Översikt över fjärrkontrollen...(3) Översikt över TV:ns knappar och indikatorer...(10)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Översikt över fjärrkontrollen...(3) Översikt över TV:ns knappar och indikatorer...(10)"

Transkript

1 Innehållsförteckning Kontroller och indikatorer på fjärrkontroll och TV Översikt över fjärrkontrollen...(3) Översikt över TV:ns knappar och indikatorer...(10) Se på TV Se på TV...(15) Använda den digitala, elektroniska programguiden (EPG)...(25) Använda den digitala favoritlistan...(27) Använda extra utrustning Ansluta extra utrustning...(30) Visa bilder från ansluten utrustning...(32) Spela upp Fotografi/Musik/Video via USB...(39) Använda BRAVIA Sync med Kontroll för HDMI...(43) 1/81

2 Innehållsförteckning Använda MENY-funktioner Navigera på menyn TV Home på XMB...(46) Inställningar Systemuppdatering...(49) Bruksanvisning...(50) Bild...(51) Ljud...(55) EKO...(59) Skärmkontroll...(61) Inställningar...(64) Övrig information Felsökning...(77) 2/81

3 Översikt över fjärrkontrollen 1 TV standby Sätter på och stänger av TV:n från standby-läge. Beroende på modell kan det finnas en extra strömbrytare på baksidan av fjärrkontrollen. 2 Skärmläge (21) 3 Digital favoritlista Tryck för att visa den digitala favoritlista som du har definierat (27). 4 / Info/Visa text I digitalt läge: Visar snabbinformation om programmet som visas på TV:n. I analogt läge: Visar information såsom aktuellt kanalnummer och skärmformat. 3/81

4 Översikt över fjärrkontrollen I Text-läge (18): Visar dold information (t.ex. svar på frågor). 5 6 OPTIONS (24)(37) Ger tillgång till olika visningsalternativ och funktioner för att ändra/göra justeringar beroende på källa och skärmformat. 7 HOME (46) 8 Färgade knappar (18)(28) 9 Sifferknappar I TV-läge: Väljer kanaler. För kanal nummer 10 och över, trycker du på den andra och tredje siffran i snabb följd. I Text-läge: Ange det tresiffriga sidnumret för att välja sidan. 4/81

5 Översikt över fjärrkontrollen 10 Inställning av textning Tryck för att ändra språket i undertexterna (72) (endast i digitalt läge). 11 AUDIO Tryck för att ändra ljudkanalsläge (56). 12 PROG +/-/ / I TV-läge: Väljer nästa (+) eller föregående (-) kanal. I Text-läge (18): Väljer nästa ( ) eller föregående ( ) sida. 13 +/- Volym 14 Stänga av ljudet 15 Text (18) 5/81

6 Översikt över fjärrkontrollen 16 RETURN / Återgår till föregående fönster i visad meny. 17 GUIDE / EPG (Digital elektronisk programguide) (25) 18 DIGITAL Digitalt läge (15) ANALOG Analogt läge (15) 19 SCENE Scenval (19) 20 i-manual Visar innehållet i Bruksanvisningen på skärmen. 6/81

7 Översikt över fjärrkontrollen 21 BRAVIA Sync : Du kan styra BRAVIA Sync-kompatibel utrustning som är ansluten till TV:n. SYNC MENU: Visar menyn för ansluten HDMI-utrustning. När du ser på andra ingångsskärmar eller TVprogram visas Välj HDMI-apparat när knappen trycks in. THEATRE: Du kan sätta på eller stänga av Hemmabioläge. När du väljer Hemmabioläge ställs optimal ljudkvalitet (om TV:n är ansluten till en ljudanläggning med en HDMI-kabel) och bildkvalitet in automatiskt för filmbaserat innehåll. 7/81

8 Översikt över fjärrkontrollen Om du stänger av TV:n stängs också Hemmabioläge av. När du ändrar inställningen av Scenval stängs Hemmabioläge av automatiskt. Kontroll för HDMI (BRAVIA Sync) är endast tillgänglig när den anslutna Sony-utrustningen har logotypen BRAVIA Sync eller BRAVIA Theatre Sync, eller är kompatibel med Kontroll för HDMI. 8/81

9 Översikt över fjärrkontrollen 22 Ingångsväljare I TV-läge: Tryck för att visa en lista över ingångar. Det finns upphöjda prickar på knapparna nummer 5, PROG + och AUDIO. Använd dessa punkter som referenser när du styr TVapparaten. 9/81

10 Översikt över TV:ns knappar och indikatorer PROG 1 På/Av Slår på och stänger av TVapparaten. För att helt koppla bort TV:n från nätspänningen måste du lossa nätkabeln från eluttaget. När du slår på TV:n lyser strömindikatorn grönt. 2 PROG +/-/ / I TV-läge: Väljer nästa (+) eller föregående (-) kanal. I TV-meny: Flyttar genom alternativen uppåt ( ) eller nedåt ( ). 10/81

11 Översikt över TV:ns knappar och indikatorer PROG 3 +/-/ / I TV-läge: Ökar (+) eller minskar (-) ljudvolymen. I TV-meny: Flyttar genom alternativen åt höger ( ) eller vänster ( ). 4 / Ingångsväljare / OK I TV-läge: Väljer ingångskälla från utrustning ansluten till TV-uttagen (32). I TV-meny: Väljer meny eller alternativ och bekräftar inställningen. 11/81

12 Översikt över TV:ns knappar och indikatorer PROG 5 (46) 6 Ljussensor Placera ingenting över sensorn eftersom detta kan påverka sensorns funktion (60). 7 Fjärrkontrollsensor Tar emot IR-signaler från fjärrkontrollen. Placera ingenting över sensorn eftersom detta kan påverka sensorns funktion. 12/81

13 Översikt över TV:ns knappar och indikatorer PROG 8 Indikator för Släckt bild / Indikator för vilolägestimer Lyser med grönt sken när bilden är avstängd (59). Lyser orange när vilolägestimern har ställts in (59). 9 Standby-indikator Lyser med rött sken när TV:n är i standby-läge. 10 Nätindikator Lyser med grönt sken när TV:n slås på. 13/81

14 Översikt över TV:ns knappar och indikatorer PROG Kontrollera att TV:n är helt avstängd innan du lossar nätkabeln från eluttaget. Att lossa nätkabeln från eluttaget medan TV:n är påslagen kan medföra att nätindikatorn förblir tänd eller att TV:n inte fungerar korrekt. 14/81

15 Se på TV 1 Tryck på på TV:ns sida för att slå på TV:n. När TV:n är i standbyläge (indikatorn (standby) på TV:ns frontpanel lyser rött), trycker du på på fjärrkontrollen för att slå på TV:n. 2 Tryck på DIGITAL/ANALOG för att växla mellan det digitala och det analoga läget. Vilka kanaler som går att titta på beror på vilket läge som är inställt. 15/81

16 Se på TV 3 Tryck på sifferknapparna eller PROG +/- för att välja en TV-kanal. Välj kanal nummer 10 och över med sifferknapparna, tryck på den andra och tredje siffran i snabb följd. För att välja en digital kanal med den digitala, elektroniska programguiden (EPG) (25). 16/81

17 Se på TV I digitalt läge Ett informationsfält visas kortvarigt. Följande ikoner kan visas i fältet: : Radiotjänst : Kodad/abonnerad tjänst : Flera ljudspråk tillgängliga : Undertext tillgänglig : Undertext tillgänglig för hörselskadade : Rekommenderad minimiålder för aktuellt program (från 4 till 18 år) : Barnlås : Digitalt programlås Ytterligare funktioner För att ställa in volymen, tryck på + (öka)/ (minska). För att ta fram Programregistret (endast i analogt läge), tryck på. För att välja en analog kanal, tryck på och sedan på. För att se den digitala favoritlistan (endast i det digitala läget), tryck på. För mer information, se (27). 17/81

18 Se på TV Visa text-tv Tryck på. Varje gång du trycker på ändras skärmen i en cykel på följande sätt: Text Text över TV-bilden (blandat läge) Ingen Text (avsluta text-tv-tjänsten) För att välja en sida, tryck på sifferknapparna eller /. Tryck på för att visa dold information. När fyra färgade poster visas längst ned på text- TV-sidan är Fastext tillgänglig. Med Fastext kan du snabbt och enkelt öppna sidor. Tryck på motsvarande färgade knapp för att öppna sidan. 18/81

19 Se på TV Scenvalsläge När du väljer önskat scenalternativ ställs optimal ljud- och bildkvalitet in automatiskt för den valda scenen. 1 Tryck på SCENE på fjärrkontrollen. 2 Tryck på för att välja läget och tryck sedan på. Biograf: Ger bild och ljud som liknar de man upplever i en biograf. Sport: Ger realistisk bild med surroundljud. Fotografi: Ger en bild som återger texturen och färgerna i ett fotografi. Spel: Ger bilder som gör att du till fullo upplever känslan i sport med bästa bild- och ljudkvalitet. Grafik: Ger bildscener som underlättar att se på TV långa perioder och reducerar trötthet genom att visa klara och detaljerade bilder. Generell: Aktuella användarinställningar. Auto HDMI: Optimal ljud- och bildkvalitet ställs in automatiskt enligt ingångskällan, men effekten kanske uteblir beroende på de anslutna enheterna. 19/81

