DOM Meddelad i Stockholm

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DOM Meddelad i Stockholm"

Transkript

1 1 STOCKHOLMS TINGSRÄTT Meddelad i Stockholm Mål nr KÄRANDE Konsumentombudsmannen, Box Karlstad SVARANDE Adresstjänst Sverige AB, Box Farsta SLUT 1. Adresstjänst Sverige AB förbjuds vid vite av kr att vid marknadsföring av tjänster för adressändring eller mot id-stöld använda något av följande påståenden eller andra påståenden med väsentligen samma innebörd: a) "Adressändra snabbt och enkelt", b) "Adressändring på nätet", c) "Adresstjänsten bistår med verkställandet av adressändringar/flyttanmälningar", d) "Bevakar ändringar i folkbokföringen", e) "Ska du flytta kan du anmäla Säker adressändring så att din post inte går förlorad till obehöriga", f) "Det är alltid viktigt att rätt post når rätt mottagare", g) "ID-stölder ökar kraftigt! Använd säker adressändring", h) "Nyhet! Säker adressändring är en tjänst för dig som kan utsättas för bedrägeri vid en obehörig flyttanmälan", i) "Skaffa Säker adressändring och undgå id-stöld vid flyttanmälan", j) "Genom Säker adressändring får du omedelbar koll på dina uppgifter i folkbokföringsregistret", k) "Genom Säker adressändring får du omedelbar koll om någon i bedrägligt syfte ändrar din folkbokföringsadress" och l) "Säker Adressändring har nu begränsat och förhindrat skadorna avsevärt. Du har också sparat mycket bekymmer". Dok.Id Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid Box 8307 Rådhuset, måndag fredag Stockholm Scheelegatan 7 E-post: 08:00-16:00

2 2 STOCKHOLMS TINGSRÄTT 2. Adresstjänst Sverige AB förbjuds vid vite av kr att vid marknadsföring av tjänster för adressändring eller mot id-stöld genom faktura eller på annat sätt påstå att konsumenten är betalningsskyldig för en tjänst, när det inte föreligger en beställning som innebär en betalningsförpliktelse för konsumenten. 3. Adresstjänst Sverige AB åläggs vid vite av kr att innan ett distansavtal ingås på en webbplats om tjänster för adressändring eller mot id-stöld klart och begripligt och på ett sätt som är anpassat för en webbplats informera konsumenten om: a) de erbjudna tjänsternas huvudsakliga egenskaper, b) priset för tjänsterna och eventuellt tillkommande avgifter och skatter, c) att tjänsten som avser adressändring endast kan erhållas utan kostnad om konsumenten samtidigt köper en annan tjänst som ska skydda mot id-stöld eller mot att posten går förlorad till obehöriga samt d) Adresstjänst Sverige AB:s namn, organisationsnummer och telefonnummer. 4. Adresstjänst Sverige AB ska betala marknadsstörningsavgift med kr. 5. De interimistiska förbuden och åläggandena av den 27 oktober 2016 (Patent- och marknadsöverdomstolens beslut i PMÖ ) ska bestå tills denna dom har vunnit laga kraft. 6. Adresstjänst Sverige AB:s avvisningsyrkande avslås. 7. Adresstjänst Sverige AB ska ersätta KO:s rättegångskostnader med kr jämte ränta från denna dag enligt 6 räntelagen (1975:635) tills betalning sker.

3 3 STOCKHOLMS TINGSRÄTT Innehåll BAKGRUND... 5 MÅLETS HANDLÄGGNING... 5 YRKANDEN OCH INSTÄLLNING... 6 KO... 6 Adresstjänst Sverige AB... 6 GRUNDER OCH UTVECKLING AV TALAN... 6 KO... 6 Yrkande 1 (motsvarar domslutet punkt 1)... 7 Yrkande 2 (motsvarar domslutet punkt 2)... 7 Yrkande 3 (motsvarar domslutet punkt 3)... 8 Behovet av vitesförbud... 9 Marknadsstörningsavgift Adresstjänst Sverige AB Övergripande synpunkter Marknadsföringspåståendet "Adressändra snabbt och enkelt" Marknadsföringspåståendet "Adressändring på nätet" Marknadsföringspåståendet "Adresstjänsten bistår med verkställandet av adressändringar/flyttanmälningar" Marknadsföringspåståendet "Bevakar ändringar i folkbokföringen" Marknadsföringspåståendet "Ska du flytta kan du anmäla Säker adressändring så att din post inte går förlorad till obehöriga" Marknadsföringspåståendet "Det är alltid viktigt att rätt post når rätt mottagare" Marknadsföringspåståendet "ID-stölder ökar kraftigt! Använd säker adressändring" Marknadsföringspåståendet "Nyhet! Säker adressändring är en tjänst för dig som kan utsättas för bedrägeri vid en obehörig flyttanmälan" Marknadsföringspåståendet "Skaffa Säker adressändring och undgå id-stöld vid flyttanmälan" Marknadsföringspåståendet "Genom Säker adressändring får du omedelbar koll på dina uppgifter i folkbokföringsregistret" Marknadsföringspåståendet "Genom Säker adressändring får du omedelbar koll om någon i bedrägligt syfte ändrar din folkbokföringsadress"... 15

4 4 STOCKHOLMS TINGSRÄTT Marknadsföringspåståendet "Säker Adressändring har nu begränsat och förhindrat skadorna avsevärt. Du har också sparat mycket bekymmer" Fakturering utan beställning Information om pris m.m BEVISNING SKÄL Ramen för prövningen KO har talerätt Förbud och ålägganden Rättsliga utgångspunkter för bedömningen Vilseledande och otillbörlig marknadsföring Fakturering fastän det saknas betalningsförpliktelse Felaktig information om tjänstens huvudsakliga egenskaper och dess pris samt frånvaro av kontaktuppgifter Förbud och åläggande vid vite Löpande vite? Det interimistiska beslutet Marknadsstörningsavgift Ska äldre eller yngre bestämmelser tillämpas? Marknadsstörningsavgift; rättsliga utgångspunkter för bedömningen Är det fråga om sådana överträdelser som bör leda till marknadsstörningsavgift? Uppsåt eller oaktsamhet? Har marknadsföringen stört marknadens funktion? Rättegångskostnader... 32

5 5 STOCKHOLMS TINGSRÄTT BAKGRUND Adresstjänst Sverige AB erbjuder tjänsterna Säker Adressändring och Flyttanmälan på sin webbplats MÅLETS HANDLÄGGNING Konsumentombudsmannen (KO) väckte den 23 augusti 2016 talan mot Adresstjänst Sverige AB och gjorde gällande att bolaget hade brutit mot marknadsföringslagen. Målet överlämnades till den 1 september 2016 med stöd av lagen (2016:188) om patent- och marknadsdomstolar. meddelade den 8 september 2016 interimistiskt beslut där Adresstjänst Sverige AB vid löpande vite förbjöds att vidta de åtgärder som framgår av punkt 1-2 i domslutet ovan och även ålades att vidta åtgärder enligt punkt 3 i domslutet ovan. Genom beslut den 27 oktober 2016 upprätthöll Patent- och marknadsöverdomstolen de interimistiska förbuden och åläggandena, men ändrade vitena från löpande viten till ordinära viten. Parterna har därefter slutfört sin talan skriftligen och begärt att målet ska avgöras på handlingarna.

6 6 STOCKHOLMS TINGSRÄTT YRKANDEN OCH INSTÄLLNING KO KO har yrkat att Adresstjänst Sverige AB ska meddelas förbud och ålägganden enligt vad som framgår av domslutet. KO har även begärt att förbuden och åläggandena ska meddelas vid löpande vite. Vidare har KO yrkat att Adresstjänst Sverige AB ska förpliktas att betala marknadsstörningsavgift enligt vad som framgår av domslutet punkt 4. KO har yrkat ersättning för rättegångskostnader. Adresstjänst Sverige AB Adresstjänst Sverige AB har motsatt sig såväl förbud och ålägganden som skyldighet att betala marknadsstörningsavgift. Adresstjänst Sverige AB har motsatt sig att ersätta KO:s rättegångskostnader. GRUNDER OCH UTVECKLING AV TALAN KO KO kan allmänt konstatera att den information som Adresstjänst Sverige AB lämnar om tjänsterna Flyttanmälan och Säker adressändring är mycket otydlig, rörig, motsägelsefull och i flera fall direkt felaktig. Vidare har Adresstjänst Sverige AB valt att marknadsföra i princip samma tjänster som Svensk Adressändring AB och utformningen av vissa texter bör vara direkt hämtade eller i vart fall starkt inspirerade att detta bolag. Skillnaden är dock att Adresstjänst Sverige AB inte levererar de tjänster det ger sken av att göra. Adresstjänst Sverige AB genomför ingen

7 7 STOCKHOLMS TINGSRÄTT adressändring, ger inget skydd mot ID-kapning och vidareförmedlar inte någon post från den gamla till den nya adressen. Det enda som Adresstjänst Sverige AB gör är att skicka Skatteverkets kostnadsfria flyttanmälningsblankett och på konsumentens begäran ett utdrag ur Skatteverkets folkbokföringsregister. Yrkande 1 (motsvarar domslutet punkt 1) Adresstjänst Sverige AB har på webbplatsen marknadsfört och sålt tjänsterna Säker adressändring och Flyttanmälan. Säker adressändring innebär att konsumenten under sex månader har möjlighet att begära ett utdrag från Skatteverkets folkbokföringsregister och Flyttanmälan att konsumenten får Skatteverkets kostnadsfria flyttanmälningsblankett. I marknadsföringen har dock Adresstjänst Sverige AB genom de påståendena som anges gett intryck av att tjänsterna innebär att en adressändring kan genomföras snabbt och enkelt direkt via webbplatsen, att Adresstjänst Sverige AB hjälper till med och genomför adressändringen samt bevakar ändringar i folkbokföringen, att posten inte går förlorad till obehöriga och att posten når fram till rätt mottagare, att skydd ges mot id-stölder och bedrägerier, att bolaget bevakar och varnar om en obehörig adressändring sker samt att risken för id-stöld blir större när någon flyttar. Eftersom tjänsterna inte har det innehåll eller ger det skydd som påstås i marknadsföringen samt sannolikt påverkar konsumentens förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut är påståendena vilseledande och otillbörliga enligt 8 och 10 marknadsföringslagen. Yrkande 2 (motsvarar domslutet punkt 2) Adresstjänst Sverige AB har skickat ut fakturor och påminnelser till konsumenter med påståenden om att de är betalningsskyldiga för tjänsterna Säker adressändring och Flyttanmälan. Adresstjänst Sverige AB har dock utformat sin webbplats på ett sådant sätt att beställningen inte under några omständigheter kan medföra någon betalningsförpliktelse för konsumenten.

