perfekt storm P2P Finans Nya affärsmodeller i digitaliserad finansbransch Det är lite av en Thomas von Koch, EQT

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "perfekt storm P2P Finans Nya affärsmodeller i digitaliserad finansbransch Det är lite av en Thomas von Koch, EQT"

Transkript

1 En tidning från PwC för stora internationella företag och organisationer Digital uppstickare: P2P Anders Nyrén om: Industrivärden, kvotering, konjunkturen och EU Nya affärsmodeller i digitaliserad finansbransch Det är lite av en Tema: Finans perfekt storm Thomas von Koch, EQT EU granskar rörlig ersättning [s.38] Nya Skandia [s.14] Så funkar finanshjärnan [s.30]

2 Ledare Anders Lundin Facebookgenerationens finansmarknad Ingen människa är en ö, heter det. Samma sak kan sägas om finansmarknaden, den hänger intimt samman med andra delar av ekonomin och samhället. Megatrenderna som sveper över världen, påverkar också den finansiella sektorn. Det är uppenbart när vi inför höstens nummer av Agenda har intervjuat finansmarknadens aktörer, tittat på nya finansmodeller och ägarstrukturer. Den första och kanske viktigaste trenden, digitaliseringen, har ju pågått ett tag och fortsätter att i grunden omstrukturera den finansiella sektorn. En finansmodell som möjliggjorts av digitaliseringen är P2P där människor lånar direkt från varandra. Även storföretagens kapital har sökt sig till branschen, till exempel sökmotorjätten Google som investerat 125 miljoner dollar i lånesajten Lending Club. Trustbuddys vd Jens GlasØ (s. 10) kallar P2P banktjänster för Facebookgenerationen. Och även om finansieringsformen idag mest är ett komplement kan den kanske på sikt på allvar utmana existerande och väletablerade system i bank- och finanssektorn. En annan konsekvens av digitaliseringen är att det snarare är matematiker och programmerare än ekonomer som idag utvecklar branschen, ett exempel på det är entreprenörsföretaget Tink (s. 35). Men det finns andra, mindre uppenbara, samband mellan megatrenderna i världen och finansbranschen. Klimathotet har fått marknaden för katastrofobligationer att växa med 25 procent per år sedan 2011 (s. 18). Med sommarens skogsbrand i Västmanland i färskt minne är det knappast någon som blir förvånad över det. En tredje stark internationell trend som påverkar branschen är ett ökat fokus på socialt ansvarstagande i olika former. Exempel på det är Tomas von Koch, som sedan i våras regerar på EQT och som menar att det är dags för Private Equity-branschen att bevisa att den bidrar till samhällsnyttan. (s.20) Ett annat tecken är att skattebetalare och konsumenter idag är mer upprörda än tidigare när de anser att internationella storföretag inte betalar tillräckligt med skatt (s. 46). Möjligen är det då en klen tröst att sättet att fatta beslut och bedöma risk i finansbranschen tycks vara någorlunda beständigt. Enligt hjärnforskaren Katarina Gospic fungerar i alla fall vår hjärna på samma sätt som för år sedan men vi kan påverka hur vi använder den (s. 30). Läs tidningen i din surfplatta. Skanna koden. foto: tobias ohls Anders Lundin Ansvarig utgivare Eller sök på Agenda+. 2 Agenda

3 Innehåll [s. 4] Anders Nyrén, Industrivärden Näringslivets tungviktare om långsiktiga ägare och svenska styrelser. [s. 10] P2P växande finansmodell Banktjänster för Facebookgenerationen. [s. 14] Ömsesidiga Skandia Bengt-Åke Fagerman om att ha 1,4 miljoner ägare. [s. 17] Pensioner under förändring Pensionsbolagen anpassar sig till ökad konsumentmakt och nya regler. [s. 20] Tronskifte i EQT Thomas von Koch om värderingsbubbla, samhällsnytta och styrelser. [s. 25] Nischade aktörer Digitaliseringen av finanssektorn bäddar för nya affärsmodeller. [s. 38] Rörlig ersättning Nya EU-regler ger färre rörliga ersättningar i finansbranschen. [s. 40] Vassare styrelser Så ska nordiska styrelser klara global konkurrens. i varje nummer: Ledare [2] Notiser [12, 29] Skrifter [42] Redovisning [44] Skatt [46] Krönika [48] foto martin kjellberg [30] För att kunna hantera stressen är det viktigt att bygga strategier och metoder Katarina Gospic, hjärnforskare och medicine doktor vid Karolinska Institutet. [18] [38] [34] [4] foto collector, istockphoto, peter jönsson Prenumerera utan kostnad! Vill du ha en egen prenumeration av Agenda? PwC:s tidning Agenda utkommer tre gånger per år. Du får den kostnadsfritt. Mejla till Agenda finns även som app till din surfplatta. Använd QR-koden bredvid och ladda ned Agenda+. PwC Sverige är marknadsledande inom revision, redovisning, skatte- och affärsrådgivning med medarbetare på 100 kontor runt om i landet. Med erfarenhet och unik branschkunskap utvecklar vi värden för våra kunder vilka utgörs av globala företag, svenska storföretag och organisationer, mindre och medelstora, främst lokala företag samt den offentliga sektorn. PwC Sverige drivs som en självständig och oberoende juridisk enhet. Vi ingår i det globala nätverket PwC och delar våra kunskaper, erfarenheter och lösningar med medarbetare i 157 länder för att utveckla nya perspektiv och praktiska råd. Med Agenda vill vi ge aktuell information inom de områden där vi agerar. Tidningen vänder sig framför allt till stora och internationella företag och organisationer. Redaktion: Ansvarig utgivare: Anders Lundin, Redaktör: Katarina Forsberg, com, tel Produktion: Appelberg Publishing, Projektledare: Cecilia Vinell och Louise Bodén, Appelberg Grafisk form: Magdalena Taubert, Appelberg Omslagsfoto: Johanna Berglund Tryckeri: Trydells Utgivning: Tre gånger per år Upplaga: Prenumerationsärenden: Agenda 3

4 Hårda nypor & glädje Debatten kring Astrazeneca och Scania känns yrvaken, säger Anders Nyrén, vd för Industrivärden och styrelseordförande i Handelsbanken. Det bästa sättet är att skapa en bra lönsamhetsutveckling. Detta är vad långsiktigt aktivt ägande handlar om. Text Göran Lind Foto Peter Jönsson 4 Agenda

5 En av Sveriges mäktigaste? Anders Nyrén värjer sig lite för påståendet, jag går inte omkring och tänker så. Men det ligger onekligen något i det. Brommasonen som via Handelshögskolan, diverse vd - och ekonomichefsposter i bland andra OM, Securum och Skanska blev vd för Industrivärden 2001 och sitter idag i styrelserna för flera av Sveriges näringslivsklenoder: Handelsbanken och Sandvik (ordförande), SCA och Volvo. Själva idén med Industrivärden är ju att Agenda 5

6 vara en aktiv långsiktig ägare, en styrning som till stor del utövas genom styrelsearbetet. Ändå kan man som lekman undra hur han hinner med, hur han kan hålla sig uppdaterad i så många stora, komplexa och föränderliga verksamheter. I grund och botten måste man tycka att det är roligt, och ha förmågan att snabbt kunna ta till sig information. Jag jobbar mycket, exakt hur många timmar vet jag faktiskt inte. Det senare bekräftas om man läser vad som har skrivits om Anders Nyrén genom åren. Hårda nypor, engagerad, bra på att se komplexa sammanhang, löser problem snabbt och arbetsam. Han säger att han aldrig jobbar lördagar. Å andra sidan är han aldrig riktigt ledig, mobil och dator är alltid med. Men det är skillnad på styrelseuppdragen. Att vara ordförande kräver en mycket större insats än att vara ledamot. Du måste ha en kontinuerlig dialog med ledningen på ett helt annat sätt. Generellt sett har svenska styrelser utvecklats i en positiv riktning under 2000-talet, anser Anders Nyrén. Kompetensen har breddats, inte minst genom att andelen utländska ledamöter har ökat. Visst har kompetensen breddats, men kvinnor är fortfarande kraftigt underrepresenterade i svenska börsbolagsstyrelser, knappt 25 procent. Frågan om kvotering är också ständigt aktuell, senast har socialdemokraternas partiledare Stefan Löfven sagt att kvotering kan bli aktuell om de vinner valet. Diskussionen om kvinnlig representation är väldigt svensk. För mig är det en mångfaldsfråga, oberoende av kön. Över tiden kommer det också att ske en förändring. Med fler kvinnor i ledande ställning blir det också fler kvinnor i bolagens styrelser. Det är på väg att hända. Men det handlar också om äganderätten och ägarnas frihet att kunna tillsätta de personer man vill ha i en styrelse. Den principen är ett av Anders Nyréns argument i den omdebatterade frågan om Handelsbankens omdisponering av aktieinnehavet i SCA och Industrivärden, som enligt vissa kritiker var ett sätt att kringgå EU:s regelverk. Vi har inte kringgått EU:s regelverk. Vi har anpassat oss till det. Vi omdisponerade Handelsbankens existerade innehav i SCA och Industrivärden. I Tyskland är det vanligt att banker har direktägande, så är det inte i Sverige sedan banklagstiftningen ändrades i början av 40-talet. Men i grunden handlar detta om äganderätten, att fritt kunna disponera sina tillgångar för att maximera aktieägarvärdet. För Anders Nyrén är frågan också kopplad till den svenska ägarmodellen, med bland annat röststarka aktier och självreglering, som utgjort en stabil ägarbas och Anders Nyrén Vd för Industrivärden Ålder: 60 år Utbildning: Civilekonom, Handelshögskolan Familj: Fru och två barn Karriär: vd för OM International vice vd och finanschef i Securum direktör i Nordbanken vice vd och finanschef i Skanska. Från 2001 vd Industrivärden. Styrelseordförande i Svenska Handelsbanken och Sandvik samt styrelseledamot i SCA, Volvo. Intressen: Golf, jakt, läsa böcker, musik, familj och vänner. 6 Agenda

