Snabbhandledning CECHK

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Snabbhandledning CECHK04 7012194"

Transkript

1 Snabbhandledning CECHK

2 Om dokumentationen till PS3 -systemet PS3 -systemets dokumentation omfattar följande: Säkerhet och Support Läs noggrant igenom detta dokument innan du använder produkten. Det här dokumentet innehåller säkerhetsinformation om användning av PS3 -systemet, felsökning, detaljerad produktbeskrivning och annan information. Snabbhandledning (detta dokument) Det här dokumentet innehåller information om installation av PS3 -systemet, förberedelser för användning och grundläggande handhavande av hårdvaran. Användarmanual finns på: (http://eu.playstation.com/ps3) Det här onlinedokumentet nås via Internet och innehåller detaljerad information om användning av PS3 -systemet ( sid. 29). Kontrollera att du har följande utrustning. Om något saknas bör du kontakta den kundtjänst för PlayStation som gäller för din region. Du hittar kontaktinformation i alla mjukvarumanualer till PlayStation, och PLAYSTATION 3. s PLAYSTATION 3-systemet s Trådlös handkontroll DUALSHOCK 3 s Tryckt material Vänner Chatta och skicka meddelanden PLAYSTATION Network Använda PLAYSTATION Network-tjänster Nätverk Anslut till Internet Spel Spela spel Video Spela film Musik Spela musik Foto s Nätsladd s AV-kabel s USB-kabel s AV-adapterkontakt (SCART) Visa bilder Inställningar Ändra inställningar för PS3 -systemet Användare 2 Välj användare som kan logga in på PS3 systemet

3 Hemmenyn Kategori Att använda XMB (XrossMediaBar) PS3 -systemet använder sig av ett användargränssnitt som heter XMB (XrossMediaBar). XMB :s grundskärmbild kallas för hemmenyn. 1 Välj en kategori med - eller -knappen. Menyval 2 3 Välj ett objekt med - eller -knappen. Tryck på -knappen för att bekräfta valet. Riktningsknappar: Används för att markera kategorier/menyval på skärmen -knapp: Visar alternativmenyn/kontrollpanelen PS-knapp: Visar hemmenyn Används för att sätta på/ stänga av systemet Genom att markera en ikon och trycka på -knappen visas alternativmenyn. Genom att trycka på -knappen medan material spelas upp visas kontrollpanelen. -knapp: Bekräftar det aktuella valet -knapp: Avbryter Ikoner Alternativmenyn Kontrollpanelen 3

4 01 Att komma igång Delarnas namn Systemets framsida Systemets baksida PS-familjens logotyp Kan vridas för att passa systemets position AV MULTI OUT-uttag DIGITAL OUT (OPTICAL)-uttag WLAN-åtkomstindikator Lampa för hårddiskåtkomst USB-kontakter Skivplats Strömbrytare Utmatningsknapp MAIN POWER-brytare (huvudströmbrytare) AC IN-uttag Lufthål LAN-uttag HDMI OUT-uttag Varning Placera inte systemet i ett förslutet skåp eller andra platser där värme lätt ansamlas. Det kan leda till att systemet överhettas, vilket kan orsaka eldsvåda, personskada eller att systemet inte fungerar som det ska. Om systemets interna temperatur förhöjs kommer strömindikatorn att blinka rött och grönt. I det läget ska systemet stängas av ( sidan 16) och inte användas på en stund. Efter att systemet har svalnat, flytta det till en plats med god ventilering innan det används igen. Systemet kan placeras i både liggande och stående position. När systemet ska placeras stående, följ instruktionerna i diagrammet till höger. Tänk på Placera inte systemet på en plats där det finns mycket damm eller där det förekommer mycket cigarettrök. Damm eller rester av cigarettrök som samlas på komponenterna i systemet (exempelvis på linsen) kan göra att det inte fungerar som det ska. 4

5 Att komma igång Delarnas namn Trådlös handkontroll DUALSHOCK 3 Portindikatorer L2-knapp L1-knapp Riktningsknappar USB-kontakt R2-knapp R1-knapp -knapp -knapp -knapp -knapp Vänsterspak/ L3-knapp* SELECT-knapp (knapp för val) Högerspak/ R3-knapp* START-knapp PS-knapp * När vänsterspaken eller högerspaken trycks ned fungerar de som L3- respektive R3-knapparna. Mer information om den trådlösa handkontrollen hittar du i avsnittet Att använda den trådlösa handkontrollen ( sid. 17). 5

6 02 Att komma igång Installation av PS3 -systemet Flödesschema för installation av systemet Steg 1: Koppla till en TV. sid. 6 m Steg 2: Koppla in digital ljudutrustning. sid. 9 m Steg 3: Anslut Ethernet-kabel. sid. 10 m Steg 1: Koppla till en TV. Bild från PS3 -systemet PS3 -systemet kan ge bild i två olika slags upplösning: HD och SD. Läs bruksanvisningen till TV:n du använder för att ta reda på vilka videolägen som stöds. HD (High Definition) SD (Standard Definition) Videoläge * p 1080i 720p 576p 576i * 2 Bildformat 16:9 16:9 16:9 *1 Siffran anger antalet horisontella linjer som bilden är uppbyggd av. Ett i står för interlaced (sammanflätad) och ett p står för progressive scan (progressiv). Den progressiva, icke sammanflätade tekniken ger bild av hög kvalitet med minimalt flimmer. *2 Det här läget visas i systemet under benämningen Standard (PAL). Skillnader i upplösning 16:9 4:3 16:9 4:3 Steg 4: Anslut nätsladden. sid. 11 m Steg 5: Genomför installationsproceduren för systemets programvara. sid. 11 HD-skärm SD-skärm 6

