Framtidens Karriär. Ekonomer medskapar morgondagens samhälle

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Framtidens Karriär. Ekonomer medskapar morgondagens samhälle"

Transkript

1 Foto: SEB I en fullservicebank finns enormt varierande uppgifter för civilekonomer. Vi ser gärna att man vågar byta uppgift när man söker sig vidare och på så sätt breddar sin kompetens. Annika Falkengren, civilekonom och koncernchef för SEB Framtidens Karriär Civilekonomer är starka på arbetsmarknaden Det finns idag över civilekonomer i Sverige och drygt ekonom- 4 studenter. Ekonomutbildningarna har vuxit kraftigt och är bland de mest populära i landet. Arbetsmarknaden för civilekonomer är bra och det är många som blir chefer, säger Mikael Igelström ordf. i Civilekonomerna. Ekonomer medskapar morgondagens samhälle Industrin har behov av människor 5 med olika utbildningsbakgrund. En viktig kugge i maskineriet är civilekonomen. För Lena Andersson, själv civilekonom och finansdirektör för ABB Sverige, ger jobbet i industrin henne chansen att vara med och påverka framtiden. Revisor fin dörröppnare in på marknaden Anna-Clara af Ekenstam är civilekonom, auktoriserad revisor, ordföran- 9 de i branschorganisation för revisorer och rådgivare (FAR), samt partner i PwC. Enligt henne är revisor yrket där endast ditt nätverk och dina kunskaper sätter gränser för dina arbetsuppgifter. Chef- och ledarskap Karriär inom offentlig sektor Öka din attraktivitet Entreprenörskap Framtidens Karriär Civilekonom januari 2013

2 Roya Barazeghi, medlem sedan 2007 FOTO: DAVID FISCHER Din lön 2013 Använd vår senaste lönestatistik Har du rätt lön? Vi har svaret! Ladda ner senaste löneguiden

3 Framtidens Karriär Civilekonom Januari 2013 Civilekonomer efterfrågas inom alla branscher Civilekonomer är en stor grupp på arbetsmarknaden och deras tjänster efterfrågas inom alla branscher. I den här tidningen kan du läsa många intressanta artiklar om olika civilekonomers karriärvägar. Du får också en bild av alla karriärtjänster som medlemmar i Civilekonomerna får. Civilekonomernas vision är att varje individ har goda förutsättningar för ett rikt arbetsliv. För oss innebär det att individen känner engagemang, stimulans, stolthet Civilekonomer är en stor grupp på arbetsmarknaden och deras tjänster efterfrågas inom alla branscher och tillfredsställelse med sitt arbete. Arbetslivet möjliggör då utveckling och karriär med bibehållen balans i livet, goda anställningsförhållanden och bra ekonomisk ersättning. En av de viktigaste förutsättningarna för att få ett bra arbetsliv är den grund man får i sin utbildning. Vi vill att ekonomutbildningen ska ha en tydlig internationell inriktning och en koppling till arbetslivet genom samverkan mellan akademi och samhälle. Många civilekonomer får chefspositioner. Vi kan se i våra årliga mätningar att redan tre år efter examen är c:a 20 procent chefer. Detta ställer stora krav både på utbildningen men också på individen. Det är cheferna som påverkar företagens eller organisationernas utveckling men det är också cheferna som har ansvar för att de anställda får bra villkor och utvecklingsmöjligheter. Civilekonomernas vision bygger på tilltro till individen, men också på att individer behöver varandra för att de själva och deras uppdragsgivare ska utvecklas. Benny Johansson, förbundsdirektör Civilekonomerna Foto: Andreas Dybeck Om detta kan du läsa i Framtidens Karriär 4 Civilekonomer är starka på arbetsmarknaden Intervju med Mikael Igelström, ordf. i Civilekonomerna. 5 Ekonomer medskapar morgondagens samhälle Lena Andersson, ABB, om ekonomer i industrin. 6 Viktigt att våga fatta beslut Intervju med Annika Falkengren, SEB, om ledarskap. 8 Redovisningskonsulten småföretagarens högra hand Carola Lundgren lär sig ständigt nytt som redovisningskonsult. 8 Mångfald av karriärmöjligheter Försäkringsbranschen erbjuder bred mångfald av yrkesroller. 9 Revisor fin dörröppnare in på marknaden Intervju med Anna-Clara af Ekenstam, ordförande i FAR. 10 Toppjobb i staten väntar Uppdragen inom den statliga sfären är många. 12 Kunskap maktfaktor på arbetsmarknaden Intervju med Jorge Vasquez på CareerBuilder. 13 Hantera dina medarbetare och din egen chef Hans Vestberg, Ericsson, ger råd om chef- och ledarskap. 13 Ledarskap handlar om att vara Melker Schörling om entreprenörskap och ledarskap 14 Utvecklingsjobb i kommuner och landsting 14 Ekonomimässan håller dig à jour 15 Spetskompetenser ökar din attraktivitet 16 Klart samband mellan framgång och entreprenörens arbetsinsats 17 Dörröppnare och möjlighet att utöka erfarenhetsbanken Stor flora av yrkesroller för civilekonomen 20 Ekonom eller civilekonom? 21 Elaine bygger sitt varumärke med sociala medier 21 Statistik och nationalekonomi ger skjuts i karriären Presenterade företag och organisationer 22 Skandia 23 LKAB 24 BDO 24 SCB Statistiska Centralbyrån 25 ABB 26 Malmö Stad 27 Dfind Finance 3 Framtidens Karriär Civilekonom är producerad av NextMedia i samarbete med Civilekonomerna. Projektledare Niklas Engman Skribenter Sandra Ahlqvist, Anette Bodinger, Cristina Leifland, Annika Wihlborg, Christina Winroth Fotografer Anna Kallberg, Cornelia Karlslund, Göran Landström, Johan Marklund, Magnus Nilsson, Bea Tigerhielm, Viveka Österman Grafisk form Stellan Stål Annonsförsäljning NextMedia Tryck V-TAB Frågor om innehållet besvaras av Niklas Engman Tel: , E-post: För mer information om tema- och kundtidningar i dagspress kontakta: Niklas Engman Telefon , Mobil E-post: Läs mer på: Har du funderat över din personliga utveckling? FAR Akademi erbjuder dig och dina medarbetare över 100 olika utbildningar inom redovisning, skatt, revision, controlling och ekonomistyrning. Just nu kan du bland annat anmäla dig till: Ekonomichefsutbildningen Controllerutbildningen K3 det nya regelverket för icke-noterade företag Besök för att hitta alla våra utbildningar. Här kommer du också i kontakt med våra kurs- och karriärrådgivare. Rådgivningen är helt kostnadsfri.

4 4 Framtidens Karriär Civilekonom Januari 2013 Mikael Igelström, ordförande i Civilekonomerna. Foto: Robert Lundin Civilekonomer och ekonomer är starka på arbetsmarknaden Det finns idag över civilekonomer i Sverige och drygt ekonomstudenter. Ekonomutbildningarna har vuxit kraftigt under senare tid och är bland de mest populära i landet. Arbetsmarknaden för ekonomer är bra och det är många som blir chefer. Civilekonomerna Jag tror att civilekonomer har ett driv och en vilja att vara med och påverka utvecklingen Civilekonomer är en yrkesgrupp som finns i alla branscher och i alla sektorer. Det är en grupp vars arbetsinnehåll och titel varierar stort t.ex. hälsoekonomer som arbetar med att tillämpa ekonomiska teorier på hälso- och sjukvård, logistiker som styr flöden av material och betalningar, portföljförvaltare inom kapitalförvaltning, marknadsförare, personalare, entreprenörer, egna företagare och utredare. Civilekonomer är också en grupp vars kompetens är efterfrågad på arbetsmarknaden. Civilekonomer har en specifik kompetens genom sin utbildning, säger Mikael Igelström, ordförande i Civilekonomerna. De har fått lära sig grunden i att hushålla med samhällets och företagens resurser på ett sätt som skapar lönsamhet och långsiktig hållbarhet. När vårt förbund bildades 1937 var det av ekonomer som höll ordning på statens finanser och som såg till att skatt betalades. Sedan dess har mycket hänt och idag är det civilekonomer som i stor utsträckning sitter på nyckelpositionerna både i offentlig och privat verksamhet och arbetar med allt från traditionellt ekonomiarbete till strategisk marknadsföring, personalförsörjning, HR eller som vd. För några år sedan gjorde Handelshögskolan i Stockholm, på uppdrag av Civilekonomerna, en undersökning av olika yrkeskategoriers entreprenörskap. Undersökningen visar att företag som startats av civilekonomer leder till fler jobb än företag startade av andra yrkeskategorier. En motsvarande undersökning kommer snart att presenteras och resultaten hittills visar samma trend. Så civilekonomers viktiga bidrag till samhällsutvecklingen kan beskrivas på många sätt, enligt Mikael Igelström. Civilekonomer blir chefer Ett annat utmärkande drag är att så många civilekonomer är chefer och att de blir det redan tidigt i sin karriär. Varje år gör Civilekonomerna en undersökning av en årskull ekonomstudenter tre år efter deras examen. Under alla drygt tio år som undersökningen gjorts har resultatet visat att runt 20 procent av civilekonomerna har en chefsposition inom tre år efter avslutade studier. Totalt är 30 procent av förbundets medlemmar chefer. Jag tror att civilekonomer har ett driv och en vilja att vara med och påverka utvecklingen av företaget eller organisationen de är anställda i, fortsätter Mikael Igelström. I vår utbildning ingår att, på olika sätt och i olika roller, lära oss att arbeta för att effektivisera, öka lönsamheten och öka marknadsandelar etc. Detta tar vi med oss ut i arbetslivet och omsätter i praktiken, vilket i sin tur leder till att många snabbt når en chefsposition. Karriären viktig för civilekonomer Medlemmarnas karriärmöjligheter är en viktig fråga för Civilekonomerna. Utbildningen ska ge en bra grund och göra ekonomer attraktiva på arbetsmarknaden men den fortsatta individuella utvecklingen är också viktig. Civilekonomerna erbjuder sina medlemmar olika typer av karriärstöd som mentorprogram, CVgranskning, coachning, seminarier, nätverk m m. Utvecklingen på arbetsmarknaden går snabbt och vi vill att våra medlemmar ska få hjälp att hänga med. En del kompetensutveckling är kostsam, till exempel en MBA-utbildning, och då kan vi ge rätt rekommendationer. Det är också tusentals medlemmar som varje år går på våra seminarier. Här har vi ett utbud som spänner från lön- och pensionsseminarier till särskilda seminarier för chefer och egenföretagare, avslutar Mikael Igelström. Civilekonomerna Civilekonomerna är ett fackförbund och en intresseorganisation för Sveriges alla ekonomer och civilekonomer. Det är den enda organisationen i sitt slag som uteslutande ägnar kraft åt civilekonomers utbildning och arbetsmarknad. Förbundet har över medlemmar. Civilekonom är enligt praxis den som uppfyller kravet för att bli medlem i Civilekonomerna vilket är minst 180 högskolepoäng (hp). Av dessa ska 120 hp vara i företagsekonomi och/eller nationalekonomi, 30 hp i andra ekonomiska ämnen och 30 fria hp.

