Regiongemensam elevenkät 2017

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Regiongemensam elevenkät 2017"

Transkript

1 Regiongemensam elevenkät 2017 Sigrid Rudebecks gymnasium gy2 Skolrapport

2 Bakgrund Om undersökningen En regiongemensam elevenkät har genomförts sedan 2011 och innefattar samtliga GR:s medlemskommuner. Den gemensamma undersökningen omfattar alla kommuners grundskoleelever i årskurs 2. Utöver detta genomför kommuner i olika intervall enkät med elever i årskurserna 5 och 9 samt med gymnasieelever i årskurs 2. I årets undersökning är det Ale, Göteborg, Kungälv, Lerum, Mölndal och Partille som genomför undersökning i dessa årskurser. Genomsnittet som anges för GR är alltså ett snitt av dessa kommuners värde. Metod och redovisning Undersökningen har genomförts som en webbenkät. Varje elev har fått ett brev med en unik kod som ger tillgång till enkäten, och frågorna har därefter kunnat besvaras på lektionstid. Frågornas svarsalternativ är Stämmer helt och hållet, Stämmer delvis, Stämmer ganska dåligt, Stämmer inte alls samt Vet ej. Några olika typer av resultatvärden redovisas i rapporten. Svarsandelar andelen av alla som besvarat enkäten som valt respektive svarsalternativ Indexvärde ett frågevärde som beräknat på antal som valt respektive svarsalternativ, där det bästa svarsalternativet ges 100 poäng, det näst bästa 66,66, det näst sämsta ges 33,33 poäng och det sämsta ges 0 poäng. Poängen multipliceras med andelen som valt alternativet och delas sedan på totala antalet svar för att erhålla indexvärdet. Genomsnittligt indexvärde räknas också ut för en kategori genom att räkna ut genomsnittet av dess ingående frågor. Observera att vissa av frågorna ställs så att svarsalternativet Stämmer helt och hållet är det minst positiva värdet. Dessa frågor räknas om för att kunna ingå i index vilket markeras med (OMVÄNT) i rapporten. En konsekvens är att svarsalternativen redovisas som Positiv Negativ.

3 Jämförelse frågor Nedan visas det sammanräknade värdet per fråga för de senaste åren som enkäten genomförts. Resultat jämförs också med genomsnittsvärdet för frågan i hela kommunen och medelvärdet för GR Endast frågor som bedömts jämförbara mellan åren inkluderas i denna tabell GR gy2 Göteborg gy2 Skolarbetet stimulerar mig att lära mig mer Jag kan nå kunskapskraven om jag försöker Jag vet vad jag behöver kunna för att nå kunskapskraven i skolan Jag har studiero på lektionerna På lektionerna är vi elever med och påverkar på vilket sätt vi ska arbeta med olika skoluppgifter Vi elever har inflytande över undervisningens innehåll Mina lärare förklarar vad vi ska göra i skolarbetet så att jag förstår I min skola respekterar vi varandras olikheter Jag känner mig trygg i skolan

4 Jämförelse frågeområden 2017 Sammanräknat värde per frågeområde för vald enhet samt genomsnitt för kommunen och för GR För beskrivning av frågeområdena se rapportens sista sida före frekventabellerna. GR gy2 Göteborg gy2 Sigrid Rudebecks gymnasium gy2 Veta vad som krävs Stimulans Tillit till elevens förmåga Anpassning efter elevens behov Utmaningar Argumentation och kritiskt tänkande Grundläggande värden i undervisningen

5 Jämförelse frågeområden 2017 Sammanräknat värde per frågeområde för vald enhet samt genomsnitt för kommunen och för GR För beskrivning av frågeområdena se rapportens sista sida före frekventabellerna. GR gy2 Göteborg gy2 Sigrid Rudebecks gymnasium gy2 Grundläggande värden i skolan Delaktighet och inflytande Ordningsregler Studiero Trygghet Förhindra kränkningar Elevhälsa Nöjdhet

6 Frågeområden per kön Indexvärde per frågeområden uppdelat på respondentens kön. Värdet jämförs med genomsnittet för GR. Tjej Kille GR gy2 Veta vad som krävs Stimulans Tillit till elevens förmåga Anpassning efter elevens behov Utmaningar Argumentation och kritiskt tänkande Grundläggande värden i undervisningen Grundläggande värden i skolan Delaktighet och inflytande Ordningsregler Studiero Trygghet Förhindra kränkningar Elevhälsa Nöjdhet

7 Resultat per fråga Nedan redovisas för varje del av enkäten dess ingående frågor, och andelen som valt respektive svarsalternativ. Indexvärde för respektive fråga beräknas. Ett referensvärde (Ref) anges som beskriver indexvärdet på den ovanliggande nivån som resultatet jämförs med. Om skolarbetet Skolarbetet är för svårt för mig (OMVÄND) 25% 48% 24% index 2017 Ref Göteborg Skolarbetet stimulerar mig att lära mig mer 21% 57% 13% 9% Skolarbetet är roligt 8% 61% 25% Skolarbetet är intressant 33% 56% 8% Helt positiv Ganska positiv Ganska negativ Helt negativ Vet inte Ej ifylld

8 Resultat per fråga Nedan redovisas för varje del av enkäten dess ingående frågor, och andelen som valt respektive svarsalternativ. Indexvärde för respektive fråga beräknas. Ett referensvärde (Ref) anges som beskriver indexvärdet på den ovanliggande nivån som resultatet jämförs med. Om mig Jag får för lite utmanande arbetsuppgifter i skolan (OMVÄND) 57% 28% 6% 6% index 2017 Ref Göteborg Jag har studiero på lektionerna 47% 36% 13% Jag tycker det är svårt att veta vad jag ska klara av i skolan (OMVÄND) Jag vet vad jag behöver kunna för att nå kunskapskraven i skolan 33% 31% 27% 6% 32% 47% 18% Jag kan få extraundervisning om jag skulle behöva det 32% 34% 12% 5% 17% Jag kan få svårare uppgifter om jag vill 50% 26% 9% 13% Jag kan nå kunskapskraven om jag försöker 67% 27% 6% Helt positiv Ganska positiv Ganska negativ Helt negativ Vet inte Ej ifylld

9 Resultat per fråga Nedan redovisas för varje del av enkäten dess ingående frågor, och andelen som valt respektive svarsalternativ. Indexvärde för respektive fråga beräknas. Ett referensvärde (Ref) anges som beskriver indexvärdet på den ovanliggande nivån som resultatet jämförs med. Om lektionerna Vi elever har inflytande över undervisningens innehåll På lektionerna stör andra elever ordningen i klassrummet (OMVÄND) 6% 48% 32% 9% 42% 33% 20% index 2017 Ref Göteborg På lektionerna får vi diskutera och debattera olika frågor 41% 48% 9% På lektionerna är vi elever med och påverkar på vilket sätt vi ska arbeta med olika skoluppgifter 19% 50% 25% 6% Helt positiv Ganska positiv Ganska negativ Helt negativ Vet inte Ej ifylld

10 Resultat per fråga Nedan redovisas för varje del av enkäten dess ingående frågor, och andelen som valt respektive svarsalternativ. Indexvärde för respektive fråga beräknas. Ett referensvärde (Ref) anges som beskriver indexvärdet på den ovanliggande nivån som resultatet jämförs med. Om mina lärare Mina lärare ger killar och tjejer samma förutsättningar Mina lärare uppmuntrar oss elever att reflektera över vad vi hör och läser 82% 14% 47% 36% 13% index 2017 Ref Göteborg Mina lärare ser till att ordningsreglerna på skolan följs 55% 36% Mina lärare ser till att det är studiero på lektionerna 46% 42% 8% Mina lärare får mig att tro på mig själv i mitt skolarbete 35% 38% 19% 6% Mina lärare förväntar sig att jag ska göra mitt bästa 77% 16% Mina lärare förklarar vad vi ska göra i skolarbetet så att jag förstår 45% 43% 11% Mina lärare hjälper mig i skolarbetet när jag behöver det 64% 31% 5% Helt positiv Ganska positiv Ganska negativ Helt negativ Vet inte Ej ifylld

11 Resultat per fråga Nedan redovisas för varje del av enkäten dess ingående frågor, och andelen som valt respektive svarsalternativ. Indexvärde för respektive fråga beräknas. Ett referensvärde (Ref) anges som beskriver indexvärdet på den ovanliggande nivån som resultatet jämförs med. Om min skola I min skola respekterar elever och lärare varandra 79% 19% index 2017 Ref Göteborg I min skola följer eleverna de ordningsregler som finns 42% 52% I min skola är vi elever med och bestämmer vilka ordningsregler vi ska ha 11% 22% 33% 18% 16% I min skola är vi elever med och påverkar vår skolmiljö 22% 57% 14% I min skola får jag öva på att göra etiska ställningstaganden 29% 44% 12% 5% 10% I min skola finns det extrauppgifter för de som hinner och vill ha det 45% 23% 9% 20% Helt positiv Ganska positiv Ganska negativ Helt negativ Vet inte Ej ifylld

12 Resultat per fråga Nedan redovisas för varje del av enkäten dess ingående frågor, och andelen som valt respektive svarsalternativ. Indexvärde för respektive fråga beräknas. Ett referensvärde (Ref) anges som beskriver indexvärdet på den ovanliggande nivån som resultatet jämförs med. Om min skola I min skola får jag lära mig att argumentera för min sak 54% 36% 7% index 2017 Ref Göteborg I min skola pratar vi om mänskliga rättigheter 50% 31% 14% I min skola pratar vi om jämställdhet mellan könen 44% 31% 19% I min skola finns det personal som jag är rädd för (OMVÄND) 70% 19% 8% I min skola finns det elever som jag är rädd för (OMVÄND) 85% 11% I min skola respekterar vi varandras olikheter 71% 24% Helt positiv Ganska positiv Ganska negativ Helt negativ Vet inte Ej ifylld