20 Se på TV Utom för "Generell": om ett scenvalsläge är valt kan du inte att välja bildinställningar - avbryt först scenvalsläget. När du väljer Hemmabioläge (7) växlar inställningen av Scenval automatiskt till Biograf. 20/81

21 Se på TV För att ändra skärmformat manuellt för att passa sändningen Tryck flera gånger på, för att välja önskat skärmformat. SmartZoom* Wide Sträcker en bild i formatet 4:3 horisontellt för att fylla en 16:9-skärm. Zoom* Visar sändningar i det vanliga förhållandet 4:3 med en imiterande bredbildseffekt. 4:3-bilden dras ut för att fylla hela skärmen. 4:3 Visar biosändningar (letter box-format) i korrekta proportioner. Visar vanliga 4:3-sändningar (t.ex. ej TV med bredbild) i korrekta proportioner. 21/81

22 Se på TV 14:9* Visar 14:9-sändningar i korrekta proportioner. Som ett resultat av detta syns svarta områden i skärmens kanter. Undertext* Visar biosändningar (letter box-format) med undertext på skärmen. Auto När Skärmformat är inställt på Auto ändras skärmens format automatiskt för att passa sändningens signal. * Delar av bilden kan klippas av upptill och nedtill. Vissa skärmformat kan eventuellt inte väljas beroende på signalen. Vissa tecken och/eller bokstäver längst ned och högst upp på bilden kanske inte är synliga med inställningen SmartZoom. 22/81

23 Se på TV Du kan justera bildens position i höjdled när du väljer Zoom, 14:9 eller Undertext. Tryck på för att flytta uppåt eller nedåt (t ex för att läsa undertext). 23/81

24 Se på TV Använda Verktygsmenyn Tryck på OPTIONS för att visa följande alternativ när du ser på ett TV-program. (51) Bild (55) Ljud (57) Högtalare Lås/Lås upp (endast i digitalt läge) Lås/Lås upp den valda kanalen. Se Barnlås för PIN-kod (73). (72) Audiospråk (endast i digitalt läge) (72) Inställning av textning (endast i digitalt läge) (59) Avstängn.timer (59) Strömsparläge Systeminformation (endast i digitalt läge) Visar skärmen med systeminformation. 24/81

25 Använda den digitala, elektroniska programguiden (EPG) 1 I digitalt läge, tryck på GUIDE. 2 Utför önskad åtgärd enligt följande tabell eller som visas på skärmen. Digital elektronisk programguide (EPG) Denna funktion kanske inte är tillgänglig i vissa länder/regioner. 25/81

26 Använda den digitala, elektroniska programguiden (EPG) Titta på ett program Tryck på tryck sedan på. Stänga av EPG:n Tryck på GUIDE. för att välja program och Om en åldersgräns har ställts in för programvisning visas ett meddelande på skärmen där du skall mata in en PIN-kod. För mer information, Se Barnlås (73). 26/81

27 Använda den digitala favoritlistan Med Favorit-funktionen kan du skapa upp till fyra listor över dina favoritprogram. 1 Tryck på i digitalt läge. 2 Utför önskad åtgärd enligt följande tabell eller som visas på skärmen. Digital Favoritlista Denna funktion kanske inte är tillgänglig i vissa länder/regioner. 27/81

28 Använda den digitala favoritlistan Skapa din Favoritlista första gången 1 Tryck på för att välja Ja. 2 Tryck på den gula knappen för att välja Favoritlistan. 3 Tryck på för att välja den kanal som du vill lägga till och tryck sedan på. Kanaler som är lagrade på Favoritlistan markeras med symbolen. 4 Tryck på RETURN för att slutföra inställningen. Titta på en kanal 1 Tryck på den gula knappen för att navigera genom dina Favoritlistor. 2 Tryck på för att välja kanal och tryck sedan på. Stänga av Favoritlistan Tryck på RETURN. 28/81

29 Använda den digitala favoritlistan Lägga till eller ta bort kanaler från den aktuella Favoritlistan 1 Tryck på den blå knappen. 2 Tryck på den gula knappen för att välja den Favoritlista som du vill redigera. 3 Tryck på för att välja den kanal som du vill lägga till eller ta bort och tryck sedan på. Ta bort alla kanaler från den aktuella Favoritlistan 1 Tryck på den blå knappen. 2 Tryck på den gula knappen för att välja den Favoritlista som du vill redigera. 3 Tryck på den blå knappen. 4 Tryck på för att välja Ja och tryck sedan på för att bekräfta. 29/81

30 Ansluta extra utrustning Du kan ansluta ett stort utbud av extra utrustning till din TV. Anslutningskablar medföljer inte. (34) (34) (33) (36)(34) (33) (33) (33) (36) 30/81

31 Ansluta extra utrustning (35) 2 (33) (36) (35) (37) 31/81

32 Visa bilder från ansluten utrustning I analogt läge, tryck på PROG +/- eller använd sifferknapparna för att välja videokanal. För övrig ansluten utrustning Tryck på för att se en lista över de anslutna komponenterna. Tryck på för att välja önskad ingångskälla och tryck sedan på. (Det markerade alternativet väljs om två sekunder passerar utan åtgärd efter att man tryckt på.) Slå på den anslutna utrustningen och gör något av följande. För en USB-enhet (39) För en automatiskt inställd videobandspelare 32/81

33 Visa bilder från ansluten utrustning Symbol på skärmen: Component Beskrivning: För att se utrustningen som är ansluten till (30). DVD-spelare med komponentutgång Symbol på skärmen: HDMI1, HDMI2, HDMI3 eller HDMI4 Beskrivning: HDMI IN 1, HDMI IN 2, HDMI IN 3 eller HDMI IN 4. För att se utrustningen som är ansluten till (30), (30), (30) eller (31). DVD-spelare PC (HDMI-utgång) Blu-ray-spelare Digital videokamera Digitala video- och ljudsignaler matas ut från den anslutna enheten. Om utrustningen har en DVI-kontakt, anslut DVIkontakten till kontakten HDMI IN 1 genom ett DVI- HDMI-adaptergränssnitt (medföljer ej) och anslut utrustningens ljudutgångar till ljudkontakterna i HDMI IN 1-uttagen. Anslut till HDMI IN 2-uttaget, för att visa foton eller skärmbilder från en dator eller digital videokamera. 33/81

34 Visa bilder från ansluten utrustning Symbol på skärmen: AV1 Beskrivning: För att se utrustningen som är ansluten till (30). Utrustning för videospel DVD-spelare Dekoder Symbol på skärmen: AV2 Beskrivning: För att se utrustningen som är ansluten till (30). DVD-brännare Videobandspelare Dekoder Symbol på skärmen: PC Beskrivning: För att se utrustningen som är ansluten till (30). Det rekommenderas att använda en PC-kabel med ferritkärna som t ex Connector, D-sub 15 (ref , tillgänglig vid Sonyservicecenter) eller liknande. 34/81

35 Visa bilder från ansluten utrustning Symbol på skärmen: USB Beskrivning: För att se utrustningen som är ansluten till (31). Digital videokamera Digitalkamera USB-lagringsenhet Du kan spela upp foto/musik/video-filer som är lagrade i en Sony digital stillbildskamera eller videokamera (39). Symbol på skärmen: AV3 Beskrivning: För att se utrustningen som är ansluten till (31). Utrustning för videospel DVC-videokamera Vid anslutning till monoutrustning, anslut till illust AV3 L-uttaget. Se till att endast en godkänd HDMI-kabel med HDMI-logotypen används. Vi rekommenderar att du använder en Sony HDMI-kabel. När utrustning kompatibel för HDMI-styrning ansluts stöds kommunikation med den anslutna utrustningen. Se (43) för att ställa in denna kommunikation. 35/81

36 Visa bilder från ansluten utrustning För att ansluta: CAM (villkorlig åtkomstmodul) (31) Gör detta: För PPV-tjänster (Pay Per View). Mer information finns i bruksanvisningen till din CAM-modul. Stäng av TV:n när du sätter i eller tar ut ditt CAM-kort. CAM stöds inte i vissa länder/regioner. Kontrollera med din auktoriserade återförsäljare. För att ansluta: Hi-Fi-utrustning (30) Gör detta: Anslut till ljudutgångarna för att lyssna på ljudet från TV:n på Hi-Fi-utrustning. Ljudnivån hos de externa högtalarna kan justeras genom att trycka på volymknapparna på fjärrkontrollen. För att ansluta: DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) (30) Gör detta: Använd en optisk ljudkabel. 36/81

37 Visa bilder från ansluten utrustning För att ansluta: Hörlurar (31) Gör detta: Anslut till i -kontakten för att lyssna på TV-ljudet i hörlurar. Ytterligare funktion För att: Återgå till normalt TV-läge Gör detta: Tryck på DIGITAL/ANALOG. Använda menyn Alternativ Tryck på OPTIONS för att visa följande alternativ när du ser på bilder från ansluten utrustning. (51) Bild (55) Ljud 37/81

