E910 E915 FLÄNSMÄTNING. För tillverkare i vindkraftsindustrin SNABB UPPSTART HÖG PRECISION GARANTI

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "E910 E915 FLÄNSMÄTNING. För tillverkare i vindkraftsindustrin SNABB UPPSTART HÖG PRECISION GARANTI"

Transkript

1 E910 E915 FLÄNSMÄTNING För tillverkre i vindkrftsindustrin 2 UTYGGART SNA UPPSTART 2 HÖG PRECISION 2 2 ÅRS GARANTI

2 ETT VAL MED PRECISION är också ett tryggt vl! LÅNG ERFARENHET Esy-Lser mätsystem är utvecklde med mer än tjugofem års erfrenhet v tt lös mätproblem åt industrin som grund. Det är tillräckligt lång tid för tt förstå problemtiken ute i verkligheten. Smtidigt är vi ung nog tt se på möjligheter och lösningr med ny ögon. Med full kontroll från idé till färdig produkt och ett när smrbete med vår nvändre skpr vi nvändrvänlig mätsystem. ANVÄNDARE VÄRLDEN ÖVER Esy-Lser mätsystem erbjuds v lokl återförsäljre i mer än 70 länder, men nvändrn återfinns i långt fler länder. Inom vindkrftsindustrin nvänds Esy-Lser dgligen v företg som Vests, Suzlon, Gmes, DeWind m.fl. För dem är proffsverktyg och bäst support v störst vikt, och säkert även för dig. För din enkelhet finns service och reprtionscenter runt om i världen. Du kn lltid lit på tt vi ger dig snbbste och bäst support. STORA ESPARINGAR Mätsystemen från Esy-Lser är mycket flexibl redn i stndrdutförnde. Med smrt tillbehör kn du sedn npss dem efter just din behov, nu och i frmtiden, llt eftersom din mätbehov förändrs*. Det är kostndseffektivt. Genom tt du mäter snbbre och med större tillförlitlighet ökr din produktionskpcitet. Esy-Lser hjälper dig tt snbbt och enkelt åtgärd fel i produktionen. Allt dett kn spr stor pengr, till och med så tt din investering är återbetld inom någr månder. ERGONOMISK DESIGN För tt du som nvändre sk kunn fokuser på rbetsuppgiften är det viktigt tt verktygen är ergonomisk. Avläsningsenheten hr stor knppr med br vstånd emelln och som ger tydlig feedbck vid tryck. Med två enter-knppr pssr systemet br både för vänster och högerhänt även under lång rbetspss. ildskärmen hr tydlig grfik som guidr dig genom mätningen. ANALYS AV MÄTRESULTAT PÅ PLATS Med Esy-Lser Flnge system blir du mycket effektiv i ditt dglig rbete. Du kn direkt efter vslutd mätning se resulttet som en 3D-bild i vläsningsenheten. Du kn utvärder resulttet med olik beräkningsinställningr, exempelvis three point reference, best fit eller ll positive. Dett kn du lltså gör direkt på plts utn tt vbryt för tt gå till en PC med seprt nlysprogrm, vilket tidigre vr fllet. På så vis blir din produktion mycket effektivre. LÅNGSIKTIGHET/UTHÅLLIGHET Vår filosofi är tt produktern vi utvecklr inte br sk h lång driftstider, utn även en lång livscykel. Vi designr vår produkter för tt vr robust, med så få smådetljer som möjligt. Mätsystemen från Esy-Lser klrr omild behndling och fungerr utn problem även i de tuffste v miljöer. Esy-Lser är ett tryggt vl i ll lägen. 2 ÅRS GARANTI VÅRA ÄSTA ARGUMENT Lätt tt lär sig och tt nvänd 2 års grnti ger trygghet Snbb service och support Ergonomisk design Låg totlkostnder under produktens hel livscykel, exempelvis service, tillbehör, etc Endurio Power mngement system försäkrr tt du ldrig behöver vbryt mitt i en mätning för tt btteriet hr tgit slut** Snn 3D: du kn direkt i 3D-bilden utvärder resulttet v mätningen * E-serien hr vid introduktionen begränsde utbyggndsmöjligheter. **Finns i vläsningsenhet E-serien.