5 Framtidens Karriär Civilekonom Januari Ekonomer medskapar morgondagens samhälle Industrin har behov av människor med olika utbildningsbakgrund. En viktig kugge i maskineriet är ekonomen. För Lena Andersson, finansdirektör ABB Sverige, ger jobbet i industrin henne chansen att vara med och påverka framtiden. Karriär inom industrin Text Christina B. Winroth För närmare tre år sedan tillträdde Lena Andersson posten som finansdirektör för ABB Sverige. Vägen hit har gått via ett första sommarjobb på ABB:s reskontra, ett internationellt traineeprogram, flytt till Schweiz och senare Tyskland med sammantaget över tio års arbete med business controlling inom olika områden. Härefter har jag haft uppdrag på huvudkontoret i Zürich med olika globala uppgifter, bland annat inom internrevisionen och med global business controlling. Jag är även varit verksam i Irland och USA, mest med business controlling med även med funktionella uppdrag. Efter detta återvände jag till Zürich, berättar Lena som i hela sitt yrkesliv inte bara arbetat med olika uppdrag, utan även verkat på olika geografiska platser. Lenas resa bekräftar att det inom multinationella industriföretag oftast är förhållandevis lätt att arbeta i olika länder, speciellt om man visar framfötterna. Spännvidden av uppdrag är stor med allt från traditionella ekonomfunktioner till arbete inom olika affärssegment. Inom ramen för finansfunktioner spänner sig uppdragen från allt från traditionell finans till skatter, projektfinansiering, försäkring, redovisning, controlling och business controlling, där man sitter närmare affärsverksamheten, vilket både kan ske på lokal och global nivå. Viktig kompetenstillförsel För Lena är industrin något av motorn i samhället. Det är därför hon stannat. Det är här som vi genom den tekniska utvecklingen skapar vår framtid Ekonomen har en skolad förmåga att se helheten, sambanden i världsekonomin här på jorden. I det arbetet har ekonomen en betydelsefull roll. Ekonomen har en skolad förmåga att se helheten, sambanden i världsekonomin och kan förstå och förklara hur vissa beslut kan påverka företaget. Att tillföra denna typ av kompetens i ett teknikintensivt företag gör att jag tycker det är roligt att gå till jobbet varje dag. Hur man tar sig framåt i karriären ligger enligt Lena i grund och botten hos individen själv. För personer som har en egen drivkraft finns det alla möjligheter att ta sig vidare i karriären. Vår företagskultur Lena Andersson, finansdirektör ABB Sverige. baseras på att alla ska vara med och utveckla och förbättra, både produkter, arbetssätt och sig själva. Det finns många exempel på ekonomer som får ledande roller inom affärsverksamheten, men jag tycker inte att man är en bättre eller sämre chef bara för att man har en viss utbildning. Men ekonomerna har, med sin bakgrund, det väl förspänt, konstaterar Lena Andersson. Har du koll på ditt marknadsvärde? Missa inte Career Days Nordens största karriärevent för dig inom ekonomi, teknik och data/it! SCANDINAVIUM ERICSSON GLOBE ARENA MALMÖ ARENA 12 april september 18 oktober Stolt huvudarrangör: Start building

6 6 Framtidens Karriär Civilekonom Januari 2013 Foto: SEB Viktigt att våga fatta beslut Annika Falkengren kom in som trainee på SEB och blev kvar. Hon går nu in på sitt åttonde år som koncernchef för banken. Det finns väldigt många som är duktiga på att planera, analysera och problematisera. Men som chef måste du vara bra på att fatta beslut. Ledarskap Text Anette Bodinger Efter gymnasiet arbetade Annika Falkengren på bankkontor i Stockholm i tre år. Det blev en bidragande orsak till att hon valde att läsa civilekonomutbildningen på Stockholms universitet. Efter sin examen i slutet av 1980-talet sökte hon till SEB:s traineeprogram och kom in. För Annika blev det startskottet på en lång och framgångsrik karriär. För mig har det varit avgörande att jag redan från början arbetade på affärssidan och att jag haft mycket kundkontakt och resultatansvar. Jag började som räntehandlare inom trading, blev sedan global chef för räntehandeln, chef för all trading och så småningom chef för division Merchant Banking och vice vd. Hon påpekar det faktum att det ofta är ett viktigt steg i karriären när man går För att komma vidare måste du göra ett bra jobb där du är från att vara chef över en grupp till att bli chef över chefer. Det kräver ett bredare och mer långsiktigt perspektiv. Du kan inte vara inne i alla frågor själv, utan måste bygga bra team som tar ansvar och agerar. Gillar möten Det i särklass roligaste med att vara koncernchef för SEB är, enligt Annika Falkengren, alla möten, både med kunder och med personal. Jag träffar kunder två till tre gånger i veckan; storföretagskunder, företagare och privatkunder. Jag har även ganska mycket mailkontakt med kunder. Alla de här mötena ger energi. Efter nära 30 år inom banksektorn vet Annika Falkengren vad hon talar om när hon säger att det finns många olika karriärvägar för civilekonomer. I en fullservicebank som SEB finns enormt varierande uppgifter. Du kan ta hand om privatkunder och mindre företag på kontor, du kan vara kundansvarig och rådgivare åt storföretagskunder, göra makroanalyser, riskbedömningar eller arbeta med it-utveckling. Karriärvägarna varierar och vi ser gärna att man vågar byta uppgift när man söker sig vidare och på så sätt breddar sin kompetens. Skynda långsamt Ett råd på vägen hon vill ge till alla som siktar på att bli en framgångsrik ledare eller chef är att skynda långsamt. Man ska akta sig för att hela tiden tänka på nästa steg. För att komma vidare måste du göra ett bra jobb där du är och leverera på den uppgift du har. Alldeles för många har för bråttom att snabbt komma vidare. På frågan om vilka egenskaper hon anser vara viktiga för att lyckas som ledare och chef lyfter hon fram lyssnandet och beslutsfähigheten. Som chef måste du vara beredd att lyssna på andra men också vara bra på att fatta beslut. Det finns väldigt många som är duktiga på att planera, analysera och problematisera. Men sedan måste du som chef bestämma dig, nu gör vi så här. Och så är det viktigt att man gillar sitt jobb, drivs av att förbättra, gillar att leda och, inte minst, arbetar med bra personer runtomkring sig. Det gör jag. Annika Falkengren Utbildning: Civilekonom vid Stockholms universitet Karriär på SEB: Verkställande direktör och koncernchef sedan Styrelseledamot i SEB sedan Chef för divisionen Corporate & Institutions samt vice vd i SEB Chef för Merchant Banking Global chef för trading-verksamheten Global chef för räntehandel Trainee på SEB 1987.

7 Du vill bli en bättre ledare. Vad gör du varannan fredag? När du läser en executive Master of Business Administration vid När Stockholms du läser en universitet executive Master skaffar of du Business dig kunskaper, Administration insikter och förhållningssätt vid Stockholms för universitet att ansvarsfullt skaffar och du professionellt dig kunskaper, leda insikter och styra och verksamheter förhållningssätt på för ett att framgångsrikt ansvarsfullt sätt och och professionellt med fokus leda på människan och styra som verksamheter viktigaste på resurs. ett framgångsrikt Du studerar vid sätt sidan och med av ditt fokus nuvarande på människan arbete och som i viktigaste en mindre resurs. grupp med Du studerar aktiva och vid erfarna sidan av deltagare. ditt nuvarande arbete och i en mindre grupp med aktiva och erfarna deltagare. Hos oss får du träffa lärare som ligger i framkant när det Hos gäller oss får internationell du träffa lärare forskning. som ligger Du vidgar i framkant dina när perspektiv det gäller internationell genom teoretiska forskning. genomgångar Du vidgar och dina i samspelet perspektiv med genom de övriga teoretiska deltagarna. genomgångar Du skaffar och i dig samspelet kunskaper, med insikter de övriga och deltagarna. förhållningssätt Du skaffar för att ansvarsfullt dig kunskaper, och insikter professionellt och förhållningssätt leda och styra för att verksamheter ansvarsfullt och på professionellt ett framgångsrikt leda sätt och och styra med fokus verksamheter på människan på ett som framgångsrikt viktigaste resurs. sätt och med fokus Du ökar på människan din förmåga som att viktigaste förhålla dig resurs. till dig själv och Du din ökar omgivning din förmåga ur olika att perspektiv. förhålla dig Att till se dig själv möjligheter och din omgivning inom din ur organisation olika perspektiv. och i Att omvärlden. se möjligheter inom din organisation och i omvärlden. Och att med en helhetssyn på verksamheten leda ditt Och företag att med eller en helhetssyn din organisation på verksamheten mot framgång. leda ditt Utbildningen företag eller gör din dig organisation till en intressant mot framgång. kandidat när Utbildningen din organisation gör dig önskar till en stärka intressant operativ kandidat ledning och när strategisk din organisation insikt. Kanske önskar stärka arbetar operativ du redan ledning idag i och en ledande strategisk position insikt. och Kanske behöver arbetar komplettera du redan idag din akademiska i en ledande examen position och yrkeserfarenhet behöver komplettera med en din bred akademiska och attraktiv examen ledarskapsutbildning. och yrkeserfarenhet med en bred Nästa och utbildningsstart attraktiv ledarskapsutbildning. är hösten Anmäl gärna Nästa ditt utbildningsstart intresse redan nu är då hösten vi har ett begränsat Anmäl antal gärna platser. ditt intresse redan nu då vi har ett begränsat antal platser. Kontakta oss gärna på Kontakta oss gärna på