7 Att komma igång Installation av PS3 -systemet Olika slags kabel för video Upplösningen på bilden på TV:n varierar beroende på TV:ns kontakter och på vilken typ av kabel som används. Välj en kabel som passar den TV du använder. Kabeltyp Kontakt på TV:n Tillgängliga videolägen* HDMI-kabel (säljs separat) HDMI IN-uttag 1080p / 1080i / 720p / 576p AV-komponentkabel (säljs separat) COMPONENT VIDEO IN AUDIO IN VIDEO INkomponentuttag Y PB/CB PR/CR L R 1080p / 1080i / 720p/ 576p / 576i*² S VIDEO-kabel (säljs separat) SVIDEO L-AUDIO-R S VIDEO IN-uttag 576i*² AV-kabel (medföljer) VIDEO IN-uttag (komposit) VIDEO L-AUDIO-R 576i*² AV-kabel (medföljer) AV-adapterkontakt (SCART) (medföljer) AV-adapteruttag (SCART) 576i*² * 1 Beroende på TV:n och på materialet som spelas upp kan vissa videolägen ibland ej vara tillgängliga. * 2 Videoinställningarna på systemet kommer att visas som Standard (PAL). 7

8 Att komma igång Installation av PS3 -systemet Sammankoppling Varning Anslut inte systemets nätsladd till ett eluttag förrän alla andra sladdar är inkopplade. Eluttaget ska sitta nära utrustningen och vara lättillgängligt. Anslutning med andra kabeltyper Andra kablar än HDMI-kabel ansluts till AV MULTI OUT-uttaget på systemet. Anslutning till TV med HDMI-kabel Anslut systemet till TV:n med en HDMI-kabel (säljs separat). En HDMI-kabel överför såväl bild som ljud av digital kvalitet med minimal förlust av bildkvalitet. TV AV-adapterkontakt (SCART) (medföljer) AV MULTI OUT-uttag AV-kabel (medföljer) AV-adapteruttag (SCART) HDMI OUT-uttag Exempel: Vid användning av den medföljande AV-kabeln TV HDMI-kabel (säljs separat) HDMI IN-uttag Om du ändrar den typ av kabel som används för att ansluta systemet kan bilden försvinna. Om detta händer, stäng av systemet och sätt på det igen genom att röra strömbrytaren på systemets framsida i minst fem sekunder (tills systemet piper två gånger). Inställningen för videoutdata återställs då till standardupplösningen. 8

9 Att komma igång Installation av PS3 -systemet Steg 2: Koppla in digital ljudutrustning. Du kan ansluta utrustning med stöd för digitalt ljud, som ett hemmabiosystem eller liknande. När du ansluter digital ljudutrustning går du till (Inställningar) (Ljudinställningar) ( Inställningar för ljudutdata ) och ändrar inställningarna så att de passar utrustningen. Anslutning med optisk digital kabel Ljud överförs via den optiska digitala kabeln. Bilden överförs via kabeln för videoutdata. Optisk digital kabel för ljud (säljs separat) Ljud från PS3 -systemet De kanaler som stöds kan variera beroende på vilken kontakt som används. PS3 -systemets ljudutgångar Kanaler som kan användas 2 Ch. 5.1 Ch. 7.1 Ch. AV MULTI OUT-uttag DIGITAL OUT (OPTICAL)-uttag HDMI OUT-uttag * * För att få 7.1-ljud genom HDMI OUT-uttaget krävs utrustning som är kompatibel med Linear PCM 7.1 Videokabel till TV:n som används ( sid. 39) TV Digital ljudanläggning hemmabiosystem eller liknande I vanliga fall kan man inte samtidigt få utgående ljud från flera olika ljudkablar. Om PS3 -systemet till exempel är anslutet till en TV med en HDMI-kabel och till en ljudanläggning via en optisk digital kabel, samtidigt som du har valt Digitala utdata (optiska) under Inställningar för ljudutdata, kommer du inte längre att få ljud via TV:n utan endast från ljudanläggningen. 9

10 Att komma igång Installation av PS3 -systemet Anslutning med HDMI-kabel Steg 3: Anslut Ethernet-kabel Såväl ljud som bild överförs via HDMI-kabeln. Bilden till TV:n kan överföras via ljudanläggning. Systemet kan anslutas till Internet med hjälp av en Ethernet-kabel, som finns att köpa i handeln. Läs mer om nätverksinställningar i avsnittet Justera nätverksinställningar ( sid. 24). HDMI-kabel (säljs separat) Varning Systemet har stöd för nätverk av typen 10BASE-T, 100BASE-TX och 1000BASE-T. Anslut inte vanlig telefonsladd eller andra sladd- eller kabeltyper som inte är kompatibla med systemets LAN-uttag, eftersom det kan leda till hög temperatur, brandrisk och att systemet slutar fungera som det ska. Digital ljudanläggning - hemmabiosystem eller liknande HDMI-kabel (säljs separat) Ethernet-kabel som finns att kö pa i handeln LAN-uttag Lampa för LAN-åtkomst TV Om din TV inte har ett HDMI-uttag använder du en videokabel av den typ som passar din TV ( sid. 7) för direkt anslutning till PS3 -systemet. Om något tillbehör är anslutet till PS3 -systemet med en HDMI-kabel, bör du inte stänga inte av det så länge systemet är på (strömbrytaren lyser med ett fast grönt sken), eftersom det kan orsaka förvrängda eller onormala ljud. Om du har ett PS3 -system med stöd för trådlöst LAN kan du ansluta till Internet utan Ethernet-kabel. Läs mer i avsnittet Att använda en trådlös anslutning ( sid 25). 10

