På egna ben. Förslag för ett ökat personligt ansvarstagande och en tryggare privatekonomi

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "På egna ben. Förslag för ett ökat personligt ansvarstagande och en tryggare privatekonomi"

Transkript

1 På egna ben. Förslag för ett ökat personligt ansvarstagande och en tryggare privatekonomi Mars 2009

2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Förord 2 Inledning 3 Trygghet med sparade pengar 4 Uttag medges ej! 4 Politiska riktlinjer 5 En ny chans att stå på egna ben 6 Snabba cash? 6 Internationella erfarenheter 7 Politiska riktlinjer 7 1

3 Förord Genom att ha pengar på det egna bankkontot skapas såväl en bättre självkänsla som ett ökat livsutrymme. Det ger en känsla av att ha makt och kontroll över den egna situationen och gör det möjligt att stå på egna ben. En ekonomisk buffert är viktig för att uppnå trygghet och värdighet och få möjlighet att satsa såväl på människorna runt omkring som på sig själv. Skuldsättning, som är något av en motsats till buffert, kan bli djupt problematiskt om skulderna blir ohanterliga och hoppet att resa sig på nytt försvunnit. Vi människor är ofullkomliga och begår misstag. Oavsett orsakerna till en överskuldsättning måste alla som vill göra rätt för sig få en rimlig chans att börja ta ansvar för sin ekonomiska situation och starta om på nytt. Denna rapport har utarbetats av riksdagsledamoten Emma Henriksson. Till sin hjälp har hon haft Erik Granberg, politiskt sakkunnig vid Kristdemokraternas riksdagskansli. Rapporten har inte behandlats av något beslutande organ inom partiet varför författarna ansvarar för innehållet. Stockholm den 3 maj 2009 Lennart Sjögren Partisekreterare 2

4 Inledning Idag befinner sig ungefär personer i ett finansiellt utanförskap, utan möjlighet att låna, hyra bostad eller teckna telefonabonnemang enligt uppgifter från Kronofogdemyndigheten. Dubbelt så många säger sig ha ständiga svårigheter att betala sina räkningar var första året då över en miljon ansökningar om betalningsförelägganden kom in till kronofogdemyndigheten. Enligt myndighetens egna beräkningar kostar överskuldsättningen samhället mellan miljarder kronor varje år. Det mänskliga lidandet går inte att prissätta. När egenmakten minskar och vanmakten ökar så ökar också passiviteten och beroendet av det offentliga. Sverige ska ha en solidariskt finansierad och väl utvecklad offentlig verksamhet. Men vi ska inte beröva människan makten över sitt liv eller den värdighet som ligger i att försörja sig själv och sin familj. De allra flesta vill verkligen göra rätt för sig och skuldsättning är skambelagt. Låginkomsttagare har varit så hårt beskattade att det som återstår efter skatt knappt räckt till de löpande utgifterna, än mindre till att bygga upp ett eget sparande. Enligt SCB:s förmögenhetsstatistik hade hälften av befolkningen har mindre än kronor i besparingar Kapaciteten att kunna stå emot oförutsedda inkomstminskningar eller plötsliga kostnader är för många näst intill obefintlig. Genom de skattesänkningar riktade mot inte minst låg och medelinkomsttagare som Krisdemokraterna och de övriga allianspartierna genomfört ökar möjligheten för fler att bygga upp ett sparkapital. Vi vill genom de förslag vi här presentera ytterligare öka möjligheten och stimulera sparande. Skilsmässa, arbetslöshet eller dödsfall i familjen är sådant som ofta ligger bakom en överskuldsättning. Men även för den som inte råkat ut för en ekonomisk kris har det blivit svårt att i alla lägen göra de rätta ekonomiska bedömningarna. De privatekonomiska möjligheterna och valen har under de senaste åren blivit allt fler och allt mer komplexa. Det ställer höga krav på den privatekonomiska kunskapsnivån och riskerar att skapa stora ekonomiska klyftor i framtiden. Därför vill vi stärka kunskaperna hos allmänheten. Konsumentskyddet behöver dessutom stärkas för att minska möjligheten att sko sig på ekonomisk utsatthet och okunskap. 3