38 Visa bilder från ansluten utrustning (57) Högtalare (62) Horisontellt läge (endast i PC-ingångsläge) (62) Vertikalt läge (endast i PC-ingångsläge) (59) Avstängn.timer (utom i PC-ingångsläge) (59) Strömsparläge 38/81

39 Spela upp Fotografi/Musik/Video via USB Du kan visa foto/musik/video-filer lagrade i en Sony digital stillbildskamera eller videokamera på din TV via en USB-kabel eller ett USB-minne. 1 Anslut en understödd USB-enhet till TV:n. 2 Tryck på HOME. 3 Tryck på för att välja Fotografi, Musik eller Video. 4 Tryck på för att välja en USB-enhet och tryck sedan på. Fil- eller mapplistan visas. 5 Tryck på för att välja en fil eller mapp och tryck sedan på. Om du vill välja en mapp, väljer du mappen och trycker därefter på. Uppspelningen startar. Du kan registrera bakgrundsmusiken som skall spelas under ett bildspel med Fotografi genom att trycka på OPTIONS och sedan välja Bildspelsmusik. Bildkvaliteten kan bli grovkorning när du använder Fotografi eftersom bilder kan förstoras beroende på filen. Bilderna fyller eventuellt inte heller hela skärmen beroende på bildstorleken och sidförhållandet. En del fotofiler kan ta tid att visa när Fotografi används. 39/81

40 Spela upp Fotografi/Musik/Video via USB Filnamnet och mappnamnet stöder teckenuppsättningen UTF-8. Iaktta följande medan TV:n läser data på USBenheten: - Stäng inte av TV:n och koppla inte bort USBenheten. - Koppla inte bort USB-kabeln. - Ta inte bort USB-enheten. Data på USB-enheten kan skadas. Sony tar inget ansvar för skador på, eller förlust av, data på inspelningsmedia på grund av något fel på anslutna enheter eller TV:n. Uppspelning av USB stöds för följande bildfilsformat: - JPEG (JPEG-filer med filändelsen.jpg och som är kompatibla med DCF 2.0 eller Exif 2.21) När du ansluter en digital stillbildskamera från Sony, ställer du in kamerans USBanslutningsläge på Auto eller Masslagring. Mer information om USB-anslutningsläge finns i bruksanvisningen som följer med digitalkameran. Uppspelning av USB stöds för följande musikfilsformat: - MP3 (filer med suffixet.mp3 som inte är upphovsrättsskyddade). 40/81

41 Spela upp Fotografi/Musik/Video via USB USB-uppspelning stöds för följande videofilformat: - MPEG1 (filer med suffixet.mpg ) - MP4 (filer med suffixet.mp4 ) - DivX (filer med suffixet.avi ) USB Photo Viewer stöder filsystemen FAT16 och FAT32. BRAVIA TV stöder DivX. Upp till 300 filer per mapp understöds. Beroende på de exakta filspecifikationerna kan inte vissa filer inklusive de som modifierats på en dator spelas upp även om filformatet stöds. Gå till webbplatsen nedan för att få den senaste informationen om kompatibla USB-enheter. compatibility/ Visa ett fotografi Bildram Du kan visa ett fotografi på skärmen under en inställd tidsperiod. Efter denna period går TV:n automatiskt in i standby-läge. 1 Välj ett fotografi. Du kan välja ett fotografi från den anslutna USBenheten. 2 Tryck på OPTIONS på det valda fotografiet och välj sedan "Bild för bildram". 3 Tryck på RETURN flera gånger för att återgå till Home-menyn. 41/81

42 Spela upp Fotografi/Musik/Video via USB 4 Tryck på för att välja Fotografi. Välj sedan Bildram och tryck på. TV:n ställs i Bildram-läge och det valda fotografiet visas på skärmen. Ställa in varaktigheten för visningen av ett fotografi Tryck på OPTIONS, välj sedan Varaktighet och tryck på. Välj därefter varaktighet och tryck på. Räknaren visas på skärmen. Bildspel med musik Du kan välja bakgrundsmusiken som skall spelas under ett bildspel. Tryck på OPTIONS, välj Addera till listan" och tryck sedan på. Använd Ta bort från listan" för att ta bort musikfiler från listan och Bildspelsmusik" för att bläddra genom musikfilerna eller ändra deras ordning. För att återgå till XMB Tryck på RETURN. Om fotografiet väljs från en USB-enhet måste denna vara ansluten till TV:n. Om Avstängn.timer är aktiverad går TV:n automatiskt in i standby-läge. 42/81

43 Använda BRAVIA Sync med Kontroll för HDMI Med funktionen Kontroll för HDMI kan TV:n, med hjälp av HDMI CEC (Consumer Electronics Control), kommunicera med ansluten utrustning som är kompatibel med funktionen. Genom att exempelvis ansluta Sony-utrustning som är kompatibel med Kontroll för HDMI (med HDMIkablar) kan du kontrollera dem tillsammans. Var noga med att ansluta och ställa in utrustningen korrekt. Kontroll för HDMI Stänger automatiskt av den anslutna utrustningen när du ställer TV:n i standbyläge med fjärrkontrollen. Sätter automatiskt på TV:n och växlar ingången till den anslutna utrustningen när denna börjar att spela. Om du sätter på en ansluten ljudanläggning medan TV:n är påslagen växlar ljudutgången från TV-högtalaren till ljudet från ljudanläggningen. Justerar volymen ( +/-) och stänger av ljudet ( ) hos en ansluten ljudanläggning. Du kan kontrollera den anslutna Sonyutrustningen som har BRAVIA 43/81

44 Använda BRAVIA Sync med Kontroll för HDMI Synclogotypen med TV:ns fjärrkontroll genom att trycka på: - för att kontrollera den anslutna utrustningen direkt. - SYNC MENU för att visa menyn för den anslutna HDMI-utrustningen på skärmen. När du har visat menyn kan du kontrollera menyskärmen med,, färgade knappar och RETURN. - Välj "Apparatstyrning" och välj sedan önskat val för att styra utrustningen. - Se bruksanvisningen för utrustningen för information om tillgänglig styrning. - Välj "TV-styrning" för att öppna XMB eller TV option menyn. Om TV:ns Kontroll för HDMI ställs in på På växlar också Kontroll för HDMI för den anslutna utrustningen automatiskt till På. Ansluta utrustning som är kompatibel med Kontroll för HDMI Anslut den kompatibla utrustningen och TV:n med en HDMI-kabel. När en ljudanläggning ansluts, var noga med att också ansluta TV:ns DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)-kontakt till ljudanläggningen med en optisk ljudkabel (30). 44/81

45 Använda BRAVIA Sync med Kontroll för HDMI Göra inställningar för Kontroll för HDMI Inställningarna för Kontroll för HDMI måste göras för både TV:n och den anslutna utrustningen. Se HDMI-inställningar (66) för inställningar av TV:n. För inställningar på den anslutna utrustningen, se bruksanvisningen för den aktuella utrustningen. 45/81

46 Navigera på menyn TV Home på XMB XMB (XrossMediaBar) är en meny över BRAVIAfunktioner och ingångskällor som visas på TVskärmen. XMB är ett enkelt sätt att välja programmering och justera inställningar på din BRAVIA TV. 1 Tryck på HOME för att visa XMB. 46/81

47 Navigera på menyn TV Home på XMB 2 Tryck på för att välja kategori. Inställningar Du kan göra avancerade inställningar och justeringar. Fotografi Du kan spela upp fotofiler med USB-enheter (39). Musik Du kan spela upp musikfiler med USBenheter (39). Video Du kan spela upp videofiler med USBenheter (39). Digital Du kan välja en digital kanal, en digital Favoritlista (27), eller den digitala, elektroniska programguiden (EPG) ( (25). Analogue Du kan välja en analog kanal. Ext. ingångar Du kan välja utrustning som är ansluten till TV:n. För att namnge en extern ingång, se AV namn (65). 47/81

48 Navigera på menyn TV Home på XMB 3 Tryck på för att välja objekt och tryck sedan på. 4 Följ instruktionerna på skärmen. 5 Tryck på RETURN för att avsluta. Vilka alternativ du kan justera beror på situationen. Alternativ som ej kan väljas är gråtonade eller visas inte. 48/81

49 Systemuppdatering Du kan uppdatera TV-systemet med ett USB-minne. Hämta information på webbsidan: 49/81

50 Bruksanvisning Visar innehållet i Bruksanvisningen på skärmen. Använd färgade knappar för att flytta genom skärmbilderna. Tryck på för att välja och tryck sedan på för att gå till relaterat objekt eller öppna den verkliga applikationen. 50/81

51 Bild Bildinställning Väljer bildinställning. Dagsljus: För förbättrad bildskärpa och kontrast. Standard: För standardbild. Rekommenderas för hemunderhållning. "Bildinställning" ställs in beroende på inställningarna av "Scenval". "Dagsljus" och "Standard" är tillgängliga när "Generell" väljs i "Scenval"-läge. Bakgr.bel. Justerar bakgrundsbelysningens ljusstyrka. Genom att reducera skärmens ljusstyrka minskar också elförbrukningen. Kontrast Ökar eller minskar bildkontrasten. Ljusstyrka Gör bilden ljusare eller mörkare. Färg Ökar eller minskar färgintensiteten. 51/81