8 8 STOCKHOLMS TINGSRÄTT För att konsumenten ska bli betalningsskyldig för en beställning som görs på en webbplats krävs det enligt 2 kap 9 lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (distansavtalslagen) att näringsidkaren före beställningen har tydliggjort att beställningen medför en betalningsförpliktelse samt att konsumenten uttryckligen har påtagit sig förpliktelsen. Vid beställningen har Adresstjänst Sverige AB vare sig tydliggjort att beställningen medför en betalningsförpliktelse eller gett konsumenten möjlighet att uttryckligen påtaga sig förpliktelsen. Istället leder Adresstjänst Sverige AB:s beställningsprocess fram till en webbsida där det redan är förkryssat att beställningen avser "Flyttanmälan med säker adressändring". Det saknas här helt information om att beställningen medför en betalningsförpliktelse och konsumenten ges således inte heller möjlighet att uttryckligen påta sig betalningsskyldigheten. Konsumentens beställning av tjänsterna kan därför inte under några omständigheter medföra någon betalningsförpliktelse, vilket Adresstjänst Sverige AB i fakturorna felaktigt påstår. Beställningen av tjänsterna kan inte heller enligt allmänna civilrättsliga regler medföra någon betalningsförpliktelse, då den information som Adresstjänst Sverige AB lämnat på webbplatsen om tjänsternas egenskaper och priset för tjänsterna varit så otydlig, motsägelsefull och i flera fall direkt felaktig att det inte uppkommit något anbud som konsumenten har möjlighet att acceptera och som kan innebär en betalningsförpliktelse. Adresstjänst Sverige AB:s felaktiga påståenden i fakturorna om att konsumenten är betalningsskyldig för tjänsterna strider därför mot punkterna 21 och 29 i svarta listan till marknadsföringslagen, är vilseledande och otillbörligt enligt 8 och 10 marknadsföringslagen samt strider mot god marknadsföringssed och är otillbörliga enligt 5 och 6 marknadsföringslagen. Yrkande 3 (motsvarar domslutet punkt 3) Den information som Adresstjänst Sverige AB har lämnat på webbplatsen om tjänsternas huvudsakliga egenskaper är mycket bristfällig, motsägelsefull och i flera fall direkt felaktig. Även prisinformationen har varit mycket otydligt angiven och då

9 9 STOCKHOLMS TINGSRÄTT särskilt det förhållandet att tjänsten Flyttanmälan endast kan erhållas utan kostnad om konsumenten samtidigt köper tjänsten Säker adressändring. På Adresstjänst Sverige AB:s webbplats saknas helt information om företagsnamnet, organisationsnummer och telefonnummer. Adresstjänst Sverige AB har därmed inte innan distansavtalet ingåtts lämnat den information som det är skyldigt till enligt 2 kap. 2 och 3 distansavtalslagen och ska därför med stöd av 2 kap. 6 distansavtalslagen och 8 och 10 marknadsföringslagen åläggas att lämna denna information. Behovet av vitesförbud Adresstjänst Sverige AB har tidigare bedrivit verksamhet under firmorna IT Farsta Group Aktiebolag och Sydmetod AB, bl.a. på webbplatsen De marknadsföringsåtgärder som förekom på med början årsskiftet 2014/15 överensstämmer i stort med de som tillämpas på Genom att av Google köpa en annonstjänst hamnade Adresstjänst Sverige AB:s webbplats längst upp i träfflistan när någon sökte efter adressändring. KO inledde ett tillsynsärende, men avskrev det efter att bolaget uppgett att verksamheten hade stängts ned. Genom en faktura kan Adresstjänst Sverige AB därefter kopplas till Edströms Allservice Kommanditbolag. Adresstjänst Sverige AB har i vart fall från mars 2015 börjat överlåta fordringar till Edströms Allservice Kommanditbolag. Edströms Allservice Kommanditbolag firmaändrade sedan till Adressenheten Sverige Kommanditbolag. Kommanditbolaget övertog marknadsföringen från Adresstjänst Sverige AB och började i slutet av sommaren 2015 marknadsföra samma tjänster (Flyttanmälan och Säker adressändring) på webbplatsen Även denna verksamhet blev föremål för ett tillsynsärende från KO:s sida.

10 10 Verksamheten upphörde i början av år 2016, men togs då över av det bolag som ursprungligen hade marknadsfört tjänsterna, dvs. Adresstjänst Sverige AB. Adresstjänst Sverige AB har inte svarat på KO:s tillsynsbrev trots påminnelser. Antalet anmälningar från konsumenter är omfattande. Marknadsstörningsavgift Adresstjänst Sverige AB har vilselett konsumenterna om tjänsternas egenskaper och har genom faktura vilselett om betalningsskyldigheten. Adresstjänst Sverige AB har gjort detta uppsåtligen eller i vart fall av oaktsamhet. KO har i tidigare tillsynsärende bedömt marknadsföringen som otillbörlig och bolaget har i det nu aktuella tillsynsärendet inte hört av sig trots upprepade påminnelser. Överträdelserna har varit mycket allvarliga och har orsakat konsumentkollektivet stor skada. Även de seriösa aktörer som tillhandahåller adressändringstjänster eller erbjuder skydd mot id-stölder bör ha lidit stor skada av överträdelserna, som är allvarliga. Marknadsföringen har vidare fått en mycket stor spridning genom att Adresstjänst Sverige AB har köpt en annonstjänst av Google som inneburit att dess webbplats hamnat längst upp vid sökningar. Marknadsföringen har getts en sådan utformning att det varit mycket svårt för konsumenten att bilda sig en uppfattning om vad det egentligen är som har beställts och om beställningen medför en betalningsförpliktelse. Trots det har Adresstjänst Sverige AB krävt betalning genom fakturor och påminnelser med hot om Kronofogdemyndigheten. Ett mycket stort antal konsumenter har betalat fakturan trots att de inte varit skyldiga till det. Marknadsföringen har pågått under lång tid. Överträdelserna är så allvarliga, omfattande och långvariga att marknadsstörningsavgiften inte kan bestämmas till annat än maxbeloppet, vilket är 10 procent av bolagets årsomsättning år 2015.

11 11 Adresstjänst Sverige AB:s årsomsättning år 2015 uppgick till kr vilket innebär att avgiften bör bestämmas till kr. Adresstjänst Sverige AB Adresstjänst Sverige AB har anfört i huvudsak följande. Övergripande synpunkter Marknadsföringspåståendena är korrekta, och samma påståenden används i marknadsföringssyfte av samtliga konkurrenter till Adresstjänst Sverige AB. När man beställer en Säker adressändring från Adresstjänst Sverige AB får man den tjänst bolaget tydligt marknadsför samt flyttkort och den jour som ingår när man utsätts för bedrägeri i samband med en flyttanmälan. Detta framgår tydligt. Väldigt många bolag och myndigheter marknadsför exakt samma eller liknande tjänster. Totalt har Adresstjänst Sverige AB haft ca kunder. KO påstår att det har inkommit 70 anmälningar mot Adresstjänst Sverige AB när bolaget har bedrivit sin verksamhet under och samt 28 anmälningar när bolaget bedrev verksamhet under 98 anmälningar motsvarar endast 0,198 procent av samtliga kunder. Adresstjänst Sverige AB anser sig vara föremål för smutskastning från konkurrenter som vill att bolaget ska försvinna från marknaden. Adresstjänst Sverige AB har fått intrycket att KO tror att Svensk Adressändring AB har något slags monopol på att förmedla Skatteverkets blankett om flyttanmälan, och

12 12 vill därför framhålla att även Adresstjänst Sverige AB, som är ett privat bolag, har rätt att göra detta. Adresstjänst Sverige AB har då också rätt att ta betalt för sina tjänster. Att Skatteverket inte tar betalt för sina tjänster saknar betydelse. Även Skatteverket använder orden Säker Adressändring i sin marknadsföring. Uppgifterna som KO har lämnat kan enligt Adresstjänst Sverige AB inte anses tillförlitliga. Bl.a. kan en del av klagomålen i själva verket avse Svensk Adressändrings tjänster och inte Adresstjänst Sverige AB. Bolagen Adressenheten och Adressbolaget ägs och drivs inte av Adresstjänst Sverige AB i någon form. Det är inte korrekt att Adresstjänst Sverige AB skulle ha arbetat och skiftat domännamn för att undgå KO:s granskningar. Adresstjänst Sverige AB har marknadsfört sina tjänster under - dinadressandring.se - minadressandring.se - sakeradressandring.se - adressavisering.se och - adresstjanst.se Anledningen till att man skiftat domännamn är för att undgå konkurrenternas stora kontaktnät som tillsammans med sina kontakter bloggar om bolagets tjänster och uppmanar kunder till Adresstjänst Sverige AB att polisanmäla bolaget samt hävdar att bolaget skulle vara ett bluffbolag. Marknadsföringen hos Google upphörde i april Adresstjänst Sverige AB anser att domstolen måste gå igenom Svensk Adressändring AB:s marknadsföringsmetoder då dessa skadar Adresstjänst Sverige AB.

13 13 Mot bakgrund av att KO har haft en varningslista publicerad där myndigheten varnade för Adresstjänst Sverige AB, en lista som efter beslut av Förvaltningsrätten tagits bort, bör KO inte få företräda den aktuella stämningsansökan och målet ska avvisas helt. Marknadsföringspåståendet "Adressändra snabbt och enkelt" Vad Adresstjänst Sverige AB åsyftar är att samma dag som beställningen sker skickas en flyttanmälan per post till kunden och når kunden en vardag efter. Samtidigt aktiveras även Säker adressändring. Marknadsföringspåståendet "Adressändring på nätet" Beställning av en adressändring sker på nätet via webbplatsen. Eftersom webbplatsen finns på nätet är det också en beställning om adressändring som man gör på nätet. Marknadsföringspåståendet "Adresstjänsten bistår med verkställandet av adressändringar/flyttanmälningar" Adresstjänst Sverige AB bistår med verkställande av adressändringar. Ordet bistår betyder assistera. Bolaget skickar en flyttanmälan till kunden, som vidarebefordrar den till Skatteverket eller till bolaget. Om bolaget får flyttanmälan vidarebefordrar bolaget flyttanmälan till Skatteverket. Av bolagets 200 kunder under juli månad 2016 har samtliga skickat in den flyttanmälanblankett man fått skickad till sig efter beställning. Det tyder på att inga kunder missförstår processen. Marknadsföringspåståendet "Bevakar ändringar i folkbokföringen" Adresstjänst Sverige AB bevakar på kundens förfrågan kundens nuvarande adress i folkbokföringsregistret. Kunden kan när som helst från Adresstjänst Sverige AB begära ett utdrag ur folkbokföringen. Adresstjänst Sverige AB har aldrig uppgett att bolaget bevakar och varnar om obehörig adressändring sker. Bolaget har på uppdrag av kund möjlighet att se att korrekta uppgifter återfinns i folkbokföringen.

14 14 Marknadsföringspåståendet "Ska du flytta kan du anmäla Säker adressändring så att din post inte går förlorad till obehöriga" En obehörig flyttanmälan kan vara ett sätt att komma åt posten för att exempelvis beställa varor eller kreditkort i adressatens namn. Vid beställning av Säker adressändring med flyttanmälan får man ett skydd för att kontrollera att man är folkbokförd på rätt adress. Marknadsföringspåståendet "Det är alltid viktigt att rätt post når rätt mottagare" Påståendet är i sig korrekt. Det är riktigt att Adresstjänst Sverige AB inte förmedlar kundernas nya uppgifter till myndigheter, företag och privatpersoner. Bolaget har aldrig uppgett att man gör det heller. Adresstjänst Sverige AB har aldrig påstått att bolaget ordnar med eftersändning av post. Det är oklart varför uttrycket Det är alltid viktigt att rätt post når rätt mottagare förknippas med eftersändning. Marknadsföringspåståendet "ID-stölder ökar kraftigt! Använd säker adressändring" Det bestrids att det saknas samband mellan ID-stölder och flyttanmälningar. Det föreligger en risk att utsättas för bedrägeri i samband med en flyttanmälan. Flertalet myndigheter har varnat om detta. Det är idag Sveriges vanligaste form av bedrägeri. Marknadsföringspåståendet "Nyhet! Säker adressändring är en tjänst för dig som kan utsättas för bedrägeri vid en obehörig flyttanmälan" Tjänsten är en nyhet och visar vilken adress kunden per dagens datum står folkbokförd på. Kunden kan omedelbart se om det är rätt adress och undgår då att utsättas för en obehörig flyttanmälan.

15 15 Marknadsföringspåståendet "Skaffa Säker adressändring och undgå id-stöld vid flyttanmälan" Genom utdraget ur folkbokföringen undgår kunden att utsättas för bedrägeri vid en obehörig flyttanmälan då kunden omedelbart ser om det är rätt adress i registret. Marknadsföringspåståendet "Genom Säker adressändring får du omedelbar koll på dina uppgifter i folkbokföringsregistret" Kunden kan när som helst begära utdrag ur folkbokföringsregistret per dagens datum. Marknadsföringspåståendet "Genom Säker adressändring får du omedelbar koll om någon i bedrägligt syfte ändrar din folkbokföringsadress" Genom informationen om folkbokföringsadressen per dagens datum kan kunden se om det är rätt adress och undgår då att utsättas för bedrägeri vid en obehörig flyttanmälan. Kunden kan få koll på om någon i bedrägligt syfte har ändrat i folkbokföringen. Marknadsföringspåståendet "Säker Adressändring har nu begränsat och förhindrat skadorna avsevärt. Du har också sparat mycket bekymmer" Med ett utdrag ur folkbokföringen per dagens datum så undgår kunden att utsättas för bedrägeri vid en obehörig flyttanmälan då kunden omedelbart ser om det är en korrekt folkbokföringsadress. Om kunden upptäcker en obehörig flyttanmälan har kunden sparat sig mycket bekymmer. Fakturering utan beställning Faktura eller flyttanmälan skickas endast om det föreligger en beställning. Annars sker inte utskick av varken faktura eller flyttanmälan. Aktivering av Säker adressändring sker ej utan beställning. Information om pris m.m. De erbjudna tjänsternas huvudsakliga egenskaper och innehåll framgår tydligt på webbplatsen Priserna uppges innan kunden påbörjat sin

16 16 beställning, efter beställning och i fakturan. Priserna döljs inte på hemsidan som KO gör gällande. Priserna för tjänsterna framgår tydligt innan beställning och i beställningskvittot efter beställning samt i faktura som skickas till kund. Priserna syns på startsidan, innan beställning, i beställningsformuläret och i informationen om tjänsten. Samtliga tillkommande avgifter och skatter syns i fakturan. Adresstjänst Sverige AB meddelar sitt namn, adress, e-postadress och organisationsnummer på såväl webbplats som i utskickad faktura. Adresstjänst Sverige AB har inte använt telefon då kundtjänsten skedde via epost och hade därför inget telefonnummer. Idag finns ett telefonnummer. BEVISNING Både KO och Adresstjänst Sverige AB har åberopat skriftlig bevisning. SKÄL Ramen för prövningen tar ställning till vad KO har gjort gällande om Adresstjänst Sverige AB:s marknadsföring. Däremot sker ingen prövning av vad Adresstjänst Sverige AB har gjort gällande om felaktigheter i Svensk Adressändring AB:s marknadsföringsmetoder. Anledningen är att ramen för domstolens prövning bestäms av de yrkanden och grunder som käranden, i det här fallet KO, har lagt fram.

