Stockholms läns landsting Vårdval Logopedi rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stockholms läns landsting Vårdval Logopedi rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning"

Transkript

1 Avdelningen för Närsjukvård Rehabilitering-Habilitering-Hjälpmedel Stockholms läns landsting rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning Gäller fr.o.m Revideringshistorik finns på nästa sida OBSERVERA Denna version av Rapporteringsanvisningen kommer att uppdateras med enklare justeringar av layout och ett noggrannare korrektur. Ändringarna kommer inte innebära ändringar i sak gällande vad som står i det beslutade Förfrågningsunderlaget som denna rapporteringsanvisning förhåller sig till.

2 Revideringshistorik Datum Utförd av Kommentar Ivar Seljeseth Första version publicerad på Vårdgivarguiden Ivar Seljeseth Förtydligande kring KVÅ-koder s 22, tillagda text för KVÅ-koder i bilaga 3, information om mall för fakturaunderlag s Ivar Seljeseth Förtydligande kring remittent vid nybesök/återbesök vid ny behandlingsserie Ändrat förklarande text för XS001 Förtydligande och tillägg kring förskola i Överföring av resultat till/på skola Tillägg kring kommunikativ träning i Besök på annan plats Diagnos Z711 tillkommer i Utredning sväljsvårigheter, och Resurskrävande besök, neurologiskt betingad tal-, Ivar Seljeseth Diagnos Z038 tillkommer i Utredning sväljsvårigheter, och Resurskrävande besök, neurologiskt betingad tal-, Den tidigare angivna Z711 tas bort men kvarstår som möjlig diagnos t o m och tidigare rapporterade besök med denna diagnos behöver inte korrigeras. SIDA 2 AV 40

3 Innehåll Revideringshistorik... 2 Rapporteringsanvisningens tillhörighet... 4 Allmän information om ersättning och ersättningsflöde Rapportering för utbetalning av ersättning Ersättning för vårdtjänst... 8 Besök på mottagning... 8 Resurskrävande besök barn och ungdom under 18 år... 9 Gruppbesök Hembesök Omfattande utredning barn och ungdom under 18 år, tal och språk Utredning dyslexi Omfattande utredning dyslexi Överföring av utredningsresultat till neuropsykiatriska utredningsteam Överföring av resultat, till/på skola, på egen mottagning, med eller utan patient/företrädare Besök på annan plats Resurskrävande besök, certifierad LSVT Resurskrävande gruppbesök, certifierad LSVT Utredning sväljsvårigheter, hembesök Resurskrävande besök, neurologiskt betingad tal-, språk- och sväljstörning Resurskrävande besök, kommunikationskartor, stöd och träning till närstående Produktkoder för tilläggsersättning Tolk medverkar vid besöket Särskild rutin för manuell rapportering och fakturering av SIP Koder för avdrag av patientavgift i öppen vård Fakturering av vårdkontakter Särskild kontroll och underlag för felsökning Produktkod Kombinationer Bilaga 1 Rapporteringsanvisningen i förhållande till regelverk Bilaga 2 Beskrivning av vården och Informationssystem Beskrivning av vården Informationssystem Bilaga 3 Kodtexter för koder i denna rapporteringsanvisning Besökstyp Yrkeskategori Taxa/Patientavgift KVÅ-koder Diagnoskoder SIDA 3 AV 40

4 Rapporteringsanvisningens tillhörighet Rapporteringsanvisningen ska användas av verksamhet som är godkänd att bedriva vård enligt Förfrågningsunderlag enligt LOV. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen ansvarar för att hålla rapporteringsanvisningen uppdaterad med aktuella koder som ligger till grund för utbetalning av ersättning för utförd vård i enlighet med Bilaga 3 Ersättningsvillkor i Förfrågningsunderlag enligt LOV. Hälsooch sjukvårdsförvaltningen ansvarar även för att hålla nämnda koder uppdaterade i CodeServer. Vid frågor kontakta avtalshandläggare vid: Avdelningen för Närsjukvård, Rehabilitering-Habilitering-Hjälpmedel. Ytterligare information gällande detta avtal: Vårdgivarguiden - Avtalsinformation För tekniska frågor kontakta SLL-IT servicedesk: Allmän information om ersättning och ersättningsflöde Den läsare som inte är bekant med Rapporteringsanvisning sedan tidigare bör läsa hela dokumentet och framför allt informationen i Bilaga 2. Där finns allmän information om beskrivning av vården och informationssystem. Om man inte känner till informationen i Bilaga 2 kan det vara svårare att förstå de övriga anvisningarna i dokumentet. SIDA 4 AV 40

5 1 Rapportering för utbetalning av ersättning I detta Kapitel 1 Rapportering för utbetalning av ersättning redovisas vilka variabler och koder som är obligatoriska för att få ersättning i enlighet med det avtal som denna rapporteringsanvisning visar till. Bilaga 2 kapitel Beskrivning av vården anger i allmänna och övergripande termer vilka informationsmängder som är nödvändiga vid rapportering. Där kodtext saknas återfinns dessa i Bilaga 3 Koder för kodtexter i denna rapporteringsanvisning. Variabler och koder som i övrigt är nödvändiga/obligatoriska i enlighet med gemensamt vårdregister (GVR) anges inte (se informationen i Bilaga 2, kapitlet om Beskrivning av vården, tredje stycket). Uppmärksamma även att denna rapporteringsanvisning inte redovisar eventuell annan ersättning som inte har sitt ursprung från den information som hämtas genom rapportering till GVR. De rapporterade variablerna och deras koder används av systemen för att bearbeta informationen och beräkna ersättning för respektive produktkod. Produktkoden är den ekonomiska beskrivningen av den i avtalet angivna vårdtjänsten. Även benämningarna besöksersättning, tilläggsersättning och åtgärdsersättning används i olika avtalstexter. Produktkoden skapas från den inrapporterade informationen och rapporteras inte direkt i det patientadministrativa systemet (PAS). Produktkoden och annan information som inte rapporteras direkt från PAS är angiven i de gråfärgade delarna av tabellerna. Vårdgivarguiden - Rapportering av vårdkontakter för uppföljning Här finns anvisningar för rapportering vid uteblivet besök, utfärdande av intyg, journalkopior med mera. 1 Rapportering för utbetalning av ersättning SIDA 5 AV 40

6 Nedan visas ett förklarande exempel på tabell för vårdtjänsten och dess produktkod. Uppmärksamma att tabellen fortlöper över två sidor Beskrivning Remittent Här finns information och anvisningar att uppmärksamma. Texten är inte citerade definitioner. Texten är förklarande beskrivningar i förhållande till det avtal som avses för denna rapporteringsanvisning. Obligatorisk vid nybesök/återbesök vid ny behandlingsserie Uppmärksamma: Remisskrav gäller även för Utomlänspatienter. Följande kombika används: EJSLL Från annat landsting Besökstyp Yrkeskategori Taxa För remisser från Skolhälsovården ska skolans unika kombikakod användas. Här visas de koder för besökstyp som kan vara aktuella att använda gällande den beskrivna vårdtjänsten. Endast en av de listade koderna anges vid rapportering av besöket. I detta avtal ersätts endast yrkeskategori 72 Logoped vilket rapporteras vid varje enskilt besök Här visas de koder för taxa som kan vara aktuella att använda gällande den beskrivna vårdtjänsten. Endast en av de listade koderna anges vid rapportering av besöket. Fortsätter nästa sida Uppmärksamma att denna uppställning inte visar det bakomliggande regelverket för hur koderna ska användas. Det ger att vissa kombinationer av Besökstyp/Yrkeskategori/Taxa inte är korrekta att rapportera. 1 Rapportering för utbetalning av ersättning SIDA 6 AV 40

7 Fortsättning från föregående sida Vårdtjänst: Produktkodens namn (Produktkodens ID) Produktkoden är den ekonomiska beskrivningen av den i avtalet angivna vårdtjänsten Diagnoskod KVÅ-kod Uppmärksamma: Att extra information finns markeras med (i) Uppmärksamma: Produktkoden skapas i systemen och rapporteras inte från PAS Här finns information om diagnoskoder enligt ICD-10-SE. Uppmärksamma: Där det hänvisas till givna diagnoskoder är ersättningen beroende av att någon av dessa koder har rapporteras som huvud- eller bidiagnos vid besöket. Här finns information om vilken/vilka KVÅ-koder som ska rapporteras för att den angivna vårdtjänsten ska kunna ersättas. Uppmärksamma att vissa KVÅ-koder markeras med ett avslutande (i). Detta betyder att KVÅ-koden har ytterligare information i sin beskrivning. Beskrivningen finns med i rapporteringsanvisningens Bilaga 3. Hur informationen gällande KVÅ-koder presenteras ser olika ut beroende på vad som behöver förklaras. Uppmärksamma: KVÅ-kod för tid avser direktkontakt med patient. För förklarade text gällande KVÅ-koder för tid se bilaga 3 Av journalanteckningen ska framgå att kriterier för resurskrävande insats har uppfyllts. Produktkoderna finns i CodeServer tabell PRODUKT Produktkoderna är enklast sökbara vid att söka med den angivna produktkodens ID. 1 Rapportering för utbetalning av ersättning SIDA 7 AV 40

8 1.1 Ersättning för vårdtjänst Besök på mottagning Beskrivning Öppenvårdsbesök på mottagning där en patient möter en hälso- och sjukvårdspersonal med självständigt behandlingsansvar. Remittent Nybesök: Öppenvårdsbesök som inte har medicinskt samband med tidigare besök eller vårdtillfälle inom samma medicinska verksamhetsområde (klinik/basenhet/motsvarande), vårdcentral eller motsvarande. Återbesök: Öppenvårdsbesök som har medicinskt samband med tidigare besök eller vårdtillfälle inom samma medicinska verksamhetsområde (klinik/basenhet/motsvarande), vårdcentral eller motsvarande. Obligatorisk vid nybesök/återbesök vid ny behandlingsserie Besökstyp 0, 1 Taxa 01, 04, 06, 08, 10, 12, 19, 25, 60, 70, 71 Diagnoskod Obligatorisk Vårdtjänst: KVÅ-kod Besök på mottagning (E0086) Inte obligatoriskt för att få ersättning. Vårdgivaren rapporterar lämpliga KVÅ-koder där så är möjligt. Vid återbesök uppmärksammas framför allt nedan angivna åtgärder. AU120 GA024 GA025 Upprättande av strukturerad vård- och omsorgsplan (i) Utprovning och förskrivning av utrustning som ej ingår i hjälpmedelsförteckningen (i) Utprovning och förskrivning av övriga hjälpmedel (exklusive rullstol) (i) Därutöver: Rapporteras då företrädare representerar patienten: XS001 Information och rådgivning med företrädare för patienten (i) 1 Rapportering för utbetalning av ersättning SIDA 8 AV 40

9 Resurskrävande besök barn och ungdom under 18 år Beskrivning Öppenvårdsbesök på mottagning där en patient möter en hälso- och sjukvårdspersonal med självständigt behandlingsansvar. Nybesök: Öppenvårdsbesök som inte har medicinskt samband med tidigare besök eller vårdtillfälle inom samma medicinska verksamhetsområde (klinik/basenhet/motsvarande), vårdcentral eller motsvarande. Återbesök: Öppenvårdsbesök som har medicinskt samband med tidigare besök eller vårdtillfälle inom samma medicinska verksamhetsområde (klinik/basenhet/motsvarande), vårdcentral eller motsvarande. Remittent Obligatorisk vid nybesök/återbesök vid ny behandlingsserie Besökstyp 0, 1 Taxa 60, 04, 12, 19, 70, 71 Diagnoskod Obligatorisk Vårdtjänst: Resurskrävande mottagningsbesök barn och ungdom under 18 år (E0087) Enligt ett av alternativen nedan KVÅ-kod Alternativ 1 Detta alternativ gäller vid 0 Nybesök Rapportera en av de nedan angivna koderna för tid: ZV211, ZV212, ZV213, ZV214, ZV215, ZV216, ZV217 OCH Fortsätter nästa sida Rapportera båda de angivna KVÅ-koderna för åtgärd: AV108 Undersökning av språk AV045 Undersökning av tal 1 Rapportering för utbetalning av ersättning SIDA 9 AV 40

