tentaplugg.nu av studenter för studenter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "tentaplugg.nu av studenter för studenter"

Transkript

1 tentaplugg.nu av studenter för studenter Kurskod Kursnamn J0008N Juridisk översiktskurs Datum LP2&3 13/14 Material Övningsuppgifter Kursexaminator Betygsgränser Tentamenspoäng Övrig kommentar Svaren till dessa övningsuppgifter är främst baserat på närvaro vid övningspass men består även av andrahandsanteckningar, rätt svar kan inte garanteras i någon av uppgifterna.

2 Övningsuppgifter J0008N LP1& Svaren till dessa övningsuppgifter är främst baserat på närvaro vid övningspass men består även av andrahandsanteckningar, rätt svar kan inte garanteras i någon av uppgifterna. Innehåll Övningsuppgifter Arbetsrätt... 1 Svar Arbetsrätt... 2 Övningsuppgifter Associationsrätt... 5 Svar Associationsrätt... 6 Övningsuppgifter Avtalsrätt... 8 Svar Avtalsrätt Övningsuppgifter Familjerätt Svar Familjerätt Övningsuppgifter Fastighetsrätt Svar Fastighetsrätt Övningsuppgifter Köprätt Svar Köprätt Övningsuppgifter Krediträtt Svar Krediträtt Övningsuppgifter Processrätt Svar Processrätt Övningsuppgifter Skadeståndsrätt Svar Skadeståndsrätt Övningsuppgifter Straffrätt Svar Straffrätt Övningsuppgifter Arbetsrätt 1. Halvar Svensson är ensam ägare av hela aktiestocken i ett bolag som sysslar med byggnadsverksamhet. Han utgör också hela styrelsen. Efter att ha gjort en grundlig genomgång av byggnadsbranschens förväntade framtids lönsamhet bestämmer han sig för att lägga om verksamheten. Som den laglydige företagare han är, är han dock medveten om att man i vissa fall måste förhandla före förändringar. I bolaget finns 73 anställda. Av dessa är tre medlemmar i arbetstagarorganisationen A, med vilken Halvar Svensson har kollektivavtal, 51 anställda är medlemmar i arbetstagar- organisationen B, med vilken Halvar icke har något avtal och 19 anställda är inte med i någon fackförening alls. För att inte begå några handlingar som kan medföra skadeståndsskyldighet, 1

3 vill nu Halvar kontrollera några frågor med Dig. Besvara dem noggrant med hänvisning till lagbestämmelserna i de fall så är möjligt! a) Med vilken eller vilka anställda/organisationer behöver han förhandla enligt MBL före förändringen? b) Måste hans framställning om förhandling vara skriftlig? c) Antag att Svensson endast skall förhandla med en arbetarorganisation. Dessa kommer till förhandlingen men vägrar att acceptera den av Svensson föreslagna lösningen. Kan Svensson ändå genomföra omläggningen omgående? 2. När får en provanställning ske? 3. Vad är skillnaderna mellan kollektivavtal respektive anställningsavtal? 4. a)om inget sägs om anställningsform vid anställningsavtalets ingående - vad gäller då? b)hur upphör enligt LAS, en tillsvidareanställning respektive en tidsbegränsad anställning? 5. Birgitta Bergström är anställd som forskningsledare på Kemiföretaget B-LAB AB. Birgitta tar sina arbetsuppgifter med en klackspark. Detta har bl.a. yttrat sig i att: Hon tar långa raster. Hon har vid en forskningskonferens på kemiområdet, utan B-LAB:s tillstånd, berättat om företagets ännu ej patenterade gödselmedel. Hon har tagit 200 kr ur företagets kassa. Hon sjukskriver sig ofta. En dag få Birgittas chef nog och ryter åt henne: Nu får det vara nog du passar inte längre här! Bedöm om var och en av de fyra punkterna ovan verkligen ger Birgittas arbetsgivare rätt att göra sig av med henne enligt arbetsrättsliga regler. Ange lagrum och motivera ditt svar 6. Orderingången på textilfabriken har minskat katastrofalt och arbetsgivaren ser sig tvungen att minska sin verksamhet, vilket innebär att säga upp två av de anställda p.g.a. arbetsbrist. På företaget har följande sex anställda kortast anställningstid: Anna G. född -63 anställd -87 Barbara Z. född -50 anställd -83 Bertil O. född -67 anställd -89 Mark P. född -51 anställd -87 Pirjo S. född -53 anställd -83 Styrbjörn N. född -60 anställd -85 Upprätta en turordningslista med dem som har den bästa placeringen först. Vilka anställda ska bli uppsagda? Ange Lagrum och motivera ert svar Svar Arbetsrätt 1. a. Lag om medbestämmande i arbetslivet (MBL). Vilka förhandlingsregler har ni utgått från 11 MBL. AG är 2

4 förhandlingsskyldig med fack som har kollektivavtal vid viktigare förändringar av bl.a. verksamheten. A- facket det enda fack med KA; den ska Alvar förhandla med. 13 reglerar AG:s förhandlingsskyldighet mot fack utan kollektivavtal, 1st: frågan ska enbart behandla medlemmar i B- fack här berörs ju alla. 13 2st om det inte finns något KA alls på arbetsplatsen, förhandla med alla fack med medlemmar på arbetsplats inför uppsägning pga. arbetsbrist och företagsöverlåtelse. b. Förhandlingsframställan = inbjudan, en framställning om förhandling måste endast vara skriftlig på begäran av motparten MBL 16 1st. c. Uppnås icke enligt vid lokalförhandlingen ska arbetsgivaren på begäran även förhandla med centrala AT- organisation 14 2st MBL. Vad händer om det även i centrala AT- organisationen inte uppnår enighet: efter att förhandlingarna är avslutade kan Svensson, med stöd av arbetsgivarens rätt att leda och fördela arbetet (praxis: decemberkompromissen) i princip fatta det beslut han önskar. 2. Var regleras provanställning: 6 LAS. Krav på max 6 månader, LAS 6 1st. Om prövotiden avslutas under prövotiden ska den övergå tillsvidareanställning 6 2st LAS. Syftet med provet ska vara att pröva ny kompetens hos arbetsgivaren (praxis). 1 tar bort vissa grupper från anställningsskydd, viktigaste grupp chefer där speciella avtal istället kan skrivas. 3. MBL 23 tar upp skillnader Kollektivavtal Skillnad Anställningsavtal Arbetsgivareorganisation avtal mot fackorganisation Parter Enskild arbetsgivare avtal mot enskild arbetstagare Skriftligt avtal Form Kan vara formlöst Arbetsgivarförbund och fackförbund OB 33kr/h - > ger en central bestämmelse som även påverkar på lokal nivå. 26 MBL Skapar bestämmelser för många Avtalets rättsverkningar Skapar ett avtal för den enskilde individen. 4. a. anställningsavtalet gäller tills vidare 4 1st 1m LAS. Undantag kan dock skrivas om tidsbegränsad anställning enligt vad som anges i 5-6 LAS b. En tidsbegränsad anställning upphör normalt sett automatiskt vid anställningstiden utgår/ när arbetet slutförs (LAS 4 ). Enligt 2st kan man ange en viss uppsägningstid. AT: Vid en tills vidare anställning avslutas genom uppsägning med uppsägningstiden 1 månad, denna tid kan dock avtalas annorlunda om via KA 11 LAS. 3

5 AG: kan säga upp med skäl enlig 7 ex. pga. arbetsbrist eller personliga problem (=saklig grund). Grovt åsidosättande för avsked 18, då går man på dagen men det krävs grova fel. 5. Saklig grund för personliga skäl 7 samt grovt åsidosättande för avsked enligt 18 LAS bedöms enligt praxis utifrån nedanstående rekvisit. Tar för långa raster Misskötsel Ordningsregler Anställningsavtal AG- >lön- >AT- >arbete tillbaka- >AG Långa raster Medveten naggar arbetet AT ska inse att AG ej accepterar misskötsel och att AG vill bli av med AT pga. misskötsel. Skada Ev. omplacering 2 månadersregel Inom 2 månader efter misskötsel ska inledningen av uppsägning ske Gödselmedel Misskötsel Medvetenhet Skada Ev. omplacering Berättar om icke pat. Brottsbalksbrott Svår ilojal handling Praxis: vid dessa typer av aktioner så anses AT automatiskt medveten. Ekonomisk- och förtroendeskada Nej, inte möjligt, löser inte problemet. 2 månadersregel Senast 2 månader efter det att hon har uttalat sig ska hon kunna avskedas. (grovt åsidosättande 18 LAS) Bigitta good bye! Tagit 200kr ur kassan Misskötsel (ska vara riktad mot AG) BrB 8:2 snatteri Medvetenhet Förelägger automatiskt brott Skada Förtroende (ev. ekonomisk skada) omplacering Nej 2 månader Vet vi inget om. Utgår från att det går att bevisa och är mot företaget så är det brott, men det kan vara ett lån. Var försiktig som AG, om det bara är ett lån är det inte tillräcklig, dessutom kan det vara svårt att bevisa. Sjukskriver sig ofta Misskötsel Sjukdom ses normalt inte som misskötsel Om den anställde är sjuk ska AG hjälpa AT 4

6 6. Arbetsbrist kan utgöra saklig grund för uppsägning enligt 7 LAS Vid uppsägning pga. Arbetsbrist måste turordningsreglerna i 22 LAS iakttas. Av 22 4st följer att de anställda turdans med utgångspunkt från sammanlagdanställningstid hos arbetsgivaren. I 22 4st LAS ageras att vid lika anställningstid ska äldre gå före yngre. Enligt 22 LAS skall turordningsreglerna ha följande utseende: Peron Anställningstid Född Barbara Pirjo Styrbjörn Mark Anna Bertil. 24 år Övningsuppgifter Associationsrätt (Alla svar ska motiveras och lagrum ska anges) 1. Sven är aktieägare i ett publikt aktiebolag. Sven är mycket missnöjd med hur bolaget sköts och han undrar därför hur han kan, på ett formellt sätt, begära ett möte med företagets företrädare för att därigenom kunna påverka företagets framtid. Sven har inte någon annan roll i företaget än att vara aktieägare? Sven undrar även när ett sådant möte med företaget kan äga rum? Sven undrar också hur många aktier (i procent av företagets utestående aktier) han måste äga för att han ska kunna kräva ett formellt möte med företagets företrädare avseende företaget framtid? 2. Vem beslutar om tillsättningen av ett aktiebolags styrelse, VD, vice VD och revisor? Vad innebär det att någon är ett aktiebolags firmatecknare? 3. Erik, Sven och Jakob driver ett enkelt bolag. Eriks syster Åsa har uttryckt önskemål om att få delta som delägare i det enkla bolaget. Vem ska fatta beslut om Åsas eventuella deltagande i det enkla bolaget? Blir svaret annorlunda om det hade varit fråga om ett handelsbolag eller kommanditbolag? 4. Makarna John och Kristina har under många år drivit ett framgångsrikt fastighetsbolag (ett aktiebolag). Deras son Carl vill nu starta ett konsultföretag i fastighetsbranschen. Familjens förmögenhet består i huvudsak av aktierna i fastighetsbolaget och de undrar nu om det är möjligt att starta ett konsultföretag i kommanditbolagsform där fastighetsbolaget står för den största ekonomiska risken samtidigt som Carl blir bolagets främsta ansvarige företrädare (det vill säga den som har rätt att fatta interna beslut samt ingå avtal)? Carl själv har planerat att endast riskera ett mycket begränsat belopp i kommanditbolaget. 5. Förklara vilka olika förvaltningsroller/beslutsorgan som finns i en ekonomisk förening. Börja med föreningsstämman. Vem kan företräda en förening och binda föreningen i förhållande till tredje man? 6. Hur skapas en stiftelse och hur förvaltas den? 7. Förklara begreppen nyemission, fondemission, teckningsoptioner och 5