17 KO har talerätt 17 Adresstjänst Sverige AB har begärt att målet ska avvisas och har som det får uppfattas gjort gällande att KO saknar talerätt. Detta då KO har haft en varningslista publicerad där myndigheten varnade för Adresstjänst Sverige AB, en lista som efter beslut av Förvaltningsrätten tagits bort. Adresstjänst Sverige AB menar att KO inte kan föra talan på grund av jäv. konstaterar att KO:s rätt att väcka talan om förbud, åläggande och marknadsstörningsavgift framgår av marknadsföringslagen. Avvisningsyrkandet avslås därför. Förbud och ålägganden Rättsliga utgångspunkter för bedömningen En näringsidkare vars marknadsföring är otillbörlig får, enligt 23 marknadsföringslagen, förbjudas att fortsätta med denna eller någon annan liknande åtgärd. Enligt 24 marknadsföringslagen får en näringsidkare som vid sin marknadsföring låter bli att lämna väsentlig information åläggas att lämna sådan information. Av 3 marknadsföringslagen framgår att med marknadsföring avses reklam och andra åtgärder i näringsverksamhet som är ägnade att främja avsättningen av och tillgången till produkter inbegripet en näringsidkares handlande, underlåtenhet eller någon annan åtgärd eller beteende före, under eller efter försäljning eller leverans av produkter till konsumenter och näringsidkare. Av förarbetena framgår att begreppet marknadsföring även tar sikte på näringsidkarens beteende efter ingående av avtal, dvs. i s.k. efterköpssituationer (prop. 2007/08:115 s. 142). Enligt 9 marknadsföringslagen ska all marknadsföring utformas och presenteras så att det tydligt framgår att det är fråga om marknadsföring och det ska också tydligt

18 18 framgå vem som svarar för marknadsföringen. Enligt 10 första stycket får en näringsidkare vid marknadsföringen inte använda sig av felaktiga påståenden eller andra framställningar som är vilseledande i fråga om näringsidkarens egen eller någon annans näringsverksamhet. Enligt tredje stycket får en näringsidkare inte heller utelämna väsentlig information i marknadsföringen av sin egen eller någon annans näringsverksamhet. Med vilseledande utelämnande avses även sådana fall när den väsentliga informationen ges på ett oklart, obegripligt, tvetydigt eller annat olämpligt sätt. Om en näringsidkare som omfattas av bestämmelserna i lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (distansavtalslagen) inte ger information i enlighet med 2 kap 2-5 nämnda lag ska marknadsföringslagen tillämpas. Informationen ska enligt 2 kap 6 distansavtalslagen anses vara väsentlig enligt 10 tredje stycket marknadsföringslagen. Enligt 8 marknadsföringslagen är marknadsföring som är vilseledande enligt bl.a. 9 och 10 att anse som otillbörlig om den påverkar eller sannolikt påverkar mottagarens förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut. Sådan vilseledande marknadsföring som anges i punkterna 1-23 i svarta listan är alltid att anse som otillbörlig. Enligt punkten 21 är det, såvitt är av intresse i målet, vilseledande att i marknadsföringsmaterial inkludera en faktura som ger konsumenten intryck av att denne redan beställt den marknadsförda tjänsten när så inte är fallet. Vilseledande och otillbörlig marknadsföring Enligt 10 första stycket marknadsföringslagen får en näringsidkare vid marknadsföringen inte använda sig av felaktiga påståenden eller andra framställningar som är vilseledande. Enligt praxis ska all marknadsföring vara sanningsenlig (det s.k. vederhäftighetskravet). Det är den som ansvarar för en marknadsföringsåtgärd som har

19 19 bevisbördan för att gjorda marknadsföringspåståenden är riktiga. Om detta inte bevisas anses påståendena ifråga vara vilseledande. Även utelämnande av information kan vara vilseledande. Enligt 10 tredje stycket marknadsföringslagen får en näringsidkare inte utelämna väsentlig information i marknadsföringen av sin egen näringsverksamhet eller annans näringsverksamhet. Med vilseledande utelämnande avses även sådana fall när den väsentliga informationen ges på ett oklart, obegripligt, tvetydigt eller annat olämpligt sätt. Bedömningen sker utifrån genomsnittskonsumenten, i det här fallet vem som helst i befolkningen som önskar göra en adressändring. En sådan konsument är normalt informerad samt skäligen uppmärksam och upplyst med beaktande av sociala, kulturella och språkliga faktorer. KO:s talan får starkt stöd av det underlag från webbplatsen från mars 2016 som KO har lagt fram. På förstasidan står det ADRESSÄNDRA SNABBT OCH ENKELT och Adresstjänsten bistår med verkställandet av adressändringar / flyttanmälningar och bevakar ändringar i folkbokföringen. Längst ned på sidan, bl.a. i beställningsformuläret, står det ADRESSÄNDRING PÅ NÄTET. Webbplatsen förmedlar intrycket att det går att göra en flyttanmälan direkt på nätet genom att fylla i ett webbformulär där bl.a. personuppgifter samt uppgifter om nuvarande adress och ny adress ska uppges. Någon flyttanmälan genomförs dock inte vid användning av webbformuläret, utan det enda som händer är att Adresstjänst Sverige AB skickar ut Skatteverkets kostnadsfria blanketter för flyttanmälan till konsumenten. Konsumenten måste sedan använda blanketten och själv göra en flyttanmälan. Intrycket som förmedlas på webbplatsen neutraliseras inte av att även följande information förekommer: Du får en blankett för adressändring som du ska fylla i och skicka till Skatteverket. Exempel på hur du fyller i en adressändring ser du i blanketten du beställer. Handlingen måste alltid nå Skatteverket för att din nya adress ska gälla samt Gör du en flyttanmälan hos oss får du en blankett som du ska skicka till Skatteverket.

20 20 Adresstjänst Sverige AB ordnar inte heller med att konsumentens nya adress meddelas privatpersoner, vissa företag och organisationer, och ordnar inte eftersändning av post. De marknadsföringspåståenden som tar sikte på att posten ska nå rätt adress (närmast Det är alltid viktigt att rätt post når rätt mottagare och Adresstjänsten bistår med verkställandet av adressändringar / flyttanmälningar ) framstår därför som felaktiga. Av anmälningar från konsumenter framgår dessutom att posten i flera fall inte har gått till deras nya adresser. Vad gäller tjänsten Säker adressändring får konstateras att den, utifrån det underlag som har lagts fram i målet, framstår som praktiskt taget innehållslös för konsumenten. Den verkliga innebörden av tjänsten synes vara att konsumenten kan kontakta Adresstjänst Sverige AB under abonnemangstiden och då få ett registerutdrag ur Skatteverkets folkbokföring. Någon fortlöpande bevakning av konsumentens folkbokföringsadress förekommer däremot inte från Adresstjänst Sverige AB:s sida. Marknadsföringspåståendena om att Adresstjänst bevakar ändringar i folkbokföringen, att posten inte går förlorad till obehöriga, att skydd ges mot id-stölder och bedrägerier samt att Adresstjänst bevakar och varnar om en obehörig adressändring sker, har inte underbyggts med någon utredning från Adresstjänst Sverige AB. Påståendena om att en jourtjänst skulle ingå har inte heller verifierats. Det är den som vidtar en marknadsföringsåtgärd som ska visa att marknadsföringspåståendena är sanna. Patentoch marknadsdomstolen utgår därför från att påståendena är osanna. Som KO har anfört saknas stöd för att det skulle föreligga större risk för id-stöld i samband med en flytt än vid vilket annat tillfälle som helst. De förklaringar och invändningar som har lämnats av Adresstjänst Sverige AB är inte sådana att de väcker tvivel kring KO:s utredning.

21 21 För att en vilseledande åtgärd ska betraktas som otillbörlig förutsätts enligt 8 marknadsföringslagen att den påverkar eller sannolikt påverkar mottagarens förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut. Marknadsföring av aktuellt slag måste utformas så att genomsnittskonsumenten, i detta fall vem som helst som önskar göra en flyttanmälan eller vidta åtgärder mot risk för id-stöld, tydligt kan förstå vad näringsidkaren erbjuder. Webbplatsen har innehållit motstridig information som lätt kan missuppfattas av konsumenten, samt information som framstår som felaktig. Det påverkar konsumentens förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut. Adresstjänst Sverige AB har invänt att endast 0,198 procent av bolagets kunder har klagat till KO. Invändningen är dock inte bärkraftig eftersom all marknadsföring ska vara vederhäftig. Sammantaget föreligger en överträdelse av marknadsföringslagen genom vilseledande och otillbörlig marknadsföring. Det finns anledning att meddela förbud mot dessa åtgärder. Fakturering fastän det saknas betalningsförpliktelse Enligt 2 kap 9 distansavtalslagen (2005:59) gäller följande. Vid distansavtal som ingås på en webbplats är konsumenten endast bunden av en beställning som medför en betalningsförpliktelse om förpliktelsen har tydliggjorts före beställningen och konsumenten uttryckligen har påtagit sig förpliktelsen. KO har gjort gällande att Adresstjänst Sverige AB har utformat sin webbplats på ett sådant sätt att beställningen inte under några omständigheter kan medföra någon betalningsförpliktelse för konsumenten. Efter genomgång av de handlingar som KO

22 22 har lagt fram om webbplatsens utformning instämmer i KO:s bedömning. Det är långt ifrån tydligt att den som söker göra en flyttanmälan på samtidigt köper tjänsten Säker adressändring till en kostnad av 495 kr plus 60 kr expeditionsavgift. Konsumenten konfronteras med en förikryssad ruta för Flyttanmälan med säker adressändring och kan inte välja bort tjänsten Säker adressändring. Priset anges inte heller i det sista steget innan beställningen skickas. KO har även lagt fram till ett stort antal anmälningar från konsumenter som bevisning. Flertalet anmälningar innehåller epostkonversationer med Adresstjänst Sverige AB där bolaget hävdar rätt till betalning för tjänsten Säker adressändring trots att konsumenterna gör gällande att de inte har beställt Säker adressändring, eller att de inte förstått att en avgift skulle utgå. Anmälningarna innehåller också kopior av fakturor. Adresstjänst Sverige AB har alltså tagit betalt för tjänsten Säker adressändring trots att rättsligt giltiga beställningar inte har gjorts. Att det i någon teknisk mening har gjorts en beställning innebär inte att ett giltigt avtal har ingåtts. Den s.k. svarta listan gäller enligt 4 marknadsföringslagen som svensk lag och innehåller en uppräkning av vilseledande affärsmetoder vilka enligt 8 andra stycket marknadsföringslagen alltid är att anse som otillbörliga. Bland dessa svartlistade affärsmetoder återfinns följande i punkterna 21 och 29: I marknadsföringsmaterialet inkludera en faktura eller liknande betalningshandling som ger konsumenten intryck av [att] han redan har beställt den marknadsförda produkten när så inte är fallet. Kräva omedelbar eller uppskjuten betalning för eller återsändande eller förvaring av produkter som näringsidkaren tillhandahållit men som konsumenten inte beställt (leverans utan föregående beställning) utom om produkten är en sådan ersättning som tillhandahållits i överensstämmelse med artikel 7.3 i direktiv 97/7/EG.

