REGLEMENTE. för. 10 m Snabbluftpistol

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "REGLEMENTE. för. 10 m Snabbluftpistol"

Transkript

1 ISSF SVENSKA SKYTTESPORTFÖRBUNDET REGLEMENTE för 10 m Snabbluftpistol Utgåva 2017, reviderad av Jan-Olof Olsson Postadress Telefon E-post Postgiro Box S STOCKHOLM Telefax Bankgiro SWEDEN

2 Innehållsförteckning 1.1 ALLMÄNT SÄKERHET BAN- OCH MÅLMATERIELSTANDARDER UTRUSTNING SKJUTSTÄLLNING TÄVLINGSREGLER Förberedelsetid Provskott Kommandon Funktionsfel Avbrott Regelbrott FINAL Felaktigheter ALLMÄNT Detta reglemente är ett svenskt specialreglemente och omfattar endast snabbluftpistol Varje tävlande, lagledare och samtliga funktionärer måste vara förtrogna med detta och ska se till att detta reglemente efterföljs. Det är varje skytts ansvar att följa dessa regler. 1.2 SÄKERHET Säkerheten är av högsta betydelse, se ISSF s tekniska reglemente, kap BAN- OCH MÅLMATERIELSTANDARDER Banans standard ska uppfylla de generella fordringarna för en luftpistolbana avseende avstånd, skjutbänkar och belysning Banan får vara utrustad med mekaniska, ljussignaler eller elektroniska mål Om banan är utrustad med mekaniska mål gäller följande: Banorna ska vara placerade i grupper om fem (5) tavlor i samma höjd. Avståndet mellan tavelcentrumen, axel till axel i en grupp om fem, ska vara 300 mm Banorna ska vara utrustade med en tavelvridningsmekanism som tillåter 90 graders (± 10 grader) samtidig vridning av tavlorna Framvridningstiden för tavlorna att vända fram mot skytten får inte 2

3 överstiga 0.3 sekunder När tavlorna har vänt får det inte vara någon synlig vibration som distraherar skytten Rotationsriktning för rörliga tavlor Visningstider för snabbluft är 10 sekunder, 8 sekunder och 6 sekunder (+0.2 sekunder 0.0 sekunder) Tidtagningen ska starta när tavlorna börjar vända fram och stoppa när tavlorna börjar svänga bort Elektroniska tavlor Funktionen på elektroniska mål ska i möjligaste mån efterlikna de mekaniska målen Tavelmateriel 10-ring 22.0 mm (± 0.1 mm) 7-ring mm (± 0.2 mm) 9- ring 48.5 mm (± 0.2 mm) 6-ring mm (± 0.2 mm) 8-ring 75.0 mm (± 0.2 mm) 5-ring mm (± 0.2 mm) Innertia: 11 mm (± 0.1 mm) Samtliga valörringar tryckta i vit färg. Ringbredd: mm Minsta synliga storlek på tavelpappen: 170 x 170 mm. Valörringarnas värde 5 9 trycks i valörområdena, endast i vertikal linje. 10- poängsområdet numreras inte. Siffrorna i valörringarna ska vara maximalt 2 mm höga. Vita horisontella riktlinjer ersätter ringvärdena till vänster och höger om tavelcentrum. Var och en av dessa linjer är 42 mm lång och 2 mm hög. 3

4 1.4 UTRUSTNING Standard för pistoler Pistol i kaliber 4.5 mm (.177) med antingen luft eller CO 2 som framdrivningsmedel, och som kan laddas med fem (5) skott Pistoler Pistoltyp 10m Snabbluftpistol 1) Pistolvikt 2) Avtryckarvikt 1) 1500g max. 2) 500g. Kontroll låda (mm) 420x200x 50 Piplängd Siktlinje Endast lådmåtten Kolv Se nedan Övriga Specifikationer Portade pipor och kompensatorer är tillåtet. a) 10m Snabbluftpistol: Ingen del av kolven, stommen eller tillbehör får på något sätt beröra handleden. Underhandsstödet får inte överstiga 90 grader i vinkel mot kolven. Detta gäller för underhandsstödet framför och bakom kolven samt på sidorna. All uppåtvänd kurvatur på underhandsstöd och/eller tumhylla och/eller nedåtvänd kurvatur på motsatt sidan av tumhyllan är förbjuden. Tumhyllan måste tillåta fri rörelse uppåt för tummen. Kolven får inte innesluta handen. Krökta/böjda ytor på kolven och/eller stommen inklusive underhandsstöd och/eller tumhyllan i pistolens längdriktning är tillåtna. d) Kontroll/mätlåda: Pistolen kontrolleras med samtliga tillbehör utom magasinet monterad. En tillverkningstolerans på mätlådan på 0.0mm till +1.0mm i samtliga riktningar är tillåten Ingen del av kolven eller pistolen får formas eller utföras så att stöd kan erhållas utanför handen. Handleden ska vara synligt fri när pistolen hålls i normalt skjutläge Justerbara kolvar är tillåtna om de överensstämmer med reglerna för grenen när de är justerade för den tävlandes hand. Denna justering får inte ändras på något sätt efter att den har godkänts av utrustningskontrollen, så att den på något sätt strider mot SvSF:s regler. 4

5 Riktmedel: Se specifikationstabeller här ovan. a) Endast öppna riktmedel är tillåtna. Riktmedel av typ fiberoptisk-, ljusförstärkande-, spegel-, teleskopisk-, laserstråle, rödpunkts-elektroniskt projicerad prick etc. är förbjudna. b) Alla riktningsanordningar som programmerats att påverka avfyringsmekanismen är förbjudna. c) Korntunnel eller skyddstäckning över korn eller sikte är icke tillåtna. d) 10 m och 25 m pistoler ska få plats i mätlådan kompletta med siktena monterade på pistolen (se pistolspecifikationstabellen, 8.12). e) Korrektionsglas och/eller filter får icke monteras på pistolen. f) Korrektionsglas och/eller filter får bäras av den tävlande Elektroniska avtryckare är tillåtna under förutsättning att: a) Samtliga komponenter är fast monterade och inneslutna i pistolens stomme eller kolv. b) Avtryckaren manövreras med skjuthanden. c) Samtliga komponenter är monterade vid utrustningskontroll. d) Pistolen med alla komponenter monterade motsvarar reglerna för grenen beträffande mått och vikt Rörelse- eller svängningshämmande system: All utrustning, mekanism eller system som aktivt reducerar, saktar ner eller minimerar pistolens svängning eller rörelse före att skottet avfyras är förbjuden Avfyringstryck min 500 g Magasinet behöver inte vara monterat vid mätning i låda Armband, armbandsur eller liknande föremål är förbjudna på den arm eller hand som håller pistolen. 2.1 SKJUTSTÄLLNING Den tävlande ska stå fritt utan stöd helt inom skjutplatsen. Pistolen ska hållas och avfyras med endast en hand. Handleden ska vara synligt fri från stöd Skjutningen ska påbörjas från FÄRDIGSTÄLLNING. I FÄRDIGSTÄLLNING ska den tävlandes arm peka neråt i en vinkel max 45 från vertikallinjen. Vapnet får inte stödjas mot skjutbord etc. Armen ska hållas stilla i denna ställning medan den tävlande väntar på tavlornas framsvängning. 5

6 2.1.3 Färdigställning Om en tävlande lyfter sin arm för tidigt eller inte sänker den tillräckligt (se ) ska han varnas av en juryledamot. Serien ska noteras och skjutas om. Den tävlande ska tillgodoräknas de lägst värderade träffarna per tavla i de två serierna. Om förseelsen upprepas i samma 30-skottsomgång ska samma förfaringssätt tillämpas och den tävlande bestraffas med två (2) poängs avdrag. Om en tredje förseelse mot denna regel inträffar ska den tävlande diskvalificeras. 2.2 TÄVLINGSREGLER 2.1 Grundomgång Grenen består av 60 tävlingsskott fördelade på två omgångar om vardera 30 skott. Varje omgång är delad i sex (6) serier om fem (5) skott vardera, två (2) på tio (10) sekunder, två (2) på åtta (8) sekunder och två (2) på sex (6) sekunder. I varje serie ska ett (1) skott avlossas mot var och en av de fem (5) tavlorna inom den för serien angivna tiden. Tavlorna kritas efter varje serie och byts inför ny tid Förberedelsetid De tävlande ska anmäla sig vid sin bansektion men invänta att bli kallad till skjutplatsen. 5 minuter före förberedelsetiden, ska de tävlande kallas till sina respektive skjutplatser där de får iordningställa sin utrustning och pistoler. Utrustnings- och annan kontroll utförd av jury och banfunktionärer bör vara avslutad före det att förberedelsetiden börjar. 6

