Nr 33 Alkolås hos Borås Lokaltrafik AB. 28 April 2011 handlingar separat bilaga

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nr 33 Alkolås hos Borås Lokaltrafik AB. 28 April 2011 handlingar separat bilaga"

Transkript

1 Nr 33 Alkolås hos Borås Lokaltrafik AB 28 April 2011 handlingar separat bilaga

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28 BORÅS LOKALTRAFIK UTVÄRDERING AV ALKOLÅSPROJEKT Alkolåsprojekt 2009 Borås Lokaltrafik AB Jörgen Aderstedt

29 Sida 2 Inledning Borås Lokaltrafik AB (BL) ansökte under 2007 om dispens från det beslut som Borås Stads fullmäktige och Västtrafiks styrelse fattat om alkolås i alla nyinförskaffade fordon. BL ville prova om det gick att med depå baserat system gick att uppnå samma resultat som att fordons monterat alkolås. Ansökan skickades dels till kommunstyrelsen i Borås Stad och dels till Västtrafiks ABs styrelse. Borås Stads kommunfullmäktige beviljade den 21 februari 2008 dispens från kravet till och med för att ge BL möjlighet att genomföra prov och test med ett alternativt system. Västtrafik ABs styrelse beslutade den 28 februari 2008 om dispens från kravet om alkolås med kravet att MHF skulle delta i försöket. Försöket skall utvärderas och redovisas under hösten Kommunfullmäktige beslutade den 19 april 2007 att det under planperioden skall införas alkolås i kommunens fordon och att alkolås skall skrivas in som krav vid Borås Stads förvaltningar och bolags upphandlingar. Enligt beslut i Västtrafiks styrelse samt beslut i Borås Stads Kommunfullmäktige skall samtliga nyinförskaffade fordon i respektive organisation förses med alkolås. Syftet med alkolåsen är uppenbart och ger en tydlig markering såväl internt som externt om hur allvarligt kommunen ser på frågan kring alkohol och trafik. Ur dispensansökan Under möten med andra entreprenörer inom bussbranschen och vid samtal med de fackliga organisationerna har vi, Borås Lokaltrafik AB (BL), tydligt sett att det finns ett starkt önskemål om att kunna lösa kontrollen på annat satt än i fordonet vilket då ofta sker inför passagerare. Såväl företagen som de fackliga organisationerna upplever att de tekniska problemen som redan idag finns på fordonsflottan inom bussbranschen skulle öka och att det, i sin tur, skulle innebära att ett antal förare skulle ses som alkoholpåverkade av passagerare och kollegor då bussen inte startar även om skälet inte alls har att göra med förarens utandningsprov. BL har skrivit till Borås Stad för att undersöka möjligheterna att införa ett alternativ till alkolås i fordonen tillsammans med Västtrafik. Bolaget har vid möten med andra entreprenörer inom bussbranschen och vid samtal med de fackliga organisationerna noterat att det finns ett önskemål om att kunna lösa kontrollen på annat sätt än i fordonet. Förslag till alternativlösning BL har undersökt möjligheterna till alternativa lösningar för att garantera nykterhet i sina fordon. Bolagets förslag, som vi vill utveckla vidare, bygger på att alla depåer, i stället för samtliga fordon, förses med en alkolåsutrustning motsvarande den utrustning som normalt sitter i ett fordon. Utrustningen är kopplad till en dator, en pinkodsläsare eller en kortläsare samt en trådlös uppkoppling till centralt övervakningssystem. Vid starten av ett arbetspass loggar föraren in med sin pinkod eller sitt förarkort/passerkort/körkort el dyl, gör ett utandningsprov och resultatet registreras i datorn. Vid godkänt prov registreras endast att föraren genomfört ett godkänt utandningsprov. Vid ett icke godkänt utandningsprov skickar datorn ett meddelande, t ex via e-post eller SMS, till närmaste chef, trafikledning eller annan funktion för åtgärd. Samma process genomförs också när arbetspasset avslutas.

30 Sida 3 Det har vid flera tillfället visats sig att det går att manipulera systemet för alkolås. Möjligheterna till detta finns för att konsekvenserna av ett tekniskt fel på utrustningen inte skall medföra långvarigt inkomstbortfall få grund av att fordonet ifråga inte startar. En stationär utandningsutrustning med ett signalsystem till t ex trafikledningen borde åtminstone inte innebära fler möjligheter att manipulera systemet, utan snarare färre. Kostnadseffektiv Kostnadsbilderna blir naturligtvis helt olika beroende på om alkolås installeras i alla fordon eller om en utrustning, som kan serva flera fordon, installeras i depåerna. Enligt BL s beräkningar skulle kostnaden för installation och inköp av alkolås till samtliga fordon kosta 2 Mkr och underhåll 200 tkr per år. Den alternativa lösningen med utandningsutrustning i depåerna skulle kosta 240 tkr i installation och inköp och 120 tkr i underhåll. Naturligtvis skall inte ekonomin vara avgörande för vilken metod som används. Det viktigaste är att syftet med alkolåsen, dvs. att garantera att kommunens fordon inte framförs av alkoholpåverkade förare, uppnås på bästa och smidigaste sätt. Motiv till dispensbeslut Ur Kommunfullmäktiges handlingar 21 februari 2008 sidan B37: Kommunstyrelsen anser att det kan vara värdefullt att testa ett alternativ till att installera alkolås i respektive fordon. Kommunstyrelsen ställer sig positiv till att BLAB utvecklar den metod, som har beskrivits, och även prövar den i drift. Detta innebär då att bolaget inte behöver installera alkolås i de fordon som införskaffas under försökstiden. En utvärdering av försöket bör göras efter att metoden varit i drift i ungefär ett år, och resultatet skall rapporteras till Kommunstyrelsen under hösten Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: Borås Lokaltrafik AB beviljas dispens till och med från Kommunfullmäktiges beslut den 19 april om att införa alkolås i bolagets fordon. Bolaget skall istället utveckla och pröva en alternativ metod för att uppnå samma syfte. Försöket skall utvärderas och rapporteras till Kommunstyrelsen under hösten Försöket - Alkolåsprojektet Försöket påbörjades på allvar under hösten 2008 med att göra en noggrann beskrivning av funktionen samtidigt som ett antal presumtiva leverantörer kontaktades. Samtidigt informerades MHFs lokala representant Arne Klingström om planerna. Det beslutades att begränsa försöket till att testa metoden och tekniken. Beskrivning: 1. Föraren legitimerar sig med sitt körkort med hjälp av streckkodsläsare. Från körkortet läses personnummer som ska kännas igen av en tabell och översättas till anställningsnummer. När detta är OK aktiveras Alkomätaren. Inloggningen loggas. 2. Utandningsprov lämnas. Vid negativt (Ingen alkohol) resultat lämnas ett kvitto till föraren på provresultatet. Resultatet loggas. Kvittot ska innehålla följande uppgifter: Anställningsnummer, Namn, Datum och tid samt resultat. 3. Vid positivt resultat (Alkohol i utandningsluften) ska ett larm skickas till ett antal angivna mobiltelefoner.

31 Sida 4 Provad alternativ lösning BL beslutade sig för ett samarbete med Pilotfish Networks AB som fick i uppdrag att utveckla ett system för BL, enligt specifikationen ovan. Inom BLs verksamhet finns idag depåer i Borås, Tranemo, Svenljunga och Skene. I Borås finns dessutom två startplatser depån på Trandared och Södra torget. För att kunna prova funktionen utan att projektet fick ökade personalkostnader valdes depån på Trandared för försöket. Det är dessutom så att det är den plats som de flesta påbörjar sina arbetspass. Samtidigt finns det ett naturligt flöde för att utföra en alkoholkontroll. Alkolåset i praktiken Ur användarmanualen från Pilotfish Networks AB: 1. Identifiera med hjälp av körkort Det första steget för att utföra ett test är att identifiera sig. Detta gör man genom att visa streckkoden på sitt körkort framför streckkodsläsaren. Streckkodsläsaren uppfattar snabbast streckkoden om denna visas på ett avstånd av 5-15cm. 2. Registrera med hjälp av alkomätare Det andra steget för att utföra ett test är att blåsa i alkomätaren. Följ anvisningarna på alkomätarens skärm. Proceduren börjar med uppvärmning och när detta är klart är alkomätaren redo att analysera. Stoppa i munstycket och blås med ett jämnt tryck tills alkomätaren klickar till. Alkomätaren analyserar testet och skickar resultatet till skrivaren. 3. Testresultat som kvittoutskrift När systemet har registrerat resultatet från alkomätaren skrivs detta ut på kvittoskrivaren. Figur 1 Bilden visar en del av de ingående komponenterna. På bilden syns Alkomätaren, som är av märket Dräger Interlock XT, Bilskärm, Streckkodsläsare och kvittoskrivare. Till detta kommer en persondator samt ett smsmodem.

