R-LINK2 INSTRUKTIONSBOK

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "R-LINK2 INSTRUKTIONSBOK"

Transkript

1 R-LINK2 INSTRUKTIONSBOK

2 passion för prestanda ELF är partner med RENAULT rekommenderar ELF Elf och Renault, partners inom avancerad bilteknik, förenar sin expertis både på rallybanorna och i stan. Det här samarbetet som varat sedan länge ger dig tillgång till ett smörjmedelssortiment som perfekt anpassats till din Renault. Ett varaktigt skydd och en optimal prestanda garanteras för din motor. Be din Renault-representant om råd angående det av ELFs godkända smörjmedel som passar bäst för din bil vid oljebyten eller påfyllningar eller se bilens underhållshäfte. Ett märke tillhörande

3 ANVÄNDNINGSFÖRESKRIFTER Av säkerhetsskäl och för att undvika materialskador är det viktigt att följa nedanstående försiktighetsåtgärder vid användning av systemet. Respektera de lagar och förordningar som gäller i det land där du befinner dig. Försiktighetsåtgärder vid hanteringen av systemet Hantera reglagen och läs informationen på skärmen när trafiksituationen tillåter det. Ställ in volymen på ett läge där du fortfarande hör de omgivande ljuden. Försiktighetsåtgärder för navigeringssystemet Om navigeringssystemet används ersätter det på inget sätt förarens ansvar eller uppmärksamhet när bilen körs. Beroende på geografisk zon kan kartan sakna information om nya vägsträckor eller vägdragningar. Var uppmärksam. Vägtrafikförordningen och trafikskyltarna gäller alltid före anvisningarna från navigeringssystemet. Materiella försiktighetsåtgärder Undvik att demontera eller ändra systemet, eftersom materialskador eller eldsvåda kan uppstå. Vid funktionsstörningar och demontering, kontakta en representant för tillverkaren. För inte in främmande föremål, skadade apparater eller extern kringutrustning för lagring som är smutsig (USB-minne, SD-kort osv.) i läsaren. Rengör alltid skärmen med en mikrofibertrasa. Använd extern kringutrustning för lagring (USB-minne, SD-kort osv.) som är anpassad till systemet. De allmänna försäljningsvillkoren måste godkännas innan systemet kan användas. Beskrivningen av de versioner som omnämns i denna instruktionsbok har upprättats med utgångspunkt från de specifikationer som gällde vid bokens tillkomst. I boken ingår alla de befintliga funktionerna i de modeller som beskrivs. Om de finns i just din bil beror på utrustning, tillval och försäljningsland. Likaså kan vissa funktioner som eventuellt kommer till under innevarande modellår vara beskrivna i denna instruktionsbok. 0.1

4 0.2

5 I N N E H Å L L Allmänt... Navigering... Multimedia... Telefon... Program... Bil... System... Register... Kapitel

6 0.4

7 Allmänt Allmän beskrivning Presentation av reglagen Användning På/Av Lägga till och hantera widgets Använda röstigenkänningen

8 ALLMÄN BESKRIVNING (1/2) A I H CamilleB Meny G Startskärmar C J A Klocka och yttertemperaturmätare. B Telefoninformation (nät och batteri): tryck på zonen B för direkt åtkomst till telefonmenyn. C Sidindikator: svep snabbt över innehållsfältet för att byta sida. D Meddelanden (telefon- och appmeddelanden). Tryck på D för att se meddelandelistan. D E F A C B G Camille I Meny H J E Status för systemets anslutning till R-Link Store. F Åtkomst till alternativ (snabbmeny): Ändra startsidorna : se kapitlet Lägga till och hantera widgets, Ändra profil, Ändra tema : du kan ändra tidsformatet, «Datum och tid» ; Svart skärm : systemets skärm blir svart men är fortfarande aktiv. F A G G Information om klimatanläggningen. Se bilens instruktionsbok för mer information. H Åtkomst till huvudmenyn. I Vald användarprofil. J Sidans innehåll. ANM.: du kan ändra tidsformatet och konfigurationen för startsidan. För mer information om konfigurationen, se kapitlet Lägga till och hantera widgets. 1.2

9 ALLMÄN BESKRIVNING (2/2) Meny Navigering Multimedia Meny Navigering Multimedia Telefon Telefon Appar Appar Fordon System Fordon System K Logga in L M N Menyskärm Beroende på meny, visar fältet K två eller tre knappar: L Tillbaka (visas alltid): med den här knappen återgår du till föregående skärm. M Funktion : med den här knappen görs huvudåtgärderna på skärmen (den försvinner eller gråmarkeras om den är inaktiverad). N Alternativ (denna knapp gråmarkeras om den inte går att använda): med den här knappen kommer du åt snabbmenyn. K Logga in L M N För mer information, se instruktionsboken som finns tillgänglig i systemet genom att trycka på knappen till snabbmenyn från huvudmenyns skärm och sedan på Användarhandbok. 1.3

10 PRESENTATION AV REGLAGEN (1/4) Skärmreglage 1 Funktion 1 1 Start-Stopp. 2 Ökning av volymen Sänkning av volymen. 4 Åtkomst till startsidorna. 5 Åtkomst till menyn för inställning av körkontrollsystemet. 6 Åtkomst till menyn för inställning av displayer. 1.4

11 PRESENTATION AV REGLAGEN (2/4) Skärmreglage 2 Funktion 7 Direktåtkomst till skärmen för funktionen Lätt parkeringshjälp (beroende på bil) (för mer information, se kapitlet Hjälpalternativ vid parkering ) Direktåtkomst till skärmen för inställningarna av Körhjälp eller, beroende på bil, åtkomst till användarinställningarna. 9 Åtkomst till startsidorna Tryck: På/Av, Vridning: justera ljudvolymen för den ljudkälla som du lyssnar på. 1.5

