Avdelningen för JURIDIK. Britta Forsberg C 430

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Avdelningen för JURIDIK. Britta Forsberg C 430"

Transkript

1 Britta Forsberg C 430

2 Rättshandling, vad är det? Avtalets funktion Ömsesidighet Viljehandling Allmän & speciell avtalsrätt

3 Avtalslagen, Lag (1915) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område Allmänna avtalsrättsliga principer Analogier Rättspraxis Handelsbruk Förutsättning: tillräcklig utbredning och stadga Avtalet som rättskälla Kompletteras av t.ex. FB, Distans-och hemförsäljningslagen

4 Avtalsfrihet Avtalsbundenhet Pacta sunt servanda. Undantag Dispositiva och tvingande regler Tvingande: Kan inte avtalas bort. Syfte ofta att skydda en svagare part, t.ex. konsumenter, hyresgäster, anställda. Dispositiva Lagtexten griper in och ger besked när inte avtalet ger besked i en fråga.

5 Kontraheringstvång Tvång att avtala Kontraheringsförbud Förbud att avtala Lojalitetsprincipen Ekvivalensprincipen

6 Kontraheringsförbud Kontraheringsplikt Avtalsfrihet (när, vad, vem)

7 Alla rättssubjekt Kan ha rättigheter & skyldigheter, påverkas gm avtal Fysiska eller juridiska personer Ha rättshandlingsbehörighet: Myndig, 9 kap. 1 FB. Inte ha förvaltare, 11 kap. 7 FB. (Och 11 kap. 4 FB) Inte vara i konkurs, 3 kap. 1 Konkurslagen. Ha tillräcklig beslutsförmåga; att kunna inse konsekvenserna av sitt handlande.

8 Ratihabition rättshandlingen godtas i efterhand av förmyndare/förälder, 9 kap. 6 första meningen FB Vid vetskap från motparten är denne bunden i skälig tid. Om godkännandet från förälder inte kommer inom skälig tid upphör bundenheten.

9 Vilka parter har ingått avtalet? Vad har respektive part åtagit sig att göra? När ska respektive part fullgöra sin prestation? Var ska respektive part fullgöra sin prestation?

10 A Anbud B Accept Anbudsgivare Accepttagare Anbudstagare Acceptgivare

11 3 viktiga frågor: i. Vad är ett anbud? ii. Vad är en accept? iii.hur länge gäller anbudet?

12 Vad är ett bindande anbud i lagens mening? Utgivet till en bestämd krets/bestämd adressat. Jämför utbud. Konkret Avsikt att binda sig. Obs! Bara för att ngt kallas anbud behöver det inte vara det.

13 Bundenhet för anbudsgivaren = när mottagaren fått anbudet. Löftesprincipen. Acceptanten binds av sin accept. Att båda parter är bundna innebär att det är ett bindande avtal för bägge parter, kan i princip inte återkallas.

14 2 AvtL. konventionell acceptfrist, svarstiden är angiven 3 AvtL. legal acceptfrist, skälig tid 3 st. 2 AvtL. specialregel för muntliga anbud Om anbudet avslagits innan acceptfristen gått ut så avbryts acceptfristen. Man kan då inte ångra sig och kräva att få anta anbudet inom den ursprungliga acceptfristen.

15 Återkallelse, 7 AvtL. Huvudregel: pacta sunt servanda. Undantag: Anbud eller accept kan återkallas om återkallelsen kommer mottagaren till handa innan mottagaren tagit del av det ursprungliga meddelandet.

16 HR: sen accept = NYTT ANBUD 4 st. 1 Ursprungliga anbudsgivaren får ta ställning till om han vill bortse från förseningen och ingå avtalet på ursprungliga villkor. Undantag: Förutsättning för avtal trots sen accept, 4 st. 2: - Acceptgivaren utgår från att accepten kom fram i god tid - Accepttagaren måste inse detta - Accepttagaren underlåter att reklamera

17 3 veckor är för sen accept (i detta fall) Av 3 1 st Avtalslagen framgår att vid ett skriftligt anbud där ingen tid för svar sätts ut måste ett antagande svar komma anbudsgivaren till handa inom den tid som han, när han avgav anbudet, skäligen kunde beräkna åtgå. HD uppger att det i allmänhet krävs större skyndsamhet av en affärsman än av en privatperson. Om anbudet avser något som gäller prisväxlingar gäller stor skyndsamhet. Det har även betydelse att säljarna avgett samma anbud tidigare men att köparna då inte accepterat detta. Köparna har alltså redan tidigare haft möjlighet att överväga anbudet. Betänketiden på tre veckor är således längre än vad säljarna skäligen kan ha beräknat gå åt för att besvara anbudet. HD anser sammanfattningsvis att köparnas accept kommit säljarna tillhanda efter det att acceptfristen hade löpt ut. Något avtal har alltså inte träffats mellan parterna.

18 HR: oren accept = NYTT ANBUD 6 AvtL. Betraktas som avslag på anbudet och som ett nytt anbud, 6 st. 1 AvtL. Detta nya anbud får den ursprungliga anbudsgivaren får ta ställning till. Undantag: Förutsättningar för avtal trots oren accept 6 st. 2 AvtL.: - Acceptgivaren utgår från att accepten överensstämmer med anbudet - Accepttagaren måste inse detta - Accepttagaren underlåter att reklamera.

19 Konkludent handlande/realavtal är ett avtal utan uttrycklig accept, parterna kommunicerar inte med varandra i tal eller skrift. T.ex. parkering av en bil, göra bankomatuttag. Negativ avtalsbindning är förbjuden. T.ex. näringsidkare som sänder obeställda produkter och hävdar att du genom att motta dessa binds till ett avtal.

20 Problem att fastställa innehåll, oense om vad parterna kommit överens om Utgångspunkt: den gemensamma partsviljan Tolkning: Ordalydelse Parternas ändamål med avtalet Vad parterna sagt, gjort och skrivit innan avtalet slöts Om parterna agerat illojalt Vad som är normalt partsbruk

21 Motparten ska som utgångspunkt försättas i samma ekonomiska situation som om avtalslöftet uppfyllts. Påföljder är surrogat (istället för) för avtalslöftet. Står inget om avtalsbrott i AvtL., istället används speciallagar och allmänna avtalsrättsliga principer. Avhjälpande (göra om), prisavdrag, hävning (återgång, vid väsentligt avtalsbrott), skadestånd.

