Nr 33 Alkolås hos Borås Lokaltrafik AB. 28 April 2011 handlingar separat bilaga

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nr 33 Alkolås hos Borås Lokaltrafik AB. 28 April 2011 handlingar separat bilaga"

Transkript

1 Nr 33 Alkolås hos Borås Lokaltrafik AB 28 April 2011 handlingar separat bilaga

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28 BORÅS LOKALTRAFIK UTVÄRDERING AV ALKOLÅSPROJEKT Alkolåsprojekt 2009 Borås Lokaltrafik AB Jörgen Aderstedt

29 Sida 2 Inledning Borås Lokaltrafik AB (BL) ansökte under 2007 om dispens från det beslut som Borås Stads fullmäktige och Västtrafiks styrelse fattat om alkolås i alla nyinförskaffade fordon. BL ville prova om det gick att med depå baserat system gick att uppnå samma resultat som att fordons monterat alkolås. Ansökan skickades dels till kommunstyrelsen i Borås Stad och dels till Västtrafiks ABs styrelse. Borås Stads kommunfullmäktige beviljade den 21 februari 2008 dispens från kravet till och med för att ge BL möjlighet att genomföra prov och test med ett alternativt system. Västtrafik ABs styrelse beslutade den 28 februari 2008 om dispens från kravet om alkolås med kravet att MHF skulle delta i försöket. Försöket skall utvärderas och redovisas under hösten Kommunfullmäktige beslutade den 19 april 2007 att det under planperioden skall införas alkolås i kommunens fordon och att alkolås skall skrivas in som krav vid Borås Stads förvaltningar och bolags upphandlingar. Enligt beslut i Västtrafiks styrelse samt beslut i Borås Stads Kommunfullmäktige skall samtliga nyinförskaffade fordon i respektive organisation förses med alkolås. Syftet med alkolåsen är uppenbart och ger en tydlig markering såväl internt som externt om hur allvarligt kommunen ser på frågan kring alkohol och trafik. Ur dispensansökan Under möten med andra entreprenörer inom bussbranschen och vid samtal med de fackliga organisationerna har vi, Borås Lokaltrafik AB (BL), tydligt sett att det finns ett starkt önskemål om att kunna lösa kontrollen på annat satt än i fordonet vilket då ofta sker inför passagerare. Såväl företagen som de fackliga organisationerna upplever att de tekniska problemen som redan idag finns på fordonsflottan inom bussbranschen skulle öka och att det, i sin tur, skulle innebära att ett antal förare skulle ses som alkoholpåverkade av passagerare och kollegor då bussen inte startar även om skälet inte alls har att göra med förarens utandningsprov. BL har skrivit till Borås Stad för att undersöka möjligheterna att införa ett alternativ till alkolås i fordonen tillsammans med Västtrafik. Bolaget har vid möten med andra entreprenörer inom bussbranschen och vid samtal med de fackliga organisationerna noterat att det finns ett önskemål om att kunna lösa kontrollen på annat sätt än i fordonet. Förslag till alternativlösning BL har undersökt möjligheterna till alternativa lösningar för att garantera nykterhet i sina fordon. Bolagets förslag, som vi vill utveckla vidare, bygger på att alla depåer, i stället för samtliga fordon, förses med en alkolåsutrustning motsvarande den utrustning som normalt sitter i ett fordon. Utrustningen är kopplad till en dator, en pinkodsläsare eller en kortläsare samt en trådlös uppkoppling till centralt övervakningssystem. Vid starten av ett arbetspass loggar föraren in med sin pinkod eller sitt förarkort/passerkort/körkort el dyl, gör ett utandningsprov och resultatet registreras i datorn. Vid godkänt prov registreras endast att föraren genomfört ett godkänt utandningsprov. Vid ett icke godkänt utandningsprov skickar datorn ett meddelande, t ex via e-post eller SMS, till närmaste chef, trafikledning eller annan funktion för åtgärd. Samma process genomförs också när arbetspasset avslutas.

