Marcus Carloni. Kreditförsäkringar. om transparens på factoringmarknaden. maximera likviditeten i företaget. Moderna kassasystem stora möjligheter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Marcus Carloni. Kreditförsäkringar. om transparens på factoringmarknaden. maximera likviditeten i företaget. Moderna kassasystem stora möjligheter"

Transkript

1 annons hela denna bilaga är en annons från smart media annons kredithantering maximera likviditeten i företaget JUNI 2013 Kreditförsäkringar öka affärstryggheten Moderna kassasystem stora möjligheter Bankernas lånekrav riskmedvetenhet viktigt Marcus Carloni om transparens på factoringmarknaden Effektivisera mera tillvarata rätt konsult Outsourcing få mer för pengarna Nya betalkanaler snabb utveckling On fair terms! Frigör kapital med Factoring! För att ständigt kunna ligga i framkant är factoring ett bra verktyg att snabbt få tillgång till kapital och minska riskerna för kreditförluster. Men inte till vilket pris som helst jämför alltid med Ikano! Vi erbjuder alltid bra priser på Factoring med 90% belåning Fakturaköp där vi tar kreditrisken Factoringmed kreditförsäkring Factoring för utländska fakturor Jämför alltid med Ikano Bank vi ger dig bra villkor! Ring oss! ,

2 2 ledare Bra alternativ till traditionell lånefinansiering Många företag är i dag i behov av alternativ till traditionell lånefinansiering på grund av högre kostnader när kapitalkraven höjs. Bland större företag märks exempelvis ett ökande intresse för obligationsutgivning. Lars Zacharoff, vd Finansbolagens Förening För både stora och små företag finns bra alternativ i form av finansbolagsprodukterna leasing, avbetalningsfinansiering och factoring. Intresset för finansbolagsprodukterna förväntas därmed öka framöver. Inte minst factoringmarknaden har utvecklats väl under de senaste men även övriga alternativ kommer sannolikt att växa. Vad innebär de olika finansieringsformerna? Fakturaköp innebär att företaget väljer att sälja några eller alla fakturor till factoringbolaget med ett mindre avdrag för factoringbolagets provision och andra kostnader. Fordran försvinner från kundens balansräkning, kunden uppnår högre likviditet, slipper administrationen och blir dessutom av med kreditrisken. Fakturaköp förekommer i olika varianter samt under olika benämningar. Det kallas ibland även för amerikansk factoring. Fakturabelåning innebär vanligen att alla fakturor skickas till factoringbolaget som säkerhet för kredit. Belåningsgraden är vanligen runt 70 procent av fakturabeloppet. Kunden väljer sedan hur mycket av krediten som utnyttjas. Kreditrisken och en del av administrationen ligger kvar hos kunden eftersom fordran kvarstår i kundens balansräkning. Leasing och avbetalningsfinansiering Leasing innebär att företaget får tillgång till utrustning, fordon eller andra objekt mot en förutsägbar kostnad, ofta månadsvis, vilket gör det lätt att budgetera. Leasing kan användas inom praktisk taget alla områden där ett objekt behövs i verksamheten. Företaget behåller sin likviditet och kreditkapacitet (inga pantbrev eller företagsinteckningar behövs). Lease-givaren har genom äganderätten till objektet fullgod säkerhet,»intresset för finansbolagsprodukterna förväntas öka. vilket innebär att övriga tillgångar i lease-tagarens balansräkning inte belastas och det blir därmed inga kostnader för pantbrev eller företagsinteckningar. Leasingavgiften är i sin helhet avdragsgill som kostnad vid beskattning. Leasing är en viktig finansieringskälla för små och medelstora företag (SME). I en rapport framtagen av Oxford Economics, i vilken även Sverige ingick, svarade hela 40 procent av de europeiska SME-företagen att de använder sig av leasing som finansieringskälla. Leasing som finansieringskälla är av särskild betydelse för företag under uppbyggnad, som enligt rapporten i högre grad än andra företag använder sig av leasing. Leasing är dock mer en enbart en finansieringsform. Det finns möjligheter att kombinera service, administration av objekten och på så sätt undvika nackdelar som ofta förknippas med ägande. Avbetalningsfinansiering innebär att kunden äger objektet samtidigt som kreditgivaren har en lagstadgad rätt att återta objektet om avbetalningen av objektet inte fullgörs, vilket ger kreditgivaren säkerhet för avbetalningskrediten. Effektiva och trygga lösningar Leasing, avbetalningsfinansiering och factoring är effektiva och rationella finansieringsformer som alla verksamheter i en eller annan form har anledning och överväga. En affärsmässig och riskmässig bedömning sker också, vilket innebär att förutsättningarna för affären baseras på en analys och samlad riskbedömning vilket ger ökad trygghet för alla parter. läs mer om Kreditförsäkringar tryggar affären 05 Kassasystem nya lösningar 06 It-konsulter effektiviserar verksamheten 08 Nya betalkanaler heta trender 10 Profilintervju Marcus Carloni 12 Outsourcing välj rätt stöd 14 Factoring frigör kapital 18 Krönika kredithantering Projektledare: Carl-Johan Eneqvist, Produktionsledare: Daniel Sivertsson, Affärsutvecklare: Marcus Carloni, Text: Annika Wihlborg, Anders Edström Frejman Grafisk formgivning: Smart Media Publishing AB Layout och repro: Ivar Bigestans Distribution: Dagens industri, juni 2013 Tryck: BOLD/DNEX Tryckeri, Akalla, V-TAB, Landvetter, Daily Print, Umeåk Smart Media Publishing Sverige AB, Riddargatan 17, Stockholm Tel Detta är Smart Media Smart Media utvecklar, producerar och finansierar temabilagor som distribueras via välrenommerade dagstidningar. Varje temabilaga skapas av väl samman satta redaktionsteam. Och den grafiska produktionen görs av kreativa formgivare med känsla för modern tidskriftsproduktion. Starkt ämnesfokus är vår grundläggande idé. Genom exponering i våra temabilagor når våra kunder den bärande tidningens hela spridningsområde och selekterar automatiskt ut den målgrupp som är i marknad för företagets produkter och tjänster. Följ oss: De vill att Du hör av Dig På tillväxtmarknader som exempelvis Kina finns en stor efterfrågan på svenska produkter och tjänster. EKN har lång erfarenhet av att hjälpa svenska företag att göra affärer på nya marknader. När du försäkrar betalningen hos oss kan du erbjuda dina kunder kredit. Resultatet? Fler och säkrare exportaffärer. Ring eller besök så får du veta mer. * Ser fram emot att prata med dig inom kort

3 Coface en trygg samarbetspartner som minimerar riskerna vid internationell handel ANNONS I samband med en internationell lansering känns det tryggt att minimera antalet riskfaktorer. En kreditförsäkring är ett effektivt sätt att säkerställa företagets kassaflöde och minimera kreditförluster i samband med internationella affärer. Coface Sverige har lång erfarenhet av att erbjuda konkurrenskraftiga kreditförsäkringslösningar vars skyddsnivå baseras på försäkringstagarens behov. Coface Sverige är en del av Coface Group, en global försäkringskoncern med kreditförsäkring som kärnverksamhet och lokal närvaro i över sextio länder, vilket innebär att samtliga kreditförsäkringar grundas på gedigna kreditbedömningar. Våra experter analyserar och bevakar länder, marknader och enskilda företag, vilket ger oss tillgång till ständigt uppdaterad marknadsinformation. Det gör att vi kan fastställa kreditlimiter på den senast uppdaterade informationen om våra försäkringstagares kunder, säger Coface Sveriges vd, Mikael Pettersson. Internationell samarbetspartner med en stark finansiell bas En kreditförsäkring skyddar ett internationellt verkande företag mot kreditförluster, säkerställer kassaflödet och effektiviserar kredithanteringen, samt utgör en stabil plattform för före tagets risk management-verksamhet. Coface är en inter nationell samarbetspartner med en stark finansiell bas och en tjänstemix som omfattar kreditbedömning, internationellt inkasso och kreditförsäkring. Det innebär att Coface kreditförsäkringar med fördel kan kombineras med olika finansieringsmodeller, exempelvis factoring. En erfaren kreditförsäkringsleverantör är i dagsläget en avgörande framgångsfaktor för svenska exportföretag. I takt med att bankernas ut låningsregler skärps söker allt fler internationella kunder kredit hos sina leverantörer, vilket ökar behovet av träffsäkra kreditbedömningar och väl anpassade kreditförsäkringslösningar Mikael Pettersson vd Coface Sverige Byggstenar för kvalitet i redovisning och kreditbedömning av småföretag! Ett företag som anlitar en Auktoriserad Redovisningskonsult för att ta hand om företagets ekonomi får en hög kvalitet i den ekonomiska rapporteringen. Ett konsultuppdrag kan handla om allt från redovisning, löner, bokslut och deklaration till rådgivning inom ekonomi, administration och företagande. Företaget kan även få en Bokslutsrapport, som är ett kvalitetskvitto på att redovisningen är rimlighetsbedömd och följer lagar och regler, vilket ger ett bra beslutsunderlag Läs mer och ladda ner vår broschyr på srfkonsult.se/auktorisation Sveriges Redovisningskonsulters Förbund SRF, är landets ledande branschorganisation för redovisningskonsulter och lönekonsulter. Förbundet har medlemmar, varav är Auktoriserade Redovisningskonsulter, som är redo att hjälpa de svenska småföretagen att utvecklas och skapa förtroende hos banker, kreditinstitut och andra intressenter på marknaden. SRFs Auktoriserade Redovisningskonsulter anlitas idag av fler än företag och de finns sökbara på Vad är en Bokslutsrapport? En Bokslutsrapport är en bekräftelse på att kraven i Svensk standard för redovisningstjänster, Reko, är uppfyllda och att redovisningen har kvalitetssäkrats redan när arbetet har utförts. För de flesta företag är det både ett enklare och effektivare sätt att skapa förtroende för den ekonomiska rapporteringen. En Bokslutsrapport kan endast utfärdas av en Auktoriserad Redovisningskonsult. Sveriges Redovisningskonsulters Förbund SRF srfkonsult.se

4 4 aktuellt kreditförsäkring I dag är cirka fem procent av de svenska företagen kreditförsäkrade, en siffra som kommer att öka framöver, enligt Curt Hässler. Kreditförsäkringar bidrar till en trygg affärsrelation En kreditförsäkring skyddar ett företag mot kreditförluster, effektiviserar kredithanteringen och utgör en stabil plattform för företagets risk management-verksamhet. text Annika Wihlborg En kreditförsäkring ökar tryggheten i företagets affärer genom att erbjuda ett skydd mot kreditförluster vid uteblivna kundbetalningar. En kreditförsäkring kan bidra till att företag vågar göra affärer med en kund som inte bedöms ha en tillfredsställande finansiell tillförlitlighet. Eftersom kreditförsäkringen försäkrar bort kreditförlustrisken kan företag tillvarata affärsmöjligheter som de kanske hade tvingats tacka nej till annars, säger Curt Hässler, rådgivare för kreditförsäkringar på Söderberg & Partners. Flera faktorer avgör om ett företag är i behov av en kreditförsäkring. Ett företag som har stor riskspridning bland sina kunder och säljer till ett relativt stort antal kunder från olika branscher är vanligtvis inte i lika stort behov av en kreditförsäkring som ett företag vars hela omsättning baseras på ett fåtal storkunder. Ett vanligt scenario är att 20 procent av kunderna står för 80 procent av affärerna. För att minska risken för kreditförlust är det förstås klokt att bevaka kreditriskerna hos de 20 procent av kunderna som står för merparten av omsättningen, säger Curt Hässler. Kontinuerlig kreditbevakning En kreditförsäkring kan också bidra till att effektivisera företagets kreditarbete och öka dess kreditvärdighet. Företag som investerar i en kreditförsäkring väljer samtidigt att outsourca delar av sin kreditfunktion till försäkringsbolaget. Det innebär att försäkringsbolaget åtar sig att kontinuerligt bevaka era nyckelkunders kreditvärdighet och betalningsförmåga. Samma kreditbedömningsprocess kan genomföras om man överväger att göra affärer med nya kunder. Det kan i sin tur minska risken för framtida kreditförluster. Företag med liten riskspridning i kundbasen och företag vars kunder är verksamma i osäkra eller extremt konjunkturberoende branscher där kreditförluster är relativt vanliga, exempelvis»ett vanligt scenario är att 20 procent av kunderna står för 80 procent av affärerna. Curt Hässler byggbranschen, kan välja att investera i en katastrofförsäkring, ett alternativ till de traditionella kreditförsäkringarna på marknaden. Vanligare på kontinenten Efterfrågan på kreditförsäkringar har ökat i takt med att bankerna blivit allt mer restriktiva med att bevilja lån. Curt Hässler menar att kreditförsäkringar behandlas styvmoderligt av storbankerna, som sällan tar in kreditförsäkringar i beräkningen när de gör en lånebedömning för ett företag. Kreditförsäkringar är inte lika vanligt bland svenska företag som bland företag från övriga Europa. I exempelvis Danmark är det fem gånger vanligare att företag har kreditförsäkringar. Drygt fem procent av de svenska företagen är i dagsläget kreditförsäkrade, men den siffran kommer förmodligen att öka framöver, säger Curt Hässler. I takt med att bankernas utlåningsregler skärps söker allt fler internationella kunder kredit hos sina leverantörer, vilket ökar behovet av väl avvägda kreditbedömningar och kreditförsäkringslösningar som ständigt justeras utifrån kundens aktuella riskbild. För att öka sin kännedom om den lokala marknaden och underlätta kreditbedömningen av kundernas befintliga och presumtiva samarbetspartners väljer flera internationella kreditförsäkringsleverantörer att satsa på lokal närvaro i Sverige. Trender En växande trend är möjligheten att teckna kreditförsäkringar för enstaka kunder. Ett företag som exempelvis har identifierat ett antal högriskkunder kan alltså välja att teckna en kreditförsäkring som enbart omfattar dem. Ytterligare en trend är icke uppsägningsbara limiter, som innebär att företag kan försäkra sig om en fastställd limit ett drygt halvår framåt. Vanligtvis har försäkringsbolagen rätt att ändra ett företags limit i takt med att kreditriskerna förändras, säger Curt Hässler. Smart fakta Sedan de internationella kreditförsäkringsaktörerna gjorde sitt intåg på den svenska marknaden 1992 har marknaden växt och utbudet breddats. Den internationella kreditförsäkringsmarknaden domineras av tre stora aktörer. Vi är Nordens ledande försäkringsmäklare inom kredit- och politisk risk. Garantier Portföljlösningar Single Risk Tegnérgatan 2C Stockholm Tel: Mail:

5 kassasystem 5 fokus Stora möjligheter med moderna kassasystem De flesta handlare om fattas av kassaregisterlagen, men vad krävs och hur ser teknikutvecklingen ut när det gäller kassasystem? Här reder representanter från branschen ut begreppen. text Anders Edström Frejman Den första januari 2010 började den så kallade kassaregisterlagen att gälla. Från detta datum måste verksamheter som inte i ringa omfattning säljer varor eller tjänster mot kontant betalning ha ett godkänt kassaregister med en särskilt kontrollenhet. Exempelvis har torghandlare varit undantagna dessa krav, men det är sannolikt bara en tidsfråga tills även dessa kommer att omfattas av lagen, eftersom det finns en proposition från Skatteverket att även den gruppen ska omfattas av kraven. Det positiva med lagen som började gälla för cirka 3,5 år sedan var att handeln fick en efterlängtad lag för att skydda seriösa företagare mot illegal konkurrens. Samtidigt fick Skatteverket ett kontrollverktyg. Det negativa var att det snabbt uppstod en osäkerhet bland handlare på grund av flera otydligheter från myndighetens sida. Kanske på grund av att lagen skyndades igenom på kort tid. Osäkerheten handlade om att man som handlare inte kunde vara säker på att ett kassaregister man köpt verkligen uppfyllde Skatteverkets kriterier. Detta underblåstes av att lagen skapat en miljardmarknad för nya kassaregister. Detta lockade förstås seriösa tillverkare och återförsäljare, men lika säkert oseriösa lycksökare. Från vår sida drev vi tidigt på att Skatteverket behövde en motpart från leverantörssidan. Bland annat kring frågor om produktansvar och certifiering för att skydda enskilda handlare som ju var för sig inte kunde vara tekniska experter på kassaregister, säger Bengt Nilervall på branschorganisationen Svensk Handel. Tre år senare har det hänt en hel del. Kassaregisterrådet, som bildades i slutet av 2009, samlar tillverkare och leverantörer av kassaregister. De har tillsammans med Svensk Handel tagit fram en guide för handlare som ska införskaffa kassaregister. Fortfarande är det så att det saknas ett oberoende tredje part för att certifiering. Det är upp till varje tillverkare att tolka att man uppfyllt Skatteverkets krav. Men vi tror att man som handlare kan undvika minorna med vår guide, säger Nils Weidstam, Kassaregisterrådet. Ett nytt kassaregister, komplett med kassaapparat och kontrollenhet kostar från cirka kronor där fyra tusenlappar utgörs av kontrollenheten. Det är typiskt den minimilösning som till exempel en frisersalong eller mindre butik behöver. Det finns grundläggande typer av kassaregister, klassiska rom-baserade system och nyare pc-baserade. Till bägge typerna måste en kontrollenhet anslutas. De flesta mindre handlare har dock sannolikt en lösning som de betalat en mindre engångskostnad för kombinerat med en löpande månadskostnad på några hundralappar. Men utvecklingen har gått snabbt framåt. För ett totalpris runt kronor kan du få ett system som är»det är viktigt att Skatteverket inte hindrar teknikutvecklingen, men de har börjat lyssna gällande exempelvis molntjänster och e-kvitton. Nils Weidstam integrerat med vissa bokföringssystem. Det sparar en hel del administration för företagaren, säger Nils Weidstam. Sedan länge finns det branschanpassade apparater med knappsatser som är skräddarsydda för olika verksamheters behov och det finns ingen egentlig övre gräns på vad en färdig lösning kan kosta. Komplett med datorer, kortläsare, scanners och kanske med koppling till exempelvis lagersaldo eller kundregister blir prislappen snabbt sexsiffrig. Frågor som är i behov av daglig statistik från kassan, behörighetsfrågor, säkerhetsfrågor som till exempel system för säker kontanthantering, rånrisk med mera påverkar i hög grad valet av system, leverantör och förstås slutnotan, säger Nils Weidstam. Och han fortsätter: Från branschen har vi framfört förslag till Skatteverket att den fysiska kontrollboxen borde kunna ersättas med en billigare molnlösning. Ännu så länge finns ingen lösning som vi tyckt är enkel nog, men vi tror att detta är framtiden. Redan i dag kan man välja att få sina kvitton elektroniskt. Befintlig lagstiftning kräver kvitton, men de behöver inte vara utskrivna på papper. Detta är effektivare och dessutom mera miljövänligt. Smart fakta Verksamheter med lägre försäljning än fyra prisbasbelopp omfattas ej av Kassaregisterlagen, inte heller till exempel taxi, distansförsäljning samt torg- och marknadshandel. Positiva signaler för handeln Branschorganisationen Svensk Handel ser positiva tendenser. Man konstaterar att svensken till den stundande midsommarhelgen kommer att handla mat och dagligvaror för 7,3 miljarder kronor. Mer än 800 miljoner mer än en vanlig junivecka. Detta enligt en prognos som HUI Research gjort för organisationen. Bara under torsdagen handlas det för två miljarder spår HUI Research. Det är bara svenskens shopping under påsk- respektive julveckan som slår midsommarshoppingen. Vädret spelar givetvis stor roll för midsommarhandeln. Svenskarna är ett grilltokigt folk och grilltrenden ser ut att bli starkare än någonsin i år. Det gör att livsmedelshandlarna hoppas på varma kvällar och många solar på väderkartorna i sommar, säger Lisa Burden, omvärldsbevakare på Svensk Handel i ett pressmeddelande. Svenskt Näringslivs så kalllade stilindex visar dessutom fina siffror för modebranschen för maj månad. En ökad försäljning av kläder i fackhandeln, mätt på jämförbara enheter och i löpande priser, ökade med 2,7 procent jämfört med samma månad förra året. Den stora ökningen under april följdes därmed upp med en bra efterföljande månad. Nu hoppas man en fortsättning under juni då många får skatteåterbäring. Svenska_Kassasystem_DI_252x120mm.indd :40:39

6 6 fokus it-konsult Rätta målbilder grunden för lyckade affärsystemsprojekt It-konsulter kan vara guld värda för företag, att lyckas vid byte eller uppgraderingar av affärssystem. Detta med hjälp av sin erfarenhet, upprättande av tydliga målbilder och bra förarbeten. text Anders Edström Frejman Affärssystem är verktyg för att styra, kontrollera och utveckla en verksamhet och är oerhört centrala för till exempel ett tillverkande företags dagliga verksamhet, och oftast en enorm tillgång. När en organisation utvecklas, växer, inlemmar inköpta företag eller på andra sätt genomgår förändringar är det inte ovanligt att man byter affärssystem eller gör större uppgraderingar av desamma. Men projekt av denna typ är ofta komplexa, speciellt om det rör sig om företag med verksamhet i många länder, eller som ärvt system vid uppköp av andra bolag. När det går snett kan det gå rejält snett och gäller det större bolag, kommunal eller statlig förvaltning är media sällan sena med att lyfta fram hur mycket fördyrat eller försenat ett systemskifte blivit. Det viktiga är att man satt upp de viktiga parametrarna tid, kostnad och kvalitet tidigt i projektet och att man definierar ganska strikt vad som är viktigt och att man håller sig till det, säger Anders Lundberg på IT Companiet, som har lång erfarenhet av projekt på affärssystemssidan inom SAP och Jeeves. Enligt honom är kanske effektivitetsmålet ett av de viktigaste målen man måste sätta upp för uppgraderingen, systembytet eller vad man nu vill göra med tanke på den investering man faktiskt gör. Problemet är att man ofta inte tillräckligt noga definierat vad man vill uppnå eller vilka problem man vill åtgärda. Ett annat problem kan vara att man inte tagit reda på att det nya systemet faktiskt ger de effektmål man satt upp. Det låter självklart, men det är här som han menar att it-konsulter med rätt profil kan göra verklig nytta. Ja, en konsult ska ju i den bästa av världar vara en oberoende specialist som tack vare sin erfarenhet från tidigare och liknande projekt hjälper kunden att tänka rätt och ställa sig själv rätt frågor. En konsult med egna branschkunskaper om kundens affärsprocesser kan hjälpa till att identifiera»det gäller att noga testa och utvärdera det funktionsmässiga då man ska leva med affärsystemet under många år. Anders Lundberg befintliga flaskhalsar. Men också att undvika oförutsett merarbete ute i organisationen som ibland skapats vid införanden av nya system. Det är långt ifrån alla företag som behöver starkt skräddarsydda lösningar. Ofta har systemintegratörer mer eller mindre färdiga paket anpassade för olika branscher oavsett om det står SAP, Jeeves, Agresso eller Visma på kartongen. Särskilt mindre organisationer behöver inte alltid så mycket anpassningar, säger Anders Lundberg. Men även olika typer av molntjänster, som blivit oerhört omskrivna för sina olika fördelar, kan minska behovet av kostsamma anpassningar. Visst har det förenklat mycket. Dock ska man tänka på att en del erp-molntjänster är ganska hårt paketerade och avgränsande med funktioner. Detta gör by default att de inte alltid är lika anpassningsbara som om man skulle köpa licenser på ett traditionellt sätt och där man har kontroll över var ens data ligger. Det säger Jonas Lindell, key account manager på TDC Hosting. Och han fortsätter: Det gäller att noga testa och utvärdera det funktionsmässiga då man ska leva med affärsystemet under många år framöver. En annan aspekt är att när ditt bolag växer och det kommer rapportkrav uppifrån kan det bli lite utmaningar när du måste hämta data från olika system och koppla ihop det i till exempel ett bi-system. Även juridiska aspekter runt vem som äger datat, vilka datalagar som gäller etcetera är viktigt i sammanhanget. Det gäller att läsa det finstilta. Men han menar samtidigt att fördelar i form av minskade kostnader för licenser, hårdvara, infrastruktur och det faktum att man bara behöver betala för det man använder, gör att molntjänster i erp-världen kan vara mycket bra. En molntjänst innebär ofta att man kan göra omedelbara besparingar gällande it jämfört med en traditionell lösning, samtidigt som man maximerar flexibilitet och dataåtkomst. Dessutom kan man reagera snabbt vid organisatoriska förändringar, avslutar Jonas Lindell. Smart fakta Affärssystem (erp-system) i form av molntjänster har många fördelar, till exempel besparingar. Men det är viktigt att utvärdera hur andra program kan nå datat samt juridiska aspekter. 30 miljarder i återbäring Hela 3,6 miljoner personer får tillsammans över 30 miljarder kronor i skatteåterbäring före midsommar. Det står klart efter att Skatteverket avslutat den första omgången av årets granskning av inkomstdeklarationerna. Totalt av de cirka fem miljoner personer som deklarerat via internet, sms, app eller telefon kommer att få sammanlagt kronor i skatteåterbäring före midsommarhelgen. Nytt för i år är att även personer som är delägare i handelsbolag eller aktiebolag kan få pengar tillbaka tidigt. Det är nästan 2,5 miljarder kronor mer som betalas ut i skatteåterbäring före midsommar i år jämfört med förra året. Den som har en e-legitimation kan själv via webben kolla saldot på sitt skattekonto. Ett antal deklaranter kommer inte att få sina pengar före midsommar, trots att de deklarerat via internet, sms, app eller telefon och har anmält konto för återbetalning. Det kan bero på att de tagits ut för granskning och att denna ännu inte är klar, säger Susanna Svensson, Skatteverket. Övriga får vänta på sina slutskattebesked till mitten av augusti, september eller december. Slutskattebeskedet i december berör främst personer som bor utomlands och juridiska personer.

7 Nånsin funderat på att anlita en hitman? Lugn, nu! Det finns ett bättre och smartare sätt att hantera ditt företags ekonomi. Låt oss börja med att presentera oss lite närmare. PEAK Office är ett bemannings- och rekryteringsföretag med inriktning på Ekonomi, Administration och Service. Genom oss kan du bland annat hyra in snabbstartade ekonomer, ekonomichefer, löneadministratörer, redovisningskonsulter och assistenter under både korta och längre perioder snabbt, smidigt och kostnadseffektivt. Så innan du gör något som du inte borde, kontakta oss på PEAK Office för att se vilka personaltjänster vi kan erbjuda ditt företag. PEAK Better is always possible Stockholm Göteborg Malmö PEAK_Office_Kredithatering.indd