32 Sida 5 Kostnad Objekt Utveckling samt hårdvara Drift och support Driftsstöd Förbrukningsartiklar Extra alkolås Totalt Kostnad kr kr kr kr kr kr Försöksperiod - Omfattning Försöksperioden påbörjades den 4 februari Eftersom alla som börjar sin tjänst på depån på Trandared skall blåsa i alkolåset, göra det att en stor del av förarna varje dag blåser i alkolåset. Även personalen på verkstaden har deltagit i försöket. Exempel på antal prov under en vecka i mars 2009: Datum Antal prov Ca antal tjänster Det innebär att ca 50% av förarna blåser i alkolåset varje dag under testperioden. Sammanlagt under försöksperioden från vecka 6 till vecka 48 har det gjorts ca tester. Utfall Fram till oktober 2009 har totalt 9 tester varit positiva, varav 6 förare har efter att ha sköljt munnen fått ett negativt resultat dvs. mindre än 0,2 promille. 3 förare har vid andra blåsningen återigen visat på positivt resultat. Dessa förare har fått åka till Boråshälsan för ytterligare tester och åtgärder. Samtliga som kom till Boråshälsan hade vid deras tester mindre än 0,2 promille. De positiva resultaten har upptäckts på morgonen. Rutin vid positivt resultat 1. Vid positivt resultat skall ytterligare ett test genomföras, efter att man har sköljt munnen. Munsköljningen görs för att undvika utslag från munvatten eller liknande. 2. Skulle även det andra testet vara positivt så skall föraren skickas till Boråshälsan för ytterligare tester. Föraren stängs av med lön och ny förare sätts in. Vid tider när Boråshälsan är stängd, kvällar och helger, skall föraren skickas hem. 3. Efter tester på Boråshälsan skall föraren anmäla sig till Trafikkontoret, för vidare instruktioner. 4. Personal som vägrar utföra alkotest skall stängas av utan lön.

33 Sida 6 Utvärdering och resultat Funktionen Den provade lösningen har under perioden i stort sett fungerat utan några problem och kan anses vara driftssäker om man tar hänsyn till nedanstående erfarenhet. Kostnaden för fler liknande stationer behöver inte bli särskilt stor då de ingående komponenterna är stapelvaror och finns på marknaden. Programvaran har utan komplikationer skickat meddelanden vid rätt tillfällen. Erfarenheter av funktionen: 1. En kostnad som man bör vara uppmärksam på är individuella munstycken som behövs. 2. En driftstörning har varit att alkomätaren (Dräger Interlock XT) efter någon vecka indikerade smuts. Den blev utbytt på garantin. 3. Efter ca 8 månader började alkomätaren att avbryta en del av testerna. Vid felsökningen, som inte har gett entydigt svar, har vi fått indikationer på att det kan bildas kondens i mätaren vid täta upprepade tester. Detta är isåfall ett problem som man bör beakta vid en sådan här anläggning. Det kan eventuellt lösas med två alkomätare och att se till att de ständigt har spänning. Fördelar Låga investerings och driftskostnader. Testning under viss övervakning. Vi vet vilka som testats genom loggning. Larmfunktionen ger snabb reaktion från arbetsledningen Brister och svagheter Försöket har inskränkt sig till en plats vid depån i Borås. Då en förhållandevis stor andel (ca 40 %) av förarna påbörjar sitt arbete vid Södra torget omfattas de inte av någon alkotest. Vi klarar alltså inte att varje dag testa alla förare. För att klara en 100 % testning så att vi kan garantera att ingen påbörjar sitt arbetspass alkoholpåverkad behöver vi (om vi ska använda den testade tekniken) placera en liknande station på Södra torget. För att kunna genomföra testning där behöver vi också tidigarelägga starten av arbetspasset med upptill 5 min. Det är idag ca 60 tjänster som påbörjar sitt arbete på denna plats. En kalkyl på detta visar snabbt att det blir en betydande kostnad. Antal dagar Tjänster Tid Total tid Kostnad/Tim Total kostnad 250 vard. 60 st 5 min 1250 tim 200 kr kr 52 lörd 40 st 5 min 173 tim 250 kr kr 63 sönd 30 st 5 min 158 tim 250 kr kr Sa: kr

34 Sida 7 Ovanstående resonemang kan föras också när det gäller vad som händer under arbetsdagen. Vi vet med den lösning som testats att föraren inte är alkoholpåverkad när arbetspassets börjar vid depån på Trandared. Alternativet till detta är att man även avlägger ett prov då man avslutar sin arbetsdag. För att få föraren att göra detta behöver arbetsdagen förlängas med ca 5 min. Vi gör en liknande kalkyl som ovan. Antal dagar Tjänster Tid Total tid Kostnad/Tim Total kostnad 250 vard. 150 st 5 min 3125 tim 200 kr kr 52 lörd 70 st 5 min 303 tim 250 kr kr 63 sönd 55 st 5 min 289 tim 250 kr kr Sa: kr En annan risk är att en förare som genom testning har konstaterats alkoholpåverkad ändå kan gå ut och starta ett fordon. Att utveckla ett system som känner av vilket fordon som föraren ska ha är möjligt. Men det kommer att vara en invecklad teknik som gör att systemet blir dyrare än ett vanligt fordonsmonterat alkolås. Utvecklingsarbete Det testade systemet kan leva sitt egna liv utan kopplingar till andra system men det är inte effektivt utan det behöver integreras med BLs övriga driftssystem. En sådan utveckling finns idag inget pris på men kan uppskattningsvis hamna någonstans mellan kr beroende på ambitionsnivå. Nya möjligheter En av anledningarna till att vi ville prova ett depåbaserat system var att undvika krånglande alkolås i våra fordon. Det alkolås som vi använt under testet har utfört ett avsevärt antal tester och av det kan vi förmoda att risken för krångel i fordonet inte är särskilt stort. Alkolåset som använts i försöket bygger på bränslecellstekniken. Nya och snabbare alkolås som bygger på IR teknik (Infraröd) är samtidigt på väg ut på marknaden MHFs synpunkter BL har sedan månadsskiftet augusti/september försökt få MHF s synpunkter på projektet. Trots påstötningar har från BL har de inte inkommit. Vid samtal med representanter för MHF har vi kunnat förstå att det finns kritiska synpunkter på att det inte sker ett test vid arbetspassets slut. Dessutom har de framfört synpunkter om behov av ett bättre och säkrare sätt att identifiera förarna. Slutsats BL anser att det testade depåbaserade systemet på ett enkelt, kostnadseffektivt och tillfredsställandesätt ger det resultat som kommunfullmäktige vill uppnå, att bussförarna framför sin buss nyktra. Tillsammans med slumpmässiga tester anser BL att det går att välja denna lösning som permanent. BL är medveten om att det inte innebär en 100 % testning av alla förare varje arbetsdag vilket gör att det inte uppfyller kommunfullmäktiges krav fullt ut. De positiva testresultaten som inträffat under försöksperioden har registrerats på morgonen. Med den pedagogiska effekten medför det att förarna vet att det inte går att komma alkoholpåverkad till arbetet. Med en utveckling av identitetskontrollen och koppling till BLs övriga system kan man uppnå en tydligare ankomstkontroll.

35 Sida 8 Förslag till beslut: BL styrelse föreslår att BL får fortsätta att utveckla projektet samt att dispensen förlängs. Referenser Kommunfullmäktiges handlingar 21 februari 2008 B37 (http://www.boras.se/download/18.65efebe3117a3ae60f /h pdf) Användarmanual Alkolås Synpunkter från Kommunal Älvsborg Trafiksektionen Borås Lokaltrafik.

