Inför deklarationen 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Inför deklarationen 2013"

Transkript

1 Inför deklarationen 2013 för dig som är privatperson och löntagare I detta dokument har vi sammanställt information som kan vara till hjälp när du ska upprätta din inkomstdeklaration. Dokumentet innehåller bland annat allmän information avseende årets deklaration, nyheter och deklarationstips. Innehållsförteckning (klicka på rubriklänkarna nedan för att komma direkt till önskat avsnitt) Allmän information» Tidsplan för utskick av deklarationer 2 maj sista dag för inlämning för dem som inte har anstånd Tidsplan för slutskattebeskeden Förseningsavgift Omprövning Överklagande Nyheter vid årets taxering» Inkomst av tjänst Inkomst av kapital Skattereduktion för gåvor Deklarationstips för privatpersoner» Kontrollera underlagen Övriga upplysningar Resor till och från arbetet, ruta 01 Tjänsteresor, ruta 08 Tillfälligt arbete, ruta 09 Övriga utgifter, ruta 06 Pensionssparande m.m., ruta 43 Skattereduktioner, rutorna 46 och 47 Underlag för fastighetsavgift/fastighetsskatt Fastighetsavgift Fastighetsskatt Ränteinkomster, utdelningar m.m. Utdelning från onoterade företag Överskott vid uthyrning av privatbostad Vinst fondandelar Vinst värdepapper m.m. Vinst fastighet, bostadsrätt Ränteutgifter m.m. Avdrag för förvaltningsutgifter Förlust fondandelar Förlust värdepapper m.m. Förlust fastighet, bostadsrätt Skatteverkets kontroller» Länkar» Allmän information Tidsplan för utskick av deklarationer Inkomstdeklaration 1, alla fysikers deklaration med förtryckta uppgifter, började att skickas ut i slutet av mars. Alla ska ha fått sin deklaration senast den 15 april. Har du e-legitimation behöver du inte vänta på blanketten utan kan deklarera via e-tjänsten Inkomstdeklaration 1 som öppnade den 21 mars. I den här e-tjänsten kan du från och med i år också avbeställa din pappersdeklaration för kommande år och istället deklarera med din e-legitimation. 2 maj sista dag för inlämning för dem som inte har anstånd Denna dag gäller för såväl fysiska som juridiska personer och dödsbon. För dig som är bosatt utomlands är sista dagen den 31 maj Glöm inte att i god tid lämna in anståndsansökan. Ansökan om anstånd bör lämnas senast 10 dagar innan ordinarie inlämningsdatum. Du måste ha ett godtagbart skäl för att få anstånd. Tidsplan för slutskattebeskeden När kommer slutskattebeskedet? Du som anmält konto får dina skattepengar: Du som inte anmält konto får dina skattepengar*: När ska ev. kvarskatt senast betalas? Juni vecka 23 Augusti vecka 32 vecka nov 2013 September vecka 36 vecka dec 2013 December vecka 49 vecka mars 2014 *om beloppet uppgår till kr eller mer 1

2 Vilka får besked i juni? De flesta av de löntagare och pensionärer som deklarerar via Internet, mobil, sms eller telefon och får pengar tillbaka får sitt besked redan i juni. Detta gäller under förutsättning att du har anmält bankkonto senast den 2 maj. Av den preliminära skatteuträkningen som du får tillsammans med inkomstdeklarationen framgår om du har anmält konto. Vilka får besked i augusti? Löntagare och pensionärer som inte e-deklarerat får normalt slutskattebeskedet i augusti. Vilka får besked i september? Några löntagare och pensionärer vars deklarationer inte är färdiggranskade av Skatteverket till augusti kan istället få beskedet i september. Vilka får besked i december? De som ska redovisa näringsverksamhet och de som är delägare i handels- eller aktiebolag och inte har e-deklarerat får i de flesta fall sina besked i december. Detta gäller också personer som bor utomlands och betalar skatt i Sverige. Räknar du med underskott kan du göra en extra inbetalning av skatt. För att slippa kostnadsränta skulle du ha betalt in belopp över kr på skattekontot (bokförda på Skatteverkets bankgirokonto) senast den 12 februari. Belopp under kr ska vara betalda senast den 3 maj. Tänk på att räntan beräknas dag för dag så även om vi passerat 12 februari kan du minimera kostnadsräntan genom att betala så snart du kan. Förseningsavgift Förseningsavgiften för inkomstdeklarationer som lämnas in efter deklarationstidpunkten uppgår till kr. Vid mer än tre månaders försening fördubblas förseningsavgiften och efter fem månader tredubblas förseningsavgiften. Omprövning Om du inte är nöjd med Skatteverkets taxeringsbeslut kan du begära omprövning. Omprövning ska begäras skriftligen hos det skattekontor som fattat det beslut du vill ha omprövat. Skrivelsen med begäran om omprövning ska ha kommit in till Skatteverket senast den 31 december 2018 avseende 2013 års taxering (den som gäller för inkomståret 2012), det vill säga före utgången av femte året efter taxeringsåret. Överklagande Du kan överklaga Skatteverkets taxeringsbeslut hos förvaltningsrätt. Överklagandet ska göras skriftligen och sändas till det skattekontor som fattat taxeringsbeslutet. Överklagandet ska ha kommit in till Skatteverket före utgången av femte året efter taxeringsåret, det vill säga senast den 31 december 2018 om det gäller 2013 års taxering (2012 års inkomster). Nyheter vid årets taxering Här följer några av de viktigaste nyheterna för taxeringsår 2013 (inkomstår 2012). Inkomst av tjänst Avdragsbegränsningen för resor till och från arbetet Beloppsgränsen för när du får dra av utgifter för resor till och från arbetet har höjts från kr till kr. Inkomst av kapital Schablonintäkt på investeringsfonder Nya skatteregler för investeringsfonder innebär bland annat att den som är delägare i en investeringsfond ska ta upp en schablonintäkt. Schablonintäkten beräknas av din bank eller ditt fondbolag och uppgår till 0,4 % av värdet på fondandelarna vid kalenderårets ingång. Schablonintäkten är ifylld på din deklaration i ruta 50, ränteinkomster m.m. 2

3 Investeringssparkonto En ny sparform, kallat investeringssparkonto, har införts. Tillgångar som förvaras på kontot schablonbeskattas. Schablonbeskattning sker genom att en schablonintäkt beräknas. Beräkningen görs genom att kapitalunderlaget multipliceras med statslåneräntan vid utgången av november året före beskattningsåret, 1,65 %. Det innebär att värdet på tillgångarna årligen kommer att beskattas, oavsett om du gör vinst eller förlust på tillgångarna på kontot. Du behöver inte redovisa kapitalvinst eller kapitalförlust i deklarationen. Inte heller beskattas ränta, utdelning eller annan avkastning som lämnas på de tillgångar som du förvarar på kontot. Du kan även ta ut pengar från kontot helt fritt och de uttagna beloppen ska inte heller beskattas. Schablonintäkten är ifylld på din deklaration i ruta 50, ränteinkomster m.m. Schablonavdrag vid uthyrning av privatbostad Schablonavdraget vid uthyrning av privatbostad (villa, lägenhet eller fritidshus) har höjts från kr till kr per år. Skattereduktion för gåvor Från och med den 1 januari 2012 kan en privatperson under vissa förutsättningar få skattereduktion för gåvor. Varje gåva ska uppgå till minst 200 kr och ska lämnas för vissa bestämda ändamål. Gåvomottagaren ska vara godkänd av Skatteverket innan gåvan ges. Enbart penninggåvor ger rätt till skattereduktion. Du måste dessutom ge minst 200 kr vid ett och samma gåvotillfälle och minst kr under ett år. Skattereduktion medges med 25 % av gåvobeloppet och uppgår till högst kr per person och år. Det högsta belopp som kan ge skattereduktion är kr. Underlag för skattereduktion för gåva förtrycks i inkomstdeklarationen med ledning av de kontrolluppgifter som de godkända gåvomottagarna är skyldiga att lämna. Deklarationstips för privatpersoner Kontrollera underlagen Här är några tips till dig som ska deklarera som privatperson. Vårt första tips är ett bra skatteprogram, Hogia Skatt. Ett komplett program för deklaration, skatteberäkning och analyser. För de delar som nämns nedan finner du beräkningsstöd i Hogia Skatt. Innan du börjar deklarera bör du kontrollera att de kontrolluppgifter som du har fått stämmer. Det bör du egentligen göra direkt när du får dem från arbetsgivare etc. i början av året. Kontrollera till exempel att ditt personnummer stämmer och att uppgifterna om lön och avdragen skatt stämmer överens med de lönebesked som du har fått under förra året. Om en kontrolluppgift är felaktig bör du genast höra av dig till den som har lämnat uppgiften. I sista hand kan du alltid ändra den felaktiga uppgifter direkt i deklarationsblanketten. Tillsammans med inkomstdeklarationen får du en specifikation som visar vilka kontrolluppgifter som har kommit in till Skatteverket. Många av kontrolluppgifterna är förtryckta på deklarationen. Men det finns också uppgifter som inte är förtryckta, till exempel uppgifter om att du har sålt aktier, villa eller bostadsrätt. På din specifikation står det om du kan deklarera via Internet, telefon, mobil eller sms. Du har även fått en preliminär skatteuträkning som grundar sig på de förtryckta uppgifterna. Tänk på att skatten kan förändras av uppgifter du ändrar eller lägger till i deklarationen. Kontrollera att alla uppgifter i deklarationsblanketten stämmer. Ändra om de inte stämmer! Fyll i rätt belopp i den vita rutan om du deklarerar på pappersblanketten. Ange under Övriga upplysningar den inkomst som saknas i de förtryckta uppgifterna. Deklarera på Internet eller i mobil Du som deklarerar på Internet (www.skatteverket.se) eller i mobilen (Skatteverkets app) har tillgång till dina senaste deklarationsuppgifter. Om de har ändrats sedan din blankett skickades ut, till exempel att du har fått en ny kontrolluppgift, ser du de aktuella uppgifterna där. Du kan godkänna uppgifterna i din inkomstdeklaration på Internet eller i mobilen om du har fått säkerhetskoder förtryckta på specifikationen till inkomstdeklarationen. Du kan även begära avdrag för resor till och från arbetet och sedan skicka in deklarationen med dessa koder. Säkerhetskoderna består av en kod för identifiering och en annan kod för underskrift. 3