22 Du ska skriva ett avtal åt din vän, som driver ett företag som importerar vin. Vinet levereras från Italien och betalas på faktura. Vilka saker skulle du se till klart och tydligt framkom i avtalet? Vad ska du tänka på generellt när du skriver ett avtal? Nämn och förklara innebörden av några avtalsrättsliga principer

23 Göran skickar ett brev till Alf med erbjudande om att köpa en Hästens-säng för kr. Egentligen vill han ha kr, men tänkte vara lite snäll mot Alf. Men så, dagen efter, ångrar sig Göran. Han lyfter luren för att ringa Alf och säga att han vill ha kr och inte kr., han vill ta tillbaka det han skrivit i brevet. Vad gäller avtalsrättsligt?

24 Vad är en rättshandling? Avtalet är en rättshandling som knyter parterna i en rättslig relation, som kan få rättsliga konsekvenser Avtalets främsta funktion? Att binda parterna Rättsliga sanktioner är möjliga Ömsesidig rättshandling - tvåsidig Krävs anbud och accept. Jmfr: testamente=ensidig rättshandling

25 När är ett avtal bindande? Bundenhet för anbudsgivaren = när mottagaren fått anbudet. Löftesprincipen. Acceptanten binds av sin accept. Vad är ett bindande anbud i lagens mening? Utgivet till en bestämd krets/bestämd adressat. Annars är det troligen ett utbud. Konkret, inte vara vagt formulerat. Avsikt att binda sig.

Avdelningen för JURIDIK. Avtalsrätt I. Britta Forsberg C 430

Avdelningen för JURIDIK. Avtalsrätt I. Britta Forsberg C 430 Avtalsrätt I Britta Forsberg 054 700 13 15 britta.forsberg@kau.se 11C 430 Del I: Föreläsningar i avtalsrätt Allmänt om avtal, rättskällor, avtalets ingående, huvudprinciper, slutande av avtal, anbud och

Läs mer

Avdelningen för JURIDIK. Avtalsrätt I. Britta Forsberg C 430

Avdelningen för JURIDIK. Avtalsrätt I. Britta Forsberg C 430 Avtalsrätt I Britta Forsberg 054 700 13 15 britta.forsberg@kau.se 11C 430 Dagens föreläsning Rättskällor Avtalsrättens teorier och huvudprinciper Vem kan avtala? Avtalets grundstenar Vem, Vad, När, Var?

Läs mer

Avdelningen för JURIDIK. Avtalsrätt II. Britta Forsberg C 430

Avdelningen för JURIDIK. Avtalsrätt II. Britta Forsberg C 430 Avtalsrätt II Britta Forsberg 054 700 13 15 britta.forsberg@kau.se 11C 430 Repetition Fullmakter Kommissionär Tvång, ocker, mm. 36 Avtalslagen Ogiltiga avtal Avtalstolkning Dagens föreläsning Repetition

Läs mer

Avdelningen för JURIDIK. Avtalsrätt II. Britta Forsberg C 430

Avdelningen för JURIDIK. Avtalsrätt II. Britta Forsberg C 430 Avtalsrätt II Britta Forsberg 054 700 13 15 britta.forsberg@kau.se 11C 430 Dagens föreläsning Repetition Fullmakter Kommissionär Tvång, ocker, ogiltiga avtal 36 Avtalslagen Avtalstolkning Vad är en rättshandling?

Läs mer

Avtalsrätt. Huvuddrag i kursen. Avtalslagen Avtalslagen Avtalsrättsliga grundprinciper. Ogiltighet och oskälighet Fullmakt

Avtalsrätt. Huvuddrag i kursen. Avtalslagen Avtalslagen Avtalsrättsliga grundprinciper. Ogiltighet och oskälighet Fullmakt Avtalsrätt Peter Gustavsson Huvuddrag i kursen Avtalslagen Avtalsbundenhet Ogiltighet och oskälighet Fullmakt Avtalslagen 1 Allmän avtalsrätt Vad är allmän avtalsrätt? Regler som är gemensamma för alla

Läs mer

Grundläggande principer

Grundläggande principer Avtalsrätt I och II Grundläggande principer HR: Avtalsfrihet Und: tvingande skyddslagstiftn HR: Pacta sunt servanda Und: Ogiltighet enl 3 kap Avtalslagen Und: Bristande rättshandlingsförmåga hos motparten

Läs mer

TILLFÄLLE 2 AVTALSRÄTT I. Jessica Östberg, jur. dr, lektor Stockholm Centre for Commercial Law

TILLFÄLLE 2 AVTALSRÄTT I. Jessica Östberg, jur. dr, lektor Stockholm Centre for Commercial Law TILLFÄLLE 2 AVTALSRÄTT I Jessica Östberg, jur. dr, lektor Stockholm Centre for Commercial Law Agenda Allmänna frågor om avtal Avtalsrättsliga principer Ingående av avtal Avtalets innehåll Tolkning av avtal

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr 1(5) meddelad i Stockholm den 28 december 2004 T 953-03 KLAGANDE LL och BL Ombud: advokaten CW MOTPARTER EH och SH Ombud: jur. kand. JH SAKEN Fastställelsetalan ÖVERKLAGADE

Läs mer

ALLMÄN AVTALSRÄTT. Umeå den 25 februari 2015. Magnus Norberg, jur. kand.

ALLMÄN AVTALSRÄTT. Umeå den 25 februari 2015. Magnus Norberg, jur. kand. ALLMÄN AVTALSRÄTT Umeå den 25 februari 2015 Magnus Norberg, jur. kand. Pacta sunt servanda -Avtal skall hållas SYFTE - Hur ingår man avtal? - Vad krävs för att ett avtal ska komma till? - Hur fungerar

Läs mer

Avtalet kan också användas för att ge handlingsföreskrifter.

