Snabbhandledning CECHK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Snabbhandledning CECHK04 7012194"

Transkript

1 Snabbhandledning CECHK

2 Om dokumentationen till PS3 -systemet PS3 -systemets dokumentation omfattar följande: Säkerhet och Support Läs noggrant igenom detta dokument innan du använder produkten. Det här dokumentet innehåller säkerhetsinformation om användning av PS3 -systemet, felsökning, detaljerad produktbeskrivning och annan information. Snabbhandledning (detta dokument) Det här dokumentet innehåller information om installation av PS3 -systemet, förberedelser för användning och grundläggande handhavande av hårdvaran. Användarmanual finns på: (http://eu.playstation.com/ps3) Det här onlinedokumentet nås via Internet och innehåller detaljerad information om användning av PS3 -systemet ( sid. 29). Kontrollera att du har följande utrustning. Om något saknas bör du kontakta den kundtjänst för PlayStation som gäller för din region. Du hittar kontaktinformation i alla mjukvarumanualer till PlayStation, och PLAYSTATION 3. s PLAYSTATION 3-systemet s Trådlös handkontroll DUALSHOCK 3 s Tryckt material Vänner Chatta och skicka meddelanden PLAYSTATION Network Använda PLAYSTATION Network-tjänster Nätverk Anslut till Internet Spel Spela spel Video Spela film Musik Spela musik Foto s Nätsladd s AV-kabel s USB-kabel s AV-adapterkontakt (SCART) Visa bilder Inställningar Ändra inställningar för PS3 -systemet Användare 2 Välj användare som kan logga in på PS3 systemet

3 Hemmenyn Kategori Att använda XMB (XrossMediaBar) PS3 -systemet använder sig av ett användargränssnitt som heter XMB (XrossMediaBar). XMB :s grundskärmbild kallas för hemmenyn. 1 Välj en kategori med - eller -knappen. Menyval 2 3 Välj ett objekt med - eller -knappen. Tryck på -knappen för att bekräfta valet. Riktningsknappar: Används för att markera kategorier/menyval på skärmen -knapp: Visar alternativmenyn/kontrollpanelen PS-knapp: Visar hemmenyn Används för att sätta på/ stänga av systemet Genom att markera en ikon och trycka på -knappen visas alternativmenyn. Genom att trycka på -knappen medan material spelas upp visas kontrollpanelen. -knapp: Bekräftar det aktuella valet -knapp: Avbryter Ikoner Alternativmenyn Kontrollpanelen 3

4 01 Att komma igång Delarnas namn Systemets framsida Systemets baksida PS-familjens logotyp Kan vridas för att passa systemets position AV MULTI OUT-uttag DIGITAL OUT (OPTICAL)-uttag WLAN-åtkomstindikator Lampa för hårddiskåtkomst USB-kontakter Skivplats Strömbrytare Utmatningsknapp MAIN POWER-brytare (huvudströmbrytare) AC IN-uttag Lufthål LAN-uttag HDMI OUT-uttag Varning Placera inte systemet i ett förslutet skåp eller andra platser där värme lätt ansamlas. Det kan leda till att systemet överhettas, vilket kan orsaka eldsvåda, personskada eller att systemet inte fungerar som det ska. Om systemets interna temperatur förhöjs kommer strömindikatorn att blinka rött och grönt. I det läget ska systemet stängas av ( sidan 16) och inte användas på en stund. Efter att systemet har svalnat, flytta det till en plats med god ventilering innan det används igen. Systemet kan placeras i både liggande och stående position. När systemet ska placeras stående, följ instruktionerna i diagrammet till höger. Tänk på Placera inte systemet på en plats där det finns mycket damm eller där det förekommer mycket cigarettrök. Damm eller rester av cigarettrök som samlas på komponenterna i systemet (exempelvis på linsen) kan göra att det inte fungerar som det ska. 4

5 Att komma igång Delarnas namn Trådlös handkontroll DUALSHOCK 3 Portindikatorer L2-knapp L1-knapp Riktningsknappar USB-kontakt R2-knapp R1-knapp -knapp -knapp -knapp -knapp Vänsterspak/ L3-knapp* SELECT-knapp (knapp för val) Högerspak/ R3-knapp* START-knapp PS-knapp * När vänsterspaken eller högerspaken trycks ned fungerar de som L3- respektive R3-knapparna. Mer information om den trådlösa handkontrollen hittar du i avsnittet Att använda den trådlösa handkontrollen ( sid. 17). 5

6 02 Att komma igång Installation av PS3 -systemet Flödesschema för installation av systemet Steg 1: Koppla till en TV. sid. 6 m Steg 2: Koppla in digital ljudutrustning. sid. 9 m Steg 3: Anslut Ethernet-kabel. sid. 10 m Steg 1: Koppla till en TV. Bild från PS3 -systemet PS3 -systemet kan ge bild i två olika slags upplösning: HD och SD. Läs bruksanvisningen till TV:n du använder för att ta reda på vilka videolägen som stöds. HD (High Definition) SD (Standard Definition) Videoläge * p 1080i 720p 576p 576i * 2 Bildformat 16:9 16:9 16:9 *1 Siffran anger antalet horisontella linjer som bilden är uppbyggd av. Ett i står för interlaced (sammanflätad) och ett p står för progressive scan (progressiv). Den progressiva, icke sammanflätade tekniken ger bild av hög kvalitet med minimalt flimmer. *2 Det här läget visas i systemet under benämningen Standard (PAL). Skillnader i upplösning 16:9 4:3 16:9 4:3 Steg 4: Anslut nätsladden. sid. 11 m Steg 5: Genomför installationsproceduren för systemets programvara. sid. 11 HD-skärm SD-skärm 6

7 Att komma igång Installation av PS3 -systemet Olika slags kabel för video Upplösningen på bilden på TV:n varierar beroende på TV:ns kontakter och på vilken typ av kabel som används. Välj en kabel som passar den TV du använder. Kabeltyp Kontakt på TV:n Tillgängliga videolägen* HDMI-kabel (säljs separat) HDMI IN-uttag 1080p / 1080i / 720p / 576p AV-komponentkabel (säljs separat) COMPONENT VIDEO IN AUDIO IN VIDEO INkomponentuttag Y PB/CB PR/CR L R 1080p / 1080i / 720p/ 576p / 576i*² S VIDEO-kabel (säljs separat) SVIDEO L-AUDIO-R S VIDEO IN-uttag 576i*² AV-kabel (medföljer) VIDEO IN-uttag (komposit) VIDEO L-AUDIO-R 576i*² AV-kabel (medföljer) AV-adapterkontakt (SCART) (medföljer) AV-adapteruttag (SCART) 576i*² * 1 Beroende på TV:n och på materialet som spelas upp kan vissa videolägen ibland ej vara tillgängliga. * 2 Videoinställningarna på systemet kommer att visas som Standard (PAL). 7

8 Att komma igång Installation av PS3 -systemet Sammankoppling Varning Anslut inte systemets nätsladd till ett eluttag förrän alla andra sladdar är inkopplade. Eluttaget ska sitta nära utrustningen och vara lättillgängligt. Anslutning med andra kabeltyper Andra kablar än HDMI-kabel ansluts till AV MULTI OUT-uttaget på systemet. Anslutning till TV med HDMI-kabel Anslut systemet till TV:n med en HDMI-kabel (säljs separat). En HDMI-kabel överför såväl bild som ljud av digital kvalitet med minimal förlust av bildkvalitet. TV AV-adapterkontakt (SCART) (medföljer) AV MULTI OUT-uttag AV-kabel (medföljer) AV-adapteruttag (SCART) HDMI OUT-uttag Exempel: Vid användning av den medföljande AV-kabeln TV HDMI-kabel (säljs separat) HDMI IN-uttag Om du ändrar den typ av kabel som används för att ansluta systemet kan bilden försvinna. Om detta händer, stäng av systemet och sätt på det igen genom att röra strömbrytaren på systemets framsida i minst fem sekunder (tills systemet piper två gånger). Inställningen för videoutdata återställs då till standardupplösningen. 8

9 Att komma igång Installation av PS3 -systemet Steg 2: Koppla in digital ljudutrustning. Du kan ansluta utrustning med stöd för digitalt ljud, som ett hemmabiosystem eller liknande. När du ansluter digital ljudutrustning går du till (Inställningar) (Ljudinställningar) ( Inställningar för ljudutdata ) och ändrar inställningarna så att de passar utrustningen. Anslutning med optisk digital kabel Ljud överförs via den optiska digitala kabeln. Bilden överförs via kabeln för videoutdata. Optisk digital kabel för ljud (säljs separat) Ljud från PS3 -systemet De kanaler som stöds kan variera beroende på vilken kontakt som används. PS3 -systemets ljudutgångar Kanaler som kan användas 2 Ch. 5.1 Ch. 7.1 Ch. AV MULTI OUT-uttag DIGITAL OUT (OPTICAL)-uttag HDMI OUT-uttag * * För att få 7.1-ljud genom HDMI OUT-uttaget krävs utrustning som är kompatibel med Linear PCM 7.1 Videokabel till TV:n som används ( sid. 39) TV Digital ljudanläggning hemmabiosystem eller liknande I vanliga fall kan man inte samtidigt få utgående ljud från flera olika ljudkablar. Om PS3 -systemet till exempel är anslutet till en TV med en HDMI-kabel och till en ljudanläggning via en optisk digital kabel, samtidigt som du har valt Digitala utdata (optiska) under Inställningar för ljudutdata, kommer du inte längre att få ljud via TV:n utan endast från ljudanläggningen. 9