5 Trygghet med sparade pengar När inkomsterna bara knappt räcker till de mest nödvändiga utgifterna och de ekonomiska marginalerna är så gott som obefintliga får det stor påverkan på välbefinnandet och hälsan. Inte minst de som under lång tid lever med en ekonomisk stress påverkas negativt. Skatten för låg och medelinkomsttagare borde inte vara högre än att lönen även räcker till ett sparande. Det är viktigt med en ekonomisk buffert för att uppnå trygghet och värdighet och för att kunna stå självständig mot både stat och kapital. Uttag medges ej! Över två miljoner svenskar har idag inga pengar på banken och var femte vuxen har sällan eller aldrig pengar kvar i slutet av månaden enligt SCB:s förmögenhetsstatistik. Det föranleder en ständig osäkerhet över om pengarna kommer att räcka till nästa lön. Så länge ekonomin är statisk och förutsägbar fungerar det men för den som lever i en ekonomisk situation utan marginaler kan oförutsedda utgifter bli övermäktiga. För någon blir situationen ohållbar när tvättmaskinen går sönder, för en annan raseras budgeten om det plötsligt måste köpas ett par nya vinterkängor till barnet. Den som har de allra lägsta inkomsterna, inte sällan en ensamstående flerbarnsmamma, har oftast de största problemen även vid utgifter på några hundralappar. Men även för personer med betydligt starkare ekonomi är det vanligt förekommande med små eller obefintliga marginaler. Pengar på kontot innebär en möjlighet att satsa såväl på människorna runt omkring som på sig själv. Det ger en möjlighet att finansiera en utbildning utomlands för sina barn eller chansen att starta eget. En för liten ekonomisk buffert skapar ett onödigt beroende av de politiska besluten. En förändring av bidrag eller skatt kan få dramatiska konsekvenser för den egna ekonomiska kalkylen. Människor med pengar på banken vågar i större utsträckning ta ledigt för att investera i vidare studier än de som inte har det. Trygghet i det lilla är trygghet i det stora. Samma sak gäller med att starta eget där de med pengar på banken är mer benägna att satsa på sina idéer. En privatekonomisk buffert främjar därmed såväl entreprenörskap som innovation. De äldre generationerna, födda på och 30-talen, präglades av depressionen och krigsåren. De är generellt väldigt sparsamma även i hög ålder. Yngre generationer tycks snarare vara präglade av ett mycket långtgående kreditsamhälle. Spara först - köpa sen har bytts ut till köpa först - betala sen. Men löften om omedelbar tillfredsställelse och konsumtionen som lyckobringare har sina uppenbara nackdelar. Priset betalas såväl av den enskilde som av samhället i stort. 4

6 Politiska riktlinjer Privatekonomisk folkbildning. Då de ekonomiska besluten blir allt fler och allt mer komplexa är det viktigt att samtidigt höja kunskapsnivån bland befolkningen. Tillsammans med myndigheter, fack- och arbetsgivarorganisationer, den civila sektorn och näringslivet kan en folkbildningskampanj anordnas med syfte att höja intresset och kunnandet om privatekonomi. Två månadslöner på banken. Målsättning med folkbildningen ska vara att varje person har en privatekonomisk buffert på två månadslöner lätt tillgängligt. Det minskar beroendet av det offentliga och skapar en ekonomisk trygghet. Målet bör vara en del av en folkbildningskampanj som försöker framhålla sparandets förtjänster. För löntagare som fått del av jobbskatteavdragen bör målet vara möjligt att uppnå inom ett par år. Obligatorisk undervisning i skolan. I årskurs nio har de flesta elever en mobiltelefon med de kostnader det innebär. I gymnasieåldern har de flesta börjat få egna inkomster och står inför att flytta hemifrån. Ändå finns inga obligatoriska moment vare sig i årskurs nio eller i något av gymnasieskolans obligatoriska kärnämnen som garanterar alla elever rätt till utbildning i den privatekonomi och grundläggande juridik som du behöver för att kunna möta vuxenlivets utmaningar. Det bör införas. Sänkt skatt för låginkomsttagare. För många går hushållsekonomin ihop först när man får bidrag. Det är visserligen gott att välfärdsstaten kan hjälpa människor i nöd. Men detta bidragsberoende skadar människors självbild. Det är därför viktigt att utforma skatterna så att så många som möjligt, enskilda och familjer, ska kunna leva på sin lön. De tre stegen i jobbskatteavdraget har gjort att en låginkomsttagare idag har över tusen kronor mer i plånboken varje månad. Inför ett investeringskonto. Inför personliga investeringskonton för privatpersoner där pengar som sätts in på kontot obehindrat kan användas för investeringar i värdepapper. Så länge inga pengar tas ut på kontot utgår ingen skatt. När pengar tas ut beräknas reavinstskatten på uttagets andel av den aktuella reavinsten. 5