11 Att komma igång Installation av PS3 -systemet Steg 4: Anslut nätsladden. Anslut nätsladden. Varning Anslut inte systemets nätsladd till ett eluttag förrän alla andra sladdar är inkopplade. Eluttaget ska sitta nära utrustningen och vara lättillgängligt. Steg 5: Genomför installationsproceduren för systemets programvara. När systemet slagits på ska grundläggande inställningar justeras. 1 Sätt på TV:n. 2 Slå på MAIN POWER-brytaren (huvudströmbrytaren). MAIN POWER-brytare (huvudströmbrytare) AC IN-uttag Nätsladd (medföljer) Till eluttag Beroende på land och område kan eluttaget se annorlunda ut än på bilden Strömindikatorn lyser med ett fast rött sken för att visa att systemet är i standby-läge. 3 Tryck på strömbrytaren. Strömbrytare Strömindikator Strömindikatorn lyser nu grönt och bild visas på TV-skärmen. 11

12 Att komma igång Installation av PS3 -systemet 4 Anslut den trådlösa handkontrollen till systemet med en USB-kabel. 6 Justera grundläggande inställningar. USB-kontakt USB-kabel (medföljer) USB-kontakt 5 Tryck på PS-knappen på handkontrollen. Handkontrollen identifieras av systemet. När detta är klart visas skärmen för den första inställningen. Följ instruktionerna på skärmen för att ställa in språk, tidszon, datum, tid och användarnamn. Skärmen för att förbereda anslutning till Internet visas. När systemet ansluts med en Ethernet-kabel väljs grundinställningarna automatiskt om du följer instruktionerna på skärmen. När systemet ansluts via ett trådlöst LAN följer du instruktionerna från och med steg 4 i avsnittet Att förbereda anslutning till Internet ( sid. 26) för att förbereda anslutningen. När du är klar med inställningarna visas hemmenyn ( sid. 3) på TVskärmen. När systemet ansluts till TV:n med en HDMI-kabel visas en skärm för att ändra upplösningen för videoutdata medan du gör den första inställningen. Om du väljer Ja på skärmen och sedan trycker på -knappen väljs den optimala upplösningen automatiskt. Mer information om hur du matar in text finns i avsnittet Att använda tangentbordet på skärmen ( sid. 32). De grundläggande inställningarna kan ändras under (Inställningar) eller (Användare). Mer detaljer hittar du i användarmanualen ( sid 29). 12

13 Att komma igång Installation av PS3 -systemet Att ändra inställningarna för videoutdata Beroende på den typ av kablar och kontakter som används kan PS3 systemets inställningar för videoutdata behöva ändras för att visa HD-upplöst bild på en TV ( sid. 6). Använd följande metoder om inte bilden visas på TV:n: Byt TV:ns videoingång så att den passar den kontakt som används för att ansluta till systemet. Stäng av systemet och sätt på det igen genom att röra strömbrytaren på systemets framsida i minst fem sekunder (tills systemet piper två gånger). Inställningen för videoutdata återställs då till standardupplösningen. Om du väljer AV MULTI / SCART måste du välja utgående signal på nästa skärm. Du bör i de flesta fall välja Y Pb/Cb Pr/Cr. 3 Bekräfta valet och tryck sedan på -knappen. Om du ändrade kontakten i steg 2 visas en skärm där du kan bekräfta ändringen. 4 Bekräfta inställningarna, välj Ja och tryck sedan på -knappen. Om du ändrade kontakten i steg 2 visas en skärm där du kan bekräfta inställningarna. 1 Gå till hemmenyn och välj (Inställningar) Inställningar för videoutdata och tryck sedan på -knappen. 2 Välj den kontakt ( sid. 7) som används på TV:n och tryck sedan på -knappen. Om du väljer HDMI kan du välja mellan Automatisk eller Anpassad på nästa skärm. Du bör i de flesta fall välja Automatisk, vilket innebär att inställningarna för videoutdata ställs in automatiskt. 13

14 Att komma igång Installation av PS3 -systemet 5 Välj de upplösningar som stöds av TV:n och tryck sedan på -knappen. Den upplösning som visas på TV:n varierar beroende på vilken kontakt och vilken typ av kabel som används ( sid. 7). Den högsta upplösningen du väljer används för videoutdata. Beroende på vilken kontakt du valde i steg 2, visas eventuellt inte den här skärmen. 6 Bekräfta inställningarna, välj Ja och tryck sedan på -knappen. Beroende på vilken kontakt du valde i steg 2 och de upplösningar du valde i steg 5, visas eventuellt inte den här skärmen. 7 Välj TV-typ och tryck sedan på -knappen. Om du valde Standard (PAL) eller 576p i steg 5 visas en skärm där du kan välja TV-bildens storlek. Anpassa inställningen efter den TV som används. Om du valde 720p eller en högre upplösning i steg 5 ställs TV-typen automatiskt in på 16:9 och skärmen för val av TV-skärmens storlek visas inte. 14

15 Att komma igång Installation av PS3 -systemet 8 Bekräfta inställningarna och tryck sedan på -knappen. Inställningarna för videoutdata sparas i systemet. Om du väljer HDMI kan du välja mellan Automatisk eller Manuell på nästa skärm. Du bör i de flesta fall välja Automatisk. Om du använder en annan kabel än en HDMI-kabel för ljudutmatningen från TV:n väljer du Kontakt för ljudindata/scart/av MULTI. Om du använder en optisk digital kabel för ljudutmatningen väljer du Digitala utdata (optiska) och väljer utdataformat på nästa skärm. 10 Bekräfta inställningarna och tryck sedan på -knappen. Inställningarna för ljudutdata sparas i systemet. Du kan ändra inställningarna för ljudutdata under (Ljudinställningar) Inställningar för ljudutdata. (Inställningar) 9 Ändra inställningarna för ljudutdata. Fortsätt med att ändra inställningarna för ljudutdata. Anpassa inställningarna till den TV eller ljudenhet som används. 15