4 Ska du göra andra avdrag än för resor till och från arbetet eller göra andra tillägg eller ändringar, måste du ha en e-legitimation elektronisk ID-handling). Med e-legitimation kan du också godkänna uppgifterna i inkomstdeklarationen. Dessutom kan du lämna följande bilagor: K2 (Uppskov, bostad) K4 (Försäljning av värdepapper) K5 (Försäljning av småhus) K6 (Försäljning av bostadsrätt) K10 (Kvalificerade andelar i fåmansföretag) NE (Inkomst av näringsverksamhet) NEA (Inkomst av näringsverksamhet) N8 (Skogsavdrag, Substansminskningsavdrag) N3A (Andel i handelsbolag) Momsbilaga (näringsidkare som ska redovisa moms i inkomstdeklarationen) T1 (Inkomst av tjänst i vissa fall) T2 (Inkomst av tjänst för inkomstgivande hobby) Dessutom kan du deklarera uthyrning av bostad. Deklarera på telefon: Det går också bra att godkänna de förtryckta uppgifterna i din deklaration genom att ringa Det enda du behöver är en knapptelefon och dina säkerhetskoder som finns förtryckta på specifikationen till inkomstdeklarationen. När du är färdig kommer en uppläst bekräftelse på att Skatteverket tagit emot deklarationen. Samtalet kostar ingenting. Deklarera via SMS: Du kan också godkänna din deklaration genom att skicka ett SMS. Du skriver ett meddelande med ditt personnummer (10 siffror i följd) följt av ett mellanslag och din kod för underskrift. Du sänder meddelandet till nummer Du får ett SMS i retur som bekräftar att du har deklarerat. Du kan inte göra ändringar, tillägg eller lämna bilagor när du deklarerar på telefon eller via sms. Skatteåterbäringen före midsommar Du som är löntagare eller pensionär kan få skatteåterbäringen redan före midsommar. Men då måste du senast den 2 maj 2013 deklarera via Internet, mobil, SMS eller telefon och anmäla konto (bankkonto, personkonto, plusgirokonto eller bankgiro), om du inte redan har gjort det Övriga upplysningar Det kan vara bra att veta att avsnittet Övriga upplysningar på din deklarationsblankett har fått nytt utseende. Nu finns fyra olika rutor där du kryssar i om du vill ha omfördelning av rot-/rutavdrag, om någon kontrolluppgift är felaktig eller saknas, om du har haft inkomst från utlandet eller om du begär avräkning av utländsk skatt. Kryssar du i någon av rutorna ska du även komplettera med information under fältet Övrigt. Motsvarande rutor finns i e-tjänsten Inkomstdeklaration 1. 4

5 Följande punkter överensstämmer med inkomstdeklarationens uppbyggnad. Gå till den rubrik du vill veta mer om. Sammanställningen gör inte anspråk på att vara helt uttömmande. Resor till och från arbetet, ruta 01 Du får endast avdrag för den del som överstiger kr. Fyll i totalbeloppet på deklarationen, Skatteverket minskar automatiskt ditt avdrag med kr. Spara alla uppgifter om dina avdrag för resorna. Uppgifterna behövs om Skatteverket begär att du styrker dina avdrag. För att du ska få avdrag för dina utgifter för resor till och från arbetet ska arbetsplatsen ligga minst 2 km från bostaden. Avdrag godkänns normalt för en resa till och en resa från arbetsplatsen per arbetsdag. Utgifter för resor för lunch eller middag får du inte dra av. Merutgifter för resor till och från sommarställe får du inte heller dra av. I normalfallet ska du göra avdrag för kostnaden för billigaste färdsätt. Utgiften för ett årskort som du köpt inkomståret 2012 men som avser inkomståret 2013 är inte avdragsgill vid 2013 års taxering. Avdrag för den del som belöper på inkomståret 2013 kan komma ifråga först i nästa års deklaration. Om du haft utgifter för särskilda resor inom EES området i samband med tillträdande eller frånträdande av anställning eller uppdrag, så kallad inställelseresa, ska du dra av dessa. Med tillträdande och frånträdande avses den första resan vid anställningens eller uppdragets början respektive den sista resan vid anställningens eller uppdragets avslutande. Avdragsrätten gäller skäliga utgifter för dessa resor. Egen bil eller motorcykel För att ha rätt till avdrag för resor till och från arbetet med egen bil måste du göra en tidsvinst på minst 2 timmar per dag, i förhållande till allmänna kommunikationsmedel. Avståndet ska vara minst 5 km. När du beräknar tidsvinsten ska du ta hänsyn till den tid som går åt för att parkera bilen/motorcykeln och för att gå till och från parkeringsplatsen samt till rådande trafikintensitet då resan företas. Däremot beaktas inte tidsvinst som beror på att du, i syfte att undvika körning under rusningstid, kommer till eller lämnar arbetsplatsen vid annan tidpunkt än vad som är motiverat med hänsyn till arbetstidens förläggning. Inte heller tid för att lämna eller hämta barn på förskola beaktas. Saknas allmänna transportmedel kan du få avdrag för kostnader för bil/motorcykel oavsett tidsvinst. Om du har flera fasta arbetsplatser eller flera arbetspass per dygn ska du som tidsvinst räkna den sammanlagda tidsvinsten per dygn genom att bil/ motorcykel används för resorna. Avdrag för resa med bil är 18,50 kr per mil. Reser du med förmånsbil och betalar ditt privata drivmedel (bensin) själv är ditt avdrag 9,50 kr per mil. Om drivmedlet är diesel är avdraget 6,50 kr per mil. Avdrag för resa med motorcykel/mopedbil är 9 kr per mil. Avdrag för resa med moped är 4,50 kr per mil. Avdrag för resa med cykel är 250 kr per år. Avdrag medges även för faktisk väg-, bro- eller färjeavgift och trängselskatt. Om du i din tjänst använt bilen under minst 60 dagar och minst 300 mil för år räknat får du avdrag för resor mellan bostad och arbetsplats med bil/motorcykel för det antal dagar som du har använt bilen i tjänsten. Om du har använt bilen i tjänsten under minst 160 dagar och minst 300 mil för år räknat, får du göra avdrag för utgifter för bil/motorcykel för alla de dagar som du har använt bilen för resor mellan bostad och arbetsplats. Du bör under Övriga upplysningar i inkomstdeklarationen ange det antal mil som du under året har kört i tjänsten. Förmånsbil Om du som har bilförmån har gjort resor till och från arbetsplatsen med förmånsbilen och är berättigad till avdrag för resor mellan bostad och arbetsplats med bil, ska utgiften för diesel dras av med 6,50 kr per mil och utgiften för annat drivmedel (till exempel bensin eller etanol) med 9,50 kr per mil. 5