8 8 möjligheter betalningslösningar»det behövs troligen en bred standard över branschgränser för att användning av elektroniska plånböcker ska ta fart på allvar. Utvecklingen inom nya elektroniska betalmetoder går snabbt, men kortbetalningar och (elektroniska) fakturor dominerar och det kommer sannolikt att förbli så i en överskådlig tid framöver. Snabb utveckling av nya betalkanaler för företagare Det finns i dag många vägar att som företagare ta betalt. Utöver kortbetalningar och elektroniska fakturor är elektroniska plånböcker ett hett område. text Anders Edström Frejman Som företagare finns det i dag en uppsjö av möjligheter att ta betalt av sina kunder. Valet av betalmetod och upplägg på betalningen styrs självklart i hög grad av bransch, produkt och om det rör sig om stora belopp eller många mindre. Faktura är den vanligaste krediten där slutkunden har ett bestämt antal dagar på sig att betala. Men hantering av pappersfakturor kräver flera steg av fysisk hantering. Bland annat utskrift, kuverttering och posthantering på avsändarsidan. Elektroniska fakturor mot främst privatpersoner är sedan länge ett attraktivt sätt för stora fakturautställare att minska sina kostnader och samtidigt tala sig varm för minskade koldioxidutsläpp och sparade träd. Försäkringsbolag, teleoperatörer, bensin- och energibolag är exempel på verksamheter med mycket stora fakturavolymer som tidigt erbjöd sina kunder möjligheten till e-faktura. Sedan många år tillbaka har även fakturautställare med betydligt mindre volymer anammat e-faktura. Till exempel erbjuder många kommuner i dag medborgare att betala till exempel förskoleavgifter via e-faktura. Förbättrade lösningar för integration och bättre mjukvarustöd från affärssystem har säkert bidragit till denna utveckling. Fördelarna med e-fakturor för mottagarna är att de slipper fakturaavgifter, mata in ocr-koder och hålla reda på pappersfakturor. Inom B2B går det generellt sett mycket trögare även om elektroniska»i vissa branscher har utvecklingen mot minimerad kontanthantering varit extra tydlig. affärsdokument utbytts mellan affärspartners sedan 1970-talet, där tillverkande industri i form av fordonsindustrin med underleverantörer är ett typiskt exempel. Här är elektroniska fakturor bara en av många elektroniska affärsdokument. En viktig anledning till trögheten inom B2B är att det saknas en gemensam standard. Detta mycket beroende på att många företag- och branscher har sina egna väldigt specifika krav och standards. En tydlig utveckling är att stora fakturamottagare som till exempel multinationella företag, statlig, eller annan offentlig förvaltning börjat kräva leverantörsfakturor i elektronisk form. Kontantbetalning med fysiska pengar är något som handeln sedan många år tillbaka jobbat på att begränsa. Förutom risken för rån så är hela kedjan av kontanthantering via butik, bank, värdetransporter och värdedepåer med mera mycket kostsam. I vissa branscher har utvecklingen mot minimerad kontanthantering varit extra tydlig och gått snabbt. Ett exempel är kollektivtrafiken där kontanter efter påtryckningar från facket på relativt kort tid försvann efter rån mot busschaufförer. I stället blev resenärer hänvisade till olika system med förköp. Allt från sms-biljetter till förköpsremsor eller elektroniska smarta kort. Betalkort är ett sedan länge flitigt använt alternativ till fysiska pengar och i Sverige är vi relativt ambitiösa användare av betalkort. Till skillnad från större marknader som Storbritannien och framför allt USA så är dessutom i stort sett samtliga svenska betalkort försedda med chip av säkerhetsskäl. Svenskens flitiga kort användande har gjort det mer eller mindre nödvändigt för handlare att ha en terminal från banken för kortbetalningar, men dessa är långt ifrån gratis lika lite som transaktions kostnaderna. Uppstickaren izettle erbjuder inte bara företagare utan också privatpersoner en lösning för att ta emot betalningar från betalkort till en lägre kostnad. Detta i form av en liten betalkortsläsare som fysiskt kopplas ihop med en iphone, ipad eller ett snabbt ökande antal kompatibla android-telefoner eller tablets med samma operativsystem. Dessutom har izettle numera även en fristående lösning något tjockare än en miniräknare som utgör ett direkt alternativ till bankernas trådlösa betalterminaler. Lösningar näthandel Företag som säljer varor via nätet har i dag en rad möjligheter att ta betalt av sina kunder. Förutom traditionell faktura och postförskott erbjuder många webbshopar konto med möjlighet att dela upp köp på ett antal avbetalningar. Vissa handlare samlar till och med alla köp som skett under en månad på en samlingsfaktura i slutet av varje månad. Ytterligare en betalningsväg är förstås säker kontantbetalning med betalkort. Direktbetalning via bank som en del webbutiker erbjuder skulle man kunna säga är en variant på det senare. Kunden dirigeras vid utcheckning direkt till sin internetbank där betalningen sker med hjälp av kundens egen bankdosa. Betalning via faktura, men utan fakturahantering. Så kan man väl närmast beskriva företaget Klarnas tjänst där företaget blir en länk mellan säljare och köpare. Klarna gör det möjligt för webbutiker som inte kan eller vill hantera fakturaköp att ändå erbjuda sina kunder att handla mot faktura, och med andra ord betala efter leverans av varan. Fördelen för säljaren är att denne slipper fakturahantering samtidigt som kunden får möjlighet att klämma och känna på varan innan man betalar. Elektroniska plånböcker är troligen det hetaste området just nu och kan utan överdrift beskrivas som en djungel. Internationellt är ebayägda PayPal en av de mer etablerade och Google Wallet en av de senast lanserade. För svenskt vidkommande finns bland annat WyWallet som lanserades av de fyra stora mobiloperatörerna Telia, Tre, Telenor och Tele2 förra sommaren. Bankernas svar i form av tjänsten Swish lät inte vänta på sig. Bakom den senare tjänsten står SEB, Nordea, Handelsbanken, Danske Bank, Länsförsäkringar samt Swedbank och Sparbankerna. Swish är en tjänst för att göra betalningar mellan privatpersoner medan WyWallet i slutet av 2012 hade tusen anslutna handlare, där kunder kunde använda sms-betalning, till exempel parkering, varuautomater eller biljetter för Skånetrafiken. Utmaningen för nämnda elektroniska plånböcker och andra liknande lösningar är att det rör sig om en ny marknad som redan blivit fragmenterad och med ännu så länge kraftigt begränsade användningsområden. Detta om man jämför med kortbetalningar som svensken använder frekvent och är van att använda. Med andra ord kan det hända att man, beroende vad man önskar kunna göra med sin elektroniska plånbok, behöver installera flera appar det vill säga flera parallella lösningar. Det är troligt att det i praktiken behövs en bred standard över branschgränser för att elektroniska plånböcker ska ta riktig fart. Smart fakta Trenden är att kontanthanteringen sjunker till förmån för en rad olika elektroniska alternativ där kortbetalningar och e-faktura mot privatpersoner och olika verksamheter ökar starkt.

9 Looking for a state-of-the-art card and mobile payments platform that includes all functionality for successful card issuing life-cycle management, and is easy to adapt and integrate to your existing infrastructure? Look no further! Standard processes in all honesty, but the ingenious advantage with our system is that it can be adapted to your business, infrastructure and your needs. Interested? Contact us, we ll be happy to tell you more. OptoSweden levererar lösningar till både stora och små företag inom elektronisk dokumenthantering Vi är det ledande mäklarhuset inom molntjänster för avancerade tolknings- och dokumenthanteringslösningar. Vi effektiviserar din dokumenthantering och dina dokument flöden och erbjuder den bästa lösningen för alla typer av verksamheter och företagsstorlekar. Med hjälp av våra lösningar minimeras dina tidskrävande och kostsamma manuella arbeten med att kontrollera och registrera inkommande post. Med våra lösningar i ditt företag blir din dagliga dokumenthantering billigare, effektivare och framförallt säkrare. Hur hittar du dina dokument idag? Hör av dig och testa oss idag Kungsbron 1, BOX Stockholm Tel N INBJUDAN Obligationslån Juni 2013 Vi ger Dig en sparränta om11% Bryggfinansiering Emissionshantering Factoring - Sverige - Export På Banken kan Du få en sparränta om 0,5% Aktiespridning Garantikonsortium Inkasso - Sverige - Export Detta är en sammanfattning av memorandumet som finns att tillgå på

10 10 PROFILINTERVJU "Bättre villkor för företagare" Antalet aktörer inom factoring och relaterade tjänster har ökat snabbt på några år. Entreprenören Marcus Carloni vill göra det enklare att jämföra villkoren. text Anders Edström Frejman Han är ständigt på språng serieentreprenören Marcus Carloni. Hans senaste satsning, Fakturum, är en jämförelsesajt för factoring- och fakturabelåningstjänster. De senare är tjänster som funnits på marknaden under ganska lång tid men som fått ett kraftigt uppsving på relativt kort tid. I slutet av förra året fanns det enligt Ekot 75 factoringbolag listade hos Finansinspektionen, FI. Hela en tredjedel av dessa hade registrerats under det senaste året. Som alltid när man ser ett område växa snabbt uppstår det ofta stora skillnader i pris och villkor. Det är precis vad man kan iaktta inom factoring och relaterade tjänster, säger Marcus Carloni. Han tror att det finns flera drivkrafter bakom tillväxten för factoring-, fakturaköp-, och fakturabelåningstjänster. De kan till exempel hjälpa till att förbättra likviditeten och kan till exempel i vissa fall användas som ett sätt att med egna medel finansiera expansion eller skapa en positiv spiral genom att snabbt frigöra kapital. Ett förenklat scenario kan till exempel vara att man som företagare får in pengar snabbt, varvid man kan betala sina leverantörer och löner till anställda, samtidigt som man kan köpa nya varor som kan säljas. Detta som en alternativ finansieringsmetod till checkkredit eller banklån som kan vara svåra att få för mindre eller relativt nystartade bolag. Dessautom är ofta ledtiden, från första kontakt till pengar på kontot, kortare med exempelvis factoring än med banklån.»jag hoppas att vi kan bidra till en ökad transparens i factoring-branschen. Ytterligare en drivkraft bakom tillväxten bland denna typ av finansbolag kan vara att det blivit svårare att få till exempel banklån. Hårdare regler från statsmakten gällande bankernas utlåning, kan ha påverkat de krav som banker ställer på företagare och bankernas vilja att låna ut. Dessutom har kanske eventuella merkostnader börjat tas ut på bankernas kunder företagarna. Även krav på långa betalningstider, kanske uppemot 90 dagar som krävs av viktiga kunder är inte alls ovanliga för många företagare. Något som särskilt små och medelstora företag kan ha svårt att hantera. Dilemmat består i att man å ena sidan inte gärna vill agera bank till sina stora kunder, men å andra sidan inte har råd att tacka nej till affärer. Det Marcus Carloni hoppas kunna åstadkomma med tjänsten är att företagare känner att de enkelt kan jämföra pris och villkor för factoring-, fakturaköp- och fakturabelåningstjänster och kanske hitta ett alternativ till banker när det är lämpligt. Den dubbla fördelen tjänsten ska skapa är att leverantörer tvingas offerera på ett likartat och jämförbart sätt samtidigt som det skapas en naturlig prispress. Ja, leverantörerna vet ju att offertförfrågan samtidigt går ut till fyra andra aktörer och att det rör sig om en tjänst där brukaren förväntar sig ett snabbt svar. Mottagandet av tjänsten som lanserades i början av året har varit positiv. Ja, det finns ju gott om jämförelsesajter för B2C, men inte lika många för B2B som detta är ett exempel på. Även om vi inte är först med en tjänst av denna typ mot finansmarknaden så märker vi att det finns ett uppdämt behov. Även på leverantörssidan har reaktionerna varit positiva. Det stora antalet factoringföretag gör att det ofta finns stora prisskillnader mel kunderna och skapa en effektiv försäljningskanal för factoringföretagen. Få tillgång till dina pengar! Vi köper dina fakturor och du får pengar direkt. Kontakta oss på tel eller epost Du kan också besöka vår hemsida

11 profilintervju 11 lan aktörerna på marknaden. Fakturum vill därför öka transparensen för»krav på betalningstider uppemot 90 dagar är inte alls ovanliga för många företagare. Man ser detta som ännu en säljkanal för kunder som visat ett aktivt intresse för denna typ av tjänster och ett nytt sätt att få in leads. Men vi har valt att arbeta med relativt få leverantörer för att det ska vara så effektivt som möjligt. Jag tror att vi även fortsättningsvis kommer att använda maxinalt sju-åtta partners. Han ser en stor potential av tjänsten. På frågan om vilka expansionsplaner han kan tänkas ha med Fakturum blir svaret att de nordiska länderna är det primära målet, och därefter kanske Tyskland. Men ännu så länge är fokus på Sverige. Han berättar att företag under en miljon i omsättning var vanligast i början, men nu märks även ett ökat intresse bland företag som omsätter uppemot ett par hundra miljoner. Kärnan är dock fortfarande mindre bolag. Många har inte tid att ringa runt till ett antal factoringbolag, ta in offerter och försöka jämföra dessa. Vår tjänst är kostnadsfri för den som söker just efter tjänster av denna typ. Vi vidarebefordrar förfrågan till några utvalda leverantörer och resultatet presenteras på ett sätt som gör det möjligt för den potentiella kunden att jämföra buden från leverantörerna. Han tror att även vana köpare av varierande storlek kommer att ta hjälp av jämförelsesajten för att se sig om. Avtal om sådana här tjänster har en typisk löptid om ett år. Jag hoppas att många som trampat på i samma hjulspår, och inte kommit sig för att undersöka alternativ till sin nuvarande tjänsteleverantör, väljer att använda vår tjänst för att få en mer prisvärd produkt från finansbolaget. För det kan vara snårigt att få ett grepp om den totala kostnaden. Månadskostnader, uppläggningskostnader, räntor och kostnader som kan vara volymrelaterade. Dessutom kanske finansbolagets policy gällande kravhantering är viktigt i sammanhanget. Man överlåter ju även denna funktion till en tredje part. Vi hoppas att användarna upplever till att vi kan bidra till att skapa en transparens inom området, avslutar Marcus Carloni. Smart fakta Marcus Carloni, 36, har studerat vid European Business School i London, och har tidigare bl.a. startat upp ett telemarketingbolag i Tyskland. Tillsammans med Fredrik Lagergren, Daniel Sivertsson och Salar Roshandel driver han Fakturum. Avdrag gynnar fritidshusägare Schablonavdraget för uthyrning av fritidshus har 2013 nästan fördubblats till kronor, skriver Skatteverket på sin hemsida. Det höjda beloppet gör det enklare för många att hyra ut sitt fritidshus i sommar, eftersom hyresintäkter som är lägre än schablonavdraget inte behöver tas upp i nästa års deklaration. Sammantaget gör dessa avdrag att inkomster för uthyrning av fritidshus upp till kronor inte behöver beskattas och inte heller tas upp i deklarationen. Eftersom schablonavdraget höjts till nästan det dubbla kommer färre personer behöva ta upp det i deklarationen. Om ett sommarhus hyrs ut i till exempel två månader är det först när hyran är över kronor per månad som inkomsten från uthyrningen ska beskattas, säger Olof Wallin, rättslig expert på Skatteverket. Eftersom schablonavdraget gäller per hus så blir det extra förmånligt om fler äger huset. Två personer får med andra ord dra av hälften av schablonbeloppet vardera. På samma sätt gäller att om en person äger och hyr ut två stycken fritidshus får kronor dras av per hus, det vill säga kronor totalt. Reglerna är helt oberoende om fritidshuset finns inom eller utanför Sveriges gränser. FörenKla Och effektivisera Din vardag. Outsourca din ekonomifunktion. Framgångens vän Fler än företag har redan valt Matrisen som leverantör av redovisnings- och ekonomitjänster. Bland kunderna finns både ägarledda och noterade bolag, liksom svenska och internationella företag. Vi har över 20 års erfarenhet av att hjälpa våra kunder att växa och nå framgång. Den erfarenheten använder vi för att hjälpa dig att nå dina mål. Att outsourca ekonomifunktionen är ett enkelt sätt att öka företagets effektivitet och samtidigt minska kostnaderna. Du får tid över för din kärnverksamhet och behöver inte hantera kostnader för system, uppgraderingar och personal. Matrisen ger dig det digitala kontoret. Ni får en integrerad internet plattform för bästa möjliga säkerhet, tillgänglighet och transparens helt an passad för ekonomer och beslutsfattare. Matrisens kärnverksamhet bygger på IT-baserad outsourcing, effektiva redovisningstjänster, rådgivning samt HR- och löneadministration. Vi arbetar med outsourcingkoncept åt börsnoterade och icke börsnoterade kunder inom många olika branscher, som exempel vis konsultverksamhet, detaljhandel, forskning/utveckling och bygg/entreprenad. Välkommen att kontakta matrisen > Hans Jansson eller Kontakta oss redan idag. Matrisen är ett av Sveriges ledande företag inom redovisning, outsourcing, HR- och löneadministration och ekonomisk rådgivning. Vi har förtroendet från över kunder inom Sverige och internationellt. Matrisen har kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Linköping, Gävle, Västervik och Lund.