16 03 Grundläggande handhavande Att sätta på och stänga av PS3 -systemet Sätta på systemet Använd en av följande metoder för att sätta på systemet: Använda en trådlös kontroll Använda systemknappen Stänga av systemet Stäng av systemet genom att välja 1 (Stäng av systemet) under (Användare) på Hem-menyn. 1 Tryck på PS-knappen. Ett kontrollernummer tilldelas när systemet sätts på. PS-knapp 1 Vidrör strömbrytaren. Strömbrytare Strömindikator 2 Tryck på PS-knappen på kontrollern. Ett kontrollernummer tilldelas. Obs! Använd inte MAIN POWER-brytaren på baksidan av systemet för att stänga av systemet när strömindikatorn lyser med ett fast grönt eller blinkande grönt sken. Om du gör det kan det leda till dataförluster eller till att befintliga data eller systemet skadas. 16 Status för strömindikator Fast grönt Systemet är aktiverat Blinkande grönt Systemet stängs av Fast rött Systemet är avstängt (i standby-läge) Av MAIN POWER-brytaren är av Innan du använder en trådlös kontroller måste du koppla ihop den med systemet ( sidan 17). Du kan stänga av systemet genom att vidröra strömbrytaren på framsidan av systemet tills du hör ett pip (efter cirka två sekunder). Om du vidrör strömbrytaren i mer än 10 sekunder tvingas systemet att stänga av, vilket kan leda till dataförluster eller till att befintliga data eller systemet skadas. Om du inte kommer att använda systemet under en längre tid kontrollerar du att strömindikatorn lyser med ett fast rött sken och stänger sedan av systemet med hjälp av MAIN POWER-brytaren på baksidan av system.

17 04 Grundläggande handhavande Använda den trådlösa handkontrollen Förberedelser För att använda en trådlös handkontroll måste du först registrera den (eller para ihop den med) PS3 -systemet och tilldela den ett nummer. Steg 1: Para ihop systemet och handkontrollen. Första gången den används När den används med ett annat PS3 -system m Steg 2: Tilldela handkontrollen ett nummer. Varje gång systemet sätts på Steg 1: Para ihop systemet och handkontrollen. När handkontrollen används för första gången eller om den används med ett annat PS3 -system måste den först paras ihop med systemet. Om du sätter på systemet och ansluter handkontrollen med en USBkabel kommer denna process att ske automatiskt. Steg 2: Tilldela handkontrollen ett nummer. Varje gång systemet sätts på måste handkontrollen tilldelas ett nummer. Tryck på PS-knappen. Alla portindikatorer blinkar. m När handkontrollen har tilldelats ett nummer kommer portindikatorn för det aktuella numret att lysa rött med ett fast ljus. Upp till sju handkontroller kan vara anslutna på samma gång. Handkontrollens nummer står ovanför portindikatorerna. För numren 5-7 får de tända indikatorernas nummer summeras. Exempel: Handkontrollen har tilldelats nummer 5 Handkontrollen kan endast tilldelas nummer och paras ihop med systemet när detta är påslaget (när strömindikatorn lyser grönt med ett fast ljus). När en handkontroll som parats ihop med ett PS3 -system används med ett annat PS3 -system måste den paras ihop med detta system. Handkontrollen måste också paras ihop med det ursprungliga systemet på nytt om den använts med ett annat system. Om handkontrollen eller systemet stängs av kommer portindikatorerna på handkontrollen att slockna och handkontrollen förlorar sitt tilldelade nummer. USB-kabel (medföljer) Kontrollera att systemet är påslaget (strömindikatorn lyser grönt med ett fast ljus). 17

18 Grundläggande handhavande Använda den trådlösa handkontrollen Att använda handkontrollen i trådlöst läge Om du kopplar ur USB-kabeln kan handkontrollen användas i trådlöst läge. För att det ska fungera måste handkontrollens batteri vara laddat. Batterinivå Om du trycker på PS-knappen och håller den nedtryckt i mer än en sekund kan du kontrollera batterinivån på skärmen. USB-kabeln kan anslutas eller kopplas ur medan handkontrollen och systemet är på. Om handkontrollen inte fungerar, tryck på PS-knappen och tilldela ett nytt handkontrollsnummer. Att ladda upp handkontrollen När systemet är på (strömindikatorn lyser med ett fast grönt sken) ansluts handkontrollen till systemet med en USB-kabel. Portindikatorerna på handkontrollen blinkar långsamt och den börjar laddas. När handkontrollen är fulladdad slutar portindikatorerna att blinka. Handkontrollen kan användas under laddning. Ladda i temperaturer mellan 10 C och 30 C. I andra temperaturer kan laddningen fungera sämre. Charge Level Batteriet har mycket kapacitet kvar. Batteriet börjar bli urladdat. Batteriet är nästan helt urladdat. PS-knappen blinkar rött. Ladda batteriet. Batteriet är helt urladdat. Beroende på omgivning och användning kan det hända att den återstående batterikapaciteten inte visas helt korrekt och att batteriets livslängd varierar. 18