7 konvertibler samt vilken påverkan dessa har på ett aktiebolags egna kapital. 8. Måns är VD för ett aktiebolag som han äger till 100 procent. Företaget har utvecklats väl resultatmässigt och har numera mer bankmedel än vad företaget behöver i dess verksamhet. Måns undrar därför vilka tillåtna former av värdeöverföringar som finns tillgängliga för att han personligen ska kunna ta del av överskottsmedlen? Måns undrar även om det finns några generella begränsningsregler som kan bli tillämpliga i denna situation eller om han kan överföra det belopp han själv bedömer vara lämpligt att överföra. Svar Associationsrätt 1. Aktieägarens rätt att besluta i bolagets angelägenheter utövas vid bolagsstämma (7kap 1 ABL). Rösträtten för samtliga aktier (7kap 8 ABL). Ärende I. Ansvarsfrihet (7kap 11 3p ABL) II. Annat beslut enligt lag eller bolagsordning (7kap 11 4p ABL) Aktieägares initiativrätt (7kap 16 ABL) Ordinarie bolagsstämma (7kap 10 ABL) ska sammanträda minst en gång om året Extra bolagsstämma (7kap 13 2st ABL) minst en tiondel av samtliga aktier. Extra bolagsstämma sista utvägen. 2. Styrelsen utses av bolagsstämman (8kap 1 ABL och 8kap 8 ABL) I. Aktieägarna har rösträtten (7kap 1 ABL och 7kap 8 ABL) 3. II. Arbetstagarrepresentanter får utses (8kap 2 ABL) i publika bolag ska mer än hälften av styrelsemötena utses av bolagsstämman (8kap 47 ABL). VD får utses av styrelsen (8kap 27 ABL) i publika bolag ska det finnas en VD (8kap 50 ABL) Vice VD får utses om det finns en VD. Styrelsen utser vice VD (8kap 28 ABL) Revisor väljs av bolagsstämman (9kap 8 ABL) Att teckna ett aktiebolags firma innebär att binda företagets (så kallad verkställighet genom avtal eller annan rättshandling) Styrelse (8kap 35 ABL) beslutande majoritet VD (8kap 36 ABL) Särskild firmatecknare (8kap 37 ABL) I. Enkelt bolag: samtliga bolagsmäns samtycker erfordras (4kap 2 BL och 2kap 2 BL) II. Handelsbolag: samtliga bolagsmäns samtycke erfordras (2kap 2 BL) III. Kommanditbolag: samtliga bolags samtycke erfordras (3kap 1 BL och 2kap 2 BL) 4. Komplementär med obegränsat ansvar och kommanditdelägande med begränsat ansvar (1kap 2 BL) Samtliga bolagsmän får ej vara kommanditdelägare. Ej heller får stiftelser och ideella föreningar vara komplementär. Av detta följer att strukturen är möjlig (3kap 2 BL é contrario) 6

8 Dock är inte den planerade ordningen möjlig: Komplementären (AB) har rätten att fatta intern beslut (3kap 4 BL é contrario) och har även rätten att ingå avtal enligt 3kap 7 BL é contrario. 5. Föreningsstämman (7kap 1 1st FL) Varje medlem har en röst (7kap 1 2st FL) Fullmäktige (7kap 12 FL samt 2kap 2 1st 7p FL) Ska i så fall följa av stadgarna Styrelsen (6kap 1 1st FL) Minst tre personer Svarar för föreningens organisation och förvaltningen av föreningarnas angelägenheter (6kap 6 FL) VD (6kap 3 1st FL) Om föreningen har mer än 200 anställda Rätten att företräde och binda en ekonomisk förening tillkommer Styrelsen (6kap 11 1st FL) VD (6kap 12 FL) Särskilda firmatecknare (6kap 11 2st FL) Styrelsen ledamöter, VD och särskilda firmatecknare registreras i föreningsregistret (6kap 15 FL) 6. Av stiftelser bildade enligt 1kap 2 SL finns det två huvudslag: I. Avkastningsstiftelser II. Verksamhetsstiftelser; verksamheten själva motivet (vårdhem) Två rättshandlingar ska företas vid bildandet av en stiftelse: I. Ett stiftelseförordnande ska upprättas II. Stiftelsens egendom ska överlämnas till någon som åtagit sig att förvalta egendomen i enlighet med stiftelseförordnandet Stiftelseförordnandet ska i princip vara skriftligt och undertecknas enligt 1kap 3 SL Stiftelseförordnandet ska innehålla en ändamålsbeskrivning. Varaktighetsrekvisitet måste vara uppfyllt Egen förvaltning eller anknuten förvaltning (2kap 2 1st SL) Vid egen förvaltning utgör förvaltarna stiftelsens styrelse (2kap 2 2st SL) Vid anknuten förvaltning utgör den juridiska personen som åtagit sig att förvalta egendomen även förvaltare för stiftelsen (2kap 2 3st SL) Ansvaret för förvaltningen av en stiftelse påverkas sedan av huruvida egen förvaltning eller anknuten förvaltning råder Ett exempel: Styrelsen (vid egen förvaltning) alternativt förvaltaren (vid anknuten förvaltning) ansvarar för att stiftelseförordnandet och övriga handlingar förvaras på ett ordnat och betryggande sätt (2kap 4 SL) 7. Vad är eget kapital: Ett företags balansräkning har en tillgångssida och en sida för hur tillgångarna är finansierade (skulder, avsättningar + eget kapital) Eget kapital består enligt 5kap 14 av bundet eget kapital och fritt eget kapital alternativt ansamlad förlust 7

9 Under bundet eget kapital återfinns aktiekapital, uppvisningsfond, reservfond och kapitalandelsfond Under fritt eget kapital alternativt ansamlad förlust återfinns fria fonder, balanserad vinst eller förlust samt vinst eller förlust för räkenskapsåret. Ett AB ska ha ett aktiekapital enligt 1kap 4 ABL aktiekapitalet kan enligt 1kap 6 ABL bara fördelar på flera aktier. De olika formerna för kning av aktiekapitalet återfinns i 11kap 1 ABL. Nyemissioner regleras i 13kap ABL. En nyemission innebär att nya aktier ges ut mot vederlag. Såväl företagets egna kapital som aktiekapital ökar genom en nyemission. Fondemission är enligt 12kap 1 ABL en bokföringsåtgärd som medför att företagets aktiekapital ökar genom en överföring från uppskrivningsfonden/reservfonden/ fritt eget kapital till företagets aktiekapital. Företagets egna kapital påverkas inte av detta. Teckningsoptioner definieras i 11kap 4 ABL. Rättsreglerna återfinn i 14kap ABL. Teckningsoptioner används för att på sikt höja både aktiekapitalet och det egna kapitalet. Denna ökning sker när teckningsoptionerna tecknas. Konvertibler definieras i 11kap 4 ABL. Rättsreglerna återfinns i 15kap ABL. Vid konvertering av skuldförbindelsen till akter ökar både det egna kapitalet och aktiekapitalet. 8. Definitioner av värdeöverföringar återfinns i 17kap 1 ABL Tillåtna former av värdeöverföringar i 17kap 2 ABL Alternativen punkterna 1-3 är de som blir aktuella för Måns I. En begränsningsregel återfinns i 17kap 3 1st ABL (beloppsspärren) II. Ytterligare begräsningar följer sedan av den så kallade försiktighetsprincipen i 17kap 3 2st ABL III. Om företaget är ett moderbolag i en koncern finns ytterligare en regel i 17kap 3 3st ABL som kan begränsa eventuella värdeöverföringar. Övningsuppgifter Avtalsrätt Avtalsrätt (Alla svar ska motiveras och lagrum skall anges) 1. Ab Karlssons Barnvagnar har i en tidningsannons utbjudit barnvagnar, av det kända märket Brio till försäljning för kr per styck. Detta pris blev för lågt på grund av ett tryckfel. Herr Sager åberopar annonsen och begär att få köpa barnvagnen för kr. a. Med hänvisning till tryckfelet vägrar expediten hos Karlssons att sälja till detta pris. b. Expediten säljer en barnvagn till det annonserade priset. När Herr Sager står i begrepp att lämna butiken rusar ägaren Karlsson fram till henne och förklarar att priset blev felaktigt. Herr Sager menar att avtal 8

10 har ingåtts till priset kr och att därmed ska detta stå fast. Bedöm om bindande avtal ingåtts! Motivera dina svar samt ange eventuella lagrum! 2. Björn Karlsson får den 20 augusti 2012 följande brev: "Med anledning av Er förfrågan har vi härmed nöjet att offerera 12 st champagneglas i kristall till ett pris av 450 kr/st. Svar motses inom 10 dagar." Luleå den 15 augusti 2012 Alf Nilsson Alf Nilsson Bedöm om ett avtal kommit till stånd i följande från varandra fristående situationer: a. Björn Karlsson postar på kvällen den 25 augusti ett antagande svar. b. Alf Nilsson får den 22 augusti ett brev av Björn Karlsson med lydelsen: "Beställer härmed 24 st champagneglas enligt villkor i ert anbud." Björn Karlsson Björn Karlsson c. Björn Karlsson skickar på morgonen den 21 augusti ett brev med samma lydelse som i b). Han inser senare under dagen att 24 st champagneglas är för många. Han ringer Alf och meddelar att han skall ha 12 st enligt det ursprungliga anbudet. d. Björn Karlsson postar antagande svar den 22 augusti. Detta svar anländer till Alf Nilsson den 23 augusti. Alf är dock bortrest och kan inte ta del av accepten förrän den 30 augusti. 3. Pelle (12 år) fick i uppdrag av sin mamma Moa att cykla till den lokala affären och köpa kaffe. Moa instruerade Pelle noga och betonade vikten av att han skulle köpa Zoegas mollbergs blandning. När Pelle återvände efter inköpet visade det sig att han köpt Zoegas intenzzo. Moa skickar tillbaka Pelle till affären med uppdraget att byta till mollbergs blandning. Butiksinnehavaren som haft en jobbig dag på grund av sömnproblem är bestämd: Köpt är köpt! Här blir det inget byte. Vad säger du? Bör Louise och Pelle ha rätt att byta eller i alla fall få lämna igen kaffet och få igen pengarna? Motivera ditt svar samt ange eventuella lagrum! 4. Anders skickar ett anbud till Bertil om försäljning av en bil. Pris anges till kronor. Av anbudet framgår att det är bindande i tio dagar. Efter tre dagar får Anders följande svar från Bertil: Ja tack, jag köper bilen, men vill bara betala kronor. Anders, som under tiden hittat en annan spekulant, Carl, säljer bilen på den sjunde dagen till Carl för kronor. På åttonde dagen återkommer Bertil till Anders och erbjuder sig betala det av Anders begärda priset ( kr). Anders hävdar att han inte längre är bunden av sitt anbud gentemot Bertil emedan Bertil hävdar att ett avtal i fråga om bilen 9