30 Sida 3 Det har vid flera tillfället visats sig att det går att manipulera systemet för alkolås. Möjligheterna till detta finns för att konsekvenserna av ett tekniskt fel på utrustningen inte skall medföra långvarigt inkomstbortfall få grund av att fordonet ifråga inte startar. En stationär utandningsutrustning med ett signalsystem till t ex trafikledningen borde åtminstone inte innebära fler möjligheter att manipulera systemet, utan snarare färre. Kostnadseffektiv Kostnadsbilderna blir naturligtvis helt olika beroende på om alkolås installeras i alla fordon eller om en utrustning, som kan serva flera fordon, installeras i depåerna. Enligt BL s beräkningar skulle kostnaden för installation och inköp av alkolås till samtliga fordon kosta 2 Mkr och underhåll 200 tkr per år. Den alternativa lösningen med utandningsutrustning i depåerna skulle kosta 240 tkr i installation och inköp och 120 tkr i underhåll. Naturligtvis skall inte ekonomin vara avgörande för vilken metod som används. Det viktigaste är att syftet med alkolåsen, dvs. att garantera att kommunens fordon inte framförs av alkoholpåverkade förare, uppnås på bästa och smidigaste sätt. Motiv till dispensbeslut Ur Kommunfullmäktiges handlingar 21 februari 2008 sidan B37: Kommunstyrelsen anser att det kan vara värdefullt att testa ett alternativ till att installera alkolås i respektive fordon. Kommunstyrelsen ställer sig positiv till att BLAB utvecklar den metod, som har beskrivits, och även prövar den i drift. Detta innebär då att bolaget inte behöver installera alkolås i de fordon som införskaffas under försökstiden. En utvärdering av försöket bör göras efter att metoden varit i drift i ungefär ett år, och resultatet skall rapporteras till Kommunstyrelsen under hösten Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: Borås Lokaltrafik AB beviljas dispens till och med från Kommunfullmäktiges beslut den 19 april om att införa alkolås i bolagets fordon. Bolaget skall istället utveckla och pröva en alternativ metod för att uppnå samma syfte. Försöket skall utvärderas och rapporteras till Kommunstyrelsen under hösten Försöket - Alkolåsprojektet Försöket påbörjades på allvar under hösten 2008 med att göra en noggrann beskrivning av funktionen samtidigt som ett antal presumtiva leverantörer kontaktades. Samtidigt informerades MHFs lokala representant Arne Klingström om planerna. Det beslutades att begränsa försöket till att testa metoden och tekniken. Beskrivning: 1. Föraren legitimerar sig med sitt körkort med hjälp av streckkodsläsare. Från körkortet läses personnummer som ska kännas igen av en tabell och översättas till anställningsnummer. När detta är OK aktiveras Alkomätaren. Inloggningen loggas. 2. Utandningsprov lämnas. Vid negativt (Ingen alkohol) resultat lämnas ett kvitto till föraren på provresultatet. Resultatet loggas. Kvittot ska innehålla följande uppgifter: Anställningsnummer, Namn, Datum och tid samt resultat. 3. Vid positivt resultat (Alkohol i utandningsluften) ska ett larm skickas till ett antal angivna mobiltelefoner.

31 Sida 4 Provad alternativ lösning BL beslutade sig för ett samarbete med Pilotfish Networks AB som fick i uppdrag att utveckla ett system för BL, enligt specifikationen ovan. Inom BLs verksamhet finns idag depåer i Borås, Tranemo, Svenljunga och Skene. I Borås finns dessutom två startplatser depån på Trandared och Södra torget. För att kunna prova funktionen utan att projektet fick ökade personalkostnader valdes depån på Trandared för försöket. Det är dessutom så att det är den plats som de flesta påbörjar sina arbetspass. Samtidigt finns det ett naturligt flöde för att utföra en alkoholkontroll. Alkolåset i praktiken Ur användarmanualen från Pilotfish Networks AB: 1. Identifiera med hjälp av körkort Det första steget för att utföra ett test är att identifiera sig. Detta gör man genom att visa streckkoden på sitt körkort framför streckkodsläsaren. Streckkodsläsaren uppfattar snabbast streckkoden om denna visas på ett avstånd av 5-15cm. 2. Registrera med hjälp av alkomätare Det andra steget för att utföra ett test är att blåsa i alkomätaren. Följ anvisningarna på alkomätarens skärm. Proceduren börjar med uppvärmning och när detta är klart är alkomätaren redo att analysera. Stoppa i munstycket och blås med ett jämnt tryck tills alkomätaren klickar till. Alkomätaren analyserar testet och skickar resultatet till skrivaren. 3. Testresultat som kvittoutskrift När systemet har registrerat resultatet från alkomätaren skrivs detta ut på kvittoskrivaren. Figur 1 Bilden visar en del av de ingående komponenterna. På bilden syns Alkomätaren, som är av märket Dräger Interlock XT, Bilskärm, Streckkodsläsare och kvittoskrivare. Till detta kommer en persondator samt ett smsmodem.