6 Reseavdrag till och från arbetet med bil för handikappade Om du på grund av hög ålder, sjukdom eller funktionshinder måste använda egen bil, får du räkna med de verkliga utgifterna för resorna till och från arbetet. Vid beräkningen av de verkliga bilutgifterna ska du ta hänsyn till eventuella bidrag, till exempel bilstöd på grund av funktionsnedsättning. Avdraget är maximerat till 37 kr per mil. Även i detta fall gäller att du får avdrag endast för den del av utgifterna som överstiger kr. Reseavdrag till och från arbetet, kollektivtrafik För att ha rätt till avdrag för resor till och från arbetet med kollektivtrafik måste ditt avstånd mellan bostaden och arbetsplatsen vara minst 2 km. Du har också rätt att göra avdrag för bil eller motorcykel om det inte finns några allmänna kommunikationsmedel och om avståndet är minst 2 km. Tjänsteresor, ruta 08 Ersättning för resekostnader och ökade levnadskostnader Du måste ha övernattat på annan ort under tjänsteresan om du ska få avdrag för ökade levnadskostnader (måltider, småutgifter och logi). Dessutom krävs att du ska ha rest till en plats som ligger mer än 50 km från din vanliga arbetsplats och mer än 50 km från din bostad. Om du fått traktamente enligt schablon redovisar arbetsgivaren det med kryss på din kontrolluppgift (rutorna 51 och 52). Kryssmarkeringen innebär att du inte behöver deklarera ersättningen och givetvis kan du då inte heller få något avdrag för utgifterna. Om du inte fått traktamente och gör sannolikt att du har haft ökade utgifter för måltider och småutgifter kan du ändå få göra avdrag. Vid tjänsteresa i Sverige får du antingen ett schablonavdrag med 220 kr för hel dag för måltider och småutgifter och 110 kr för logi eller avdrag med den faktiska utgiftsökningen. Vid tjänsteresa utomlands är schablonbeloppet för måltider och småutgifter ett normalbelopp (olika för olika länder) för hel dag och ett halvt sådant normalbelopp för logi. Om du har använt din egen bil eller en lånad bil när du gjort tjänsteresor får du dra av 18,50 kr per mil. Om du använt förmånsbil beräknas utgiften till 6,50 kr per mil för diesel och till 9,50 kr per mil för annat drivmedel (till exempel bensin eller etanol). Om du har gjort tjänsteresorna med egen bil får du dessutom göra avdrag för dina utgifter för trängselskatt, väg-, bro- eller färjeavgifter. Utgifter för parkering i samband med tjänsteresa ingår inte i schablonbeloppen, utan får dras av separat. Har du fått ersättning av arbetsgivaren får du inte göra något avdrag. Tillfälligt arbete, ruta 09 För att överhuvudtaget få avdrag krävs att du övernattar utanför den vanliga verksamhetsorten. Med detta menas att du ska ha rest till en plats som ligger mer än 50 km från din vanliga arbetsplats och mer än 50 km från din bostad. Tillfälligt arbete Har du ditt arbete på annan ort än där du har din bostad, får du normalt inte göra avdrag för ökningen av levnadskostnaderna. Du kan få avdrag om du har ett tillfälligt arbete på annan ort, till exempel om arbetet gäller en kortare tid, om arbetet ska bedrivas på flera olika platser eller om arbetet är tidsbegränsat. Du får bara göra avdrag för måltider och småutgifter för den första månaden av vistelsen på arbetsorten. Tidsbegränsningen gäller inte avdrag för ditt boende. Du kan få avdrag för ökade utgifter för måltider och små utgifter för den första månaden med schablonbeloppet 110 kr per dag eller med den faktiska utgiftsökningen. För boendet får du avdrag för vad du faktiskt har betalat. Om du haft utgifter för boende, men inte kan visa storleken av dem, får du göra avdrag med 110 kr per natt. Beloppen gäller arbete i Sverige. Dubbel bosättning Om du har tagit arbete och flyttat till ny ort men behållit den gamla bostaden kan du få avdrag för ökade levnadskostnader under en begränsad tid. Observera att det är olika tidsbegränsningar för avdrag för måltider och småutgifter och för ditt boende. Du får bara göra avdrag för ökade utgifter för måltider och småutgifter för den första månaden med schablonbeloppet 66 kr per dag eller med den faktiska utgiftsökningen. Du får göra avdrag för din boendekostnad på den nya orten. Du kan få avdrag under längst två år. Gifta och sambor får göra avdrag även efter denna tid om den dubbla bosättningen beror på makens eller sambons förvärvsverksamhet. I sådana fall kan du få avdrag under sammanlagt längst fem år. Hemresor Om du på grund av ditt arbete vistas på annan ort än hemorten, kan du få avdrag för utgifter för hemresor. Förutsättningen är att avståndet mellan hemorten och arbetsorten är längre än 50 km och att du övernattat på arbetsorten. Du får avdrag med högst en resa per vecka med det billigaste färdsättet. Du kan göra avdrag för utgift för tåg eller skälig utgift för flygresa även om detta inte är billigast. Du kan få avdrag även om förutsättningarna för avdrag för ökade levnadskostnader vid tjänsteresa, tillfälligt arbete eller dubbel bosättning inte är uppfyllda. 6

7 Övriga utgifter, ruta 06 För övriga utgifter gäller att dessa bara får dras av till den del utgifterna under inkomståret sammanlagt överstiger kr. I inkomstdeklarationen ska du dra av totalbeloppet. Skatteverket minskar automatiskt ditt avdrag med kr. Till övriga utgifter hänförs utgifter för exempelvis nödvändig facklitteratur, arbetsverktyg och skyddskläder. Om du är arbetslös och har fått arbetslöshetsersättning från A-kassa har du rätt till avdrag för till exempel resor i samband med besök på arbetsförmedlingen. Du får inte göra avdrag för avgift till arbetslöshetskassan eller fackföreningsavgiften. Pensionssparande m.m. (ruta 43) En fysisk person får i normalfallet göra avdrag för pensionsförsäkringspremier (utländska och svenska) med max kr. Du får inte göra avdrag för kapitalförsäkringar. Här fyller du också i eventuella avdrag för periodiskt understöd (enligt dom eller avtal) till make eller tidigare make. Skattereduktioner (ruta 46 och 47) Rot- och rutarbete (46) Det ifyllda beloppet på deklarationen är din skattereduktion (rot-/rutavdrag) för arbete som har utförts och betalats under Nedanför den preliminära skatteuträkningen i din specifikation finns information om ditt rot-/rutavdrag. När du köper rot-/rutarbete och bara betalar halva arbetskostnaden får du en preliminär skattereduktion. Du får alltså skattereduktionen direkt på fakturan. Du kan maximalt få kr i preliminär skattereduktion. Först när din skatt räknas ut ser Skatteverket om du kan utnyttja hela din preliminära skattereduktion. Om du kan det visas inga belopp i den preliminära skatteuträkningen eftersom effekten då blir plus/minus noll kronor. Då får du istället den här texten: Du har fått skattereduktion för husarbete (rot-/rutavdrag) med x kr. Se Dags att deklarera sidan 10. Varför kan du inte utnyttja hela rot-/rutavdraget? Hur stor skattereduktion du får beror på hur mycket du betalar i statlig och kommunal inkomstskatt, fastighetsavgift och fastighetsskatt. Du kan aldrig få mer i rot-/rutavdrag än vad du ska betala i slutlig skatt efter att dina avdrag och övriga skattereduktioner är gjorda. Du kan inte räkna av skattereduktionen mot allmän pensionsavgift, kyrkoavgift och begravningsavgift. Om din slutliga skatt inte räcker till för att få rot-/rutavdrag med hela det belopp som du har fått i preliminär skattereduktion, ska du betala tillbaka den delen som du har fått för mycket. I din skatteuträkning finns det då en pluspost som heter Skattereduktion (rot-/rutavdrag) som du inte kan utnyttja. Omfördelning av rot-/rutavdrag Är ni flera personer som har köpt rot-/rutarbete är det i vissa fall möjligt att omfördela skattereduktion till någon annan i samma hushåll. Gäller skattereduktionen rotarbete måste den som tar emot skattereduktionen äga bostaden där arbetet har utförts. Ni begär omfördelning under Övriga upplysningar i era deklarationer. Tänk på att ni aldrig kan få högre rot-/rutavdrag än kr per person. Om du har fått för mycket preliminär skattereduktion måste du alltid betala tillbaka den delen till Skatteverket, även om du gör en omfördelning. Den andra personen kommer att få en skatteminskning med det belopp som han eller hon kan utnyttja av den omfördelade skattereduktionen. Rot-/rutarbete som förmån Om du har haft rot-/rutarbete som förmån framgår det av kontrolluppgiften, och skattereduktionen är förifylld på deklarationsblanketten. Mer information finns i broschyren Skattereduktion för husarbete som utförs och betalas från och med den 1 juli 2009 (SKV 322). 7

8 Skattereduktion för gåva (47) När du ger en gåva till en godkänd gåvomottagare kan du få skattereduktion för detta. Det ska vara en penninggåva som uppgår till minst 200 kr vid ett och samma gåvotillfälle och minst kr under ett år. Det ifyllda beloppet på deklarationen är summan av de gåvor som ger rätt till skattereduktion. Du kan få skattereduktion för gåvor om du innan beskattningsårets utgång fyllt 18 år är obegränsat skattskyldig (ska betala skatt för samtliga inkomster) i Sverige någon del av beskattningsåret. Även den som är begränsat skattskyldig (enbart ska beskattas för vissa inkomster) i Sverige kan under vissa förutsättningar få skattereduktion. Dödsbon kan medges skattereduktion om gåvan getts före dödsfallet. Eftersom gåvomottagarna är skyldiga att lämna kontrolluppgift för dessa gåvor är underlaget redan ifyllt i inkomstdeklarationen. Skattereduktion medges med 25 % av gåvobeloppet och uppgår till högst kr per person och år. Det högsta belopp som kan ge skattereduktion är kr och Underlag för fastighetsavgift/fastighetsskatt Det är ägaren av fastigheten den 1 januari 2012 som ska betala avgiften eller skatten för hela kalenderåret Varje delägare betalar avgift/skatt för sin andel. Vid ett ägarbyte är det tidpunkten för äganderättens övergång som avgör när en ny ägare ska börja betala fastighetsavgift eller fastighetsskatt. Skatteverket har förtryckt ett underlag för fastighetsavgift eller fastighetsskatt. Det förtryckta beloppet är det taxeringsvärde, eller den del av taxeringsvärdet, som är underlag för avgiften eller skatten. Kontrollera att underlaget stämmer, till exempel att du var ägare till fastigheten den 1 januari Om du behöver ändra ett förtryckt underlag, måste du ange det under Övriga upplysningar och förklara varför. Du kan inte ändra beloppet på blanketten vid punkt 5 eller 6. Fastighetsavgift Småhus Varje färdigbyggt småhus får fastighetsavgift. Underlaget blir inte högre än kr för varje bostadsbyggnad även om taxeringsvärdet är högre. Hel fastighetsavgift 0,75 % är maximalt kr för varje bostadsbyggnad (6 825 kr = 0,75 % av kr). Om 0,75 % av taxeringsvärdet för småhuset och tillhörande tomtmark ger en lägre avgift, ska det gälla i stället. Halv fastighetsavgift 0,375 %. Nybyggda småhus med värdeår (nybyggnadsår) betalar halv fastighetsavgift på maximalt kr för varje bostadsbyggnad (3 412 kr = 0,375 % av kr). Om 0,375 % av taxeringsvärdet för småhuset och tillhörande tomtmark ger en lägre avgift, ska det gälla i stället. Ingen fastighetsavgift. Nybyggda småhus med värdeår (nybyggnadsår) är befriade från fastighetsavgift. Småhus utan byggnadsvärde Om ditt småhus saknar taxerat byggnadsvärde (för att värdet inte uppgår till minst kr) men huset ändå är färdigbyggt, betalar du numera fastighetsavgift på tomtmarksvärdet i stället för fastighetsskatt. Du måste själv anmäla till Skatteverket om du har en tomt med småhus som ska få fastighetsavgift istället för fastighetsskatt, om tomten inte ingår i det förtryckta underlaget för fastighetsavgift. Beskriv småhusets användning och storlek under Övriga upplysningar. Ange även kommun, fastighetsbeteckning och taxeringsenhetsnummer (finns i ditt senaste beslut om fastighetstaxering). 8