23 23 Att kräva betalning för varor eller tjänster som inte har beställts utgör alltså svartlistade affärsmetoder enligt punkterna 21 och 29 i direktiv 2005/29/EG. Patent- och marknadsöverdomstolen har i ett interimistiskt beslut (beslut den 27 januari 2017 i PMÖ ) funnit att en säljmetod, i det fallet säljsamtal till konsumenter, inte kunde anses utgöra sådant agerande som avses i punkterna 21 och 29 i svarta listan. Överdomstolen påminde om att punkterna 21 och 29 i svarta listan i allt väsentligt motsvarar bestämmelsen om s.k. fakturaskojeri enligt 12 i 1995 års marknadsföringslag. Enligt denna bestämmelse fick en näringsidkare vid sin marknadsföring inte tillställa någon fakturor, inbetalningsavier eller liknande meddelanden avseende produkter som inte uttryckligen beställts och därvid vilseleda mottagaren om dennes betalningsskyldighet (se MD 2016:10 med hänvisningar). Ett typiskt exempel på försök till s.k. negativ avtalsbindning, dvs. att någon blir bunden till ett avtal utan att själv ha vidtagit någon rättshandling, är leverans av obeställda produkter (jfr MD 2009:30). Det är oklart vad Patent- och marknadsöverdomstolen menade med att vissa säljsamtal som säljmetod inte kunde anses utgöra sådant agerande som avses i punkterna 21 och 29 i svarta listan. Överdomstolens hänvisningar till 1995 års marknadsföringslag och vad som sagts vid säljsamtalen ifråga, indikerar att det endast kan vara fråga om svartlistade förfaranden i mer renodlade fall av fakturaskojeri, medan det inte kan vara svartlistade förfaranden när det förekommit muntliga kontakter mellan näringsidkaren och konsumenten där avtal i vart fall har diskuterats. bedömer att det är fråga om en svartlistad affärsmetod enligt punkt 21 i svarta listan i det här fallet. Som KO har anfört är webbplatsen utformad på sådant sätt att det inte kan uppstå ett giltigt avtal. Adresstjänst Scverige Ab ska förbjudas att vidta dessa åtgärder.

24 24 Felaktig information om tjänstens huvudsakliga egenskaper och dess pris samt frånvaro av kontaktuppgifter 2 kap 2 distansavtalslagen innebär krav på att näringsidkaren ger konsumenten information i flertal avseenden innan avtal ingås, bl.a. om sitt namn, organisationsnummer och telefonnummer samt om tjänstens huvudsakliga egenskaper och pris. Såvitt framgått har webbplatsen inte uppfyllt dessa krav. Den dokumentation som KO har gett in föranleder slutsatsen att webbplatsen är utformad så att det är mycket svårt att förstå att man gör en kombinationsbeställning av den kostnadsfria tjänsten Flyttanmälan och betaltjänsten Säker adressändring. Det är också mycket svårt att utläsa priset. Vidare saknas information om namn, organisationsnummer och telefonnummer till Adresstjänst Sverige AB. Bolaget har uppgett att alla kontakter skedde med epost och att det inte fanns något telefonnummer, men att telefonnummer har lagts till sedan KO väckt talan. Med anledning av vad Adresstjänst Sverige AB har gjort gällande om att priset syns i beställningskvittot efter beställning samt i faktura som skickas till kund, bör påpekas att enligt 2 kap 2 distansavtalslagen måste information om priset ges innan avtal ingås. På motsvarande sätt måste information om namn, adress, e-postadress och organisationsnummer ges innan ett avtal ingås, och det kan inte kompenseras genom att lämna informationen i en faktura. 2 kap 6 distansavtalslagen innebär i korthet att frånvaron av sådan information som anges i lagens 2-5 (i det här fallet tjänstens huvudsakliga egenskaper, pris, företagsnamn, organisationsnummer och telefonnummer) ska anses innebära utelämnande av väsentlig information i strid mot 10 tredje stycket marknadsföringslagen. Utelämnandet av informationen påverkar sannolikt mottagarens förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut. Sammantaget ger utredningen stöd för att Adresstjänst Sverige AB har gjort sig skyldigt till en överträdelse av marknadsföringslagen genom felaktig information om

25 25 tjänsten och dess pris på det sätt som KO har gjort gällande. Ett åläggande att lämna information ska därför meddelas. Förbud och åläggande vid vite Enligt 26 marknadsföringslagen ska förbud och ålägganden förenas med vite om det inte av särskilda skäl är obehövligt. Sådana särskilda skäl föreligger inte i målet. Ett vitesförbud eller åläggande ska vara klart avgränsat så att den som beslutet riktar sig mot vet vad han eller hon inte får göra. Inom ramen för kärandens yrkande är det domstolens uppgift att utforma beslutet så att det uppfyller kravet på entydighet och konkretisering och ett beslut ska inte heller gå längre än vad som är motiverat i det enskilda fallet (se prop. 1993/94:122, s. 67). Vidare ska det ta sikte på den överträdelse som har begåtts och alltså enbart träffa de faktiska överträdelserna av marknadsföringslagen (se Svea hovrätts dom den 5 november 2015 i mål T med hänvisning till NJA 2007 s. 431). KO:s yrkanden uppfyller dessa krav, och beslut kan därmed utformas i enlighet med yrkandena. Enligt 3 lagen (1985:206) om viten ska ett vite fastställas till ett belopp som med hänsyn till vad som är känt om adressatens, dvs. den som vitesföreläggandet riktas mot, ekonomiska förhållanden och till omständigheterna i övrigt kan antas förmå denne att följa föreläggandet. Ett vite bör bestämmas så högt att det inte blir ekonomiskt fördelaktigt för adressaten att underlåta att iaktta det (se prop. 1984/85:96 s. 27). Vitet ska fastställas till ett bestämt belopp, om inte annat följer av 4. Vitesbeloppet bör bestämmas till kr för vart och ett av förbuden respektive för åläggandet.

26 Löpande vite? 26 I 4 lagen om viten finns bestämmelser om löpande vite. I paragrafens första stycke anges att, om det är lämpligt med hänsyn till omständigheterna, får vite föreläggas som löpande vite. Vitet ska bestämmas till ett visst belopp för varje tidsperiod av viss längd under vilken föreläggandet inte har följts eller, om föreläggandet avser en återkommande förpliktelse, för varje gång adressaten underlåter att fullgöra denna. I förarbetena till viteslagen anförs bl.a. att det är naturligt att löpande viten används med viss försiktighet. På det marknadsrättsliga området borde löpande vite inte, liksom på övriga områden, användas schablonmässigt, utan först efter en prövning i det enskilda fallet. Närmast torde löpande vite aktualiseras i situationer då det finns skäl att befara att näringsidkaren kan komma att åsidosätta domstolens beslut upprepade gånger. Näringsidkarens tidigare beteende, marknadens särskilda beskaffenhet och säljformen är exempel på sådant som kan inverka på denna bedömning (se prop. 1984/85:96 s. 51). Patent- och marknadsöverdomstolen bedömde i sitt interimistiska beslut av den 27 oktober 2016 att vitena mot Adresstjänst Sverige AB skulle föreläggas som ordinära viten. Överdomstolen anförde att för att löpande vite ska bli aktuellt bör det enligt överdomstolens mening normalt krävas att det finns skäl att befara att den som föreläggandet riktas mot kan komma att överträda vitesförbudet. Adresstjänst Sverige AB hade visserligen enligt utredningen vid två tillfällen aktualiserats i tillsynsärenden hos KO, men däremot inte tidigare överträtt något vitesförbud. Den utredning som lagts fram i övrigt om bl.a. dess koppling till andra bolag, verksamma inom samma område, kunde enligt överdomstolens bedömning inte anses tillräcklig för att bolaget interimistiskt skulle föreläggas löpande vite. konstaterar att det inte lagts fram något annan utredning till stöd för behovet av löpande vite än den som fanns tillgänglig vid prövningen av de interimistiska yrkandena. Vitena ska därför föreläggas som ordinära viten.

27 Det interimistiska beslutet 27 Enligt 27 tredje stycket marknadsföringslagen med hänvisning till 15 kap. 8 rättegångsbalken ska när målet avgörs pröva om det interimistiska beslutet ska bestå. konstaterar att det är fråga om marknadsföring på internet som lätt kan fortsätta eller återupptas. Det interimistiska beslutet ska därför bestå. Marknadsstörningsavgift KO har yrkat att Adresstjänst Sverige AB ska förpliktas betala marknadsstörningsavgift med kr. Ska äldre eller yngre bestämmelser tillämpas? Bestämmelserna om marknadsstörningsavgift ändrades den 1 oktober För marknadsföring som har vidtagits före ikraftträdandet gäller enligt övergångsbestämmelserna äldre föreskrifter. Om en viss marknadsföring och ett visst avtalsvillkor har vidtagits respektive använts både före och efter ikraftträdandet finns inga hinder mot att tillämpa de nya bestämmelserna avseende dessa (prop. 2015/16:168, s. 31). I målet finns inte någon information om att Adresstjänst Sverige AB ska ha vidtagit marknadsföringsåtgärder av aktuellt slag efter den 1 oktober Patent- och marknadsdomstolen tillämpar därför de äldre bestämmelserna. Marknadsstörningsavgift; rättsliga utgångspunkter för bedömningen Enligt 29 marknadsföringslagen får en näringsidkare åläggas att betala en särskild

28 28 avgift om näringsidkaren eller någon som handlar på näringsidkarens vägnar uppsåtligen eller av oaktsamhet har brutit mot någon av de särskilda reglerna i marknadsföringslagen som innehåller konkreta förbud mot och krav på vissa marknadsföringsåtgärder, däribland 8 och 10 marknadsföringslagen och bestämmelserna i bilaga I till direktiv 2005/29/EG (svarta listan). Enligt 31 marknadsföringslagen i den lydelse som gällde före den 1 oktober 2016 ska marknadsstörningsavgift bestämmas till lägst kr och högst fem miljoner kr. Avgiften får inte överstiga tio procent av näringsidkarens årsomsättning. Årsomsättningen ska avse omsättningen närmast föregående räkenskapsår. Om överträdelsen skett under näringsidkarens första verksamhetsår eller om uppgifter om årsomsättning saknas eller är bristfälliga får årsomsättningen uppskattas. Av betydelse för avgiftens storlek är överträdelsens art, varaktighet och omfattning. När marknadsstörningsavgiften fastställs, ska enligt lagens 32 i lydelsen före den 1 oktober 2016, särskild hänsyn tas till hur allvarlig överträdelsen är och hur länge den har pågått. I ringa fall ska någon avgift inte dömas ut. Avgiften får efterges om det finns synnerliga skäl för det. När det gäller överträdelsens art kan hänsyn tas både till det slag av marknadsföring som är föremål för bedömning och till det mått av uppsåt, nonchalans eller systematiskt handlande som ligger bakom. Överträdelser som har tydlig karaktär av nonchalans inför klara regler eller som innebär att förfaranden som tidigare lett till påföljd upprepas bör ofta mötas med avgiftssanktion (se prop. 1994/95:123 s. 177). Marknadsstörningsavgiften avser att beivra redan begångna överträdelser medan förbud förenat med vite syftar till att avhålla näringsidkaren från framtida överträdelser. Om det finns skäl för det, finns möjlighet att döma ut båda sanktionerna på en och samma gång. Möjlighet finns också att förena påföljderna åläggande och marknadsstörningsavgift (prop. 2007/08:115 s. 118 och 120).