36 Document Title Document ID Page Användarmanual UM (9) Document Responsible Approved Conf. Level Date Revision Jonathan Almander Tomas Gabinus CONF A Användarmanual Pilotfish, Stora Badhusgatan 18 20, Göteborg, Sweden, This document contains proprietary information and shall not be used or reproduced or its contents disclosed in whole or in part, without the prior written consent of Pilotfish Network AB

37 Document Title Document ID Page Användarmanual UM (9) Document Responsible Approved Conf. Level Date Revision Jonathan Almander Tomas Gabinus CONF A Revision historik P1A Skapade dokument med ett första utkast Jonathan Almander A Uppdaterade efter översyn av dokument Jonathan Almander Detta dokument Detta dokument innehåller en manual med de nödvändiga steg en användare behöver utföra för att underhålla samt genomföra ett alkotest med hjälp av Alkocheck. Tänkta läsare Användare av Pilotfish Alkocheck. Definitioner av termer Pilotfish, Stora Badhusgatan 18 20, Göteborg, Sweden, This document contains proprietary information and shall not be used or reproduced or its contents disclosed in whole or in part, without the prior written consent of Pilotfish Network AB

38 Document Title Document ID Page Användarmanual UM (9) Document Responsible Approved Conf. Level Date Revision Jonathan Almander Tomas Gabinus CONF A Innehållsförteckning 1 Introduktion Systemet Systemöversikt How to Ladda användarlistor Identifiera med hjälp av körkort Registrera med hjälp av alkomätare Testresultat som kvittoutskrift Extrahera test till logg & uppdatera listor Borttappat USB-minne Snabbreferens Identifiera med hjälp av körkort Registrera med hjälp av alkomätare Testresultat som kvittoutskrift Support... 9 Pilotfish, Stora Badhusgatan 18 20, Göteborg, Sweden, This document contains proprietary information and shall not be used or reproduced or its contents disclosed in whole or in part, without the prior written consent of Pilotfish Network AB

39 Document Title Document ID Page Användarmanual UM (9) Document Responsible Approved Conf. Level Date Revision Jonathan Almander Tomas Gabinus CONF A 1 Introduktion Detta dokument är en användarmanual för Pilotfish Alkocheck. 1.1 Systemet Pilotfish Alkocheck är ett system för att testa och logga alkoholmätningar. Systemet loggar inte procentsatser, men det sparas information om testet har ett rött resultat eller grönt resultat, samt vem som utförde testet och när testet utfördes. Pilotfish, Stora Badhusgatan 18 20, Göteborg, Sweden, This document contains proprietary information and shall not be used or reproduced or its contents disclosed in whole or in part, without the prior written consent of Pilotfish Network AB

40 Document Title Document ID Page Användarmanual UM (9) Document Responsible Approved Conf. Level Date Revision Jonathan Almander Tomas Gabinus CONF A 1.2 Systemöversikt Pilotfish, Stora Badhusgatan 18 20, Göteborg, Sweden, This document contains proprietary information and shall not be used or reproduced or its contents disclosed in whole or in part, without the prior written consent of Pilotfish Network AB

41 Document Title Document ID Page Användarmanual UM (9) Document Responsible Approved Conf. Level Date Revision Jonathan Almander Tomas Gabinus CONF A 2 How to 1 Ladda användarlistor. 2 Identifiera med hjälp av körkort. 3 Registrera med hjälp av alkomätare. 4 Testresultat som kvittoutskrift. 5 Extrahera test till logg & uppdatera listor. 6 Borttappat USB-minne. Pilotfish, Stora Badhusgatan 18 20, Göteborg, Sweden, This document contains proprietary information and shall not be used or reproduced or its contents disclosed in whole or in part, without the prior written consent of Pilotfish Network AB

42 Document Title Document ID Page Användarmanual Document Responsible Approved UM-2102 Conf. Level Date 7 (9) Revision Jonathan Almander Tomas Gabinus CONF A 2.1 Ladda användarlistor För att en användare ska kunna registrera sitt test måste denne vara inlagd i systemet. Företagets Alkocheck-ansvarige har blivit försedd med ett USB-minne. På detta minne finns det 2 listor där den ansvarige kan lägga till och ta bort personer. Den första listan, trafikledare.txt, innehåller företagets trafikledare som ska få SMS när ett rött resultat genomförs. Formatet för denna är; <trafikledarnamn><mellanslag><lösenord><mellanslag><telefonnummer> En person som är inlagd i denna lista kommer få ett SMS varje gång någon blåser rött! För att ta bort en trafikledare från SMS-utskick tags denne helt enkelt bort från listan och den ansvarige uppdaterar datorn genom att stoppa in USB-minnet och köra uppdateringsprogrammet. Den andra listan, anställda.txt, innehåller alla personer som ska få utföra test på Alkocheckdatorn. Formatet för denna är; <personnummer><mellanslag><anställningsnummer> En person som är inlagd i denna lista kan testa sig på Alkocheck-datorn. Vänligen följ proceduren i Extrahera test till logg & uppdatera listor för att uppdatera datorn med de senaste listorna. 2.2 Identifiera med hjälp av körkort Det första steget för att utföra ett test är att identifiera sig. Detta gör man genom att visa streckkoden på sitt körkort framför strekkodsläsaren. Streckkodsläsaren uppfattar snabbast streckkoden om denna visas på ett avstånd av 5-15cm. 2.3 Registrera med hjälp av alkomätare Det andra steget för att utföra ett test är att blåsa i alkomätaren. Följ anvisningarna på alkomätarens skärm. Proceduren börjar med uppvärmning och när detta är klart är alkomätaren redo att analysera. Stoppa i munstycket och blås med ett jämnt tryck tills alkomätaren klickar till. Alkomätaren analyserar testet och skickar resultatet till skrivaren. Felkällor o Användaren blåser för hårt. Blås med ett jämnt tryck så att alkomätaren får in rätt mängd luft. o Användaren blåser för löst. Blås med ett jämnt tryck så att alkomätaren får in rätt mängd luft. o Användaren tar för lång tid på sig testet avbryts. Blås så fort alkomätaren värmts upp. Sätt i munstycket under uppvärmingstiden. o Munstycket är inte nedtryckt ända in. Tryck in munstycket så långt som möjligt. 2.4 Testresultat som kvittoutskrift När systemet har registrerat resultatet från alkomätaren skrivs detta ut på kvittoskrivaren. Pilotfish, Stora Badhusgatan 18 20, Göteborg, Sweden, This document contains proprietary information and shall not be used or reproduced or its contents disclosed in whole or in part, without the prior written consent of Pilotfish Network AB

43 Document Title Document ID Page Användarmanual Document Responsible Approved UM-2102 Conf. Level Date 8 (9) Revision Jonathan Almander Tomas Gabinus CONF A Felkällor o Skrivaren är inte igång. Sätt på skrivaren. o Skrivaren har slut på papper. Fyll på med mer papper. o Kabel har lossnat. Sätt i kabel. 2.5 Extrahera test till logg & uppdatera listor Alkocheck-datorn kan skriva ut alla test och uppdateras med de senaste listorna. Använd det program som finns på USB-minnet för att göra detta. Följ dessa steg; 1 Stoppa in USB-minne i Alkocheck-datorn. 2 En ruta visas. Registrera ditt körkorts streckkod i streckkodsläsaren, detta startar programmet. 3 När den svarta rutan stängs ner har datorn uppdaterats med USB-minnets innehåll och kan då tagas ut. 4 Stoppa in USB-minnet i en annan, valfri dator. 5 Rutan visas igen, välj att du vill utforska innehållet. 6 De loggar som skrevs ut ligger i en katalog med den dagens datum. 7 Loggarna är uppdelade i filer, baserat på när de utfördes, med namgivningsprincip enligt så här; <vecka>-<år>-testlogg.csv Tänk på! Användarnamnet och lösenordet i filen main.properties måste matcha det som du vill logga in med! 2.6 Borttappat USB-minne Kontakta Pilotfish support för fortsatt hjälp. 3 Snabbreferens 3.1 Identifiera med hjälp av körkort Det första steget för att utföra ett test är att identifiera sig. Detta gör man genom att visa streckkoden på sitt körkort framför strekkodsläsaren. Streckkodsläsaren uppfattar snabbast streckkoden om denna visas på ett avstånd av 5-15cm. Felkällor o Streckkodsläsaren registrerar aldrig min streckkod Håll körkortet på ett avstånd av 5-15cm och pricka in så att den röda laserstrålen är över streckkoden. Vinkla kortet i olika vinklar för att undvika störande reflexer. o Skärmen visar ett kryss när streckkoden lästs in. Användaren är ej inlagd i systemet, kontakta Alkocheck-ansvarig. Pilotfish, Stora Badhusgatan 18 20, Göteborg, Sweden, This document contains proprietary information and shall not be used or reproduced or its contents disclosed in whole or in part, without the prior written consent of Pilotfish Network AB