11 föreligger dem emellan. a. Föreligger ett bindande avtal mellan Anders och Bertil? b. Skulle svaret i a) eventuellt kunna förändras om Bertils ursprungliga accept på grund av skrivfel fått följande lydelse: Ja tack, jag köper bilen till det begärda priset kr. Motivera dina svar samt ange lagrum! 5. A ger den sjuttonårige B i uppdrag att för A:s räkning köpa en begagnad SAAB 95 av 2005 års modell, som gått högst 4000 mil. Han överlämnar samtidigt en skriftlig fullmakt, avsedd att uppvisas för bilförsäljaren, av följande lydelse: Härmed befullmäktigar jag, A, min brorson B att för min räkning inköpa en begagnad bil av typ SAAB 95. Malmö A A instruerar samtidigt B om att bilen inte får kosta mer än kr. Någon dag därefter köper B för A:s räkning en SAAB 95 av 2007 års modell, vilken gått 3000 mil för kr; m a o ett fynd! Så tycker dessvärre ej A, som vill komma ifrån avtalet, som B anser sig ha ingått för A:s räkning i A:s namn. Utred möjligheterna härtill! 6. Emil har just fått sitt första jobb som biträde i Mariannelunds lanthandel. Snart nog råkar han i blåsväder pga sitt goda hjärta. En dag kommer det nämligen in en försäljare som erbjuder Emil att köpa en kassaapparat med tillbehör som kan läsa av priset direkt från de sk EAN- koderna (dataprislapparna). Emil blir eld och lågor över tanken att modernisera butiken, där man fortfarande handlar över disk. Utan att tveka betalar han ur kassan de pengar som försäljaren begär. a. Emils arbetsgivare är inte fullt lika entusiastisk över tanken på att datorisera lanthandeln och undrar om han på något sätt kan komma ifrån avtalet. Hjälp honom. b. Samma vecka får Krösa-Maja för sig att hon skall sälja sin gamla T- Ford. Eftersom hon alltid haft ett gott öga till Emil ger hon honom ett muntligt uppdrag att sälja bilen mot en provision på 10%. Hon vill dock ha minst kr. Emil säljer bilen till Anton för och redovisar pengarna till Krösa-Maja. Krösa-Maja blir galen av ilska och kräver genast att Anton skall lämna tillbaka bilen. Denne vägrar dock med hänvisning till att han inte hade en aning om att Emil ljög för honom och att han alltid har kunnat lita på honom tidigare. Kan Krösa- Maja få tillbaka sin gamla T-Ford? Svar Avtalsrätt 1. a. Annons: utbud ej anbud Sager: Anbud 3000:- Butik: avslag = inget avtal! b. Sager: anbud 3000:- Butik: Accept 3000:- = avtal enl. AvtL 1 1st 10

12 Inte ett måste, men kan tänkas vara en situation: Avtalet ogiltligt? 32 1st AvtL = om s. Är i ond tro! D.v.s. Herr S. Förstår och vet att det är ett tryckfel. 2. a. AvtL 2 2st Den 25e 24:00 har tiden gått ut. AvtL 2 1st AvtL 4 1st Tillhanda?: Huvudsaken är att man har en faktiskt möjlighet att ta del av det, t.ex. brevet ligger i brevlådan. Brevet går på avsändarens risk, således är inte försening från postens sida en godtagbar ursäkt. Så är dock inte fallet i denna fråga. Nytt anbud enligt 4 1st b. AvtL 6 1st förkastat anbud möts med nytt. Oren accept = anbud ej längre giltigt. 6 2 st tillämpas i praktiken aldrig. c. AvtL 7 Återkallelsen giltig. Oren + Ren accept: de 12 han ringer för att beställa. d. 2 1st = till handa inom utsatt tid = avtal enligt 1 1st 4 2st försening, poststämpel som användaren inser bör varit tillhanda tidigare. 9 Ej anbud 3. En underårig kan vara fullmäktig och ingå i avtal för andras räkning; FB 9:1 écontrario. Osjälvständig fullmakt. Moa är inte bunden av köpet enl. 11 2st AvtL. Det finns ingen bytesrätt. 4. a. 1kap 6 1 st. Oren accept = avslag. b. Tolkningsfråga. 6 andra stycket, krävs en oren accept vilket inte är fallet. Det troligaste är att avtal enligt ren accept. Tänk på att allt måste tolkas, det som kan se ut som en oren accept kan vara en ren accept. 5. Typ av fullmakt: en självständig (i detta fall en skriftligt) fullmakt. Behörighet; vad fullmäktige kan göra, yttre ramen. Befogenhet; vad fullmäktige får göra, en intern instruktion. Har B handlat innanför sin behörighet? JA Har B handlat innanför sin befogenhet? NEJ Bunden enligt 11 1st AvtL é contrario A bunden om säljaren var i god tro. BH 18:3-4 reglerar skadeståndsåtgärder. 6. a. Ställningsfullmakt! 10 2st. Sedvänja; vad vi i samhället tycker är normalt. Emil har överträtts sin behörighet. 10 1st é contrario = Emils arbetsgivare ej bunden. b. Osjälvständig fullmakt (uppdragsfullmakt). Inom befogenhet/behörighet? Nej. 11 2st AvtL: Krösa- Maja ej bunden = återfår bilen. Ha koll på befogenhet/behörighet. 11

13 Frågeställning Trävaruhandlaren Alm och sågverksägaren Bok äter lunch tillsammans på Stadshotellet i Piteå. Alm erbjuder till Bok ett virkesparti för kr och på lika villkor i övrigt. Under samtalets gång blir Bok bortkallad för en brådskande affärsangelägenhet. Senare under dagen telefonerar Bok till Alm och säger att han accepterar Alms anbud. Alm meddelar då, att han fått kontakt med en annan spekulant och ber att få lämna ett definitivt besked om tre dagar. Detta går Bok med på. På andra dagen därefter meddelar Alm till Bok, att Alm vill träffa avtal på de ursprungliga villkoren. Virkespriserna har emellertid sjunkit kraftigt, Bok vill därför inte längre köpa till det erbjudna priset. Har avtal kommit till stånd eller ej? Svarsförslag Vid lunchen avger Alm ett muntligt anbud till Bok. Denne svarar emellertid ej genast och därmed förfaller anbudet enligt 3 2st AvtL. Senare under dagen ringer Bok till Alm och säger sig acceptera anbudet från lunchen. Eftersom anbudet är förfallet blir accepten att anse som sen enligt 4 1st AvtL. Rättsföljden av en sen accept är enligt 4 1st AvtL att denna skall uppfattas som ett nytt anbud. Bok blir alltså anbudsgivare! Alm ber att få tre dagars betänketid, vilket han också får och vilket också är helt i sin ordning enligt 3 2st AvtL eller 1 2st AvtL. Alm återkommer med en ren accept inom acceptfristen enligt 2 1st AvtL. Därmed föreligger ett bindande avtal enligt 1 1st AvtL. Övningsuppgifter Familjerätt 1. Anders och Britta ska skilja sig och bodelning skall förrättas. Anders äger ett hus värt kronor. Därutöver har han tillgångar för ytterligare kronor. All hans egendom är giftorättsgods. Britta har tillgångar värda totalt kronor, allt enskild egendom enligt ett gåvobrev. Ingen av makarna har skulder. a) Vilken egendom ska tas med vid bodelningen, och vilken ska inte tas med? b) b) Visa med en beräkning hur stor vardera makes andel i boet blir. 2. Sara och Ellen är sambor. De bor i en bostadsrättslägenhet som är skriven på Sara. Lägenheten skaffades av Sara i samband med att paret skulle flytta ihop. Hon betalade med egna medel kronor och lånade kronor för att täcka köpeskillingen för bostaden. Bland övrig egendom finns Saras segelbåt, som hon ägde innan hon lärde känna Ellen. Bohaget består bl.a. av Ellens bokhyllor, soffa och fåtöljer, som hon köpte kort efter att paret hade flyttat samman. Båtens värde antas vara kronor. Bokhyllorna, soffan och fåtöljerna uppskattas vara värda sammanlagt kronor. Paret har inga skulder förutom Saras lån för inköpet av bostaden. Nu kvarstår kronor obetalt. Ellen vill att samboförhållandet skall upphöra och att bodelning skall ske. Din uppgift: Fördela boet. Lägenhetens marknadsvärde antas vara kronor. 3. Ungkarlen Alex har avlidit. Behållningen i boet uppgår till kr. De närmast sörjande är hans åldriga moder Hilma, hans syster Sandra med barnen Emil och Ida, hans broder Elvis samt hans tidigare avlidne brors hustru Leyla 12

14 och deras båda barn Henrik och Fredrik. a. Förrätta arvskifte! b. Vi ändrar förutsättningarna och antar att Alex har testamenterat all sin kvarlåtenskap till Röda Korset. Hur ska hans kvarlåtenskap då fördelas? 4. När Alberto avlider efterlämnar han hustrun Beatrice samt parets vuxna dotter Camilla. Alberto har också sonen David med en före detta sambo. Albertos kvarlåtenskap uppgår efter bodelning till ett värde av kronor. Hur mycket erhåller de efterlevande? Svar Familjerätt 1. a. Det ska användas olika lagrum för olika steg. Enligt ÄB 10:1 ska makarna respektive makes andel i boet räknas ut. Enligt 11:3 ska sedan avdrag göras för skulder och den summan som blir kvar skall det delas på lika. Enligt 7:1 så är giftorättsgods allt som inte är enskild egendom. Vad som sedan är enskild egendom framgår av 7:2. I detta fall har Anders varav allt är giftorättsgods som skall tas med i boet, Britta har som endast utgörs av enskild egendom i form av gåvobrev (7:2 2punkten) och det ska inte tas med i bodelning. I boet finns alltså som ska delas på två, respektive part får därmed b. Birgitta: Anders: = Först kan vi börja med att ta oss an vad som ska ingå i samboegendomen. Detta framgår av sambolagen 12 1st 1m. Båt: Av Sambolagen 7 så framgår det att saker med ändamål att huvudsakligen användas för fritidsändamål inte ska ingå i bohag och bostad. Därmed står båten utanför delning och den får Sara behålla. Lägenhet: Det som ska räknas som bostad framgår av sambolagen 5 3e punkten och där står det att en hyresrätt har införskaffat av en eller bägge samborna som dess gemensamma bostad. Det har den i detta fallet så den ska tas med Bokhyllor mm.: Av sambolagen 6 1st 1m att sådant som möbler och annat inre lösöre som används gemensamt i hemmet utgör bohag och ska tas med i delningen Vidare ska enlige sambolagen 13 1st 1m avdrag göras för respektive sambors skuld. Sara är den ende som har en skuld på så den tar dras av från bodelningen. Vad som sedan återstår ska summeras på och delas lika (sambolagen 14 ). Den totala summan uppgår därmed till = Vardera part får därmed a. Vem som ärver framgår av Ärvdabalk 2:1 är i första fall tar bröstarvingar lika lott(1-2m). Nu är det dock så att det inte existerar några bröstarvingar och då framgår det av 2 1st 1m att 13

