Startbild Ordmoln. Fråga hur många i klassen som haft ett jobb någon gång (extrajobb eller sommarjobb) och hur det har fungerat.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Startbild Ordmoln. Fråga hur många i klassen som haft ett jobb någon gång (extrajobb eller sommarjobb) och hur det har fungerat."

Transkript

1 Startbild Ordmoln Till dig som informatör: Syftet/budskapet med materialet är att framhäva värdet av kollektivavtalet och att vi måste vara många medlemmar i facket för att teckna starka kollektivavtal. Start talarmanus: Presentera dig själv. Berätta vad du jobbar med i vanliga fall och att du idag har kommit hit från LO för att berätta om vilka rättigheter och skyldigheter man har på jobbet, vad facket är, om hur arbetsmarknaden fungerar och hur eleverna kan vara med och påverka sina villkor på jobbet. Fråga hur många i klassen som haft ett jobb någon gång (extrajobb eller sommarjobb) och hur det har fungerat. Berätta något om ditt eget första jobb, eller det du har nu. Vad fungerade bra och mindre bra? Vad kände du till om dina rättigheter och skyldigheter? Koppla det till att du själv valde att bli fackligt aktiv och är här idag för att förbereda andra och svara på frågor. 1

2 Svenska modellen När vi jobbar är vi anställda/arbetstagare hos en arbetsgivare. Då skriver vi på ett anställningsavtal med vår arbetsgivare. Vi som är anställda kan gå med i ett fackförbund. Fackförbunden är medlemsorganisationer för de anställda. Det är inte någon myndighet. Det finns ett förbund för varje yrke eller bransch, man kan alltså själv inte välja vilket fackförbund man ska tillhöra. Fackförbunden är av och för medlemmar och finns för att förbättra arbetsvillkor, löner och vår arbetsmiljö. Man blir inte medlem i facket automatiskt utan måste gå med själv. Fackförbunden har tre stora centralorganisationer: LO, TCO och SACO. Berätta vad förkortningarna står för och ge exempel på yrken som finns hos förbunden inom de olika centralorganisationerna. LO arbetare (byggarbetare, sjuksköterskor, servitriser m.m) TCO tjänstemän (journalister, lärare, poliser m.m) SACO akademiker (ekonomer, jurister, arkitekter m.m) Arbetsgivaren kan vara med i en arbetsgivarförening som i sin tur har en centralorganisation som heter Svenskt Näringsliv. 2

3 Fackförbunden och arbetsgivarorganisationerna kallas för arbetsmarknadens två parter och dessa tecknar kollektivavtal där regler och villkor för arbetsmarknaden finns. Det som står där påverkar villkoren i våra anställningsavtal. Detta kallas för den svenska modellen, att regler och villkor till största del ska bestämmas av arbetsmarknadens parter snarare än av politikerna via lagstiftning. På så sätt kan regler och villkor anpassas efter en specifik bransch eller ett visst yrke. Det finns dock lagar som rör arbetsmarknaden som politikerna beslutar om och stiftar. Till exempel LAS lagen om anställningsskydd, semesterlagen, arbetstidslagen och arbetsmiljölagen. Eftersom lagarna påverkar oss som anställda försöker vi som fackförbund även påverka politikerna att stifta lagar som förbättrar arbetsvillkoren för oss. Detsamma gäller arbetsgivarföreningarna som försöker påverka politiker utifrån deras intressen. För att få arbetsgivarna att teckna kollektivavtal med facket krävs det att facket har många medlemmar. Och ju fler vi är desto starkare blir vi och kan kräva bättre lön och villkor. Vi blir också fler medlemmar som ser till att kollektivavtalet följs som det ska på arbetsplatsen. 2

4 Hur mycket ska du ha i lön? För att detta ska bli lite mer begripligt så måste vi prata om lön. Att vi får betalt är anledningen till att vi jobbar även om vi självklart även vill ha ett roligt och meningsfullt arbete. Fråga eleverna vad de själva tror att de ska tjäna. Övning - lönedumpning Gör ett rollspel med klassen där du är arbetsgivare och ska anställa några av eleverna i klassen (inte alla så att de blir tvungna att konkurrera med varandra). Vilka av eleverna tar jobbet du erbjuder för 300 kronor i timmen? Kan de tänka sig att gå ner till 200 kr i timmen? 100? 70? 50? Kan någon tänka sig att jobba mot annan betalning? Fri bar? Presentkort? Kan någon tänka sig att jobba 12 timmar om dagen med en lunchrast på 30 minuter? Testa hur långt ner de kan gå. Om de stannar tidigt och inte sänker sin lön, dela ut olika roller till eleverna, t.ex. - Någon vill spara ihop pengar till en jorden runt- resa - Någon bor hemma och får pengar av sina föräldrar - Någon tänker ändå plugga till hösten och ska bara jobba på arbetsplatsen en kort period - Någon vill flytta hemifrån och hyra/köpa en lägenhet - Någon har en familj att försörja 3

5 - Någon har skulder hos kronofogden Vid det här läget lär några av eleverna som fått rollerna ha gått ner i lön. Säg att de som erbjudit lägst löneanspråk fått jobbet. Förklara att detta kallas lönedumpning, alltså att konkurrera om ett jobb genom att sänka sin lön. Nämn att det finns andra typer av villkorsdumpning, t.ex. att jobba utan rast, jobba länge, ha ett extremt stressigt jobb. Fråga eleverna vad de hade kunnat göra för att undvika det som nyss hände. Om de inte kommer på det själva, berätta att de hade kunnat gå ihop och enade krävt en och samma lön. Arbetsgivaren kommer fortfarande att behöva anställa folk och var från början beredd att betala 300 kronor i timmen. Diskutera på vilka andra sätt man kan konkurrera om jobb istället (utbildning, kompetens, erfarenhet). Berätta att fackföreningarna finns av den här anledningen, att vi inte ska dumpa våra villkor. Är villkoren de nu accepterat lagliga? Finns det någon lag som säger hur lite vi ska tjäna? 3

6 fortsättning Hur mycket ska du ha i lön? Det enda den svenska lagen säger om lön är att arbete under slavliknande förhållanden är förbjudet. Vi har alltså ingen lagstiftad lägsta lön enligt lagen. Detta bestäms i kollektivavtalet och det är parterna som gör upp. Det är det som gör att vi kan undvika lönedumpning och att lönerna inte är beroende av politiska beslut. Förklara varför lagstiftad lägsta lön inte fungerar bra i praktiken. Om du vill, ta in ett internationellt perspektiv Exempel: lägsta tillåtna lön, enligt lag, i vissa delstater i USA är 8 dollar per timme, det betyder cirka kronor i timmen. I Kina finns det provinser där minimilönen ligger på 71,5 dollar i månaden, det vill säga runt 500 svenska kronor. Diskutera om man i de länderna lyckats hålla ett löfte om att inte konkurrera med varandra om lägre löner. Diskutera varför de inte lyckas, det vill säga svag facklig organisation, ofta på grund av lagar som gör det svårt att organisera sig fackligt. Det också är därför vi har a- kassan, för att de som inte har arbete inte ska bli tvungna att hota de som har jobb med lönedumpning. A- kassan är därför en försäkring ( och INTE ett bidrag) för både de som står utan jobb som för de med jobb. Berätta för eleverna att demåste gå med i både a- kassan och facket själv och att medlemskapen är skilda. 4

7 lön ska vara pengar och inget annat. Dels för att vi själva vill bestämma vad vi gör med våra pengar och dels för att lönen riskerar att vara svart om man får den i något annat än pengar. Syftet med hela övningen var att skapa förståelse för att våra arbetsvillkor alltid är beroende av andras livssituationer, varför facket och a- kassan finns och hur det ser ut i länder med lagstiftad lägsta lön. 4

8 Vad innebär ett kollektivavtal? Kollektivavtal är de avtal som arbetsgivare och fackförbund kommer överens om vilka regler som ska gälla på arbetsmarknaden. Båda parter är sedan skyldiga att följa de som avtalas. Det finns också lagar som gäller på arbetsmarknaden men de reglerar inte allt utan kollektivavtalet förbättrar och kompletterar de som inte finns i lagen. Fråga eleverna vilka regler de tror omfattas av kollektivavtalet. Det finns många olika kollektivavtal med olika innehåll och därför är viktigt att känna till vad som gäller. Inom handeln har t.ex. facket förhandlat fram dubbelt lön på helgdagar. Många har regler för övertidsersättning. Kollektivavtalet innebär också att arbetsgivaren är skyldig att betala in mer pengar till pensionen, vilket kallas för tjänstepension. I kollektivavtalet står det vad den lägsta tillåtna lönen är. Arbetsgivaren får ge högre lön än vad kollektivavtalet säger men inte lägre. (Kollektivavtalet är ett golv och inte ett tak). Här står också hur mycket andra löneersättningar ska vara exempelvis OB- ersättning (ersättning på obekväm arbetstid, kvällar och helger). Kollektivavtalet innebär att man garanterat är försäkrad på jobbet, utifall det skulle hända en olycka. Skadar du dig själv eller någon annan på jobbet kan det bli både 5

