattande skydd till bra pris Liv & Hälsa Du är säkert noga med att se över försäkringarna för dina fordon och ditt boende. Men hur är det med det personliga skyddet? De försäkringar som du och dina närstående har genom samhället har

Läs mer

En försäkring för olika händelser i livet

En försäkring för olika händelser i livet MEDLEMSFÖRSÄKRING FÖR DIG I BRANDMÄNNENS RIKSFÖRBUND AVTAL 40802 En försäkring för olika händelser i livet gäller från 1 januari 2012 Teckna försäkringar på Snabb hjälp när den behövs som mest Ingen kan

Läs mer

En bra start Barnförsäkring

En bra start Barnförsäkring BARNFÖRSÄKRING En bra start Barnförsäkring Gäller från 2014-12-01 Vår Barnförsäkring ger ditt barn en bra start i livet Precis som det är självklart att ha försäkring för hemmet och bilen så borde det

Läs mer

MEDLEMSFÖRSÄKRING. För dig i Brandmännens Riksförbund

MEDLEMSFÖRSÄKRING. För dig i Brandmännens Riksförbund Gäller från 1 jan 2017 Avtal 10116 MEDLEMSFÖRSÄKRING För dig i Brandmännens Riksförbund Vi hjälper dig om något händer. En olycka, en längre sjukskrivning eller ett dödsfall kan betyda stora påfrestningar

Läs mer

Barnförsäkring. Allmänt Folksams barnförsäkring kan tecknas antingen som en sjuk-och olycksfallsförsäkring eller som en olycksfallsförsäkring,

Barnförsäkring. Allmänt Folksams barnförsäkring kan tecknas antingen som en sjuk-och olycksfallsförsäkring eller som en olycksfallsförsäkring, 1/5 Försäkringen tecknas hos Folksam ömsesidig sakförsäkring, organisationsnummer 502006-1619. Att Folksam är ett ömsesidigt försäkringsbolag innebär att det ägs av försäkringstagarna. Huvudkontorets adress

Läs mer

En bra start Barnförsäkring

En bra start Barnförsäkring BARNFÖRSÄKRING En bra start Barnförsäkring Gäller från 2015-01-01 Vår Barnförsäkring ger ditt barn en bra start i livet Detta är endast en översiktlig information som du har laglig rätt att få innan du

Läs mer

OMIFALL Gravid- och barnförsäkring Bra att veta!

OMIFALL Gravid- och barnförsäkring Bra att veta! OMIFALL Gravid- och barnförsäkring Bra att veta! i samarbete med IKEA Svenska Försäljnings AB Foto: Juliana Wiklund 2 Våra barn är det viktigaste som finns Barn är de viktigaste människorna i världen.

Läs mer

Personförsäkring Villkorssammanfattning

Personförsäkring Villkorssammanfattning Personförsäkring Villkorssammanfattning Personförsäkring Villkorssammanfattning Du har säkert bra koll på dina försäkringar för fordon och boende. Men hur står det egentligen till med det personliga skyddet?

Läs mer

Barnförsäkring. Förköpsinformation Januari 2017

Barnförsäkring. Förköpsinformation Januari 2017 Barnförsäkring Förköpsinformation nuari 2017 Ett bra försäkringsskydd är nödvändigt för din trygghet i vardagen. Nordea och If har tillsammans tagit fram försäkringar för dig som är kund i Nordea. Försäkringsgivare

Läs mer

Medlemsförsäkring för dig i SULF

Medlemsförsäkring för dig i SULF Medlemsförsäkring för dig i SULF gäller från 1 januari 2011 Teckna försäkringar på Snabb hjälp när den behövs som mest Ingen kan förutse hur livet ska bli. Om du skulle råka ut för något kan du behöva

Läs mer

Produktbeskrivning Medlemsbarn 2017

Produktbeskrivning Medlemsbarn 2017 Produktbeskrivning Medlemsbarn 2017 Barn- och ungdomsförsäkring Trygghet dygnet runt Skyddet gäller dygnet runt, även på helger och lov och när barnen sportar. Försäkringen kan tecknas för barn och barnbarn

Läs mer

Barnförsäkring. Förköpsinformation. Förköpsinformation Barnförsäkring

Barnförsäkring. Förköpsinformation. Förköpsinformation Barnförsäkring Förköpsinformation Barnförsäkring Kortfakta Skydd: Gäller dygnet runt. Gäller både sjukdom och olycksfall. Ger ersättning för merkostnader. Pris: Du kan välja mellan två försäkringsbelopp och premien avgörs