32 Sida 5 Kostnad Objekt Utveckling samt hårdvara Drift och support Driftsstöd Förbrukningsartiklar Extra alkolås Totalt Kostnad kr kr kr kr kr kr Försöksperiod - Omfattning Försöksperioden påbörjades den 4 februari Eftersom alla som börjar sin tjänst på depån på Trandared skall blåsa i alkolåset, göra det att en stor del av förarna varje dag blåser i alkolåset. Även personalen på verkstaden har deltagit i försöket. Exempel på antal prov under en vecka i mars 2009: Datum Antal prov Ca antal tjänster Det innebär att ca 50% av förarna blåser i alkolåset varje dag under testperioden. Sammanlagt under försöksperioden från vecka 6 till vecka 48 har det gjorts ca tester. Utfall Fram till oktober 2009 har totalt 9 tester varit positiva, varav 6 förare har efter att ha sköljt munnen fått ett negativt resultat dvs. mindre än 0,2 promille. 3 förare har vid andra blåsningen återigen visat på positivt resultat. Dessa förare har fått åka till Boråshälsan för ytterligare tester och åtgärder. Samtliga som kom till Boråshälsan hade vid deras tester mindre än 0,2 promille. De positiva resultaten har upptäckts på morgonen. Rutin vid positivt resultat 1. Vid positivt resultat skall ytterligare ett test genomföras, efter att man har sköljt munnen. Munsköljningen görs för att undvika utslag från munvatten eller liknande. 2. Skulle även det andra testet vara positivt så skall föraren skickas till Boråshälsan för ytterligare tester. Föraren stängs av med lön och ny förare sätts in. Vid tider när Boråshälsan är stängd, kvällar och helger, skall föraren skickas hem. 3. Efter tester på Boråshälsan skall föraren anmäla sig till Trafikkontoret, för vidare instruktioner. 4. Personal som vägrar utföra alkotest skall stängas av utan lön.

33 Sida 6 Utvärdering och resultat Funktionen Den provade lösningen har under perioden i stort sett fungerat utan några problem och kan anses vara driftssäker om man tar hänsyn till nedanstående erfarenhet. Kostnaden för fler liknande stationer behöver inte bli särskilt stor då de ingående komponenterna är stapelvaror och finns på marknaden. Programvaran har utan komplikationer skickat meddelanden vid rätt tillfällen. Erfarenheter av funktionen: 1. En kostnad som man bör vara uppmärksam på är individuella munstycken som behövs. 2. En driftstörning har varit att alkomätaren (Dräger Interlock XT) efter någon vecka indikerade smuts. Den blev utbytt på garantin. 3. Efter ca 8 månader började alkomätaren att avbryta en del av testerna. Vid felsökningen, som inte har gett entydigt svar, har vi fått indikationer på att det kan bildas kondens i mätaren vid täta upprepade tester. Detta är isåfall ett problem som man bör beakta vid en sådan här anläggning. Det kan eventuellt lösas med två alkomätare och att se till att de ständigt har spänning. Fördelar Låga investerings och driftskostnader. Testning under viss övervakning. Vi vet vilka som testats genom loggning. Larmfunktionen ger snabb reaktion från arbetsledningen Brister och svagheter Försöket har inskränkt sig till en plats vid depån i Borås. Då en förhållandevis stor andel (ca 40 %) av förarna påbörjar sitt arbete vid Södra torget omfattas de inte av någon alkotest. Vi klarar alltså inte att varje dag testa alla förare. För att klara en 100 % testning så att vi kan garantera att ingen påbörjar sitt arbetspass alkoholpåverkad behöver vi (om vi ska använda den testade tekniken) placera en liknande station på Södra torget. För att kunna genomföra testning där behöver vi också tidigarelägga starten av arbetspasset med upptill 5 min. Det är idag ca 60 tjänster som påbörjar sitt arbete på denna plats. En kalkyl på detta visar snabbt att det blir en betydande kostnad. Antal dagar Tjänster Tid Total tid Kostnad/Tim Total kostnad 250 vard. 60 st 5 min 1250 tim 200 kr kr 52 lörd 40 st 5 min 173 tim 250 kr kr 63 sönd 30 st 5 min 158 tim 250 kr kr Sa: kr