7 Kommandot FÖRBEREDELSETIDEN BÖRJAR NU avges därefter. Under förberedelsetiden får de tävlande blindavfyra samt utföra greppoch riktningsövningar vid skjutplatsen Förberedelsetiden är 3 minuter Provskott Före varje omgångs början får den tävlande skjuta en (1) provskottsserie om fem (5) skott på tio (10) sekunder All skjutning (prov- och tävlingsskott) sker efter kommando. Alla tävlande inom samma bansektion/skjutlag ska skjuta samtidigt Om en skytt drabbas av ett giltigt funktionsfel, ska den serien skjutas om av den drabbade skytten i nästföljande ordinarie serie i samma tidsavsnitt (10, 8, eller 6 sekunder). Sista serien i detta tidsavsnitt ska skjutas omedelbart efter det att de övriga tävlande som skjutit tillsammans avslutat sina ordinarie serier i samma tidsavsnitt Kommandon Innan skjutledaren kommenderar LADDA ska han meddela tiden för serien. (ex. TIO (10) SEKUNDERS SERIE, ÅTTA (8) SEKUNDERS SERIE etc.) När skjutledaren kommenderar LADDA ska de tävlande omgående inom trettio (30) sekunder göra sig klara för serien. 2 magasin får fyllas innan kommandot LADDA När trettio (30) sekunder är tillända ska skjutledaren avge följande kommandon: FÄRDIGA Det röda ljuset ska tändas, eller om papperstavlor används, ska de vändas bort från de tävlande och de tävlande måste inta färdigställning. EST: Röda lamporna tänds. Efter en fördröjning på sju (7) sekunder (± 0.1 sekund) ska det gröna ljuset tändas Vändställ: Tavlorna vänds bort. Efter en fördröjning på sju (7) sekunder (± 0.1 sekund) ska tavlorna svänga fram mot de tävlande Före varje serie ska den tävlande sänka sin arm och inta FÄRDIGSTÄLLNING Tavlorna ska börja vridas fram efter tre (3) sekunder (± 1.0 sekund). Tidsfördröjningen ska vara densamma under hela tävlingen. Under varje serie ska den tävlande skjuta fem (5) skott. Pistolerna får lyftas när tavlorna börjar vridas fram En serie ska anses ha startat efter kommandot FÄRDIGA. Samtliga skott efter detta ska medräknas i tävlingen. 7

8 Efter varje serie kommenderas STOPP, PATRON UR. Magasinet ska då tas ur pistolen Skott räknas som träff om det horisontella kulhålet (ljusöppningen) är max 6 mm Det är inte tillåtet att byta gas/luftcylinder på skjutplatsen, detta skall göras utanför FOP Funktionsfel Funktionsfel under provserien godkänns ej Icke godkända funktionsfel är att skytten glömt göra vapnet klart för avfyring (el, drivgas, ej ställt om från klickläge), ej fyllt på magasinet eller inte satt i magasinet i vapnet. Övriga funktionsfel är godkända Ett icke godkänt funktionsfel resulterar i att värdet av avlossade skotts valörer räknas, serien skjuts inte om Ett godkänt funktionsfel medger omskjutning av serien. Lägsta valör per träffad tavla räknas som resultat Ett funktionsfel per 30-skottsomgång är tillåtet En skytt får maximalt ges 15 minuter för att reparera eller byta ut en pistol i syfte att fortsätta tävlingen. Tävlingsledningen kan flytta skytt till senare skjutlag En (1) extra provserie om fem (5) skott på 10 sekunder ska tillåtas den tävlande efter reparation eller byte av pistol. 2.5 Avbrott Om det av säkerhetsskäl eller tekniska orsaker sker avbrott som är längre än 15 minuter ska juryn medge en (1) extra provserie om fem (5) skott under 10 sekunder Om serien avbryts ska den annulleras och skjutas om. Den omskjutna serien ska markeras och tillgodoräknas den tävlande. 2.6 Regelbrott Om en tävlande avlossar fler provskott än vad reglerna medger eller som tillåtits av skjutledare eller jury, ska han bestraffas med två (2) poängs avdrag från tävlingens första serieresultat för varje extra skott Skott i matchen som oavsiktligt avlossas efter kommandot LADDA men före tävlingsseriens början ska inte medräknas i tävlingen, dock ska två (2) poäng dras av från följande serie. Detta avdrag ska inte göras vid 8

9 provserie. Den tävlande som oavsiktligt avlossat skottet, får inte fortsätta utan måste vänta till de övriga tävlande har avslutat serien och då meddela skjutledaren som om han hade haft ett funktionsfel. Skjutledaren ska då tillåta den tävlande att fortsätta och skjuta om serien i samband med nästa ordinarie serie inom samma tidsavsnitt. Sista serien ska skjutas omedelbart efter det att alla de övriga tävlande har avslutat sin skjutning i detta tidsavsnitt. Om detta förfaringssätt inte tillämpas och den tävlande fortsätter den ursprungliga serien ska det oavsiktligt avlossade skottet markeras som bom (0). För final, se FINAL Finalen består av fyra (4) till åtta (8) femskottsserier på sex (6) sekunder räknande endast träff eller bom, och med utslagning av den finalist som har lägst antal träff från och med fjärde serien Till final går de sex (6) högst placerade skyttarna från grundomgången. Skyttarna som kvalificerar sig till final kommer att få sina skjutplatser baserat på sin placering i grundomgången, med början från vänster. Finalisterna börjar om från noll (0) Finalen ska delas i två halvor om tre skyttar, skyttarna med placering 1 3 i grundomgången skjuter först, följt av skyttarna med placering 4 6. Med fördel kan skytt 1 och 4, 2 och 5 o.s.v. lägga upp sin utrustning bredvid varandra för att göra bytet mellan skyttar effektivt. Skjutlagen skjuter klart innan byte av skyttar sker Så fort banorna medger, skall alla skjuta i samma skjutlag, skyttar med högre plac i grundomgången behåller sina skjutplatser Valörbestämning är endast träff eller miss. Varje träff ger en (1) poäng, varje miss ger noll (0) poäng. Träffytan motsvaras av nians (9) ring på snabbluftpistoltavlan Förberedelsetid Kommandot FÖRBEREDELSETIDEN BÖRJAR NU avges därefter. Under förberedelsetiden får de tävlande blindavfyra samt utföra greppoch riktningsövningar vid skjutplatsen. Man får ladda upp till 2 magasin Förberedelsetiden är 2 minuter Den skytt som inte är på plats när förberedelsetiden börjar tilldelas sista platsen i finalen och tillåts inte starta i finalen Provskott Före finalens början får den tävlande skjuta en (1) provskottsserie om 9

