R-LINK2 INSTRUKTIONSBOK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "R-LINK2 INSTRUKTIONSBOK"

Transkript

1 R-LINK2 INSTRUKTIONSBOK

2 passion för prestanda ELF är partner med RENAULT rekommenderar ELF Elf och Renault, partners inom avancerad bilteknik, förenar sin expertis både på rallybanorna och i stan. Det här samarbetet som varat sedan länge ger dig tillgång till ett smörjmedelssortiment som perfekt anpassats till din Renault. Ett varaktigt skydd och en optimal prestanda garanteras för din motor. Be din Renault-representant om råd angående det av ELFs godkända smörjmedel som passar bäst för din bil vid oljebyten eller påfyllningar eller se bilens underhållshäfte. Ett märke tillhörande

3 ANVÄNDNINGSFÖRESKRIFTER Av säkerhetsskäl och för att undvika materialskador är det viktigt att följa nedanstående försiktighetsåtgärder vid användning av systemet. Respektera de lagar och förordningar som gäller i det land där du befinner dig. Försiktighetsåtgärder vid hanteringen av systemet Hantera reglagen och läs informationen på skärmen när trafiksituationen tillåter det. Ställ in volymen på ett läge där du fortfarande hör de omgivande ljuden. Försiktighetsåtgärder för navigeringssystemet Om navigeringssystemet används ersätter det på inget sätt förarens ansvar eller uppmärksamhet när bilen körs. Beroende på geografisk zon kan kartan sakna information om nya vägsträckor eller vägdragningar. Var uppmärksam. Vägtrafikförordningen och trafikskyltarna gäller alltid före anvisningarna från navigeringssystemet. Materiella försiktighetsåtgärder Undvik att demontera eller ändra systemet, eftersom materialskador eller eldsvåda kan uppstå. Vid funktionsstörningar och demontering, kontakta en representant för tillverkaren. För inte in främmande föremål, skadade apparater eller extern kringutrustning för lagring som är smutsig (USB-minne, SD-kort osv.) i läsaren. Rengör alltid skärmen med en mikrofibertrasa. Använd extern kringutrustning för lagring (USB-minne, SD-kort osv.) som är anpassad till systemet. De allmänna försäljningsvillkoren måste godkännas innan systemet kan användas. Beskrivningen av de versioner som omnämns i denna instruktionsbok har upprättats med utgångspunkt från de specifikationer som gällde vid bokens tillkomst. I boken ingår alla de befintliga funktionerna i de modeller som beskrivs. Om de finns i just din bil beror på utrustning, tillval och försäljningsland. Likaså kan vissa funktioner som eventuellt kommer till under innevarande modellår vara beskrivna i denna instruktionsbok. 0.1

4 0.2

5 I N N E H Å L L Allmänt... Navigering... Multimedia... Telefon... Program... Bil... System... Register... Kapitel

6 0.4

7 Allmänt Allmän beskrivning Presentation av reglagen Användning På/Av Lägga till och hantera widgets Använda röstigenkänningen

8 ALLMÄN BESKRIVNING (1/2) A I H CamilleB Meny G Startskärmar C J A Klocka och yttertemperaturmätare. B Telefoninformation (nät och batteri): tryck på zonen B för direkt åtkomst till telefonmenyn. C Sidindikator: svep snabbt över innehållsfältet för att byta sida. D Meddelanden (telefon- och appmeddelanden). Tryck på D för att se meddelandelistan. D E F A C B G Camille I Meny H J E Status för systemets anslutning till R-Link Store. F Åtkomst till alternativ (snabbmeny): Ändra startsidorna : se kapitlet Lägga till och hantera widgets, Ändra profil, Ändra tema : du kan ändra tidsformatet, «Datum och tid» ; Svart skärm : systemets skärm blir svart men är fortfarande aktiv. F A G G Information om klimatanläggningen. Se bilens instruktionsbok för mer information. H Åtkomst till huvudmenyn. I Vald användarprofil. J Sidans innehåll. ANM.: du kan ändra tidsformatet och konfigurationen för startsidan. För mer information om konfigurationen, se kapitlet Lägga till och hantera widgets. 1.2

9 ALLMÄN BESKRIVNING (2/2) Meny Navigering Multimedia Meny Navigering Multimedia Telefon Telefon Appar Appar Fordon System Fordon System K Logga in L M N Menyskärm Beroende på meny, visar fältet K två eller tre knappar: L Tillbaka (visas alltid): med den här knappen återgår du till föregående skärm. M Funktion : med den här knappen görs huvudåtgärderna på skärmen (den försvinner eller gråmarkeras om den är inaktiverad). N Alternativ (denna knapp gråmarkeras om den inte går att använda): med den här knappen kommer du åt snabbmenyn. K Logga in L M N För mer information, se instruktionsboken som finns tillgänglig i systemet genom att trycka på knappen till snabbmenyn från huvudmenyns skärm och sedan på Användarhandbok. 1.3

10 PRESENTATION AV REGLAGEN (1/4) Skärmreglage 1 Funktion 1 1 Start-Stopp. 2 Ökning av volymen Sänkning av volymen. 4 Åtkomst till startsidorna. 5 Åtkomst till menyn för inställning av körkontrollsystemet. 6 Åtkomst till menyn för inställning av displayer. 1.4

11 PRESENTATION AV REGLAGEN (2/4) Skärmreglage 2 Funktion 7 Direktåtkomst till skärmen för funktionen Lätt parkeringshjälp (beroende på bil) (för mer information, se kapitlet Hjälpalternativ vid parkering ) Direktåtkomst till skärmen för inställningarna av Körhjälp eller, beroende på bil, åtkomst till användarinställningarna. 9 Åtkomst till startsidorna Tryck: På/Av, Vridning: justera ljudvolymen för den ljudkälla som du lyssnar på. 1.5

12 PRESENTATION AV REGLAGEN (3/4) Reglage under ratten Funktion 11 Välja en radiokälla Åtkomst till telefonfunktionerna. 13 Höja ljudvolymen för den ljudkälla som du lyssnar på Stänga av/slå på radions ljud. Pausa/spela ljudspåret. 15 Sänka ljudvolymen för den ljudkälla som du lyssnar på Ändra radioläget (förinställning/lista/frekvens). Bekräftelse Navigering i listan över radiostationer eller ljudspår/ljudfiler. 1.6

13 PRESENTATION AV REGLAGEN (4/4) Mittre reglage (beroende på bil) Funktion Gå tillbaka till föregående meny. 19 Åtkomst till startsidorna. 20 Åtkomst till alternativmenyn (snabbmeny) Fällning: navigering i valt område, uppåt/nedåt: förflytta sig i olika områden i en meny (övre fält, mittre område, nedre fält), vänster/höger: förflytta sig i de olika menyflikarna. Vridning: förflytta sig i de olika elementen i ett område, förflytta sig i en lista, ändra storleken på skalan (ZOOM-läge). Tryck: bekräfta. 22 Gå till menyn för Multi-Sense-systemet (beroende på bil). 1.7

14 ANVÄNDNING (1/5) Pekskärm 1 1 Förflytta sig i en meny Pekskärmen 1 gör att du kan komma åt systemets funktioner. Vidrör pekskärmen 1 för att bläddra fram sidorna och öppna en meny. Använda handrörelser Rör en gång: rör någonstans på skärmen med ett finger och ta sedan bort det. Rör två gånger: rör någonstans på skärmen och rör sedan på samma ställe ytterligare en gång i minst en sekund. Lång tryckning: rör någonstans på skärmen i minst en sekund. Panning (panoramarörelse): håll kvar fingret på skärmen och låt det sedan glida över skärmen. Svep snabbt: låt fingret snabbt glida från en punkt till en annan. Glida och ta bort: rör någonstans på skärmen i minst en sekund samtidigt som du flyttar ett objekt. Dra ihop/dra isär: sätt två fingrar på skärmen och för dem närmare eller längre ifrån varandra. 1 Du kan se en demonstrationsvideo om hur du använder multimediasystemet och dess pekskärm. När bilen står stilla, tryck på Meny från startskärmen och sedan på knappen till snabbmenyn och på Om. Av säkerhetsskäl bör du utföra de här åtgärderna när bilen står stilla. Demonstrationsvideor om hur du använder: pekskärmen, Multi-Sense, körkontrollsystemet. När bilen står stilla, tryck på knappen till aktuell snabbmeny och sedan på Om. 1.8

15 ANVÄNDNING (2/5) Skärmreglage Menygenväg 2: Gå till menyn Lätt parkeringshjälp (beroende på bil). 3: Gå till menyn för inställning av körkontrollsystemet eller, beroende på bil, menyn för inställning av displayen. 4: Gå till startsidorna. 5: Gå till menyn för inställningar av displayen. Av säkerhetsskäl bör du utföra de här åtgärderna när bilen står stilla. 1.9

