19. Process-,, och avtalsbeskrivning för Bostadsbolaget av KTC Control AB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "19. Process-,, och avtalsbeskrivning för Bostadsbolaget av KTC Control AB"

Transkript

1 Individuell Mätning & Debitering, Rapport: V5, Process-,, och avtalsbeskrivning för Bostadsbolaget av KTC Control AB Av Peter Gustavsson & Christoffer Börjesson

2 1 Introduktion Allmänt Syfte Översikt, Mindmap Definitioner Upphandling av produkter HBV Mätsystem Implementering i anläggning Förfrågningsunderlag Installation/ Montage Mätdon, Insamlingsenhet Samordning Garantiåtagande AB Framtiden Bredband Gemensam Infrastruktur för IMD Kommunikationsoperatör (KO) Tjänsteavtal KTC Control AB KTC Connect - Individuell Mätning för debitering i öppet nät Samordning Driftsättning Kvalitetssäkring Serviceenhet Mätinsamling Administrativt system Sida 2 av 17 IMD Rapport KTC Control AB 1.0 KTC Control AB, E A Rosengrens gata 7, Västra Frölunda, Telefon , Västberga allé 5, Hägersten, Telefon

3 KTC Control AB, E A Rosengrens gata 7, Västra Frölunda, Telefon Rapportmall för KTC Control AB 1.0 Sida 3 av 17 Västberga allé 5, Hägersten, Telefon

4 1 Introduktion Denna beskrivning bör föregås av att i tillämpbara delar ta del av: 1. SABO rapport, Individuell mätning och debitering i flerbostadshus - kravspecifikation för förfrågningsunderlag, framtagen av Chalmers EnergiCentrum (CEC) på uppdrag av SABO.(Bifogas på begäran) 2. HBV rambeskrivning, IMD produkter ramavtal. Daterat , samt tilldelningsbeslut daterat xxxx. (Bifogas på begäran) 2 Allmänt Bostadsbolaget har beslutat att dess bestånd skall utrustas med individuell mätning för varmvatten och temperatur (IMD). Bostadsbolaget har efter flera pilotprojekt valt KTC Hemnodsystem, som är ett öppet, modulbaserat system som samtidigt utgör plattform för fortsatta service- och trygghetstjänster i intelligenta lägenheter. Det är lätt att utöka eller ansluta till andra system och minimerar risken att bli låst till ett fabrikat. I varje lägenhet installeras SABO och HBV godkända mätare som kommunicerar, M-Bus, Z-Wave Radio eller puls, med en HemNod som är placerad i lägenheten. Mätarna registrerar ett mätvärde, som kan vara förbrukning eller temperatur. Hemnoden samlar in och buffrar mätdata upp till en månad, för att sedan skicka den vidare till ett centralt mätinsamlingssystem (Manodo Metering) via en IP-baserad infrastruktur (AB Framtidens Bredband) för bredband, kapaciteten är hög, liksom driftsäkerheten eftersom bredbandsnätet övervakas dygnet runt av kommunikationsoperatören. Samtidigt elimineras kostnaden för att dra ett extra nät som förbinder alla mätpunkter i alla lägenheter med fastighetscentralen. Från mätinsamlingssystemet kan sedan fastighetsägaren och de boende få ut information om energiförbrukning till olika applikationer och system som fastighetssystem, mobiltelefoner, TV, webbportaler och rapporter. 3 Syfte Dokumentets syfte är att beskriva hela processen från inköp av kravställda och offentligt upphandlade produkter, projektering och installation, till att påvisa en uppskalning av hela kedjan från implementering till drift med tydliga ansvarsfördelningar och innehåll. Att implementera och underhålla ett individuellt mätningssytem för debitering och dess kommunikationslösningar över en gemensam IP infrastruktur kräver ett helhetstänk och en strategi för genomförandet. Implementering och drift är två delade processer, som båda ställer stora krav på organisation, planering och genomförande. Det är lika mycket organisation och goda rutiner såväl som hårdvara och mjukvara som krävs för ett lyckat utfall, dvs. att få en framtidssäkrad och kvalitetssäkrad systemlösning. Dokumentet skall också vara ett trygghetsdokument som påvisar en öppen systemlösning för IMD där delkomponenter är utbytbara och kontinuerligt kan konkurrensutsättas med full kompabilitet. Sida 4 av 17 IMD Rapport KTC Control AB 1.0 KTC Control AB, E A Rosengrens gata 7, Västra Frölunda, Telefon , Västberga allé 5, Hägersten, Telefon

5 4 Översikt, Mindmap Denna illustration skall ses som en lathund som visar de olika steg och parter, dess relationer och sammanhang som finns i hela processen från uppbyggnad av systemet till drift och underhåll. KTC Control AB, E A Rosengrens gata 7, Västra Frölunda, Telefon Rapportmall för KTC Control AB 1.0 Sida 5 av 17 Västberga allé 5, Hägersten, Telefon

6 5 Definitioner Kommunikationsoperatör (KO) Tjänsteleverantör (TL) Lägenhetsswitch (CPE) Mediabox Accesswitch Passivt nät Aktiv utrustning Sida 6 av 17 IMD Rapport KTC Control AB 1.0 KTC Control AB, E A Rosengrens gata 7, Västra Frölunda, Telefon , Västberga allé 5, Hägersten, Telefon

7 6 Upphandling av produkter Varje systemdel beställs via HBV med upphandlade och kravställda produkter till ett IMD-system. HBV godkända produkter kvalitetssäkrar leveranskedjan med standardiserade gränssnitt mellan systemdelarna (Mätdon Insamlingsenhet Mätinsamlingssystem Fastighetsystem). Syftet med den framtagna specifikationen av SABO och HBV är att kunna konkurrensutsätta alla delar av systemet. 6.1 HBV HBV är en ekonomisk förening som ägs av sina medlemmar, i huvudsak kommunala bostadsföretag. Tillsammans äger och förvaltar de närmare lägenheter. HBV s uppgift är att erbjuda sina medlemmars bra service och vara den självklara kanalen vid upphandlingar av olika slag. HBV har som inköpscentral över 140 olika ramavtal med leverantörer av produkter och tjänster för fastigheten. Från energilampor till komplexa passagesystem, allt upphandlat och klart enligt LOU 6.2 Mätsystem Mätinsamlingssystemet skall för fastigheten kunna hantera, undermätning av el, kall-, och varmvattenförbrukning samt referensmätning av temperatur för varje lägenhet samt fastighetsförbrukning. Systemet skall vara av typ; M-Bus med full kompabilitet mot fastighetsägarens faktureringssystem till vilket mätvärden skall levereras via TCP-IP. Systemet är projekterat för KTC hemnodsystem. Lägenheternas energiförbrukning skall presenteras via webb, surfplattor och mobiltelefon Mätdon Ett mätdon avser enheter som volymmätare, elmätare samt temperaturgivare. Mätdon finns i olika varianter där både trådbundna och radiobaserade mätdon finns. Val av lösning beror till största del vilka tekniska och ekonomiska möjligheter som är bäst lämpade i respektive fastighet eller lägenhetsinstallation Vattenmätning Skall vara av typ, Armatec Sensus Residia, och kopplas mot respektive hemnod placerad i lägenhet, omfattning och typ finns med i beskrivning för VVS-system. Mätdon och M-Bus puck skall vara fabrikskalibrerad EL-mätning Undermätare för elenergi skall vara modulanpassad för montage på DIN-skena och av typ M-bus, inbyggd i el-central för lägenheter. Mätare skall vara försedd med display för kontroll av mätvärden samt kunna leverera momentan effekt. Mätare skall vara fabrikskalibrerad Temperaturmätning (referensmätning) Skall vara av typ analog placeras 1,5 m ög. i hall i lägenhet och kopplas mot HemNod placerad i lägenhet. Givare av typ: PT-1000, KTC RTS-100 eller likvärdigt. KTC Control AB, E A Rosengrens gata 7, Västra Frölunda, Telefon Rapportmall för KTC Control AB 1.0 Sida 7 av 17 Västberga allé 5, Hägersten, Telefon