Läs mer

TryggaBarn För barn och ungdomar upp till 25 år

TryggaBarn För barn och ungdomar upp till 25 år Sida 1/6 I TryggaBarn Kontakta oss Kundservice: 0771-111 600 alla dagar kl 7-21 trygghansa.se/kundservice Skadeservice: 0771-111 500 vardagar kl 8-17 Fullständiga villkor: trygghansa.se/villkor TryggaBarn

Läs mer

TryggaBarn För barn och ungdomar upp till 25 år

TryggaBarn För barn och ungdomar upp till 25 år Sida 1/6 I TryggaBarn Kontakta oss Kundservice: 0771-111 600 alla dagar kl 7-21 trygghansa.se/kundservice Skadeservice: 0771-111 500 vardagar kl 8-17 Fullständiga villkor: trygghansa.se/villkor TryggaBarn

Läs mer

Medlemsförsäkring. för dig i Sveriges Åkeriföretag

Medlemsförsäkring. för dig i Sveriges Åkeriföretag Medlemsförsäkring för dig i Sveriges Åkeriföretag Gäller från 1 jan 2016 en gruppförsäkring för medlemmar i Sveriges Åkeriföretag Snabb hjälp när den behövs som mest Vi hjälper dig om något händer. En

Läs mer

gruppförsäkring Ger dig som anställd ett omfattande försäkringsskydd för en tryggare tillvaro.

gruppförsäkring Ger dig som anställd ett omfattande försäkringsskydd för en tryggare tillvaro. gruppförsäkring Ger dig som anställd ett omfattande försäkringsskydd för en tryggare tillvaro. Ifs gruppförsäkring erbjuder en förmånlig försäkring till flera Principen med Ifs gruppförsäkring är att flera

Läs mer

Varför behöver vi veta så mycket om ditt barns hälsa?

Varför behöver vi veta så mycket om ditt barns hälsa? Sida 1/10 Hälsodeklaration barn Varför behöver vi veta så mycket om ditt barns hälsa? Du kan försäkra en kommande sjukdom eller olyckshändelse, men inte sjukdomar som redan finns idag. Varför behövs en

Läs mer

Barnförsäkringen gäller för både olycksfall och sjukdom dygnet runt, året om tills barnet fyller 25 år.

Barnförsäkringen gäller för både olycksfall och sjukdom dygnet runt, året om tills barnet fyller 25 år. VILLKOR BARNFÖRSÄKRING 2016 Barnförsäkringen gäller för både olycksfall och sjukdom dygnet runt, året om tills barnet fyller 25 år. 1 VEM FÖRSÄKRINGEN GÄLLER FÖR Den försäkrades samtliga arvsberättigade

Läs mer

Viktigt att veta. Livförsäkring. forenadeliv.se/sulf

Viktigt att veta. Livförsäkring. forenadeliv.se/sulf Viktigt att veta AUTOMATISK ANSLUTNING Som ny medlem får du automatiskt en livförsäkring, en olycksfallsförsäkring och en sjukvårdsförsäkring (grundskydd) i 3 månader utan att betala någon premie. Är du

Läs mer

Åkarnas gruppförsäkring

Åkarnas gruppförsäkring gruppförsäkring för dig i sveriges åkeriföretag Åkarnas gruppförsäkring gäller från 1 januari 2014 Nyhet 2014 - Ny Barnförsäkring Snabb hjälp när den behövs som mest Ingen kan förutse hur livet ska bli.

Läs mer

gruppförsäkring Ger anställda vid företag och medlemmar i förbund ett omfattande försäkringsskydd för en tryggare tillvaro

gruppförsäkring Ger anställda vid företag och medlemmar i förbund ett omfattande försäkringsskydd för en tryggare tillvaro gruppförsäkring Ger anställda vid företag och medlemmar i förbund ett omfattande försäkringsskydd för en tryggare tillvaro Ifs gruppförsäkring erbjuder en förmånlig försäkring till flera Principen med

Läs mer

Försäkrad långt innan ni ses

Försäkrad långt innan ni ses Försäkrad långt innan ni ses Gravidförsäkring hos Trygg-Hansa Läs om Sveriges populäraste gravidförsäkring! Information före och efter köp Det här är en kortfattad beskrivning av försäkringen. Fullständig