16 ANVÄNDNING (3/5) 6 7 tryck på styrspaken 8 för att öppna elementet som valts, i flikmenyn, för styrspaken 8 åt vänster eller åt höger för att gå från en flik till en annan. Bekräfta/avbryta ett val Tryck på styrspaken 8 för att bekräfta en ändring. Tryck på reglaget 6 för att ångra ett val och gå tillbaka till föregående meny. Tryck på reglaget 7 för att gå tillbaka till startsidorna. Mittenreglage (kan variera från bil till bil) 8 Förflytta sig i en meny Använd styrspaken 8 för att förflytta dig på de olika skärmarna: för styrspaken 8 uppåt eller nedåt för att förflytta dig i de lika områdena på skärmen (övre fält, mittre område, nedre fält), använd styrspaken 8 för att se listan eller för att zooma in eller ut på kartan, 1.10

17 ANVÄNDNING (4/5) Telefonbok C 9 Camille Caroline Felini Catherine Camille Cody Hecquet D Daisy Wiston Meny Sök 10 Meny Rullningslist Fältet 9 ger dig en indikation om ditt läge på den aktuella skärmen på sidan. Svep över skärmen uppåt eller nedåt för att bläddra i listan och förflytta dig på sidan. Snabbmeny Snabbmenyn 10, som är tillgänglig från de flesta menyerna i systemet, gör att du kan komma åt undermenyerna (ta bort favoriter, ändra resväg under pågående navigering osv.). Presentation av startsidorna Startsidorna är standardskärmar i ditt multimediasystem. Ditt multimediasystem består av fyra startsidor, varav tre är anpassningsbara och innehåller ett visst antal widgets med funktioner som t.ex. navigeringen, radion, etc. Med dessa widgets kan du komma direkt till funktionens huvudskärm eller, i vissa fall, kontrollera dem via en av huvudskärmarna (byta radiostation till exempel). För en beskrivning av startsidan, se kapitlet Allmän beskrivning. ANM.: det går att ändra konfigurationen för startsidan. För mer information, se kapitlet Lägga till och hantera widgets. 1.11

18 ANVÄNDNING (5/5) Presentation av huvudmenyn För att komma åt huvudmenyn, tryck på Meny på startsidan. Systemet består av sex stora enheter vilka kan kommas åt genom huvudmenyn: funktionen Navigering som omfattar alla guidningsfunktioner via satellit, vägkartor och trafikinformation, funktionen Multimedia, där du kan hantera radion och läsa ljud- och videofiler, funktionen Telefon, där du kan para ihop en mobiltelefon med systemet och använda den i handsfree-läget, funktionen Applikation, där du hanterar applikationer och besöker online-butiken R-Link Store, funktionen Fordon, som möjliggör hantering av viss utrustning, såsom backkameran, Driving Eco², osv. funktionen Rendszer som möjliggör inställning av vissa parametrar på multimediasystemet såsom visning, språk, osv. Navigering Telefon Fordon Meny Logga in Multimedia Appar System 11 Presentation av instruktionsboken som är integrerad i multimediasystemet Du kan läsa multimediasystemets instruktionsbok R-Link 2 från multimediaskärmen om du trycker på knappen 11, och sedan på Bruksanvisning. Meny Navigering Multimedia Telefon Appar Fordon System Logga in

19 START, STOPP (1/2) Säkerhet och datadelning OBS! kör alltid försiktigt och följ lokala trafikregler. Ingen datadelning Du har valt att dela information utanför bilen. Du kan ändra inställningen när som helst i menyn Applikationer. Sätta i sekretessläge OK Profil Språk Alternativ Påslagning Multimediasystemet startar automatiskt när du slår på tändningen. I övriga fall, tryck på knappen Start/Stopp. Vid start tillåter systemet en parameterinställning av vissa funktioner: Tryck på Sätta i sekretessläge för att tillåta eller hindra att uppgifter som rör din förflyttning delas via applikationerna. Tryck på OK för att tillåta datadelningen. Tryck på Profil för att ändra användarprofilen. Tryck på Språk för att ändra systemets språk. Avstängning Om tändningen är avslagen stängs systemet av automatiskt när bilens förardörr öppnas. Tryck på knappen Start/Stopp på ditt multimediasystem då tändningen är påslagen. Klocka/temperaturvisning på skärmen Innan tändningen slås på visas den här skärmen när bilens förardörr öppnas. Den kan även visas när systemet stängs av: tryck på knappen Start/Stopp på din anläggning med tändningen påslagen. Systemet stoppar då guidningen och ljudet stängs av. En skärm med klockan visas. 1.13

20 START, STOPP (2/2) Nyinitiering av systemet Du kan initiera om alla systemets parametrar och/eller ta bort alla personuppgifter. För att göra detta, utgå från huvudmenyn, välj System, Allmän återställning och tryck sedan på Ja för att bekräfta. Systemet ominitieras. ANM.: om du vill initiera om alla systemets parametrar, gå till huvudmenyn och välj System, tryck sedan på knappen till huvudmenyn och välj Allmän återställning. Av säkerhetsskäl bör du utföra de här åtgärderna när bilen står stilla. 1.14

21 LÄGGA TILL OCH HANTERA WIDGETS (1/2) Camille Konfiguration av startsidorna Konfiguration av startsidorna Var försiktig Var försiktig Driving Eco2 Driving Eco2 Favoriter Multi-Sense Multimedia Driving Eco2 Driving Eco2 Var försiktig Meny 1 Multi-Sense Multimedia Multimedia Startsidorna är standardskärmar i ditt multimediasystem. Ditt multimediasystem består av fyra startsidor, varav tre är anpassningsbara och innehåller ett visst antal widgets med funktioner som t.ex. navigeringen och radion. Du kan ändra konfigurationen för startsidorna genom att lägga till widgets. Tryck på widgeten på startsidan för att komma direkt till huvudskärmen för funktionen, eller i vissa fall, kontrollera dem direkt via en av huvudskärmarna (t.ex. ändra radiostation). Lägga till widgets Utgå från startskärmen, tryck på 1 och välj sedan Ändra startsidorna i listan. Lägga till en widget Tryck och håll kvar fingret på widgeten som du vill lägga till, dra sedan fingret och släpp widgeten på önskad plats upptill på skärmen. Anpassning av widget Favoriter Tryck på widget Favoriter på startskärmen för att lägga till en ny kontakt (telefonnummer och/eller adress) eller välja en kontakt i telefonlistan (endast om telefonen är ansluten). Du kan således ringa direkt till denna kontakt eller bege dig till adressen som visas för kontakten med hjälp av denna genväg. När byte av användarprofil sker, ändras konfigurationen av widgets samtidigt. 1.15

22 LÄGGA TILL OCH HANTERA WIDGETS (2/2) Ta bort widgets För att ta bort en widget, tryck på X upptill till höger på widgeten. En bekräftelse visas på skärmen. Tryck på Ja för att bekräfta borttagningen. Det finns två widgetstorlekar (liten och stor). Vissa applikationer använder bara en storlek. En startskärm kan omfatta fyra små widgets. Av säkerhetsskäl bör du utföra de här åtgärderna när bilen står stilla. 1.16

23 ANVÄNDA RÖSTIGENKÄNNINGEN (1/8) Presentation Ditt multimediasystem har ett röstigenkänningssystem som gör att du kan styra vissa funktioner med rösten samtidigt som du håller händerna på ratten. Aktivering För att aktivera röstigenkänningssystemet, tryck på knappen för bilens röstigenkänning. Viktigaste röstkommandon Huvudmeny : gör att du kan gå tillbaka till huvudskärmen för röstigenkänningen. Upprepa : gör att du kan upprepa den sista meningen som spelats upp av systemet. Lämna : gör att du kan lämna menyn för röstigenkänningen. Hjälp : gör att du kan få muntlig information för varje skärm i systemet samt för alla funktioner. Följande sida / Föregående sida / Första sidan /Sista sidan : gör att du kan navigera i listorna till röstigenkänningen. A Lämna Voice menu Destination Radio Telefon My apps Hjälp Röstigenkänningsmeny I huvudmenyn för röstkommando kan du styra följande funktioner med rösten: «Destination» ; «Radio» ; Media (kan variera från bil till bil), «Telefon» ; «My apps». Destination Radio Media Telefon My apps Lämna Voice menu Hjälp ANM.: positionen på röstigenkänningens knapp varierar beroende på din bil. För ytterligare information, se bilens instruktionsbok. Röstigenkänningens indikator A Röstigenkänningens indikator A består av färgmarkeringar och en mittre ikon. A Funktionerna som visas i blått på skärmen är uttalbara funktioner och omfattas i multimediasystemet. Om funktionerna på multimediasystemets skärm är gråmarkerade innebär det att de inte är tillgängliga. 1.17

