Översikt över fjärrkontrollen...(3) Översikt över TV:ns knappar och indikatorer...(10)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Översikt över fjärrkontrollen...(3) Översikt över TV:ns knappar och indikatorer...(10)"

Transkript

1 Innehållsförteckning Kontroller och indikatorer på fjärrkontroll och TV Översikt över fjärrkontrollen...(3) Översikt över TV:ns knappar och indikatorer...(10) Se på TV Se på TV...(15) Använda den digitala, elektroniska programguiden (EPG)...(25) Använda den digitala favoritlistan...(27) Använda extra utrustning Ansluta extra utrustning...(30) Visa bilder från ansluten utrustning...(32) Spela upp Fotografi/Musik/Video via USB...(39) Använda BRAVIA Sync med Kontroll för HDMI...(43) 1/81

2 Innehållsförteckning Använda MENY-funktioner Navigera på menyn TV Home på XMB...(46) Inställningar Systemuppdatering...(49) Bruksanvisning...(50) Bild...(51) Ljud...(55) EKO...(59) Skärmkontroll...(61) Inställningar...(64) Övrig information Felsökning...(77) 2/81

3 Översikt över fjärrkontrollen 1 TV standby Sätter på och stänger av TV:n från standby-läge. Beroende på modell kan det finnas en extra strömbrytare på baksidan av fjärrkontrollen. 2 Skärmläge (21) 3 Digital favoritlista Tryck för att visa den digitala favoritlista som du har definierat (27). 4 / Info/Visa text I digitalt läge: Visar snabbinformation om programmet som visas på TV:n. I analogt läge: Visar information såsom aktuellt kanalnummer och skärmformat. 3/81

4 Översikt över fjärrkontrollen I Text-läge (18): Visar dold information (t.ex. svar på frågor). 5 6 OPTIONS (24)(37) Ger tillgång till olika visningsalternativ och funktioner för att ändra/göra justeringar beroende på källa och skärmformat. 7 HOME (46) 8 Färgade knappar (18)(28) 9 Sifferknappar I TV-läge: Väljer kanaler. För kanal nummer 10 och över, trycker du på den andra och tredje siffran i snabb följd. I Text-läge: Ange det tresiffriga sidnumret för att välja sidan. 4/81

5 Översikt över fjärrkontrollen 10 Inställning av textning Tryck för att ändra språket i undertexterna (72) (endast i digitalt läge). 11 AUDIO Tryck för att ändra ljudkanalsläge (56). 12 PROG +/-/ / I TV-läge: Väljer nästa (+) eller föregående (-) kanal. I Text-läge (18): Väljer nästa ( ) eller föregående ( ) sida. 13 +/- Volym 14 Stänga av ljudet 15 Text (18) 5/81

6 Översikt över fjärrkontrollen 16 RETURN / Återgår till föregående fönster i visad meny. 17 GUIDE / EPG (Digital elektronisk programguide) (25) 18 DIGITAL Digitalt läge (15) ANALOG Analogt läge (15) 19 SCENE Scenval (19) 20 i-manual Visar innehållet i Bruksanvisningen på skärmen. 6/81

7 Översikt över fjärrkontrollen 21 BRAVIA Sync : Du kan styra BRAVIA Sync-kompatibel utrustning som är ansluten till TV:n. SYNC MENU: Visar menyn för ansluten HDMI-utrustning. När du ser på andra ingångsskärmar eller TVprogram visas Välj HDMI-apparat när knappen trycks in. THEATRE: Du kan sätta på eller stänga av Hemmabioläge. När du väljer Hemmabioläge ställs optimal ljudkvalitet (om TV:n är ansluten till en ljudanläggning med en HDMI-kabel) och bildkvalitet in automatiskt för filmbaserat innehåll. 7/81

8 Översikt över fjärrkontrollen Om du stänger av TV:n stängs också Hemmabioläge av. När du ändrar inställningen av Scenval stängs Hemmabioläge av automatiskt. Kontroll för HDMI (BRAVIA Sync) är endast tillgänglig när den anslutna Sony-utrustningen har logotypen BRAVIA Sync eller BRAVIA Theatre Sync, eller är kompatibel med Kontroll för HDMI. 8/81

9 Översikt över fjärrkontrollen 22 Ingångsväljare I TV-läge: Tryck för att visa en lista över ingångar. Det finns upphöjda prickar på knapparna nummer 5, PROG + och AUDIO. Använd dessa punkter som referenser när du styr TVapparaten. 9/81

10 Översikt över TV:ns knappar och indikatorer PROG 1 På/Av Slår på och stänger av TVapparaten. För att helt koppla bort TV:n från nätspänningen måste du lossa nätkabeln från eluttaget. När du slår på TV:n lyser strömindikatorn grönt. 2 PROG +/-/ / I TV-läge: Väljer nästa (+) eller föregående (-) kanal. I TV-meny: Flyttar genom alternativen uppåt ( ) eller nedåt ( ). 10/81

11 Översikt över TV:ns knappar och indikatorer PROG 3 +/-/ / I TV-läge: Ökar (+) eller minskar (-) ljudvolymen. I TV-meny: Flyttar genom alternativen åt höger ( ) eller vänster ( ). 4 / Ingångsväljare / OK I TV-läge: Väljer ingångskälla från utrustning ansluten till TV-uttagen (32). I TV-meny: Väljer meny eller alternativ och bekräftar inställningen. 11/81

12 Översikt över TV:ns knappar och indikatorer PROG 5 (46) 6 Ljussensor Placera ingenting över sensorn eftersom detta kan påverka sensorns funktion (60). 7 Fjärrkontrollsensor Tar emot IR-signaler från fjärrkontrollen. Placera ingenting över sensorn eftersom detta kan påverka sensorns funktion. 12/81

13 Översikt över TV:ns knappar och indikatorer PROG 8 Indikator för Släckt bild / Indikator för vilolägestimer Lyser med grönt sken när bilden är avstängd (59). Lyser orange när vilolägestimern har ställts in (59). 9 Standby-indikator Lyser med rött sken när TV:n är i standby-läge. 10 Nätindikator Lyser med grönt sken när TV:n slås på. 13/81