13 Resultat per fråga Nedan redovisas för varje del av enkäten dess ingående frågor, och andelen som valt respektive svarsalternativ. Indexvärde för respektive fråga beräknas. Ett referensvärde (Ref) anges som beskriver indexvärdet på den ovanliggande nivån som resultatet jämförs med. Om min trygghet Min skola arbetar aktivt med att förhindra kränkande behandling De vuxna på skolan reagerar om de får reda på att en elev blivit kränkt 38% 29% 10% 22% 50% 21% 24% index 2017 Ref Göteborg Jag känner mig trygg i skolan 81% 18% Jag vet vem på skolan jag kan prata med om någon har varit elak mot en elev 62% 29% 5% Helt positiv Ganska positiv Ganska negativ Helt negativ Vet inte Ej ifylld

14 Resultat per fråga Nedan redovisas för varje del av enkäten dess ingående frågor, och andelen som valt respektive svarsalternativ. Indexvärde för respektive fråga beräknas. Ett referensvärde (Ref) anges som beskriver indexvärdet på den ovanliggande nivån som resultatet jämförs med. Om elevhälsoarbetet På min skola är det OK att lämna lektionen om man känner ett behov av att träffa skolsköterskan eller kurator Jag kan gå och prata med skolsköterskan eller kuratorn/skolpsykolog om vad jag vill, det måste inte ha 60% 14% 23% 74% 21% index 2017 Ref Göteborg Elevhälsogruppen i min skola frågar oss elever om hur vi upplever vår skol- och livssituation (exempelvis genom 25% 32% 26% 6% 10% Helt positiv Ganska positiv Ganska negativ Helt negativ Vet inte Ej ifylld

15 Resultat per fråga Nedan redovisas för varje del av enkäten dess ingående frågor, och andelen som valt respektive svarsalternativ. Indexvärde för respektive fråga beräknas. Ett referensvärde (Ref) anges som beskriver indexvärdet på den ovanliggande nivån som resultatet jämförs med. Om helheten Jag skulle rekommendera min skola 65% 25% 6% index 2017 Ref Göteborg Jag är nöjd med min skola som helhet 63% 34% Helt positiv Ganska positiv Ganska negativ Helt negativ Vet inte Ej ifylld

16 Resultat per fråga Nedan redovisas kommunens egna frågor, och andelen som valt respektive svarsalternativ. Indexvärde för respektive fråga beräknas och jämförs med förra årets indexvärde. Ett referensvärde (Ref) anges som beskriver indexvärdet på den ovanliggande nivån som resultatet jämförs med. Extrafrågor för Göteborgs kommun Jag kan vara mig själv i skolan 66% 28% index 2017 index 2016 Ref Göteborg I min klass hjälper vi varandra på lektionerna 60% 35% Jag gör ofta hemuppgifter tillsammans med klasskamrater 18% 33% 35% 14% I min klass är det OK att be om hjälp när man inte förstår 64% 30% 6% Flickor och pojkar ges lika stort utrymme i skolan 73% 16% 6% Studie- och yrkesvägledaren (SYV) är ett stöd i mina studieoch yrkesval 11% 21% 22% 15% 30% Stämmer helt och hållet Stämmer ganska bra Stämmer ganska dåligt Stämmer inte alls Vet ej Ej ifylld

17 Jämförelse frågeområden enheter Sammanräknat indexvärde per frågeområde per enhet, jämfört med skolan, kommunen och GR. För beskrivning av frågeområdena se rapportens sista sida före frekventabellerna. Veta vad som krävs Stimulans Tillit till elevens förmåga Anpassning efter elevens behov Utmaningar Argumentati on och kritiskt tänkande Grundläggan de värden i undervisning en GR gy Göteborg gy Sigrid Rudebecks gymnasium gy2 Naturvetenskapsprogramme t gy N2A N2B N2C Samhällsvetenskapsprogram met gy S2A S2B S2C

18 Jämförelse frågeområden enheter Sammanräknat indexvärde per frågeområde per enhet, jämfört med skolan, kommunen och GR. För beskrivning av frågeområdena se rapportens sista sida före frekventabellerna. Grundläggan de värden i skolan Delaktighet och inflytande Ordningsregl er Studiero Trygghet Förhindra kränkningar Elevhälsa GR gy Göteborg gy Sigrid Rudebecks gymnasium gy2 Naturvetenskapsprogramme t gy2 Nöjdhet N2A N2B N2C Samhällsvetenskapsprogram met gy S2A S2B S2C

19 BEVARA Frågevärde Prioriteringsmatris , VÅRDA BEVAKA ,00 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 Samband PRIORITERA Prioriteringsmatrisen visar hur starkt samband varje fråga har med den helhetsbedömning man gör av skolan. Utifrån styrkan på sambandet och frågans medelvärde sorteras frågorna in i fyrfältaren, där tex. kvadranten för Prioritera innehåller de frågor som har det starkaste sambandet med helhetsbedömning och de lägsta indexvärdena.

20 Frågelista - förteckning över ingående frågor och ID Veta vad som krävs 8.2 I min skola respekterar vi varandras olikheter. 1.1 Mina lärare förklarar vad vi ska göra i skolarbetet så att jag förstår. 8.3 I min skola respekterar elever och lärare varandra. 1.2 Jag tycker att det är svårt att veta vad jag ska klara av i skolan. Delaktighet och inflytande 1.3 Jag vet vad jag behöver kunna för att nå kunskapskraven i skolan. 9.1 Vi elever har inflytande över undervisningens innehåll. Stimulans 9.2 På lektionerna är vi elever med och påverkar på vilket sätt vi ska arbeta med olika skoluppgifter. 2.1 Skolarbetet är intressant. 9.3 I min skola är vi elever med och påverkar vår skolmiljö. 2.2 Skolarbetet är roligt. Ordningsregler 2.3 Skolarbetet stimulerar mig att lära mig mer I min skola följer eleverna de ordningsregler som finns. TIllit till elevens förmåga 10.2 I min skola är vi elever med och bestämmer vilka ordningsregler vi ska ha. 3.1 Mina lärare får mig att tro på mig själv i mitt skolarbete Mina lärare ser till att ordningsreglerna på skolan följs. 3.2 Mina lärare förväntar sig att jag ska göra mitt bästa. Studiero 3.3 Jag kan nå kunskapskraven om jag försöker Jag har studiero på lektionerna. Anpassning efter elevens behov 11.2 På lektionerna stör andra elever ordningen i klassrummet. 4.1 Jag kan få extraundervisning om jag skulle behöva det Mina lärare ser till att det är studiero på lektionerna. 4.2 Mina lärare hjälper mig i skolarbetet när jag behöver det. Trygghet 4.3 Skolarbetet är för svårt för mig I min skola finns det elever som jag är rädd för. Utmaningar 12.2 I min skola finns det personal som jag är rädd för. 5.1 I min skola finns det extrauppgifter för de som hinner och vill ha det Jag känner mig trygg i skolan 5.2 Jag kan få svårare uppgifter om jag vill. Förhindra kränkningar 5.3 Jag får för lite utmanande arbetsuppgifter i skolan Min skola arbetar aktivt med att förhindra kränkande behandling. Argumentation och kritiskt tänkande 13.2 De vuxna på skola reagerar om de får reda på att en elev blivit kränkt. 6.1 På lektionerna får vi diskutera och debattera olika frågor Jag vet vem på skolan jag kan prata med om någon varit elak mot en elev. 6.2 I min skola får jag lära mig att argumentera för min sak. Elevhälsa 6.3 Mina lärare uppmuntrar oss elever att reflektera över vad vi hör och läser Elevhälsogruppen i min skola frågar oss elever hur vi upplever vår skol- och livssituation Grundläggande värden i undervisningen/lärandet 14.2 Jag kan gå och prata med skolsköterskan eller kuratorn/skolpsykolog om vad jag vill, det måste inte ha hänt något allvarligt. 7.1 I min skola pratar vi om mänskliga rättigheter På min skola är det OK att lämna lektionen om man känner ett behov av att träffa skolsköterskan eller kuratorn. 7.2 I min skola pratar vi om jämställdhet mellan könen. Nöjdhet 7.3 I min skola får jag öva på att göra etiska ställningstaganden Jag är nöjd med min skola som helhet Grundläggande värden i skolan 15.2 Jag skulle rekommendera min skola. 8.1 Mina lärare ger killar och tjejer samma förutsättningar.

21 Frekvenstabeller Total Procent Antal Tjej Kille Skolarbetet är intressant Stämmer helt och hållet 33% 53 30% 40% Stämmer ganska bra 56% 89 61% 47% Stämmer ganska dåligt 8% 13 5% 14% Stämmer inte alls 3% 4 4% 0% Vet ej 0% 0 0% 0% Skolarbetet är roligt Stämmer helt och hållet 8% 13 8% 9% Stämmer ganska bra 61% 97 56% 67% Stämmer ganska dåligt 25% 40 28% 22% Stämmer inte alls 4% 7 6% 2% Vet ej 1% 2 2% 0% Skolarbetet stimulerar mig att lära mig mer Stämmer helt och hållet 21% 34 18% 28% Stämmer ganska bra 57% 91 61% 53% Stämmer ganska dåligt 13% 20 12% 12% Stämmer inte alls 9% 14 9% 7% Vet ej 0% 0 0% 0%

22 Frekvenstabeller Total Procent Antal Tjej Kille Skolarbetet är för svårt för mig Stämmer helt och hållet 2% 3 2% 2% Stämmer ganska bra 24% 38 27% 21% Stämmer ganska dåligt 48% 76 52% 41% Stämmer inte alls 25% 40 18% 36% Vet ej 1% 2 2% 0% Jag kan nå kunskapskraven om jag försöker Stämmer helt och hållet 67% % 76% Stämmer ganska bra 27% 43 30% 22% Stämmer ganska dåligt 6% 9 8% 2% Stämmer inte alls 1% 1 1% 0% Vet ej 0% 0 0% 0% Jag kan få svårare uppgifter om jag vill Stämmer helt och hållet 50% 79 45% 59% Stämmer ganska bra 26% 41 27% 22% Stämmer ganska dåligt 9% 15 11% 7% Stämmer inte alls 2% 3 2% 2% Vet ej 13% 21 14% 10%