3 ENKELT OCH EFFEKTIVT ENKEL ATT ANVÄNDA = SNAT OCH RÄTT GJORT Mätning och uppriktning sk vr enkelt! Det är grundfilosofin bkom vår mätsystem. Med enkelhet menr vi fler sker, exempelvis enkelt tt plcer eller monter mätutrustningen på mätobjektet, enkelt tt genomför mätningen och enkelt tt förstå mätresulttet. Enkelt tt nvänd=snbbt och rätt gjort! Esy-Lser Flnge system är mycket enkelt tt nvänd och hr mång tidsbesprnde funktioner som gör tt du kn mät ännu fler flänsr under en rbetsdg. C A A C Lsersändre Esy-Lser D23 plcers direkt på flänsen. Den hr ett motorisert roternde huvud som skpr ett kontinuerligt lserpln över hel mätobjektet, utn skymd sektorer. Detektorn Esy-Lser E5 plcers på mätpunkten. Genom tt lserstrålen roterr konstnt är det br tt flytt detektorn till vrje mätpunkt och registrer mätvärdet. Ingen tidsödnde ompekning v lserstrålen behövs lltså. När ll mätpunkter är registrerde kn du direkt i vläsningsenheten utvärder resulttet. Dett kn du lltså gör direkt på plts utn tt vbryt för tt gå till en PC med seprt nlysprogrm, vilket tidigre vr fllet. På så vis blir din produktion mycket effektivre.

4 PLANHET PÅ FLÄNSAR FÖR ALLA TYPER AV FLÄNSAR Esy-Lser Flnge systems kn nvänds på ll storlekr v flänsr, ovsett dimeter. Du kn mät 1 till 5 cirklr, exempelvis inner-, mitt- och yttercirkel, för tt på så sätt se flänsens lutning. Vrje cirkel kn h mätpunkter. Progrmmet guidr dig grfiskt steg-för-steg genom hel mätningen, vilket snbbr upp mätprocessen. Lsersändren plcers direkt på flänsen med mgneter. Detektorn på mgnetfot flytts till de punkter som sk mäts. Ange ntlet mätpunkter och dimetern. Du kn mät 1 till 5 cirklr med mätpunkter. Den punkt som sk mäts mrkers i bilden. Du ser även på skärmbilden så tt lserstrålen träffr detektorn. UTVÄRDERA DIREKT PÅ PLATS När mätningen v flänsen är vklrd återstår givetvis tt tolk siffrorn. Med Esy-Lser Flnge systems är det mycket enkelt. Du gör det dessutom direkt på plts, utn tt behöv gå till en PC med seprt nlysprogrm. Dett sprr givetvis en mss tid. Tid som du istället kn nvänd till tt mät fler flänsr. Du kn utvärder resulttet med olik beräkningsinställningr, exempelvis three point reference, best fit eller ll positive. Resulttet viss grfiskt i snn 3D. Exempel på est fit

5 PARALLELLITET PÅ TORNFLÄNSAR PARALLELLITET PÅ TORNFLÄNSAR Med Esy-Lser mäter och kontrollerr du även flänsrns inbördes prllellitet. Dett går tt gör på någr olik sätt, till exempel som beskrivs till höger med system E910. Då behövs utöver stndrdutrustningen även två sttiv och ett vinkelprism. Lsersändren (D22) plcers på tripod vid en flänsen. Ett vinkelprism (D46) plcers på en tripod vid ndr flänsen. Detektorn plcers sedn efterhnd på givn mätpunkter på de båd flänsrn. Oprllell flänsr Progrmmet guidr dig steg-för-steg. Resulttet visr tydligt eventuellt prllellitetsfel melln de båd flänsrn.

6 FLER MÖJLIGHETER plnhet på vingflänsr För kontroll v vingflänsr erbjuder vi speciell tillbehörsfixturer. eroende på flänsrns konstruktion, om de till exempel är icke-mgnetisk, hr fixturern olik design. Rådfråg oss gärn om specillösningr till just din design. plnhet på hubflänsr Flänsrn på hubben kontrollerr du på smm sätt som tornflänsrn. Ingen extr utrustning behövs utöver det som ingår i ett Esy-Lser E910/E915 Flnge system. plnhet på fundment En grundförutsättning för tt mskinern sk rbet under rätt förhållnden är tt fundmentet de står på är plnt. Med Esy-Lser kn du kontroller dett också. Ingen extr utrustning behövs utöver det som ingår i ett Esy-Lser E910/E915 Flnge system.