7 Diskussionen om kvinnlig representation är väldigt svensk. För mig är det en mångfaldsfråga, oberoende av kön Agenda 7

8 8 Agenda

9 Konsumtionen av koppar är en bra indikator, den har en i stort sett parallell utveckling med inkomst per capita. Anders Nyrén om... Konjunkturen Finns en del positiva tecken i Europa, tillväxten börjar ta fart. Södra delen lider dock fortfarande av problemen med banksektorn och en solvenskris, som är långt ifrån löst. Det finns också en uppenbar deflationsrisk i euroområdet. USA är däremot tillbaka efter finanskrisen. Den amerikanska ekonomin är mycket mer flexibel. Ett politiskt system, en riksbank och en valuta gör återhämtningen lättare. Skifferoljan lyfter också den amerikanska ekonomin. Kinas tillväxt har gått ned en del de senaste åren, men ekonomin är mycket större idag och även en tillväxt på 6-7 procent är ett mycket stort bidrag till världsekonomin. kan ha bidragit till att många av Sveriges största exportföretag trots allt fortfarande är kvar i svenska händer. Debatten kring Scania och Astrazeneca känns en aning yrvaken, vi lever i en öppen ekonomi. Sverige har alltid mått bäst av det och det ingår i spelets regler att företag kan köpa andra företag eller bli uppköpta. Det man kan göra är att få fram fler långsiktiga aktiva svenska ägare. Då behöver man underlätta för kapitalbildning, bland annat genom att sänka skatten på kapitalinkomster. Industrivärden är med ett aktieinnehav på 83 miljarder Sveriges största investmentbolag näst efter Investor. Investeringar sker i stora och medelstora företag på de nordiska börserna. Av totalt runt 900 företag på börserna uppfyller runt 50 våra investeringskriterier och vi tittar närmare på cirka 20 företag varje år. Till de senaste större investeringarna hör ICA-gruppen och finska Kone. Under våren ökade Industrivärden också innehavet i lastbilstillverkaren Volvo, ett av innehaven som tillsammans med bland andra SCA, Sandvik och SSAB har stark koppling till det som Anders Nyrén ser som den viktigaste förändringen i den globala ekonomin: Välståndsutvecklingen i Asien tillsammans med urbaniseringsvågen är de enskilt viktigaste megatrenderna, och den efterfrågan på investeringsvaror som de för med sig. När den planar ut går man från en investeringsfas till en konsumtionsfas, men dit har man inte kommit än. Konsumtionen av koppar är en bra indikator, den har en i stort sett parallell utveckling med inkomst per capita. Så länge den pekar brant uppåt är ekonomin i en investeringsfas. I Industrivärdens enskilt största innehav Handelsbanken (25 procent av portföljen) är det istället i Nordeuropa som fokus ligger. Handelsbankens styrka är den decentraliserade organisationen. Vi har stora framgångar på den brittiska marknaden där affärsmodellen skiljer sig åt från de traditionella inhemska bankerna. Vi etablerar kontor efter samma modell i Holland. EU-samarbetet och euron Tror man måste bestämma sig för vad man vill, om man vill ha Europas förenta stater eller inte, det finns inget lagom som fungerar. Risken för bostadsbubbla Jag tror inte vi har en bostadsbubbla och egentligen har vi aldrig haft det i Sverige, inte ens i början av 1990-talet. Vi har aldrig haft en spekulationsmarknad på det sättet att man till exempel köper flera lägenheter för att tjäna pengar. Den prisuppgång vi ser i framför allt Stockholm beror ju på att det är en stark inflyttning och att det har byggts för lite. Det här är inget som man löser genom regleringar i banksystemet, det handlar om frågor som byggprocessen och hyresregleringen. Industrivärdens måluppfyllnad (totalavkastning långsiktigt högre än Stockholmsbörsen) Det stämmer att totalavkastningen just nu är som börsen på tio år sikt. Det är tillfälligt, om ett tag kommer vi ligga över igen. På 5, 15 och 20 års sikt överträffar vi börsen. På 15 års sikt har totalavkastningen varit 2 procent högre än börsen per år Agenda 9

10 De digitala P2P uppstickarna som utmanar bankerna Traditionella banker har fått konkurrens av nätföretag som förmedlar både lån och investeringsmöjligheter direkt mellan privatpersoner och företag. Finansmodellen som kallas P2P ger bättre villkor och omsätter redan mångmiljardbelopp. Text Monica Hedlund Foto trustbuddy Medan skuldkrisen härjat i Europa och många stora banker varit på fallrepet har en ny het lånemarknad vuxit fram vid sidan om. Den är helt digital och ger i de flesta fall låntagare lägre räntekostnader och investerare högre avkastning. Det största svenska lånebolaget heter Trustbuddy och är noterat på Stockholmsbörsen, First North. Bolaget lånade under 2011 ut 52,5 miljoner kronor och uppger att den beräknade lånevolymen för helåret 2014 blir 1,5 miljarder. Därmed har kreditstocken vuxit nästan trettio gånger på tre år. Enligt Trustbuddys vd och grundare, norrmannen Jens Glasø, är P2Plånebranschen i en explosiv utveckling. Vi presenterar något nytt för marknaden genom att göra det möjligt för människor att låna direkt av varandra, P2P, persontill-person. Därmed utmanar vi samtidigt existerande och väletablerade system i bank- och finanssektorn, säger han till Agenda. Företaget marknadsför sig med budskapet: Här kan du enkelt låna pengar snabbt. Du kan låna upp till kronor direkt och du får lånebeskedet inom femton minuter. Hittills har P2P-lån främst varit en finansieringsform för privatpersoner, små och medelstora företag. En del använder också kontakt Göran Engvall Tel: e-post: begreppet mikrolån, medan amerikaner ser lånen som en variant av en annan snabbt växande form för kapitalanskaffning, nämligen crowdfunding. Jens Glasø förklarar framgången med att P2P-branschen är en bransch som genomför genuina banktjänster för Facebookgenerationen, för människor som är vana vid att använda internet och länka sig direkt och dela erfarenheter med andra. På långivarsidan är det nog många som ser att de rika klarar att få tio procent i årlig avkastning. Genom att använda vår plattform kan alla få en sådan avkastning, säger han. Trustbuddys uttalade mål är att 10 Agenda

11 ge minst 12 procent i årlig avkastning. Men låntagarna lyckas inte alltid betala sina lån och ännu så länge omfattas de här företagen inte av någon statlig insättningsgaranti. Branschen kommer att bli reglerad och vi ser fram emot det. Vi vill stå under kontroll och har därför ansökt om att få koncession som kreditmarknadsbolag. I de flesta länder finns inga regler som är anpassade till P2P, men de är under utveckling. De kommer att bidra till att både långivares och låntagares intressen tas till vara, säger Jens Glasø. De som vill placera pengar kan även välja bland andra expansiva internationella sajter som Lending Club, Prosper och Zopa. Skulle då framtidens kapitalmarknad kunna bestå av en mängd transaktioner mellan privatpersoner och företag utan banker som mellanhänder? Hittills har i alla fall kundtillströmningen varit mycket kraftig och även storkapitalet har sökt sig till branschen. Bland andra sökmotorjätten Google vill inte riskera att missa det här tåget och investerade i höstas 125 miljoner dollar i den ledande amerikanska lånesajten Lending Club. För två år sedan lockade bolaget den tidigare vd:n och styrelseordföranden för investmentbanken Morgan Stanley, John Mack, till Lending Clubs styrelse. I april värderades bolaget till 25 miljarder kronor. I maj fick amerikanska Prosper in cirka 450 miljoner kronor i nytt riskkapital och värderades då till 4 miljarder kronor. Några ledande P2P-företag Lending Club: Startade som en Facebook-applikation i maj 2007 och är idag världens största P2P-lånebolag. Prosper: Är ett San Franciscoföretag som startade Genom en auktion erbjuder investerare lån till privatpersoner. Den som erbjuder bäst villkor vinner. ZopA: Är baserat i London och Europas största P2P-företag. Erbjuder lån på upp till cirka kronor. Sedan starten 2005 har Zopa lånat ut över 6 miljarder kronor. TrustbuddY: Numera svenska Trustbuddy startade i Norge 2009 och förmedlar korttidslån, eller så kallade PayDayLoans, i hela Europa. Trustbuddys vd Jens Glasø vill att branschen regleras för att både långivarnas och låntagarnas intressen ska kunna tas tillvara Agenda 11