12 12 fördjupning outsourcing Att förlägga telefonisttjänster eller ett företags kundtjänst till ett callcenter är två vanliga exempel på outsourcing. Outsourcing för effektivare organisation Outsourcing blev på 1990-talet mer eller mindre synonymt med att lägga ut it på entreprenad. I dag finns det långt fler områden som kan outsourcas. text Anders Edström Frejman Vitt skilda verksamheter, vare sig det handlar om företag eller offentlig förvaltning, har vissa stödfunktioner som måste finnas för att den dagliga verksamheten ska kunna rulla. Beroende på organisationens storlek kan funktioner som till exempel it, postservice, lokalvård, fastighetsskötsel eller telefonväxel sysselsätta en ansenlig mängd personal. Det vill säga funktioner som inte nödvändigtvis har med organisationens direkta kärnverksamhet att göra. Det senare är den grundläggande tjänst eller produkt som organisationen ska leverera. Att fokusera på kärnverksamheten har varit ett återkommande uttryck under många år och är det fortfarande i många organisationer. En grundtanke är att man ska kunna spara pengar, minska den egna interna administrationen och få en bättre kvalitet på en viss funktion om man låter någon som är expert inom området sköta den. Genom att till exempel utnyttja skalfördelar hos ett företag som tillhandahåller receptionisttjänster, lokalvård, fastighetsskötsel eller drift av kaffeautomater behöver ett företag inte ha egen anställd personal för detta. En tumregel är att varje heltidsanställd person kostar en halv miljon kronor och uppåt per år för en arbetsgivare.»lyckandegraden beror på it-avdelningens kompentens, kravspecifikationer och fungerande processer. Styrning och ledning av nämnda tjänster är exempel på funktioner som brukar benämnas facility management. Vanligen skiljer man på hårda tjänster som är knutna till fastigheten där säkerhet och energioptimering är exempel, och mjuka arbetsplatsknutna tjänster som exempelvis funktionen på kaffeautomaten, fylla på och beställa toner eller kopieringspapper. En fördel med att lägga ut denna typ av tjänster på entreprenad är att det levererande företaget i händelse av arbetstoppar eller sjukdom har en pool av utbildad personal som kan sättas in på kort varsel. Andra fördelar som brukar framhållas med att outsourca funktioner inom facility services är att man får en tydlighet i ansvarsfördelningen och att kostnader, verklig tidsåtgång och servicenivåer blir tydliga och förutsägbara. Om funktionerna tidigare skötts av reception, vd-assistent, it-avdelning eller andra anställda i mån av tid, är alla dessa parametrar svåra att mäta. Telefonisttjänster eller kundservice är ett klassiskt exempel på hur man som kund tydligt kan dra nytta av skalfördelar hos en leverantör specialiserad på sådana tjänster. Om ett företag har en policy att alla samtal ska besvaras och kundärenden hanteras inom en viss tidsrymd kan man med ledning av erfarenhet av antalet inkommande samtal och med klassisk köteori ganska enkelt räkna ut hur många anställda som krävs för detta. För ett företag som vill sköta detta själv medför detta att organisationen kommer att vara överdimensionerad under stora delar av en normal arbetsdag eller riskera att vara underbemannad när man behöver personal som mest. Här kan ett callcenter där flera kunder kan dela på ett stort antal telefonister eller kundtjänstpersonal på ett effektivare sätt använda personalresurser samtidigt som det kan vara enklare att bibehålla service på helger och utom kontorstid. Tack vare modern telekommunikation spelar det sedan länge ingen roll var call-centret är lokaliserat geografiskt. Det finns även stora möjligheter med modern teknik, till exempel med virtuella växlar eller att fjärrstyra en kunds befintliga växel från ett call-center, och även låta callcenter-personalen få tillgång till mötesbokningar i outlook eller andra kalendersystem. Om den sökta personen är upptagen, på semester eller sjuk kan telefonisten hänvisa till rätt alternativ person. En annan fördel som brukar framhållas när det gäller callcenterlösningar för telefoni är att man som företag inte riskerar att tappa viktiga samtal. Att en telefonist kan lämna besked och ta ett meddelande som till exempel vidarebefordras till rätt person via sms eller mail kan upplevas viktigt för den som ringer. Kostnaden för en elementär telefonisttjänst med dygnet-runt-passning börjar på ett par tusenlappar i månaden. It- och datadrift är av de vanligaste exemplen på outsourcing. Snabba, billiga och tillförlitliga internetuppkopplingar i kombination med det ökade utbudet av molntjänster har tillsammans inneburit att det i dag finns en rad it-funktioner som kan köpas som tjänst. Det vill säga en modern it-avdelning har i många fall ett bra alternativ till att ansvara för drift av servrar och programvaror i egen regi. Ordet outsourcing blev annars på 1990-talet mer eller mindre synonymt med övertagande av hela it-avdelningar inkluderande såväl personal som servrar. Självklart förekommer detta även i dag, men i dag kan man i många fall låta ett tjänsteföretag sköta mail, backup och drift av kontorsprogramvara. Detta medan it-avdelningen kanske väljer att behålla utvecklingsavdelning och drift av affärskritiska applikationer inhouse. Vid outsourcing av it-tjänster är lyckandegraden mycket starkt beroende av it-avdelningens beställarkompentens, kravspecifikationer och att man redan har bra och fungerande interna processer. Supply chain management är ytterligare ett område som kan lämpa sig väl för outsourcing. Här handlar det om att låta ett företag som är expert på allt som rör logistik, helt eller delvis, sköta kundens drift, utveckling och ledning av kundens logistikfunktion. Finessen med detta kan till exempel vara att en fabrik, som är ledande på att producera en viss produkt, kanske inte är lika duktiga på materialanskaffning, dimensionering av lagernivåer och att maximera leveransprecisionen. Här kan en oberoende part kanske lättare se möjligheter till effektiviseringar hela vägen från order till leverans. Smart fakta Vid outsourcing sköter ett tjänsteföretag funktioner som beställaren inte betraktar som sin kärnverksamhet. Besparingar och tydliga ansvarsgränser är fördelar som brukar nämnas. Hushållen sparar mer Utlåningstillväxten minskade något under det första kvartalet. En lägre utlåningstillväxt rapporterades i storbankerna och bankaktiebolagen. I de övriga bolagsgrupperna ökade tillväxttakten. Storbankernas utlåning till allmänheten ökade under det första kvartalet med 0,8 procent. Utlåningstillväxten mot svenska hushåll var 3,5 procent. Det innebär att trenden, i storbankerna, med en fortsatt sjunkande utlåningstillväxt mot hushåll fortsätter. Utlåningen till svenska företag visar även denna period en högre utlåningstillväxt. I storbankerna uppgick kreditförlusterna under årets första kvartal till 2,3 miljarder kronor vilket motsvarar en kreditförlustnivå på 0,13 procent (uppräknat till årstakt). Den totala inlåningen fortsatte att öka. Tillväxttakten i inlåningen var vid utgången av första kvartalet närmare fem procent. Inlåningstillväxten från svenska hushåll ökade och uppgick till drygt nio procent. I storbankerna har inlåningstillväxten från allmänheten ökat något och tillväxten uppgick till 3,6 procent. De svenska hushållen ökade sin inlåning i de mindre kreditmarknadsbolagen med 35 procent och den inlånade volymen i denna bolagsgrupp uppgår nu till 32,5 miljarder kronor. Och bankerna ökar vinsten Rörelseresultatet under det första kvartalet 2013 ökade för både sparbanker och bankaktiebolag under det första kvartalet i år jämfört med samma kvartal förra året. Även resultatet i grupperna bostadsinstitut, mindre kreditmarknadsbolag och värdepappersbolag var högre under det första kvartalet. Storbankernas rörelseresultat uppgick under kvartalet till 21,9 miljarder. Det är något högre än motsvarande period förra året. Storbankernas avkastning på eget kapital var 12,9 procent. Källa: Finansinspektionen

13 ANNONS FrAmgåNgSrik OutSOurciNg bakom årets lån Från en liten nätmäklare till en bankutmanare. Nordnet har under sina femton år på marknaden sakta men säkert breddat sitt erbjudande inom värdepappershandel till att även omfatta pensions- och banktjänster. Idag växer man snabbt, och tack vare samarbetet med Emric kunde man för ungefär två år sedan lansera Toppenlånet som tidigare tilldelades utmärkelsen årets lån av Privata affärer. På den svenska bankmarknaden är förtroende A och O för att vinna kunder inom sparande och lån. Ett mycket framgångsrikt företag i sin nisch är Nordnet, som under större delen av sin historia arbetat med aktier, fonder och pensionssparande. Och en av Nordnets framgångsformler har varit att spararna själva sköter sina placeringar via nätet. Ett transparent gränssnitt där enkelhet varit ett ledord är en av fram gångs nycklarna. Värdet av aktier och fonder styrs som bekant av omvärlden, en liten darrning någonstans i världen kan få stora konsekvenser i vilken portfölj som helst. Vi kände därför ett behov av att bredda både Nordnet och vårt erbjudande med nya bankprodukter. Inte minst för att traditionella bankprodukter ger en stabilare grund att stå på, berättar Jan Dinkelspiel, innovationschef på Nordnet. Vi är visserligen en direkt motpol till begreppet traditionell bank, men det som historiskt visat sig vara bra och lönsamt är oftast bra även för en okonventionell aktör som vi. bra ekonomi lönar Sig Den bankprodukt som Nordnet sjösatte under 2011 fick namnet Toppenlånet, och har en något annan målgrupp än andra blancolån. Toppenlånet vänder sig till kon ventionella bankkunder som har bra ekonomi i allmänhet och sköter sin ekonomi i synnerhet. Tack vare dessa grundförutsättningar för att få lånet kan Nordnet erbjuda unikt bra ränta och mycket enkel hantering. Våra ledord på spararsidan är att vi alltid ska ha bra villkor för våra kunder. Och det fanns ingen anledning att ändra den inställningen när vi nu öppnade för utlåning till samma kunder. Toppenlånet är något jag är både stolt och glad över att kunna erbjuda kunderna. Att Toppenlånet lanserades som ett nytt fräscht lån med ny målgrupp var något som föll åtminstone tidningen Privata Affärer i smaken. Lånet utsågs till Årets lån med motiveringen Bästa lånet för dig med god ekonomi och behöver extra pengar utan krångel och höga räntor. Vi hade aldrig fått den utmärkelsen utan samarbetet med Emric. De har stor del i framgångarna med lånet. Så är det absolut, säger Jan Dinkelspiel. emric är toppenlånets FuNDAmeNt Nordnet har sedan tidigare kompetenser kring allt som rör aktier, fonder, pensioner och kreditriskhantering, men mindre erfarenhet av vad som krävs för att effektivt och lönsamt administrera blancokreditgivning. Varför ska vi bygga upp kompetensen inhouse när vi kan få den direkt via Emric, som vi redan hade stort förtroende för från ett annat samarbete? Själva Toppenlånet och dess unika utformning är det som Nordnet skapat. Effek tivi teten bakom hela erbjudandet bygger på Emrics stora erfarenhet av allt som rör kredithantering och kreditprocesser. Emrics outsourcingtjänst FPO gör det möjligt för Nordnet att helt fokusera på marknadskommunikation, kreditriskhant ering, refi nansiering och det strategiska. Emric hanterar IT och de administrativa processerna. Nordnet sparar tid och framförallt pengar på att anlita oss och vår FPOtjänst, menar Linus Singelman, vvd och Affärsområdesansvarig FPO på Emric. Vår tjänst är mycket dynamisk och kostnadseffektiv genom sin skalbarhet. Ju mer kunden växer, desto mer levererar vi och vi gör det sömlöst. Och vår tjänst skapar faktiskt förutsättningarna som gör den låga räntan möjlig. Jan Dinkelspiel, Nordnet, linus Singelman, emric och magnus Stenström, emric. Ny låneprodukt på tre månader En annan stor fördel som Nordnet drog nytta av är att Emrics FPO-tjänst ger mycket kort time-to-market. Från det att Nordnet beslut ade sig för Emric som samarbetspartner tog det rekordkorta tre månader innan den första låntagaren hanterades i systemet. Vilket ska jämföras med ca ett år om man istället valt att sätta upp kompetensen inhouse. Tid är som bekant pengar, och korta ledtider är en minst sagt lönsam parameter i en hårt konkurrensutsatt bransch som utlåning. Det är den nyckel som behövs för den framtida bank som vill överleva även i framtiden. FAktA: Emrics ursprung i bank och finansvärlden går tillbaka till 1994 och sedan dess har verksam heten alltmer renodlats till att idag helt fokusera på att erbjuda verksamhetskunnande och kraftfulla systemstöd för de olika stegen i kreditprocessen. Cirka 175 medarbetare finns inom de tre affärsområdena Solutions, Outsourcing och Consulting där hälften av omsättningen genereras i andra länder än Sverige. Med ett komplett erbjudande av alla delar inom en kreditprocess är Emric idag en Gateway eller en One-stop-shop för banker och kreditgivare över hela världen som vill effektivisera sina kredit processer. För mer information: Jan Dinkelspiel Chief Innovation OfficerNordnet linus Singelman vvd, Affärsområdeansv. FPO magnus Stenström Kundansvarig mathias Arbman Försäljning- och Marknadsansvarig Emric AB, Box 157, Stockholm Besök: Västra Järnvägsg. 3, Tel: E-post: EMRI0044 Annonsoriginal Nordnet 252x176.indd make a decision»med verktyg för Prediktiv Analys och Business Intelligence hjälper vi dig att hantera och minimera dina kreditrisker«knowit.se/decision