19 05 Grundläggande handhavande Att spela upp material Blu-ray CD/DVD/Blu-ray Disc (BD)/DVD/CD Disc (BD) 1 Sätt i skivan. 2 En ikon visas i startmenyn, och uppspelningen av skivan påbörjas. Sätt i skivan med den tryckta sidan uppåt. Om skivan inte startar automatiskt, välj skivikonen från startmenyn och tryck på -knappen. Observera Skivor som inte är kompatibla med systemet kan inte spelas. För vidare detaljer, se Säkerhet och Support - dokumentet. För att spela BD-videoprogramvara måste i vissa fall krypteringsnyckeln (*) förnyas. Krypteringsnyckeln kan förnyas när systemets mjukvara uppdaterats ( sida 30). * AACS (Advanced Access Control System) key Utmatning av en skiva Stoppa uppspelningen och tryck sedan på utmatningsknappen. Information om hur du avslutar ett spel hittar du i avsnittet Att spela spel ( sid. 21). Utmatningsindikator Utmatningsknapp 19

20 Grundläggande handhavande Att spela upp material USB-utrustning Extern utrustning, till exempel utrustning som uppfyller standard för USB-masslagringsenheter, kan anslutas med en USB-kabel. Utrustningen kan anslutas medan systemet är på. Läs också de instruktioner som medföljde utrustningen. 1 Anslut USB-utrustningen. En ikon visas i hemmenyn. Tänk på Koppla inte från USB-utrustning eller stäng av systemet medan information håller på att sparas eller läsas. Det kan leda till att informationen går förlorad eller blir förstörd. Vid användande av en USB-flashdrive med skrivskyddsomkopplare, använd inte omkopplaren när utrustningen är ansluten till PS3 -systemet. Det kan leda till att informationen går förlorad eller blir förstörd. Filformat som kan spelas upp eller visas Systemet kan spela upp eller visa filer av formaten ATRAC, MP3, AAC, JPEG och MPEG-4. Den senaste informationen hittar du i användarmanualen ( sid 29). Extern utrustning som till exempel en digitalkamera. 2 Markera ikonen och tryck sedan på -knappen. En lista över tillgängligt material visas. Enbart filer som kan spelas upp eller visas av PS3 -systemet visas i kolumnen för respektive kategori. (Bilder visas till exempel i kategorin för foton.) Beroende på lagringsmediet kan det hända att endast ett urval av katalogerna på mediet visas. Om du väljer Display All (Visa alla) från alternativmenyn ( sid. 3), kommer alla kataloger som finns sparade på mediet att visas. Tänk på Med jämna mellanrum bör du säkerhetskopiera informationen på hårddisken för att undvika förlorade eller förstörda data. Om informationen av någon anledning försvinner eller förstörs är det omöjligt att återvinna eller reparera den. Observera att SCEE inte är ansvarigt för förlorade eller förstörda data, filer eller mjukvaror. 20

21 06 Spel Att spela spel Spel som kan spelas med detta system PLAYSTATION 3-programvara PlayStation -programvara PlayStation 2-programvara Att spela spel Att starta ett spel När du sätter in skivan startar spelet automatiskt. Kan spelas med detta system Kan spelas, men fungerar inte alltid korrekt Kan inte spelas med detta system Ovisno o vrsti softvera, primjerice softver formata PlayStation, značajka (Avsluta spelet) visas när du trycker in PS-knappen. I sådana fall väljer du Avsluta spelet på skärmen som visas. Handkontroll-inställningar Du kan ändra kontrollerinställningarna genom att välja (Tillbehörsinställningar) på Hem-menyn. Omtilldela kontroller Vibrationsfunktion för kontroller (Inställningar) Om en kontrollerport eller ett nummer har specificerats av programvaran kan du använda den här inställningen för att tilldela rätt kontrollport eller nummer.* Du kan ställa vibrationsfunktionen på Av eller På. Standardinställningen är På. * Du kan inte tilldela handkontrollport 2-D med detta system. Du kan ändra inställningar för kontrollern under ett spel genom att trycka på PS-knappen. Välj (Tillbehörsinställningar) under (Inställningar) på XMBskärmen, eller välj Kontroller-inställningar på skärmen som visas. Sätt in skivan med etiketten uppåt Avsluta ett spel Tryck på PS-knappen på den trådlösa kontrollern under ett spel. Välj sedan (Spel) (Avsluta spelet) på Hem-menyn för att avsluta spelet. Sparade data för spel i PS3 -format Data för spel i PS3 -format sparas på systemets hårddisk. Informationen visas via (Spel) ( Verktyg för sparade data ). 21

22 Spel Att spela spel Sparade data för spel i- eller PlayStation -format För att spara data från PlayStation -spel måste interna minneskort skapas på hårddisken för att sedan tilldelas platsidentiteter. Steg 1: Skapa ett internt minneskort. Skapa ett internt memory card i hårddisken som en ersättning för ditt riktiga Memory Card. Obs Detta system stödjer inte uppspelning av PlayStation 2-programvara. Även om man skapar ett internt memory card för PlayStation 2-programvara kommer det inte att kunna användas för att spela spel. Steg 1: Skapa ett internt minneskort 1 Välj (Verktyg för Memory Card (PS/PS2)) under (Spel) i hemmenyn och tryck sedan på -knappen. Memory Card Internt minneskort (PS) Steg 2: Tilldela fack. Sätt in ditt interna memory card i det interna facket i hårddisken istället för i MEMORY CARD-facket. MEMORY CARD-platser Interna fack 2 Välj (Skapa nytt internt Memory Card) och tryck sedan på -knappen. 3 Välj Internt Memory Card (PS), och tryck sedan på knappen. Namnge ditt interna memory card och spara det. Även om man skapar ett Internt Memory Card (PS2) i steg 3, kommer det inte att kunna användas för att spela PlayStation 2-programvara. 22