9 smärtsamt och väldigt dyrt Förklara vikten av att vara försäkrad och att ingen annan försäkring gäller vid exempelvis arbetsskador. Som medlem i facket får du också större inflytande på din arbetsplats om det finns ett kollektivavtal. Medlemmarna får vara med och bestämma över vad som händer på jobbet! Kollektivavtalet gäller alla som arbetar på arbetsplatsen för att vi inte ska tävla och konkurrera med varandra, på samma sätt som med lönen. Om alla företag har kollektivavtal så konkurrerar även de på samma villkor mot varandra. Då kan inte företag som inte vill försäkra sina anställda och betala låga löner ges fördel för det utan då gäller samma regler för alla. Om alla har kollektivavtal så konkurrerar företagen inte med de anställdas villkor. 5

10 Räcker det med att det finns ett kollektivavtal? Med kollektivavtal har man en tryggheten. Repetera att inget hindrar arbetsgivaren från att betala en högre lön eller ha bättre villkor för sina anställda. Med ett kollektivavtal finns det ett golv att stå på, det kan alltid vara bättre men aldrig sämre. Kollektivavtalet är inte ett tak. 6

11 Fortsättning: Räcker det med att det finns ett kollektivavtal? Om både vi och arbetsgivaren saknar kunskap om vad som står i avtalet blir det ett papper utan mening. Vi har båda ett ansvar att känna till vad som står i kollektivavtalet och att följa det som står där. Om en arbetsgivare bryter mot avtalet genom att till exempel betala en lön under avtalet hjälper facket sina medlemmar att få sin rätta lön eftersom det räknas som vilket avtalsbrott som helst. I de flesta fall brukar misstagen gå lätt att rätta till men vissa gånger, där man inte kommer överens, går fallet till arbetsdomstolen. Straffet kan där bli stora böter. Facket har utbildade ombudsmän och jurister som då företräder medlemmarna. Är man inte medlem i facket får man själv driva fallet i tingsrätten, bekosta alla rättegångskostnader själv med en osäker utgång. Om du som anställd är med om något, t.ex. får fel lön är första steget alltid att påpeka det för din arbetsgivare själv. Fackets medlemmar på en arbetsplats kan utse sina kollegor till representanter för dem. De har laglig rätt att ha inflytande på arbetsplatsen. En bra idé är att kolla om det finns en facklig representant i form av skyddsombud, fackombud eller fackklubb på arbetsplatsen. Där kan du få råd och stöd av den/de personen/personerna (eller bli en själv). 7

12 Gå igenom att det ofta finns en lokal facklig organisation på många arbetsplatser. Om du som är informatör har ett fackligt uppdrag på din arbetsplats kan du nämna det. Men vilka är då facket? Jo, facket är sina medlemmar. Facket är en medlemsorganisation där medlemmarna hjälps åt att hålla ihop för att kräva bättre löner och villkor. Kollektivavtalen är levande dokument som är tidsbegränsade. När de omförhandlas är det vi som medlemmar som kan påverka deras innehåll. Om facket och arbetsgivaren inte kommer överens om innehållet kan facket utlysa strejk. Strejk och fredsplikt vad betyder det? Det är bara tillåtet att strejka när det inte finns ett kollektivavtal, för när avtalet är underskrivet gäller fredsplikt. Det är en stor bidragande orsak till att Sverige hör till de länder i världen som har minst antal strejker och konflikter på arbetsmarknaden. För att få arbetsgivarna att teckna kollektivavtal med facket krävs det att facket har många medlemmar. Och ju fler vi är desto starkare blir vi och kan kräva bättre lön och villkor. Vi blir också fler medlemmar som ser till att kollektivavtalet följs som det ska på arbetsplatsen. (Många medlemmar starka avtal, få medlemmar svaga avtal, stort respektive litet strejkhot. Är vi många som är medlemmar i facket ger det oss mer jämvikt i inflytandet över arbetsplatsen) (De flesta som arbetar är med i ett fackförbund, fråga gärna klassen om de vet om deras föräldrar är med i något fackförbund.) 7

13 Strejk och fredsplikt vad betyder det? Det är bara tillåtet att strejka när det inte finns ett kollektivavtal, för när avtalet är underskrivet gäller fredsplikt. Det är en stor bidragande orsak till att Sverige hör till de länder i världen som har minst antal strejker och konflikter på arbetsmarknaden. För att få arbetsgivarna att teckna kollektivavtal med facket krävs det att facket har många medlemmar. Och ju fler vi är desto starkare blir vi och kan kräva bättre lön och villkor. Vi blir också fler medlemmar som ser till att kollektivavtalet följs som det ska på arbetsplatsen. (Många medlemmar starka avtal, få medlemmar svaga avtal, stort respektive litet strejkhot. Är vi många som är medlemmar i facket ger det oss mer jämvikt i inflytandet över arbetsplatsen) (De flesta som arbetar är med i ett fackförbund, fråga gärna klassen om de vet om deras föräldrar är med i något fackförbund.) 8

14 Olika anställningsformer Gå igenom anställningsformerna. Förklara att anställningsform inte är samma sak som hur mycket man jobbar (heltid/deltid) utan är en benämning av på vilket sätt man är anställd, tillsvidare, på prov eller tidsbegränsad. Heltid/deltid är måttet på anställningen. Tryck på att tillsvidareanställning är den tryggaste anställningsformen, att det inte går att bli uppsagd hur som helst. Det är ett krav om du ska ta bolån och att många hyresvärdar kräver det för att få hyra en lägenhet. Att försöka få bort de otrygga anställningsformer som finns på arbetsmarknaden idag är en av de viktigaste frågorna för facket. Förklara vad som menas med sms- anställning/timanställning/behovsanställning. Att de inte är anställningsformer men vedertagna begrepp. Förklara också vad ett solskensavtal är? Berätta att LAS (Lagen om anställningsskydd) finns. Fakta: Tillsvidare, provanställning och visstidsanställning är de anställningsformer som finns i Sverige. Under visstidsanställning finner vi vikariat, säsongsanställning och allmän visstid. 9

15 Förklara att sms- anställningar och timanställningar inte är anställningsformer men att det är vedertagna begrepp idag. Solskensavtal är vanligt förekommande men absolut inte ok. Är det fint väder får man jobba. Regnar det får man stanna hemma. Många arbetsgivare försöker göra jobbet till något där de anställda får ta risken. Solskensavtal/regnavtal är ett stort problem, särskilt för sommarjobbare. Dessa avtal är inte ok, man ska få ett anställningsbevis med hur många timmar man ska arbeta samt ett schema med när man ska jobba. Är man schemalagd kan det inte vara så att man ska stanna hemma utan betalt för att det regnar. Tillsvidare: En anställning som fortsätter så länge inte arbetsgivaren eller den anställda säger upp den. Den tryggaste formen av anställning, kallas oftast för fast anställning. Här kan man bara bli uppsagd om det finns saklig grund, antingen på grund av arbetsbrist (det vill säga ekonomisk brist, att företaget inte går så bra och därför behöver säga upp personal) eller på grund av personliga skäl. Personliga skäl handlar om man misskött sig trots upprepade varningar. Om man blir uppsagd på grund av arbetsbrist går man efter en turordningslista där den som blev anställd senast är den första att bli uppsagd, om man inte förhandlat fram en annan lösning med facket (facket företräder och förhandlar för sina medlemmar). Har man blivit uppsagd på grund av arbetsbrist har man rätt att komma tillbaka till företaget (återanställningsrätt) om det skulle behöva mer personal igen inom 9 månader (eller enligt gällande kollektivavtal). Om man blir uppsagd har man alltid minst en månads uppsägningstid. Man kan också bli avskedad från sitt jobb om man varit grovt oaktsam eller kraftigt misskött sig (man kan säga att man begått ett brott mot sin arbetsgivare) stulit varor, varit hotfull eller liknande. Provanställning: En anställning som efter vanligtvis 6 månader ska övergå till en tillsvidareanställning. Detta är din och arbetsgivarens möjlighet att kolla om man passar för jobbet. En provanställning kan avbrytas när som helst under prövotiden utan någon saklig grund. Man har då oftast två veckors uppsägningstid. Man kan inte ha en provanställning två gånger för samma tjänst på ett företag med samma organisationsnummer. Visstidsanställning: Visstidsanställningar är olika former av tidsbegränsade anställningar där man redan på förhand bestämt när den ska ta slut, dvs det finns ett start och stoppdatum. Här hittar vi vikariat, säsongsanställning och allmän visstid. Vikariat: Ett vikariat betyder att du jobbar för en annan person medan denne är sjuk/föräldraledig eller liknande. Säsongsanställning: En säsongsanställning kan träffas om för ett arbete som bara kan utföras under en viss säsong såsom skidlärare i fjällen, attraktionsansvarig på Gröna Lund eller Liseberg, bärplockning eller liknande. 9