7 En ny chans att stå på egna ben Centralt i den kristna idétraditionen är insikten om att det inte finns perfekta människor. Vi är ofullkomliga och lever i en ofullkomlig värld. Den insikten gör att vi strävar efter ett samhälle där varje person ska kunna få en ny chans att göra rätt för sig. Vi värnar också principen att varje beslut ska fattas på lägsta möjliga effektiva nivå, det som brukar kallas subsidiaritetsprincipen. Men för att den ska fungera måste varje nivå få det stöd den behöver för att kunna fatta kloka och väl avvägda beslut. Snabba cash? Äldre generationer var uppväxta med mycket djupt rotade värderingar kring skuld och sparandets dygd central. Idag fullkomligt öses vi över av reklam för lån, oavsett om det gäller den kommande semesterresan, ny bil eller hemelektronik. Allt oftare presenteras månadskostnaden istället för det egentliga priset på varan, allt för att stimulera till ökad konsumtion. Konsumtionsfrihetens chimär leder till skuldsättningens ofrihet och begränsningar. Längtan efter snabba pengar har lett till att mikrolån, snabblån och SMS-lån har ökat explosionsartat. Lånen har ingen ångerrätt och en ogenomtänkt impulshandling får därigenom oåterkalleliga konsekvenser. De som utnyttjar dessa typer av lån är ofta unga mellan 18 och 35 år, eller människor med tidigare betalningsanmärkningar. Lånen ses som en enkel lösning men den är dyr och har en bitter eftersmak. Återbetalningstiden är kort och den höga utlåningsavgiften förvandlar snabbt den lilla skulden till en betydligt större. Antalet fordringar av dessa lån som lämnats till Kronofogden har ökat explosionsartat. Majoriteten av dem som inte kan betala är unga personer i åldersgrupperna 18-25år och 26-35år. SMS-låneföretagen har poppat upp som svampar ur jorden. Den Obetalda SMS-lån lagstiftning som reglerar konsumentvillkor, information och marknadsföring har generellt en god efterlevnad av de större etablerade finansiella aktörerna på marknaden men för dessa bolag är ägarförhållandena i många fall oklara och några kopplingar till etablerad finansiell verksamhet har 1407 inte gått att spåra. Marknadsföringen av så kallade SMS-lån vittnar inte om den måttfullhet som uttrycks i konsumentkreditlagen. Det är därför inte rimligt att Antalet ansökningar hos Kronofogden. staten fortsätter driva in pengar för oseriösa kreditgivare med orimliga villkor. Vår utgångspunkt är att självsanering av marknadens aktörer vanligen är den bästa lösningen men om branschen inte upprätthåller den goda kreditgivningsseden krävs stramare regleringar. Samti- 6