10 Att komma igång Installation av PS3 -systemet Anslutning med HDMI-kabel Steg 3: Anslut Ethernet-kabel Såväl ljud som bild överförs via HDMI-kabeln. Bilden till TV:n kan överföras via ljudanläggning. Systemet kan anslutas till Internet med hjälp av en Ethernet-kabel, som finns att köpa i handeln. Läs mer om nätverksinställningar i avsnittet Justera nätverksinställningar ( sid. 24). HDMI-kabel (säljs separat) Varning Systemet har stöd för nätverk av typen 10BASE-T, 100BASE-TX och 1000BASE-T. Anslut inte vanlig telefonsladd eller andra sladd- eller kabeltyper som inte är kompatibla med systemets LAN-uttag, eftersom det kan leda till hög temperatur, brandrisk och att systemet slutar fungera som det ska. Digital ljudanläggning - hemmabiosystem eller liknande HDMI-kabel (säljs separat) Ethernet-kabel som finns att kö pa i handeln LAN-uttag Lampa för LAN-åtkomst TV Om din TV inte har ett HDMI-uttag använder du en videokabel av den typ som passar din TV ( sid. 7) för direkt anslutning till PS3 -systemet. Om något tillbehör är anslutet till PS3 -systemet med en HDMI-kabel, bör du inte stänga inte av det så länge systemet är på (strömbrytaren lyser med ett fast grönt sken), eftersom det kan orsaka förvrängda eller onormala ljud. Om du har ett PS3 -system med stöd för trådlöst LAN kan du ansluta till Internet utan Ethernet-kabel. Läs mer i avsnittet Att använda en trådlös anslutning ( sid 25). 10

11 Att komma igång Installation av PS3 -systemet Steg 4: Anslut nätsladden. Anslut nätsladden. Varning Anslut inte systemets nätsladd till ett eluttag förrän alla andra sladdar är inkopplade. Eluttaget ska sitta nära utrustningen och vara lättillgängligt. Steg 5: Genomför installationsproceduren för systemets programvara. När systemet slagits på ska grundläggande inställningar justeras. 1 Sätt på TV:n. 2 Slå på MAIN POWER-brytaren (huvudströmbrytaren). MAIN POWER-brytare (huvudströmbrytare) AC IN-uttag Nätsladd (medföljer) Till eluttag Beroende på land och område kan eluttaget se annorlunda ut än på bilden Strömindikatorn lyser med ett fast rött sken för att visa att systemet är i standby-läge. 3 Tryck på strömbrytaren. Strömbrytare Strömindikator Strömindikatorn lyser nu grönt och bild visas på TV-skärmen. 11

12 Att komma igång Installation av PS3 -systemet 4 Anslut den trådlösa handkontrollen till systemet med en USB-kabel. 6 Justera grundläggande inställningar. USB-kontakt USB-kabel (medföljer) USB-kontakt 5 Tryck på PS-knappen på handkontrollen. Handkontrollen identifieras av systemet. När detta är klart visas skärmen för den första inställningen. Följ instruktionerna på skärmen för att ställa in språk, tidszon, datum, tid och användarnamn. Skärmen för att förbereda anslutning till Internet visas. När systemet ansluts med en Ethernet-kabel väljs grundinställningarna automatiskt om du följer instruktionerna på skärmen. När systemet ansluts via ett trådlöst LAN följer du instruktionerna från och med steg 4 i avsnittet Att förbereda anslutning till Internet ( sid. 26) för att förbereda anslutningen. När du är klar med inställningarna visas hemmenyn ( sid. 3) på TVskärmen. När systemet ansluts till TV:n med en HDMI-kabel visas en skärm för att ändra upplösningen för videoutdata medan du gör den första inställningen. Om du väljer Ja på skärmen och sedan trycker på -knappen väljs den optimala upplösningen automatiskt. Mer information om hur du matar in text finns i avsnittet Att använda tangentbordet på skärmen ( sid. 32). De grundläggande inställningarna kan ändras under (Inställningar) eller (Användare). Mer detaljer hittar du i användarmanualen ( sid 29). 12

13 Att komma igång Installation av PS3 -systemet Att ändra inställningarna för videoutdata Beroende på den typ av kablar och kontakter som används kan PS3 systemets inställningar för videoutdata behöva ändras för att visa HD-upplöst bild på en TV ( sid. 6). Använd följande metoder om inte bilden visas på TV:n: Byt TV:ns videoingång så att den passar den kontakt som används för att ansluta till systemet. Stäng av systemet och sätt på det igen genom att röra strömbrytaren på systemets framsida i minst fem sekunder (tills systemet piper två gånger). Inställningen för videoutdata återställs då till standardupplösningen. Om du väljer AV MULTI / SCART måste du välja utgående signal på nästa skärm. Du bör i de flesta fall välja Y Pb/Cb Pr/Cr. 3 Bekräfta valet och tryck sedan på -knappen. Om du ändrade kontakten i steg 2 visas en skärm där du kan bekräfta ändringen. 4 Bekräfta inställningarna, välj Ja och tryck sedan på -knappen. Om du ändrade kontakten i steg 2 visas en skärm där du kan bekräfta inställningarna. 1 Gå till hemmenyn och välj (Inställningar) Inställningar för videoutdata och tryck sedan på -knappen. 2 Välj den kontakt ( sid. 7) som används på TV:n och tryck sedan på -knappen. Om du väljer HDMI kan du välja mellan Automatisk eller Anpassad på nästa skärm. Du bör i de flesta fall välja Automatisk, vilket innebär att inställningarna för videoutdata ställs in automatiskt. 13

14 Att komma igång Installation av PS3 -systemet 5 Välj de upplösningar som stöds av TV:n och tryck sedan på -knappen. Den upplösning som visas på TV:n varierar beroende på vilken kontakt och vilken typ av kabel som används ( sid. 7). Den högsta upplösningen du väljer används för videoutdata. Beroende på vilken kontakt du valde i steg 2, visas eventuellt inte den här skärmen. 6 Bekräfta inställningarna, välj Ja och tryck sedan på -knappen. Beroende på vilken kontakt du valde i steg 2 och de upplösningar du valde i steg 5, visas eventuellt inte den här skärmen. 7 Välj TV-typ och tryck sedan på -knappen. Om du valde Standard (PAL) eller 576p i steg 5 visas en skärm där du kan välja TV-bildens storlek. Anpassa inställningen efter den TV som används. Om du valde 720p eller en högre upplösning i steg 5 ställs TV-typen automatiskt in på 16:9 och skärmen för val av TV-skärmens storlek visas inte. 14

15 Att komma igång Installation av PS3 -systemet 8 Bekräfta inställningarna och tryck sedan på -knappen. Inställningarna för videoutdata sparas i systemet. Om du väljer HDMI kan du välja mellan Automatisk eller Manuell på nästa skärm. Du bör i de flesta fall välja Automatisk. Om du använder en annan kabel än en HDMI-kabel för ljudutmatningen från TV:n väljer du Kontakt för ljudindata/scart/av MULTI. Om du använder en optisk digital kabel för ljudutmatningen väljer du Digitala utdata (optiska) och väljer utdataformat på nästa skärm. 10 Bekräfta inställningarna och tryck sedan på -knappen. Inställningarna för ljudutdata sparas i systemet. Du kan ändra inställningarna för ljudutdata under (Ljudinställningar) Inställningar för ljudutdata. (Inställningar) 9 Ändra inställningarna för ljudutdata. Fortsätt med att ändra inställningarna för ljudutdata. Anpassa inställningarna till den TV eller ljudenhet som används. 15

16 03 Grundläggande handhavande Att sätta på och stänga av PS3 -systemet Sätta på systemet Använd en av följande metoder för att sätta på systemet: Använda en trådlös kontroll Använda systemknappen Stänga av systemet Stäng av systemet genom att välja 1 (Stäng av systemet) under (Användare) på Hem-menyn. 1 Tryck på PS-knappen. Ett kontrollernummer tilldelas när systemet sätts på. PS-knapp 1 Vidrör strömbrytaren. Strömbrytare Strömindikator 2 Tryck på PS-knappen på kontrollern. Ett kontrollernummer tilldelas. Obs! Använd inte MAIN POWER-brytaren på baksidan av systemet för att stänga av systemet när strömindikatorn lyser med ett fast grönt eller blinkande grönt sken. Om du gör det kan det leda till dataförluster eller till att befintliga data eller systemet skadas. 16 Status för strömindikator Fast grönt Systemet är aktiverat Blinkande grönt Systemet stängs av Fast rött Systemet är avstängt (i standby-läge) Av MAIN POWER-brytaren är av Innan du använder en trådlös kontroller måste du koppla ihop den med systemet ( sidan 17). Du kan stänga av systemet genom att vidröra strömbrytaren på framsidan av systemet tills du hör ett pip (efter cirka två sekunder). Om du vidrör strömbrytaren i mer än 10 sekunder tvingas systemet att stänga av, vilket kan leda till dataförluster eller till att befintliga data eller systemet skadas. Om du inte kommer att använda systemet under en längre tid kontrollerar du att strömindikatorn lyser med ett fast rött sken och stänger sedan av systemet med hjälp av MAIN POWER-brytaren på baksidan av system.