15 föräldrarna tar lika lott, vidare framgår det av 2m att om den enda föräldern är död delar syskonen på dennes del. 3m säger att för ett avlivat syskon tar dess bröstarvingar lika lott. Därmed är det nog utträtt. Mamma Hilma tar ½, den andra hälften delar syskonen på, 1/6 var. Dock var en tidigare bror avliden vilket gör att hans del går till hans två barn som får 1/12 var. b. I ÄrvdB 7:1 står det att ens bröstarvingar totalt har rätt till hälften av arvslotten enligt lag, det ska utgöra dennes laglott. Dock finns inte bröstarvingar så testamentet gäller. 4. Enligt ÄrvbB 2:1 1st 1m så ska vardera bröstarvinge taga lika del. Det vill säga 300 var. Övningsuppgifter Fastighetsrätt 1. Överensstämmer det med gällande svensk rätt att en av utgångspunkterna för säljarens felansvar vid fastighetsförsäljning är att fastighet ska motsvara vad köparen med fog kan förutsätta. 2. Är det enligt allemansrätten tillåtet att för eget bruk plocka bär eller svamp på annans mark. 3. Överensstämmer det med gällande svensk rätt att en säljare vid utebliven betalning har rätt att häva fastighetsöverlåtelsen/försäljningen? 4. Vad kallar författarna till läroboken Civilrätt den typ av fel som säljaren är ansvarig för och som köparen inte borde ha upptäckt vid undersökning av fastigheten? 5. Är det korrekt (dvs. i överensstämmelse med svensk lag) att påstå att ett hus som ägs av någon annan än den som äger tomten på vilken huset är uppfört är lös egendom? 6. Är följande påstående riktigt eller är det felaktigt; Vid överlåtelse av fast egendom skall, enligt gällande svensk rätt, dag för tillträde (sk. tillträdesdag) alltid anges i köpeavtal. 7. Överensstämmer det med gällande svensk rätt att löfte att sälja, eller för den delen köpa, fast egendom inte är bindande. 8. Överensstämmer det med gällande svensk rätt att bevittning av skriftligt köpeavtal avseende överlåtelse av fast egendom erfordras för att ett civilrättsligt giltigt avtal ska anses ingånget. 9. Erfordras makes samtycke vid överlåtelse av fast egendom? 10. Är kravet på skriftlig form vid fastighetsöverlåtelse ovillkorligt? Ange lagrum samt motivera ditt svar kort. 11. Evelina är bosatt i Luleå innerstad. Ett av hennes stora intressen är trädgårdsskötsel, en hobby som hon inte kunnat ägna sig åt på grund av att hon hela sitt vuxna liv bott i en hyreslägenhet. Hon har nu emellertid blivit ålderspensionär och när hon i den lokala pressen ser en annons om visning av en stuga i det attraktiva sommarstugeområdet Bråviken (fastigheten Tvärdjupet 1:234 i Luleå kommun) blir hon mycket intresserad. Evelina går på visningen och beslutar sig på stående fot att detta är precis vad hon vill ha. Den 21 maj 2012 förvärvar Evelina fastigheten Tvärdjupet 1:234, genom ett mellan henne och säljaren undertecknat köpekontrakt. I det 14

16 avtalet finns bland annat följande klausul; Vatten och avlopp; Vatten finns från egen brunn. Vattnet är fullt tjänligt som dricksvatten. Efter ett flertal länspumpningar under sommaren 2012 samt efter det att Evelina låtit ett konsultföretag (Vattenkvalité AB), som specialiserat sig på undersökningar av vattenkvalitéer, undersöka vattnet fann konsultföretaget att vattnet inte var tjänligt som dricksvatten. Din uppgift: Besvara frågan om det föreligger något fel i fastigheten? Motivera ditt svar samt ange tillämpliga lagrum. Som förklaring eller motivering räknas, som vanligt, inte innantilläsning av lagtext. 12. Pär har i maj köpt en sommarstuga av vännen Olle. De har upprättat en köpehandling, varigenom Olle för kr har överlåtit fastigheten Eken 10:3 till Pär. Följande överenskommelser har Olle och Pär avtalat muntligen. a. Säljaren skall behålla en koppartvättbalja som står i stugans källare. b. Säljaren skall ha rätt att återfå fastigheten, om han ångrar försäljningen inom ett år. Är de muntliga överenskommelserna bindande? 13. Sixten är ute på skidtur. En jordbrukare ber honom aggressivt att avlägsna sig från hans fastighet. Han påstår att Sixten dels varit inne på tomten till gården, dels åkt på hans övriga ägor. Sixten anser att han har haft rätt att göra båda delarna under hänvisning till allemansrätten. Vad anser du? 14. Karin investerar sina pengar genom att köpa en fastighet med därtill hörande byggnad i vilken finns lokaler för restaurangrörelse. Restaurangen är känd för sin goda mat och trevliga servitörer. När Karin skall till och öppna restaurangen för första gången får hon veta att Miljö- och hälsoskydds- nämnden förbjudit fortsatt utnyttjande av köket. Karin känner sig lurad eftersom säljaren inte underättat henne om detta. Kan Karin rikta några anspråk gentemot säljaren? 15. Anders och Bertil ska göra en fastighetsaffär. Anders ska överlåta fastigheten Alhamn 1:23, Luleå kommun, till Bertil. Bertil besiktigar fastigheten och finner sig nöjd med vad han ser. Eftersom Bertil har läst Jöken på Luleås universitet så vet han att fastighetsköp ingås genom upprättande av köpehandling varför han på stående fot totar ihop följande skrivelse; 15

17 kommun, till Bertil. Bertil besiktigar fastigheten och finner sig nöjd med vad han har läst Jöken på Luleås universitet så vet han att fastighetsköp ingås genom up köpehandling varför han på stående fot totar ihop följande skrivelse; Köpeavtal Jag, Anders Andersson, överlåter härmed genom försäljning fastigheten Alhamn 1:23, Luleå kommun, till Bertil Bertilsson för en köpeskilling om kronor. Luleå den 2 augusti 2012 Anders Andersson Anders Andersson /säljare Bertil Bertilsson Bertil Bertilsson /köpare Som framgår av ovanstående så har båda parter undertecknat handlingen. Som framgår av ovanstående så har båda parter undertecknat handlingen. När Bertil har tillträtt fastigheten några veckor senare så upptäcker han att en vardagsrummet är trasig (en spricka snett tvärs över rutan). Bertil påtalar det he menar att det där får väl Anders fixa. Anders rycker på axlarna och menar att de för eftersom rutan var trasig vid besiktningstillfället. Bertil å sin sida kan inte mi rutan var trasig då han besiktigade huset och menar att det måste ha hänt nått När Bertil har tillträtt fastigheten några veckor senare så upptäcker han att en fönsterruta i vardagsrummet är trasig (en spricka snett tvärs över rutan). Bertil påtalar det hela för Anders och menar att det där får väl Anders fixa. Anders rycker på axlarna och menar att det där får Bertil svara för eftersom rutan var trasig vid besiktningstillfället. Bertil å sin sida kan inte minnas att han sett att rutan var trasig då han besiktigade huset och menar att det måste besiktningstillfället ha hänt nått mellan och besiktningstillfället tillträdet. och tillträdet. Din uppgift Din uppgift a) Vilken roll spelar det om fönsterrutan var trasig redan vid besiktningstillfälle a. Vilken roll spelar det om fönsterrutan var trasig redan vid besiktningstillfället Bertils möjligheter med att avseende göra gällande på Bertils felet möjligheter rättsligt? att göra gällande felet rättsligt? b. Vilket eller vilka lagrum aktualiseras? Försök att precisera ditt svar så noga som möjligt! c. Om rutan var hel vid besiktningstillfället, vem av parterna bär i så fall ansvaret? Uppgift Lotta och Kalle bor i villa på s.k. friköpt tomt (de äger både marken och den därpå placerade byggnaden med andra ord). Sommaren 2012 ska paret få besök av sitt lilla barnbarn Alexandra som ska komma och bo hos mormor och morfar i två veckor. För att glädja sin dotterdottern lånar Lotta och Kalle en lekstuga och Kalle av sina en lekstuga grannar Leif av och sina Majbritt. grannar Din Leif uppgift: och Majbritt. Är lekstugan att betrakta som fast eller lös egendom? Motivera ditt svar och ange eventuellt tillämpliga lagrum. b) Vilket eller vilka lagrum aktualiseras? Försök att precisera ditt svar så noga s c) Om rutan var hel vid besiktningstillfället, vem av parterna bär i så fall ansva Lotta och Kalle bor i villa på s.k. friköpt tomt (de äger både marken och den d byggnaden med andra ord). Sommaren 2012 ska paret få besök av sitt lilla barn ska komma och bo hos mormor och morfar i två veckor. För att glädja sin dotte Din uppgift: Är lekstugan att betrakta som fast eller lös egendom? Motivera ditt eventuellt tillämpliga lagrum. Svar Fastighetsrätt 1. JB kap 4 fastighetsrätt 19, ja det överensstämmer med svensk rätt. 4:19 JB 2. Ja det är tillåtet RF 2:15 4st. allemansrätt. Även BrB 12:2 säger vad man inte får göra, det står dock inte att bär eller svamp tillhör denna grupp. 3. Ja, JB 4:5. Affären består inte om man inte fullgör köpet

18 5. Allmänna fastighetstillbehör, JB 2:1 presumtion: stadigvarande bruk. Även 2:4 1st 1p säger att om det är så att någon annan än ägaren upprättar ett hus på ägarens tomt så är det lös egendom. 6. 4:1 säger att det är krav, tydligen. 7. Nej det krävs en överlåtelseförklaring, JB 4: :1 é contrario, ingen bevittning krävs. 9. Ja det krävs enligt ÄktB 7:4 + 7:5 1st 1p. 10. JB 4:1 formkrav. 11. Ja det föreligger fel i fastigheten. 4:19 säger att fastigheten inte får avvika från vad som sägs i avtalet. Sakfel. 12. a. Är det lös egendom? Vad som är fast egendom framgår av JB 2:2 och till det tillhör inte koppartvättbalja. Anbud + accept = avtal. b. Fastigheten är i detta fall fast egendom JB 2:1. JB 4:3 säger vidare att saker som inte framgår av köpehandlingen är ogiltiga om det är så att förvärvets fullbordan (1p) kan komma att påverkas eller är beroende av villkor. OBS! Frågorna nedan togs inte upp under arbetspasset 13. Han har rätt till att beträda jordbrukarens mark men förutsatt att ha inte skadar någonting, däremot har han inte rätt till att beträda jordbrukarens tomt. 14. Ja det kan hon, enligt JB 4:18 1st han hon krävakräva avdrag och i värsta fall även kräva hävning enligt JB 4:12 1st. Det måste dock ske inom 1 år från dess att fastigheten köpts. 15. a. Det spelar stor roll, köparen har inte rätt att åberopa fel som med köparen borde ha upptäckt vid inspektion av fastigheten (JB 4:19 2st). Så om sprickan funnits där redan när inspektionen gjordes bör köparen ha sett det och kan inte i efterhand åberopa fel. b. JB 4:19 2 st c. Köparen måste inom 1 år från dess att den har upptäckt fel åberopa det (JB 4:19a). Det kan göras för fel som hittats 10 år efter det att fastigheten såts (JB 4:19b). Vidare säger JB 4:19c att avdrag ska göras motsvarande den summa som felet kan anses vara värt. Säljaren bär ansvaret (JB 4:19 1st). 16. För att något av denna typ ska räknas som fast egendom måste det vara en byggnad som anbringats inom fastighetens för stadigvarigt bruk JB 2:1 1st. Lekstugan är inom fastighetens och den finne ett tydligt samband mellan den och fastigheten så ur den synpunkten är det fast egendom. Men för att klassas som fast egendom måste även lekstugan anses stå där permanent och inte tillfälligt. Om det är så att Lotta och Kalle fysiskt har flyttat lekstugan så att den endast står temporärt på deras tomt så är det inte att klassas som fast egendom. Däremot om det är så att de lånar lekstugan där den står (på grannarnas tomt) så är den att betrakta som fast egendom tillhörande grannarna. 17