16 Allmän visstid: En allmän visstidsanställning, det som det flesta kallar för timanställning eller vid behovsanställning. Det blir allt vanligare att man har få eller inga timmar alls på sitt anställningsavtal och bara rings in/får ett sms när det finns ett ledigt pass. Detta är problematiskt då många unga tvingas ha sådana här otrygga anställningsformer under väldigt lång tid vilket gör det svårt att planera sina liv. Man vet aldrig när/hur mycket man ska jobba och känner sig ständigt tvungen att ställa upp när arbetsgivaren ringer. Har man inga timmar på sitt anställningsbevis kan man ju heller aldrig vara säker på att få jobba, vilket betyder att man i praktiken inte har någon uppsägningstid. Som anställd har man rätt att kräva att få jobba de timmar som står angivet i anställningsavtalet, det är också en skyldighet man har gentemot arbetsgivaren under uppsägningstid. 9

17 Anställningsbevis Ett anställningsavtal eller anställningsbevis är precis vad det låter som, ett avtal mellan dig och din arbetsgivare, ett bevis på att du är anställd. Det ska innehålla villkoren för jobbet och skrivas på innan eller snarast du börjar på ett nytt jobb. Du ska alltid behålla ett påskrivet original själv. Har Du inte fått något anställningsavtal ska du alltid be om ett. Följande uppgifter ska finnas med: Ditt och arbetsgivarens namn måste stå för att man ska veta mellan vilka avtalet gäller. Det ska tydligt stå arbetsplatsens adress och organisationsnummer så att men vet vilken arbetsplats man ska jobba på. Det räcker inte att det står ICA, det ska stå vilken ICA det gäller. Är det ICA i Karlstad eller ICA i Malmö? Anställningsform: På vilket sätt är jag anställd? Lön: Hur mycket ska jag tjäna? Timlön och övriga löneförmåner. Arbetsuppgifter: Vilket jobb ska jag utföra på arbetsplatsen? Arbetstid: Hur mycket ska jag jobba varje vecka? Uppsägningstid: Om jag säger upp mig eller om arbetsgivaren säger upp min anställning hur länge måste jag då arbeta kvar innan jag slutar? Om det finns ett start och ett slutdatum för anställningen ska det stå. 10

18 Många gånger när unga hamnar i problem, att något inte gått rätt till (att man fått ut fel lön, blivit uppsagd fast man var överens om att man skulle få jobba hela sommaren eller så) så har anställningsbeviset varit avgörande för att facket ska kunna lösa frågan. 10

19 Jobba svart? Förklara vad svartjobb är, att det sker utanför systemet och lagen. Lönen innehåller mer än timlönlönen du har. Jobbar du svart har du inte rätt till sjukersättning om du blir sjuk, betald semester, övertidsersättning och pensionspengar. Varken du eller arbetsgivaren betalar skatt och att du avsäger dig alla rättigheter. Det finns en anledning till att arbetsgivaren är beredd att ta risken att åka dit för den olagliga handling det är att anställa någon svart. Jobbar du svart tar nämligen arbetsgivaren de pengar som annars hade gått till skatt, pension och sociala försäkringar och stoppar dem i egen ficka. Om du skadar dig eller någon annan på jobbet täcks det inte av några försäkringar. Inte din egen och inte dina föräldrars. Om du jobbar svart är det svårt att använda jobbet som en merit för framtida jobb eftersom arbetsgivaren inte kommer att ge ut ett intyg på att du arbetat där. Och vad gör du om arbetsgivaren bestämmer sig för att sluta betala ut lönen helt plötsligt eller säger att du inte är välkommen tillbaka? Du är ju faktiskt inte anställd och har inget anställningsbevis. Du har inga rättigheter och utsätter dig själv för oerhört stora risker. 11

20 Grafen visar hur lönen kan variera om man arbetar svart, vitt utan kollektivavtal eller vitt med kollektivavtal. Förklara varför det är vi själva som förlorar på svartjobb och att det är arbetsgivaren som tjänar på det. Att arbeta på en arbetsplats utan kollektivavtal Alla arbetsplatser inte har kollektivavtal (VIKTIGT!) Det är jättestor skillnad att arbeta på en arbetsplats som har ett kollektivavtal och en arbetsplats som inte har det. Du är inte garanterad något av det som grafen visar utan måste förhandla det själv. Att få en minimilön, OB, övertidsersättning osv. är ingen garanti. Om arbetsplatsen saknar kollektivavtal bör du fråga din chef om du är försäkrad under arbetstid. Fackförbunden hjälper sina medlemmar på avtalslösa arbetsplatser att få kollektivavtal. 12

21 Aldrig okej Det aldrig är okej att jobba gratis. Många arbetsgivare använder sig av provjobb. Visst kan det vara ett bra sätt för dig att visa vad du går för, men se upp för arbetsgivare som försöker få dig att provjobba gratis. Ställ aldrig upp på det. Det är stor chans att du blir lurad. Endast oseriösa arbetsgivare gör så och risken för fler problem på just den arbetsplatsen är stor. Du har alltid rätt till lön från första timmen du jobbar. Provjobbar du gratis är du aldrig garanterad att få jobbet och du är dessutom inte försäkrad. Möjligheten till provanställnings finns, om du eller arbetsgivaren vill se om jobbet passar just dig. Vi har lagstiftning mot diskriminering Med diskriminering menas: kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnicitet, religion, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Se övningsexemplet nedan! Det är självklart aldrig okej att utsättas för mobbning eller trakasserier på jobbet. Skulle detta förekomma ska man i första hand kontakta sin närmaste chef. Hjälper inte det kan man kontakta facket. Diskussionsövning i mån av tid! 13

22 Fråga eleverna om de tycker att man får diskriminera folk på jobbet/i skolan på grund av utseende, kön osv. Berätta att det finns en lag som ska skydda mot diskriminering. Utseende är dock ingen diskrimineringsgrund, men mobbing är ett arbetsmiljöproblem och är inte heller tillåtet på jobbet. Styr in diskussionen på arbetsmiljö och att det är facket som arbetar med dessa frågor, bland annat via våra skyddsombud. Fackets värdegrund är att alla människor är lika mycket värda och ska respekteras för de dem är. Om man möter diskriminering som faller under en av följande diskrimineringsgrunder ska man prata med sitt fackförbund, då det bryter mot lagen: Kön Könsöverskridande identitet eller uttryck Etnisk tillhörighet Religion eller annan trosuppfattning Funktionshinder Sexuell läggning Ålder Verktyg: Arena Skolinformations rollspel Loppet ett spel om diskriminering. 13

23 Vad händer om jag blir sjuk? Ibland blir man sjuk och man har då rätt att stanna hemma från jobbet. Blir du sjuk ska du meddela din arbetsgivare det så fort som möjligt. Du har ingen skyldighet att hitta någon som kan ersätta dig om du blir sjuk. Första dagen man är sjuk får man ingen lön och det kallas för karensdag. Dag 2-14 får man sjuklön utbetalad av sin arbetsgivare. När man varit sjuk i mer än 7 dagar ska man lämna in ett sjukintyg till sin arbetsgivare, det får man från sin läkare/hälsocentral. I specifika fall kan arbetsgivaren begära sjukintyg från läkare från och med första sjukdagen (förstadagsintyg). Är man sjuk i mer än 14 dagar får man sin sjukersättning från försäkringskassan efter bedömning. Finns det kollektivavtal på arbetsplatsen får du från dag 15 extra pengar om du är sjuk. Tryck på värdet med kollektivavtalet! Om det finns ett kollektivavtal på arbetsplatsen är man försäkrad om man blir sjuk en längre tid (dag 15 och framåt) Då kan man ansöka om AGS försäkringen som ger extra pengar för att täcka upp för den lön man 14

24 förlorar när man inte kan jobba. 14

25 Att tänka på när du ska börja jobba Att det finns kollektivavtal på arbetsplatsen. Det ger dig trygghet, bra villkor och rätt lön! Du ska ha ett anställningsbevis när du börjar arbeta. Kom ihåg att det är arbetets viktigaste papper. Du ska ha ett schema i god tid så att du vet när du ska arbeta. Detta för att du ska kunna planera din vardag och fritid. Förklara att schemat inte kan ändras hur som helst med kort varsel och att du har rätt att jobba de timmar som finns där. Koppla till anställningsbevis och solskensavtal. I samband med att du får din lön ska du även få en lönespecifikation där du kan kontrollera att du fått rätt lön, eventuell Ob- ersättning och kostavdrag etc. Där står även hur mycket skatt du betalat. Denna ska sparas till deklarationen. Kolla med skatteverket att du betalar rätt skatt. Utöver lönen ska man ha minst 12 % i semesterersättning enligt lagen, detta ska inte bakas in i lönen och gäller alla, oavsett hur länge eller hur ofta man jobbar. Exempel: vad innebär det när vissa arbetsgivare i annonser skriver 100 kr/h inklusive semesterersättning, detta betyder att lönen egentligen är lägre än man 15