29 29 Med hänsyn till de aktuella överträdelsernas art och svårighetsgraden av de påföljder som de kan medföra, kan en marknadsstörningsavgift betraktas som en påföljd av straffrättslig karaktär vid tillämpningen av Europakonventionen (för en motsvarande bedömning se mål C-45/08 Spector Photo Group och Van Raemdonck, EU:C:2009:806, punkt 42 med hänvisningar). KO har bevisbördan för att den marknadsföring som påstås utgöra en överträdelse faktiskt har ägt rum. Vidare har KO bevisbördan för att uppsåt eller oaktsamhet föreligger samt för att den otillbörliga marknadsföringen har stört marknadens funktion. KO har även bevisbördan för de omständigheter som åberopas för beräkning av marknadsstörningsavgift, som t.ex. företagets omsättning. Är det fråga om sådana överträdelser som bör leda till marknadsstörningsavgift? Domstolen har kommit fram till att Adresstjänst Sverige AB har överträtt marknadsföringslagen på sätt som KO har påstått. Adresstjänst Sverige AB:s otillbörliga marknadsföringsåtgärder har riktats mot konsumentkollektivet i stort och bolaget har visat en nonchalans inför gällande regler. Det är inte något ringa fall och det saknas synnerliga skäl att efterge avgiften. Uppsåt eller oaktsamhet? En marknadsstörningsavgift förutsätter att en framställning i marknadsföring svarar mot det subjektiva rekvisitet om uppsåt eller oaktsamhet. Ett typiskt bevis på uppsåt eller oaktsamhet kan anses vara upprepade aktiviteter av sådant om redan har förbjudits. Och det räcker då att det sker av slarv (Levin, Marknadsföringslagen en kommentar, Karnov Group Sweden AB, 2014, s 238). Adresstjänst Sverige AB har tidigare bedrivit verksamhet under firmorna IT Farsta Group Aktiebolag och Sydmetod AB, bl.a. på webbplatsen

30 30 De marknadsföringsåtgärder som förekom på överensstämmer i stort med de som har tillämpats på KO inledde ett tillsynsärende, men avskrev det efter att bolaget uppgett att verksamheten hade stängts ned. Genom en faktura som KO har gett in i målet kan Adresstjänst Sverige AB därefter kopplas till Edströms Allservice Kommanditbolag. Enligt KO har Adresstjänst Sverige AB i vart fall från mars 2015 börjat överlåta fordringar till Edströms Allservice Kommanditbolag. Edströms Allservice Kommanditbolag firmaändrade sedan till Adressenheten Sverige Kommanditbolag. Kommanditbolaget började i slutet av sommaren 2015 marknadsföra samma tjänster (Flyttanmälan och Säker adressändring) på webbplatsen Även denna verksamhet blev föremål för ett tillsynsärende från KO:s sida. Enligt KO upphörde verksamheten i början av år 2016, men togs då över av det bolag som ursprungligen hade marknadsfört tjänsterna, dvs. svaranden i det här målet; Adresstjänst Sverige AB. Det som läggs Adresstjänst Sverige AB till last är enbart bolagets egna åtgärder. Men åtgärderna kan inordnas i en historik med att flytta verksamheten mellan olika webbplatser och olika bolag i samband med KO:s granskningar. Mot bakgrund av historiken med att flytta verksamheten mellan olika webbplatser och bolag, på sätt som redogjorts för, får överträdelserna anses ha skett uppsåtligen. Har marknadsföringen stört marknadens funktion? Marknadsstörningsavgift ska användas i fall där det föreligger ett mer påtagligt behov av att skydda allmänna konsument- och näringsidkarintressen (prop. 1994/95:123 s. 104 och prop. 2007/08:115 s. 118). Avgiften är avsedd för situationer där den otillbörliga marknadsföringen stör marknadens funktion. Ett exempel på en sådan störning är enligt förarbetena om en näringsidkares otillbörliga agerande är av sådant

RÄTTEN Hovrättsråden Carl Josefsson och Göran Söderström, referent och protokollförare, samt tf. hovrättsassessorn Filippa Exelin

RÄTTEN Hovrättsråden Carl Josefsson och Göran Söderström, referent och protokollförare, samt tf. hovrättsassessorn Filippa Exelin 1 SVEA HOVRÄTT PROTOKOLL Aktbilaga 11 Patent- och 2016-10-26 Mål nr PMÖ 8051-16 marknadsöverdomstolen Föredragning i Rotel 020109 Stockholm RÄTTEN Hovrättsråden Carl Josefsson och Göran Söderström, referent

Läs mer

Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD. marknadsföring av paketresor

Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD. marknadsföring av paketresor MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2009:3 2008: Datum 2009-02-17 Dnr B 5/08 KÄRANDE Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD SVARANDE Abitur AB, Box 2071, 429 12 SÄRÖ SAKEN marknadsföring av paketresor

Läs mer

Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD. Prima Travel Aktiebolag, Stora Åvägen 21, 434 36 ASKIM. marknadsföring av paketresor

Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD. Prima Travel Aktiebolag, Stora Åvägen 21, 434 36 ASKIM. marknadsföring av paketresor MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2008:6 2008-04-11 Dnr B 2/07 KÄRANDE Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD SVARANDE Prima Travel Aktiebolag, Stora Åvägen 21, 434 36 ASKIM SAKEN marknadsföring av paketresor

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2013: Mål nr B 1/13

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2013: Mål nr B 1/13 MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2013:15 2013-09-24 Mål nr B 1/13 KÄRANDE Konsumentombudsmannen, Box 48, 651 02 Karlstad SVARANDE 1. Genilab of Scandinavia Aktiebolag, 556247-6753, Riddargatan 14, 114 35 Stockholm

Läs mer

Nordic Media Sweden Aktiebolag, Stora Fiskaregatan 9 H, 222 24 Lund Ombud: jur.kand. H-O. M., Juristfirman H-O. M., Klostergatan 1, 222 22 Lund

Nordic Media Sweden Aktiebolag, Stora Fiskaregatan 9 H, 222 24 Lund Ombud: jur.kand. H-O. M., Juristfirman H-O. M., Klostergatan 1, 222 22 Lund MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2011:3 2008: Datum 2011-02-09 Dnr C 6/09 KÄRANDE Swemedia AB, Carl Gustafs väg 46, 214 21 Malmö Ombud: advokaten E. T., Advokatbyrån S. & Co AB, Anna Lindhs plats 4, 211 19 Malmö

Läs mer

Erik Segersällsväg 3 B, 126 50 HÄGERSTEN. Marknadsföring av företagskatalog och branschregister

Erik Segersällsväg 3 B, 126 50 HÄGERSTEN. Marknadsföring av företagskatalog och branschregister MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2009:36 2008: Datum 2009-11-19 Dnr C 31/08 KÄRANDE 1. Eniro AB, 169 87 STOCKHOLM 2. Din Del Aktiebolag, Box 6010, 171 60 SOLNA Ombud för 1 och 2: advokaten A. K. och jur.kand. J.

Läs mer

RÄTTEN Hovrättsråden Kajsa Bergkvist och Göran Söderström samt tf. hovrättsassessorn Teresia Danielsson, referent

RÄTTEN Hovrättsråden Kajsa Bergkvist och Göran Söderström samt tf. hovrättsassessorn Teresia Danielsson, referent 1 SVEA HOVRÄTT PROTOKOLL Aktbilaga 12 Patent- och 2017-01-13 Mål nr PMÖ 10737-16 marknadsöverdomstolen Föredragning i Rotel 0223 Stockholm RÄTTEN Hovrättsråden Kajsa Bergkvist och Göran Söderström samt

Läs mer

Informations- och förbudsförelägganden

Informations- och förbudsförelägganden KONSUMENTOMBUDSMANNEN [ KONSUMENTVERKET*""""" KONSUMENTOMBUDSMANNEN 'NK. 2015-09m f FÖRELÄGGANDE 2015-09-08 FF 2015:4 b IF 2015:3 b Dnr 2014/1211 uy 2* ^. ^.l.^...isjvedfonenet AB ""Björkgatan 77 753 23

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2016: Mål nr B 3/16

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2016: Mål nr B 3/16 MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2016:13 2016-08-15 Mål nr B 3/16 KÄRANDE Konsumentombudsmannen Box 48, 651 02 Karlstad SVARANDE Malmö Dansakademi AB, 556850-1372 Sofielundsvägen 57, 214 34 Malmö Ombud: Jur. kand.

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2013:17 2013-11-14 Mål nr C 13/12

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2013:17 2013-11-14 Mål nr C 13/12 MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2013:17 2013-11-14 Mål nr C 13/12 KÄRANDE Inwido Sverige AB, 556583-4693, Box 153, 574 22 Vetlanda Ombud: advokaten H-G. F. och jur.kand. M. J., Gärde Wesslau Advokatbyrå, Box 684,

Läs mer

Förbuds- och informationsföreläggande

Förbuds- och informationsföreläggande Konsument verket KO Föreläggande FF 2015:8 -/*> IF 2015:5 - zoo Datum 2OI5-II-26 Dnr 2OI5/H7I Processrådet Carolina Andersson KO-sekretariatet Lundstedt Fond & Finans AB Grynbodgatan 4 A 211 33 Malmö Förbuds-

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2012: Dnr C 16/11

MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2012: Dnr C 16/11 MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2012:17 2012-12-21 Dnr C 16/11 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholm tingsrätts dom, avd. 5, den 20 maj 2011 i mål nr T 6805-10, se bilaga (ej bilagd här) KLAGANDE 1. PSW Trading AB, Baumangatan

Läs mer

Konsumentombudsmannen (KO) Box 48, 651 02 KARLSTAD. Fordonsvärderingen i Skåne AB, Tredalagatan 5, 291 34 KRISTIANSTAD Ställföreträdare: J. E.

Konsumentombudsmannen (KO) Box 48, 651 02 KARLSTAD. Fordonsvärderingen i Skåne AB, Tredalagatan 5, 291 34 KRISTIANSTAD Ställföreträdare: J. E. MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2009:8 2008: Datum 2009-04-29 Dnr B 6/08 KÄRANDE Konsumentombudsmannen (KO) Box 48, 651 02 KARLSTAD SVARANDE Fordonsvärderingen i Skåne AB, Tredalagatan 5, 291 34 KRISTIANSTAD Ställföreträdare:

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2014:2 2014-02-18 Mål nr C 18/13

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2014:2 2014-02-18 Mål nr C 18/13 MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2014:2 2014-02-18 Mål nr C 18/13 KÄRANDE Pierce AB, 556763-1592, Konsumentvägen 4, 125 30 Älvsjö Ombud: advokaten C. A. och jur. kand. K. E., W. Advokatbyrå Stockholm KB, Box 7543,

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm 1 STOCKHOLMS TINGSRÄTT DOM 2017-11-02 Meddelad i Stockholm Mål nr PMT 16506-16 PARTER Kärande Konsumentombudsmannen Box 48 651 02 Karlstad Genom processrådet Carolina Andersson Svarande TW Kundservice

Läs mer

PROTOKOLL 2014-07-15 Mål nr B 6/14 Aktbilaga 81. Per Carlson, ordförande, Karin Lindell, Lennart Göransson och Anders Stenlund

PROTOKOLL 2014-07-15 Mål nr B 6/14 Aktbilaga 81. Per Carlson, ordförande, Karin Lindell, Lennart Göransson och Anders Stenlund MARKNADSDOMSTOLEN PROTOKOLL Mål nr B 6/14 Aktbilaga 81 MARKNADSDOMSTOLEN Per Carlson, ordförande, Karin Lindell, Lennart Göransson och Anders Stenlund PROTOKOLLFÖRARE OCH FÖREDRAGANDE Föredraganden Caroline

Läs mer

2. KO yrkar ersättning för rättegångskostnader med belopp som senare kommer att anges.

2. KO yrkar ersättning för rättegångskostnader med belopp som senare kommer att anges. KONSUMENTOMBUDSMANNEN STÄMNINGSANSÖKAN Verksjuristen Patrik Havermann 2015-02-20 2013/414 Marknadsdomstolen SÖKANDE Konsumentombudsmannen Box 48 651 02 Karlstad MOTPART Eniro 118 118 AB, 556476-5294 Gustav

Läs mer

INK. 2012-11- 27. KONSUMENTOMBUDSMANNEN FÖRELÄGGANDE IF 2012:7a Processrådet Gunnar Wikström 2012-11-08 Dnr 2011/2167

INK. 2012-11- 27. KONSUMENTOMBUDSMANNEN FÖRELÄGGANDE IF 2012:7a Processrådet Gunnar Wikström 2012-11-08 Dnr 2011/2167 KONSUMENTOMBUDSMANNEN FÖRELÄGGANDE IF 2012:7a Processrådet Gunnar Wikström 2012-11-08 Dnr 2011/2167 KONSUMENTVERKET KONSUMENTOMBUDSMANNEN INK. 2012-11- 27 nn, Ordn.nr /S20 Adressat Anna Cecilia Nilsson

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2012:1 2012-01-17 Dnr C 12/11

MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2012:1 2012-01-17 Dnr C 12/11 MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2012:1 2012-01-17 Dnr C 12/11 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom 2011-03-09 i mål nr T 3930-10, se bilaga (ej bilagd här) KLAGANDE BrilliantSmile Nordic AB, Styrgången

Läs mer

Lokaldelen i Sverige AB, Box 623, Halmstad Ombud: advokaten P. E. och jur.kand. L. Å., Advokatbyrån G. AB, Box 739, LUND

Lokaldelen i Sverige AB, Box 623, Halmstad Ombud: advokaten P. E. och jur.kand. L. Å., Advokatbyrån G. AB, Box 739, LUND MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2010:16 2008: Datum 2010-05-28 Dnr C 14/09 KÄRANDE Lokaldelen i Sverige AB, Box 623, 301 16 Halmstad Ombud: advokaten P. E. och jur.kand. L. Å., Advokatbyrån G. AB, Box 739, 220

Läs mer

PhoneCash, d) KO yrkar ersättning för rättegångskostnader med det belopp som senare anges. KO framställer yrkandena a - c jämväl intermistiskt.