12 Noterat Fler kvinnliga företagsledare Strategy& har i The 2013 Chief Executive Study särskilt tittat på utvecklingen av kvinnliga vd:ar i världens största noterade bolag. Kvinnor har blivit mer vanligt förekommande på vd-posten de senaste tio åren och med nuvarande trend förväntas en tredjedel av de tillträdande vd:arna vara kvinnor år Kvinnor rekryteras oftare utifrån än män och de blir också i högre grad fråntagna sin vd-post. Bland likheterna mellan män och kvinnor fann man yrkesmässig bakgrund och hur gammal man var när man tillträdde. Både män och kvinnor stannade fem år i rollen som vd. Läs mer på Läs mer i strategyand.pwc.com. Agenda+ Framgångsfaktorer i bilindustrin Ha fullständig kontroll på vilka marknader som växer och etablera företaget där, till exempel i Kina och Sydostasien. Se till att bygga servicetjänster kring bilen och arbeta outtröttligt med kundrelationen. Det är några av råden för att nå framgång i bilindustrin. I PwC:s rapport How to be No.1 Facing future challenges in the automotive industry lyfts också ett hållbart företagande fram som en grundförutsättning för att kunna verka i branschen. Läs mer på Digitalt mindset avgörande Digitaliseringen av mediamarknaden är tydlig. År 2018 kommer 55 procent av internetanvändningen att ske via mobila enheter och 33 procent av den totala annonseringen att vara digital. Det är några resultat från PwC:s globala prognos Global Entertainment and media Outlook För att nå lönsamhet hos den digitala konsumenten behöver företagen ett mindset som genomsyrar hela affärsstrategin. Branschen behöver komma närmare konsumenten och införa flexiblare affärsmodeller, säger Nicklas Kullberg som är branschledare för Entertainment and Media inom PwC Sverige. Internetannonseringen på den svenska marknaden väntas öka med en årlig tillväxttakt på 10,6 procent fram till år Det ger en topplacering i jämförelse med andra länder i Västeuropa. Bara Finland och Irland förväntas få en högre tillväxttakt. Läs mer på Nytt förslag för bolagsbeskattning Företagsskattekommitténs förslag om ett nytt system för bolagsbeskattning syftar till att minska den finansiella sårbarheten. Idag är det skattemässigt mer lönsamt att investera med lån än med eget kapital. Det är samhällsekonomiskt osunt enligt kommittén. Förslaget innebär att de nuvarande ränteavdragsbegränsningsreglerna slopas, vilket är bra. Samtidigt är det oprövat internationellt och tekniskt komplicerat. Vi ser också att det slår hårt mot vissa branscher, till exempel fastighetsbranschen som generellt får en högre beskattning. För några företag blir det en lägre beskattning, det beror helt på vilken blandning av eget och lånat kapital man har, säger Magnus Johnsson, ansvarig för skatteavdelningen på PwC i Sverige. Företagsskattekommittén föreslår att reglerna ska träda i kraft den 1 januari Läs mer på blogg.pwc.se/taxmatters. 12 Agenda

13 Nya regelverk och aktiva konsumenter men också naturkatastrofer och finanskrisens efterdyningar sätter press på försäkringsbranschen Agenda 13

14 Med kunderna Skandia ägs sedan årsskiftet av sina 1,4 miljoner kunder. En konkurrensfördel i bank- och försäkringsbranschen som fortfarande kämpar med att återfå allmänhetens förtroende, säger Skandias vd Bengt-Åke Fagerman. Text Moa Långbergs Foto istockphoto Vid årsskiftet ombildades Skandia från aktiebolag till ett ömsesidigt bolag. Köpeskillingen var 22,5 miljarder kronor när dotterbolaget Skandia Liv köpte moderbolaget Skandia av sydafrikanska försäkringsjätten Old Mutual. Det är en jätteförändring för oss internt men många av våra kunder är nog inte ens medvetna om vad som hänt, säger Bengt- Åke Fagerman, vd i Skandiakoncernen. Nästan personer röstade ändå i det val till fullmäktige som i förlängningen styr bolaget. Hela 80 procent av de röstande gjorde aktiva personval. Man kan jämföra med Telia Sonera som är ett av Stockholmsbörsens mest ägda bolag med ungefär en halv miljon aktieägare och med normalt runt 400 personer på bolagsstämman. Jag är glad över engagemanget från de nästan kunderna som röstade. Samtidigt har vi hela 1,4 miljoner ägare, så självklart finns potential att öka engagemanget ytterligare i framtiden. Det här är en långsiktig process, säger Bengt-Åke Fagerman. Även om man nu ser framåt och är redo att börja utnyttja den nya situation som bolaget befinner sig i är det viktigt att Bengt-Åke Fagerman ta med sig de lärdomar som tiden med Old Mutual fört med sig. Styrning och riskhantering är områden där Skandia dragit nytta av den expertis och erfarenhet som finns inom Old Mutual. Bengt-Åke Fagerman menar att det är möjligt att det kan ha med den anglosaxiska bolagskulturen att göra, som är något mer strikt och systematisk än den nordiska. Det negativa under tiden med Old Mutual var att vi återkommande behövde argumentera för vår svenska bankrörelse. Banken är en central del av vår framtida strategi och en viktig inkörsport till kunderna. Det är betydligt svårare att bygga långsiktiga relationer genom att enbart prata försäkringar. Det förstod aldrig Old Mutual, säger Bengt-Åke Fagerman. Bengt-Åke Fagerman är själv en gammal trotjänare inom Skandiakoncernen. Han började som säljare 1978 och har sedan dess arbetat på många olika delar av företaget. Han ser sin vandring till vd-posten som en bra grund till det arbete han bedriver idag och framhäver särskilt nyttan av sin tid som säljare där kundkontakten och affären stod i fokus. Jag har inte gjort någon blixtkarriär direkt. Min motivation har aldrig varit att klättra på karriärstegen utan snarare nyfikenhet och en vilja att vara med och utveckla Skandia som företag, säger Bengt- Åke Fagerman. Idag sitter företaget i en unik sits på den svenska marknaden. Den ständiga pressen att leverera vinster till ägarna som många företag upplever kan skapa intressekonflikter i verksamheten. Att vara kundstyrda gör däremot att kortsiktiga vinstintressen minskar. Vi ska inte slappna av och bli som en myndighet utan självklart ska vi hela tiden fokusera på att vi är ett vinstdrivande bolag. Fördelen nu är att våra kunder har samma tidsperspektiv som våra ägare eftersom det är samma personer, säger Bengt-Åke Fagerman. Hjärteprojektet för Bengt-Åke Fagerman just nu är att skapa en ny profil för Skandia på marknaden. Om man tidigare fick jobba hårt för att tvätta bort det dåliga rykte som förföljde bolaget efter Skandiaaffären i början av 2000-talet så har man nu återigen möjlighet att sticka ut bland konkurrenterna men denna gång på ett positivt sätt. Förtroendet för branschen är inte direkt på topp och det faktum att vi är kundstyrda kommer att vara en konkurrensfördel för oss. Vi skickar inte vinsterna till några andra än våra kunder och det tror jag att många kommer att sympatisera med, säger Bengt-Åke Fagerman. 14 Agenda

15 i förarsätet Vi ska inte slappna av och bli som en myndighet utan självklart ska vi hela tiden fokusera på att vi är ett vinstdrivande bolag. Bengt-Åke Fagerman, vd Skandia Skandia har 160 år i branschen Skandia ägs numera av sina kunder och har därmed 1,4 miljoner ägare. Skandia grundades 1855 och är idag en av Sveriges största oberoende bank- och försäkringskoncerner. Skandiaaffären, med bonusar och hyreskontrakt i attraktiva fastigheter till höga chefer, skadade bolagets rykte i början av 2000-talet köptes bolaget av Old Mutual och avnoterades samtidigt från börsen köpte dotterbolaget Skandia Liv loss den nordiska verksamheten för att göra den kundstyrd Agenda 15

16 Alltmer välinformerade konsumenter och nya regelverk att förhålla sig till. Det är utmaningen för pensionsbranschen i framtiden. Text Moa Långbergs foto istockphoto Max Matthiessen Max Matthiessen grundades 1889 och har idag över 400 anställda på 23 orter i Sverige. Omsättning 2013 var cirka miljoner kronor. 16 Agenda