8 6.2.2 Insamlingsenhet En insamlingsenhet har i uppgift att insamla mätdata från underliggande mätdon (volymmätare, elmätare och temperaturgivare) och distribuerar mätdata vidare till mätinsamlingssystem. Insamlingsenheter placeras i varje lägenhet och skall enligt SABO spara mätdata minst 14 dygn Hemnod En Hemnod placeras i respektive lägenhet. Hemnod skall anslutas via TCP-IP i aktiv port för fastighetstjänster i CPE via låsbar nätverkskabel, strömförsörjning via 24V transformator placerad i elcentral i lägenhet alt. direktmatning 230V. obs! olika art.nr för 24v resp. 230v Fastighetsnod (ingår endast i det generella dokumentet) I fastighetens teknikutrymme skall fastighetsnod av typ KTC COM 1101 alt COM 2101, som uppfyller SABO kravspecifikation för IMD, installeras. Varje lägenhet skall utrustas med el-mätare, kall och varmvattenmätare och temperaturgivare som kopplas via M-Bus slinga till fastighetsnod Mätinsamlingssystem Ett centralt datahanteringssystem för mätdatainsamling som kommunicerar och hämtar data från insamlingsenheter och kvalitetssäkrar att mätvärden är korrekt. Mätinsamlingssystemet är ett gränssnitt att exportera debiteringsunderlag till affärs- och fastighetssystem Metering Manodo Metering är en HBV godkänd öppen programvara som mäter de flesta energislag; el, vatten, värme och temperatur. Metering är uppbyggt för att hantera stora mängder data i realtid, vilket är en förutsättning när visualisering krävs av förbrukningsvärden. Programvaran ger löpande och fullständig kontroll av respektive fastighets energiförbrukning, totalt och individuellt uppdelat per lägenhet Mätinsamling som en tjänst från KTC Control AB Bostadsbolaget har valt det HBV godkända mätinsamlingssystemet Metering som en tjänst via KTC Control AB. KTC besitter lång erfarenhet av mätinsamling, där mätdata sedan tidigare hanteras lokalt med egen mjukvara i en sk. Onlinetjänst, och har i samråd med Bostadsbolaget tagit beslut om att datahanteringen i nuläget bör ingå som en tjänst. I ett så omfattande projekt som en IMDimplementation är det viktigt med en partner som kan säkerhetsställa datakvalité och driftsäkerhet av mätdata och förbrukningsfiler. För mätinsamlingssystemet ska vara framgångsrikt krävs smidig integrering av alla inblandade system, från mätsystemet i fastigheten till de system förvaltningen använder. Som visualiseringstjänster till fastighetssystem. KTC driftorganisation ser till att kvalitetssäkra hela leveranskedjan genom att övervaka och hantera att tjänsten både hämtar och levererar mätdata Lokal Installation av Metering Programvara för Metering kan köpas och installeras lokalt hos Bostadsbolaget. Det finns möjligheter när Bostadsbolaget är trygga att upprätta en miljö internt och flytta över all mätdata till egen server för hantering av mätinsamling. Metering är en öppen plattform som är otroligt skalbar, men kräver också hantering dagligen av resurs med hög kompetens i Metering. Detta för att säkra även framtidens möjligheter med realtidsdata och visualisering på flera olika gränssnitt. Det handlar om att bli bekväm i systemet. För att implementera en helhet i en IMD-leverans behövs en part i ena endan som med sina kunskaper och rutiner, som KTC s driftorganisation, säkerställer genomförandet för en kvalitetssäkrad driftmiljö. Sida 8 av 17 IMD Rapport KTC Control AB 1.0 KTC Control AB, E A Rosengrens gata 7, Västra Frölunda, Telefon , Västberga allé 5, Hägersten, Telefon

9 7 Implementering i anläggning Bostadsbolaget använder sig av LOU vid inköp av entreprenader för implementering av IMD genom att upprätta ett förfrågningsunderlag som anger vilka krav och villkor som gäller i upphandlingen. 7.1 Förfrågningsunderlag Ihop med konsult tas ett förfrågningsunderlag fram för implementering av IMD-produkter i Bostadsbolaget fastighetsbestånd. Förfrågningsunderlaget skall garantera att Bostadsbolaget får det som krävs. Syfte Tydligt ansvar- och leveransgräns. Inventering, mängdning. Samordningsfunktion för driftsättning. Garantiåtagande. 7.2 Installation/ Montage Mätdon, Insamlingsenhet Vattenmätare RE monterar vattenmätare. Bostadsbolaget tillhandahåller av HBV inköpta mätare Insamlingsenhet, elmätare samt temperaturgivare. EE installerar och monterar HemNod, temperaturgivare och eventuell elmätare samt vattenmätare. Bostadsbolaget tillhandahåller av HBV inköpt HemNod, mätare samt givare. 7.3 Samordning En viktig del i installationsskedet är samordningen med den part som driftsätter anläggningen. Detta för att effektivisera installationen och entreprenadgenomförandet är korrekt utförd och att hela funktionskedjan fungerar som det skall. 7.4 Garantiåtagande KTC Control AB, E A Rosengrens gata 7, Västra Frölunda, Telefon Rapportmall för KTC Control AB 1.0 Sida 9 av 17 Västberga allé 5, Hägersten, Telefon

10 8 AB Framtiden Bredband För att öka hyresgästernas valfrihet samt bredda utbudet av telefoni, internet och tv-tjänster äger Framtiden koncernen ett öppet bredbandsnät till samtliga fastigheter. Ett öppet bredbandsnät innebär att hyresgästerna har möjlighet att välja mellan flera olika leverantörer som levererar tjänster inom internet, telefoni och digital-tv. 8.1 Gemensam Infrastruktur för IMD AB Framtidens bredbandsnät är ett så kallat FTTH (Fiber Till Hemmet) fastighetsnät vilket innebär ett fastighetsnät bestående av fiber ända fram till uttaget i lägenheten. I varje lägenhet finns en Mediabox även kallad CPE, som är en aktiv utrustning för tjänster (Internet, TV, telefoni och fastighetstjänster). Det är i fastighetsporten i Mediaboxen som HemNoden ansluts för att kommunicera med mätinsamlingssystemet. Att använda AB Framtidens IP- infrastruktur som kommunikationsnät för IMD erbjuder en högre kapacitet och driftsäkerhet eftersom bredbandsnätet övervakas dygnet runt av kommunikationsoperatören. Samtidigt elimineras kostnaden för att dra ett extra nät som förbinder alla mätdon i alla lägenheter inom fastigheten Passivt Nät AB Framtiden äger det passiva nätet, dvs. kabel och fiber infrastrukturen. Systemprojektering och dokumentation av det passiva nätet inom AB Framtidens fastighetsbestånd har utförts av Ramböll Sverige AB. 8.2 Kommunikationsoperatör (KO) ITUX som upphandlad kommunikationsoperatör har ett administrationsansvar för AB Framtidens bredbands passiva nät, investering och installation av aktiv utrustning, avtal och anslutning av konkurrerande tjänsteleverantörer för bredband, TV, telefoni och fastighetstjänster samt drift, övervakning och underhåll av nätet. Kommunikationsoperatören ansvarar också för support för anslutna tjänsteleverantörer där respektive tjänsteleverantörer svarar för egen kundsupport Aktiv Utrustning Att en utrustning är aktiv innebär att den gör om t.ex. en signal med hjälp av externt tillförd kraft (spänning/ström) som kan vara från vägguttag med eller utan nätadapter eller t.ex. batteri. I fastigheten nämns ofta fastighetsswitchen, även kallad accesswitch samt bredbandswitchen (CPE) i lägenheten, som även kan benämnas som Mediabox. Om Mediaboxen är en manövrerbar mediabox kan tjänsteleverantören enklare felsöka utrustning anslutet till Mediaboxen Tjänsteportalen Kommunikationsoperatören har en tjänsteportal där tjänsteleverantören administrerar och supporterar de tjänster som erbjuds till Bostadsbolaget och dess hyresgäster. Sida 10 av 17 IMD Rapport KTC Control AB 1.0 KTC Control AB, E A Rosengrens gata 7, Västra Frölunda, Telefon , Västberga allé 5, Hägersten, Telefon

11 8.2.3 Tjänsteleverantörer (TL) För att öka hyresgästerna och fastighetsägarnas valfrihet samt bredda utbudet, innebär det att man har möjlighet att välja mellan flera olika leverantörer som levererar tjänster inom internet, telefoni och digital-tv samt fastighetsnära tjänster Support av tjänsten Vid fel eller frågor ringer konsument eller fastighetsägare sin tjänsteleverantör, som gör första felsökning i nät och utrustning, och anmäler i sin tur till kommunikationsoperatören (ITUX) vid behov. KTC Control AB, E A Rosengrens gata 7, Västra Frölunda, Telefon Rapportmall för KTC Control AB 1.0 Sida 11 av 17 Västberga allé 5, Hägersten, Telefon