8 digt är det viktigt att poängtera att ett mer detaljreglerat kontrollsamhälle inte är önskvärt då det kräver mer administration och skapar dyrare transaktionskostnader. Internationella erfarenheter Det är inte bara i Sverige vi har stora problem med överskuldsättning. I vårt östra grannland Finland finns idag mellan överskuldsatta privatpersoner. Efter att ha haft stora problem i slutet av 1980 instiftade man där en överskuldsättningslag Enligt lagen kan en person med skuldsättningsproblem vända sig till en domstol för att få hjälp med sin ekonomiska situation. Ytterligare ett steg togs 2007 då en preskriptionslag infördes med följden att alla skulder som är äldre än 15 år skrivs av. På grund av den tillkomna lagen kommer gäldenärers skulder att preskriberas. Vi ställer oss dock tveksamma till en generell preskribering då utgångspunkten bör vara att skulder ska betalas. Den översyn av skuldsaneringslagen som lämnades i ett delbetänkande till insolvensutredningen menar vi inrymmer tillräckliga åtgärder för att öka förutsättningarna för överskuldsatta att få skuldsanering inom rimlig tid och under rimliga förutsättningar. I Storbritannien har överskuldsättningen hamnat högt på agendan genom den brittiska regeringens satsning på välstånd för alla. Arbetet mot skuldsättningen har delats upp mellan prevention och rehabilitering. De preventiva åtgärderna handlar till stor del om att öka kunskapsnivån samt öka möjligheterna till krediter på rimliga villkor. Den rehabiliterande delen består i att öka tillgången på fri rådgivning och att förenkla möjligheten till skuldsanering. Tvångsinslag i skuldsaneringsprocessen används enbart för dem som inte är samarbetsvilliga. På så vis bevaras den skuldsattes egna ansvar över skeendet. Processen leder normalt till en skuldbefrielse. I USA genomsyras den amerikanska identiteten av att ge människor en ny chans. Därför är möjligheten till nedskrivning av lån väldigt generösa. En person som aktivt deltar i skuldbefrielseprocessen får oftast sin ansökan beviljad av domstolen. Systemet har dock stramats upp något under senare år då det tros ha varit missbrukat. Även i Sverige finns möjligheten att genom frivilliga överenskommelser med långivarna komma tillrätta med en besvärlig kreditsituation. Skammen över det upplevda egna misslyckandet gör dock att många drar sig för att vända sig till banken eller skuldrådgivaren och försöker hålla ut, ofta med konsekvensen ännu fler och dyrare krediter. Politiska riktlinjer Preventiva åtgärder Förbättra allmänhetens kunskaper om privatekonomi. Redan i skolan måste alla människor ges grundläggande kunskaper om hur man sköter sin privatekonomi. Därför bör privatekonomi ingå som en självklar del av undervisningen i skolan. Undervisningen ska förmedla kunskaper om de vanligaste finansiella produkterna för att spara, låna, försäkra och investera. Gränsen för förenklad kreditupplysning. Vid lägre lånebelopp eller när näringsidkaren har tillräcklig kännedom om kreditsökandens betalningsförmåga krävs idag enbart en förenklad kreditprövning. Då även små kontantlån kan leda till överskuldsättning bör kreditprövning ske för alla kontantlån oavsett lånets storlek. SMS-lån bör ej få ges till den som har en betalningsanmärkning eller ärende hos kronofogden. 7

9 24-timmars väntetid för lån. Många SMS-lån tecknas med kort varsel och ofta utan tillräcklig kontroll av villkoren. En 24-timmars väntetid innan lånet betalas ut skulle få bort många ogenomtänkta inköp. Det skulle därmed minska risken för överdriven skuldsättning utan att innebära en orimlig begränsning av lånemöjligheten. Begränsa dröjsmålsräntan under indrivning. Genom en begränsning av dröjsmålsräntan under indrivningen skulle skulderna kunna bli mer hanterliga för många skuldsatta. Skuldbördan skulle inte växa lika snabbt och möjligheterna att på egen hand ta sig ur fällan ökar. Begränsad indrivning av Kronofogden. Tack vare den goda möjlighet som finns för gäldenärer att överlämna en fordran till Kronofogden för indrivning har ett flertal institut satt i system att tjäna pengar på förfallna skulder. Kronofogden bör därför ges möjlighet att vägra verkställighet då fordran uppkommit i strid med god kreditgivningssed. En tidsgräns för under hur lång tid Kronofogden ska bistå med indrivning bör även övervägas för små konsumentkrediter. Förbjud vilseledande prissättning. Kreditgivaren ska enligt lagen visa återhållsamhet och måttfullhet i sin marknadsföring och ta tillvara konsumentens intressen. Den återhållsamhet som ska prägla konsumentinformationen lyser dock med sin frånvaro. Det krävs en översyn av konsumentkreditlagen med avseende på regleringen av marknadsföringen. Enbart totala kostnader för köp bör tillåtas i annonsering och prissättning i butik. Inrätta saneringslån. Se över möjligheterna till att inrätta ett institut som kan hjälpa personer att få kontroll över en problematisk skuldsituation. De kan då ge garantier för lån med goda villkor som kan användas för att lösa ut många mindre dyrare krediter. Under tiden då en person har ett saneringslån kan inga andra krediter tas. Rehabiliterande åtgärder Öka tillgången till fri rådgivning. För att så snabbt som möjligt kunna komma ur skuldfällan är det viktigt att få tillgång till professionell rådgivning kring hur man får ordning på sin privatekonomi. Alla kommuner bör därför tillhandahålla skuldrådgivning. Förenkla möjligheten till att få skuldsanering. Skuldsanering innebär en chans att börja om från början och ta ansvar för sin privatekonomi. Den chansen bör ges till fler överskuldsatta som är samarbetsvilliga i processen. Samtidigt bör även möjligheten till att korta perioden för skuldsanering ses över. Genom ett skuldsaneringssystem som uppmuntrar till ansvarstagande och samarbete ökar känslan av att kunna påverka sin egen situation. Det ökar hoppet om att kunna förbättra den egna situationen och därmed ökar motivationen till att ta tag i sitt skuldproblem. Inför en skuldsättningskommission. Skuldsättningskommissionens ansvar är att ge råd till regeringen, utveckla metoder och övervaka dess genomförande i frågor som gäller överskuldsättning. Kommissionen skulle kunna bestå av myndighetsföreträdare, representanter från kreditväsendet och frivilligorganisationer. 8