24 ANVÄNDA RÖSTIGENKÄNNINGEN (2/8) A Voice menu Destination Voice menu A Destination Radio Telefon My apps Radio Media Telefon My apps Lämna Hjälp Lämna Hjälp 7 Färgmarkeringar Färgen på indikatorn A anger användarens röstnivå: markör i blått 1: låg markör med tre nyanser av blått 2: mellan markör i blått och grönt 3: god markör med rött upptill 4: användarens röstnivå är för hög, systemet har svårt att tolka kommandot. Vi rekommenderar att du ligger mellan markörerna 2 och 3. Mittre ikon Beroende på systemets status kan olika indikatorer A eller ett fält visa: 5-ikon: systemet är klart för att ta emot ditt röstkommando, 6-ikon: systemet ger dig information via en syntetisk röst. 7-ikon: systemet håller på att behandla användarens förfrågan. Tala med hög och tydlig röst. Använd röstigenkänningens indikator för att optimera röstigenkänningen. 1.18

25 ANVÄNDA RÖSTIGENKÄNNINGEN (3/8) Voice menu Ny adress «Historik» För att ta fram en adress som redan angetts med hjälp av röstkommandot: efter den andra ljudsignalen, säg Historik och välj sedan din destination, Destination Radio Media Telefon Ändra landet systemet visar adressen som du angett, bekräfta din destination för att inleda guidningen. ANM.: när du använder röstigenkänningen ska du alltid vänta på att en ljudsignal hörs innan du börjar tala. Lämna My apps Hjälp Tillbaka Hjälp ANM.: när du anger en adress kan du ändra land under förutsättning att landets språk stöds av systemet. Styra navigeringen med hjälp av röstigenkänningen Det finns flera sätt att ange en destination med röstkommandot som är integrerat i ditt multimediasystem. För att göra det sistnämnda: tryck på röstkommandots knapp för att visa röstkommandots huvudmeny, efter ljudsignalen, säg Destination och använd sedan en av följande metoder. «Destination» För att ange en komplett adress med hjälp av röstkommandot: Efter den andra ljudsignalen, säg Adressök och uppge sedan hela adressen till din destination (nummer, gatunamn, stad), systemet visar adressen som du angett, bekräfta din destination för att inleda guidningen. Försiktighetsåtgärder för navigeringssystemet Om navigeringssystemet används ersätter det på inget sätt förarens ansvar eller uppmärksamhet när bilen körs. 1.19

26 ANVÄNDA RÖSTIGENKÄNNINGEN (4/8) «Adressbok» För att ta fram en adress som har sparats i adressboken med hjälp av röstkommandot: efter den andra ljudsignalen, säg Adressbok och välj sedan din destination, systemet visar adressen som du angett, bekräfta din destination för att inleda guidningen. «Hem» För att ta fram din hemadress med hjälp av röstkommandot: efter den andra ljudsignalen, säg kör hem, systemet visar hemadressen som du har sparat förut. Bekräfta destinationen för att börja guidningen. ANM.: för att kunna använda röstfunktionen kör hem, måste du registrera en hemadress. För mer information om hur du registrerar din hemadress, se kapitlet Navigeringsinställningar. «Arb.» För att ta fram adressen till din arbetsplats med hjälp av röstkommandot: efter den andra ljudsignalen, säg kör till arbetet, systemet visar adressen till din arbetsplats som du ha registrerat förut. Bekräfta destinationen för att börja guidningen. ANM.: för att kunna använda röstfunktionen kör till arbetet måste du registrera adressen till din arbetsplats. För mer information on hur du registrerar adressen till din arbetsplats, se kapitlet Navigeringsinställningar. Multimodalitet Med funktionen multimodalitet kan du med hjälp av röstkommandot komplettera en adress eller ett telefonnummer som har angetts med multimediaskärmen och tvärtom. Användning När du börjar ange en adress med hjälp av knappsatsen i multimediasystemet: tryck på röstkommandoknappen, efter ljudsignalen, ange adressen med rösten (om du exempelvis har angett en stad som destination, frågar systemet efter gatunamn och gatunummer.) 1.20

27 ANVÄNDA RÖSTIGENKÄNNINGEN (5/8) «Intressant plats (POI)» För att ange en intressepunkt med hjälp av röstkommandot: tryck på röstkommandots knapp för att visa röstkommandots huvudmeny, efter ljudsignalen, säg Destination, efter den andra ljudsignalen, säg Intressant plats (POI), systemet föreslår att du ska söka en intressepunkt efter: namn (på resvägen), lokalisering (t.ex. i närheten av din aktuella position, i en stad, osv.), fördefinierade typer (t.ex. en bensinstation på resvägen, en parkering nära destinationen osv.). Ange önskad metod med rösten och bekräfta ditt val för att börja guidningen. För mer information om hur du använder funktionen intressepunkter, se kapitlet Ange en destination. Använda favoriterna med hjälp av röstigenkänningen. Du kan ringa upp favoritkontakterna som du har lagt till på dina startsidor och vars telefonnummer eller adress du har sparat med hjälp av röstigenkänningen. För att göra det sistnämnda: tryck på röstkommandots knapp för att visa röstkommandots huvudmeny, efter ljudsignalen, säg Visa mina favoriter. Systemet visar alla sparade favoriter. Ange den Favorit som du vill använda med rösten (t.ex. om den Favoriter som har sparats är Camille, då säger du Ring Camille eller Kör till Camille ). Styra radion med röstigenkänning (kan variera från bil till bil) Du kan sätta på radion med hjälp av röstkommandot som integrerats i ljudanläggningen. För att göra det sistnämnda: tryck på röstkommandots knapp för att visa röstkommandots huvudmeny, efter ljudsignalen, säg Radio och sedan typ av band som du vill lyssna på: «FM» ; «AM» ; «DR». Ange önskad frekvens med rösten (t.ex. Lyssna på 94.4 ) eller val av söksätt för att hitta en radiostation: stationer (inte tillgängliga för AM) eller Förinställda stationer (t.ex. Lyssna på preset 1 ), För att ändra bandet under tiden du lyssnar, utgå från radiomeny och säg Ändra bandet. 1.21

28 ANVÄNDA RÖSTIGENKÄNNINGEN (6/8) Lämna Voice menu Destination Radio Telefon My apps Hjälp Multimediakommando med röstigenkänningen (beroende på bil) Du kan starta ljudmedia (ljudspår, spellista osv) med hjälp av röstkommandot som integrerats i ditt multimediasystem. Möjliga externa ljudkällor är följande: ett USB-minne, ett SD-kort, en ipod/iphone, en CD-skiva eller MP3 ett jack-uttag. För att göra det sistnämnda: tryck på röstkommandots knapp för att visa röstkommandots huvudmeny, efter ljudsignalen, säg Media, säg namnet på den externa ljudkälla som du vill använda och sedan namnet på filen som du vill starta/öppna (t.ex. Låtar, Spellistor, osv.). Beroende på källan som valts, är följande funktioner tillgängliga: söka efter och spela upp musik efter artist, låt, album, spellista, podcast, genre eller mapp, spela upp följande/föregående låt, slumpmässig uppspelning/läsning av hela källan. För att visa vald media/mapp på multimediasystemets skärm, säg visa och sedan namnet på den fil som du vill starta/öppna. För att starta en låt och lämna menyn till röstigenkänningen, säg spela och sedan låtens eller artistens namn. För att ändra ljudkälla, utgå från menyn Media och säg ändra källan. Försiktighetsåtgärder för navigeringssystemet Om navigeringssystemet används ersätter det på inget sätt förarens ansvar eller uppmärksamhet när bilen körs. 1.22

29 ANVÄNDA RÖSTIGENKÄNNINGEN (7/8) Använda en telefon med röstigenkänning Det går att ringa ett nummer eller en kontakt med hjälp av röstkommandot som integrerats i multimediasystemet. För att göra det sistnämnda: tryck på röstkommandots knapp för att visa röstkommandots huvudmeny, efter ljudsignalen, säg Telefon, säg kontaktnamnet som du vill ringa upp eller uppge telefonnumret till den som du vill kontakta. ANM.: Vi rekommenderar att du uttalar siffrorna en efter en eller två i taget. Systemet visar då numret som angetts. Säg Ring upp för att ringa numret eller Ta bort / Börja om för att uppge ett nytt nummer. Husnummer - Fortsätt Tillbaka Ring upp Börja om Hjälp Delete Med röstkommandot kan du även göra följande: se samtalshistoriken, läsa ett SMS, ringa röstmeddelandet. För att göra det sistnämnda: tryck på röstkommandots knapp för att visa röstkommandots huvudmeny, efter ljudsignalen, säg Telefon, säg namnet på önskad funktion som visas på skärmen och följ sedan instruktionerna. Multimodalitet Med funktionen multimodalitet kan du med hjälp av röstkommandot komplettera en adress eller ett telefonnummer som har angetts med multimediaskärmen och tvärtom. Användning När du börjar ange ett telefonnummer med hjälp av knappsatsen som integrerats i multimediasystemet: tryck på röstkommandoknappen, efter ljudsignalen, ange telefonnumret med rösten eller säg Ring upp om du redan har angett hela numret och vill ringa upp. 1.23