12 9 Tjänsteavtal KTC Control AB KTC Connect - Individuell Mätning för debitering i öppet nät KTC Control AB är som första tjänsteleverantör med KTC Connect, en fastighetstjänst för Individuell Mätning och debitering i det öppna nätet. Tjänsten kan levereras inom hela AB Framtiden bredband. Tjänsten har en överföringshastighet på 256 kbit/s alternativ 2 Mbit/s och används bara för trafik i fastighetsporten på mediaboxen. Med nya mätmetoder behövs ett tjänsteavtal med en partner som inte fokuserar på produkter och teknik, utan att leverera funktion och nytta. För att få en kvalitetssäkrad leverans, från mätdonet till förbrukningsinformation, ansvarar vi för samordning, anläggningsnärvaro och hantering av kommunikation, drift och support. 9.1 Samordning Med ett öppet system, är det viktigt att fastighetsägaren alltid har en part som kvalitetssäkrar hela funktionskedjan, speciellt när flera olika leverantörer och parter ingått i implementeringen och uppbyggnaden av systemet i fastigheten. En part att ringa till, som äger ansvaret att samordna, felsöka och hantera eventuella problem, och som verifierar och återkopplar när åtgärden är klar. 9.2 Driftsättning Vid driftsättning konfigureras och egenprovas mätvärdesenheter ihop med insamlingsenheten samt kommunikationen till det överordnade systemet Metering via det öppna nätet. Hela kedjan dokumenteras och kvalitetssäkras med ett speciellt driftsättningsverktyg MeSetup, en mobilapp från KTC som ger ett standardiserat underlag för produktion i överordnat system och samordnad funktionsprovning. 9.3 Kvalitetssäkring Om mätinsamlingsdriften upptäcker att mätvärde saknas eller att en mätare inte går att få kontakt med, påbörjas felsökning med de verktyg som finns tillhand på distans.efter felsökning, och om bristen ej kunnat åtgärdas, felanmäler de till serviceenheten. 9.4 Serviceenhet Upptäcks ett fel i driften på mätdon, insamlingsenhet eller i kommunikationen till mätinsamlingssystemet är det vår serviceenhet som vid behov åker till anläggningen. En serviceenhet är ansvarig för felsökning, hantering eller åtgärdande av fel i mätsystemet inom fastigheterna Konstaterande/ Åtgärd Vid fel ansvarar serviceenheten för samordning med entreprenör, leverantör eller kommunikationsoperatör (KO). Sida 12 av 17 IMD Rapport KTC Control AB 1.0 KTC Control AB, E A Rosengrens gata 7, Västra Frölunda, Telefon , Västberga allé 5, Hägersten, Telefon

13 9.4.2 Verifierande Serviceenheten verifierar byte/åtgärd till driftenheten som testar hela funktionskedjan i mätsystemet igen och ser om problemet är åtgärdat. Ett ärende skall alltid verifieras och noteras i driftenheten för att säkerhetsställa mätarbyte och dokumentera all hantering, historik och uppföljning. 9.5 Mätinsamling Mätinsamling som en tjänst är till för att hjälpa fastighetsägare att hantera den ökade mängden data som fastighetens olika system skapar, och utan att fastighetsägaren behöver fokusera på IT-drift. Manodo Metering gör det genom att erbjuda det HBV godkända överordnade systemet Metering, som en öppen molnbaserad tjänst. Med visionen att mätdata i realtid som ansvarsfullt samlas in och hanteras inte bara kommer vara den avgörande faktorn för att ändra människors energibeteende utan också att öka kunskapen som leder till stora kostnadsbesparingar för både fastighetsägare och hyresgäster Tjänster från Manodo Manodo mätinsamlingstjänst innehåller flera olika delar för en skalbar och flexibel modell för att passa dagens och morgondagens behov av mätdata Licens Metering I avtalet ingår en licenskostnad för programvara (SW) och servermiljö (HW) Drift av kvalitetssäkrad mätinsamling Från mätsystemet i fastigheten sker en datainsamlingen som hämtar in rådata i ett stort datalager som processar, förstärker och upptäcker avvikelser. Rådata får en struktur och organiseras för att hanteras och kvalitetssäkras. Data blir till information som kan användas. I driften ingår att kontrollera och felanmäla till serviceenheten om mätdata saknas i leveranskedjan från mätdon till mätinsamlingssystem Modul exportfil Mätdata kan omvandlas till information, som kan användas till flera olika användningsområden, för att effektivisera den dagliga verksamheten och energianvändningen. Manodo har idag ett väldefinierat gränssnitt för integration mot olika fastighets- och ekonomisystem samt boendetjänster. Idag finns en modul som är förbrett och anpassad för export av förbrukningsfiler för debitering till bostadsbolagets fastighetssystem Fast2. Varje månad skickas en fil via FTP till fastighetssystemet med underlag för förbrukning och debitering Datalagring För att uppfylla systemkraven för mätinsamling kan vårt datalager lagra och ge tillgång till historisk inläst förbrukning och mätarställning. På så vis kan data skyddas så information alltid är spårbar vid fakturering, rapporter, trender och för att se olika händelser över tid. Välj mellan att spara (2år) månads-, (6mån) dygns-, eller (3mån) timmedelvärden Modul API En del tjänster behöver få information om förbrukning så nära realtid som möjligt, som till exempel BoVist och MeWiew. Manodo erbjuder möjligheten att köpa tillgång till information via en säker anslutning och öppna API som gör det möjligt att applikationen kan få förbrukningsdata smidigt och enkelt. KTC Control AB, E A Rosengrens gata 7, Västra Frölunda, Telefon Rapportmall för KTC Control AB 1.0 Sida 13 av 17 Västberga allé 5, Hägersten, Telefon

14 9.5.2 MeAdmin/MeView Med individuell mätning erbjuds ett smart alternativ att hjälpa de boende genom ökad medvetenhet att spara energi. Något som i längden både boende, fastighetsbolag och miljön vinner på. MeView är en webbportal som presenterar energi och förbrukningsdata på ett öppet och enkelt sätt för de boende. En speciell egenskap hos MeWiew är det visuellt enkla användargränssnittet. Den funktionella designen med tydliga diagram drar boendes uppmärksamhet för att kunna förstå sin nuvarande el, vatten och värmeförbrukning i energimängd och kronor. De boende kan även sätta upp egna förbrukningsmål för att kunna spara både pengar och energi. MeView har en administrationssida för förvaltningen där man kan följa fastigheten, men också varje enskild lägenhets förbrukning. För att säkerställa hantering, spårbarhet och god service av all mätdatahantering behövs ett strukturerat arkiv av information om fastighet, lägenhet, mätare och mätdata. Med hjälp av information kan alltid mätdata hanteras per lägenhetsnivå eller mätarnivå, vilket är till stor fördel om ett fel inträffar och ett serviceärende skall hanteras. I en ärendelogg registreras alla ändringar, korrigeringar av data inklusive vem, hur och varför ändringar har gjorts. Samma sak gäller om ett serviceärende gjorts, vilket ger en trygghet i det historiska perspektivet och även i servicen mot de boende Integrerat under Mina sidor Bostadsbolaget har för avsikt att lägga tjänsten MeView under Bostadsbolagets Mina sidor. Detta innebär att det är enkelt för hyresgäster att få tillgång till information om sin energiförbrukning på samma plats där de hittar information om hyresavier. Genom en så kallad single sign on som är en beprövad och säker teknik, behöver inte hyresgästen flera olika lösenord och förvaltningen hanterar alla användare i sitt fastighetssystem Hyresgästanpassning av/inflyttning I visualiseringstjänsten MeView är det enkelt att administrera in och utflyttningar när det gäller avräkning av förbrukning. Detta medför att den nya hyresgästen inte kan se tidigare hyresgästs förbrukning Grafisk profil/anpassning MeView utseende kan anpassas så den grafiskt passar Bostadsbolaget Mina Sidor bättre. Förtydliga känslan av att detta är tjänst från Bostadsbolaget. Sida 14 av 17 IMD Rapport KTC Control AB 1.0 KTC Control AB, E A Rosengrens gata 7, Västra Frölunda, Telefon , Västberga allé 5, Hägersten, Telefon

15 9.5.3 Tjänsteleverantör Kommunikation (TL) Avtal med KO Juridisk koppling mellan oss och kommunikationsoperatören. Reglerar rutiner och supportflöden för att kvalitetssäkra leverans av tjänster inom AB Framtidens Bredbands nät Nät & Brandvägg mot KO KTC har en koppling till kommunikationsoperatörens servermiljö för att få access till AB Framtiden Bredbandsnät och fastigheterna XMPP-, DNS-, DHCP-Server I Hemnoden finns stöd för en XMPP tjänst som innebär att den ansluter sig till en server istället för att en server skall ansluta sig till en HemNod. Styrkan i detta är att kommunikationsnätet inte behöver konfigureras. Tekniken är inte ny utan en standard inom kommunikationsätt för IP-infrastrukturer som för första gången tillämpas också på fastighetsnära tjänster för att kvalitetsäkra leveransen av mätdata. För S-box anläggningar inom Bostadsbolaget behövs den egna DHCP-servern användas. För övriga anläggningar håller KO med DHCP-Server Administrera lägenheter och tjänster i KO-portalen Tjänsteleverantören ansvarar för att upprätta ny lägenhet och abonnemang i tjänsteportalen när IMD implementeras i en lägenhet Support Vid fel eller frågor ringer Bostadsbolaget tjänsteleverantören. KTC Control gör första felsökning i nätet och utrustning och föranmäler i sin tur till kommunikationsoperatören (ITUX). KTC Control AB, E A Rosengrens gata 7, Västra Frölunda, Telefon Rapportmall för KTC Control AB 1.0 Sida 15 av 17 Västberga allé 5, Hägersten, Telefon