52 Bild Färgton Ökar eller minskar de gröna och röda färgnyanserna. Färgton kan endast justeras för NTSCfärgsignaler (t.ex. videoband från USA). Skärpa Gör bilden skarpare eller mjukare. Färgtemp. Justerar bildens vithet. Kall: Ger vita färger en blå nyans. Neutral: Ger vita färger en neutral nyans. Varm: Ger vita färger en röd nyans. Varm kan inte väljas när Bildinställning ställs in på Dagsljus. 52/81

53 Bild Brusreducering Minskar bildstörningen (snöig bild) vid svaga sändningssignaler. Hög/Mellan/Låg: Modifierar brusreduceringens effekt. Av: Stänger av funktionen Brusreducering. Brusred. för MPEG Minskar bildbrus i MPEG-komprimerad video. Avancerade inställningar Anpassar bildfunktionen mer i detalj. Avanc. kontrastförbättrare: Justerar automatiskt Bakgrundsbelysning och Kontrast till de lämpligaste inställningarna i förhållande till bildens ljusstyrka. Denna inställning är särskilt effektiv för mörka bildscener och ökar kontrastskillnaden i de mörkare bildscenerna. Automatisk ljusbegränsning: Reducerar bländande ljus, t.ex. i scener där hela skärmen är vit. Färg dagsljus: Gör färger ljusare och klarare. 53/81

54 Bild Normalinst. Återställer alla inställningar av typen Bild förutom Bild till fabriksinställningarna. Brusreducering och "Brusred. för MPEG" är inte tillgängliga när Bildinställning ställs in på Fotografi. Avancerade inställningar är inte tillgängliga när Bildinställning ställs in på Dagsljus eller för USB-ingång (Fotografi/Musik). 54/81

55 Ljud Effekt Väljer ljudinställning. Dynamisk: Ger ett klarare och detaljrikare ljud med förstärkt närvarokänsla för bättre återgivning och musikalisk realism. Standard: Ger ett klarare, detaljrikare ljud med förstärkt närvarokänsla. Tydlig röst: Får röster att låta renare. Surround Väljer surroundläge. Surround: För surroundljud (endast för stereoprogram). Simulerad stereo: Lägger till en surroundliknande effekt till monoprogram. Av: För normal stereo- eller monomottagning. Diskant Justerar högfrekventa ljud. Bas Justerar lågfrekventa ljud. Balans Betonar vänster eller höger högtalarbalans. Normalinst. Återställer alla inställningar för Ljud till fabriksinställningarna. 55/81

56 Ljud Ljudkanalsval Väljer ljudet från högtalaren för sändning i stereo eller på flera språk. Stereo, Mono: För sändning i stereo. A/B/Mono: För flerspråkiga sändningar, välj A för ljudkanal 1, B för ljudkanal 2 eller Mono för en monokanal om sådan finns. Aut. Volymjust Behåller en konstant ljudvolym även när skillnader i volymen uppstår (t.ex. tenderar reklam att vara högre än programmen). Volymförskjutning Ställer in en oberoende ljudvolym för varje utrustning som är ansluten till TV:n. Om du väljer någon annan utrustning som är ansluten till TV:n, ställ in Ljudkanalsval på Stereo, A eller B. 56/81

57 Ljud Högtalare Kopplar bort TV:ns interna högtalare. TV-högtalare: TV-högtalarna kopplas in så att du kan lyssna på TV-ljudet via TV:ns egna högtalare. Ljudanläggning : TV-högtalarna kopplas bort så att du kan lyssna på TV-ljudet från extern ljudutrustning som är ansluten till ljudutgångarna. PC Ljudingång Väljer ljudet från den anslutna utrustningen: HDMI 1 (33) (DVI-HDMI) eller PC (34). Avancerade inställningar Dynamiskt omfång: Kompenserar för skillnader i ljudnivå mellan olika kanaler (endast Dolby Digital audio). Effekten kanske inte fungerar eller kan variera beroende på programmet oavsett inställningen av Dynamiskt omfång. Optisk utsignal: Väljer ljudsignalen som matas ut från uttaget DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) på TV:n. Välj Auto när du ansluter utrustning som är kompatibel med Dolby Digital. Välj PCM när du ansluter utrustning som inte är kompatibel med Dolby Digital. 57/81

58 Ljud Nedmixning: Ställ in Nedmixning för multikanal på tvåkanalsljud. - Surround: Välj för att få bästa surroundeffekt, eller när externa produkter används med Pro Logic. - Stereo: Välj för att få en stereoutgång. Effekt:, Surround, Diskant, Bas, Balans, Normalinst. och Aut. Volymjust är inte tillgängliga när Högtalare har ställts in på Ljudanläggning. 58/81

59 EKO Strömsparläge Väljer strömsparläget för att reducera TV:ns elförbrukning. Standard: Standardinställningar. Minska: Reducerar TV:ns elförbrukning. Släckt bild: Stänger av bilden. Du kan lyssna på ljudet med bilden släckt. Avstängn.timer Ställer in en tidsperiod efter vilken TV:n automatiskt går in i standby-läge. När Avstängn.timer är aktiverad lyser indikatorn (Avstängn.timer) på TV:ns frontpanel orange. När du stänger av TV:n och slår på den igen återställs Avstängn.timer till Av. Ett meddelande visas på skärmen en minut innan TV:n försätts i standby-läge. Vilande TV-standby Väljer tidsperioden ( 1 t, 2 t eller 4 t ) innan TV:n automatiskt ställs in i standbyläge om du inte använder den under den angivna tiden. PC-energisparhantering När detta är inställt på På aktiveras standbyläget om inte någon PC-signal tas emot. Endast tillgänglig vid PC-ingång. 59/81

60 EKO Ljussensor Optimerar automatiskt bildinställningarna baserat på den omgivande belysningen i rummet. Energieffektiviteten reducerar elförbrukningen och sparar därmed pengar genom att minska energiförbrukningen. Placera ingenting över sensorn eftersom detta kan påverka sensorns funktion. Kontrollera sensorns position (12). Normalinst. Återställer alla inställningar för EKO till fabriksinställningarna. 60/81

61 Skärmkontroll Skärmformat Ändrar skärmformatet. Se se (21) för mer information om skärmformat. Skärmformat (endast i PC-läge) Normal: Visar bilden i dess ursprungliga format. Full 1: Förstorar bilden så att den fyller det vertikala visningsområdet och bibehåller bildens ursprungliga proportioner. Full 2: Förstorar bilden så att den fyller visningsområdet. Skärmformat (Endast i USB (Video)-läge) Normal: Visar bilden i dess ursprungliga format. Zoom: Förstorar bilden 4:3 förval Ställer in standard skärmformat för en 4:3- sändning. RGB Center Justerar bildens horisontella position så att bilden är i mitten av skärmen. Detta alternativ är endast tillgängligt när en RGB-källa är ansluten till Scart-kontakterna / AV1 eller / AV2 på baksidan av TV:n. 61/81

62 Skärmkontroll PC-justering Anpassar TV-skärmen som en PC-monitor. Detta alternativ är bara tillgängligt om man tar emot en PC-signal. Fas: Justerar skärmen när en del av den visade texten eller bilden inte är tydlig. Pixelstorlek: Ökar eller minskar bildstorleken horisontellt. Horisontellt läge: Flyttar bilden åt vänster eller höger. Vertikalt läge: Flyttar skärmbilden uppåt eller nedåt. Normalinst.: Återställer fabriksinställningarna Display Area Justerar bildens visningsområde. Alla bildpunkter (utom för KDL-32BX3xx, 32EX3xx, 26EX3xx, 22EX3xx): Visar bilder i deras ursprungliga storlek när delar av bilden klipps av. Normal: Visar bilder i deras rekommenderade storlek. +1: Visar bilder i deras ursprungliga storlek. Dessa inställningar kan variera beroende på den ingång som visas. 62/81

Din manual SONY KDL-26EX302 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2793946

Din manual SONY KDL-26EX302 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2793946 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY KDL-26EX302. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv mottagare P/N: 305041. P/O 02-2009-A here

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv mottagare P/N: 305041. P/O 02-2009-A here TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv mottagare P/N: 305041 Start Snabbinstallationsguide Daglig användning P/O 02-2009-A here Se utförligare vägledning på www.triax.se Vad ingår? Start Anslutning till TV,

Läs mer

LCD TV. Bruksanvisning A-EHK-100-11(1) Startguide. Titta på TV. Använda extrautrustning. Använda MENU-funktioner. Ytterligare information

LCD TV. Bruksanvisning A-EHK-100-11(1) Startguide. Titta på TV. Använda extrautrustning. Använda MENU-funktioner. Ytterligare information A-EHK-100-11(1) LCD TV Bruksanvisning Startguide Titta på TV Använda extrautrustning Använda MENU-funktioner Ytterligare information KDL-46R473A / 46R470A KDL-40R474A / 40R473A / 40R471A / 40R470A KDL-32R424A

Läs mer

2. Sätt in ert programkort. Pilen och det guldfärgade fältet på kortet skall vara vänt uppåt och inåt.

2. Sätt in ert programkort. Pilen och det guldfärgade fältet på kortet skall vara vänt uppåt och inåt. SNABBINSTALLATION SNABBINSTALLATION Med dessa enkla punkter kan ni komma igång på ett par minuter med er nya mottagare. De flesta inställningar är förberedda för normalt bruk så allt ni behöver göra är

Läs mer

Sound Bar HT-ST3. Användarinstruktioner

Sound Bar HT-ST3. Användarinstruktioner Sound Bar HT-ST3 Användarinstruktioner SE Innehållsförteckning Installation Innehållet i förpackningen 3 Installation 4 Ansluta högtalaren och subwoofern 5 Anslutning 6 Starta systemet 8 Grundläggande

Läs mer

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX T HD409 VA Digital terrest mottagare P/N: 305049. 08-2009-A here

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX T HD409 VA Digital terrest mottagare P/N: 305049. 08-2009-A here TRIAX T HD409 VA Digital terrest mottagare P/N: 305049 Start Snabbinstallationsguide Daglig användning 08-2009-A here Se en mera utförlig beskrivning på www.triax.com Start Vad medföljer Anslutning till

Läs mer

Komma igång NSZ-GS7. Network Media Player. Rätt till ändringar förbehålles.