17 04 Grundläggande handhavande Använda den trådlösa handkontrollen Förberedelser För att använda en trådlös handkontroll måste du först registrera den (eller para ihop den med) PS3 -systemet och tilldela den ett nummer. Steg 1: Para ihop systemet och handkontrollen. Första gången den används När den används med ett annat PS3 -system m Steg 2: Tilldela handkontrollen ett nummer. Varje gång systemet sätts på Steg 1: Para ihop systemet och handkontrollen. När handkontrollen används för första gången eller om den används med ett annat PS3 -system måste den först paras ihop med systemet. Om du sätter på systemet och ansluter handkontrollen med en USBkabel kommer denna process att ske automatiskt. Steg 2: Tilldela handkontrollen ett nummer. Varje gång systemet sätts på måste handkontrollen tilldelas ett nummer. Tryck på PS-knappen. Alla portindikatorer blinkar. m När handkontrollen har tilldelats ett nummer kommer portindikatorn för det aktuella numret att lysa rött med ett fast ljus. Upp till sju handkontroller kan vara anslutna på samma gång. Handkontrollens nummer står ovanför portindikatorerna. För numren 5-7 får de tända indikatorernas nummer summeras. Exempel: Handkontrollen har tilldelats nummer 5 Handkontrollen kan endast tilldelas nummer och paras ihop med systemet när detta är påslaget (när strömindikatorn lyser grönt med ett fast ljus). När en handkontroll som parats ihop med ett PS3 -system används med ett annat PS3 -system måste den paras ihop med detta system. Handkontrollen måste också paras ihop med det ursprungliga systemet på nytt om den använts med ett annat system. Om handkontrollen eller systemet stängs av kommer portindikatorerna på handkontrollen att slockna och handkontrollen förlorar sitt tilldelade nummer. USB-kabel (medföljer) Kontrollera att systemet är påslaget (strömindikatorn lyser grönt med ett fast ljus). 17

18 Grundläggande handhavande Använda den trådlösa handkontrollen Att använda handkontrollen i trådlöst läge Om du kopplar ur USB-kabeln kan handkontrollen användas i trådlöst läge. För att det ska fungera måste handkontrollens batteri vara laddat. Batterinivå Om du trycker på PS-knappen och håller den nedtryckt i mer än en sekund kan du kontrollera batterinivån på skärmen. USB-kabeln kan anslutas eller kopplas ur medan handkontrollen och systemet är på. Om handkontrollen inte fungerar, tryck på PS-knappen och tilldela ett nytt handkontrollsnummer. Att ladda upp handkontrollen När systemet är på (strömindikatorn lyser med ett fast grönt sken) ansluts handkontrollen till systemet med en USB-kabel. Portindikatorerna på handkontrollen blinkar långsamt och den börjar laddas. När handkontrollen är fulladdad slutar portindikatorerna att blinka. Handkontrollen kan användas under laddning. Ladda i temperaturer mellan 10 C och 30 C. I andra temperaturer kan laddningen fungera sämre. Charge Level Batteriet har mycket kapacitet kvar. Batteriet börjar bli urladdat. Batteriet är nästan helt urladdat. PS-knappen blinkar rött. Ladda batteriet. Batteriet är helt urladdat. Beroende på omgivning och användning kan det hända att den återstående batterikapaciteten inte visas helt korrekt och att batteriets livslängd varierar. 18

19 05 Grundläggande handhavande Att spela upp material Blu-ray CD/DVD/Blu-ray Disc (BD)/DVD/CD Disc (BD) 1 Sätt i skivan. 2 En ikon visas i startmenyn, och uppspelningen av skivan påbörjas. Sätt i skivan med den tryckta sidan uppåt. Om skivan inte startar automatiskt, välj skivikonen från startmenyn och tryck på -knappen. Observera Skivor som inte är kompatibla med systemet kan inte spelas. För vidare detaljer, se Säkerhet och Support - dokumentet. För att spela BD-videoprogramvara måste i vissa fall krypteringsnyckeln (*) förnyas. Krypteringsnyckeln kan förnyas när systemets mjukvara uppdaterats ( sida 30). * AACS (Advanced Access Control System) key Utmatning av en skiva Stoppa uppspelningen och tryck sedan på utmatningsknappen. Information om hur du avslutar ett spel hittar du i avsnittet Att spela spel ( sid. 21). Utmatningsindikator Utmatningsknapp 19

20 Grundläggande handhavande Att spela upp material USB-utrustning Extern utrustning, till exempel utrustning som uppfyller standard för USB-masslagringsenheter, kan anslutas med en USB-kabel. Utrustningen kan anslutas medan systemet är på. Läs också de instruktioner som medföljde utrustningen. 1 Anslut USB-utrustningen. En ikon visas i hemmenyn. Tänk på Koppla inte från USB-utrustning eller stäng av systemet medan information håller på att sparas eller läsas. Det kan leda till att informationen går förlorad eller blir förstörd. Vid användande av en USB-flashdrive med skrivskyddsomkopplare, använd inte omkopplaren när utrustningen är ansluten till PS3 -systemet. Det kan leda till att informationen går förlorad eller blir förstörd. Filformat som kan spelas upp eller visas Systemet kan spela upp eller visa filer av formaten ATRAC, MP3, AAC, JPEG och MPEG-4. Den senaste informationen hittar du i användarmanualen ( sid 29). Extern utrustning som till exempel en digitalkamera. 2 Markera ikonen och tryck sedan på -knappen. En lista över tillgängligt material visas. Enbart filer som kan spelas upp eller visas av PS3 -systemet visas i kolumnen för respektive kategori. (Bilder visas till exempel i kategorin för foton.) Beroende på lagringsmediet kan det hända att endast ett urval av katalogerna på mediet visas. Om du väljer Display All (Visa alla) från alternativmenyn ( sid. 3), kommer alla kataloger som finns sparade på mediet att visas. Tänk på Med jämna mellanrum bör du säkerhetskopiera informationen på hårddisken för att undvika förlorade eller förstörda data. Om informationen av någon anledning försvinner eller förstörs är det omöjligt att återvinna eller reparera den. Observera att SCEE inte är ansvarigt för förlorade eller förstörda data, filer eller mjukvaror. 20

21 06 Spel Att spela spel Spel som kan spelas med detta system PLAYSTATION 3-programvara PlayStation -programvara PlayStation 2-programvara Att spela spel Att starta ett spel När du sätter in skivan startar spelet automatiskt. Kan spelas med detta system Kan spelas, men fungerar inte alltid korrekt Kan inte spelas med detta system Ovisno o vrsti softvera, primjerice softver formata PlayStation, značajka (Avsluta spelet) visas när du trycker in PS-knappen. I sådana fall väljer du Avsluta spelet på skärmen som visas. Handkontroll-inställningar Du kan ändra kontrollerinställningarna genom att välja (Tillbehörsinställningar) på Hem-menyn. Omtilldela kontroller Vibrationsfunktion för kontroller (Inställningar) Om en kontrollerport eller ett nummer har specificerats av programvaran kan du använda den här inställningen för att tilldela rätt kontrollport eller nummer.* Du kan ställa vibrationsfunktionen på Av eller På. Standardinställningen är På. * Du kan inte tilldela handkontrollport 2-D med detta system. Du kan ändra inställningar för kontrollern under ett spel genom att trycka på PS-knappen. Välj (Tillbehörsinställningar) under (Inställningar) på XMBskärmen, eller välj Kontroller-inställningar på skärmen som visas. Sätt in skivan med etiketten uppåt Avsluta ett spel Tryck på PS-knappen på den trådlösa kontrollern under ett spel. Välj sedan (Spel) (Avsluta spelet) på Hem-menyn för att avsluta spelet. Sparade data för spel i PS3 -format Data för spel i PS3 -format sparas på systemets hårddisk. Informationen visas via (Spel) ( Verktyg för sparade data ). 21