10 Box 2373, Stockholm Telefon Telefax

Att kränga krediter till utsatta

Att kränga krediter till utsatta Att kränga krediter till utsatta en studie om snabblån 2009 Behöver du låna pengar och har bråttom? 1 Att kränga krediter till utsatta en studie om snabblån av Sveriges Konsumenter 2009 1. Inledning sid

Läs mer

Låna inte mer än du behöver!

Låna inte mer än du behöver! Lån upp till 150 000 utan säkerhet Få din låneansökan beviljad inom ett par minuter! Extrapengar! Låna upp till 25 000:- Låna inte mer än du behöver! Att kränga krediter till utsatta en studie om snabblån

Läs mer

KLOK BOKEN. Åtta kapitel med samlade råd och tips om vardagsekonomi

KLOK BOKEN. Åtta kapitel med samlade råd och tips om vardagsekonomi KLOK BOKEN Åtta kapitel med samlade råd och tips om vardagsekonomi lindorff.se Den här boken är producerad av Lindorff Sverige tillsammans med Syre AB. Illustrationerna är gjorda av Helene Gedda och texterna

Läs mer

Alla vill göra rätt för sig. Överskuldsättningens orsaker och konsekvenser

Alla vill göra rätt för sig. Överskuldsättningens orsaker och konsekvenser Alla vill göra rätt för sig Överskuldsättningens orsaker och konsekvenser Förord Uppdraget till denna undersökning kom ursprungligen från Skatteverkets Generaldirektör Mats Sjöstrand. Syftet med uppdraget

Läs mer

Allt du inte visste om Kronofogden

Allt du inte visste om Kronofogden Allt du inte visste om Kronofogden Vi vill hjälpa, inte stjälpa Många känner rädsla eller obehag när de hör talas om Kronofogden. Ändå vet de flesta inte särskilt mycket om oss. Vi arbetar för att göra

Läs mer

Konsumentskyddet på finansmarknaden

Konsumentskyddet på finansmarknaden Konsumentskyddet på finansmarknaden 15 MAJ 2014 15 maj 2014 Dnr 14-4986 INNEHÅLL FÖRORD 3 SAMMANFATTNING 4 Spara och placera 4 Låna 5 Pensionsspara 6 FI OCH KONSUMENTSKYDDET 7 Konsumenterna behöver skyddas

Läs mer

Spara Låna TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID

Spara Låna TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID Spara Låna TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID 1 Gilla Din Ekonomi är ett landsomfattande nätverk som startats av myndigheter, organisationer och finansiella företag för att samarbeta om folkbildning i ekonomiska

Läs mer

riktlinjer Politiska Socialdemokraternas politiska riktlinjer antagna av Jobbkongressen 2009 Jobbkongressen 2009 Politiska riktlinjer

riktlinjer Politiska Socialdemokraternas politiska riktlinjer antagna av Jobbkongressen 2009 Jobbkongressen 2009 Politiska riktlinjer Socialdemokraternas politiska riktlinjer antagna av Jobbkongressen 2009 ISBN: 978-91-532-0652-1 Jobbkongressen 2009 Politiska riktlinjer Politiska riktlinjer socialdemokraterna.se Antagna av Jobbkongressen