14 14 fokus factoring Factoring kan bidra till att öka tryggheten i samband med internationella affärer, anser Michael Forsman. Factoring frigör kapital från företagets balansräkning Factoring kan vara en attraktiv finansieringsform, i synnerhet i företag som befinner sig mitt i en expansiv tillväxtfas som ställer höga krav på företagets likviditet, men även i företag som vill stärka sitt kassaflöde. text Annika Wihlborg Factoring är en välkänd och beprövad metod för att öka företags likviditet som fått något av ett uppsving i samband med finanskrisens efterdyningar. Sedan bankerna blivit mer restriktiva med att bevilja företagslån har factoring utvecklats till en allt mer betydelsefull och viktig finansieringsform för många företag. Genom att sälja sina kundfordringar kan ett företag frigöra likviditet från sin egen balansräkning, samtidigt som risken för kundförluster minskar. Fakturaköp Factoring är ett samlingsnamn för begreppen fakturabelåning och fakturaköp. Fakturaköpen har på senare tid stått för den snabbaste ökningen på marknaden. Ett fakturaköp innebär i allmänhet att factoringbolaget övertar såväl administration som kreditrisk och fakturabevakning. Finansierar bolag i tillväxfaser Factoringtjänster kan bidra till ett ökat rörelsekapital och ett förbättrat kassaflöde. Samtidigt minskar företagets beroende av bankfinansiering. För större företag kan factoring bidra till att stärka balansräkningen, öka soliditeten och påverka verksamhetens nyckeltal i positiv riktning, vilket kan ha bidragit till att allt fler större företag numera också använder sig av factoringtjänster. Fakturaköp används i stor utsträckning av företag som befinner sig i en expansiv fas och behöver finansiering för att hantera den snabba tillväxttakten. När banken inte är med på noterna kan fakturaköp vara en betydelsefull finansieringsform som gör att företaget kan frigöra»fakturaköp används i stor utsträckning av företag som befinner sig i en expansiv fas. Michael Forsman kapital från sin egen balansräkning utan att behöva ta lån, säger Michael Forsman, vd, Amfa Bank. Han menar att många företag inte tillvaratar de möjligheter som factoring erbjuder. Företag kanske hinner lämna in sin låneansökan innan de hinner överväga factoring som en alternativ finansieringsmetod. I många fall kan factoring vara ett attraktivt alternativ till lånefinansiering eftersom bolag som väljer factoring undviker att försätta verksamheten i skuld. Michael Forsmans tips till företag som står i begrepp att välja factoringleverantör är att välja en som är ett av Finansinspektionen auktoriserat kreditmarknadsbolag, vilket innebär att verksamheten står under Finansinspektionens tillsyn. Sedan factoringmarknaden avreglerades 2004 ställs nämligen inga specifika krav för att ett företag ska få kalla sig för factoringbolag. Internationella affärer Factoring kan med fördel kombineras med andra finansieringsformer, exempelvis checkkrediter. En trend på factoringmarknaden är att allt fler företag anlitar factoringbolag även i samband med sina internationella affärer. Factoring kan bidra till att öka tryggheten i samband med internationella affärer. Välj i första hand ett factoringbolag som enbart fokuserar på just factoring, det är i allmänhet en förutsättning för att de ska kunna serva sina kunder snabbt, säger Michael Forsman. Begreppsförklaring factoring Fakturaköp: Företaget väljer själv vilka fakturor som ska säljas till factoringbolaget. Kunden uppnår högre Snabbast Billigast likviditet och överlåter administration samt kreditrisk till factoringbolaget. Fakturabelåning: Alla fakturor skickas till factoringbolaget som säkerhet för en kredit. Belåningsgraden avgörs från fall till fall. Fordringarna finns kvar i kundens balansräkning, vilket innebär att kunden även fortsättningsvis ansvarar för att fakturabetalningen. En normal belåningsgrad är 70 procent av fakturabeloppet. Resterande belopp betalas ut när kundens köpare betalar fakturan. Smart fakta En undersökning som Novus Opinion gjort på uppdrag av Amfa Bank visar att bankvillkoren har försämrats för många småföretag med färre än 20 anställda. Undersökningen visade att drygt tillfrågade företag ansåg att bankerna försämrat villkoren för deras finansiering det senaste året. Just nu! Sälj första fakturan * få ut 100 % inom 24 h Smidigast *Gäller fakturor upp till 100 tkr. Erbjudandet gäller t o m den 31 aug Utmana oss redan idag! Vi Vi är strävar övertygade alltid efter om att du erbjuda inte hittar marknadens billigare lägsta factoring avgifter någon och ni har pengarna annanstans. inom 24 timmar. Kontakta Just nu oss bjuder på vi på 28 avgiften 00 eller för första fakturan *. Ingen årsavgift. Solidum Skicka era snabbast, fakturor billigast till oss, vi & sköter smidigast. resten! Ring oss på tel

15 Här är Sergel Vårt jobb är att skapa fler avslutade affärer genom att hjälpa transaktionsintensiva företag med alla aspekter av ta-betalt lösningar - från att hitta rätt målgrupp, rätt betalkanal och en fungerande helhet till att följa upp att pengarna verkligen landat på ditt konto. Få/skaffa kunder du trodde var omöjliga. Minimera dina utestående fordringar. Vårda din existerande kundbas. Återvinn skulder du trodde var förlorade. I nära samarbete löser vi dina ta-betalt utmaningar så att ditt företag kan nå sin fulla affärspotential. Sergel hjälper till att vända Era ta-betalt utmaningar till affärsmöjligheter Maximera dina möjligheter. Läs mer på: Det finns ekonomichefer som har vårt namn intatuerat. Ok, det där var kanske inte riktigt sant. Men det är många som gillar oss riktigt mycket för att de slipper binda kapital i en bankgaranti när de behöver en förskottsgaranti, betalningsgaranti, fullgörandegaranti eller någon annan garanti för att säkra en affär. Ett smartare sätt att säkra affären

16 16 möjligheter bankfinansiering»se till att föra en löpande dialog med banken, även sedan lånet beviljats. Ett gott råd är att ta in en erfaren entreprenör i företagets styrelse, det tillför extra tyngd och trovärdighet i förhandlingarna med banken. Nyckeln till bankens förtroende Banker är inte särskilt riskviliga och analyserar noga företagets kassaflöde och förmåga att betala tillbaka sitt lån med hjälp av intjänat kapital och, om saker och ting inte utvecklas som planerat, med hjälp av säkerheter. text Annika Wihlborg Det kan löna sig att förbereda sig noga inför mötet med banken: Visa att företaget är eller har potential att bli lönsamt, att du kan ta ut en marknadsmässig lön och att du har en plan för hur företaget ska utvecklas om såväl ett halvår som om tre år. På så sätt visar du också att du har en plan för hur ett eventuellt lån ska användas, säger Lars Jagrén, chefsekonom på Företagarna. Ta med en uppdaterad och genomarbetad affärsplan, marknadsplan och en budget som visar på företagets framtida kapitalbehov. Tveka inte att ta in extern hjälp för att finslipa dessa dokument, det kan löna sig, även om du exempelvis ber en erfaren ekonom eller entreprenör ur din egen bekantskapskrets ta en titt. Gör en kalkyl som visar hur företagets beräknade intäkter och kostnader ser ut de kommande åren. Inge förtroende Om företaget är nystartat är det förstås svårt att visa på historisk lönsamhet. Då gäller det att i stället inge förtroende genom att kunna visa en affärsplan och en realistisk prognos över företagets intäkter och kostnader, som visar att företaget med stor sannolikhet kan bli lönsamt i framtiden. Det handlar också om att inge förtroende för dig som entreprenör. Var beredd på att presentera dig själv, övriga ägare och styrelseledamoter. Ta gärna med era cv:n så att ni har dem redo om banken frågar efter dem, säger Lars Jagrén. Om du har en mentor, delägare eller styrelseledamot som är känd av eller kan inge förtroende hos banken kan det vara en fördel att ta med henne eller honom till mötet. En realistisk beskrivning av företagets förmåga att återbetala sitt lån»visa att du har en plan för hur företaget ska utvecklas om såväl ett halvår som om tre år. Lars Jagrén utgör en hörnpelare när banker behandlar en låneansökan. Företag som har någon form av eget kapital i form av en egen insats, borgen eller säkerheter i form av exempelvis fastigheter, har en fördel i låneförhandlingarna med banken. Lars Jagrén rekommenderar företagare att jämföra bankernas lånevillkor. En kartläggning från Företagarna visar nämligen att räntenivåerna och kraven på säkerhet skiljer sig markant mellan olika banker. Många företagare vittnar om att bankernas krav på säkerheter och borgen har skärpts i efterdyningarna av finanskrisen. Kontakta såväl storbanker som fristående sparbanker och se till att förhandla om villkoren när du väl beviljats ett lån, säger Lars Jagrén. Riskmedvetenhet Banker lägger stor vikt vid att analysera olika typer av risker när de går igenom låneansökningar. Ett sätt att öka företagets skydd mot oförutsedda händelser som kan bidra till att företagets långsiktiga plan revideras är att investera i en bra företagsförsäkring samt sjukförsäkringar för nyckelmedarbetare. Visa prov på en hög riskmedvetenhet genom att visa en plan som tydliggör hur man tänker hantera situationen om saker och ting inte går som planerat. Företagare som kan visa på en plan där de beskriver hur de hanterar scenarion och har utrustat sig med handlingsplaner som tacklar situationen om företaget exempelvis inte utvecklas enligt prognosen, ökar sin trovärdighet på banken. Se till att föra en löpande dialog med banken, även sedan lånet beviljats. Håll din bankkontakt uppdaterad kring företagets utveckling och framtidsplaner, det kan underlätta processen nästa gång det är dags att ansöka om ett banklån Smart fakta Banker analyserar företagets kassaflöde samt dess historiska och framtida intjäningsförmåga. Företaget behöver inte nödvändigtvis generera vinst, men det är viktigt att det finns ett sunt kassaflöde som tyder på att företaget har en viss omsättning. Utveckla din organisation med The Diver Solution beslutsstöd värt namnet! Användarvänligt planeringssystem i verkligheten Infotool Budget och Prognos

17 Förenkla vardagen Fakturakredit - Spara tid, få en ökad likviditet och minska administrationen. - Få snabbare betalt och slipp sköta påminnelser och krav. - Få kontinuitet i hantering av kundfordringar utan stopp för semestrar eller sjukfrånvaro. Vill du veta mer? Välkommen in på ditt närmaste Swedbank kontor eller besök oss på swedbank.se/fakturakredit. Genom vår tjänst Fakturakredit, får du en kostnadseffektiv hantering och belåning av din kundreskontra. För den kloke företagaren!

18 18 krönika Svensk inkassoverksamhet är stabil och framgångsrik»av inkasserat belopp har över 20 miljarder influtit utan tvångsåtgärder. Svensk Inkasso är branschorganisation för den svenska inkassobranschen och arbetar för att i debatt och lagstiftning företräda branschen, borgenärerna och de intressen som faller inom ramen för inkassoverksamhet, finansiering och kredithantering. text Claes Månsson, advokat och ordförande svensk Inkasso Inkassobranschens inkasserade belopp år 2012 ligger i topp. Ungefär 7,8 miljoner nya inkassokrav har sänts ut och 24,4 miljarder kronor inkasserats, varav cirka 22 miljarder återredovisades till borgenärerna. Av inkasserat belopp har över 20 miljarder influtit utan tvångsåtgärder, det vill säga efter inkassokrav eller efter ansökan om betalningsföreläggande. De allra flesta gäldenärer betalar alltså frivilligt. Branschen svarar för nästan alla ansökningar om betalningsförelägganden vid Kronofogdemyndigheten, drygt en miljon ärenden. Ungefär 40 procent av ärendena återkallas innan utslag, beroende på att gäldenären väljer att betala eller träffa uppgörelse med inkassoombudet eller borgenären. I förhållandevis väldigt få av branschens ärenden, cirka per år, utfärdas betalningsföreläggande. I de fall utslag meddelas erläggs betalning i cirka 50 procent av ärendena direkt utan ansökan om tvångsåtgärder hos Kronofogdemyndigheten. Kronofogdemyndigheten driver in knappt tio miljarder per år efter hot om tvångsåtgärder, varav cirka sex miljarder avser statens fordringar avseende främst skatt. Privata borgenärers andel av Kronofogdemyndighetens verksamhet uppgår till cirka 35 procent och cirka 3, 75 miljarder inflyter efter hot om tvångsåtgärder. Cirka 1,75 miljarder betalas efter endast ett första kravbrev från Kronofogdemyndigheten. Drygt en miljard inflyter efter löneutmätning. En blygsam andel av gäldenärernas betalningar inflyter således efter tunga tvångsåtgärder. Det visar att flertalet gäldenärer oftast finner vägar att betala sina skulder när saken ställs på sin spets. Värt att notera är att Kronofogdemyndighetens hela verksamhet gällande betalningsföreläggande kostar 291 miljoner och att enskilda borgenärer erlägger avgifter för sina ärenden med 358 miljoner. Denna del av verksamheten går alltså plus i statsbudgeten med 67 miljoner kronor. Kostnaderna för Kronofogdemyndighetens verksamhet med exekution (utmätning), uppgår till 1,164 miljarder, och de privata borgenärer erlägger miljarder i avgifter. Privata borgenärers ärenden uppgår dock endast till 35 procent av verksamheten och statsbudgeten går således plus med mer än en halv miljard kronor avseende denna verksamhetsdel. Följden är att privata borgenärer (och de gäldenärer som blir föremål för åtgärder och som ytterst får betala avgifterna) svarar för praktiskt taget hela Kronofogdemyndighetens kostnad trots att dess verksamhet till över hälften avser indrivning för statens fordringar, vilken är avgiftsbefriad.