7 DOKUMENTATION Skp dokumenttion efter din behov Ditt företgs logo Mätuppgifter 2D-grf 3D-bild SKAPA EN PDF-RAPPORT DIREKT Direkt i mätsystemets vläsningsenhet kn du generer en pdf-rpport med grfer och mätdt. All uppgifter om mätobjektet dokumenters, och du kn lägg in ditt företgs logotype och dressuppgifter om du vill. List med mätvärde Polärdigrm 3D-bild easylink I mätsystemet ingår utn extr kostnd EsyLink dtbsprogrm för Windows. I dett kn du förutom tt sml ll din mätningr på en och smm plts även gör mer vncerde beräkningr, lägg till bilder, exporter till Excel dokument m.m. List med mätvärde spr på US-Minne Du kn snbbt spr ner önskde mätningr till ditt US-minne. Tg med det till din dtor för tt skriv ut rpporter smtidigt som du lämnr mätsystemet kvr på plts så tt mätningrn kn fortsätt. spr i det inbyggd minnet Du kn självklrt spr ll mätningr i vläsningsenhetens intern minne. Du kn sedn öppn en gmml mätning och mät om br de punkter du justert, eller utgå ifrån vid en ny mätning och på så vis slipp tt mt in viss nödvändig mått som dimeter, ntl mätpunkter etc. nslut till din dtor Avläsningsenheten nsluts till dtorn vi US-porten. Den dyker sedn upp på skrivbordet som en Mss Storge Device som du enkelt kn överför filer till och från. nslut externt tngentbord Tck vre US-kontkten kn du koppl in en mängd extrutrustning, exempelvis ett riktigt tngentbord. Dett underlättr när du sk skriv lite mer text i dokumenttionen.

8 MÄTSYSTEMETS DELAR A d C A. Dubbl Enter-knppr, för både vänster och högerhänt. Stor färgskärm för enkel vläsning C. Riktig knppr för tydlig feedbck e D. Tunn profil ger perfekt grepp för händern E. Det integrerde btterifckets design ger rätt vinkel på bildskärmen när vläsningsenheten ligger ner F. tterifck G. Fäste för xelrem H. Anslutning för lddre I. Nätverksnslutning J. Expnsionsport K. US A L. US M. Esy-Lser mätutrustning H I f J K L M g AVLÄSNINGSENHET Med den ny vläsningsenheten för E-serien kn du jobb effektivre och i längre pss än någonsin tck vre fler innovtiv lösningr. Den är även ergonomiskt designd med greppvänligt gummiöverdrg och mycket robust i sin konstruktion. TAPPA ALDRIG KRAFTEN! Esy-Lser E900-serien är utrustd med vårt Endurio Power mngement system. Dett försäkrr tt du ldrig behöver vbryt mitt i en mätning för tt btteriet hr tgit slut. Om det intern btteriets lddnivå börjr bli låg sätter du br i btterier i det integrerde btterifcket och fortsätter mät som om ingenting hänt. Du behöver lltså inte let red på ett nätuttg, och du behöver inte vänt ett pr timmr på tt enheten sk ldds upp igen innn du kn återuppt rbetet. Är det inte så det lltid borde h vrit? Det unik Endurio -systemet kontrollerr också ll elektronik så tt enheten förbrukr så lite ström som möjligt i vrje läge. PERSONLIGA INSTÄLLNINGAR Du kn skp en nvändrprofil där du sprr din personlig inställningr. Du kn också h olik inställningr för olik typer v mätningr. Eller vd du nu önskr. Det snbbr upp rbetet! SPRÅKVAL Du kn välj vilket språk som sk viss. Till en börjn kn du välj melln engelsk, tysk, frnsk, spnsk och svensk. Fler språk kommer efterhnd. UPPGRADERING Om du i frmtiden vill utök funktionliteten kn progrmvrn i vläsningsenheten uppgrders vi internet eller genom tt koppl in ett US-minne med den ny progrmvrn. VALUES PROGRAM All vår mätsystem hr det mycket nvändbr Vlues-progrmmet. Med det kn du mät i princip vilken typ v geometri som helst, exempelvis rkhet och rätvinklighet. Mång Esy-Lser -ägre nvänder därför mätsystemet på mång fler pltser i sin verksmheten än de tänkte från börjn! Vlues-progrm Klkyltor INYGGDA HJÄLPFUNKTIONER Vi hr byggt in en klkyltor och konverteringsverktyg för längdenheter i vläsningsenheten. En nnn br funktion är filmsekvenser som hjälper dig komm igång med mätningrn om du känner dig lite ringrostig. ERGONOMISK Avläsningsenheten hr en tunn greppvänlig och gummiklädd profil som ger ett säkert grepp. Den hr stor knppr med br vstånd emelln för fingrrn och som ger tydlig feedbck vid tryck. Dessutom, med två enter-knppr pssr systemet br både för vänster och högerhänt även under lång rbetspss. ildskärmen hr tydlig grfik som guidr dig genom mätningen. N N. Dmm- och stänkskydd för kontkter som inte nvänds under mätrbetet O. Robust, gummiklädd design O