9 Hel fastighetsavgift 0,75 % är maximalt kr för varje bostadsbyggnad (6 825 kr = 0,75 % av kr). Om 0,75 % av taxeringsvärdet för småhuset och tillhörande tomtmark ger en lägre avgift, ska det gälla istället. I specifikationen till deklarationsblanketten ser du om småhus utan byggnadsvärde ingår i ditt förtryckta underlag. Småhus på ofri grund Underlaget för småhus på ofri grund (någon annan äger marken eller tomten) blir inte högre än kr för varje bostadsbyggnad även om taxeringsvärdet är högre. Hel fastighetsavgift 0,75 % är maximalt kr (3 412 kr = 0,75 % av kr). Om 0,75 % av det taxerade bostadsbyggnadsvärdet ger en lägre avgift, ska det gälla istället. Halv fastighetsavgift 0,375 %. Om ett nybyggt småhus står på ofri grund och har värdeår (nybyggnadsår) , är fastighetsavgiften maximalt kr (1 706 kr = 0,375 % av kr). Om 0,375 % av det taxerade bostadsbyggnadsvärdet ger en lägre avgift, ska det gälla istället. I specifikationen till deklarationsblanketten ser du om småhus på ofri grund ingår i ditt förtryckta underlag. Arrendetomter och liknande Om du äger en tomt som är bebyggd enbart med ett småhus som har en annan ägare (småhus på ofri grund) betalar du numera fastighetsavgift på tomtmarksvärdet i stället för fastighetsskatt. Underlaget blir inte högre än kr för varje tomtmark även om taxeringsvärdet är högre. Hel fastighetsavgift 0,75 % är maximalt kr (3 412 kr = 0,75 % av kr). Om 0,75 % av det taxerade tomtmarksvärdet ger en lägre avgift, ska det gälla istället. Fastighetsskatt Småhus/ägarlägenhet: tomtmark, byggnad under uppförande 1,0 % Här har Skatteverket förtryckt det taxeringsvärde som är underlag för småhus och ägarlägenheter som är taxerade som under uppförande obebyggd tomtmark för småhus och ägarlägenheter Ränteinkomster, utdelningar m.m. Det ifyllda beloppet är summan av beloppen på de kontrolluppgifter Skatteverket har fått, till exempel ränteinkomster, schablonintäkter, utdelningar på aktier och vinst på sålda andelar i räntefonder. Schablonintäkt Du som har andelar i en investeringsfond, ett investeringssparkonto eller bostadsuppskov beskattas för en schablonintäkt. Schablonintäkten beräknas av din bank eller ditt fondbolag, för bostadsuppskov beräknas den av Skatteverket. Schablonintäkten är ifylld på din deklaration i ruta 50. Schablonintäkten för en investeringsfond är 0,4 % av värdet av dina fondandelar vid årets ingång. Du som har uppskov med vinst vid försäljning av bostad (preliminärt eller slutligt) ska betala skatt på uppskovsbeloppet. Det sker genom att en schablonintäkt tas upp i kapital med 1,67 % av uppskovsbeloppets storlek den 1 januari Skatt tas ut med 30 % av schablonintäkten vilket motsvarar en skatt på cirka 0,5 % av uppskovsbeloppet. Denna schablonintäkt är också ifylld på din deklaration. Observera att schablonintäktens storlek inte påverkas om du gör en återföring i årets deklaration. I ruta 50 lägger du också till vinst enligt blankett K4 avsnitt C. Du kan till exempel ha löst in eller sålt nollkupongare under Har du fått någon ränta som du inte fått kontrolluppgift på, till exempel ränta från en privatperson? Den lägger du också till här. Skriv utbetalarens namn under Övriga upplysningar. För privatperson skriver du även personnummer eller adress. Fyll i det rätta totalbeloppet i ruta 50. 9

10 Utdelning från onoterade företag Har du fått utdelning från ett bolag som är onoterat? Du ska då i de flesta fall lämna blankett K10 (kvalificerade andelar) eller K12 (okvalificerade andelar). Överskott vid uthyrning av privatbostad Om du under 2012 har hyrt ut din villa, fritidsfastighet, ägarlägenhet, bostadsrättslägenhet, hyreslägenhet eller enstaka rum, ska du redovisa uthyrningen. Räkna ut överskottet (inkomsten) och fyll i det i ruta 51. Vinst fondandelar Det ifyllda beloppet vid ruta 54 är summan av beloppen på de kontrolluppgifter Skatteverket fått på vinster på sålda fondandelar, inlösen-, tecknings- och uniträtter. Det ifyllda beloppet vid ruta 64 är motsvarande summa på ej marknadsnoterade fondandelar. Vinst värdepapper m.m. I ruta 54 lägger du till vinst vid försäljning av marknadsnoterade aktier med mera (blankett K4 avsnitt A), återfört uppskovsbelopp (K4 avsnitt B), vinst vid försäljning av kvalificerade andelar i ett fåmansföretag (K10), vinst vid försäljning av kvalificerade övriga delägarrätter (K10A), vinst vid försäljning av okvalificerade andelar i onoterade företag (K12 avsnitt B) och vinst vid andelsbyte av kvalificerade andelar (K13). Lägg ihop vinst från blanketterna med eventuell ifylld vinst fondandelar vid ruta 54 och fyll i totalbeloppet i ruta 54. I ruta 64 lägger du till vinst vid försäljning av andra värdepapper än aktier och obligationer (blankett K4 avsnitt D), vinst vid försäljning av okvalificerade andelar i onoterade företag, till exempel bostadsrätt i en så kallad oäkta bostadsrättsförening (K12 avsnitt E), vinst vid avyttring av andelar i handels- eller kommanditbolag (K15A, K15B) och vinst vid försäljning av personliga tillgångar. Lägg ihop vinst från blanketterna med eventuell ifylld vinst fondandelar vid ruta 64 och fyll i totalbeloppet i ruta 64. Vinst fastighet, bostadsrätt I ruta 65 lägger du till vinst vid försäljning av småhus och ägarlägenhet (blankett K5) samt bostadsrätt (K6). Här lägger du också till återfört uppskov från blankett K2. I ruta 75 lägger du till vinst vid försäljning av näringsfastighet (blankett K7) och näringsbostadsrätt (K8). Ränteutgifter m.m. Det ifyllda beloppet vid ruta 53 är summan av beloppen på de kontrolluppgifter Skatteverket fått, till exempel ränteutgifter, tomträttsavgäld och förlust på sålda andelar i räntefonder. I ruta 53 lägger du till förlust enligt blankett K4 avsnitt C. Här ska du också göra avdrag för de räntor du har betalat till en privatperson och för andra ränteutgifter som du inte fått kontrolluppgift på. Under Övriga upplysningar skriver du långivarens namn, person-/ organisationsnummer och adress samt hur mycket ränta du har betalat under Fyll i det rätta totalbeloppet i ruta 53. Gemensamt betalningsansvar för ett lån Tänk på att din bank fördelar räntorna lika mellan dig och den person som du delar lånet med, om ni inte har meddelat banken något annat. Önskas en annan fördelning kan ni göra en omfördelning av räntorna på inkomstdeklarationen. Avdrag för förvaltningsutgifter Har du haft förvaltningsutgifter på mer än kr som du har rätt att dra av? Fyll i så fall i hela utgiften (totalbeloppet) i ruta 61. Skatteverket minskar automatiskt ditt avdrag med kr. 10