8 8 Framtidens Karriär Civilekonom Januari 2013 Redovisningskonsulten småföretagarens högra hand Carola Lundgren är auktoriserad redovisningskonsult, godkänd revisor och styrelseledamot i FAR, branschorganisationen för revisorer och rådgivare. I över tjugo år har hon arbetat som redovisningskonsult, och hon tröttnar aldrig. Auktoriserad redovisningskonsult Text Christina B. Winroth Det bästa med jobbet är att man träffar så många olika människor, ständigt lär sig nytt och genom åren blir välbekant med företagen och familjerna bakom dem. Det är inte ovanligt att man jobbat med en kund i över 20 år. Ena dagen jobbar jag med ett sågverk, nästa dag handlar det om biluthyrning eller mot konsulter i olika branscher. Som redovisningskonsult kan svårigheten i uppdragen variera. Vissa sköter löpande bokföring, momsoch skatteärenden samt löner, medan andra i stället fokuserar på deklarationer, Som redovisningskonsult gäller att ha koll på hela familjesituationen skatteplanering, bokslut, företagsrekonstruktioner och förvärv. Som redovisningskonsult gäller det att ha koll på hela familjesituationen: vad de har för inkomster, om de äger fastigheter och vad man baserat på helheten kan ge för råd för att företaget ska gå så bra som möjligt. Slopad revisionsplikt I dag arbetar Carola en tredjedel av tiden som revisor. Resterande tid ägnar hon åt jobbet som redovisningskonsult med allt från deklarationer till skatteplanering i enskilda firmor utan anställda. Många av dem är småföretag som sedan revisionspliktens slopande inte har något revisorskrav på sig. Det har varit riktigt spännande att revisionsplikten tagits bort, för det är först nu det syns hur högt kun- derna värderar ens arbete. Jag har haft förmånen att få behålla de aktiebolag där revisorskravet tagits bort. Det gläder mig. Kombinationen revisor/redovisningskonsult är inte särskilt vanlig, men de flesta som äger småbyråer ute i landet gissar Carola erbjuder tjänster inom båda områdena. Planera roligast Skillnaden mellan en revisor och en redovisningskonsult är att företagarna kan prata mer öppet med sin redovisningskonsult än med sin revisor. Revisorns jobb är att granska att rutinerna är bra, att man följt lagen och att bokföringen är korrekt. För de flesta kunder ses revisorns insats mer som en formalitet, och en och samma person kan förstås inte utföra båda sysslorna. Titeln som godkänd revisor har också gett Carolas firma större legitimitet. Att kunna titulera sig godkänd revisor har under åren varit en bra dörröppnare för att ta hem nya kunder, men det är för jobbet som redovisningskonsult mitt hjärta slår. Jag vill prata med folk och lägga upp strategier och visioner och göra skillnad. Då trivs jag som allra bäst. Carola Lundgren, auktoriserad redovisningskonsult, godkänd revisor och styrelseledamot i FAR. Ny version av Reko I Sverige saknades det länge en standard för god sed för redovisningstjänster. Under 2008 gav FAR, dåvarande FAR SRS, därför ut en standard för redovisningskonsulter, Reko. I oktober 2009 kom en ny version: Svensk standard för redovisningstjänster, Reko som var resultatet av ett samarbete mellan FAR och Sveriges Redovisningskonsulters Förbund SRF. I början av november 2012 fastställde FAR och SRF en omarbetad och vidareutvecklad version av Reko som nu finns samlad i en bok. Standarden gäller från årsskiftet 2012/13. Alla auktoriserade redovisningskonsulter och deras medarbetare ska tillämpa Reko. Mångfald av karriärmöjligheter Försäkringsbranschen sysselsätter drygt medarbetare. Andelen akademiker i branschen har stadigt ökat. Civilekonomer är branschens enskilt största akademikergrupp, drygt 30 procent av försäkringsbranschens akademiker har civilekonombakgrund. Försäkringsbranschen Text Annika Wihlborg Försäkringsbranschen erbjuder en bred mångfald av yrkesroller och arbetsgivare, från stora försäkringsjättar till nischade specialistaktörer. Som civilekonom i försäkringsbranschen finns flera olika karriärvägar att välja mellan. Ekonomer finns på alla nivåer i ett försäkringsbolag, från försäljningsavdelningen till specialistenheter och ledningsgruppen. Merparten av individerna i försäkringsbolagens ledningsgrupper har civilekonombakgrund. Försäkringsbranschen kan erbjuda civilekonomer en mängd yrkesroller, exempelvis kapitalförvaltare, skadereglerare, marknadsförare, kommunikatör och controller. Ekonomer som Civilekonomer som arbetar i försäkringsbranschen får insyn i många delar av samhällsekonomin kompletterar sin utbildning med kurser i matematik och statistik kan även söka jobb som aktuarie. Civilekonom vanligast Försäkringsbranschen är en vital del av den grundläggande finansiella struktur som ett välfungerande land så väl behöver. Försäkringsbranschen Christina Lindenius, vd för Försäkringsbranschens Arbetsgivareorganisation FAO och vd för branschorganisationen Svensk Försäkring. är dessutom en av Sveriges största kapitalförvaltare och försäkringsbolagen bidrar till tillväxt genom att erbjuda trygghet för såväl företag som privatpersoner. Civilekonomer som arbetar i försäkringsbranschen får insyn i många delar av samhällsekonomin utifrån många olika aspekter, säger Christina Lindenius, vd för Försäkringsbranschens Arbetsgivareorganisation FAO och vd för branschorganisationen Svensk Försäkring. En kartläggning från FAO visar att andelen kvinnor i försäkringsbolagens ledningsgrupp har ökat de senaste tio åren, från 27 till 37 procent. Könsfördelningen bland branschens akademiker är också relativt jämn. Kapitalförvaltare efterfrågas Det finns för närvarande 440 registrerade försäkringsbolag i Sverige. 42 av dem fokuserar på livförsäkringar, medan resterande är inriktade på sakförsäkringar. Det innebär att civilekonomer som satsar på försäkringsbranschen har många arbetsgivare att välja mellan, från stora försäkringsjättar till småskaliga och nischade bolag. Efterfrågan på civilekonomer ökar stadigt i försäkringsbranschen. Försäkringsbranschen efterfrågar bland annat duktiga kapitalförvaltare, kundrådgivare och civilekonomer som kan anpassa och utveckla verksamheten till följd av de nya regleringar som ska implementeras i branschen de kommande åren. I synnerhet livförsäkringsbranschen befinner sig för närvarande i en omdaning med en förändrad konkurrenssituation, nya affärsmodeller och ny lagstiftning. Det öppnar förstås upp många intressanta karriärmöjligheter för civilekonomer, säger Christina Lindenius.

9 Framtidens Karriär Civilekonom Januari Revisor fin dörröppnare in på marknaden Anna-Clara af Ekenstam är ordförande i branschorganisationen för revisorer och rådgivare (FAR), auktoriserad revisor samt partner i PwC. Enligt henne är revisor yrket där endast ditt nätverk och dina kunskaper sätter gränser för dina arbetsuppgifter. Karriär inom revision Text Christina B. Winroth Revisorsjobbet är en bra dörröppnare in på marknaden. Du kommer snabbt i kontakt med företag och personer i ledande befattningar, och det ger dig goda förutsättningar att tidigt bygga ett stort och bra nätverk. I början av en revisorskarriär handlar arbetet i stor utsträckning om att verifiera och säkerställa att de uppgifter som bolagen redovisar är rätt på ett detaljerat plan. När man börjar bli varm i kläderna flyttas arbetet närmare bolagen och problemlösning av allt från redovisningsfrågor till förvärv, kompetens och utvecklingsfrågor. Det går utmärkt att växla mellan att ha en specialistfunktion eller att arbeta på en mer övergripande nivå För den som vill göra karriär i revisionsbranschen finns i grova drag två skilda vägar att slå in på. Den ena vägen leder fram till en specialistposition där man inriktar sig på ett utvalt område. Via den andra blir man generalist där vikten av att bygga nätverk inom näringslivet ökar. Naturligtvis låser man inte in sig i ett fack bara för att man inledningsvis väljer det ena eller det andra. Det går utmärkt att växla mellan att ha en specialistfunktion eller att arbeta på en mer övergripande nivå, säger Anna Clara af Ekenstam. Över tid har dock specialiseringen ökat. Detta hänger ihop med att redovisningsfrågor blivit tekniskt svårare att bemästra och komplexiteten i affärsvärlden växt. Ytterligare en Anna-Clara af Ekenstam, ordförande i FAR. förändring är att internationaliseringen ökat med internationella standarder som följd. Många mjuka frågor I framtiden ser Anna Clara att vissa delar av revisionsarbetet som i dag utförs inom de olika arbetsgrupperna, men som Foto: Bosse Johansson i grund och botten ser likadana ut i alla bolag, kommer att flyttas över till så kalllade shared service centers. I dessa kommer de delar av en revision som är lika för alla bolag att göras. Utvecklingen går också mot att revisorn i framtiden inte bara kommer att arbeta med balans och resultaträkningar. Även hållbarhetsfrågor, riskbedömningar och CSR frågor kommer att ingå i arbetet. Bolagen måste helt enkelt möta kraven från omvärlden och då kommer dessa frågor naturligt upp på agendan. Och revisionsarbete handlar definitivt inte bara om siffror. De mjuka frågorna är långt fler än man skulle kunna ana sig till. För Anna Clara, som varit yrket trogen, är det framför allt variationen i arbetet som hållit henne kvar. Det roligaste har för mig genom alla år varit att få arbeta med så många olika saker. Jag har också haft förmånen att få jobba med ledarskapsprogram, men framför allt är det utvecklingsfarten och att jag hela tiden får lära mig nya saker som stått i förgrunden. Förändringsprocesser och problemlösning passar mig som hand i handske, sammanfattar Anna Clara af Ekenstam. FYRA BOKSTÄVER. TUSEN MÖJLIGHETER. Visst. Våra fyra initialer står för ett av världens ledande kunskapsföretag inom revision, skatter och rådgivning. Men titta också bakom bokstäverna när du letar framtida arbetsplats. Välj inte oss bara som företag. Välj oss framförallt för vilka dörrar mot framtiden vi kan öppna, vilka människor vi är och vilka värderingar som driver oss. Du ska ju vara med och fylla bokstäverna med innehåll. P SOM I PASSION MM SOM I MERVÄRDE GG SOM I GLOBALITET K SOM I KREATIVITET HALLVARSSON & HALVARSSON 2013 KPMG AB, Sweden.

10 10 Framtidens Karriär Civilekonom Januari 2013 Toppjobb i staten väntar Civilekonom med samhällsintresse? Då kan staten vara den rätta arbetsplatsen. Uppdragen inom den statliga sfären är många och överallt behövs den framåtsträvande ekonomen som vill mer och som vill utveckla. Och då många högre chefer närmar sig pensionsåldern är möjligheterna till toppjobben bättre än på länge. Vill man bidra till samhällsnyttan, är staten en plats för ekonomer att kunna dra sitt strå till stacken, säger Arbetsgivarverkets GD Ulf Bengtsson. Foto: Catharina Biesèrt Statlig karriär Text Christina B. Winroth Under de senaste åren har antalet ekonomer i staten stadigt ökat. Bara under 2011 anställdes ekonomer. På frågan varför ekonomer är eftertraktade inom statlig verksamhet, svarar Arbetsgivarverkets generaldirektör Ulf Bengtsson: Ekonomernas attraktivitet har att göra med ökade krav på uppföljning och effektivitet i statlig verksamhet. Med den typ av kompetens som ekonomer sitter på: god kunskap om uppföljning, finansiell- och ekonomisk styrning samt verksamhetsstyrning, faller det sig naturligt att de blir en betydelsefull grupp att rekrytera. Med ett ständigt tryck på att de statliga verksamheterna ska effektiviseras, bedömer Ulf Bengtsson att kategorin ekonomer inom de statliga verksamheterna kommer att öka ytterligare. Speciellt är ekonomer i olika controllingpositioner efterfrågade. Huvudpartner Ekonomernas attraktivitet har att göra med ökade krav på uppföljning och effektivitet Viktig rapportering Generellt kategoriseras gruppen av controllers som finansiella eller verksamhetscontrollers, alltså personer med god kompetens att kunna följa verksamheten och budgetera för alla uppdrag som de statliga myndigheterna har på sin lott att utföra. Eftersom det åligger alla statliga myndigheter att rapportera och leverera information till riksdag och regering om resultaten av sitt arbete, inte minst ur ett ekonomiskt perspektiv, blir ekonomen oumbärlig. I kölvattnet av att regleringen av de finansiella systemen skärpts, har kravet på de myndigheter som övervakar finanssektorn också ökat. För att klara övervakningen av den finansiella sektorn behöver staten civilekonomer med mycket god redovisningskompetens, men även vassa hjärnor med ren nationalekonomisk kompetens. Utmärkta chefer Att en högre andel av statens ekonomer är chefer än övriga yrkesgrupper sammantaget, förklarar Bengtsson med att han upplever det som att personer med en ekonomisk utbildning inte bara har en kompetens kring ekonomistyrning utan också behärskar utvecklingsfrågor. Med det i bagaget blir ekonomen därför oftast en utmärkt chef. Kraven på det statliga är omfattande, inte bara inom det sakområde som myndigheten arbetar med, utan mer generellt i form av att det krävs mer effektivitet. För att nå dit behöver vi tänka nytt. Då staten, liksom många andra arbetsmarknadsområden, befinner sig mitt i en stor generationsväxling, där 40-talisterna ska överlämna rodret till nya krafter, är möjligheterna att göra karriär mycket goda oktober 2013 på Kistamässan Ta del av branschnyheter och trender. Delta på kompetensutvecklande seminarier och knyt nya kontakter Samarbetspartner på mötesplatsen för ekonomer och företagare. Samarbetspartner 3 8 Guldsponsor I staten erbjuder vi goda villkor för våra anställda. Vi har en hög trivsel och man betraktar ofta ett arbete i staten som fritt och obundet, där villkoren sätts i nära dialog mellan chef och medarbetare. Lönen i staten är individuell och utgår ifrån mål och resultat. Visar man framfötterna finns det också möjligheter för lönekarriär. Dessutom är det kul att jobba i staten! $ Arrangör 4 % 0 3 3$ 6 4 5