10 fem (5) skott på sex (6) sekunder All skjutning (prov- och tävlingsskott) sker efter kommando Genomförande / kommandon Skyttarna till skjutlinjen, vänta 30 sekunder, sedan: För första tävlingsserien, Ladda Efter kommandot ladda har skyttarna 30 sekunder på sig Efter kommandot ladda får de tävlande göra riktövningar, armlyft eller blindavfyringar När trettio (30) sekunder är tillända ska skjutledaren avge följande kommandon: FÄRDIGA Det röda ljuset ska tändas, eller om papperstavlor används, ska de vändas bort från de tävlande och de tävlande måste inta färdigställning. EST: Röda lamporna tänds. Efter en fördröjning på sju (7) sekunder ska det gröna ljuset tändas Vändställ: Tavlorna vänds bort. Efter en fördröjning på sju (7) sekunder ska tavlorna svänga fram mot de tävlande Efter att skytten skjutit sin serie ska markören tillkännage resultatet, (ex. fyra träff ) Momenten ovan återupprepas med skjutlag nr Efter att alla finalister skjutit fyra serier kommer den skytt som har lägst antal träff att slås ut och tilldelas sjätteplatsen i finalen Efter att alla kvarvarande finalister skjutit den femte serien kommer den skytt som har lägst antal träff att slås ut (5:e plats), efter den sjätte serien (4:e plats) och efter den sjunde serien (3:e plats, bronsmedaljör) Så fort banan tillåter, skjuts med färre skjutlag Efter att de kvarvarande två finalisterna skjutit den åttonde serien, och om det inte är lika resultat och inga protester finns så kommer skjutledaren att meddela Resultaten är slutgiltiga. Den skytt som har högst antal träff i finalen blir guldmedaljör och den andre silvermedaljör Felaktigheter Om en skytt skjuter före att tavlorna visas ska serien nollas Om en skytt skjuter ett sent skott, miss eller ett kulhål längre än 6 mm (se regel ), eller inte skjuter på alla 5 tavlorna i tid, ska för varje sent skott ett straffavdrag om en (1) träff dras från resultatet av den 10

11 serien. Det sena skottet ska markeras som OT, (overtime) Funktionsfel Ett funktionsfel tillåts i finalen, om funktionsfelet är godkänt får skytten skjuta om och resultatet av den omskjutna serien räknas. Om funktionsfelet inte är godkänt ska ett straffavdrag på två (2) träff dras av från den skyttens resultat Särskiljning Om det är lika resultat för skyttar med lägst resultat för utslagning ska skyttarna med lika resultat skjuta särskjutningsserie(r) på sex sekunders skjuttid enligt normala finalprocedurer tills särskillnad uppnåtts Officiella finalresultat Resultatet av grundomgången kommer att visas tillsammans med antalet träff i finalen (ej inräknat eventuella träff vid särskjutning), men resultatet från grundomgången kommer inte att adderas till antalet träff i finalen; slutresultatet bestäms enbart av antalet träff i finalen (särskjutningar ej medräknade). 11

SVENSKA SKYTTESPORTFÖRBUNDET

SVENSKA SKYTTESPORTFÖRBUNDET SVENSKA SKYTTESPORTFÖRBUNDET Praktiskt genomförande av finalproceduren i snabbpistol (Papperstavlor) Kommentarer och SvSF undantag Utgåva 4 (2014-01-12) Bör appliceras på samtliga skyttesporttävlingar

Läs mer

SPECIELLA TEKNISKA REGLER

SPECIELLA TEKNISKA REGLER SVENSKA SPORTSKYTTEFÖRBUNDET SPECIELLA TEKNISKA REGLER FÖR PISTOL Utgåva 2005 (Första utgåvan 29 Mars 2005) Postadress Telefon Postgiro Box 5435 08-449 95 90 office@sportskytte.se 15 17 79-6 S 114 84 STOCKHOLM

Läs mer

Notering ( ): Numreringen av nedanstående paragrafer är inte uppdaterad men kommer att rättas till så snart som möjligt.

Notering ( ): Numreringen av nedanstående paragrafer är inte uppdaterad men kommer att rättas till så snart som möjligt. Bilaga 1. SvSF REGLEMENTE FÖR VILTMÅL 80 m. Utgåva januari 2007 Detta reglemente ska tillämpas tillsammans och läsas tillsammans med reglemente för viltmål 50 m. Reglerna för 80 m skiljer sig endast på

Läs mer

INBJUDAN RIKSMÄSTERSKAP FALLING TARGET LUFTPISTOL

INBJUDAN RIKSMÄSTERSKAP FALLING TARGET LUFTPISTOL INBJUDAN RIKSMÄSTERSKAP FALLING TARGET LUFTPISTOL VÄLKOMNA TILL BRÄNNKYRKAHALLEN I STOCKHOLM LÖRDAGEN DEN 5 DECEMBER 2009 Tävlingsprogram RM Falling target 2009 Lördagen 5 december: Grundomgångar och finaler.

Läs mer

Svenska Skyttesportförbundet PISTOLREGLER FÖR. 50 m Fripistol 25 m Snabbpistol 25 m Grovpistol 25 m Standardpistol 25 m Sportpistol 10 m Luftpistol

Svenska Skyttesportförbundet PISTOLREGLER FÖR. 50 m Fripistol 25 m Snabbpistol 25 m Grovpistol 25 m Standardpistol 25 m Sportpistol 10 m Luftpistol Svenska Skyttesportförbundet PISTOLREGLER FÖR 50 m Fripistol 25 m Snabbpistol 25 m Grovpistol 25 m Standardpistol 25 m Sportpistol 10 m Luftpistol Svensk översättning: Jan-Olof Olsson 1 KAPITEL 8.1 Allmänt

Läs mer

Inbjuder till Landskamp Falling Target Luftgevär/pistol

Inbjuder till Landskamp Falling Target Luftgevär/pistol Inbjuder till Landskamp Falling Target Luftgevär/pistol Ungdomslandskamp gevär Sverige-Finland-Danmark Seniorlandskamp gevär Sverige-Finland-Danmark Ungdomslandskamp pistol Sverige-Finland-Danmark Marks

Läs mer

REGLER. för lerduvegrenarna TRAP DUBBELTRAP SKEET NATIONELL SKEET AUTOMATTRAP

REGLER. för lerduvegrenarna TRAP DUBBELTRAP SKEET NATIONELL SKEET AUTOMATTRAP REGLER för lerduvegrenarna TRAP DUBBELTRAP SKEET NATIONELL SKEET AUTOMATTRAP Utgåva 2009 (Första utgåvan Januari 2009) Postadress Telefon Postgiro Svenska Skyttesportförbundet 08-450 38 50 office@skyttesport.se

Läs mer

Regelbok för bänkskytte Svenska Bänkskytteförbundet Utgåva 2.4 (rev. Aug 2008)

Regelbok för bänkskytte Svenska Bänkskytteförbundet Utgåva 2.4 (rev. Aug 2008) Regelbok för bänkskytte Svenska Bänkskytteförbundet Utgåva 2.4 (rev. Aug 2008) 1 Allmänt... 2 2 Säkerhet... 2 3 Banstandard... 3 4 Vapenklasser... 5 5 Funktionärer... 8 6 Bänkar och skjutstöd... 8 7 Skjutprogram

Läs mer

FÖR ALLA SKYTTEDISCIPLINER

FÖR ALLA SKYTTEDISCIPLINER .mm.mm Svenska Skyttesportförbundet SvSF TEKNISKA REGLER FÖR ALLA SKYTTEDISCIPLINER Svensk översättning Patrik Johansson Utgåva 009: (Publicerad 009-09-0) Gäller från och med Januari 009 .mm.mm KAPITEL.

Läs mer

REGLEMENTE JUNIOR & SENIOR LANDSKAMP KORTHÅLL

REGLEMENTE JUNIOR & SENIOR LANDSKAMP KORTHÅLL Svenska skyttesportförbundet Sidan 1 av 6 Datum 20110819 Handläggare Margareta Ekberg Emilsson REGLEMENTE JUNIOR & SENIOR LANDSKAMP KORTHÅLL 1. GENERELLT Arrangör: Tävlingen alternerar mellan Danmark och

Läs mer

Svenska Skyttesportförbundet

Svenska Skyttesportförbundet 1 Svenska Skyttesportförbundet TEKNISKA REGLER för 50 m viltmål 10 m Running Target Gällande från 2017-01-01 j Publicerad 2017-04-25 2 KAPITEL 10.1 ALLMÄNT... 3 10.2 SÄKERHET... 3 10.3 BAN- OCH MÅLMATERIELSTANDARDER...

