Viktigt se vad försäkringen täcker

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Viktigt se vad försäkringen täcker"

Transkript

1 Täcker försäkringen tandskada till följd av bordsbett? Svenska barn är bra försäkrade. Förutom det grundskydd samhället erbjuder har procent av barnen en individuell barnförsäkring. Vår genomgång visar att det finns många undantag i villkoren och att det skiljer mycket pengar mellan den billigaste och dyraste barnförsäkringen. Text: Jessika Eriksson Foto: Getty Images Vi Föräldrar Viktigt se vad försäkringen täcker

2 JDe offentliga försäkringarna ger alla barn ett gott grundskydd om någon allvarlig olycka eller sjukdom skulle inträffa. Så här ser grundskyddet ut: Y Från försäkringskassan får man handikappersättning, assistanshjälp i hemmet och på fritiden. Man får också inkomstersättning om man måste gå ned i arbetstid helt eller delvis för att ta hand om sitt sjuka barn. Utöver det finns vårdbidrag om man som förälder behöver vara hemma länge för att vårda ett allvarligt sjukt barn. Skulle barnet få ett så allvarligt handikapp att det inte kan förvärvsarbeta i vuxen ålder finns aktivitets- och sjukersättning. Y Om barnet får ett funktionshinder som gör att bostaden behöver handikapanpassas betalar kommunen det. Y Utöver detta omfattas alla barn Så här bedömer försäkringsbolagen Invaliditetsgrad är ett engångsbelopp som betalas ut om barnet får ett handikapp. Det är den största delen i försäkringen. Hur stor ersättningen är beror på invaliditetsgraden, och vilken invaliditetsgrad ett visst sjukdomstillstånd ger är reglerat. Alla bolag följer samma gradering. Här är några exempel. Sjukdom/skada Procent Glutenintolerans (celiaki) 2 Matallergi mot flera ämnen 5 Astma (lindrig-måttlig) 0 10 Astma (svår) 20 Svåra kontakteksem 10 Diabetes 15 Total dövhet 60 Total blindhet 68 Total ryggmärgsskada 97 De flesta utbetalningar för invaliditet handlar om små invaliditetsgrader, upp till 15 procent. Källa: Konsumenternas Försäkringsbyrå i förskola och skola av en kommunal gruppförsäkring som ger ett gott skydd vid olycksfall. Många av de kommunala försäkringarna gäller dygnet runt och ger både höga engångsbelopp vid invaliditet, kostnads- och reseersättningar. Även resekostnader till och från sjukhus kan ingå. Y Om barnet idrottar är det troligt att idrottsföreningen har tecknat en olycksfallsförsäkring som gäller när barnet tränar och tävlar. Y Många föräldrar medförsäkrar dessutom sina barn i en gruppförsäkring för sjukdomar och olyckor via arbetsgivaren eller fackföreningen. Bra grundskydd Med andra ord har vi ett gott grundskydd i Sverige utan lägga ut en enda krona på en individuell barnförsäkring. Försäkringbolagen hävdar ofta det motsatta, att det finns stora brister i barns försäkringsskydd. Det är överdrivet, men det finns delar som blir bättre om man kompletterar med en individuell barnförsäkring. Framförallt kan man få fler kostnader täckta vid långvariga och svåra skador samt möjlighet att få ett högre engångsbelopp vid bestående handikapp till följd av svåra skador eller sjukdomar. Christina Meder, som är barnförsäkringsspecialist på Konsumenternas Försäkringsbyrå, menar att en individuell barnförsäkring är ett bra komplement till allmänna försäkringar om barnet skulle råka ut för en allvarlig sjukdom eller olycka som ger bestående men. För mindre skador och olyckor ger en barnförsäkring däremot inte så mycket. Om man bör teckna en barnförsäkring eller inte beror på hur känslig familjens ekonomi är. Försäkringen ger ersättning för sådant som transport till och från sjukhus och ersättning vid vistelse på sjukhus. Vissa bolag Tips om barnförsäkringar 1) Ditt barn är redan försäkrat Börja med att kolla upp vilka försäkringar ditt barn redan omfattas av för att se om det finns luckor i försäkringsskyddet. Vad gäller på dagis, på skolan och i idrottsföreningen? Har din kommun en barnförsäkring som barnen automatiskt omfattas av? Är barnet medförsäkrat i någon gruppförsäkring via arbetsgivare eller fackförening? Kanske behövs det ingen ytterligare försäkring. 2) Vad är viktigt för er? Bestäm dig för vilka delar av barnförsäkringen som är viktig för din familj. Är det att få extra ersättning om du tvingas arbeta mindre? Eller är det ersättning vid sjukhusvistelse eller att engångsbeloppet vid medicinsk invaliditet är så stort som möjligt? 3) Glöm inte sjukdomarna Sjukdomsdelen i försäkringen är viktig. Barn drabbas oftare av svåra handikapp på grund av sjukdom än på grund av olyckor. Lusläs villkoren. Finns det sjukdomar och åkommor som du är speciellt orolig för att barnen ska drabbas av? Kolla att de sjukdomarna verkligen omfattas av försäkringen. 4) Håll koll på undantagen Alla försäkringar har begränsningar, tillfällen då försäkringen inte gäller. Om det finns alkohol eller andra berusningsmedel i samband med ett olycksfall är det vanligt att försäkringen inte gäller. Andra undantag kan vara viss idrott eller äventyrlig verksamhet enligt försäkringsbolagets definition, exempelvis off-piståkning, dykning, träningskörning med motorfordon och bergsklättring. Kanske inte så viktigt när barnen är små men väl för aktiva och sportiga tonåringar. 5) Utomlands, då? Tänker ni resa utomlands? Kolla hur försäkringen gäller utanför Sverige. 6) Anmäl direkt De flesta försäkringar har preskriptionsregler för hur länge efter skadetillfället man kan anmäla skadan för att få ersättning. Det är viktigt att anmäla direkt efter att skadan har inträffat. 