14 Översikt över TV:ns knappar och indikatorer PROG Kontrollera att TV:n är helt avstängd innan du lossar nätkabeln från eluttaget. Att lossa nätkabeln från eluttaget medan TV:n är påslagen kan medföra att nätindikatorn förblir tänd eller att TV:n inte fungerar korrekt. 14/81

15 Se på TV 1 Tryck på på TV:ns sida för att slå på TV:n. När TV:n är i standbyläge (indikatorn (standby) på TV:ns frontpanel lyser rött), trycker du på på fjärrkontrollen för att slå på TV:n. 2 Tryck på DIGITAL/ANALOG för att växla mellan det digitala och det analoga läget. Vilka kanaler som går att titta på beror på vilket läge som är inställt. 15/81

16 Se på TV 3 Tryck på sifferknapparna eller PROG +/- för att välja en TV-kanal. Välj kanal nummer 10 och över med sifferknapparna, tryck på den andra och tredje siffran i snabb följd. För att välja en digital kanal med den digitala, elektroniska programguiden (EPG) (25). 16/81

17 Se på TV I digitalt läge Ett informationsfält visas kortvarigt. Följande ikoner kan visas i fältet: : Radiotjänst : Kodad/abonnerad tjänst : Flera ljudspråk tillgängliga : Undertext tillgänglig : Undertext tillgänglig för hörselskadade : Rekommenderad minimiålder för aktuellt program (från 4 till 18 år) : Barnlås : Digitalt programlås Ytterligare funktioner För att ställa in volymen, tryck på + (öka)/ (minska). För att ta fram Programregistret (endast i analogt läge), tryck på. För att välja en analog kanal, tryck på och sedan på. För att se den digitala favoritlistan (endast i det digitala läget), tryck på. För mer information, se (27). 17/81

18 Se på TV Visa text-tv Tryck på. Varje gång du trycker på ändras skärmen i en cykel på följande sätt: Text Text över TV-bilden (blandat läge) Ingen Text (avsluta text-tv-tjänsten) För att välja en sida, tryck på sifferknapparna eller /. Tryck på för att visa dold information. När fyra färgade poster visas längst ned på text- TV-sidan är Fastext tillgänglig. Med Fastext kan du snabbt och enkelt öppna sidor. Tryck på motsvarande färgade knapp för att öppna sidan. 18/81

19 Se på TV Scenvalsläge När du väljer önskat scenalternativ ställs optimal ljud- och bildkvalitet in automatiskt för den valda scenen. 1 Tryck på SCENE på fjärrkontrollen. 2 Tryck på för att välja läget och tryck sedan på. Biograf: Ger bild och ljud som liknar de man upplever i en biograf. Sport: Ger realistisk bild med surroundljud. Fotografi: Ger en bild som återger texturen och färgerna i ett fotografi. Spel: Ger bilder som gör att du till fullo upplever känslan i sport med bästa bild- och ljudkvalitet. Grafik: Ger bildscener som underlättar att se på TV långa perioder och reducerar trötthet genom att visa klara och detaljerade bilder. Generell: Aktuella användarinställningar. Auto HDMI: Optimal ljud- och bildkvalitet ställs in automatiskt enligt ingångskällan, men effekten kanske uteblir beroende på de anslutna enheterna. 19/81

20 Se på TV Utom för "Generell": om ett scenvalsläge är valt kan du inte att välja bildinställningar - avbryt först scenvalsläget. När du väljer Hemmabioläge (7) växlar inställningen av Scenval automatiskt till Biograf. 20/81

21 Se på TV För att ändra skärmformat manuellt för att passa sändningen Tryck flera gånger på, för att välja önskat skärmformat. SmartZoom* Wide Sträcker en bild i formatet 4:3 horisontellt för att fylla en 16:9-skärm. Zoom* Visar sändningar i det vanliga förhållandet 4:3 med en imiterande bredbildseffekt. 4:3-bilden dras ut för att fylla hela skärmen. 4:3 Visar biosändningar (letter box-format) i korrekta proportioner. Visar vanliga 4:3-sändningar (t.ex. ej TV med bredbild) i korrekta proportioner. 21/81

22 Se på TV 14:9* Visar 14:9-sändningar i korrekta proportioner. Som ett resultat av detta syns svarta områden i skärmens kanter. Undertext* Visar biosändningar (letter box-format) med undertext på skärmen. Auto När Skärmformat är inställt på Auto ändras skärmens format automatiskt för att passa sändningens signal. * Delar av bilden kan klippas av upptill och nedtill. Vissa skärmformat kan eventuellt inte väljas beroende på signalen. Vissa tecken och/eller bokstäver längst ned och högst upp på bilden kanske inte är synliga med inställningen SmartZoom. 22/81

23 Se på TV Du kan justera bildens position i höjdled när du väljer Zoom, 14:9 eller Undertext. Tryck på för att flytta uppåt eller nedåt (t ex för att läsa undertext). 23/81

24 Se på TV Använda Verktygsmenyn Tryck på OPTIONS för att visa följande alternativ när du ser på ett TV-program. (51) Bild (55) Ljud (57) Högtalare Lås/Lås upp (endast i digitalt läge) Lås/Lås upp den valda kanalen. Se Barnlås för PIN-kod (73). (72) Audiospråk (endast i digitalt läge) (72) Inställning av textning (endast i digitalt läge) (59) Avstängn.timer (59) Strömsparläge Systeminformation (endast i digitalt läge) Visar skärmen med systeminformation. 24/81

25 Använda den digitala, elektroniska programguiden (EPG) 1 I digitalt läge, tryck på GUIDE. 2 Utför önskad åtgärd enligt följande tabell eller som visas på skärmen. Digital elektronisk programguide (EPG) Denna funktion kanske inte är tillgänglig i vissa länder/regioner. 25/81