23 Spel Att spela spel Steg 2: Tilldela fack 1 Välj (Verktyg för Memory Card (PS/PS2)) under (Spel) i hemmenyn och tryck sedan på -knappen. 2 Välj det interna minneskort du vill använda och tryck sedan på -knappen. Tilldela fack. Beroende på programvaran kan platsidentiteter vara tilldelade i förväg. Mer detaljer om det bör du hitta i instruktionerna för programvaran. Du kan tilldela fack under spelets gång. Tryck på PS-knappen på den trådlösa handkontrollen och välj Tilldela fack på skärmen som visas. Att använda data sparade på Memory Card För att använda data sparade på Memory Card (8MB) (till PlayStation 2) eller Memory Card måste dessa kopieras till ett internt minneskort på hårddisken. För att kopiera informationen måste du ha en Memory Card-adapter (säljs separat). 2 Anslut Memory Card-adaptern till systemet och sätt in ditt Memory Card. Ikonen för (Memory Card (PS)) eller (Memory Card (PS2)) visas. 3 Välj de sparade data du vill kopiera och tryck på -knappen. 4 Välj Kopiera, och tryck sedan på -knappen. Följ instruktionerna på skärmen för att fullfölja operationen. Det här systemet kan kopiera sparade data från PlayStation 2-programvara, men det går inte att spela PlayStation 2-programvara på den här modellen av systemet. Om mängden data som ska kopieras är stor kommer systemet automatiskt att skapa flera interna memory card (PS). Man kan kopiera data som är sparade på hårddisken till ett Memory Card (8MB) (till PlayStation 2), ett Memory Card eller en USB-masslagringsenhet (USBflashminne etc.). Välj sparade data och välj Kopiera från alternativmenyn ( sida 3). Vissa sparade data kan ha restriktioner som förhindrar datakopiering. I sådana fall, välj Flytta i steg 4. Sparade data flyttas till hårddisken och raderas från Memory Card. Obs Även om du kopierar sparade data från PlayStation 2-programvara till hårddisken kan du inte spela spel med hjälp av dessa sparade data. 1 Välj (Verktyg för Memory Card (PS/PS2)) under (Spel) i hemmenyn och tryck sedan på -knappen. 23

24 07 Nätverk Nätverksinställningar Anslutning med sladd Här följer instruktioner för hur systemet ansluts till Internet med hjälp av en Ethernet-kabel, som finns att köpa i handeln. Exempel på nätverksanslutning med sladd Nätverksinställningar och anslutningsmetod kan variera beroende på utrustning och nätverksmiljö. Till Internet Utrustning för nätverksanslutning, till exempel ett ADSL-modem Router Ej nödvändig om modemet eller liknande nätverksutrustning har inbyggd router-funktionalitet Förberedelser av utrustningen Följande behövs för en Internetanslutning med sladd. En bredbandsanslutning till Internet Utrustning för nätverksanslutning, till exempel ett ADSL-modem En Ethernet-kabel som finns att köpa i handeln Att förbereda anslutning till Internet IInställningarna för anslutning till Internet kan variera beroende på nätverksmiljön och de tillbehör som används. Följande instruktioner beskriver en typisk installation. 1 Anslut en Ethernet-kabel, som finns att köpa i handeln, till systemet. 2 Välj (Nätverksinställningar) under (Inställningar) i hemmenyn och tryck sedan på -knappen. När du får ett meddelande om att Internetuppkopplingen kommer att avslutas väljer du Ja och trycker sedan på -knappen. Ethernet-kabel som finns att köpa i handeln PC 24 En router tillåter att flera enheter kopplas upp mot samma Internet-anslutning. Du måste ha en router om både en PC och PS3 -systemet kommer att vara anslutna till Internet samtidigt via samma anslutning.

25 Nätverk Nätverksinställningar 3 Välj Enkel och tryck sedan på -knappen. Att använda en trådlös anslutning (endast modeller utrustade med trådlöst LAN) Här följer instruktioner för hur systemet ansluts till Internet trådlöst. Exempel på trådlös nätverksanslutning Nätverkskonfigurationen och anslutningsmetoden kan variera beroende på utrustning och nätverkets natur. Utrustning för nätverksanslutning, till exempel ett ADSL-modem Anslutningspunkt eller trådlös router När nätverkskonfigurationen har kontrollerats visas en lista över inställningar. Enkel Anpassad Grundinställningarna ställs in automatiskt. Här kan du själv justera inställningarna i detalj. Mer information om inställningar finns i de instruktioner som du har fått från din Internetleverantör eller tillsammans med nätverksutrustningen. Till Internet 4 Bekräfta inställningarna och tryck sedan på -knappen. För mer information om nätverksinställningar hänvisas till användarmanualen online ( sid. 29). För vissa nätverksmiljöer visas skärmar för inställningsalternativ som till exempel PPPoE, proxyserver och IP-adress när du gör de här inställningarna. Se i så fall de instruktioner som du har fått från din Internetleverantör för att hitta rätt inställningar. PC PC En anslutningspunkt låter dig ansluta trådlöst till ett nätverk. En trådlös router skapar trådlösa anslutningspunkter. Du måste ha en router om både en PC och PS3 -systemet kommer att vara anslutna till Internet samtidigt via samma anslutning. 25

SM-N9005. Bruksanvisning. www.samsung.com

SM-N9005. Bruksanvisning. www.samsung.com SM-N9005 Bruksanvisning www.samsung.com Använda den här handboken Den här enheten erbjuder högkvalitativ mobil kommunikation och underhållning med Samsungs höga standard och tekniska expertis. Handboken

Läs mer

Blu-ray Disc -/DVDhemmabiosystem

Blu-ray Disc -/DVDhemmabiosystem 4-456-335-11(1) (SE) Blu-ray Disc -/DVDhemmabiosystem Användarinstruktioner BDV-N9100W/BDV-N9100WL/BDV-N8100W BDV-N7100W/BDV-N7100WL VARNING Installera inte enheten i ett inneslutet utrymme som en bokhylla

Läs mer

Välkommen. Du tittar på Apple TV. Den här handboken innehåller allt du behöver veta för att installera Apple TV och använda den.