7) Gruppförsäkring kan vara smart Gruppförsäkring kan vara ett alternativ till en individuell barnförsäkring. Via fackförbund eller arbetsgivare kan det finnas möjlighet att teckna gruppförsäkring för barnen. Det är oftast billigare men med lägre ersättningsnivåer. Premien är densamma oavsett om du har ett eller flera barn. En annan fördel är att ett bolag i stort sett aldrig kan neka någon en gruppförsäkring. 8) Bäst-före-datum Slutålder för att omfattas av en barnförsäkring är hos de flesta bolag omkring 25 år. Efter denna tidpunkt finns ofta någon form av vidareförsäkring att teckna utan ny hälsodeklaration. 9) Var noggrann och ärlig Var ärlig och noga när du fyller i hälsodeklarationen. Notera alla tidigare läkarbesök. Risken är annars att bolaget hävdar att du inte gjort en sanningsenlig ansökan och då kan försäkringen vara ogiltig. kompletterar försäkringskassans ersättning om man inte kan arbeta fullt för att ta ta hand om ett svårt sjukt barn, säger hon. Klarar familjens ekonomi den typen av kostnader behövs kanske ingen extra barnförsäkring. Christina Meder påpekar att om man tecknar en barnförsäkring är det speciellt viktigt att den även gäller vid sjukdom eftersom fler barn får bestående handikapp av sjukdom än av olyckor. De kommunala gruppförsäkringarna täcker oftast bara olycksfall. Innan man bestämmer sig för om man vill ta en extra barnförsäkring, och i så fall vilken, bör man först ta reda på vilka luckor som finns i barnens försäkringsskydd och kontrollera att barnförsäkringen verkligen omfattar det man vill att den ska försäkra. Det finns nämligen många begränsningar. Upplägget på barnförsäkringarna är väldigt lika, men exakt vad som ingår skiftar från bolag till bolag. Den största delen i försäkringen är invaliditetsersättning. Det är ett engångsbelopp som betalas ut om barnet får ett svårt handikapp. Hur stor ersättning beror på invaliditetsgraden Om man tecknar en barnförsäkring är det viktigare att den gäller vid sjukdomar än vid olyckor och vilken invaliditetsgrad ett visst sjukdomstillstånd ger är reglerat. Alla bolag följer samma gradering. Total blindhet räknas till exempel som 68-procentig invaliditet och ger då 68 procent av den maximala invaliditetsersättningen. Bolagen skyltar gärna med höga ersättningsbelopp vid invaliditet. Lyckligtvis är det ytterst få barn som blir så hårt drabbade att det kan bli aktuellt med de stora beloppen. Under 2002 var det knappt två barn per som råkade ut för en ersättningsbar sjukdom eller skada med mer än 50 procents invaliditetsgrad som följd. Många av de svåraste handikappen förorsakas av medfödda sjukdomar och är därmed undantagna ersättning i barnförsäkringarna. Det är med andra ord mycket sällsynt med utbetalningar i miljonklassen. Årspremierna ligger på mellan 600 kronor och en bit över kronor per barn. Premiens storlek baseras på vilket försäkringsbelopp man väljer. Ett högt försäkringsbelopp (exempelvis 50 prisbasbelopp, som är detsamma som kronor) ger en hög ersättning vid invaliditet, men också en hög premie. Samhällets grundskydd Om man inte tecknar en individuell barnförsäkring får man förlita sig på samhällets försäkringsskydd. Det omfattar alla barn i Sverige. Så här ser de viktigaste stöden och ersättningarna ut. Kommunen Personlig assistent: assistansersättning. Avlösarservice i hemmet: subventionerad kostnad. Extra familj Anhörigstöd vid omsorg av funktionshindrad. Rehabilitering Bostadsanpassning Boende för barn med speciellt stöd. Korttidstillsyn, fritidsverksamhet före och efter skolan. Försäkringskassan Till vårdnadshavare: Tillfällig föräldrapenning vid vård av sjukt barn, 80 procent av inkomsten, max kronor per månad en begränsad tid. Vårdbidrag, max kronor per månad plus bidrag för merkostnader, max kronor per månad. Bilstöd, grundbidrag kronor, inkomstprövat anskaffningsbidrag kronor. Anpassningsbidrag för ombyggnad av fordon, ca kronor. Till barnet: Sjukersättning kronor per månad. Aktivitetsersättning kronor per månad. Kommunal gruppförsäkring Alla svenska skol- och förskolebarn är försäkrade genom sin kommun. Försäkringen ska minst gälla under tiden barnet är i förskolan eller skolan. I många kommuner gäller försäkringen dygnet runt och omfattar även fritidsaktiviteter. Vill du klaga? Det är försäkringsbolaget som avgör om en ansökan ska beviljas. Den som vill klaga på ett beslut har ett antal instanser att vända sig till: Y Kundombudsmannen. Många bolag har en egen kundombudsman eller nämnd där du kan överklaga. Y Konsumenternas försäkringsbyrå ger bra tips kostnadsfritt. Y Allmänna reklamationsnämnden Y Domstol Här hittar du mer information Konsumenternas Försäkringsbyrå: är en självständig rådgivningsbyrå med Konsumentverket, Finansinspektionen och Sveriges Försäkringsförbund som huvudmän. Här kan du få hjälp att tolka försäkringsvillkor, jämföra försäkringar och råd om var du kan vända dig om du vill överklaga ett beslut. konsumenternasforsakringsbyra.se Kommunen: om du vill ta reda på hur den kollektiva olycksfallsförsäkringen ser ut i din kommun. Även konsumentvägledningen i kommunen bör kunna svara på en del frågor. Försäkringskassan: kan ge information om hur samhällets försäkringsskydd ser ut och aktuella ersättningsbelopp. fk.se Försäkringsbolagen: Mycket information finns utlagd på försäkringsbolagens hemsidor. Försäkringsförbundet: Här finns bland annat den kompletta tabellen som visar hur invaliditetsgraderna bedöms. forsakringsforbundet.com Jämför priser! vänd YYY 66 Vi Föräldrar 1/2008 1/2008 Vi Föräldrar 67