12 PRESENTATION AV REGLAGEN (3/4) Reglage under ratten Funktion 11 Välja en radiokälla Åtkomst till telefonfunktionerna. 13 Höja ljudvolymen för den ljudkälla som du lyssnar på Stänga av/slå på radions ljud. Pausa/spela ljudspåret. 15 Sänka ljudvolymen för den ljudkälla som du lyssnar på Ändra radioläget (förinställning/lista/frekvens). Bekräftelse Navigering i listan över radiostationer eller ljudspår/ljudfiler. 1.6

13 PRESENTATION AV REGLAGEN (4/4) Mittre reglage (beroende på bil) Funktion Gå tillbaka till föregående meny. 19 Åtkomst till startsidorna. 20 Åtkomst till alternativmenyn (snabbmeny) Fällning: navigering i valt område, uppåt/nedåt: förflytta sig i olika områden i en meny (övre fält, mittre område, nedre fält), vänster/höger: förflytta sig i de olika menyflikarna. Vridning: förflytta sig i de olika elementen i ett område, förflytta sig i en lista, ändra storleken på skalan (ZOOM-läge). Tryck: bekräfta. 22 Gå till menyn för Multi-Sense-systemet (beroende på bil). 1.7

14 ANVÄNDNING (1/5) Pekskärm 1 1 Förflytta sig i en meny Pekskärmen 1 gör att du kan komma åt systemets funktioner. Vidrör pekskärmen 1 för att bläddra fram sidorna och öppna en meny. Använda handrörelser Rör en gång: rör någonstans på skärmen med ett finger och ta sedan bort det. Rör två gånger: rör någonstans på skärmen och rör sedan på samma ställe ytterligare en gång i minst en sekund. Lång tryckning: rör någonstans på skärmen i minst en sekund. Panning (panoramarörelse): håll kvar fingret på skärmen och låt det sedan glida över skärmen. Svep snabbt: låt fingret snabbt glida från en punkt till en annan. Glida och ta bort: rör någonstans på skärmen i minst en sekund samtidigt som du flyttar ett objekt. Dra ihop/dra isär: sätt två fingrar på skärmen och för dem närmare eller längre ifrån varandra. 1 Du kan se en demonstrationsvideo om hur du använder multimediasystemet och dess pekskärm. När bilen står stilla, tryck på Meny från startskärmen och sedan på knappen till snabbmenyn och på Om. Av säkerhetsskäl bör du utföra de här åtgärderna när bilen står stilla. Demonstrationsvideor om hur du använder: pekskärmen, Multi-Sense, körkontrollsystemet. När bilen står stilla, tryck på knappen till aktuell snabbmeny och sedan på Om. 1.8

15 ANVÄNDNING (2/5) Skärmreglage Menygenväg 2: Gå till menyn Lätt parkeringshjälp (beroende på bil). 3: Gå till menyn för inställning av körkontrollsystemet eller, beroende på bil, menyn för inställning av displayen. 4: Gå till startsidorna. 5: Gå till menyn för inställningar av displayen. Av säkerhetsskäl bör du utföra de här åtgärderna när bilen står stilla. 1.9

16 ANVÄNDNING (3/5) 6 7 tryck på styrspaken 8 för att öppna elementet som valts, i flikmenyn, för styrspaken 8 åt vänster eller åt höger för att gå från en flik till en annan. Bekräfta/avbryta ett val Tryck på styrspaken 8 för att bekräfta en ändring. Tryck på reglaget 6 för att ångra ett val och gå tillbaka till föregående meny. Tryck på reglaget 7 för att gå tillbaka till startsidorna. Mittenreglage (kan variera från bil till bil) 8 Förflytta sig i en meny Använd styrspaken 8 för att förflytta dig på de olika skärmarna: för styrspaken 8 uppåt eller nedåt för att förflytta dig i de lika områdena på skärmen (övre fält, mittre område, nedre fält), använd styrspaken 8 för att se listan eller för att zooma in eller ut på kartan, 1.10

17 ANVÄNDNING (4/5) Telefonbok C 9 Camille Caroline Felini Catherine Camille Cody Hecquet D Daisy Wiston Meny Sök 10 Meny Rullningslist Fältet 9 ger dig en indikation om ditt läge på den aktuella skärmen på sidan. Svep över skärmen uppåt eller nedåt för att bläddra i listan och förflytta dig på sidan. Snabbmeny Snabbmenyn 10, som är tillgänglig från de flesta menyerna i systemet, gör att du kan komma åt undermenyerna (ta bort favoriter, ändra resväg under pågående navigering osv.). Presentation av startsidorna Startsidorna är standardskärmar i ditt multimediasystem. Ditt multimediasystem består av fyra startsidor, varav tre är anpassningsbara och innehåller ett visst antal widgets med funktioner som t.ex. navigeringen, radion, etc. Med dessa widgets kan du komma direkt till funktionens huvudskärm eller, i vissa fall, kontrollera dem via en av huvudskärmarna (byta radiostation till exempel). För en beskrivning av startsidan, se kapitlet Allmän beskrivning. ANM.: det går att ändra konfigurationen för startsidan. För mer information, se kapitlet Lägga till och hantera widgets. 1.11