Läs mer

GRAVID? VI HAR TVÅ FÖRSÄKRINGAR FÖR DIG. DEN ENA ÄR GRATIS. En extra trygghet för dig som är gravid. Ingen självrisk

GRAVID? VI HAR TVÅ FÖRSÄKRINGAR FÖR DIG. DEN ENA ÄR GRATIS. En extra trygghet för dig som är gravid. Ingen självrisk GRAVID? VI HAR TVÅ FÖRSÄKRINGAR FÖR DIG. DEN ENA ÄR GRATIS. En extra trygghet för dig som är gravid Ingen självrisk Råd och tips på vår föräldrasajt www.tryggabarn.nu Snabb skadeservice ofta kan vi reglera

Läs mer

Fortsättningsförsäkring för tidigare medlem i Unionen

Fortsättningsförsäkring för tidigare medlem i Unionen Fortsättningsförsäkring för tidigare medlem i Unionen Gäller från 1 januari 2014 forenadeliv.se/unionen Fortsätt med din försäkring Fortsättningsförsäkringen är för dig som inte längre kan vara gruppförsäkrad,

Läs mer

Medlemsförsäkring. för dig i Brandmännens Riksförbund. Gäller från 1 jan 2016 Avtal 40802

Medlemsförsäkring. för dig i Brandmännens Riksförbund. Gäller från 1 jan 2016 Avtal 40802 Medlemsförsäkring för dig i Brandmännens Riksförbund Gäller från 1 jan 2016 Avtal 40802 en gruppförsäkring för medlemmar i Brandmännens Riksförbund Snabb hjälp när den behövs som mest Vi hjälper dig om

Läs mer

Varför behöver vi veta så mycket om ditt barns hälsa?

Varför behöver vi veta så mycket om ditt barns hälsa? Sid 1 av 10 Varför behöver vi veta så mycket om ditt barns hälsa? Du kan försäkra en kommande sjukdom eller olyckshändelse, men inte sjukdomar som redan finns idag. Varför behövs en hälsodeklaration? Din

Läs mer

Personförsäkring Villkorssammanfattning

Personförsäkring Villkorssammanfattning Personförsäkring Villkorssammanfattning Personförsäkring Villkorssammanfattning Du har säkert bra koll på dina försäkringar för fordon och boende. Men hur står det egentligen till med det personliga skyddet?

Läs mer

FÖRKÖPSINFORMATION GRUPPFÖRSÄKRING ETT EKONOMISKT SKYDDSNÄT FÖR DIG OCH DIN FAMILJ OM DIN VARDAG PLÖTSLIGT FÖRÄNDRAS. Innehållsförteckning: Sidan

FÖRKÖPSINFORMATION GRUPPFÖRSÄKRING ETT EKONOMISKT SKYDDSNÄT FÖR DIG OCH DIN FAMILJ OM DIN VARDAG PLÖTSLIGT FÖRÄNDRAS. Innehållsförteckning: Sidan FÖRKÖPSINFORMATION GRUPPFÖRSÄKRING ETT EKONOMISKT SKYDDSNÄT FÖR DIG OCH DIN FAMILJ OM DIN VARDAG PLÖTSLIGT FÖRÄNDRAS Innehållsförteckning: Sidan 1-2 Olycksfallsförsäkring EuroAccident 2 Livförsäkring EuroAccident

Läs mer

Livförsäkring. Dödsfallskapital och barnlivförsäkring

Livförsäkring. Dödsfallskapital och barnlivförsäkring Livförsäkring Dödsfallskapital och barnlivförsäkring En livförsäkring ger de anhöriga en bättre ekonomisk möjlighet att klara den närmaste tiden efter ett dödsfall. Pengarna blir till en ekonomisk buffert

Läs mer

Förköpsinformation Individuell sjuk- och olycksfallsförsäkring för barn och ungdom med kvalificeringstid

Förköpsinformation Individuell sjuk- och olycksfallsförsäkring för barn och ungdom med kvalificeringstid Förköpsinformation Individuell sjuk- och olycksfallsförsäkring för barn och ungdom med kvalificeringstid Du har laglig rätt att få denna information innan du köper försäkringen. Om något försäkringsskydd

Läs mer

Stöd till föräldrar till barn med funktionsnedsättning

Stöd till föräldrar till barn med funktionsnedsättning Stöd till föräldrar till barn med funktionsnedsättning Vårdbidrag Assistansersättning Bilstöd TFP för allvarligt sjukt barn Förlängd TFP Kontaktdagar TFP förhandsbesked Presentationstitel Månad 200X Sida

Läs mer

Personförsäkring Villkorssammanfattning

Personförsäkring Villkorssammanfattning Personförsäkring Villkorssammanfattning Personförsäkring Villkorssammanfattning Du har säkert bra koll på dina försäkringar för fordon och boende. Men hur står det egentligen till med det personliga skyddet?