19 Övningsuppgifter Köprätt 1. Är köplagen tillämplig på a a. avtal mellan redare och varv om byggnation av skepp, b. avtal mellan en privatperson och ett byggnadsföretag om uppförande av en byggnad, c. försäljning av en byggnad som säljaren byggt på arrenderad mark, d. avtal där en bilhandlare köper en bil av Bosse, e. försäljning av tomträtt, f. s k hemförsäljning? 2. Kalle har beslutat sig för att köpa en mobiltelefon som han skall använda för sitt privata bruk. Han går in i en el-butik som säljer telefoner och fastnar för en snygg modell. Den kostar kr, vilket är något mer än vad Kalle tänkt betala. Han har ju hört att nallarna är så jättebilliga just nu. Kalle erbjuder sig därför att betala kr för telefonen. Affärsinnehavaren blir tveksam och ber att få fundera på saken till kl dagen därpå. Det går Kalle med på. Ganska nöjd med sig själv och utsikterna till en god affär lämnar Kalle butiken. På vägen hem går han in på en bensinstation för att köpa kvällstidningen. På mittuppslaget finner han en helsidesannons om mobiltelefoner för endast 295 kr. Kalle återvänder därför till el-butiken direkt och återkallar sitt anbud att köpa telefonen. Affärsinnehavaren blir då sur och erinrar Kalle om att han har till kl nästa dag, att bestämma sig och att Kalle är bunden fram till dess. Affärsinnehavaren har emellertid tänkt på saken och antar nu Kalles anbud och är alltså villig att sälja telefonen för kr. Kalle förklarar att han inte alls är bunden av sitt anbud. Affärsinnehavaren skrattar då och säger att Kalle kommer att bli skadeståndsskyldig. Detta fnyser Kalle åt som befängt. a. Vem har rätt, affärsinnehavaren eller Kalle? b. Förändras rättsläget om Kalle inte skulle använda mobiltelefonen för privat bruk utan i sin egenskap av enskild näringsidkare? Motivera ditt svar samt ange eventuella lagrum! 3. Barbie och Ken ska gifta sig. Bröllopet ska ske på midsommarafton. Barbie har beställt en brudklänning den 1 maj. Sömmerskan har lovat att klänningen ska vara färdig senast en vecka innan bröllopet. När Barbie en vecka innan bröllopet kommer för att hämta brudklänningen säger sömmerskan att klänningen inte kommer bli färdig förrän en vecka efter midsommar. Symaskinen har nämligen gått sönder. Som tur är har Barbie sett en annan klänning i en affär som hon kan tänka sig köpa istället. Kan Barbie häva köpet med sömmerskan? 4. En privatperson köper en hushållsapparat på en av stadens stormarknader. Två veckor efter köpet slutar maskinen att fungera och en vecka senare framför kunden sina klagomål till säljaren. Vid reklamationen svarar säljaren att han vid köpet informerat köparen om att reklamationen måste ske skriftligen inom 14 dagar efter köpet och att felavhjälpande sker mot 500 kronors självrisk. Detta innebär alltså, menar säljaren, att köparen inte har rätt till avhjälpande och i fall han skulle ha detta så skulle han vara tvungen att betala självrisken. Bedöm giltigheten i säljarens invändningar! 5. AB Snofsig inredning inköper av fabrikanten AB Mysig hemmiljö 10 st barskåp av mahogny. AB Mysig hemmiljö har åtagit sig att leverera dem till 18

20 AB Snofsig inrednings o försäljningsställe och de levereras den 9 okt Tre månader senare blir det aktuellt att försälja två barskåp och AB Snofsig inredning upptäcker när de packar upp barskåpen att tre av dem är tillverkade i teak och ej i mahogny. AB Snofsig inredning vänder sig omedelbart till Dig och undrar vilka möjligheter de har att få rättelse. Hjälp dem med angivande av lagrum! 6. Pelle har köpt en bostadsrätt av Anders till ett pris av kr. När Pelle flyttar in får han veta av en granne att lägenheten är fem kvadratmeter mindre än vad han utgick ifrån vid köpet. Pelle ansöker därför vid tingsrätten om stämning mot Anders och yrkar i första hand dels att köpet skall hävas, dels att Anders skall förpliktas utge skadestånd samt i andra hand att Anders skall förpliktas utge prisavdrag med kr. I målet är ostridigt att lägenhetens faktiska yta är 25 kvm. Pelle gör gällande att Anders vid de diskussioner som föregick köpet muntligen garanterade att lägenhetens yta var 30 kvm. Anders förnekar att han lämnat någon sådan garanti och gör gällande att Pelle inte fullgjort sin undersökningsplikt och inte heller därför är skyldig att gå med på de krävda påföljderna. a. Vilken lag är tillämpliga på den aktuella tvisten? b. Har Pelle någon skyldighet att undersöka lägenhet för att t.ex. ta reda på lägenhetens area? c. Vem bär bevisbördan för Anders utfästelse? Motivera dina svar samt ange eventuella lagrum! Svar Köprätt 1. a. Ja, 1 1st KöpL - > 2 1st b. Nej, när byggnaden är färdig rör det som om lös egendom, 1 1st KöpL - > 2 1st 2m. Däremot är det frågan om en tjänst; konsumenttjänstlagen. c. Delvis tillsammans med jordabalken. Arrenderad mark, ej samma ägare för byggnad som för mark. 1 1st KöpL - > 1 4st d. Ja. Gäller köp av lös egendom 1 1st KöpL. e. Nej. Tomträtt; rättighet att bebygga mark, går att sälja - > ekonomiskt värde. 1 1st KöpL - > 1 3st. istället gäller tomträtt 12 kap JB. f. Distans och hemförsäljningslagen: Innehåller inte regler för fel på varan. 1 1st KöpL - > oftast gäller dock enl. 4 KöpL konsumentköplagen så Köplagen är inte tillämplig. KKöpL och Distans och hemförsäljningslagen parallellt tillämpliga. 2. a. Konstaterande av gällande avtal är ett måste. Kalle lägger ett anbud om > återkallelse 7 avtalslagen, går ej då anbudet har kommit mottagaren tillhanda. Butik: 1495 accept: avtal enl. 1 1st AvtL. 1 1st KKöpL- >37 avbeställning. 41 3st KKöpL. Kalle kan avbeställa utan ekonomiska konsekvenser. 37 & 41 Undantag av löftesprincipen. 19

ASSOCIATIONSRÄTT I OCH II 2013-10-09 1

ASSOCIATIONSRÄTT I OCH II 2013-10-09 1 ASSOCIATIONSRÄTT I OCH II 2013-10-09 1 VAD ÄR ETT BOLAG? En (i) sammanslutning av fysiska personer med ett (ii) gemensamt syfte Det gemensamma syftet bestäms i avtal Bolaget kan vara juridisk person med

Läs mer

Försättsblad Tentamen

Försättsblad Tentamen Försättsblad Tentamen (Används även till tentamenslådan.) Måste alltid lämnas in. OBS! Eventuella lösblad måste alltid fästas ihop med tentamen. Institution Ekonomihögskolan Skriftligt prov i delkurs Handelsrättslig

Läs mer

Avdelningen för JURIDIK. Britta Forsberg C 430

Avdelningen för JURIDIK. Britta Forsberg C 430 Britta Forsberg 054 700 13 15 britta.forsberg@kau.se 11C 430 Rättshandling, vad är det? Avtalets funktion Ömsesidighet Viljehandling Allmän & speciell avtalsrätt Avtalslagen, Lag (1915) om avtal och andra

Läs mer

ALLMÄNNA LEVERANSVILLKOR FÖR HUSVAGN OCH HUSBIL 2011 (konsument)

ALLMÄNNA LEVERANSVILLKOR FÖR HUSVAGN OCH HUSBIL 2011 (konsument) Bilaga 1 ALLMÄNNA LEVERANSVILLKOR FÖR HUSVAGN OCH HUSBIL 2011 (konsument) ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR utarbetade av Husvagnsbranschens Riksförbund efter överenskommelse med Konsumentverket 1. Giltighet För

Läs mer

Glöm inte att alltid motivera era svar och ange tillämplig rättskälla ( mm)

Glöm inte att alltid motivera era svar och ange tillämplig rättskälla ( mm) Glöm inte att alltid motivera era svar och ange tillämplig rättskälla ( mm) Uppgift 1 (4p) (1 poäng vardera) 1. Sympatiåtgärd (inom arbetsrätten) 2. Ideell skada 3. Denuntiation 4. Omleverans (inom köprätten)

Läs mer

Inledning. Köplagen. Konsumentköplagen. lös egendom Dispositiv (3 ) köp av lösa saker som näringsidkare säljer till konsument (1 )

Inledning. Köplagen. Konsumentköplagen. lös egendom Dispositiv (3 ) köp av lösa saker som näringsidkare säljer till konsument (1 ) 2013-09-23 1 Inledning Köplagen lös egendom Dispositiv (3 ) Konsumentköplagen köp av lösa saker som näringsidkare säljer till konsument (1 ) Definition näringsidkare Definition konsument Tvingande mellan

Läs mer

Avdelningen för JURIDIK. Avtalsrätt I. Britta Forsberg C 430

Avdelningen för JURIDIK. Avtalsrätt I. Britta Forsberg C 430 Avtalsrätt I Britta Forsberg 054 700 13 15 britta.forsberg@kau.se 11C 430 Dagens föreläsning Rättskällor Avtalsrättens teorier och huvudprinciper Vem kan avtala? Avtalets grundstenar Vem, Vad, När, Var?

Läs mer

Köprätt 1. Avtalstyper

Köprätt 1. Avtalstyper Avtalstyper Köprätt 1 Mycket stor variation Grundläggande avtalsrättsliga regler och avtalstypens särreglering Särregleringen syftar vanligtvis att skydda en svagare part Köp (byte) a) dispositiv, vanliga

Läs mer

Arv Kortfattat om lagstiftningen

Arv Kortfattat om lagstiftningen Arv Kortfattat om lagstiftningen Producerad av Justitiedepartementet Foto: Justitiedepartementet, tryck: Elanders, 2015 Bouppteckning När en person dör måste en förteckning över den avlidnes tillgångar

Läs mer

KOMPANJONSAVTAL. Inledning

KOMPANJONSAVTAL. Inledning Inledning KOMPANJONSAVTAL Ofta ägs och drivs företag av två eller flera personer tillsammans och det är då viktigt att upprätta ett gemensamt kompanjonsavtal som reglerar samarbetet. Kompanjonsavtal är

Läs mer

Arv. kortfattad information om ärvdabalken

Arv. kortfattad information om ärvdabalken Arv kortfattad information om ärvdabalken Ärvdabalken innehåller regler om bland annat bouppteckning, arv och testamente. Hela ärvdabalken hittar du i Svensk författningssamling SFS 1958:637. Den finns

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning och aktiekapital i Götenehus Group AB

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning och aktiekapital i Götenehus Group AB Punkt 7 Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning och aktiekapital i Götenehus Group AB Punkt 7:I - Beslut om ändring av aktiekapitalgränser och aktiekapital a) Förslag till beslut om

Läs mer

Avdelningen för JURIDIK. Avtalsrätt I. Britta Forsberg C 430

Avdelningen för JURIDIK. Avtalsrätt I. Britta Forsberg C 430 Avtalsrätt I Britta Forsberg 054 700 13 15 britta.forsberg@kau.se 11C 430 Del I: Föreläsningar i avtalsrätt Allmänt om avtal, rättskällor, avtalets ingående, huvudprinciper, slutande av avtal, anbud och

Läs mer

HSB INFORMERAR. Vem äger bostadsrätten? OM LAGAR OCH FÖRORDNINGAR

HSB INFORMERAR. Vem äger bostadsrätten? OM LAGAR OCH FÖRORDNINGAR HSB INFORMERAR Vem äger bostadsrätten? OM LAGAR OCH FÖRORDNINGAR Makar och sammanboende Om Du och Din make eller sambo tillsammans förvärvar en bostadsrätt, äger Ni den gemensamt. Din andel i bostadsrätten

Läs mer

Sambor och deras gemensamma hem

Sambor och deras gemensamma hem Sambor och deras gemensamma hem kortfattad information om sambolagen Sambolagen Sambolagen innehåller bestämmelser om delning av gemensam bostad och bohag när ett samboförhållande upphör. Lagen definierar

Läs mer

För full poäng krävs i samtliga fall att hänvisning till korrekt lagrum ges, att svaren motiveras och att resonemang kring de juridiska aspekterna

För full poäng krävs i samtliga fall att hänvisning till korrekt lagrum ges, att svaren motiveras och att resonemang kring de juridiska aspekterna Fråga 1 a) Förhållandet mellan Alicia, Bernard och Cedric regleras i detta hänseende i FB 6:2, 6:11 och 6:13. Vårdnadshavare har en rätt och en skyldighet att bestämma i frågor som rör barnets personlig

Läs mer

Ordlista. aktie. aktiebolag. aktiekapital. aktieteckning. aktieägare. ansvarsfrihet. apportegendom

Ordlista. aktie. aktiebolag. aktiekapital. aktieteckning. aktieägare. ansvarsfrihet. apportegendom Start Ordlista Ordlista A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö A aktie ägarandel i ett aktiebolag En aktie ger bland annat rätt till en del av företagets vinst och rösträtt vid bolagsstämman.