44 Document Title Document ID Page Användarmanual Document Responsible Approved UM-2102 Conf. Level Date 9 (9) Revision Jonathan Almander Tomas Gabinus CONF A 3.2 Registrera med hjälp av alkomätare Det andra steget för att utföra ett test är att blåsa i alkomätaren. Följ anvisningarna på alkomätarens skärm. Proceduren börjar med uppvärmning och när detta är klart är alkomätaren redo att analysera. Stoppa i munstycket och blås med ett jämnt tryck tills alkomätaren klickar till. Alkomätaren analyserar testet och skickar resultatet till skrivaren. Felkällor o Användaren blåser för hårt. Blås med ett jämnt tryck så att alkomätaren får in rätt mängd luft. o Användaren blåser för löst. Blås med ett jämnt tryck så att alkomätaren får in rätt mängd luft. o Användaren tar för lång tid på sig testet avbryts. Blås så fort alkomätaren värmts upp. Sätt i munstycket under uppvärmingstiden. o Munstycket är inte nedtryckt ända in. Tryck in munstycket så långt som möjligt. 3.3 Testresultat som kvittoutskrift När systemet har registrerat resultatet från alkomätaren skrivs detta ut på kvittoskrivaren. Felkällor o Skrivaren är inte igång. Sätt på skrivaren. o Skrivaren har slut på papper. Fyll på med mer papper. o Kabel har lossnat. Sätt i kabel. 4 Support För support kontakta er Alkocheck-ansvarige eller ring som leder er till Pilotfish support. Pilotfish, Stora Badhusgatan 18 20, Göteborg, Sweden, This document contains proprietary information and shall not be used or reproduced or its contents disclosed in whole or in part, without the prior written consent of Pilotfish Network AB

45

46

Användarhandbok. Trio Visit Web. Trio Enterprise 4.1

Användarhandbok. Trio Visit Web. Trio Enterprise 4.1 Användarhandbok Trio Visit Web Trio Enterprise 4.1 COPYRIGHT NOTICE: No part of this document may be reproduced, distributed, stored in a retrieval system or translated into any language, including but

Läs mer

Allmänt Dignita Alkolås AL-6. Produktbeskrivning

Allmänt Dignita Alkolås AL-6. Produktbeskrivning Allmänt Dignita Alkolås AL-6 Detta alkolås är avsett enbart för villkorat körkort, kod 107. Detta instrument är avsett att mäta alkohol i den mänskliga utandningsluften. Alkolåset är inställt så att fordonet

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om godkännande av alkolås (konsoliderad elektronisk utgåva);

Transportstyrelsens föreskrifter om godkännande av alkolås (konsoliderad elektronisk utgåva); Transportstyrelsens föreskrifter om godkännande av alkolås (konsoliderad elektronisk utgåva); beslutade den 11 augusti 2011. Ändringar införda t.o.m. TSFS 2016:35. TSFS 2011:70 Konsoliderad elektronisk

Läs mer

Flytt av. Vitec Mäklarsystem

Flytt av. Vitec Mäklarsystem Flytt av Vitec Mäklarsystem Augusti 2014 Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 Förutsättningar... 2 Läs noga igenom manualen... 2 Systemkrav... 2 Kundservice/Teknisk support... 2 2. Skapa säkerhetskopia...

Läs mer

Alkolås efter rattfylleri

Alkolås efter rattfylleri Alkolås efter rattfylleri 2 Att bli fråntagen körkortet är svårt för de flesta. Om man dessutom behöver det i arbetet kan situationen bli extra besvärlig. Det finns dock en möjlighet att få fortsätta köra,

Läs mer

Viktig produktsäkerhetsinformation

Viktig produktsäkerhetsinformation 2011-10-13 Viktig produktsäkerhetsinformation UniCel DxI system för immunanalys* Alla versioner av programvaran * Inklusive de fristående UniCel DxI 600 och 800-systemen, och de integrerade UniCel DxC

Läs mer

Reviderad 2008-01-22. Servicemanual Foxguard Alkolås A1,A2 och A3

Reviderad 2008-01-22. Servicemanual Foxguard Alkolås A1,A2 och A3 Servicemanual Foxguard Alkolås A1,A2 och A3 1 Innehållsförteckning Sidan Kalibrera Foxguard Alkolås A1...2 Kalibrera Foxguard Alkolås A2 & A3....5 Installera och konfigurera USB-converter 8 Installera

Läs mer

Alkolås efter rattfylleri

Alkolås efter rattfylleri Alkolås efter rattfylleri Att bli fråntagen körkortet är svårt för de flesta. Om man dessutom behöver det i arbetet kan situationen bli extra besvärlig. Det finns dock en möjlighet att få fortsätta köra,

Läs mer

Alkolås efter rattfylleri

Alkolås efter rattfylleri TRANSPORTSTYRELSEN. BEST NR TS201628. OKTOBER 2016. PRODUKTION: BLOMQUIST & CO. För mer information om alkolås: transportstyrelsen.se Blanketter finns på: transportstyrelsen.se Har du ytterligare frågor,

Läs mer

HDCom. Applikation för Androidenheter

HDCom. Applikation för Androidenheter 1 HDCom Applikation för Androidenheter En professionell applikation för ordermottagning från HD-transport samt direkt från olika planeringssystem som Planet och Sam 3001 m fl. 2 Innehåll Sidan 3 Sidan

Läs mer

Kom igång! Snabbstart för dig som är administratör

Kom igång! Snabbstart för dig som är administratör Kom igång! Snabbstart för dig som är administratör Innehåll Snabbstart och användarmanual 4 Personalhandbokens uppbyggnad 5 Redigeringsläget 6 Att redigera i personalhandboken 7 Publicering av de redigerade

Läs mer

eid Support Version 0.1 2011-02-08

eid Support Version 0.1 2011-02-08 eid Support Version 0.1 2011-02-08 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 VERSIONSHANTERING... 3 2 INLEDNING... 3 3 VAD ÄR EN E-LEGITIMATION?... 3 4 OLIKA TYPER AV E-LEGITIMATION?... 3 4.1 BANKID... 3 4.2 NORDEA... 4

Läs mer

Kom igång med TIS-Office

Kom igång med TIS-Office Kom igång med TIS-Office Denna guide hjälper dig att komma igång med TIS-Office, mer information om hur man använder programmet finns i manualer på TIS-Office CD-skivan och i den inbyggda hjälpfunktionen

Läs mer

Alkobommar i Sveriges färjelägen räddar liv och förebygger rattfylleribrott

Alkobommar i Sveriges färjelägen räddar liv och förebygger rattfylleribrott Alkobommar i Sveriges färjelägen räddar liv och förebygger rattfylleribrott I svenska hamnar ertappas mer än dubbelt så många rattfyllerister som någon annanstans i det svenska vägnätet. Var 185:e fordonsförare

Läs mer

ANVÄNDARGUIDE SoftAlarm 2.0 Privatpersoner. För iphone & Android SmartPhones

ANVÄNDARGUIDE SoftAlarm 2.0 Privatpersoner. För iphone & Android SmartPhones ANVÄNDARGUIDE SoftAlarm 2.0 Privatpersoner För iphone & Android SmartPhones Innehållsförteckning LADDA NER ER APP OCH KOM IGÅNG...3 INSTALLATION...3 SKAPA ERT SOFTALARM KONTO I APPEN...3 KOMMA IGÅNG...4

Läs mer

Vi hoppas att du ska vara nöjd med din nya produkt

Vi hoppas att du ska vara nöjd med din nya produkt Vi hoppas att du ska vara nöjd med din nya produkt Bacapp ger endast en uppskattning av hur mycket alkohol du har i blodet via ett utandningsprov. För att få reda på ditt verkliga värde krävs ett blodprov.

Läs mer

2013-08-20. Revidering av policyn för resor, fordon och trafiksäkerhet.

2013-08-20. Revidering av policyn för resor, fordon och trafiksäkerhet. Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2013-08-20 242 Revidering av policyn för resor, fordon och trafiksäkerhet. KS Dnr 2013-278 KS, KF Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Alkolås efter rattfylleri

Alkolås efter rattfylleri Alkolås efter rattfylleri INNEHÅLL Vem kan få alkolås? 5 Så fungerar det 7 Så går ansökan till 9 Det här gäller under villkorstiden 11 Vad händer sen? 15 Att bli fråntagen körkortet är svårt för de flesta.