PhoneCash, d) KO yrkar ersättning för rättegångskostnader med det belopp som senare anges. KO framställer yrkandena a - c jämväl intermistiskt. Stämningsansökan Konsument verket KO 2015-02-11 D n r KO-sekretariatet Pär Magnusson Marknadsdomstolen Kärande Konsumentombudsmannen Box 48 651 02 Karlstad Svarande PhoneCash, Saken Marknadsföring av uppköp

Läs mer

Homeinvest Scandinavia TS-Konsult i Malmö, Box 19053, 200 73 Malmö Ombud: jur.kand. D. D., MAQS Law Firm Advokatbyrå i Malmö, Box 74, 201 20 Malmö

Homeinvest Scandinavia TS-Konsult i Malmö, Box 19053, 200 73 Malmö Ombud: jur.kand. D. D., MAQS Law Firm Advokatbyrå i Malmö, Box 74, 201 20 Malmö MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2011:4 2008: Datum 2011-03-01 Dnr C 3/10 KÄRANDE Homeinvest Scandinavia TS-Konsult i Malmö, Box 19053, 200 73 Malmö Ombud: jur.kand. D. D., MAQS Law Firm Advokatbyrå i Malmö, Box

Läs mer

Optik Smart Eyes AB, Kyrkogatan 18, 411 15 Göteborg Ombud: advokaten S. E., Advokatfirman E. AB, Stora Nygatan 31, 411 08 Göteborg

Optik Smart Eyes AB, Kyrkogatan 18, 411 15 Göteborg Ombud: advokaten S. E., Advokatfirman E. AB, Stora Nygatan 31, 411 08 Göteborg MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2010:19 2008: Datum 2010-06-30 Dnr C 20/09 KÄRANDE Glasögonfabriken i Göteborg AB, c/o Glasögonfabriken i Sverige AB, Lilla Bommen 1, 411 04 Göteborg Ombud: jur. kand. R. E., Advokatfirman

Läs mer

Glasögonfyndet i Göteborg AB, Box 4054, 422 04 HISINGS-BACKA Ombud: jur. kand. R. E., Advokatfirman Winn AB, Östra Larmgatan 1, 411 07 GÖTEBORG

Glasögonfyndet i Göteborg AB, Box 4054, 422 04 HISINGS-BACKA Ombud: jur. kand. R. E., Advokatfirman Winn AB, Östra Larmgatan 1, 411 07 GÖTEBORG MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2009:2 2008: Datum 2009-02-11 Dnr C 11/08 KÄRANDE Glasögonfyndet i Göteborg AB, Box 4054, 422 04 HISINGS-BACKA Ombud: jur. kand. R. E., Advokatfirman Winn AB, Östra Larmgatan 1,

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm 1 STOCKHOLMS TINGSRÄTT DOM 2017-07-04 Meddelad i Stockholm Mål nr PMT 2984-16 PARTER Kärande Konsumentombudsmannen, Box 48, 651 02 Karlstad Genom processföraren Carolina Andersson Svarande 1. STB Svenska

Läs mer

Svensk författningssamling SFS_1995:450 SFSJsenaste lydelse Utfärdad: 1995-04-27. Marknadsföringslag (1995:450) Civildepartementet KONS

Svensk författningssamling SFS_1995:450 SFSJsenaste lydelse Utfärdad: 1995-04-27. Marknadsföringslag (1995:450) Civildepartementet KONS Svensk författningssamling SFS_1995:450 SFSJsenaste lydelse Utfärdad: 1995-04-27 Marknadsföringslag (1995:450) Civildepartementet KONS Ändringar,'införda

Läs mer

SVARANDE 1. M. & Co AB, Box 1219, 114 79 Stockholm 2. J. M., Fredrikslundsvägen 7, 168 34 Bromma. Marknadsföring av företagskataloger m.m.

SVARANDE 1. M. & Co AB, Box 1219, 114 79 Stockholm 2. J. M., Fredrikslundsvägen 7, 168 34 Bromma. Marknadsföring av företagskataloger m.m. MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2011:10 2008: Datum 2011-04-12 Dnr C 11/10 KÄRANDE Eniro Sverige AB, 169 87 Stockholm Ombud: advokaten L. F. L. och jur.kand. J. B., N. & Co. Advokatbyrå KB, Box 1435, 111 84 Stockholm

Läs mer

Marknadsföring av bank och konsumentkrediter

Marknadsföring av bank och konsumentkrediter Processrådet Carolina Andersson KO-sekretariatet Stämningsansökan Datum 2017-04-18 Dnr 2016/951 Patent- och marknadsdomstolen Kärande Konsumentombudsmannen Box 48 651 02 Karlstad Svarande JAK Medlemsbank

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm 1 STOCKHOLMS TINGSRÄTT DOM 2017-01-31 Meddelad i Stockholm Mål nr PMT 12054-16 KÄRANDE Konsumentombudsmannen Box 48 651 02 Karlstad SVARANDE Vänerflytt AB, 559028-3650 Östra Bangatan 31 693 30 Degerfors

Läs mer

Yellow Register On Line AB, Box 1272, 501 12 Borås Ombud: advokaten G. B., W. Advokatbyrå, Box 7543, 103 93 Stockholm

Yellow Register On Line AB, Box 1272, 501 12 Borås Ombud: advokaten G. B., W. Advokatbyrå, Box 7543, 103 93 Stockholm MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2011:22 2008: Datum 2011-08-18 Dnr C 9/10 KÄRANDE Småföretagare mot Yellow Register Online, Flygargatan 5, 128 34 Skarpnäck Ombud: advokaten D. T. och jur.kand. A. J., Advokatfirman

Läs mer

Stockholms tingsrätts, avdelning 5, beslut den 5 mars 2009 i mål nr T 822-08, se bilaga (ej bilagd här)

Stockholms tingsrätts, avdelning 5, beslut den 5 mars 2009 i mål nr T 822-08, se bilaga (ej bilagd här) MARKNADSDOMSTOLENS DOM BESLUT 2009:20 2008: Datum 2009-07-06 Dnr C 5/09 ÖVERKLAGAT BESLUT KLAGANDE Stockholms tingsrätts, avdelning 5, beslut den 5 mars 2009 i mål nr T 822-08, se bilaga (ej bilagd här)

Läs mer

169 87 Stockholm Ombud: advokaterna L. F. L. och C. v H., N. & Co. Advokatbyrå KB, Box 1435, 111 84 Stockholm

169 87 Stockholm Ombud: advokaterna L. F. L. och C. v H., N. & Co. Advokatbyrå KB, Box 1435, 111 84 Stockholm MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2011:9 2008: Datum 2011-04-11 Dnr C 24/10 KÄRANDE Eniro Sverige AB, 169 87 Stockholm Ombud: advokaterna L. F. L. och C. v H., N. & Co. Advokatbyrå KB, Box 1435, 111 84 Stockholm

Läs mer

Eniro Sverige Online AB, 169 87 Stockholm Ombud: advokaten L. F. L. och jur. kand. J. H., Nord & Co Advokatbyrå KB, Box 1435, 111 84 Stockholm

Eniro Sverige Online AB, 169 87 Stockholm Ombud: advokaten L. F. L. och jur. kand. J. H., Nord & Co Advokatbyrå KB, Box 1435, 111 84 Stockholm MARKNADSDOMSTOLENS DOM DELDOM 2010:17 2008: Datum 2010-06-21 Dnr C 28/09 KÄRANDE Eniro Sverige Online AB, 169 87 Stockholm Ombud: advokaten L. F. L. och jur. kand. J. H., Nord & Co Advokatbyrå KB, Box

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN PROTOKOLL Mål nr B 6/14 Föredragning i Stockholm

MARKNADSDOMSTOLEN PROTOKOLL Mål nr B 6/14 Föredragning i Stockholm MARKNADSDOMSTOLEN PROTOKOLL Mål nr B 6/14 Föredragning i Stockholm Aktbilaga 86 MARKNADSDOMSTOLEN Karin Lindell, ordförande, Anders Stenlund, Lars Borg och Astri Muren PROTOKOLLFÖRARE OCH FÖREDRAGANDE

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2006:9 2006-04-13 Dnr C 29/05

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2006:9 2006-04-13 Dnr C 29/05 MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2006:9 2006-04-13 Dnr C 29/05 KÄRANDE TDCF Förlag AB, Box 623, 301 16 HALMSTAD Ombud: advokaterna Per Ericsson och Elin Ask, Advokatbyrån Gulliksson AB, Box 739, 220 07 LUND SVARANDE

Läs mer

DOM 2016-01-13 Meddelad i Stockholm

DOM 2016-01-13 Meddelad i Stockholm 1 Avdelning 5 Meddelad i Stockholm Mål nr PARTER KÄRANDE Konsumentombudsmannen Box 48 651 02 Karlstad SVARANDE Rakexperten AB, 556957-5334 Box 12116 402 42 Göteborg Ombud: Advokaterna Racine Ashjari och

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2014:3 2014-03-05 Mål nr C 21/13

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2014:3 2014-03-05 Mål nr C 21/13 MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2014:3 2014-03-05 Mål nr C 21/13 KÄRANDE Taxibil i Östergötland Aktiebolag, 556542-5666 Box 154, 581 02 Linköping Ombud: advokaten H. S. och jur. kand. A. B., Avenir Advokater, Drottninggatan

Läs mer

Mediakontakten S. & B. AB, Fabriksgatan 11, 504 38 BORÅS Ombud: advokaten B. S., Kungsgatan 24, 441 30 ALINGSÅS. Marknadsföring av medietjänster

Mediakontakten S. & B. AB, Fabriksgatan 11, 504 38 BORÅS Ombud: advokaten B. S., Kungsgatan 24, 441 30 ALINGSÅS. Marknadsföring av medietjänster MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2009:37 2008: Datum 2009-12-15 Dnr C 26/08 KÄRANDE Sincerus AB, Söderhallarna 108, 118 26 STOCKHOLM Ombud: advokaterna K. L. och D. T., Advokatfirman för Marknadsrätt, Sveavägen

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. 2. Kruuse Svenska Aktiebolag, 556012-2391 Box 8013 171 08 Solna

HÖGSTA DOMSTOLENS. 2. Kruuse Svenska Aktiebolag, 556012-2391 Box 8013 171 08 Solna Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 4 februari 2010 B 4063-08 KLAGANDE 1. Hill s Pet Nutrition Incorporated c/o Colgate Palmolive A/S Smedeland 9 DK-2600 Glostrup Danmark 2.