10 Fortsättning från föregående sida KVÅ-kod Alternativ 2 Detta alternativ gäller vid 0 Nybesök Rapportera en av de nedan angivna koderna för tid: ZV211, ZV212, ZV213, ZV214, ZV215, ZV216, ZV217 OCH Minimum en av KVÅ-koderna för åtgärd: AE020 Undersökning av oralmotorik (i) AV045 Undersökning av tal (i) OCH Minimum en av KVÅ-koderna för åtgärd: AV105 Undersökning av kommunikation (i) AV108 Undersökning av språk (i) AV111 Undersökning av sväljning, ät- och drickförmåga (i) KVÅ-kod Alternativ 3 Detta alternativ gäller vid 1 Återbesök Rapportera en av de nedan angivna koderna för tid: ZV211, ZV212, ZV213, ZV214, ZV215, ZV216, ZV217 KVÅ-kod för åtgärd är i detta alternativ inte obligatoriskt. Vårdgivaren rapporterar lämpliga KVÅ-koder där så är möjligt. Vid återbesök uppmärksammas framför allt nedan angivna åtgärder. AU120 AV045 AV108 GA024 GA025 GB009 GB010 Upprättande av strukturerad vård- och omsorgsplan (i) Undersökning av tal (i) Undersökning av språk (i) Utprovning och förskrivning av utrustning som ej ingår i hjälpmedelsförteckningen (i) Utprovning och förskrivning av övriga hjälpmedel (exklusive rullstol) (i) Information och undervisning riktad till patient (i) Information och undervisning riktad till närstående (i) Därutöver: Rapporteras då företrädare representerar patienten: XS001 Information och rådgivning med företrädare för patienten (i) 1 Rapportering för utbetalning av ersättning SIDA 10 AV 40

11 Gruppbesök Beskrivning Remittent Öppenvårdsbesök på mottagning där fler patienter i grupp möter en hälso- och sjukvårdspersonal. En grupp ska bestå av minst 2 och högst 6 patienter. Obligatorisk vid gruppbesök som nybesök Ange KVÅ-kod UX001 Nybesök i förekommande fall Obligatorisk vid gruppbesök som återbesök vid ny behandlingsserie Besökstyp 8 Taxa 01, 04, 06, 08, 10, 12, 19, 25, 60, 70, 71 Diagnoskod Obligatorisk Vårdtjänst: KVÅ-kod Gruppbesök (E0088) Inte obligatoriskt för att få ersättning. Vårdgivaren rapporterar lämpliga KVÅ-koder där så är möjligt. Hembesök Beskrivning Remittent Öppenvårdsbesök i patientens bostad eller motsvarande där patienten möter en hälso- och sjukvårdspersonal med självständigt behandlingsansvar. Obligatorisk vid hembesök som nybesök Ange KVÅ-kod UX001 Nybesök i förekommande fall Obligatorisk vid hembesök som återbesök vid ny behandlingsserie Besökstyp 2 Taxa 01, 04, 06, 08, 10, 12, 19, 25, 60, 70, 71 Diagnoskod Obligatorisk Vårdtjänst: KVÅ-kod Hembesök, enskilt (E0089) Inte obligatoriskt för att få ersättning. Vårdgivaren rapporterar lämpliga KVÅ-koder där så är möjligt. 1 Rapportering för utbetalning av ersättning SIDA 11 AV 40

12 Omfattande utredning barn och ungdom under 18 år, tal och språk Beskrivning I utredning ingår omfattande testning, analys, kvalificerade utlåtanden och överföring av resultat till patient/närstående. Överföring av resultat till patient och eller närstående ingår i utredningen och rapporteras vid besök med KVÅ för avslutad utredning. Se Riktlinjer för på Vårdgivarguiden En utredning som genomförs under en och samma dag inkl. överföring av resultat till patient och eller närstående, rapporteras på samma besök med KVÅ för påbörjad och avslutad utredning Remittent Obligatorisk vid nybesök/återbesök vid ny behandlingsserie Besökstyp 0, 1 Taxa 60, 04, 12, 19, 70, 71 Diagnoskod Obligatorisk Vårdtjänst: KVÅ-kod Omfattande utredning barn och ungdom under 18 år, tal och språk (E0090) Vid varje enskilt besök ska minst en av nedanstående KVÅ-koder för utredning rapporteras. Avslutad utredning kräver tidigare rapporterade besök där det framgår att utredningen har påbörjats och vid behov pågår. UV006 UV007 UV008 Tal- och språkutredning, påbörjad Tal- och språkutredning, pågående Tal- och språkutredning, avslutad Därutöver ska samtliga nedan angivna KVÅ-koder vid något tillfälle ha rapporterats under utredningen. AV045 AV108 GD003 Undersökning av tal (i) Undersökning av språk (i) Intyg omfattande (i) Därutöver i förekommande fall: Nedan angivna KVÅ-kod rapporteras då besöket även avser överföring till skola i samband med överföring till närstående: GB004 Patientrelaterad extern information och utbildning (i) 1 Rapportering för utbetalning av ersättning SIDA 12 AV 40

13 Utredning dyslexi Beskrivning Dyslexiutredning med undersökning av språk, läs- och skrivförmåga samt omfattande intyg. Uppdraget omfattar inte dyskalkyliutredning. I utredning ingår omfattande testning, analys, kvalificerade utlåtanden och överföring av resultat till patient/närstående. Överföring av resultat till patient och eller närstående ingår i utredningen och rapporteras vid besök med KVÅ för avslutad utredning. Se Riktlinjer för på Vårdgivarguiden En utredning som genomförs under en och samma dag inkl. överföring av resultat till patient och eller närstående, rapporteras på samma besök med KVÅ för påbörjad och avslutad utredning. Remittent Obligatorisk vid nybesök/återbesök vid ny behandlingsserie Besökstyp 0, 1 Taxa 01, 04, 06, 08, 10, 12, 19, 25, 60, 70, 71 Diagnoskod Obligatorisk Vårdtjänst: KVÅ-kod Utredning dyslexi (E0091) Vid varje enskilt besök ska minst en av nedanstående KVÅ-koder för utredning rapporteras. Avslutad utredning kräver tidigare rapporterade besök där det framgår att utredningen har påbörjats och vid behov pågår. UV002 UV003 UV004 Dyslexiutredning, påbörjad Dyslexiutredning, pågående Dyslexiutredning, avslutad (i) Därutöver ska samtliga nedan angivna KVÅ-koder vid något tillfälle ha rapporterats under utredningen. AV106 AV108 GD003 Undersökning av läs-, skriv- och räkneförmåga (i) Undersökning av språk (i) Intyg, omfattande (i) Därutöver i förekommande fall: Nedan angivna KVÅ-kod rapporteras då besöket även avser överföring till skola i samband med överföring till närstående: GB004 Patientrelaterad extern information och utbildning (i) 1 Rapportering för utbetalning av ersättning SIDA 13 AV 40

14 Omfattande utredning dyslexi Beskrivning Dyslexiutredning med fördjupad tal- och språkutredning vid tidigare diagnostiserad/misstanke om språkstörning och eller bedömning av svensktalande flerspråkig patient och eller utvecklingsrelaterad intellektuell påverkan Remittent Kan inte kombineras med tal- och språkutredning. Omfattande utredning dyslexi innebär en fördjupad utredning med högre grad av komplexitet i testning, analys, intygsformulering och överföring till följd av samtidigt förekommande svårigheter relaterade till språkstörning, flerspråkighet och eller utvecklingsrelaterad intellektuell påverkan. Uppdraget omfattar inte dyskalkyliutredning. I utredning ingår omfattande och fördjupad testning, analys, kvalificerade utlåtanden och överföring av resultat till patient och eller närstående. Överföring av resultat till patient och eller närstående ingår i utredningen och rapporteras vid besök med KVÅ för avslutad utredning. Se Riktlinjer för på Vårdgivarguiden En utredning som genomförs under en och samma dag inkl. överföring av resultat till patient och eller närstående, rapporteras på samma besök med KVÅ för påbörjad och avslutad utredning. Obligatorisk vid nybesök/återbesök vid ny behandlingsserie Besökstyp 0, 1 Taxa 01, 04, 06, 08, 10, 12, 19, 25, 60, 70, 71 Diagnoskod Obligatorisk Fortsätter nästa sida 1 Rapportering för utbetalning av ersättning SIDA 14 AV 40

15 Fortsättning från föregående sida Vårdtjänst: KVÅ-kod Omfattande utredning dyslexi (E0092) Vid varje enskilt besök ska minst en av nedanstående KVÅ-koder för utredning rapporteras. Avslutad utredning kräver tidigare rapporterade besök där det framgår att utredningen har påbörjats och vid behov pågår. UV002 Dyslexiutredning, påbörjad UV003 Dyslexiutredning, pågående UV005 Dyslexiutredning omfattande, avslutad (i) Då KVÅ-kod för avslutad utredning rapporteras anges den diagnos som utredningen resulterat i. Därutöver ska samtliga nedan angivna KVÅ-koder vid något tillfälle ha rapporterats under utredningen. AV106 AV108 GD003 Undersökning av läs-, skriv- och räkneförmåga (i) Undersökning av språk (i) Intyg, omfattande (i) Därutöver i förekommande fall: Nedan angivna KVÅ-kod rapporteras då besöket även avser överföring till skola i samband med överföring till närstående: GB004 Patientrelaterad extern information och utbildning (i) 1 Rapportering för utbetalning av ersättning SIDA 15 AV 40

16 Överföring av utredningsresultat till neuropsykiatriska utredningsteam Beskrivning Gäller överföring av utredningsresultat vid ett tillfälle per barn/ungdom till neuropsykiatriskt utredningsteam inom barn- och ungdomspsykiatriska mottagningar och barn- och ungdomsmedicinska mottagningar, se p 3.4, bil 1, Specifik uppdragsbeskrivning, i förfrågningsunderlaget. Remittent Inte obligatorisk Besökstyp 3 (ej vård) Taxa 01, 04, 06, 08, 10, 12, 19, 25, 60, 70, 71 Diagnoskod Obligatorisk Enligt ett av alternativen nedan Alternativ 1 Vårdtjänst: Överföring av utredningsresultat till neuropsykiatriska utredningsteam, med patient (E0093) Rapportera minimum den angivna KVÅ-koden XS007 Konferens med patient (i) Alternativ 2 Vårdtjänst: KVÅ-kod Överföring av utredningsresultat till neuropsykiatriska utredningsteam, utan patient (E0094) Rapportera minimum den angivna KVÅ-koden XS008 Konferens om patient (i) 1 Rapportering för utbetalning av ersättning SIDA 16 AV 40

17 Överföring av resultat, till/på skola, på egen mottagning, med eller utan patient/företrädare Uppmärksamma att alternativ två även avser överföring av resultat till personal vid förskola då patient eller företrädare inte deltar Beskrivning Besöket avser ett fysiskt möte på skola eller på mottagning. Endast ett besök för överföring av resultat till skola får rapporteras per utredning. Om besöket även avser överföring till närstående bedöms besöket ingå i utredningen och ska rapporteras inom utredningen. Remittent Inte obligatorisk Besökstyp L, 1 eller 4 Observera att olika besökstyper ska användas beroende på var vårdkontakten sker och om patienten/företrädare deltar eller inte, se nedan. Taxa 01, 04, 06, 08, 10, 12, 19, 25, 60, 70, 71 Diagnoskod Obligatorisk Enligt ett av alternativen nedan Alternativ 1 Detta alternativ gäller vid besökstyp L Besök på annan plats Vårdtjänst: KVÅ-kod Överföring av resultat på skola, med patient/företrädare (E0095) Rapportera båda de angivna KVÅ-koderna: GB004 Patientrelaterad extern information och utbildning (i) ZV023 Besök inom barnomsorgen och i skolan (i) Därutöver: Rapporteras då företrädare representerar patienten: XS001 Information och rådgivning med företrädare för patienten (i) Alternativ 2 Detta alternativ gäller vid besökstyp 4 Vårdhändelse utan patientkontakt Vårdtjänst: Uppmärksamma: KVÅ-kod Fortsätter nästa sida Överföring av resultat på skola, utan patient/företrädare (E0096) Avser även överföring av resultat till personal vid förskola då patient eller företrädare inte deltar Rapportera båda de angivna KVÅ-koderna: GB004 Patientrelaterad extern information och utbildning (i) ZV023 Besök inom barnomsorgen och i skolan (i) 1 Rapportering för utbetalning av ersättning SIDA 17 AV 40