30 ANVÄNDA RÖSTIGENKÄNNINGEN (8/8) Starta en applikation med hjälp av röstigenkänningen Det går att starta en applikation med hjälp av röstkommandot som integrerats i multimediasystemet. För att göra det sistnämnda: tryck på röstkommandots knapp för att visa röstkommandots huvudmeny, efter ljudsignalen, säg My apps, säg namnet eller numret (visas framför applikationens namn) på applikationen som du vill starta för att använda den omedelbart. «Hjälp» För mer information om hur du använder röstfunktionerna: tryck på knappen till röstkommandot och säg Hjälp. Systemet visar flera olika kategorier med hjälpalternativ på skärmen. Välj önskad funktion. Funktionen Hjälp är alltid tillgänglig. Om du exempelvis befinner dig på skärmen till funktionen Telefon och säger Hjälp, ger den syntetiska rösten dig hjälp och råd när du använder funktionen. Försiktighetsåtgärder för navigeringssystemet Om navigeringssystemet används ersätter det på inget sätt förarens ansvar eller uppmärksamhet när bilen körs. 1.24

31 Navigering kort Ange en destination Trafik Resväg Inställning av navigeringen

32 KARTA (1/4) A Guidningskarta B M Guidningskarta K D I H C L I G D K Meny F Meny Teckenförklaring till kartan A Namn på nästa huvudväg eller information om nästa vägvisningsskylt, i förekommande fall. B Sträcka som återstår att köra och visning av nästa manöver. C Ikon för trafikinformation. D Aktuell position. E Snabbmeny. F Gå tillbaka till föregående skärm eller navigeringsmenyn. G Zoom, tryck på förstoringsglaset för att visa knapparna för att zooma in och ut. E J Meny H Varningsskylt vid överskridning av tillåten hastighet. I Information om din resväg såsom ankomsttid, återstående avstånd och, beroende på bil, destinationens tillgänglighet (grön eller röd flagga med blixt)/sammanfattning av resvägen. J Gå tillbaka till navigeringens huvudmeny. K 2D/3D-läget (beroende på bil). G F J L Skylt som visar hastighetsbegränsning (värdet beror på vilken måttenhet som har valts). För mer information om val av enheter, se kapitlet System. Kartsymboler Navigeringssystemet använder symbolerna M för att visa intressepunkterna (IP). E C 2.2

33 KARTA (2/4) Meny Navigering Utgå från startskärmen, tryck på knappen Meny och sedan på knappen Navigering för att komma åt menyn Kartinställningar. «Kartinställningar» Dra fingret över pekskärmen för att placera dig på kartan. Snabbmeny Tryck på knappen till snabbmenyn för att komma åt följande menyer: «Trafikkarta» ; «Ruttalternativ» ; «Kartinställningar» ; «Var är jag?» ; «Avbryt rutten». «Trafikkarta» Välj Trafikkarta för att se aktuell trafikstatus på kartan. «Ruttalternativ» Välj Ruttalternativ för att komma åt alternativen nedan: Typ av körsträcka Du kan ändra kriteriet för beräkning av resvägen ( Kort Snabb Ekonomisk ). Du kan även välja den standardiserade planeringmetoden av resvägen under resvägsberäkningen. För att göra detta, utgå från menyn Kartinställningar, tryck på knappen till snabbmenyn, välj Ruttalternativ och sedan Typ av resa. Du kan välja mellan följande metoder: Snabb : avsikten med denna metod är att hitta snabbast möjliga resväg i förhållande till dina resvägspreferenser. Med denna beräkningsmetod undviks, i den mån det är möjligt, bostadsområden och småvägar. Kort : med denna metod kan du hitta kortast möjliga resväg. Systemet försöker dock undvika bostadsområden. Ekonomisk : avsikten med denna metod är att skapa en resväg där man drar nytta av fördelarna från båda de föregående metoderna. Navigeringssystemet gör samma beräkning som för snabb resväg men tar en del andra vägar för att spara in på bränsleförbrukningen. Av säkerhetsskäl bör du utföra de här åtgärderna när bilen står stilla. 2.3

34 KARTA (3/4) Resvägspreferenser Resvägspreferenser är restriktioner som påverkar hur din resväg planeras. Du kan aktivera följande element i menyn Ruttalternativ : Motorvägar : ha med eller inte ha med motorvägar på din resväg. Per gång-avgift : ha med eller inte ha med vägar med vägtullar (där vägtullstationer eller motsvarande används) på din resväg. Periodavgift : ha med eller inte ha med betalvägar där avgiften är giltig under en viss tid på din resväg. Färjor : ha med eller inte ha med färjor på din resväg (hit räknas även biltåg). Tågfärja : ha med eller inte ha med järnvägstransport på din resväg. Oasfalt. vägar : ha med eller inte ha med grusvägar på din resväg. «Kartinställningar» Med den här menyn kan du ställa in följande element: Automatisk översikt : när den här funktionen är aktiverad kan du zooma ut och få en översikt över området då avståndet är långt till nästa manöver. När du närmar dig nästa riktningsändring, återgår visningsläget till det normala. Visningsvinkel : välj typ av önskad projektion under navigeringen ( Låg Normal eller Hög ). Kartfärg : välj önskad visningsmetod för kartan ( Auto Dag eller Natt ). Fordonsgalleri i 3D : du kan flytta markören till den position som används som standard. Bläddra mellan de olika markörerna (3D-fordon) genom att trycka på pilen för vänster eller höger som sitter upptill på skärmen. För att välja en markör, tryck på Tillbaka under önskat fordon. Landmärken : när den här funktionen är aktiverad visar kartan 3D-återgivningar av platser, konstfulla 3D-återgivningar eller 3D-modelleringar av välkända platser. Byggnader : när den här funktionen är aktiverad visar kartan städer i 3D likväl som konstfulla 3D-återgivningar och 3D-modelleringar av stadens alla byggnader i proportionerlig storlek och med rätt placering. Upphöjningar : när den här funktionen är aktiverad visar kartan en 3D-återgivning av omgivningarna. Av säkerhetsskäl bör du utföra de här åtgärderna när bilen står stilla. 2.4

R-LINK2 INSTRUKTIONSBOK

R-LINK2 INSTRUKTIONSBOK R-LINK2 INSTRUKTIONSBOK passion för prestanda ELF är partner med RENAULT rekommenderar ELF Elf och Renault, partners inom avancerad bilteknik, förenar sin expertis både på rallybanorna och i stan. Det

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning R-Link Innehållsförteckning Användningsföreskrifter................................................................... S.3 Allmänt................................................................................

Läs mer

ANVÄNDNINGSFÖRESKRIFTER

ANVÄNDNINGSFÖRESKRIFTER R-Link Användningsföreskrifter................................................................... S.3 Allmänt................................................................................ S.4 Allmän

Läs mer

Telenor Navigation. Användarhandbok. Telenor Navigation version 1.11.3

Telenor Navigation. Användarhandbok. Telenor Navigation version 1.11.3 Telenor Navigation Användarhandbok Telenor Navigation version 1.11.3 Innehåll HUVUDMENY 3 SÖK ADRESS 3 SÖK PERSON, SÖK FÖRETAG 3 SÖK I NÄRHETEN 3 FAVORITER 3 KARTA 3 TJÄNSTER 4 DESTINATIONSINFORMATION

Läs mer

Telenor Navigation. Användarhandbok. Telenor Navigation version 2.0

Telenor Navigation. Användarhandbok. Telenor Navigation version 2.0 Telenor Navigation Användarhandbok Telenor Navigation version 2.0 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INTRODUKTION 3 2. GRUNDLÄGGANDE STRUKTUR OCH FUNKTIONALITET 4 2.1 GRUNDLÄGGANDE STRUKTUR 4 2.2 GRUNDLÄGGANDE FUNKTIONALITET

Läs mer

TELIA NAVIGATOR ANVÄNDARHANDBOK. Telia Navigator version 1.12

TELIA NAVIGATOR ANVÄNDARHANDBOK. Telia Navigator version 1.12 TELIA NAVIGATOR ANVÄNDARHANDBOK Telia Navigator version 1.12 Innehåll HUVUDMENY 3 SÖK ADRESS 3 SÖK PERSON, SÖK FÖRETAG 3 SÖK I NÄRHETEN 3 FAVORITER 3 KARTA 3 TJÄNSTER 5 DESTINATIONSINFORMATION 6 NAVIGATION

Läs mer

TELIA NAVIGATOR ANVÄNDARHANDBOK. Telia Navigator version 2.0

TELIA NAVIGATOR ANVÄNDARHANDBOK. Telia Navigator version 2.0 TELIA NAVIGATOR ANVÄNDARHANDBOK Telia Navigator version 2.0 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INTRODUKTION 3 2. GRUNDLÄGGANDE STRUKTUR OCH FUNKTIONALITET 4 2.1 GRUNDLÄGGANDE STRUKTUR 4 2.2 GRUNDLÄGGANDE FUNKTIONALITET

Läs mer

TELIA NAVIGATOR ANVÄNDARHANDBOK. Telia Navigator version 1.11.1

TELIA NAVIGATOR ANVÄNDARHANDBOK. Telia Navigator version 1.11.1 TELIA NAVIGATOR ANVÄNDARHANDBOK Telia Navigator version 1.11.1 Innehåll HUVUDMENY 3 SÖK ADRESS 3 SÖK PERSON, SÖK FÖRETAG 3 SÖK I NÄRHETEN 3 FAVORITER 3 KARTA 3 TJÄNSTER 4 DESTINATIONSINFORMATION 5 NAVIGATION

Läs mer

GPS NAVIGATION SYSTEM QUICK START USER MANUAL

GPS NAVIGATION SYSTEM QUICK START USER MANUAL GPS NAVIGATION SYSTEM QUICK START USER MANUAL SWEDISH Komma igång När du använder navigationsprogramvaran första gången kommer en startinställningsprocess att startas automatiskt. Gör så här: Välj programspråk.