Avtalet kan också användas för att ge handlingsföreskrifter. 1 Bakgrund viktigt för den enskilde/samhället Avtalet kan först och främst ses som ett instrument i den ekonomiska omsättningens tjänst, för utbytet av varor och andra naturaprestationer mot pengar Avtalet

Läs mer

AVTALS & KÖPRÄTT. Daniel Nordström

AVTALS & KÖPRÄTT. Daniel Nordström AVTALS & KÖPRÄTT Daniel Nordström PRESENTATIONENS INNEHÅLL Juridiska begrepp Avtalslagen Avtalsförfarande Fullmakt Ogiltigt avtal Juridiska dokument i privatjuridik Kompletterande lagstiftning Köplagen

Läs mer

Avtal och rättskällor. Rättskällor Vad säger lagen? Domstolar

Avtal och rättskällor. Rättskällor Vad säger lagen? Domstolar 2011-05-18 och rättskällor Rättskällor Vad säger lagen? Författning Lag Förordning Föreskrift Förarbeten Statens offentliga utredningar Propositioner EG rätt Fördrag, beslut, förordning, direktiv Rättspraxis

Läs mer

2014-09-24. avtalsrätt. Avtalsrätt. Vilket verktyg? En struktur med huvudregler och undantag. Vad använder vi avtalsrätten till? Betala!

2014-09-24. avtalsrätt. Avtalsrätt. Vilket verktyg? En struktur med huvudregler och undantag. Vad använder vi avtalsrätten till? Betala! Avtalsrätt Avtalsrätt Ett nytt verktyg Introduktion Joel Samuelsson skadeståndsrätt srätt 1 2 etala! Vad använder vi srätten till Vilket verktyg En struktur med huvudregler och undantag HUVUDREGEL: Inga

Läs mer

I stämningsansökan som inkom till tingsrätten den 17 juni 1999 yrkade makarna L. att tingsrätten skulle förplikta makarna H. att solidariskt till

I stämningsansökan som inkom till tingsrätten den 17 juni 1999 yrkade makarna L. att tingsrätten skulle förplikta makarna H. att solidariskt till Page 1 of 6 NJA I sid 2004:862 Referenser Rättspraxis i litteraturen (Nummer i NJA 2004:96) Skälig acceptfrist? 3 avtalslagen. Gävle tingsrätt L.L. och B.L. (i fortsättningen benämnda makarna L.) förde

Läs mer

Avtalsrättsliga instuderingsfrågor. Facit

Avtalsrättsliga instuderingsfrågor. Facit UPPSALA UNIVERSITET Juridiska institutionen Terminskurs 2 Avtalsrättsliga instuderingsfrågor. Facit 1) När blir ett anbud eller en accept slutgiltigt bindande för avgivaren (jfr 7 AvtL)? a) När rättshandlingen

Läs mer

Innehåll. Innehåll 3. Förkortningar 15. Förord 17. 1 En formell översikt av avtalsrätten 19

Innehåll. Innehåll 3. Förkortningar 15. Förord 17. 1 En formell översikt av avtalsrätten 19 Innehåll Innehåll 3 Förkortningar 15 Förord 17 1 En formell översikt av avtalsrätten 19 1.1 Form och materia inom avtalsrätten 19 1.2 Den moderna forskningens fundamentala misstag 21 1.3 Konsekvenser för

Läs mer

LAG (1915:218) OM AVTAL OCH ANDRA RÄTTSHANDLINGAR PÅ FÖRMÖGENHETSRÄTTENS OMRÅDE

LAG (1915:218) OM AVTAL OCH ANDRA RÄTTSHANDLINGAR PÅ FÖRMÖGENHETSRÄTTENS OMRÅDE LAG (1915:218) OM AVTAL OCH ANDRA RÄTTSHANDLINGAR PÅ FÖRMÖGENHETSRÄTTENS OMRÅDE Avtalslagen AVTALSLAGEN Avtalslagen är stommen i svensk avtalsrätt och reglerar allt från när du köper en liter mjölk till

Läs mer

Stockholm den 16 juni 2009 R-2009/0800. Till Justitiedepartementet. Ju2009/2268/L2

Stockholm den 16 juni 2009 R-2009/0800. Till Justitiedepartementet. Ju2009/2268/L2 R-2009/0800 Stockholm den 16 juni 2009 Till Justitiedepartementet Ju2009/2268/L2 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 23 april 2009 beretts tillfälle att avge yttrande över publikationen Avtalsslutande

Läs mer

Inledning. Köplagen. Konsumentköplagen. lös egendom Dispositiv (3 ) köp av lösa saker som näringsidkare säljer till konsument (1 )

Inledning. Köplagen. Konsumentköplagen. lös egendom Dispositiv (3 ) köp av lösa saker som näringsidkare säljer till konsument (1 ) 2013-09-23 1 Inledning Köplagen lös egendom Dispositiv (3 ) Konsumentköplagen köp av lösa saker som näringsidkare säljer till konsument (1 ) Definition näringsidkare Definition konsument Tvingande mellan

Läs mer

D-UPPSATS. Avtalslagen

D-UPPSATS. Avtalslagen D-UPPSATS 2009:017 Avtalslagen - finns behov av förändring? Maria Edeblom Luleå tekniska universitet D-uppsats Rättsvetenskap Institutionen för Industriell ekonomi och samhällsvetenskap Avdelningen för

Läs mer

Anbud + accept = avtal - En lämplig modell för ingående av förhandlingsavtal?

Anbud + accept = avtal - En lämplig modell för ingående av förhandlingsavtal? Rättsvetenskap C HT 09 Akademin för juridik, psykologi och socialt arbete Örebro Universitet Anbud + accept = avtal - En lämplig modell för ingående av förhandlingsavtal? Författare: Johanna Eriksson Jenny

Läs mer

Exempel MFL. Marknadsföringslagen. Läs 10.

Exempel MFL. Marknadsföringslagen. Läs 10. K14 Konsumentlagar Konsumentköplagen Konsumen3jänstlagen Distansavtalslagen Men vi tar först upp Marknadsföringslagen Avtalslagen Som inte är konsumentlagar Marknadsföringslagen MFL styr hur näringsidkare

Läs mer

EXAMENSARBETE. Avtalstolkning. De olika tolkningsmetoderna och deras inbördes betydelse. Sandra Ramke. Filosofie kandidatexamen Rättsvetenskap

EXAMENSARBETE. Avtalstolkning. De olika tolkningsmetoderna och deras inbördes betydelse. Sandra Ramke. Filosofie kandidatexamen Rättsvetenskap EXAMENSARBETE Avtalstolkning De olika tolkningsmetoderna och deras inbördes betydelse Sandra Ramke Filosofie kandidatexamen Rättsvetenskap Luleå tekniska universitet Institutionen för ekonomi, teknik och

Läs mer

Köprätt 1. Avtalstyper

Köprätt 1. Avtalstyper Avtalstyper Köprätt 1 Mycket stor variation Grundläggande avtalsrättsliga regler och avtalstypens särreglering Särregleringen syftar vanligtvis att skydda en svagare part Köp (byte) a) dispositiv, vanliga