18 Fortsättning från föregående sida Alternativ 3a Patient eller företrädare deltar, rapportera besökstyp 1 Återbesök Vårdtjänst: KVÅ-kod Överföring av resultat på egen mottagning (E0097) Rapportera båda de angivna KVÅ-koderna: GB004 Patientrelaterad extern information och utbildning (i) ZV507 Medverkan av företrädare för skola (i) Därutöver: Rapporteras då företrädare representerar patienten: XS001 Information och rådgivning med företrädare för patienten (i) Alternativ 3b Patient eller företrädare deltar inte, rapportera besökstyp 4 Vårdhändelse utan patientkontakt Vårdtjänst: KVÅ-kod Överföring av resultat på egen mottagning (E0097) Rapportera båda de angivna KVÅ-koderna: GB004 Patientrelaterad extern information och utbildning (i) ZV507 Medverkan av företrädare för skola (i) 1 Rapportering för utbetalning av ersättning SIDA 18 AV 40

19 Besök på annan plats Beskrivning Enstaka besök där patienten eller företrädare deltar. Avser enstaka besök vid förskola för observation i samband med språklig utredning. Avser överföring av resultat av Omfattande utredning barn och ungdom under 18 år, tal och språk vid ett tillfälle Avser inte besök för överföring av resultat av dyslexiutredning Remittent Inte obligatorisk Besökstyp L Taxa 01, 04, 06, 08, 10, 12, 19, 25, 60, 70, 71 Diagnoskod Obligatorisk Vårdtjänst: KVÅ-kod Besök på annan plats (E098) Rapporetera en av nedan angivna KVÅ-koder: ZV021 Arbetsplatsbesök ZV022 Besök hjälpmedelscentralen (i) ZV023 Besök inom barnomsorgen och i skolan (i) ZV043 Avser i detta avtal besök på afasiförening samt kommunikativ träning i närmiljö. Övriga besök utanför vårdenheten 1 Rapportering för utbetalning av ersättning SIDA 19 AV 40

20 Resurskrävande besök, certifierad LSVT Certifierad logoped, LSVT (Lee Silverman Voice Treatment) Beskrivning Öppenvårdsbesök på mottagning där en patient möter en hälso- och sjukvårdspersonal med självständigt behandlingsansvar. Logoped som rapporterar resurskrävande enskilt besök för LSVT -behandling ska inneha certifiering för att bedriva behandling enligt LSVT -metoden. Remittent Obligatorisk vid nybesök/återbesök vid ny behandlingsserie Besökstyp 0, 1 Taxa 01, 04, 06, 08, 10, 12, 19, 25, 60, 70, 71 Vårdtjänst: Resurskrävande besök, certifierad LSVT (E099) Diagnoskod R471A Dysartri R471B Dysartrofoni R490 Dysfoni R498W Röstrubbning, specificerad En av ovanstående diagnoser är obligatorisk, därutöver bör bidiagnos anges. Nedan finns några exempel. G20_ Mb Parkinson G35_ Multipel skleros I61_ Hjärnblödning I63_ Cerebral infarkt I69_ Sena effekter av cerebrovaskulär sjukdom KVÅ-kod Diagnos måste anges med minimum fyra positioner. Se översikt diagnoskoder i bilaga 3 Rapportera en av de nedan angivna koderna för tid: ZV211, ZV212, ZV213, ZV214, ZV215, ZV216, ZV217 OCH UV010 Logopedbehandling enligt specificerad metod (i) 1 Rapportering för utbetalning av ersättning SIDA 20 AV 40

21 Resurskrävande gruppbesök, certifierad LSVT Certifierad logoped, LSVT (Lee Silverman Voice Treatment) Beskrivning Remittent Öppenvårdsbesök på mottagning där fler patienter möter en hälsooch sjukvårdspersonal med självständigt behandlingsansvar. Logoped som rapporterar resurskrävande gruppbesök för LSVT -behandling ska inneha certifiering för att bedriva behandling enligt LSVT - metoden. En grupp ska bestå av minst 2 och högst 6 patienter. Obligatorisk vid gruppbesök som nybesök Ange KVÅ-kod UX001 Nybesök i förekommande fall Obligatorisk vid gruppbesök som återbesök vid ny behandlingsserie Besökstyp 8 Taxa 01, 04, 06, 08, 10, 12, 19, 25, 60, 70, 71 Vårdtjänst: Resurskrävande gruppbesök, certifierad LSVT (E0100) Diagnoskod R471A Dysartri R471B Dysartrofoni R490 Dysfoni R498W Röstrubbning, specificerad En av ovanstående diagnoser är obligatorisk, därutöver bör bidiagnos anges. Nedan finns några exempel. G20_ Mb Parkinson G35_ Multipel skleros I61_ Hjärnblödning I63_ Cerebral infarkt I69_ Sena effekter av cerebrovaskulär sjukdom KVÅ-kod Diagnos måste anges med minimum fyra positioner. Se översikt diagnoskoder i bilaga 3 Rapportera en av de nedan angivna koderna för tid: ZV211, ZV212, ZV213, ZV214, ZV215, ZV216, ZV217 OCH UV010 Logopedbehandling enligt specificerad metod (i) 1 Rapportering för utbetalning av ersättning SIDA 21 AV 40

22 Utredning sväljsvårigheter, hembesök Beskrivning Remittent Besöket gäller observation och bedömning av ät- och sväljförmåga på patienter boende hemma/i särskilt boende. Överföring till närstående/personal bedöms ingå och ska rapporteras inom utredningen. Obligatorisk vid hembesök som nybesök Ange KVÅ-kod UX001 Nybesök i förekommande fall Obligatorisk vid hembesök som återbesök vid ny behandlingsserie Besökstyp 2 Taxa 01, 04, 06, 08, 10, 12, 19, 25, 60, 70, 71 Vårdtjänst: Utredning sväljsvårigheter, hembesök (E0101) Diagnoskod R139 Sväljningssvårigheter, dysfagi Z038 Observation för andra misstänkta sjukdomar och tillstånd KVÅ-kod Rapportera en av de nedan angivna koderna för tid: ZV211, ZV212, ZV213, ZV214, ZV215, ZV216, ZV217 OCH AV111 Undersökning av sväljning, ät- och drickförmåga (i) Därutöver kan nedan angivna KVÅ-koder rapporteras QE005 Underlättande av sväljning (i) QM006 Övervakning av kroppsställning (i) QN022 Matning (i) 1 Rapportering för utbetalning av ersättning SIDA 22 AV 40

23 Resurskrävande besök, neurologiskt betingad tal-, språk- och sväljstörning Beskrivning Besöket gäller utredning, analys och behandling av neurologiskt betingad tal-, språk- och eller sväljstörning samt stöd- och träning i att kommunicera i samband med dysfasi och afasi. Remittent Obligatorisk vid nybesök/återbesök vid ny behandlingsserie Besökstyp 0, 1 Taxa 01, 04, 06, 08, 10, 12, 19, 25, 60, 70, 71 Vårdtjänst: Resurskrävande besök, neurologiskt betingad tal-, språk- och sväljstörning (E0102) Diagnoskod R470A Dysfasi och afasi R470B Pragmatisk språkstörning R470C Annan specificerad språkstörning R471A Dysartri R471B Dysartrofoni KVÅ-kod R139 Z038 Sväljningssvårigheter, dysfagi Observation för andra misstänkta sjukdomar och tillstånd Rapportera en av de nedan angivna KVÅ-koderna för tid. Alla KVÅ-koder för åtgärd kan kombineras med följande koder: ZV211, ZV212, ZV213, ZV214, ZV215, ZV216, ZV217 OCH minst en av nedanstående AV045 Undersökning av tal (i) AV105 Undersökning av kommunikation (i) AV108 Undersökning av språk (i) AV111 Undersökning av sväljning, ät- och drickförmåga (i) QE005 Underlättande av sväljning (i) QL000 Stöd och träning i att kommunicera (i) QM006 Övervakning av kroppsställning (i) QN022 Matning (i) Därutöver: Rapporteras då företrädare representerar patienten: XS001 Information och rådgivning med företrädare för patienten (i) 1 Rapportering för utbetalning av ersättning SIDA 23 AV 40

24 Resurskrävande besök, kommunikationskartor, stöd och träning till närstående Beskrivning Besöket gäller alternativ och kompletterande kommunikation samt information och undervisning i att kommunicera med stöd i samverkan med patient och närstående. Remittent Obligatorisk vid nybesök/återbesök vid ny behandlingsserie Besökstyp 0, 1 Taxa 01, 04, 06, 08, 10, 12, 19, 25, 60, 70, 71 Vårdtjänst: Resurskrävande besök, kommunikationskartor, stöd och träning till närstående (E0103) Diagnoskod R470A Dysfasi och afasi R470B Pragmatisk språkstörning R470C Annan specificerad språkstörning R471A Dysartri R471B Dysartrofoni KVÅ-kod Rapportera en av de nedan angivna KVÅ-koderna för tid. Alla KVÅ-koder för åtgärd kan kombineras med följande koder: ZV202, ZV203, ZV204, ZV205, ZV206, ZV211, ZV212, ZV213, ZV214, ZV215, ZV216, ZV217 OCH PL004 Bedömning av att använda kommunikationsutrustning och tekniker (i) Även nedanstående kan rapporteras QL000 Stöd och träning i att kommunicera (i) Därutöver: Rapporteras då företrädare representerar patienten: XS001 Information och rådgivning med företrädare för patienten (i) 1 Rapportering för utbetalning av ersättning SIDA 24 AV 40

25 1.2 Produktkoder för tilläggsersättning Rapportering av nedanstående åtgärder ligger till grund för utbetalning av tilläggsersättning. För att få tilläggsersättning måste man ha en grundersättning för vårdkontakten. Grundersättningen är de produktkoder som har presenterats i kapitel 1 Produktkoden visas inom parentes och rapporteras inte direkt i PAS. Tolk medverkar vid besöket Besökstyp Yrkeskategori Taxa Oberoende av besökstyp Oberoende av yrkeskategori Oberoende av taxa Vårdtjänst: Tolk medverkar vid besöket (E0104) KVÅ-kod ZV020 Användande av tolk 1.3 Särskild rutin för manuell rapportering och fakturering av SIP Besökstyp Yrkeskategori Taxa Dokumentation Rapporteras inte från det patientadministrativa systemet (PAS) till gemensamt vårdregister (GVR) Rapporteras inte från det patientadministrativa systemet (PAS) till gemensamt vårdregister (GVR) Rapporteras inte från det patientadministrativa systemet (PAS) till gemensamt vårdregister (GVR) Insatsen som faktureras ska vara dokumenterad i patientens journal. Vårdtjänst: Beskrivning Rutin vid fakturering Medverkan vid upprättande av samordnad individuell plan (SIP) Medverkan vid upprättande av samordnad individuell plan enligt Socialtjänstlagen (SoL) 2 kap. 7 och Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) 3f. SIP omfattar insatser från representanter för minst två huvudmän. Av fakturan ska det framgå vilken mottagning som är avsändare och avtalsnummer (ADA). Bifoga besöksunderlag (patientbesöket) från den vårdgivare som ansvarar för besöket och den kombikakod på vilken besöket är rapporterad. Mall för fakturaunderlag finns på Vårdgivarguiden att ladda ner. Fakturaunderlaget ska bifogas i Vårdfaktura. Vårdgivarguiden-Mall för fakturaunderlag SIP 1 Rapportering för utbetalning av ersättning SIDA 25 AV 40

26 1.4 Koder för avdrag av patientavgift i öppen vård. När patienten betalar patientavgift kontant, med betalkort eller via faktura/inbetalningskort dras motsvarande patientavgift av från ersättningen. Detta medför ingen extra åtgärd i PAS eftersom Ersmo använder den rapporterade informationen för att beräkna kod för avdraget. Nedan redovisas de koder som används för att skapa avdraget i ersättningen och de tillhörande kombinationerna av besökstyp, yrkeskategori och taxa. Ersättningen för vårdkontakten kommer i dessa situationer bestå av en eller flera produktkoder för ersättningen för vårdtjänst och nedan angivna kod för avdrag i den totala ersättningen. Avdraget motsvarar den inbetalda patientavgiften - undantaget koder för Rest till Frikort där avdraget är ett schablonavdrag på halva summan av den motsvarande hela patientavgiften för vårdkontakten. Beskrivning Besökstyp Yrkeskategori Taxa Andra vårdgivare 72 01, 02, 25 Kod 29G05 Rest till Frikort Andra vårdgivare G06 Ej folkbokförd i Sverige 72 04, 12, 19, 70, 71 Asylsökande och Person utan tillstånd Observera: Endast de verksamheter som har automatiserad Vårdfaktura för dessa personers vårdkontakter. Inget avdrag 72 70, 71 29G12 1 Rapportering för utbetalning av ersättning SIDA 26 AV 40