26 Använda den digitala, elektroniska programguiden (EPG) Titta på ett program Tryck på tryck sedan på. Stänga av EPG:n Tryck på GUIDE. för att välja program och Om en åldersgräns har ställts in för programvisning visas ett meddelande på skärmen där du skall mata in en PIN-kod. För mer information, Se Barnlås (73). 26/81

27 Använda den digitala favoritlistan Med Favorit-funktionen kan du skapa upp till fyra listor över dina favoritprogram. 1 Tryck på i digitalt läge. 2 Utför önskad åtgärd enligt följande tabell eller som visas på skärmen. Digital Favoritlista Denna funktion kanske inte är tillgänglig i vissa länder/regioner. 27/81

28 Använda den digitala favoritlistan Skapa din Favoritlista första gången 1 Tryck på för att välja Ja. 2 Tryck på den gula knappen för att välja Favoritlistan. 3 Tryck på för att välja den kanal som du vill lägga till och tryck sedan på. Kanaler som är lagrade på Favoritlistan markeras med symbolen. 4 Tryck på RETURN för att slutföra inställningen. Titta på en kanal 1 Tryck på den gula knappen för att navigera genom dina Favoritlistor. 2 Tryck på för att välja kanal och tryck sedan på. Stänga av Favoritlistan Tryck på RETURN. 28/81

29 Använda den digitala favoritlistan Lägga till eller ta bort kanaler från den aktuella Favoritlistan 1 Tryck på den blå knappen. 2 Tryck på den gula knappen för att välja den Favoritlista som du vill redigera. 3 Tryck på för att välja den kanal som du vill lägga till eller ta bort och tryck sedan på. Ta bort alla kanaler från den aktuella Favoritlistan 1 Tryck på den blå knappen. 2 Tryck på den gula knappen för att välja den Favoritlista som du vill redigera. 3 Tryck på den blå knappen. 4 Tryck på för att välja Ja och tryck sedan på för att bekräfta. 29/81

30 Ansluta extra utrustning Du kan ansluta ett stort utbud av extra utrustning till din TV. Anslutningskablar medföljer inte. (34) (34) (33) (36)(34) (33) (33) (33) (36) 30/81

31 Ansluta extra utrustning (35) 2 (33) (36) (35) (37) 31/81

32 Visa bilder från ansluten utrustning I analogt läge, tryck på PROG +/- eller använd sifferknapparna för att välja videokanal. För övrig ansluten utrustning Tryck på för att se en lista över de anslutna komponenterna. Tryck på för att välja önskad ingångskälla och tryck sedan på. (Det markerade alternativet väljs om två sekunder passerar utan åtgärd efter att man tryckt på.) Slå på den anslutna utrustningen och gör något av följande. För en USB-enhet (39) För en automatiskt inställd videobandspelare 32/81

33 Visa bilder från ansluten utrustning Symbol på skärmen: Component Beskrivning: För att se utrustningen som är ansluten till (30). DVD-spelare med komponentutgång Symbol på skärmen: HDMI1, HDMI2, HDMI3 eller HDMI4 Beskrivning: HDMI IN 1, HDMI IN 2, HDMI IN 3 eller HDMI IN 4. För att se utrustningen som är ansluten till (30), (30), (30) eller (31). DVD-spelare PC (HDMI-utgång) Blu-ray-spelare Digital videokamera Digitala video- och ljudsignaler matas ut från den anslutna enheten. Om utrustningen har en DVI-kontakt, anslut DVIkontakten till kontakten HDMI IN 1 genom ett DVI- HDMI-adaptergränssnitt (medföljer ej) och anslut utrustningens ljudutgångar till ljudkontakterna i HDMI IN 1-uttagen. Anslut till HDMI IN 2-uttaget, för att visa foton eller skärmbilder från en dator eller digital videokamera. 33/81

34 Visa bilder från ansluten utrustning Symbol på skärmen: AV1 Beskrivning: För att se utrustningen som är ansluten till (30). Utrustning för videospel DVD-spelare Dekoder Symbol på skärmen: AV2 Beskrivning: För att se utrustningen som är ansluten till (30). DVD-brännare Videobandspelare Dekoder Symbol på skärmen: PC Beskrivning: För att se utrustningen som är ansluten till (30). Det rekommenderas att använda en PC-kabel med ferritkärna som t ex Connector, D-sub 15 (ref , tillgänglig vid Sonyservicecenter) eller liknande. 34/81

35 Visa bilder från ansluten utrustning Symbol på skärmen: USB Beskrivning: För att se utrustningen som är ansluten till (31). Digital videokamera Digitalkamera USB-lagringsenhet Du kan spela upp foto/musik/video-filer som är lagrade i en Sony digital stillbildskamera eller videokamera (39). Symbol på skärmen: AV3 Beskrivning: För att se utrustningen som är ansluten till (31). Utrustning för videospel DVC-videokamera Vid anslutning till monoutrustning, anslut till illust AV3 L-uttaget. Se till att endast en godkänd HDMI-kabel med HDMI-logotypen används. Vi rekommenderar att du använder en Sony HDMI-kabel. När utrustning kompatibel för HDMI-styrning ansluts stöds kommunikation med den anslutna utrustningen. Se (43) för att ställa in denna kommunikation. 35/81

36 Visa bilder från ansluten utrustning För att ansluta: CAM (villkorlig åtkomstmodul) (31) Gör detta: För PPV-tjänster (Pay Per View). Mer information finns i bruksanvisningen till din CAM-modul. Stäng av TV:n när du sätter i eller tar ut ditt CAM-kort. CAM stöds inte i vissa länder/regioner. Kontrollera med din auktoriserade återförsäljare. För att ansluta: Hi-Fi-utrustning (30) Gör detta: Anslut till ljudutgångarna för att lyssna på ljudet från TV:n på Hi-Fi-utrustning. Ljudnivån hos de externa högtalarna kan justeras genom att trycka på volymknapparna på fjärrkontrollen. För att ansluta: DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) (30) Gör detta: Använd en optisk ljudkabel. 36/81