9 A C A. Kontkter med krftig skydd. Roterbrt huvud C. Mgnetfot D. PSD (2-xlig) d DETEKTOR Detektor E5 kn rbet ihop med både stillstående och roternde lser (se nedn) tck vre vår Dul Detection Technology. Anslut till vläsningsenheten med kbel eller trådlös nslutning (tillbehör). Mgnetfoten hr roterbrt huvud för tt rikt in detektorn mot lsersändren. Denn detektor ingår i system E910 och E915. TRÅDLÖS KommuniKtion Enheten för trådlös kommuniktion klicks enkelt in i en v kontktern på detektorn. Med trådlös uppkoppling till vläsningsenheten rbetr du frire. (Tillbehör) A. Roterbrt huvud med vinkelprism. Tiltbord LASERSÄNDARE D22 Lsersändre D22 kn nvänds för tt mät plnhet, rkhet, rätvinklighet och prllellitet. Lserstrålen kn svep runt 360 med ett mätvstånd på upp till 40 meter [130 ] i rdie. Lserstrålen kn vinkls v 90 till svepet, inom 0,01mm/m [0.5 mils/inch]. Denn sändre ingår i system E Alterntiv 1: lserstrålen nvänds för ett 360 svep. Alterntiv 2: lserstrålen vinkls v 90 till svepet. LASERSÄNDARE D23 SPIN Lsersändre D23 hr ett motordrivet, roternde huvud som ger ett 360 lserpln. Mätvstånd upp till 20 meter [65 ] i rdie. Denn sändre ingår i system E915. A. Roternde huvud (motordrivet). Tiltbord Lserstrålen nvänds för ett 360 svep. Eftersom lserstrålen sveper över ytn behöver du inte rikt in strålen för vrje detektorposition. ekvämt! KRAFTIGA FÄSTMAGNETER åde D22 och D23 lsersändren monters mot flänsen med tre supermgneter. Klrr tt håll sändren säkert även vertiklt. SÄKERHETSAND Säkerhetsbndet är ett br skydd vid oförutsedd händelser som tt någon stöter till lsersändren. Enkel tt fäst genom exempelvis ett bulthål. A. Supermgneter. Säkerhetsbnd

10 UTYGGARHET VINKELPRISMA Vinkelprismt D46 nvänds vid prllellitetsmätning v flänsrn. Det vvinklr lserstrålen 90. b A. Vinkelprism, roterbrt 360. Skjutbr släde b A. Med det roterbr vinkelprismt når du detektorn vr som helst på flänsen.. Med slädens hjälp är det enkelt tt snbbt rikt in strålen mot detektorn. STATIV Tripod för nvändning ihop med vinkelprism D46 och lsersändre D22/D23. Tripodens höjd kn vriers melln 500 och 2730 mm. VINGFLÄNSFIXTURER För kontroll v vingflänsrs plnhet hr vi någr olik utförnde på fixturer. Den stor skillnden ligger i om flänsen är mgnetisk eller inte. Kontkt oss för mer informtion.