19 INTENSIVUTBILDNING FÖR DIG SOM HAR ONT OM TID Hos oss får du praktiskt användbara kunskaper att tillämpa direkt i ditt jobb. Av föreläsare som både är praktiskt erfarna och teoretiskt kunniga. Näringsliv lär av näringsliv. Du behöver inte vara civilekonom för att delta. Det väsentliga är vad du arbetar med nu och i framtiden. Vi har 35 års erfarenhet av utbildning av näringsliv och offentlig förvaltning inom bland annat: Vi erbjuder dig professionell hjälp inom: Finansiering Fakturering Företagsinkasso Fastighetsinkasso Juridik Vill du veta mer om våra tjänster? Hör av dig till oss! Stockholm: Göteborg: Malmö: MARIKA MARKLAND, VD Controller-funktionen, Ekonomistyrning Internkontroll och Riskhantering IT-säkerhet Kvalificerade Revisionsfrågor Revisorsetik och Revisorsansvar Redovisningsnyheter, K2, K3 inkl Fakturering, Moms, Elektroniska fakturor Ekonomi för chefer (icke-ekonomer) Aktiebolagsrätt för icke-jurister Koncerntransaktioner Marknadsföring för icke-marknadsförare Good Business Manners Mer information: Eller ring Marika Markland, VD för Civilekonomernas Informations AB, tel Sveriges mest attraktiva utbildning Diplomerad Credit Controller Mål Företaget / banken ska kunna göra större, lönsammare och säkrare affärer. För individen innebär utbildningen ökad trygghet i jobbet, större möjligheter att utvecklas och en väsentlig värdehöjare i cv:n. Deltagare Ekonomiansvariga, kreditansvariga, kredit medarbetare, controllers och kund ansvariga Varför rekommenderar du diplomutbildningen? Med diplomutbildningen i ryggen får du en ökad trygghet på din arbetsplats och större möjligheter att utvecklas i din yrkesroll. Det ger både ökad status och mer stimulans i jobbet. Dessutom får du in en riktig värdehöjare i ditt cv. Med en diplomand i teamet förbättrar före taget / banken sina chanser till att öka tillväxt och lönsamhet. Vidar Stenberg är Sveriges mest erfarne kredit utbildare. Han har utbildat över personer inom såväl bank & finans som övriga näringslivet. Omfattning Sex kurser om vardera 2 dagar fördelat på tre block. Block 1 Kredit- och säkerhetsrätt Block 2 Kreditbedömning och riskuppföljning Block 3 Krav- och obeståndshantering Kvalitetsgaranti På samtliga kurser lämnas kvalitetsgaranti Så tycker diplomander, chefer och rekryterare... Diplomanden Malin Simonsen, Credit Controller på Sweden, BSH Home Appliances: Den unika utbildningen till Diplomerad Credit Controller hos UC Business School är det absolut bästa jag gjort i mitt yrkesliv. Rekryteraren Björn Bergström, XLNT Search specialister på rekrytering och headhunting: Utbildningen höjer värdet på diplomandens cv högst väsentligt och ökar givetvis karriärmöjligheterna i en hårt konkurrentutsatt marknad. Kreditchefen Björn Beckman på Wasa Kredit och förre ordföranden i Svenska Kreditföreningen: Vår investering i med arbetares utbildning till Diplomerad Credit Controller har snabbt varit mycket lönsamt för vårt företag. UC Business School Box 4, Stockholm Globen Telefon: Ingår i Företagsuniversitetet som ägs av Stiftelsen Kursverksamheten vid Stockholms Universitetet.

20 Njut av semestern. Och resultatrapporten! Du som är entreprenör vill väl kunna njuta av din ledighet? Webbkontoret samlar viktiga ekonomitjänster i en flexibel helhetslösning, där du, dina medarbetare och Grant Thorntons konsulter jobbar i samma system. På så sätt skapar vi frihet åt dig att välja vad du vill få hjälp med och vad du vill ta hand om själv. Rapporteringen är tillgänglig dygnet runt i realtid. Full koll, även hemma i köket! Revision Ekonomiservice Skatt Rådgivning

INBJUDAN Teckning av konvertibla skuldebrev Capillum Holding AB (publ) Juni 2012

INBJUDAN Teckning av konvertibla skuldebrev Capillum Holding AB (publ) Juni 2012 INBJUDAN Teckning av konvertibla skuldebrev Capillum Holding AB (publ) Juni 2012 På Banken kan Du få en sparränta om 0,5% Vi ger Dig en sparränta om 10% Bryggfinansiering Emissionshantering Factoring -

Läs mer

Välkommen till Modern Ekonomi

Välkommen till Modern Ekonomi MODERN EKONOMI Mats Olsson - Falköping Lena Grevsjö - Kungsbackakontoret Mats Olsson - Falköpingskontoret Välkommen till Modern Ekonomi Modern Ekonomi är ett av Sveriges snabbast växande företag för ekonomitjänster.

Läs mer

Introduktion till SveaWebPay INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Introduktion till SveaWebPay INNEHÅLLSFÖRTECKNING Introduktion till SveaWebPay Detta dokument beskriver det du behöver veta för att smidigt komma igång med betalningar via SveaWebPay. Ett ytterligare syfte med dokumentet är att ge en god bild över vilka

Läs mer

Smarter way to pay. Betala mindre. Tjäna mer.

Smarter way to pay. Betala mindre. Tjäna mer. Smarter way to pay. Betala mindre. Tjäna mer. Snabbare. Säkrare. Billigare. Varför har inget tänkt på det här tidigare? Lösningen är så enkel och så smidig att man undrar. Så här ligger det till. En del

Läs mer

NORDISK E-HANDEL FLERMARKNADSÖVERSIKT

NORDISK E-HANDEL FLERMARKNADSÖVERSIKT NORDISK E-HANDEL FLERMARKNADSÖVERSIKT @ ERIK HAGENRUD REGIONAL EXPORTRÅDGIVARE EXPORTRÅDET NORRBOTTEN / SKELLEFTEÅ VÄNDPUNKT 2010 FEM TRENDER INOM NORDISK E-HANDEL 1. Fortsatt snabb tillväxt 93 % av nordiska

Läs mer

Praktiska och enkla mobila tjänster

Praktiska och enkla mobila tjänster Praktiska och enkla mobila tjänster Appar som underlättar din vardag Ta hjälp av smarta verktyg för att enkelt hantera din ekonomi, när du vill och var du vill. I den här foldern kan du läsa om våra populära

Läs mer

KortAccept. Raka vägen till företagets konto. ger en snabb och säker korthantering. fungerar för alla ledande kort på marknaden

KortAccept. Raka vägen till företagets konto. ger en snabb och säker korthantering. fungerar för alla ledande kort på marknaden KortAccept Raka vägen till företagets konto Med KortAccept erbjuder Nordea en lösning som: ger en snabb och säker korthantering fungerar för alla ledande kort på marknaden är enkel för dig och din personal

Läs mer

UTVECKLINGEN FÖR FÖRETAGSLÅN Kvartal 3 2013

UTVECKLINGEN FÖR FÖRETAGSLÅN Kvartal 3 2013 UTVECKLINGEN FÖR FÖRETAGSLÅN Kvartal 3 2013 Stabila företagsräntor och marginaler under kvartalet. Nya kapitalkrav kräver inte högre marginaler. Små och medelstora företag gynnas av nya Basel 3- regler.

Läs mer

Köpguide för mobila växlar. Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan.

Köpguide för mobila växlar. Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan. Köpguide för mobila växlar Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan. Tänk om din nya telefonilösning kunde förenkla din vardag och hjälpa dina medarbetare att arbeta

Läs mer

PROGRAMVARULEVERANTÖRERNA. SRF tar pulsen på F R A M T I D S S P A N I N G PROGRAMVARULEVERANTÖRER REDOVISNING

PROGRAMVARULEVERANTÖRERNA. SRF tar pulsen på F R A M T I D S S P A N I N G PROGRAMVARULEVERANTÖRER REDOVISNING SRF tar pulsen på PROGRAMVARULEVERANTÖRERNA Just nu är det stort fokus på automatiseringar i redovisningsbranschen. Teknikutvecklingen möjliggör att mer tid kan läggas på kvalificerade arbetsuppgifter

Läs mer

FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt

FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt FunktionsIT FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt Vad är FunktionsIT? FunktionsIT är vårt koncept för att paketera IT som tjänst. Det ger dig som kund en centraliserad och automatiserad hantering av

Läs mer

E N P R E S E N T A T I O N

E N P R E S E N T A T I O N Visma Sverige Visma Sverige E N P R E S E N T A T I O N Vismas värld Visma ger företag, föreningar, organisationer och offentlig sektor effektiva lösningar för ekonomisk administration, verksamhetsstyrning

Läs mer

Tjänster för elektronisk identifiering och signering

Tjänster för elektronisk identifiering och signering Bg eid Gateway och Bg PKI Services Tjänster för elektronisk identifiering och signering En elektronisk ID-handling är förutsättningen för säker och effektiv nätkommunikation. I takt med att tjänster blir

Läs mer

Vi ger näring till Sveriges viktigaste näring

Vi ger näring till Sveriges viktigaste näring Vi ger näring till Sveriges viktigaste näring Banken för jord- och skogsbrukare För ett rikare liv på landet Välkommen till jord- och skogsbrukarnas egen bank Jord- och skogsbrukarna har en egen bank,

Läs mer

7 värdefulla saker som du bör tänka på när du ska köpa ett nytt kassasystem.

7 värdefulla saker som du bör tänka på när du ska köpa ett nytt kassasystem. 7 värdefulla saker som du bör tänka på när du ska köpa ett nytt kassasystem. Vi på AffärsIT har jobbat med kassasystem under en väldigt lång tid och vet att det finns många frågor när man ska skaffa ett

Läs mer

Klarna. Vi älskar det vi gör.

Klarna. Vi älskar det vi gör. Klarna Vi älskar det vi gör. Att göra det enklare för konsumenter att handla i din butik. Att skapa förtroende mellan säljare och köpare. Att öka din försäljning. Kanske är det därför som vi nu är marknadsledande

Läs mer

FÖRETAGARPAKETET WEB

FÖRETAGARPAKETET WEB Vi växer FÖRETAGARPAKETET WEB Sveriges enda kvalitetsnätverk till småföretagare 01 När Paketet du vill nå företagare och entreprenörer ÅTTA KVALITESSAJTER NOGA UTVALDA SAJTER Sveriges största mötesplats

Läs mer

KOM IGÅNG-GUIDE. för att ta betalt på nätet. Vi gör det enkelt att ta betalt

KOM IGÅNG-GUIDE. för att ta betalt på nätet. Vi gör det enkelt att ta betalt KOM IGÅNG-GUIDE för att ta betalt på nätet Vi gör det enkelt att ta betalt VEM GÖR VAD? När du ska komma igång med din e-handel är det flera parter inblandade. Här ser du några av dom och vad de gör. DIBS

Läs mer

Så handlar vi på nätet 2011. Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad

Så handlar vi på nätet 2011. Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad Så handlar vi på nätet 2011 Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad Innehållsförteckning Sammanfattning och slutsatser... 3 1. Inledning... 5 2. E-handelsföretag på en global marknad... 6

Läs mer

Stark avslutning på e-handelsåret 2010

Stark avslutning på e-handelsåret 2010 + 16 % e-barometern Stark avslutning på e-handelsåret 2010 Postens och HUI:s e-barometer visar att e-handelns försäljning steg med 15,6 procent under 2010 års sista kvartal. Det är den starkaste tillväxten

Läs mer

EKN:s Småföretagsrapport 2014

EKN:s Småföretagsrapport 2014 EKN:s Småföretagsrapport 2014 Rekordmånga exporterar till tillväxtmarknader Fyra av tio små och medelstora företag tror att försäljningen till tillväxtmarknader ökar det kommande året. Rekordmånga exporterar

Läs mer

Låt dina e-affärer blomstra! Skaffa vårt smarta e-handelspaket med ett enda avtal.

Låt dina e-affärer blomstra! Skaffa vårt smarta e-handelspaket med ett enda avtal. Låt dina e-affärer blomstra! Skaffa vårt smarta e-handelspaket med ett enda avtal. Att bygga och starta en attraktiv e-handelsplats kan vara klart komplicerat men med vårt paket är det enkelt. Med ett

Läs mer

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att

Läs mer

Modernt arbete kräver moderna verktyg

Modernt arbete kräver moderna verktyg En guide för dig som är företagare: Modernt arbete kräver moderna verktyg Windows 10 Pro ger nya möjligheter att jobba smartare och säkrare. Du behöver bra verktyg för att kunna göra ett bra jobb. Din

Läs mer

aug 2011 Google lanserar Google Wallet byggt på NFC aug 2011 Izettle, betalning via kortläsare i Iphone, lanseras.

aug 2011 Google lanserar Google Wallet byggt på NFC aug 2011 Izettle, betalning via kortläsare i Iphone, lanseras. maj 2011 Twittergrundaren lanserar Square, en liten kortläsare till mobilen aug 2011 Google lanserar Google Wallet byggt på NFC okt 2011 Mobiloperatörerna bildar Wywallet 2011 aug 2011 Nokia släpper fler

Läs mer

Molnbaserad B2B: Minska kostnader och integrera fler partners!