27 1.5 Fakturering av vårdkontakter Denna rapporteringsanvisning ger ingen närmre information om faktureringsrutinerna än vad som beskrivs i Bilaga 2, kapitlet om Informationssystem. Det normala är att faktureringen för vård av alla som är folkbokförda i Sverige är automatiserad. Rutinerna kring utomlänspatienter kan skilja något från avtal till avtal. Faktureringsrutinerna kring personer som inte är folkbokförda i Sverige skiljer även mellan de olika personkretsarna så som EU-patienter, patienter från konventionsländer, asylsökande och personer utan tillstånd. De enskilda rutinerna avtalas mellan avtalsparterna och framgår inte av denna rapporteringsanvisning. Nedan hänvisas till närliggande information. Uppmärksamma även information om intyg. Asylsökande Asylsökande som kan uppvisa ett giltigt LMA-kort. Vårdgivarguiden - Asylsökande Bevisperson En person som i egenskap av målsägande eller vittne ska närvara vid en förundersökning eller huvudförhandling i brottmål i Sverige. En bevisperson får ett beslut från Migrationsverket om att han eller hon har fått uppehållstillstånd i Sverige. I beslutet ska det stå att uppehållstillstånd är beviljat enligt 5 kap. 15 utlänningslagen. Kontakta alltid Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Avdelningen för Närsjukvård, Kvinnor-Barn-Asyl vad gäller dessa personer. Använd alltid reservnummer vid registrering av vårdkontakten. Intyg med mera Dokumentet Regelverk och avgifter för intyg, vaccinationer och hälsoundersökningar. Vårdgivarguiden Intyg, vaccination mm Person utan tillstånd Om en person inte har nödvändiga tillstånd att vistas i Sverige. Vårdgivarguiden - Person som saknar tillstånd. Använd alltid reservnummer vid registrering av vårdkontakten. Självbetalande För självbetalande patienter måste vårdenheten säkerställa betalningen för vårdtjänsten från patienten. Detta eftersom det inte utgår någon ersättning från det offentliga i dessa fall. Turister och övriga med tillstånd att vistas i Sverige Avgiftsreglerna för dessa patienter varierar bland annat beroende på vilket land patienten kommer ifrån, orsaken till vistelsen i Sverige samt medborgarskap med mera. Vårdgivarguiden - Turisthandboken. Personnummer och reservnummer Normalt används ett giltigt svenskt personnummer vid rapportering av en vårdkontakt. För att kunna rapportera en vårdkontakt för en person som inte har ett giltigt svenskt personnummer används istället ett reservnummer. Om personen inte redan har ett reservnummer ska vårdgivaren ta ut ett nummer från personuppgiftsregistret (PU). Kontakta SLL-IT Servicedesk för ytterligare information. E-post: Telefon: Rapportering för utbetalning av ersättning SIDA 27 AV 40

28 2 Särskild kontroll och underlag för felsökning Tabellerna i detta avsnitt kommer vid en senare uppdatering av rapporteringsanvisningen. Produktkod Det finns en exempeltabell med information om hur man använder koderna för Besökstyp, Yrkeskategori och Taxa i Kapitel 1. Respektive Produktkod är beroende av att KVÅ-koder tillhörande de givna kombinationerna är utförda och rapporterade i enlighet med beskrivningen i Kapitel 1. Vilka KVÅ-koder som ingår i respektive kombination framgår av nästkommande tabell. Kombination rapporteras inte från lokalt PAS. Den skapas av ERSMO utifrån inrapporterade koder för KVÅ. Där fältet är tomt är nämnda informationsmängd inte viktig för beräkning av nämnda produktkod. Produktkod Namn Besökstyp Yrkeskategori Taxa Kombination 2 Särskild kontroll och underlag för felsökning SIDA 28 AV 40

29 Kombinationer Kombination och Rang. I denna tabell visas de KVÅ-koder som tillhör respektive Kombination. Kombination rapporteras inte från lokalt PAS. Den skapas av ERSMO utifrån inrapporterade koder för KVÅ. Det förutsätts att de angivna koderna inom samma kombination är rapporterad. Om verksamheten rapporterar flera KVÅ-koder som gör att olika Kombinationer skulle kunna väljas kommer den Kombination med lägsta siffra att väljas. Detta ger att verksamheten blir ersätt med den Produktkod som ger högst ersättning Kombination Namn Ordning KVÅ-kod 2 Särskild kontroll och underlag för felsökning SIDA 29 AV 40

30 Bilaga 1 Rapporteringsanvisningen i förhållande till regelverk Bilaga 1 Rapporteringsanvisningen i förhållande till regelverk SIDA 30 AV 40

31 Bilaga 2 Beskrivning av vården och Informationssystem Beskrivning av vården Alla vårdkontakter som ersätts i enlighet med denna rapporteringsanvisning rapporteras av vårdgivaren till det gemensamma vårdregistret (GVR). Rapporteringsanvisningen beskriver vad som ska rapporteras från vårdenhetens patientadministrativa system (PAS) till GVR för att ersättning ska kunna utbetalas. I denna rapporteringsanvisning används ordet produktkod. I avtalet används ordet vårdtjänst. Produktkoden visar i ekonomiska termer vilken vårdtjänst som har ersatts. Beskrivningssystemen bygger på regelverk för rapportering av vårdkontakter där den enskilda patientens kontakt med hälso- och sjukvården rapporteras med ett antal olika variabler. En del variabler är administrativa t ex besökstyp och patientavgift (taxa). En del variabler beskriver det medicinska innehållet i vårdkontakten t ex diagnos (ICD-10-SE). De olika variablerna har sedan en eller flera koder att välja mellan. Det är kombinationen av variabler och dess koder som presenteras i denna rapporteringsanvisning. Denna rapporteringsanvisning har utarbetats utifrån ett avtal där koder för variablerna nedan ska rapporteras till GVR. Denna rapporteringsanvisning beskriver inte den tekniska lösningen för hur PAS levererar informationen till GVR. För att säkerställa korrekt leverans av information till GVR tillhandahåller SLL-IT anvisningar och specifikationer. Vårdgivaren måste själv ta kontakt med sin leverantör av PAS för att säkerställa att överföring av information mellan PAS och GVR kan ske. Att i övrigt förbereda informationssystemen (se nästa kapitel) så att ersättningsflödet fungerar korrekt omhändertas i samband med avtalsskrivandet. Denna rapporteringsanvisning har ingen närmare beskrivning av dessa procedurer. Variabler och tillhörande koder för administrativ beskrivning Variabler och koder presenteras på detaljnivå i Kapitel 1 Rapportering för utbetalning av ersättning och i tabellform i Kapitel 2 Särskild kontroll och underlag för felsökning. o Koder för Besökstyp, Yrkeskategori och Taxa för öppen vård Koderna finns i CodeServer respektive tabeller BTYP, VDG, TAXA Variabler och tillhörande koder för medicinsk beskrivning Koder rapporteras i enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter. Koder ska rapporteras vid alla vårdkontakter hos all hälso- och sjukvårdspersonal. Se information med länkar nedan. o Diagnoskoder enligt ICD-10-SE (Internationell statistik klassifikation av sjukdomar och relaterade hälsoproblem) Beskriver patientens sjukdom, symtom eller anledning till vårdkontakten. Koderna finns i CodeServer tabell DIAGNOS o Åtgärdskoder enligt KVÅ (Klassifikation av vårdåtgärder) Beskriver vårdåtgärder. Koderna finns i CodeServer tabell OPKOD operationskoder/åtgärdskoder Bilaga 2 Beskrivning av vården och Informationssystem SIDA 31 AV 40

32 En vårdkontakt ska alltid beskrivas enligt vid var tid gällande regelverk, oavsett påverkan på utbetalad ersättning. I nedan punktlista ges länkar till allmän information kring detta. - Information om regelverk och definitioner kring rapportering av vårdkontakter: Vårdgivarguiden - Vårdinformatik - Regelverket för avgifter: Vårdgivarguiden - Avgiftshandboken - Information och anvisningar om ICD-10-SE och KVÅ: Socialstyrelsen - Klassificering och koder Vilka variabler och tillhörande koder som specifikt måste användas gällande avtalet för denna rapporteringsanvisning framgår av Kapitel 1 Rapportering för utbetalning av ersättning. Den information som har rapporterats till GVR kommer omhändertas av de efterföljande informationssystemen i ersättningsflödet. Schematisk bild och enkel beskrivning av ersättningsflödet finns i nästa avsnitt. Bilaga 2 Beskrivning av vården och Informationssystem SIDA 32 AV 40

33 Informationssystem Socialstyrelsens definition av informationssystem är: system som insamlar, bearbetar, lagrar eller distribuerar och presenterar information. På Vårdgivarguiden finns termerna e-tjänster och system. I denna rapporteringsanvisning används termerna synonymt med varandra. Nedan förklaras hur den information som rapporteras från vårdgivarens PAS till GVR omhändertas i informationssystemen så att vårdgivaren får ersättning i enlighet med avtalet. Observera att denna rapporteringsanvisning beskriver den automatiserade bearbetningen av rapporterad information som görs för varje vårdkontakt. Denna rapporteringsanvisning beskriver inte eventuell ersättning som utgår i enlighet med andra delar av avtalet eller manuell tilläggsfakturering som även det kan tillkomma som en del av avtalet. I bilden ovan visas en schematisk bild av hur den rapporterade informationen omhändertas i de informationssystem som ingår i ersättningsflödet. Nedan visas vad förkortningarna står för och därefter en övergripande förklaring av vad som händer i de olika systemen. PAS Patientadministrativt system HEJ systemet sätter pris (ingen förkortning) GVR Gemensamt vårdregister VF Vårdfaktura ERSMO Ersättningsmodeller AF Avstämningsfunktionen I kapitel 1 Rapportering för utbetalning av ersättning beskrivs vilka informationsmängder från beskrivningssystemen som specifikt gäller för det avtal som denna rapporteringsanvisning hänvisar till. Förklaring av ersättningsflödet är dock likalydande för alla avtal och rapporteringsanvisning även om informationen som omhändertas kan vara olika till antal variabler och koder. - PAS levererar till GVR Första steget i ersättningsflödet är att vårdgivaren rapporterar korrekt information i enlighet med denna rapporteringsanvisning till GVR. Därutöver måste alla informationssystem vara förberedda så att den rapporterade informationen kan omhändertas. Som tidigare nämnt (1.1, tredje stycket) kommer denna rapporteringsanvisning inte ytterligare beskriva de förberedande åtgärder som måste göras i informationssystemen. GVR har funktioner för att återrapportera fel till vårdgivarens PAS. (Om PAS har funktioner för detta). Information om felaktigheten finns även i AF, vilket beskrivs i sista punkten. I den schematiska bilden ser man skillnaden i ansvar mellan vårdgivaren och SLL. Vårdgivaren ansvarar för sitt lokala PAS och rapporteringen till GVR. SLL ansvarar för de informationssystem som används i ersättningsflödet. Bilaga 2 Beskrivning av vården och Informationssystem SIDA 33 AV 40

34 - GVR levererar information till ERSMO ERSMO innehåller olika ersättningsmodeller som används för att bearbeta den rapporterade informationen. Huvudsyftet för ERSMOs bearbetning är att produktkoder för ersättning - av de i avtalet beskrivna vårdtjänsterna - ska skapas för den rapporterade vårdkontakten. Ersättningsmodellerna konfigureras i systemet ERSMO och är oftast olika för olika avtalsområde.* - ERSMO levererar till HEJ HEJ har som uppgift att sätta avtalat pris på den produktkod som Ersmo har levererat. Några verksamheter använder HEJ som fakturaunderlag för att få ersättning från beställaren. - HEJ levererar information till VF Detta gäller vårdgivare som har avtal om att få sin ersättning via VF. Här skapas en elektronisk faktura åt vårdgivaren som godkänner/skickar den så att ersättningen utbetalas. I VF finns funktioner för manuell tilläggsfakturering, bokföring och kontering vilket inte ytterligare beskrivs i denna rapporteringsanvisning. - AF tar emot information från GVR, ERSMO, HEJ och VF I AF visas informationen som har rapporterats tillsammans med resultatet av bearbetningen. AF har till exempel information om respektive systems status gällande vårdkontakten, visning av ERSMOs bearbetning och HEJs eventuella pris på produktkoden. Åtkomst till AF sker via VF. På Vårdgivarguiden finns mera information om e-tjänster och system. Vårdgivarguiden - E-tjänster och system * Information om modellnummer ska inte rapporteras från PAS. Modellnumret kommer verksamheten se i Avstämningsfunktionen (AF), och är oftast viktig information i kontakt med SLL-IT och HSF vid t ex felsökning kring ersättning. I ERSMO bearbetas den rapporterade informationen gällande avtalet i denna rapporteringsanvisning i enlighet med modell: 182 VV Logopedi Bilaga 2 Beskrivning av vården och Informationssystem SIDA 34 AV 40