Läs mer

Elektroniska avtal ur ett avtalsrättsligt perspektiv

Elektroniska avtal ur ett avtalsrättsligt perspektiv 2003:185 SHU EXAMENSARBETE Elektroniska avtal ur ett avtalsrättsligt perspektiv LAURA YOUKHANIS FARID REZAPOOR Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar RÄTTSVETENSKAPLIGA PROGRAMMET C-NIVÅ Institutionen

Läs mer

Skälig acceptfrist - en uppsats kring hur den legala acceptfristen bestäms och på vilka grunder

Skälig acceptfrist - en uppsats kring hur den legala acceptfristen bestäms och på vilka grunder Ekonomihögskolan VT 2007 Institutionen för handelsrätt Har 161 Självständigt arbete Magisteruppsats Skälig acceptfrist - en uppsats kring hur den legala acceptfristen bestäms och på vilka grunder Handledare:

Läs mer

Negativ avtalsbindning

Negativ avtalsbindning Negativ avtalsbindning i svensk marknadsrättslig praxis Kandidatuppsats i affärsjuridik Författare: Handledare: Saranda Muriqi Daniel Hult Framläggningsdatum 2011-05-19 Jönköping Kandidatuppsats i affärsjuridik

Läs mer

KORTA SVAR TILL ÖVNINGSFRÅGOR

KORTA SVAR TILL ÖVNINGSFRÅGOR KORTA SVAR TILL ÖVNINGSFRÅGOR 1. Adam och Bea Relevanta paragrafer: 2.1, 2.2, 2.3, 2.5, 2.6, 2.8 Inledande svar: Det är svårt att avgöra vad som är ett anbud. Det är en sak att säga att man vill något

Läs mer

Slutande av avtal vid internationella köp av varor

Slutande av avtal vid internationella köp av varor Civilutskottets betänkande 2010/11:CU28 Slutande av avtal vid internationella köp av varor Sammanfattning I betänkandet behandlar utskottet regeringens proposition 2010/11:97 Slutande av avtal vid internationella

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (9) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 29 december 2016 T 4080-15 KLAGANDE EK MOTPART EL Ombud: Jur.kand. LL SAKEN Skadestånd ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Hovrätten för Övre Norrlands

Läs mer

Grundläggande juridik. Repetitionsföreläsning om förmögenhetsrätt och fastighetsrätt

Grundläggande juridik. Repetitionsföreläsning om förmögenhetsrätt och fastighetsrätt Grundläggande juridik Repetitionsföreläsning om förmögenhetsrätt och fastighetsrätt Normer och normhierarki Grundlagar Regeringsformen, Successionsordningen, Tryckfrihetsförordningen, Yttrandefrihetsgrundlagen

Läs mer

Negativ avtalsbindning

Negativ avtalsbindning Emelie Bernhardsson Vennberg Susette Thernström Negativ avtalsbindning En studie om när negativ avtalsbindning i konsumentförhållanden kan betraktas som tillåten Contractual Bindingness Due to Passivity

Läs mer

En ny avtalslag. Av professor CHRISTINA RAMBERG

En ny avtalslag. Av professor CHRISTINA RAMBERG En ny avtalslag Av professor CHRISTINA RAMBERG Det är angeläget att Sverige får en ny avtalslag med regler som är anpassade till det moderna näringslivets behov och som ger praktiskt verksamma jurister

Läs mer

Angående vilseledande marknadsföring

Angående vilseledande marknadsföring 2014-11-07 Dnr 2014/1059 Enhet Rättsenhet 2 Camilla Tellås Dir. tel. 054/19 40 50 Moderna Försäkringar Att: Karin Stenlund Box 7830 103 98 Stockholm Angående vilseledande marknadsföring Konsumentverket

Läs mer

Tilläggsarbete. Vilket regelverk är gällande rätt i kommersiella förhållanden? Sektionen för hälsa och samhälle

Tilläggsarbete. Vilket regelverk är gällande rätt i kommersiella förhållanden? Sektionen för hälsa och samhälle Sektionen för hälsa och samhälle Handledare: Dr Pontus Sjöström Datum: 2008-06-04 Filosofie kandidatuppsats i handelsrätt Tilläggsarbete Vilket regelverk är gällande rätt i kommersiella förhållanden? Fredrik

Läs mer

Licensavtal. Syfte 2012-03-19. Inget juridiskt seminarium. Verktyg för att bena ut och strukturera informationen i ett avtal 2012-03-19.

Licensavtal. Syfte 2012-03-19. Inget juridiskt seminarium. Verktyg för att bena ut och strukturera informationen i ett avtal 2012-03-19. Licensavtal Sidnummer 1 Syfte Inget juridiskt seminarium Verktyg för att bena ut och strukturera informationen i ett avtal Sidnummer 2 1 Lite upphovsrätt Internationella konventioner främst Bernkonventionen

Läs mer

Former för avtalsslutande i svensk rätt. -med inriktning på avtal under förhandlingar

Former för avtalsslutande i svensk rätt. -med inriktning på avtal under förhandlingar Juridiska institutionen Programmet för juris kandidatexamen Examensarbete, 30 hp Vt 2011 Avtalsrätt Former för avtalsslutande i svensk rätt -med inriktning på avtal under förhandlingar Författare: Desirée

Läs mer

AKTIEÄGARAVTAL. Stockholm 6 nov 2013

AKTIEÄGARAVTAL. Stockholm 6 nov 2013 AKTIEÄGARAVTAL Stockholm 6 nov 2013 Föredragshållare: Mikael Beanier Advokat BEANIER ADVOKATBYRÅ AB 1 Innehåll 18.00 19.00 Inledande kring avtalsrätten Paus 10 min. 19.10 20.15 Genomgång av innehåll 20.15

Läs mer

RP 16/2011 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

RP 16/2011 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 16/2011 rd Regeringens proposition till Riksdagen om återtagande av en förklaring till konventionen angående avtal om internationella köp av varor och om godkännande av en ny förklaring PROPOSITIONENS

Läs mer

C-UPPSATS. Lex Mercatoria

C-UPPSATS. Lex Mercatoria C-UPPSATS 2007:237 Lex Mercatoria Det nya handelsbruket Caroline Andersson Samaneh Modaber Luleå tekniska universitet C-uppsats Rättsvetenskap Institutionen för Industriell ekonomi och samhällsvetenskap