34 Sida 7 Ovanstående resonemang kan föras också när det gäller vad som händer under arbetsdagen. Vi vet med den lösning som testats att föraren inte är alkoholpåverkad när arbetspassets börjar vid depån på Trandared. Alternativet till detta är att man även avlägger ett prov då man avslutar sin arbetsdag. För att få föraren att göra detta behöver arbetsdagen förlängas med ca 5 min. Vi gör en liknande kalkyl som ovan. Antal dagar Tjänster Tid Total tid Kostnad/Tim Total kostnad 250 vard. 150 st 5 min 3125 tim 200 kr kr 52 lörd 70 st 5 min 303 tim 250 kr kr 63 sönd 55 st 5 min 289 tim 250 kr kr Sa: kr En annan risk är att en förare som genom testning har konstaterats alkoholpåverkad ändå kan gå ut och starta ett fordon. Att utveckla ett system som känner av vilket fordon som föraren ska ha är möjligt. Men det kommer att vara en invecklad teknik som gör att systemet blir dyrare än ett vanligt fordonsmonterat alkolås. Utvecklingsarbete Det testade systemet kan leva sitt egna liv utan kopplingar till andra system men det är inte effektivt utan det behöver integreras med BLs övriga driftssystem. En sådan utveckling finns idag inget pris på men kan uppskattningsvis hamna någonstans mellan kr beroende på ambitionsnivå. Nya möjligheter En av anledningarna till att vi ville prova ett depåbaserat system var att undvika krånglande alkolås i våra fordon. Det alkolås som vi använt under testet har utfört ett avsevärt antal tester och av det kan vi förmoda att risken för krångel i fordonet inte är särskilt stort. Alkolåset som använts i försöket bygger på bränslecellstekniken. Nya och snabbare alkolås som bygger på IR teknik (Infraröd) är samtidigt på väg ut på marknaden MHFs synpunkter BL har sedan månadsskiftet augusti/september försökt få MHF s synpunkter på projektet. Trots påstötningar har från BL har de inte inkommit. Vid samtal med representanter för MHF har vi kunnat förstå att det finns kritiska synpunkter på att det inte sker ett test vid arbetspassets slut. Dessutom har de framfört synpunkter om behov av ett bättre och säkrare sätt att identifiera förarna. Slutsats BL anser att det testade depåbaserade systemet på ett enkelt, kostnadseffektivt och tillfredsställandesätt ger det resultat som kommunfullmäktige vill uppnå, att bussförarna framför sin buss nyktra. Tillsammans med slumpmässiga tester anser BL att det går att välja denna lösning som permanent. BL är medveten om att det inte innebär en 100 % testning av alla förare varje arbetsdag vilket gör att det inte uppfyller kommunfullmäktiges krav fullt ut. De positiva testresultaten som inträffat under försöksperioden har registrerats på morgonen. Med den pedagogiska effekten medför det att förarna vet att det inte går att komma alkoholpåverkad till arbetet. Med en utveckling av identitetskontrollen och koppling till BLs övriga system kan man uppnå en tydligare ankomstkontroll.

35 Sida 8 Förslag till beslut: BL styrelse föreslår att BL får fortsätta att utveckla projektet samt att dispensen förlängs. Referenser Kommunfullmäktiges handlingar 21 februari 2008 B37 (http://www.boras.se/download/18.65efebe3117a3ae60f /h pdf) Användarmanual Alkolås Synpunkter från Kommunal Älvsborg Trafiksektionen Borås Lokaltrafik.

36 Document Title Document ID Page Användarmanual UM (9) Document Responsible Approved Conf. Level Date Revision Jonathan Almander Tomas Gabinus CONF A Användarmanual Pilotfish, Stora Badhusgatan 18 20, Göteborg, Sweden, This document contains proprietary information and shall not be used or reproduced or its contents disclosed in whole or in part, without the prior written consent of Pilotfish Network AB

37 Document Title Document ID Page Användarmanual UM (9) Document Responsible Approved Conf. Level Date Revision Jonathan Almander Tomas Gabinus CONF A Revision historik P1A Skapade dokument med ett första utkast Jonathan Almander A Uppdaterade efter översyn av dokument Jonathan Almander Detta dokument Detta dokument innehåller en manual med de nödvändiga steg en användare behöver utföra för att underhålla samt genomföra ett alkotest med hjälp av Alkocheck. Tänkta läsare Användare av Pilotfish Alkocheck. Definitioner av termer Pilotfish, Stora Badhusgatan 18 20, Göteborg, Sweden, This document contains proprietary information and shall not be used or reproduced or its contents disclosed in whole or in part, without the prior written consent of Pilotfish Network AB

38 Document Title Document ID Page Användarmanual UM (9) Document Responsible Approved Conf. Level Date Revision Jonathan Almander Tomas Gabinus CONF A Innehållsförteckning 1 Introduktion Systemet Systemöversikt How to Ladda användarlistor Identifiera med hjälp av körkort Registrera med hjälp av alkomätare Testresultat som kvittoutskrift Extrahera test till logg & uppdatera listor Borttappat USB-minne Snabbreferens Identifiera med hjälp av körkort Registrera med hjälp av alkomätare Testresultat som kvittoutskrift Support... 9 Pilotfish, Stora Badhusgatan 18 20, Göteborg, Sweden, This document contains proprietary information and shall not be used or reproduced or its contents disclosed in whole or in part, without the prior written consent of Pilotfish Network AB

39 Document Title Document ID Page Användarmanual UM (9) Document Responsible Approved Conf. Level Date Revision Jonathan Almander Tomas Gabinus CONF A 1 Introduktion Detta dokument är en användarmanual för Pilotfish Alkocheck. 1.1 Systemet Pilotfish Alkocheck är ett system för att testa och logga alkoholmätningar. Systemet loggar inte procentsatser, men det sparas information om testet har ett rött resultat eller grönt resultat, samt vem som utförde testet och när testet utfördes. Pilotfish, Stora Badhusgatan 18 20, Göteborg, Sweden, This document contains proprietary information and shall not be used or reproduced or its contents disclosed in whole or in part, without the prior written consent of Pilotfish Network AB