3 forts Hos de flesta bolag är det bara invaliditetsersättningen som varierar. De andra delarna i försäkringen påverkas inte av hur hög premie du betalar. Vissa bolag har en inkomstersättning till förälder vid vård av barn som beviljats vårdbidrag från försäkringskassan (alltså ett långvarigt sjukt barn). Vårdbidraget från Försäkringskassan är på kronor i månaden och barnförsäkringarna kompletterar med ungefär kronor i månaden. En nyhet är att många bolag (men inte alla) har infört en engångsersättning vid diagnos av vissa svåra sjukdomar. Ett slags ekonomisk första hjälp där engångsbeloppen ligger mellan och kronor. Det är en positiv nyhet eftersom man annars får vänta ut sjukdomsförloppet eller behandlingen innan några pengar betalas ut. Men kolla upp vilka sjukdomar som omfattas, det är långt ifrån alla. I övrigt innehåller de flesta försäkringar ersättning vid sjukhusvistelse med några hundralappar per dygn, viss kostnadsersättning och hjälpmedelsersättning. Här bör man vara vaksam. Ofta är villkoret att kostnaderna eller hjälpmedlen inte ersätts från Exempel så räknar man Mamma Sofia och pappa Mats har ett barn som är 2 månader och fullt friskt. De tecknar en barnförsäkring för kronor och en tilläggsförsäkring för medfödda sjukdomar för 438 kronor, totalt kronor per år. Vid fyra års ålder drabbas deras barn av Aspergers syndrom. Invaliditetsgraden för Aspergers syndrom bedöms till 10 procents invaliditet. Försäkringsbolaget betalar då ut 10 procent av engångsbeloppet på , vilket blir kronor. Någon ersättning för inkomstbortfall, sjukvårdskostnader och terapi får familjen inte eftersom det handlar om en medfödd sjukdom. (Exemplet är påhittat men premierna och ersättningarna är tagna ur aktuella försäkringsvillkor.) 68 Vi Föräldrar 1/2008 annat håll (exempelvis sjukvården, försäkringskassan eller kommunen) för att ersättningen från försäkringsbolaget ska betalas ut. Medfödd sjukdom Vi Föräldrars jämförelse mellan åtta olika bolag visar att villkoren och ersättningarna är väldigt lika på många punkter. Ersättningen vid sjukhusvistelse skiljer till exempel bara 225 kronor per dygn mellan den billigaste och den dyraste försäkringen. Det vanliga är att försäkringarna kan nytecknas fram till dess att barnet fyller 18 år och att försäkringen gäller till års ålder (förutsatt att ni förnyar den). En barnförsäkring kan också ses som en extra trygghet om barnet skulle få ett handikapp som ger nedsatt arbetsförmåga i vuxen ålder. Alla barnförsäkringar som vi har tittat närmare på innehåller någon form av ersättning vid ekonomisk invaliditet (kallas även förvärvsinvaliditet). Ersättningen kompletterar försäkringskassans skydd om barnet i vuxen ålder inte kan arbeta fullt ut på grund av ett svårt handikapp. Barnförsäkringar har många begränsningar. Exempelvis ges aldrig ersättning för en sjukdom om det fanns symptom när man tecknade försäkringen och vissa sjukdomar är helt undantagna. Alla försäkringar i guiden har undantag för medfödda sjukdomar och för vissa andra uppräknade sjukdomar. När det gäller medfödda sjukdomar erbjuder de flesta bolag en tilläggsförsäkring. Med en sådan kan man få ett engångsbelopp, men inte någon övrig ersättning. Tilläggsförsäkringen måste tecknas tidigt, hos vissa bolag redan innan barnet har fyllt 6 månader, hos andra före ett års ålder. Men även om man tecknat en tilläggsförsäkring kan det finnas sjukdomar som försäkringen inte Jämför priser Det lönar sig att jämföra priser från olika bolag på barnförsäkringar. Även inom bolagen kan premierna skifta väldigt mellan olika nivåer på försäkringarna. Vi Föräldrars jämförelse visar att det skiljer mer än kronor i pris mellan den billigaste och den dyraste barnförsäkringen. Däremot är villkoren ganska lika mellan de olika försäkringsbolagen. Billigaste försäkringen hittade vi hos Salus Ansvar där premien låg på knappt 600 kronor om året. Den dyraste försäkringen kostade kronor per barn och år. Tabellen täcker inte in allt i försäkringarna utan är en förenklad jämförelse av de viktigaste delarna. Siffrorna och villkoren för bolagen gäller november täcker. Vilka sjukdomar det gäller skiljer sig mellan bolagen, men några som förekommer på många bolags undantagslista är psykiska sjukdomar, psykomotorisk försening/utvecklingsstörning, blödarsjuka, missbildningar och kromosomavvikelser (till exempel Downs syndrom), sjukdomar i ögon eller öron och infektionssjukdomar. Hos vissa bolag är till och med sjukdomar som har samband med fetma undantagna. Det är viktigt att ta reda på vilka sjukdomar som är undantagna för att slippa obehagliga överraskningar om ens barn skulle drabbas. Enligt försäkringskassans statistik är den vanligaste orsaken till invaliditet hos barn psykiska sjukdomar (exempelvis damp och adhd), och det är alltså sjukdomar som är undantagna eller ger mycket begränsad ersättning i de barnförsäkringar vi har granskat. Om barnet redan utvecklat symptom på en sjukdom kan det vara svårt att få teckna en försäkring. Christina Meder på Konsumenternas Försäkringsbyrå råder därför föräldrar att teckna försäkringen så tidigt som möjligt innan några symptom visat sig. Försäkringsbolagen använder sig av begreppet symptomdatum. Om man sökt för huvudvärk ett år innan man tecknar försäkringen och det visar sig tre år senare att det är så illa som en hjärntumör, då täcker inte försäkringen den sjukdomen, förklarar hon. Ta reda på vilka luckor som finns och att barnförsäkringen verkligen omfattar det man vill att den ska försäkra Ta med allt! Eftersom en barnförsäkring är en individuell försäkring gör försäkringsbolaget en individuell riskbedömning av ditt barn. Först fyller du i en hälsodeklaration med barnets medicinska historik. För att kunna bedöma riskerna hämtar försäkringsbolaget sedan in information från flera håll, till exempel från bvc och