Läs mer

ANVÄNDARGUIDE FÖRETAGSKUNDER SoftAlarm 2.0 för iphone

ANVÄNDARGUIDE FÖRETAGSKUNDER SoftAlarm 2.0 för iphone ANVÄNDARGUIDE FÖRETAGSKUNDER SoftAlarm 2.0 för iphone För iphone Smartphones Rev 2 1 Innehållsförteckning ENDAST FÖR ADMINISTRATÖREN - SKAPA FÖRETAGETS SOFTALARM KONTO....3 ANVÄNDARNA.....4 INSTALLATION

Läs mer

INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM

INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM Studentversion september 2013 Innehållsförteckning 1. Installera VITEC Mäklarsystem... 2 2. Läs noga igenom manualen... 2 3. Systemkrav... 2 4. Kundservice/Teknisk support...

Läs mer

Handbok för Phoniro Care - Mobiltelefon

Handbok för Phoniro Care - Mobiltelefon för Phoniro Care - Mobiltelefon Syfte Detta dokument är en handbok över de funktioner som Uppsala kommun använder i en för Phoniro Care. Den omfattar beskrivning på hur användare registrerar tid för utförd

Läs mer

SNABBT BESKED OM NÄR DU KAN KÖRA SÄKERT!

SNABBT BESKED OM NÄR DU KAN KÖRA SÄKERT! SE SNABBT BESKED OM NÄR DU KAN KÖRA SÄKERT! Ladda ner appen via: Besök oss på www.time2drive.se 1 2 3 4 5 6 ANVÄNDARMANUAL Ladda ner appen från din appbutik och följ instruktionerna. Sätt i munstycket

Läs mer

Användarbeskrivning ARBETSGIVARINTYG. för Sveriges alla arbetsgivare. arbetsgivarintyg.nu. En ingång för alla användare. Innehåll. Version 1.

Användarbeskrivning ARBETSGIVARINTYG. för Sveriges alla arbetsgivare. arbetsgivarintyg.nu. En ingång för alla användare. Innehåll. Version 1. 2015 05 17 Arbetslöshetskassornas samorganisation SO Version 1.0 ARBETSGIVARINTYG för Sveriges alla arbetsgivare Användarbeskrivning arbetsgivarintyg.nu Med tjänsten arbetsgivarintyg.nu kan du som arbetsgivare

Läs mer

Användarmanual Elevdator

Användarmanual Elevdator Användarmanual Elevdator UBG Elev-PC Introduktion Innehållsförteckning 1 GENERELL INFORMATION... 2 1.1 Garanti och försäkring... 2 1.2 Innehåll i datorpaket... 2 2 TIPS FÖR ANVÄNDNING AV DIN DATOR... 2

Läs mer

Installationsanvisning - Kopplingen mellan GK96 och golf.se -

Installationsanvisning - Kopplingen mellan GK96 och golf.se - Installationsanvisning - Kopplingen mellan GK96 och golf.se - (Läs hela anvisningen innan du installerar)!denna installationsanvisning innehåller förändringar från tidigare versioner! 1. Programmets syfte...

Läs mer

3.2 1H[W*HQHUDWLRQ6HFXULW\ Användarmanual

3.2 1H[W*HQHUDWLRQ6HFXULW\ Användarmanual 3.2 1H[W*HQHUDWLRQ6HFXULW\ Användarmanual ,QQHKnOOVI UWHFNQLQJ,QVWDOODWLRQDY931NOLHQW 'DWRUHUVRPLQJnULHQ)DVW7UDFNPLOM $QYlQGDUHPHGNRQWRL9+6RFKGDWRUPHG:LQGRZV;3 $QYlQGDUHPHGNRQWRLDQQDQGRPlQlQ9+6HOOHUGDWRUPHG:LQGRZV

Läs mer

TES Mobil. Användarmanual. Användarmanual TES Mobil Dok.nr. 32-019-03-02 v8

TES Mobil. Användarmanual. Användarmanual TES Mobil Dok.nr. 32-019-03-02 v8 1 TES Mobil Användarmanual 2 Innehållsförteckning 1 Introduktion... 3 1.1 Vad kan man göra med TES Mobil?... 3 1.2 Vad är en RFID-tag?... 3 1.3 Olika hantering på olika mobiltelefoner... 3 1.4 Rekommendationer

Läs mer

Lathund för BankID säkerhetsprogram

Lathund för BankID säkerhetsprogram Lathund för BankID säkerhetsprogram BankID säkerhetsprogram för Windows, version 4.10 Datum: 2009-11-23 Introduktion När du ska hämta ut och använda e-legitimationen BankID behöver du ha ett installerat

Läs mer

medrave4 Introduktionsmanual 2015-04-27 Specialist i Allmänmedicin

medrave4 Introduktionsmanual 2015-04-27 Specialist i Allmänmedicin medrave4 Introduktionsmanual För version 4.5.3.14727 Dr Per Stenström 2015-04-27 Specialist i Allmänmedicin MEDRAVE4 0 INTRODUKTIONSMANUAL 0 FÖRORD 2 INTRODUKTION TILL MEDRAVE4 3 KOMMA IGÅNG 3 LOGGA IN

Läs mer

Användarmanual Tidvis 2014-03-26

Användarmanual Tidvis 2014-03-26 Användarmanual Tidvis 2014-03-26 1 Innehåll Allmänt... 3 Funktioner i Tidvis... 4 Tidrapportera... 6 Tidrapportering när schemat inte är inlagt eller arbete sker utanför schemat... 6 Tidrapportering när

Läs mer

Ägarrapportering via Internet HANDLEDNING ÄGARRAPPORTERING. Inledning 2. Förutsättningar 2. Logga in 3

Ägarrapportering via Internet HANDLEDNING ÄGARRAPPORTERING. Inledning 2. Förutsättningar 2. Logga in 3 HANDLEDNING ÄGARRAPPORTERING Inledning 2 Förutsättningar 2 Logga in 3 Välkomstsida och val av rapporterande institut 9 Huvudmeny 10 Allmän registerinformation 10 Ägare 13 Dotterbolag 19 Bekräftelse av

Läs mer

IT-system. BUP Användarmanual

IT-system. BUP Användarmanual IT-system Användarmanual Innehållsförteckning 1. Att komma igång med... 1 1.1 Installera... 1 1.1.1 Byt databas... 1 1.1.2 Behörighet att byta databas... 2 1.2 Logga in... 3 1.2 Inloggad... 3 1.3 Logga

Läs mer

Installationsinstruktion med rekommenderade inställningar Extern Uppkoppling med OTP och SITHS-kort mot Landstinget Västmanland

Installationsinstruktion med rekommenderade inställningar Extern Uppkoppling med OTP och SITHS-kort mot Landstinget Västmanland LANDSTINGET VÄSTMANLAND Installationsinstruktion med rekommenderade inställningar Extern Uppkoppling med OTP och SITHS-kort mot Landstinget Västmanland Sida 0 av 9 Innehållsförteckning: 1. Hårdvara...

Läs mer

Koppla kortläsaren till datorn. En automatisk installation av kortläsaren sker och det kommer ett meddelande om att ny maskinvara har hittats.

Koppla kortläsaren till datorn. En automatisk installation av kortläsaren sker och det kommer ett meddelande om att ny maskinvara har hittats. För att kunna logga in i 3C-systemet med Smart card behövs följande: Kortläsare Smart card Autentiseringskod (dvs. PIN-kod) till Smart card 1 Anpassning av användarkonto i 3C För att kunna logga in till

Läs mer

Start av Trådlösradio. Modellerna WGR614, WGT624 och WPN824.

Start av Trådlösradio. Modellerna WGR614, WGT624 och WPN824. Start av Trådlösradio. Modellerna WGR614, WGT624 och WPN824. Trådlös radio är inte startad på dessa router vid köp (fabriksinställning). Anledningen till detta är för att undvika att man installerar om

Läs mer

Användarmanual Elevdator

Användarmanual Elevdator Användarmanual Elevdator UBG Elev-PC Introduktion Innehållsförteckning 1 GENERELL INFORMATION... 2 1.1 Garanti och försäkring... 2 1.2 Innehåll i datorpaket... 2 2 TIPS FÖR ANVÄNDNING AV DIN DATOR... 2

Läs mer

Digital promilletestare CA2010. Användaranvisning. TT Micro AS Sida 1

Digital promilletestare CA2010. Användaranvisning. TT Micro AS Sida 1 Digital promilletestare CA2010 Användaranvisning TT Micro AS Sida 1 TT Micro AS Sida 2 Innehållsförteckning Inneh Inneh Inneh Innehållsf llsf llsf llsförteckning rteckning rteckning rteckning............