22 Spel Att spela spel Sparade data för spel i- eller PlayStation -format För att spara data från PlayStation -spel måste interna minneskort skapas på hårddisken för att sedan tilldelas platsidentiteter. Steg 1: Skapa ett internt minneskort. Skapa ett internt memory card i hårddisken som en ersättning för ditt riktiga Memory Card. Obs Detta system stödjer inte uppspelning av PlayStation 2-programvara. Även om man skapar ett internt memory card för PlayStation 2-programvara kommer det inte att kunna användas för att spela spel. Steg 1: Skapa ett internt minneskort 1 Välj (Verktyg för Memory Card (PS/PS2)) under (Spel) i hemmenyn och tryck sedan på -knappen. Memory Card Internt minneskort (PS) Steg 2: Tilldela fack. Sätt in ditt interna memory card i det interna facket i hårddisken istället för i MEMORY CARD-facket. MEMORY CARD-platser Interna fack 2 Välj (Skapa nytt internt Memory Card) och tryck sedan på -knappen. 3 Välj Internt Memory Card (PS), och tryck sedan på knappen. Namnge ditt interna memory card och spara det. Även om man skapar ett Internt Memory Card (PS2) i steg 3, kommer det inte att kunna användas för att spela PlayStation 2-programvara. 22

23 Spel Att spela spel Steg 2: Tilldela fack 1 Välj (Verktyg för Memory Card (PS/PS2)) under (Spel) i hemmenyn och tryck sedan på -knappen. 2 Välj det interna minneskort du vill använda och tryck sedan på -knappen. Tilldela fack. Beroende på programvaran kan platsidentiteter vara tilldelade i förväg. Mer detaljer om det bör du hitta i instruktionerna för programvaran. Du kan tilldela fack under spelets gång. Tryck på PS-knappen på den trådlösa handkontrollen och välj Tilldela fack på skärmen som visas. Att använda data sparade på Memory Card För att använda data sparade på Memory Card (8MB) (till PlayStation 2) eller Memory Card måste dessa kopieras till ett internt minneskort på hårddisken. För att kopiera informationen måste du ha en Memory Card-adapter (säljs separat). 2 Anslut Memory Card-adaptern till systemet och sätt in ditt Memory Card. Ikonen för (Memory Card (PS)) eller (Memory Card (PS2)) visas. 3 Välj de sparade data du vill kopiera och tryck på -knappen. 4 Välj Kopiera, och tryck sedan på -knappen. Följ instruktionerna på skärmen för att fullfölja operationen. Det här systemet kan kopiera sparade data från PlayStation 2-programvara, men det går inte att spela PlayStation 2-programvara på den här modellen av systemet. Om mängden data som ska kopieras är stor kommer systemet automatiskt att skapa flera interna memory card (PS). Man kan kopiera data som är sparade på hårddisken till ett Memory Card (8MB) (till PlayStation 2), ett Memory Card eller en USB-masslagringsenhet (USBflashminne etc.). Välj sparade data och välj Kopiera från alternativmenyn ( sida 3). Vissa sparade data kan ha restriktioner som förhindrar datakopiering. I sådana fall, välj Flytta i steg 4. Sparade data flyttas till hårddisken och raderas från Memory Card. Obs Även om du kopierar sparade data från PlayStation 2-programvara till hårddisken kan du inte spela spel med hjälp av dessa sparade data. 1 Välj (Verktyg för Memory Card (PS/PS2)) under (Spel) i hemmenyn och tryck sedan på -knappen. 23

24 07 Nätverk Nätverksinställningar Anslutning med sladd Här följer instruktioner för hur systemet ansluts till Internet med hjälp av en Ethernet-kabel, som finns att köpa i handeln. Exempel på nätverksanslutning med sladd Nätverksinställningar och anslutningsmetod kan variera beroende på utrustning och nätverksmiljö. Till Internet Utrustning för nätverksanslutning, till exempel ett ADSL-modem Router Ej nödvändig om modemet eller liknande nätverksutrustning har inbyggd router-funktionalitet Förberedelser av utrustningen Följande behövs för en Internetanslutning med sladd. En bredbandsanslutning till Internet Utrustning för nätverksanslutning, till exempel ett ADSL-modem En Ethernet-kabel som finns att köpa i handeln Att förbereda anslutning till Internet IInställningarna för anslutning till Internet kan variera beroende på nätverksmiljön och de tillbehör som används. Följande instruktioner beskriver en typisk installation. 1 Anslut en Ethernet-kabel, som finns att köpa i handeln, till systemet. 2 Välj (Nätverksinställningar) under (Inställningar) i hemmenyn och tryck sedan på -knappen. När du får ett meddelande om att Internetuppkopplingen kommer att avslutas väljer du Ja och trycker sedan på -knappen. Ethernet-kabel som finns att köpa i handeln PC 24 En router tillåter att flera enheter kopplas upp mot samma Internet-anslutning. Du måste ha en router om både en PC och PS3 -systemet kommer att vara anslutna till Internet samtidigt via samma anslutning.

25 Nätverk Nätverksinställningar 3 Välj Enkel och tryck sedan på -knappen. Att använda en trådlös anslutning (endast modeller utrustade med trådlöst LAN) Här följer instruktioner för hur systemet ansluts till Internet trådlöst. Exempel på trådlös nätverksanslutning Nätverkskonfigurationen och anslutningsmetoden kan variera beroende på utrustning och nätverkets natur. Utrustning för nätverksanslutning, till exempel ett ADSL-modem Anslutningspunkt eller trådlös router När nätverkskonfigurationen har kontrollerats visas en lista över inställningar. Enkel Anpassad Grundinställningarna ställs in automatiskt. Här kan du själv justera inställningarna i detalj. Mer information om inställningar finns i de instruktioner som du har fått från din Internetleverantör eller tillsammans med nätverksutrustningen. Till Internet 4 Bekräfta inställningarna och tryck sedan på -knappen. För mer information om nätverksinställningar hänvisas till användarmanualen online ( sid. 29). För vissa nätverksmiljöer visas skärmar för inställningsalternativ som till exempel PPPoE, proxyserver och IP-adress när du gör de här inställningarna. Se i så fall de instruktioner som du har fått från din Internetleverantör för att hitta rätt inställningar. PC PC En anslutningspunkt låter dig ansluta trådlöst till ett nätverk. En trådlös router skapar trådlösa anslutningspunkter. Du måste ha en router om både en PC och PS3 -systemet kommer att vara anslutna till Internet samtidigt via samma anslutning. 25

Snabbhandledning CECHK04 7011941

Snabbhandledning CECHK04 7011941 Snabbhandledning CECHK04 7011941 Om dokumentationen till PS3 -systemet PS3 -systemets dokumentation omfattar följande: Säkerhet och Support Läs noggrant igenom detta dokument innan du använder produkten.

Läs mer

Snabbhandledning 7010633

Snabbhandledning 7010633 Snabbhandledning 7010633 Om dokumentationen till PS3 -systemet PS3 -systemets dokumentation omfattar följande: Säkerhet och Support Läs noggrant igenom detta dokument innan du använder produkten. Det här

Läs mer

Snabbhandledning 7009518

Snabbhandledning 7009518 Snabbhandledning 7009518 Om dokumentationen till PS3 -systemet PS3 -systemets dokumentation omfattar följande: Säkerhet och Support Läs noggrant igenom detta dokument innan du använder produkten. Det här

Läs mer

Bruksanvisning CECH-2104A CECH-2104B

Bruksanvisning CECH-2104A CECH-2104B SV Bruksanvisning Läs noggrant igenom manualer och bifogade dokument innan du använder produkten och spara dem sedan för framtida bruk. CECH-2104A CECH-2104B 7015887 VARNINGAR 2 Öppna inte höljet, då riskerar

Läs mer

Välkommen till PlayStations värld. Få igång din PS4 med den här praktiska snabbhandledningen. Snabbhandledning. Svenska CUH-1004A

Välkommen till PlayStations värld. Få igång din PS4 med den här praktiska snabbhandledningen. Snabbhandledning. Svenska CUH-1004A Välkommen till PlayStations värld Få igång din PS4 med den här praktiska snabbhandledningen. Snabbhandledning Svenska CUH-1004A Komma igång Anslut till din TV. Följ steg till nedan för att ansluta PlayStation

Läs mer

Snabbhandledning. Svenska CUH-2016A / CUH-2016B

Snabbhandledning. Svenska CUH-2016A / CUH-2016B Snabbhandledning Svenska CUH-2016A / CUH-2016B 7028392 Komma igång Anslut till din TV. Följ steg till nedan för att ansluta PlayStation 4-systemet till din TV. Baksida AC IN-uttag HDMI OUT-port HDMI-ingång

Läs mer

Bruksanvisning. Läs noggrant igenom manualer och bifogade dokument innan du använder produkten och spara dem sedan för framtida bruk.