Läs mer

Personförsäkring Villkorssammanfattning

Personförsäkring Villkorssammanfattning Personförsäkring Villkorssammanfattning Personförsäkring Villkorssammanfattning Du har säkert bra koll på dina försäkringar för fordon och boende. Men hur står det egentligen till med det personliga skyddet?

Läs mer

Fortsättningsförsäkring för tidigare medlem i Vision

Fortsättningsförsäkring för tidigare medlem i Vision Fortsättningsförsäkring för tidigare medlem i Vision Gäller från 1 maj 2014 forenadeliv.se/vision Fortsätt med din försäkring Fortsättningsförsäkringen är för dig som inte längre kan vara gruppförsäkrad,

Läs mer

Förköpsinformation Gravidförsäkring

Förköpsinformation Gravidförsäkring Förköpsinformation Gravidförsäkring Du har laglig rätt att få denna information innan du köper försäkringen. Om något försäkringsskydd är särskilt viktigt för dig, ta kontakt med oss för att få veta om

Läs mer

22 februari 2008 1BP78. Tack för er offertförfrågan. Det gläder oss att ni vänder er till If!

22 februari 2008 1BP78. Tack för er offertförfrågan. Det gläder oss att ni vänder er till If! Offert 22 februari 2008 Mikael Edlund Himlastigen 56 906 41 UMEÅ 1BP78 Tack för er offertförfrågan. Det gläder oss att ni vänder er till If! Vi har nöjet att lämna förslag på försäkringslösning och offert

Läs mer

Det här är en kortfattad beskrivning av försäkringen. Fullständig information hittar du i försäkringsvillkoren.

Det här är en kortfattad beskrivning av försäkringen. Fullständig information hittar du i försäkringsvillkoren. Båtolycksfall Det här är en kortfattad beskrivning av försäkringen. Fullständig information hittar du i försäkringsvillkoren. Varför behöver du båtolycksfall? De flesta är olycksfallsförsäkrade under tiden

Läs mer

Medlemsförsäkring för dig i Unionen

Medlemsförsäkring för dig i Unionen Medlemsförsäkring för dig i Unionen Gäller från 1 jan 2016 en gruppförsäkring för medlemmar i unionen Snabb hjälp när den behövs som mest Vi hjälper dig om något händer. En olycka, en längre sjukskrivning

Läs mer

En bra start Barnförsäkring

En bra start Barnförsäkring Villkor OSB 625:11 Gällande från 2007-11-01 En bra start Barnförsäkring Innehåll A Försäkringsavtalet 1 Allmänna bestämmelser............................................................ 3 2 Vem försäkringen

Läs mer

Förköpsinformation. Hur du ansluts till försäkringarna. Om försäkringarna

Förköpsinformation. Hur du ansluts till försäkringarna. Om försäkringarna Förköpsinformation Hur du ansluts till försäkringarna Automatisk anslutning Gruppavtalet har automatisk anslutning vilket innebär att du som ny medlem/nyanställd automatiskt ansluts till en gruppförsäkring.

Läs mer

Gravidförsäkring Bas och Plus. Gäller från 2014-12-01

Gravidförsäkring Bas och Plus. Gäller från 2014-12-01 GRAVIDFÖRSÄKRING BAS OCH PLUS G14:1 FÖRKÖPSINFORMATION Gravidförsäkring Bas och Plus Gäller från 2014-12-01 Gravidförsäkring Bas och Plus Försäkringar för dig som är gravid Gravidförsäkring Bas Gravidförsäkring

Läs mer

Individuell barn- och ungdomsförsäkring

Individuell barn- och ungdomsförsäkring Individuell barn- och ungdomsförsäkring Allmänna villkor av år 2004 A. Försäkringsavtalet 1. Allmänna bestämmelser Försäkringstagare är den som ingår avtal med Livförsäkringsbolaget Skandia ömsesidigt,