16 10 Administrativt system Övergripande om det systemet. Exportfilen från mättjänsten kommer till detta system som administrerar ut förbrukningar på respektive hyresavi Fast2 Bostadsbolaget har valt att använda Fast2 som administrativt system för energidebitering. Detta system hanterar tariffer där det är schablondebitering. Hur denna fungerar (Tomas Lepik) Integration av MeView "Mina sidor" Bostadsbolagets hyresgäster har via webbportalen en egen sida mina sidor bakom denna inloggning, som blir den naturliga kommunikationen med hyresvärden hittar hyresgästen sina avier, sitt kontrakt, felanmälan, tvättstugebokning och även sin energiförbrukning. Hyresgästens innehåller också en brevlåda som kan användas för meddelanden till enskilda hyresgäster, hela bostadsområden eller för automatiska meddelande vid till exempel avflyttning. Sida 16 av 17 IMD Rapport KTC Control AB 1.0 KTC Control AB, E A Rosengrens gata 7, Västra Frölunda, Telefon , Västberga allé 5, Hägersten, Telefon

17 KTC Control AB, E A Rosengrens gata 7, Västra Frölunda, Telefon Västberga allé 5, Hägersten, Telefon Rapportmall för KTC Control AB 1.0 Sida 17 av 17

IMD-partner som levererar! 2013-02-18/Jonny Jarl Manodo AB

IMD-partner som levererar! 2013-02-18/Jonny Jarl Manodo AB IMD-partner som levererar! Teknikval för Individuell mätning (IMD) Osäkerhet på marknaden när det gäller val av teknik. Det finns två huvudalternativ: - Öppna system som hanterar olika fabrikat och kan

Läs mer

System för individuell mätning och debitering (IMD) Metering - Mätinsamling och boendekommunikation

System för individuell mätning och debitering (IMD) Metering - Mätinsamling och boendekommunikation Användningsområde Armatecs lösningar för individuell mätning är framtagna för att skapa en bestående beteendeförändring som leder till låg energianvändning hos de boende. Vår filosofi har därför varit

Läs mer

Synen på stadsnäten Hur öka affärerna mellan fastighetsägare och stadsnät

Synen på stadsnäten Hur öka affärerna mellan fastighetsägare och stadsnät Synen på stadsnäten Hur öka affärerna mellan fastighetsägare och stadsnät Anders Johansson SABO 2010-04-15 SABO och medlemmarna SABO är en intresseorganisation för de kommunala bostadsföretagen Medlemmarna

Läs mer

Västra Götaland. Internet, TV och telefoni för bostadsrättsföreningar och fastighetsägare

Västra Götaland. Internet, TV och telefoni för bostadsrättsföreningar och fastighetsägare Västra Götaland Full En framtidssäker fart in i framtiden. uppkoppling Internet, TV och telefoni för bostadsrättsföreningar och fastighetsägare En ny digital infrastruktur byggs ut vad betyder det för

Läs mer

Internet, TV och telefoni för bostadsrättsföreningar och fastighetsägare

Internet, TV och telefoni för bostadsrättsföreningar och fastighetsägare Full En framtidssäker fart in i framtiden. uppkoppling Internet, TV och telefoni för bostadsrättsföreningar och fastighetsägare En ny digital infrastruktur byggs ut vad betyder det för dig? Fiber är framtidens

Läs mer

Full fart med bredband!

Full fart med bredband! Full fart med bredband! Krokomsbostäder satsar på ett av Sveriges bästa fibernät för tv, bredband och telefoni! Framtiden är här! Och med den nya möjligheter. Vi kommunicerar med varandra som aldrig förr,

Läs mer

ANBUDSFÖRFRÅGAN - tjänstekoncession Kommunikationsoperatör

ANBUDSFÖRFRÅGAN - tjänstekoncession Kommunikationsoperatör 1 ANBUDSFÖRFRÅGAN - tjänstekoncession Kommunikationsoperatör 2015-07-16 Växjöbostäder AB Vidingehem AB 2 Anbudsförfrågan Växjöbostäder och Vidingehem infordrar härmed anbud på Kommunikationsoperatör (KO),

Läs mer

SABOs åtaganden för att bidra till att uppfylla den Digitala agendan för Sverige... 1

SABOs åtaganden för att bidra till att uppfylla den Digitala agendan för Sverige... 1 2012-03-01 SABOs åtaganden för att bidra till att uppfylla den Digitala agendan för Sverige... 1 Om oss... 3 SABO Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag... 3 SABOs medlemsföretag... 3 Vårt bidrag till att

Läs mer

Informationsmöte Villor i Eker 2014

Informationsmöte Villor i Eker 2014 Informationsmöte Villor i Eker 2014 Agenda Stadsnät Tjänster TV Internet & Telefoni Fler fördelar med Stadsnätet Hur går det till ( Grävning / Installation i fastigheten ) Vad kostar det? Frågor. Lars

Läs mer

M-Bus Fjärravläsningssystem M-Bus master, GSM/GPRS, TCP/IP

M-Bus Fjärravläsningssystem M-Bus master, GSM/GPRS, TCP/IP M-Bus Utgåva produktkatalog master, 3, 2015-06-02 GSM/GPRS, TCP/IP Sidhuvud1 produktkatalog M-Bus Fjärravläsningssystem produktkatalog produktkatalog Användningsområde Serien består av flexibla och kostnadseffektiva

Läs mer

ENERGI. Scala 1:1. Aptus Logga_Negativ I cmyk 40% svart

ENERGI. Scala 1:1. Aptus Logga_Negativ I cmyk 40% svart ENERGI Scala : Aptus Logga_Negativ I cmyk 40% svart ENERGI. Individuell mätning sänker dina kostnader och skapar ett miljömedvetet boende. Oavsett om du vill få kontroll på din vatten-, el-, temperatur-

Läs mer

itux Ekhagens Samfällighet, Oktober 2013

itux Ekhagens Samfällighet, Oktober 2013 itux Ekhagens Samfällighet, Oktober 2013 Kriterier för öppna bredbands och TV-nät Enskilda hushåll ska själva kunna välja av de tjänsteutbud som marknaden erbjuder oberoende av vad andra hushåll I samma

Läs mer

5 STEG TILL ENERGI- SNÅLARE BOENDE. Individuell mätning & debitering

5 STEG TILL ENERGI- SNÅLARE BOENDE. Individuell mätning & debitering GUIDE 5 STEG TILL ENERGI- SNÅLARE BOENDE Individuell mätning & debitering 1 5 Hur minskar man energiförbrukningen? Hur fördelar man kostnaderna rättvist? Minol ger dig 5 steg till ett energisnålare och

Läs mer

Informationsmöte Fiber till Villor i samfälligheterna Gårdvaren samt Ankan

Informationsmöte Fiber till Villor i samfälligheterna Gårdvaren samt Ankan Informationsmöte Fiber till Villor i samfälligheterna Gårdvaren samt Ankan Agenda Stadsnät Tjänster TV Internet & Telefoni Fler fördelar med Stadsnätet Hur går det till ( Grävning / Installation i fastigheten

Läs mer

Framtidens kommunikationsnät finns i er fastighet

Framtidens kommunikationsnät finns i er fastighet Framtidens kommunikationsnät finns i er fastighet Över 90% av hushållen i Stockholm och en majoritet av företagen nås redan av framtidens kommunikationsmöjligheter genom att vara anslutna till Stokabs

Läs mer

Internet, TV och telefoni för bostadsrättsföreningar och fastighetsägare

Internet, TV och telefoni för bostadsrättsföreningar och fastighetsägare Full En framtidssäker fart in i framtiden. uppkoppling Internet, TV och telefoni för bostadsrättsföreningar och fastighetsägare En ny digital infrastruktur byggs ut vad betyder det för dig? Fiber är framtidens

Läs mer

Välkommen till SplitVision Borås Stadsnät!

Välkommen till SplitVision Borås Stadsnät! Välkommen till SplitVision Borås Stadsnät! Detta är SplitVision! STÖRRE UTBUD, FLER LEVERANTÖRER Din bostad är ansluten till SplitVision, Borås öppna stadsnät. Det innebär att du får tillgång till marknadens

Läs mer

Telia Operator Business som kommunikationsoperatör ett öppet nät för fastigheten

Telia Operator Business som kommunikationsoperatör ett öppet nät för fastigheten Telia Operator Business som kommunikationsoperatör ett öppet nät för fastigheten Namn Namn Titel Så här ser affärsmodellen ut Slutkund Support Support Support Tjänsteleverantör 1 Tjänsteleverantör 2 Tjänsteleverantör

Läs mer

SB Bredband snabbast i huset!

SB Bredband snabbast i huset! Söderort maj 2010 Söderort SB Bredband snabbast i huset! AB Svenska Bostäder, Vällingbyplan 2 Box 95, 162 12 Vällingby Du vet väl att du redan har ett av Sveriges kraftfullaste bredbandsnät i din lägenhet?