Läs mer

Miljöargument i marknadsföringen. Martin Suserud Jurist på Rättsenhet 2

Miljöargument i marknadsföringen. Martin Suserud Jurist på Rättsenhet 2 Miljöargument i marknadsföringen Martin Suserud Jurist på Rättsenhet 2 Rättsavdelningen Konsumentverket/KO Rättsenhet 1 - Hälsa, Resor, Elektronisk kommunikation Rättsenhet 2 - Finansiella tjänster, Boende/Energi,

Läs mer

Marknadsföring av katalogtjänster på Internet

Marknadsföring av katalogtjänster på Internet MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2011:8 2008: Datum 2011-04-05 Dnr C 12/10 KÄRANDE Hittapunktse AB, Norr Mälarstrand 6, 112 20 Stockholm Ombud: advokaten P. E. A., Advokatfirman Vinge KB, Box 1703, 111 87 Stockholm

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2012: Dnr C 1/12

MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2012: Dnr C 1/12 MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2012:6 2012-06-13 Dnr C 1/12 KÄRANDE Care of Sweden AB, Box 158, 512 24 Svenljunga Ombud: advokaterna M. B. och C. B., G. W. Advokatbyrå, Stora Kyrkogatan 4, 503 31 Borås SVARANDE

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Patent- och marknadsöverdomstolen Rotel 020112 DOM 2017-06-21 Stockholm Mål nr PMT 10485-16 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Patent- och marknadsdomstolen, Stockholms tingsrätt, dom 2016-11-03 i mål

Läs mer

AGA Gas Aktiebolag, 172 82 SUNDBYBERG Ombud: advokaten M. W., MAQS Law Firm Advokatbyrå AB, Box 7009, 103 86 STOCKHOLM

AGA Gas Aktiebolag, 172 82 SUNDBYBERG Ombud: advokaten M. W., MAQS Law Firm Advokatbyrå AB, Box 7009, 103 86 STOCKHOLM MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2009:26 2008: Datum 2009-09-25 Dnr C 1/09 KÄRANDE AGA Gas Aktiebolag, 172 82 SUNDBYBERG Ombud: advokaten M. W., MAQS Law Firm Advokatbyrå AB, Box 7009, 103 86 STOCKHOLM SVARANDE

Läs mer

DOM 2009-07-07 Meddelad i Uppsala

DOM 2009-07-07 Meddelad i Uppsala UPPSALA TINGSRÄTT DOM Meddelad i Uppsala Mål nr Sid 1 (6) PARTER KÄRANDE Yellow Register On line AB, 556447-0119 Box 1272 501 12 Borås Ombud: Jur.kand. Jonas Öjelid c/o Law & Solution Sweden AB Box 111

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2003:21 2003-06-27 Dnr C 23/02

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2003:21 2003-06-27 Dnr C 23/02 MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2003:21 2003-06-27 Dnr C 23/02 KÄRANDE TDCF Förlag AB, 556109-6149, Box 623, 301 16 HALMSTAD Ombud: advokaten Olof Jisland, Advokatfirman Vinge KB, Box 11025, 404 21 GÖTEBORG SVARANDE

Läs mer

Granskning av marknadsföring i poddradio

Granskning av marknadsföring i poddradio Konsument verket KO Otto Johansson Hansson Malin Fors PM Datum 2016-11-28 2016/1385 Granskning av marknadsföring i poddradio Bakgrund Konsumentverket har uppmärksammat att det är vanligt förekommande med

Läs mer

Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD. marknadsföring av paketresor

Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD. marknadsföring av paketresor MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2008:19 Datum 2008-12-11 Dnr B 4/08 KÄRANDE Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD SVARANDE Brigante Media AB, Sundspromenaden 27, 211 16 MALMÖ SAKEN marknadsföring

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM MD 2014:8 2014-08-29 Mål nr B 5/14

MARKNADSDOMSTOLEN DOM MD 2014:8 2014-08-29 Mål nr B 5/14 MARKNADSDOMSTOLEN DOM MD 2014:8 2014-08-29 Mål nr B 5/14 KÄRANDE Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 Karlstad SVARANDE Handelsbolag D-service, 969623-0482, Box 13010, 250 13 Helsingborg SAKEN Marknadsföring

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2007: 9 2007-04-05 Dnr C 7/06

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2007: 9 2007-04-05 Dnr C 7/06 MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2007: 9 2007-04-05 Dnr C 7/06 KÄRANDE Allt om Bostad i Skandinavien AB, Birger Jarlsgatan 110, 114 20 STOCKHOLM Ombud: advokaten A. A., Advokatfirman C. i Linköping AB, Teknikringen

Läs mer

2015-05-19 2014/1186 Processrådet Carolina Andersson KO-sekretariatet. Saken Överträdelser vid telefonförsäljning av rakprodukter

2015-05-19 2014/1186 Processrådet Carolina Andersson KO-sekretariatet. Saken Överträdelser vid telefonförsäljning av rakprodukter Konsument verket KO Stämningsansökan Datum Dnr 2015-05-19 2014/1186 Processrådet Carolina Andersson KO-sekretariatet Stockholms tingsrätt Kärande Konsumentombudsmannen Box 48 651 02 Karlstad Svarande Rakexperten

Läs mer

Angående vilseledande marknadsföring

Angående vilseledande marknadsföring 2014-11-07 Dnr 2014/1059 Enhet Rättsenhet 2 Camilla Tellås Dir. tel. 054/19 40 50 Moderna Försäkringar Att: Karin Stenlund Box 7830 103 98 Stockholm Angående vilseledande marknadsföring Konsumentverket

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2005: Dnr C 30/04

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2005: Dnr C 30/04 MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2005:14 2005-05-04 Dnr C 30/04 KÄRANDE Pointer Jakt Aktiebolag, Box 904, 801 32 GÄVLE Ombud: advokaten Karl Ole Möller, Karlerö & Co Advokatbyrå HB, Box 7330, 103 90 STOCKHOLM SVARANDE

Läs mer

KÄRANDE A.D.-man International AB, Box 5325, 102 47 Stockholm Ombud: advokaten M. L., Advokatfirman B. R., Birger Jarlsgatan 73 75, 113 56 Stockholm

KÄRANDE A.D.-man International AB, Box 5325, 102 47 Stockholm Ombud: advokaten M. L., Advokatfirman B. R., Birger Jarlsgatan 73 75, 113 56 Stockholm MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2010:24 2008: Datum 2010-10-05 Dnr C 31/09 KÄRANDE A.D.-man International AB, Box 5325, 102 47 Stockholm Ombud: advokaten M. L., Advokatfirman B. R., Birger Jarlsgatan 73 75, 113

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2004:25 2004-10-28 Dnr B 1/04. Konsumentombudsmannen (KO), 118 87 STOCKHOLM

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2004:25 2004-10-28 Dnr B 1/04. Konsumentombudsmannen (KO), 118 87 STOCKHOLM MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2004:25 2004-10-28 Dnr B 1/04 SÖKANDE Konsumentombudsmannen (KO), 118 87 STOCKHOLM SVARANDE 1. 3 Call Aktiebolag, Box 92002, 120 06 STOCKHOLM 2. 3-Net Aktiebolag, adress som ovan

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm 1 Meddelad i Stockholm Mål nr PARTER Sökande Östberg Group AB, 556043-2691 Box 54 774 22 Avesta Ställföreträdare: Hans Östberg Samma adress Ombud: Advokat Karl-Oscar Dalin G Grönberg Advokatbyrå AB Box

Läs mer

Finansdepartementet. Avdelningen för offentlig förvaltning. Ändring i reglerna om aggressiv marknadsföring

Finansdepartementet. Avdelningen för offentlig förvaltning. Ändring i reglerna om aggressiv marknadsföring Finansdepartementet Avdelningen för offentlig förvaltning Ändring i reglerna om aggressiv marknadsföring Maj 2015 1 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Förslag till lag om ändring i marknadsföringslagen

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2002:3 2002-02-06 Dnr B 5/01. Konsumentombudsmannen (KO), 118 87 STOCKHOLM

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2002:3 2002-02-06 Dnr B 5/01. Konsumentombudsmannen (KO), 118 87 STOCKHOLM MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2002:3 2002-02-06 Dnr B 5/01 KÄRANDE Konsumentombudsmannen (KO), 118 87 STOCKHOLM SVARANDE SPP Livförsäkring AB, 516401-8524, 103 73 STOCKHOLM Ombud: jur.kand. B. M., adress som ovan.

Läs mer

Stockholm. RÄTTEN Hovrättsråden Carl Josefsson, Eva Edwardsson och Göran Söderström, referent och protokollförare

Stockholm. RÄTTEN Hovrättsråden Carl Josefsson, Eva Edwardsson och Göran Söderström, referent och protokollförare 1 SVEA HOVRÄTT PROTOKOLL Aktbilaga 42 Patent- och 2016-12-01 och Mål nr PMÖ 5678-16 marknadsdomstolen 2016-12-07 Rotel 020109 Föredragning i Stockholm RÄTTEN Hovrättsråden Carl Josefsson, Eva Edwardsson

Läs mer

Beslutet/domen har överklagats. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har överklagats. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (6) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om pris i marknadsföring. Prövning av om fastighetsmäklarens prissättning i marknadsföringen av en fastighet har

Läs mer

Marknadsföring av telefonitjänster

Marknadsföring av telefonitjänster MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2009:7 2008: Datum 2009-04-23 Dnr C 17/07 KÄRANDE TeliaSonera Sverige Aktiebolag, 123 86 FARSTA Ombud: advokaterna D. T., T. C-W. och M. A., Konsultbyrån för Marknadsrätt AB, Sveavägen

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2009:39 2008: Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD. Marknadsföring av konsumentkrediter

MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2009:39 2008: Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD. Marknadsföring av konsumentkrediter MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2009:39 2008: 2009-12-18 Datum Dnr B 6/09 KÄRANDE Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD SVARANDE IKANO Bank SE, Box 717, 343 81 ÄLMHULT Ombud: advokaten C. A. S. och

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 23 juni 2015 Ö 904-15 KLAGANDE 1. PA 2. KS Ombud för 1 och 2: Advokat RD MOTPART Robusta Byggnads AB, 556575-2747 Flygfältsgatan 22 423

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm 1 Meddelad i Stockholm Mål nr PARTER Kärande Konsumentombudsmannen Box 48 651 02 Karlstad Svarande JAK Medlemsbank, 516401-9969 Box 216 541 25 Skövde Ombud Advokaten Jan-Mikael Bexhed Calissendorff Swarting

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2005:31 2005-11-11 Dnr B 1/05. Konsumentombudsmannen (KO), 118 87 STOCKHOLM

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2005:31 2005-11-11 Dnr B 1/05. Konsumentombudsmannen (KO), 118 87 STOCKHOLM MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2005:31 2005-11-11 Dnr B 1/05 KÄRANDE Konsumentombudsmannen (KO), 118 87 STOCKHOLM SVARANDE S-F. S., med registrerad firma S. Orientmattor, Friggagatan 20, 411 01 GÖTEBORG Ombud:

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2004:20 2004-08-24 Dnr B 10/03. Konsumentombudsmannen (KO), 118 87 STOCKHOLM

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2004:20 2004-08-24 Dnr B 10/03. Konsumentombudsmannen (KO), 118 87 STOCKHOLM MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2004:20 2004-08-24 Dnr B 10/03 KÄRANDE Konsumentombudsmannen (KO), 118 87 STOCKHOLM SVARANDE Nordiska Naturhuset AB, Box 2093, 663 12 HAMMARÖ Ombud: advokaten A. H., F. L. Advokatfirma

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN PROTOKOLL Dnr C 23/12 Stockholm Aktbilaga 33 2013-01-22

MARKNADSDOMSTOLEN PROTOKOLL Dnr C 23/12 Stockholm Aktbilaga 33 2013-01-22 MARKNADSDOMSTOLEN PROTOKOLL Dnr C 23/12 Stockholm Aktbilaga 33 2013-01-22 MARKNADSDOMSTOLEN Per Carlson, ordförande, Lars Borg, Marie-Jeanette Axelius Friberg, Lennart Göranson och Anders Stenlund PROTOKOLLFÖRARE

Läs mer

Stockholm. RÄTTEN Hovrättslagmannen Per Carlson, hovrättsrådet Maj Johansson och tf. hovrättsassessorn Erik Hellsten, referent

Stockholm. RÄTTEN Hovrättslagmannen Per Carlson, hovrättsrådet Maj Johansson och tf. hovrättsassessorn Erik Hellsten, referent 1 SVEA HOVRÄTT PROTOKOLL Aktbilaga 11 Patent- och 2016-12-30 Mål nr PMÖ 10350-16 marknadsöverdomstolen 2017-01-11 Rotel 0222 Föredragning i Stockholm RÄTTEN Hovrättslagmannen Per Carlson, hovrättsrådet

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2003:32 2003-11-06 Dnr C 3/03

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2003:32 2003-11-06 Dnr C 3/03 MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2003:32 2003-11-06 Dnr C 3/03 KÄRANDE L. Optiker Aktiebolag, 556150-0256, Box 104, 461 23 TROLLHÄTTAN Ställföreträdare: styrelseledamoten P. L., adress som ovan SVARANDE Axet Optik