35 Bilaga 3 Kodtexter för koder i denna rapporteringsanvisning I denna bilaga visas kodtexter för de koder som har använts i denna rapporteringsanvisning utan att kodtexten har skrivits ut. För kodverket i sin helhet hänvisas till CodeServer och respektive tabell. Besökstyp Koderna finns i CodeServer tabell BTYP Kod Kodtext 0 Nybesök enskilt 1 Återbesök enskilt 2 Hembesök 3 Ej vård 4 Vårdhändelse utan patientkontakt 8 Gruppbesök L Besök på annan plats Yrkeskategori Koderna finns i CodeServer tabell VDG VDG är förkortning för vårdgivare vilket var det allmänt använda uttrycket för det som idag benämns som Hälso- och sjukvårdspersonal. Vårdgivare har numera en organisatorisk övergripande betydelse och används inte för enskilt personal. I denna rapporteringsanvisning används ordet yrkeskategori för koderna som visar till vilket yrke respektive Hälso- och sjukvårdspersonal tillhör. Kod Kodtext 72 Logoped Bilaga 3 Kodtexter för koder i denna rapporteringsanvisning SIDA 35 AV 40

36 Taxa/Patientavgift Koderna finns i CodeServer tabell TAXA Taxa omnämns även som patientavgift. Ytterligare information kring taxekoder: Vårdgivarguiden - Taxekoder Kod Kodtext 01 Primärvård och geriatrik 04 EES- och konventionspatienter 06 Avgiftsbefriad 08 SLL frikort 10 Resterande avgift till frikort 12 Asylsökande 19 Fullbetalande patient 25 Återbetalning enligt 30-minutersregeln 60 Patient yngre än 18 år 70 Bevispersoner 71 Personer utan tillstånd Bilaga 3 Kodtexter för koder i denna rapporteringsanvisning SIDA 36 AV 40

37 KVÅ-koder Koderna finns i CodeServer tabell OPKOD operationskoder/åtgärdskoder. KVÅ-koder för tidsangivelse Id Långt namn Beskrivning ZV minuter (i) Tilläggskod för angivelse av tidsåtgång ZV minuter (i) Tilläggskod för angivelse av tidsåtgång ZV minuter (i) Tilläggskod för angivelse av tidsåtgång ZV minuter (i) Tilläggskod för angivelse av tidsåtgång ZV minuter (i) Tilläggskod för angivelse av tidsåtgång ZV minuter (i) Tilläggskod för angivelse av tidsåtgång UX minuter eller mer ZV minuter (i) Tilläggskod för angivelse av tidsåtgång ZV minuter (i) Tilläggskod för angivelse av tidsåtgång ZV minuter (i) Tilläggskod för angivelse av tidsåtgång ZV minuter (i) Tilläggskod för angivelse av tidsåtgång ZV minuter (i) Tilläggskod för angivelse av tidsåtgång ZV minuter (i) Tilläggskod för angivelse av tidsåtgång KVÅ-koder för åtgärd KVÅ-kod KVÅ-text AE020 Undersökning av oralmotorik (i) AU120 Upprättande av strukturerad vård- och omsorgsplan (i) Beskrivning Innefattar undersökning av ett eller flera av följande områden: orofacial anatomi, motorik och sensorik Upprättande/reviderande av skriftlig strukturerad vårdoch omsorgsplan Planen ska om möjligt utformas tillsammans med berörd individ. I planen ska beskrivas planerad och beslutad vård och omsorg. För åtgärderna i planen ska anges mål. Planen ska utvärderas och omprövas. Den ska dokumenteras och det ska finnas en ansvarig person för att planen tas fram och justeras AV045 Undersökning av tal (i) Innefattar undersökning av ett eller flera av följande områden: andning, fonation, oralmotorik, talflyt, artikulation, prosodi och förståelighet AV105 AV106 Undersökning av kommunikation (i) Undersökning av läs-, skrivoch räkneförmåga (i) Förståelse och hantering av språkets övergripande kontext. Förmåga till samspel t ex turtagning, initiativ och respons i samtal Innefattar undersökning av ett eller flera av följande områden: auditiv och visuell perception, ord- och satsförståelse, fonologisk medvetenhet, auditivt arbetsminne, grammatisk uttrycksförmåga, aktivt ordförråd, ordmobilisering, fonologi, läsförståelse, läsning av ord och text, skrivning, stavning, symbolförståelse, sifferbenämning och enkel aritmetik Bilaga 3 Kodtexter för koder i denna rapporteringsanvisning SIDA 37 AV 40

38 KVÅ-kod KVÅ-text Beskrivning AV108 Undersökning av språk (i) Innefattar undersökning av ett eller flera av följande områden: spontantal, icke-verbal kommunikation, pragmatik, språkförståelse, auditiv förståelse, symbolförståelse, minne, fonologi, grammatik, lexikon, syntax, semantik, benämningsförmåga, repetitionsförmåga, språklig medvetenhet samt läs- och skrivförmåga AV111 Undersökning av sväljning, ät- och drickförmåga (i) Innefattar undersökning av ett eller flera av följande områden: andning, röst, orofacial anatomi, motorik och sensorik, oral och faryngeal sväljningsfas samt DV093 GA024 GA025 GB004 GB009 Upprättande av rehabiliteringsplan (i) Utprovning och förskrivning av utrustning som ej ingår i hjälpmedelsförteckningen (i) Utprovning och förskrivning av övriga hjälpmedel (exklusive rullstol) (i) Patientrelaterad extern information och utbildning (i) Information och undervisning riktad till patient (i) kompensatoriska åtgärder Koden avser ett paket av åtgärder som bestäms i en individuell skriftlig habiliterings- eller rehabiliteringsplan som dokumenterats i journalen. Koden får inte användas för enstaka habiliterings- eller rehabiliteringsåtgärd. Minst tre olika yrkeskategorier ska vara involverade i upprättandet. Genomförande, se DV094. T ex AKK (Alternativ och Kompletterande Kommunikation) eller oralmotoriska hjälpmedel, inkl gomplatta Information, utprovning, förskrivning, specialanpassning, träning och uppföljning av hjälpmedel som ingår i hjälpmedelsförteckningen, (exklusive rullstol) Avser dels överrapportering av patient till annan enhet och dels information och/eller utbildning avseende en viss patients behov till externa enheter (=utanför den egna kliniken) Information till och utbildning av patient av väsentligt större omfattning än vad som förekommer vid ordinära kontakter, t ex smärtskola, astmaskola, KOL-skola, ryggskola eller strukturerade patientutbildningar av olika slag GB010 Information och undervisning riktad till närstående (i) Information till och utbildning av närstående av väsentligt större omfattning än vad som förekommer vid ordinära kontakter, t ex smärtskola, astmaskola, KOL-skola, ryggskola eller strukturerade närståendeutbildningar av olika slag GD003 Intyg, omfattande (i) T.ex. LUH, rättsintyg, intyg för bostadsanpassning eller PL004 QE005 QL000 Bedömning av att använda kommunikationsutrustning och tekniker (!) Underlättande av sväljning (i) Stöd och träning i att kommunicera (i) annat intyg av motsvarande omfattning Bedömning av användandet av olika utrustningar och tekniker för kommunikation. ICF d360 Underlättande av sväljning och minskning av risken för aspiration genom t.ex. anpassning av födans konsistens, instruktion om kroppsställning. ICF b510 Stöd, träning och/eller övervakning av kommunikation genom språk, tecken, symboler, att ta emot och förmedla budskap, att genomföra samtal och att använda olika kommunikationsmetoder och kommunikationshjälpmedel. Övergripande kod inom avsnittet ICF d310 - d399 Bilaga 3 Kodtexter för koder i denna rapporteringsanvisning SIDA 38 AV 40

Stockholms läns landsting Vårdval Logopedi rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning

Stockholms läns landsting Vårdval Logopedi rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning Avdelningen för Närsjukvård Rehabilitering-Habilitering-Hjälpmedel Stockholms läns landsting rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning Gäller fr.o.m. 2017-01-01 Revideringshistorik

Läs mer

Avtal om hjälpmedelscentralsverksamhet med inriktning mot kommunikation, kognition och databaserade synhjälpmedel

Avtal om hjälpmedelscentralsverksamhet med inriktning mot kommunikation, kognition och databaserade synhjälpmedel 1 (11) Avdelningen för Närsjukvård Rehabilitering-Habilitering-Hjälpmedel Stockholms läns landsting Avtal om hjälpmedelscentralsverksamhet med inriktning mot kommunikation, kognition och databaserade synhjälpmedel

Läs mer

Stockholms läns landsting Avtal om habilitering på Bosse Råd, Stöd & Kunskapscenter

Stockholms läns landsting Avtal om habilitering på Bosse Råd, Stöd & Kunskapscenter 1 (11) Avdelningen för Närsjukvård Rehabilitering-Habilitering-Hjälpmedel Stockholms läns landsting Avtal om habilitering på Bosse Råd, Stöd & Kunskapscenter - rapporteringsanvisning gällande underlag

Läs mer

Stockholms läns landsting Vårdval ASiH rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning

Stockholms läns landsting Vårdval ASiH rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning Avdelningen för Närsjukvård Geriatrik Stockholms läns landsting rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning Gäller fr.o.m. 2017-01-01 Revideringshistorik finns på nästa sida

Läs mer

Stockholms läns landsting Avtal STI-mottagningar - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning

Stockholms läns landsting Avtal STI-mottagningar - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning 1 (10) Avdelningen för Närsjukvård Enheten för barn, kvinnor, unga och asyl Stockholms läns landsting Avtal STI-mottagningar - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning RFSU,

Läs mer

Stockholms läns landsting Tilläggsavtal gällande första linjen vid psykisk ohälsa hos barn och ungdom

Stockholms läns landsting Tilläggsavtal gällande första linjen vid psykisk ohälsa hos barn och ungdom 1 (12) Avdelningen för Närsjukvård Enheten för Allmänmedicin Stockholms läns landsting Tilläggsavtal gällande första linjen vid psykisk ohälsa hos barn och ungdom - rapporteringsanvisning gällande underlag

Läs mer

Registreringsrutin enligt förfrågningsunderlag för vårdval specialiserad fysioterapi

Registreringsrutin enligt förfrågningsunderlag för vårdval specialiserad fysioterapi 1 (16) Registreringsrutin enligt förfrågningsunderlag för vårdval specialiserad fysioterapi Gäller fr.o.m. 2015-06-01 Nytt: 2015-06-01 - Ny layout på rapporteringsanvisning - Tids-KVÅ ZV212, ZV216, ZV220

Läs mer

Stockholms läns landsting Vårdval Planerad specialiserad rehabilitering inom området lymfödem, sluten vård samt dagrehabilitering

Stockholms läns landsting Vårdval Planerad specialiserad rehabilitering inom området lymfödem, sluten vård samt dagrehabilitering 1 (10) Särskilda vårdfrågor Individuella vårdärenden Stockholms läns landsting Vårdval Planerad specialiserad rehabilitering inom området lymfödem, sluten vård samt dagrehabilitering - rapporteringsanvisning

Läs mer

Stockholms läns landsting Vårdval Planerad specialiserad rehabilitering inom området lymfödem, sluten vård samt dagrehabilitering

Stockholms läns landsting Vårdval Planerad specialiserad rehabilitering inom området lymfödem, sluten vård samt dagrehabilitering 1 (10) Särskilda vårdfrågor Individuella vårdärenden Stockholms läns landsting Vårdval Planerad specialiserad rehabilitering inom området lymfödem, sluten vård samt dagrehabilitering - rapporteringsanvisning