26 först kan tro. Förklara skillnaden mellan rast och paus, obetald/betald, och att det är något vi har rätt till. Förklara att vissa arbetsplatser tillämpar måltidsuppehåll och att det alltid ska vara betalt. Nämn även att vi inte får schemaläggas med för korta uppehåll, alla har rätt till ordentlig dygnsvila. Bli medlem i facket Repetera A- kassan igen: Tryck på att a- kassan inte är något bidrag utan en försäkring och finns till för att undvika lönedumpning. Förklara följande: En försäkring för både de som jobbar och för dem som står mellan två jobb. Man måste själv gå med i a- kassan. A- kassan och facket är inte samma sak. Det finns kriterier man måste uppfylla för att få ta del av a- kassan och att man bör kolla upp dessa. 15

27 Har du frågor hjälper vi dig vidare Berätta om fackets hjälptelefon, att den finns just för de som är nya på arbetsmarknaden och att de kan vända sig dit med alla frågor. Det är gratis och de kan vara anonyma. Numret finns på jobba- foldern de kommer få med sig. 16

28 Det ska vara kul att arbeta! Nu är det dags att summera skolinformationen. Förklara att syftet med presentationen är att eleverna ska känna sig trygga och få verktyg för att kunna ha det bra och kul på jobbet. Att uppmärksamma dem på tunga saker som diskriminering om mobbning är en förutsättning för att vi ska kunna ha det bra i slutändan. Är vi många blir vi starka tillsammans. Det gör att vi kan teckna starka kollektivavtal med högre lön och bättre villkor. Kollektivavtal Kolla så att det finns kollektivavtal på arbetsplatsen du ska jobba på. Du får en schyst lön och rätt till andra ersättningar. Påminn om att minimilönen, om man inte har avtal, är 0 kronor. Anställningsbevis Se till att få ett anställningsbevis så du vet under vilka villkor (antal timmar, lön med mera) du är anställd och att du faktiskt har en anställning. Lönebesked Man ska alltid få lönebesked i samband med lönen. Där står hur många timmar man arbetat, vilken lön man har fått och att man fått ut övriga ersättningar som ob och 17

29 semesterersättning. Där ser du också att arbetsgivaren dragit skatt. Arbetsintyg När du slutar jobba ska du be om ett arbetsintyg. Det är bra att ha som en merit för framtida jobb. Försäkringar Ett bra sätt att vara säker på att du är försäkrad är att jobba på en arbetsplats med kollektivavtal. Om arbetsplatsen saknar kollektivavtal bör du fråga din chef om du är försäkrad under arbetstid. Bli medlem i facket när du börjar arbeta Berätta att det är viktigt att vara medlem både för sin egen trygghet och för att se till att vi är starka i framtida förhandlingar om löner och villkor. Hjälptelefonen kan hjälpa eleverna att hitta rätt fackförbund. Kolla om klassen har några frågor eller om något är oklart. Dela ut material om något ska delas ut. Förslag på material Minijobba Lärarfolder Arena Skolinformationsmaterial Giveways 17

30 Tack för att ni lyssnade Uppmuntra eleverna att komma fram efteråt och ställa frågor. Önska eleverna lycka till i framtiden och pitcha hjälptelefonen igen. Tacka för att du fått komma och för att klassen har lyssnat. När eleverna gått så tacka läraren och ge hen Lärarfoldern. Där finner läraren hur hen går tillväga för att boka skolinformation. Fråga läraren om hen har kollegor som har andra klasser som vi kan träffa. Be läraren att ge foldern till dem. Säg att vi gärna kommer tillbaka. Berätta att Arena Skolinformations material finns att få tag på via och att det är ett tips på hur läraren kan fortsätta jobba med arbetsmarknadsfrågor med klassen. Till dig som informatör: BRA JOBBAT!! 18

Ordmoln. Fråga hur många i klassen som haft ett jobb någon gång (extrajobb eller sommarjobb) och hur det har fungerat.

Ordmoln. Fråga hur många i klassen som haft ett jobb någon gång (extrajobb eller sommarjobb) och hur det har fungerat. Ordmoln Till dig som informatör: Syftet/budskapet med materialet är att framhäva värdet av kollektivavtalet och att vi måste vara många medlemmar i facket för att teckna starka kollektivavtal. Start talarmanus:

Läs mer

Ordmoln. Fråga hur många i klassen som haft ett jobb någon gång (extrajobb eller sommarjobb) och hur det har fungerat.

Ordmoln. Fråga hur många i klassen som haft ett jobb någon gång (extrajobb eller sommarjobb) och hur det har fungerat. Ordmoln Till dig som informatör: Syftet/budskapet med materialet är att framhäva värdet av kollektivavtalet och att vi måste vara många medlemmar i facket för att teckna starka kollektivavtal. Start talarmanus:

Läs mer

talarmanus för skolinformatör i åk 1 vilka är vi?

talarmanus för skolinformatör i åk 1 vilka är vi? talarmanus för skolinformatör i åk 1-3 2011 talarmanus för skolinformatör i åk 1 vilka är vi? JOBBA Värt att veta inför sommar- och extrajobb. Bild 2 Berätta vem du är och varför du är engagerad i facket

Läs mer

En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter

En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter JOBBA! En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter 23 sidor som ger dig bättre koll på ditt jobb och på oss 05 välkommen till ditt arbetsliv! Om att jobba och varför vi ger dig den här broschyren.

Läs mer

På väg ut i arbetslivet

På väg ut i arbetslivet På väg ut i arbetslivet Arbetsgivaren är skyldig att betala lön och se till att din arbetsmiljö är säker. Ditt ansvar är att göra jobbet och följa de regler som finns på arbetsplatsen. Men det finns många

Läs mer

Inledning. Presentation

Inledning. Presentation Inledning Detta material är ett exempel på vad man kan ta upp när man håller skolinformation, det innehåller många powerpointbilder samt massa andra verktyg du kan använda dig av som skolinformatör. Tanken

Läs mer

ARBETSRÄTTENS GRUNDER. Gunvor Axelsson Karlstad universitet 14 december 2011

ARBETSRÄTTENS GRUNDER. Gunvor Axelsson Karlstad universitet 14 december 2011 ARBETSRÄTTENS GRUNDER Gunvor Axelsson Karlstad universitet 14 december 2011 DEN SVENSKA MODELLEN Att parternas arbetsgivarnas och arbetstagarnas organisationer kommer överens utan politisk inblandning

Läs mer

Inledning. Presentation

Inledning. Presentation Inledning Detta material är ett exempel på vad man kan ta upp när man håller skolinformation, det innehåller många powerpointbilder samt massa andra verktyg du kan använda dig av som skolinformatör. Tanken

Läs mer

ROLLSPEL E 013 Sidan 1 av 5 Arbetsmarknadstolkning. Ordlista

ROLLSPEL E 013 Sidan 1 av 5 Arbetsmarknadstolkning. Ordlista ROLLSPEL E 013 Sidan 1 av 5 Arbetsmarknadstolkning Ordlista ordförande fackförening/facket fackklubb kommunalarbetareförbundet fackförbund kommun landsting medlem löntagare socialdemokrat tjänsteman arbetare

Läs mer

Strax dags för jobb. Om anställning och facket

Strax dags för jobb. Om anställning och facket Strax dags för jobb Om anställning och facket IF Metall din Har du eller utbildar du dig till arbete inom industrin är IF Metall din fackförening. Du och alla andra medlemmar ska behandlas rättvist och

Läs mer

Dina rättigheter som bärplockare i Sverige

Dina rättigheter som bärplockare i Sverige Dina rättigheter som bärplockare i Sverige Alla som arbetar i Sverige har rätt till goda arbetsvillkor. Det spelar ingen roll om du har svenskt medborgarskap eller om du arbetar här en begränsad tid du

Läs mer

Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor!

Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor! Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor! En stark fackförening gör skillnad Kraven på oss arbetstagare ökar hela tiden. Vi ska göra mer på kortare tid. Genom vårt arbete

Läs mer

Facket för Service och Kommunikation. Gott & blandat inför yrkeslivet

Facket för Service och Kommunikation. Gott & blandat inför yrkeslivet Facket för Service och Kommunikation Gott & blandat inför yrkeslivet Det här är SEKO 3 Vi tror på solidaritet! 5 Kolla avtalen 7 Åldern inne? 8 Sommarjobbet 9 Jobb utomlands 10 Mer info 10 Försäkra dig!