Komma igång NSZ-GS7. Network Media Player. Rätt till ändringar förbehålles. Komma igång SE Network Media Player NSZ-GS7 Rätt till ändringar förbehålles. Komma igång: ON/STANDBY Slår på eller stänger av spelaren. Styr anslutna enheter med en enda fjärrkontroll: För att du ska kunna

Läs mer

SMARTBOX. Användarmanual 14.12.16

SMARTBOX. Användarmanual 14.12.16 1 SMARTBOX Användarmanual 14.12.16 INNEHÅLL. FJÄRRKONTROLL... 3 PRODUKT... 4 KOM IGÅNG... 5 KANALSÖKNING... 6 ANVÄNDNING... 7 TV-GUIDE... 8 HEJ OCH GRATTIS TILL DIN SMARTBOX! I den här manualen kan du

Läs mer

MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center

MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center Inledning Först och främst tackar vi till ditt köp av denna Sweex Portable Media Center. Ett enkelt sätt att njuta av musik och bilder

Läs mer

Snabbguide Inspelningsbar HDTV-box Samsung SMT-C7160

Snabbguide Inspelningsbar HDTV-box Samsung SMT-C7160 Snabbguide Inspelningsbar HD-box Samsung SMT-C760 Allt du behöver veta för att koppla in och komma igång med din inspelningsbara HD-box HEM 2234-Snabbguide SMT-C760_54-03.indd 20-03- 5.03 (GB) EXT OUT

Läs mer

Snabbguide för HD-4ct

Snabbguide för HD-4ct Fjärrkontrollen 1 18 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Pos. Beskrivning 1 Stäng och starta mottagaren 2 Kanalval / knappa in värden i menyer 3 Växlar

Läs mer

BRUKSANVISNING. DENVER MPG-4054 NR Mediaspelare

BRUKSANVISNING. DENVER MPG-4054 NR Mediaspelare Video MP4-spelaren är en full multimediespelare. Detta innebär att den visar bilder och e-böcker med text, registrerar och spelar upp live-ljud och att den spelar upp musik- och videofiler. De här filerna

Läs mer

InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater!

InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater är en komplett digital underhållningslösning som du kan använda för att titta på TV, spela in från

Läs mer

SMARTBOX. Användarmanual 15.07.06

SMARTBOX. Användarmanual 15.07.06 1 SMARTBOX Användarmanual 15.07.06 INNEHÅLL. FJÄRRKONTROLLER... 3 PRODUKT... 5 KOM IGÅNG... 6 KANALSÖKNING... 7 ANVÄNDNING... 8 TV-GUIDE... 9 HEJ OCH GRATTIS TILL DIN SMARTBOX! I den här manualen kan du

Läs mer

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*).

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*). web edition quick guide RSE REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM DUAL SCREEN Din bil är utrustad med en exklusiv multimediaanläggning. Rear Seat Entertainment-systemet utökar bilens ordinarie ljudanläggning

Läs mer

Allt du behöver veta för att koppla in din digitalbox!

Allt du behöver veta för att koppla in din digitalbox! Allt du behöver veta för att koppla in din digitalbox! Grattis till ett bra val! Så snart du har installerat utrustningen är det bara att börja använda dina nya tjänster. Har du allt du behöver? Förutom

Läs mer

DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP

DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP Tekniska data Produkten levereras med aktuellt datum och klockslag inställt. Automatisk växling vinter-/sommartid. Programmeringsknapp - för förbikoppling

Läs mer

SMARTBOX. Användarmanual 15.10.28

SMARTBOX. Användarmanual 15.10.28 1 SMARTBOX Användarmanual 15.10.28 INNEHÅLL. FJÄRRKONTROLLER... 3 PRODUKT... 5 KOM IGÅNG... 6 KANALSÖKNING... 8 ANVÄNDNING... 10 TV-GUIDE... 11 HEJ OCH GRATTIS TILL DIN SMARTBOX! I den här manualen kan

Läs mer

Installationsguide. Kreatel/Motorola VIP1920

Installationsguide. Kreatel/Motorola VIP1920 Installationsguide VARNING FÖR ATT UNDVIKA BRANDRISK OCH ELEKTRISK STÖT, UTSÄTT EJ DENNA APPARAT FÖR REGN ELLER FUKT Viktiga säkerhetsföreskrifter - Läs dessa instruktioner - Behåll dessa instruktioner

Läs mer

Kabel mottagare C 1201 CX

Kabel mottagare C 1201 CX BRUKSANVISNING SVENSK Kabel mottagare C 1201 CX INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Fjärrkontrollens funktioner... sida 3 2. Betjäning av knappar på mottagarens front... sida 4 3. Installation... sida 5 4. Anslutning

Läs mer

Grand 7 DVB-T TV. Användarmanual. Svenska

Grand 7 DVB-T TV. Användarmanual. Svenska Grand 7 DVB-T TV Användarmanual Svenska Innehåll 1. VÄLKOMMEN TILL GRAND 7 DVB-T TV...2 1.1 Introduktion...2 1.2 Egenskaper...3 1.3 Förpackningens innehåll...3 1.4 Anslutningar och reglage...4 2. KOM IGÅNG...5

Läs mer

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom.

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Komma igång: Stoppa in den medföljande CD-Rom skivan M-ANY

Läs mer

ZAP DVB-T SLD600 Digital TV-Mottagare För marksänd digital-tv Användarhandbok

ZAP DVB-T SLD600 Digital TV-Mottagare För marksänd digital-tv Användarhandbok 190140 ZAP DVB-T SLD600 Digital TV-Mottagare För marksänd digital-tv Användarhandbok 1 SÄKERHETSINSTRUKTIONER Strömadapter När du sätter i eller tar ur strömadaptern ur vägguttaget, se till att du tar

Läs mer

Bruksanvisning. Smartbox Twin en Produkt ifrån Emitor AB

Bruksanvisning. Smartbox Twin en Produkt ifrån Emitor AB Bruksanvisning Smartbox Twin en Produkt ifrån Emitor AB Förord: Smartbox Twin är en mottagare för fria (okodade) digitala terresta TV-kanaler (FTA). Emitor AB friskriver sig från allt ansvar vad det gäller

Läs mer

NETIKKA TV BRUKSANVISNING

NETIKKA TV BRUKSANVISNING Netikka TV 1 Version 2.1 NETIKKA TV BRUKSANVISNING Netikka TV 2(10) Välkommen som Netikka TV-användare! Välkommen att använda Anvias Netikka TV-tjänst. Vi gratulerar dig till ett bra val! Tjänsten ger

Läs mer

Kortfattad användarhandbok

Kortfattad användarhandbok Kortfattad användarhandbok TANDBERG MXP-system - Svenska Programvaruversion F1 D13624.04 June 2006 Detta dokument får inte kopieras vare sig i sin helhet eller i utdrag utan skriftligt godkännande från:

Läs mer

WATSON TV-STICKA BRUKSANVISNING

WATSON TV-STICKA BRUKSANVISNING WATSON TV-STICKA BRUKSANVISNING Välkommen att använda Watson. Gratulerar till ett utmärkt val! Med tjänsten Watson kan du titta på tv, hyra filmer och beställa betal-tv-kanaler i din egen smak, precis

Läs mer

BDS. Integrerat hemmabiosystem. Snabb-Start guide

BDS. Integrerat hemmabiosystem. Snabb-Start guide Integrerat hemmabiosystem Snabb-Start guide Introduktion, högtalarplacering och anslutning Tack för att du har valt en Harman Kardon produkt! Denna snabb-starts guide innehåller all nödvändig information

Läs mer

Bruksanvisning. Smartbox T-20 en Produkt ifrån Emitor AB

Bruksanvisning. Smartbox T-20 en Produkt ifrån Emitor AB Bruksanvisning Smartbox T-20 en Produkt ifrån Emitor AB Förord: Smartbox är en mottagare för fria kanaler och med plats för en Common Interface modul med programkort för kodade kanaler. Detta ingår dock

Läs mer

CRC-1400 Bruksanvisning

CRC-1400 Bruksanvisning CRC-1400 Bruksanvisning Högupplöst (HD) Digital kabelmottagare CONAX * Komplett manuell: www.topfield.fi * PIN-kod är från början inställt på 0000. Säkerhetsanvisningar Läs noga igenom följande säkerhetsföreskrifter.