Läs mer

Kontrollera gentemot åldern vilken licens skytten ska ha. I Sverige är det året man fyller år som bestämmer när man ska byta åldersklass

Kontrollera gentemot åldern vilken licens skytten ska ha. I Sverige är det året man fyller år som bestämmer när man ska byta åldersklass Licensutbildning Sida 1 av 16 Licens frågor 3D Namn Ålder Vilken licens ska du ha? Kontrollera gentemot åldern vilken licens skytten ska ha. I Sverige är det året man fyller år som bestämmer när man ska

Läs mer

Regler för PPC 1500. Fastställda av Svenska Pistolskytteförbundet 2007-05-08. Utgåva 5.1 2006-05-08 1

Regler för PPC 1500. Fastställda av Svenska Pistolskytteförbundet 2007-05-08. Utgåva 5.1 2006-05-08 1 Regler för PPC 1500 Fastställda av Svenska Pistolskytteförbundet 2007-05-08 Utgåva 5.1 2006-05-08 1 Regler för PPC-1500 Fastställda av Svenska Pistolskytteförbundet Svenska Pistolskytteförbundets (SPSF)

Läs mer

Regler för Nordiskt Mästerskap i Jaktskytte

Regler för Nordiskt Mästerskap i Jaktskytte Regler för Nordiskt Mästerskap i Jaktskytte 2013-2016 1 A. Övergripande allmänna bestämmelser A1 Mål För att stärka och öka vänskapen mellan jägarna i de nordiska länderna, arrangeras årligen i Nordisk

Läs mer

ÖVED-ÖSTRABY SKYTTEFÖRENING

ÖVED-ÖSTRABY SKYTTEFÖRENING Tävlingsbestämmelser Bana 6,5mm-gevär TÄVLINGSBESTÄMMELSER för ÖVED-ÖSTRABY SKYTTEFÖRENING Bana 6,5mm-gevär 2016 INNEHÅLLSFÖRTECKNING sida 1. ALLMÄNT... 3 BESTÄMMELSER FÖR ATT SKJUTA OM EN TÄVLING... 3

Läs mer

V A P E N P O L I C Y

V A P E N P O L I C Y V A P E N P O L I C Y för Svenska Skyttesportförbundet Vapen som används i Svenska Skyttesportförbundets (SvSF:s) tränings- och tävlingsverksamhet ska vara godkända enligt respektive sektions reglemente

Läs mer

Tävlingar och träningar Ahla skjutbana - anvisning

Tävlingar och träningar Ahla skjutbana - anvisning Tävlingar och träningar Ahla skjutbana - anvisning Version 0.3-140130 Innehåll Jouransvaret... 2 Säkerhet... 2 Tredje man... 2 Inre säkerhet... 2 Precisionskytte (tidigare banskytte)... 3 Månadstävling...

Läs mer

SHIF/SPK:s Allmänna tävlingsbestämmelser, Representationsbestämmelser samt Licensbestämmelser gäller oavsett hänvisning till andra förbunds regler.

SHIF/SPK:s Allmänna tävlingsbestämmelser, Representationsbestämmelser samt Licensbestämmelser gäller oavsett hänvisning till andra förbunds regler. SPORTSKYTTE Tävlingssäsong 1/7-30/6 SHIF/SPK:s Allmänna tävlingsbestämmelser, Representationsbestämmelser samt Licensbestämmelser gäller oavsett hänvisning till andra förbunds regler. Översikt Klassificering

Läs mer

Mail: Tillämpningsserier Datum Sign, skjutledare Namnfört., skjutledare

Mail: Tillämpningsserier Datum Sign, skjutledare Namnfört., skjutledare Märke: Brons Silver Guld Guldfordringar för licens/föreningsintyg. Vapengrupp A B C Precision, provkrav : 3 serier, 25meter. A. Minst 43poäng/serie. Året efter fyllda 55år = 42poäng/serie. Året erfter

Läs mer

Svenska Skyttesportförbundet TEKNISKA REGLER FÖR ALLA SKYTTEGRENAR

Svenska Skyttesportförbundet TEKNISKA REGLER FÖR ALLA SKYTTEGRENAR .mm.mm Svenska Skyttesportförbundet TEKNISKA REGLER FÖR ALLA SKYTTEGRENAR Svensk översättning: Patrik Johansson Korrektur: Lars-Eric Söderberg, Kerstin Bodin, Christina Åhlstedt, Claes Johansson och Jimmy

Läs mer

TEKNISKA REGLER FÖR ALLA SKYTTEGRENAR

TEKNISKA REGLER FÖR ALLA SKYTTEGRENAR Svenska Skyttesportförbundet TEKNISKA REGLER FÖR ALLA SKYTTEGRENAR Svensk översättning: Patrik Johansson Korrektur: Lars- Eric Söderberg, Kerstin Bodin, Christina Åhlstedt, Claes Johansson och Jimmy Persson

Läs mer

GEVÄRSREGLER. För. Gevär 300 m. Gevär 50 m. Luftgevär 10 m

GEVÄRSREGLER. För. Gevär 300 m. Gevär 50 m. Luftgevär 10 m SVENSKA SPORTSKYTTEFÖRBUNDET GEVÄRSREGLER För Gevär 300 m Standardgevär 300 m Gevär 50 m Luftgevär 10 m Utgåva 2005 (Andra utgåvan 01/2006) Postadress Telefon Postgiro Box 5435 08-449 95 90 office@sportskytte.se

Läs mer

RIKTLINJER FÖR. ENHETLIG UTRUSTNINGSKONTROLL (Pistol)

RIKTLINJER FÖR. ENHETLIG UTRUSTNINGSKONTROLL (Pistol) ISSF SVENSKA SKYTTESPORTFÖRBUNDET RIKTLINJER FÖR ENHETLIG UTRUSTNINGSKONTROLL (Pistol) Obligatorisk för alla nationella mästerskap, men bör appliceras på samtliga skyttesporttävlingar med (R) rankingstatus

Läs mer

SVENSKA SKYTTESPORTFÖRBUNDET

SVENSKA SKYTTESPORTFÖRBUNDET SVENSKA SKYTTESPORTFÖRBUNDET GEVÄRSSEKTIONENS REGELBOK NATIONELLT SKYTTE Gäller från 2016-03-31 version 2016-03-15 1 Innehåll 1 Allmänt... 9 1.1 Gevärsskyttekort... 9 1.2 Tävlingslicens... 9 2 Säkerhet...

Läs mer

Introduktionskurs i PPC skytte Utgåva 4

Introduktionskurs i PPC skytte Utgåva 4 Introduktionskurs i PPC skytte Utgåva 4 Tid Ämne Omfattning Anm. 0.00-0.15 0.15-0.25 0.25-1:00 1.00-1:45 1.45-2.00 2.00-2.20 2.20-3.30 3.30-5:30 5:30-6:00 6:00-? Inledning PPC Presentation av deltagare

Läs mer

Pistolskyttemärke. b) att i 3 tillämpningsserier mot cirkelmål C 30, 25m avstånd, 6 skott uttgångs-ställning stående 45%, ha erhållet i varje serie:

Pistolskyttemärke. b) att i 3 tillämpningsserier mot cirkelmål C 30, 25m avstånd, 6 skott uttgångs-ställning stående 45%, ha erhållet i varje serie: Pistolskyttemärke För erhållande av pistolskyttemärket erfordras att skytt under kalenderår vid tränings - eller tävlingsskjutning, anordnad enligt av Svenska Pistolskytteförbundet fastställda bestämmelser,

Läs mer

V A P E N P O L I C Y för Svenska Skyttesportförbundet

V A P E N P O L I C Y för Svenska Skyttesportförbundet V A P E N P O L I C Y för Svenska Skyttesportförbundet Vapen som används i Svenska Skyttesportförbundets (SvSF:s) tränings- och tävlingsverksamhet ska vara godkända enligt respektive sektions reglemente,

Läs mer

fyra 5-skottsserier mot pistoltavla, avstånd 25 meter. Provserie tillåten.

fyra 5-skottsserier mot pistoltavla, avstånd 25 meter. Provserie tillåten. Del H. Nationell helmatch Skjuthandbok H.6 Genomförande Skytt får inte utföra övningsskjutning på tävlingsbanan den närmaste timmen före tävling. Detaljerna för genomförandet av en tävling i nationell

Läs mer

Licens C för 10 klassen

Licens C för 10 klassen Licens C för 10 klassen Du ska kunna de regler som är aktuella för Dig beroende på om Du ska tävla i skogen på en jakt-, fält- eller 3D tävling eller på tavla ute eller inne. Fotograf: Anders Lindblom