11 TEKNISKA DATA System Reltive humidity 10 95% Weight (complete system) 12.1 kg [26.7 lbs] Crrying cse WxHxD: 550x450x210 mm [21.6x17.7x8.3 ] Drop tested. Wter nd dust tight. Lser trnsmitter D22 (system E910) Type of lser Diode lser Lser wvelength nm, visible red light Lser Sfety Clss Clss 2 Output < 1 mw em dimeter 6 mm [1/4 ] t perture Working re, rnge 40-metre rdius [130 ] Type of bttery 1 x R14 (C) Operting time/bttery pprox. 24 hours Operting temperture 0 50 C Levelling rnge ± 30 mm/m [± 1.7 ] 3 x spirit vils scling 0.02 mm/m Squreness between lser bems 0.01 mm/m [2 rc sec.] Fltness of sweep 0.02 mm Fine turning 0.1 mm/m [20 rc sec.] 2 x spirit vils for rottion 5 mm/m Housing mteril Aluminium Dimensions WxHxD: 139x169x139 mm [5.47 x6.64 x5.47 ] Weight 2650 g [5.8 lbs] Lser trnsmitter D23 (system E915) Type of lser Diode lser Lser wvelength nm, visible red light Lser Sfety Clss Clss 2 Output < 1 mw em dimeter 6 mm [1/4 ] t perture Working re, rnge 20-metre rdius [65 ] Type of bttery 2 x R14 (C) Operting time/bttery pprox. 15 hours Operting temperture 0 50 C Levelling rnge ± 30 mm/m [± 1.7 ] 3 x spirit vils scling 0.02 mm/m Fltness of sweep 0.02 mm Housing mteril Aluminium Dimensions WxHxD: 139x169x139 mm [5.47 x6.64 x5.47 ] Weight 2650 g [5.8 lbs] Detector E5 Type of detector 2 xis PSD 20x20 mm [0.78 sq] Dul Detection Technology Cn detect both spinning nd sttionry lser bem Resolution mm [0.05 mils] Mesurement error ± 1% +1 digit Inclinometers 0.1 resolution Therml sensors ± 1 C ccurcy Environmentl protection IP Clss 66 nd 67 Operting temperture C Internl bttery Li Po Housing mteril Anodized luminium Dimensions WxHxD: 60x60x42 mm [2.36 x2.36 x1.65 ] Weight 186 g [6.6 oz] Wireless connection unit (optionl) Wireless communiction Clss II luetooth Wireless Technology Operting temperture C Housing mteril AS Dimensions 53x32x24 mm [2.1x1.2x0.9 ] Weight 25 g [0.9 oz] Cbles Type With Push/Pull connectors System cble Length 2 m [78.7 ] Extension system cble Length 5 m [196.8 ] US cble Length 1.8 m [70.8 ] Mgnet bse with turnble hed (for detector) Holding power 800 N Rods for detector Length 60 mm / 120 mm (extendble) [2.36 /4.72 ] EsyLink dt bse softwre for PC Minimum requirements Windows 95 or lter 256 Mb RAM, 5 Mb free hrd drive spce A complete system contins (*optionl equipment) 1 Lser trnsmitter D22 (only system E910) 1 Lser trnsmitter D23 (only system E915) 1 Detector E5 1 Disply unit 1* luetooth unit 1 Cble 2 m 1 Cble 5 m (extension) 1 Cble support 1 Sfety strp for lser trnsmitter 2 Trgets for rough lignment 1 Mgnet bse with turnble hed 1 Set of rods (6x60 mm, 6x120 mm) 1 Mnul 1 Quick mnul 1 Mesuring tpe 5 m 1 US memory stick 1 US cble 1 ttery chrger ( V AC) 2 tteries Alcline R14 1 Toolbox 1 Clening cloth for optics 1 EsyLink Windows progrm (CD) 1 Crrying cse System Esy-Lser E910 Flnge, Prt No System Esy-Lser E915 Flnge, Prt No Disply unit Mesuring progrms Flnge fltness / Flnge prllelism / Vlues Type of disply/size VGA 5.7 colour Displyed resolution mm / 0.05 thou Power mngement Endurio system for unbroken power supply Internl bttery (sttionry) Li Ion ttery comprtment For 4 pcs R 14 (C) Operting time Appr. 30 hours (Norml operting cycle) Operting temperture C Connections US A, US, Externl, Esy-Lser units, Network Storge memory >100,000 mesurements Help functions Clcultor, Unit converter, Instruction films Environmentl protection IP Clss 65 Housing mteril AS / PC / TPE Dimensions WxHxD: 180x180x45 mm [7.1 x7.1 x1.8 ] Weight (without btteries) 1250 g [2.8 lbs]