18 ANVÄNDNING (5/5) Presentation av huvudmenyn För att komma åt huvudmenyn, tryck på Meny på startsidan. Systemet består av sex stora enheter vilka kan kommas åt genom huvudmenyn: funktionen Navigering som omfattar alla guidningsfunktioner via satellit, vägkartor och trafikinformation, funktionen Multimedia, där du kan hantera radion och läsa ljud- och videofiler, funktionen Telefon, där du kan para ihop en mobiltelefon med systemet och använda den i handsfree-läget, funktionen Applikation, där du hanterar applikationer och besöker online-butiken R-Link Store, funktionen Fordon, som möjliggör hantering av viss utrustning, såsom backkameran, Driving Eco², osv. funktionen Rendszer som möjliggör inställning av vissa parametrar på multimediasystemet såsom visning, språk, osv. Navigering Telefon Fordon Meny Logga in Multimedia Appar System 11 Presentation av instruktionsboken som är integrerad i multimediasystemet Du kan läsa multimediasystemets instruktionsbok R-Link 2 från multimediaskärmen om du trycker på knappen 11, och sedan på Bruksanvisning. Meny Navigering Multimedia Telefon Appar Fordon System Logga in

19 START, STOPP (1/2) Säkerhet och datadelning OBS! kör alltid försiktigt och följ lokala trafikregler. Ingen datadelning Du har valt att dela information utanför bilen. Du kan ändra inställningen när som helst i menyn Applikationer. Sätta i sekretessläge OK Profil Språk Alternativ Påslagning Multimediasystemet startar automatiskt när du slår på tändningen. I övriga fall, tryck på knappen Start/Stopp. Vid start tillåter systemet en parameterinställning av vissa funktioner: Tryck på Sätta i sekretessläge för att tillåta eller hindra att uppgifter som rör din förflyttning delas via applikationerna. Tryck på OK för att tillåta datadelningen. Tryck på Profil för att ändra användarprofilen. Tryck på Språk för att ändra systemets språk. Avstängning Om tändningen är avslagen stängs systemet av automatiskt när bilens förardörr öppnas. Tryck på knappen Start/Stopp på ditt multimediasystem då tändningen är påslagen. Klocka/temperaturvisning på skärmen Innan tändningen slås på visas den här skärmen när bilens förardörr öppnas. Den kan även visas när systemet stängs av: tryck på knappen Start/Stopp på din anläggning med tändningen påslagen. Systemet stoppar då guidningen och ljudet stängs av. En skärm med klockan visas. 1.13

20 START, STOPP (2/2) Nyinitiering av systemet Du kan initiera om alla systemets parametrar och/eller ta bort alla personuppgifter. För att göra detta, utgå från huvudmenyn, välj System, Allmän återställning och tryck sedan på Ja för att bekräfta. Systemet ominitieras. ANM.: om du vill initiera om alla systemets parametrar, gå till huvudmenyn och välj System, tryck sedan på knappen till huvudmenyn och välj Allmän återställning. Av säkerhetsskäl bör du utföra de här åtgärderna när bilen står stilla. 1.14

21 LÄGGA TILL OCH HANTERA WIDGETS (1/2) Camille Konfiguration av startsidorna Konfiguration av startsidorna Var försiktig Var försiktig Driving Eco2 Driving Eco2 Favoriter Multi-Sense Multimedia Driving Eco2 Driving Eco2 Var försiktig Meny 1 Multi-Sense Multimedia Multimedia Startsidorna är standardskärmar i ditt multimediasystem. Ditt multimediasystem består av fyra startsidor, varav tre är anpassningsbara och innehåller ett visst antal widgets med funktioner som t.ex. navigeringen och radion. Du kan ändra konfigurationen för startsidorna genom att lägga till widgets. Tryck på widgeten på startsidan för att komma direkt till huvudskärmen för funktionen, eller i vissa fall, kontrollera dem direkt via en av huvudskärmarna (t.ex. ändra radiostation). Lägga till widgets Utgå från startskärmen, tryck på 1 och välj sedan Ändra startsidorna i listan. Lägga till en widget Tryck och håll kvar fingret på widgeten som du vill lägga till, dra sedan fingret och släpp widgeten på önskad plats upptill på skärmen. Anpassning av widget Favoriter Tryck på widget Favoriter på startskärmen för att lägga till en ny kontakt (telefonnummer och/eller adress) eller välja en kontakt i telefonlistan (endast om telefonen är ansluten). Du kan således ringa direkt till denna kontakt eller bege dig till adressen som visas för kontakten med hjälp av denna genväg. När byte av användarprofil sker, ändras konfigurationen av widgets samtidigt. 1.15

22 LÄGGA TILL OCH HANTERA WIDGETS (2/2) Ta bort widgets För att ta bort en widget, tryck på X upptill till höger på widgeten. En bekräftelse visas på skärmen. Tryck på Ja för att bekräfta borttagningen. Det finns två widgetstorlekar (liten och stor). Vissa applikationer använder bara en storlek. En startskärm kan omfatta fyra små widgets. Av säkerhetsskäl bör du utföra de här åtgärderna när bilen står stilla. 1.16