Läs mer

SÅ ANSTÄLLER DU. Vad du ska tänka på då du anställer en person AVTAL

SÅ ANSTÄLLER DU. Vad du ska tänka på då du anställer en person AVTAL SÅ ANSTÄLLER DU Vad du ska tänka på då du anställer en person AVTAL VAD SKA JAG TÄNKA PÅ DÅ JAG ANSTÄLLER EN PERSON? Tänk noga igenom vilka kvaliteter, kvalifikationer och personlighetstyp du vill ha till

Läs mer

Sommarjobb, tips och idéer

Sommarjobb, tips och idéer Sommarjobb, tips och idéer Vill du tjäna extra pengar under sommaren och samtidigt få ut det mesta av lovet? Då är det ett perfekt tillfälle att söka jobb under sommaren! Vem vet, kanske leder sommarjobbet

Läs mer

Kollektivavtal vad är grejen?

Kollektivavtal vad är grejen? Kollektivavtal vad är grejen Det är skönt när det finns avtal om lön och andra villkor. Men så är det inte på alla arbetsplatser. Första steget för den som bryr sig och vill ha koll* på sitt jobb är att

Läs mer

På handels.se/skolinfo finns alla verktyg och powerpoint-presentationer som är anpassade efter årskurs.

På handels.se/skolinfo finns alla verktyg och powerpoint-presentationer som är anpassade efter årskurs. Inledning Materialet är ett exempel på vad du kan ta upp. Det innehåller många powerpointbilder och andra verktyg du kan använda dig av som skolinformatör. Tanken är inte att du ska visa alla bilder och

Läs mer

OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19

OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19 OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19 Telefontider: måndag, onsdag, fredag 8.30 12.00 och tisdag, torsdag kl. 13.00 16.00 Vad jobbar vi med just nu: Mycket händer i TioHundra ab. Hela bolagsstyrelsen

Läs mer

Facklig introduktion på arbetsplatsen workshop

Facklig introduktion på arbetsplatsen workshop Facklig introduktion på arbetsplatsen workshop Syftet med den fackliga introduktionen är att öka den totala fackliga medvetenheten på arbetsplatsen och vara en första positiv kontakt med facket för att

Läs mer

På handels.se/skolinfo finns alla verktyg och powerpoint-presentationer som är anpassade efter årskurs.

På handels.se/skolinfo finns alla verktyg och powerpoint-presentationer som är anpassade efter årskurs. Inledning Materialet är ett exempel på vad du kan ta upp. Det innehåller många powerpointbilder och andra verktyg du kan använda dig av som skolinformatör. Tanken är inte att du ska visa alla bilder och

Läs mer

Du tjänar på kollektivavtal

Du tjänar på kollektivavtal Du tjänar på kollektivavtal Föräldralön. Mer pengar att röra dig med när du är föräldraledig tack vare kollektivavtalet. ITP. Marknadens bästa pensionsförsäkring ger dig mer pengar när du slutar jobba

Läs mer

Kollektivavtalet skyddar din lön! 020-560056. Fråga facket om medlemskap. Kolla dina rättigheter på www.lo.se

Kollektivavtalet skyddar din lön! 020-560056. Fråga facket om medlemskap. Kolla dina rättigheter på www.lo.se Kollektivavtalet skyddar din lön! 020-560056 Fråga facket om medlemskap. Kolla dina rättigheter på www.lo.se 2 Avtalet är befrielse Kollektivavtalet handlar om löner, arbetstider och ersättningar. Men

Läs mer

Du gör skillnad. Stark tillsammans

Du gör skillnad. Stark tillsammans Du gör skillnad Stark tillsammans Du gör skillnad Som medlem är du alltid i fokus hos oss. Tillsammans hjälps vi åt och ser till att medlemskapet lönar sig för dig och dina arbetskamrater. Ditt engagemang

Läs mer

Bli medlem i Handels du är värd det! korta argument för dig som värvar nya medlemmar

Bli medlem i Handels du är värd det! korta argument för dig som värvar nya medlemmar Bli medlem i Handels du är värd det! korta argument för dig som värvar nya medlemmar Att bli medlem i Handels en bra affär! Medlemskap i facket är fortfarande en självklarhet samtidigt finns det undersökningar

Läs mer

Punkt 10 Arbete och skatt Tid : ca 3 timmar

Punkt 10 Arbete och skatt Tid : ca 3 timmar Punkt 10 Arbete och skatt Tid : ca 3 timmar Syfte: Att skapa förståelse för rättigheter och skyldigheter inom arbetslivet. Genomgång: 1. Arbetsmarknadens parter. Beskriv kort arbetsmarknadens parter; att

Läs mer

Välkommen till Seko!

Välkommen till Seko! Välkommen till Seko! Gemenskap ger styrka Varmt välkommen till Seko! Som medlem hos oss står du starkare på din arbetsplats. Starkare tack vare att vi är många. Det är det som gör att vi kan ställa krav

Läs mer

Inledning. Presentation

Inledning. Presentation Inledning Detta material är ett exempel på vad man kan ta upp när man håller skolinformation, det innehåller många powerpointbilder samt massa andra verktyg du kan använda dig av som skolinformatör. Tanken

Läs mer

Fakta och tips till dig som är förtroendevald. Välkommen som fackombud

Fakta och tips till dig som är förtroendevald. Välkommen som fackombud Fakta och tips till dig som är förtroendevald i Handels Välkommen som fackombud Välkommen som fackombud Att vara fackombud innebär att du är Handels kontaktperson på arbetsplatsen. Du har fått förtroendet

Läs mer

Du gör skillnad. Stark tillsammans

Du gör skillnad. Stark tillsammans Du gör skillnad Stark tillsammans Du gör skillnad Som medlem är du alltid i fokus hos oss. Tillsammans hjälps vi åt och ser till att medlemskapet lönar sig för dig och dina arbetskamrater. Ditt engagemang

Läs mer

Dina rättigheter på jobbet

Dina rättigheter på jobbet Dina rättigheter på jobbet Du har rättigheter! Du har rättigheter på ditt jobb. I denna folder får du reda på de viktigaste rättigheterna som finns med i arbetsrättslagstiftningen. Kräv dina rättigheter!

Läs mer

Löneadministration för nybörjare.

Löneadministration för nybörjare. Löneadministration för nybörjare. BEHÖVER DU ANSTÄLLA? DÅ KAN DET VARA BRA ATT KÄNNA TILL VILKA LAGAR SOM GÄLLER. HÄR ÄR GUIDEN FÖR DIG! Vi tar ditt företagande personligt Regelverket för löneadministratören

Läs mer

Ett brev med uppgifter om din praktikplats Broschyren Så får barn och ungdomar arbeta Blanketten Överenskommelse om praktik Skatteintyg Returkuvert

Ett brev med uppgifter om din praktikplats Broschyren Så får barn och ungdomar arbeta Blanketten Överenskommelse om praktik Skatteintyg Returkuvert Till dig som ska praktisera UNG I SOMMAR 2014 1 Hej, I det här utskicket får du: Ett brev med uppgifter om din praktikplats Broschyren Så får barn och ungdomar arbeta Blanketten Överenskommelse om praktik

Läs mer

På handels.se/skolinfo finns alla verktyg och powerpoint-presentationer som är anpassade efter årskurs.

På handels.se/skolinfo finns alla verktyg och powerpoint-presentationer som är anpassade efter årskurs. Inledning Materialet är ett exempel på vad du kan ta upp. Det innehåller många powerpointbilder och andra verktyg du kan använda dig av som skolinformatör. Tanken är inte att du ska visa alla bilder och

Läs mer

Öka inflytandet på jobbet

Öka inflytandet på jobbet Öka inflytandet på jobbet Som medlem kan du förändra och göra skillnad. Maria Larsson, Stockholm foto David Bicho Vill du ha koll på läget? Hos oss är du som medlem alltid i fokus. Du är vår uppdragsgivare.