Bruksanvisning. Läs noggrant igenom manualer och bifogade dokument innan du använder produkten och spara dem sedan för framtida bruk. Bruksanvisning Läs noggrant igenom manualer och bifogade dokument innan du använder produkten och spara dem sedan för framtida bruk. CECH-2004A 7013875 VARNINGAR 2 Öppna inte höljet, då riskerar du att

Läs mer

Snabbhandledning. Svenska CUH-1116A 7026135

Snabbhandledning. Svenska CUH-1116A 7026135 Snabbhandledning Svenska CUH-1116A 7026135 Komma igång Anslut till din TV. Följ steg till nedan för att ansluta PlayStation 4-systemet till din TV. Baksida AC IN-uttag HDMI OUT-port HDMI-ingång Strömsladd

Läs mer

Snabbhandledning. Svenska VTE-1016

Snabbhandledning. Svenska VTE-1016 Snabbhandledning Svenska VTE-1016 7025691 1 Så låt oss komma igång! Anslut din handkontroll till ditt PlayStation TVsystem Du kan använda den trådlösa handkontrollen DUALSHOCK 3 eller DUALSHOCK 4 med ditt

Läs mer

Välkommen till PlayStations värld

Välkommen till PlayStations värld Välkommen till PlayStations värld Få igång din PS4 med den här praktiska snabbhandledningen. Snabbhandledning Svenska CUH-1116A 7024817 Komma igång Anslut till din TV. Följ steg till nedan för att ansluta

Läs mer

Upplev en PS4-spelares underbara liv. Snabbhandledning

Upplev en PS4-spelares underbara liv. Snabbhandledning Upplev en PS4-spelares underbara liv. Snabbhandledning Svenska CUH-7016B 7028619 Komma igång Anslut till din TV. Följ steg till nedan för att ansluta PlayStation 4-systemet till din TV. Tänk på att ansluta

Läs mer

Welcome to the World of PlayStation Snabbhandledning

Welcome to the World of PlayStation Snabbhandledning Welcome to the World of PlayStation Snabbhandledning Svenska PCH-2016 7025574 Använda ditt PlayStation Vita-system för första gången Håll in i 5 sekunder Slå på ditt PS Vita-system. När du slår på systemet

Läs mer

Snabbhandledning PSP-3004 7012208

Snabbhandledning PSP-3004 7012208 Snabbhandledning PSP-3004 7012208 Introduktion Använda XMB (XrossMediaBar) GAME (Spel) Spela spel PSP -systemet har ett användargränssnitt som kallas XMB (XrossMediaBar). Huvudskärmen för XMB kallas för

Läs mer

Support. Tack för att du väljer NETGEAR:s produkter.

Support. Tack för att du väljer NETGEAR:s produkter. Komma igång Support Tack för att du väljer NETGEAR:s produkter. När enheten har installerats letar du upp serienumret på etiketten på produkten och använder det till att registrera produkten på https://my.netgear.com.

Läs mer

Prestige 660M. Snabbinstallation. Version 1.0

Prestige 660M. Snabbinstallation. Version 1.0 Prestige 660M Snabbinstallation Version 1.0 1 Det här dokumentet hjälper dig att installera och använda din Prestige 660M. Observera att denna installationsguide endast beskriver installation av modemet

Läs mer

Installationsguide. Kreatel/Motorola VIP1920

Installationsguide. Kreatel/Motorola VIP1920 Installationsguide VARNING FÖR ATT UNDVIKA BRANDRISK OCH ELEKTRISK STÖT, UTSÄTT EJ DENNA APPARAT FÖR REGN ELLER FUKT Viktiga säkerhetsföreskrifter - Läs dessa instruktioner - Behåll dessa instruktioner

Läs mer

Tack för att du har köpt Mobile WiFi. Med Mobile WiFi-enheten får du en snabb trådlös nätverksanslutning.

Tack för att du har köpt Mobile WiFi. Med Mobile WiFi-enheten får du en snabb trådlös nätverksanslutning. Tack för att du har köpt Mobile WiFi. Med Mobile WiFi-enheten får du en snabb trådlös nätverksanslutning. I det här dokumentet får du information om Mobile WiFi så att du kan börja använda enheten direkt.

Läs mer

KARLSBORGS ENERGI AB INTERNET KABEL-TV INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2011.01

KARLSBORGS ENERGI AB INTERNET KABEL-TV INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2011.01 KARLSBORGS ENERGI AB INTERNET KABEL-TV INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2011.01 Karlsborgs Energi AB 2 Innehåll 1. ANSLUT KABELMODEMET... 4 2. ANSLUT OCH KONFIGURERA DIN UTRUSTNING... 5 OM DU VILL ANVÄNDA DIN

Läs mer

Egenskaper. Vad finns i kartongen. Beskrivning

Egenskaper. Vad finns i kartongen. Beskrivning Egenskaper Wi-Fi b/g/n 8-tums touchscreen Stödjer appar från 3:e part Webbkamera G-sensor Mediaspelare Vad finns i kartongen 1 surfplatta 1 USB-kabel 1 nätadapter Lathund Beskrivning a. Till/från Håll

Läs mer

Se till att alltid starta om nätverket i den här ordningen:

Se till att alltid starta om nätverket i den här ordningen: Kapitel 2 Felsökning I det här kapitlet får du information om felsökning av routern. Snabbtips Här följer några tips om hur du rättar till enklare problem. Se till att alltid starta om nätverket i den

Läs mer

Handbok för WiFi-inställningar

Handbok för WiFi-inställningar Handbok för WiFi-inställningar uu Inledning Det finns två lägen för trådlöst nätverk: infrastrukturläget för att ansluta via en åtkomstpunkt och adhoc-läget för att upprätta en direktanslutning till en

Läs mer

Vad finns i paketet. Detta bör finnas i paketet: Ett trådlöst modem, E5 Ett batteri Denna manual samt säkerhetsinformation En USB-kabel En nätadapter

Vad finns i paketet. Detta bör finnas i paketet: Ett trådlöst modem, E5 Ett batteri Denna manual samt säkerhetsinformation En USB-kabel En nätadapter Innehåll Vad finns i paketet. 2 Lär känna ditt modem.. 3 Förbered modemet för användning 5 Starta modemet första gången. 6 Koppla upp en dator via USB.. 8 Koppla upp en eller flera enheter via WiFi.. 9

Läs mer

1 (5) Anslut de 6 sladdar som hänger i krokar på hurtsen baksida. Övriga kablar är redan anslutna

1 (5) Anslut de 6 sladdar som hänger i krokar på hurtsen baksida. Övriga kablar är redan anslutna 1 (5) BRUKSANVISNING Placera hurtsen och anslut kablar Rulla ut hurtsen och placera den i mitten av rummet med jalusin mot bortre väggen. Lås hjulen under hurtsen och öppna jalusin. Flytta upp projektorn,

Läs mer

Hårddiskenhet (med monteringskonsol) Bruksanvisning

Hårddiskenhet (med monteringskonsol) Bruksanvisning Hårddiskenhet (med monteringskonsol) Bruksanvisning CECH-ZHD1 7020228 Kompatibel maskinvara PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Försiktighetsåtgärder Säkerställ att produkten används på ett säkert

Läs mer

Föräldrakontroll MEDDELANDE TILL FÖRÄLDRAR. Vita-systemet innan du låter ditt barn spela. Ställ in föräldrakontrollen på PlayStation 4-419-422-01(1)

Föräldrakontroll MEDDELANDE TILL FÖRÄLDRAR. Vita-systemet innan du låter ditt barn spela. Ställ in föräldrakontrollen på PlayStation 4-419-422-01(1) Föräldrakontroll MEDDELANDE TILL FÖRÄLDRAR Ställ in föräldrakontrollen på Vita-systemet innan du låter ditt barn spela. 4-419-422-01(1) Vita-systemet har funktioner som hjälper föräldrar och vårdnadshavare

Läs mer

Handbok för installation av programvara

Handbok för installation av programvara Handbok för installation av programvara Denna handbok beskriver hur du installerar programvaran via en USB- eller nätverksanslutning. Nätverksanslutning är inte tillgängligt för modellerna SP 200/200S/203S/203SF/204SF

Läs mer

P-660H Triple Play modem. Snabbinstallation. Version 2.0

P-660H Triple Play modem. Snabbinstallation. Version 2.0 P-660H Triple Play modem Snabbinstallation Version 2.0 1 Det här dokumentet hjälper dig att installera och använda ditt P-660H Triple Play modem. Följande installationsguide beskriver installation av modemet

Läs mer

BEYOND: Two Souls BEYOND Touch Appen

BEYOND: Two Souls BEYOND Touch Appen BEYOND: Two Souls BEYOND Touch Appen BEYOND Touch -APPEN För att få den optimala spelupplevelsen i BEYOND: Two Souls rekommenderar vi att du använder den trådlösa handkontrollen DUALSHOCK 3. Ovana spelare

Läs mer

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter Powerline Adapter OBS! Utsätt inte Powerline Adapter för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Powerline Adapter i extremt fuktiga eller

Läs mer

Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror

Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror Canon digitalkamera Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror Innehåll Inledning....................................... 1 Överföra bilder via en trådlös anslutning............. 2 Registrera kameranamnet....................................