Läs mer

Stadsnäten och IoT marknaden Vad är IoT för stadsnäten och vad är stadsnäten för IoT?

Stadsnäten och IoT marknaden Vad är IoT för stadsnäten och vad är stadsnäten för IoT? Stadsnäten och IoT marknaden Vad är IoT för stadsnäten och vad är stadsnäten för IoT? Mikael Stenqvist & Patrik Forsström Stadsnätsföreningen 2017-10-03 Uppdragets omfattning IoT Marknaden del 1 IoT Marknaden

Läs mer

(FTTB = Fiber to the Building, lägenhets komplex där man ansluter byggnaden med en fiber och har koppar till lägenheterna.

(FTTB = Fiber to the Building, lägenhets komplex där man ansluter byggnaden med en fiber och har koppar till lägenheterna. 1 2 3 4 FTTH = Fiber to the Home Detta är vad som skall grävas ner i området, nyttja allmänna ytor i största möjliga mån. Avslutas med en Mediaomvandlare/tjänstefördelare i varje fastighet. (FTTB = Fiber

Läs mer

Att ansluta en fastighet till Karlstads Stadsnät och bygga ett fastighetsnät. www.stadsnat.karlstad.se

Att ansluta en fastighet till Karlstads Stadsnät och bygga ett fastighetsnät. www.stadsnat.karlstad.se Att ansluta en fastighet till Karlstads Stadsnät och bygga ett fastighetsnät www.stadsnat.karlstad.se Inledning Att ansluta en fastighet till Karlstads Stadsnät innebär att i stort sett få obegränsade

Läs mer

SB Bredband snabbast i huset!

SB Bredband snabbast i huset! hässelby, blackeberg, bromma, järva 31/5 2010 hässelby, järva, blackeberg, bromma SB Bredband snabbast i huset! AB Svenska Bostäder, Vällingbyplan 2 Box 95, 162 12 Vällingby Du vet väl att du redan har

Läs mer

Anslut världen på dina villkor. Med Öresundskraft stadsnät

Anslut världen på dina villkor. Med Öresundskraft stadsnät Anslut världen på dina villkor Med Öresundskraft stadsnät Frihetsfibern Öresundskraft stadsnät är det självklara alternativet för dig som inser att en bra digital uppkoppling är lika viktig som vattnet

Läs mer

System för individuell mätning och debitering (IMD) Metering - Mätinsamling och boendekommunikation

System för individuell mätning och debitering (IMD) Metering - Mätinsamling och boendekommunikation Användningsområde Armatecs lösningar för individuell mätning är framtagna för att skapa en bestående beteendeförändring som leder till låg energianvändning hos de boende. Vår filosofi har därför varit

Läs mer

Krusboda Fiber 2014. Lars Carlberg, Com Hem AB Set Eriksson, Com Hem AB Lars Johansson, Bäck Installation

Krusboda Fiber 2014. Lars Carlberg, Com Hem AB Set Eriksson, Com Hem AB Lars Johansson, Bäck Installation Krusboda Fiber 2014 Lars Carlberg, Com Hem AB Set Eriksson, Com Hem AB Lars Johansson, Bäck Installation 2 2014-XX-XX Punkter: Vad och varför När händer det Utomhusarbeten Inomhusarbeten Installationsprocessen

Läs mer

BREDBANDSANSLUTNING VIA FIBER TILL BRF STOCKHOLMSHUS 11

BREDBANDSANSLUTNING VIA FIBER TILL BRF STOCKHOLMSHUS 11 BREDBANDSANSLUTNING VIA FIBER TILL BRF STOCKHOLMSHUS 11 Detaljerad information Bakgrund En av bostadsrättsföreningens viktigaste uppgifter är att tillgodose medlemmarnas ekonomiska intressen. De boende

Läs mer

Inbjudan till dialog avseende drift och kundstöd

Inbjudan till dialog avseende drift och kundstöd samhällsskydd och beredskap 1 (5) Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 651 81 KARLSTAD Telefonväxel: 0771-240 240 E-post: registrator@msb.se Inbjudan till dialog avseende drift och kundstöd Inledning

Läs mer

Så här enkelt kommer du igång med dina tjänster.

Så här enkelt kommer du igång med dina tjänster. Östersundsbostäders kommunikationsnät Användarguide Så här enkelt kommer du igång med dina tjänster. sid Bredband, telefoni och TV Vårt nya kommunikationsnät är ett öppet fiberoptiskt nät. Innehåll Så

Läs mer

within ANVÄNDARGUIDE

within ANVÄNDARGUIDE within ANVÄNDARGUIDE INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 System- och flödesbeskrivning... 3 1.1 Mobil avläsning... 3 1.2 Mätning av el och fysisk inkoppling av centraler... 3 1.3 OBS! Driftsättning efter leverans...

Läs mer

Techem Smart Systems: En plattform för. Techem Smart System. Individuell Mätning och Debitering (IMD) PRODUKTINFORMATION TJÄNSTEINFORMATION

Techem Smart Systems: En plattform för. Techem Smart System. Individuell Mätning och Debitering (IMD) PRODUKTINFORMATION TJÄNSTEINFORMATION PRODUKTINFORMATION TJÄNSTEINFORMATION Reading value display Energy and water monitoring Techem Portal adapterm Techem Smart System Device monitoring Billing Techem Smart Systems: En plattform för Techem

Läs mer

Erfarenheter av IMD i bostadshus. Stefan Källman Energi & Miljöchef Hyresbostäder i Norrköping AB

Erfarenheter av IMD i bostadshus. Stefan Källman Energi & Miljöchef Hyresbostäder i Norrköping AB Erfarenheter av IMD i bostadshus Stefan Källman Energi & Miljöchef Hyresbostäder i Norrköping AB Hyresbostäder I korthet 100% ägt av Norrköpings kommun Omsätter 813 Mkr 181 fastigheter 9 475 lägenheter

Läs mer

Internet Telefoni TV

Internet Telefoni TV Internet Telefoni TV I öppna Stadsnätet är konkurrensen fri Vi erbjuder valfrihet Valfrihet ger dig låga priser Ett öppet nät med full konkurrens på lika villkor. Ett nät som inte ägs av en tjänsteleverantör

Läs mer

Motorvärmarsystem MVC. Funktionell och kompakt design. Skalbart och Framtidssäkert. Motorvärmarcentral direkt i molnet. Tid & Temperaturstyrt

Motorvärmarsystem MVC. Funktionell och kompakt design. Skalbart och Framtidssäkert. Motorvärmarcentral direkt i molnet. Tid & Temperaturstyrt MVC Motorvärmarsystem Funktionell och kompakt design Skalbart och Framtidssäkert Motorvärmarcentral direkt i molnet Tid & Temperaturstyrt RFID-identifiering Laddning av elfordon (Mode 1 och Mode 2) Web

Läs mer

individuell mätning och debitering i flerbostadshus Kravspecifikation för förfrågningsunderlag s a b o sveriges allmännyttiga bostadsföretag

individuell mätning och debitering i flerbostadshus Kravspecifikation för förfrågningsunderlag s a b o sveriges allmännyttiga bostadsföretag individuell mätning och debitering i flerbostadshus Kravspecifikation för förfrågningsunderlag s a b o sveriges allmännyttiga bostadsföretag förord Rapporten Individuell mätning och debitering i flerbostadshus

Läs mer

för fastighetsägare och installatörer

för fastighetsägare och installatörer Installationsguide för fastighetsägare och installatörer Stadsnät, områdesnät, fastighetsnät och bostadsnät SplitVision är Borås öppna stadsnät. Vårt fibernät är väl utbyggt i Borås och öppet för alla

Läs mer

Offert om uppgradering av föreningens kabel-tv nät

Offert om uppgradering av föreningens kabel-tv nät 2012-02-05 A-119313 Inger Legemark 08-553 633 39 inger.legemark@comhem.com Villaförening Dungen C/o Thomas Lindgren JAKOBSLUNDSVÄGEN 34 141 71 SEGELTORP Offert om uppgradering av föreningens kabel-tv nät

Läs mer

Krusboda Fiber 2014. Lars Carlberg, Com Hem AB Set Eriksson, Com Hem AB Lars Johansson, Bäck Installation

Krusboda Fiber 2014. Lars Carlberg, Com Hem AB Set Eriksson, Com Hem AB Lars Johansson, Bäck Installation Krusboda Fiber 2014 Lars Carlberg, Com Hem AB Set Eriksson, Com Hem AB Lars Johansson, Bäck Installation 2 2014-XX-XX Punkter: Vad och varför När händer det Utomhusarbeten Inomhusarbeten Installationsprocessen

Läs mer

Anbud - Individuell mätning och debitering. Rörskärets samfällighetsförening. Innehållsförteckning:

Anbud - Individuell mätning och debitering. Rörskärets samfällighetsförening. Innehållsförteckning: Namn: Rörskärets samfällighetsförening Att: Jan Villaume Datum: 2013-08-13 Gata: Storholmsvägen 382 Objekt: Rörskärets samf. Postadress: 132 52 Saltsjö-boo Offert-nr: 657 Anbud - Individuell mätning och

Läs mer

Instruktionsbok för Byalag som anlitar Telia som operatör

Instruktionsbok för Byalag som anlitar Telia som operatör Godkänd Instruktionsbok för Byalag 2011-11-14 1 (13) Uppgjord Telia Operator Business Leif Berglund Next 070-5650574 Ante Baric leif.a.berglundeliasonera.com Detta dokument reder ut hur en fastighetsanslutning

Läs mer

Valfrihet! Möjligheter på väg till dig

Valfrihet! Möjligheter på väg till dig närmar det Nu sig Möjligheter på väg till dig Valfrihet! Nätbyggnationen löper fram genom områdena och EHB har snart ett nytt och kvalitativt områdes- och fastighetsnät som kommunikationsoperatören Open

Läs mer

VANLIGA FRÅGOR FRÅN BOENDE OM HSB BOLINA

VANLIGA FRÅGOR FRÅN BOENDE OM HSB BOLINA 2015-03-27 VANLIGA FRÅGOR FRÅN BOENDE OM HSB BOLINA Hur kommer jag igång med HSB Bolina? Svar: Koppla in datorn i bredbandsuttaget i väggen och gå till www.bredbandswebben.se. Väl där så kan du se alla

Läs mer

VillaFiber Västervik

VillaFiber Västervik VillaFiber Västervik Till dig som ska välja bredband via fiber! SNABBT INTERNET. BÄTTRE TV. OCH BILLIGARE TELEFONI. ANVÄND BIFOGAT AVTAL FÖR ATT ENKELT OCH SMIDIGT GÖRA DIN BESTÄLLNING Hyr din VillaFiber

Läs mer

Åtta goda skäl. att välja Stadsnät.

Åtta goda skäl. att välja Stadsnät. Åtta goda skäl att välja Stadsnät. Snabbt & prisvärt Mycket mer än bara bredband. Stadsnätet är ett fiberoptiskt kommunikationsnät i Västerås och Hallstahammar. Via en och samma anslutning kan du välja

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRASTÄMMA FÖR ÄPPELBLOMMANS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

KALLELSE TILL EXTRASTÄMMA FÖR ÄPPELBLOMMANS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING KALLELSE TILL EXTRASTÄMMA FÖR ÄPPELBLOMMANS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Torsdagen den 24 oktober 2013 kl 19.00 äger extrastämma med Äppelblommans samfällighetsförening rum. Platsen: Mathiasgården vid Vallentuna

Läs mer

Bredbandsstrategi för Staffanstorps kommun

Bredbandsstrategi för Staffanstorps kommun 2012-03-28 Diarienr: XXXX.XXX 1(5) KOMMUNLEDNING Bredbandsstrategi för Staffanstorps kommun 2(5) Innehållsförteckning Bredbandsstrategi för Staffanstorps kommun 1 Förord 3 Mål 3 Extern kommunikationsoperatör

Läs mer

Eltel gillar bredband på landsbygden. Vi bygger det också.

Eltel gillar bredband på landsbygden. Vi bygger det också. Eltel gillar bredband på landsbygden. Vi bygger det också. Innehåll Parlör Bättre bredband åt folket Varför skaffa bredband Din checklista Eltel + byanät = sant Kontakta din lokala samarbetspartner 2 3

Läs mer

ÖPPET. STADSNÄT Snabbaste vägen in i framtiden

ÖPPET. STADSNÄT Snabbaste vägen in i framtiden ÖPPET STADSNÄT Snabbaste vägen in i framtiden En sak kan vi vara helt säkra på det kommer aldrig att gå långsammare! Nä, snabbare och snabbare det är tidens melodi. Idag är du glad för 100 Mbit/s men snart

Läs mer

VI FIRAR. 5000 kr. Nu bygger vi fibernät! BREDBAND TILL ALLA. Du kan vara med och påverka vilka områden vi bygger ut först... + Månadsavgift på 150 kr

VI FIRAR. 5000 kr. Nu bygger vi fibernät! BREDBAND TILL ALLA. Du kan vara med och påverka vilka områden vi bygger ut först... + Månadsavgift på 150 kr VI FIRAR BREDBAND TILL ALLA 5000 kr + Månadsavgift på 150 kr Nu bygger vi fibernät! Du kan vara med och påverka vilka områden vi bygger ut först... Ronneby Miljö & Teknik och Karlshamn Energi har tecknat

Läs mer

Telia Fastighetsanslutning (FTTH & FTTB)

Telia Fastighetsanslutning (FTTH & FTTB) Bilaga 1 Kravspecifikation Telia Fastighetsanslutning (FTTH & FTTB) Fastighetens Teknikutrymme, GAP, Anslutningspunkt. samt Avtalspartens Teknikutrymme, GAP, Anslutningspunkt samt. Telias nät Fastighet/Tomtgräns

Läs mer

Brf Tegehöjden 3. Förslag att installera fiber. Extra föreningsstämma 2 januari 2016

Brf Tegehöjden 3. Förslag att installera fiber. Extra föreningsstämma 2 januari 2016 Brf Tegehöjden 3 Förslag att installera fiber Extra föreningsstämma 2 januari 2016 Fiber i Tegefjäll Jämtfiber projekterar och anlägger under hösten 2015 fiberanslutning i Tegefjäll. Vi har fått ett erbjudande

Läs mer

LUNDS ENERGI ÖPPET STADSNÄT

LUNDS ENERGI ÖPPET STADSNÄT LUNDS ENERGI ÖPPET STADSNÄT Jenny Emanuelsson Kraftringen Service AB 2008-10-09 Entreprenadbolaget inom Lunds Energikoncernen. Elkraft Belysning Värme/kyla/gas IT-kommunikation Affärsutveckling, byggnation

Läs mer

PROCESSBESKRIVNING BYALAG. Hur det fungerar det när ni har bestämt er för fibernät

PROCESSBESKRIVNING BYALAG. Hur det fungerar det när ni har bestämt er för fibernät PROCESSBESKRIVNING BYALAG Hur det fungerar det när ni har bestämt er för fibernät Bredband i hela Sverige Målet för bredbandspolitiken är att Sverige ska ha bredband i världsklass. För att kunna realisera

Läs mer

ÖPPET. fibernät. Telefoni. Ethernet. Öppet Stadsnät. STADSNÄT Snabbaste vägen in i framtiden. noder. Serverhall. bandbredd DETTA ÄR KRAFTRINGEN

ÖPPET. fibernät. Telefoni. Ethernet. Öppet Stadsnät. STADSNÄT Snabbaste vägen in i framtiden. noder. Serverhall. bandbredd DETTA ÄR KRAFTRINGEN DETTA ÄR KRAFTRINGEN Detta är Kraftringen Kraftringen är en kompetent, heltäckande partner inom energi och miljöområdet och besitter spetskompetens inom värme, kyla, värmepumpar, bredband/fiber, kraft,

Läs mer

Systemkrav och tekniska förutsättningar

Systemkrav och tekniska förutsättningar Systemkrav och tekniska förutsättningar Hogia Webbrapporter Det här dokumentet går igenom systemkrav, frågor och hanterar teknik och säkerhet kring Hogia Webbrapporter, vilket bl a innefattar allt ifrån

Läs mer

Grattis! Du bor i Sveriges snabbaste lägenhet! Guide till bredband

Grattis! Du bor i Sveriges snabbaste lägenhet! Guide till bredband Grattis! Du bor i Sveriges snabbaste lägenhet! Guide till bredband Din bredbandsguide Du vet väl om att du har tillgång till supersnabbt fibernät i din lägenhet? Via det kan du få TV-upplevelser i världsklass,

Läs mer

Användar guide för Stadsnät

Användar guide för Stadsnät Användar guide för 1 2 Innehåll Beställa och komma igång 4 Starta bredbandet idag 5 Ansluta 6 Bredband 7 Bredband Telefon 8 Bredband Telefon Tv 9 Bra att veta 10 Ordlista 11 Om är ett öppet nät byggt med

Läs mer

Energimätning som det borde vara

Energimätning som det borde vara Energimätning som det borde vara Frukostseminarium 2014-03-19 Varför vill vi ha tillgång till mätdata? Alternativ Korrekt faktura och månadsvis debitering Möjlighet att belasta rätt brukare med sin kostnad

Läs mer

Joel Torkelsson VP Sales & Marketing, Emelie Roth, Sales Representative

Joel Torkelsson VP Sales & Marketing, Emelie Roth, Sales Representative 2016-10-18 Joel Torkelsson VP Sales & Marketing, Emelie Roth, Sales Representative Agenda Bakgrund till Metry Vanliga problem med insamling Hur Metry samlar energidata Nya användningsområden för energidata