Molnbaserad B2B: Minska kostnader och integrera fler partners! Molnbaserad B2B: Minska kostnader och integrera fler partners! Dagens globala affärslandskap översvämmas av interaktionspunkter mellan partners. Verksamheter av olika storlekar försöker kontinuerligt optimera

Läs mer

E-handelstrender i Norden 2015. Så handlar vi på nätet

E-handelstrender i Norden 2015. Så handlar vi på nätet E-handelstrender i Norden 2015 Så handlar vi på nätet 1 3 Anna Borg Enkelhet är enkelt - eller? 4 Rapporten i korthet 5 Fakta Sverige, Danmark, Finland & Norge 6-8 Stark näthandel i Norden 9-12 Mobila

Läs mer

Vad är molnet?... 2. Vad är NAV i molnet?... 3. Vem passar NAV i molnet för?... 4. Fördelar med NAV i molnet... 5. Kom igång snabbt...

Vad är molnet?... 2. Vad är NAV i molnet?... 3. Vem passar NAV i molnet för?... 4. Fördelar med NAV i molnet... 5. Kom igång snabbt... Produktblad för NAV i molnet Innehåll Vad är molnet?... 2 Vad är NAV i molnet?... 3 Vem passar NAV i molnet för?... 4 Fördelar med NAV i molnet... 5 Kom igång snabbt... 5 Bli kostnadseffektiv... 5 Enkelt

Läs mer

Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT

Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT Utan frågor & svar stannar världen OM BISNODE Det finns små och stora frågor inom alla företag, organisationer och verksamheter. Frågor som kräver uppmärksamhet

Läs mer

Swedbanks Stora småföretagarenkät

Swedbanks Stora småföretagarenkät Swedbanks Stora småföretagarenkät Internetbank för vardagen, personlig rådgivare för affärerna! Sammanfattning av undersökningen Swedbanks Stora småföretagarenkät är en undersökning av småföretagens behov

Läs mer

UTVECKLINGEN FÖR FÖRETAGSLÅN Kvartal 4 2013

UTVECKLINGEN FÖR FÖRETAGSLÅN Kvartal 4 2013 UTVECKLINGEN FÖR FÖRETAGSLÅN Kvartal 4 2013 Oförändrade räntor och högre marginaler på nya företagslån. Ökade skillnader i räntor mellan små och stora företag. Skillnader i risk motiverar inte högre räntor

Läs mer

Stark tillväxt under 2000 - lönsamhet inom räckhåll

Stark tillväxt under 2000 - lönsamhet inom räckhåll Page 1 of 6 NetOnNet AB (publ) Bokslutskommuniké, januari - december Jämförelser i rapporten har, om inte annat angetts, skett med samma period 1999. Stark tillväxt under - lönsamhet inom räckhåll Försäljningen

Läs mer

Jämförelse Factoringonlinemäklare (oktober 2014)

Jämförelse Factoringonlinemäklare (oktober 2014) Jämförelse (oktober 2014) Uppgifterna nedan finns på respektive företags hemsida eller kommer från skriftliga eller muntliga svar direkt från factoringonlinemäklarna. OBS: Fintura har enbart sammanställt

Läs mer

FlexLiv Den nya pensionsprodukten

FlexLiv Den nya pensionsprodukten FlexLiv Den nya pensionsprodukten CATELLA FLEXLIV Den nya pensionsprodukten FlexLiv den nya pensionsprodukten ger dig de bästa egenskaperna från både traditionellt livsparande och aktiv fondförsäkring.

Läs mer

Investera i en ny tjänst på en ny marknad. Bokföring, redovisning och affärssystem som molntjänst.

Investera i en ny tjänst på en ny marknad. Bokföring, redovisning och affärssystem som molntjänst. Investera i en ny tjänst på en ny marknad. Bokföring, redovisning och affärssystem som molntjänst. Ett säkrare sätt att se in i framtiden. VD har ordet Redovisnings- och revisionsbranschen är inne i en

Läs mer

Över 400 000 kunder har redan valt en lösning från Mamut

Över 400 000 kunder har redan valt en lösning från Mamut Över 400 000 kunder har redan valt en lösning från Mamut Komplett ekonomisystem med säljstöd och webbutik Testvinnende økonomisystem Allt i en lösning Mest för pengarna Enkelt att använda Tillgänglig support

Läs mer

Guide för inköp av redovisningsoch revisionstjänster

Guide för inköp av redovisningsoch revisionstjänster Guide för inköp av redovisningsoch revisionstjänster Administration, revision, bokföring, deklaration, likviditetsplanering, kontrolluppgifter, aktieägaravtal, momsdeklarationer, lönehantering, förfrågan

Läs mer

Verksamhet Koncernens affärsidé är att genom personlig service erbjuda marknaden effektiva och anpassade lösningar inom inkasso,

Verksamhet Koncernens affärsidé är att genom personlig service erbjuda marknaden effektiva och anpassade lösningar inom inkasso, 2010 Bokslut Verksamhet Koncernens affärsidé är att genom personlig service erbjuda marknaden effektiva och anpassade lösningar inom inkasso, reskontraadministration och finansiering. Inom ramen för affärsidén

Läs mer

Hemligheten bakom framgångsrika samarbeten

Hemligheten bakom framgångsrika samarbeten Hemligheten bakom framgångsrika samarbeten Skype For Business TDC Sverige En del av Tele2 1 Innehåll Att välja kommunikationsplattform 4 Skype for business som plattform 4 Användarupplevelsen kräver rätt

Läs mer

Vismas värld. Flera hundra tusen människor använder dagligen Vismas produkter och tjänster

Vismas värld. Flera hundra tusen människor använder dagligen Vismas produkter och tjänster Visma Sverige Vismas värld Visma ger företag, föreningar, organisationer och offentlig sektor effektiva lösningar för ekonomisk administration och verksamhetsstyrning samt service inom elektronik och IT

Läs mer

Här är ett urval av de vanligaste frågorna (FAQ, Frequently Asked Questions) som FAR och SRF har fått om uppdragsavtal.

Här är ett urval av de vanligaste frågorna (FAQ, Frequently Asked Questions) som FAR och SRF har fått om uppdragsavtal. Svensk standard för redovisningstjänster, Reko FAQ Vanliga frågor om uppdragsavtal Här är ett urval av de vanligaste frågorna (FAQ, Frequently Asked Questions) som FAR och SRF har fått om uppdragsavtal.

Läs mer

Investera i PromikBook. romikbook. Bokföring, redovisning och affärssystem som molntjänst.

Investera i PromikBook. romikbook. Bokföring, redovisning och affärssystem som molntjänst. Investera i PromikBook romikbook Bokföring, redovisning och affärssystem som molntjänst. ett säkrare sätt att se in i framtiden Vd har ordet Redovisnings- och revisionsbranschen är inne i en avgörande

Läs mer

27 MARS 2008 DNR :9. Marknadsoron och de svenska bankerna

27 MARS 2008 DNR :9. Marknadsoron och de svenska bankerna 7 MARS 8 DNR 8-9 8:9 Marknadsoron och de svenska bankerna Marknadsoron och de svenska bankerna SLUTSATSER De svenska bankerna har klarat sig förhållandevis bra i den internationella turbulens som råder

Läs mer

Din guide till en smidig flytt

Din guide till en smidig flytt Företagskund Din guide till en smidig flytt Läs igenom och spara! Mer information om dina nya produkter och tjänster samt öppettider finns på www. sparbankenskane.se/nystart Börja redan idag 9 Fredag Fredagen

Läs mer

NASDAQ OMX First North. TBDY SE0001295437 Aktier 269 386 959 Market name First North STO Internet www.trustbuddyinternational.com.

NASDAQ OMX First North. TBDY SE0001295437 Aktier 269 386 959 Market name First North STO Internet www.trustbuddyinternational.com. NASDAQ OMX First North TrustBuddy International AB Östermalmstorg 1, 114 42 STOCKHOLM Telefon: +46 8-562 596 00 http://trustbuddyinternational.com e-post: info@trustbuddy.com Namn TBDY ISIN SE0001295437

Läs mer

Utdrag från kapitel 1

Utdrag från kapitel 1 Utdrag från kapitel 1 1.1 Varför en bok om produktionsutveckling? Finns det inte böcker om produktion så att det räcker och blir över redan? Svaret på den frågan är både ja och nej! Det finns många bra

Läs mer

Så gör du fler exportaffärer. Fem företag berättar

Så gör du fler exportaffärer. Fem företag berättar Så gör du fler exportaffärer Fem företag berättar Vi hjälper dig till fler och säkrare exportaffärer Möt fem svenska företag från fem branscher. De verkar på olika marknader och skiljer sig i storlek och

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november Poolia AB Poolia har halverat förlusttakten från föregående år. Det förbättrade rörelseresultatet visar att koncernens

Läs mer

DIGITAL MATHANDEL Rapport 2014. En rapport om livsmedelsförsäljningen på nätet

DIGITAL MATHANDEL Rapport 2014. En rapport om livsmedelsförsäljningen på nätet DIGITAL MATHANDEL Rapport 2014 En rapport om livsmedelsförsäljningen på nätet B1 Sammanfattning För femte året i följd har Svensk Digital Handel (tidigare Svensk Distanshandel) tagit fram rapporten Digital

Läs mer

23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS

23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS 23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS Den ekonomiska återhämtningen i Europa fortsätter. Makrosiffror från både USA och Kina har legat på den svaga sidan under en längre tid men böjar nu

Läs mer

Välkommen till Inkassogram

Välkommen till Inkassogram Välkommen till Inkassogram Inkassogram är en unik och onlinebaserad påminnelse- och inkassotjänst som hjälper alla företag och organisationer att få betalt för sina förfallna fordringar. Vår målsättning

Läs mer

Frågorna är besvarade av Roger Blomquist (VD) 1. Som aktieägare undrar jag om Worldspan-avtalet i London sätts i drift före september?

Frågorna är besvarade av Roger Blomquist (VD) 1. Som aktieägare undrar jag om Worldspan-avtalet i London sätts i drift före september? Frågor och Svar: 2004-02-03 Nedan följer svar på frågor vi fått från våra aktieägare. Frågorna har vi fått via email under de senaste två till fyra veckorna. Frågorna är besvarade av Roger Blomquist (VD)

Läs mer

Accountor Online Effektiv ekonomiadministration

Accountor Online Effektiv ekonomiadministration DIN GUIDE TILL Accountor Online Effektiv ekonomiadministration 99 % av företagsledarna föredrar en redovisningskonsult som förstår deras verksamhet. 1 % före detta företagsledare. SPARA TID, INGA TÅRAR

Läs mer

Ökad medlemsnytta. PLUS webshop MEDLEMSNYTTA FÖR ORGANISATIONER

Ökad medlemsnytta. PLUS webshop MEDLEMSNYTTA FÖR ORGANISATIONER = fler medlemmar Vill ni öka nyttan med att vara medlem i er organisation? MEDLEMSFÖRMÅNER ÄR VIKTIGA. PLUS är ett koncept för att hjälpa intressestyrda organisationer att öka upplevd medlemsnytta inom

Läs mer

Varför behövs exportfinansiering? sid 2. Vilka alternativ finns det att välja mellan? sid 3. Hur mycket och i vilka valutor kan man låna?

Varför behövs exportfinansiering? sid 2. Vilka alternativ finns det att välja mellan? sid 3. Hur mycket och i vilka valutor kan man låna? Innehåll Varför behövs exportfinansiering? sid 2 Vilka alternativ finns det att välja mellan? sid 3 Hur mycket och i vilka valutor kan man låna? sid 4 Hur kan riskerna hanteras? sid 5 Vilka räntevillkor

Läs mer

Små och medelstora företag planerar att anställa - och har brett förtroende för den ekonomiska politiken

Små och medelstora företag planerar att anställa - och har brett förtroende för den ekonomiska politiken Ingela Hemming, SEB:s Företagarekonom Måndag den 20 februari 2012 Positiva signaler i 2012 års första Företagarpanel från SEB: Små och medelstora företag planerar att anställa - och har brett förtroende

Läs mer

LEGA ONLINE. Bli lönsammare med Lega Online. www.legaonline.se. - Sveriges största internetbaserade bokningssystem.

LEGA ONLINE. Bli lönsammare med Lega Online. www.legaonline.se. - Sveriges största internetbaserade bokningssystem. LEGA ONLINE - Sveriges största internetbaserade bokningssystem Bli lönsammare med Lega Online Tänk om alla dina bokningar, kunder och artiklar fanns samlade i ett system, med fullständig statistik och

Läs mer

WIP, Wireless Independent Provider AB (publ).

WIP, Wireless Independent Provider AB (publ). .. WIP utvecklar, producerar, integrerar samt licensierar och supporterar produkterna DynApp och SecureDynApp. Mer information om WIP, kunder, produkter och projekt finns på bolagets hemsida: www.wip.se

Läs mer

telekom 1-2015 Nära samarbete och leveransprecision viktigt vid fiberutbyggnad

telekom 1-2015 Nära samarbete och leveransprecision viktigt vid fiberutbyggnad telekom 1-2015 Nära samarbete och leveransprecision viktigt vid fiberutbyggnad Samarbetspartners i fiberutbyggnaden i Göteborg, Daniel Jernström, Elektroskandia, Nils Norberg, OneOak Network och Jonas

Läs mer

Att skicka fakturor. Fördjupning till dig som ska använda bankens fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor via e-bokföring

Att skicka fakturor. Fördjupning till dig som ska använda bankens fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor via e-bokföring Att skicka fakturor Fördjupning till dig som ska använda bankens fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor via e-bokföring Välkommen! Genom att skicka kundfakturor via banken kan du och ditt företag

Läs mer

Koncernen är en av de största i Europa inom inkasso, reskontraadministration och finansiering.

Koncernen är en av de största i Europa inom inkasso, reskontraadministration och finansiering. Bokslut 2009 Verksamhet Koncernens affärsidé är att genom personlig service erbjuda marknaden effektiva och anpassade lösningar inom inkasso, reskontraadministration och finansiering. Inom ramen för affärsidén

Läs mer

Nya planer för gården?