Läs mer

WiFi-router N150 (N150R)

WiFi-router N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Installationshandbok WiFi-router N150 (N150R) Varumärken Varumärkes- och produktnamn är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive ägare. Informationen kan

Läs mer

NeoTV 350 Media Player NTV350

NeoTV 350 Media Player NTV350 NeoTV 350 Media Player NTV350 2011 NETGEAR, Inc. Med ensamrätt. Ingen del av denna publikation får reproduceras, överföras, transkriberas, lagras i ett sökbart lagringssystem eller översättas till något

Läs mer

Firmware uppdatering för iphone med Lightning-kontakt kompatibel med AppRadio Mode

Firmware uppdatering för iphone med Lightning-kontakt kompatibel med AppRadio Mode Firmware uppdatering för iphone med Lightning-kontakt kompatibel med AppRadio Mode Uppdateringsinstruktioner för navigeringsmodeller: AVIC-F40BT, AVIC-F940BT, AVIC-F840BT och AVIC-F8430BT som har uppgraderats

Läs mer

MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center

MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center Inledning Först och främst tackar vi till ditt köp av denna Sweex Portable Media Center. Ett enkelt sätt att njuta av musik och bilder

Läs mer

bredband Bredbandsbolaget Kundservice: 0770-777 000

bredband Bredbandsbolaget Kundservice: 0770-777 000 Snabbmanual för installation av bredband och telefoni Den här guiden visar dig hur du installerarr bredband och telefoni med modemet Zyxel 2812. Startboxen innehåller följande utrustning Bredbandsbolaget

Läs mer

JVC CAM Control (för Windows) Användarguide

JVC CAM Control (för Windows) Användarguide JVC CAM Control (för Windows) Användarguide Svenska Detta är en instruktionsmanual för mjukvaran (för Windows) för Live Streaming Camera GV-LS2/GV-LS1 skapad av JVC KENWOOD Corporation. Operatörssystemet

Läs mer

Blackwire C310/C320. Sladdanslutet USB-headset. Användarhandbok

Blackwire C310/C320. Sladdanslutet USB-headset. Användarhandbok Blackwire C310/C320 Sladdanslutet USB-headset Användarhandbok Innehåll Välkommen 3 Systemkrav 3 Vill du ha mer hjälp? 3 Det här finns i förpackningen 4 Grundläggande fakta om headsetet 5 Sätta på dig headsetet

Läs mer

snabbmanual för installation av bredband och telefoni

snabbmanual för installation av bredband och telefoni snabbmanual för installation av bredband och telefoni Startboxen innehåller följande utrustning Nätverkskablar Modem Strömadapter Testplugg Splitter Antenner Väggfäste Bredbandsbolaget Kundservice: 0770-777

Läs mer

Monteringskonsol för hårddiskenhet Bruksanvisning

Monteringskonsol för hårddiskenhet Bruksanvisning Monteringskonsol för hårddiskenhet Bruksanvisning CECH-ZCD1 7020229 Kompatibel maskinvara PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Försiktighetsåtgärder Säkerställ att produkten används på ett säkert sätt

Läs mer

Handbok för installation av programvara

Handbok för installation av programvara Handbok för installation av programvara Denna handbok beskriver hur du installerar programvaran via en USB- eller nätverksanslutning. Nätverksanslutning är inte tillgängligt för modellerna SP 200/200S/203S/203SF/204SF

Läs mer

SW3674. Snabbguide. Eee PC 900 Serierna 15G06Q0136D0

SW3674. Snabbguide. Eee PC 900 Serierna 15G06Q0136D0 SW3674 Snabbguide Eee PC 900 Serierna 15G06Q0136D0 Starta din Eee PC Dessa är endast snabbinstruktioner för användning av din Eee PC. Läs hela manualen för detaljerad information. 1 1. Installera batteripaketet

Läs mer

WiFi-router N300 (N300R)

WiFi-router N300 (N300R) Easy, Reliable & Secure Installationshandbok WiFi-router N300 (N300R) Varumärken Varumärkes- och produktnamn är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive ägare. Informationen kan

Läs mer

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Snabbstart Guide

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Snabbstart Guide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router Snabbstart Guide Billion BIPAC-711C2/710C2 ADSL Modem / Router För mer detaljerade instruktioner om konfiguration och användning av denna ADSL Modem/Router, hänvisar

Läs mer

Installation. Netgear 802.11ac trådlös kopplingspunkt WAC120. Förpackningens innehåll. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA

Installation. Netgear 802.11ac trådlös kopplingspunkt WAC120. Förpackningens innehåll. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA Varumärken NETGEAR, NETGEAR-logotypen och Connect with Innovation är varumärken och/eller registrerade varumärken som tillhör NETGEAR, Inc. och/eller dess dotterbolag i USA och/eller andra länder. Informationen

Läs mer

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5 Förenklad användarmanual för DAISY-användning Olympus DM-5 Komma igång 1 Sätt i batteriet Börja med att sätta i medföljande batteri i spelaren. Gör detta genom att öppna luckan på baksidan. En skarv i

Läs mer

snabbmanual för installation av trådlöst bredband och telefoni

snabbmanual för installation av trådlöst bredband och telefoni snabbmanual för installation av trådlöst bredband och telefoni STARTBOXEN INNEHÅLLER FÖLJANDE UTRUSTNING Modem Två nätverkskablar Strömadapter Splitter Testplugg Bredbandsbolaget Kundservice: 0770-777

Läs mer

E-BOT del 2 20150120

E-BOT del 2 20150120 E-BOT del 2 20150120 2 Innehållsförteckning 7 Avancerade funktioner... 4 7.1 Inställningar för färglägen... 4 7.1.1 Ställa in färglägena... 4 8 Inställningar... 6 8.1 Använda hörlurar... 6 8.2 Återställning...

Läs mer

TiVo. Installationsguide. Allt du behöver veta för att installera din TiVo -box. FiberLAN

TiVo. Installationsguide. Allt du behöver veta för att installera din TiVo -box. FiberLAN TiVo Installationsguide Allt du behöver veta för att installera din TiVo -box FiberLAN LED ON OFF WAN LAN1 LAN2 LAN3 LAN4 LAN5 LAN6 LAN7 LAN8 RES POWER Packa upp TiVo-förpackningen I TiVo-förpackningen

Läs mer

installation av bredband via telejacket. Att installera ditt ADSL-modem tar bara någon minut.

installation av bredband via telejacket. Att installera ditt ADSL-modem tar bara någon minut. installation av bredband via telejacket. Att installera ditt ADSL-modem tar bara någon minut. Paketets innehåll. Innehållsförteckning Paketets innehåll...3 Anslut bredbandet trådlöst...4 Anslut bredbandet

Läs mer

Fjärrkontroll för direktvisning

Fjärrkontroll för direktvisning Fjärrkontroll för direktvisning RM-LVR1 Denna handbok är ett supplement till denna enhets Bruksanvisning. Den presenterar några tillagda eller ändrade funktioner och beskriver hur de används. Se även denna

Läs mer

Att installera din nya DSL Gateway. Installationen tar bara en minut.

Att installera din nya DSL Gateway. Installationen tar bara en minut. Att installera din nya DSL Gateway. Installationen tar bara en minut. Paketets innehåll Innehållsförteckning Paketets innehåll...3 Vad är vad på din gateway...4 Anslut trådlöst till en dator...6 Anslut

Läs mer

DCS-950G SECURICAM nätverk 802.11g trådlös internetkamera med ljud.

DCS-950G SECURICAM nätverk 802.11g trådlös internetkamera med ljud. Denna produkt kan installeras med Internet Explorer 6.x eller högre. DCS-950G SECURICAM nätverk 802.11g trådlös internetkamera med ljud. Innan du börjar Du måste åtminstone ha följande: Windows XP/2000/Me

Läs mer

Aosta DS5124. Svensk Manual

Aosta DS5124. Svensk Manual 760047 Aosta DS5124 Svensk Manual Innehåll: Allmän information Snabbguide Felsökning Drivrutiner & installation av mjukvara Allmän information Specifikationer: * 5.1 megapixelskamera med upp till 12 megapixels

Läs mer

KARLSBORGS ENERGI AB ADSL INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2010.05

KARLSBORGS ENERGI AB ADSL INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2010.05 KARLSBORGS ENERGI AB ADSL INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2010.05 Karlsborgs Energi AB 2 Innehåll 1. LOKALISERA FÖRSTA TELEFONJACKET... 4 2. ANSLUT DITT MODEM... 4 3. ANSLUT OCH KONFIGURERA DIN UTRUSTNING...