Läs mer

Med användaren i fokus! Dräger Interlock. Förebyggande användning i fordon

Med användaren i fokus! Dräger Interlock. Förebyggande användning i fordon D-623-2014 Med användaren i fokus! Dräger Interlock. Förebyggande användning i fordon Ready When You Are D-99841-2013 D-99861-2013 FÖR ÖKAD TRAFIKSÄKERHET Ett alkolås är ett fordonsmonterat mätinstrument

Läs mer

Manual - Inloggning. Webbadress: https://svevac.inera.se Webbadress demoversion: https://test.svevac.inera.se (användarnamn: demo / lösenord: demo)

Manual - Inloggning. Webbadress: https://svevac.inera.se Webbadress demoversion: https://test.svevac.inera.se (användarnamn: demo / lösenord: demo) Manual - Inloggning Svevac Webbadress: https://svevac.inera.se Webbadress demoversion: https://test.svevac.inera.se (användarnamn: demo / lösenord: demo) Supportärenden Kontakta i första hand din lokala

Läs mer

E-rekrytering Sökandeportalen

E-rekrytering Sökandeportalen E-rekrytering Sökandeportalen Manual för Sökandeportalen i Göteborgs universitets E-rekryteringssystem 2012-04-24 Innehåll Göteborgs universitets Sökandeportal... 3 Skapa ett nytt konto... 4 Startsidan...

Läs mer

ASSA RX WEB. Snabbt - Enkelt - Kostnadseffektivt passersystem. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. 1

ASSA RX WEB. Snabbt - Enkelt - Kostnadseffektivt passersystem. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. 1 ASSA RX WEB Snabbt - Enkelt - Kostnadseffektivt passersystem ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. 1 En tryggare arbetsplats för alla En person som känner sig trygg på sin arbetsplats

Läs mer

Koppla kortläsaren till datorn. En automatisk installation av kortläsaren sker och det kommer ett meddelande om att ny maskinvara har hittats.

Koppla kortläsaren till datorn. En automatisk installation av kortläsaren sker och det kommer ett meddelande om att ny maskinvara har hittats. För att kunna logga in i 3C-systemet med Smart card behövs följande: Anpassning av användarkonto i 3C för inloggning med Smart card Kortläsare Smart card Autentiseringskod till Smart card 1 Anpassning

Läs mer

ENTRÉ DOKUMENTHANTERING...

ENTRÉ DOKUMENTHANTERING... Entré Innehåll ENTRÉ DOKUMENTHANTERING... - 2 - Starta Dokumenthantering... - 3 - Lägga till dokument via frågeguide... - 4 - Frågeguiden... - 5 - Lägga till dokument manuellt... - 7 - Lägg till fil...

Läs mer

Cargolog Impact Recorder System

Cargolog Impact Recorder System Cargolog Impact Recorder System MOBITRON Mobitron AB Box 241 561 23 Huskvarna, Sweden Tel +46 (0)36 512 25 Fax +46 (0)36 511 25 Att mäta är att veta Vi hjälper dig och dina kunder minska skador och underhållskostnader

Läs mer

Manual - Inloggning. Svevac

Manual - Inloggning. Svevac Manual - Inloggning Svevac Webbadress: https://svevac.inera.se Webbadress demoversion: https://test.svevac.inera.se (användarnamn: demo / lösenord: demo) Supportärenden Kontaktuppgifter till Ineras kundservice:

Läs mer

Användarmanual LOCKBEE - Business. En produktion av Avtre AB

Användarmanual LOCKBEE - Business. En produktion av Avtre AB Användarmanual LOCKBEE - Business En produktion av Avtre AB Användarmanual för Lockbee - Business Användarmanualen är avsedd att ge en närmare introduktion av Lockbees funktioner och nyttjande. Vi rekommenderar

Läs mer

Snabbguide mini-router.

Snabbguide mini-router. TM TP_0_06-0 Med reservation för tryckfel. Funderar du över något? Läs mer på tele.se eller kontakta oss på: Kundservice Privat: 077-5 5 5 Kundservice Företag: 000- är ett varumärke som tillhör ETSI. Snabbguide

Läs mer

Snabbguide. till Mini-router

Snabbguide. till Mini-router Snabbguide till Mini-router Välkommen till din nya surftjänst! Med den här trådlösa Mini-routern surfar du på ett smartare sätt. Dels kan flera personer surfa på ett och samma abonnemang, dels kan du

Läs mer

Installationsinstruktion med rekommenderade inställningar Extern Uppkoppling med SITHS-Kort mot Landstinget Västmanland

Installationsinstruktion med rekommenderade inställningar Extern Uppkoppling med SITHS-Kort mot Landstinget Västmanland LANDSTINGET VÄSTMANLAND Installationsinstruktion med rekommenderade inställningar Extern Uppkoppling med SITHS-Kort mot Landstinget Västmanland Sida 0 av 23 Innehållsförteckning: 1. Hårdvara... 2 1.1 Operativsystem:...

Läs mer

Lathund. Uppsökande verksamhet i Tandvårdsfönster

Lathund. Uppsökande verksamhet i Tandvårdsfönster 1 (20) Lathund Uppsökande verksamhet i Tandvårdsfönster Sida 1/20 2 (20) Innehållsförteckning 1 Allmänt... 3 1.1 Övergripande beskrivning... 3 1.2 Förutsättningar... 3 2 Inloggning... 4 2.1 Logga in...

Läs mer

By-pass-flitren finns i flera olika modeller och storlekar anpassade till olika fordon/maskiner och användningsområden.

By-pass-flitren finns i flera olika modeller och storlekar anpassade till olika fordon/maskiner och användningsområden. Undvik driftstopp och minska By-pass-flitren finns i flera olika modeller och storlekar anpassade till olika fordon/maskiner och användningsområden. Föroreningarna samlas i filterpatronen som byts ut med

Läs mer

ANVÄNDARBESKRIVNING FÖR PERSONAL

ANVÄNDARBESKRIVNING FÖR PERSONAL ANVÄNDARBESKRIVNING FÖR PERSONAL 1 INLEDNING Programmet ipool är ett system för att på ett effektivt sätt sköta bemanning och personalinformation via ett webbaserat gränssnitt som är enkelt att använda

Läs mer

En säker start med alkolås

En säker start med alkolås En säker start med alkolås räger Interlock XT är ett lättinstallerat och högkvalitativt alkolås som förhindrar en onykter förare att köra sitt fordon. Om förarens utandningsluft har högre alkoholkoncentration

Läs mer

Manual till programvaran. TallyMaster 3.27 Basic

Manual till programvaran. TallyMaster 3.27 Basic Manual till programvaran TallyMaster 3.27 Basic Innehållsförteckning sid 1. Förord 3 2. Installation och/eller uppdatering.. 4 3. Första gången programmet startas.. 5 4. Vid ominstallation eller byte av..

Läs mer

Information till användaren att han/hon måste aktivera mjukvaran.

Information till användaren att han/hon måste aktivera mjukvaran. Produktaktivering Startfönster Information till användaren att han/hon måste aktivera mjukvaran. Denna guide visas efter att installationen avslutats och first time setup är slutförd. Guiden kommer att

Läs mer

Uppgraderingsinstruktion för Tekis-FB Avisering version 6.3.0

Uppgraderingsinstruktion för Tekis-FB Avisering version 6.3.0 Uppgraderingsinstruktion för Tekis-FB Avisering version 6.3.0 Allmänt Releasen omfattar uppgradering av Tekis Aviseringsprogram version 6.3.0 (för både Tekis-FIR och Tekis-KID avisering) samt databasuppgradering

Läs mer

Manual Skogsappen - Hemkomstkontroll

Manual Skogsappen - Hemkomstkontroll Manual Skogsappen - Hemkomstkontroll Detta dokument utgör användarhandledningen till funktionen hemkomstkontroll i mobilappen Skogsappen som tillhör tjänsten epiforest. E p i s c o p e M o n i t o r i

Läs mer

Kontroll av e-tjänstekort och tillhörande PIN-koder

Kontroll av e-tjänstekort och tillhörande PIN-koder Kontroll av e-tjänstekort och tillhörande PIN-koder Alla e-tjänstekort behöver kontrolleras innan kortkrav införs på enheten. Kontrollera extra noga Om ett e-tjänstekort har en kortare giltighetstid än

Läs mer

Krav på webbläsare. Manual för arbetslöshetkassorna. De webbläsare som är kompatibla med portalen är minst Internet Explorer 6.x och Firefox 2.