Läs mer

KÄRANDE Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD

KÄRANDE Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2009:32 2008: Datum 2009-11-10 Dnr B 7/09 KÄRANDE Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD SVARANDE ebookers Scandinavia AB, Box 12526, 102 29 STOCKHOLM Ombud: advokat

Läs mer

Marknadsföring av varningsskyltar

Marknadsföring av varningsskyltar MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2010:23 2008: Datum 2010-08-26 Dnr C 32/09 Dnr C 33/09 KÄRANDEN Mål C 32/09 Safe Xrossing Sweden AB, Skräddarbackens byväg 1, 784 54 Borlänge Ombud: advokaten A. G., H. Advokatbyrå

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2006:24 2006-09-13 Dnr C 30/05

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2006:24 2006-09-13 Dnr C 30/05 MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2006:24 2006-09-13 Dnr C 30/05 KÄRANDE Boendeförmedling i Linköping Kommanditbolag, Box 2116, 580 02 LINKÖPING Ombud: bolagsjuristen Bo Ohlsson, Svensk Fastighetsförmedling AB, Box

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2013:2 2013-02-05 Mål nr B 6/11

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2013:2 2013-02-05 Mål nr B 6/11 MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2013:2 2013-02-05 Mål nr B 6/11 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts, avd. 5, dom den 6 oktober 2011 i mål T 9184-10, se bilaga (ej bilagd här) KLAGANDE OCH MOTPART Konsumentombudsmannen

Läs mer

PROTOKOLL Föredragning i Stockholm

PROTOKOLL Föredragning i Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Patent- och marknadsöverdomstolen Rotel 020103 PROTOKOLL 2016-09-29 Föredragning i Stockholm Aktbilaga 25 Mål nr PMÖ 1785-16 RÄTTEN Hovrättspresidenten Fredrik Wersäll, hovrättsrådet Kajsa

Läs mer

KONSUMENTOMBUDSMANNEN FÖRELÄGGANDE IF 2012:5 Enhetschef Gabriella Fenger-Krog 2012-10-17 FF 2012:10 Dnr 2012/373

KONSUMENTOMBUDSMANNEN FÖRELÄGGANDE IF 2012:5 Enhetschef Gabriella Fenger-Krog 2012-10-17 FF 2012:10 Dnr 2012/373 KONSUMENTOMBUDSMANNEN FÖRELÄGGANDE IF 2012:5 Enhetschef Gabriella Fenger-Krog 2012-10-17 FF 2012:10 Dnr 2012/373 Adressat Dentally Nordi)cnA0B4is Organisationsnummer Föreläggande 556737-24 VMENTVERKET

Läs mer

Datum. 1 denna överenskommelse avses med

Datum. 1 denna överenskommelse avses med Konsument verket KO, Datum Dnr 2013-09-27 2013/1180 Branschöverenskommelse om marknadsföring av kampanjer på webbplatser 1. Tillämpningsområde Denna överenskommelse gäller vid marknadsföring till konsumenter

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2004:29 2004-12-01 Dnr C 26/03

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2004:29 2004-12-01 Dnr C 26/03 MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2004:29 2004-12-01 Dnr C 26/03 KÄRANDE TDCF Förlag AB, Box 623, 301 16 HALMSTAD Ombud: advokaten Per Ericsson och jur.kand. Fredrik Engfeldt, Advokatbyrån Jonas Gulliksson AB, Box

Läs mer

AVSKRIFT MARKNADSDOMSTOLEN BESLUT 2001:13 2001-05-09 Dnr C 9/01

AVSKRIFT MARKNADSDOMSTOLEN BESLUT 2001:13 2001-05-09 Dnr C 9/01 AVSKRIFT MARKNADSDOMSTOLEN BESLUT 2001:13 2001-05-09 Dnr C 9/01 1 ÖVERKLAGAT BESLUT Stockholms tingsrätts, avd. 4, beslut 2001-04-06 i mål T 4565-01, bilaga (ej bilagd här) KLAGANDE TOP-TOY A/S, reg.nr

Läs mer

Marknadsrätt. Domstolar i Sverige. Vad är marknadsrätt? Andreas Prochazka MARKNADSDOMSTOLEN ALLMÄNNA DOMSTOLAR FÖRVALTNINGSDOMSTOLAR

Marknadsrätt. Domstolar i Sverige. Vad är marknadsrätt? Andreas Prochazka MARKNADSDOMSTOLEN ALLMÄNNA DOMSTOLAR FÖRVALTNINGSDOMSTOLAR Juridik Marknadsrätt Medierätt, HT 2010 Andreas Prochazka 054 700 18 14 andreas.prochazka@kau.se 11C 429 Domstolar i Sverige ALLMÄNNA DOMSTOLAR i. Tingsrätt ii. Hovrätt iii. Högsta domstolen FÖRVALTNINGSDOMSTOLAR

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm FÖRVALTNINGSRÄTTEN I STOCKHOLM Avdelning 30 DOM 2016-04-20 Meddelad i Stockholm Mål nr 2280-16 1 SÖKANDE Inspektionen för vård och omsorg Avdelning syd Box 4106 203 12 Malmö MOTPART Östra Göinge kommun

Läs mer

SÖKANDE Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD

SÖKANDE Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2009:13 2008: Datum 2009-06-04 Dnr B 8/08 SÖKANDE Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD MOTPART Bank2 Bankaktiebolag, Box 7824, 103 97 STOCKHOLM Ombud: advokaten P-E.

Läs mer

KONSUMENTOMBUDSMANNEN FÖRELÄGGANDE FF 2013:07 Processrådet Gunnar Wikström 2013-05-29 Dnr 2012/1717 - Föreläggande. Skäl. 1 Bakgrund.

KONSUMENTOMBUDSMANNEN FÖRELÄGGANDE FF 2013:07 Processrådet Gunnar Wikström 2013-05-29 Dnr 2012/1717 - Föreläggande. Skäl. 1 Bakgrund. Sida 1 av 6 KONSUMENTOMBUDSMANNEN FÖRELÄGGANDE FF 2013:07 Processrådet Gunnar Wikström 2013-05-29 Dnr 2012/1717-23(9 Adressat Prognosia AB Organisationsnummer 556722-7946 Föreläggande KO förbjuder Prognosia

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om konsumentskydd vid avtal om tidsdelat boende eller långfristig semesterprodukt; SFS 2011:914 Utkom från trycket den 5 juli 2011 utfärdad den 22 juni 2011. Enligt riksdagens

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2002:8 2002-04-09 Dnr C 22/01. Stjärnoptikerna - Optiker L. Aktiebolag, 556150-0256, Box 104, 461 23 TROLLHÄTTAN

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2002:8 2002-04-09 Dnr C 22/01. Stjärnoptikerna - Optiker L. Aktiebolag, 556150-0256, Box 104, 461 23 TROLLHÄTTAN MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2002:8 2002-04-09 Dnr C 22/01 KÄRANDE Stjärnoptikerna - Optiker L. Aktiebolag, 556150-0256, Box 104, 461 23 TROLLHÄTTAN SVARANDE 1. Optikerförbundet, 802405-6882, Karlbergsvägen 22,

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2007:32 2007-12-18 Dnr C 6/07

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2007:32 2007-12-18 Dnr C 6/07 MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2007:32 2007-12-18 Dnr C 6/07 KÄRANDE CEDERROTH INTERNATIONAL Aktiebolag, Box 715, 194 27 UPPLANDS VÄSBY Ombud: advokaten R. L., Gozzo Advokater HB, Nybrogatan 11, 2 tr., 114 39 STOCKHOLM

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM MD 2013:16 2013-10-15 Mål nr C 4/12

MARKNADSDOMSTOLEN DOM MD 2013:16 2013-10-15 Mål nr C 4/12 MARKNADSDOMSTOLEN DOM MD 2013:16 2013-10-15 Mål nr C 4/12 KÄRANDE BYGGmax AB, 556645-6215, Box 6063, 171 06 Solna Ombud: advokaten J. N. och jur.kand. E. J., Advokatfirman L. KB, Studentgatan 6, 211 38

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060104 DOM 2016-09-08 Stockholm Mål nr M 8123-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2015-08-28 i mål nr M 3228-15, se bilaga A KLAGANDE Miljönämnden

Läs mer

DOM Meddelad i Uppsala

DOM Meddelad i Uppsala UPPSALA TINGSRÄTT DOM Meddelad i Uppsala Mål nr Sid 1 (6) PARTER Kärande Yellow Register On line AB, 556447-0119 Box 1272 501 12 Borås Ombud: Jur.kand. Sofia Wockatz Law & Solution Sweden AB Box 111 04

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm 1 STOCKHOLMS TINGSRÄTT DOM 2017-06-28 Meddelad i Stockholm Mål nr PMT 10759-16 PARTER Kärande Konsumentombudsmannen, Box 48, 651 02 Karlstad Genom processrådet Ida Nyström Svarande Advisor Fondförvaltning

Läs mer

Beslutet/domen har överklagats. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har överklagats. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (5) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om pris i marknadsföring. Prövning av om fastighetsmäklarens prissättning i marknadsföringen har utgjort ett så

Läs mer

KONSUMENTOMBUDSMANNEN Processrådet Ida Nyström

KONSUMENTOMBUDSMANNEN Processrådet Ida Nyström KONSUMENTOMBUDSMANNEN Processrådet Ida Nyström STÄMNINGSANSÖKAN 2014-07-07 Dm 2011/2174 Marknadsdomstolen KÄRANDE Konsumentombudsmannen Box48 651 02 Karlstad SVARANDE Baraspara Sverige AB, 556787-4309

Läs mer

Föreläggande. Datum 2014-12-08

Föreläggande. Datum 2014-12-08 Konsument verket KO KO-sekretariatet Processrådet Gunnar Wikström Föreläggande Datum 2014-12-08 FF 2014:05a/ IF 2014:02a Dnr 2014/652 P-r-o Telecom Sverige Filial Rydsvägen 376 A, lgh 1102 584 39 Linköping

Läs mer

BESLUT 2017:2. Bakgrund. Dnr

BESLUT 2017:2. Bakgrund. Dnr Dnr 2016-7 2017-02-01 BESLUT 2017:2 Bakgrund Ärendet InsureSec AB (InsureSec) har i anmälan av den 1 augusti 2016 vänt sig till Försäkringsförmedlingsmarknadens Disciplinnämnd (Disciplinnämnden) med en

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm 1 STOCKHOLMS TINGSRÄTT Meddelad i Stockholm Mål nr KÄRANDE Konsumentombudmannen Box 48 651 02 Karlstad SVARANDE Lundstedt Fond & Finans AB i konkurs, 556919-5836 c/o Johan Lundstedt Grynbodgatan 4A 211

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2016:10 2016-06-17 Mål nr B 1/15

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2016:10 2016-06-17 Mål nr B 1/15 MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2016:10 2016-06-17 Mål nr B 1/15 KÄRANDE Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 Karlstad SVARANDE A. B., SAKEN Marknadsföring av uppköp av mobiltelefoner DOMSLUT 1. Marknadsdomstolen

Läs mer

Beslutet/domen har överklagats. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har överklagats. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (7) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om pris i marknadsföring. Prövning av om fastighetsmäklarens prissättning i marknadsföringen har utgjort ett så

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2005:37 2005-12-16 Dnr B 10/04. Konsumentombudsmannen (KO), 118 87 STOCKHOLM

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2005:37 2005-12-16 Dnr B 10/04. Konsumentombudsmannen (KO), 118 87 STOCKHOLM MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2005:37 2005-12-16 Dnr B 10/04 KÄRANDE Konsumentombudsmannen (KO), 118 87 STOCKHOLM SVARANDE Optimal Telecom Sverige Aktiebolag, Box 62, 164 94 KISTA Ombud: advokaten Gabriel Lidman,

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 29 oktober 2015 KLAGANDE AA Ombud: Advokat Kristoffer Sparring Advokatfirman Fylgia Box 55555 102 04 Stockholm MOTPART Skatteverket 171

Läs mer

Beslutet har inte vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet har inte vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (5) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om pris i marknadsföring. Prövning av om fastighetsmäklarens prissättning i marknadsföringen har utgjort ett så

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 18 december 2003 Ö 4190-03 KLAGANDE Hydraulkranar Sverige Aktiebolag, 556439-2172, Produktvägen 12 C, 246 43 LÖDDEKÖPINGE Ombud: jur.

Läs mer