23 ANVÄNDA RÖSTIGENKÄNNINGEN (1/8) Presentation Ditt multimediasystem har ett röstigenkänningssystem som gör att du kan styra vissa funktioner med rösten samtidigt som du håller händerna på ratten. Aktivering För att aktivera röstigenkänningssystemet, tryck på knappen för bilens röstigenkänning. Viktigaste röstkommandon Huvudmeny : gör att du kan gå tillbaka till huvudskärmen för röstigenkänningen. Upprepa : gör att du kan upprepa den sista meningen som spelats upp av systemet. Lämna : gör att du kan lämna menyn för röstigenkänningen. Hjälp : gör att du kan få muntlig information för varje skärm i systemet samt för alla funktioner. Följande sida / Föregående sida / Första sidan /Sista sidan : gör att du kan navigera i listorna till röstigenkänningen. A Lämna Voice menu Destination Radio Telefon My apps Hjälp Röstigenkänningsmeny I huvudmenyn för röstkommando kan du styra följande funktioner med rösten: «Destination» ; «Radio» ; Media (kan variera från bil till bil), «Telefon» ; «My apps». Destination Radio Media Telefon My apps Lämna Voice menu Hjälp ANM.: positionen på röstigenkänningens knapp varierar beroende på din bil. För ytterligare information, se bilens instruktionsbok. Röstigenkänningens indikator A Röstigenkänningens indikator A består av färgmarkeringar och en mittre ikon. A Funktionerna som visas i blått på skärmen är uttalbara funktioner och omfattas i multimediasystemet. Om funktionerna på multimediasystemets skärm är gråmarkerade innebär det att de inte är tillgängliga. 1.17

24 ANVÄNDA RÖSTIGENKÄNNINGEN (2/8) A Voice menu Destination Voice menu A Destination Radio Telefon My apps Radio Media Telefon My apps Lämna Hjälp Lämna Hjälp 7 Färgmarkeringar Färgen på indikatorn A anger användarens röstnivå: markör i blått 1: låg markör med tre nyanser av blått 2: mellan markör i blått och grönt 3: god markör med rött upptill 4: användarens röstnivå är för hög, systemet har svårt att tolka kommandot. Vi rekommenderar att du ligger mellan markörerna 2 och 3. Mittre ikon Beroende på systemets status kan olika indikatorer A eller ett fält visa: 5-ikon: systemet är klart för att ta emot ditt röstkommando, 6-ikon: systemet ger dig information via en syntetisk röst. 7-ikon: systemet håller på att behandla användarens förfrågan. Tala med hög och tydlig röst. Använd röstigenkänningens indikator för att optimera röstigenkänningen. 1.18

25 ANVÄNDA RÖSTIGENKÄNNINGEN (3/8) Voice menu Ny adress «Historik» För att ta fram en adress som redan angetts med hjälp av röstkommandot: efter den andra ljudsignalen, säg Historik och välj sedan din destination, Destination Radio Media Telefon Ändra landet systemet visar adressen som du angett, bekräfta din destination för att inleda guidningen. ANM.: när du använder röstigenkänningen ska du alltid vänta på att en ljudsignal hörs innan du börjar tala. Lämna My apps Hjälp Tillbaka Hjälp ANM.: när du anger en adress kan du ändra land under förutsättning att landets språk stöds av systemet. Styra navigeringen med hjälp av röstigenkänningen Det finns flera sätt att ange en destination med röstkommandot som är integrerat i ditt multimediasystem. För att göra det sistnämnda: tryck på röstkommandots knapp för att visa röstkommandots huvudmeny, efter ljudsignalen, säg Destination och använd sedan en av följande metoder. «Destination» För att ange en komplett adress med hjälp av röstkommandot: Efter den andra ljudsignalen, säg Adressök och uppge sedan hela adressen till din destination (nummer, gatunamn, stad), systemet visar adressen som du angett, bekräfta din destination för att inleda guidningen. Försiktighetsåtgärder för navigeringssystemet Om navigeringssystemet används ersätter det på inget sätt förarens ansvar eller uppmärksamhet när bilen körs. 1.19

26 ANVÄNDA RÖSTIGENKÄNNINGEN (4/8) «Adressbok» För att ta fram en adress som har sparats i adressboken med hjälp av röstkommandot: efter den andra ljudsignalen, säg Adressbok och välj sedan din destination, systemet visar adressen som du angett, bekräfta din destination för att inleda guidningen. «Hem» För att ta fram din hemadress med hjälp av röstkommandot: efter den andra ljudsignalen, säg kör hem, systemet visar hemadressen som du har sparat förut. Bekräfta destinationen för att börja guidningen. ANM.: för att kunna använda röstfunktionen kör hem, måste du registrera en hemadress. För mer information om hur du registrerar din hemadress, se kapitlet Navigeringsinställningar. «Arb.» För att ta fram adressen till din arbetsplats med hjälp av röstkommandot: efter den andra ljudsignalen, säg kör till arbetet, systemet visar adressen till din arbetsplats som du ha registrerat förut. Bekräfta destinationen för att börja guidningen. ANM.: för att kunna använda röstfunktionen kör till arbetet måste du registrera adressen till din arbetsplats. För mer information on hur du registrerar adressen till din arbetsplats, se kapitlet Navigeringsinställningar. Multimodalitet Med funktionen multimodalitet kan du med hjälp av röstkommandot komplettera en adress eller ett telefonnummer som har angetts med multimediaskärmen och tvärtom. Användning När du börjar ange en adress med hjälp av knappsatsen i multimediasystemet: tryck på röstkommandoknappen, efter ljudsignalen, ange adressen med rösten (om du exempelvis har angett en stad som destination, frågar systemet efter gatunamn och gatunummer.) 1.20