Läs mer

Svensk bruksanvisning

Svensk bruksanvisning Svensk bruksanvisning Kontroller & Uttag Framsidan 1. FOLDER: Uppspelning mapp. 2. NEXT: byt till nästa spår. Tryck och håll ned för att snabbspola framåt. 3. PREV: byt till föregående spår. Tryck och

Läs mer

TSR200 Digital Satellit Mottagare. Look, Listen & Live. www.thomsonstb.net. Quickguide

TSR200 Digital Satellit Mottagare. Look, Listen & Live. www.thomsonstb.net. Quickguide TSR200 Digital Satellit Mottagare Quickguide Look, Listen & Live www.thomsonstb.net 1.0 Mottagarens baksida 1. SAT OUT För anslutning av en extra mottagare till parabolens satellitsignal 2. IR IN För anslutning

Läs mer

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Bruksanvisning Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Svensk manual V.130328-1 V1.1 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja använda Zoomax Batteri

Läs mer

Serverado Bredbands TV För dig som vill välja själv

Serverado Bredbands TV För dig som vill välja själv 2011 Serverado Bredbands TV För dig som vill välja själv Användarmanual för Serverados Bredbands TV tjänst Användarmanual v0.9 Serverado 2011 03 27 2 IPTV från Serverado INNEHÅLL Om TV tjänstens portal...

Läs mer

M U L T I M E D I A P L A Y E R 3,5 SATA CASING WITH REMOTE CONTROL BRUKSANVISNING SI-707138

M U L T I M E D I A P L A Y E R 3,5 SATA CASING WITH REMOTE CONTROL BRUKSANVISNING SI-707138 M U L T I M E D I A P L A Y E R 3,5 SATA CASING WITH REMOTE CONTROL BRUKSANVISNING SI-707138 POLSKI -Förpackningens innehåll -Tekniska specifikationer -Installation av hårdvara -Garanti MULTIMEDIA PLAYER

Läs mer

Innehåll klicka på en rubrik om du vill gå direkt till avsnittet

Innehåll klicka på en rubrik om du vill gå direkt till avsnittet BeoRemote One Innehåll klicka på en rubrik om du vill gå direkt till avsnittet Daglig användning Introduktion till BeoRemote One och handledningen, 3 Använda BeoRemote One, 4 BeoRemote One i detalj, 5

Läs mer

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*).

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*). web edition quick guide RSE REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM Din bil är utrustad med en exklusiv multimediaanläggning. Rear Seat Entertainment-systemet utökar bilens ordinarie ljudanläggning med: två bildskärmar,

Läs mer

Användarmanual 060729

Användarmanual 060729 Användarmanual 060729 Innehåll 1 Välkommen till FastTV 2 2 Vad är FastTV? 2 3 Login 2 4 Mediaportalens menyer 3 5 TV 3 6 TV-Guide 4 7 Bio 4 8 Internet 5 9 E-post 5 10 Mina sidor 5 11 Från FastTV 6 12 Om

Läs mer

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045 Bruksanvisning Elektronisktförstoringsglas Snow 7 HD Artikelnummer: I-0045 Produkten tillverkas av: ZOOMAX Technology, Inc. Qianyun Road Qingpu Area 200120 Shanghai China E-post: sales@zoomax.com Produkten

Läs mer

Telia Digital-tv via nätverksuttag Installationshandbok 2 enkla steg för att komma igång

Telia Digital-tv via nätverksuttag Installationshandbok 2 enkla steg för att komma igång Telia Digital-tv via nätverksuttag Installationshandbok 2 enkla steg för att komma igång Välkommen till Telia Digital-tv Suverän bild- och ljudkvalitet via bredbandet, det är vad Telia Digitaltv innebär.

Läs mer

TRC-1400 Bruksanvisning

TRC-1400 Bruksanvisning TRC-1400 Bruksanvisning Högupplöst (HD) Digital Terrestisk Mottagare CONAX * Komplett manuell: www.topfield.fi * PIN-kod är från början inställt på 0000. Säkerhetsanvisningar Läs noga igenom följande säkerhetsföreskrifter.

Läs mer

Snabbguide Konftel 300 SVENSK

Snabbguide Konftel 300 SVENSK Snabbguide Konftel 300 SVENSK Beskrivning Konftel 300 är en konferenstelefon för anslutning till analogt telefonuttag, mobil/ DECT-telefon eller dator. På www.konftel.com/300 hittar du en handbok med utförligare

Läs mer

SCANDINAVIA A WINDOW TO THE WORLD

SCANDINAVIA A WINDOW TO THE WORLD SCANDINAVIA A WINDOW TO THE WORLD Snabbstartguide Lär dig grunderna för att snabbt komma igång med din Scandinavia - Window to the World, Android -TV! People of Lava, A Window to the World Fjärrkontrollen

Läs mer

Snabbguide Konftel 250

Snabbguide Konftel 250 Conference phones for every situation Snabbguide Konftel 250 SVENSK Beskrivning Konftel 250 är en konferenstelefon för anslutning till analogt telefonuttag. På www.konftel.com/250 hittar du en handbok

Läs mer

QosmioEngine: För avancerad video

QosmioEngine: För avancerad video tech-rapport qosmioengine QosmioEngine: För avancerad video 02 03 06 09 10 Qosmio förenar de avancerade videofunktionerna i QosmioEngine och QosmioPlayer, Harman Kardon- högtalare och äkta Dolby Home Theatre

Läs mer

Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror

Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror Canon digitalkamera Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror Innehåll Inledning....................................... 1 Överföra bilder via en trådlös anslutning............. 2 Registrera kameranamnet....................................

Läs mer

En svensk uppfinning

En svensk uppfinning Användarhandbok En svensk uppfinning I början av 000-talet uppfann tekniker på Ericsson möjligheten att låta en vanlig TV kommunicera med hjälp av mobiltelefoninätet. Tanken var att datorn upplevs som

Läs mer

Använda TV-ut LÄS DETTA FÖRST. Se PC-bilden på en TV! Ansluta din PC till en TV eller en videobandspelare. VIKTIG INFORMATION för europeiska kunder

Använda TV-ut LÄS DETTA FÖRST. Se PC-bilden på en TV! Ansluta din PC till en TV eller en videobandspelare. VIKTIG INFORMATION för europeiska kunder Använda TV-ut Se PC-bilden på en TV! Ditt nya RAGE 128-baserade grafikkort har TV-ut funktionalitet. Anslut helt enkelt ditt kort till en TV, en bildskärm eller båda. Du kan till och med koppla grafikkortet

Läs mer

Borderlight digital IPTV Installationsmanual

Borderlight digital IPTV Installationsmanual Borderlight digital IP Installationsmanual Innehållsförteckning Installationsmanual Borderlight IP Välkommen till Borderlight IP... 3 Vad är IP... 3 Vad är HD... 3 Vad behövs för IP... 4 Hur ser digital

Läs mer

Frågor och svar angående Dilog DC-660HD

Frågor och svar angående Dilog DC-660HD Frågor och svar angående Dilog DC-660HD Hur skall programkortet vändas/ monteras? Programkortet skall monteras i kortplatsen på apparatens högra sida. Chipet på programkortet skall vara vänt nedåt och

Läs mer

LCD Digital Colour TV

LCD Digital Colour TV Award to goods or services which meet the environmental requirements of the EU ecolabelling scheme ES-CAT/022/002 At Sony we are constantly rethinking and redesigning in order to create innovative digital

Läs mer

Fjärrkontroll för direktvisning

Fjärrkontroll för direktvisning Fjärrkontroll för direktvisning RM-LVR1 Denna handbok är ett supplement till denna enhets Bruksanvisning. Den presenterar några tillagda eller ändrade funktioner och beskriver hur de används. Se även denna

Läs mer

Image Converter. Användarhandbok. Innehåll: Version: 1.1.0.0. Läs följande innan du använder Image Converter. Översikt av Image Converter

Image Converter. Användarhandbok. Innehåll: Version: 1.1.0.0. Läs följande innan du använder Image Converter. Översikt av Image Converter Image Converter Användarhandbok Version: 1.1.0.0 Läs följande innan du använder Image Converter Innehåll: Översikt av Image Converter S2 Bildkonverteringsprocessen S3 Importera till HDD Navigation System

Läs mer

Installationshandbok Telia Digital-tv via nätverksuttag

Installationshandbok Telia Digital-tv via nätverksuttag Tv Installationshandbok Telia Digital-tv via nätverksuttag Välkommen till Telia Digital-tv Suverän bild- och ljudkvalitet via bredbandet, det är vad Telia Digitaltv innebär. Med den här handboken kommer