Läs mer

Viljeförklaring vid elektroniska avtal

Viljeförklaring vid elektroniska avtal Viljeförklaring vid elektroniska avtal Utredning av lagmodellens tillämplighet Filosofie kandidatuppsats inom affärsjuridik Författare: Sandra Bromander Handledare: Daniel Hult Framläggningsdatum 2010-05-18

Läs mer

Avtalsbrott, reklamationer och påföljder Karl Ekman, Gabriella Sydorw och Sebastian Svartz. Sid 1

Avtalsbrott, reklamationer och påföljder Karl Ekman, Gabriella Sydorw och Sebastian Svartz. Sid 1 Avtalsbrott, reklamationer och påföljder Karl Ekman, Gabriella Sydorw och Sebastian Svartz Sid 1 Kontrakt ur ett upphandlingsrättsligt perspektiv Det ska vara möjligt att kontrollera de krav som ställts

Läs mer

Successiv avtalsbundenhet

Successiv avtalsbundenhet Juridiska institutionen Vårterminen 2015 Examensarbete i civilrätt, särskilt avtalsrätt 30 högskolepoäng Successiv avtalsbundenhet En beskrivning av modellen och dess närvaro i svensk rättspraxis Författare:

Läs mer

ISRN-nr: LIU-IEI-FIL-G--14/ SE. Letter of Intent. Rättsverkningar och användningen i praktiken

ISRN-nr: LIU-IEI-FIL-G--14/ SE. Letter of Intent. Rättsverkningar och användningen i praktiken ISRN-nr: LIU-IEI-FIL-G--14/01116--SE Letter of Intent Rättsverkningar och användningen i praktiken Letter of Intent - Legal effects and practical use Isabelle Hallin Tove Bergström Vårterminen 2014 Handledare

Läs mer

NJA 2012 s. 776 KRAV PÅ PÅMINNELSE VID AUTOMATISK FÖRLÄNGNING AV AVTAL?

NJA 2012 s. 776 KRAV PÅ PÅMINNELSE VID AUTOMATISK FÖRLÄNGNING AV AVTAL? JURIDISK PUBLIKATION 1/2013 NJA 2012 s. 776 KRAV PÅ PÅMINNELSE VID AUTOMATISK FÖRLÄNGNING AV AVTAL? Av Klara Wessman 1 och Gustav Wiklander 2 I november förra året avgjorde Högsta domstolen ett mål om

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING BAKGRUND SYFTE FRÅGESTÄLLNINGAR METOD DISPOSITION 4 2. GRUNDLÄGGANDE AVTALSRÄTT 6

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING BAKGRUND SYFTE FRÅGESTÄLLNINGAR METOD DISPOSITION 4 2. GRUNDLÄGGANDE AVTALSRÄTT 6 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING 1 1.1 BAKGRUND 1 1.2 SYFTE 2 1.3 FRÅGESTÄLLNINGAR 2 1.4 METOD 3 1.5 DISPOSITION 4 2. GRUNDLÄGGANDE AVTALSRÄTT 6 2.1 AVTALETS BETYDELSE 6 2.2 LAGREGLERING 6 2.3 TEORIER

Läs mer

Dissens och Förklaringsmisstag inom avtalsrätten

Dissens och Förklaringsmisstag inom avtalsrätten 2003:171 SHU EXAMENSARBETE Dissens och Förklaringsmisstag inom avtalsrätten JENNY BRÄNNARE KERSTIN EJDERSTEDT MARJAANA HANNIKAINEN Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar RÄTTSVETENSKAPLIGA PROGRAMMET

Läs mer

1.1 Köprätten och dess systematiska hemvist 25

1.1 Köprätten och dess systematiska hemvist 25 Innehåll FÖRKORTNINGAR 19 FÖRORD 23 1 KÖPRÄTTEN 25 1.1 Köprätten och dess systematiska hemvist 25 1.2 Lagstiftningen inom köprätten 29 1.2.1 Allmänt 29 1.2.2 1990 års köplag 30 1.2.3 Nyare kontraktsrättslig

Läs mer

Tillfälle 1 Introduktion

Tillfälle 1 Introduktion Tillfälle 1 Introduktion Intro: Vad gör en jurist? Vad jobbar man som? Vilka typer av problem löser man som jurist? Vad kan man som jurist? Orientera sig på den juridiska världskartan Tolka, utvärdera

Läs mer

Bekräftelsehandlingens rättsverkan vid tvist om avtalsbundenhet

Bekräftelsehandlingens rättsverkan vid tvist om avtalsbundenhet JURIDISKA FAKULTETEN vid Lunds universitet Susanna Karlsson Bekräftelsehandlingens rättsverkan vid tvist om avtalsbundenhet Examensarbete 20 poäng Eva Lindell-Frantz Avtalsrätt VT 2007 Innehåll SUMMARY

Läs mer

Avtalsrätt. Introduktion. Joel Samuelsson

Avtalsrätt. Introduktion. Joel Samuelsson Avtalsrätt Introduktion Joel Samuelsson 1 Avtalsrätt Ett nytt verktyg skadeståndsrätt avtalsrätt 2 Betala! Vad använder vi avtalsrätten till? fordran Rättsfråga: Föreligger ett förmögenhetsrättsligt giltigt

Läs mer

Det kommersiella avtalets förstadium

Det kommersiella avtalets förstadium Juridiska institutionen Tillämpade studier Handelshögskolan 20 poäng, VT 2002 vid Göteborgs universitet Det kommersiella avtalets förstadium Anneli Gustavsson Handledare: Professor Rolf Dotevall Advokat

Läs mer

Regeringens proposition 2010/11:97

Regeringens proposition 2010/11:97 Regeringens proposition 2010/11:97 Slutande av avtal vid internationella köp av varor Prop. 2010/11:97 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 28 april 2011 Fredrik Reinfeldt

Läs mer

Prekontraktuellt ansvar

Prekontraktuellt ansvar Juridiska institutionen Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet Juris kandidatexamen Tillämpade studier 20 poäng, HT-2003 Prekontraktuellt ansvar - ansvar vid avbrutna avtalsförhandlingar Sofia Pettersson

Läs mer

Avdelningen för JURIDIK. Britta Forsberg C 430

Avdelningen för JURIDIK. Britta Forsberg C 430 Britta Forsberg 054 700 13 15 britta.forsberg@kau.se 11C 430 Presumtion: att avtal ingås för egen räkning 2 kap. Avtalslagen Fullmäktigen åstadkommer partsbindning mellan två andra personer, mellan hans