27 ANVÄNDA RÖSTIGENKÄNNINGEN (5/8) «Intressant plats (POI)» För att ange en intressepunkt med hjälp av röstkommandot: tryck på röstkommandots knapp för att visa röstkommandots huvudmeny, efter ljudsignalen, säg Destination, efter den andra ljudsignalen, säg Intressant plats (POI), systemet föreslår att du ska söka en intressepunkt efter: namn (på resvägen), lokalisering (t.ex. i närheten av din aktuella position, i en stad, osv.), fördefinierade typer (t.ex. en bensinstation på resvägen, en parkering nära destinationen osv.). Ange önskad metod med rösten och bekräfta ditt val för att börja guidningen. För mer information om hur du använder funktionen intressepunkter, se kapitlet Ange en destination. Använda favoriterna med hjälp av röstigenkänningen. Du kan ringa upp favoritkontakterna som du har lagt till på dina startsidor och vars telefonnummer eller adress du har sparat med hjälp av röstigenkänningen. För att göra det sistnämnda: tryck på röstkommandots knapp för att visa röstkommandots huvudmeny, efter ljudsignalen, säg Visa mina favoriter. Systemet visar alla sparade favoriter. Ange den Favorit som du vill använda med rösten (t.ex. om den Favoriter som har sparats är Camille, då säger du Ring Camille eller Kör till Camille ). Styra radion med röstigenkänning (kan variera från bil till bil) Du kan sätta på radion med hjälp av röstkommandot som integrerats i ljudanläggningen. För att göra det sistnämnda: tryck på röstkommandots knapp för att visa röstkommandots huvudmeny, efter ljudsignalen, säg Radio och sedan typ av band som du vill lyssna på: «FM» ; «AM» ; «DR». Ange önskad frekvens med rösten (t.ex. Lyssna på 94.4 ) eller val av söksätt för att hitta en radiostation: stationer (inte tillgängliga för AM) eller Förinställda stationer (t.ex. Lyssna på preset 1 ), För att ändra bandet under tiden du lyssnar, utgå från radiomeny och säg Ändra bandet. 1.21

28 ANVÄNDA RÖSTIGENKÄNNINGEN (6/8) Lämna Voice menu Destination Radio Telefon My apps Hjälp Multimediakommando med röstigenkänningen (beroende på bil) Du kan starta ljudmedia (ljudspår, spellista osv) med hjälp av röstkommandot som integrerats i ditt multimediasystem. Möjliga externa ljudkällor är följande: ett USB-minne, ett SD-kort, en ipod/iphone, en CD-skiva eller MP3 ett jack-uttag. För att göra det sistnämnda: tryck på röstkommandots knapp för att visa röstkommandots huvudmeny, efter ljudsignalen, säg Media, säg namnet på den externa ljudkälla som du vill använda och sedan namnet på filen som du vill starta/öppna (t.ex. Låtar, Spellistor, osv.). Beroende på källan som valts, är följande funktioner tillgängliga: söka efter och spela upp musik efter artist, låt, album, spellista, podcast, genre eller mapp, spela upp följande/föregående låt, slumpmässig uppspelning/läsning av hela källan. För att visa vald media/mapp på multimediasystemets skärm, säg visa och sedan namnet på den fil som du vill starta/öppna. För att starta en låt och lämna menyn till röstigenkänningen, säg spela och sedan låtens eller artistens namn. För att ändra ljudkälla, utgå från menyn Media och säg ändra källan. Försiktighetsåtgärder för navigeringssystemet Om navigeringssystemet används ersätter det på inget sätt förarens ansvar eller uppmärksamhet när bilen körs. 1.22

29 ANVÄNDA RÖSTIGENKÄNNINGEN (7/8) Använda en telefon med röstigenkänning Det går att ringa ett nummer eller en kontakt med hjälp av röstkommandot som integrerats i multimediasystemet. För att göra det sistnämnda: tryck på röstkommandots knapp för att visa röstkommandots huvudmeny, efter ljudsignalen, säg Telefon, säg kontaktnamnet som du vill ringa upp eller uppge telefonnumret till den som du vill kontakta. ANM.: Vi rekommenderar att du uttalar siffrorna en efter en eller två i taget. Systemet visar då numret som angetts. Säg Ring upp för att ringa numret eller Ta bort / Börja om för att uppge ett nytt nummer. Husnummer - Fortsätt Tillbaka Ring upp Börja om Hjälp Delete Med röstkommandot kan du även göra följande: se samtalshistoriken, läsa ett SMS, ringa röstmeddelandet. För att göra det sistnämnda: tryck på röstkommandots knapp för att visa röstkommandots huvudmeny, efter ljudsignalen, säg Telefon, säg namnet på önskad funktion som visas på skärmen och följ sedan instruktionerna. Multimodalitet Med funktionen multimodalitet kan du med hjälp av röstkommandot komplettera en adress eller ett telefonnummer som har angetts med multimediaskärmen och tvärtom. Användning När du börjar ange ett telefonnummer med hjälp av knappsatsen som integrerats i multimediasystemet: tryck på röstkommandoknappen, efter ljudsignalen, ange telefonnumret med rösten eller säg Ring upp om du redan har angett hela numret och vill ringa upp. 1.23

30 ANVÄNDA RÖSTIGENKÄNNINGEN (8/8) Starta en applikation med hjälp av röstigenkänningen Det går att starta en applikation med hjälp av röstkommandot som integrerats i multimediasystemet. För att göra det sistnämnda: tryck på röstkommandots knapp för att visa röstkommandots huvudmeny, efter ljudsignalen, säg My apps, säg namnet eller numret (visas framför applikationens namn) på applikationen som du vill starta för att använda den omedelbart. «Hjälp» För mer information om hur du använder röstfunktionerna: tryck på knappen till röstkommandot och säg Hjälp. Systemet visar flera olika kategorier med hjälpalternativ på skärmen. Välj önskad funktion. Funktionen Hjälp är alltid tillgänglig. Om du exempelvis befinner dig på skärmen till funktionen Telefon och säger Hjälp, ger den syntetiska rösten dig hjälp och råd när du använder funktionen. Försiktighetsåtgärder för navigeringssystemet Om navigeringssystemet används ersätter det på inget sätt förarens ansvar eller uppmärksamhet när bilen körs. 1.24