mödravården. Det innebär att när du undertecknar ansökan godtar du samtidigt att försäkringsbolaget får hämta in medicinska uppgifter om barnet. Det är viktigt att ta upp allt, stort som smått, i hälsodeklarationen. Då kan inte bolaget komma i efterhand och säga att det där kände vi inte till, säger Christina Meder. Har man varit helt uppriktig riskerar man heller inte att få betala premier för något som försäkringen ändå inte omfattar. Mellan 10 och 20 procent av alla som ansöker får avslag eller förbehåll. Hudeksem och astma är exempel på sådant som kan ge förbehåll i försäkringen. Låg födelsevikt och svåra hjärtproblem ger ofta, men inte alltid, avslag. Har man fått avslag hos ett försäkringsbolag kan det vara värt att prova hos ett annat. Bolagen gör olika bedömningar. För den som fått avslag från flera bolag kan gruppföräkring via fackförening eller arbetsgivare vara ett alternativ. De kräver som regel inte någon hälsodeklaration. Konsumenternas Försäkringsbyrå får ibland frågor om man bör låta bli att fråga på bvc om små skavanker som eksem och liknande, för att undvika att ens barn får sämre försäkringsvillkor. Men det är inget som Christina Meder vill råda någon till. Enligt lag ska försäkringsbolagen bara ta ut information som är relevant. Om man söker för ett skadat knä får försäkringsbolaget inte hämta uppgifter från psykiatrin. Fast vid teckningstillfället kollas förstås allt, säger hon. För adoptivbarn gäller speciella regler hos de flesta bolag. Många kräver att barnet ska ha uppnått viss ålder (18 månader är vanligt) och att det har vistats i Sverige en viss tid. När det gäller försäkringar i allmänhet brukar det löna sig att byta bolag ofta för att få låg premie. Med barnförsäkringar är det bättre att vara en trögrörlig kund. Om man har ett barn som redan har börjat visa symptom bör man vara försiktig med att byta eftersom det nya bolaget kan neka försäkring, säger Christina Meder. Har man ett friskt barn går det naturligtvis bra att byta bolag Premie Årspremie för bolagens högsta och lägsta nivå i försäkringen och en nivå som ligger mittemellan. Hos vissa bolag höjs premien vid stigande ålder på barnet. Medicinsk invaliditet Beloppet i tabellen visar dels ersättningen vid 15 procents invaliditet, dels maxbeloppet vid 100 procents invaliditet. Procentsatsen som gäller för olika typer av handikapp är densamma för alla bolag. Ekonomisk invaliditet En ersättning som betalas ut om barnet inte kan arbeta fullt ut i vuxen ålder. Börjar gälla vid 18 års ålder om inget annat anges. Ersättning till förälder vid vårdbidrag Den här ersättningen är kopplad till vårdbidrag hos försäkringskassan. Den som beviljas helt vårdbidrag får (försäkringarna tecknas via ettårsavtal) men man bör vara noggrann när man fyller i ansökan. Glömmer man att fylla i att barnet haft en åkomma finns risk att försäkringen inte täcker den typen av sjukdomar. Om man byter bolag är det viktigt att inte säga upp den gamla förrän den nya blivit beviljad. Ett problem som Konsumenternas Försäkringsbyrå nyligen har uppmärksammat är att flera av ersättningarna (exempelvis för ekonomisk invaliditet) kopplas ihop med Föräkringskassans vårdbidrag. Försäkringskassan gör en omfattande utredning innan man beviljar vårdbidrag och försäkringsbolagen använder det beslutet som grund för utbetalning. Problemet är att idag har många föräldrar som vårdar långvarigt sjuka barn ersättning genom tillfällig föräldrapenning som ger högre ersättning. Vårdbidraget är så lågt att det knappast går att leva på, och det går inte att kombinera med tillfällig föräldrapenning. Många söker därför inte vårdbidrag och då utfaller heller ingen ersättning från försäkringsbolaget. $$$ Faktakällor: Konsumenternas Försäkringsbyrå, försäkringskassan och Sveriges Kommuner och Landsting. Så läser du tabellen på nästa uppslag normalt maximal ersättning från försäkringsbolaget. Det spelar ingen roll om föräldern går ner i arbetstid eller ej för att få ersättningen. Däremot är det sannolikt att föräldrarna inte kan arbeta fullt om barnet är så sjukt att det beviljats helt vårdbidrag. Sjukhusvistelse Försäkringen kan ge ersättning vid längre sjukhusvistelse och i vissa fall även efter hemkomst från sjukhus. Ekonomisk första hjälp En kontant ersättning som betalas ut vid svåra sjukdomar. Pengarna betalas ut redan när diagnosen ställts. En betydelsefull del i försäkringen eftersom barn har bra prognoser vid många svåra sjukdomar, exempelvis cancer. Saknas den här ersättningen får man vänta ut sjukdomsförloppet innan någon ersättning betalas ut. Exempel: Det här kan den kommunala försäkringen täcka Försäkringen gäller vid olycksfall hela dygnet. Samtliga barn och ungdomar mellan 0-18 år som är skrivna i kommunen omfattas. Medicinsk invaliditet: Max kronor Ekonomisk invaliditet: Max kronor Resor till och från sjukhus och resor till och från behandling: skäliga kostnader Dödsfall: kronor Läkarvård, läkemedel, hjälpmedel: Nödvändiga och skäliga kostnader Personliga tillhörigheter som skadas: Max kronor. Exemplet gäller Sundsvalls kommun guide barnförsäkringar Dödsfall Engångsbelopp Ja, nu ska vi prata barnförsäkringsvillkor! Jämför villkoren hos 8 försäkringsbolag! vänd Helt undantagna sjukdomar Om barnet drabbas av någon av dessa åkommor får man ingen ersättning. I försäkringsvillkoren är sjukdomarna angivna med ICD-koder. Vad ICD-koderna betyder finns beskrivet på Socialstyrelsens hemsida. Medfödda sjukdomar Hos alla bolag utom IF kan man teckna en tilläggsförsäkring för medfödda sjukdomar, förutsatt att man har en barnförsäkring hos bolaget. Här anges premie för tilläggsförsäkring och ersättningsbelopp. Adoptivbarn Vissa bolag har speciella regler för att teckna försäkring för ett adoptivbarn. Premierna och ersättningarna är däremot desamma som för alla andra barn. YYY 1/2008 Vi Föräldrar 69