17 Eget sparande allt viktigare för pensionen Morgan Sandström är ansvarig för försäkringsbranschen på PwC.Han menar att konsumenter idag är alltmer välinformerade och det är en situation som pensionsbolagen måste anpassa sig till. De företag som lyckas etablera en bra dialog med sina kunder kommer att ha en klar konkurrensfördel. I vår undersökning Insurance 2020 om framtiden för försäkringsindustrin kan vi konstatera att fler och fler konsumenter själva aktivt söker upp det de är intresserade av. Idag finns det mycket information tillgänglig och att ha ett positivt avtryck på nätet och särskilt sociala medier blir allt viktigare för företag, säger Morgan Sandström. För pensionsbranschen, liksom för övriga finansföretag, har tiden efter finanskrisen 2008 varit en period av förändringar i regelverken och villkoren på marknaden. På den svenska marknaden har omvandlingen av pensionssystemet från förmånsbestämt till premiestyrt sedan mitten av 1990-talet styrt utvecklingen. Och efterdyningarna av den akuta krisen känns ännu. Sveriges ekonomi går just nu på konstgjord andning. Förändringen av pensionssystemet har lett till att vi måste vänja oss vid att våra framtida pensionsutbetalningar kan komma att bli betydligt lägre än tidigare generationers. För den enskilda individen betyder det att det egna sparandet blir allt viktigare, säger Christoffer Folkebo, vd på Max Matthiessen. Christoffer Folkebo har varit vd på Max Matthiessen i tio år och sett bolaget gå från medarbetar ägande till att förstatligas under finanskrisen 2008, efter vidlyftiga affärer i moderbolaget Carnegie. Nu har man tagit sig igenom krisen och våren 2014 köpte den amerikanska risk- och försäkringsförmedlaren Willis 75 procent av aktierna. Under samma tid har rådgivningsverksamheten växt och omfattar nu 8 procent av svenskarnas pensionspengar, vilket motsvarar 200 miljarder kronor. Den samlade förmögenheten hos svenska medborgare, om man bortser från boendet, uppskattas idag till cirka miljarder kronor. Av dem är hälften placerade i något av pensionsbolagen. Man beräknar att två tredjedelar av det kapitalet är fast i en låst pensionsförsäkring. Flytträtt och demografiska utmaningar som kommer av att en minskande andel i arbetsför ålder ska betala notan i pensionssystemet är de största utmaningarna just nu i branschen. Jag tror att det behövs en fri flytträtt för att uppnå effektivitet. Då tvingas bolagen att leverera på Morgan Sandström Christoffer Folkebo ett helt annat sätt, säger Christoffer Folkebo. Morgan Sandström menar att utformningen av regelverk är en viktig framtidsfråga för branschen. Går utvecklingen i rätt riktning kan globala harmoniseringar av regler leda till ökade möjligheter utomlands även för svenska bolag. Flytträttsfrågan är bara en del av den bredare diskussionen om behovet av ökad transparens. Bolagen har varierande förutsättningar att hantera detta på ett bra sätt. Med ökande konsumentmakt kommer många företags produkter och villkor att utsättas för närmare granskning i framtiden, säger Morgan Sandström. I den globala undersökning bland vd:ar som PwC gör årligen har det visat sig att hälften av de tillfrågade såg finansiella regelverk som en kostnad medan en fjärdedel snarare såg regelverken som en möjlighet. Tuffare krav kan vara en möjlighet om det leder till att konkurrenterna tvekar inför att ge sig in på marknaden. Jag tror inte att svenskarna till fullo har insett hur stort det egna ansvaret för pensionen är. I framtiden kommer två personer som betalat in lika mycket premier under sitt arbetsliv att kunna ha helt olika inkomster att leva på som pensionärer, säger Christoffer Folkebo Agenda 17

18 Katastrofobligationer ger försäkringsbolagen möjlighet att tackla klimatkrisen. Kapitalmarknaden kan erbjuda den lösning som får branschen att andas ut. Text Moa Långbergs foto istockphoto Naturkatastrofer kostade den globala försäkringsbranschen 45 miljarder US dollar Den summan kommer med största sannolikhet att växa när effekterna av den globala uppvärmningen blir allt mer kännbara. Det uppskattar återförsäkringsjätten Swiss Re i en rapport som släpptes i februari i år. Problemet med att försäkra sig mot naturkatastrofer är kombinationen av låg sannolikhet att de inträffar och stor effekt och höga kostnader om de gör det. Det resulterar i höga premier. Genom att ge ut katastrofobligationer som knyts till specifika händelser, och därmed sprida ut riskerna, får försäkringsbolagen möjlighet att erbjuda vissa sorters försäkringar som annars hade blivit alltför dyra. Marknaden för katastrofobligationer har vuxit med uppemot 25 procent per år sedan 2011 och efterfrågan från investerare har de senaste åren varit stor. Ungefär 70 procent av de obligationer som ges ut idag är knutna till amerikanska risker, säger Robert Lindblom, vd på Entropics, ett kapitalförvaltningsbolag som är specialiserat på katastrofobligationer. För försäkringsbranschen är förebyggande arbete i samarbete med offentliga organ och riskminimering via kapitalmarknader båda viktiga punkter för att kunna hantera effekterna av natur katastrofer. Det är viktigt att det offentliga agerar långsiktigt och satsar på infrastrukturen i utsatta delar av landet. Annars kan vi stå inför stora kostnader, säger Staffan Moberg på branschorganisationen Svensk Försäkring. Stormen Gudrun kostade den svenska försäkringsbranschen ungefär 4 miljarder kronor. Några år tidigare ledde en storm i Danmark till att flera danska försäkringsbolag var nära konkurs. Den svenska försäkringsbranschen är i dagsläget beroende av förebyggande offentliga satsningar på infrastruktur men på längre sikt kan katastrofobligationer utgivna för den svenska marknaden bli aktuellt. Obligationerna kan täcka många olika kategorier av risk. Pandemier, orkaner, skogsbränder och jordbävningar är några exempel på risker som idag täcks av katastrofobligationer. För investerare är instrumentet framför allt intressant som diversifiering, på grund av sin låga korrelation med aktier och obligationer, säger Robert Lindblom. Klimathotet och ekonomin Enligt Sternrapporten kan kostnaderna för klimatförändringarna komma att uppgå till 20 procent av globala BNP i slutet av detta århundrade om inga åtgärder vidtas. 18 Agenda

19 Klimatkrisens försäkringar Agenda 19

20 Dubbla storleken mål för EQT Norra Europas största private equity-bolag vill bli ännu större framöver, bland annat genom geografisk expansion och kanske mindre, teknologiinriktade fonder. Men för stunden är det en möjlig värderingsbubbla som bekymrar nya vd:n Thomas von Koch. Text Jan LindroTH Foto Johanna Berglund I mars i år tog Thomas von Koch över som vd för EQT Holdings efter Conni Jonsson som fortsätter som arbetande styrelseordförande. Tronskiftet kommer efter 20 års stadig expansion då EQT har vuxit till norra Europas ledande private equitybolag, men ambitionerna stannar inte där. I en intervju med Agenda berättar Thomas von Koch om framtidsplanerna och marknadsläget. EQT är redan norra Europas största private equity-bolag. Hur mycket till ska ni växa de kommande 20 åren? Storlek och tillväxt är inte självändamål men EQT måste växa för att kunna attrahera de bästa talanger som finns. Vi måste kunna erbjuda breda karriärmöjligheter för att behålla de bästa. Vi strävar inte efter att finnas överallt eller vara störst, utan ambitionen är istället att vara den mest ansedda och eftertraktade private equity-firman. Om det går som vi hoppas så är vi bra mycket mer än dubbelt så stora om 20 år. Hur ser marknaden ut just nu? Det är ju mycket exits som gäller nu och inte minst börsnoteringar. Vi har ju gjort flera under det senaste året och det kan bli fler. På köpsidan ligger vi lågt och är selektiva. Det finns väldigt mycket kapital i omlopp, inte minst från USA, och räntorna är låga vilket gör att det är dyrt med förvärv nu. Det är lite av en perfekt storm och vi kan vara på väg mot en bubbla vad gäller värderingar som liknar den vi hade En sättning både på börsen och för företagsvärderingar är nog att vänta. Ni lanserade senast er Mid Market-fond, kommer det fler nya typer av fonder? Det kommer säkert nya initiativ under de närmaste åren. Vi har sniffat lite på fonder i tidiga faser inom venture capital och growth capital, och befintliga fonder har redan köpt en del snabbt växande internetbolag. Det är möjligt att vi också kommer att titta på mer startup-liknande fonder för Sverige och Tyskland. Ni expanderade österut för några år sedan. Hur har det gått? Det har varit blandat. Vi underskattade 20 Agenda

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att

Läs mer

En värld i ständig förändring Family Business Survey 2014 Sverige

En värld i ständig förändring Family Business Survey 2014 Sverige En värld i ständig förändring Family Business Survey 2014 Sverige 2 Innehåll 4 6 8 10 12 14 Vi ser familjeföretagens utmaningar PwC:s analys Familjeföretagen vill vara hållbara Innovation och talang viktiga

Läs mer

Råd för ett friare liv. Kapitalrådgivning

Råd för ett friare liv. Kapitalrådgivning Råd för ett friare liv Kapitalrådgivning När jag för första gången fick min egen kapitalrådgivare, Victor, blev mitt liv mycket enklare. Jag är inte så intresserad själv och vill därför ha råd om mina

Läs mer

Agenda. Välkomna. Bank- och försäkring en bransch i kraftig omvandling. Innovation inom bank parallellt med regelverkstryck

Agenda. Välkomna. Bank- och försäkring en bransch i kraftig omvandling. Innovation inom bank parallellt med regelverkstryck Agenda Välkomna Bank- och försäkring en bransch i kraftig omvandling Innovation inom bank parallellt med regelverkstryck Hur och varför driver Skandia samhällsutveckling Ca 15.30: Bensträckare Skandia