31 Navigering kort Ange en destination Trafik Resväg Inställning av navigeringen

32 KARTA (1/4) A Guidningskarta B M Guidningskarta K D I H C L I G D K Meny F Meny Teckenförklaring till kartan A Namn på nästa huvudväg eller information om nästa vägvisningsskylt, i förekommande fall. B Sträcka som återstår att köra och visning av nästa manöver. C Ikon för trafikinformation. D Aktuell position. E Snabbmeny. F Gå tillbaka till föregående skärm eller navigeringsmenyn. G Zoom, tryck på förstoringsglaset för att visa knapparna för att zooma in och ut. E J Meny H Varningsskylt vid överskridning av tillåten hastighet. I Information om din resväg såsom ankomsttid, återstående avstånd och, beroende på bil, destinationens tillgänglighet (grön eller röd flagga med blixt)/sammanfattning av resvägen. J Gå tillbaka till navigeringens huvudmeny. K 2D/3D-läget (beroende på bil). G F J L Skylt som visar hastighetsbegränsning (värdet beror på vilken måttenhet som har valts). För mer information om val av enheter, se kapitlet System. Kartsymboler Navigeringssystemet använder symbolerna M för att visa intressepunkterna (IP). E C 2.2

33 KARTA (2/4) Meny Navigering Utgå från startskärmen, tryck på knappen Meny och sedan på knappen Navigering för att komma åt menyn Kartinställningar. «Kartinställningar» Dra fingret över pekskärmen för att placera dig på kartan. Snabbmeny Tryck på knappen till snabbmenyn för att komma åt följande menyer: «Trafikkarta» ; «Ruttalternativ» ; «Kartinställningar» ; «Var är jag?» ; «Avbryt rutten». «Trafikkarta» Välj Trafikkarta för att se aktuell trafikstatus på kartan. «Ruttalternativ» Välj Ruttalternativ för att komma åt alternativen nedan: Typ av körsträcka Du kan ändra kriteriet för beräkning av resvägen ( Kort Snabb Ekonomisk ). Du kan även välja den standardiserade planeringmetoden av resvägen under resvägsberäkningen. För att göra detta, utgå från menyn Kartinställningar, tryck på knappen till snabbmenyn, välj Ruttalternativ och sedan Typ av resa. Du kan välja mellan följande metoder: Snabb : avsikten med denna metod är att hitta snabbast möjliga resväg i förhållande till dina resvägspreferenser. Med denna beräkningsmetod undviks, i den mån det är möjligt, bostadsområden och småvägar. Kort : med denna metod kan du hitta kortast möjliga resväg. Systemet försöker dock undvika bostadsområden. Ekonomisk : avsikten med denna metod är att skapa en resväg där man drar nytta av fördelarna från båda de föregående metoderna. Navigeringssystemet gör samma beräkning som för snabb resväg men tar en del andra vägar för att spara in på bränsleförbrukningen. Av säkerhetsskäl bör du utföra de här åtgärderna när bilen står stilla. 2.3

34 KARTA (3/4) Resvägspreferenser Resvägspreferenser är restriktioner som påverkar hur din resväg planeras. Du kan aktivera följande element i menyn Ruttalternativ : Motorvägar : ha med eller inte ha med motorvägar på din resväg. Per gång-avgift : ha med eller inte ha med vägar med vägtullar (där vägtullstationer eller motsvarande används) på din resväg. Periodavgift : ha med eller inte ha med betalvägar där avgiften är giltig under en viss tid på din resväg. Färjor : ha med eller inte ha med färjor på din resväg (hit räknas även biltåg). Tågfärja : ha med eller inte ha med järnvägstransport på din resväg. Oasfalt. vägar : ha med eller inte ha med grusvägar på din resväg. «Kartinställningar» Med den här menyn kan du ställa in följande element: Automatisk översikt : när den här funktionen är aktiverad kan du zooma ut och få en översikt över området då avståndet är långt till nästa manöver. När du närmar dig nästa riktningsändring, återgår visningsläget till det normala. Visningsvinkel : välj typ av önskad projektion under navigeringen ( Låg Normal eller Hög ). Kartfärg : välj önskad visningsmetod för kartan ( Auto Dag eller Natt ). Fordonsgalleri i 3D : du kan flytta markören till den position som används som standard. Bläddra mellan de olika markörerna (3D-fordon) genom att trycka på pilen för vänster eller höger som sitter upptill på skärmen. För att välja en markör, tryck på Tillbaka under önskat fordon. Landmärken : när den här funktionen är aktiverad visar kartan 3D-återgivningar av platser, konstfulla 3D-återgivningar eller 3D-modelleringar av välkända platser. Byggnader : när den här funktionen är aktiverad visar kartan städer i 3D likväl som konstfulla 3D-återgivningar och 3D-modelleringar av stadens alla byggnader i proportionerlig storlek och med rätt placering. Upphöjningar : när den här funktionen är aktiverad visar kartan en 3D-återgivning av omgivningarna. Av säkerhetsskäl bör du utföra de här åtgärderna när bilen står stilla. 2.4

Förpackningens innehåll

Förpackningens innehåll TomTom Via 1. Förpackningens innehåll Förpackningen s håll inne- TomTom Via inklusive Easy Click-fäste USB-kabel USB-billaddare RDS-TMC-trafikinformationsmottagare, beroende på enhet, När du ska kontrollera

Läs mer

TomTom Navigation app for iphone/ipad Referenshandbok

TomTom Navigation app for iphone/ipad Referenshandbok TomTom Navigation app for iphone/ipad Referenshandbok Innehåll Komma igång 6 Start TomTom Navigation app for iphone/ipad... 6 Uppdatera din TomTom Navigation app for iphone/ipad... 6 Dela information med

Läs mer

NAVIGON 70 Easy NAVIGON 70 Plus Live

NAVIGON 70 Easy NAVIGON 70 Plus Live NAVIGON 70 Easy NAVIGON 70 Plus Live Användarmanual Svenska Februari 2011 Den överkorsade soptunnan på hjul betyder att inom EU måste produkten vid slutet av dess livslängd föras till en separat sopinsamling.