4 Jämför själv vad du får för pengarna hos åtta försäkringsbolag guide barnförsäkringar Försäkringsbolag Premie i kr Medicinsk invaliditet 15% Medicinsk invaliditet 100% Ekonomisk invaliditet 100% Både medicinsk och ekonomisk Ersättning förälder heltid per månad (vid helt vårdbidrag från FK) Sjukhusvistelse, ersättning per dag Dödsfall, ersättn i kr Ekonomisk första hjälp: Engångsbelopp som betalas ut vid diagnos av vissa sjukdomar Adoptivbarn Speciella villkor och rabatter Trygg-Hansa Cancer (maligna tumörer), godartade hjärntumörer, MS, allvarlig hjärnskada, barnreumatism minst tre leder, psykisk sjukdom (som ger minst 50% vårdbidrag från FK). Under 18 månader samma villkor som svenskfödda barn. Över 18 mån måste ha varit i Sverige minst 1 år. Högre premie från 13 års ålder högsta ersättning i kr Ja mellannivå i kr Ja lägsta ersättning i kr Ja kr kr kr IF Medicinsk invaliditet en förutsättning Cancer (malign tumör, hjärntumör, diabetes typ 1, MS, allvarliga hjärnskador, brännskador min15% av andra graden. Efter att barnet gått igenom adoptivbarnskontrollen på vårdcentral eller sjukhus och har svenskt personnummer. 100 kronor i rabatt på första årets premie om man köper på www. if.se högsta ersättning i kr Ja mellannivå i kr Ja lägsta ersättning i kr Ja kr fr o m dag 3, 200 fr o m dag 3, 200 fr o m dag 3, Skandia Cancer, barnreumatism, MS, allvarlig hjärnskada orsakad av olycksfall, svår ryggmärgsskada (ryggmärgsskada som ger förlamning eller svårigheter att tömma urinblåsan). Speciella regler för barn födda utanför Sverige. Barn under 4 år ska ha bott i Sverige minst ett år. Särskilt läkarutlåtande krävs och adoptionsbarnskontroll om barnet är adopterat. Försäkring kaj ej tecknas för barn yngre än 18 månader. Barn äldre än 4 år måste ha varit bosatta i Sverige i minst 2 år. Halva priset på första årets premie. högsta ersättning i kr /månad Ja kr, kr mellannivå i kr /månad Ja kr, kr lägsta ersättning i kr /månad Ja kr, kr Länsförsäkringar Cancer, MS, hjärntumör, barnreumatism högsta ersättning i kr Ja kr, % av invaliditetsers. utfaller vid diagnostillfället mellannivå i kr Ja kr, % av invaliditetsers. utfaller vid diagnostillfället lägsta ersättning i kr Ja kr, % av invaliditetsers. utfaller vid diagnostillfället Dina Nej, ersättn. för medicinsk dras av från ekonomisk. högsta ersättning i kr Nej ,50 kr, max 60 dagar Nej mellannivå i kr Nej ,50 kr, max 60 dagar Nej lägsta ersättning i kr Nej ,50 kr, max 60 dagar Nej SalusAnsvar Från barnet är 19 år högsta ersättning i kr /månad Ja ,25 kr, mellannivå i kr /månad Ja ,25 kr, lägsta ersättning i kr /månad Ja ,25 kr, Folksam Begränsad ersättning vid cancer, MS, hjärnskador och vid organtransplantation Utgår i max 6 år Vid följande diagnoser: Elakartad cancer, brännskada minst 15 procent, allvarliga hjärnskador vid olycksfall, godartad hjärntumör som kräver operation Cancer, MS, hjärnskador (tex hjärntumör, hjärnhinneinflammation), livshotande sjukdom med behov av hjärt- levereller njurtransplantation högsta ersättning i kr Ja kr, % av valt försäkringsbelopp mellannivå i kr Ja kr, % av valt försäkringsbelopp lägsta ersättning i kr Ja kr, % av valt försäkringsbelopp LRF Försäkring Från barnet är 16 år Nej, ersättn. för medicinsk dras av från ekonomisk. högsta ersättning i kr /månad Med avdrag kr, max 250 dagar Nej mellannivå i kr /månad Med avdrag kr, max 250 dagar Nej lägsta ersättning i kr /månad Med avdrag kr, max 250 dagar Nej Barnet ska vara folkbokfört i Sverige. I övrigt inga speciella villkor. Adoptivbarn måste ha fyllt 18 månader och ha vistats i Sverige i minst ett år. För adoptivbarne över 4 år gäller inga speciella regler. Om barnet är yngre än 18 månader ska adoptivbarnskontrollen vara utförd. Barn äldre än 18 månader måste vistas i Sverige minst ett år innan försäkring kan tecknas. Inga särskilda regler. Från 18 månaders ålder om barnet har vistats mer än 1 år i Sverige. Villkoren kan skifta lite mellan olika länsbolag. Nej Nej Medlemmar i fackföreningar kan teckna gruppförsäkring för både olycksfall och sjukdom. Lägre premie (med ca 100kr /år) till medlemmar i LRF. 70 Vi Föräldrar 1/2008 1/2008 Vi Föräldrar 71