Läs mer

Inbjudan. 27 juli 2 augusti. sm.tioetta.com

Inbjudan. 27 juli 2 augusti. sm.tioetta.com Inbjudan 27 juli 2 augusti sm.tioetta.com Anmälan senast 27 juni 2015 Välkomna till Jönköping! Jönköpings Skyttegille har äran att ännu en gång bjuda in hela Skyttesverige till sommarens höjdpunkt SM-vecka

Läs mer

16. VOLLEY Volley är tillåtet dock inte på serven.

16. VOLLEY Volley är tillåtet dock inte på serven. Spelregler 1. PLACERING AV SPELARNA Spelet spelas i par Spelarna står i områden som är belägna på varsin sida av nätet. Servaren sätter bollen i spel och mottagaren returnerar bollen. Mottagaren kan stå

Läs mer

INTERNATIONELLA SPORTING REGLER

INTERNATIONELLA SPORTING REGLER INTERNATIONELLA SPORTING REGLER I. Definition av internationella sporting regler II. III. Tävlingsregler Tävlingsorganisation Denna översättning har gjorts från Fédération Internationale de Tir aux Arms

Läs mer

Tävlingsregler för Securitas Pistolskytteklubb - Stockholm Gäller från reviderad

Tävlingsregler för Securitas Pistolskytteklubb - Stockholm Gäller från reviderad Tävlingsregler för Securitas Pistolskytteklubb - Stockholm Gäller från 2007-01-01 reviderad 2007-03-21 Innehållsförteckning Allmänna regler... 3 Vandringspris... 3 VPR Precisionsskjutning & Snabbskjutning...

Läs mer

Tävlingar och träningar Ahla skjutbana - anvisning Version

Tävlingar och träningar Ahla skjutbana - anvisning Version Tävlingar och träningar Ahla skjutbana - anvisning Version 1.3 150401 Innehåll Inneha ll... 1 Tja nstgo ringsansvaret... 2 Sa kerhet... 2 Tredje man... 2 Inre sa kerhet... 2 Precisionskytte (tidigare banskytte)...

Läs mer

Innehåll. Målsättning Stationsuppbyggnad Stationsförutsättningar Säkerhet

Innehåll. Målsättning Stationsuppbyggnad Stationsförutsättningar Säkerhet Banläggning Innehåll Målsättning Stationsuppbyggnad Stationsförutsättningar Säkerhet Målsättning Att skapa en bana som är varierad och stimulerande för den förväntade målgruppen. Banan anpassas till målgruppen;

Läs mer

TÄVLINGSBESTÄMMELSER MALMÖ-YSTAD SKYTTEKRETS

TÄVLINGSBESTÄMMELSER MALMÖ-YSTAD SKYTTEKRETS TÄVLINGSBESTÄMMELSER MALMÖ-YSTAD SKYTTEKRETS Mästerskap Individuella Uppgjord Rev Rev Rev Rev Rev TB 01 Banskytte, gevär, liggande 83.03 99.01 00.06 01.01 11.03 12.12 TB 02 - ställn. seniorer 83.03 87.02

Läs mer

SVENSKA SKYTTESPORTFÖRBUNDET

SVENSKA SKYTTESPORTFÖRBUNDET SVENSKA SKYTTESPORTFÖRBUNDET SWEDISH SHOOTING SPORT FEDERATION Pistolsektionen Reglemente för Svenska Ungdomscupen i luftpistol Reglemente för Svenska ungdomscupen, fortsättningsvis i detta dokument benämnd

Läs mer

Domare/instruktörskursen är till för att de som ska vara domare/instruktörer på klubbens tävlingar kan hjälpa skyttarna på stationerna.

Domare/instruktörskursen är till för att de som ska vara domare/instruktörer på klubbens tävlingar kan hjälpa skyttarna på stationerna. Sverigeduvan 2011 Sverigeduvan 2011... 1 Inledning... 2 Arrangörsförmåner... 2 Tävling... 3 Skillnader mot Engelsk Sporting... 3 Tävlingsdagar... 3 Tävlingsgenomförande... 4 Banor/layouter... 4 Arrangör...

Läs mer

PRESSINFORMATION OM SKYTTESPORTEN PÅ DE EUROPEISKA SPELEN 2015

PRESSINFORMATION OM SKYTTESPORTEN PÅ DE EUROPEISKA SPELEN 2015 PRESSINFORMATION OM SKYTTESPORTEN PÅ DE EUROPEISKA SPELEN 2015 INNEHÅLL Sida 2. Inledning och fakta kvotplatser 3. Deltagande svenska skyttar 4. Beskrivning av disciplinerna med svenskt tävlande 5. Kontaktuppgifter

Läs mer

skyttekort PISTOL grundutbildning

skyttekort PISTOL grundutbildning skyttekort PISTOL grundutbildning 1 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Upplägg del 2...4 4. Säkerhet, vapen och ammunition...5 Luftpistol...5 Säkerhet...5 Vapen, ammunition och utrustning...5 Krutpistol...6 Säkerhet...6

Läs mer

REGLER. för lerduvegrenarna TRAP DUBBELTRAP SKEET NATIONELL SKEET AUTOMATTRAP

REGLER. för lerduvegrenarna TRAP DUBBELTRAP SKEET NATIONELL SKEET AUTOMATTRAP REGLER för lerduvegrenarna TRAP DUBBELTRAP SKEET NATIONELL SKEET AUTOMATTRAP Postadress Telefon e-post Bankgiro Svenska Skyttesportförbundet 08-699 63 70 office@skyttesport.se Start-tjugan Box 11016 Hemsida

Läs mer

TYSSLINGE SKYTTEKLUBB TILL DIG SOM VILL BLIMEDLEM I TYSSLINGE SKYTTEKLUBB

TYSSLINGE SKYTTEKLUBB TILL DIG SOM VILL BLIMEDLEM I TYSSLINGE SKYTTEKLUBB TYSSLINGE SKYTTEKLUBB TILL DIG SOM VILL BLIMEDLEM I TYSSLINGE SKYTTEKLUBB När du vill bli medlem i Tysslinge Skytteklubb (TSK) händer detta: 1. Du begär från polisen att få ett registerutdrag ur belastningsregistret

Läs mer

Licens B för 13 & 16 klassen

Licens B för 13 & 16 klassen Licens B för 13 & 16 klassen Du ska kunna de regler som är aktuella för Dig beroende på om Du ska tävla i skogen på en jakt-, fält- eller 3D tävling eller på tavla ute eller inne. Fotograf: Peter Arlekrans

Läs mer

Skidskytteträning för ungdomar

Skidskytteträning för ungdomar Skidskytteträning för ungdomar - ett förslag på hur ungdomsträningen kan bedrivas. 1 Innehållsförteckning: Årsplanering 3 Grundträningsperiod 4 Grundträningsperiod -plan 5 Kombinationsträning, Tävlingsförberedelser

Läs mer

Roligare övningsskytte

Roligare övningsskytte Roligare övningsskytte Det ska vara roligt att träna upp sin skjutförmåga. Jägare önskar sig ofta skjutövningar som efterliknar verkliga jaktsituationer. Här har vi samlat några exempel på sådana övningar.