11 Var med och utveckla Var med och utveckla finansmarknaden finansmarknaden Var med och utveckla På Finansinspektionen (FI) är du med och formar utvecklingen På Finansinspektionen på finansmarknaden (FI) och är du med ställs och ständigt formar inför nya utvecklingen utmaningar. på finansmarknaden och du ställs ständigt inför nya utmaningar. n Kompetensutveckling På Finansinspektionen (FI) och är internationellt du med och formar arbete Hos oss n får utvecklingen Kompetensutveckling du stora på möjligheter finansmarknaden att och utveckla och internationellt du ställs din kompetens ständigt arbete och vi erbjuder Hos inför oss nya spännande får utmaningar. du stora karriärmöjligeter. möjligheter att utveckla Ett jobb din på kompetens FI innebär och ofta vi internationellt erbjuder spännande arbete karriärmöjligeter. då FI representerade Ett jobb på FI i 70 internationella innebär ofta arbetsgrupper. internationellt arbete då FI är representerade i 70 n Kompetensutveckling internationella arbetsgrupper. och internationellt arbete Hos oss får du stora möjligheter att utveckla din kompetens och vi erbjuder spännande karriärmöjligeter. Ett jobb på FI n Balans innebär i livet ofta internationellt arbete då FI är representerade Vi arbetar n i 70 Balans för internationella god hälsa i livet hos arbetsgrupper. våra medarbetare. På FI ska du som Vi anställd arbetar självklart för god hälsa kunna hos kombinera våra medarbetare. ett intressant På FI ska arbete med du som en aktiv anställd fritid självklart och föräldraskap. kunna kombinera ett intressant arbete n Balans med en i livet aktiv fritid och föräldraskap. Vi arbetar för god hälsa hos våra medarbetare. På FI ska du som anställd självklart kunna kombinera ett intressant n Mångfald arbete med är en en aktiv resurs fritid och föräldraskap. Olika kunskap, n Mångfald bakgrund är och en resurs erfarenheter är en förutsättning för Olika att vi kunskap, lyckas bakgrund i vårt uppdrag. och erfarenheter är en förutsättning n vi Mångfald för olikheter att vi ska som är en lyckas en resurs framgångsfaktor i vårt uppdrag. för det totala På FI ser resultatet. På Olika FI ser kunskap, vi olikheter bakgrund som och en erfarenheter framgångsfaktor är en förutsätt- det totala resultatet. ning för att vi ska lyckas i vårt uppdrag. Vill du vara På FI med ser och vi olikheter jobba med som finansmarknadens framgångsfaktor för det totala viktigaste Vill resultatet. uppdrag? du vara med och jobba med finansmarknadens viktigaste uppdrag? Vill du vara med och jobba med finansmarknadens Läs mer om lediga jobb eller registrera en intresse anmälan viktigaste uppdrag? på Läs mer om lediga jobb eller registrera en intresse anmälan på Läs mer om lediga jobb eller registrera en intresse anmälan på Finansinspektionen är en myndighet som övervakar företagen Finansinspektionen på finansmarknaden. är är en Vi myndighet arbetar som för övervakar som att det övervakar finansiella företagen systemet på på ska finansmarknaden. fungera väl Vi med arbetar Vi stabila arbetar för att före- det att det tag och finansiella ett gott konsumentskydd. systemet systemet ska ska fungera fungera väl med väl stabila med stabila företag och ett gott konsumentskydd. företag och ett gott konsumentskydd. Foto: Dan Foto: Coleman Dan Coleman Foto: Dan Coleman

12 12 Framtidens Karriär Civilekonom Januari 2013 Under de senaste tre åren har CareerBuilder arrangerat sex mässor för att stärka banden mellan akademiker och arbetsgivare. Kunskap maktfaktor på arbetsmarknaden Konkurrensen om toppjobben kan vara stenhård. Därför gäller det att sticka ut. Det framhåller Jorge Vasquez, vd på CareerBuilder. I dagens samhälle har det blivit allt viktigare att hålla sig attraktiv på arbetsmarknaden. Välj rätt arbetsgivare Text Christina B. Winroth Det sker ständiga förändringar inom alla sektorer och takten är hög. Därför är det bra att kunna uppvisa goda resultat, ha uppdaterad kompetens inom sitt sakområde, god omvärldskunskap och breda aktiva nätverk. För att ligga steget före kan det vara bra att fundera på vad som krävs i dag, men även blicka framåt för att ha en beredskap för de utmaningar branschen kan tänkas stå inför. Om kandidaten dessutom är påläst om sin tilltänkta arbetsgivare, har specifik kunskap och vetskap kring kommande produkter och projekt, kommer detta utan att tvekan ses som ett distinkt försprång. Kunskap är helt enkelt makt. Nätet utmärkt För den som söker jobb är utbudet av lediga tjänster på nätet stort. Både breda och nischade kanaler för platsannonsering är utmärkta källor för ett effektivt jobbsökande. Här finns alltid tillgång till den allra senaste informationen. Det är också enkelt att snabbt dra iväg ett mejl när en jobbannons verkar stämma överens med det man söker, men inte minst utforska Om du inte vet var du ska börja är mässor ett bra sätt att bygga nätverk på olika arbetsområden. Om du ser en annons som verkar vara i närheten av din utbildning och erfarenhet, rekommenderar jag att slå företaget en signal för att se om jobbet är relevant för dig. När det sedan blir dags för anställningsintervju bör man komma ihåg att en intervju inte bara handlar om den egna kunskapen och förmågan. Förberedelse är a och o. Redan i det personliga brevet är det en fördel att nämna varför jobbet passar en väl. Det kan handla om saker som att företaget erbjuder en viss typ av tjänst, eller jobbar på ett sätt som du känner dig väl förtrogen med. Genom att visa ett genuint intresse för en viss bransch eller en potentiell arbetsgivare är sannolikheten för att arbetsgivaren å sin sida visar dig samma intresse större. Något som i bästa fall leder det till ett jobb. Drömjobbet Och för alla som är på jakt efter nästa utmaning i karriären är ihärdighet en dygd. Att söka jobb genom att skicka ut några brev och sedan tyst sitta och vänta, motsvarar inte den aktivitet som fordras. Förbered dig på att söka dagligen och ring upp de företag du mejlat. Ibland kan det vara den personliga kontakten, och visat intresse, som gör skillnaden mellan att få ett jobb och att inte få det eller för den delen hitta drömjobbet. Under 2010 gjordes en undersökning som visade att åtta av tio personer inte hade sitt drömjobb på grund av att de inte hade rätt kontakter. Siffran som torde stämma även i dag. Men genom att besöka event och konferenser kan drömjobbet vara inom räckhåll. Om du inte vet var du ska börja är mässor ett bra sätt att bygga nätverk på. Se till att du vet varför du är där, och vad du vill få ut av det. Glöm inte bort att prata med folk i din egen bransch, även om du för tillfället är nöjd med din tjänst och sitter säkert. Man vet aldrig vad som väntar runt hörnet. Under de senaste tre åren har Career- Builder arrangerat sex stora mässor för att stärka banden mellan yrkesverksamma akademiker och arbetsgivare. Vid mässorna i Ericsson Globe Arena, Scandinavium och Malmö Arena kopplas varje år cirka 200 av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare samman med cirka akademiker. Vi ser en stor skillnad på hur framgångsrika olika typer av besökare är. De som kommer förberedda samt går på mässeminarier är bäst ute. Seminarierna är som en hands on-verkstad där vi lär ut hur man bäst närmar sig en arbetsgivare. Tar man med sig dessa kontaktverktyg ner på mässgolvet är chanserna att knyta värdefulla kontakter mycket större. För oss är det jätteroligt att se hur så lite kan göra en stor skillnad, konstaterar Jorge Vasquez. Jorge Vasquez, vd på CareerBuilder.

13 Framtidens Karriär Civilekonom Januari Hantera dina medarbetare och din egen chef Med sin långa erfarenhet som chef har Hans Vestberg, civilekonom och koncernchef i Ericsson, många råd att ge till civilekonomer som vill bli framgångsrika chefer och ledare. Tydliga ramar och samma förväntningar som sin egen chef är helt avgörande för om du kommer lyckas. Framgångsrik ledare Vilka råd inom ledarskap vill du ge till civilekonomer som vill bli framgångsrika chefer och ledare? Lär dig att inte bara hantera medarbetare utan även din egen chef. Bestäm dig för fem saker du vill få gjorda på ditt nya jobb och stäm av dem med din chef. Att du har tydliga ramar och att ni har samma förväntningar är helt avgörande för om du kommer lyckas eller inte. Fundera på vad dina brister är. Om du känner till dina egna brister vet du också vilka människor du behöver omge dig med, vilka som kompletterar dig så att ni tillsammans kan få ut det bästa av varandra. Ta till dig av det som andra är bättre på än du. Håll koll på hur du använder din tid och energi. Ha en plan för ungefär hur mycket tid du vill ägna åt vilket område och följ upp det, så att det verkligen blir så. Se till att dina mål är väldigt tydliga, och mätbara. Det man mäter är nästan alltid också det som blir gjort. Vilka karriärvägar finns det för en civilekonom inom ett stort högteknologiskt företag som Ericsson? Hans Vestberg Utbildning: Civilekonom vid Uppsala universitet Karriär på Ericsson: Verkställande direktör och koncernchef i Ericsson sedan Styrelseledamot i Ericsson sedan Finansdirektör Executive Vice President Vi på Ericsson har förmånen att kunna erbjuda våra medarbetare enorma möjligheter. Vi finns i 180 länder världen över och vi är idag runt medarbetare. Som civilekonom har du en bred grundutbildning som bas. Hur du kommer att använda din utbildning, väljer du till stor del själv. På Ericsson ges du stort utrymme att själv påverka om du vill gå på djupet inom ett visst område och bli specialist eller om du istället vill bredda dig och blir mer av en generalist. Oavsett vilken väg du väljer att gå kommer du att möta spännande utmaningar i ett företag och en industri som verkligen har förändrat världen, och som fortsätter göra det varje dag. Dessutom har jag under hela min tid på Ericsson jobbat med duktiga och inspirerande medarbetare. Chef för affärsområdet Global Services Chef för Ericsson i Mexiko Finanschef för Ericsson i Nordamerika Finanschef för Ericsson i Brasilien Anställd på Ericsson sedan Hans Vestberg, verkställande direktör och koncernchef i Ericsson. Ha en plan för ungefär hur mycket tid du vill ägna åt vilket område och följ upp det Ledarskap handlar om att vara För mig var det nog givet att jag någon gång i livet skulle försöka driva en egen verksamhet, det satt i generna. För att minska risktagandet skaffade jag mig en bra utbildning i form av både en civilekonom- och ingenjörsexamen, säger finansmannen Melker Schörling. Entreprenörskap Text Anette Bodinger Melker Schörling växte upp i en småföretagarfamilj som ägde ett lantbruk som drevs av hans far med några få anställda. Efter avslutade studier till både ingenjör och civilekonom började han arbeta i svenska industriföretag och blev som 33-åring vd för ett företag. När jag närmade mig 40 kände jag att jag hade kunskap och erfarenhet att utan alltför stor finansiell risk kunna bli min egen. Jag hade också skaffat mig en viss ekonomisk bas genom lyckade aktieaffärer och började se mig omkring efter företag att köpa eller gå in som delägare i. Jag köpte då 17,5 % av Securitas för cirka 25 miljoner kronor. Resten är vad man brukar kalla för historia. Som vd för Securitas lyckades Schörling vända utvecklingen från en förlustsituation till en ekonomisk framgång och företaget blev en plattform för vidare utmaningar. Fördelarna är givna, går det bra går det riktigt bra, går det dåligt blir det en personlig katastrof. Börja arbeta i ett företag och lär dig någonting som du kan använda i din egen verksamhet Stadig grund Det råd som Melker Schörling vill ge till andra civilekonomer som vill lyckas som entreprenörer är att skaffa en stabil grund att utgå ifrån. Börja arbeta i ett företag och lär dig någonting som du kan använda i din egen verksamhet. Att gå direkt från skolan till ett eget företag kan mycket väl fungera, men var alltför riskfyllt för min smak. När det kommer till ledarskap menar Schörling att det handlar om att vara. Jag arbetar utifrån den jag är och vad jag tror är riktigt. Det är väldigt enkla principer som gäller inom ledarskapsområdet. Först och främst är det viktigt att inse att människor inte alltid gör vad man säger. Människors agerande och attityder beror på hur man själv är som person. Man måste vara tydlig och rak i allting, modig och rättfram. Man måste också känna genuin glädje över att se andra människor i sitt team utvecklas och nå framgång.