Läs mer

Installationsguide / Användarmanual

Installationsguide / Användarmanual (Ver. 2.6.0) Installationsguide / Användarmanual Innehåll 1. Välkommen Sid 1 Välkommen som Internet kund hos Seth s Bredband Kontrollera att din Internetlåda innehåller: 2. Anslutningsguide Sid 2 Koppla

Läs mer

Läs denna guide innan användning. DNA TV-hubi SNABBGUIDE

Läs denna guide innan användning. DNA TV-hubi SNABBGUIDE Läs denna guide innan användning DNA TV-hubi SNABBGUIDE VÄLKOMMEN ATT BÖRJA ANVÄNDA DNA TV-HUBI! Med DNA TV-hubi kan du njuta av att se på gratis- och betalkanal-sändningar. DNA TV-hubi kombinerar televisionen,

Läs mer

B D S 2 8 0 / B D S 5 8 0

B D S 2 8 0 / B D S 5 8 0 B D S 2 8 0 / B D S 5 8 0 B D S 2 8 0 20 21 22 1 2 19 18 NFC 3 4 5 6 7 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 Snabbguide 1) Huvudströmbrytare 2) Antenn Upp 3) Högtalare utgångar 4) Optiskt digitalt ljud (S/PDIF)

Läs mer

ditt mobila bredband från Net 1

ditt mobila bredband från Net 1 Kom igång med ditt mobila bredband från Net 1 Gateway D-35 1 Innehållsförteckning Välkommen Välkommen...s 2 Välkommen som kund hos Net 1! Läs noga igenom denna quickguide. Här hittar du information om

Läs mer

TiVo. Installationsguide. Allt du behöver veta för att installera din TiVo -box

TiVo. Installationsguide. Allt du behöver veta för att installera din TiVo -box TiVo Installationsguide Allt du behöver veta för att installera din TiVo -box 5 GHZ 1 2 1 2 PSTN DSL 1 2 3 4 WAN LED ON OFF LAN 1 LAN 2 LAN 3 LAN 4 LAN 5 WAN LAN1 LAN2 LAN3 LAN4 LAN5 LAN6 LAN7 LAN8 ES

Läs mer

Snabbguide mini-router.

Snabbguide mini-router. TM TP_0_06-0 Med reservation för tryckfel. Funderar du över något? Läs mer på tele.se eller kontakta oss på: Kundservice Privat: 077-5 5 5 Kundservice Företag: 000- är ett varumärke som tillhör ETSI. Snabbguide

Läs mer

DI-624+ AirPlus G+ trådlös 2.4 GHz router

DI-624+ AirPlus G+ trådlös 2.4 GHz router Denna produkt kan installeras med hjälp av en vanlig webbläsare, t.ex. Internet Explorer 6 eller Netscape Navigator 6.2.3. DI-624+ AirPlus G+ trådlös 2.4 GHz router Innan du börjar 1. Om du har köpt denna

Läs mer

DI-604 Express EtherNetwork bredbandsrouter

DI-604 Express EtherNetwork bredbandsrouter Denna produkt kan installeras med en vanlig, modern webbläsare t.ex. Internet Explorer 5.x och Netscape Navigator,4.x eller nyare.. DI-604 Express EtherNetwork bredbandsrouter Innan du börjar 1. Om du

Läs mer

Snabbguide. till Mini-router

Snabbguide. till Mini-router Snabbguide till Mini-router Välkommen till din nya surftjänst! Med den här trådlösa Mini-routern surfar du på ett smartare sätt. Dels kan flera personer surfa på ett och samma abonnemang, dels kan du

Läs mer

CINEMA SB100 strömförsörjd soundbar-högtalare

CINEMA SB100 strömförsörjd soundbar-högtalare CINEMA SB100 strömförsörjd soundbar-högtalare snabbstartsguide Tack för att du har valt den här JBL -produkten! Den strömförsörjda soundbar-högtalaren JBL Cinema SB100 är ett komplett, integrerat ljudsystem

Läs mer

TiVo. Installationsguide. Allt du behöver veta för att installera din TiVo -box. FiberKoax

TiVo. Installationsguide. Allt du behöver veta för att installera din TiVo -box. FiberKoax TiVo Installationsguide Allt du behöver veta för att installera din TiVo -box FiberKoax 5 GHZ 1 2 Packa upp TiVo-förpackningen I TiVo-förpackningen hittar du: TiVo-box TiVo-fjärrkontroll med batterier

Läs mer

TiVo. Installationsguide. Allt du behöver veta för att installera din TiVo -box

TiVo. Installationsguide. Allt du behöver veta för att installera din TiVo -box TiVo Installationsguide Allt du behöver veta för att installera din TiVo -box 5 GHZ 1 2 1 2 PSTN DSL 1 2 3 4 WAN LED ON OFF LAN 1 LAN 2 LAN 3 LAN 4 LAN 5 WAN LAN1 LAN2 LAN3 LAN4 LAN5 LAN6 LAN7 LAN8 RES

Läs mer

BRUKSANVISNING. DENVER MPG-4054 NR Mediaspelare

BRUKSANVISNING. DENVER MPG-4054 NR Mediaspelare Video MP4-spelaren är en full multimediespelare. Detta innebär att den visar bilder och e-böcker med text, registrerar och spelar upp live-ljud och att den spelar upp musik- och videofiler. De här filerna

Läs mer

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installationshandbok

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installationshandbok Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installationshandbok Läs det här dokumentet innan du installerar Mac OS X. Det innehåller viktig information om att installera Mac OS X. Systemkrav Om du ska uppgradera till

Läs mer

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter Powerline Adapter OBS! Utsätt inte Powerline Adapter för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Powerline Adapter i extremt fuktiga eller

Läs mer

Jabra BT2047 BRUKSANVISNING JABRA BT2047. jabra

Jabra BT2047 BRUKSANVISNING JABRA BT2047. jabra Jabra BT2047 jabra BRUKSANVISNING 1 INNEHÅLL TACK!...2 OM...2 HEADSETETS FUNKTIONER...2 KOMMA IGÅNG...3 LADDA HEADSETET...4 SLÅ PÅ OCH STÄNGA AV HEADSETET...4 PARA IHOP HEADSETET MED TELEFONEN...5 BÄR

Läs mer

Flerkanalig AV-mottagare. Börja här Det här är din snabbstartguide

Flerkanalig AV-mottagare. Börja här Det här är din snabbstartguide Flerkanalig AV-mottagare STR-DN1020 Börja här Det här är din snabbstartguide 1 Installera högtalarna 2 Ansluta TV:n och andra enheter 3 Andra anslutningar 4 Välja högtalare och optimera 5 Uppspelning Det

Läs mer

FIBER INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.0. Felanmälan och support nås på 0502-60 65 90. Alla dagar 08:00-22:00

FIBER INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.0. Felanmälan och support nås på 0502-60 65 90. Alla dagar 08:00-22:00 FIBER INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.0 Felanmälan och support nås på 0502-60 65 90 Alla dagar 08:00-22:00 1. ANSLUT OCH KONFIGURERA DIN UTRUSTNING Er anslutning är klar först när den gröna lampan på Fiberkonverten

Läs mer

Trådlöst headset. Bruksanvisning CECHYA-0076

Trådlöst headset. Bruksanvisning CECHYA-0076 Trådlöst headset Bruksanvisning CECHYA-0076 Trådlöst headset MIC MUTING-knapp Statusindikator POWER-knapp Knappen VOL + Knappen VOL - Telefonknapp Mikrofon Öronclip Högtalare RESET-knapp USB-kontakt Laddningsstation

Läs mer

BeoCom 2. Komma igång

BeoCom 2. Komma igång BeoCom 2 Komma igång Innan du börjar Denna handledning innehåller anvisningar om hur du installerar och använder luren BeoCom 2 med en BeoLine-bas. Du kan även använda luren med andra baser, t.ex. en BeoCom

Läs mer

Startboxen innehåller följande utrustning. Modem Nätverkskabel Strömadapter

Startboxen innehåller följande utrustning. Modem Nätverkskabel Strömadapter Manual Huawei B260a Startboxen innehåller följande utrustning Modem Nätverkskabel Strömadapter 2 3 Modem Huawei B260a Betydelsen av modemets lampor 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Anslutning för extern antenn

Läs mer

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom.

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Komma igång: Stoppa in den medföljande CD-Rom skivan M-ANY

Läs mer

Tack för att du har köpt Pocket WiFi. Med Pocket WiFi-enheten får du en snabb trådlös nätverksanslutning.

Tack för att du har köpt Pocket WiFi. Med Pocket WiFi-enheten får du en snabb trådlös nätverksanslutning. Tack för att du har köpt Pocket WiFi. Med Pocket WiFi-enheten får du en snabb trådlös nätverksanslutning. I det här dokumentet får du information om Pocket WiFi så att du kan börja använda enheten direkt.