12 LÅNG GARANTITID ALL KOMPETENS I HUSET Esy-Lser -systemen är utvecklde med stöd v mer än 25 års erfrenhet v tt lös mät- och uppriktningsproblem åt industrin, världen över. Systemen kommer med en generös 2 ÅRS GARANTI tvåårig grnti. Tillverknings- och kvlitetssystemet är godkänt enligt ISO9001. Vi hnterr hel kedjn från idé till färdig produkt internt. I vår utvecklingsvdelning ingår konstruktörer med specilistkompetens inom meknik, elektronik, optik och progrmmering. SNA SERVICE Vid behov v service eller klibrering hnterr vår servicevdelning normlt ett ärende inom fem rbetsdgr. Allt dett gör Esy-Lser till en trygg smrbetsprtner till din verksmhet. Som en extr service tillhndhåller vi även 48-timmrs express-service när olyckn är frmme och det är riktigt bråttom. Kontkt oss för mer informtion om villkor. Esy-Lser tillverks v Dmlini A, Åbäcksgtn 6, Mölndl, Sverige Tel +46 (0) , Fx +46 (0) emil: Dmlini A. Vi förbehåller oss rätten till ändringr utn föregående vrning. Esy-Lser är ett v Dmlini A registrert vrumärke. Övrig vrumärken tillhör respektive rättighetsinnehvre. Denn produkt överensstämmer med: SS EN , 21 CFR och Rev1 SMART KONSTRUKTION Vår utvecklingsvdelning strävr hel tiden efter tt underlätt nvändrens rbete genom innovtiv och smrt lösningr. Som lltid är det smrbetet melln lsersändre, detektor och progrmvr som är nyckeln till en snbb och exkt mätning. Det är här Esy-Lser visr sin styrk. KUNDANPASSAD DESIGN Som komplement till vår redn flexibl stndrdsystem kn vi även specilnpss mätsystem för just din behov, något vi är stolt över tt vr blnd de störst i världen tt erbjud. Med egn CNC-mskiner tillverkr vi snbbt fixturer till just dig.

GOLV. Norgips Golvskivor används som underlag för golv av trä, vinyl, mattor och andra beläggningar. Här de tre viktigaste konstruktionerna

GOLV. Norgips Golvskivor används som underlag för golv av trä, vinyl, mattor och andra beläggningar. Här de tre viktigaste konstruktionerna GOLV Norgips Golvskivor nvänds som underlg för golv v trä, vinyl, mttor och ndr beläggningr. Här de tre viktigste konstruktionern 1. Ett lg golvskivor på träunderlg 2. Flytnde golv med två lg golvskiv

Läs mer

MOS SE 0834-4 EVC 13 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING EVC 13

MOS SE 0834-4 EVC 13 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING EVC 13 MOS SE 084-4 MTEINGS- OCH SKÖTSELANVISNING 0 80 0 100 0 10 1 br 0 4 1 Art.nr.XXXXXX Innehåll 1 Allmänt Kort produktbeskrivning... Inställningstbell... Sstembeskrivning Allmänt... Funktionsprincip... Frontpnel

Läs mer

5 hemligheter om chefen och att få honom att göra som du vill.

5 hemligheter om chefen och att få honom att göra som du vill. e-bok från Henrik Persson 5 hemligheter om chefen och att få honom att göra som du vill. web: henrikpersson.nu email: henrikpersson@mac.com msn: hen-per@hotmail.com tel: 0739 32 30 49 Är det här verkligen

Läs mer

Skyddseffekt mot snytbaggeskador för Merit Forest, Forester, Hylobi Forest och Conniflex

Skyddseffekt mot snytbaggeskador för Merit Forest, Forester, Hylobi Forest och Conniflex Skyddseffektt mot snytggeskdor för Merit Forest, Forester, Hyloi Forest och Conniflex Smmnställning v försök nlgd 2-92 9 på As och Tönnersjöhedens försöksprker Delrpport nr 3 Kristin Wllertz & Ulf Johnsson

Läs mer

BLI VÄRLDENS BÄSTA SÄLJARE

BLI VÄRLDENS BÄSTA SÄLJARE BLI VÄRLDENS BÄSTA SÄLJARE KONSTEN ATT FÅ MÅNGA OCH NÖJDA KUNDER Jens Collskog Fortnox 2009 Text: Jens Collskog Illustrationer: www.illustrationsbolaget.se Tryck: Åtta.45 Tryckeri AB BLI VÄRLDENS BÄSTA

Läs mer

Tio saker att tänka på när du bygger ditt företag

Tio saker att tänka på när du bygger ditt företag Tio saker att tänka på när du bygger ditt företag www.kpmg.se Du vet bäst För oss på KPMG finns ingenting mer inspirerande än unga människor med spännande idéer. Vi vet hur det känns att vara där du är

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

Survey&Report Produktblad

Survey&Report Produktblad Survey&Report Produktblad Survey&Report är ett webbaserat och flerspråkigt program som gör det enkelt att skapa professionella enkäter för undersökningar och utvärderingar. Du väljer frågor, utformar en