23 Frekvenstabeller Total Procent Antal Tjej Kille Jag kan få extraundervisning om jag skulle behöva det Stämmer helt och hållet 32% 51 29% 40% Stämmer ganska bra 34% 54 36% 31% Stämmer ganska dåligt 12% 19 19% 2% Stämmer inte alls 5% 8 5% 5% Vet ej 17% 27 11% 22% Jag vet vad jag behöver kunna för att nå kunskapskraven i skolan Stämmer helt och hållet 32% 51 25% 45% Stämmer ganska bra 47% 74 49% 43% Stämmer ganska dåligt 18% 29 22% 10% Stämmer inte alls 3% 5 4% 2% Vet ej 0% 0 0% 0% Jag tycker det är svårt att veta vad jag ska klara av i skolan Stämmer helt och hållet 6% 10 7% 5% Stämmer ganska bra 27% 43 30% 21% Stämmer ganska dåligt 31% 49 29% 34% Stämmer inte alls 33% 53 31% 38% Vet ej 3% 4 3% 2%

24 Frekvenstabeller Total Procent Antal Tjej Kille Jag har studiero på lektionerna Stämmer helt och hållet 47% 74 43% 48% Stämmer ganska bra 36% 58 35% 41% Stämmer ganska dåligt 13% 20 18% 5% Stämmer inte alls 4% 7 4% 5% Vet ej 0% 0 0% 0% Jag får för lite utmanande arbetsuppgifter i skolan Stämmer helt och hållet 6% 9 2% 10% Stämmer ganska bra 6% 9 7% 2% Stämmer ganska dåligt 28% 45 26% 33% Stämmer inte alls 57% 91 62% 52% Vet ej 3% 5 3% 3% På lektionerna är vi elever med och påverkar på vilket sätt vi ska arbeta med olika skoluppgifter Stämmer helt och hållet 19% 30 20% 17% Stämmer ganska bra 50% 80 49% 52% Stämmer ganska dåligt 25% 39 24% 26% Stämmer inte alls 6% 9 7% 3% Vet ej 1% 1 0% 2%

25 Frekvenstabeller Total Procent Antal Tjej Kille På lektionerna får vi diskutera och debattera olika frågor Stämmer helt och hållet 41% 65 39% 45% Stämmer ganska bra 48% 76 46% 48% Stämmer ganska dåligt 9% 14 13% 2% Stämmer inte alls 3% 4 1% 5% Vet ej 0% 0 0% 0% På lektionerna stör andra elever ordningen i klassrummet Stämmer helt och hållet 4% 6 2% 7% Stämmer ganska bra 20% 32 24% 16% Stämmer ganska dåligt 33% 53 32% 33% Stämmer inte alls 42% 67 41% 45% Vet ej 1% 1 1% 0% Vi elever har inflytande över undervisningens innehåll Stämmer helt och hållet 6% 10 6% 7% Stämmer ganska bra 48% 77 47% 50% Stämmer ganska dåligt 32% 51 31% 33% Stämmer inte alls 9% 14 10% 7% Vet ej 4% 7 5% 3%

26 Frekvenstabeller Total Procent Antal Tjej Kille Mina lärare hjälper mig i skolarbetet när jag behöver det Stämmer helt och hållet 64% % 74% Stämmer ganska bra 31% 49 37% 22% Stämmer ganska dåligt 5% 8 5% 3% Stämmer inte alls 0% 0 0% 0% Vet ej 0% 0 0% 0% Mina lärare förklarar vad vi ska göra i skolarbetet så att jag förstår Stämmer helt och hållet 45% 72 39% 55% Stämmer ganska bra 43% 68 47% 34% Stämmer ganska dåligt 11% 18 12% 10% Stämmer inte alls 0% 0 0% 0% Vet ej 1% 1 1% 0% Mina lärare förväntar sig att jag ska göra mitt bästa Stämmer helt och hållet 77% % 76% Stämmer ganska bra 16% 25 16% 16% Stämmer ganska dåligt 4% 6 4% 3% Stämmer inte alls 0% 0 0% 0% Vet ej 3% 5 1% 5%

27 Frekvenstabeller Total Procent Antal Tjej Kille Mina lärare får mig att tro på mig själv i mitt skolarbete Stämmer helt och hållet 35% 55 32% 40% Stämmer ganska bra 38% 60 38% 40% Stämmer ganska dåligt 19% 30 24% 10% Stämmer inte alls 3% 5 2% 3% Vet ej 6% 9 4% 7% Mina lärare ser till att det är studiero på lektionerna Stämmer helt och hållet 46% 73 45% 45% Stämmer ganska bra 42% 67 40% 47% Stämmer ganska dåligt 8% 12 11% 2% Stämmer inte alls 2% 3 1% 3% Vet ej 3% 4 2% 3% Mina lärare ser till att ordningsreglerna på skolan följs Stämmer helt och hållet 55% 87 53% 57% Stämmer ganska bra 36% 57 37% 34% Stämmer ganska dåligt 4% 6 3% 5% Stämmer inte alls 1% 2 1% 2% Vet ej 4% 7 6% 2%

28 Frekvenstabeller Total Procent Antal Tjej Kille Mina lärare uppmuntrar oss elever att reflektera över vad vi hör och läser Stämmer helt och hållet 47% 75 47% 47% Stämmer ganska bra 36% 57 35% 36% Stämmer ganska dåligt 13% 20 14% 10% Stämmer inte alls 3% 4 1% 5% Vet ej 2% 3 2% 2% Mina lärare ger killar och tjejer samma förutsättningar Stämmer helt och hållet 82% % 90% Stämmer ganska bra 14% 22 20% 3% Stämmer ganska dåligt 1% 1 0% 2% Stämmer inte alls 1% 2 0% 2% Vet ej 3% 4 1% 3% I min skola finns det extrauppgifter för de som hinner och vill ha det Stämmer helt och hållet 45% 72 45% 47% Stämmer ganska bra 23% 36 21% 26% Stämmer ganska dåligt 9% 15 10% 7% Stämmer inte alls 3% 4 2% 3% Vet ej 20% 32 22% 17%

29 Frekvenstabeller Total Procent Antal Tjej Kille I min skola får jag öva på att göra etiska ställningstaganden Stämmer helt och hållet 29% 46 29% 28% Stämmer ganska bra 44% 70 40% 50% Stämmer ganska dåligt 12% 19 16% 5% Stämmer inte alls 5% 8 3% 9% Vet ej 10% 16 11% 9% I min skola är vi elever med och påverkar vår skolmiljö Stämmer helt och hållet 22% 35 23% 21% Stämmer ganska bra 57% 90 56% 57% Stämmer ganska dåligt 14% 23 18% 10% Stämmer inte alls 4% 7 3% 7% Vet ej 3% 4 1% 5% I min skola är vi elever med och bestämmer vilka ordningsregler vi ska ha Stämmer helt och hållet 11% 17 10% 10% Stämmer ganska bra 22% 35 22% 24% Stämmer ganska dåligt 33% 52 32% 36% Stämmer inte alls 18% 29 14% 21% Vet ej 16% 26 22% 9%

30 Frekvenstabeller Total Procent Antal Tjej Kille I min skola följer eleverna de ordningsregler som finns Stämmer helt och hållet 42% 67 49% 31% Stämmer ganska bra 52% 83 47% 60% Stämmer ganska dåligt 3% 5 2% 5% Stämmer inte alls 1% 1 0% 2% Vet ej 2% 3 1% 2% I min skola respekterar elever och lärare varandra Stämmer helt och hållet 79% % 79% Stämmer ganska bra 19% 30 20% 16% Stämmer ganska dåligt 2% 3 1% 3% Stämmer inte alls 1% 1 0% 2% Vet ej 0% 0 0% 0% I min skola respekterar vi varandras olikheter Stämmer helt och hållet 71% % 74% Stämmer ganska bra 24% 38 25% 21% Stämmer ganska dåligt 4% 7 4% 5% Stämmer inte alls 1% 1 1% 0% Vet ej 0% 0 0% 0%

31 Frekvenstabeller Total Procent Antal Tjej Kille I min skola finns det elever som jag är rädd för Stämmer helt och hållet 2% 3 2% 2% Stämmer ganska bra 1% 2 2% 0% Stämmer ganska dåligt 11% 18 12% 9% Stämmer inte alls 85% % 90% Vet ej 1% 1 1% 0% I min skola finns det personal som jag är rädd för Stämmer helt och hållet 1% 2 1% 2% Stämmer ganska bra 8% 13 10% 3% Stämmer ganska dåligt 19% 30 23% 12% Stämmer inte alls 70% % 83% Vet ej 2% 3 3% 0% I min skola pratar vi om jämställdhet mellan könen Stämmer helt och hållet 44% 70 41% 50% Stämmer ganska bra 31% 50 32% 28% Stämmer ganska dåligt 19% 30 24% 12% Stämmer inte alls 4% 7 2% 9% Vet ej 1% 2 1% 2%

32 Frekvenstabeller Total Procent Antal Tjej Kille I min skola pratar vi om mänskliga rättigheter Stämmer helt och hållet 50% 79 47% 55% Stämmer ganska bra 31% 50 36% 22% Stämmer ganska dåligt 14% 22 14% 12% Stämmer inte alls 3% 4 0% 7% Vet ej 3% 4 2% 3% I min skola får jag lära mig att argumentera för min sak Stämmer helt och hållet 54% 86 49% 64% Stämmer ganska bra 36% 57 39% 28% Stämmer ganska dåligt 7% 11 9% 3% Stämmer inte alls 2% 3 1% 3% Vet ej 1% 2 1% 2% Jag vet vem på skolan jag kan prata med om någon har varit elak mot en elev Stämmer helt och hållet 62% 99 61% 67% Stämmer ganska bra 29% 46 29% 28% Stämmer ganska dåligt 5% 8 6% 3% Stämmer inte alls 1% 1 1% 0% Vet ej 3% 5 3% 2%

33 Frekvenstabeller Total Procent Antal Tjej Kille Jag känner mig trygg i skolan Stämmer helt och hållet 81% % 86% Stämmer ganska bra 18% 29 22% 14% Stämmer ganska dåligt 1% 1 1% 0% Stämmer inte alls 0% 0 0% 0% Vet ej 0% 0 0% 0% De vuxna på skolan reagerar om de får reda på att en elev blivit kränkt Stämmer helt och hållet 50% 79 42% 60% Stämmer ganska bra 21% 34 28% 12% Stämmer ganska dåligt 4% 6 6% 0% Stämmer inte alls 1% 2 0% 3% Vet ej 24% 38 24% 24% Min skola arbetar aktivt med att förhindra kränkande behandling Stämmer helt och hållet 38% 60 38% 36% Stämmer ganska bra 29% 46 27% 34% Stämmer ganska dåligt 10% 16 11% 9% Stämmer inte alls 1% 2 1% 2% Vet ej 22% 35 23% 19%