5 forts Dessa sjukdomar är undantagna eller ger begränsad ersättning Försäkringsbolag Helt undantagna sjukdomar eller begränsad ersättning Medfödda sjukdomar Trygg-Hansa Psykiska sjukdomar (tex anorexi, depression, psykos) ger bara ekonomisk första hjälp. Blödarsjuka, cystisk fibros, neuropsykiatrisk störning, t ex adhd och autism (måste tecknas före 6 månader), sjukdom inom centrala nerv- och muskelsystemet, epilepsi, sensorieneural hörselnedsättning, missbildning och kromosomavvikelse ersätts med vid tilläggsförsäkring, aldrig invaliditetsersättning. Följande sjukdomar kan tilläggsförsäkras: blödarsjuka, cystisk fibros, sjukdom inom centrala nerv- och muskelsystemet, epilepsi, sensorieneural hörselnedsättning, missbildning och kromosomavvikelse. Neuropsykiatrisk störning, tex ADHD, DAMP och autism om tilläggsförsäkringen tecknas före 6 månader. IF Skandia Länsförsäkringar Dina SalusAnsvar Högsta ersättning Mellannivå Generell utvecklingsstörning, psykomotorisk utvecklingsförsening, dyslexi, akalkuli, adhd/add/damp/mbd, utbrändhet, depressiva tillstånd. adhd, damp, add, mbd och liknande tillstånd, dyslexi och andra inlärningshinder, autism, Aspergers syndrom, Tourettes syndrom och liknande, psykomotorisk utvecklingsförsening eller utvecklingsstörning. Undantagna om de visar symptom före 6 års ålder: Hemangiom och lymfangiom, adrenogenitala rubbningar, medfödda ämnesomsättningssjukdomar, medfödda sjukdomar inom nerv- och muskelsystem, medfödda öron och ögonsjukdomar, medfödda virussjukdomar, medfödda infektions- och parasitsjukdomar, medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser. Blödarsjuka, hemangiom, lymfangiom, adrenogenitala rubbningar, medfödda ämnesomsättningssjukdomar, cystisk fibros, neuropsykiatrisk störning (tex adhd, autism, Aspergers syndrom, utvecklingsförsening), sjukdom inom centrala nerv- och muskelsystemet, sensorieneural hörselnedsättning, medfödda virus- infektions- och parasitsjukdomar, missbildning och kromosomavvikelse (t ex Downs syndrom). Sjukdom, kroppsskada eller utvecklingsstörning som har sitt ursprung i sjukdom som uppstått första levnadsmånaden eller om anlag till åkomman fanns vid födseln. Psykomotorisk utvecklingförsening/utvecklingsstörning, mbd, damp, adhd, Aspergers syndrom, autism och autismliknande sjukdomar, Tourettes syndrom. Blödarsjuka, endokrina- och ämnesomsättningssjukdomar, missbildning och kromosomavvikelse, neuropsykiatriska störningar / psykiska sjukdomar (ex ADHD, autism, psykisk utvecklingsförsening), sjukdomar i ögon och öron, sjukdomar inom centrala nerv- och muskelsystemet, infektionssjukdomar 389 kronor (0 12år), 256 kronor (13 17år)/ kronor Försäkringen gäller ej medfödda sjukdomar och kroppsfel. Alla i övrigt undantagna sjukdomar kan tilläggsförsäkras. Måste tecknas före 6 månader. 499 kronor/ kronor Alla i övrigt undantagna sjukdomar kan tilläggsförsäkras. Måste tecknas före 6 månader. 539 kronor/ kronor Ersätts ej. Inte heller åkommor som sannolikt har sitt ursprung i sjukdom eller olycksfall som inträffat under första levnadsmånaden. Sjukdomar där anlag funnits vid födseln ersätts inte heller. Om symptom visar sig efter 6 års ålder får man ersättning. Tilläggsförsäkring för följande sjukdomar kan täcknas upp till barnets 1-årsdag: damp, adhd, add, Aspergers syndrom, autism, sensorieneural hörselnedsättning, Dushennes muskelatrofi, psykos, schizofreni, anorexi, bulimi. 438 kronor/ kronor 292 kronor/ kronor Lägsta ersättning Folksam LRF Försäkring Psykiska sjukdomar (ex Aspergers syndrom, autism), blödarsjuka, cystisk fibros, epilepsi, sjukdomar inom centrala nerv- och muskelsystemet, sensorieneural hörselnedsättning, missbildning och kromosomavvikelse, fetma (obesitas). Max 10 procents invaliditetsersättning. Ej ekonomisk invaliditet, ej ersättning vid vårdbidrag. Psykomotorisk utvecklingförsening/utvecklingsstörning, mbd, damp, adhd, Aspergers syndrom, autism, dyslexi (och andra inlärningshinder), Tourettes syndrom, brytningsfel och skelning, 146 kronor/ kronor Begränsad ersättning. Inom 6 månader får man ingen ersättning. Om barnet har fyllt 6 år är neuropsykiatrisk störning / utvecklingsförsening helt undantagen och man måste vara försäkrad i ett år för att få ersättning. Utan tilläggsförsäkring är medfödda sjukdomar är undantagna till dess att barnet har fyllt sex år. Alla undantagna sjukdomar kan tilläggsförsäkras. Måste tecknas innan barnet fyller 6 månader. 545 kronor/ kronor 72 Vi Föräldrar 1/2008