40 Document Title Document ID Page Användarmanual UM (9) Document Responsible Approved Conf. Level Date Revision Jonathan Almander Tomas Gabinus CONF A 1.2 Systemöversikt Pilotfish, Stora Badhusgatan 18 20, Göteborg, Sweden, This document contains proprietary information and shall not be used or reproduced or its contents disclosed in whole or in part, without the prior written consent of Pilotfish Network AB

41 Document Title Document ID Page Användarmanual UM (9) Document Responsible Approved Conf. Level Date Revision Jonathan Almander Tomas Gabinus CONF A 2 How to 1 Ladda användarlistor. 2 Identifiera med hjälp av körkort. 3 Registrera med hjälp av alkomätare. 4 Testresultat som kvittoutskrift. 5 Extrahera test till logg & uppdatera listor. 6 Borttappat USB-minne. Pilotfish, Stora Badhusgatan 18 20, Göteborg, Sweden, This document contains proprietary information and shall not be used or reproduced or its contents disclosed in whole or in part, without the prior written consent of Pilotfish Network AB

42 Document Title Document ID Page Användarmanual Document Responsible Approved UM-2102 Conf. Level Date 7 (9) Revision Jonathan Almander Tomas Gabinus CONF A 2.1 Ladda användarlistor För att en användare ska kunna registrera sitt test måste denne vara inlagd i systemet. Företagets Alkocheck-ansvarige har blivit försedd med ett USB-minne. På detta minne finns det 2 listor där den ansvarige kan lägga till och ta bort personer. Den första listan, trafikledare.txt, innehåller företagets trafikledare som ska få SMS när ett rött resultat genomförs. Formatet för denna är; <trafikledarnamn><mellanslag><lösenord><mellanslag><telefonnummer> En person som är inlagd i denna lista kommer få ett SMS varje gång någon blåser rött! För att ta bort en trafikledare från SMS-utskick tags denne helt enkelt bort från listan och den ansvarige uppdaterar datorn genom att stoppa in USB-minnet och köra uppdateringsprogrammet. Den andra listan, anställda.txt, innehåller alla personer som ska få utföra test på Alkocheckdatorn. Formatet för denna är; <personnummer><mellanslag><anställningsnummer> En person som är inlagd i denna lista kan testa sig på Alkocheck-datorn. Vänligen följ proceduren i Extrahera test till logg & uppdatera listor för att uppdatera datorn med de senaste listorna. 2.2 Identifiera med hjälp av körkort Det första steget för att utföra ett test är att identifiera sig. Detta gör man genom att visa streckkoden på sitt körkort framför strekkodsläsaren. Streckkodsläsaren uppfattar snabbast streckkoden om denna visas på ett avstånd av 5-15cm. 2.3 Registrera med hjälp av alkomätare Det andra steget för att utföra ett test är att blåsa i alkomätaren. Följ anvisningarna på alkomätarens skärm. Proceduren börjar med uppvärmning och när detta är klart är alkomätaren redo att analysera. Stoppa i munstycket och blås med ett jämnt tryck tills alkomätaren klickar till. Alkomätaren analyserar testet och skickar resultatet till skrivaren. Felkällor o Användaren blåser för hårt. Blås med ett jämnt tryck så att alkomätaren får in rätt mängd luft. o Användaren blåser för löst. Blås med ett jämnt tryck så att alkomätaren får in rätt mängd luft. o Användaren tar för lång tid på sig testet avbryts. Blås så fort alkomätaren värmts upp. Sätt i munstycket under uppvärmingstiden. o Munstycket är inte nedtryckt ända in. Tryck in munstycket så långt som möjligt. 2.4 Testresultat som kvittoutskrift När systemet har registrerat resultatet från alkomätaren skrivs detta ut på kvittoskrivaren. Pilotfish, Stora Badhusgatan 18 20, Göteborg, Sweden, This document contains proprietary information and shall not be used or reproduced or its contents disclosed in whole or in part, without the prior written consent of Pilotfish Network AB