34 Frekvenstabeller Total Procent Antal Tjej Kille Elevhälsogruppen i min skola frågar oss elever om hur vi upplever vår skol- och livssituation. Stämmer helt och hållet 25% 40 27% 22% Stämmer ganska bra 32% 51 29% 38% Stämmer ganska dåligt 26% 42 30% 21% Stämmer inte alls 6% 10 3% 10% Vet ej 10% 16 11% 9% Jag kan gå och prata med skolsköterskan eller kuratorn/skolpsykolog om vad jag vill, det måste inte ha hänt något allvarligt. Stämmer helt och hållet 74% % 74% Stämmer ganska bra 21% 34 23% 21% Stämmer ganska dåligt 1% 1 0% 2% Stämmer inte alls 1% 1 1% 0% Vet ej 3% 5 2% 3% På min skola är det OK att lämna lektionen om man känner ett behov av att träffa skolsköterskan eller kurator Stämmer helt och hållet 60% 95 57% 66% Stämmer ganska bra 14% 22 18% 9% Stämmer ganska dåligt 4% 6 6% 0% Stämmer inte alls 0% 0 0% 0% Vet ej 23% 36 20% 26%

35 Frekvenstabeller Total Procent Antal Tjej Kille Jag är nöjd med min skola som helhet Stämmer helt och hållet 63% % 67% Stämmer ganska bra 34% 54 37% 31% Stämmer ganska dåligt 3% 5 4% 2% Stämmer inte alls 0% 0 0% 0% Vet ej 0% 0 0% 0% Jag skulle rekommendera min skola Stämmer helt och hållet 65% % 72% Stämmer ganska bra 25% 39 29% 19% Stämmer ganska dåligt 6% 9 7% 3% Stämmer inte alls 2% 3 2% 2% Vet ej 3% 4 2% 3% Tjej 61% % 0% Kille 36% 58 0% 100% Annat/vill ej ange 3% 4 0% 0%

36 Frekvenstabeller Total Procent Antal Tjej Kille Vilken kommun bor du i? Ale 1% 1 1% 0% Alingsås 0% 0 0% 0% Göteborg 70% % 78% Härryda 2% 3 3% 0% Kungsbacka 11% 18 13% 9% Kungälv 3% 4 3% 2% Lerum 4% 6 4% 3% Lilla Edet 0% 0 0% 0% Mölndal 4% 7 6% 2% Partille 4% 6 3% 5% Stenungsund 0% 0 0% 0% Tjörn 0% 0 0% 0% Öckerö 1% 1 1% 0% Annan 1% 2 1% 2%

37 Frekvenstabeller Total Procent Antal Tjej Kille Jag kan vara mig själv i skolan Stämmer helt och hållet 66% % 67% Stämmer ganska bra 28% 45 30% 26% Stämmer ganska dåligt 4% 7 3% 5% Stämmer inte alls 0% 0 0% 0% Vet ej 1% 2 1% 2% I min klass hjälper vi varandra på lektionerna Stämmer helt och hållet 60% 96 56% 69% Stämmer ganska bra 35% 55 41% 22% Stämmer ganska dåligt 4% 7 3% 7% Stämmer inte alls 1% 1 0% 2% Vet ej 0% 0 0% 0% Jag gör ofta hemuppgifter tillsammans med klasskamrater Stämmer helt och hållet 18% 28 10% 31% Stämmer ganska bra 33% 52 36% 28% Stämmer ganska dåligt 35% 56 38% 29% Stämmer inte alls 14% 23 15% 12% Vet ej 0% 0 0% 0%

38 Frekvenstabeller Total Procent Antal Tjej Kille I min klass är det OK att be om hjälp när man inte förstår Stämmer helt och hållet 64% % 66% Stämmer ganska bra 30% 47 32% 26% Stämmer ganska dåligt 6% 9 6% 5% Stämmer inte alls 1% 1 0% 2% Vet ej 1% 1 0% 2% Flickor och pojkar ges lika stort utrymme i skolan Stämmer helt och hållet 73% % 79% Stämmer ganska bra 16% 26 19% 14% Stämmer ganska dåligt 6% 10 7% 3% Stämmer inte alls 2% 3 1% 2% Vet ej 3% 4 2% 2% Studie- och yrkesvägledaren (SYV) är ett stöd i mina studie- och yrkesval Stämmer helt och hållet 11% 18 9% 16% Stämmer ganska bra 21% 34 15% 31% Stämmer ganska dåligt 22% 35 26% 16% Stämmer inte alls 15% 24 15% 14% Vet ej 30% 48 34% 24%

Regiongemensam elevenkät 2017

Regiongemensam elevenkät 2017 Regiongemensam elevenkät 2017 SKF Tekniska Gymnasium gy2 Skolrapport Bakgrund Om undersökningen En regiongemensam elevenkät har genomförts sedan 2011 och innefattar samtliga GR:s medlemskommuner. Den gemensamma

Läs mer

Regiongemensam elevenkät 2016

Regiongemensam elevenkät 2016 Regiongemensam elevenkät 2016 Sigrid Rudebecks gymnasium GY2 Skolrapport Om undersökningen Den regiongemensamma elevenkäten har genomförts sedan 2011 och innefattar samtliga GR:s medlemskommuner. I år

Läs mer

Regiongemensam elevenkät 2016

Regiongemensam elevenkät 2016 Regiongemensam elevenkät 2016 SKF Tekniska gymnasium GY2 Skolrapport Om undersökningen Den regiongemensamma elevenkäten har genomförts sedan 2011 och innefattar samtliga GR:s medlemskommuner. I år är första

Läs mer

Regiongemensam elevenkät 2016

Regiongemensam elevenkät 2016 Regiongemensam elevenkät 2016 Göteborgs Tekniska College GY2 Skolrapport Om undersökningen Den regiongemensamma elevenkäten har genomförts sedan 2011 och innefattar samtliga GR:s medlemskommuner. I år

Läs mer

Regiongemensam elevenkät 2016

Regiongemensam elevenkät 2016 Regiongemensam elevenkät 2016 Göteborg GY2 Endast kommunala gymnasieskolor Kommunrapport Om undersökningen Den regiongemensamma elevenkäten har genomförts sedan 2011 och innefattar samtliga GR:s medlemskommuner.

Läs mer

Regiongemensam elevenkät Lexbyskolan ÅK8. Skolrapport

Regiongemensam elevenkät Lexbyskolan ÅK8. Skolrapport Lexbyskolan ÅK8 Skolrapport Regiongemensam elevenkät 2016 Om undersökningen Den regiongemensamma elevenkäten har genomförts sedan 2011 och innefattar samtliga GR:s medlemskommuner. I år är första gången

Läs mer

Regiongemensam elevenkät 2016

Regiongemensam elevenkät 2016 Regiongemensam elevenkät 2016 Magra skola ÅK2 Skolrapport Om undersökningen Den regiongemensamma elevenkäten har genomförts sedan 2011 och innefattar samtliga GR:s medlemskommuner. I år är första gången

Läs mer

Regiongemensam elevenkät 2016

Regiongemensam elevenkät 2016 Regiongemensam elevenkät 2016 Stadsskogenskolan ÅK5 Skolrapport Om undersökningen Den regiongemensamma elevenkäten har genomförts sedan 2011 och innefattar samtliga GR:s medlemskommuner. I år är första

Läs mer

Regiongemensam elevenkät 2016

Regiongemensam elevenkät 2016 Regiongemensam elevenkät 2016 Ängabo skola ÅK2 Skolrapport Om undersökningen Den regiongemensamma elevenkäten har genomförts sedan 2011 och innefattar samtliga GR:s medlemskommuner. I år är första gången

Läs mer

Regiongemensam elevenkät 2016

Regiongemensam elevenkät 2016 Regiongemensam elevenkät 2016 Lendahlsskolan ÅK2 Skolrapport Om undersökningen Den regiongemensamma elevenkäten har genomförts sedan 2011 och innefattar samtliga GR:s medlemskommuner. I år är första gången

Läs mer

Regiongemensam elevenkät 2016

Regiongemensam elevenkät 2016 Regiongemensam elevenkät 2016 Kullingsbergsskolan ÅK2 Skolrapport Om undersökningen Den regiongemensamma elevenkäten har genomförts sedan 2011 och innefattar samtliga GR:s medlemskommuner. I år är första

Läs mer

Regiongemensam elevenkät 2016

Regiongemensam elevenkät 2016 Regiongemensam elevenkät 2016 Nolbyskolan ÅK2 Skolrapport Om undersökningen Den regiongemensamma elevenkäten har genomförts sedan 2011 och innefattar samtliga GR:s medlemskommuner. I år är första gången

Läs mer

Regiongemensam elevenkät 2016

Regiongemensam elevenkät 2016 Regiongemensam elevenkät 2016 Björndammens skola ÅK2 Skolrapport Om undersökningen Den regiongemensamma elevenkäten har genomförts sedan 2011 och innefattar samtliga GR:s medlemskommuner. I år är första

Läs mer

Enkätresultat för elever i år 2 i Österåkers gymnasium i Österåker hösten 2013

Enkätresultat för elever i år 2 i Österåkers gymnasium i Österåker hösten 2013 Enkätresultat för elever i år 2 i Österåkers gymnasium i Österåker hösten 2013 Antal elever: 142 Antal svarande: 103 Svarsfrekvens: 73% Klasser: SA2a, SA2b, Ek2, Na2, Te2, SP2A Skolenkäten Skolenkäten

Läs mer

Enkätresultat för elever i år 2 i Grennaskolan Antal elever: 40 Antal svarande: 34 Svarsfrekvens: 85% Klasser: 2NA, 2SA, DP1