Välkommen. Du tittar på Apple TV. Den här handboken innehåller allt du behöver veta för att installera Apple TV och använda den. Välkommen. Du tittar på Apple TV. Den här handboken innehåller allt du behöver veta för att installera Apple TV och använda den. Innehåll Kapitel 1: Anslut. 7 Vad som ingår 8 Apple TV i översikt 10 Det

Läs mer

Sound Bar Användarinstruktioner HT-CT370/CT770

Sound Bar Användarinstruktioner HT-CT370/CT770 Sound Bar Användarinstruktioner HT-CT370/CT770 VARNING Placera inte apparaten där det är ont om utrymme, t.ex. i en bokhylla eller i en stängt skåp. Täck inte över ventilationsöppningarna på enheten med

Läs mer

Välkommen. Du tittar på Apple TV. Den här guiden innehåller allt du behöver veta för att komma igång.

Välkommen. Du tittar på Apple TV. Den här guiden innehåller allt du behöver veta för att komma igång. Välkommen. Du tittar på Apple TV. Den här guiden innehåller allt du behöver veta för att komma igång. Innehåll. 1. Anslut 7 Vad som ingår 8 Vad du behöver 10 Apple TV i översikt 12 Installera Apple TV

Läs mer

Läs denna handbok innan du installerar någon

Läs denna handbok innan du installerar någon Den elektroniska användarhandboken faller under "Nokias villkor för användarhandböcker, 7 juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Läs denna handbok innan du installerar

Läs mer

Användarhandbok till HP Envy 15

Användarhandbok till HP Envy 15 Användarhandbok till HP Envy 15 Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft och Windows är USA-registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Bluetooth är ett varumärke

Läs mer

Innehåll. 1 Välkommen. 2 Kom igång. 3 Textinmatning. 4 Nätverksanslutning. 5 Nätverksdelning. 6 Hantera applikationer. 7 E-post

Innehåll. 1 Välkommen. 2 Kom igång. 3 Textinmatning. 4 Nätverksanslutning. 5 Nätverksdelning. 6 Hantera applikationer. 7 E-post Användarhandbok Innehåll 1 Välkommen 2 Kom igång 2 HUAWEI MediaPad 10 Link+ Snabbtitt 2 Installation 3 Ladda batteriet 4 Viktig information om batteriet 5 En snabbtitt på startskärmen 5 Meddelande- och

Läs mer

BDT 3/BDT 30. Blu-ray Disc -spelare. Bruksanvisning

BDT 3/BDT 30. Blu-ray Disc -spelare. Bruksanvisning Blu-ray Disc -spelare Bruksanvisning Innehåll VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR 3 UPPACKNING 5 INSTALLATIONSPLATS 5 RENGÖRING 5 TACK FÖR ATT DU VALDE HARMAN KARDON 5 BDT 3-/BDT 30-SPELARENS FUNKTIONER 6 MEDFÖLJANDE

Läs mer

Lenovo G700/G710 Användarhandbok

Lenovo G700/G710 Användarhandbok Lenovo G700/G710 Användarhandbok Läs säkerhetsinformationen och viktiga tips i medföljande handböcker innan datorn används. Obs! Läs Lenovos Handbok för säkerhet och allmän information innan produkten

Läs mer

Trådlöst LAN-handbok. Svenska. w-1

Trådlöst LAN-handbok. Svenska. w-1 Trådlöst LAN-handbok Den här handboken beskriver hur du använder kameran för att skicka och ta emot bilder trådlöst. Anvisningar om hur du använder kameran, samt säkerhetsföreskrifter, hittar du i Användarhandbok

Läs mer

LED-TV-SKÄRM (MFM TV) användarhandbok

LED-TV-SKÄRM (MFM TV) användarhandbok TB300 TB350 LED-TV-SKÄRM (MFM TV) användarhandbok Tack för att du har köpt denna Samsung-produkt. Om du vill få mer heltäckande service kan du registrera din produkt på www.samsung.com/register Figurer

Läs mer

Gratulerar, du och din MacBook Air är som gjorda för varandra.

Gratulerar, du och din MacBook Air är som gjorda för varandra. Gratulerar, du och din MacBook Air är som gjorda för varandra. Inbyggd isight-kamera Videochatta med upp till tre vänner samtidigt, var i världen de än råkar vara. www.apple.com/se/macbookair Mac Hjälp

Läs mer

Pinell Supersound II

Pinell Supersound II Användarhandbok Pinell Supersound II DAB+-/DAB-/FM-/Internetradio www.pinell.no Innehåll Säkerhetsinformation 3 FCC-information 4 Kartongens innehåll 5 Snabbvägledning för Internetradio 6 Detta behöver

Läs mer

Förpackningens innehåll

Förpackningens innehåll TomTom Via 1. Förpackningens innehåll Förpackningen s håll inne- TomTom Via inklusive Easy Click-fäste USB-kabel USB-billaddare RDS-TMC-trafikinformationsmottagare, beroende på enhet, När du ska kontrollera

Läs mer

Ställa in en radiostation

Ställa in en radiostation Information om AM/FM-uppspelning Ställa in en radiostation Ställa in kanaler automatiskt 1. Tryck på TUNER på huvudenheten upprepade gånger för att välja antingen AM eller FM. 2. Tryck på TUNING MODE,

Läs mer

Användarhandbok Lumia med Windows Phone 8.1 Update

Användarhandbok Lumia med Windows Phone 8.1 Update Användarhandbok Lumia med Windows Phone 8.1 Update Utgåva 1.0 SV Om den här användarhandboken Den här guiden är användarhandboken till din programvaruversion. Viktigt! Läs avsnittet Produkt och säkerhetsinformation