Läs mer

1. Ställa in ett resmål och söka efter en resväg

1. Ställa in ett resmål och söka efter en resväg 1. Ställa in ett resmål och söka efter en resväg Inställning av sökvillkor för resväg och resmål eller tillägg av nya resvägar måste slutföras för att en resvägssökning för vägledning till ett särskilt

Läs mer

Telenor Navigation. Användarhandbok. Telenor Navigation version 3.5

Telenor Navigation. Användarhandbok. Telenor Navigation version 3.5 Telenor Navigation Användarhandbok Telenor Navigation version 3.5 INNEHÅLL 1. INTRODUKTION 3 2. STRUKTUR OCH FUNKTIONALITET 4 2.1 ANVÄNDARGRÄNSSNITT 4 2.2 APPLIKATIONSÖVERSIKT 5 3. HUVUDMENY 6 3.1 SÖK

Läs mer

Det språk som används för knappar och menyer i din TomTom App är detsamma som det språk du valde i iphone-inställningarna.

Det språk som används för knappar och menyer i din TomTom App är detsamma som det språk du valde i iphone-inställningarna. TomTom App 1. Komma igång Komm a igång Tryck på den här knappen på din iphone när du vill starta TomTom App. Det språk som används för knappar och menyer i din TomTom App är detsamma som det språk du valde

Läs mer

Opel Insignia Navi 900 IntelliLink Frågor och svar

Opel Insignia Navi 900 IntelliLink Frågor och svar Index 1. Audio... 1 2. Navigering... 2 3. Telefon...3 4. Pekskärm... 4 5. Styrplatta... 4 6. Favoriter... 6 7. Annat... 6 1. Audio Q: Hur ändrar jag ljudkälla, exempelvis från FM-radio till USB? A: Genom

Läs mer

SENSUS Web edition. Infotainment guide VÄLKOMMEN TILL SENSUS INFOTAINMENT

SENSUS Web edition. Infotainment guide VÄLKOMMEN TILL SENSUS INFOTAINMENT Infotainment guide SENSUS Web edition VÄLKOMMEN TILL SENSUS INFOTAINMENT Den här bilagan är avsedd att ge en kortfattad överblick över de vanligaste funktionerna i Sensus Infotainment och hjälpa dig att

Läs mer

Din manual TOMTOM GO 910 http://sv.yourpdfguides.com/dref/528213

Din manual TOMTOM GO 910 http://sv.yourpdfguides.com/dref/528213 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för TOMTOM GO 910. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

1. Använda denna bruksanvisning

1. Använda denna bruksanvisning 1. Använda denna bruksanvisning Sektionsrubrik Ett nummer och en rubrik finns för varje sektion. Avsnittsrubrik Varje avsnitt har en rubrik. Åtgärdsnamn Varje åtgärd har ett namn. Specifikt åtgärdsnamn

Läs mer

CD 600 IntelliLink, Navi 650, Navi 950 IntelliLink Vanliga frågor

CD 600 IntelliLink, Navi 650, Navi 950 IntelliLink Vanliga frågor Innehåll TOC 1. Audio Q: Hur växlar jag mellan radio- och mediekällor, till exempel FM-radio och USB? A: Om du vill växla mellan olika ljudkällor kan du antingen välja respektive källa på startsidan, trycka

Läs mer

Din manual TOMTOM GO 510 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2355556

Din manual TOMTOM GO 510 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2355556 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för TOMTOM GO 510. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

TELIA NAVIGATOR ANVÄNDARMANUAL. Telia Navigator version 3.6

TELIA NAVIGATOR ANVÄNDARMANUAL. Telia Navigator version 3.6 TELIA NAVIGATOR ANVÄNDARMANUAL Telia Navigator version 3.6 INNEHÅLL 1. INTRODUKTION 3 2. STRUKTUR OCH FUNKTIONALITET 4 2.1 ANVÄNDARGRÄNSSNITT 4 2.2 APPLIKATIONSÖVERSIKT 5 3. HUVUDMENY 6 3.1 SÖK 6 3.2 FAVORITER

Läs mer

A B. A Laddningslampa B På/av-knapp C Återställningsknapp D Högtalare E USB-anslutning F RDS-TMC-kontakt. b Billaddare.

A B. A Laddningslampa B På/av-knapp C Återställningsknapp D Högtalare E USB-anslutning F RDS-TMC-kontakt. b Billaddare. TomTom ONE 1. Förpackningens innehåll Förpackningens innehåll a Din TomTom ONE A B D E F C A Laddningslampa B På/av-knapp C Återställningsknapp D Högtalare E USB-anslutning F RDS-TMC-kontakt b Billaddare

Läs mer

TomTom navigation module

TomTom navigation module TomTom navigation module 1. Förpackningens innehåll Förpackningen s håll inne- TomTom navigation module Bildocka USB-kabel MyTomTom-broschyr 2 2. Viktig information Viktig information Bildocka Tryck in

Läs mer

Kapitel 1 Innan du börjar...

Kapitel 1 Innan du börjar... TomTom NAVIGATOR Kapitel 1 Innan du börjar... Innan du börjar... Installation Om du har köpt TomTom NAVIGATOR på ett TomTom-minneskort sätter du in minneskortet i enheten. Därefter går du till steg 4 nedan.

Läs mer

Användarhandbok HERE Drive

Användarhandbok HERE Drive Användarhandbok HERE Drive Utgåva 1.0 SV HERE Drive HERE Drive vägleder dig till ditt mål med röststyrd vägbeskrivning som tar dig genom varje sväng. Du kan: Hitta rätt väg i ditt land eller region med

Läs mer

Användarhandbok Alpine Navigation

Användarhandbok Alpine Navigation Användarhandbok Alpine Navigation Navigationsprogramvara för Alpine INE-W987D/X800D-U/X800D Svenska Januari 2014, ver. 1.0 Tack för att du valt Alpine INE-W987D/X800D-U/X800D som ditt navigationssystem.

Läs mer

Din manual NAVIGON MOBILENAVIGATOR 6 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3952255

Din manual NAVIGON MOBILENAVIGATOR 6 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3952255 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NAVIGON MOBILENAVIGATOR 6. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

LEICA MOJOMINI MANUAL FÄLTGUIDE

LEICA MOJOMINI MANUAL FÄLTGUIDE LEICA MOJOMINI MANUAL FÄLTGUIDE Oderup 9267, 24297 Hörby, 0415-40025, info@datalogisk.se Montering mojomini Allmänt Denna instruktion beskriver kortfattat installation av mojomini. Smart AG antennen Smart

Läs mer

Användarmenyn. S k r i v d i n k o d...

Användarmenyn. S k r i v d i n k o d... Användarmanual Användarmenyn När larmsystemet är i frånkopplat läge kan användarmenyn nås genom att en användare skriver in sin PIN-kod. Från användarmenyn kan larmsystemet sedan larmas på, sättas i skalskyddsläge,

Läs mer

Kom igång med. Windows 8. www.datautb.se DATAUTB MORIN AB

Kom igång med. Windows 8. www.datautb.se DATAUTB MORIN AB Kom igång med Windows 8 www.datautb.se DATAUTB MORIN AB Innehållsförteckning Grunderna i Windows.... 1 Miljön i Windows 8... 2 Startskärmen... 2 Zooma... 2 Snabbknappar... 3 Sök... 4 Dela... 4 Start...

Läs mer

Din manual PIONEER AVIC-S1 http://sv.yourpdfguides.com/dref/539060

Din manual PIONEER AVIC-S1 http://sv.yourpdfguides.com/dref/539060 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för PIONEER AVIC-S1. Du hittar svar på alla dina frågor i PIONEER AVIC-S1 instruktionsbok

Läs mer

TomTom Urban Rider TomTom Rider Pro

TomTom Urban Rider TomTom Rider Pro TomTom Urban Rider TomTom Rider Pro 1. Förpackningens innehåll Förpackningen s håll inne- A TomTom RIDER 1 2 3 4 1. Pekskärm 2. På/av-knapp 3. Laddningslampa 4. USB-anslutning B Hållare C RAM Mount -monteringssats

Läs mer

R-Link s R a s / l G / R c s n RR si et t n e

R-Link s R a s / l G / R c s n RR si et t n e R-Link Innehållsförteckning Användningsföreskrifter................................................................... S.3 Allmänt................................................................................