11 Förlust fondandelar Det ifyllda beloppet vid ruta 81 är summan av beloppen på de kontrolluppgifter Skatteverket fått på förluster på sålda fondandelar med mera. Det ifyllda beloppet vid ruta 83 är motsvarande summa på ej marknadsnoterade fondandelar. Förlust värdepapper m.m. I ruta 81 lägger du till summa förlust från försäljning av marknadsnoterade aktier med mera (blankett K4 avsnitt A), förlust vid försäljning av kvalificerade andelar i ett fåmansföretag (K10), förlust vid försäljning av okvalificerade andelar i onoterade företag (K12 avsnitt B) och förlust vid andelsbyte av kvalificerade andelar (K13). Lägg ihop förlust från blanketterna med eventuell ifylld förlust fondandelar vid ruta 81 och fyll i totalbeloppet i ruta 81. I ruta 83 lägger du till summa förlust från försäljning av andra värdepapper än aktier och obligationer (blankett K4 avsnitt D), förlust vid försäljning av kvalificerade övriga delägarrätter (K10A), förlust vid försäljning av okvalificerade andelar i onoterade företag (K12 avsnitt E) och förlust vid avyttring av andelar i handels- eller kommanditbolag (K15A/B). Lägg ihop förlust från blanketterna med eventuell ifylld förlust fondandelar vid ruta 83 och fyll i totalbeloppet i ruta 83. Förlust fastighet, bostadsrätt I ruta 85 lägger du till förlust från försäljning av småhus och ägarlägenhet (blankett K5) samt bostadsrätt (K6). I ruta 88 lägger du till förlust från försäljning av näringsfastighet (blankett K7) och näringsbostadsrätt (K8). Observera! Du ska inte dra bort (kvitta) förlust från vinst. Du ska inte heller räkna ut hur stor del av vinsten eller förlusten (kvotera) som är skattepliktig respektive avdragsgill. Det gör Skatteverket åt dig. Om du har flera olika vinster, till exempel både från försäljning av aktier och bostadsrätt, ska du inte heller räkna ihop dessa. Redovisa detta i olika rutor på deklarationsblanketten. Om du använder Hogia Skatt görs detta i skatteberäkningsbilagan där både kvotering och kvittning också finns specificerad. Skatteverkets kontroller Skatteverket har publicerat inriktningen på kontroller som kommer att göras av inkomstdeklarationen Skatteverket gör varje år ett stort antal överförings-/avstämningskontroller på inkomstdeklarationen och använder du Hogia Skatt är detta något som programmet sköter med automatik. Skatteverket har publicerat att nedanstående ska granskas särskilt 2013 Avdrag som görs i inkomstdeklarationen för första gången Stor förändring mellan den förifyllda och den inskickade deklarationen Uppföljningskontroller Bostadsförsäljningar Länkar Skatteverket» Avdragslexikon för privatpersoner» 11

Inför deklarationen 2012

Inför deklarationen 2012 Inför deklarationen 2012 för dig som är privatperson och löntagare I detta dokument har vi sammanställt information som kan vara till hjälp när du ska upprätta din inkomstdeklaration. Dokumentet innehåller

Läs mer

Inför deklarationen 2011

Inför deklarationen 2011 Inför deklarationen 2011 för dig som är privatperson och löntagare I detta dokument har vi sammanställt information som kan vara till hjälp när du ska upprätta din inkomstdeklaration. Dokumentet innehåller

Läs mer

Inkomstdeklaration 1 2015 Inkomståret 2014

Inkomstdeklaration 1 2015 Inkomståret 2014 Inkomstdeklaration 1 2015 Inkomståret 2014 Senast den 4 maj 2015 ska deklarationen finnas hos Skatteverket. Namn och adress är keramiker och hälftenägare till en keramisk verkstad som drivs i handelsbolagsform.

Läs mer

Dags att deklarera. E-deklarationen är öppen från och med den 20 mars. Deklarationen ska finnas hos Skatteverket senast den 5 maj klockan 24:00

Dags att deklarera. E-deklarationen är öppen från och med den 20 mars. Deklarationen ska finnas hos Skatteverket senast den 5 maj klockan 24:00 2014 Dags att deklarera E-deklarationen är öppen från och med den 20 mars. Ring 020-567 100 Sms:a 71144 www.skatteverket.se www.skatteverket.se/app Deklarationen ska finnas hos Skatteverket senast den

Läs mer

Deklaration inkomst av tjänst med royaltyersättning

Deklaration inkomst av tjänst med royaltyersättning Deklaration inkomst av tjänst med royaltyersättning Lisa Bergström är författare och har inkomst av tjänst som författare, dramaturg, regissör, översättare och lärare. Utöver dessa inkomster har hon royaltyersättningar

Läs mer

Dags att (e-) deklarera Senast onsdagen den 2 maj klockan 24:00!

Dags att (e-) deklarera Senast onsdagen den 2 maj klockan 24:00! Dekl@rera 2012 Dags att (e-) deklarera Senast onsdagen den 2 maj klockan 24:00! E-deklarera via Internet, app, sms eller genom att ringa! Självbetjäning dygnet runt Webbplats: skatteverket.se Servicetelefon:

Läs mer

Dags att deklarera. Deklarera gärna genom att ringa, sms:a, använda vår app eller e-tjänst.

Dags att deklarera. Deklarera gärna genom att ringa, sms:a, använda vår app eller e-tjänst. 2015 Dags att deklarera Deklarera gärna genom att ringa, sms:a, använda vår app eller e-tjänst. Ring 020-567 100 Sms:a 71144 www.skatteverket.se/app www.skatteverket.se Deklarationen ska finnas hos Skatteverket

Läs mer

Dags att deklarera. Vill du ha dina skattepengar snabbare? Läs mer på sidan 28. Utökad telefonservice se sista sidan.

Dags att deklarera. Vill du ha dina skattepengar snabbare? Läs mer på sidan 28. Utökad telefonservice se sista sidan. Senast den 3 maj kl. 24.00 2004 Dags att deklarera Deklarera på Internet läs mer på sidan 3. Deklarera på telefon läs mer på sidan 4. Deklarera via SMS läs mer på sidan 4. Deklarera på den blankett du

Läs mer

E-deklarera 2013. Dags att deklarera 2013

E-deklarera 2013. Dags att deklarera 2013 E-deklarera 2013 Vad kan lämnas elektroniskt? Huvudblanketter Skatteverkets e-tjänst Inkomstdeklaration 1 Skatteverkets e-tjänst Inkomstdeklaration 2 första sidan Bilagor E-tjänsten Inkomstdeklaration

Läs mer

Dags att deklarera. Deklarera gärna genom att ringa, sms:a, använda vår app eller e-tjänst.

Dags att deklarera. Deklarera gärna genom att ringa, sms:a, använda vår app eller e-tjänst. 2015 Dags att deklarera Deklarera gärna genom att ringa, sms:a, använda vår app eller e-tjänst. Ring 020-567 100 Sms:a 71144 www.skatteverket.se/app www.skatteverket.se Deklarationen ska finnas hos Skatteverket

Läs mer

Traktamenten och andra kostnadsersättningar

Traktamenten och andra kostnadsersättningar Traktamenten och andra kostnadsersättningar Inkomståret 2004 SKV 354 utgåva 13 Traktamenten och andra kostnadsersättningar är skattepliktiga. Den skattskyldige har rätt till helt schablonavdrag för måltider

Läs mer

Skatteuträkningsbroschyren Inkomståret 2014

Skatteuträkningsbroschyren Inkomståret 2014 2015 Skatteuträkningsbroschyren Inkomståret 2014 Den här broschyren vänder sig till löntagare, pensionärer och fysiska personer som har näringsverksamhet samt dödsbon. Innehåll Sid Sid Sid 2 Nyheter 3

Läs mer

Dags att deklarera Senast måndagen den 2 maj klockan 24:00!

Dags att deklarera Senast måndagen den 2 maj klockan 24:00! Dekl@rera 2011 Dags att deklarera Senast måndagen den 2 maj klockan 24:00! Deklarera via Internet, mobil, sms eller telefon enkelt och säkert! Självbetjäning dygnet runt Webbplats: skatteverket.se Servicetelefon:

Läs mer

Dags att deklarera. på Förenklad självdeklaration. Vanliga frågor. www.rsv.se

Dags att deklarera. på Förenklad självdeklaration. Vanliga frågor. www.rsv.se 2000 Dags att deklarera på Förenklad självdeklaration Vanliga frågor När får jag skatteåterbäringen? Läs på sidan 22. Jag kommer att få underskott på skattekontot, dvs. kvarskatt, på högst 20 000 kr. Hur

Läs mer

Ansökan Ändrad beräkning skatteavdrag År (inkomstår)

Ansökan Ändrad beräkning skatteavdrag År (inkomstår) Ansökan Ändrad beräkning skatteavdrag År (inkomstår) Person-/Organisationsnummer Namn och adress Civilstånd 66 Ensamstående (ogift **) Gift * Ogift ** sammanboende som har eller har haft gemensamt barn

Läs mer

Inför deklarationen 2013

Inför deklarationen 2013 Inför deklarationen 2013 för dig som bedriver näringsverksamhet eller är delägare i fåmansföretag I detta dokument har vi sammanställt information som kan vara till hjälp när du ska upprätta din inkomstdeklaration.

Läs mer

Senast den 2 maj kl. 24.00. Dags att deklarera. Dekl@rera 2006. Här får du svar på de flesta av dina frågor! Innehåll

Senast den 2 maj kl. 24.00. Dags att deklarera. Dekl@rera 2006. Här får du svar på de flesta av dina frågor! Innehåll 2006 Senast den 2 maj kl. 24.00 Dags att deklarera Dekl@rera 2006 Här får du svar på de flesta av dina frågor! Innehåll Nyheter... 2 Deklarera på Internet... 3 Deklarera på telefon eller via sms... 4 Deklarera

Läs mer

Dags att deklarera Senast måndagen den 3 maj klockan 24:00!