37 Visa bilder från ansluten utrustning För att ansluta: Hörlurar (31) Gör detta: Anslut till i -kontakten för att lyssna på TV-ljudet i hörlurar. Ytterligare funktion För att: Återgå till normalt TV-läge Gör detta: Tryck på DIGITAL/ANALOG. Använda menyn Alternativ Tryck på OPTIONS för att visa följande alternativ när du ser på bilder från ansluten utrustning. (51) Bild (55) Ljud 37/81

38 Visa bilder från ansluten utrustning (57) Högtalare (62) Horisontellt läge (endast i PC-ingångsläge) (62) Vertikalt läge (endast i PC-ingångsläge) (59) Avstängn.timer (utom i PC-ingångsläge) (59) Strömsparläge 38/81

39 Spela upp Fotografi/Musik/Video via USB Du kan visa foto/musik/video-filer lagrade i en Sony digital stillbildskamera eller videokamera på din TV via en USB-kabel eller ett USB-minne. 1 Anslut en understödd USB-enhet till TV:n. 2 Tryck på HOME. 3 Tryck på för att välja Fotografi, Musik eller Video. 4 Tryck på för att välja en USB-enhet och tryck sedan på. Fil- eller mapplistan visas. 5 Tryck på för att välja en fil eller mapp och tryck sedan på. Om du vill välja en mapp, väljer du mappen och trycker därefter på. Uppspelningen startar. Du kan registrera bakgrundsmusiken som skall spelas under ett bildspel med Fotografi genom att trycka på OPTIONS och sedan välja Bildspelsmusik. Bildkvaliteten kan bli grovkorning när du använder Fotografi eftersom bilder kan förstoras beroende på filen. Bilderna fyller eventuellt inte heller hela skärmen beroende på bildstorleken och sidförhållandet. En del fotofiler kan ta tid att visa när Fotografi används. 39/81

40 Spela upp Fotografi/Musik/Video via USB Filnamnet och mappnamnet stöder teckenuppsättningen UTF-8. Iaktta följande medan TV:n läser data på USBenheten: - Stäng inte av TV:n och koppla inte bort USBenheten. - Koppla inte bort USB-kabeln. - Ta inte bort USB-enheten. Data på USB-enheten kan skadas. Sony tar inget ansvar för skador på, eller förlust av, data på inspelningsmedia på grund av något fel på anslutna enheter eller TV:n. Uppspelning av USB stöds för följande bildfilsformat: - JPEG (JPEG-filer med filändelsen.jpg och som är kompatibla med DCF 2.0 eller Exif 2.21) När du ansluter en digital stillbildskamera från Sony, ställer du in kamerans USBanslutningsläge på Auto eller Masslagring. Mer information om USB-anslutningsläge finns i bruksanvisningen som följer med digitalkameran. Uppspelning av USB stöds för följande musikfilsformat: - MP3 (filer med suffixet.mp3 som inte är upphovsrättsskyddade). 40/81

41 Spela upp Fotografi/Musik/Video via USB USB-uppspelning stöds för följande videofilformat: - MPEG1 (filer med suffixet.mpg ) - MP4 (filer med suffixet.mp4 ) - DivX (filer med suffixet.avi ) USB Photo Viewer stöder filsystemen FAT16 och FAT32. BRAVIA TV stöder DivX. Upp till 300 filer per mapp understöds. Beroende på de exakta filspecifikationerna kan inte vissa filer inklusive de som modifierats på en dator spelas upp även om filformatet stöds. Gå till webbplatsen nedan för att få den senaste informationen om kompatibla USB-enheter. compatibility/ Visa ett fotografi Bildram Du kan visa ett fotografi på skärmen under en inställd tidsperiod. Efter denna period går TV:n automatiskt in i standby-läge. 1 Välj ett fotografi. Du kan välja ett fotografi från den anslutna USBenheten. 2 Tryck på OPTIONS på det valda fotografiet och välj sedan "Bild för bildram". 3 Tryck på RETURN flera gånger för att återgå till Home-menyn. 41/81

42 Spela upp Fotografi/Musik/Video via USB 4 Tryck på för att välja Fotografi. Välj sedan Bildram och tryck på. TV:n ställs i Bildram-läge och det valda fotografiet visas på skärmen. Ställa in varaktigheten för visningen av ett fotografi Tryck på OPTIONS, välj sedan Varaktighet och tryck på. Välj därefter varaktighet och tryck på. Räknaren visas på skärmen. Bildspel med musik Du kan välja bakgrundsmusiken som skall spelas under ett bildspel. Tryck på OPTIONS, välj Addera till listan" och tryck sedan på. Använd Ta bort från listan" för att ta bort musikfiler från listan och Bildspelsmusik" för att bläddra genom musikfilerna eller ändra deras ordning. För att återgå till XMB Tryck på RETURN. Om fotografiet väljs från en USB-enhet måste denna vara ansluten till TV:n. Om Avstängn.timer är aktiverad går TV:n automatiskt in i standby-läge. 42/81

43 Använda BRAVIA Sync med Kontroll för HDMI Med funktionen Kontroll för HDMI kan TV:n, med hjälp av HDMI CEC (Consumer Electronics Control), kommunicera med ansluten utrustning som är kompatibel med funktionen. Genom att exempelvis ansluta Sony-utrustning som är kompatibel med Kontroll för HDMI (med HDMIkablar) kan du kontrollera dem tillsammans. Var noga med att ansluta och ställa in utrustningen korrekt. Kontroll för HDMI Stänger automatiskt av den anslutna utrustningen när du ställer TV:n i standbyläge med fjärrkontrollen. Sätter automatiskt på TV:n och växlar ingången till den anslutna utrustningen när denna börjar att spela. Om du sätter på en ansluten ljudanläggning medan TV:n är påslagen växlar ljudutgången från TV-högtalaren till ljudet från ljudanläggningen. Justerar volymen ( +/-) och stänger av ljudet ( ) hos en ansluten ljudanläggning. Du kan kontrollera den anslutna Sonyutrustningen som har BRAVIA 43/81