14 14 Framtidens Karriär Civilekonom Januari 2013 Utvecklingsjobb i kommuner och landsting Annika Wallenskog är sektionschef för ekonomisk analys på Sveriges Kommuner och Landsting. Enligt henne har kommuner och landsting mycket att erbjuda nyfikna och framåtsträvande ekonomer med ögon för verksamhetsutveckling. Karriär inom kommun och landsting Text Christina B. Winroth Inom kommuner och landsting behövs ekonomer som behärskar redovisning, vilket handlar om allt från koncernredovisning till bokslut och analyser, precis som i den privata sektorn. Härtill finns en stor grupp ekonomer som arbetar i olika controllerfunktioner. Controllers levererar ofta olika typer av chefsstöd rörande budget och uppföljning. Det är heller inte ovanligt att kommunekonomerna snabbt förväntas arbeta med managementfrågor. Controllers levererar ofta olika typer av chefsstöd rörande budget och uppföljning Den stora utmaningen för det offentliga är att med små resurser ändå kunna åstadkomma ett bra resultat. Att resurserna är begränsade innebär långt ifrån att uppgiften blir mindre. Därför handlar det hela tiden om att ställa sig frågan hur vi kan arbeta ännu smartare. En duktig ekonom med intresse för verksamhetsutveckling, planering och organisation, som klarar dessa utmaningar kommer snabbt att ges ansvarsfulla uppgifter med möjlighet att göra skillnad i både vård, skola och omsorg. Chefskarriär Inom chefsområdet finns ekonomi- och budgetchefer på flera olika nivåer, dels med ansvar för en hel kommun men även på förvaltnings- eller verksamhetsnivå. Bara de närmaste fem åren kommer drygt 900 ekonomer inom kommun och landsting att gå i pension. Av dem är drygt 130 ekonomichefer. Då jag själv var färdig ekonom blev jag efter bara två yrkesverksamma år tillförordnad ekonomichef på ett lasarett med anställda. Efter detta har jag arbetat som ekonomidirektör i en kommun och ett landsting, samt även varit kommundirektör i en kommun. Är man ekonomidirektör i en kommun eller ett landsting, tillhör det oftast rollen att gå in som tillförordnad kommunchef vid dennes frånvaro. Väljer man att inte gå chefsspåret kan kommuner och landsting även erbjuda en rad olika expertfunktioner inom redovisnings- eller controllingområdet. Annika Wallenskog, sektionschef för ekonomisk analys på Sveriges Kommuner och Landsting. Pedagogisk roll Fördelen att som chef ha en civilekonomutbildning i botten, är förstås att man har en förståelse för den ekonomiska teorin och lätt kan se sammanhangen. Det mest användbara är dock förmågan att hämta in, sortera och använda information på ett effektivt sätt. Information och teori i all ära, men kan ekonomen inte presentera ett beslutsunderlag på ett pedagogiskt sätt, kan mycket av arbetet vara ogjort och dåliga beslut tas. Det jätteviktigt att inför politiker kunna argumentera på ett bra sätt för de förslag som tagits fram. Lyckas man inte med att leverera en bred och förståelig kunskapsbas för politikerna att fatta beslut på, måste man jobba ännu hårdare och bli en ännu bättre pedagog för att få makthavarna att förstå konsekvenserna av sina beslut. Därför har ekonomen en oerhört viktig roll inom det offentliga, fastslår Annika Wallenskog. Ekonomimässan håller dig à jour Den 9-10 oktober arrangeras den tredje upplagan av Ekonomimässan; en plattform för branschfolk riktad mot små och medelstora företag, där nytänkande och kompetensutveckling inom ekonomi och företagande står i centrum. Ekonomimässan Text Christina B. Winroth Ekonomimässan har sina rötter i Sveriges Redovisningskonsulters Förbunds (SRF), kongressmässa men sedan tre år tillbaka arrangeras Ekonomimässan av mässarrangören Artexis på Kistamässan. SRF är mässans huvudpartner men även Civilekonomerna och FAR är viktiga partner till mässan. Fjolårets mässa blev en stor framgång års Ekonomimässa besöktes av ekonomer och företagare. Det innebar en ökning med nästan 60 procent jämfört med året innan. Våra undersökningar visar att besökarna framför allt uppskattar den handfasta information som erbjuds i våra kostnadsfria seminarier med allt från aktuella lagförändringar och nya regler till framgångshistorier och omvärldsanalyser. Ekonomimässan Ekonomimässan är ett gyllene tillfälle att kompetensutveckla sig är ett gyllene tillfälle att kompetensutveckla sig, säger Lina Hann, projektledare Ekonomimässan. Effektivitetsfokus Under 2012 kunde Ekonomimässan visa upp ett hundratal utställare, många med fokus på systemstöd för ekonomer och företagare. För ekonomer handlar mycket om att effektivera sin vardag varför nya lösningar som sparar pengar, effektiviserar och säkerställer information är av stort intresse för mässans besökare. På den punkten ger mässan en bra möjlighet att på ett och samma ställe uppdatera sig om vad marknaden har att erbjuda. Under 2012 rönte e-fakturahantering ett stort intresse. Det har hänt mycket på kort tid inom e-faktura och elektronisk fakturahantering och det är egentligen först nu som de små och medelstora bolagen börjar intressera sig för att använda tekniken. Det hänger så klart ihop med att det genom bättre lösningar blivit enklare att hantera, säger Lina Hann. Inspiration Vill man nätverka är Ekonomimässan också platsen att besöka eftersom mycket branschfolk, och inte minst rekryteringsföretag, finns på plats. För chefer finns även ledarskapsutveckling på agendan gav bland annat ekonomikonsulten och före detta chefsekonomen vid AMS, Sandro Scocco, en uppskattad föreläsning där han presenterade en intressant omvärldsanalys. I år tittar på att lyfta fram systemstöd kopplat till mobilitet, vilket skulle ge ekonomen en friare och ännu mer Ekonomimässan På Ekonomimässan presenteras produkter och tjänster inom ekonomisystem, försäkringar, finansiering, pensioner, bemanning, bolagsbildningar, löner med mera. Parallellt erbjuds besökare ett brett utbud av intressanta seminarier och föreläsningar med fokus på inspiration och kunskapsutveckling. Nästa mässa äger rum den 9-10 oktober 2013 på Kistamässan. effektiv vardag. Exakt hur det kommer att se ut återstår dock att se. Målet med mässan 2013 är att komplettera med de utställare som vi saknat och säkerställa intressanta och nyttiga föreläsningar till seminarieprogrammet. Lina Hann, projektledare Ekonomimässan i Kista.

15 Framtidens Karriär Civilekonom Januari Spetskompetenser ökar din attraktivitet på arbetsmarknaden När konkurrensen om civilekonomjobben ökar är det en smart investering att spetsa sitt CV med en kompetens som gör din profil unik, i kombination med din personlighet och dina erfarenheter. Attraktivitet Text Annika Wihlborg Satsa på en kombination av virtuellt och fysiskt nätverkande och bygg på din grundutbildning med kurser i projektledning, beteendevetenskap eller it, tre kompetenser som står högt i kurs bland arbetsgivarna just nu. Det är klokt att komplettera sin grundutbildning med kurser i exempelvis kommunikation eller psykologi. Om du är intresserad av systemvetenskap, bedöms efterfrågan på it-ekonomer vara fortsatt hög framöver. Kompetens i och erfarenhet av CSR-frågor och jämställdhet kan också bidra till att addera det där lilla extra till ditt CV, säger Nina Forssblad, karriärrådgivare på Civilekonomerna. Annat som fångar intresse i ett CV är deltagande i mentorprogram och engagemang i studentföreningar eller ideella organisationer. Kvalificerade och erfarna redovisningsekonomer är ytterligare en yrkesgrupp där efterfrågan är fortsatt hög. Nina Forssblad påpekar att det är svårare än någonsin att prognostisera civilekonomyrkets förutsättningar på arbetsmarknaden. Trenden är dubbeltydig, efterfrågan på somliga inriktningar ökar, medan andra är i balans. En del inriktningar är alltid mer konjunkturkänsliga än andra, till exempel marknadsföring. Kommunikativ förmåga efterfrågas Efterfrågan är hög på civilekonomer med chefskompetens och ledarambitio- Annons_Layout :47 Sida 2 Nina Forssblad, karriärrådgivare på Civilekonomerna. Efterfrågan är hög på civilekonomer med chefskompetens och ledarambitioner ner. Beteendevetenskaplig kompetens är särskilt värdefullt för den som siktar på en chefskarriär, men det är en värdefull spetskompetens även för den som föredrar att vara generalist eller specialist, säger Nina Forssblad. En kompetens som kan bli än mer efterfrågad framöver är, enligt Nina Forssblad, förmågan att uttrycka sig väl i tal och skrift, vilket bland annat är en fördel när det är dags att tala inför kollegor eller kunder och när man skriver rapporter och projektplaner. Ytterligare en kompetens som många arbetsgivare anser vara attraktiv är förmågan att förklara sammanhang ut ifrån ekonomiska termer för kollegor som saknar ekonombakgrund. Nätverka med genuint engagemang Nina Forssblad rekommenderar civilekonomer att kombinera närvaro i virtuella nätverk som Facebook och Linkedin med fysiska nätverk, exempelvis Civilekonomernas nätverk för medlemmar. De har allmänna nätverk och nätverk för chefer men också grupper för specifika yrkeskategorier, exempelvis marknadsförare eller redovisningsekonomer. Dessa nätverk fokuserar främst på erfarenhetsutbyte, men självklart knyts även karriärmässiga kontakter inom ramen för nätverken. Oavsett vilka plattformar du väljer för ditt nätverkande så är min uppmaning att vara engagerad, visa prov på entusiasm och ha kul på vägen. Då blir nätverkandet som roligast och mest genuint. Ditt professionella nätverkande ska vara lustdrivet snarare än ytterligare en punkt på Att göra-listan, säger Nina Forssblad. Låt karriären lyfta jobba statligt! Vill du vara med och göra något bra för samhället? Söker du ett ansvarsfullt och utmanande jobb med viktiga arbetsuppgifter? ekonomer jobbar redan i staten. Vill du bli en av dem? Håll koll på de lediga statliga jobben med vår gratisapp Jobba statligt och på vår webbplats Arbetsgivarverket är en medlemsstyrd arbetsgivarorganisation för statliga myndigheter. Box 3267, Stockholm Tel , Fax