Läs mer

Stockholms läns landsting LOV Vårdval Läkarinsatser i särskild boende rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning

Stockholms läns landsting LOV Vårdval Läkarinsatser i särskild boende rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning Avdelningen för Närsjukvård Geriatrik Stockholms läns landsting rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning Gäller fr.o.m. 2016-01-01 Revisionshistorik Datum Utförd av Kommentar

Läs mer

Specialiserad fysioterapi

Specialiserad fysioterapi SJUKVÅRDS- OCH OMSORGSKONTORET Norrtälje är värdkommun för Tiohundraprojektet, ett unikt samarbete med Stockholms läns landsting inom hälsa, sjukvård och omsorg RAPPORTERINGSANVISNING FÖR VÅRDVAL Specialiserad

Läs mer

Stockholms läns landsting Avtal STI-mottagningar - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning

Stockholms läns landsting Avtal STI-mottagningar - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning 1 (10) Avdelningen för Närsjukvård Enheten för barn, kvinnor, unga och asyl Stockholms läns landsting Avtal STI-mottagningar - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning RFSU,

Läs mer

Stockholms läns landsting Vårdval Rehabilitering för långvarig smärta med eller utan samsjuklighet och för utmattningssyndrom

Stockholms läns landsting Vårdval Rehabilitering för långvarig smärta med eller utan samsjuklighet och för utmattningssyndrom 1 (23) Avdelningen för närsjukvård Rehabilitering-Habilitering-Hjälpmedel Stockholms läns landsting Vårdval Rehabilitering för långvarig smärta med eller utan samsjuklighet och för utmattningssyndrom -

Läs mer

Stockholms läns landsting Mottagningen för hemlösa - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning

Stockholms läns landsting Mottagningen för hemlösa - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning 1 (20) Avdelningen för Närsjukvård Psykiatri Stockholms läns landsting Stockholms läns landsting Mottagningen för hemlösa - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning Gäller

Läs mer

Stockholms läns landsting Avtal om Jourläkarbil - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning

Stockholms läns landsting Avtal om Jourläkarbil - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning 1 (11) Avdelningen för Närsjukvård Allmän medicin Stockholms läns landsting Avtal om Jourläkarbil - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning Gäller fr.o.m. 2014-01-01 Senast

Läs mer

Habiliteringsteamet Danderyds sjukhus, Rapporteringsanvisningar

Habiliteringsteamet Danderyds sjukhus, Rapporteringsanvisningar 1 (10) Avdelningen för närsjukvård Rehabilitering-Habilitering-Hjälpmedel Stockholms läns landsting Habiliteringsteamet Danderyds sjukhus, Rapporteringsanvisningar Gäller fr.o.m. 2015-01-01 Senast uppdaterad

Läs mer

Stockholms läns landsting Vårdval specialiserad kirurgisk rehabilitering efter vård på akutsjukhus, sluten vård

Stockholms läns landsting Vårdval specialiserad kirurgisk rehabilitering efter vård på akutsjukhus, sluten vård 1 (6) Avdelningen för Särskilda vårdfrågor Individuella vårdfrågor Stockholms läns landsting Vårdval specialiserad kirurgisk rehabilitering efter vård på akutsjukhus, sluten vård - rapporteringsanvisning

Läs mer

Stockholms läns landsting Avtal om vuxenpsykiatrisk öppenvård - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning

Stockholms läns landsting Avtal om vuxenpsykiatrisk öppenvård - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning 1 (28) Avdelningen för Närsjukvård Psykiatri Stockholms läns landsting Avtal om vuxenpsykiatrisk öppenvård - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning Gäller fr.o.m. 2014-01-01

Läs mer

1 (25) Avdelningen för närsjukvård Enheten för Allmän medicin

1 (25) Avdelningen för närsjukvård Enheten för Allmän medicin 1 (25) Avdelningen för närsjukvård Enheten för Allmän medicin Stockholms läns landsting Tilläggsavtal Rehabilitering vid långvarig ospecifik smärta - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning

Läs mer

Stockholms läns landsting Vårdval Specialiserad Fysioterapi rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning

Stockholms läns landsting Vårdval Specialiserad Fysioterapi rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning Avdelningen för Närsjukvård Rehabilitering-Habilitering-Hjälpmedel Stockholms läns landsting rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning Gäller fr.o.m. 2017-01-01 Revideringshistorik

Läs mer

Gäller fr.o.m (24) Avdelningen för närsjukvård Enheten för Allmän medicin

Gäller fr.o.m (24) Avdelningen för närsjukvård Enheten för Allmän medicin 1 (24) Avdelningen för närsjukvård Enheten för Allmän medicin Stockholms läns landsting Tilläggsavtal Rehabilitering vid långvarig ospecifik smärta - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning

Läs mer

Stockholms läns landsting Avtal om vuxenpsykiatrisk öppenvård och slutenvård. - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning

Stockholms läns landsting Avtal om vuxenpsykiatrisk öppenvård och slutenvård. - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning 1 (28) Avdelningen för Närsjukvård Psykiatrienheten Stockholms läns landsting Avtal om vuxenpsykiatrisk öppenvård och slutenvård - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning

Läs mer

Stockholms läns landsting Vårdval Specialiserad Fysioterapi rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning

Stockholms läns landsting Vårdval Specialiserad Fysioterapi rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning Avdelningen för Närsjukvård Rehabilitering-Habilitering-Hjälpmedel Stockholms läns landsting rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning Gäller fr.o.m. 2017-01-01 Revideringshistorik

Läs mer

Registreringsrutin enligt förfrågningsunderlag Vårdval Barnavårdcentral

Registreringsrutin enligt förfrågningsunderlag Vårdval Barnavårdcentral 1 (15) Avdelningen för Närsjukvård (NSV) Kvinnor-Barn-Asyl Registreringsrutin enligt förfrågningsunderlag Vårdval Barnavårdcentral Gäller fr o m 2014-01-01 Senast uppdaterad: 2014-03-17 Uppdaterad information

Läs mer

Registreringsrutiner för armprotesmottagning, gåskola och ortopedteknisk specialistläkarmottagning på Bräcke Diakoni RehabCenter Sfären (öppen vård)

Registreringsrutiner för armprotesmottagning, gåskola och ortopedteknisk specialistläkarmottagning på Bräcke Diakoni RehabCenter Sfären (öppen vård) Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Avdelningen för närsjukvård Rehabilitering-Habilitering-Hjälpmedel Registreringsrutiner för armprotesmottagning, gåskola och ortopedteknisk specialistläkarmottagning på

Läs mer

Husläkarverksamhet med läkarinsatser inom basal hemsjukvård

Husläkarverksamhet med läkarinsatser inom basal hemsjukvård RAPPORTERINGSANVISNING FÖR VÅRDVAL Husläkarverksamhet med läkarinsatser inom basal hemsjukvård Vårdval i Norrtälje Gäller from 2015-11-01 (Ändringar mot tidigare gällande rapporteringsanvisning är markerade

Läs mer

Registreringsrutin enligt förfrågningsunderlag för vårdval specialiserad fysioterapi

Registreringsrutin enligt förfrågningsunderlag för vårdval specialiserad fysioterapi 1 (16) Registreringsrutin enligt förfrågningsunderlag för vårdval specialiserad fysioterapi Gäller fr o m 2012-05-01 Senast uppdaterad: 2012-03-13 2 (16) 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning...

Läs mer

Stockholms läns landsting Vårdval Primärvårdsrehabilitering rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning

Stockholms läns landsting Vårdval Primärvårdsrehabilitering rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning Avdelningen för Närsjukvård Rehabilitering-Habilitering-Hjälpmedel Stockholms läns landsting rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning Gäller fr.o.m. 2017-01-01 Revideringshistorik

Läs mer

Fotsjukvårdsverksamhet

Fotsjukvårdsverksamhet RAPPORTERINGSANVISNING FÖR VÅRDVAL Fotsjukvårdsverksamhet Vårdval i Norrtälje Gäller fr o m 2014-09-01 1 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning... 2 2 Introduktion till registreringsrutin... 3 2.1

Läs mer

Registreringsrutin för MVC/Barnmorskemottagningar i Stockholms läns landsting

Registreringsrutin för MVC/Barnmorskemottagningar i Stockholms läns landsting 1 (14) Närsjukvårdsavdelningen Enheten barn, kvinnor, unga och asyl Registreringsrutin för MVC/Barnmorskemottagningar i Stockholms läns landsting Gäller fr o m 1 april 2015 (Datum för senaste Förfrågningsunderlag)

Läs mer

Registreringsrutiner för besök på obstetrisk ultraljudsmottagning

Registreringsrutiner för besök på obstetrisk ultraljudsmottagning 1 (12) Avdelningen för Närsjukvård (NSV) Kvinnor-Barn-Asyl Registreringsrutiner för besök på obstetrisk ultraljudsmottagning Gäller fr o m 2015-06-01 Senast uppdaterad: 2017-02-07 Uppdateringar äldre än

Läs mer

Registreringsrutin för MVC/Barnmorskemottagningar i Stockholms läns landsting

Registreringsrutin för MVC/Barnmorskemottagningar i Stockholms läns landsting 1 (14) Närsjukvårdsavdelningen Enheten barn, kvinnor, unga och asyl Registreringsrutin för MVC/Barnmorskemottagningar i Stockholms läns landsting Gäller fr o m 1 april 2012 Senast uppdaterad: 2014-01-03

Läs mer

Stockholms läns landsting Vårdval Primärvårdsrehabilitering rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning

Stockholms läns landsting Vårdval Primärvårdsrehabilitering rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning Avdelningen för Närsjukvård Rehabilitering-Habilitering-Hjälpmedel Stockholms läns landsting rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning Gäller fr.o.m. 2017-01-01 Revideringshistorik

Läs mer

Registreringsrutiner för besök på obstetrisk ultraljudsmottagning

Registreringsrutiner för besök på obstetrisk ultraljudsmottagning 1 (12) Avdelningen för Närsjukvård (NSV) Kvinnor-Barn-Asyl Registreringsrutiner för besök på obstetrisk ultraljudsmottagning Gäller fr o m 2015-06-01 Senast uppdaterad: 2015-05-12 2015-05-11: Det tidigare

Läs mer

Registreringsrutin enligt förfrågningsunderlag för vårdval Primärvårdsrehabilitering, Norrtälje

Registreringsrutin enligt förfrågningsunderlag för vårdval Primärvårdsrehabilitering, Norrtälje 1 (28) Rehab- Habilitering och Hjälpmedel Registreringsrutin enligt förfrågningsunderlag för vårdval Primärvårdsrehabilitering, Norrtälje Gäller fr o m 2014-01-01 2 (28) 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning...

Läs mer

Stockholms läns landsting Vårdval för Primärvårdsrehabilitering - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning

Stockholms läns landsting Vårdval för Primärvårdsrehabilitering - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning 1 (26) Avdelningen för närsjukvård Rehab- Habilitering och Hjälpmedel Stockholms läns landsting Vårdval för Primärvårdsrehabilitering - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning

Läs mer

Registreringsrutiner för Erikastiftelsen i Stockholms läns landsting

Registreringsrutiner för Erikastiftelsen i Stockholms läns landsting Hälso- och sjukvårdsnämndes förvaltning Sektionen för individuella vårdärenden Fredrik Persson Registreringsrutiner för Erikastiftelsen i Stockholms läns landsting Gäller fr o m 1 januari 2010 Senast uppdaterad

Läs mer

Registreringsrutin för primär hörselrehabilitering

Registreringsrutin för primär hörselrehabilitering 1 (12) Närsjukvårdsavdelningen Rehabilitering - habilitering - hjälpmedel Registreringsrutin för primär hörselrehabilitering Gäller fr o m 1 december, 2012 Senast uppdaterad: 2013-01-31 - tillägg KVÅ DU002

Läs mer

Stockholms läns landsting Vårdval Specialiserad Fysioterapi rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning

Stockholms läns landsting Vårdval Specialiserad Fysioterapi rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning Avdelningen för Närsjukvård Rehabilitering-Habilitering-Hjälpmedel Stockholms läns landsting rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning Gäller fr.o.m. 2017-01-01 Revideringshistorik

Läs mer

Registreringsrutiner för sjukgymnastik och lymfödembehandling på Röda korsets sjukhus (öppen vård)

Registreringsrutiner för sjukgymnastik och lymfödembehandling på Röda korsets sjukhus (öppen vård) Hälso- och sjukvårdsnämndes förvaltning Sektionen för individuella vårdärenden Fredrik Persson Registreringsrutiner för sjukgymnastik och lymfödembehandling på Röda korsets sjukhus (öppen vård) Gäller

Läs mer

Registreringsrutiner för vuxenpsykiatrisk öppenvård i Stockholms läns landsting

Registreringsrutiner för vuxenpsykiatrisk öppenvård i Stockholms läns landsting Hälso- och sjukvårdsnämndes förvaltning Sektionen för individuella vårdärenden Fredrik Persson Registreringsrutiner för vuxenpsykiatrisk öppenvård i Stockholms läns landsting Gäller fr o m 1 mars 2009

Läs mer

Barnavårdscentral RAPPORTERINGSANVISNING FÖR VÅRDVAL. Vårdval i Norrtälje Gäller from 2015-11-01

Barnavårdscentral RAPPORTERINGSANVISNING FÖR VÅRDVAL. Vårdval i Norrtälje Gäller from 2015-11-01 RAPPORTERINGSANVISNING FÖR VÅRDVAL Barnavårdscentral Vårdval i Norrtälje Gäller from 2015-11-01 1 Innehåll 1 Introduktion till registreringsrutin... 3 1.1 Registrera en vårdkontakt... 3 1.2 Kort om ersättningsmodellen...