44 Använda BRAVIA Sync med Kontroll för HDMI Synclogotypen med TV:ns fjärrkontroll genom att trycka på: - för att kontrollera den anslutna utrustningen direkt. - SYNC MENU för att visa menyn för den anslutna HDMI-utrustningen på skärmen. När du har visat menyn kan du kontrollera menyskärmen med,, färgade knappar och RETURN. - Välj "Apparatstyrning" och välj sedan önskat val för att styra utrustningen. - Se bruksanvisningen för utrustningen för information om tillgänglig styrning. - Välj "TV-styrning" för att öppna XMB eller TV option menyn. Om TV:ns Kontroll för HDMI ställs in på På växlar också Kontroll för HDMI för den anslutna utrustningen automatiskt till På. Ansluta utrustning som är kompatibel med Kontroll för HDMI Anslut den kompatibla utrustningen och TV:n med en HDMI-kabel. När en ljudanläggning ansluts, var noga med att också ansluta TV:ns DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)-kontakt till ljudanläggningen med en optisk ljudkabel (30). 44/81

45 Använda BRAVIA Sync med Kontroll för HDMI Göra inställningar för Kontroll för HDMI Inställningarna för Kontroll för HDMI måste göras för både TV:n och den anslutna utrustningen. Se HDMI-inställningar (66) för inställningar av TV:n. För inställningar på den anslutna utrustningen, se bruksanvisningen för den aktuella utrustningen. 45/81

46 Navigera på menyn TV Home på XMB XMB (XrossMediaBar) är en meny över BRAVIAfunktioner och ingångskällor som visas på TVskärmen. XMB är ett enkelt sätt att välja programmering och justera inställningar på din BRAVIA TV. 1 Tryck på HOME för att visa XMB. 46/81

47 Navigera på menyn TV Home på XMB 2 Tryck på för att välja kategori. Inställningar Du kan göra avancerade inställningar och justeringar. Fotografi Du kan spela upp fotofiler med USB-enheter (39). Musik Du kan spela upp musikfiler med USBenheter (39). Video Du kan spela upp videofiler med USBenheter (39). Digital Du kan välja en digital kanal, en digital Favoritlista (27), eller den digitala, elektroniska programguiden (EPG) ( (25). Analogue Du kan välja en analog kanal. Ext. ingångar Du kan välja utrustning som är ansluten till TV:n. För att namnge en extern ingång, se AV namn (65). 47/81

48 Navigera på menyn TV Home på XMB 3 Tryck på för att välja objekt och tryck sedan på. 4 Följ instruktionerna på skärmen. 5 Tryck på RETURN för att avsluta. Vilka alternativ du kan justera beror på situationen. Alternativ som ej kan väljas är gråtonade eller visas inte. 48/81

49 Systemuppdatering Du kan uppdatera TV-systemet med ett USB-minne. Hämta information på webbsidan: 49/81

50 Bruksanvisning Visar innehållet i Bruksanvisningen på skärmen. Använd färgade knappar för att flytta genom skärmbilderna. Tryck på för att välja och tryck sedan på för att gå till relaterat objekt eller öppna den verkliga applikationen. 50/81

51 Bild Bildinställning Väljer bildinställning. Dagsljus: För förbättrad bildskärpa och kontrast. Standard: För standardbild. Rekommenderas för hemunderhållning. "Bildinställning" ställs in beroende på inställningarna av "Scenval". "Dagsljus" och "Standard" är tillgängliga när "Generell" väljs i "Scenval"-läge. Bakgr.bel. Justerar bakgrundsbelysningens ljusstyrka. Genom att reducera skärmens ljusstyrka minskar också elförbrukningen. Kontrast Ökar eller minskar bildkontrasten. Ljusstyrka Gör bilden ljusare eller mörkare. Färg Ökar eller minskar färgintensiteten. 51/81

52 Bild Färgton Ökar eller minskar de gröna och röda färgnyanserna. Färgton kan endast justeras för NTSCfärgsignaler (t.ex. videoband från USA). Skärpa Gör bilden skarpare eller mjukare. Färgtemp. Justerar bildens vithet. Kall: Ger vita färger en blå nyans. Neutral: Ger vita färger en neutral nyans. Varm: Ger vita färger en röd nyans. Varm kan inte väljas när Bildinställning ställs in på Dagsljus. 52/81

53 Bild Brusreducering Minskar bildstörningen (snöig bild) vid svaga sändningssignaler. Hög/Mellan/Låg: Modifierar brusreduceringens effekt. Av: Stänger av funktionen Brusreducering. Brusred. för MPEG Minskar bildbrus i MPEG-komprimerad video. Avancerade inställningar Anpassar bildfunktionen mer i detalj. Avanc. kontrastförbättrare: Justerar automatiskt Bakgrundsbelysning och Kontrast till de lämpligaste inställningarna i förhållande till bildens ljusstyrka. Denna inställning är särskilt effektiv för mörka bildscener och ökar kontrastskillnaden i de mörkare bildscenerna. Automatisk ljusbegränsning: Reducerar bländande ljus, t.ex. i scener där hela skärmen är vit. Färg dagsljus: Gör färger ljusare och klarare. 53/81

54 Bild Normalinst. Återställer alla inställningar av typen Bild förutom Bild till fabriksinställningarna. Brusreducering och "Brusred. för MPEG" är inte tillgängliga när Bildinställning ställs in på Fotografi. Avancerade inställningar är inte tillgängliga när Bildinställning ställs in på Dagsljus eller för USB-ingång (Fotografi/Musik). 54/81

55 Ljud Effekt Väljer ljudinställning. Dynamisk: Ger ett klarare och detaljrikare ljud med förstärkt närvarokänsla för bättre återgivning och musikalisk realism. Standard: Ger ett klarare, detaljrikare ljud med förstärkt närvarokänsla. Tydlig röst: Får röster att låta renare. Surround Väljer surroundläge. Surround: För surroundljud (endast för stereoprogram). Simulerad stereo: Lägger till en surroundliknande effekt till monoprogram. Av: För normal stereo- eller monomottagning. Diskant Justerar högfrekventa ljud. Bas Justerar lågfrekventa ljud. Balans Betonar vänster eller höger högtalarbalans. Normalinst. Återställer alla inställningar för Ljud till fabriksinställningarna. 55/81