Läs mer

Konsten att göra uppgradering under skarp drift! En fallstudie om att framtidssäkra sitt bredbandsnät kostnadseffektivt och utan avbrott

Konsten att göra uppgradering under skarp drift! En fallstudie om att framtidssäkra sitt bredbandsnät kostnadseffektivt och utan avbrott Konsten att göra uppgradering under skarp drift! En fallstudie om att framtidssäkra sitt bredbandsnät kostnadseffektivt och utan avbrott Fallstudie Sollentuna Energi AB 1. Bakgrund Sollentuna Energi AB

Läs mer

ELMÄTAREN. Så fungerar den

ELMÄTAREN. Så fungerar den ELMÄTAREN Så fungerar den Vi installerar snart en ny elmätare med ny modern teknik hos dig. Alla LEVA i Lysekils elmätare är fjärravlästa, vilket innebär att värden skickas automatiskt till vår databas

Läs mer

Installation av EnergyGuard med Display och I P Datalogger

Installation av EnergyGuard med Display och I P Datalogger Installation av EnergyGuard med Display och I P Datalogger www.energylogic.se Display Datalogger En komplett EnergyGuard installation består av en eller flera EnergyGuard Display och en eller flera EnergyGuard

Läs mer

Informationsmaterial Bredbandsutbyggnad Mariestad och Töreboda kommuner

Informationsmaterial Bredbandsutbyggnad Mariestad och Töreboda kommuner Informationsmaterial Bredbandsutbyggnad Mariestad och Töreboda kommuner Nästa generations bredbandsnät. Kommunerna i Töreboda och Mariestad har tagit initiativ till utbyggnad av ett gemensamt regionnät.

Läs mer

Samrådsdokument Överväganden avseende gemensamt utnyttjande av fastighetsnät (PTS-ER-2011:14)

Samrådsdokument Överväganden avseende gemensamt utnyttjande av fastighetsnät (PTS-ER-2011:14) 1 2011-05-31 Till PTS Samrådsdokument Överväganden avseende gemensamt utnyttjande av fastighetsnät (PTS-ER-2011:14) Övergripande synpunkter SABO som intresseorganisation för de ca 300 kommunala bostadsföretagen

Läs mer

VillaFiber Västervik

VillaFiber Västervik VillaFiber Västervik Till dig som ska välja bredband via fiber! SNABBT INTERNET. BÄTTRE TV. OCH BILLIGARE TELEFONI. Hyr din VillaFiber och få lägre anslutningsavgift En lokal fiberanslutning från VillaFiber

Läs mer

ezecontrol en webtjänst för dataloggning, styrning och larm Version 2013-09-01_up

ezecontrol en webtjänst för dataloggning, styrning och larm Version 2013-09-01_up ezecontrol en webtjänst för dataloggning, styrning och larm Version 2013-09-01_up ezecontrol En webtjänst för övervakning och loggning av mätardata Åtkomst till momentan och historisk data från vilken

Läs mer

1 (7) Sida. Beteckning. 2012-12-03 Datum Johan Nylander Upprättat av A Utgåva/Version. Tjänstebeskrivning. SSG Access

1 (7) Sida. Beteckning. 2012-12-03 Datum Johan Nylander Upprättat av A Utgåva/Version. Tjänstebeskrivning. SSG Access 1 (7) Sida Tjänstebeskrivning SSG Access 2 (7) Sida Innehållsförteckning SSG Access... 1 Inledning...3 Syfte...3 Tjänstebeskrivning - ett levande dokument...3 SSG Access...3 Övergripande beskrivning...3

Läs mer

Nu bygger vi fiber för framtiden

Nu bygger vi fiber för framtiden Nu bygger vi fiber för framtiden i hela kommunen internet, tv, telefoni och trygghetstjänster lokal närvaro, långsiktighet genom kommunalt ägande, öppet nät Varför fiber? Bredband via fiber är den snabbaste

Läs mer

Innehåll. Om Stadsnät

Innehåll. Om Stadsnät 2 Innehåll Beställa och komma igång 4 Starta bredbandet idag 5 Ansluta 6 Bredband 7 Bredband Telefon 8 Bredband Telefon Tv 9 Bra att veta 10 Ordlista 11 Om Stadsnät Stadsnät är ett öppet nät byggt med

Läs mer

VillaFiber. Till dig som ska välja bredband via fiber! Hyr din VillaFiber. och få lägre anslutningsavgift

VillaFiber. Till dig som ska välja bredband via fiber! Hyr din VillaFiber. och få lägre anslutningsavgift VillaFiber Till dig som ska välja bredband via fiber! SNABBT INTERNET. BÄTTRE TV. OCH BILLIGARE TELEFONI. Hyr din VillaFiber och få lägre anslutningsavgift En lokal fiberanslutning från VillaFiber Är Västervik

Läs mer

Bra att veta! Vår snabbguide till TV och bredband. Hur funkar det? Vad kan jag välja? Vem frågar jag? för dig som bor hos Hyresbostäder.

Bra att veta! Vår snabbguide till TV och bredband. Hur funkar det? Vad kan jag välja? Vem frågar jag? för dig som bor hos Hyresbostäder. Bra att veta! Hur funkar det? Vad kan jag välja? Vem frågar jag? Vår snabbguide till TV och bredband för dig som bor hos Hyresbostäder. Välkommen till en värld av möjligheter. Välkommen till Hyresbostäder!

Läs mer

Borderlight AB KO och tjänsteleverantör

Borderlight AB KO och tjänsteleverantör orderlight A KO och tjänsteleverantör VD, Sten Oscarsson red erfarenhet av teknik och affärsmodeller: 1. Älvkarlebymodellen, ett av landets första kompletta Triple Play nät med lägenhetsnät 2. Leverans

Läs mer

Hi-O. Intelligent teknologi för dörrmiljöer. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions.

Hi-O. Intelligent teknologi för dörrmiljöer. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. Hi-O Intelligent teknologi för dörrmiljöer ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. 1 Vad är Hi-O? Innehåll Hi-O, Highly intelligent opening, är en standardiserad teknologi som gör att

Läs mer

Måste Sveriges 200 000 trygghetslarm bytas ut 2013?

Måste Sveriges 200 000 trygghetslarm bytas ut 2013? Måste Sveriges 200 000 trygghetslarm bytas ut 2013? Åsa Lindskog Konsumentmarknadsavdelningen Post- och telestyrelsen Johnny Leidegren Leidegren Consulting Projektledare, storskaliga projektet i Sjuhärad

Läs mer

GIVETVIS. SKA DU HA INTERNET I DIN LÄGENHET! En guide till hur du installerar internet i ditt nya hem.

GIVETVIS. SKA DU HA INTERNET I DIN LÄGENHET! En guide till hur du installerar internet i ditt nya hem. GIVETVIS SKA DU HA INTERNET I DIN LÄGENHET! En guide till hur du installerar internet i ditt nya hem. INTERNET EN SJÄLVKLARHET Internet är en standard i våra lägenheter, precis som vatten, el och värme.

Läs mer

Användarguide för SB Bredband i nyproduktion, söderort Innehåll

Användarguide för SB Bredband i nyproduktion, söderort Innehåll Användarguide för SB Bredband i nyproduktion, söderort Innehåll Bredband, telefoni och TV i nyproduktion... 2 Kort om SB Bredband... 2 Så här fungerar din bredbandsinstallation... 2 Komma igång... 3 Beställa

Läs mer

OBJEKTBESKRIVNING BESTÄLLARGRUPPEN STATENS ENERGIMYNDIGHET WSP ENVIRONMENTAL BILAGA 2 2003-05-25 1 (10)

OBJEKTBESKRIVNING BESTÄLLARGRUPPEN STATENS ENERGIMYNDIGHET WSP ENVIRONMENTAL BILAGA 2 2003-05-25 1 (10) 1 (10) BILAGA 2 OBJEKTBESKRIVNING BESTÄLLARGRUPPEN STATENS ENERGIMYNDIGHET WSP ENVIRONMENTAL 2003-05-25 2 (10) INNEHÅLL 1 Allmänt...3 2 Referenshus...3 2.1 Kort beskrivning...3 2.2 Rambeskrivning...4 3

Läs mer

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Nyckelfri låslösning för hemtjänsten

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Nyckelfri låslösning för hemtjänsten Karlstads kommun Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Nyckelfri låslösning för hemtjänsten Diarie 9708-12 Ansvarig upphandlare Anders Lindsten Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska

Läs mer

Frågor och svar om fiber och Öppen Fiber

Frågor och svar om fiber och Öppen Fiber Frågor och svar om fiber och Öppen Fiber Vad är fiber och varför ska man ha det? Fiberoptik är en modern teknik som ersätter traditionell koppar med glas. Det innebär att information kan skickas med ljusets

Läs mer

Nu är det klart, det blir fiber!