Läs mer

Barnförsäkring. Gäller från 2015-06-01

Barnförsäkring. Gäller från 2015-06-01 BARNFÖRSÄKRING FÖRKÖPSINFORMATION Barnförsäkring Gäller från 2015-06-01 Vår Barnförsäkring ger ditt barn en bra start i livet Precis som det är självklart att ha försäkring för hemmet och bilen så borde

Läs mer

Vårdbidrag. Diagram 1. Antal barn med vårdbidrag. (Källa: Store)

Vårdbidrag. Diagram 1. Antal barn med vårdbidrag. (Källa: Store) Vårdbidrag Tanken med vårdbidrag var att införa en särskild ersättning till föräldrar som hade barn med funktionshinder och som följde tidens handikappolitik att personer med funktionshinder skulle integreras

Läs mer

Medlemsförsäkring för dig i Vision

Medlemsförsäkring för dig i Vision Medlemsförsäkring för dig i Vision Gäller från 1 maj 2016 en gruppförsäkring för medlemmar i VISION Snabb hjälp när den behövs som mest Vi hjälper dig om något händer. En olycka, en längre sjukskrivning

Läs mer

Vårdförbundets Medlemsförsäkringar

Vårdförbundets Medlemsförsäkringar 1 januari 2016 Vårdförbundets Medlemsförsäkringar i samarbete med Folksam 1 Vårdförbundet väljer förmånliga försäkringar I den här broschyren från Folksam kan du läsa mer om försäkringarna för dig som

Läs mer

Barn På Gån. en raviditetsförsäkrin från Skandia

Barn På Gån. en raviditetsförsäkrin från Skandia Barn På Gån en raviditetsförsäkrin från Skandia 2 Extra try het för di som väntar barn Att bli förälder är livets största under. Magen växer och barnet gör sig påmint på olika sätt, känslorna växlar mellan

Läs mer

Barn- och ungdomsförsäkring

Barn- och ungdomsförsäkring OSB 625:9 Barn- och ungdomsförsäkring Skydda Barn Översiktlig information om Barn- och ungdomsförsäkringen På dessa inledande sidor ger vi dig en kortfattad information om vad du bör känna till om Barn-

Läs mer

TryggaBarn För barn och ungdomar upp till 25 år

TryggaBarn För barn och ungdomar upp till 25 år Sida 1/6 I TryggaBarn Kontakta oss Kundservice: 0771-111 600 alla dagar kl 7-21 trygghansa.se/kundservice Skadeservice: 0771-111 500 vardagar kl 8-17 Fullständiga villkor: trygghansa.se/villkor TryggaBarn

Läs mer

Nordisk försäkringstidskrift 3/2014. Barnförsäkringens tillkomst och framväxt i Sverige. www.nft.nu. Barnförsäkring i ett historiskt perspektiv

Nordisk försäkringstidskrift 3/2014. Barnförsäkringens tillkomst och framväxt i Sverige. www.nft.nu. Barnförsäkring i ett historiskt perspektiv Barnförsäkringens tillkomst och framväxt i Sverige Att sjuk - och olycksfallsförsäkra barn har en gammal tradition i Sverige. Det finns många skäl till detta men tidigt spelade en medvetenhet in om att

Läs mer

Som förälder gäller det att hjälp sina barn skydd i sin nya bostad. Undersökningen* visade nämligen att många tror att de täcks

Som förälder gäller det att hjälp sina barn skydd i sin nya bostad. Undersökningen* visade nämligen att många tror att de täcks UNIK FÖRSÄKRING Varför? Medlemmen har upplevt att försäkringsbolagen inte ser de behov medlemmen har och p.g.a. pg detta bryr man sig inte om att teckna försäkringar. Unga ensamstående i åldern 18-25 saknar

Läs mer

Movestic Gruppförsäkringsplan 2014

Movestic Gruppförsäkringsplan 2014 Movestic Gruppförsäkringsplan 2014 Gäller för yrkesverksam medlem fr o m 1 januari 2014. Planen beskriver alla de olika personförsäkringar du kan teckna hos Akademikerförsäkring. I ditt Gruppförsäkringsbesked

Läs mer

Sjuk- och olycksfallsförsäkring för barn och ungdom

Sjuk- och olycksfallsförsäkring för barn och ungdom Förköpsinformation Sjuk- och olycksfallsförsäkring för barn och ungdom Gäller från 2016-01-01 Kortfakta Skydd Pris Teckningsålder Utbetalning Begränsningar Villkor Gäller dygnet runt. Gäller både sjukdom

Läs mer

Sjukvå. om din trygghet.