Läs mer

Sammanställning över taxekoder som kan användas vid rapportering av vårdhändelser i öppen vård

Sammanställning över taxekoder som kan användas vid rapportering av vårdhändelser i öppen vård Sammanställning över taxekoder som kan användas vid rapportering av vårdhändelser i öppen vård Översikt över de taxekoder som kan användas vid rapportering av öppenvårdsbesök. För de flesta vårdgrenar

Läs mer

Registreringsrutiner för Öron- näsa- halsmottagning, vårdval i Stockholms läns landsting

Registreringsrutiner för Öron- näsa- halsmottagning, vårdval i Stockholms läns landsting Somatisk specialistvård Specialistenhet 1 (11) Registreringsrutiner för Öron- näsa- halsmottagning, vårdval i Stockholms läns landsting Gäller fr.o.m. 2013-01-01 Senast uppdaterad 2014-05-23 2014-02-18:

Läs mer

Stockholms läns landsting Vårdval Husläkarverksamhet med basal hemsjukvård rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning

Stockholms läns landsting Vårdval Husläkarverksamhet med basal hemsjukvård rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning Avdelningen för Närsjukvård Allmänmedicin Stockholms läns landsting rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning Gäller fr.o.m. 2017-01-01 Revideringshistorik finns på nästa sida

Läs mer

Stockholms läns landsting Vårdval för Primärvårdsrehabilitering - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning

Stockholms läns landsting Vårdval för Primärvårdsrehabilitering - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning 1 (27) Avdelningen för närsjukvård Rehab- Habilitering och Hjälpmedel Stockholms läns landsting Vårdval för Primärvårdsrehabilitering - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning

Läs mer

Registreringshandbok för fotsjukvårdsverksamhet 2015-01-01 Avdelningen för Närsjukvård

Registreringshandbok för fotsjukvårdsverksamhet 2015-01-01 Avdelningen för Närsjukvård Registreringshandbok för fotsjukvårdsverksamhet 2015-01-01 Avdelningen för Närsjukvård Uppdaterad 2015-06-22 version 2.5 Page 1 Innehåll 1. Allmän information... 4 2. Kombikakod... 4 3. Produkter... 5

Läs mer

Stockholms läns landsting Vårdval Husläkarverksamhet med basal hemsjukvård rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning

Stockholms läns landsting Vårdval Husläkarverksamhet med basal hemsjukvård rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning Avdelningen för Närsjukvård Allmänmedicin Stockholms läns landsting rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning Gäller fr.o.m. 2016-01-01 Revisionshistorik Datum Utförd av Kommentar

Läs mer

Hörselverksamheten, Västra Götaland

Hörselverksamheten, Västra Götaland Hörselverksamheten, Västra Götaland Beslut ledningsgrupp 2010-06-22 Justerad 2010-11-23. Förtydligande av UD001 Justerad 2012-03-19.Två nya koder. AV055 och HDVKU18. HDVKU18 är en intern kod, ej till VEGA.

Läs mer

Registreringshandbok för husläkare med basal hemsjukvård 2015-01-01

Registreringshandbok för husläkare med basal hemsjukvård 2015-01-01 Registreringshandbok för husläkare med basal hemsjukvård 2015-01-01 Avdelningen för Närsjukvård Nyheter och förtydliganden är rödmarkerade Uppdatering 2015-09-17: Följande KVÅ- kombinationer (max två plus

Läs mer

Barnmorskemottagning/ Mödravårdscentral

Barnmorskemottagning/ Mödravårdscentral RAPPORTERINGSANVISNING FÖR VÅRDVAL Barnmorskemottagning/ Mödravårdscentral Vårdval i Norrtälje Gäller from 2015-11-01 Innehåll 1 Introduktion till registreringsrutin... 3 1.1 Rapportera en vårdkontakt...

Läs mer

Rapportering av åtgärder (KVÅ) LARO-mottagning,

Rapportering av åtgärder (KVÅ) LARO-mottagning, Rapportering av åtgärder (KVÅ) LARO-mottagning, 2015-12-15 VÅRD- OCH BEHANDLINGSPLAN AU120 Upprättande av strukturerad vård- och omsorgsplan Tilläggskoder kan användas i kombination med denna kod. Se nedan.

Läs mer

Husläkarverksamhet med läkarinsatser inom basal hemsjukvård 2015-11-01

Husläkarverksamhet med läkarinsatser inom basal hemsjukvård 2015-11-01 Norrtälje är värdkommun för Tiohundraprojektet, ett unikt samarbete med Stockholms läns landsting inom hälsa, sjukvård och omsorg SJUKVÅRDS- OCH OMSORGSKONTORET REGISTRERINGSHANDBOK FÖR Husläkarverksamhet

Läs mer

Riktlinjer fo r va rdval logopedi

Riktlinjer fo r va rdval logopedi Riktlinjer fo r va rdval logopedi Dokument framtaget 2016-12-16 Revideringshistorik finns på dokumentets sista sida. Medicinska prioriteringar Medicinska prioriteringar görs inom all hälso- och sjukvård

Läs mer

Registreringsrutiner för ungdomspsykiatrisk specialistmottagning för barn- och ungdomar med tvångssyndrom

Registreringsrutiner för ungdomspsykiatrisk specialistmottagning för barn- och ungdomar med tvångssyndrom Hälso- och sjukvårdsnämndes förvaltning Sektionen för individuella vårdärenden Fredrik Persson Registreringsrutiner för ungdomspsykiatrisk specialistmottagning för barn- och ungdomar med tvångssyndrom

Läs mer

Rapportering av åtgärder (KVÅ) LARO-mottagning

Rapportering av åtgärder (KVÅ) LARO-mottagning Rapportering av åtgärder (KVÅ) LARO-mottagning VÅRD- OCH BEHANDLINGSPLAN AU120 Upprättande av strukturerad vård- och omsorgsplan Tilläggskoder kan användas i kombination med denna kod. Se nedan. XU045

Läs mer

Koncernkontoret Avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning

Koncernkontoret Avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning Koncernkontoret Avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning Enheten för uppdragsstyrning Reviderad 2016-12-08 1 (5) Registrering av verksamhetsdata och definitioner Huvuddiagnos Huvuddiagnos är det tillstånd

Läs mer

REGELVERK FÖR RAPPORTERING AV VÅRDKONTAKTER I STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING 2012

REGELVERK FÖR RAPPORTERING AV VÅRDKONTAKTER I STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING 2012 Utvecklingsavdelningen Strategiska enheten och Vårdinformatik 2012-01-01 Version 1.0 HSN 1111-1413 REGELVERK FÖR RAPPORTERING AV VÅRDKONTAKTER I STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING 2012 2 (14) Innehåll 1. INLEDNING...

Läs mer

Socialstyrelsens författningssamling. Socialstyrelsens föreskrifter om uppgiftsskyldighet till Socialstyrelsens patientregister;

Socialstyrelsens författningssamling. Socialstyrelsens föreskrifter om uppgiftsskyldighet till Socialstyrelsens patientregister; Socialstyrelsens författningssamling Ansvarig utgivare: Chefsjurist Eleonore Källstrand Nord SOSFS 2012:X (M) Utkom från trycket den 2012 Socialstyrelsens föreskrifter om uppgiftsskyldighet till Socialstyrelsens

Läs mer

Stockholms läns landsting Avtal om handledning och kunskapsstöd för intensivträning för förskolebarn med autismspektrumtillstånd

Stockholms läns landsting Avtal om handledning och kunskapsstöd för intensivträning för förskolebarn med autismspektrumtillstånd 1 (14) Avdelningen för Närsjukvård Rehabilitering-Habilitering-Hjälpmedel Stockholms läns landsting Avtal om handledning och kunskapsstöd för intensivträning för förskolebarn med autismspektrumtillstånd

Läs mer

Rapportering till CVR

Rapportering till CVR Rapportering till CVR 2017-03-08 Utvecklingsavdelningen Lona Justesen Innehåll Om CVR...3 Journalsystem som skickar filer till CVR...3 TakeCare:... 3 CGM J4:... 3 Webdoc:... 3 Rapp:... 4 Övriga journalleverantörer:...

Läs mer

MANUAL FÖR REGISTRERING I PASiS AV FLYKTINGAR INOM HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN

MANUAL FÖR REGISTRERING I PASiS AV FLYKTINGAR INOM HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN MANUAL FÖR REGISTRERING I PASiS AV FLYKTINGAR INOM HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN Avdelning för hälso- och sjukvårdsstyrning, Koncernkontoret Rev 140325 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Asylsökande... 4

Läs mer

Rapportering till CVR

Rapportering till CVR Rapportering till CVR 2016-12-19 Utvecklingsavdelningen Lona Justesen 2 (7) Innehåll Om CVR...3 Journalsystem som skickar filer till CVR...3 TakeCare:... 3 Webdoc:... 3 Övriga journalleverantörer:... 3

Läs mer

Patientavgifter Landstinget Blekinge Marie Söderström

Patientavgifter Landstinget Blekinge Marie Söderström Patientavgifter Landstinget Blekinge 2017 Marie Söderström 2017-05-11 Allmänt Enligt kommunallagen får landsting och kommuner avgiftsbelägga tjänster och nyttigheter som de tillhandahåller är det endast

Läs mer

Användbara ICD 10-diagnoser & KVÅ-koder

Användbara ICD 10-diagnoser & KVÅ-koder Användbara ICD 10-diagnoser & KVÅ-koder för sjuksköterskor med inkontinensmottagning - en översikt Användbara diagnoskoder enligt KSH 97 P (ICD prim) och koder för klassifikation av vårdåtgärder, KVÅ,

Läs mer

Uppgifter om patienter som har skrivits ut från sluten hälso- och sjukvård

Uppgifter om patienter som har skrivits ut från sluten hälso- och sjukvård Bilaga 1 SOSFS Uppgifter om patienter som har skrivits ut från sluten hälso- och sjukvård Postbeskrivning Variabel Antal tecken Vårdkontakts-id 7 Personnummer 12 Kön 1 Folkbokföringsort 6 Sjukhus 6 Klinik

Läs mer

Stockholms läns landsting Vårdval specialiserad allergologi i öppenvård - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning

Stockholms läns landsting Vårdval specialiserad allergologi i öppenvård - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning 1 (32) Somatisk specialistvård Specialistenhet Stockholms läns landsting Vårdval specialiserad allergologi i öppenvård - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning Gäller fr.o.m.

Läs mer

Snabbguide till Avstämningsfunktionen 2.0

Snabbguide till Avstämningsfunktionen 2.0 Version 1.2 Snabbguide till Avstämningsfunktionen 2.0 För vårdgivare Version 1.2 1 (12) Innehållsförteckning AVSTÄMNINGSFUNKTIONEN ETT SYSTEM FÖR UPPFÖLJNING... 2 SÅ FUNGERAR DET... 2 DET FINNS I AVSTÄMNINGSFUNKTIONEN...