Enkätresultat för elever i år 2 i Grennaskolan Antal elever: 40 Antal svarande: 34 Svarsfrekvens: 85% Klasser: 2NA, 2SA, DP1 Enkätresultat för elever i år 2 i Grennaskolan 2014-02-24 Antal elever: 40 Antal svarande: 34 Svarsfrekvens: 85% Klasser: 2NA, 2SA, DP1 Skolenkäten Skolenkäten går ut en gång per termin till de skolor

Läs mer

Enkätresultat för elever i år 2 i Realgymnasiet Norrköping i Lärande i Sverige AB hösten 2014

Enkätresultat för elever i år 2 i Realgymnasiet Norrköping i Lärande i Sverige AB hösten 2014 Enkätresultat för elever i år 2 i Realgymnasiet Norrköping i Lärande i Sverige AB hösten 2014 Antal elever: 86 Antal svarande: 75 Svarsfrekvens: 87% Klasser: EE13, NB13, TE13 Skolenkäten Skolenkäten går

Läs mer

Enkätresultat för elever i år 2 i Fria gymnasieskolan i Haninge ek för i Haninge hösten 2013

Enkätresultat för elever i år 2 i Fria gymnasieskolan i Haninge ek för i Haninge hösten 2013 Enkätresultat för elever i år 2 i Fria gymnasieskolan i Haninge ek för i Haninge hösten 2013 Antal elever: 42 Antal svarande: 34 Svarsfrekvens: 81% Klasser: EK12, SA12 Skolenkäten Skolenkäten går ut en

Läs mer

Enkätresultat för elever i år 2 i Luleå gymnasieskola, skolenhet G i Luleå hösten 2013

Enkätresultat för elever i år 2 i Luleå gymnasieskola, skolenhet G i Luleå hösten 2013 Enkätresultat för elever i år 2 i Luleå gymnasieskola, skolenhet G i Luleå hösten 2013 Antal elever: 81 Antal svarande: 70 Svarsfrekvens: 86% Klasser: IN2, TE2A, TE2B Skolenkäten Skolenkäten går ut en

Läs mer

Enkätresultat för elever i åk 9 i Fäladsgården i Lund hösten 2013

Enkätresultat för elever i åk 9 i Fäladsgården i Lund hösten 2013 Enkätresultat för elever i åk 9 i Fäladsgården i Lund hösten 2013 Antal elever: 91 Antal svarande: 77 Svarsfrekvens: 85% Klasser: 9A, 9B, 9C, 9D, LIG 9 Skolenkäten Skolenkäten går ut en gång per termin

Läs mer

Enkätresultat för elever i år 2 i Träutbildningar i Hälsingland i Ljusdal hösten 2013

Enkätresultat för elever i år 2 i Träutbildningar i Hälsingland i Ljusdal hösten 2013 Enkätresultat för elever i år 2 i Träutbildningar i Hälsingland i Ljusdal hösten 2013 Antal elever: 16 Antal svarande: 11 Svarsfrekvens: 69% Klasser: BAHUS12, HVFIN12 Skolenkäten Skolenkäten går ut en

Läs mer

Enkätresultat för elever i åk 9 i Kunskapsskolan Spånga i Stockholm våren 2014

Enkätresultat för elever i åk 9 i Kunskapsskolan Spånga i Stockholm våren 2014 Enkätresultat för elever i åk 9 i Kunskapsskolan Spånga i Stockholm våren 2014 Antal elever: 122 Antal svarande: 92 Svarsfrekvens: 75% Klasser: 91, 92, 93, 94, 95, 96 Skolenkäten Skolenkäten går ut en

Läs mer

Enkätresultat för elever i åk 9 i Vesterhavsskolan i Falkenberg våren Antal elever: 51 Antal svarande: 44 Svarsfrekvens: 86% Klasser: 9A, 9B

Enkätresultat för elever i åk 9 i Vesterhavsskolan i Falkenberg våren Antal elever: 51 Antal svarande: 44 Svarsfrekvens: 86% Klasser: 9A, 9B Enkätresultat för elever i åk 9 i Vesterhavsskolan i Falkenberg våren 2014 Antal elever: 51 Antal svarande: 44 Svarsfrekvens: 86% Klasser: 9A, 9B Skolenkäten Skolenkäten går ut en gång per termin till

Läs mer

Enkätresultat för elever i år 2 i Sunnerbogymnasiet 4 i Ljungby våren 2014

Enkätresultat för elever i år 2 i Sunnerbogymnasiet 4 i Ljungby våren 2014 Enkätresultat för elever i år 2 i Sunnerbogymnasiet 4 i Ljungby våren 2014 Antal elever: 57 Antal svarande: 49 Svarsfrekvens: 86% Klasser: Ekonomiprogrammet, Vård-och omsorgsprogrammet Skolenkäten Skolenkäten

Läs mer

Skolenkäten våren 2015

Skolenkäten våren 2015 Skolenkäten våren 2015 Enkätresultat för elever i år 2 Täby Enskilda gymnasium, Täby Enskilda Gymnasium AB Antal elever: 233 Antal svarande: 205 Svarsfrekvens: 88 procent Klasser: EK2A, EK2B, EM2A, EM2B,

Läs mer

Enkätresultat för elever i år 2 i Älvdalens Utbildningscentrum hösten 2014

Enkätresultat för elever i år 2 i Älvdalens Utbildningscentrum hösten 2014 Enkätresultat för elever i år 2 i Älvdalens Utbildningscentrum hösten 2014 Antal elever: 87 Antal svarande: 66 Svarsfrekvens: 76% Klasser: NB13S, NB13N, FT13, IN13S, IN13P, SA13 Skolenkäten Skolenkäten

Läs mer

Enkätresultat för elever i år 2 i Luleå gymnasieskola, skolenhet C i Luleå hösten 2013

Enkätresultat för elever i år 2 i Luleå gymnasieskola, skolenhet C i Luleå hösten 2013 Enkätresultat för elever i år 2 i Luleå gymnasieskola, skolenhet C i Luleå hösten 2013 Antal elever: 158 Antal svarande: 134 Svarsfrekvens: 85% Klasser: Sa2c, sa2b, sa2d, sa2e, sa2a, Hu2A, Hvfr2 Skolenkäten

Läs mer

Enkätresultat för elever i år 2 i Nyköping Strand Utbildningscentrum i Nyköping hösten 2013

Enkätresultat för elever i år 2 i Nyköping Strand Utbildningscentrum i Nyköping hösten 2013 Enkätresultat för elever i år 2 i Nyköping Strand Utbildningscentrum i Nyköping hösten 2013 Antal elever: 84 Antal svarande: 79 Svarsfrekvens: 94% Klasser: ES12, HT12a, HT12b, RL12a, RL12b, RL12c, RL12d

Läs mer

Enkätresultat för elever i år 2 i Praktiska Gnesta i Praktiska Sverige AB hösten 2014

Enkätresultat för elever i år 2 i Praktiska Gnesta i Praktiska Sverige AB hösten 2014 Enkätresultat för elever i år 2 i Praktiska Gnesta i Praktiska Sverige AB hösten 2014 Antal elever: 18 Antal svarande: 13 Svarsfrekvens: 72% Klasser: BA13, BF13, FT13, HA13, HV13, VF13, VO13 Skolenkäten

Läs mer

Enkätresultat för elever i år 2 i Gymnasieskolan Spyken i Lund våren 2014

Enkätresultat för elever i år 2 i Gymnasieskolan Spyken i Lund våren 2014 Enkätresultat för elever i år 2 i Gymnasieskolan Spyken i Lund våren 2014 Antal elever: 321 Antal svarande: 260 Svarsfrekvens: 81% Klasser: ES2a, ES2s, HU2, NA2a, NA2b, NA2c, NA2d, SA2a, SA2b, SA2c, SA2d

Läs mer

Enkätresultat för elever i år 2 i Älvkullegymnasiet i Karlstad hösten 2013

Enkätresultat för elever i år 2 i Älvkullegymnasiet i Karlstad hösten 2013 Enkätresultat för elever i år 2 i Älvkullegymnasiet i Karlstad hösten 2013 Antal elever: 371 Antal svarande: 274 Svarsfrekvens: 74% Klasser: FNA12, NA12A, NA12B, NA12C, NAES12, NASA12, TE12A, TE12B, TE12C,

Läs mer

Enkätresultat för elever i år 2 i Filbornaskolan i Helsingborgs kommun hösten 2014

Enkätresultat för elever i år 2 i Filbornaskolan i Helsingborgs kommun hösten 2014 Enkätresultat för elever i år 2 i Filbornaskolan i Helsingborgs kommun hösten 2014 Antal elever: 195 Antal svarande: 139 Svarsfrekvens: 71% Klasser: BF2, EK2a, EK2b, HA2, HA2L, IMIND2, IMYRKVF2, IMYRKBA2,

Läs mer

Enkätresultat för elever i år 2 i Realgymnasiet i Sundsvall i Koncerntillsyn Realgymnasiet våren 2013

Enkätresultat för elever i år 2 i Realgymnasiet i Sundsvall i Koncerntillsyn Realgymnasiet våren 2013 Enkätresultat för elever i år 2 i Realgymnasiet i Sundsvall i Koncerntillsyn Realgymnasiet våren 2013 Antal elever: 23 Antal svarande: 17 Svarsfrekvens: 74% Klasser: NB2 Skolenkäten Skolenkäten går ut

Läs mer

Enkätresultat för elever i år 2 i Akademi Båstad Gymnasium i Båstad våren 2013

Enkätresultat för elever i år 2 i Akademi Båstad Gymnasium i Båstad våren 2013 Enkätresultat för elever i år 2 i Akademi Båstad Gymnasium i Båstad våren 2013 Antal elever: 58 Antal svarande: 49 Svarsfrekvens: 84% Klasser: VF, HA, NA, SA, EK, VO Skolenkäten Skolenkäten går ut en gång

Läs mer

Enkätresultat för elever i år 2 i Celsiusskolan i Uppsala hösten 2012

Enkätresultat för elever i år 2 i Celsiusskolan i Uppsala hösten 2012 Enkätresultat för elever i år 2 i Celsiusskolan i Uppsala hösten 2012 Antal elever: 241 Antal svarande: 185 Svarsfrekvens: 77% Klasser: E11A, E11B, H11A, N11A, N11B, N11C, S11A, S11B, S11C, S11D Skolenkäten