Läs mer

Din manual TOMTOM GO 930T http://sv.yourpdfguides.com/dref/2366952

Din manual TOMTOM GO 930T http://sv.yourpdfguides.com/dref/2366952 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för TOMTOM GO 930T. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Din manual TOMTOM ECLIPSE II AVN4429 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2738762

Din manual TOMTOM ECLIPSE II AVN4429 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2738762 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för TOMTOM ECLIPSE II AVN4429. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

nüvi 2300-serien snabbstartshandbok för användning med dessa nüvi-modeller: 2300, 2310, 2340, 2350, 2360, 2370

nüvi 2300-serien snabbstartshandbok för användning med dessa nüvi-modeller: 2300, 2310, 2340, 2350, 2360, 2370 nüvi 2300-serien snabbstartshandbok för användning med dessa nüvi-modeller: 2300, 2310, 2340, 2350, 2360, 2370 Komma igång VARNING Läs guiden Viktig säkerhets- och produktinformation som medföljer i produktförpackningen

Läs mer

Användarmanual. 88 SEA för iphone. OBSERVERA! 88 SEA för iphone och 88 SEA HD för ipad är två separata produkter.

Användarmanual. 88 SEA för iphone. OBSERVERA! 88 SEA för iphone och 88 SEA HD för ipad är två separata produkter. Användarmanual 88 SEA för iphone OBSERVERA! 88 SEA för iphone och 88 SEA HD för ipad är två separata produkter. Välkommen! Grattis och välkommen till världen kring 88 SEA. 88 SEA är en komplett sjökortsnavigator

Läs mer

A Laddningslampa B På/av-knapp C Pekskärm D Kontakt E Högtalare F USB-anslutning G Återställningsknapp H Minneskortsplats. c USB-kabel.

A Laddningslampa B På/av-knapp C Pekskärm D Kontakt E Högtalare F USB-anslutning G Återställningsknapp H Minneskortsplats. c USB-kabel. TomTom Daihatsu 1. Förpackningens innehåll Förpackningens innehåll a Din TomTom D E AB C F G H A Laddningslampa B På/av-knapp C Pekskärm D Kontakt E Högtalare F USB-anslutning G Återställningsknapp H Minneskortsplats

Läs mer

Första gången du startar din TomTom kan det ta upp till 20 sekunder. Stäng av din TomTom genom att hålla på/av-knappen nedtryckt i 2 sekunder.

Första gången du startar din TomTom kan det ta upp till 20 sekunder. Stäng av din TomTom genom att hålla på/av-knappen nedtryckt i 2 sekunder. TomTom 1. Innan du börjar Innan du börjar Slå på Följ instruktionerna i början av denna användarhandbok när du vill ansluta din TomTom manuellt till bilstereon. Du kan även använda din TomTom utan att

Läs mer

Navi 900 IntelliLink, Touch R700 IntelliLink Vanliga frågor

Navi 900 IntelliLink, Touch R700 IntelliLink Vanliga frågor Index TOC 1. Audio Q: Hur ändrar jag ljudkälla, exempelvis från FM-radio till USB-musik? A: Genom att trycka på RADIO-knappen kan du bläddra bland alla tillgängliga radiokällor. Genom att trycka på MEDIA-knappen

Läs mer

A Laddningslampa B På/av-knapp C Pekskärm D Kontakt E Högtalare F USB-anslutning G Återställningsknapp H Minneskortsplats. c USB-kabel.

A Laddningslampa B På/av-knapp C Pekskärm D Kontakt E Högtalare F USB-anslutning G Återställningsknapp H Minneskortsplats. c USB-kabel. TomTom Eclipse 1. Förpackningens innehåll Förpackningens innehåll a Din TomTom D E AB C F G H A Laddningslampa B På/av-knapp C Pekskärm D Kontakt E Högtalare F USB-anslutning G Återställningsknapp H Minneskortsplats

Läs mer

Din manual SONY NV-U70 http://sv.yourpdfguides.com/dref/672686

Din manual SONY NV-U70 http://sv.yourpdfguides.com/dref/672686 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY NV- U70. Du hittar svar på alla dina frågor i SONY NV-U70 instruktionsbok (information,

Läs mer

nüvi 2400-serien snabbstartshandbok för användning med dessa nüvi-modeller: 2440, 2450, 2460

nüvi 2400-serien snabbstartshandbok för användning med dessa nüvi-modeller: 2440, 2450, 2460 nüvi 2400-serien snabbstartshandbok för användning med dessa nüvi-modeller: 2440, 2450, 2460 Komma igång VARNING Läs guiden Viktig säkerhets- och produktinformation som medföljer i produktförpackningen

Läs mer

Multimedia Navigation Philadelphia 835

Multimedia Navigation Philadelphia 835 www.blaupunkt.com Multimedia Navigation Philadelphia 835 Bruksanvisning Navigering Tack för att du valt Blaupunkt Navigation som ditt navigationssystem. Börja använda enheten direkt. Denna handbok beskriver

Läs mer

bergerdata hb www.bergerdata.se/guidemaster info@bergerdata.se 0708-72 23 00 1.10 2015-05-19 Sid 1 (11)

bergerdata hb www.bergerdata.se/guidemaster info@bergerdata.se 0708-72 23 00 1.10 2015-05-19 Sid 1 (11) bergerdata hb www.bergerdata.se/guidemaster info@bergerdata.se 0708-72 23 00 1.10 2015-05-19 Sid 1 (11) Vad, varför och hur?...2 Vad är?...2 Varför?...3 Hur fungerar?...3 Några tips om användningen...3

Läs mer

A Laddningslampa B På/Av-knapp C Pekskärm D Kontakt E Högtalare F USB-anslutning G Återställningsknapp H Minneskortsfack

A Laddningslampa B På/Av-knapp C Pekskärm D Kontakt E Högtalare F USB-anslutning G Återställningsknapp H Minneskortsfack TomTom 1. Förpackningens innehåll Förpackningens innehåll a. TomTom D E AB C A Laddningslampa B På/Av-knapp C Pekskärm D Kontakt E Högtalare F USB-anslutning G Återställningsknapp H Minneskortsfack b.

Läs mer

Garmin Drive 40/50/60. Användarhandbok

Garmin Drive 40/50/60. Användarhandbok Garmin Drive 40/50/60 Användarhandbok Januari 2016 190-01920-39_0A Med ensamrätt. I enlighet med upphovsrättslagarna får den här handboken inte kopieras, helt eller delvis, utan ett skriftligt godkännande

Läs mer

Multimedia Navigation New York 835 W

Multimedia Navigation New York 835 W www.blaupunkt.com Multimedia Navigation New York 835 W Bruksanvisning Navigering Tack för att du valt Blaupunkt Navigation som ditt navigationssystem. Börja använda enheten direkt. Denna handbok beskriver

Läs mer

TomTom ONE. EasyPort TM -hållare. Billaddare. RDS-TMC-trafikmottagare* Dokumentation. USB-kabel. * Medföljer inte alla produkter.

TomTom ONE. EasyPort TM -hållare. Billaddare. RDS-TMC-trafikmottagare* Dokumentation. USB-kabel. * Medföljer inte alla produkter. TomTom ONE 1. Förpackningens innehåll Förpackningens innehåll TomTom ONE EasyPort TM -hållare Billaddare RDS-TMC-trafikmottagare* Dokumentation USB-kabel * Medföljer inte alla produkter. 2 2. Komma igång

Läs mer

Din manual NAVIGON 2110 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2332570

Din manual NAVIGON 2110 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2332570 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NAVIGON 2110. Du hittar svar på alla dina frågor i NAVIGON 2110 instruktionsbok (information,

Läs mer

MANUAL NETALERT FÖR IPHONE VERSION 1.1 WWW.NETALERT.SE

MANUAL NETALERT FÖR IPHONE VERSION 1.1 WWW.NETALERT.SE MANUAL NETALERT FÖR IPHONE VERSION 1.1 Installation Hämta och installera NetAlert till din iphone från App Store. När appen är installerad, starta NetAlert och följ instruktionerna under Första gången.

Läs mer

Din manual ROUTE 66 MINI MAXI http://sv.yourpdfguides.com/dref/1181265

Din manual ROUTE 66 MINI MAXI http://sv.yourpdfguides.com/dref/1181265 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för ROUTE 66 MINI MAXI. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Så här används fjärrkontrollen

Så här används fjärrkontrollen Så här används fjärrkontrollen Så här används fjärrkontrollen Försiktighetsåtgärder vid användning av fjärrkontroll Var försiktig vid hantering av kontrollen, speciellt eftersom den är liten och lätt.