Läs mer

BOLAGSFORMER. Allmänt om bolagsformer

BOLAGSFORMER. Allmänt om bolagsformer Allmänt om bolagsformer Det är viktigt att välja rätt bolagsform, då den ger ramarna för verksamheten. Innan det är dags att slutgiltigt bestämma sig för vilken bolagsform man skall välja, är det bra att

Läs mer

AVTALS & KÖPRÄTT. Daniel Nordström

AVTALS & KÖPRÄTT. Daniel Nordström AVTALS & KÖPRÄTT Daniel Nordström PRESENTATIONENS INNEHÅLL Juridiska begrepp Avtalslagen Avtalsförfarande Fullmakt Ogiltigt avtal Juridiska dokument i privatjuridik Kompletterande lagstiftning Köplagen

Läs mer

Avtalsrätt. Huvuddrag i kursen. Avtalslagen Avtalslagen Avtalsrättsliga grundprinciper. Ogiltighet och oskälighet Fullmakt

Avtalsrätt. Huvuddrag i kursen. Avtalslagen Avtalslagen Avtalsrättsliga grundprinciper. Ogiltighet och oskälighet Fullmakt Avtalsrätt Peter Gustavsson Huvuddrag i kursen Avtalslagen Avtalsbundenhet Ogiltighet och oskälighet Fullmakt Avtalslagen 1 Allmän avtalsrätt Vad är allmän avtalsrätt? Regler som är gemensamma för alla

Läs mer

Om att bevaka underåriga barns rätt i dödsbo

Om att bevaka underåriga barns rätt i dödsbo Om att bevaka underåriga barns rätt i dödsbo 2 ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDENS TILLSYN Överförmyndarnämnden har enligt lag till uppgift att utöva tillsyn över bland annat förmyndares och gode mäns verksamhet. När

Läs mer

KOMMANDITBOLAGSAVTAL. (Antaget av kommunfullmäktige , 149, d.nr 2215/2000)

KOMMANDITBOLAGSAVTAL. (Antaget av kommunfullmäktige , 149, d.nr 2215/2000) KOMMANDITBOLAGSAVTAL (Antaget av kommunfullmäktige 2000-08-21, 149, d.nr 2215/2000) Bolagsmän 1. Norrköpings kommun (org nr 212000-0456) 601 81 Norrköping 2. Fastighets Aktiebolaget Kvarnholmarna i Norrköping

Läs mer

Grundläggande principer

Grundläggande principer Avtalsrätt I och II Grundläggande principer HR: Avtalsfrihet Und: tvingande skyddslagstiftn HR: Pacta sunt servanda Und: Ogiltighet enl 3 kap Avtalslagen Und: Bristande rättshandlingsförmåga hos motparten

Läs mer

1 Firma Föreningens firmanamn är Skalsvyn Fritid II Ekonomisk Förening.

1 Firma Föreningens firmanamn är Skalsvyn Fritid II Ekonomisk Förening. Stadgar Skalsvyn Fritid II Ekonomisk Förening. 1 Firma Föreningens firmanamn är Skalsvyn Fritid II Ekonomisk Förening. 2 Ändamål & verksamhet Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer

Arvsrättsliga regler i Sverige

Arvsrättsliga regler i Sverige 1 Arvsrättsliga regler i Sverige Advokat Thorulf Arwidson September 2017 Denna text är avsedd att ge en överblick över de nuvarande svenska reglerna om arv. Den är skriven för den som tidigare inte har

Läs mer

AVTALSRÄTT, obligatoriska ämnesstudier 8.2.2013

AVTALSRÄTT, obligatoriska ämnesstudier 8.2.2013 AVTALSRÄTT, obligatoriska ämnesstudier 8.2.2013 Svarsdirektiv Svarsutrymmet är en sida för frågorna 1 3. Svar som överstiger utrymmet eller svar med mer än en textrad per radstreck beaktas inte. Svarsutrymmet

Läs mer

Försättsblad Tentamen

Försättsblad Tentamen Försättsblad Tentamen (Används även till tentamenslådan.) Måste alltid lämnas in. OBS! Eventuella lösblad måste alltid fästas ihop med tentamen. Institution Ekonomihögskolan Skriftligt prov i delkurs Handelsrättslig

Läs mer

Avtal och rättskällor. Rättskällor Vad säger lagen? Domstolar

Avtal och rättskällor. Rättskällor Vad säger lagen? Domstolar 2011-05-18 och rättskällor Rättskällor Vad säger lagen? Författning Lag Förordning Föreskrift Förarbeten Statens offentliga utredningar Propositioner EG rätt Fördrag, beslut, förordning, direktiv Rättspraxis

Läs mer

AKTIEBOLAG ÄR EN BOLAGSFORM SOM KAN VARA LÄMPLIG NÄR DET GÄLLER ATT BEDRIVA NÄRINGSVERKSAMHET. CHRISTER NILSSON

AKTIEBOLAG ÄR EN BOLAGSFORM SOM KAN VARA LÄMPLIG NÄR DET GÄLLER ATT BEDRIVA NÄRINGSVERKSAMHET. CHRISTER NILSSON AKTIEBOLAG ÄR EN BOLAGSFORM SOM KAN VARA LÄMPLIG NÄR DET GÄLLER ATT BEDRIVA NÄRINGSVERKSAMHET. Av CHRISTER NILSSON Aktiebolag är en bolagsform som kan vara ett lämpligt val för den näringsverksamhet som

Läs mer

Fråga 1 (WMK, 6 p.) Samarbetsavtalet styrs av svensk rätt. Formulera en giltig skiljeklausul på svenska. (1p)

Fråga 1 (WMK, 6 p.) Samarbetsavtalet styrs av svensk rätt. Formulera en giltig skiljeklausul på svenska. (1p) Fråga 1 (WMK, 6 p.) Volvo skall ingå samarbetsavtal med en ny generalagent i Kina. Generalagenten skall ansvara för lansering och försäljning av Volvos nya bilmodeller V90 och XC60 på den kinesiska marknaden.

Läs mer

AVTAL AVSEENDE ÖVERLÅTELSE AV MARK

AVTAL AVSEENDE ÖVERLÅTELSE AV MARK Mellan Nacka kommun genom kommunstyrelsen, ( Kommunen ), och [Företagsnamn] (org.nr. [xxxxxx xxxx]), ( Bolaget ), har under de förutsättningar som anges nedan träffats följande AVTAL AVSEENDE ÖVERLÅTELSE

Läs mer

Överlåtare/Säljare 1 Namn: Personnummer: Procentandel: Överlåtare/Säljare 2 Namn: Personnummer: Procentandel:

Överlåtare/Säljare 1 Namn: Personnummer: Procentandel: Överlåtare/Säljare 2 Namn: Personnummer: Procentandel: Överlåtare/Säljare 1 Överlåtare/Säljare 2 Överlåtare/Säljare 2 Förvärvare/Köpare 1 Förvärvare/Köpare 2 Förvärvare/Köpare 3 Bostadsrättsförening Namn: Bostadsrättsföreningen Norra Gubberogatan 9-11 1/5

Läs mer

Avdelningen för JURIDIK. Avtalsrätt II. Britta Forsberg C 430

Avdelningen för JURIDIK. Avtalsrätt II. Britta Forsberg C 430 Avtalsrätt II Britta Forsberg 054 700 13 15 britta.forsberg@kau.se 11C 430 Repetition Fullmakter Kommissionär Tvång, ocker, mm. 36 Avtalslagen Ogiltiga avtal Avtalstolkning Dagens föreläsning Repetition

Läs mer

När du som konsument köper en bil från en bilhandlare

När du som konsument köper en bil från en bilhandlare När du som konsument köper en bil från en bilhandlare Denna information innehåller de viktigaste regler som gäller för dig som konsument när du köper en bil från en bilhandlare. Den lag som reglerar köpet

Läs mer

a) Vad ger du för råd till Bertil angående egendomen som Stella ägde? (4p)

a) Vad ger du för råd till Bertil angående egendomen som Stella ägde? (4p) Fråga 1 Stella och Bertil träffades under gymnasietiden. De blev förälskade i varandra och flyttade ihop efter gymnasiet till en hyreslägenhet i centrala Stockholm. Stella och Bertil levde lyckliga i många

Läs mer

STADGAR. för. Sjogerstads Elektriska Distributionsförening ek. för.

STADGAR. för. Sjogerstads Elektriska Distributionsförening ek. för. STADGAR för Sjogerstads Elektriska Distributionsförening ek. för. Förslag till stämma den 21 maj 2015 1. Föreningens ändamål Föreningen, vars firma är Sjogerstads Elektriska Distributionsförening ek. för.

Läs mer

Aktieägarna i Dividend Sweden AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 3 juni 2015 kl. 14.00 i bolagets lokaler på Cardellgatan 1, 1 tr, Stockholm.

Aktieägarna i Dividend Sweden AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 3 juni 2015 kl. 14.00 i bolagets lokaler på Cardellgatan 1, 1 tr, Stockholm. Dividend Sweden AB (publ) Årsstämma Aktieägarna i Dividend Sweden AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 3 juni 2015 kl. 14.00 i bolagets lokaler på Cardellgatan 1, 1 tr, Stockholm. ANMÄLAN M.M. Aktieägare

Läs mer

Grundläggande juridik. Repetitionsföreläsning om förmögenhetsrätt och fastighetsrätt

Grundläggande juridik. Repetitionsföreläsning om förmögenhetsrätt och fastighetsrätt Grundläggande juridik Repetitionsföreläsning om förmögenhetsrätt och fastighetsrätt Normer och normhierarki Grundlagar Regeringsformen, Successionsordningen, Tryckfrihetsförordningen, Yttrandefrihetsgrundlagen

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 5 april 2016 T 2963-14 KLAGANDE BO Ombud: Advokat ML MOTPART Stockholms Kök- & Byggkonsult AB, 556717-7976 Väsbygatan 5 E 733 38 Sala Ombud:

Läs mer

Vem äger bostadsrätten? om lagar och förordningar

Vem äger bostadsrätten? om lagar och förordningar Vem äger bostadsrätten? om lagar och förordningar Din bostadsrätt En bostadsrättslägenhet övergår till ny bostadsrättshavare på flera olika sätt. Det vanligaste är genom köp. Andra exempel är gåva, bodelning

Läs mer

Om att bevaka den enskildes rätt i dödsbo

Om att bevaka den enskildes rätt i dödsbo Om att bevaka den enskildes rätt i dödsbo 2 ATT BEVAKA RÄTT I DÖDSBO Uppgiften att bevaka rätt i dödsbo kan uppkomma om en person som har en god man eller förvaltare har del i ett dödsbo och det i den