Sjukvå. om din trygghet. Sjukvå r Direkt d plus personförsäkringar om din trygghet. Över 100 år av omtanke Där vi kommer ifrån måste man bry sig lite mer För drygt hundra år sedan var det en grupp läkare som bestämde sig för att

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB VILLKOR KOLLEKTIV OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING N30:2 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET Innehåll sid Kollektiv Olycksfallsförsäkring 1 Vem försäkringen gäller för 3 2 När försäkringen

Läs mer

Trygghet för hela familjen

Trygghet för hela familjen GRUPPFÖRSÄKRING Trygghet för hela familjen Movestics gruppförsäkring kan ge dig och dina efterlevande skydd vid bland annat olycksfall, sjukdom och dödsfall. Vi erbjuder försäkring till både dig, din partner

Läs mer

Gruppmedlem (GM) - avser kund hos Solid. Med premie avses kostnad per försäkring och månad.

Gruppmedlem (GM) - avser kund hos Solid. Med premie avses kostnad per försäkring och månad. Personförsäkringar Förköpsinformation Allmän information om Skandias Gruppförsäkring Detta är en kortfattad beskrivning av försäkringarna i ditt gruppavtal. Vid skadereglering används försäkringsvillkoren

Läs mer

Produkt- och förköpsinformation Sjuk- och Olycksfall Barn

Produkt- och förköpsinformation Sjuk- och Olycksfall Barn Produkt- och förköpsinformation Sjuk- och Olycksfall Barn Viktigt att veta om villkoren för ditt försäkringsskydd Detta är inte de fullständiga försäkringsvillkoren, utan endast en översiktlig produktinformation

Läs mer

Medlemsförsäkringar. Försäkringsgivare till försäkringarna i medlemsförsäkringen är

Medlemsförsäkringar. Försäkringsgivare till försäkringarna i medlemsförsäkringen är Spelarföreningen Fotboll i Sverige Medlemsförsäkringar i samarbete med försäkringsmäklare Försäkringsgivare till försäkringarna i medlemsförsäkringen är Box 5149, SE-402 23 Göteborg, Sweden Teleph: +46

Läs mer

Domarens försäkringsskydd

Domarens försäkringsskydd Domarens försäkringsskydd Riksidrottsförbundets(RF) Grundförsäkring via Folksam ger ett grundskydd för alla till RF anslutna organisationer. Premien betalas av RF. RF:s Grundförsäkring innehåller följande

Läs mer

Ansökan Skandia Gruppförsäkring

Ansökan Skandia Gruppförsäkring Ansökan Skandia Gruppförsäkring Avtal: 16220 Kungliga Tekniska H Enhet: 16220 Kungliga Tekniska Högskolan sid 1(11) * avser gruppmedlem, dvs. anställd på företaget. Premieberäkning sker normalt utifrån

Läs mer

Personförsäkring Företag

Personförsäkring Företag Personförsäkring Företag Försäkringar utformade för dig och dina anställda Personförsäkringspaket bestående av en kombination av liv-, sjuk- och olycksfallsförsäkringar. En ekonomiskt tryggare tillvaro

Läs mer

~ CI tet l aj 'OGVY) el eu:{ LLf }1'1;:fe- W\ '"'e-l F k:

~ CI tet l aj 'OGVY) el eu:{ LLf }1'1;:fe- W\ ''e-l F k: ~ CI tet l aj 'OGVY) el eu:{ LLf }1'1;:fe- W '"'e-l F k: 2012-03-08 Funktionsnedsättning fil Försäkringskassan Ersättninqsformer,,-., Sjukpenning, SjukersättningIaktivitetsersättning o Handikappersättning

Läs mer

Varför så många frågor?

Varför så många frågor? Sid 1 av 10 Varför så många frågor? Du kan försäkra en kommande sjukdom eller olyckshändelse, men inte sjukdomar som redan finns idag. Varför behövs en hälsodeklaration? Din försäkring bygger på att flera

Läs mer

FÖRKÖPSINFORMATION GRUPPFÖRSÄKRING ETT EKONOMISKT SKYDDSNÄT FÖR DIG OCH DIN FAMILJ OM DIN VARDAG PLÖTSLIGT FÖRÄNDRAS. Innehållsförteckning.