56 Ljud Ljudkanalsval Väljer ljudet från högtalaren för sändning i stereo eller på flera språk. Stereo, Mono: För sändning i stereo. A/B/Mono: För flerspråkiga sändningar, välj A för ljudkanal 1, B för ljudkanal 2 eller Mono för en monokanal om sådan finns. Aut. Volymjust Behåller en konstant ljudvolym även när skillnader i volymen uppstår (t.ex. tenderar reklam att vara högre än programmen). Volymförskjutning Ställer in en oberoende ljudvolym för varje utrustning som är ansluten till TV:n. Om du väljer någon annan utrustning som är ansluten till TV:n, ställ in Ljudkanalsval på Stereo, A eller B. 56/81

57 Ljud Högtalare Kopplar bort TV:ns interna högtalare. TV-högtalare: TV-högtalarna kopplas in så att du kan lyssna på TV-ljudet via TV:ns egna högtalare. Ljudanläggning : TV-högtalarna kopplas bort så att du kan lyssna på TV-ljudet från extern ljudutrustning som är ansluten till ljudutgångarna. PC Ljudingång Väljer ljudet från den anslutna utrustningen: HDMI 1 (33) (DVI-HDMI) eller PC (34). Avancerade inställningar Dynamiskt omfång: Kompenserar för skillnader i ljudnivå mellan olika kanaler (endast Dolby Digital audio). Effekten kanske inte fungerar eller kan variera beroende på programmet oavsett inställningen av Dynamiskt omfång. Optisk utsignal: Väljer ljudsignalen som matas ut från uttaget DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) på TV:n. Välj Auto när du ansluter utrustning som är kompatibel med Dolby Digital. Välj PCM när du ansluter utrustning som inte är kompatibel med Dolby Digital. 57/81

58 Ljud Nedmixning: Ställ in Nedmixning för multikanal på tvåkanalsljud. - Surround: Välj för att få bästa surroundeffekt, eller när externa produkter används med Pro Logic. - Stereo: Välj för att få en stereoutgång. Effekt:, Surround, Diskant, Bas, Balans, Normalinst. och Aut. Volymjust är inte tillgängliga när Högtalare har ställts in på Ljudanläggning. 58/81

59 EKO Strömsparläge Väljer strömsparläget för att reducera TV:ns elförbrukning. Standard: Standardinställningar. Minska: Reducerar TV:ns elförbrukning. Släckt bild: Stänger av bilden. Du kan lyssna på ljudet med bilden släckt. Avstängn.timer Ställer in en tidsperiod efter vilken TV:n automatiskt går in i standby-läge. När Avstängn.timer är aktiverad lyser indikatorn (Avstängn.timer) på TV:ns frontpanel orange. När du stänger av TV:n och slår på den igen återställs Avstängn.timer till Av. Ett meddelande visas på skärmen en minut innan TV:n försätts i standby-läge. Vilande TV-standby Väljer tidsperioden ( 1 t, 2 t eller 4 t ) innan TV:n automatiskt ställs in i standbyläge om du inte använder den under den angivna tiden. PC-energisparhantering När detta är inställt på På aktiveras standbyläget om inte någon PC-signal tas emot. Endast tillgänglig vid PC-ingång. 59/81

60 EKO Ljussensor Optimerar automatiskt bildinställningarna baserat på den omgivande belysningen i rummet. Energieffektiviteten reducerar elförbrukningen och sparar därmed pengar genom att minska energiförbrukningen. Placera ingenting över sensorn eftersom detta kan påverka sensorns funktion. Kontrollera sensorns position (12). Normalinst. Återställer alla inställningar för EKO till fabriksinställningarna. 60/81

61 Skärmkontroll Skärmformat Ändrar skärmformatet. Se se (21) för mer information om skärmformat. Skärmformat (endast i PC-läge) Normal: Visar bilden i dess ursprungliga format. Full 1: Förstorar bilden så att den fyller det vertikala visningsområdet och bibehåller bildens ursprungliga proportioner. Full 2: Förstorar bilden så att den fyller visningsområdet. Skärmformat (Endast i USB (Video)-läge) Normal: Visar bilden i dess ursprungliga format. Zoom: Förstorar bilden 4:3 förval Ställer in standard skärmformat för en 4:3- sändning. RGB Center Justerar bildens horisontella position så att bilden är i mitten av skärmen. Detta alternativ är endast tillgängligt när en RGB-källa är ansluten till Scart-kontakterna / AV1 eller / AV2 på baksidan av TV:n. 61/81

62 Skärmkontroll PC-justering Anpassar TV-skärmen som en PC-monitor. Detta alternativ är bara tillgängligt om man tar emot en PC-signal. Fas: Justerar skärmen när en del av den visade texten eller bilden inte är tydlig. Pixelstorlek: Ökar eller minskar bildstorleken horisontellt. Horisontellt läge: Flyttar bilden åt vänster eller höger. Vertikalt läge: Flyttar skärmbilden uppåt eller nedåt. Normalinst.: Återställer fabriksinställningarna Display Area Justerar bildens visningsområde. Alla bildpunkter (utom för KDL-32BX3xx, 32EX3xx, 26EX3xx, 22EX3xx): Visar bilder i deras ursprungliga storlek när delar av bilden klipps av. Normal: Visar bilder i deras rekommenderade storlek. +1: Visar bilder i deras ursprungliga storlek. Dessa inställningar kan variera beroende på den ingång som visas. 62/81

LED-TV-SKÄRM (MFM TV) användarhandbok

LED-TV-SKÄRM (MFM TV) användarhandbok TB300 TB350 LED-TV-SKÄRM (MFM TV) användarhandbok Tack för att du har köpt denna Samsung-produkt. Om du vill få mer heltäckande service kan du registrera din produkt på www.samsung.com/register Figurer