16 16 Framtidens Karriär Civilekonom Januari 2013 Klart samband mellan framgång och entreprenörens arbetsinsats Det finns ett starkt samband mellan väldigt många timmar och en framgångsrik entreprenör. Man kan säkert bygga ett hyfsat företag på att jobba 40 timmar i veckan. Men vår ambition har alltid varit att bygga ett nytt IKEA eller HM, säger Sebastian Siemiatkowski, vd för Klarna. Tillväxtföretag Text Anette Bodinger Sebastian Siemiatkowski är vd för Klarna, ett av världens framgångsrikaste tillväxtbolag. Företaget skapade han tillsammans med några studiekompisar i Handels inkubator för sju år sedan. I dag har bolaget 800 medarbetare, verksamhet i sju länder och en omsättning på drygt två miljarder kronor. Idén till företaget kom när Sebastian, efter att ha missat en fraktbåt från Australien till USA, tvingades till ett års extra studieuppehåll. Jag ägnade det året åt att jobba som säljare på olika bolag. Det var då tankarna på det som små småningom blev Klarna började ta form När han kom tillbaka till Handels ägnade han mer tid åt att starta upp bolaget än åt studierna. Men efter påtryckningar hemifrån gjorde han slag i saken. Jag rev av de sista 100 poängen på ett halvår samtidigt som jag jobbade. Det var ganska tufft, men jag lyckades ta min examen. Det var precis på gränsen, eftersom man blir utslängd från Handels efter sju år. Inte självklart Att bli entreprenör var inget självklart val. Men så här i efterhand medger Sebastian att han nog alltid haft affärsidéer i huvudet. När jag ser tillbaka är det möjligt att jag ser ett mönster. Jag drog alltid in mina skolkompisar i en massa projekt. Och på högstadiet var jag väldigt drivande inom närradioverksamheten. Så jag kan nu se att det alltid har funnits en drivkraft till att åstadkomma något. Men på den tiden hade jag inte någon direkt uppfattning om vad entreprenörskap innebar. Några direkta karriärplaner har han inte haft. Det är klart att jag har haft drömmar om att lyckas, tjäna pengar eller ha en karriär, så där generellt. Men när jag kommit till ett arbete och satts till att utföra en arbetsuppgift har jag alltid varit mer fokuserad på vad kan jag lära mig för stunden. På Burger King, till exempel, stod jag och tänkte på hur man skulle göra hamburgarna bättre och hur man Om intresset finns går det att bli framgångsrik inom nästan vad som helst skulle kunna höja servicegraden i kassan. Jag tror att ett starkt fokus på nuet i kombination med långsiktigt tänkande är avgörande för hur väl man lyckas. Många timmar Ett råd som Sebastian ger till alla som funderar på entreprenörsyrket är att söka sig till något som man känner passionerat för. För att orka lägga ner den tid som krävs gäller det att vara passionerat intresserad av vad man håller på med. Om intresset finns går det att bli framgångsrik inom nästan vad som helst. Det första en blivande entreprenör kan glömma är enligt Sebastian balans mellan jobb och fritid. Jag tror att det finns ett väldigt starkt samband mellan väldigt många timmar och en framgångsrik entreprenör. En viktig fråga är om man är beredd att satsa så mycket som krävs. Jag måste försumma mina barn och min familj, är jag verkligen beredd på det? För mig var det mycket enklare, jag var ju student och hade ingen annan att försumma än mig själv. Han påpekar att framgång också är en fråga om ambitionsnivå. Man kan säkert bygga ett hyfsat företag och försörja sig själv genom att jobba 40 timmar i veckan. Men vi har alltid siktat på att bygga ett nytt IKEA eller HM. Då måste man också anpassa insatsen därefter. Det finns ett tydligt samband mellan bolagets framgång och entreprenörens arbetsinsats. Ledarskap Under årens lopp har Sebastian lagt ned mycket tid på aktivt utveckla sitt ledarskap. Det är en helt annan sak att leda ett bolag med 800 medarbetare jämfört med 100 som vi var för två, tre år sedan. Jag måste hela tiden utveckla mig själv och mitt ledarskap så att det anpassas till de utmaningar jag står inför. Därför avsätter jag tid till att jobba med mig själv. Något som också är avgörande för Klarnas utveckling är hur väl vi lyckas rekrytera olika typer av kompetens som kompletterar mina och övriga ledares styrkor och svagheter. Du har nyss fyllt 31 och har redan byggt ett extremt framgångsrikt bolag. Vad gör du om tio år? Mycket har att göra med hur Klarna utvecklas. Men jag förstår Ingvar Kamprad och varför han inte kan hålla händerna borta efter alla dessa år. Men om det här bolaget går in i en mognadsfas kanske det är en annan typ av ledarskap som behövs, vad vet jag? Det är möjligt att jag gör jag något annat på sikt, men jag är inte främmande för att se mig i den här rollen även om tio, tjugo och trettio år.

17 Framtidens Karriär Civilekonom Januari Dörröppnare och möjlighet att utöka erfarenhetsbanken Bemanningsbranschens omsättning har dubblerats det senaste decenniet. För civilekonomer erbjuder såväl stora bemanningsföretag som nischade aktörer intressanta karriärmöjligheter, inte minst för den som vill prova på olika branscher och företagskulturer. Bemanning & rekrytering Text Annika Wihlborg Drygt 25 procent av alla jobb på arbetsmarknaden förmedlas i dagsläget av bemanningsföretag, en siffra som ökat stadigt på senare år. Civilekonomer med siktet inställt på en specifik bransch och exempelvis vill få Henrik Bäckström, förbundsdirektör på Bemanningsföretagen. in en fot på en storbank söker sig ofta till bemanningsföretag för att prova på och bilda sig en egen uppfattning om olika aktörer i branschen. Somliga har som mål att bli anställda av kundföretaget, andra ser långsiktigt på tillvaron som uthyrd, säger Henrik Bäckström, förbundsdirektör på Bemanningsföretagen. Möjlighet för karriärbytare 2012 var drygt civilekonomer uthyrda av bemanningsföretag. Lika många rekryterades direkt till arbete hos en arbetsgivare via ett bemanningsföretags rekry- Egenskaper som värdesätts är driv, lyhördhet och social förmåga teringstjänst. Många som söker sig till bemanningsbranschen är förstås unga och vill prova sina vingar hos flera olika arbetsgivare, men erfarna civilekonomer som vill göra någon form av karriärbyte söker sig också dit. Fördelen med att vända sig till ett stort bemanningsföretag är exponeringen mot stora kontaktytor med många arbetsgivare. Den som har specialistkompetens eller har hunnit jobba i ett par år väljer kanske hellre att söka sig till ett nischat rekryterings- och konsultföretag för ekonomer som ofta kan erbjuda mer specialiserade tjänster, säger Henrik Bäckström. Hög efterfrågan på controllers För att trivas som uthyrd konsult är det en fördel om man trivs med ständiga förändringar i form av nya arbetsplatser, utmaningar och organisationskulturer. Egenskaper som värdesätts är driv, lyhördhet och social förmåga, säger Anna Lannerhjelm, vd på rekryterings- och konsultföretaget Dfind Finance, som rekryterar och hyr ut ekonomer. I storstadsområdena är det brist på civilekonomer i många sektorer och efterfrågan är högst på controllers och redovisningsekonomer. Många arbetsgivare efterfrågar också ekonomer med gedigna Excelkunskaper. Undersök kompetensutvecklingsmöjligheterna Det är lätt att lockas av ett välbetalt jobb, men säkerställ att det bemanningsföretag du väljer kan erbjuda dig kompetensutveckling som bevarar din attraktivitet på arbetsmarknaden. Anna Lannerhjelm, vd på Dfind Finance. Undersök om din blivande konsultchef arbetat som ekonom själv. Det borgar för att du hamnar på rätt uppdrag, men också att du kan bolla utmaningar med din chef. Om företaget säger sig erbjuda fortbildning bör du fråga vilken typ av utbildning som erbjuds och när du kan ta del av den. Våga kräva konkreta besked och träffa gärna flera bemanningsföretag och känn efter vilket som passar dig bäst, säger Anna Lannerhjelm.

18 18 Framtidens Karriär Civilekonom Januari 2013 Stor flora av yrkesroller för Som civilekonom finns det en rad olika yrkesroller med skilda arbetsuppgifter att välja mellan. Det kan handla om allt från att marknadsföra en produkt till att granska redovisningen i ett företag. Civilekonomer arbetar också med samhällsekonomiska utredningar, analyser och rådgivning. Här presenterar vi några av de mest aktuella rollerna. Texter: Christina B. Winroth Revisor Marknadsförare En revisor kommer i kontakt med alla slags företag från den lilla kvartersbutiken till det stora internationella företaget med bolag i många länder. Revisorn granskar redovisningen i ett företag, en förvaltning eller organisation för att se hur ledningen styr verksamheten och att redovisningen sker enligt de lagar och regler som gäller. Revisorn ger också råd om vad som bör förbättras inför ett nytt verksamhetsår. Revisorn kan specialisera sig inom olika områden, som skattelagstiftning eller internationell redovisning. Revision i aktiebolag görs av revisorer som har titeln godkänd revisor eller auktoriserad revisor. De är anställda vid revisionsbyråer eller har egen byrå. Internrevisorer är anställda i företag, myndigheter och organisationer. En internrevisor granskar hur effektivt verksamheten styrs och om den ekonomiska redovisningen är rättvisande och görs enligt de lagar och regler som gäller. Skatterevisorer arbetar hos skattemyndigheter med att kontrollera företags räkenskaper och göra andra kontrollutredningar inom företagsbeskattningen. Lönenivåer * : Auktoriserad revisor Godkänd revisor Internrevisor Skatterevisor Marknadsförarens huvuduppgift är att planera marknadsförings- och reklamkampanjer för produkter eller tjänster. Kampanjer genomförs ofta i samarbete med en reklambyrå. Syftet är att öka försäljningen och stärka varumärket. Som marknadsförare kommunicerar man fördelarna med en idé, vara eller tjänst i syfte att skapa intresse och sälja. Marknadsförare är ett populärt yrke bland ekonomer. De jobbar ofta strategiskt inom marknadsföring, till exempel med marknadsanalyser eller marknadsundersökningar. Marknadsföraren kan även göra kalkyler och sätta priser på olika produkter för att uppnå god lönsamhet. Kreativitet, problemlösning, nytänkande och allmänbildning är värdefulla egenskaper i yrket. Som marknadsförare måste man vara bra på att planera sitt arbete, kunna försäljning och kunna hitta säljargument. Därför är det en fördel om man har erfarenhet av försäljning. Som marknadsförare kan man också kallas marknadskoordinator, marknadsanalytiker, marknadschef eller marknadsplanerare. Lönenivåer * : Marknadsanalytiker Marknadschef Redovisningsekonom Konsult En redovisningsekonom kan jobba inom alla olika branscher eftersom jobbet handlar om att ta hand om ett företags ekonomi. Redovisningsekonomer arbetar med redovisningen av alla affärshändelser. De ser även till att arbetsgivaravgifter, skatter och moms redovisas och betalas in i rätt tid. De analyserar resultatet av bokslutet för att söka förklaringar till varför det gick som det gick och lägger fram bokslutsrapporten för företagsledningen. En gång per år görs ett mer omfattande årsbokslut. Att jobba som redovisningsekonom handlar mycket om att följa regler och rutiner. I arbetet kan ingå att utveckla modeller för redovisningen och utarbeta anvisningar för hur redovisningen ska göras. Ibland deltar redovisningsekonomen i budgetarbetet och gör bedömningar av hur stora intäkterna och utgifterna för en viss tidsperiod bör vara om man vill uppnå sina lönsamhetsmål. En ekonom som arbetar på en redovisningsbyrå kallas ofta redovisningskonsult. Arbetsuppgifterna för en redovisningskonsult varierar allt från att sköta den löpande bokföringen och löner till deklaration, årsredovisning och andra finansiella rapporter och utredningar. Man kan också sköta ett företags hela ekonomiadministration eller bli specialist inom ett visst område. En managementkonsult, ibland kallad strategikonsult, arbetar vanligen med övergripande mål som strategifrågor och -hantering, ofta i nära samarbete med företagsledningen i det aktuella företaget. Som konsult inom affärssystem arbetar ekonomen med implementering och utveckling av affärssystem. I arbetet ingår att analysera ett företags verksamhet och hur affärssystemet kan utvecklas för att vara ett välfungerande verksamhetsstöd i företaget olika områden, såsom produktion, logistik och ekonomi. Många i yrket har läst ekonomi med it-inriktning. Lönenivåer * : Redovisningsekonom Lönenivåer * : Managementkonsult