Läs mer

Tävlingsregler för Securitas Pistolskytteklubb - Stockholm Gäller från 2005-01-01

Tävlingsregler för Securitas Pistolskytteklubb - Stockholm Gäller från 2005-01-01 Tävlingsregler för Securitas Pistolskytteklubb - Stockholm Gäller från 2005-01-01 Innehållsförteckning Vandringspris...3 VPR Precisionsskjutning & Snabbskjutning...3 VPR Fältskjutning...3 Klubbmästerskap...4

Läs mer

Tävlings-PM Viltmål (senast ändrad den 22 April 2013)

Tävlings-PM Viltmål (senast ändrad den 22 April 2013) Tävlings-PM Viltmål (senast ändrad den 22 April 2013) ALLMÄNT För att en tävling ska vara godkänd av Svenska Skyttesportförbundet(SvSF) skall den finnas med i SvSF tävlingskalender (IndTa) med inbjudan

Läs mer

SKYTTIADENTÄVLINGEN LUFTGEVÄR

SKYTTIADENTÄVLINGEN LUFTGEVÄR INBJUDAN TILL SKYTTIADENTÄVLINGEN LUFTGEVÄR 2010 2011 Svenska Skyttesportförbundet har härmed äran att inbjuda landets skytteungdom till 2010 11 års upplaga av SKYTTIADEN. 1. Tävlingens förlopp Omgång

Läs mer

REGLER. för lerduvegrenarna TRAP DUBBELTRAP SKEET NATIONELL SKEET AUTOMATTRAP

REGLER. för lerduvegrenarna TRAP DUBBELTRAP SKEET NATIONELL SKEET AUTOMATTRAP REGLER för lerduvegrenarna TRAP DUBBELTRAP SKEET NATIONELL SKEET AUTOMATTRAP Postadress Telefon e-post Bankgiro Svenska Skyttesportförbundet 08-699 63 70 office@skyttesport.se 5779-1287 Idrottens Hus Hemsida

Läs mer

Tullverkets författningssamling

Tullverkets författningssamling Tullverkets författningssamling ISSN 0346-5810 Utgivare: Chefsjuristen Charlotte Zackari, Tullverket, Box 12854, 112 98 Stockholm Föreskrifter om ändring i Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS

Läs mer

INBJUDAN SPORTSKYTTE SM 50M ESKILSTUNA 2017 SPORTSKYTTE JULI

INBJUDAN SPORTSKYTTE SM 50M ESKILSTUNA 2017 SPORTSKYTTE JULI INBJUDAN SPORTSKYTTE SM 50M ESKILSTUNA 2017 SPORTSKYTTE 14-17 JULI PÅ UPPDRAG AV SVENSKA SKYTTESPORTFÖRBUNDET HÄLSAR ESKILSTUNA SKYTTEFÖRENING ALLA VÄLKOMNA TILL ESKILSTUNA OCH HUGELSTA SKYTTECENTRUM!

Läs mer

Förslag till ny nationell lydnadsklass 2017. Startklass. Moment koefficienter. Totalt 20. 1:a pris 160 poäng - Uppflyttad 2:a pris 120 Godkänt

Förslag till ny nationell lydnadsklass 2017. Startklass. Moment koefficienter. Totalt 20. 1:a pris 160 poäng - Uppflyttad 2:a pris 120 Godkänt Förslag till ny nationell lydnadsklass 2017 Startklass Moment koefficienter Startklass Moment Koeff. 1. Följsamhet 3 2 Inkallning 2 3 Sitt under marsch 3 4 Apportering 3 5 Hopp över hinder 2 6 Fjärrdirigering

Läs mer

På uppdrag av Stiftelsen Skolskyttefrämjandet:

På uppdrag av Stiftelsen Skolskyttefrämjandet: På uppdrag av Stiftelsen Skolskyttefrämjandet: SVENSKT MÄSTERSKAP I SKYTTE FÖR SKOLUNGDOM 21-22 SEPTEMBER 2013 Representanter Skolskyttefrämjandet Svenska skyttesportförbundet Leif Törnquist Hans Drugge

Läs mer

POETRY SLAM UPPSALA 2016 REGELBOK FÖR SM I POETRY SLAM REGINATEATERN, UPPSALA 2016

POETRY SLAM UPPSALA 2016 REGELBOK FÖR SM I POETRY SLAM REGINATEATERN, UPPSALA 2016 SM POETRY SLAM UPPSALA 2016 REGELBOK FÖR SM I POETRY SLAM REGINATEATERN, UPPSALA 2016 INNEHÅLL 1 Allmänna regler 1.1 Grundreglerna 1.2 Juryn 1.3 Originaltexter 1.4 Rekvisita och andra effekter 1.5 Upprepning

Läs mer

Föreningstränare - Skyttesport - pistol

Föreningstränare - Skyttesport - pistol 1.1 Inledning Skytten behöver säkerställa att hen har med sig nödvändig utrustning innan hen påbörjar sitt skytte. Det som normalt behövs utöver pistol kan vara hörselskydd, glasögon, tidtagarur, kikare,

Läs mer

SVENSKA SKYTTESPORTFÖRBUNDET

SVENSKA SKYTTESPORTFÖRBUNDET SVENSKA SKYTTESPORTFÖRBUNDET GEVÄRSREGLER för Gevär 300 m Standardgevär 300 m Gevär 50 m Luftgevär 10 m Giltig från januari 2013 (Tredje utgåvan januari 2015) Översatt av Christina Åhlstedt Postadress

Läs mer

INTERNATIONELLA COMPAK SPORTING REGLER

INTERNATIONELLA COMPAK SPORTING REGLER INTERNATIONELLA COMPAK SPORTING REGLER Denna översättning har gjorts från Fédération Internationale de Tir aux Arms Sportives de Chasse engelska regelbok utgiven 01/01/2014. Svenska undantag och anmärkningar

Läs mer

Grundläggande tävlingsbestämmelser Innebandy RM 2013 i Malmö

Grundläggande tävlingsbestämmelser Innebandy RM 2013 i Malmö Grundläggande tävlingsbestämmelser Innebandy RM 2013 i Malmö Det här är ett urval av de viktigaste reglerna som ni bör känna till när ni kommer till er första match i Innebandy RM 2013. Därför är det viktigt

Läs mer

FALSTERBONÄSETS PISTOLSKYTTEKLUBB. Program 2010

FALSTERBONÄSETS PISTOLSKYTTEKLUBB. Program 2010 FALSTERBONÄSETS PISTOLSKYTTEKLUBB Program 2010 FALSTERBONÄSETS PISTOLSKYTTEKLUBB Grundad 1970. STYRELSEN 2010 Ordförande:.................... Kristian Svensson.............tel: 040-92 87 83 Sekreterare:.....................

Läs mer

Följande nyheter och regeländringar kommer i 2006 års regelbok för IPSC handeldvapentävlingar.

Följande nyheter och regeländringar kommer i 2006 års regelbok för IPSC handeldvapentävlingar. Följande nyheter och regeländringar kommer i 2006 års regelbok för IPSC handeldvapentävlingar. Ny text är i fet stil och borttagen text är överstruken. 1.2.1 Huvudsakliga stationstyper 1.2.1.2 Medelstora

Läs mer

Genomförande luftpistolskjutning

Genomförande luftpistolskjutning Luftpistol Luftpistolsskjutning är precisionsskytte på 10 meters avstånd. Varje kaliber 4.5 mm (.177") komprimerad luft eller gaspistol får användas. Luftpistol är både nationell och sportskytte (internationell)

Läs mer

Information om uttagning till landslag Gevär 6,5 och Korthåll

Information om uttagning till landslag Gevär 6,5 och Korthåll Datum Diarienr 2007-04-02 406 Handläggare Information om uttagning till landslag Gevär 6,5 och Korthåll Bifogas: Uttagningsbestämmelser för landslag och Förbundslagstävling Korthåll Uttagningsbestämmelser

Läs mer

Tävlingsbestämmelser. Bouleskytte

Tävlingsbestämmelser. Bouleskytte Tävlingsbestämmelser Bouleskytte Kap. 2 Skytte-SM 1. Förutsättningar (110101) Skytte-SM genomförs för öppen klass, dam klass, V55 och för juniorklassen. Kvalificering till Skytte-SM sker i distriktens

Läs mer

Skillnad slagspel - match

Skillnad slagspel - match Skillnad slagspel - match Footer Text 3/24/2015 1 Skillnad match och slagspel Match - spelas man mot man och man spelar om ett hål i taget. Den som vunnit flest hål vinner. Spelare och motspelare Slagspel

Läs mer

Motioner till Fo rbundsmo tet och Fo rbundsstyrelsens fo rslag till beslut.

Motioner till Fo rbundsmo tet och Fo rbundsstyrelsens fo rslag till beslut. Motioner till Fo rbundsmo tet och Fo rbundsstyrelsens fo rslag till beslut. På Förbundsmötet 2014 bordlagda motioner Motion 1/2014 Ändrad åldersgräns för att skjuta kaliber.32 Malmöhus Pistolskyttekrets

Läs mer

SNOOKER. Introduktion och de viktigaste reglerna

SNOOKER. Introduktion och de viktigaste reglerna SNOOKER Introduktion och de viktigaste reglerna Snookerhallen i Stockholm AB Det är tillåtet att sprida materialet, i tryckt form, i sin helhet och utan förändringar. Snookerhallen i Stockholm Krukmakargatan

Läs mer

På uppdrag av Svenska Skyttesportförbundets gevärssektion. inbjuder. Sjuhäradsbygdens Sportskytteklubb och Umeå Skytteförening.