Läs mer

Ljus i mörkret. Analys av riskkapitalmarknaden första halvåret 2009

Ljus i mörkret. Analys av riskkapitalmarknaden första halvåret 2009 Ljus i mörkret Analys av riskkapitalmarknaden första halvåret 2009 Ljus i mörkret Analys av riskkapitalmarknaden första halvåret 2009 Svenska Riskkapitalföreningen genomför tillsammans med Tillväxtverket

Läs mer

Institutionernas fastighetsägande

Institutionernas fastighetsägande Institutionernas fastighetsägande var ett mycket gott år för våra pensions- och försäkringsbolag, totalavkastningen landade en bit över procent för de allra flesta. Institutionerna fortsätter att öka fastighetsinnehavet

Läs mer

Kan hållbar kapitalism. lösa både finanskris och miljöproblem? Text: Andreas Nilsson Foto: Per Westergård

Kan hållbar kapitalism. lösa både finanskris och miljöproblem? Text: Andreas Nilsson Foto: Per Westergård Kan hållbar kapitalism lösa både finanskris och miljöproblem? Text: Andreas Nilsson Foto: Per Westergård Världsekonomin är i kris och kortsiktigt kvartalstänkande förvärrar många av dagens miljöproblem.

Läs mer

Historik för Ägarföreningen ProSkandia. Det här är ett utdrag ur Programförklaringen mars 2015.

Historik för Ägarföreningen ProSkandia. Det här är ett utdrag ur Programförklaringen mars 2015. Historik för Ägarföreningen ProSkandia Det här är ett utdrag ur Programförklaringen mars 2015. Inledning Skandia är ett kundägt ömsesidigt bolag med ett fullmäktige som högsta instans. Detta ger 1.4 miljoner

Läs mer

Småföretagens vardag. En rapport om problem och möjligheter bland svenska småföretag

Småföretagens vardag. En rapport om problem och möjligheter bland svenska småföretag Småföretagens vardag En rapport om problem och möjligheter bland svenska småföretag September 2006 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 De viktigaste slutsatserna 4 Introduktion 5 Fakta om undersökningen

Läs mer

Informationsbrev till aktieägare i. Sundvik Invest AB

Informationsbrev till aktieägare i. Sundvik Invest AB Informationsbrev till aktieägare i Sundvik Invest AB Förvaltarna har ordet Henrik Stigwan Tomas Fält Styrelseledamot/Förvaltare Styrelseledamot/Förvaltare Civ.ek. Corporate Law & Finance Civ.ek. Corporate

Läs mer

Välkommen till Aktiespararna och Aktiekunskap ABC

Välkommen till Aktiespararna och Aktiekunskap ABC Välkommen till Aktiespararna och Aktiekunskap ABC 1 Övergripande mål Det övergripande målet med Aktiekunskap ABC är att du, med Aktiespararnas Gyllene regler som grund, ska kunna praktiskt tillämpa ett

Läs mer

FIENTLIGA BUD TEORIERNA, MAKTSPELET, KORTSIKTIGHETEN. Presentation för SNS Sophie.nachemson-ekwall@hhs.se 20 mars 2014. Nachemson-Ekwall 1

FIENTLIGA BUD TEORIERNA, MAKTSPELET, KORTSIKTIGHETEN. Presentation för SNS Sophie.nachemson-ekwall@hhs.se 20 mars 2014. Nachemson-Ekwall 1 FIENTLIGA BUD TEORIERNA, MAKTSPELET, KORTSIKTIGHETEN Presentation för SNS Sophie.nachemson-ekwall@hhs.se 20 mars 2014 1 MILJÖN: SVENSKA BOLAG KÖPS UPP eller når aldrig börsen Page 2 FRÅN AVHANDLING TILL

Läs mer

Swedbanks Stora småföretagarenkät

Swedbanks Stora småföretagarenkät Swedbanks Stora småföretagarenkät Internetbank för vardagen, personlig rådgivare för affärerna! Sammanfattning av undersökningen Swedbanks Stora småföretagarenkät är en undersökning av småföretagens behov

Läs mer

Ekonomi Sveriges ekonomi

Ekonomi Sveriges ekonomi Ekonomi Sveriges ekonomi Ekonomi = Att hushålla med det vi har på bästa sätt Utdrag ur kursplanen för grundskolan Mål som eleverna ska ha uppnått i slutet av det nionde skolåret. Eleven skall Ha kännedom

Läs mer

Vässa ekonomin i vinter

Vässa ekonomin i vinter Du öppnar väl ditt orange kuvert? Upptäck Aktiehandel på nätet. Smart Safety: enklare för dig svårare för tjuven. Vässa ekonomin i vinter Januari 2009 Nytt år nya möjligheter Det år som vi nu lämnat bakom

Läs mer

Någonting står i vägen

Någonting står i vägen Det här vänder sig till dig som driver ett företag, eller precis är på gång att starta upp Någonting står i vägen Om allting hade gått precis så som du tänkt dig och så som det utlovades på säljsidorna

Läs mer

VD:s anförande vid årsstämman 2015

VD:s anförande vid årsstämman 2015 VD:s anförande vid årsstämman 2015 Även jag vill hälsa er varmt välkomna till vår årsstämma här i Konserthuset. 2014 var ett bra år för bankens kunder och för er bankens ägare. De senaste decennierna har

Läs mer

FlexLiv Den nya pensionsprodukten

FlexLiv Den nya pensionsprodukten FlexLiv Den nya pensionsprodukten CATELLA FLEXLIV Den nya pensionsprodukten FlexLiv den nya pensionsprodukten ger dig de bästa egenskaperna från både traditionellt livsparande och aktiv fondförsäkring.

Läs mer

PÅ VÅR ARENA MÖTER VÄXANDE BOLAG NYA INVESTERARE. Din kompletta börsarena

PÅ VÅR ARENA MÖTER VÄXANDE BOLAG NYA INVESTERARE. Din kompletta börsarena PÅ VÅR ARENA MÖTER VÄXANDE BOLAG NYA INVESTERARE Din kompletta börsarena TILLSAMMANS SKAPAR DE VÄLMÅENDE BOLAG RUSTADE FÖR FRAMTIDEN FOKUS PÅ TILLVÄXT välkommen till din börsarena Alla är överens om att

Läs mer

Små och medelstora företag planerar att anställa - och har brett förtroende för den ekonomiska politiken

Små och medelstora företag planerar att anställa - och har brett förtroende för den ekonomiska politiken Ingela Hemming, SEB:s Företagarekonom Måndag den 20 februari 2012 Positiva signaler i 2012 års första Företagarpanel från SEB: Små och medelstora företag planerar att anställa - och har brett förtroende

Läs mer

Företagarens vardag 2014

Företagarens vardag 2014 En rapport om de viktigaste frågorna för svenska företagare nu och framöver. Företagarens vardag 2014 3 av 10 Många företagare tycker att det har blivit svårare att driva företag under de senaste fyra

Läs mer

23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS

23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS 23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS Den ekonomiska återhämtningen i Europa fortsätter. Makrosiffror från både USA och Kina har legat på den svaga sidan under en längre tid men böjar nu

Läs mer

Välkommen till Max Matthiessen. Max Matthiessen är specialister på försäkringar, pensioner och kapitalplaceringar. Men det är trygghet vi levererar.

Välkommen till Max Matthiessen. Max Matthiessen är specialister på försäkringar, pensioner och kapitalplaceringar. Men det är trygghet vi levererar. 11-05-13 Välkommen till Max Matthiessen Max Matthiessen är specialister på försäkringar, pensioner och kapitalplaceringar. Men det är trygghet vi levererar. 2 Kort om Max Matthiessen 2011 Sveriges ledande

Läs mer

Regelverk, kompetens och framtidsvisioner En rapport om småföretagens vardag

Regelverk, kompetens och framtidsvisioner En rapport om småföretagens vardag www.pwc.se Regelverk, kompetens och framtidsvisioner En rapport om småföretagens vardag En undersökning om de viktigaste frågorna för svenska småföretagare nu och framöver. Innehåll Inledning 3 Utvecklingen

Läs mer

Private Banking. Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser.

Private Banking. Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser. Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser. När du kliver över tröskeln till oss kan du vara säker på en enda sak. Att du inte vet exakt vad som väntar dig. Hos

Läs mer

NASDAQ OMX First North. TBDY SE0001295437 Aktier 269 386 959 Market name First North STO Internet www.trustbuddyinternational.com.

NASDAQ OMX First North. TBDY SE0001295437 Aktier 269 386 959 Market name First North STO Internet www.trustbuddyinternational.com. NASDAQ OMX First North TrustBuddy International AB Östermalmstorg 1, 114 42 STOCKHOLM Telefon: +46 8-562 596 00 http://trustbuddyinternational.com e-post: info@trustbuddy.com Namn TBDY ISIN SE0001295437

Läs mer

Hänger Du med i den Digitala Affärsutvecklingen?