Nya planer för gården? Nya planer för gården? Tio steg för att lyckas med ett generationsskifte För ett rikare liv på landet Gör en smidig växling till nästa generation Att genomgå en generationsväxling innebär mycket att tänka

Läs mer

Småföretagens vardag. En rapport om problem och möjligheter bland svenska småföretag

Småföretagens vardag. En rapport om problem och möjligheter bland svenska småföretag Småföretagens vardag En rapport om problem och möjligheter bland svenska småföretag September 2006 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 De viktigaste slutsatserna 4 Introduktion 5 Fakta om undersökningen

Läs mer

Aditro Our focus benefits yours Molnet -- Presentation

Aditro Our focus benefits yours Molnet -- Presentation Aditro Our focus benefits yours Molnet -- Presentation Konsulting Outsourcing Molntjänster Utbildning Programvara HR Löner Ekonomi Administration KPI er 2013-10-28 Copyright Aditro. All rights reserved.

Läs mer

Kraftfull avslutning på e-handelsåret 2009

Kraftfull avslutning på e-handelsåret 2009 + 15 % e-barometern Q4 2009 Kraftfull avslutning på e-handelsåret 2009 Försäljningen över internet satte återigen full fart under fjärde kvartalet 2009. Lågkonjunkturen lämnade under de tre första kvartalen

Läs mer

Skatteverkets ställningstaganden

Skatteverkets ställningstaganden Skatteverkets ställningstaganden Bredbandsutbyggnad genom lokala fibernät, mervärdesskatt Datum: 2012-05-23 Dnr/målnr/löpnr: 131 367424-12/111 1 Sammanfattning En förening som verkar för att dess medlemmar

Läs mer

Att skicka fakturor. Fördjupning till dig som ska använda bankens Fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor

Att skicka fakturor. Fördjupning till dig som ska använda bankens Fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor Att skicka fakturor Fördjupning till dig som ska använda bankens Fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor Välkommen! Att skicka kundfakturor via banken innebär ett effektivt sätt att jobba och

Läs mer

HÖRBY KOMMUN Flik: 1 Författningssamling Sida: 32 (-36)

HÖRBY KOMMUN Flik: 1 Författningssamling Sida: 32 (-36) Författningssamling Sida: 32 (-36) REGLEMENTE FÖR PENNINGHANTERINGEN I HÖRBY KOMMUN 1. Mål och riktlinjer Den nya kommunallagen tar upp penninghanteringen i 8 kap 1-3: Kommunernas och landstingens medelsförvaltning

Läs mer

SEK:s lilla handbok i exportfinansiering

SEK:s lilla handbok i exportfinansiering SEK:s lilla handbok i exportfinansiering Innehåll Varför behövs exportfinansiering?...sid 2 Vilka alternativ finns det att välja mellan?...sid 3 Hur mycket och i vilka valutor kan man låna?...sid 4 Hur

Läs mer

Kom igång med. Handla på. faktura

Kom igång med. Handla på. faktura Kom igång med Handla på faktura Öka försäljningen dagarna före lön! Med Berazy Faktura får ni tillgång till ett komplett och säkert fakturasystem samtidigt som vi svarar för eventuella påminnelser, krav

Läs mer

DIBS Payment Services Första kvartalet 2011

DIBS Payment Services Första kvartalet 2011 DIBS Payment Services Första kvartalet 2011 DIBS roll i värdekedjan SIDE 2 Stark tillväxt under många år Under de senaste fyra åren har den genomsnittliga årliga tillväxten i SEK varit 23 % och EBITDA-marginalen

Läs mer

Interreg en väg ut i världen Vad vill Företagen?

Interreg en väg ut i världen Vad vill Företagen? Interreg en väg ut i världen Vad vill Företagen? Daniel Wiberg Chefsekonom Företagarna Företagarna Företagarna är Sveriges största organisation för företagare. Opinionsbildar för att förbättra företagarklimatet

Läs mer

Banktjänster för privattandläkarnas medlemmar

Banktjänster för privattandläkarnas medlemmar Banktjänster för privattandläkarnas medlemmar För dig som driver egen tandläkarpraktik är det naturligtvis viktigt att kunna erbjuda dina patienter ett bra och enkelt sätt att betala. Lika viktigt är förmånliga

Läs mer

Verksamhet Årets händelser Utlåning Finansiering

Verksamhet Årets händelser Utlåning Finansiering Bokslut 2011 Verksamhet Svea Ekonomi AB bedriver, med tillstånd av Finansinspektionen, finansieringsverksamhet enligt lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse (LBF). Svea Ekonomi AB-koncernen

Läs mer

Skatteverkets ställningstaganden

Skatteverkets ställningstaganden Page 1 of 17 Skatteverkets ställningstaganden Bredbandsutbyggnad genom lokala fibernät, mervärdesskatt Datum: 2012-05-23 Område: Mervärdesskatt Dnr/målnr/löpnr: 131 367424-12/111 1 Sammanfattning En förening

Läs mer

Bli en nöjd bankkund du också. Vi hjälper dig hela vägen.

Bli en nöjd bankkund du också. Vi hjälper dig hela vägen. Bli en nöjd bankkund du också. Vi hjälper dig hela vägen. Välkommen till en kundägd bank Länsförsäkringar Västerbotten har arbetat för kundernas bästa sedan 1855. Banken ägs av våra kunder, och därför

Läs mer

31 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄDSLA, INGET ANNAT

31 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄDSLA, INGET ANNAT 31 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄDSLA, INGET ANNAT Det blev endast en ytterst kort period av optimism efter att oron för Grekland lagt sig. Finansmarknadernas rörelser har de senaste veckorna präglats

Läs mer

Ta genvägarna till banken

Ta genvägarna till banken Ta genvägarna till banken Mobilbanken för iphone, Android och ipad Swish Internetbanken Telefonbanken Vill du veta mer om genvägarna till banken? Läs mer och se demofilmer på snapphanebygdenssparbank.se/internetbanken

Läs mer

Råd för ett friare liv. Kapitalrådgivning

Råd för ett friare liv. Kapitalrådgivning Råd för ett friare liv Kapitalrådgivning När jag för första gången fick min egen kapitalrådgivare, Victor, blev mitt liv mycket enklare. Jag är inte så intresserad själv och vill därför ha råd om mina

Läs mer

AMBLIN EKONOMIKONSULTATIONER OCH EKONOMISK FÖRVALTNING

AMBLIN EKONOMIKONSULTATIONER OCH EKONOMISK FÖRVALTNING AMBLIN EKONOMIKONSULTATIONER OCH EKONOMISK FÖRVALTNING För de bolag som endast konsoliderar i samband med kvartalsrapporter är det mer kostnadseffektivt att ta in en konsult vid dessa tillfällen, än att

Läs mer

Frågor och svar om Uppsägning av Telia Mobil plånbok och skaffa WyWallet (Extern)

Frågor och svar om Uppsägning av Telia Mobil plånbok och skaffa WyWallet (Extern) Frågor och svar om Uppsägning av Telia Mobil plånbok och skaffa WyWallet (Extern) 1 Varför har ni sagt upp min mobila plånbok? WyWallet erbjuder nu allt det och lite till som du som kund är van vid i Telia

Läs mer

Fyra sätt att tjäna mer pengar på er fakturering

Fyra sätt att tjäna mer pengar på er fakturering Fyra sätt att tjäna mer pengar på er fakturering Många företagare blir förvånade av vetskapen att deras faktureringsflöde är en potentiell källa för intäkter. Fokus ligger oftast på att öka försäljningen

Läs mer

Bekymmersfri IT-vardag

Bekymmersfri IT-vardag Bekymmersfri IT-vardag VD har ordet Långsiktighet, nytänkande och hög tillförlitlighet är kärnvärden för CoreIT Min och mina fantastiska medarbetares absoluta strävan är att CoreIT ska vara den bästa partnern

Läs mer

Free. 0:-/mån 39:-/mån. - webbutikslösning med marknadens lägsta pris

Free. 0:-/mån 39:-/mån. - webbutikslösning med marknadens lägsta pris 123 E-handel är en helhetstjänst för företag som vill sälja sina varor på nätet. Systemet har utvecklats av oss sedan 1996. Hos oss får du en färdig webbutik med din egen grafiska profil, en enkel administration

Läs mer

FIKA. Sammanfattning av FIKA. 24 juni 2013

FIKA. Sammanfattning av FIKA. 24 juni 2013 FIKA FINANSIERINGS-, INVESTERINGS- OCH KONJUNKTURANALYSEN En sammanställning av hur svenska Mid Cap-bolag uppfattar konjunktur-, investeringsoch finansieringsläget 24 juni 2013 Syfte Syftet med FIKA är

Läs mer

Ljusning efter trög start på året men inhyrning kommer att gå före nyrekrytering

Ljusning efter trög start på året men inhyrning kommer att gå före nyrekrytering Ingela Hemming, SEB:s Företagarekonom Måndag den 21 maj 2012 Småföretagen tog stryk under första kvartalet Ljusning efter trög start på året men inhyrning kommer att gå före nyrekrytering Den 3 maj avslutade

Läs mer

Här nedan är ett urval av de vanligaste frågorna (FAQ, Frequently Asked Questions) som kommit till FAR och Srf konsulterna om uppdragsavtal.

Här nedan är ett urval av de vanligaste frågorna (FAQ, Frequently Asked Questions) som kommit till FAR och Srf konsulterna om uppdragsavtal. Svensk standard för redovisningstjänster, Reko FAQ Vanliga frågor om uppdragsavtal Här nedan är ett urval av de vanligaste frågorna (FAQ, Frequently Asked Questions) som kommit till FAR och Srf konsulterna

Läs mer

VD har ordet; En spännande höst går mot sitt slut. NEWS

VD har ordet; En spännande höst går mot sitt slut. NEWS PROCLIENT NEWS I ÅRGÅNG 3 1 NEWS VD har ordet; En spännande höst går mot sitt slut. Det har varit en mycket händelserik höst, både för oss på Proclient och för omvärlden i stort. Flera bedömare anser nu

Läs mer

Småföretagande i världsklass!

Småföretagande i världsklass! Småföretagande i världsklass! Vi vill att: det ska vara kul att driva företag fler vågar starta och livnära sig som företagare fler företag kan vara lönsamma och växa allt företagande ska bedrivas rättvist

Läs mer

Datum: 2008-09-17. Rubrik: Frågor och svar flytt av tjänstepensionen ITP del 2

Datum: 2008-09-17. Rubrik: Frågor och svar flytt av tjänstepensionen ITP del 2 ... 2 Så går flytten till...2 1. När kan jag flytta mitt intjänade pensionskapital?...2 2. Hur gör jag om jag vill flytta mitt kapital?...2 3. Jag vill inte göra flytten via e-legitimation på s hemsida.

Läs mer

Internetbanken. Öppet alla dagar klockan 0 24.

Internetbanken. Öppet alla dagar klockan 0 24. Internetbanken Öppet alla dagar klockan 0 24. Internetbanken har öppet när det passar dig Vi vill alltid ge dig bästa tänkbara service. Därför har du möjlighet att besöka banken på det sätt och de tider

Läs mer

Investeringssparkonto (ISK)

Investeringssparkonto (ISK) Investeringssparkonto (ISK) Investeringssparkonto hos Strukturinvest Fondkommission Samla ditt sparande i strukturerade placeringar och fonder. Med ett investeringssparkonto (ISK) kan du enkelt omplacera

Läs mer

Delårsrapport Q2 för 2014/2015 2014-10-01 till 2014-12-31

Delårsrapport Q2 för 2014/2015 2014-10-01 till 2014-12-31 Delårsrapport Q2 för 2014/2015 2014-10-01 till 2014-12-31 1 Sammanfattning av delårsrapport (koncernen) Andra kvartalet 2014-10-01 till 2014-12-31 (tkr) Nettoomsättningen uppgick till 6 712 Rörelseresultatet

Läs mer

Hemsparkonto ett tryggt sätt att sänka hyran!

Hemsparkonto ett tryggt sätt att sänka hyran! Ränteutbetalning varje månad och trevligare hyresavi på köpet. Hemsparkonto ett tryggt sätt att sänka hyran! Spara smart med Hemsparkonto Öppna dörren till ett nytt sätt att spara! Öppna dörren till ett

Läs mer

Köper ditt företag tjänster? Då kan problemet med svart arbetskraft beröra dig!

Köper ditt företag tjänster? Då kan problemet med svart arbetskraft beröra dig! F Ö R E B Y G G A N D E I N F O R M A T I O N Köper ditt företag tjänster? Då kan problemet med svart arbetskraft beröra dig! Skatteverket vill hjälpa upphandlande myndigheter och företag att göra rätt

Läs mer

Plejd AB (publ) DELÅRSRAPPORT KVARTAL

Plejd AB (publ) DELÅRSRAPPORT KVARTAL Plejd AB (publ) DELÅRSRAPPORT KVARTAL 3 2017 Delårsrapport kvartal tre 2017 Juli - Sep 2017 (Tredje kvartalet) Nettoomsättningen uppgick till 7 209 (318) tkr Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA)

Läs mer

Stärk konkurrenskraften med effektiv HRM.

Stärk konkurrenskraften med effektiv HRM. Stärk konkurrenskraften med effektiv HRM. Välkommen till Bluegarden HR-plus. Vad behöver du för att jobba smartare med HR och lön? Arbetar du på en stor offentlig eller privat verksamhet med höga krav

Läs mer

Frågor och svar om LO Mervärde och Betal- och kreditkortet MasterCard

Frågor och svar om LO Mervärde och Betal- och kreditkortet MasterCard Frågor och svar om LO Mervärde och Betal- och kreditkortet MasterCard Frågor och Svar Fråga: Stämmer det att det tar 10 år att betala en skuld på 20 000 SEK och att det kostar mig 11 996 SEK i ränta? Svar:

Läs mer

Telenor One. För medelstora och stora företag. Gör företagets anställda mer tillgängliga till lägre kostnad

Telenor One. För medelstora och stora företag. Gör företagets anställda mer tillgängliga till lägre kostnad Telenor One För medelstora och stora företag Gör företagets anställda mer tillgängliga till lägre kostnad Funderar ni på att byta telefonilösning? Läs då vidare. Om inte, läs vidare och börja fundera.

Läs mer

Depå hos Strukturinvest inom ramen för olika depåförsäkringar

Depå hos Strukturinvest inom ramen för olika depåförsäkringar Depåförsäkring Depå hos Strukturinvest inom ramen för olika depåförsäkringar Gillar du enkelhet och smidighet när det handlar om ditt sparande? Då har vi en god nyhet. Nu kan du samla ditt sparande i strukturerade

Läs mer