Läs mer

NAVIGON 70 Plus NAVIGON 70 Premium NAVIGON 70 Premium Live

NAVIGON 70 Plus NAVIGON 70 Premium NAVIGON 70 Premium Live NAVIGON 70 Plus NAVIGON 70 Premium NAVIGON 70 Premium Live Användarmanual Svenska Augusti 2010 Den överkorsade soptunnan på hjul betyder att inom EU måste produkten vid slutet av dess livslängd föras till

Läs mer

NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS

NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS Användarmanual Svenska Juni 2010 Den överkorsade soptunnan på hjul betyder att inom EU måste produkten vid slutet av dess livslängd föras till en separat sopinsamling. Detta

Läs mer

NAVIGON 40 Essential NAVIGON 40 Easy NAVIGON 40 Plus NAVIGON 40 Premium NAVIGON 40 Premium Live

NAVIGON 40 Essential NAVIGON 40 Easy NAVIGON 40 Plus NAVIGON 40 Premium NAVIGON 40 Premium Live NAVIGON 40 Essential NAVIGON 40 Easy NAVIGON 40 Plus NAVIGON 40 Premium NAVIGON 40 Premium Live Användarmanual Svenska Juni 2010 Den överkorsade soptunnan på hjul betyder att inom EU måste produkten vid

Läs mer

GPS-system med hundspårning. Astro Användarhandbok

GPS-system med hundspårning. Astro Användarhandbok GPS-system med hundspårning Astro Användarhandbok 2009 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag GARMIN International, Inc. 1200 East 151 st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tel: 913 397 82 00 eller 800 800

Läs mer

Cisco IP-telefon 7961G/7961G-GE och 7941G/7941G-GE för Cisco CallManager 4.1(3)

Cisco IP-telefon 7961G/7961G-GE och 7941G/7941G-GE för Cisco CallManager 4.1(3) Telefonhandbok Cisco IP-telefon 7961G/7961G-GE och 7941G/7941G-GE för Cisco CallManager 4.1(3) MED LICENS OCH GARANTI Huvudkontor Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose, CA 95134-1706 USA http://www.cisco.com

Läs mer

nüvi 30/40/50 användarhandbok Augusti 2011 190-01336-39_0A Tryckt i Taiwan

nüvi 30/40/50 användarhandbok Augusti 2011 190-01336-39_0A Tryckt i Taiwan nüvi 30/40/50 användarhandbok Augusti 2011 190-01336-39_0A Tryckt i Taiwan 2011 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag Med ensamrätt. Om inget annat uttryckligen anges i detta dokument, får ingen del av denna

Läs mer

Använd Nokia N9. Utgåva 1

Använd Nokia N9. Utgåva 1 Använd Nokia N9 Utgåva 1 2 Nokia Musik Nokia Musik Om Nokia Musik Med Nokia Musik kan du köpa och hämta låtar till din telefon och din dator. Bläddra i Nokia Musik och upptäck ny musik och hitta gamla

Läs mer

Cat B15Q smarttelefon Användarhandbok

Cat B15Q smarttelefon Användarhandbok Cat B15Q smarttelefon Användarhandbok Läs igenom innan du fortsätter Säkerhetsföreskrifter Läs noggrant igenom säkerhetsföreskrifterna för att garantera rätt användning av din mobiltelefon. Även om den

Läs mer

Astro 320 med DC 50 Användarhandbok

Astro 320 med DC 50 Användarhandbok Astro 320 med DC 50 Användarhandbok Juli 2013 190-01628-39_0A Tryckt i Taiwan Med ensamrätt. I enlighet med upphovsrättslagarna får den här handboken inte kopieras, helt eller delvis, utan ett skriftligt

Läs mer

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Detta dokument skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Dokumentet får spridas fritt i

Läs mer

SM-N9005. Bruksanvisning. www.samsung.com

SM-N9005. Bruksanvisning. www.samsung.com SM-N9005 Bruksanvisning www.samsung.com Använda den här handboken Den här enheten erbjuder högkvalitativ mobil kommunikation och underhållning med Samsungs höga standard och tekniska expertis. Handboken

Läs mer

Användarhandbok för självbetjänat innehåll i Cisco StadiumVision Director

Användarhandbok för självbetjänat innehåll i Cisco StadiumVision Director Användarhandbok för självbetjänat innehåll i Cisco StadiumVision Director Första publicering: 29 maj 2012 Granskad: 16 augusti 2012 Denna guide är avsedd för användare som väljer självbetjäning av innehåll

Läs mer

Version Firmware: 3.1x SÄKERHETS- OCH ANVÄNDNINGSINSTRUKTIONER

Version Firmware: 3.1x SÄKERHETS- OCH ANVÄNDNINGSINSTRUKTIONER Version Firmware: 3.1x SV SÄKERHETS- OCH ANVÄNDNINGSINSTRUKTIONER Grattis till ditt köp av denna produkt från Nolan N-Com. N-Com Bluetooth Kit3 har konstruerats med den allra senaste teknologin och med

Läs mer

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Innehåll Komma igång... 4 Starta telefonen, samtal, navigering, telefonspråk, skriva in bokstäver, knappar, menyer. Ringa... 21 Samtal, videosamtal, kontakter, samtalslista, kortnummer, röststyrning, grupper,

Läs mer

Använda Hjälp. Använda direkthjälpen

Använda Hjälp. Använda direkthjälpen Använda Hjälp Använda Hjälp Innehåll Index Bakåt 1 Använda Hjälp Använda direkthjälpen Programvaran Adobe Acrobat Reader 5.1 innehåller fullständig dokumentation i ett lättillgängligt PDF-baserat hjälpsystem.