19 Framtidens Karriär Civilekonom Januari civilekonomen Säljare Säljare arbetar ofta med uppsökande försäljning av varor eller tjänster, eller både och, något som blir alltmer vanligt. Därför är förmågan att få kontakt och förstå kundens behov och få ett förtroende är avgörande för att lyckas som säljare. I ett tillverkande företag kan rollen vara att sälja större volymer, så kallad partihandel till grossister. Säljare jobbar även mot detaljhandeln och mot företag som ska använda produkter i egen tillverkning. Ofta till industriföretag. Det blir allt viktigare att ägna sig åt att bygga upp det varumärke som marknadsförs. Eftersom arbetet ofta är självständigt måste säljaren vara beredd att ta ett brett ansvar för alla led i försäljningen. Säljaren förväntas även ha god kunskap om företagets och konkurrenternas varor och tjänster. Det är vanligt att säljare är ekonomer som jobbar med försäljning på hög nivå till exempel key account manager som är specialiserade på kunder som är särskilt betydelsefulla för företaget, så kallade nyckelkunder. Lönenivåer * : Säljare Key Account Manager Controller Ekonomichef/redovisningschef En controller är länken mellan företagsledning och ekonomiavdelning. Controllern ser till att företagsledningen får den ekonomiska information som behövs för att kunna följa, bedöma och påverka verksamheten. Ibland skiljer man på verksamhetscontroller (business controller) som är affärsinriktad och redovisningscontroller (accounting controller) eller finansiell controller (financial controller) som är redovisningsinriktad och arbetar med att göra bokslut. Redovisningscontrollern ser till att siffrorna kommer fram, medan verksamhetscontrollern använder siffrorna, både redovisningens och andra. Redovisningscontrollern är nulägesorienterad och rapporterar resultat och måluppfyllnad, medan verksamhetscontrollern är framtidsorienterad och hjälper till att formulera mål och åtgärdsprogram. Redovisningscontrollern behöver ha ekonomi- och systemkompetens, medan verksamhetscontrollern behöver verksamhets-, affärs-, och ekonomikompetens. Jobbet som ekonomichef innebär ett totalansvar för ekonomifunktionen vad gäller den dagliga driften, oftast inkluderat personalledning. Du har det övergripande ansvaret för koncernbolagens redovisning, bokslut, prognoser, ekonomisk uppföljning samt bank- och revisorskontakter samt övriga externa kontakter. Som redovisningschef består uppdraget i att styra, leda, samordna, utveckla och effektivisera arbetet i redovisningsprocessen. Rollen omfattar också att bistå vid arbetet med årlig budget och kvartalsvisa prognoser. Arbetet sker i nära samarbete med ledningen för att driva ägande, ansvar och rapportering i organisationen. Till jobbet hör också att utreda avvikelser vid månadsavslut, förbereda analyser och råd till ledningen, hantera processen vid månadsavslut för att säkerställa en korrekt och snabb rapportering av finansiella resultat av verksamheten. Överlag handlar jobbet om att bidra till att upprätthålla en god intern struktur i hela organisationen. Uppdrag som ekonomi- respektive redovisningschef går ofta över i varandra. Lönenivåer * : Controller Lönenivåer * : Ekonomichef Redovisningschef Inköpare It-ekonom/dataekonom Inköpare kallas ibland också upphandlare; båda köper in varor och tjänster. Skillnaden mellan de två yrkestitlarna har framför allt att göra med arbetsgivaren. De inköpare som jobbar inom offentlig sektor, till exempel i en kommun, kallas oftast för upphandlare. Inom privata företag kallas de inköpare. I jobbet ingår många och täta kontakter med olika personer och organisationer. Inköpen ska vara noga planerade. Det gäller att ha kunskap om hur stor åtgång det är på en viss produkt. Inköpare och upphandlare ansvarar för valet av leverantör och har både kontakt med befintliga leverantörer och söker nya leverantörer. Eftersom arbetet blir alltmer internationellt, innebär jobbet ofta kontakter på andra språk än svenska. Många inköpare reser ofta till varumässor och företag i utlandet och förväntas då behärska minst ett, ibland fler, främmande språk. Dataekonomen ska kunna se ekonomi och it som en helhet och kunna kommunicera med specialister från båda dessa områden. Arbetsuppgifterna kan vara att värdera och analysera vad som händer i ett företag eller organisation när olika it-stöd införs, värdera och utarbeta förslag till datorbaserade informationsstöd, och planera och genomföra systemutvecklingsprojekt. Det finns behov av ekonomer med it-kunskaper. Därför är de ekonomer som kompletterar sin utbildning med it eftertraktade. Vanliga titlar är it-säljare, itstrateg, it-samordnare, it-chef. Lönenivåer * : IT-ekonom Lönenivåer * : Inköpare *Angivna löner, i den mån det gått att få fram, är för medlemmar i Civilekonomerna med minst tio års erfarenhet efter examen. De två värdena är undre och övre kvartil d.v.s. de löner som var fjärde person tjänar under respektive över. Källa: Arbetsförmedlingen, Civilekonomerna, Ekonomistudenten och FAR

20 Ett tungt vägande skäl till att välja en konsultkarriär är möjligheten att arbeta med många olika typer av företag i vitt skilda branscher. Efter femton års arbetslivserfarenhet valde Victoria Eklund att inleda en konsultkarriär med inriktning mot radionättjänster för globala storföretag. Niklas Zennström är mest känd som innovatören bakom IP-telefoniföretaget Skype, men sedan sin examen som civilingenjör i teknisk fysik har han även hunnit arbeta i ett antal år inom Stenbeckssfären. Numera verkar Sveriges främste it-entreprenör som riskkapitalist med fokus på snabbrörliga teknikbolag. gärna att man vågar byta uppgift när man söker sig vidare och på så sätt breddar sin kompetens Annika Falkengren, civilekonom och koncernchef för SEB Civilingenjörer och systemvetare som vill arbeta med affärssystem har en fördel av ett intresse för gränslandet mellan it och verksamhet. Att arbeta med affärssystem handlar ofta om att på olika sätt effektivisera och förenkla verksamheter med hjälp av teknik. Datateknik Statlig karriär Karriärutveckling It-utveckling tryggar välfärden Systemvetenskap Karriar_SE_etta_16-05s.indd Framtidens Karriär Civilekonom Januari 2013 Ekonom eller civilekonom? Vem kan kalla sig för civilekonom och vad är det för skillnad på att ta en civilekonomexamen eller en annan examen i ekonomi? Om Civilekonomerna Civilekonomerna är ett fackförbund och en intresseorganisation för alla civilekonomer och ekonomer i Sverige. Ett av våra viktigaste mål är att all svensk ekonomutbildning ska hålla hög kvalitet och vara internationellt konkurrenskraftig. Civilekonomerna arbetade därför aktivt för att det skulle inrättas en civilekonomexamen med högt ställda kvalitetskrav, vilket blev verklighet med den nya examensordningen Vem kan bli medlem i Civilekonomerna? För att bli ordinarie medlem i Civilekonomerna behöver du en examen som består av minst 180 högskolepoäng (120 poäng). I dessa poäng ska ingå: 120 hp (80 p) i företagsekonomi och/eller nationalekonomi, men minst 90 sammanhängande hp (60 p) i ett av ämnena 30 hp (20 p) i andra ekonomiska ämnen t.ex. statistik, handelsrätt, informatik, juridik, ekonomisk historia, ekonomisk geografi eller liknande samt 30 hp (20 p) i valfria ämnen. För att bli studerandemedlem ska du ha som mål att läsa en utbildning som uppfyller kraven för ordinarie medlemskap. Ekonomprogram eller fristående kurser Kandidatexamen är en grundexamen medan magister och master är påbyggnadsutbildningar som ligger på avancerad nivå. Ekonomie eller filosofie kandidatexamen, tre års studier, motsvarande 180 hp Ekonomie eller filosofie magisterexamen, tre års studier plus ett års studier, motsvarande 240 hp. Masterexamen, tre års studier plus två års studier, motsvarande 300 hp. Vem kan kalla sig civilekonom? Civilekonomtiteln är inte skyddad, vilket däremot själva civilekonomexamen är. Praxis är att den som uppfyller kraven på medlemskap i Civilekonomerna också kan kalla sig civilekonom. Engelska titlar Civilekonomexamen översätts till Degree of Master of Science in Business and Economics. En ekonomie kandidatexamen översätts i regel till Degree of Bachelor of Science in Business Administration and Economics. En ekonomie magister- resp. masterexamen med inriktning mot företagsekonomi översätts i regel till Degree of Master of Science (One Year) resp. (Two Years) in Business Administration and Economics. Civilekonomdiplom Diplomet visar att du uppfyller förbundets medlemskrav och att du kan titulera dig civilekonom. För att få diplomet ska du ha de poäng som krävs för medlemskap och vara ordinarie medlem. Civilekonomexamen Civilekonomexamen är ett fyraårigt program, vilket motsvarar 240 högskolepoäng (hp), som leder till en civilekonomexamen. Detta är en yrkesexamen, till skillnad från övriga examina som är generella examina. Civilekonomexamen ligger på avancerad nivå enligt högskoleförordningen. Civilekonomexamen infördes 1 juli Följande lärosäten erbjuder civilekonomprogrammet Högskolan i Borås Högskolan i Halmstad Högskolan i Jönköping Karlstads universitet Linköpings universitet Linnéuniversitetet (Kalmar och Växjö) Luleå tekniska universitet Umeå universitet Örebro universitet De flesta svenska lärosäten erbjuder kandidatprogram i ekonomi och många även magister- och masterprogram. a n n o n s D e n n a t e m at i D n i n g ä r e n a n n o n s f r å n n e x t m e D i a a n n o n s Framtidens Karriär I en fullservicebank finns enormt varierande uppgifter för civilekonomer. Vi ser Foto: SEB Min civilingenjörsexamen har varit grunden i min karriär Börje Ekholm, vd för Investor och ordförande för KTH Karriär- och utvecklingsmöjligheter för civilekonomer, ingenjörer och akademiker inom it & data. Framtidens Karriär Nuvarande jobbet språngbrädan i karriären Efter 21 år inom företaget tillträdde Eva Karlsson posten som vd i SKF Sverige. Vd-jobbet är inte frukten av någon tydlig karriärplan, utan jag har haft möjligheten att få arbeta med olika saker och hela tiden funnit drivkraften i de jobb jag haft. Att prestera i nuet har skapat nya möjligheter, säger Eva Karlsson. 6 Det ska löna sig att vara ingenjör chef eller inte För Ulf Bengtsson, ordförande i Sveriges Ingenjörer, finns ett antal hjärtefrågor för förbundet att arbeta med. Det handlar om att höja statusen för högskoleingenjören, arbeta för tydliga utbildningar och se till att ingenjö- ren, även utanför chefskapet, kan belönas för sina insatser Fuglesang drömmer om comeback i rymden Från Teknis har jag lärt mig hur studier och forskning fungerar. Det tillsammans med specifika teknikstudier, en forskarutbildning, och en god portion äventyrslusta, är nog en del av svaret på hur jag fick luft under karriärvingarna, säger Christer Fuglesang, civilingenjör och astronaut. Chefskap Ingenjören som entreprenör Ingenjörsbehov och karriärmöjligheter Forskning och innovation Ingår som bilaga i Dagens industri april Kombinerar konsultkarriär Sveriges främste it- Affärssystem ett brett och med kvinnligt ledarskap entreprenör mot nya mål mångfacetterat yrkesområde _Karriar_SE_etta.indd Civilekonomer är starka på arbetsmarknaden Det finns idag över civilekonomer i Sverige och drygt ekonomstudenter. Ekonomutbildningarna har vuxit kraftigt och är bland de mest populära i landet. Arbetsmarknaden för civilekonomer är bra och det är många som blir chefer, säger Mikael Igelström ordf. i Civilekonomerna. 4 Framtidens Karriär Ekonomer medskapar morgondagens samhälle Industrin har behov av människor med olika utbildningsbakgrund. En viktig kugge i maskineriet är civilekonomen. För Lena Andersson, själv civilekonom och finansdirektör för ABB Sverige, ger jobbet i industrin henne chansen att vara med och påverka framtiden. 5 Revisor fin dörröppnare in på marknaden Anna-Clara af Ekenstam är civilekonom, auktoriserad revisor, ordförande i branschorganisation för revisorer och rådgivare (FAR), samt partner i PwC. Enligt henne är revisor yrket där endast ditt nätverk och dina kunskaper sätter gränser för dina arbetsuppgifter. Chef- och ledarskap Karriär inom offentlig sektor Öka din attraktivitet Entreprenörskap 9 Framtidens Karriär Civilekonom januari UTGES AV