Läs mer

Den magiska dörren. - ett romanprojekt

Den magiska dörren. - ett romanprojekt Den magiska dörren - ett romanprojekt Idé och lärarhandledning av Josef Sahlin 2011 Bakgrund! 3 Idé! 3 Rättigheter! 4 Syfte! 4 Arbetets gång! 4 Lektionsupplägg! 5 Framsida! 5 Kapitel 1 - Hej! 6 Kapitel

Läs mer

KAPITEL 1.3 UTBILDNING AV PERSONER SOM ÄR DELAKTIGA VID TRANSPORT AV FARLIG GODS

KAPITEL 1.3 UTBILDNING AV PERSONER SOM ÄR DELAKTIGA VID TRANSPORT AV FARLIG GODS 4 688/2013 1.2.1 Definitioner BILAGA Innehvre v tnkcontiner eller UN-tnk 5 : Företg i vrs nmn tnkcontinern eller UN-tnken registrerts. Innehvre kn också vr ägre v tnkcontiner eller UNtnk. KAPITEL 1.3 UTBILDNING

Läs mer

Bygg sajten i flash html - Del 1

Bygg sajten i flash html - Del 1 Bygg sajten i flash html - Del 1 Drömmer du om en egen sajt? Glöm kodknackande och krångliga html-editorer. Gör som proffsen och skapa en sajt med animeringsprogrammet Flash. Text Andreas Weidman, (artikeln

Läs mer

EVC 13. Kompakt elpanna med klimatstyrd värmeautomatik, belastningsvakt, expansionskärl och cirkulationspump. Konstruktion. Elpanna PBD SE 0607-1

EVC 13. Kompakt elpanna med klimatstyrd värmeautomatik, belastningsvakt, expansionskärl och cirkulationspump. Konstruktion. Elpanna PBD SE 0607-1 PB SE - Elpnn EVC EVC FLIK, FLIK FLIK FLIK Kompkt elpnn med klimtstrd värmeutomtik, belstningsvkt, expnsionskärl och cirkultionspump Konstruktion EVC är en kompkt elpnn med måtten x x mm. I pnnns utrustning

Läs mer

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet?

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Den här handboken är ett PEPP-PAKET som inspirerar och guidar dig från början till slut! PEPP-PAKETET innehåller Introduktion... 3

Läs mer

Krav på kontrollsystem för labb: Har du funderat på vilken typ av temperaturloggning du behöver i din verksamhet?

Krav på kontrollsystem för labb: Har du funderat på vilken typ av temperaturloggning du behöver i din verksamhet? Krav på kontrollsystem för labb: Har du funderat på vilken typ av temperaturloggning du behöver i din verksamhet? Olika verksamheter olika lösningar Olika verksamheter ställer olika krav på vilken typ

Läs mer

Inledning Väcker intresse och introducerar ämnet

Inledning Väcker intresse och introducerar ämnet En muntlig informerande presentation presenterar något eller illustrerar hur något fungerar. Huvudsyftet är alltid att informera, till skillnad från en argumenterande presentation där huvudsyftet är att

Läs mer

Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet.

Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet. Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet. Då du klickar på Användare öppnas denna bläddringslista.

Läs mer

Barnhack! Kom igång med programmering. Anders Thoresson Kom igång med Wordpress

Barnhack! Kom igång med programmering. Anders Thoresson Kom igång med Wordpress Anders Thoresson Kom igång med Wordpress förord 2 kapitel 1 att bygga en webbplats 3 Det här är Wordpress 3 Domännamn visar vägen på internet 4 kapitel 2 kom i gång med wordpress.com 6 Registrera ett konto

Läs mer

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING INTRODUKTION: HÅLLBAR UTVECKLING Vad innebär hållbar utveckling? Begreppet hållbar utveckling blev känt i och med att FN startade den så kallade Brundtlandskommissionen

Läs mer

Nystartsjobb /särskilt nystartsjobb

Nystartsjobb /särskilt nystartsjobb Arbetsförmedlingens fktbld. Arbetsgivre. 2015-04. Nystrtsjobb /särskilt nystrtsjobb Du kn få ekonomisk ersättning om du nställer en person som hr vrit utn rbete en längre tid eller är ny i Sverige. Stödet

Läs mer

Ha H nd n b d o b k o B r a i l l e L a b e l e r B L - 1 0 0 0

Ha H nd n b d o b k o B r a i l l e L a b e l e r B L - 1 0 0 0 Handbok B r a i l l e L a b e l e r B L - 1 0 0 0 Microsoft and Windows are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries. All other trademarks