Jämför barnförsäkring Här kan du jämföra barnförsäkringar. I jämförelsen kommer först tabeller med de viktigaste ersättningarna, därefter viktiga

Jämför barnförsäkring Här kan du jämföra barnförsäkringar. I jämförelsen kommer först tabeller med de viktigaste ersättningarna, därefter viktiga Jämför barnförsäkring Här kan du jämföra barnförsäkringar. I jämförelsen kommer först tabeller med de viktigaste ersättningarna, därefter viktiga undantag och begränsningar. Det belopp som redovisas här

Läs mer

om dig och din trygghet.

om dig och din trygghet. EXKLUS IV T för dig som m ed l e mi personförsäkringar om dig och din trygghet. Corbis/Scanpix Över 100 år av omtanke Där vi kommer ifrån måste man bry sig lite mer För drygt hundra år sedan var det en

Läs mer

Barn. försäkringsvillkor november 2014

Barn. försäkringsvillkor november 2014 Barn försäkringsvillkor november 2014 Här har vi samlat allt som vår barnförsäkring omfattar. Läs det här försäkringsvillkoret tillsammans med ditt försäkringsbrev, så ser du vad som gäller vid en eventuell

Läs mer

TryggaBarn För barn och ungdomar upp till 25 år

TryggaBarn För barn och ungdomar upp till 25 år Sida 1/6 I TryggaBarn Kontakta oss Kundservice: 0771-111 600 alla dagar kl 7-21 trygghansa.se/kundservice Skadeservice: 0771-111 500 vardagar kl 8-17 Fullständiga villkor: trygghansa.se/villkor TryggaBarn

Läs mer

BARN. Försäkringsvillkor november 2014

BARN. Försäkringsvillkor november 2014 BARN Försäkringsvillkor november 2014 Läs det här försäkringsvillkoret tillsammans med ditt försäkringsbrev, så ser du vad som gäller vid en eventuell skada. Ring oss gärna på 0771-655 655 eller besök

Läs mer

Barnförsäkring. Allmänt Folksams barnförsäkring kan tecknas antingen som en sjuk-och olycksfallsförsäkring eller som en olycksfallsförsäkring,

Barnförsäkring. Allmänt Folksams barnförsäkring kan tecknas antingen som en sjuk-och olycksfallsförsäkring eller som en olycksfallsförsäkring, 1/5 Försäkringen tecknas hos Folksam ömsesidig sakförsäkring, organisationsnummer 502006-1619. Att Folksam är ett ömsesidigt försäkringsbolag innebär att det ägs av försäkringstagarna. Huvudkontorets adress

Läs mer

Försäkringsvillkor Skandia Barnförsäkring

Försäkringsvillkor Skandia Barnförsäkring Försäkringsvillkor Skandia Barnförsäkring Edition 2 (2014-01-01) Allmänna villkor av år 2008 A. Försäkringsavtalet 1. Allmänna bestämmelser Försäkringstagare är den som ingår avtal med Livförsäkringsbolaget

Läs mer

Barnförsäkring. Gäller från 2015-06-01

Barnförsäkring. Gäller från 2015-06-01 BARNFÖRSÄKRING FÖRKÖPSINFORMATION Barnförsäkring Gäller från 2015-06-01 Vår Barnförsäkring ger ditt barn en bra start i livet Precis som det är självklart att ha försäkring för hemmet och bilen så borde

Läs mer

En bra start Barnförsäkring

En bra start Barnförsäkring Villkor OSB 625:11 Gällande från 2007-11-01 En bra start Barnförsäkring Innehåll A Försäkringsavtalet 1 Allmänna bestämmelser............................................................ 3 2 Vem försäkringen

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR 82:5 2009-11-15 TRYGGA BARN

ALLMÄNNA VILLKOR 82:5 2009-11-15 TRYGGA BARN ALLMÄNNA VILLKOR 82:5 2009-11-15 TRYGGA BARN 2 TryggaBarn 82:5 3 TACK FÖR ATT DU VALT TRYGG-HANSA FÖR DITT BARN! TRYGGA BARN Sjuk- och olycksfallsförsäkring för barn och ungdom INNEHÅLL Här har vi samlat

Läs mer

Sjuk- och olycksfallsförsäkring för barn och ungdom. Försäkringsvillkor Gäller avtal tecknade från och med 2015-01-01 Tre Kronor

Sjuk- och olycksfallsförsäkring för barn och ungdom. Försäkringsvillkor Gäller avtal tecknade från och med 2015-01-01 Tre Kronor Sjuk- och olycksfallsförsäkring Försäkringsvillkor Gäller avtal tecknade från och med 2015-01-01 Tre Kronor 2/15 Försäkringsvillkor Innehåll Sammanställning av ersättningsförmåner... 3 Förklaringar av

Läs mer

Barnförsäkring. Sjuk- och olycksfallsförsäkring gäller från 2010-07-01. Villkor Sjuk- & olycksfall barn

Barnförsäkring. Sjuk- och olycksfallsförsäkring gäller från 2010-07-01. Villkor Sjuk- & olycksfall barn Barnförsäkring Sjuk- och olycksfallsförsäkring gäller från 2010-07-01 1 Försäkringsgivare: Moderna Försäkringar Birger Jarlsgatan 43 Box 7830 103 98 Stockholm 08-684 12 000 www.modernaforsakringar.se Bolagsverket

Läs mer

Säker Person försäkringar med bondförnuft. Gäller från 2015 01 01

Säker Person försäkringar med bondförnuft. Gäller från 2015 01 01 SÄKER PERSON INFORMATION Säker Person försäkringar med bondförnuft Gäller från 2015 01 01 Innehåll Säker Person trygghet för dig som bor eller arbetar på landsbygden 3 Förmåner för dig som är medlem i

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Lättläst. Om du har en funktionsnedsättning

Lättläst. Om du har en funktionsnedsättning Lättläst Om du har en funktionsnedsättning Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller i stort sett alla som bor eller

Läs mer

Vart vänder jag mig? Upplysningar om stöd och hjälp för dig över 18 år med långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning. Landstinget i Värmland

Vart vänder jag mig? Upplysningar om stöd och hjälp för dig över 18 år med långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning. Landstinget i Värmland Vart vänder jag mig? Upplysningar om stöd och hjälp för dig över 18 år med långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning Landstinget i Värmland 1 Innehåll Hälso- och sjukvård 4 Patientavgifter 7 Patientjournal

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR 81:4 2008-10-01 TRYGG VUXEN

ALLMÄNNA VILLKOR 81:4 2008-10-01 TRYGG VUXEN ALLMÄNNA VILLKOR 81:4 2008-10-01 TRYGG VUXEN 2 Trygg vuxen 81:4 Trygg vuxen 81:4 3 Tack för att du valt försäkring i Trygg-Hansa! trygg vuxen 81:4 Sjuk- och olycksfallsförsäkring INNEHÅLL Vår strävan är