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET DEN FRAMTIDA CIVILEKONOMEN

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET DEN FRAMTIDA CIVILEKONOMEN ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS September 2011 No. 3 / Febr. 08 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus Nr. 1 DEN FRAMTIDA CIVILEKONOMEN 3TIPS FOTO: (BARBRO

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

www.pwc.se Kvalitet service innovation

www.pwc.se Kvalitet service innovation www.pwc.se Kvalitet service innovation Vår vision Vår vision är att medverka till ett väl fungerande privat, offentligt och ideellt företagande som inger förtroende. PwC Sverige det här är vi Innehåll

Läs mer

Mönster som bryts. Fler kvinnor tar chefsjobb i mansdominerade branscher

Mönster som bryts. Fler kvinnor tar chefsjobb i mansdominerade branscher Mönster som bryts Fler kvinnor tar chefsjobb i mansdominerade branscher Författare: Anna Rennéus Guthrie Statistik: Krister B Andersson Svenskt Näringslivs vision är: Företagsamma människor och konkurrenskraftiga

Läs mer

guidenchefer kräv Byt jobb lite oftare Calle Leinar, VD på TRR Trygghetsrådet Kompetensutveckling

guidenchefer kräv Byt jobb lite oftare Calle Leinar, VD på TRR Trygghetsrådet Kompetensutveckling guidenchefer kräv tema: kompetensutveckling Kompetensutveckling räknas inte som en investering Christina Håkansson ekonom vid Stockholms universitet. Se sid 12 utbildning Arbetsgivare som prioriterar bort

Läs mer

Att profilera sig som statlig arbetsgivare

Att profilera sig som statlig arbetsgivare Att profilera sig som statlig arbetsgivare Utgiven av Arbetsgivarverket 2009 Text: Linus Holmgren & Annika Lagerhorn, Talent talk Redaktör: Lars Andrén, Arbetsgivarverket Produktion & grafisk form: Arbetsgivarverket

Läs mer

inspiration information Internationella möjligheter Vid ekonomihögskolan Lunds universitet 2012 13

inspiration information Internationella möjligheter Vid ekonomihögskolan Lunds universitet 2012 13 ko oi og ko an inspiration information Internationella möjligheter Vid ekonomihögskolan Lunds universitet 2012 13 2 Innehåll: världen väntar...5 Mer än en handelshögskola...6 stora, lilla lund... 8 Tänk

Läs mer

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé En praktisk handbok Entreprenörskap handlar om att utveckla nya er och att omsätta dessa er till något värdeskapande. Värdet kan skapas i företag, i offentlig verksamhet och i föreningslivet. REGERINGEN

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

God Styrelsesed utveckling i en föränderlig värld

God Styrelsesed utveckling i en föränderlig värld www.pwc.se God Styrelsesed utveckling i en föränderlig värld Attitydundersökning om styrelsearbete vad fungerar bra, vilka är de främsta förbättringsområdena De personer som nämns i innehållsförteckningen

Läs mer

Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg. Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn

Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg. Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn Tillväxtverkets publikationer finns att beställa eller ladda ner som pdf på tillvaxtverket.se/publikationer.

Läs mer

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 DRÖMMEN OM ETT BÄTTRE LIV 1 Förord För att vi ska kunna utveckla verksamheten tillsammans är det viktigt att det finns en tydlig färdriktning. Med det här dokumentet

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

Fler drömjobb i staten! Ungas krav STs förslag

Fler drömjobb i staten! Ungas krav STs förslag Fler drömjobb i staten! Ungas krav STs förslag SEMINARIEUPPLAGA. Fackförbundet ST 2008-04-09. Referens: Inger Ehn Knobblock, utredare: 070-663 51 44 inger@st.org Roger Syrén, utredare: 070-600 51 24 roger.syren@st.org

Läs mer

Här vill studenterna jobba och bo

Här vill studenterna jobba och bo Där de härliga lagrarna gro Här vill studenterna jobba och bo juni 2014 Rapporten i punktform Handelskammaren har genomfört två undersökningar: en bland 390 sydsvenska studenter (varav 277 civilekonom-

Läs mer

två tomma händer ENTREPRENÖRSKAP INOM ARBETSMARKNADSPROJEKT MED STÖD FRÅN EUROPEISKA SOCIALFONDEN ARBETSLIVET TEMAGRUPPEN UNGA I

två tomma händer ENTREPRENÖRSKAP INOM ARBETSMARKNADSPROJEKT MED STÖD FRÅN EUROPEISKA SOCIALFONDEN ARBETSLIVET TEMAGRUPPEN UNGA I TEMAGRUPPEN UNGA I ARBETSLIVET Skrifter från Temagruppen Unga i arbetslivet 2013:1 två tomma händer ENTREPRENÖRSKAP INOM ARBETSMARKNADSPROJEKT MED STÖD FRÅN EUROPEISKA SOCIALFONDEN 1 EUROPEISKA UNIONEN

Läs mer

EN SKRIFT OM COACHNING TILL STUDIER

EN SKRIFT OM COACHNING TILL STUDIER stöd konsultation motivera riktlinjer frivillighet nätverk utbildning arbetslivserfarenhet planera rådgivning kartlägga vägledning mentorskap optimism TID FÖR COACHNING EN SKRIFT OM COACHNING TILL STUDIER

Läs mer

VÄXANDE KUNSKAP MED PEDAGOGISKT LEDARSKAP

VÄXANDE KUNSKAP MED PEDAGOGISKT LEDARSKAP VÄXANDE KUNSKAP MED PEDAGOGISKT LEDARSKAP EN RAPPORT INNEHÅLL Förord...3 Från synvända till handling...4 En satsning på det pedagogiska ledarskapet...6 Strategisk planering för varje verksamhet...16 Lärarengagemang

Läs mer

Svensk äldrevård- framtidens exportvara

Svensk äldrevård- framtidens exportvara SWECARE FOUNDATION STOCKHOLM Svensk äldrevård- framtidens exportvara Identifiering av det svenska erbjudandet för framtida exportmöjligheter Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 2 2. BAKGRUND... 4 2.1

Läs mer

Med exempel från verkligheten. Nr 3 2011 Pris 56 kr

Med exempel från verkligheten. Nr 3 2011 Pris 56 kr Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund Sveriges bästa i SRF:s stall Kontrollbalansräkning i praktik och teori SRF möter banker över hela landet! Med exempel från verkligheten

Läs mer

Vård och. ur ett chefsperspektiv. En branschrapport från Ledarna. Hos oss blir du en bättre chef.

Vård och. ur ett chefsperspektiv. En branschrapport från Ledarna. Hos oss blir du en bättre chef. Vård och Omsorg ur ett chefsperspektiv En branschrapport från Ledarna Hos oss blir du en bättre chef. Vård och omsorg ur ett chefsperspektiv Ledarna Sveriges chefsorganisation bildades för över 100 år

Läs mer

Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling

Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling Framgångsrik rekrytering Vårdförbundet är en idéburen organisation vi samlas runt idén om bättre arbetsvillkor, utvecklingen av våra yrken och utveckling

Läs mer

Ab svensk exportkredit Årsredovisning 2013 swedish export credit corporation

Ab svensk exportkredit Årsredovisning 2013 swedish export credit corporation Ab svensk exportkredit Årsredovisning 2013 swedish export credit corporation 6. SO har ordet 8. Vd har ordet 10. Finansiella nyckeltal 11. Viktiga händelser 12. Peter Yngwe 30 år på sek 16. Uppdrag och

Läs mer

Vart tar kvinnorna vägen?

Vart tar kvinnorna vägen? Vart tar kvinnorna vägen? (De gör i alla fall inte karriär inom livsmedelsbranschen) Om vi ser de stora företagen då: uppe i toppen sitter det ju bara karlar, precis som det är överallt annars. Men i produktionen

Läs mer

Svenska Akademiska. Ekonomutbildningar. www.civilekonomerna.se/plugga-ekonomi

Svenska Akademiska. Ekonomutbildningar. www.civilekonomerna.se/plugga-ekonomi Svenska Akademiska Ekonomutbildningar www.civilekonomerna.se/plugga-ekonomi 2015 studera.nu Förord Vad roligt att du är intresserad av att läsa ekonomi! Civilekonomerna och Sveriges Ekonomföreningars Riksorganisation

Läs mer

Det nya företagandet. Drivkrafterna och människorna bakom företag startade på 2 000-talet

Det nya företagandet. Drivkrafterna och människorna bakom företag startade på 2 000-talet Det nya företagandet Drivkrafterna och människorna bakom företag startade på 2 000-talet Why join the navy if you can be a pirate? Steve Jobs, entreprenör och grundare av Apple och Pixar Sverige är ett

Läs mer

årsredovisning 2008 erik penser ab Stockholm 2009

årsredovisning 2008 erik penser ab Stockholm 2009 årsredovisning 2008 årsredovisning 2008 Appendix: Nyförvärv under året av meningslösa saker att samla på, inköpta i syfte att få huvudkontoret i Stockholm att tydligare ge intrycket av bank. erik penser

Läs mer

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell Det här är Kungsbacka kommuns styrmodell innehåll Kapitel 1 Visionen pekar ut riktningen 4 Så här styrs Kungsbacka 6 Kapitel 2 Politikerna i KF styr på olika sätt 8 Kapitel 3 Så styr politikerna i nämnderna

Läs mer

EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET. förutsättningar, verklighet och framtid

EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET. förutsättningar, verklighet och framtid EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET förutsättningar, verklighet och framtid INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. FÖRORD 2. SNABBVERSIONEN 3. OM RAPPORTEN 3.1 Om den här rapporten...

Läs mer

framtidens rådgivning, redovisning och revision en resa mot år 2025

framtidens rådgivning, redovisning och revision en resa mot år 2025 framtidens rådgivning, redovisning och revision en resa mot år 2025 projektgrupp copyright: FAR, Kairos Future beställare: FAR projektledning: Göran Krafft, Kairos Future författare: Magnus Kempe, Kairos

Läs mer