Läs mer

Rugtel Tank X10 Manual

Rugtel Tank X10 Manual Rugtel Tank X10 Manual 一 Garantivillkor Rugtel Sverige garanterar att licensierade produkter vid införskaffandet är fria från defekter avseende design, material och yrkesutförande. Garantivillkor avser

Läs mer

Innehåll. 1 Välkommen. 2 Kom igång. 3 Textinmatning. 4 Nätverksanslutning. 5 Nätverksdelning. 6 Hantera applikationer. 7 E-post

Innehåll. 1 Välkommen. 2 Kom igång. 3 Textinmatning. 4 Nätverksanslutning. 5 Nätverksdelning. 6 Hantera applikationer. 7 E-post Användarhandbok Innehåll 1 Välkommen 2 Kom igång 2 HUAWEI MediaPad 10 Link+ Snabbtitt 2 Installation 3 Ladda batteriet 4 Viktig information om batteriet 5 En snabbtitt på startskärmen 5 Meddelande- och

Läs mer

Pinell Supersound II

Pinell Supersound II Användarhandbok Pinell Supersound II DAB+-/DAB-/FM-/Internetradio www.pinell.no Innehåll Säkerhetsinformation 3 FCC-information 4 Kartongens innehåll 5 Snabbvägledning för Internetradio 6 Detta behöver

Läs mer

Användarhandbok Lumia med Windows Phone 8.1 Update

Användarhandbok Lumia med Windows Phone 8.1 Update Användarhandbok Lumia med Windows Phone 8.1 Update Utgåva 1.0 SV Om den här användarhandboken Den här guiden är användarhandboken till din programvaruversion. Viktigt! Läs avsnittet Produkt och säkerhetsinformation

Läs mer

FileMaker 13. WebDirect Handbok

FileMaker 13. WebDirect Handbok FileMaker 13 WebDirect Handbok 2014 FileMaker Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och Bento är varumärken som tillhör FileMaker, Inc.

Läs mer

Pinnacle Studio. Ditt liv i filmform. Version 17. Inklusive Pinnacle Studio Plus och Pinnacle Studio Ultimate

Pinnacle Studio. Ditt liv i filmform. Version 17. Inklusive Pinnacle Studio Plus och Pinnacle Studio Ultimate Pinnacle Studio Version 17 Inklusive Pinnacle Studio Plus och Pinnacle Studio Ultimate Ditt liv i filmform Copyright 2013 Corel Corporation. Alla rättigheter reserverade. Respektera upphovsrätten. Innehåll

Läs mer

CA Clarity PPM. Grundläggande funktioner - Användarhandbok. Utgåva 14.1.00

CA Clarity PPM. Grundläggande funktioner - Användarhandbok. Utgåva 14.1.00 CA Clarity PPM Grundläggande funktioner - Användarhandbok Utgåva 14.1.00 Denna dokumentation, som inkluderar ett inbäddat hjälpsystem samt elektroniskt publicerat material, (kallas härefter för Dokumentationen

Läs mer

Manual för Vision 80/20 Informera Version 2.3

Manual för Vision 80/20 Informera Version 2.3 Manual för Vision 80/20 Informera Version 2.3 2 Innehåll 1. Välkommen till Vision 80/20 Informera 6 2. Introduktion 7 2.1 Innan du börjar 8 2.2 Inloggning 8 Begär nytt lösenord 8 Sök utan att logga in

Läs mer

Användarmanual. ver. 2.0

Användarmanual. ver. 2.0 Användarmanual ver. 2.0 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INTRODUKTION...63 2. LADDNING AV BATTERIET...64 3. MJUKVARUUPPDATERINGAR OCH INSTÄLLNINGAR...64 4. SÄTT IGÅNG...65 4.1 ALLMÄNNA FUNKTIONER...65 4.2 HUVUDENHETEN

Läs mer

optimail 30 Frankeringsmaskin Användarhandbok MMI version

optimail 30 Frankeringsmaskin Användarhandbok MMI version optimail 30 MMI version Frankeringsmaskin Användarhandbok 2 optimail 30 display och tangentbord Display Multifunktionstangenter (Softkeys) Piltangenter Navigera Bläddra Höja / sänka värden Bekräfta inmatning

Läs mer

Läs denna handbok innan du installerar någon

Läs denna handbok innan du installerar någon Den elektroniska användarhandboken faller under "Nokias villkor för användarhandböcker, 7 juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Läs denna handbok innan du installerar

Läs mer

Barnhack! Kom igång med programmering. Anders Thoresson Kom igång med Wordpress

Barnhack! Kom igång med programmering. Anders Thoresson Kom igång med Wordpress Anders Thoresson Kom igång med Wordpress förord 2 kapitel 1 att bygga en webbplats 3 Det här är Wordpress 3 Domännamn visar vägen på internet 4 kapitel 2 kom i gång med wordpress.com 6 Registrera ett konto

Läs mer