Hänger Du med i den Digitala Affärsutvecklingen? Hänger Du med i den Digitala Affärsutvecklingen? Undersökning presenterad på Radar i2i FREDRIK RUNNQUIST R.Rev. 1.0 Sida 2 av 13 Hänger Du med i den Digitala Affärsutvecklingen? Vad händer? Alla verksamheter

Läs mer

Livförsäkringsverksamheten i SEB. en presentation

Livförsäkringsverksamheten i SEB. en presentation Livförsäkringsverksamheten i SEB en presentation Livförsäkringsverksamheten i SEB en presentation Trygghet genom hela livet SEB erbjuder pensionsförsäkringar och trygghet under livets olika skeden för

Läs mer

Folksam med dotterbolag

Folksam med dotterbolag Folksam med dotterbolag Finansmarknadsträff Stockholm, 5 november 2014 Q1-Q3 2014 Fortsatt stark premietillväxt och kundnöjdhet 2 Tite l på Stark efterfrågan inom alla områden Total premievolym miljarder

Läs mer

Komplett intervju med Jacob Wallenberg och frågor till Investor som endast i delar publicerades i Svenska Dagbladet den 25-27/1 2011

Komplett intervju med Jacob Wallenberg och frågor till Investor som endast i delar publicerades i Svenska Dagbladet den 25-27/1 2011 Komplett intervju med Jacob Wallenberg och frågor till Investor som endast i delar publicerades i Svenska Dagbladet den 25-27/1 2011 Svenska Dagbladet (SvD): Många har reagerat på att Börje Ekholm tjänat

Läs mer

FIKA. Sammanfattning av FIKA. 24 juni 2013

FIKA. Sammanfattning av FIKA. 24 juni 2013 FIKA FINANSIERINGS-, INVESTERINGS- OCH KONJUNKTURANALYSEN En sammanställning av hur svenska Mid Cap-bolag uppfattar konjunktur-, investeringsoch finansieringsläget 24 juni 2013 Syfte Syftet med FIKA är

Läs mer

Sveriges börsklimat idag och framöver. Dec 2013

Sveriges börsklimat idag och framöver. Dec 2013 Sveriges börsklimat idag och framöver Dec 2013 Stockholmsbörsen i topp! Källa: SEB Sveriges framgång Exportinriktad ekonomi Innovation Forskning Stockholmsbörsen Energi 1% Material 3% Finans 30% Industri

Läs mer

På jakt efter det rätta bolaget Industriell rådgivare och styrelsemedlem i K4 Han ska sätta Silva på kartan

På jakt efter det rätta bolaget Industriell rådgivare och styrelsemedlem i K4 Han ska sätta Silva på kartan På jakt efter det rätta bolaget Industriell rådgivare och styrelsemedlem i K4 Han ska sätta Silva på kartan Nya tider är temat för detta nummer av Mindset. Storbritannien har röstat för att gå ur EU, Donald

Läs mer

Ett företag som avslöjas

Ett företag som avslöjas TEMA HÅLLBARHETSKOMMUNIKATION 6 PERSPEKTIV #211.2013 HÅLLBARHETSKOMMUNIKATION TEMA Ärlighet stärker varumärket Facebook, Twitter och andra sociala medier har gett begreppet konsumentmakt en helt ny innebörd.

Läs mer

Samhällets ekonomi Familjens ekonomi Ekonomi = hushållning Budget = uppställning över inkomster och utgifter Bruttoinkomst = lön innan skatt Nettoinkomst = lön efterskatt Disponibel inkomst = nettoinkomst

Läs mer

Företagarens vardag i Linköping 2015

Företagarens vardag i Linköping 2015 En rapport om de viktigaste frågorna för småföretagarna i Sverige. Företagarens vardag i Linköping 2015 www.pwc.se/smaforetag Introduktion Företagarens vardag är rapporten som belyser de utmaningar och

Läs mer

COELI PRIVATE EQUITY 2009 AB

COELI PRIVATE EQUITY 2009 AB INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I COELI 2009 AB Denna informationsbroschyr är en sammanfattning av prospektet Inbjudan till teckning av aktier Coeli Private Equity 2009 AB. Ett fullständigt prospekt kan

Läs mer

sfei tema företagsobligationsfonder

sfei tema företagsobligationsfonder Kort fakta om företagsobligationer Vad är företagsobligationer för något? Företagsobligationer är precis som det låter obligationer som emitteras av företag. Det ökande intresset från investerare och bankernas

Läs mer

Företagarens vardag i Sundsvall 2015 www.pwc.se/smaforetag

Företagarens vardag i Sundsvall 2015 www.pwc.se/smaforetag En rapport om de viktigaste frågorna för småföretagarna i Sverige. Företagarens vardag i Sundsvall 2015 www.pwc.se/smaforetag Introduktion Företagarens vardag är rapporten som belyser de utmaningar och

Läs mer

Investor Brief. INBLICK: Boom för den asiatiska medelklassen

Investor Brief. INBLICK: Boom för den asiatiska medelklassen MEDELKLASSEN I ASIEN NOVEMBER 2015 INBLICK: Boom för den asiatiska medelklassen De senaste decennierna har en rad asiatiska länder tagit ett ekonomiskt tigersprång, vilket kan komma att vända upp och ner

Läs mer

Förenklingsarbetet verkar avstanna och många företagare vill sälja sina företag

Förenklingsarbetet verkar avstanna och många företagare vill sälja sina företag NyföretagarCentrums och SEB:s Företagskompass, nummer 3 Förenklingsarbetet verkar avstanna och många företagare vill sälja sina företag I den tredje upplagan av NyföretagarCentrums och SEB:s Företagskompass,

Läs mer

Företagarens vardag i Stockholm 2015 www.pwc.se/smaforetag

Företagarens vardag i Stockholm 2015 www.pwc.se/smaforetag En rapport om de viktigaste frågorna för småföretagarna i Sverige. Företagarens vardag i Stockholm 2015 www.pwc.se/smaforetag Introduktion Företagarens vardag är rapporten som belyser de utmaningar och

Läs mer

Via Nordica 2008 session 7

Via Nordica 2008 session 7 Via Nordica 2008 session 7 Lisbeth Wester Informationschef Lunds Tekniska Högskola, LTH Lunds universitet 1 Åldersgruppen 19 åringar i Sverige 1990-2020 2 Den nya generationen studenter och medarbetare.

Läs mer

Samhällsekonomiska begrepp.

Samhällsekonomiska begrepp. Samhällsekonomiska begrepp. Det är väldigt viktigt att man kommer ihåg att nationalekonomi är en teoretisk vetenskap. Alltså, nationalekonomen försöker genom diverse teorier att förklara hur ekonomin fungerar

Läs mer

Grundkurs i nationalekonomi, hösten 2014, Jonas Lagerström

Grundkurs i nationalekonomi, hösten 2014, Jonas Lagerström Wall Street har ingen aning om hur dåligt det är därute. Ingen aning! Ingen aning! Dom är idioter! Dom förstår ingenting! Jim Cramer, programledare CNN (tre veckor före finanskrisen) Grundkurs i nationalekonomi,

Läs mer

Välkommen till. Aktiespararna och Aktiekunskap ABC

Välkommen till. Aktiespararna och Aktiekunskap ABC Välkommen till Aktiespararna och Aktiekunskap ABC 1 Övergripande mål Det övergripande målet med Aktiekunskap ABC är att du, med Aktiespararnas Gyllene regler som grund, ska kunna praktiskt tillämpa ett

Läs mer

Anförande av verkställande direktören Frans Lindelöw

Anförande av verkställande direktören Frans Lindelöw Anförande av verkställande direktören Frans Lindelöw Förändrade krav på näringslivet från samhället Aktieägarvärde 80-90-tal Samhället ställer krav 2000-tal Shared value affärsnytta och samhällsnytta i

Läs mer

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser.

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser. Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser. När du kliver över tröskeln till oss kan du vara säker på en enda sak. Att du inte vet exakt vad som väntar dig. Hos

Läs mer

Frågor och svar om förslaget till högre kapitaltäckningskrav för de stora svenska bankgrupperna

Frågor och svar om förslaget till högre kapitaltäckningskrav för de stora svenska bankgrupperna PROMEMORIA Datum 2011-11-25 Frågor och svar om förslaget till högre kapitaltäckningskrav för de stora svenska bankgrupperna Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787

Läs mer

Västsvenska företag och Tull 2015

Västsvenska företag och Tull 2015 VÄSTSVENSKA HANDELSKAMMAREN Västsvenska företag och Tull 2015 En temperaturmätning bland regionens bolag om tullfrågor Inledning 1 maj 2016 träder en ny lag kring hantering av tull i kraft inom EU och

Läs mer

Affärssamhällets grund aktiviteter på kundens villkor i kundens värld

Affärssamhällets grund aktiviteter på kundens villkor i kundens värld Affärssamhällets grund aktiviteter på kundens villkor i kundens värld Är finanskrisen ett resultat av bristande kompetens? Det låter spontant som om frågan borde besvaras ja, med tanke på att om det går

Läs mer

Berky Partnership. Långsiktiga investeringar i värdebolag utanför de stora börserna. Powered by