Läs mer

Framtidskontraktet. Beslutad version

Framtidskontraktet. Beslutad version Framtidskontraktet Beslutad version Innehållsförteckning Ekonomin växer när människor växer... 3 Fler jobb är grunden för allt... 7 Med kunskaper växer Sverige... 13 En bra välfärd gör att människor växer

Läs mer

Välkommen till Svea Ekonomis. skola. för privatekonomi

Välkommen till Svea Ekonomis. skola. för privatekonomi Välkommen till Svea Ekonomis skola för privatekonomi 1. Del 1. Ungdomsdel 4 Första inkomsten 8 Hemförsäkring 10 Ibland måste man låna 18 Skaffa en sparbuffert Del 2. Föräldradel. Sidan 25 2 välkommen Här

Läs mer

Förutsättningar för välfärd. Ett program om välfärdens långsiktiga finansiering

Förutsättningar för välfärd. Ett program om välfärdens långsiktiga finansiering Förutsättningar för välfärd Ett program om välfärdens långsiktiga finansiering Förutsättningar för välfärd Ett program om välfärdens långsiktiga finansiering Innehåll Förutsättningar för välfärd.... 5

Läs mer

Mäklarsamfundets Almedalsrapport. Dags att slå larm. Om unga vuxnas situation på bostadsmarknaden. Mäklarsamfundet Analys 2013:3

Mäklarsamfundets Almedalsrapport. Dags att slå larm. Om unga vuxnas situation på bostadsmarknaden. Mäklarsamfundet Analys 2013:3 Mäklarsamfundet Analys Mäklarsamfundets Almedalsrapport Dags att slå larm Om unga vuxnas situation på bostadsmarknaden 2013:3 Förord Unga vuxna vill kunna lämna föräldrahemmet och ta steget in i vuxenlivet.

Läs mer

Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag.

Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag. Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag. En analys av lånebehov och ekonomiska förhållanden bland arbetsintegrerande sociala företag baserat på förhållandena år 2012. Sammanfattning

Läs mer

Förslag till nya regler om krav på amortering av bolån

Förslag till nya regler om krav på amortering av bolån REMISSPROMEMORIA FI Dnr 14-16628 Förslag till nya regler om krav på amortering av bolån Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se

Läs mer

Sjukas rätt till stöd

Sjukas rätt till stöd Sjukas rätt till stöd En idéskrift om morgondagens sjukförsäkring Författare: Åsa Forssell och Linda Grape, Näringspolitiska enheten. Förord Allt för många människor är sjukskrivna allt för länge, utan

Läs mer

Ökad öppenhet om bolåneräntan

Ökad öppenhet om bolåneräntan SLUTRAPPORT Ökad öppenhet om bolåneräntan SEPTEMBER 2013 17 september 2013 Dnr 13-6490 INNEHÅLL SAMMANFATTNING 3 BAKGRUND 4 FINANSINSPEKTIONENS FÖRSLAG 6 Förtydliganden av förslagen 6 HANDLINGSPLAN OCH

Läs mer

DEMOKRATI FÖR UNGA Bör rösträttåldern sänkas till 16 år?

DEMOKRATI FÖR UNGA Bör rösträttåldern sänkas till 16 år? DEMOKRATI FÖR UNGA Bör rösträttåldern sänkas till 16 år? av Sandra Lingren DEMOKRATI FÖR UNGA Bör rösträttsåldern sänkas till 16 år? Författare: Sandra Lindgren Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter.

Läs mer

Framtidens lånemarknad tillgänglig och anonym

Framtidens lånemarknad tillgänglig och anonym Framtidens lånemarknad tillgänglig och anonym Författare: Kristina Berninger Linda Johansson Handledare: Thomas Karlsson Program: Fristående kurs Turismprogrammet Ämne: Företagsekonomi Nivå och termin:

Läs mer

Budgetrådgivning en kortsiktig kommunal kostnad eller en lönsam social investering

Budgetrådgivning en kortsiktig kommunal kostnad eller en lönsam social investering Rapport 2011:11 Budgetrådgivning en kortsiktig kommunal kostnad eller en lönsam social investering 2 (60) Budgetrådgivning en kortsiktig kommunal kostnad eller en lönsam social investering Överskuldsättning

Läs mer

Privatekonomi. En gång per år måste alla kontrollera att Skatteverket har räknat rätt på deras skatt. Det kallas deklaration.