Läs mer

Hur man tittar på 3D-innehåll på en BenQ projektor: Minimum datorsystemkrav för uppspelning av 3D-innehåll på en BenQ projektor:

Hur man tittar på 3D-innehåll på en BenQ projektor: Minimum datorsystemkrav för uppspelning av 3D-innehåll på en BenQ projektor: Hur man tittar på 3D-innehåll på en BenQ projektor: Din BenQ-projektor stöder uppspelning av tredimensionellt (3D) innehåll som överförs via D-Sub, Component, HDMI, Video och S-Video. Dock behöver du de

Läs mer

Användarmanual i-loview 7

Användarmanual i-loview 7 Användarmanual i-loview 7 Introduktion 2 3 Varning Var god läs igenom denna manual ordentligt för att försäkra dig om en säker och korrekt användning av produkten. Viktigt Vårdslös eller felaktig användning

Läs mer

Marantz PMD620 snabbmanual

Marantz PMD620 snabbmanual 2008-10-22 Marantz PMD620 snabbmanual Översikt Marantz PMD620 är en inspelningsmaskin som spelar in ljud på ett SD minneskort (medföljer ej vid lån i SC). Den kan spela in mp3-filer eller wav-filer (full

Läs mer

Borderlight digital IPTV Installationsmanual

Borderlight digital IPTV Installationsmanual Borderlight digital IPTV Installationsmanual Innehållsförteckning Installationsmanual Borderlight IPTV Välkommen till Borderlight IPTV... 3 Vad är IPTV... 3 Vad är HDTV... 3 Vad behövs för IPTV... 4 Hur

Läs mer

TRIAX ST-HD527 CI Digital Combo Mottagare. Bruksanvisning

TRIAX ST-HD527 CI Digital Combo Mottagare. Bruksanvisning TRIAX ST-HD527 CI Digital Combo Mottagare 305013 Bruksanvisning Tack för att du valt TRIAX ST-HD527 CI digital mark / satellit mottagare. För att få bästa utbyte av din nya digital mottagare bör du noggrant

Läs mer

QosmioEngine För avancerad video

QosmioEngine För avancerad video QosmioEngine För avancerad video Qosmio förenar QosmioEngines och QosmioPlayers högkvalitativa videofunktioner, Harman Kardon högtalare och SRS TruSurround XT: s funktioner för surroundljud och digital

Läs mer

Hemmabiosystem. Snabbstartguide HT-XT1

Hemmabiosystem. Snabbstartguide HT-XT1 Hemmabiosystem Snabbstartguide HT-XT1 Innehållsförteckning Installation 1 Innehållet i förpackningen 3 2 Installera 4 3 Ansluta 6 4 Starta systemet 8 5 Lyssna på ljud 9 Grundläggande funktioner Använda

Läs mer

SENSUS Web edition. Infotainment guide VÄLKOMMEN TILL SENSUS INFOTAINMENT

SENSUS Web edition. Infotainment guide VÄLKOMMEN TILL SENSUS INFOTAINMENT Infotainment guide SENSUS Web edition VÄLKOMMEN TILL SENSUS INFOTAINMENT Den här bilagan är avsedd att ge en kortfattad överblick över de vanligaste funktionerna i Sensus Infotainment och hjälpa dig att

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning Introduktion Vi vill tacka er för att ni köpt denna produkt. Alla mottagarens delar är tillverkade av den högsta standarden på våra ISO 9002 fabriker. Naturligtvis vill ni börja använda

Läs mer

Användarhandbok Telia Digital-tv Allt du behöver veta för att se på tv och hyra film

Användarhandbok Telia Digital-tv Allt du behöver veta för att se på tv och hyra film Tv Användarhandbok Telia Digital-tv Allt du behöver veta för att se på tv och hyra film Välkommen till Telia Digital-tv Med Telia Digital-tv får du suverän bild- och ljudkvalitet direkt via bredband. Och

Läs mer

Svensk bruksanvisning (sid-hänvisningar till medföljande engelska bruksanvisning)

Svensk bruksanvisning (sid-hänvisningar till medföljande engelska bruksanvisning) KENWOOD DP-K1000 Kompakt CD-spelare Svensk bruksanvisning (sid-hänvisningar till medföljande engelska bruksanvisning) SID. 6 På den här CD-spelaren kan du spela såväl musik-cd som ljudfiler typ MP3, WMA

Läs mer

Flerfunktionell Digitalkamera

Flerfunktionell Digitalkamera Svenska Flerfunktionell Digitalkamera Användarhandledning ii Svenska Användarhandledning för digitalkamera INNEHÅLLSFÖRTECKNING IDENTIFIERA KOMPONENTERNA... 1 IKONER PÅ LCD-DISPLAY... 2 FÖRBEREDELSER...

Läs mer

VENTUS GPS G730 DATA LOGGER. Bruksanvisning

VENTUS GPS G730 DATA LOGGER. Bruksanvisning VENTUS GPS G730 DATA LOGGER Bruksanvisning Observera Läs detta före användning: Global position system (GPS) tillhandahålls av American Ministry of National Defense, amerikanska försvarsministeriet, som

Läs mer

Trådlös 2,4 GHz bärbar Baby Monitor Denver SC15 Bruksanvisning Var vänlig läs hela bruksanvisningen noga innan du börjar använda din Baby Monitor.

Trådlös 2,4 GHz bärbar Baby Monitor Denver SC15 Bruksanvisning Var vänlig läs hela bruksanvisningen noga innan du börjar använda din Baby Monitor. Trådlös 2,4 GHz bärbar Baby Monitor Denver SC15 Bruksanvisning Var vänlig läs hela bruksanvisningen noga innan du börjar använda din Baby Monitor. Innehåll och funktioner Funktioner KAMERA: 1. Antenn 2.

Läs mer

ProV. Progressiv TV/VIDEO-konverterare PV-100. Innehållsförteckning

ProV. Progressiv TV/VIDEO-konverterare PV-100. Innehållsförteckning SE-1 021108 01210 Innehållsförteckning Kapitel 1 Introduktion 1.1 Viktig information... 2 1.2 Produktfunktioner... 2 1.3 Paketets innehåll... 3 Kapitel 2 Installation 2.1.1 Framsida... 4 2.1.2 Baksida...

Läs mer

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003 ATU Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4 Användarmanual Version 2014.58-003 Läs igenom hela användarhandledningen innan produkten används! Viktigt :ATU använder radiosignaler för att kommunicera och är

Läs mer

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska Comfort Focus Bruksanvisning Comfort Focus För ökad koncentration och inlärning Svenska 1 Bruksanvisning Innehållsförteckning Sid Laddning 3 Information till läraren 4 Information till eleven 5 Flera mottagare

Läs mer

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5 Förenklad användarmanual för DAISY-användning Olympus DM-5 Komma igång 1 Sätt i batteriet Börja med att sätta i medföljande batteri i spelaren. Gör detta genom att öppna luckan på baksidan. En skarv i

Läs mer

Installationsguide. Allt du behöver veta för att koppla in din Digitalbox med HD. HUMAX CXHD-6000C Digitalbox med HD

Installationsguide. Allt du behöver veta för att koppla in din Digitalbox med HD. HUMAX CXHD-6000C Digitalbox med HD Installationsguide Allt du behöver veta för att koppla in din Digitalbox med HD HUMAX CXHD-6000C Digitalbox med HD Grattis till ett bra val! Så snart du har installerat utrustningen är det bara att börja

Läs mer

Multi TV. Smartare digital TV. Användarmanual för JNT:s IPTV tjänst. Användarmanual JNT

Multi TV. Smartare digital TV. Användarmanual för JNT:s IPTV tjänst. Användarmanual JNT Multi TV Smartare digital TV Användarmanual för JNT:s IPTV tjänst Användarmanual JNT 01.02.2011 2 IPTV från JNT INNEHÅLL Om IPTV tjänstens portal... 3 Se på TV... 4 Välja kanal... 4 Kanalinformation...

Läs mer

DVB-T FTA17. Digital Terrestrial Mottagare. Användarmanual för installation och handhavande till König DVB-T FTA17 markbunden mottagare

DVB-T FTA17. Digital Terrestrial Mottagare. Användarmanual för installation och handhavande till König DVB-T FTA17 markbunden mottagare DVB-T FTA17 Digital Terrestrial Mottagare Användarmanual för installation och handhavande till König DVB-T FTA17 markbunden mottagare LÄS DETTA FÖRST! Användar manualen hjälper Er att bli bekant med installationen

Läs mer

KDL 48W705C/40W705C/32W705C

KDL 48W705C/40W705C/32W705C KDL 48W705C/40W705C/32W705C Grundläggande funktioner Titta på TV Spela upp filmer/musik/bilder Använda Internettjänster och applikationer Titta på TV med vänner i närheten och långt bort Använda andra

Läs mer

Användarmenyn. S k r i v d i n k o d...

Användarmenyn. S k r i v d i n k o d... Användarmanual Användarmenyn När larmsystemet är i frånkopplat läge kan användarmenyn nås genom att en användare skriver in sin PIN-kod. Från användarmenyn kan larmsystemet sedan larmas på, sättas i skalskyddsläge,

Läs mer

Lathund Olympus DM-5

Lathund Olympus DM-5 Iris Hjälpmedel Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Spelarens olika delar... 3 Inledning... 4 Batteri... 4 Ladda batteriet... 4 Sätta på och stänga av spelaren... 4 Sätta på... 4 Stänga av...