Läs mer

Du tjänar på kollektivavtal. för dig som är arbetsgivare

Du tjänar på kollektivavtal. för dig som är arbetsgivare Du tjänar på kollektivavtal för dig som är arbetsgivare 2 Kollektivavtal det tjänar du på För dig som är arbetsgivare Varför finns det kollektivavtal? Den svenska arbetsmarknaden bygger på att fackföreningar

Läs mer

Skillnaden. ü ü ü ü. Rättshjälp Förhandlingshjälp Utbildning på arbetstid Rätt att kräva kollektivavtal Ersättning vid strejk

Skillnaden. ü ü ü ü. Rättshjälp Förhandlingshjälp Utbildning på arbetstid Rätt att kräva kollektivavtal Ersättning vid strejk Det lönar sig att vara med i Byggnads?????? För medlemmar Rättshjälp Förhandlingshjälp Utbildning på arbetstid Rätt att kräva kollektivavtal Ersättning vid strejk STARK STOLT TRYGG Icke medlem Skillnaden

Läs mer

ARBETSRÄTT. Daniel Nordström

ARBETSRÄTT. Daniel Nordström ARBETSRÄTT Daniel Nordström PRESENTATIONENS INNEHÅLL Juridiska begrepp Arbetsrätt Kollektivavtal Stridsåtgärder Medbestämmandelagen (MBL) Lagens om anställningsskydd (LAS) Arbetsmiljölagen Arbetstidslagen

Läs mer

Varför ska du vara med i facket?

Varför ska du vara med i facket? Varför ska du vara med i facket? www.gåmedifacket.nu 020-56 00 56 Vill du förhandla på egen hand? Det gör inte din chef. Visst kan du förhandla om din egen lön, och visst kan du själv diskutera dina villkor

Läs mer

Traineejobb. Vad är ett traineejobb? Lättläst svenska

Traineejobb. Vad är ett traineejobb? Lättläst svenska Lättläst svenska Traineejobb Du kan få ekonomisk ersättning om du anställer en ung person som inte kan ett yrke och som samtidigt utbildar sig inom det yrket. Syftet med ersättningen är att du ska hitta

Läs mer

Välkommen. som medlem. För dig som jobbar inom Fonus-koncernen Bli medlem och gör skillnad du också!

Välkommen. som medlem. För dig som jobbar inom Fonus-koncernen Bli medlem och gör skillnad du också! Välkommen som medlem För dig som jobbar inom Fonus-koncernen Bli medlem och gör skillnad du också! Välkommen som medlem Handels förhandlar avtal för ett stort antal tjänstemän. Handels målsättning är att

Läs mer

SAMHÄLLSKUNSKAP: Arbete och utbildning

SAMHÄLLSKUNSKAP: Arbete och utbildning SAMHÄLLSKUNSKAP: Arbete och utbildning Arbetsområdet startas upp med värderingsövningar, som bidrar till att eleverna får reflektera över hur de känner inför sina egna värderingar när det gäller framtiden,

Läs mer

VAD ÄR VIKTIGAST NÄR DET GÄLLER ARBETE?

VAD ÄR VIKTIGAST NÄR DET GÄLLER ARBETE? ARBETSLIV VAD ÄR VIKTIGAST NÄR DET GÄLLER ARBETE? 1. Vilka yrken ska ha hög respektive låg lön enligt dig? 2. Vilken funktion har lönen förutom som inkomst? 3. Vad tror du är den främsta orsaken till att

Läs mer

Facklig introduktion. du, facket och kollektivavtalet

Facklig introduktion. du, facket och kollektivavtalet Facklig introduktion du, facket och kollektivavtalet Landsorganisationen i Sverige 2010 Illustrationer: Pontus Fürst, Pipistrello AB Grafisk form: LO Original: MacGunnar Information & Media Tryck: LO-Tryckeriet,

Läs mer

Kollektivavtal det tjänar du på

Kollektivavtal det tjänar du på Kollektivavtal det tjänar du på för dig som är arbetsgivare 1 2 Kollektivavtal det tjänar du på För dig som är arbetsgivare Varför finns det kollektivavtal? Den svenska arbetsmarknaden bygger på att fackföreningar

Läs mer

Bemanningsavtalet Medieföretagen Svenska Journalistförbundet

Bemanningsavtalet Medieföretagen Svenska Journalistförbundet Bemanningsavtalet Medieföretagen Svenska Journalistförbundet Gemensam kommentar Anställning av journalister i bemanningsföretag Anställningsavtal Varken lag eller kollektivavtal innehåller regler för hur

Läs mer

SATSA PÅ ETT UTBYTE MED MÅNGA VINNARE PLUGGJOBB. Kvalificerat arbete för akademiker under studietiden

SATSA PÅ ETT UTBYTE MED MÅNGA VINNARE PLUGGJOBB. Kvalificerat arbete för akademiker under studietiden SATSA PÅ ETT UTBYTE MED MÅNGA VINNARE Studenter behöver relevanta extrajobb på schyssta villkor under studietiden Kommuner och landsting behöver rekrytera en halv miljon medarbetare inom 10 år PLUGGJOBB

Läs mer

Välkommen till IF Metall

Välkommen till IF Metall Välkommen till IF Metall Välkommen till IF Metall 1 IF Metall är en facklig organisation som arbetar för att du och alla andra medlemmar ska behandlas rättvist och få bättre lön, bättre arbetsmiljö samt

Läs mer

Frågesport Steg 6- Facit

Frågesport Steg 6- Facit Datum 16 november 2016 Frågesport Steg 6- Facit 1. Fråga: Vilka två lagar styr rätten till ledighet för facklig utbildning? Svar: Studieledighetslagen styr rätten till facklig utbildning för medlemmar,

Läs mer

Facket för dig och alla andra byggnadsarbetare. Bli medlem nu!

Facket för dig och alla andra byggnadsarbetare. Bli medlem nu! Facket för dig och alla andra byggnadsarbetare Bli medlem nu! Du är eftertraktad! Som byggnadsarbetare är du en eftertraktad, respekterad och attraktiv arbetskraft med hög status. Du har en lång och gedigen

Läs mer

RÄTTS- HJÄLP FÖRHANDLINGSHJÄLP FACKLIG INFORMATION PÅ BETALD ARBETSTID RÄTT ATT KRÄVA KOLLEKTIVAVTAL

RÄTTS- HJÄLP FÖRHANDLINGSHJÄLP FACKLIG INFORMATION PÅ BETALD ARBETSTID RÄTT ATT KRÄVA KOLLEKTIVAVTAL RÄTTS- HJÄLP FÖRHANDLINGSHJÄLP FACKLIG INFORMATION PÅ BETALD ARBETSTID RÄTT ATT KRÄVA KOLLEKTIVAVTAL AVTALSBEVAKNING KONFLIKTERSÄTTNING VID STREJK RÅDGIVNING UTBILDNING GEMENSAM STYRKA Ditt skydd på arbetsmarknaden

Läs mer

Lön är Ersättning KontaKta oss E-post: Webb: telefon: Utan fack och Utan avtal

Lön är Ersättning KontaKta oss E-post: Webb: telefon: Utan fack och Utan avtal Löneladda! Du har rätt att få en lön som motsvarar din prestation på jobbet. Gör du ett bra jobb ska det synas i lönekuvertet, helt enkelt. Det står i kollektivavtalet. Där står också att det är det lokala

Läs mer

Lär dig att anställa rätt

Lär dig att anställa rätt Lär dig att anställa rätt Almega Norr på Umeå 1 september 2016 Vi som arbetar i Norr Annette Gärling Arbetsrättsexpert Jenny Moberg Chef Almega Norr Ulrika Andersson Arbetsrättsexpert på Tomas Nordensson

Läs mer

SAMSAM 1a1 05 Arbete.notebook November 17, 2015. arbete och pengar. Varför arbetar vi?

SAMSAM 1a1 05 Arbete.notebook November 17, 2015. arbete och pengar. Varför arbetar vi? arbete och pengar Varför arbetar vi? Har det alltid sett ut såhär? Historiskt Ganska lite arbete i maklig takt lösa mat för de flesta. Jordbrukssamhället Mer arbetsintensivt Finns "fri" tid. SAMSAM 1a1

Läs mer

Avtalskurs avtal för tjänstemän HT Klicka här för att ändra format. Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden

Avtalskurs avtal för tjänstemän HT Klicka här för att ändra format. Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden Avtalskurs avtal för tjänstemän HT 2016 På agendan Genomgång av avtalets centrala delar Praktisk tillämpning och avtalstolkning Våra rekommendationer Almegakontor Stockholm Kontaktpersoner Hanna Byström

Läs mer

Material som gruppen har tillgång till: - Avdelningens lokaler - Datorer - Kopiator - Fax - Skrivare

Material som gruppen har tillgång till: - Avdelningens lokaler - Datorer - Kopiator - Fax - Skrivare Migrationsprojektet Jeanette Gustavsson, Rose-Marie Myhr, Daniel Jernström, Katja Ojanne, Amanda Naesman, Emil Bäckström, Nafie Hamde, Svetlana Avramovic & Theo Verheggen Syfte Under 3 månader kommer Hotell

Läs mer

Inledning Presentation

Inledning Presentation Inledning Detta material är ett exempel på vad man kan ta upp när man håller skolinformation, det innehåller många powerpointbilder samt massa andra verktyg du kan använda dig av som skolinformatör. Tanken

Läs mer

arbetslivet. Vi är övertygade om att ju fler vi är, desto starkare är

arbetslivet. Vi är övertygade om att ju fler vi är, desto starkare är Vi är Unionen! Vem är du? Du vet bäst vad som är viktigt i ditt arbetsliv. Men det är tillsammans vi ser till att din tid på jobbet blir som du vill ha den. Vi är våra medlemmar och därför är våra viktigaste

Läs mer

A-kassan är till för dig som har arbete

A-kassan är till för dig som har arbete A-kassan är till för dig som har arbete Illustration: Robert Nyberg. Trygga vågar Trygga människor vågar. Vågar ställa om och pröva nya banor. Samhällets sätt att tillverka varor och erbjuda tjänster förändras

Läs mer

Är du MELLAN JOBB. eller riskerar du att bli arbetslös?