Dags att deklarera Senast måndagen den 3 maj klockan 24:00! Dekl@rera 2010 Dags att deklarera Senast måndagen den 3 maj klockan 24:00! Deklarera på Internet, sms eller telefon enkelt och säkert! Självbetjäning dygnet runt Webbplats: skatteverket.se Servicetelefon:

Läs mer

Dags att deklarera via Internet, sms, telefon eller på pappersblanketten

Dags att deklarera via Internet, sms, telefon eller på pappersblanketten Dags att deklarera via Internet, sms, telefon eller på pappersblanketten Dekl@rera 2008 Senast måndagen den 5 maj klockan 24:00! Dags att deklarera 2008 2 Nyheter 2 Elegitimation 2 Edeklarera du med! 3

Läs mer

Avräkning av utländsk skatt Privatpersoner

Avräkning av utländsk skatt Privatpersoner Denna blankett kan du använda när du begär avräkning av utländsk skatt eller så kan du fylla i uppgifterna på Övriga upplysningar på inkomstdeklaration 1. Du behöver inte fylla i blanketten om du bara

Läs mer

Preliminär inkomstdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl.

Preliminär inkomstdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl. Preliminär inkomstdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl. Beskattningsår Denna blankett används för ändrad beräkning av debiterad preliminär skatt, d.v.s. F-skatt och särskild

Läs mer

Baksidan: Kapital. 6 Inkomsträntor. 7 Utgiftsräntor. Inkomstränta, räntebidrag, utdelning m.m. Inkomst vid uthyrning av privatbostad

Baksidan: Kapital. 6 Inkomsträntor. 7 Utgiftsräntor. Inkomstränta, räntebidrag, utdelning m.m. Inkomst vid uthyrning av privatbostad Baksidan: Kapital 6 Inkomsträntor Inkomstränta, räntebidrag, utdelning m.m. Det ifyllda beloppet är summan av beloppen på de kontrolluppgifter skattemyndigheten fått, t.ex. inkomsträntor räntebidrag utdelningar

Läs mer

Så här deklarerar du dina inkomster

Så här deklarerar du dina inkomster 2014 Så här deklarerar du dina inkomster Information och övningsexempel för dig som ska deklarera för första gången Innehåll Inkomstdeklarationen...2 Deklarera steg för steg...3 Exempel 1 utan ändringar...4

Läs mer

Preliminär självdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl. Inkomstår

Preliminär självdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl. Inkomstår Preliminär självdeklaration Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl. Inkomstår Denna blankett används för ändrad beräkning av debiterad preliminär skatt, dvs. F-skatt och särskild A-skatt.

Läs mer

Försäljning av aktier

Försäljning av aktier SKV 33 utgåva 6 Försäljning av aktier Information, exempel och blanketter Den här informationen vänder sig till dig som under 004 har sålt marknadsnoterade aktier har löst in eller sålt nollkupongare eller

Läs mer

Så här deklarerar du dina inkomster

Så här deklarerar du dina inkomster 2015 Så här deklarerar du dina inkomster Information och övningsexempel för dig som ska deklarera för första gången Innehåll Inkomstdeklarationen...2 Deklarera steg för steg...3 Exempel 1 utan ändringar...4

Läs mer

Inför deklarationen 2012

Inför deklarationen 2012 Inför deklarationen 2012 för dig som bedriver näringsverksamhet eller är delägare i fåmansföretag I detta dokument har vi sammanställt information som kan vara till hjälp när du ska upprätta din inkomstdeklaration.

Läs mer

Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt. Preliminär inkomstdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl.

Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt. Preliminär inkomstdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl. SKV 0 utgåva F- och SA-skatt Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt Preliminär inkomstdeklaration Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl. Beskattningsår Person-/Organisationsnummer

Läs mer

Inför deklarationen 2011

Inför deklarationen 2011 Inför deklarationen 2011 för dig som bedriver näringsverksamhet eller är delägare i fåmansföretag I detta dokument har vi sammanställt information som kan vara till hjälp när du ska upprätta din inkomstdeklaration.

Läs mer

Hur man deklarerar sin bostad i utlandet

Hur man deklarerar sin bostad i utlandet Hur man deklarerar sin bostad i utlandet Den här broschyren vänder sig till dig som: bor, eller vistas stadigvarande i Sverige direkt eller indirekt äger en bostad utomlands inte är en juridisk person.

Läs mer

Preliminär inkomstdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl.

Preliminär inkomstdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl. Preliminär inkomstdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl. Beskattningsår Person-/Organisationsnummer Denna blankett används för ändrad beräkning av debiterad preliminär skatt,

Läs mer

Skatteuträkningsbroschyren 2013

Skatteuträkningsbroschyren 2013 Skatteuträkningsbroschyren 2013 Inkomståret 2012 SKV 425 utgåva 19 Den här broschyren vänder sig till löntagare, pensionärer och fysiska personer som har näringsverksamhet samt dödsbon. Innehåll Sid Sid

Läs mer

Deklarationsupplysningar

Deklarationsupplysningar Deklarationsupplysningar För dig som arbetar i Danmark och ska betala skatt i Sverige Taxeringsåret 2012 (inkomståret 2011) 2 Allmän information Skatteverket har sammanställt dessa deklarationsupplysningar

Läs mer

Parametrar och gränsvärden för att beräkna avgifter och skatt inom kapital. Tabellen uppdateras vid behov och allteftersom skattesystemetet förändras.

Parametrar och gränsvärden för att beräkna avgifter och skatt inom kapital. Tabellen uppdateras vid behov och allteftersom skattesystemetet förändras. Parametrar och gränsvärden för att beräkna avgifter och skatt inom kapital. Tabellen uppdateras vid behov och allteftersom skattesystemetet förändras. Arvs- och gåvoskatt 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Läs mer

Försäljning av värdepapper

Försäljning av värdepapper SKV utgåva Försäljning av värdepapper Information, exempel och blankett Information till dig som under 0 har sålt eller löst in marknadsnoterade aktier och andra värdepapper. I broschyren finns flera exempel

Läs mer

Försäljning av bostadsrätt 4

Försäljning av bostadsrätt 4 SKV 321 utgåva 7 Försäljning av bostadsrätt Information, exempel och blanketter I den här broschyren beskriver vi hur du som har sålt din bostads rätt 2007 ska deklarera försäljningen. Du re do vi sar

Läs mer

Försäljning av småhus 4

Försäljning av småhus 4 SKV 379 utgåva 14 Försäljning av småhus Information, exempel och blanketter I den här broschyren beskriver vi hur du som har sålt ditt småhus 2007 ska deklarera försäljningen. Med småhus menar vi villa,

Läs mer

FÖRHANDSINFORMATION OM INVESTERINGSSPARKONTO

FÖRHANDSINFORMATION OM INVESTERINGSSPARKONTO FÖRHANDSINFORMATION OM INVESTERINGSSPARKONTO Vad är ett Investeringssparkonto? Investeringssparkontot är en schablonbeskattad sparform som är tillgänglig för privatpersoner och dödsbon från och med den

Läs mer

Försäljning av aktier m.m.

Försäljning av aktier m.m. SKV utgåva 0 Försäljning av aktier m.m. Information, exempel och blanketter Den här informationen vänder sig till dig som under 00 har sålt eller löst in marknadsnoterade aktier har sålt eller löst in

Läs mer

AKTUELL INFORMATION AVSEENDE 2015

AKTUELL INFORMATION AVSEENDE 2015 AKTUELL INFORMATION AVSEENDE 2015 Från Företagarnas Revisionsbyrå i Stockholm januari 2015 Obs. Med hänsyn till det parlamentariska läget kan vissa av nedanstående belopp komma att ändras, det gäller framför

Läs mer

Skattereduktion för husarbete som utförs och betalas från och med den 1 juli 2009

Skattereduktion för husarbete som utförs och betalas från och med den 1 juli 2009 SKV 322 utgåva 7 Skattereduktion för husarbete som utförs och betalas från och med den 1 juli 2009 Från och med den 1 juli 2009 får privatpersoner som anlitar någon som utför husarbete skattereduktion

Läs mer

Användarnytt Mamut Skatt Norstedts Start 2011.C.1 Mamut Skatt Norstedts Standard 2011.C.1

Användarnytt Mamut Skatt Norstedts Start 2011.C.1 Mamut Skatt Norstedts Standard 2011.C.1 Användarnytt Mamut Skatt Norstedts Start 2011.C.1 Mamut Skatt Norstedts Standard 2011.C.1 Välkommen till version 2011.C.1 av Mamut Skatt Norstedts. Mamut Skatt Norstedts Start 2011.C.1 och Mamut Skatt

Läs mer

Försäljning av aktier m.m.