Läs mer

Äktenskapsförord. Giftorättsgods görs till enskild egendom 1-2

Äktenskapsförord. Giftorättsgods görs till enskild egendom 1-2 1 ets innehåll: 4 Vi 2 Parter 3 Makens namn Adress Makans namn Adress skall gifta oss med varandra. är gifta med varandra Giftorättsgods görs till enskild egendom 1-2 och avtalar härigenom ett äktenskapsförord

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN. Åre Sjö 6

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN. Åre Sjö 6 STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN Åre Sjö 6 Stadgar för Åre Sjö 6 Antagna den 8/1 2008 1 Föreningsnamn Föreningens firma (föreningsnamn) är Bostadsrättsföreningen Åre Sjö 6. Föreningen har sitt säte i

Läs mer

andelsbolag och kommanditbolag

andelsbolag och kommanditbolag H andelsbolag och kommanditbolag av Christer Nilsson Publicerad 2010-03-15 Handelsbolag och kommanditbolag är bolagsformer som har vissa likheter men dess skillnader är viktiga att komma ihåg. Denna artikel

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551); SFS 2005:812 Utkom från trycket den 2 december 2005 utfärdad den 24 november 2005. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

LAHOLMS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 5.8

LAHOLMS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 5.8 LAHOLMS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 5.8 Stadgar för Laholmsortens företagshälsovårdscentral LFS 5.8 1 Föreningens firma är Laholmsortens företagshälsovårdscentral. Föreningens firma tecknas förutom av

Läs mer

2013-11-21. Fel i fastighet

2013-11-21. Fel i fastighet Fel i fastighet 1 2 Felsystemet i JB Köpets konstruktion (två köpehandlingar) Feltidpunkten vid köpet Försämringar mellan avtal och tillträde 4 kap 11-12 JB Säljaren har vårdplikt till överlämnandet 4

Läs mer

Konsument verket KO /(' / PROTOKOLL 2012-12-07 2011/103. Konsumentverket och Sweboat - Båtbranschens Riksförbund har träffat följande överenskommelse:

Konsument verket KO /(' / PROTOKOLL 2012-12-07 2011/103. Konsumentverket och Sweboat - Båtbranschens Riksförbund har träffat följande överenskommelse: Konsument verket KO PROTOKOLL Datum Dnr 2012-12-07 2011/103 5 Protokoll fört efter förhandlingar mellan Konsumentverket och Sweboat Båtbranschens Riksförbund angående överenskommelsen 2012/15 angående

Läs mer

Redovisat eget kapital i balansräkningen. 2011 Bengt Bengtsson

Redovisat eget kapital i balansräkningen. 2011 Bengt Bengtsson Redovisat eget kapital i balansräkningen 2011 Bengt Bengtsson Redovisat eget kapital i balansräkningen Företagets skuld till ägaren Skillnaden mellan företagets tillgångar och skulder brukar benämnas företagets

Läs mer

Gällande lagar och regler

Gällande lagar och regler Gällande lagar och regler för uthyrning i andrahand och uthyrning av rum i bostad För dig som hyr ut Innehållsförteckning - Kortfattad Information Sida 3 - Vad är Andrahandsuthyrning Sida 3 - När får jag

Läs mer

LÖSNINGSFÖRSLAG TILL ÖVNINGSUPPGIFTER I ASSOCIATIONSRÄTT, DEL 1, AFFÄRSRÄTT B, HT 2007

LÖSNINGSFÖRSLAG TILL ÖVNINGSUPPGIFTER I ASSOCIATIONSRÄTT, DEL 1, AFFÄRSRÄTT B, HT 2007 LINKÖPINGS UNIVERSITET IEI Avd för rätt och rättsfilosofi LÖSNINGSFÖRSLAG TILL ÖVNINGSUPPGIFTER I ASSOCIATIONSRÄTT, DEL 1, AFFÄRSRÄTT B, HT 2007 UPPGIFT 1 a.) Bolagsmännens inbördes förhållande regleras

Läs mer

ARBETSRÄTTENS GRUNDER. Gunvor Axelsson Karlstad universitet 14 december 2011

ARBETSRÄTTENS GRUNDER. Gunvor Axelsson Karlstad universitet 14 december 2011 ARBETSRÄTTENS GRUNDER Gunvor Axelsson Karlstad universitet 14 december 2011 DEN SVENSKA MODELLEN Att parternas arbetsgivarnas och arbetstagarnas organisationer kommer överens utan politisk inblandning

Läs mer

BESTÄLLNING LAGERBOLAG AKTIEBOLAG. Beställare. Kontaktperson: Telefon: E-post: Namnförslag 1: Namnförslag 2: Bolagets verksamhet: Bolagets säte:

BESTÄLLNING LAGERBOLAG AKTIEBOLAG. Beställare. Kontaktperson: Telefon: E-post: Namnförslag 1: Namnförslag 2: Bolagets verksamhet: Bolagets säte: BESTÄLLNING LAGERBOLAG AKTIEBOLAG Beställare Kontaktperson: Telefon: E-post: Namnförslag 1: Namnförslag 2: Bolagets verksamhet: Bolagets säte: Bolagets adress Telefon: Räkenskapsår: 30/4 30/6 31/8 31/12

Läs mer

Överenskommelse mellan Konsumentverket och Svensk Energi om riktlinjer för uppsökande försäljning av el till konsument

Överenskommelse mellan Konsumentverket och Svensk Energi om riktlinjer för uppsökande försäljning av el till konsument Överenskommelse mellan Konsumentverket och Svensk Energi om riktlinjer för uppsökande försäljning av el till konsument DEL 1 Relevant lagstiftning A. INLEDNING 1. Ange tydlig avsändare Enligt 3 kap. 23

Läs mer

Bilaga 3. AKTIEÄGARAVTAL avseende INERA AB

Bilaga 3. AKTIEÄGARAVTAL avseende INERA AB Bilaga 3 AKTIEÄGARAVTAL avseende INERA AB Bilaga 3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Avsnitt Sida 1. PARTER... 1 2. BAKGRUND... 1 3. PARTERNAS MÅLSÄTTNING med bolaget... 1 4. FINANSIERING OCH VINSTUTDELNING... 2 5.

Läs mer

S T A D G A R för VARABYGDENS ENERGI ek. för.

S T A D G A R för VARABYGDENS ENERGI ek. för. S T A D G A R för VARABYGDENS ENERGI ek. för. 1 Firma Föreningens firma är Varabygdens Energi ek. för. 2 Ändamål Föreningen har till ändamål att distribuera och försälja energi samt driva annan därmed

Läs mer

SAKRÄTT Förfogandelegitimation Av vem kan B2 förvärva skbr, om rätte brg B1 blivit av med det? (godtrosförvärv) Förfogandeleg 14 (bara rätte brg)

SAKRÄTT Förfogandelegitimation Av vem kan B2 förvärva skbr, om rätte brg B1 blivit av med det? (godtrosförvärv) Förfogandeleg 14 (bara rätte brg) Svarsmall tentamen den 29 mars 2010 Fråga 1 Ja, det kan mycket väl bli fallet att återkallelsen blir verksam även om den kommer fram senare än anbudet och dessutom blir läst senare än anbudet bara den

Läs mer

AKTIEÖVERLÅTELSEAVTAL

AKTIEÖVERLÅTELSEAVTAL AKTIEÖVERLÅTELSEAVTAL mellan å ena sidan Täby kommun, org nr 212000-0118 183 80 TÄBY ( Säljaren ) och å andra sidan Täby Holding AB, org nr 556XXX-XXXX ( Köparen ) Avseende överlåtelse av aktierna i Täby

Läs mer

Stadgar för Föreningen Staffanstorps Företagshälsovård

Stadgar för Föreningen Staffanstorps Företagshälsovård FÖRFATTNING 2.12 Fastställda vid ordinarie föreningsstämma 1999-06-22 Stadgar för Föreningen Staffanstorps Företagshälsovård 1 Föreningens firma är Staffanstorps Företagshälsovård Ekonomisk förening. Föreningens

Läs mer

Hur bör man som mäklare agera när en köpare påtalar ett fel i fastigheten de köpt?

Hur bör man som mäklare agera när en köpare påtalar ett fel i fastigheten de köpt? Hur bör man som mäklare agera när en köpare påtalar ett fel i fastigheten de köpt? En fråga som ställs så gott som dagligen till Mäklarsamfundets jurister är hur mäklaren ska agera när en köpare återkommer

Läs mer

Konsortialavtal Norrtåg AB Org. nr 556758-3496

Konsortialavtal Norrtåg AB Org. nr 556758-3496 Konsortialavtal Norrtåg AB Org. nr 556758-3496 1. Parter Delägare l.1 Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län 1.2 Länstrafiken i Jämtland AB 1.3 Länstrafiken i Västerbotten AB

Läs mer

BOLAGSORDNING. för NCC AKTIEBOLAG. (Organisationsnummer 556034-5174) Bolagets firma är NCC Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ.).

BOLAGSORDNING. för NCC AKTIEBOLAG. (Organisationsnummer 556034-5174) Bolagets firma är NCC Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ.). BOLAGSORDNING för NCC AKTIEBOLAG (Organisationsnummer 556034-5174) 1 Bolagets firma är NCC Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ.). 2 Styrelsen skall ha sitt säte i Solna, Stockholms län. 3 Bolaget har

Läs mer

Bf Bulten Tips och råd: Om du ska hyra ut din lägenhet

Bf Bulten Tips och råd: Om du ska hyra ut din lägenhet Bf Bulten Tips och råd: Om du ska hyra ut din lägenhet Du som är medlem i bostadsföreningen Bulten får hyra ut din lägenhet, men du måste följa de regler som gäller. Detta faktablad har tagits fram som

Läs mer

I slutet av 80-talet genomfördes stora förändringar av familjerättslagstiftningen.

I slutet av 80-talet genomfördes stora förändringar av familjerättslagstiftningen. 1 I slutet av 80-talet genomfördes stora förändringar av familjerättslagstiftningen. Då fick makar med gemensamma barn arvsrätt efter varandra och begreppet särkullbarn infördes. Att man behövde en särskild

Läs mer

Bli inte blåst på kontraktet

Bli inte blåst på kontraktet Bli inte blåst på kontraktet 41 Maken dör, sambon vill separera eller frun vägrar flytta. Vem får kontraktet? Hur skyddar man sig? Hem & Hyra har svaren. Ibland girar livet åt oväntat håll. Döden Huvudregeln

Läs mer

AVTAL AVSEENDE ÖVERLÅTELSE AV FASTIGHET

AVTAL AVSEENDE ÖVERLÅTELSE AV FASTIGHET Mellan Nacka kommun genom kommunstyrelsen, ( Kommunen ), och [Företagsnamn] (org.nr. [xxxxxx xxxx]), ( Bolaget ), har under de förutsättningar som anges nedan träffats följande AVTAL AVSEENDE ÖVERLÅTELSE

Läs mer

11 Årsstämma På årsstämma ska följande ärenden förekomma.