Läs mer

Trygga försäkringar. för dig som är medlem i fackförbundet ST. I samarbete med

Trygga försäkringar. för dig som är medlem i fackförbundet ST. I samarbete med Trygga försäkringar för dig som är medlem i fackförbundet ST I samarbete med Sidan 2 Försäkringar för hela familjen till medlemspris Tack vare ett samarbete mellan ST och Trygg-Hansa kan du som är medlem

Läs mer

gruppförsäkring Ger dig som anställd ett omfattande försäkringsskydd för en tryggare tillvaro.

gruppförsäkring Ger dig som anställd ett omfattande försäkringsskydd för en tryggare tillvaro. gruppförsäkring Ger dig som anställd ett omfattande försäkringsskydd för en tryggare tillvaro. Ifs gruppförsäkring erbjuder en förmånlig försäkring till flera Principen med Ifs gruppförsäkring är att flera

Läs mer

Villkor GARANT. Sjukvårdsförsäkring Livförsäkring Olycksfallsförsäkring Sjukförsäkring - Inkomstskydd Barnförsäkring Sjukvårdsförsäkring barn

Villkor GARANT. Sjukvårdsförsäkring Livförsäkring Olycksfallsförsäkring Sjukförsäkring - Inkomstskydd Barnförsäkring Sjukvårdsförsäkring barn Villkor GAR 100:1 Villkor GARANT Sjukvårdsförsäkring Livförsäkring Olycksfallsförsäkring Sjukförsäkring - Inkomstskydd Barnförsäkring Sjukvårdsförsäkring barn Gäller från 2015-01-01 Innehåll A Gemensamma

Läs mer

Villkor för Individuell Olycksfalls- och Sjukförsäkring för vuxna

Villkor för Individuell Olycksfalls- och Sjukförsäkring för vuxna INDIVIDUELL OLYCKSFALLS- OCH SJUKFÖRSÄKRING FÖR VUXNA, OSV 628:9 Villkor för Individuell Olycksfalls- och Sjukförsäkring för vuxna Gäller från 2015-01-01 Innehåll A Försäkringsavtalet 3 A1 Allmänna bestämmelser

Läs mer

Privatekonomi. En gång per år måste alla kontrollera att Skatteverket har räknat rätt på deras skatt. Det kallas deklaration.

Privatekonomi. En gång per år måste alla kontrollera att Skatteverket har räknat rätt på deras skatt. Det kallas deklaration. Privatekonomi 83 Privatekonomi En gång per år måste alla kontrollera att Skatteverket har räknat rätt på deras skatt. Det kallas deklaration. Det här kapitlet handlar om ditt och andra hus hålls ekonomi.

Läs mer

Koll på pengarna. Din ekonomi. Så räcker dina pengar längre. Råd och tips om. barn bil bostad försäkring internet kläder lån mat mobil möbler sparande

Koll på pengarna. Din ekonomi. Så räcker dina pengar längre. Råd och tips om. barn bil bostad försäkring internet kläder lån mat mobil möbler sparande Koll på pengarna 2012 Hjälp med din budget Så räcker dina pengar längre Råd och tips om Din ekonomi Konsumentverkets beräkningar barn bil bostad försäkring internet kläder lån mat mobil möbler sparande

Läs mer

TRYGG SOM SAMBO. Trygg som sambo

TRYGG SOM SAMBO. Trygg som sambo TRYGG SOM SAMBO Trygg som sambo Trygg som sambo Juridiska regler som gäller för samboförhållanden och vad som är viktigt att tänka på för att undvika ekonomiska fallgropar. Allt fler lever som sambo och

Läs mer

Barnförsäkring Vid sjukdom och olycksfall. Flera barn?

Barnförsäkring Vid sjukdom och olycksfall. Flera barn? Barnförsäkring Vid sjukdom och olycksfall Genom samhället har barnet ett skydd när det vistas i skolan eller förskolan, men på fritiden står barnet oftast oförsäkrat. Genom att teckna en barnförsäkring

Läs mer

Villkor Sjukvård Stor Sjukvård Olycksfall Diagnosförsäkring. 2015-01-01 Försäkringsgivare: Trygg-Hansa

Villkor Sjukvård Stor Sjukvård Olycksfall Diagnosförsäkring. 2015-01-01 Försäkringsgivare: Trygg-Hansa Villkor Sjukvård Stor Sjukvård Olycksfall Diagnosförsäkring 2015-01-01 Försäkringsgivare: Trygg-Hansa Innehåll A. Sjukvård Stor 3 A.1 Var gäller försäkringen? 3 A.2 Begreppsförklaringar avseende försäkringens

Läs mer

D a g Ta ut din pension på bästa sätt! Annika Creutzer t l Annika Creutzer Viktiga adresser Min Pension: S P Konsumenternas Försäkringsbyrå

D a g Ta ut din pension på bästa sätt! Annika Creutzer t l Annika Creutzer Viktiga adresser Min Pension: S P Konsumenternas Försäkringsbyrå Annika Creutzer Dags att lägga pensionspusslet så tar du som kvinna ut pension på bästa sätt Av Annika Creutzer Förord Annika Creutzer 2015 Ineko AB, Stockholm 2015 ISBN 978-91-637-7764-6 Pensionerna har

Läs mer

Försäkringsvillkor januari 2015

Försäkringsvillkor januari 2015 GRAVID Försäkringsvillkor januari 2015 Här har vi samlat allt som våra gravidförsäkringar omfattar. Läs det här försäkringsvillkoret tillsammans med ditt försäkringsbrev, så ser du vad som gäller vid en

Läs mer

Riktlinjer för handläggning enligt LSS (Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade)

Riktlinjer för handläggning enligt LSS (Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade) Styrdokument Dokumenttyp: Riktlinjer Beslutat av: Socialnämnden Fastställelsedatum: 2015-02-10 SN 14 Ansvarig: Områdeschef enheten för bistånd och stöd Revideras: Årligen Följas upp: Av områdeschef för

Läs mer