Krav på webbläsare. Manual för arbetslöshetkassorna. De webbläsare som är kompatibla med portalen är minst Internet Explorer 6.x och Firefox 2. Användarmanual till IAF:s portal för arbetslöshetskassor 1 (8) Manual för arbetslöshetkassorna Krav på webbläsare De webbläsare som är kompatibla med portalen är minst Internet Explorer 6.x och Firefox

Läs mer

Uppgraderingsinstruktion för Tekis-FB Avisering version 6.3.1

Uppgraderingsinstruktion för Tekis-FB Avisering version 6.3.1 Uppgraderingsinstruktion för Tekis-FB Avisering version 6.3.1 Allmänt Releasen omfattar uppgradering av Tekis Aviseringsprogram version 6.3.1 (för både Tekis-FIR och Tekis-KID avisering) samt databasuppgradering

Läs mer

Användarmanual. VisitLog 1.3. RIW Software Technology AB www.riwsoftware.com

Användarmanual. VisitLog 1.3. RIW Software Technology AB www.riwsoftware.com Användarmanual VisitLog 1.3 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Vad är VisitLog?... 3 3 Innan du börjar... 3 4 Administration... 4 4.1 Lokala inställningar... 4 4.1.1 Skrivarinställningar... 4 4.1.2

Läs mer

FIRSTCLASS. Innehåll:

FIRSTCLASS. Innehåll: FIRSTCLASS Innehåll: Hämta klient...2 Installera klient...2 Konfigurera klient...2 Koppla upp...3 Skrivbordet...3 Mailbox...3 Presentation...3 Skapa ett nytt meddelande...4 Söka mottagare för nytt meddelande...4

Läs mer

En säker start med alkolås

En säker start med alkolås En säker start med alkolås räger Interlock XT är ett lättinstallerat och högkvalitativt alkolås som förhindrar en onykter förare att köra sitt fordon. Om förarens utandningsluft har högre alkoholkoncentration

Läs mer

Dovado Tiny - installationsguide

Dovado Tiny - installationsguide Dovado Tiny - installationsguide KONTROLL Kontrollera följande steg innan ni påbörjar installationen av Dovado Tiny router Använder ni routern från SwedfoneNet? Har ni fått en Dovado router från annan

Läs mer

Installationsanvisningar. till IST Analys

Installationsanvisningar. till IST Analys Installationsanvisningar för IEklient till IST Analys 2 Med rätt säkerhetsinställningar i din webbläsare ska det vara enkelt att komma igång med IST analys. Allt ska då laddas hem och starta automatiskt

Läs mer

Användarmenyn. S k r i v d i n k o d...

Användarmenyn. S k r i v d i n k o d... Användarmanual Användarmenyn När larmsystemet är i frånkopplat läge kan användarmenyn nås genom att en användare skriver in sin PIN-kod. Från användarmenyn kan larmsystemet sedan larmas på, sättas i skalskyddsläge,

Läs mer

MANUAL MOBIL KLINIK APP 2.2

MANUAL MOBIL KLINIK APP 2.2 MANUAL MOBIL KLINIK APP 2.2 Innehåll Innan appen tas i bruk 2 Registrera besök manuellt 6 Dokumentera besöket 7 Registrera besök med NFC-tagg 7 Planera nytt besök 9 Avboka besök 10 Patienter 10 Anteckningar

Läs mer

Användarmanual ismp. 2013-09-04 ismp v1.5.7. OpenSolution Nordic AB. 556328-9577 Svanvik 240 471 72 Hjälteby

Användarmanual ismp. 2013-09-04 ismp v1.5.7. OpenSolution Nordic AB. 556328-9577 Svanvik 240 471 72 Hjälteby Användarmanual ismp 2013-09-04 ismp v1.5.7 OpenSolution Nordic AB 556328-9577 Svanvik 240 471 72 Hjälteby Telefon: 0304-66 77 36 Fax: 0304-80 90 15 Web: www.opensolution.se E-post: info@opensolution.se

Läs mer

Lathund för SKOLWEBBEN för vårdnadshavare i grundskolan

Lathund för SKOLWEBBEN för vårdnadshavare i grundskolan 1 Lathund för SKOLWEBBEN för vårdnadshavare i grundskolan Innehållsförteckning Inloggning: 2 Så här skaffar du E-id/Bank-id:... 2 Mobilt Bank-id/E-id... 2 Var och hur loggar jag in med användarnamn och

Läs mer

Nyckelbrickshantering

Nyckelbrickshantering Användarinstruktion Nyckelbrickshantering Svenska Stöldskyddsföreningen/ID-system Användarinstruktion Nyckelbrickshantering SSFs Nyckelhanteringsprogram 1 Innehållsförteckning SSFs Nyckelhanteringsprogram

Läs mer

n-abler STYRKULA Handbok Underhåll Avfallshantering Förbrukad produkt ska hanteras som elektronikavfall

n-abler STYRKULA Handbok Underhåll Avfallshantering Förbrukad produkt ska hanteras som elektronikavfall Underhåll n-abler STYRKULA n-abler styrkula har inga utbytbara eller reparerbara delar. Om reparation blir nödvändig var vänlig kontakta er leverantör. För ytterligare information eller frågor, kontakta

Läs mer

Användarmanual. Inrapportering lönestatistik

Användarmanual. Inrapportering lönestatistik Användarmanual Inrapportering lönestatistik 2016 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLOGGNING 2 INRAPPORTERING 2 Företagsuppgifter 3 Registrering 3 SUPPORT 7 1 INLOGGNING I år sker all rapportering av lönestatistik

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK Advance Online

ANVÄNDARHANDBOK Advance Online ANVÄNDARHANDBOK Advance Online 2013-09-27 INNEHÅLL Innehåll... 2 Välkommen till Advance Online!... 3 Allmän information... 3 Idén bakom Advance Online... 3 Att logga in på en terminalstation... 4 Allmänt...

Läs mer

snabbmanual för installation av bredband och telefoni

snabbmanual för installation av bredband och telefoni snabbmanual för installation av bredband och telefoni Startboxen innehåller följande utrustning Nätverkskablar Modem Strömadapter Testplugg Splitter Antenner Väggfäste Bredbandsbolaget Kundservice: 0770-777

Läs mer

bredband Bredbandsbolaget Kundservice: 0770-777 000

bredband Bredbandsbolaget Kundservice: 0770-777 000 Snabbmanual för installation av bredband och telefoni Den här guiden visar dig hur du installerarr bredband och telefoni med modemet Zyxel 2812. Startboxen innehåller följande utrustning Bredbandsbolaget

Läs mer

Installationsanvisning för LUQSUS version 2.0

Installationsanvisning för LUQSUS version 2.0 Avd. för arbets-och miljömedicin & Inst. för psykologi, Lunds universitet Installationsanvisning för LUQSUS version 2.0 Systemkrav Innan du börjar installationen bör du kontrollera att operativsystem och

Läs mer

FLEX Personalsystem. Uppdateringsanvisning

FLEX Personalsystem. Uppdateringsanvisning FLEX Personalsystem Uppdateringsanvisning Innehållsförteckning UPPDATERING... 3 Allmänt... 3 Förberedelser... 3 Informera om uppdatering... 3 Ladda hem uppdateringsfiler... 4 Att observera vid uppdatering...