Är du MELLAN JOBB. eller riskerar du att bli arbetslös? Är du MELLAN JOBB eller riskerar du att bli arbetslös? 1 Innehåll Ekonomin mellan jobb 4 A-kassa 5 Inkomstförsäkring 6 Avgångsersättning (AGE) 7 Från TRR 8 Från TRS 9 Råd och stöd från TRR 10 Råd och stöd

Läs mer

Att försörja sig och utvecklas

Att försörja sig och utvecklas Att försörja sig och utvecklas i Sverige Utbildningsmöjligheter en utbildning obligatorisk gratis en grundskola en gymnasieskola frivillig komvux en vuxen en folkhögskola att studera en yrkeshögskola en

Läs mer

Västra Skaraborg. Presentation: Eli Abadji Källa: DO Informationsmaterial. sid 1

Västra Skaraborg. Presentation: Eli Abadji Källa: DO Informationsmaterial. sid 1 Västra Skaraborg Presentation: Eli Abadji Källa: DO Informationsmaterial sid 1 Facket har förstahandsrätt att företräda sina medlemmar i diskrimineringsärenden. Den här miniguiden är till för dig som är

Läs mer

Personlig Assistans. Klicka här för att ändra format Att vara arbetsgivare. Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden

Personlig Assistans. Klicka här för att ändra format Att vara arbetsgivare. Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden Personlig Assistans Att vara arbetsgivare på Tomas Bengtsson 2016-11-08 Almega på några minuter Ca 11 000 medlemsföretag Ca 600 000 medarbetare på 120 underrubrik kollektivavtal i bakgrunden Speglar förändringen

Läs mer

Best.nr WS Handbok. för dig som jobbar på bemanningsföretag.

Best.nr WS Handbok. för dig som jobbar på bemanningsföretag. Best.nr WS0-0 Handbok för dig som jobbar på bemanningsföretag www.bemanningsforetagen.se Välkommen till bemanningsbranschen Innan och när du börjar () Varför bemanningsbranschen? (0) START Arbetsskyldighet

Läs mer

Arbetsrätt - introduktion

Arbetsrätt - introduktion Arbetsrätt - introduktion Arbetsrätt en överblick av lagar och avtal Oavsett vad du kommer att jobba med och var du kommer att jobba och i vilken position så kommer du någon gång att komma i kontakt med

Läs mer

Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka

Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka På omslaget: Camilla Jansson, vagnvärd Harjit Kaur, spärrexpeditör Stefan Färnström, behandlingsassistent Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka Varmt välkommen

Läs mer

Facket är till för dig. Viktig information från Seko - facket inom väg- och ban

Facket är till för dig. Viktig information från Seko - facket inom väg- och ban Facket är till för dig Viktig information från Seko - facket inom väg- och ban Seko är vår förening Vi är till för alla som jobbar med byggande eller drift av vägar och järnvägar. Och du är välkommen oavsett

Läs mer

Avtalskurs avtal för tjänstemän VT Klicka här för att ändra format. Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden

Avtalskurs avtal för tjänstemän VT Klicka här för att ändra format. Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden Avtalskurs avtal för tjänstemän VT 2017 på På agendan Genomgång av avtalets centrala delar Praktisk tillämpning och avtalstolkning Våra rekommendationer på Avtal för Bemanningsföretagen Tjänstemän - Unionen

Läs mer

Kort om anställningsskyddet

Kort om anställningsskyddet Kort om anställningsskyddet Kort om anställningsskyddet Landsorganisationen i Sverige 2006 Grafisk form: LO Original: LOs informationsenhet Tryck: LO-Tryckeriet, Stockholm 2006 art.nr 999-1359 lo 06.01

Läs mer

AG måste även kontrollera om det finns någon anställd AT som har anmält intresse att gå upp i tjänst enligt 23 MBL.

AG måste även kontrollera om det finns någon anställd AT som har anmält intresse att gå upp i tjänst enligt 23 MBL. Svar Tenta Arbetsrätt SMGA04 18-12-2011 Fråga 1: Då företaget inte är nystartat utan har tagits över måste ArbetsGivaren, AG, kontrollera vilka ArbetsTagare, AT, som har företrädesrätt till återanställning

Läs mer

Klicka här för att ändra format

Klicka här för att ändra format Välkommen! Friskoleavtalet - Avtalsinformation på Vad är arbetsrätt? Bestämmelser som gäller förhållandet arbetsgivare/arbetstagare Lag Kollektivavtal Det enskilda anställningsavtalet på Domstolspraxis

Läs mer

Jobba med oss! Ludvika framtidens, tillväxtens och möjligheternas kommun.

Jobba med oss! Ludvika framtidens, tillväxtens och möjligheternas kommun. Jobba med oss! Ludvika framtidens, tillväxtens och möjligheternas kommun. Framtidens, tillväxtens och möjligheternas kommun Ludvika kommun satsar mycket resurser på utveckling av arbetsmiljö och hälsa,

Läs mer

Checklista för idrottens arbetsgivare. - små till medelstora föreningar med upp till fem anställda där styrelsen är ideellt engagerad

Checklista för idrottens arbetsgivare. - små till medelstora föreningar med upp till fem anställda där styrelsen är ideellt engagerad Checklista för idrottens arbetsgivare - små till medelstora föreningar med upp till fem anställda där styrelsen är ideellt engagerad Innehåll Arbetsgivaransvar Medlemskap i arbetsgivarorganisation Kollektivavtal

Läs mer

Unga på arbetsmarknaden om lönebildning

Unga på arbetsmarknaden om lönebildning Novus Opinion Unga på arbetsmarknaden om lönebildning 28 maj 2009 David Ahlin Undersökning bland unga på arbetsmarknaden och bland arbetsmarknadens parter Undersökningen har genomförts av Novus Opinion

Läs mer

Endast det bästa det är du värd!

Endast det bästa det är du värd! Endast det bästa det är du värd! 1 "Min kompetens garanterar din säkerhet. Jag är stolt över mina yrkeskunskaper och vill ha bra betalt för dem. 2 Ensam eller gemensamt det finns olika sätt att hantera

Läs mer

Det ska löna sig att vara medlem i Handels. Dina medlemsförmåner

Det ska löna sig att vara medlem i Handels. Dina medlemsförmåner Det ska löna sig att vara medlem i Handels Dina medlemsförmåner Dina medlemsförmåner Välkommen som medlem i Handels. För dig och alla som valt att gå med i Handels vill vi göra vårt yttersta för att det

Läs mer

MELLAN JOBB. Är du mellan jobb eller riskerar du att bli arbetslös? 2017

MELLAN JOBB. Är du mellan jobb eller riskerar du att bli arbetslös? 2017 MELLAN JOBB Är du mellan jobb eller riskerar du att bli arbetslös? 2017 1 Innehåll Ekonomin mellan jobb 4 A-kassa 5 Inkomstförsäkring 6 Avgångsersättning (AGE) 7 Från TRR 8 Från TRS 9 Råd och stöd från

Läs mer

CHECKLISTA NÄR DU SKA ANSTÄLLA INNEHÅLL

CHECKLISTA NÄR DU SKA ANSTÄLLA INNEHÅLL TP #1 CHECKLISTA NÄR DU SKA ANSTÄLLA» REKRYTERINGEN - sid 2» INTERVJUN - sid 2» URVALSPROCESSEN - sid 3» ANSTÄLLNINGSAVTALET - sid 3» TVÅ VIKTIGA KLAUSULER - sid 5» LÄNKAR TILL MALLAR - sid 5 INNEHÅLL

Läs mer

Välkommen som medlem. Information om Handels avtal för tjänstemän inom Coop

Välkommen som medlem. Information om Handels avtal för tjänstemän inom Coop Välkommen som medlem Information om Handels avtal för tjänstemän inom Coop Välkommen som medlem Handels förhandlar avtal för ett stort antal tjänstemän. Handels målsättning är att våra tjänstemannaavtal