Läs mer

Den ensidiga ändringsrätten som avtalsvillkor mellan näringsidkare

Den ensidiga ändringsrätten som avtalsvillkor mellan näringsidkare LIU-IEI-FIL-G--15/01346 SE Den ensidiga ändringsrätten som avtalsvillkor mellan näringsidkare - under vilka omständigheter är det skäligt? The one-sided right of amendment between business owners - during

Läs mer

The Battle of the Forms

The Battle of the Forms 2004:086 SHU EXAMENSARBETE The Battle of the Forms LINDA WAHLBERG ERIKA WINSA Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar RÄTTSVETENSKAPLIGA PROGRAMMET C-NIVÅ Institutionen för Industriell ekonomi

Läs mer

Slutande av avtal vid internationella köp av varor

Slutande av avtal vid internationella köp av varor Lagrådsremiss Slutande av avtal vid internationella köp av varor Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 10 mars 2011 Tobias Billström Magnus Medin (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens

Läs mer

Rev. 2008-11-03 HYRESJURIDIK

Rev. 2008-11-03 HYRESJURIDIK PM Rev. 2008-11-03 HYRESJURIDIK Att tänka på vid uppsägning av lokaler...3 Adressaten...3 Objektet...3 Tiden...3 Sättet...3 Innehållet...4 Bevakning...4 Acceptfristen...4 Hänskjuta till hyresnämnden...5

Läs mer

Överenskommelse mellan Konsumentverket och Svensk Energi om riktlinjer för uppsökande försäljning av el till konsument

Överenskommelse mellan Konsumentverket och Svensk Energi om riktlinjer för uppsökande försäljning av el till konsument Överenskommelse mellan Konsumentverket och Svensk Energi om riktlinjer för uppsökande försäljning av el till konsument DEL 1 Relevant lagstiftning A. INLEDNING 1. Ange tydlig avsändare Enligt 3 kap. 23

Läs mer

Allmänna villkor. DPOrganizer Ett verktyg från Beyano AB

Allmänna villkor. DPOrganizer Ett verktyg från Beyano AB Allmänna villkor DPOrganizer Ett verktyg från Beyano AB 1. Inledning 1.1 Dessa allmänna villkor ( Villkoren ) gäller för användning av DPOrganizer som är en programvara tillhandahållen av Beyano AB, org.

Läs mer

Uppsägning av lokalhyresavtal När föreligger ogiltig uppsägning?

Uppsägning av lokalhyresavtal När föreligger ogiltig uppsägning? Linköpings universitet Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Masteruppsats 30 hp Masterprogram i Affärsjuridik - Affärsrät HT2016/VT2017 LIU-IEI-FIL-A--17/02456--SE Uppsägning av lokalhyresavtal

Läs mer

TILLFÄLLE 3. Jessica Östberg, jur. dr, lektor Stockholm Centre for Commercial Law

TILLFÄLLE 3. Jessica Östberg, jur. dr, lektor Stockholm Centre for Commercial Law TILLFÄLLE 3 AVTALSRÄTT II Jessica Östberg, jur. dr, lektor Stockholm Centre for Commercial Law Agenda Fullmaktsläran Avtals ogiltighet FULLMAKTSLÄRAN Vad är en mellanman? En person som på uppdrag (i kraft

Läs mer

Tolkningsläran En dold förmögenhetsrättslig regel

Tolkningsläran En dold förmögenhetsrättslig regel Örebro Universitet Akademin för Juridik, psykologi och socialt arbete Juridicum Tolkningsläran En dold förmögenhetsrättslig regel Självständigt juridiskt arbete, 15 hp Vårterminen 2010 Avtalsrätt Ulrik

Läs mer

Avtals uppkomst i svensk rätt

Avtals uppkomst i svensk rätt Avtals uppkomst i svensk rätt avtalsgrundande rättsfakta i teori, praxis och praktik Tillämpade studier, 30 hp. Programmet för juris kandidatexamen, termin 9 Ht 2008 Handledare: Ingmar Svensson Författare:

Läs mer

Överenskommelse mellan Konsumentverket och Energiföretagen Sverige om riktlinjer för uppsökande försäljning av el till konsument

Överenskommelse mellan Konsumentverket och Energiföretagen Sverige om riktlinjer för uppsökande försäljning av el till konsument Överenskommelse mellan Konsumentverket och Energiföretagen Sverige om riktlinjer för uppsökande försäljning av el till konsument Del 1 Relevant lagstiftning A. Inledning Med uppsökande försäljning av el

Läs mer

Svensk författningssamling 1987:822

Svensk författningssamling 1987:822 Startsidan / Dokument & lagar / Lagar / Svensk författningssamling / Lag (1987:822) om internationella köp Svensk författningssamling 1987:822 Det kan förekomma fel i författningstexterna, och bilagor

Läs mer

KONSUMENTKÖPLAGEN. Daniel Nordström

KONSUMENTKÖPLAGEN. Daniel Nordström KONSUMENTKÖPLAGEN Daniel Nordström PRESENTATIONENS INNEHÅLL Juridiska begrepp Konsumentköplagen Felaktig vara Rättelse av fel Distans- och hemförsäljningslagen Konsumenttjänstlagen Oskäliga avtalsvillkor

Läs mer

Institutionen för Handelsrätt VT 2008 HARM01 Handelsrättslig Specialkurs Magisteruppsats. Stödbrev. en rättsfigur i avtalsrättens gränsland

Institutionen för Handelsrätt VT 2008 HARM01 Handelsrättslig Specialkurs Magisteruppsats. Stödbrev. en rättsfigur i avtalsrättens gränsland Institutionen för Handelsrätt VT 2008 HARM01 Handelsrättslig Specialkurs Magisteruppsats Stödbrev en rättsfigur i avtalsrättens gränsland Handledare: Per Samuelsson Författare: Peter Viktorsson Lunds Universitet

Läs mer

Jan Ramberg Johnny Herre. Allmän köprätt. Femte upplagan NORSTEDTS JURIDIK

Jan Ramberg Johnny Herre. Allmän köprätt. Femte upplagan NORSTEDTS JURIDIK Jan Ramberg Johnny Herre Allmän köprätt Femte upplagan NORSTEDTS JURIDIK Innehåll 1. Introduktion till köprätten 15 1.1 Inledning 15 1.2 Köpet som avtalstyp 19 1.3 Köpet som del av obligationsrätten 20