Läs mer

Regiongemensam elevenkät 2016

Regiongemensam elevenkät 2016 Regiongemensam elevenkät 2016 Eklandaskolan ÅK2 Skolrapport Om undersökningen Den regiongemensamma elevenkäten har genomförts sedan 2011 och innefattar samtliga GR:s medlemskommuner. I år är första gången

Läs mer

Skolenkäten våren 2015

Skolenkäten våren 2015 Skolenkäten våren 2015 Enkätresultat för elever i år 2 Naturbruksgymnasiet Dingle, Västra götalands läns landsting Antal elever: 39 Antal svarande: 30 Svarsfrekvens: 77 procent Klasser: NB213 b Priv, NB213

Läs mer

Enkätresultat för elever i år 2 i Lundellska skolan i Uppsala hösten 2012

Enkätresultat för elever i år 2 i Lundellska skolan i Uppsala hösten 2012 Enkätresultat för elever i år 2 i Lundellska skolan i Uppsala hösten 2012 Antal elever: 257 Antal svarande: 229 Svarsfrekvens: 89% Klasser: E11A, E11B, N11A, N11B, N11C, O11B, O11E, S11A, S11B, S11C, S11E,

Läs mer

Skolenkäten hösten 2015

Skolenkäten hösten 2015 Skolenkäten hösten 2015 Enkätresultat för elever i år 2 NTI-gymnasiet Luleå, Nordens Teknikerinstitut Aktiebolag (Nti) Antal elever: 30 Antal svarande: 27 Svarsfrekvens: 90 procent Klasser: EE14, NA14,

Läs mer

Enkätresultat för elever i år 2 i Carl Wahren Gymnasium hösten 2014

Enkätresultat för elever i år 2 i Carl Wahren Gymnasium hösten 2014 Enkätresultat för elever i år 2 i Carl Wahren Gymnasium hösten 2014 Antal elever: 45 Antal svarande: 31 Svarsfrekvens: 69% Klasser: BF13, BFFRI13, BFPED13, EELT13, FTPER13, HVFRI13, IMPRENA13, IMPROBF13,

Läs mer

Enkätresultat för elever i åk 9 i Strandskolan i Jönköping hösten Antal elever: 20 Antal svarande: 18 Svarsfrekvens: 90% Klasser: 9

Enkätresultat för elever i åk 9 i Strandskolan i Jönköping hösten Antal elever: 20 Antal svarande: 18 Svarsfrekvens: 90% Klasser: 9 Enkätresultat för elever i åk 9 i Strandskolan i Jönköping hösten 2012 Antal elever: 20 Antal svarande: 18 Svarsfrekvens: 90% Klasser: 9 Skolenkäten Skolenkäten går ut en gång per termin till de skolor

Läs mer

Enkätresultat för elever i åk 9 i Kulturama gr. Hammarby Sjöstad i Stockholm hösten 2012

Enkätresultat för elever i åk 9 i Kulturama gr. Hammarby Sjöstad i Stockholm hösten 2012 Enkätresultat för elever i åk 9 i Kulturama gr Hammarby Sjöstad i Stockholm hösten 2012 Antal elever: 75 Antal svarande: 61 Svarsfrekvens: 81% Klasser: 9 A, 9 B, 9 C Skolenkäten Skolenkäten går ut en gång

Läs mer

Enkätresultat för elever i år 2 i Fenix kunskapscentrum-gymn i Vaggeryd våren 2013

Enkätresultat för elever i år 2 i Fenix kunskapscentrum-gymn i Vaggeryd våren 2013 Enkätresultat för elever i år 2 i Fenix kunskapscentrum-gymn i Vaggeryd våren 2013 Antal elever: 66 Antal svarande: 46 Svarsfrekvens: 70% Klasser: EE11, EK11, HA11, HV11, IMI11, IMS11, IMY11, NA11, SA11,

Läs mer

Regiongemensam elevenkät 2016

Regiongemensam elevenkät 2016 Regiongemensam elevenkät 2016 Toltorpsskolan ÅK2 Skolrapport Om undersökningen Den regiongemensamma elevenkäten har genomförts sedan 2011 och innefattar samtliga GR:s medlemskommuner. I år är första gången

Läs mer

Enkätresultat för elever i år 2 i Stora Segerstad och Värnamo Naturbruksgymnasium i Jönköping hösten 2012

Enkätresultat för elever i år 2 i Stora Segerstad och Värnamo Naturbruksgymnasium i Jönköping hösten 2012 Enkätresultat för elever i år 2 i Stora Segerstad och Värnamo Naturbruksgymnasium i Jönköping hösten 2012 Antal elever: 41 Antal svarande: 30 Svarsfrekvens: 73% Klasser: NB2H12, NB2J12, NB2S12 Skolenkäten

Läs mer

Regiongemensam elevenkät 2016 Vårdnadshavare

Regiongemensam elevenkät 2016 Vårdnadshavare Regiongemensam elevenkät 2016 Vårdnadshavare Sollebrunns skola Årskurs 2 Skolrapport Om undersökningen Undersökningen har genomförts som en webbenkät. Vårdnadshavare har fått tillgång till länken via hemskickat

Läs mer

Regiongemensam elevenkät 2016 Vårdnadshavare

Regiongemensam elevenkät 2016 Vårdnadshavare Regiongemensam elevenkät 2016 Vårdnadshavare Sollebrunns skola Årskurs 5 Skolrapport Om undersökningen Undersökningen har genomförts som en webbenkät. Vårdnadshavare har fått tillgång till länken via hemskickat

Läs mer

Skolenkäten hösten 2013

Skolenkäten hösten 2013 Skolenkäten hösten 2013 Resultatredovisning för Skolenkäten till elever i årskurs 5, årskurs 9 och år 2 i gymnasiet Antal medverkande skolenheter: 953 Grundskolor Gymnasieskolor Årskurs 5 Årskurs 9 År

Läs mer

Skolenkäten våren 2013

Skolenkäten våren 2013 Skolenkäten våren 2013 Resultatredovisning för Skolenkäten till elever i årskurs 5, årskurs 9 och år 2 i gymnasiet Antal medverkande skolenheter: 348 Grundskolor Gymnasieskolor Årskurs 5 Årskurs 9 År 2

Läs mer

Regiongemensam elevenkät 2016

Regiongemensam elevenkät 2016 Regiongemensam elevenkät 2016 Kungsbacka ÅK2 Kommunrapport Om undersökningen Den regiongemensamma elevenkäten har genomförts sedan 2011 och innefa?ar samtliga GR:s medlemskommuner. I år är första gången

Läs mer

Enkätresultat för elever i år 2 i Rekarnegymnasiet 2 i Eskilstuna våren 2013

Enkätresultat för elever i år 2 i Rekarnegymnasiet 2 i Eskilstuna våren 2013 Enkätresultat för elever i år 2 i Rekarnegymnasiet 2 i Eskilstuna våren 2013 Antal elever: 112 Antal svarande: 78 Svarsfrekvens: 70% Klasser: EE11, HA11A, HA11B, IMIND11, IMINDRV, IMSPR11, IMYRKBA11, IMYRKFT11,

Läs mer

Enkätresultat för elever i år 2 i Thoren Business School Helsingborg i ThorenGruppen AB hösten 2014

Enkätresultat för elever i år 2 i Thoren Business School Helsingborg i ThorenGruppen AB hösten 2014 Enkätresultat för elever i år 2 i Thoren Business School Helsingborg i ThorenGruppen AB hösten 2014 Antal elever: 50 Antal svarande: 40 Svarsfrekvens: 80% Klasser: BP13A, BP13B, CMP13, MP13 Skolenkäten

Läs mer

Delaktighet och inflytande Skolmiljö Kunskap och lärande Bemötande

Delaktighet och inflytande Skolmiljö Kunskap och lärande Bemötande Regiongemensam elevenkät 215 Skolrapport Index per frågeområde 211 2 213 21 215 Göteborg GY2 totalt 215 GR GY2 totalt 215 Trivsel och trygghet 95 9 91 Delaktighet och inflytande 71 66 6 Skolmiljö 62 6

Läs mer

Information om årets enkät samt skolbladen för elevenkäten 2012 vad de olika tabellerna och diagrammen visar

Information om årets enkät samt skolbladen för elevenkäten 2012 vad de olika tabellerna och diagrammen visar elevenkät 2012 - informationsblad 3 Malmö stad Barn och Ungdom Projekt kvalitetsarbete Malmö 2012-11-21 Information om årets enkät samt skolbladen för elevenkäten 2012 vad de olika tabellerna och diagrammen

Läs mer

Skolenkäten våren 2012

Skolenkäten våren 2012 Skolenkäten våren 2012 Enkätresultat för elever i gymnasiets år 2 i S:t Botvids gymnasium i Botkyrka Antal elever i gymnasiets år 2: 101 Antal svarande: 91 Svarsfrekvens: 90,1% Klasser: HVF10, ESC10, NV10,

Läs mer

Skolenkäten hösten 2012

Skolenkäten hösten 2012 Skolenkäten hösten 2012 Totalrapport för Skolenkäten till elever i årskurs 5, årskurs 9 och år 2 i gymnasiet Antal medverkande skolenheter: 602 Grundskolor Gymnasieskolor Årskurs 5 Årskurs 9 År 2 Antal

Läs mer

Delaktighet och inflytande Skolmiljö Kunskap och lärande Bemötande

Delaktighet och inflytande Skolmiljö Kunskap och lärande Bemötande Regiongemensam elevenkät 215 Skolrapport gymnasieprogram Antal svarande, n=1 Index per frågeområde 211 212 21 214 215 Rytmus Gymnasium GY2 totalt 215 Göteborg GY2 totalt 215 Trivsel och trygghet 1 91 95

Läs mer

Enkätresultat för pedagogisk personal i Luleå gymnasieskola, skolenhet G i Luleå hösten 2013

Enkätresultat för pedagogisk personal i Luleå gymnasieskola, skolenhet G i Luleå hösten 2013 Enkätresultat för pedagogisk personal i Luleå gymnasieskola, skolenhet G i Luleå hösten 2013 Antal pedagogisk personal: 21 Antal svarande: 14 Svarsfrekvens: 67% Skolenkäten Skolenkäten går ut en gång per