Läs mer

Hämta nytt certifikat

Hämta nytt certifikat Hämta nytt certifikat Denna instruktion ska du följa om du har nya certifikat att hämta till ditt RS-kort. För att lyckas använda tjänster via RSVPN mot Region Skåne finns ett antal förutsättningar tillgängliga

Läs mer

Manual Utgåva 1.2. Sidan 1

Manual Utgåva 1.2. Sidan 1 Sidan 1 SoftIT AB 2003 Sidan 1 Sidan 2 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 FÖRORD... 4 FÖRKLARINGAR... 4 INSTALLATION AV INTELLIDOC PÅ SOFTIT:S SERVRAR... 4 INSTALLATION AV INTELLIDOC PÅ EGEN

Läs mer

Guide TES-Mobil. BYOD för externa utförare. Örebro kommun 2015-09-14 orebro.se

Guide TES-Mobil. BYOD för externa utförare. Örebro kommun 2015-09-14 orebro.se Guide TES-Mobil BYOD för externa utförare Örebro kommun 2015-09-14 orebro.se 2 DE TES-MOBIL Innehåll Kravspecifikation:... 3 Installation av Airwatch Container och CareApp... 3 Självserviceportal... 18

Läs mer

Logga in... 3. Översikt/Dashboard... 4. Avvikande produkter... 4. Arbeten misslyckades... 4. Senaste gjorda... 4. Systemmeddelanden...

Logga in... 3. Översikt/Dashboard... 4. Avvikande produkter... 4. Arbeten misslyckades... 4. Senaste gjorda... 4. Systemmeddelanden... Innehållsförteckning Logga in... 3 Översikt/Dashboard... 4 Avvikande produkter... 4 Arbeten misslyckades... 4 Senaste gjorda... 4 Systemmeddelanden... 4 Användare... 6 Lägg till ny användare... 6 Redigera/radera

Läs mer

Manual för Kollektomat

Manual för Kollektomat Manual för Om detta dokument Denna manual är en översikt över vad som behövs göras för att komma igång med. Allting från fysisk transport till installations anvisningar och avstämning ska hanteras av detta

Läs mer

Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer

Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer Nätanmälan_Användarmanual_Generell_0_9.docx Sida 1 av (23) Inledning Detta är en generell användarmanual till Elsmart Nätanmälan. Den är skriven för

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK. Advance Online

ANVÄNDARHANDBOK. Advance Online ANVÄNDARHANDBOK Advance Online INNEHÅLL Innehåll... 2 Välkommen!... 3 Allmän information... 3 Idén bakom Advance Online... 3 Att logga in på en terminalstation... 4 Allmänt... 4 Citrix-klienten... 4 Inloggning...

Läs mer

Introduktion till. CDB Internet

Introduktion till. CDB Internet Introduktion till CDB Internet Juni 2012 CDB-Internets webbsida CDB-Internets webbsida nås via Jordbruksverket www.jordbruksverket.se Under bilden E-tjänster väljer du CDB-Internet i snabbvalslistan Första

Läs mer

Konvertering från Klients databas till Norstedts Byrå

Konvertering från Klients databas till Norstedts Byrå Konvertering från Klients databas till Norstedts Byrå Det är viktigt att du följer dessa anvisningar noga. Tänk på att starta tidigt då det kan ta lång tid. Allt mellan 30 minuter till 8 timmar beroende

Läs mer

Användarhandbok Ver. 1.3.0.1 2013-12-16

Användarhandbok Ver. 1.3.0.1 2013-12-16 Användarhandbok Ver. 1.3.0.1 2013-12-16 Innehållsförteckning 1 Terminologi... 3 2 Knappar i toppmenyn... 4 3 Logga in i ParaGå... 5 3.1 Starta ParaGå med genväg... 5 3.2 Starta ParaGå utan genväg... 5

Läs mer

Information från Löne- och Pensionsservice

Information från Löne- och Pensionsservice Information från Löne- och Pensionsservice Information om bankbyte och övergång till e-lönebesked Den 1 juni 2011 byter Östersunds kommun bank till Swedbank. Det innebär att lön kommer att betalas ut via

Läs mer

Att skicka fakturor. Fördjupning till dig som ska använda bankens fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor via e-bokföring

Att skicka fakturor. Fördjupning till dig som ska använda bankens fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor via e-bokföring Att skicka fakturor Fördjupning till dig som ska använda bankens fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor via e-bokföring Välkommen! Genom att skicka kundfakturor via banken kan du och ditt företag

Läs mer

Leica mojo3d start första gången

Leica mojo3d start första gången Leica mojo3d start första gången Generellt Denna instruktion visar hur du kommer igång med Leica mojo3d första gången. För mer detaljerade instruktioner se Leica mojo3d användarmanual. Beroende på version

Läs mer

LICENSAKTIVERINGSGUIDE. Design Collaboration Suite

LICENSAKTIVERINGSGUIDE. Design Collaboration Suite LICENSAKTIVERINGSGUIDE Design Collaboration Suite 2014 Varje kapitel representerar en viss typ av licensmetod. På ditt licenscertifikat står det vilken licenstyp du har. Hitta din licenstyp i listan nedan

Läs mer

1 (7) Sida. Beteckning. 2012-12-03 Datum Johan Nylander Upprättat av A Utgåva/Version. Tjänstebeskrivning. SSG Access

1 (7) Sida. Beteckning. 2012-12-03 Datum Johan Nylander Upprättat av A Utgåva/Version. Tjänstebeskrivning. SSG Access 1 (7) Sida Tjänstebeskrivning SSG Access 2 (7) Sida Innehållsförteckning SSG Access... 1 Inledning...3 Syfte...3 Tjänstebeskrivning - ett levande dokument...3 SSG Access...3 Övergripande beskrivning...3

Läs mer

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt. Kom igång Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.se/login Nu dyker en ruta upp på skärmen. Fyll i ditt användarnamn och lösenord och klicka på "logga in". Nu

Läs mer

ENDURO BC101-1 Ref: BC101-UM-TKI-0415-Rev.A.

ENDURO BC101-1 Ref: BC101-UM-TKI-0415-Rev.A. ENDURO BC101-1 Förpackningens innehåll 1 2 3 ENDURO BC101-2 Montering och inkoppling Fig.1 Fig.2 ENDURO BC101-3 Användning av appen Fig.3 J H H G G C C D D B B M N O L K I A E F ENDURO BC101-4 Användning

Läs mer

EasyCall MANUAL SVENSK MANUAL

EasyCall MANUAL SVENSK MANUAL EasyCall MANUAL SVENSK MANUAL INTAB Interface-Teknik AB Januari 1999 INNEHÅLL 1 INLEDNING...1 1.1 HÄMTA MÄTDATA AUTOMATISKT....1 1.2 SAMMANFOGA DATA...1 1.3 UTVÄRDERA DATA...1 2 FÖRUTSÄTTNINGAR...2 2.1

Läs mer

1. Ange ditt personnummer (utan bindestreck) samt din fyrsiffriga PIN-kod.

1. Ange ditt personnummer (utan bindestreck) samt din fyrsiffriga PIN-kod. PIN-KOD: Det första du behöver är en PIN-kod. Denna PIN-kod skickades till dig i ett rekommenderat brev i samband med att du blev kund i Internetkontoret. PIN-koden är personlig och består av fyra siffror.

Läs mer

Uppdaterad: 2013-02-28. Aktivera och skicka SMS

Uppdaterad: 2013-02-28. Aktivera och skicka SMS Uppdaterad: 2013-02-28 Aktivera och skicka SMS 1 Innehållsförteckning Några saker att tänka på innan aktivering 3 Aktivera gruppen 3 Aktivera sms-tjänsten 3 Frågor och Svar 4 Skicka sms från IdrottOnline-Dator

Läs mer

Kom igång med Visma Byråpaket

Kom igång med Visma Byråpaket Kom igång med Visma Byråpaket Nedan följer en arbetsgång över hur du kommer igång med ditt Visma Byråpaket. När du har genomfört de instruktioner som är aktuella för dig och din byråpaketslösning, kan

Läs mer

Hantera och ladda minneskort i TPB katalogen.

Hantera och ladda minneskort i TPB katalogen. Hantera och ladda minneskort i TPB katalogen. Hantering. För att en nedladdning från TPB katalogen direkt till minneskortet ska lyckas måste det finnas en mapp på minneskortet. Och för att kortet ska fungera

Läs mer

Tomas Jonsson MHF Drogfokus 2012 10 25. Alkobommar ett nytt grepp för f r att förhindra rattfylleri

Tomas Jonsson MHF Drogfokus 2012 10 25. Alkobommar ett nytt grepp för f r att förhindra rattfylleri Tomas Jonsson MHF Drogfokus 2012 10 25 Alkobommar ett nytt grepp för f r att förhindra rattfylleri MHFs roll inom alkoholmätning Att driva opinion om alkolås som tekniskt hjälpmedel för att stoppa rattfylleri

Läs mer