Läs mer

Innehåll SVENSKA. 4. Felsökning...16 5. Supporttiming...17 6. Specifikationer...17. 2. Inställning av din TV...11

Innehåll SVENSKA. 4. Felsökning...16 5. Supporttiming...17 6. Specifikationer...17. 2. Inställning av din TV...11 Innehåll Reglerande information... Beskrivning av varningssymbolerna... Säkerhetsnoteringar... Förord...4 Garanti och service / Reparation...4 Rengöring...4 1. Komma igång...5 Förpackningens innehåll...5

Läs mer

Apple AirPort-nätverk

Apple AirPort-nätverk Apple AirPort-nätverk 1 Innehåll Kapitel 1 3 Komma igång 5 Ställa in en trådlös Apple-enhet för Internetanslutning med AirPort-verktyg 6 Öka räckvidden på AirPort-nätverket 6 Dela en USB-hårddisk som är

Läs mer

LCD-TV LED LCD TV BRUKSANVISNING LCD-TV, MODELLER TV MODELLER LED LCD. Modell : Serie Nr : SVENSKA

LCD-TV LED LCD TV BRUKSANVISNING LCD-TV, MODELLER TV MODELLER LED LCD. Modell : Serie Nr : SVENSKA SVNSKA LCD-TV LD LCD TV BRUKSANVISNING LCD-TV, MODLLR SL8*** 7SL8*** SL8*** 7SL8*** 55SL8*** TV MODLLR LD LCD SL9*** 7SL9*** Vänligen läs noga igenom bruksanvisningen innan du börjar att använda din nya

Läs mer

Användarhandbok för självbetjänat innehåll i Cisco StadiumVision Director

Användarhandbok för självbetjänat innehåll i Cisco StadiumVision Director Användarhandbok för självbetjänat innehåll i Cisco StadiumVision Director Första publicering: 29 maj 2012 Granskad: 16 augusti 2012 Denna guide är avsedd för användare som väljer självbetjäning av innehåll

Läs mer

Cisco IP-telefon 7961G/7961G-GE och 7941G/7941G-GE för Cisco CallManager 4.1(3)

Cisco IP-telefon 7961G/7961G-GE och 7941G/7941G-GE för Cisco CallManager 4.1(3) Telefonhandbok Cisco IP-telefon 7961G/7961G-GE och 7941G/7941G-GE för Cisco CallManager 4.1(3) MED LICENS OCH GARANTI Huvudkontor Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose, CA 95134-1706 USA http://www.cisco.com

Läs mer

Focus 14 Blue. Punktdisplay Användarmanual. Freedom Scientific Inc.

Focus 14 Blue. Punktdisplay Användarmanual. Freedom Scientific Inc. Focus 14 Blue Punktdisplay Användarmanual Freedom Scientific Inc. PUBLICERAD AV Freedom Scientific Inc. 11800 31 st Court North St. Petersburg, Florida 337161805 USA http://www.freedomscientific.com Informationen

Läs mer

Cat B15Q smarttelefon Användarhandbok

Cat B15Q smarttelefon Användarhandbok Cat B15Q smarttelefon Användarhandbok Läs igenom innan du fortsätter Säkerhetsföreskrifter Läs noggrant igenom säkerhetsföreskrifterna för att garantera rätt användning av din mobiltelefon. Även om den

Läs mer

HP Photosmart C5100 All-in-One series. Grundläggande handbok

HP Photosmart C5100 All-in-One series. Grundläggande handbok HP Photosmart C5100 All-in-One series Grundläggande handbok HP Photosmart C5100 All-in-One series Grundläggande handbok 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Adobe och Acrobat-logotypen är varumärken

Läs mer

iphone Användarhandbok För ios 5.1-programvara

iphone Användarhandbok För ios 5.1-programvara iphone Användarhandbok För ios 5.1-programvara Innehåll 9 Kapitel 1: iphone i överblick 9 iphone-översikt 9 Tillbehör 10 Knappar 12 Statussymboler 14 Kapitel 2: Komma igång 14 Visa användarhandboken på

Läs mer

FileMaker 14. Guide för WebDirect

FileMaker 14. Guide för WebDirect FileMaker 14 Guide för WebDirect 2015 FileMaker Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och FileMaker Go är varumärken som tillhör FileMaker,

Läs mer

EX-Z1050 Instruktionshäfte

EX-Z1050 Instruktionshäfte SW Digital kamera EX-Z1050 Instruktionshäfte Vi tackar för inköpet av denna produkt från CASIO. Läs noga föreskrifterna i detta instruktionshäfte innan produkten tas i bruk. Förvara instruktionshäftet

Läs mer

COOLTAB-70. 18 cm Internet Tablet med Android 4.0. Handbok

COOLTAB-70. 18 cm Internet Tablet med Android 4.0. Handbok COOLTAB-70 18 cm Internet Tablet med Android 4.0 Handbok 1 Innehållsförteckning Förpackningens innehåll 3 Tablettens kontroller 4 Startskärmen 5 Att starta 5 Var används tabletten 5 Ladda batteriet 5 Batteriets

Läs mer

1 inledning 3 1.1 Välkommen 3 1.2 Om manualen 3 1.3 Mer information 3

1 inledning 3 1.1 Välkommen 3 1.2 Om manualen 3 1.3 Mer information 3 ANVÄNDARMANUAL 1 inledning 3 1.1 Välkommen 3 1.2 Om manualen 3 1.3 Mer information 3 2 kom igång 4 2.1 I lådan 4 2.2 Lettos knappar och uttag 4 2.3 Allmänna skötselråd 5 2.4 Starta och stänga av Letto

Läs mer