43 Document Title Document ID Page Användarmanual Document Responsible Approved UM-2102 Conf. Level Date 8 (9) Revision Jonathan Almander Tomas Gabinus CONF A Felkällor o Skrivaren är inte igång. Sätt på skrivaren. o Skrivaren har slut på papper. Fyll på med mer papper. o Kabel har lossnat. Sätt i kabel. 2.5 Extrahera test till logg & uppdatera listor Alkocheck-datorn kan skriva ut alla test och uppdateras med de senaste listorna. Använd det program som finns på USB-minnet för att göra detta. Följ dessa steg; 1 Stoppa in USB-minne i Alkocheck-datorn. 2 En ruta visas. Registrera ditt körkorts streckkod i streckkodsläsaren, detta startar programmet. 3 När den svarta rutan stängs ner har datorn uppdaterats med USB-minnets innehåll och kan då tagas ut. 4 Stoppa in USB-minnet i en annan, valfri dator. 5 Rutan visas igen, välj att du vill utforska innehållet. 6 De loggar som skrevs ut ligger i en katalog med den dagens datum. 7 Loggarna är uppdelade i filer, baserat på när de utfördes, med namgivningsprincip enligt så här; <vecka>-<år>-testlogg.csv Tänk på! Användarnamnet och lösenordet i filen main.properties måste matcha det som du vill logga in med! 2.6 Borttappat USB-minne Kontakta Pilotfish support för fortsatt hjälp. 3 Snabbreferens 3.1 Identifiera med hjälp av körkort Det första steget för att utföra ett test är att identifiera sig. Detta gör man genom att visa streckkoden på sitt körkort framför strekkodsläsaren. Streckkodsläsaren uppfattar snabbast streckkoden om denna visas på ett avstånd av 5-15cm. Felkällor o Streckkodsläsaren registrerar aldrig min streckkod Håll körkortet på ett avstånd av 5-15cm och pricka in så att den röda laserstrålen är över streckkoden. Vinkla kortet i olika vinklar för att undvika störande reflexer. o Skärmen visar ett kryss när streckkoden lästs in. Användaren är ej inlagd i systemet, kontakta Alkocheck-ansvarig. Pilotfish, Stora Badhusgatan 18 20, Göteborg, Sweden, This document contains proprietary information and shall not be used or reproduced or its contents disclosed in whole or in part, without the prior written consent of Pilotfish Network AB

44 Document Title Document ID Page Användarmanual Document Responsible Approved UM-2102 Conf. Level Date 9 (9) Revision Jonathan Almander Tomas Gabinus CONF A 3.2 Registrera med hjälp av alkomätare Det andra steget för att utföra ett test är att blåsa i alkomätaren. Följ anvisningarna på alkomätarens skärm. Proceduren börjar med uppvärmning och när detta är klart är alkomätaren redo att analysera. Stoppa i munstycket och blås med ett jämnt tryck tills alkomätaren klickar till. Alkomätaren analyserar testet och skickar resultatet till skrivaren. Felkällor o Användaren blåser för hårt. Blås med ett jämnt tryck så att alkomätaren får in rätt mängd luft. o Användaren blåser för löst. Blås med ett jämnt tryck så att alkomätaren får in rätt mängd luft. o Användaren tar för lång tid på sig testet avbryts. Blås så fort alkomätaren värmts upp. Sätt i munstycket under uppvärmingstiden. o Munstycket är inte nedtryckt ända in. Tryck in munstycket så långt som möjligt. 3.3 Testresultat som kvittoutskrift När systemet har registrerat resultatet från alkomätaren skrivs detta ut på kvittoskrivaren. Felkällor o Skrivaren är inte igång. Sätt på skrivaren. o Skrivaren har slut på papper. Fyll på med mer papper. o Kabel har lossnat. Sätt i kabel. 4 Support För support kontakta er Alkocheck-ansvarige eller ring som leder er till Pilotfish support. Pilotfish, Stora Badhusgatan 18 20, Göteborg, Sweden, This document contains proprietary information and shall not be used or reproduced or its contents disclosed in whole or in part, without the prior written consent of Pilotfish Network AB

45

46

Uppdrag att analysera konsekvenser av ett krav på e-fakturering till offentlig sektor

Uppdrag att analysera konsekvenser av ett krav på e-fakturering till offentlig sektor Regeringsuppdrag Rapport Uppdrag att analysera konsekvenser av ett krav på e-fakturering till offentlig sektor 2015:44 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser

Läs mer

Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering

Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering Helen Uliczka Agneta Halvarsson APeL FoU Juni 2010 Innehåll Bakgrund... 3 Utvärderingens syfte och metod... 3 Om rapporten... 4 Resultat från webbenkäterna...

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

DOKUMENTERA ELLER GE VÅRD OCH OMSORG?

DOKUMENTERA ELLER GE VÅRD OCH OMSORG? DOKUMENTERA ELLER GE VÅRD OCH OMSORG? UTVÄRDERING AV PROJEKTET SOCIAL DOKUMENTATION PÅ KUNGSHOLMEN EVA NORMAN & ROSE-MARIE HEDBERG Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2010:9 ISSN 1401-5129

Läs mer

En familjepizza eller två vanliga pizzor?