Läs mer

INSTALLATIONSINSMANUAL VIP1910-9. Inst_manual_VIP_1910-9_Mot_0904_c.indd 1 2009-06-12 13:10:33

INSTALLATIONSINSMANUAL VIP1910-9. Inst_manual_VIP_1910-9_Mot_0904_c.indd 1 2009-06-12 13:10:33 INSTALLATIONSINSMANUAL VIP1910-9 Inst_manual_VIP_1910-9_Mot_0904_c.indd 1 2009-06-12 13:10:33 Återvinning för miljöns skull En Motorola-produkt med den här symbolen får inte kastas tillsammans med vanligt

Läs mer

CINEMA SB400 powered soundbar speaker

CINEMA SB400 powered soundbar speaker CINEMA SB400 powered soundbar speaker snabbstartsguide Tack för att du har valt den här JBL -produkten! JBL Cinema SB400 aktivt soundbarhögtalarsystem är ett komplett, integrerat ljudsystem som skapar

Läs mer

Din manual NOKIA STREAMER http://sv.yourpdfguides.com/dref/828662

Din manual NOKIA STREAMER http://sv.yourpdfguides.com/dref/828662 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA STREAMER. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Digitala Kopplingsur DATA Micro+ DATA MICRO 2+

Digitala Kopplingsur DATA Micro+ DATA MICRO 2+ DATA MICRO+ Programmeringsexempel hittar du längst bak i denna manual (fr sid 5) Instruktioner Beskrivning DATA MICRO+ är ett kopplingsur utvecklat för att kontrollera vilken elektrisk installation som

Läs mer

Solo + Standard och HD. Nordic. SOLO manual version 20090811 4

Solo + Standard och HD. Nordic. SOLO manual version 20090811 4 Solo + Standard och HD Nordic SOLO manual version 20090811 4 1 SOLO från Nordiceye finns i 2 olika modeller. För att påverka miljön i varje form har vi valt att skriva denna manual i kombination av de

Läs mer

Handbok för skrivarprogramvara

Handbok för skrivarprogramvara Handbok för skrivarprogramvara (För Canon Compact Photo Printer Solution Disk Version 6) Windows 1 Innehåll Säkerhetsföreskrifter...3 Läs det här först...4 Handboken...4 Flödesdiagram för utskrift...5

Läs mer

PDA CAM ANVÄNDARHANDLEDNING

PDA CAM ANVÄNDARHANDLEDNING PDA CAM ANVÄNDARHANDLEDNING Sw 1 Svenska Användarhandbok Innehåll Förberedelser... 2 Paketinnehåll... 2 Systemkrav... 2 Lär känna din PDA Cam... 3 Komponenterna i PDA Cam... 3 Installation... 4 Installation

Läs mer

Support. Tack för att du väljer NETGEAR:s produkter.

Support. Tack för att du väljer NETGEAR:s produkter. Komma igång Support Tack för att du väljer NETGEAR:s produkter. När enheten har installerats letar du upp serienumret på etiketten på produkten och använder det till att registrera produkten på https://my.netgear.com.

Läs mer

Smartphone Quick Start Guide

Smartphone Quick Start Guide Smartphone Quick Start Guide 2 1. Innehåll i kartongen Batteri AC Adapter Kom-i-gång CD USB Kabel Telefon Användarmanual och snabbstart guide Headset 2. Telefonen 3 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 4 1. Indikator

Läs mer

Rev.nr 140120. Bruksanvisning Radio med Bluetooth

Rev.nr 140120. Bruksanvisning Radio med Bluetooth Rev.nr 140120 Bruksanvisning Radio med Bluetooth Stereons funktioner Stereons funktioner Ström På/Av Starta stereon genom att trycka på någon av stereons knappar. Stäng av genom att trycka på POWER (1).

Läs mer

Nokia Streamer. 9238048 Ausgabe 2

Nokia Streamer. 9238048 Ausgabe 2 Nokia Streamer 9238048 Ausgabe 2 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkterna SU-22, SU-24 och SU-25 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv:1999/5/EG.

Läs mer

MINIX NEO A2 Användarguide

MINIX NEO A2 Användarguide MINIX NEO A2 Användarguide Produkt Information Tack för att du köpt en MINIX NEO A2. MINIX NEO A2 är en trådlös air mouse + dubbelsidigt tangentbord med inbyggd mikrofon och högtalare. MINIX NEO A2 utnyttjar

Läs mer

Hantering av Handi ipaq 2190

Hantering av Handi ipaq 2190 Hantering av Handi ipaq 2190 Gewa AB BOX 92, MALMVÄGEN 55, 191 22 SOLLENTUNA TEL: 08-594 694 00 TEXTTEL: 08-594 694 18 FAX: 08-594 694 19 E-MAIL: info@gewa.se WEB: www.gewa.se anpassar tekniken till människan

Läs mer

UPPLEVA Ett smart val av tv, ljud och möbel

UPPLEVA Ett smart val av tv, ljud och möbel 2014 UPPLEVA Ett smart val av tv, ljud och möbel UPPLEVA tv, ljudsystem och 3D-glasögon har 5 års kostnadsfri garanti. nyhet BESTÅ/UPPLEVA kombination med tv 55 /2.1 ljudsystem 17 175:B240xD40, H202cm.

Läs mer

Svenska. E24/E26 Series LCD-färg-TV Användarhandbok. Välkommen

Svenska. E24/E26 Series LCD-färg-TV Användarhandbok. Välkommen E24/E26 Series LCD-färg-TV Användarhandbok Välkommen Ansvarsfriskrivning BenQ Corporation utfäster inga garantier, vare sig uttryckliga eller underförstådda, vad gäller innehållet i detta dokument. BenQ

Läs mer

Snabbguide. för TellStick Net. Telldus Technologies AB www.telldus.com

Snabbguide. för TellStick Net. Telldus Technologies AB www.telldus.com för TellStick Net Telldus Technologies AB Kära kund Denna snabbguiden hjälper dig genom installationen samt visar hur du använder grundfunktionerna i TellStick Net. Vi rekommenderar att du regelbundet

Läs mer

Digital Video. Användarhandledning

Digital Video. Användarhandledning Digital Video Användarhandledning Sw 2 Innehållsförteckning Komma igång Lär känna din Digital Video... 3 Så här använder du panelen... 4 Strömförsörjning... 5 Lägen... 6 Lägesknappen... 9 Filmläge Filmning...

Läs mer

INNEHÅLL DEL 3 ITUNES DEL 1 IPHOTO DEL 4 GARAGEBAND DEL 2 IWEB. 1. INTRODUKTION... 5 A. Detta är ilife...5 B. Installera ilife...6

INNEHÅLL DEL 3 ITUNES DEL 1 IPHOTO DEL 4 GARAGEBAND DEL 2 IWEB. 1. INTRODUKTION... 5 A. Detta är ilife...5 B. Installera ilife...6 1. INTRODUKTION... 5 A. Detta är ilife...5 B. Installera ilife...6 DEL 3 ITUNES INNEHÅLL DEL 1 IPHOTO 2. IMPORTERA BILDER... 8 A. Importera från kamera...8 B. Importera från andra medier...12 3. ORGANISERA

Läs mer

Egenskaper. Vad finns i kartongen. Beskrivning

Egenskaper. Vad finns i kartongen. Beskrivning Egenskaper Wi-Fi b/g/n 8-tums touchscreen Stödjer appar från 3:e part Webbkamera G-sensor Mediaspelare Vad finns i kartongen 1 surfplatta 1 USB-kabel 1 nätadapter Lathund Beskrivning a. Till/från Håll

Läs mer

Firmware uppdatering för iphone med Lightning-kontakt kompatibel med AppRadio Mode

Firmware uppdatering för iphone med Lightning-kontakt kompatibel med AppRadio Mode Firmware uppdatering för iphone med Lightning-kontakt kompatibel med AppRadio Mode Uppdateringsinstruktioner för navigeringsmodeller: AVIC-F40BT, AVIC-F940BT, AVIC-F840BT och AVIC-F8430BT som har uppgraderats

Läs mer

LASERJET PRO CM1410 COLOR MFP-SERIEN. Lathund

LASERJET PRO CM1410 COLOR MFP-SERIEN. Lathund LASERJET PRO CM1410 COLOR MFP-SERIEN Lathund Skriva ut på specialpapper, etiketter eller OH-film 1. Klicka på Skriv ut i menyn Arkiv i programmet. 2. Markera skrivaren och klicka på Egenskaper eller Inställningar.

Läs mer

AVR 3650, AVR 365, AVR 2650, AVR 265

AVR 3650, AVR 365, AVR 2650, AVR 265 3650, AVR 365, AVR 2650, AVR 265 Audio/video receiver Snabbstarts Guide SVENSKA Introduktion, Placering av högtalarna och Inledning Tack för att du valt en Harman Kardon produkt! Denna Snabbstartguide

Läs mer