Läs mer

ANSTÄLLNINGSFORMER, LEDIGHETSREGLER, MM

ANSTÄLLNINGSFORMER, LEDIGHETSREGLER, MM ANSTÄLLNINGSFORMER, LEDIGHETSREGLER, MM Gunvor Axelsson Karlstads universitet 16 december 2011 FRÅGA LAS OCH MBL Hösten 2004 får Tomas en provanställning i en butik som tillhör en detaljhandelskedja i

Läs mer

JÄMLIKHETS- OCH MÅNGFALDSPOLICY. HSB Skåne

JÄMLIKHETS- OCH MÅNGFALDSPOLICY. HSB Skåne JÄMLIKHETS- OCH MÅNGFALDSPOLICY HSB Skåne 2 (6) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Övergripande mål 3. Definition av begrepp 3 2 Rekrytering 4 3 Löner 4 4 Utbildning och kompetensutveckling 5 5 Arbetsmiljö och arbetsförhållanden

Läs mer

Förslag på arbetsgång

Förslag på arbetsgång Denna lektion är hämtad ur Jobb i sikte av Lena Sundberg Holmberg och Katarina Stolpe för sfi kurs C D, grundläggande sas eller arbetsmarknadsutbildningar. Jobb i sikte har övningar inför arbetslivet eller

Läs mer

Råd och tips vid varsel och uppsägning. Information om vilken hjälp du kan få och vad Handels gör

Råd och tips vid varsel och uppsägning. Information om vilken hjälp du kan få och vad Handels gör Råd och tips vid varsel och uppsägning Information om vilken hjälp du kan få och vad Handels gör I tider av varsel och uppsägningar Besked om nedläggningar av företag och inskränk ningar av driften har

Läs mer

Välkommen! HR-frågor inom vården Stockholm

Välkommen! HR-frågor inom vården Stockholm Välkommen! HR-frågor inom vården Stockholm 2016-10-11 Program Att anställa Anställningsformerna, anställningsavtal Under anställning Lön, semester, ledigheter enligt lag Avsluta anställning uppsägning

Läs mer

Hej arbetsgivare! Som medlem i KFO har du professionella rådgivare vid din sida i med- och motvind.

Hej arbetsgivare! Som medlem i KFO har du professionella rådgivare vid din sida i med- och motvind. Hej arbetsgivare! Som medlem i KFO har du professionella rådgivare vid din sida i med- och motvind. Ett medlemskap Välkommen till Arbetsgivarföreningen KFO Sveriges största fristående arbetsgivarorganisation.

Läs mer

Checklista. Socialt ansvar för KRAV-certifierade företag

Checklista. Socialt ansvar för KRAV-certifierade företag Checklista Socialt ansvar för KRAV-certifierade företag Den här checklistan hjälper dig som anlitar arbetskraft i din KRAVcertifierade produktion. När du fyllt i listan kan du visa att du uppfyller KRAVs

Läs mer

Välkommen. som medlem. 7 av 10 är redan med. Bli medlem och gör skillnad du också!

Välkommen. som medlem. 7 av 10 är redan med. Bli medlem och gör skillnad du också! Foto David Bicho Tryckt på miljövänligt papper 2016 10 HA13048 Välkommen som medlem 7 av 10 är redan med. Bli medlem och gör skillnad du också! Välkommen som medlem Handels är ett av Sveriges mest framgångsrika

Läs mer

CHECK LISTA. inför första jobbet. Råd och tips för dig som är på väg in i elteknikbranschen.

CHECK LISTA. inför första jobbet. Råd och tips för dig som är på väg in i elteknikbranschen. CHECK LISTA 3 inför första jobbet Råd och tips för dig som är på väg in i elteknikbranschen. Nu ska du sälja dig själv Nu är det allvar. Du är på väg mot ditt första jobb. Ett jobb där du ska trivas, utvecklas

Läs mer

DET HÄR GÄLLER FÖR ARBETSGIVARE OCH ARBETSTAGARE

DET HÄR GÄLLER FÖR ARBETSGIVARE OCH ARBETSTAGARE Att arbeta i hästnäringen: DET HÄR GÄLLER FÖR ARBETSGIVARE OCH ARBETSTAGARE Kollektivavtal eller inte? Vad ska man teckna för försäkringar om man är arbetsgivare och vad ska man fråga efter när man tar

Läs mer

Därför är det bra med kollektivavtal

Därför är det bra med kollektivavtal Därför är det bra med kollektivavtal ST, 2006. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Grafiska, oktober 2007. Upplaga: 10 000 ex. Beställ fler exemplar genom ST Förlag. Tfn: 08-790 52 37. Fax: 08-791

Läs mer

Känner du. dig osynlig? Jobbar du med e-handel? Gå med i Handels och bli stark tillsammans!

Känner du. dig osynlig? Jobbar du med e-handel? Gå med i Handels och bli stark tillsammans! Känner du dig osynlig? Jobbar du med e-handel? Gå med i Handels och bli stark tillsammans! Du kan göra skillnad! Det är lätt att känna sig osynlig i e-handelsbranschen eftersom du aldrig möter kunderna

Läs mer

Så funkar det på jobbet

Så funkar det på jobbet Så funkar det på jobbet gratis information om arbetslivet lo.se/skola Så funkar det på jobbet kostnadsfri skolinformation från LO Det är viktigt med baskunskaper om rättigheter och skyldigheter på jobbet.

Läs mer

IDEA-dagen 2017 Anställa med hjärta och hjärna

IDEA-dagen 2017 Anställa med hjärta och hjärna IDEA-dagen 2017 Anställa med hjärta och hjärna Fouad Ghanem och Anders Jeffring, Arbetsförmedlingen Bakgrund Sverige står inför en stor utmaning där vissa grupper riskerar att hamna i ett permanent utanförskap.

Läs mer

Att vara anställd i Vi Unga. - en guide till personalen

Att vara anställd i Vi Unga. - en guide till personalen Att vara anställd i Vi Unga - en guide till personalen Fastställd av förbundsstyrelsen den 1 juni 2008 Innehållsförteckning ROLLEN SOM PERSONAL I VI UNGA... 3 ANSTÄLLNINGSAVTAL... 4 LAGAR OCH FÖRSÄKRINGAR...

Läs mer

Utvecklingsanställning

Utvecklingsanställning Lättläst svenska Utvecklingsanställning Du som är arbetsgivare kan få ett ekonomiskt stöd om du anställer en person som är arbetssökande och som har nedsatt arbetsförmåga på grund av funktionsnedsättning.

Läs mer

Välkommen som medlem. 7 av 10 är redan med. Bli medlem och gör skillnad du också.

Välkommen som medlem. 7 av 10 är redan med. Bli medlem och gör skillnad du också. Välkommen som medlem 7 av 10 är redan med. Bli medlem och gör skillnad du också. Välkommen som medlem Handels är ett av Sveriges mest framgångsrika fackförbund. Vi ökar och har idag cirka 156 000 medlemmar.

Läs mer

Särskilt anställningsstöd

Särskilt anställningsstöd Särskilt anställningsstöd Du som är arbetsgivare kan få ett ekonomiskt stöd om du anställer en person som är med i jobb- och utvecklingsgarantin. Stödet ska hjälpa personer som har svårt att få ett arbete.

Läs mer

Kollektivavtalet bra för både arbetsgivare och arbetstagare Information till dig som är arbetsgivare

Kollektivavtalet bra för både arbetsgivare och arbetstagare Information till dig som är arbetsgivare et bra för både arbetsgivare och arbetstagare Information till dig som är arbetsgivare et bra för både arbetsgivare och arbetstagare 1 Stål och Metall 1 april 2013 31 mars 2016 ALLOKEMISK INDUSTRI 2013-04-01

Läs mer

Lönsamt Inför lönesamtalet

Lönsamt Inför lönesamtalet Lönsamt Inför lönesamtalet Vårdförbundets lönestrategi är individuell löne sättning och lokal lönebildning. Det innebär att din lön ska vara individuell och baseras på din kunskap, kompetens, erfarenhet

Läs mer

ANSTÄLLNINGSFORMER, LEDIGHETSREGLER, MM

ANSTÄLLNINGSFORMER, LEDIGHETSREGLER, MM ANSTÄLLNINGSFORMER, LEDIGHETSREGLER, MM Gunvor Axelsson Karlstads universitet 11 maj 2012 ANSTÄLLNINGSFORMER Tillsvidareanställning 4 LAS Tidsbegränsad anställning 4 o 5 LAS Provanställning 6 LAS Fullmakt

Läs mer

Ungas syn på (o)fasta jobb. En undersökning från Vision genomförd av YouGov opinion 2011

Ungas syn på (o)fasta jobb. En undersökning från Vision genomförd av YouGov opinion 2011 Ungas syn på (o)fasta jobb En undersökning från Vision genomförd av YouGov opinion Ungas syn på (o)fasta jobb En undersökning från Vision genomförd av Yougov opinion Inledning De tidsbegränsade anställningarna

Läs mer