Läs mer

DOM 2009-07-07 Meddelad i Uppsala

DOM 2009-07-07 Meddelad i Uppsala UPPSALA TINGSRÄTT DOM Meddelad i Uppsala Mål nr Sid 1 (6) PARTER KÄRANDE Yellow Register On line AB, 556447-0119 Box 1272 501 12 Borås Ombud: Jur.kand. Jonas Öjelid c/o Law & Solution Sweden AB Box 111

Läs mer

Våra tjänster. lrfkonsult.se. Ekonomi Juridik Affärsrådgivning Fastighetsförmedling. Ekonomi Juridik Affärsrådgivning Fastighetsförmedling

Våra tjänster. lrfkonsult.se. Ekonomi Juridik Affärsrådgivning Fastighetsförmedling. Ekonomi Juridik Affärsrådgivning Fastighetsförmedling Våra tjänster Ekonomi Juridik Affärsrådgivning Fastighetsförmedling 1 KÖPA OCH SÄLJA HÄST Vad kan regleras med avtal? 3 mars 2014 LRF KONSULT Vad säger lagen? KÖPLAGEN - Näringsidkare (s) Näringsidkare

Läs mer

Användarvillkor. 1. Information om oss. 2. Ansökan och bundenhet. 3. Priser

Användarvillkor. 1. Information om oss. 2. Ansökan och bundenhet. 3. Priser Användarvillkor Dessa villkor gäller för webbplatserna www.glossybox.se och www.themanbox.se ( Webbplatsen ), de prenumerationstjänster som erbjuds på Webbplatsen ( Prenumerationerna ) och de boxar eller

Läs mer

Remiss: Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om en gemensam europeisk köplag

Remiss: Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om en gemensam europeisk köplag 1 (6) YTTRANDE 2012-01-11 Regeringskansliet (Justitiedepartementet) 103 33 Stockholm Remiss: Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om en gemensam europeisk köplag

Läs mer

Förhandlingar och avtalsslut mellan kommersiella parter

Förhandlingar och avtalsslut mellan kommersiella parter JURIDISKA FAKULTETEN vid Lunds universitet Pia Nilsson Förhandlingar och avtalsslut mellan kommersiella parter Examensarbete 20 poäng Ola Svensson Avtalsrätt VT 2007 Innehåll SAMMANFATTNING 1 ABSTRACT

Läs mer

Praktiska råd till konsumenter vid köp av telefoni- och IT-tjänster finns på www.pts.se/konsument.

Praktiska råd till konsumenter vid köp av telefoni- och IT-tjänster finns på www.pts.se/konsument. Operatörernas ansvar enligt lagen om elektronisk kommunikation och annan konsumenträttslig reglering Uppdaterat 2006-02-15 För mer information info@pts.se Tel 08-678 55 00 PTS-F-2006:2 Mer information

Läs mer

Kolliderande standardavtal

Kolliderande standardavtal LIU-IEI-FIL-G--09/00344--SE Kolliderande standardavtal Battle of the Forms Olof Bergström Marcus Hansson Jonas Hultberg Vårterminen 2009 Handledare: Sacharias Votinius Affärsjuridiska programmet Institutionen

Läs mer

EXAMENSARBETE. Upplysningsplikt vid försäljning av bostadsrätt. Susanne Boström 2015. Filosofie kandidatexamen Rättsvetenskap

EXAMENSARBETE. Upplysningsplikt vid försäljning av bostadsrätt. Susanne Boström 2015. Filosofie kandidatexamen Rättsvetenskap EXAMENSARBETE Upplysningsplikt vid försäljning av bostadsrätt Susanne Boström 2015 Filosofie kandidatexamen Rättsvetenskap Luleå tekniska universitet Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle Förklaring

Läs mer

Villkorsändringar. Sveriges Ingenjörer Distrikt Stockholm 9 oktober

Villkorsändringar. Sveriges Ingenjörer Distrikt Stockholm 9 oktober Villkorsändringar Sveriges Ingenjörer Distrikt Stockholm 9 oktober Anställningsavtalet Anbud accept Utbyte av prestationer: Arbetstagaren ska utföra visst arbete under arbetsgivarens ledning Arbetsgivaren

Läs mer

3:1 Anslutningsavtal fiber - ur ett juridiskt perspektiv

3:1 Anslutningsavtal fiber - ur ett juridiskt perspektiv 3:1 Anslutningsavtal fiber - ur ett juridiskt perspektiv 3:1 Anslutningsavtal fiber - ur ett juridiskt perspektiv Avtalsvillkoren ur ett juridiskt perspektiv Utformningen av avtalsvillkoren Vad man särskilt

Läs mer

1. Syfte och avslut av städavtalet

1. Syfte och avslut av städavtalet Allmänna Villkor för städtjänster av tjänsteutövare bokade genom www.helpling.se Helpling Sverige AB, org.nr: 556971-7225, Klarabergsgatan 29, 111 21 Stockholm ( Helpling ) driver förmedlingsplattformen

Läs mer

JON KIHLMAN. 1. Inledning

JON KIHLMAN. 1. Inledning 247 JON KIHLMAN SLUTANDE AV AVTAL GENOM FÖRHANDLING 1. Inledning De skandinaviska avtalslagarna var frukten av ett samarbete mellan Sverige, Norge och Danmark. 1 Lagarna, som i allt väsentligt är identiska,

Läs mer

TILLFÄLLE 5 - KÖPRÄTT. Jur. dr Jessica Östberg Stockholm Centre for Commercial Law, SCCL

TILLFÄLLE 5 - KÖPRÄTT. Jur. dr Jessica Östberg Stockholm Centre for Commercial Law, SCCL TILLFÄLLE 5 - KÖPRÄTT Jur. dr Jessica Östberg Stockholm Centre for Commercial Law, SCCL Lagreglering 1. KöpL 1990 2. KköpL 1990 3. CISG 1980 (Internationella köplagen 1987) Gäller vid köp mellan två näringsidkare

Läs mer

Det allmànna som avtalspart

Det allmànna som avtalspart TOM-ERIK MADELL Det allmànna som avtalspart - SÀRSKILT AVSEENDE KOMMUNS KOMPETENS ATT INGÀ AVTAL SAMT AVTALENS RÀTTSVERKNINGAR Norstedts Juridik AB Innehâll Abstract 5 Fôrord 7 Fôrkortningar 15 Kapitel