Berky Partnership. Långsiktiga investeringar i värdebolag utanför de stora börserna. Powered by Berky Partnership Långsiktiga investeringar i värdebolag utanför de stora börserna Powered by Erbjudandet i sammandrag Teckningskurs: 10 000 kr per aktie Ingen överkurs, inget courtage Teckningspost: 25

Läs mer

Välkommen till presentation av delårsrapport januari mars 2016

Välkommen till presentation av delårsrapport januari mars 2016 Välkommen till presentation av delårsrapport januari mars 2016 Stefan Alexandersson, CEO Pia-Lena Olofsson, CFO Collector Bank i korthet Innovativ digital nischbank Stark organisk tillväxt med hög lönsamhet

Läs mer

Samhällets ekonomi Familjens ekonomi Ekonomi = hushållning Budget = uppställning över inkomster och utgifter Bruttoinkomst = lön innan skatt Nettoinkomst = lön efterskatt Disponibel inkomst = nettoinkomst

Läs mer

ENKÄT OM AVTALSREGLER FÖR KÖP AV DIGITALT INNEHÅLL OCH FYSISKA VAROR PÅ NÄTET

ENKÄT OM AVTALSREGLER FÖR KÖP AV DIGITALT INNEHÅLL OCH FYSISKA VAROR PÅ NÄTET ENKÄT OM AVTALSREGLER FÖR KÖP AV DIGITALT INNEHÅLL OCH FYSISKA VAROR PÅ NÄTET Uppgifter om svaranden 1. Ange för- och efternamn ELLER namnet på den organisation / det företag / den institution du företräder

Läs mer

Svenska företagswebbplatser fortsatt bättre än övriga Europa, men svaga inom CSR och karriär

Svenska företagswebbplatser fortsatt bättre än övriga Europa, men svaga inom CSR och karriär WEBRANKING BY COMPREND 2014-2015 Svenska företagswebbplatser fortsatt bättre än övriga Europa, men svaga inom CSR och karriär Svenska företag presterar fortsatt bra jämfört med andra europeiska företag

Läs mer

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING Portföljserie LÅNGSIKTIGT CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING - Månadsbrev februari 2012 - VÄRLDEN Det nya börsåret inleddes med en rivstart då världsindex steg med nästan 5% under januari månad. Stockholmsbörsen

Läs mer

Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT

Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT Utan frågor & svar stannar världen OM BISNODE Det finns små och stora frågor inom alla företag, organisationer och verksamheter. Frågor som kräver uppmärksamhet

Läs mer

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen.

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen. Arbetsblad 1 Vad gör Riksbanken? Här följer några frågor att besvara när du har sett filmen Vad gör Riksbanken? Arbeta vidare med någon av uppgifterna under rubriken Diskutera, resonera och ta reda på

Läs mer

Finansmarknadsenkät. Maj 2011. Copyright Box IR

Finansmarknadsenkät. Maj 2011. Copyright Box IR Finansmarknadsenkät Maj 2011 Copyright Box IR Executive summary I syfte att öka kunskapen om hur finansbranschen ser på börsbolagens IR-arbete genomförde Box IR under april och maj 2011 en enkätundersökning,

Läs mer

Företagarens vardag i Göteborg 2015

Företagarens vardag i Göteborg 2015 En rapport om de viktigaste frågorna för småföretagarna i Sverige. Företagarens vardag i Göteborg 2015 www.pwc.se/smaforetag Introduktion Var fe Företagarens vardag är rapporten som belyser de utmaningar

Läs mer

Vad vill Moderaterna med EU

Vad vill Moderaterna med EU Vad vill Moderaterna med EU Förstärka Miljö och Fredsfrågan Underlätta för handel Bekämpa internationell brottslighet Varför skall jag som Eksjöbo intressera mig för EU och rösta i EU valet Våra exporterande

Läs mer

Vi investerar i små välskötta svenska bolag

Vi investerar i små välskötta svenska bolag Vi investerar i små välskötta svenska bolag 1 2 Engelbrekt Kapital köper företag med en omsättning mellan 5 och 30 miljoner kronor Vi erbjuder Dig som står inför ett ägarbyte en trygg framtid för Ditt

Läs mer

Som man uppfattar medarbetaren så uppfattar man också företaget.

Som man uppfattar medarbetaren så uppfattar man också företaget. Boksammanfattning Ditt professionella rykte - Upptäck DIN främsta tillgång. av Per Frykman & Karin Sandin Företag över hela världen lägger ner enorma summor på att vårda och stärka sitt varumärke, rykte

Läs mer

Hur klarar företagen generationsväxlingen?

Hur klarar företagen generationsväxlingen? Hur klarar företagen generationsväxlingen? Rapport från Företagarna mars 211 Innehållsförteckning Inledning... 3 Var fjärde företagare vill trappa ned på fem års sikt... 4 Hur ser planerna för generationsväxlingen

Läs mer

TÄNK OM DET FINNS EN BANK SOM TÄNKER ANNORLUNDA

TÄNK OM DET FINNS EN BANK SOM TÄNKER ANNORLUNDA TÄNK OM DET FINNS EN BANK SOM TÄNKER ANNORLUNDA Vi står alltid på din sida På Sparbanken Öresund tänker vi annorlunda. Vi sätter alltid dig och regionen där du lever och verkar i fokus. Våra rådgivare

Läs mer

FÖRETAGSPRESENTATION

FÖRETAGSPRESENTATION FÖRETAGSPRESENTATION Stark ledning Stark och ledning styrelse och styrelse Ledning Ledning Styrelse Styrelse xandersson nde direktör Pia-Lena Olofsson Mikael Anstrin Gudleiv Bjørklund Stefan Alexandersson

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER APRIL 2014 FORTSATT KÖPLÄGE

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER APRIL 2014 FORTSATT KÖPLÄGE FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER APRIL 2014 FORTSATT KÖPLÄGE Sammanfattning Landets fastighetsägare delar ekonomkårens förväntan om att den svenska ekonomin är inne i en återhämtningsfas. Förutsättningarna

Läs mer

31 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄDSLA, INGET ANNAT

31 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄDSLA, INGET ANNAT 31 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄDSLA, INGET ANNAT Det blev endast en ytterst kort period av optimism efter att oron för Grekland lagt sig. Finansmarknadernas rörelser har de senaste veckorna präglats

Läs mer

Företagarens vardag i Uppsala 2015 www.pwc.se/smaforetag

Företagarens vardag i Uppsala 2015 www.pwc.se/smaforetag En rapport om de viktigaste frågorna för småföretagarna i Sverige. Företagarens vardag i Uppsala 2015 www.pwc.se/smaforetag Introduktion Företagarens vardag är rapporten som belyser de utmaningar och möjligheter

Läs mer

a White Paper by Idea2Innovation Framtidens arbetssätt.

a White Paper by Idea2Innovation Framtidens arbetssätt. a White Paper by Idea2Innovation Framtidens arbetssätt. Det är tveklöst så att arbetslivet så som vi känner till det genomgår en snabb förändring. Även om det sker olika snabbt i olika branscher, så genomsyrar

Läs mer

Företagarens vardag i Helsingborg 2015

Företagarens vardag i Helsingborg 2015 En rapport om de viktigaste frågorna för småföretagarna i Sverige. Företagarens vardag i Helsingborg 2015 www.pwc.se/smaforetag Introduktion Företagarens vardag är rapporten som belyser de utmaningar och

Läs mer

Positiv utveckling i Sverige, Tyskland och Dedicare klar i Storbritannien

Positiv utveckling i Sverige, Tyskland och Dedicare klar i Storbritannien VD Johan Eriksson kommenterar Poolias bokslutskommuniké 2007 Positiv utveckling i Sverige, Tyskland och Dedicare klar i Storbritannien omstruktureringen Intäkter 2007 blev Poolia större än någonsin tidigare.

Läs mer

Fastighetsägarnas Sverigebarometer FASTIGHETSBRANSCHEN STÅR STADIGT I EN OROLIG OMVÄRLD. Juli 2012

Fastighetsägarnas Sverigebarometer FASTIGHETSBRANSCHEN STÅR STADIGT I EN OROLIG OMVÄRLD. Juli 2012 Fastighetsägarnas Sverigebarometer Juli 212 FASTIGHETSBRANSCHEN STÅR STADIGT I EN OROLIG OMVÄRLD Fastighetsägarnas Sverigebarometer tas fram i samarbete mellan Fastighetsägarnas regionföreningar. Sverigebarometern

Läs mer

Strategi under september

Strategi under september Strategi under september Don t worry be happy I takt med insikt att den systematiska risken i Europa minskat dramatiskt, låga förväntningar, generellt låga värderingar och en utbombad banksektor fortsatte

Läs mer

Ett naturligt steg för Sverige. Dags för euron

Ett naturligt steg för Sverige. Dags för euron Ett naturligt steg för Sverige 2002 Dags för euron Produktion: Herlin Widerberg Tryck: Tryckmedia Stockholm Tolv länder i Europa har infört den gemensamma valutan euro. 300 miljoner människor har därmed