FÖRKÖPSINFORMATION GRUPPFÖRSÄKRING ETT EKONOMISKT SKYDDSNÄT FÖR DIG OCH DIN FAMILJ OM DIN VARDAG PLÖTSLIGT FÖRÄNDRAS. Innehållsförteckning. FÖRKÖPSINFORMATION GRUPPFÖRSÄKRING ETT EKONOMISKT SKYDDSNÄT FÖR DIG OCH DIN FAMILJ OM DIN VARDAG PLÖTSLIGT FÖRÄNDRAS Innehållsförteckning Sidan: 1-2 Olycksfallsförsäkring EuroAccident 3 Livförsäkring EuroAccident

Läs mer

Försäkrad person Försäkringen gäller för den person som i försäkringsbrevet anges som försäkrad. Försäkringstagare är den som ingår avtal med oss.

Försäkrad person Försäkringen gäller för den person som i försäkringsbrevet anges som försäkrad. Försäkringstagare är den som ingår avtal med oss. Olycksfall Plus - Försäkringsinformation Denna broschyr är en information om innehållet i försäkringen som vi enligt lag ska lämna till dig. Det är en kortfattad översikt av det försäkringsvillkor, OLP

Läs mer

GRUPPFÖRSÄKRING FÖRKÖPSINFORMATION 2015:1

GRUPPFÖRSÄKRING FÖRKÖPSINFORMATION 2015:1 GRUPPFÖRSÄKRING FÖRKÖPSINFORMATION 2015:1 Euro Accident Health & Care Insurance AB GRUPPFÖRSÄKRING HOS EURO ACCIDENT LIVFÖRSÄKRING MED BARNSKYDD LIVFÖRSÄKRING MED FÖRTIDSKAPITAL OCH BARNSKYDD FRISTÅENDE

Läs mer

Lättläst. Om du har en funktionsnedsättning

Lättläst. Om du har en funktionsnedsättning Lättläst Om du har en funktionsnedsättning Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller i stort sett alla som bor eller

Läs mer

Bilstöd. Vem har rätt till bilstöd? Vad är bilstöd?

Bilstöd. Vem har rätt till bilstöd? Vad är bilstöd? Bilstöd Du som har en funktionsnedsättning som ger dig stora svårigheter att förflytta dig på egen hand eller att använda allmänna kommunikationer kan få bilstöd. Även du som har barn med funktionsnedsättning

Läs mer

Efternamn, förnamn make/registrerad partner/sambo = medförsäkrad (MF) Försäkringsbelopp. Månadslön

Efternamn, förnamn make/registrerad partner/sambo = medförsäkrad (MF) Försäkringsbelopp. Månadslön Ansökan Gruppförsäkring 2014 Avtal: 16, Svenska Journalistförbundet =gruppmedlem dvs. medlem hos Svenska Journalistförbundet. =Make/registrerad partner/sambo till gruppmedlem. Efternamn, förnamn anställd/medlem

Läs mer

Medlemsförsäkringar. Försäkringsgivare till försäkringarna i medlemsförsäkringen är

Medlemsförsäkringar. Försäkringsgivare till försäkringarna i medlemsförsäkringen är Spelarföreningen Fotboll i Sverige Medlemsförsäkringar i samarbete med försäkringsmäklare Försäkringsgivare till försäkringarna i medlemsförsäkringen är Box 5149, SE-402 23 Göteborg, Sweden Teleph: +46

Läs mer

Riksförsäkringsverkets allmänna råd Familjer, barn samt handikapp

Riksförsäkringsverkets allmänna råd Familjer, barn samt handikapp Riksförsäkringsverkets allmänna råd Familjer, barn samt handikapp ISSN 1404-563X Riksförsäkringsverkets allmänna råd om vårdbidrag; RAR 2002:15 beslutade den 2 december 2002. Riksförsäkringsverket beslutar

Läs mer

Ikano Koncept Privat. - Förköpsinformation. Försäkringarna. För fullständig information, se försäkringsvillkoren. 3. Sjuk- och arbetslöshetsförsäkring