11 Årsstämma På årsstämma ska följande ärenden förekomma. Fullständiga beslutsförslag inför årsstämma i VibroSense Dynamics AB (publ) fredagen den 29 september 2017 kl. 16:00 på Medeon Science Park, Per Albin Hanssons väg 41 i Malmö Resultatdisposition (punkt

Läs mer

AKTIEÄGARAVTAL. avseende aktierna i. [Bolaget] [Datum]

AKTIEÄGARAVTAL. avseende aktierna i. [Bolaget] [Datum] AKTIEÄGARAVTAL avseende aktierna i [Bolaget] [Datum] Aktieägaravtal 1 (6) Aktieägaravtal 1 Bakgrund 1. [namn på aktieägare], pers.nr./reg.nr [ ], [adress], [postadress]; 2. [namn på aktieägare], pers.nr./reg.nr

Läs mer

B O L A G S O R D N I N G

B O L A G S O R D N I N G Org.nr 556184-8564 1(5) Underbilaga A till bilaga 14:1 B O L A G S O R D N I N G antagen vid årsstämma den 3 maj 2007 1 Bolagets firma är Scania Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ). 2 Föremålet för bolagets

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Sambolag; utfärdad den 12 juni 2003. SFS 2003:376 Utkom från trycket den 23 juni 2003 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. Vad som avses med sambor 1 Med sambor avses

Läs mer

önskar att min kvarlåtenskap skall fördelas enligt följande då jag avlider: Egendom eller belopp ( b ) Ändamålsbestämmelse ( c )

önskar att min kvarlåtenskap skall fördelas enligt följande då jag avlider: Egendom eller belopp ( b ) Ändamålsbestämmelse ( c ) Testamente Jag 1 Fullständigt namn önskar att min kvarlåtenskap skall fördelas enligt följande då jag avlider: Testamentstagare 2 I II Testators signatur 3 Sida 1/4 III IIII V Testators signatur Sida 2/4

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 22 december 2003 T 1581-02 KLAGANDE OH Ombud: advokaten BM MOTPART LB Ombud: advokaten ME SAKEN Klander av bodelning ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET

Läs mer

Bolagsordning Logistikposition

Bolagsordning Logistikposition Styrdokument Bolagsordning Logistikposition Katrineholm AB Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 5.14) Godkänd av kommunfullmäktige, 115 Beslutshistorik Godkänd av kommunfullmäktige 2008-03-17,

Läs mer

Juristförsäkring. För Sekos medlemmar. Medlemsförmån. 35 kr/månad* *Fr.o.m. 2018 kostar juristförsäkringen 40 kr/månad.

Juristförsäkring. För Sekos medlemmar. Medlemsförmån. 35 kr/månad* *Fr.o.m. 2018 kostar juristförsäkringen 40 kr/månad. Foto: Linus Meyer Juristförsäkring För Sekos medlemmar Medlemsförmån 35 kr/månad* *Fr.o.m. 2018 kostar juristförsäkringen 40 kr/månad Juristförsäkring som förmån hos Seko Inför lagen är vi alla lika, sägs

Läs mer

Egendom i äktenskap. Enskild egendom genom. Giftorättsgods. äktenskapsförord gåva testamente. gemensamt varje makes. OH kap 4:1

Egendom i äktenskap. Enskild egendom genom. Giftorättsgods. äktenskapsförord gåva testamente. gemensamt varje makes. OH kap 4:1 Egendom i äktenskap Enskild egendom genom äktenskapsförord gåva testamente Giftorättsgods gemensamt varje makes OH kap 4:1 Äktenskapsförord OH kap 4:2 Bodelning äktenskap Exempel 1: Makarna Ola och Petra

Läs mer

Tentamen Kommentar

Tentamen Kommentar Uppsala universitet Juridiska institutionen Arbetsrätt VT 2012, 15/30 hp Tentamen 2012-03-16 Kommentar Obs! Detta är inget modellsvar utan en kommentar kring frågor och bedömningar som kan eller bör finnas

Läs mer

Lag (1982:80) om anställningsskydd

Lag (1982:80) om anställningsskydd Lag (1982:80) om anställningsskydd Utfärdad: 1982-02-24 Ändring införd: t.o.m. SFS 2007:391 Inledande bestämmelser 1 Denna lag gäller arbetstagare i allmän eller enskild tjänst. Från lagens tillämpning

Läs mer

STADGAR. för Hönö Öråd med hemort på Hönö i Öckerö kommun (antagna vid konstituerande föreningsmöte )

STADGAR. för Hönö Öråd med hemort på Hönö i Öckerö kommun (antagna vid konstituerande föreningsmöte ) STADGAR för Hönö Öråd med hemort på Hönö i Öckerö kommun (antagna vid konstituerande föreningsmöte 2009-09-08) ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hönö Öråd. 2 Föreningens ändamål

Läs mer

(I) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

(I) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (I) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (II) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet (III) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551); SFS 2014:539 Utkom från trycket den 25 juni 2014 utfärdad den 12 juni 2014. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om aktiebolagslagen

Läs mer

Stadgar för Ollebacken vind Ek. för.

Stadgar för Ollebacken vind Ek. för. STADGAR Stadgar för Ollebacken vind Ek. för. 1 Namn Föreningens firma är Ollebacken vind Ek. för. Org. 769618-1010. 2 Ändamål Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom

Läs mer

Övningsuppgifter med lösningsförslag,

Övningsuppgifter med lösningsförslag, Övningsuppgifter med lösningsförslag, 2014-04-16 Uppgift 1 Allmän rättskunskap Gabriel blir plötsligt uppring av sin moster Elsa som har en juridisk fråga som hon behöver ha svar på. Elsa ber Gabriel att

Läs mer

Protokoll för överenskommelse mellan Konsumentverket och

Protokoll för överenskommelse mellan Konsumentverket och Konsument verket KO PROTOKOLL Dnr Datum 2012/1044 2013-12-12 Protokoll för överenskommelse mellan Konsumentverket och Elektronikbranschen Konsumentverket och Elektronikbranschen har träffat en överenskommelse

Läs mer

Vem äger bostadsrätten?

Vem äger bostadsrätten? Vem äger bostadsrätten? Makar och sammanboende Om du och din make eller sambo tillsammans förvärvar en bostadsrätt, äger ni den gemensamt. Din andel i bostadsrätten motsvarar den kvotdel av köpeskillingen

Läs mer

Löneadministration för nybörjare.

Löneadministration för nybörjare. Löneadministration för nybörjare. BEHÖVER DU ANSTÄLLA? DÅ KAN DET VARA BRA ATT KÄNNA TILL VILKA LAGAR SOM GÄLLER. HÄR ÄR GUIDEN FÖR DIG! Vi tar ditt företagande personligt Regelverket för löneadministratören

Läs mer

UPPGIFT 1 Svarsförslag

UPPGIFT 1 Svarsförslag Övningsfrågor arbetsrätt svar VT 2012 UPPGIFT 1 a) Ja då dessa arbetsuppgifter står i naturligt samband med de arbetsuppgifter hon skall utföra enligt kollektivavtalet. Hon torde också ha tillräckliga

Läs mer

Bemanningsavtalet Medieföretagen Svenska Journalistförbundet

Bemanningsavtalet Medieföretagen Svenska Journalistförbundet Bemanningsavtalet Medieföretagen Svenska Journalistförbundet Gemensam kommentar Anställning av journalister i bemanningsföretag Anställningsavtal Varken lag eller kollektivavtal innehåller regler för hur

Läs mer

Stadgar för Bostadsföreningen Gröndalsgården u.p.a.

Stadgar för Bostadsföreningen Gröndalsgården u.p.a. Stadgar för Bostadsföreningen Gröndalsgården u.p.a. Denna förening bildades den 3 augusti 1918 under namnet Gullvivan 11 u.p.a. 1 Namn och ändamål. Föreningens firma är Bostadsföreningen Gröndalsgården

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (11) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 5 september 2014 Ö 3417-13 KLAGANDE CS MOTPART RL SAKEN Förordnande av bodelningsförrättare ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Hovrätten för Nedre

Läs mer

Punkt 10 - Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

Punkt 10 - Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen Punkt 10 - Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen För att möjliggöra emissionen enligt punkt 11 föreslår styrelsen för Venue Retail Group Aktiebolag, org.nr. 556540-1493, ( Bolaget

Läs mer

Gift, sambo eller särbo?

Gift, sambo eller särbo? Familjens juridik Gift, sambo eller särbo? Gift ett helt paket av regler; giftorätt, underhållsskyldighet, ofta arvsrätt. Sambo giftorätt i gemensam bostad och bohag som köpts för gemensamt bruk, ingen

Läs mer

JURIDIK OCH FAMILJ. FAMILJEN OCH FÖRETAGET För dig som driver företag och har familj

JURIDIK OCH FAMILJ. FAMILJEN OCH FÖRETAGET För dig som driver företag och har familj JURIDIK OCH FAMILJ FAMILJEN OCH FÖRETAGET För dig som driver företag och har familj VI VET ATT DET ÄR LÄTT ATT SKJUTA UPP BESLUT SOM GÄLLER AVTAL INOM FAMILJEN Så här ser det ut i Sverige 68 % av de tillfrågade

Läs mer

KÖPEKONTRAKT. Fastigheten försäljs i det skick den är på köpekontraktsdagen. Köparen har själv besiktigat fastigheten och kunnat utröna dess skick.

KÖPEKONTRAKT. Fastigheten försäljs i det skick den är på köpekontraktsdagen. Köparen har själv besiktigat fastigheten och kunnat utröna dess skick. 1(8) KÖPEKONTRAKT 1 PARTER, OBJEKT OCH KÖPESKILLING Nacka kommun, genom dess kommunstyrelse, nedan kallad kommunen försäljer härmed till, Tekno- Bygg i Stockholm AB, orgnr 556544-4113, Box 1139, 131 26

Läs mer

BOLAGSORDNING KUNGSLEDEN AB (PUBL) 556545-1217. Antagen vid årsstämman den 23 april 2015

BOLAGSORDNING KUNGSLEDEN AB (PUBL) 556545-1217. Antagen vid årsstämman den 23 april 2015 BOLAGSORDNING I FÖRESLAGEN NY LYDELSE BOLAGSORDNING KUNGSLEDEN AB (PUBL) 556545-1217 Antagen vid årsstämman den 23 april 2015 1 Bolagets firma skall vara Kungsleden Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ).

Läs mer

reviderade 2007-05-16 av styrelsen i enlighet med konstituerande föreningsmöte 2007-03-29, 4

reviderade 2007-05-16 av styrelsen i enlighet med konstituerande föreningsmöte 2007-03-29, 4 Stadgar för Bilpool i Sala ek. för. antagna vid föreningsstämma 2007-03-29 reviderade 2007-05-16 av styrelsen i enlighet med konstituerande föreningsmöte 2007-03-29, 4 --------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Bra att tänka på vid ombildning Antalet ombildningar av hyresrätt till bostadsrätt har ökat markant de senaste åren. Det väcker

Läs mer

Familjerätt Ekonomiska frågor. Docent Margareta Brattström

Familjerätt Ekonomiska frågor. Docent Margareta Brattström Familjerätt Ekonomiska frågor Docent Margareta Brattström Disposition Verkningar av äktenskap respektive samboende Företrädare för den som saknar egen rättshandlingsförmåga Sambo eller gift? Spelar det

Läs mer

STADGAR för. SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening

STADGAR för. SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening STADGAR för SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening 1 FIRMA, ÄNDAMÅL, SÄTE Namn Föreningens namn är SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening Ändamål Föreningens ändamål är att främja och

Läs mer

för Bostadsrättsföreningen Gärdan i Luleå Undertecknade styrelseledamöter intygar att följande stadgar blivit antagna på

för Bostadsrättsföreningen Gärdan i Luleå Undertecknade styrelseledamöter intygar att följande stadgar blivit antagna på Stadgar för Bostadsrättsföreningen Gärdan i Luleå Undertecknade styrelseledamöter intygar att följande stadgar blivit antagna på föreningsstämma den 22 maj 2007 och föreningsstämma den 6 maj 2008.......

Läs mer

6. Beslut om antal styrelseledamöter och val av nya styrelseledamöter

6. Beslut om antal styrelseledamöter och val av nya styrelseledamöter 1 KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I REALTID MEDIA AB (PUBL) Aktieägarna i Realtid Media AB (publ), org.nr 556872-9916 ( Bolaget ) kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 17 maj 2017 kl. 14

Läs mer