Läs mer

DALARNAS BESÖKSNÄRING FRAMTIDS- SATSAR MED STARKARE SAMVERKAN

DALARNAS BESÖKSNÄRING FRAMTIDS- SATSAR MED STARKARE SAMVERKAN DALARNAS BESÖKSNÄRING FRAMTIDS- SATSAR MED STARKARE SAMVERKAN Den 14 oktober har Besöksnäringens Sverigeturné intagit Mora och träffar Dalarnas olika destinationsbolag, kommuner, Region Dalarna och andra

Läs mer

Finansieringsspelet. Ett spel för dig som vill ha hjälp med finansiering till ditt företag

Finansieringsspelet. Ett spel för dig som vill ha hjälp med finansiering till ditt företag Finansieringsspelet Ett spel för dig som vill ha hjälp med finansiering till ditt företag Finansieringsspelet Ett spel för dig som vill ha hjälp med finansiering till ditt företag Vad är egentligen en

Läs mer

Na ringsdepartementets remiss: En fondstruktur fo r innovation och tillva xt

Na ringsdepartementets remiss: En fondstruktur fo r innovation och tillva xt N2015/4705/KF C 2015-1127 SC 2015-0085 Regeringskansliet Näringsdepartementet Na ringsdepartementets remiss: En fondstruktur fo r innovation och tillva xt SOU 2015:64 Chalmers tekniska högskola 412 96

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Swedbank. Private Banking. Joakim Axelsson. Swedbank

Swedbank. Private Banking. Joakim Axelsson. Swedbank Swedbank Private Banking Joakim Axelsson Swedbank Stockholmsbörsen 1100 SIX Portfolio Return Index -0,35-0,35% Stockholm Stock Exchange, SIXIDX, SIX Portfolio Return Index, Last index 1100 1000 1000 900??

Läs mer

Strategi under maj. Månadsbrev Maj 2013. I korthet: I korthet:

Strategi under maj. Månadsbrev Maj 2013. I korthet: I korthet: Strategi under maj Ny all time high Midas kom att utvecklas mycket starkt under maj och avkastningen uppgick till 4,57%, vilket innebar en ny all time high. Som jämförelse steg STOXX Europé 600 med 1,40%

Läs mer

Årsstämman 28 maj 2009

Årsstämman 28 maj 2009 Årsstämman 28 maj 2009 Claes Ruthberg, vd 2008 ett starkt år och det bästa i eworks historia, men också ett år med utmaningar ework befäste positionen som den ledande konsultmäklaren i Norden och ework-aktien

Läs mer

Facit. Makroekonomi NA0133 5 juni 2014. Institutionen för ekonomi

Facit. Makroekonomi NA0133 5 juni 2014. Institutionen för ekonomi Institutionen för ekonomi Rob Hart Facit Makroekonomi NA0133 5 juni 2014. OBS! Här finns svar på räkneuppgifterna, samt skissar på möjliga svar på de övriga uppgifterna. 1. (a) 100 x 70 + 40 x 55 100 x

Läs mer

Inbjudan till företrädesemission av aktier i. Teckningstid: 4 september 2015 24 september 2015

Inbjudan till företrädesemission av aktier i. Teckningstid: 4 september 2015 24 september 2015 Inbjudan till företrädesemission av aktier i PromikBook AB (publ) Teckningstid: 4 september 2015 24 september 2015 Vårt mål är att vara det självklara systemet för företagskonsulter, redovisningskonsulter

Läs mer

AK TIEINFORMATION KURSUTVECKLING PÅ STOCKHOLMSBÖRSEN 2003 2005 AKTIEHANDEL 2005 (MILJONER AKTIER) London NASDAQ Stockholm. B-aktien, SEK OMX SPI-index

AK TIEINFORMATION KURSUTVECKLING PÅ STOCKHOLMSBÖRSEN 2003 2005 AKTIEHANDEL 2005 (MILJONER AKTIER) London NASDAQ Stockholm. B-aktien, SEK OMX SPI-index AKTIEINFORMATION BÖRSHANDEL Ericssonaktien noteras på Stockholmsbörsen (A- och B-aktier). B-aktien noteras även på Londonbörsen. Ericssonaktien kan också handlas i form av American Depositary Shares (ADS)

Läs mer

Vi på SmartLens UF erbjuder. Sverige tre olika kameralinser via web och direktförsäljning. Innehållsförteckning. 2 Affärsidé

Vi på SmartLens UF erbjuder. Sverige tre olika kameralinser via web och direktförsäljning. Innehållsförteckning. 2 Affärsidé Affärsplan 12/13 Innehållsförteckning 2 Affärsidé 3 Vara och Produktion Ledstjärnor 4 Kunder Marknadsföring 5 Marknad konkurrenter 6 Mission & Vision 7 Framtid 8 SWOT Vi på SmartLens UF erbjuder Smartphoneanvändaren

Läs mer

Ditt sparande är din framtid

Ditt sparande är din framtid Ditt sparande är din framtid 1 Välkommen till Skandias investeringsguide Det kanske viktigaste beslut du har att fatta gäller ditt långsiktiga sparande. Både på kort och lång sikt. Därför är det värt att

Läs mer

Ledande nordiskt industriförvaltningsbolag Första kvartalet 2013 Industrivärden den 5 april 2013

Ledande nordiskt industriförvaltningsbolag Första kvartalet 2013 Industrivärden den 5 april 2013 Ledande nordiskt industriförvaltningsbolag Första kvartalet 2013 Industrivärden den 5 april 2013 KV1_2013_sv 1 Erfaren långsiktig industriell utvecklare Mål: Strategi: Resultat: Hög tillväxt av substansvärdet,

Läs mer

Du är värd en högst personlig affär

Du är värd en högst personlig affär PRIVATE BANKING I HANDELSBANKEN Du är värd en högst personlig affär Marknadsföringsmaterial Har du en större förmögenhet att förvalta eller ska du sälja ditt livsverk? Var befinner du dig i livet, hur

Läs mer

Bisnode och Veckans Affärer presenterar SVERIGES SUPERFÖRETAG 2015

Bisnode och Veckans Affärer presenterar SVERIGES SUPERFÖRETAG 2015 Bisnode och Veckans Affärer presenterar SVERIGES SUPERFÖRETAG 2015 Per Weidenman, Bisnode Sverige AB, Oktober 2015 SVERIGES SUPERFÖRETAG 2015 I den här rapporten presenteras Bisnodes modell för att identifiera

Läs mer

Fondförmögenheterna stiger utan att avgifterna sjunker En studie genomförd av AMF Pension Fondförvaltning AB

Fondförmögenheterna stiger utan att avgifterna sjunker En studie genomförd av AMF Pension Fondförvaltning AB x Fondförmögenheterna stiger utan att avgifterna sjunker En studie genomförd av AMF Pension Fondförvaltning AB För frågor, kontakta Fredrik Nordström, VD AMF Pension Fondförvaltning, 070-219 35 20 Fondavgifterna

Läs mer

Bättre placeringar. SIP Nordic Fondkommission AB Datum: 10 april 2012

Bättre placeringar. SIP Nordic Fondkommission AB Datum: 10 april 2012 Bättre placeringar SIP Nordic Fondkommission AB Datum: 10 april 2012 Om SIP Nordic Företaget Start i Stockholm 2006 Tillståndspliktig verksamhet i Sverige, Norge, Finland, Storbritannien, USA Produktportfölj:

Läs mer

OMVÄRLDEN HAR FÖRÄNDRATS

OMVÄRLDEN HAR FÖRÄNDRATS OMVÄRLDEN HAR FÖRÄNDRATS Ekonomi känns ofta obegripligt och skrämmande, men med små åtgärder kan du få koll på din ekonomi och ta makten över dina pengar. Genom årens gång har det blivit allt viktigare

Läs mer

Chefdirektörens hälsning

Chefdirektörens hälsning Finlands Bank Chefdirektörens hälsning Ett stabilt penningvärde och ett väl fungerande finanssystem är viktiga för oss alla. Att sörja för det är centralbankernas uppgift. Centralbankerna i de länder

Läs mer

Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter

Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter Sälja och köpa tjänster inom EU samma villkor som hemma Inom EU råder fri rörlighet för varor, tjänster, kapital och personer. För dig och ditt företag

Läs mer

Idrottsstjärnors syn på ekonomi och ekonomisk rådgivning. Public Relations Enkät Juli 2008

Idrottsstjärnors syn på ekonomi och ekonomisk rådgivning. Public Relations Enkät Juli 2008 Idrottsstjärnors syn på ekonomi och ekonomisk rådgivning Public Relations Enkät Juli 2008 Bakgrund Capture och Impera kommunikation har genomfört och sammanställt följande enkät riktat till svenska toppidrottare

Läs mer

Enmansbolag med begränsat ansvar

Enmansbolag med begränsat ansvar Enmansbolag med begränsat ansvar Samråd med EU-kommissionens generaldirektorat för inre marknaden och tjänster Inledande anmärkning: Enkäten har tagits fram av generaldirektorat för inre marknaden och

Läs mer

Sammanfattning av programmet UID FutureMap

Sammanfattning av programmet UID FutureMap Sammanfattning av programmet UID FutureMap Världen behöver en ny, socialt hållbar arbetsmodell. Människans fria, trygga medvetande och hälsa skadas av de ekonomiska modeller, som styr världen sedan flera

Läs mer