Läs mer

Lathund Victor Reader Stream

Lathund Victor Reader Stream Lathund Victor Reader Stream Innehåll 2/13 Lathund Victor Reader Stream 1 1 Innehåll 2 Knappbeskrivning 3 Knappbeskrivning 3 Vänster sida 3 Höger sida 3 Övre kant 3 Framsida 3 Numeriska knappar 4 Under

Läs mer

Mac OS X 10.5 Leopard Installationshandbok

Mac OS X 10.5 Leopard Installationshandbok Mac OS X 10.5 Leopard Installationshandbok Om du redan har Mac OS X 10.3 eller senare installerat på datorn: Du behöver bara uppgradera till Leopard. Se Uppgradera Mac OS X på sidan 1. Om du vill installera

Läs mer

Registrera lösenord, e-postadress och en kontakt

Registrera lösenord, e-postadress och en kontakt Introduktionsguide Läs den här guiden noggrant innan du använder produkten och förvara den nära till hands för att kunna återgå till den senare. HELA INNEHÅLLET ÄR TILLÅTET ENLIGT GÄLLANDE LAGSTIFTNING:

Läs mer

Trådlöst stereoheadset 2.0. Bruksanvisning CECHYA-0083

Trådlöst stereoheadset 2.0. Bruksanvisning CECHYA-0083 Trådlöst stereoheadset 2.0 Bruksanvisning CECHYA-0083 VARNING! Undvik att skada hörseln genom att inte lyssna på för hög volym under längre perioder. Säkerhetsföreskrifter Läs informationen i den här bruksanvisningen

Läs mer

DNA TV-hubi: Snabbguide

DNA TV-hubi: Snabbguide DNA TV-hubi: Snabbguide Läs denna guide innan användning» Välkommen att börja använda DNA TV-hubi! Med DNA TV-hubi kan du njuta av att se på gratis- och betalkanal-sändningar. DNA TV-hubi kombinerar televisionen,

Läs mer

Blackwire C310-M/ C320-M

Blackwire C310-M/ C320-M Blackwire C310-M/ C320-M USB Corded Headset User Guide Contents Välkommen 3 Systemkrav 3 Vill du ha mer hjälp? 3 Det här finns i förpackningen 4 Grundläggande fakta om headsetet 5 Sätta på dig headsetet

Läs mer

Snabbstart. N300 WiFi Range Extender Modell EX2700

Snabbstart. N300 WiFi Range Extender Modell EX2700 Snabbstart N300 WiFi Range Extender Modell EX2700 Komma igång NETGEAR WiFi Range Extender utökar räckvidden för WiFi-nätverk genom att den befintliga WiFi-signalen förstärks och signalkvaliteten generellt

Läs mer

Förpackningens innehåll

Förpackningens innehåll Varumärken NETGEAR, NETGEAR-logotypen och Connect with Innovation är varumärken och/eller registrerade varumärken som tillhör NETGEAR, Inc. och/eller dess dotterbolag i USA och/eller andra länder. Informationen

Läs mer

Tack för att du valde GoXtreme Wifi Control- funktionskamera. Läs bruksanvisningen noggrant innan du. använder kameran. Kamera: Delar och knappar

Tack för att du valde GoXtreme Wifi Control- funktionskamera. Läs bruksanvisningen noggrant innan du. använder kameran. Kamera: Delar och knappar Bruksanvisning Tack för att du valde GoXtreme Wifi Control- funktionskamera. Läs bruksanvisningen noggrant innan du använder kameran. Kamera: Delar och knappar 1 1. Avtryckaren 8. Mikro USB -koppling 2.

Läs mer

Felsökning-självhjälp. Punkt 1. Kontrollera bredbandsutrustningen.

Felsökning-självhjälp. Punkt 1. Kontrollera bredbandsutrustningen. Felsökning-självhjälp All elektronisk utrustning kan sluta att fungera på grund av att den blir gammal, utsätts för åverkan eller att naturfenomen (åska, vatten och eld) slår ut den. Men mest normalt är

Läs mer

Kom igång. Nokia N93i-1

Kom igång. Nokia N93i-1 Kom igång Nokia N93i-1 Knappar och delar telefonen stängd UTGÅVA 2 SV, 9253926 Modellnummer: Nokia N93i-1. Nedan kallad Nokia N93i. 1 Huvudkameraenhet och lins. Enheten har en huvudkamera på 3,2 megapixlar

Läs mer

Trådlöst headset. Bruksanvisning SCEH-00075 SCEH-00087. Läs noga igenom den medföljande dokumentationen innan du börjar använda produkten.

Trådlöst headset. Bruksanvisning SCEH-00075 SCEH-00087. Läs noga igenom den medföljande dokumentationen innan du börjar använda produkten. Trådlöst headset Bruksanvisning SCEH-00075 SCEH-00087 Läs noga igenom den medföljande dokumentationen innan du börjar använda produkten. Innehåll 1. Varningar 1.1 Återvinningsinstruktioner för kunder i

Läs mer

BIPAC 7402G g ADSL VPN Firewall Router. Snabbstartsguide

BIPAC 7402G g ADSL VPN Firewall Router. Snabbstartsguide BIPAC 7402G 802.11g ADSL VPN Firewall Router Billion BIPAC 7402G 802.11g ADSL VPN Firewall Router För mer detaljerade anvisningar om inställning och användning av en 802.11g ADSL VPN Firewall Router, v.g.

Läs mer

Installationsguide Bredband + Telefoni

Installationsguide Bredband + Telefoni Installationsguide Bredband + Telefoni (Netgear EVG 2000) Startboxen innehåller följande utrustning: Gateway Nätverkskabel Testplugg Mellanpropp Strömkabel (adapter) Telefonkabel 2 st fötter till din gateway

Läs mer

Guide för mobil utskrift och skanning för Brother iprint&scan (Android )

Guide för mobil utskrift och skanning för Brother iprint&scan (Android ) Guide för mobil utskrift och skanning för Brother iprint&scan (Android ) Innehållsförteckning Innan du använder din Brother-maskin... Definitioner av anmärkningar... Varumärken... Introduktion... Hämta

Läs mer

MANUAL CHRONO COMAI Comai AB erbjuder kvalificerade anpassningsbara och Comai AB

MANUAL CHRONO COMAI Comai AB erbjuder kvalificerade anpassningsbara och Comai AB MANUAL CHRONO COMAI 1 Innehållsförteckning 1 Tekniskbeskrivning...3 1.1 Funktionsbeskrivning...3 2 Installation...3 2.1 Installera Chrono Comai via länk...3 2.2 Installera Chrono Comai via minneskort...3

Läs mer

Inbyggd programvara för DiMAGE X1, v 1.10

Inbyggd programvara för DiMAGE X1, v 1.10 www.konicaminolta.com www.konicaminoltasupport.com Inbyggd programvara för DiMAGE X1, v 1.10 I det här avsnittet beskrivs hur du installerar den inbyggda programvaran v 1.10 för DiMAGE X1; programvara

Läs mer

Instruktionsbok PSP-N1004 7015569

Instruktionsbok PSP-N1004 7015569 Instruktionsbok PSP-N1004 7015569 VARNING Öppna inte höljet eftersom det finns risk för elektriska stötar. Denna produkt är avsedd från 6 år och uppåt. Undvik att använda PSP -systemet en längre tid i

Läs mer

Introduktionsguide. for. Lösenord. Återställ lösenord. Hjälp (Help) Automatisk inloggning

Introduktionsguide. for. Lösenord. Återställ lösenord. Hjälp (Help) Automatisk inloggning for Introduktionsguide Läs den här guiden noggrant innan du använder produkten och förvara den nära till hands för att kunna återgå till den senare. HELA INNEHÅLLET ÄR TILLÅTET ENLIGT GÄLLANDE LAGSTIFTNING:

Läs mer

Sharpdesk V3.5. Installationsguide: produktnyckelversion. Version 1.0

Sharpdesk V3.5. Installationsguide: produktnyckelversion. Version 1.0 Sharpdesk V3.5 Installationsguide: produktnyckelversion Version 1.0 Copyright Upphovsrätten för denna programvara tillhör Sharp Corporation. All reproduktion, bearbetning eller översättning utan skriftligt

Läs mer

SP-1101W/SP-2101W Quick Installation Guide

SP-1101W/SP-2101W Quick Installation Guide SP-1101W/SP-2101W Quick Installation Guide 05-2014 / v1.0 1 I. Produktinformation I-1. Paketets innehåll I-2. Omkopplare smart kontakt Frontpanel Snabbinstallationsguide CD med snabbinstallationsgui den

Läs mer

Installationshandbok för Universal WiFi Range Extender WN3000RP. Utökad trådlös räckvidd Routerns räckvidd

Installationshandbok för Universal WiFi Range Extender WN3000RP. Utökad trådlös räckvidd Routerns räckvidd Installationshandbok för Universal WiFi Range Extender WN3000RP Utökad trådlös räckvidd Routerns räckvidd 2011 NETGEAR, Inc. Med ensamrätt. Ingen del av denna publikation får reproduceras, överföras, transkriberas,

Läs mer

DUALSHOCK 3-laddningsstation Bruksanvisning

DUALSHOCK 3-laddningsstation Bruksanvisning SV DUALSHOCK 3-laddningsstation Bruksanvisning CECH-ZDC1E Säkerhetsåtgärder Läs den här bruksanvisningen noga innan du använder produkten och behåll den för framtida bruk. Läs även anvisningarna till PlayStation

Läs mer