Läs mer

Enkätresultat för pedagogisk personal i Gymnasieskolan Spyken i Lund våren Antal pedagogisk personal: 91 Antal svarande: 80 Svarsfrekvens: 88%

Enkätresultat för pedagogisk personal i Gymnasieskolan Spyken i Lund våren Antal pedagogisk personal: 91 Antal svarande: 80 Svarsfrekvens: 88% Enkätresultat för pedagogisk personal i Gymnasieskolan Spyken i Lund våren 2014 Antal pedagogisk personal: 91 Antal svarande: 80 Svarsfrekvens: 88% Skolenkäten Skolenkäten går ut en gång per termin till

Läs mer

Enkätresultat för pedagogisk personal i Ängaboskolan i Alingsås kommun hösten 2014

Enkätresultat för pedagogisk personal i Ängaboskolan i Alingsås kommun hösten 2014 Enkätresultat för pedagogisk personal i Ängaboskolan i Alingsås kommun hösten 2014 Antal pedagogisk personal: 17 Antal svarande: 14 Svarsfrekvens: 82% Skolenkäten Skolenkäten går ut en gång per termin

Läs mer

Enkätresultat för elever i åk 5 i Högalidsskolan i Stockholm hösten Antal elever: 54 Antal svarande: 50 Svarsfrekvens: 92,6% Klasser: 5A, 5B

Enkätresultat för elever i åk 5 i Högalidsskolan i Stockholm hösten Antal elever: 54 Antal svarande: 50 Svarsfrekvens: 92,6% Klasser: 5A, 5B Enkätresultat för elever i åk 5 i Högalidsskolan i Stockholm hösten 2012 Antal elever: 54 Antal svarande: 50 Svarsfrekvens: 92,6% Klasser: 5A, 5B Skolenkäten Skolenkäten går ut en gång per termin till

Läs mer

Enkätresultat för pedagogisk personal i Luleå gymnasieskola, skolenhet F i Luleå hösten 2013

Enkätresultat för pedagogisk personal i Luleå gymnasieskola, skolenhet F i Luleå hösten 2013 Enkätresultat för pedagogisk personal i Luleå gymnasieskola, skolenhet F i Luleå hösten 2013 Antal pedagogisk personal: 29 Antal svarande: 23 Svarsfrekvens: 79% Skolenkäten Skolenkäten går ut en gång per

Läs mer

Enkätresultat för pedagogisk personal i Pershagenskolan i Södertälje kommun hösten 2014

Enkätresultat för pedagogisk personal i Pershagenskolan i Södertälje kommun hösten 2014 Enkätresultat för pedagogisk personal i Pershagenskolan i Södertälje kommun hösten 2014 Antal pedagogisk personal: 31 Antal svarande: 26 Svarsfrekvens: 84% Skolenkäten Skolenkäten går ut en gång per termin

Läs mer

Enkätresultat för elever i åk 5 i Ektorps skola i Nacka kommun hösten Antal elever: 30 Antal svarande: 26 Svarsfrekvens: 86,7% Klasser: 5E

Enkätresultat för elever i åk 5 i Ektorps skola i Nacka kommun hösten Antal elever: 30 Antal svarande: 26 Svarsfrekvens: 86,7% Klasser: 5E Enkätresultat för elever i åk 5 i Ektorps skola i Nacka kommun hösten 2014 Antal elever: 30 Antal svarande: 26 Svarsfrekvens: 86,7% Klasser: 5E Skolenkäten Skolenkäten går ut en gång per termin till de

Läs mer

Enkätresultat för pedagogisk personal i Rudbeckianska gymn SA SP i Västerås hösten 2013

Enkätresultat för pedagogisk personal i Rudbeckianska gymn SA SP i Västerås hösten 2013 Enkätresultat för pedagogisk personal i Rudbeckianska gymn SA SP i Västerås hösten 2013 Antal pedagogisk personal: 33 Antal svarande: 23 Svarsfrekvens: 70% Skolenkäten Skolenkäten går ut en gång per termin

Läs mer

Enkätresultat för elever i åk 5 i Hästöskolan i Karlskrona kommun hösten Antal elever: 17 Antal svarande: 17 Svarsfrekvens: 100% Klasser: 5A

Enkätresultat för elever i åk 5 i Hästöskolan i Karlskrona kommun hösten Antal elever: 17 Antal svarande: 17 Svarsfrekvens: 100% Klasser: 5A Enkätresultat för elever i åk 5 i Hästöskolan i Karlskrona kommun hösten 2014 Antal elever: 17 Antal svarande: 17 Svarsfrekvens: 100% Klasser: 5A Skolenkäten Skolenkäten går ut en gång per termin till

Läs mer

Enkätresultat för pedagogisk personal i Visbygymnasiet Söder i Gotlands kommun hösten 2014

Enkätresultat för pedagogisk personal i Visbygymnasiet Söder i Gotlands kommun hösten 2014 Enkätresultat för pedagogisk personal i Visbygymnasiet Söder i Gotlands kommun hösten 2014 Antal pedagogisk personal: 85 Antal svarande: 75 Svarsfrekvens: 88% Skolenkäten Skolenkäten går ut en gång per

Läs mer

Delaktighet och inflytande 70 75 79 66. Skolmiljö 79 82 90 68. Kunskap och lärande 86 88 89 76. Bemötande 92 94 96 83

Delaktighet och inflytande 70 75 79 66. Skolmiljö 79 82 90 68. Kunskap och lärande 86 88 89 76. Bemötande 92 94 96 83 Regiongemensam elevenkät 15 Skolrapport gymnasieprogram Index per frågeområde 11 1 13 14 15 LM Engström GY totalt 15 Göteborg GY totalt 15 Trivsel och trygghet 96 98 96 9 Delaktighet och inflytande 7 75

Läs mer

Enkätresultat för elever i åk 5 i Engelska Skolan i Bromma i Koncerntillsyn Engelska skolan våren 2013

Enkätresultat för elever i åk 5 i Engelska Skolan i Bromma i Koncerntillsyn Engelska skolan våren 2013 Enkätresultat för elever i åk 5 i Engelska Skolan i Bromma i Koncerntillsyn Engelska skolan våren 2013 Antal elever: 150 Antal svarande: 135 Svarsfrekvens: 90% Klasser: 5A, 5B, 5C, 5D, 5E Skolenkäten Skolenkäten

Läs mer

Enkätresultat för pedagogisk personal i Vänergymnasiet i Mariestad hösten Antal pedagogisk personal: 15 Antal svarande: 15 Svarsfrekvens: 100%

Enkätresultat för pedagogisk personal i Vänergymnasiet i Mariestad hösten Antal pedagogisk personal: 15 Antal svarande: 15 Svarsfrekvens: 100% Enkätresultat för pedagogisk personal i Vänergymnasiet i Mariestad hösten 2012 Antal pedagogisk personal: 15 Antal svarande: 15 Svarsfrekvens: 100% Skolenkäten Skolenkäten går ut en gång per termin till

Läs mer

Enkätresultat för pedagogisk personal i NTIgymnasiet Luleå i Koncerntillsyn NTI våren 2013

Enkätresultat för pedagogisk personal i NTIgymnasiet Luleå i Koncerntillsyn NTI våren 2013 Enkätresultat för pedagogisk personal i NTIgymnasiet Luleå i Koncerntillsyn NTI våren 2013 Antal pedagogisk personal: 17 Antal svarande: 13 Svarsfrekvens: 76% Skolenkäten Skolenkäten går ut en gång per

Läs mer

Skolenkäten våren 2015

Skolenkäten våren 2015 Skolenkäten våren 2015 Enkätresultat för pedagogisk personal gymnasium Wilhelm Haglunds Gymnasium, Gimo Utbildningsaktiebolag Antal pedagogisk personal: 13 Antal svarande: 13 Svarsfrekvens: 100 procent

Läs mer

Enkätresultat för pedagogisk personal i Lundellska skolan i Uppsala hösten Antal pedagogisk personal: 80 Antal svarande: 63 Svarsfrekvens: 79%

Enkätresultat för pedagogisk personal i Lundellska skolan i Uppsala hösten Antal pedagogisk personal: 80 Antal svarande: 63 Svarsfrekvens: 79% Enkätresultat för pedagogisk personal i Lundellska skolan i Uppsala hösten 2012 Antal pedagogisk personal: 80 Antal svarande: 63 Svarsfrekvens: 79% Skolenkäten Skolenkäten går ut en gång per termin till

Läs mer

Enkätresultat för pedagogisk personal i Nibbleskolan i Hallstahammar hösten Antal pedagogisk personal: 23 Antal svarande: 20 Svarsfrekvens: 87%

Enkätresultat för pedagogisk personal i Nibbleskolan i Hallstahammar hösten Antal pedagogisk personal: 23 Antal svarande: 20 Svarsfrekvens: 87% Enkätresultat för pedagogisk personal i Nibbleskolan i Hallstahammar hösten 2012 Antal pedagogisk personal: 23 Antal svarande: 20 Svarsfrekvens: 87% Skolenkäten Skolenkäten går ut en gång per termin till

Läs mer

Skolenkäten våren 2016

Skolenkäten våren 2016 Skolenkäten våren 2016 Enkätresultat för pedagogisk personal gymnasium St Petri skola, Malmö kommun Antal pedagogisk personal: 57 Antal svarande: 41 Svarsfrekvens: 72 procent Innehållsförteckning Inledning

Läs mer

Enkätresultat för pedagogisk personal i Östrabo 1, Rektorsområde 3 i Uddevalla våren 2013

Enkätresultat för pedagogisk personal i Östrabo 1, Rektorsområde 3 i Uddevalla våren 2013 Enkätresultat för pedagogisk personal i Östrabo 1, Rektorsområde 3 i Uddevalla våren 2013 Antal pedagogisk personal: 26 Antal svarande: 23 Svarsfrekvens: 88% Skolenkäten Skolenkäten går ut en gång per

Läs mer

Enkätresultat för pedagogisk personal i Stora Segerstad och Värnamo Naturbruksgymnasium i Jönköping hösten 2012