En familjepizza eller två vanliga pizzor? En familjepizza eller två vanliga pizzor? Ett arbete med syftet att utreda vilket som är mest ekonomiskt köp, en familjepizza eller två vanliga pizzor Jens Roat Kultima 100 p projektarbete Gislaveds Gymnasium

Läs mer

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete Egenkontroll för C-verksamheter En metod för att bedriva miljöarbete FAKTA 8256 JUNI 2006 Om detta faktablad Egenkontroll är ett av flera verktyg för att uppfylla miljöbalkens krav. God egenkontroll ger

Läs mer

Dags att fylla digitaliseringen med innehåll. En miljardsatsning som snabbt kan lyfta skolan

Dags att fylla digitaliseringen med innehåll. En miljardsatsning som snabbt kan lyfta skolan Dags att fylla digitaliseringen med innehåll En miljardsatsning som snabbt kan lyfta skolan 1 Skolan måste digitaliseras Ingen har kunnat undgå att skolan har problem. Ingen har kunnat missa att den svenska

Läs mer

Användning av mobilapplikationer i smartphones hos unga vuxna.

Användning av mobilapplikationer i smartphones hos unga vuxna. Södertörns högskola Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik Kandidatuppsats 15 hp Medieteknik Höstterminen 2012 Användning av mobilapplikationer i smartphones hos unga vuxna. En fallstudie bland

Läs mer

Hur ser fritiden ut i gruppbostad? Rapport om en pilotstudie av tidsanvändningen hos personer i gruppbostad i Stockholms stad 2011

Hur ser fritiden ut i gruppbostad? Rapport om en pilotstudie av tidsanvändningen hos personer i gruppbostad i Stockholms stad 2011 Hur ser fritiden ut i gruppbostad? Rapport om en pilotstudie av tidsanvändningen hos personer i gruppbostad i Stockholms stad 2011 1 Summering Staben för idrott och folkhälsa vid idrottsförvaltningen i

Läs mer

Icarus 2.6. Manual är utskriven 2003-08-27 22:44. Copyright Keylogic AB 2003.

Icarus 2.6. Manual är utskriven 2003-08-27 22:44. Copyright Keylogic AB 2003. Icarus 2.6 Manual är utskriven 2003-08-27 22:44 Copyright Keylogic AB 2003. 1 Innehållsförteckning 1 ALLMÄNT...3 1.1 ANVÄNDNINGSOMRÅDEN...3 1.2 SYSTEMKRAV...3 1.3 HUR FUNGERAR ICARUS...4 1.4 STÖD FINNS

Läs mer

Att bemöta en missnöjd kund

Att bemöta en missnöjd kund Att bemöta en missnöjd kund En studie av klagomålshantering i hotellbranschen Martina Bergsten Anna Hedberg Stockholm HT 2005 Kandidatuppsats Södertörns Högskola Institutionen för Ekonomi och Företagande

Läs mer

Systematisk uppföljning. Beskrivning och exempel

Systematisk uppföljning. Beskrivning och exempel Systematisk uppföljning Beskrivning och exempel Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda texterna

Läs mer

Hur undviker man att bli lurad? Metoder att motverka "Moral hazard" vid upphandling inom byggsektorn

Hur undviker man att bli lurad? Metoder att motverka Moral hazard vid upphandling inom byggsektorn Hur undviker man att bli lurad? Metoder att motverka "Moral hazard" vid upphandling inom byggsektorn Per Erik Eriksson Hans Lind April 2015 1 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Begreppet Moral hazard...

Läs mer

ISO 14001 certifiering av Wäst-Bygg AB?

ISO 14001 certifiering av Wäst-Bygg AB? ISO 14001 certifiering av Wäst-Bygg AB? Christina Andersson Uppsats för avläggande av kandidatexamen i naturvetenskap 15 hp Institutionen för biologi och miljövetenskap Göteborgs universitet Sammanfattning

Läs mer

Utvärdering av lärplattor i undervisningen i Gislaveds grundskolor. Jan Hylén

Utvärdering av lärplattor i undervisningen i Gislaveds grundskolor. Jan Hylén Utvärdering av lärplattor i undervisningen i Gislaveds grundskolor Jan Hylén Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Bakgrund...4 3. Genomförande av undersökningen...4 4. Hur fungerar lärplattorna i skolans

Läs mer

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism UTVÄRDERING AV EU-PROJEKTET BLACK & WHITE I SKÖVDE RAPPORT 2013:1 SKARABORGS KOMMUNALFÖRBUND FoU INNEHÅLL Förord... 4 Sammanfattning... 5 Bakgrund...