På uppdrag av Svenska Skyttesportförbundets gevärssektion. inbjuder. Sjuhäradsbygdens Sportskytteklubb och Umeå Skytteförening. På uppdrag av Svenska Skyttesportförbundets gevärssektion inbjuder Sjuhäradsbygdens Sportskytteklubb och Umeå Skytteförening till Svenskt Mästerskap i Nationellt Luftgevär 2016 Information Tävlingsdagar:

Läs mer

Regler för sumo under Robot-SM

Regler för sumo under Robot-SM Regler för sumo under Robot-SM Uppdateringar: 2015-02-11 - Uppdaterade regler för Lego-sumo (2.9, 4), samt specning av vilka klasser som startmodul är obligatoriskt för (2.6). 2014-02-18 - Ny bild för

Läs mer

Presshandbok för. Luftvapens-EM mars 2017 Maribor, Slovenien. SVENSKA SKYTTESPORTFÖRBUNDET

Presshandbok för. Luftvapens-EM mars 2017 Maribor, Slovenien. SVENSKA SKYTTESPORTFÖRBUNDET Presshandbok för Luftvapens-EM 2017 8-11 mars 2017 Maribor, Slovenien SVENSKA SKYTTESPORTFÖRBUNDET 2017-01-19 www.skyttesport.se TÄVLINGSPROGRAM FÖR SVENSKARNA ONSDAG 8.3 Luftpistol - Damjunior Running

Läs mer

Licens A för alla över 20 år

Licens A för alla över 20 år Licens A för alla över 20 år Du ska kunna de regler som är aktuella för Dig beroende på om Du ska tävla i skogen på en jakt-, fält- eller 3D tävling eller på tavla ute eller inne. Fotograf: Erkki Ahvenvaara

Läs mer

Tävlings-PM / Nationellt

Tävlings-PM / Nationellt Tävlings-PM / Nationellt (senast ändrad den 20 mars 2013) ALLMÄNT För att en tävling ska vara godkänd av Svenska Skyttesportförbundet(SvSF) skall den finnas med i tävlingsprogrammet med inbjudan. Detta

Läs mer

Inbjudan RM/SM Falling target

Inbjudan RM/SM Falling target Inbjudan RM/SM Falling target Sittande: RM: Sitt ungdom / Sitt Öppet / SH2 Stående: Junior SM / Öppet SM Datum: 18/19/20-11-2016 Arrangör: Söraby SKF Söraby Skytteförening: Söraby Skf bildades 1901. Våra

Läs mer

Föreningsutskick 5/2009 2009-11-04

Föreningsutskick 5/2009 2009-11-04 Föreningsutskick 5/2009 2009-11-04 Till samtliga föreningar Förbundsstyrelsen och kretsarna för kännedom Information är till för att spridas. Därför uppmanas föreningarna att, i de fall så inte redan sker,

Läs mer

Program och Startlista Nordiska mästerskapet 31/7-1/8 2015

Program och Startlista Nordiska mästerskapet 31/7-1/8 2015 Program och Startlista Nordiska mästerskapet 31/7-1/8 2015 Välkommen till Katrineholm och Oppunda jaktskytteklubb. Nordiska mästerskapet i jaktskytte. Den 31 juli - 1 augusti 2015. Lite fakta om klubbens

Läs mer

Blackboxx Lathund. Montera en 1,5 Blackboxx

Blackboxx Lathund. Montera en 1,5 Blackboxx Blackboxx Lathund Montera en 1,5 Blackboxx Sätt ihop din Blackboxx så som du önskar. Du behöver en vänster sidodel, en höger sidodel och så många centerdelar som du önskar. (Varje del består utav 9 rör)

Läs mer

skyttekort PISTOL grundutbildning

skyttekort PISTOL grundutbildning skyttekort PISTOL grundutbildning 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Upplägg del 2...4 4. Säkerhet, vapen och ammunition...5 Luftpistol...5 Säkerhet...5 Vapen, ammunition och utrustning...5 Krutpistol...6 Säkerhet...6

Läs mer

KAPITEL 25 FÄLTBÅGSKYTTE

KAPITEL 25 FÄLTBÅGSKYTTE 25.1 Fältbågskytte -allmänt... 1 25.2 Ronder fältbågskytte (SBF)... 2 25. Skjutbana - fältbågskytte... 2 25.4 Tävlingsplatsens utrustning - fältbågskytte... 25.5 Skyttarnas utrustning... 25.6 Skjutningen

Läs mer

Översättning av nya regler

Översättning av nya regler Översättning av nya regler Matchtiden För Knattar, pojkar och ungdomar 2X2 min, periodpaus 30 sekunder. För juniorer och seniorer 2X3 min, periodpaus 30 sekunder. För Flickor och kvinnor/ungdom 2X2 min,

Läs mer

INBJUDAN TILL SKYTTIADENTÄVLINGEN

INBJUDAN TILL SKYTTIADENTÄVLINGEN INBJUDAN TILL SKYTTIADENTÄVLINGEN LUFTGEVÄR 2006 2007 Skytterörelsens Ungdomsorganisation, Svenska Sportskytteförbundet och Frivilliga skytterörelsen har härmed äran inbjuda landets skytteungdom till 2006

Läs mer

Presshandbok för. Luftvapens-EM februari 2016 Györ, Ungern. SVENSKA SKYTTESPORTFÖRBUNDET

Presshandbok för. Luftvapens-EM februari 2016 Györ, Ungern. SVENSKA SKYTTESPORTFÖRBUNDET Presshandbok för Luftvapens-EM 2016 24-27 februari 2016 Györ, Ungern SVENSKA SKYTTESPORTFÖRBUNDET 2016-02-22 www.skyttesport.se TÄVLINGSSCHEMA FÖR SVENSKARNA Starttid Final ONSDAG 24.2 Luftpistol Damjunior

Läs mer

Inbjudan Svenskt Mästerskap med Ak 4 och RM pistol M/88 den 9-10 augusti 2014 i Kungsängen. 1 bilaga : Anmälningsblankett

Inbjudan Svenskt Mästerskap med Ak 4 och RM pistol M/88 den 9-10 augusti 2014 i Kungsängen. 1 bilaga : Anmälningsblankett LIVGARDET Beteckning 2014-03-19 19713:40737 Sida 1 (6) Sändlista Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående beteckning Rolf-Anders

Läs mer

SVENSKA SKYTTESPORTFÖRBUNDET. GEVÄRSSEKTIONENS REGELBOK AK 4 - Skytte. Fastställd Version

SVENSKA SKYTTESPORTFÖRBUNDET. GEVÄRSSEKTIONENS REGELBOK AK 4 - Skytte. Fastställd Version SVENSKA SKYTTESPORTFÖRBUNDET GEVÄRSSEKTIONENS REGELBOK AK 4 - Skytte Fastställd 2016-03-31 Version 2017-02-02 1 Innehåll 1. Allmänt... 6 1.1 Gevärsskyttekort... 6 1.2 Tävlingslicens... 6 2. Säkerhet...