Läs mer

Nokia Kartor Användarhandbok

Nokia Kartor Användarhandbok Nokia Kartor Användarhandbok Utgåva 1 2 Innehåll Innehåll Om Nokia Kartor 3 Se din plats och bläddra på kartan 3 Hitta en plats 4 Upptäcka platser i närheten 4 Lägga till ett foto till en plats 5 Spara

Läs mer

Det språk som används för knappar och menyer i din TomTom app är detsamma som det språk du valde i iphone-inställningarna.

Det språk som används för knappar och menyer i din TomTom app är detsamma som det språk du valde i iphone-inställningarna. TomTom app 1. Komma igång Komm a igång Tryck på den här knappen på din iphone när du vill starta TomTom app. Det språk som används för knappar och menyer i din TomTom app är detsamma som det språk du valde

Läs mer

TomTom XL. EasyPort TM -hållare. Billaddare. RDS-TMC-trafikmottagare* Dokumentation. USB-kabel. * Medföljer inte alla produkter.

TomTom XL. EasyPort TM -hållare. Billaddare. RDS-TMC-trafikmottagare* Dokumentation. USB-kabel. * Medföljer inte alla produkter. TomTom XL 1. Förpackningens innehåll Förpackningens innehåll TomTom XL EasyPort TM -hållare Billaddare RDS-TMC-trafikmottagare* Dokumentation USB-kabel * Medföljer inte alla produkter. 2 2. Komma igång

Läs mer

Resledaren Användarguide iphone Innehåll

Resledaren Användarguide iphone Innehåll Resledaren Användarguide iphone Innehåll Planera Ny Resa... 3 Visa Mina Resor... 13 Ta bort sparad resa... 14 Ändra planerad resa... 15 Påminnelser... 15 Under Resan... 17 Inaktivera Pågående Resa... 20

Läs mer

Användarhandbok Ver. 1.3.0.1 2013-12-16

Användarhandbok Ver. 1.3.0.1 2013-12-16 Användarhandbok Ver. 1.3.0.1 2013-12-16 Innehållsförteckning 1 Terminologi... 3 2 Knappar i toppmenyn... 4 3 Logga in i ParaGå... 5 3.1 Starta ParaGå med genväg... 5 3.2 Starta ParaGå utan genväg... 5

Läs mer

CARMINAT TOMTOM INSTRUKTIONSBOK

CARMINAT TOMTOM INSTRUKTIONSBOK CARMINAT TOMTOM INSTRUKTIONSBOK Användningsföreskrifter................................................................... 2 Allmänt................................................................................

Läs mer

Version lättläst. Så här använder du Legimus app. för Android

Version lättläst. Så här använder du Legimus app. för Android Så här använder du Legimus app för Android Innehåll Vad är Legimus?... 3 Talsyntes... 3 Legimus webb... 3 Kom igång med appen Legimus... 4 Logga in... 4 Bokhyllan... 4 Så här söker du en talbok... 5 Ladda

Läs mer

Guide till att använda Audacity för uttalsövningar

Guide till att använda Audacity för uttalsövningar Guide till att använda Audacity för uttalsövningar Victoria Johansson Humlabbet, SOL-center, Lund IT-pedagog@sol.lu.se 28 mars 2006 1 Inledning Audacity är ett program som kan användas för att spela in

Läs mer

Volvo Sensus Connected Touch navigation

Volvo Sensus Connected Touch navigation Användarhandbok Volvo Sensus Connected Touch navigation Navigationsprogramvara för Sensus Connected Touch navigation Svenska Oktober 2013, ver. 2.0 Tack för att du valt Sensus Connected Touch navigation

Läs mer

Användarmanual för mycaddie version 2.0

Användarmanual för mycaddie version 2.0 Användarmanual för mycaddie version 2.0 Sida 2 Innehåll Installera och starta mycaddie... 3 Välja positioneringsmetod... 3 Inbyggd GPS (Gäller ej Windows Mobile)... 3 Trådlös GPS (Via bluetooth)... 3 Windows

Läs mer

InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater!

InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater är en komplett digital underhållningslösning som du kan använda för att titta på TV, spela in från

Läs mer

Så här använder du Legimus app för Iphone och Ipad

Så här använder du Legimus app för Iphone och Ipad Så här använder du Legimus app för Iphone och Ipad Innehåll Vad är Legimus?... 3 Legimus webb... 3 Kom igång med appen Legimus... 4 Logga in... 4 Bokhyllan... 5 Så här söker du en talbok... 5 Ladda ner

Läs mer

Användarmanual. Navigation

Användarmanual. Navigation Användarmanual Navigation Tryckfakta Informationen i detta dokument kan ändras utan förvarning. Denna användarmanual eller någon del av den får inte utan skriftligt tillstånd från Clarion reproduceras

Läs mer

Användarmanual Legimus för

Användarmanual Legimus för Användarmanual Legimus för Iphone och Ipad Version 3 Innehåll Användarmanual Legimus för Iphone och Ipad... 1 Vad är Legimus?... 3 Legimus webb... 3 Kom igång... 4 Inloggning... 4 Bokhyllan... 4 Sök en

Läs mer

ANVÄNDARGUIDE VITAL & TALANDE TANGENTBORD

ANVÄNDARGUIDE VITAL & TALANDE TANGENTBORD ANVÄNDARGUIDE VITAL & TALANDE TANGENTBORD INNEHÅLL 1. KOM IGÅNG MED VITAL 1.1. Vad är ViTal? 1.2. Vem behöver ViTal? 1.3. Hur kan ViTal användas i skolan? 1.4. Hur får jag eleverna att börja använda ViTal?

Läs mer

Användarmanual Legimus för. Android

Användarmanual Legimus för. Android Användarmanual Legimus för Android Innehåll Användarmanual Legimus för Android... 1 Vad är Legimus?... 3 Legimus webb... 3 Kom igång... 4 Inloggning... 4 Bokhyllan... 4 Sök en talbok... 4 Ladda ner taltidningar...

Läs mer

fjärrkontroll Scrollhjul, motsvarar TUNE i mittkonsolen.

fjärrkontroll Scrollhjul, motsvarar TUNE i mittkonsolen. fjärrkontroll Växla mellan: L = Bildskärm vänster bak F = Bildskärm fram R = Bildskärm höger bak Växla till navigation* A Växla till radio Växla till media Växla till Bluetooth handsfree* A Stega/spola

Läs mer

ALEPH ver. 16 Introduktion

ALEPH ver. 16 Introduktion Fujitsu, Westmansgatan 47, 582 16 Linköping INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SKRIVBORDET... 1 2. FLYTTA RUNT M.M.... 2 3. LOGGA IN... 3 4. VAL AV DATABAS... 4 5. STORLEK PÅ RUTORNA... 5 6. NAVIGATIONSRUTA NAVIGATIONSTRÄD...

Läs mer

BeoCom 2. Komma igång

BeoCom 2. Komma igång BeoCom 2 Komma igång Innan du börjar Denna handledning innehåller anvisningar om hur du installerar och använder luren BeoCom 2 med en BeoLine-bas. Du kan även använda luren med andra baser, t.ex. en BeoCom

Läs mer

Användarmanual Legimus för Iphone och Ipad. Version 0.9

Användarmanual Legimus för Iphone och Ipad. Version 0.9 Användarmanual Legimus för Iphone och Ipad Version 0.9 Innehåll Vad är Legimus?... 3 Införande... 3 Kom igång... 3 Inloggning... 3 Hur laddar jag ner böcker?... 3 Hur hittar jag mina böcker?... 4 Hur tar

Läs mer

Resledaren Användarguide Android Innehåll

Resledaren Användarguide Android Innehåll Resledaren Användarguide Android Innehåll Planera Ny Resa... 3 Visa Mina Resor... 13 Ta bort sparad resa... 14 Ändra planerad resa... 15 Påminnelser... 16 Under Resan... 17 Inaktivera Pågående Resa...

Läs mer

Användarmanual NAVIGON 7100 7110. Svenska

Användarmanual NAVIGON 7100 7110. Svenska Användarmanual NAVIGON 7100 7110 Svenska Februari 2008 Symbolen med den genomstrukna avfallstunnan på hjul innebär att produkten skall tillföras separat avfallshantering inom den europeiska unionen (EU).