Läs mer

Hur ligger Sverige till i förhållande till WCAG 2.0 nivå AA

Hur ligger Sverige till i förhållande till WCAG 2.0 nivå AA Lägesanalys: Hur ligger Sverige till i förhållande till WCAG 2.0 nivå AA Funka Nu AB Döbelnsgatan 21, 111 40 Stockholm 08-555 770 60 kontakt@funkanu.se Fakta om rapporten Beställare: Utförd av: Vår referens:

Läs mer

del i styrprocessen Medborgardialog

del i styrprocessen Medborgardialog Medborgardialog som del i styrprocessen Medborgardialog in i styrningen 5 Medborgardialog som del i styrprocessen Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Anders Nordh, anders.nordh@skl.se

Läs mer

Kom igång med Kulturhusets Föreningsbokföring

Kom igång med Kulturhusets Föreningsbokföring Kom igång med Kulturhusets Föreningsbokföring Fortnox AB 2007-2013 Kulturhuset Ab och Svenska studiecentralen 7.2.2013 Version 1.7. Inledning Tack för att du har valt att använda Kulturhuset ab:s Bokföringsprogram

Läs mer

Uppdaterad 2013-12-10. Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering

Uppdaterad 2013-12-10. Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering Uppdaterad 2013-12-10 Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering Inledning... 4 Utbildning... 4 Specialidrottsförbundens och distriktens hemsidor... 4 Information... 4 Manualer... 4 Operativsystem och webbläsare...

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

RAPPORT 2012:10. Hemtjänst vad är viktigt för kunden? Författare: Åsa Swan Karin Sjöström Marianne Isaksson Madeleine Blusi

RAPPORT 2012:10. Hemtjänst vad är viktigt för kunden? Författare: Åsa Swan Karin Sjöström Marianne Isaksson Madeleine Blusi RAPPORT 2012:10 Hemtjänst vad är viktigt för kunden? Författare: Åsa Swan Karin Sjöström Marianne Isaksson Madeleine Blusi Hemtjänst vad är viktigt för kunden? 2012 Kommunförbundet; FoU Västernorrland

Läs mer

Vad innebär det att bli coachad? En utvärdering av jobbcoachningen vid Arbetsförmedlingen

Vad innebär det att bli coachad? En utvärdering av jobbcoachningen vid Arbetsförmedlingen Vad innebär det att bli coachad? En utvärdering av jobbcoachningen vid Arbetsförmedlingen Linus Liljeberg Sara Martinson Jonas Thelander RAPPORT 2012:24 Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk

Läs mer

Processledar manual. Landsbygd 2.0

Processledar manual. Landsbygd 2.0 Processledar manual Landsbygd 2.0 Inledning och tips Bilda grupper Börja med att placera deltagarna i grupper om ca 5-8 personer i varje. De som kommer från samma ort ska vara i samma grupp eftersom det

Läs mer

Gemensam plattform för digitala folkbibliotek

Gemensam plattform för digitala folkbibliotek Gemensam plattform för digitala folkbibliotek Utredningsrapport juni 2014 Mottagare: Svensk Biblioteksförening SAMMANFATTNING Rapporten beskriver resultatet av en utredning om förutsättningarna för att

Läs mer

Slutrapport Laddat för kunskap

Slutrapport Laddat för kunskap Slutrapport Laddat för kunskap Slutrapport för projektet Laddat för kunskap, 381111, mars 2015 Om Power Circle. Power Circle är en medlemsorganisation, med syfte att stärka, stödja och främja svensk el

Läs mer

Hur länge ska man behöva vänta?

Hur länge ska man behöva vänta? Hur länge ska man behöva vänta? En uppföljning av rapporteringsskyldighet och särskild avgift i socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Du får gärna citera Inspektionen

Läs mer

Teknisk översikt av IT-stöd i äldreomsorgen

Teknisk översikt av IT-stöd i äldreomsorgen Delrapport: Teknisk översikt av IT-stöd i äldreomsorgen Författare: Niklas Johansson Isabella Scandurra Lena Eriksson Bengt Sandblad Innehåll 1 FÖRORD... 3 2 INLEDNING... 4 3 PRESENTERADE IT-STÖD... 5

Läs mer

Rätt jobb - jobbcoachning i grupp. Resultat från ett randomiserat experiment Slutrapport

Rätt jobb - jobbcoachning i grupp. Resultat från ett randomiserat experiment Slutrapport - jobbcoachning i grupp Resultat från ett randomiserat experiment Slutrapport Av Marie Gartell Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. En kort beskrivning av arbetssättet... 4 3. Tidigare studier...

Läs mer

DISGEN I TVÅ DATORER med en eller två användare

DISGEN I TVÅ DATORER med en eller två användare Normalt ligger det mycket arbete bakom det material som man successivt skriver in i Disgen. I vissa fall kan ett ambitiöst och noggrant forskningsarbete betraktas som ett livsverk. När bärbara datorer

Läs mer