Läs mer

Valfrihetssystem. Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg

Valfrihetssystem. Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg Valfrihetssystem Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg 1. Vad är valfrihetssystem Lag om valfrihetssystem (LOV) ger kommuner och landsting möjlighet att

Läs mer

Använd ditt Nexus System

Använd ditt Nexus System Använd ditt Nexus System Christer Ahlbäck www.nexusmarine.se 2009 Nexus Marine AB Karlsbodavägen 20B 168 67 Bromma 08-506 939 00 08-506 939 01 Bakrund: Detta dokument är till för att ni, Nexusianer skall

Läs mer

Processledar manual. Landsbygd 2.0

Processledar manual. Landsbygd 2.0 Processledar manual Landsbygd 2.0 Inledning och tips Bilda grupper Börja med att placera deltagarna i grupper om ca 5-8 personer i varje. De som kommer från samma ort ska vara i samma grupp eftersom det

Läs mer

INNEHÅLL. Inledning 3 Steg 1 Vad ska podcasten handla om? Steg 2 Ringa in er målgrupp. Steg 3 Hitta er unika ingång. Steg 4 Bygg en struktur

INNEHÅLL. Inledning 3 Steg 1 Vad ska podcasten handla om? Steg 2 Ringa in er målgrupp. Steg 3 Hitta er unika ingång. Steg 4 Bygg en struktur Redaktör: Mattias Vepsä Text och research: Thor Rutgersson Grafisk form: Andreas Kjellander Illustrationer: all-silhouetts.com & Sthlm Connection Arbetarnas Bildningsförbund 2014 INNEHÅLL Inledning 3 Steg

Läs mer

LED-SERIERNA SE OL/AoL OCH OFR/AFR LED-ARMATURER FÖR UTOMHUSBRUK I SERIEN OL/AOL OCH LED-STRÅLKASTARE I SERIEN OFR/AFR

LED-SERIERNA SE OL/AoL OCH OFR/AFR LED-ARMATURER FÖR UTOMHUSBRUK I SERIEN OL/AOL OCH LED-STRÅLKASTARE I SERIEN OFR/AFR LED-SERIERNA SE OL/AoL OCH OFR/AFR LED-ARMATURER FÖR UTOMHUSBRUK I SERIEN OL/AOL OCH LED-STRÅLKASTARE I SERIEN OFR/AFR LJUSKRAFT MÖTER SMART DESIGN DE NYA LED-SERIERNA FRÅN ESYLUX KRAFTFULLA, EFFEKTIVA

Läs mer

Allt samlat på ett och samma ställe En användarmanual för vår affärsplattform MyBusiness

Allt samlat på ett och samma ställe En användarmanual för vår affärsplattform MyBusiness www.pwc.se/mybusiness Allt samlat på ett och samma ställe En användarmanual för vår affärsplattform MyBusiness MyBusiness version: 2.5 2014-12-22 Förenkla din arbetsdag med MyBusiness Tillgängligt från

Läs mer

Problemlösarna har fyra konkreta tips på vad som gör ett lyckat studiebesök:

Problemlösarna har fyra konkreta tips på vad som gör ett lyckat studiebesök: Problemlösarna har fyra konkreta tips på vad som gör ett lyckat studiebesök: 1. Var medveten om vilken målgruppen är I Problemlösarna är det elever i årskurs 8-9 som är målgruppen. Många ungdomar i den

Läs mer

Power with hydraulics

Power with hydraulics Power with hydraulics INDUSTRIPRODUKTER PRODUKTÖVERSIKT 100 R 256 TON enstegshandpump, tvåstegshandpump, lufthydraulisk pump, bensinmotordriven pump, elmotordriven pump, CYLIN- DRR, HÅLXELCYLINDRR, TILLEHÖR

Läs mer

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Det är morgon på ett demensboende. Undersköterskan Maria kommer in till Gustaf som just har vaknat. I den här situationen och i många andra situationer under sin

Läs mer

18 Eldorado 5 A Lärarbok Undervisning att skapa förutsättningar för elevers lärande

18 Eldorado 5 A Lärarbok Undervisning att skapa förutsättningar för elevers lärande Undervisning att skapa förutsättningar för elevers lärande I Kommentarmaterialets inledning står att läsa: Avsikten med materialet är att ge en bredare och djupare förståelse för de urval och ställningstaganden

Läs mer