Läs mer

Din manual NAVIGON MN7 PDA http://sv.yourpdfguides.com/dref/3952269

Din manual NAVIGON MN7 PDA http://sv.yourpdfguides.com/dref/3952269 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NAVIGON MN7 PDA. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Visionutveckling. Vision 80/20 för iphone. Manual Vision 80/20 för iphone. Version 3.0

Visionutveckling. Vision 80/20 för iphone. Manual Vision 80/20 för iphone. Version 3.0 Visionutveckling Manual Vision 80/20 för iphone Vision 80/20 för iphone Version 3.0 www.visionutveckling.se, Auto Attendant +46 8 788 09 99 Gärdesvägen 1, SE 444 31, Stenungsund, Sweden, Phone: +46 303

Läs mer

Dialect Unified MAC-klient

Dialect Unified MAC-klient Dialect Unified MAC-klient Med Dialect Unified MAC-klient når du företagets växelfunktioner. Du kan sätta hänvisningar, logga in och ut ur grupper och t ex flytta samtal till en kollega du får tillgång

Läs mer

TES Mobil. Användarmanual. Användarmanual TES Mobil Dok.nr. 32-019-03-02 v8

TES Mobil. Användarmanual. Användarmanual TES Mobil Dok.nr. 32-019-03-02 v8 1 TES Mobil Användarmanual 2 Innehållsförteckning 1 Introduktion... 3 1.1 Vad kan man göra med TES Mobil?... 3 1.2 Vad är en RFID-tag?... 3 1.3 Olika hantering på olika mobiltelefoner... 3 1.4 Rekommendationer

Läs mer

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv mottagare P/N: 305041. P/O 02-2009-A here

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv mottagare P/N: 305041. P/O 02-2009-A here TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv mottagare P/N: 305041 Start Snabbinstallationsguide Daglig användning P/O 02-2009-A here Se utförligare vägledning på www.triax.se Vad ingår? Start Anslutning till TV,

Läs mer

zūmo 590 Snabbstartshandbok

zūmo 590 Snabbstartshandbok zūmo 590 Snabbstartshandbok Mars 2014 190-01706-59_0A Tryckt i Taiwan Komma igång VARNING I guiden Viktig säkerhets- och produktinformation, som medföljer i produktförpackningen, finns viktig information

Läs mer

nüvi 3700-serien för Volvo -bilar snabbstartshandbok Juli Rev. A Tryckt i Taiwan för användning med dessa nüvi-modeller: 3760, 3790

nüvi 3700-serien för Volvo -bilar snabbstartshandbok Juli Rev. A Tryckt i Taiwan för användning med dessa nüvi-modeller: 3760, 3790 nüvi 3700-serien för Volvo -bilar snabbstartshandbok för användning med dessa nüvi-modeller: 3760, 3790 Juli 2010 190-01265-59 Rev. A Tryckt i Taiwan Komma igång VARNING Läs guiden Viktig säkerhets- och

Läs mer

Kortfattad användarhandbok

Kortfattad användarhandbok Kortfattad användarhandbok TANDBERG MXP-system - Svenska Programvaruversion F1 D13624.04 June 2006 Detta dokument får inte kopieras vare sig i sin helhet eller i utdrag utan skriftligt godkännande från:

Läs mer

TomTom Rider Referensguide

TomTom Rider Referensguide TomTom Rider Referensguide Innehåll Vad finns i kartongen? 7 Vad finns i kartongen?... 7 Viktig information 9 Montera din navigeringsenhet... 9 Använda ett headset... 10 Slå på... 10 Inställningar... 11

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A Bruksanvisning S RCR-22 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

CoPilot Pocket PC6 Bruksanvisning för satellitnavigation

CoPilot Pocket PC6 Bruksanvisning för satellitnavigation CoPilot Pocket PC6 Bruksanvisning för satellitnavigation www.alk.eu.com copyright 2006. ALK Technologies Ltd. All rights reserved. EU_Major_Install_Disc copyright copyright 2006. 2006. ALK ALK Technologies

Läs mer

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt. Kom igång Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.se/login Nu dyker en ruta upp på skärmen. Fyll i ditt användarnamn och lösenord och klicka på "logga in". Nu

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381Q916-A. Bruksanvisning RCR-3

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381Q916-A. Bruksanvisning RCR-3 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381Q916-A Bruksanvisning S RCR-3 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

Snabbguide Konftel 250

Snabbguide Konftel 250 Conference phones for every situation Snabbguide Konftel 250 SVENSK Beskrivning Konftel 250 är en konferenstelefon för anslutning till analogt telefonuttag. På www.konftel.com/250 hittar du en handbok

Läs mer

Lathund. 10. Planera en rutt mellan två adresser 11. Träna på en rutt hemma 12. Lyssna på instruktioner under guidning

Lathund. 10. Planera en rutt mellan två adresser 11. Träna på en rutt hemma 12. Lyssna på instruktioner under guidning Lathund I denna lathund ges några praktiska steg för steg anvisningar på hur du kan komma igång med användningen av TeDuco. Förutom då du guidas utmed rutt eller tränar på en rutt hemma använder du upp

Läs mer

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom.

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Komma igång: Stoppa in den medföljande CD-Rom skivan M-ANY

Läs mer

Förpackningens innehåll

Förpackningens innehåll TomTom Via 1. Förpackningens innehåll Förpackningen s håll inne- TomTom Via inklusive Easy Click-fäste USB-kabel USB-billaddare RDS-TMC-trafikinformationsmottagare, beroende på enhet, När du ska kontrollera

Läs mer

Leica mojo3d start första gången

Leica mojo3d start första gången Leica mojo3d start första gången Generellt Denna instruktion visar hur du kommer igång med Leica mojo3d första gången. För mer detaljerade instruktioner se Leica mojo3d användarmanual. Beroende på version

Läs mer

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX T HD409 VA Digital terrest mottagare P/N: 305049. 08-2009-A here

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX T HD409 VA Digital terrest mottagare P/N: 305049. 08-2009-A here TRIAX T HD409 VA Digital terrest mottagare P/N: 305049 Start Snabbinstallationsguide Daglig användning 08-2009-A here Se en mera utförlig beskrivning på www.triax.com Start Vad medföljer Anslutning till

Läs mer

Bruksanvisning. BLISSKARTA för Rolltalk Designer Artikelnr: 105 815

Bruksanvisning. BLISSKARTA för Rolltalk Designer Artikelnr: 105 815 Bruksanvisning BLISSKARTA för Rolltalk Designer Artikelnr: 105 815 Innehåll Installation av Blisskarta... 3 Blisskartan - startsida... 3 Testa programmet... 4 Skapa en genväg till programmet från skrivbordet...

Läs mer

Användarmanual Legimus för Android. Version 0.9

Användarmanual Legimus för Android. Version 0.9 Användarmanual Legimus för Android Version 0.9 Innehåll Vad är Legimus?... 3 Införande... 3 Kom igång... 3 Inloggning... 3 Hur laddar jag ner böcker?... 3 Hur hittar jag mina böcker?... 3 Hur tar jag bort

Läs mer

Manual för Körjournal

Manual för Körjournal Manual för Körjournal Nyheter/Ändringar 2010-11-01 UPPDATERAT: Inkoppling av skärm D3L (se sid. 6) 2010-09-24 Inkoppling av skärm D3L (se sid. 6) 2010-05-10 Hjälpdokument (se sid. 8) Avancerade inställningar

Läs mer

CARMINAT TOMTOM INSTRUKTIONSBOK

CARMINAT TOMTOM INSTRUKTIONSBOK CARMINAT TOMTOM INSTRUKTIONSBOK passion för prestanda ELF är partner med RENAULT rekommenderar ELF Elf och Renault, partners inom avancerad bilteknik, förenar sin expertis både på rallybanorna och i stan.

Läs mer

Snabbguide Konftel 300IP

Snabbguide Konftel 300IP Conference phones for every situation Snabbguide Konftel 300IP SVENSKA Beskrivning Konftel 300IP är en konferenstelefon för IP-telefoni. På www.konftel.com/300ip hittar du en handbok, med utförligare beskrivning

Läs mer

Användarmanual Legimus för Iphone och Ipad. Version 1.0

Användarmanual Legimus för Iphone och Ipad. Version 1.0 Användarmanual Legimus för Iphone och Ipad Version 1.0 Innehåll Vad är Legimus?... 3 Utveckling av appen... 3 Kom igång... 3 Inloggning... 3 Ladda ner böcker... 3 Bokhyllan... 4 Ta bort en bok... 4 Appens

Läs mer

HDS Gen3 Snabbguide. Överblick. Nr Knapp Beskrivning 1 Pekskärm 2 Sidknapp Öppnar startsidan

HDS Gen3 Snabbguide. Överblick. Nr Knapp Beskrivning 1 Pekskärm 2 Sidknapp Öppnar startsidan HDS Gen3 Snabbguide SE Överblick 1 4 6 5 7 2 3 8 9 10 11 12 Nr Knapp Beskrivning 1 Pekskärm 2 Sidknapp Öppnar startsidan 3 Piltangenter 4 Zoom in/ut knappar 5 Exit knapp (X) 6 Meny knapp 7 Waypoint knapp

Läs mer

Användarmanual Legimus för Android. Version 1.0

Användarmanual Legimus för Android. Version 1.0 Användarmanual Legimus för Android Innehåll Användarmanual Legimus för Android... 1 Vad är Legimus?... 3 Utveckling av appen... 3 Kom igång... 3 Inloggning... 3 Ladda ner böcker... 3 Ladda ner tidningar...

Läs mer