Privatekonomi. En gång per år måste alla kontrollera att Skatteverket har räknat rätt på deras skatt. Det kallas deklaration. Privatekonomi 83 Privatekonomi En gång per år måste alla kontrollera att Skatteverket har räknat rätt på deras skatt. Det kallas deklaration. Det här kapitlet handlar om ditt och andra hus hålls ekonomi.

Läs mer

reflektioner Om KOOPErATiOn KOOPErATÖrEr redaktörer HAnnAH OHm & PEr EKlunD

reflektioner Om KOOPErATiOn KOOPErATÖrEr redaktörer HAnnAH OHm & PEr EKlunD fördomar form framtid reflektioner Om KOOPErATiOn från unga POliTiKEr OcH KOOPErATÖrEr redaktörer HAnnAH OHm & PEr EKlunD TITELSIDA FÖRDOMAR, FORM OCH FRAMTID Reflektioner om kooperation från unga politiker

Läs mer

Perspektiv på fattigdom

Perspektiv på fattigdom Perspektiv på fattigdom Perspektiv på fattigdom Utvecklingssamarbetets mål är att bidra till att skapa förutsättningar för fattiga människor att förbättra sina levnadsvillkor. Perspektiv på fattigdom beskriver

Läs mer

Hur ska välfärden formas i framtiden?

Hur ska välfärden formas i framtiden? [Skriv text] VÄLFÄRDSRAPPORT Hur ska välfärden formas i framtiden? [Skriv text] 1 Förord Frågan om välfärdens långsiktiga finansiering är ständigt lika aktuell och ofta omdebatterad. Våren 2010 presenterade

Läs mer

Verktyg och institutioner för att påverka bostadspriser och hushållens skuldsättning

Verktyg och institutioner för att påverka bostadspriser och hushållens skuldsättning Verktyg och institutioner för att påverka bostadspriser och hushållens skuldsättning Tom Andersson, Carl Andreas Claussen, Björn Lagerwall och Pär Torstensson* I detta kapitel diskuteras alternativa verktyg

Läs mer

Allmänna råd om begränsning av lån mot säkerhet i bostad

Allmänna råd om begränsning av lån mot säkerhet i bostad BESLUTSPROMEMORIA Datum 2010-07-08 FI Dnr 10-1533 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Allmänna råd

Läs mer

REDOVISAR REDOVISAR 2000:9

REDOVISAR REDOVISAR 2000:9 REDOVISAR REDOVISAR 2000:9 Varför föds det inte fler barn i Sverige? I serien RFV REDOVISAR publicerar Riksförsäkringsverket sammanställningar av resultat av utrednings- och forskningsarbete uppföljnings-

Läs mer

Almedalstal. Anna Kinberg Batra. 3 juli 2015

Almedalstal. Anna Kinberg Batra. 3 juli 2015 Almedalstal Anna Kinberg Batra 3 juli 2015 Anna Kinberg Batra i Almedalen, 3 juli 2015 Det har hunnit bli fredag kväll. Arbetsveckan är slut för de flesta. Det är fortfarande inte så långt sedan lönen

Läs mer

En välfärd fri från kommersiella intressen

En välfärd fri från kommersiella intressen En välfärd fri från kommersiella intressen Vänsterpartiet 2012 Innehåll Sammanfattning 3 Därför blir välfärden bättre om den avkommersialiseras 4 Välfärden ska fördelas efter behov, inte efter lönsamhet

Läs mer

Ett starkare Sverige

Ett starkare Sverige Ett starkare Sverige Gemensam budgetmotion för 2015 1. Sammanfattning Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet liberalerna och Kristdemokraterna lägger gemensamt fram en budget för fler jobb, mer kunskap

Läs mer

1 (5) BISTÅND. 1. Tycker du och ditt parti att motsvarande 1% av BNI ska avsättas till bistånd?

1 (5) BISTÅND. 1. Tycker du och ditt parti att motsvarande 1% av BNI ska avsättas till bistånd? BISTÅND 1. Tycker du och ditt parti att motsvarande 1% av BNI ska avsättas till bistånd?. Vi står bakom enprocentsmålet, men vi tycker att ett utbetalningsmål om 1 procent av BNP är en trubbig lösning.

Läs mer