Läs mer

INTERNATIONELLA COMPAK SPORTING REGLER

INTERNATIONELLA COMPAK SPORTING REGLER INTERNATIONELLA COMPAK SPORTING REGLER Denna översättning har gjorts från Fédération Internationale de Tir aux Arms Sportives de Chasse engelska regelbok utgiven 01/01/2016. Svenska undantag och anmärkningar

Läs mer

SKYTTE-EM gevär och pistol 25, 50 och 300 meter 22 juli-2 augusti 2013 Osijek, Kroatien

SKYTTE-EM gevär och pistol 25, 50 och 300 meter 22 juli-2 augusti 2013 Osijek, Kroatien SKYTTE-EM gevär och pistol 25, 50 och 300 meter 22 juli-2 augusti 2013 Osijek, Kroatien PRESSHANDBOK INNEHÅLL Sida 2. Inledning och kontaktuppgifter 3. Tävlingsschema för de svenska skyttarna 4. Grenar

Läs mer

Regler för Robotfemkamp under Robot-SM 2011

Regler för Robotfemkamp under Robot-SM 2011 Regler för Robotfemkamp under Robot-SM 2011 Sammanfattning av tävlingsgrenen Robotfemkamp innebär att en helt autonom robot skall tävla i fem olika grenar med olika karakteristiska uppgifter. Dessa är

Läs mer

REGLER. för lerduvegrenarna TRAP DUBBELTRAP SKEET NATIONELL SKEET AUTOMATTRAP

REGLER. för lerduvegrenarna TRAP DUBBELTRAP SKEET NATIONELL SKEET AUTOMATTRAP REGLER för lerduvegrenarna TRAP DUBBELTRAP SKEET NATIONELL SKEET AUTOMATTRAP Utgåva 2013 (Första utgåvan 11/2012) Postadress Telefon e-post Bankgiro Svenska Skyttesportförbundet 08-699 63 70 office@skyttesport.se

Läs mer

VAD ÄR SKIDSKYTTE? Uppdaterad 2011-04-08

VAD ÄR SKIDSKYTTE? Uppdaterad 2011-04-08 VAD ÄR SKIDSKYTTE? Tänk dig att springa uppför tio trappor, trä sedan på fem stycken synålar på en tråd, allt medan klockan tickar och publiken jublar! Det är skidskytte! Uppdaterad 2011-04-08 1 Skjutavstånd

Läs mer

SVENSKA TAEKWONDOFÖRBUNDETS ITF SEKTIONEN. Domarreglemente 2010-09-05

SVENSKA TAEKWONDOFÖRBUNDETS ITF SEKTIONEN. Domarreglemente 2010-09-05 SVENSKA TAEKWONDOFÖRBUNDETS ITF SEKTIONEN Domarreglemente 2010-09-05 Innehåll Artikel 1 Syfte... 2 Artikel 2 Tillämpning... 2 Artikel 3 Ledning av domarverksamheten i Sverige... 2 Artikel 4 Internationell

Läs mer

VÄRMLANDSSERIEN AK4 BANSKYTTE.

VÄRMLANDSSERIEN AK4 BANSKYTTE. Frivilliga skytterörelsen/automatvapen Tel och fax: 0411-522647 2008-02-29 Lars Lennartsson Mobil: 0705 522647 Hedvigsdalsvägen 138 E-mail: lars_o_elisabeth_lennartsson@ebox.tninet.se 276 46 Löderup Frivilliga

Läs mer

PÅ UPPDRAG AV STIFTELSEN SKOLSKYTTEFRÄMJANDET INBJUDER SÖDERMANLANDS SKYTTESPORTFÖRBUND TILL

PÅ UPPDRAG AV STIFTELSEN SKOLSKYTTEFRÄMJANDET INBJUDER SÖDERMANLANDS SKYTTESPORTFÖRBUND TILL PÅ UPPDRAG AV STIFTELSEN SKOLSKYTTEFRÄMJANDET INBJUDER SÖDERMANLANDS SKYTTESPORTFÖRBUND TILL Södermanlands Skyttesportförbund SVENSKT MÄSTERSKAP I SKYTTE FÖR SKOLUNGDOM 25-26 september 2010 Tävlingen omfattar

Läs mer

SVENSKA SKYTTESPORTFÖRBUNDET

SVENSKA SKYTTESPORTFÖRBUNDET SVENSKA SKYTTESPORTFÖRBUNDET GEVÄRSREGLER för Gevär 300 m Standardgevär 300 m Gevär 50 m Luftgevär 10 m Utgåva 2013 (Första utgåvan Jan 2013) Postadress Telefon Mailkontakt Hemsida Idrottens Hus 08-699

Läs mer

Seglingsföreskrifter 2010 för KMS poängkappseglingar

Seglingsföreskrifter 2010 för KMS poängkappseglingar Seglingsföreskrifter 2010 för KMS poängkappseglingar REGLER HANDIKAPPREGLER Seglingarna genomföres enligt standardseglingsföreskrifterna i KSR med Appendix S1 med nedanstående undantag. Eventuella ändringar

Läs mer

F3C HELIKOPTER SPORT PROGRAM (Ny manöver 2 ersätter tidigare, fr.o.m. 2001)

F3C HELIKOPTER SPORT PROGRAM (Ny manöver 2 ersätter tidigare, fr.o.m. 2001) F3C HELIKOPTER SPORT PROGRAM 1997- (Ny manöver 2 ersätter tidigare, fr.o.m. 2001) 1. VERTIKAL TRIANGEL. Piloten står i cirkel P eller utmed en linje dragen genom dess centrum och parallellt med domarlinjen.

Läs mer

SVENSKA JÄGAREFÖRBUNDET JAKTSKYTTE MÄRKESREGLEMENTE

SVENSKA JÄGAREFÖRBUNDET JAKTSKYTTE MÄRKESREGLEMENTE 2014-02-07 SVENSKA JÄGAREFÖRBUNDET JAKTSKYTTE MÄRKESREGLEMENTE 2013-2016 Det primära syftet med Jägareförbundets samlade skytteverksamhet är att för bättra jägarnas förmåga att skjuta väl vid jakt. Det

Läs mer

Regelverk för Svenska Mästerskapet i Beridet Bågskytte 2011

Regelverk för Svenska Mästerskapet i Beridet Bågskytte 2011 Regelverk för Svenska Mästerskapet i Beridet Bågskytte 2011 Ungerska Klass 1 Den ungerska disciplinen består av 6 löp. Banan ska vara 90 meter lång och uppdelad i 3 stycken skyttesektioner á 30 meter.

Läs mer

INTERNATIONELLA SPORTING REGLER

INTERNATIONELLA SPORTING REGLER INTERNATIONELLA SPORTING REGLER I. Definition av internationella sporting regler II. Tävlingsregler III. Tävlingsorganisation Denna översättning har gjorts från Fédération Internationale de Tir aux Arms

Läs mer

REGLER SPORTING SVENSKA SPORTSKYTTEFÖRBUNDET. För. Lerduvegrenen UTGÅVA

REGLER SPORTING SVENSKA SPORTSKYTTEFÖRBUNDET. För. Lerduvegrenen UTGÅVA SVENSKA SPORTSKYTTEFÖRBUNDET REGLER För Lerduvegrenen SPORTING UTGÅVA 5 2006 Postadress Telefon Telefax Box 5435 08-4499590 08-4499599 114 85 STOCKHOLM 1.0 Allmänt 2.0 Säkerhet 3.0 Skjutbanor och lerduvor

Läs mer

SVERIGES MODELLFLYGFÖRBUND REGLER FÖR LINFLYGTÄVLINGAR TEAM RACING. F2C Goodyear Team Racing B

SVERIGES MODELLFLYGFÖRBUND REGLER FÖR LINFLYGTÄVLINGAR TEAM RACING. F2C Goodyear Team Racing B SVERIGES MODELLFLYGFÖRBUND REGLER FÖR LINFLYGTÄVLINGAR TEAM RACING F2C Goodyear Team Racing B Svenska Team Racing-tävlingar flygs i tre tävlingsklasser: F2C, Goodyear och Team Racing B. Klass F2C är internationell

Läs mer

WBHC IFAA World Bowhunter Championships (W.B.H.C.)

WBHC IFAA World Bowhunter Championships (W.B.H.C.) WBHC IFAA World Bowhunter Championships (W.B.H.C.) 1. Varaktighet WBHC skall hållas om fyra (4 ) separata dagar. 2. Ansökan Ansökan från en IFAA medlemsnation att hålla ett WBHC skall ske i enlighet med

Läs mer

Säkerhetsregler. Innehållsförteckning

Säkerhetsregler. Innehållsförteckning Säkerhetsregler Innehållsförteckning Info... 2 Paragraf 1:1 Arrangör och säkerhetsansvarig... 2 Paragraf 1:2 Ansvar... 2 Paragraf 1:4 Skyddsutrustning... 2 Paragraf 1:5 Avbryt spel... 2 Paragraf 1:6 Kontroll

Läs mer