Enkätresultat för pedagogisk personal i Stora Segerstad och Värnamo Naturbruksgymnasium i Jönköping hösten 2012 Enkätresultat för pedagogisk personal i Stora Segerstad och Värnamo Naturbruksgymnasium i Jönköping hösten 2012 Antal pedagogisk personal: 38 Antal svarande: 27 Svarsfrekvens: 71% Skolenkäten Skolenkäten

Läs mer

Enkätresultat för pedagogisk personal i Fenix kunskapscentrum-gymn i Vaggeryd våren 2013

Enkätresultat för pedagogisk personal i Fenix kunskapscentrum-gymn i Vaggeryd våren 2013 Enkätresultat för pedagogisk personal i Fenix kunskapscentrum-gymn i Vaggeryd våren 2013 Antal pedagogisk personal: 40 Antal svarande: 30 Svarsfrekvens: 75% Skolenkäten Skolenkäten går ut en gång per termin

Läs mer

Sigrid Rudebecks gymnasium - Gy 2 - Göteborgs Stad

Sigrid Rudebecks gymnasium - Gy 2 - Göteborgs Stad Sigrid Rudebecks gymnasium - Gy - Göteborgs Stad Om undersökningen Syfte: Syftet med undersökningen var bland annat att få ett konkret underlag om hur elever och föräldrar uppfattar skolan inom ett antal

Läs mer

Regiongemensam elevenkät 2013

Regiongemensam elevenkät 2013 Regiongemensam elevenkät 2013 Totalrapport En undersökning genomförd av Markör Marknad Kommunikation AB Markör AB 1 (23) Uppdrag: Undersökning bland elever/barn vårdnadshavare 2013 Beställare: Göteborgsregionens

Läs mer

Backegårdsskolan - Förskoleklass - Göteborgs Stad

Backegårdsskolan - Förskoleklass - Göteborgs Stad Backegårdsskolan - Förskoleklass - Göteborgs Stad Om undersökningen Syfte: Syftet med undersökningen var bland annat att få ett konkret underlag om hur elever och föräldrar uppfattar skolan inom ett antal

Läs mer

Brudbergsskolan - Åk 2 - Göteborgs Stad

Brudbergsskolan - Åk 2 - Göteborgs Stad Brudbergsskolan - Åk - Göteborgs Stad Om undersökningen Syfte: Syftet med undersökningen var bland annat att få ett konkret underlag om hur elever och föräldrar uppfattar skolan inom ett antal utvalda

Läs mer

Skolenkäten

Skolenkäten Skolenkäten 2015-2016 Resultat från elever i årskurs nio www.skolinspektionen.se Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besök: Sveavägen 159 Telefon: 08-586 080 00 Fax: 08-586 080 10 Innehållsförteckning

Läs mer

Index per frågeområde samt NKI 2011 2012 2013 2014 2015. Delaktighet och inflytande 88 92 85 85 85. Skolmiljö 75 74 67 67 66

Index per frågeområde samt NKI 2011 2012 2013 2014 2015. Delaktighet och inflytande 88 92 85 85 85. Skolmiljö 75 74 67 67 66 Totalrapport Index per frågeområde samt NKI 0 0 03 04 Trivsel och trygghet 96 95 93 93 93 Delaktighet och inflytande 88 9 85 85 85 Skolmiljö 75 74 67 67 66 Kunskap och lärande 95 95 90 89 89 Bemötande

Läs mer

Ester Mosessons gymnasium - Gy 2 - Göteborgs Stad

Ester Mosessons gymnasium - Gy 2 - Göteborgs Stad Ester Mosessons gymnasium - Gy 2 - Göteborgs Stad Om undersökningen Syfte: Syftet med undersökningen var bland annat att få ett konkret underlag om hur elever och föräldrar uppfattar skolan inom ett antal

Läs mer

Barn och elevenkäter genomförda i Värnamo kommun 2015

Barn och elevenkäter genomförda i Värnamo kommun 2015 Barn och elevenkäter genomförda i Värnamo kommun 2015 Förskolan 2015 Får alla barn vara med att bestämma vad ni skall göra på förskol Får du vara med och bestämma vad ni skall göra på din förskola? Får

Läs mer

1 Frågor årskurs 2 grundskola

1 Frågor årskurs 2 grundskola 1 Frågor årskurs 2 grundskola Skalan som används är 4- gradig och visualiseras med glada och ledsna gubbar. Det går även att svara Vet inte. Bakgrundsfrågor Är du (pojke/flicka) Var bor du? (lista med

Läs mer

Skolenkäten hösten 2011

Skolenkäten hösten 2011 Foto: Ryno Quantz Skolenkäten hösten 2011 På grund av för få svarande finns det inte något enkätresultat för elever i gymnasiets år 3 på Birgittaskolan i Linköping i Linköping * Antal elever: 121 Antal

Läs mer

Brukarundersökning 2016, årskurs 8

Brukarundersökning 2016, årskurs 8 , årskurs 8 Brukarundersökningen genomförs årligen via en digital enkät i Härryda kommun och Göteborgsregionens övriga kommuner. Enkäten besvaras av vårdnadshavare och elever i årskurs 2, 5 och 8 på alla

Läs mer

Skolundersökning 2012 Elevenkät. Göteborgsregionen Resultat

Skolundersökning 2012 Elevenkät. Göteborgsregionen Resultat Skolundersökning 2012 Elevenkät Göteborgsregionen Resultat Innehåll Innehåll Om undersökningen Bakgrund och syfte Metod och omfattning Genomförande Svarsfrekvens Liten ordlista Läsanvisning Resultat Årskurs

Läs mer

Delaktighet och inflytande 74 49 68 66. Skolmiljö 75 60 56 68. Kunskap och lärande 79 85 84 76. Bemötande 76 87 87 83

Delaktighet och inflytande 74 49 68 66. Skolmiljö 75 60 56 68. Kunskap och lärande 79 85 84 76. Bemötande 76 87 87 83 Regiongemensam elevenkät 215 Skolrapport gymnasieprogram Index per frågeområde 211 212 2 214 215 Sjölins gym. Göteborg GY2 totalt 215 Göteborg GY2 totalt 215 Trivsel och trygghet 93 96 93 9 Delaktighet

Läs mer

om Regiongemensam elevenkät 2014

om Regiongemensam elevenkät 2014 Viktig information till lärare och annan personal om Regiongemensam elevenkät 2014 Sedan 2011 använder 12 av 13 kommuner i Göteborgsregionen samma enkät med syfte att kunna göra jämförelser inom s.k. mjuka

Läs mer

Enkätresultat för vårdnadshavare till elever i Söråkers skola i Timrå kommun hösten 2014. Antal svar: 91

Enkätresultat för vårdnadshavare till elever i Söråkers skola i Timrå kommun hösten 2014. Antal svar: 91 Enkätresultat för vårdnadshavare till elever i Söråkers skola i Timrå kommun hösten 2014 Antal svar: 91 Skolenkäten Skolenkäten går ut en gång per termin till de skolor som ingår i den regelbundna tillsynen

Läs mer

Bergums skola - Åk 5 - Göteborgs Stad

Bergums skola - Åk 5 - Göteborgs Stad Bergums skola - Åk 5 - Göteborgs Stad Om undersökningen Syfte: Syftet med undersökningen var bland annat att få ett konkret underlag om hur elever och föräldrar uppfattar skolan inom ett antal utvalda

Läs mer

Svenska Balettskolan - Åk 5 - Göteborgs Stad

Svenska Balettskolan - Åk 5 - Göteborgs Stad Svenska Balettskolan - Åk 5 - Göteborgs Stad Om undersökningen Syfte: Syftet med undersökningen var bland annat att få ett konkret underlag om hur elever och föräldrar uppfattar skolan inom ett antal utvalda

Läs mer

Enkätresultat för vårdnadshavare till elever i Igelsta grundskola i Södertälje kommun hösten Antal svar: 12

Enkätresultat för vårdnadshavare till elever i Igelsta grundskola i Södertälje kommun hösten Antal svar: 12 Enkätresultat för vårdnadshavare till elever i Igelsta grundskola i Södertälje kommun hösten 2014 Antal svar: 12 Skolenkäten Skolenkäten går ut en gång per termin till de skolor som ingår i den regelbundna

Läs mer

Brukarundersökning 2013, årskurs 8

Brukarundersökning 2013, årskurs 8 Brukarundersökningen är en digital enkät som genomförs i Härryda kommun och i Göteborgsregionens övriga kommuner. Enkäten skickades ut till vårdnadshavare och elever i årskurs 2, 5 och 8 på alla grundskolor

Läs mer

Enkätresultat för vårdnadshavare till elever i Ellen Key skolan i Stockholm hösten Antal svar: 84

Enkätresultat för vårdnadshavare till elever i Ellen Key skolan i Stockholm hösten Antal svar: 84 Enkätresultat för vårdnadshavare till elever i Ellen Key skolan i Stockholm hösten 2012 Antal svar: 84 Skolenkäten Skolenkäten går ut en gång per termin till de skolor som ska tillsynas följande termin

Läs mer

Brukarundersökning 2015, årskurs 2

Brukarundersökning 2015, årskurs 2 , årskurs 2 Brukarundersökningen är en digital enkät som genomförs varje år i i Göteborgsregionens övriga kommuner. Enkäten skickades ut till vårdnadshavare elever i årskurs 2, 5 8 på alla grundskolor

Läs mer

Enkätresultat för vårdnadshavare till elever i Gustav Adolfsskolan i Norrköping hösten Antal svar: 12

Enkätresultat för vårdnadshavare till elever i Gustav Adolfsskolan i Norrköping hösten Antal svar: 12 Enkätresultat för vårdnadshavare till elever i Gustav Adolfsskolan i Norrköping hösten 2012 Antal svar: 12 Skolenkäten Skolenkäten går ut en gång per termin till de skolor som ska tillsynas följande termin

Läs mer

Gamla Långedragsskolan - Åk 4 - Göteborgs Stad

Gamla Långedragsskolan - Åk 4 - Göteborgs Stad Gamla Långedragsskolan - Åk 4 - Göteborgs Stad Om undersökningen Syfte: Syftet med undersökningen var bland annat att få ett konkret underlag om hur elever och föräldrar uppfattar skolan inom ett antal

Läs mer