Ikano Koncept Privat. - Förköpsinformation. Försäkringarna. För fullständig information, se försäkringsvillkoren. 3. Sjuk- och arbetslöshetsförsäkring Ikano Koncept Privat - Förköpsinformation För fullständig information, se försäkringsvillkoren. Försäkringsgivare är Ikano Livförsäkring AB org nr 556104-6783, för Sjuk- och arbetslöshetsförsäkring Ikano

Läs mer

Med en gruppförsäkring får du ett ekonomiskt skyddsnät som underlättar din vardag om det oförutsedda skulle inträffa

Med en gruppförsäkring får du ett ekonomiskt skyddsnät som underlättar din vardag om det oförutsedda skulle inträffa Med en gruppförsäkring får du ett ekonomiskt skyddsnät som underlättar din vardag om det oförutsedda skulle inträffa ett extra försäkringsskydd för både dig och din familj Alla vuxna i Sverige har genom

Läs mer

En olycka kommer sällan ensam. Åtminstone inte i den här broschyren.

En olycka kommer sällan ensam. Åtminstone inte i den här broschyren. Trygghet för livet En olycka kommer sällan ensam. Åtminstone inte i den här broschyren. Gina och hennes familj kanske verkar ovanligt otursförföljda, men egentligen är det ovanligt vanliga händelser som

Läs mer

K. Tilläggsförsäkringar

K. Tilläggsförsäkringar K.4. Privatolycksfall K.4.1. Omfattning Försäkringen gäller Försäkringen gäller för olycksfallsskada under såväl fritid som arbetstid. Ersättning lämnas för nödvändiga och skäliga kostnader samt vid medicinsk

Läs mer

INFORMATION SKOOG BROKERS KLIENTFÖRSÄKRINGAR

INFORMATION SKOOG BROKERS KLIENTFÖRSÄKRINGAR INFORMATION SKOOG BROKERS KLIENTFÖRSÄKRINGAR I den frivilliga gruppförsäkringsplanen finns tio olika försäkringar att välja på. 1. Livförsäkring med enkelt förtidskapital och barnskydd 2. Livförsäkring

Läs mer

Ersättning vid olycksfall och invaliditet

Ersättning vid olycksfall och invaliditet Studentolycksfallsförsäkring Ersättning vid olycksfall och invaliditet Försäkringen gäller dygnet runt vid olycksfall och ersätter invaliditet, kostnader, sjukhusvistelse och kristerapi. Vår Studentolycksfallsförsäkring

Läs mer

Hälsodeklaration Sjuk- och Olycksfall barn

Hälsodeklaration Sjuk- och Olycksfall barn Sida 1/7 Hälsodeklaration Hälsodeklaration Sjuk- och Olycksfall barn Sjuk- och Olycksfallsförsäkring barn kan sökas för barn som är 0-15 år. Om försäkringen söks som direkt fortsättning från en motsvarande

Läs mer

Vårdförbundets Studentförsäkringar

Vårdförbundets Studentförsäkringar 1 januari 2015 Vårdförbundets Studentförsäkringar i samarbete med Folksam Vårdförbundet väljer förmånliga studentförsäkringar I den här broschyren från Folksam kan du läsa mer om studentförsäkringarna

Läs mer

Insplanet Sjuk- och olycksfallsförsäkring

Insplanet Sjuk- och olycksfallsförsäkring Insplanet Sjuk- och olycksfallsförsäkring - rätt försäkring till rätt pris - Besök oss på www.insplanet.com eller ring 08-51 000 000 1 sjuk och olycksfallsförsäkring olyckor och sjukdomar kan hända vem

Läs mer

Funktionsnedsättning och nedsatt arbetsförmåga

Funktionsnedsättning och nedsatt arbetsförmåga Försäkringskassan Funktionsnedsättning och nedsatt arbetsförmåga Hjärnkraft 170529 Mathias Holmlund 010 116 3493 mathias.holmlund@forsakringskassan.se Sid 1 2017 Funktionsnedsättning Innehåll Översiktlig

Läs mer

För- och efterköpsinformation FLEX Gruppförsäkring. Livförsäkring

För- och efterköpsinformation FLEX Gruppförsäkring. Livförsäkring För- och efterköpsinformation 2017 FLEX Gruppförsäkring Det här är en översiktlig information om liv-, olycksfalls-, sjuk- och barnförsäkring som ingår i vår FLEX Gruppförsäkring för medarbetare i företag,

Läs mer