Försäljning av aktier m.m. SKV utgåva 9 Försäljning av aktier m.m. Information, exempel och blanketter Den här informationen vänder sig till dig som under 00 har sålt eller löst in marknadsnoterade aktier har sålt eller löst in

Läs mer

Deklaration och skatter i Sverige

Deklaration och skatter i Sverige Deklaration och skatter i Sverige I den här broschyren får du en översiktlig bild av det svenska skattesystemet och Skatteverket. Du får även kort information om hur du deklarerar dina inkomster och betalar

Läs mer

Traktamenten och andra kostnadsersättningar

Traktamenten och andra kostnadsersättningar SKV 354 utgåva 21 Traktamenten och andra kostnadsersättningar Från och med inkomståret 2011 I den här broschyren kan du läsa om traktamenten vid tjänsteresor och andra vanliga kostnadsersättningar som

Läs mer

ROT Reparation/underhåll, Ombyggnad och Tillbyggnad. Skatteverket

ROT Reparation/underhåll, Ombyggnad och Tillbyggnad. Skatteverket ROT Reparation/underhåll, Ombyggnad och Tillbyggnad Skatteverket Skattereduktion för hushållsarbete utvidgas ROT faller in under de regler som gäller för hushållsavdrag. Allt kallas tillsammans numer för

Läs mer

Traktamenten och andra kostnadsersättningar

Traktamenten och andra kostnadsersättningar Traktamenten och andra kostnadsersättningar Från och med inkomståret 2014 I den här broschyren kan du läsa om traktamenten vid tjänsteresor och andra vanliga kostnadsersättningar som arbetsgivare betalar

Läs mer

AKTUELL INFORMATION AVSEENDE 2013

AKTUELL INFORMATION AVSEENDE 2013 AKTUELL INFORMATION AVSEENDE 2013 Från Företagarnas Revisionsbyrå i Stockholm januari 2013 ARBETSGIVARAVGIFTER OCH EGENAVGIFTER Arbetsgivaravgiften varierar utifrån den anställdes ålder De lagstadgade

Läs mer

Traktamenten och andra kostnadsersättningar

Traktamenten och andra kostnadsersättningar Traktamenten och andra kostnadsersättningar Från och med inkomståret 2006 SKV 354 utgåva 16 I den här broschyren kan du läsa om traktamenten vid tjänsteresor och andra vanliga kostnadsersättningar som

Läs mer

Försäljning av småhus 4

Försäljning av småhus 4 SKV 379 utgåva 15 Försäljning av småhus Information, exempel och blanketter I den här broschyren beskriver vi bland annat hur du som har sålt ditt småhus 2008 ska deklarera försäljningen och hur du begär

Läs mer

Försäljning av bostadsrätt

Försäljning av bostadsrätt SKV 321 utgåva 11 Försäljning av bostadsrätt Information, exempel och blanketter I den här broschyren beskriver vi bland annat hur du som har sålt din bostadsrätt 2011 ska deklarera försäljningen och hur

Läs mer

Försäljning av värdepapper

Försäljning av värdepapper 0 Försäljning av värdepapper Information och exempel för dig som under 0 har sålt eller löst in marknadsnoterade aktier och andra värdepapper. I broschyren finns flera exempel på hur du ska redovisa försäljningen

Läs mer

Försäljning av småhus och ägarlägenhet 4

Försäljning av småhus och ägarlägenhet 4 SKV 379 utgåva 16 Försäljning av småhus och ägarlägenhet Information, exempel och blanketter I den här broschyren beskriver vi bland annat hur du som har sålt ditt småhus (villa, kedjehus, radhus eller

Läs mer

På avstämningsdagen för aktiespliten den 9 maj 2008 delas en (1) befintlig aktie i HiQ i två (2) aktier, varav en (1) inlösenaktie.

På avstämningsdagen för aktiespliten den 9 maj 2008 delas en (1) befintlig aktie i HiQ i två (2) aktier, varav en (1) inlösenaktie. INLÖSEN 2008 information till aktieägarna i hiq international ab (publ) inför årsstämma den 30 april 2008 avseende styrelsens förslag om uppdelning av aktier och obligatoriskt inlösenförfarande 1 Bakgrund

Läs mer

Så här går det till att deklarera. Kontrollera!

Så här går det till att deklarera. Kontrollera! Kontrollera! Börja med att riva isär blanketterna vid perforeringen. Ta fram alla kon troll upp gif ter som du har fått från ar bets gi va re, ban ker, för säk - rings kas sa, kon to korts fö re tag m.fl.

Läs mer

Traktamenten och andra kostnadsersättningar

Traktamenten och andra kostnadsersättningar Traktamenten och andra kostnadsersättningar Från och med 2005 SKV 354 utgåva 14 I den här broschyren kan du läsa om traktamenten vid tjänsteresor och andra vanliga kostnadsersättningar som arbetsgivare

Läs mer

Försäljning av bostadsrätt 4

Försäljning av bostadsrätt 4 SKV 321 utgåva 9 Försäljning av bostadsrätt Information, exempel och blanketter I den här broschyren beskriver vi bland annat hur du som har sålt din bostadsrätt 2009 ska deklarera försäljningen och hur

Läs mer

Utdelning - bostadsförmån

Utdelning - bostadsförmån Utdelning - bostadsförmån Om du är medlem Jt ett oäkta bostadsföretag är din andel en delägarrätt. Utdelning på en delägarrätt är skatcepliktig. AU utdelning du får jfrån föreningen i form av t.ex. kontanter

Läs mer

Bakgrund. Inlösen 2015 2

Bakgrund. Inlösen 2015 2 Inlösen 2015 Information till aktieägarna i HiQ International AB (publ) avseende styrelsens förslag om uppdelning av aktier och obligatoriskt inlösenförfarande Bakgrund BAKGRUND HiQ International ABs (

Läs mer

Dags att deklarera. på Särskild självdeklaration 1

Dags att deklarera. på Särskild självdeklaration 1 2001 Dags att deklarera på Särskild självdeklaration 1 Deklarera på Särskild självdeklaration 1... 2 3 Nyheter... 3 Så fyller du i blanketten... 4 20 Avdrag... 6 7 Näringsverksamhet... 17 19 Skattebesked

Läs mer

Deklaration enskild firma Thomas Svensson

Deklaration enskild firma Thomas Svensson Deklaration enskild firma Thomas Svensson Thomas Svensson har en enskild firma och är frilansande musiker och kompositör. Thomas Svensson har sammanställt sin bokföring i en balans och resultaträkning.

Läs mer

Skattereduktion för vissa miljöförbättrande installationer (Miljö-ROT)

Skattereduktion för vissa miljöförbättrande installationer (Miljö-ROT) SKV 323 utgåva 1 Skattereduktion för vissa miljöförbättrande installationer (Miljö-ROT) Denna information vänder sig till ägare av småhus ägare av lantbruksenhet med småhus Du kan få skattereduktion om

Läs mer

Försäljning av näringsfastighet

Försäljning av näringsfastighet 2014 Försäljning av näringsfastighet Den här broschyren förklarar vilka skatteregler som gäller och hur du ska deklarera försäljningen av en näringsfastighet. Du ska redovisa försäljningen på blankett

Läs mer

Deklarera senast den 2 maj gärna på Internet, sms eller telefon. K4 avsnitt A, K10, K12 avsnitt B och K13.

Deklarera senast den 2 maj gärna på Internet, sms eller telefon. K4 avsnitt A, K10, K12 avsnitt B och K13. Skatteverket Inkomstdeklaration 1 Inkomståret 211 212 Lena Hansson I "Dags att deklarera" får du svar på de flesta av dina frågor. Deklarera senast den 2 maj gärna på Internet, sms eller telefon Person/Organisationsnummer

Läs mer

Deklarera senast den 2 maj gärna på Internet, sms eller telefon. Belopp i kronor 03 75 000 05. K4 avsnitt A, K10, K12 avsnitt B och K13.

Deklarera senast den 2 maj gärna på Internet, sms eller telefon. Belopp i kronor 03 75 000 05. K4 avsnitt A, K10, K12 avsnitt B och K13. Skatteverket Inkomstdeklaration 1 Inkomståret 211 212 Thomas Svensson I "Dags att deklarera" får du svar på de flesta av dina frågor. Deklarera senast den 2 maj gärna på Internet, sms eller telefon Person/Organisationsnummer

Läs mer

Försäljning av bostadsrätt

Försäljning av bostadsrätt SKV 321 utgåva 12 Försäljning av bostadsrätt Information, exempel och blanketter I den här broschyren beskriver vi bland annat hur du som har sålt din bostadsrätt 2012 ska deklarera försäljningen och hur

Läs mer

Försäljning av värdepapper

Försäljning av värdepapper SKV utgåva Försäljning av värdepapper information, exempel och blanketter Den här informationen vänder sig till dig som under 00 har sålt eller löst in marknadsnoterade aktier sålt teckningsrätter eller

Läs mer

Skattereduktion för husarbete genom fakturamodellen

Skattereduktion för husarbete genom fakturamodellen Skattereduktion för husarbete genom fakturamodellen Från och med den 1 juli 2009 har man rätt till skattereduktion för hushålls arbete ( f.d. hushållsnära tjänster ) och ROT-arbete ( de ROT-tjänster som

Läs mer

Hur man deklarerar sin bostad i utlandet

Hur man deklarerar sin bostad i utlandet SKV 398 utgåva 14 Hur man deklarerar sin bostad i utlandet Denna broschyr vänder sig till dig som är bosatt i Sverige eller vistas här stadigvarande, och som direkt eller indirekt äger en bostad utomlands.