Läs mer

När du som konsument köper en bil från en bilhandlare

När du som konsument köper en bil från en bilhandlare När du som konsument köper en bil från en bilhandlare Denna information innehåller de viktigaste regler som gäller för dig som konsument när du köper en bil från en bilhandlare. Den lag som reglerar köpet

Läs mer

Fråga 1 (WMK, 6 p.) Samarbetsavtalet styrs av svensk rätt. Formulera en giltig skiljeklausul på svenska. (1p)

Fråga 1 (WMK, 6 p.) Samarbetsavtalet styrs av svensk rätt. Formulera en giltig skiljeklausul på svenska. (1p) Fråga 1 (WMK, 6 p.) Volvo skall ingå samarbetsavtal med en ny generalagent i Kina. Generalagenten skall ansvara för lansering och försäljning av Volvos nya bilmodeller V90 och XC60 på den kinesiska marknaden.

Läs mer

Anbud-acceptmodellens tillämplighet vid auktioner

Anbud-acceptmodellens tillämplighet vid auktioner Linköpings universitet Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Kandidatuppsats i affärsrätt, 15 hp Affärsjuridiska programmet Vårterminen 2016 LIU-IEI-FIL-G 16/01504--SE Anbud-acceptmodellens

Läs mer

Obligationsrätt 9/4/2014. A. Föreläsningens idé ??? Kursen och tentamen. Struktur och teknik. tenta. kurs. inledning till studierna på Terminskurs 2

Obligationsrätt 9/4/2014. A. Föreläsningens idé ??? Kursen och tentamen. Struktur och teknik. tenta. kurs. inledning till studierna på Terminskurs 2 Obligationsrätt Struktur och teknik inledning till studierna på Terminskurs 2 Joel Samuelsson 1 A. Föreläsningens idé 2 Kursen och tentamen kurs tenta 3 1 [ ] studenter som aktivt försöker lära sig vad

Läs mer

4 Standardavtal i elektronisk miljö

4 Standardavtal i elektronisk miljö 4 Standardavtal i elektronisk miljö Fredrik Roos, advokat och delägare, Setterwalls Advokatbyrå Produkt- och tjänsteleverantörer erbjuder sina kunder och användare möjligheten att snabbt och enkelt, genom

Läs mer

Hur bör man som mäklare agera när en köpare påtalar ett fel i fastigheten de köpt?

Hur bör man som mäklare agera när en köpare påtalar ett fel i fastigheten de köpt? Hur bör man som mäklare agera när en köpare påtalar ett fel i fastigheten de köpt? En fråga som ställs så gott som dagligen till Mäklarsamfundets jurister är hur mäklaren ska agera när en köpare återkommer

Läs mer

Rättsutredning angående distansavtal och telefonförsäljning

Rättsutredning angående distansavtal och telefonförsäljning Riksförbundet för frivilliga samhällsarbetare 1 Rättsutredning angående distansavtal och telefonförsäljning Många gode män upplever ett ganska stort problem med telefonförsäljning och försäljning på stan

Läs mer

Nya konsumentskyddsreglerna vad gäller?

Nya konsumentskyddsreglerna vad gäller? 1 Nya konsumentskyddsreglerna vad gäller? Rätt dokument Rätt information i Rätt tid Som vi tidigare informerat om antog riksdagen den 12 december 2013 ett flertal lagändringar som rör konsumentskyddet

Läs mer

1. Ändringar och tillägg. 2. Detta avtal inklusive bilagor. 3. Förfrågningsunderlaget inkl. ev. kompletteringar. 4. Anbudsgivarens anbud.

1. Ändringar och tillägg. 2. Detta avtal inklusive bilagor. 3. Förfrågningsunderlaget inkl. ev. kompletteringar. 4. Anbudsgivarens anbud. Stadsledningskontoret Juridiska avdelningen 1(5) BILAGA 1 Avtalsmall 1. Avtalstid Beräknad avtalstid är 2013-01-07 till 2015-01-06, med möjlighet för Landskrona stad att förlänga avtalet i ytterligare

Läs mer

Stockholm den 16 januari 2012

Stockholm den 16 januari 2012 R-2011/1656 Stockholm den 16 januari 2012 Till Justitiedepartementet Ju2011/7462/L2 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 14 november 2011 beretts tillfälle att avge yttrande över Europeiska kommissionens

Läs mer

Hur lång är uppsägningstiden för tidsobestämda aktieägaravtal?

Hur lång är uppsägningstiden för tidsobestämda aktieägaravtal? Hur lång är uppsägningstiden för tidsobestämda aktieägaravtal? How long is the notice period for a time indefinite shareholders agreement? Kandidatuppsats VT 12 Affärsjuridiska programmen Termin sex Sophie

Läs mer

Råntvång är den enda starka ogiltighetsgrunden.

Råntvång är den enda starka ogiltighetsgrunden. 12 Råntvång är den enda starka ogiltighetsgrunden. 112 Elakingar och slarvepellar Avtalslagen anger också när ett avtal kan ogiltigförklaras eller jämkas. Det ska ske när motparten har betett sig illa

Läs mer

Allmänna affärsvillkor med kundinformation

Allmänna affärsvillkor med kundinformation Allmänna affärsvillkor med kundinformation 1) TILLÄMPNINGSOMRÅDE 1.1 Dessa affärsvillkor från nded e.k. (nedan säljaren ) är tillämpliga på samtliga avtal som ingås mellan en konsument eller en näringsidkare

Läs mer

Avtalsrätt - fördjupning

Avtalsrätt - fördjupning Avtalsrätt - fördjupning Handelsrätt RVGA31 2017 Leif Lönnqvist (leif.lonnqvist@kau.se) Avtalsrättens grundpelare Kontraheringsplikt (dominanter) Kontraheringsförbud (lagstridigt) Avtalsfrihet (vad, vem,

Läs mer

Lokalhyra T2, den 28 oktober 2014 Advokat Maria Ingelsson, Lindahl

Lokalhyra T2, den 28 oktober 2014 Advokat Maria Ingelsson, Lindahl Lokalhyra T2, den 28 oktober 2014 Advokat Maria Ingelsson, Lindahl Disposition Varför är vi här? Att skriva hyresavtal Parternas rättigheter och skyldigheter under hyrestiden Omförhandling och jämkning

Läs mer