Läs mer

LCD-TV LED LCD TV BRUKSANVISNING LCD-TV, MODELLER TV MODELLER LED LCD. Modell : Serie Nr : SVENSKA

LCD-TV LED LCD TV BRUKSANVISNING LCD-TV, MODELLER TV MODELLER LED LCD. Modell : Serie Nr : SVENSKA SVNSKA LCD-TV LD LCD TV BRUKSANVISNING LCD-TV, MODLLR SL8*** 7SL8*** SL8*** 7SL8*** 55SL8*** TV MODLLR LD LCD SL9*** 7SL9*** Vänligen läs noga igenom bruksanvisningen innan du börjar att använda din nya

Läs mer

AVR 700/AVR 70/AVR 70C

AVR 700/AVR 70/AVR 70C Ljud-/videomottagare Bruksanvisning Innehåll Inledning 3 Medföljande tillbehör 3 Viktig säkerhetsinformation 3 Placera ljud-/videomottagaren 3 Reglage på den främre panelen 4 Uttag på den bakre panelen

Läs mer

BeoVision 10. Handbok

BeoVision 10. Handbok BeoVision 10 Handbok Innehåll Menyöversikt, 3 Här visas en översikt över alla skärmmenyer. Navigera i menyer, 4 Så här använder du de olika fjärrkontrollerna för menynavigering. Första inställningen, 5

Läs mer

Ställa in en radiostation

Ställa in en radiostation Information om AM/FM-uppspelning Ställa in en radiostation Ställa in kanaler automatiskt 1. Tryck på TUNER på huvudenheten upprepade gånger för att välja antingen AM eller FM. 2. Tryck på TUNING MODE,

Läs mer

Sound Bar Användarinstruktioner HT-CT370/CT770

Sound Bar Användarinstruktioner HT-CT370/CT770 Sound Bar Användarinstruktioner HT-CT370/CT770 VARNING Placera inte apparaten där det är ont om utrymme, t.ex. i en bokhylla eller i en stängt skåp. Täck inte över ventilationsöppningarna på enheten med

Läs mer

BDT 3/BDT 30. Blu-ray Disc -spelare. Bruksanvisning

BDT 3/BDT 30. Blu-ray Disc -spelare. Bruksanvisning Blu-ray Disc -spelare Bruksanvisning Innehåll VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR 3 UPPACKNING 5 INSTALLATIONSPLATS 5 RENGÖRING 5 TACK FÖR ATT DU VALDE HARMAN KARDON 5 BDT 3-/BDT 30-SPELARENS FUNKTIONER 6 MEDFÖLJANDE

Läs mer

Innehåll SVENSKA. 4. Felsökning...16 5. Supporttiming...17 6. Specifikationer...17. 2. Inställning av din TV...11

Innehåll SVENSKA. 4. Felsökning...16 5. Supporttiming...17 6. Specifikationer...17. 2. Inställning av din TV...11 Innehåll Reglerande information... Beskrivning av varningssymbolerna... Säkerhetsnoteringar... Förord...4 Garanti och service / Reparation...4 Rengöring...4 1. Komma igång...5 Förpackningens innehåll...5

Läs mer

SB 16/230. Aktiv Soundbar Högtalare. Bruksanvisning SVENSKA

SB 16/230. Aktiv Soundbar Högtalare. Bruksanvisning SVENSKA Aktiv Soundbar Högtalare Bruksanvisning SVENSKA Innehållsförteckning Inledning 3 Beskrivning och funktioner 3 Ingående delar 3 Soundbar Topp-Panel Kontroller 4 Soundbar Bak-panelen reglage och anslutningar

Läs mer

Blu-ray Disc -/DVDhemmabiosystem

Blu-ray Disc -/DVDhemmabiosystem 4-456-335-11(1) (SE) Blu-ray Disc -/DVDhemmabiosystem Användarinstruktioner BDV-N9100W/BDV-N9100WL/BDV-N8100W BDV-N7100W/BDV-N7100WL VARNING Installera inte enheten i ett inneslutet utrymme som en bokhylla

Läs mer

TX-NR626. Innehåll. Bruksanvisning AV-RECEIVER. Säkerhetsinformation och inledning...2. Innehållsförteckning...5. Anslutningar...

TX-NR626. Innehåll. Bruksanvisning AV-RECEIVER. Säkerhetsinformation och inledning...2. Innehållsförteckning...5. Anslutningar... Innehåll AV-RECEIVER TX-NR66 Säkerhetsinformation och inledning... Innehållsförteckning...5 Anslutningar... Påslagning & grundläggande funktioner...0 Bruksanvisning Uppspelning...8 Avancerad användning...47

Läs mer

SM-N9005. Bruksanvisning. www.samsung.com

SM-N9005. Bruksanvisning. www.samsung.com SM-N9005 Bruksanvisning www.samsung.com Använda den här handboken Den här enheten erbjuder högkvalitativ mobil kommunikation och underhållning med Samsungs höga standard och tekniska expertis. Handboken

Läs mer

Sonos PLAYBAR. Produktguide

Sonos PLAYBAR. Produktguide Sonos PLAYBAR Produktguide DETTA DOKUMENT INNEHÅLLER INFORMATION SOM KAN ÄNDRAS UTAN MEDDELANDE. Ingen del av denna publikation får återges eller överföras i någon form eller med några medel, elektroniska

Läs mer

Telia Digital-tv. Använd tjänsterna i din tv. Handbok

Telia Digital-tv. Använd tjänsterna i din tv. Handbok Telia Digital-tv Använd tjänsterna i din tv Handbok Välkommen till Telia Digital-tv Med Telia Digital-tv får du suverän bild- och ljudkvalitet direkt via bredband, och självklart kan du surfa samtidigt

Läs mer

HKTS 9/16. Hemmabiosystem. Bruksanvisning Svenska

HKTS 9/16. Hemmabiosystem. Bruksanvisning Svenska HKTS 9/16 Hemmabiosystem Bruksanvisning Svenska HKTS 9/16 Hemmabiosystem Bruksanvisning Innehållsförteckning Inledning...3 Beskrivning och funktioner...3 HKTS200SUB anslutningar på Subbasens baksida...4

Läs mer

Cisco IP-telefon 7961G/7961G-GE och 7941G/7941G-GE för Cisco CallManager 4.1(3)

Cisco IP-telefon 7961G/7961G-GE och 7941G/7941G-GE för Cisco CallManager 4.1(3) Telefonhandbok Cisco IP-telefon 7961G/7961G-GE och 7941G/7941G-GE för Cisco CallManager 4.1(3) MED LICENS OCH GARANTI Huvudkontor Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose, CA 95134-1706 USA http://www.cisco.com

Läs mer

Vi samarbetar också med våra distributörer och förhandlare. Vi bygger partnerskap innanför både konsumentmarknaden och den professionella marknaden.