Läs mer

Försäljning av småhus

Försäljning av småhus SKV 379 utgåva 19 Försäljning av småhus Information, exempel och blanketter I den här broschyren beskriver vi bland annat hur du som har sålt ditt småhus (villa, kedjehus, radhus eller fritidshus) eller

Läs mer

Investeringssparkonto med förenklad värdepappersskatt

Investeringssparkonto med förenklad värdepappersskatt Investeringssparkonto med förenklad värdepappersskatt investeringssparkonto förenklad värdepappersskatt från årsskiftet Investeringssparkonto, ISK, är en ny kontoform för investerare som är tillgänglig

Läs mer

Försäljning av värdepapper information, exempel och blanketter

Försäljning av värdepapper information, exempel och blanketter SKV utgåva Försäljning av värdepapper information, exempel och blanketter Den här informationen vänder sig till dig som under 009 har sålt eller löst in marknadsnoterade aktier sålt teckningsrätter eller

Läs mer

Försäljning av näringsfastighet

Försäljning av näringsfastighet Utgiven 2002 av Riksskatteverket RSV 313 utgåva 6 Skattemyndigheten informerar Försäljning av näringsfastighet Den här foldern förklarar de skatteregler som gäller för fysiska personer och dödsbon som

Läs mer

Fastighetsskatt och fastighetsavgift

Fastighetsskatt och fastighetsavgift SKV 296 utgåva 19 Fastighetsskatt och fastighetsavgift Deklarationen 2011 och framåt Nyheter Kommunal fastighetsavgift Fler småhus och tomter får en kommunal fastighetsavgift från och med deklarationen

Läs mer

Skatteregler för dödsbon

Skatteregler för dödsbon SKV 465 utgåva 1 Skatteregler för dödsbon Denna broschyr riktar sig till dödsboet efter en avliden person. Den innehåller information om när och hur dödsboet ska deklarera och de särskilda skatteregler

Läs mer

21 Pensionssparavdrag

21 Pensionssparavdrag 391 21 Pensionssparavdrag 21.1 Villkor för avdragsrätt Avdrag får göras (2 ) för premier för pensionsförsäkring som den skattskyldige äger och för inbetalningar på pensionsspararens eget p-sparkonto Pensionssparavdrag

Läs mer

Investeringssparkonto (ISK)

Investeringssparkonto (ISK) Investeringssparkonto (ISK) Investeringssparkonto hos Strukturinvest Fondkommission Samla ditt sparande i strukturerade placeringar och fonder. Med ett investeringssparkonto (ISK) kan du enkelt omplacera

Läs mer

Alla tilläggsmoduler är tillgängliga i första versionen för säsongen!

Alla tilläggsmoduler är tillgängliga i första versionen för säsongen! Användarnytt Norstedts Skatt Proffs 2010.1 Norstedts Skatt Företag 2010.A Norstedts Skatt Privat 2010.A Ann-Charlotte Salander - Produktchef Nyheter i versionen Välkommen till en ny version av Norstedts

Läs mer

Nyhetsbrev från Visma Spcs

Nyhetsbrev från Visma Spcs / Proffs version 2006.2 Av Anders Andersson och Jan-Erik W Persson Innehåll Skatteverkets nya blanketter inlagda i programmet 2 Överföringskontroll ger besked 2 Blankettändringar och överföringar i version

Läs mer

21 Pensionssparavdrag

21 Pensionssparavdrag Pensionssparavdrag 373 21 Pensionssparavdrag 21.1 Villkor för avdragsrätt Avdrag får göras (2 ) för - premier för pensionsförsäkring som den skattskyldige äger och för. - inbetalningar på pensionsspararens

Läs mer

Medlemsmöte 30 jan. Välkomna! 3. FIKA och bensträckare. 1. Inledning, presentation av styrelsen 2. Information kring. 4.

Medlemsmöte 30 jan. Välkomna! 3. FIKA och bensträckare. 1. Inledning, presentation av styrelsen 2. Information kring. 4. Medlemsmöte 30 jan Välkomna! 1. Inledning, presentation av styrelsen 2. Information kring o Stam- och badrumsrenoveringen o Information om ROT-avdrag o Frågestund 3. FIKA och bensträckare 4. Övriga projekt

Läs mer

Mervärdesskattedeklaration 01 Deklarationsdag 02 Person-/Organisationsnummer

Mervärdesskattedeklaration 01 Deklarationsdag 02 Person-/Organisationsnummer Deklarationen ska finnas hos Skatteverket senast på deklarationsdagen Mervärdesskattedeklaration 01 Deklarationsdag 02 Person/Organisationsnummer Momsregistreringsnummer (VATnummer) Bankgiro och referensnummer

Läs mer

Skattereduktion för bredband

Skattereduktion för bredband SKV 399 utgåva 4 Skattereduktion för bredband Denna information vänder sig till småhus- och hyreshusägare dig som bedriver näringsverksamhet från fast driftställe Du som installerar bredband och tar installationen

Läs mer

Cirkulärnr: 2001:11 Diarienr: 2001/0068 Handläggare: Jan Svensson Sektion/Enhet: Civilrättssektionen Datum: 2001-01-15 Mottagare: Kommunstyrelsen

Cirkulärnr: 2001:11 Diarienr: 2001/0068 Handläggare: Jan Svensson Sektion/Enhet: Civilrättssektionen Datum: 2001-01-15 Mottagare: Kommunstyrelsen Cirkulärnr: 2001:11 Diarienr: 2001/0068 Handläggare: Jan Svensson Sektion/Enhet: Civilrättssektionen Datum: 2001-01-15 Mottagare: Kommunstyrelsen Ekonomi/Finans Personalfrågor Rubrik: Kontrolluppgifter

Läs mer

Skattereduktion för husarbete genom fakturamodellen

Skattereduktion för husarbete genom fakturamodellen Skattereduktion för husarbete genom fakturamodellen Från och med den 1 juli 2009 har man rätt till skattereduktion för hushålls arbete ( f.d. hushållsnära tjänster ) och ROT-arbete ( de ROT-tjänster som

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244); SFS 2011:1289 Utkom från trycket den 13 december 2011 utfärdad den 1 december 2011. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Det nya skatteförfarandet

Det nya skatteförfarandet BL Info BILAGA 2011-11-28 Det nya skatteförfarandet Innehåll Ny lag om skatteförfarande Begrepp s 2 Taxeringsår och inkomstår försvinner s 2 s 2 Proportionalitetsprincipen s 2 Deklaration och F-skatt Ändrad

Läs mer

Då lönar det sig att skatta av uppskovet

Då lönar det sig att skatta av uppskovet Då lönar det sig att skatta av uppskovet Lönar det sig att skatta av gamla uppskov i nästa års deklaration? Den som gör det slipper både höjd reavinstskatt och den nya uppskovsskatten. Ändå är det inte

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter; SFS 2008:1044 Utkom från trycket den 5 december 2008 utfärdad den 27 november 2008. Enligt riksdagens

Läs mer

Fastighetsskatt och fastighetsavgift

Fastighetsskatt och fastighetsavgift SKV 296 utgåva 20 Fastighetsskatt och fastighetsavgift Deklarationen 2012 och framåt Sammanfattning Kommunal fastighetsavgift Avgiftspliktiga fastigheter med bostäder som är uppförda, dvs. färdigbyggda

Läs mer

Värdepappersinformation inför deklarationen Juridik & Skatter Januari 2012 PRIVATE BANKING

Värdepappersinformation inför deklarationen Juridik & Skatter Januari 2012 PRIVATE BANKING Värdepappersinformation inför deklarationen Juridik & Skatter Januari 2012 PRIVATE BANKING Hjälp inför deklarationen Inför ditt kommande deklarationsarbete har våra skattejurister sammanställt denna informationsfolder,

Läs mer

Bostadstillägg till pensionärer

Bostadstillägg till pensionärer Bostadstillägg till pensionärer Pensionärer med låga inkomster kan få bostadstillägg. Hur mycket du kan få i bostadstillägg beror på både dina bostadskostnader och dina inkomster. En ansökan om bostadstillägg

Läs mer

För beräkning av skatteavdrag för år 2015 Skattetabell 29-40

För beräkning av skatteavdrag för år 2015 Skattetabell 29-40 Beräknad på en sammanlagd skatte- och avgiftssats av 29-40 % För beräkning av skatteavdrag för år 2015 Skattetabell 29-40 Innehåll: Skatteavdrag enligt tabell Skatteavdrag enligt särskild beräkningsgrund,

Läs mer

Här är en deklarationshandledning som beskriver deklarationen för inkomståret 2014 (deklarationen som lämnas senast måndag 4 maj 2015).

Här är en deklarationshandledning som beskriver deklarationen för inkomståret 2014 (deklarationen som lämnas senast måndag 4 maj 2015). Inkomstdeklarationen Här är en deklarationshandledning som beskriver deklarationen för inkomståret 2014 (deklarationen som lämnas senast måndag 4 maj 2015). Förenklat årsbokslut Alla enskilda näringsidkare

Läs mer

Norstedts Skatt Proffs 2010.3 Norstedts Skatt Företag 2010.C Norstedts Skatt Privat 2010.C

Norstedts Skatt Proffs 2010.3 Norstedts Skatt Företag 2010.C Norstedts Skatt Privat 2010.C Norstedts Skatt Proffs 2010.3 Norstedts Skatt Företag 2010.C Norstedts Skatt Privat 2010.C Ann-Charlotte Salander - Produktchef Välkommen till en ny version av Norstedts Skatt som innehåller fastställda

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229); SFS 2012:757 Utkom från trycket den 4 december 2012 utfärdad den 22 november 2012. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

Skattereduktion för bredband

Skattereduktion för bredband SKV 399 utgåva 3 Skattereduktion för bredband Denna information vänder sig till Småhus- och hyreshusägare De som bedriver näringsverksamhet från fast driftställe Sedan den 1 januari 2001 gäller en ny lag

Läs mer