Nu är det klart, det blir fiber! Nu är det klart, det blir fiber! Förutom e tt snabbt i nternet, TV o ch telefoni till en bra m ånadsavgift, k ommer du ä ven a tt öka attraktionsvärdet på ditt hus. Till boende i villaområdet Kulladal

Läs mer

Din förening är värd det bästa

Din förening är värd det bästa Tv, bredband och telefoni Passersystem Digital tvättstugebokning Din förening är värd det bästa Bra & kunnig kundservice Upplev mer igår, idag och imorgon Låt oss sträcka lite på ryggen. Det är vi som

Läs mer

Byalagsfiber med Skanova. Så här får byalaget fiber utanför tätorten

Byalagsfiber med Skanova. Så här får byalaget fiber utanför tätorten Byalagsfiber med Skanova Så här får byalaget fiber utanför tätorten Med oss som samarbetspartner får ni ett högklassigt fibernät Nu kan vi dra fiber för bredband, tv och telefoni åt dig som bor på landsbygden!

Läs mer

2013-08-16 96-77-2012;001. Pris. Bilaga till ramavtal mellan Statens inköpscentral och Borderlight AB. Kommunikation som tjänst.

2013-08-16 96-77-2012;001. Pris. Bilaga till ramavtal mellan Statens inköpscentral och Borderlight AB. Kommunikation som tjänst. Pris Bilaga till ramavtal mellan Statens inköpscentral och Borderlight AB 1 (5) Innehåll 1. Inledning... 3 2. Konsulter... 4 3. Webbportal... 4 4. Leveranstider... 4 5. Pris... 5 2 (5) 1. Inledning De

Läs mer

8 goda skäl att välja Karlskronas stadsnät

8 goda skäl att välja Karlskronas stadsnät 8 goda skäl att välja Karlskronas stadsnät Vårt ansvar en fungerande vardag för dig Stadsnätet är ett fiberoptiskt kommunikationsnät i Karlskrona kommun. Via en och samma anslutning kan du välja mellan

Läs mer

Lägre energikostnad och nöjdare hyresgäster

Lägre energikostnad och nöjdare hyresgäster Temp-, el och vattenmätning Kundpresentation Lägre energikostnad och nöjdare hyresgäster Kund: HSB Östergötland HSB Östergötland använder flera av EcoGuards energisparlösningar som stöd vid miljöcertifiering

Läs mer

Nu höjer vi hastigheten på din gata till 1000 Mbit/sek! Information till dig som funderar på att skaffa fiber.

Nu höjer vi hastigheten på din gata till 1000 Mbit/sek! Information till dig som funderar på att skaffa fiber. Nu höjer vi hastigheten på din gata till 1000 Mbit/sek! Information till dig som funderar på att skaffa fiber. Hastighetsjämförelser Så lång tid tar det att ladda ner en dvd-film på 4,7 gb eller 1gb filer.

Läs mer

Sjunet standardregelverk för informationssäkerhet

Sjunet standardregelverk för informationssäkerhet Innehållsförteckning 1. Generell... 4 1.1. Styrande dokumentation... 4 1.2. Organisation... 4 Incidenthantering... 5 1.3. Riskhantering... 5 SJUNET specifika regler... 6 2. Förutsättningar för avtal...

Läs mer

Telia Operator Business som KommunikationsOperatör ett öppet nät för fastigheten 08-504 635 38 08-504 544 06

Telia Operator Business som KommunikationsOperatör ett öppet nät för fastigheten 08-504 635 38 08-504 544 06 Telia Operator Business som KommunikationsOperatör ett öppet nät för fastigheten Thomas Berggren Regionansvarig säljare Thomas.j.berggren@teliasonera.com Linda Saltin Regionansvarig säljare Linda.Saltin@teliasonera.com

Läs mer

VÅRA KUNDER HAR MÅL & KRAV PÅ SINA FASTIGHETER.

VÅRA KUNDER HAR MÅL & KRAV PÅ SINA FASTIGHETER. VÅRA KUNDER HAR MÅL & KRAV PÅ SINA FASTIGHETER. Vi hjälper våra kunder att säkerställa rätt inomhusklimat & energiprestanda i människors hem och arbetsplatser VÅR AFFÄR IDAG FRAMTIDEN: GÅ FRÅN PRODUKT

Läs mer

VALFRIHET FÖR VILLAÄGARE

VALFRIHET FÖR VILLAÄGARE VALFRIHET FÖR VILLAÄGARE Framtidssäker infrastruktur för snabba kommunikationer, Internet, tv, telefoni, data, spel, nytta och nöje. Välkommen till Dala Energi Stadsnät. DIGITAL-TV, INTERNET, JOBBET OCH

Läs mer

ÖPPET. STADSNÄT Snabbaste vägen in i framtiden

ÖPPET. STADSNÄT Snabbaste vägen in i framtiden ÖPPET STADSNÄT Snabbaste vägen in i framtiden SPELA ONLINE med Öppet Stadsnät En sak kan vi vara helt säkra på det kommer aldrig att gå långsammare! Nä, snabbare och snabbare det är tidens melodi. Idag

Läs mer

Nu bygger vi fiber för framtiden

Nu bygger vi fiber för framtiden Nu bygger vi fiber för framtiden i hela kommunen INTERNET, TV, TELEFONI OCH TRYGGHETSTJÄNSTER LOKAL NÄRVARO, LÅNGSIKTIGHET GENOM KOMMUNALT ÄGANDE, ÖPPET NÄT Varför fiber? Bredband via fiber är den snabbaste

Läs mer

Nu behöver du inte vänta längre.

Nu behöver du inte vänta längre. 1 Vägra vänta! Smarta hem, Smart-TV, läsplatta, laptop, stationär dator Våra sätt att surfa blir bara fler och innehållet allt tyngre. Även om du kan surfa snabbt idag, är det inte säkert att det går lika

Läs mer

Om bynet. Samarbetar idag med kommuner i hela Sverige.

Om bynet. Samarbetar idag med kommuner i hela Sverige. Om bynet 10 års erfarenhet av byggnation av fibernät på landsbygden. Genomfört över 200 föreningar runt om i Sverige. Samma upplägg som utbyggnaden av elnätet på landsbygden. Eget engagemang ger lägre

Läs mer

Avtal om nyttjande av Svenska kyrkans gemensamma IT-plattform

Avtal om nyttjande av Svenska kyrkans gemensamma IT-plattform Avtal om nyttjande av Svenska kyrkans gemensamma IT-plattform Stiftet: Strängnäs stift, organisationsnr 252010-0047 Enheten:... Allmänt Detta avtal reglerar rätten att nyttja den gemensamma IT-plattformen,

Läs mer

Möte för bildande av Bolmsö Fiber ekonomisk förening 2015-01-27. www.bolmsofiber.se

Möte för bildande av Bolmsö Fiber ekonomisk förening 2015-01-27. www.bolmsofiber.se Möte för bildande av Bolmsö Fiber ekonomisk förening 2015-01-27 www.bolmsofiber.se Interimsstyrelsen har bestått av Lars Andersson Carina Bolmblad Claes Gauffin Joachim Gustavsson Henry Tidstrand Jan Starck

Läs mer

Bredband i en mindre kommun en smal sak? Claes Andersson VD, Teleservice Bredband Skåne AB Kommunhuset i Sjöbo, 2011-09-16

Bredband i en mindre kommun en smal sak? Claes Andersson VD, Teleservice Bredband Skåne AB Kommunhuset i Sjöbo, 2011-09-16 Bredband i en mindre kommun en smal sak? Claes Andersson VD, Teleservice Bredband Skåne AB Kommunhuset i Sjöbo, 2011-09-16 Agenda Teleservice Önskemål och förslag Bra och dåligt om stöd Förslag Hur har

Läs mer

Klart du ska välja fiber!

Klart du ska välja fiber! Klart du ska välja fiber! Vi får ofta frågor om varför det är så bra med bredband via fiber. Här berättar vi mer om hur det fungerar och vilka fördelar fiber har både ekonomiskt och tekniskt. Förhoppningsvis

Läs mer

BÄSTA BREDBANDET INSTALLERA I DITT HUS! Bredband i världsklass! Uppgradera ditt hus och släpp in framtiden!

BÄSTA BREDBANDET INSTALLERA I DITT HUS! Bredband i världsklass! Uppgradera ditt hus och släpp in framtiden! INSTALLERA BÄSTA BREDBANDET I DITT HUS! Bredband i världsklass! Uppgradera ditt hus och släpp in framtiden! Blixtsnabbt, stabilt bredband Bättre TV 3 Prisvärd telefoni Nu kan du ansluta Bredband via fiberoptik

Läs mer

Kravspecifikation för Debitering av konsumtionsavgifter VA-Renhållning programvara och support.

Kravspecifikation för Debitering av konsumtionsavgifter VA-Renhållning programvara och support. 2006-06-12 Bilaga 1B Kravspecifikation för Debitering av konsumtionsavgifter VA-Renhållning programvara och support. 1. Inledning Herrljunga kommuns debitering av konsumtionsavgifter gällande VA/Renhållning

Läs mer