Vi samarbetar också med våra distributörer och förhandlare. Vi bygger partnerskap innanför både konsumentmarknaden och den professionella marknaden. Förord Bästa Parabolägare Du har valt en mottagare som representerar det senaste inom teknologi och design - samt den enda mottagare på marknaden som er utvecklad och designad i Danmark. Vi hoppas att

Läs mer

HKTS 20/HKTS 30. hemmabiosystem. Designed to Entertain. Bruksanvisning Svenska

HKTS 20/HKTS 30. hemmabiosystem. Designed to Entertain. Bruksanvisning Svenska HKTS 20/HKTS 30 hemmabiosystem Bruksanvisning Svenska Designed to Entertain. Viktiga säkerhets Instruktioner 1. Läs igenom instruktionerna. 2. Behåll instruktionerna. 3. Uppmärksamma alla varningar. 4.

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK SVENSKA ANVÄNDAR- HANDBOK

ANVÄNDARHANDBOK SVENSKA ANVÄNDAR- HANDBOK ANVÄNDARHANDBOK SVENSKA ANVÄNDAR- HANDBOK Tack för att du har köpt en produkt från Canon. EOS 7D är en digital spegelreflexkamera med höga prestanda utrustad med en findetaljerad CMOS-sensor med ca 18,0

Läs mer

Pinell Supersound II

Pinell Supersound II Användarhandbok Pinell Supersound II DAB+-/DAB-/FM-/Internetradio www.pinell.no Innehåll Säkerhetsinformation 3 FCC-information 4 Kartongens innehåll 5 Snabbvägledning för Internetradio 6 Detta behöver

Läs mer

Läs denna handbok innan du installerar någon

Läs denna handbok innan du installerar någon Den elektroniska användarhandboken faller under "Nokias villkor för användarhandböcker, 7 juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Läs denna handbok innan du installerar

Läs mer

Astro 320 med DC 50 Användarhandbok

Astro 320 med DC 50 Användarhandbok Astro 320 med DC 50 Användarhandbok Juli 2013 190-01628-39_0A Tryckt i Taiwan Med ensamrätt. I enlighet med upphovsrättslagarna får den här handboken inte kopieras, helt eller delvis, utan ett skriftligt

Läs mer

IPTV-guide. Tv- guiden nås på fjärrkontrollen genom knappen TV.

IPTV-guide. Tv- guiden nås på fjärrkontrollen genom knappen TV. IPTV-guide Tv- guiden nås på fjärrkontrollen genom knappen TV. TV Guiden är precis vad det låter som, en digital programtablå som visar vilka program som visas just nu på respektive kanal samt de kommande

Läs mer

Användarmanual. ver. 2.0

Användarmanual. ver. 2.0 Användarmanual ver. 2.0 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INTRODUKTION...63 2. LADDNING AV BATTERIET...64 3. MJUKVARUUPPDATERINGAR OCH INSTÄLLNINGAR...64 4. SÄTT IGÅNG...65 4.1 ALLMÄNNA FUNKTIONER...65 4.2 HUVUDENHETEN

Läs mer

Förpackningens innehåll

Förpackningens innehåll TomTom Via 1. Förpackningens innehåll Förpackningen s håll inne- TomTom Via inklusive Easy Click-fäste USB-kabel USB-billaddare RDS-TMC-trafikinformationsmottagare, beroende på enhet, När du ska kontrollera

Läs mer

Välkommen. Du tittar på Apple TV. Den här handboken innehåller allt du behöver veta för att installera Apple TV och använda den.

Välkommen. Du tittar på Apple TV. Den här handboken innehåller allt du behöver veta för att installera Apple TV och använda den. Välkommen. Du tittar på Apple TV. Den här handboken innehåller allt du behöver veta för att installera Apple TV och använda den. Innehåll Kapitel 1: Anslut. 7 Vad som ingår 8 Apple TV i översikt 10 Det

Läs mer

Pinnacle Studio. Ditt liv i filmform. Version 17. Inklusive Pinnacle Studio Plus och Pinnacle Studio Ultimate

Pinnacle Studio. Ditt liv i filmform. Version 17. Inklusive Pinnacle Studio Plus och Pinnacle Studio Ultimate Pinnacle Studio Version 17 Inklusive Pinnacle Studio Plus och Pinnacle Studio Ultimate Ditt liv i filmform Copyright 2013 Corel Corporation. Alla rättigheter reserverade. Respektera upphovsrätten. Innehåll

Läs mer

Cat B15Q smarttelefon Användarhandbok

Cat B15Q smarttelefon Användarhandbok Cat B15Q smarttelefon Användarhandbok Läs igenom innan du fortsätter Säkerhetsföreskrifter Läs noggrant igenom säkerhetsföreskrifterna för att garantera rätt användning av din mobiltelefon. Även om den

Läs mer

Focus 14 Blue. Punktdisplay Användarmanual. Freedom Scientific Inc.

Focus 14 Blue. Punktdisplay Användarmanual. Freedom Scientific Inc. Focus 14 Blue Punktdisplay Användarmanual Freedom Scientific Inc. PUBLICERAD AV Freedom Scientific Inc. 11800 31 st Court North St. Petersburg, Florida 337161805 USA http://www.freedomscientific.com Informationen

Läs mer

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Innehåll Komma igång... 4 Starta telefonen, samtal, navigering, telefonspråk, skriva in bokstäver, knappar, menyer. Ringa... 21 Samtal, videosamtal, kontakter, samtalslista, kortnummer, röststyrning, grupper,

Läs mer