Läs mer

Beskrivning av variabler

Beskrivning av variabler SOSFS Bilaga 5 2 Beskrivning av variabler Vårdkontakts-id Personnummer Kön Folkbokföringsort Sjukhus Klinik Identitetsbeteckning för vårdkontakt. Anges med ett 15-siffrigt löpnummer som är unikt för varje

Läs mer

Definition av begrepp vårdval fysioterapi inom primärvårdsrehabilitering

Definition av begrepp vårdval fysioterapi inom primärvårdsrehabilitering Bilaga 1 1 (5) Krav- och kvalitetsbok fysioterapi Definition av begrepp vårdval fysioterapi inom primärvårdsrehabilitering år 2016 Definitioner av begrepp som gäller för vårdval fysioterapi inom primärvårdsrehabilitering

Läs mer

Ersättning per timme. Ersättning per deltagare

Ersättning per timme. Ersättning per deltagare Ersättningsvillkor 1 Ersättningssystemet 1.1 Allmänt Ersättningssystemet består av två delar: dels beskrivningssystemet som beskriver patientens kontakter med vården, dels ersättningsmodellen som omfattar

Läs mer

Stockholms läns landsting Vårdval ortopedi och Vårdval handkirurgi. rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning

Stockholms läns landsting Vårdval ortopedi och Vårdval handkirurgi. rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning Avdelningen för Somatisk specialistvård Avtalsenheten Stockholms läns landsting rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning Gäller fr.o.m. 2016-01-04 Revisionshistorik Datum

Läs mer

Stockholms läns landsting Vårdval Ryggkirurgi - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning

Stockholms läns landsting Vårdval Ryggkirurgi - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning Somatisk specialistvård Specialistenheten Stockholms läns landsting Vårdval Ryggkirurgi - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning Gäller fr.o.m. 2013-10-01 Senast uppdaterad

Läs mer

PRIMÄRVÅRDSSPECIFIK UTBILDNING UTBILDNINGSMATERIAL

PRIMÄRVÅRDSSPECIFIK UTBILDNING UTBILDNINGSMATERIAL PRIMÄRVÅRDSSPECIFIK UTBILDNING UTBILDNINGSMATERIAL Tidigare ordnades en halvdagsutbildning av IT-avdelningen för primärvård, som handlade om primärvårdens specifika uppdrag och ersättningssystem. Den utbildningen

Läs mer

SOSFS 2013:35 (M) Föreskrifter. Uppgiftsskyldighet till Socialstyrelsens patientregister. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2013:35 (M) Föreskrifter. Uppgiftsskyldighet till Socialstyrelsens patientregister. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS (M) Föreskrifter Uppgiftsskyldighet till Socialstyrelsens patientregister Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras myndighetens föreskrifter

Läs mer

Principer och riktlinjer för Ersättning

Principer och riktlinjer för Ersättning Sidan 1 (6) Principer och riktlinjer för Ersättning 1 Ersättningar Denna bilaga anger principer och riktlinjer för den Ersättning som kan utgå till Vårdgivaren i enlighet med vårdavtalet. Parterna är överens

Läs mer

SOSFS 2008:26 (M) Föreskrifter. Uppgiftsskyldighet till patientregistret. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2008:26 (M) Föreskrifter. Uppgiftsskyldighet till patientregistret. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS (M) Föreskrifter Uppgiftsskyldighet till patientregistret Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras myndighetens föreskrifter och allmänna råd.

Läs mer

Veronika Stemme Gudrun Jonsson Mats Karlsson Hector Reyes

Veronika Stemme Gudrun Jonsson Mats Karlsson Hector Reyes Journalgranskning avseende användande av tilläggskod T91 för rapportering av rehabiliteringsinsatser under 2012 vid Brommageriatriken och Danderydsgeriatriken i Stockholms läns landsting Veronika Stemme

Läs mer

MOBIL KASSA FÖR ENHETER MED VÅRDPERIODSREGISTRERING I TAKECARE

MOBIL KASSA FÖR ENHETER MED VÅRDPERIODSREGISTRERING I TAKECARE MOBIL KASSA FÖR ENHETER MED VÅRDPERIODSREGISTRERING I TAKECARE 1 ALLMÄNT OM BESÖKSREGISTRERING I MOBIL KLINIK... 3 ALLMÄNT OM MOBIL KASSA... 3 REGISTRERING I MOBIL KASSA... 3 BESÖKSREGISTRERING, STEG 1,2,3...

Läs mer

Överenskommelse om rutin för samordnad habilitering och rehabilitering mellan Landstinget Halland och kommunerna i Halland. enligt

Överenskommelse om rutin för samordnad habilitering och rehabilitering mellan Landstinget Halland och kommunerna i Halland. enligt Överenskommelse om rutin för samordnad habilitering och rehabilitering mellan Landstinget Halland och kommunerna i Halland enligt Socialstyrelsens föreskrift SOSFS 2008:20 Slutversion 2009-06 2 Bakgrund

Läs mer

Definition av besöks- och åtgärdsregistreringar samt exempelsamling

Definition av besöks- och åtgärdsregistreringar samt exempelsamling INSTRUKTION 1 (11) DEFINITIONER AV LÄKARBESÖK OCH ÖVRIGA ÅTGÄRDER FÖR LÄKARE EXKLUSIVE GULA TAXAN Läkarbesök, hembesök, hemsjukvårdsbesök Läkarbesök Öppenvårdsbesök på mottagning som innebär ett personligt

Läs mer

Upprättare: Strokeprojektet, delprojektgrupp rehabilitering Granskare: Marie Bergsten Fastställare: Verksamhetschef Margreth Rosenberg

Upprättare: Strokeprojektet, delprojektgrupp rehabilitering Granskare: Marie Bergsten Fastställare: Verksamhetschef Margreth Rosenberg Upprättare: Strokeprojektet, delprojektgrupp rehabilitering Granskare: Marie Bergsten Fastställare: Verksamhetschef Margreth Rosenberg Revisionsnr Diarienr. 1 (5) Fastställandedatum Giltigt t.o.m. Tills

Läs mer

Revision av registreringar inom psykiatrisk öppenvård

Revision av registreringar inom psykiatrisk öppenvård Revision av registreringar inom psykiatrisk öppenvård Barn- och ungdomspsykiatri Beroendevård Vuxenpsykiatri Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2011-10-19 Diarienummer: HSN1103-0243

Läs mer

Kommunens ansvar för hälso- och sjukvård

Kommunens ansvar för hälso- och sjukvård SOCIALFÖRVALTNINGEN Annika Nilsson, 0554-191 56 annika.nilsson@kil.se 2013-12-06 Kommunens ansvar för hälso- och sjukvård HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSANSVAR Enligt hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) och

Läs mer

MANUAL FÖR REGISTRERING I PASiS AV FLYKTINGAR INOM HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN

MANUAL FÖR REGISTRERING I PASiS AV FLYKTINGAR INOM HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN MANUAL FÖR REGISTRERING I PASiS AV FLYKTINGAR INOM HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN Avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning, Koncernkontoret Rev 150401 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Asylsökande...

Läs mer

Borttagna koder ur Klassifikation av vårdåtgärder (KVÅ) med KMÅ-struktur

Borttagna koder ur Klassifikation av vårdåtgärder (KVÅ) med KMÅ-struktur 1 Avdelningen för statistik och jämförelse Enheten för klassifikationer och terminologi 2016-11-30 Borttagna koder ur Klassifikation av vårdåtgärder (KVÅ) med KMÅ-struktur 2007-2017 KVÅ innehåller koder

Läs mer

HÄLSOVÅRD VID BARNAVÅRDSCENTRAL (BVC)

HÄLSOVÅRD VID BARNAVÅRDSCENTRAL (BVC) Sid 1 (5) HÄLSOVÅRD VID BARNAVÅRDSCENTRAL () 1 Mål och inriktning Barnhälsovården utgör en viktig del i det samlade folkhälsoarbetet. Verksamheten skall utgå från ett folkhälsoinriktat och psykosocialt

Läs mer

Regelverk för rapportering av vårdkontakter 2017

Regelverk för rapportering av vårdkontakter 2017 Regelverk för rapportering av vårdkontakter 2017 sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2017-01-01 Diarienummer: HSN 2016-4711 sjukvårdsförvaltningen Utvecklingsavdelningen Vårdinformatik vardinformatik@sll.se

Läs mer

Användning av vårdkontakter i Cosmic

Användning av vårdkontakter i Cosmic Användning av vårdkontakter i Cosmic 1. SYFTE MED DOKUMENTET... 3 2. OPLANERAD OCH PLANERAD VÅRDKONTAKT... 3 3. AKUT OCH EJ AKUT VÅRDKONTAKT... 4 4. KONSULTATIONER... 5 KONSULTATION I SAMBAND MED ÖPPENVÅRDSBESÖK...

Läs mer

Rutin fö r samördnad individuell plan (SIP)

Rutin fö r samördnad individuell plan (SIP) Rutin fö r samördnad individuell plan (SIP) 1. Syfte och omfattning Efter ändringar i hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och Socialtjänstlagen (SoL) 1 januari 2010 ska landsting och kommun tillsammans ska

Läs mer

Patientavgifter för besök och behandling i Specialistsjukvård

Patientavgifter för besök och behandling i Specialistsjukvård Patientavgifter för besök och behandling i Specialistsjukvård Samma avgifter gäller vid privat specialistmottagning som har avtal med Landstinget Sörmland. 1. Avgift för Folkbokförda i Sverige - Besöksavgift,

Läs mer

Fakturahantering i primärvården 2014-02-03

Fakturahantering i primärvården 2014-02-03 Fakturahantering i primärvården 2014-02-03 Inledning Denna information vänder sig till vårdgivare i primärvården och ska förtydliga hur fakturering av läkarbesök, sjukvårdande behandling och hälsoundersökning

Läs mer

Asylsökande samt papperslösa flyktingar

Asylsökande samt papperslösa flyktingar Lednings- och verksamhetsstöd 1 H A N D L Ä G G A R E D A T U M FLIK Avgiftshandboken 2012-04-26 28 B samt papperslösa flyktingar Innehåll Inledning sidan 2 Landstingets åtagande sidan 2 LMA-kort sidan

Läs mer

Ersättningshandboken. - besöksersättning primärvård. Handbok besöksersättning.doc Skapat den :28:00

Ersättningshandboken. - besöksersättning primärvård. Handbok besöksersättning.doc Skapat den :28:00 Ersättningshandboken - besöksersättning primärvård Handbok besöksersättning.doc Skapat den 2013-05-16 10:28:00 Kunskapsbank besöksersättning Vårdcentral... 2 Grunddefinitioner vårdcentral:... 2 Läkare...

Läs mer

Frågor och svar angående. rapportering av vårdkontakter 2014

Frågor och svar angående. rapportering av vårdkontakter 2014 Frågor och svar angående rapportering av vårdkontakter 2014 (Tolkningsdokument till Regelverk för rapportering av vårdkontakter i Stockholms läns landsting 2014) Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123

Läs mer

Asylsökande, nyanlända och personer som vistas i Sverige utan tillstånd (tidigare kallade gömda och papperslösa)

Asylsökande, nyanlända och personer som vistas i Sverige utan tillstånd (tidigare kallade gömda och papperslösa) Asylsökande, nyanlända och personer som vistas i Sverige utan tillstånd (tidigare kallade gömda och papperslösa) Begrepps förklaring Asylsökande En person som benämns asylsökande har kommit till Sverige

Läs mer

Lagstiftning kring samverkan

Lagstiftning kring samverkan 1(5) Lagstiftning kring samverkan För att samverkan som är nödvändig för många barn och unga ska komma till stånd finns det bestämmelser om det i den lagstiftning som gäller för de olika verksamheterna

Läs mer

1(8) Rehabilitering och habilitering. Styrdokument

1(8) Rehabilitering och habilitering. Styrdokument 1(8) Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-06-02 114 Dokumentansvarig Medicinskt ansvarig sjuksköterska Reviderad av Upprättad 2014-06-26 Reviderad 2015-05-04

Läs mer

Stockholms läns landsting Vårdval specialiserad neurologi - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning

Stockholms läns landsting Vårdval specialiserad neurologi - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning Avdelningen för Somatisk specialistvård Avtalsenheten Stockholms läns landsting - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning Gäller fr.o.m. 2018-01-01 Revideringshistorik finns

Läs mer